PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Cieński Marcin
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Cieński Marcin: Prądy literackie jako jednostki opisu literatury XVIII wieku w Polsce i w Niemczech. x 1989 ([W ks. zb.:] W kręgu Oświecenia i teatru. Wrocław 1989 s. 237-252...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Cieński Marcin: Stereotypy dotyczące kulturowej rzeczywistości Peerelu w "Kompleksie polskim" i w "Małej Apokalipsie" Tadeusza Konwickiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 44 (1990) s. 23-39  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poemat
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Cieński Marcin: Powtórzyć ogród słowami (O mechanizmach przedstawiania rzeczywistości w ogrodowym poemacie opisowym). Ogród 1994 nr 3 s. 164-178 (z notą i fot. autorze...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Cieński Marcin: Les institutions dans la culture litteraire du XVIIIe siecle (Deux exemples: La Pologne et L'Allemagne). Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1991 nr 38 (1321) s. 73-84 (instytucje w kulturze literackiej XVIII w. w Polsce i Niemczech; refer...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Cieński Marcin: Formacja oświeceniowa w literaturze Polski i Niemiec. 1992 (I. Wprowadzenie: 1. Formacja oświeceniowa i jej badanie. 2. Chronologi...) szczegóły 
6.książka: Cieński Marcin: Pejzaże oświeconych. Sposoby przedstawiania krajobrazu w literaturze polskiej w latach 1770-1830. 2000 (Literackie pejzaże oświeconych 1770-1830. Uwagi wstępne. Narodziny now...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Cieński Marcin: Die polnische Aufklaerung im Lichte neuerer Forschung. Mit einer Grundlagenbibliographie. x 1995 (druk.: Das achtzehnte Jahrhundert (Wolfenbuettel) 1995 t. 19 n...) szczegóły 
8.artykuł: Cieński Marcin: Formacja oświeceniowa w literaturze Polski i Niemiec. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 59-63 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
9.artykuł: Cieński Marcin: Kultura literacka Śląska w okresie Oświecenia. x 1996 ([W ks. zb.:] Studia wrocławskie. W pięćdziesięciolecie Wrocławskiego T...) szczegóły 
10.artykuł: Cieński Marcin: Oświecenie w Polsce i w Niemczech (Zarys typologicznego porównania literatur na tle formacji oświeceniowych). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 29 (1166) s. 3-19  szczegóły 
11.artykuł: Cieński Marcin: Polityczne uwarunkowania specyfiki systemu komunikacji polskiego Oświecenia w perspektywie europejskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 39-59 (dot. sfery komunikacji literackiej...) szczegóły 
12.artykuł: Cieński Marcin: Problemy polskiej kultury literackiej Śląska w okresie oświecenia. Wiek Oświecenia 1998 nr 14 s. 131-147  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Cieński Marcin: Fazy i modele rosyjskiej recepcji polskiej literatury w kontekście procesów modernizacyjnych w Rosji 1700-1825. Orbis Linguarum 1996 t. 5 s. 123-132  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieński Marcin: Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 199-204  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ogólne (tematy, motywy.)
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieński Marcin: Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 199-204  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Cieński Marcin: Literatura polska wobec wojny domowej w Hiszpanii (Wybrane zagadnienia). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1990 nr 28 (1083) s. 31-47  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Wrocław (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Cieński Marcin, Klimowicz Mieczysław: Badania historycznoliterackie i teatrologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1945-1995. x 1996 ([W ks. zb.:] Rola Uniwersytetu Wrocławskiego w nauce po II wojnie świa...) szczegóły 
18.artykuł: Cieński Marcin: Literatura staropolska i oświeceniowa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 115-134 (zarys historii badań prowadzonych w minionym pięćdziesięcioleciu na po...) szczegóły 
19.artykuł: Cieński Marcin, Degler Janusz, Klimowicz Mieczysław: Wrocławskie badania literatury i teatru w latach 1945-1995. x 1997 ([W ks. zb.:] [Pięćdziesiąt] 50 lat nauki we Wrocławiu. Pod red. Wojcie...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Cieński Marcin: Adam Mickiewicz. Do*** na Alpach w Spluegen. 1928. Orbis Linguarum 1995 t. 3 s. 237-244 (z tekstem wiersza...) szczegóły 
21.artykuł: Cieński Marcin: Johann Wolfgang Goethe: "Faust". Orbis Linguarum 1995 t. 2 s. 111-118 (propozycja uważnego odczytania tekstu, przeznaczona dla uczących histo...) szczegóły 
22.artykuł: Cieński Marcin: Literatura powszechna w szkole średniej. Refleksje, uwagi i propozycje. Polonistyka 1993 nr 7 s. 424-426  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
    książki (alfabet autorów)
23.książka: Cieński Marcin: Oświecenie. 1999  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Cieński Marcin
    proza (alfabet tytułów)
24.proza: Cieński Marcin: Tajemnica Różanego Ogrodu. Dekada Literacka 1991 nr 23 s. 6 (z not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fredro Aleksander
    książki o twórcy (alfabet autorów)
