PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatura polska po 1989 / Krytyka (po 1989)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatura polska po 1989 / Krytyka (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Była sobie krytyka... Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. 2003 ( Dariusz Nowacki, Krzysztof Uniłowski: Do Czytelnika [dot. polskiej kr...) szczegóły 
recenzja: Morawiec Arkadiusz: Nowe Książki 2003 nr 11 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Nęcka Agnieszka: Śladami krytyki. Śląsk 2003 nr 10 s. 72  szczegóły 
2.książka: Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem.  szczegóły 
3.książka: Kozicka Dorota: Krytyczne (nie)porządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce.  szczegóły 
4.książka: Majbroda Katarzyna: Feministyczna krytyka literatury w Polsce po 1989 roku. Tekst, dykurs, poznanie z odnmiennej perspektywy.  szczegóły 
5.książka: Poezja nowa i najnowsza. Sytuacje. Interpretacje. Materiały pokonferencyjne.. 2003 ([Tom pokonferencyjny sesji: "Jesień poetów. Poezja nowa i najnowsza. S...) szczegóły 
6.książka: Tabaczyński Michał: Koniec zabawy w pokolenie. Eseje o młodej literaturze. 2010  szczegóły 
recenzja: Dunin-Wąsowicz Paweł: Krytyk marzyciel. Lampa 2010 nr 6 s. 65  szczegóły 
7.książka: Uniłowski Krzysztof: Koloniści i koczownicy. O najnowszej prozie i krytyce literackiej. 2002 (Wstęp: Dziedzictwo nowoczesnosci, przekleństwo Ludowej [dot. doświadcz...) szczegóły 
recenzja: Galant Jan: Wykorzenienie i literatura. Polonistyka 2003 nr 10 s. 51-53 (z notką biograficzną autora recenzji...) szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Wojownik. Pogranicza 2002 nr 3 s. 113-115  szczegóły 
recenzja: Witkowski Michał: Korzeń jak malowany. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 11  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
8.impreza: Spotkanie poświęcone roli krytyki w dzisiejszym życiu artystycznym (2002).  szczegóły 
artykuł: (r): Alchemia i krytyka w Stawisku. Ruch Muzyczny 2002 nr 10 s. 4 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Andrzejewski Łukasz: Critical fiction. Ha!art 2007 nr 26 s. 66-68 (nt. współczesnej krytyki literackiej...) szczegóły 
10.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Epitafium - dla czasopism? Dla pokolenia. Odra 2003 nr 9 s. 35-37 (polemika z opiniami, że krytyka literacka po 1989 zamiera...) szczegóły 
nawiązanie: Mizuro Marta: Misja musi trwać. Odra 2003 nr 12 s. 73-75  szczegóły 
nawiązanie: Szaruga Leszek: Czy (wysoka) kultura umiera?. Odra 2003 nr 11 s. 71-73  szczegóły 
11.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Narcyz w epoce felietonu. Wakat 2008 nr 2 s. 12-14  szczegóły 
12.artykuł: Beczek Jakub: Wojciech Wencel. Projekt krytyki inkwizytorskiej. LiteRacje 2005 nr 1 (6) s. 42-44 (dot. postaw i strategii krytycznoliterackich Wojciecha Wencla...) szczegóły 
13.artykuł: Beylin Marek: Próby korekcyjne [z tego cyklu:] Czytelnictwo nieczytających. Dialog [Warszawa] 2007 nr 6 s. 80-81 (rozważania nt. wartości recenzji...) szczegóły 
