Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ŹRÓDLE

Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne

Opracowane roczniki
 
Rocznik:  2000
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 132 (2186)
nr 133 (2251): Mirosława Wawrzak-Chodaczek: Kształcenie kultury audiowizualnej młodzieży [tom opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1999
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 130 (2148): Absolwenci pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego w teorii nauk społecznych i praktyce edukacyjnej. X Forum Pedagogów. Wrocław, 18-19 X 2997 [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 131 (2149): A. Zawadzka: Oddziaływanie dziadków na wypoczynek wnuków [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  1998
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 123 (1967), nr 124 (2034) , nr 125 (2046), nr 126 (2054), nr 127 (2057), nr 128 (2076), nr 129 (2086): Polskie szkolnictwo i oświata na Litwie
 
 
Rocznik:  1997
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 116 (1897): A. Bilewicz: Prywatne średnie, ogólnokształcące szkolnictwo żeńskie w Galicji w latach 1867-1914 [numer opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1996
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 109 (1751): R. Stępień: Z dziejów szkolnictwa pijarskiego w czasach Komisji Edukacji Narodowej [tom opisany jako książka]
nr 113 (1861): Studia z dziejów oświaty i myśli pedagogicznej XVII-XX wieku
nr 114 (1867): Różne drogi poznawania kultury przez dzieci
nr 115 (1878): Z podstaw poradoznawstwa. Z.1
nr 118 (1912): Tradycje a zmiany edukacyjne. Z.1
 
 
Rocznik:  1995
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 105 (1593): W poszukiwaniu zagubionej pedagogiki. V Forum Pedagogów, Wrocław, 17 X 1992
nr 107 (1736): Nauczyciele szkół średnich w XIX i XX wieku jako grupa społeczna i ich wkład w kulturę polską
nr 108 (1747): Ku dialogowi w pedagogice. VI Forum Pedagogów Wrocław, październik 1993
nr 110 (1753): M. Boczar: Kształtowanie pojęć - alternatywa dydaktyczna
nr 111 (1812): M.J. Adamczyk: Szkoły pijarskie w Podolinie i ich związki z Polską (1643-1848)
 
 
Rocznik:  1994
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 72 (1111) [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 73 (1120) [tom nie zawiera materiału z PBL]
nr 101 (1558): M. Nowak-Dziemianowicz: Małżeństwo wobec rozwodu [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 102 (1565): R. Stępień: Współpraca pijarów z Komisją Edukacji Narodowej na terenie Korony [tom opisany jako książka]
nr 103 (1573): Studia o szkolnictwie i oświacie mniejszości narodowych w XIX i XX wieku
nr 104 (1578): Z problematyki autyzmu [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 106 (1699): Problemy pedagogiki społecznej i andragogiki [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  1993
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 93 (1387)
nr 94 (1504) [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 95 (1508) [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 96 (1510)
nr 97 (1538): Z pogranicza teorii i praktyki pedagogiki specjalnej [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 98 (1539): Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 99 (1547): Pytanie o nauczyciela [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 100 (1548): Kobieta i jej czas wolny [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 111 (4498): Studia z dziejów prowincji galicyjskiej
 
 
Rocznik:  1992
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 76 (1134) [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 80 (1196)
nr 83 (1228): Studia z dziejów oświaty i myśli pedagogicznej XVIII-XX wieku [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 84 (1229): B. Potyrała: Oświata w Polsce w latach 1949-1956 [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 89 (1334) [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 92 (1372)
 
 
Rocznik:  1991
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 70 (1109): Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne. Problemy resocjalizacji i rewalidacji [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 72 (1111) [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 73 (1120) [tom nie zawiera materiału z PBL]
nr 87 (1991)
 
 
Rocznik:  1990
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 55: L.A. Tyszkiewicz: Słowianie w historiografii antycznej do połowy VI wieku [tom opisany jako książka]
nr 69 (1069): B. Łuków-Turkowska: Recepcja wartości moralnych telewizyjnych widowisk fabularnych przez młodzież licealną [tom opisany jako książka]
nr 71 (1110): Z historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce (1773-1939)
 
 
Rocznik:  1989
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 62 (978) [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 67 (1047) [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 82 (1214) cz. 1 [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 82 (1214) cz. 2 [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  1988
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 60 (961)
 
Liczba zapisów:  10 - wyszukaj