PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ŹRÓDLE

Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia

Opracowane roczniki
 
Rocznik:  2012
Opracowane numery:  nr 155-157
 
 
Rocznik:  2011
Opracowane numery:  nr 153-154
 
 
Rocznik:  2010
Opracowane numery:  nr 152
 
 
Rocznik:  2009
Opracowane numery:  nr 148-151
 
 
Rocznik:  2008
Opracowane numery:  nr 146-147
 
 
Rocznik:  2007
Opracowane numery:  nr 143-144
 
 
Rocznik:  2006
Opracowane numery:  nr 134-142, 145
 
 
Rocznik:  2005
Opracowane numery:  nr 130-133
 
 
Rocznik:  2004
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 126-129
 
 
Rocznik:  2003
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 121 (2472): Małgorzta Filipek: Literatura serbska w Polsce międzywojennej [numer opisany jako książka]
nr 122 (2505): Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 4 [numer opisany jako książka]
nr 123 (2521)
nr 124 (2547): Latopis hustyński. Oprac. Henryk Suszko [numer opisany jako książka]
nr 125 (2548): Miłosz Bukwalt: Literackie portrety żydowskich ojców w prozie Brunona Schulza i Danila Kisha [numer opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  2002
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 116 (2345): Tom poświęcony pamięci Profesora Franciszka Sielickiego
nr 117 (2378): Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 3: Opis, konfrontacja, przekład
nr 118 (2415): Ewa Komisaruk: Proza Michaiła Kuzmina [numer opisany jako książka]
nr 119 (2417): Jarosław Lipowski: Nazwiska z Jabłonkowa i okolic u schyłku XVII wieku [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
120 (2432): Jarosław Malicki: Nazwy miejscowe Śląska w języku czeskim [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  2001
Tytuł:  Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 112 (2288)
nr 113 (2303): Agnieszka Matusiak: Motyw snu w prozie starszych symbolistów rosyjskich (Fiodor Sołogub) [numer opisany jako książka]
nr 114 (2307): Anna Skotnicka: Model prozy "innej" w literaturze rosyjskiej po 1985 opis. jako książka
nr 115 (2313): Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich - opis. jako książka
 
 
Rocznik:  2000
Tytuł:  Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 107 (2191): Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład
nr 108 (2206): M. Koch: Podróże w czasie i przestrzeni. Proza Isidory Sekulić [numer opisany jako książka]
nr 109 (2208)
nr 110 (2228): J. Sokołowski: Słowiańskie derywaty imienne z przyimkiem negacji w podstawie słowotórczej [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 111 (2250): Ł. Kusiak-Skotnicka: W poszukiwaniu krainy idealnej. Poezja Wilhelma Kuechelbeckera [numer opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1999
Tytuł:  Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 102 (2112): I. Malej: Indywidualizm impresjonistyczny. Konstantina Balmonta. Świat wyobraźni poetyckiej [tom opisany jako książka]
nr 103 (2116): M. Sarnowski: Przestrzeń komunikacji negatywnej w języku polskim i rosyjskim [tom opisany jako książka]
nr 104 (2126): Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich (2) [tom opisany jako książka]
nr 105 (2143)
nr 106 (2156): A. Paszkiewicz: Z problematyki ekspresjonizmu w literaturze rosyjskiej. Od Leonida Andriejewa do Wsiewołoda Wiszniewskiego [tom opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1998
Tytuł:  Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 99 (2028): K. Kusal: Vosproizvedenie i vospriatie russkikh zvukotipov v inostrannojj auditorii [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 100 (2039): Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład
nr 101 (2058)
 
 
Rocznik:  1997
Tytuł:  Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 93 (1834): F. Sielicki: Polsko-ruskie stosunki kulturalne do końca XV wieku [tom opisany jako książka]
nr 95 (1895): F. Sielicki: Pamiętnik rusycysty (1947-1994) [tom opisany jako książka]
nr 96 (1921): I. Łuczków: Wyrażanie imperatywności w języku rosyjskim i polskim [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 97 (1927): I. Malej: Impresjonizm w literaturze rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku [tom opisany jako książka]
nr 98 (1952)
 
 
Rocznik:  1996
Tytuł:  Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 88 (1716): F. Sielicki: Pisarze rosyjscy początku XX wieku w Polsce międzywojennej [tom opisany jako książka]
nr 91 (1805): K. Galon-Kurkowa: Pisarze rosyjscy początku XX wieku w Polsce międzywojennej [tom opisany jako książka]
nr 92 (1809)
nr 94 (1839)
 
