PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Hasła osobowe (literatura polska)
 - Hasła osobowe (literatura polska) - M
Rodzaj zapisu:  utwór
Hasło osobowe: Mickiewicz Adam - szczegóły
Tytuł:  Pan Tadeusz
Numer zapisu:  102319 (BD)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

artykuł: A.D.: Jak odzyskano "Pana Tadeusza". Przegląd Tygodniowy 1998 nr 47 s. 3 (nota o odzyskaniu rękopisu poematu przez Jana Tarnowskiego i oddaniu g...) szczegóły 
artykuł: AKW: Promocja wieszcza. Polityka 1999 nr 17 s. 94 (not. o krążacych w obiegu czytelniczym "nowych" wersjach poematu...) szczegóły 
artykuł: Aleksandrowicz Alina: "Pan Tadeusz" poemat o polskim narodzie. Rota 1992 nr 3/4 s. 3-8  szczegóły 
artykuł: Apokryf 1998 nr 14 s. 18 (nota rec. o edycji "Pana Tadeusza" na płytach CD pt. "Maraton z Panem ...) szczegóły 
artykuł: Bachórz Józef: Jak pachnie na Litwie Mickiewicza?. Autograf 1989 nr 6/8 s. 32-40 (nt. efektów zapachowych (woni) w poemacie ...) szczegóły 
artykuł: Bachórz Józef: O śmiechu i uśmiechu w "Panu Tadeuszu". x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
artykuł: Bajor Alwida Antonina: Czerwony Dwór - jako zamek Horeszków?. Kurier Wileński 1998 nr 73 s. 9 (o zamku w Czerwonym Dworze (Raudondvaris) jako pierwowzorze zamku Hore...) szczegóły 
artykuł: Bajserowicz Irena Anna: Murek struga "Pana Tadeusza". Sycyna 1998 nr 16 s. 13 (o ilustracjach do "Pana Tadeusza" Mariana Murka z Górska, rzeźbionych ...) szczegóły 
artykuł: Bartnicka Kalina: Zosia samopas. Gazeta Wyborcza 1998 nr 110 s. 19 (wyw. z historykiem nt. postaci Zosi, w związku z poszukiwaniem przez A...) szczegóły 
artykuł: Bauman Marzena: Sarmata znad Tybru. Głos Polski [Toronto] 1989 nr 23 s. 12-13 (biogr. M. Andriolliego i jego ilustracje do "Pana Tadeusza" A. Mickiew...) szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Płocki 1996 nr 1 s. 56 (not. o spotk. z Z. Skibińskim pośw. symbolice masońskiej w "Panu Tadeu...) szczegóły 
artykuł: Bihtehl' Pjatro: Gihstoryja adnago perakladu. x 1990 ([W ks. zb.:] Shljakham gadouh. Gihstoryka-lihtaraturny zbornihk. Mihns...) szczegóły 
artykuł: Bock Elżbieta: Muzyka w "Panu Tadeuszu". Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 29 (1166) s. 89-114  szczegóły 
artykuł: Bohaterowie "Pana Tadeusza". Rota 2000 nr 3 s. 143 (o wprowadzeniu do obiegu przez Pocztę Polską sześć znaczków pocztowych...) szczegóły 
artykuł: Borucki Bogdan: Rok 1812 według wieszcza. Mówią Wieki 2000 nr 1 s. 51-52 (nt. zgodności z faktami historycznymi...) szczegóły 
artykuł: Brodawka-Święcicki Kazimierz: Bitwa w Soplicowie. Kurier Wileński 1997 nr 197 s. 7 (o militarnych realiach epizodu opisanego w poemacie...) szczegóły 
artykuł: Brodawka-Święcicki Kazimierz: Bitwa w Soplicowie. Magazyn Polski 1998 nr 2 s. 19-20  szczegóły 
artykuł: Brodawka-Święcicki Kazimierz: Zajazdowa bitwa w Soplicowie. Goniec Staszowski 1992 nr 11 s. 6 (dot. bitwy w zaścianku szlacheckim ukazanej w epopei...) szczegóły 
artykuł: B.S.: Podróże "Pana Tadeusza". Podróże i Marzenia 1992 nr z 7/8 III s. 6 (o losach rkpsu od 1939...) szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Autograf "Pana Tadeusza" zostanie we Wrocławiu. Rzeczpospolita 1991 nr 257 s. 2 (nota nt. decyzji pozostawienia rękopisu (tzw. dzikowskiego) w zbiorach...) szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Rękopis "Pana Tadeusza" dla Ossolineum. Rzeczpospolita 1999 nr 260 s. 7 (o przekazaniu przez Jana i Pawła Tarnowskich rękopisu poematu jako dar...) szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Z Ossolineum do Ossolineum. Rzeczpospolita 1999 nr 229 s. 8 (o decyzji Zarządu miasta Wrocławia wykupienia od Jana Tarnowskiego ręk...) szczegóły 
artykuł: Buczyński Paweł: Słownictwo biologiczne w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza. Rota 1992 nr 3/4 s. 39  szczegóły 
artykuł: Budzyński Adam: Dobrze i źle o "Panu Tadeuszu". Aneks Trybuny 1999 nr 71 s. 1, 3 (o polemikach wokół poematu, od czasów doby romantycznej...) szczegóły 
artykuł: Buk Agnieszka, Pazdan Rachel: Danziger Lachs oder Wódka Gdańska. Eine kurze Uebersicht der kulinarischen Realiabegriffe in "Pan Tadeusz" von Adam Mickiewicz. Studia Germanica Gedanensia 2003 nr 11 s. 53-64 (dot. nazw polskich potraw w sześciu przekładach "Pana Tadeusza" na jęz...) szczegóły 
artykuł: Buk Agnieszka, Pazdan Rachel: Ze sztućcem na rysia, czyli "Pan Tadeusz" po niemiecku. Rocznik Przekładoznawczy 2005 nr 1 s. 49-60 (porównanie tłumaczenia polskich realiów kulturowych w czterech najnows...) szczegóły 
artykuł: Bułhak Andrzej: Zagadki mickiewiczowskie. Verbum Nobile 1993 nr 5/6 s. 12-13 (realia geograficzne, historyczne i społeczne "Pana Tadeusza"; analiza ...) szczegóły 
artykuł: Bułhak-Syrokomla Andrzej: Zamek Horeszków. 200-rocznica urodzin Adama Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 2 s. 4 (zamek Dominika Radziwiłła w Mirze jako prowdopodobny prototyp zamku Ho...) szczegóły 
artykuł: Cenny eksponat. Płomyczek 2011 nr 7/9 s. 10 (nota nt. rękopisu utworu przechowywanego w Bibliotece Zakładu Narodowe...) szczegóły 
artykuł: Chodasiewicz Władysław: "Pan Tadeusz" w innej perspektywie. Literatura 1996 nr 4 s. 47 (z notą o aut....) szczegóły 
artykuł: Chojecki Andrzej: O tytule eposu Adama Mickiewicza. Kultura Niezależna 1991 nr 69 s. 3-15  szczegóły 
artykuł: Chojnacki Maciej: Wyrażenia grzecznościowe w "Panu Tadeuszu". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1996 t. 3 s. 117-131  szczegóły 
artykuł: Chwin Stefan: Romantyzm i poszukiwanie "trzeciej drogi". Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 79-101 (interpretacja "Pana Tadeusza" przez Jana Nepomucena Millera; przebieg ...) szczegóły 
artykuł: Ciekawe świadectwo wczesnej recepcji "Pana Tadeusza" w zaborze rosyjskim. Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1999 nr 12/13 s. 201-204 (nt. Alfonsa Walickiego, który w rok po opublikowaniu poematu popularyz...) szczegóły 
artykuł: Ciesielski Zenon: Ruch Literacki 1989 z. 2 s. 172-173  szczegóły 
artykuł: Cieśla-Korytowska Maria: Szmery i trzaski w "Panu Tadeuszu". Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 27-50  szczegóły 
artykuł: Czajkowska Krystyna: Dzieje jednej karty autografu "Pana Tadeusza". Znad Wilii 1999 nr 12 s. 5  szczegóły 
artykuł: Czajkowska Krystyna: Dzieje jednej karty autografu "Panu Tadeusza". Ruch Literacki 1998 z. 3 s. 435-440  szczegóły 
artykuł: Czajkowska Krystyna: Nieznany fragment brulionu "Pana Tadeusza". Kronika Rzymska 1990 nr 84 s. 16-19 (nt. podarowanego papieżowi Janowi Pawłowi II kartki brulionu "Pana Tad...) szczegóły 
artykuł: Czajkowska Krystyna: Odnaleziony rękopis Mickiewicza. Tygodnik Powszechny 1991 nr 6 s. 8 (list do red. nt. kartki brulionu I księgi poematu przekazanej do zbior...) szczegóły 
artykuł: Czajkowska Krystyna: Rękopis Adama Mickiewicza w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu. Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 8 XI s. 5 (o ofiarowaniu kartki brulionu I księgi "Pana Tadeusza" wiersz 632-708 ...) szczegóły 
artykuł: Czy pan czytał "Pana Tadeusza"? czyli Wieszcza dzieło największe. Przekrój 1998 nr 51/52 s. 13-15 (wypowiedzi aut.: Tadeusz Chróścicki, Tadeusz Drozda, Tadeusz Hanusek, ...) szczegóły 
artykuł: Dierbieniowa Lidia: "Pan Tadeusz" Mickiewicza w historycznoliterackiej koncepcji Piotra D. Boborykina. Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 31-36 (dot. koncepcji zawartej w ks.: Piotr D. Boborykin: Powieść europejska ...) szczegóły 
artykuł: Dimitrova Blaga: Moja praca nad przekładem "Pana Tadeusza". Nowe Książki 1989 nr 3 s. 12-13  szczegóły 
artykuł: Domański Michał: "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza natchnieniem malarzy polskich. Rota 1998 nr 2/3 s. 21-25 (z fot. Michała Domańskiego...) szczegóły 
artykuł: Domański Michał: Polonez (Polaków hymn rycerski). Rota 2000 nr 1/2 s. 7-10 (polonez w twórczości artystycznej (literatura, malarstwo, muzyka, rzeź...) szczegóły 
artykuł: Dopart Bogusław: "Pan Tadeusz" - poemat epopeiczno-liryczny. Alma Mater 1999 nr 10 s. 23-28 (z fot. portretu Adama Mickiewicza; rys. Wojciech K. Statter...) szczegóły 
artykuł: Dopart Bogusław: "Pieśni ogromnych dwanaście" (Summa poetica A. Mickiewicza). Res Publica 1989 nr 2 s. 76-87  szczegóły 
