PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Taborski Roman
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Taborski Roman: Niemiecka książka o polskiej dramaturgii dwudziestego wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 7 s. 159-161  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Taborski Roman: W kręgu młodopolskiego dramatu i teatru. Dwa szkice. 1991 (Komedia - sztuka - dramat. Z badań nad gatunkami dramatycznymi w Polsc...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Taborski Roman: O elementach teatralnych w tekstach dramatycznych (Na kilku wybranych przykładach). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 101-110 (na przykładzie polskiej dramaturgii z okresu pozytywizmu i Młodej Pols...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Taborski Roman: Polacy w Wiedniu. 1992 (Od średniowiecza do odsieczy. Po pierwszym rozbiorze. J[ózef] M[aksymi...) szczegóły 
5.książka: Taborski Roman: Polacy w Wiedniu. 2001 (Od średniowiecza do odsieczy. Po pierwszym rozbiorze. J[ózef] M[aksymi...) szczegóły 
6.książka: Taborski Roman: Pożegnanie Wiednia. Szkice literackie i teatralne. 2003 (Słowo wstępne. - Pisarze polscy i Wiedeń [dot. pobytów w Wiedniu pisar...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Taborski Roman: Polnische Autoren ueber Wien. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1996 z. 121 (1195) s. 527-537  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Taborski Roman: Dwujęzyczność jako cecha charakterystyczna literatury Młodej Polski. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 51/52 (1988/1989) s. 125-126 (na przykładzie polsko-niemieckiej twórczości Stanisława Przybyszewskie...) szczegóły 
9.artykuł: Taborski Roman: Z dziejów recepcji Ryszarda Wagnera w okresie Młodej Polski. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 4 s. 45-53 (także w literaturze i teatrze tego okresu...) szczegóły 
10.artykuł: Taborski Roman: Z polsko-żydowskiego pogranicza literackiego i dziennikarskiego w monarchii habsburskiej na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 71-76 (o mających galicyjski rodowód pisarzach pochodzenia żydowskiego mieszk...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Taborski Roman: Z pokłosia lat ostatnich. Szkice literackie i teatralne. 2011  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Taborski Roman: O "Miesięczniku Literackim i Artystycznym" Józefa Hieronima Retingera. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 169-175  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Taborski Roman: Czasopisma teatralne młodopolskiej Warszawy. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 77-88 (szerzej nt. Kuriera Teatralnego, Sceny i Sztuki, Świa...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
14.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Taborski Roman: "Przypadkowy Dejmek". Polityka 2001 nr 30 s. 71  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Austria (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Taborski Roman: Pisarze polscy i Wiedeń. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 96-108 (XVIII-XX w.; z notą o aut. art....) szczegóły 
16.artykuł: Taborski Roman: Polsko-wiedeńskie kontakty kulturalne na przestrzeni wieków. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1989 r. 47/48 (1984/1985) s. 45-46 (streszczenie referatu ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Taborski Roman: "Polnische Bibliothek" Karla Dedeciusa - propozycja kanonu literatury polskiej dla zagranicy. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 6 s. 81-89 (omówienie serii wydawniczej "Polnische Bibliothek"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
    korespondencja (alfabet autorów)
18.korespondencja: Taborski Roman: Maria Dąbrowska i Otto Forst-Battaglia. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 141-143 (w art. także fragm. listu Juliana Przybosia do Marii Dąbrowskiej z 19...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Helsztyński Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
19.artykuł: Taborski Roman: Stanisław Helsztyński jako badacz Młodej Polski. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1999 [t.] 9 s. 23-26  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kott Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Taborski Roman: Jan Kott 1914-2001. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2003 r. 37 (2002) s. 171-177 (sylwetka badacza; art. z okazji zgonu; z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Taborski Roman: Dwie bardzo heretyckie Mickiewiczowskie propozycje edytorskie. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 107-112 (o nieprzywróceniu przez autora w obu wydaniach paryskich usuniętej prz...) szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Taborski Roman: Dwie bardzo heretyckie Mickiewiczowskie propozycje edytorskie. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 107-112 (o opuszczeniu w pierwodruku poematu, w wyniku decyzji autora, istnieją...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Przybyszewski Stanisław
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Taborski Roman: Książka o recepcji Przybyszewskiego w Niemczech. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 140-142  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Taborski Roman: Przybyszewski - epistolograf w okowach cenzury. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 137-141  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Raszewski Zbigniew
    zgon (alfabet autorów)
25.zgon: Taborski Roman: Zbigniew Raszewski (1925-1992). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 55 (1992) s. 33-36 (zmarł: 7 VIII 1992; z fot....) szczegóły 
