Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura grecka starożytna
  - Biblia (Testamentum Novum)
   - Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Jelonek Tomasz - szczegóły
Dział bibliografii:  Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
Tytuł:  Wyjątkowa Księga ludzkości
Wydawnictwo: Kraków: Wydawnictwo "Unum"
Rok wydania:  1999
Opis fizyczny książki:  159 s.
Adnotacje:  [M.in. zawiera rozdziały:] Od kroniki do fikcji literackiej (Gatunki literackie w Biblii): Różne sposoby wyrażania prawdy. Bajka w Biblii. Właściwe odczytanie Biblii. Wyjaśnienie przez porównanie. Problem gatunków literackich Biblii w Kościele. Gatunki literackie w starożytności. Biblijne gatunki literackie. Apokaliptyka. Ewangelie. Inne formy literackie. * Prądy umysłowe w starożytności i ich wpływ na przekaz Słowa Bożego: Myślenie mityczne. Czym jest mit? Poszukiwanie istoty mitu. Mity a Biblia. Wąż. Porównanie religii. * literatura apokryficzna: Apokryfy. Literatura judaistyczna a Nowy Testament. Trzy działy literatury pozabiblijnej [literatura apokryficzna, rabinistyczna, teksty z Qumran]: Apokryfy i pseudoepigrafy. Okoliczności powstania apokryfów. Apokryfy palestyńskie: 1. Henoch etiopski. 2. Księga Jubileuszów. 3. Testament Dwunastu Patriarchów. 4. Psalmy Salomona. 5. Wniebowzięcie Mojzesza. 6. Męczeństwo izajasza. 7. Czwarta księga Ezdrasza. 8. Syryjska apokalipsa barucha. 9. Życie Adama i Ewy. - Apokryfy judeo-hellenistyczne: 1. List Arysteasza. 2. Żydowskie Księgi Sybillińskie. 3. Trzecia Księga Ezdrasza. 4. Trzecia Księga Machabejska. 5. Czwarta Księga Machabejska. 6. Henoch słowiański. 7. Baruch grecki. -nApokryfy Nowego Testamentu: Agrafa [niespisane słowa Jezusa]. Literatura rabinistyczna [Miszna, Gemara, Talmud]. - Pisma z Qumran [teksty biblijne Starego Testamentu, apokryfy Starego Testamentu, hymny, komentarze biblijne, literatura mądrościowa, pisma sekty eseńskiej]. * Słowo Boże brzmi w różnych językach (O przekładach biblijnych) [język hebrajski, aramejski, grecki, przekłady starożytne i tłumaczenia na 2212 języków świata]. Polskie przekłady Biblii i ich znaczenie [psałterz Floriański, Psałterz puławski, Biblia królowej Zofii, Żołtarz ks. [Walentego] Wróbla, Przekład Mikołaja Reja [Psałterz... nowo prawie na język polski..], Liczne przekłady z XVI w. [m.in. Jana Seklucjana, Marcina Bielskiego, Jana Leopolity, Szymona Budnego, Marcina Czechowica]. "Psałterz" Jana Kochanowskiego. Ksiądz Wujek i jego dzieło. Od Wujka do Xx wieku. Dwa kompetentne przekłady [Biblia Tysiąclecia, Biblia Poznańska].
Numer zapisu:  860678 (ZS)