artykuł: Drobczuk-Zwolińska Iwona: Dwie śmierci romantyczne (Jacek Soplica z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i kapitan Meyzner z "Pogrzebu kapitana Meyznera" Juliusza Słowackiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 23-30  szczegóły 
artykuł: Drobiszewski Jerzy: Historyk o "Panu Tadeuszu". Polish Kurier 1998 nr 132/133 s. 17 (z portr....) szczegóły 
artykuł: Dudzińska Violetta: "Pan Tadeusz" ilustrowany. Śląsk 1998 nr 12 s. 32-33 (nt. ilustracji do "Pana Tadeusza"...) szczegóły 
artykuł: Dziedzic Stanisław: Mickiewiczowskie pojmowanie ustroju i dziejów Polski ("Dziadów" cz. III, "Księgi", "Pan Tadeusz"). Alma Mater 1999 nr 10 s. 40-44 (z fot. portretów Adama Mickiewicza: autorstwa Josepha Schmellera, Wale...) szczegóły 
artykuł: (ek): Pan Tadeusz nagrodzony. Antena 1999 nr 6 s. 48 (nt. sukcesu Maratonu z "Panem Tadeuszem" tj. czytania utworu w Studiu ...) szczegóły 
artykuł: Erdman Jerzy: Niebo gwiaździste w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza. Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 31-42 (dot. fragmentu ks. VIII...) szczegóły 
artykuł: E.S.: Kilometr "Pana Tadeusza". Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 27 III s. 3 (nt. "Maratonu z >>Panem Tadeuszem<<" w czasie którego aktorzy czytali ...) szczegóły 
artykuł: Falkowski Stanisław: Gra z konwencją gatunkową i gra z wrogiem w narracji "Pana Tadeusza". Polonistyka 1990 nr 10 s. 534-540  szczegóły 
artykuł: Faryno Jerzy: Toward the mythopoetics of Mickiewicz's "Pan Tadeusz". x 1989 ([W ks. zb.:] Festschrift fuer Herta Schmid. Amsterdam 1989, s. 55-70...) szczegóły 
artykuł: Feusette Krzysztof: Niedziela z "Panem Tadeuszem". Rzeczpospolita 1998 nr 66 s. 26 (nt. "Maratonu z Panem Tadeuszem" - czytania poematu w Studiu Koncertow...) szczegóły 
artykuł: Feusette Krzysztof: Radiowy maraton z "Panem Tadeuszem". Rzeczpospolita 1998 nr 40 s. 25 (nt. publicznego czytania utworu przez polskich aktorów w radiowym Stud...) szczegóły 
artykuł: Fiut Aleksander: "Pan Tadeusz" przez Miłosza na nowo odczytany. Alma Mater 1999 nr 10 s. 53-57 (nt. recepcji poematu przez Czesława Miłosza; z fot. portretu Adama Mic...) szczegóły 
artykuł: Frankowska Maria: Chołodziec, poezja i piernik. Pamiętnik Literacki 1996 nr 1 s. 141-151 (nt. języka Adama Mickiewicza we fragmentach dotyczących jedzenia, zawa...) szczegóły 
artykuł: Gajecka Jolanta: Tadeusz i Telimena jak żywi. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 51 s. 11 (o tworzeniu przez Mariana Murka w Górsku (woj. wielkopolskie) cyklu p...) szczegóły 
artykuł: Garliński Józef: Potęga poezji. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1998 nr 27 s. 7 (nt. autora przekładu na język angielski - Kennetha Mackenzie...) szczegóły 
artykuł: Głowiński Michał: Monolog wewnętrzny Telimeny. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2007 t. 69 (2005) s. 13 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Gmyz Cezary: Ostatni na Litwie.... Życie 1998 nr 299 s. 13 (wątki kulinarne w poemacie...) szczegóły 
artykuł: Goćkowski Janusz: Myśl polityczna Maćka nad Maćkami. Arcana 1998 nr 6 s. 18-35 (dot. postaci Maćka Dobrzyńskiego...) szczegóły 
artykuł: Gorczyńska Renata: Łowy wszystkich na wszystko. Plus Minus 1998 nr 12 s. 14  szczegóły 
polemika: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 19  szczegóły 
artykuł: Górski Krzysztof: Świadectwo Schulenburga. Jeszcze o własności "Pana Tadeusza". Gazeta Wyborcza 1992 nr 148 s. 9  szczegóły 
artykuł: Grabowski Mikołaj, Nyczek Tadeusz: Mickiewiczowi się nie odmawia. Gazeta Wyborcza 1996 nr 213 s. 11 (wyw. z autorami nowej telewizyjnej adaptacji "Pana Tadeusza"; rozm.: A...) szczegóły 
artykuł: Graczyk Ewa: Szczęście "Pana Tadeusza". Ogród 1991 nr 2 s. 52-65 (kręgi szczęścia w utworze: dom, rodzina i ojczyzna; tekst ref. wygł. n...) szczegóły 
artykuł: Gronek Barbara: W poetyce kresu, czyli o zachodzie słońca w Soplicowie i Milanówku. Język Polski w Liceum 2005 nr 2 (2005/2006) s. 35-45  szczegóły 
artykuł: Gut Dorota: Na tropie bursztynowego świerzopu. Gazeta Wyborcza 1999 nr 221 s. 8 (nt. multimedialnej wersji poematu...) szczegóły 
artykuł: Guzik Barbara: "Widzę i opisuję..." O lesie w "Panu Tadeuszu". Polonistyka 1998 nr 7 s. 440-445  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1998 nr 65 s. 14 (not. o "Maratonie z Panem Tadeuszem", Studio Koncertowe Polskiego Radi...) szczegóły 
artykuł: Heksel Izabela: Animizowany świat roślin w "Panu Tadeuszu" i "Beniowskim". Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 13-27  szczegóły 
artykuł: Hołownia Szymon: Gazeta Wyborcza 1998 nr 284 s. 16 (not. o edycji na płytach CD "Pana Tadeusza". Zapis Maratonu" wyd. prze...) szczegóły 
artykuł: Horodecka Anna: Poloneza czas zacząć. Płomyczek 1999 nr 9 s. 6-7 (nt. ilustracji do "Pana Tadeusza" autorstwa Michała Elwiro Andriollego...) szczegóły 
artykuł: Huelle Paweł: Lata Telimeny. Gazeta Wyborcza 1998 nr 155 s. 17 (fel....) szczegóły 
artykuł: IBIS: "Pan Tadeusz" mistrzów sceny. Nowy Świat 1991 nr 19 s. 15 (rec. albumu 12 kaset magnetofonowych z nagraniem utworu...) szczegóły 
artykuł: Inglot Mieczysław: Przypowieść o Marszałkowiczu. Literackie konteksty pierwszej wersji fragmentu księgi I "Pana Tadeusza". Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 103-115  szczegóły 
artykuł: Iwańska Elżbieta: Mickiewicz zbłądził pod zamknięte powieki. Korespondencja własna z Warszawy. Znad Wilii 1999 nr 5 s. 6 (nt. ilustracji niewidomwgo Jarosława Słumińskiego do "Pana Tadeusza" o...) szczegóły 
artykuł: Jackiewicz Mieczysław: "Pan Tadeusz" na Litwie. Kresy 1993 nr 16 s. 247-254 (dot. litewskich przekładów "Pana Tadeusza"...) szczegóły 
artykuł: Janas Aleksandra: Rękopis dzikowski "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza. Rocznik Tarnobrzeski 1999 t. 3 (1998) s. 9-13 (losy manuskryptu znajdującego się do 1939 w zamku Tarnowskich w Dzikow...) szczegóły 
artykuł: Jedynak Barbara: Pan Tadeusz i Zosia - o pokoleniu "Mazurka Dąbrowskiego". Rota 2000 nr 1/2 s. 11-13 (nt. funkcji "Mazurka Dąbrowskiego" Józefa Wybickiego w epopei...) szczegóły 
artykuł: Jedynak Barbara: Tradycje patriotyczne domu polskiego. Rota 1992 nr 3/4 s. 38 (rodzina i dom w utworze...) szczegóły 
artykuł: Jokiel Irena: Przestrzeń "matecznika" w "Panu Tadeuszu" Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 85-100  szczegóły 
artykuł: J.Sad.: "Pan Tadeusz" na Wawelu. Rzeczpospolita 1998 nr 270 s. 25 (nota o wystawieniu autografu "Pana Tadeusza" w Centrum Wystawienniczo-...) szczegóły 
artykuł: J.SAD.: Podróże po rękopisie (Różne wersje "Pana Tadeusza"). Rzeczpospolita 1999 nr 282 s. 8 (o wydaniu przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich multimedialnego zesta...) szczegóły 
artykuł: J.SZ.: Tadeusz fałszywy. Gazeta Wyborcza 1999 nr 83 s. 19 (nt. domniemanego rękopisu dalszego ciągu utworu, odnalezionego w latac...) szczegóły 
artykuł: Jurasz Włodzimierz: Bez korekty. Życie 1998 nr 271 s. 11 (o losach i wystawieniu rękopisu na Wawelu...) szczegóły 
artykuł: Jurasz Włodzimierz, Żebrowska Joanna: Dramatyczne dzieje manuskryptu. Życie 1999 nr 261 s. 9  szczegóły 
artykuł: Jurasz Włodzimierz: Pan Tadeusz w szkatule. Życie 1998 nr 217 s. 9 (przygotowania do prezentacji rękopisu w Krakowie...) szczegóły 
artykuł: Kachlicka Joanna: "Pan Tadeusz" - architektura. Pro Arte 1998 nr specjalny z XII s. 47-57  szczegóły 
artykuł: Kania Stanisław: Językowy obraz flory w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 5 s. 337-346  szczegóły 
artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Aluzje literackie i wyrażenia prowerbalne w "Panu Tadeuszu" i jego czeskich przekładach. x 1998 ([w czasopiśmie:] Slavica Litteraria (Brno) 1998 t. 10 nr 1 s. 5...) szczegóły 
artykuł: Karkowski Czesław: "Pan Tadeusz" po rosyjsku. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 22 X s. 13 (wyw. ze Światosławem Swiackim, autorem przekładu na język rosyjski...) szczegóły 
artykuł: Kazbiaruk Władzimir: "Nowaja zjamlja" Ja. Kolasa ih "Pan Tadehush" A. Mihckevihcha. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1990 t. 13 s. 205-214  szczegóły 
artykuł: Kempfi Andrzej: O unickiej Matce Boskiej na czele "Pana Tadeusza". Tygodnik Powszechny 1991 nr 29 s. 5 (dot. dziejów wizerunku Matki Boskiej w Nowogródku, przywołanego w poem...) szczegóły 
