Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Romantyzm
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor: Lizisowa Maria Teresa - szczegóły
Tytuł:  Słowa-klucze polskiej epiki romantycznej
Źródło:  Konspekt, 2000 nr 2 s. 101-104 - szczegóły
Numer zapisu:  995951 (MK)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Słowa-klucze polskiej epiki romantycznej, 1. Wstęp. 1.1. Stan badań słownictwa utworów romantycznych. 1.2. Przydatność metod statystycznych w badaniach językowo-stylistycznych tekstu. 1.3. Terminologia. 1.4. Zastosowanie metod statystycznych w opisie słownictwa polskich tekstów literackich. 1.5. Cel i zakres pracy. 1.6. Materiał. 1.7. Technika opracowania materiału. Metoda wydzielania słów-kluczy. 1.8. Zasady cytowania kontekstów słów-kluczy. 2. Struktura semantyczna słów-kluczy i ich funkcje stylistyczne. 2.1. "Grażyna" (N = 7007, W = 2375) A. Mickiewicza. 2.2. "Janusz Bieniawski" (N = 1603, W = 864) J. B. Zaleskiego. 2.3. "Maria" (N = 10331, W = 2934) A. Malczewskiego. 2.4. "Zamek kaniowski" (N = 14 597, W = 3720) S. Goszczyńskiego. 2.5. "Wacław" (N = 6289, W = 1743) J. Słowackiego. 2.6. "Przedświt" (N - 5440, W = 1523) Z. Krasińskiego. "Szczęsna" (N = 1910, W = 923) C.K. Norwida. 2.8. Łączny korpus tekstowy siedmiu poematów (N = 47 177, W = 7692) reprezentujący polską epikę romantyczną. 3. Kręgi znaczeniowe w obrębie wyrazów kluczowych i słów przygodnych. 3.2. "Janusz Bieniawski" Zaleskiego. 3.4. "Zamek kaniowski"Goszczyńskiego. 3.5. "Wacław" Słowackiego. 3.6. "Przedświt" Krasińśkiego. 3.7. "Szczęsna" Norwida. 4. Wnioski końcowe. 5. Aneks. 5.1. Listy alfabetyczne słów-kluczy. 5.2. Wyrazy niezależne od autora z wysokim wskaźnikiem Pemp w tekstach poematów romantycznych. 5.3. Leksemy ze stosunkowo wysokim wskaźnikiem Pemp w dwóch lub w kilku poematach romantycznych, a nie będące słowami-kluczami polskiej epiki romantycznej. 5.4. Leksemy ze stosunkowo wysokim wskaźnikiem Pemp w romantycznych tekstach literackich. 5.5. Leksemy o stosunkowo wysokim wkaźniku Pemp w romantycznych tekstach literackich i w "Wizerunku" M. Reja. 5.6. Leksemy o stosunkowo wysokim wskaźniku Pemp w tekstach poetyckich dawniejszych i współczesnych. 5.7. Leksemy o stosunkowo wysokim wskaźniku Pemp w dziewiętnastowiecznych tekstach literackich. 5.8. Leksemy z dość wysokim wskaźnikiem Pemp w dawniejszych tekstach literackich. [1998] - szczegóły