PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Chrząstowska Bożena
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Chrząstowska Bożena, Wysłouch Seweryna: Poetyka stosowana.  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
2.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Chrząstowska Bożena: "Mowa ich gładka" (zamiast redakcyjnego przypisu). Polonistyka 1994 nr 7 s. 411-412  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
3.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrząstowska Bożena: Pogłos. Polonistyka 1996 nr 3 s. 131-133 (spraw....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Chrząstowska Bożena: Zeszyt - pamiątka z "epoki Mickiewicza". Polonistyka 1998 nr 7 s. 410-415 (nt. zeszytu - wypisów z 1870-1872 z literatury romantyzmu autorstwa W....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Chrząstowska Bożena: Paradoksy obecności w literaturze współczesnej. Przegląd Powszechny 1991 nr 4 s. 72-91 (m.in. w twórcz. Edwarda Stachury i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Chrząstowska Bożena: A jednak poezja kapłańska. W drodze 1994 nr 2 s. 86-95  szczegóły 
7.artykuł: Chrząstowska Bożena: Nie mów językiem Kanaanu. O świadomości literackiej księży poetów. Przegląd Powszechny 1997 nr 4 s. 58-68 (m.in. nt. twórczości Kazimierza Wójtowicza, Jana Twardowskiego, Janusz...) szczegóły 
8.artykuł: Chrząstowska Bożena: Poeta pomaga człowiekowi jak anioł (O poezji kaplańskiej rozmawiamy z prof. dr hab. Bożeną Chrząstwowską). Słowo Powszechne 1992 nr 14 z 3/5 IV s. 6 (wyw. nt. poezji księży katolickich; z fot. Bożeny Chrząstowskiej...) szczegóły 
9.artykuł: Chrząstowska Bożena: Psalmów obcowanie w polskiej poezji współczesnej. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 223-244 (dot. m.in. twórczości poetów: Roman Brandstaeter, Anna Kamieńska, Joa...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrząstowska Bożena: Nowa Polszczyzna 1998 nr 5 s. 69 (list do red....) szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrząstowska Bożena: List do Czytelników. Polonistyka 2002 nr 7 s. 431 (dot. numeru 5 z 2002 r....) szczegóły 
artykuł: Chrząstowska Bożena: Od Redakcji: Rola wyobraźni. Polonistyka 2000 nr 7 s. 387-388 (artykuł wstępny do numeru 7...) szczegóły 
artykuł: Chrząstowska Bożena: Od Redakcji: W progach trzeciego Tysiąclecia. Polonistyka 2000 nr 1 s. 3 (art. wstępny do nru 1...) szczegóły 
artykuł: Chrząstowska Bożena: Od Redakcji: Zanurzyć w czasie. Polonistyka 2000 nr 8 s. 451 (artykuł wstępny do numeru 8...) szczegóły 
artykuł: Chrząstowska Bożena: Od Redakcji. Polonistyka 1992 nr 5 s. 259-261 (art. wstępny do nru 5....) szczegóły 
artykuł: Chrząstowska Bożena: Od redakcji. Polonistyka 1992 nr 1 s. 3-5 (art. wstępny po zmianie zespołu red....) szczegóły 
artykuł: Chrząstowska Bożena: "Sztuka ma w sobie siłę i moc...". Nowa Polszczyzna 2000 nr 4 s. 25-31 (wyw. m.in. nt. objęcia funkcji redaktorki naczelnej "Polonistyki"; roz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Chrząstowska Bożena: Ku Europie, ku światu. Polonistyka 2003 nr 6 s. 323 (wstęp do numeru...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Chrząstowska Bożena: Otwarte Niebo. Literackie świadectwa przeżywania Eucharystii. 1992 (Od Autorki. - Wstęp - od znaków widzialnych do przestrzeni duchowej. I...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Chrząstowska Bożena: Świętość daleka i bliska. Polonistyka 2003 nr 3 s. 131 (wstęp do numeru...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Chrząstowska Bożena: Od Redakcji. Polonistyka 1993 nr 4 s. 195-197 (Żydzi w literaturze polskiej...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Akademia Pedagogiczna w Krakowie (doktoraty h.c.)