nawiązanie: Jasiński Leszek: O Nowogródzkiej Matce Boskiej z "Pana Tadeusza". Tygodnik Powszechny 1991 nr 36 s. 9 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Kempfi Andrzej: Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. W kręgu "stołecznego Nowogródka" i nowogródzkiej mickiewiczowskiej Matki Bożej Zamkowej. Twórczość 1995 nr 4 s. 73-85 (dot. wspomnianej w Inwokacji słynącej cudami ikony Matki Boskiej Zamko...) szczegóły 
artykuł: (kg): Z Tadeuszem za pan brat. Antena 1999 nr 40 s. 6 (nt. teleturnieju wiedzy o poemacie i epoce mickiewiczowskiej...) szczegóły 
artykuł: Kiersnowski Ryszard: Zamek Horeszków i jego mieszkańcy. Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 27-50 (o pierwowzorze zamku odpowiadającym temu, opisanemu w utworze...) szczegóły 
artykuł: Kiersnowski Ryszard: Zamek Horeszków i jego mieszkańcy. Mówią Wieki 1993 nr 5 s. 18  szczegóły 
artykuł: Kiersnowski Ryszard: Zamek Horeszków i jego mieszkańcy. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 55 (1992) s. 70-71 (zamek w Gojcieniszkach jako pierwowzór zamku Horeszków...) szczegóły 
artykuł: Kietrys Alina: "Pan Tadeusz" wśród lalek. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 42 s. 12-13 (o zainscenizowaniu epopei w Muzeum Lalek w Pilznie według projektu Zof...) szczegóły 
artykuł: Kjellberg Lennart: Att tolka "Pan Tadeusz". x 1991 ([w czasopiśmie:] Slovo (Uppsala) 1991 nr 40 s. 5-12 [informacja ...) szczegóły 
artykuł: (kk): "Pan Tadeusz" - czy Go jeszcze pamiętasz?. Pegaz Lubuski 2012 nr 3 s. 22 (nt. akcji cała Polska czyta i słucha "Pana Tadeusza" w Wojewódzkiej i ...) szczegóły 
artykuł: Kresy Literackie 1992 nr 1 s.48 (not. o przekazaniu przez Jana Tarnowskiego praw własnościowych do ręko...) szczegóły 
artykuł: Kłosiński Krzysztof: Bigos - kosmos. Opis bigosu w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza. x 2001 ([w ks.:] Krzysztof Kłosiński: Poezja żalu. Katowice 2001 s. 18-38...) szczegóły 
artykuł: Kłosiński Krzysztof: Czytane po latach: Bigos (prze-pis). Śląsk 1996 nr 12 s. 43 (rozważania nt. fragmentu zawierającego opis bigosu...) szczegóły 
artykuł: Kłosiński Krzysztof: Czytane po latach: Znacie to posłuchajcie. Śląsk 1996 nr 1 s. 68  szczegóły 
artykuł: Kłossowska Anna: Mickiewicza czas czytać. Tygodnik Solidarność 1999 nr 39 s. 14 (nt. płyty CD "Zakochany Pan Tadeusz"...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Mickiewiczowski maraton na bis (Kompaktowa wersja "Pana Tadeusza"). Rzeczpospolita 1998 nr 262 s. 20 (nota o wydaniu przez Polskie Radio Bis oraz Wydawnictwa Szkolne i Peda...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Potęga słowa ("Pan Tadeusz" na 12 płytach). Rzeczpospolita 1998 nr 225 s. 26 (not. o wydaniu albumu z interpretacją poematu przez najwybitniejszych ...) szczegóły 
artykuł: Koch Jerzy: Południowoafrykański "Pan Tadeusz"? Zamierzone czy przypadkowe paralele w "Martije" (1911) Jana F. Celliers. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 165-190  szczegóły 
artykuł: Komorowski Andrzej: ...czyli dwanaście ksiąg erotyzmu. Przekrój 1999 nr 43 s. 16-17 (wywiad z seksuologiem na temat kobiet - bohaterek poematu i erotyzmie ...) szczegóły 
artykuł: Konecki B.: Na fonot na "Pan Tadeush". x 1989 ([w czasopiśmie:] Slavistichki Studii (Skopje) 1989 t. 6 s. 7-12...) szczegóły 
artykuł: Konicka Hanna: Pan Tadeusz - brakujące ogniwo polskiego klasycyzmu?. Kino 2000 nr 2 s. 24-27  szczegóły 
artykuł: Korowajczyk Władysław: Baublis. Myśl Polska 1998 nr 39 s. 9 (dotyczy dębu, o którym Adam Mickiewicz wspomina w "Panu Tadeuszu" ...) szczegóły 
artykuł: Korpanty Józef: O niektórych zjawiskach z zakresu instrumentacji dźwiękowej w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza. Nowy Filomata 2002 nr 3 s. 223-236  szczegóły 
artykuł: (kor): Z "Panem Tadeuszem" Adama Mickiewicza w Nawsiu, czyli poezja w ogrodowej scenerii. Głos Ludu 2003 nr 89 s. 7 (nt. recytacji fragmentów poematu; Nawsie (Czechy), 1 VIII 2003...) szczegóły 
artykuł: Kosik Jan: Nad artykułem IV Konstytucji 3 Maja i "uwłaszczeniem" w Soplicowie. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1999 z. 10 s. 27-46  szczegóły 
artykuł: Kosiński Józef Adam: Książka w Soplicowie (Komunikat). Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1992 t. 46 (1991) s. 26-27 (motyw i rola książki w utworze...) szczegóły 
artykuł: Kosiński Józef A.: Książka w Soplicowie i Dobrzynie. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 53-54  szczegóły 
artykuł: Kosiński Józef A.: Książki w Soplicowie i Dobrzynie. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 1995 nr 19 (1726) s. 59-74 (nt. obrazu kultury czytelniczej w środowisku bohaterów poematu; w nawi...) szczegóły 
artykuł: Kot Wiesław: Dyktatura skansenu. Wprost 1999 nr 40 s. 108, 112  szczegóły 
artykuł: Kowalski Mariusz: O metodzie translatorskiej Paula Cazina w przekładzie prozą "Pana Tadeusza". Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 179-195  szczegóły 
artykuł: (KOW): Rękopis Mickiewicza ofiarowany Ojcu św.. Słowo Powszechne 1991 nr 171/172 s. 1, 13 (dot. karty brulionu I Księgi; ofiarowany przez Michała Paradowskiego...) szczegóły 
artykuł: Kozioł Andrzej: Hajże na Adasia!. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 22 I s. 4 (nt. prób żartobliwego uwspółcześniania utworu...) szczegóły 
artykuł: Krajski Stanisław: Współczesne sensy "Pana Tadeusza". Nasz Dziennik 1999 nr 258 s. 12-13  szczegóły 
artykuł: Krawczuk Aleksander: Pan Tadeusz, Pan Odyseusz. Polityka 2000 nr 40 s. 82-85 (porównanie poematu z "Odyseją" Homera w warstwie obyczajowej środowisk...) szczegóły 
artykuł: Kreja Bogusław: Ze słownictwa Pana Tadeusza. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 158-160 (o znaczeniu niektórych słów w poemacie; odpowiedź redakcji na list czy...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 5 s. 81 (not. o ogłoszeniu przez Bogdana Zakrzewskiego odkrycia fotokopii fragm...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 82 (not. o prezentacji nowego rosyjskiego wydania "Pana Tadeusza" w przekł...) szczegóły 
artykuł: Król Ryszard: Było cymbalistów wielu.... Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 12 VI s. 5 (nt. zabawnych przeinaczeń będących źródłem dowcipów popełnianych przez...) szczegóły 
artykuł: Krupianka Aleksandra: Porównania homeryckie w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicz. x 1995 ([W ks.:] Polszczyzna dawna i współczesna. Materiały z ogólnopolskich k...) szczegóły 
artykuł: Krupianka Aleksandra: Ze studiów nad słownictwem "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Słownictwo ubioru szlacheckiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1993 z. 40 (246) s. 41-59  szczegóły 
artykuł: Kruszewski Eugeniusz S.: "Pan Tadeusz" w Danii. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 108-114 (dzieje przekładu dokonanego przez Valdemara Rordama...) szczegóły 
artykuł: Kto napisał ciąg dalszy "Pana Tadeusza"?. Życie 1999 nr 83 s. 11 (not. nt. autorstwa rękopisu dalszych części "Pana Tadeusza"...) szczegóły 
artykuł: Kubicka-Czekaj Barbara: O tabace, tabakierkach i rybce czyli Mickiewicz o Częstochowie i nie tylko. Almanach Częstochowy 1999 s. 79-88 (motyw tabakierki i zażywania tabaki w poemacie oraz hipoteza związków ...) szczegóły 
artykuł: Kublik Agnieszka: Ile cię trzeba cenić... "Pan Tadeusz" sprywatyzowany?. Gazeta Wyborcza 1992 nr 111 s. 9 (losy rękopisu "Pana Tadeusza" - własności rodziny Tarnowskich będącej ...) szczegóły 
polemika: Juzwenko Adolf: "Pan Tadeusz" pozostanie depozytem. Do kogo należy autograf Adama Mickiewicza - polemiki. Gazeta Wyborcza 1992 nr 135 s. 11  szczegóły 
polemika: Kublik Agnieszka: Odpowiedź Agnieszki Kublik. Do kogo należy autograf Adama Mickiewicza - polemiki. Gazeta Wyborcza 1992 nr 135 s. 11  szczegóły 
polemika: Odrowąż-Pieniążek Janusz: "Pan Tadeusz" sprywatyzowany? Do kogo należy autograf Adama Mickiewicza - polemiki. Gazeta Wyborcza 1992 nr 135 s. 11  szczegóły 
polemika: Tarnowski Jan: Bezpodstawne podejrzenie. Do kogo należy autograf Adama Mickiewicza - polemiki. Gazeta Wyborcza 1992 nr 135 s. 11  szczegóły 
artykuł: Kucharska Jolanta B.: Czombrów Soplicowem?. Spotkania z Zabytkami 1997 nr 6 s. 13-16 (dot. dworu w Czombrowie na Litwie jako pierwowzoru Soplicowa...) szczegóły 
artykuł: Kucharska Jolanta B.: Stał dwór szlachecki (Na tropach "Pana Tadeusza": jak to wyglądało naprawdę). Polityka 1999 nr 42 s. 70-72 (o dworach i dworkach Ziemi Nowogródzkiej, które mogły być pierwowzoram...) szczegóły 
