PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Historia literatury (literatura polska) / Renesans
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Banaś-Korniak Teresa: Arkadia i zło, miłość i śmierć, czyli O literackich antytezach w poezji polskiej renesansu i baroku. 2011  szczegóły 
2.książka: Banaś-Korniak Teresa: Pomiędzy tragicznością a groteską. Studium z literatury i kultury polskiej schyłku renesansu i wstępnej fazy baroku. 2007  szczegóły 
3.książka: Biolchev Bojan: Pahtjat na edno vahzrazhdane. Samobitnost i evropejski tradicii v poezjata na polskija renesans. 1987  szczegóły 
recenzja: Juda Celina: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 253-254  szczegóły 
4.książka: Borkowska Urszula: Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku). 1999 ([Zawiera m.i. rozdziały:] I. Modlitewniki w średniowieczu i początkach...) szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 5 s. 332-333 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 3 s. 574-575  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 102 (nota...) szczegóły 
5.książka: Borkowska Urszula: Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku). Rozprawa habilitacyjna. 1988 (Wstęp. - I. Modlitewniki w średniowieczu i początkach XVI wieku. II. A...) szczegóły 
recenzja: Bylina Stanisław: Acta Poloniae Historica 1991 t. 63/64 s. 219-223 (rec. w jęz. francuskim...) szczegóły 
recenzja: Sczaniecki Paweł: Studia Źródłoznawcze 1997 t. 36 s. 135-136  szczegóły 
6.książka: Borowski Andrzej: Pojęcie i problem "renesansu północnego". Przyczynek do geografii historycznoliterackiej humanizmu renesansowego północnego. 1987  szczegóły 
recenzja: Mest'an Antonin: Revue de Litterature Comparee 1993 r. 67 nr 2 s. 300-301  szczegóły 
7.książka: Borowski Andrzej: Renesans. 2002 ([Zawiera także antologię tekstów pisarzy Renesansu]...) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Nowe Książki 2003 nr 2 s. 22-23  szczegóły 
8.książka: Czemierowska Olga, Nastulczyk Tomasz: Podmiotowa i przedmiotowa zagraniczna bibliografia literatury polskiego renesansu i baroku. 2005  szczegóły 
9.książka: Dziechcińska Hanna: Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku. 1996 (na ten temat także w utworach literackich...) szczegóły 
recenzja: Cieszyńska Beata: Barok 1997 nr 2 s. 177-179  szczegóły 
recenzja: Maksimiuk Anna: Oko czy ucho?. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 20 s. 20  szczegóły 
recenzja: Paluch Adam: Ciało uwikłane w kulturę. Konteksty 1997 nr 1/2 s. 210-211  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 303-304 (not....) szczegóły 
recenzja: R.K.: Zabawy i Zabawki 1997 nr 1/2 s. 171-172  szczegóły 
recenzja: [Szpilewska Joanna] J.S.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 5 s. 342-343 (nota...) szczegóły 
10.książka: Dziuba Agnieszka: Wczesnorenesansowa historiografia polsko-łacińska. 2000 (Uwagi wstępne. I. Historiografia - cele i metody. II. Podstawowe kateg...) szczegóły 
recenzja: Salamon Maciej: Historyka 2003 t. 33 s. 123-124  szczegóły 
recenzja: Szczot Monika: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 261  szczegóły 
11.książka: Dziubińska Elżbieta: Motyw Józefa w dramatach Mikołaja Reja i Szymona Szymonowica. Studium porównawcze. 2010  szczegóły 
12.książka: Frick David A.: Polish sacred philology in the Reformation and the Counter-Reformation. Chapters in the history of the controversies (1551-1632). 1989 (Preface. Introduction. The New Testament of Stanisław Murzynowski (155...) szczegóły 
recenzja: Borowski Andrzej: Ricerche Slavistiche 1990 t. 36 (1989) s. 360-362  szczegóły 
recenzja: Ligota C.R.: The Slavonic and East European Review 1991 t. 69 nr 3 s. 550-552  szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1990 nr 35 s. 182-184  szczegóły 