14.artykuł: Bonowicz Wojciech: Krytyk i gromada autorów, albo Nic o wszystkim. Fraza 1996 nr 11/12 s. 111-130 (nt. próby sporządzenia mapy współczesnej literatury; dot. głównie proz...) szczegóły 
15.artykuł: Brudnicki Jan Zdzisław: O krytyce. Wywiad z samym sobą. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 186-190 (dot. doświadczeń własnych jako krytyka literackiego...) szczegóły 
16.artykuł: Burek Tomasz: Krytyka porzuciła ideał. Życie z Książkami 2001 nr z 15 III s. 1  szczegóły 
17.artykuł: Charnas Tomasz: Samokrytyka. Wakat 2006 nr 1 s. [111-115]  szczegóły 
18.artykuł: Chłosta-Zielonka Joanna: Zagrożenia krytyki feministycznej. Przypadek Katarzyny Grocholi i innych. Fraza 2003 nr 1/2 s. 77-85 (nt. krytyki feministycznej i twórczości pisarek: Manuela Gretkowska, K...) szczegóły 
19.artykuł: Cyranowicz Maria: Krytyka specjalnej troski. Wakat 2006 nr 2 s. 150-153  szczegóły 
20.artykuł: Czapliński Przemysław: Krytyk nie feruje już wyroków. Rzecz o Książkach 2002 nr 8 s. D6 (wywiad nt. współczesnej krytyki literackiej w Polsce; m.in. nt. okolic...) szczegóły 
polemika: Bugajski Leszek: Moje rozczarowania [z tego cyklu:] Życie po śmierci. Aneks Trybuny 2002 nr 215 s. D  szczegóły 
polemika: Żuliński Leszek: Czarne dziury [z tego cyklu:] Polemika domowa. Aneks Trybuny 2002 nr 216 s. H  szczegóły 
21.artykuł: Czapliński Przemysław: O krytyce, kryteriach i językowej dywersji. LiteRacje 2005 nr 1 (6) s. 2-14 (wywiad nt. współczesnych strategii krytycznych, roli mediów w wpływani...) szczegóły 
22.artykuł: Czapliński Przemysław: Żwawy trup. Krytyka literacka 1989-2004. Kresy 2006 nr 65/66 s. 52-71  szczegóły 
23.artykuł: Czaykowski Bogdan, Czerniawski Adam: O krytykach i recenzentach warszawskich (krakowskich i innych). Fraza 2001 nr 3 s. 49-68 (rozmowa nt. stanu polskiej krytyki literackiej; m.in. o: Janie Błoński...) szczegóły 
24.artykuł: Czech Jerzy: Dokąd zmierza groch z kapustą. Plus Minus 2001 nr 12 s. D3 (o języku współczesnych krytyków...) szczegóły 
nawiązanie: Frołow Sylwia: Dokąd zmierza groch z kapustą. Plus Minus 2001 nr 13 s. D8  szczegóły 
polemika: Kęder Konrad C.: Lech Czech, urósł! Lech Czech, urósł! Lech czech, urósł! Urósł! Urósł!. Fa-Art 2001 nr 2 s. 90-91  szczegóły 
25.artykuł: Darska Bernadetta: Fakty i akty, czyli o Prozie Północy, rzeczywistości, zaangażowaniu i kilku innych sprawach. Ha!art 2003 nr 3/4 s. 50-52 (dot. sporu o prozę zaangażowaną (prozę Północy, pisanie o rzeczywistoś...) szczegóły 
polemika: Giedrys Wojciech: Pierdu-pierdu, srutu-tutu. Ha!art 2003 nr 3/4 s. 60-61  szczegóły 
polemika: Darska Bernadetta: Odpowiedź. Ha!art 2003 nr 3/4 s. 61  szczegóły 
26.artykuł: Darska Bernadetta: Krytyka literacka u lekarza i spowiednika. Wakat 2008 nr 2 s. 34-36  szczegóły 
27.artykuł: Dębski Eugeniusz: O sztuce przyjemnego smagania biczem krytyki. Fenix 2001 nr 7/8 s. 102-105  szczegóły 
