Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria tekstu i dyskursu
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Wilkoń Aleksander - szczegóły
Tytuł:  Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu
Wydawnictwo: Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
Opis fizyczny książki:  [2002], 304 s. [1] k. tabl. złoż.
Adnotacje:  Wstęp. - I. Problematyka tekstu: Tekst jako system. Między zdaniem a tekstem. Parataktyczność tekstu. Lingwistyka czy gramatyka i teoria tekstu? Wyznaczniki tekstowości. Skończoność - otwartość tekstu. Autonomiczność i nieautonomiczność tekstu. Tekst jako proces a tekst jako wytwór. Kategorie tekstowe. Kategoria modalności. Kategoria podmiotowości. Kategoria intertekstualności. - II. Problematyka spójności tekstu: Rodzaje spójności. Jedność tematyczna a struktura hierarchiczna tekstu. Spójność a pamięć. Powtórzenie w funkcji tekstotwórczej. Związki linearne a paradygmatyczne w tekście. Struktury akapitów. Metajęzyk a metatekst i jego funkcje spójnościowe. Zasada presupozycji. Różnorodność spójności. - III. Ponadgatunkowe struktury tekstowe: A. Semantyczne typy wypowiedzi: Narracja i deskrypcja. Elementarne struktury narracji. Budowa mikrotekstu narracyjnego. Narracje literackie i nieliterackie. Typy narracji - narracja osobowa i nieosobowa. Między wydarzeniem a narracją. Pomiędzy mikro- i makrostrukturami narracyjnymi. Struktury deskryptywne. Zmienność struktur deskrypcji. Struktury rozważająco-komentujące. Związki między mikro- a makrostrukturami tekstowymi. Fabuła a język. Struktury makronarracyjne. B. Formy podawcze tekstu: monolog i dialog. - IV. Tekst a gatunek: Gatunek a lingwistyka tekstu. Gatunek tekstu - budowanie definicji. Rodzaje gatunków ze względu na stopień konwencjonalności. Gatunki pierwotne i wtórne w perspektywie historycznej i współczesnej. V. Typologia gatunków: A. Gatunki literackie. B. Gatunki nieliterackie [gatunki mówione, mowy oficjalnej, mowy kulturalnej, mediów, naukowe, religijne].
Numer zapisu:  914049 (PC)