PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Kalczyńska Maria
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalczyńska Maria: Śląsk Opolski 1995 nr 4 s. 59-61  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Kalczyńska Maria: Wilnianie w Niemczech. Ich dokonania twórcze i naukowe. Znad Wilii 2006 nr 4 s. 126-135 (m.in. nt. następujących literatów: Anatol Kobyliński, Maria Kolenda, J...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Kalczyńska Maria: Informacja o planowanym wydawnictwie "Słownik biograficzny ludzi polskiego słowa w Niemczech". Przegląd Polonijny 1999 z. 3 s.105-108 (przygotowywany w Zakładzie Badań Historycznych i Niemcoznawczych Pańs...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Kalczyńska Maria: Starodruki Śląskie w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu. Bibliotekarz 1989 nr 4/5 s. 17-22  szczegóły 
5.artykuł: Kalczyńska Maria: "Zbiory i Prace Polonijne Bibliotek Polskich". Informatory książkowe Biblioteki Narodowej. Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 1996 r. 3 s. 49-51 (omówienie publikacji za lata 1982-1995...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalczyńska Maria: Najnowsze publikacje z zakresu badań nad biografistyką polonijną. Śląsk Opolski 2001 nr 1 s. 90-92  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalczyńska Maria: Najnowsze publikacje z zakresu badań nad biografistyką polonijną. Śląsk Opolski 2001 nr 1 s. 90-92  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki encyklopedyczne
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalczyńska Maria: Najnowsze publikacje z zakresu badań nad biografistyką polonijną. Śląsk Opolski 2001 nr 1 s. 90-92  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kalczyńska Maria: Z dziejów drukarstwa polskiego na Górnym Śląsku. Warsztat typograficzny wydawnictwa prasowego "Gazeta Opolska" (1890-1923). Studia Śląskie 1994 t. 53 s. 269-292  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Kalczyńska Maria: Pierwsze wydawnictwa prasowe na Górnym Śląsku. Studia Śląskie 1992 t. 51 s. 267-284 (w XIX w....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalczyńska Maria: Dokumentacja prasoznawstwa śląskiego profesora Joachima Glenska. Śląsk Opolski 1997 nr 3 s. 66-67  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalczyńska Maria: Dokumentacja prasoznawstwa śląskiego profesora Joachima Glenska. Śląsk Opolski 1997 nr 3 s. 66-67  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalczyńska Maria: Zaranie Śląskie 2001 nr 3/4 s. 243-248  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Kalczyńska Maria: Kultura książki polskiej w Niemczech. Instytucje twórców, produkcji, upowszechniania, promocji i obiegu w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku. 2004  szczegóły 
15.książka: Kalczyńska Maria, Paszek Leonard: Materiały bibliograficzno-internetowe do współczesnych polsko-niemieckich kontaktów książki i mediów oraz dziedzin pokrewnych. 2005  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kalczyńska Maria: Instytucje literacko-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich. Stan i perspektywy badawcze. Uwagi z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Kamieniu Śląskim w dniach 16-17 XII 1999 r.. Śląsk Opolski 2000 nr 1 s. 95-99 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kalczyńska Maria: Instytucje literacko-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich. Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 9 s. 14-20 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Kalczyńska Maria: Instytucje literacko-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich. Przegląd Polonijny 2000 z. 4 s. 147-154  szczegóły 
18.artykuł: Kalczyńska Maria: Polonika i silesiana w wydawnictwach Ośrodka Badań nad Europą Środkowo-Wschodnią przy Uniwersytecie w Dortmundzie. Śląsk Opolski 1998 nr 3 s. 47-48  szczegóły 
19.artykuł: Kalczyńska Maria: Refleksje metodologiczne na marginesie współczesnych badań nad instytucjami książki polskiej w Niemczech. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 2000 z. 4 (340) s. 177-189  szczegóły 
20.artykuł: Kalczyńska Maria: Upowszechnianie kultury polskiej w Nadrenii Północnej-Westfalii z perspektywy lat dziewięćdziesiątych XX w.. Śląsk Opolski 2003 nr 1 s. 41-47  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Republika Federalna Niemiec (kontakty z zagranicą)
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalczyńska Maria: Przegląd Polonijny 2002 z. 1 s. 129-131  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Kalczyńska Maria: Wydawnictwo prasowe "Gazety Opolskiej" w roli edytora i popularyzatora książki polskiej w Opolu. 1890-1923. 1994  szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalczyńska Maria: Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 353-356  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Kalczyńska Maria: Drogi rozchodzenia się książki polskiej na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1998 nr 11 (1743) s. 18-30 (zawiera Aneks: Księgarnie i wydawnictwa śląskie zajmujące się kolporta...) szczegóły 
25.artykuł: Kalczyńska Maria: Przyczynek do dziejów książki na Górze Świętej Anny. x 1997 ([W ks.:] Dziedzictwo duchowe i historyczne Góry Świetej Anny. Materiał...) szczegóły 
26.artykuł: Kalczyńska Maria: Tradycje drukarsko-wydawnicze Opola. Firma Erdmanna Raabego 1833-1943 = Buchdruck und Verlagswesen in Oppeln. Firma Erdmann Raabe 1833-1943. Zeszyty Edukacji Kulturalnej = Hefte fuer Kulturbildung 1997 nr 15 s. 30-43 (tekst równoległy w jęz. polskim i niemieckim...) szczegóły 
27.artykuł: Kalczyńska Maria: Wydawnictwo prasowe "Nowiny" w Opolu 1911-1939. Roczniki Biblioteczne 1994 r. 38 z. 1/2 s. 137-154  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Działalność wydawnicza innych instytucji
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Kalczyńska Maria: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu w latach 1957-1987. x 1999 ([w ks. zb.] Książka na Śląsku w latach 1956-1989. Zarys problematyki. ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Kalczyńska Maria: Instytucje polonijnych wydawnictw literackich najnowszej emigracji polskiej w Niemczech (Przyczynek do badań bibliologicznych). Przegląd Polonijny 1999 z. 4 s. 133-143  szczegóły 
30.artykuł: Kalczyńska Maria: Wydawnictwa książkowo-prasowe emigracji polskiej w Niemczech (1945-1989). x 2002 ([w ks. zb.:] Ze studiów nad polskim dziedzictwem w świecie. Księga ded...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bednorz Zbyszko
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
31.artykuł: Kalczyńska Maria: Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu. Sylwetka pisarza i naukowca - Zbyszka Bednorza. Pomagamy sobie w pracy 1989 nr 1 s. 53-56  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Woźnicki Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Kalczyńska Maria: Kazimierz Woźnicki (1878-1949) - literat, publicysta, dziennikarz, polityk i bibliofil oraz jeden z bibliotekarzy donatorów Muzeum Narodowego w Rapperswilu. Na podstawie spuścizny znajdującej się w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Zeszyty Historyczne 2010 z. 11 s. 223-239  szczegóły