PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bartoszewicz Agnieszka: Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce. (Wstęp. Baza źródłowa. - Literatura przedmiotu. - Struktura pracy. - I...) szczegóły 
artykuł: Starzyński Marcin: Roczniki Historyczne = Historical Annals 2012 r. 78 s. 316-320  szczegóły 
2.książka: Belcarzowa Elżbieta: Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. 2001  szczegóły 
3.książka: Bibliografia źródeł drukowanych do dziejów Polski późnośredniowiecznej (1386-1506). Część 1. 1999 ([zawiera dane bibliograficzne m.in. kronik, pamiętników, kazań, trakta...) szczegóły 
4.książka: Bielak Włodzimierz: Devotio moderna w polskich traktatach duszpasterskich powstałych do połowy XV wieku. 2002 ([Zawiera m.in. rozdziały:] Podręczniki dla duchowieństwa. 1. Rodzaje p...) szczegóły 
recenzja: Kucharski Gerard: Nasza Przeszłość = Notre Passe 2004 t. 102 s. 479-488  szczegóły 
5.książka: Bracha Krzysztof: Nauczanie kaznodziejskie w Polsce późnego średniowiecza. Sermones dominicales et festivales z tzw. kolekcji Piotra z Miłosławia. 2007  szczegóły 
6.książka: Bylina Stanisław: Kultura ludowa Polski i Słowiańszczyzny średniowiecznej. 1999 ([Zawiera m.in.:] Mikołaj z Jawora o pobożności masowej i zabobonach. H...) szczegóły 
recenzja: (K.O.): Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 5 s. 335-336  szczegóły 
7.książka: Dąbrówka Andrzej: Średniowiecze. Korzenie. 2005  szczegóły 
recenzja: Annual Report 2006 s. 21-23  szczegóły 
8.książka: Derwich Marek: Monastycyzm benedyktyński w średniowiecznej Europie i Polsce. Wybrane problemy. 1998 ([Omówienie głównych kierunków badań nad monastycyzmem oraz bibliografi...) szczegóły 
9.książka: Gniecki Czesław: Hagiograficzne źródła franciszkańskie w XIII i XIV w.. 2005  szczegóły 
10.książka: Hojdis Bogdan: O współistnieniu słów i obrazów w kulturze polskiego średniowiecza. 2000 (Wstęp: 1. Wprowadzenie. 2. Słowo i obraz w badanich polskich mediewist...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 253-254  szczegóły 
11.książka: Ingenio et humilitate. Studia z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich. 2007 ([Zawiera m.in.:] Michał Jerzy Kempys: Kardynalna cnota roztropności we...) szczegóły 
12.książka: Kaliszuk Jerzy: Mędrcy ze Wschodu. Legenda i kult Trzech Króli w średniowiecznej Polsce. 2005 (M.in. w literaturze...) szczegóły 
13.książka: KAZANIA świętokrzyskie. Nowa edycja, nowe propozycje badawcze. 2009  szczegóły 
14.książka: Klimecka Grażyna: Formularz ciechanowski. Z historii tworzenia języka dokumentu polskiego wieków średnich. 1997 (Wstęp. * Księgi formularzowe w polskiej praktyce kancelaryjnej i dydak...) szczegóły 
15.książka: Kochaniewicz Bogusław: Zaśnięcie i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w pismach dominikanów XIII wieku. 2004  szczegóły 
16.książka: Kowalski Jacek: O czym śpiewają niebiosa czyli średniowiecze jak świeże bułeczki. 2002 ([Zawiera publikowane w magazynie RUaH felietony poświęcone chrz...) szczegóły 
recenzja: (EM): Schody do średniowiecza. W drodze 2002 nr 11 s. 103  szczegóły 
17.książka: Krawiec Adam: Seksualność w średniowiecznej Polsce. 2000 ([Zawiera m.in.:] Życie małżeńskie średniowiecznych władców polskich w ...) szczegóły 
recenzja: Brożyna Martha: Mazowieckie Studia Humanistyczne 2001 r. 7 nr 1 s. 154-159  szczegóły 
recenzja: Brożyna Martha: The Polish Review 2001 t. 46 nr 1 s. 122-124  szczegóły 
recenzja: Brożyna Martha: Rekonesans w alkowie. Mówią Wieki 2001 nr 4 s. 59-60  szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Matrimonium, fornicatio, concubinatus. Znak 2001 nr 9 s. 150-155 (z not. o autorze...) szczegóły 
18.książka: Książka na przełomie średniowiecza i odrodzenia. Materiały z sesji. Pałac Działyńskich, Biblioteka Kórnicka PAN 08.-10.06.2006.  szczegóły 
recenzja: Starzyński Marcin: Roczniki Historyczne = Historical Annals 2007 r. 73 s. 300-304 (rec. tekstu Bartłomieja Bartelmusa...) szczegóły 
19.książka: Literatura i kultura polskiego średniowiecza. Człowiek wobec świata znaków i symboli. 1995 ([Materiały z konferencji, Warszawa, 20-24 IV 1993:] Henryk Samsonowicz...) szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1998 t. 3 s. 314  szczegóły 