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrząstowska Bożena: Starałam się być wiarygodna. Polonistyka 2000 nr 10 s. 619-621 (przemówienie wygłoszone podczas uroczystości nadania doktoratu honoris...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Chrząstowska Bożena: Czy uniwersytet może pomóc szkole?. W drodze 1999 nr 9 s. 18-28 (rozważania nt. jakości przygotowania do pracy nauczyciela-polonisty...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrząstowska Bożena: Modele i funkcje czytanki. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 152-154  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrząstowska Bożena: Szukajmy pomysłu. Polonistyka 1995 nr 3 s. 185-186  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrząstowska Bożena: Przyciasny gorset. Polonistyka 2003 nr 6 s. 379-381  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Chrząstowska Bożena: Zeszyt - pamiątka z "epoki Mickiewicza". Polonistyka 1998 nr 7 s. 410-415 (nt. zeszytu - wypisów z 1870-1872 z literatury romantyzmu autorstwa W....) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Chrząstowska Bożena: Lektura i poetyka. Zarys problematyki kształtowania pojęć literackich w szkole podstawowej. 1987  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
23.książka: Chrząstowska Bożena, Wiegandtowa Ewa, Wysłouch Seweryna: W klasie maturalnej. Książka nauczyciela-polonisty. 1999  szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrząstowska Bożena: Teraz szkoła!. Życie Uniwersyteckie 1994 nr 12 s. 26 (notował: M.M....) szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Chrząstowska Bożena: Interwencja. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 130-131  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Chrząstowska Bożena: Czego Jaś się nie nauczy.... x ([W ks. zb.:] Uczeń i nowa humanistyka. Praca zbiorowa Pod red. Marii K...) szczegóły 
27.artykuł: Chrząstowska Bożena: Czy i jak uczyć literatury w liceum?. Polonistyka 1999 nr 8 s. 468-472  szczegóły 
28.artykuł: Chrząstowska Bożena: Działania pozorne i ... niegodne. Polonistyka 1997 nr 3 s. 181 (nt. kryteriów oceniania prac pisemnych z języka polskiego...) szczegóły 
29.artykuł: Chrząstowska Bożena: Konteksty aksjologiczne. Polonistyka 1999 nr 5 s. 272-279 (o sposobach przybliżenia uczniom wartości w dziele literackim...) szczegóły 
30.artykuł: Chrząstowska Bożena: Literatura w gimnazjum, literatura w liceum. x 2000 ([w ks. zb.:] Kształcenie polonistów w perspektywie przemian edukacji. ...) szczegóły 
31.artykuł: Chrząstowska Bożena: Mała czy wielka metafora?. Nowa Polszczyzna 1997 nr 2 s. 25-31 (rola poetyki w edukacji literackiej...) szczegóły 
32.artykuł: Chrząstowska Bożena: Matura z gabinetu. Polonistyka 2000 nr 10 s. 590-595 (nt. nowych zasad matury z języka polskiego...) szczegóły 
33.artykuł: Chrząstowska Bożena: O humanistyczny wymiar egzaminów. Polonistyka 1998 nr 4 s. 208-217 (dot. także jęz. polskiego...) szczegóły 
34.artykuł: Chrząstowska Bożena: O interpretacji porównawczej - po latach. Polonistyka 1997 nr 3 s. 166-171 (interpretacja porównawcza na pisemnym egzaminie maturalnym z języka po...) szczegóły 
35.artykuł: Chrząstowska Bożena: O niezależnych inicjatywach w oświacie. Polonistyka 1999 nr 1 s. 47-50 (dot. lat 80-tych...) szczegóły 
36.artykuł: Chrząstowska Bożena: Odwrót od dyktanda. Gazeta Poznańska 1989 nr 65 s. 9 (wyw. z pracownikiem Zakładu Metodyki Nauczania Języka Polskiego Uniwer...) szczegóły 
37.artykuł: Chrząstowska Bożena: Opinia o projekcie "Reformy systemu edukacji". Polonistyka 1998 nr 10 s. 675-681  szczegóły 
38.artykuł: Chrząstowska Bożena, Kostkiewiczowa Teresa: Oświadczenie Komisji Edukacji KNoLP PAN i Zarządu Głównego TLAM. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 137-138 (dot. reformy nauczania...) szczegóły 
39.artykuł: Chrząstowska Bożena: Polonistyka w szkole. Dylematy pozorne i rzeczywiste. Polonistyka 1995 nr 5 s. 287-300  szczegóły 
