PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ŹRÓDLE

Tytuł:  Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego

Opracowane roczniki
 
Rocznik:  2001
Opracowane numery:  Tomy opracowane poza seriami:
nr 1951: Eseje socjologiczne
 
 
Rocznik:  1999
Tytuł:  Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce wydawania:  Katowice
Opracowane numery:  Tomy opracowane poza seriami:
nr 1753: K. Uniłowski: Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Od Gombrowicza po utwory najnowsze
nr 1770: Ziemowit Miedziński: Osobowość i przyszłość. Zygmunt Krasiński na tle historiozofii romantycznej i polskiej filozofii narodowej [tom opisany jako książka]
nr 1775: Studia lingwistyczne ofiarowane profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin
nr 1777: Memory and forgetfulness. Essays in cultural practice. Red. W. Kalaga, T. Rachwał
nr 1797: Józef Olejniczak: W-Tajemniczanie - Aleksander Wat [tom opisany jako książka]
nr 1824: A.Dziadek: Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata [tom opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1998
Tytuł:  Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce wydawania:  Katowice
Opracowane numery:  Tomy opracowane poza seriami:
nr 1687: Między realizmem a utopią
nr 1690: Z ducha Tassa [tom opisany jako książka]
nr 1691: Traduttore non sempre traditore. Problemi di traduttologia emersi a partire dalle traduzioni in polacco di alcune opere della narrativa italiana [tom opisany jako książka]
nr 1692: Mirosława Siuciak: Język śląskich utworów scenicznych z lat 1864-1922 [tom opisany jako książka]
nr 1700: Marek Pytasz: Wygnanie, emigracja, diaspora. Poeta w poszukiwaniu czytelnika [tom opisany jako książka]
nr 1707: Aporie sensu - emotywizm i racjonalizm
nr 1708: Andrzej Trojnar: Działalność kulturalna Tytusa Pomponiusza Attyka [tom opisany jako książka]
nr 1709: Anna Opacka: Trwanie i zmienność. Romantyczne ślady oralności [tom opisany jako książka]
nr 1710: Krystyna Heska-Kwaśniewicz: Braterstwo i służba. Rzecz o pisarstwie Aleksandra Kamińskiego [tom opisany jako książka]
nr 1712: Wyrósł z dobrego drzewa... Uniwersytet Śląski 1968-1998 [tom opisany jako książka]
nr 1717: Małgorzata Kita: Wywiad prasowy. Język, gatunek, interakcja [tom opisany jako książka]
nr 1720: Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy
nr 1727: Książka dla dziecka wczoraj, dziś, jutro [tom opisany jako książka]
nr 1731: Le romanesque francais d'une fin de siecle a l'autre
nr 1733: Przybliżanie przeszłości. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Czesławowi Głombikowi z okazji czterdziestolecia pracy nauczycielskiej
nr 1739: Janusz Ryba: Maskarady oświeconych. Próba opisu zjawiska [tom opisany jako książka]
nr 1744: Leszek Zwierzyński: Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza [tom opisany jako książka]
nr 1752: Tadeusz Miczka: Słownik pojęć filmowych [tom opisany jako książka]
nr 1758: Stefan Szymutko: Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze i w literaturoznawstwie
 
