PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    książki (alfabet autorów)
1.książka:  szczegóły 
2.książka: Abramowiczówna Zofia: Kalliope. 1993 ([Zawiera:] Bibliografia prac profesor Zofii Abramowiczówny. * [Artykuł...) szczegóły 
3.książka: Aleksandrowicz Tadeusz: Zainteresowania literackie rzymskiej nobilitas w schyłkowym okresie Republiki. 1990 ([Dotyczy okresu 133-30 p.n.e.; zainteresowania i dorobek literacki rzy...) szczegóły 
recenzja: Sapota Tomasz: Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 162-163  szczegóły 
4.książka: Alfoldy Geza: August i inskrypcje. Tradycja i innowacje. Narodziny epigrafiki imperialnej. 1994 (Wykład gościnny wygł. w Zakładzie Historii Starożytnej UAM w Poznaniu....) szczegóły 
5.książka: Auerbach Erich: Język literacki i jego odbiorcy w późnym antyku łacińskim i średniowieczu. 2006  szczegóły 
6.książka: Barnett Mary: Bogowie i mity Rzymian. 1998  szczegóły 
7.książka: Bobrowski Antoni: Mitologia w rzymskiej elegii i liryce miłosnej okresu augustowskiego. 1997 ([Mity w przestrzeni poetyckiej utworów Horacego, Owidiusza, Propercju...) szczegóły 
8.książka: Brodka Dariusz: Die Romideologie in der roemischen Literatur der Spaetantike. 1998  szczegóły 
9.książka: Brown Peter: Kult świętych. Narodziny i rola w chrześcijaństwie łacińskim. ([M.in. na podstawie pism św. Ambrożego, św. Augustyna, św. Grzegorza...) szczegóły 
10.książka: Burckhardt Jacob: Czasy Konstantyna Wielkiego. 1992  szczegóły 
recenzja: Dzięcielski Marek: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni 1995 nr 1 s. 102-104  szczegóły 
recenzja: Wipszycka Ewa: Konstantyn według Burckhardta. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 17-18  szczegóły 
11.książka: Burkert Walter: Starożytne kulty misteryjne. 2001 ([M.in. nt. przedstawień kultów misteryjnych w tekstach starożytnych]....) szczegóły 
recenzja: Fazan Katarzyna: Filologia w teatrze: przeżytek czy pożytek?. Didaskalia 2002 nr 47 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Rusin Sławomir: Apetyt naprawdę. Znak 2003 nr 3 s. 141-146 (z not. o autorze art....) szczegóły 
12.książka: Burkert Walter: Starożytne kulty misteryjne. 2007  szczegóły 
13.książka: Campenhausen Hans von: Ojcowie Kościoła. 1998 (Greccy Ojcowie Kościoła: Wprowadzenie: Patrologia i Ojcowie Kościoła. ...) szczegóły 
recenzja: Janiszewski Paweł: Fundamenty teologii. Mówią Wieki 1999 nr 4 s. 60-61  szczegóły 
14.książka: Cieślewska Joanna: Starożytni Rzymianie.  szczegóły 
15.książka: Cytowska Maria, Szelest Hanna: Historia literatury starożytnej. 2006  szczegóły 
16.książka: Cytowska Maria, Rychlewska Ludwika, Szelest Hanna: Literatura rzymska. Okres archaiczny. 1996 ([Dedykacja:] Pamięci Kazimierza Morawskiego (1852-1925) twórcy pierwsz...) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: U źródeł kultury europejskiej. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 26  szczegóły 
17.książka: Cytowska Maria, Szelest Hanna: Literatura rzymska. Okres augustowski. 1990 (Literatura rzymska okresu panowania Augusta Oktawiana (ok. 40 r. p.n.e...) szczegóły 
recenzja: Cichocka Helena: Podręcznik literatury antycznej. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 38-39  szczegóły 
18.książka: Cytowska Maria, Szelest Hanna: Literatura rzymska. Okres cesarstwa. Autorzy chrześcijańscy. 1992 (Maria Cytowska, Hanna Szelest: Słowo wstępne. - Wprowadzenie. - I. Lit...) szczegóły 
recenzja: Ciechanowicz Jerzy: Seneka, Tacyt, Swetoniusz i inni. Życie Warszawy 1993 nr 114 s. 13  szczegóły 
19.książka: Cytowska Maria, Szelest Hanna: Literatura rzymska. Okres cesarstwa. Autorzy chrześcijańscy. 1994 (Maria Cytowska, Hanna Szelest: Słowo wstępne. - Wprowadzenie. - I. Lit...) szczegóły 
recenzja: Stabryła Stanisław: Dzieje literatury starochrześcijańskiej. Nowe Książki 1995 nr 3 s. 41  szczegóły 
20.książka: Człowiek Rzymu. 1997 ([Zawiera:] Andrea Giardina: Człowiek Rzymu. * Claude Nicole: Obywatel,...) szczegóły 
recenzja: Kłossowska Anna: Człowieka Rzymu portret własny. Tygodnik Solidarność 1998 nr 24 s. 18  szczegóły 
recenzja: Piechowski Jerzy: Portret Rzymianina. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 56-57  szczegóły 
21.książka: De Souza Philip: Piraci w świecie grecko-rzymskim. 2008  szczegóły 
22.książka: Demandt Alexander: Prywatne życie cesarzy rzymskich. 1997  szczegóły 
recenzja: Osica Janusz: Wiadomości Historyczne 1998 nr 4 s. 251 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ostrowski Janusz A.: Nowy Filomata 1998 nr 1 s. 65-69 (m.in. krytyka przekładu na język polski...) szczegóły 
recenzja: Sawiński Paweł: Eos 2000 t. 87 z. 2 s. 398-401  szczegóły 
23.książka: Everyday life and literature in Antiquity. Essays. 1995 (Stanisław Stabryła: Introduction. - Joanna Janik: Between real and ide...) szczegóły 
24.książka: Fontaine Jacques: Chrześcijańska literatura łacińska. Rys historyczny. 1997  szczegóły 
25.książka: Fredouille Jean-Claude: Słownik cywilizacji rzymskiej. 1996 ([Zawiera hasła w układzie alfabetycznym z informacjami o wszelkich prz...) szczegóły 
recenzja: (pik): Chleba i igrzysk. Forum Akademickie 1996 nr 4 s. 36  szczegóły 
26.książka: Freeman Charles: Świat Rzymian. 1997 ([M. in zawiera rozdziały:] Juliusz Cezar - polityczny geniusz. Cyceron...) szczegóły 
27.książka: Freudenberg Olga Michajłowna: Semantyka kultury.  szczegóły 
28.książka: From antiquity to modern times. Classical poetry and its modern reception. Essays in honour of Stanisław Stabryła. 2007  szczegóły 
29.książka: Galewicz Włodzimierz: Sokrates i Kirke. Sceny z etyki antycznej. 2000 ([Zawiera eseje:] Demokryt przeciwko dzieciom (Luźne uwagi o prawie nat...) szczegóły 
recenzja: Łuków Paweł: Między pokusą a rozsądkiem. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Mach Jakub: Etyka antyczna dziś. Etyka 2001 t. 34 s. 197-201  szczegóły 
recenzja: Wolicka Elżbieta: "Ładnie wyglądamy!". Znak 2001 nr 10 s. 102-106 (z not. o autorce...) szczegóły 
recenzja: Zygmuntowicz Dorota: Kłopoty z antykiem. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 208-211  szczegóły 
30.książka: Gardner Jane F.: Mity rzymskie. 2000  szczegóły 
31.książka: Górny Józef: Metale w literaturze świata starożytnego. 2010  szczegóły 
32.książka: Grant Michael: Dwunastu cezarów. 1997 (Podziękowania. * Wstęp: Znaczenie i wyjątkowość cezarów. * Od republik...) szczegóły 
33.książka: Grant Michael, Hazel John: Kto jest kim w mitologii klasycznej. 2000  szczegóły 
recenzja: (KI): Książki 2001 nr 11 s. 57 (not....) szczegóły 
34.książka: Grant Michael: Mity rzymskie. 1993  szczegóły 
