PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura rosyjska
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Alexeev Vladimir: Za wszystko i za wszystkich. Eschatologiczny sens kultury w świecie pism rosyjskich myślicieli religijnych XIX-XX wieku. 2001 ([Dot. twórczości pisarzy: Nikolaj Bierdiajew, Sergiusz Bułgakow, Aleks...) szczegóły 
recenzja: Hudek Wiesław: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 1 s. 283-285  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 60-61 (nota...) szczegóły 
2.książka: Analizy i interpretacje. Skrypt do ćwiczeń ze wstępu do literaturoznawstwa i historii literatury rosyjskiej. Opracowanie zbiorowe. 1989 ([Dla studentów I, III i IV roku filologii rosyjskiej]. - Uwagi wstępne...) szczegóły 
3.książka: Andrusiewicz Andrzej: Idei v Rossii =Idee w Rosji = Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. T. 6. 2007  szczegóły 
4.książka: Andrusiewicz Andrzej: Mit Rosji. Studia z dziejów i filozofii rosyjskich elit. 1994 (T. 1. 266 s., [36] s. tabl., il., faks., fot., mapa, portr.
Cz. 1...)
 szczegóły 
recenzja: Szyszko Mieczysław: Mit Rosji. Dziś 1995 nr 5 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Węgrzyn Iwona: Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 231-234  szczegóły 
recenzja: Z.S.: Nowe Książki 1995 nr 3 s. 16 (nota...) szczegóły 
5.książka: Antologia rosyjskiej prozy emigracyjnej. (Pierwsza i trzecia fala emigracji) = Literatura russkogo zarubezh'ja. (Proza, pervaja i tret'ja volna). 1997 ([Proza autorów:] Mark Aldanov, Sergejj Dovlatov, Zinaida Gippius, Roma...) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 1998 r. 9 s. 124 (notka...) szczegóły 
6.książka: Bahtin, Evropa, vek dvadcatyj = Bachtin, Europa, wiek dwudziesty. Sbornik statej. 2006  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krawczyk Antoni: Folia Bibliologica 1993 r. 36/37 (1988/1989) s. 113-116  szczegóły 
8.książka: Bazylow Ludwik: Historia nowożytnej kultury rosyjskiej. 1986  szczegóły 
recenzja: Tiszkin Grigorij: Slavia Orientalis 1989 nr 1/2 s. 207-214  szczegóły 
9.książka: Belaruskaâ litaratura XVI-XX stst. Pracy Kafedry Belaruskaj Filologii. 2010  szczegóły 
10.książka: Berlin Isaiah: Rosyjscy myśliciele. 2003 (Nota o Autorze. - Od Autora. - Słowo od Wydawcy. - Wstęp: Aileen Kelly...) szczegóły 
recenzja: Przybylski Ryszard: Furie ideologów, prawda pisarzy. Gazeta Wyborcza 2003 nr 296 s. 24-25 (z not. o Ryszardzie Przybylskim; z fot. Isaiacha Berlina i Ryszarda Pr...) szczegóły 
11.książka: Biernat Elżbieta: Poetyka rosyjskiej powieści symbolistycznej. 1988  szczegóły 
recenzja: Mierzyńska Agnieszka: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 72 (1373) s. 122-123  szczegóły 
recenzja: Popiel Magdalena: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 388-392  szczegóły 
12.książka: Bohun Michał: Oczyszczenie przez burzę. Włodzimierz Ern i moskiewscy neosłowianofile wobec pierwszej wojny światowej. 2008  szczegóły 
13.książka: Borsukiewicz Józef: Studia nad literaturą rosyjską XVIII i pierwszej połowy XIX wieku. 1998  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jakimiuk Walentyna: Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 1/2 (1991) s. 76-79  szczegóły 
recenzja: Zbyrowski Zygmunt: Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 201-203  szczegóły 
15.książka: Brzostowska-Tereszkiewicz Tamara: Ewolucje teorii. Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim. 2011  szczegóły 
16.książka: Brzoza Halina: Issledovanija po russkoj literature XIX-XX vv. = Studia z literatury rosyjskiej XIX-XX wieku. 1998  szczegóły 
17.książka: Chałacińska-Wiertelak Halina: Komparatystyczne orientacje tekstu artystycznego. Próby interpretacji dzieł kultury rosyjskiej. 2007  szczegóły 
18.książka: Chałacińska-Wiertelak Halina: Kul'turnyjj kod v literaturnom proizvedenii. Interpretacii khudozhestvennykh tekstov russkojj literatury XIX i XX vekov. 2002 (I: V poiskakh koncepcii koda v sovremennojj metodologii gumanitarnykh ...) szczegóły 
19.książka: Chojnicka Krystyna: Rodowód literacki inteligencji rosyjskiej. 1992 (nt. historii rozwoju XIX-wiecznej inteligencji na przykładzie literatu...) szczegóły 
recenzja: Bakalarczyk Danuta: Świat jako zadanie inteligencji. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 47  szczegóły 
20.książka: Choriew Wiktor: Pol'ša i polâki glazami russkih literatorov. Imagologičeskie očerki. 2005  szczegóły 
21.książka: Chrząszcz Matylda: O dwóch namiętnościach Rosjanina. Semantyczna funkcja napojów w prozie rosyjskiej XIX wieku.  szczegóły 
22.książka: Ciechanowicz Jan: Z rodu polskiego. 1999 (T. 1. 1999, 294 s., il., faks., fot., portr. [Zawiera m.in.:] Jan Ciec...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Zbigniew J.: Polacy - Rosjanie. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 24  szczegóły 
23.książka: Cierniak Urszula: Literacki wymiar kultury religijnej staroobrzędowców. 1997 (Wstęp. Rozdział. I: Początki literatury staroobrzędowców: 1. "Differen...) szczegóły 
recenzja: Kowalska Hanna: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 101-103  szczegóły 
recenzja: Wójcicka Urszula: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Rosyjska 1999 z. 19 s. 241-244  szczegóły 
24.książka: Cieślik Krzysztof, Smaga Józef: Kultura Rosji przełomu stuleci (XIX-XX). Życie intelektualne, sztuka, literatura. 1991 ([M.in. rozdziały:] Literatura przełomu stuleci: 1. Późna twórczość Lwa...) szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Od Lwa Do Aleksego. Literatura 1992 nr 8/9 s. 59  szczegóły 
25.książka: Cymborska-Leboda Maria: Dramat pod znakiem Dionizosa. Myśl estetyczna a poetyka gatunków symbolistów rosyjskich. 1992 (Dot. twórczości aut.: Andriej Bieły, Fiodor Sołogub i Wiaczesław Iwano...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: O rosyjskim dramacie dionizyjskim początku wieku XX. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 137-138  szczegóły 
recenzja: Prus Kazimierz: Slavia Orientalis 1993 nr 3 s. 465-468  szczegóły 
26.książka: Cymborska-Leboda Maria: Twórczość w kręgu mitu. Myśl estetyczno-filozoficzna i poetyka gatunków dramatycznych symbolistów rosyjskich. 1997 ([M.in. nt. tekstów pisarzy:] Andriej Bieły, Fiodor Sołogub, Wiaczesław...) szczegóły 
recenzja: Mnikh Roman: Slavia Orientalis 2000 nr 2 s. 272-275  szczegóły 
27.książka: Człowiek i przyroda w literaturze rosyjskiej. Materiały pokonferencyjne (Rzeszów - grudzień 1992). 1995 ([Zawiera materiały z konferencji naukowej pt. "Człowiek, ziemia, wszec...) szczegóły 
recenzja: Stawarz Barbara: Slavia Orientalis 1996 nr 1 s. 142-143  szczegóły 
28.książka: Dawni i nowi. Szkice o literaturze rosyjskiej. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany profesorowi Rene Śliwowskiemu. 2004  szczegóły 
29.książka: Dąbrowska Magdalena: Dla pożytku i przyjemności. Rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku. (Uwagi wstępne. Cz. I: Podróż w kulturze i literaturze XVIII wieku: Pod...) szczegóły 
30.książka: Dąbrowska Magdalena: Rosyjska opowieść sentymentalna przełomu XVIII I XIX wieku. 2003 ([Dot. genezy, dziejów i struktury rosyjskiej powieści sentymentalnej; ...) szczegóły 
31.książka: Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich. Księga dedykowana pamięci profesora Ryszarda Łużnego. 2002 ([Materiały konferencji naukowej "Dialog sztuk w literaturze rosyjskiej...) szczegóły 
recenzja: Rybińska Katarzyna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 126 (2575) s. 147-150  szczegóły 
32.książka: Dmitriev Viktor: Simbol'. Filosofsko-poetičeskaâ mysl' russkogo simbolizma. 2008  szczegóły 
33.książka: Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność. 2000 (Janina Wołczuk: Dramatopisarze rosyjscy w szkołach Królewstwa Polskieg...) szczegóły 
recenzja: Komisaruk Ewa: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2003 nr 123 (2521) s. 112-117  szczegóły 
34.książka: Drawicz Andrzej, Nieuważny Florian, Olbrych Wiesława: Literatura rosyjska. 1999 ([Zawiera hasła słownikowe dotyczące literatury rosyjskiej: pisarzy, pr...) szczegóły 
recenzja: P.Kit.: Magazyn Literacki 1999 nr 8/9 s. 72  szczegóły 
recenzja: Wilczyński Włodzimierz: Slavia Orientalis 2000 nr 1 s. 134-135  szczegóły 
35.książka: Drużnikow Jurij: Rosyjskie mity. Od Puszkina do Pawlika Morozowa. 1998 (Alicja Wołodźko-Butkiewicz: Wstęp (Na tropie czerwonych mitów. O eseis...) szczegóły 
recenzja: Maleszka Lesław: Rosja, czyli mit. Gazeta Wyborcza 1998 nr 267 s. 17 (nota...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Bolesna demitologizacja. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 39 s. 3  szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 2000 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: Podolski Antoni: Z przygłupa bohater. Życie z Książkami 1998 nr z 26 XI s. 3  szczegóły 
recenzja: Romaniuk Radosław: Niebezpieczny Puszkin. Znak 1999 nr 12 s. 163-165  szczegóły 
recenzja: Rydzewski Włodzimierz: Mity weszły nam w krew. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 40-41  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1999 nr 2 s. 289-291  szczegóły 
recenzja: Żejmo Bożena: Rosyjskie mity. Od [Aleksandra] Puszkina do Pawlika Morozowa. Nowe Kontrasty 1999 nr 6 s. 19-20  szczegóły 
36.książka: Duda Katarzyna: Antyutopia w literaturze rosyjskiej XX wieku. 1995 ([M.in. nt. pisarzy:] Jewgienij Zamiatin, Andriej Płatonow, Abram Terc,...) szczegóły 
recenzja: Macheta Lidia: Ruch Literacki 1997 z. 1 s. 112-114  szczegóły 
recenzja: Świeży Janusz: Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 528-531  szczegóły 
37.książka: Dudek Andrzej: Modele romantyzmu i realizmu w liryce rosyjskiej lat czterdziestych XIX w[ieku]. 1992  szczegóły 
recenzja: Prus Kazimierz: Slavia Orientalis 1993 nr 3 s. 462-464  szczegóły 
recenzja: Stawarz Barbara: Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 327-328  szczegóły 
38.książka: Emigracja rosyjska. Losy i idee. 2002  szczegóły 
recenzja: Biskupiak Sylwia: Emigracja polska. Nowe Kontrasty 2003 nr 3 s. 62-63  szczegóły 
recenzja: Duda Katarzyna: Slavia Orientalis 2003 nr 2 s. 289-292  szczegóły 
recenzja: Uglik Jacek: Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 2 s. 126-128  szczegóły 
39.książka: Fałowski Adam: Kształtowanie się kategorii superlatywu przymiotników w tekstach staroruskich i starorosyjskich XI-XVII w.. 1984 (Wstęp. - Cz. 1: Formy odmienne (analityczne) typu "samyj sil'nyj". - F...) szczegóły 
recenzja: Bolek Anna: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1989 t. 46 cz. 1 s. 120-125  szczegóły 
40.książka: Fast Piotr: Ideology, aesthetics, literary history. Socialist realism and its others. 1999 (Introduction: Problems and chances of a Historian of Russian literatur...) szczegóły 
41.książka: Fast Piotr: Realizm socjalistyczny w literaturze rosyjskiej. Doktryna, poetyka, konteksty.  szczegóły 
42.książka: Fedorczuk Irina: Carskoe Selo v russkoj lirike XVIII-XX veka. 2006  szczegóły 
43.książka: Fedorovski Vladimir: Petersburski romans. Miłość nad brzegami Newy.  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Petersburska szkoła kochania. Aneks Trybuny 2003 nr 285 s. C  szczegóły 
44.książka: Fedotov Georgij Petrovic: Święci Rusi (X-XVII w.). 2002 (Wstęp. I. Borys i Gleb - niewinni męczennicy ("Strastotierpcy"). II. Ś...) szczegóły 
recenzja: J.P.: Nowe Książki 2003 nr 6 s. 11  szczegóły 
recenzja: Przebinda Grzegorz: Święci Cerkwi rosyjskiej. Znak 2003 nr 7 s. 136-144 (z not. o autorze art....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 211 (nota...) szczegóły 
45.książka: Filozofia rosyjska wobec problemów modernizacyjnych. ([Materiały z konferencji "Filozofia rosyjska wobec problemów moderniza...) szczegóły 
recenzja: Augustyn Leszek: O odmianach czasu i stałości pewnych problemów. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 1 s. 205-208  szczegóły 
46.książka: Gagarin Iwan (o. Józef Ksawery): O pojednaniu Kościoła rosyjskiego z rzymskim. Nasz cel. 1995 ([Zawiera także:] List ojca Gagarina kapłana Towarzystwa Jezusowego do ...) szczegóły 
47.książka: Gancarz Piotr: Pejzaż w krótkich formach narracyjnych literatury rosyjskiej. (I połowa XIX wieku). 2007  szczegóły 
48.książka: Gdowska Barbara: Jazykovye sredstva predstavlenija emocijj v poezii. Na materiale liriki A.S. Pushkina i russkikh poetov XX veka. 2006  szczegóły 
49.książka: Geller Leonid: Haos i energiâ. Nauka v kul'ture modernizma. 2012  szczegóły 
50.książka: Głębocki Henryk: Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856-1866). 2000 ([M.in. nt. poglądów i opinii przedstawicieli rosyjskiej filozofii słow...) szczegóły 
recenzja: Shhukin Vasilijj: Rokovojj vopros. Novaja Pol'sha 2002 nr 7/8 s. 21-24  szczegóły 
51.książka: Gorczyca Wojciech: Prawdy o micie, symbolu i historii. Briusow, Iwanow, Gumilow. 2008  szczegóły 
52.książka: Gracla Jadwiga: Dramaturgia rosyjska przełomu XIX i XX wieku w świetle przemian teatru w Europie. 2001 ([M.in. dot. dramaturgów:] Leonid Andrejew, Aleksander Błok, Fiodor Soł...) szczegóły 
53.książka: Grek-Pabisowa Iryda: Staroobrzędowcy. Szkice z historii, języka, obyczajów. Wybór prac z okazji 45-lecia pracy naukowej. 1999 ([M.in. nt. kultury staroobrzędowców w Polsce] ...) szczegóły 
recenzja: Maryniakowa Irena: "Staroobrzędowcy" - publikacja z okazji 45-lecia pracy naukowej prof. Irydy Grek-Pabisowej (wystąpienie na promocji książki). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2000 [t.] 36 s. 213-218  szczegóły 
54.książka: Greń-Kulesza Jolanta: Cierpienie i ofiara. W kręgu kategorii kulturowych w prozie rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku. 2010  szczegóły 
55.książka: Herling-Grudziński Gustaw: Upiory rewolucji. 1999 ([W stosunku do 1. wydania krajowego z 1992 roku zbiór poszerzony o:] P...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Rzeczpospolita 1999 nr 116 s. 25  szczegóły 
56.książka: Herling-Grudziński Gustaw: Upiory rewolucji. 1992 ([Zawiera szkice:] Od Autora. - Cz. 1: Upiory rewolucji [o zbiorze teks...) szczegóły 
recenzja: Drawicz Andrzej: Głos stamtąd. Polityka - Kultura 1993 nr 8 s. VII  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Ruch Literacki 1993 z. 4 s. 495-497  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Od wielkiej do małej apokalipsy. Nowe Książki 1993 nr 6 s. 13-14  szczegóły 
recenzja: Paczkowski Andrzej: Rusologia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Plus Minus 1993 nr 2 s. III  szczegóły 
recenzja: Romanowski Andrzej: Widzieć ostro w oddaleniu. O "Upiorach rewolucji" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Tygodnik Powszechny 1993 nr 26 s. 10  szczegóły 
recenzja: Woroszylski Wiktor: W oczach ocalałego zeka. Więź 1994 nr 4 s. 182-187  szczegóły 
57.książka: Herling-Grudziński Gustaw: [Upiory rewolucji] Gli spettri della rivoluzione e altri saggi. 1994  szczegóły 
58.książka: Historia i teraźniejszość Rosji w świetle faktów językowych. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Lingwistycznej (Kraków 10-11 maja 1993). 1993 ([Zawiera m.in.:] Anna Bednarczyk: Socjolingwistyczne problemy przekład...) szczegóły 
59.książka: Historia i współczesność w języku rosyjskim i literaturze. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Olsztyn 28-30 V 1987 r.. 1989 ([M.in.:] M. Jeżowa: Plusquamperfectum w "Powieści minionych lat". - H....) szczegóły 
60.książka: Historia literatury rosyjskiej XX wieku. Praca zbiorowa. 2002  szczegóły 
61.książka: Historia literatury rosyjskiej XX wieku. Praca zbiorowa. 1997 (Cz. I. Literatura lat 1895-1929: 1. Przełom modernistyczny. 2. Literat...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 5 s. 23 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Testament Drawicza. Gazeta Wyborcza 1997 nr 141 s. 10 (nota...) szczegóły 
recenzja: Klimowicz Tadeusz: Labirynt z happy endem. Literatura na Świecie 1998 nr 10 s. 303-317  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Synteza Andrzeja Drawicza. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 5 s. 3  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1997 nr 11 s. 27 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 7/8 s. 77 (nota...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Polska "Historia literatury rosyjskiej XX wieku" (Książka, której nie zobaczył jej twórca). Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 3 s. 303-305  szczegóły 
recenzja: Ściepuro Marian: Próba scalenia. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 1/2 s. 168-171  szczegóły 
omówienie: Bugajczyk Robert: Trybuna 1997 nr 232 s. 16 (nota...) szczegóły 
62.książka: Idee w Rosji = Idei v Rossii = Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. T. 1. 1999  szczegóły 
recenzja: Duda Jan Z.: Idee w Rosji. Nowe Kontrasty 1999 nr 6 s. 21  szczegóły 
recenzja: Kleszcz Ryszard: Rosja w leksykonie. Tygiel Kultury 1999 nr 10/12 s. 169-171  szczegóły 
recenzja: Pieronowska Paulina: Slavia Orientalis 1999 nr 4 s. 647-649  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2000 nr 45 s. 48  szczegóły 
recenzja: Szczukin Wasilij: Arshinom obshhim ne izmerit'.... Novaja Pol'sha 2000 nr 2 s. 34-37  szczegóły 
recenzja: Szramowska Renata: Idee w Rosji. Głos Uczelni [Toruń] 1999 nr 3 s. 28  szczegóły 
recenzja: Żejmo Bożena: Athenaeum 2000 nr 4 s. 304-305  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 45 (nota...) szczegóły 
63.książka: Idee w Rosji = Idei v Rossii = Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. T. 2. 2000  szczegóły 
recenzja: Żejmo Bożena: Idee w Rosji. Nowe Kontrasty 2000 nr 2 s. 16-17  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 45 (nota...) szczegóły 
64.książka: Idei v Rossii = Idee w Rosji = Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. T. 4. 2001  szczegóły 
65.książka: Idei v Rossii = Idee w Rosji = Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. T. 5. 2003  szczegóły 
66.książka: Idei v Rossii = Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. T. 3. 2000  szczegóły 
recenzja: Karyś Romuald: Andrzejkowa promocja. Nowe Kontrasty 2000 nr 4 s. 23-24 (dot. promocji książki; Warszawa, 3 III 2000...) szczegóły 
recenzja: Pieronowska Paulina: Idee w Rosji. Nowe Kontrasty 2000 nr 5 s. 17  szczegóły 
67.książka: Inteligencja. Tradycja i nowe czasy = Intelligencija. Tradicija i novoe vremja. ([Materiały z konferencji "Inteligencja. Tradycja i nowe czasy", Kraków...) szczegóły 
recenzja: Kościołek Anna: Slavia Orientalis 2001 nr 3 s. 486-488 (z notą o Annie Kościołek na s. 503...) szczegóły 
68.książka: Istoriâ i sovremennost' v russkoj literature. 4. 2006  szczegóły 
69.książka: Istorija i sovremennost' v russkojj literature. 1999 (Ot redaktora. * I. Doklady: Barbara Kluz: Social'no-apokalipticheskaj...) szczegóły 
recenzja: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 2000 nr 2 s. 294-296  szczegóły 
70.książka: Istorija i sovremennost' v russkojj literature. 3. 2003  szczegóły 
71.książka: Istorija i sovremennost' v russkojj literature II. 2001 (Kazimierz Prus: Ot redaktora. * Igor' B. Kozlik: Kategorija "Sovremenn...) szczegóły 
72.książka: Isupov Konstantin: Simvolizm i germenevtika. 2012  szczegóły 
73.książka: Izbrannye aspekty izuchenija russkogo jazyka i literatury. 1998 ([Zawiera m.in.:] Eva Davis: Ehstetika jazyka i zhivaja rech' Juza Ales...) szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Albert: Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 398 (nota...) szczegóły 
74.książka: Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja: Starowiercy w Polsce i ich księgi. 1995 ([Dot. m.in. drukarstwa starowierskiego XVIII wieku, ich działalności w...) szczegóły 
recenzja: K.R.: Ateneum Kapłańskie 1996 t. 127 z. 1 s. 152-153  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Rafał: Działalność wydawnicza staroobrzędowców na obszarze Rzeczypospolitej. Nomos 1996 nr 15 s. 89-92  szczegóły 
recenzja: Przybył Elżbieta: Księga w dziejach i kulturze polskich starowierców. Nomos 1996 nr 15 s. 93-96  szczegóły 
75.książka: Jasinowski Bogumił: Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja. 2002 ([Zawiera m.in. część poświęconą historii literatury rosyjskiej w konte...) szczegóły 
76.książka: Jegorow Boris: Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku. ([Zawiera m.in.:] Słowo wstępne. - Stany, tytuły, etykieta [m.in. nt. r...) szczegóły 
recenzja: Borkowicz Jacek: Do czytania poleca. Więź 2003 nr 10 s. 156-161  szczegóły 
recenzja: (mt): Notes Wydawniczy 2003 nr 7/8 s. 94  szczegóły 
77.książka: K problemam istorii russkojj literatury XX veka. Sbornik statejj. 1992 (Ot sostavitelejj. - Jadwiga Szymak-Reiferowa: Literaturovedenie kak ig...) szczegóły 
recenzja: Paszkiewicz Anna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 94-95  szczegóły 
78.książka: Kapuścik Jerzy: Sens życia. Antropologiczne aspekty rosyjskiego renesansu duchowego XX wieku w świetle prawosławia. 2000 ([M.in. w świetle prac i dzieł autorów: Andriej Biełyj, Nikołaj Aleksan...) szczegóły 
recenzja: Lazari Andrzej de: "Żywe życie", czyli apologia rusycystyki krakowskiej. Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 2 s. 107-108  szczegóły 
recenzja: Matecka Małgorzata: Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 162-166  szczegóły 
recenzja: Żejmo Bożena: Slavia Orientalis 2000 nr 3 s. 469-472  szczegóły 
79.książka: KArtina mira i cheloveka v literature i mysli russkojj ehmigracii = Obraz świata i czlowieka w literaturze i myśli emigracji rosyjskiej.  szczegóły 
80.książka: Kasack Wolfgang: Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku. Od początku stulecia do roku 1996. 1996 ([Zawiera m.in.: hasła osobowe, hasła rzeczowe dot. czasopism, ugrupowa...) szczegóły 
recenzja: Czech Jerzy: I jak tu nie pisać pamfletu?. Twórczość 1997 nr 11 s. 124-129  szczegóły 
polemika: Czech Jerzy: Twórczość 1998 nr 6 s. 152-154  szczegóły 
polemika: Kodzis Bronisław: Wszystko ma swoje granice. Twórczość 1998 nr 6 s. 149-152  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Czółno z kamienia. Tygodnik Powszechny 1997 nr 5 s. 12  szczegóły 
recenzja: Trzos Jan St.: Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 166-167  szczegóły 
recenzja: Zbyrowski Zygmunt: Wartościowe kompendia literatury rosyjskiej XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 173-179  szczegóły 
81.książka: Klimowicz Tadeusz: Obywatele Arkadii. Losy pisarzy rosyjskich po roku 1917. 1993  szczegóły 
recenzja: Mrózek Alicja, Sobieraj Dagmara: Obywatele Arkadii czy świadkowie Apokalipsy?. Rosyjska Ruletka 1995 [nr] 2 s. 129-134  szczegóły 
recenzja: Sałajczykowa Janina: Slavia Orientalis 1994 nr 3 s. 430-432  szczegóły 
82.książka: Klimowicz Tadeusz: Poszukujący, nawiedzeni, opętani. Z dziejów spirytyzmu i okultyzmu w literaturze rosyjskiej. 1992 (nt. fascynacji spirytyzmem i okultyzmem w środowiskach lit. Rosji i od...) szczegóły 
recenzja: Białucha Barbara: O wirujących stolikach i nie tylko.... Rosyjska Ruletka 1995 [nr] 2 s. 123-127  szczegóły 
83.książka: Klimowicz Tadeusz: Pożar serca. 16 smutnych esejów o miłości, o pisarzach rosyjskich i ich muzach. 2005  szczegóły 
84.książka: Klimowicz Tadeusz: Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996). 1996 (Zawiera hasła rzeczowe z zakresu życia literackiego i literatury rosyj...) szczegóły 
recenzja: Czech Jerzy: Więcej okolic niż literatury. Literatura na Świecie 1996 nr 10 s. 250-258  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Czółno z kamienia. Tygodnik Powszechny 1997 nr 5 s. 12  szczegóły 
recenzja: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1997 nr 1 s. 167-170  szczegóły 
recenzja: Kuszlina Olga: Póki co, u nas remanent. Dykcja 1997 nr 5 s. 209-212 (z not....) szczegóły 
recenzja: Malej Izabella: Powoli zmierzając do syntezy. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 167-170  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Inżynierowie dusz. Plus Minus 1996 nr 26 s. 13-17  szczegóły 
recenzja: Przebinda Grzegorz: Przewodnik wielojęzyczny. Znak 1996 nr 11 s. 154-159 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: Pyszny Joanna: O literaturze rosyjskiej inaczej. Odra 1996 nr 12 s. 119-120  szczegóły 
recenzja: Ściepuro Marian: Próba scalenia. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 1/2 s. 168-171  szczegóły 
recenzja: Świeży Janusz: Książka pełna niespodzianek. Zdanie 1997 nr 1/2 s. 95-96  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Jeszcze jeden leksykon. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Zbyrowski Zygmunt: Wartościowe kompendia literatury rosyjskiej XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 173-179  szczegóły 
recenzja: Zybura Wiesława: Orbis Linguarum 1996 t. 5 s. 344-345  szczegóły 
recenzja: Żejmo Bożena: Nikt nie zastąpi Rosji. Nowe Kontrasty 1997 nr 3 s. 15-16  szczegóły 
sprostowanie: Klimowicz Tadeusz: Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 3 s. 139 (list do red.; dot. autorstwa publikacji podanego w ks.: Lidia Liburska...) szczegóły 
85.książka: Kodzis Bronisław: Literaturnye centry russkogo zarubezh'ja 1918-1939. Pisateli, tvorcheskie ob'edinenija, periodika. Knigopechatanie . 2002  szczegóły 
recenzja: Duda Katarzyna: Slavia Orientalis 2003 nr 2 s. 277-279  szczegóły 
86.książka: Komisaruk Ewa: Od milczenia do zamilknięcia. Rosyjska proza kobieca na początku XX wieku. Wybrane aspekty. 2009  szczegóły 
87.książka: Kosowska Katarzyna: Obraz życia szlachcianek rosyjskich w literaturze. Od Piotra Wielkiego do Mikołaja I.  szczegóły 
88.książka: Kot Joanna: Distance manipulation. The Russian modernist search for a new drama. 1999  szczegóły 
recenzja: Worrall Nick: x 2001 ([w czasopiśmie:] The Slavonic and East European Review (London)...) szczegóły 
89.książka: Kowalska Hanna: Kultura staroruska XI - XVI w. Tradycja i zmiana = Drevnerusskaja kul'tura XI - XVI vv. Tradicija i peremeny. 1998 ([Całość publikacji zawiera passim dot. literatury staroruskiej ilustru...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1999 nr 10 s. 75  szczegóły 
recenzja: Kuźbida Robert: Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2000 [nr] 5 (1999) s. 200-202  szczegóły 
recenzja: Picchio Riccardo: x 1999 ([w czasopiśmie:] Russica Romana (Roma) 1999 nr 6 s. 313-315 [za...) szczegóły 
recenzja: (W.M.): Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 6 s. 360-361  szczegóły 
90.książka: Kowalska Hanna: Rosyjski wiersz duchowny i kultura religijna staroobrzędowców pomorskich. 1987  szczegóły 
91.książka: Krężołek Olga: Simvoličeskie formy vyraženiâ duhovnosti v russkoj literature vtoroj poloviny XIX veka. 2008  szczegóły 
92.książka: Książki nieznane, książki zapomniane.... 1999 (Od redakcji. * Władysław Piotrowski: Knigi zabytye i predannye zabveni...) szczegóły 
93.książka: Kultura bizantyjska - jej późniejsze słowiańskie wcielenia i kontynuacje. [Materiały Sekcji bizantyjsko-słowianoznawczej X Międzynarodowego Kongresu Naukowego Musica Antiqua Europae Orientalis]. 1988 ([Ded.:] Prof. R. Łużnemu w 60. rocznicę urodzin. * [Zawiera m.in.:] J....) szczegóły 
recenzja: Sudomir-Gordon Elżbieta: VIII Musica Antiqua Europae Orientalis. Kultura bizantyjska, jej późniejsze słowiańskie wcielenia i kontynuacje. Materiały Sekcji bizantyno-słowianoznawczej. Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 1/2 (1991) s. 37-42  szczegóły 
recenzja: Wołczuk Janina: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 69 (1296) s. 131-135  szczegóły 
94.książka: Kultura literacka dawnej Rusi. 1992 (Klaus-Diter Zeeman: Ehkzegetichesko allegoricheskie prijomy v literatu...) szczegóły 
95.książka: Kultura Wschodu i Zachodu w literaturze rosyjskiej i radzieckiej. Międzynarodowa Konferencja Literaturoznawcza Rusycystów, Opole 16-17 listopada 1987 r.. 1990 (Franciszek Sielicki: Aspekty Wschodu i Zachodu w polskich opiniach mię...) szczegóły 
96.książka: Laszczak Wanda: Twórczość literacka kobiet w Rosji pierwszej połowy XIX wieku. 1993 ([dot. twórczości: Nadziei Durowej, Marii Żukowej, Eudoksji Rostopczyny...) szczegóły 
recenzja: Kusiak-Skotnicka Łucja: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 85-86  szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 3/4 s. 251-252  szczegóły 
recenzja: Stawarz Barbara: Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 106-108  szczegóły 
97.książka: Lazari Andrzej de: W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo. 2000 (Wprowadzenie liryczne. I. Uwagi wstępne: 1. O metodzie. 2. Poczwiennic...) szczegóły 
recenzja: Dobieszewski Janusz: Dostojewski ideolog. Nowe Książki 2000 nr 11 s. 40-41  szczegóły 
recenzja: Paradowski Ryszard: Z jakiej gleby. Plus Minus 2000 nr 50 s. D6  szczegóły 
98.książka: Lazari Andrzej: Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem? Studia o nacjonaliźmie rosyjskim. 1996 (Uwagi wstępne. Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem? Kategorie narodu i na...) szczegóły 
99.książka: Lazari Andrzej: Napoleon ili Chichikov? Iz istorii russkogo nacionalizma. 1993 (nt. kategorii "narodowości" i "ludowości" w myśli rosyjskiej XIX wieku...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 1994 nr 2 s. 287-289  szczegóły 
100.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klimowicz Tadeusz: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 64 (1239) s. 134-135  szczegóły 
recenzja: Mucha Bogusław: Przegląd Rusycystyczny 1989 r. 12 z. 3/4 s. 101-103  szczegóły 
101.książka: Lesenko Larisa: Pol'skijj vopros v russkojj filosofsko-religioznojj mysli na rubezhe XIX-XX vekov. Vladimir Solov'ev, Dmitrijj Merezhkovskijj, Nikolaj Berdjaev. 2006  szczegóły 
102.książka: Lis Kazimiera: Romantycy. Powinowactwa rosyjsko-europejskie. Studia. 1998 ([Prezentacja koncepcji postaci bohatera romantycznego w kontekście eur...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 2001 nr 3 s. 458-461  szczegóły 
streszczenie: Ambroziak Daria: Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 2 s. 113-114  szczegóły 
streszczenie: Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 2 s. 136-137 (nota...) szczegóły 
103.książka: Literatura a zabawa. O kulturze literackiej Rosji XVII-XX wieku. Tezy międzynarodowej konferencji naukowej, Łódź 3-5 VI 1991 r.. 1991 ([Zawiera:] W. Szczukin: O wzajemnym stosunku zabawy i powagi w rosyjsk...) szczegóły 
104.książka: Literatura i język rosyjski w świecie. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji MAPRJAŁ, Szczecin, 18-22 września 1992. 1993 ([Zawiera m.in:] Eugenia Kucharska: Slavjanskaja "vzaimnost'" v issledo...) szczegóły 
105.książka: Literatura i kultura rosyjska w metropolii i na emigracji. Księga pamiątkowa poświęcona prof. zw. dr hab. Joannie Mianowskiej.  szczegóły 
106.książka: Literatura i słowo wczoraj i dziś. Piśmiennictwo rosyjskie a państwo totalitarne. Materiały konferencji naukowych (10-11 czerwca, 17 grudnia 1992 r.). 1993 ([Zawiera ref. wygł. na konferencjach w Warszawie w dniach 10-11 VI, 17...) szczegóły 
107.książka: Literatura, mit, sacrum, kultura. 2010  szczegóły 
108.książka: Literatura rosyjska i jej kulturowe konteksty. Praca zbiorowa. 1990 ([Zawiera ref. wygł. w dniach 24-26 IX 1987 w Krakowie na sesji nauk.:]...) szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 (1991) s. 111-112  szczegóły 
109.książka: Literatura rosyjska i radziecka a historia. Motywy, poetyka. Międzynarodowa Konferencja Literaturoznawcza Rusycystów, Opole 18-19 września 1985 r.. 1987  szczegóły 
110.książka: Literatura rosyjska na rozdrożach dwudziestego wieku. 2003 ([Zawiera materiały z Międzynarodowych Konferencji Naukowych, 26-27 X 2...) szczegóły 
111.książka: Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje. 1995 (Bogusław Mucha: Malarskie zainteresowania pisarzy rosyjskich doby roma...) szczegóły 
recenzja: Iskrzak Edyta: Nowe szaty literatury rosyjskiej. Forum Akademickie 1996 nr 7/8 s. 57  szczegóły 
recenzja: Jeger Joanna: O literaturze na nowo. Przegląd Rusycystyczny 1999 r. 22 z. 1/2 s. 100-103  szczegóły 
112.książka: Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku. 1999  szczegóły 
113.książka: Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku. 1998 (Wstęp. * [Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instyt...) szczegóły 
114.książka: Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku. 1995 ([Zawiera materiały z sympozjum zorg. przez Zakład Historii Literatury ...) szczegóły 
recenzja: Paszkiewicz Anna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1997 nr 98 (1952) s. 115-116  szczegóły 
115.książka: Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku = Russkaja literatura konca XIX - nachala XX vekov. 2001 ([Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej na Uniwersytecie Gdań...) szczegóły 
116.książka: Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Poszukiwania, eksperymenty, re-wizje. 2008  szczegóły 
117.książka: Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych. 2001 ([Dedykowane Antoniemu Semczukowi]. * Wstęp. * Część I. Profesorowi Ant...) szczegóły 
recenzja: Kopacz Katarzyna: Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych. Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 312-314  szczegóły 
recenzja: Krycka Iwona: Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 4 s. 121-124  szczegóły 
118.książka: Literatura rosyjska wobec współczesności. Od apoteozy po negację. Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Rusycystycznej, Nowa Kaletka 19-20 V 1991. 1993 (Walenty Piłat: Słowo wstępne. - Leszek Mikrut: Negacja współczesności ...) szczegóły 
119.książka: Literatura rosyjska XVIII-XXI w. Dialog idei i poetyk = Russkaâ literatura XVIII-XXI v. Dialog idej i estetičeskih koncepcij = Russian literature from the eighteenth century to the present. A dialogue of ideas and poetics. 2008  szczegóły 
120.książka: Literatura rosyjska XX wieku. Nowe czasy, nowe problemy. 1992 ([Zawiera materiały z międzynar. konferencji nauk., Zaborów 24-26 IX 19...) szczegóły 
recenzja: Ściepuro Marian: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 99-102  szczegóły 
recenzja: Trojanowska Beata: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Rosjanoznawcze 1994 z. 1 (280) s. 92-94  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: W stronę literatury. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 39-40  szczegóły 
121.książka: Lucevich Ljudmila: Russkaja psaltyrnaja poehzija XVIII veka. Stikhotvornye perelozhenija psalmov. Monografija. 2004  szczegóły 
recenzja: Egorov Boris: Studia Rossica 2005 [t.] 16 s. 404-405  szczegóły 
122.książka: Madej Zbigniew: Rosyjskie zmagania cywilizacyjne. 1993 (Od autora. I. Kultura, cywilizacja i modele cywilizacyjne: Sześć okres...) szczegóły 
recenzja: Andrusiewicz Andrzej: Rosja pomiędzy Wschodem a Zachodem. Polska i Jej Wschodni Sąsiedzi 1997 [t. 1] s. 255-259  szczegóły 
123.książka: Malej Izabella: Impresjonizm w literaturze rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia. 1997 (Rozdział I. Impresjonizm w kulturze rosyjskiej (malarstwo, literatura)...) szczegóły 
recenzja: Bielniak Nel: Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 2 s. 116-118  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Anna Maria: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 233-236  szczegóły 
recenzja: Matecka Małgorzata: Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 168-170  szczegóły 
124.książka: Małe formy w literaturze rosyjskiej. 1995 ([Zawiera:] Barbara Kluz: "List do przyjaciela zamieszkałego w Tobolsku...) szczegóły 
recenzja: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 322-323  szczegóły 
125.książka: Małe formy w literaturze rosyjskiej. Słowo w tekście rosyjskim. Literaturoznawstwo. 1991 ([Zawiera materiały z III Międzynarodowej Konferencji Rusycystycznej w ...) szczegóły 
126.książka: Małek Eliza, Wawrzyńczyk Jan: Kultura rosyjska. Postacie, wydarzenia, symbole, daty. 2001 (Słownik; zawiera hasła osobowe i rzeczowe w układzie alfabetycznym...) szczegóły 
recenzja: Walęciuk-Dejneka Beata: "Obca" kultura. Forum Akademickie 2001 nr 7/8 s. 94  szczegóły 
127.książka: Małek Eliza: Lekcii po drevnerusskoj literature. Č. 1. 2006  szczegóły 
128.książka: Małek Eliza, Wawrzyńczyk Jan: Mały słownik terminologiczny folkloru i literatury staroruskiej. 1991  szczegóły 
129.książka: Małek Eliza, Wawrzyńczyk Jan: Mały słownik terminologiczny literatury, folkloru i kultury staroruskiej. 1995  szczegóły 
recenzja: Sazonova L.I.: x 1996 ([w czasopiśmie:] Slavjanovedenie (Moskva) 1996 [nr] 5 s. 119-12...) szczegóły 
130.książka: Małek Eliza: "Nepoleznoe chtenie" v Rossii XVII-XVIII vekov. 1992 (Vvedenie. I. Repertuar "nepoleznogo chtenija". II. Sud'by "nepoleznojj...) szczegóły 
recenzja: Dębski Jan: Slavia Orientalis 1992 nr 4 s. 136-137  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 148-149  szczegóły 
131.książka: Małek Eliza: Razyskaniâ po russkoj literature XVII-XVIII vv. Zabytye i maloizučennye proizvedeniâ. 2008  szczegóły 
132.książka: Mazurek Sławomir: Rosyjski renesans religijno-filozoficzny. 2008  szczegóły 
133.książka: Mazurek Sławomir: Utopia i łaska. Idea rewolucji moralnej w rosyjskiej filozofii religijnej. 2006 ([Zawiera:] Wprowadzenie. Moralność rewolucyjna i rewolucja moralna. Ko...) szczegóły 
134.książka: Mazurek Sławomir: Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej 1917-1950. 1997 (Wstęp. - Pojęcie katastrofizmu historiozoficznego. Katastrofizm histor...) szczegóły 
recenzja: Dobieszewski Janusz: Dwuznaczność katastrofizmu. Sztuka i Filozofia 1998 t. 15 s. 170-176 (z not. o autorze na s. 342...) szczegóły 
recenzja: Styczyński Marek: Apostołowie posthumanizmu. Res Publica Nowa 1998 nr 2 s. 118-121  szczegóły 
135.książka: Mazurek-Wita Halina: Tragedia rosyjska doby Oświecenia (1747-1825). 1993 ([Dot. m.in. twórczości pisarzy:] Aleksander Sumarokow, Władysław Ozier...) szczegóły 
recenzja: Rosyjska Ruletka 1994 [nr] 1 s. 116 (not....) szczegóły 
136.książka: Memuarystyka rosyjska i jej konteksty kulturowe. T. 1. 2010  szczegóły 
137.książka: Memuarystyka rosyjska i jej konteksty kulturowe. T. 2. 2010  szczegóły 
138.książka: Mentalność rosyjska. Słownik. 1995  szczegóły 
recenzja: Bohun Michał: Zagadki rosyjskiej duszy. Zdanie 1996 nr 1 s. 47-48  szczegóły 
recenzja: Chavdarova Dechka: x 1996 ([w czasopiśmie:] Bahlgarski Folklor (Sofija) 1996 [nr] 1/2 s. 1...) szczegóły 
recenzja: Macheta Lidia: Slavia Orientalis 1996 nr 3 s. 434-436  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Między Wschodem a Zachodem. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 51 s. 21  szczegóły 
recenzja: Przebinda Grzegorz: Dynamizm rosyjskiej duszy. Znak 1996 nr 5 s. 158-163  szczegóły 
recenzja: Styczyński Marek: Zrozumieć Rosję. Res Publica Nowa 1996 nr 2 s. 58-60  szczegóły 
139.książka: Metafizyka a literatura w kulturze rosyjskiej = Metafizika i literatura v russskoj kul'ture. 2012  szczegóły 
140.książka: Mianowska Joanna: Literatura russkogo zarubez'â v obrazcah i s kommentariâmi = Rosyjska literatura emigracyjna w komentarzach. 2007  szczegóły 
141.książka: Mianowska Joanna: Rosyjska literatura emigracyjna i literatura rosyjskiej opozycji wewnętrznej w komentarzach = Literatura russkogo zarubezhja i "vozvrashhennaja" v obrazcakh i s komentarijami. 1998 (Vvedenie. 1. Proza pervojj volny emigracii: Boris Zajjcev, Ivan Shmele...) szczegóły 
recenzja: Kucharska Eugenia: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1999 nr 8 (241) s. 272-276  szczegóły 
142.książka: Mianowska Joanna: Vosprijatie russkojj prozy o vojjne v Pol'she 60[shest'desjatye]-80[vosem'desjatye] gody = (Recepcja rosyjskiej prozy o wojnie w Polsce. 60-80 lata). 1993 (Zawiera także analizę porównawczą sposobów przedstawiania tematu wojny...) szczegóły 
143.książka: Między Europą a Azją. Idea Rosji-Eurazji. 1998 ([Zawiera teksty referatów wygłoszonych 16 maja 1997 r. podczas Forum R...) szczegóły 
recenzja: Bezwiński Adam: Slavia Orientalis 1999 nr 4 s. 644-647  szczegóły 
144.książka: Miłosz Czesław: Rosja. Widzenia transoceaniczne. T. 2, Mosty napowietrzne.  szczegóły 
recenzja: Pomosty [Wrocław] 2011 t. 16 s. 203 (not. o promocji książki 3 XII 2010 r. we Wrocławiu...) szczegóły 
145.książka: Mišukov Oleg: Russkaâ memuaristika pervoj poloviny XIX veka. Problemy žanra i stilâ. 2007  szczegóły 
146.książka: Mocarz-Kleindienst Maria: Predykatywy leksykalne w konfrontacji przekładowej. (Na materiale polskich przekładów prozy rosyjskiej XIX-XX w.).  szczegóły 
147.książka: Moleva Nina: Wiek XX widziany z Moskwy. Niech jednak będzie pochwalony!.  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja: Ex Libris [z tego cyklu:] Wrota. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2006 nr 25 s. 4  szczegóły 
148.książka: Motywy demonologiczne w literaturze i kulturze rosyjskiej XI-XX wieku. 2004  szczegóły 
149.książka: Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku. 2006  szczegóły 
150.książka: Mucha Bogusław: Dzieje cenzury w Rosji. 1994 (Uwagi wstępne. Rozdz. I. U źródeł cenzury rosyjskiej. Rozdz. II. Katar...) szczegóły 
recenzja: (AS): Acta Poloniae Historica 1996 t. 73 s. 203 (not. w języku angielskim...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Państwo ponurej anegdoty. Gazeta o Książkach 1994 nr 11 s. 11  szczegóły 
recenzja: Kopański Zenon: Słupskie Prace Humanistyczne 1996 nr 16 a s. 176-184  szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 1995 nr 9 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Makowiecka Katarzyna: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 549-552  szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Dzieje cenzury w Rosji. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 167-169  szczegóły 
recenzja: Świerczyńska Dobrosława: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 243-257  szczegóły 
151.książka: Mucha Bogusław: Historia literatury rosyjskiej. Od początków do czasów najnowszych. ([W stosunku do wydania 1. rozszerzone o:] Część III: Od rewolucji paźd...) szczegóły 
152.książka: Mucha Bogusław: Historia literatury rosyjskiej. Zarys. 2000 (Uwagi wstępne. * Część pierwsza: Literatura staroruska: Epoka Rusi Kij...) szczegóły 
153.książka: Mucha Bogusław: Historia literatury rosyjskiej. Zarys. 1989 (Uwagi wstępne. Cz. 1. Literatura staroruska: I. Epoka Rusi Kijowskiej ...) szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 69 (1296) s. 127-129  szczegóły 
154.książka: Mucha Bogusław: Inspiracje biblijne w kulturze rosyjskiej epoki romantyzmu. 1998 ([Zawiera m. in.:] Wstęp. - I. Literatura piękna [dotyczy m. in. następ...) szczegóły 
155.książka: Mucha Bogusław: Literatura rosyjska XX wieku. 2008  szczegóły 
156.książka: Mucha Bogusław: W kręgu rosyjskich katolików i filokatolików. 1995 ([Dot. m.in.: Piotr Czaadajew, Wieczesław Iwanow, Włodzimierz Sołowjow]...) szczegóły 
157.książka: Nabokov Vladimir: Wykłady o literaturze rosyjskiej. 2002 (Fredson Bowers: Od wydawcy. * Wykłady o rosyjskiej literaturze: Rosyjs...) szczegóły 
recenzja: Engelking Barbara: Profesor Nabokov. Tygodnik Powszechny 2002 nr 45 s. 14 (z fot. Vladimira Nabokova z żoną Verą...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 4 s. 165-166  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Pochwała lektury. Gazeta Wyborcza 2002 nr 121 s. 20  szczegóły 
recenzja: Pilch Jerzy: Pilch [z tego cyklu:] Gdzie Gogol? Gdzie Nabokov?. Polityka 2002 nr 20 s. 93 (fel....) szczegóły 
recenzja: Przybylski Ryszard: Ten przewrotny Nabokov. Gazeta Wyborcza 2002 nr 126 s. 15 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Romaniuk Radosław: Tamte książki. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 45-47  szczegóły 
recenzja: Szumlewicz Katarzyna: Z dala od filistrów. Odra 2003 nr 1 s. 105-107  szczegóły 
158.książka: Ndiaye Iwona Anna: Hipertrofia. Tęsknoty za utraconym domem w poezji emigrantów rosyjskich "pierwszej fali".  szczegóły 
omówienie: GL: Nowości w Bibliotece MWSH-P. Masovia Mater 2009 nr 2 s. 4 (not....) szczegóły 
159.książka: Nowakowska-Ozdoba Joanna: Inspiracje gotyckie w rosyjskiej powieści historycznej okresu romantyzmu. 2011  szczegóły 
160.książka: O literaturze rosyjskiej nowej i dawnej. 2000  szczegóły 
161.książka: O literaturze rosyjskiej. Wybór artykułów z czasopisma "Język Rosyjski". 1987  szczegóły 
recenzja: Gorczyca Wojciech: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 62 (1197) s. 112-115  szczegóły 
