PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura starosłowiańska
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Historia literatury (starosłowiańska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Fałowski Adam, Sendero Bogdan: Biesiada słowiańska. 1992 ([Zawiera m.in. kanon zabytków literackich głagolickich i cyrylickich]....) szczegóły 
recenzja: Kunińska Jolanta: Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 131-132  szczegóły 
2.książka: Mares Franciszek Wacław: Pierwszy słowiański język literacki i początki piśmiennictwa słowiańskiego. 1994 ([Zawiera m.in.:] Piśmiennictwo cyrylo-metodiańskie [dot. Biblii i teks...) szczegóły 
recenzja: Szulc Arleta: Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 307-308  szczegóły 
3.książka: Moszyński Leszek: Cerkiewnosłowiańskie tytuły ewangelijne. 1990 ([nt. greckich tytułów ewangelijnych w rękopisach staro-cerkiewno-słowi...) szczegóły 
4.książka: Naumow Aleksander: Wiara i historia. Z dziejów literatury cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach polsko-litewskich = Tikejimas ir istorija. Is literaturos baznytine slavu kalba Lenkijos ir Lietuvos zemese. 1996 (Wstęp. Rozdział I: Kultura prawosławna na ziemiach polsko-litewskich (...) szczegóły 
recenzja: Hnatiuk Ola: Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 193-197  szczegóły 
recenzja: Hryniewicz Wacław: O kulturze polskiego prawosławia. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 7 s. 163-169  szczegóły 
recenzja: Kenanov D.: x 1999 ([w czasopiśmie:] Kalbotyra. Slavistica Vilnensis (Wilno) 1999 t...) szczegóły 
recenzja: Kowalska Hanna: Slavia Orientalis 1997 nr 1 s. 157-158  szczegóły 
recenzja: Melnyk Marek: Biuletyn Informacyjny [Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu] 1998 nr 3 (1997) s. 141-150  szczegóły 
recenzja: Melnyk Marek: Teologia polskiego prawosławia. Więź 2000 nr 11 s. 216-220  szczegóły 
5.książka: [Ósme] VIII Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 2001 (Wstęp. * [Zawiera m. in.:] Khristina Toncheva: Redakciite na starobahl...) szczegóły 
6.książka: Staszewski Jerzy: Niektóre typy wyrażeń okolicznikowych w języku staro-cerkiewno-słowiańskim. 1990 ([Na przykładzie tekstów:] Kodeks Zografski, Kodeks Mariański, Kodeks S...) szczegóły 
7.książka: Szulc Arleta: Leksykalne i słowotwórcze zróżnicowanie cerkiewnosłowiańskich psałterzy redakcji ruskiej z XI-XIX wieku. Cz. 1, Zróżnicowanie leksykalne. 2000  szczegóły 
8.książka: Szulc Arleta: Leksykalne i słowotwórcze zróżnicowanie cerkiewnosłowiańskich psałterzy redakcji ruskiej z XI-XIX wieku. Cz. 2, Zróżnicowanie słowotwórcze. 2001  szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tarnowska Irena: Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 205-207  szczegóły 
10.książka: Tradycje Cyryla i Metodego w językach i literaturach słowiańskich. Język piśmiennictwa słowiańskiego do XIV wieku. 1995 (Albert Bartoszewicz: Przedmowa. * Rumiana Pawłowa: Kievskaja Rus' i Bo...) szczegóły 
11.książka: Wójtowicz Marian: Najstarsze datowane inskrypcje słowiańskie X-XIII wiek. 2005  szczegóły 
12.książka: Wójtowicz Marian: Początki pisma słowiańskiego. 2000 ([Geneza i rekonstrukcja starosłowiańskich alfabetów na przykładzie tek...) szczegóły 
recenzja: Karzarnowicz Jarosław: Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 332-335  szczegóły 
recenzja: Wicherkiewicz Tomasz: Linguistic and Oriental Studies from Poznań 2003 t. 5 s. 347-348  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Alekseev Anatolijj: Slavjanskaja versija Evangelija ot Ioanna. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2001 t. 46 s. 5-22 (głównie dot. rękopiśmiennej tradycji starocerkiewnosłowiańskiej wersji...) szczegóły 
14.artykuł: Bartula Czesław: Uwagi o najstarszym języku Słowian. x 2002 ([w ks. zb.:] Gwary dawniej i dziś. Prace ofiarowane docent Wandzie Pom...) szczegóły 
