PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Janion Maria
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Janion Maria: Kobiety i duch inności. 2006  szczegóły 
2.książka: Janion Maria: Kobiety i duch inności. 2006  szczegóły 
3.książka: Janion Maria: Kobiety i duch inności. 1996 (Bogini Wolności (Dlaczego rewolucja jest kobietą?). Szalona. Kobieta -...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Janion Maria: Szanse kultur alternatywnych. Res Publica 1991 nr 3 s. 107-110  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Janion Maria: Fragmenty dyskursu miłosnego. Res Publica Nowa 1996 nr 7/8 s. 24-28 (fragment książki: Maria Janion: Kobiety i duch inności. Warszawa 1996...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Janion Maria: Kuźnia natury. 1994 ([Wybrane fragm. książki "Gorączka romantyczna")]....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Janion Maria: Kobiety i duch inności. 2006  szczegóły 
8.książka: Janion Maria: Kobiety i duch inności. 1996 (Bogini Wolności (Dlaczego rewolucja jest kobietą?). Szalona. Kobieta -...) szczegóły 
9.książka: Janion Maria: Kobiety i duch inności. 2006  szczegóły 
10.książka: Janion Maria: Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. 2006 (I. Sami sobie cudzy. Słowańszczyzna, szaleństwo i śmierć. Niesamowita ...) szczegóły 
11.książka: Janion Maria: Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów. 1991 (Wolny rynek marzeń [wstęp]. Projekt krytyki fantazmatycznej. Pierwsze ...) szczegóły 
12.książka: Janion Maria: Wobec zła. 1989 ([Wstęp]. - "Patriota-wariat" [motyw Rejtana i szaleństwa po klęsce nar...) szczegóły 
13.książka: Janion Maria: Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji. 2001 ([M.in. nt. twórczości Witolda Gombrowicza, Bolesława Leśmiana, Edgara ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Janion Maria: Autokomentarz. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 62-74 (tekst wygł. na spotkaniu ze studentami dot. wydanych książek "Życie po...) szczegóły 
15.artykuł: Janion Maria: Koniec wieku. x 1994 ([W ks. zb.:] Inni wśród swoich. Warszawa 1994 s. 67-74 [dziedzictwo ro...) szczegóły 
16.artykuł: Janion Maria: Trzy dramaty o rewolucji (Krasiński, Witkiewicz, Gombrowicz). Ogród 1990 nr 1 (3) s. 31-43 (dot. utworów: Zygmunt Krasiński "Nie-Boska komedia", Stanisław Ignacy ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
17.książka: Janion Maria: Biografie romantyczne. 2002 (I. Portrety romantyków krajowych. Romantyk sarmacki (Wincenty Pol). Z ...) szczegóły 
18.książka: Janion Maria: Do Europy - tak, ale razem z naszymi umarłymi. 2000 (Misterium nieprzerwane. Forma i śmierć. Mówienie o tym. Zmierzch parad...) szczegóły 
19.książka: Janion Maria: Gorączka romantyczna. 2000  szczegóły 
20.książka: Janion Maria: Gorączka romantyczna. 2007  szczegóły 
21.książka: Janion Maria: Kuźnia natury. 1994 ([Wybrane fragm. książki "Gorączka romantyczna")]....) szczegóły 
22.książka: Janion Maria: Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. 2007  szczegóły 
23.książka: Janion Maria: Purpurowy płaszcz Mickiewicza. Studium z histoii poezji i mentalności. 2001 (wznowienie rozprawy "Poezja w kraju. Próba syntezy" - wstęp do "Obrazu...) szczegóły 
24.książka: Janion Maria: Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła.  szczegóły 
25.książka: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Romantyzm i historia. 2001  szczegóły 
26.książka: Janion Maria: Romantyzm i jego media. 2001 (I. Studium o romantycznych ideach. Estetyka i natura. II. Studia o rom...) szczegóły 
27.książka: Janion Maria: Tragizm, historia, prywatność. 2000 (I. Tragizm. Tragizm "Konrada Wallenroda" [Adama Mickiewicza]. Czyn i k...) szczegóły 
28.książka: Janion Maria: Zło i fantazmaty. 2001 (I. Wobec zła: "Patriota-wariat" [nt. romantycznego zagadnienia, motywu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Frederic Chopin parmi les heros de l'existence du romantisme polonais. x 1990 ([W ks. zb.:] The International Musicological Symposium "Chopin and Rom...) szczegóły 