20.książka: Michalski Maciej: Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich. 2004 (Wstęp. Część I. Źródła i ich bohaterki. 1. Hagiografia jako źródło his...) szczegóły 
21.książka: Michałowska Teresa: Literatura polskiego średniowiecza. Leksykon. 2011  szczegóły 
22.książka: Michałowska Teresa: Literatura polskiego średniowiecza wobec poetyki europejskiej ("ornatus difficilis"). 2008  szczegóły 
23.książka: Michałowska Teresa: Mediaevalia i inne. 1998 (Gertruda i jej modlitewniki [nt. tzw. Modlitewnika Gertrudy]. Topika p...) szczegóły 
recenzja: Bajer Magdalena: Nowy horyzont. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 25 s. 4  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1998 t. 3 s. 316 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.D.: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 38 s. 161-162 (nota...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 357 (not....) szczegóły 
24.książka: Michałowska Teresa: Średniowiecze. 2002  szczegóły 
25.książka: Michałowska Teresa: Średniowiecze. 2000  szczegóły 
26.książka: Michałowska Teresa: Średniowiecze. 1999  szczegóły 
27.książka: Michałowska Teresa: Średniowiecze. 1997  szczegóły 
recenzja: Literatura 1999 nr 10 s. 59 (not....) szczegóły 
28.książka: Michałowska Teresa: Średniowiecze. 2002  szczegóły 
29.książka: Michałowska Teresa: Średniowieczna teoria literatury w Polsce. Rekonesans. 2007  szczegóły 
30.książka: Mrozowicz Wojciech: Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Ze studiów nad średniowiecznym dziejopisarstwem klasztornym. 2001 (Wstęp [m.in recepcja "Kroniki"]. I. Tradycja rękopiśmienna "Kroniki": ...) szczegóły 
recenzja: Wiszewski Przemysław: Nasza Przeszłość = Notre Passe 2002 t. 98 s. 575-579  szczegóły 
31.książka: Nawrocki Witold: Średniowiecze.  szczegóły 
32.książka: Nihil superfluum esse. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane profesor Jadwidze Krzyżaniakowej. 2000 ([Zawiera m.in. artykuły:] Małgorzata Delimata: Królowa Rycheza w opini...) szczegóły 
33.książka: Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza. Praca zbiorowa. 1989 (Słowo wstępne. - B. Kuerbis: O życiu religijnym w Polsce X-XII wieku. ...) szczegóły 
34.książka: Rybicki Adam: Compassio Mariae w chrześcijańskim życiu duchowym. Studium na przykładzie polskiej średniowiecznej literatury i sztuki religijnej. 2009 (Wstęp. - I. Rys historyczny motywu compassio mariae. 1. Apokryfy 1.1....) szczegóły 
35.książka: Scriptura custos memoriae. Prace historyczne. 2001 ([Zawiera m.in.:] Danuta Zydorek: Bibliografia prac Brygidy Kuerbis za ...) szczegóły 
36.książka: Starnawski Jerzy: Średniowiecze. 1989  szczegóły 
sprostowanie: Starnawski Jerzy: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 287  szczegóły 
37.książka: Starnawski Jerzy: Wieki średnie i wiek renesansowy. Studia. 1996 (Od autora. - I. Zagadnienia ogólne kultury i literatury średniowieczne...) szczegóły 
recenzja: Krawczyk Antoni: Folia Bibliologica 2001 r. 44/45 (1996/1997) s. 110-114  szczegóły 
38.książka: Stępień Paweł: Z literatury religijnej polskiego średniowiecza. Studia o czterech tekstach "Kazanie na dzień. św. Katarzyny", "Legenda o św. Aleksym", "Lament świętokrzyski", "Żołtarz Jezusowy". 2003 (Słowo wstępne. - I. Przemieniająca miłość Oblubieńca. "Kazanie na dzie...) szczegóły 
recenzja: Włodarski Maciej: Ruch Literacki 2003 z. 6 s. 645-647  szczegóły 
39.książka: Szulc Alicja: Homo religiosus późnego średniowiecza. Bernardyński model religijności masowej. 2007 (passim nt. literatury...) szczegóły 
40.książka: Średniowiecze.  szczegóły 
41.książka: Średniowiecze. 2002  szczegóły 
recenzja: Linek Ewa: Bibliotekarz Radomski 2002 nr 2 s. 39 (nota...) szczegóły 
42.książka: Średniowiecze.  szczegóły 
43.książka: Średniowieczna pieśń religijna polska.  szczegóły 
44.książka: Święcki Cezary K.: Kultura literacka Płocka w średniowieczu. 2006  szczegóły 
45.książka: Święcki Cezary K.: Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej. X-XII wiek. (Słowo wstępne. - Piśmiennictwo X wieku. Dzieje książki w Polsce. Począ...) szczegóły 