15.artykuł: Gagowa Nina: Transformacja tradycji bizantyjskiej u Słowian prawosławnych. Polityka kulturalna władcy w okresie chrystianizacji i jej wpływ na procesy literackie. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 128 (2665) s. 5-12 (rola władcy w procesie tworzenia i rozwoju pismiennictwa...) szczegóły 
16.artykuł: Gronowski Michał: Święty Wacław patron Czech. Zarys problematyki. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
17.artykuł: Iwaniec Eugeniusz: Język i piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie w kulturze staroobrzędowców na ziemiach polskich. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 7 s. 33-43  szczegóły 
18.artykuł: Kafel Małgorzata: Obrzęd spowiedzi w najstarszych tekstach słowiańskich ("Euchologium Sinaiticum" i "Zajkovski trebnik"). x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
19.artykuł: Kawecka Agata: "Święci", "świętość", "błogosławieni" w starych słowiańskich księgach liturgicznych i hagiograficznych. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
20.artykuł: Kenanov D.: Starobahlgarski tekstove i juzhnoslavjanski temi v pechatnija Prolog. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 1997 t. 2 s. 250-262  szczegóły 
21.artykuł: Kobjak N.A., Morozova N.A., Turilov A.A.: Kirillicheskie rukopisnye knigi XV-XIX vv. v sobranijakh fondov 21 i 22 BAN Litvy. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 1997 t. 2 s. 41-112 (zbiory Biblioteki Akademii Nauk Republiki Litewskiej; wykaz rękopisów...) szczegóły 
22.artykuł: Kuczyńska-Hyszka Marzanna: U źródeł hymnografii grekokatolickiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1992 nr 1 (90) s. 5-22 (nt. kompozycji hymnograficznych ku czci Jozafata Kuncewicza; z tekstam...) szczegóły 
23.artykuł: Kuczyńska-Hyszka Marzanna: Utwory hymnograficzne ku czci św. Metodego jako źródło historyczne. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1998 nr 6 (177) s. 131-135  szczegóły 
24.artykuł: Kuczyńska Marzanna: Słowiańska poezja liturgiczna IX i X wieku. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Rossica Stetinensia 1989 nr 1 (22) s. 37-43  szczegóły 
25.artykuł: Lis Izabela: Motyw "odciętej głowy" w literaturze cerkiewnosłowiańskiej. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
26.artykuł: Mańczak Witold: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1998 t. 51 s. 117-122 ([rec. ks.:] Alexander M. Schenker: The Dawn of Slavic. New Haven, Lond...) szczegóły 
27.artykuł: Mares Franciszek Wacław: Z nowych odkryć zabytków staro-cerkiewno-słowiańskich na Górze Synaj. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 1 s. 67-69 (streszcz. ref....) szczegóły 
28.artykuł: Minchev Georgi: Rukopisnaja kollekcija centra im. Ivana Dujjcheva. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 445-446 ([rec. ks.:] B. Khristova, A. Dzhurova, V. Velinova: Opis na slavjanski...) szczegóły 
29.artykuł: Morozova N.A., Temchin S.Ju.: Ob izuchenii cerkovnoslavjanskojj pis'mennosti Velikogo knjazhestva Litovskogo. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 1997 t. 2 s. 7-39  szczegóły 
30.artykuł: Moszyński Leszek: "Euchologium sinaiticum" jako świadectwo zderzenia się dwóch nurtów kulturowych w piśmiennictwie cyrylometodejskim. x 1995 ([W ks.:] Polszczyzna dawna i współczesna. Meteriały z ogólnopolskich k...) szczegóły 
31.artykuł: Moszyński Leszek: Evangelie ot Ioanna v slavjanskojj tradicii. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 2003 t. 53 s. 137-145 ([rec. ks.:] Evangelie ot Ioanna v slavjanskojj tradicii = Evangelium s...) szczegóły 
32.artykuł: Moszyński Leszek: Nowe katalogi starosłowiańskich rękopisów. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1991 t. 47 cz. 1 s. 99-104  szczegóły 
33.artykuł: Moszyński Leszek: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1994 t. 49 cz. 1 s. 81-86 ([rec. ks.:] Irina Agren: K probleme ispol'zovanija pechatnykh izdanijj...) szczegóły 