30.artykuł: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Fryderyk Chopin wśród bohaterów egzystencji polskiego romantyzmu. Rocznik Chopinowski 1990 t. 19 (1987) s. 33-48 (realizacja egzystencjalnego wzoru biografii artysty doby romantyzmu; n...) szczegóły 
31.artykuł: Janion Maria: Romanticism and the Beginning of the Modern World. Dialogue and Universalism 2000 nr 9/10 s. 45-66  szczegóły 
32.artykuł: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Romantyczne tematy egzystencji. Znak 1993 nr 12 s. 4-17 (wątki egzystencjalne w literaturze romantycznej, m.in. w "Kordianie" J...) szczegóły 
33.artykuł: Janion Maria: Romantyzm blaknący. Dialog [Warszawa] 1993 nr 1/2 s. 146-154 (wykład inauguracyjny wygł. 1 X 1992 w Państwowej Wyższej Szkole Teatra...) szczegóły 
34.artykuł: Janion Maria: Skald as a romantic poet. x 1988 ([W ks. zb.:] Polish-Sweden literary contacts. Stockholm 1988 s. 1-10...) szczegóły 
35.artykuł: Janion Maria: "Szkoła białoruska" w poezji polskiej. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 1 s. 35-48 (m.in.: Jan Barszczewski, Tadeusz Łada-Zabłocki...) szczegóły 
36.artykuł: Janion Maria: Wallenrod reformy i Wallenrod spisku (Część druga). Znak 1989 nr 1 s. 3-23 (cd. z 1988...) szczegóły 
37.artykuł: Janion Maria: Wallenrodowie linii orenburskiej. Jan Witkiewicz. Zygmunt Sierakowski. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 2 s. 315-327  szczegóły 
38.artykuł: Janion Maria: Wolny rynek marzeń. Życie Warszawy 1992 nr 131 s. 3 (wyw. nt.form istnienia romantyzmu we współczesności; rozm. Iwona D. Ba...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
39.książka: Janion Maria: Płacz generała. Eseje o wojnie. 1998 (Początki mitycznej przemocy. Wojna i forma. Legenda i antylegenda wojn...) szczegóły 
40.książka: Janion Maria: Płacz generała. Eseje o wojnie. 2007  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Janion Maria: Koniec epoki?. Kultura i Życie 1991 nr 25 s. 9-10 (wygaśnięcie epoki symboliczno-romantycznej w kulturze polskiej wraz z ...) szczegóły 
42.artykuł: Janion Maria: Zmiana kodu. Polityka 1991 nr 48 s. 17-18 (wyw. nt. cezury w kulturze i literaturze polskiej; rozm. Adam Krzemińs...) szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Janion Maria: Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś. Gazeta Wyborcza 1993 nr 269 s. 10-11  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
44.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Janion Maria: Kultura bez wizji. Newsweek 2002 nr 8 s. 10 (dot. oceny telewizyjnych programów kulturalnych...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Udział literatów w życiu politycznym i społecznym
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Janion Maria: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 3/4 s. 7 (tekst listu do prezydenta Lecha Kaczyńskiego w związku z 40. rocznicą ...) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: Gazeta Wyborcza 2001 nr 204 s. 3 (wypowiedź przewodniczącej jury...) szczegóły 
artykuł: Janion Maria: Narodowa spirytiada. Gazeta Wyborcza 2001 nr 241 s. 2 (uzasadnienie werdyktu jury...) szczegóły 
artykuł: Janion Maria: Oryginalność w prezencie. W jury Nike 2001 toczą się gigantyczne debaty. Gazeta Wyborcza 2001 nr 142 s. 12 (wyw. z jurorką nagrody; rozm. Magdalena Michalska; z portr. prof. Mari...) szczegóły 
nawiązanie: Janion Maria: Rzeczpospolita 2001 nr 155 s. A2 (pozytywna odpowiedź Kapituły Nagrody Nike...) szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: To, co trwa. Twórczość 2000 nr 5 s. 151-152 (przemówienie wygłoszone 3 II 2000 na Zamku Królewskim w Warszawie podc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