recenzja: M.K.: Michael Grant: Mity rzymskie. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 16 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szymborska Wisława: Rzymskie chaszcze (Lektury nadobowiązkowe). Gazeta o Książkach 1994 nr 8 s. 12  szczegóły 
35.książka: Grecja - Kartagina - Rzym. 2009 ([Zawiera m.in.:] Patrycja Matusiak: Alter Hannibal. Z problematyki bad...) szczegóły 
omówienie: Wolny Miron: Ancient studies in Poland. Recent books of interest. Palamedes 2010 [t.] 5 s. 240 (not....) szczegóły 
36.książka: Grecja - Kartagina - Rzym. 2009  szczegóły 
37.książka: Grimal Pierre: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 2008  szczegóły 
38.książka: Grimal Pierre: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1990  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Filomata 1991 nr 404 s. 354-356  szczegóły 
recenzja: Sarga Marta: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Historyczne 1995 z. 17 (167) s. 183-186  szczegóły 
39.książka: Grimal Pierre: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1997  szczegóły 
40.książka: Grimal Pierre: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1987  szczegóły 
recenzja: [Łęcicki Grzegorz] G.Ł.: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 1 s. 142  szczegóły 
41.książka: Grześczak Inga: Ścieżki śródziemomorskie. 2002 ([Zbiór 40 esejów, których punktem wyjściowym są sentencje łacińskie i ...) szczegóły 
recenzja: Mikołajewski Jarosław: Wysokie Obcasy 2003 nr 9 s. 39  szczegóły 
recenzja: Stańczyk Tomasz: Smakuj dzień. Rzecz o Książkach 2003 nr 2 s. D4  szczegóły 
42.książka: Haec mihi in animis vestris templa. Studia classica in memory of professor Lesław Morawiecki. 2007  szczegóły 
omówienie: Szabat Elżbieta: Ancient studies in Poland. Recent books of interest. Palamedes 2009 [t.] 4 s. 203 (not....) szczegóły 
43.książka: Hermann Marek: Metaforyka astralna w poezji rzymskiej. 2007 ([Metaforyka rzymskiej oraz greckiej tłumaczonej na łacinę poezji astro...) szczegóły 
omówienie: Szabat Elżbieta: Ancient studies in Poland. Recent books of interest. Palamedes 2009 [t.] 4 s. 204-205 (nota...) szczegóły 
44.książka: Hermann Marek: Obraz nieba gwiaździstego w literaturze rzymskiej epoki augustowskiej. 2001 ([Dot. poematów astronomicznych Germanika ("Aratea"), Maniliusza ("Astr...) szczegóły 
45.książka: Hillgruber Michael: "Nulla est enim societas nobis cum tyrannis". Die antiken Bemühungen um eine Rechtfertigung des Tyrannenmordes mit einem Ausblick auf ihre Nachwirkung in Mittelalter und früher Neuzeit. 2004  szczegóły 
46.książka: Collectanea Philologica 1995 nr 2: In honorem Annae Mariae Komornicka. 1995 (Joanna Rybowska: Anna Maria Komornicka (Życie i praca). - Joanna Rybow...) szczegóły 
47.książka: Jaczynowska Maria: Religie świata rzymskiego. 1987  szczegóły 
recenzja: [Łęcicki Grzegorz] G.Ł.: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 1 s. 140-141  szczegóły 
48.książka: Jaczynowska Maria: Religie świata rzymskiego. 1990  szczegóły 
49.książka: Jaeger Werner: Wczesne chrześcijaństwo i grecka "Paideia". 2002  szczegóły 
50.książka: Jaeger Werner: Wczesne chrześcijaństwo i grecka "Paideia". 1997 ([Zawiera teksty siedmiu wykładów nt. wpływu greckiej kultury antycznej...) szczegóły 
recenzja: Domański Juliusz: Znak 1998 nr 4 s. 130-138  szczegóły 
recenzja: Grodecki Tomasz: Przegląd Powszechny 1998 nr 2 s. 236-238  szczegóły 
51.książka: Jundziłł Juliusz: Rodzina rzymska w czasach prosperity i przemian ideowych II wieku. Apulejusz, Fronton, Marek Aureliusz i Tertulian. 1996 (Wstęp. Cz. I. Prolegomena: 1. Twórcze życie w czasach prosperity i sta...) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 1997 r. 8 s. 145-146 (notka...) szczegóły 
52.książka: Kaczor Idaliana: Kult drzew w tradycji mitologicznej i religijnej starożytnych Greków i Rzymian. 2001 ([Świat drzew m.in. w mitologii oraz literaturze greckiej i łacińskiej;...) szczegóły 
53.książka: Karłowicz Dariusz: Sokrates i inni święci. O postawie starożytnych chrześcijan wobec rozumu i filozofii. 2005 ([Relacja wiary i rozumu u wczesnochrześcijańskich myślicieli - Ojców K...) szczegóły 
recenzja: Badula Łukasz: Arte 2006 nr 4 s. 55 (nota...) szczegóły 
54.książka: Kasia Andrzej: Wiara i rozum. Szkice o Ojcach Kościoła. 1999  szczegóły 
55.książka: Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych = Temporis categoriae ac munera ab antiquis auctoribus expressa. 2009  szczegóły 
56.książka: Koper Sławomir: Miłość, seks i polityka w starożytnej Grecji i Rzymie. 1998 ([Dedykacja:] Henrykowi Klimaszewskiemu, Lechowi Zielińskiemu. - [Zawie...) szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Seks i polityka (wydawnicza). Mówią Wieki 1998 nr 9 50-52  szczegóły 
57.książka: Korpanty Józef: Obraz człowieka i filozofia życia w literaturze rzymskiej epoki augustowskiej. 1985  szczegóły 
recenzja: Prokop Ondrej: x 1989 ([w czasopiśmie:] Listy Filologicke (Praha) 1989 nr 2 s. 124-125...) szczegóły 
58.książka: Kotula Tadeusz: Barbarzyńcy i dworzanie. Rzym a barbarzyńcy w dworskiej literaturze późnorzymskiej. 2004 ([Wyobraźnia i wiedza o obcych ludach poza granicami Imperium Rzymskieg...) szczegóły 
59.książka: Kreyser Krystyna: Śladami mitów starożytnej Grecji i Rzymu. 1992 ([Dziedzictwo mitów greckich i rzymskich we współczesnej nauce, literat...) szczegóły 
recenzja: T.S.: Ambrozja i świeże bułeczki. Rzeczpospolita 1992 nr 302 dod. s. 6  szczegóły 
recenzja: Włodarczyk Jarosław: Dalekie echo. Wiedza i Życie 1993 nr 4 s. 59  szczegóły 
60.książka: Krzyszowska Anna: Les cultes prives a Pompei. 2002 ([Rekonstrukcja przejawów kultu bóstw w prywatnych domach w Pompejach w...) szczegóły 
61.książka: Kubiak Zygmunt: Literatura Greków i Rzymian. 1999 ([Zawiera eseje:] Jak czytać Homera? [z fragmentami "Iliady" i "Odysei"...) szczegóły 
recenzja: ck: Rzecz o literaturze antycznej. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 9 VII s. 11  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Płacz Andromachy. Tygodnik Powszechny 1999 nr 22 s. 13  szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Kraina mitu. Gazeta Wyborcza 1999 nr 110 s. 14 (z fot. Zygmunta Kubiaka...) szczegóły 
recenzja: Grabowski Artur: Jaka korzyść z tej zdrady?. Literatura na Świecie 2000 nr 4/5 s. 373-399  szczegóły 
recenzja: Kalinowski Grzegorz: Słowo jak kamień. Kwartalnik Artystyczny 1999 nr 4 s. 189-192  szczegóły 
recenzja: Komornicka Anna M.: Piękno antyku. Znak 2000 nr 7 s. 126-133  szczegóły 
recenzja: Lisicki Paweł: Wędrówka duszy wśród arcydzieł. Plus Minus 2000 nr 8 s. D6  szczegóły 
