PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Wiśniewska Halina
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / List
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Wiśniewska Halina: Kultura językowa Katarzyny Zamoyskiej w świetle jej listów do męża. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 167-182 (na podstawie listów do Tomasza Zamoyskiego z lat 1620-1632....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Wiśniewska Halina: Język polski na ziemiach ruskiej i lubelskiej w Rzeczypospolitej szlacheckiej XVI-XVIII wieku. 2001 (Wstęp. Sytuacja języka polskiego w XVII wieku. Przemyśl - Lwów -Biecz....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Wiśniewska Halina: Kulturalna polszczyzna XVII wieku. Na przykładzie Zamościa. 1994 (Sytuacja języka polskiego w XVII wieku. Socjolingwistyczny charakter p...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Wiśniewska Halina: Wpływ ośrodków kultury Zamościa na sprawność wypowiadania się jego mieszkańców w XVII wieku. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1992 z. 7 (152) s. 23-36 (dot. Akademii Zamojskiej wraz z podlegającymi jej biblioteką i drukarn...) szczegóły 
5.artykuł: Wiśniewska Halina: "(Złota) wolność" w utworach barokowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 117-130  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Wiśniewska Halina: Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach. 2003 (Wstęp. I. Różne okresy życia - różne nazwy płci żeńskiej. II. Różna po...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Wiśniewska Halina: Orientalizmy i rutenizmy - wyrazy modne w XVII wieku (na przykładzie utworów poetyckich). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 269-284 (w twórczości Samuela Twardowskiego, Krzysztofa Opalińskiego, Józefa Ba...) szczegóły 
8.artykuł: Wiśniewska Halina: Rozkwit paremiologii w XVII wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2000 t. 18 s. 289-297 (nt. popularności przysłów i ich stosowania w literaturze baroku...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Halina: Polerowanie słownictwa XVI/XVII wieku (na przykładzie Słownika Jana Mączyńskiego i prac naukowych Jana Ursinusa). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1992 t. 9/10 (1991/1992) s. 277-292  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Wiśniewska Halina: Język polski w przemyskim podręczniku (1545) Walentego Cantiusa. Rocznik Przemyski 1990 t. 27 s. 129-140  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Karwatowska Małgorzata, Wiśniewska Halina: O typowości tekstów uczniowskich. Polonistyka 1998 nr 9 s. 580-584 (dot. wypracowań: opowiadanie, opis, charakterystyk, rozprawka...) szczegóły 
12.artykuł: Wiśniewska Halina: Streszczenie - bardzo ważna umiejętność ucznia. Polonistyka 1997 nr 5 s. 289-293 (nauka streszczeń utworów literackich i tekstów popularnonaukowych w sz...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Wiśniewska Halina: Styl epoki baroku - propozycja lekcji. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 2 (1992/1993) s. 122-129  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fredro Andrzej Maksymilian
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Halina: Intelektualizacja językowa w "Przysłowiach // przestrogach" Andrzeja Maksymiliana Fredry (1620-1679). Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 4 s. 315-327  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Klonowic Sebastian Fabian
    książki o twórcy (alfabet autorów)
15.książka o twórcy: Wiśniewska Halina: Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana Klonowica. 2006  szczegóły 
16.książka o twórcy: Wiśniewska Halina: Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana Klonowicza. 1985  szczegóły 
17.książka o twórcy: Wiśniewska Halina: Sebastian Fabian Klonowic. Urzędnik i poeta królewskiego miasta Lublina. (Materiały źródłowe 1570-1603). 2010  szczegóły 
  Kochanowski Piotr
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Halina: Stereotypy językowe w "Gofredzie" (1618) Piotra Kochanowskiego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2005 t. 13 s. 169-177  szczegóły 
  Kochowski Wespazjan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
19.artykuł: Wiśniewska Halina: Leksyka wartościująca "płeć żeńską" w utworach Wespazjana Kochowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 239-247  szczegóły 