 
Rocznik:  1997
Tytuł:  Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
Instytucja:  [Uniwersytet Śląski]
Miejsce wydawania:  Katowice
Opracowane numery:  Tomy opracowane poza seriami:
nr 1595: Studia slavistica et humanistica in honorem Nullo Minissi
nr 1599: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian, t. 1: Ze świadomości utopijnej w refleksji językowej
nr 1600: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian, t. 2: Z przemian świadomości utopijnej w procesie historycznoliterackim
nr 1605: Ludzie, instytucje, idee. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Januszowi Sztumskiemu
nr 1607: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian, t. 3: Z zagadnień struktury artystycznej i świadomości kulturowej
nr 1613: Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo
nr 1616: Maja Szymoniuk: Destrukcija jazyka i novatorstvo khudozhestvennogo stilija (Po tekstam Andrejja Platonova) [tom opisany jako książka]
nr 1617: Język wobec przemian kultury
nr 1624: Jesuitica. Kolokwium naukowe z okazji 400 rocznicy urodzin Macieja Kazimierza Sarbiewskiego [tom opisany jako książka]
nr 1625: Filozofia jako przetwarzanie idei w człowieku
nr 1627: Z dziejów XVII i XVIII wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Michałowi Komaszyńskiemu
nr 1634: Anna Tokarska: Biblioteki polskie na Górnym Śląsku w XIX wieku [tom opisany jako książka]
nr 1636: Bożena Witosz: Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji. Zagadnienia struktury tekstu [tom opisany jako książka]
nr 1640: Ewa Jaskółowa: Od poezji Kosmosu do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka [tom opisany jako książka]
nr 1645: Wokół Wacława Potockiego. Studia i szkice staropolskie w 300. rocznicę śmierci poety [tom opisany jako książka]
nr 1656: Daniel Vetter: Islandia albo Krótkie opisanie wyspy Islandyji [tom opisany jako książka]
nr 1663: Bogdan Dembiński: Teoria idei [tom opisany jako książka]
nr 1667: The wild and the tame. Essays in cultural practice
 
 
Rocznik:  1997
Tytuł:  Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce wydawania:  Katowice
Opracowane numery: 
nr 1669: Teresa Banasiowa: Tren polityczny i funeralny w poezji polskiej lat 1580-1630 [tom opisany jako książka]
nr 1679: Małgorzata Nitka: Writing of the heart and the epistolary form. The case of Richardson Clarissa [tom opisany jako książka]
nr 1686: Literatura w kształceniu i wychowaniu. Z teorii i praktyki
nr 1698: Bożena Żmigrodzka: Testament jako gatunek tekstu [tom opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1996
Tytuł:  Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce wydawania:  Katowice
Opracowane numery:  Tomy opracowane poza seriami:
nr 1521: Culture and identity. Selected aspects and approaches
nr 1541: Józef Bańka: Plotyn i odwieczne pytania metafizyki, t. 2: O rzeczywistości prawdziwej, pozornej i stanach mistycznych [tom opisany jako książka]
nr 1546: Nach den zuercher Unruhen Deutschsprachige schweizer Literatur seit Anfang der achtziger Jahre. Konferenzbeitraege [tom opisany jako książka]
nr 1557: Word, subject, nature. Studies in seventeenth and eighteenth-century culture [tom opisany jako książka]
nr 1561: Writing places and mapping words. Readings in British cultural studies [tom opisany jako książka]
nr 1562: Representations of the erotic
nr 1570: Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych w Polsce współczesnej. Materiały z konferencji naukowej nt. "Teoretyczne i praktyczne oferty edukacyjne we współczesnej pedagogice i ich źródła historyczne"
nr 1571: Responsabilite et/ou gratuite dans la litterature
nr 1572: Józef Budzyński: Dramat i teatr szkolny na Śląsku (XVI-XVIII wiek) [tom opisany jako książka]