recenzja: Segel Harold B.: Slavic and East European Journal 1990 t. 34 z. 4 s. 568-570  szczegóły 
13.książka: Greszczuk Barbara: Archetypy starotestamentowe w polskich przekładach psalmów. Problemy lingwistyki stosowanej. 2000  szczegóły 
14.książka: Hojdis Bogdan: Literackie fragmenty w XVI-wiecznej sylwie rodziny Pieniążków ze Skrzydlnej. 2009  szczegóły 
15.książka: Kaczmarczyk Beata: Język polski w kancelarii królewskiej w pierwszej połowie XVI wieku. 2003 (Wstęp. I. Stan badań nad językiem polskim w kancelarii królewskiej w p...) szczegóły 
16.książka: Karpiński Adam: Renesans. 2007  szczegóły 
17.książka: Kencki Patryk: Inspiracje starotestamentowe w dramacie polskiego renesansu (1545-1625). 2012  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Warchala Michał: Romantyzm z ludzką twarzą. Res Publica Nowa 2001 nr 4 s. 18-19 (artykuł z cyklu redakcyjnego "29 książek", które ukształtowały pokolen...) szczegóły 
19.książka: Kowalczuk Urszula: Powinność i przygoda. Pisarze polscy drugiej połowy XIX wieku wobec kultury renesansu. 2011  szczegóły 
20.książka: Książka na przełomie średniowiecza i odrodzenia. Materiały z sesji. Pałac Działyńskich, Biblioteka Kórnicka PAN 08.-10.06.2006.  szczegóły 
recenzja: Starzyński Marcin: Roczniki Historyczne = Historical Annals 2007 r. 73 s. 300-304 (rec. tekstu Bartłomieja Bartelmusa...) szczegóły 
21.książka: Kuźmina Dariusz: Katechizmy w Rzeczypospolitej XVI i początku XVII wieku = Catechisms in the Republic of Poland in the 16th and beginning of the 17th century. 2002 ([Dot. katechizmów katolickich, protestanckich, tj. luterańskich i kalw...) szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 4 s. 22 (nota...) szczegóły 
22.książka: Lawenda Tomasz: Bibliografia edycji i studiów o literaturze polskiego renesansu i baroku 1995-2009. 2010  szczegóły 
23.książka: Maliszewski Bartłomiej: Metafora i aksjologia. Wzorzec człowieka w renesansowej literaturze parenetycznej. 2009 ( interpretacja metafor wykorzystywanych w XVI-wiecznej polskiej litera...) szczegóły 
24.książka: Martyn Kazimierz, Wilczek Piotr: Poezja polskiego renesansu. Interpretacje. 2000 (Piotr Wilczek: Oswajanie śmierci. Klemens Janicki "Księga żalów. Elegi...) szczegóły 
recenzja: Kadłubek Zbigniew: Staropolskie eksplanacje. Śląsk 2000 nr 11 s. 76  szczegóły 
25.książka: Nowak Leonard: Wychowanie fizyczne w koncepcjach humanistów polskiego Odrodzenia. 2009 (Wstęp. - Poglądy Andrzeja Frycza Modrzewskiego na wychowanie fizyczne...) szczegóły 
26.książka: Pawlik Wojciech: Katechizmy w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku. Katechizm i jego produkcja. 2010  szczegóły 
recenzja: Pomianowska Violetta: Bibliotekarz 2012 nr 2 s. 31 (not....) szczegóły 
27.książka: Pelc Janusz: Literatura renesansu w Polsce. 1998  szczegóły 
recenzja: Gorzkowski Albert: Ruch Literacki 2000 z. 2 s. 257-259  szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: Ruch Literacki 2003 z. 6 s. 677-678 (nota rec....) szczegóły 
28.książka: Pelc Janusz: Renesans w literaturze polskiej w kontekście europejskim. 1988  szczegóły 
recenzja: Borowski Andrzej: Ruch Literacki 1990 z. 1 s. 85-87  szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: Renesans polski w kontekście europejskim. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 135-139  szczegóły 
29.książka: Piotrowski Wiktor: Medycyna polskiego renesansu. 1995 ([Zawiera syntetyczne ujęcie historii polskiej medycyny w renesansie z ...) szczegóły 
recenzja: Dola Kazimierz: Szkice Legnickie 1995 t. 19 s. 212-214  szczegóły 
30.książka: Proteus. Świat Jana z Czarnolasu. 2003 (kalendarium wydarzeń z epoki renesansu; z biogramami pisarzy...) szczegóły 
recenzja: Bibliotekarz Radomski 2002 nr 2 s. 42-43 (nota...) szczegóły 