recenzja: Ładyka Jerzy: Świat antyku według Zygmunta Kubiaka. Res Humana 1999 nr 6 s. 15-18  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: W świecie arcydzieł. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1999 nr 3 s. 47-48  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1999 nr 9 s. 60-61 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Dusza wśród arcydzieł.... Nowe Książki 1999 nr 11 s. 33-34 (z fot. Z. Kubiaka...) szczegóły 
recenzja: Szumlewicz Katarzyna: Klasyka i herezje. Twórczość 1999 nr 11 s. 131-134  szczegóły 
sprostowanie: Twórczość 2000 nr 2 s. 172  szczegóły 
recenzja: Szymański Mikołaj: W czasie lecz poza czasem. Odra 1999 nr 11 s. 109-110  szczegóły 
recenzja: Trzcionkowski Lech: Vade-mecum. Mówią Wieki 2000 nr 2 s. 58-59  szczegóły 
artykuł: Kubiak Zygmunt: Do czego nam dziś potrzebna ta literatura?. Tygodnik Powszechny 2000 nr 7 s. 1, 9 (koment. do książki...) szczegóły 
62.książka: Kubiak Zygmunt: Literatura Greków i Rzymian. 2003  szczegóły 
63.książka: Landels John G.: Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu. 2003 ([Zawiera m.in. rozdziały:] Muzyka w życiu, poezji i dramacie Grecji. M...) szczegóły 
recenzja: Czaja Dariusz: Telefon z Grecji. Tygodnik Powszechny 2003 nr 26 s. 21  szczegóły 
recenzja: Gruszczyńska-Ziółkowska Anna: Cenne wykłady Landelsa. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 12-13  szczegóły 
64.książka: Łacińska proza naukowa. 2001 (Aleksander W. Mikołajczak: Wstęp. - Małgorzata Iwanek: Terminologia ka...) szczegóły 
recenzja: Szczot Monika: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 262-263  szczegóły 
65.książka: Martelli Stelio: Opowieści mitologiczne. 2005  szczegóły 
66.książka: Mikołajczyk Ireneusz: Rzymska literatura agronomiczna. 2004 ([Rzymskie piśmiennictwo poświęcone uprawie ziemi, nt. dzieł następjący...) szczegóły 
67.książka: Mistrz Władysław Strzelecki (1905-1967). 2006  szczegóły 
68.książka: Morze w imperium Rzymu. Materiały z konferencji naukowej "Wojenne i pokojowe aspekty rzymskiej działalności na morzach". Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 3-4 V 1993. 1994 ([M.in. zawiera:] Juliusz Jundziłł: Wstęp. - Tadeusz Łoposzko: Fantasty...) szczegóły 
69.książka: Można być mądrym, nie okazując dumy, nie budząc zawiści = Libet sapere sine pompa, sine invidia. 2008  szczegóły 
omówienie: Szabat Elżbieta: Ancient studies in Poland. Recent books of interest. Palamedes 2009 [t.] 4 s. 211 (not....) szczegóły 
70.książka: Musiał Danuta: Le developpement du culte d`Esculape au monde romain. 1992  szczegóły 
71.książka: Musiał Danuta: Sodalicium sacrilegii. Pitagorejczycy w Rzymie w okresie republiki. Fakty i mity. 1998 (Wstęp. 1. Wprowadzenie. Pitagoreizm i pitagorejczycy: główne problemy ...) szczegóły 
72.książka: Nehring Przemysław: Dlaczego dziewictwo jest lepsze niż małżeństwo? Spór o ideał w chrześcijaństwie zachodnim końca IV wieku w relacji Ambrożego, Hieronima i Augustyna. 2005  szczegóły 
omówienie: Szabat Elżbieta: Ancient studies in Poland. Recent books of interest. Palamedes 2007 [t.] 2 s. 266-267 (nota...) szczegóły 
73.książka: Nehring Przemysław: Topika wczesnych łacińskich żywotów świętych (Od Vita Antonii do Vita Augustini). 1999 (I. Hagiografia i retoryka. Uwagi wstępne. II. Exordium hagiographicum:...) szczegóły 
recenzja: Figiel Józef: Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 544-548  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 253  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 122 (not....) szczegóły 
74.książka: Ossowska Aldona: Moralistyka okresu wczesnego Cesarstwa Rzymskiego wobec problemów wychowania w rodzinie. 2001 ([Rekonstrukcja poglądów na wychowanie w rodzinie antycznej zawartych w...) szczegóły 
75.książka: Piechowski Jerzy: Mity starożytnego Rzymu. 1996  szczegóły 
recenzja: Kowalski Marek Arpad: Kiedy zawyła wilczyca. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 55  szczegóły 
76.książka: Pierwsze łacińskie komentarze do Apokalipsy. Hipolit, Wiktoryn, Hieronim, Tykoniusz. Praca zbiorowa. 2011  szczegóły 
77.książka: Piętka Radosław: Kaliope i Urania. Rzymskie poematy astronomiczne. 2005  szczegóły 
78.książka: Righini Raffaello: Między mitem a rzeczywistością. Indie w wyobrażeniach Rzymian od Oktawiana Augusta do II wieku. 1997 ([M.in. w utworach autorów:] Horacy, Maniliusz, Owidiusz, Pliniusz, Pr...) szczegóły 
79.książka: Rodzina a wychowanie - ciągłość i zmienność na przestrzeni wieków. 1995 ([M.in. zawiera:] Ilona Błaszczyk: poglądy Seneki na rolę matki w ksz...) szczegóły 
80.książka: Rodzina w starożytnym Rzymie. Materiały z konferencji naukowej, Zacisze 20-21.05.1991 r. zorganizowanej przez Katedrę Historii Wychowania WSP w Bydgoszczy. 1993 ([M.in. zawiera:] Stanisław Mrozek: Matka rzymska w świetle źródeł epig...) szczegóły 
81.książka: Ruggiero Fabio: Szaleństwo chrześcijan. Poganie wobec chrześcijaństwa w pierwszych pięciu wiekach. 2007  szczegóły 
82.książka: Rychlewska Ludwika: Dzieje literatury rzymskiej. 2005  szczegóły 
83.książka: Rzymska krytyka i teoria literatury. (Wybór). T. 1.  szczegóły 
84.książka: Rzymska krytyka i teoria literatury. (Wybór). T. 2.  szczegóły 
85.książka: Sapere aude. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi dr. hab. Marianowi Szarmachowi z okazji 65 rocznicy urodzin. 2004 (Wstęp. - Bibliografia prac Profesora Mariana Szarmacha. Oprac. Zofia ...) szczegóły 
86.książka: Scaenica Saravi-Varsoviensia. Beitraege zum antiken Theater und zu seinem Nachleben. 1997 (Jerzy Axer, Woldemar Goerler: Vorwort. * Egert Poehlmann: The Tragic C...) szczegóły 
87.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1992  szczegóły 
recenzja: Bugajczyk Robert: Słownik mitologii. Trybuna 1993 nr 30 s. 13  szczegóły 
recenzja: J.S.: Mity greckie i rzymskie. Nowy Świat 1992 nr 68 s. 10  szczegóły 
88.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1994  szczegóły 
89.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1997  szczegóły 
90.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1998  szczegóły 
91.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1992  szczegóły 
92.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 2001  szczegóły 
93.książka: Schmidt Joël: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 2006  szczegóły 
94.książka: Schmidt Manfred: Epigrammata damasiana. Propaganda z rzymskich podziemi. 2007 ([Wykład wygłoszony w 18 maja 2006]...) szczegóły 
95.książka: Skwara Ewa: Historia komedii rzymskiej. 2001 (O Autorki. - I. Quid? - Co? czyli odmiany komedii [charakterystyka pos...) szczegóły 
recenzja: Gołąb Monika: Komedia rzymska. Przewodnik Weekend 2002 nr 4 s. 13  szczegóły 
recenzja: Stebnicka Krystyna: Wszystko o rzymskiej komedii. Mówią Wieki 2002 nr 5 s. 60  szczegóły 
96.książka: Słownik kultury antycznej. Grecja - Rzym. 1991  szczegóły 
97.książka: Słownik kultury antycznej. Grecja, Rzym. 1989  szczegóły 
recenzja: I.J.: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 65 (nota...) szczegóły 
98.książka: Stabryła Stanisław: Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu. Zarys. 2002  szczegóły 
recenzja: Witucka Ewa: Przegląd 2002 nr 50/51 s. 85  szczegóły 
99.książka: Stabryła Stanisław: Legendy rzymskie dla dorosłych. 2003  szczegóły 
100.książka: Stabryła Stanisław: Legendy rzymskie dla dorosłych. 2003 ([Zbiór opowieści związanych z mitologią i historią Rzymu]....) szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2003 nr 5 s. 63 (notka...) szczegóły 
101.książka: Stabryła Stanisław: Starożytny Rzym. 1992 ([Cz. I autorstwa Stanisława Stabryły:] 1. Epoka archaiczna i republika...) szczegóły 
102.książka: Steffen Victor: Scripta minora selecta. Vol. 3. 1998 ([Zawiera rozprawy:] Publicystyczne aspekty liryki greckiej [m.in. Home...) szczegóły 
103.książka: Studies of Greek and Roman culture. Essays. 2009  szczegóły 
104.książka: Studies of Greek and Roman Literature and Culture. Essays in honour of Józef Korpanty. 2011  szczegóły 
105.książka: Studies of Roman literature. Essays. 2005  szczegóły 
106.książka: Studies of the ancient literature and culture. 2008  szczegóły 
107.książka: Styka Jerzy: Estetyka stosowności (decorum) w literaturze rzymskiej. 1997 (Wprowadzenie. * I. Teoretyczne ujęcia stosowności. 1. Kategoria stosow...) szczegóły 
108.książka: Styka Jerzy: Studia nad literaturą rzymską epoki republikańskiej. Estetyka satyry republikańskiej. Estetyka neoteryków. 1994 (Wstęp * I. Estetyka satyry republikańskiej: Pojęcie gatunku satyryczne...) szczegóły 
109.książka: Styka Jerzy: Sydoniusz Apollinaris i kultura literacka w Galii V wieku. 2008 ([Obraz kultury literackiej starożytnej Galii w świetle twórczości Sydo...) szczegóły 
110.książka: Śnieżewski Stanisław Antoni: Problem boskości Oktawiana-Augusta w poezji augustowskiej. 1993 (Wprowadzenie. I. Boski kult człowieka w Rzymie republikańskim [Juliusz...) szczegóły 
111.książka: Śnieżewski Stanisław: Wojna, pokój i bogowie w starożytnym Rzymie. 2006 ([Temat wojny i pokoju w literaturze i historiografii rzymskiej - w tek...) szczegóły 
112.książka: Świadectwa epigraficzne. Historia starożytna w świetle inskrypcji. 2008  szczegóły 
113.książka: The Roman epic poetry. 2004 (Claudia Klodt: The ancient and the modern hero. Turnus and Aeneas donn...) szczegóły 
114.książka: Turek Waldemar: Kto trwa w miłości (1 J 4,16). Pierwszy List św. Jana Apostoła w ujęciu wybranych pisarzy łacińskich okresu patrystycznego. 2009  szczegóły 
115.książka: Tynecka-Makowska Słowinia: Antyczny paradygmat prezentacji snu. 2002 (Od autorki. Wstęp. Rozdz. 1. Dwa rodzaje snów: enupnia i oneiroi. Rozd...) szczegóły 
116.książka: Ut vitam habeant. Księga jubileuszowa z okazji 25 rocznicy otrzymania sakry biskupiej księdza biskupa Stanisława Napierały. 2005  szczegóły 
117.książka: Wach-Brzezińska Alicja: Mity Greków i Rzymian.  szczegóły 
118.książka: Wasyl Anna Maria: Genres rediscovered. Studies in Latin miniature epic, love elegy, and epigram of the romano-barbaric age.  szczegóły 
119.książka: Wasyl Anna Maria: Rzymski list poetycki. Próba opisania gatunku. 2002 (Wstęp. * Przegląd tematyki listów poetyckich wraz z omówieniem stosowa...) szczegóły 
120.książka: Wikarjak Jan: Od Grecji Herodota i Rzymu Cycerona do średniowiecza i renesansu w Polsce. 2007  szczegóły 
121.książka: Wiśniewski Robert: Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze. T. 4. Szatan i jego słudzy. Rola diabła i demonów w łacińskiej literaturze hagiograficznej IV-V w.. 2003 (Wstęp. [I]. "Vita Pauli" [św. Hieronima]. Kto mieszka na pustyni? Słud...) szczegóły 
122.książka: Wojciechowski Przemysław: Untersuchungen zu den Lokalkulten im roemischen Aquileia. Herkunft, Funkion und Anhaengerschaft. 2001 ([Dot. m.in. epigrafiki łacińskiej]....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
123.impreza: "Dramat antyczny i jego recepcja" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: AWi: Antyk w naszych czasach. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 1 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Radoszek Krystyna: Dramat antyczny i jego recepcja. Ruch Literacki 1998 z. 2 s. 287-288 (omówienie...) szczegóły 
124.impreza: "Literatura grecko-rzymska epoki cesarstwa" - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Nehring Przemysław: Konferencja naukowa nt. "Literatura grecko-rzymska epoki cesarstwa". Meander 2000 nr 5 s. 485-486 (spraw....) szczegóły 
125.impreza: Ogólnopolskie Warsztaty Klasyczne pod hasłem "Recepcja antyku na progu trzeciego tysiąclecia w Polsce" (2001).  szczegóły 
artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 150 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 6 s. 21 (nota...) szczegóły 
126.impreza: "Rodzina w starożytnym Rzymie" - konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Eckmann Augustyn: Rodzina w starożytnym Rzymie (Bydgoszcz-Zacisze, 20-21 V 1991). Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 533-535 (spraw....) szczegóły 
127.impreza: "Starożytne łacińskie teksty medyczne" - międzynarodowe kolokwium (1989). (tyt. kolokwium: Realites et language de la medicine dans le monde roma...) szczegóły 
artykuł: Suder Wiesław: III Międzynarodowe Kolokwium: Starożytne łacińskie teksty medyczne. Eos 1992 t. 79 (1991) s. 167 (spraw....) szczegóły 
128.impreza: "Starożytni Grecy i Rzymianie wobec otaczającego świata" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Morta Krzysztof: Wrocławska konferencja naukowa nt. "Starożytni Grecy i Rzymianie wobec otaczającego świata". Meander 1997 nr 5 s. 503-504 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
129.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: "Ludzie nowi" w schyłkoworepublikańskiej "nobilitas" a literatura. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1994 nr 8 (1464) s. 17-35  szczegóły 
130.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Oddziaływanie bibliotek hellenistycznych na kulturę Republiki Rzymskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1995 nr 9 (1525) s. 103-111  szczegóły 
131.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Profesjonalizm i predylekcje oratorskie rzymskiej "nobilitas" w schyłkowym okresie Republiki.. Studia nad Kulturą Antyczną 2002 [t.] 2 s. 117-129  szczegóły 
132.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Z problematyki badań nad dziejami bibliotek w Rzymie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 44-53  szczegóły 
133.artykuł: Andrzejewski Roman: "Tempus transit et computatur..." Nad zbiorem inskrypcji łacińskich na zegarach. x nr s. ([w ks.:] Edukacja, kultura, teologia. Studia ofiarowane księdzu profes...) szczegóły 
134.artykuł: Balbuza Katarzyna: Triumph as the expression of Roman ideology of victory from Augustus to Diocletianus. Eos 2002 t. 89 z.2 s. 361-366 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
135.artykuł: Bejda Wojciech: Polityka władz rzymskich wobec aleksandryjskich Żydów w latach 30. p.n.e. - 117 n.e.. Res Historica 2002 z. 14 s. 125-143 (w świetle piśmiennictwa epoki...) szczegóły 
136.artykuł: Bobrowski Antoni: Freedom and servitude in the Augustan elegy. Electrum 2003 t. 9 s. 113-120 (m.in. w twórczości Propercjusza, Tibullusa i Owidiusza...) szczegóły 
137.artykuł: Bobrowski Antoni: Rzymska elegia augustowska: miłość, wolność i zniewolenie. Nowy Filomata 2003 nr 3 s. 171-183  szczegóły 
138.artykuł: Bobrowski Antoni: Świat poetycki augustowskiej elegii i liryki miłosnej. Meander 1998 nr 4 s. 353-367 (w twórczości poetów: Horacy, Katullus, Owidiusz, Propercjus, Tibullus...) szczegóły 
139.artykuł: Bobrowski Antoni: The Propemptikon in the Augustian poetry (Hor. Od. III 27; Prop. I 8; Ov. Am. II 11. A comparative study). Eos 1992 t. 79 (1991) s. 203-215 (dot. twórczości poetów: Propercjusz, Owidiusz, Horacy....) szczegóły 
140.artykuł: Brożek Mieczysław: Homonimia w łacinie. Filomata 1992 nr 409 s. 219-225  szczegóły 
141.artykuł: Brożek Mieczysław: Mim w Rzymie. Filomata 1994 nr 423/424 s.235-239 (geneza gatunku literackiego mimu rzymskiego...) szczegóły 
142.artykuł: Brożek Mieczysław: Pojęcie, zakres, formy i funkcje synonimiki łacińskiej. Filomata 1993 nr 413 s. 16-28  szczegóły 
143.artykuł: Brzózka Anna: Początki literatury filozoficznej w Rzymie. Filomata 1992 nr 409 s. 227-235 (m.in. Appiusz Klaudiusz Caecus i Enniusz...) szczegóły 
144.artykuł: Cristiani Marta: "Aeterni pia providentia regis". Opatrzność a rozumność świata: pomiędzy filozofią a chrześcijaństwem. Communio 2002 nr 6 s. 3-17 (m.in. dot.: Augustyn św., Boecjusz, Kleantes z Assos, Platon, Tom...) szczegóły 
145.artykuł: Czochara Grzegorz: Początki chrześcijaństwa w Hiszpanii i pisarze hiszpańsko-rzymscy. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 313-326 (dot. pisarzy: Grzegorz z Elwiry św., Pacjan z Barcelony św., Paweł O...) szczegóły 
146.artykuł: Długosz Dariusz: The Polish Journal of Biblical Research 2008 t. 7 nr 1 s. 74-77 (rec. ks.: Theodore Reinach: Texte d'auteurs grecs et romains relatifs ...) szczegóły 
147.artykuł: Dworacki Sylwester: Roemische Grammatiker ueber die Komoedie (Diomedes, Eunathius, Donatus). Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1991 t. 8 s. 91-102  szczegóły 
148.artykuł: Dymmel Piotr: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 201-203 ([rec. ks. zb.:] Medieval and Renaissance Scholarship. Proceedings of t...) szczegóły 
149.artykuł: Dyrcz Rafał: Wokół zburzenia przez Konstantyna Wielkiego asklepiejonu w Ajgaj w Cylicji w 331 r. po Chr.. Nowy Filomata 1999 nr 3 s. 195-209 (m.in. w świetle relacji Hermiasa Sozomenosa, Euzebiusza i Filostratosa...) szczegóły 
150.artykuł: Dziuba Agnieszka: Teoria historiografii w epoce cesarstwa. Garść rozważań. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 39-44 (poglądy na gatunek dziejopisarzy; m.in. Marka Fabiusza Kwintyliana, Ga...) szczegóły 
151.artykuł: Eckmann Augustyn: Przebóstwienie człowieka w rzeczzywistości kościoła według autorów wczesnochrześcijańskich. x 2004 ([w ks.:] Świadek Chrystusowych ciepień (1 P 5, 1). Prace dedykowane Ks...) szczegóły 
152.artykuł: Edgeworth Robert J.: The shadow of the last Queen of Carthage. Eos 1998 t. 85 (1998) z. 1 s. 47-50 (postać żony dyktatora Hasdrubala w świetle pism autorów: Polybius, Dio...) szczegóły 
153.artykuł: Fijałkowski Paweł: Rzymscy miłośnicy "greckich obyczajów", czyli o homoseksualizmie w starożytnym Rzymie. Albo albo 2003 nr 1 s. 88-100 (w świetle utworów literackich epoki m.in. autorów: Cyceron, Katullus, ...) szczegóły 
154.artykuł: Franczak Grzegorz: Mit i topos wieków ludzkości jako model historii świata w literaturze łacińskiej. Nowy Filomata 1998 nr 1 s. 29-36 (zarys problematyki...) szczegóły 
155.artykuł: Gładziuk Nina: Tysiąc oczu polis. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 38-57 (nt. rozważań Georga Wilhelma Friedricha Hegla i Hannah Arendt o motywi...) szczegóły 
156.artykuł: Goethe Johann Wolfgang: Role kobiece grane w teatrze rzymskim przez mężczyzn. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 5/6 s. 29-31  szczegóły 
157.artykuł: Gryksa Edyta: Glaudius and ensis in the Roman civilization. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2012 t. 9 (2986) s. 81-90 (na przykładzie literackich tekstów łacińskich...) szczegóły 
158.artykuł: Hermann Marek: Die Milchstrasse bei den alten Roemern. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2008 t. 5 (2615) s. 63-74  szczegóły 
159.artykuł: Hermann Marek: Metonimie astralne: ardor, flamma, lampas, fax, ignis. Prace Komisji Filologii Klasycznej 2005 nr 34 s. 49-64 (terminy metonimiczne ardor, flamma, lampas, fax, ignis zamiast terminu...) szczegóły 
160.artykuł: Hillar Marian: Moralność pierwszych chrześcijan. Bez dogmatu 2002 nr 51 s. 26-27 (na podstawie upomnień moralnych w listach św. Pawła i św. Piotra i uwa...) szczegóły 
161.artykuł: Irmscher Johannes: Solomon, General und Gouverner Justinians. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 1997 nr 22 (1874) s. 21-27 (postać generała Solomona - generała cesarza Justyniania m.in. w świetl...) szczegóły 
162.artykuł: Iwaszkiewicz Piotr: Wczesnochrześcijańskie opisy podróży do Ziemi Świętej. Meander 1990 nr 1 s. 13-19 (zarys problematyki; głównie o łacińskich źródłach dotyczących pielgrzy...) szczegóły 
163.artykuł: Iwaszkiewicz-Wronikowska Bożena: Rzym papieża Damazego. Meander 1996 nr 1/2 s. 73-77 (w świele literackich opisów epoki (366-384)...) szczegóły 
164.artykuł: Jewtuchow Igor: Człowiek w czasie (Na podstawie łacińskiej poezji IV wieku n.e.). Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 122-124 (m.in. w twórczości Auzoniusza i Ambrożego z Mediolanu...) szczegóły 
165.artykuł: Jundziłł Juliusz: Pedagogika rzymska w badaniach historyków wychowania XX wieku. Meander 1989 nr 4/5 s. 205-215  szczegóły 
166.artykuł: Jundziłł Juliusz: Rola morza w kulturze rzymskiej. Stan i perspektywy badań. Eos 1989 t. 77 s. 53-64 (dot. dokonań w dziedzinie sztuki, nauk humanistycznych i techniki....) szczegóły 
167.artykuł: Kałużny Cezary: Stosunki Kościoła z państwem rzymskim na przykładzie prowincji Afyki Północnej (II-IV wiek). Nowy Filomata 2001 nr 2 s. 111-124 (m.in. w świetle przekazów św. Cypriana, Euzebiusza z Cezarei, Tertulia...) szczegóły 
168.artykuł: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2006 t. 5 nr 2 s. 187-189 (rec. ks.: Claudio Morschini, Enrico Norelli: Early christian Greek and...) szczegóły 
169.artykuł: Kerenyi Karl: Człowiek i maska. Konteksty 2002 nr 3/4 s. 141-146 (funkcja maski w kulturze i literaturze starożytnej...) szczegóły 
170.artykuł: Kilka refleksji nad sporami filozoficznymi w Rzymie w I wieku przed n. Chr.. Prace Komisji Filologii Klasycznej 2011 nr 41 s. 49-71 (obszernie nt. sporu Cycerona z epikurejczykami...) szczegóły 
171.artykuł: Kolendo Jerzy: Nieznany pielgrzym z Polski z XVII w. fałszerzem antycznych inskrypcji na przedmiotach bursztynowych. Meander 1990 nr 7/9 s. 195-202  szczegóły 
172.artykuł: Kołosowski Tadeusz: Przegląd czasopism: Vetera Christianorum - Augustiniana. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 3 s. 137-140 (omów. zawartości czasopisma: Augustiniana. Institutum historicu...) szczegóły 
173.artykuł: Kołosowski Tadeusz: Przegląd czasopism: Vetera Christianorum - Augustiniana. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 3 s. 137-140 (omów. zawartości czasopisma: Vetera Christianorum. Rivista dell...) szczegóły 
174.artykuł: Korpanty Józef: Die Lautwiederholungen in den Arseis des lateinischen Hexameters. x 2001 ([w ks. zb.:] Freedom and democracy in Greek literature. Essays in hono...) szczegóły 
175.artykuł: Korpanty Józef: Kilka refleksji nad sporami filozoficznymi w Rzymie w I wieku przed n. Chr.. Prace Komisji Filologii Klasycznej 2011 nr 41 s. 49-71 (obszernie nt. sporu Cycerona z epikurejczykami...) szczegóły 
176.artykuł: Korpanty Józef: O pojęciu lepos. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2008 t. 5 (2615) s. 51-57 (rozumienie i zastosowanie pojęcia lepos przez rzymskich autorów, szcze...) szczegóły 
177.artykuł: Korpanty Józef: Paronomazje łacińskie. Nowy Filomata 2001 nr 3 s. 193-200 (m.in. w utworach Plauta, Kwintusa Enniusza, Horacego, Lukrecjusza, Cyc...) szczegóły 
178.artykuł: Kosiewicz Jerzy: Wczesne chrześcijaństwo wobec ciała ludzkiego. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 3 s. 103-133 (nt. dualizmu ciała i duszy w myśli filozofów; dot. m.in. autorów: Augu...) szczegóły 
179.artykuł: Kotula Franciszek: Kult cesarskiej Gens w świetle źródeł epigraficznych i literackich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1989 nr 76 (1112) s. 17-23  szczegóły 
180.artykuł: Kotula Tadeusz: "Dobrzy i źli cesarze" w opiniach późnych autorów łacińskich. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1994 t. 49 s. 127-137  szczegóły 
181.artykuł: Kotula Tadeusz: Les grands domains et l'esclavage face a la "crise du IIIe siecle". Eos 1992 t. 79 (1991) s. 71-83 (kryzys Cesarstwa Rzymskiego w III w. n.e. w świetle źródeł literackich...) szczegóły 
182.artykuł: Kotula Tadeusz: Rzym a barbarzyńcy w dworskiej literaturze późnorzymskiej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2005 t. 67 (2003) s. 27-29 (streszczenie referatu...) szczegóły 
183.artykuł: Kotula Tadeusz: Rzymianie i barbarzyńcy w pierwszych wiekach cesarstwa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 129-136 (w świetle piśmiennictwa epoki...) szczegóły 
184.artykuł: Kowalski Henryk: "Impietas" w religii rzymskiej w okresie schyłku Republiki. Res Historica 2002 z. 14 s. 103-123 (naruszenie rytuałów religijnych, bezbozność m.in. w twórczości Cyceron...) szczegóły 
185.artykuł: Krąpiec Mieczysław A.: Czym jest filozofia klasyczna?. Summarium 1999 r. 24/25 (1995/1996) s. 5-14 (1. w sensie czasowym; 2. w sensie przedmiotowym; 3. w sensie sformułow...) szczegóły 
186.artykuł: Krynicka Tatiana: Uprawa pól w łacińskiej literaturze rolniczej od Katona do Kolumelli. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2004 [t.] 2 (2003) s. 37-41 (w twórczości pisarzy: Apicius Marcus Gavius, Cato Marcus Porcius, Col...) szczegóły 
187.artykuł: Krzyszowska-Wypustek Anna: Kult cesarski w Pompejach. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 1999 nr 24 (2075) s. 19-40 (m.in. w świetle inskrypcji z I w. p.n.e....) szczegóły 
188.artykuł: Kubiak Zygmunt: Wergiliusz, Siron, Horacy, Mecenas. Zeszyty Literackie 1993 nr 41 s. 98-104 (z not. o Zygmuncie Kubiaku na s. 183...) szczegóły 
189.artykuł: Kucz Anna Maria: Virtus domitor Fortunae. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2005 t. 2 (2327) s. 96-105 (na podstawie pism głównie Boecjusza, także Horacego, Wergiliusza, Cyce...) szczegóły 
190.artykuł: Kupis Bogdan: Diatryba cyniko-stoicka a diatryba sekstyjczyków w Rzymie (1). Meander 2000 nr 2 s. 139-151  szczegóły 
191.artykuł: Kupis Bogdan: Diatryba w szkole Kwintusa Sekstiusza a diatryba w zbiorku "Sentencji" Sekstusa (2). Meander 2000 nr 3 s. 203-219  szczegóły 
192.artykuł: Kupis Bogdan: Pochodzenie i autorstwo "Sentencji" Sekstusa kwestia nadal otwartą (3). Meander 2000 nr 6 s. 541-556  szczegóły 
193.artykuł: Longosz Stanisław: Atellana w okresie patrystycznym. Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 273-291 (nt. mniejszej formy dramatu rzymskiego "fabulae Atellanae" (farsa ludo...) szczegóły 
194.artykuł: Longosz Stanisław: Geneza i pierwsze znaczenie terminu "świecki" - "laicus" w literaturze wczesnochrześcijańskiej. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 53-65 (dot. m. in. osób:...) szczegóły 
195.artykuł: Longosz Stanisław: Teatr Pompejusza w opinii starożytnych autorów pogańskich i chrześcijańskich. Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 253-278 (nt. teatru Pompejusza w Rzymie zbudowanego w latach 55-52 p.n.e....) szczegóły 
196.artykuł: Ługiewicz Aleksandra: Antyczna magia i religia. Przegląd Religioznawczy 2001 nr 2 s. 3-18  szczegóły 
197.artykuł: Makuch Kinga: Cesarz Klaudiusz w oczach swoich współczesnych. Nowy Filomata 2002 nr 4 s. 281-294 (m.in. poetów i pisarzy...) szczegóły 
198.artykuł: Marcińczak Łukasz: "Stoicki mędrzec, czyli apostoł Rozumu". Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 224-239 (nt. stoicyzmu grecko-rzymskiego i religii chrześcijańskiej; z odwołani...) szczegóły 
199.artykuł: Mertas Barbara: Wpływ osobowości cesarza Hadriana na kulturę Imperium Rzymskiego. Nowy Filomata 1997 nr 2 s. 103-114 (w latach 117-138; m.in. dot. literatury...) szczegóły 
200.artykuł: Mielniczuk Marcin: Natura w eposach biblijnych IV-VI wieku. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 125-132 (m.in. o eposach autorów: Claudius Marius Victor "Aletheia", Blossius A...) szczegóły 