40.artykuł: Chrząstowska Bożena: Post scriptum. Polonistyka 2002 nr 1 s. 4 (dot. popkultury jako narzędzia w procesie kształcenia...) szczegóły 
41.artykuł: Chrząstowska Bożena: Reformę czas zacząć.... Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 7-16 (nt. przedłużających się prac nad reformą nauczania języka polskiego...) szczegóły 
42.artykuł: Chrząstowska Bożena: Replika z "obszaru pustynnego". Polonistyka 1993 nr 5 s. 311-314 (refleksje wokół podręczników i nowego programu nauczania...) szczegóły 
43.artykuł: Chrząstowska Bożena: W trosce o awans. Polonistyka 2001 nr 7 s. 388-393 (wnioski dot. nadsyłanych do redakcji Polonistyki konspektów i s...) szczegóły 
44.artykuł: Chrząstowska Bożena: Współczesne czytanie poezji w szkole. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 97-111  szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Chrząstowska Bożena: Intelektualne podstawy edukacji polonistycznej w liceum. Nowa Polszczyzna 2003 nr 4 s. 42-47 (z not. biograficzną autorki na s. 42...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Konkursy (dydaktyka literatury)
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrząstowska Bożena: Opis lekcji. Polonistyka 2003 nr 9 s. 556-559 (opis warunków konkursu...) szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrząstowska Bożena: "Mickiewicz śpiewał tu natchniony" - pokłosie konkursu. Polonistyka 1998 nr 7 s. 435-440  szczegóły 
    ogólne materiały o konkursach (alfabet autorów)
48.artykuł: Chrząstowska Bożena: Polonistyka 1994 nr 1 s. 3-6 (og. o Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego z okazji 25-lecia...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Lektury
49.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Chrząstowska Bożena: Gazeta Wyborcza 1992 nr 258 s. 10 (list do red....) szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Chrząstowska Bożena: Skuteczna metodologia. Tygodnik Powszechny 1996 nr 51/52 s. 4 (list do red....) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
51.książka: Chrząstowska Bożena: Poezje Czesława Miłosza. 1993  szczegóły 
52.książka: Chrząstowska Bożena: Poezje Czesława Miłosza. 1998  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Chrząstowska Bożena: W niewoli materiału. Polonistyka 1996 nr 2 s. 67-68 (nt. dużej liczby wydawanych książek pomocniczych z zakresu języka pols...) szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Chrząstowska Bożena: Bryki, gotowce i... "Glosariusz"?. Tygodnik Powszechny 1992 nr 30 s. 6  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
55.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrząstowska Bożena: Podwojone repetycje tradycji. Polonistyka 1997 nr 2 s. 109-110  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Chrząstowska Bożena: Jak sprawdzać czytanie symboliczne?. Polonistyka 2000 nr 5 s. 265-272 (nt. odbioru sensów symbolicznych przez dzieci szkół podstawowych, bada...) szczegóły 
57.artykuł: Chrząstowska Bożena: Szukanie "sposobu na poezję". Polonistyka 1993 nr 9 s. 556-563 (przykłady lekcji o sztuce poetyckiej...) szczegóły 
58.artykuł: Chrząstowska Bożena: Wiek XIX trwa.... Polonistyka 2003 nr 4 s. 212-216 (dot. zagadnienia tradycji romantycznej na lekcjach języka polskiego w ...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
    książki (alfabet autorów)
59.książka: Adamczyk Maria, Chrząstowska Bożena, Pokrzywniak Józef Tomasz: Starożytność - Oświecenie. Podręcznik literatury dla kl. pierwszej szkoły średniej. 1987  szczegóły 
60.książka: Adamczyk Maria, Chrząstowska Bożena, Pokrzywniak Józef Tomasz: Starożytność - oświecenie. Podręcznik literatury dla kl. pierwszej szkoły średniej. 1998  szczegóły 
61.książka: Adamczyk Maria, Chrząstowska Bożena, Pokrzywniak Józef Tomasz: Starożytność - oświecenie. Podręcznik literatury dla kl. pierwszej szkoły średniej. 1992  szczegóły 
62.książka: Adamczyk Maria, Chrząstowska Bożena, Pokrzywniak Józef Tomasz: Starożytność - oświecenie. Podręcznik literatury dla kl. pierwszej szkoły średniej. 1994  szczegóły 