31.książka: Puchalski Jacek: Polonika z obszaru niemieckojęzycznego - poza granicami Rzeczypospolitej - w XVI wieku. 1997 (Wstęp. I. Polonika z obszaru niemieckojęzycznego w liczbach. II. Anali...) szczegóły 
recenzja: Pirożyński Jan: Kwartalnik Historyczny 1999 nr 3 s. 91-93  szczegóły 
recenzja: Szrenica Marek: Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 145-148  szczegóły 
recenzja: Tondel Janusz: Zapiski Historyczne 2000 t. 65 z. 1 s. 178-181  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1999 z. 1/2 s. 93 (not....) szczegóły 
32.książka: Renesans.  szczegóły 
33.książka: Renesans.  szczegóły 
recenzja: Linek Ewa: Bibliotekarz Radomski 2002 nr 4 s. 38 (nota...) szczegóły 
34.książka: Renesansowy ideał chrześcijanina. Źródła jedności narodów Europy. 2006  szczegóły 
35.książka: Sobczykowa Joanna: O naukowej polszczyźnie humanistycznej złotego wieku. Wujek, Budny, Murzynowski. 2012  szczegóły 
36.książka: Starnawski Jerzy: Antyk wciąż żywy. 2010 (Od autora. - I. W świecie starożytnym: "Iliada" i "Odyseja" [Homera] d...) szczegóły 
37.książka: Starnawski Jerzy: Wieki średnie i wiek renesansowy. Studia. 1996 (Od autora. - I. Zagadnienia ogólne kultury i literatury średniowieczne...) szczegóły 
recenzja: Krawczyk Antoni: Folia Bibliologica 2001 r. 44/45 (1996/1997) s. 110-114  szczegóły 
38.książka: Starnawski Jerzy: Z dziejów renesansu w Polsce. Studia i szkice. 2007  szczegóły 
39.książka: Śnieżko Dariusz: Mit wieku złotego w literaturze polskiego renesansu. Wzory, warianty, zastosowania. 1996  szczegóły 
recenzja: Karpiński Adam: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 190-193  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 303 (not....) szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Arkadia po polsku. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 2 s. 149-152  szczegóły 
40.książka: Tarnowski Stanisław: Pisarze polityczni XVI wieku. 2000  szczegóły 
recenzja: Kwerendarz: Genealogia teraźniejszości. Przegląd Polityczny 2002 nr 54 s. 170-171  szczegóły 
recenzja: Mańkowski Jerzy, Stępkowski Aleksander: O wydaniu Goślickiego. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2002 t. 46 s. 185-198  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 173-176  szczegóły 
41.książka: Tazbir Janusz: Reformacja, kontrreformacja, tolerancja. 2000 ([Passim nt. literatury]....) szczegóły 
42.książka: The Polish Renaissance in its European context. 1988 ([M.in. zawiera:] A. Gieysztor: Polish historians and the need for hist...) szczegóły 
recenzja: Barrett Anthony A.: Canadian Slavonic Papers = Revue Canadienne des Slavistes 1989 t. 31 nr 3/4 s. 387-388  szczegóły 
recenzja: Borowski Andrzej: The Polish Renaissance in its European context. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 172-173  szczegóły 
recenzja: Hetnal Adam A.: Canadian American Slavic Studies = Revue Canadienne Americaine d'Etudes Slaves 1991 t. 25 nr 1/4 s. 402-405  szczegóły 
recenzja: Lukowski J.T.: The Slavonic and East European Review 1990 t. 68 nr 3 s. 576-577  szczegóły 
recenzja: Pekal Anna: The Polish Renaissance. New Horizon 1990 nr 6 s. 28  szczegóły 
recenzja: Segel Harold B.: The Polish Review 1990 t. 35 nr 2 s. 161-164  szczegóły 
recenzja: Sokoloski Richard: Slavic Review 1991 t. 50 nr 4 s. 1051  szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 233-237  szczegóły 
recenzja: Witkowski Tadeusz: The Polish Renaissance in its European context czyli polski renesans dwudziestosiedmiokrotnie. [Dwa] 2 B = Two B 1993 nr 1 s. 72-73  szczegóły 
43.książka: Urban-Godziek Grażyna: Elegia renesansowa. Przemiany gatunku w Polsce i w Europie.  szczegóły 