48.książka: Janion Maria: Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie. 2009  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Lęk, strach, groza, horror, wampir (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: Janion Maria: Wstrętna myśl słowiańska? Wypowiedź o niektórych spornych problemach wampirologii. Ex Libris 1996 nr 95 s. 4-5 (na przykładach z literatury polskiej i słowiańskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Okrucieństwo, przemoc, zbrodnia, zło (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Janion Maria: Okrucieństwo: wiek XX patrzy na Oświecenie. Res Publica Nowa 1994 nr 5 s. 15-17 (m.in. o poglądach Mariana Zdziechowskiego i Karola Irzykowskiego....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Orient (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Janion Maria: Polska między Wschodem a Zachodem. Teksty Drugie 2003 nr 6 s. 131-149 (doświadczenie Wschodu i Zachodu, Słowiańszczyzny, Europy i Rosji w lit...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie fikcyjne, legendarne, literackie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Janion Maria: Wallenrodyzm pojałtański. Tygodnik Literacki 1991 nr 20 s. 4-5, 8 (ewolucja recepcji społecznej i literackiej postaci Konrada Wallenroda...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Janion Maria: Legenda Jana Witkiewicza - jedynego prawdziwego Wallenroda. Autograf 1989 nr 2 s. 7-21  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Starość (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Janion Maria: Jestem po prostu starą kobietą. Ośka 2001 nr 4/1 (2000/2001) s. 14-17 (wywiad m.in. nt. starości w kulturze, w literaturze polskiej i obcej o...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Uczucia (tematy, motywy)
55.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janion Maria: W oczach Duerera. O nowej książce Marka Bieńczyka. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 67-72 (z not. o autorce art. na s. 218...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Janion Maria: Świadkowie, niewyrażalność i tragedia. Midrasz 2002 nr 6 s. 47-48 (nt. opowiadania o Holokauście; dotyczy m. in. następujących twórców: T...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Gdański (doktoraty h.c.)
57.dotyczy innego zapisu:
-książka: Janion Maria: Wobec końca wieku. 1995 (tekst wykłady wygłoszonego podczas uroczystości nadani Marii Janion ty...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: Wyka i czas. Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 9-13 (przemów. z okazji otrzymania nagrody; z fot. z urocz. wręczenia...) szczegóły 
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: O niezbędność humanistyki. Nauka 2002 nr 2 s. 179-180 (przemówienie wygłoszone w imieniu laureatów...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Janion Maria: Poloniści do podziemia. Gazeta Wyborcza 1991 nr 213 s. 13 (nt. zmniejszenia w niektórych szkołach wymiaru godzin lekcji języka po...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
61.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janion Maria: Słońce czerwca. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 108-112 (w rec. nawiązanie do wiersza Stanisława Barańczaka "Historia"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Barańczak Stanisław
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: Pastorał, kostur, kij. Ex Libris 1995 nr 71 s. 2-3 (analiza wiersza...) szczegóły 
  Barszczewski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Janion Maria: Diabeł na Białorusi. Autograf 1989 nr 6/8 s. 70-78  szczegóły 
  Broniewski Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Janion Maria: W starych szmatach żołnierskich. Gazeta Wyborcza 1997 nr 293 s. 12-13  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czapski Józef
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janion Maria: Metafizyczny Kolumb. Gazeta o Książkach 1993 nr 9 s. 13  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Janion Maria: "Dziwaczny wzrost". Res Publica Nowa 1993 nr 11 s. 19-24 (z fot. Józefa Czapskiego...) szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: Artysta przemienienia. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 58-80  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Goszczyński Seweryn