nr 1573: Przełomy: rok 1956. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej [tom opisany jako książka]
nr 1576: Barbara Czapik-Lityńska: "Jeszcze-nie". "Utopicum" jugosłowiańskiej awangardy [tom opisany jako książka]
nr 1582: Katalog starych druków w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego [tom opisany jako książka]
nr 1584: Halina Janaszek-Ivanickova: Od modernizmu do postmodernizmu
nr 1585: Krystyna Heska-Kwaśniewicz: Tajemnicze ogrody. Rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży [tom opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1996
Tytuł:  Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce wydawania:  Katowice
Opracowane numery:  nr 1589: Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji [tom opisany jako książka]
nr 1604: Tomasz Stępień: O satyrze [tom opisany jako książka]
nr 1608: Andrzej Wójtowicz: Ład moralny, rządy prawa i rozumu w doktrynie Andrzeja Frycza Modrzewskiego [tom opisany jako książka]
nr 1613: Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo
nr 1621: Danuta Opacka-Walasek: "...Pozostać wiernym niepewnej jasności"
nr 1621: Danuta Opacka-Walasek: "...Pozostać wiernym niepewnej jasności" . Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta [tom opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1995
Tytuł:  Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce wydawania:  Katowice
Opracowane numery:  Tomy opracowane poza seriami:
nr 1479: Józef Bańka: Plotyn i odwieczne pytania metafizyki, t. 1: Monada pryncypialna = Plotini quastiones metaphisicae denuo perpetuoque disputatae, vol. 1: Argumentatio Plotini super ipsum simpliciter unum [tom opisany jako książka]
nr 1484: Andrzej Wicher: Archeology of the sublime. Studies in Late-Medieval English wirtings [tom opisany jako książka]
nr 1488: Stanisław Barańczak: Pomyślane przepaście. Osiem interpretacji [tom opisany jako książka]
nr 1491: Tadeusz Kłak: Ogród świata. Studia i szkice literackie
nr 1497: W 2500-lecie powstania Republiki Rzymskiej. Studia historyczne [tom opisany jako książka]
nr 1501: Rozwój dziecka i jego stymulacja w instytucjach wychowania przedszkolnego. Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wychowania przedszkolnego
nr 1504: Włodzimierz Wójcik: Skamandryci i inni nad Sekwaną. Szkice historycznoliterackie
nr 1508: Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje
nr 1509: Między Kadenem a Andrzejewskim. W kręgu powieści XX wieku. Studia i szkice nr 1513: Zdzisław Darasz: Problemy autoidentyfikacji kulturowej i narodowej w literaturze słoweńskiej [tom opisany jako książka]
nr 1520: Kultura ludowa na pograniczu
nr 1526: Dariusz Rott: Staropolskie chronografie. Początki, rozwój, przemiany gatunku [tom opisany jako książka]
nr 1529: Michał Mrozowicki: Michel Fournier et l'art de la concision [tom opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1995
Tytuł:  Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce wydawania:  Katowice
Opracowane numery:  nr 1531: Elżbieta Gondek: Polska książka literacka na Śląsku pod panowaniem pruskim 1795-1863 [tom opisany jako książka]
nr 1532: Symbole kulturowe. Komunikacja społeczna. Społeczności regionalne. Studia
nr 1535: Od baroku ku pozytywizmowi. Studia historycznoliterackie
nr 1536: Mariola Jarczykowa: Książka i literatura w kręgu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku [tom opisany jako książka]
nr 1537: Twórczość literacka i filmowa Jana Józefa Szczepańskiego [tom opisany jako książka]
nr 1538: Polska kultura ziemiańska. Szkice i rozprawy
nr 1539: Literatura rosyjska w nowych interpretacjach
nr 1545: Essays in American literature
nr 1551: Postać matki w niemieckiej i polskiej literaturze XIX i XX wieku
 
