PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura białoruska
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura białoruska
1.wiersz: Biczel Danuta: Tu pośród Was. Lithuania 1999 nr 4 s. 130 (z not. tłumacza, s. 131...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Część ogólna (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Iwaniuk Sławomir: Szkoły białoruskie w powojennym Bielsku Podlaskim (Wyszperane w archiwum). Czasopis 2004 nr 9 s. 36-38 (z tekstem spraw. Mikołaja Lebiedzińskiego z kontroli lekcji jęz. biało...) szczegóły 
3.artykuł: Minął miesiąc. Czasopis 2004 nr 2 s. 10 (nota nt. nowych podręczników do białoruskiej literatury i kultury dla ...) szczegóły 
4.artykuł: Plan pracy Komisji Oświaty Zarządu Głównego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego na 1971 r.. Czasopis 2006 nr 9 s. 31-34 (ze wstępem: Plan dla białoruskiej oświaty z 1971 r.; dotyczy m.in. nau...) szczegóły 
5.artykuł: Pomirska Zofia: Muzea literackie w świadomości studentów polonistyki w Polsce i na Białorusi. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 5/6 s. 45-47  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Belaruskaâ litaratura XVI-XX stst. Pracy Kafedry Belaruskaj Filologii. 2010  szczegóły 
7.książka: Belaruskiâ Aleksandryâ, Troâ, Tryščan... Perakladnaâ beletrystyka Belarusi XV-XVII stst.. 2009  szczegóły 
8.książka: Białokozowicz Bazyli: Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów formowania się białoruskiej świadomości narodowej. 1998  szczegóły 
recenzja: Koniewa Jarosława: Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 405-408  szczegóły 
9.książka: Białoruś. Przeszłość i teraźniejszość. Kultura, literatura, język. 2010  szczegóły 
10.książka: Charkiewicz Jarosław: Święci Ziemi Białoruskiej. 2003  szczegóły 
11.książka: Charkiewicz Jarosław: Święci Ziemi Białoruskiej. 2006 ([Zawiera:] Wprowadzenie. [Biografie świętych:] biskup połocki Menas, m...) szczegóły 
12.książka: Charytoniuk Grażyna: Literatura białoruska w Polsce. Bibliografia przekładów za lata 1945-1994. 1996  szczegóły 
13.książka: Głogowska Helena: Białoruś 1914-1929. Kultura pod presją polityki. 1996 ([M.in. nt. kształtowania się i rozwoju literaturoznawstwa i nowej lit...) szczegóły 
recenzja: (WM): Acta Poloniae Historica 1998 t. 78 s. 259-260 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
14.książka: Haustovič Mikola: Šlâhami da belaruskasci. Narysy, artykuly, ese = [Szlakami ku białoruskości. Szkice, artykuły, eseje]. 2010  szczegóły 
15.książka: Jackiewicz Mieczysław: Wileńska Rossa. Przewodnik po cmentarzu. 1993 ([M.in. biogramy pisarzy, krytyków literackich i tłumaczy litewskich i ...) szczegóły 
16.książka: Kalubovihch Augen: Krokih gihstor'ihih. Das'ledavan'nih, artykuly, uspamihny. 1993 ([Zawiera m.in. rozdz.:] Akt 25 Sakavihka jj adradzhehn'ne nacyjanal'na...) szczegóły 
17.książka: Litaraturaznaustva, etnalogiâ. Materyâly IV Mižnarodnaga Kangresa Belarusistau "Belaruskaâ kul'tura u kanteksce kul'tur eurapejskih krain" Minsk, 6-9 červenâ 2005 g.. 2010  szczegóły 
18.książka: Literacko-kulturowe więzi Białostocczyzny i Grodzieńszczyzny. Materiały z konferencji "Znaczenie polsko-białoruskich więzi literackich - wczoraj, dziś i jutro", 29 marca 2006 r. 2006  szczegóły 
19.książka: Łabyncew Jurij, Szczawińska Łarisa: W mieście zwanym Zabłudowem. 1995  szczegóły 
20.książka: "Mae Afiny tut-nazvau ih Bandarami". Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu na 80-lecie. 2010  szczegóły 
21.książka: Mikulič M. U.: Paeziâ Zahodnâj Belarusi. (1921-1939). 2010  szczegóły 
22.książka: Mironowicz Eugeniusz: Białorusini w Polsce. 1944-1949. 1993 ([M.in. nt. kształtowania się białoruskiej świadomości narodowej; także...) szczegóły 
recenzja: Dagilis Waldemar: Powojenne losy mniejszości białoruskiej w Polsce. Akcent 1994 nr 3/4 s. 163-165  szczegóły 
recenzja: Iwaniuk Sławomir: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1994 z. 1 s. 183-186  szczegóły 
recenzja: Łatyszonek Oleg: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1994 z. 1 s. 186-190  szczegóły 
artykuł: Łatyszonek Oleg: Białoruskie Oświecenie. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1994 z. 2 s. 35-47  szczegóły 
23.książka: Mucha Bogusław: Zarys literatury ukraińskiej i białoruskiej. 2000 (Od autora. * Literatura ukraińska: I. Początki piśmiennictwa (Okres pa...) szczegóły 
24.książka: Na shljakhu da prauhdy. Matehryjaly VIII Mihzhnarodnajj navukovajj kanferehncyi "Shljakh da uhzaemnascih" (Belavezha, 15-17 chehrvenja 2000 g.) ih "Kruglaga stala" "Ihdehja belaruskascih ih ihdehja pol'skascih na mjazhy tysjachagoddzjauh. Da vyznachehnnja panjaccjauh" (Mihnsk, 6-7 verasnja 2000 g.). 2001 ([Zawiera m.in.:] Ihryna Tamihl'chyk: Belaruska-pol'skihja uhzaemadachy...) szczegóły 
25.książka: Nowak Alicja Z.: Człowiek wobec wieczności. Ukraińskie i białoruskie prawosławne piśmiennictwo żałobne XVII wieku.  szczegóły 
26.książka: Pashkevihch Ales': Zvarotnyja darogih. Proza belaruskajj ehmihgracyih XX stagoddzja. 2001  szczegóły 
recenzja: Shynkarehnka Vol'ga: Narehshce vjarnulihsja. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 226-230  szczegóły 
recenzja: Tvaranovihch Galihna: Slavia Orientalis 2002 nr 3 s. 504-508  szczegóły 
27.książka: Polskie białorutenika literackie. Bibliografia przedmiotowa 1945-1998. 1998  szczegóły 
28.książka: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe = Pol'ska belaruskihja mouhnyja, lihtaraturnyja, gihstarychnyja ih kul'turnyja suvjazih. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności", Grodno-Nowogródek, 25-27 IX 1998. 1999 ([Zawiera m.in.:] Michał Kondratiuk: Przedmowa. - Maryja M. Bihrukova:...) szczegóły 
recenzja: J.J.M.: Biuletyn Historii Pogranicza 2000 nr 1 s. 117-118 (nota...) szczegóły 
29.książka: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności", Białystok 16-18 1999. 2000 ([Zawiera m.in.:] Bazyli Białokozowicz: Jeszcze raz o pochodzeniu Adama...) szczegóły 
30.książka: Pracy kafedry istoryi belaruskae litaratury beldzâržuniversiteta. Vyp. 10. 2009  szczegóły 
31.książka: Sielicki Franciszek: Wybór tekstów z folkloru białoruskiego i literatury starobiałoruskiej. 1993 ([Wybór fragm. tekstów z komentarzem zgromadzonych w działach:] 1. Folk...) szczegóły 
32.książka: Turonek Jerzy: Książka białoruska w II Rzeczypospolitej 1921-1939. 2000 (nt. białoruskiej działalności wydawniczej w okresie międzywojennym, do...) szczegóły 
recenzja: Choruży Wiesław: Witryna. Czasopis 2001 nr 1 s. 46 (nota...) szczegóły 
33.książka: Tvaranovič Galina: Pad nebam Ajchyny. Litaraturna-krytychnyja artykuly. 2005  szczegóły 
recenzja: Anatacyih. Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 268-269 (nota...) szczegóły 
34.książka: W kręgu kultury białoruskiej. 1994 ([Zawiera m.in.:] Tadeusz Zienkiewicz: Jan Niesłuchowski (Janka Łuczyna...) szczegóły 
recenzja: Chodubski Andrzej: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 z. 1 (3) s. 206-210  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Kolejny tom prac Insytutu Słowiańszczyzny Wschodniej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Filologiczne 1995 z. 1 s. 364-368  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Na pograniczu kultur - olsztyńskie publikacje o Słowiańszczyźnie Wschodniej i Litwie. Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 214-216  szczegóły 
35.książka: Zarehmba Ljudmihla: Slova uh zmenlihvym svece. Lihtaraturna-krytychnyja artykuly. 2005  szczegóły 
recenzja: Tkachova Palihna: Na beragakh sihvojj Njamihgih (Rehcehnzihja-dyjalog). Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 263-266  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
36.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Michałowska Magdalena: Slavia Orientalis 1997 nr 4 s. 641-645 (sprawozdanie...) szczegóły 
37.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Radzik Ryszard: Droga ku wzajemności. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 10 s. 184-186 (sprawozdanie...) szczegóły 
38.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Panasewicz-Dubicka Maria: Międzynarodowa konferencja naukowa w Białymstoku. Acta Baltico-Slavica 2000 t. 25 s. 217-227 (sprawozdanie...) szczegóły 
39.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Radzik Ryszard: Białoruska konferencja "Droga ku wzajemności". Białoruskie Zeszyty Historyczne 2001 z. 15 s. 252-254  szczegóły 