201.artykuł: Morawiecki Lesław: Monety rzymskie a źródła pisane. Przegląd Historyczny 1994 t. 85 z. 3 s. 207-220 (nt. informacje o monetach w źródłach literackich...) szczegóły 
202.artykuł: Mrozek Stanisław: Eos 1992 t. 79 (1991) s. 120-121 ([rec. ks.:] A. Martin: La titulature epigraphique de Domitien. Frankfu...) szczegóły 
203.artykuł: Mrozewicz Leszek: Eos 1992 t. 79 (1991) s. 122-123 ([rec. ks.:] Corpus Inscriptionum Latinarum. Volumis sexti pars septima...) szczegóły 
204.artykuł: Musialska Ines: "Ludi saeculares" w cesarskim Rzymie. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 113-121 (święto na cześć rozpoczęcia nowego wieku w świetle źródeł; z wykazem w...) szczegóły 
205.artykuł: Musialska Ines: Mit czterech wieków ludzkości u autorów rzymskich epoki cesarstwa. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 75-90  szczegóły 
206.artykuł: Musialska Ines: Rzymskie poczucie czasu i biegu historii. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2002 t. 14 s. 115-124 (na przykładzie utwrów pseudo-Seneki, Seneki, Kalpurniusza Sykulusa, Kl...) szczegóły 
207.artykuł: Musiał Danuta: Quelques remarques sur l'introduction du culte d'Asclepios a Rome. Studia Graeco-Latina 1990 t. 2 s. 49-57 (z przełomu III/II w. p.n.e....) szczegóły 
208.artykuł: Myśliwiec Herbert: Zur Prosodie des punischen Namens "Hannibal" im Latein. Eos 1990 t. 78 s. 315-324  szczegóły 
209.artykuł: Naumowicz Józef: Pierwsze wczesnochrześcijańskie świadectwa o święcie Bożego Narodzenia. Colloquia Litteraria 2010 nr 1/2 s. 79-106 (nt. powstania święta Bożego Narodzenia w starożytnych kalendarzach, ko...) szczegóły 
210.artykuł: Nehring Przemysław: Die Topik von "argumentatio" und "epilogus" in den fruehen lateinischen Heiligenviten. Eos 1998 t. 85 (1998) z. 2 s. 247-277  szczegóły 
211.artykuł: Nehring Przemysław: Die Topik von "exordium" und "narratio" in den fruehen lateinischen Heiligenviten. Eos 1998 t. 85 (1998) z. 1 s. 51-79  szczegóły 
212.artykuł: Nehring Przemysław: "Exordium" w łacińskich żywotach świętych z IV i V wieku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1999 z. 31 (330) s. 179-199 (dotyczy: św. Atanazy św: Vita Antonii, św. Hieronim: Vita Pauli Primi ...) szczegóły 
213.artykuł: Nitka Katarzyna: Cave canem?. Nowy Filomata 2003 nr 1 s. 35-42 (m.in. motyw psa w literaturze greckiej i łacińskiej...) szczegóły 
214.artykuł: Olszewski Lechosław: Eos 1999 t. 86 z. 1 s. 187-192 (Mary Beard, John North, Simon Price: Religions of Rome. Vol. 1: Histor...) szczegóły 
215.artykuł: Olszewski Lechosław: Eos 2002 t. 89 z.2 s. 393-396 (rec. książki: Elizabeth Bartman: Portraits of Livia. Imaging the Imper...) szczegóły 
216.artykuł: Olszewski Lechosław: The divine and the fallen. Divinity of Roman women from the time of Augustus to Nero. Eos 2002 t. 89 z. 2 s. 367-373 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
217.artykuł: Ossowska Aldona: Greek and Latin moral writings of the period of the early Roman Empire towards problems of family education. Eos 1999 t. 86 z. 1 s. 159-164 (w pismach Diona z Prusy, Plutarcha i Pliniusza Młodszego; tezy pracy d...) szczegóły 
218.artykuł: Pietras Henryk: Jedność wspólnoty kościelnej jako owoc eucharystii w nauczaniu pierwszych Ojców. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 19/20 (1986/1987) s. 5-12 (w pismach m.in. św. Cypriana, św. Jana Chryzostoma, św. Atanazego i św...) szczegóły 
219.artykuł: Piętka Radosław: A lost chance - some remarks on ancient autobiographies. Eos 2003 t. 90 z. 2 s. 275-283  szczegóły 
220.artykuł: Piętka Radosław: "Terminus". Rzym jako sybol trwałości i przemijania. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 105-126 (m.in. w twórczości poteów i prozaków polskich...) szczegóły 
221.artykuł: Pigoń Jakub: Między anatemą a entuzjazmem (Z dziejów pojęcia "otium" w dawnym Rzymie). Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1991 nr 15 (1189) s. 45-62 (m.in. u Plauta, Cycerona, Seneki i Tacyta...) szczegóły 
222.artykuł: (PIK): Niewolnicy rytmu. Trybuna 2002 nr 90 s. 13 (o prowadzonych przez Ricardo Mansillę i E. Busha z National Autonomous...) szczegóły 
223.artykuł: Piwowarczyk Przemysław: The Jewish Festival of Sukkot in the eyes of the pagan authors. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2010 t. 7 (2834) s. 63-72 (żydowskie Święto Namiotów w opisie Plutarcha, Tacyta, Menandra z Lao...) szczegóły 
224.artykuł: Rekucka-Bugajska Kinga: Elementy wierzeń i mitologii związane z metalurgią w starożytnej Grecji. Nowy Filomata 1999 nr 1 s. 41-50 (m.in. zaklęcia i tajemne obrzędy w świetle relacji Hezjoda, Klemensa z...) szczegóły 
225.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Pić i pisać. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2005 nr 13 s. 21 ([rec. ks.:] Florence Dupont: L'invention de la litterature. De l'ivres...) szczegóły 
226.artykuł: Sajkowski Ryszard: Rola hymnów w kulcie Augusta. x nr s. ([w ks. zb.:] Studia z dziejów starożytnego Rzymu. Pod red. Ryszarda Sa...) szczegóły 
227.artykuł: Salamon Maciej: Prosopografia epoki przełomu strarożytności i średniowiecza. Meander 1995 nr 11/12 s. 549-553 ([omów. wydania:] The prosopography of the Later Roman Empire. T. 1 (26...) szczegóły 
228.artykuł: Sapota Tomasz: Roman prejudices against Jews. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2004 t. 1 (2206) s. 43-51 (przejawy rzymskiego antysemityzmu w dziełach literackich - w twórczośc...) szczegóły 
229.artykuł: Skwara Ewa: Wieś w komedii rzymskiej. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 99-107 (m.in. w komediach Plauta i Terencjusza...) szczegóły 
230.artykuł: Słapek Dariusz: "Bustuarius gladiator" - mit pierwszego gladiatora?. Res Historica 1998 z. 5 s. 115-131 (m.in. w twórczości Cycerona, Tertuliana oraz w źródłach ikonograficzny...) szczegóły 
231.artykuł: Słapek Dariusz: Prostytucja grobowa w Rzymie. Sacrum czy profanum?. Res Historica 2002 z. 14 s. 125-143 (m.in. obecność wątku w twórczości Marcjalisa, Lucyliusza, Juwenalisa...) szczegóły 
232.artykuł: Słowiński Mirosław: Łoża wokół Gerydonu. O kuchni Rzymian w czasach Nerona. Wprost 2001 nr 9 s. 76-78 (m.in. na podstawie tekstów starożytnych twórców...) szczegóły 
233.artykuł: Stachura Michał: Heretics, schismatics and manicheans in thei attitude to the Roman Empire. Eos 2001 t. 88 z. 1 s. 155-158 (tezy pracy doktorskiej...) szczegóły 
234.artykuł: Stachura Michał: Zur Motivation der Haeretikerverfolgung im Spiegel von Gesetzestexten der Theodosianischen Dynastie. Electrum 2003 t. 9 s. 249-262  szczegóły 
235.artykuł: Stankiewicz Lucyna: Alius est Amor, alius Cupido. Nowy Filomata 1999 nr 1 s. 3-12 (miłość i pożądanie w komedii i poezji rzymskiej; m.in. w utworach Newi...) szczegóły 