28.artykuł: Drzewucki Janusz: Przed nami nikogo, po nas choćby potop. Plus Minus 2001 nr 6 s. D1-D2 (próba oceny krytyki literackiej po 1989...) szczegóły 
polemika: Bugajski Leszek: Krótki lament nad krytyką z wesołym zakończeniem. Plus Minus 2001 nr 8 s. D3  szczegóły 
polemika: Sołtysik Marek: Etyka krytyka. Rzeczpospolita 2001 nr 9 s. D8  szczegóły 
nawiązanie: Burek Tomasz: Krytyka porzuciłą ideał. Życie z Książkami 2001 nr z 15 III s. 1  szczegóły 
polemika: Cieślik Mariusz: Czekając na Brzozowskiego. Plus Minus 2001 nr 10 s. D2  szczegóły 
nawiązanie: Kępiński Piotr: Krytyk słucha techno. Plus Minus 2001 nr 11 s. D2  szczegóły 
polemika: Kisiel Marian: Czyj zegarek stanął. Plus Minus 2001 nr 9 s. D2 (o braku konkretnych nazwisk w dwugłosie Krzysztofa Koehlera i Janusza ...) szczegóły 
nawiązanie: Nowacki Dariusz: Klierów dwóch. Fa-Art 2001 nr 1 s. 91-92 (fel....) szczegóły 
29.artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł: Michaśka na topie. Lampa 2005 nr 5 s. 88 (nt. dzieł polskich pisarzy, o których najwięcej pisano w polskiej pras...) szczegóły 
30.artykuł: Filipiak Izabela: Literatura monstrualna. Ośka 1999 nr 1 s. 1-9 (dot. prozy pisanej przez kobiety po roku 1989 i jej krytycznoliteracki...) szczegóły 
31.artykuł: Gdzie tu miejsce na Brzozowskiego?. Przegląd Polityczny 2003 nr 60 s. 42-45 (dyskusja m.in. nt. zadań literatury współczesnej i krytyki literackiej...) szczegóły 
32.artykuł: Giedrys Wojciech: Samowolka krytycznoliteracka i grzechy krytyków. Ha!art 2003 nr 3/4 s. 46-50 (dot. recepcji krytycznej prozy zaangażowanej (prozy Północy, pisania o...) szczegóły 
33.artykuł: Gondowicz Jan: List z kuchni. Tygodnik Powszechny 2002 nr 35 s. (fel. nt. trendu wśród krytyków literackich pisania felietonów o tematy...) szczegóły 
34.artykuł: Hajdera Ewelina: Przygody z krytyką Śliwińskiego. LiteRacje 2005 nr 1 (6) s. 57-58 (dot. postaw i strategii krytycznoliterackich Piotra Śliwińskiego...) szczegóły 
35.artykuł: Iwasiów Inga: Istnienie jako nieistnienie. Kresy 2003 nr 53 s. 114-117 (refleksje nt. współczesnej krytyki literackiej...) szczegóły 
36.artykuł: Jakób Lech M.: Matołkowatość. Łabuź 2001 nr 37 s. 20-21  szczegóły 
37.artykuł: Jakubowski Jarosław: Jaka piękna klęska. Red 2008 nr 1 s. 46-51 (nt. funkcji i powinności współczesnej krytyki...) szczegóły 
38.artykuł: Jurkowski Stefan: Krytyko, wróć!. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 190-193 (dot. braku odniesień do tradycji w krytyce literackiej po 1989...) szczegóły 
39.artykuł: Jurkowski Stefan: Literacki kopiec Kościuszki. Aneks Trybuny 2003 nr 256 s. A-B (nt. upadku krytyki literackiej i zastąpienia opinii krytyka opinią dzi...) szczegóły 
40.artykuł: Karapet: Z narożnika mapy (5). Pogranicza 2003 nr 5 s. 131-132 (m.in. nt. współczesnej krytyki literackiej...) szczegóły 
41.artykuł: Kasprzak Michał: ...błogosławieni cisi. Lampa 2006 nr 4 s. 94-95 (podsumowanie dyskusji nt. krytyki literackiej, toczącej się w czasopis...) szczegóły 
42.artykuł: Kasprzak Michał, Mueller Joanna: Wakat 2008 nr 2 s. 8-11  szczegóły 