artykuł: Kucówna Zofia: Wokół jest mnóstwo Zoś. Gazeta Wyborcza 1998 nr 105 s. 15 (wyw. nt. postaci Zosi, w związku z poszukiwaniem przez Andrzeja Wajdę ...) szczegóły 
artykuł: Kuik-Kalinowska Adela: "Był sad..." - o kontekstach i poetyce jednego z opisów "Pana Tadeusza". Morze Zjawisk 2003 [nr] 2/3 s. 39-  szczegóły 
artykuł: Kulczycka Olga: Fonograficzny rodzynek. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 33 s. 6 (not. o wydaniu dzieła na kasetach magnetofonowych...) szczegóły 
artykuł: Kulesza Hanna: Rękopis studiowało siedmiu. Gazeta Wyborcza 1999 nr 246 s. 16 (wyw. nt. udostępniania rękopisu "Pana Tadeusza przez Zakład Narodowy O...) szczegóły 
artykuł: Kurylak Józef: Maraton z "Panem Tadeuszem". Sycyna 1998 nr 6 s. 5 (nt. czytania ksiąg "Pana Tadeusza" przez wybitnych polskich aktorów w ...) szczegóły 
artykuł: Kuyama Koichi: Wokół faktów i zagadek japońskiej recepcji "Pana Tadeusza". Alma Mater 1999 nr 10 s. 62-66 (od 1885 roku po współczesność; z 2 fot. Adama Mickiewicza...) szczegóły 
artykuł: Labuda Aleksander Wit: "Pan Tadeusz" we francuskiej tradycji przekładowej (Streszczenie). Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1995 t. 49 (1994) s. 5-6  szczegóły 
artykuł: Labuda Aleksander Wit: "Pan Tadeusz" we francuskiej tradycji przekładowej. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 63-74  szczegóły 
artykuł: (LD): Wędrówki "Pana Tadeusza". Trybuna 1999 nr 261 s. 12 (o zakupie manuskryptu poematu przez władze miasta Wrocławia od rodziny...) szczegóły 
artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: Ornitologia "Pana Tadeusza". Metafora 1998 nr 35/36 (1998/1999) s. 225-247  szczegóły 
artykuł: Legieć Andrzej: Zamek Horeszków przy ul. Krasnoarmijskiej. Masovia Mater 2000 nr 1 s. 4 (opis prawdopodobnego pierwowzoru zamku, znajdującego się w miejscowoś...) szczegóły 
artykuł: Legras Roger: Un Francais traduit Mickiewicz: enthousiasme... et difficultes!. Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu = Actes de la Societe Historique et Litteraire Polonaise 1998 t. 4 s. 215-225  szczegóły 
artykuł: Leszczyński Robert: Słowa: Adam Mickiewicz. Gazeta Wyborcza 1999 nr 248 s. 20 (nt. płyty "Zakochany Pan Tadeusz", 12 fragmentów poematu w recytacji M...) szczegóły 
artykuł: Lichański Jakub Zdzisław: Polska klasyka w Szwecji (O tłumaczeniach Mickiewicza i Witkacego). Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 363-367  szczegóły 
artykuł: Linda Bogusław: Pulchna blondynka. Gazeta Wyborcza 1998 nr 106 s. 10 (wyw. z odtwórcą roli księdza Robaka nt. postaci Zosi, w związku z posz...) szczegóły 
artykuł: Litwornia Andrzej: Najświętsza Panna "Kwietnia" w Soplicowie. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 203-220  szczegóły 
artykuł: Loew Ryszard: Pan Tadeusz po hebrajsku (Dzieje przekładu, wydania i recepcji krytycznej) (Dla B.O.). Literatura na Świecie 1998 nr 9 s. 299-313  szczegóły 
artykuł: Lubelski Tadeusz: Od Andriollego do "Solidarności" (O adaptacjach filmowych "Pana Tadeusza"). Tygodnik Powszechny 1998 nr 22 s. 9  szczegóły 
nawiązanie: Jarosińska Izabela: List z Petersburga. Tygodnik Powszechny 1998 nr 28 s. 12  szczegóły 
artykuł: Lukas Katarzyna: "Litwo! Ojczyzno moja!" w dwóch niemieckich przekładach. Polonistyka 2000 nr 6 s. 358-362 (analiza porównawcza przekładów inwokacji autorstwa Waltera Panitza i H...) szczegóły 
artykuł: Lukas Katarzyna: "Pan Tadeusz" w XIX-wiecznej krytyce niemieckiej. Ruch Literacki 2002 z. 4/5 s. 367-381  szczegóły 
artykuł: Lutomierski Marcin: Wokół dziewiętnastowiecznego streszczenia "Pana Tadeusza". Sztuka Edycji 2011 t. 1 s. 57-61 (dot. streszczenia autorstwa Marii Wysłouchowej; z not. o autorze art. ...) szczegóły 
artykuł: Łanocha Dariusz: "Pan Tadeusz" wykąpany. Trybuna 1999 nr 52 s. 16 (nt. konserwacji części rękopisu utworu...) szczegóły 
artykuł: (ŁAN): Restauracja "Pana Tadeusza". Trybuna 1998 nr 279 s. 8 (nt. konserwacji rękopisu dzieła...) szczegóły 
artykuł: Łaptiewa Irina: Nowe Książki 1989 nr 10 s. 45 (wyw. z ilustratorką przygotowującą do druku polsko-ukraińską edycję po...) szczegóły 
artykuł: Ławniczak Agata: Cztery pory roku czyli ogródek Zosi. Przyjaciel Ludu 1998 z. 3/4 s. 12-18 (przedstawianie przyrody w utworze...) szczegóły 
artykuł: Ławrynowicz Maria: O grzybach w kulturze i tradycji. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2003 t. 57 s. 125-130 (m.in. opis grzybobrania w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza...) szczegóły 
artykuł: Majcherek Janusz: Foyer. Teatr 1997 nr 10 s. 3 (fel....) szczegóły 
artykuł: Majchrowski Zbigniew: "Dziady" a "Pan Tadeusz" - antagonizm arcydzieł. Alma Mater 1999 nr 10 s. 48-52 (z fot. portretu Adama Mickiewicza pędzla Zofii Szymanowskiej i medalio...) szczegóły 
artykuł: Majewski Piotr M.: W wirtualnym Soplicowie. Mówią Wieki 2000 nr 1 s. 56-57 (nt. programu multimedialnego "Panorama Multimedialana. Epoka Pana Tade...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Maraton z "Panem Tadeuszem". Tygodnik Powszechny 1998 nr 46 s. 12 (nota o promocji 12-płytowego albumu "Maraton z Panem Tadeuszem"...) szczegóły 
artykuł: Maraton na BIS (Nagranie epopei Adama Mickiewicza). Antena 1998 nr 44 s. 49 (nt. publicznego czytania utworu przez polskich aktorów w Studiu Koncer...) szczegóły 
artykuł: Maraton z "Panem Tadeuszem". Antena 1998 nr 11 s. 49 (program publicznego czytania utworu z udziałem aktorów scen polskich w...) szczegóły 
artykuł: Maraton z "Panem Tadeuszem". Rzeczpospolita 1998 nr 68 s. 29 (not. o czytaniu "Pana Tadeusza" w Studiu Koncertowym im. W. Lutosławsk...) szczegóły 
artykuł: Marcinkowski Tadeusz: W rocznicę ukazania się arcydzieła A. Mickiewicza. Ziemia Oszmiańska 1994 nr 2 s. 6 (nt. geograficznego usytuowania Soplicowa...) szczegóły 
artykuł: Marinelli Luigi: O "zagadce" Najświętszej Marii Panny Kwietnej. Przyczynek do Mickiewiczowskiej "mariologii". Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 201-208  szczegóły 
artykuł: Marjańska Ludmiła: "Pan Tadeusz" po latach czytany. Almanach Częstochowy 2005 (2004/2005) s. 167-169  szczegóły 
artykuł: Markiewicz Henryk: Imiona sławy "Pana Tadeusza" 1925-1998. Twórczość 1998 nr 12 s. 85-98 (nt. interpretacji utworu przez Stanisława Pigonia, Konrada Górskiego, ...) szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Kompakty z "Panem Tadeuszem". Rzeczpospolita 1999 nr 42 s. 26 (sprawozdanie z promocji 12-płytowej edycji "Pana Tadeusza" będącej zap...) szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Wielkie czytanie "Pana Tadeusza". Rzeczpospolita 1998 nr 69 s. 27 (nt. "Maratonu z Panem Tadeuszem" w Studiu Koncertowym Polskiego Radia ...) szczegóły 
artykuł: Maślanka Julian: Na marginesach "Pana Tadeusza". Alma Mater 1999 nr 10 s. 44-48 (nt. problemów tekstologicznych; z fot. portretów poety...) szczegóły 
artykuł: Mazan Leszek: Ołowiana kula Jacka Soplicy. Przekrój 1996 nr 44 s. 40-41 (próba wirtualnego "leczenia" rannego bohatera utworu wg wiedzy współcz...) szczegóły 
artykuł: Mazur Piotr: "Pan Tadeusz" zilustrowany. Nasz Dziennik 2000 nr 151 s. 9 (art. popularyzatorski dot. ilustracji autorstwa Michała Elwiro Andriol...) szczegóły 
artykuł: McQuillen Colleen: Private Pleasures Made Public: Voyeurism in "Pan Tadeusz". The Polish Review 1998 t. 43 nr 4 s. 419-428  szczegóły 
artykuł: Merdas Alina: Baśń to czy poemat?. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1998 nr 6 s. 23-24  szczegóły 
artykuł: MG: "Pan Tadeusz" będzie jak nowy. Nasz Dziennik 1999 nr 2 s. 7 (o postanowieniu Ogólnopolskiej Komisji Konserwatorskiej do spraw "Pana...) szczegóły 
artykuł: Miłosz Czesław: Ogród Pana Boga. Plus Minus 1998 nr 16 s. 13 (wstęp do wydania: Pan Tadeusz. Tł. Robert Bourgeois. Paris 1992; spros...) szczegóły 
artykuł: Miłosz Czesław: Ziemia Ulro [fragm.:] Poemat metafizyczny o ładzie istnienia. Polonistyka 1993 nr 3 s. 131  szczegóły 
artykuł: M.Ł.: Maraton z "Panem Tadeuszem". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 118 s. 5 (not. o zorg. przez Radio Bis czytania całego "Pana Tadeusza" przez zna...) szczegóły 
artykuł: (M.SZ.): Pan Jan nie zabierze Pana Tadeusza. Gazeta Wyborcza 1991 nr 274 s. 12-13 (nt. decyzji oficjalnego właścieciela rękopisu "dzikowskiego" "Pana Ta...) szczegóły 