46.książka: Tabor Dariusz: Iluminacje cysterskich kodeksów śląskich XIII wieku. 2004  szczegóły 
recenzja: Kaczmarek Michał: Roczniki Historyczne = Historical Annals 2005 r. 71 s. 266-268  szczegóły 
47.książka: Ulewicz Tadeusz: Z kultury duchowej polskiego średniowiecza. 2003 (Wprowadzenie. Jak studiować staropolszczyznę? Z najdawniejszych tradyc...) szczegóły 
48.książka: Urbański Robert: Tartarorum gens brutalis. Trzynastowieczne najazdy mongolskie w literaturze polskiego średniowiecza na porównawczym tle piśmiennictwa łacińskiego antyku i wieków średnich. 2007  szczegóły 
49.książka: Wałkówski Andrzej: Skryptoria cystersów filiacji portyjskiej na Śląsku do końca XIII w.. 1996 ([Zawiera m.in.] Produkcja biblioteczna skryptoriów klasztorów cystersk...) szczegóły 
recenzja: Jurek Tomasz: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 191193-  szczegóły 
recenzja: Pobóg-Lenartowicz Anna: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Historia 1998 z. 35 s. 185-189  szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Wojciech: Studia Zachodnie 1999 nr 4 s. 371-373  szczegóły 
50.książka: Weyssenhoff-Brożkowa Krystyna: Studia nad łaciną średniowieczną w Polsce = Studies in Polish Medieval Latin. 1998 ([Zawiera rozdziały oparte na analizie różnych form piśmiennictwa - utw...) szczegóły 
51.książka: Wielgus Stanisław: Polska średniowieczna doktryna "ius gentium". 1996 (Wprowadzenie. * Stan badań. [Zawiera m. in.:] Opracowania dotyczące po...) szczegóły 
recenzja: Chabrajska Dorota, Rajewski Maciej: Ius gentium wczoraj i dziś. Ethos 1999 nr 1/2 s. 405-414  szczegóły 
52.książka: Wielkopolska - Polska - Europa. Studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej-Kamzowej. 2006 ([Zawiera m.in.:] Ryszard Grzesik: Znaczenie działalności świętych Kons...) szczegóły 
53.książka: Wilkoń Aleksander: Dzieje języka artystycznego w Polsce. Średniowiecze. 2004 (Parę uwag wstępnych. - I. Początki literatury średniowiecznej. 1. W kr...) szczegóły 
54.książka: Witczak Tadeusz: Literatura Średniowiecza. 1999  szczegóły 
55.książka: Wolański Andrzej: Dramat liturgiczny w średniowieczu. 2005  szczegóły 
56.książka: Woźniak Ewa: Ofiary i krzywdziciele. Studium postaci w przedtrydenckim piśmiennictwie pasyjnym. Analiza językoznawcza. 2007 (1. Ofiary. Jezus. Maryja. 2. Krzywdziciele. Judasz. Żydzi. Poganie. 3....) szczegóły 
57.książka: Wydra Wiesław: Polskie pieśni średniowieczne. Studia o tekstach. 2003 (O trzech średniowiecznych tropach polskich: "Wstał z martwych krol nas...) szczegóły 
58.książka: Wydra Wiesław: Polskie pieśni średniowieczne. Studia o tekstach. 2003  szczegóły 
59.książka: Żurawski Sławomir: Średniowiecze. 2008  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Adamska Anna: Treści religijne w arengach polskich dokumentów średniowiecznych. Studia Źródłoznawcze 2000 t. 38 s. 1-33 (dokument środkiem propagowania treści religijnych jak inne gatunki piś...) szczegóły 
61.artykuł: Belcarzowa Elżbieta: W poszukiwaniu staropolskiego przekładu Nowego Testamentu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 7-26 (omówienie XV-wiecznej spuścizny przekładowej z zakresu Nowego Testamen...) szczegóły 
62.artykuł: Bochenek Krzysztof: Filozoficzne aspekty rozważań krakowskich scholastyków. Resovia Sacra 2003 r. 9/10 (2002/2003) s. 37-51 (szerzej o pismach autorów: Michał Falkner, Benedykt Hesse, Paweł z Wor...) szczegóły 
63.artykuł: Bochenek Krzysztof: Filozoficzne konteksty średniowiecznej poezji. Resovia Sacra 2004 r. 11 s. 97-114 (dot. poezji polskiej i powszechnej...) szczegóły 
64.artykuł: Bołtryk Michał: Wschód w Krakowie. Nowe Kontrasty 1997 nr 2 s. 11-15 (m.in. nt. polskiej literatury średniowiecza w kontekście jej związków ...) szczegóły 
65.artykuł: Bracha Krzysztof: Wokół łysogórskich kolekcji kazań z XV wieku przypisywanych Piotrowi z Miłosławia. W kręgu małżeństwa i rodziny. x 2000 ([w ks. zb.:] Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej....) szczegóły 
66.artykuł: Bratkowski Tadeusz: Invitatoria z benedyktyńskiego antyfonarza opata Mścisława z Tyńca. Resovia Sacra 2004 r. 11 s. 287-301 (dot. rękopisu z I połowy XVI wieku zreadgowanego przez Mścisława z Tyń...) szczegóły 