34.artykuł: Moszyński Leszek: Starosłoweński i starochorwacki przekład Modlitwy Pańskiej. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 175-188 (z rekonstrukcją tekstu pierwotnego cyrylometodejskiego i starochorwack...) szczegóły 
35.artykuł: Naumow Aleksander: Hymnografia i polityka. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 67-68 (analiza wybranych tekstów liturgicznych w kontekście polityczno-społec...) szczegóły 
36.artykuł: Naumow Aleksander: O nowszej literaturze cerkiewnosłowiańskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 85-86 (od XVII w.; streszcz. ref....) szczegóły 
37.artykuł: Naumow Aleksander: O specyfice literatury cerkiewnosłowiańskiej w Rzeczypospolitej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 96-98 (w XV-XVII w.; streszcz. ref....) szczegóły 
38.artykuł: Naumow Aleksander: Siedemnastowieczne trawestacje cerkiewnosłowiańskich tekstów liturgicznych. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 150-163 (szerzej o "Pamflecie na Smotryckiego"; ze streszczeniem na jęz. rosyjs...) szczegóły 
39.artykuł: Ossowski Leszek: Czas i miejsce powstania języka prasłowiańskiego. x 1992 ([w ks.:] Leszek Ossowski: Studia slawistyczne. Wrocław 1992, s. 11-18...) szczegóły 
40.artykuł: Pietrow Jan: "Apostoł" w języku staro-cerkiewno-słowiańskim i jego następnych redakcjach (Wybrane zagadnienia teologiczne). x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
41.artykuł: Pytel Sylwia: Księgi liturgiczne u dawnych Słowian. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
42.artykuł: Rusek Jerzy: Nazwy zawodów w zabytkach staro-cerkiewno-słowiańskich. x 1998 ([w ks. zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Prace na XII Międzynar...) szczegóły 
43.artykuł: Sadovski Velizar: Zur Nominalkomposition in den Schriftperikopen der aksl. (abg.) Denkmaeler "Euchologium Sinaiticum" (1/N) und "Missale Sinaiticum" (5/N) und ihren griechischen Paralleltexten. x 2000 ([w ks. zb.] Sakrovise sloves'noe. Studia slawistyczne ofiarowane profe...) szczegóły 
44.artykuł: Stamatoski Zdravko: Stari tekstovi ("Mazurinska krmchijha" i "Zagrepski triod"). Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 439-444  szczegóły 
45.artykuł: Stępniak-Minczewa Wanda: "Czasosłow" Szwajpolta Fiola między południem i wschodem Słowiańszczyzny. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2002 t. 44 (2000) z. 2 s. 74-77 (streszczenie referatu...) szczegóły 
46.artykuł: Stępniak-Minczewa Wanda: O niektórych osobliwościach leksykalnych w "Czasosłowie" Szwajpolta Fiola (nazwy pomieszczeń w klasztorze). x 2000 ([w ks. zb.] Sakrovise sloves'noe. Studia slawistyczne ofiarowane profe...) szczegóły 
47.artykuł: Stępniak-Minczewa Wanda: "Początkowo Słowianie nie mieli liter, będąc bowiem poganami liczyli i wróżyli za pomocą kresek i nacięć". x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
48.artykuł: Szulc Arleta: On some lexical innovations in Russian Church Slavonic Psalters. x 1999 ([w czasopiśmie:] Slovo (Zagreb) 1999 t. 47/49 (1997/1999) s. 11...) szczegóły 
49.artykuł: Śpiączka Michał: Adelphopoiesis (bratostvorenie) czyli adopcja braterska w "Euchologium Sinaiticum" i "Zajkovskim Trebniku". x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
50.artykuł: Turilov A.A.: Zametki o kirillicheskikh pergamennykh rukopisjakh sobranija byvshejj Vilenskojj publichnojj biblioteki (f. 19 BAN Litvy). Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 1997 t. 2 s. 113-142  szczegóły 
51.artykuł: Wójtowicz Marian: O rekonstrukcji staro-cerkiewno-słowiańskiego akrostychu alfabetycznego "Az" jesm' Bog"". Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 63-72  szczegóły 
52.artykuł: Wójtowicz Marian: Slavia Orientalis 1996 nr 3 s. 409-411 ([rec. ks.:] Georgijj Khaburgaev: Pervye stoletija slavjanskojj pis'men...) szczegóły 