44.książka: Wątki neostoickie w literaturze polskiego renesansu i baroku. Materiały z sesji Neostoicyzm w literaturze i kulturze staropolskiej, Szczecin 20-22 października 1997 roku. 1999  szczegóły 
recenzja: Duch Małgorzata: Barok 2001 nr 1 s. 223-227  szczegóły 
45.książka: Wilczek Piotr: Literatura polskiego renesansu. 2005  szczegóły 
46.książka: Wilkoń Aleksander: Dzieje języka artystycznego w Polsce. Renesans. 2004 (Uwagi w stępne. Część I. Renesansowy przełom w języku i literaturze. I...) szczegóły 
47.książka: Z ducha Tassa. Księga pamiątkowa sesji naukowej w czterechsetlecie śmierci pisarza (1544-1595). 1998 (Ireneusz Opacki: Uwagi wstępne. * I Poeta i epoka: Nullo Minissi: Torq...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 257  szczegóły 
recenzja: Walińska Marzena: Barok 1999 nr 2 s. 230-232  szczegóły 
48.książka: Zielińska Ewa: Kultura intelektualna kanoników regularnych z klasztoru w Kraśniku w latach 1462-1563. 2002 ([M.in. nt. księgozbioru i rękopisów]...) szczegóły 
recenzja: Łatak Kazimierz: Ełckie Studia Teologiczne 2003 t. 4 s. 313-316  szczegóły 
recenzja: M.Z.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2003 t. 8 s. 430  szczegóły 
recenzja: W.Mr.: Studia Źródłoznawcze 2003 t. 41 s. 178  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 4 s. 367 (notka...) szczegóły 
49.książka: Ziomek Jerzy: Literatura Odrodzenia. 1989  szczegóły 
50.książka: Ziomek Jerzy: Literatura Odrodzenia. 1999  szczegóły 
51.książka: Ziomek Jerzy: Renesans. 1999  szczegóły 
recenzja: Literatura 1999 nr 10 s. 59-60 (nota...) szczegóły 
52.książka: Ziomek Jerzy: Renesans. 2001  szczegóły 
53.książka: Ziomek Jerzy: Renesans. 2002  szczegóły 
54.książka: Żurawski Sławomir: Renesans. 2008  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Banasiowa Teresa: Konsolacyjne i laudacyjne wiersze żałobne autorów polskich z pierwszej połowy XVII wieku - wybrane zagadnienia z zakresu genologii i topiki. Napis 2003 seria 9 s. 31-45 (m.in. twórczości żałobnej pisarzy: Michał Borkowski, Jan Achacy Kmita,...) szczegóły 
56.artykuł: Besala Jerzy: Trudne wojaże do łatwych szwaczek. Polityka 2003 nr 35 s. 69-71 (m.in. nt. podróży renesansowych twórców...) szczegóły 
57.artykuł: Bieńkowski Tadeusz: Renaissance Poles' Self-perception as Europeans. Organon 2003 nr 31 (2002) s. 165-171  szczegóły 
58.artykuł: Borowski Andrzej: The "Northen Humanism" and Renaissance Idea of Europe. x 2001 ([w ks. zb.:] Terra marique. The cultural intercourse between the Europ...) szczegóły 
59.artykuł: Brock Peter: Slave and Master in the Congregation of God: A Dabate Over Serfdom Anong Antitrinitarians in the Grand Duchy of Lithuania, 1568. The Polish Review 1998 t. 43 nr 1 s. 79-100 (dyskusja w Iwie w 1568; z fragm. debaty prezentującej poglądy Szymona ...) szczegóły 
60.artykuł: Brzozowska Łucja: Jego Wysokość Słowo [z tego cyklu:] Ten szesnasty, ten złoty, ten buntowniczy. Magazyn Wileński 2006 nr 5 s. 10-12 (rozwój polszczyzny w epoce renesansu...) szczegóły 
61.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina, Pelc Janusz: Poetyka "świata na opak" w literaturze renesansu i baroku. Slavia 1989 z. 1/2 s. 39-51  szczegóły 
62.artykuł: Budzyński Józef: "Laudes Silesiae" XVI-XVII wieku jako wyraz afirmacji wartości humanistycznych. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 228-239 (m.in. w twórczości autorów: Wawrzyniec Korwin, Bartel Stein (Bartłomie...) szczegóły 
63.artykuł: Camporeale Salvarore I.: Humanizm, reformacja i początki Kontrreformacji. Badania nad ich wzajemnymi relacjami oraz różnicami. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 153-160 (nowe stanowisko badawcze uwzględniajace renesansowy humanizm w badaniu...) szczegóły 
64.artykuł: Celunova E.A.: Kul'turnaja i jazykovajasituacija velikogo knjazhestva Litovskogo. AION - Slavistica 2000 t. 5: 1997/1998 s. 33-109 (w XV-XVII; m.in dot. druków w języku polskim...) szczegóły 