67.artykuł: Brojer Wojciech: Ewolucja exemplum w XII i XIII w.. x nr s. ([w ks.:] Źródło. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Bronisławo...) szczegóły 
68.artykuł: Brzozowska-Ciura Jolanta: Stosunek do ludzkiego ciała i sekcji zwłok w polskich przekazach średniowiecznych (na tle tendencji europejskich). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Zeszyty Historyczne 2000 z. 6 s. 57-68 (m.in. u Jana Długosza...) szczegóły 
69.artykuł: Brzozowska Łucja: Jego Wysokość Słowo [z tego cyklu:] A drzewiej mówiono... 2006 - Rokiem Języka Polskiego. Magazyn Wileński 2006 nr 4 s. 14-15 (polszczyzna staropolska i najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego...) szczegóły 
70.artykuł: Bucholc Katarzyna: Przegląd stanowisk na temat bitwy legnickiej w historiografii polskiej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Zeszyty Historyczne 2000 z. 6 s. 69-77 (m.in. Jan Długosz "Annales seu Cronicae"...) szczegóły 
71.artykuł: Bylina Stanisław: Kultura ludowa a pismo w Polsce średniowiecznej. Res Historica 1998 z. 3 s. 23-36 (m.in. o sakralno-magicznej funkcji języka w tekstach kościelnych...) szczegóły 
72.artykuł: Cetwiński Marek: Sedebat in castello rusticus. Śląskie źródła pisane o uzbrojeniu i fortyfikacjach plebejskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Średniowiecze Polskie i Powszechne 2004 t. 3 (2283) s. 103-109 (na podstawie.: "Kroniki książąt polskich" i "Księgi henrykowskiej"...) szczegóły 
73.artykuł: Czyżak Marta: Legat książkowy archidiakona Mikołaja Kickiego dla katedry gnieźnieńskiej. Przyczynek do kultury intelektualnej duchowieństwa wielkopolskiego w pierwszej połowie XV wieku. Ecclesia 2010 t. 5 s. 7-27  szczegóły 
74.artykuł: Dąbrówka Andrzej: Anything But a Game. Corpus Christi in Poland. Quaestiones Medii Aevi Novae 2002 t. 7 s. 245-270  szczegóły 
75.artykuł: Deptuła Czesław: Legenda świętego Świerada a problem pustelników polskich w późniejszym średniowieczu i czasach nowożytnych. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 15-61  szczegóły 
76.artykuł: Drelicharz Wojciech: Mittelalterliche Krakauer Annalistik. Quaestiones Medii Aevi Novae 2003 t. 8 s. 231-288  szczegóły 
77.artykuł: Frodyma Mariusz: Kłopoty z transkrypcją średniowiecznych tekstów polskich. Oboczność samogłosek nosowych w temacie. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 71-75  szczegóły 
78.artykuł: Hiley David: Chorał gregoriański i neogregoriański. Zmiany stylistyczne w śpiewach oficjów ku czci średniwiecznych świętych. Muzyka 2003 nr 2 s. 3-15 (m.in. nt. tekstów chorałów skomponowanych dla świętych czczonych w Pol...) szczegóły 
79.artykuł: Hojdis Bogdan: Polski liternet mediewistyczny. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2003 t. 10 s. 273-282 (nt. internetowych zbiorów literatury...) szczegóły 
80.artykuł: Jakóbczyk Aleksandra: Słowo - transpozycja, alegoryzacja, symbolizacja. Różne sposoby funkcjonowania słowa w kulturze wieków średnich. Tekstualia 2006 nr 1(4) s. 3-16 (z notą o aut., s. 197...) szczegóły 
81.artykuł: Jurek Tomasz: Kilkanaście niedrukowanych dotąd dokumentów wielkopolskich z XIII i XIV wieku. x ([w ks. zb.:] Fontes et historia. Prace dedykowane Antoniemu Gąsiorowsk...) szczegóły 
82.artykuł: Jurek Tomasz: Roczniki Historyczne = Historical Annals 1998 r. 64 s. 256-258 (rec. ks.: Die Anfaenge des Schrifttums in Oberschlesien bis zum Fruehh...) szczegóły 
83.artykuł: Jurek Tomasz: Stanowisko dokumentu w średniowiecznej Polsce. Studia Źródłoznawcze 2002 t. 40 s. 1-18  szczegóły 
84.artykuł: Justyniarska Katarzyna: Opinie o Polakach i "obcych" w wybranych polskich kronikach średniowiecznych. Almanach Historyczny 1999 t. 1 s. 11-29 (dot. kronik Galla Anonima, Wincentego Kadłubka i Jana Długosza...) szczegóły 
85.artykuł: Kalicki Włodzimierz: Pontyfikał i Stasi. Gazeta. Magazyn 2000 nr 38 s. 21-23 (nt. losów wojennych i powojennych Pontyfikału Płockiego...) szczegóły 
86.artykuł: Kaliszuk Jerzy: Wybrane zabytki języka polskiego z przełomu średniowiecza i epoki nowożytnej w zbiorach BN. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 2/3 s. 31-33  szczegóły 