43.artykuł: Kęder Konrad C.: Krytyku, nie twórz już nic więcej, błagam cię.... Fa-Art 2001 nr 3 s. 137-138 (fel....) szczegóły 
44.artykuł: Kępiński Piotr: Piekne pogrzeby i zmartwychwstania. Pracownia 2001 nr 26 (3) s. 32-34  szczegóły 
45.artykuł: Klejnocki Jarosław: Kapitulacja. Wakat 2008 nr 2 s. 42-45  szczegóły 
46.artykuł: Klejnocki Jarosław: Krótki przewodnik po (młodszych) krytykach polskich (II). Lampa 2005 nr 7/8 s. 91  szczegóły 
47.artykuł: Klejnocki Jarosław: Krótki przewodnik po (młodszych) krytykach polskich (I). Lampa 2005 nr 5 s. 95  szczegóły 
48.artykuł: Klejnocki Jarosław: Krytyka poniżej krytyki. Lampa 2005 nr 10 s. 50-52  szczegóły 
polemika: Nowacki Dariusz: Jeśli się żegnać, to tylko bezgłośnie. Lampa 2005 nr 11 s. 91-93  szczegóły 
polemika: Klejnocki Jarosław: Jednak z hukiem. Lampa 2005 nr 11 s. 93  szczegóły 
49.artykuł: Klejnocki Jarosław: Kultura w szponach polityki. LiteRacje 2005 nr 1 (6) s. 27-37  szczegóły 
50.artykuł: Klejnocki Jarosław: W szponach profitariatu. Krytyka Polityczna 2003 nr 4 s. 120-129 (dot. mechanizmów dyskusji o literaturze, promowania książek, pisarzy i...) szczegóły 
51.artykuł: Klejnocki Jarosław: Wkurwieni pisarze. Lampa 2005 nr 9 s. 88-89 (nt. reakcji pisarzy: Jerzego Winiarskiego, Piotra Giedrowicza i Wojcie...) szczegóły 
polemika: Giedrowicz Piotr: Paranoja jest goła. Lampa 2005 nr 10 s. 53  szczegóły 
polemika: Winiarski Jakub: Droga Redakcjo, Pawle. Lampa 2005 nr 10 s. 51  szczegóły 
52.artykuł: Koehler Krzysztof: Nie będzie zdrady klerków. Plus Minus 2001 nr 6 s. D1-D2 (próba oceny krytyki literackiej po 1989...) szczegóły 
polemika: Bugajski Leszek: Krótki lament nad krytyką z wesołym zakończeniem. Plus Minus 2001 nr 8 s. D3  szczegóły 
polemika: Sołtysik Marek: Etyka krytyka. Rzeczpospolita 2001 nr 9 s. D8  szczegóły 
polemika: Cieślik Mariusz: Czekając na Brzozowskiego. Plus Minus 2001 nr 10 s. D2  szczegóły 
polemika: Kisiel Marian: Czyj zegarek stanął. Plus Minus 2001 nr 9 s. D2 (o braku konkretnych nazwisk w dwugłosie Krzysztofa Koehlera i Janusza ...) szczegóły 
nawiązanie: Nowacki Dariusz: Kilerów dwóch. Fa-Art 2001 nr 1 s. 91-92 (fel....) szczegóły 
polemika: Pogodny Henryk: Co promować. Plus Minus 2001 nr 7 s. D8  szczegóły 
polemika: Szaruga Leszek: Stan krytyczny (3). Przegląd Polityczny 2001 nr 50 s. 58-59  szczegóły 
53.artykuł: Kornhauser Julian: Pisarz jako krytyk literacki. Autolustracja. Almanach Prowincjonalny 2006 nr 2 (4) s. 49-54 (dot. własnych książek krytycznoliterackich; z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
54.artykuł: Kozioł Paweł: Księga (bez) wyjścia, czyli jak wyprowadzić młodą poezję z domu krytycznej niewoli. LiteRacje 2004 nr 1 s. 8-12 (dot. poezji, jej recepcji krytycznej wyłaniającej nurty: dekonstrukcji...) szczegóły 
55.artykuł: Kozioł Paweł: Nie dyskutować, krytykować!. Wakat 2008 nr 2 s. 116-118  szczegóły 
56.artykuł: Krytyk w tłumie handlarzy. Więź 2003 nr 4 s. 15-29 (dyskusja redakcyjna o krytyce artystycznej; wypow.: Katarzyna Jabłońsk...) szczegóły 