162.książka: Od symbolizmu do postmodernizmu. Szkice o literaturze rosyjskiej. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Stanisławowi Porębie z okazji jego jubileuszu. 1999  szczegóły 
recenzja: Zarzyna Marcin: Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 3 s. 113-117  szczegóły 
163.książka: Olaszek Barbara: Russkij pozitivizm. Idei v zerkale literatury. 2005  szczegóły 
164.książka: Parniewski Witold: Szkice z dziejów myśli utopijnej (od Platona do Zinowjewa). 2000 ([Tekst niedokończonej pracy habilitacyjnej poświęconej idei utopi w li...) szczegóły 
165.książka: Paszkiewicz Anna: Z problematyki ekspresjonizmu w literaturze rosyjskiej. Od Leonida Andriejewa do Wsiewołoda Wiszniewskiego. 1999  szczegóły 
recenzja: Matecka Małgorzata: Slavia Orientalis 2000 nr 2 s. 275-278  szczegóły 
166.książka: Paszkiewicz Henryk: Początki Rusi. 1996 ([Głównie w oparciu najstarszą kronikę ruską "Powieść minionych lat" ]...) szczegóły 
recenzja: Cywiński Piotr M.A.: Początki wszystkich Rusi. Plus Minus 1997 nr 27 s. 18  szczegóły 
recenzja: Pletnia Robert: Początki Rusi i narodu ruskiego. Arcana 1999 nr 2 s. 212-215  szczegóły 
167.książka: Pejzaż od nowa malowany. Szkice o literaturze rosyjskiej XX wieku. 1994 (Zbigniew Żakiewicz: Przedmowa. * Irena Fijałkowska-Janiak: "Apokalipsa...) szczegóły 
168.książka: [Pięćdziesiąt] 50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej. 2000 (Barbara Stempczyńska: Od Redakcji. * Władysław Piotrowski: Polskie pow...) szczegóły 
169.książka: Piórem i wdziękiem. Kobiety w panteonie literatury rosyjskiej = Perom i prelestiju. Zhenshhiny v panteone russkojj literatury. 1999 (Wanda Laszczak, Daria Ambroziak: Słowo wstępne. Vstupitel'noe slovo. *...) szczegóły 
recenzja: Cieślik Krzysztof, Żylińska Agata: Piórem czy wdziękiem?. Pogranicza 2000 nr 1/2 s. 137-140  szczegóły 
recenzja: Pospisil Ivo: x 2000 ([w czasopiśmie:] Opera Slavica (Brno) 2000 t. 10 nr 3 s. 53-54 ...) szczegóły 
recenzja: Studziżba-Komisaruk Ewa: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2001 nr 112 (2288) s. 149-153  szczegóły 
170.książka: Podskalsky Gerhard: Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej. (988-1237). 2000 (Gerhard Podskalsky: Przedsłowie do polskiego wydania. - Od wydawcy pol...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 122-123 (nota...) szczegóły 
171.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Baer Joachim T.: Slavic and East European Journal 1990 t. 34 z. 2 s. 271-273  szczegóły 
recenzja: Drawicz Andrzej: Granice ruchome i inne. Odra 1989 nr 12 s. 100-101  szczegóły 
recenzja: Komorowski Adam: Ruchome granice jako kryterium smaku. Życie Literackie 1989 nr 9 s. 10 (z fot. S. Pollaka...) szczegóły 
recenzja: Lewtak Izolda: Świat Książki 1989 nr 4 s. 13  szczegóły 
recenzja: Mętrak Krzysztof: Express Wieczorny 1989 nr 25 s. 5  szczegóły 
recenzja: [Mętrak Krzysztof] (Km): Literatura 1989 nr 4 s. 71  szczegóły 
recenzja: Z.P.: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 20 (nota...) szczegóły 
172.książka: Pol'skaja i russkaja dusha. Sovremennyjj vzgljad = Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne. 2003 ([M.in. materiały z konferencji, Moskwa, 12-13 października 2002, dotyc...) szczegóły 
173.książka: Pomorski Adam: Sceptyk w piekle. Z dziejów ideowych literatury rosyjskiej. 2004 (Wstęp. Sceptyk w piekle (Aleksander Puszkin). Straszna zbrodnia w Spęd...) szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Vypiski iz kul'turnojj periodiki. Novaja Pol'sha 2004 nr 4 s. 83-85 (m.in. nt. książki...) szczegóły 
174.książka: Poręba Stanisław, Porębina Gabriela: Historia literatury rosyjskiej. 1917-1991. 1996  szczegóły 
175.książka: Poręba Stanisław, Porębina Gabriela: Historia literatury rosyjskiej 1917-1991. 1994 (Wstęp. Cz. 1. Literatura rosyjska w latach 1917-1932: Charakterysytyka...) szczegóły 
recenzja: Makowiecka Katarzyna: Slavia Orientalis 1995 nr 4 s. 574-576  szczegóły 
recenzja: Rosyjska Ruletka 1995 [nr] 2 s. 148 (not....) szczegóły 
recenzja: Ściepuro Marian: Próba scalenia. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 1/2 s. 168-171  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Literatura w sowieckiej Rosji. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 42-43  szczegóły 
176.książka: Powrócić do Rosji wierszami i prozą. Literatura rosyjskiej emigracji = Vernut'sâ v Rossiu stihami i prozoj. Literatura russkogo zarubež'â. 2012  szczegóły 
177.książka: Problemy sovremennojj rusistiki. 1995  szczegóły 
recenzja: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1997 nr 3 s. 488-489  szczegóły 
178.książka: Proza rosyjska epoki Oświecenia. Nowe odkrycia i interpretacje. Tezy referatów Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Łódź 19-21 października 1995 r.. 1995  szczegóły 
179.książka: Prus Kazimierz: Rosyjska liryka romantyczna. Gatunki nietradycyjne. 2009  szczegóły 
180.książka: Przebinda Grzegorz, Smaga Józef: Kto jest kim w Rosji po 1917 roku. Leksykon. 2000 (m.in. zawiera biogramy pisarzy i artystów...) szczegóły 
recenzja: Dobieszewski Janusz: Radość wertowania. Odra 2001 nr 3 s. 126-127  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Leksykony z duszą. Plus Minus 2000 nr 8 s. D3  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2000 nr 45 s. 51 (nota...) szczegóły 
recenzja: Stępień Stanisław: Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2002 [nr] 7 (2001) s. 237-240  szczegóły 
recenzja: Świeży Janusz: Kto est' kto v Rossii (s pol'skojj tochki zrenija). Novaja Pol'sha 2000 nr 6 s. 44-45  szczegóły 
181.książka: Przebinda Grzegorz: Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku.  szczegóły 
recenzja: Makowski Jarosław: Na styku tradycji. "Między Moskwą a Rzymem" - nowa książka Grzegorza Przebindy. Tygodnik Powszechny 2003 nr 29 s. 19  szczegóły 
recenzja: Obirek Stanisław: Lux ex Oriente. Więź 2003 nr 10 s. 140-143  szczegóły 
recenzja: Wierzbicki Alfred M.: Dialog z Rosją i dialog w Rosji. Ethos 2003 nr 3/4 s. 521-526  szczegóły 
182.książka: Przebinda Grzegorz: Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832-1922). 1998 ([Dedykacja:] Pamięci Wielkiego Nauczyciela, Profesora Ryszarda Łużnego...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Nowa mapa rosyjskiej myśli. Tygodnik Powszechny 1999 nr 9 s. 13  szczegóły 
recenzja: Gancarz Bogdan: Między "Bóg jest" a "nie ma Boga". Arcana 1999 nr 5 s. 189-193  szczegóły 
recenzja: Kornat Marek: Nowe spojrzenie na myśl rosyjską. Arcana 1999 nr 5 s. 185-189  szczegóły 
recenzja: Lazari Andrzej de: Jeśli chcemy zrozumieć Rosję. Plus Minus 1998 nr 28 s. 17  szczegóły 
recenzja: Luty Anna: Wartościowanie i poznanie. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne 2000 nr 5 s. 284-287  szczegóły 
recenzja: Maleszka Lesław: Wschodnie tematy. Gazeta Wyborcza 1998 nr 190 s. 14  szczegóły 
recenzja: Rydzewski Włodzimierz: Rosyjska myśl - próba syntezy. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 64-65  szczegóły 
recenzja: Styczyński Marek: Między "jest Bóg" a "nie ma Boga". Res Publica Nowa 1998 nr 9 s. 68-71  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 113-116  szczegóły 
recenzja: Szczukin Wasilij: Mezhdu Afinami i Ierusalimom. Novaja Pol'sha 2000 nr 4 s. 27-31  szczegóły 
recenzja: Szczukin Wasilij: Między Jerozolimą a Atenami. Znak 1998 nr 11 s. 167-174  szczegóły 
recenzja: Żyłko Bogusław: Między Bogiem a człowiekiem. Przegląd Polityczny 2002 nr 54 s. 164-165  szczegóły 
183.książka: Przebinda Grzegorz: Zaułki Mistrza Wolanda. 2000 ([Dedykacja:] Pamięci Andrzeja Drawicza. * Słowo objaśnienia. * [Zawier...) szczegóły 
recenzja: Dobieszewski Janusz: Przez Wolanda do Arystotelesa. Znak 2001 nr 8 s. 168-173 (z not. o autorze...) szczegóły 
184.książka: Przechodzki Eligiusz: Pierwsze zarysy porównawczo-syntetyczne historii literatury rosyjskiej i polskiej. S.B. Linde, A. Mickiewicz, M. Grabowski. 1990 (Wstęp. - Literaturoznawstwo polskie doby romantyzmu na tle ówczesnej e...) szczegóły 
recenzja: Liburska Lidia: Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 134  szczegóły 
185.książka: Przybył Elżbieta: W cieniu Antychrysta. Idee staroobrzędowców w XVII w.. 1999 ([M.in. dot. historii piśmiennictwa staroobrzędowego]....) szczegóły 
recenzja: Pietrzyk Marcin: Nie tylko o staroobrzędowcach. Nowe Kontrasty 2000 nr 8 s. 19  szczegóły 
186.książka: Rosja. 2001  szczegóły 
187.książka: Rosja literacka. Od Karamzina do Sołżenicyna. Księga poświęcona Profesorowi Tadeuszowi Szyszko z okazji 45-lecia pracy naukowej. 2004  szczegóły 
188.książka: Rosja za rogatkami stolic. Szkice o literaturze rosyjskiej lat 1905-1917. 1993 (Jadwiga Szymak-Reiferowa: Rosja za rogatkami stolic [nt. prowincji w l...) szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Prowincja w rosyjskiej literaturze. Suplement 1994 nr 37 s. 2  szczegóły 
recenzja: Gracla Jadwiga: Tam, gdzie się kończy horyzont. Rosyjska Ruletka 1995 [nr] 2 s. 127-129  szczegóły 
recenzja: Papla Eulalia: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 561-563  szczegóły 
recenzja: Paszkiewicz Anna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1996 nr 92 (1809) s. 124-125  szczegóły 
189.książka: Rosyjska literatura "emigracyjna". Język, styl, poetyka. 1992 ([Zawiera:] Walenty Piłat: Uwagi wstępne. - Ewa Nikadem-Malinowska: Z p...) szczegóły 
190.książka: Rott-Żebrowski Teotyn: Historia rosyjskiego języka literackiego. 1991  szczegóły 
recenzja: Pakszys Teresa: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 157-158  szczegóły 
191.książka: Rożek Lucyna: Paradygmaty lekturowe. Szkice o literaturze polskiej i rosyjskiej. 2011  szczegóły 
192.książka: Rundżjo Kleofas Hubert: Surrealizm w literaturze rosyjskiej. 2007 (Wstęp. Rozdz. I. Surrealizm - nowoczesny przejaw groteski. Rozdz. II. ...) szczegóły 
193.książka: Russkaâ literatura - teksty i konteksty = Literatura rosyjska - teksty i konteksty. T. 2. 2012  szczegóły 
194.książka: Russkaâ literatura - teksty i konteksty. Sbornik naučnyh rabot molodyh filologov. 1. 2011  szczegóły 
195.książka: Russkaâ literatura XVIII-XXI vv. Dialog idej i estetičeskih koncepcij. Diskurs o sovremennosti = Literatura rosyjska XVIII-XXI w. Dialog idei i poetyk. Dyskurs o współczesności. 2010  szczegóły 
196.książka: Russkaâ literatura XVIII-XXI vv. v dialoge s literaturnym i kul'turnym naslediem = Literatura rosyjska XVIII-XXI w. w dialogu ze spuścizną literacką i kulturową. 2010  szczegóły 
197.książka: Russkaja proza ehpokhi Prosveshhenija. Novye otkrytija i interpretacii. 1996  szczegóły 
198.książka: Rzeczycka Monika: Fenomen Sofii - Wiecznej Kobiecości w prozie powieściowej symbolistów rosyjskich (Andrieja Biełego, Fiodora Sołoguba i Walerija Briusowa). 2002 (Uwagi wstępne. * 1. Filozofia: 1.1. Modlitwa o objawienie wielkiej taj...) szczegóły 
recenzja: Matecka Małgorzata: Slavia Orientalis 2003 nr 1 s. 118-121  szczegóły 
recenzja: Stempczyńska Barbara: Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 2 s. 123-126  szczegóły 
199.książka: Rzeczycka Monika: Wtajemniczenie. Ezoteryczna proza rosyjska końca XIX- początku XX wieku. 2010  szczegóły 
200.książka: Sadzińska Ewa: Motta w twórczości romantyków rosyjskich. Ich rola w dialogu idei i poetyk. 2011  szczegóły 
201.książka: Sałajczykowa Janina: Literatura rosyjska XX wieku. Wybrane zagadnienia. 2001  szczegóły 
recenzja: Siemianowska Izabella: Przegląd Rusycystyczny 2001 nr 3 s. 129-130  szczegóły 
202.książka: Sawicki Adam: Poprzez bunt i pokorę. Zagadnienie cierpienia i śmierci w eschatologicznych koncepcjach myślicieli rosyjskich. Fiodorow, Bułgakow, Niesmiełow, Karsawin, Bierdiajew. 2008  szczegóły 
203.książka: Sens życia. Antropologiczne aspekty rosyjskiego renesansu duchowego XX wieku w świetle prawosławia. 2000  szczegóły 
204.książka: Shhukin Vasilijj: Mif dvorjanskogo gnezda. Geokul'turologicheskoe issledovanie po russkojj klassicheskojj literature. 1997 ([Zawiera:] Ot avtora. Metod i material (V mire osvoennykh prostranstv....) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1998 nr 7 (1997/1998) s. 58-59 nr 8 s. 66-67  szczegóły 
recenzja: Chojnicka Krystyna: Mit szlacheckiego gniazda. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 4 s. 151-154  szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Mit szlacheckiego gniazda. Znak 1998 nr 4 s. 147-150  szczegóły 
205.książka: Shhukin Vasilijj: Russkoe zapadnichestvo. Genezis, sushhnost', istoricheskaja rol'. 2001  szczegóły 
recenzja: Chojnicka Krystyna: Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 2 s. 120-123  szczegóły 
206.książka: Shhukin Vasilijj: Russkoe zapadnichestvo sorokovykh godov XIX veka kak obshhestvenno-literaturnoe javlenie. 1987  szczegóły 
recenzja: Chojnicka Krystyna: Okcydentalizm rosyjski lat czterdziestych XIX wieku. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 183-191  szczegóły 
207.książka: Sidor Monika: Rosja i jej duchowość. Proza "pierwszej fali" emigracji rosyjskiej. 2009  szczegóły 
208.książka: Sielicki Franciszek: Dziewiętnastowieczni pisarze rosyjscy w Polsce międzywojennej. 1994  szczegóły 
209.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trochimiak Jan Władysław: Slavia Orientalis 1992 nr 4 (1991) s. 513  szczegóły 
210.książka: Sielicki Franciszek: Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w Polsce międzywojennej. 1985  szczegóły 
recenzja: Medvedeva O.: Sovetskoe Slavjanovedenie 1989 nr 1 s. 94-96  szczegóły 
211.książka: Sielicki Franciszek: Pisarze rosyjscy początku XX wieku w Polsce międzywojennej. 1996  szczegóły 
recenzja: Duda Katarzyna: Slavia Orientalis 1997 nr 4 s. 609-610  szczegóły 
recenzja: Kruk Mariusz: Recepcja polska twórczości pisarzy rosyjskich początku XX wieku w II Rzeczypospolitej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 3 s. 186-188  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Ruch Literacki 1997 z. 2 s. 257-258  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Nowe Książki 1997 nr 1 s. 39 (nota...) szczegóły 
212.książka: Sielicki Franciszek: Russkaja literatura pervojj treti XIX veka. Podręcznik tematyczny dla studentów filologii rosyjskiej. 1989  szczegóły 
213.książka: Sielicki Franciszek: Russkaja literatura XVIII veka. Przewodnik tematyczny dla studentów filologii rosyjskiej. 1989  szczegóły 
214.książka: Siniawska-Sujkowska Tatiana: Adekwatność funkcjonalna przekładu a sygnały metakomunikacyjne na materiale przekładów prozy rosyjskiej XX wieku na język polski. 2008  szczegóły 
215.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojnowski Zbigniew: Świat Książki 1989 nr 9 s. 19  szczegóły 
recenzja: Jatczak Grażyna: Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 (1990) s. 214-217  szczegóły 
recenzja: [Mętrak Krzysztof] (Km): Literatura 1989 nr 6 s. 73  szczegóły 
recenzja: Mucha Bogusław: Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 1/2 (1991) s. 67-69  szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Z dziejów opisowości literackiej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 171-173  szczegóły 
recenzja: Zielińska Monika: Język Rosyjski 1990 nr 4 s. 219-220  szczegóły 
216.książka: Słownik pisarzy rosyjskich. 1994  szczegóły 
recenzja: [Bugajczyk Robert] (R.B.): Trybuna 1994 nr 263 s. 14 (nota...) szczegóły 
recenzja: Colucci M.: x 1995 ([w czasopiśmie:] Russica Romana (Roma) 1995 t. 2 s. 349-351 [za...) szczegóły 
recenzja: Czech Jerzy: Gbdu. Twórczość 1995 nr 4 s. 86-95  szczegóły 
polemika: Fedecki Ziemowit: Twórczość 1995 nr 11 s. 153 (odpowiedź na list Lucjana Suchanka...) szczegóły 
polemika: Suchanek Lucjan: Twórczość 1995 nr 11 s. 153 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Gołębiewski Łukasz: Pisarze rosyjscy od XI wieku. Rzeczpospolita 1994 nr 124 s. 4  szczegóły 
recenzja: Jurczyga Mirosława: Wolę słownik. Rosyjska Ruletka 1996 [nr] 3 s. 173-177  szczegóły 
recenzja: [Koźniewski Kazimierz] K. Koź.: Polityka 1994 nr 49 s. 20 (not....) szczegóły 
recenzja: Listwan Fryderyk: Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 118-119  szczegóły 
recenzja: Łużny Ryszard: Słownik pisarzy rosyjskich. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 151-156  szczegóły 
recenzja: Mazurek Sławomir: Od latopisów po samizdaty. Ex Libris 1994 nr 59 s. 15  szczegóły 
recenzja: Nieuważny Florian: Pisarze rosyjscy od "A" do "Z" (Rozmowa z redaktorem Słownika pisarzy rosyjskich" profesorem Florianem Nieuważnym z Instytutu Slawistyki PAN). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 178 s. 4 (rozm. Violetta Bukowska...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Polski "Słownik pisarzy rosyjskich". Języki Obce w Szkole 1995 nr 2 s. 184, 185  szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 547-549  szczegóły 
recenzja: Rosyjska Ruletka 1995 [nr] 2 s. 148 (not....) szczegóły 
recenzja: Szczukin Wasilij: Słownik pisarzy rosyjskich. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 156-158  szczegóły 
recenzja: Wilmański Jerzy: Słownik pisarzy rosyjskich. Trybuna 1994 nr 239 s. 19  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Słownik pisarzy rosyjskich. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 39  szczegóły 
217.książka: Stawarz Barbara: Rosyjska poezja antologiczna XIX wieku. 1999 (Wstęp. Konstanty Batiuszkow. Od konwencji do pełnej maski; Aleksander ...) szczegóły 
recenzja: Dudek Andrzej: Slavia Orientalis 1999 nr 4 s. 619-622  szczegóły 
218.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fast Piotr: Rosyjska proza psychologiczna początku XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 186-188  szczegóły 
recenzja: Paszkiewicz Anna: Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 (1991) s. 116-119  szczegóły 
recenzja: Trendak Małgorzata: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 69 (1296) s. 137-138  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 40  szczegóły 
219.książka: Stepnowska Tatiana: Heretycy i prawomyślni. Rosyjska proza fantastyczna po roku 1917 wobec koncepcji "nowego człowieka". 2001 (Wprowadzenie. - I: Teoria i metodologia badań. Aparat pojęciowy: 1. Fa...) szczegóły 
recenzja: Czyż Joanna: Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 1 s. 106-108  szczegóły 
220.książka: Stroitel' chudotvornyjj. Szkice o literaturze rosyjskiej dedykowane Jadwidze Szymak-Reiferowej i Władysławowi Piotrowskiemu. 2001 (Szukałam ciągle czegoś nowego... Rozmowa z Jadwigą Szymak-Reiferową [r...) szczegóły 
recenzja: Paszkiewicz Anna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2003 nr 123 (2521) s. 97-99  szczegóły 
recenzja: Pilarczyk Ewelina: Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 2 s. 95-96  szczegóły 
221.książka: Styczyński Marek: O ideach, że złowrogie bywają. Recepcja rosyjskiej myśli filozoficzno-politycznej w Polsce po roku 1989. 1999 ([Zawiera m.in. omówienie następujących publikacji:] Grzegorz Przebinda...) szczegóły 
recenzja: Foniok Joanna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 126 (2575) s. 129-132  szczegóły 
recenzja: Mesjasz Edyta: O "złowrogich ideach" Marka Styczyńskiego. Nowe Kontrasty 2000 nr 4 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Żejmo Bożena: Slavia Orientalis 1999 nr 3 s. 494-497  szczegóły 
222.książka: Suchanek Lucjan: Preromantyzm w Rosji. 1991 (Wstęp (O pojęciu i koncepcjach preromantyzmu). Preromantyzm w Europie ...) szczegóły 
recenzja: Bezwiński Adam: Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 114-117  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 149  szczegóły 
recenzja: Stawarz Barbara: Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 117-119  szczegóły 
223.książka: Symbol w kulturze rosyjskiej. 2010  szczegóły 
224.książka: Szczukin Wasilij: Mit szlacheckiego gniazda. Studium geokulturologiczne o klasycznej literaturze rosyjskiej.  szczegóły 
225.książka: Szentalinski Witalij: Tajemnice Łubianki. 1997 ([Losy pisarzy rosyjskich w okresie stalinowskiego terroru na podstawie...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Literatura represjonowana. Rzeczpospolita 1997 nr 288 s. 27 (sprawozdanie ze spotkania Witalija Szentalinskiego z czytelnikami w Wa...) szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Archiwalne okrawki. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 42-43  szczegóły 
omówienie: Represjonowani pisarze. Trybuna 1997 nr 267 s. 11 (nota...) szczegóły 
226.książka: Szentalinski Witalij: Wskrzeszone słowo (Z "archiwów literackich" KGB). 1996 ([Losy pisarzy rosyjskich w okresie stalinowskiego terroru na podstawie...) szczegóły 
recenzja: Andruszko Czesław: Pisarze i KGB. Czas Kultury 1997 nr 2 s. 77-78  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Być Bablem - to przestępstwo. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 3 s. 21  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Furtka. Książki. Gazeta 1997 nr 1 s. 12  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Celując w talent - zabili ducha narodu. Rzeczpospolita 1996 nr 289 s. 25 (artykuł przed wieczorem promocyjnym z udziałem rosyjskiego pisarza Wit...) szczegóły 
recenzja: Mitzner Piotr: Życie 1996 nr 63 s. 8 (wypow. nt. książki...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 2 s. 60 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pomianowski Jerzy: Znak skorpiona. Książki. Gazeta 1997 nr 2 s. 2-3  szczegóły 
recenzja: Smaga Józef: Kwerenda na Łubiance. Znak 1997 nr 8 s. 120-125 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: Suska Dariusz: Pisarze i czekiści. Życie 1996 nr 63 s. 8  szczegóły 
recenzja: Tołczyk Dariusz: Od Łubianki do internetu. Książki. Gazeta 1997 nr 8 s. 2-3  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Babel i inni. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 40-41  szczegóły 
recenzja: Żakiewicz Zbigniew: Wskrzeszone rosyjskie słowo. Przegląd Polityczny 1999 nr 40/41 s. 149-151  szczegóły 
227.książka: Szestow Lew: Początki i końce. Zbiór artykułów. 2005 ([Dotyczy twórczości: Mikołaja Bierdiajewa, Fiodora Dostojewskiego, Ant...) szczegóły 
228.książka: Szestow Lew: Spekulacja i objawienie. Filozofia religijna Włodzimierza Sołowjowa i inne artykuły. 2007  szczegóły 
229.książka: Śliwowski René: Rusycystyczne peregrynacje. 2010  szczegóły 
230.książka: Śmiecie. W praktyce, w języku/kulturze i sztuce/literaturze. Konferencja międzynarodowa, Warszawa 3-6 XII 1998. Tezy do zgłoszonych referatów = Musor. V bytu, v jazyke/kul'ture i v isskusstve/literature. Mezhdunarodnaja konferencija, Warszawa 3-6 XII 1998. Tezisy k zajavlennym dokladam. 1998 (Ot redakcii = Od redakcji. - [Założenia programowe sesji]. * [Zawiera ...) szczegóły 
231.książka: Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku. 2001 (Elżbieta Biernat: W kręgu modernistycznego ezoteryzmu. - Monika Rzeczy...) szczegóły 
recenzja: Matecka Małgorzata: Slavia Orientalis 2003 nr 2 s. 279-282  szczegóły 
recenzja: Stempczyńska Barbara: Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 3 s. 118-120  szczegóły 
232.książka: Tekst i słownik w nauczaniu języka i literatury rosyjskiej. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole, 20-21 września 1994 r.. 1995 ([Zawiera m.in.:] Ryszard Łużny: Czy trzeba obecnie, pod koniec XX wiek...) szczegóły 
233.książka: Teologia i kultura duchowa starej Rusi = Theology and Christian culture of ancient Rus'=Bogoslovie i dukhovnaja kul'tura drevnejj Rusi. 1993 ([M.in. zawiera:] Andrzej Poppe: Przyjęcie chrześcijaństwa na Rusi w op...) szczegóły 
recenzja: Polak Grzegorz: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1994 nr 1 s. 153-154  szczegóły 
234.książka: The Russian mentality. Lexicon. 1995  szczegóły 
235.książka: Thompson Ewa M.: Imperial knowledge. Russian literature and colonialism.  szczegóły 
recenzja: Dziekanowski Marian K.: Literature as an Instrument of Imperialism. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2001 r. 43 (1999/2000) s. 275-277  szczegóły 
236.książka: Thompson Ewa M.: Trubaduri imperii. Rosijs'ka literatura i kolonializm. 2006  szczegóły 
237.książka: Thompson Ewa M.: Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm. ([Zawiera m.in.:] Postawienie problemu [m.in. nt. pisarzy z perspektywy...) szczegóły 
recenzja: Andrusiewicz Andrzej: Zapiski bibliograficzne. Polska i Jej Wschodni Sąsiedzi 2003 t. 3 s. 288  szczegóły 
recenzja: Chomiuk Aleksandra: Dekonstruowanie mitu imperialnego. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 124-127  szczegóły 
recenzja: Fast Piotr: Trubadurzy imperium. Arkusz 2001 nr 3 s. 1-2  szczegóły 
recenzja: Koehler Krzysztof: Postkolonializm i niepodległość. Życie z Książkami 2001 nr z 15 III s. 4  szczegóły 
recenzja: Przebinda Grzegorz: Kamenshhiki i mogil'shhiki imperii. Novaja Pol'sha 2001 nr 9 s. 54-57  szczegóły 
recenzja: Semczuk-Jurska Małgorzata: Ewa Thompson, imperializm i postkolonializm w literaturze rosyjskiej. Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 185-189  szczegóły 
recenzja: Sowa Kazimierz Z.: Trubadurzy imperium. Znak 2002 nr 1 s. 132-136 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: Styczyński Marek: Dobry czy zły - mój kraj, jego literatura. Res Publica Nowa 2001 nr 7 s. 106-109  szczegóły 
recenzja: Ziółkowska-Boehm Aleksandra: Ewa M. Thompson i jej nowa książka. Odra 2001 nr 3 s. 131-132  szczegóły 
recenzja: Ziółkowska-Boehm Aleksandra: Trubadurzy imperium. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 19 I s. 12  szczegóły 
wywiad: Zdolność chcenia. Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 23 III s. 5 (wywiad na temat książki...) szczegóły 
238.książka: Trochimiak Jan: Pisarze rosyjscy a Polska. A. Hercen, I. Turgieniew, M. Czernyszewski, M. Dobrolubow. 2006  szczegóły 
239.książka: Trochimiak Jan: Pisarze rosyjscy a Polska. A. Hercen, I. Turgieniew, M. Czernyszewski, M. Dobrolubow. 2008  szczegóły 
240.książka: Trojanowska Urszula: Archetyp domu w dwudziestowiecznej literaturze rosyjskiej. Lidia Czukowska, Jurij Trifonow, Anatolij Pristawkin. 2008  szczegóły 
241.książka: Tulisow Jerzy: Ludy starożytnej Syberii. ([Zawiera m.in. opis mitów]....) szczegóły 
242.książka: Uspienski Boris: Car i patriarcha. Charyzmat władzy w Rosji. Bizantyjski model i jego nowe rosyjskie ujęcie. 1999 ([Dedykacja:] Pamięci Ojca Johna Meyendorffa. * [Dotyczy semiotycznych ...) szczegóły 
recenzja: (wk): Śląsk 2001 nr 8 s. 78  szczegóły 
243.książka: Uspienski Boris: Religia i semiotyka. 2001 (Bogusław Żyłko: Słowo wstępne. - Teologia staroruska: problem doświadc...) szczegóły 
recenzja: Fast Piotr: Semiotyczna "nauka religi". Opcje 2002 nr 6 s. 59-60  szczegóły 
recenzja: Kajewski Piotr: Prześladowanie czytelników. Odra 2002 nr 9 s. 95-96  szczegóły 
recenzja: Nowa Krytyka 2003 [nr] 14 s. 394 (nota...) szczegóły 
recenzja: Romaniuk Radosław: Religia "sub specie semioticae". Nowe Książki 2002 nr 11 s. 70  szczegóły 
244.książka: Uspienski Borys A., Żywow Wiktor M.: Car i Bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji. 1992 (dot. stosunku do cara w Rosji na przykł. tekstów z różnych okresów his...) szczegóły 
recenzja: Benka Urszula M.: Władca i Bóg. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 5 s. 12  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Ryszard: Zniewolona Cerkiew i car równy Bogu. Nowe Książki 1992 nr 11 s. 28-30  szczegóły 
245.książka: Valihc'kijj Andzhejj: V polonih konservativnoji utopihji. Struktura ih vidozmihni rosihjjs'kogo slov'janofil'stva = W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa. 1998  szczegóły 
246.książka: Venclova Tomas: Niezniszczalny rytm. Eseje o literaturze. 2002 (Od autora. - Powrót do rodzinnej Europy, czyli Mickiewiczowska Litwa i...) szczegóły 
recenzja: Antoniuk Mateusz: To, co niezniszczalne. Znak 2003 nr 11 s. 117-122 (z not. o autorze art....) szczegóły 
recenzja: Fast Piotr: Głos z Litwy. Opcje 2003 nr 1 s. 23-24  szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Do czytania poleca.... Więź 2003 nr 2 s. 166-169  szczegóły 
recenzja: Lektor: Filologia, historia, etyka. Tygodnik Powszechny 2002 nr 49 s. 21  szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: W czyśćcu poezji. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 28-29  szczegóły 
recenzja: Szczęsna Joanna: W bibliotece "Zeszytów Literackich". Gazeta Wyborcza 2002 nr 256 s. 19 (not....) szczegóły 
247.książka: W kręgu literatury rosyjskiej [1]. 1996 ([Dedykacja:] Pani Profesor Janinie Sałajczykowej uczniowie i współprac...) szczegóły 
recenzja: Waszkielewicz Halina: Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 298-300  szczegóły 
248.książka: W kręgu literatury rosyjskiej. 2. 1999  szczegóły 
recenzja: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 2000 nr 2 s. 296-298  szczegóły 
249.książka: W kręgu literatury rosyjskiej. 3. 2003  szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 2003 nr 2 s. 286-289  szczegóły 
recenzja: Paszkiewicz Anna: Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 4 s. 117-119  szczegóły 
250.książka: Walicki Andrzej: Idea wolności u myślicieli rosyjskich. Studia z lat 1955-1959. 2000 ([Dedykowane Andrzejowi Walickiemu]. * Osobowość a historia. Wissarion ...) szczegóły 
recenzja: Dobieszewski Janusz: Empatyczna praca. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 11-12  szczegóły 
recenzja: Dziedzic Anna: Wolność a historia. Sztuka i Filozofia 2001 nr 20 s. 201-204  szczegóły 
recenzja: Obirek Stanisław: Forum Philosophicum 2001 t. 6 s. 260-261  szczegóły 
recenzja: Styczyński Marek: Andrzeja Walickiego poszerzanie wolności. Res Publica Nowa 2001 nr 9 s. 79-80  szczegóły 
251.książka: Walicki Andrzej: Rosja, katolicyzm i sprawa polska. 2002  szczegóły 
recenzja: Blaza Marek: Za naszą i waszą wolność. Przegląd Powszechny 2003 nr 9 s. 401-405  szczegóły 
recenzja: Lazari Andrzej de: Russkaja mechta o "vsesobornosti". Novaja Pol'sha 2003 nr 1 s. 60-61  szczegóły 
recenzja: Przebinda Grzegorz: Katolicheskie temy Andrzeja Valickogo. Novaja Pol'sha 2003 nr 6 s. 61-64  szczegóły 
252.książka: Walicki Andrzej: Rosja, katolicyzm i sprawa polska. 2003 ( ...) szczegóły 
253.książka: Walicki Andrzej: Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego.  szczegóły 
254.książka: Warda Anna: Z obserwacji nad dedykacjami mecenasowskimi w osiemnastowiecznej Rosji. 2000 (Wstęp. * Autor - dedykacja - mecenas: Pozycja społeczna autorów w XVII...) szczegóły 
255.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jentys Maria: Spod klucza i haka. Kierunki 1989 nr 35 s. 12  szczegóły 
256.książka: Wat Aleksander: Świat na haku i pod kluczem. Eseje. 1991  szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Zrozumieć ciemny świat. Twórczość 1992 nr 2 s. 105-107  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Kartki na wietrze. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 45-46  szczegóły 
257.książka: Wawrzyńczyk Jan: Skrzydlate słowa, konstrukcje idiomatyczne, hapaks legomena języka rosyjskiego w polskim przekładzie literackim. 2006  szczegóły 
258.książka: Wawrzyńczyk Jan: Z materiałów do słownika bibliograficznego języka rosyjskiego. Terminologia lingwistyczna, wybrane terminy wiedzy o kulturze i literaturze, neologizmy, hapaks legomena. 2004  szczegóły 
259.książka: Wieczorek Aleksandra: W kręgu tradycji kulturowych. Annienski, Wołoszyn, Gumilow. 1998 (Wstęp. Antyk Innocentego Annienskiego. Maksymilian Wołoszyn i Biblia. ...) szczegóły 
recenzja: Cieślik Krzysztof: Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 3 s. 105-106  szczegóły 
recenzja: Papla Eulalia: Slavia Orientalis 1999 nr 4 s. 633-635  szczegóły 
recenzja: Paszkiewicz Anna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 167-169  szczegóły 
260.książka: Wilczyński Włodzimierz: Z problemów realizmu. Proza rosyjskich zbiorów literackich "Słowo" (1913-1918). 1993 ([Dot. autorów:] Leonid Andriejew, Lidia Awiłowa, Iwan Bunin, Wiera Fig...) szczegóły 
recenzja: Paszkiewicz Anna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1994 nr 87 (1686) s. 147-149  szczegóły 
recenzja: Serbjuchenko V.L.: Pol'skijj uchenyjj o russkom "neorealizme". x 1996 ([w czasopiśmie:] Vestnik Moskovskogo Universiteta. Serija 9: Filolo...) szczegóły 
recenzja: Serdjuchenko V.L.: x 1996 ([w czasopiśmie:] Filologicheskie Nauki (Moskva) 1996 [nr] 1 s. ...) szczegóły 
261.książka: Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej = Kartina cheloveka i mira v russkojj mysli. 1998 ([Tom poświęcony XII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów, Kraków 1998...) szczegóły 
recenzja: Hanasiewicz Michał: Ruch Literacki 1999 z. 1 s. 117-119  szczegóły 
recenzja: Świeży Janusz: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 110-113  szczegóły 
recenzja: Wójcicka Urszula: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 99-101  szczegóły 
262.książka: Wokół słowianofilstwa. 1998 (Janusz Dobieszewski: Słowo wstępne. * Artykuły: Janusz Dobieszewski: K...) szczegóły 
recenzja: Bezwiński Adam: Slavia Orientalis 2000 nr 2 s. 286-287  szczegóły 
263.książka: Wokół struktury słowa. 2003 ([Dedykacja:] W darze Pani Profesor Janinie Domin - przyjaciele, współp...) szczegóły 
264.książka: Wójcicka Urszula: Literatura rosyjska XVIII wieku z elementami historii i kultury Rosji. 2008  szczegóły 
265.książka: Wójcicka Urszula: Literatura staroruska z elementami historii i kultury dawnej Rusi. 2010  szczegóły 
266.książka: Wójcicka Urszula: Russkaja literatura XVII veka. Ehvoljucia zhanrov. 1998 ([Książka jest kontynuacją pracy autorki pt. "Siedem wieków literatury...) szczegóły 
267.książka: Wójcicka Urszula: Siedem wieków literatury dawnej Rusi. 1990 (Uwagi wstępne. I. Początki literatury staroruskiej. II. Swoiste cechy ...) szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 372-374 (z not. s. 390...) szczegóły 
268.książka: Wójcicka Urszula: Siedem wieków literatury dawnej Rusi. 1994  szczegóły 
269.książka: Wschód - Zachód. Dialog języków i kultur. 2012  szczegóły 
270.książka: Wschód - Zachód. Dialog języków i kultur w kontekście globalizacji. 2004 ([Zawiera m.in.:] Zofia Nowożenowa, Grażyna Lisowska: Słowo wstępne. * ...) szczegóły 
271.książka: Wschód - Zachód w dialogu międzykulturowym. 2010  szczegóły 
272.książka: Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim. 2012  szczegóły 
273.książka: Z badań nad dawną i nową literaturą rosyjską. 1991 ([Zawiera:] Barbara Kluz: Przyczynek do twórczości poetyckiej Antiocha ...) szczegóły 
274.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Galon-Kurkowa Krystyna, Ściepuro Marian: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 64 (1239) s. 117-123  szczegóły 
275.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Galon-Kurkowa Krystyna, Ściepuro Marian: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 62 (1197) s. 107-112  szczegóły 
recenzja: Wilczyński Włodzimierz: Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 204-205  szczegóły 
276.książka: Zawiszewska Agata: Recepcja literatury rosyjskiej na łamach "Wiadomości Literackich" (1924-1939). 2005  szczegóły 
277.książka: Ze studiów nad literaturą rosyjską i polską. Księga poświęcona pamięci profesora Bohdana Galstera. 1999 ([Zawiera m.in.:] Jerzy Świdziński: Profesor Galster (16 XII 1931 - 2 I...) szczegóły 
recenzja: Trojanowska Beata: Slavia Orientalis 1999 nr 4 s. 650-653  szczegóły 
278.książka: Ze studiów nad literaturą rosyjską przełomu wieku XIX i XX. Poetyka i konteksty kulturowe. Praca zbiorowa. 1993 (Jan Orłowski: Przedmowa. - Witold Kowalczyk: Motywy i obsesje w późnej...) szczegóły 
recenzja: Paszkiewicz Anna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 92-93  szczegóły 
recenzja: Waszkielewicz Halina: Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 113-115  szczegóły 
279.książka: Ze studiów nad literaturą rosyjską XIX i XX wieku. Poetyka i konteksty kulturowe. T. 2. 1997 (Maria Cymborska-Leboda, Zbigniew Maciejewski: Słowo wstępne. - Maria C...) szczegóły 
recenzja: Matusiak Agnieszka: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1999 nr 105 (2143) s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Papla Eulalia: Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 303-306  szczegóły 
recenzja: Paszkiewicz Anna: Ze studiów nad literaturą rosyjską XIX i XX wieku. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 1/2 s. 171-173  szczegóły 
280.książka: Zielińska Marta: Polacy, Rosjanie, romantyzm. 1998 (Od autorki. 1. Wolność i fatum w biografii Aleksandra Puszkina. 2. "Us...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 310-311 (not....) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Rosyjskie konteksty. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 44 s. 2  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Wokół Puszkina i Mickiewicza. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 98-101  szczegóły 
281.książka: Znak i simvol. Sbornik načnyh trudov = Znak i symbol. 2010  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
282.odwołanie: Vekhi. Sbornik statejj o russkojj intelligencii. [Drogowskazy]. Moskva 1909.  szczegóły 
artykuł: Marinczenko Władysław: "Drogowskazy" ("Vekhi") jako próba krytycznego spojrzenia na inteligencję. Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 3 s. 32-44  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
283.impreza: "50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Polak Andrzej: Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 3/4 s. 163-167 (sprawozdanie...) szczegóły 
284.impreza: "Aktualne problemy badań nad literaturą i kulturą rosyjską, językiem rosyjskim i metodyką nauczania w kontekście europejskim" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Józefiak Sylwester: Międzynarodowa konferencja rusycystyczna w Akademii Pedagogicznej w Krakowie (25-27 września 2000). Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 4 s. 112-114 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Lipowska-Krupska Barbara: Międzynarodowa konferencja rusycystów. Konspekt 2001 nr 5 (2000/2001) s. 71-72 (sprawozdanie...) szczegóły 
285.impreza: "Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność" - konferencja międzynarodowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Gracla Jadwiga: Sprawozdanie z konferencji "Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność". Przegląd Rusycystyczny 1999 r. 22 z. 3/4 s. 157-160  szczegóły 
286.impreza: "Ego-dokument i literatura" - międzynarodowa konferencja naukowa (2011). (konferencja cykliczna; w 2011 poświęcona autobiografii, jej odmianom g...) szczegóły 
artykuł: Wołodźko-Butkiewicz Alicja: Słowo wstępne. Studia Rossica 2012 t. 21 s. 7-8 (spraw....) szczegóły 
287.impreza: "Filozofia rosyjska wobec problemów modernizacyjnych" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Wawrzyńczak Aleksander: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 156-157 (sprawozdanie...) szczegóły 
288.impreza: Forum Rosjoznawcze poświęcone euroazjatyzmowi (1997).  szczegóły 
artykuł: Kościołek Anna: Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 147-149 (sprawozdanie...) szczegóły 
289.impreza: "Historia i teraźniejszość Rosji w świetle faktów językowych" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Chodurska Halina, Wołodźko Emilia: Sprawozdanie z konferencji naukowej w Instytucie Filologii Rosyjskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 3/4 s. 133-134  szczegóły 
290.impreza: III Międzynarodowa Konferencja Młodych Filologów - "Literatura rosyjska w kontekście europejskim".  szczegóły 
artykuł: Literatura rosyjska w kontekście europejskim. Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Młodych Filologów w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2009 t. 1 s. 317-321  szczegóły 
291.impreza: "Inteligencja. Tradycja i nowe czasy" - polsko-rosyjskie seminarium (1999).  szczegóły 
artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 2000 nr 1 s. 155-156 (sprawozdanie...) szczegóły 
292.impreza: "Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku. Teoria i praktyka" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa (2004).  szczegóły 
artykuł: Luciński Kazimierz: Słowo wstępne. Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej = Akademia Świętokrzyska Russian Studies 2006 t. 16 s. 9 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Luciński Kazimierz: Słowo wstępne. Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej = Akademia Świętokrzyska Russian Studies 2005 t. 15 s. 9 (nota spraw....) szczegóły 
293.impreza: "Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku. Teoria i praktyka" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa (2007).  szczegóły 
artykuł: Luciński Kazimierz: Słowo wstępne. Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego = Russian Studies of the Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences 2008 t. 17 s. [9] (nota spraw....) szczegóły 
294.impreza: "Język. Tekst. Kutura" - konferencja naukowa (2004).  szczegóły 
artykuł: Burta Małgorzata, Kryszczuk Marzena, Urban Justyna: "Polonica et historica" smoleńskie (Na marginesie konferencji "Język. Tekst. Kultura". Smoleńsk, 22-24 września 2004 roku). Do źródeł 2004 z. 2 s. 291-299 (m.in. sprawozdanie; z notami o autorkach...) szczegóły 
295.impreza: "Karmina mira i cheloveka v literature i mysli russkojj jemigracii" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Dudek Andrzej: Slavia Orientalis 2002 nr 4 s. 640-642 (sprawozdanie...) szczegóły 
296.impreza: "Książki zapomniane" - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Świeży Janusz: Slavia Orientalis 1997 nr 4 s. 637-638 (sprawozdanie...) szczegóły 
297.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 266 (not....) szczegóły 
artykuł: Warda Anna: Przegląd Rusycystyczny 1989 r. 12 z. 1 s. 149-151  szczegóły 
298.impreza: "L'Europa Nello Specchio Della Prima Emigrazione Russa" - międzynarodowa konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Dudek Andrzej, Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 2002 nr 1 s. 165-167 (sprawozdanie...) szczegóły 
299.impreza: "Literatura i słowo wczoraj i dziś. Aktualne zagadnienia literaturoznawstwa i językoznawstwa rusycystycznego" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Muszyńska-Wolny Dorota: Sprawozdanie z konferencji naukowej w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 s. 101-102  szczegóły 
300.impreza: "Literatura rosyjska i jej konteksty kulturowe" - sesja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 (1987) s. 65  szczegóły 
301.impreza: "Literatura rosyjska i jej związki międzynarodowe" - międzynarodowa konferencja naukowa rusycystów i slawistów (1988).  szczegóły 
artykuł: Bałdyka Genowefa: Przegląd Rusycystyczny 1989 r. 12 z. 2 s. 171-173 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Bałdyka Genowefa: Slavia Orientalis 1989 nr 1/2 s. 237-240 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Paszkiewicz Anna: Konferencja naukowa w Szczecinie. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 62 (1197) s. 126-127 (spraw....) szczegóły 
302.impreza: "Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje II" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Białucha Barbara: Rosyjska Ruletka 1995 [nr] 2 s. 146  szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1995 nr 1 s. 29 (not....) szczegóły 
artykuł: Od redakcji. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 7 (wstęp do numeru Prac Naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...) szczegóły 
303.impreza: "Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Kalita Liliana: Gdańskie sympozjum modernistyczne. Nowe Kontrasty 2000 nr 2 s. 33-34 (sprawozdanie...) szczegóły 
304.impreza: "Literatura rosyjska w kontekście rozwoju literatury światowej" - międzynarodowa konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Literatura rosyjska w kontekście rozwoju literatury światowej. Slavia Orientalis 1994 nr 2 s. 297-298  szczegóły 
305.impreza: "Literatura rosyjska XX wieku - nowe czasy, nowe problemy" - konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Nauka i Przyszłość 1992 nr 2 s. 12 (not....) szczegóły 
306.impreza: "Literatura rosyjskiej diaspory i emigracji wewnętrznej. Nowe tematy w literaturze rosyjskiej okresu klasycznego. Lingwistyczne aspekty badań paremiologicznych a paremiografia" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Magdalena, Krycka Iwona, Mańkowska Grażyna: Konferencja naukowa w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 3-4 grudnia 1998. Przegląd Rusycystyczny 1999 r. 22 z. 1/2 s. 111-113 (sprawozdanie...) szczegóły 