87.artykuł: Kałuża Zenon: A propos de quelques textes anti-hussites polonais du premier quart du XVe siecle. Mediaevalia Philosophica Polonorum 2001 t. 34 s. 103-114 (dot.: "Determinationes" Stanisława ze Skarbimierza, tekstu anonimowego...) szczegóły 
88.artykuł: Kincel Ryszard: Pierwsze polskie zdanie zapisano w Raciborzu?. Opole 1989 nr 3 s. 4-6 (nt. zdania "gorze szą nam stało" z ok. 1240 r. zawartego w "zaginionej...) szczegóły 
89.artykuł: Knoll Paul W.: Jadwiga and Education. The Polish Review 1999 t. 44 nr 4 s. 419-431 (wpływ królowej Jadwigi na rozwój ośrodków uniwersyteckich w Krakowie i...) szczegóły 
90.artykuł: Kowalczyk Maria: Dysputa teologiczna u Dominikanów w Warce w 1468 roku. Przegląd Tomistyczny 2003 t. 9 s. 171-174 (opisana w rękopisie BJ 1638, zawierającym kolekcję kazań z XV w....) szczegóły 
91.artykuł: Kowalewski Krzysztof: Piołun i oleaster. Mówią Wieki 1998 nr 2 s. 6-8 (konflikt między królem Bolesławem Śmiałym i biskupem Stanisławem, a ży...) szczegóły 
92.artykuł: Kowalski Krzysztof Maciej: Koncepcja podręcznika akademickiego "Epigrafika wieków średnich". Studia Epigraficzne 2004 t. 1 s. 7-19  szczegóły 
93.artykuł: Kozaryn Dorota: Językowe środki perswazji w kazaniach staropolskich. Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 59-68 (m.in. w "Kazaniach świętokrzyskich", "Kazaniach gnieźnieńskich", "Kaza...) szczegóły 
94.artykuł: Kozaryn Dorota: Językowy obraz Judasza w staropolskich tekstach pasyjnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2000 t. 7 s. 104-116  szczegóły 
95.artykuł: Kras Paweł: Słowo pisane. x nr s. ([w ks.:] Paweł Kras: Husyci w piętnastowiecznej Polsce. Lublin 1998, s...) szczegóły 
96.artykuł: Krawiec Agnieszka: Uwagi o intelektualnym i religijnym horyzoncie Jadwigi Andegaweńskiej. Fasciculi Historici Novi 2007 t. 6 s. 167-181 (m.in. nt. "Psałterza Floriańskiego", "Złotej legendy" i zawartości bib...) szczegóły 
97.artykuł: Kujawiński Jakub: Obraz Czechów w historiografii polskiej do końca XIV wieku. Nasze Historie 2007 t. 8 (2003/2004) s. 167-182  szczegóły 
98.artykuł: Kwiatkowska Wiesława: Średniowieczne księgozbiory franciszkanów i dominikanów toruńskich i ich znaczenie dla kultury mieszczaństwa. Zapiski Historyczne 2002 t. 67 z. 1 s. 7-23  szczegóły 
99.artykuł: Łukarska Beata: Egzemplum - jego treść i funkcja w wybranych przekazach późnego Średniowiecza. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 5-18  szczegóły 
100.artykuł: Magnuszewski Józef: O Walgierzu z Tyńca i niektórych porównawczych aspektach piśmiennictwa polskiego średniowiecza. x 1989 ([W ks. zb.]: Literackie i folklorystyczne sondaże. Warszawa 1989, s. 9...) szczegóły 
101.artykuł: Marciniak Ryszard: Biblioteka biskupa Jana Lubrańskiego. Kronika Miasta Poznania 1999 nr 2 s. 111-126 (omówienie...) szczegóły 
102.artykuł: Markowski Mieczysław: Die heilige Hedwig - Gruenderin der Universitaet in Krakau. Acta Mediaevalia 2000 t. 13 s. 75-91 (królowa Jadwiga fundatorką Uniwersytetu Krakowskiego; ze streszczeniem...) szczegóły 
103.artykuł: Mazurkiewicz Roman: O wężach, żmijach i jaszczurkach w literaturze polskiego średniowiecza, a osobnie o jednem robaczku albo wężu przez jadu. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 157-172 (dot. nazewnictwa w średniowiecznej polszczyźnie na przykładzie motywów...) szczegóły 
104.artykuł: Mazurkiewicz Roman: "Świętej Trójcy Miłośnica". Maryja a Trójca Święta w średniowiecznym piśmiennictwie polskim. x 2000 ([w ks. zb.:] Trójca Święta a Maryja. Materiały z sympozjum mariologicz...) szczegóły 
105.artykuł: Michałowska Teresa: Autobiografia duchowa w Polsce średniowiecznej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 9-11 (streszczenie referatu...) szczegóły 
106.artykuł: Miodońska Barbara, Palińska Anna: Piękno iluminacji. Academia [Wydanie polskie] 2006 nr 1 s. 26-28 (dot. Antyfonarza (ok. 1430 r.), ufundowanego przez Zbigniewa Oleśnicki...) szczegóły 
107.artykuł: Mrozowicz Wojciech: Późnośredniowieczna kompilacja dziejów Polski (Nieznany przekaz "Rocznika tzw. świętokrzyskiego" wraz z traktatem Henryka z Góry "Contra Cruciferos" w rękopisie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu I Q 411). Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1989 nr 76 (1112) s. 219-225  szczegóły 