nawiązanie: Gondowicz Jan: Języczek uwagi [z tego cyklu:] Przystosowani. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 77  szczegóły 
57.artykuł: Kwiatkowski Henryk: Byle nie "pod krytyków". Własnym głosem 1998 nr 38 s. 4 (fel....) szczegóły 
58.artykuł: Larek Michał: Krytyka jako choroba poetycka. Wakat 2008 nr 2 s. 82-91  szczegóły 
59.artykuł: LiteRacje dyskutują o krytyce. LiteRacje 2005 nr 1 (6) s. 2-21, 30-50, 53-83 (dyskusja redakcyjna nt. współczesnej krytyki literackiej; wypowiedzi a...) szczegóły 
60.artykuł: Majerski Paweł: Misja i pasja. Krytyka literacka na Śląsku 1922-2000. Śląsk 2000 nr 7 s. 40-43 (m.in. o pracach Zygmunta Hierowskiego, Wincentego Ogrodzińskiego, Wito...) szczegóły 
61.artykuł: Malicki Jan: De libris disputationes. Śląski Wawrzyn Literacki 2002 (2001) s. 7-8  szczegóły 
62.artykuł: Marchewka Anna: Zła czyli dobra literatura. Lampa 2008 nr 7 s. 36-37 (nt. pożytków z czytania tzw. złej literatury...) szczegóły 
63.artykuł: Markowski Michał Paweł: Występek. x 2001 ([w ks. zb.:] Po przełomie. Przełom w kulturze - kultura na przełomie w...) szczegóły 
64.artykuł: Masternak Zbigniew: Krytyk jako pasożyt. Lampa 2012 nr 11 s. 36-37 (nt. poziomu polskiej krytyki literackiej...) szczegóły 
65.artykuł: Masternak Zbigniew: Krytyk jako pasożyt. Lampa 2012 nr 11 s. 36-37 (nt. stanu polskiej krytyki literackiej...) szczegóły 
66.artykuł: Matuszewski Ryszard: Większość ma złe gusta. Przegląd 2003 nr 15 s. 40-41 (wywiad z krytykiem literackim nt. krytyki i czytelnictwa literatury po...) szczegóły 
polemika: Wierzę we współczesną poezję!. Przegląd 2003 nr 19 s. 64 (list do redakcji; podp.: Salome...) szczegóły 
67.artykuł: Mergler Lech: Kultura czy cool-tura. Polonistyka 2002 nr 7 s. 441-443 (dot. poezji i tekstów krytycznoliterackich publikowanych w Internecie...) szczegóły 
68.artykuł: Mueller Joanna: Cóż po hermeneucie po świecie marnym?. LiteRacje 2005 nr 1 (6) s. 38-41 (dot. postaw i strategii krytycznoliterackich Jarosława Klejnockiego, a...) szczegóły 
69.artykuł: Nagórska Ariana: Kraj, gdzie igła w głowie nie wpływa na zdrowie. Akant 2002 nr 9 s. 47 (felieton nt. współczesnej krytyki literackiej...) szczegóły 
70.artykuł: Nalewajk Żaneta: Z(a)wód: czytelnik. LiteRacje 2005 nr 1 (6) s. 61-67 (dot. postaw i strategii krytycznoliterackich Dariusza Nowackiego...) szczegóły 
71.artykuł: Narbutt Jerzy: Białoszewski, Konopnicka i Miłosz. Tygodnik Solidarność 2002 nr 5 s. 16 (fel. nt. krytyki lit. uprawianej przez badaczy Instytutu Badań Literac...) szczegóły 
72.artykuł: Nęcka Agnieszka: W obrębie rytuału. Na marginesie krytyki literackiej po 1989 roku. Wakat 2008 nr 2 s. 124-126  szczegóły 
73.artykuł: Niewiadomski Andrzej: O pożytkach płynących z krytycznej niemocy albo tekst "rocznicowy". Kresy 2002 nr 50 s. 127-131  szczegóły 
nawiązanie: Bagłajewski Arkadiusz: Dopowiedzenie. Tekst (też) rocznicowy. Kresy 2002 nr 50 s. 131-133  szczegóły 