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: Wykład o "Królu zamczyska" Seweryna Goszczyńskiego. Kresy 2006 nr 68 s. 43-53  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janion Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
69.książka twórcy: Janion Maria: "Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś". [Szkice]. 1996 (Zmierzch paradygmatu. - Beethoven i Casino de Paris: Pasolini, Kościół...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
70.proza: Janion Maria: Forma i śmierć. Mówienie o tym. Ogród 1994 nr 1 s. 75-85 (esej; z fot....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
71.tekst paraliteracki: Janion Maria: Być księdzem. Tygodnik Powszechny 2000 nr 28 s. 8 (wspomn. o Józefie Tischnerze...) szczegóły 
72.tekst paraliteracki: Janion Maria: Jawne tajemnice. Ex Libris 1995 s. 70 (rec. książki...) szczegóły 
73.tekst paraliteracki: Janion Maria: [List do redakcji]. Tygodnik Powszechny 1989 nr 11 s. 4  szczegóły 
74.tekst paraliteracki: Janion Maria: Maria Janion. Życie 1999 nr 159 s. 17 (wypowiedź nt. wakacyjnych lektur badaczki; podpisano: notował jan; not...) szczegóły 
75.tekst paraliteracki: Janion Maria: Niańka i kowboj. x 1993 ([wstęp do ks.:] Elisabeth Badinter: XY. Tożsamość mężczyzny. Warszawa ...) szczegóły 
76.tekst paraliteracki: Janion Maria: O nowej elicie piosenka. Brulion 1992 nr 19 A s. 92-94  szczegóły 
77.tekst paraliteracki: Janion Maria: Obronić perłę Mazowsza. Polityka 1995 nr 39 s. 2 (list do red. podp. z: Alina Witkowska...) szczegóły 
78.tekst paraliteracki: Janion Maria: Słowiańszczyzna i Europa. Gazeta Wyborcza 2003 nr 185 s. 16-17 (tekst wykładu wygłoszonego 14 V 2003 podczas konferencji "Unia Europej...) szczegóły 
79.tekst paraliteracki: Janion Maria: Spór o antysemityzm. Kontrapunkt 2000 nr 7 s. 8-12  szczegóły 
80.tekst paraliteracki: Janion Maria: Staw w Wielgiem czyli pomiędzy śmiechem a śmiercią. Konteksty 1998 nr 3/4 s. 13-18 (nt. malarstwa Jacka Malczewskiego...) szczegóły 
81.tekst paraliteracki: Janion Maria: Śmierć: anegdota i filozofia. O krakowskiej wystawie "Obrazy śmierci" rozmawiają Małgorzata Baranowska i Maria Janion. Kontrapunkt 2000 nr 8/9 s. 12-13  szczegóły 
82.tekst paraliteracki: Janion Maria: Świadomość stylu. Społeczeństwo Otwarte 1995 nr 5 s. 8-10  szczegóły 
83.tekst paraliteracki: Janion Maria: Telekomunikacja - rozbestwiony monopolista. Gazeta Wyborcza 1993 nr 176 s. 13 (list do red....) szczegóły 
84.tekst paraliteracki: Janion Maria: Tragedia w Czarnym Lesie. Nasz Dziennik 1998 nr 162 s. 9  szczegóły 
85.tekst paraliteracki: Janion Maria: Trudna klasa w ciężkiej szkole. Res Publica Nowa 2002 nr 2 s. 102-105 (tekst wygłoszony podczas uroczystości wręczenia nagrody Res Publiki...) szczegóły 
86.tekst paraliteracki: Janion Maria: Wobec końca wieku. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1994 nr 9 s. 13-16 (tekst wykładu wygłoszonego podczas uroczystości nadania doktoratu hono...) szczegóły 
87.tekst paraliteracki: Janion Maria: [Wypowiedź]. Kontrapunkt 1998 nr 4/5 s. 4 (w nakiecie redakcyjnej "Dzieła najważniejsze"...) szczegóły 
88.tekst paraliteracki: Janion Maria: [Wypowiedź]. Res Publica Nowa 1996 nr 1 s. 34 (na pytanie red. Res Publica Nowa nt. swoich namiętności...) szczegóły 
89.tekst paraliteracki: Janion Maria: [Wypowiedź]. Przegląd 2002 nr 16 s. 76  szczegóły 
90.tekst paraliteracki: Janion Maria: [Wypowiedź]. Ex Libris 1994 nr 63 s. 1-3 (w dyskusji red. pt. "Wolność-nie-wolność"...) szczegóły 
91.tekst paraliteracki: Janion Maria: [Wypowiedź]. Tygodnik Solidarność 1993 nr 7 s. 10 (w ankiecie Tygodnika Solidarność pt. Nauka w potrzasku; z fot....) szczegóły 
92.tekst paraliteracki: Janion Maria: [Wypowiedź]. Życie Warszawy 1993 nr 16 s. 8 (w ankiecie red. Życia Warszawy pt. Inteligencja; not. Joanna St...) szczegóły 
