PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura powszechna
  - Zagadnienia specjalne (powszechna)
   - Tematy, motywy (powszechna)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Literatura a liturgia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej Łódź, 14-17 maja 1996
Osoby współtworzące:  Pod red. Jana Okonia. Przy współpracy Magdaleny Kwiek i Marii Wichowej
Wydawnictwo: Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:  1998
Opis fizyczny książki:  362 s.
Adnotacje:  [Zawiera teksty referatów:] I. W kręgu Biblii i liturgii: Jacek Salij: Relacje teatralne między niebem a ziemią. uwagi z dziejów interpretacji 1 Kor 4,9. - Jerzy Starnawski:Tajemnice mszy św. w oczach pisarzy polskich. - Łukasz Pijewski: Funkcje postaci teatralnej Złego w wybranych tekstach dramatów i ich scenicznych realizacjach we współczesnym polskim teatrze w świetle inspiracji liturgicznych. - Zbigniew Pasek: Treści religijne w pieśniach ewangelicznego protestantyzmu. - Jolanta Nałęcz-Wojtczak: Motywy liturgii w powieści Jamesa Joyce'a "Portret artysty z czasów młodości". * II. Słowiańszczyzna i jej refleksy polskie: Ryszard Łużny: Bizantyńsko-słowiański akatyst oraz jego poetyckie amplifikacje w literaturze polskiej - dawnej i nowej. - Aleksander Naumow: Cerkiewnosłowiańskie akatysty maryjne z ziem II Rzeczypospolitej. - Włodzimierz Mokry: Poetycki wymiar bizantyńsko-ukraińskiej jutrzni wielkanocnej. - Józef Krasiński: Związek literatury zachodniej z piśmiennictwiem ruskim w dziełach Piotra Mohyły. - Marzanna Kuczyńska: Hymnograficzny obraz św. Jana Suczawskiego. - Dorota Gil: Sakralno-polityczny i ludowy aspekt serbskiej poezji liturgicznej. - Vladimir Patras: Biblicky profilovany text v statnom rozhlasovom vysielani. - Martin Golema: Premeny religiozity v sakralnych textoch Samuela Hruskovica a Jana Kollara. - Roman Mnich: Liturgicheskie kontehksty slavjanskojj poehzii XX veka. K voprosu o sakralnykh motivakh. - Grażyna Skowrońska-Płaczynta: Inspiracje liturgiczne w opowiadaniach Antoniego Czechowa. - Lidia Sazonova: Liturgija i sovremennaja misterija u M. Bulgakova (k analizu romana "Master i Margarita"). * III. Na ziemiach Rzeczypospolitej: Jan Okoń: Retoryka a dogmat w parateatralnych procesjach jezuickich w Boże Ciało (Wilno 1614-1639). - Justyna Dąbkowska: "Wirydarz" Stanisława Grochowskiego - kręgi sakralnej tradycji. - Maria Wichowa: Stanisław Grochowski "Rytmy łacińskie, dziwnie sztuczne i nabożeństwem swym a starodawnością dosyć wdzięczne (...)". Kilka uwag historyka literatury. - Dariusz Chemperek: Idee kalwinizmu w wierszach medytacyjnych Daniela Naborowskiego. cztery egzegezy. - Halina Kasprzak-Obrębska: dwie późnobarokowe mesjady. - Jacek Lyszczyna: O czterech romantycznych "Hymnach". - Eojciech Kudyba: Cypriana Norwida "Do najświędszej panny Maryi. Litania". Teologia i poezja. - Helena Wolny: Wpływ liturgii kościelnej na kształtowanie się wiary dziecięcej Jana Kasprowicza w świetle jego twórczości. * IV. W stronę współczesności: Paweł Borkiewicz: Pascha sytuacji granicznych - doświadczenia liturgii w polskiej literaturze łagrowej. - Kazimierz Wolny: Motywy religijne w twórczości Melchiora Wańkowicza. - Barbara Ciesielska: "Ja zjadłem gwiazdę, ja połknąłem gwiazdę...". Akt Eucharystii w poezji Anny Świrszczyńskiej. - Zbigniew Chojnowski: Prywatna liturgia poety (na przykładzie poematu Witolda Wirpszy). - Anita Borawska: Tajemnica krzyża i cierpienia w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. * V. Regiony - Folklor: Joanna Chłosta: Formy kultu religijnego w poezji ludowej Michała Kajki i Marii Zientary-Malewskiej.
Numer zapisu:  490365 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Borek Piotr: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 128-132  szczegóły 
recenzja: Kowalska Hanna: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 107-108  szczegóły