PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatura polska 1945-1989
 - Ogólne (1945-1989)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Literatura polska 1918-1975. T. 3: 1945-1974. Cz. 1
Osoby współtworzące:  Redakcja naukowa: Alina Brodzka, Tadeusz Bujnicki. Redaktor wydania: Maria Goszczyńska
Rok wydania:  1996
Opis fizyczny książki:  432 s.
Seria wydawnicza:  (Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN)
Adnotacje:  Od Redakcji. * Oskar Stanisław Czarnik: Kultura literacka: Prolog 1944 r. Przestrzeń komunikacju literackiej. Pisarz wobec społeczeństwa i państwa [m.in. o Związku Literatów Polskich, Polskim PEN-Clubie, Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS, także o nagrodach i konkursach literackich, kontroli tekstów literackich]. Wydawnictwa książkowe. O uczestnictwie w kulturze [m.in. o czytelnictwie społeczeństwa, szkolnej edukacji literackiej]. Swoistość instytucji kultury literackiej na obczyźnie [m.in. o nagrodach literackich i wydawnictwach]. - Leszek Szaruga: Czasopisma literackie [także o prasie emigracyjnej]. - Stanisław Gębala: Eseistyka. Eseistyka społeczno-filozoficzna i refleksje o kulturze: Miejsce eseju w literaturze okresu powojennego. Temat wojny i okupacji w eseistyce [Kazimierz Wyka: Pamiętnik po klęsce, Życie na niby, Tadeusz Kroński: Faszyzm a tradycja europejska, Jan Strzelecki: Próby świadectwa]. Eseistyka historyczna [Witold Kula: Rozważania o historii, twórczość Pawła Jasienicy, Stanisława Mackiewicza]. Próby diagnozy sytuacji kulturowej [Jerzy Stempowski: O współczesnej formacji humanistycznej, Mieczysław Jastrun: Mit śródziemnomorski]. Kultura i cywilizacja [Andrzej Bobkowski: Szkice piórkiem]. Inteligenckie rodowody [Józef Chałasiński: Społeczna genealogia inteligencji polskiej, Bohdan Cywiński: Rodowody niepokornych]. Przemiany kulturowe - kultura masowa [m.in. twórczość pisarzy: Stanisław Vincenz, Krzysztof Teodor Toeplitz, Zygmunt Kałużyński, Andrzej Kijowski]. Lema diagnozy i prognozy kulturowe. Eseistyka emigracyjna. Uwagi wstępne. Bilans strat i refleksja o wojnie [Józef Bujnowski: Straty kultury polskiej]. Oswajanie obczyzny [Jerzy Stempowski: Dziennik podróży do Austrii i Niemiec (listopad - grudzień 1945), Tymon Terlecki: Paryż]. Wobec Historii [Czesław Miłosz: Zniewolony umysł]. Eseistyka Miłosza. Miłosz w oczach Gombrowicza [na podstawie "Dziennika"]. "Dziennik" Gombrowicza. Blaski i nędze wygnania [Józef Wittlin]. Prorocy mitologiczni i współcześni [Jerzy Stempowski: Eseje dla Kassandry]. Inne tematy i doświadczenia [Aleksander Janta]. Vincenz o "wiecznym człowieku". "Aut Caesar aut nihil" [Jan Lechoń: Dziennik]. Gustaw Herling-Grudziński - twórca "Dziennika pisanego nocą". Aleksandra Wata "pamiętnik mówiony" [Mój wiek"]. Eseistyka filozoficzna Leszka Kołakowskiego. Fascynacje Konstantego Aleksandra Jeleńskiego. - Krzysztof Maciej Krasuski: Wiedza o literaturze. Kierunki, problemy, stan badań: Kontynuacje i przełomy. Warsztat historyka literatury [Julian Krzyżanowski, Stanisław Pigoń, Czesław Hernas, Kazimierz Wyka, Maria Janion, Henryk Markiewicz]. Genologia [m.in.: Stefania Skwarczyńska, Michał Głowiński, Jan Trzynadlowski, Henryk Markiewicz, Czesław Zgorzelski, Julian Krzyżanowski]. Wersologia [Maria Dłuska]. Strukturalizm literaturoznawczy [Kazimierz Budzyk, Maria Renata Mayenowa, Michał Glowiński, Janusz Sławiński, Teresa Kostkiewiczowa]. Sztuka interpretacji [m.in.: Czesław Zgorzelski, Ireneusz Opacki, Zdzisław Łapiński, Jacek Trznadel, Stefan Sawicki, Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Ryszard Przybylski]. W stronę semiotyki [Stefan Żółkiewski]. Badania nad komunikacją literacką [Stefan Żółkiewski, Janusz Lalewicz, Edward Balcerzan, Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Maria Renata Mayenowa]. Między zjazdami (1958-1974) [dominująca tematyka Zjazdów Polonistów w 1958 i 1974]. Instytut Badań Literackich. Na emigracji [emigracyjni badacze literatury]. Stan badań nad epokami.
Numer zapisu:  419247 (JB)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Bakalarczyk Danuta: Historyczna historia. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 19  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Wokół literatury polskiej lat 1945-1975. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 31 s. 20  szczegóły