PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura grecka starożytna
  - Hasła szczegółowe (grecka starożytna)
   - Hasła osobowe (grecka starożytna)
Rodzaj zapisu:  utwór
Hasło osobowe: Homeros * - szczegóły
Tytuł:  Odyseja [Odysseia]
Numer zapisu:  103903 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

artykuł: Appel Włodzimierz: Eos 1993 t. 80 (1992) z. 2 s. 351-353 ([omów. oryginalnego wydania tekstu:] Homeri Odyssea. Recognovit Helmut...) szczegóły 
artykuł: Appel Włodzimierz: Stonos aeikes. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1999 z. 31 (330) s. 27-34 (próba interpretacji wyrażenia "stonos aeikes" występującego w utworze...) szczegóły 
artykuł: Białas Zbigniew: Fundamentals of Life as Archetypes in Homer's "Odyssey" and Joyce's "Ulysses". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1990 nr 18 (1104) s. 23-34  szczegóły 
artykuł: Białas Zbigniew: Homer's Ulysses and Joyce's Leopold Bloom as archetypal personalities. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1989 t. 31 (1988) z. 2 s. 43-52  szczegóły 
artykuł: Borges Jorge Luis: Homeryckie wersje. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 1 s. 9-14 (porównanie kilku wersji różnych przekładów fragmentów "Odysei"....) szczegóły 
artykuł: Burliga Bogdan: The return of the king, or how to hang up a woman. The execution of the maid-servants in the "Odyssey", XXII 457-473. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2011 t. 8 (2879) s. 9-29 (z fragm. "Odysei" w języku greckim i angielskim...) szczegóły 
artykuł: Bzinkowski Michał: Konstelacje i gromady gwiazd w "Iliadzie" i "Odysei". Próba rekonstrukcji wyobrażeń i wiedzy astronomicznej Homera. Nowy Filomata 2000 nr 1 s. 9-27  szczegóły 
artykuł: Casevitz Michel: Quelques figures feminines de l' "Odyssee". Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 53-63  szczegóły 
artykuł: Cerri Giovanni: Odyseusz - bohater, który opowiada własną historię. Konteksty 2002 nr 1/2 s. 6-15  szczegóły 
artykuł: Citati Pietro: Wyspa Kalipso. Kresy 2005 nr 63 s. 5-10 (esej nt. epizodu pobytu Odysa u nimfy Kalipso; z notą od tłumacza, m.i...) szczegóły 
artykuł: Cywiński Bohdan: Gość i żebrak - wysłańcy Dzeusa. Tygodnik Solidarność 1996 nr 9 s. 15 (fel....) szczegóły 
artykuł: Górski Jarosław: "Iliads" - "Odyseja". Dwa wzorce starożytnego męstwa. Wyspa 2011 nr 2 s. 58-69  szczegóły 
artykuł: Grzonka Piotr: Wiosło i wiejadło: szkic o metasymbolizacji. Nomos 1998 nr 20/21 (1997/1998) s. 43-95 (dot. księgi X - pobytu Odyseusza w ziemi Kimmeryjczyków...) szczegóły 
artykuł: Homeryckie uczty. Kurier Wileński 2002 nr 8 s. 4 (m.in. nt. badań prowadzonych na podstawie tekstu dot. znaczenia uczt w...) szczegóły 
artykuł: Korus Kazimierz: Kwestia autentyczności pieśni Demodoka o Aresie i Afrodycie (Od. VIII 266-369). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 26-28 (streszcz. referatu...) szczegóły 
artykuł: Krawczuk Aleksander: Pan Tadeusz, Pan Odyseusz. Polityka 2000 nr 40 s. 82-85 (porównanie poematu z "Panem Tadeuszem" Adama Mickiewicz w warstwie oby...) szczegóły 
artykuł: Krawczuk Aleksander: Rzeczni bogowie starożytnych Greków i Rzymian. Rzeki 1998 t. 7 s. 95-106 (w "Odysei" i "Iliadzie"...) szczegóły 
artykuł: Kreyser Krystyna: Homerowa wizja Skylli i Charybdy. Meander 2003 nr 1 s. 53-57 (głowonogi jako morskie potwory opisane przez Homera...) szczegóły 
artykuł: Krukowski Krzysztof: Ptaki "Iliady" i "Odysei". Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18 (1654) s. 5-22 (o gatunkach ptaków występujących w utworze...) szczegóły 