74.artykuł: Nowacki Dariusz: Dinozaury (tekst autodydaktyczny). Śląsk 2002 nr 9 s. 50-51 (nt. stanu krytyki literackiej w Polsce; dot. m.in. aut.: Przemysław Cz...) szczegóły 
75.artykuł: Nowacki Dariusz: Gwóźdź do sukcesu. Fa-Art 2001 nr 3 s. 138 (fel. nt. współczesnych kryteriów oceny literatury...) szczegóły 
76.artykuł: Nowacki Dariusz: Rzetelność a omówienie bliższe. Fa-Art 2002 nr 4 s. 136-137 (fel. nt. współczesnego recenzowania książek...) szczegóły 
77.artykuł: Nowacki Dariusz: Tu zaszła zmiana. Znak 2003 nr 7 s. 5-9 (dot. krytyki literackiej wobec innych czynników kształtowania opinii l...) szczegóły 
78.artykuł: Nowacki Dariusz: Z myślą o cioci z Sanoka. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 177-178 (dot. najnowszej krytyki literackiej w prasie niszowej i wysokonakładow...) szczegóły 
79.artykuł: Nowacki Dariusz: Zaklęte rewiry. Pracownia 2000 nr 23 s. 16-19 (o rozejściu się krytyki prozy i krytyki poezji...) szczegóły 
polemika: Rżany Rafał: Przeklęte rewiry, bezludne wyspy. Pracownia 2001 nr 24 s. 66-67  szczegóły 
80.artykuł: Omiotek Sylwia: Cień orła. LiteRacje 2005 nr 1 (6) s. 53-55 (dot. postaw i strategii krytycznoliterackich Przemysława Czaplińskiego...) szczegóły 
81.artykuł: Omiotek Sylwia: Elegia na odejście. LiteRacje 2005 nr 1 (6) s. 19-21 (dot. strategii krytycznoliterackiej Pawła Kozioła; art. z okazji odejś...) szczegóły 
82.artykuł: Orliński Marcin: Krytycy do szpitala. Wakat 2008 nr 3 s. 124-125  szczegóły 
83.artykuł: Orska Joanna: Rytuał przełomu. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 76-82 (dot. diagnoz związanych z przełomem w manifestach i pismach krytycznol...) szczegóły 
84.artykuł: Ostaszewski Robert: Fortece i przesmyki. O gettowości w krytyce literackiej. Opcje 2001 nr 5 s. 8-9  szczegóły 
85.artykuł: Ostaszewski Robert: Opis (nowych obyczajów). Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 126-129 (nt. stosowanej w ostatnich latach praktyki agresywnych ataków pisarzy ...) szczegóły 
86.artykuł: Pawlak Antoni: Krytyków mi żal. Przekrój 2001 nr 22 s. 26-27 (nt. oderwanej od rzeczywistości krytyki literackiej...) szczegóły 
87.artykuł: Paźniewski Włodzimierz: Autorytet smaku. Twórczość 2002 nr 5/6 s. 212-214  szczegóły 
88.artykuł: PDW: Kanikuła korzystna dla komiksów. Lampa 2005 nr 11 s. 43 (dot. najczęściej omawianych utworów w prasie w okresie VII-IX 2005...) szczegóły 
89.artykuł: PDW: Triumf beletrystyki. Lampa 2005 nr 7/8 s. 92 (dot. najczęściej omawianych utworów w prasie w okresie IV-VI 2005...) szczegóły 
90.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Krytyk w rezerwacie. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 7 VII s. 1-2 (nt. sytuacji krytyki literackiej...) szczegóły 
91.artykuł: Pilch Jerzy: Pilch [z tego cyklu:] Grucha nie kocha Gliny. Polityka 2003 nr 25 s. 100 (nt. poetyki współczesnych recenzji prasowych...) szczegóły 
92.artykuł: Prokop Jan: Krytyk na wieży Babel. Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 42-45 (z fot. Jana Prokopa...) szczegóły 