40.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Filinowicz Alina: Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 226-228 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 242 (not....) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2001 nr 9 s. 7 (nota spraw....) szczegóły 
41.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Barszczewski Aleksander: Międzynarodowe konferencje naukowe "Droga ku wzajemności". Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 373-375 (omówienie, dotyczy lat 1993-1999...) szczegóły 
42.impreza: Międzynarodowy Kongres Białorutenistów (1995).  szczegóły 
artykuł: Bajcar Adam: Podróż na Białoruś i do ziemi smoleńskiej. Lithuania 1995 nr 2 s. 209-216  szczegóły 
artykuł: Jackiewicz Aleksander: Poprzedniczka Polskiego Towarzystwa Białorutenicznego. Znad Wilii 1995 nr 14 s. 8 (inf. w artykule...) szczegóły 
43.impreza: Międzynarodowy Kongres Białorutenistów (2000).  szczegóły 
artykuł: Lembowicz Tadeusz: Dialog cywilizacji. Nowe Kontrasty 2000 nr 5 s. 21 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Rogowski Wiesław: Dialog cywilizacji. Nowe Kontrasty 2000 nr 12 s. 22-23 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Seniuch Czesław: Trzeci Międzynarodowy Kongres Białorutenistów w Mińsku. Lithuania 2000 [nr] 2 s. 67-68 (sprawozdanie...) szczegóły 
44.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie pisarzy z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (1999).  szczegóły 
artykuł: Krzywicki Zbigniew: "Villa Sokrates" - źródło kultury białoruskiej. Trybuna 1999 nr 191 s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Południk Elżbieta: Spotkanie pisarzy. Rzeczpospolita 1999 nr 189 s. A5 (zapowiedź imprezy...) szczegóły 
artykuł: Południk Elżbieta: Wyjście poza wieś. Rzeczpospolita 1999 nr 192 s. A8 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
45.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie pisarzy z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (2000).  szczegóły 
artykuł: Kabatc Eugeniusz: Źródła na pograniczu kultur. Aneks Trybuny 2000 nr 112 s. 2 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 4 VIII s. 15 (not....) szczegóły 
46.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie twórców, tłumaczy i ludzi kultury z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (2004).  szczegóły 
artykuł: Chmielewski Jerzy: Czekamy na cud!. Czasopis 2004 nr 9 s. 26-29 (sprawozdanie, z fot....) szczegóły 
artykuł: Minęły dwa miesiące (W regionie). Czasopis 2004 nr 9 s. 9 (not....) szczegóły 
47.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie twórców, tłumaczy i ludzi kultury z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (2005).  szczegóły 
artykuł: Chmielewski Jerzy: Wielkie sprawy w ciszy łąk. Czasopis 2005 nr 10 s. 26-29 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Minęły dwa miesiące (W regionie). Czasopis 2005 nr 9 s. 11 (not. spraw....) szczegóły 
48.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie twórców, tłumaczy i ludzi kultury z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (2006).  szczegóły 
artykuł: Chmielewski Jerzy: Kuźnia emisariuszy. Czasopis 2006 nr 9 s. 19-22 (sprawozdanie z przebiegu, z fot....) szczegóły 
artykuł: Minęły dwa miesiące (W regionie). Czasopis 2006 nr 9 s. 7 (not....) szczegóły 
49.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie twórców, tłumaczy, ludzi kultury z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (2003).  szczegóły 
artykuł: ASD: Goście u Sokrata. Gazeta Wyborcza 2003 nr 175 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 82 (not....) szczegóły 
artykuł: Południk Elżbieta: W Krynkach jak w Maisons-Laffitte. Rozpoczął się IV Trialog Białoruski. Rzeczpospolita 2003 nr 176 s. A9  szczegóły 
50.impreza: "Trialog Białoruski. Białoruś-Skandynawia-Rosja" - spotkanie pisarzy z Polski, Białorusi, Szwecji i Rosji (2001). (Temat przewodni: obecność literatury białoruskiej w obszarze kultury S...) szczegóły 
artykuł: Chmielewski Jerzy: Trzy krajobrazy pogranicza. Czasopis 2001 nr 9 s. 18 (m.in. nt. spotkania z Eugeniuszem Kabatcem, z fot....) szczegóły 
artykuł: Chmielewski Jerzy: Wszystkie drogi prowadzą do Krynek. Czasopis 2001 nr 9 s. 16-17 (spraw....) szczegóły 
artykuł: CZAR: Trialog białoruski. Gazeta Wyborcza 2001 nr 176 s. 10 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: J.W.: Trialog Białoruski. Rzeczpospolita 2001 nr 175 s. A6 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 3 VIII s. 3 (not. spraw....) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2001 nr 9 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Bagdanovich Irina: Belaruski i polski paetychny avangard mizhvaenny peryjad. Acta Albaruthenica 2003 t. 3 s. 29-34  szczegóły 
52.artykuł: Barshhehuhskaja Nina: Pomniki piśmienstva Vialikaha kniastva Litouhskaha. Dyskusja = Dyskusihja 1994 nr 1 s. 15 (nt. literatury w jęz. białoruskim...) szczegóły 
53.artykuł: Barshhehuhskaja Nina: Rolja gavorak u raz'vihc'cih belaruskae lihtaraturnae movy - pracjag. Dyskusja = Dyskusihja 1996 nr 9 s. 24  szczegóły 
54.artykuł: Barszczewski Aleksander: Białoruska literatura emigracyjna. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 244-249  szczegóły 
55.artykuł: Barszczewski Aleksander: Losy literatury i kultury narodowej w polemice Uładzimiera Hłybinnego z białoruskim literaturoznawstwem radzieckim. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 185-191 (dwa typy egzystencji w rosyjskiej i białoruskiej prozie nurtu chłopski...) szczegóły 
56.artykuł: Barszczewski Aleksander: Pisarze i krytycy białoruscy wobec Aleksandra Puszkina. Acta Polono-Ruthenica 1998 [t.] 3 s. 337-346  szczegóły 
57.artykuł: Barszczewski Aleksander: Razgrom nashanihuhskaga nacyjanal'naga adradzhehn'nja vul'garnymih krytykamih. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2011 t. 12 s. 199-211 (nt. białoruskiego odrodzenia narodowego w l. dwudziesych XX w.; z notą...) szczegóły 
58.artykuł: Barśćeuskaja Nina: Rola havorak u raźvićci biełaruskaje litaraturnaje movy u XIX st.. Dyskusja = Dyskusihja 1995 nr 8 s. 16  szczegóły 
59.artykuł: Bas'ko Vol'ga: Uzhyvanne leksihchnykh palanihzmauh uh starabelaruskihm rehlihgihjjnym pihs'menstve XVI-XVI stst.. Palanistyka = Polonistika = Polonistyka 2002 [t. 4] (2001) s. 5-15  szczegóły 
60.artykuł: Beli Alesz, Łatyszonek Oleg: Magyar-feherorosz kapcsolatok a kozepkorban es az ujkor kezdeten. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 77-92 (ze streszczeniem w jęz. białoruskim...) szczegóły 
61.artykuł: Berejnajia Liljia: Le theme de la mort dans le sermon et la litterature polemique orthodoxe ukrajino-bielorusse de fin du XVIe au XVIIe siecle. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1997 nr 129 (1863) s. 168-187  szczegóły 
62.artykuł: Białokozowicz Bazyli: U źródeł kształtowania się nowożytnej białoruskiej świadomości narodowej. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 z. 2 (4) s. 39-73 (tekst częściowo w języku białoruskim...) szczegóły 
63.artykuł: Biełakoz Aleś: Święty Franciszek Skaryna. Czasopis 2004 nr 7/8 s. 66-68 (wyw. z dyr. muzeum literackiego w Hudziewiczach nt. zbiorów; rozm. Han...) szczegóły 
64.artykuł: Brodowski Leon: Kronika Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy 2001. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 260 (not. nt. wykładu Czesława Seniucha nt. "Literatura i poezja białoruska...) szczegóły 
65.artykuł: Chajstovich Mikola: Polskamojnaja litaratura Belarusi 30-40-kh XIX st.. Acta Albaruthenica 2003 t. 3 s. 14-20  szczegóły 
66.artykuł: Chodubski Andrzej: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 z. 2 (4) s. 191-194 ([rec. ks.:] Jewfimij Karski: Biełaruski narod i jaho mowa. Miensk 1920...) szczegóły 
67.artykuł: Chodubski Andrzej: Położenie ludności polskiej na Białorusi po I wojnie światowej. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 52-59 (m.in. nt. kształtowania się środowiska literackiego, teatralnego, życi...) szczegóły 
68.artykuł: Ciwanowa Halina: Palanihzmy uh tvorakh belaruskajj dramaturgihih XVIII st. Białostocki Przegląd Kresowy 1999 t. 7 s. 37-42  szczegóły 
69.artykuł: Dębowski Jan: Filozofia Białorusinów w okresie oświecenia. x ([w ks. zb.:] W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna. Praca zbiorowa. Po...) szczegóły 
70.artykuł: Dziuban Marta: Polscy ludzie pióra rodem z Białorusi. Pieśń Skrzydlata 1992 nr 1 s. 33-36 (biogr. twórców: Sokrat Biruszko, Kazimierz Owyniuk, Aleksy Prokopowicz...) szczegóły 
