PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

ŹRÓDŁA DANYCH I METODY OPRACOWANIA

 


 

Książki

Każdy rocznik PBL gromadzi około 7500 rekordów bibliograficznych książek.

Informacje o ukazujących się w danym roku książkach wraz z ich opisem formalnym pozyskiwane były dotąd, aż do rocznika PBL 2003, z wydawanego drukiem przez Bibliotekę Narodową w Warszawie „Przewodnika Bibliograficznego”, natomiast od rocznika PBL 2004 dane te przejmowane są z bazy rekordów bibliograficznych Biblioteki Narodowej (data.bn.org.pl). Informacje o książkach, których nie odnotowuje Biblioteka Narodowa, gromadzone są na podstawie innych źródeł informacji, np. pochodzą z rubryk nowości wydawniczych w czasopismach, recenzji publikowanych w prasie, katalogów bibliotek polskich i zagranicznych, bibliografii specjalnych lub przekazywane są przez autorów i wydawców książek. Pozyskane z Biblioteki Narodowej rekordy bibliograficzne książek są w PBL klasyfikowane do odpowiednich działów, wzbogacane o hasła indeksu rzeczowego i osobowego oraz uzupełniane o szczegółowe opisy zawartości lub krótkie adnotacje zawierające opisy prezentowanej tematyki publikacji. W 2020 roku „Polska Bibliografia Literacka” udostępniła rekordy książek wydanych w latach 2004-2012. Opisy zawartości tych książek są systematycznie uzupełniane.

Wkrótce na potrzeby „Polskiej Bibliografii Literackiej” z bazy rekordów bibliograficznych Biblioteki Narodowej zostaną pobrane opisy formalne książek wydanych w latach 2013-2021 i opracowane przez Zespół PBL.

Repertuar teatrów

Informacje o premierach teatrów zawodowych i amatorskich do rocznika PBL 2008 odnotowywane były na podstawie „Almanachu Sceny Polskiej”. Obecnie PBL wykorzystuje informacje zawarte w Encyklopedii Teatru Polskiego (encyklopediateatru.pl). Rekordy spektakli teatralnych, których nie odnotowują wymienione źródła, tworzone są na podstawie wiadomości zawartych w artykułach prasowych.

Polskie filmy, seriale i spektakle Teatru Telewizji

Rekordy filmów polskich tworzone były na podstawie informacji uzyskanych z czasopism branżowych: „Film”, „Kino”, „Film na Świecie”, „Antena”. Obecnie PBL wykorzystuje informacje zawarte w serwisie Film Polski (filmpolski.pl).

Radiowe i telewizyjne programy poświęcone kulturze

Od rocznika PBL 1989 do 2002 rekordy radiowych i telewizyjnych programów poświęconych kulturze powstawały na podstawie informacji z czasopisma „Antena”. Baza danych PBL w nieodległej perspektywie zostanie uzupełniona o dane za lata 2003-2012.

Czasopisma

Do każdego rocznika „Polskiej Bibliografii Literackiej” opracowujemy ok. 850 tytułów czasopism. Dotąd poszczególne roczniki były opracowywane z autopsji. Dla roczników 2004-2012 zespół PBL przyjął inną niż dotąd strategię działania.

W pierwszej kolejności są opracowywane z autopsji czasopisma, których nie rejestruje „Bibliografia Zawartości Czasopism” ani inne bibliografie. Powodem tego jest chęć szybkiego dostarczenia użytkownikom niedostępnej nigdzie indziej, unikatowej informacji bibliograficznej. Materiały z tych czasopism są na bieżąco udostępniane w bazie danych PBL. Wykaz opracowanych z autopsji czasopism z roczników 2004-2012 publikujemy w załączniku nr 2. Zakończenie prac planowane jest na 2022 r.

Drugi etap prac będzie polegał na pobraniu i opracowaniu rekordów bibliograficznych artykułów z czasopism (za lata 2004-2012) zarejestrowanych w „Bibliografii Zawartości Czasopism” Biblioteki Narodowej. Efekty tych prac będą opublikowane w nowych serwisach (literarybibliography.eu oraz pbl.ibl.waw.pl), gdzie znajdować się będzie pełna informacja bibliograficzna dotycząca czasopism (wykaz tych czasopism znajduje się w załączniku nr 3) i książek z bazy dostępnej pod adresem pbl.ibl.poznan.pl.

W następnej kolejności zespół planuje podjąć prace nad uzupełnianiem bazy danych PBL o materiały czasopiśmiennicze z roczników 2013-2021.

Załączniki: