PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Urban Wacław
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Urban Wacław: Suplika gatunkiem literackim. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1992 t. 28 s. 11-25  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urban Wacław: Przegląd Historyczny 1994 t. 85 z. 3 s. 326-330  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Urban Wacław: Tragedia kulturalna Polski. Umiejętność pisania i czytania od połowy XVI do połowy XIX wieku. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2001 r. 46 s. 165-174  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urban Wacław: Juliusz Domański, Zbigniew Ogonowski, Lech Szczucki: Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII-XVII. Kwartalnik Historyczny 1990 nr 1/2 s. 180-181  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urban Wacław: Kwartalnik Historyczny 1993 nr 3 s. 120-121  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Urban Wacław: Lux in tenebris lucet, czyli proboszczowie zebrzydowscy w dobie panegiryzmu. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1994 t. 29/30 s. 3-13 (nt. życia i twórczości: Gabriela Profeckiego, Mateusza Kolendowicza, M...) szczegóły 
7.artykuł: Urban Wacław: Potrzeby badawcze w zakresie kultury polskiego Odrodzenia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 24-25 (streszcz. ref....) szczegóły 
8.artykuł: Urban Wacław: Wolnomyślicielskie tradycje. Dziś 1997 nr 11 s. 62-69 (dot. m.in. pisarzy odrodzeniowych...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Urban Wacław: Reformacja i kontrreformacja w świetle ksiąg sądów szlacheckich województwa krakowskiego z 1598 roku. Res Historica 2000 z. 10 s. 93-95  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
10.recenzja: Pirożyński Jan, Urban Wacław: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1990 t. 35 s. 180-182  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Urban Wacław: Tragedia kulturalna Polski. Umiejętność pisania i czytania od połowy XVI do połowy XIX wieku. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2001 r. 46 s. 165-174  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Cichocki Kasper
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
12.artykuł: Urban Wacław: Kasper Cichocki - najwybitniejszy pisarz kontrreformacji sandomierskiej. Rocznik Świętokrzyski 1993 t. 20 s. 131-142  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Frycz Modrzewski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
13.artykuł: Urban Wacław: Drei osteuropaeische politische Schriftsteller des 16. Jahrhundrts. x 1991 ([w czasopiśmie:] Integrale Anthropologie (Muenchen) 1991 t. 7 s...) szczegóły 
14.artykuł: Urban Wacław: Frycz i Łaski po przysiędze krakowskiej. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1998 t. 42 s. 105-106 (nt. zachowanego w Archiwum Państwowym w Krakowie dokumentu z 1542 r. a...) szczegóły 
15.artykuł: Urban Wacław: Trzej pisarze polityczni środkowo-wschodniej Europy XVI w. Próba porównania. Przegląd Historyczny 1990 t. 81 z. 3/4 s. 669-675 (dot. również Walentego Ecka i Jermołaja-Erazma...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jan z Koszyczek *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
16.artykuł: Korecki Stanisław, Urban Wacław: Muza urzędowa Jana z Koszyczek. Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 149-152 (nt. najnowszych badań nad rękopisami łacińskimi z polskimi glosami Jan...) szczegóły 
17.artykuł: Urban Wacław: Jan z Koszyczek redivivus (ok. 1488-1546). Krakowski Rocznik Archiwalny 1997 [t.] 3 s. 11-22  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kapuściński Ryszard
18.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Urban Wacław: "Dokąd pędzi trojka". Polityka 1993 nr 26 s. 11 (list do red....) szczegóły 
  Karmanowski Olbrycht
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
19.artykuł: Urban Wacław: Żywot i sprawy dwóch Olbrychtów. Ruch Literacki 1992 z. 5 s. 535-541  szczegóły 
  Kochanowski Jan
    kult (alfabet autorów)
20.kult: Urban Wacław: Kochanowscy w Radomskiem. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1992 z. 1/4 s. 101-106  szczegóły 