artykuł: Na tropach "Pana Tadeusza". Związkowiec = The Alliancer 1994 nr 77/78 s. 11 (nota nt. prób ustalenia początku prac nad utworem...) szczegóły 
artykuł: Nagrabecki Jeremi: Maraton z "Panem Tadeuszem". Antena 1998 nr 15 s. 48 (sprawozdanie z publicznego czytania "Pana Tadeusza" Studiu Koncertowy...) szczegóły 
artykuł: Nieuważny Florian: "Pan Tadeusz" v novom belorusskom perevode. Pol'sha 1989 nr 6 s. 10-11, 22 (nt. przekładu Jazepa Semiażona...) szczegóły 
artykuł: Nieznany "Pan Tadeusz". Głos Ludu 1999 nr 43 s. 4 (nt. fotokopii rękopisu zawierającego nieznane fragmenty utworu...) szczegóły 
artykuł: Nosek Zbigniew: Adam Mickiewicz a Mazurek Dąbrowskiego. Rocznik Mazurka Dąbrowskiego 1997 nr 3/4 (1996/1997) s. 9-12 (dot. koncertu Jankiela i obecności tam "Mazurka Dąbrowskiego" Józefa W...) szczegóły 
artykuł: Nowakowska Krystyna: Soplicowo nad Wisłą. Rzeczpospolita 2000 nr 235 s. A8 (zapowiedź wieczoru poetyckiego z "Panem Tadeuszem" w Janowcu, 2000...) szczegóły 
artykuł: Nowak Zbigniew Jerzy: Kilka uwag o tekście "Pana Tadeusza". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1991 nr 19 (1178) s. 138-143  szczegóły 
artykuł: Nowicka Justyna: Sto lat gwarancji (Konserwacja rękopisu "Pana Tadeusza"). Rzeczpospolita 1999 nr 52 s. 24 (nt. konserwacji będącej w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu części...) szczegóły 
artykuł: Nasz Dziennik 1998 nr 241 s. 7 (not. o ukazaniu się utworu na 12 płytach cd...) szczegóły 
artykuł: O "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza. Kontrapunkt 1999 nr 5 s. 2-3 (wybór opinii pisarzy polskich o "Panu Tadeuszu"; fragmenty z pism auto...) szczegóły 
artykuł: Obrębska-Jabłońska Antonina: O podstawie tekstowej przekładu "Pana Tadeusza" na język białoruski przez Bronisława Taraszkiewicza. x 1993 ([W ks. zb.:] Śladami żywego języka. Warszawa 1993 s. 314-321...) szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 12 s. 150 (not. o zakupie rękopisu od Pawła i Jana Tarnowskich przez władze Wrocł...) szczegóły 
artykuł: Odra 1992 nr 2/3 s. 123 (not. o pozostawieniu rkpsu w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossoliń...) szczegóły 
artykuł: Okoń Jan: Staropolszczyzna w "Panu Tadeuszu". Alma Mater 1999 nr 10 s. 32-37 (z fot. portretu Adama Mickiewicza pędzla Józefa Kurowskiego...) szczegóły 
artykuł: Olekinaz H.: Grzybobranie z St. Petersburga (Światosław Świacki ukończył prace nad nowym przekładem "Pana Tadeusza"). Przekrój 1994 nr 13 s. 15  szczegóły 
nawiązanie: Heydel Andreej: Dalszy ciąg grzybobrania. Przekrój 1994 nr 19 s. 22 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Olędzki Jacek: "Czucie pychy" albo ludzie przeklętego honoru. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Etnologiczne i Antropologiczne 2001 t. 5 s. 141-150 (dot. min. szlachty Ziemi Dobrzyńskiej opisanej w "Panu Tadeuszu"...) szczegóły 
artykuł: Olędzki Jacek: "Czucie pychy" albo ludzie przeklętego honoru. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Etnologiczne i Antropologiczne 2001 t. 5 (1973) s. 141-150 (m.in. nt. systemu wartości etycznych zaścianka szlacheckiego Ziemi Dob...) szczegóły 
artykuł: Opacka Anna: Oralne "residuum" w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 325-341  szczegóły 
artykuł: Opacki Ireneusz: Romantyczna. Epopeja. Narodowa. Z Epilogiem?. Polonistyka 1993 nr 3 s. 132-139  szczegóły 
artykuł: Opacki Ireneusz: Romantyczna. Epopeja. Narodowa. Z epilogiem?. Postscriptum 2002 nr 4 s. 15-26 (z notą o Ireneuszu Opackim...) szczegóły 
artykuł: Orłowski Jan: "Opuszczony zamek" Palmira i "Pan Tadeusz" Mickiewicza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1999 z. 3 (331) s. 109-116 (paralele...) szczegóły 
artykuł: Ossowski Mirosław: Zu ausgewaehlten deutschen Uebertragungen des "Pan Tadeusz" von Adam Mickiewicz. x 1996 ([W ks. zb.:] Die deutsche Sprache und Literatur als Bruecke in Europa....) szczegóły 
artykuł: "Pan Tadeusz 2" (Telenowela narodowa). Polityka 1999 nr 52 s. 48-51 (teksty pióra scenarzystów znanych telenowel i seriali TV, będące konty...) szczegóły 
artykuł: "Pan Tadeusz" w interpretacji wybitnych aktorów = "Pan Thaddeus" as rendered by prominent actors. Polish Culture 1998 nr 2 s. 8 (nota o "Maratonie z Panem Tadeuszem", Polskie Radio, Studio Koncertowe...) szczegóły 
artykuł: PAW: Pan Tadeusz ma głos. Gazeta Wyborcza 1998 nr 69 s. 15 (nt. Maratonu z "Panem Tadeuszem" w Studiu Koncertowym Polskiego Radia,...) szczegóły 
artykuł: Pazdan Rachel: Zur Geschichte der Uebersetzungen des "Pan Tadeusz" von Adam Mickiewicz und der Problematik der Realia-Begriffe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Germanica Resoviensia 2003 z. 1 s. 176-188  szczegóły 
artykuł: Peters Lesław: "Pan Tadeusz" wykąpany. Przekrój 1999 nr 15 s. 41 (o zabiegach konserwatorskich nad fragmentem brulionowej wersji rękopis...) szczegóły 
artykuł: Piątek Urszula: Lipowy Pan Tadeusz. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 11 II s. 8-9 (nt. planów stworzenia przez Mariana Murka rotundy z wyrzeźbionymi post...) szczegóły 
nawiązanie: Nelken Halina: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 25 II s. 12 (list do redakcji...) szczegóły 
artykuł: Piechota Marek: Formowanie tytułu "Pana Tadeusza". Polonistyka 1993 nr 5 s. 279-284  szczegóły 
artykuł: Pieczonka Ewa: Struktura fraktalna w poemacie "Pan Tadeusz". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 101-112  szczegóły 
artykuł: Piwińska Marta: Staropolska "nauka budownicza" w "Panu Tadeuszu". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 109-122  szczegóły 
artykuł: PIW: Romantyczność. Polityka 1998 nr 48 s. 48 (nota o wydaniu z okazji 200. rocznicy urodzin poety przez Radio Bis pł...) szczegóły 
artykuł: Polonistyka 1993 nr 3 okł. (fot. rkpsu fragm. I Księgi...) szczegóły 
artykuł: Podgórska Joanna: Epopeja w lipie. Polityka 1998 nr 24 s. 64 (o pracy Mariana Murka, rzeźbiarza amatora, wykonującego w drewnie płas...) szczegóły 
artykuł: Podsiadły Magda: Hrabia Tarnowski ofiarował rękopis "Pana Tadeusza". Gazeta Wyborcza 1992 nr 28 s. 5 (nota o ofiarowaniu Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu...) szczegóły 
artykuł: Porada Małgorzata: Nasz wieszcz. Gazeta Wyborcza 1999 nr 260 s. 1 (not. o wykupieniu rękopisu przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich...) szczegóły 
artykuł: Potocki Andrzej Rafał: "Kochajmy się" i co dalej?. Życie 1999 nr 300 dod. s. 16-17 (dot. odwrotu wojsk Napoleona Bonaparte spod Moskwy jako tła historyczn...) szczegóły 
artykuł: Prezent dla Ossolineum. Semper Fidelis 1999 nr 5 s. 5 (zapowiedź wykupienia przez miasto Wrocław rękopisu dzieła od obecnej w...) szczegóły 
artykuł: Przesławski Wojciech: Moje spotkanie z poematem "Pan Tadeusz". Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 4 s. 57-59  szczegóły 
artykuł: Przewodnik po "Panu Tadeuszu" (1). Gazeta Wyborcza 1999 nr 247 s. 13 (drzewo genealogiczne bohaterów "Pana Tadeusza" oprac. przez Dorotę Siw...) szczegóły 
artykuł: Przewodnik po "Panu Tadeuszu" (3). Gazeta Wyborcza 1999 nr 254 s. 14 (mapa Soplicowa; oprac. Dorota Siwicka, rys. Artur Gołębiowski...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 5 III s. 3 (nt. zakończenia konserwacji 26 stron rękopisu ze zbiorów Towarzystwa L...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 17 IV s. 3 (nt. "pirackiego" wydania "Pana Tadeusza" w 1858 r. w Toruniu przez nie...) szczegóły 
artykuł: Pszczółkowski Adam A.: Wokół "Pana Tadeusza". Verbum Nobile 2000 nr 13/14 s. 41-43 (m.in. genealogia rodu Mickiewiczów...) szczegóły 
artykuł: Puchalska Anna: "Pan Tadeusz" - księga wszystkich Polaków. Pogodna aprobata istnienia. Magazyn Polski 1998 nr 3/4 s. 48  szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: "Balladyna" i "Pan Tadeusz". Kurier Wileński 2001 nr 174 s. 2 (m.in. nt. prezentacji opery radiowej na podstawie utworu w Filharmonii...) szczegóły 
artykuł: Radulewicz Katarzyna: Rzeczywistość w "Panu Tadeuszu". Wurman 1999 nr 6 s. 4  szczegóły 
artykuł: Reports (The Year of Adam Mickiewicz). Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1998 nr 2 s. 54 (nt. zbiorowego czytania "Pana Tadeusza" w Studiu Koncertowym Polskiego...) szczegóły 
artykuł: Rittel Teodozja: Metafora kulturowa w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 193-204  szczegóły 
artykuł: Rittel Teodozja: Metafora pejzażowa Mickiewicza (w kontekście słowiańskich przekładów "Pana Tadeusza"). Stylistyka 1998 nr 7 s. 121-133  szczegóły 