108.artykuł: Myśliwski Grzegorz: Starość nie radość. O ludziach sędziwych w średniowiecznej Polsce. Mówią Wieki 1998 nr 9 s. 11-14 (m.in.: Jan Długosz, Wincenty Kadłubek....) szczegóły 
109.artykuł: Nowak Krzysztof: Śląskie elity wobec zachodnioeuropejskich wzorców kulturowych w XIII w.. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Średniowiecze Polskie i Powszechne 2011 t. 3 (7) (2906) s. 15-24 (m.in. nt. "Księgi henrykowskiej" i innych polskich świadectwach pisany...) szczegóły 
110.artykuł: Nowak Tadeusz Marian: Zagadnienie wojny sprawiedliwej w polskiej literaturze prawnej XV i XVI wieku. Napis 2001 seria 7 s. 39-44 (dot. traktatów Stanisława ze Skarbimierza, Pawła Włodkowica, Andrzeja ...) szczegóły 
111.artykuł: Ostaszewska Danuta: Apokryficzny obraz Dziewicy Marii (Na materiale średniowiecznych zabytków). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 159-167 (na przykładzie kazań o Najświętszej Maryi Pannie Jana z Szamotuł oraz ...) szczegóły 
112.artykuł: Pazera Wojciech: Rozwój kaznodziejstwa polskiego po IV Soborze Laterańskim do odnowienia Uniwersytetu Krakowskiego. Częstochowskie Studia Teologiczne 2000 t. 28 s. 237-244 (dot. XIII-XIV w....) szczegóły 
113.artykuł: Perz Mirosław: O muzyce w Polsce na przełomie XIV i XV wieku. x 2001 ([w ks. zb.:] Polska około roku 1400. Państwo, społeczeństwo, kultura. ...) szczegóły 
114.artykuł: Picchio Riccardo: Uwagi na temat symbiozy języka polskiego i łacińskiego na pograniczu średniowiecza i Odrodzenia. x 1999 ([W ks.:] Riccardo Picchio: Studia z filologii słowiańskiej i polskiej....) szczegóły 
115.artykuł: Pobóg-Lenartowicz Anna: Obraz Śląska w średniowiecznych żywotach świętej Jadwigi. x nr s. ([w ks. zb.:] Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzec...) szczegóły 
116.artykuł: Potkowski Edward: Kobiety a książka w średniowieczu - wybrane problemy. Kwartalnik Historyczny 1998 nr 3 s. 3-18  szczegóły 
117.artykuł: Potkowski Edward: Pierwsze księgi polskie. x 2001 ([w ks. zb.:] Spotkania w willi Struvego 1998-2001. Wykłady o dziedzict...) szczegóły 
118.artykuł: R.G.: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 231 (rec. ks.: Emil Niederhauser A toertenetiras toertenete Kelet-Europaban...) szczegóły 
119.artykuł: Rożek Violetta: Męczeństwo biskupa Stanisława w ikonografii polskiej. Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego 1997 nr 3 s. 183-187 (dot. "Kroniki Polskiej" Galla Anonima, "Kroniki Polskiej" Wincentego K...) szczegóły 
120.artykuł: Sawicka Jolanta: Symbolika lunarna w średniowiecznej poezji liturgicznej. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 5-35  szczegóły 
121.artykuł: Senderska Joanna: Uwagi na temat szyku konstrukcji ze zdaniami względnymi w tekstach staropolskich. Polonica [Kraków] 2012 t. 32 s. 241-248 (dot. tekstów do roku 1500...) szczegóły 
122.artykuł: Sepkowski Andrzej: Wizje średniowiecznej Polski w powieści historycznej. x nr s. ([w ks. zb.:] Cultura et politica. Studia i rozprawy dedykowane Profeso...) szczegóły 
123.artykuł: Sepkowski Andrzej: Wizje średniowiecznej Polski w powieści historycznej. x nr s. ([w ks. zb.:] Cultura et politica. Studia i rozprawy dedykowane profeso...) szczegóły 
124.artykuł: Sielicki Franciszek: Przekłady rusko-polskie i polsko-ruskie w XV wieku. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 29-32  szczegóły 
125.artykuł: Skrzyniarz Ryszard: Zbiory kazań w polskich księgozbiorach okresu średniowiecza. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1998 t. 70 s. 247-260 (m.in.: Marcin Polak, Peregryn z Opola...) szczegóły 
126.artykuł: Smaszcz Waldemar: Wiersze jak posągi na Wyspie Wielkanocnej. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1996 nr 2/3 s. 34-38 (nt. poezji średniowiecznej...) szczegóły 
127.artykuł: Smolińska Agnieszka: Niektóre wątki humanizmu w literaturze XIII-XV wieku. Kieleckie Studia Teologiczne 2004 t. 3 s. 447-461  szczegóły 