93.tekst paraliteracki: Janion Maria: [Wypowiedź]. Przegląd Tygodniowy 1997 nr 1 s. 2 (w ankiecie redakcyjnej "Mój niezapomniany sylwester"; not. Bronisław T...) szczegóły 
94.tekst paraliteracki: Janion Maria: [Wypowiedź]. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 23 s. 2 (w ankiecie "Jak pani/pan ocenia koncepcję reformy szkolnictwa, prezent...) szczegóły 
95.tekst paraliteracki: Janion Maria: [Wypowiedź]. Ex Libris 1991 nr 13 s. 1 (nt. własnych lektur...) szczegóły 
96.tekst paraliteracki: Janion Maria: [Wypowiedź]. Res Publica Nowa 1992 nr 2 s. 64-65 ([w ankiecie red. nt. książek, które są nam niezbędne, a których zaraze...) szczegóły 
97.tekst paraliteracki: Janion Maria: Za wolność waszą i naszą. Gazeta Wyborcza 1999 nr 153 s. 25  szczegóły 
98.tekst paraliteracki: Janion Maria: Zbroja Wałęsy. Kultura i Życie 1989 nr 22 s. 1-2  szczegóły 
99.tekst paraliteracki: Janion Maria: Polityka 1991 nr 27 s. 9 (wypow. w ankiecie "Książka na wakacje"...) szczegóły 
100.tekst paraliteracki: Janion Maria: Życie Warszawy 1992 nr 230 dod. s. 2 (wypow. w ankiecie z okazji wydania 1000. nru Gazety Wyborczej; ...) szczegóły 
101.tekst paraliteracki: Janion Maria: Midrasz 2008 nr 2 s. 7  szczegóły 
102.tekst paraliteracki: Janion Maria: Książki. Gazeta 1997 nr 7 s. 6 (rec. ks....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Konwicki Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
103.artykuł: Janion Maria, Kovacik Karen: Where the marshes are. Romantic mediumism in the novels of Tadeusz Konwicki. x 1994 ([w czasopiśmie:] The Review of Contemporary Fiction (Elmwood Pa...) szczegóły 
  Krall Hanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
104.artykuł: Janion Maria: Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji [fragm.:] Coraz więcej milczenia. Hanna Krall wobec holokaustu. Plus Minus 2001 nr 49 s. D1-D3  szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: Niesamowita Słowiańszczyzna. Konteksty 2003 nr 1/2 s. 225-235  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
106.artykuł: Janion Maria: Wallenrodowie powstania styczniowego i Kraszewski. Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 119-147  szczegóły 
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: Niesamowita Słowiańszczyzna. Konteksty 2003 nr 1/2 s. 225-235  szczegóły 
  Kubiak Zygmunt
108.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janion Maria: Przerażenie i piękno. Gazeta Wyborcza 1998 nr 240 s. 15  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łubieński Tomasz
109.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janion Maria: Płacz generała. Gazeta Wyborcza 1997 nr 179 s. 14-15  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    książki o twórcy (alfabet autorów)
110.książka o twórcy: Janion Maria: Życie pośmiertne Konrada Wallenroda. 1990 (Moralne oblicze postawy Wallenroda. Stosunek A. Mickiewicza do własneg...) szczegóły 
recenzja: Janion Maria: Historię trzeba pisać dziko. Rozmowa z prof. Marią Janion. Tygodnik Literacki 1991 nr 20 s. 1, 4-5, 16, 19 (wyw. nt. książki; rozm. Marek Bieńczyk, Dorota Siwicka; z portr. Marii...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
111.artykuł: Janion Maria: Legion żydowski Mickiewicza. Midrasz 1998 nr 4 s. 27-36  szczegóły 
112.artykuł: Janion Maria: Mickiewicz: nowożytny myśliciel religijny. Apokryf 1998 nr 14 s. 1-4 (wywiad; rozm. Tomasz Fiałkowski, Marian Stala...) szczegóły 
polemika: Janion Maria: Sprawa o Pigonia. x 2000 ([w ks.:] Maria Janion: Do Europy - tak, ale razem z naszymi umarłymi. ...) szczegóły 
113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: Słuchałam, i nic. Maria Janion o harmonice. Gazeta Wyborcza 2001 nr 182 s. 24 (miniwywiad nt. instrumentu o nazwia harmonika szklana, na którym gra K...) szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: Panna i miłość szalona. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 15-35 (por. ballady z utworem "Lenora" Gottfrieda Augusta Buergera...) szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Janion Maria: Kto był naprawdę łajdakiem. Życie 1998 nr 220 s. 13  szczegóły 