polemika: Szaruga Leszek: Stan krytyczy (11). Przegląd Polityczny 2003 nr 61 s. 52-53 (z not. o Leszku Szarudze...) szczegóły 
93.artykuł: Przybylski Ryszard: Perspektywa prowincjonalna. Charaktery 1997 nr 11 dod. s. 3-4 (wypowiedź nt. polskiej literatury współczesnej i krytyki literackiej; ...) szczegóły 
94.artykuł: Rogatko Bogdan: Proza lat dziewięćdziesiątych w zwierciadle krytyki. Dekada Literacka 2001 nr 9/10 s. 68-77 (z not. o B. Rogatce...) szczegóły 
95.artykuł: Roszak Joanna: Krytyk i medycyna. Wakat 2008 nr 2 s. 128  szczegóły 
96.artykuł: Rusinek Wojciech: Zalety autodiagnozy. Wakat 2008 nr 2 s. 30-32  szczegóły 
97.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Krytyki literackiej przygody z wolnością. Kresy 2003 nr 53 s. 103-113 (nt. tekstów metakrytycznych młodych krytyków debiutujących po 1989...) szczegóły 
98.artykuł: Skórczewski Dariusz: Komu niepotrzebna krytyka?. Arcana 2002 nr 1 s. 96-99 (z not. o aut. na s. 181...) szczegóły 
99.artykuł: Sobieraj Tomasz: W oparach perwersyjnej dziwności. Kozirynek 2009 nr 10 s. 47-49  szczegóły 
100.artykuł: Sobolczyk Piotr: Label-babel. Wakat 2008 nr 2 s. 48-50  szczegóły 
101.artykuł: Sobolewska Justyna: Między Tyranozaurem a Cezarem. Wakat 2008 nr 2 s. 108-110  szczegóły 
102.artykuł: Sosnowski Jerzy: Krytyk Jekyll i pisarz Hyde. Więź 2003 nr 4 s. 55-62  szczegóły 
103.artykuł: Stan krytyczny. LiteRacje 2005 nr 1 (6) s. 44-45, 55-56, 59-60 (ankieta nt. interesujących zjawisk w poezji i krytyce najmłodszej; wyp...) szczegóły 
104.artykuł: Stawiszyński Tomasz: Interpretacja i kazuistyka. Polonistyka 2002 nr 2 s. 87-89 (nt. współczesnej krytyki literackiej...) szczegóły 
105.artykuł: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Krytyk nieobecny, czyli o poszukiwaniu czułego ludożercy. Z Agatą Ławniczak, Michałem Haake, Piotrem Juszkiewiczem, Romanem Kubickim, Ryszardem K. Przybylskim i Piotrem Śliwińskim rozmawia Sergiusz Sterna-Wachowiak. Gazeta Malarzy i Poetów 2003 nr 2 s. 6-10 (dyskusja m.in. nt. krytyki literackiej; z fot. uczestników; oprac. Iza...) szczegóły 
106.artykuł: Stokfiszewski Igor: Nie nagrywamy. nie wiemy co gramy. Studium 2002 nr 1 s. 178-181 (dot. m.in. stosunku najnowszej poezji i krytyki literackiej do histori...) szczegóły 
107.artykuł: Szaruga Leszek: Stan krytyczny (10). Przegląd Polityczny 2003 nr 60 s. 46-47 (nt. problemu języka oraz kategorii szczerości w poezji najnowszej oraz...) szczegóły 
108.artykuł: Szmidt Ireneusz Krzysztof: Z przepustką do historii. Pegaz Lubuski 2004 nr 7/8 s. 1-2 (dot. sytuacji krytyki w literaturze polskiej; w związku ze śmiercią Cz...) szczegóły 
109.artykuł: Śliwiński Piotr: Spoko. Studium 2002 nr 5 s. 163-170 (dot. m.in. polskiej poezji i krytyki literackiej po 1989; rozm. Maciej...) szczegóły 
nawiązanie: Szaruga Leszek: Stan krytyczny (9). Przegląd Polityczny 2003 nr 59 s. 46-47 (z not. z not. o Leszku Szarudze...) szczegóły 
110.artykuł: Świerkosz Monika: Powrót do przeszłości. Zadra 2012 nr 3/4 (52/53) s. 90-92 (dot. braku innowacyjności w dyskusjach o literaturze tworzonej przez k...) szczegóły 
