PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Brzozowska-Krajka Anna
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzozowska-Krajka Anna, Krajka Wiesław: Wiadomości Uniwersyteckie 1992 nr 9 s. 14  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna, Krajka Wiesław: Folklorowy model tworzenia - teoria kompozycji oralnej. Literatura Ludowa 1994 nr 4/6 s. 123-144 (prezentacja pionierskich dokonań Milmana Parry'ego i Alberta B. Lorda...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
3.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: Folklorystyka na Śląsku Opolskim. Twórczość Ludowa 1997 nr 1 s. 36 (omówienie zawartości tomu 2...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Brzozowska-Krajka Anna: Polish traditional folklore. The magic of time. 1998  szczegóły 
5.książka: Brzozowska-Krajka Anna: Stare i nowe nuty na góralskich gęślikach. O ludowej poezji podhalańskiej (1945-1980). 1989 (Od autora. - Folklorystyczno-literacki rodowód współczesnej ludowej po...) szczegóły 
6.książka: Brzozowska-Krajka Anna: Symbolika dobowego cyklu powszedniego w polskim folklorze tradycyjnym. 1994 (Wstęp. - I. Czas i ład. Dwuwymiarowa struktura ludowej temporalności. ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: Człowiek zniewolony czasem - folklorowa koncepcja "bycia-w-świecie". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 225-236 (z fragm. wierszy i tekstami przysłów ludowych...) szczegóły 
8.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: "Dobra rada nie zawada" - krąg norm wartościujących w przysłowiach góralskich. Tatrzański Orzeł = The Tatra Eagle 1992 nr 3/4 s. 8-9, 14  szczegóły 
9.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: Psychologiczno-etyczny dualizm w ludowych kategoriach temporalnych (Cykl dobowy). Literatura Ludowa 1992 nr 3 s. 3-16  szczegóły 
10.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: Regionalizm swoistą formą religii. Paradygmat podhalański i jego mutacja amerykańska. x 1999 ([W ks.:] Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etnicz...) szczegóły 
11.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: Symbolika dobowych "progów" w ludowym modelu świata - "na krawędzi światła". Literatura Ludowa 1993 nr 1 s. 3-18  szczegóły 
12.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: W kręgu regionalnej historii i legendy. Szkic o współczesnej ludowej poezji podhalańskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 3 (1985) s. 209-28  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brzozowska-Krajka Anna: Etnolingwistyka 1994 t. 6 s. 189-195  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: Poezja - szczególną formą modlitwy. Hale i Dziedziny 1991 nr 12 s. 1, 5 (o współcz. poezji podhalańskiej...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brzozowska-Krajka Anna: Literatura Ludowa 1989 nr 4/6 s. 130-137  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa
    artykuły (alfabet tytułów)
16.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: Formuła noc-dzień w ludowej wyobraźni symbolicznej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 8 s. 99-115  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łomnicka-Dulak Wanda
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brzozowska-Krajka Anna: "Największa jest tajemnica Zmartwychwstania" - strofy z pogranicza ciemności i światła. Twórczość Ludowa 1993 nr 3/4 s. 78-79  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Spasówka Zuzanna
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brzozowska-Krajka Anna: Lektura świata oswojonego Zuzanny Spasówki. Twórczość Ludowa 1996 nr 3 s. 41-42  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzozowska-Krajka Anna, Krajka Wiesław: Przegląd Humanistyczny 2001 nr 3 s. 121-124 (sprawozdanie...) szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: "Tatrzański Orzeł" w Salonikach. Tatrzański Orzeł = The Tatra Eagle 1995 nr 1 s. 1, 3 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Festiwale, konferencje, kongresy, zjazdy (powszechna)
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: Na nowo odczytane / na nowo pisane, czyli amerykańskie i europejskie badania slawistyczne uschyłku wieku. Etnografia Polska 2000 t. 44 z. 1/2 s. 210-215 (omówienie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna, Krajka Wiesław: Panowanie nad chaosem - magiczność i estetyczność w tradycji południowosłowiańskiej. Literatura Ludowa 1996 nr 1 s. 47-54 (literackie realizacje magiczności; rec. ks.: The magical in the folklo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Literatura ludowa (rosyjska)
    artykuły (alfabet tytułów)
23.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna, Maciejewski Zbigniew: Stałość i zmienność w tradycji folkloru. Literatura Ludowa 1992 nr 2 s. 64-72 (rec. ks. zb.: Tradicii russkogo folklora. Moskwa 1986....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: A P ostmodern Fairy-Tale? The Film Status of "Girl Guide". The Polish Review 2002 t. 47 nr 2 s. 145-154  szczegóły 
artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: Liminalność/liminoidyczność a postmodernistyczna bajka magiczna o szczęściu/nieszczęściu (Przypadek "Girl Guide"). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 473-483  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Repertuar TV / Audycje dokumentalne TV (do 1996) / Cykle TV (do 1996)
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: Ekran 1989 nr 47 s. 31 (list do red. uczestniczki programu...) szczegóły