53.artykuł: Wronkowska-Dimitrowa Mirosława: Z osobliwości leksykalnych "Triodu kwietnego" (nowe poświadczenie nazw "ogrodnik" i "jednoroczny"). Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 2003 t. 53 s. 41-48 (dot. słownictwa inkunabułu z tłoczni Szwajpolta Fiola w Krakowie...) szczegóły 
54.artykuł: Zagrajek Agnieszka: Szata ilustracyjna rękopiśmiennego greckokatolickiego "Irmologionu" z końca XVII w.. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 261-289 (dot. redakcji staroukraińskiej Irmologionu z księgozbioru Edwarda Pora...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Utwory anonimowe (starosłowiańska)
55.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrok Zdzisław: Nowe Książki 1989 nr 12 s. 31-32  szczegóły 
recenzja: Wyszomirski Tadeusz: Życie Chrześcijańskie w Polsce 1989 nr 8 s. 109-110  szczegóły 
recenzja: Leśny Jan: Roczniki Historyczne = Historical Annals 1991 r. 57 s. 167-168  szczegóły 
recenzja: W.S.: Świat Książki 1989 nr 9 s. 31  szczegóły 
recenzja: Leśny Jan: Roczniki Historyczne = Historical Annals 1991 r. 57 s. 167-168  szczegóły 
recenzja: Wyszomirski Tadeusz: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 3/4 s. 142  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
56.książka: Moszyński Leszek: Język Kodeksu Zografskiego. 1990 (Cz. 2: Imię określające i zastępcze (przymiotnik, liczebnik, zaimek). ...) szczegóły 
57.książka: Słowo o wyprawie Igora czyli Wyprawa Igora na Połowców. [Wiersz]. 2009  szczegóły 
58.książka: Żywoty Konstantyna i Metodego. (Obszerne). 2000  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
59.wiersz: A ja jestem Bogiem twym pierwszym... = Az" jesm' Bog" pr'vyj'.... Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 69-71 (zrekonstruowany tekst oryg. i przekład polski...) szczegóły 
60.wiersz: Służba na 14 lutego ku czci św. św. Cyryla i Auksentego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1994 nr 3 (119) s. 71-82 (transkrypcja; z komentarzem: Marzanna Kuczyńska: Polska kopia oficjum ...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
61.proza: Cykl o królu Abgarze według wschodniosłowiańskiego rękopisu z XVII wieku. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 327-330 (ze wstępem: Małgorzata Skowronek, Georgi Minczew: Cykl o królu Abgarze...) szczegóły 
62.proza: Cykl o królu Abgarze z "Damaskinu daskała Todora Pirdopskiego" z 1840 roku. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 334-336 (ze wstępem: Małgorzata Skowronek, Georgi Minczew: Cykl o królu Abgarze...) szczegóły 
63.proza: Cykl o królu Abgarze z "Damaskinu popa Cwiatki" z 1805 roku. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 331-334 (ze wstępem: Małgorzata Skowronek, Georgi Minczew: Cykl o królu Abgarze...) szczegóły 
64.proza: Legenda włoska - Legenda Italica. x 1991 ([W ks. zb.:] Cyryl i Metody - Apostołowie i Nauczyciele Słowian. Studi...) szczegóły 
65.proza: Mowa pochwalna na cześć świętych Cyryla i Metodego. x 1991 ([W ks. zb.:] Cyryl i Metody - Apostołowie i Nauczyciele Słowian. Studi...) szczegóły 
66.proza: Slovo nadgrobnoje. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 354-364 (w języku starocerkiewnosłowiańskim; ze wstępem: Beata Kotyk: Zabytki z...) szczegóły 
67.proza: "Videnieto na Amfilokhijj" i "tahlkuvanieto na Sv. litiurgija" po "Tajjnovodstvoto (Mistagogijata)" na sv. Simeon Solunski - dva aftografa na jjeroskimonakh Spiridon ot nachaloto na XIX vek. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 389-437 (z komentarzem Georgi Mincheva...) szczegóły 
68.proza: Żywot świętego Konstantyna-Cyryla. x 1991 ([W ks. zb.:] Cyryl i Metody - Apostołowie i Nauczyciele Słowian. Studi...) szczegóły 
69.proza: Żywot świętego Metodego. x 1991 ([W ks. zb.:] Cyryl i Metody - Apostołowie i Nauczyciele Słowian. Studi...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
70.artykuł: Szulc Arleta: O niektórych innowacjach leksykalnych w cerkiewnosłowiańskich psałterzach redakcji ruskiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1998 z. 2 (318) s. 57-72  szczegóły 