artykuł: Rola Zygmunt: "Pan Tadeusz" w Górsku. Aneks Trybuny 2001 nr 169 s. G (nt. rzeźb Mariana Murka przedstawiających sceny i bohaterów poematu po...) szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Clark Joanna: Było cymbalistów wielu. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 18 IV s. 3 (o postaci Jankiela w poemacie; fragm. pracy doktorskiej "Żydzi i judai...) szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Clark Joanna: Hajże na Soplicę! czyli problemy lustracji A.D. 1811. Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 4 XII s. 6 (nt. postaci Jacka Soplicy...) szczegóły 
artykuł: Rota 1992 nr 1/2 s. 68 (o decyzji pozostawienia autografu utworu w bibliotece Zakładu Narodowe...) szczegóły 
artykuł: Rota 1998 nr 2/3 s. 127 (nota o "Maratonie z Panem Tadeuszem" - publicznym czytaniu dzieła prze...) szczegóły 
artykuł: Różewicz Stanisław: Moje spotkania z "Panem Tadeuszem". Lithuania 1996 nr 3/4 s. 45 (not....) szczegóły 
artykuł: R.P.: "Pan Tadeusz" po konserwacji (Odświeżony rękopis). Nasz Dziennik 1999 nr 52 s. 1 (nt. dokonanej konserwacji fragmentów poematu; not....) szczegóły 
artykuł: Ruskikh Anastasija: Prychyny nedakladnaga perekladu (na materyjale belaruskamojnaga paemy A, Mickiewicza "Pan Tadeush"). Acta Albaruthenica 2003 t. 3 s. 115-117  szczegóły 
artykuł: Russkich Anastazja, Wołyniec Tatiana: Lakuny v tekste russkojazychnogo perevoda poehmy A. Mickevicha "Pan Tadeush". Acta Polono-Ruthenica 2002 [t.] 7 s. 239-245  szczegóły 
artykuł: Russkikh Anastasija: Derivacionnye nesootvetstvija mezhdu pol'skimi, russkimi i belorusskimi mezh"jazykovymi ehkvivalentami. Palanistyka = Polonistika = Polonistyka 2002 [t. 4] (2001) s. 171-180 (analiza porównawcza tekstu polskiego z przekładami: rosyjskim S. Mar i...) szczegóły 
artykuł: R.W. : Edith Stein prosi o "Pana Tadeusza". Lithuania 1996 nr 3/4 s. 45 (nota; dotyczy prośby Edyty Stein o tekst "Pana Tadeusza" skierowanej d...) szczegóły 
artykuł: Rybka Małgorzata: Uwag kilka o wypowiedzeniach pojedynczych w "Panu Tadeuszu". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1996 t. 3 s. 91-116  szczegóły 
artykuł: Ryfa Juras T.: The Portrait of a Hero and the Problem of Romantic Artistry in Adam Mickiewicz's "Pan Tadeusz". x 2000 ([w czasopiśmie:] Russian Literature (Amsterdam) 2000 t. 48 z. 4...) szczegóły 
artykuł: Sadowski Witold: Przez ten świerzop neurastenia cała. Życie 1999 nr 67 s. 17 (dot. znaczenia słowa świerzop pojawiającego się w Inwokacji...) szczegóły 
artykuł: Seniuch Czesław: Białoruś dwóch Mickiewiczów. Przyczynek. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 178-184  szczegóły 
artykuł: Seniuch Czesław: Nekal'ki razvag nad perakladamih genihjal'najj ehpapeih. x 1993 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 1. Mihnsk 1993 s. 232-2...) szczegóły 
artykuł: Seniuch Czesław: "Pan Tadeusz" po białorusku. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 159-161 (historia trzech przekładów na jęz. białoruski...) szczegóły 
artykuł: Seniuch Czesław: "Pan Tadeusz" po białorusku. Lithuania 1996 nr 3/4 s. 100-106 (nt. przekładów "Pana Tadeusza" na jęz. białoruski; z fot....) szczegóły 
artykuł: Siwicka Dorota: Mapa wyobraźni. Gazeta Wyborcza 1999 nr 248 s. 20 (nt. topografii Soplicowa...) szczegóły 
artykuł: Siwiec Katarzyna: Rękopis znaleziony w... Adelinie. Przekrój 1992 nr 2439 s. 5 (losy rękopisu utworu...) szczegóły 
artykuł: Skibińska Elżbieta: Czy "justaucorps" może zastąpić żupan, a "bulettes" zrazy. O nazwach ubiorów i potraw we francuskich przekładach "Pana Tadeusza". Pamiętnik Literacki 1996 nr 1 s. 157-192 (dot. przekładów "Pana Tadeusza" na język francuski tłumaczy: Krystyn O...) szczegóły 
artykuł: Skiełczyński Zbigniew: Przy bocznym ołtarzu [z tego cyklu:] Szczerbata Telimena (Rok Mickiewicza). Masovia Mater 1998 nr 15 s. 5 (obraz odprawiania mszy świętej w poemacie...) szczegóły 
artykuł: Skotnicka Gertruda: Czy Szwedzi kochają "Pana Tadeusza"?. Guliwer 2003 nr 2 s. 39-43 (nt. przekładów utworu na język szwedzki; dot. również słabej znajomośc...) szczegóły 
artykuł: Sławek Tadeusz: The exiled voice in A.M. "Pan Tadeusz". x 1989 ([w czasopiśmie:] Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae szczegóły 
artykuł: Sławkowa Ewa: Z zagadnień etnoretoryki tekstu. "Pan Tadeusz" w przekładach na język francuski. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 31-44  szczegóły 
artykuł: Sławski Franciszek: Gdzie bursztynowy "świerzop...". Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 5 s. 329-336 (nt. znaczenia wyrazu świerzop...) szczegóły 
artykuł: Słowiński Mirosław: Kuchnia pana Tadeusza. Wprost 1997 nr 31 s. 46-47 (nt. potraw staropolskich w "Panu Tadeuszu"...) szczegóły 
artykuł: Sobczak Jerzy: Biesiada w Turwi inspiracją dla wieszcza. Średzki Kwartalnik Kulturalny 2012 nr 3 s. 69-73  szczegóły 
artykuł: Sobczak Jerzy: Książka kucharska z Kopaszewa. Przyjaciel Ludu 1998 z. 3/4 s. 51-53 (o książce kucharskiej "Compendium ferculorum albo zebranie potraw", Kr...) szczegóły 
artykuł: Sobczak Jerzy: Uczta w Turwi pierwowzorem biesiady w Soplicowie?. Przyjaciel Ludu 1998 z. 3/4 s. 54-55 (uczta wydana 13 V 1812 przez Józefa Chłapowskiego, opisana poecie prze...) szczegóły 
artykuł: Sonnak Wanda: "Pan Tadeusz" - historia rękopisu. Rota 1992 nr 3/4 s. 11-12 (z fot. rkpsu...) szczegóły 
artykuł: Stachurski Edward: Słownictwo Epilogu "Pana Tadeusza" na tle tekstu ksiąg Mickiewiczowej epopei. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 5 s. 347-356  szczegóły 
artykuł: Stachurski Edward: Wyrazy-klucze Mickiewiczowskiej epopei. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 15-29  szczegóły 
artykuł: Starzyńska Danuta: 100. rocznica śmierci Andriollego - ilustratora "Pana Tadeusza". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 212 s. 7  szczegóły 
artykuł: Stefanowska Zofia: Pan Tadeusz i co dalej? (Zofii Trojanowiczowej). Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 5-17 (o ciągu dalszym "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza pisanego m.in. przez...) szczegóły 
artykuł: Stępniewska Alicja: Bezcenny skarb nadziei... (O "Panu Tadeuszu" - w 160 rocznicę pierwszego wydania). Akcent 1995 nr 1 s. 210-217  szczegóły 
artykuł: Stępniewska Alicja: Delimitacje w inwokacjach "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza. Meander 1995 nr 7/8 s. 361-370  szczegóły 
artykuł: Stępniewska Alicja: Rola kategorii "anagnorismós" w strukturze homeryckiej "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 285-313  szczegóły 
artykuł: Stoch Elżbieta: Dawne lubelskie adaptacje sceniczne "Pana Tadeusza". Akcent 2000 nr s.  szczegóły 
artykuł: Stuetz Katarzyna: Zmienność znaczeń wyrazów na przykładzie słownictwa "Pana Tadeusza". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 65-79  szczegóły 
artykuł: Stutz Katarzyna: Jak język mówi Mickiewiczem w "Panu Tadeuszu"?. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1997 t. 23 s. 139-149  szczegóły 
artykuł: Sujczyńska Lidia: O Telimenie bez złośliwości. Fraza 1996 nr 14 s. 130-132  szczegóły 
artykuł: Syrokomla-Bułhak Andrzej: Ksiądz Robak (200. rocznica urodzin Adama Mickiewicza). Znad Wilii 1997 nr 11 s. 6 (nt. prototypu postaci księdza Robaka - Fabiana Ignacego Bułhaka...) szczegóły 
artykuł: Syrokomla-Bułhak Andrzej: Ksiądz Robak. Magazyn Polski 1998 nr 3/4 s. 39-41 (nt. pierwowzoru postaci...) szczegóły 
artykuł: Syrokomla-Bułhak Andrzej: Ostatni zajazd na Litwie? 200-rocznica urodzin Adama Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 4 s. 4 (nt. historycznych zajazdów mających miejsce na Litwie...) szczegóły 
artykuł: Syrokomla-Bułhak Andrzej: W poszukiwaniu Soplicowa (200. rocznica urodzin A. Mickiewicza). Znad Wilii 1997 nr 17 s. 6  szczegóły 
artykuł: Sznayder Edward: Z mickiewiczowskiej kartografii i geografii. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1998 r. 48 nr 1/2 s. 63-72 (nt. mapy "Plan Soplicowa i okolicy do poematu "Pan Tadeusz" Adama Mick...) szczegóły 
artykuł: Szpiczakowska Monika: Formy i funkcje imiesłowów w Panu Tadeuszu A. Mickiewicza na tle normy językowej XIX w.. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 30-34  szczegóły 
artykuł: Szpiczakowska Monika: O języku Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 1 s. 12-16  szczegóły 