307.impreza: "Literaturnaja gruppa Serapionovy brat'ja: istoki, poiski, tradicii, mezhdunarodnyjj kontekst" - międzynarodowa konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Sałajczykowa Janina: Slavia Orientalis 1997 nr 3 s. 507-508 (sprawozdanie...) szczegóły 
308.impreza: "Mentalitet russkojj kul'tury" - międzynarodowa konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 139-140  szczegóły 
309.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona nowym zjawiskom w literaturze rosyjskiej (1994).  szczegóły 
artykuł: Wylężek Gabriela: Konferencja na temat nowych zjawisk w literaturze rosyjskiej. Rosyjska Ruletka 1994 [nr] 1 s. 110 (nota...) szczegóły 
310.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona rosyjskiej literaturze emigracyjnej oraz prezentacji nowych badań dotyczących historii literatury rosyjskiej (1997).  szczegóły 
artykuł: Muszyńska-Wolny Dorota: Sprawozdanie z konferencji naukowej w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 1/2 s. 188-191  szczegóły 
311.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego (2001).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Magdalena, Mańkowska Grażyna, Sadowski Jakub: Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 2 s. 109-112 (sprawozdanie...) szczegóły 
312.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego (2003).  szczegóły 
artykuł: Grącka Monika, Szymczak Grzegorz: Międzynarodowa konferencja naukowa w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 4 s. 18 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
artykuł: Kronika stowarzyszeń zbliżania narodów. Nowe Kontrasty 2003 nr 2 s. 66 (nota...) szczegóły 
313.impreza: Międzynarodowa Konferencja Rusycystów (1988).  szczegóły 
314.impreza: Międzynarodowa Rusycystyczna Konferencja Naukowa.  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Magdalena, Petelczyc Regina: Konferencja naukowa w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego (4-5 listopada 1999 roku). Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 2 s. 130-133 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Michał: Kronika stowarzyszeń zbliżania narodów. Nowe Kontrasty 2000 nr 1 s. 32 (nota sprawozdawcza; dot. części poświęconej Aleksandrowi Puszkinowi...) szczegóły 
315.impreza: "Myślenie o Rosji. Oglądy i obrazy spraw rosyjskich" - sympozjum naukowe (1999). (m.in. referaty poświęcone literaturze rosyjskiej...) szczegóły 
artykuł: Bohun Michał: Slavia Orientalis 2000 nr 1 s. 153-155 (sprawozdanie...) szczegóły 
316.impreza: Nacional'nyjj genijj i puti russkojj kul'tury: Pushkin, Platonov, Nabokov v konce XX veka (1999).  szczegóły 
artykuł: Supa Wanda: Slavia Orientalis 1999 nr 4 s. 663-665 (sprawozdanie...) szczegóły 
317.impreza: "Obraz świata i człowieka w literaturze i myśli emigracji rosyjskiej" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Dudek Andrzej: Sympozjum emigrantologiczne. Alma Mater 2002 nr 44 s. 40 (sprawozdanie...) szczegóły 
318.impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Rusycystyczne (1988).  szczegóły 
artykuł: Górska Teresa, Jakowlew Sergiej, Skorek Julian: Przegląd Rusycystyczny 1989 r. 12 z. 2 s. 173-176 (spraw....) szczegóły 
319.impreza: Ołomunieckie Dni Rusycystów (1997).  szczegóły 
artykuł: Listwan Fryderyk: Konferencja naukowa w Ołomuńcu. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 1/2 s. 180-183 (sprawozdanie z prac sekcji literaturoznawczej...) szczegóły 
320.impreza: "Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo. Współczesność literacka wobec tradycji" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Mrózek Alicja: Rosyjska Ruletka 1996 [nr] 3 s. 191 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
321.impreza: "Piśmiennictwo rosyjskie a państwo totalitarne" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Gazdecka Ewa, Grącka Monika: Konferencja w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 127-129  szczegóły 
322.impreza: "Polska - Rosja. Rola polskich powstań narodowych w kształtowaniu wzajemnych wyobrażeń" - konferencja międzynarodowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Wójcik Zbigniew J.: Sympozja Komisji Historycznej przy Akademiach Nauk Polski i Rosji. Wrocławskie Studia Wschodnie 1999 [t.] 3 s. 269-271 (sprawozdanie...) szczegóły 
323.impreza: "Pozytywizm w rosyjskiej myśli i literaturze XIX wieku" - konferencja (1987).  szczegóły 
artykuł: Olaszek Barbara: Przegląd Rusycystyczny 1989 r. 12 z. 1 s. 151-155  szczegóły 
324.impreza: "Pro=za" - konferencja naukowa (2004).  szczegóły 
artykuł: Bobryk Roman, Urban Justyna: Smoleńsk - Proza, czyli Pro i Za. Do źródeł 2004 z. 2 s. 267-283 (sprawozdanie; z notami o autorach...) szczegóły 
325.impreza: "Proza rosyjska epoki Oświecenia (nowe odkrycia i interpretacje)" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Warda Anna: Slavia Orientalis 1996 nr 1 s. 157-158 (sprawozdanie...) szczegóły 
326.impreza: "Rosja i Rosjanie wobec chrześcijańskiej kultury Europy Zachodniej" - sesja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Woźniak Anna: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1990 r. 30 (1987) nr 3/4 s. 122-125  szczegóły 
327.impreza: "Rossija i Zapad: dialog kul'tur" - mezhdunarodnaja konferencija (1994).  szczegóły 
artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1995 nr 1 s. 164-166  szczegóły 
artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Vtoraja mezhdunarodnaja konferencija "Rossija i Zapad: dialog kul'tur (Moskva, 28-30 nojabrja 1995). Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 325-326 (sprawozdanie...) szczegóły 
328.impreza: "Rossija i Zapad: dialog kul'tur" - mezhdunarodnaja konferencija (1998).  szczegóły 
artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 154-155 (sprawozdanie...) szczegóły 
329.impreza: "Rossija i Zapad: dialog kul'tur" - mezhdunarodnaja konferencija (1998).  szczegóły 
artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 337-339  szczegóły 
330.impreza: "Rossija i Zapad: dialog kul'tur" - mezhdunarodnaja konferencija (2000).  szczegóły 
artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 159-160 (sprawozdanie...) szczegóły 
331.impreza: "Rosyjskojęzyczna literatura popularna" - konferencja historycznoliteracka (1993).  szczegóły 
artykuł: Maciejewski Zbigniew: Nie tylko o trywialnym pięknie i aktualnych problemach życia literackiego Moskwy. XVII Konferencja Literaturoznawcza w IFR UŚ. Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 1/2 s. 128-130  szczegóły 
332.impreza: "Russkaja kul'tura v baltijjskikh stranakh mezhdu vojjnami (1918-1940)" - mezhdunarodnaja nauchnaja konferencija (2001). (m.in. nt. literatury...) szczegóły 
artykuł: Lavrinec Pavel: Slavia Orientalis 2001 nr 4 s. 663-664 (spraw....) szczegóły 
333.impreza: "Rusycystyka europejska a współczesność" - międzynarodowa konferencja (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Kamiński Wojciech, Pacholczyk Tadeusz: Poznańskie międzynarodowe konferencje naukowe "Rusycystyka europejska a wspolczesność" (1989-1997). Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 415-417 (omówienie tematyki konferencji...) szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Międzynarodowe konferencje naukowe z cyklu "Rusycystyka Europejska a Współczesność" organizowane przez Instytut Filologii Rosyjskiej UAM w Poznaniu (1989-1995). Przegląd Rusycystyczny 1996 r. [19] z. 1/2 s. 131-133  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Międzynarodowe konferencje w UAM w Poznaniu (1989-1995). Języki Obce w Szkole 1996 nr 5 s. 477-479 (omów. cyklu konferencji...) szczegóły 
334.impreza: "Rusycystyka europejska a współczesność" - międzynarodowa konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: IV Mezhdunarodnaja Konferencija "Evropejjskaja rusistika i sovremennost'" Poznan', 21.09-24.091992 g.. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 120-123  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Języki Obce w Szkole 1993 nr 2 s. 186-188  szczegóły 
335.impreza: "Rusycystyka europejska a współczesność" - międzynarodowa konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Belentschikov Renate, Belentschikov Valentin: V. Internationale Konferenz "Evropejjskaja rusistika i sovremennost'" (Die russische Literatur des 20. Jahrhunderts und die Religion, Poznań, 21-23. 09. 1993). Zeitschrift fuer Slawistik 1994 t. 39 nr 2 s. 297-300  szczegóły 
artykuł: Markunas Antoni: Evropejjskaja rusistika i sovremennost'. Studia Rossica Posnaniensia 1996 z. 27 s. 3-7  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Jak rozwijać rusycystykę w świecie. Życie Uniwersyteckie 1993 nr 7 s. 14  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: V Konferencja międzynarodowa "Rusycystyka Europejska a Współczesność (UAM -Poznań, 21-23 wrzesień(!) 1993 r.). Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 1/2 s. 125-127  szczegóły 
336.impreza: "Rusycystyka europejska a współczesność" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Obrady rusycystów w Poznaniu. Życie Uniwersyteckie 1995 nr 10 s. 17 (not....) szczegóły 
337.impreza: "Rusycystyka europejska a współczesność" - międzynarodowa konferencja naukowa (1997). (sekcja literaturoznawcza: "Iudaica w rosyjskiej literaturze i kulturze...) szczegóły 
artykuł: (AWi): Zjazd rusycystów. Życie Uniwersyteckie 1997 nr 10/11 s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: (len): Judaica w rosyjskiej literaturze. Nauka i Przyszłość 1998 nr 1 s. 15 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Markunas Antoni: Kolejne międzynarodowe forum rusycystów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 1/2 s. 183-184  szczegóły 
artykuł: Markunas Antoni: Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 149-150  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Michał: Światowe forum rusycystyczne w Poznaniu. Nowe Kontrasty 1997 nr 12 s. 34 (sprawozdanie...) szczegóły 
338.impreza: "Rusycystyka europejska a współczesność" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz S.: "Odzwierciedlenie chrześcijaństwa w rosyjskiej kulturze, literaturze i języku u produ jego drugiego tysiąclecia - VIII Miedzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Rusycystyka Europejska a Współczesność" (UAM Poznań, 14-16 września 1999 r.). Życie Uniwersyteckie 2000 nr 1/2 s. 18-19 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz S.: Odzwierciedlenie chrześcijaństwa w rosyjskiej kulturze, literaturze i języku u progu jego dwóchtysiąclecia - VII Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Rusycystyka europejska a współczesność (UAM, Poznań, 14-16 września 1999r.). Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 1 s. 148-149 (sprawozdanie z prac sekcji literaturoznawczej...) szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz S.: Rusycystyka Europejska a Współczesność. Języki Obce w Szkole 2000 nr 4 s. 114-115 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz S.: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Rusycystyka Europejska a Współczesność". Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 371-373 (sprawozdanie z przebiegu...) szczegóły 
339.impreza: Sesja naukowa z okazji 20-lecia istnienia rusycystyki kieleckiej (1989).  szczegóły 
artykuł: Żuk Józef, Żurek Maria: Sesja naukowa z okazji 20-lecia istnienia rusycystyki kieleckiej. Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 1/2 (1991) s. 89-91  szczegóły 
340.impreza: "Stereotypowość jako konceptosfera w językoznawstwie rosyjskim, literaturoznawstwie, kulturologii i dydaktyce" - międzynarodowa konferencja naukowa w ramach cyklu "Rusycystyka europejska a współczesność (2001).  szczegóły 
artykuł: Chodera Danuta: ...Zainteresowanie językiem rosyjskim nadal łączy wielu ludzi na całym świecie. Życie Uniwersyteckie 2001 nr 9/10 s. 6-8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz S.: Slavia Orientalis 2002 nr 1 s. 158-162 (sprawozdanie...) szczegóły 
341.impreza: "Śmiecie w praktyce, w języku/ kulturze i sztuce/ literaturze" - międzynarodowa konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Śmiecie. Forum Akademickie 1999 nr 2 s. 4 (not....) szczegóły 
342.impreza: "Teologia i kultura chrześcijańska dawnej Rusi z perspektywy minionych wieków" - międzynarodowe sympozjum (1988).  szczegóły 
artykuł: Koza Stanisław Józef: Teologia i kultura chrześcijańska dawnej Rusi. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1992 t. 13 s. 255-263  szczegóły 
artykuł: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 265-266  szczegóły 
343.impreza: "Uniwersalizm w literaturze rosyjskiej" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Fast Piotr: O uniwersalizmie. Słowo na zakończenie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1992 nr 17 (1313) s. 140-144  szczegóły 
artykuł: Hańska Katarzyna: Slavia Orientalis 1993 nr 1 s. 141-142  szczegóły 
344.impreza: "Vygovskaja pomorskaja pustyn' i ejo znachenie v istorii russkojj kul'tury" - międzynarodowa konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Cierniak Urszula: Slavia Orientalis 1995 nr 1 s. 163-164  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
345.artykuł: Agopsowicz Monika: Dziennik rosyjskiej wojny domowej. Res Publica 1990 nr 9 s. 123-124 (rec. książki: Aleksiej Babine: A Russian civil war diary (Alexis Babin...) szczegóły 
346.artykuł: Ajzenberg Michał: Możliwości wypowiedzi. Twórczość 1998 nr 12 s. 99-108 (nt. praktyki poetyckiej działającej w l. 20-30 grupy artystycznej OBER...) szczegóły 
347.artykuł: Alekseev Vladimir: Kultura jako objawienie bogoczłowieczeństwa. Elementy historiozofii kultury w pismach rosyjskich myślicieli religijnych XIX-XX wieku. Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 7 s. 111-136 (dot. głównie poglądów Nikołaja Bierdiajewa, Siergieja Bułgakowa, Władi...) szczegóły 
348.artykuł: Alexander Alex E.: The Polish Review 1993 t. 38 nr 3 s. 331-332 (rec. ks. zb.:The search for self-definition in Russian literature. Red...) szczegóły 
349.artykuł: Anchimiuk Olga: Verbal'noe vyrazhenie frejjmov "obrashhenie", "vstrecha", "znakomstvo", "pros'ba", scenariev "konflikt" w proze XIX veka. Linguodidactica 2002 t. 6 s. 23-32 (dot. problemów komunikacji w prozie XIX wieku na przykładzie dzieł aut...) szczegóły 
350.artykuł: Andrusiewicz Andrzej: Zapiski bibliograficzne. Polska i Jej Wschodni Sąsiedzi 2003 t. 3 s. 287 (rec. ks.: Filosofskije i bogoslovskije idei v pamjatnikakh drevnerussk...) szczegóły 
351.artykuł: Andrusiewicz Andrzej: Zapiski bibliograficzne. Polska i Jej Wschodni Sąsiedzi 2003 t. 3 s. 290-291 (rec. ks.: Vadim Kozhynov: Pobedy i bedy Rossii. Russkaja kul'tura kak ...) szczegóły 
352.artykuł: Andrzejewski Marek: Kontakty szwajcarsko-rosyjskie (od XVIII do XX wieku). Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 1993 t. 28 s. 156-159 ([rec. ks. zb.:] Schweiz-Russland. Rossija-Shvejjcarija. Zuerich 1989...) szczegóły 
353.artykuł: Arzhanukhin Vladislav V.: Grecheskaja patristika v Rossii v XVII-XVIII vekakh. Studia Litteraria Polono-Slavica 2000 [t.] 5 s. 73-81 (ze streszczeniem w jęz. polskim, nota o Władysławie Arżanuchinie s. 52...) szczegóły 
354.artykuł: Arzhanukhin Vladislav: Russkijj misticizm. Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 4 s. 5-21 (analiza mistycznych składników rosyjskiego obrazu świata; ze streszcze...) szczegóły 
355.artykuł: Astachina Ludmila: Nemeckie uchjonye u istokov lingvisticheskogo istochnikovedenija. Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 1 s. 72-87 (nt. wkładu niemieckich uczonych w rozwój dyscypliny naukowej poświęcon...) szczegóły 
356.artykuł: Awierincew Sergiusz: Odgłosy wielkiej rewolucji francuskiej w kulturze rosyjskiej. Literatura Radziecka 1989 nr 12 s. 88-91 (także w literaturze...) szczegóły 
357.artykuł: Babicheva Majjja: Krov'ju serdca: soloveckie dnevniki russkikh pisatelejj. Studia Rossica 2006 t. 17 s. 485-496 (dot. twórczości: Jurija Biessonowa, Dymitra Lichaczowa i A. Prawdolubo...) szczegóły 
358.artykuł: Baran Henryk: Religious Holiday Literature and Russian Modernism (A Preliminary Approach). California Slavic Studies 1994 t. 17 s. 201-244  szczegóły 
359.artykuł: Baranov Vadim I.: Ehmigracija i Rossija. Granicy zhestkie i prozrachnye (K metodologii izuchenija literaturnogo processa posle Oktjabrja 1917 goda). Studia Rossica 1999 [t.] 7 s. 17-26  szczegóły 
360.artykuł: Barański Zbigniew: Pisarze rosyjscy o "Madonnie Sykstyńskiej" Rafaela. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 128 (2665) s. 73-82  szczegóły 
361.artykuł: Barański Zbigniew: Reperkusje "Legendy o niewidzialnym grodzie Kitieżu" w literaturze rosyjskiej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 87-94 (z fragm. utworów inspirowanych legendą...) szczegóły 
362.artykuł: Barański Zbigniew: Topos drogi w poezji rosyjskiej lat siedemdziesiątych-osiemdziesiątych XIX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1994 nr 81 (1569) s. 37-51  szczegóły 
363.artykuł: Bassel' Naftolijj: Russkie pisateli Ehstonii: problemy nacional'no-kul'turnojj identifikacii i literaturno-ehsteticheskojj oriientacii. Studia Rossica 2003 [t.] 12 s. 317-327  szczegóły 
364.artykuł: Bednarz Klaus: Niemcy i ich wschodnioeuropejscy sąsiedzi. Borussia 1999 nr 17 (1998/1999) s. 56-69 (m.in. nt. wpływu Johanna Gottfrieda Herdera na polską i rosyjską kultu...) szczegóły 
365.artykuł: Belentschikov Valentin: Vosprijatie russkojj filosofii nemeckimi ehkspressionistami (Ch. I). Studia Rossica Posnaniensia 1993 z. 23 s. 3-10  szczegóły 
366.artykuł: Berlin Isaiah: Myśl rosyjska i kontrowersja słowianofilska. Zdanie 1995 nr 2 s. 22-26 (m.in. dot. lit. XIX w....) szczegóły 
367.artykuł: Bezwiński Adam: O niektórych podstawach filozoficznych romantyzmu rosyjskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Rosyjska 1990 z. 1 (202) s. 45-58  szczegóły 
368.artykuł: Bezwiński Adam: Puszkina i innnych pytania o Rosję. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 46 ( streszcz. ref.; dot. także: I. Kireevskij: Wiek dziewiętnasty, P. Cha...) szczegóły 
369.artykuł: Bezwiński Adam: Puszkina i innych pytania o Rosję. Studia Rossica Posnaniensia 1991 z. 21 s. 3-12  szczegóły 
370.artykuł: Bezwiński Adam: Romantyzm rosyjski w badaniach Ryszarda Łużnego. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 20 z. 3/4 (1997) s. 165-176  szczegóły 
371.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 355-357 ([rec. ks.:] Pavel Lavrinec: Russkaja literatura Litvy XIX - pervaja po...) szczegóły 
372.artykuł: Białokozowicz Bazyli: J. Baudouin de Courtenay o literaturze rosyjskiej. x 1989 ([W ks. zb.]: Jan Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światow...) szczegóły 
373.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Poszukiwania etyczne Augustyna Wróblewskiego i literatura rosyjska. Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 101-113 (nt. stosunku Augustyna Wróblewskiego do literatury rosyjskiej i tołsto...) szczegóły 
374.artykuł: Białucha Barbara: Rosyjska Ruletka 1996 [nr] 3 s. 189 (nota nt. pobytu w Polsce Olega Klinga z Instytutu Literatury Światowej...) szczegóły 
375.artykuł: Biernat Elżbieta: Literatura rosyjska okresu modernizmu w kręgu zainteresowań autorów krakowskich. Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 303-307 (z not. s. 389...) szczegóły 
376.artykuł: Birjukov Sergejj, Birjukova Svetlana: Proektivnye teorii russkogo avangarda (Muzykal'no-poehticheskijj aspekt). Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 3 s. 21-26 (nt. muzyczno-poetyckich koncepcji przedstawicieli rosyjskiej awangardy...) szczegóły 
377.artykuł: Blagochinnova Tatjana: Konstrukcii s abstraktnymi suschhestvitel'nymi v russkom jazyke konca XVIII - nachala XIX veka. Studia Rossica Posnaniensia 2003 z. 31 s. 81-88 (nt. konstrukcji z rzeczownikami abstrakcyjnymi na materiale językowym ...) szczegóły 
378.artykuł: Bobilewicz-Bryś Grażyna: Aleksander Skriabin w myśli estetycznej i twórczości symbolistów rosyjskich. Slavia Orientalis 1993 nr 1 s. 29-42  szczegóły 
379.artykuł: Bobilewicz-Bryś Grażyna: Ceremonia picia herbaty w życiu i twórczości artystów rosyjskich na przełomie XIX i XX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 65-85 (dot. środowiska literackiego...) szczegóły 
380.artykuł: Bobilewicz Grażyna: Klod Debjussi i russkaja khudozhestvennaja kul'tura rubezha XIX-XX stoletijj. Studia Litteraria Polono-Slavica 2000 [t.] 5 s. 207-217 (m.in. nt. związków twórczości muzycznej Claude'a Debussy z poezją rosy...) szczegóły 
381.artykuł: Bobilewicz Grażyna: Pol' Gogen v russkojj kul'ture rubezha XIX/XX vekov. Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 247-256 (dot. także literatury, głównie Michaiła Kuzmina...) szczegóły 
382.artykuł: Bobilewicz Grażyna: Strategija igry v "tekste zhizni" russkojj bogemy nachala XX veka. Art-podval - "Brodjachaja sobaka" v memuarakh. Studia Rossica 2010 t. 20, 1 s. 257-269 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
383.artykuł: Bobilewicz Grażyna: Werbalna i wizualna reprezentacja ogrodów w Rosji XVIII i początku XIX wieku. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo 2011 nr 1 [t. LXI] s. 73-96 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
384.artykuł: Bobryk Roman: Zhernova, mel'nicy, turbiny i gidroehlektrostancii avangarda i socrealizma (Nabroski k teme). Studia Litteraria Polono-Slavica 2000 [t.] 5 s. 407-416 (ze streszczeniem w jęz. polskim; z koment.: Jerzy Faryno: Sistema i sl...) szczegóły 
385.artykuł: Bogomjakov V.G.: Slavia Orientalis 2003 nr 1 s. 126-128 ([rec. ks.:] E.V. Tyryshkina: Russkaja literatura 180-kh - nachala 1920...) szczegóły 
386.artykuł: Bojanihvs'ka Marta: Marginalia w kodeksach rękopiśmiennych z XVI-XVII w. z dawnej greckokatolickiej kapituły przemyskiej (obecnie w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie). Slavia Orientalis 1995 nr 4 s. 555-567 (z fragm. tekstów zapisów w przekładzie Aleksandry Hnatiuk...) szczegóły 
387.artykuł: Bolek Anna: K istokam "dvoestrochnogo soglasija" - pervye russkie opyty perevodnykh rifmovannykh virshejj. x 2000 ([w czasopiśmie:] Studia Russica (Budapesht) 2000 t. 18 s. 24-30...) szczegóły 
388.artykuł: Bolek Anna: Leksika torgovykh sdelok v "Russkojj knige" [Ein Rusch Boeck] Tomasa Shrove (po spisku 1546 goda). x 1996 ([W ks. zb.:] Voprosy lingvistiki i lingvodidaktiki (Materialy konferen...) szczegóły 
389.artykuł: Bolek Anna: Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 300-303 ([rec. ks. zb.:] Etudes Russes. Melanges offerts au professeur Louis Al...) szczegóły 
390.artykuł: Bolek Anna: Slavia Orientalis 1997 nr 2 s. 319-322 ([rec. ks. zb.:] Biblija i vozrozhdenie dukhovnojj kul'tury russkogo i ...) szczegóły 
391.artykuł: Bolek Anna: Slavia Orientalis 1993 nr 4 s. 585-588 ([rec. ks. zb.:] Dolomonosovskijj period russkogo literaturnogo jazyka....) szczegóły 
392.artykuł: Brodacki Krystian: Niezłomni. Tygodnik Solidarność 2000 nr 4 dod. s. 1-2 (nt. walk Rosjan z Czeczenami w twórcz. m.in. Aleksander Dumas, Michał ...) szczegóły 
393.artykuł: Broda Marian: Narodnickie a priori światopoglądowe. Przegląd Rusycystyczny 1989 r. 12 z. 2 s. 29-42 (nt. podstaw narodnickiej tożsamości...) szczegóły 
394.artykuł: Broda Marian: Religijne praźródła i myślowe metafory idei szczególnej wolności Rosji. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Rosjanoznawcze 1996 z. 3 (310) s. 37-52 (m.in. o poglądach pisarzy: Mikołaj Bierdajew, Piotr Czaadajew, Fiodor ...) szczegóły 
395.artykuł: Bryś Grażyna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 53 (1103) s. 134-137 ([rec. ks.:] R. S. Kaufman: Oczerki istorii russkoj chudożestwiennoj kr...) szczegóły 
396.artykuł: Burini Silvia: Natjurmort, vanitas, obmanka: navazhdenie veshhejj v russkojj literature XX veka. Studia Litteraria Polono-Slavica 2002 t. 7 s. 403- (dot. autorów: Konstantin Waginow, Boris Pasternak, Aleksandr Kuszner, ...) szczegóły 
397.artykuł: Byrt-Migdalska Alicja: Szkic jako gatunek w literaturze rosyjskiej i w twórczości Aleksandra Lewitowa. Kieleckie Studia Rusycystyczne 1992 t. 5 s. 35-47  szczegóły 
398.artykuł: Chernikov Mikhail V.: Problema sootnoshenija sushhego i dolzhnogo v mirovozzrenii russkojj intelligencii konca XIX - nachala XX vekov. Slavia Orientalis 2001 nr 4 s. 583-614 (m.in. dot. twórczości Iwanowa-Razumnika, Nikołaja Michajłowskiego i Wł...) szczegóły 
399.artykuł: Chimiak Łukasz: Rosjanie i Ukraińcy wobec siebie. Dystans czy pogkrewieństwo. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 190-193 (rec. ks.: Myroslav Shkandrij: Russia and Ukraine. Literature and the D...) szczegóły 
400.artykuł: Chodasiewicz Władysław: Dom Sztuk. Literatura na Świecie 1991 nr 2 s. 181-193 (nt. życia - w l. 20. - literatów i artystów, mieszkańców Domu Sztuk w ...) szczegóły 
401.artykuł: Chodasiewicz Władysław: Krwawa uczta. Autograf 1989 nr 3 s. 44-47 (nt. dramatycznych losów pisarzy ros.; z notą tłumacza...) szczegóły 
402.artykuł: Chodurska Halina: Przekłady i oryginalne dzieła medyczno-zielarskie w bibliotekach Rosji (próba klasyfikacji). x 1998 ([w ks. zb.:] Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. Pod r...) szczegóły 
403.artykuł: Chodurska Halina: W kręgu rękopisów średnioruskich (Zielniki magiczne). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Rusycystyczne 1995 z. 9 (177) s. 73-80  szczegóły 
404.artykuł: Chujjkina Natal'ja, Sindeckaja Natal'ja: Vospominanija russkikh ehmigrantov na stranicakh ehstonskojj pressy perioda mezhdu dvumja vojjnami. Studia Rossica 2006 t. 17 s. 403-407 (dotyczy rosyjskich pisarzy emigrantów; ze streszczeniem w jęz. angiels...) szczegóły 
405.artykuł: Cierniak Urszula: Biblia a oblicze grzechu w literaturze staroobrzędowców. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 37-48 (dot. twórczości Pietrowa Awwakuma, Andrzeja Denisowa, Epifaniusza, dia...) szczegóły 
406.artykuł: Cierniak Urszula: Slavia Orientalis 1993 nr 3 s. 455-456 ([rec. ks.:] XVIII vek. [T.] 17. Sankt-Peterburg 1991...) szczegóły 
407.artykuł: Cierniak Urszula: Slavia Orientalis 1996 nr 3 s. 412-414 ([rec. ks. zb.:] Staroobrjadchestvo v Rossii (XVII-XVIII vv.). Moskva 1...) szczegóły 
408.artykuł: Cierniak Urszula: Wokół przygotowań do wydania słownika piśmiennictwa dawnej Rusi. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 (1990) s. 235-236 (omów. słownika oprac. przez Akademię Nauk ZSRR...) szczegóły 
409.artykuł: Cieślik Krzysztof: Kategorija "drevnosti" v russkojj kul'ture rubezha XIX i XX vekov. Kieleckie Studia Rusycystyczne 2000 t. 10 s. 25-33 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
410.artykuł: Cieślik Krzysztof: Mezhdu ehstetizmom i misticizmom. O dvukh napravlenijakh v russkom simvolistskom isskusstve konca XIX - nachala XX veka. Slavia Orientalis 1995 nr 1 s. 31-37  szczegóły 
411.artykuł: Cieślik Krzysztof: Postać Piotra I w malarstwie rosyjskim przełomu XIX i XX wieku na tle jej tradycji literackiej. Studia Rossica 1994 t. 2 s. 37-43  szczegóły 
412.artykuł: Cieślik Krzysztof: Rosyjska literatura antynihilistyczna a kwestia polska. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1992 nr 1 (90) s. 47-66  szczegóły 
413.artykuł: Cymborska-Leboda Maria: Chto "nechisto" i chto podlezhit "ochishheniju" u russkikh simvolistov. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 4 s. 249-251 (ze streszczeniem w jęz. polskim, nota o Marii Cymborskiej-Lebodzie s. ...) szczegóły 
414.artykuł: Cymborska-Leboda Maria: Uwagi do badań nad symbolizmem rosyjskim. Slavica 1990 t. 24 s. 193-204  szczegóły 
415.artykuł: Czapiga Zofia: O strukturalno-semantycznej złożoności zdań polipredykatywnych z podmiotem bezokolicznikowym w języku polskim i rosyjskim. Slavia Orientalis 2002 nr 1 s. 85-92 (na przykładach z literatur pięknych polskiej i rosyjskiej...) szczegóły 
416.artykuł: Czepik Irena: Wiersze poetów, którzy nie wrócili z wojny ("W globie go ziemskim pochowali"). Literatura Radziecka 1989 nr 5 s. 107-109 ([z fragm. utw.]....) szczegóły 
417.artykuł: Czubala Dionizjusz: Studium o tradycji i badaniu folkloru. Literatura Ludowa 1992 nr 2 s. 61-64 (rec. ks.: Chistov Kiril: Narodnyje tradycji i folklor. Oczerki teorii...) szczegóły 
418.artykuł: Czubala Dionizjusz: W starych książkach. Drukowane i rękopiśmienne sensacje rosyjskie z XIX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 207-210 (nt. stanu badań nad legendą współczesną ("modern legend"), czyli opow...) szczegóły 
419.artykuł: Danielkiewicz Marek: Namiętności. Wódka i literatura. Kresy 2005 nr 61/62 s. 217-219 (fel....) szczegóły 
420.artykuł: Dąbrowska Magdalena: Epizody "czytelnicze" w charakterystyce bohatera rosyjskich opowieści sentymentalnych. Studia Rossica 2000 [t.] 10 s. 319-332  szczegóły 
421.artykuł: Dąbrowska Magdalena: Opozycja "Natura - cywilizacja" i jej wpływ na koncepcję bohatera rosyjskich opowieści sentymentalnych. Studia Rossica 2000 [t.] 11 s. 73-84  szczegóły 
422.artykuł: Dąbrowska Magdalena: Rosyjska opowieść sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku. Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 3 s. 135 (streszczenie rozprawy doktorskiej...) szczegóły 
423.artykuł: Dąbrowska Magdalena: Sentymentalna wizja przestrzeni (na materiale rosyjskich opowieści sentymentalnych przełomu XVIII i XIX wieku). Studia Rossica 2004 [t.] 15 s. 49-60 (m.in. w twórczości następujących osób: Władimir Izmajłow, Gawriił Kami...) szczegóły 
424.artykuł: Dąbrowska Magdalena: Studia Rossica 2005 [t.] 16 s. 399-400 (rec. ks.: Valerijj Mil'don: Vershiny russkojj dramy. Moskva 2002...) szczegóły 
425.artykuł: Dąbrowska Magdalena: Z badań nad rosyjską opowieścią sentymentalną przełomu XVIII i XIX wieku. Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 2 s. 15-26  szczegóły 
426.artykuł: Dąbrowska Magdalena: Z dziejów form epistolarnych w literaturze rosyjskiej (proza sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku). Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 3 s. 25-35  szczegóły 
427.artykuł: Dąbrowski Dariusz: Reedycja zbioru latopisów ruskich. Roczniki Historyczne = Historical Annals 2005 r. 71 s. 243-246 (nt. zainicjowanej przez moskiewskie wydawnictwo naukowe w 1997 reedycj...) szczegóły 
428.artykuł: Demidova Ol'ga: Russkaja ehmigracija v Pol'she (1919-1944) (iz arkhiva A.P. Vel'mina). Slavia Orientalis 2000 nr 2 s. 225-236 (m.in. nt. życia kulturalnego i czasopiśmiennictwa rosyjskiej emigracji...) szczegóły 
429.artykuł: Deotto Patrizia: Iz gorodskojj grjazi na prirodu: gorod i dacha (Dacha kak odna iz kategorijj peterburgskogo mifa). Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 4 s. 145-154 (m.in. w literaturze, ze streszczeniem w języku polskim, nota o Patrizi...) szczegóły 
430.artykuł: Dębski Jan: Obraz mira i cheloveka v poezii russkogo barokko. Ricerche Slavistiche 1991 t. 37 (1990) s. 355-366  szczegóły 
431.artykuł: Dębski Jan: Rosyjska poezja barokowa - jej oblicze ideowe i artystyczne. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 262-263 (streszcz. ref....) szczegóły 
432.artykuł: Dobieszewski Janusz: Filozoficzność emigracji. Studia Rossica 1999 [t.] 7 s. 27-39 (nt. filozoficznego aspektu emigracyjnego życia i twórczości pisarzy ro...) szczegóły 
433.artykuł: Dobrodomov Igor' G.: Stroit' kury. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1996 z. 3 s. 43-66 (historia i ewolucja francuskiego frazeologizmu faire la cour ja...) szczegóły 
434.artykuł: Dobrogoszcz Magdalena: Literatura i kultura rosyjska na łamach prasy polskiej w roku 1989 ("Gazeta Wyborcza", "Trybuna Ludu", "Życie Warszawy"). Studia Rossica 2003 [t.] 13 s. 165-175  szczegóły 
435.artykuł: Docenko Sergejj: Slavia Orientalis 1992 nr 3 s. 137-139 ([rec. ks.:] Trudy po russkojj literature i semiotike Kafedry Russkojj ...) szczegóły 
436.artykuł: Doleżal Anna: "Exegi monumentum" Horacego w liryce rosyjskiej XIX wieku. Studia Litteraria Polono-Slavica 2000 [t.] 5 s. 119-128 (nota o Annie Doleżal s. 534-535...) szczegóły 
437.artykuł: Drawicz Andrzej: Co dalej z dwudziestowieczną literaturą rosyjską? (Refleksje poddawane pod dyskusję). Slavia Orientalis 1992 nr 1 s. 95-100  szczegóły 
438.artykuł: Drawicz Andrzej: Literatura rosyjska i problematyka "małych ojczyzn". x 1993 ([W ks. zb.:] Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość. Warszawa 1...) szczegóły 
439.artykuł: Drawicz Andrzej: Literatura rosyjska w "wielkim łagrze" (Zarys problematyki zniewalania). Studia Litteraria Polono-Slavica 1996 [t.] 2 s. 11-17  szczegóły 
440.artykuł: Drawicz Andrzej: Na poszerzonych obszarach Srebrnego Wieku. Studia Litteraria Polono-Slavica 1993 t. 1 s. 9-13  szczegóły 
441.artykuł: Drawicz Andrzej: Nasze widzenie Rosjan w XX wieku. Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 2 s. 37-41 (m.in. nt. odbioru literatury rosyjskiej przez Polaków...) szczegóły 
442.artykuł: Drawicz Andrzej: "O czym mam ci powiedzieć, Rosjo?". Tygodnik Powszechny 1994 nr 24 s. 1, 14 (głównie o relacjach literatury rosyjskiej z literaturą światową od XVI...) szczegóły 
443.artykuł: Drawicz Andrzej: Oddawanie się w niewolę czasu (Poezja rosyjska lat dwudziestych). Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 3 s. 13-20  szczegóły 
444.artykuł: Drawicz Andrzej: Pol'sko-russkie vospominanija ob avangarde. x 2000 ([w ks. zb.:] Poehzija i zhivopis. Sbornik trudov pamjati N.I. Khardzhi...) szczegóły 
445.artykuł: Drawicz Andrzej: Z problematyki badań nad literaturą rosyjską XX wieku. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
446.artykuł: Dubjago Aleksandr: O meste i znachenii estestvennonauchnoj leksiki v publicistike 40-60 gg. XIX v.. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1989 nr 12 s. 101-114 (m. in. na przykładzie twórczości autorów: W. Bielinski, N. Czernyszews...) szczegóły 
447.artykuł: Duda Katarzyna: Slavia Orientalis 1999 nr 2 s. 291-293 (rec. ks.: I.A. Esaulov: Kategorija sobornosti v russkojj literature. P...) szczegóły 
448.artykuł: Duda Katarzyna: Slavia Orientalis 2002 nr 3 s. 495-497 (rec. ks.: M. M. Golubkov: Russkaja literatura XX veka. Posle raskola. ...) szczegóły 
449.artykuł: Dudek Andrzej: Slavia Orientalis 1997 nr 4 s. 611-613 ([rec. ks.:] Tomas Venclova: Sobesedniki na piru. Stat'i o russkojj lit...) szczegóły 
450.artykuł: Dudek Andrzej: Slavia Orientalis 1995 nr 4 s. 581-583 ([rec. ks.:] Arlen Bljum: Za kulisami "Ministerstva Pravdy". Tajjnaja i...) szczegóły 
451.artykuł: Dunev A. I.: Modal'nost' kak komponent znachenija v aspektual'nojj semantike oboshchjonnojj faktichnocti russkikh glagov. Linguodidactica 2001 z. 5 s. 37-51 (na przykładzie m.in. fragmentów prozy rosyjskiej...) szczegóły 
452.artykuł: Dziuba Iwan: Na tle nieprzemijającej przeszłości. Kresy 2000 nr 41 s. 119-139 (obraz wojen kaukaskich oraz historia podboju Kaukazu w literaturze, pu...) szczegóły 
453.artykuł: Egorov Boris: O dnevnikakh novejjshego vremeni. Studia Rossica 2006 t. 17 s. 411-419 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
454.artykuł: Ehdipal'nyjj bunt v pol'skom i russkom romantizme. Studia Rossica 2012 t. 22 s. 125-134 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
455.artykuł: Ehngel' Kristina: Russkaja literaturnaja sistema na perekresthe: tvorcheskijj khaos ili katastrofa. x 2000 ([w ks. zb.:] Literatura, mit, sacrum. Red. Maria Cymborska-Leboda, Wit...) szczegóły 
456.artykuł: Falczyński Zygmunt: Sprawozdanie. Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 2 (1995) s. 73-89 (dotyczy m.in. idei soborowości w twórczości: Aleksego Chomiakowa, Pawł...) szczegóły 
457.artykuł: Falkowicz Swietłana M.: Polski charakter narodowy w oczach Rosjan. Kształtowanie się narodowego sterotypu Polaka. Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 2 s. 43-58 (m.in. dot. tematyki polskiej w literaturze rosyjskiej...) szczegóły 
458.artykuł: Fałowski Adam: "Ein Rusch Boeck..." - russko-nemeckijj anonimnyjj slovar'-razgovornik XVI v.. Studia Slavica [Academiae Scientiarum Hungaricae] 1992 t. 37 (1991/1992) z. 1/4 s. 211-217  szczegóły 
459.artykuł: Fałowski Adam: Gwara pskowska XIV-XVI wieku na tle innych gwar rosyjskich tego czasu. Slavia Orientalis 1997 nr 2 s. 247-253 (m.in. na podstawie zabytków literackich powstałych w Pskowie i okolicy...) szczegóły 
460.artykuł: Fałowski Adam: Między językiem a kulturą ludową Rosji XVI wieku. Slavia Orientalis 1993 nr 1 s. 75-87  szczegóły 
461.artykuł: Fałowski Adam: O jazyke zapadnorusskogo katekhisa iz 1585 g.. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica 2003 z. 1 s. 67-84  szczegóły 
462.artykuł: Fałowski Adam: Svidetel'stva inostrancev o russkom jazyke XVI v.. Studia Slavica [Academiae Scientiarum Hungaricae] 1993 t. 38 z. 3/4 s. 317-327  szczegóły 
463.artykuł: Faryno Jerzy: Deshifrovka III: Transsemioticheskaja lestnica avangarda. x 1992 ([w czasopiśmie:] Russian Literature (Amsterdam) 1992 t. 32 z. 1...) szczegóły 
464.artykuł: Faryno Jerzy: Deshifrovka. x (Russian Literature (Amsterdam) t. 26 z. 1 s. 1-68 [New Contents...) szczegóły 
465.artykuł: Faryno Jerzy: Klejjkie listochki, ukha, chajj, varen'e i spirty. (Pushkin - Dostoevskijj - Pasternak). x 1995 ([w czasopiśmie:] Studia Russica Budapestinensia (Budapest) 1996...) szczegóły 
466.artykuł: Faryno Jerzy: Korova so skripkijj - slova kak mychan'e i - Pojmovnik X... (Allogizm// izosemantizm, avangarda). Studia Litteraria Polono-Slavica 1993 t. 1 s. 143-168 (m.in. na przykł. rosyjskiej awangardy literackiej; ze streszcz. w jęz....) szczegóły 
467.artykuł: Faryno Jerzy: Ludzie z tła - Ljudi v kulisakh (Kulturowe i artystyczne kwalifikacje i konceptualizacje fachów i zawodów - kul'turnye i khudozhestvennye kvalifikacii i konceptualizacii professijj i special'nostejj). Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 505-508 (m.in. w literaturze, teatrze i filmie; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
468.artykuł: Fast Piotr: Romans socrealistyczny. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1994 nr 18 (1411) s. 26-37 (dot. literatury popularnej w Rosji lat dwudziestych...) szczegóły 
469.artykuł: Fast Piotr: Tipologija literaturnykh javlenijj epokhi socialistiticheskogo realizma. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 176-184 (przegląd modeli literackich ukształtowanych w Rosji w okresie realizmu...) szczegóły 
470.artykuł: Fast Piotr: Zagadnienie literatury popularnej w rosyjskich programach literackich lat dwudziestych. Slavia Orientalis 1992 nr 1 s. 3-8 (z not. s. 141...) szczegóły 
471.artykuł: Fedorczuk Irena: Russkijj panegirik i invektiva 1930-1950-kh godov (Stalinskijj klassicizm). Studia Rossica 2000 [t.] 10 s. 193-199 (dot. twórczości m.in. Osipa Mandelsztama, Borysa Pasternaka i Anny Ach...) szczegóły 
472.artykuł: Fedorczuk Irena: "Svojo" i "chuzhoe": k probleme tradicii v tvorchestve akmeistov. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 2002 nr 12 s. 47-59 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
473.artykuł: Fedorov Fedor: Ot dnevnika k memuaru, ili metamorfoza obraza Tynjanova v soznanii Chukovskogo. Studia Rossica 2006 t. 17 s. 421-450 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
474.artykuł: Fedotov Oleg: Ogeninskaja strofa do i posle "Evgenija Onegina". Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 83-98  szczegóły 
475.artykuł: Fedotov Oleg: Oneginskaja strofa do i posle "Onegina". Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 [nr] 3 s. 43-56 (dot. m.in. autorów: Aleksander Puszkin, Michaił Lermontov, Ilja Erenbu...) szczegóły 
476.artykuł: Feduta Aleksandr: Avtor kak chitatel' sobstvennogo dnevnika. Studia Rossica 2006 t. 17 s. 67-78 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
477.artykuł: Fijałkowska-Janiak Irena: Pod lazurowym niebem Italii. Recepcja Włoch w twórczości rosyjskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku (Część II). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Filologia Rosyjska 1993 nr 18 s. 13-30  szczegóły 
478.artykuł: Fijałkowska-Janiak Irena: Pod lazurowym niebem Italii. Recepcja Włoch w twórczości rosyjskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku [Część I]. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Filologia Rosyjska 1991 z. 17 (1988) s. 5-27  szczegóły 
479.artykuł: FIlipowicz Aleksandra: Nawiedzeni i szaleńcy w literaturze rosyjskiej XIX wieku. Studia Rossica 1997 t. 5 s. 22-32  szczegóły 
480.artykuł: Florczak Zbigniew: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 6-9 ([rec. ks.:] Vladimir Nabokov: Lectures on Russian litterature. Harcour...) szczegóły 
481.artykuł: Fomin Sergiusz: Zostałeś uprzedzony. Literatura Radziecka 1990 nr 11 s. 150-160 (nt. przepowiedni, proroctw i objawień w literaturze...) szczegóły 
482.artykuł: Frajlich-Zając Anna: Slavic and East European Journal 1991 t. 35 z. 2 s. 287-288 ([rec. ks.:] Pamela Davidson: The poetic imagination of Vyacheslav Ivan...) szczegóły 
483.artykuł: Frolova Ol'ga: Slovar' trudnostejj klassicheskojj ruskojj prozy, adresovannyjj inostrannym uchashhimsja. x 1996 ([W ks. zb.:] Voprosy lingvistiki i lingvodidaktiki (Materialy konferen...) szczegóły 
484.artykuł: Gadamer Hans Georg: Rosjanie w Niemczech. Przegląd Filozoficzny 1994 nr 1 s. 143-148 (wyw. nt. lit. rosyjskiej; rozm. Władimir S. Małachow...) szczegóły 
485.artykuł: Galon-Kurkowa Krystyna: Aleksander I w poezji rosyjskiej (1816-1825). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 48 (977) s. 3-27  szczegóły 
486.artykuł: Galon-Kurkowa Krystyna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 68 (1268) s. 90-92 ([rec. ks.:] Gerhard Giesemann: Die Strukturierung der russischen Roman...) szczegóły 
487.artykuł: Galon-Kurkowa Krystyna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 48 (977) s. 123-126 ([rec. ks.:] D. Ksicova: Poema za romantismu a novoromantismu. Rusko-ce...) szczegóły 
488.artykuł: Galster Bohdan: Literatura rosyjska pierwszej połowy XIX wieku w pracach rusycystów krakowskich. Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 273-289 (z not. s. 389...) szczegóły 
489.artykuł: Galster Irena: Composita wobec stylistycznego zróżnicowania rosyjskiego języka literackiego przełomu XVII/XVIII wieku. Slavia Orientalis 1993 nr 2 s. 327-343  szczegóły 
490.artykuł: Gancarz Piotr: Pejzaże słowem malowane... (Z obserwacji nad technikami projekcji pejzażowych w krótkich formach narracyjnych literatury rosyjskiej pierwszej połowy XIX wieku). Słupskie Prace Filologiczne. Seria Neofilologia 2003 nr 2 s. 11-23  szczegóły 
491.artykuł: Gancarz Piotr, Osuch Tadeusz: Zvukovojj mir russkojj prozy (k voprosu sonoristiki literaturnogo proizvedenija XIX veka). Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 99-119  szczegóły 
492.artykuł: Georgieva Cvetana: Motiv bolezni i motiv "vmurovanija" v brigadirskojj socialisticheskojj poehzii. Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 365-383 (ze streszczeniem w jęz. polskim, nota o Cwietanie Georgijewej s. 519-5...) szczegóły 
493.artykuł: Gheit Johanne: Skrzywiona perspektywa: proza kobiet i rosyjska krytyka literacka XIX wieku. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 213-224 (obszerniej o twórczości Jewgienji Tur...) szczegóły 
494.artykuł: Gierczyńska Danuta: Narodnaja pesnja w sovremennojj russkojj proze o derevne. Słupskie Prace Humanistyczne 1995 nr 13a s. 25-35 (dot. twórcz. aut.: Wasilij Biełow, Walentin Rasputin, Wasilij Szukszyn...) szczegóły 
495.artykuł: Gildner Anna: Awangarda rosyjska z perspektywy 1994 roku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 109-117 (dot. grup awangardowych działających w dwudziestoleciu międzywojennym...) szczegóły 
496.artykuł: Gildner Anna: Przyczynek do historii dialogu kultur w modernizmie europejskim. Slavia Orientalis 2000 nr 2 s. 207-215 (m.in. nt. działalności i twórczości artystycznej ugrupowania "Mir Isku...) szczegóły 
497.artykuł: Gildner Anna: Slavia Orientalis 1992 nr 4 (1991) s. 515-516 (rec. ks.: Tatjana Antalovsky: Der russische Frauenroman (1890-1917). E...) szczegóły 
498.artykuł: Gildner Anna: Slavia Orientalis 1997 nr 3 s. 480-483 ([rec. ks. zb.:] Dichterbild und Epochenwandel in der russischen Litera...) szczegóły 
499.artykuł: Gildner Anna: Zastol'ja golodnykh let. Slavia Orientalis 1992 nr 1 s. 17-23 (nt. twórcz. pisarzy związanych z piotrogrodzkim wydawn. "Vsemirnaja li...) szczegóły 
