PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria procesu historycznoliterackiego
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Szkołut Tadeusz - szczegóły
Tytuł:  Awangarda, neoawangarda, postawangarda
Wydawnictwo: Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:  1999
Opis fizyczny książki:  284 s.
Adnotacje:  Słowo wstępne. * Pozaestetyczny sens sztuki: Estetyka Lwa Tołstoja, czyli "o błędnej drodze, na którą weszła i którą kroczy sztuka współczesna, jak też i o przyczynie stanu rzeczy i o tym, na czym polega prawdziwe powołanie sztuki". Między utopią estetyczną a ideologią społeczno-polityczną - próba konfrontacji doktryn awangardy klasycznej z paradygmatem rosyjskiej myśli estetycznej lat 1917-1934. Niestanrdowa krucjata przeciw estetycznym wartościom sztuki: kontemplacja versus działanie. Prawda sztuki - prawda polityki [odpowiedzialność sztuki w warunkach suwerenności narodowej]. - Sztuka w perspektywie ponowoczesnej: Sztuka w dobie kultury postmodernistycznej. Spór o sens pluralizmu w kulturze i sztuce postmodernistycznej. Sztuka dzisiejsza wobec sporów o ponowoczesność. - Wobec wyzwań edukacyjnych: Sztuka i wychowanie w epoce ponowoczesnej. Pamięć kultury a tożsamość człowieka ponowoczesnego: niektóre implikacje dla pedagogiki kultury. Kłopoty z edukacją kulturalną w dobie kultury masowej. Mass media, sztuka i wychowanie dla tolerancji. - O niezbędności awangardy: Czy możliwa (i potrzebna) jest awangarda ponowoczesna? Sztuka bez awangardy? - Tradycja - twórczość - nowatorstwo: Tradycja i twórczość - współczesna kontrowersje. Tryumf i schyłek kategorii nowości w sztuce i estetyce współczesnej.
Numer zapisu:  574698 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Bastrikin Anna: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 301-308  szczegóły 
recenzja: Dernes-Sarnowska Małgorzata: O awangardach XX wieku. Akcent 1999 nr 3/4 s. 202-203  szczegóły 
recenzja: Jedlewska Barbara: Edukacyjny potencjał awangardy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2000 t. 25 s. 320-324  szczegóły