128.artykuł: Solicki Stanisław: Dwa historiograficzne źródła pierwotnej wersji śląskiej sagi tatarskiej. x 2001 ([w ks.:] Memoriae amici et magistri. Studia historyczne poświęcone pam...) szczegóły 
129.artykuł: Soszyński Jacek: Between the Middle Ages and the Renaissance: The Wilanów manuscript reconsidered. Mediaevalia Philosophica Polonorum 2001 t. 34 s. 199-206 (nt. zawartości Kodeksu wilanowskiego i roli Michała z Kleparza w powst...) szczegóły 
130.artykuł: Soszyński Jacek: Najstarsza historiografia polskich franciszkanów i jej funkcje. Przegląd Tomistyczny 2003 t. 9 s. 155-169  szczegóły 
131.artykuł: Strzelczyk Jerzy: Naukowe pokłosie milenium śmierci św. Wojciecha. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2002 t. 98 s. 5-97 (m.in. nt. polskich, czeskich i niemieckich łacińskich zabytków piśmie...) szczegóły 
132.artykuł: Strzelczyk Jerzy: Ślady tradycji ustnej w Polsce średniowiecznej. x 2001 ([w ks. zb.:] Aere perennius. Profesorowi Gerardowi Labudzie dnia 28 XI...) szczegóły 
133.artykuł: Strzelczyk Jerzy: The First Two Historical Piasts. Opinions and Interpretation. Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 5 s. 99-143 (postaci Mieszka I i Bolesława Chrobrego w podaniach i legendach oraz m...) szczegóły 
134.artykuł: Swastek Józef: Związki Wrocławia z Krakowem w okresie średniowiecza. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 583-594 (m.in. nt. związków naukowych i kulturalnych, także nt. twórczości pisa...) szczegóły 
135.artykuł: Szelachowska-Winiarzowa Ludwika: Kłopoty z transkrypcją grup spółgłoskowych w tekstach staropolskich. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 145-154  szczegóły 
136.artykuł: Szymczakowa Alicja: Rola przekazu pisanego w świadomości rodowej. Res Historica 1998 z. 3 s. 87-98 (m.in. rola Jana Długosza w kreowaniu polskiej heraldyki...) szczegóły 
137.artykuł: Świderska Urszula: Umysłowość rycerska. x 2001 ([W ks. zb.:] Kultura rycerska w średniowiecznej Polsce. Zielona Góra 2...) szczegóły 
138.artykuł: Święcki Cezary K.: Apogeum kultury średniowiecznego Płocka. Piśmiennictwo XII wieku. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 7-33  szczegóły 
139.artykuł: Święcki Cezary K.: Płockie średniowieczne rękopisy prawnicze. Zasoby. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 177-186  szczegóły 
140.artykuł: Twardzik Wacław, Wanicowa Zofia: Kto kogo zwlókł i ilu ich było przy uczynionym gwałcie, czyli jak należy czytać jedną rotę kaliską, a jak jej czytać nie należy. Polonica [Kraków] 2003 t. 22/23 s. 409-418 (dot. roty z 1422...) szczegóły 
141.artykuł: Urbański Robert: Świętość i sny. Zapowiedzi męczeństwa w najstarszych żywotach świętego Wojciecha. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 33-39  szczegóły 
142.artykuł: Wasilewski Tadeusz: Zapomniane przekazy rocznikarskie o Bolesławie Mieszkowicu. O nie-Gallowe pojmowanie wczesnych dziejów Polski.. Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 2 s. 225-237 (dotyczy kronik Kadłubka i Galla Anonima, rocznika benedyktynów tynieck...) szczegóły 
143.artykuł: Weber Mariusz: Źródła wielkopolskie o małżeństwach potomków Mieszka Starego. Nasze Historie 2003 t. 6 (2001) s. 111-120 (dot. następujących tekstów: "Rocznik kapituły poznańskiej", "Kronika w...) szczegóły 
144.artykuł: Weber Mariusz: Żywoty świętych jako źródło informacji o kontaktach dynastycznych węgiersko-polsko-turyngskich. Nasze Historie 2005 t. 7 (2002) s. 35-60  szczegóły 
145.artykuł: Weyssenhoff-Brożkowa Krystyna: Polish Mediaeval Latin versus Swedish Mediaval Latin. x 2001 ([w ks. zb.:] Terra marique. The cultural intercourse between the Europ...) szczegóły 
146.artykuł: Węcowski Piotr: Polskie itineraria średniowieczne i nowożytne. Przegląd badań i propozycje badawcze. Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 13-48  szczegóły 
streszczenie: (EO): Acta Poloniae Historica 2001 t. 84 s. 256 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
147.artykuł: Wiącek Tadeusz: Od średniowiecza do baroku. Ziemia pisarzy (1). Ikar 2001 nr 3 s. 4-5 (dot. Wincentego z Kielc, Samuela Przypkowskiego, Andrzeja Wiszowatego...) szczegóły 
148.artykuł: Wielgus Stanisław: Polnische Bibelkultur des Mittelalters. Acta Mediaevalia 1999 t. 12 s. 39-54 (ze streszczeniem w języku polskim "Polska kultura biblijna", s. 54-56...) szczegóły 
