Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Metodologia badań literackich
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor: Dobrowolski Andrzej - szczegóły
Tytuł:  Językoznawca i wieża Babel
Źródło:  Twórczość, 1990 nr 6 s. 98-101 - szczegóły
Numer zapisu:  93412 (BL)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, T. 1. Warszawa 1989, 494 s. M.R. Mayenowa: Roman Jakobson - uczony i człowiek [wstęp]. * [Teksty R. Jakobsona:] Moje ulubione tematy. Tł. M.R. Mayenowa. - Część pierwsza: Kilka uwag o Peirce'ie, poszukiwaczu dróg w nauce o języku. Tł. S. Amsterdamski. Język a inne systemy komunikacji. Tł. A. Tanalska. O stosunku między znakami wizualnymi i audytywnymi. Tł. M. Głowiński. "Tak" i "nie" w mimice. Tł. W. Grajewski. Czy upadek filmu? Tł. H. Kuligowska. Szczupak po polsku. - Część druga: W poszukiwaniu istoty języka. Tł. D. Kurkowska-Urbańska. Część i całość w języku. Tł. S. Amsterdamski. Znak i system języka (Głos w dyskusji). Tł. Z. Florczak. Dwa aspekty języka i dwa typy zakłóceń afatycznych. Tł. L. Zawadowski. Lingwistyczne spojrzenie na problem świadomości i nieświadomego. Tł. J. Kordys. Mózg a język. Półkule mózgowe i struktura językowa we wzajemnym naświetleniu [współaut.: K. Santilli]. Tł. T. Dobrzyńska. - Część trzecia: Pojęcie cech dystynktywnych w językoznawstwie (Wspomnienia i rozważania). Tł. D. Kurkowska-Urbańska. Szyftery, kategorie czasownikowe i czasownik rosyjski. Tł. E. Janus. Magia dźwięków mowy [współaut.: L. Waugh]. Tł. M.R. Mayenowa. Pogląd Boasa na znaczenie gramatyczne. Tł. A. Tanalska. - Część czwarta: Komunikacja werbalna. Tł. M.R. Mayenowa. O językoznawczych aspektach przekładu. Tł. L. Pszczołowska. Metajęzyk jako problem językoznawczy. Tł. M.R. Mayenowa. - Część piąta: Związki językoznawstwa z innymi naukami. Tł. A. Weinsberg. Językoznawstwo a teoria informacji. Tł. Z. Saloni. Wspólny język lingwistów i antropologów. Tł. A. Werpachowska. Muzykologia a językoznawstwo. Tł. M.R. Mayenowa. [1989] - szczegóły