25.książka o twórcy: Cieński Marcin: Fredro. 2003 ([Monografia życia i twórczości literackiej; zawiera także wybór fragme...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Karpiński Franciszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Cieński Marcin: "Wszystko najczyściejsze wody odbijały". O kilku pejzażach Franciszka Karpińskiego. Orbis Linguarum 1998 t. 9 s. 139-150  szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieński Marcin: Stereotypy dotyczące kulturowej rzeczywistości Peerelu w "Kompleksie polskim" i w "Małej Apokalipsie" Tadeusza Konwickiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 44 (1990) s. 23-39  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mikulski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Cieński Marcin: Tadeusza Mikulskiego koncepcja polskiego oświecenia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 47-56  szczegóły 
  Mrożek Sławomir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Cieński Marcin: Wyrwać się z ram groteski (Kilka uwag o dramatach Mrożka i ich czytaniu). Notatnik Teatralny 1993 nr 5 s. 50-65  szczegóły 
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieński Marcin: "Z komizmem proszę ostrożnie". Notatnik Teatralny 1997 nr 1 s. 112-121  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Słobodzianek Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
31.artykuł: Cieński Marcin: Słobodzianek: powtórzenie. Notatnik Teatralny 1995 nr 9 (1994/1995) s. 52-59 (o dramatopisarstwie...) szczegóły 
  Sobol Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Cieński Marcin: Od mikrofaktu do syntezy. Filologia Romana Sobola. Annales Silesiae 1992 t. 22 s. 123-130  szczegóły 
  Szczepaniec Józef
    zgon (alfabet autorów)
33.zgon: Cieński Marcin: Józef Szczepaniec (1928-2003). Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2004 nr 8 s. 9-10 (zmarł: 18 V 2003; wspomnienie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tokarczuk Olga
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieński Marcin: Powieść ze środka wszechświata. Odra 1996 nr 11 s. 116-118  szczegóły 
  Trembecki Stanisław
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieński Marcin: Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 226-237  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieński Marcin: Orbis Linguarum 1995 t. 3 s. 321-  szczegóły 
recenzja: Cieński Marcin: W niemieckim kręgu językowym. Odra 1996 nr 3 s. 116-118  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
recenzja: Cieński Marcin: Orbis Linguarum 1995 t. 3 s. 321-  szczegóły 
recenzja: Cieński Marcin: W niemieckim kręgu językowym. Odra 1996 nr 3 s. 116-118  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Cieński Marcin: Literacki opis gór a estetyka nowożytnego pejzażu (Petrarka - Rousseau - Goethe). Acta Universitatis Wratislaviensis. Góry, literatura, kultura 1996 nr 2 (1873) s. 25-39  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Czasopiśmiennictwo (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Cieński Marcin: Paryski gazeciarz Literacki. Odra 2001 nr 7/8 s. 131-132  szczegóły 
39.artykuł: Cieński Marcin: Paryski gazeciarz literacki. Odra 2002 nr 3 s. 122-124, nr 9 s. 118-119 (przegląd francuskich czasopism kulturalnych...) szczegóły 
40.artykuł: Cieński Marcin: Paryski gazeciarz literacki. Odra 2003 nr 3 s. 114-115 (przegląd francuskich czasopism kulturalnych...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Delerm Philippe
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
41.artykuł: Cieński Marcin: Paryski gazeciarz literacki. Odra 2001 nr 6 s. 112-114  szczegóły 
  Diderot Denis
42.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieński Marcin: "Kubuś Fatalista" Denisa Diderota - problemy genologiczne. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 45-60  szczegóły 
artykuł: Cieński Marcin: Literackie wzorce i inspiracje "Kubusia Fatalisty" Denisa Diderota. Orbis Linguarum 1997 [t.] 6 s. 41-50  szczegóły 
artykuł: Cieński Marcin: Opowiadanie i dialog w "Kubusiu Fataliście" Denisa Diderota, czyli uwagi o odmianach powieściowej mowy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 41 (1738) s. 47-59  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
43.książka: Cieński Marcin: Formacja oświeceniowa w literaturze Polski i Niemiec. 1992 (I. Wprowadzenie: 1. Formacja oświeceniowa i jej badanie. 2. Chronologi...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Cieński Marcin: Formacja oświeceniowa w literaturze Polski i Niemiec. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 59-63 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
45.artykuł: Cieński Marcin: Les institutions dans la culture litteraire du XVIIIe siecle (Deux exemples: La Pologne et L'Allemagne). Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1991 nr 38 (1321) s. 73-84 (instytucje w kulturze literackiej XVIII w. w Polsce i Niemczech; refer...) szczegóły 
46.artykuł: Cieński Marcin: Oświecenie w Polsce i w Niemczech (Zarys typologicznego porównania literatur na tle formacji oświeceniowych). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 29 (1166) s. 3-19  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Goethe Johann Wolfgang von
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieński Marcin: Johann Wolfgang Goethe "Faust" - eksplikacja. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 4 s. 101-109  szczegóły 
  Kaiser Georg
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Cieński Marcin: Dramat ekspresjonistyczny: apokalipsa, utopia i nowy człowiek. (Wokół "Gaz I" i "Gaz II" Georga Kaisera). Notatnik Teatralny 1993 nr 6 vol. I s. 53-62  szczegóły