71.artykuł: Engelhardt Eugen von: [Weissruthenien; fragm.]. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 87-114 (m.in. nt. białoruskiej literatury, czasopiśmiennictwa i życia literack...) szczegóły 
72.artykuł: Fihjonihk Darafejj: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1997 z. 7 s. 185-187 ([rec. ks.:] Anatol' Cihtouh: Pjachatkyh starazhytnajj Belarusih. Mihns...) szczegóły 
73.artykuł: Głogowska Helena: Białorusko-polskie związki kulturalne w latach 20. XX wieku. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 68-77 (m.in. nt. czasopisma "Przymierze" (Warszawa 1920-1921), na łamach któr...) szczegóły 
74.artykuł: Głogowska Helena: Literatura zachodniobiałoruska - literatura Białorusi polskiej. O literaturze białoruskiej w Polsce międzywojennej. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 307-316 (m.in. nt. odrębności literatury zachodniobiałoruskiej; także nt. czaso...) szczegóły 
75.artykuł: Gomółka Krystyna: Białoruskie instytucje kulturalno-oświatowe w II Rzeczypospolitej. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 9 s. 140-148  szczegóły 
76.artykuł: Gutschmidt Karl: Khto napisau pershuju gramatiku belaruskajj litaraturnajj movy?. Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 194-199  szczegóły 
77.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Idea niepodległościowa w poezji białoruskiej początku XX wieku. Znad Wilii 1997 nr 12 s. 7  szczegóły 
78.artykuł: Janovihch Sakrat: Ad "Biblii" da biełaruskaj litaratury. Dyskusja = Dyskusihja 1994 nr 1 s. 14, nr 2 s. 13-14 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
79.artykuł: Janovihch Sakrat: Ad Bihblihih da belaruskajj lihtaratury. Dyskusja = Dyskusihja 1996 nr 9 s. 25 (nt. wpływu literatur zachodnich na literaturę starobiałoruską, z fragm...) szczegóły 
80.artykuł: Janovihch Sakrat: Byc' saboju. Czasopis 2004 nr 6 s. 6-7 (m.in. omów. ks.: McMillin Arnold B.: Belaruskaja lihtaratura dyjaspary...) szczegóły 
81.artykuł: Janowicz Sokrat: Ad "Biblii" da biełaruskaj litaratury. Dyskusja = Dyskusihja 1995 nr 8 s. 12-13  szczegóły 
82.artykuł: Janowicz Sokrat: Naród z narodu: Białorusini. Gazeta. Magazyn 1998 nr 49 s. 24-28 (nt. kształtowania się języka i literatury białoruskiej m.in.: Adam Mic...) szczegóły 
83.artykuł: Janowicz Sokrat: Pogranicze jest przyszłością. Kartki [Białystok] 2001 nr 25 s. 13-14 (esej nt. literatury i kategorii pogranicza kulturowego; z not....) szczegóły 
84.artykuł: Januszkiewicz Jazep: Pierwszy utwór białoruskiego komediopisarstwa skierowany przeciw zaborcom, albo z kogo się śmiejemy?. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 5/6 s. 54-55  szczegóły 
85.artykuł: Kalendaryjum. Czasopis 2005 nr 1-12  szczegóły 
86.artykuł: Kalendaryjum. Czasopis 2006 nr 1-12  szczegóły 
87.artykuł: Kalendaryjum. Czasopis 2004 nr 1-12  szczegóły 
88.artykuł: Kavaljouh Sjargejj: Memuarnaja lihtaratura Belarusih XVI - pachatku XVII st.. Studia Białorutenistyczne = [Belarusaznaučyâ Dasledavanni = Belarusian Studies] 2007 [t.] 1 s. 189-202 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
89.artykuł: Khauhstovihch Mihkola: Belaruskasc' u belaruska- ih pol'skamouhnajj lihtaratury Belarusih pershae palovy XIX st.. Studia Białorutenistyczne = [Belarusaznaučyâ Dasledavanni = Belarusian Studies] 2007 [t.] 1 s. 179-187 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
90.artykuł: Klimauh Igar: Pol'ski uhplyuh na starabelaruskuju grafiku (u "Evangelli" V. Cjapinskaga). x 2001 ([w ks. zb.:] Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami. Studi...) szczegóły 
91.artykuł: Klimowicz Alena: Pol'skamouhny ehlement u zbornihku rehligjjnykh apovescejj kanca XV st.. x 2000 ([w ks.:] Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i ku...) szczegóły 
92.artykuł: Kondratiuk Jolanta: Sopostavitel'nyjj analiz russkikh i beloruskikh slovosochitanijj. Linguodidactica 2002 t. 6 s. 173-178 (na przykładzie utworów literackich rosyjskich i białoruskich...) szczegóły 
93.artykuł: Kotljarchuk Andrej (Katljarchuk Andrehjj): Three stages of Belarusian - Swedish cultural relations. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2003 [t. 4] s. 225-232 (m.in. nt. wpływów szwedzkich na literaturę białoruską i wzajemnych kon...) szczegóły 
94.artykuł: Kozłowska Helena: Brasławszczyzna - raj utracony. Czasopis 2004 nr 12 s. 42-44 (na marginesie wystawy "Brasławszczyzna - kresy kresów II Rzeczpospolit...) szczegóły 
95.artykuł: Kozłowska Helena: Szlakiem dworów i pałaców. Czasopis 2004 nr 10 s. 36-41 (m.in. nt. działalności ksieżnej Magdaleny Radziwiłł z Kuchcic na rzecz...) szczegóły 
96.artykuł: Labyncev Iu., Shchavinskaia L.: La litterature Bielorusse de la Pologne a Moscou Moderne. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 105-114 (z not....) szczegóły 
97.artykuł: Labyncev Iu.: La litterature bielorusse de Podlashie: les sources. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 145-152  szczegóły 
98.artykuł: Lecka Ksienafont: Prablemy belaruskaga ramantyzmu XIX stagoddzja uh kanteksce belaruska-pol'skaga uhzaemadzejannja. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 393-400  szczegóły 
99.artykuł: Lecko Ksenofont: Zhanrava-styljovyja asablihvascih lihrykih pol'skamouhnykh paehtauh belarusih XIX stagoddzja. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 5 s. 107-111  szczegóły 
100.artykuł: Lipatov Aleksandr: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1999 z. 12 s. 202-208 ([rec. ks.:] Larisa Shhavinskaja: Literaturnaja kul'tura belorusov Podl...) szczegóły 
101.artykuł: Lis Arsen' (Lihs Arsen'): Literature of Western Belarus (abridged). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2003 [t. 4] s. 121-142 (z notą o Arsenie Lisie...) szczegóły 
102.artykuł: Makarehvihch Ales': Satyrychnyja tvory belaruskajj lihtaratury pershajj trehcih 30-kh gg. XX st. u kantehksce gumarystychnajj prozy getaga peryjadu. Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 87-98  szczegóły 
103.artykuł: Marchel Uładzimir: Białorusko-polski bilingwizm jako oznaka odrodzenia białoruskiej literatury. Universitas 1994 nr 8 s. 64-65 (od w. XIX...) szczegóły 
104.artykuł: Marchel Uładzimir: Kantamihnacyjjhaja bihlihngval'nasc' u belaruskihm lihtaraturnym pracehse. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 323-330 (nt. twórczości poetów białoruskich w języku polskim...) szczegóły 
105.artykuł: Martysiewicz Maryjka: Dziesięć książek, o których nie uczyli nas w szkole. Ha!art 2005 nr 22 s. 39-41 (dot. twórców: Ihnat Abdzirałowicz, Uładzimir Arłou, Ihar Babkou, Juhas...) szczegóły 
106.artykuł: Mechkovskaja Nina: Zachem odnomu narodu dve azbuki? (Kirillica i latinka v kollizijakh belorusskogo vozrozhdenija). Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 277-292 (nt. obecności dwóch alfabetów w kulturze i literaturze Białorusi wynik...) szczegóły 
107.artykuł: Mel'nihkava Zoja: Teharehtychny i metadalagihchny zmest gihstoryka-funkcyjanal'naga lihtaraturaznaustva (na matehryjale belaruskajj lihtaratury pershajj trehcih XX stagoddzja). Slavia Orientalis 2003 nr 3 s. 403-421  szczegóły 
108.artykuł: Minął miesiąc (W Republice Białoruś). Czasopis 2007 nr 4 s. 18-19 (nt. projektu władz usuwającego ze spisu lektur szkolnych wybranych bia...) szczegóły 
109.artykuł: Mironowicz Antoni: Wokół genezy nazwy Białoruś. Studia Slawistyczne 1999 nr 1 s. 211-214 (m.in.w świetle Latopisu Nestora, "Powieści minionych lat" i twórczości...) szczegóły 
110.artykuł: Mironowicz Antoni: Związki kulturowe monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI w.. Gryfita 1997 nr 15/16 s. 33-37  szczegóły 
111.artykuł: Mjachkouhskaja Nihna: Gendehrny aspekt u gihstoryih Pershaga belaruskaga adradzhehnnja (1906-1928): zhanochnyja ljosy i uhplyvy. Studia Białorutenistyczne = [Belarusaznaučyâ Dasledavanni = Belarusian Studies] 2007 [t.] 1 s. 249-265 (m.in. dot. literatury; ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
112.artykuł: Moroz Aleksy: Popularyzacja literatury i kultury białoruskiej w publikacjach Leona Wasilewskiego. Acta Albaruthenica 1998 t. 1 s. 95-97  szczegóły 
113.artykuł: Moroz Małgorzata: Białoruski Instytut Gospodarki i Kultury w północno-wschodnich województwach Drugiej Rzeczypospolitej (1926-1937). Białoruskie Zeszyty Historyczne 2000 z. 14 s. 125-147 (z wykazem tematów odczytów wygłoszonych w ramach działalności Instytut...) szczegóły 