500.artykuł: Giza Antoni: Rosjanie o Polakach (1831-1855). Przegląd Zachodniopomorski 1993 z. 4 (1992) s. 47-60 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
501.artykuł: Giza Antoni: Sergiusz Uwarow i jego teoria oficjalnej ludowości. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 137-150  szczegóły 
502.artykuł: Giza Antoni: Treści ideowe wczesnych słowianofilów rosyjskich (Lata trzydzieste XIX w.). Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 20 z. 3/4 (1997) s. 193-200  szczegóły 
503.artykuł: Glotov Aleksandr: Russkaja literatura Ukrainy: ehmigracija, diaspora, nacional'noe men'shinstvo.... Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego = Russian Studies of the Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences 2008 t. 17 s. 125-127 (próba odpowiedzi na pytanie: co zaliczyć do rosyjskiej literatury Ukra...) szczegóły 
504.artykuł: Głotow Aleksander: Ideologija bol'shevizma v russkojj literature XX veka. Novyjj aspekt religii. Studia Rossica Posnaniensia 1996 z. 27 s. 79-85  szczegóły 
505.artykuł: Goćkowski Janusz: Twórczość dysydentów rosyjskich - alternatywna socjologia realnego leninizmu. Slavia Orientalis 1997 nr 4 s. 527-543  szczegóły 
506.artykuł: Goncharova Ol'ga: Utopija "chistoty" v russkojj kul'ture. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 4 s. 83-93 (m.in. w literaturze, ze streszczeniem w jęz. polskim, nota o Oldze Gon...) szczegóły 
507.artykuł: Goncharov Sergejj A., Goncharova Ol'ga: Vrach i ego biografija v russkojj literature. Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 217-227 (ze streszczeniem w jęz. polskim; z notami o Oldze i Siergieju Gonczaro...) szczegóły 
508.artykuł: Gondowicz Jan: Kalendarium oberiuckie. Literatura na Świecie 1990 nr 1/3 s. 319-328 (kalendarium ugrupowania OBERIU (1924-1982)...) szczegóły 
509.artykuł: Gondowicz Jan: Między snem a drwiną. Literatura na Świecie 1990 nr 1/3 s. 305-318 (nt. doktryny artyst. ugrupowania OBERIU...) szczegóły 
510.artykuł: Gozdek Agnieszka: Mit i tragedia w twórczości S. Wyspiańskiego, F. Sołoguba, I. Annienskiego i W. Briusowa. Przegląd Rusycystyczny 1997 r. 20 z. 1/2 s. 57-66  szczegóły 
511.artykuł: Górski Eugeniusz: Eslavofilia, eurasianismo e indigenismo. Ideologias nacionalistas en Russia y en America Latina. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 2 s. 247-258 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
512.artykuł: Gracheva Alla: Russkaja massovaja literatura nachala XX veka. Novyjj vzgljad na starye literaturovedcheskie problemy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1539 s. 41-49 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
513.artykuł: Grala Hieronim: Zapiski Historyczne 1989 z. 2/3 s. 142-147 ([rec. ks.:] Christian Luebke: Novgorod in der russischen Literatur (bi...) szczegóły 
514.artykuł: Grącka Monika: Z dziejów recepcji literatury narodnickiej w Polsce. Studia Rossica 2012 t. 22 s. 191-206 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
515.artykuł: Greb Anna: Ocena estetyczna w ujęciu rosyjskiej krytyki literackiej początku XIX wieku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica 2009 [z.] 2 s. 13-21  szczegóły 
516.artykuł: Grechko Valerijj: Zvukosimvolizm v poehtike russkogo futurizma. Slavia Orientalis 1999 nr 4 s. 549-564  szczegóły 
517.artykuł: Grek-Pabisowa Iryda: Staroobrzędowcy na Litwie - nowa faza badań (Na marginesie pewnej publikacji). Acta Baltico-Slavica 2003 t. 27 s. 129-135 ([rec. ks.:] Lietouvos Sentiiai. Duomenys ir tyrimai 1996-1997. Red. Vy...) szczegóły 
518.artykuł: Gruebel Reiner: Zeitschrift fuer Slawistik 1995 t. 40 nr 1 s. 111-115 ([rec. ks. zb.:] Literaturkritik und literaturtheorie in der fruehsowje...) szczegóły 
519.artykuł: Gurko Viktorija: Pamjat' kul'tury i mirooshhushhenie tvorcheskojj lichnosti v russkom "Serebrjanom veke". Slavia Orientalis 1999 nr 2 s. 171-177  szczegóły 
520.artykuł: Heller Leonid: Wrogowie zdrowia i ludu. Paradygmat choroby w socrealizmie radzieckim. Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 351-363 (nota o Leonidzie Hellerze s. 512-513...) szczegóły 
521.artykuł: Hlavacek Antonin: Russkaja ehmigracija v Prage (1917-1939). Studia Rossica 1996 [t.] 3 s. 91-98 (m.in. nt. życia literackiego emigracji rosyjskiej...) szczegóły 
522.artykuł: Ichin Kornelijha (Icin Kornelija): Rimskoe izrechenie "v zdorovom tele - zdorovyjj dukh" i poehtika socialisticheskogo realizma. Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 385-397 (ze streszczeniem w jęz. polskim, nota o Kornelii Iczin s. 523-524...) szczegóły 
523.artykuł: Ideas in Russia. In lieu of a preface.. International Studies 2001 t. 2 nr 1 s. 155-168 (wybrane hasła angielskie z leksykonu: Idee w Rosji = Idei v Rossii = I...) szczegóły 
524.artykuł: Il'ev Stepan: Uil'jam Richard Morfill i russkie simvolisty (Bal'mont, Brjusov, "Athenaeum" i "Vesy"). Studia Rossica Posnaniensia 1993 z. 25 s. 33-40  szczegóły 
525.artykuł: Isakov Sergejj: K probleme recepcii russkojj literatury v Ehstonii v konce XX veka. Studia Rossica 2003 [t.] 12 s. 305-316  szczegóły 
526.artykuł: Isakov Sergejj: Russkaja literatura Ehstonii i vtoraja mirovaja vojjna. Studia Rossica 1999 [t.] 7 s. 171-183  szczegóły 
527.artykuł: Jaccard Jean-Philippe: "Chistoe"/"nechistoe" v russkom avangarde. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 4 s. 271-284 (ze streszczeniem w jęz. polskim, not o Jeanie-Philippe Jaccard s. 478...) szczegóły 
528.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Zmiana paradygmatu kultury rosyjskiej. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 1 s. 114-122 (rec. ks.: Russian Culture on the Threshold of a New Century. Red. Tets...) szczegóły 
529.artykuł: Jankowski Andrzej: Dział krytyki na łamach zbiorów literackich ugrupowania "Pieriewał". Kieleckie Studia Rusycystyczne 1999 [t.] 9 s. 53-65  szczegóły 
530.artykuł: Jankowski Andrzej: Nikolajj Zarudin i "Pereval" v svete diskussijj nad idejjno-ehsteticheskojj programmojj sodruzhestva i ego literaturnojj praktikojj na perelome 20-kh i 30-kh godov. Kieleckie Studia Rusycystyczne 1992 t. 5 s. 63-75 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
531.artykuł: Jankowski Andrzej: Slavia Orientalis 1997 nr 4 s. 613-615 ([rec. ks.:] Dawid Gillespie: The Twentieth-Century Russian Novel. Intr...) szczegóły 
532.artykuł: Jankowski Andrzej, Szewczenko Ludmiła: Slavia Orientalis 1999 nr 3 s. 482-486 (rec. ks.: Aleksandr Ehtkind: Khlyst. Sekty, literatura i revoljucija. ...) szczegóły 
533.artykuł: Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja: Reguły życia chrześcijan staroobrzędowców. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 51-58 (z fragmentami tekstów ustawów...) szczegóły 
534.artykuł: Jaroszewicz Zoja: Zbiorek wierszy z żeńskiego klasztoru staroobrzędowego w Wojnowie na Mazurach. Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 464-475 (omów.; z obszernymi fragm. tekstów...) szczegóły 
535.artykuł: Jatczak Grażyna: Anglijjskaja literatura i russkaja sentimental'naja proza. Studia Rossica Posnaniensia 1995 z. 26 s. 3-10  szczegóły 
536.artykuł: Jatczak Grażyna: O rosyjskiej krytyce sentymentalnej. Studia Rossica Posnaniensia 1991 z. 22 s. 3-15  szczegóły 
537.artykuł: Jatczak Grażyna: Opowieść gotycka w Rosji. Odrodzenie 1989 nr 30 s. 21-31 (m.in. nt. utworów Mkołaja Karamzina, Mikołaja Gniedicza, G. Kruglikowa...) szczegóły 
538.artykuł: Jatczak Grażyna: Powieść gotycka w Rosji. Slavia Orientalis 1989 nr 1/2 s. 3-13  szczegóły 
539.artykuł: Jatczak Grażyna: Uwagi o sentymentalnej "przechadzce". Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1990 z. 9 (35) s. 9-17 (nt. prozy...) szczegóły 
540.artykuł: Jeger Joanna: O literaturze na nowo. Przegląd Rusycystyczny 1999 r. 22 z. 1/2 s. 100-103 (omówienie książek poświęconych literaturze rosyjskiej wydanych w ramac...) szczegóły 
541.artykuł: Jokiel Irena: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 34 z. 1/2 s. 117-119 ([rec. ks.:] R. Spiwak: Russkaja fil'osofskaja lirika. Problemy tipol'o...) szczegóły 
542.artykuł: Jovanović Milivoje (Jhovanovijc Milivojhe): "Prokljatye" i "svjatye", ili o gerojakh russkojj prozy 10-30-kh godov, stradajushhikh venericheskimi zabolevanijami. Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 323-333 (ze streszczeniem w jęz. polskim, nota o Miliwoju Jowanowiciu s. 524...) szczegóły 
543.artykuł: Juda Maria: Folia Bibliologica 1990 r. 34/35 (1986/1987) s. 165-167 (rec. ks.: Nikolajj Kopanev: Francuzskaja kniga i russkaja kul'tura v s...) szczegóły 
544.artykuł: Jukhimenko Elena: Vygovskoe staroobrjadcheskoe obshhezhitel'stvo: poblema dukhovnojj i kul'turnojj oppozicii. Slavia Orientalis 1994 nr 3 s. 363-370 (m.in. nt. piśmiennictwa...) szczegóły 
545.artykuł: Jurkina Ol'ga: Dinamika semantiki slova "prosveshhenie" v russkom literaturnom jazyke sereduny XIX veka. Studia Rossica Posnaniensia 2003 z. 31 s. 187-195 (nt. znaczenia słowa "oświecenie" w rosyjskim języku literackim połowy ...) szczegóły 
546.artykuł: Juszkiewicz Jolanta: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 64 (1239) s. 113-117 ([rec. ks.:] Pamjatniki Drevnej Rusi. Koniec XVI - nachalo XVII vekov. ...) szczegóły 
547.artykuł: Kantor Vladimir: Khranitel'nicy. Memuary zhen russkikh filosofov-ehmigrantov. Studia Rossica 2010 t. 20, 1 s. 325-334 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
548.artykuł: Kapica Fedor: Recepcija "Zhitijj svjatykh" Petra Skargi v staropechatnom Prologe. Studia Rossica 2012 [t.] 22 s. 45-54 (ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
549.artykuł: Kapuścik Jerzy: "Bogotwórstwo" rosyjskie w wizerunku literackim. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1539 s. 104-116 (głównie na przykładzie twórczości Maksyma Gorkiego...) szczegóły 
550.artykuł: Kapuśnik Jerzy: Strategie ideowe "bogotwórstwa" rosyjskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 57-75 (literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku wyrazem buntu przeciw trad...) szczegóły 
551.artykuł: Kasprzycki Remigiusz: Czy źródła rosyjskiego antysemityzmu i szowinizmu mają korzenie w rosyjskiej literaturze i filozofii przełomu XIX i XX wieku?. Midrasz 2010 nr 4 s. 26-35 (dot. m.in. następujących twórców: Mikołaj Bierdiajew, Antoni Czechow, ...) szczegóły 
552.artykuł: Kępiński Andrzej: Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 135-136 (rec. ks.: Vremja i sjuzhet. Sbornik nauchnykh trudov k semigesjatileti...) szczegóły 
553.artykuł: Kęsicka Hanna: Bibliotekarz 2000 nr 12 s. 30 ([rec. ks. zb.:] Publichnaja biblioteka. Ljudi, knigi, zhzn'. Sbornik s...) szczegóły 
554.artykuł: Khachaturjan Valerija: Istoki russkojj revoljucii v ocenke ehmigracii 20-30 gg. XX v.. Slavia Orientalis 1993 nr 3 s. 413-420  szczegóły 
555.artykuł: Khajjnadi Zoltan: Strannik i skitalec. x 2000 ([w ks. zb.:] Literatura, mit, sacrum. Red. Maria Cymborska-Leboda, Wit...) szczegóły 
556.artykuł: Khorev Viktor: Pol'skoe vosstanie 1830 g. i razvitie stereotipa vosprijatija Pol'shi v russkojj literature. x 2000 ([w ks.:] Polacy a Rosjanie. Materiały z konferencji "Polska - Rosja. R...) szczegóły 
557.artykuł: Klimowicz Tadeusz: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 69 (1296) s. 136-137 ([rec. ks.:] Z istoriji russkoj literatury konca XIX - nachała XX wieka...) szczegóły 
558.artykuł: Klimowicz Tadeusz: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 152-153 ([rec. ks.:] Danuse Ksicova: Russkaja poezjia na rubezhe stoletijj (189...) szczegóły 
559.artykuł: Klimowicz Tadeusz: Mały przewodnik po życiu literackim popaździernikowej Rosji (Fragmenty). Odra 1993 nr 11 s. 42-51  szczegóły 
560.artykuł: Klimowicz Tadeusz: Nawiedzone (Baszkircewa - Piotrowska - Lwowa). Studia Rossica Posnaniensia 1993 z. 24 s. 83-97  szczegóły 
561.artykuł: Klimowicz Tadeusz: Od anonimowości do ekshibicjonizmu czyli o prywatności pisarza w Rosji. Odra 1998 nr 9 s. 53-62  szczegóły 
562.artykuł: Klimowicz Tadeusz: Pisarskie nekrologi w rosyjskiej prasie literackiej ("Litieraturnaja Gazieta". Komunikat). Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1995 t. 49 (1994) s. 7-11  szczegóły 
563.artykuł: Klimowicz Tadeusz: Z dziejów leningradzkiej herezji surrealistycznej (Od niczewoków do "Mit'ków"). Literatura na Świecie 1999 nr 12 s. 255-271  szczegóły 
564.artykuł: Klimowicz Tadeusz: Z dziejów spirytyzmu i okultyzmu w literaturze rosyjskiej (1850-1917). Sprawozdania [Poznań] 1990 nr 106 (1989) s. 8-10  szczegóły 
565.artykuł: Klimowicz Tadeusz: Zakurzeni geniusze (Modele życiowe "poety" na przełomie wieków). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 69 (1296) s. 47-65 (nt. związku ekspresji poetyckiej z modelem życia poety na przełomie XI...) szczegóły 
566.artykuł: Kochman Stanisław: O wyrazach typu "stolknovenie" w historii języka rosyjskiego. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 17 s. 25-42 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
567.artykuł: Kodzis Bronisław: Dramaturgicheskoe nasledie rossijjskikh pisatelejj pervojj volny ehmigracii v vosprijatii sovremennykh issledovatelejj. Studia Rossica 2012 t. 22 s. 277-289 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
568.artykuł: Kodzis Bronisław: Dukhovnye i khudozhestvennye iskanija literatury "pervojj volny" russkojj emigracii. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1996 nr 92 (1809) s. 55-72  szczegóły 
569.artykuł: Kodzis Bronisław: Kul'turnaja zhizn' "russkogo" Berlina pervojj poloviny 20-kh godov. x 2000 ([W ks. zb.:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura, kultura, język....) szczegóły 
570.artykuł: Kodzis Bronisław: Londyńskie wydanie leksykonu literatury rosyjskiej profesora Wolfganga Kasacka. Slavia 1991 z. 4 s. 421-424 ([rec. ks.:] Wolfgang Kasack: Ehnciklopedicheskijj slovar' russkojj lit...) szczegóły 
571.artykuł: Kodzis Bronisław, Wieczorek Aleksandra: Rosyjska poezja emigracyjna lat 1920-1940 (Zarys rozwoju). Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 1995 nr 2 s. 105-111  szczegóły 
572.artykuł: Kodzis Bronisław: Russkaja ehmigrantskaja poehzija v Kharbine (1917-1945). x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
573.artykuł: Kodzis Bronisław: Russkaja literatura emigracii i metropolii. Svjazi i vzaimovosprijatie v 20-30-kh godakh minuvshego stoletija. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 61-67 (dot. relacji między literaturą emigracyjną i krajową (metropolitalną) ...) szczegóły 
574.artykuł: Kodzis Bronisław: "Russkaja" Praga. Nauchno-prosvetitel'skaja i kul'turnaja dejatel'nost' russkojj emigracii v stolice Chekhoslovakii v mezhvoennye gody. Studia i Szkice Slawistyczne 2002 nr 1 s. 45-67 (m.in. nt. życia literackiego emigracji rosyjskiej w międzywojennej Pra...) szczegóły 
575.artykuł: Kodzis Bronisław: Teatral'naja zhizn' "russkogo" Berlina nachala 20-kh godov. Studia Rossica 2003 [t.] 12 s. 77-90 (m.in. dot. literatury emigracji rosyjskiej w Berlinie...) szczegóły 
576.artykuł: Kodzis Bronisław: Życie społeczne i kulturalne rosyjskiej diaspory w Polsce (1918-1939). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 3 s. 65-77 (dot. istniejących w Polsce rosyjskich periodyków, wydawnictw, literató...) szczegóły 
577.artykuł: Koenig Jerzy: Spełniony sen dadaistów. Mówią Wieki 1993 nr 3 s. 20-25 (wyw. nt. porewolucyjnej sztuki w Rosji; rozm. Joanna Godlewska...) szczegóły 
578.artykuł: Kolarzowa Romana: Między grą a sumieniem. Z problematyki nowej sztuki. Estetyka i Krytyka 2003 nr 5 s. 25-35 (nt. prób stworzenia sztuki wolnej od kwestii etycznych; m.in. w odnies...) szczegóły 
579.artykuł: Koljadich Tat'jana: Avtorskaja refleksija v vospominanijakh pisatelejj XX veka. Studia Rossica 2012 t. 21 s. 31-40 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
580.artykuł: Kompaneec Valerijj: Svoeobrazije khudozhestvennogo raskrytyja "lagernoj" temy v russkojj proze XX veka. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 129 (2666) s. 23-31 (w twórczości Warlama Szałamowa, Aleksandra Sołżenicyna i Jurija Dombro...) szczegóły 
581.artykuł: Kondratiuk Jolanta: Sopostavitel'nyjj analiz russkikh i beloruskikh slovosochitanijj. Linguodidactica 2002 t. 6 s. 173-178 (na przykładzie utworów literackich rosyjskich i białoruskich...) szczegóły 
582.artykuł: Koniewa Jarosława: Slavia Orientalis 2001 nr 2 s. 337-340 (rec.ks. zb.: Lihteratura. Lihteraturoznavstvo. Zhittja. Zbihrnik nauko...) szczegóły 
583.artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1993 nr 3 s. 471-472 ([rec. ks.:] Zinaida Shakhovskaja: V poiskakh Nabokova. Otrazhenija. Mo...) szczegóły 
584.artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 110-111 ([rec. ks.:] N. Anciferov: "Nepostizhimyjj gorod...". Dusha Peterburga....) szczegóły 
585.artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1996 nr 3 s. 431-432 ([rec. ks.:] D. Myshalova: Ocherki po literature russkogo zarubezh'ja. ...) szczegóły 
586.artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 527-528 ([rec. ks. zb.:] Dal'nie berega: portrety pisatelejj ehmigracii. Memuar...) szczegóły 
587.artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 316-317 ([rec. ks. zb.:] Sestry Adelaida i Evgenija Gercyk i ikh okruzhenie. Ma...) szczegóły 
588.artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1998 nr 4 s. 620-623 ([rec. ks. zb.:] "Vtoraja proza". Russkaja proza 20-kh - 30-kh godov XX...) szczegóły 
589.artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1999 nr 2 s. 285-287 (rec. ks. zb.: Istorija russkojj literatury XX veka (20-90-e gody). Osn...) szczegóły 
590.artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1999 nr 4 s. 640-641 (rec. ks.: Literaturnaja ehnciklopedija russkogo zarubezh'ja (1918-1940...) szczegóły 
591.artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 2001 nr 2 s. 323-325 (rec. ks.: Nikolajj Bogomolov: Russkaja literatura nachala XX veka i ok...) szczegóły 
592.artykuł: Korpys Jan: Pańszczyzna literacka. Regiony 1991 nr 1 s. 120-123 (nt. inteligencji pańszczyźnianej za czasów Katarzyny II...) szczegóły 
593.artykuł: Kostikow Wiaczesław: Dramat Łochankina z "12 krzeseł". Forum 1989 nr 7 s. 2-3 (losy inteligencji, w tym pisarzy, w l. 1920-1930...) szczegóły 
594.artykuł: Kosyl Czesław: Onomastica 1994 r. 39 s. 264-268 (rec. ks.: Lihteraturna onomastika ukrajins'kojj ta rosihjjs'kojj mov. ...) szczegóły 
595.artykuł: Kowalczyk Witold: Russkie poehty "chistogo iskusstva" i evropejjskaja kul'tura. Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 1/2 s. 17-27 (m.in. dot. twórczości Afanasija Feta, Apołłona Majkowa i Lwa Meja...) szczegóły 
596.artykuł: Kowalska Hanna: Barok a tradycja staroruska. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 256-257 (streszcz. ref....) szczegóły 
597.artykuł: Kowalska Hanna: Formy aktualizacii tradicii v Rechi Pospolitojj i Moskovskojj Rusi. Slavia Orientalis 2000 nr 3 s. 332-343 (m.in. nt. piśmiennictwa okresu Rusi Moskiewskiej końca XV i początku X...) szczegóły 
598.artykuł: Kowalska Hanna: Jak mówić o kulturze średniowiecza. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 137-143 (nt. miejsca średniowiecza w kulturze Rosji; dot. także literatury...) szczegóły 
599.artykuł: Kowalska Hanna: Kategorija vremeni v russkojj literature XVII v.. Slavia Orientalis 1992 nr 4 s. 23-36 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
600.artykuł: Kowalska Hanna: Mit państwa w literaturze staroruskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 69 (streszcz. ref....) szczegóły 
601.artykuł: Kowalska Hanna: Ruś XVII wieku. Spotkanie dwóch koncepcji języka i sposobów myślenia. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 91-98 (wpływ greckiej logiki na ruską kulturę teologiczną...) szczegóły 
602.artykuł: Kowalska Hanna: Slavia Orientalis 1998 nr 3 s. 523 ([rec. ks.:] N. Demkova: Srednevekovaja russkaja literatura. Poehtika, ...) szczegóły 
603.artykuł: Kowalska Hanna: Slavia Orientalis 1995 nr 4 s. 572-574 ([rec. ks.:] E.K. Romodanovskaja: Russkaja literatura na poroge novogo ...) szczegóły 
604.artykuł: Kowalska Hanna: Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 300-301 ([rec. ks. zb.:] Evangel'skijj tekst v russkojj literature XVIII-XX vek...) szczegóły 
605.artykuł: Kowalska Hanna: Slavia Orientalis 1992 nr 4 s. 132-133 ([rec. ks.:] Russkaja mysl' v vek Prosveshhenija. Moskva 1991...) szczegóły 
606.artykuł: Kowalska Hanna: Slavia Orientalis 1992 nr 4 s. 129-131 ([rec. ks.:] Russkaja dukhovnaja kul'tura = La cultura spirituale Russa...) szczegóły 
607.artykuł: Kowalska Hanna: Slavia Orientalis 1999 nr 2 s. 281-283 (rec. ks. zb.: Lietuvos sentikiai. Duomenys ir tyrimai 1996-1997. Vilni...) szczegóły 
608.artykuł: Kozak Stefan: K voprosu russko-ukrainskikh literaturnykh svjazejj ehpokhi romantizma. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 105-114  szczegóły 
609.artykuł: Koznova Natal'ja: Real'nyjj fakt i khudozhestvennyjj vymysel v memuarakh pisatelejj-ehmigrantov pervojj volny. Studia Rossica 2010 t. 20 s. 83-94 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
610.artykuł: Kozubovskaja Galina: "Oskolki" i "pepel" v poehzii russkogo romantizma. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 4 s. 215-234 (ze streszczeniem w jęz. polskim, not. o Galinie Kozubowskiej s. 482...) szczegóły 
611.artykuł: Krajewska Dorota: Funkcjonowanie zwrotu "u menja est'" i czasownika "imet'" w staroruskich konstrukcjach posesywnych. Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 349-355 (na przykładzie gramot; z not. s. 389-390...) szczegóły 
612.artykuł: Krasicki Jan: Idea bogoczłowieczeństwa w rosyjskiej myśli religijnej przełomu XIX-XX wieku (O pokusie historyzmu). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Rosjanoznawcze 1996 z. 3 (310) s. 105-121 (m.in. o poglądach pisarzy: Mikołaj Bierdiajew, Piotr Czaadajew, Włodzi...) szczegóły 
613.artykuł: Krasnow Georgij: Pol'skijj vopros. Pro et contra v russkojj poehzii serediny XIX veka. Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 23-28 (nt. powstania styczniowego w poezji rosyjskiej...) szczegóły 
614.artykuł: Kryska Urszula: U źródeł nihilizmu rosyjskiego. Studia Rossica 1997 t. 5 s. 43-49 (nt. prób zaadaptowania przez literaturę rosyjską XIX w. pojęcia "nihil...) szczegóły 
615.artykuł: Kshicova Danushe: Stil' moderi v russkojj dramaturgii serebrjanogo veka. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2001 t. 44 z. 1/2 s. 85-96 (ze streszczeniem w jęz. polskim: "Secesja w dramacie rosyjskim srebrne...) szczegóły 
616.artykuł: Ksicova Danuse: The Symbol of the Spatial and the Linear in the Poetry of Russian Modernism. Slavia Orientalis 1996 nr 3 s. 357-364  szczegóły 
617.artykuł: Kubiak Dariusz: Główne trendy w polityce bolszewików wobec pisarzy rosyjskich 1917-1927. Kieleckie Studia Historyczne 1999 t. 15 s. 111-125  szczegóły 
618.artykuł: Kudlińska-Stępień Halina: Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 316-318 ([rec. ks.:] Horst-Juergen Gerigk: Die Russen in Amerika. Dostojewskij,...) szczegóły 
619.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Z dziejów literackiej emigracji rosyjskiej w Warszawie dwudziestolecia. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 1-12 (szerzej o Dymitrze Mereżkowskim i Dymitrze Fiłosofowie...) szczegóły 
620.artykuł: Kunińska Jolanta: Wschodniosłowiańskie cechy fonetyczne w XI-wiecznych zabytkach rusko-cerkiewnych. Slavia Orientalis 1992 nr 4 (1991) s. 487-494 (z not. s. 523...) szczegóły 
621.artykuł: Kurbatow Walenty: Stara waśń albo okno na Rosję. Literatura Radziecka 1990 nr 9 s. 164-176 (nt. waśni w sferze lit. i kult. między Moskwą a Petersburgiem...) szczegóły 
622.artykuł: Kusiak-Skotnicka Łucja: Biesiadnicy i spiskowcy (Postawy etyczne rosyjskiej młodzieży literackiej w pierwszym 25-leciu XIX wieku). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 45-55  szczegóły 
623.artykuł: Kusiak-Skotnicka Łucja: Pisarstwo jako profesja. Z problematyki życia literackiego w Rosji I połowy XIX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2003 nr 123 (2521) s. 27-37 (m.in. dotyczy autorów: Nikołaj Karamzin, Aleksander Puszkin, Tadeusz B...) szczegóły 
624.artykuł: Kusiak-Skotnicka Łucja: Semantyka śmierci w liryce dekabrystów. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 53 (1103) s. 27-34  szczegóły 
625.artykuł: Laszczak Wanda: Kobieta rosyjska w horyzoncie jej społecznego i duchowego wyzwolenia. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Rosyjska 1993 z. 31 s. 7-17 (nt. zjawiska literatury kobiecej w Rosji w I połowie XIX wieku...) szczegóły 
626.artykuł: Laszczak Wanda: Rosyjska literatura piękna w dialogu z wiarą. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 21-33 (od literatury staroruskiej do współczesności...) szczegóły 
627.artykuł: Laszczak Wanda: Studia i Szkice Slawistyczne 2002 nr 1 s. 243-251 (rec. ks.: V.E. Vacuro: Pushkinskaja pora. Sankt-Peterburg 2000....) szczegóły 
628.artykuł: Lavrinec Pavel: Vil'njusskijj vopros v russkojj poehzii (A. Bukhov, E. Shkljar, K. Bal'mont). Studia Rossica 1999 [t.] 7 s. 159-169 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
629.artykuł: Lazari Andrzej de: Will Moscow be the third Rome?. International Studies 2001 t. 2 nr 1 s. 55-64 (dot. nacjonalizmu rosyjskiego m.in. w poglądach i twórczości literacki...) szczegóły 
630.artykuł: Lazari Andrzej: Kategoria "narodnost'" w estetyce radzieckiej (Zarys problemu). Literatura na Świecie 1991 nr 4 s. 322-342  szczegóły 
631.artykuł: Lazari Andrzej: Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 (1991) s. 112-113 (rec. ks.: Louis Allen: Ehtjudy o russkojj literature. Leningrad 1989...) szczegóły 
632.artykuł: Lazari Andrzej: "Poczwiennicy" wobec chrześcijaństwa zachodniego. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 7 s. 63-72 (idea "poczwienników" wśród grupy inteligencji rosyjskiej skupionej wok...) szczegóły 
633.artykuł: Lazari Andrzej: Protokoły mędrców Janowa i Szafariewicza. Obóz 1993 nr 25/26 s. 201-208 (poglądy nt. nacjonalizmu...) szczegóły 
634.artykuł: Lech Bogumiła: Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 366-370 ([rec. ks.:] V. Eremina: Poeticheskijj strojj russkojj narodnojj liriki...) szczegóły 
635.artykuł: Ledenev Aleksandr: O nekotorykh tendencijakh stilevogo samoopredelenija v russkojj literature pervojj volny ehmigracii. Studia Rossica 2003 [t.] 12 s. 99-115  szczegóły 
636.artykuł: Leinwand Aleksandra: U początków kultury sterowanej. Rosja 1917-1922. Kwartalnik Historyczny 1993 nr 3 s. 59-77  szczegóły 
637.artykuł: Lembowicz Tadeusz: Centrum rosyjskiej kultury. Nowe Kontrasty 1997 nr 11 s. 13-15 (dot. historii działalności Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury; m.in. ...) szczegóły 
638.artykuł: Lesnaja L.: Icuirebo. Literatura na Świecie 1990 nr 1/3 s. 125-128 (spraw. z wieczoru poet. członków grupy lit. OBERIU, styczeń 1928; z no...) szczegóły 
639.artykuł: Leszczenko Łarysa: Kwestia polska w twórczości rosyjskich myślicieli religijno-filozoficznych przełomu XIX i XX wieku (Włodzimierz Sołowjow, Dymitr Mereżkowski, Mikołaj Bierdiajew. Studia Słowianoznawcze 2000 t. 1 s. 95-109  szczegóły 
640.artykuł: Levkievskaja Elena: Stereotip Poljaka v russkojj literature XIX-XX vv.. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 93-104 (dot. m.in. aut.: Marina Cwietajewa, Aleksander Puszkin, Fiodor Tiutcze...) szczegóły 
641.artykuł: Lewandowska Aleksandra: "Kto russkij pa sercu, tot dobro i smielo i radosno gibniet za prawoje dielo". Ruscy męczennicy za sprawy wielkie i małe w literaturze staroruskiej. Okolice [Toruń] 2005 nr 3/4 s. 69-78 (z notą o aut., s. 229...) szczegóły 
642.artykuł: Liebermann Doris: Car książek. Kafka 2003 nr 9 s. 56-65 (m.in. o działalności wydawnicznej Maurycego Bolesława Wolffa pod konie...) szczegóły 
643.artykuł: Lifshin A., Pozdeeva I.: Licevojj sluzhebnik XIV veka - vazhnyjj pamjatnik knizhnojj kultury drevnejj Rusi. Acta Baltico-Slavica 1999 t. 24 s. 47-64 (nt. ilustrowanego mszału z XIV...) szczegóły 
644.artykuł: Lindgren Nelly: Jazykovye osobennosti severno-russkogo ikonopisnogo tolkovogo podlinnika. Slavia Orientalis 1997 nr 2 s. 255-266  szczegóły 
645.artykuł: Lis Kazimiera: Kobiety w życiu literackim Rosji okresu romantyzmu. Kieleckie Studia Rusycystyczne 1999 [t.] 9 s. 15-32  szczegóły 
646.artykuł: Lis Kazimiera: Syberia romantyków polskich i rosyjskich. Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 197-212 (dot. m.in. aut.: Aleksander Odojewski, Wilhelm Kuechelbecker, Kondrati...) szczegóły 
647.artykuł: Listwan Fryderyk: Przegląd Rusycystyczny 1999 r. 22 z. 3/4 s. 138-141 ([rec. ks.:] Z. Hajnady: Kul'tura kak pamjat'. Glavy iz istorii russkoj...) szczegóły 
648.artykuł: Ljukshin Jurijj: Slovo v poehticheskom tekste (leksicheskijj dissonans kak javlenie khudozhestvennojj rechi). Studia Rossica 2004 [t.] 14 s. 197-207 (m.in. na przykładzie tekstów nastepujących twórców: Anna Akhmatova, Io...) szczegóły 
649.artykuł: Lukszyn Jerzy: Kniga "Apostol'" kak leksikograficheskijj ob"ekt. Studia Rossica 2000 [t.] 11 s. 295-301  szczegóły 
650.artykuł: Lukszyn Jurij: O stile drevnerusskikh voinskikh povestejj. Studia Rossica 1997 t. 5 s. 7-12  szczegóły 
651.artykuł: Lukszyn Jurij: Slozhnye sintaksicheskie konstrukcii so sledstvennym bezlichnym predlozheniem v russkom literaturnom jazyke XVIII veka. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 39-47  szczegóły 
652.artykuł: Łaszczak Wanda: Między pokorą a buntem. Pierwsze kobiety w życiu literackim Rosji. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 65-77 (dot. literatek I połowy XIX w.: Nadzieja Durowa, Helena Han, Maria Żuk...) szczegóły 
653.artykuł: Łazarz Radosław: Pykając fajkę nad Newskim Prospektem. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1998 nr 33 (2002) s. 75-88 (o funkcji nonsensu jako środka ekspresji artystycznej w twórczości czł...) szczegóły 
654.artykuł: Łomny Zygmunt: Doświadczenia XX wieku a perspektywy wychowania w "globalnej wiosce" w XXI stuleciu. Kwartalnik Opolski 2003 nr 2/3 s. 59-77 (m.in. nt. polskiej i rosyjskiej literatury marksistowskiej i realizmu ...) szczegóły 
655.artykuł: Łotman Jurij: Edukacja kobieca w XVIII - na początku XIX wieku. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 3 s. 5-25 (dot. m.in. obrazów literackich edukacji dziewcząt oraz związków niektó...) szczegóły 
656.artykuł: Łucewicz Ludmiła: Dnevniki Serebrjanogo veka. Studia Rossica 2006 [t.] 17 s. 239-273 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
657.artykuł: Łucewicz Ludmiła: Dnevniki, zapisnye knizhki, pis'ma. Studia Rossica 2007 t. 19 s. 11-25 (omówienie zawartości tomu 19. z 2007...) szczegóły 
658.artykuł: Łucewicz Ludmiła: Pisatel'skaja ispoved': popytka tipologii. Studia Rossica 2012 t. 21 s. 19-29 (charakterystyka gatunku "wyznania-spowiedzi" na podstawie analizy wybr...) szczegóły 
659.artykuł: Łużny Ryszard: Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej w świadomości Słowian wieku XVI-XVII. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 25-33 (na podstawie m.in. dzieł literackich...) szczegóły 
660.artykuł: Łużny Ryszard: Nurt okcydentalistyczny we wschodniosłowiańskiej myśli religijnej przed i po Brześciu. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 19-29 (od połowy XV do połowy XVII w....) szczegóły 
661.artykuł: Łużny Ryszard: Od metropolity Izydora do metropolity Piotra Mohyły: nurt prozachodni w myśli religijnej dawnej Rusi. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 59-65 (nt. literatury religijnej...) szczegóły 
662.artykuł: Łużny Ryszard: Rosyjska pieśń ludowa w literaturze polskiej. Opuscula Polonica et Russica 1994 [t.] 2 s. 7-19  szczegóły 
663.artykuł: Łużny Ryszard: Tysięczna rocznica chrztu Rusi Kijowskiej a życie naukowo-kulturalne w Polsce lat 80.. Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 257-284  szczegóły 
664.artykuł: Maciejewski Zbigniew: Czas w powieści autobiograficznej neorealistów rosyjskich. (Problem dystansu i horyzontu czasowego narracji). Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35 (1987) z. 7 s. 83-100 (na przykładzie pow. "Życie Arsieniewa" Iwana Bunina i teatrologii "Put...) szczegóły 
665.artykuł: Maciejewski Zbigniew: Powieść autobiograficzna neorealistów rosyjskich jako próba historiozofii i moralistyki. Slavia Orientalis 1992 nr 4 (1991) s. 465-475 (z not. s. 523...) szczegóły 
666.artykuł: Maciejewski Zbigniew: Retrospekcje w powieści autobiograficznej neorealistów rosyjskich na tle tradycji gatunku. Studia Rossica Posnaniensia 1991 z. 22 s. 53-71  szczegóły 
667.artykuł: Maciejewski Zbigniew: Sugestie autobiografizmu w rosyjskiej prozie neorealistycznej ("Zyzn' Arsieniewa" I. Bunina i "Putieszestwije Gleba" B. Zajcewa).. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 3 (1985) s. 25-42  szczegóły 
668.artykuł: Majewicz Alfred F.: Hemispheres 1989 nr 5 (1988) s. 215-28  szczegóły 
669.artykuł: Majmieskułow Anna: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Rosyjska 1999 z. 19 s. 245-250 (omówienie zawartości Slavica Tegrestina (Trieste) nr 2 z 1994 i...) szczegóły 
670.artykuł: Makowiecka Katarzyna: Antropozofia w literaturze rosyjskiej początku XX wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 84 (1076) s. 7-15  szczegóły 
671.artykuł: Malej Izabella: Ikonografia ogrodów symbolizmu rosyjskiego. Bez. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo 2011 nr 1 [t. LXI] s. 135-155 (m.in. nt. twórczości Aleksandra Błoka i Innokientija Annienskiego...) szczegóły 
672.artykuł: Malej Izabella: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2001 t. 44 z. 1/2 s. 170-177 ([rec. ks.:] Ivo Pospisil: Rusky roman. Nastin utvareni do konce 19. st...) szczegóły 
673.artykuł: Malska Agnieszka: Slavia Orientalis 1999 nr 2 s. 287-289 (rec. ks.: V.V. Agenosov: Literatura russkogo zarubezh'ja. Moskva 1998;...) szczegóły 
674.artykuł: Małek Eliza: Drevnerusskaja povest' XVII - nachala XVIII vv. i skazka. Europa Orientalis 1990 t. 9 s. 193-210  szczegóły 
675.artykuł: Małek Eliza: Indeks wątków i motywów jako instrument badań nad kulturą literacką Rosji XVIII wieku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1995 z. 37 s. 3-9  szczegóły 
676.artykuł: Małek Eliza: K istorii vosprijatija plutovskogo romana v Rosii XVII-XVIII vv. (Ehzop, Sovizzhal). Slavia Orientalis 1992 nr 4 s. 37-49 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
677.artykuł: Małek Eliza: "Lach, Żyd, da sobaka - wiera jednaka", czyli o pewnych aspektach chrystianizacji Rusi. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 35-44 (akcenty antyżydowskie w staroruskim piśmiennictwie...) szczegóły 
678.artykuł: Małek Eliza: Osiemnastowieczne "żarty" rosyjskie o dobrym zachowaniu. Opuscula Polonica et Russica 1997 [t.] 5 s. 59-65  szczegóły 
679.artykuł: Małek Eliza: Piśmiennictwo staroruskie na warsztacie badawczym pracowników Katedry Literatury Rosyjskiej Uniwesytetu Jagiellońskiego. Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 263-266 (z not. s. 390...) szczegóły 
680.artykuł: Małek Eliza: "Povest' o carice i l'vice" v russkojj knizhe vtorojj poloviny XIX - nachala XX veka. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1989 z. 25 s. 75-89 ([ze streszcz. w jęz. pol.]....) szczegóły 
681.artykuł: Małek Eliza: Rukopisnye sborniki poslovic i pogovorok kak material dlja izuchenija repertuara ruskkojj literatury perekhodnogo perioda. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1989 z. 25 s. 3-11 ([ze streszcz. w jęz. pol.]....) szczegóły 
682.artykuł: Małek Eliza: "Russkijj klassicheskijj vodevil'" - popytki terminologicheskogo samoopredelenija i samoosmyslenija zhanra. Slavia Orientalis 1998 nr 3 s. 385-392 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
683.artykuł: Małek Eliza: Slavia Orientalis 2002 nr 1 s. 143-145 (rec. ks.: D. S. Likhachev: Russkaja kultura. Moskva 2000...) szczegóły 
684.artykuł: Małek Eliza: U źródeł rosyjskiej baśni literackiej (Inspiracje rodzime i obce). Literatura Ludowa 1998 nr 6 s. 29-38  szczegóły 
685.artykuł: Małek Eliza: Vrachevanie i "bolejushhijj chelovek" v bytu i v literature Rossii XVI-XVIII vekov. Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 243-259 (z fragm. tekstów; ze streszczeniem w jęz. polskim; nota o Elizie Małek...) szczegóły 
686.artykuł: Małek Marcin: Od Puszkina do Czuchraja. Literackie szkice o Rosji. Akcent 2003 nr 43 s. 141-147 (m.in.: Paweł Czuchraj, Fiodor Dostojewski, Michaił Lermontow, Aleksand...) szczegóły 
687.artykuł: Mańkowska Monika: Między marzeniem a rzeczywistością, czyli o niektórych rozterkach artysty romantycznego (na przykładzie dziewiętnastowiecznej literatury rosyjskiej). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2003 nr 123 (2521) s. 69-79 (m.in. dotyczy autorów: Władimir Odojewski, Nikołaj Pawłow, Nikołaj Pol...) szczegóły 
688.artykuł: Markiewicz Henryk: Czy Szołochow był w Polsce czytany?. Dekada Literacka 1993 nr 15 s. 2 (nt. recepcji twórcz. Michała Szołochowa, Ilji Erenburga i Aleksego Toł...) szczegóły 
689.artykuł: Marzec Bożena: "P'esa-povest'" chekhovskogo tipa v dramaturgii simvolistov. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1998 nr 19 (1703) s. 24-34 (wpływ dzieł Antoniego Czechowa na twórczość rosyjskich symbolistów; ze...) szczegóły 
690.artykuł: Massaka Iwona: Metafizyka "do wynajęcia". Lew Karsawin i ruch eurazjański. Slavia Orientalis 1997 nr 4 s. 597-608  szczegóły 
691.artykuł: Massaka Iwona: Slavia Orientalis 2000 nr 2 s. 288-294 (rec. ks. zb.: Vekhi vekh. Sbornik statejj o russkojj intelligencii. Sa...) szczegóły 
692.artykuł: Massaka Iwona: Z historii nacjonalizmu rosyjskiego. Euroazjatyzm. Przegląd Rusycystyczny 1996 r. [19] z. 1/2 s. 17-24 (nt. koncepcji i założeń ruchu...) szczegóły 
693.artykuł: Matecka Małgorzata: Piotr Czajkowski a literatura rosyjska. Slavia Orientalis 2002 nr 4 s. 527-544 (dot. m.in. wpływów literatury na twórczość Czajkowskiego; dot. m.in. a...) szczegóły 
694.artykuł: Matveenko V., Shhegoleva L.: Osobennosti leksiki v rannem cerkovnoslavjanskom perevode khroniki Georgija Amartola. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 3/4 s. 75-87  szczegóły 
695.artykuł: Mazurek Sławomir: Odmienność idei nihilizmu w Rosji. Res Publica Nowa 1999 nr 4 s. 27-35 (w XIX w.; m.in. koncepcje Dimitra Pisariewa, Wasilija Rozanowa, Michai...) szczegóły 
696.artykuł: Mazurek-Wita Halina: Literatura rosyjska wieku XVIII w ujęciu badaczy ze środowiska krakowskiego. Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 267-272 (z not. s. 390...) szczegóły 
697.artykuł: Mechkovskaja Nina: Slavia Orientalis 2001 nr 2 s. 340-345 (rec. ks.: Anna Kretschmer: Zur Geschichte des Schriftrussischen. Priva...) szczegóły 
698.artykuł: Michalska-Suchanek Mirosława: Zapach jako kategoria poetyki. Na materiale opowiadań nowelistów rosyjskich lat osiemdziesiątych XIX wieku. Slavia Orientalis 1995 nr 4 s. 527-541  szczegóły 
699.artykuł: Mień Aleksander: Biblia a literatura rosyjska XIX wieku. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 263-274  szczegóły 
700.artykuł: Migoń Krzysztof: Augusta Mezieres i jej bibliografia księgoznawcza. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1996 t. 5 (1995) s. 24 (rec. ks.: Avgusta Mez'er: Slovarnyjj ukazatel' po knigovedeniju. [B.m....) szczegóły 
701.artykuł: Mikrut Leszek: Izbrannye neissledovannye voprosy razbitija russkogo istoricheskogo romana vo vtorojj polovine XIX veka. Slavia Orientalis 1992 nr 3 s. 11-17 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
702.artykuł: Mikrut Leszek: Slavia Orientalis 1993 nr 3 s. 464-465 ([rec. ks.:] Zoltan Hajnady: Russkijj roman. Debrecen 1992...) szczegóły 
703.artykuł: Mironow B.: Tajemnica "zbiorów specjalnych". Kraj Rad 1989 nr 4 s. 27 (nt. udostępnienia zakazanych dotąd książek i materiałów w Bibliotece i...) szczegóły 
704.artykuł: Mizińska Jadwiga: "Śmierć Boga" a śmierć człowieka. Kresy 1990 1 54-68 (rewolucja i stalinizm w lit. ros....) szczegóły 
705.artykuł: Mnich Roman: Biblejjskaja simvolika i problema vlasti v russkojj poehzii XX veka. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica 1999 z. 1 s. 123-131 (m.in.: Anna Achmatowa, Marina Cwietajewa, Borys Pasternak; ze streszcz...) szczegóły 
706.artykuł: Mnich Roman: Dialektika istoricheskogo i avtobiograficheskogo v literaturnom dnevnike. Studia Rossica 2006 t. 17 s. 351-359 (na przykładzie dzienników: Konstantego Batiuszkowa, Walerego Briusowa ...) szczegóły 
707.artykuł: Mnikh Roman: "Samovlastie" kak problema russkojj poehzii (Zametki k teme). Slavia Orientalis 1995 nr 2 s. 231-237 (nt. problemu wolności twórczej poety; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
708.artykuł: Mochola Andrzej Ryszard: Rosyjska Praga. Kontrapunkt 1997 nr 5/6 s. 6 (m.in. Praga jako ośrodek rosyjskiej i ukraińskiej emigracji literackie...) szczegóły 
sprostowanie: Praga w "Zeszytach Literackich". Tygodnik Powszechny 1997 nr 45 s. 4 (podp.: Redakcja "Zeszytów Literackich"; dot. braku przypisu o zacytowa...) szczegóły 
709.artykuł: Mochola Andrzej Ryszard: Życie literackie emigracji rosyjskiej w Czechosłowacji (1920-1945). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 z. 95/96 (2000/2001) s. 107-139  szczegóły 
710.artykuł: Mochola Andrzej Ryszard: Życie literackie emigracji rosyjskiej w Czechosłowacji (1920-1945). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 nr 2000/2001 z. 95/96 s. 107-139  szczegóły 
711.artykuł: Moncheva Lila: Menjajushhajasja tradicija. Prosvetitel'skaja tema v russkojj literature. Kieleckie Studia Rusycystyczne 2000 t. 10 s. 7-15 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
712.artykuł: Moncheva Lila: Puti evropeizacii. Pol'skaja model' v russkojj literature XVII - nachala XVIII veka. Kieleckie Studia Rusycystyczne 1998 t. 8 s. 7-14  szczegóły 
713.artykuł: Morlewska-Sipior Renata: Slavia Orientalis 1997 nr 3 s. 485-488 ([rec. ks. zb.:] Oleg Mikhajjlov: Literatura russkogo zarubezh'ja. Mosk...) szczegóły 
714.artykuł: Moroz Irina: The Idea of the Holy War in the Orthodox World (On Russian Chronicles from the Twelth-Sixteen Century). Quaestiones Medii Aevi Novae 1999 t. 4 s. 45-67  szczegóły 
715.artykuł: Morozowa Anna: Wieczór romansu rosyjskiego. Kurier Wileński 2001 nr 31 s. 8 (not. nt. zorganizowanego w Czekoniskiej Szkole Średniej wieczoru muzyc...) szczegóły 
716.artykuł: Moskwin Andrej: Stanisław Przybyszewski i dramat rosyjski początku XX wieku. Litteraria [Wrocław] 1996 t. 27 s. 179-190  szczegóły 
717.artykuł: Moskwin Andriej: Twórczość Stanisława Przybyszewskiego i rosyjska powieść popularna początku XX wieku. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 373-384 (nt. wpływu twórczości Stanisława Przybyszewskiego na rosyjską prozę na...) szczegóły 
718.artykuł: Mucha Bogusław: Arcydzieła malarstwa zachodnioeuropejskiego w opinii rosyjskich pisarzy-podróżników. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica 1999 z. 1 s. 47-60 (m.in.: Iwan Chemincer, Fiodor Dostojewski, Denis Fonwizin, Mikołaj Kar...) szczegóły 
719.artykuł: Mucha Bogusław: Cenzura rosyjska w epoce Aleksandra I. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1990 z. 28 s. 3-24  szczegóły 
720.artykuł: Mucha Bogusław: Legenda o Rafaelu w percepcji twórczej pisarzy rosyjskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1539 s. 7-15  szczegóły 
721.artykuł: Mucha Bogusław: Literatura rosyjska epoki romantyzmu wobec innych dziedzin sztuki (Teatr i muzyka). Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 27-40  szczegóły 
722.artykuł: Mucha Bogusław: "Madonna Sykstyńska" Rafaela w opinii pisarzy rosyjskich (koniec XVIII-XIX w.). Slavia Orientalis 1995 nr 1 s. 15-30  szczegóły 
723.artykuł: Mucha Bogusław: Malarskie zainteresowania pisarzy rosyjskich doby romantyzmu (Z problematyki kontekstów artystycznych literatury rosyjskiej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 9-23  szczegóły 
724.artykuł: Mucha Bogusław: O cenzurze rosyjskiej za panowania Mikołaja I. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1995 z. 37 s. 57-93  szczegóły 
725.artykuł: Mucha Bogusław: Pisarze rosyjscy o malarstwie Rafaela. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 37 (1994) nr 3/4 s. 101-118 (od XVIII do początku XX w....) szczegóły 
726.artykuł: Mucha Bogusław: Rosyjscy pisarze pańszczyźniani. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica 1999 z. 1 s. 25-45 (m.in.: Jegor Alipanow, Mikołaj Cyganow, Mateusz Komarow, Michał Matins...) szczegóły 
727.artykuł: Mucha Bogusław: Rosyjscy pisarze-cenzorzy. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 109-120  szczegóły 
728.artykuł: Mucha Bogusław: Z problematyki romantycznej syntezy sztuk w Rosji. Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 (1991) s. 17-33  szczegóły 
729.artykuł: Mucha Danuta: Rosyjska poezja barokowa w przekładzie Tadeusza Chróścielewskiego. Studia Słowianoznawcze 2000 t. 1 s. 111-132  szczegóły 
730.artykuł: Nagajew Igor: Sytuacja literatury oraz bibliotek dla dzieci i młodzieży w Federacji Rosyjskiej. Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 11/12 s. 6-10 (m.in. nt. czasopisma "Literatura Dziecięca"...) szczegóły 
731.artykuł: Nakhimowsky Irina: Szkic historyczny. Literatura na Świecie 1990 nr 1/3 s. 134-153 (nt. grupy lit. OBERIU...) szczegóły 
732.artykuł: Naranowicz Aleksandra: Romantyczna wizja rewolucji ("Pociąg pancerny 14-69" Wsiewołoda Iwanowa, "Upadek Dairu" Aleksandra Małyszkina, "Rzeki ogniste" Artioma Wiesiołego). Studia Rossica 2003 [t.] 12 s. 43-52  szczegóły 
733.artykuł: Naumow Aleksander: Hymnologia i polityka. Slavia 1991 z. 2 s. 168-171  szczegóły 
734.artykuł: Naumow Aleksander: O ideologicznych funkcjach XVII-wiecznej hagiologii ruskiej. Ricerche Slavistiche 1991 t. 37 (1990) s. 323-330 (dot. piśmiennictwa...) szczegóły 
735.artykuł: Naumow Aleksander: Siedemnastowieczne trawestacje cerkiewnosłowiańskich tekstów liturgicznych. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 150-163 (szerzej o "Pamflecie na Smotryckiego"; ze streszczeniem na jęz. rosyjs...) szczegóły 
736.artykuł: Naumow Aleksander: Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 113-114 ([rec. ks.:] Die grossen Lesemenaen des Metropoliten Makarij. Bd. 1: Us...) szczegóły 
737.artykuł: Naumow Aleksander: Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 114-115 ([rec. ks.:] Gianfranco Giraudo, Giovanni Maniscalco Basile: Lessico gi...) szczegóły 
738.artykuł: Naumow Aleksander: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 545-547 ([rec. ks.:] Sophia Senyk: A history of the Church in Ukraine. T. 1: To...) szczegóły 
739.artykuł: Ndiaye Iwona Anna: "Malen'kie khrabrye zhenshhiny...". Poezja kobieca pierwszej fali emigracji rosyjskiej w Polsce. Acta Polono-Ruthenica 2002 [t.] 7 s. 45-58  szczegóły 
740.artykuł: Nedzveckijj Valentin: "Zakhvatit' vsjo" (Mentalitet geroja russkogo klassicheskogo romana XIX veka). Slavia Orientalis 1994 nr 3 s. 325-335  szczegóły 
741.artykuł: Niefagina Galina: Formy prezentacii avtobiografizma v tvorchestve russkikh pisatelejj vtorojj volny ehmigracii. Studia Rossica 2012 t. 21 s. 225-234 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
742.artykuł: Nikolaeva Tat'jana: Problema proiskhozhdenija russkogo literaturnogo jazyka v svete koncepcijj evropejjskikh uchjonykh. Studia Rossica Posnaniensia 1993 z. 25 s. 207-216  szczegóły 
743.artykuł: Nikolaeva Tat'jana: Slavjanizmy kak stilisticheskaja kategorija v russkom literaturnom jazyke vtorojj poloviny XVII stoletija. Studia Rossica Posnaniensia 1993 z. 24 s. 145-150  szczegóły 
744.artykuł: Nikolaeva Tat'jana: Stilisticheskaja transformacija cerkovnoslavjanizmov v proizvedenijakh demokraticheskojj satiry. Studia Rossica Posnaniensia 2001 z. 29 s. 117-122  szczegóły 
745.artykuł: Nikolaev Sergejj: Slavia Orientalis 1993 nr 3 s. 451-453 ([rec. ks.:] D. Bulanin: Antichnye tradicii v drevnerusskojj literature...) szczegóły 
746.artykuł: Nikolaev Sergejj: Slavia Orientalis 2003 nr 2 s. 249-252 ([rec. ks.:] E.M. Jukhimenko: Vygovskaja staroobrjadcheskaja pustyn'. D...) szczegóły 
747.artykuł: Nikolenko Ol'ga: Slovo v russkojj poehzii serebrjanogo veka. Studia Rossica Posnaniensia 2003 z. 31 s. 34 (dot. nowego znaczenia i nowej funkcji estetycznej słowa poetyckiego w ...) szczegóły 
748.artykuł: Nikołajew Siergiej: Polsko-rosyjskie związki literackie w epoce Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 1-8 (dot. przekładów polskich utworów na jęz. rosyjski...) szczegóły 
749.artykuł: Nilewicz L.: Reakcyjna żonglerka (O pewnym wystąpieniu literackich chuliganów). Literatura na Świecie 1990 nr 1/3 s. 129-132 (spraw. z wystąpienia członków grupy literackiej OBERIU w akademiku Un...) szczegóły 
750.artykuł: Nivat Georges: Rosja, Europa a wspólne kryterium prawdy. Res Publica 1989 nr 5 s. 58-62 (nt. przewartościowań sądów o Rosji i poszukiwania prawdy w literaturze...) szczegóły 
751.artykuł: Nolte Hans-Heinrich: Einsamkeit und Ende des Helden in der russischen Geistesgeschichte. x 1997 ([w ks. zb.:] Die Helden in der Geschichte und der Historiographie. [Re...) szczegóły 
752.artykuł: Novikov Lev: Zaum' kak poehticheskijj jazyk in statu nascendi. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 3 s. 27-32 (o tzw. języku pozarozumowym w poezji i prozie rosyjskiej lat 20. dwudz...) szczegóły 
753.artykuł: Obłąkowska-Galanciak Iwona: Iz istorii russkojj ehmigracii mezhvoennogo perioda. Proekt literaturnojj Akademii. Studia Rossica 1997 t. 5 s. 131-136  szczegóły 
754.artykuł: Obłąkowska-Galanciak Iwona: Iz istorii russkojj ehmigracii ("Taverna poehtov". Varshava 1921-1925). Studia Rossica 1996 [t.] 3 s. 77-81 (nt. działalności grupy poetyckiej; z fragm. tekstów...) szczegóły 
755.artykuł: Obłąkowska-Galanciak Iwona: W duchu Puszkina. Dyskusyjny klub literacki "Domek w Kołomnie" (Warszawa 1934-1936). Acta Polono-Ruthenica 1998 [t.] 3 s. 283-292 (nt. działalności klubu, m.in. nt. udziału w dyskusjach przedstawicieli...) szczegóły 
756.artykuł: Odrobińska Ewa: Sintakticheskie osobennosti Psaltyri Avramija Firsova 1663 g. na primere slozhnopodchinennykh predlozhenijj obraza dejjstvija, mery i stepeni (material psalmov 101-150). Slavia Orientalis 2002 nr 1 s. 61-84 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
757.artykuł: Olaszek Barbara: O pozytywistycznym programie "pracy u podstaw" w ujęciu pisarzy polskich i rosyjskich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 161-167  szczegóły 
758.artykuł: Olaszek Barbara: Pozytywizm w ujęciu Borysa Jegorowa. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1995 z. 37 s. 107-119  szczegóły 
759.artykuł: Olaszek Barbara: "Zheleznyjj vek". O javenijakh pereloma ehpokh v russkojj poehzii serediny XIX veka. Studia Rossica 2004 [t.] 15 s. 171-180  szczegóły 
760.artykuł: Orłowski Jan: Idea odrodzenia wolnej Polski w poezji rosyjskiej doby I wojny światowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 53-60  szczegóły 
761.artykuł: Orłowski Jan: Jeszcze raz o Szopenie w poezji rosyjskiej. Język Rosyjski 1989 nr 4 s. 199-204 (przedrewolucyjnej...) szczegóły 
762.artykuł: Orłowski Jan: Kwestia polska w rosyjskiej myśli chrześcijańskiej (Od Czaadajewa do Bierdiajewa). Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 173-190  szczegóły 
763.artykuł: Orłowski Jan: Motywy "Mazurka Dąbrowskiego" w poezji rosyjskiej (Od Puszkina do Iriny Ratuszyńskiej). Slavia Orientalis 1998 nr 3 s. 405-413  szczegóły 
764.artykuł: Orłowski Jan: Przegląd Rusycystyczny 1997 r. 20 z. 1/2 s. 130-131 ([rec. ks.:] Miroslav Zahradka: Lev Nikolajevic Tolstoj a ruska proza. ...) szczegóły 
765.artykuł: Orłowski Jan: Poetyka rosyjskich wierszy o Polsce (Na materiale poezji okresu I wojny światowej). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 4 (1986) s. 237-49  szczegóły 
766.artykuł: Orłowski Jan: Polska w okolicznościowej poezji rosyjskiej doby pierwszej wojny światowej. Napis 2001 seria 7 s. 493-500  szczegóły 
767.artykuł: Orłowski Jan: Polski listopad w opinii pisarzy rosyjskich (W 160 rocznicę powstania). Język Rosyjski 1990 nr 5 s. 227-232  szczegóły 
768.artykuł: Orłowski Jan: Pol'skie evrei v russkojj proze vremeni pervojj mirovojj vojjny (Pol'sko-evrejjskie otnoshenija i russkaja politika). Studia Rossica Posnaniensia 1998 z. 28 s. 3-8  szczegóły 
769.artykuł: Orłowski Jan: Puszkinowskie tradycje interpretacji polskich tematów w poezji rosyjskiej. Acta Polono-Ruthenica 1998 [t.] 3 s. 81-96 (XIX-XX w....) szczegóły 
770.artykuł: Orłowski Jan: Rosyjscy poeci ludowi początku XX wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 5 (1987) s. 189-202  szczegóły 
771.artykuł: Orłowski Jan: Rosyjskie ody o upadku Polski (Kartka z dziejów poezji rosyjskiej końca wieku XVIII). Przegląd Rusycystyczny 1996 r. 18 z. 3/4 (1995) s. 129-136  szczegóły 
772.artykuł: Orłowski Jan: "Serebrjanyjj vek" russkojj literatury v vospominanijakh pisatelejj russkogo zarubezh'ja. Przegląd Rusycystyczny 1999 r. 22 z. 3/4 s. 23-29 (nt. legendy "srebrnego wieku" literatury rosyjskiej we wspomnieniach r...) szczegóły 
773.artykuł: Orłowski Jan: Sprawa Polski w opinii pisarzy rosyjskich (Lata 1914-1917). Przegląd Humanistyczny 1989 nr 3 s. 113-124  szczegóły 
774.artykuł: Orłowski Jan: Tradicija zapadnoevropejjskogo svjatochnogo rasskaza v russkojj literature XIX veka. Studia Rossica Posnaniensia 1995 z. 26 s. 21-29  szczegóły 
775.artykuł: Orłowski Jan: Walka z katolicyzmem w piśmiennictwie moskiewskim początku XVII wieku. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 89-98 (dot. utworów: "Inna opowieść", "Kronika" Iwana Chworostinina, "Nowa op...) szczegóły 
776.artykuł: Orłowski Jan: Z dziejów rosyjskiej poezji propagandowej. Slavia Orientalis 1993 nr 3 s. 405-410  szczegóły 
777.artykuł: Orłowski Jan: Żydzi polscy w beletrystyce rosyjskiej czasu pierwszej wojny światowej. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 317-325  szczegóły 
778.artykuł: Osińska Katarzyna: Spór o tradycję w III Studiu MChAT w latach 1922-1924. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 3 s. 163-175 (m.in. nt. działalności i wystawianych sztuk...) szczegóły 
779.artykuł: Owczarek Bogdan: Rewolucja, awangarda, stalinizm. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 109-115 (literatura rosyjska po rewolucji - nurt awangardowy i realizm socjalis...) szczegóły 
780.artykuł: Papkova Elena: "Nepravil'nye sny" v dnevnikakh sovetskikh pisatelejj. Studia Rossica 2006 t. 17 s. 527-537 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
781.artykuł: Parniewski Witold: Utopia i antyutopia (geneza, źródła, intencje). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1989 z. 25 s. 91-105  szczegóły 
782.artykuł: Paszkiewicz Anna: Ekspresjonizm i dramaturgia rosyjska lat dwudziestych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1999 nr 105 (2143) s. 87-97 (m.in. o dramatach autorów: Włodzimierz Bill-Biełocerkowski, Aleksy Faj...) szczegóły 
783.artykuł: Paszkiewicz Anna: Prozaicy wydawnictwa "Znanije" i tradycja literatury narodnickiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 70 (1364) s. 71-81  szczegóły 
784.artykuł: Paszkiewicz Anna: Zapomniana awangarda. Ippolit Sokołow i ugrupowanie rosyjskich ekspresjonistów. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1613 s. 49-54 (sylwetki poetów wchodzących w skład ugrupowania...) szczegóły 
785.artykuł: Perczyńska Barbara: Frazeologia religijna w najstarszych ruskich zabytkach hagiograficznych. Problemy Frazeologii Europejskiej 1997 t. 2 s. 273-279  szczegóły 
786.artykuł: Perczyńska Barbara: Funkcjonowanie frazeologizmów o znaczeniu związanym z religią chrześcijańską w najstarszych ruskich zabytkach hagiograficznych. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 131-139 (z XI-XII w....) szczegóły 
787.artykuł: Petelczyc Regina: Konstrukcje współrzędne w XVI-wiecznej staroruskiej literaturze przekładowej (Na materiale "Knigi głagolemoj Naziratiel'"). Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 (1991) s. 55-61  szczegóły 
788.artykuł: Petelczyc Regina: Pierwsi ruscy święci Borys i Gleb w legendach staroruskich. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 45-53  szczegóły 
789.artykuł: Pfeiffer Ewa: Rosyjska bajka oświeceniowa w powojennej rusycystyce polskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 64 (1239) s. 3-11 (dorobek badawczy...) szczegóły 
790.artykuł: Piotrowski Władysław: Kryteria oceny i promocji twórczości literackiej w porewolucyjnej Rosji. Od Października do pieriestrojki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1994 nr 18 (1411) s. 17-24  szczegóły 
791.artykuł: Piotrowski Władysław: Próby reinterpretacji oficjalnego modelu rosyjskiego procesu historycznoliterackiego XX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 99-107  szczegóły 
792.artykuł: Piotrowski Władysław: Rosyjscy poeci nowochłopscy wobec literatury "pańskiej". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1992 nr 16 (1289) s. 46-53 (dot. twórcz. grupy poetów uformowanej w drugiej dekadzie XX w....) szczegóły 
793.artykuł: Piotrowski Władysław: Rosyjscy poeci nowochłopscy wobec literatury "pańskiej". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 107 (dot. poetów drugiego dziesięciolecia XX w....) szczegóły 
794.artykuł: Pióro i strach. x 1999 ([w ks.:] Janusz Tazbir: Pożegnanie z XX wiekiem. Warszawa 1999, s. 152...) szczegóły 
795.artykuł: Piwowarczyk Mariusz: Recepcja spuścizny cyrylo-metodejskiej w procesie chrystianizacji Rusi Kijowskiej - Ukrainy. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1992 t. 2 s. 75-76  szczegóły 
796.artykuł: Piwowarska Danuta: Funkcja symboliki biblijnej w poezji romantyków rosyjskich (Obraz poety-proroka). x 2006 ([w ks. zb.:]Interpretacja i symbolika. Pod red. Tomasz Jelonka i Lucyn...) szczegóły 
797.artykuł: Podeszwik Beata Edyta: Transformacje gramatyczne jako jeden ze sposobów tłumaczenia przez R. Łużnego staroruskich legend i podań. Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 161-169  szczegóły 
798.artykuł: Ponomariewa Galina: Granica i druty. Tygiel Kultury 1999 nr 10/12 s. 23-30 (m.in. nt. roli i znaczenia granicy radziecko-estońskiej w rosyjskiej l...) szczegóły 
799.artykuł: Popiel-Machnicki Wawrzyniec: Inspiracje rosyjskich poetów kolorystów (G. Dierżawin, F. Tiutczew, K. Balmont, A. Bieły, A. Błok, N. Klujew, S. Jesienin). Acta Neophilologica 1999 [t.] 1 s. 128-134  szczegóły 
800.artykuł: Poręba Stanisław: Problemy sinteza russkojj literatury XX veka. Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 1/2 s. 45-64  szczegóły 
801.artykuł: Poręba Stanisław: Razmyshlenija o russkojj literature XX veka. x 1994 ([w czasopiśmie:] Vestnik Moskovskogo Universiteta Ser. 9: Filol...) szczegóły 
802.artykuł: Pospisil Ivo: Paradoxes of Genre Evolution. The 19th-century Russian Novel. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 25-47 (ze streszcz. pt. Paradoksy ewolucji pewnego gatunku. Dziewiętnastowiec...) szczegóły 
803.artykuł: Pospisil Ivo: Slavia Orientalis 2002 nr 3 s. 473-477 (rec. ks.: Reflections on Russia in the eighteenth century. Red. Joachi...) szczegóły 
804.artykuł: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 1995 nr 4 s. 579-581 ([rec. ks.:] Bogdan Kosanovijc: Rasprave iz ruske kjnizhevnosti. Novi S...) szczegóły 
805.artykuł: Prokhorova Svetlana, Vladyko Irina: Modelirovanie dialoga v russkojj poehzii pervojj treti XIX veka. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 35-48  szczegóły 
806.artykuł: Prokhorov Georgijj: Dokumental'nost' i khudozhestvennost' kak potencial'nye grani memuarnykh proizvedenijj (A.T. Bolotov - F.M. Dostoevskijj - B. Pil'hjak). Studia Rossica 2010 t. 20, 1 s. 63-71 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
807.artykuł: Prus Kazimierz: Genealogia rosyjskiego romantycznego fragmentu literackiego. Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 11-18  szczegóły 
808.artykuł: Prus Kazimierz: O modlitwie rosyjskiej epoki romantyzmu i postromantyzmu. Modlitwa błagalna. Studia Słowianoznawcze 2000 t. 1 s. 209-229 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
809.artykuł: Przebinda Grzegorz: V poiskakh russkojj intelligencii. Novaja Pol'sha 2001 nr 4 s. 19-23 (rec. ks.: Russkaja intelligencija. Istorija i sud'ba. Moskava 1999...) szczegóły 
810.artykuł: Przechodzki Eligiusz: Problem wolności Polski w pismach rosyjskich myślicieli religijnych z okresu I wojny światowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 105-116  szczegóły 
811.artykuł: Przechodzki Eligiusz: Szarlatan? Obłąkany? Mesjasz? Andrzej Towiański i jego doktryna w dziewiętnastowiecznej rosyjskiej opinii społeczno-literackiej. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 79-94  szczegóły 
812.artykuł: Przybył Elżbieta: Historia w cieniu czasów ostatecznych. Ewolucja idei eschatologicznych na Rusi w XI-XVII w.. Nomos 1996 nr 16 s. 85-108 (na podstawie traktatów, żywotów, proroctw; m.in. dot. autorów: Hilario...) szczegóły 
813.artykuł: Przybyłkiewicz Tomasz: Rosjanie na ekranie. Przekrój 2001 nr 22 s. 60-61 (nt. filmowych adaptacji literatury rosyjskiej...) szczegóły 
814.artykuł: Ptasińska Małgorzata: Postać żebraka w sztukach plastycznych i w literaturze rosyjskiej drugiej połowy XVII i w XVIII wieku. Studia Litteraria Polono-Slavica 2002 t. 7 s. 153-165  szczegóły 
815.artykuł: Ptasińska Małgorzata: Problem nędzy i miłosierdzia w aktach prawnych i utworach literatury rosyjskiej XVII i XVIII wieku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica 2000 z. 2 s. 3-21 (postać nędzarza-żebraka w XVII- i XVIII-wiecznej literaturze rosyjskie...) szczegóły 
816.artykuł: Putna Martin C.: Praga rosyjska (1921-1945). Krasnogruda 1996 nr 5 s. 118-125 (o rosyjskich instytucjach i ośrodkach naukowych w Pradze oraz pobycie ...) szczegóły 
817.artykuł: Ratnikova Irina: Poetonimy - konstanty russkojj kul'tury. Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej = Akademia Świętokrzyska Russian Studies 2005 t. 15 s. 177-184 (dot. funkcjonowania nazw własnych postaci literackich poza tekstami ma...) szczegóły 
818.artykuł: Robinson Mikhail, Sazonova Lidija: Izuchenie literatury russkogo srednevekov'ja i ideologizirovannaja metodologija. Opuscula Polonica et Russica 1997 [t.] 5 s. 41-57 (nt. wpływu ideologii marksistowskiej na proces nauczania literatury ro...) szczegóły 
819.artykuł: Rozinskaja Ol'ga: Russkaja literaturnaja ehmigracija v mezhvoennojj Pol'she. Studia Rossica 1996 [t.] 3 s. 83-90  szczegóły 
820.artykuł: Rożek Lucyna: Rozwój teorii "sztuki-gry" w zachodnioeuropejskiej oraz rosyjskiej estetyce i teorii literatury u początków XX wieku. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 59-68 (poglądy na problem literatury jako gry: Walerian Pieriewierziew, Gieor...) szczegóły 
821.artykuł: Rudziewicz Irena: Acta Polono-Ruthenica 2003 [t.] 8 s. 336-340 (rec. ks. zb.: Kirill i Mefodijj. Dukhovnoe nasledie. Red. N. Likhina. ...) szczegóły 
822.artykuł: Rzeczycka Monika: Perwersje dekadentów. Akt w malarstwie i literaturze (ze studiów nad wizerunkami kobiet w prozie rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku). Studia Litteraria Polono-Slavica 2002 t. 7 s. 305-315  szczegóły 
823.artykuł: Sadowski Jakub: Utopijne koncepcje prokreacji i nowej obyczajowości w Rosji lat 20. i 30. XX w. Literatura i konteksty. Studia Rossica 2003 [t.] 12 s. 277-304  szczegóły 
824.artykuł: Sakowicz Iwona: Problem rosyjskiego liberalizmu epoki Wielkich Reform w literaturze anglojęzycznej. Slavia Orientalis 1995 nr 3 s. 389-397  szczegóły 
825.artykuł: Sałajczyk Janina: Ehkspressionizm i russkaja proza nachala 1920-kh godov. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 41-50  szczegóły 
826.artykuł: Sałajczyk Janina: Slavia Orientalis 1998 nr 4 s. 617-619 ([rec. ks.:] Lauren G. Leighton: The esoteric tradition in Russian roma...) szczegóły 
827.artykuł: Sałajczyk Janina: Slavia Orientalis 1996 nr 3 s. 442-444 (omówienie zawartości czasopisma Slavic Almanach (Johannesburg) ...) szczegóły 
828.artykuł: Sałajczyk Janina: Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 316-319 (rec. ks.: Galina Binova: Russkaja literaturnaja jerotika. Istoricheski...) szczegóły 
829.artykuł: Sałajczykowa Janina: Grupa literacka "Bractwo Serafina" w badaniach polskich literaturoznawców - rusycystów. Slavia Orientalis 2000 nr 3 s. 407-416  szczegóły 
830.artykuł: Sałajczykowa Janina: O kształt nowego teatru. A Łunaczarski, M. Gogol, A. Błok. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Filologia Rosyjska 1993 nr 18 s. 39-52 (dot. dyskusji nt. dramaturgii i repertuaru teatralnego toczonych w Ros...) szczegóły 
831.artykuł: Sałajczykowa Janina: Slavia Orientalis 1996 nr 1 s. 151-153 ([rec. ks.:] Bogdan Kosanovic: Istrazivanja ruske avangarde. Sremski Ka...) szczegóły 
832.artykuł: Sazonowa Lidia: Literatura staroruska - tarczą moralną Rusi (Chrzest Rusi i wartości etyczne słowian wschodnich). Literatura Radziecka 1989 nr 2 s. 122-127  szczegóły 
833.artykuł: Semczuk Małgorzata: Rosyjska literatura dla dzieci na scenach polskich po roku 1989. Studia Rossica 2003 [t.] 13 s. 215-218  szczegóły 
834.artykuł: Shelemova Antonina: Simbolika khrama v drevnerusskojj literature kievskogo perioda. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 [nr] 3 s. 337-343  szczegóły 
835.artykuł: Sheshken Alla: Znachenie "russkogo Belgrada" dlja razvitija russko-serbskikh svjazejj XX veka. Studia Rossica 1996 [t.] 3 s. 111-119 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
836.artykuł: Shhavinskaja Larisa: Knizhnyjj repertuar krupnejjshego pravoslavnogo izdatel'skogo centra mezhvoennojj Pol'shi - Varshavskojj Sinodal'nojj tipografii. Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 29-47 (z wykazem publikacji...) szczegóły 
837.artykuł: Shhavinskaja Larisa: Repertuar pravoslavnojj narodnojj knizhnosti, izdannojj vo Vtorojj Rechi Pospolitojj. Slavia Orientalis 1996 nr 1 s. 109-121 (z wykazami tytułów wydanych w ramach poszczególnych serii...) szczegóły 
838.artykuł: Shhukin Vasilijj: Aksiologicheskijj gorizont russkogo klassicheskogo zapadnichestva. Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 3/4 s. 197-207 (dot. l. 1840-1848...) szczegóły 
839.artykuł: Shhukin Vasilijj: Russkaja literatura i "teatr estestva". Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 41-56 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
840.artykuł: Shtajjn Klara: Filosofija slova v metapoehtike simvolizma. Studia Rossica Posnaniensia 2003 z. 31 s. 177-186  szczegóły 
841.artykuł: Shukin Vasilijj: Poezija usad'by u proza trushhovy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 88 (1136) s. 83-93 (XIX-wieczna proza i jej odmiany typologiczne; ze streszcz. w jęz. pols...) szczegóły 
842.artykuł: Siarejkiene Gabija: Russkijj simvolizm kak uslovie modernizacii litovskojj literatury nachala i pervojj poloviny XX veka. Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej = Akademia Świętokrzyska Russian Studies 2006 t. 16 s. 29-36 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
843.artykuł: Sidor Monika: Sfera zła w twórczości rosyjskich pisarzy emigracyjnych pierwszej fali. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 128 (2665) s. 231-240 (na przykładzie twórczości Iwana Bunina, Aleksego Riemizowa, Iwana Szmi...) szczegóły 
844.artykuł: Sielicki Franciszek: Aspekty religijne w recepcji Gogola, Turgieniewa i Dostojewskiego w Polsce międzywojennej. x 1989 ([W ks. zb.:] Chrześcijański Wschód a kultura polska. Lublin 1989 s. 27...) szczegóły 
845.artykuł: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1996 nr 92 (1809) s. 133-135 ([rec. ks.:] Narysy pa historyi biełaruska-ruskich litaraturnych suwiaz...) szczegóły 
846.artykuł: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 139-141 ([rec. ks.:] Russkaja kul'tura IX-XVIII vekov v issledovanijakh sovetsk...) szczegóły 
847.artykuł: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 50 (1039) s. 122-123 ([rec. ks.:] N.P. Kowalskij: Istocznikowiedienije istorii ukrainsko-rus...) szczegóły 
848.artykuł: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1994 nr 87 (1686) s. 146 ([rec. ks.:] A.W. Lipatow: Literatura v krugu shlakhetskojj demokratii ...) szczegóły 
849.artykuł: Sielicki Franciszek: Co czytali Polacy w okresie międzywojennym z rosyjskiej literatury emigracyjnej. Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 1/2 s. 71-79  szczegóły 
850.artykuł: Sielicki Franciszek: Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 (1991) s. 120-121 (rec. ks.: Natal'ja Pushkarjova: Zhenshhiny drevnejj Rusi. Moskva 1989...) szczegóły 
851.artykuł: Sielicki Franciszek: Polonica w twórczości rosyjskich pisarzy emigracyjnych w ocenie polskiej krytyki międzywojennej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1996 nr 92 (1809) s. 73-82  szczegóły 
852.artykuł: Sielicki Franciszek: Przekłady rusko-polskie i polsko-ruskie w XV wieku. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 29-32  szczegóły 
853.artykuł: Sielicki Franciszek: Sprawozdania poselskie jako gatunek piśmiennictwa staroruskiego. Przegląd Rusycystyczny 1989 r. 12 z. 1 s. 7-20  szczegóły 
854.artykuł: Sielicki Franciszek: Staroruska literatura pątnicza. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 1 s. 51-69 (m.in. opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej z XII-XVII w....) szczegóły 
855.artykuł: Sielicki Franciszek: Z recepcji rosyjskiej literatury jarmarcznej w Polsce. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1989 z. 8 (30) s. 7-18  szczegóły 
856.artykuł: Sindeckaja Natalija: Iz istorii russkogo teatra v Ehstonii 1919-1940 g.. Studia Rossica 1999 [t.] 7 s. 185-194 (m.in. nt. wystawianych dramatów...) szczegóły 
857.artykuł: Skobelev Vladislav: O liricheskom nachale v russkom romane XX stoletija ("Doktor Zhivago" B. Pasternaka - "Zhizh' Arsen'eva" I. Bunina). Studia Rossica Posnaniensia 1993 z. 24 s. 35-40  szczegóły 
858.artykuł: Skotnicka Anna: Motyw zmierzchu kultury w petersburskiej prozie lat dwudziestych XX wieku. Zarys problemu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 126 (2575) s. 51-57  szczegóły 
859.artykuł: Skotnicka Anna: Slavia Orientalis 2001 nr 3 s. 474-477 (rec. ks. zb.: Women and Russian culture. Projections and self-percepti...) szczegóły 
860.artykuł: Skrunda Wiktor: Fizjologizm w literaturze rosyjskiej a rycina politypażowa lat czterdziestych XIX w.. Studia Rossica 1994 t. 2 s. 87-102  szczegóły 
861.artykuł: Skrunda Wiktor: Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 198-201 ([rec. ks.:] Vsevolod Sakharov: Pod sen'ju druzhnykh muz. O russkikh pi...) szczegóły 
862.artykuł: Skukovskij Vladimir: Glagol'nye formy v pskovskoj delovoj pis'mennosti (Po materialam pamjatnikov XV veka). Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1989 nr 12 s. 43-49 (dot. tekstów rot sądowych...) szczegóły 
863.artykuł: Slimak Ivan: Utopia socializmu a jej literarny profil. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 34-39 (ze streszcz. polskim...) szczegóły 
864.artykuł: Sławiński Zbigniew: Biblioteka 2002 nr 6 s. 177-179 (rec. ks.: I.V. Barke, I.M. Polonskaja, Viktor V. Fedorov: Svodnyjj kat...) szczegóły 
865.artykuł: Słowikowski Michał: Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 4 s. 103 (rec. ks.: Giorgio Maria Nicolai: Viaggio lessicale nel paese dei sovie...) szczegóły 
866.artykuł: Smilanskaja Jelena: Kompleksnoe izuchenie religioznogo soznanija krest'jan-staroobrjadcev (Po materialam polevykh issledovanijj Moskovskogo universiteta v Verkhokam'e). Studia Rossica 1994 t. 2 s. 103-110  szczegóły 
867.artykuł: Smiljanskaja Elena: Tema bogoststupnichestva v russkoj tradicii pervojj podoviny XVIII v. i "Istorija o pane Tverdovskom". Slavia Orientalis 1992 nr 4 s. 63-71  szczegóły 
868.artykuł: Smirnowa Tatiana: Etnolingwistyka 1995 t. 7 s. 192-194 ([rec. ks.:] Biblioteka russkogo folklora. T. 1-7. Moskva 1988-1992...) szczegóły 
869.artykuł: Smorąg Różycka Małgorzata: O pięknie i sztuce w najstarszych przekazach pisanych Rusi Kijowskiej w świetle tradycji bizantyńskich "Ekphrasis". x 2001 ([w ks. zb.:] Ars Graeca - Ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie...) szczegóły 
870.artykuł: Sobieska Anna: Prymat tworzenia nad poznaniem w teoriach symbolizmu rosyjskiego i twórczości Bolesława Leśmiana. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 281-302 (dot. m.in. teorii Włodzimierza Sołowjowa, Aleksandra Potebni, Andrieja...) szczegóły 
871.artykuł: Sorokina Vera: "Russkijj Berlin" i russkaja literatura 20-kh - 30-kh godov [XX w.]. Studia Rossica 1996 [t.] 3 s. 99-109 (nt. znaczenia Berlina jako jednego z centrów rosyjskiej emigracji lite...) szczegóły 
872.artykuł: Sozina Elena: "Teksty zhizni" - "teksty literatury" pisatelejj Urala 1860-1900-kh gg.. Studia Rossica 2010 t. 20, 1 s. 186-198 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
873.artykuł: Spass Swietłana: Polska i rosyjska poezja modernistyczna w parodii literackiej początku XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 107-115 (z fragm. utworów w jęz. polskim i rosyjskim...) szczegóły 
874.artykuł: Spivak Rita S.: Ponjatie 'musor' v russkom simvolizme i akmeizme. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 4 s. 235-247 (ze streszceniem w jęz. polskim, not. o Ricie Spiwak s. 483...) szczegóły 
875.artykuł: Spiwak Monika: A jego płaty pełne bruzd.... Plus Minus 2001 nr 32 s. D2 (wywiad na temat własnych badań nad portretami psychologicznymi poetów ...) szczegóły 
876.artykuł: Stachurka Małgorzata: Slavia Orientalis 2003 nr 4 s. 596-598 ([rec. ks.:] Grekhnevskie chtenija. Sbornik nauchnykh trudov.Red. N.M. ...) szczegóły 
877.artykuł: Stanisławski Wojciech: Russkaja emigracija v Varshave. Novaja Pol'sha 2002 nr 5 s. 17-22 (m.in. nt. kręgu rosyjskich imigrantów-literatów w Warszawie w dwudzies...) szczegóły 
878.artykuł: Stark Katarzyna: Problem eschatologii w twórczości Sergiusza Bułgakowa, Mikołaja Bierdiajewa i Paula Evdokimova. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 1 s. 99-127  szczegóły 
879.artykuł: Stawarz Barbara: Kontemplacja jako kategoria estetyczna. Na przykładzie elegii rosyjskiej XIX wieku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2003 z. 8 (361) s. 27-37  szczegóły 
880.artykuł: Stawarz Barbara: "Puer aeternus" w literaturze rosyjskiej XIX wieku. Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 9-18 (dot. problemu dziecięcości w postaci dojrzałego bohatera utworu litera...) szczegóły 
881.artykuł: Stelmaszuk Anna: O sisteme stroevykh edinic teksta. Linguodidactica 2001 z. 5 s. 175-188 (dot. składni na przykładzie m.in. fragmentów prozy rosyjskiej...) szczegóły 
882.artykuł: Stepnowska Tatiana: Rozważania o postmodernizmie rosyjskim. Studia Słowianoznawcze 2002 t. 3 s. 209-226 (dot. literatury...) szczegóły 
883.artykuł: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Sankt-Petersburg: między ciemnym snem a białymi nocami. Gazeta Malarzy i Poetów 2002 nr 1 s. 11-14 (m.in. nt. obrazu Petersburga w literaturze rosyjskiej; dot. twórczości...) szczegóły 
884.artykuł: Stiller Robert: Zemsta na Rosjanach. Aneks Trybuny 1999 nr 34 s. 6 (nt. polskiej pisowni nazwisk rosyjskich pisarzy...) szczegóły 
885.artykuł: Strachota Krzysztof: Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 147-149 ([rec.ks.: ] R.C. Landa: Islam v istorii Rosii. Moskva 1995...) szczegóły 
886.artykuł: Styczyński Marek: Rosyjska mentalność. Literatura na Świecie 1992 nr 4 s. 204-212  szczegóły 
887.artykuł: Suchanek Lucjan: Publikacje nowosybirskie lat 1996-1997. Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 291-298 ([rec. ks.:] A. Mal'cev: Starovery-stranniki v XVIII-pervojj polovine X...) szczegóły 
888.artykuł: Suchanek Lucjan: Publikacje nowosybirskie lat 1996-1997. Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 291-298 ([rec. ks.:] N. Gur'janova: Istorija i chelovek v sochinenijakh staroob...) szczegóły 
889.artykuł: Suchanek Lucjan: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 161 (rec. ks.: Wolfgang Kasack: Lexikon der russischen Literatur des 20. Ja...) szczegóły 
890.artykuł: Suchanek Lucjan: Rossija, Evropa i Vostok v koncepcii evrazijjcev. Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 25-36 (m.in. w twórcz. Nikołaja Bierdiajewa; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
891.artykuł: Suchanek Lucjan: Rosyjska literatura emigracyjna. Próba spojrzenia całościowego. Slavia Orientalis 1993 nr 2 s. 257-270  szczegóły 
892.artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 137-139 (rec. ks.: Alla Bol'shakova: Nacija i mentalitet. Fenomen "derevenskojj...) szczegóły 
893.artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1995 nr 4 s. 567-569 ([rec. ks. zb.:] La slavistica in Italia. Cinquant'anni di studi (1940-...) szczegóły 
894.artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1995 nr 4 s. 569-570 ([rec. ks. zb.:] Jews and Slavs. Vol. 2: The Bibel in a thousand years ...) szczegóły 
895.artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1995 nr 4 s. 584-585 ([rec. ks.:] "Literaturnyjj front". Istorija politicheskojj cenzury 193...) szczegóły 
896.artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1995 nr 4 s. 583-584 ([rec. ks.:] D. Babichenko: Pisateli i cenzory. Sovetskaja literatura 1...) szczegóły 
897.artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1995 nr 3 s. 442-444 ([rec. ks. zb.:] Ruska emigracijha u srpskoj kulturi XX veka. Zbornik r...) szczegóły 
898.artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 112-113 ([rec. ks. zb.:] Studi slavistici offerti a Alessandro Ivanov nel suo 7...) szczegóły 
899.artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1993 nr 3 s. 480-482 ([rec. ks. zb.:] West-Oestlich Spiegelungen. Muenchen 1985-1992...) szczegóły 
900.artykuł: Supa Wanda: Aksjologia porewolucyjnej baśni rosyjskiej. Slavia Orientalis 1999 nr 4 s. 565-573  szczegóły 
901.artykuł: Supa Wanda: Najnowsze polskie książki o literaturze rosyjskiej. Nowe Kontrasty 1998 nr 1 s. 16-17 (m.in. nt. literatury rosyjskiej XX wieku...) szczegóły 
902.artykuł: Szafarewicz Igor: Dwie drogi - ku jednej przepaści. Literatura na Świecie 1991 nr 4 s. 202-237 (z not. s. 346...) szczegóły 
polemika: Ejdelman Natan: Goście Stalina. Literatura na Świecie 1991 nr 4 s. 239-249 (publ. J. Madory-Ejelman; z not. s. 344-345...) szczegóły 
903.artykuł: Szafrańska Anna: Polacy i Ukraina. Krynica 1994 nr 1 s. 8-9, nr 2 s. 6-7 (dot. kontaktów między dwoma narodami; m. in. na podstawie Kroniki Ipat...) szczegóły 
904.artykuł: Szczukin Wasilij: Otkuda poshla est' krasnaja Moskva? Sud'by moskovskogo mifa na rubezhe XIX i XX vekov. Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 3 s. 5-17 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
905.artykuł: Szczukin Wasilij: Slavia Orientalis 1993 nr 1 s. 133-134 ([rec. ks.:] B. Egorov: Bor'ba ehsteticheskikh ideijj v Rossii 1860-kh ...) szczegóły 
906.artykuł: Szczukin Wasilij: Slavia Orientalis 1993 nr 3 s. 477-479 ([rec. ks. zb.:] Russian philology and history. In Honour of Professor ...) szczegóły 
907.artykuł: Szczukin Wasilij: Slavia Orientalis 1995 nr 2 s. 313-314 ([rec. ks.:] Vladimir Kantor: V poiskakh lichnosti: Opyt russkojj klasi...) szczegóły 
908.artykuł: Szczukin Wasilij: Usadebnyjj tekst russkojj literatury: osnovnye parametry. Studia Rossica 1998 [t.] 6 s. 87-100  szczegóły 
909.artykuł: Szetela Mirosław: Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 1/2 (1991) s. 83-88 (rec. ks.: Elena Konopskaja: Semanticheskaja istorija slavjanizmov v ru...) szczegóły 
910.artykuł: Szetela Mirosław: Russkaja narodnaja leksika nachala XIX veka v proizvedenijakh pisatelejj. Język Rosyjski 1989 nr 3 s. 141-148  szczegóły 
911.artykuł: Szetela Wiktor: O proekte "Slovarja polonizmov russkikh tekstov XIX veka". Przegląd Rusycystyczny 1999 r. 22 z. 1/2 s. 58-62 (tworzony m.in na podstawie tekstów literackich; ze streszczniem w jęz....) szczegóły 
912.artykuł: Szewczenko Borys, Tieplicki Wadim: Kawiarnia Warszawska. Dziennik Kijowski 1992 nr 1 s. 6 (m.in. nt. spotkań pisarzy w "Kawiarni Warszawskiej" w Kijowie i udział...) szczegóły 
913.artykuł: Szostakowicz Dymitr: Nie wierzcie humanistom! Nie próbujcie zbawiać całe ludzkości, spróbujcie uratować jednegoczłowieka. Życie 2000 nr 189 s. 28 (zafałszowany obraz Związku Radzieckiego w relacjach podróżujących po Z...) szczegóły 
914.artykuł: Szymak-Reiferowa Jadwiga: Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 523-525 ([rec. ks.:] Magnus Ljunggren: The Russian Mefisto. A study of the life...) szczegóły 
915.artykuł: Szymonik Danuta: Dialog literackich tendencji estetyczno-ideowych w paradygmacie kultury rosyjskiej Srebrnego wieku. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 61-67 (dot. dziesięciu najważniejszych tendencji rozwojowych obecnych w liter...) szczegóły 
916.artykuł: Szymonik Danuta: Rosyjska powieść rodowa początku XX wieku. Historyzm i psychologizm. Slavia Orientalis 1989 nr 1/2 s. 29-35  szczegóły 
917.artykuł: Szymonik Danuta: Wartości kosmosu rodowego w rosyjskiej powieści rodzinnej początku XX wieku. x 2000 ([w ks. zb.:] Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruski...) szczegóły 
918.artykuł: Szyszko Tadeusz: Pol'skoe vosstanie 1863 goda v russkom antinigilicheskom romane shestidesjatykh-semidesjatykh godov XIX veka. Studia Rossica 2003 [t.] 13 s. 49-61  szczegóły 
919.artykuł: Ściepuro Marian: Architematy poezji rosyjskiej dziesięciolecia powojennego. x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
920.artykuł: Ściepuro Marian: Literatura rosyjska XX wieku w zwierciadle rusycystyki polskiej. x 2000 ([w ks. zb.:] Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruski...) szczegóły 
921.artykuł: Śliwowska Wiktoria, Śliwowski Rene: Polveka v krugakh rossijjskojj kul'tury i nauki. Novaja Pol'sha 2002 nr 5 s. 3-6 (wspomnienie m.in. nt. kontaktów z rosyjskimi pisarzami i historykami l...) szczegóły 
922.artykuł: Śliwowski Rene: Z dziejów rosyjskich małych form dramatycznych w wieku XX (Parodie teatralne "Krzywego zwierciadła"). Studia Rossica 2003 [t.] 13 s. 237-249  szczegóły 
923.artykuł: Tarnowska Irena: Uwagi o rozwoju imiesłowów staroruskich (Na materiale "chożdienij"). Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 31-38  szczegóły 
924.artykuł: Tatar Bela: Funkcionirovanie religioznojj frazeologii v khydozhestvennojj literature sovremennogo russkogo jazyka. Problemy Frazeologii Europejskiej 1997 t. 2 s. 287-299  szczegóły 
925.artykuł: Tazbir Janusz: Pióro i strach. Polityka 1997 nr 49 s. 90, 92 (o literaturze okresu 1929-1953...) szczegóły 
926.artykuł: Tepliński Marko: Razvitie malogo ehpicheskogo zhanra v russkojj i ukrainskojj literaturakh na rubezhe XIX-XX vekov (A. Chekhov i V. Stefanik). Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 249-257  szczegóły 
927.artykuł: Titarenko Svetlana: "Krymskie sonety" Adama Mickevicha i razvitie russkogo soneta ehpokhi romantizma. Przegląd Rusycystyczny 1996 r. [19] z. 1/2 s. 41-48  szczegóły 
928.artykuł: Titova Ljubov: Pisateli-staroobrjadcy v bor'be s carskoj vlast'ju. Opuscula Polonica et Russica 1995 [t.] 3 s. 13-21 (dot. XVII w....) szczegóły 
929.artykuł: Tjupa Valerijj: Protivostojanie socrealizmu. Studia Litteraria Polono-Slavica 1996 [t.] 2 s. 19-37 (nt. neotradycjonalizmu w poezji rosyjskiej okresu radzieckiego jako sp...) szczegóły 
930.artykuł: Tołoczko Ołeksij: Gdzie i kiedy narodziła się legenda o kronikarzu Nestorze?. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 57-77 (nt. mitycznej postaci staroruskiego kronikarza Nestora i dzieł mu przy...) szczegóły 
931.artykuł: Torbakow Igor: Swój czy obcy? Stereotyp Ukraińca w Rosji XVII-XVIII wieku. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 188-202 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
932.artykuł: Torbakow Igor: Swój czy obcy? Stereotyp Ukraińca w Rosji XVII-XVIII wieku. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1998 z. 125 s. 101-120 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
933.artykuł: Torzecki Ryszard: Na drodze do jedności Kościoła greckokatolickiego i prawosławnego. Z dziejów współżycia grekokatolików z prawosławnymi w XX w.. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 291-294 (m.in. nt. koncepcji ekumenizmu w ujęciu: Włodzimierza Sołowjowa, Sergi...) szczegóły 
934.artykuł: Tourian Marietta: Z dziejów rosyjskiego realizmu fantastycznego (Włodzimierz Odojewski, Fiodor Dostojewski, Iwan Turgieniew, Antoni Czechow, Walery Briusow). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 86 (streszczenie referatu...) szczegóły 
935.artykuł: Tupikova Natalija: Paradigmaticheskie i sintagmaticheskie otnoshenija v processe funkcionirovanija glagol'nych edinic v drevnerusskom tekste. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1989 nr 12 s. 101-114 (na materiale latopisów z XIV i XV w....) szczegóły 
936.artykuł: Turanina Neonilla A.: Otrazhenie obraznojj modeli mira v avtorskikh slovarjakh obraznykh sredstv. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 5 s. 99-104 (nt. słowników metafor poetów początku XX wieku; dot. m.in. następujący...) szczegóły 
937.artykuł: Tymieniecka-Suchanek Justyna: Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 4 s. 114-116 (rec. ks. zb.: Mir russkojj kul'tury. Ehnciklopedicheskijj spravochnik....) szczegóły 
938.artykuł: Tymieniecka-Suchanek Justyna: Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 3 s. 121-124 (rec. ks.: Ju. Asojan, A. Malafeev: Otkrytie idei kul'tury. Opyt russko...) szczegóły 
939.artykuł: Tyryshkina Elena: Ehstetika simvolizma v russkojj literature (1900-1919-e gg.). Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 1 s. 7-21 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
940.artykuł: Tyryshkina Elena: Ot dekadansa k futurizmu. Logika ehsteticheskojj ehvoljucii (russkaja literatura 1890-kh - 1900-kh gg.). Slavia Orientalis 1999 nr 4 s. 537-547  szczegóły 
941.artykuł: Tyszkowska Elżbieta: Problem pokolenia literackiego w poezji rosyjskiej po roku 1917. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 76 (1441) s. 43-54  szczegóły 
942.artykuł: Ulicka Danuta: O powieści formalistów. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 4 s. 35-50 (szerzej nt. poglądów i twórcz. Jurija Tynianowa, Wiktora Szkłowskiego...) szczegóły 
943.artykuł: Urban-Podolan Aleksandra: Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 4 s. 120-121 (rec. ks. zb.: Russkaja literatura XX veka: Shkoly, napravlenija, metod...) szczegóły 
944.artykuł: Urban-Podolan Aleksandra: Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 4 s. 120-121 (rec. ks. zb.: Russkaja literatura XX veka. Shkoly, napravlenija, metod...) szczegóły 
945.artykuł: Uspienski Boris: Mitologiczny aspekt rosyjskiej frazeologii ekspresywnej. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 111-133 (dot. mitologicznego uwarunkowania przeklinania tzw. matem, na przykład...) szczegóły 
946.artykuł: Volodina Natal'ja: Slovoforma "novye ljudi" v russkom khudozhestvennom soznanii. Studia Rossica Posnaniensia 2003 z. 31 s. 9-17 (nt. sformułowania "nowi ludzie" w rosyjskiej świadomości literackiej; ...) szczegóły 
947.artykuł: Warda Anna: O autorskim stosunku do wstępu literackiego w XVIII-wiecznej Rosji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica 2000 z. 2 s. 47-56  szczegóły 
948.artykuł: Warda Anna: O wprowadzeniach do dzieł literackich w Rosji w XVIII wieku. Slavia Orientalis 1997 nr 1 s. 93-103  szczegóły 
949.artykuł: Warda Anna: Ob odnojj iz form russkojj literaturnojj kritiki XVIII veka. Przegląd Rusycystyczny 1997 r. 20 z. 1/2 s. 29-40  szczegóły 
950.artykuł: Warda Anna: Ob otnoshenii pisatelja k vlasti (na materiale predislovijj k knigam vtorojj poloviny XVIII veka). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica 1999 z. 1 s. 15-23 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
951.artykuł: Warda Anna: Vvedenija k knigam kak ehlement literaturnojj kul'tury v Rossii XVIII veka. Studia Rossica 1998 [t.] 6 s. 115-124  szczegóły 
952.artykuł: Warda Anna: Wizerunek Katarzyny II w świetle osiemnastowiecznych dedykacji. Studia Słowianoznawcze 2000 t. 1 s. 79-93 (z fragm. tekstów dedykacji...) szczegóły 
953.artykuł: Warda Anna: Z obserwacji nad rosyjską literaturą popularną XVIII wieku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica 1999 z. 1 s. 5-14  szczegóły 
954.artykuł: Wasilewski Tadeusz: Studia Źródłoznawcze 1990 t. 32/33 s. 223-225 (rec. ks.: Valentina Okhotnikova: Povest' o Dovmonte. Issledovannie i t...) szczegóły 
955.artykuł: Waszkielewicz Halina: Slavia Orientalis 1992 nr 4 (1991) s. 514-515 (rec. ks.: Danuse Ksicova: Russkaja poehzija na rubezhe stoletijj (1890...) szczegóły 
956.artykuł: Wiatr-Kmieciak Małgorzata: Khudozhestvennoe slovo v formirovanii kul'turovedcheskojj kompetencii studentov-rusistov. Studia Rossica Posnaniensia 2003 z. 31 s. 225-230 (nt. znaczenia literatury dla rozwoju kompetencji kulturowych w procesi...) szczegóły 
957.artykuł: Wieczorek Aleksandra: Antichnost' v russkojj modernistskojj literature. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 29-39  szczegóły 
958.artykuł: Wieczorek Aleksandra: Literatura rosyjska drugiej połowy XIX wieku w kręgu zainteresowań badawczych rusycystów z Krakowa. Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 291-301 (z not. s. 391...) szczegóły 
959.artykuł: Wieczorek Aleksandra: Świat antyczny w poezji modernistów rosyjskich. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
960.artykuł: Wieczorek Aleksandra: Tradicii antichnojj kul'tury v russkojj literature nachala XX veka. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Rosyjska 1995 z. 34 s. 65-71  szczegóły 
961.artykuł: Wieczorek Diana: Ukraincy i jewrei. Czuzhie i otchuzhdennyjespór ukraińsko-żydowsko-rosyjski w literaturze rosyjskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 129 (2666) s. 59-66  szczegóły 
962.artykuł: Wilczyński Włodzimierz: Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 (1990) s. 223-226 (rec. ks.: Wolfgang Kasack: Ehnciklopedicheskijj slovar' russkojj liter...) szczegóły 
963.artykuł: Wilczyński Włodzimierz: Ukształtowania fabularno-kompozycyjne w prozie rosyjskich almanachów "Słowo". Slavia Orientalis 1989 nr 1/2 s. 37-51  szczegóły 
964.artykuł: Winkler Jan: Język Rosyjski 1990 nr 4 s. 214-215 (rec. ks.: Russkie pisateli 1800-1917. Biograficheskijj slovar'. T. 1: ...) szczegóły 
965.artykuł: Wiśniewski Grzegorz: Achmatowa, Pasternak, Bułhakow. Od literatury do muzyki. Ruch Muzyczny 1991 nr 22 s. 6 (z fot. B. Pasternaka...) szczegóły 
966.artykuł: Wiśniewski Grzegorz: Jeszcze o rosyjskiej kulturze w Polsce. Naprawdę warto. Nowe Kontrasty 2001 nr 12 s. 24-26 (dot. popularności kultury rosyjskiej w Polsce; m.in. nt. rosyjskich pi...) szczegóły 
967.artykuł: Wiśniewski Grzegorz: O charakterze muzyki rosyjskiej. Autograf 2010 nr 1 s. 24-26 (twórczość literacka inspiracją dla rosyjskich kompozytorów m.in.: Mich...) szczegóły 
968.artykuł: Wiśniewski Grzegorz: O kulturze rosyjskiej. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 272-276 (dot. recepcji w Polsce literatury i kultury rosyjskiej dawnej i współc...) szczegóły 
969.artykuł: Witkowski Wiesław: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1991 t. 47 cz. 1 s. 114-118 ([rec. ks.:] Gerta Huettl-Folter: Die trat/torot-Lekseme in den altruss...) szczegóły 
970.artykuł: Witkowski Wiesław: Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 304-306 ([rec. ks. zb.:] Podobaet pamat' stvoriti. Essays to the memory of Ande...) szczegóły 
971.artykuł: Witkowski Wiesław: Zaimstvovanija iz pol'skogo jazyka v knige "Ein Rusch Boeck". x 1996 ([W ks. zb.:] Voprosy lingvistiki i lingvodidaktiki (Materialy konferen...) szczegóły 
972.artykuł: Wołczuk Janina: Literatura rosyjska w szkołach Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym. Wybrane materiały. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2001 nr 112 (2288) s. 7-21  szczegóły 
973.artykuł: Wołczuk Janina: Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 1 s. 127-128 ([rec. ks. zb.:] Filosovskijj vek. Al'manakh. T. 6: Rossija v nikolaevs...) szczegóły 
974.artykuł: Wołczuk Janina: Slavia Orientalis 2000 nr 4 s. 609-611 (rec. ks.: D.T. Korolev: Ocherki iz istorii izdanija i rasprostanenija ...) szczegóły 
975.artykuł: Wołodźko Alicja: Klęska urodzaju (Recepcja literatury rosyjskiej w Polsce w latach 1989-1995). Studia Rossica 1996 [t.] 3 s. 221-227  szczegóły 
976.artykuł: Wołodźko Alicja: Klęska urodzaju. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 31 s. 12 (recepcja literatury rosyjskiej w Polsce...) szczegóły 
977.artykuł: [Wołodźko-Butkiewicz Alicja]: Słowo wstępne. Studia Rossica 2007 t. 19 s. 9-10 (nt. realizacji projektu "Ego-dokument i literatura" w Zakładzie Histo...) szczegóły 
978.artykuł: Woroszylski Wiktor: Moi Moskale. Fragmenty nie wydanej książki. Novaja Pol'sha 2004 wydanie specjalne s. 79-86 (sylwetki następujących osób: Włodzimierz Majakowski, Daniel Charms, Ge...) szczegóły 
979.artykuł: Woroszylski Wiktor: Moi Moskale. Plus Minus 1997 nr 24 s. 11-14, 19 (sylwetki literatów: Anna Achmatowa, Josif Brodski, Daniel Charms, Wero...) szczegóły 
sprostowanie: Woroszylska Natalia: Moi Moskale. Plus Minus 1997 nr 31 s. 20  szczegóły 
980.artykuł: Woroszylski Wiktor: Moi Russkie [fragm.]. Novaja Pol'sha 2000 nr 9 s. 12-16 (sylwetki: Aleksandra Błoka, Włodzimierza Majakowskiego, Mariny Cwietaj...) szczegóły 
981.artykuł: Wójcicka Urszula: Doktryna "contempus mundi" w najstarszym pismiennictwie ruskim. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 43-50  szczegóły 
982.artykuł: Wójcicka Urszula: Między folklorem a literaturą (Zagadka w literaturze dawnej Rusi wieku XV-XVI). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Rosyjska 1991 z. 13 s. 51-76  szczegóły 
983.artykuł: Wójcicka Urszula: Przysłowia-argumenty w zabytkach dawnego piśmiennictwa rosyjskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Rosyjska 1992 z. 14 s. 125-135  szczegóły 
984.artykuł: Wójcicka Urszula: Szesnastowieczna myśl heterodoksyjna w Rosji. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Rosyjska 1996 z. 5 (296) s. 69-78 (jej odbicie w literaturze epoki...) szczegóły 
985.artykuł: Wójcicka Urszula: Wojna polsko-rosyjska (1609-1618) w staroruskiej literaturze historycznej. Napis 2001 seria 7 s. 143-151  szczegóły 
986.artykuł: Wójcicka Urszula: Z dziejów myśli heterodoksyjnej w Rosji. Slavia Orientalis 1993 nr 2 s. 193-200  szczegóły 
987.artykuł: Wójtowicz Marian: Elementy stereotipnosti i original'nosti v tradicionnykh knizhnykh zapisjakh drevnerusskikh piscov. Studia Rossica Posnaniensia 2002 z. 30 s. 87-94  szczegóły 
988.artykuł: Wójtowicz Marian: Slavia Orientalis 1996 nr 3 s. 409-411 ([rec. ks.:] Georgijj Khaburgaev: Pervye stoletija slavjanskojj pis'men...) szczegóły 
989.artykuł: Wróblewski Jerzy: Architektura a literatura (Na materiale rosyjskiej poezji pierwszej połowy XIX w.). Studia Rossica 1994 t. 2 s. 137-141  szczegóły 
990.artykuł: Wróblewski Jerzy: Bohater prozy rosyjskiej dla dzieci i młodzieży pierwszej połowy XIX wieku. Słupskie Prace Humanistyczne 2000 nr 20a s. 47-52  szczegóły 
991.artykuł: Wróblewski Jerzy: Russkaja i pol'skaja detskaja proza nachala XIX veka. Słupskie Prace Humanistyczne 1996 nr 15 a s. 3-13 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
992.artykuł: Wysoczańska Katarzyna: "Homo duplex" - sobowtór psychologiczny w prozie rosyjskiej lat dwudziestych. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Rosyjska 1994 z. 32 s. 23-30  szczegóły 
993.artykuł: Wysoczańska Katarzyna: Sobowtór jawny - bohater podwojony w rosyjskiej prozie lat dwudziestych. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Rosyjska 1993 z. 31 s. 37-46  szczegóły 
994.artykuł: Zagórska Bożena: Sąsiad był, jest i będzie. Trybuna 2003 nr 248 s. 13 (dot. m.in. recepcji literatury polskiej w Rosji i rosyjskiej w Polsce ...) szczegóły 
995.artykuł: Zbyrowski Zygmunt: Poetyka tajemnicy i zagadki w rosyjskim poemacie romantycznym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 49 (1020) s. 73-80  szczegóły 
996.artykuł: Zelda Ira: Narodowy bolszewizm wczoraj i dziś. Nowe Kontrasty 1996 nr 2 s. 6-12 (m.in. na podstawie tekstów pisarzy: Aleksander Błok, Sergiusz Jesienin...) szczegóły 
997.artykuł: Ziejka Franciszek: Ensorceles par l'Empire des Tsars: La "decouverte" de la Russie par les Francais apres 1870. Revue de Litterature Comparee 1991 r. 65 nr 4 s. 459-466 ("odkrycie" literatury rosyjskiej przez Francuzów...) szczegóły 
998.artykuł: Zieleń Grażyna: Prawda świadectwa męczenników XX wieku. Zeszyty Karmelitańskie 2003 nr 3 s. 77-81 (nt. wpływu twórczości Michała Bułhakowa, Fiodora Dostojewskiego i Lwa ...) szczegóły 
999.artykuł: Ziemny Aleksander: Czy poeci otruli Rosję?. Literatura 1992 nr 11 s. 12-15  szczegóły 
1000.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: "I nas izgnannikov v molitvakh pomjani...". O poezji emigracji rosyjskiej w Polsce międzywojennej. Acta Polono-Ruthenica 2003 [t.] 8 s. 117-127 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
1001.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: "I nas izgnannikov w molitwach pomiani..." (O poezji emigracji rosyjskiej w Polsce międzywojennej). Studia Rossica 2000 [t.] 10 s. 75-90 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
1002.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: "Litieraturno-Artisticzeskaja Siekcyja" i jej rola w życiu emigracji rosyjskiej w Wilnie w latach 1920-1939. Studia Rossica 1996 [t.] 3 s. 69-75  szczegóły 
1003.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Wilno - miasto wielu kultur (Rosyjskie środowisko w Wilnie w latach 1919-1939). Tygiel 2004 nr 4 s. 27-34 (m.in. nt. życia kulturalno-literackiego...) szczegóły 
1004.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Zawartość literacka prasy rosyjskiej w Wilnie w latach 1919-1939 (problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań). Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 276-290  szczegóły 
1005.artykuł: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2003 t. 46 s. 250-255 (rec. ks.: L.B. Pumpjanskijj: Klassicheskaja tradicija sobranije trudov...) szczegóły 
1006.artykuł: Zykova Galina: Zhurnal, dnevnik. Studia Rossica 2006 t. 17 s. 79-84 (porównanie chronotopów periodyków i dziennika; ze streszczeniem w jęz....) szczegóły 
1007.artykuł: Żejmo Bożena: Slavia Orientalis 1999 nr 4 s. 625-630 (rec. ks.: S.L. Slobodnjuk: "Idushhie putjami zla...". Drevnijj gnostic...) szczegóły 
1008.artykuł: Żyłko Bogusław: Slavia Orientalis 1996 nr 3 s. 432-433 ([rec. ks.:] Genrietta Mondri: Vnov' raskrytye literaturnye parodii. Mo...) szczegóły 
1009.artykuł: Żyłko Bogusław: Slavia Orientalis 1992 nr 1 s. 123-125 ([rec. ks. zb.:] Tynjanovskijj cbornik. Tret'i Tyhjanovskie chtenija. R...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1010.książka o twórcy: Polska - Rosja. Dialog kultur. Tom poświęcony pamięci profesor Jeleny Cybienko. 2012 (http://www.prometeus.nsc.ru/acquisitions/13-12-10/cont29f.ssi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
1011.książka: Aktual'nye voprosy izuchenija rysskojj literatury i kul'tury , russkogo jazyka i metodiki ego prepodavanija v evropejjskom kontekste. 2001 (Janusz Henzel: Nashejj rusistike 50 let. * I. Literaturovedenie: Vera ...) szczegóły 
1012.książka: Bednarczyk Anna: Poeziâ Sibiri na perelome epoh. (Očerki o romantike i politike). 2012  szczegóły 
1013.książka: Chajęcka Maria, Jazukiewicz-Osełkowska Ludwika, Zielińska Monika: Bibliografia rusycystyki polskiej 1976-1981. Literaturoznawstwo. 1991  szczegóły 
recenzja: Szerszunowicz Wacław: Białostocki Przegląd Kresowy 1994 t. 2 s. 207-210  szczegóły 
1014.książka: Chałacińska-Wiertelak Halina: Komparatystyczne orientacje tekstu artystycznego. Próby interpretacji dzieł kultury rosyjskiej. 2007  szczegóły 
1015.książka: Chałacińska-Wiertelak Halina: Kul'turnyjj kod v literaturnom proizvedenii. Interpretacii khudozhestvennykh tekstov russkojj literatury XIX i XX vekov. 2002 (I: V poiskakh koncepcii koda v sovremennojj metodologii gumanitarnykh ...) szczegóły 
1016.książka: Choriew Wiktor: Pol'ša i polâki glazami russkih literatorov. Imagologičeskie očerki. 2005  szczegóły 
1017.książka: Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich. 1996 (Od Redaktora. * Lucjan Suchanek: Świadkowie, oskarżyciele, sprzymierze...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1996 nr 2 s. 52-53 (nota...) szczegóły 
recenzja: Duda Katarzyna: Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 533-535  szczegóły 
recenzja: Świeży Janusz: Ruch Literacki 1996 z. 5 s. 645-647  szczegóły 
recenzja: Turaj-Kalińska Katarzyna: Przystanek: Apokalipsa. Universitas 1996 nr 17 s. 85-89  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Literatura walcząca. Nowe Książki 1996 nr 7 s. 50  szczegóły 
1018.książka: Dawni i nowi. Szkice o literaturze rosyjskiej. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany profesorowi Rene Śliwowskiemu. 2004  szczegóły 
1019.książka: Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność. 2000 (Janina Wołczuk: Dramatopisarze rosyjscy w szkołach Królewstwa Polskieg...) szczegóły 
recenzja: Komisaruk Ewa: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2003 nr 123 (2521) s. 112-117  szczegóły 
1020.książka: Drawicz Andrzej, Nieuważny Florian, Olbrych Wiesława: Literatura rosyjska. 1999 ([Zawiera hasła słownikowe dotyczące literatury rosyjskiej: pisarzy, pr...) szczegóły 
recenzja: P.Kit.: Magazyn Literacki 1999 nr 8/9 s. 72  szczegóły 
recenzja: Wilczyński Włodzimierz: Slavia Orientalis 2000 nr 1 s. 134-135  szczegóły 
1021.książka: Drawicz Andrzej: Spór o Rosję. 1987  szczegóły 
recenzja: Skoczek Tadeusz: Student 1989 nr 17 s. 3, 11  szczegóły 
1022.książka: Drawicz Andrzej: Spór o Rosję. 1992  szczegóły 
1023.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żychiewicz Tadeusz: Tygodnik Powszechny 1989 nr 27 s. 6  szczegóły 
1024.książka: Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej. 1993 (Od redaktora. - Lucjan Suchanek: "Literatura rosyjska jest tam, gdzie ...) szczegóły 
recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: "Inna Rosja" w Krakowie. Kultura [Paryż] 1994 nr 4 s. 120-122  szczegóły 
recenzja: Bunjak Petar: Poljski zbornik o ruskojj emigrantskojj knjizhevnosti. Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1994 t. 46/47 s. 299-302  szczegóły 
recenzja: Duda Katarzyna: Emigracja i tamizdat. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 145-147  szczegóły 
recenzja: Duda Katarzyna: Ruch Literacki 1993 z. 6 s. 849-850  szczegóły 
recenzja: Kodzis Bronisław: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1996 nr 92 (1809) s. 126-129  szczegóły 
recenzja: Kowalska Hanna: Literatura wygnana. Tygodnik Solidarność 1994 nr 15 s. 22  szczegóły 
recenzja: Makowiecka Katarzyna: Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 120-123  szczegóły 
recenzja: Mazurek Sławomir: Nie zachwyca, nie zaciekawia. Ex Libris 1993 nr 41 s. 7  szczegóły 
recenzja: Możejko Edward: Canadian Slavonic Papers = Revue Canadienne des Slavistes 1995 t. 36 (1994) nr 1/2 s. 285-286  szczegóły 
recenzja: Nowak Andrzej: Emigracja i tamizdat. Arka 1994 nr 49 s. 183-184  szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Języki Obce w Szkole 1994 nr 5 s. 462-464  szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Nowa książka o rosyjskiej literaturze emigracyjnej. Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 3/4 s. 248-250  szczegóły 
recenzja: Rozinskaja O.V.: Pol'skie uchenye o literature russkogo zarubezh'ja i tvorchestve pisatelejj-dissidentov. x 1996 ([w czasopiśmie:] Vestnik Moskovskogo Universiteta. Serija 9: Filolo...) szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Literatura niepokorna. Nowe Książki 1993 nr 10 s. 47-48  szczegóły 
1025.książka: Fast Piotr: Ideology, aesthetics, literary history. Socialist realism and its others. 1999 (Introduction: Problems and chances of a Historian of Russian literatur...) szczegóły 
1026.książka: Fast Piotr: Od odwilży do pieriestrojki. Studia i szkice o najnowszej literaturze rosyjskiej. 1992 (Przedmowa. - "Odwilż" a "pieriestrojka" (Przemiany w najnowszej litera...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: "Od odwilży do pieriestrojki". Kamena 1993 nr 1/2 s. 51  szczegóły 
recenzja: Ściepuro Marian: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 102-104  szczegóły 
1027.książka: Fast Piotr: Rozumem Rosji nie ogarniesz... Szkice o książkach. 2010  szczegóły 
1028.książka: Gancarz Dariusz: Rosyjska poezja rockowa.  szczegóły 
1029.książka: Gierłowin Walerij, Gierłowina Rimma: Rosyjska sztuka samizdatu. 1990 (m.in. nt. literackiej twórcz. samizdatowej aut.: Andriej Abramow, Wagr...) szczegóły 
recenzja: Ratajczak Mirosław: Sztuka samizdatu sztuki. Gazeta Wyborcza 1991 nr 56 s. 9  szczegóły 
1030.książka: Herling-Grudziński Gustaw: Upiory rewolucji. 1999 ([W stosunku do 1. wydania krajowego z 1992 roku zbiór poszerzony o:] P...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Rzeczpospolita 1999 nr 116 s. 25  szczegóły 
1031.książka: Herling-Grudziński Gustaw: Upiory rewolucji. 1992 ([Zawiera szkice:] Od Autora. - Cz. 1: Upiory rewolucji [o zbiorze teks...) szczegóły 
recenzja: Drawicz Andrzej: Głos stamtąd. Polityka - Kultura 1993 nr 8 s. VII  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Ruch Literacki 1993 z. 4 s. 495-497  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Od wielkiej do małej apokalipsy. Nowe Książki 1993 nr 6 s. 13-14  szczegóły 
recenzja: Paczkowski Andrzej: Rusologia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Plus Minus 1993 nr 2 s. III  szczegóły 
recenzja: Romanowski Andrzej: Widzieć ostro w oddaleniu. O "Upiorach rewolucji" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Tygodnik Powszechny 1993 nr 26 s. 10  szczegóły 
recenzja: Woroszylski Wiktor: W oczach ocalałego zeka. Więź 1994 nr 4 s. 182-187  szczegóły 
1032.książka: Herling-Grudziński Gustaw: [Upiory rewolucji] Gli spettri della rivoluzione e altri saggi. 1994  szczegóły 
1033.książka: Historia i teraźniejszość Rosji w świetle faktów językowych. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Lingwistycznej (Kraków 10-11 maja 1993). 1993 ([Zawiera m.in.:] Anna Bednarczyk: Socjolingwistyczne problemy przekład...) szczegóły 
1034.książka: Inteligencja. Tradycja i nowe czasy = Intelligencija. Tradicija i novoe vremja. ([Materiały z konferencji "Inteligencja. Tradycja i nowe czasy", Kraków...) szczegóły 
recenzja: Kościołek Anna: Slavia Orientalis 2001 nr 3 s. 486-488 (z notą o Annie Kościołek na s. 503...) szczegóły 
1035.książka: Istoriâ i sovremennost' v russkoj literature. 4. 2006  szczegóły 
1036.książka: Istorija i sovremennost' v russkojj literature. 1999 (Ot redaktora. * I. Doklady: Barbara Kluz: Social'no-apokalipticheskaj...) szczegóły 
recenzja: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 2000 nr 2 s. 294-296  szczegóły 
1037.książka: Istorija i sovremennost' v russkojj literature. 3. 2003  szczegóły 
1038.książka: Istorija i sovremennost' v russkojj literature II. 2001 (Kazimierz Prus: Ot redaktora. * Igor' B. Kozlik: Kategorija "Sovremenn...) szczegóły 
1039.książka: Kasack Wolfgang: Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku. Od początku stulecia do roku 1996. 1996 ([Zawiera m.in.: hasła osobowe, hasła rzeczowe dot. czasopism, ugrupowa...) szczegóły 
recenzja: Czech Jerzy: I jak tu nie pisać pamfletu?. Twórczość 1997 nr 11 s. 124-129  szczegóły 
polemika: Czech Jerzy: Twórczość 1998 nr 6 s. 152-154  szczegóły 
polemika: Kodzis Bronisław: Wszystko ma swoje granice. Twórczość 1998 nr 6 s. 149-152  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Czółno z kamienia. Tygodnik Powszechny 1997 nr 5 s. 12  szczegóły 
recenzja: Trzos Jan St.: Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 166-167  szczegóły 
recenzja: Zbyrowski Zygmunt: Wartościowe kompendia literatury rosyjskiej XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 173-179  szczegóły 
1040.książka: Klimowicz Tadeusz: Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996). 1996 (Zawiera hasła rzeczowe z zakresu życia literackiego i literatury rosyj...) szczegóły 
recenzja: Czech Jerzy: Więcej okolic niż literatury. Literatura na Świecie 1996 nr 10 s. 250-258  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Czółno z kamienia. Tygodnik Powszechny 1997 nr 5 s. 12  szczegóły 
recenzja: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1997 nr 1 s. 167-170  szczegóły 
recenzja: Kuszlina Olga: Póki co, u nas remanent. Dykcja 1997 nr 5 s. 209-212 (z not....) szczegóły 
recenzja: Malej Izabella: Powoli zmierzając do syntezy. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 167-170  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Inżynierowie dusz. Plus Minus 1996 nr 26 s. 13-17  szczegóły 
recenzja: Przebinda Grzegorz: Przewodnik wielojęzyczny. Znak 1996 nr 11 s. 154-159 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: Pyszny Joanna: O literaturze rosyjskiej inaczej. Odra 1996 nr 12 s. 119-120  szczegóły 
recenzja: Ściepuro Marian: Próba scalenia. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 1/2 s. 168-171  szczegóły 
recenzja: Świeży Janusz: Książka pełna niespodzianek. Zdanie 1997 nr 1/2 s. 95-96  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Jeszcze jeden leksykon. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Zbyrowski Zygmunt: Wartościowe kompendia literatury rosyjskiej XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 173-179  szczegóły 
recenzja: Zybura Wiesława: Orbis Linguarum 1996 t. 5 s. 344-345  szczegóły 
recenzja: Żejmo Bożena: Nikt nie zastąpi Rosji. Nowe Kontrasty 1997 nr 3 s. 15-16  szczegóły 
sprostowanie: Klimowicz Tadeusz: Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 3 s. 139 (list do red.; dot. autorstwa publikacji podanego w ks.: Lidia Liburska...) szczegóły 
1041.książka: Kowalska-Paszt Izabela: Proza niefikcjonalna trzeciej fali emigracji rosyjskiej. Model typologiczny. 2001 (Słowo wstępne. * 1. O systematyzacji prozy niefikcjonalnej trzeciej fa...) szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 2002 nr 1 s. 127-130  szczegóły 
1042.książka: Literatura i język rosyjski w świecie. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji MAPRJAŁ, Szczecin, 18-22 września 1992. 1993 ([Zawiera m.in:] Eugenia Kucharska: Slavjanskaja "vzaimnost'" v issledo...) szczegóły 
1043.książka: Literatura i kultura rosyjska w metropolii i na emigracji. Księga pamiątkowa poświęcona prof. zw. dr hab. Joannie Mianowskiej.  szczegóły 
1044.książka: Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje. 1995 (Bogusław Mucha: Malarskie zainteresowania pisarzy rosyjskich doby roma...) szczegóły 
recenzja: Iskrzak Edyta: Nowe szaty literatury rosyjskiej. Forum Akademickie 1996 nr 7/8 s. 57  szczegóły 
recenzja: Jeger Joanna: O literaturze na nowo. Przegląd Rusycystyczny 1999 r. 22 z. 1/2 s. 100-103  szczegóły 
1045.książka: Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych. 2001 ([Dedykowane Antoniemu Semczukowi]. * Wstęp. * Część I. Profesorowi Ant...) szczegóły 
recenzja: Kopacz Katarzyna: Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych. Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 312-314  szczegóły 
recenzja: Krycka Iwona: Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 4 s. 121-124  szczegóły 
1046.książka: Literatura rosyjska wobec współczesności. Od apoteozy po negację. Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Rusycystycznej, Nowa Kaletka 19-20 V 1991. 1993 (Walenty Piłat: Słowo wstępne. - Leszek Mikrut: Negacja współczesności ...) szczegóły 
1047.książka: Literatura rosyjska XVIII-XXI w. Dialog idei i poetyk = Russkaâ literatura XVIII-XXI v. Dialog idej i estetičeskih koncepcij = Russian literature from the eighteenth century to the present. A dialogue of ideas and poetics. 2008  szczegóły 
1048.książka: Literatura rosyjska XX wieku. Nowe czasy, nowe problemy. 1992 ([Zawiera materiały z międzynar. konferencji nauk., Zaborów 24-26 IX 19...) szczegóły 
recenzja: Ściepuro Marian: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 99-102  szczegóły 
recenzja: Trojanowska Beata: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Rosjanoznawcze 1994 z. 1 (280) s. 92-94  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: W stronę literatury. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 39-40  szczegóły 
1049.książka: Lucevich Ljudmila: Pamât' o psalme. Sacrum/profanum v sovremennoj russkoj poezii.  szczegóły 
1050.książka: Malska-Lustig Agnieszka: Ameryka oczami emigrantów rosyjskich trzeciej fali.  szczegóły 
1051.książka: Małek Eliza, Wawrzyńczyk Jan: Kultura rosyjska. Postacie, wydarzenia, symbole, daty. 2001 (Słownik; zawiera hasła osobowe i rzeczowe w układzie alfabetycznym...) szczegóły 
recenzja: Walęciuk-Dejneka Beata: "Obca" kultura. Forum Akademickie 2001 nr 7/8 s. 94  szczegóły 
1052.książka: Mazurek Halina: Dramaturdzy z Jekaterynburga. "Szkoła" Nikołaja Kolady. 2007  szczegóły 
recenzja: Jarząbek Dorota: Tutanchamon z Jekaterynburga. Dialog [Warszawa] 2008 nr 7/8 s. 112-117  szczegóły 
1053.książka: Mianowska Joanna: Literatura russkogo zarubez'â v obrazcah i s kommentariâmi = Rosyjska literatura emigracyjna w komentarzach. 2007  szczegóły 
1054.książka: Mianowska Joanna: Pisateli russkogo zarubezh'ja. ("Tret'ja volna" ehmigracii). Proza. Bibliograficheskijj ukazatel'. 1995 ([Dotyczy autorów:] Vasilijj P. Aksjonov, Sergejj Dovlatov, Anatolijj T...) szczegóły 
recenzja: (Z.Z.): Przegląd Bydgoski 1996 r. 7 s. 142 (notka...) szczegóły 
1055.książka: Mianowska Joanna: Rosyjska literatura emigracyjna i literatura rosyjskiej opozycji wewnętrznej w komentarzach = Literatura russkogo zarubezhja i "vozvrashhennaja" v obrazcakh i s komentarijami. 1998 (Vvedenie. 1. Proza pervojj volny emigracii: Boris Zajjcev, Ivan Shmele...) szczegóły 
recenzja: Kucharska Eugenia: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1999 nr 8 (241) s. 272-276  szczegóły 
1056.książka: Mięsowska Lidia: Gra-nie w postmodernizm. Dramaturgia rosyjska na przełomie XX i XXI wieku. 2007  szczegóły 
1057.książka: Morawiecki Jędrzej: Mały człowiek. O współczesnym reportażu w Rosji. 2010  szczegóły 
recenzja: Rogowska-Stangret Monika: Tym, którym na zachętę wystarczą słowa "reportaż" i "Rosja". Lampa 2010 nr 9 s. 65  szczegóły 
1058.książka: Mucha Bogusław: Literatura rosyjska XX wieku. 2008  szczegóły 
1059.książka: Ndiaye Iwona Anna: O pamięci w literaturze rosyjskiej. Rozmowy najważniejsze. 2012  szczegóły 
recenzja: Sobota Jacek: Rosyjskie amnezje. Wiedza i Życie 2012 nr 9 s. 68 (nota...) szczegóły 
1060.książka: Pietrzycka-Bohosiewicz Krystyna: Historia zapisana w człowieku... Wybrane problemy wolnej literatury rosyjskiej.  szczegóły 
1061.książka: Piłat Walenty: Na progu XXI wieku. Szkice o współczesnej dramaturgii rosyjskiej. 2000 (Wstęp. - Od tradycji do nowatorstwa: Aleksander Wampiłow - dramaturgia...) szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Nowa fala dramaturgii rosyjskiej. Dziś 2001 nr 9 s. 133-137  szczegóły 
1062.książka: Piłat Walenty: Współczesna dramaturgia rosyjska. Lata osiemdziesiąte. 1995 (Wstęp. - I. Starzy mistrzowie - nowe problemy: Aleksander Wołodin. Ale...) szczegóły 
recenzja: Gracla Jadwiga: Obyś żył w ciekawych czasach, czyli o różnorodności w dramacie. Rosyjska Ruletka 1996 [nr] 3 s. 186-188  szczegóły 
recenzja: Koprowski Jan: Nowe Książki 1996 nr 4 s. 35 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Od Michaiła Szatrowa do Marii Arbatowej. Przegląd Rusycystyczny 1997 r. 20 z. 1/2 s. 123-125  szczegóły 
1063.książka: Pol'sko-rossijjskijj literaturnyjj seminar. Varshava - Khleviska, 13-16 marta 2002. 2002  szczegóły 
1064.książka: Polsko-rosyjskie seminarium literackie. Warszawa - Chlewiska, 13-16 marca 2002. 2002 (Marek Wawrzkiewicz: Otwarcie seminarium. * Grzegorz Wiśniewski: O kult...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 2003 nr 4 s. 611-614  szczegóły 
1065.książka: Pomorski Adam: Sceptyk w piekle. Z dziejów ideowych literatury rosyjskiej. 2004 (Wstęp. Sceptyk w piekle (Aleksander Puszkin). Straszna zbrodnia w Spęd...) szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Vypiski iz kul'turnojj periodiki. Novaja Pol'sha 2004 nr 4 s. 83-85 (m.in. nt. książki...) szczegóły 
1066.książka: Poręba Stanisław: Pieriestrojka literacka w ZSRR [Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich]. Próba rekonesansu. 1991 (1. Przemiany społeczne. 2. Środowisko literackie wobec haseł pieriestr...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: O "pierestrojce" literackiej. Języki Obce w Szkole 1993 nr 3 s. 281-281  szczegóły 
1067.książka: Przebinda Grzegorz, Smaga Józef: Kto jest kim w Rosji po 1917 roku. Leksykon. 2000 (m.in. zawiera biogramy pisarzy i artystów...) szczegóły 
recenzja: Dobieszewski Janusz: Radość wertowania. Odra 2001 nr 3 s. 126-127  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Leksykony z duszą. Plus Minus 2000 nr 8 s. D3  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2000 nr 45 s. 51 (nota...) szczegóły 
recenzja: Stępień Stanisław: Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2002 [nr] 7 (2001) s. 237-240  szczegóły 
recenzja: Świeży Janusz: Kto est' kto v Rossii (s pol'skojj tochki zrenija). Novaja Pol'sha 2000 nr 6 s. 44-45  szczegóły 
1068.książka: Przebinda Grzegorz: Zaułki Mistrza Wolanda. 2000 ([Dedykacja:] Pamięci Andrzeja Drawicza. * Słowo objaśnienia. * [Zawier...) szczegóły 
recenzja: Dobieszewski Janusz: Przez Wolanda do Arystotelesa. Znak 2001 nr 8 s. 168-173 (z not. o autorze...) szczegóły 
1069.książka: Przybylski Ryszard: Mityczna przestrzeń naszych uczuć. 2002 ([Zawiera eseje o poetach, ich życiu uczuciowym i ich twórczości w kont...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Wieczność uczuć. Gazeta Wyborcza 2002 nr 161 s. 14 (z not. o R. Przybylskim...) szczegóły 
recenzja: Burska Lidia: Ból, mit i krąg magiczny. Res Publica Nowa 2002 nr 10 s. 93  szczegóły 
recenzja: Cieślak-Sokołowski Tomasz: "Elitarne nauczanie przez analogię". "Mityczna przestrzeń naszych uczuć" Ryszarda Przybylskiego. Tygodnik Powszechny 2002 nr 46 s. 21 (z fot. R. Przybylskiego...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Poeci i mity. Tygodnik Powszechny 2002 nr 19 13  szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Przegląd 2002 nr 19 s. 52  szczegóły 
recenzja: (MARBAR): Przekrój 2002 nr 20 s. 56 (nota...) szczegóły 
recenzja: Spólna Anna: Mit jako konieczność. Miesięcznik Prowincjonalny 2003 nr 7/8 s. 21-22  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Piotr: Jeden świat, jeden mózg [z tego cyklu:] Tragedia zdradzona. Więź 2002 nr 6 s. 87-90 (fel....) szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Pociechy erudyty. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 39  szczegóły 
1070.książka: Realiści i postmoderniści. Sylwetki współczesnych rosyjskich pisarzy emigracyjnych. 1997 (Od Redaktora. - Katarzyna Duda: Prawda historii i ideał życia w Chryst...) szczegóły 
recenzja: Cieniawa Bartosz: Ruch Literacki 1998 z. 4 s. 581-583  szczegóły 
recenzja: Macheta Lidia: Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 123-127  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Wojnowicz, Limonow, Galicz.... Nowe Książki 1997 nr 11 s. 36-37  szczegóły 
1071.książka: Rosja. 2001  szczegóły 
1072.książka: Rosja literacka. Od Karamzina do Sołżenicyna. Księga poświęcona Profesorowi Tadeuszowi Szyszko z okazji 45-lecia pracy naukowej. 2004  szczegóły 
1073.książka: Rosyjska literatura "emigracyjna". Język, styl, poetyka. 1992 ([Zawiera:] Walenty Piłat: Uwagi wstępne. - Ewa Nikadem-Malinowska: Z p...) szczegóły 
1074.książka: Russkaâ literatura - teksty i konteksty = Literatura rosyjska - teksty i konteksty. T. 2. 2012  szczegóły 
1075.książka: Russkaâ literatura - teksty i konteksty. Sbornik naučnyh rabot molodyh filologov. 1. 2011  szczegóły 
1076.książka: Russkaâ literatura XVIII-XXI vv. Dialog idej i estetičeskih koncepcij. Diskurs o sovremennosti = Literatura rosyjska XVIII-XXI w. Dialog idei i poetyk. Dyskurs o współczesności. 2010  szczegóły 
1077.książka: Russkaâ literatura XVIII-XXI vv. v dialoge s literaturnym i kul'turnym naslediem = Literatura rosyjska XVIII-XXI w. w dialogu ze spuścizną literacką i kulturową. 2010  szczegóły 
1078.książka: Sałajczykowa Janina: Dziesięciolecie przemian. Proza rosyjska lat 1985-1995. 1998 ([M.in. nt.:] Lidii Czukowskiej, Anatolija Rybakowa, Wasilija Grossmana...) szczegóły 
recenzja: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 2000 nr 1 s. 133-134  szczegóły 
recenzja: Rycielska Marzena: Słupskie Prace Humanistyczne 2000 nr 20a s. 135-136  szczegóły 
recenzja: Ściepuro Marian: Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 1 s. 135-136  szczegóły 
recenzja: Trendak-Wolf Małgorzata: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2001 nr 112 (2288) s. 154-155  szczegóły 
1079.książka: Sałajczykowa Janina: Literatura rosyjska XX wieku. Wybrane zagadnienia. 2001  szczegóły 
recenzja: Siemianowska Izabella: Przegląd Rusycystyczny 2001 nr 3 s. 129-130  szczegóły 
1080.książka: Shevchenko Ljudmila: Russkaja proza trekh poslednikh desjatiletijj (70-90 gody XX veka). Posobie dlja studentov. 2002 (Predislovie. * Vvedenie. * Proza 70-80-kh godov: 1. Obshhie osobennost...) szczegóły 
1081.książka: Skotnicka Anna: Model prozy "innej" w literaturze rosyjskiej po 1985 roku. 2001 (Wstęp. * Cz. I. Rozdz. 1. Proza "nowa" - "inna" - "alternatywna". Poję...) szczegóły 
1082.książka: Skotnicka-Maj Anna: Rosyjska proza wspomnieniowa lat 1953-1978. Autobiografia. Dokument. Autotematyzm. 1991 (Wstęp. Geneza i problematyka prozy wspomnieniowej. Polimorfizm gtunkow...) szczegóły 
recenzja: Tyszkiewicz Elżbieta: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1994 nr 81 (1569) s. 129-130  szczegóły 
1083.książka: Stawnicka Jadwiga: Aktionsarten w języku rosyjskim i ich niemieckie translaty. 2002 ([Dot. przekładu czasowników; na materiale współczesnej prozy rosyjskie...) szczegóły 
1084.książka: Stepnowska Tatiana: Heretycy i prawomyślni. Rosyjska proza fantastyczna po roku 1917 wobec koncepcji "nowego człowieka". 2001 (Wprowadzenie. - I: Teoria i metodologia badań. Aparat pojęciowy: 1. Fa...) szczegóły 
recenzja: Czyż Joanna: Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 1 s. 106-108  szczegóły 
1085.książka: Stroitel' chudotvornyjj. Szkice o literaturze rosyjskiej dedykowane Jadwidze Szymak-Reiferowej i Władysławowi Piotrowskiemu. 2001 (Szukałam ciągle czegoś nowego... Rozmowa z Jadwigą Szymak-Reiferową [r...) szczegóły 
recenzja: Paszkiewicz Anna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2003 nr 123 (2521) s. 97-99  szczegóły 
recenzja: Pilarczyk Ewelina: Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 2 s. 95-96  szczegóły 
1086.książka: Strycharski Jarosław: Sociokul'turnoe prostranstvo ural'skoj dramy. Na materiale proizvedenij N. Kolâdy, O. Bogaeva, V. Sigareva. 2011  szczegóły 
1087.książka: Supa Wanda: Biblia a współczesna proza rosyjska. 2006  szczegóły 
1088.książka: Supa Wanda: Poetyka współczesnej prozy rosyjskiej. Mimetyzm oraz formy umowne. 1989 (Wprowadzenie. I. Obrazowanie mimetyczne we współczesnej prozie rosyjsk...) szczegóły 
1089.książka: Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich. 1994 (Piotr Fast: Przedmowa. - Teresa Zobek: Czyngiz Ajtmatow. Szkic do port...) szczegóły 
recenzja: Grzesińska Małgorzata: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1996 nr 92 (1809) s. 129-131  szczegóły 
recenzja: Makowiecka Katarzyna: Slavia Orientalis 1995 nr 2 s. 307-308  szczegóły 
recenzja: Paszkiewicz Anna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1997 nr 98 (1952) s. 116-118  szczegóły 
recenzja: Rosyjska Ruletka 1995 [nr] 2 s. 148 (not....) szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Od Ajtmatowa do Załygina. Nowe Książki 1995 nr 3 s. 45  szczegóły 
1090.książka: Śmiecie. W praktyce, w języku/kulturze i sztuce/literaturze. Konferencja międzynarodowa, Warszawa 3-6 XII 1998. Tezy do zgłoszonych referatów = Musor. V bytu, v jazyke/kul'ture i v isskusstve/literature. Mezhdunarodnaja konferencija, Warszawa 3-6 XII 1998. Tezisy k zajavlennym dokladam. 1998 (Ot redakcii = Od redakcji. - [Założenia programowe sesji]. * [Zawiera ...) szczegóły 
1091.książka: Tekst i słownik w nauczaniu języka i literatury rosyjskiej. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole, 20-21 września 1994 r.. 1995 ([Zawiera m.in.:] Ryszard Łużny: Czy trzeba obecnie, pod koniec XX wiek...) szczegóły 
1092.książka: Tyszkowska-Kasprzak Elżbieta: Rosyjska poezja pokolenia "odwilżowego" w Polsce. 1997 ([Dot. poetów: Anna Achmatowa, Bełła Achmadulina, Stanisław Barańczak, ...) szczegóły 
recenzja: Skotnicka-Maj Anna: Długie pożegnanie. Śląsk 1999 nr 2 s. 74  szczegóły 
recenzja: Urban Aleksandra: Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 1 s. 132-135  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Odwilżowcy. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 37  szczegóły 
1093.książka: W kręgu literatury rosyjskiej. 2. 1999  szczegóły 
recenzja: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 2000 nr 2 s. 296-298  szczegóły 
1094.książka: Wawrzyńczak Aleksander: Naród i państwo w twórczości pisarzy rosyjskich nurtu "wiejskiego". Wasilij Biełow, Władimir Liczutin, Walentin Rasputin. 2005  szczegóły 
1095.książka: Wołodźko Alicja: Pasierbowie Rosji. O prozaikach trzeciej emigracji. 1995  szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 205-210  szczegóły 
recenzja: Duda Katarzyna: Slavia Orientalis 1996 nr 3 s. 428-431  szczegóły 
recenzja: Kowalska-Paszt Izabela: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1999 nr 8 (241) s. 265-272  szczegóły 
recenzja: Mazurek Sławomir: Epika i autobiografia. Nowe Książki 1996 nr 5 s. 23  szczegóły 
recenzja: Semczuk Antoni: Pisarze rosyjscy z tak zwanej trzeciej fali emigracji. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 2 s. 138-140  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Radzieccy dysydenci. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 20 s. 10  szczegóły 
1096.książka: Wołodźko-Butkiewicz Alicja: Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej. 2004  szczegóły 
recenzja: Volodina Natal'ja: Studia Rossica 2005 [t.] 16 s. 403-404  szczegóły 
1097.książka: Wójciak Monika: Enklawy wolności. Literatura rosyjska w Polsce 1956-1989.  szczegóły 
1098.książka: Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim. 2012  szczegóły 
1099.książka: Z badań nad dawną i nową literaturą rosyjską. 1991 ([Zawiera:] Barbara Kluz: Przyczynek do twórczości poetyckiej Antiocha ...) szczegóły 
1100.książka: Z badań nad językiem i współczesną literaturą rosyjską. 1990 (Walenty Piłat: Wstęp. - [M. in.:] Literaturoznawstwo: Pavel Glinkin: R...) szczegóły 
1101.książka: Zagadnienie rosyjskie. Myślenie o Rosji: oglądy i obrazy spraw rosyjskich. 2000 ([Zawiera m. in.:] Michał Bohun, Janusz Goćkowski: Wprowadzenie. * Cz....) szczegóły 
recenzja: Pietrucha Bogusław: Myślenie o Rosji. Nowe Kontrasty 2001 nr 4 s. 25  szczegóły 
recenzja: Wawrzyńczak Aleksander: Slavia Orientalis 2001 nr 3 s. 483-486  szczegóły 
1102.książka: Żebrowska Anna: Portrety z Arbatu. 1991 (Zawiera wywiady [z l. 1983-89] m.in. z pisarzami i literaturoznawcami:...) szczegóły 
1103.książka: Żejmo Bożena: Problemy etyczne we współczesnej prozie i publicystyce rosyjskiej. (Lata 60.-90.). 2000 (Wstęp. Miejsce etyki w myśli i literaturze rosyjskiej. * I. Proza "wie...) szczegóły 
recenzja: Michlewski Hubert: O etyce w literaturze rosyjskiej. Nowe Kontrasty 2001 nr 6 s. 20-21  szczegóły 
1104.książka: "Życie serca" duch-dusza-ciało i relacja Ja-Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku. 2012  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1105.impreza: "Bułhakow i inni" - wystawa rysunków Macieja Bieniasza inspirowanych literaturą rosyjską (1994).  szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1994 nr 216 s. 25 (not....) szczegóły 
1106.impreza: "Dotrzymać wiary sztuce" - wystawa poświęcona postaciom Anny Achmatowej, Josifa Brodskiego, Zbigniewa Herberta i Kazimierza Wierzyńskiego (2000).  szczegóły 
artykuł: (BZ): Dotrzymać wiary sztuce. Trybuna 2000 nr 67 s. 13 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 82 (not. o otwarciu wystawy w nowym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszaw...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 17 III s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Trybuna 2000 nr 66 s. 16 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
artykuł: Venclova Tomas: Zobaczone, przeczytane. Zeszyty Literackie 2000 nr 71 s. 122-123  szczegóły 
artykuł: Zabłocka Grażyna: Nie tylko fotografie. Podkowiański Magazyn Kulturalny 2000 nr 1 s. 42 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 71 s. 176 (not....) szczegóły 
1107.impreza: "Ego-dokument i literatura" - międzynarodowa konferencja naukowa (2011). (konferencja cykliczna; w 2011 poświęcona autobiografii, jej odmianom g...) szczegóły 
artykuł: Wołodźko-Butkiewicz Alicja: Słowo wstępne. Studia Rossica 2012 t. 21 s. 7-8 (spraw....) szczegóły 
1108.impreza: "Historia i teraźniejszość Rosji w świetle faktów językowych" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Chodurska Halina, Wołodźko Emilia: Sprawozdanie z konferencji naukowej w Instytucie Filologii Rosyjskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 3/4 s. 133-134  szczegóły 
1109.impreza: III Międzynarodowa Konferencja Młodych Filologów - "Literatura rosyjska w kontekście europejskim".  szczegóły 
artykuł: Literatura rosyjska w kontekście europejskim. Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Młodych Filologów w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2009 t. 1 s. 317-321  szczegóły 
1110.impreza: "Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku. Teoria i praktyka" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa (2004).  szczegóły 
artykuł: Luciński Kazimierz: Słowo wstępne. Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej = Akademia Świętokrzyska Russian Studies 2006 t. 16 s. 9 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Luciński Kazimierz: Słowo wstępne. Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej = Akademia Świętokrzyska Russian Studies 2005 t. 15 s. 9 (nota spraw....) szczegóły 
1111.impreza: "Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku. Teoria i praktyka" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa (2007).  szczegóły 
artykuł: Luciński Kazimierz: Słowo wstępne. Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego = Russian Studies of the Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences 2008 t. 17 s. [9] (nota spraw....) szczegóły 
1112.impreza: "Literatura i słowo wczoraj i dziś. Aktualne zagadnienia literaturoznawstwa i językoznawstwa rusycystycznego" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Muszyńska-Wolny Dorota: Sprawozdanie z konferencji naukowej w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 s. 101-102  szczegóły 
1113.impreza: "Literatura rosyjska na emigracji. Współcześni pisarze rosyjscy w Polsce. Frazeologia i frazeografia" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Klement'ev S.V.: Nauchnaja konferencija v Varshavskom universitete. x 1996 ([w czasopiśmie:] Vestnik Moskovskogo Universiteta. Serija 9: Filolo...) szczegóły 
1114.impreza: "Literatura rosyjska na przełomie wieków: tradycje i perspektywy" - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Krycka Iwona: Konferencja naukowa w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 3 s. 125-126 (sprawozdanie...) szczegóły 
1115.impreza: "Literatura rosyjska na wygnaniu. Nowe zagadnienia w literaturoznawstwie rusycystycznym. Współczesna proza rosyjska" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Świeży Janusz: Slavia Orientalis 1997 nr 1 s. 175-177 (sprawozdanie...) szczegóły 
1116.impreza: "Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje II" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Białucha Barbara: Rosyjska Ruletka 1995 [nr] 2 s. 146  szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1995 nr 1 s. 29 (not....) szczegóły 
artykuł: Od redakcji. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 7 (wstęp do numeru Prac Naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...) szczegóły 
1117.impreza: "Literatura rosyjska w kontekście rozwoju literatury światowej" - międzynarodowa konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Literatura rosyjska w kontekście rozwoju literatury światowej. Slavia Orientalis 1994 nr 2 s. 297-298  szczegóły 