 
Rocznik:  1994
Tytuł:  Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce wydawania:  Katowice
Opracowane numery:  Tomy opracowane poza seriami:
nr 1371: Cezury i przełomy. Studia o literaturze polskiej XX wieku [tom opisany jako książka]
nr 1393: "The most sublime act". Essays on the sublime
nr 1404: Barokowe przypomnienia i inne szkice historyczno-literackie [tom opisany jako książka]
nr 1418: Le romanesque francais contemporain: Tradition, modernite, postmodernite. Actes de colloque "Vingt ans de la Philologie Romane de Silesie" Katowice 26-29 octobre 1993 [tom opisany jako książka]
nr 1422: Z zagadnień polskiej kultury muzycznej. Studia folklorystyczne
nr 1423: Lech Miodyński: Bogomil Guzel.Poetycki dialog z naturą i kulturą [tom opisany jako książka]
nr 1425: Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych [tom opisany jako książka]

nr 1426: Studien zur deutschen Sprache und Literatur
nr 1428: Jolanta Bauman-Szulakowska: Polska kultura muzyczna na Śląsku Górnym i Cieszyńskim w latach 1922-1939. Próba syntezy
nr 1440: Rozważania o filozofii a recentori. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Bańce
nr 1447: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje [tom opisany jako książka]
nr 1449: Ewa Borkowska: From Donne to Celan. Logo(theo)logical patterns in poetry [tom opisany jako książka]
nr 1450: Tadeusz Miczka: Czas przyszły niedokonany. O włoskiej sztuce futurystycznej [tom opisany jako książka]
nr 1452: Jerzy Reizes-Dzieduszycki: Instytucje życia literackiego Warszawy wobec powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku w latach 1919-1921 [tom opisany jako książka]
nr 1453: Aldona Skudrzykowa: Język (za)pisany. O kolokwialności dialogów współczesnej prozy polskiej [tom opisany jako książka]
nr 1454: Wiesław Dudek: Komunikowanie międzynarodowe a kierunki zmian polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych [tom opisany jako książka]
nr 1467: Jacek Lyszczyna: Twórczość poetycka Maurycego Gosławskiego [tom opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1994
Tytuł:  Prace Naukowe Uniwersytetu Sląskiego
Miejsce wydawania:  Katowice
Opracowane numery:  nr 1474: Dariusz Pawelec: Lingwiści i inni. Przewodnik po interpretinteracjach wierszy współczesnych [tom opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1993
Tytuł:  Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce wydawania:  Katowice
Opracowane numery:  Tomy opracowane poza seriami: nr 1219: Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku [tom opisany jako książka]
nr 1275: Wojciech Kaute: Synteza dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego [tom opisany jako książka]
nr 1284: Społeczny świat i jego legitymacje
nr 1335: Ewa Jędrzejko: Nominalizacje w systemie i w tekstach współczesnej polszczyzny [tom opisany jako książka]
nr 1337: The mechanisms of power
nr 1342: Z problemów współczesnego języka polskiego [ton opisany jako książka
nr 1346: Grzegorz Mitrowski: Kosmos, Bóg, Czas [tom opisany jako książka]
nr 1347: Germanistische Studien zu Sprache und Literatur
nr
nr 1350: Dionizjusz Czubala: Współczesne legendy miejskie [tom opisany jako książka
nr 1351: Józef Zarek: Poezja i myśl. Problem refleksji w czeskiej poezji międzywojennej [tom opisany jako książka]
1354: Z teorii i praktyki nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego
nr 1359: Tadeusz Rachwał, Tadeusz Sławek: Sfera szarości. Studia nad literaturą i myślą osiemnastego wieku [tom opisany jako książka]
nr 1364: Halina Mazurek-Wita: Tragedia rosyjska doby Oświecenia (1747-1825) [tom opisany jako książka]
nr 1365: Studia z historii polskiej pedagogiki. Koncepcje pedagogiczne w Drugiej Rzeczypospolitej
nr 1368: Tadeusz Rachwał: Approaches of infinity. The sublime and the social. Studies in eighteenth-century writings [tom opisany jako książka]
nr 1376: Znajomym gościńcem. Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu
nr 1383: Krystyna Turek: Ludowe zwyczaje, obrzędy i pieśni pogrzebowe na Górnym Śląsku [tom opisany jako książka]
nr 1397: Bożena Mazurkowa: Literacka rama wydawnicza dzieł Franciszka Dinizego Kniaźnina. Na tle porównawczym [tom opisany jako książka]

 
 