111.artykuł: Tabaczyński Michał: Usługi dla ludności, przysługi dla ludzkości (Esej o tak zwanej krytyce). Ha!art 2006 nr 25 s. 36-41  szczegóły 
112.artykuł: Tomicki Grzegorz: Mistrzostwo i umiejętność Michaśki ze Szczakowej. Red 2008 nr 2 s. 78-80 (szkic nt. istnienia "dobrych książek" na rynku książki; m.in. o Michal...) szczegóły 
113.artykuł: Truchan Stanisław: Noga jako argument. Akant 2002 nr 11 s. 31-32 (nt. krytyki literackiej uprawianej na łamach Akantu...) szczegóły 
114.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Boksu żal. Fa-Art 2002 nr 3 s. 81-82 (fel. nt. współczesnej krytyki literackiej...) szczegóły 
115.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Chcieliśmy rynku.... Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 259-268 (dot. recepcji literatury w warunkach rynkowych w Polsce, promocji posz...) szczegóły 
116.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Witajcie w ciężkich czasach!. Fa-Art 2002 nr 1 s. 135-136 (fel. nt. roli recenzenta...) szczegóły 
117.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Zgrzeszyłem.... Fa-Art 2000 nr 4 s. 90-91 (fel. nt. powiązań między obiegiem recenzyjnym w masowych mediach a wyd...) szczegóły 
118.artykuł: Uszyński Paweł: Pan Karol (ten od poezji). LiteRacje 2005 nr 1 (6) s. 47-50 (dot. postaw i strategii krytycznoliterackich Karola Maliszewskiego...) szczegóły 
119.artykuł: Werner Andrzej: Otwórzmy okno. Więź 2003 nr 4 s. 9-14 (nt. kondycji współczesnej krytyki literackiej w Polsce; także o losach...) szczegóły 
omówienie: (m): Czego od krytyków oczekują artyści?. Tygodnik Powszechny 2003 nr 18 s. 20  szczegóły 
nawiązanie: Szaruga Leszek: Vypiski iz kul'turnojj periodiki. Novaja Pol'sha 2003 nr 6 s. 65-67  szczegóły 
120.artykuł: Winiarski Jakub: Życie w poetyce żalu, utraty i rezygnacji. Studium 2002 nr 5 s. 85-95 (polemika z artykułem Wojciecha Wencla druk. w czasopiśmie Nowe Pańs...) szczegóły 
121.artykuł: Wiśniewski Radosław: Say it loud I'm black and I'm proud! Młodej poezji doświadczenia z populizmem. Krytyka Polityczna 2003 nr 4 s. 130-137 (dot. funkcjonowania najmłodszej poezji polskiej w obiegu czytelniczym,...) szczegóły 
122.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Zgryz krytyczny. Fenix 1996 nr 1 s. 113-119 (dot. stanowiska głównego nurtu krytyki wobec polskiej fantastyki liter...) szczegóły 
123.artykuł: Żółciński Tadeusz J.: Poeta i krytyk. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 194-196 (dot. ogólnej kondycji współczesnej krytyki poezji...) szczegóły 
124.artykuł: Żuliński Leszek: Archipelag samotnych wysp (Świetność i zmierzch polskiej krytyki literackiej). Aneks Trybuny 2000 nr 87 s. 5 (szerzej o prasie literackiej po 1989...) szczegóły 
125.artykuł: Żuliński Leszek: Krytyk się wyżywi. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 196-198  szczegóły 
126.artykuł: Żuliński Leszek: Krytyk w kapciach. Aneks Trybuny 2000 nr 81 s. 8 (m.in. o pracy krytyka niezależnego w gazecie codziennej...) szczegóły