Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura rosyjska
  - Historia literatury (rosyjska)
Rodzaj zapisu:  omówienie (artykułu, książki)
Adnotacje:  nota
Źródło:  Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego, 2001 nr 1 s. 122-123 - szczegóły
Numer zapisu:  998849 (KAR)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej. (988-1237), Gerhard Podskalsky: Przedsłowie do polskiego wydania. - Od wydawcy polskiego. - Ludolf Mueller: Słowo wstępne. - Gerhard Podskalsky: Przedmowa. * A. Wstęp. * B. Kościół ruski: powstanie - organizacja - życie duchowe [kolejne zagadnienia prezentowane są przez autora w świetle ówczesnego piśmiennictwa, m.in. anon. "Powieści dorocznej"]: Chrystianizacja Rusi (przed Włodzimierzem); Chrzest Włodzimierza; Utworzenie metropolii ruskiej; Poszczególne siedziby biskupie; Państwo i Kościół; Synody i ruchy heretyckie; Monastycyzm i klasztory; Słowiańska literatura przekładowa [dot. działalności Cyryla i Metodego oraz przekładów w Bułgarii i na Rusi]. Oświata na Rusi Kijowskiej. Kijów a dziedzictwo ogólnoruskie (wschodniosłowiańskie). Wpływy żydowskie w literaturze staroruskiej. Znaczenie najazdu tatarskiego. * C. Literatura teologiczna Rusi Kijowskiej (988-1237): Homiletyka [dot. m.in. aut.: Hilarion, Łukasz Żydiaty, Teodozjusz Pieczerski, Nicefor I, Klim(ent) Smolatycz, Cyryl z Turowa, Abraham ze Smoleńska, Serapion z Włodzimierza]. Hagiografia [m.in. nt. utworów kompilatorskich i anonimowych; dot. m.in. aut.: Jakub (mnich), Nestor, Konstantyn-Cyryl, Efrem]. Ascetyka [dot. m.in. aut.: Cyryl z Turowa, Nicefor I, Szymon biskup Włodzimierza nad Klaźmą, ihumen pieczerski Polikarp]. 4. Dogmatyka - polemika [dot. m.in. aut.: Leon metropolita Perejasławia, Jerzy metropolita Kijowa, Jan II metropolita Kijowa, Nicefor I, Teodozjusz Grek]. 5. Literatura kanonistyczna (prawo kanoniczne) [dot. m.in. aut.: Jan II metropolita Kijowa, Kirik, Eliasz arcybiskup nowogrodzki]. Aneks [dot. dekretów książęcych z epoki]. 6. Opisy pielgrzymek [dot. m.in. aut.: Daniel ihumen, Antoni arcybiskup nowogrodzki]. Aneks [dot. m.in. aut: Dozyteusz]. 7. Latopisarstwo [dot. m.in. "Pieśni dorocznej"]: Ekskurs: Włodzimierz Monomach [dot. m.in. samodzielnych utworów w ramach "Powieści dorocznej"]; [2000] - szczegóły