artykuł: Szymanis Eligiusz: Czy tylko "ucieczka w kraj lat dziecinnych" - "Pan Tadeusz" wobec Mickiewiczowskiego mesjanizmu. Ojczyzna Polszczyzna 1997 nr 1 s. 25-31  szczegóły 
artykuł: Szyperski Alfons: "Pan Tadeusz" nad Lutynią. Średzki Kwartalnik Kulturalny 2006 nr 1 s. 16-18 (opis ruin zamków w Radlinie i Żółkowie (dzisiejszy Żerków) w Wielkopol...) szczegóły 
artykuł: Święch Zbigniew: Jak została rozszyfrowana zagadka diabła weneckiego. Kurier Wileński 1997 nr 183 s. 4 (nt. histori badań literaturoznawców dot. kulturowej proweniencji posta...) szczegóły 
artykuł: Święs Florian: Krajobrazy roślinne i flora Litwy w "Panu Tadeuszu". Rota 1993 nr 1 s. 67-70  szczegóły 
artykuł: Teatr 1998 nr 4 s. 59 (nota o "Maratonie z Panem Tadeuszem", Polskie Radio, Studio Koncertowe...) szczegóły 
artykuł: Taborski Roman: Dwie bardzo heretyckie Mickiewiczowskie propozycje edytorskie. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 107-112 (o opuszczeniu w pierwodruku poematu, w wyniku decyzji autora, istnieją...) szczegóły 
artykuł: Tarniny 1998 nr 4/5 s. 39 (not. o zorg. przez Radio Bis czytania całego "Pana Tadeusza" przez zna...) szczegóły 
artykuł: Tazbir Janusz: Car, Telimena i "synowie" Józefa Sowińskiego. Tygodnik Powszechny 2002 nr 19 s. 9 (m.in. nt. fragmentu zawierającego opowieść Telimeny o psach...) szczegóły 
artykuł: Teodorowicz-Hellman Ewa: o szwedzkich odczytaniach polskiej epopei narodowej. Postscriptum 2002 nr 4 s. 35-47 (z notąo Ewie Teodorowicz-Hellman...) szczegóły 
artykuł: Teodorowicz-Hellman Ewa: O trzech szwedzkich przekładach "Pana Tadeusza". Postscriptum 1998 nr 26 s. 42-48  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1997 nr 34 s. 1 (not. o ogłoszeniu przez Bibliotekę Narodową w Warszawie statystyki wyd...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1999 nr 15 s. 1 (not. o prezentacji dziennikarzom przez Bogdana Zakrzewskiego fotokopii...) szczegóły 
artykuł: Toeplitz Zuzanna: Zbuntowana czternastka. Gazeta Wyborcza 1998 nr 109 s. 18 (wyw. z psychologiem nt. postaci Zosi, w związku z poszukiwaniem przez ...) szczegóły 
artykuł: Trznadel Jacek: Tajemnicza przyroda w "Panu Tadeuszu"?. Arcana 1997 nr 6 s. 9-17  szczegóły 
artykuł: Turska Halina: Prowincjonalizmy językowe w "Panu Tadeuszu" (Do druku przygotowała Teresa Friedelówna). Studia nad Polszczyzną Kresową 1991 t. 6 s. 51-69  szczegóły 
artykuł: Urbankowski Bohdan: Sensacja czy pomyłka (Ciąg dalszy "Pana Tadeusza"?). Nasz Dziennik 1999 nr 82 s. 8 (nt. odkrycia fragmentu 2. części poematu; z komentarzem: Piotr Mazur: ...) szczegóły 
artykuł: Urbański Piotr: Sarbiewski - Mickiewicz i problemy lektury alegorycznej. Przegląd Powszechny 1999 nr 9 s. 208-219 (nt. wpływu utworu Macieja Kazimierza Sarbiewskiego "De perfecti poesi"...) szczegóły 
artykuł: Valkava Ja.: Supastauhljal'ny analihz belaruskihkh perakladauh paehmy A. Mihckevihcha "Pan Tadehvush". x 1998 ([w czasopiśmie:] Belaruskja Lihngvihstyka (Mińsk) 1998 t. 48 s....) szczegóły 
artykuł: Vladović-Relja Elzbieta: Soplicowo - Mickewiczev raj zemaljski. x 1999 ([w czasopiśmie:] Radovi (Zadar) 1999 t. 26 (1997) s. 211-220 [z...) szczegóły 
artykuł: Warchoł Jadwiga: Litwo! Ojczyzno moja - kategoria "ojczyzny" w angielskich i francuskich przekładach inwokacji "Pana Tadeusza". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 nr. 33 (1998) s. 129-145  szczegóły 
artykuł: Warońska Joanna: "Panem Tadeuszem" odczytywanie "Latarnika". Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 31-37  szczegóły 
artykuł: Waśko Andrzej: Cywilizacja i "duch narodowy" w "Panu Tadeuszu" i publicystyce Mickiewicza. Arcana 1998 nr 6 s. 6-17  szczegóły 
artykuł: Weinberg Jerzy: "Pan Tadeusz" i Beniowski [Juliusza Słowackiego] wobec "Gofreda" Tassa - Kochanowskiego. Odmiany i wybrane wątki recepcji romantycznej. Miscellanea Łódzkie 1995 nr 13 s. 28-52  szczegóły 
artykuł: Wereśniak Piotr: Sceny w ogórkach. Gazeta Wyborcza 1998 nr 107 s. 20 (wyw. ze scenarzystą filmu "Pan Tadeusz" nt. postaci Zosi, w związku z ...) szczegóły 
nawiązanie: Stala Marian: "Pan Tadeusz" dla pełnokrwistych. Tygodnik Powszechny 1998 nr 21 s. 3  szczegóły 
artykuł: Wichary Gertruda: "Opis łowca dmącego w róg myśliwski, cudowny opis...". Eksplikacja fragmentu IV księgi "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 2 s. 35-44  szczegóły 
artykuł: Wieliński Jan: Głos Polski [Toronto] 1989 nr 9 s. 12-13  szczegóły 
artykuł: Wielkie czytanie czyli "Pan Tadeusz" na CD. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 23 (nt. wydania albumu płyt kompaktowych z nagraniem "Pana Tadeusza"...) szczegóły 
artykuł: Wiercinski Adam: Apostrofa Mickiewicza. Znad Wilii 1991 nr 7 s. 3  szczegóły 
artykuł: Wilkoń Aleksander: Był sad. Universitas 1999 nr 24 s. 24-29  szczegóły 
artykuł: Wilkoń Aleksander: Jaką polszczyzną został napisany "Pan Tadeusz"?. Alma Mater 1999 nr 10 s. 29-32  szczegóły 
artykuł: Winnicki Zdzisław J.: "Puszcza Wojskiego". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 264 s. 5 (reportaż ze zobrawanej w "Panu Tadeuszu" Puszczy Nalibockiej...) szczegóły 
artykuł: Winnicki Zdzisław Julian: Puszcza. Magazyn Polski 1998 nr 2 s. 40-42 (historyczne i geograficzne realia "Pana Tadeusza"...) szczegóły 
artykuł: Wiśniewski Grzegorz: Nowy "Pan Tadeusz" po rosyjsku i białorusku. Nowe Kontrasty 1999 nr 4 s. 17 (nt. nowych i poprzednich tłumaczeń dzieła...) szczegóły 
artykuł: Witkowska Alina: Nieprzeciętniak. Gazeta Wyborcza 1998 nr 104 s. 19 (wyw. nt. postaci Zosi, w związku z poszukiwaniem przez Andrzeja Wajdę ...) szczegóły 
artykuł: Włodkowski Lucjusz: Trwalsze od diamentu (Opowieść w trzech częściach z morałem). Nowe Kontrasty 1998 nr 12 s. 25-27 (dot. prawdziwości wizerunku Samuela Wołłka-Łaniewskiego ukazanego w ep...) szczegóły 
artykuł: Wojtak Maria: Obraz szlacheckiej grzeczności w Mickiewiczowskim arcypoemacie. Rota 1999 nr 1/2 s. 23-30  szczegóły 
artykuł: Wolkowski Zbigniew W.: Inwokacje Pana Tadeusza. Znad Wilii 2009 nr 1 s. 150-151 (list do red. nt. publikacji własnej ks.: "Inwokacje Pana Tadeusza", za...) szczegóły 
artykuł: Wolny Helena: "Pan Tadeusz" - polska epopeja o moralnym zjednoczeniu narodu. Studia Humanistyczne 1991 t. 1 s. 141-200  szczegóły 
artykuł: Wysłouch Seweryna: Ilustracja a interpretacja (Na przykładzie ilustracji do "Pana Tadeusza"). Polonistyka 1993 nr 3 s. 143-150 (dot. il. Michała Elwiro Andriollego, Antoniego Uniechowskiego, Józefa ...) szczegóły 
artykuł: Zahorska Stefania: x 1995 ([w ks.:] Stefania Zahorska: Szkice o literaturze i sztuce. Warszawa 19...) szczegóły 
artykuł: Zakrzewski Bogdan: Hajże na... rękopis "Pana Tadeusza". Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 184-195 (zag. własności rękopisu poematu w związku z zawarciem przez Ossolineum...) szczegóły 
artykuł: Zakrzewski Bogdan: Tadeusz Soplica w poemacie Mickiewicza. Orbis Linguarum 1999 t. 12 s. 19-24  szczegóły 
artykuł: Zakrzewski Bogdan: "Wieść gminna" o II części "Pana Tadeusza". Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 38 (2239) s. 85-89 (nt. przekazów mówiących, że A. Mickiewicz napisał II część "Pana Tade...) szczegóły 
artykuł: Zarębina Maria: "Bóstwem jesteś czy nimfą, duchem czy widzeniem?", czyli kobiety w "Panu Tadeuszu". Poradnik Językowy 1990 z. 5 s. 317-326  szczegóły 
artykuł: Zarębina Maria: Funkcje osobowych nazw własnych w "Panu Tadeuszu". Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 325-232  szczegóły 
artykuł: Zarębina Maria: Nazwy zakonów w "Panu Tadeuszu". Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 6 s. 217-228  szczegóły 
artykuł: Zarębina Maria: O przekładach "Pana Tadeusza" na języki słowiańskie. Stylistyka 1998 nr 7 s. 67-92 (z fragmentami przekładów...) szczegóły 
artykuł: Zarębina Maria: Obraz wsi litewskiej w "Panu Tadeuszu" w świetle nazw zawodów. Studia nad Polszczyzną Kresową 1994 t. 7 s. 77-84  szczegóły 
artykuł: Zarębina Maria: Przekłady "Pana Tadeusza" na języki zachodnie. Alma Mater 1999 nr 10 s. 57-61 (dot. przekładów na jęz. angielski, francuski, litewski, niemiecki, szw...) szczegóły 
artykuł: Zarębina Maria: "Verba dicendi" wprowadzające mowę niezależną w "Panu Tadeuszu" (na przykładzie ks. VII). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 457-466  szczegóły 
artykuł: Zarębina Maria: Wartościowanie związane z "małżeństwem" w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 501-506  szczegóły 