  Rosner Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Taborski Roman: Ignacy Rosner - między polityką, literaturą a teatrem. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 89-98  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Taborski Roman: Sienkiewicz w Wiedniu i Kaltenleutgeben. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 125-132 (na podstawie listów pisarza do siostry jego pierwszej żony, Jadwigi Ja...) szczegóły 
  Szczepański Jan Józef
28.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Taborski Roman: Tygodnik Powszechny 1990 nr 2 s. 7 (list do red. dot. wzmianki o Zdzisławie Najderze w książce...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Terlecki Tymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Taborski Roman: Tymon Terlecki (1905-2000). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2001 r. 35 (2000) s. 179-182 (sylwetka twórcy; art. z okazji zgonu; z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wyspiański Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
30.książka o twórcy: Taborski Roman: Stanisław Wyspiański, der grosse Schoepfer der polnischen Moderne. Anlaesslich der Enthuellung der Wyspiański gewidmeten gedenktafel in Wien. 1996 ([Zawiera także:] Annex: Berta Zuckerkandl; Jung-Polen (Fruehjahr 1906)...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Historia literatury (austriacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Taborski Roman: Literatura austriacka - odrębna czy nie?. Teatr 1998 nr 2 s. 12-14 (nt. najwybitniejszych reprezentantów literatury austriackiej; z fot. R...) szczegóły 
32.artykuł: Taborski Roman: Literatura austriacka - odrębna czy nie?. x 2003 ([w ks.:] Roman Taborski: Pożegnanie Wiednia. Szkice literackie i teatr...) szczegóły 
33.artykuł: Taborski Roman: Z polsko-żydowskiego pogranicza literackiego i dziennikarskiego w monarchii habsburskiej na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 71-76 (wywodzący się z Galicji pisarze pochodzenia żydowskiego, mieszkający w...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Literatura współczesna (austriacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Taborski Roman: Literatura austriacka - odrębna czy nie?. x 2003 ([w ks.:] Roman Taborski: Pożegnanie Wiednia. Szkice literackie i teatr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Forst de Battaglia Otto
    książki o twórcy (alfabet autorów)
35.książka o twórcy: Forst-Battaglia Jakub, Leitsch Walter, Taborski Roman: Otto Forst-Battaglia zum dreissigjaehrigen Todestag. 1996 (Vorwort. * Roman Taborski: Otto Forst-Battaglia, Verdienstvoller Vorbe...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Taborski Roman: W stulecie urodzin Otto Forst-Battaglii. Życie Warszawy 1989 nr 213 s. 7 (głównie o działalności w zakresie propagowania kultury i literatury po...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Shakespeare William
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Taborski Roman: Z refleksji nad polskimi przekładami "Hamleta". Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 135-143  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Nauka o teatrze / Nauka o teatrze (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Taborski Roman: Kilka problemów teatrologicznych. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 49-55 (źródła pomocnicze lub zastępcze, stanowiące podstawę badań historyka t...) szczegóły 
39.artykuł: Taborski Roman: O próbie utworzenia Katedry Historii Teatru na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1967 roku. Pamiętnik Teatralny 2003 z. 1/2 s. 287-290  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
40.książka: Taborski Roman: Pożegnanie Wiednia. Szkice literackie i teatralne. 2003 (Słowo wstępne. - Pisarze polscy i Wiedeń [dot. pobytów w Wiedniu pisar...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Taborski Roman: Z gościnnych występów teatrów wiedeńskich w Warszawie. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 3 s. 135-140 (od schyłku XIX w. do współczesności...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1890-1914
    książki (alfabet autorów)
42.książka: Taborski Roman: W kręgu młodopolskiego dramatu i teatru. Dwa szkice. 1991 (Komedia - sztuka - dramat. Z badań nad gatunkami dramatycznymi w Polsc...) szczegóły 
43.książka: Taborski Roman: Walka o nowy repertuar w teatrach młodopolskiej Warszawy. 1999 (Wstęp. - Pierwsze zapowiedzi "nowego" - Ibsen [Henryk] i Meiningeńczyc...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Taborski Roman: O Gardzienicach przed "Gardzienicami". Pamiętnik Teatralny 1999 z. 3/4 s. 380-383 (tradycje teatralne Gardzienic...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1939-1945
45.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Taborski Roman: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 255-257 (list do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Taborski Roman: Dramaty Tadeusza Rittnera na wiedeńskich scenach. Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 469-486 (w latach 1904-1933...) szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-książka: Taborski Roman: Dramaty Stanisława Wyspiańskiego na scenie do 1939 roku. 1994 ([Całościowa rejestracja dziejów scenicznych dramatów S. Wyspiańskiego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat obcy na scenach polskich
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Taborski Roman: Dramaty Artura Schnitzlera w polskim życiu teatralnym. Pamiętnik Teatralny 2003 z. 1/2 s. 166-178  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    książki (alfabet autorów)
49.książka: Taborski Roman: Z pokłosia lat ostatnich. Szkice literackie i teatralne. 2011  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Austria (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Taborski Roman: Max Reinhardt - "wielki eklektyk" teatralnej reformy. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 3/4 s. 338-382 (biografia artystyczna; z fot....) szczegóły