1118.impreza: "Literatura rosyjskiej diaspory i emigracji wewnętrznej. Nowe tematy w literaturze rosyjskiej okresu klasycznego. Lingwistyczne aspekty badań paremiologicznych a paremiografia" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Magdalena, Krycka Iwona, Mańkowska Grażyna: Konferencja naukowa w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 3-4 grudnia 1998. Przegląd Rusycystyczny 1999 r. 22 z. 1/2 s. 111-113 (sprawozdanie...) szczegóły 
1119.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona nowym zjawiskom w literaturze rosyjskiej (1994).  szczegóły 
artykuł: Wylężek Gabriela: Konferencja na temat nowych zjawisk w literaturze rosyjskiej. Rosyjska Ruletka 1994 [nr] 1 s. 110 (nota...) szczegóły 
1120.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problemom literatury współczesnej.  szczegóły 
artykuł: Sadowski Jakub: Międzynarodowa konferencja w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego (26-27 X 2000). Przegląd Humanistyczny 2001 nr 6 s. 121-125  szczegóły 
1121.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona rosyjskiej literaturze emigracyjnej oraz prezentacji nowych badań dotyczących historii literatury rosyjskiej (1997).  szczegóły 
artykuł: Muszyńska-Wolny Dorota: Sprawozdanie z konferencji naukowej w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 1/2 s. 188-191  szczegóły 
1122.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego (2001).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Magdalena, Mańkowska Grażyna, Sadowski Jakub: Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 2 s. 109-112 (sprawozdanie...) szczegóły 
1123.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego (2003).  szczegóły 
artykuł: Grącka Monika, Szymczak Grzegorz: Międzynarodowa konferencja naukowa w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 4 s. 18 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
artykuł: Kronika stowarzyszeń zbliżania narodów. Nowe Kontrasty 2003 nr 2 s. 66 (nota...) szczegóły 
1124.impreza: Międzynarodowa Rusycystyczna Konferencja Naukowa.  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Magdalena, Petelczyc Regina: Konferencja naukowa w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego (4-5 listopada 1999 roku). Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 2 s. 130-133 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Michał: Kronika stowarzyszeń zbliżania narodów. Nowe Kontrasty 2000 nr 1 s. 32 (nota sprawozdawcza; dot. części poświęconej Aleksandrowi Puszkinowi...) szczegóły 
1125.impreza: Międzynarodowy Festiwal Dramaturgii - Euroazja (2005).  szczegóły 
artykuł: Piotrowska Agnieszka Lubomira: Teatr Nikołaja Kolady. Dialog [Warszawa] 2005 nr 9 s. 184-189 (m.in. spraw.; z fot....) szczegóły 
1126.impreza: Nacional'nyjj genijj i puti russkojj kul'tury: Pushkin, Platonov, Nabokov v konce XX veka (1999).  szczegóły 
artykuł: Supa Wanda: Slavia Orientalis 1999 nr 4 s. 663-665 (sprawozdanie...) szczegóły 
1127.impreza: Ołomunieckie Dni Rusycystów (1997).  szczegóły 
artykuł: Listwan Fryderyk: Konferencja naukowa w Ołomuńcu. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 1/2 s. 180-183 (sprawozdanie z prac sekcji literaturoznawczej...) szczegóły 
1128.impreza: "Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo. Współczesność literacka wobec tradycji" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Mrózek Alicja: Rosyjska Ruletka 1996 [nr] 3 s. 191 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
1129.impreza: "Piśmiennictwo rosyjskie a państwo totalitarne" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Gazdecka Ewa, Grącka Monika: Konferencja w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 127-129  szczegóły 
1130.impreza: "Postkomunistyczna Europa Wschodnia dziś i jutro" - konferencja międzynarodowa. (m.in. blok referatów poświęconych problematyce literackiej i czasopism...) szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Magdalena: Konferencja "Postkomunistyczna Europa Wschodnia dziś i jutro". Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 95-98 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Sadowski Jakub: Postkomunistyczna Europa Wschodnia dziś i jutro - sprawozdanie z konferencji. Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 1 s. 146-148  szczegóły 
1131.impreza: "Rusycystyka europejska a współczesność" - międzynarodowa konferencja (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Kamiński Wojciech, Pacholczyk Tadeusz: Poznańskie międzynarodowe konferencje naukowe "Rusycystyka europejska a wspolczesność" (1989-1997). Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 415-417 (omówienie tematyki konferencji...) szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Międzynarodowe konferencje naukowe z cyklu "Rusycystyka Europejska a Współczesność" organizowane przez Instytut Filologii Rosyjskiej UAM w Poznaniu (1989-1995). Przegląd Rusycystyczny 1996 r. [19] z. 1/2 s. 131-133  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Międzynarodowe konferencje w UAM w Poznaniu (1989-1995). Języki Obce w Szkole 1996 nr 5 s. 477-479 (omów. cyklu konferencji...) szczegóły 
1132.impreza: "Rusycystyka europejska a współczesność" - międzynarodowa konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: IV Mezhdunarodnaja Konferencija "Evropejjskaja rusistika i sovremennost'" Poznan', 21.09-24.091992 g.. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 120-123  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Języki Obce w Szkole 1993 nr 2 s. 186-188  szczegóły 
1133.impreza: "Rusycystyka europejska a współczesność" - międzynarodowa konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Belentschikov Renate, Belentschikov Valentin: V. Internationale Konferenz "Evropejjskaja rusistika i sovremennost'" (Die russische Literatur des 20. Jahrhunderts und die Religion, Poznań, 21-23. 09. 1993). Zeitschrift fuer Slawistik 1994 t. 39 nr 2 s. 297-300  szczegóły 
artykuł: Markunas Antoni: Evropejjskaja rusistika i sovremennost'. Studia Rossica Posnaniensia 1996 z. 27 s. 3-7  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Jak rozwijać rusycystykę w świecie. Życie Uniwersyteckie 1993 nr 7 s. 14  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: V Konferencja międzynarodowa "Rusycystyka Europejska a Współczesność (UAM -Poznań, 21-23 wrzesień(!) 1993 r.). Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 1/2 s. 125-127  szczegóły 
1134.impreza: "Rusycystyka europejska a współczesność" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Obrady rusycystów w Poznaniu. Życie Uniwersyteckie 1995 nr 10 s. 17 (not....) szczegóły 
1135.impreza: "Rusycystyka europejska a współczesność" - międzynarodowa konferencja naukowa (1997). (sekcja literaturoznawcza: "Iudaica w rosyjskiej literaturze i kulturze...) szczegóły 
artykuł: (AWi): Zjazd rusycystów. Życie Uniwersyteckie 1997 nr 10/11 s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: (len): Judaica w rosyjskiej literaturze. Nauka i Przyszłość 1998 nr 1 s. 15 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Markunas Antoni: Kolejne międzynarodowe forum rusycystów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 1/2 s. 183-184  szczegóły 
artykuł: Markunas Antoni: Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 149-150  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Michał: Światowe forum rusycystyczne w Poznaniu. Nowe Kontrasty 1997 nr 12 s. 34 (sprawozdanie...) szczegóły 
1136.impreza: "Rusycystyka europejska a współczesność" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz S.: "Odzwierciedlenie chrześcijaństwa w rosyjskiej kulturze, literaturze i języku u produ jego drugiego tysiąclecia - VIII Miedzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Rusycystyka Europejska a Współczesność" (UAM Poznań, 14-16 września 1999 r.). Życie Uniwersyteckie 2000 nr 1/2 s. 18-19 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz S.: Odzwierciedlenie chrześcijaństwa w rosyjskiej kulturze, literaturze i języku u progu jego dwóchtysiąclecia - VII Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Rusycystyka europejska a współczesność (UAM, Poznań, 14-16 września 1999r.). Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 1 s. 148-149 (sprawozdanie z prac sekcji literaturoznawczej...) szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz S.: Rusycystyka Europejska a Współczesność. Języki Obce w Szkole 2000 nr 4 s. 114-115 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz S.: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Rusycystyka Europejska a Współczesność". Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 371-373 (sprawozdanie z przebiegu...) szczegóły 
1137.impreza: Seminarium poświęcone problematyce najnowszej literatury rosyjskiej i przekładu (1996).  szczegóły 
artykuł: Księżyk Justyna, Wawrzyńczok Tomasz: Rosyjska Ruletka 1996 [nr] 3 s. 190 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
1138.impreza: Sesja naukowa z okazji 20-lecia istnienia rusycystyki kieleckiej (1989).  szczegóły 
artykuł: Żuk Józef, Żurek Maria: Sesja naukowa z okazji 20-lecia istnienia rusycystyki kieleckiej. Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 1/2 (1991) s. 89-91  szczegóły 
1139.impreza: "Spotkanie z rosyjską fantastyką" - spotkanie dyskusyjne (2002).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Anna: Fantastyczna Rosja. Nowa Fantastyka 2002 nr 6 s. 77 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: W kwietniu: zmiany na wschodzie!. Nowa Fantastyka 2002 nr 4 s. 1 (zapowiedź...) szczegóły 
1140.impreza: "Śmiecie w praktyce, w języku/ kulturze i sztuce/ literaturze" - międzynarodowa konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Śmiecie. Forum Akademickie 1999 nr 2 s. 4 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1141.artykuł: Alaniz José: Komiks w Rosji. Część 2. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 44-49 (z notą o aut....) szczegóły 
1142.artykuł: Ananiczew Aleksander: Mir vzroslykh glazami podrostkov: russkie, belorusskie, ukrainskie tinejjdzhery na stranicakh zhurnala "Vmeste". Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 21-27 (nt. tekstów literackich pisanych przez nastolatków w latach 1991-1993 ...) szczegóły 
1143.artykuł: Ananiczew Aleksander: Odzyskanie znaczenia współczesnej literatury rosyjskiej (przeżycie religijne na przełomie wieków XX/XXI). W kręgu literatury 2004 nr 4 s. 173-181  szczegóły 
1144.artykuł: Anastasjew Nikołaj: Chude lata dla kultury. Dziś 1991 nr 2 s. 102-105 (wyw. z zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Inostrannaja Litera...) szczegóły 
1145.artykuł: Bałdyka Genowefa: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Rossica Stetinensia 1991 nr 2 (51) s. 195-199 ([rec. ks.:] Anatolijj Bocharov: Chem zhyva literatura. Sovremennost' i...) szczegóły 
1146.artykuł: Baranov Vadim I.: "Kriminalisticheskij aspekt" literaturovedcheskogo issledovanija. K postanovke problemy. Slavia Orientalis 2003 nr 3 s. 379-385 (nt. problemów twórców i literaturoznawstwa w systemie totalitarnym...) szczegóły 
1147.artykuł: Barchatow Aleksy: "Jacy będziemy, chłopcy?" (Poezja żołnierzy - internacjonalistów). Literatura Radziecka 1989 nr 8 s. 121-123  szczegóły 
1148.artykuł: Bassel' Naftolijj: Russkie pisateli Ehstonii: problemy nacional'no-kul'turnojj identifikacii i literaturno-ehsteticheskojj oriientacii. Studia Rossica 2003 [t.] 12 s. 317-327  szczegóły 
1149.artykuł: Bernacki Bogdan: Współczesne piosenki rosyjskie. Języki Obce w Szkole 2002 nr 3 s. 93-95  szczegóły 
1150.artykuł: Białucha Barbara: Rosyjska Ruletka 1996 [nr] 3 s. 190-191 (nota spraw. z pobytu 25 IV 1996 w Polsce i wykładów literaturoznawców ...) szczegóły 
1151.artykuł: Bogdanowicz Tadeusz: Eschatologiczny wymiar nekropolii w twórczości pisarzy rosyjskich drugiej połowy XX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 129 (2666) s. 209-214 (na przykładzie twórczości m.in. Walentina Rasputina, Władimira Sołouch...) szczegóły 
1152.artykuł: Bogomolov Nikolajj: Mezhdu fol'klorom i iskusstvom: samodejatel'naja pesnja. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1994 nr 18 (1411) s. 57-65 (piosenka amatorska w ostatnich czterdziestu latach; ze streszcz. w jęz...) szczegóły 
1153.artykuł: Bogomołow Mikołaj: Czy w Rosji jest literatura?. Zeszyty Prasoznawcze 1994 nr 3/4 s. 116-120  szczegóły 
1154.artykuł: Bogoraz Larysa: Musimy żyć i działać wspólnie. Dekada Literacka 1992 nr 17 s. 3 (wyw. nt. działaln. opozycyjnej pisarzy rosyjskich, szerzej o Anatoliju...) szczegóły 
1155.artykuł: Boym Svetlana: Paradoksy zunifikowanej kultury. Od baśni Stalina do pudełka z laki pani Mołotow. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 167-180 (fragment książki Svetlana Boym "Common Places: Mythologies of Everyday...) szczegóły 
1156.artykuł: Bójko Leon: Takaja pamiat'. Gazeta Wyborcza 1990 nr 99 s. 6-7 (nt. szowinizmu i antysemityzmu pisarzy rosyjskich, z fragm. "Listu pis...) szczegóły 
1157.artykuł: Bricyn M.A., Pilinski N.N.: Terminologicheskaja leksika v sovremennojj russkojj u ukrainskojj poezii. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Rusycystyczne 1995 z. 9 (177) s. 61-71 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
1158.artykuł: Bruzda Grażyna: Kurs językowy dla rusycystów Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych AP [Akademii Pedagogicznej]. Konspekt 2001 nr 5 (2000/2001) s. 80 (dot. cyklu wykładów wygłoszonych przez Galinę Siergiejewnę Judinę, poś...) szczegóły 
1159.artykuł: Brzeziński Waldemar: Tendencje rozwojowe najnowszej literatury rosyjskiej 1991-1997. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1998 t. 41 (1997) z. 1 s. 51-52  szczegóły 
1160.artykuł: Buchalik Małgorzata: Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 3 s. 112-113 (rec.ks.: I. Skoropanova: Russkaja postmodernistskaja literatura. Moskv...) szczegóły 
1161.artykuł: Bugrov Boris: Poehtika alljuzijj v russkojj dramaturgii 1960-1980-kh godov. Studia Rossica 2000 [t.] 10 s. 201-211  szczegóły 
1162.artykuł: Cavanagh Clare: Śmierć książki a la russe: poezja za Stalina. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 5-17 (tekst referatu wygł. podczas konferencji "Shostakovich: the man and hi...) szczegóły 
1163.artykuł: Cempa Ewelina: W krzywym zwierciadle rosyjskiej kobiecej duszy - ujęcie postfeministyczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 2011 t. 21 (2899) s. 165-179 (dot. dramatów: "Wieczna iluzja" Gulnary Atchmietzianowej, "Ja zabiłem...) szczegóły 
1164.artykuł: Chmielarska Marzanna: Formy pracy - rok 1999 w Dziale Książki Obcojęzycznej. Raptularz Kulturalny 1999 nr 4 s. 62 (nota sprawozdawcza z wykładów i wystaw popularyzujących literaturę nie...) szczegóły 
1165.artykuł: Chojka Joanna: Odkłamywanie. Młoda dramaturgia rosyjska. Dialog [Warszawa] 2004 nr 4 s. 150-161  szczegóły 
1166.artykuł: Ciechanowicz Jan: Bełzowie. x 2002 ([w ks. id.:] Musica peregrina. (Artyści pochodzący z Litwy i Polski w ...) szczegóły 
1167.artykuł: Cybenko Ol'ga: "Krest'ânskaâ vselennaâ": V. Rasputina, V. Belova, V. Šukšina v pol'skom vospriâtii. x ([W ks.:] Rossiâ i russkaâ literatura v sovremennom duhovnom kontekste ...) szczegóły 
1168.artykuł: Czech Jerzy: Kibirow i inni. Literatura na Świecie 1995 nr 3 s. 325-333 (nt. utworów poetyckich składających się z cytatów i problemów z ich pr...) szczegóły 
1169.artykuł: Czech Jerzy: O rosyjskiej poezji samizdatu. Czas Kultury 1993 nr 2 s. 28-32, nr 3 s. 35-38, nr 4 s. 50-55 (cz. 2. pt. "Nowe Jeruzalem poezji (O rosyjskiej poezji samizdatu)", cz...) szczegóły 
1170.artykuł: Czech Jerzy: Spisywanie Rosji. Gazeta Wyborcza 2002 nr 9 s. 16 (nt. współczesnej prozy rosyjskiej...) szczegóły 
1171.artykuł: Czech Jerzy: Wielka Trójka i inni. Fakty 1989 nr 13 s. 7-9 (m.in. o twórczości Aleksandra Galicza, Bułata Okudżawy, Włodzimierza W...) szczegóły 
1172.artykuł: Czudakowa Marietta: Szczęście wolności myślenia (Czego nie wolno było wiedzieć historykowi literatury sowieckiej). Społeczeństwo Otwarte 1992 nr 6/7 s. 19-23  szczegóły 
1173.artykuł: Dąbrowski Dariusz: Robotonimy w polskiej i rosyjskiej literaturze fantastycznej. Języki Obce w Szkole 1994 nr 4 s. 291-295  szczegóły 
1174.artykuł: Deutschmann Peter: Funkcija religioznojj frazeologii v literature russkogo postmodernizma. Problemy Frazeologii Europejskiej 1997 t. 2 s. 201-209  szczegóły 
1175.artykuł: Dębski Eugeniusz: Z sieci. Fenix 1998 nr 10 s. 118-121 (nt. rosyjskiej fantastyki funkcjonującej w internecie...) szczegóły 
1176.artykuł: Dobrogoszcz Magdalena: Literatura i kultura rosyjska na łamach prasy polskiej w roku 1989 ("Gazeta Wyborcza", "Trybuna Ludu", "Życie Warszawy"). Studia Rossica 2003 [t.] 13 s. 165-175  szczegóły 
1177.artykuł: Doleżal Anna: Tradycja Fiodora Tiutczewa we współczesnej liryce rosyjskiej. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 121-132 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
1178.artykuł: Domogalla Anna: Rosyjska powieść kryminalna XX-XXI wieku (Wokół przemian gatunkowych). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 2008 t. 20 (2612) s. 71-83  szczegóły 
1179.artykuł: Drawicz Andrzej: ...A literatura daje sobie radę (o tym, co dzisiaj piszą w Rosji). Tygodnik Powszechny 1995 nr 31 s. 1, 9 (nowe zjawiska w prozie rosyjskiej lat 90....) szczegóły 
1180.artykuł: Drawicz Andrzej: A/KOS czyli szkoła podłości. x 1989 ([W ks. zb.:] Łysenko i kosmopolici. Warszawa, 1989, s. 37-66; nt. "ka...) szczegóły 
1181.artykuł: Drawicz Andrzej: Archipelag literatury. Przegląd Tygodniowy 1996 nr 5 s. 15 (wywiad nt. małej znajomości współczesnej literatury rosyjskiej w Polsc...) szczegóły 
1182.artykuł: Drawicz Andrzej: Bez Rosji? Wszędzie? W kulturze też?. Wiadomości Rosyjskie i Inne 1997 nr 1 s. 1, 2 (nt. przemian w literaturze rosyjskiej...) szczegóły 
1183.artykuł: Drawicz Andrzej: Co dalej z dwudziestowieczną literaturą rosyjską? (Refleksje poddawane pod dyskusję). Slavia Orientalis 1992 nr 1 s. 95-100  szczegóły 
1184.artykuł: Drawicz Andrzej: Daję słowo, że nie zginęła. Notes Wydawniczy 1994 nr 9 s. 32-35 (na temat kondycji literatury rosyjskiej po pieriestrojce...) szczegóły 
1185.artykuł: Drawicz Andrzej: Duchy nad Moskwą. Polityka 1996 nr 17 s. 45-46 (nt. współczesnej literatury rosyjskiej i spraw bytowych literatów...) szczegóły 
1186.artykuł: Drawicz Andrzej: Kres dramatycznej przygody?. NaGłos 1990 nr 2 s. 141-142 (fel. nt. wolnej literatury rosyjskiej; z fot. Andrzeja Drawicza...) szczegóły 
1187.artykuł: Drawicz Andrzej: Mniej znane karty rosyjskiej neoawangardy poetyckiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1613 s. 129-134  szczegóły 
1188.artykuł: Drawicz Andrzej: Napięta twarz Rosji. Res Publica Nowa 1993 nr 1 s. 32-33 (nurt humorystyczny wwe współcz. literaturze rosyjskiej; z not....) szczegóły 
1189.artykuł: Drawicz Andrzej: Odwilż chruszczowska. Kresy 1990 nr 4/5 s. 17-25 (w literaturze...) szczegóły 
1190.artykuł: Drawicz Andrzej: "Panie, uwierz w nas..." (Najnowsza literatura rosyjska wobec wartości). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 83 (1075) s. 81-90  szczegóły 
1191.artykuł: Drawicz Andrzej: Płodozmian. Res Publica 1990 nr 4 s. 128-133 (wywiad nt. współczesnej literatury rosyjskiej; rozm. Piotr Cielesz...) szczegóły 
1192.artykuł: Drawicz Andrzej: Prorocy i windziarze. Wprost 1991 nr 44 s. 52-53 (wyw. nt. współcz. inteligencji rosyjskiej i jej roli; rozm. Wiesław Ko...) szczegóły 
1193.artykuł: Drawicz Andrzej: Przełom. Krytyka 1991 nr 37 s. 11 (nt. przemian w literaturze...) szczegóły 
1194.artykuł: Drawicz Andrzej: Rodina u chuzhbina. Slozhnye otnoshenija russkikh literatur strany i zagranicy. Przegląd Rusycystyczny 1995 r. 18 z. 1/2 s. 5-10  szczegóły 
1195.artykuł: Drawicz Andrzej: Tajne, jawne i dwupłciowe. Krytyka 1991 nr 34/35 s. 175-184 (nt. donosicielstwa w kręgach literatów...) szczegóły 
1196.artykuł: Drzewucki Janusz: Kłopoty z literaturą rosyjską. Plus Minus 1993 nr 31 s. 9 (nt. wydawania w Polsce książek pisarzy rosyjskich...) szczegóły 
1197.artykuł: Duda Katarzyna: Slavia Orientalis 2002 nr 3 s. 495-497 (rec. ks.: M. M. Golubkov: Russkaja literatura XX veka. Posle raskola. ...) szczegóły 
1198.artykuł: Dudek Teresa, Jankowski Andrzej: Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 3/4 s. 145-149 ([rec. ks.:] Galina Nefagina: Russkaja proza vtorojj poloviny 80-kh - n...) szczegóły 
1199.artykuł: Dudinskaja Dina: Otobrazhenie dvukh tipov ekzistenciirovanija v russkojj i belorusskojj "derevenskojj" proze. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 175-183  szczegóły 
1200.artykuł: Dunev A. I.: Modal'nost' kak komponent znachenija v aspektual'nojj semantike oboshchjonnojj faktichnocti russkikh glagov. Linguodidactica 2001 z. 5 s. 37-51 (na przykładzie m.in. fragmentów prozy rosyjskiej...) szczegóły 
1201.artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł: Krakowski targ. Lampa 2007 nr 4 s. 83 (dot. powieści Władysława Umińskiego, Andrzeja Ziemięckiego, Kazimierza...) szczegóły 
1202.artykuł: Egorov Boris: O dnevnikakh novejjshego vremeni. Studia Rossica 2006 t. 17 s. 411-419 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
1203.artykuł: Ermolaev Herman: Zapad glazami sovetskojj cenzury 1946-1953 godov. Studia Rossica Posnaniensia 1993 z. 25 s. 75-81 (nt. ingerencji cenzury w teksty twórców...) szczegóły 
1204.artykuł: Erofeev Viktor: Wojna z pisarzami. Newsweek. Polska 2002 nr 50 s. 99 (dot. współczesnych pisarzy rosyjskich, m.in. Wiktora Jerofiejewa, Wikt...) szczegóły 
1205.artykuł: Faryno Jerzy: Ludzie z tła - Ljudi v kulisakh (Kulturowe i artystyczne kwalifikacje i konceptualizacje fachów i zawodów - kul'turnye i khudozhestvennye kvalifikacii i konceptualizacii professijj i special'nostejj). Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 505-508 (m.in. w literaturze, teatrze i filmie; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
1206.artykuł: Fast Piotr: Nie tylko "Dzieci Arbatu". Dziennik Zachodni 1989 nr 91 s. 3-4 ([wyw. nt. przemian w literaturze radzieckiej; rozm. Henryka Wach-Malic...) szczegóły 
1207.artykuł: Fast Piotr: "Odwilż" a "pieriestrojka". Przemiany w najnowszej literaturze rosyjskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1990 nr 14 (1093) s. 65-76  szczegóły 
1208.artykuł: Fast Piotr: Pomieszanie wartości. Kilka może nazbyt oczywistych uzmysłowień. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1991 nr 15 (1196) s. 129-139  szczegóły 
1209.artykuł: Fedecki Ziemowit: Daleko od Moskwy, daleko od Rosji. Kultura [Paryż] 1995 nr 7/8 s. 175-184 (nt. współcz. literatury rosyjskiej...) szczegóły 
1210.artykuł: Fedorczuk Irena: "Volshebnyjj khor". Studia Rossica 1999 [t.] 7 s. 253-259 (nt. pokolenia młodych poetów skupionych wokół Anny Achmatowej: Josifa ...) szczegóły 
1211.artykuł: Fedosjuk Mikhail: Sredstva polozhitel'nogo emocional'nogo vozdejstvija na adresata v russkoj rechi. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1998 nr 100 (2039) s. 149-155 (m. in. na materiale rosyjskiej prozy artystycznej i dramaturgii...) szczegóły 
1212.artykuł: Fryszman Aleksiej: Dialog i kapitał. Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 209-212 (m.in. o słabej znajomości wspólcz. lit. rosyjskiej w Polsce; z notą o ...) szczegóły 
1213.artykuł: Gancarz Dariusz: Vidno, suzhdeno moejj zeradat' - obraz ZSRR w rosyjskiej poezji rockowej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica 2009 [z.] 2 s. 5-12  szczegóły 
1214.artykuł: Gibs Sylwia: Rosjanie nadchodzą.... Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2005 nr 13 s. 19 (m.in. nt. udziału rosyjskich pisarzy podczas trwania Salonu Książki w ...) szczegóły 
1215.artykuł: Gildner Anna: "Russkijj ugolok" v Parizhe. (K voprosu o sud'bakh tret'ejj volny russkojj ehmigracii vo Francii). Studia Rossica 2000 [t.] 10 s. 251-257  szczegóły 
1216.artykuł: Glotov Aleksandr: Russkaja literatura Ukrainy: ehmigracija, diaspora, nacional'noe men'shinstvo.... Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego = Russian Studies of the Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences 2008 t. 17 s. 125-127 (próba odpowiedzi na pytanie: co zaliczyć do rosyjskiej literatury Ukra...) szczegóły 
1217.artykuł: Główko Olga: "Jeśli Moskwa dla nas jest miastem, to Petersburg nam - Grodem...". Studia Rossica 2004 [t.] 14 s. 209-231 (dot. współczesnych poetów petersburskich; m.in. nt. następujących osób...) szczegóły 
1218.artykuł: Główko Olga: Petersburska szkoła poezji. Tygiel Kultury 2002 nr 10/12 s. 123-140 (dot. m.in.: Gleb Gorbowskij, Stanisław Krasowickij, Wiktor Kriwulin, A...) szczegóły 
1219.artykuł: Goćkowski Janusz: Twórczość dysydentów rosyjskich - alternatywna socjologia realnego leninizmu. Slavia Orientalis 1997 nr 4 s. 527-543  szczegóły 
1220.artykuł: Goncharova Ol'ga: Filosofija "bolezni/zdorov'ja" v sovremennojj massovojj kul'ture. Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 161-174 (m.in. dot. literatury, ze streszczeniem w jęz. polskim; nota o Oldze G...) szczegóły 
1221.artykuł: Gordovich Kira: Tipy geroev v russkojj proze 90-kh godov. Studia Rossica Posnaniensia 2002 z. 30 s. 41-47 (nt. konstrukcji bohaterów w prozie lat 90....) szczegóły 
1222.artykuł: Górny Grzegorz: Czerwona fala. Res Publica 1989 nr 1 s. 156-157 (nt. tekstów rockowych piosenek młodzieżowych odzwierciedlających prawd...) szczegóły 
1223.artykuł: Gurskaja Julija A., Prokhorova Svetlana M.: Kul'turnyjj potencial imieni sobstvennogo "Stepan Razin" v konce XX veka. Kieleckie Studia Rusycystyczne 2000 t. 10 s. 211-219 (dotyczy m.in. literatury...) szczegóły 
1224.artykuł: Gussejnov Gassan: Język polityki i publicystyki w pierwszym posowieckim roku Rosji. Literatura na Świecie 1994 nr 7/8 s. 351-391 (z notą o Gassanie Gussejnovie s. 419...) szczegóły 
1225.artykuł: Heller Michał: "Memuary" wirują po planecie. Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 199-203 (omów. wydanych w 1991 r. wspomnień sowieckich działaczy politycznych; ...) szczegóły 
1226.artykuł: Husejnow Hasan: Język wynurzy, co się w sercu burzy. Res Publica 1991 nr 6 s. 28-35 (esej nt. językowych mechanizmów falsyfikujących literaturę; z not. o H...) szczegóły 
1227.artykuł: I oto popełniłem postmodernizm (Rosyjscy prozaicy o współczesnej prozie rosyjskiej). Literatura na Świecie 1996 nr 11/12 s. 208-227 (ankieta przeprowadzona przez pismo Voprosy Literatury w 1996 r....) szczegóły 
1228.artykuł: Isakov Sergejj: K probleme recepcii russkojj literatury v Ehstonii v konce XX veka. Studia Rossica 2003 [t.] 12 s. 305-316  szczegóły 
1229.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Kaliningradzkie środowisko literackie. Borussia 1994 nr 9 s. 67-71 (formowanie się i środowiska pisarzy rosyjskich od 1945 r. i problematy...) szczegóły 
1230.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Kaliningradzkie środowisko literackie. Warmia i Mazury [Dwutygodnik Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch"] 1989 nr 15 s. 7 (m.in. nt. pisarzy: Jurij Iwanow, Siergiej Sniegow, Ilja Żernakow...) szczegóły 
1231.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Postmodernizm rosyjski z perspektywy międzynarodowej. Acta Neophilologica 2002 [t.] 4 s. 53-78 (nt. recepcji i współtworzenia postmodernizmu w literaturze rosyjskiej ...) szczegóły 
1232.artykuł: Jankowski Andrzej: Slavia Orientalis 1997 nr 4 s. 613-615 ([rec. ks.:] Dawid Gillespie: The Twentieth-Century Russian Novel. Intr...) szczegóły 
1233.artykuł: Jankowski Andrzej, Szewczenko Ludmiła: Slavia Orientalis 2000 nr 3 s. 475-477 (rec. ks.: I.S. Skoropanova: Russkaja postmodernistskaja litertura. Uch...) szczegóły 
1234.artykuł: Jarkiewicz Igor: Literatura, estetyka, wolność i inne ciekawe sprawy. Literatura na Świecie 1996 nr 11/12 s. 196-207 (dot. istoty sporu "szestidiesiatników" ze zwolennikami "nowej literatu...) szczegóły 
1235.artykuł: Jaśkowska-Rybicka Regina: Literatura rosyjskiego postmodernizmu. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 3 s. 84-87 (rec. ks.: Irina Skoropanova: Russkaja postmodernistskaja literatura. M...) szczegóły 
1236.artykuł: Jeger Joanna: O literaturze na nowo. Przegląd Rusycystyczny 1999 r. 22 z. 1/2 s. 100-103 (omówienie książek poświęconych literaturze rosyjskiej wydanych w ramac...) szczegóły 
1237.artykuł: Jerofiejew Wiktor: Rosyjskie kwiaty zła. Literatura na Świecie 1994 nr 7/8 s. 337-346 (z notą o Wiktorze Jerofiejewie s. 419, fot. s. 336...) szczegóły 
1238.artykuł: Jerofiejew Wiktor: Stypa po literaturze sowieckiej. Res Publica 1991 nr 6 s. 36-41 (ze wstępem: Adam Pomorski: Rosja - Metropol, s. 2-3....) szczegóły 
1239.artykuł: Kantor Władymir: Ruiny literatury rosyjskiej. Dekada Literacka 1993 nr 11 s. 1, 4 (z not. o W. Kantorze...) szczegóły 
1240.artykuł: Kapuścik Jerzy: Inspiracje chrześcijańskie we współczesnej literaturze rosyjskiej. Uwagi wstępne do tematu. Przegląd Rusycystyczny 1996 r. 18 z. 3/4 (1995) s. 155-166  szczegóły 
1241.artykuł: Kataev Vladimir: Russkijj postmodernizm i Chekhov. Studia Rossica 2005 [t.] 16 s. 313-320 (nt. nawiązywania przez współczesnych prozaików do dzieł Antoniego Czec...) szczegóły 
1242.artykuł: Kates Jim: On compiling an anthology of contemporary Russian poetry. Przekładaniec 2001 nr 8 s. 67-72 (wstęp do ks.: In the grip of strange thoughts. Russian poetry in a New...) szczegóły 
1243.artykuł: Keller Christoph: Cały naród szuka pomysłu na siebie.... Literatura 1997 nr 3 s. 28-30, nr 4 s. 38-40 (o najnowszej literaturze rosyjskiej po rozpadzie Związku radzieckiego...) szczegóły 
1244.artykuł: Klimowicz Tadeusz: Literatura drugiego obiegu w ZSRR. Injaz, Lianozowo i SMOG. Zeszyty Literackie 1995 nr 51 s. 148-150 (z not. o Tadeuszu Klimowiczu na s. 160...) szczegóły 
1245.artykuł: Klimowicz Tadeusz: Z dziejów leningradzkiej herezji surrealistycznej (Od niczewoków do "Mit'ków"). Literatura na Świecie 1999 nr 12 s. 255-271  szczegóły 
1246.artykuł: Kniaziewa Marina: Pisać szczerze, aż do bólu. Autograf 1999 nr 3 s. 18-20 (wyw. nt. nowej poezji rosyjskiej po 1990 roku; rozm.: Anna Sobecka...) szczegóły 
1247.artykuł: Kodzis Bronisław: Najnowsza proza rosyjska. Stan i tendencje rozwojowe. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 68 (1268) s. 19-34  szczegóły 
1248.artykuł: Kolczyński Paweł: Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 4 s. 101-102 (rec. ks.: M.N Epstein, A.A. Genis, S.M. Vladiv-Glover: Russian Postmod...) szczegóły 
1249.artykuł: Koljadich Tat'jana: Avtorskaja refleksija v vospominanijakh pisatelejj XX veka. Studia Rossica 2012 t. 21 s. 31-40 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
1250.artykuł: Koljadich Tat'jana: Vospominanija pisatelejj kak tekst v perekhodnyjj period. Studia Rossica 2010 t. 20, 2 s. 291-302 (dotyczy 1985-2002; ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
1251.artykuł: Kołaczkowska Anna: "Dekada Literacka". Kraków, 31 X 1999, nr 9/10 (155/156), 28 s.. Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 3 s. 117-119 (omówienie zawartości numeru 9/10 z 1999 pisma Dekada Literacka,...) szczegóły 
1252.artykuł: Kopielew Lew: Kraj Rad 1989 nr 7 s. 22 (wyw. m.in. na temat rosyjskiej literatury emigracyjnej; rozm. Aleksy B...) szczegóły 
1253.artykuł: Koroluk Bohdan: Rock euroazjatycki. Fronda 1998 nr 11/12 s. 148-155 (m. in. o przesłaniu tekstów utworów, tworzonych przez rockmanów rosyjs...) szczegóły 
1254.artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1996 nr 3 s. 431-432 ([rec. ks.:] D. Myshalova: Ocherki po literature russkogo zarubezh'ja. ...) szczegóły 
1255.artykuł: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Literatura (znów) rosyjska. Res Publica 1990 nr 7/8 s. 99-102  szczegóły 
1256.artykuł: Kowalska-Paszt Izabela: Najnowsza emigracja rosyjska i jej literatura na łamach pism "Kultura" i "Osteuropa" (Pierwsza połowa lat siedemdziesiątych). Studia Rossica 1996 [t.] 3 s. 229-239  szczegóły 
1257.artykuł: Kowalska-Paszt Izabela: O prozie antyfikcji Trzeciej Fali emigracji rosyjskiej. Studia Rossica 2000 [t.] 10 s. 259-271  szczegóły 
1258.artykuł: Kowalska-Paszt Izabela: Powojenna rosyjska proza emigracyjna i jej recepcja w krajach niemieckojęzycznych. (Zarys problematyki). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1996 nr 5 (152) s. 125-137  szczegóły 
1259.artykuł: Kowalska-Paszt Izabela: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 2000 nr 10 (286) s. 267-272 (rec. ks.: Mark Lipoveckijj: Russkijj postmodernizm. Ocherki istoriches...) szczegóły 
1260.artykuł: Koziniec Ludmiła: Piekło przemienionej świadomości (SF na świecie). Nowa Fantastyka 1993 nr 1 s. 65-66  szczegóły 
1261.artykuł: Koziniec Ludmiła: Straszniejsze od KGB. Nowa Fantastyka 1994 nr 11 s. 66-68 (nt. trudnej sytuacji rosyjskiej i byłej radzieckiej fantastyki...) szczegóły 
nawiązanie: Kędzierski Sławomir: Co dalej, Kopciuszku?. Nowa Fantastyka 1994 nr 11 s. 67  szczegóły 
1262.artykuł: Krasnowa Nina: Poezja na łamach moskiewskiego miesięcznika "Nasza Ulica". W kręgu literatury 2004 nr 4 s. 121-128  szczegóły 
1263.artykuł: Krytyka 1990 nr 32/33 s. 285 (Czesław Miłosz: O współczesnej literaturze rosyjskiej i Zachodzie. ...) szczegóły 
1264.artykuł: Krysiak Wiktor: Kraj Rad 1989 nr 4 s. 36 (nt. poezji śpiewanej; list do red....) szczegóły 
1265.artykuł: Kryska Urszula: "Intryga polska" w rosyjskiej powieści antynihilistycznej lat 60-tych XIX wieku. Studia Rossica 2000 [t.] 10 s. 377-387  szczegóły 
1266.artykuł: Kulpina Walentyna: Określenia koloru włosów w języku polskim i rosyjskim. Studia Rossica 1998 [t.] 6 s. 209-220 (m.in. na przykładzie literatury...) szczegóły 
1267.artykuł: Kunicyn Włodzimierz: Dalszy ciąg nastąpi.... Literatura Radziecka 1989 nr 9 s. 4-7 ([nt. generacji "trzydziestolatków"; z notą wstępną: Od Redakcji, s. 3]...) szczegóły 
1268.artykuł: Kupchuk Elena: Metafory nadezhdy v russkojj poezii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica 2012 [z.] 5 s. 31-38  szczegóły 
1269.artykuł: Kurkiewicz Michał: Nie tak miało być, przyjaciele. Fronda 2002 nr 27/28 s. 312-331 (spojrzenie pisarzy rosyjskich na współczesną Rosję...) szczegóły 
1270.artykuł: Kutik Ilya: Invitation to the sentimental. [Dwa] 2 B = Two B 1999 nr 14 s. 125-130 (z not....) szczegóły 
1271.artykuł: Kwiatkowska Jolanta: Oblicza Polski w poezji rosyjskiej epoki "odwilży". Zarys problemu. Studia Rossica 2003 [t.] 13 s. 137-150  szczegóły 
1272.artykuł: [Lasotowa Rozalia] LAS: Pomimo dyrektyw. Życie Literackie 1990 nr 1 s. 2 (omówienie artykułu: Walerij Popow: Wolność w różnych czasach; druk.  szczegóły 
1273.artykuł: Lassan Eleonora: Diskurs ljubvi i smerti v sovremennojj pesne. Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej = Akademia Świętokrzyska Russian Studies 2003 t. 12 s. 197-212 (na podstawie tekstów...) szczegóły 
1274.artykuł: Laszczak Wanda: Rosyjska literatura piękna w dialogu z wiarą. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 21-33 (od literatury staroruskiej do współczesności...) szczegóły 
1275.artykuł: Lazari Andrzej, Warcholińska Dorota: Slavia Orientalis 1996 nr 1 s. 140-142 ([rec. ks.:] Rosalind Marsh: History and Literature in Contemporary Rus...) szczegóły 
1276.artykuł: Lazari Andrzej: Soborowość w myśli i literaturze rosyjskiej. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
1277.artykuł: Lebedushkina Ol'ga: Biblejjskie motivy v sovremennojj russkojj poehzii ot Novogo Zaveta k Vetkhomu. Studia Rossica Posnaniensia 2001 z. 29 s. 83-89  szczegóły 
1278.artykuł: Lewada Jurij, Szejnis Wiktor: Lata 1964-1968 czyli jak pogrążono się w stagnacji. Kraj Rad 1989 nr 5 s. 26, 39  szczegóły 
1279.artykuł: Lewicki Roman: Przekaz zjawisk podstandardowych w polskich przekładach współczesnej prozy rosyjskiej. Biuletyn Slawistyczny 1991 r. 12/13 (1987/1988) s. 95-97 (tezy rozprawy doktorskiej...) szczegóły 
1280.artykuł: Lipatow A.W.: Buty z cholewami, demokraci i... filologia. Potop 1991 nr 13 s. 3 (nt. rosyjskiej nowomowy; z not. podp. M.T....) szczegóły 
1281.artykuł: Lipatow A.W.: Nie wolno... (?) List z Moskwy. Potop 1991 nr 8/9 s. 13, 18 (nt. rosyjskiej nowomowy; z not. podp. M.T....) szczegóły 
1282.artykuł: Ljukshin Jurijj: Slovo v poehticheskom tekste (leksicheskijj dissonans kak javlenie khudozhestvennojj rechi). Studia Rossica 2004 [t.] 14 s. 197-207 (m.in. na przykładzie tekstów nastepujących twórców: Anna Akhmatova, Io...) szczegóły 
1283.artykuł: Łęcka Gabriela: Czy literatura rosyjska jest nam potrzebna?. Opcje 1993 nr 2 s. 8-10 (spraw. ze spotk. Josifa Brodskiego, Czesława Miłosza, Stanisława Barań...) szczegóły 
1284.artykuł: Łużny Ryszard: Współczesna literatura rosyjska a dziedzictwo kulturalne przeszłości. Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 (1991) s. 7-15  szczegóły 
1285.artykuł: Madloch Joanna: "Puszkinowska plejada" - "nowa" poezja leningradzka lat sześćdziesiątych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 218-228 (o twórczości Josifa Brodskiego, jewgienija Rejna, Anatolija Najmana i ...) szczegóły 
1286.artykuł: Majmieskułow Anna: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Rosyjska 1999 z. 19 s. 245-250 (omówienie zawartości Slavica Tegrestina (Trieste) nr 2 z 1994 i...) szczegóły 
1287.artykuł: Makowiecka Katarzyna: Nowe szczęście w nowej literaturze rosyjskiej. Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego = Russian Studies of the Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences 2008 t. 17 s. 135-141 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
1288.artykuł: Makowiecka Katarzyna: Rosjanie i literacka ponowoczesność. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 39-50 (ze streszczeniem na jęz. rosyjski, tł. Roman Lewicki...) szczegóły 
1289.artykuł: Malej Izabella: "...życie jest kobietą!" O mitycznym modelu kata i ofiary w literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 116 (2345) s. 37-44 (m.in. w twórczości Valerija Briusova i Fiodora Sołoguba...) szczegóły 
1290.artykuł: Malska Agnieszka: Slavia Orientalis 1999 nr 2 s. 287-289 (rec. ks.: V.V. Agenosov: Literatura russkogo zarubezh'ja. Moskva 1998;...) szczegóły 
1291.artykuł: Mankovskaya Nadia: Russian simulacrum: aesthetic theory and artistic practice. Dialogue and Universalism 1997 nr 3/4 s. 201-205 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
1292.artykuł: Markunas Antoni: Stereotipnost' kak konceptosfera v russkom jazyke, literature, kul'ture i prepodavanii russkogo jazyka. Studia Rossica Posnaniensia 2002 z. 30 s. 17-21 (nt. zjawiska stereotypu w kulturze; m. in. w literaturze i teatrze...) szczegóły 
1293.artykuł: Massaka Iwona: Slavia Orientalis 2000 nr 2 s. 288-294 (rec. ks. zb.: Vekhi vekh. Sbornik statejj o russkojj intelligencii. Sa...) szczegóły 
1294.artykuł: Maślennikowa Natalia: Kirillo-Mefodievskie chtenija v Moskovskomuniversitete. Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 418-420 (omówienie 9. konferencji...) szczegóły 
1295.artykuł: maz: Stare wino w nowych bukłakach. Dialog [Warszawa] 1999 nr 10 s. 201-202 (omówienie artykułu: Irina Ałpatowa: Każdy pisze, tak jak słyszy. Drama...) szczegóły 
1296.artykuł: Mazurek Halina: Dramat rosyjski z lat 1990. wobec problemów współczesności. x 2000 ([w ks. zb.:] Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruski...) szczegóły 
1297.artykuł: Mazurek Sławomir: Prorocy, szydercy, realiści. Tygodnik Literacki 1990 nr 12 s. 16 (na podst. publikacji w bieżącej rosyjskiej prasie literackiej; m.in. D...) szczegóły 
1298.artykuł: Mazurek Sławomir: Z punktu widzenia moralności.... Tygodnik Literacki 1991 nr 22/23 s. 29 (omów. wybranych publikacji w rosyjskich pismach lit. nt. współcz. pisa...) szczegóły 
1299.artykuł: Mianowska Joanna: Neizvestnye stranicy literatury tret'ejj volny russkojj ehmigracii.Patologija cocobshhestva po Minchinu. Studia Rossica 2003 [t.] 12 s. 397-405  szczegóły 
1300.artykuł: Mięsowska Lidia, Pawletko Beata: Okiełznać dziki Ru.net. Internet a przemiany gatunkowe w literaturze rosyjskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 2008 t. 20 (2612) s. 96-114  szczegóły 
1301.artykuł: Mironiuk Leontij: Russkijj jazyk "do" i "posle" perestrojjki. Przegląd Rusycystyczny 1996 r. 18 z. 3/4 (1995) s. 205-211 (na przykładzie utworów pisarzy współczesnych...) szczegóły 
1302.artykuł: Morawiecki Jędrzej: Dokumentowanie rzeczywistości i perswazja literacka w reportażach tygodnika "Ogoniok" (1995-2001). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 125 (2575) s. 105-118  szczegóły 
1303.artykuł: Morlewska-Sipior Renata: Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 117-121 ([rec. ks.:] Vladimir Bondarenko: Real'naja literatura. Dvadcat' luchsh...) szczegóły 
1304.artykuł: Munia Henryka: Nazwy geograficzne a przestrzeń w wybranych utworach rosyjskiej prozy wiejskiej. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2010 t. 55 s. 162-179 (na przykładzie prozy Fiodora Abramowa, Michaiła Aleksiejewa, Wasilija ...) szczegóły 
1305.artykuł: Nemzer Andriej: Literatura rosyjska w 2003 roku. W kręgu literatury 2004 nr 4 s. 129-138  szczegóły 
1306.artykuł: Nieuważny Florian: Poeci znani i nieznani, ale ważni (Cziczibabin [Borys], Czuchoncew [Oleg], Sosnora [Wiktor]). x 1999 (w ks.: Rosyjskie ślady Andrzeja Drawicza. Opole 1999, s. 101-109...) szczegóły 
1307.artykuł: Niewierow Aleksander: Diagnostyka bolączek społecznych. Literatura Radziecka 1989 nr 9 s. 8-11 ([nt. generacji "trzydziestolatków"]....) szczegóły 
1308.artykuł: Nikolaev Gennadijj: Slovoobrazovatel'nye sredstva russkogo jazykovogo jumora. Studia Rossica 2003 [t.] 13 s. 289-296  szczegóły 
1309.artykuł: Nivat Georges: O desydentach raz jeszcze. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 3-16 (m.in. o desydentach schyłku komunizmu: Josif Brodski, Władymir Bukowsk...) szczegóły 
1310.artykuł: Norman Boris: Slavia Orientalis 2001 nr 3 s. 469-473 (rec. ks.: L. Zubova: Sovremennaja russkaja poehzija v kontekste istori...) szczegóły 
1311.artykuł: Nowaczyk Mirosław: Współczesna idea słowiańska w Rosji. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 169-182  szczegóły 
1312.artykuł: Nowe czasy - nowa literatura. Przegląd aktualnych almanachów rosyjskich. Rosyjska Ruletka 1994 [nr] 1 s. 97-100 (omówienie zawarości almanachów: Konec veka, Strlelec i <...) szczegóły 
1313.artykuł: Nowikow Włodzimierz: Literatura 1989 nr 1 s. 77-78 (nt. wizerunku inteligenta i inteligencji; wg Znamja (Moskwa) 1988?; op...) szczegóły 
1314.artykuł: Nowożenowa Zoja, Sałajczykowa Janina: O nowościach współczesnej literatury rosyjskiej. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1993 nr 5 s. 11  szczegóły 
1315.artykuł: Oldi H.L.: Dziesięć grzechów młodego literata. Czas Fantastyki 2012 nr 4 s. 27-35 (dot. rosyjskich fantastów; tł. Agnieszka Chodkowska-Gyurics...) szczegóły 
1316.artykuł: Orlova Ekaterina: Literatura v poiskakh avtora. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1998 nr 19 (1703) s. 92-104 (problem autora w dziele literackim na przykładzie rosyjskiej prozy aut...) szczegóły 
1317.artykuł: Orlova Ekaterina: "V raju zhivotnykh". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 263-276 (nt. postmodernistycznej poezji i krytyki literackiej w Rosji; ze stres...) szczegóły 
1318.artykuł: Orłowski Jan: Gustaw Herling-Grudziński jako krytyk współczesnej literatury rosyjskiej. Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 1/2 s. 51-59  szczegóły 
1319.artykuł: Orłowski Jan: Motywy "Mazurka Dąbrowskiego" w poezji rosyjskiej (Od Puszkina do Iriny Ratuszyńskiej). Slavia Orientalis 1998 nr 3 s. 405-413  szczegóły 
1320.artykuł: Orłowski Jan: "Wyzwalanie" Białorusi w poezji rosyjskiej. Kamena 1993 nr 3/4 s. 19-20  szczegóły 
1321.artykuł: Oskocki Walentin: Chude lata dziewięćdziesiąte (O sytuacji w literaturze rosyjskiej. 1-2). Literatura 1999 nr 7/8 s. 48-50, nr 9 s. 47-49  szczegóły 
1322.artykuł: Ozga Krzysztof: We władzy dziwnych myśli, czyli rosyjska ikebana. Przekładaniec 2001 nr 8 s. 73-80 (rec. ks.: In the grip of strange thoughts. Russian poetry in a New Era...) szczegóły 
1323.artykuł: Panczenko Olga: Co u nas? (Szkic o poezji rosyjskiej). Metafora 1992 nr 5 (11) s. 83-88  szczegóły 
1324.artykuł: Papkova Elena: "Nepravil'nye sny" v dnevnikakh sovetskikh pisatelejj. Studia Rossica 2006 t. 17 s. 527-537 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
1325.artykuł: Pąkciński Marek: Nowy renesans kultury?. Nowe Książki 1996 nr 12 s. 66-68 (m.in. na temat powrotu w kulturze rosyjskiej do idei sprzed rewolucji...) szczegóły 
1326.artykuł: Piłat Walenty: Acta Polono-Ruthenica 2002 [t.] 7 s. 275-276 (rec. ks.: Svetlana Goncharova-Grabovskaja: Komedija v russkojj dramatu...) szczegóły 
