PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Bakuła Bogusław
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bakuła Bogusław: Człowiek jako dzieło sztuki. Z problemów metarefleksji artystycznej. 1994 (Słowo od Autora. - Sztuka po awangardzie: Kryzys. Twórczość i eksperym...) szczegóły 
2.książka: Bakuła Bogusław: Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. 2000 (Kilka uwag na temat komparatystyki integralnej [dot. kondycji, perspek...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Bakuła Bogusław: Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 241-243 ([rec. ks. zb.:] Litteraria humanitas VIII. Komaparatistika - Genologie...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Bakuła Bogusław: Postmodernizm a współczesna (polska) powieść historyczna. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1998 z. 8 s. 19-33  szczegóły 
5.artykuł: Bakuła Bogusław: West- and East-Slavic literary utiopia of 20th century (An outline of research problems). Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 257-265 (zarys projektu badawczego, którego celem jest analiza komparatystyczna...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Bakuła Bogusław: Autotematyzm powieściowy i "fikcja w fikcji". Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 397-411  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
7.recenzja: Bakuła Bogusław: Socrealizm: perswazja i socjotechnika. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 114-119  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Bakuła Bogusław: Świat naukowo-artstyczny lwowskiej "knajpy" lat 30.: "Szkocka", "Atlas", "Pod Gwiazdką". Polonistyka 2001 nr 9 s. 516-523  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
9.książka: Bakuła Bogusław: Antylatarnik oraz inne szkice literackie i publicystyczne. 2001 ([Dot. relacji między twórczością literacką i filmową lat 90. i wcześni...) szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakuła Bogusław: "Drugi obieg" w Koszalinie. Kultura Koszalińska 2007 (2006) s. 38-42  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Bakuła Bogusław: Postmodernizm a współczesna (polska) powieść historyczna. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1998 z. 8 s. 19-33  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Bakuła Bogusław: Oblicza autotematyzmu (Autorefleksyjne tendencje w polskiej prozie po roku 1956). 1991 (Autotematyzm: punkty widzenia. Kim jest Autor. Problemy kreacji. Autot...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Bakuła Bogusław: Postacie autotematyzmu we współczesnej prozie powieściowej (Po roku 1956). Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 44-52 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
14.artykuł: Bakuła Bogusław: Różne oblicza polskiej prozy (krajowej) (1-2). Orzeł Biały 1994 nr 1498 s. 51-54, nr 1499 s. 58-61  szczegóły 
15.artykuł: Bakuła Bogusław: Tendances auto-reflexives dans la prose polonaise apres 1956. Revue des Etudes Slaves 1991 t. 63 z. 2 s. 467-479 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
16.artykuł: Bakuła Bogusław: Z kresów na kresy (Powojenna powieść o kresach zachodnich). Kresy 1996 nr 26 s. 142-154  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
17.książka: Bakuła Bogusław: Antylatarnik oraz inne szkice literackie i publicystyczne. 2001 ([Dot. relacji między twórczością literacką i filmową lat 90. i wcześni...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Bakuła Bogusław: Inteligencja polska - współczesność i dziedzictwo okresu minionego na marginesie pewnej dyskusji. Przegląd Bydgoski 1999 r. 10 s. 17-28 (wizja literacka a proces degradacji inteligenckiego etosu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bakuła Bogusław: Sprawozdanie z konferencji "Tranformacja kulturowa w Polsce i Czechach w latach 1989-2002". Poznań, 3-4 czerwca 2002. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 222-223  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bakuła Bogusław: Spotkanie polsko-ukraińskie. Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 277-278 (sprawozdanie...) szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bakuła Bogusław: Polska - Ukraina: początek intensywnych kontaktów w Poznaniu. Życie Uniwersyteckie 2000 nr 1/2 s. 18-19 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Bakuła Bogusław: Literatura polska o Powstaniu Węgierskim 1956. Polonistyka 1996 nr 8 s. 562-563  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Bakuła Bogusław: Siła stereotypu, lekcja literatury. Plus Minus 1998 nr 35 s. 13 (negatywne stereotypy narodowe w literaturze...