114.artykuł: Obrębska-Jabłońska Antonina: Do historii normalizacji białoruskiego języka literackiego. x 1993 ([W ks. zb.:] Śladami żywego języka. Warszawa 1993 s. 389-398...) szczegóły 
115.artykuł: Orłowski Jan: Poezja białoruska w kręgu wileńskich "żagarystów" (zarys problemu). Studia Białorutenistyczne = [Belarusaznaučyâ Dasledavanni = Belarusian Studies] 2007 [t.] 1 s. 267-273  szczegóły 
116.artykuł: Palfalvi Lajos: A feherorosz irodalom tapintatos tavollete. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2010 t. 11 s. 169-172 (ze streszczeniem w jęz. polskim, z notą o autorze...) szczegóły 
117.artykuł: Panasiuk Nadzieja: Unia brzeska w historycznej relacji "Kroniki barkałabowskiej". Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 65-73  szczegóły 
118.artykuł: Pashkevihch Ales': Kancehpcyja nacyjanal'naga byccja ih gihstarychnaja proza belaruskajj ehmihgracyih. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 55-70  szczegóły 
119.artykuł: Pashkevihch Ales': Proza belorusskojj diaspory XX veka v pols'kom obshhestvenno-kul'turnom kontekste. x nr s. ([w ks. zb.:] Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wiek...) szczegóły 
120.artykuł: Piłat Walenty: Białorutenika olsztyńskie. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 102-107 (nt. badań białorutenistycznych w olsztyńskim środowisku naukowym...) szczegóły 
121.artykuł: Poźniak Telesfor: Literatura białoruska i "zona" (O doświadczeniu łagrowym poezji białoruskiej XX wieku). Studia Litteraria Polono-Slavica 1996 [t.] 2 s. 71-94 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
122.artykuł: Poźniak Telesfor: Między destrukcją a uniformizacją. (Literatura i kultura białoruska przełomu lat 20. i 30. XX wieku). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1994 nr 87 (1686) s. 35-46  szczegóły 
123.artykuł: Poźniak Telesfor: Polacy w białoruskim odrodzeniu kulturalno-literackim. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 7-39 (dot. m.in. pisarzy: Wincenty Dunin-Marcinkiewicz, Maria Konopnicka, An...) szczegóły 
124.artykuł: Poźniak Telesfor: Pseudonimy pisarzy białoruskich. Próba klasyfikacji. Slavia Orientalis 1993 nr 2 s. 297-311  szczegóły 
125.artykuł: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 563-564 ([rec. ks.:] Belaruskihja pihs'mennihkih (1917-1990). Mihnsk 1994...) szczegóły 
126.artykuł: Poźniak Telesfor: "Tekst wileński" literatury i kultury białoruskiej początku XX wieku. Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 279-294 (dot. m.in. Wilna jako tematu literackiego oraz białoruskiego życia lit...) szczegóły 
127.artykuł: Pranevihch Genadz': Dukhouhnaja spadchyna Lva Sapegih ih ehpokha nacyjanal'naga adradzhehnnja Belarusih. Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 141-173  szczegóły 
128.artykuł: Pranevihch Genadz': Kauhchehg Palemona. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 212-223 (rec. ks.: Aleg Lojjka: Starabelaruskaja lihtaratura. Mihnsk 2001; z ko...) szczegóły 
129.artykuł: Radzik Ryszard: Between Russia and Poland: National and cultural evolution of the Belarussian society in last two centuries. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 13-32  szczegóły 
130.artykuł: Radzik Ryszard: Idea narodu białoruskiego w drukach narodników grupy petersburskiego pisma "Gomon". Slavia Orientalis 1995 nr 3 s. 399-407  szczegóły 
131.artykuł: Radzik Ryszard: Literackie źródła nowoczesnej białoruskości. Przegląd Powszechny 1994 nr 3 s. 325-336  szczegóły 
132.artykuł: Radzik Ryszard: Wizja Polski i Rosji w "Krótkiej historii Białorusi" Wacława Łastowskiego. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2000 z. 14 s. 115-124  szczegóły 
133.artykuł: Raffo Anton Maria: Perun' antologia italiana della bielorussa: premesse e divagazioni. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2008 t. 9 s. 145-182 (nt. narodzin i kształtowania się języka i literatury białoruskiej w ko...) szczegóły 
134.artykuł: Randow Norbert: Die Weissruthenische Literatur. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2000 [t. 1] s. 7-30 (z not. o Norbercie Randow...) szczegóły 
135.artykuł: Seniuch Czesław: Białorusini w Polsce. Lithuania 1991 nr 4/1 [1992] s. 323-325 (m.in. dotyczy lit....) szczegóły 
136.artykuł: Seniuch Czesław: [Sto] 100 białoruskich książek XX stulecia. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 74-76 (omów. rankingu książek wyłonionych głosami czytelników tygodnika "Nasz...) szczegóły 
137.artykuł: Shakun Leuh: Cerkovnoslavjanskijj jazyk v istorii belorusskojj pis'mennosti. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 31 s. 211-221  szczegóły 
138.artykuł: Shchavinskaja Larisa: La culture litteraire des Bielorusses de la terre de Belsk XVIII centenaire. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 153-162  szczegóły 
139.artykuł: Shved Viacheslav: Members of secret societies of grammar-school boys and students in Wilno educational district: the Polish or Belarus heroes?. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2010 t. 11 s. 27-40 (m.in. nt. działalności tajnych towarzystw gimnazjalistów, a także stud...) szczegóły 
140.artykuł: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 49 (1020) s. 131-133 ([rec. ks.:] Gihstaryja belaruskajj litaratury. Starazhytny peryjad. Mi...) szczegóły 
141.artykuł: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1996 nr 92 (1809) s. 133-135 ([rec. ks.:] Narysy pa historyi biełaruska-ruskich litaraturnych suwiaz...) szczegóły 
142.artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 379-381 (rec. ks.: Aleksy Kauhka: Tut mojj narod. Francihshak Skaryna i belorus...) szczegóły 
143.artykuł: Sielicki Franciszek: "Ucrainica" w piśmiennictwie starobiałoruskim. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 132-136  szczegóły 
144.artykuł: Sinkevich Tat'jana: Legendy, mify, predanija v osnovakh nazvanijj ozer Vitebshhiny. Studia Slawistyczne 1999 nr 1 s. 282-287 (legendy, mity i historia nazw jezior ziemi Witebskiej...) szczegóły 
145.artykuł: Sinkova Ljudmila: Aktualizacyja memuarystyki belastochchyny (3 knigi "Lec adnago pakalennaja") u suchasnajj belaruskajj litaratury. Acta Albaruthenica 2003 t. 3 s. 39-43  szczegóły 
146.artykuł: Stankiewicz Stanisław: Współczesna poezja białoruska. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 113-120 (przedr. z czas. Środy Literackie (Wilno) 1936 nr 4...) szczegóły 
147.artykuł: Suchocka Taisa: Godność osoby (na podstawie utopii białoruskich). x nr s. ([w ks.:] Wstyd w kulturze. Kolokwia polsko-białoruskie. Pod red. Ewy K...) szczegóły 
148.artykuł: Tracjak Janka: Z dukhouhnajj spadchyny belaruskaga katalihckaga dukhavenstva mihzhvaennaga peryjadu. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 18 s. 63-77 (dot. tłumaczeń Biblii na język białoruski, m. in. autorstwa Kastusia J...) szczegóły 
149.artykuł: Trus Mikoła: Da pytannja razvihccja belaruskajj paehzihih pachatku XX stagoddzjaja uh agul'naslavjanskim litaraturnym kantehksce. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 5 s. 191-195  szczegóły 
150.artykuł: Tvaranovich Halina: Following the paths of Old Belarusian Literature. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 191-202  szczegóły 
151.artykuł: Tvaranovihch Galihna: Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 239-245 (rec. ks.: Mihkola Khauhstovihch: Gihstoryja belaruskajj lihtaratury 30...) szczegóły 
152.artykuł: Twaranowicz Halina: Belaruskaja paehzihja vajennaga chasu (1941-1945): novae prachytanne. Slavia Orientalis 2000 nr 4 s. 551-565 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
153.artykuł: Vashkevihch Jury: Sovjetische Kultur in Belarus. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 7-23 (omówienie wybranych wątków kultury białoruskiej w czasach sowieckich...) szczegóły 
154.artykuł: Wasiuczenka Piatro: Kroki w labiryncie (Warunki procesu literackiego na Białorusi). Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 3  szczegóły 
155.artykuł: Wiaczorka Wincuk: Zachodniobiałoruski (wileński) wariant białoruskiego języka literackiego. Lithuania 1991 nr 4/1 [1992] s. 306-307  szczegóły 
156.artykuł: Witkowski Wiesław: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1994 t. 49 cz. 1 s. 105-108 ([rec. ks.:] The five Biblical Scrolls in a Sixteenth-Century Jewish tr...) szczegóły 