63.książka: Adamczyk Maria, Chrząstowska Bożena, Pokrzywniak Józef Tomasz: Starożytność - oświecenie. Podręcznik literatury dla kl. pierwszej szkoły średniej. 1993  szczegóły 
64.książka: Adamczyk Maria, Chrząstowska Bożena, Pokrzywniak Józef Tomasz: Starożytność - oświecenie. Podręcznik literatury dla klasy pierwszej szkoły średniej. 1995  szczegóły 
65.książka: Adamczyk Maria, Chrząstowska Bożena, Pokrzywniak Józef Tomasz: Starożytność - oświecenie. Podręcznik literatury dla klasy pierwszej szkoły średniej. 1989  szczegóły 
66.książka: Adamczyk Maria, Chrząstowska Bożena, Pokrzywniak Józef Tomasz: Starożytność-oświecenie. Podręcznik literatury dla kl. pierwszej szkoły średniej. 1997  szczegóły 
67.książka: Adamczyk Maria, Chrząstowska Bożena, Pokrzywniak Józef Tomasz: Starożytność-oświecenie. Podręcznik literatury dla kl. pierwszej szkoły średniej. 1991  szczegóły 
68.książka: Adamczyk Maria, Chrząstowska Bożena, Pokrzywniak Józef Tomasz: Starożytność-oświecenie. Podręcznik literatury dla klasy pierwszej szkoły średniej. 1990  szczegóły 
69.książka: Chrząstowska Bożena, Wiegandt Ewa, Wysłouch Seweryna: Literatura współczesna. 1992  szczegóły 
recenzja: Chrząstowska Bożena: Humanistyka szkolna w potrzasku. Spory. Dekada Literacka 1993 nr 2 s. 5 (odp. na głosy krytyczne wobec podręcznika...) szczegóły 
polemika: Chrząstowska Bożena, Wiegandtowa Ewa, Wysłouch Seweryna: Zła wola. Życie Warszawy 1992 nr 256 s. 8-9  szczegóły 
70.książka: Chrząstowska Bożena, Wiegandtowa Ewa, Wysłouch Seweryna: Literatura współczesna. 1994  szczegóły 
71.książka: Chrząstowska Bożena, Wiegandtowa Ewa, Wysłouch Seweryna: Literatura współczesna. Podręcznik dla maturzystów. 1997  szczegóły 
72.książka: Chrząstowska Bożena, Wiegandtowa Ewa, Wysłouch Seweryna: Literatura współczesna. Podręcznik dla maturzystów. 1999  szczegóły 
73.książka: Chrząstowska Bożena, Kaniewska Bogumiła, Legeżyńska Anna, Mika Tomasz: Skarbiec języka, literatury, sztuki. Wypisy z ćwiczeniami. Kultura XX wieku i jej tradycje. Podręcznik dla klasy I liceum ogólnokształcącego i profilowanego, zakres podstawowy i rozszerzony. 2002  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Chrząstowska Bożena: Ręce opadają.... Tygodnik Powszechny 1996 nr 50 s. 5 (wyw. z profesorem, kierowniczką Pracowni Innowacji Dydaktycznych Insty...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
75.recenzja: Chrząstowska Bożena: Cegła. Polonistyka 1992 nr 1 s. 53-57 (polem. z opiniami uczniów nt. podręcznika...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Programy nauczania
    książki (alfabet autorów)
76.książka: Chrząstowska Bożena: Uczę się sam. Język polski w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum. 2002  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
77.artykuł: Chrząstowska Bożena: Dramat w szkole po trzykroć! Rozmowa z prof. Bożeną Chrząstowską (UAM). Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 25-31 (nt. reformy polskiej oświaty; rozm. Przemysław Więczkowski, Sławomir ...) szczegóły 
78.artykuł: Chrząstowska Bożena: Nieporozumienia z minimum programowym. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 1 s. 63-66  szczegóły 
79.artykuł: Chrząstowska Bożena, Patrzałek Tadeusz, Uryga Zenon: Polonistyka 1992 nr 9 s. 560-561 (list do Podsekretarza Stanu w MEN w sprawie minimum programowego...) szczegóły 
80.artykuł: Chrząstowska Bożena: Po co czytać klasykę w gimnazjum. Polonistyka 2000 nr 8 s. 457-462 (nt. reformy programu nauczania języka polskiego w związku z utworzenie...) szczegóły 
81.artykuł: Chrząstowska Bożena: Sens reformy. Polonistyka 1992 nr 9 s. 485-493 (o konieczności zreformowania programów szkolnych...) szczegóły 
82.artykuł: Chrząstowska Bożena: Trybem plotki i przygany. Tygodnik Literacki 1991 nr 7 s. 1, 6-7 (omówienie ważniejszych problemów reformy programowej w kontekście kryt...) szczegóły 
83.artykuł: Chrząstowska Bożena: Wolność a powinność polonisty w świetle nowych dokumentów programowych. Polonistyka 1999 nr 7 s. 394-402  szczegóły 
