PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura powszechna
  - Historia literatury (powszechna)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Naumow Aleksander - szczegóły
Dział bibliografii:  Historia literatury (starosłowiańska)
Tytuł:  Wiara i historia. Z dziejów literatury cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach polsko-litewskich = Tikejimas ir istorija. Is literaturos baznytine slavu kalba Lenkijos ir Lietuvos zemese
Wydawnictwo: Kraków: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:  1996
Opis fizyczny książki:  215 s.
Seria wydawnicza:  (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne: seria poświęcona starożytnościom słowiańskim = Krokuvos ir Vilniaus slavistikos tyrinejimai: serija skirta slavu senovei; 1)
Adnotacje:  Wstęp. Rozdział I: Kultura prawosławna na ziemiach polsko-litewskich (Zarys dziejów). Rozdział II: Substrat południowosłowiański w cyrylickich rękopisach liturgicznych dawnej Rzeczypospolitej (Zbiory polskie i wileńskie). Rozdział III: O eklezjologii Grzegorza Cambłaka, prawosławnego metropolity kijowskiego. Rozdział IV: Doktor Franciszek Skoryna z Połocka jako cerkiewnosłowiański hymnograf. Rozdział V: Oficjum ku czci Jozafata Kuncewicza, unickiego arcybiskupa połockiego. Rozdział VI: Twórczość liturgiczna w kręgu Mohylańskim: 1. Sprawa Smotryckiego. 2. Hymnograficzna twórczość Piotra Mohyły. 3. Niepełnosprawni w Mohylańskim "Trebniku". 4. Kijowski Kościół pielgrzymujący. 5. Pieczerskie świętych zgromadzenie. Rozdział VII: Zachodnia rubież wschodniego imperium. Rozdział VIII: Literatura cerkiewnosłowiańska w Polsce po 1918 roku.
Numer zapisu:  392724 (BD)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Hnatiuk Ola: Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 193-197  szczegóły 
recenzja: Hryniewicz Wacław: O kulturze polskiego prawosławia. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 7 s. 163-169  szczegóły 
recenzja: Kenanov D.: x 1999 ([w czasopiśmie:] Kalbotyra. Slavistica Vilnensis (Wilno) 1999 t...) szczegóły 
recenzja: Kowalska Hanna: Slavia Orientalis 1997 nr 1 s. 157-158  szczegóły 
recenzja: Melnyk Marek: Biuletyn Informacyjny [Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu] 1998 nr 3 (1997) s. 141-150  szczegóły 
recenzja: Melnyk Marek: Teologia polskiego prawosławia. Więź 2000 nr 11 s. 216-220  szczegóły 
recenzja: Hnatiuk Ola: Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 193-197  szczegóły 
recenzja: Hryniewicz Wacław: O kulturze polskiego prawosławia. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 7 s. 163-169  szczegóły 
recenzja: Kenanov D.: x 1999 ([w czasopiśmie:] Kalbotyra. Slavistica Vilnensis (Wilno) 1999 t...) szczegóły 
recenzja: Kowalska Hanna: Slavia Orientalis 1997 nr 1 s. 157-158  szczegóły 
recenzja: Melnyk Marek: Biuletyn Informacyjny [Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu] 1998 nr 3 (1997) s. 141-150  szczegóły 
recenzja: Melnyk Marek: Teologia polskiego prawosławia. Więź 2000 nr 11 s. 216-220  szczegóły