65.artykuł: Chrobot Agata: Postać króla Zygmunta Starego i Barbary Zapolyi w epithalamiach Pawła z Krosna, Jana Dantyszka i Andrzeja Krzyckiego. Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2002 t. 17 s. 9-26  szczegóły 
66.artykuł: Cynarska Anna: Językowy obraz świata utrwalony w XVI-wiecznych tekstach literackich M. Reja, S. Orzechowskego, Ł. Górnickiego (ujęcie porównawcze). Polonica [Kraków] 2011 t. 31 s. 159-176  szczegóły 
67.artykuł: Darowski Roman: Jan Gerardinus SJ (1563-1606), jezuita belgijski, profesor filozofii w Polsce. Forum Philosophicum 2003 t. 8 s. 257-267 (dot. funkcjonowania konwiktu szlacheckiego w Braniewie w XVI-XVII wiek...) szczegóły 
68.artykuł: Drwal Mariusz: Tarnowskie okolice literatury okres staropolski. Tarniny 1998 nr 9/10 s. 15-18 (nt. pisarzy związanych z Tarnowem m.in.: Elżbieta Drużbacka, Jan Kocha...) szczegóły 
69.artykuł: Dubas-Urwanowicz Ewa: Swój i obcy w polskiej historiografii XVI wieku. x 1999 ([w ks. zb.:] Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w ...) szczegóły 
70.artykuł: Dziechcińska Hanna: Rodzina w życiu i literaturze XVI i XVII wieku. Barok 1999 nr 1 s. 129-142 (m.in. w twórczości: Bartosza Paprockiego, Mikołaja Reja, Jana Kochanow...) szczegóły 
71.artykuł: Erber Czesław: Wokół postaci Jakuba Zadzika (1582-1642). Cz. I. Autorzy utworów panegirycznych. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1998 t. 4 s. 9-21 (omówienie utworów poświęconych wielkiemu kanclerzowi koronnemu, biskup...) szczegóły 
72.artykuł: Gębarowicz Mieczysław: Kultura umysłowa Lwowa w dobie renesansu. Cracovia Leopolis 2011 nr 1 s. 8-11, 20 (dot. m.in. literatury...) szczegóły 
73.artykuł: Goliński Janusz K.: Barbara i Zygmunt August. Renesansowe kroniki i listy o miłości tragicznie spełnionej. x nr s. (w ks.:] Między Zachodem a Wschodem. Studia ku czci profesora Jacka Sta...) szczegóły 
74.artykuł: Gorzkowski Albert: Neolatinatis caduca. Piśmiennictwo nowołacińskie polskiego Renesansu w perspektywie historycznoliterackiej. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1998 t. 42 s. 153-162  szczegóły 
75.artykuł: Grzybowski Stanisław: Królowie i plotkarze. Pamflet, paszkwil, oszczerstwo jako broń polityczna w XVI w.. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1998 t. 42 s. 25-34 (m.in. nt. wymowy powiastki Marcina Kromera "Historyja prawdziwa o przy...) szczegóły 
76.artykuł: Iwańczak Wojciech: Husytyzm w Polsce - fakty i mity. Kieleckie Studia Historyczne 1993 t. 11 s. 41-51 (m.in. dot. Stanisława ze Skarbimierza i Jędrzeja Gałki z Dobczyna...) szczegóły 
77.artykuł: Kaliszuk Jerzy: Wybrane zabytki języka polskiego z przełomu średniowiecza i epoki nowożytnej w zbiorach BN. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 2/3 s. 31-33  szczegóły 
78.artykuł: Kamieniecki Jan: Obraz przeciwnika wyznaniowego w polskich dyskusjach religijnych szesnastego wieku. Komunikat. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 2000 t. 2 (53) s. 68-76  szczegóły 
79.artykuł: Kamieniecki Jan: Teksty biblijne i patrystyczne w XVI- i XVII-wiecznych poemikach religijnych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 117 (2378) s. 151-135  szczegóły 
80.artykuł: Kavaljouh Sjargejj: U rehchyshchy Poznjaga Rehnesansu: Pol'skamouhnaja paehzihja uh loskihkh ih vihlenskihkh vydannjakh 70-80-kh gg. XVI st.. x 2000 ([w czasopiśmie:]Rodnae Slova (Minsk) 2000 nr 11 s. 30-35[za:  szczegóły 
81.artykuł: Kirkiene Genute: Korzenie rodu Chodkiewiczów. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 17 s. 34-56 (także o legendarnych wersjach pochodzenia rodu; m. in. na podstawie te...) szczegóły 