  Krzycki Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Urban Wacław: Jeszcze o Andrzeju Krzyckim (nieznane utwory poetyckie i listy). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1997 t. 40 (1996) z. 1 s. 12 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Kuczborski Walenty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Urban Wacław: Ks. Walenty Kuczborski Kromerowi miłemu (Sześćdziesiąte lata XVI w.). Notatki Płockie 1994 nr 1 s. 9-18 (dot. zbioru listów Walentego Kuczborskiego do Marcina Kromera, z fragm...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łaski Jan (1499-1560)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
23.artykuł: Urban Wacław: Związki Jana Łaskiego Młodszego z Małopolską. Studia Historyczne 2000 z. 2 s. 327-330  szczegóły 
  Łaski Jan (ok. 1455-1531)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Urban Wacław: Frycz i Łaski po przysiędze krakowskiej. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1998 t. 42 s. 105-106 (nt. zachowanego w Archiwum Państwowym w Krakowie dokumentu z 1542 r. a...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Urban Wacław: Glossa do glossy. Mówią Wieki 1989 nr 3 s. 32 (głos w dyskusji nt. pochodzenia Adama Mickiewicza; list do red....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orszak Grzegorz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Urban Wacław: Grzegorz Orszak oświęcimianinem. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2002 t. 46 s. 165-166  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pisarzowski Adam Jacek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Urban Wacław: Adam Jacek Pisarzowski, nieznany poeta siedemnastowiecznej Polski. Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2002 t. 15 s. 7-11  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rej Mikołaj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Urban Wacław: Mikołaj Rej na posiedzeniu Kapituły Krakowskiej (Z dziejów jego kryptoprotestantyzmu do 1550 r.). Kieleckie Studia Filologiczne 1998 t. 12 s. 7-10  szczegóły 
29.artykuł: Urban Wacław: Ostatnie ślady współpracy Mikołaja Reja z Kościołem Katolickim. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2002 r. 47 s. 81-86  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Strumieński Olbrycht
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Urban Wacław: Żywot i sprawy dwóch Olbrychtów. Ruch Literacki 1992 z. 5 s. 535-541  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Urban Wacław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
31.książka twórcy: Urban Wacław: Ulica światowa. [Wiersze]. 1998  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Boemus Johannes
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Urban Wacław: Obyczaje Słowian w świetle książki Jana Boemusa (1520). Lud 1993 t. 76 s. 91-97  szczegóły 
  Muentzer Thomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Urban Wacław: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1990 t. 35 s. 179 ([rec. ks.:] Guenter Vogler: Thomas Muentzer. Berlin 1989....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Gesner Konrad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Urban Wacław: Polonica w "Liber micorum" Konrada Gesnera. Res Historica 2000 z. 10 s. 217-219 (wykaz poloników zawartych w sztambuchu K. Gesnera z lat 1555-1565...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Historia literatury (węgierska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Urban Wacław: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1990 t. 35 s. 187-189 (rec. ks.: Mihaly Balazs: Az erdelyi antitrinitarizmus az 1560-as evek ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Hasła szczegółowe (węgierska) / Hasła osobowe (węgierska)
  Balassi Balint
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Urban Wacław: Bliscy Walentego Balassiego w Polsce. Ruch Literacki 1997 z. 6 s. 893-898 (nt. związków poety z Polską...) szczegóły 
  Dudich Andras
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Urban Wacław: Spuścizna po Andrzeju Dudyczu. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1997 t. 41 s. 177-180  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Stancaro Francesco
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
38.artykuł: Urban Wacław: Franciszek Stankar starszy w Krakowie. x 1991 ([W ks.: id.]: Dwa szkice z dziejów reformacji. Kielce 1991, s. 79-119...) szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Urban Wacław: "Canones reformationis ecclesiarum Polonicarum" di Francesco Stancaro. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1991 z. 94 (960) s. 41-52  szczegóły