Rocznik:  1992
Tytuł:  Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce wydawania:  Katowice
Opracowane numery:  Tomy opracowane poza seriami:
nr 1165: Tadeusz Rachwał: Word & confinement. Subjectivity in "classical" discourse [tom opisany jako książka]
nr 1225: Szkice o literaturze dawnej i nowszej. Ofiarowane profesorowi Zbigniewowi Jerzemu Nowakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
nr 1229: Autorów i wydawców dialogi z czytelnikami. Studia historycznoliterackie
nr 1237: Kultura polska. Współczesność wobec tradycji
nr 1239: "Facta Ficta". Za zagadnień dyskursu historii
nr 1243: Ewa Borkowska: Philosophy and rhetoric. A phenomenological study of Gerard Manley Hopkins' poetry [tom opisany jako książka]
nr 1252: Aufsaetze zur Literatur und Linguistic. Bearbeitet von Grażyna Szewczyk <
nr 1256: Tadeusz Rachwał, Tadeusz Sławek: "Lines, planes and solids". Studies in the seventeenth-century writings [tom opisany jako książka]
nr 1265: Marek Piechota: O tytułach dzieł literackich w pierwszej połowie XIX wieku [tom opisany jako książka]
nr 1266: Elżbieta Gondek: Prasa i literatura w Zagłębiu Dąbrowskim 1897-1918 [tom opisany jako książka]
nr 1283: Tadeusz Miczka: Wielkie żarcie i postmodernizm. O grach intertekstualnych w kinie współczesnym [tom opisany jako książka]
nr 1285: Szkice o twórczości Wacława Iwaniuka [tom opisany jako książka]
nr 1286: Wokół 1968 roku. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej [tom opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1992
Tytuł:  Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce wydawania:  Katowice
Opracowane numery: 
nr 1291: Wojciech Morszczyński: Nihilistyczna destrukcja myśli wartościującej. Heideggera interpretacja filozofii Nietzschego [tom opisany jako książka]
nr 1294: Effacement des genres dans la litterature du XIXe et du XXe siecle [tom opisany jako książka]
nr 1296: Ewa Wąchocka: Między sztuką a filozofią. O teorii krytyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza [tom opisany jako książka]
nr 1297: Piotr Paweł Barczyk: Aktywność kulturalno-oświatowa polskich instytucji pozaszkolnych na Górnym Śląsku (1848-1939)
nr 1301: Kryzys tożsamości. Slavica
nr 1303: Maria Wanda Wanatowicz: Społeczeństwo polski wobec Górnego Śląska (1795-1914) [tom opisany jako książka]
nr 1311: jan Jakóbczyk: O tym, jak Młoda Polska posiwiała. Proza młodopolska wobec rewolucji 1905 roku [tom opisany jako książka]
nr 1321: Elżbieta Malinowska: Problematyka literacka "Kłosów" [tom opisany jako książka]
nr 1324: Rozpad mitu i języka?
nr 1330: Krzysztof Wieczorek: Levinas a problem metafizyki [tom opisany jako książka]
nr 1332: Wissenschaftliche Arbeiten zur Literatur und Linguistik
 
 
Rocznik:  1991
Tytuł:  Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce wydawania:  Katowice
Opracowane numery:  Tomy opracowane poza seriami: nr 1126: Anna Maj-Skotnicka: Rosyjska proza wspomnieniowa lat 1953-1978. Autobiografia, dokument, autotematyzm [tom opisany jako książka]
nr 1140: Optymalizacja kształcenia nauczycieli klas początkowych
nr 1148: Studia z języków i literatur narodów słowiańskich. Tendencje rozwojowe
nr 1154: Beitraege zur Sprach und Literaturwissenschaft [tom opisany jako książka]
nr 1159: W kręgu problematyki i metod polskiej pedagogiki
nr 1166: Le roman populaire en France au XXe siecle [tom opisany jako książka]
nr 1168: Grażyna Golik-Szarawarska: Stefan Srebrny. Badacz i krytyk teatru [tom opisany jako książka]
nr 1181: Rafał Molencki: Complementation in old English [tom opisany jako książka]
nr 1187: Urszula Morszczyńska: Rola elementów metodologii nauk w treściach nauczania
nr 1191: Danuta Ostaszewska: Organizacja tekstu a problem gromadzenia i scalania jego informacji [tom opisany jako książka]
nr 1201: W pejzażu ojczyzny i obczyzny. Studia i szkice o literaturze polskiej XX wieku [tom opisany jako książka]
nr 1203: Magdalena Wandzioch: Le romanesque horrifiant de Barbey d'Aurevilly [tom opisany jako książka]
nr 1209: Film w Kulturze. Wokół kategorii instytucji kinematograficznej [tom opisany jako książka]
nr 1217: Zbigniew Żmigrodzki: Problemy bibliotekarskiej etyki zawodowej
nr 1218: Jacek Warchala: Dialog potoczny a tekst [tom opisany jako książka]
nr 1226: Forschungen zur deutschen Sprache und Literatur
nr 1238: Józef Bańka: Metafizyka zdarzeń. Recentywizm i henadologia [tom opisany jako książka]
nr 1247: Aleksander Abłamowicz: Contes et nouvelles en France. De Maurois a Yourcenar [tom opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1990
Tytuł:  Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce wydawania:  Katowice
Opracowane numery:  Tomy opracowane poza seriami: nr 1012: W kręgu literatury popularnej. Slavica
nr 1051: Bohater w kulturze współczesnej. Wybrane problemy [tom opisany jako książka]
nr 1059: Discourse and character
nr 1080: Krystyna Zabierowska: Składnia utworów Marka Nowakowskiego [tom opisany jako książka]
nr 1083: Tadeusz Aleksandrowicz: Zainteresowania literackie rzymskiej nobilitas w schyłkowym okresie Republiki [tom opisany jako książka]
nr 1084: Discourses. Texts. Contexts
 
