PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Genologia. Ogólne
Tytuł:  Gatunki okołoliterackie. (Materiały z konferencji naukowej)
Osoby współtworzące:  Red. naukowa Czesław P. Dutka
Wydawnictwo: Wałbrzych: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
Rok wydania:  2002
Opis fizyczny książki:  289 s.
Adnotacje:  Czesław P. Dutka: Słowo na otwarcie. -Grzegorz Gazda: Paradoksy genologii (wprowadzenie do obrad konferencji). * I. Okołoliterackie gatunki wypowiedzi: Bogusław Pfeiffer: Rex i Regnum. Alegorie władcy i państwa w utworach staropolskich i grafice [dot. geometrycznych modeli państwa polskiego w traktatach]. - Janusz Rećko: Epitafium jako enklawa semantyczna. - Dariusz Śnieżko: Historyk i źródła jego interpretacji (kronika Marcina Bielskiego). - Anna Chomicz: Ostatnie słowo? Testament w wybranych powieściach Elizy Orzeszkowej ["Pamiętniki Wacławy", "Pompalińscy", "Meir Ezofowicz"]. - Artur Pastuszek: Witkacy: filozofia powieści czy filozofia w powieści? [nt. nierozdzielności filozofii i praktyki artystycznej]. - Małgorzata Mikołajczak: "Salamandra objedzona przez mrówki." Kilka myśli na temat obecności [Zbigniewa] Herberta w pracach wersologów. - Mariusz Gołąb: Dzieło literackie w twórczości M. [Mirona] Białoszewskiego i Cz. [Czesława] Miłosza jako uniwersum interpretujących wypowiedzi [dot. tematyzowania zagadnienia interpretacji w wierszach Białoszewskiego i "Piesku przydrożnym" Miłosza]. - Stefan Melkowski: Rzecz o pograniczach. "Zniewolony umysł" Czesława Miłosza jako dzieło literackie. - Edyta Rudolf: Literatura fantastyczna a gry Role Play - rekonesans badawczy. * II. Literatura i jej recepcja: Andrzej Siemianowski: Fiodor Dostojewski czytany przez filozofów i teologów [dot. "Braci Karamazow" wobec filozofii Włodzimierza Sołowjowa i Konstantina Pobiedonoscewa]. - Maciej Michalski: Lektury filozofów, czyli w jaki sposób filozofowie wykorzystują literaturę w swoich tekstach. - Robert Frei: Problem literatury w filozofii hermeneutycznej: retoryka i ideologia. - Dariusz Skórczewski: Postawy "wyznawstwa". Metakrytyka lat trzydziestych w służbie antropologii [dot. sporu między Ludwikiem Fryde a Kazimierzem Wyką]. - Andrzej Skrendo: Krytyka negatywna a twórczość Tadeusza Różewicza [dot. krytycznoliterackiej recepcji]. - Anna Piątkowska: Miejsce interpretacji uczniowskiej w szkolnej edukacji literackiej. - Agnieszka Milewska: "Legenda o św. Aleksym" a jej szkolna interpretacja. - Marian Sinica: Potoczny odbiór współczesnej poezji wśród absolwentów szkół średnich. * III. Literatura i religia: Bogdan Poniży: Logos w Księdze Mądrości (Mdr 18,14-16). Pogańska poezja i pozabiblijna proza w tekście hagiografa. - Zdzisław G. Grzegorski: Kaznodziejstwo a literatura. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki homiletyki kontekstualnej. - Grzegorz Kubski: O wtórnej teologizacji dzieła literackiego. - Tomasz Staniszewski: Koncepcja Boga w utworze Jean-Paula Richtera "Mowa wypowiedziana przez umarłego Chrystusa ze szczytu kosmicznego gmachu o tym, że nie ma Boga" - próba interpretacji. - Joanna Gorzelana: "Pieśni nabożne" Franciszka Karpińskiego odczytane w kontekście liturgii kościoła katolickiego. - Jolanta Witek: Poezja religijna w polskich kazaniach współczesnych na przykładzie "Świętokrzyskich kazań radiowych". - Anastazja Seul: Spotkanie literatury pięknej i teologii w esejach ks. Jerzego Szymika. - Bogdan Trocha: Dramat jako kategoria filozoficzna w myśli ks. Józefa Tischnera.
Numer zapisu:  900898 (PC)