PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura niemiecka / Organizacja nauki o literaturze (niemiecka)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura niemiecka / Organizacja nauki o literaturze (niemiecka)
    odwołania do (alfabet tytułów)
1.odwołanie: Johann-Gottfried-Herder-Institut (Marburg). x  szczegóły 
artykuł: Mackiewicz Maciej: Marburger Ostforschung und ihre Zeitschrift. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1996 [z.] 1 s. 327 (dyskusja nt. działalności instytutu i czasopisma Zeitschrift fuer O...) szczegóły 
2.odwołanie: Societas Jablonoviana (Towarzystwo Naukowe im. Księcia Aleksandra Jabłonowskiego w Lipsku).  szczegóły 
artykuł: Bunke Kersten, Trepte Hans-Christian: Societas Jablonoviana Lipsiensis. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 175-176 (hist. i profil działaln....) szczegóły 
artykuł: Merian Eduard: Józef Aleksander Jabłonowski i Societas Jablonoviana. x 2000 ([W ks. zb:] Polacy w Lipsku dawniej i dzisiaj. Tł. Apoloniusz Koszałko...) szczegóły 
artykuł: Merian Eduard: Kierunki 1989 nr 6 s. 8 (wywiad z sekretarzem naukowym nt. działalności; rozm. H. Ludorowska....) szczegóły 
artykuł: Merian Eduard: Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1990 nr 15 (1987) s. 241-248 (wyw. z sekretarzem towarzystwa; rozm. Halina Ludorowska...) szczegóły 
artykuł: Merian Eduard: Societas Jablonoviana Lipsiensis e.V. gegruendet. Dialog [Niemcy] 1991 nr 2 s. 43 (historia, działalność Towarzystwa...) szczegóły 
artykuł: Merian Eduard: Tak i nie 1989 nr 41 s. 10-11 (wywiad z sekretarzem naukowym Towarzystwa; rozm. Marek Chyliński...) szczegóły 
artykuł: Potkowski Edward: Societas Jablonoviana - dzieje i współczesność. x 1996 ([W ks. zb.:] Dziedzictwo kulturowe. Informacja, mniejszości etniczne. ...) szczegóły 
artykuł: Tomicka-Krumrey Ewa: Societas Jablonoviana (Towarzystwo Naukowe im. Księcia Aleksandra Jabłonowskiego w Lipsku). Borussia 2003 nr 31 s. [269]-[270]  szczegóły 
    Nagrody (alfabet tytułów)
3.nagroda: Nagroda Kulturalna Śląska (2007). (laureaci: Jan Miodek, Renate Schumann...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 14 IX s. 3 (m.in. nota nt. laureatów...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Dąbrowska Jarochna: "Stillfragen". 30. Jahrestagung des Instituts fuer deutsche Sprache in Mannheim (15. - 17. Maerz 1994). Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 41 (1994) z. 3 s. 303-306 (spraw....) szczegóły 
5.artykuł: Engel Ulrich: Löcher in der Mauer. Convivium 2009 s. 31-41 (dot. kontaktów naukowych między germanistami z RFN a z Polski, Czechos...) szczegóły 
6.artykuł: Ergetowski Ryszard: Stań badań nad wrocławską slawistyką (do 1945 roku). Studia Historica Slavo-Germanica 2000 t. 23 (1998/2000) s. 19-34  szczegóły 
7.artykuł: Frączyk Danuta: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 505-508 (rec. ks.: Jost Hermand: Geschichte der Germanistik. Reinbek bei Hambur...) szczegóły 
8.artykuł: Grucza Franciszek (1937-): Germanistyka niemiecka - jej stan i jej przyszłość (Kilka uwag o kongresie Niemieckiego Stowarzyszenia Germanistów, który odbył się w Akwizgranie / Aachen w dniach od 11 do 14 września 1994). Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 41 (1994) z. 3 s. 287-297  szczegóły 
9.artykuł: Grucza Franciszek (1937-): O problemach i tendencjach rozwojowych germanistyki niemieckiej (Refleksje z naukowego zjazdu Niemieckiego Stowarzyszenia Germanistów w Augsburgu w dniach od 6 do 9 października 1991). Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 251-258  szczegóły 
10.artykuł: Hałub Marek: Von der Magie der Kulturwissenschaften und Flexibilitaet der germanistischen Lehre. Ein Diskussionsbeitrag zur Lage der heutigen Auslandsgermanistik. Orbis Linguarum 1999 t. 13 s. 245-252  szczegóły 
11.artykuł: Hamm Heinz: Geschichtlichtkeit und Aktualitaet in der literaturgeschichtlichen Darstellung der deutschen Klassik durch DDR-Germanistik (Untersucht am Beispiel des "Prolog im Himmel"). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1989 t. 5 s. 113-122  szczegóły 
12.artykuł: Kunicki Wojciech: Zarys dziejów germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1918-1945. Struktura, katedry i profesura. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia i Materiały z Dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego 1995 nr 4 (1780) s. 87-109  szczegóły 
13.artykuł: Lehmkuhl Thomas, Ławrynowicz Julian: Akademia Nauk w Getyndze 1751-1998. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 4 s. 13-25  szczegóły 
14.artykuł: Leistner Bernd: Westkontakte. Erinnerungsreflexe eines ostdeutschen Germanisten. Convivium 2009 s. 43-53 (dot. kontaktów między germanistami z RFN i NRD w ramach działalności N...) szczegóły 
15.artykuł: Linkowski Zdzisław: Frankfurcki Uniwersytet "Viadrina". Trakt 1991 nr 1 s. 7 (historia uczelni (1506-1806), także lista jej niemieckich i polskich a...) szczegóły 
16.artykuł: Lukas Katarzyna: Studia germanistyczne w Niemczech. Polonistyka 2001 nr 5 s. 287-289  szczegóły 
17.artykuł: Oellers Norbert: Hundertmal in Weimar, einmal in Trzebieszowice. Convivium 2009 s. 55-65 (dot. współpracy z germanistami z NRD oraz węgierskimi i polskimi autor...) szczegóły 
18.artykuł: Olszewski Henryk: Studia Historica Slavo-Germanica 1996 t. 20 (1995) s. 199-201 ([rec. ks.:] Helmut Heiber: Universitaet unterm Hakenkreuz. T.1: Der Pr...) szczegóły 
19.artykuł: Orłowski Hubert: Akademicka klasa polityczna NRD. Jej kres. Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1996 nr 116 (1844) s. 67-86 (dot. okresu zjednoczenia Niemiec po 1989 r....) szczegóły 
20.artykuł: Pater Mieczysław: Środowisko naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego wobec Katedry Języków i Literatur Słowiańskich w latach 1841-1892. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia i Materiały z Dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego 1994 nr 3 (1623) s. 23-46  szczegóły 
21.artykuł: Pszczółkowski Tomasz G.: Die German Studies in den angelsaechsischen Laendern. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1999 t. 18 s. 87-106 (omówienie, dot. Stanów Zjednoczonych, anglojęzycznej Kanady, Wielkiej ...) szczegóły 
22.artykuł: Uniwersytet Europejski Viadrina. Trakt 2002 nr 23 s. 49 (dot. historii uczelni...) szczegóły 
23.artykuł: Wiesinger Peter: Erinnerungen an Begegnungen mit Germanisten aus den Ostblockstaaten während der kommunistischen Zeit. Convivium 2009 s. 125-145 (dot. kontaktów międzynarodowych i międzyuczelnianych na niwie literatu...) szczegóły