 
Rocznik:  1990
Tytuł:  Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce wydawania:  Katowice
Opracowane numery:  nr 1086: Tadeusz Sławek: The dark glory. Robinson Jeffers and his philosophy of earth, time and things [tom opisany jako książka]
nr 1088: Raymond Queneau. Du surrealisme a la litterature potentielle [tom opisany jako książka]
nr 1099: O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych [tom opisany jako książka]
nr 1104: Studia o twórczości Józefa Wittlina [tom opisany jako książka]
nr 1115: Germanistische Studien zur Sprache und Literatur
nr 1118: Małe formy prozatorskie. Analizy, interpretacje, przeglądy [tom opisany jako książka]
nr 1123: "We are all Indians". Violence, intolerance, literature
nr 1129: Krzysztof Kłosiński: Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej [tom opisany jako książka]
nr 1133: A. Gwóźdż: Pochwała widzialności. Ze studiów nad niemiecką myślą filmową [tom opisany jako książka]
nr 1134: Bernadeta Niesporek: Język wierszy dla dzieci (Na materiale "Świerszczyka") [tom opisany jako książka]
nr 1141: Jolanta Tambor: Język polskiej prozy fanatastyczno-naukowej [tom opisany jako książka]
nr 1142: Jerzy Staszewski: Niektóre typy wyrażeń okolicznikowych w języku staro-cerkiewno-słowiańskim [tom opisany jako książka]
nr 1153: Krystyna Wojtynek: Studium porównawcze poezji Charlesa Baudelaire'a i Stephane'a Mallarmego [tom opisany jako k jako książka]
nr 1173: Bożena Tokarz: Poetyka Nowej Fali [tom opisany jako książka]
nr 1179: Irena Socha: czaopisma dla młodzieży, literatura piękna, wychowanie literackie (1918-1939) [tom opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1989
Tytuł:  Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce wydawania:  Katowice
Opracowane numery:  Tomy opracowane poza seriami:
nr 957: Szkice o dawnej książce i literaturze
nr 986: W kręgu Jana Kochanowskiego. W czterechsetlecie śmierci [tom opisany jako książka]
nr 1015: Krzysztof Krasucki: Społeczne ramy literatury. Wątki socjologizujące w polskiej krytyce literackiej (1900-1950) [tom opisany jako książka]
nr 1032: Krystyna Kleszczowa: Verba dicendi w historii języka polskiego. Zmiany znaczeń [tom opisany jako książka]
nr 1036: Małgorzata Kita: Wypowiedzi przerwane we współczesnym języku potocznym. Na materiale autentycznych tekstów potocznych i tekstów beletrystycznych
nr 1040: Z dziejów myśli filmowej. Rewizje i rewindykacje [tom opisany jako książka]
Ewa Pindór: Proza Wiesława Myśliwskiego [tom opisany jako książka]
nr 1058: Studia o twórczości Elizy Orzeszkowej [tom opisany jako książka]
nr 1071: Quelques etudes sur le conte et la nouvelle
nr 1106: Eugeniusz Wilk: Kompetencja audiowizualna. zarys problematyki [tom opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1988
Tytuł:  Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce wydawania:  Katowice
Opracowane numery:  Tomy opracowane poza seriami:
nr 879: Cztery lata nadziei. 200 rocznica Sejmu Wielkiego. Red. H. Kocój
nr 884: Contes et nouvelles d'une fin de siecle a l'autre. Red. A. Abłamowicz
nr 950: W dwusetną rocznicę Wolnego Sejmu. Ludzie, państwo, prawo czasów Sejmu Czteroletniego. Red. A. Lityński
nr 968: Melanges litteraires. Red. A. Abłamowicz
nr 993: Literatur und Linguistik. Red N. Honsza
nr 994: Interpretacje i style krytyki. Red. W. Kalaga i T. Sławek
 
Liczba zapisów:  1028 - wyszukaj