  Międzyrzecki Artur
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
116.artykuł: Janion Maria: Rana po armii (O Arturze Międzyrzeckim). Tygodnik Powszechny 1997 nr 3 s. 12  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niemcewicz Julian Ursyn
117.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: Starozakonni Polacy Niemcewicza. Res Publica Nowa 2000 nr 12 s. 40-51  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Odojewski Włodzimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
118.artykuł: Janion Maria: Cierń i róża Ukrainy. Znak 1989 nr 9 s. 25-51 (o prozie W. Odojewskiego...) szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: Wykład o Odojewskim. Kresy 2006 nr 68 s. 99-105  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
120.artykuł: Janion Maria: Nadmiar bólu. Gazeta Wyborcza 1999 nr 237 s. 14-16 (esej nt. poezji Tadeusz Różewicza; z fot. poety...) szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
121.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janion Maria: Pleśń i pieśń. Życie Warszawy 1995 nr 188 s. 7  szczegóły 
122.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janion Maria: Śmiertelny nieśmiertelny. Twórczość 2003 nr 11 s. 7  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Słowacki Juliusz
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Gorzkie arcydzieło. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 14-23 (tekst referatu wygłoszonego na konferencji IBL PAN "13 arcydzieł roman...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wiedemann Adam
124.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janion Maria: Przygody przygodnej podmiotowości. Tygodnik Powszechny 1999 nr 1 s. 16  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zapolska Gabriela
125.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janion Maria: Figury tego, co kobiece. Katedra 2001 nr 1 s. 122-129  szczegóły 
recenzja: Janion Maria: Oskubała męskie pawie. Gazeta Wyborcza 2000 nr 133 s. 13  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żmigrodzka Maria
    zgon (alfabet autorów)
126.zgon: Janion Maria: Erudycja, ironia i piękno. Gazeta Wyborcza 2000 nr 45 s. 14 (zmarła: 21 II 2000; wspomnienie, z fot....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
127.książka: Janion Maria: Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji. 2001 ([M.in. nt. twórczości Witolda Gombrowicza, Bolesława Leśmiana, Edgara ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
128.artykuł: Janion Maria: "Nawet jeśli mówię o czymś zupełnie innym, mówię o Auschwitz". x nr s. ([w ks.:] Ideały nauki i konflikty wartości. Warszawa 2005, s. 291-309...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Nagrody międzynarodowe (powszechna)
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: Nobel literacki dla Guentera Grassa. Nareszcie!!!. Gazeta Wyborcza 1999 nr 230 s. 12 (z fot. Guentera Grassa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
130.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janion Maria: W oczach Duerera. O nowej książce Marka Bieńczyka. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 67-72 (z not. o autorce art. na s. 218...) szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
131.książka: Janion Maria: A vámpír. Szimbolikus biográfia. 2006  szczegóły 
132.książka: Janion Maria: Wampir. Biografia symboliczna. ([Nt. motywu wampira w kulturze - m.in. literaturze, filmie i sztukach ...) szczegóły 
recenzja: Janion Maria: Wampir jest w każdym z nas. Przekrój 2003 nr 29 s. 60-65 (wyw. z autorką książki; rozm. Piotr Najsztub; z fot. i notą o Marii Ja...) szczegóły 
133.książka: Janion Maria: Wampir. Biografia symboliczna. 2008  szczegóły 
134.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janion Maria: Mityczny czar wiosny. Gazeta Wyborcza 1999 nr 67 s. 33  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