71.artykuł: Altbauer Moshe: Perypetie słowiańskich rękopisów synajskich w ciągu ostatnich 150 lat (na przykładzie rękopisów nr 2 i 12). Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1992 t. 48 cz. 1 s. 5-11  szczegóły 
72.artykuł: Kędelska Elżbieta, Kwilecka Irena: Profesor Mojżesz Altbauer jako badacz słowiańskich przekładów Biblii (Uwagi na marginesie książki The Five Biblical Scrolls in a Sixteenth-Century Jewish Translation into Belorussian (Vilnus Codex 262) with Introduction and Notes by Moshe Altbauer, Jerusalem 1992. Slavia Occidentalis 1995 t. 52 (1995) s. 35-40  szczegóły 
73.artykuł: Naumow Aleksander: Słowiańska hymnografia w rękopisach cerkiewnych w Polsce. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 100 (streszcz. ref....) szczegóły 
74.artykuł: Szulc Arleta: Słownictwo odnoszące się do Boga w cerkiewnosłowiańskich psałterzach redakcji ruskiej z XIV-XVI wieku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Rosyjska 1996 z. 5 (296) s. 59-67  szczegóły 
75.artykuł: Moszyński Leszek: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1992 t. 48 cz. 1 s. 96-101 ([rec. ks.:] Kujjo M. Kuev: Sahdbata na starobahlgarskata rahkopisna kn...) szczegóły 
76.artykuł: Kwilecka Irena: Neofilolog 1995 nr 10 s. 59-64 (rec. krytycznego wyd. z rękopisu XVI-wiecznego przekładu z jęz. hebraj...) szczegóły 
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
77.utwór: Akatyst do Wszystkich Świętych.  szczegóły 
artykuł: Wątróbska Halina: Warszawski "Akatyst do Wszystkich Świętych". x ([w ks.:] Wokół struktury słowa. Red. Alicja Patyga. Gdańsk 2003, s. 18...) szczegóły 
78.utwór: Akatyst ku czcci Bogurodzicy.  szczegóły 
artykuł: Moszyński Leszek: Stosunek dwóch średniowiecznych cerkiewnosłowiańskich wersji "Akatystu ku czci Bogurodzicy" do dwóch wersji greckiego oryginału. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 127 (2611) s. 187-202  szczegóły 
79.utwór: Apostoł ze Stumicy.  szczegóły 
artykuł: Moszyński Leszek: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1998 t. 51 s. 138-145 ([rec. ks.:] Strumichki (Makedonski) apostol. Kirilski spomenik od XIII...) szczegóły 
80.utwór: Euchologium treskaweckie.  szczegóły 
artykuł: Moszyński Leszek: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 2003 t. 53 s. 146-150 ([rec. ks.:] Vangelijha Despodova, Elka Jhacheva-Ulchar, Jlupcho Mitrev...) szczegóły 
81.utwór: Ewangeliarz Radomira.  szczegóły 
artykuł: Pieniądz w staromacedońskim Ewangeliarzu Radomira a problem inkulturacji leksykalnej scs. przekładu Ewangelii. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 10 s. 125-139  szczegóły 
82.utwór: Glagolita Clozianus.  szczegóły 
artykuł: Moszyński Leszek: Komparatystyka slawistyczna w słowniczku Kopitara zamieszczonym w jego Glagolita Clozianus z r. 1836. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1997 t. 50 s. 67-76  szczegóły 
83.utwór: Izbornik.  szczegóły 
artykuł: Wątróbska Halina: Starosłowiański "Izbornik" XIII wieku. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Slawistyka 1992 nr 6 s. 363-393  szczegóły 
84.utwór: Kodeks supraski.  szczegóły 
artykuł: Gromadzenie zbiorów. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej 2008 (za rok 2007) s. 23-41 (m.in. nota nt. wpisania Kodeksu supraskiego na listę UNESCO "Pamięć św...) szczegóły 
artykuł: Hajduk Mikołaj: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 511-536  szczegóły 
artykuł: Keipert H.: Nochmals zur Kontaminationsproblematik in nr. 5 des "Codex suprasiensis". Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 275-280  szczegóły 
artykuł: Kodeks supraski na liście Pamięci Świata UNESCO. Bibliotekarz 2007 nr 10 s. 32 (not....) szczegóły 
artykuł: Musiał Małgorzata: Biblioteka klasztorna w Supraślu. Bibliotekarz 2005 nr 7/8 s. 18-22 (m.in. dot. Kodeksu supraskiego...) szczegóły 
