English version
English version
 


 

Instytut Badań Literackich PAN
Pracownia Bibliografii Bieżącej w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 17/19, 61-713 Poznań
tel. +48 61 852-85-03 wew. 1269
e-mail: pracownia.poznan@ibl.waw.pl

Obecnie roczniki Polskiej Bibliografii Literackiej są opracowywane
przez zespół autorski w składzie:


Beata Domosławska (kierownik Pracowni)

Paulina Czwordon-Lis
Izabela Hojdis
Beata Latosińska
Tomasz Mioduszewski
Małgorzata Szkudlarska
Zyta Szymańska
Aleksandra Włoszczyńska-Żurawska
Anna Ziomek-Miarkowska

Do niedawna Zespół współtworzyli również:

Jacek Biesiada
Jerzy Kandziora
Stanisław Wróbel


Pracownia, w której powstaje Polska Bibliografia Literacka, została utworzona w 1948 r. w strukturach Instytutu Badań Literackich. Jej twórcą i pomysłodawcą był prof. Stefan Vrtel-Wierczyński.

Do roku 2000 opublikowano 45 roczników bibliografii (za lata 1944.1945-1988) w tradycyjnej formie książkowej; w roku następnym ukazała się bibliografia za rok 1989 - po raz pierwszy w formie elektronicznej (CD-ROM). Aktualnie trwają prace nad rocznikami 1990-1995.

Polska Bibliografia Literacka odnotowuje materiały z zakresu: literatury polskiej (także emigracyjnej), literatury obcej publikowanej w Polsce, a także innych form istnienia literatury polskiej i obcej - teatru, filmu, radia i telewizji.