157.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Miasta kresowe (Białoruskie życie kulturalne w Radoszkowiczach). Tygiel 2009 nr 3/4 s. 58-67  szczegóły 
158.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Wilno - miasto wielu kultur (Białoruskie życie kulturalno-literackie w Wilnie w latach 1918-1939). Tygiel 2005 nr 1 s. 11-19  szczegóły 
159.artykuł: Zoltan Andras: Szent orsolya legendaja Kelet-Europaban. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 181-196 (ze streszczeniem w jęz. polskim; z notą o Andraszu Zoltanie...) szczegóły 
160.artykuł: Życie białoruskie. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 126-128 (dot. życia literackiego Białorusinów mieszkających w Wilnie; przedr. z...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
161.artykuł: Z Warszawy i Pomorza. Czasopis 2007 nr 1 s. 51 (nota spraw., podp.: (hk)...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
162.książka: Belaruskihja pihs'mennihkih Pol'shhy. Drugaja palova XX stagoddzja. 2000  szczegóły 
recenzja: Janovihch Sakrat: From Editor's reading. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 247 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tvaranovihch Galihna: Ad al'manakha "Run'" da stalihchnajj antalogihih. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 264-268  szczegóły 
recenzja: Witryna. Czasopis 2001 nr 10 s. 37 (nota; podp. (sj)...) szczegóły 
163.książka: Białoruś. Przeszłość i teraźniejszość. Kultura, literatura, język. 2010  szczegóły 
164.książka: Bortnowska Katarzyna: Białoruski postmodernizm. Liryka "pokolenia Bum-Bam-Litu". (Na Białorusi ? czyli nigdzie? Wstęp. ?Pokolenie Bum-Bam-Litu? ? próba ...) szczegóły 
165.książka: Charytoniuk Grażyna: Literatura białoruska w Polsce. Bibliografia przekładów za lata 1945-1994. 1996  szczegóły 
166.książka: Chykvihn Jan: Belaruskaja lihtaratura Pol'shhy. Bihblihjagrafihchny davednihk 1957-1998. 1998  szczegóły 
167.książka: Chykvihn Jan: Daljokihja ih blihzkihja. Belaruskihja pihs'mennihkih zamezhzha. 1997 (Pradmova. Uzykhodzhanne na vyshynju (Lihryka Maseja Sjadnjova). Mizh V...) szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Literatura białoruskiej diaspory. Dziś 1999 nr 6 s. 115-118  szczegóły 
recenzja: Mihshhanchuk Mihkola: Khto splocihc' douhg? (Perachytvajuchy dasledavanne Jana Chykvihna "Daljokihja ih blihzkihja"). Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 193-198  szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 1997 nr 3 s. 491-494  szczegóły 
168.książka: Čykvin Ân: Pa pryzvanni i abavâzku. Litaraturna-krytyčnyâ artykuly. 2005  szczegóły 
recenzja: Seuhruk Galihna: Kancehptual'na, dokazna. Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 256-260  szczegóły 
169.książka: Duć-Fajfer Helena: Pomiędzy bukwą a literą. Współczesna literatura mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i łemkowskiej w Polsce. 2012  szczegóły 
170.książka: Kto jest kim na Białorusi = Khto josc' khto uh Belarusi. 2000  szczegóły 
171.książka: McMillin Arnold B.: Pis'menstva u halodnym klimace. Belaruskaâ litaratura ad 70-h gg. XX st. da našyh dzën. 2011  szczegóły 
recenzja: Anatacyih. Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 279 (nota...) szczegóły 
172.książka: Na shljakhu da prauhdy. Matehryjaly VIII Mihzhnarodnajj navukovajj kanferehncyi "Shljakh da uhzaemnascih" (Belavezha, 15-17 chehrvenja 2000 g.) ih "Kruglaga stala" "Ihdehja belaruskascih ih ihdehja pol'skascih na mjazhy tysjachagoddzjauh. Da vyznachehnnja panjaccjauh" (Mihnsk, 6-7 verasnja 2000 g.). 2001 ([Zawiera m.in.:] Ihryna Tamihl'chyk: Belaruska-pol'skihja uhzaemadachy...) szczegóły 
173.książka: Ograbiony naród. Rozmowy z intelektualistami białoruskimi. 2007  szczegóły 
recenzja: Ładzińska Katarzyna: Bałagan w szufladzie z napisem "Białoruś". Lampa 2008 nr 11 s. 63  szczegóły 
recenzja: Pomosty [Wrocław] 2008 t. 13 s. 219 (not. o promocji książki 1 IV 2008 r. we Wrocławiu...) szczegóły 
omówienie: Radzik Ryszard: Belarusian, Intellectuals on Belarus, Belarusians and Belarusianness. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2010 t. 11 s. 239-254 (z notą o autorze i notą od Redakcji...) szczegóły 
174.książka: Pashkevihch Ales': Zvarotnyja darogih. Proza belaruskajj ehmihgracyih XX stagoddzja. 2001  szczegóły 
recenzja: Shynkarehnka Vol'ga: Narehshce vjarnulihsja. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 226-230  szczegóły 
recenzja: Tvaranovihch Galihna: Slavia Orientalis 2002 nr 3 s. 504-508  szczegóły 
175.książka: Polskie białorutenika literackie. Bibliografia przedmiotowa 1945-1998. 1998  szczegóły 
176.książka: Sakovič Anna: Belaruskaâ litaratura Pol'ščy. Stylistyčna-žanravyâ asablivasci prozy "belavežcau". 2012  szczegóły 
177.książka: Siwek Beata: Ojczyzna duża i mała. Poeci Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża" wobec problematyki ojczyźnianej. 2004 (Wstęp: 1. Uwagi ogólne. 2. Stowarzyszenie Literackie "Białowieża" - hi...) szczegóły 
178.książka: Siwek Beata: Wolność ukrzyżowana. Rzecz o białoruskim dramacie i teatrze. 2011 (Rozdz. 1: Od obrzędu do tekstu. Białoruska dramaturgia od źródeł do ko...) szczegóły 
179.książka: Tvaranovič Galina: Pad nebam Ajchyny. Litaraturna-krytychnyja artykuly. 2005  szczegóły 
recenzja: Anatacyih. Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 268-269 (nota...) szczegóły 
180.książka: W kręgu kultury białoruskiej. 1994 ([Zawiera m.in.:] Tadeusz Zienkiewicz: Jan Niesłuchowski (Janka Łuczyna...) szczegóły 
recenzja: Chodubski Andrzej: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 z. 1 (3) s. 206-210  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Kolejny tom prac Insytutu Słowiańszczyzny Wschodniej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Filologiczne 1995 z. 1 s. 364-368  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Na pograniczu kultur - olsztyńskie publikacje o Słowiańszczyźnie Wschodniej i Litwie. Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 214-216  szczegóły 
181.książka: Zaniewska Teresa: Podróż daremna. Szkice o poezji białoruskojęzycznej w Polsce. 1992 ([Dotyczy twórczości autorów:] Nadzieja Artymowicz, Aleksander Barszcze...) szczegóły 
recenzja: Matusiak Maria Magdalena: Zrodzeni na skrzyżowaniu dróg. Przegląd Powszechny 1994 nr 3 s. 380-382  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Dwie książki o literaturze białoruskiej. Borussia 1994 nr 8 s. 266-268  szczegóły 
182.książka: Zaniewska Teresa: Strażnicy pamięci. Poezja białoruska w Polsce po roku 1956. 1997 (Wstęp [m.in. nt. polskich przekładów poezji białoruskiej]. Rozdz. 1. B...) szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Białoruska poezja w Polsce. Dziś 1999 nr 10 s. 123-126  szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Książka o poetach grupy literackiej "Białowieża". Akcent 1999 nr 2 s. 149-151  szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 134-135  szczegóły 
recenzja: (SJA.): Vartavyja pamjacih. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 126 (nota...) szczegóły 
183.książka: Zarehmba Ljudmihla: Slova uh zmenlihvym svece. Lihtaraturna-krytychnyja artykuly. 2005  szczegóły 
recenzja: Tkachova Palihna: Na beragakh sihvojj Njamihgih (Rehcehnzihja-dyjalog). Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 263-266  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
184.impreza: "Seminarium polsko-białoruskie. Gospodarka, kultura, oświata" - seminarium (2010).  szczegóły 
artykuł: Seminarium polsko-białoruskie w Wisznicach. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2010 nr 6 s. 29 (sprawozdanie...) szczegóły 
185.impreza: Sesja białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce poświęcona literaturze (1998).  szczegóły 
artykuł: Polak Cezary: [Czterdziestolecie] 40-lecie Białowieży. Białoruski parnas literacki. Gazeta Wyborcza 1998 nr 144 s. 16 (nota spraw., także nt. działalności Białoruskiego Stowarzyszenia Liter...) szczegóły 
186.impreza: Sesja poświęcona polskim Białousinom w ramach projektu "Mniejszości na co dzień".  szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W kraju). Czasopis 2001 nr 11 s. 9 (not. sprawozdawcza...) szczegóły 
187.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie pisarzy z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (1999).  szczegóły 
artykuł: Krzywicki Zbigniew: "Villa Sokrates" - źródło kultury białoruskiej. Trybuna 1999 nr 191 s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Południk Elżbieta: Spotkanie pisarzy. Rzeczpospolita 1999 nr 189 s. A5 (zapowiedź imprezy...) szczegóły 