82.artykuł: Kowalow Siergiej: Idea unii w zwierciadle poezji. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 5/6 s. 25-27  szczegóły 
83.artykuł: Kożynowa Ałła: Dwie Biblie XVI-wieczne wydane na Kresach Wschodnich.. x nr s. ([w ks.:] Język polski dawnych Kresów Wschodnich. T. 5 Polskie dziedzic...) szczegóły 
84.artykuł: Kras Paweł: Słowo pisane. x nr s. ([w ks.:] Paweł Kras: Husyci w piętnastowiecznej Polsce. Lublin 1998, s...) szczegóły 
85.artykuł: Król Maciej: Biskupi Warmińscy z XVI wieku. Wurman 2002 nr 1 s. 6-7 (m.in. dot. pisarzy: Jan Dantyszek, Stanisław Hozjusz, Marcin Kromer, T...) szczegóły 
86.artykuł: Kusiba Marek: Bajeczny Babin. Nestor 2009 nr 3 s. 66 (nt. Rzeczpospolitej Babińskiej...) szczegóły 
87.artykuł: Kuś Agnieszka: Rzeczpospolita Babińska - parodia i utopia. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2003 t. 47 s. 129-141 (nt. Rzeczpospolitej Babińskiej - towarzystwa facecjonistów, działające...) szczegóły 
88.artykuł: Leszczyńska Katarzyna: Husytyzm, Reformacja, Kościół. Barbarzyńca 2002 nr 7/8 s. 21-26  szczegóły 
89.artykuł: Lichański Jakub Z.: Humanizm. Reformacja. Retoryka. Dyskusja polskich teoretyków retoryki z Piotrem Ramusem. Res Historica 2000 z. 10 s. 75-91 (głównie w świetle poglądów Jana Wierusa...) szczegóły 
90.artykuł: Maciejewska Iwona: Śladami twórców kultury literackiej Prus Królewskich XVI i XVII wieku rodem ze Śląska. Acta Cassubiana 2001 t. 3 s. 79-86 (zawiera bibliografię...) szczegóły 
91.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: O renesansowym przełomie w myśleniu stylistycznym. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 139-148 (dot. refleksji lingwistycznej i wizji literackości w dziełach twórców ...) szczegóły 
92.artykuł: Małys Edyta: Polska myśl społeczno-polityczna epoki Renesansu. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne 2002 nr 7 s. 112-127  szczegóły 
93.artykuł: Mazurkiewicz Roman: Zapomniane polonicum w zbiorach Biblioteki Watykańskiej. Terminus 2001 nr 1/2 s. 169-176 (dot. rękopiśmiennego polonicum Macieja z Jawornika z 1 poł. XVI w....) szczegóły 
94.artykuł: Misiura Andrzej David: Nestor 2009 nr 2 s. 26-28 (nt. Rzeczpospolitej Babińskiej...) szczegóły 
95.artykuł: Mrowcewicz Krzysztof: "Wirydarz poetycki" Jana Jakuba i Jakuba Trembeckich. Tygodnik Polski 1989 nr 28 s. 4  szczegóły 
96.artykuł: Nowak Tadeusz Marian: Zagadnienie wojny sprawiedliwej w polskiej literaturze prawnej XV i XVI wieku. Napis 2001 seria 7 s. 39-44 (dot. traktatów Stanisława ze Skarbimierza, Pawła Włodkowica, Andrzeja ...) szczegóły 
97.artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Autobiograficzna elegia humanistyczna. x 2001 ([w ks. zb.:] Autobiografizm - przemiany, formy, znaczenia. Red. Hanna ...) szczegóły 
98.artykuł: Obrębski Andrzej: Piotr Dunin-Wolski i jego biblioteka. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 72-76 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
99.artykuł: Ochmańska Aleksandra: Prywatne księgozbiory wielkopolskie XVI w. Biblioteka 1998 nr 2 s. 15-34  szczegóły 
100.artykuł: Okoń Jan: Postać Parysa w dramatach polskiego renesansu. Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 11-30 (nt. utworów dramatycznych wydanych bądź wystawionych w XVI w. na teren...) szczegóły 
101.artykuł: Osiewicz Marek: Właściwości dialektalne polskich listów Radziwiłłów z I połowy XVI wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2003 t. 10 s. 175-188  szczegóły 
102.artykuł: Patalon Mirosław: O trudnych początkach Biblii Gdańskiej. Rocznik Teologiczny 2000 z. 2 s. 21-47 (o pracy nad przekładem...) szczegóły 
103.artykuł: Pawlak Ireneusz: Repertuar śpiewów łacińskich w polskich obrzędach i zwyczajach liturgicznych zachowany w "Księgach piotrkowskich". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 119-131 (dot. potrydenckich, łacińskich ksiąg śpiewów liturgicznych (chorałów),...) szczegóły 