20.artykuł: Wiśniewska Halina: Słownictwo muzyczne w lirykach Wespazjana Kochowskiego. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 97-107  szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Halina: Leksyka i frazeologia biesiadowania w "Lirykach" Wespazjana Kochowskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1998 t. 16 s. 89-99  szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
22.książka o twórcy: Wiśniewska Halina: Ignacego Krasickiego dubiecka przestrzeń. (Studium lingwistyczno-kulturowe). 2011  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
23.artykuł: Wiśniewska Halina: Poczucie humoru Ignacego Krasickiego w listach do rodziny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 119-134  szczegóły 
24.artykuł: Wiśniewska Halina: Tytułowanie i nazywanie kobiet w listach rodzinnych Ignacego Krasickiego. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 433-450  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
25.korespondencja: Wiśniewska Halina: Frazeologizmy i przysłowia w listach rodzinnych Ignacego Krasickiego. Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 87-98  szczegóły 
26.korespondencja: Wiśniewska Halina: Zachowania grzecznościowe w listach rodzinnych Ignacego Krasickiego. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 161-176  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Morsztyn Jan Andrzej
    książki o twórcy (alfabet autorów)
27.książka o twórcy: Wiśniewska Halina: Uciechy miłości i wojowanie w wierszach konceptowych Jana Andrzeja Morsztyna (1621-1693). 2010  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Wiśniewska Halina: Powtarzania jako chwyt retoryczny w utworach J.A. Morsztyna. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2006 t. 15 s. 129-141  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niewieski Stanisław Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Wiśniewska Halina: Przysłowia Stanisława Niewieskiego, profesora Akademii Zamojskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 29-38  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orzechowski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Wiśniewska Halina: Leksyka regionalna w pismach Stanisława Orzechowskiego. Rocznik Przemyski 1997 t. 33 z. 1 s. 23-30  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Potocki Wacław
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Halina: Wartościowanie Turków w "Wojnie chocimskiej" Wacława Potockiego. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 45-62  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
32.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Halina: Zapożyczenia kresowe w "Ogniem i mieczem" na tle ich występowania w utworach z epoki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 88-105  szczegóły 
  Szymonowic Szymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Wiśniewska Halina: Środki artystyczne w przysłowiach Szymona Szymonowica. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 361-70  szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Halina: Uwagi o języku i stylu "Sielanek" Szymona Szymonowica (1558-1629). Rocznik Zamojski 1992 t. 3 (1987/1988) s. 159-172  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ursinus Jan młodszy (1562-1613)
    książki o twórcy (alfabet autorów)
35.książka o twórcy: Wiśniewska Halina: Język polski w łacińskich pracach Jana Ursinusa. 1998 (I. Lwów jako ośrodek kultury w drugiej połowie XVI wieku. II. Biografi...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Wiśniewska Halina: Wyrazy regionalne w pracach naukowych Jana Ursinusa profesora lwowskiego i zamojskiego. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 4/5 s. 246-252  szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Halina: Warsztat naukowy J.U. w jego podręczniku "Methodicae grammaticae libri quatuor" (Lwów 1592). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 4 (1986) s. 39-54  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Walenty z Kęt *
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Halina: Polskie przysłowia w przemyskim podręczniku (1545) Walentego Cantiusa. Rocznik Przemyski 1992 t. 28 (1991/1992) s. 17-28 (z wykazem wybranych przysłów. s/ 24-28...) szczegóły 
  Woyna Jan Karol
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Halina: Uwagi o rzeczownikach w "Krótkim słowniku" (1690) Jana Karola Woyny. Polszczyzna Regionalna Pomorza 1996 t. 7 s. 331-345  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zimorowic Józef Bartłomiej
40.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Halina: Regionalizmy leksykalne w "Sielankach" Bartłomieja Zimorowica. Studia nad Polszczyzną Kresową 1995 t. 8 209-225  szczegóły