PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura łużycka / Zagadnienia specjalne (łużycka)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura łużycka / Zagadnienia specjalne (łużycka) / Czasopiśmiennictwo (łużycka)
    odwołania do (alfabet tytułów)
1.odwołanie: Letopis. x  szczegóły 
artykuł: Kaczmarska Anna: "Letopis" nr 4 z 1997 r. - numer specjalny. Zeszyty Łużyckie 1998 t. 24 s. 91-94 (omówienie zawartości numeru specjalnego, a także profilu i historii pi...) szczegóły 
2.odwołanie: Łuzican (Budysin 1860 - ). x  szczegóły 
artykuł: Magnuszewski Józef: Tropy polskie na łamach Łuzicana. Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 123-132  szczegóły 
artykuł: Wyszomirska Agnieszka: O badaniach dziewiętnastowiecznej prasy górnołużyckiej. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 31 s. 79-90 (omówienie profilu i zawartości pisma...) szczegóły 
3.odwołanie: Łużiski Serb. x  szczegóły 
artykuł: Śliwa Teresa: Środki językowej perswazji w piśmie "Łużiski Serb" (1885-1886). Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 101-110  szczegóły 
4.odwołanie: Predźenak (Budysin) [dodatek kulturalny do dziennika Serbske Nowiny]. x  szczegóły 
artykuł: Pytel Aleksandra: "Predźenak" 1998 (Przegląd). Zeszyty Łużyckie 1999 t. 28 s. 94-99 (omówienie profilu pisma i zawartości rocznika 1998...) szczegóły 
5.odwołanie: Rozhlad. x  szczegóły 
artykuł: Grzybowski Marcin: "Rozhlad" - pismo inteligencji łużyckiej. Zeszyty Łużyckie 1998 t. 24 s. 102-103 (omówienie profilu pisma, a także zawartości numeru 3. z 1998...) szczegóły 
artykuł: Grzybowski Marcin: "Rozhlad" 1997 o Polsce i Polakach. Zeszyty Łużyckie 1998 t. 22/23 s. 163-164 (m.in. nt. poloników z zakresu literatury i kultury drukowanych w czaso...) szczegóły 
6.odwołanie: Sorapis (Lipsk, 2000-). x  szczegóły 
artykuł: Leszczyński Rafał: Nowy periodyk studentów łużyckich przykładem ich naukowej aktywności. Zeszyty Łużyckie 2001 t. 32/33 s. 139-142 (omówienie profilu pisma i zawartości z. 1 z 2000...) szczegóły 
7.odwołanie: Wuhladko. x  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: dz: Quo vadis, dolnoserbscina?. Pomerania 2003 nr 9 s. 45 (omów. czasopisma Rozhlad...) szczegóły 
9.artykuł: Lewaszkiewicz Tadeusz: Rola prasy łużyckiej w kształtowaniu świadomości narodowej, upowszechnianiu kultury i rozwoju języków łużyckich. Zeszyty Łużyckie 1995 [nr 14] t. 13 nr 2 s. 27-34  szczegóły 
10.artykuł: Meskank Alfred: Z dziejów czasopiśmiennictwa łużyckiego. Zeszyty Łużyckie 1999 t. 26 s. 86-95 (od 1809 roku...) szczegóły 
11.artykuł: Patelski Mariusz: Sprawa polska na łamach prasy dolno- i górnołużyckiej w dobie I wojny światowej. Pro Lusatia 2003 t. 2 s. 52-65 (m.in. dot. pism o charakterze kulturalno-literackim...) szczegóły 
12.artykuł: Pohoncowa Anja: Leksykalne wpływy górnołużyckie na pisany język dolnołużycki. Zeszyty Łużyckie 2002 t. 34 s. 50-64 (m.in. na przykładzie czasopism Bramborski Serbski Casnik (red. ...) szczegóły 
13.artykuł: Pytel Ola: Przegląd "Serbskich Nowin" pod kątem poloników (październik - grudzień 1997). Zeszyty Łużyckie 1998 t. 22/23 s. 165-168 (m.in. nt. poloników z zakresu literatury i kultury drukowanych w czaso...) szczegóły 
14.artykuł: Zieniukowa Jadwiga: Funkcja perswazyjna języka w prasie polskiej i łużyckiej XIX wieku (Wybrane zagadnienia). x 1998 ([w ks. zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Prace na XII Międzynar...) szczegóły 
15.artykuł: Żochowska Agata: Czasopiśmiennictwo łużyckie od XVIII do XX w.. Zeszyty Łużyckie 1992 nr 3 s. 42-46  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Zagadnienia specjalne (łużycka) / Literatura dla dzieci i młodzieży (łużycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Ziółkowska-Sobecka Marta: Funkcjonowanie elementów kultury ludowej w serbołużyckiej literaturze dla dzieci. Letopis [Zeitschrift fuer sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Casopis za rec, stawizny a kulturu Łuziskich Serbow] 1992 r. 1(39) z. 1 s. 103-106  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Zagadnienia specjalne (łużycka) / Tematy, motywy (łużycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Cechosz Iwona: Wątek polski w powojennej prozie górnołużyckiej. Zeszyty Łużyckie 1992 nr 5 s. 81-87  szczegóły 
18.artykuł: Gardas Agata: Dolnołużycki król węży i jego krewny spod Goduli. Zeszyty Łużyckie 1992 nr 5 s. 105-109  szczegóły 
19.artykuł: Jurkonis-Rogers Anna: Rola Krabata w łużyckiej kulturze (Garść faktów i refleksji). Zeszyty Łużyckie 1994 nr 8 s. 62-68  szczegóły 
nawiązanie: Jeszcze w sprawie Krabata. Zeszyty Łużyckie 1994 nr 9 s. 110 (nota, podp. Redakcja...) szczegóły 
20.artykuł: Kłos Zdzisław: Królowie polscy w folklorze i literaturze Łużyczan. Biuletyn Literacki 1996 nr 15 s. 21-23 (dotyczy Jana III Sobieskiego i Bolesława Chrobrego...) szczegóły 
21.artykuł: Leszczyński Rafał: Budziszyn w literaturze. Zeszyty Łużyckie 2003 t. 35/36 s. 53-63 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
22.artykuł: [Piwoński Witold] : Mistrz Krabat. x 1997 ([W ks. zb:] II Sorabistyczne Spotkania Promocyjne Wschodnich Łużyc (18...) szczegóły 
23.artykuł: Ziółkowska-Sobecka Marta: Krabat i Remus - dwa mity, jedna idea. Zeszyty Łużyckie 1992 nr 2 s. 67-73 (literackie wizerunki bohatera łużyckiego i kaszubskiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Zagadnienia specjalne (łużycka) / Wydawnictwa (łużycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Bańkowski Konrad: Nowości wydawnicze ludowego wydawnictwa Domowina w okresie od I 1998 do X 1999. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 29 s. 136-138 (m.in. w zakresie literatury...) szczegóły 
25.artykuł: Surmann Max: Zwyczaje serbołużyckie. Nad Odrą 2006 nr 2 s. 17-20 (m.in. nt. Ludowego Wydawnictwa Domowina, wydającego literaturę dziecię...) szczegóły