135.artykuł: Forycki Remigiusz, Janion Maria: Fantazmat ściętej głowy. Twórczość 1989 nr 7 s. 49-66 (motyw śmierci na szafocie jako inspiracja myśli i literatury przełomu ...) szczegóły 
136.artykuł: Janion Maria: Dlaczego rewolucja jest kobietą?. x 1992 ([W ks. zb.:] Historia i wyobraźnia. Studia ofiarowane Bronisławowi Bac...) szczegóły 
137.artykuł: Janion Maria: Jestem po prostu starą kobietą. Ośka 2001 nr 4/1 (2000/2001) s. 14-17 (wywiad m.in. nt. starości w kulturze, w literaturze polskiej i obcej o...) szczegóły 
138.artykuł: Janion Maria: Okrucieństwo: wiek XX patrzy na Oświecenie. Res Publica Nowa 1994 nr 5 s. 15-17 (m.in. o poglądach Mariana Zdziechowskiego i Karola Irzykowskiego....) szczegóły 
139.artykuł: Janion Maria: Tragedia antropologiczna. Kalendarz Teatralny na rok zwykły 1989 1989 s. 19-22 (mit Fausta w literaturze; m.in. dot. twórczości J.W. Goethego, Ch. Mar...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
    książki (alfabet tytułów)
140.książka: Janion Maria: A vámpír. Szimbolikus biográfia. 2006  szczegóły 
141.książka: Janion Maria: Wampir. Biografia symboliczna. ([Nt. motywu wampira w kulturze - m.in. literaturze, filmie i sztukach ...) szczegóły 
recenzja: Janion Maria: Wampir jest w każdym z nas. Przekrój 2003 nr 29 s. 60-65 (wyw. z autorką książki; rozm. Piotr Najsztub; z fot. i notą o Marii Ja...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Auster Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
142.artykuł: Janion Maria: Zginąć samemu sobie. Tygodnik Powszechny 1998 nr 45 s. 1, 9  szczegóły 
143.artykuł: Janion Maria: Życie 1996 nr 19 s. 14-15 (o twórczości Paula Austera, także nt. filmu Wayne'a Wanga "Dym" według...) szczegóły 
  Kosinski Jerzy
144.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janion Maria: Maria Janion poleca. Gazeta Wyborcza 1992 nr 109 s. 17  szczegóły 
  Miller Arthur
145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: Czaronice z Salem, czyli tygiel. x 2002 ([w ks. zb.:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Hel...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Marlowe Christopher John
146.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: "Faust": tragedia antropologiczna. Dialog [Warszawa] 1989 nr 9 s. 91-95 (mit fantastyczny w dramacie Ch.J. Marlowe'a i "Fauście" J.W. Goethego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
147.artykuł: Janion Maria: Literacki paradoks Rewolucji Francuskiej. Problemy 1989 nr 7 s. 10-16 (wpływ Rewolucji Francuskiej na wytworzenie nowych kierunków w literatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Balzac Honore de
148.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: Żyjąc tracimy życie. Gazeta Wyborcza 2001 nr 281 s. 23 (z not. o Marii Janion...) szczegóły 
  Beauvoir Simone de
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: Tak, ale nie. Zadra 2003 nr 3/4 s. 89-90 (analiza feministycznych wywodów pisarki oraz jej spojrzenia na literat...) szczegóły 
  Celine Louis-Ferdinand
150.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janion Maria: Maria Janion poleca. Gazeta Wyborcza 1991 nr 236 s. 17  szczegóły 
  Chateaubriand Francois Rene de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
151.artykuł: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Rene: od utraty do zatraty. Res Publica Nowa 1994 nr 6 s. 14-19 (postać literacka w dziełach Chateaubrianda ukazujących się w latach 18...) szczegóły 
  Rousseau Jean-Jacques
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
152.artykuł: Janion Maria: Królestwo i wygnanie. Ogród 1993 nr 1/4 s. 29-59 (tekst wykładu z seminarium "Życie emblematyczne"; z dyskusją na s. 59-...) szczegóły 
153.artykuł: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Rousseau - bohater egzystencji. Konteksty 1994 nr 3/4 s. 31-39  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Goethe Johann Wolfgang von
    książki o twórcy (alfabet autorów)
154.książka o twórcy: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Odyseja wychowania. Goethańska wizja człowieka w latach nauki i latach wędrówki Wilhelma Meistra. 1998  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