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Zachodnie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Bakuła Bogusław: Kresy zachodnie i literatura. Orzeł Biały 1994 nr 1502/1503 s. 35-39 (temat osadnictwa na ziemiach zachodnich i północnych w polskiej prozie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ucieczka, wygnanie, wypędzenie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Bakuła Bogusław: Z Kresów na Kresy. Migracje społeczeństwa polskiego w literaturze krajowej po 1945. x 1997 ([w ks. zb.:] Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i p...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Niezależny ruch wydawniczy
26.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakuła Bogusław: "Drugi obieg" w Koszalinie. Kultura Koszalińska 2007 (2006) s. 38-42  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Czechy (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Bakuła Bogusław: Polonistyka i polska literatura na Ukrainie i w Czechach. Polonistyka 2001 nr 5 s. 283-286  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Ukraina (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Bakuła Bogusław: Polonistyka i polska literatura na Ukrainie i w Czechach. Polonistyka 2001 nr 5 s. 283-286  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Bakuła Bogusław: Poznań. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 144-145 (nt. obchodów 100-lecia Towarzystwa w oddz. w Poznaniu...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa
30.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakuła Bogusław: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 154-155  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bakuła Bogusław
    proza (alfabet tytułów)
31.proza: Bakuła Bogusław: Bornholm - Tivoli wyspy oswojone. Arkusz 1995 nr 12 s. 4-5  szczegóły 
  Boy-Żeleński Tadeusz
32.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bakuła Bogusław: Nasi okupanci - dziś. Arkusz 1993 nr 18 s. 1  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hen Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Bakuła Bogusław: Józef Hen pisarz wszechstronny. Arkusz 1993 nr 23 s. 4 (o twórcz....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Konwicki Tadeusz
34.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bakuła Bogusław: Wieża z papieru (Po lekturze "Zórz wieczornych" Tadeusza Konwickiego). Arkusz 1992 nr 11 s. 4  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łobodowski Józef
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakuła Bogusław: Publicystyka Józefa Łobodowskiego. Orzeł Biały 1990 nr 1459 s. 41-44  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pachlowski Jerzy
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakuła Bogusław: Pisarz marynista - rzadki ptak. Arkusz 1992 nr 9 s. 2  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Siejak Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Bakuła Bogusław: Inteligent w pejzażu społecznym i politycznym lat 70.-80. (Na przykładzie twórczości Tadeusza Siejaka). x 2001 ([w ks.:] Bogusław Bakuła: Antylatarnik i inne szkice literackie i publ...) szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bakuła Bogusław: Antylatarnik (fragmenty). Głos Ludu 2002 nr 15 dod. s. 5 (nt. interpretacji postawy głównego bohatera noweli...) szczegóły 
nawiązanie: Bakuła Bogusław: Po co nam przeszłość. Głos Ludu 2002 nr 18 dod. s. 5  szczegóły 
artykuł: Bakuła Bogusław: Antylatarnik. Arkusz 1993 nr 16 s. 1 (nt. interpretacji postawy głównego bohatera noweli...) szczegóły 
  Szajn-Lewin Eugenia
39.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakuła Bogusław: Wstrząsający dokument. Kultura Niezależna 1991 nr 66 s. 123-124  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wittlin Józef
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakuła Bogusław: "Sól ziemi" Wittlina w naukowym opracowaniu. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 164-170  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Festiwale, konferencje, kongresy, zjazdy (powszechna)
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bakuła Bogusław: Kto i dlaczego pyta? (Refleksje o kongresie "Kultura czasu przełomu"). Życie i Myśl 1994 nr 3 s. 52-56  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
