English version
English version
 


 

Pracownia, w której powstaje Polska Bibliografia Literacka, została utworzona w 1948 r. w strukturach Instytutu Badań Literackich. Jej twórcą i pomysłodawcą był prof. Stefan Vrtel-Wierczyński.

Do roku 2000 opublikowano 45 roczników bibliografii (za lata 1944.1945-1988) w tradycyjnej formie książkowej; w roku następnym ukazała się bibliografia za rok 1989 - po raz pierwszy w formie elektronicznej (CD-ROM). Aktualnie trwają prace nad rocznikami 1990-1995.

Polska Bibliografia Literacka odnotowuje materiały z zakresu: literatury polskiej (także emigracyjnej), literatury obcej publikowanej w Polsce, a także innych form istnienia literatury polskiej i obcej - teatru, filmu, radia i telewizji.