155.artykuł: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Szczęście dzieci ziemi. Plus Minus 1999 nr 13 s. 13-16 (wywiad z autorkami książki o Johannie Wolfgangu Goethem "Odyseja wycho...) szczegóły 
156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: "Faust": tragedia antropologiczna. Dialog [Warszawa] 1989 nr 9 s. 91-95 (mit faustyczny w dramacie Goethego i "Tragicznej historii Doktora Faus...) szczegóły 
  Grass Guenter
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
157.artykuł: Janion Maria: Rozkosz opowiadania. Gazeta Wyborcza 1999 nr 288 s. 16, 18  szczegóły 
  Jean-Paul *
158.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: Temat jeanpaulowski. Ogród 1991 nr 2 s. 110-118  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Dostoevskijj Fjodor
159.dotyczy innego zapisu:
-książka o twórcy: Janion Maria, Przybylski Ryszard: Sprawa Stawrogina. 1996 (Ryszard Przybylski: Stawrogin. - Maria Janion: Czy Stawrogin jest post...) szczegóły 
omówienie: Janion Maria, Przybylski Ryszard: Każdy mówi drugiemu, że nie jest bogiem. Konteksty 1996 nr 3/4 s. 34-36 (zapis rozmowy przeprowadzonej podczas promocji książki w Stowarzyszeni...) szczegóły 
recenzja: Janion Maria, Przybylski Ryszard: Wzniosły romantyzm, trywialny klasycyzm. Ex Libris 1996 nr 99 s. 5-6 (fragment rozmowy autorów podczas promocji książki...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Grotowski Jerzy*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
160.artykuł: Janion Maria: Trzeci wymiar życia. Goniec Teatralny 1992 nr 4 s. 7-9 (o tearalnej doktrynie artysty...) szczegóły 
  Wajda Andrzej*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
161.artykuł: Janion Maria: Egzystencja ludzi i duchów. Rodowód filmowej wyobraźni Andrzeja Wajdy. (Pamięci Aleksandra Jackiewicza). Kino 1990 nr 4 s. 23-27  szczegóły 
162.artykuł: Janion Maria: Fatum zasłonięte. Gazeta Wyborcza 1997 nr 131 s. 18-19  szczegóły 
163.artykuł: Janion Maria: Jeruzalem słoneczna i zaklęty krąg. Kwartalnik Filmowy 1997 nr 17 s. 5-12 (wystąpienie podczas spotkania z Andrzejem Wajdą z okazji promocji nru ...) szczegóły 
164.artykuł: Janion Maria: Podglądanie i zapatrzenie (Rozmowa podczas seminarium na Uniwersytecie Warszawskim 5 VI 1985). Kwartalnik Filmowy 1996 nr 15/16 s. 104-107 (dot. filmu "Miłość w Niemczech"; ze wstępem: Dorota Roszkowska: Niezna...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
165.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Janion Maria: Dialog [Warszawa] 1993 nr 7 s. 110-114 (ze wstępem red.: Grotowski dziś: Montaż w sobie samym, s. 102...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
166.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Janion Maria: Majcherek jako Almanzor. Dialog [Warszawa] 1998 nr 7 s. 178-179 (dot. felietonu w nrze 5...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
167.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria, Wajda Andrzej: Kino 1989 nr 10 s. 17-25 (wypowiedź w trakcie dyskusji w DKF "Hybrydy" w Warszawie w 1985; oprac...) szczegóły 
artykuł: Janion Maria: Znajdźcie ten punkt, gdzie zaczął się błąd (Rozmowa w Klubie "Hybrydy" [w Warszawie] 16 XI 1985). Kwartalnik Filmowy 1996 nr 15/16 s. 85-91 (ze wstępem: Dorota Roszkowska: Nieznane książki o Wajdzie, s. 84 i dys...) szczegóły 
168.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janion Maria: Krwotok lawy. Kultura i Życie 1990 nr 1 s. 1-2  szczegóły 
169.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria, Szczuka Kazimiera, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Dlaczego zachwyca?. Gazeta Wyborcza 1999 nr 249 s. 12-14  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Zagadnienia ogólne (TV)
170.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Janion Maria: Kultura bez wizji. Newsweek 2002 nr 8 s. 10 (dot. oceny telewizyjnych programów kulturalnych...) szczegóły