42.książka: Bakuła Bogusław: Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. 2000 (Kilka uwag na temat komparatystyki integralnej [dot. kondycji, perspek...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Bakuła Bogusław: Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 215-217 (rec. ks.: Frantisek Vseticka: Tektonika tekstu. O kompozicni vystavbe ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Zagadnienia specjalne (czeska) / Czasopiśmiennictwo (czeska)
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bakuła Bogusław: Utopie i historyczne wpadki. Arkusz 1991 nr 1 s. 20 (omów. zawartości nru 3 z 1991...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska i słowacka / Literatura współczesna (czeska i słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Bakuła Bogusław: Znaczone karty. Arkusz 1992 nr 6 s. 6 (omów. art.: Jan Strasser: Dvojhlava karta, druk.Tvar (Praga) 19...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Zagadnienia specjalne (radziecka) / Czasopiśmiennictwo (radziecka)
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bakuła Bogusław: Martwi i żywi. Arkusz 1992 nr 3 s. 6 (omówienie numeru 49 z 1991...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Czasopiśmiennictwo (rosyjska)
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bakuła Bogusław: Powrót Sołżenicyna. Arkusz 1992 nr 4 s. 4 (omów. nru 2 z 1992...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Solzhenicyn Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Bakuła Bogusław: Powrót banity. Orzeł Biały 1994 nr 1505 s. 16-20  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
49.książka: Bakuła Bogusław: Skrzydło Dedala. Szkice, rozmowy o poezji i kulturze ukraińskiej lat 50.-90. XX wieku. 1999 ([Zawiera m.in.:] Próba histori [m.in. nt literatury ukraińskiej]. Ukra...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Bakuła Bogusław: Kijów. Arkusz 1996 nr 4 s. 4-5, nr 5 s. 10-11 (liczne passim o współczesnej literaturze i jej twórcach...) szczegóły 
51.artykuł: Bakuła Bogusław: Kijów. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 54-68 (liczne passim o współczesnej literaturze i jej twórcach...) szczegóły 
52.artykuł: Bakuła Bogusław: The Motherlands of Poets. The Ukrainian Exiles: Ihor Kałynieć, Wasyl Stus and Iwan Switłycznyj. x 1998 ([w ks. zb.:] Culture of the time of transformation. International cong...) szczegóły 
53.artykuł: Bakuła Bogusław, Żułyński Mykoła: Zrozumieć istotę przełomu (Z Mykołą Żułyńskim rozmawia Bogusław Bakuła). Kresy 1996 nr 28 s. 171-180 (literatura wobec przemian ustrojowych...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska) / Życie literackie (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Bakuła Bogusław: Z prasy ukraińskiej. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2, 3, 5, 9 (przegląd...) szczegóły 
55.artykuł: Bakuła Bogusław: Z prasy ukraińskiej. Kultura [Paryż] 1992 nr 9 s. 134-136 (przegląd...) szczegóły 
56.artykuł: Bakuła Bogusław: Z prasy ukraińskiej. Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 119-122 (przegląd...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Czasopiśmiennictwo (ukraińska)
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bakuła Bogusław: Martwi i żywi. Arkusz 1992 nr 3 s. 6 (omówienie numeru 48. z 1991...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Andihjevs'ka Emma
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
58.artykuł: Bakuła Bogusław: Poezja wyobraźni (O liryce Emmy Andijewskiej). Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 110-112  szczegóły 
sprostowanie: Bakuła Bogusław: Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 174 (list do red....) szczegóły 
59.artykuł: Bakuła Bogusław: Poezja wyobraźni (Szkic o liryce Emmy Andijewskiej). Akcent 1997 nr 3 s. 60-65  szczegóły 
  Kalinec' Ihgor
60.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakuła Bogusław: Poezja ukraińskich "nieobecnych". Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 114-121  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
61.wywiad: Bakuła Bogusław: "Jestem wciąż dysydentem..." (Rozmowa z poetą Ihorem Kałynciem). Kultura [Paryż] 1995 nr 6 s. 125-136 (z not....) szczegóły 
  Stus Vasil'
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakuła Bogusław: Poezja ukraińskich "nieobecnych". Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 114-121  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Bakuła Bogusław: Wasyl Stus - w piątą rocznicę śmierci. Kultura [Paryż] 1990 nr 11 s. 107-115  szczegóły 
  Svitlichnijj Ihvan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Bakuła Bogusław: Okratowane sonety (Poezja Iwana Switłycznego). Kultura [Paryż] 1994 nr 5 s. 131-134  szczegóły