104.artykuł: Pelc Janusz: Recepcja idei humanizmu i renesansu w Polsce. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 21-29  szczegóły 
105.artykuł: Pelc Janusz: Renesans - humanizm - reformacja. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1989 r. 47/48 (1984/1985) s. 87-88 (streszczenie referatu...) szczegóły 
106.artykuł: Picchio Riccardo: Literatura odrodzeniowa w Polsce i we Włoszech w ujęciu krytycznym Wiktora Weintrauba. x 1999 ([W ks.:] Riccardo Picchio: Studia z filologii słowiańskiej i polskiej....) szczegóły 
107.artykuł: Picchio Riccardo: Uwagi na temat symbiozy języka polskiego i łacińskiego na pograniczu średniowiecza i Odrodzenia. x 1999 ([W ks.:] Riccardo Picchio: Studia z filologii słowiańskiej i polskiej....) szczegóły 
108.artykuł: Pietrzyk Zdzisław: Sztambuchy jako źródło do peregrynacji studenckich na przykładzie Polaków studiujących w Strasburgu. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1999 t. 43 s. 139-150  szczegóły 
109.artykuł: Plewczyński Marek: Obraz cudzoziemskich żołnierzy w piśmiennictwie wojskowym XVI wieku. Napis 2001 seria 7 s. 45-56 (dot. pism m.in. Stanisława Łaskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, M...) szczegóły 
110.artykuł: Ragauskiene Raimonda: Kobieca korespondencja w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszej połowie XVI wieku. Problemy. Forma. Treść. Biuletyn Historii Pogranicza 2002 nr 3 s. 7-18  szczegóły 
111.artykuł: Rakusa-Suszczewski Mikołaj: Parodia Rzeczypospolitej. Wprost 2003 nr 41 s. 72-74 (dot. grupy Rzeczpospolita Babińska utworzonej przez polską szlachtę zł...) szczegóły 
112.artykuł: Rewers Ewa: Osobliwości leksykalne w utworach wierszowanych Biernata z Lublina, J.A. Kmity, i J. Rybińskiego (W świetle "Słownika polszczyzny XVI wieku"). Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 83-91 (z aneksem, zawierającym zestawienia osobliwych form słowotwórczych każ...) szczegóły 
113.artykuł: Różycki Edward: Książka w środowisku Ormian lwowskich w XVI-XVII wieku. Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 217-245  szczegóły 
114.artykuł: Rucka Iveta: Słownictwo związane z dogmatem Trójcy w polskich kościołach różnowierczych XVI w. i jego dalsze losy. Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 99-114 (m.in. w oparciu o "Akta synodów różnowierczych w Polsce", księgi litur...) szczegóły 
115.artykuł: Sitkowa Anna: "Wielkim występkiem jest zazdrościć ojcu sławy". O edytorskich przedsięwzięciach synów renesansowych pisarzy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2011 t. 19 (2857) s. 7-22 (nt. inicjatyw wydawniczych rodzin zmarłych pisarzy - synów Marcina Bi...) szczegóły 
116.artykuł: Skuza Zenon: Z Gutenbergiem za pan brat. x 2000 ([W ks.:] Zenon Skuza: Historyczne więzy Warszawy i Berlina. Warszawa 2...) szczegóły 
117.artykuł: [Słowiński Mirosław] M.S.: Faust czyli legenda renesansowej kultury. Mój Świat 1989 nr 2 s. 12-13  szczegóły 
118.artykuł: Smorąg Różycka Małgorzata: Integracyjna rola sztuki w dobie unii brzeskiej. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 147-155 (m.in. dot. literatury...) szczegóły 
119.artykuł: Starnawski Jerzy: Polonica w amerykańskiej encyklopedii renesansu. Ruch Literacki 2000 z. 2 s. 253-255 (rec. ks.: Encyclopedia of the Renaissance. T. 1-6. New York 1999...) szczegóły 
120.artykuł: Suchojad Henryk: Z problematyki polskiego podróżnictwa w XVI-XVII wieku. Kieleckie Studia Historyczne 1993 t. 11 s. 87-95 (m.in. o wyjazdach szlachty na studia zagraniczne w świetle literatury ...) szczegóły 
121.artykuł: Szczaus Agnieszka: Funkcjonowanie słowotwórczych szeregów synonimicznych w świadomości językowej XVI-wiecznych pisarzy i leksykografów. Poradnik Językowy 2000 z. 10 s. 20-33  szczegóły 
