Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Dydaktyka literatury
 - Od roku 1945 (dydaktyka literatury)
  - W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Problemy poznawania dzieła literackiego w szkole. Tekst, kontekst, znak, znaczenie
Osoby współtworzące:  Pod red. Teresy Świętosławskiej
Wydawnictwo: Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:  2001
Opis fizyczny książki:  403 s., il.
Adnotacje:  Teresa Świętosławska: Przedmowa. * Teresa Świętosławska: Dzieło literackie w szkole - metodologia i metodyka. - Dobrava Moldanova: Vychovne cile vyuku literatury. - Barbara Myrdzik: Lektura jako źródło mądrości. - Krystyna Ratajska: "Uznanie samych siebie w naszym jestestwie" refleksje na temat kształcenia literackiego w reformowanym liceum. Głos konserwatywny. - Alena Debicka: Umelecke texty v ucebnicich ceskeno jazyka pro 2. stupen zakladni skoly. - Anna Krupska-Perek: Interpretacja głosowa tekstu w metodologii i metodyce analizy dzieła literackiego w szkole. - Joanna Ślósarska: Analiza kognitywna tekstu literackiego. - Radek Fridrich: K interpretaci poesie v literarni vychove. - Dorota Michułka: Dzieło literackiego i jego fragmenty, czyli o wypisach i czytankach. - Joanna Błażejewska: Zabawa dziełem literackim jako wykładnik subiektywistycznej postawy pedagogicznej. - Andrzej Kudra: Esencjalizm czy progresywizm w dydaktyce polonistycznej? - Barbara Bogołębska: Edukacja polonistyczna (językowa, literacka i kulturowa) jako dialog między stylami. - Marie Cechowa: Jazykovym rozborem k hlubsi interpretaci literarniho textu. - Zdzisława Staszewska: Potrzeba kształcenia historycznojęzykowego w szkole średniej. - Beata Gala-Milczarek: Miejsce tekstów folklorystycznych w edukacji polonistycznej. - Jolanta Fiszbak: Swoje i bliskie w kształceniu polonistycznym (edukacja regionalna na lekcjach języka polskiego). - Agnieszka Raszewska-Klimas: Nazwy własne jako tworzywo kreacji świata literackiego w twórczości Marii Dąbrowskiej. - Krystyna Gąsiorek: Widzenie świata oczyma dziecka (składniowe środki stylistyczne w powieściach Janusza Korczaka). - Krystyna Liberska: Język wartości w szkolnej analiz Jadwiga Kowalikowa, Krystyna Liberska: Język wartości w szkolnej analizie dzieła literackiego. - Jadwiga Kowalikowa: Tekst dzieła literackiego a teksty uczniowskie o dziele literackim. - Barbara Dyduch: Interdyscyplinarny wymiar formacji nauczyciela wobec wymogów kultury audiowizualnej. - Bogumiła Fiołek-Lubczyńska: Film jako tekst kultury odczytywany w szkole. Uwagi teoretyczne. - Marcin Wlazło: Metodyczne odwołania do kultury massmedialnej w literackim kształceniu uczniów z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej. - Małgorzata Gajak-Toczek: O metodach aktywnych (z doświadczeń nauczyciela-praktyka). - Elżbieta Waliszek: Inspiracje freinetowskie w kształceniu polonistycznym. - Mieczysław Łojek: Rola biografii autora w poznawaniu dzieła literackiego. - Beata Kędzia-Klebeko: Pisemne opowiadanie biograficzne w szkolnych warsztatach literackich - wzory francuskie. - Romuald Jabłoński: Inspiracje religijne w edukacji polonistycznej (na przykładzie szkolnej analizy wybranych wierszy). - Ewa Jaskółowa: Intertekstualność jako podstawa budowania historycznoliterackiej świadomości ucznia szkoły średniej. Przykład gry w wierszu Mirona Białoszewskiego. - Elżbieta Pełzowska: O integracji międzyprzedmiotowej (plastyka, muzyka, historia) w nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej. - Dominika Dworakowska: "Wzajemne oświetlanie się sztuk" w wybranych lirykach Juliana Przybosia. - Regina Pawłowska: Organizacja lekcji z czytania tekstu literackiego w gimnazjum. - Eugeniusz Cyniak: Instrumentalizm w szkolnym odbiorze dzieła literackiego. - Anna Ciciak: Instrumentalizm audiowizualności w szkolnym kształceniu literackim. - Aniela Książek-Szczepanikowa: Problemy aplikacji w uczniowskim odbiorze dzieła literackiego. - Stanisław Bortnowski: "Dziadów część III" Adama Mickiewicza na lekcjach języka polskiego (rekonesans badawczy). - Ewa Maria Popiel-Popiołek: Nowe lektury w nowej szkole - czyli o próbach odczytania powieści "Z powrotem? Zbigniewa Batki na lekcjach języka polskiego w gimnazjum. - Jolanta Fiszbak: Łódź - "Mała ojczyzna" na lekcjach języka polskiego.
Numer zapisu:  871739 (BW)