1327.artykuł: Piłat Walenty: Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 357-359 ([rec. ks.:] Natal'ja E. Likhina: Aktual'nye problemy sovremennojj russ...) szczegóły 
1328.artykuł: Piłat Walenty: Czy rzeczywiście "rosyjskie kwiaty zła"? Kilka uwag o współczesnej rosyjskiej dramaturgii "Innej". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Filologiczne 1995 z. 1 s. 231-239  szczegóły 
1329.artykuł: Piłat Walenty: Demitologizacja rzeczywistości, czyli o najnowszej dramaturgii rosyjskiej. Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 3/4 s. 165-172  szczegóły 
1330.artykuł: Piłat Walenty: Funkcjonowanie motywów biblijnych w najnowszej dramaturgii rosyjskiej. Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 4 s. 72-78  szczegóły 
1331.artykuł: Piłat Walenty: Język Rosyjski 1989 nr 3 s. 184 (nt. dramaturgii współczesnej...) szczegóły 
1332.artykuł: Piłat Walenty: Potmodernizm w najnowszej dramaturgii rosyjskiej. Studia Rossica 1997 t. 5 s. 137-146  szczegóły 
1333.artykuł: Piłat Walenty: Współczesna dramaturgia radziecka - teraźniejszość i perspektywy rozwojowe. Slavia Orientalis 1989 nr 1/2 s. 95-106  szczegóły 
1334.artykuł: Piłat Walenty: Współczesna dramaturgia rosyjska w polskich badaniach slawistycznych. Studia Rossica 2012 t. 22 s. 389-393 (od l. 70. XX w....) szczegóły 
1335.artykuł: Piłat Walenty: Współczesna 'kobieca" dramaturgia radziecka. Język Rosyjski 1989 nr 5 s. 64  szczegóły 
1336.artykuł: Piłat Walenty: Z perspektywy emigracji (Dramaturgia Aleksandra Sołżenicyna, Władimira Wojnowicza i Władimira Maksimowa). Języki Obce w Szkole 1993 nr 2 s. 102-107  szczegóły 
1337.artykuł: Piotrowski Władysław: Rewindykacje literackie i ich odbiór w okresie "Pieriestrojki". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1991 nr 15 (1196) s. 121-127  szczegóły 
1338.artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 174 (not. o spotkaniu z pisarzami rosyjskimi w Domu Literatury w Warszawie ...) szczegóły 
1339.artykuł: Polikowska Ludmiła: Majak. Karta 1996 nr 19 s. 67-83 (wybór wspomnień o spotkaniach poetów i recytującej poezję młodzieży po...) szczegóły 
1340.artykuł: Polska w oczach rosyjskich pisarzy. Gazeta Wyborcza 1990 nr 106 s. 6 (wypow.: Fazil Iskander, Anatolij Pristawkin, Siergiej Awerincew, Nata...) szczegóły 
1341.artykuł: Pomorski Adam: Słowo to artefakt. Kwartalnik Artystyczny 1996 nr 2 s. 70-79 (o nieoficjalnej literaturze ostatnich dziesięcioleci XX w....) szczegóły 
1342.artykuł: Popularyzacja literatury obcych narodów w Dziale Książki Obcojęzycznej. Raptularz Kulturalny 1999 nr 2 s. 61 (nota sprawozdawcza z wykładów Mirosławy Michalskiej-Stodulskiej, Piotr...) szczegóły 
1343.artykuł: Poręba Stanisław: Problemy sinteza russkojj literatury XX veka. Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 1/2 s. 45-64  szczegóły 
1344.artykuł: Portnikow Witalij: Twórczość rozkopana. Polityka 2003 nr 14 s. 62-63 (nt. stanu współczesnej rosyjskiej literatury...) szczegóły 
1345.artykuł: Prigow Dmitrij: Konserwatyzm jako forma opozycji. Res Publica 1991 nr 6 s. 18-27 (wyw. ze współtwórcą moskiewskiej kultury nieoficjalnej; rozm. Adam Pom...) szczegóły 
1346.artykuł: Pruss Waleria: Iz nabljudenijj nad fenomenom sovremennojj zhenskojj prozy. Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego = Russian Studies of the Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences 2008 t. 17 s. 119-124 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
1347.artykuł: Przebinda Grzegorz: Sovremennaja russkaja literatura v Krakove. Novaja Pol'sha 2000 nr 1 s. 58-59 (omówienie zawartości numeru 8/10 z 1999 Dekady Literackiej pośw...) szczegóły 
1348.artykuł: Przybyłkiewicz Tomasz: Rosjanie na ekranie. Przekrój 2001 nr 22 s. 60-61 (nt. filmowych adaptacji literatury rosyjskiej...) szczegóły 
1349.artykuł: Pudova Tat'jana: Voprosy receptivnojj ehstetiki (na materiale sovremennojj russkojj prozy). Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego = Russian Studies of the Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences 2008 t. 17 s. 129-134 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
1350.artykuł: Raźny Anna: Kołyma - upadek mitu o narodzie rosyjskim. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 79 (Kołyma jako symbol odejścia narodu rosyjskiego od Boga; na przykładach...) szczegóły 
1351.artykuł: Rojewska-Olejarczuk Ewa: Pytanie o literaturę rosyjską w Polsce. Gazeta Wyborcza 2003 nr 249 s. 2 (wypow. nt. zainteresowania literaturą rosyjską w Polsce, notował CZAR...) szczegóły 
1352.artykuł: Rostowcewa Inna: Pragnieniem ducha... (Dialog z głosem wewnętrznym). Literatura Radziecka 1990 nr 11 s. 137-149 (nt. poezji...) szczegóły 
1353.artykuł: Rosyjska proza historyczna dzisiaj. Literatura Radziecka 1990 nr 6 s. 3-7  szczegóły 
1354.artykuł: Rożek Lucyna: Percepcija mgnovenija v proze izbrannykh pisatelejj dvadcatogo veka. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Rosyjska 1993 z. 31 s. 19-28 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
1355.artykuł: Rożek Lucyna: Refutacje literackie we współczesnej prozie rosyjskiej. x 1993 ([W ks. zb.:] Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w krajach...) szczegóły 
1356.artykuł: Rubinsztejn Lew: Weszliśmy bez pukania. Literatura na Świecie 1994 nr 7/8 s. 273-278 (wyw. nt. moskiewskiego konceptualizmu; rozm. Anna Żebrowska...) szczegóły 
1357.artykuł: Rybakow Wiaczesław: Rosyjska fantastyka: tendencje i autorzy. Nowa Fantastyka 1996 nr 7 s. 66-68  szczegóły 
1358.artykuł: Sałajczyk Janina: Po przełomie. O współczesnej prozie rosyjskiej. Studia Rossica 1997 t. 5 s. 247-262 (dot. prozy l. 90. XX w....) szczegóły 
1359.artykuł: Sałajczyk Janina: Slavia Orientalis 1996 nr 3 s. 442-444 (omówienie zawartości czasopisma Slavic Almanach (Johannesburg) ...) szczegóły 
1360.artykuł: Sałajczykowa Janina: Przekłady literatury rosyjskiej. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1993 nr 2 s. 8-9 (nt. spadku liczby przekładów z literatury rosyjskiej na język polski, ...) szczegóły 
1361.artykuł: Sałajczykowa Janina: Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 525-527 ([rec. ks.:] Kathleen F. Parthe: Russian village prose: the radiant pas...) szczegóły 
1362.artykuł: Sałajczykowa Janina: Slavia Orientalis 1997 nr 4 s. 623-625 ([rec. ks.:] Karen L. Ryan-Hayes: Contemporary Russian Satire. A Genre ...) szczegóły 
1363.artykuł: Samoszkin Wiaczesław: Początek dialogu. Kraj Rad 1989 nr 22 s. 23-25 (literatura rosyjska, a literatura rosyjska emigracji...) szczegóły 
1364.artykuł: Samusiewicz Albina: Kaliningrad: Golosa molodykh. x ([w ks.:] Dialog w środku Europy: rok 2002. Materiały III Międzynarodow...) szczegóły 
1365.artykuł: Sandomirskaja Irina: Duch litery "b" [jat']. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 225-231 (nt. urzędowej likwidacji przez władze bolszewickie jako "zbędnej" lite...) szczegóły 
1366.artykuł: Shevchenko Ljudmila: Distopii nachala perestrojjki. Kieleckie Studia Rusycystyczne 2000 t. 10 s. 77-89  szczegóły 
1367.artykuł: Shevchenko Ljudmila: K voprosu o nekotorykh napravlenijakh razvitija russkojj prozy "novojj volny". Kieleckie Studia Rusycystyczne 1999 [t.] 9 s. 69-80 (dot. twórczości Juza Aleszkowskiego, Wieniedikta Jerofiejewa, Eduarda ...) szczegóły 
1368.artykuł: Shevchenko Ljudmila: Kreativnyjj gerojj v sisteme "zerkal". (Osobennosti khudozhestvennogo reshenija problemy samoidentifikacii v ehkzistencial'nojj proze russkojj ehmigracii tret'ejj volny). Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej = Akademia Świętokrzyska Russian Studies 2004 t. 13 s. 47-61 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
1369.artykuł: Shevchenko Ljudmila: Literatura na slome totalitarizma. Tendencii razvitija sovremennojj russkojj i ukrainskojj prozy. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1995 nr 4 (141) s. 71-83 (ze streszcz. w jęz. polskim, s. 84...) szczegóły 
1370.artykuł: Shhukin Vasilijj: O zapadnicheskojj modeli kultury i jeje literaturnom inobytii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 82 (1069) s. 111-127 (model kultury lansowany przez rosyjskich okcydentalistów w lit. lat 40...) szczegóły 
1371.artykuł: Shul'zhenko Vjacheslav: Chekhovskaja dramaturgija v sovremennojj proze o "novykh russkikh". Studia Rossica 2005 [t.] 16 s. 339-346 (dot. prozy końca XX i początków XXI w.; ze streszczeniem w jęz. angiel...) szczegóły 
1372.artykuł: Siniawski Andriej: Literatura rosyjska w kleszczach szczęścia. Res Publica Nowa 1994 nr 5 s. 3-4 (z not. o Andrieju Siniawskim...) szczegóły 
1373.artykuł: Skarlygina Elena: V "beskonechnom tupike" postmodernizma. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 252-261 (najważniejsze tendencje rozwojowe współczesnej prozy rosyjskiej, szerz...) szczegóły 
1374.artykuł: Skarlygina Elena: Vyzhivet li kul'tura? (O nekotorykh osobennostjakh razvitija massovojj kul'tury v SSSR). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1994 nr 18 (1411) s. 38-55 (dot. m.in. literatury popularnej ostatnich lat; ze streszcz. w języku ...) szczegóły 
1375.artykuł: Skotnicka Anna: Niezwykłość codzienności w prozie rosyjskiej drugiej połowy XX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 129 (2666) s. 135-141  szczegóły 
1376.artykuł: Skotnicka-Maj Anna: Literatura przyspieszonego rozwoju. Dekada Literacka 1999 nr 9/10 s. 4-5, 27 (charakterystyka literatury rosyjskiej po 1985...) szczegóły 
1377.artykuł: Skotnicka-Maj Anna: Mit bohemy w najnowszej literaturze rosyjskiej. Studia Rossica 2000 [t.] 10 s. 273-281  szczegóły 
1378.artykuł: Skotnicka-Maj Anna: Najnowsza rosyjska proza wspomnieniowa (Zarys problematyki). x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
1379.artykuł: Skotnicka-Maj Anna: Nowi pisarze w procesie historycznoliterackim po 1985 roku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1613 s. 193-202  szczegóły 
1380.artykuł: Skotnicka-Maj Anna: Slavia Orientalis 1998 nr 4 s. 625-627 ([rec. ks.:] N.N. Shneidman: Russian literature, 1988-1994. The end of ...) szczegóły 
1381.artykuł: Skotnicka-Maj Anna: Światy współczesnej prozy rosyjskiej (Zarys problemu). Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 205-215  szczegóły 
1382.artykuł: Skotnicka-Maj Anna: Uwagi o historii i strukturze ideowo-artystycznej almanachu "Litieraturnaja Moskwa". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1990 nr 14 (1093) s. 30 (omów. zawartości dwóch tomów wydanych w Moskwie w 1956...) szczegóły 
1383.artykuł: Skotnicka-Maj Anna: Wina, wyobcowanie i samotność. Proza rosyjska po 1989 roku. Kresy 1998 nr 33 s. 92-106  szczegóły 
1384.artykuł: Sobczak Jan: Nowe tendencje współczesnej historiografii rosyjskiej. Polska i Jej Wschodni Sąsiedzi 1997 [t. 1] s. 93-121 (m.in. o uwzględnianiu tekstów źródłowych - pamiętników, wspomnień, rel...) szczegóły 
1385.artykuł: Stelmaszuk Anna: Linguodidactica 2000 z. 4 s. 238-240 (rec. ks.: Mikhail Dymarskijj: Problemy tekstoobrazovanija i khudozhest...) szczegóły 
1386.artykuł: Stelmaszuk Anna: O sisteme stroevykh edinic teksta. Linguodidactica 2001 z. 5 s. 175-188 (dot. składni na przykładzie m.in. fragmentów prozy rosyjskiej...) szczegóły 
1387.artykuł: Suchanek Lucjan: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 161 (rec. ks.: Wolfgang Kasack: Lexikon der russischen Literatur des 20. Ja...) szczegóły 
1388.artykuł: Suchanek Lucjan: Rosyjska literatura emigracyjna. Próba spojrzenia całościowego. Slavia Orientalis 1993 nr 2 s. 257-270  szczegóły 
1389.artykuł: Suchanek Lucjan: Russkaja ehmigracija tret'ejj volny i poljaki. Slavia Orientalis 2000 nr 3 s. 361-370 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
1390.artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1999 nr 3 s. 492-494 (rec. ks.: Ideologicheskie kommisii CK KPSS. 1958-1964. Dokumenty. Mosk...) szczegóły 
1391.artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 137-139 (rec. ks.: Alla Bol'shakova: Nacija i mentalitet. Fenomen "derevenskojj...) szczegóły 
1392.artykuł: Suchanek Lucjan: Vozmozhen li dialog kul'tur? A Solzhenicyn, A. Zinov'ev i Eh. Limonov o Zapade. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 145-153  szczegóły 
1393.artykuł: Supa Wanda: Humor w prozie postmodernistów rosyjskich. Studia Rossica 2003 [t.] 13 s. 251-266 (Wieniedikta Jerofiejewa ("Moskwa-Pietuszki"), Saszy Sokołowa ("Palisan...) szczegóły 
1394.artykuł: Supa Wanda: Świat przedstawiony we współczesnej rosyjskiej fantastyce naukowej. Slavia Orientalis 1989 nr 1/2 s. 77-94  szczegóły 
1395.artykuł: Szaruga Leszek: Vypiski iz kul'turnojj periodiki. Novaja Pol'sha 2003 nr 9 s. 72-74 (dot. Petersburga jako tematu literatury polskiej oraz współczesnej lit...) szczegóły 
1396.artykuł: Szczupłow Aleksandr: Ślina na lustrze. O czym piszą młodzi współcześni pisarze. W kręgu literatury 2004 nr 4 s. 162-166  szczegóły 
1397.artykuł: Szkłowski Jewgienij: Głos literatury przywróconej. Kierunki 1989 nr 19 s. 15 ([nt. publikowania na łamach radz. prasy lit. świadectw stalinizmu]...) szczegóły 
1398.artykuł: Szlaga Krystyna: Literatura czasu trudnego. Lektura 1991 nr 1 s. 25 (nt. pozycji lit. i środowisk lit. w nowej rzeczywistości polit....) szczegóły 
1399.artykuł: Szumska Dorota: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1998 t. 51 s. 170-172 ([rec. ks.:] The Language and Verse of Russia. Moskva 1995...) szczegóły 
1400.artykuł: Szymak-Reiferowa Jadwiga: Nasz przyjaciel Moskal - Igor Diedkow. Studia Rossica 2004 [t.] 14 s. 151-163 (dot. m.in. wątków polskich w dziennikach krytyka literackiego Igora Di...) szczegóły 
1401.artykuł: Szymak-Reiferowa Jadwiga: Rosyjskie feministki. Dekada Literacka 1999 nr 9/10 s. 10 (twórczość literacka kobiet po 1985...) szczegóły 
1402.artykuł: Szypow Rołłan: Dramatyczne trzydziestolecie. Kraj Rad 1989 nr 33 s. 10 (nt. działaln. Moskiewskiego Klubu Piosenki Autorskiej, także nt. rosyj...) szczegóły 
1403.artykuł: Ściepuro Marian: Jednolita czy różnorodna? (Uwagi o literaturze rosyjskiej okresu radzieckiego). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1994 nr 87 (1686) s. 13-16  szczegóły 
1404.artykuł: Ściepuro Marian: Literatura rosyjska XX wieku w zwierciadle rusycystyki polskiej. x 2000 ([w ks. zb.:] Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruski...) szczegóły 
1405.artykuł: Ściepuro Marian: Pokolenie "odwilżowe" poetów rosyjskich z perspektywy dnia dzisiejszego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 209-216  szczegóły 
1406.artykuł: Ściepuro Marian: Rosyjska poezja radziecka na drodze ku luiterackiej "pieriestrojce". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1991 nr 15 (1196) s. 74-85 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
1407.artykuł: Ściepuro Marian: Współczesny poemat rosyjski (Problemy typologii). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 76 (1441) s. 55-62  szczegóły 
1408.artykuł: Ściepuro Marian: Z zagadnień współczesnej poezji rosyjskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 64 (1239) s. 37-47  szczegóły 
1409.artykuł: Śliwowska Wiktoria, Śliwowski Rene: Lew Szubin i jego myśli o współczesnej literaturze i krytyce. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 171-173 ([rec. ks.:] Lev Shubin: Poiski smysla otdel'nogo i obshhego sushhestvo...) szczegóły 
1410.artykuł: Śliwowska Wiktoria, Śliwowski Rene: Teoria "zgniłego zachodu" i jej współczesne wcielenia od Szewyriowa do Szafarewicza. Arka 1990 nr 30 s. 102-106 (nt. teorii powstałej w XIX w., jej rozkwicie w okresie stalinizmu oraz...) szczegóły 
1411.artykuł: Śliwowska Wiktoria, Śliwowski Rene: Teoria "zgniłego Zachodu" od Szewyriowa do Szafarewicza. Res Publica 1990 nr 9 s. 49-54 (nt. teorii powstałej w XIX w., jej rozkwicie w okresie stalinizmu oraz...) szczegóły 
1412.artykuł: Śliwowski Rene: Literatura syberyjska i jej oddźwięki polskie. Studia Rossica 2004 [t.] 15 s. 227-240 (dot. współczesnej literatury syberyjskiej i jej polskiej recepcji; m.i...) szczegóły 
1413.artykuł: Świeży Janusz: Najnowsza literatura rosyjska w Polsce: Coś wiemy, ale wciąż za mało. Dekada Literacka 1999 nr 9/10 s. 1-2 (art. wstępny do numeru Dekady Literackiej zawierającej prezenta...) szczegóły 
1414.artykuł: Thompson Ewa M.: Nacjonalizm, kolonializm, tożsamość. Teksty Drugie 1999 nr 5 s. 25-39 (nt. kolonializmu w literaturze rosyjskiej; zarys problematyki...) szczegóły 
1415.artykuł: Timina Cvetlana: Sovremennaja sovetskaja literatura v sporach i diskussijach. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1989 nr 12 s. 287-297  szczegóły 
1416.artykuł: Tymieniecka-Suchanek Justyna: Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 4 s. 114-116 (rec. ks. zb.: Mir russkojj kul'tury. Ehnciklopedicheskijj spravochnik....) szczegóły 
1417.artykuł: Tyszkowska Elżbieta: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 68 (1268) s. 105-8 ([rec. ks.:] Natalija Ivanowa: Tochka zrenija. O proze poslednich let. ...) szczegóły 
1418.artykuł: Tyszkowska-Kasprzak Elżbieta: Konceptualizm moskiewski. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 95-114 (charakterystyka konceptualizmu poetyckiego na przykładzie twórczości a...) szczegóły 
1419.artykuł: Tyszkowska-Kasprzak Elżbieta: Konkretyzm po rosyjsku. Rita Baum 2003 nr 7 s. 105-107 (dotyczy twórczości poetyckiej grupy Lianozowo...) szczegóły 
1420.artykuł: Tyszkowska-Kasprzak Elżbieta: Mit Puszkina we współczesnej literaturze rosyjskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 116 (2345) s. 19-36 (m.in. w twórczości pisarzy: Giennadij Aleksiejew, Andriej Bitow, Igor ...) szczegóły 
1421.artykuł: Tyszkowska-Kasprzak Elżbieta: Technika kolażu w rosyjskiej poezji postmodernistycznej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1999 nr 105 (2143) s. 99-115 (m.in. w twórczości poetów: Timur Kibirow, Wsiewołod Niekrasow, Dmitrij...) szczegóły 
1422.artykuł: Udvari Istvan: Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 551-553 ([rec. ks.:] Aleksander Dulichenko: Jugoslavo - ruthenica. Novi Sad 199...) szczegóły 
1423.artykuł: Ufland Władimir: Jeden z fragmentów historii kultury Petersburga. O pewnych cechach niezależnej poezji Petersburga lat 1950-1960 w oparciu o własne doświadczenie. Opcje 1997 nr 1 s. 18-20 (z notą o Władimirze Uflandzie...) szczegóły 
1424.artykuł: Urban-Podolan Aleksandra: Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 4 s. 120-121 (rec. ks. zb.: Russkaja literatura XX veka: Shkoly, napravlenija, metod...) szczegóły 
1425.artykuł: Usenko Kostek: Gwiazdy prawdziwe, bo nie z fabryki (2). Lampa 2009 nr 12 s. 42-46 (nt. współczesnej rosyjskiej muzyki alterntywnej, z tekstami piosenek...) szczegóły 
1426.artykuł: Usenko Kostek: Gwiazdy prawdziwe, bo nie z fabryki. Lampa 2009 nr 11 s. 42-45 (nt. współczesnej rosyjskiej muzyki alterntywnej, z tekstami piosenek...) szczegóły 
1427.artykuł: Wawrzkiewicz Marek: Mój Petersburg. Nowe Kontrasty 2003 nr 2 s. 45-46 (m.in. dot. współczesnych rosyjskich poetów i pisarzy...) szczegóły 
1428.artykuł: Wiśniewski Grzegorz: Elity kulturalne wobec przemian w Rosji. Przegląd Zachodni 1994 nr 2 s. 99-113 (m.in. w filmie, teatrze i literaturze...) szczegóły 
1429.artykuł: Wiśniewski Grzegorz: O kulturze rosyjskiej. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 272-276 (dot. recepcji w Polsce literatury i kultury rosyjskiej dawnej i współc...) szczegóły 
1430.artykuł: Wojciechowski Jacek: To niezwykłe słowo - godność. O prozie radzieckiej w 1988 roku. Miesięcznik Literacki 1989 nr 10 s. 77-92  szczegóły 
1431.artykuł: Wojciechowski Jacek: Zdarzenia i mity. Kresy 1999 nr 38/39 s. 237-240 (nt. opublikowanych ostatniow Rosji wspomnień Władimira Ogninewa i Emmy...) szczegóły 
1432.artykuł: Wołodźko Alicja: Klęska urodzaju (Recepcja literatury rosyjskiej w Polsce w latach 1989-1995). Studia Rossica 1996 [t.] 3 s. 221-227  szczegóły 
1433.artykuł: Wołodźko Alicja: Od książek popularnych po elitarne w literaturze rosyjskiej. Wiadomości Rosyjskie i Inne 1997 nr 2 s. 3 (m.in: Irina Gołowkina, Wasilij Gorssman, Andriej Płatonow, Witalij Sze...) szczegóły 
1434.artykuł: Wołodźko Alicja: Pisarze trzeciej emigracji wobec tradycji puszkinowskiej. Acta Polono-Ruthenica 1998 [t.] 3 s. 217-226 (nt. tematyki Puszkinowskiej w twórczości: Andrieja Siniawskiego, Jurij...) szczegóły 
1435.artykuł: Wołodźko Alicja: Przeklęte problemy. Ex Libris 1993 nr 41 s. 5-6 (tendencje współczesnej lit. rosyjskiej...) szczegóły 
1436.artykuł: Wołodźko Alicja: Ślepy tor?. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 9 s. 10 (dot. sytuacji rosyjskich pisarzy emigracyjnych, dlaczego nie wracają d...) szczegóły 
1437.artykuł: Wołodźko Alicja: "Trzecia fala" w rosyjskiej literaturze emigracyjnej (Wybrane problemy badawcze). Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 87-92  szczegóły 
1438.artykuł: Wołodźko Alicja: W Moskwie i okolicach. Co czytają Rosjanie?. Wiadomości Rosyjskie i Inne 1997 nr 1 s. 6-7 (nt. najnowszej literatury rosyjskiej m.in.: Dymitr Bakin, Andriej Dmit...) szczegóły 
1439.artykuł: Wołodźko-Butkiewicz Alicja: Ciąg dalszy książki - Internet. Dekada Literacka 1999 nr 9/10 s. 22-23 (o literaturze w Internecie...) szczegóły 
1440.artykuł: Wołodźko-Butkiewicz Alicja: Mit pokoleniowy w autobiografiach "szestidiesiatników". Studia Rossica 2012 t. 21 s. 235-243 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
1441.artykuł: Wołodźko-Butkiewicz Alicja: Rosyjski internet literacki. Studia Rossica 2000 [t.] 11 s. 259-269  szczegóły 
1442.artykuł: Wołodźko-Butkiewicz Alicja: Russkaja literatura XXI veka v Pol'she. Problemy vosprijatija. Studia Rossica 2012 t. 22 s. 395-402 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
1443.artykuł: Woźniak Anna: Spojrzenie na Rosję. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 2 s. 20 (sprawozdanie z wykładu Lucjana Suchanka na Katolickim Uniwersytecie Lu...) szczegóły 
1444.artykuł: Woźniak Anna: Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 267-269 (omówienie wykładu Lucjana Suchanka pt. "Trzy obrazy współczesnej Rosji...) szczegóły 
1445.artykuł: Wróblewski Jerzy: Russkaja i pol'skaja detskaja proza nachala XIX veka. Słupskie Prace Humanistyczne 1996 nr 15 a s. 3-13 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
1446.artykuł: Współczesna sytuacja oczyma krytyków. Literatura Radziecka 1990 nr 12 s. 150-156 (dyskusja; wypow.: Lew Anniński, Eugeniusz Szkłowski, Inna Rostowcewa...) szczegóły 
1447.artykuł: Wykład Suchanka. Nasz Dziennik 2000 nr 13 s. 10 (not. o wykładzie Lucjana Suchanka "Trzy obrazy współczesnej Rosji: A. ...) szczegóły 
1448.artykuł: Zarzycka Ewa: Moskwa zimą 1990. Zeszyty Literackie 1990 nr 30 s. 137-139 (noty o prozie aut.: Leonid Gabyczew, Aleksander Kabakow, Sergiusz Kale...) szczegóły 
1449.artykuł: Zasławski Grigorij: Wokół dramaturgii papierowej w Rosji. Dialog [Warszawa] 2000 nr 12 s. 169-171 (nt. braku sztuk współczesnych w repertuarach teatralnych Rosji...) szczegóły 
1450.artykuł: Zawadzki Roman: Patologia nie może być normą. Puls 1993 nr 1 (60) s. 105-112  szczegóły 
1451.artykuł: Zawalska Izabela: Genderowa podmiotowość bohatera-mężczyzny w rosyjskiej kobiecej fantasy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 2011 t. 21 (2899) s. 88-101  szczegóły 
1452.artykuł: Zbyrowski Zygmunt: Slavia Orientalis 1989 nr 1/2 s. 229-232 ([rec. ks.:] N. Mazepa: Razvitie sovremennojj sovetskojj poehmy. Kiev 1...) szczegóły 
1453.artykuł: Zinowiec Mariusz: Saga rodu Dietdomowskich. Przyjaźń 1989 nr 26 s. 7 (motyw bezdomnego dziecka (bezprizornyj) - ofiary rewolucyjnych zaburz...) szczegóły 
1454.artykuł: Zinowiec Mariusz: Wiśniowy spadek. Dialog [Warszawa] 1996 nr 1 s. 99-108 (dot. współczesnej dramaturgii rosyjskiej...) szczegóły 
1455.artykuł: Zeszyty Literackie 1992 nr 37 s. 145 (nota nt. poszukiwań spuścizny literackiej w archiwach na Łubiance...) szczegóły 
1456.artykuł: Zubareva Elena: Svoeobrazie malykh ehpicheskikh zhanrov v proze pisatelejj III volny. Studia Rossica 1996 [t.] 3 s. 155-160  szczegóły 
1457.artykuł: Zvonareva Lola: Ot druzheskikh zastolijj k dukhovnomu prishestvu (Na materiale tvorchestva ehmigrantov tret'ejj volny). Studia Rossica 2003 [t.] 12 s. 355-369  szczegóły 
1458.artykuł: Zwonariowa Lola: Poszukując wyrazistego kształtu bytu bohaterów (główne tendencje w prozie rosyjskiej początku XXI wieku). W kręgu literatury 2004 nr 4 s. 182-194  szczegóły 
1459.artykuł: Żakiewicz Zbigniew: Fatalne koło. Przegląd Polityczny 1999 nr 42 s. 130-133 (m.in. o kondycji współczesnych pisarzy rosyjskich w Rosji i na emigrac...) szczegóły 
1460.artykuł: Żebrowska Anna: Blada ręka trupa. Duży Format 2002 nr 6 s. 33-34 (współczesna proza sensacyjna, szerzej o twórczości Wiktora Docenki, Al...) szczegóły 
1461.artykuł: Żebrowska Anna: Nie sieją radykalistów. Gazeta Wyborcza 1999 nr 302 s. 10-11 (nt. Związku Pisarzy Rewolucyjnych jego założycieli i programu: Eduard ...) szczegóły 
1462.artykuł: Żebrowska Anna: Witaj Paryżu żegnaj smutku. Gazeta. Magazyn 2001 nr 40 s. 22-27 (nt. rosyjskiej fali emigracji artystycznej m.in.: Aleksiej Chwostenko ...) szczegóły 
1463.artykuł: Żejmo Bożena: Humanizm ekologiczny w twórczości współczesnych rosyjskich pisarzy "wiejskich". Slavia Orientalis 1998 nr 4 s. 601-611  szczegóły 
1464.artykuł: Żejmo Bożena: Rosja - Zachód we współczesnej rosyjskiej prozie "wiejskiej". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Rosjanoznawcze 1999 z. 4 (332) s. 109-139  szczegóły 
1465.artykuł: Żemła Katarzyna: Modele czasoprzestrzeni w rosyjskiej literaturze łagrowej i ich odwzorowanie w polskich przekładach. x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
1466.artykuł: Żurek Maria: Imennye novoobrazovanija s prefiksom sverkh- v sovremennom russkom literaturnom jazyke. Kieleckie Studia Rusycystyczne 1992 t. 5 s. 195-204  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska) / Życie literackie (rosyjska)
    odwołania do (alfabet tytułów)
1467.odwołanie: Niezależne Stowarzyszenie Pisarzy "Aprel'" (Kwiecień). x  szczegóły 
1468.odwołanie: PEN-Centrum.  szczegóły 
artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 213 (tekst oświadczenia rosyjskiego PEN-Clubu z dnia 22 XII 1999 w sprawie ...) szczegóły 
artykuł: Oświadczenie rosyjskiego PEN Clubu. Do prezydenta Federacji Rosyjskiej B.N. Jelcyna. Gazeta Wyborcza 1999 nr 305 s. 2 (podp. Zarząd Rosyjskiego PEN Clubu...) szczegóły 
artykuł: Oświadczenie Rosyjskiego PEN Clubu. Gazeta Wyborcza 1999 nr 296 s. 2 (list w sprawie wojny w Czeczenii; podp. Zarząd Rosyjskiego PEN Clubu...) szczegóły 
artykuł: Oświadczenie rosyjskiego Penklubu. Rzeczpospolita 1999 nr 295 s. 9 (dot. wojny w Czeczenii; podp. Zarząd rosyjskiego Penklubu; list do red...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 17 s. 13 (not. o utworzenia Pen-Centrum; prezes Danił Granin...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1989 nr 27 s. 164 (not. o powstaniu rosyjskiej sekcji PEN-Clubu...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 15 s. 15 (not. o utworzeniu i członkach PEN-Centrum, związku pisarzy rosyjskich ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1469.impreza: Dni Kultury Rosyjskiej (1997).  szczegóły 
artykuł: Trojanowiczowa Zofia: Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 158-159 (list do red....) szczegóły 
1470.impreza: Dni Kultury Rosyjskiej (1997).  szczegóły 
artykuł: Czyżewska Barbara: I Dni Kultury Rosyjskiej - Białystok '97. Nowe Kontrasty 1997 nr 12 s. 34 (sprawozdanie...) szczegóły 
1471.impreza: Dni Kultury Rosyjskiej (2002).  szczegóły 
artykuł: K.M.: Dni kultury rosyjskiej. Rzeczpospolita 2002 nr 272 s. A9 (not. o rozpoczęciu...) szczegóły 
1472.impreza: Interpresscon - konwent pisarzy fantastyki (1997).  szczegóły 
artykuł: Dębski Eugeniusz: "Między Iljiczem a Conanem". Fenix 1997 nr 6 s. 8-18 (sprawozdanie...) szczegóły 
1473.impreza: Interpresscon - konwent pisarzy fantastyki (2002).  szczegóły 
artykuł: Sedeńko Wojtek: Interpresscon 2002 (Relacja własna z Sankt Petersburga). Sfinks 2002 nr 6 s. 104-105 (z fot....) szczegóły 
1474.impreza: Międzynarodowy Festiwal Poetów (2001).  szczegóły 
artykuł: Czech Jerzy: Rosja. Twórczość 2002 nr 2 s. 156-158 (sprawozdanie z festiwalu...) szczegóły 
1475.impreza: "Strannik" - kongres fantastów Rosji (1996).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1476.artykuł: A.Sob.: Z kronik represji. Autograf 1989 nr 5 s. 79 (not. nt. działalności komisji badającej represje wobec pisarzy leningr...) szczegóły 
1477.artykuł: Baranow Wadim: Nieuchronność zmian: oczyszczamy się z winy. Literatura Radziecka 1989 nr 2 s. 128-132 (nt. uchwały KC WKP(b) z 14 VIII 1946 r. dot. krytyki pisarzy radziecki...) szczegóły 
1478.artykuł: Bazilewski Andriej: Pamięci Wiktora Rutminskiego. Novaja Pol'sha 2004 wydanie specjalne s. 43 (dot. wkładu zmarłego w 2001 r. Wiktora Rutminskiego w popularyzowanie ...) szczegóły 
1479.artykuł: Bekus Nelly: O rosyjskim życiu literackim. Meble 2001 nr 3 s. 54-56  szczegóły 
1480.artykuł: Białucha Barbara: Rosyjska Ruletka 1996 [nr] 3 s. 190-191 (nota spraw. z pobytu 25 IV 1996 w Polsce i wykładów literaturoznawców ...) szczegóły 
1481.artykuł: Bogoraz Larysa: W samo południe. Gazeta Wyborcza 1998 nr 195 s. 16-17 (wyw. m.in. nt. losów poetów protestujących przeciwko inwazji na Czech...) szczegóły 
1482.artykuł: Chleb nie woda. Lampa 2010 nr 11 s. 32-35 (zapis rozmowy z młodymi twórcami rosyjskimi, w której udział wzięli: L...) szczegóły 
1483.artykuł: Czech Jerzy: Co dobrego w Nazaret?. Res Publica Nowa 2001 nr 11 s. 56-64 (nt. stosunków kulturalnych polsko-rosyjskich i wydarzeń rosyjskiego ży...) szczegóły 
1484.artykuł: Czech Jerzy: Moskwa literacka. Plus Minus 1997 nr 32 s. 16 (reportaż z Moskwy; dot. życia literackiego miasta, spotkań z literatam...) szczegóły 
nawiązanie: Danielkiewicz Marek: Moskwa literacka. Plus Minus 1997 nr 35 s. 20 (głównie dot. dorobku translatorskiego Andrzeja Bazylewskiego...) szczegóły 
1485.artykuł: Czuprynin Siergiej, Popow Jewgienij: Literatura 1989 nr 5 s. 77-78 (fragm.; nt. sytuacji młodych pisarzy rosyjskich...) szczegóły 
1486.artykuł: Czy Rosja może być partnerem?. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 2 s. 160-170 (dyskusja; wypowiedzi: Andrzej Drawicz, Janusz Gazda, Wiktor Woroszylsk...) szczegóły 
1487.artykuł: Dambierg Siergiej, Siemienkow Wadim: Prowincjonalne miasto Sankt Petersburg. Tygiel Kultury 2002 nr 10/12 s. 24-34 (nt. kapitału kulturalnego Sankt Petersburga...) szczegóły 
1488.artykuł: Do niezależnego społecznego komitetu pisarzy - zwolenników "pierestrojki" "Kwiecień". Kultura [Paryż] 1989 nr 7/8 s. 180 (tekst listu do alternatywnej grupy "Kwiecień" przy moskiewskim oddz. Z...) szczegóły 
1489.artykuł: Dohnalik Barbara: Kto ma utrzymywać pisarzy. Nowe Kontrasty 1997 nr 2 s. 20 (dot. sytuacji rosyjskich pisarzy; m.in. nt. pisarzy: Andriej Makin, Ir...) szczegóły 
1490.artykuł: Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 200 s. 9 (nota nt. sytuacji rosyjskich pisarzy w 1954 roku...) szczegóły 
1491.artykuł: E.S.: Co się dzieje w Moskwie. Spotkanie z Arkadym Vaksbergiem. Rzeczpospolita 1994 nr 60 s. 4 (m.in. o działaln. powstałej w 1988 r. rosyjskiej sekcji PEN-Clubu...) szczegóły 
1492.artykuł: Fryszman Alek: Rosyjskie biesy. Ex Libris 1994 nr 44 s. 12-13 (m.in. nt. poglądów społecznych i politycznych pisarzy rosyjskich...) szczegóły 
1493.artykuł: Golińczak Marek: Ruch dysydencki w Związku Radzieckim w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Zarys problemu. Wrocławskie Studia Wschodnie 2001 t. 5 s. 193-207 (m.in. nt. represji stosowanych wobec pisarzy przez radzieckie władze o...) szczegóły 
1494.artykuł: Gorzka chwila. Gazeta Krakowska 1989 nr 58 s. 1-2 (list otwarty do polskich działaczy kult. dot. zbeszczeszczenia pomnika...) szczegóły 
nawiązanie: Michnik Adam, Wajda Andrzej: List otwarty do D. Lichaczowa i N. Samweliana i innych rosyjskich ludzi kultury. Gazeta Krakowska 1989 nr 75 s. 3 (z koment. L. Kmietowicza...) szczegóły 
1495.artykuł: Górny Grzegorz: Trubadur Karabachu. Plus Minus 1994 nr 47 s. 15 (rep. ze spotk. z Gegamem Agajanianem, chłopcem uznanym za poetę narodo...) szczegóły 
1496.artykuł: Janczuk Michał: Poehticheskie soobshhestva rossijjskogo interneta - problemy izuchenija. Studia Rossica 2004 [t.] 14 s. 251-275  szczegóły 
1497.artykuł: Jeriemienko Władimir: Wszystko jest inaczej. Nowe Kontrasty 2001 nr 2 s. 3-5 (wyw. z redaktorem naczelnym czasopisma "Litieraturnaja Rossija" nt. je...) szczegóły 
1498.artykuł: Jodkowski Edmund: Związek Radziecki już nie istnieje - co ze Związkiem Pisarzy? List z Moskwy. Dekada Literacka 1992 nr15 s. 2  szczegóły 
1499.artykuł: Klimowicz Tadeusz: Od Puszkina do Bookera (Nagrody literackie w Rosji). Odra 1996 nr 6 s. 126-128  szczegóły 
1500.artykuł: Klugman Aleksander: Specyficzne problemy (Związek Pisarzy Rosyjskich w Izraelu). Rzeczpospolita 1996 nr 200 s. 28  szczegóły 
1501.artykuł: Kosinowa Tatiana: Pol'skijj mif (Rasskazyvajut uchastniki sovetskogo pravozashhitnogo i oppozicionnogo dvizhenija). Novaja Pol'sha 2001 nr 6 s. 17-30 (m.in. wypowiedzi dysydentów: Lew Lurie, Rościsław Jewdokimow, Georgij ...) szczegóły 
1502.artykuł: [Kruczek Adam] właśc. Michał Heller: Notatki rosyjskie. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2-12 (przegląd czasopism i wydarzeń m.in. kulturalnych w Rosji...) szczegóły 
1503.artykuł: [Kruczek Adam] właśc. Michał Heller: Notatki rosyjskie. Kultura [Paryż] 1995 nr 1/2-12 (przegląd czasopism i wydarzeń m.in. kulturalnych w Rosji...) szczegóły 
polemika: Feuerman Eleasar J.: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1995 nr 4 s. 156 (list do red., dot. nr 1/2; z odp. red....) szczegóły 
sprostowanie: Jóźwicki Jerzy: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1995 nr 5 s. 158 (list do red.; dot. "Notatek rosyjskich" druk. w numerze 3...) szczegóły 
1504.artykuł: [Kruczek Adam] właśc. Michał Heller: Notatki rosyjskie. Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2-12 (przegląd czasopism i wydarzeń m.in. kulturalnych w Rosji...) szczegóły 
1505.artykuł: [Kruczek Adam] właśc. Michał Heller: Notatki rosyjskie. Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2 (przegląd czasopism i wydarzeń m.in. kulturalnych w Rosji...) szczegóły 
1506.artykuł: [Kruczek Adam] właśc. Michał Heller: Notatki rosyjskie. Kultura [Paryż] 1996 nr 1/2-12 (przegląd czasopism i wydarzeń m.in. kulturalnych w Rosji...) szczegóły 
1507.artykuł: [Kruczek Adam] właśc. Michał Heller: W sowieckiej prasie. Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2-12 (przegląd czas.; stała rubryka w czas.; zmiany tytułu: W sowieckiej pra...) szczegóły 
1508.artykuł: [Kruczek Adam] właśc. Michał Heller: W sowieckiej prasie. Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 94-99 (przegląd czas....) szczegóły 
1509.artykuł: [Kruczek Adam] właśc. Michał Heller: W sowieckiej prasie. Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 98-104 (przegląd czas....) szczegóły 
1510.artykuł: [Kruczek Adam] właśc. Michał Heller: W sowieckiej prasie. Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s. 74-79 (przegląd czas....) szczegóły 
1511.artykuł: [Kruczek Adam] właśc. Michał Heller: W sowieckiej prasie. Kultura [Paryż] 1991 nr 10 s. 87-92 (przegląd czas....) szczegóły 
1512.artykuł: [Kruczek Adam] właśc. Michał Heller: W sowieckiej prasie. Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s. 96-100 (przegląd czas....) szczegóły 
1513.artykuł: [Kruczek Adam] właśc. Michał Heller: W sowieckiej prasie. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 156-160 (przegląd czas....) szczegóły 
1514.artykuł: Kurczab-Redlich Krystyna: W Moskwie kipi. Wiadomości Rosyjskie i Inne 1997 nr 1 s. 8 (nt. wydarzeń kulturalnych m.in. literackich i teatralnych...) szczegóły 
1515.artykuł: Kuzmin Dimitrij: Właśnie dlatego, że jesteśmy niepotrzebni władzy. Lampa 2010 nr 10 s. 38-40 (nt. życia młodoliterackiego w Rosji; rozm. Kazimierz Malinowski; z not...) szczegóły 
1516.artykuł: (lai): Bić literatów. Gazeta Wyborcza 1990 nr 18 s. 7  szczegóły 
1517.artykuł: Leningrad: kultura niezależna. Autograf 1990 nr 7/8 s. 11-24 (wywiad nt. niezależnej kultury rosyjskiej (także literatury) z uczestn...) szczegóły 
1518.artykuł: Lewandowski Tadeusz: Wyjątki z rosyjskiego raportu otwarcia. Biblioteka Analiz 2004 nr 6 s. 9 (dot. udziału Rosji jako gościa honorowego w 49. Międzynarodowych Targó...) szczegóły 
1519.artykuł: Lis Andrzej: Wolność i... miejsca dla KGB. Trybuna 1990 nr 48 s. 6 (nt. polityki kult....) szczegóły 
1520.artykuł: List otwarty do polskich działaczy kultury. Trybuna Ludu 1989 nr 59 s. 2 ([dot. dewastacji pomnika żołnierzy radz. w Kr.; podp. D. Lichaczow, N....) szczegóły 
nawiązanie: Trybuna Ludu 1989 nr 60 s. 2 ([refleksje nt. listu m.in. aut.: K. Koźniewski, A. Minkowski, Z. Stobe...) szczegóły 
1521.artykuł: Łubieński Tomasz: Kartki z Rosji. Tygodnik Solidarność 1990 nr 11 s. 7  szczegóły 
1522.artykuł: Malinowski Kazimierz Bolesław: Wyprawa moskiewska. Lampa 2010 nr 7/8 s. 8-17 (relacja z podróży do Moskwy; m.in. nt. spotkań z twórcami literackimi;...) szczegóły 
1523.artykuł: Małek Eliza: "Bezpański Pies" powraca do swojej piwnicy. Tygiel Kultury 2002 nr 10/12 s. 188-190 (o ponownym otwarciu z okazji jubileuszu 300-lecia Sant Petersburga piw...) szczegóły 
1524.artykuł: Mazurek Sławomir: Bezbronni, cyniczni, naiwni.... Tygodnik Literacki 1991 nr 5 s. 16  szczegóły 
1525.artykuł: Mazurek Sławomir: Fałszywa symetria. Tygodnik Literacki 1991 nr 13/14 s. 22 (przegląd artykułów nt. lit. ros. w bieżącej prasie literackiej ZSRR...) szczegóły 
1526.artykuł: MCH: Przeciw książkom. Życie 2002 nr 18 s. 2 (not. nt. akcji organizacji "Idący Razem" mającej na celu zbiórkę tzw. ...) szczegóły 
1527.artykuł: Mieczkowski Michał: Kronika stowarzyszeń zbliżania narodów. Nowe Kontrasty 2002 nr 3 s. 33 (not. nt. wystawy książek rosyjskich zorganizowanej w "Domu Przyjaźni" ...) szczegóły 
1528.artykuł: Ogljanis' v paskajan'i (Zajavlenie rossijjskikh pravozashhitnikov). Novaja Pol'sha 2000 nr 3 s. 13 (deklaracja rosyjskich obrońców praw człowieka dot. sprawy Katynia; pod...) szczegóły 
1529.artykuł: Osińska Katarzyna: Przewodnik po nieoficjalnej Moskwie. Literatura na Świecie 1999 nr 12 s. 272-283 (rec. ks. zb.: Neoficjal'naja Moskva. Gid, kakikh ne bylo. Moskva 1999...) szczegóły 
1530.artykuł: Popow Walerij: Literacki Newski. Tygiel Kultury 2002 nr 10/12 s. 35-38 (szkic wspomnieniowy pokazujący literacki obraz centrum Sankt Petersbur...) szczegóły 
1531.artykuł: Prichodowa Wika: Kluby literackie i księgarnie. Literatura na Świecie 2001 nr 10/11 s. 334-339 ("miejsca literackie" w Moskwie...) szczegóły 
1532.artykuł: Przebinda Grzegorz: V poiskakh russkojj intelligencii. Novaja Pol'sha 2001 nr 4 s. 19-23 (rec. ks.: Russkaja intelligencija. Istorija i sud'ba. Moskava 1999...) szczegóły 
1533.artykuł: RICZ: Idący z Putinem. Gazeta Wyborcza 2002 nr 17 s. 11 (nt. organizacji Idący Razem wzywających Rosjan, by pozbyli się "niesłu...) szczegóły 
1534.artykuł: Snarski Władysław: Scenariusze dla Czeczenii. Nowe Kontrasty 2000 nr 6 s. 30-31 (nt. stosunku Rosji do Czeczenii; m.in. zawiera opinie Aleksandra Sołże...) szczegóły 
1535.artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1996 nr 3 s. 426-427 ([rec. ks.:] Wolfram Eggeling: Die sowjetische Literaturpolitik zwische...) szczegóły 
1536.artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1996 nr 3 s. 415-416 ([rec. ks.:] Karl Eimermacher: Die sowjetische Literaturpolitik 1917-19...) szczegóły 
1537.artykuł: Vaksberg Arkady: Język zdradza intencje. Plus Minus 1994 nr 11 s. 12 (wypow. wiceprezesa Rosyjskiego PEN-Clubu m.in. o sytuacji literatury w...) szczegóły 
1538.artykuł: Vojjnovich Vladimir: Związki pisarzy w Rozwiązku Radzieckim. Polityka - Kultura 1993 nr 5 s. IV (z not. tłumacza: List z Moskwy (via Waszyngton)...) szczegóły 
1539.artykuł: W jakim stanie znajduje się naród rosyjski. "Okrągły stół" gazety "Literaturnyj Irkuck" i miesięcznika "Nasz Sowremiennik". [Dyskusja]. Polska i Jej Wschodni Sąsiedzi 1997 [t. 1] s. 191-217 (wypowiedzi: Walenty Rasputin, Igor Szafarewicz, Wadim Kożynow, Ksenia ...) szczegóły 
1540.artykuł: Waksberg Arkadij: "Osobnicy podający się za pisarzy". Tygodnik Powszechny 1994 nr 13 s. 14 (historia starań o powołanie PEN-Clubu w ZSRR od 1927 r. i działalność ...) szczegóły 
1541.artykuł: Waksberg Arkadij: Przyszły prezydent ma dopiero 15 lat (Z Arkadijem Waksbergiem, wiceprezesem Pen-Clubu Rosji, rozmawia Antoni Zambrowski). Tygodnik Solidarność 1994 nr 26 s. 8  szczegóły 
1542.artykuł: Wiśniewski Grzegorz: Jeszcze o rosyjskiej kulturze w Polsce. Naprawdę warto. Nowe Kontrasty 2001 nr 12 s. 24-26 (dot. popularności kultury rosyjskiej w Polsce; m.in. nt. rosyjskich pi...) szczegóły 
1543.artykuł: Wołodźko-Butkiewicz Alicja: Widok z okien Internet-city. Tygiel Kultury 2002 nr 10/12 s. 114-122 (nt. literatury petersburskiej, konkursów, czasopism i życiu literackim...) szczegóły 
1544.artykuł: Zisels Josif: Żydowski samizdat. Midrasz 2001 nr 6 s. 35-39 (dot. m.in. wydawania w samizdacie literatury autorów rosyjskich pochod...) szczegóły 
1545.artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 34 s. 149 (not. o przyznaniu Aleksandrowi Sołżenicynowi Literackiej Nagrody Państ...) szczegóły 
1546.artykuł: Żebrowska Anna: Drogie hobby - kultura. Gazeta Wyborcza 1996 nr 257 s. 15 (nt. trudnej sytuacji w placówkach kulturalnych...) szczegóły 
1547.artykuł: Żebrowska Anna: Dzieci XX Zjazdu. Polityka 1993 nr 7 s. 19 (losy pokolenia pisarzy generacji lat 1960....) szczegóły 
1548.artykuł: Żebrowska Anna: Moskwa. Kreml, a wokół poeci. Gazeta. Magazyn 2001 nr 33 s. 17-19 (m.in. nt. miejsc w Moskwie związanych z literatami i literaturą...) szczegóły 
1549.artykuł: Żebrowska Anna: Na gruzach świetlanej przyszłości. Polityka 1993 nr 24 s. 16  szczegóły 
1550.artykuł: Żebrowska Anna: Niejasna polana. Gazeta. Magazyn 2000 nr 6 s. 6-12 (o domu pracy twórczej dla pisarzy w Pieredietkino...) szczegóły 
1551.artykuł: Żejmo Bożena: Miejsce pisarzy rosyjskich w ruchu obrony praw człowieka (zarys problemu). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2003 z. 8 (361) s. 57-67 (dot. również okresu radzieckiego...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1552.konkurs: "Eurazja" - konkurs dramatopisarski (2003). (Anna Bogaczowa, Tatjana Fiłatowa, Złata Diomina, Daniił Gurjanow...) szczegóły 
1553.artykuł: W skrócie. Dialog [Warszawa] 2003 nr 5 s. 198 (laureaci...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska) / Życie literackie (rosyjska) / Nagrody (rosyjska)
    Nagrody (alfabet tytułów)
1554.nagroda: "Bałtycka Gwiazda" (2011). (w kategorii pamięć nagr.: Czesław Miłosz...) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2011 nr 4 s. 167 (not....) szczegóły 
1555.nagroda: Brązowy ślimak (1997). (nagr. w kategoriach: krótka forma: W. Rybakow ("Pociągnij za sznurek")...) szczegóły 
artykuł: Dębski Eugeniusz: "Między Iljiczem a Conanem". Fenix 1997 nr 6 s. 8-18 (m.in. laureaci...) szczegóły 
1556.nagroda: "Debiut" - nagroda dla młodych pisarzy za utwory w języku rosyjskim (2002). (w kat. dramatu Siergiej Kałużanow...) szczegóły 
artykuł: W skrócie. Dialog [Warszawa] 2003 nr 3 s. 197 (laureat; not....) szczegóły 
1557.nagroda: "Debiut" - nagroda dla młodych pisarzy za utwory w języku rosyjskim (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: W skrócie. Dialog [Warszawa] 2003 nr 3 s. 197 (laureaci i kandydaci do nagrody w latach 2000-2002; dotyczy następując...) szczegóły 
1558.nagroda: Nagroda im. Lwa Tołstoja "Jasna Polana" (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 82 (not. o ustanowieniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: WO: Samsung pisarzom. Gazeta Wyborcza 2003 nr 177 s. 9 (not. o ustanowieniu nagrody...) szczegóły 
1559.nagroda: Nagroda im. Michaiła Szołochowa (1994). (1994; nagr.: Radovan Karadżić...) szczegóły 
artykuł: Warszawski Dawid: Forza Europa. Gazeta Wyborcza 1994 nr 140 s. 15 (m.in. inf. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1560.nagroda: Nagroda "Interpresscon" '97 (1997). (nagr. m.in.: w kategorii powieść: A. Gromow ("Miękkie ladowanie"), now...) szczegóły 
artykuł: Dębski Eugeniusz: "Między Iljiczem a Conanem". Fenix 1997 nr 6 s. 8-18 (m.in. laureaci...) szczegóły 
1561.nagroda: Nagroda Literacka im. Aleksandra Błoka