artykuł: Krzyszowska-Wypustek Anna, Wypustek Andrzej: Homer wśród pogan i chrześcijan. Interpretacje "Odysei" w czasach cesarstwa rzymskiego. Meander 1996 nr 5/6 s. 235-256  szczegóły 
artykuł: Lachterman David R.: "Noos" i "nostos": "Odyseja" i źródła filozofii greckiej. Konteksty 2003 nr 3/4 s. 213-216  szczegóły 
artykuł: Lengauer Włodzimierz: Przegląd Historyczny 1998 t. 89 z. 2 s. 305-307 (rec. ks.: Frederick Ahl, Hanna M. Roisman: The "Odyssey" Re-Formed, It...) szczegóły 
artykuł: Leszczyński Rafał: Proces racjonalizacji wierzeń religijnych na przykladzie religii greckiej. Rocznik Teologiczny 2000 z. 2 s. 49-84 (m.in. mit Zeusa w utworze...) szczegóły 
artykuł: Łukasiewicz Małgorzata: Bez gwarancji. Kresy 1994 nr 20 s. 82-85 (obszernie nt. analizy "Odysei" w "Dialektyce negatywnej" Theodora W. ...) szczegóły 
artykuł: Łukaszewska Justyna: O obróbce wełny na podstawie Homera. Nowy Filomata 2001 nr 3 s. 177-182  szczegóły 
artykuł: Michalski Andrzej: Jean-Luc Godard: "Pogarda" - obecność bogów. Kwartalnik Filmowy 2003 nr 41/42 s. 21-38 (nt. wykorzystania utworu w filmie "Pogarda"...) szczegóły 
artykuł: Michera Wojciech: "Lathesthai". O pokusie zapomnienia. Konteksty 2003 nr 3/4 s. 217-221  szczegóły 
artykuł: Mikołajczak Aleksander W.: Odyseja - doskonały kształt mądrości. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2003 t. 10 s. 15-21 (nt. arcydzielnego kształtu, jaki mądrość grecka przybrała w utworze...) szczegóły 
artykuł: (MTZ): Strofy Homera krzepią serce. Wiedza i Życie 2004 nr 9 s. 15 (nota...) szczegóły 
artykuł: Pietras Henryk: Chrześcijańskie interpretacje "Odysei". Przegląd Powszechny 1997 nr 12 s. 267-277  szczegóły 
artykuł: Poetic inspiration in Homer's "Iliad" and "Odyssey". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2009 t. 6 (2752) s. 9-14  szczegóły 
artykuł: Pyż Zbigniew: The mythological Sirens in Homer's "Odyssey" and James Joyce's "Ulysses". An analysis. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Angielska 1993 z. 7 s. 105-117 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Raczyński Krzysztof: Retoryka w "Odysei" Homera. Odyseusz aojdem czyli "bitwa" z Feakami. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1990 z. 29 s. 7-17  szczegóły 
artykuł: Roscher Wolfgang: Natur - Kultur - Zivilisation im Mehr-Wahr-Nehmen und gestalten von Musik und ihren Schwesterkuensten. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 33-42 (esej dot. m.in. motywu muzyki i innych sztuk w utworze...) szczegóły 
artykuł: Sowa Joanna: Przymiotnik "dajmonios" w "Iliadzie" i "Odysei". Collectanea Philologica 2002 t. 4 s. 55-62  szczegóły 
artykuł: Stabryła Stanisław: Ze "Słownika arcydzieł literatury antycznej": Odyseja. Nowy Filomata 1998 nr 1 s. 15-38  szczegóły 
artykuł: Starnawski Jerzy: "Iliada" i "Odyseja" dla maluczkich. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 315-326 (nt. skróconych i adaptowanych dla potrzeb uczniów wydań eposów...) szczegóły 
artykuł: Stuligrosz Magdalena: Eos 2001 t. 88 z. 1 s. 161-164 ([rec. ks.:] Odysseus Tsagarakis: Studies in Odyssey. Stuttgart 2000 [d...) szczegóły 
artykuł: Wilkoszewska Krystyna: O zjawisku oszukiwania. Przykład Odyseusza. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 132-138 (dot. zjawiska oszukiwania na płaszczyźnie semantyki, logiki, antropolo...) szczegóły 
artykuł: West Stephanie: Kobiety "Odysei". Nowy Filomata 2004 nr 2 s. 83-96  szczegóły