artykuł: Wystawy i promocje. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej 2008 (za rok 2007) s. 141-152 (m.in. nota nt. pokazu Kodeksu supraskiego zorganizowanego przez Biblio...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 31 VIII s. 3 (m.in. nota nt. wpisania Kodeksu supraskiego na listę UNESCO "Pamięć św...) szczegóły 
artykuł: Załęski Wojciech: Dokument i książka... groźna broń. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 7-13 (dotyczy m.in. kodeksu supraskiego...) szczegóły 
książka: Kaszlej Andrzej: Dzieje kodeksu supraskiego. 1997  szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W kraju). Czasopis 2006 nr 3 s. 10 (not. o staraniach Polski o wpisanie kodeksu na listę światowego dziedz...) szczegóły 
85.utwór: Kodeks zografski.  szczegóły 
artykuł: Moszyński Leszek: Funkcje złożonej odmiany scs. przymiotnika w Kodeksie Zografskim. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 2003 t. 53 s. 27-40  szczegóły 
artykuł: Moszyński Leszek: Zografskie i Mariańskie Tetraewangelie jako księgi liturgiczne. x 1985 (Polata Kahnigopis'naja (Nijmegen) 1985 14/15:76-99 [New Content...) szczegóły 
artykuł: Siatkowska Ewa: Z problematyki słowiańskich przekładów Ewangelii. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 7 s. 95-104 (analiza językoznawcza fragmentów przekładów Ewangelli w staro-cerkiewn...) szczegóły 
86.utwór: Księga Sawy [Ewangeliarz Sawy].  szczegóły 
artykuł: Sławski Franciszek: Uwagi o słownictwie Księgi Sawy. x 1989 ([W ks.:] Franciszek Sławski: Slavica. Wybrane studia z językoznawstwa ...) szczegóły 
87.utwór: O pismenech [O literach].  szczegóły 
artykuł: Wójtowicz Marian: Starosłowiański alfabet z traktatu mnicha Chrabra. x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
88.utwór: Psałterz Synajski [Psalterium Sinaiticum].  szczegóły 
artykuł: Friedelówna Teresa: Fragmenty psalmów w staro-cerkiewno-słowiańskich tekstach ewangelijnych. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1991 t. 28 s. 65-79 (dot. "Psałterza synajskiego"...) szczegóły 
artykuł: Friedelówna Teresa: Staro-cerkiewno-słowiańskie "d'n'" i "nost'" jako naturalne wyznaczniki czasu w "Psałterzu synajskim". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 46 (300) s. 13-21  szczegóły 
artykuł: Friedelówna Teresa: Staro-cerkiewno-słowiańskie słownictwo psałterzowe. Przymiotnik. Studia Kieleckie 1996 t. 10 s. 63-69 (na podstawie analizy "Psałterza synajskiego"...) szczegóły 
artykuł: Friedelówna Teresa: Świat roślinny w psalmach (O nazwach roślin w scsłowiańskim "Psałterzu synajskim"). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1990 z. 34 (221) s. 31-46  szczegóły 
artykuł: Friedelówna Teresa: Świat zwierzęcy w psalmach (O nazwach zwierząt w scsłowiańskim "Psałterzu synajskim"). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1990 z. 31 (192) s. 121-147  szczegóły 
artykuł: Szulc Arleta: Skorynowskie glosy wobec słownictwa staro-cerkiewno-słowiańskiego Psałterza synajskiego i cerkiewnołowiańskich psałterzy redakcji ruskiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2001 z. 6 (351) s. 163-177  szczegóły 
artykuł: Friedelówna Teresa: Biblijna onomastyka w staro-cerkiewno-słowiańskim Psałterzu synajskim. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1993 z. 40 (246) s. 3-24  szczegóły 
artykuł: Friedelówna Teresa: Biblijny archetyp "dobrego pasterza" w staro-cerkiewno-słowiańskim Psałterzu synajskim (Kilka spostrzeżeń leksykalnych). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Rosyjska 1994 z. 4 (281) s. 63-68  szczegóły 
artykuł: Moszyński Leszek: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1998 t. 51 s. 122-131 ([rec. ks.:] Psalterii Sinaitici pars nova (Monasterii s. Catarinae cod...) szczegóły 
89.utwór: Żywoty Konstantyna i Metodego.  szczegóły 
artykuł: Bartula Czesław: Ze słownictwa "Żywotów Konstantyna i Metodego". x 2002 ([w ks. zb.:] Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci profesora Franc...) szczegóły 