artykuł: Południk Elżbieta: Wyjście poza wieś. Rzeczpospolita 1999 nr 192 s. A8 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
188.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie pisarzy z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (2000).  szczegóły 
artykuł: Kabatc Eugeniusz: Źródła na pograniczu kultur. Aneks Trybuny 2000 nr 112 s. 2 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 4 VIII s. 15 (not....) szczegóły 
189.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie twórców, tłumaczy i ludzi kultury z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (2004).  szczegóły 
artykuł: Chmielewski Jerzy: Czekamy na cud!. Czasopis 2004 nr 9 s. 26-29 (sprawozdanie, z fot....) szczegóły 
artykuł: Minęły dwa miesiące (W regionie). Czasopis 2004 nr 9 s. 9 (not....) szczegóły 
190.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie twórców, tłumaczy i ludzi kultury z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (2005).  szczegóły 
artykuł: Chmielewski Jerzy: Wielkie sprawy w ciszy łąk. Czasopis 2005 nr 10 s. 26-29 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Minęły dwa miesiące (W regionie). Czasopis 2005 nr 9 s. 11 (not. spraw....) szczegóły 
191.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie twórców, tłumaczy i ludzi kultury z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (2006).  szczegóły 
artykuł: Chmielewski Jerzy: Kuźnia emisariuszy. Czasopis 2006 nr 9 s. 19-22 (sprawozdanie z przebiegu, z fot....) szczegóły 
artykuł: Minęły dwa miesiące (W regionie). Czasopis 2006 nr 9 s. 7 (not....) szczegóły 
192.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie twórców, tłumaczy, ludzi kultury z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (2003).  szczegóły 
artykuł: ASD: Goście u Sokrata. Gazeta Wyborcza 2003 nr 175 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 82 (not....) szczegóły 
artykuł: Południk Elżbieta: W Krynkach jak w Maisons-Laffitte. Rozpoczął się IV Trialog Białoruski. Rzeczpospolita 2003 nr 176 s. A9  szczegóły 
193.impreza: "Trialog Białoruski. Białoruś-Skandynawia-Rosja" - spotkanie pisarzy z Polski, Białorusi, Szwecji i Rosji (2001). (Temat przewodni: obecność literatury białoruskiej w obszarze kultury S...) szczegóły 
artykuł: Chmielewski Jerzy: Trzy krajobrazy pogranicza. Czasopis 2001 nr 9 s. 18 (m.in. nt. spotkania z Eugeniuszem Kabatcem, z fot....) szczegóły 
artykuł: Chmielewski Jerzy: Wszystkie drogi prowadzą do Krynek. Czasopis 2001 nr 9 s. 16-17 (spraw....) szczegóły 
artykuł: CZAR: Trialog białoruski. Gazeta Wyborcza 2001 nr 176 s. 10 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: J.W.: Trialog Białoruski. Rzeczpospolita 2001 nr 175 s. A6 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 3 VIII s. 3 (not. spraw....) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2001 nr 9 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
194.artykuł: Akudovic Valancin: Nigdzie i nikt. Kresy 2001 nr 45/46 s. 137-141 (rozważania związane z odbudową kultury białoruskiej po odzyskaniu prze...) szczegóły 
195.artykuł: Arkusz Aleś: Kurtyna w górę, ale spektakl jeszcze bez tytułu. Czas Kultury 1996 nr 5/6 s. 92-93 (najnowsza literatura białoruska po przemianach politycznych...) szczegóły 
196.artykuł: Arkusz Aleś: Próba manifestu [Towarzystwa Wolnych Literatów]. Borussia 1997 nr 15 s. 20-21 (z not. o Alesiu Arkuszu...) szczegóły 
197.artykuł: Barszczewski Aleksander: Białoruska literatura emigracyjna. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 244-249  szczegóły 
198.artykuł: Bednarczuk Tadeusz: Trybuna Opolska 1989 nr 88 s. 3 (m.in. nt. pisarzy białoruskich działających w Białoruskim Towarzystwie...) szczegóły 
199.artykuł: Biełakoz Aleś: Święty Franciszek Skaryna. Czasopis 2004 nr 7/8 s. 66-68 (wyw. z dyr. muzeum literackiego w Hudziewiczach nt. zbiorów; rozm. Han...) szczegóły 
200.artykuł: Błędowski Jacek: Wychodzenie z Zamieci. Głos Szczeciński 1989 nr 302 s. 5  szczegóły 
201.artykuł: Bołdak-Janowska Tamara: My tu jeszcze wrócimy. 6. Czasopis 2007 nr 6 s. 5-7 (fel. nt. kryzysu we współczesnej literaturze białoruskiej...) szczegóły 
202.artykuł: Bortnowska Katarzyna: Paehty pakalennja "Bum-Bam-Lihta" uh adnosihnakh da spadchyny "Nashaniuhcauh". Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2011 t. 12 s. 213-221 (z not. o Katarzynie Bortnowskiej...) szczegóły 
203.artykuł: Brodowski Leon: Kronika Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy 2001. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 260 (not. nt. wykładu Czesława Seniucha nt. "Literatura i poezja białoruska...) szczegóły 
204.artykuł: Chykvihn Jan: Na garyzantaljakh ih vertykaljakh lihtaratury belaruskaga zamezhzha. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 224-226 (rec. ks.: Arnold McMillin: Belorusian literature of the diaspora. Birm...) szczegóły 
205.artykuł: Chykvihn Jan: Pryncyp dastatkovajj traihstascih. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 207-208 ([rec. ks.:] Arnold McMillin: Belarusian literature in the 1950s and 19...) szczegóły 
206.artykuł: Czykwin Jan: Belaruskih lihtaraturny rukh u Pol'shchy. x 1993 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 1. Mihnsk 1993 s. 215-2...) szczegóły 
207.artykuł: Czykwin Jan: Kości zostały rzucone (Białoruska literatura Polski drugiej połowy XX wieku). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 129-135  szczegóły 
208.artykuł: Czykwin Jan: Posłowie. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2008 t. 9 s. 259-261 (podsumowanie pięćdziesięcioletniej działalności stowarzyszenia, także ...) szczegóły 
209.artykuł: Czykwin Jan: The dice has been cast (Belarusian literature in Poland since mid twentieth century). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 67-75  szczegóły 
210.artykuł: Dąbkowski Tadeusz: Białoruska literatura i sztuka w pierwszych latach powojennych. Biuletyn Informacyjny [Instytutu Krajów Socjalistycznych PAN] 1989 nr 1 s. 70-78  szczegóły 
211.artykuł: Drawicz Andrzej: Gra Białorusinami (Sąsiadom przydarzyło się nieszczęście i potrzebują pomocy). Trybuna 1997 nr 21 s. 12 (fel.; nt. reakcji twórców literatury i kultury białoruskiej na projekt...) szczegóły 
212.artykuł: Dubowiec Siarhiej: Białoruski numer "Twórczości". Znad Wilii 1995 nr 13 s. 6 (wyw. z red. naczelnym białoruskiego miesięcznika Nasza Niwa nt....) szczegóły 
213.artykuł: Dudinskaja Dina: Otobrazhenie dvukh tipov ekzistenciirovanija v russkojj i belorusskojj "derevenskojj" proze. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 175-183  szczegóły 
214.artykuł: Garehckih Radzihm: Zhyccjovy melanzh pracjagvaecca. Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 3-41 (m.in. nt....) szczegóły 
215.artykuł: Głogowska Helena: Białorusini w Polsce. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 28-29 (m.in. dot. literatury...) szczegóły 
216.artykuł: Góra Barbara: Białorutenika w lubelskich pismach kulturalno-literackich lat 1990-1994. Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 491-501 (zawiera także bibliografię białoruteników...) szczegóły 
217.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Idea niepodległościowa w poezji białoruskiej początku XX wieku. Magazyn Polski 1998 nr 2 s. 7-8  szczegóły 
218.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Młoda literacka Białoruś. Borussia 1997 nr 15 s. 16-17 (dotyczy literatury l. dziewięćdziesiątych XX w....) szczegóły 
219.artykuł: Janovihch Sakrat: Mihnskihja ihgnaranty. Czasopis 2001 nr 7/8 s. 54 (nt. stosunku literaturoznawców białoruskich do literatury białoruskiej...) szczegóły 
220.artykuł: Janowic Sakrat (Janovihch Sakrat): From editor's reading. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2003 [t. 4] s. 300-301 (rec. ks.: Khto est' khto sjarod Belarusauh svetu. Mihn'sk 2000; nota...) szczegóły 
221.artykuł: Janowic Sakrat (Janovihch Sakrat): From editor's reading. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2003 [t. 4] s. 300 (rec. ks.: Arnold McMillin: Belorusian literature of the diaspora. Birm...) szczegóły 
222.artykuł: Janowicz Sokrat: Białoruś a Białostocczyzna: problemy stosunków. Graffiti 1999 nr 3 s. 124-126 (m.in. nt. problemów literatury białoruskiej mniejszości etnicznej w Po...) szczegóły 