 
Rocznik:  1995
Tytuł:  Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 84 (1671)
nr 85 (1675): F. Sielicki: Co śpiewali kościuszkowcy i czym radowali dusze (Z folkloru I Dwizji WP) [tom opisany jako książka]
nr 86 (1679): Latopis kijowski 1118-1158 [tom opisany jako książka]
nr 89 (1748): L. Pisarek: Rechevye dejjstvija i ikh realizacija v russkom jazyke v sopostavlenii s pol'skim (ekspressivy) [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 90 (1776): Wspomnienia z zesłania byłych mieszkańców Wilejszczyzny. Oprac. F. Sielicki [tom opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1994
Tytuł:  Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 38 (839): F. Sielicki: Dziewiętnastowieczni pisarze rosyjscy w Polsce międzywojennej [tom opisany jako książka]
nr 81 (1569)
nr 82 (1574): F. Sielicki: Losy mieszkańców Wilejszczyzny w latach 1939-1946. Okupacja sowiecka i niemiecka, wywózki, partyzantka, repatriacja [tom opisany jako książka]
nr 83 (1613): D. Wieczorek: Ukrainskij perfekt na -no, -to na fone polskogo perfekta [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 87 (1686)
 
 
Rocznik:  1993
Tytuł:  Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 61 (1483): F. Sielicki: Wierzenia i obyczaje na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym [tom opisany jako książka]
nr 66 (1245): Pateryk Kijowsko-Pieczerski czyli Opowieści o świętych ojcach w pieczarach kijowskich położonych [tom opisany jako książka]
nr 76 (1441)
nr 77 (1483): M. Ściepuro: Współczesny poemat rosyjski. Typologia gatunku [tom opisany jako książka]
nr 78 (1484): F. Sielicki: Podania, legendy, anegdoty i przysłowia na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym [tom opisany jako książka]
nr 79 (1531)
nr 80 (1562): T. Klimowicz: Obywatele Arkadii. Losy pisarzy rosyjskich po roku 1917 [tom opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1992
Tytuł:  Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 60 (1158): F. Sielicki: Pieśni białoruskie i rosyjskie śpiewane na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym [tom opisany jako książka]
nr 68 (1268)
nr 69 (1296)
nr 70 (1364)
nr 71 (1365): F. Sielicki: Folklor dziecięcy i młodzieżowy na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym [tom opisany jako książka]
nr 72 (1373)
nr 73 (1400): F. Sielicki: Pieśni polskie śpiewane na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym [tom opisany jako książka]
nr 75 (1417): T. Poźniak: Dostojewski i Wschód. Szkic z pogranicza kultur [tom opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1991
Tytuł:  Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 54 (1122): M. Kołodziej: Podróż stolnika Piotra Tołstoja przez Polskę i Austrię do Włoch 1697-1699 [tom opisany jako książka]
nr 58 (1139): M. Sarnowski: Quasi-deminutiwa w języku rosyjskim i polskim [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 61 (1178): F. Sielicki: Wierzenia i obyczaje na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym [tom opisany jako książka]
nr 62 (1197)
nr 63 (1201): M. Doroszkiewicz: Studia nad wpływami polskimi na rosyjską leskykę gwarową [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 64 (1239)
nr 65 (1244): F. Sielicki: Życie gospodarcze i społeczne, szkolnictwo oraz kultura wiejska na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym [tom opisany jako książka]
nr 67 (1261): M. Jakóbiec-Semkowa: Słowiańska pieśń ludowa w polskich przekładach doby Romantyzmu [tom opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1990
Tytuł:  Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 46 (943): W. Gorczyca: Dramatopisarstwo Konstantego Trieniowa [tom opisany jako książka]
nr 49 (1020)
nr 53 (1103)
nr 55 (1131): Czterdziestolecie rusycystyki polskiej (1947-1987)
nr 57 (1138): A. Paszkiewicz: Opowieści Iwana Bunina z lat 1913-16 [tom opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1989
Tytuł:  Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 48 (977)
nr 50 (1039)
nr 51(1082)
nr 52 (1102): F. Sielicki: Region dołhinowsko-budsławsko-krzywicki na dawnej Wileńszczyźnie [tom opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1988
Tytuł:  Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 38 (839): F. Sielicki: Dziewiętnastowieczni pisarze rosyjscy w Polsce międzywojennej. Pomniejsi prozaicy, krytycy, pisarze polityczni i filozofowie [tom opisany jako książka]
nr 43 (879): G. Bryś: Kolor w poezji młodszych symbolistów rosyjskich - Aleksander Błok i Andrzej Bieły [tom opisany jako książka]
nr 45 (933): T. Klimowicz: Motywy twórczości Walerija Briusowa [tom opisany jako książka]
nr 47 (957)
nr 60 (840): Latopis kijowski 1159-1198 [tom opisany jako książka]
 
Liczba zapisów:  468 - wyszukaj