artykuł: Dupkala Rudolf: Recepcja filozofii antycznej i chrześcijańsko-bizantyńskiej w legendzie "Żywot św. Konstantyna-Cyryla". Parerga 2007 nr 3 s. 165-172  szczegóły 
artykuł: Panic Idzi: Idea państwa i władcy w najstarszych Żywotach świętych Cyryla i Metodego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Średniowiecze Polskie i Powszechne 2002 t. 2 (2056) s. 50-62  szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Antologie i zbiory (starosłowiańska)
    książki (alfabet autorów)
90.książka: Modlimy się słowami prawosławnych Rosjan. 1995  szczegóły 
recenzja: Brzeziński Marian: Nowości - nadesłane. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 12 s. 21 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ponomariowa Julia: "Modlimy się słowami prawosławnych Rosjan". Nowe Książki 1994 nr 8 s. 12 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Hasła osobowe (starosłowiańska)
  Camblak Grigorij
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
91.artykuł: Temchin S.Ju.: Gimnograficheskoe tvorchestvo Grigorija Camblaka: vil'njusskijj spisok sluzhby s zhitiem Ioannu Novomu Sychavskomu, 2 VI. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 1997 t. 2 s. 143-172 (z tekstem oryginału na s. 173-203...) szczegóły 
  Cyryl święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
92.artykuł: ks. Krystian : Lekcja odwagi. Gazeta Niedzielna 1994 nr 7 s. 5 (biogr....) szczegóły 
93.artykuł: Pavlichko Dmitro: "Proglas" Konstantina Fihlosofa. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 30-38  szczegóły 
94.artykuł: Volek Peter: Vernunft und Glaube im Werk Konstantins (Kyrills), dem Lehrer der Slawen. Tarnowskie Studia Teologiczne 2003 t. 22 z. 1 s. 39-50 (relacje między wiarą a rozumem - na podstawie analizy filologicznej dz...) szczegóły 
  Cyryl święty, Metody święty *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
95.książka o twórcy: Chmielewska Henryka, Chmielewski Jerzy: Bracia Sołuńscy. O życiu świętych Cyryla i Metodego. 2008  szczegóły 
96.książka o twórcy: Cyryl i Metody - Apostołowie i Nauczyciele Słowian. Studia i dokumenty = Ciril and Methodius - the Apostles and Teachers of the Slavs. Studies and documents = Kirill i Mefodijj - Slavjanskie Apostoly i Uchitelja. Issledovanija i dokumenty. 1991 (Cz. 1: Studia, 1991, 291 s.
[Zawiera m.in.:] Franciszek Sławski: Ś...)
 szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1992 t. 118 z. 1 s. 175 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kosmowski Jan: Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 7 s. 155-158  szczegóły 
recenzja: Łużny Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 245-247  szczegóły 
recenzja: Olszewski Daniel: Spuścizna historyczna Cyryla i Metodego. Znaki Czasu 1992 nr 25 s. 138-150  szczegóły 
97.książka o twórcy: Górka Leonard: Święci Cyryl i Metody a pojednanie. Słowiańskie dziedzictwo w służbie jedności Kościołów i narodów. 2001 ([Zawiera m.in.:] Słowiański kontekst ekumenizmu [dot. m.in. obecności ...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 182  szczegóły 
98.książka o twórcy: Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Gdańsk 1991. Slawistyka z. 5: 1988, s. 195 s.. ([Zeszyt zawiera materiały z sesji nauk. zorg. dla uczczenia 1100 roczn...) szczegóły 
99.książka o twórcy: Leśny Jan: Konstantyn i Metody - apostołowie Słowian. Dzieło i jego losy. 1987  szczegóły 
recenzja: Swoboda Wincenty: Roczniki Historyczne = Historical Annals 1990 r. 55/56 (1989/1990) s. 224-227  szczegóły 
recenzja: [Vacek Jindrich] J. Vk.: (Ceskoslovensky Casopis Historicky (Praga) nr 1 s. 120-121 [ClC]...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
100.artykuł: AK: O świętych Cyrylu i Metodym. Nasz Dziennik 2001 nr 38 s. 9 (nota o cyklu wykładów nt. przesłania dzieła świętych, w Lublinie w II ...) szczegóły 