artykuł: Zarębina Maria: Wartościowanie związane ze słońcem w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 5 s. 309-320  szczegóły 
artykuł: Zarzycki Dariusz: Potomstwo literackie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza (kontynuacje, parodie, pastisze, trawestacje). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 113-130 (dotyczy: Kazimierz Laskowski: W tym roku 1812-1813, Edward Ligocki: Zł...) szczegóły 
artykuł: Ziejka Franciszek: Mimo austriackich gróźb, na złość strażnikom ceł... (Z dziejów recepcji "Pana Tadeusza" w Krakowie). Alma Mater 1999 nr 10 s. 38-40 (z fot. portretu Adama Mickiewicza pędzla Józefa Oleszkiewicza...) szczegóły 
artykuł: Zielińska Halina: Narodowe czytanie "Pana Tadeusza". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2012 nr 4 s. 131 (nt. akcji Narodowe czytanie "Pana Tadeusza" w Zamościu, 8 IX 2012; org...) szczegóły 
artykuł: Ziołowicz Agnieszka: Przy biesiadnym stole. Z problematyki obrazowania życia zbiorowego w "Panu Tadeuszu". Ruch Literacki 2002 z. 1 s. 47-57  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 34 s. 147 (nt. ofiarowania z Chile Janowi Pawłowi II kartki z brulionu I księgi...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 70 s. 180 (not. o przejściu na własność Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wr...) szczegóły 
artykuł: Zwierzyński Leszek: Raj ziemski. Mickiewicz i Bosch. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1237 s. 41-61  szczegóły 
artykuł: Zwierzyński Leszek: Raj ziemski. Mickiewicz i Bosch. x 1992 ([W ks. zb.:] Kultura polska. Współczesność wobec tradycji. Katowice 19...) szczegóły 
artykuł: Żywiołek Artur: "Pan Tadeusz" jako wspomnienie metafizyczne. Polonistyka 1997 nr 7 s. 422-426  szczegóły 
książka o utworze: Aneks bibliofilski do dziejów poematu Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz". 1992 (nt. inspiracji Adama Mickiewicza książkami Stanisława Czernieckiego "C...) szczegóły 
książka o utworze: Falkowski Stanisław: [Dwadzieścia trzy] 23 tajemnice "Pana Tadeusza czyli Centrum polszczyzny. 2000  szczegóły 
recenzja: Maćkowska Anna: O tym, czego nie ma w podręczniku. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 1 s. 118-122  szczegóły 
książka o utworze: Szpiczakowska Monika: Fonetyczne i fleksyjne cechy języka "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza na tle normy językowej XIX wieku. 2001 (Wstęp. I. Rozwój badań nad językiem Adama Mickiewicza. II. Cechy fonet...) szczegóły 
książka o utworze: Tomaszewska Grażyna: Jak widzi dusza? Estetyka i metafizyka światła w "Panu Tadeuszu". 2007  szczegóły 
książka o utworze: Leżeńska Katarzyna: Kto jest kim w "Panu Tadeuszu". 1999  szczegóły 
książka o utworze: Śliwińska Marta: Kuchnia staropolska w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza. Słownictwo tematyczne w ujęciu paradygmatycznym, syntagmatycznym i stylistycznym. 2010  szczegóły 
książka o utworze: "Natus est" Pan Tadeusz. 2001  szczegóły 
książka o utworze: Smaszcz Waldemar, Szymanis Eligiusz: O Adamie Mickiewiczu w Supraślu. III Supraskie Konwersatoria Literackie Spotkania z Naturą i Sztuką "Uroczysko". 1998 (Eligiusz Szymanis: Demiurg "w kraju lat dziecinnych" - refleksje wokół...) szczegóły 
książka o utworze: Rowicka Małgorzata: O neurotycznym cenzorze, przebiegłym wydawcy i manipulowanym czytelniku, czyli Pan Tadeusz w Warszawie w okresie zaborów. 2004 (I. Cel pracy, stan badań, baza źródłowa. II. Edycje "Pana Tadeusza" w ...) szczegóły 
książka o utworze: Piechota Marek: Od tytułu do Epilogu. Studia i szkice o "Panu Tadeuszu". 2000 (Wstęp. I. Od "Szlachcica" do "Pana Tadeusza". O wariantach tytułu arcy...) szczegóły 
recenzja: Bilińska Magdalena: Radość drobnych odkryć. Śląsk 2002 nr 5 s. 77  szczegóły 
recenzja: Pawlusiewicz Aneta: "Pan Tadeusz" wielokrotnie. Śląsk 2001 nr 10 s. 73  szczegóły 
książka o utworze: Wolny Helena: "Pan Tadeusz" - polska epopeja o moralnym zjednoczeniu narodu. 2000  szczegóły 
książka o utworze: Winek Teresa: "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Autografy i edycje. 2011  szczegóły 
książka o utworze: Janik Mariusz, Różański Janusz Michał: Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Refleksja nad tekstem. 2011  szczegóły 
książka o utworze: Lementowicz Urszula: Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. 2006  szczegóły 
książka o utworze: Pan Tadeusz i jego dziedzictwo. Poemat. 1999 (Bogusław Dopart, Franciaciszek Ziejka: Wstęp. Julian Maślanka, Problem...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 2000 nr 18 s. 53 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sokołowski Mikołaj: Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 231-246  szczegóły 
książka o utworze: Pan Tadeusz i jego dziedzictwo. Recepcja.  szczegóły 
książka o utworze: Krajski Stanisław: "Pan Tadeusz" na nowo odczytany. 1999 (Wstęp. - Czy ktoś posiada copyright na "Pana Tadeusza". Czy Adam Micki...) szczegóły 
książka o utworze: "Pan Tadeusz" w Radziejowicach.. 2009  szczegóły 
książka o utworze: Teodorowicz-Hellman Ewa: "Pan Tadeusz" w szwedzkich przekładach. 2002 (Przedmiot badań i założenia metodologiczne. Szwedzkie głosy na temat "...) szczegóły 
recenzja: Bąk Magdalena: Obcojęzyczne przekłady "Pana Tadeusza". Postscriptum 2002 nr 4 s. 169-172  szczegóły 
recenzja: Tubilewicz Mattsson Dorota: Adam Mickiewiczs "Herr Tadeusz" "Den svenska litteraturens hederssak". Acta Sueco-Polonica 2003 nr 10/11 (2001/2002) s. 181-184  szczegóły 
recenzja: Zarębina Maria: Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 4/5 s. 324-327  szczegóły 
książka o utworze: Pigoń Stanisław: "Pan Tadeusz". Wzrost, wielkość i sława. Studium literackie.  szczegóły 
książka o utworze: Pigoń Stanisław: "Pan Tadeusz". Wzrost, wielkość i sława. Studium literackie. 2001  szczegóły 
recenzja: (JH): Książki 2002 nr 4 s. 52-53 (nota...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 3 s. 165-166  szczegóły 
książka o utworze: "Pieśni ogromnych dwanaście..." Studia i szkice o "Panu Tadeuszu". 2000 (Ireneusz Opacki: Wstęp. - Jeszcze o postaciach i ich pierwowzorach. Zb...) szczegóły 
recenzja: Szargot Maciej: Ruch Literacki 2001 z. 2 s. 251-253  szczegóły 
książka o utworze: Zarębina Maria: Poeta wśród prawników. O Panu Tadeuszu inaczej. 1999 (Wstęp. Słownictwo profesjonalne (prawnicze) w "Panu Tadeuszu". Tekst p...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1999 nr 16 s. 60 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kurzowa Zofia: Poradnik Językowy 2001 z. 10 s. 75-76  szczegóły 
recenzja: Lizisowa Maria Teresa: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 5 s. 380-382  szczegóły 
książka o utworze: Skibińska Elżbieta: Przekład a kultura. Elementy kulturowe we francuskich tłumaczeniach "Pana Tadeusza". 1999 (Wprowadzenie. 1. Wstęp. Odmienność kulturowa jako problem w przekładzi...) szczegóły 
recenzja: Kaczmarek Ewa: Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 199-203  szczegóły 
recenzja: Warchoł Jadwiga: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 249-258  szczegóły 
książka o utworze: Kmieć Krzysztof: Rośliny lecznicze w "Panu Tadeuszu". 2005  szczegóły 
książka o utworze: Kmieć Krzysztof: Rośliny lecznicze w "Panu Tadeuszu". 2010  szczegóły 
książka o utworze: Lizisowa Maria Teresa: Sądy podkomorskie w Statutach Litewskich i w Panu Tadeuszu. Prawnicze uzasadnienie tytułu Epopei. 2010  szczegóły 
książka o utworze: Stachurski Edward: Słownictwo "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza na tle tekstów innych poematów romantycznych.  szczegóły 
artykuł: Czajkowska Krystyna: Rękopis Adama Mickiewicza w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu. Gazeta Niedzielna 1990 nr 43 s. 1, 2-3 (nt. kartki brulionu I księgi "Pana Tadeusza" zawierającej wiersze 632-...) szczegóły 
recenzja: Janowicz Sokrat: Pan Tadeusz po raz czwarty. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 217-219 (nt. przekładów utworu na język białoruski i najnowszym tłumaczeniu Pio...) szczegóły 
artykuł: Maślanka Julian: Autograf "Pana Tadeusza" i inne pamiątki po Mickiewiczu oferowane do nabycia w 1871 roku. Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 178-183  szczegóły 
artykuł: Nowak Zbigniew Jerzy: Z techniki homeryckiej w "Panu Tadeuszu". Filomata 1993 nr 414 s. 117-127  szczegóły