236.artykuł: Stankiewicz Lucyna: Gdy Plaut mówi herbam do.... Prace Komisji Filologii Klasycznej 2009 nr 39 s. 161-174 (występowanie frazy herbam dare w literturze rzymskiej, na przyk...) szczegóły 
237.artykuł: Stankiewicz Lucyna: Imiona osobowe w togacie. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1996 nr 20 (1877) s. 71-81  szczegóły 
238.artykuł: Stankiewicz Lucyna: "Quinquatrus" - święto ludzi pracy. Nowy Filomata 2000 nr 2 s. 101-106 (kult Minerwy w świetle m.in. wzmianek u autorów starożytnych...) szczegóły 
239.artykuł: Stankiewicz Lucyna: Sources anciennes au sujet de togata. Essaie d'interpretation. Eos 1992 t. 79 (1991) s. 33-44 (fabula togata lub fabula tabernaria - komedia rzymska i jej starożytne...) szczegóły 
240.artykuł: Strzelczyk Jerzy: Z dziejów życia umysłowego Afryki Północnej w dobie wandalskiej. Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 749-759  szczegóły 
241.artykuł: Styka Jerzy: Estetyka poematów naukowo-dydaktycznych w republikańskim Rzymie. Meander 1995 nr 1/2 s. 15-22  szczegóły 
242.artykuł: Styka Jerzy: Estetyka rzymskiej palliaty. Meander 1995 nr 3/4 s. 107-125 (palliata jako gatunek rzymskiej komedii, będącej przeniesieniem świata...) szczegóły 
243.artykuł: Styka Jerzy: Kategoria stosowności ("decorum") w rzymskiej teorii literackiej. Prace Komisji Filologii Klasycznej 1995 nr 23 s. 85-99  szczegóły 
244.artykuł: Styka Jerzy: Liryka Preneoteryków. Meander 1993 nr 11/12 s. 523-540 (twórczość m.in. poetów: Waleriusz Aedituus, Kwintus Lutacjusz Catulus,...) szczegóły 
245.artykuł: Suder Wiesław: Starość i śmierć w antycznym Rzymie. Przegląd Historyczny 1994 t. 85 z. 1/2 s. 1-14 (na podstawie żródeł literackich; głównie dot. Cycerona...) szczegóły 
246.artykuł: Swoboda Antoni: Postawa ojca wobec dziecka w pismach Plutarcha z Cheronei i autorów chrześcijanskich IV wieku (Ambroży, Augustyn, Hieronim). Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 79-96  szczegóły 
247.artykuł: Swoboda Antoni: Problematyka śmierci w literaturze i filozofii starożytnej niechrześcijańskiej. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 53-70  szczegóły 
248.artykuł: Szelest Hanna: Epigram rzymski okresu archaicznego. Meander 2003 nr 3/4 s. 305-318 (dot. twórczości Newiusza, Plauta, Pakuwiusza i Enniusza...) szczegóły 
249.artykuł: Szymański Mikołaj: Nie rachować pocałunków!. Gazeta. Magazyn 1999 nr 15 s. 68 (nt. opisów pocałunków w literaturze rzymskiej...) szczegóły 
250.artykuł: Śnieżewski Stanisław: Patronat literacki w Rzymie republikańskim do czasów Oktawiana Augusta (zarys zjawiska). Terminus 2001 nr 1/2 s. 203-218  szczegóły 
251.artykuł: Śnieżewski Stanisław: The divinity of Augustus in the late poetry of Horace and in elegies of Tibullus and Propertius. Eos 1994 t. 81 (1993) z. 1 s. 61-76  szczegóły 
252.artykuł: Tkacz Magdalena: Z zagadnień retoryki antycznej. Nowy Filomata 2001 nr 2 s. 91-92 (sztuka wypowiadania się w tradycji greckiej i łacińskiej...) szczegóły 
253.artykuł: Tynecka-Makowska Słowinia: Prefreudowskie antycypacje w antycznych interpretacjach snów (przykład Platona, Herodota i Cycerona). Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 71-97  szczegóły 
254.artykuł: Vogt Joseph: Życie duchowe. x 1993 ([W ks.:] Joseph Vogt: Upadek Rzymu. Warszawa 1993, s. 41-61 [m.in. dot...) szczegóły 
255.artykuł: Wacławczyk Aleksandra: Między virtus a pudicitia. Subiectiva 2011 nr 2 s. 7-11 (nt. ideału kobiety ukazywane w starożytnej literaturze łacińskiej...) szczegóły 
256.artykuł: Wasyl Anna Maria: Poet's freedom and its boundaries: literary patronage in the eyes of Roman authors of Late Republic and Augustan Period. Electrum 2003 t. 9 s. 91-111 (m.in. w twórczości Katullusa, Horacego i Owidiusza...) szczegóły 
257.artykuł: Weinreb Alice: Nie smakuj zła. Groza jamy ustnej w starożytnym Rzymie. Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 45-58 (dot. tła i konteksty seksu oralnego, gender i konstrukcji konsumpcji k...) szczegóły 
258.artykuł: Wesołowska Elżbieta: Neron i opozycjoniści. Studia nad Kulturą Antyczną 1997 [t. 1] s. 85-95 (m.in. Seneca Retor, Persjusz, Lukan...) szczegóły 
259.artykuł: Wilczyński Marek: Bipedes bestiae - obraz Hunów w oczach autorów rzymskich IV i V w. n.e.. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica 2003 z. 2 s. 27-44 (dot. utworów pisarzy: Ammianus Marcellinus, Priskos z Panion, Jordanes...) szczegóły 
260.artykuł: Winiarczyk Marek: Der Euhemerismus in der Heidnischen Welt. Eos 2001 t. 88 z. 1 s. 31-56 (pogląd nt. powstania bogów w rezultacie apoteozy wybitnych jednostek w...) szczegóły 
261.artykuł: Winiarczyk Marek: Wykazy "Homines pro diis culti" w tradycji antycznej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 1999 nr 24 (2075) s. 75-80 (z listami deifikowanych osób, sporządzonych przez 33 autorów antycznyc...) szczegóły 
262.artykuł: Wiśniewski Robert: Deep woods and vain oracles: druids, Pomponius Mela and Tacitus. Palamedes 2007 [t.] 2 s. 143-156 (nt. łacińskich zapisów dot. Galów...) szczegóły 
263.artykuł: Wolf Magdalena: Idealna kraina starożytnych Rzymian. Meander 2003 nr 3/4 s. 321-331 (na przykładzie twórczości Cycerona, Wergiliusza, Tibullusa, Horacego, ...) szczegóły 
264.artykuł: Wójcik Andrzej: Idea wiersza programowego w utworach wstępnych trzech elegików rzymskich (Tib. El. I1, Prop. El I1, Ovid. AM I1). Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 65-81 (dot. wierszy poetów: Owidiusz, Propercjusz, Tibulliusz....) szczegóły 
265.artykuł: Wójtowicz Henryk: Mistycyzm w religii rzymskiej. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 4 s. 11-19 (i jego świadectwa literackie; referat wygłoszony na Walnym Zjeździe Po...) szczegóły 
266.artykuł: Wypustek Andrzej: Oskarżenie chrześcijan o magię erotyczną. Uwagi na temat zapoznanego aspektu prześladowania chrześcijan w starożytności. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 1999 nr 24 (2075) s. 81-99 (w świetle literatury epoki i tekstów apokryficznych; szerzej o utworac...) szczegóły 
267.artykuł: Wypustek Andrzej: Pagans and Christians around Perpetua and Felicitas. The study of Pagan ideas during persecution at the turn of the second century. Eos 1998 t. 85 (1998) z. 2 s. 279-283  szczegóły 
268.artykuł: Żbikowska Izabela: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1996 nr 1 s. 133-137 (rec. ks.: James S. Romm: The edges of the Earth of the ancient thougt....) szczegóły 
269.artykuł: Żyromski Marek: Eos 1996 t. 83 (1995) s. 199-202 ([rec. ks.:] Michael Grant: Greek and Roman historians. Information and...) szczegóły