PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura nowohebrajska
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Historia literatury (nowohebrajska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Fuks Marian: Żydzi w Warszawie. Życie codzienne, wydarzenia, ludzie. 1997  szczegóły 
recenzja: Fuks Marian: Historia moich książek. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2006 nr 5/6/7 s. 14-15  szczegóły 
2.książka: Fuks Marian: Żydzi w Warszawie. Życie codzienne, wydarzenia, ludzie. 1996  szczegóły 
recenzja: W.S.: Historia Żydów warszawskich po raz drugi. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 16 s. 11 (not....) szczegóły 
3.książka: Fuks Marian: Żydzi w Warszawie. Życie codzienne, wydarzenia, ludzie. 1992 ([M.in. literatura, teatr i kultura Żydów mieszkających w Warszawie i w...) szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Spotkanie z profesorem Marianem Fuksem. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 8 s. 17 (sprawozdanie z promocji książki, 24 II 1993 w klubie Warszawskiego Odd...) szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Żydzi warszawscy. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 2 s. 15, 16  szczegóły 
4.książka: Judaica Oficyny Bibliofilów Marka Szukalaka. 2000  szczegóły 
5.książka: Judaica Oficyny Bibliofilów Marka Szukalaka. [Katalog wydawniczy]. 1999  szczegóły 
recenzja: J.K.: Katalog Judaików łódzkiej Oficyny Bibliofilów. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 24 s. 22  szczegóły 
6.książka: Judaika polskie z XIX wieku. Materiały do bibliografii. Cz. 1. Druki w językach nie-żydowskich. 1999  szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 23 s. 18  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Jerzy: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1999 nr 4 s. 111-112  szczegóły 
7.książka: Judaika wydane w Polsce. Druki zwarte i niesamoistne. Materiały do bibliografii 1990. 1993  szczegóły 
8.książka: Judaika wydane w Polsce. Druki zwarte i niesamoistne. Materiały do bibliografii 1991. 1995  szczegóły 
9.książka: Judaika wydane w Polsce. Druki zwarte i niesamoistne. Materiały do bibliografii 1992. 2000  szczegóły 
10.książka: Judaika wydane w Polsce. Druki zwarte i niesamoistne. Materiały do bibliografii 1993. 1999  szczegóły 
11.książka: Judaika wydane w Polsce. Druki zwarte i niesamoistne. Materiały do bibliografii 1995-1996. 1999  szczegóły 
12.książka: Judaika wydane w Polsce. Druki zwarte i niesamoistne. Materiały do bibliografii 1995-1996. 2000  szczegóły 
13.książka: Lud żydowski w narodzie polskim. Materiały sesji naukowej w Warszawie 15-16 wrzesień 1992 = The Status of Jews in the Polish Nation. Papers from the conference held in Warsaw 15-16 September 1992. 1994 ([Dedykacja:] W dwóchsetlecie projektu ustawy "Urządzenie ludu żydowski...) szczegóły 
recenzja: Stone Daniel: Polin 1997 t. 10 s. 381-383  szczegóły 
14.książka: Ochman Jerzy: Filozofia oświecenia żydowskiego. 2000  szczegóły 
recenzja: Grinberg Daniel: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 210-214  szczegóły 
15.książka: Polish and Hebrew literature and national identity. 2010  szczegóły 
recenzja: Mincer Laura: Polsko-żydowska koegzystencja. Midrasz 2011 nr 3 s. 63-64  szczegóły 
16.książka: Pracka Joanna, Zgryzek Barbara: Judaika w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Bibliografia. 1994  szczegóły 
17.książka: Pracka Joanna, Zgryzek Barbara: Judaika w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Bibliografia. 2000  szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2001 nr 7/8 s. 44 (notka...) szczegóły 
18.książka: Żbikowski Andrzej: Żydzi. 1997 ([Zawiera rozdziały:] 1. Przechować pamięć historii. 2. Nadzieje i pora...) szczegóły 
recenzja: Fijałkowski Paweł: Żydzi polscy. Sycyna 1998 nr 1 s. 15  szczegóły 
recenzja: Gąsiorowski Stefan: Kompetentnie, bez przemilczeń. Znak 1997 nr 8 s. 140-142 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: Kultura i Społeczeństwo 1999 nr 1 s. 211  szczegóły 
recenzja: Komorowski Adam: Polska właśnie. Nowe Książki 1997 nr 10 s. 28-29  szczegóły 
recenzja: Michalski Kamil: A to Polska właśnie.... Wiadomości Kulturalne 1997 nr 23 s. 5  szczegóły 
recenzja: Szapiro Paweł: Synteza wyrywkowa. Midrasz 1997 nr 6 s. 50-51  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Jerzy: Polin 1999 t. 12 s. 339-340  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Żydzi polscy poprzez wieki. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 14/15 s. 25  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
19.impreza: "Dzieje i kultura Żydów na Śląsku" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Lisek Joanna: Dzieje i kultura Żydów na Śląsku - międzynarodowa konferencja naukowa (Wrocław 13-15 V 2000). Studia Judaica 2000 [r. 3] nr 1 s. 117-121 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Szarejko Maria: Kultura Żydów na Śląsku. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 14 s. 21 (nota...) szczegóły 
20.impreza: "Historia i kultura Żydów w Zamościu i na Zamojszczyźnie" - międzynarodowa konferencja naukowa(2011).  szczegóły 
artykuł: Kalwiński Piotr: Głosy z zamojskiej synagogi. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2011 nr 2 s. 77-79 (sprawozdanie...) szczegóły 
21.impreza: International Conference in Jevish Studies (2010). (m.in. referaty: Drużba jewriejskich narodów. Żydowscy pisarze z Polski...) szczegóły 
artykuł: Grochowska Ewa: Moskiewskie spotkanie naukowców. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2010 nr 2 s. 8 (spraw....) szczegóły 
22.impreza: "Jewish Studies in a New Europe" - Congress of European Association for Jewish Studies (1994).  szczegóły 
artykuł: Galas Michał: The 5th Congress Of European Association for Jewish Studies. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 4 s. 281-282 (spraw....) szczegóły 
23.impreza: "Judaica w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu" - wystawa (1999).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Kazimiera: Judaica i biblie. Forum Akademickie 1999 nr 1 s. 11  szczegóły 
artykuł: Kronika. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 10 s. 5-7 (m.in. not. nt. wystawy...) szczegóły 
24.impreza: "Kultura i historia Żydów w Polsce - pismo i język" - konferencja w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki (2005).  szczegóły 
artykuł: Szabłowska Monika: Język, pismo, książka. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2005 nr 21/22 s. 6 (sprawozdanie...) szczegóły 
25.impreza: "Kultura Żydów w Polsce" - międzynarodowa sesja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Kultura Żydów w Polsce (Na Uniwersytecie Wrocławskim). Rzeczpospolita 1993 nr 280 s. 4 (omów. programu sesji...) szczegóły 
artykuł: Golon Mirosław: Kultura Żydów w Polsce. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 1 s. 17  szczegóły 
26.impreza: Lubelskie spotkania z kulturą żydowską (1993).  szczegóły 
artykuł: Gajewski Mirosław: Lubelskie spotkania z kulturą żydowską. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 9 s. 17 (sprawozdanie...) szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 241-242 (spraw....) szczegóły 
28.impreza: "Młodzi judaiści wobec niemiecko-żydowskiej kultury i historii" - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Młodzi niemieccy judaiści wobec niemiecko-żydowskiej kultury i historii (Muelheim 24-26 XI 1997). Studia Judaica 1998 [r. 1] nr 1 s. 102-104 (spraw....) szczegóły 
29.impreza: Piśmiennictwo żydowskie - wystawa (1993).  szczegóły 
artykuł: Kwaterko Józef: Piśmiennictwo żydowskie w brukselskiej Bibliotece Królewskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 11 s. 12-13  szczegóły 
30.impreza: "Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Szyndler Artur: Studia Judaica 2003 nr 2/1 (2002/2003) s. 167-169 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach. Kraków, 26-27 listopada 2002. Program i streszczenia referatów. Studia Judaica 2002 nr 1 s. I-LXIV  szczegóły 
31.impreza: "Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Ambrosewicz-Jacobs Jolanta: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 14 s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Ruta Magdalena: Bericht ueber die krakauer Konferenz "Juden und Judaismus in der modernen polnischen Forschung" (Kraków, 21-23 November 1995). Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 241-244 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Ruta Magdalena: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 109-111  szczegóły 
32.impreza: "Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Janicka Joanna: II Konferencja "Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach". Almanach Historyczny 2000 t. 2 s. 275-279  szczegóły 
artykuł: Korzeniowski Tomasz: Żydzi i judaizm po raz wtóry. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 1 s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pilarczyk Krzysztof: II Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (Kraków 24 XI 1998). Studia Judaica 1999 [r. 2] nr 1 s. 115-117 (omówienie...) szczegóły 
33.impreza: "Żydzi Warszawy w XIX i XX wieku" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Bracławska Irena: "Żydzi Warszawy w XIX i XX wieku". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 2 s. 19 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Alter Robert: Wynalezienie prozy hebrajskiej. Midrasz 2012 nr 6 s. 38-46 (dzieje formowania się nowożytnej literatury hebrajskiej od końca XVIII...) szczegóły 
35.artykuł: Bauer Ela: Problemy polskiej inteligencji żydowskiej. Midrasz 2009 nr 12 s. 33-35 (dot. XIX i I połowy XX wieku...) szczegóły 
36.artykuł: Fleischer Ezra: Co różni poezję hebrajską od poezji żydowskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 1 s. 15, 22 (na przykładzie twórczości Abrahama Suckewera...) szczegóły 
37.artykuł: Fuks Marian: Żydowska prasa religijna w Polsce. Kalendarz Żydowski 1989 s. 136-142 (w latach 1861-1939...) szczegóły 
38.artykuł: Górz Janina: Klasa w czasie przeszłym. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1997 nr 5/6 s. 9-12 (nt. funkcjonowania eksperymentalnej klasy lingwistycznej w VIII Liceum...) szczegóły 
39.artykuł: Hejman Lech: Konińscy Żydzi na przestrzeni dziejów. Rocznik Koniński 2003 t. 14 s. 13-63 (m.in. nt. życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
40.artykuł: Holzer Jerzy: Enlightenment, Assimilation, and Modern Identity: The Jewish Elite in Galicia. Polin 1999 t. 12 s. 79-85 (m.in. o literaturze nowohebrajskiej w Galicji przełomu XVIII/XIX wieku...) szczegóły 
41.artykuł: Korzeniowski Tomasz: Galicyjski słownik pisarzy żydowskich (Cz. 1-2). Fraza 1997 nr 16 s. 270-273, nr 18 s. 202-207 (żyjących w XIX i XX w. na terenie Galicji, piszących po hebrajsku i w ...) szczegóły 
42.artykuł: Korzeniowski Tomasz: Galicyjski słownik pisarzy żydowskich (Cz. 3). Nowa Okolica Poetów 1998 nr 1 s. 191-204 (żyjących w XIX i XX wieku na terenie Galicji piszących po hebrajsku i ...) szczegóły 
43.artykuł: Kozińska-Witt Hanna: Żydzi. Polscy? Niemieccy? Szkic o tożsamości narodowej Żydów postępowych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w.. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 71-81 (m.in. rola języka polskiego w asymilacji Żydów w Polsce...) szczegóły 
44.artykuł: Link-Lenczowski Andrzej K.: Dokumentacja Judaików w zbiorach Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1998 r. 43 s. 293-294  szczegóły 
45.artykuł: Makowski Krzysztof A.: Judaika w zbiorach Biblioteki Królewskiej w Kopenhadze - refleksje z podróży badawczej. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1997 nr 1 s. 97-100  szczegóły 
46.artykuł: Michniak Barbara: Biblioteki żydowskie w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1998 nr 3 s. 36-42  szczegóły 
47.artykuł: M.J.: Żydzi wileńscy w literaturze. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 52-60, nr 3 s. 29-37 (biogramy pisarzy żydowskich wywodzących się z Litwy: nr 2: Salomon Bel...) szczegóły 
48.artykuł: Osti Josip: Żydzi w Bośni i Hercegowinie. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 45-64 (m.in. dotyczy literatury i teatru...) szczegóły 
49.artykuł: Samsonowska Krystyna: Żydowskie biblioteki i czytelnie w Krakowie w XIX i XX wieku. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1998 r. 43 s. 219-231 (zarysowanie charakteru zarówno zbiorów bibliotek i czytelni, jak równi...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
50.recenzja: Doktór Jan: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1998 nr 1/2 s. 153-154  szczegóły 
51.recenzja: Krupa Jacek: Studia Judaica 1998 [r. 1] nr 1 s. 120-126  szczegóły 
52.recenzja: Żurek Sławomir J.: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 211-214  szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Literatura współczesna (nowohebrajska)
    książki (alfabet autorów)
53.książka: Chłodnicka Grażyna: Literatura żydowska: 1946-1992. Bibliografia w wyborze. 1993  szczegóły 
54.książka: Heschel Abraham Joshua: Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka. 1994  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 4 s. 291 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ożarowski Jakub: Misterium Szabatu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 20 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 17 s. 16  szczegóły 
55.książka: Lewińska Maria: Przechowane słowa. 2008  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Akavia Miriam: Bridges of words. Dialogue and Universalism 2001 nr 5/6 s. 39-44 (dot. związków między literaturą nowohebrajską i polską; szerzej o roli...) szczegóły 
57.artykuł: Akavia Miriam: Powściągliwość i Praca 1989 nr 1/2 s. 5 (wywiad nt. współczesnej literatury hebrajskiej; rozm. Sławomir Domski;...) szczegóły 
58.artykuł: Akavia Miriam: W stronę normalności. Książki. Gazeta 2000 nr 5 s. 4-5  szczegóły 
59.artykuł: Barbur Eli: Co nowego w literaturze Izraela. Świat Literacki 1993 nr 9 s. 127-129  szczegóły 
60.artykuł: Jehoszua A.B.: Nie literacka rzeczywistość pisarza w Izraelu. Almanach Żydowski 1997 (1996/1997) s. 111-116 (esej o uwikłaniu pisarzy izraelskich i ich twórczości w politykę po r....) szczegóły 
61.artykuł: Kartun-Blum Ruth, Meraw Gideon: Wstępne uwagi o literaturze nowohebrajskiej i jej tle historycznym. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 335-344  szczegóły 
62.artykuł: Katz Hewetson Janina: Parę uwag na temat izraelskiej powieści. Arka 1991 nr 31 s. 102-106 (dot. m.in. twórczości pisarzy: Aharon Appelfeld, A.B. Jehoshua, Yoram ...) szczegóły 
63.artykuł: Klugman Aleksander: Izrael. Plus Minus 1995 nr 2 s. 17 (bestsellery literackie roku 1994...) szczegóły 
64.artykuł: Korzeniowski Tomasz: Od tłumacza. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 69-70 (o poetach i poezji współczesnego Izraela...) szczegóły 
65.artykuł: Koźniewski Kazimierz: Tygiel literacki. Polityka 1999 nr 11 s. 57 (o ostatnio wydanych książkach żydowskich autorów, piszących o dwóch oj...) szczegóły 
66.artykuł: Koźniewski Kazimierz: Zaklinanie tęsknoty (Literatura żydowska - po polsku). Polityka - Kultura 1995 nr 1 s. 4  szczegóły 
nawiązanie: Korzeniowski Tomasz: "Zaklinanie tęsknoty". Polityka - Kultura 1995 nr 3 s. 3 (z odp. autora...) szczegóły 
nawiązanie: Koźniewski Kazimierz: "Zaklinanie tęsknoty". Polityka - Kultura 1995 nr 2 s. 5  szczegóły 
67.artykuł: Moked Gabriel: O kilku hebrajskich pisarzach w Warszawie. Przegląd Powszechny 1999 nr 1 s. 69-75 (m.in. nt. twórczości Uri Nissana Gnessina, Matitiaha Szohama, Dawida F...) szczegóły 
68.artykuł: Moked Gabriel: O literaturze izraelskiej (Rozmowa z Gabrielem Mokedem - krytykiem literackim, wydawcą i wykładowcą na Uniwersytecie im. Ben-Guriona). Akcenty 1990 nr 1 s. 98-102 (rozmowa redakcyjna; dot. literatury żydowskiej od 1950 r....) szczegóły 
69.artykuł: Moked Gabriel: Pisarze lewicy w Izraelu i Palestyńczycy. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2007 nr 3/4 s. 4-5 (m.in.: Jehuda Amichaj, Yoram Kaniuk, Hanoch Lewin, Icchak Orpaz, Amos ...) szczegóły 
70.artykuł: Moked Gabriel: Refleksje wokół przekładów z nowohebrajskiego na polski. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 369-371  szczegóły 
71.artykuł: Muszanka Marta: Dom z ruchomymi ścianami. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2005 nr 5/6 s. 30-31 (dot. współczesnych pisarzy m.in.: Orly Castel-Bloom, Awraham B. Jehosz...) szczegóły 
72.artykuł: Ronen Shoshana: Współczesna proza izraelska. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 4-8 (m.in. o twórczości autorów: Ahron Appelfeld, Orly Castel Bloom, David ...) szczegóły 
73.artykuł: Urian Dan: Arab na scenie izraelskiej. Dialog [Warszawa] 2002 nr 1/2 s. 131-158 (nt. tematyki arabskiej w dramacie i teatrze izraelskim...) szczegóły 
74.artykuł: Zawistowska Władysława: Spotkanie z literaturą nowohebrajską. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 16 s. 12  szczegóły 
75.artykuł: Zawistowska Władysława: Spotkanie z prof. Michałem Friedmanem. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 7 s. 25 (spraw. ze spotkania w Warszawie poświęconemu tematowi: Literatura żydo...) szczegóły 
76.artykuł: Ziemny Aleksander: Miłość pod huczącym niebem. Uwagi o nowej prozie izraelskiej. Midrasz 2000 nr 10 s. 38-39  szczegóły 
polemika: Ronen Shoshana: Midrasz 2000 nr 11 s. 3 (list do red....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Literatura współczesna (nowohebrajska) / Życie literackie (nowohebrajska)
    imprezy (alfabet tytułów)
77.impreza: Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej (2009).  szczegóły 
artykuł: Balcewicz Jarosław: Oblicza Gdańska. Bałtyckie Dni Kultury. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2009 nr 5 s. 30 (nota...) szczegóły 
artykuł: Balcewicz Jarosław: X Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2009 nr 7 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Balcewicz Jarosław: Żydowskie jubileusze w Gdańsku. Autograf 2010 nr 1 s. 37-38 (spraw....) szczegóły 
78.impreza: Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej (2010).  szczegóły 
artykuł: Balcewicz Jarosław: Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej w Gdańsku. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2010 nr 7 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Balcewicz Jarosław: XI Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej. Autograf 2010 nr 2 s. 37 (spraw....) szczegóły 
79.impreza: Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej (2011).  szczegóły 
artykuł: Balcewicz Jarosław: XII Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2011 nr 7 s. 8 (not. spraw....) szczegóły 
80.impreza: Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej (2012).  szczegóły 
artykuł: Balcewicz Jarosław: XIII Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2012 nr 7 s. 7 (not....) szczegóły 
81.impreza: Dni Książki Żydowskiej (1998).  szczegóły 
artykuł: AB: Powrót książki. Gazeta Wyborcza 1998 nr 275 s. 14 (sprawozdanie z I Dni Książki Żydowskiej w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: kg: Żydowska książka po polsku. Midrasz 1998 nr 12 s. 22-27 (sprawozdanie z Dni Książki Żydowskiej w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 82 (not. m.in. o spotkaniach z pisarzami w ramach imprezy...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 20 XI s. 3, 5 (not....) szczegóły 
artykuł: Szwarcman-Czarnota Bela: Dni Książki Żydowskiej. Notes Wydawniczy 1998 nr 12 s. 5-6 (omówienie...) szczegóły 
82.impreza: Dni Książki Żydowskiej (1999).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 12 s. 82 (not....) szczegóły 
artykuł: Ostrowski Wiktor: Książki na Babińcu. Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 8 s. 37 (nota sprawozdawcza; m.in. nt. spotkań z pisarzami...) szczegóły 
artykuł: Szwarcman-Czarnota Bela: II Dni Książki Żydowskiej. Notes Wydawniczy 1999 nr 11 s. 12-13 (omówienie...) szczegóły 
83.impreza: Dni Książki Żydowskiej (2000).  szczegóły 
artykuł: (bees): III Dni Książki Żydowskiej. Midrasz 2000 nr 11 s. 18-19 (sprawozdanie m.in. z imprez wokół książek Henryka Grynberga "Memorbuch...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 10 s. E2 (not....) szczegóły 
artykuł: Midrasz 2000 nr 10 okładka (program imprezy...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 27 X s. 14 (not....) szczegóły 
artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Edelman i inni. III Dni Książki Żydowskiej. Notes Wydawniczy 2000 nr 11 s. 19-20  szczegóły 
artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Wprost 2000 nr 45 s. 115 (not....) szczegóły 
artykuł: Warsztaty, wykłady, koncerty (III Dni Książki Żydowskiej). Trybuna 2000 nr 248 dod. s. II  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 195 (not....) szczegóły 
84.impreza: Dni Książki Żydowskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 14 IX s. 11 (notka spraw....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 82 (not....) szczegóły 
artykuł: (M): Wydarzenia - Polska. Wprost 2001 nr 37 s. 112 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 77 s. 200 (nota z listą spotkań autorskich w ramach imprezy...) szczegóły 
85.impreza: Dni Książki Żydowskiej (2002).  szczegóły 
artykuł: Jutkiewicz Katarzyna: [Piąte] V Dni Książki Żydowskiej. Nowe Książki 2002 nr 11 s. 1 (sprawozdanie...) szczegóły 
86.impreza: Dni Książki Żydowskiej (2003).  szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 11 s. E2 (not....) szczegóły 
artykuł: Herzowicz Edyta: VI Dni Książki Żydowskiej pod egidą "Midrasza" i Fundacji Laudera. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2003 nr 23/24 s. 41  szczegóły 
artykuł: Janusz Monika: O narodzie księgi. Rzeczpospolita 2003 nr 252 s. A12 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Midrasz 2003 nr 10 s. 3 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 31 X s. 3 (nota sprawozdawcza; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
87.impreza: Dni Książki Żydowskiej (2004).  szczegóły 
artykuł: wr: Migawki z Twardej. Midrasz 2004 nr 11 s. 25-27 (spraw.; z fot....) szczegóły 
88.impreza: Dni Książki Żydowskiej (2005).  szczegóły 
artykuł: Jewish book fair. Midrasz 2005 wyd. spec. s. 12-13 (fot....) szczegóły 
artykuł: Koźmińska-Frejlak Ewa: VIII Dni Książki Żydowskiej. Midrasz 2005 nr 10 s. 28-29  szczegóły 
artykuł: (sf): Dni Książki Żydowskiej. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 187 s. 7 (nota...) szczegóły 
89.impreza: Dni Książki Żydowskiej (2006).  szczegóły 
artykuł: Grabowska Alina: Żydowskie motywy. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2006 nr 23 s. 2 (m.in. nt. imprezy...) szczegóły 
90.impreza: Dni Kultury Żydowskiej (2002).  szczegóły 
artykuł: Danziger Ludwik: Dni Kultury Żydowskiej w Gdańsku. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2003 nr 3/4 s. 14 (omówienie...) szczegóły 
91.impreza: Dni Kultury Żydowskiej (2005).  szczegóły 
artykuł: Balcewicz Jarosław: Słupskie Dni Kultury Żydowskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2005 nr 23/24 s. 17 (not....) szczegóły 
92.impreza: Dni Kultury Żydowskiej (2007).  szczegóły 
artykuł: Balcewicz Jarosław: Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej. Autograf 2007 nr 3 s. 35 (sprawozdanie...) szczegóły 
93.impreza: Dni Kultury Żydowskiej (2008).  szczegóły 
artykuł: Tumas Izabela: VI Dni Kultury Żydowskiej w Będzinie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 20/21 s. 31 (not....) szczegóły 
94.impreza: Dni Kultury Żydowskiej (2009).  szczegóły 
artykuł: Bażanowska Ewa: [Trzecie] III Dni Kultury Żydowskiej. VariArt 2009 nr 4 s. 20-21 (sprawozdanie; dot. także spotkań autorskich wykładów nt. literatury ż...) szczegóły 
95.impreza: Dni Kultury Żydowskiej (2009).  szczegóły 
artykuł: Zapraszamy na Dni Kultury Żydowskiej w Zielonej Górze. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2009 nr 5 s. 11 (program...) szczegóły 
artykuł: Zielonogórskie Dni Kultury Żydowskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2009 nr 6 s. 8 (spraw....) szczegóły 
96.impreza: Dni Kultury Żydowskiej (2011).  szczegóły 
artykuł: VI Dni Kultury Żydowskiej w Zielonej Górze. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2011 nr 11 s. 9 (not. spraw....) szczegóły 
97.impreza: "Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską "Bait Chadasz" - cykl imprez (1999).  szczegóły 
artykuł: Korzeniowski Tomasz: Bait Chadasz. Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 24 s. 14, 22  szczegóły 
98.impreza: Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską "Bajit Chadasz" - cykl imprez (1996).  szczegóły 
artykuł: Halkowski Henryk: "Bajit Chadasz" w Krakowie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 25/26 s. 24, 33 (sprawozdanie...) szczegóły 
99.impreza: Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską w ramach cyklu Bajit Chadasz (2005).  szczegóły 
artykuł: Hernandez-Paluch Maria de: Bajit Chadasz - Nowy Dom. Kraków 2005 nr 11 s. 28-30 (spraw....) szczegóły 
100.impreza: "Prezentacja Kultury Żydowskiej" - cykl imprez kulturalno-artystycznych (1993).  szczegóły 
artykuł: Kalendarz imprez. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 20 s. 13, 19  szczegóły 
artykuł: Saks Renata: Prezentacja Kultury Żydowskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 20 s. 12  szczegóły 
artykuł: Susid Włodzimierz: Kiermasz "Prezentacji". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 21 s. 14 (wydawnictwa o tematyce żydowskiej...) szczegóły 
artykuł: Susid Włodzimierz: Koncert galowy w Teatrze Polskim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 21 s. 12, 16  szczegóły 
artykuł: Susid Włodzimierz: Post scriptum. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 24 s. 15, 19  szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: Spotkania autorskie w Teatrze Żydowskim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 23 s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: Wieczory autorskie w ramach programu "Prezentacji Kultury Żydowskiej". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 22 s. 14-15  szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: Wieczory literackie w Teatrze Żydowskim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 21 s. 17 (sprawozdanie...) szczegóły 
101.impreza: Rok Kultury Żydowskiej (1993).  szczegóły 
artykuł: Mitelman Lilianna: Rok Kultury Żydowskiej w Łodzi. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 13 s. 17 (sprawozdanie...) szczegóły 
102.impreza: Spotkania z Kulturą Żydowską w ramach cyklu Bajit Chadasz (2004). (edycja poświęcona była pamięci Rafaela F. Scharfa...) szczegóły 
artykuł: Bajit Chadasz. Kraków 2004 nr 2 s. 75 (spraw....) szczegóły 
103.impreza: Spotkania z Kulturą Żydowską w ramach cyklu Bajit Chadasz (2007).  szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna wrzesień - październik 2007. Kraków 2007 nr 10 s. 58 (not....) szczegóły 
artykuł: Russek Joachim: Dwa światy w jednym. Kraków 2007 nr 10 s. 14-15 (wyw. z prezesem Fundacji Judaica, dyrektorem Centrum Kultury Żydowskie...) szczegóły 
104.impreza: Tydzień Kultury Żydowskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Bilewicz Michał: Tydzień Kultury Żydowskiej w Warszawie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 15 s. 12-13, 25 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Boruszkowska Agnieszka: Historia życia z archiwów i wspomnień. Życie 2001 nr 143 s. 8 (zapowiedź festiwalu; z programem imprezy...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
105.artykuł: Adam Ben: Książki na stos. Trybuna 2003 nr 231 s. 8 (nt. propozycji jednego z wiceministrów wycofania z izraelskiego kanonu...) szczegóły 
106.artykuł: Akavia Miriam: Migawkowe wiadomości literackie z Izraela. Nowe Książki 1991 nr 5 s. 35-36 (z koment. Jacka Leociaka...) szczegóły 
107.artykuł: Jentys Maria: Bardzo wąski most (Pisarze z Izraela w Domu Literatury Polskiej w Warszawie). Sycyna 1996 nr 23 s. 13 (omówienie wieczoru autorskiego z udziałem pisarzy izraelskich: Miriam ...) szczegóły 
108.artykuł: Klugman Aleksander: Muzy w cieniu rakiet. Rzeczpospolita 1991 nr 28 s. 4 (nt. życia kulturalnego w Tel Awiwie podczas irackich ataków rakietowyc...) szczegóły 
109.artykuł: Kronika UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Uniwersytet 2000 nr 6 s. 2 (not. o spotkaniu studentów z grupą pisarzy izraelskich, 19 V 2000...) szczegóły 
110.artykuł: Midrasz 2006 nr 2-5 (ogłoszenia nt. wykładów organizowanych w 2006 roku przez Fundację prof...) szczegóły 
111.artykuł: Midrasz 2005 nr 5, 6, 9-12 (ogłoszenia nt. wykładów organizowanych w latach 2004-2005 przez Fundac...) szczegóły 
112.artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna wrzesień - październik 2007. Kraków 2007 nr 10 s. 58 (not. o spotk. z pisarzami m.in.: Alona Frankel, Jehudit Katzir, Etgar ...) szczegóły 
113.artykuł: pp: Po staremu. Midrasz 2000 nr 6 s. 31 (sprawozdanie ze spotkań z pisarzami izraelskimi w ramach Międzynarodow...) szczegóły 
114.artykuł: Susid Włodzimierz: Pisarze izraelscy w Polsce. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 11 s. 14-15 (m.in.: Miriam Akavia, Irit Amiel, Maria Lewińska...) szczegóły 
115.artykuł: Szczepański Henryk: Jubileusz w Katowicach. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2005 nr 21/22 s. 30 (55. jubileusz katowickiego Oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego...) szczegóły 
116.artykuł: Szewc Piotr: Zapełnianie białej plamy - książki pisarzy z Izraela na polskim rynku. Życie Warszawy 1993 nr 248 dod. s. 4  szczegóły 
117.artykuł: Terakowska Dorota: Między płaczem a śmiechem (Po oświęcimskim spotkaniu pisarzy z Izraela i Polski). Przekrój 1995 nr 34 s. 29  szczegóły 
118.artykuł: Zawistowska Władysława: Pisarki izraelskie gośćmi warszawskiego klubu TSKŻ [Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce]. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 20 s. 20 (nt. spotkania pisarek zajmujących się literaturą młodzieżową: Miriam A...) szczegóły 
119.artykuł: Zawistowska Władysława: Pisarze izraelscy w warszawskim klubie TSKŻ [Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce]. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 23/24 s. 29 (m.in.: Miriam Akavia, Ortsion Bartan, Yoav Hayek, Moshe Shamir; Warsza...) szczegóły 
120.artykuł: Zawistowska Władysława: Spotkanie z pisarkami izraelskimi. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 13 s. 21 (sprawozdanie ze spotkania w klubie Oddziału Warszawskiego Towarzystwa ...) szczegóły 
121.artykuł: Zawistowska Władysława: Z działalności kulturalno-oświatowej warszawskiego oddziału TSKŻ [Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce]. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 9 s. 19 (szerzej o promocji książki Szymona Wiesenthala: Ucieczka od losu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Literatura współczesna (nowohebrajska) / Życie literackie (nowohebrajska) / Nagrody (nowohebrajska)
    Nagrody (alfabet tytułów)
122.nagroda: Izraelska Nagroda Literacka (1998). (nagr.: Amos Oz...) szczegóły 
artykuł: Izraelska Nagroda Literacka dla Amosa Oza. Rzeczpospolita 1998 nr 59 s. 25 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 81 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 81 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Nejman Edward: Kłótnia o laureata "Nagrody Izraela'. Trybuna 1998 nr 59 s. 6 (nt. sprzeciwu prawicowych kręgów żydowskich wobec przyznania nagrody A...) szczegóły 
123.nagroda: Izraelska Nagroda Literacka (2008). (nagr. w kategorii prozy: Ida Fink,...) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2008 nr 2 s. 140 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Zagadnienia specjalne (nowohebrajska) / Czasopiśmiennictwo (nowohebrajska)
    odwołania do (alfabet tytułów)
124.odwołanie: Modern Hebrew Literature. x  szczegóły 
artykuł: Korzeniowski Tomasz: Między pasją idei a rutyną codzienności. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 267-269  szczegóły 
125.odwołanie: Moznaim. x  szczegóły 
artykuł: Gross Natan: Polski numer "Moznaim". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 4 s. 13 (numer miesięcznika literackiego - organu Związku Pisarzy Hebrajskich w...) szczegóły 
126.odwołanie: Polin. A Journal of Polish-Jewish Studies (Oxford 1986- ). x  szczegóły 
artykuł: Doktór Jan: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1998 nr 1/2 s. 135-136 (omówienie zawartości tomu 10 z 1997...) szczegóły 
artykuł: Gąsowski Tomasz: Polin: a journal of dialogue. Dialectics and Humanism 1989 t. 16 nr 1 s. 199-202 (dot. tomu 1. z 1986...) szczegóły 
artykuł: Horoszewicz Michał: Austriacki czas Galicji. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 2 s. 9 (omówienie zawartości t. 12 (1999)...) szczegóły 
artykuł: Horoszewicz Michał: "Polin. A Journal of Polish-Jewish Studies", vols. 1-2, ed. A. Polonsky, B. Blackwell. Oxford 1986 and 1987. Dzieje Najnowsze 1991 r 22 nr 1/2 (1990) s. 178-186 (omówienie zawartości tomów 1 i 2 z 1986 r....) szczegóły 
artykuł: Horoszewicz Michał: Socjalizm czyli fiasko ideału. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 25/26 s. 30 (omówienie tomu 9 (1996)...) szczegóły 
artykuł: Horoszewicz Michał: Więź 2003 nr 3 s. 153-155 (omów. zawartości t. 14 z 2001...) szczegóły 
artykuł: Horoszewicz Michał: Z doświadczeń judaistyczno-polskich. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 9 s. 14-15 (omów. zawartości tomu 11 z 1998 r....) szczegóły 
artykuł: Karpluk Maria: Język Polski [Kraków] 1989 r. 69 nr 1/2 s. 62-64 (recenzja tomu 1. z 1986...) szczegóły 
artykuł: Klier J.D.: Polin: A Journal of Polish-Jewish Studies. x 1996 ([w czasopiśmie:] The Slavonic and East European Review (London)...) szczegóły 
artykuł: Michałowska Anna: Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 4 s. 481-484 (rec. t. 14 z 2001...) szczegóły 
artykuł: Nowak Jerzy Robert: Szkodliwa jednostronność (Przemilczane świadectwa). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 91 s. 13 (m.in. o obiektywnym przedstawianiu stosunków polsko-żydowskich w czaso...) szczegóły 
artykuł: Polonsky Antony: Jakie mamy cele i na ile udało się nam je osiągnąć. x 2002 ([w ks. zb.:] Śladami Polin. Studia z dziejów Żydów w Polsce 1. Red. na...) szczegóły 
artykuł: Stemplowska Irena, Stemplowski Ryszard: Laicy czytają "Polin". x 2002 ([w ks. zb.:] Śladami Polin. Studia z dziejów Żydów w Polsce 1. Red. na...) szczegóły 
artykuł: Żebrowski Rafał: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1999 nr 3 s. 71-78 (rec. t. 11 z 1998...) szczegóły 
artykuł: Żebrowski Rafał: Kwartalnik Historii Żydów 2002 nr 4 s. 550-558 (omówienie zawartości t. 14 (2001)...) szczegóły 
127.odwołanie: The Jerusalem Review (Tel-Awiw 1997- ). x  szczegóły 
artykuł: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 10 s. 16 (omówienie zawartości numeru 1 (1997)...) szczegóły 
128.odwołanie: The Tel Aviv Review (Tel Aviv, 1988-1996). x  szczegóły 
artykuł: Sadkowski Wacław: Metamorfozy izraelskiego "Przeglądu". Literatura na Świecie 1997 nr 4/5 s. 353-355 (omówienie profilu pisma i zawartości numeru 4. z 1996; felieton...) szczegóły 
artykuł: Zabłocki Krzysztof: "Tel Aviv Review". Pismo dialogu (Uwagi lepidopterologiczne). Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 355-356 (nt. profilu pisma...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
129.artykuł: Handelzalc Michał: Chyba już wszędzie tak jest (Rozmowa z Michałem Handelzalcem, redaktorem naczelnym dodatku "Sefarimm" ("Książki") izraelskiego dziennika "Ha'aretz"). Notes Wydawniczy 2000 nr 5 s. 71-74 (rozm. Danuta Szczepańska; z fot. M. Handelzalca...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Zagadnienia specjalne (nowohebrajska) / Tematy, motywy (nowohebrajska)
    książki (alfabet autorów)
130.książka: Ronen Shoshana: In pursuit of the void. Journeys to Poland in contemporay Israeli litersature = W poszukiwaniu pustki. Podróże do Polski we współczesnej literaturze izraelskiej (The 2000 Aleksander and Alicja Hertz Annual Memorial Lecture). 2001  szczegóły 
recenzja: Wasita Ryszard: To nie turyści. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2004 nr 12/13 s. 18  szczegóły 
131.książka: Ronen Shoshana: Polin a land of forests and rivers. Images of Poland and Poles in contemporary Hebrew literature in Israel.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
132.artykuł: Feinberg Anat: Historia a problemy tożsamości w literaturze izraelskiej. Midrasz 1998 nr 5 s. 23-25  szczegóły 
133.artykuł: Komar Maryla: Holocaust w literaturze izraelskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 15 s. 8  szczegóły 
134.artykuł: Ronen Shoshana: Podróże do Polski we współczesnej literaturze izraelskiej. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 104-112 (w twórczości następujących pisarzy: Nurith Gertz, Yehudit Hendel, Eleo...) szczegóły 
135.artykuł: Schenfeld Ruth: Postacie Żydów polskich w nowoczesnej prozie hebrajskiej. Twórczość 1991 nr 8 s. 122-125 (na przykładzie twórczości m.in. Amosa Oza, Mosze Szamira, Chanocha Bar...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Zagadnienia specjalne (nowohebrajska) / Wydawnictwa (nowohebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
136.artykuł: Klukowski Bogdan: Steimatzky z Izraela. Notes Wydawniczy 2000 nr 5 s. 68-70 (historia i działaność wydawnictwa...) szczegóły 
137.artykuł: Loew Ryszard: Sztybel. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 146-150 (dot. Abrahama Josefa Sztybela: jego działalności wydawniczej, mencenat...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Hasła szczegółowe (nowohebrajska) / Utwory anonimowe (nowohebrajska)
    wiersze (alfabet tytułów)
138.wiersz: Złota Jerozolima. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 20 s. 11  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
139.artykuł: Woronczak Jan Paweł: Obraz śmierci i dalszych losów zmarłego w epitafiach hebrajskich z Kromołowa. Annales Silesiae 1999 t. 29 s. 73-98 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Hasła szczegółowe (nowohebrajska) / Antologie i zbiory (nowohebrajska)
    książki (alfabet tytułów)
140.książka: Antologia izraelska. 1995 ([Zawiera wiersze oraz noty o twórczości współczesnych poetów języka he...) szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Ziemia obiecana poezją płynąca. Twórczość 1996 nr 2 s. 116-118  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Współczesna liryka izraelska. Rzeczpospolita 1995 nr 82 s. 6  szczegóły 
recenzja: Kozioł Ewa: Odra 1996 nr 3 s. 119-120  szczegóły 
recenzja: Sadkowski Wacław: Do antologisty Mariana Grześczaka kilka nieśmiałych pytań. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 378-382  szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 12/13 s. 30  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Poeci izraelscy. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 18 s. 20  szczegóły 
141.książka: Nowa poezja hebrajska. 1995 ([Zawiera wiersze autorów:] Naim Areidi, Lea Ayalon, Ya' Ara Ben Dawid,...) szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 20 s. 16  szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 17 s. 16  szczegóły 
142.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Kawiński Wojciech] WK: Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 5 s. 167-169  szczegóły 
recenzja: Korzeniowski Tomasz: Nowe Książki 1989 nr 2 s. 69-70  szczegóły 
143.książka: Pozdrowienia z piosenką. Wybór piosenek izraelskich w języku polskim. Cz. 2. 1990 (Natan Roi: Słowo wstępne. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. - [Utwory...) szczegóły 
144.książka: Pozdrowienia z piosenką. Wybór piosenek izraelskich w języku polskim. Cz. 3. 1991 (Natan Roi: Słowo wstępne. - [Utwory autorów:] Natan Alterman, Amiel, ...) szczegóły 
145.książka: [Trzydzieści trzy] 33 wiersze. 2002 ([Wiersze aut.:] Lea Goldberg, Rachel (1890-1931), Chana Senesz....) szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Wiersze izraelskich poetek. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 5/6 s. 17  szczegóły 
recenzja: Wasita Ryszard: Trzy poetki hebrajskie - po polsku (z Litwy, Rosji i Węgier). Lithuania 2003 nr 1 s. 154-156  szczegóły 
    Artykuły o antologiach (alfabet autorów)
146.artykuł: Aberbach David: Polin 2000 t. 13 s. 434-436 ([rec. ks.:] Hebrew Poetry in Poland between the Two World Wars. Red. D...) szczegóły 
147.artykuł: Adamczyk-Garbowska Monika: Antologia zniszczenia. Res Publica 1990 nr 6 s. 117-119 ([rec. ks.:] The literature of destruction. Jewish responses to catastr...) szczegóły 
148.artykuł: Klugman Aleksander: Pomniki z papieru. Karta 2003 nr 38 s. 140-144 (nt. "Ksiąg Pamięci" - zbiorów wspomnień Żydów polskich z okresu II woj...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Hasła szczegółowe (nowohebrajska) / Hasła osobowe (nowohebrajska)
  Abaju Szlomo
    wiersze (alfabet tytułów)
149.wiersz: Akwarele. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 310-311 (z not. s. 329...) szczegóły 
150.wiersz: Centaury. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 311-312 (z not. s. 329...) szczegóły 
151.wiersz: Inny dziadek. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 312 (z not. s. 329...) szczegóły 
152.wiersz: Ścianę naszego domu.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 312 (z not. s. 329...) szczegóły 
  Agnon Szmuel Josef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
153.książka twórcy: Agnon Szmuel Josef: Od Buczacza do Jerozolimy. Opowiadania. 1995  szczegóły 
recenzja: Baczyński Marcin: Figle losu. Gazeta Wyborcza 1995 nr 88 s. 10  szczegóły 
recenzja: Baniewicz Anna: Rozbity świat. Plus Minus 1995 nr 19 s. 16  szczegóły 
recenzja: Suska Darek: Chmury nad Buczaczem. Życie Warszawy 1995 nr 102 s. 13  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Pisarz z Buczacza. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 11 s. 16-17  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
154.proza: Agnon Szmuel Josef: Agunot. Midrasz 2010 nr 4 s. 74-78 (ze wstępem pp, s. 72-73...) szczegóły 
155.proza: Agnon Szmuel Josef: Dwaj talmudyści z naszego miasta. Almanach Żydowski 2003 (2002/2003) s. 48-95  szczegóły 
156.proza: Agnon Szmuel Josef: Dwaj z naszego miasta uczeni w Piśmie. Regiony 1991 nr 3 s. 23-54  szczegóły 
157.proza: Agnon Szmuel Josef: Historia z kozą. W drodze 1992 nr 8 s. 52-53  szczegóły 
158.proza: Agnon Szmuel Josef: Ido i Ejnam. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2003 nr 1/2-5/6, 9/11-14/15  szczegóły 
159.proza: Agnon Szmuel Josef: Ido i Ejnam. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 1/2-25/26 (cdn....) szczegóły 
160.proza: Agnon Szmuel Josef: Ido i Ejnam (Fragment). Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 26-43 (z not. s. 329...) szczegóły 
161.proza: Agnon Szmuel Josef: Ido i Ejnam (Zakończenie). Czas Kultury 1995 nr 5/6 s. 30-31  szczegóły 
162.proza: Agnon Szmuel Josef: Ido i Ejnam (zakończenie). Akcenty 1993 nr 3 s. 53-56  szczegóły 
163.proza: Agnon Szmuel Josef: Opowiastka o kozie. Midrasz 2010 nr 2 s. 63-64  szczegóły 
164.proza: Agnon Szmuel Josef: Opowieść o kamieniu. Midrasz 2010 nr 4 s. 90-91 (z not. o utworze...) szczegóły 
165.proza: Agnon Szmuel Josef: Początki Tel Awiwu. Midrasz 2009 nr 5 s. 10-11  szczegóły 
166.proza: Agnon S.Y.: Polin. Polin 1997 t. 10 s. IX-X (podanie o przybyciu pierwszych Żydów do Polski za Mieszka I...) szczegóły 
167.proza: Agnon S.Y.: Polin. Polin 1999 t. 12 s. IX-X (podanie o przybyciu pierwszych Żydów do Polski za Mieszka I...) szczegóły 
168.proza: Agnon S.Y.: Polin. Polin 1996 t. 9 s. IX-X (podanie o przybyciu pierwszych Żydów do Polski za Mieszka I...) szczegóły 
169.proza: Agnon S.Y.: Polin. Polin 1998 t. 11 s. IX-X (podanie o przybyciu pierwszych Żydów do Polski za Mieszka I...) szczegóły 
170.proza: Agnon Szmuel Josef: Praca. W drodze 1992 nr 8 s. 50-51  szczegóły 
171.proza: Agnon Szmuel Josef: Przypowieść z morałem. Literatura na Świecie 1993 nr 5/6 s. 310-392 (z not. s. 573...) szczegóły 
172.proza: Agnon Szmuel Josef: Przypowieść z morałem. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2004 nr 1/2-7/8, 10/11-14/15, 18/19-25/26  szczegóły 
173.proza: Agnon Szmuel Josef: Przypowieść z morałem. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2005 nr 1/2-25/26  szczegóły 
174.proza: Agnon Szmuel Josef: Przypowieść z morałem. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2003 nr 16/17-25/26  szczegóły 
175.proza: Agnon Szmuel Josef: Wytwórca octu. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 18-25 (z not. s. 329...) szczegóły 
176.proza: Agnon Szmuel Josef: Zaginiona książka. Almanach Żydowski 2002 (2001/2002) s. 71-76  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
177.artykuł: Komar Maryla: Twórcy wielkiej miary i ich dzieła. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 7 s. 23 (m.in. nt. filmu dokumentalnego o pisarzu w II programie TVP...) szczegóły 
178.artykuł: Moked Gabriel: Dwie galaktyki późnego modernizmu (Świat przeszłości i modernizm w twórczości dwóch żydowskich pisarzy z Galicji - Brunona Schulza i Samuela Josefa Agnona). Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 345-354 (ref. wygł. na sesji pośw. twórcz. Brunona Schulza, Kraków VI 1992 ...) szczegóły 
179.artykuł: Susid Włodzimierz: Buczacz pamięta o Agnonie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 18 s. 7 (z fot. pisarza...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
180.utwór: Przypowieść z morałem.  szczegóły 
artykuł: Starzyński Daniel: Świat religii żydowskiej w opowiadaniu Szmuela Josefa Agnona "Przypowieść z morałem". Przegląd Religioznawczy 1997 nr 3 s. 31-34  szczegóły 
  Ajni Lea
    wiersze (alfabet tytułów)
181.wiersz: Ejni Lea: Łaźnia. Tygodnik Powszechny 1992 nr 43 s. 8 (z notą Jacka Leociaka pt. "Literatura nieobecna"...) szczegóły 
  Akavia Miriam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
182.książka twórcy: Akavia Miriam: Cena. [Opow.]. 1992  szczegóły 
recenzja: Biela Emil: Miłość dwóch Ojczyzn. Słowo Powszechne 1992 nr 147 s. 6  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Tożsamość. Nowe Książki 1993 nr 1 s. 50-51 (z fot....) szczegóły 
recenzja: M.R.: Odra 1993 nr 4 s. 100  szczegóły 
recenzja: Nasiłowska Anna: Powtórne narodziny po przejściu przez piekło zagłady. Życie Warszawy 1993 nr 62 s. 13  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Od przeszłości trudno się uwolnić. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 25/26 s. 19-20  szczegóły 
183.książka twórcy: Akavia Miriam: Galia i Miklosz. Zerwanie stosunków. 1992  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Tożsamość. Nowe Książki 1993 nr 1 s. 50-51 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Papuzińska Joanna: Młodość, miłość, polityka. Guliwer 1994 nr 4 s. 13-15  szczegóły 
184.książka twórcy: Akavia Miriam: Jesień młodości. [Powieść]. 2010  szczegóły 
185.książka twórcy: Akavia Miriam: Jesień młodości. 1989  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 20 s. 15  szczegóły 
recenzja: Kowalski Marek Arpad: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 16 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kozioł Andrzej: Wieści 1989 nr 18 s. 5  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Tygodnik Powszechny 1989 nr 36 s. 3  szczegóły 
recenzja: Warneńska Monika: Perspektywy 1989 nr 35 s. 28  szczegóły 
artykuł: Leociak Jacek: Wyzwanie wobec ciemności. Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 26-27  szczegóły 
186.książka twórcy: Akavia Miriam: Jesień młodości. 1996  szczegóły 
recenzja: Papuzińska Joanna: Autoportret pośredni. Guliwer 1996 nr 4 s. 19-20  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Mówię także w imieniu ofiar. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 3 s. 16  szczegóły 
187.książka twórcy: Akavia Miriam: Moja winnica. Saga rodzinna w trzech częściach. [Powieść]. 2010  szczegóły 
188.książka twórcy: Akavia Miriam: Moja winnica. Saga rodzinna w trzech częściach. 1990  szczegóły 
recenzja: Lengren Magdalena: Winnica pamięci. Nowe Książki 1991 nr 5 s. 27-28  szczegóły 
189.książka twórcy: Akavia Miriam: Moja winnica. Saga rodzinna w trzech częściach. 2000 ([Na k. tytułowej nazwisko autorki: Akawia]...) szczegóły 
190.książka twórcy: Akavia Miriam: Moje powroty. [Wspomn.]. 2005  szczegóły 
recenzja: Feliks Teresa: Krakowskie książki, autorzy, wydawcy. Kraków 2005 nr 11 s. 75 (not....) szczegóły 
recenzja: Lewińska Maria: "Moje powroty". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2006 nr 12/13 s. 10  szczegóły 
recenzja: Nowak Andrzej: Arte 2005 nr 4 s. 40 (nota recenzyjna...) szczegóły 
recenzja: Szlendak Konrad: Demon wojny. Lampa 2005 nr 11 s. 74  szczegóły 
recenzja: Wasita Ryszard: Powroty Miriam Akavii. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2006 nr 3/4 s. 29  szczegóły 
191.książka twórcy: Akavia Miriam: Urojenia. [Opowiadania]. 2000  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Winnica Miriam. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 14  szczegóły 
recenzja: Ratuszna Hanna: Wspomnienia o "czasie zastygłym". Opcje 2001 nr 1 s. 73-75  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Piszę ciągle tę samą książkę. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 17 s. 17  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
192.wiersz: Akavia Miriam: Siedemnaście lat. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2006 nr 14/15 s. 21  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
193.proza: Akavia Miriam: Białe noce (Fragmenty z "Listów do Jeanette") - opowiadanie. Almanach Żydowski 1997 (1996/1997) s. 117-124  szczegóły 
194.proza: Akavia Miriam: Co pamiętam o pani Róży Bauminger Czy pamięć o Niej uszła cało?. Migotania, Przejaśnienia 2003 nr 2 s. 6 (wspomnienie; z not., s. 24...) szczegóły 
195.proza: Akavia Miriam: Dwa spotkania. Przekrój 1999 nr 33 s. 30-31 (z not. o autorce...) szczegóły 
196.proza: Akavia Miriam: Ein ganz gewoehnlicher Tag in unserem Land. Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1994 r. 5 (1993) s. 131-136 (z not....) szczegóły 
197.proza: Akavia Miriam: Fragmenty z listu do Jeanette. Dekada Literacka 1992 nr 22 s. 7  szczegóły 
198.proza: Akavia Miriam: Jeden dzień powszedni w naszym kraju. Odra 1993 nr 4 s. 44-46 (z fot....) szczegóły 
199.proza: Akavia Miriam: Moja winnica [fragm.]. Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 56 s. 3  szczegóły 
200.proza: Akavia Miriam: Moje powroty do Polski. Tygodnik Powszechny 1994 nr 40 s. 16  szczegóły 
201.proza: Akavia Miriam: Na wąskiej uliczce przy Ścianie Płaczu. Almanach Żydowski 2000 (1999/2000) s. 66-72  szczegóły 
202.proza: Akavia Miriam: Ostatnie piękne lato. Almanach Muszyny 2001 [r. 11] s. 43-53 (z notą o aut....) szczegóły 
203.proza: Akavia Miriam: Przygoda w autobusie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 24 s. 20  szczegóły 
204.proza: Akavia Miriam: Z pokolenia na pokolenie. Arkusz 2001 nr 4 s. 7 (z not....) szczegóły 
205.proza: Akavia Miriam: Życie. Za i przeciw 1989 nr 17 s. 17 (opow.; z not....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
206.tekst paraliteracki: Akavia Miriam: Miasta mojego życia (Kraków, Lwów, Sztokholm, Hajfa, Jerozolima, Tel-Awiw, Budapeszt, Moskwa). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 12 s. 12-17 (z fot. i notą o pisarce; z art.: Leszek Długosz: Z Krakowa kartka, s. ...) szczegóły 
207.tekst paraliteracki: Akavia Miriam: ...możemy rozsiewać dobro. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 24 s. 27 (wystąpienie podczas ceremonii wręczenia medalu "Zasłużony dla toleranc...) szczegóły 
208.tekst paraliteracki: Akavia Miriam: Wątki polskie w mojej twórczości literackiej. x 1988 ([W ks. zb.:] Na wspólnej ziemi. Warszawa 1988 s. 56-57...) szczegóły 
209.tekst paraliteracki: Akavia Miriam: [Wypowiedź]. Znak 1999 nr 9 s. 54-56 (w ankiecie redakcyjnej "Jak pielęgnować dobro?"...) szczegóły 
210.tekst paraliteracki: Akavia Miriam: [Wypowiedź]. Kultura i Życie 1991 nr 17 s. 1 (w ankiecie red. "Na warsztatach pisarzy"; not.?...) szczegóły 
211.tekst paraliteracki: Akavia Miriam: Wystąpienie podczas uroczystości wręczenia medalu Fundacji Ekumenicznej "Zasłużony dla Tolerancji". Przegląd Powszechny 2001 nr 3 s. 327-329  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
212.artykuł: Gazeta Malarzy i Poetów 1999 nr 34 s. 45 (nota o spotkaniu autorskim w Poznaniu, 8 V 1999...) szczegóły 
213.artykuł: Kamińska Krystyna: Obowiązkiem twoim jest opowiadać. Midrasz 2005 nr 6 s. 45-49  szczegóły 
214.artykuł: Kozioł Andrzej: Miriam. Przekrój 1996 nr 19 s. 23  szczegóły 
215.artykuł: Król Róża: Spotkanie z Miriam Akavią. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 18/19 s. 28 (nt. spotkania autorskiego; Szczecin 19 VI 2002...) szczegóły 
216.artykuł: Leociak Jacek: Miriam Akavia. Polska-Izrael 1993 nr 1 s. 18  szczegóły 
217.artykuł: Matuszewski Ryszard: "Nie od razu Kraków zapomniany..." O Miriam Akavii i jej książkach. Przegląd Powszechny 2000 nr 3 s. 345-352  szczegóły 
218.artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna - jesień 2005. Kraków 2005 nr 11 s. 74 (not. o spotkaniu autorskim w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, 17...) szczegóły 
219.artykuł: Szarejko Maria: Miriam Akavia we Wrocławiu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 18 s. 24 (relacja ze spotkania autorskiego, 11 VII 2000...) szczegóły 
sprostowanie: Raczyńska Szoszana: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 20 s. 26  szczegóły 
220.artykuł: Terakowska Dorota: Trzykrotne narodziny Miriam. Przekrój 1999 nr 30 s. 13-15 (o losach życiowych pisarki...) szczegóły 
221.artykuł: W Bibliotece i Muzeum. Almanach Muszyny 2002 [r. 12] s. 136 (m.in. informacja nt. spotkania autorskiego w Bibliotece Publicznej Mia...) szczegóły 
222.artykuł: Wasita Ryszard: Miriam Akavii spotkania z Polską. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 7 s. 14, 19  szczegóły 
223.artykuł: Zawistowska Władysława: Miriam Akavia gościem Towarzystwa Przyjaźni Polska-Izrael. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 17 s. 26 (Warszawa, 10 VI 2000...) szczegóły 
224.artykuł: Zawistowska Władysława: Pisarze izraelscy uhonorowani Nagrodą Premiera "Pras Jecira". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 7 s. 18 (not....) szczegóły 
225.artykuł: Że 1990 nr 6 s. 86 (nota spraw. ze spotkań autorskich w Polsce: 2 V 1990 we Wrocławiu i 3 ...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
226.ikonografia: Nowe Książki 1991 nr 5 s. 35 (fot. z not....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
227.wywiad: Baran Zbigniew: Odkrywanie samej siebie. Dekada Literacka 1991 nr 36 s. 3 (z not....) szczegóły 
228.wywiad: Bracławska Irena: Niełatwo być młodym Izraelczykiem. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 12/13 s. 9  szczegóły 
229.wywiad: Kozioł Andrzej: Pustynne pokolenie (Rozmowa z izraelską pisarką Miriam Akavią). Koniec Wieku 1990 nr 1 s. 92-98 (z fot., s. 91...) szczegóły 
230.wywiad: Polak Cezary: Uwolnić świat. Książki. Gazeta 2000 nr 5 s. 4 (z fot....) szczegóły 
231.wywiad: Renik Krzysztof: Przeszłość, która żyje. Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 56 s. 3  szczegóły 
232.wywiad: Szewc Piotr: Życie Warszawy 1991 nr 236 s. 7 (o własnej pracy pisarskiej...) szczegóły 
233.wywiad: Wasita Ryszard: Spotkanie z Miriam Akavią. Nowe książki i nowe przekłady. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2006 nr 14/15 s. 20-21 (z fot. pisarki...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
234.utwór: Haderech ha'acheret [Inna droga]. Tel-Awiw 1992.  szczegóły 
artykuł: Gross Natan: "Inna droga" Miriam Akavii. Nowe Książki 1993 nr 1 s. 51-52  szczegóły 
  Aksztajn Arie
    książki twórcy (alfabet tytułów)
235.książka twórcy: Aksztajn Arie: Ciotka Ester. [Pow.]. 1996  szczegóły 
recenzja: Koprowski Jan: Bałuty. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 25 (w języku polskim...) szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Bałucki świat lumpów. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 23/24 s. 20  szczegóły 
  Albauer Mosze
    zgon (alfabet autorów)
236.zgon: Brzezina Maria: Profesor Mosze Albauer (!2 XI 1904 - 14 X 1998). Studia Judaica 2000 [r. 3] nr 1 s. 21-41 (sylwetka i dorobek uczonego...) szczegóły 
  Aloni Nisim
    zgon (alfabet autorów)
237.zgon: Dialog [Warszawa] 1998 nr 8 s. 173 (zmarł: VI 1998; nota...) szczegóły 
  Alterman Natan
    wiersze (alfabet tytułów)
238.wiersz: Alterman Natan: Znów powraca ta pieśń.... Almanach Żydowski 2002 (2001/2002) s. 84 (z not....) szczegóły 
  Amichaj Jehuda, Porajer Mosze Chaim *
    wiersze (alfabet tytułów)
239.wiersz: Amichaj Jehuda, Porajer Mosze Chaim: Psalm. Midrasz 1998 nr 10 s. 50  szczegóły 
  Amichaj Jehuda
    książki twórcy (alfabet tytułów)
240.książka twórcy: Amichaj Jehuda: Koniec sezonu pomarańczy. [Wybór wierszy]. 2000  szczegóły 
recenzja: Chojnowski Zbigniew: Świetna poezja w złych przekładach. Nowe Książki 2000 nr 11 s. 46-47  szczegóły 
polemika: Korzeniowski Tomasz: Świetna poezja w złej krytyce. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 79-80 (z odpowiedzią Zbigniewa Chojnowskiego, s. 80...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 3 s. 203 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
241.wiersz: Amichaj Jehuda: A po tym wszystkim - deszcz. Zeszyty Literackie 1995 nr 51 s. 78 (z not. o autorze na s. 159 i o tłumaczu na s. 160...) szczegóły 
242.wiersz: Amichaj Jehuda: A po tym wszystkim - deszcz. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 2 s. 39  szczegóły 
243.wiersz: Amichaj Jehuda: Anioły losu. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 2 s. 40  szczegóły 
244.wiersz: Amichaj Jehuda: Arabski pasterz szuka owieczki na górze Syjonu. Topos 1998 nr 5/6 s. 89-90  szczegóły 
245.wiersz: Amichaj Jehuda: Autobiografia w 1952 roku. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 97  szczegóły 
246.wiersz: Amichaj Jehuda: Autobiografia z roku 1952. Fraza 1997 nr 16 s. 4-5  szczegóły 
247.wiersz: Amichaj Jehuda: Aż do Abu Gosz. Zeszyty Literackie 1995 nr 51 s. 81-82 (z not. o autorze na s. 159 i o tłumaczu na s. 160...) szczegóły 
248.wiersz: Amichaj Jehuda: Ballada z ulic Buenos Aires. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 3 s. 22  szczegóły 
249.wiersz: Amichaj Jehuda: Bogowie zmieniają się, modlitwy pozostają na zawsze. Przegląd Powszechny 2003 nr 2 s. 226-227 (ze wstępem tłumacza: Ostatni tom Jehudy Amichaja, s. 224-226...) szczegóły 
250.wiersz: Amichaj Jehuda: Boleśnie żywa piosenka. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 3 s. 23  szczegóły 
251.wiersz: Amichaj Jehuda: Boże pełen miłosierdzia. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 108 (z not. s. 329...) szczegóły 
252.wiersz: Amichaj Jehuda: Boże pełen miłosierdzia. VariArt 2010 nr 4 s. 8  szczegóły 
253.wiersz: Amichaj Jehuda: Bóg lituje się nad małymi dziećmi. Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 37  szczegóły 
254.wiersz: Amichaj Jehuda: Bóg lituje się nad małymi dziećmi. Arkusz 1992 nr 3 s. 5  szczegóły 
255.wiersz: Amichaj Jehuda: Bóg miłuje się nad dziećmi w przedszkolu. Fraza 1997 nr 16 s. 5  szczegóły 
256.wiersz: Amichaj Jehuda: Bóg pełen miłosierdzia. Fraza 1997 nr 16 s. 5-6  szczegóły 
257.wiersz: Amichaj Jehuda: Ból trwania w obcym miejscu. Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 9 (z notą o autorze...) szczegóły 
258.wiersz: Amichaj Jehuda: Chanukka. Fraza 1997 nr 16 s. 8  szczegóły 
259.wiersz: Amichaj Jehuda: Ci, którzy wysadzili domy. Zeszyty Literackie 1995 nr 51 s. 81 (z not. o aut. na s. 159 i o tł. na s. 160...) szczegóły 
260.wiersz: Amichaj Jehuda: Cicha spóźniona radość. Zeszyty Literackie 1999 z. 66 s. 45-46 (z not. o autorze na s. 171 i o tłumaczu na s. 172...) szczegóły 
261.wiersz: Amichaj Jehuda: Czego nauczyłem się na wojnach. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 100  szczegóły 
262.wiersz: Amichaj Jehuda: Człowiek obok okna. Literatura 1996 nr 5 s. 33 (z not....) szczegóły 
263.wiersz: Amichaj Jehuda: [Cztery] 4 (Mój syn urodził się...). Zdanie 1997 nr 3/4 okł.  szczegóły 
264.wiersz: Amichaj Jehuda: Cztery wiersze o ludziach [z tego cyklu:] A więc tak stoisz.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 104 (z not. s. 329...) szczegóły 
265.wiersz: Amichaj Jehuda: Cztery wiersze o ludziach [z tego cyklu:] Jest ptak na niebie.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 104 (z not. s. 329...) szczegóły 
266.wiersz: Amichaj Jehuda: Cztery wiersze o ludziach [z tego cyklu:] Po co się gniewać.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 103-104 (z not. s. 329...) szczegóły 
267.wiersz: Amichaj Jehuda: Cztery wiersze o ludziach [z tego cyklu:] Spotkałem ludzi z mojego przeszłego.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 103 (z not. s. 329...) szczegóły 
268.wiersz: Amichaj Jehuda: Deszcz na polu bitwy. Akcenty 1993 nr 3 s. 24  szczegóły 
269.wiersz: Amichaj Jehuda: Dla świata. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 100-101 (z not. s. 329...) szczegóły 
270.wiersz: Amichaj Jehuda: Dom przed nadejściem nocy. Więź 1996 nr 4 s. 140-141 (z not....) szczegóły 
271.wiersz: Amichaj Jehuda: Drugie spotkanie z ojcem. Zeszyty Literackie 1999 z. 66 s. 46-47 (z not. o autorz na s. 171 i o tłumaczu na s. 172...) szczegóły 
272.wiersz: Amichaj Jehuda: Dużo jest winogron. Zeszyty Literackie 1998 z. 64 s. 87 (z not. o aut.orze na s. 195 i o tłumaczu na s. 196...) szczegóły 
273.wiersz: Amichaj Jehuda: Dużo jest winogron. Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 1 s. 69 (konsultacja językowa wierszy Renata Jabłońska; z notą od tł. podp. Tom...) szczegóły 
274.wiersz: Amichaj Jehuda: Duży. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 5 (z fot., s. 3...) szczegóły 
275.wiersz: Amichaj Jehuda: Dwa wiersze o pierwszych bitwach (1-2). Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 58  szczegóły 
276.wiersz: Amichaj Jehuda: Dziewczyna imieniem Sara. Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 89-90 (z not. o autorze na s. 166 i not. o tłumaczu na s. 167...) szczegóły 
277.wiersz: Amichaj Jehuda: Emigracja rodziców. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 5 s. 13 (z not. o autorze...) szczegóły 
278.wiersz: Amichaj Jehuda: Flagi. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 3 s. 21  szczegóły 
279.wiersz: Amichaj Jehuda: Gdy wróciłem powiedzieli mi że nie ma. Zeszyty Literackie 1995 nr 51 s. 80-81 (z not. o autorze na s. 159 i o tłumaczu na s. 160...) szczegóły 
280.wiersz: Amichaj Jehuda: Gdy wróciłem powiedzieli mi że nie ma. Odra 2002 nr 4 s. 52  szczegóły 
281.wiersz: Amichaj Jehuda: Godzina łaski (Wiersz chyba miłosny). Almanach Żydowski 2002 (2001/2002) s. 83 (z not. na s. 82...) szczegóły 
282.wiersz: Amichaj Jehuda: Hasła osobowe (nowohebrajska). Midrasz 1998 nr 10 s. 16  szczegóły 
283.wiersz: Amichaj Jehuda: I to jest twoja chwała. Odra 2002 nr 4 s. 53  szczegóły 
284.wiersz: Amichaj Jehuda: Instrukcja dla kelnerki. Akcenty 1993 nr 3 s. 25  szczegóły 
285.wiersz: Amichaj Jehuda: Instrukcje przed podróżą. Zeszyty Literackie 1995 nr 51 s. 82 (z not. o autorze na s. 159 i o tłumaczu na s. 160...) szczegóły 
286.wiersz: Amichaj Jehuda: Jehuda Halevi. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 59  szczegóły 
287.wiersz: Amichaj Jehuda: Jerozolima. Więź 1996 nr 4 s. 141 (z not....) szczegóły 
288.wiersz: Amichaj Jehuda: Jerozolima. VariArt 2010 nr 4 s. 9  szczegóły 
289.wiersz: Amichaj Jehuda: Jerozolima 1967. Alter Ego [Warszawa] 2002 nr 2 s. 54-55 (tekst równoległy w języku polskim i hebrajskim; z komentarzem tłumacza...) szczegóły 
290.wiersz: Amichaj Jehuda: Jerozolima, miasto portowe.... Midrasz 1998 nr 10 s. 50  szczegóły 
291.wiersz: Amichaj Jehuda: Jestem gościem w tym życiu. Arkusz 1992 nr 3 s. 5  szczegóły 
292.wiersz: Amichaj Jehuda: Jeśli cię zapomnę, Jerozolimo. Midrasz 1998 nr 10 s. 13  szczegóły 
293.wiersz: Amichaj Jehuda: Jom Kippur. Czas Kultury 1991 nr 26/27 s. 91  szczegóły 
294.wiersz: Amichaj Jehuda: Jom Kippur. Dekada Literacka 1995 nr 8 s. 1  szczegóły 
295.wiersz: Amichaj Jehuda: Kiedy byłem dzieckiem. Zeszyty Literackie 1995 nr 51 s. 77 (z not. o autorze na s. 159 i o tłumaczu na s. 160...) szczegóły 
296.wiersz: Amichaj Jehuda: Kiedyś siedziałem na schodach.... Las Rzeczy 2004 nr 3 s. 15  szczegóły 
297.wiersz: Amichaj Jehuda: Kobieta odeszła. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 2 s. 38  szczegóły 
298.wiersz: Amichaj Jehuda: Król Saul i ja. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 105-107 (z not. s. 329...) szczegóły 
299.wiersz: Amichaj Jehuda: Kwartyny [z tego cyklu:] Chleb który jedzą.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 109 (z not. s. 329...) szczegóły 
300.wiersz: Amichaj Jehuda: Kwartyny [z tego cyklu:] Już prawie widziałem.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 109 (z not. s. 329...) szczegóły 
301.wiersz: Amichaj Jehuda: Kwartyny [z tego cyklu:] Malunek na wieku.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 109 (z not. s. 329...) szczegóły 
302.wiersz: Amichaj Jehuda: List polecający. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 57  szczegóły 
303.wiersz: Amichaj Jehuda: List polecający. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 3 s. 18  szczegóły 
304.wiersz: Amichaj Jehuda: Liście bez drzew. Więź 1996 nr 4 s. 142 (z not....) szczegóły 
305.wiersz: Amichaj Jehuda: Liście bez drzew. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 4-5 (z fot., s. 3...) szczegóły 
306.wiersz: Amichaj Jehuda: Mama wypiekała mi cały świat. Zeszyty Literackie 1995 nr 51 s. 78 (z not. o autorze na s. 159 i o tłumaczu na s. 160...) szczegóły 
307.wiersz: Amichaj Jehuda: Miasto wiatru. Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 90 (z not. o autorze na s. 166 i not. o tłumaczu na s. 167...) szczegóły 
308.wiersz: Amichaj Jehuda: Miejsce w którym mamy rację. Więź 1996 nr 4 s. 140-141 (z not....) szczegóły 
309.wiersz: Amichaj Jehuda: Miejsce w którym nie było mnie. Literatura 1996 nr 5 s. 32 (z not....) szczegóły 
310.wiersz: Amichaj Jehuda: Młody Dawid. Dekada Literacka 1995 nr 8 s. 4 (z notą...) szczegóły 
311.wiersz: Amichaj Jehuda: Mój przyjaciel umarł. Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 91-92 (z not. o autorze na s. 166 i not. o tłumaczu na s. 167...) szczegóły 
312.wiersz: Amichaj Jehuda: Mówiłem ci że będzie tak - i nie wierzyłaś. Zeszyty Literackie 1995 nr 51 s. 79-80 (z not. o autorze na s. 159 i o tłumaczu na s. 160...) szczegóły 
313.wiersz: Amichaj Jehuda: Muszę płakać. Odra 1995 nr 11 s. 11  szczegóły 
314.wiersz: Amichaj Jehuda: Na dzień moich urodzin. Literatura 1996 nr 5 s. 33 (z not....) szczegóły 
315.wiersz: Amichaj Jehuda: Na moje urodziny. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 101  szczegóły 
316.wiersz: Amichaj Jehuda: Na skraju pola. Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 89 (z not. o autorze na s. 166 i not. o tłumaczu na s. 167...) szczegóły 
317.wiersz: Amichaj Jehuda: Na Ulicy Rabbiego Kooka. VariArt 2010 nr 4 s. 9  szczegóły 
318.wiersz: Amichaj Jehuda: Na ulicy rawa Kooka. Midrasz 1998 nr 10 s. 50  szczegóły 
319.wiersz: Amichaj Jehuda: Nie jak cyprys. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 104-105 (z not. s. 329...) szczegóły 
320.wiersz: Amichaj Jehuda: Nie jestem gotów. Fraza 1997 nr 16 s. 6-7  szczegóły 
321.wiersz: Amichaj Jehuda: Nie ma teologii po Oświęcimiu.... Almanach Żydowski 2002 (2001/2002) s. 82 (z not....) szczegóły 
322.wiersz: Amichaj Jehuda: Nie, powiedziałem tak. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 3-4 (z fot....) szczegóły 
323.wiersz: Amichaj Jehuda: Niebezpieczna ziemia. Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 9 (z notą o autorze...) szczegóły 
324.wiersz: Amichaj Jehuda: Niebezpieczna ziemia. Zeszyty Literackie 1999 z. 66 s. 43-44 (z not. o autorze na s. 171 i o tłumaczu na s. 172...) szczegóły 
325.wiersz: Amichaj Jehuda: Ojciec mojego przyjaciela. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 3 s. 19  szczegóły 
326.wiersz: Amichaj Jehuda: Ostatnia łuska Icchaka. Topos 1998 nr 5/6 s. 92-93  szczegóły 
327.wiersz: Amichaj Jehuda: Oto dzieje prochu. Zeszyty Literackie 1999 z. 66 s. 43 (z not. o autorze na s. 171 i o tłumaczu na s. 172...) szczegóły 
328.wiersz: Amichaj Jehuda: Pan Bóg lituje się nad dziećmi z przedszkola. Midrasz 2000 nr 10 s. 5  szczegóły 
329.wiersz: Amichaj Jehuda: Pastuszek arabski szuka koźlątka na górze Syjon. Midrasz 1998 nr 10 s. 16  szczegóły 
330.wiersz: Amichaj Jehuda: Pewnego razu wielka miłość. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 98 (z not. s. 329...) szczegóły 
331.wiersz: Amichaj Jehuda: Pierwszy deszcz. Fraza 1997 nr 16 s. 8-9  szczegóły 
332.wiersz: Amichaj Jehuda: Pierwszy deszcz. VariArt 2010 nr 4 s. 8  szczegóły 
333.wiersz: Amichaj Jehuda: Pieśń o mnie samym (1-3). Literatura 1996 nr 5 s. 32 (z not....) szczegóły 
334.wiersz: Amichaj Jehuda: [Piętnaście] 15 (Przeszedłem obok domu...). Zdanie 1997 nr 3/4 s. 20 (z notą tłumacza, s. 20-21...) szczegóły 
335.wiersz: Amichaj Jehuda: Plotki śmierci. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 108-109 (z not. s. 329...) szczegóły 
336.wiersz: Amichai Yehuda: Po Oświęcimiu. Midrasz 2000 nr 4 s. 56  szczegóły 
337.wiersz: Amichaj Jehuda: Pobawmy się. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 5 s. 13 (z not. o autorze...) szczegóły 
338.wiersz: Amichaj Jehuda: Połowa ludzi na świecie. Fraza 1997 nr 16 s. 7-8  szczegóły 
339.wiersz: Amichaj Jehuda: Połowa ludzi na świecie. Odra 2002 nr 4 s. 54  szczegóły 
340.wiersz: Amichaj Jehuda: Potem weszliśmy pomiędzy oliwki. Literatura 1996 nr 5 s. 32 (z not....) szczegóły 
341.wiersz: Amichai Jehuda: Powrót byka. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 65  szczegóły 
342.wiersz: Amichaj Jehuda: Pranie. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 2 s. 41  szczegóły 
343.wiersz: Amichaj Jehuda: Prawica Mojżesza. Literatura 1996 nr 5 s. 32 (z not....) szczegóły 
344.wiersz: Amichaj Jehuda: Przez dwa punkty przechodzi tylko jedna linia prosta. Odra 2002 nr 4 s. 52  szczegóły 
345.wiersz: Amichaj Jehuda: Ręka Boga we wszechświecie. Czas Kultury 1991 nr 26/27 s. 90  szczegóły 
346.wiersz: Amichaj Jehuda: Ręka Boga we wszechświecie. Dekada Literacka 1995 nr 8 s. 4 (z notą...) szczegóły 
347.wiersz: Amichaj Jehuda: Robiliśmy to. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 99 (z not. s. 329...) szczegóły 
348.wiersz: Amichaj Jehuda: [Siedemdziesiąt dwa] 72 (Moja była uczennica...). Zdanie 1997 nr 3/4 s. 21 (z notą tłumacza, s. 20-21...) szczegóły 
349.wiersz: Amichaj Jehuda: Siedzę koło okna. Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 88 (z not. o autorze na s. 166 i not. o tłumaczu na s. 167...) szczegóły 
350.wiersz: Amichaj Jehuda: Spójrz, myśli i sny. Zeszyty Literackie 1995 nr 51 s. 79 (z not. o autorze na s. 159 i o tłumaczu na s. 160...) szczegóły 
351.wiersz: Amichaj Jehuda: Stewardesa. Topos 1998 nr 5/6 s. 90  szczegóły 
352.wiersz: Amichaj Jehuda: Synagoga we Florencji. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 3 s. 20  szczegóły 
353.wiersz: Amichaj Jehuda: Synagoga we Florencji. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 56-57 (z not. o autorze...) szczegóły 
354.wiersz: Amichaj Jehuda: Sześć wierszy dla Tamar [z tego cyklu:] Deszcz szepce w ciszy.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 96 (z not. s. 329...) szczegóły 
355.wiersz: Amichaj Jehuda: Sześć wierszy dla Tamar [z tego cyklu:] Moje oczy chcą.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 98 (z not. s. 329...) szczegóły 
356.wiersz: Amichaj Jehuda: Sześć wierszy dla Tamar [z tego cyklu:] Twoje serce bije.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 97-98 (z not. s. 329...) szczegóły 
357.wiersz: Amichaj Jehuda: Sześć wierszy dla Tamar [z tego cyklu:] Twój śmiech jak.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 97 (z not. s. 329...) szczegóły 
358.wiersz: Amichaj Jehuda: Sześć wierszy dla Tamar [z tego cyklu:] Wiosna objawiła się.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 97 (z not. s. 329...) szczegóły 
359.wiersz: Amichaj Jehuda: Sześć wierszy dla Tamar [z tego cyklu:] Zawsze mam cię.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 97 (z not. s. 329...) szczegóły 
360.wiersz: Amichaj Jehuda: Szkoda, byliśmy pięknym wynalazkiem. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 96 (z not. s. 329...) szczegóły 
361.wiersz: Amichaj Jehuda: Sztandary. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 2 s. 39-40  szczegóły 
362.wiersz: Amichaj Jehuda: Sztandary. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 56  szczegóły 
363.wiersz: Amichai Jehuda: Teraz i innymi czasy [z tego cyklu:] Moja matka piekła mi cały świat. Almanach Żydowski 1996 (1995/1996) s. 85  szczegóły 
364.wiersz: Amichai Jehuda: Teraz i innymi czasy [z tego cyklu:] Pan Bóg lituje się nad dziećmi z przedszkola. Almanach Żydowski 1996 (1995/1996) s. 83  szczegóły 
365.wiersz: Amichaj Jehuda: Teraz kiedy wody napierają. Więź 1996 nr 4 s. 140  szczegóły 
366.wiersz: Amichaj Jehuda: Teraz kiedy wody napierają. Więź 1996 nr 4 s. 140 (z not....) szczegóły 
367.wiersz: Amichaj Jehuda: To strasznie rozpoznawać zmarłych. Topos 1998 nr 5/6 s. 89  szczegóły 
368.wiersz: Amichaj Jehuda: To wszystko tworzy taneczny rytm. Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 9 (z notą o autorze...) szczegóły 
369.wiersz: Amichaj Jehuda: To za dużo. Zeszyty Literackie 1999 z. 66 s. 44 (z not. o autorze na s. 171 i o tłumaczu na s. 172...) szczegóły 
370.wiersz: Amichaj Jehuda: Trening sprawności aniołów. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 58-59  szczegóły 
371.wiersz: Amichaj Jehuda: Trzy fotografie [z tego cyklu:] 1. Fotografia wuja Dawida. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 6 (z fot., s. 3...) szczegóły 
372.wiersz: Amichaj Jehuda: Trzy fotografie [z tego cyklu:] 2. Fotografia z paszportu. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 6-7 (z fot., s. 3...) szczegóły 
373.wiersz: Amichaj Jehuda: Trzy fotografie [z tego cyklu:] 3. Fotografia szkolnej klasy. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 7 (z fot., s. 3...) szczegóły 
374.wiersz: Amichaj Jehuda: Turystka. Midrasz 1998 nr 10 s. 50  szczegóły 
375.wiersz: Amichaj Jehuda: Turyści. Almanach Żydowski 2001 (2000/2001) s. 76  szczegóły 
376.wiersz: Amichaj Jehuda: Turyści. Zeszyty Literackie 1999 z. 66 s. 45 (z not. o autorze na s. 171 i o tłumaczu na s. 172...) szczegóły 
377.wiersz: Amichaj Jehuda: Twoje życie i śmierć Ojcze. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 5 s. 13 (z not. o autorze...) szczegóły 
378.wiersz: Amichaj Jehuda: W dniach ostatnich. Odra 2002 nr 4 s. 53-54  szczegóły 
379.wiersz: Amichaj Jehuda: W górach Jerozolimy. Topos 1998 nr 5/6 s. 91  szczegóły 
380.wiersz: Amichaj Jehuda: W jakimś obcym kraju. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 3 s. 23  szczegóły 
381.wiersz: Amichaj Jehuda: W środku jabłka. Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 36  szczegóły 
382.wiersz: Amichaj Jehuda: W środku tego wieku. Dekada Literacka 1995 nr 8 s. 4 (z notą...) szczegóły 
383.wiersz: Amichaj Jehuda: W tej połowie wieku. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 102 (z not. s. 329...) szczegóły 
384.wiersz: Amichaj Jehuda: Wczesna jesień w Jerozolimie. Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 92 (z not. p autorze na s. 166 i not. o tłumaczu na s. 167...) szczegóły 
385.wiersz: Amichaj Jehuda: Wiatrak w Jemin Mosze. Midrasz 1998 nr 10 s. 13  szczegóły 
386.wiersz: Amichaj Jehuda: Wielka cisza: pytania i odpowiedzi. Zeszyty Literackie 1999 z. 66 s. 46 (z not. o autorze na s. 171 i o tłumaczu na s. 172...) szczegóły 
387.wiersz: Amichaj Jehuda: Wiersz o kłamstwie w sobotni wieczór. Topos 1998 nr 5/6 s. 92  szczegóły 
388.wiersz: Amichaj Jehuda: Wołaj mnie. Akcenty 1993 nr 3 s. 23  szczegóły 
389.wiersz: Amichaj Jehuda: Wstęp do podróży ostatniego Beniamina z Tudeli. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 44-48 (z not. s. 329...) szczegóły 
390.wiersz: Amichaj Jehuda: Wszystkie pokolenia przede mną. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 98-99 (z not., s. 329...) szczegóły 
391.wiersz: Amichaj Jehuda: Z całym ciężarem litości. Więź 1996 nr 4 s. 140 (z not....) szczegóły 
392.wiersz: Amichai Jehuda: Z Nią w Jabłku. Plus Minus 1995 nr 36 s. 12  szczegóły 
393.wiersz: Amichaj Jehuda: Z trzech albo czterech w pokoju. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 107 (z not. s. 329...) szczegóły 
394.wiersz: Amichaj Jehuda: Za dużo. Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 90-91 (z not. o autorze na s. 166 i not. o tłumaczu na s. 167...) szczegóły 
395.wiersz: Amichaj Jehuda: Zbyt wiele. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 100 (z not. s. 329...) szczegóły 
396.wiersz: Amichaj Jehuda: Żydowska bomba zegarowa. Przegląd Powszechny 2003 nr 2 s. 227 (ze wstępem tłumacza: Ostatni tom Jehudy Amichaja, s. 224-226...) szczegóły 
397.wiersz: Amichaj Jehuda: Żydzi. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 98-99  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
398.artykuł: Alter Robert: Nieprzetłumaczalny Amichaj. Fraza 1997 nr 16 s. 9-11 (nt. tłumaczenia utworów poety na obce języki...) szczegóły 
399.artykuł: Bargad Warren, Chyet Stanley F.: Jehuda Amichaj. Topos 1998 nr 5/6 s. 86-87  szczegóły 
400.artykuł: Głosy o Jehudzie Amichaju. Fraza 1997 nr 16 s. 12 (wypowiedzi autorów: Dawid Grossman, A.B. Jehoszua, Octavio Paz; tł. z ...) szczegóły 
401.artykuł: Katz-Hewetson Janina: Jehuda Amichaj. Znak 1997 nr 3 s. 163-166 (nt. twórczości; porównanie ze Zbigniewem Herbertem...) szczegóły 
402.artykuł: Korzeniowski Tomasz: Jehuda Amichaj - prorok tego co było. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 8-14 (nt. życia i twórczości poetyckiej; z fot., s. 3...) szczegóły 
403.artykuł: Korzeniowski Tomasz: Poeta, który nie dostanie Nobla. Odra 2002 nr 4 s. 50-51  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
404.zgon: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 11 s. 82 (zmarł: 22 IX 2000; not....) szczegóły 
405.zgon: TEK: Jehuda Amichaj nie żyje. Gazeta Wyborcza 2000 nr 224 s. 14 (zmarł: 22 IX 2000; nota z fot....) szczegóły 
406.zgon: Zmarli. Tygiel Kultury 2000 nr 10/12 s. 224 (zmarł: 22 IX 2000; not. o zgonie...) szczegóły 
407.zgon: Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 193 (zmarł: 22 IX 2000; not....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
408.utwór: [Wiersze] (druk. Zeszyty Literackie 1994 nr 46, 1995 nr 51).  szczegóły 
artykuł: Korzeniowski Tomasz: Zeszyty Literackie 1996 nr 53 s. 159 (list tłumacza informujący, że konsultacji językowej wierszy dokonała R...) szczegóły 
  Amit Nili
    książki twórcy (alfabet tytułów)
409.książka twórcy: Amit Nili: A miałam być księżniczką z bajki... [Opowiadania]. 2009  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
410.proza: Amit Nili: Bratnia Dusza. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2009 nr 1 s. 30-32  szczegóły 
411.proza: Amit Nili: Edukacja. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 5/6/7 s. 24-26 (z fot. Nili Amit...) szczegóły 
412.proza: Amit Nili: Pianino. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 7/8 s. 29-31  szczegóły 
  Anolik Benjamin
    książki twórcy (alfabet tytułów)
413.książka twórcy: Anolik Benjamin: Pamięć przywołana. [Pamiętnik]. 1996  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
414.artykuł: Ledger: "Pamięć przywołana". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 12 s. 19 (sprawozdanie ze spotkania autorskiego, Warszawa, 21 V 1996...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
415.wywiad: Susid Włodzimierz: To, co w moim życiu najważniejsze.... Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 12 s. 14-15 (z fot. Beniamina Anolika...) szczegóły 
  Appelfeld Aron
    książki twórcy (alfabet tytułów)
416.książka twórcy: Appelfeld Aharon: Badenheim 1939. [Powieść]. 2004  szczegóły 
recenzja: (eszyd): Notes Wydawniczy 2004 nr 11 s. 68  szczegóły 
recenzja: Gizella Jerzy: Kustosze pamięci. Przegląd Polski = Polish Review 2004 nr z 3 IX s. 10  szczegóły 
recenzja: Sobolewska Justyna: Spokój przed końcem. Przekrój 2004 nr 16 s. 83  szczegóły 
recenzja: Włodarski Marek: Na chwilę przed. Lampa 2004 nr 2 s. 74  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Czas życia, czas śmierci. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2004 nr 7/8 s. 25  szczegóły 
417.książka twórcy: Appelfeld Aharon: Droga żelazna. [Powieść]. 2006  szczegóły 
recenzja: Janczewska Marta: Cierpienie i pamięć. Midrasz 2006 nr 12 s. 3-4  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
418.proza: Appelfeld Aharon: Badenheim [pow.; fragm.]. Akcent 2000 nr 1/2 s. 127-140 (z not. o autorze...) szczegóły 
419.proza: Appelfeld Aron: Dym. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 317-328 (z not. s. 329...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
420.artykuł: Halkowski Henryk: Opowieść z początkiem i końcem czyli Aharon Appelfeld w Krakowie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 24 s. 18-19  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
421.wywiad: Prokop-Janiec Eugenia: Jestem pisarzem żydowskim. Akcent 2000 nr 1/2 s. 140-145  szczegóły 
  Arad Icchak
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
422.utwór: Ghetto in Flames. The Struggle and Destruction of the Jews in Vilna in the Holocaust. Jerusalem 1980.  szczegóły 
artykuł: Prekerowa Teresa: Żydzi wileńskiego getta. Lithuania 1991 nr 2 s. 99-105 (z not....) szczegóły 
  Arieli Mordecai
    książki twórcy (alfabet tytułów)
423.książka twórcy: Arieli Mordechai: Aszkenazyjczyk. Biografia możliwa. [Powieść]. 2004  szczegóły 
recenzja: Cobel-Tokarska Marta: Rozsypana układanka. Midrasz 2006 nr 1 s. 3  szczegóły 
recenzja: Dziewit Anna: Dzieje rodzinne. Lampa 2005 nr 12 s. 66  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
424.proza: Arieli Mordechai: Aszkenazyjczyk. Biografia możliwa (Fragment). Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 87-103  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
425.artykuł: Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 90 (not....) szczegóły 
  Arod Daphna
    wiersze (alfabet tytułów)
426.wiersz: Arod Daphna: Mamo, tylko się nie martw.... Charaktery 1996 nr 0 s. 16  szczegóły 
  Avni-Levy Yossi
    książki twórcy (alfabet tytułów)
427.książka twórcy: Avni Yossi: Ciotka Farhuma nie była dziwką. [Powieść]. 2007  szczegóły 
  Awidan Dawid
    wiersze (alfabet tytułów)
428.wiersz: Awidan Dawid: Chwila przedostatnia. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 189 (z not. s. 330...) szczegóły 
429.wiersz: Awidan Dawid: Fatamorgana. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 192-193 (z not. s. 330...) szczegóły 
430.wiersz: Awidan Dawid: Jaki sexappeal mają poeci. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 189-191 (z not. s. 330...) szczegóły 
431.wiersz: Awidan Dawid: Mądrość życia. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 188-189 (z not. s. 330...) szczegóły 
432.wiersz: Awidan Dawid: Nic nie nadchodzi. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 194 (z not. s. 330...) szczegóły 
433.wiersz: Awidan Dawid: Plama została na ścianie. Fraza 1997 nr 16 s. 13  szczegóły 
434.wiersz: Awidan Dawid: Plama została na ścianie. Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 1 s. 68 (z notą od tł. podp. Tomasz Korzeniowski, s. 70-72...) szczegóły 
435.wiersz: Awidan Dawid: Plama została na ścianie. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 192 (z not. s. 330...) szczegóły 
436.wiersz: Awidan Dawid: Powtórzona okazja. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 189 (z not. s. 330...) szczegóły 
437.wiersz: Awidan Dawid: Śpij, śpij, zdrzemnij się, śpij. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 191 (z not. s. 330...) szczegóły 
  Banaj Perec
    wiersze (alfabet tytułów)
438.wiersz: Banaj Perec: U źródeł Eufratu. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 314 (z not. s. 330...) szczegóły 
  Barak Dudu
    książki twórcy (alfabet tytułów)
439.książka twórcy: Barak Dudu: Polska między sławą a popiołem. Wybór. 1990  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Być dzieckiem tych, którzy ocaleli. Nowe Książki 1991 nr 5 s. 41-42  szczegóły 
recenzja: Stolarczyk Jan: Między Warszawą a Jeruzalem. Że 1990 nr 9/10 s. 58-60  szczegóły 
recenzja: Tyloch Witold: Hebrajskiego poety "podróż do upragnionych widoków". Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 324-326  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
440.wiersz: Barak Dudu: Krakowiaczek ci ja. Czas Przeszły i Przyszły 1989 nr 171 s. 1  szczegóły 
441.wiersz: Barak Dudu: Między Warszawą a Jerusalem. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 21 s. 20  szczegóły 
442.wiersz: Barak Dudu: W Łodzi, w sklepie z zegarami. Almanach Żydowski 2003 (2002/2003) s. 96-97 (z not. tłumaczki o autorze...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
443.artykuł: Wasita Ryszard: "Polskie wiersze" hebrajskiego poety. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 2 s. 15  szczegóły 
444.artykuł: Że 1990 nr 6 s. 86 (nota spraw. ze spotkań autorskich w Polsce: 2 V 1990 we Wrocławiu i 3 ...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
445.utwór: Polin ben peer leepher. Massa limehazot hephets [Polska między sławą a popiołem. Podróż do upragnionych widoków]. Tel-Aviv 1986.  szczegóły 
  Barash Asher
    książki twórcy (alfabet tytułów)
446.książka twórcy: Barash Asher: Głos z nieba. Bajki żydowskie. 1992 (Wybór z: Menorat ha-zahav...) szczegóły 
  Barkai Jonathan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
447.książka twórcy: Barkai Jonatan: Pastoralna atmosfera cmentarzy. [Wiersz]. 2011  szczegóły 
  Bartana Ortsion
    wiersze (alfabet tytułów)
448.wiersz: Bartana Ortsion: Ojciec mówi. Almanach Żydowski 1998 (1997/1998) s. 77-78 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
  Bartov Hanoch
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
449.tekst paraliteracki: Bartov Hanoch: Jak się nazywa ta książka?. Almanach Żydowski 1998 (1997/1998) s. 97-100  szczegóły 
  Bejerano Maja
    wiersze (alfabet tytułów)
450.wiersz: Bejerano Maja: Salambo. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 305 (z not. s. 330...) szczegóły 
451.wiersz: Bejerano Maja: Strusica. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 306 (z not. s. 330...) szczegóły 
  Ben Artzi-Pelossof Noa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
452.książka twórcy: Ben Artzi-Pelossof Noa: W imię smutku i nadziei. 1997 ([Wspomnienia wnuczki Icchaka Rabina]...) szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Wspomnienia wnuczki Icchaka Rabina. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 22 s. 16  szczegóły 
  Ben-Arie Igal
    książki twórcy (alfabet tytułów)
453.książka twórcy: Ben-Arie Igal: Inny = Aher. 1996 ([Tekst równoległy w języku polskim i hebrajskim]...) szczegóły 
454.książka twórcy: Ben-Arie Igal: Żydowski sen. [Wiersze]. 1994 ([Tekst równoległy polski i hebrajski]....) szczegóły 
recenzja: Grzeszkiewicz Regina: Żydowski Sen (Halom Ihudi) (Rozrachunki Igala Ben-Arie z Polską). Scriptores Scholarum 1999 nr 4 s. 126-127  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
455.wiersz: Ben-Arie Igal: Gołda. Kresy 2005 nr 64 s. 145 (z notą, s. 146...) szczegóły 
456.wiersz: Ben-Arie Igal: Gra w "Tytanica". Kresy 2005 nr 64 s. 144 (z notą, s. 146...) szczegóły 
457.wiersz: Ben-Arie Igal: Lata wymazane z pamięci. Kresy 2005 nr 64 s. 144 (z notą, s. 146...) szczegóły 
458.wiersz: Ben-Arie Igal: Miłosna pieśń do wozu pancernego. Kresy 2005 nr 64 s. 146 (z notą...) szczegóły 
459.wiersz: Ben-Arie Igal: Przerażająca pochyłość. Akcenty 1993 nr 3 s. 52  szczegóły 
460.wiersz: Ben-Arie Igal: Przerażająca pochyłość. Polska-Izrael 1994 nr 1 (3) s. 28  szczegóły 
461.wiersz: Ben-Arie Igal: Przygotowania do podróży. Scriptores Scholarum 1999 nr 4 s. 129  szczegóły 
462.wiersz: Ben-Arie Igal: Przygotowania do podróży. Polska-Izrael 1994 nr 1 (3) s. 28  szczegóły 
463.wiersz: Ben-Arie Igal: Stąd i dalej daleki kraj. Kresy 2005 nr 64 s. 145 (z notą, s. 146...) szczegóły 
464.wiersz: Ben-Arie Igal: Ziemia która obiecała. Kresy 2005 nr 64 s. 146 (z notą...) szczegóły 
465.wiersz: Ben-Arie Igal: Żydowski sen. Scriptores Scholarum 1999 nr 4 s. 128  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
466.artykuł: Na przykład [Lublin] 1996 nr 39/40 s. 37 (not. o wieczorze autorskim w Lublinie, 5 VI 1996...) szczegóły 
  Ben Menachem
    wiersze (alfabet tytułów)
467.wiersz: Ben Menachem: Doktor Dolittle (Fragment). Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 297 (z not. s. 330...) szczegóły 
  Ben-Szaul Mosze
    wiersze (alfabet tytułów)
468.wiersz: Ben-Szaul Mosze: Błądząca kobieta. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 251 (z not. s. 330...) szczegóły 
469.wiersz: Ben-Szaul Mosze: Opowiadanie o złocie Kachamalki. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 250 (z not. s. 330...) szczegóły 
470.wiersz: Ben-Szaul Mosze: Rycerze. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 251 (z not. s. 330...) szczegóły 
  Ben-Zion Tomer
    wiersze (alfabet tytułów)
471.wiersz: Ben-Zion Tomer: Dzieci cienia. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 155 (z not. s. 330...) szczegóły 
472.wiersz: Ben-Zion Tomer: Napis. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 156 (z not. s. 330...) szczegóły 
473.wiersz: Ben-Zion Tomer: Poeta. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 154 (z not. s. 330...) szczegóły 
474.wiersz: Ben-Zion Tomer: Trzy wiersze [z tego cyklu:] I Ty wrócisz.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 156 (z not. s. 330...) szczegóły 
475.wiersz: Ben-Zion Tomer: Trzy wiersze [z tego cyklu:] Twoja miłość silniejsza.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 155 (z not. s. 330...) szczegóły 
476.wiersz: Ben-Zion Tomer: Wina. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 154 (z not. s. 330...) szczegóły 
  Bernstein Ori
    wiersze (alfabet tytułów)
477.wiersz: Bernstein Ori: Odbicie. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 254 (z not. s. 330...) szczegóły 
478.wiersz: Bernstein Ori: Śnieg. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 254 (z not. s. 330...) szczegóły 
  Besser Jakow
    książki twórcy (alfabet tytułów)
479.książka twórcy: Besser Jakub: Wiersze wybrane. 1991  szczegóły 
recenzja: Jot.: Metafora 1993 nr 8/10 s. 117 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
480.wiersz: Besser Jakow: Co przechodzi w.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 259 (z not. s. 330...) szczegóły 
481.wiersz: Besser Jakow: Meble mordowały w sobie.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 258 (z not. s. 330...) szczegóły 
482.wiersz: Besser Jakow: Pani Besserowa. Almanach Żydowski 2000 (1999/2000) s. 58-59 (z komentarzem: Natan Gross: Wiersze Jaakowa Bessera z tomu "Pięść serc...) szczegóły 
483.wiersz: Besser Jakow: Spalone mapy skrzydeł. Almanach Żydowski 2000 (1999/2000) s. 59 (z komentarzem: Natan Gross: Wiersze Jaakowa Bessera z tomu "Pięść serc...) szczegóły 
484.wiersz: Besser Jakow: Starzejący się Mały Książę. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 258 (z not. s. 330...) szczegóły 
485.wiersz: Besser Jakow: Ścienny zegar. Odra 1993 nr 4 s. 38  szczegóły 
486.wiersz: Besser Jakow: Ścienny zegar. Almanach Żydowski 2000 (1999/2000) s. 59-60 (z komentarzem: Natan Gross: Wiersze Jaakowa Bessera z tomu "Pięść serc...) szczegóły 
487.wiersz: Besser Jakow: Z poematu "Zima tysiąc dziewięćset czterdzieści i...". Odra 1993 nr 4 s. 38  szczegóły 
  Bialik Chaim Nachman, Rawnicki Jehoszua Chone *
    proza (alfabet tytułów)
488.proza: Bialik Chaim Nachman, Rawnicki J.Ch.: Z Księgi Agady. Almanach Żydowski 2003 (2002/2003) s. 31-47  szczegóły 
489.proza: Bialik Chaim Nachman, Rawnicki J.Ch.: Z Księgi Agady. Almanach Żydowski 2001 (2000/2001) s. 22-50  szczegóły 
490.proza: Bialik Ch.N., Rawnicki J.Ch.: Z Księgi Agady. Almanach Żydowski 2002 (2001/2002) s. 26-57  szczegóły 
  Bialik Chaim Nachman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
491.książka twórcy: Bialik Chajim Nachman: Blask. [Wiersz]. 2005  szczegóły 
recenzja: Bierski Janusz: Blask. Arte 2006 nr 1 s. 43  szczegóły 
492.książka twórcy: Bialik Chaim Nachman: Pieśni. [Wiersz]. 2012  szczegóły 
493.książka twórcy: Bialik Chaim Nachman: Wiersze i poematy. [Wiersz]. 2012  szczegóły 
494.książka twórcy: Bialik Chaim Nachman: Wybór wierszy. 1994  szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 14/15 s. 20  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
495.wiersz: Bialik Chaim Nachman: W mieście rzezi (fragment). Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2004 nr 5/6 s. 13  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
496.proza: Bialik Chaim Nachman: Król Salomon i zarozumiały gołąbek. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 14 s. 20  szczegóły 
497.proza: Bialik Chaim Nachman: Na początek. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 1 s. 18-19  szczegóły 
498.proza: Bialik Chaim Nachman: O trąbce, która zaniemówiła ze wstydu - albo święta Pesach w carskiej Rosji. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 9 s. 20  szczegóły 
499.proza: Bialik Chaim Nachman: Ptaki Złotopióre. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 5 s. 20  szczegóły 
500.proza: Bialik Chaim Nachman: Wielki król Salomon i mała pszczółka. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 11 s. 20  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
501.książka o twórcy: Literackie spotkania w międzywojennej Polsce: Chaim Nachman Bialik i Salomon Dykman. Studia nad hebrajskim "poetą narodowym" i jego polskim tłumaczem. 2012  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
502.artykuł: Loew Ryszard: O polskich przekładach Bialika i zaprzepaszczonej książce. Dekada Literacka 1997 nr 6/7 s. 15 (omówienie polskiego przekładu poezji Chaima Nachmana Bialika pt. "Pieś...) szczegóły 
503.artykuł: Midrasz 2001 nr 6 s. 4 (not. o warsztatach "Poezja Chaima Nachmana Bialika. Warsztaty poetycki...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
504.utwór: W mieście rzezi.  szczegóły 
artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Kto odpowiada nam w "czasie utrapienia"?. Midrasz 2002 nr 9 s. 46-47 (w kontekście problemu pokuty...) szczegóły 
505.utwór: Zwój ognisty.  szczegóły 
artykuł: "Zwój ognisty" Bialika a "Anhelli" Słowackiego. Midrasz 2009 nr 7/8 s. 20-22 (z il....) szczegóły 
  Birstein Yossel
    proza (alfabet tytułów)
506.proza: Birstein Yossel: Deszczowy Dzień na Bulwarze Herzla. Midrasz 2005 nr 5 s. 54-55 (z notą o autorze Aleksandra Ziemnego pt.: Nieznany izraelski Czechow, ...) szczegóły 
  Bluwstein Rachel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
507.artykuł: Fruzińska Justyna: Kobieca poezja izraelska. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2007 nr 12/13 s. 12  szczegóły 
  Bosak Meir
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
508.tekst paraliteracki: Bosak Meir: Z dziejów żydowskiego szkolnictwa w Krakowie. x 1989 ([W ks. zb.:] To była hebrajska szkoła w Krakowie. Historia i wspomnien...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
509.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 67 s. 4 (o wieczorze autorskim w Izraelu z okazji wydania książki "Korzenie kor...) szczegóły 
  Carmi T.
    wiersze (alfabet tytułów)
510.wiersz: Carmi T.: Stało się. Midrasz 1997 nr 5 s. 53 (z notą tłumacza; podp. (a.z.)...) szczegóły 
  Castel-Bloom Orly
    książki twórcy (alfabet tytułów)
511.książka twórcy: Castel-Bloom Orly: Tekstylia. [Powieść]. 2011  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
512.proza: Castel-Bloom Orly: Milczenie gejszy. Midrasz 2000 nr 11 s. 53-54 (z not. o autorce...) szczegóły 
513.proza: Castel-Bloom Orli: Pisarka jako ekskluzywna kurwa. Tygiel Kultury 1996 nr 2 s. 59-61  szczegóły 
  Chalfi Abraham
    wiersze (alfabet tytułów)
514.wiersz: Chalfi Abraham: Będę sobie topolą.... Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 59-60 (z not. o autorze...) szczegóły 
515.wiersz: Chalfi Abraham: W nocy bez człowieka ciężko.... Fraza 1997 nr 16 s. 14  szczegóły 
516.wiersz: Chalfi Abraham: Wiatr coś tam szeptał.... Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 60  szczegóły 
  Chefer Chaim
    wiersze (alfabet tytułów)
517.wiersz: Chefer Chaim: Sprawiedliwi Świata. Słowo Powszechne 1989 nr 82 s. 3  szczegóły 
  Cousin Ilona
    proza (alfabet tytułów)
518.proza: Cousin Ilona: Matka nie jest całym światem. Almanach Żydowski 2002 (2001/2002) s. 78-81 (z not....) szczegóły 
  Czernichowski Saul
    książki twórcy (alfabet tytułów)
519.książka twórcy: Czernichowski Saul: Wybór wierszy. 1991  szczegóły 
  Dagan Batszewa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
520.książka twórcy: Dagan Batszewa: Błogosławiona bądź wyobraźnio - przeklęta bądź! Wspomnienia "Stamtąd". [Wiersz]. 2009  szczegóły 
521.książka twórcy: Dagan Batszewa: Co wydarzyło się w czasie Zagłady. Opowieść rymowana dla dzieci, które chcą wiedzieć. [Opowiadanie].  szczegóły 
522.książka twórcy: Dagan Batszewa: Czika, piesek w getcie. [Opowiadanie]. 2012  szczegóły 
523.książka twórcy: Dagan Batszewa: Gdyby gwiazdy mogły mówić. [Opowiadanie]. 2012  szczegóły 
  Dawidowicz Sigalit
    wiersze (alfabet tytułów)
524.wiersz: Dawidowicz Sigalit: Na pagórku dwa.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 307-308 (z not. s. 331...) szczegóły 
525.wiersz: Dawidowicz Sigalit: Winston boi się.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 307 (z not. s. 331...) szczegóły 
526.wiersz: Dawidowicz Sigalit: Zapaliłam jej obecność.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 307 (z not. s. 331...) szczegóły 
  Dicani Rami
    wiersze (alfabet tytułów)
527.wiersz: Dicani Rami: Przyjaźń zawarta w szybie czasu. Almanach Żydowski 1999 (1998/1999) s. 45-46 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Dinur Yehiel
    książki twórcy (alfabet tytułów)
528.książka twórcy: [Ka-tzetnik 135633 ] [Dinur Yehi'el]: Dom lalek. 1992 ([Oryg. hebrajski; na k. przedtytułowej inf., że autorką pamiętnika, na...) szczegóły 
recenzja: Matusiak Maria Magdalena: Z morza popiołu. Przegląd Powszechny 1992 nr 7/8 s. 169-171  szczegóły 
recenzja: (mok): Świadectwo. Życie Warszawy 1992 nr 83 s. 7  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Wstrząsające świadectwo zbrodni hitlerowskich. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 15 s. 15  szczegóły 
  Dor Mosze
    wiersze (alfabet tytułów)
529.wiersz: Dor Mosze: Kiedy nie ma ojczyzny. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 245-246 (z not. s. 331...) szczegóły 
530.wiersz: Dor Mosze: Powoli i pewnie światło.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 245 (z not. s. 331...) szczegóły 
  Doron Lizzie
    książki twórcy (alfabet tytułów)
531.książka twórcy: Doron Lizi: Dlaczego nie przyjechałaś przed wojną [Powieść]. 2012  szczegóły 
532.książka twórcy: Doron Lizzie: Spokojne czasy. [Powieść]. 2010  szczegóły 
recenzja: Fuzowski Max: (Nie)pamięć po zagładzie. Newsweek. Polska 2010 nr 30 s. 86 (notka...) szczegóły 
  Dykman Salomon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
533.książka twórcy: Dykman Salomon: Przekłady, wiersze, eseje, listy. [Wiersz, esej, list]. 2012 (Salomon Dykman: Autobiografia. Dzieje życia. (Korot Chajim). - Jörg Sc...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
534.książka o twórcy: Literackie spotkania w międzywojennej Polsce: Chaim Nachman Bialik i Salomon Dykman. Studia nad hebrajskim "poetą narodowym" i jego polskim tłumaczem. 2012  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
535.artykuł: Loew Ryszard: Filolog jako artysta. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 55-62 (o twórczości translatorskiej...) szczegóły 
  Eldan Anadad
    wiersze (alfabet tytułów)
536.wiersz: Eldan Anadad: Bastiony mądrej ciszy.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 257 (z not. s. 331...) szczegóły 
  Eliezer ben Jehuda *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
537.artykuł: Porajer Mosze Chaim: Sen i jego urzeczywistnienie. Wyjątki autobiografii Eliezera Ben-Jehudy. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 6 s. 12; nr 8 s. 12  szczegóły 
  Folman-Raban Havka
    książki twórcy (alfabet tytułów)
538.książka twórcy: Folman-Raban Chawka: Nie rozstałam się z nimi.... 2000  szczegóły 
recenzja: J.L.: Wspomnienia łączniczki. Rzecz o Książkach 2000 nr 7 s. E7 (nota...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
539.wywiad: Engelking-Boni Barbara: Chawka Folman-Raban historia dla dwanaściorga wnucząt. Wysokie Obcasy 2000 nr 37 s. 30-32, 34, 36 (z fot. Chawki Folman-Raban...) szczegóły 
  Frankel Alona
    książki twórcy (alfabet tytułów)
540.książka twórcy: Frankel Alona: Dziewczynka. [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
541.książka twórcy: Frankel Alona: Nocnik nad nocnikami. [Opow.].  szczegóły 
recenzja: [Skibińska Ewa] E.S.: Ryms 2009 nr 7 s. 30  szczegóły 
542.książka twórcy: Frankel Alona: O Anielce, w którą wstąpił diabeł. [Opowiadanie]. 2010  szczegóły 
recenzja: [Skibińska Ewa] E.S.: Ryms 2011 nr 13 s. 16 (nota...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
543.proza: Frankel Alona: Dziewczynka (fragment). Midrasz 2007 nr 5 s. 52-54  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
544.wywiad: Koźmińska-Frejlak Ewa: Polska jest we mnie.... Midrasz 2008 nr 5 s. 30-35 (z fot....) szczegóły 
  Frankel Zygmunt
    wiersze (alfabet tytułów)
545.wiersz: Frankel Zygmunt: Czarny kot. Wyspa 2007 nr 1 s. 36  szczegóły 
546.wiersz: Frankel Zygmunt: Ćma. Wyspa 2007 nr 1 s. 35  szczegóły 
547.wiersz: Frankel Zygmunt: Domy nad morzem. Wyspa 2007 nr 1 s. 38  szczegóły 
548.wiersz: Frankel Zygmunt: Jesień. Wyspa 2007 nr 1 s. 38  szczegóły 
549.wiersz: Frankel Zygmunt: Lato. Wyspa 2007 nr 1 s. 36  szczegóły 
550.wiersz: Frankel Zygmunt: Może jest gdzieć miejsce. Wyspa 2007 nr 1 s. 35  szczegóły 
551.wiersz: Frankel Zygmunt: Musiałem być kiedyś obłokiem. Wyspa 2007 nr 1 s. 34  szczegóły 
552.wiersz: Frankel Zygmunt: Pojechałbym do Japonii... do Chin.... Wyspa 2007 nr 1 s. 37  szczegóły 
553.wiersz: Frankel Zygmunt: Pomimo. Wyspa 2007 nr 1 s. 39  szczegóły 
554.wiersz: Frankel Zygmunt: Suche liście w ogrodzie. Wyspa 2007 nr 1 s. 38  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
555.artykuł: Suwalska Dorota: Linoryty Zygmunta Frankla. Wyspa 2007 nr 1 s. 42-43  szczegóły 
  Frank-Mitrani Rina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
556.książka twórcy: Frank Rina: Bardziej niż wczoraj. [Powieść]. 2011  szczegóły 
557.książka twórcy: Frank-Mitrani Rina: Każdy dom potrzebuje balkonu. [Powieść]. 2009  szczegóły 
recenzja: Bluszcz 2009 nr 14 s. 155 [dodatek] (nota; z dop.: książka miesiąca...) szczegóły 
recenzja: Szolc Iza: Bluszcz 2009 nr 13 s. 150 [dodatek]  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
558.proza: Frank Rina: Żadna praca nie hańbi. Bluszcz 2009 nr 15 s. 32-34  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
559.wywiad: Łuszczyna Marek: Mistrz absurdu stanął w drzwiach. Bluszcz 2009 nr 15 s. 30 (dot. biografii i twórczości, zwłaszcza tematyki domu...) szczegóły 
  Frister Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
560.książka twórcy: Frister Roman: Autoportret z blizną. 1996  szczegóły 
561.książka twórcy: Frister Roman: Autoportret z blizną. 1996  szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: "Blizna zostanie na zawsze...". Nowe Książki 1997 nr 12 s. 40-41  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Przeżyć i przygód ponad miarę. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 19 s. 15  szczegóły 
562.książka twórcy: Frister Roman: Skradziona tożsamość. [Powieść]. 2004  szczegóły 
recenzja: Lewińska Maria: Skradziona tożsamość. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2004 nr 23/24 s. 13  szczegóły 
recenzja: Sławiński Ryszard K.: Książki 2004 nr 6 s. 54-55 (notka...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
563.proza: Frister Roman: Buty Wilczka [pow., fragm.:] Mój przyjaciel Stach. Przekrój 1992 nr 2452 s. 15  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
564.wywiad: Łubieński Stanisław: Wyszedłem z obozu bez nienawiści. Lampa 2007 nr 10 s. 22-24 (z notą biogr. i fot....) szczegóły 
  Friszman Dawid
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
565.utwór: Lilit.  szczegóły 
artykuł: Lempert Larysa: Lilit na pustyni. Midrasz 2009 nr 11 s. 18-21  szczegóły 
  Gelbart-Avni Ofra
    proza (alfabet tytułów)
566.proza: Gelbart-Avni Ofra: Niewidzialne ściany. Midrasz 2012 nr 5 s. 90-94 (z notą...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
567.utwór: Kirot szelo roim [Ściany, których nie widać]. Tel Aviv 1992.  szczegóły 
artykuł: Marcinkowski Roman: Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 103-104  szczegóły 
artykuł: Papuzińska Joanna: Szmirit, Dalia i cały świat. Książki w Dużym Formacie 2003 nr 2 s. 26  szczegóły 
  Geldman Mordechaj
    wiersze (alfabet tytułów)
568.wiersz: Geldman Mordechaj: Apollo z naszej dzielnicy. Midrasz 1997 nr 5 s. 54 (z notą tłumacza; podp. (a.z.)...) szczegóły 
569.wiersz: Geldman Mordechaj: Co jest w tym lecie. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 290-291 (z not. s. 331...) szczegóły 
570.wiersz: Geldman Mordechaj: Sadzonka. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 289-290 (z not. s. 331...) szczegóły 
571.wiersz: Geldman Mordechaj: Wróć pieszo do zazielenionej wsi. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 291-292 (z not. s. 331...) szczegóły 
  Ghilan Maxim
    wiersze (alfabet tytułów)
572.wiersz: Gilan Maksim: List. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 255 (z not. s. 330...) szczegóły 
573.wiersz: Gilan Maksim: Władca chleba, tak mi mówią. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 255-256 (z not. s. 330...) szczegóły 
  Gilboa Amir
    wiersze (alfabet tytułów)
574.wiersz: Gilboa Amir: Alleluja ludowi. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 149 (z not. s. 331...) szczegóły 
575.wiersz: Gilboa Amir: Dusza Josego, synka mojej siostry Bronki. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 148 (z not. s. 331...) szczegóły 
576.wiersz: Gilboa Amir: Głos w górach. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 148-149 (z not. s. 331...) szczegóły 
577.wiersz: Gilboa Amir: Izaak. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 146 (z not. s. 331...) szczegóły 
578.wiersz: Gilboa Amir: Mojżesz. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 14/15 s. 33  szczegóły 
579.wiersz: Gilboa Amir: Mojżesz. Fraza 1997 nr 16 s. 14-15  szczegóły 
580.wiersz: Gilboa Amir: Mojżesz. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 146-147 (z not. s. 331...) szczegóły 
581.wiersz: Gilboa Amir: Saul. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 146-147 (z not. s. 331...) szczegóły 
582.wiersz: Gilboa Amir: Teraz, w krajobrazie deszczu. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 61 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Ginzberg Louis
    książki twórcy (alfabet tytułów)
583.książka twórcy: Ginzberg Louis: Legendy żydowskie. Księga Rodzaju. 1997 (Wprowadzenie: 1. Źródła 2. Legendy Ginzberga 3. Rozwój legend 4. Folkl...) szczegóły 
recenzja: Filipczak Dorota: Na początku była Księga. Literatura na Świecie 1998 nr 3 s. 285-297  szczegóły 
recenzja: Paziński Piotr: Hagady Ginzberga. Midrasz 1998 nr 3 s. 48  szczegóły 
  Golan Shammai
    książki twórcy (alfabet tytułów)
584.książka twórcy: Golan Shamai: W drodze do Jerozolimy. 1998  szczegóły 
recenzja: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Drogi przez świat. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 86  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Żyd i Izraelczyk. Nowe Książki 1998 nr 9 s. 34  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
585.proza: Golan Szamaj: Ostatnia warta [pow., fragm.:] Krwawe buty. Kresy 1994 nr 20 s. 78-81  szczegóły 
586.proza: Golan Szamaj: Spotkanie. Polska-Izrael 1993 nr 1 s. 29-31 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
587.artykuł: K.M.: Shammai Golan w polskim PEN Clubie. Rzeczpospolita 1998 nr 154 s. 25 (Warszawa, 2 VII 1998; nota...) szczegóły 
588.artykuł: Kolarzowa Romana: "Śmierć Uri Peleda" po polsku. Nowe Książki 1991 nr 11/12 s. 80 (wywiad z red. wydawnictwa CIA-Books z Poznania nt. wydania książki Sza...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
589.wywiad: Leociak Jacek: Zanim ukaże sie książka. Nowe Książki 1991 nr 11/12 s. 81 (nt. mającej ukazać się w wydawn. CIA-Books w Poznaniu powieści "Śmierć...) szczegóły 
590.wywiad: Masłoń Krzysztof: Wojna i pokój. Rzeczpospolita 1998 nr 155 s. 28 (nt. własnej twórczości; z notą o pisarzu...) szczegóły 
591.wywiad: Susid Włodzimierz: Shammai Golan - pisarz izraelski. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 16 s. 14-15, 22 (z fot. pisarza...) szczegóły 
  Goldberg Lea
    wiersze (alfabet tytułów)
592.wiersz: Goldberg Lea: Miłosierdzie nie dotyczy. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 93  szczegóły 
593.wiersz: Goldberg Lea: Pieśni z krainy mojej miłości. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 91-92 (z not. o aut....) szczegóły 
594.wiersz: Goldberg Lea: Tel Awiw. Fraza 1997 nr 16 s. 15  szczegóły 
  Gordon Yehuda Leib
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
595.artykuł: Tyloch Witold: Rocznik Orientalistyczny 1989 t. 46 z. 1 s. 137-139 ([rec. ks.:] J. Strauss: Yehudah Leib Gordon. Poete Hebreu (1830-1892)....) szczegóły 
  Grossman David
    książki twórcy (alfabet tytułów)
596.książka twórcy: Grosman Dawid: Kto ze mną pobiegnie. [Powieść]. 2006  szczegóły 
recenzja: Orzeł Wargskog Olga: Opowieść nie tylko dla dzieci. Midrasz 2007 nr 2 s. 4-6Wargskog  szczegóły 
recenzja: Patryas Magda: Ulica jako odpowiedź. Lampa 2006 nr 12 s. 55  szczegóły 
597.książka twórcy: Grosman Dawid: Kto ze mną pobiegnie. [Powieść]. 2008  szczegóły 
598.książka twórcy: Grosman Dawid: Patrz pod: Miłość. [Powieść]. 2008  szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Śmierć po Zagładzie. Newsweek. Polska 2008 nr 45 s. 97-99 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Kurkiewicz Roman: Bluszcz 2009 nr 5 s. 152 [dodatek]  szczegóły 
recenzja: Malessa-Drohomirecka Monika: Moc słów. Midrasz 2009 nr 4 s. 4-5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
599.proza: Grossman David: Bruno [fragm.]. NaGłos 1992 nr 7 s. 70-79 (bohaterem fragm. pow. jest Bruno Schulz...) szczegóły 
600.proza: Grossman David: Dni parzyste. Świat Literacki 1993 nr 9 s. 27-39  szczegóły 
601.proza: Grossman David: Patrz pod: "miłość". Świat Literacki 1993 nr 9 s. 8-24 (z not. o aut., s. 25...) szczegóły 
602.proza: Grossman David: Patrz pod: miłość. Akcenty 1993 nr 3 s. 89-96  szczegóły 
603.proza: Grossman David: Patrz pod: miłość [pow., fragm.:] Momik. Czas Kultury 1995 nr 5/6 s. 24-28  szczegóły 
604.proza: Grossman David: Patrz pod: Miłość [pow.: fragm.:] Momik. Fragmenty. Dekada Literacka 1997 nr 6/7 s. 12-14 (z notami od tłumaczki iredakcji o pisarzu i utworze...) szczegóły 
605.proza: Grossman David: Pozdrawiają cię, Cezarze, idący na śmierć. Gazeta Wyborcza 2002 nr 138 s. 20 (z not....) szczegóły 
606.proza: Grossman David: Prawdziwy Sabra [fragm.]. Arka 1990 nr 30 s. 37-42 (z not....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
607.tekst paraliteracki: Grossman David: Prawo nienawiści. Gazeta Wyborcza 2001 nr 205 s. 15  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
608.wywiad: Mincer Laura: Ocalić dusz. Midrasz 1999 nr 4 s. 43-44 (głównie nt. własnej twórczości...) szczegóły 
609.wywiad: Tuszyńska Agata: Outsider. Zeszyty Literackie 1992 nr 37 s. 124-133 (z notą, z not. o Agacie Tuszyńskiej, s. 155...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
610.utwór: Patrz pod: Miłość [Ayen erekh: ahavah].  szczegóły 
artykuł: Jakubowicz Rafał: Siedem, osiem, cztery, cztery, sześć. O sztuce Haima Maora. Midrasz 2011 nr 4 s. 54-58 (m.in. nt. utworu...) szczegóły 
  Grynfeld Rachel, Grynfeld Eliezer *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
611.książka twórcy: Grynfeld Eliezer, Grynfeld Rachel: Gwizd życia. [Wspomn.]. 2005  szczegóły 
612.książka twórcy: Grynfeld Eliezer, Grynfeld Rachel: Gwizd życia. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
613.proza: Grynfeld Eliezer, Grynfeld Rachela: Gwizd życia (Fragmenty). Tygiel Kultury 2003 nr 1/3 s. 115-125  szczegóły 
  Gur Batyah
    książki twórcy (alfabet tytułów)
614.książka twórcy: Gur Batya: Morderstwo w szabatowy poranek. [Powieść]. 2008  szczegóły 
recenzja: Dunin-Wąsowicz Paweł: Psychobójca, tak to ja. Lampa 2008 nr 10 s. 61  szczegóły 
  Guri Chaim
    wiersze (alfabet tytułów)
615.wiersz: Guri Chaim: Dziedzictwo. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 61-62 (z not. o autorze...) szczegóły 
616.wiersz: Guri Chaim: Mała Cotti (Fragmenty). Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 150 (z not. s. 331...) szczegóły 
617.wiersz: Guri Chaim: Odyseusz. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 152 (z not. s. 331...) szczegóły 
618.wiersz: Guri Chaim: Stałem na pewnym.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 151 (z not. s. 331...) szczegóły 
619.wiersz: Guri Chaim: Wydaje mi się.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 151-152 (z not. s. 331...) szczegóły 
620.wiersz: Guri Chaim: Zbiórka. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 151 (z not. s. 331...) szczegóły 
  Gutfreund Amir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
621.artykuł: Ronen Szoszana: Bruno Schulz we współczesnej literaturze hebrajskiej. Opowiadania Amira Gutfreunda. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 11/12 s. 28-30 (postać Brunona Schulza w opowiadaniach Amira Gutfreunda...) szczegóły 
  Halperin Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
622.książka twórcy: Halperin Józef: Ludzie są wszędzie. 2002  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Ludzie są wszędzie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2003 nr 3/4 s. 20  szczegóły 
  Hayek Joaw
    wiersze (alfabet tytułów)
623.wiersz: Hayek Joaw: Cicho cichuteńko. Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 4 (z fot....) szczegóły 
624.wiersz: Hayek Joaw: Mój dziad wyszdeł z palmowego drzewa. Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 4 (z fot....) szczegóły 
625.wiersz: Hayek Joaw: Poćwiartowana Jaffa. Almanach Żydowski 1998 (1997/1998) s. 87 (z not. o aut. i fot....) szczegóły 
626.wiersz: Hayek Joaw: Poćwiartowana Jaffa. Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 4 (z fot....) szczegóły 
627.wiersz: Hayek Joaw: Przygotowanie do zdjęcia. Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 4 (z fot....) szczegóły 
628.wiersz: Hayek Joaw: Wizytówka. Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 4 (z fot....) szczegóły 
  Hefer Michal
    książki twórcy (alfabet tytułów)
629.książka twórcy: Hefer Michal: Na wysokości oczu. Wiersze. Wydanie hebrajsko-polskie. 2000  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
630.artykuł: Bulska Sławomira Grzmisława: Michal Hefer w Radomiu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 10 s. 15 (relacja ze spotkań poetki w Radomiu w V 1992; z notą o Michal Hefer i ...) szczegóły 
  Hendel Yehudit
    książki twórcy (alfabet tytułów)
631.książka twórcy: Hendel Jehudit: Szaleństwo psychiatry. [Powieść].  szczegóły 
  Hertz Dalia
    wiersze (alfabet tytułów)
632.wiersz: Hertz Dalia: Rzeczy. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 226-227 (z not. s. 332...) szczegóły 
633.wiersz: Hertz Dalia: Zbladłam. Nagle zbladłam.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 226 (z not. s. 332...) szczegóły 
  Horowitz Daniel
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
634.utwór: Uncle Arthur.  szczegóły 
artykuł: Golińska Justyna: Dani Horowitz. Wujek Arthur (Uncle Arthur). Dialog [Warszawa] 2004 nr 8 s. 198  szczegóły 
  Huberman Ida
    książki twórcy (alfabet tytułów)
635.książka twórcy: Huberman Ida: Tam. [Opowiadanie].  szczegóły 
  Hurwic Jair
    wiersze (alfabet tytułów)
636.wiersz: Hurwic Jair: Cervantes jest obok mnie. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 281-282 (z not. s. 332...) szczegóły 
637.wiersz: Hurwic Jair: Mała Luiza, ona na pewno pamięta. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 282-283 (z not. s. 332...) szczegóły 
638.wiersz: Hurwic Jair: Nagła rapsodia [fragm.:] Wiosna. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 284 (z not. s. 332...) szczegóły 
639.wiersz: Hurwic Jair: Ze źdźbła na wodach.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 283 (z not. s. 332...) szczegóły 
  Jahav Miriam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
640.książka twórcy: Jahav Miriam: Żywotnik. [Wybór wierszy]. 2002  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
641.artykuł: Kowalska Dorota: Pozwólcie jej krzyczeć. Newsweek. Polska 2005 nr 6 s. 76-77 (biogr.; z fragm. wierszy Miriam Jahav; z fot....) szczegóły 
  Jaoz-Kest Itamar
    wiersze (alfabet tytułów)
642.wiersz: Jaoz-Kest Itamar: Ciężka godzina. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 316 (z not. s. 332...) szczegóły 
  Jeszurun Awot
    wiersze (alfabet tytułów)
643.wiersz: Jeszurun Avot: Jeśli mnie zabiorą. Fraza 1997 nr 16 s. 16  szczegóły 
644.wiersz: Jeszurun Avot: Jeśli mnie zabiorą. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 10 s. 17 (z notą...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
645.artykuł: Cichosz Jan Henryk: Nieznani krasnostawscy poeci. Awol Jeszurun. Nestor 2008 nr 4 s. 34-35  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
646.zgon: Późna nagroda. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 10 s. 17 (zmarł: 1992; nota o przyznaniu Izraelskiej Państwowej Nagrody Literack...) szczegóły 
  Jonatan Natan
    wiersze (alfabet tytułów)
647.wiersz: Jonatan Natan: Jak ballada. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 25/26 s. 32  szczegóły 
648.wiersz: Jonatan Natan: Jak ballada. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 62 (z not. o autorze...) szczegóły 
649.wiersz: Jonatan Natan: Pewnego ranka w stanie Indiana. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 63  szczegóły 
650.wiersz: Jonatan Natan: Ta palma o pochyłym grzbiecie. Almanach Żydowski 1997 (1996/1997) s. 124 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Kafri Judith
    książki twórcy (alfabet tytułów)
651.książka twórcy: Kafri Yehudit: Zosha. From the Jezreel Valley to the Red Orchestra. [Powieść].  szczegóły 
  Kahana-Carmon Amalia
    proza (alfabet tytułów)
652.proza: Kahana-Karmon Amalia: Neima Sasson pisze wiersze. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 201-223 (z not., s. 332...) szczegóły 
653.proza: Kahana-Karmon Amalia: Neima Sosson pisze wiersze (fragment opowiadania). Akcenty 1991 nr 2 s. 61-62 (z not. o aut., s. 110...) szczegóły 
  Kainy Miriam
    proza (alfabet tytułów)
654.proza: Kainy Miriam: Koniec sezonu marzeń. Dialog [Warszawa] 2006 nr 2 s. 75-117 (z notą o aut., z fot., s. 118...) szczegóły 
  Kaliszer-Hazaz Bilha
    proza (alfabet tytułów)
655.proza: Kaliszer-Hazaz Bilha: Dziecko Dudu. Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 4 s. 67-72 (z fot.; z not. o aut. na s. 125...) szczegóły 
  Kalo Shlomo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
656.książka twórcy: Kalo Shlomo: Chwile prawdy. 2003  szczegóły 
657.książka twórcy: Kalo Shlomo: I przyjdzie ten dzień. 2001  szczegóły 
recenzja: Wodecki Bernard: Collectanea Theologica 2002 nr 2 s. 237-240  szczegóły 
  Kaniuk Yoram
    wiersze (alfabet tytułów)
658.wiersz: Kaniuk Joram: Sępy. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 110-145 (z not. s. 332...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
659.artykuł: Katz Hewetson Janina: Zmartwychwstanie Adama. Arka 1991 nr 35 s. 114-119 (z not....) szczegóły 
  Katzir Jehudit
    książki twórcy (alfabet tytułów)
660.książka twórcy: Katzir Judith: Matisse ma słońce w brzuchu. [Powieść]. 2007  szczegóły 
recenzja: Dzierżanowski Andrzej Maria: Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 210 (not. o promocji książki 18 X 2007 r. we Wrocławiu podczas Festiwalu "P...) szczegóły 
recenzja: Marchewka Anna: Weksel niezrealizowanego snu. Lampa 2007 nr 12 s. 68  szczegóły 
recenzja: Narodziny pisarki. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 1/2 s. 13  szczegóły 
recenzja: Orzeł Wargskog Olga: Kobieta według Katzir. Midrasz 2008 nr 2 s. 3-4  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
661.proza: Katzir Jehudit: Schlafstunde. Midrasz 2004 nr 11 s. 44-53  szczegóły 
662.proza: Katzir Jehudit: Szlaf sztunde. Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 1 s. 52-77  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
663.wywiad: Sawicka Marta: Pisanie to teren badawczy. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 1/2 s. 12-13 (z fot. pisarki...) szczegóły 
  Katz Menachem
    książki twórcy (alfabet tytułów)
664.książka twórcy: Katz Menachem: Na ścieżkach nadziei. [Pam.]. 2003  szczegóły 
  Keret Etgar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
665.książka twórcy: Keret Etgar: 8% z niczego. [Opowiadanie]. 2006  szczegóły 
recenzja: Fuzowski Maksymilian: Izraelski Mrożek. Newsweek. Polska 2006 nr 4 s. 91 (notka...) szczegóły 
recenzja: Fuzowski Max: Arte 2006 nr 1 s. 35 (nota...) szczegóły 
recenzja: Gigoń Anna: Etgar Keret. 8% z niczego. Przemyski Przegląd Kulturalny 2006 nr 3 s. 46  szczegóły 
recenzja: Sieprawski Marek: Zaskakujące i proste. Lampa 2006 nr 12 s. 55-56  szczegóły 
recenzja: Sufin Michał: Rabin Etgar. Lampa 2006 nr 4 s. 73  szczegóły 
recenzja: Zielińska Marta: Myśl w kształcie opowiadania.... Pro Arte 2006 nr 23 s. 53-54  szczegóły 
666.książka twórcy: Keret Etgar: 8% z niczego. [Opowiadanie]. 2011  szczegóły 
667.książka twórcy: Keret Etgar: Gaza blues. [Opow.]. 2000  szczegóły 
recenzja: Jamrozek-Sowa Anna: Puzzle życia. Fraza 2002 nr 4 s. 265-267  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Skandalista z Tel Awiwu. Rzecz o Książkach 2000 nr 6 s. E7 (z fot. pisarza...) szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Mała forma nie jest łatwa. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 15  szczegóły 
recenzja: Stawiszyński Tomasz: Sekretny dzienniczek Kereta. Cywilizacja przedszkolaków świetnie poradzi sobie z "narodowo-religijną tromtadracją", tylko co z tego?. Życie z Książkami 2000 nr z 24 VIII s. 1, 7  szczegóły 
recenzja: TOM: Bez znieczulenia. Życie z Książkami 2000 nr z 15 VI s. 8  szczegóły 
668.książka twórcy: Keret Etgar: Kolonie Knellera. [Opowiadanie]. 2009  szczegóły 
recenzja: Kurkiewicz Roman: Bluszcz 2009 nr 7 s. 152 [dodatek] (nota...) szczegóły 
recenzja: R.K.: Bluszcz 2009 nr 8 s. 154 [dodatek] (nota...) szczegóły 
669.książka twórcy: Keret Etgar: Kolonie Knellera. [Opowiadanie]. 2011  szczegóły 
670.książka twórcy: Keret Etgar: Nagle pukanie do drzwi. [Opowiadanie]. 2012  szczegóły 
recenzja: Kuliński Przemek: Panorama Wielkopolskiej Kultury 2012 nr 6 s. 10  szczegóły 
recenzja: Modelski Łukasz: W dwóch słowach. PaperMint 2012 nr 7/8 s. 69  szczegóły 
recenzja: Wyrwik Anna: Co mamy w kieszeniach?. Lampa 2012 nr 7 s. 56  szczegóły 
671.książka twórcy: Keret Etgar: Pizzeria "Kamikaze". [Opowiadania].  szczegóły 
recenzja: Kiełczewski Dariusz: Jak to jest z tym Kurtem?. Kartki [Białystok] 2002 nr 26 s. 107  szczegóły 
recenzja: MG: "Pizzeria Kamikaze", czyli w świecie umarłych. Przewodnik Weekend 2002 nr 1 s. 13 (not...) szczegóły 
recenzja: Pizza samobójcy. Newsweek. Polska 2001 nr 12 s. 109 (nota...) szczegóły 
recenzja: Polak Cezary: Głos młodego Izraela. Gazeta Wyborcza 2002 nr 14 s. 12  szczegóły 
recenzja: Szwedowicz Agata: Raj samobójców. Nowe Książki 2002 nr 4 s. 54-55  szczegóły 
672.książka twórcy: Keret Etgar: Rury. [Opowiadanie]. 2007  szczegóły 
recenzja: Sadulski Bartosz: Red 2008 nr 1 s. 127  szczegóły 
recenzja: Sufin Michał: Obrońca praw Nie-Człowieka. Lampa 2007 nr 11 s. 69  szczegóły 
673.książka twórcy: Keret Etgar: Rury. [Opowiadanie]. 2011  szczegóły 
674.książka twórcy: Keret Etgar: Tata ucieka z cyrkiem. [Opowiadanie]. 2011  szczegóły 
recenzja: [Skibińska Ewa] E.S.: Ryms 2011 nr 15 s. 27  szczegóły 
675.książka twórcy: Keret Etgar: Tęskniąc za Kissingerem. [Opowiadanie]. 2008  szczegóły 
recenzja: Drozdowski Jacek: Szybkie wstrząsy. Przemyski Przegląd Kulturalny 2009 nr 1 s. 42  szczegóły 
recenzja: Fuzowski Max: Mistrzowskie miniatury. Newsweek. Polska 2008 nr 27 s. 102 (nota...) szczegóły 
676.książka twórcy: Keret Etgar: Tęskniąc za Kissingerem. [Opowiadanie]. 2011  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
677.proza: Keret Etgar: Co myślą ludzie w Izraelu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 54 [właśc. 55] s. 2  szczegóły 
678.proza: Keret Etgar: Co myślą ludzie w Izraelu (w sześciuset słowach albo mniej). Res Publica Nowa 2002 nr 2 s. 81 (z not. o autorze...) szczegóły 
679.proza: Keret Etgar: Kraina kłamstw [cz. 1-2]. Bluszcz 2009 nr 4 s. 44-47 nr 5 s. 46-47  szczegóły 
680.proza: Keret Etgar: Nagle usłyszałem "bum". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 5/6/7 s. 23 (z fot. pisarza...) szczegóły 
681.proza: Keret Etgar: Pierwsze spotkanie rodziców. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2009 nr 2 s. 17-18  szczegóły 
682.proza: Keret Etgar: Strach niekonwencjonalny. Res Publica Nowa 2003 nr 4 s. 13 (esej, z not. o autorze...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
683.artykuł: A.S.: Dobre książki i kawa z Etgarem Keretem!. Panorama Wielkopolskiej Kultury 2012 nr 3 s. 7 (nt. spotkania autorskiego; Poznań, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i C...) szczegóły 
684.artykuł: CZAR: Tarantino po hebrajsku. Gazeta Wyborcza 2000 nr 116 s. 2 (o wizycie w Polsce, V 2000...) szczegóły 
685.artykuł: Izraelski Tarantino. Trybuna 2001 nr 271 s. 14 (sylwetka pisarza w związku z planowaną wizytą w Polsce...) szczegóły 
686.artykuł: (JS): Skandalista z Tel Awiwu. Przekrój 2002 nr 19 s. 44 (nota; z fot....) szczegóły 
687.artykuł: Kronika. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 139 (not. o wizycie w Zakładzie Hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego; War...) szczegóły 
688.artykuł: Kurpiewski Lech: O samotności we dwoje. Newsweek. Polska 2008 nr 17 s. 110 (nota rec. filmu pt. "Meduzy" w reż. Etgara Kereta i Shiry Geffen...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
689.wywiad: Lipszyc Jarosław: Najważniejsze jest życie. Midrasz 2000 nr 10 s. 36 (z fot. i not. o pisarzu...) szczegóły 
690.wywiad: Odija Daniel: Życie to zbyt wiele. Przekrój 2002 nr 3 s. 60-61 (z fot. i notą o pisarzu...) szczegóły 
691.wywiad: Pytlakowski Piotr: Jeż spotyka prostytutkę. Polityka 2001 nr 31 s. 56-57 (z fot....) szczegóły 
692.wywiad: Pyzik Agata: Superman to wynalazek żydowski. Lampa 2008 nr 1/2 s. 32-33 (z notą biogr. i fot....) szczegóły 
693.wywiad: Rosiak Dariusz: Silny naród potrafi przyznać się do zbrodni. Przekrój 2002 nr 29 s. 14 (z fot....) szczegóły 
694.wywiad: Smoleński Paweł: Wojna nie jest ok. Gazeta Wyborcza 2001 nr 299 s. 13-15 (z not. o pisarzu...) szczegóły 
695.wywiad: Suchar Henryk: Izrael to kraj dogmatów. Wprost 2002 nr 22 s. 110 (dot. sytuacji w Izraelu...) szczegóły 
696.wywiad: Wolny-Hamkało Agnieszka: Kłamstwo jest jak spowiedź. Bluszcz 2009 nr 4 s. 30 (dot. twórczości literackiej i filmowej...) szczegóły 
  Kimchi Alona
    książki twórcy (alfabet tytułów)
697.książka twórcy: Kimchi Alona: Płacząca Zuzanna. [Powieść]. 2006  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
698.wywiad: Drotkiewicz Agnieszka, Dziewit Anna: Wybieram ironię. Lampa 2006 nr 12 s. 36-38 (z notą biogr. i fot....) szczegóły 
  Knobler Yehuda
    książki twórcy (alfabet tytułów)
699.książka twórcy: Knobler Yehuda: Wspomnienia z lat ludobójczych 1939-1945. 1996  szczegóły 
  Kovner Abba
    wiersze (alfabet tytułów)
700.wiersz: Kowner Abba: Głosy z bliska. Midrasz 2002 nr 9 s. 54  szczegóły 
701.wiersz: Kowner Abba: Moja siostra. Midrasz 2002 nr 9 s. 54  szczegóły 
702.wiersz: Kowner Abba: Na przedpolu. Midrasz 2002 nr 9 s. 54  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
703.proza: Kowner Abba: Ima - po hebrajsku matka. Lithuania 1991 nr 2 s. 64-65 (z not., oprac. Ryszard Wasita...) szczegóły 
704.proza: Kovner Abba: Ima - po hebrajsku matka. x 1988 ([W ks. zb.:] Na wspólnej ziemi. Warszawa 1988 s. 60 [wspomn.]...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
705.artykuł: Ziemny Aleksander: Abba Kowner - klasyk poezji i sumienia. Midrasz 2002 nr 9 s. 53 (sylwetka...) szczegóły 
  Kozienicki Chaim
    książki twórcy (alfabet tytułów)
706.książka twórcy: Kozienicki Chaim: "Dorastanie w piekle". [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Lancman Abram
    książki twórcy (alfabet tytułów)
707.książka twórcy: Lancman Abram: Młodość w czasie Zagłady. [Wspomnienie]. 2002  szczegóły 
recenzja: Kaczmarska Maria: Bibliotekarz Radomski 2002 nr 3 s. 39 (nota...) szczegóły 
recenzja: Notes Wydawniczy 2002 nr 5 s. 105 (not. o promocji książki z udziałem autora; Warszawa, 23 IV 2002...) szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Jak trudno uciec od wspomnień. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 12/13 s. 16  szczegóły 
  Lapid Shulamit
    książki twórcy (alfabet tytułów)
708.książka twórcy: Lapid Shulamit: Gazeta lokalna. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
recenzja: K.M.: Magazyn Literacki 2000 nr 12 s. 44 (not....) szczegóły 
709.książka twórcy: Lapid Shulamit: Krew mojej konkubiny. [Pow.]. 2003  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 120 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wanok Kinga: Najlepszy jest tytuł. Nowe Książki 2003 nr 10 s. 63  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
710.proza: Lapid Szulamit: Biznes. Midrasz 2000 nr 11 s. 48-53 (z not. o autorce...) szczegóły 
711.proza: Lapid Szulamit: Konkubina na wzgórzu (Fragmenty). Midrasz 2002 nr 4 s. 49-54  szczegóły 
  Lau-Lavie Naphtali
    książki twórcy (alfabet tytułów)
712.książka twórcy: Lau-Lavie Naphtali: Zraniony lew. Autobiografia. 1997  szczegóły 
recenzja: Gebert Konstanty: Autobiografia nadziei. Midrasz 1997 nr 7/8 s. 73-74  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Preteksty [z tego cyklu:] Dwie rany. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 20 s. 3  szczegóły 
recenzja: Karpiński Marek: Bodajbyś żył w ciekawych czasach. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 43-45  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Gdy zaczęła się wojna. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 24 s. 16, 21  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
713.artykuł: Zawistowska Władysława: Spotkanie z autorem książki "Zraniony Lew". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 10 s. 25 (w siedzibie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej, Warszawa I 1999 ...) szczegóły 
  Leshem Ron
    książki twórcy (alfabet tytułów)
714.książka twórcy: Leshem Ron: Twierdza Beaufort. [Powieść]. 2009  szczegóły 
  Leszem Giora
    wiersze (alfabet tytułów)
715.wiersz: Leszem Giora: Trzy wiersze o schronie [z tego cyklu:] Feter Jankiew umarł. Almanach Żydowski 2000 (1999/2000) s. 65 (z notą biograficzną: Natan Gross: Giora Leszem, s. 64...) szczegóły 
716.wiersz: Leszem Giora: Trzy wiersze o schronie [z tego cyklu:] Ulica Alija 33, Tel Awiw. Almanach Żydowski 2000 (1999/2000) s. 64 (z notą biograficzną: Natan Gross: Giora Leszem...) szczegóły 
717.wiersz: Leszem Giora: Trzy wiersze o schronie [z tego cyklu:] Urodzony między alarmami. Almanach Żydowski 2000 (1999/2000) s. 64-65 (z notą biograficzną: Natan Gross: Giora Leszem, s. 64...) szczegóły 
  Levin Hanoch
    książki twórcy (alfabet tytułów)
718.książka twórcy: Levin Hanoch: Ja i ty i następna wojna. Teatr życia i śmierci. [Tekst dramatyczny]. (Jakobi i Leidental. Szyc. Krum. Sprzedawcy gumek. Zimowy pogrzeb. Męki...) szczegóły 
719.książka twórcy: Levin Hanoch: Ja i ty i następna wojna. Teatr życia i śmierci. [Tekst dramatyczny].  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
720.proza: Levin Hanoch: Morderstwo. Sztuka w trzech aktach z epilogiem. Dialog [Warszawa] 2002 nr 1/2 s. 85-107 (tekst dramatyczny; z not. i fot....) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
721.książka o twórcy: Kaspi Zahava: Siedzący w ciemności. Świat dramatu Chanocha Lewina: podmiot, autor, widzowie.  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
722.artykuł: Eksterytorialna Polska Hanocha Levina. Dialog [Warszawa] 2006 nr 2 s. 148-153 (zapis rozmowwy z udziałem: Szewach Weiss, Justyna Golińska, Jacek Poni...) szczegóły 
723.artykuł: Handelzalc Michael: Syndrom Levina-Sobola. Dwa oblicza współczesnego dramatu izraelskiego. Dialog [Warszawa] 2002 nr 1/2 s. 121-126 (nt. twórczości dramatycznej Joshuy Sobola i Hanocha Levina...) szczegóły 
724.artykuł: Nitzan Omri: Sumienie Izraela. Rozmowa z Omri Nitzanem o Hanochu Levinie. Gazeta Wyborcza 2001 nr 118 s. 14 (rozm. Roman Pawłowski; z notą o H. Levinie, podp. ROM...) szczegóły 
725.artykuł: Rokem Freddie: Hiob z okrutnego cyrku. Dialog [Warszawa] 2002 nr 1/2 s. 108-120 (nt. twórczości; z fot....) szczegóły 
726.artykuł: ROM: Hanoch Levin. Gazeta Wyborcza 2002 nr 117 s. 13 (nota biogr....) szczegóły 
727.artykuł: Semil Małgorzata: Levin wiecznie żywy. Dialog [Warszawa] 2008 nr 3 s. 186-194 (nt. dramaturgii H. Levina, z okazji prezentacji jego twórczości na fes...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
728.impreza: Sympozjum poświęcone twórczości Hanocha Levina (2001).  szczegóły 
artykuł: Cieślak Piotr: Tło i sumienie. Zazdrość o Hanocha Levina. Didaskalia 2001 nr 45 s. 96-99  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
729.utwór: Morderstwo (druk. Dialog 2002 nr 1/2).  szczegóły 
artykuł: Gebert Konstanty: Dlaczego?. Dialog [Warszawa] 2002 nr 1/2 s. 154-158  szczegóły 
730.utwór: Wzrusz moje serce [Hartiti et libi].  szczegóły 
artykuł: Olek Agnieszka: Znów Levin. Dialog [Warszawa] 2008 nr 12 s. 187-189 (z okazji prapremiery dramatu w Tel Awiwie...) szczegóły 
  Levy Yossi
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
731.artykuł: Włodek-Biernat Ludwika: Izaak i Zabulon w jednym stali domu.... Midrasz 2008 nr 5 s. 36-38 (m.in. nt. twórczości autora w kontekście sytuacji afgańskich Żydów...) szczegóły 
  Lewin Hanoch
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
732.utwór: Rozdziawione usta [Peurei Pe].  szczegóły 
artykuł: Gryń-Fister Elżbieta: Świat według Lewina. Dialog [Warszawa] 1996 nr 4 s. 199-201 (omów. dramatu...) szczegóły 
  Liebrecht Savyon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
733.książka twórcy: Liebrecht Savyon: Rzecz o banalności... i inne sztuki. [Teksty dramatyczne]. 2012  szczegóły 
recenzja: Sobelman Michał: Przypadek Savyon Liebrecht. Midrasz 2012 nr 6 s. 63-66  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
734.utwór: Dla mnie to jest po grecku.  szczegóły 
artykuł: Golińska Justyna: Sztuki przeczytane. Dialog [Warszawa] 2006 nr 2 s. 208-210  szczegóły 
  Lipowitz Zvika
    książki twórcy (alfabet tytułów)
735.książka twórcy: Lipowitz Zvika: Twarde lądowanie. [Opow.]. 1996 (Tytuł przekładu angielskiego: Crash landing....) szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 23/24 s. 20  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
736.artykuł: Bocheńska Małgorzata: Zvika Lipowitz. Grizzli 1998 nr 7/8 s. 76  szczegóły 
  Lubetkin Zivia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
737.książka twórcy: Lubetkin Cywia: Zagłada i powstanie. 1999  szczegóły 
recenzja: Turski Marian: Bardzo ważne źródło. Midrasz 1999 nr 7/8 s. 76  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Walka skazana na klęskę. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 15 s. 18  szczegóły 
recenzja: Żbikowski Andrzej: Relacja z Zagłady. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 65  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
738.proza: Lubetkin Cywia: Zagłada i powstanie [fragm.]. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2003 nr 7/8 s. 8  szczegóły 
  Mandel-Joffe Sonia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
739.książka twórcy: Mandel-Joffe Sonia: Drzewa przed mym oknem. Wiersze. 1994  szczegóły 
740.książka twórcy: Mandel-Joffe Sonia: Moja gwiazda. Wiersze. 1991 ([Tekst równoległy w jęz. polskim i hebrajskim]...) szczegóły 
741.książka twórcy: Mandel-Joffe Sonia: Serce. Wybór poezji. 1993 ([Wiersze w języku polskim]...) szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 24 s. 12  szczegóły 
742.książka twórcy: Mandel-Joffe Sonia: Światła i cienie. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
recenzja: Wasita Ryszard: Słowa bezgłośne. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 1 s. 16  szczegóły 
743.książka twórcy: Mandel-Joffe Sonia: Zmierzchy jesienne. Wiersze. 1989 (z notą biogr. i fot. autorki...) szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 11 s. 16  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
744.artykuł: Borkiewicz Krystyna: Sonia Mandel-Joffe w Radomiu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 19 s.19 (z fot. poetki...) szczegóły 
745.artykuł: Borkiewicz Krystyna: Spotkania z kulturą żydowską w Radomiu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 16 s. 19 (nt. spotkania poświęconego prezentacji wierszy poetki; Radom, 16-17 IV...) szczegóły 
746.artykuł: Krawczyk Henryk: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 4 s. 22 (list do red. nt. spotkania z poetką w Izraelu; z fot....) szczegóły 
747.artykuł: Szadura Elżbieta: Życie pisane poezją. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 18 s. 18  szczegóły 
  Mazya Edna
    proza (alfabet tytułów)
748.proza: Mazya Edna: Zabawy na podwórku. Dialog [Warszawa] 2003 nr 5 s. 40-67 (tekst dram.; z not....) szczegóły 
  Megged Ahron
    proza (alfabet tytułów)
749.proza: Megged Ahron: Imię. Odra 1989 nr 4 s. 64-69  szczegóły 
  Mittelpunkt Hillel
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
750.utwór: Przewodnik po Warszawie.  szczegóły 
artykuł: Pawłowski Roman: Wyjść z cienia. Sztuka o polsko-żydowskich relacjach w Tel-Awiwie. Gazeta Wyborcza 1999 nr 114 s. 14 (nt. sztuki "Przewodnik po Warszawie" i jej sukcesu scenicznego na desk...) szczegóły 
  Moked Gabriel
    proza (alfabet tytułów)
751.proza: Moked Gabriel: Ożywienie tuniki Nessosa. Świat Literacki 1992 nr 6 s. 38-39  szczegóły 
752.proza: Moked Gabriel: Pięć wariacji. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 228-244 (z not. s. 332...) szczegóły 
753.proza: Moked Gabriel: Spór między dowództwami. Świat Literacki 1992 nr 6 s. 32-36 (z not. o aut., s.37...) szczegóły 
754.proza: Moked Gabriel: Wariacje [z tego cyklu:] I. Pierwsza propozycja. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 2 s. 42-43  szczegóły 
755.proza: Moked Gabriel: Wariacje [z tego cyklu:] II. Jego ubranie i ciało. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 2 s. 43-47  szczegóły 
756.proza: Moked Gabriel: Wariacje [z tego cyklu:] III. Przeżycie statyczne i przeżycie dynamiczne. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 2 s. 47-49  szczegóły 
757.proza: Moked Gabriel: Wariacje [z tego cyklu:] Przeżycie statyczne i przeżycie dynamiczne. Czas Kultury 1995 nr 5/6 s. 125  szczegóły 
758.proza: Moked Gabriel: Wariacje [z tego cyklu:] V. Ożywienie koszuli Nessosa. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 2 s. 52-54  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
759.tekst paraliteracki: Moked Gabriel: Kultura izraelska. Czas Kultury 1995 nr 5/6 s. 124  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
760.artykuł: Wasita Ryszard: Znowu w rodzinnej Warszawie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 25/26 s. 24  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
761.wywiad: Kot Wiesław: Izraelczycy z Galicji. Wprost 1992 nr 26 s. 63  szczegóły 
762.wywiad: Kot Wiesław: Węzły życia. Wprost 1997 nr 44 s. 100 (z fot....) szczegóły 
763.wywiad: Rok Adam: Plany na bliższą i dalszą przyszłość. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 23/24 s. 17  szczegóły 
  Natanson Malka
    książki twórcy (alfabet tytułów)
764.książka twórcy: Natanson Malka: Zachować ten krzyk. [Wiersze]. 1996  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Literacki pomnik pamięci. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 17 s. 16  szczegóły 
  Nates Alec
    proza (alfabet tytułów)
765.proza: Nates Alec: Maria. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 25/26 s. 34, 37  szczegóły 
  Necer Eli
    wiersze (alfabet tytułów)
766.wiersz: Necer Eli: Nie zgub mi się, synku. Almanach Żydowski 2003 (2002/2003) s. 99-100 (z not. o autorze na s. 99...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
767.proza: Necer Eli: Nie zgub się, dziecko. Almanach Żydowski 2003 (2002/2003) s. 99-100 (z not. tłumaczki o autorze...) szczegóły 
  Nevo Eshkol
    książki twórcy (alfabet tytułów)
768.książka twórcy: Nevo Eshkol: Do następnych mistrzostw. [Powieść]. 2012  szczegóły 
  Or Amir
    książki twórcy (alfabet tytułów)
769.książka twórcy: Or Amir: Wiersz. [Wiersz]. 2006  szczegóły 
recenzja: Klejnocki Jarosław: Wiersze z importu. Lampa 2007 nr 7/8 s. 72-73  szczegóły 
  Oren Ram
    książki twórcy (alfabet tytułów)
770.książka twórcy: Oren Ram: Przysięga Gertrudy. Opowieść o miłości i dobroci w czasie wojny i Zagłady. [Powieść]. 2012  szczegóły 
  Orlev Uri
    książki twórcy (alfabet tytułów)
771.książka twórcy: Orlev Uri: Babcia robi na drutach. [Opowiadanie]. 2009  szczegóły 
recenzja: Babcia robi na drutach. Ryms 2009 nr 5 s. 28  szczegóły 
recenzja: Świerżewska Ewa: Wydziergany świat. Bluszcz 2009 nr 7 s. 157 [dodatek]  szczegóły 
wywiad: Romanowska Krystyna: Babcia to ciocia. Ryms 2009 nr 6 s. 20 (z notą o twórcy i fot....) szczegóły 
772.książka twórcy: Orlev Uri: Książki mojego dzieciństwa (1931-1945). [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
773.książka twórcy: Orlev Uri: Wyspa na ulicy Ptasiej. [Powieść].  szczegóły 
recenzja: Borzęcka Maria: Ryms 2011 nr 15 s. 27 (nota...) szczegóły 
774.książka twórcy: Orlev Uri: Wyspa na ulicy Ptasiej. 1990  szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Robinson w getcie. Nowe Książki 1991 nr 5 s. 47  szczegóły 
recenzja: Sawa Olgierd: Na skraju kiczu. Guliwer 1992 nr 5 s. 37-38  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Robinson Crusoe z warszawskiego getta. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 6 s. 15  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
775.proza: Orlev Uri: Ołowiane żołnierzyki [fragment]. Przekrój 1990 nr 2353 s. 15-16, 23 (z not....) szczegóły 
776.proza: Orlev Uri: Przed wojną czytałem mnóstwo książek.... Guliwer 2000 nr 4 s. 76-78 (wspomnienie, z notą o autorze...) szczegóły 
777.proza: Orlev Uri: Wyspa na ulicy Ptasiej [pow., fragm.:] Bunkier. Przekrój 1991 nr 2415 s. 15  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
778.ikonografia: Guliwer 2000 nr 4 wkładka  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
779.wywiad: Pieszczachowicz Jan: Jak w groźnej baśni. Przekrój 1991 nr 2415 s. 16-17  szczegóły 
780.wywiad: Romanowska Krystyna: Babcia to ciocia. Ryms 2009 nr 6 s. 20 (z notą o twórcy i fot....) szczegóły 
  Orpaz Icchak
    proza (alfabet tytułów)
781.proza: Orpaz Icchak: Polowanie na sarnę. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 260-277 (z not. s. 334...) szczegóły 
  Osherovich Hirsch
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
782.artykuł: Zeuger Abraham: Wieczór poświęcony Hirszowi Oszerowiczowi. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 12/13 s. 10 (biografia, z okazji wieczoru poświęconego poecie, Wilno...) szczegóły 
  Oz Amos
    książki twórcy (alfabet tytułów)
783.książka twórcy: Oz Amos: Aż do śmierci. 1996  szczegóły 
recenzja: Baczyński Marcin: Śmiertelna nienawiść. Gazeta Wyborcza 1997 nr 7 s. 9  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Dylemanty narodu wybranego. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 39  szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Miłość słodsza niż wino. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 27 s. 20  szczegóły 
recenzja: Pawelec Andrzej: Bez miłości. Znak 1997 nr 10 s. 174-175  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Studium nienawiści. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 5 s. 16  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Gdy nienawiść rządzi człowiekiem. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 2 s. 19  szczegóły 
784.książka twórcy: Oz Amos: Czarna skrzynka. [Pow.]. 1994  szczegóły 
recenzja: Czerwińska Elżbieta: Gorzki rozrachunek. Życie Warszawy 1994 nr 309 s. 13  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Powieść z Izraela. Tygodnik Powszechny 1994 nr 42 s. 13  szczegóły 
recenzja: JC: Amos Oz promuje w Warszawie "Czarną skrzynkę". Życie Warszawy 1994 nr 231 s. 12 (nota spraw.; 16 IX 1994...) szczegóły 
recenzja: Klukowski Bogdan: Katastrofa i nadzieja. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 23 s. 20  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: "Zwichrowany kloc człowieczeństwa". Nowe Książki 1994 nr 11 s. 47-48 (z fot. Amosa Oza...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Amos Oz" "Czarna skrzynka". Plus Minus 1994 nr 39 s. 17  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: O miłosnej potrzebie zabijania. Ex Libris 1994 nr 62 s. 4  szczegóły 
recenzja: Słomkowski Zygmunt: Wielowymiarowa "Czarna skrzynka". Trybuna 1994 nr 267 s. 15  szczegóły 
785.książka twórcy: Oz Amos: Czarna skrzynka. [Powieść]. 2005  szczegóły 
recenzja: Tomczyk Marta: Arte 2006 nr 3 s. 37 (nota...) szczegóły 
786.książka twórcy: Oz Amos: Czarownik swojego plemienia. Eseje. [Szkic].  szczegóły 
787.książka twórcy: Oz Amos: Czarownik swojego plemienia. Eseje. [szkic].  szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Sprawiedliwy w krainie Oz. Przekrój 2004 nr 41 s. 80-81 (z fot....) szczegóły 
788.książka twórcy: Oz Amos: Czarownik swojego plemienia. [Szkic]. 2010  szczegóły 
789.książka twórcy: Oz Amos: Dotknij wiatru, dotknij wody. [Powieść]. 2011  szczegóły 
790.książka twórcy: Oz Amos: Dotknij wiatru, dotknij wody. 1998  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Pamięć i serce. Gazeta Wyborcza 1998 nr 97 s. 11  szczegóły 
recenzja: K.M.: Magiczna Polska. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 28 s. 2  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: W ziemię wstapić. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 63-64  szczegóły 
791.książka twórcy: Oz Amos: Fima. [Pow.]. 1996  szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Strażak słowa. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 7 s. 20  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Efraim i krzyże. Rzeczpospolita 1996 nr 198 s. 25  szczegóły 
recenzja: Varga Krzysztof: Intelektualiści są zmęczeni. Gazeta Wyborcza 1996 nr 205 s. 11  szczegóły 
recenzja: Warszawski Dawid: Mucha o pajęczynie. Ex Libris 1996 nr spec. z IX s. 8  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Portret życiowego nieudacznika. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 18 s. 17  szczegóły 
792.książka twórcy: Oz Amos: Fima. [Powieść]. 2008  szczegóły 
793.książka twórcy: Oz Amos: Jak uleczyć fanatyka. [Szkic]. 2010  szczegóły 
recenzja: Muszanka Marta: Żyjmy i dajmy żyć innym. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2006 nr 23/24 s. 18  szczegóły 
recenzja: Ruszczyk Joanna: Wszyscy jesteśmy fanatykami. Newsweek. Polska 2006 nr 42 s. 124 (nota; z fot. pisarza...) szczegóły 
794.książka twórcy: Oz Amos: Może gdzie indziej. [Powieść]. 2010  szczegóły 
recenzja: Janowska Patrycja: Szlifowanie kamieni. Lampa 2010 nr 9 s. 61  szczegóły 
795.książka twórcy: Oz Amos: Mój Michael. [Powieść]. 2007  szczegóły 
recenzja: Pyzik Agata: Anatomia małżeństwa. Lampa 2007 nr 10 s. 63  szczegóły 
796.książka twórcy: Oz Amos: Mój Michael. [Powieść]. 2012  szczegóły 
797.książka twórcy: Oz Amos: Mój Michał. 1991  szczegóły 
recenzja: Ambros Aleksandra: Pani Bovary z Jerozolimy. Życie Warszawy 1992 nr 243 s. 13  szczegóły 
recenzja: Sadkowski Wacław: Pierwsze spotkanie. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 391-395  szczegóły 
recenzja: Schiller Anna: Pani Bovary z Jerozolimy. Gazeta Wyborcza 1992 nr 174 s. 17  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Małe szczęście rodzinne. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 1/2 s. 13  szczegóły 
798.książka twórcy: Oz Amos: Na ziemi Izraela. 1996  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Dylemanty narodu wybranego. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 39 (z fot. Amosa Oza...) szczegóły 
recenzja: Warszawski Dawid: Przewodnik po racjach. Ex Libris 1996 nr 96 s. 13-14  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Izrael w oczach pisarza. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 10/11 s. 28  szczegóły 
799.książka twórcy: Oz Amos: Nagle w głębi lasu. [Powieść].  szczegóły 
800.książka twórcy: Oz Amos: Nagle w głębi lasu. [Powieść]. 2006  szczegóły 
recenzja: Myszka Małgorzata: Kiedy słychać ciszę.... Przemyski Przegląd Kulturalny 2007 nr 3 s. 28  szczegóły 
recenzja: Ruszczyk Joanna: Wszyscy jesteśmy fanatykami. Newsweek. Polska 2006 nr 42 s. 124 (nota; z fot. pisarza...) szczegóły 
801.książka twórcy: Oz Amos: Nie mów noc. [Powieść]. 2009  szczegóły 
802.książka twórcy: Oz Amos: Nie mów noc. 2000  szczegóły 
recenzja: Bauer Zbigniew: Ciemność między nami. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 11-12  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Dotknięcie pustyni. Rzecz o Książkach 2000 nr 7 s. E 4  szczegóły 
recenzja: Materska Dominika: Zrozumieć Noę. Życie z Książkami 2000 nr z 13 VII s. 1, 4  szczegóły 
recenzja: Noa i Teo. Aneks Trybuny 2000 nr 119 s. G (nota...) szczegóły 
recenzja: Szostkiewicz Adam: Nokturn pustyni. Polityka 2000 nr 33 s. 57 (nota...) szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Skazani na samotność. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 21 s. 17, 19  szczegóły 
803.książka twórcy: Oz Amos: Pantera w piwnicy. [Powieść]. 2009  szczegóły 
804.książka twórcy: Oz Amos: Pantera w piwnicy. 1999  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Obsesja zdrady. Wprost 2000 nr 3 s. 92  szczegóły 
805.książka twórcy: Oz Amos: Pantera w piwnicy. 2002  szczegóły 
806.książka twórcy: Oz Amos: Poznać kobietę. [Powieść]. 2008  szczegóły 
recenzja: Terlecka-Reksnis Małgorzata: Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie poleca. Nasz Akapit 2008 nr 25 s. 12 (not....) szczegóły 
807.książka twórcy: Oz Amos: Poznać kobietę. 1995  szczegóły 
recenzja: Dunin Kinga: Poznać mężczyznę. Twój Styl 1996 nr 3 s. 101  szczegóły 
recenzja: Varga Krzysztof: Szpieg na emeryturze. Gazeta Wyborcza 1995 nr 215 s. 12 (nota...) szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Kronikarz swojego narodu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 8 s. 16-17  szczegóły 
808.książka twórcy: Oz Amos: Przygoda w Jerozolimie. [Powieść]. 2008  szczegóły 
809.książka twórcy: Oz Amos: Rymy życia i śmierci. [Powieść]. 2008  szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Relaks Oza. Newsweek. Polska 2008 nr 10 s. 110 (nota; z fot. pisarza...) szczegóły 
810.książka twórcy: Oz Amos: Sceny z życia wiejskiego. [Opowiadanie]. 2010  szczegóły 
recenzja: Fuzowski Max: Gorzki raj. Newsweek. Polska 2010 nr 17 s. 103 (notka...) szczegóły 
811.książka twórcy: Oz Amos: Spokój doskonały. [Powieść]. 2010  szczegóły 
recenzja: Fuzowski Max: Szczęście pozorne. Newsweek. Polska 2010 nr 43 s. 100 (notka...) szczegóły 
812.książka twórcy: Oz Amos: Tam, gdzie wyją szakale. [Opowiadanie].  szczegóły 
813.książka twórcy: Oz Amos: Tam, gdzie wyją szakale. [Powieść]. 2010  szczegóły 
814.książka twórcy: Oz Amos: Tam, gdzie wyją szakale. 1998  szczegóły 
recenzja: Cichoń Tomasz: Samotność w kibucu. Życie z Książkami 1998 nr z 16 XII s. 7  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Ziemia święta, ziemia przeklęta. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 56-57  szczegóły 
recenzja: Ł.G.: Magazyn Literacki 1999 nr 2 s. 66  szczegóły 
815.książka twórcy: Oz Amos: To samo morze. 2002  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Trud wiązania słów i rzeczy. Nowe Książki 2002 nr 11 s. 46-47  szczegóły 
recenzja: (PC): Przekrój 2002 nr 17/18 s. 91 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Piotr: Psalm nad pustym niebem. Rzecz o Książkach 2002 nr 6 s. E4  szczegóły 
816.książka twórcy: Oz Amos: Wzgórze Złej Rady. [Powieść]. 2009  szczegóły 
recenzja: Fuzowski Max: Czekając na Mesjasza. Newsweek. Polska 2010 nr 2 s. 86 (notka...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
817.proza: Oz Amos: Biblioteka jest jak wszechświat. Plus Minus 1999 nr 33 s. D3  szczegóły 
818.proza: Oz Amos: Fima [fragm. pow.]. Rzeczpospolita 2001 nr 179 dod. s. 2  szczegóły 
819.proza: Oz Amos: Gangster w noc długich noży albo sen. Ex Libris 1994 nr 60 s. 1-3 (esej m.in. nt. własnego procesu twórczego...) szczegóły 
820.proza: Oz Amos: Jerozolima po drugiej stronie księżyca. Gazeta Wyborcza 2000 nr 303 s. 22-23 (z not. o aut....) szczegóły 
821.proza: Oz Amos: Kiedyś dawno. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 172-179 (z not. s. 333...) szczegóły 
822.proza: Oz Amos: Oni u siebie, my u siebie. Plus Minus 2003 nr 43 s. A6 (felieton...) szczegóły 
823.proza: Oz Amos: Pantera w piwnicy [fragm. pow.]. Literatura 1999 nr 12 s. 28-30  szczegóły 
824.proza: Oz Amos: Prawdziwa przyczyna śmierci mojej babki. Akcent 1995 nr 1 s. 14-42  szczegóły 
825.proza: Oz Amos: Tak to było. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 180-187 (z not. s. 333...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
826.tekst paraliteracki: Oz Amos: Arafat musi wybierać. Gazeta Wyborcza 2000 nr 177 s. 7  szczegóły 
827.tekst paraliteracki: Oz Amos: Bolesny kres marzeń. Gazeta Wyborcza 1995 nr 140 s. 11 (z not....) szczegóły 
828.tekst paraliteracki: Oz Amos: Każdy jest półwyspem. Głos Ludu 2002 nr 145 s. 5 (fragment przemówienia...) szczegóły 
829.tekst paraliteracki: Oz Amos: Kwestia przetrwania. Plus Minus 2002 nr 46 s. A6 (przemówienie napisane z okazji otrzymania od Fundacji Ekumenicznej "To...) szczegóły 
830.tekst paraliteracki: Oz Amos: Miejsca święte mogą poczekać. Rzeczpospolita 2002 nr 180 s. A4 (wypowiedź nt. konfliktu izraelsko-palestyńskiego...) szczegóły 
831.tekst paraliteracki: Oz Amos: Musicie sobie zaufać. Gazeta Wyborcza 2003 nr 192 s. 7  szczegóły 
832.tekst paraliteracki: Oz Amos: O życiu i śmierci. Czas Kultury 1990 nr 16 s. 49-65  szczegóły 
833.tekst paraliteracki: Oz Amos: Odtrutka. Plus Minus 2003 nr 35 s. A6  szczegóły 
834.tekst paraliteracki: Oz Amos: Ostatnia próba. Rzeczpospolita 2002 nr 34 s. A4 (dot. konfliktu izraelsko-palestyńskiego...) szczegóły 
835.tekst paraliteracki: Oz Amos: Panie Szarafat. Gazeta Wyborcza 2002 nr 61 s. 4 (z fot....) szczegóły 
836.tekst paraliteracki: Oz Amos: Pokój, miłość i kompromis. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 3-17 (tekst przemówienia wygł. podczas uroczystości wręczenia nagrody Zw. Ks...) szczegóły 
837.tekst paraliteracki: Oz Amos: Prezent od Arafata. Rzeczpospolita 2001 nr 34 s. A10  szczegóły 
838.tekst paraliteracki: Oz Amos: Słowami malowane, kolorami i światłem opowiedziane. Krasnogruda 2001 nr 14 s. 234-235 (wstęp do książki: Samuel Bak: Painted in Words. Boston 2001...) szczegóły 
839.tekst paraliteracki: Oz Amos: Urodziny mordercy. Wprost 1997 nr 25 s. 78 (z fot. pisarza...) szczegóły 
840.tekst paraliteracki: Oz Amos: Utracony ogród. Gazeta Wyborcza 2001 nr 304 s. 18-19 (z fot. pisarza...) szczegóły 
841.tekst paraliteracki: Oz Amos: [Wypowiedź]. Przegląd 2003 nr 43 s. 28 (nt. relacji polsko-żydowskich...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
842.książka o twórcy: Oz Amos: Nota autobiograficzna. [Szkic]. 2005  szczegóły 
843.książka o twórcy: Oz Amos: Opowieść o miłości i mroku. Powieść autobiograficzna. [Powieść]. 2005  szczegóły 
recenzja: Cobel-Tokarska Marta: Podróż przez wspomnienia. Midrasz 2005 nr 9 s. 3  szczegóły 
recenzja: Pyzik Agata: Czas odnaleziony. Lampa 2005 nr 7/8 s. 71  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
844.artykuł: Amos Oz w Warszawie. Rzeczpospolita 1994 nr 217 s. 1 (IX 1994; not....) szczegóły 
845.artykuł: Amos Oz z wizytą w Polsce. Rzeczpospolita 1997 nr 86 s. 29 (zapowiedź...) szczegóły 
846.artykuł: AS: Pustynia Amosa Oza. Tygodnik Powszechny 1992 nr 9 s. 2 (omów. wyw. pisarza, druk. mies. Quadrant (Sydney) 1991 z XI...) szczegóły 
847.artykuł: Baczewska Anna: Amos Oz. Życie Warszawy 1994 nr 230 s. 13 (sylwetka; z okazji przyjazdu do Polski...) szczegóły 
848.artykuł: Cichoń Tomasz: Podróże Amosa Oza. List Oceaniczny 1997 nr 45 s. 7 (relacja ze spotkania pisarza z czytelnikami w Warszawie...) szczegóły 
849.artykuł: Cichoń Tomasz: Ucieczka ze świata literatury. Życie 2000 nr 148 s. 8 (sylwetka pisarza...) szczegóły 
850.artykuł: K.M.: Szermierz w służbie pokoju (Amos Oz w Warszawie). Rzeczpospolita 2000 nr 148 s. A8 (sylwetka; z okazji wizyty pisarza w Warszawie...) szczegóły 
851.artykuł: Komar Maryla: Literatura i polityka. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 25/26 s. 29 (nota z okazji wizyty w Polsce...) szczegóły 
852.artykuł: Koper Bruno: Życie Literackie 1989 nr 1 s. 1, 11 (sylwetka; z fot....) szczegóły 
853.artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2000 nr 105 s. 2 (not. o pobycie w Warszawie...) szczegóły 
854.artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 81 (not. o wizycie w Polsce; VI/VII 2000...) szczegóły 
855.artykuł: KUY: Amos Oz. Życie 2002 nr 141 s. 2 (not. biogr....) szczegóły 
856.artykuł: Kwiatkowski Leszek: Amos Oz. Mój sąsiad Krakowski. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2005 nr 12/13 s. 6-7 (dot. wizyty pisarza jako gościa specjalnego 50. Międzynarodowych Targó...) szczegóły 
857.artykuł: Leociak Jacek: Oz, czyli moc i odwaga. Gazeta Wyborcza 1994 nr 216 s. 12-13  szczegóły 
nawiązanie: Stanek Monika: Tłumaczyliśmy Oza. Gazeta Wyborcza 1994 nr 222 s. 10 (list do red....) szczegóły 
858.artykuł: Masłoń Krzysztof: Echa Biblii i Bellowa. Plus Minus 1994 nr 36 s. 12 (nt. twórcz....) szczegóły 
859.artykuł: Miłośnik Czechowa. Ludzie 2000 nr 22 s. 15 (not....) szczegóły 
860.artykuł: Na przykład [Lublin] 1994 nr 18 s. 37 (nt. spotkania autorskiego 17 IX 1994 w Kazimierzu...) szczegóły 
861.artykuł: Nowe Książki 1997 nr 5 s. 80 (not. o wizycie w Warszawie w połowie IV 1997...) szczegóły 
862.artykuł: Przeciw fanatyzmowi. Amos Oz w Polsce. Rzeczpospolita 1994 nr 218 s. 8 (not. spraw. z konferencji po przybyciu pisarza do Warszawy, 16 IX 1994...) szczegóły 
863.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1994 nr z 22 IX s. 3 (not. o pobycie Amosa Oza w Polsce...) szczegóły 
864.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 30 VI s. 3 (not. o wizycie Amosa Oza w Polsce w VI 2000 r....) szczegóły 
865.artykuł: R.M.: Amos Oz: Zabijamy w obronie koniecznej. Cios za cios na Bliskim Wschodzie. Rzeczpospolita 2001 nr 206 s. A5 (m.in. nt. wypowiedzi pisarza...) szczegóły 
866.artykuł: Różewicz i Oz. NP Na przykład 2000 nr 3/4 s. 35 (not. o spotkaniu autorskim w Kazimierzu nad Wisłą; VI 2000...) szczegóły 
867.artykuł: Sękalska Danuta: Amos Oz. Nowe Książki 2000 nr 9 okł. (nota o twórcz.; z fot....) szczegóły 
868.artykuł: Sękalska Danuta: Prorok wbrew sobie. Ex Libris 1994 nr 60 s. 4 (o twórcz....) szczegóły 
869.artykuł: Sękalska Danuta: Zaczynam od zapachu, widoku lub dźwięku.... Akcent 1995 nr 1 s. 43-45  szczegóły 
870.artykuł: Susid Włodzimierz: Amos Oz w Warszawie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 16 s. 18  szczegóły 
sprostowanie: Susid Włodzimierz: Midrasz 2000 nr 10 s. 5 (dot. błędu redakcyjnego w cytowanej wypowiedzi pisarza...) szczegóły 
871.artykuł: Wizyty Oza i Grassa. Rzeczpospolita 2000 nr 147 s. A15 (not. o wizycie w Polsce; VI 2000...) szczegóły 
872.artykuł: Wizyty pisarzy. Magazyn Literacki 2000 nr 6/7 s. 28 (not. o wizycie pisarza w Polsce, 25-27 VI 2000...) szczegóły 
873.artykuł: Wyspa 2010 nr 4 s. 121 (not. o pobycie w Polsce w październiku 2010 r....) szczegóły 
874.artykuł: Wysiecka Joanna: Dekalog Boaza, czyli Amosa Oza o tolerancji słów kilka. Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 15  szczegóły 
875.artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 72 s. 183 (not. o wizycie w Polsce, 25 VI 2000...) szczegóły 
876.artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 59 s. 162 (not. o spotkaniu w Warszawie, 15 IV 1997...) szczegóły 
877.artykuł: Żółciński Tadeusz J.: [Czterdzieści osiem] 48 godzin Amosa Oza w Warszawie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 10 s. 13, 23 (sprawozdanie ze spotkania w siedzibie Pen Clubu z pisarzami i w kawiar...) szczegóły 
878.artykuł: Żółciński Tadeusz J.: Przede wszystkim jestem pisarzem. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 20 s. 18  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
879.ikonografia: Nowe Książki 2000 nr 9 okł. (fot. na okładce...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
880.wywiad: Bereś Stanisław: Wojna śmierdzi. Książki. Gazeta 1997 nr 3 s. 2-3 (z fot....) szczegóły 
881.wywiad: Cichy Michał: Zjadacze gadżetów. Gazeta Wyborcza 2000 nr 152 s. 10-11 (z fot. pisarza...) szczegóły 
882.wywiad: Gąsiorowski Dariusz, Morawski Jerzy: Mesjasz nadejdzie śmiejąc się.... Życie Warszawy 1994 nr 245 dod. s. 6 (gł. nt. własnych poglądów politycznych...) szczegóły 
883.wywiad: Grupińska Anna: Kropla wody dla ćmy. Plus Minus 1994 nr 37 s. 11  szczegóły 
884.wywiad: Hartwig Hanna: To rozdwojenie jest we mnie. Odra 1995 nr 4 s. 22-27 (z notą i fot....) szczegóły 
885.wywiad: Kot Wiesław: Naród jak orkiestra. Wprost 1994 nr 40 s. 77  szczegóły 
886.wywiad: Kot Wiesław: Pływać z kamieniem u nogi. Wprost 1997 nr 17 s. 92, 93 (z fot. pisarza...) szczegóły 
nawiązanie: Ziembiński Janusz: Pływać z kamieniem u nogi. Wprost 1997 nr 19 s. 11 (list do red....) szczegóły 
887.wywiad: Kuydowicz Magda: Łyżeczka wody i morze. Życie 2002 nr 141 s. 18  szczegóły 
888.wywiad: Likowska Ewa: Oz znaczy silny. Przegląd 2000 nr 32 s. 15  szczegóły 
889.wywiad: Likowska Ewa: Wolę życie raczej w stylu Czechowa niż Szekspira. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 17 s. 23 (z fot. Amosa Oz...) szczegóły 
890.wywiad: Masłoń Krzysztof: Totalitarna miłość. Rzecz o Książkach 2000 nr 7 s. E4  szczegóły 
891.wywiad: Masłoń Krzysztof: Wykrywam dym na sali. Rzeczpospolita 2000 nr 149 s. A11 (z not. i fot....) szczegóły 
892.wywiad: Materska Dominika: Nie jestem kucharzem. Życie z Książkami 2000 nr z 13 VII s. 1, 4 (z fot....) szczegóły 
893.wywiad: Mikołejko Zbigniew: Śmierć nie ma zapachu. Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 349-354  szczegóły 
894.wywiad: Orliński Wojciech: Błąd Desdemony. Gazeta Wyborcza 2001 nr 233 s. 16 (z fot. pisarza...) szczegóły 
895.wywiad: Sękalska Danuta: Dotknąć Polski. Ex Libris 1994 nr 62 s. 5-6 (nt. własnego życia i twórcz....) szczegóły 
896.wywiad: Sękalska Danuta: Moje tworzywo (Z Amosem Ozem rozmawia Danuta Sękalska). Nowe Książki 2000 nr 9 s. 9-11 (z fot. Amosa Oza...) szczegóły 
897.wywiad: Słowikowski Piotr: Jestem tylko opowiadaczem historyjek. Midrasz 2007 nr 6 s. 40-42 (z fot....) szczegóły 
898.wywiad: Szostkiewicz Adam: Spierać się z prorokami. Tygodnik Powszechny 1994 nr 42 s. 1, 5  szczegóły 
899.wywiad: Warszawski Dawid: Dwoma długopisami. Gazeta Wyborcza 1994 nr 224 s. 10  szczegóły 
900.wywiad: Żołnacz Sylwia: Wierzby nad Jordanem. Wprost 2000 nr 28 s. 106 (z fot. pisarza...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
901.utwór: A Tale of Love and Darkness. London 2004.  szczegóły 
artykuł: Cybulska Maja E.: W moich oczach [z tego cyklu:] Dorastanie w trudnym świecie. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 50 s. 14 (rec....) szczegóły 
902.utwór: Poznać kobietę.  szczegóły 
artykuł: Leociak Jacek: "Zwichrowany kloc człowieczeństwa". Nowe Książki 1994 nr 11 s. 47-48 (z fot. Amosa Oza...) szczegóły 
artykuł: Mikołejko Zbigniew: O miłosnej potrzebie zabijania. Ex Libris 1994 nr 62 s. 4  szczegóły 
903.utwór: Tam, gdzie wyją szakale.  szczegóły 
  Pagis Ada
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
904.artykuł: Ronen Shoshana: Polin - Kraina Lasów i Rzek. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 20/21 s. 28-29 (dot. twórczości Ady Pagis...) szczegóły 
  Pagis Dan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
905.książka twórcy: Pagis Dan: Ostatni. [Wiersze].  szczegóły 
recenzja: Hiess Wiesława: Zapiski niemożliwego. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2004 nr 10/11 s. 23  szczegóły 
recenzja: (JD): Książki 2004 nr 6 s. 58 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
906.wiersz: Pagis Dan: Apel. Midrasz 1999 nr 10 s. 55 (z notą o autorze, s. 56...) szczegóły 
907.wiersz: Pagis Dan: Autobiografia. Midrasz 1999 nr 10 s. 56 (z notą o autorze...) szczegóły 
908.wiersz: Pagis Dan: Bracia. Midrasz 1999 nr 10 s. 55-56 (z notą o autorze...) szczegóły 
909.wiersz: Pagis Dan: Ein Leben. Almanach Żydowski 2001 (2000/2001) s. 75  szczegóły 
910.wiersz: Pagis Dan: Europa, późno. Midrasz 1999 nr 10 s. 55 (z notą o autorze, s. 56...) szczegóły 
911.wiersz: Pagis Dan: Fragmenty elegii. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 252-253 (z not. s. 333...) szczegóły 
912.wiersz: Pagis Dan: Gwałtowne serce. Midrasz 1999 nr 10 s. 56 (z notą o autorze...) szczegóły 
913.wiersz: Pagis Dan: Instrukcje na przekraczanie granic. Midrasz 1999 nr 10 s. 54 (z notą o autorze, s. 56...) szczegóły 
914.wiersz: Pagis Dan: Jaskiniowy człowiek milczy. Midrasz 1999 nr 10 s. 54 (z notą o autorze, s. 56...) szczegóły 
915.wiersz: Pagis Dan: Kazanie. Midrasz 1999 nr 10 s. 55 (z notą o autorze, s. 56...) szczegóły 
916.wiersz: Pagis Dan: Koń ankiety. Arkusz 1999 nr 10 s. 3  szczegóły 
917.wiersz: Pagis Dan: Napis ołówkiem na ścianie zaplombowanego wagonu. Arkusz 1999 nr 10 s. 3  szczegóły 
918.wiersz: Pagis Dan: Nie w linii. Arkusz 1999 nr 10 s. 3  szczegóły 
919.wiersz: Pagis Dan: Oddanie. Arkusz 1999 nr 10 s. 3  szczegóły 
920.wiersz: Pagis Dan: Opowiadanie. Midrasz 1999 nr 10 s. 54 (z notą o autorze, s. 56...) szczegóły 
921.wiersz: Pagis Dan: Ostatni. Midrasz 1999 nr 10 s. 55 (z notą o autorze, s. 56...) szczegóły 
922.wiersz: Pagis Dan: "Pisane ołówkiem w zaplombowanym wagonie". Midrasz 1999 nr 10 s. 56 (z notą o autorze...) szczegóły 
923.wiersz: Pagis Dan: Pisane ołówkiem w zaplombowanym wagonie. Tygodnik Powszechny 1992 nr 43 s. 8 (z notą Jacka Leociaka pt. "Literatura nieobecna"...) szczegóły 
924.wiersz: Pagis Dan: Rozmowa. Arkusz 1999 nr 10 s. 3  szczegóły 
925.wiersz: Pagis Dan: Sekcja. Arkusz 1999 nr 10 s. 1  szczegóły 
926.wiersz: Pagis Dan: Skarabeusze. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 252 (z not. s. 333...) szczegóły 
927.wiersz: Pagis Dan: Szkic umowy na odszkodowania. Midrasz 1999 nr 10 s. 54 (z notą o autorze, s. 56...) szczegóły 
928.wiersz: Pagis Dan: Szkic umowy na odszkodowania. Almanach Żydowski 1999 (1998/1999) s. 35  szczegóły 
929.wiersz: Pagis Dan: Wertowanie albumu. Midrasz 1999 nr 10 s. 56 (z notą o autorze...) szczegóły 
930.wiersz: Pagis Dan: Zeznanie. Midrasz 1999 nr 10 s. 55 (z notą o autorze, s. 56...) szczegóły 
  Peled Oded
    wiersze (alfabet tytułów)
931.wiersz: Peled Oded: Z cyklu: Listy do Bergen Belsen. Tygodnik Powszechny 1992 nr 43 s. 8 (z notą Jacka Leociaka pt. "Literatura nieobecna"...) szczegóły 
  Perel Shlomo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
932.książka twórcy: Perel Shlomo: Europa, Europa. 1992  szczegóły 
recenzja: Szuster Urszula: Sally Perel - "Europa, Europa". Tarniny 1993 nr 1 s. 14-15  szczegóły 
933.książka twórcy: Perel Shlomo: Hitlerowiec Szlomo. Krótkie fragmenty życiorysowe 1925-1945. [Pam.]. 1991  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
934.artykuł: Komar Maryla: Podróż w przeszłość (Na szklanym ekranie). Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 4 s. 16 (nt. projekcji filmu dokumentalnego Andrzeja Koszyka "Przeżyłem w skórz...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
935.wywiad: Zawistowska Władysława: "Sally zwycięzca"?. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 5 s. 13, 16 (z fot. Szloma Perela z Agnieszką Holland...) szczegóły 
  Pinkas Israel
    wiersze (alfabet tytułów)
936.wiersz: Pinkas Israel: Wiersz o tankowcu. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 225 (z not. s. 333...) szczegóły 
937.wiersz: Pinkas Israel: Wiersz śródziemnomorski. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 224 (z not. s. 333...) szczegóły 
  Pnina Oli
    wiersze (alfabet tytułów)
938.wiersz: Pnina Oli: Mamo podaj mi dłoń.... Czas Przeszły i Przyszły 1989 nr 164 s. 1  szczegóły 
939.wiersz: Pnina Oli: Miasto tłumne zamkami.... Czas Przeszły i Przyszły 1989 nr 174 s. 1  szczegóły 
  Porat Lital
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
940.utwór: Krucze drzewo.  szczegóły 
artykuł: Krakowska Joanna: Lital Porat. Krucze drzewo (The raven tree). Dialog [Warszawa] 2004 nr 9 s. 204-205  szczegóły 
  Qashu Sayed
    książki twórcy (alfabet tytułów)
941.książka twórcy: Kaszua Said: Arabowie tańczą. [Powieść]. 2005  szczegóły 
recenzja: Krawczyk Katarzyna: Słuchając Swansów. Lampa 2006 nr 5 s. 60  szczegóły 
  Rabinovici Schoschana
    książki twórcy (alfabet tytułów)
942.książka twórcy: Rabinowicz Szoszana: Przeżyłam dzięki mojej matce. Wspomnienia z lat wojny. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Rajchman Chanania
    książki twórcy (alfabet tytułów)
943.książka twórcy: Rajchman Chanania: Fraszki, aforyzmy i przysłowia. Wybór. 1996  szczegóły 
  Rawikowicz Dalia
    wiersze (alfabet tytułów)
944.wiersz: Rawikowicz Dalia: A tak się znowu starałam. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 200 (z not. s. 333...) szczegóły 
945.wiersz: Rawikowicz Dalia: Mechaniczna lalka. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 63-64 (z not. o autorce...) szczegóły 
946.wiersz: Rawikowicz Dalia: Na pewno pamiętasz. Fraza 1997 nr 16 s. 16-17  szczegóły 
  Reich Aszer
    wiersze (alfabet tytułów)
947.wiersz: Reich Aszer: Inne uczucie. Almanach Żydowski 1996 (1995/1996) s. 84 (z not....) szczegóły 
948.wiersz: Reich Aszer: Poeta i jego wielkie upodobanie cierpienia. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 315 (z not. s. 333...) szczegóły 
949.wiersz: Reich Aszer: Pożądanie. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 315 (z not. s. 333...) szczegóły 
  Reubner Tuwia
    wiersze (alfabet tytułów)
950.wiersz: Reubner Tuwia: Znów słońce. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 64 (z not. o autorce...) szczegóły 
  Sarid Jossi
    proza (alfabet tytułów)
951.proza: Sarid Jossi: Długa wyprawa Pepiczka w poszukiwaniu swej tożsamości. Więź 1990 nr 5/6 s. 99-107  szczegóły 
  Schaechter-Gottesman Bela
    wywiady (alfabet autorów)
952.wywiad: Tejtelbaum Pola: W Wiedniu, Czerniowcach i Nowym Jorku. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 25/26 s. 18-21 (z fot. poetki...) szczegóły 
  Schreibaum Dvora
    książki twórcy (alfabet tytułów)
953.książka twórcy: Schreibaum Dvora: Istambuł, Istambuł. [Opow.]. 2001  szczegóły 
954.książka twórcy: Schreibaum Dvora: Na szczyt samotnej góry. [Pam.]. 2001  szczegóły 
  Shabtai Aaron
    wiersze (alfabet tytułów)
955.wiersz: Szabtaj Aron: Poemat domowy (Fragmenty). Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 294-296 (z not. s. 334...) szczegóły 
956.wiersz: Szabtaj Aron: Ucieczka do Egiptu (Fragment poematu). Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 293-4 (z not. s. 334...) szczegóły 
  Shabtai Yaakow
    proza (alfabet tytułów)
957.proza: Szabtaj Jaakow: Odwiedziny. Midrasz 2000 nr 11 s. 45-47 (z not. o autorze...) szczegóły 
958.proza: Szabtaj Jakow: Zapis (Fragment). Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 298-304 (z not. s. 334...) szczegóły 
  Shalev Meir
    książki twórcy (alfabet tytułów)
959.książka twórcy: Shalev Me'ir: Chłopiec i gołąb. [Powieść]. 2010  szczegóły 
960.książka twórcy: Shalev Me'ir: Moja babcia z Rosji i jej odkurzacz z Ameryki. [Powieść]. 2011  szczegóły 
961.książka twórcy: Shalev Me'ir: Rosyjski romans. [Powieść]. 2010  szczegóły 
962.książka twórcy: Shalev Me'ir: Rosyjski romans. 1993  szczegóły 
recenzja: Biedrzycki Krzysztof: Baśń izraelska. Kresy 1994 nr 20 s. 159-162  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: ...I na końcu będzie słowo. Gazeta Wyborcza 1993 nr 245 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: mok: O Korfu i Kaczce z Kanaanu - lektury nie tylko na wiosnę. Jednota 1994 nr 4 s. 19  szczegóły 
recenzja: Osiecka Agnieszka: Przybyli na skrzydłach północnych gęsi.... Ex Libris 1993 nr 40 s. 5  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Opowieść o Ojcach Założycielach. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 3 s. 18  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
963.proza: Shalev Me'ir: Rosyjski romans [pow., fragm.:] Jeke i muły. Przekrój 1993 nr 38 s. 18, 23  szczegóły 
  Shalev Zeruja
    książki twórcy (alfabet tytułów)
964.książka twórcy: Shalev Zeruja: Mąż i żona. [Powieść]. 2004  szczegóły 
recenzja: Malessa-Drohomirecka Monika: Małżeński czyściec. Midrasz 2004 nr 11 s. 3-4  szczegóły 
recenzja: Sobolewska Justyna: Wizyta w piekle. Przekrój 2004 nr 36 s. 82 (z fot....) szczegóły 
965.książka twórcy: Shalev Zeruya: Mąż i żona. [Powieść]. 2008  szczegóły 
966.książka twórcy: Shalev Zeruya: Po rozstaniu. [Powieść]. 2008  szczegóły 
recenzja: Gigoń Anna: Wiwisekcja na żywym organizmie rodziny. Przemyski Przegląd Kulturalny 2009 nr 1 s. 38  szczegóły 
recenzja: J.P.: Bluszcz 2008 nr 2 s. 37 [dodatek] (nota...) szczegóły 
967.książka twórcy: Shalev Zeruya: Życie miłosne. [Powieść]. 2008  szczegóły 
968.książka twórcy: Shalev Zeruja: Życie miłosne. 2003  szczegóły 
recenzja: (ap): Notes Wydawniczy 2003 nr 7/8 s. 90 (nota...) szczegóły 
recenzja: ASD: Wysokie Obcasy 2003 nr 27 s. 37 (not....) szczegóły 
recenzja: Begin Jerzy: Miękki brzuch Joniego. Pogranicza 2003 nr 4 s. 104-106  szczegóły 
recenzja: (dra): Zadra 2003 nr 2 s. 65  szczegóły 
recenzja: JC: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 125-126  szczegóły 
recenzja: Piwkowska Anna: Coś ważniejszego od miłości. Nowe Książki 2003 nr 10 s. 60-61  szczegóły 
recenzja: Piwkowska Anna: Dziewczyna grająca o miłość. Twój Styl 2003 nr 8 s. 114  szczegóły 
recenzja: Siwecki Piotr: Pieprzyć się w inteligenckim stylu. Portret 2004 nr 16/17 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Sobolewska Justyna: Mroczny przedmiot pożądania (Świetna powieść psychologiczna z Izraela). Przekrój 2003 nr 23 s. 79 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sowula Grzegorz: Łamigłówka uczuć. Rzeczpospolita 2003 nr 129 s. A10  szczegóły 
recenzja: Umińska Bożena: Seks w trzech odsłonach. Przegląd 2003 nr 31 s. 43-44  szczegóły 
969.książka twórcy: Shalev Zeruja: Życie miłosne. 2003  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
970.ikonografia: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 18/19 okł. (fot. pisarki...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
971.wywiad: Dębowska Anna S.: Moja autonomia. Wysokie Obcasy 2003 nr 27 s. 36-37 (z fot. Zerui Shalev...) szczegóły 
972.wywiad: Dudziak Paweł: Kochankowie w klatce powieści. Rzecz o Książkach 2003 nr 6 s. D2 (z notą biograficzną pisarki...) szczegóły 
973.wywiad: Paziński Piotr: Historie o dojrzewaniu z Biblią w tle. Midrasz 2008 nr 10 s. 42-45 (z not. o Zeruji Shalev...) szczegóły 
974.wywiad: Sawicka-Danielak Marta: Piszę dla wszystkich. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 18/19 s. 4-7 (z fot. pisarki...) szczegóły 
  Shamir Moshe
    wiersze (alfabet tytułów)
975.wiersz: Szamir Mosze: Matka oleandrów. Almanach Żydowski 1996 (1995/1996) s. 72-82  szczegóły 
  Shinar Leah
    książki twórcy (alfabet tytułów)
976.książka twórcy: Shinar Lea: Maurycy - uczeń Matejki. Powieść oparta na życiu i miłości Maurycego Gottlieba i Laury Rozenfeld. 1998  szczegóły 
recenzja: Kłapciński Zdzisław: Żydowskie problemy. Tygiel Kultury 1999 nr 4/6 s. 162-165  szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 16 s. 16  szczegóły 
977.książka twórcy: Shinar Lea: Michal córka Szaula. 1995  szczegóły 
recenzja: Beszczyńska Zofia: Oczami kobiety. Nowe Książki 1996 nr 7 s. 67  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 7 s. 13 (not....) szczegóły 
recenzja: Górnicka-Boratyńska Aneta: Wywołać z milczenia. Ex Libris 1995 nr 83 s. 7  szczegóły 
recenzja: Kłapciński Zdzisław: Żydowskie problemy. Tygiel Kultury 1999 nr 4/6 s. 162-165  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Opowieści biblijne. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 48 s. 20  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Podróż w odległą przeszłość. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 4 s. 16  szczegóły 
978.książka twórcy: Shinar Lea: Motyl i ogień oraz inne opowiadania. 2003  szczegóły 
979.książka twórcy: Shinar Lea: Motyl i ogień oraz inne opowiadania. 2003  szczegóły 
980.książka twórcy: Shinar Lea: Poszum skrzydeł. 1998  szczegóły 
981.książka twórcy: Shinar Lea: Tort weselny. 2001  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Miłość, wojna i budowa nowego życia w Izraelu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 14 s. 16  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
982.wywiad: Lisowski Krzysztof: Krakowianka w izraelskiej literaturze. Fraza 1996 nr 14 s. 148-152 (z fot....) szczegóły 
  Shoenfeld Ilan
    wiersze (alfabet tytułów)
983.wiersz: Shoenfeld Ilan: Między domem moim i twoim. Almanach Żydowski 2003 (2002/2003) s. 98 (z not. Miriam Akavii o autorze na s. 96...) szczegóły 
  Shvili Biniamin
    wiersze (alfabet tytułów)
984.wiersz: Shvili Biniamin: Bóg dotknął mnie. Almanach Żydowski 2003 (2002/2003) s. 103 (z not. o autorze...) szczegóły 
985.wiersz: Shvili Biniamin: Gruzińska pieśń miłosna. Almanach Żydowski 2003 (2002/2003) s. 103 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Sivroni Sara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
986.książka twórcy: Sivroni Sara: Moje zwierzątko. [Wiersz]. 2008  szczegóły 
  Siwan Arie
    wiersze (alfabet tytułów)
987.wiersz: Siwan Arie: Rabbi Mosze Lejb wyjeżdża do Ziemi Izraela pełnej kwiatów. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 247-248 (z not. s. 333-334...) szczegóły 
988.wiersz: Siwan Arie: Rabbi Mosze Lejb wyjeżdża do Ziemi Izraela pełnej kwiatów. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 248-249 (z not. s. 333-334...) szczegóły 
  Smilansky Yizchar
    proza (alfabet tytułów)
989.proza: Smilański Jizchar: Lasek na wzgórzu (Fragment). Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 157-171 (z not. s. 334...) szczegóły 
  Sokolow Nahum
    proza (alfabet tytułów)
990.proza: Sokołow Nachum: Dlaczego aniołowie nie chcieli oddać Tory. Midrasz 1997 nr 2 s. 38 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
991.artykuł: Bauer Ela: Nachuma Sokołowa poszukiwania nowoczesnej tożsamości żydowsko-polskiej. Midrasz 2003 nr 6 s. 20-23  szczegóły 
  Somek Roni
    wiersze (alfabet tytułów)
992.wiersz: Somek Ronny: Abecadło. Almanach Żydowski 2003 (2002/2003) s. 101 (z not. o autorze...) szczegóły 
993.wiersz: Somek Roni: Czterowiersz o Nuebie. Protokół Kulturalny 2003 nr 3/4 (2002) s. 2  szczegóły 
994.wiersz: Somek Roni: Czterowiersz o Nuebie. Midrasz 2001 nr 11 s. 54 (z not. o autorze...) szczegóły 
995.wiersz: Somek Roni: Cztery wersy o Nuebie. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 309 (z not. s. 334...) szczegóły 
996.wiersz: Somek Roni: Elegia o działce w raju. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 309 (z not. s. 334...) szczegóły 
997.wiersz: Somek Roni: Elegia o działce w raju. Protokół Kulturalny 2003 nr 3/4 (2002) s. 2  szczegóły 
998.wiersz: Somek Roni: Elegia o działce w raju. Midrasz 2001 nr 11 s. 54 (z not. o autorze...) szczegóły 
999.wiersz: Somek Roni: Elegia o różanopalcej Afrodycie. Midrasz 2001 nr 11 s. 54 (z not. o autorze...) szczegóły 
1000.wiersz: Somek Roni: Elegia o różanopalcej Afrodycie. Protokół Kulturalny 2003 nr 3/4 (2002) s. 3  szczegóły 
1001.wiersz: Somek Roni: Elegia o różanopalcej Afrodycie. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 309 (z not. s. 334...) szczegóły 
1002.wiersz: Somek Roni: Ryżowy raj. Midrasz 2001 nr 11 s. 54 (z not. o autorze...) szczegóły 
1003.wiersz: Somek Ronny: Skrót historii wódki. Almanach Żydowski 2003 (2002/2003) s. 102 (z not. o autorze na s. 101...) szczegóły 
1004.wiersz: Somek Roni: Wiersz miłosny. Midrasz 2001 nr 11 s. 54 (z not. o autorze...) szczegóły 
1005.wiersz: Somek Roni: Wiersz miłosny. Protokół Kulturalny 2003 nr 3/4 (2002) s. 3  szczegóły 
1006.wiersz: Somek Ronny: Zemsta jąkającego się chłopca. Almanach Żydowski 2003 (2002/2003) s. 101-102 (z not. o autorze...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1007.artykuł: Grześczak Marian: Ślad izraelski. Protokół Kulturalny 2003 nr 3/4 (2002) s. 2 (o pobycie Roni Somka w Warszawie w 2001...) szczegóły 
  Spiegel Natan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1008.książka twórcy: Spiegel Natan: Złoty środek. Rozmowy i wspomnienia. 1992  szczegóły 
recenzja: Ergetowski Ryszard: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 1 s. 184-186  szczegóły 
  Szalom Szin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1009.artykuł: Banasiak Anna: Republika marzeń Szina Szaloma. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 22/24 s. 12-13  szczegóły 
  Szneurson-Miszkowski Zelda
    wiersze (alfabet tytułów)
1010.wiersz: Szneorson-Miszkowski Zelda: Dwa żywioły. Almanach Żydowski 2001 (2000/2001) s. 77  szczegóły 
  Szternfeld Zvika
    wiersze (alfabet tytułów)
1011.wiersz: Szternfeld Zvika: Kolejka. Pomosty [Wrocław] 2010 t. 15 s. 97  szczegóły 
1012.wiersz: Szternfeld Zvika: Mężczyzna,żeby być.... Pomosty [Wrocław] 2010 t. 15 s. 98  szczegóły 
1013.wiersz: Szternfeld Zvika: O wielkości polskich poetów. Pomosty [Wrocław] 2010 t. 15 s. 97  szczegóły 
1014.wiersz: Szternfeld Zvika: Po polsku. Pomosty [Wrocław] 2010 t. 15 s. 98  szczegóły 
  Tammuz Benjamin
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1015.książka twórcy: Tammuz Benjamin: Minotaur. [Powieść]. 2010  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Piotr: Ludzie w labiryncie. Newsweek. Polska 2011 nr 15 s. 105 (notka...) szczegóły 
recenzja: Sieprawski Marek: Miłość poprzez słowa. Lampa 2011 nr 6 s. 64  szczegóły 
  Tenenbaum-Tene Beniamin
    zgon (alfabet autorów)
1016.zgon: Loew Ryszard: Beniamin Tenenbauk-Tene. Archiwum Emigracji 2000 z. 3 s. 267-268 (zmarł: 1999; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Wallach Yona
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1017.artykuł: Fruzińska Justyna: Kobieca poezja izraelska. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2007 nr 12/13 s. 12  szczegóły 
  Weichert Rafi
    wiersze (alfabet tytułów)
1018.wiersz: Weichert Rafi: I cóż ci powiem. Almanach Żydowski 2000 (1999/2000) s. 63 (z komentarzem: Natan Gross: Rafi Weichert, s. 61...) szczegóły 
1019.wiersz: Weichert Rafi: Możność wyboru. Almanach Żydowski 2000 (1999/2000) s. 61 (z komentarzem: Natan Gross: Rafi Weichert...) szczegóły 
1020.wiersz: Weichert Rafi: Portret - rzecz poetycka. Almanach Żydowski 2000 (1999/2000) s. 62 (z komentarzem: Natan Gross: Rafi Weichert, s. 61...) szczegóły 
1021.wiersz: Weichert Rafi: Zwierzę. Almanach Żydowski 2000 (1999/2000) s. 62-63 (z komentarzem: Natan Gross: Rafi Weichert, s. 61...) szczegóły 
  Wieseltier Meir
    wiersze (alfabet tytułów)
1022.wiersz: Wizeltir Meir: Chodź, zobacz moich powstańców. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 285-6 (z not. s. 334...) szczegóły 
1023.wiersz: Wizeltir Meir: List do Dostojewskiego. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 287-288 (z not. s. 334...) szczegóły 
1024.wiersz: Wieseltier Meir: Mama i tata poszli do kina, Ilana siedzi sama na fotelu i przegląda starą książkę. Almanach Żydowski 1999 (1998/1999) s. 47 (z not. o autorze...) szczegóły 
1025.wiersz: Wieseltier Meir: Nie mam słów. Midrasz 1997 nr 5 s. 53-54 (z notą tłumacza; podp. (a.z.)...) szczegóły 
1026.wiersz: Wizeltir Meir: Rok 71 nowej ery. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 287 (z not. s. 334...) szczegóły 
1027.wiersz: Wizeltir Meir: Tato z mamą poszli do kina. Ilana siedzi samotna w fotelu zatopiona w szarej książce. Tygodnik Powszechny 1992 nr 43 s. 8 (z notą Jacka Leociaka pt. "Literatura nieobecna"...) szczegóły 
1028.wiersz: Wieseltier Meir: W każdej chwili.... Almanach Żydowski 2001 (2000/2001) s. 78  szczegóły 
  Wolach Jona
    wiersze (alfabet tytułów)
1029.wiersz: Wolach Jona: Absalom. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 278 (z not. s. 334...) szczegóły 
1030.wiersz: Wolach Jona: Czy byłaś w obcych krajach. Odra 2003 nr 4 s. 30  szczegóły 
1031.wiersz: Wolach Jona: Izopomi. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 279-280 (z not. s. 334...) szczegóły 
1032.wiersz: Wolach Jona: Jonatan. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 279 (z not. s. 334...) szczegóły 
1033.wiersz: Wolach Jona: Kornelia. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 279 (z not. s. 334...) szczegóły 
1034.wiersz: Wolach Jona: Lalka Gogola. Midrasz 1997 nr 5 s. 54 (z notą tłumacza; podp. (a.z.)...) szczegóły 
1035.wiersz: Wolach Jona: Nie istnieć połowicznie. Odra 2003 nr 4 s. 30  szczegóły 
1036.wiersz: Wolach Jona: O tym wszystkim. Midrasz 1997 nr 5 s. 54 (z notą tłumacza; podp. (a.z.)...) szczegóły 
1037.wiersz: Wolach Jona: Sebastian. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 280 (z not. s. 334...) szczegóły 
1038.wiersz: Wolach Jona: Wychowała mnie niedźwiedzica.... Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 278 (z not. s. 334...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1039.artykuł: Grudzińska Sara: Jona Wolach (1944-1985). Odra 2003 nr 4 s. 30-33  szczegóły 
  Yaacobi Gad
    wiersze (alfabet tytułów)
1040.wiersz: Yaacobi Gad: Tabliczka mnożenia i dzielenia. Almanach Żydowski 1999 (1998/1999) s. 51-52  szczegóły 
1041.wiersz: Yaacobi Gad: Wielki Wybuch. Almanach Żydowski 1999 (1998/1999) s. 51  szczegóły 
  Yehoshua Avraham B.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1042.książka twórcy: Jehoszua Awraham B.: Kochanek. [Powieść]. 2005  szczegóły 
recenzja: Szczur Hieronim: Arte 2005 nr 4 s. 47 (nota recenzyjna...) szczegóły 
1043.książka twórcy: Jehoszua Awraham B.: Pan Mani. [Powieść]. 2008  szczegóły 
1044.książka twórcy: Jehoszua Awraham B.: Powrót z Indii. Powieść w czterech częściach. [Powieść].  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1045.proza: Yehoshua Avraham B.: Naprzeciw lasów. Kresy 2003 nr 53 s. 120-143  szczegóły 
1046.proza: Jehoszua Awraham B.: Powrót z Indii (fragment). Midrasz 2005 nr 3 s. 46-55  szczegóły 
1047.proza: Jehoszua Abraham B.: Tak długie milczenie poety. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 49-95 (z not. s. 332...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1048.tekst paraliteracki: Jehoszua A.B.: Palestyńczykom i Żydom została tylko separacja. Rzeczpospolita 2003 nr 25 s. A2 (wypowiedź nt. sytuacji politycznej...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1049.artykuł: Ronen Shoshan: Sumienie Izraela. Przekrój 2002 nr 20 s. 56-57 (nota nt. twórczości; z fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1050.wywiad: Rosen Rami: Dwaj pisarze i wojna. Czas Kultury 1991 nr 29/30 s. 52-56 (rozmowa pisarza z Emilem Habibi, moderowana przez Rami Rosena...) szczegóły 
  Zach Natan
    wiersze (alfabet tytułów)
1051.wiersz: Zach Natan: Chcę zawsze mieć oczy. Almanach Żydowski 2001 (2000/2001) s. 74  szczegóły 
1052.wiersz: Zach Natan: Chwila. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 66  szczegóły 
1053.wiersz: Zach Natan: Gdy dzwoniłaś drżał ci głos. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 94 (z not. o aut....) szczegóły 
1054.wiersz: Zach Hieronim: Gdy odeszła moja dziewczyna.... Alter Ego [Warszawa] 2003 nr 5 s. 70 (tekst równoległy polski i hebrajski...) szczegóły 
1055.wiersz: Zach Natan: Honi. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 2 s. 56  szczegóły 
1056.wiersz: Zach Natan: Jak piasek. Fraza 1997 nr 16 s. 18  szczegóły 
1057.wiersz: Zach Natan: Jakże się ta jedna gwiazda. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 2 s. 55  szczegóły 
1058.wiersz: Zach Natan: Jej piękna nie zna nikt. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 65 (z not. o autorze...) szczegóły 
1059.wiersz: Zach Natan: Na świecie. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 96  szczegóły 
1060.wiersz: Zach Natan: Nic nie nadchodzi. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 192-193 (z not. s. 334...) szczegóły 
1061.wiersz: Zach Natan: Obym miał oczy zawsze. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 67  szczegóły 
1062.wiersz: Zach Natan: Olbrzym. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 2 s. 55  szczegóły 
1063.wiersz: Zach Natan: Pieśń dla mądrych kochanków. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 2 s. 58  szczegóły 
1064.wiersz: Zach Natan: Przeciw rozłące. Tygodnik Powszechny 1992 nr 43 s. 8 (z notą Jacka Leociaka pt. "Literatura nieobecna"...) szczegóły 
1065.wiersz: Zach Natan: Przeciw rozstaniu. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 2 s. 57  szczegóły 
1066.wiersz: Zach Natan: Przeciwko rozstaniom. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 95  szczegóły 
1067.wiersz: Zach Natan: Romantyk. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 196 (z not. s. 334...) szczegóły 
1068.wiersz: Zach Natan: Samotny. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 65-66  szczegóły 
1069.wiersz: Zach Natan: Siedzę na skraju ulicy. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 67  szczegóły 
1070.wiersz: Zach Natan: Śmierć przychodzi do drewnianego konia nazwanego Michał. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 197-199 (z not. s. 334...) szczegóły 
1071.wiersz: Zach Natan: Tak sobie nie wyobrażałem. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 195 (z not. s. 334...) szczegóły 
1072.wiersz: Zach Natan: Talito, wstań. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 196 (z not. s. 334...) szczegóły 
1073.wiersz: Zach Natan: Typowy protest song. Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 1 s. 67 (konsultacja językowa wierszy Renata Jabłońska; z notą od tł. podp. Tom...) szczegóły 
1074.wiersz: Zach Natan: Uśmiechnęłaś się. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 95  szczegóły 
1075.wiersz: Zach Natan: Wiersz w środku nocy. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 96  szczegóły 
1076.wiersz: Zach Natan: Z roku na rok. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 194-195 (z not. s. 334...) szczegóły 
1077.wiersz: Zach Natan: Zdumienie. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 68  szczegóły 
  Zuckerman Yitzhak
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1078.książka twórcy: Cukierman "Antek" Icchak: Nadmiar pamięci (siedem owych lat). Wspomnienia 1939-1946. 2000  szczegóły 
recenzja: Kronika. Aneks Trybuny 2000 nr 92 s. 2 (not. o promocji książki w Klubie Księgarza w Warszawie; 30 III 2000...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Jeszcze jedno świadectwo. Tygodnik Powszechny 2000 nr 44 s. 17  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Mowa i milczenie. Res Publica Nowa 2000 nr 6 s. 85-85  szczegóły 
recenzja: Skaradziński Bohdan: Niebieska gwiazda i czarna kotwica. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Skaradziński Bohdan: Niezwykłe świadectwo. Tygodnik Solidarność 2000 nr 26 s. 19  szczegóły 
recenzja: Wspomnienia Icchaka Cukiermana. Magazyn Literacki 2000 nr 5 s. 19 (not. o prezentacji książki w Klubie Księgarza w Warszawie...) szczegóły 
recenzja: Zeszyty Literackie 2000 nr 71 s. 177 (not. o promocji książki, Warszawa 30 III 2000...) szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Siedem owych lat. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 6 s. 17  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1079.artykuł: Szczęsna Joanna: Koniec żydowskiego życia w Polsce. Gazeta Wyborcza 2003 nr 132 s. 20-21 (nt. powojennych losów Marka Edelmana i Antka Cukiermana...) szczegóły 
1080.artykuł: Szczęsna Joanna: Ostatni Mohikanie i nowy naród. Gazeta Wyborcza 2003 nr 149 s. 21-23 (nt. przyjaźni z Markiem Edelmanem...) szczegóły 
1081.artykuł: Szczęsna Justyna: Jak bundowiec z syjonistą. Gazeta Wyborcza 2003 nr 98 s. 20-22 (nt. znajomości z Markiem Edelmanem m.in. w Żydowskiej Organizacji Bojo...) szczegóły 
1082.artykuł: Wasita Ryszard: Przyczynek. Twórczość 2001 nr 2 s. 191 (dot. znajomości z Markiem Edelmanem...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1083.utwór: Nadmiar pamięci (siedem owych lat). Wspomnienia 1939-1946.  szczegóły 
artykuł: Lewandowski Józef: Archeologia niepamięci. Midrasz 2006 nr 4 s. 40-44  szczegóły 
artykuł: Lewandowski Józef: On the archeology of oblivion. Midrasz 2006 wyd. spec. s. 47-51  szczegóły 
1084.utwór: [Sheva' ha-shanim ha-hen] A surplus of memory. Chronicle of the Warsaw Ghetto uprising. Berkeley 1993.  szczegóły 
artykuł: Gerlach Roman T.: Ani niedźwiedzi, ani lasu, ani nic: tragedia getta warszawskiego. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1996 z. 115 s. 3-21  szczegóły 
polemika: Zaorski Józef: Nieścisłości p. Gerlacha. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1996 z. 117 s. 178-182 (z odp. Romana T. Gerlacha, s. 182-183...) szczegóły 
  Zylberstorm Izrael
    wiersze (alfabet tytułów)
1085.wiersz: Zylberstorm Izrael: O mewie polskiej. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 18 s. 11  szczegóły 
  Zyskind Sara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1086.książka twórcy: Zyskind Sara: Skradzione lata. 1991  szczegóły 
recenzja: Bratkowski Stefan: Przypomnieć miarę słów. Gazeta Wyborcza 1991 nr 152 s. 17  szczegóły 
recenzja: Gaworski Janusz: Przeżyć Shoah. Nowe Książki 1991 nr 11/12 s. 46-47  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Córka wymordowanych. Dziś 1991 nr 12 s. 156-157  szczegóły 
recenzja: [Koźniewski Kazimierz] K. Koź.: Polityka 1991 nr 41 s. 9 (nota...) szczegóły 
1087.książka twórcy: Zyskind Sara: Światło w dolinie łez. [Pam.]. 1994  szczegóły 
recenzja: [Bugajczyk Robert] R.B.: Trybuna 1994 nr 223 s. 15 (not.; sprost.: Marcin Fruziński: Zabrakło dwu liter, nr 229 s. 15, lis...) szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Wspomnienia z czasów tragedii. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 23 s. 16  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Nie dam się zabić. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 20 s. 20  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1088.artykuł: Szewc Piotr: Obrazy z łódzkiego getta. Życie Warszawy 1991 nr 152 s. 7 (spraw. ze spotkania z czytelnikami w Warszawie, 28 VI 1991...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1089.książka twórcy:  szczegóły