101.artykuł: (bag): Cyryl i Metody - twórcze osobistości kultury słowiańskiej. Głos Ludu 1991 nr 78 s. 3  szczegóły 
102.artykuł: Chodkiewicz Andrzej: Kult Cyryla i Metodego na ziemiach polskich. x 1990 ([W ks. zb.:] Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 1: Studia z dzi...) szczegóły 
103.artykuł: Jaworski Kazimierz: Cyryl i Metody - apostołowie Słowiańszczyzny. Głos Ludu 1990 nr 79 s. 3  szczegóły 
104.artykuł: Kardyś Piotr: Apostołowie Słowian w podręcznikach do historii. Przegląd Historyczno-Oświatowy 2002 nr 3/4 s. 123-130  szczegóły 
105.artykuł: Koczwara Stanisław: Misja świętych Cyryla i Metodego w Polsce pierwotnej w świetle badań zwolenników jej istnienia i oddziaływania. Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z. 4 s. 53-66  szczegóły 
106.artykuł: Leśny Jan: Balcanica Posnaniensia 1990 [t.] 5 s. 435-436 ([rec. ks.:] Milas Nikodim: Slavenski apostoli Kiril i Metodije i istin...) szczegóły 
107.artykuł: Leśny Jan: Balcanica Posnaniensia 1990 [t.] 5 s. 428-430 ([rec. ks.:] Durković-Jaksić Ljubomir: Kult slovenskih apostola Ćirila ...) szczegóły 
108.artykuł: Leśny Jan: Studia Źródłoznawcze 1990 t. 31 s. 72-73 (rec. periodyku: Acta Ecclesiastica Sloveniae (Ljubljana) 1985 t...) szczegóły 
109.artykuł: Lipka Cezary: Apostołowie i Nauczyciele Słowian. Myśl Polska 1998 nr 33/34 s. 8  szczegóły 
110.artykuł: Moszyński Leszek: Jaki Apostoł-aprakos przetłumaczyli i zredagowali nauczyciele Słowian, Konstanty i Metody, przed wyjazdem na Morawy. x 1998 ([w ks. zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Prace na XII Międzynar...) szczegóły 
111.artykuł: Moszyński Leszek: Osobliwości leksykalne staro-cerkiewno-słowiańskiego parimiejnika. x 2000 ([w ks. zb.] Sakrovise sloves'noe. Studia slawistyczne ofiarowane profe...) szczegóły 
112.artykuł: Rusek Jerzy: Rok Metodiański (Próba podsumowania). Biuletyn Slawistyczny 1991 r. 12/13 (1987/1988) s. 45-58 (omów. obchodów jubileuszowego, 1985 roku w Polsce i Europie...) szczegóły 
113.artykuł: Strzelczyk Jerzy: Cyryl i Metody - apostołowie Słowian. Życie i Myśl 1996 nr 1 s. 45-58  szczegóły 
114.artykuł: Szemtow Igor: Niezniszczalne dzieło Cyryla i Metodego.. Trybuna Robotnicza 1989 nr 123 s. 5  szczegóły 
115.artykuł: Wasilewski Tadeusz: Slavjanskoe proiskhozhdenie solunskikh brat'ev Konstantina-Kirilla i Mefodija. Sovetskoe Slavjanovedenie 1991 nr 4 s. 49-59  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
116.impreza: Sesja naukowa poświęcona św. Cyrylowi i Metodemu (1994).  szczegóły 
artykuł: Giedz Teresa, Zienkiewicz Lucyna: Święci Cyryl i Metody - nauczyciele Słowian. Wiadomości Uniwersyteckie 1994 nr 4 s. 25  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
117.kult: Kulmiński Robert: Wielkie święto warszawskiej slawistyki uniwersyteckiej. Uniwersytet Warszawski 2002 nr 3 s. 21 (nt. nadania sali audytoryjnej w siedzibie Instytutu Filologii Słowiańs...) szczegóły 
  Eutymiusz Tyrnowski święty *
    proza (alfabet tytułów)
118.proza: Patriarkh Evtimijj : Pokhvalno slovo za svetite Konstantin i Elena. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 1997 t. 2 s. 217-229 (tekst oryginału z komentarzem: D. Kenanov: Nebesnite znamenija na Ches...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
119.utwór: Zhitie za sv. Petka Epivatska (Tahrnovska).  szczegóły 
artykuł: Kenanov D.: Za tri vilnjuski prepisa na Evtimievoto zhitie za sv. Petka Tahrnovska. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 1997 t. 2 s. 230-233  szczegóły 
  Metody święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
120.artykuł: Moszyński Leszek: Problem rytu mszalnego arcybiskupa Metodego. Roczniki Humanistyczne 2002 nr t. 50 z. 7 s. 5-20 (nt. działalności misyjnej Metodego, "Żywota Metodego" oraz tłumaczenia...) szczegóły 
121.artykuł: Rusek Jerzy: Udział Metodego w przekładzie ksiąg liturgicznych. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1990 t. 26 s. 227-235  szczegóły