223.artykuł: Janowicz Sokrat: Bycie mniejszością narodową wymaga charakteru. Borussia 1998 nr 16 s. 35-41 (m.in. dot. literatury...) szczegóły 
224.artykuł: Janowicz Sokrat: Literatura białoruska - ginące zjawisko europejskie?. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 4-5  szczegóły 
225.artykuł: Kavaljouh Sjargejj: Belaruskaja litaratura uh poshuku uhlasnykh tradycyji. x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
226.artykuł: Kawalou Siarhiej: W poszukiwaniu tradycji. Kresy 2001 nr 45/46 s. 142-148 (wyw. nt. współczesnej dramaturgii białoruskiej; rozm. Żana Łaszkiewicz...) szczegóły 
227.artykuł: Kawalou Siarhiej: Współczesna dramaturgia białoruska: trudne warunki rozwoju. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2010 nr 6 s. 76-77  szczegóły 
228.artykuł: Kępiński Piotr: "Bum-Bam-Lit" i rękawice bokserskie. Czas Kultury 1996 nr 5/6 s. 89-91 (nt. najnowszej literatury białoruskiej, także o braku jej obecności w ...) szczegóły 
229.artykuł: Kępiński Piotr: "Bum-Bam-Lit" i słodkie wiersze (Młoda literatura białoruska). Rzeczpospolita 1996 nr 243 s. 27  szczegóły 
230.artykuł: Kihslihcyna Ganna: Novaja lihtaraturnaja sihtuacyja: zmena kul'turnajj paradygmy. Studia Białorutenistyczne = [Belarusaznaučyâ Dasledavanni = Belarusian Studies] 2007 [t.] 1 s. 203-209 (nt. nowej fali w literaturze białoruskiej w l. 1988-2005; ze streszcze...) szczegóły 
231.artykuł: Kivako Helena, Mielnikowa Zoja: Twórczość poetów regionu Brzeskiego w kontekście współczesnej poezji białoruskiej. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 315-321  szczegóły 
232.artykuł: Konfiskaty wydawnictw na białoruskiej granicy. Czasopis 2006 nr 1 s. 16 (nt. konfiskowania białoruskich czasopism i książek wydawanych w Polsce...) szczegóły 
233.artykuł: Kulerski Wiktor: Khronika (nekotorykh) tekushhikh sobytijj. Novaja Pol'sha 2002 nr 5 s. 11 (not. nt. sytuacji pisarzy białoruskich żyjących w Polsce...) szczegóły 
234.artykuł: Kurejczyk Andrej: Białoruskie wysepki wolności. Dialog [Warszawa] 2005 nr 12 s. 61-69 (dot. stanu dramaturgii i teatru w Białorusi po 1992; z notą o aut. i f...) szczegóły 
235.artykuł: Kwiatkouski Siewiaryn: Literatura białoruska: plik z archiwum. Korespondencja z ojcem 2009 nr 13 s. 25-27  szczegóły 
236.artykuł: Lennhag Mi, Nowak Mattias: Okade mojligheter till nyanserad bild av Vitryssland i Sverige. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 347-356 (m.in. nt. recepcji literatury białoruskiej w Szwecji; ze streszczeniem...) szczegóły 
237.artykuł: Lewandowski Wacław: Apel. Kresy 1995 nr 22 s. 254-255 (apel w sprawie finansowego wsparcia dla druków białoruskich wydawanych...) szczegóły 
238.artykuł: Maksihmjuk Jan: Slovy uh golym polih (Ab novykh kaardynatakh belaruskajj lihtaratury). Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 32-34  szczegóły 
239.artykuł: Maksymiuk Jan: An unclaimed creative potential or the Belarusians in the Bialystok Region as a trilingual people. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 97-104 (m.in. nt. gwary podlaskiej w twórczości poetów i pisarzy przedstawicie...) szczegóły 
240.artykuł: Maksymiuk Jan: Imiona umartwionej mowy. Esej o średniomłodej literaturze białoruskiej (niektóre imiona). Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 6-8 (m.in. dot. pisarzy: Slawamir Adamowicz, Aleś Arkusz, Ihar Babkou, Adam...) szczegóły 
241.artykuł: Maksymiuk Jan: Słowa w pustym polu (O nowych współrzędnych literatury białoruskiej). Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 46-47  szczegóły 
242.artykuł: Manifest "Tutejszych". Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 12-13 (tekst manifestu Towarzystwa Młodych Literatów "Tutejszyja" z 1987...) szczegóły 
243.artykuł: Martysewicz Maryja: Dwie dusze białoruskiej literatury. Lampa 2008 nr 6 s. 30-32  szczegóły 
244.artykuł: Martysiewicz Maryjka: Dziesięć książek, o których nie uczyli nas w szkole. Ha!art 2005 nr 22 s. 39-41 (dot. twórców: Ihnat Abdzirałowicz, Uładzimir Arłou, Ihar Babkou, Juhas...) szczegóły 
245.artykuł: Martysiewicz Maryjka: Młodzi kanibale literatury białoruskiej - ich nickami nazwane będą ulice. Ha!art 2005 nr 22 s. 35 (przeł. Katarzyna Kotyńska...) szczegóły 
246.artykuł: Mateja Anna: "Spór semantyczny". Tygodnik Powszechny 1999 nr 43 [właśc. 44] s. 4 (dot. tożsamosci narodowej i problemów mniejszości białoruskiej w Polsc...) szczegóły 
247.artykuł: McMillin Arnold: ...At 60 answering questions from Sakrat Janovic. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 213-217 (nt. własnych kontaktów i zainteresowania literaturą białoruską; z notą...) szczegóły 
248.artykuł: McMillin Arnold: Belaruskih sanet u dyjaspary. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 204-213 (w twórczości pisarzy białoruskich mieszkających poza Białorusią...) szczegóły 
249.artykuł: McMillin Arnold: History through the prism of literature - Uładzimier Arłou and some of his contemporaries. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 141-182 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
250.artykuł: McMillin Arnold: Respect and disrespect for Kupała and Kołas as reflected in contemporary Belarusian literature. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2011 t. 12 s. 223-232  szczegóły 
251.artykuł: McMillin Arnold: Tree poets of the future: Valzyna Mort, Volha Hapiejeva and Vika Trenas. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 173-200 (z notą o Arnoldzie McMillinie...) szczegóły 
252.artykuł: Minął miesiąc (W Republice Białoruś). Czasopis 2007 nr 4 s. 18-19 (nt. projektu władz usuwającego ze spisu lektur szkolnych wybranych bia...) szczegóły 
253.artykuł: Mjatljuk Anna, Wygonnaja Lihlihja: Suchasni stan belaruskaga litaraturnaga wymauhlennja. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2001 z. 6 (351) s. 45-55 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
254.artykuł: Nieuważny Florian: Uwagi o twórczości białowieskich poetów z ugrupowania Białowieża. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 121-131 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
255.artykuł: Nihkihfarava Vol'ga: U poshukakh slova (Urokih Bleza Paskalja). Tehrmapihly [Termapily] 2006 nr 10 s. 228-237 (m.in. nt. tzw. pascalowskiego nurtu w białoruskiej poezji duchowej...) szczegóły 
256.artykuł: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 328-330 (rec. ks.: Aljaksandr Barshchehuhski:Tvorcy belaruskaga literaturnaga r...) szczegóły 
257.artykuł: Palfalvi Lajos: A feherorosz irodalom tapintatos tavollete. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2010 t. 11 s. 169-172 (ze streszczeniem w jęz. polskim, z notą o autorze...) szczegóły 
258.artykuł: Palfalvi Lajos: Muvek a feherorosz irodalom poszttotalitarius korszakabol. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 237-241  szczegóły 
259.artykuł: Palfalvi Lajos: Vannak-e eselyei a feherorosz irodalomnak magyaroszagon?. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 125-132 (nt. recepcji literatury białoruskiej na Węgrzech; ze streszczeniem w j...) szczegóły 
260.artykuł: Panasiuk Nadzieja: Perakladchyckaja dzejjnasc' belavezhcauh. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 159-165 (dot. przekładów prozy białoruskiej na jęz. polski...) szczegóły 
261.artykuł: Panasiuk Nadzieja: Satyra polityczna w białoruskiej literaturze współczesnej. x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
262.artykuł: Pashkevihch Ales': Kancehpcyja nacyjanal'naga byccja ih gihstarychnaja proza belaruskajj ehmihgracyih. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 55-70  szczegóły 
263.artykuł: Piłat Walenty: Białorutenika olsztyńskie. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 102-107 (nt. badań białorutenistycznych w olsztyńskim środowisku naukowym...) szczegóły 
264.artykuł: Poźniak Telesfor: Literatura białoruska i "zona" (O doświadczeniu łagrowym poezji białoruskiej XX wieku). Studia Litteraria Polono-Slavica 1996 [t.] 2 s. 71-94 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
265.artykuł: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 563-564 ([rec. ks.:] Belaruskihja pihs'mennihkih (1917-1990). Mihnsk 1994...) szczegóły 
266.artykuł: Rębacz Marcin: Czołem, niedobitki!. Gazeta Wyborcza 2003 nr 147 s. 17-18 (nt. prześladowań ludzi kultury na Białorusi, w tym literatury i filmu...) szczegóły 