149.artykuł: Winiarska Izabela: Kultura języka polskiego w dawnych wiekach (od X stulecia do przełomu XV i XVI wieku). Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 1 s. 7-15  szczegóły 
150.artykuł: Włodek Zofia: Zmartwychwstanie - przemiana ciał w ujęciu średniowiecznych teologów krakowskich. Studia Warmińskie 2002 t. 39 s. 169-175 (nt. komentarzy do "Sentencji" Piotra Lombarda teologów: Jan z Dąbrówki...) szczegóły 
151.artykuł: W.M.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2003 t. 8 s. 391-392 (omówienie artykułu: Constant J. Mews: Manuscripts in Polish libraries ...) szczegóły 
152.artykuł: Wojciechowska Beata: Tańce, śpiewy w obrzędach dorocznych późnego średniowiecza. Kieleckie Studia Historyczne 1995 t. 13 s. 8-22 (obrzędowość pogańska i chrześcijańska, m.in. w kronikach: Galla Anonim...) szczegóły 
153.artykuł: Wojtkowski Julian: Maryja a Trójca Święta w kazaniach polskich autorów na Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny drukowanych w XV wieku. x 2000 ([w ks. zb.:] Trójca Święta a Maryja. Materiały z sympozjum mariologicz...) szczegóły 
154.artykuł: Woźniak Ewa: Średniowieczne źródła do badania językowego obrazu Męki Pańskiej. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2002 t. 47 s. 107-125  szczegóły 
155.artykuł: Woźniak Ewa: Wartościowanie krzyża w średniowiecznych utworach o tematyce pasyjnej. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2001 t. 46 s. 153-163  szczegóły 
156.artykuł: Wójtowicz Witold: O wilku z Gubbio, śmierci, komizmie i realizmie w kulturze wieków średnich. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 2 s. 100-105  szczegóły 
157.artykuł: Wyczański Andrzej: O potrzebie nowych badań nad Bullą Gnieźnieńską z 1136 roku. x nr s. ([w ks. zb.:] O rzeczach minionych. Scripta rerum historicarum Anna Rut...) szczegóły 
158.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Historiografia w Polsce średniowiecznej. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2000 r. 42 (1998/1999) s. 107-113 (przyczynek do zbiorowego dzieła Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obc...) szczegóły 
159.artykuł: Zdanek Maciej: Zaginiona kronika dominikańska? z XIII wieku. Próba nowego spojrzenia. x ([w ks. zb.:] Fontes et historia. Prace dedykowane Antoniemu Gąsiorowsk...) szczegóły 
160.artykuł: Zielińska Ewa: Rękopis średniowiecznych statutów klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Kraśniku = The Manuscript of Medieval Statutes of the Regular Canon Friars' Monastery of St. Augustine in Kraśnik. Res Historica 2002 z. 13 s. 87-99 (z Aneksem zawierającym opis cech zewnętrznych i zawartości rękopisu, s...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
161.impreza: "Kazania świętokrzyskie. Geneza, przekaz, tekst, kontekst - po lekturze nowej edycji" - konferencja naukowa (2010).  szczegóły 
artykuł: Dyskusja (wybór). Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2010 t. 4 s. 111-123 (zapis dyskusji naukowej nt. "Kazań świętokrzyskich", udział wzięli: Kr...) szczegóły 
artykuł: Bracha Krzysztof, Dąbrówka Andrzej: Przedmowa. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2010 t. 4 s. 13-14 (spraw....) szczegóły 
162.impreza: "Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej" - konferencja (2000). (dotyczy m.in. "Kazań świętokrzyskich"...) szczegóły 
artykuł: Gryz Ryszard: Między Wisłą a Pilicą 2001 t. 2 s. 201-205 (sprawozdanie; dotyczy m.in. "Kazań świętokrzyskich"...) szczegóły 
163.impreza: Międzynarodowe sympozjum kodykologiczne (1983).  szczegóły 
artykuł: Kozłowska Anna: Studia Mediewistyczne 1989 t. 26 z. 2 s. 169-172  szczegóły 
164.impreza: "Rekonstrukcja średniowiecznego uniwersytetu" - interdyscyplinarna międzynarodowa sesja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Markowski Mieczysław: Rekonstrukcja średniowiecznego uniwersytetu. Alma Mater 1999 nr 16 s. 22-23 (sprawozdanie...) szczegóły 
165.impreza: "Św. Wojciech i jego epoka" - Forum Kultury Chrześcijańskiej (1989).  szczegóły 
artykuł: Głos Szczeciński 1989 nr 85 s. 5 (not....) szczegóły