122.artykuł: Szeląg Zdzisław: Tygodnik Radomski 1989 nr 33 s. 9 (nt. reformacji w Radomskiem...) szczegóły 
123.artykuł: Szucka Milena: Relacje katolików Krakowa z tamtejszymi innowiercami w świetle przekazów katolickich w II połowie XVI wieku. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2012 t. 118 s. 109-128 (na podstawie zbioru źródeł dotyczących ekscesów wyznaniowych w Krakowi...) szczegóły 
124.artykuł: Szyszka Bogdan: Lwowianie w akademickim Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 3/4 s. 87 (nt. lwowian studiujących w Akademii Zamoyskiej, m.in. Szymona Szymonow...) szczegóły 
125.artykuł: Ślaski Jan: Le inspirazioni baroniane nella drammaturgia gesuitica Polacca. x 1985 ([W ks. zb.:] Baronio e l'arte. Atti del convegno internazionale di stu...) szczegóły 
126.artykuł: Tafiłowski Piotr: Dedykacje w drukach krakowskich 1503-1531. Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 235-252  szczegóły 
127.artykuł: Tazbir Janusz: Sprawiedliwe diabły i przekupni sędziowie. Gazeta Wyborcza 2003 nr 108 s. 20-21 (nt. ocen dot. korupcji szlachty w literaturze...) szczegóły 
128.artykuł: Urban Wacław: Reformacja i kontrreformacja w świetle ksiąg sądów szlacheckich województwa krakowskiego z 1598 roku. Res Historica 2000 z. 10 s. 93-95  szczegóły 
129.artykuł: Viton Jan: Zenske snemovani aneb jak muzske celadce zac je toho loket ukazati a svych prav ostrihati (na okraj polske a ceske parodie mravokarnych textu z prelomu 16. a 17. stoleti). Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 58-182 (m.in. porównanie polskiej i czeskiej literatury sowizdrzalskiej...) szczegóły 
130.artykuł: Wajsblum Marek: Nędze złotego wieku. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2003 t. 47 s. 191-194 (nt. twórczości humanistycznej w różnych środowiskach społecznych: mies...) szczegóły 
131.artykuł: Wajs Joanna: Kogutoprosiak czyli jak widzieli Henryka Walezego autorzy polskiej poezji politycznej. Wakat 2006 nr 2 s. 136-139  szczegóły 
132.artykuł: Wilczek Piotr: Jezuici i arianie. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1999 z. 10 s. 15-26  szczegóły 
133.artykuł: Wójcik Remisław: Renesansowa myśl o polskim języku narodowym. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1989 nr 2 (25) s. 103-115 (m.in. dot. autorów: Łukasz Górnicki, Stanisław Orzechowski, Jan Sekluc...) szczegóły 
134.artykuł: Żołądź-Strzelczyk Dorota: "Starania o obyczajach i przystojności" w świetle staropolskiej teorii pedagogicznej. Studia Edukacyjne 2000 nr 5 s. 123-138 (na podstawie utworów: Mikołaj Rej: Żywot człowieka poczciwego, Andrzej...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
135.impreza: Czarnoleskie Dni Kultury Renesansu (1989).  szczegóły 
artykuł: Podgajniak Genowefa: Radomskie Dni Kultury Renesansu. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1989 t. 26 z. 3/4 s. 239-241 (spraw....) szczegóły 
artykuł: [Pikiewicz Barbara] (pik): Życie Radomskie 1989 nr 146 s. 8 (program...) szczegóły 
136.impreza: "Retorzy i retoryka renesansu i baroku" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Falęcka Barbara: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 66-69  szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: W kręgu zagadnień staropolskiej retoryki. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 150-153  szczegóły 
137.impreza: Sesja z okazji Roku Odrodzenia Polskiego (1954). (sesja przypomniana w ramach prezentacji wydarzeń z dziejów Wyższej Szk...) szczegóły 
artykuł: Rott Dariusz: Sesja Odrodzenia Polskiego i Wystawa Renesansowej Książki Polskiej w 1954 roku. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 3 (48) s. 21 (sprawozdanie...) szczegóły