84.artykuł: Chrząstowska Bożena: Zgodny z podstawą programową.... Polonistyka 2001 nr 1 s. 48-50 (uwagi dotyczące projektu programu nauczania szkolnictwa ponadgimnazjal...) szczegóły 
85.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Chrząstowska Bożena: Marnotrawić energię?. Tygodnik Powszechny 1993 nr 30 s. 7  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Rozkład materiałów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: Chrząstowska Bożena: Rozkład materiału?!. Polonistyka 1996 nr 2 s. 75-82 (o strukturze rozkładów, budowania własnych programów...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
87.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Chrząstowska Bożena: Literatura i powołanie. O polonistyce - nie tylko w seminariach duchownych. Tygodnik Powszechny 1990 nr 46 s. 6  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chrząstowska Bożena
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
88.tekst paraliteracki: Chrząstowska Bożena: Przerwana reforma oświaty. Tygodnik Powszechny 1995 nr 51 s. 5  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kalinin Andrzej
89.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrząstowska Bożena: Niezwykła lektura - nie przeoczyć! O debiucie Andrzeja Kalinina. Polonistyka 1994 nr 9 s. 526-531  szczegóły 
  Kulmowa Joanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Chrząstowska Bożena: "Rzucone w żywioł ku Tobie". Nad psalmami Joanny Kulmowej. W drodze 1993 nr 12 s. 64-65  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
91.recenzja: Chrząstowska Bożena: Od konkretu do treści symbolicznych. Sztuka dla Dziecka 1990 nr 4 s. 6-11  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Maciejewski Jarosław
    zgon (alfabet autorów)
92.zgon: Chrząstowska Bożena: Jarosław Maciejewski (1924-1987). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 173-181 (zmarł: 28 X 1987...) szczegóły 
  Musierowicz Małgorzata
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrząstowska Bożena: Orędowniczka reformy. Polonistyka 1998 nr 5 dod. specjalny s. 58-59 (dot. tekstu z nr 3...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pasierb Janusz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
94.artykuł: Chrząstowska Bożena: "Skoczyć wzwyż...". Przesłanie ks. Janusza St. Pasierba. Polonistyka 1999 nr 4 s. 236-239  szczegóły 
95.artykuł: Chrząstowska Bożena: Spotkania z poetą i kapłanem - Januszem Pasierbem. Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 1 s. 63-68 (z fragm. wierszy; z not. o aut. art....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wojtyła Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
96.artykuł: Chrząstowska Bożena: Poezja Karola Wojtyły - "sztuką widzenia myśli". Polonistyka 2001 nr 8 s. 452-459 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
97.artykuł: Chrząstowska Bożena: Poezja myśli i wiary. O twórczości poetyckiej Karola Wojtyły. x 2001 ([w ks.:] Jan Paweł II - człowiek i dzieło. Materiały z konferencji nau...) szczegóły 
  Woroszylski Wiktor
98.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Chrząstowska Bożena, Wiegandtowa Ewa, Wysłouch Seweryna: Konformizm?. Arkusz 1993 nr 18 s. 5  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
99.artykuł: Chrząstowska Bożena: Ku Europie, ku światu. Polonistyka 2003 nr 6 s. 323 (wstęp do numeru...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Kafka Franz
100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrząstowska Bożena: Franz Kafka a Verba Sacra. Polonistyka 2003 nr 3 s. 167-172  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Camus Albert
101.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrząstowska Bożena: "Odświeżające" czytanie Camusa. Polonistyka 1999 nr 6 s. 374-375  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
102.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrząstowska Bożena: Błogosławiona wiedza. Zeszyty Karmelitańskie 1995 nr 2 s. 140-147  szczegóły 
recenzja: Chrząstowska Bożena: Ciekawe i mądre rozmowy. Polonistyka 1995 nr 7 s. 503-505  szczegóły