267.artykuł: Rubleuhskaja Ljudmihla: Belaruskih mihf jak vobraz nacyih uh belastockajj paehzihih 80 - 90-kh gadouh. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 35-44 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
268.artykuł: Rudziewicz Irena: "Białowieżanie" i tradycja Franciszka Bahuszewicza. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 87-96 (nt. przesłania i wpływu poezji Franciszka Bahuszewicza na twórczość po...) szczegóły 
269.artykuł: Sadowski Andrzej: Polscy Białorusini na temat Polaków i kultury polskiej (stan badań). Pogranicze 1997 t. 6 s. 26-51 (m.in. nt. literatury białoruskiej...) szczegóły 
270.artykuł: Sakowicz Anna: Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 272-275 (rec. ks.: Vol'ga Shynkarehnka: Z verajj u chalavechnasc': Admetnascih ...) szczegóły 
271.artykuł: Seniuch Czesław: Między obowiązkiem a wolnością - poezja białoruska w XX wieku. Więź 1997 nr 9 s. 107-111  szczegóły 
272.artykuł: Seniuch Czesław: Postmodernizm. Zapis dyskusji. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 260-262 (nt. postmodernizmu lat 90. jako sprzeciw młodej bialoruskiej inteligen...) szczegóły 
273.artykuł: Seniuch Czesław: [Sto] 100 białoruskich książek XX stulecia. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 74-76 (omów. rankingu książek wyłonionych głosami czytelników tygodnika "Nasz...) szczegóły 
274.artykuł: Shynkarehnka Vol'ga: Suchasnaja belaruskaja gihstarychnaja proza: zhanravyja svoeasablihvascih. Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 71-85  szczegóły 
275.artykuł: Shynkarenka Vol'ga: Mindoug utvarenne VKL (Na materiale suchasnaj belaruskajj prozy). Studia Slawistyczne 2002 nr 3 s. 46-52  szczegóły 
276.artykuł: Siegień Bazyli: Dyjalektnae slova uh lihtaraturnajj move (da kharaktarystykih tvorchascih "belavezhcauh"). Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 137-144  szczegóły 
277.artykuł: Sjamjonava Al'bihna: Sposab ihsnavannja svjadomascih (Paehzihja "Belavezhy" jak nead'emnaja chastka belaruskajj lihtaratury uh kantehksce zakhodnjajj kul'tury. Postacih. Tehndehncyih. Uzaemauhplyvy). Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 88-103 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
278.artykuł: Stochel Włodzimierz: "Białowieżanie" i tradycja Janki Kupały. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 97-100 (nt. wpływu tradycji literatury białoruskiej na twórczość mieszkających...) szczegóły 
279.artykuł: Stral'cova Veranihka: Auhtabihjagrafihchnaja proza. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 180-192  szczegóły 
280.artykuł: Stral'cova Veranihka: Postcharnobyl'skaja svjadomasc' uh suchasnajj belaruskajj proze. Tehrmapihly [Termapily] 2006 nr 10 s. 238-244  szczegóły 
281.artykuł: Stral'cova Veranihka: Prauhdzihvajj movajj zhyccja. Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 202-219 (nt. najnowszych trendów w literaturze białoruskiej...) szczegóły 
282.artykuł: Strel'cova Veronika: Tendencija ekspansii avtorskogo "ja" v sovremennojj belorusskojj proze. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 167-174 (dot. rozwoju tendencji autobiograficznych; nt. literatury lat 80. i 90...) szczegóły 
283.artykuł: Strzałkowska Anna: Kobiecy kryminał na Białorusi. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2010 nr 6 s. 84-86  szczegóły 
284.artykuł: Strzałkowska Anna: Krótki przewodnik po białoruskich powieściach kryminalnych. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 5/6 s. 39-41  szczegóły 
285.artykuł: Sulima Roch: Kultura białoruska dziś. Sycyna 1998 nr 5 s. 1, 14-15 (dot. także literatury; tekst wygłoszony na inauguracji działalności Ka...) szczegóły 
286.artykuł: Tvaranovihch Galihna: Agul'nyja styljova-ehstehtychnyja asablihvascih belaruskajj lihtaratury uh Pol'shhy. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 91-96  szczegóły 
287.artykuł: Tvaranovihch Galihna: Belaruskaja lihtaratura Pol'shhy (Dynamihka razvihccja uhnutranajj krytychnajj dumkih (1958-1977)). Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 201-262  szczegóły 
288.artykuł: Tychyna Mikhas': Metanojjja ih rehstauhracyja nacyjanal'najj svjadomascih: belaruskih kantehkst. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 28-34 (na przykładzie literatury...) szczegóły 
289.artykuł: Vihshnjouh Zmihcer: Aktuelle literarische Entwicklungstendenzen in Belarus. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2010 t. 11 s. 227-238 (z notami o autorze i tłumaczu...) szczegóły 
290.artykuł: Waszczyńska Katarzyna: "Fenomen" poetycki Basławszczyzny. Etnografia Polska 1997 t. 41 z. 1/2 s. 195-203 (nt. niezwykłej popularności uprawiania poezji na terenie Basławszczyzn...) szczegóły 
291.artykuł: Weiler Thomas: Belarussische Literatur in deutscher Uebersetzung. Vom schweren Stand einer "kleinen Sprache". Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 115-120 (z notą o autorze...) szczegóły 
292.artykuł: Zvychajjnyja zanatouhkih. Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 200-204 (nt. problemów lit. współczesnej, noty aut.: Alihna Masajjla, Anna Chal...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
293.recenzja: Siwek Beata: Slavia Orientalis 2003 nr 1 s. 142-143 ([rec. ks.:] Janka Zaprudnik: Dvanaccatka. New York 2002...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska) / Życie literackie (białoruska)
    imprezy (alfabet tytułów)
294.impreza: Dni Kultury Białorusi (1997).  szczegóły 
artykuł: Budzyński Adam: W poszukiwaniu zagubionej tożsamości. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 20 s. 1, 4  szczegóły 
artykuł: Tumiłowicz Bronisław: Młodzi artyści z młodej Republiki. Nowe Kontrasty 1997 nr 7 s. 23 (sprawozdanie...) szczegóły 
295.impreza: Dni Kultury Białoruskiej (2004). (m.in. prezentacja białoruskich teatrów (sztuk teatralnych) i literatur...) szczegóły 
artykuł: Gumjanjuk Jury: Belaruskih dehsant u Krakauh. Czasopis 2004 nr 5 s. 8 (spraw., fel....) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W kraju). Czasopis 2004 nr 5 s. 13 (nota spraw....) szczegóły 
296.impreza: Dni Kultury Białoruskiej (2005).  szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W kraju). Czasopis 2005 nr 5 s. 10  szczegóły 
297.impreza: Festiwal Kultury Białoruskiej (2004).  szczegóły 
artykuł: Janovihch Sakrat: Byc' saboju. Czasopis 2004 nr 7/8 s. 7-8 (spraw., fel....) szczegóły 
298.impreza: Festiwal Kultury Białoruskiej (2005).  szczegóły 
artykuł: Matuszkiewicz Antoni: Białoruscy pisarze w Kolegium Europy Wschodniej. Pomosty [Wrocław] 2005 t. 10 s. 247 (nt. spotkania w ramach Festiwalu z przedstwicielami białoruskiego życi...) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W kraju). Czasopis 2005 nr 7/8 s. 14 (nota spraw....) szczegóły 
299.impreza: Festiwal Kultury Białoruskiej (2006).  szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W kraju). Czasopis 2006 nr 7/8 s. 13 (nota spraw....) szczegóły 
300.impreza: Festiwal Kultury Białoruskiej (2007).  szczegóły 
artykuł: Dzierżanowski Andrzej Maria: Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 207 (not....) szczegóły 
301.impreza: Tydzień Kultury Białoruskiej (2007). (m.in. spotkania z pisarzami białoruskimi...) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W kraju). Czasopis 2007 nr 5 s. 16 (nota spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
302.artykuł: Arkusz Aleś: Poszukiwania stałego lądu na trzęsawisku. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 140-141 (nt. zmniejszonych planów wydawniczych, ingerencji cenzury oraz zamykan...) szczegóły 
303.artykuł: Barszczewski Aleksander: Arkadia czy pogranicze w ogniu?. Magazyn Literacki 1993 nr 1 (5) s. 35-39 (wyw. z prezesem Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego; rozm...) szczegóły 
304.artykuł: Barszczewski Lawon: Czasopis 2006 nr 4 s. 8 (nt. uzależnienia białoruskiego życia literackiego od polityki państwa,...) szczegóły 
305.artykuł: Bołdak-Janowska Tamara: Federacja bez Białorusinów. Czasopis 2001 nr 5 s. 38-40 (m.in. apel o powołanie w Polsce ruchu przeciwko łamaniu praw i dyskrym...) szczegóły 
306.artykuł: Garehckih Radzihm: Zhyccjovy melanzh pracjagvaecca. Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 3-41 (m.in. nt....) szczegóły 
307.artykuł: Garnett SImon: Whose rapprochement? The Belarussian media between Lukashenka and the EU. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2010 t. 11 s. 211-225 (m.in. nt. ingerencji państwa w funkcjonowanie instytucji literackich, ...) szczegóły 
308.artykuł: Gierasimiuk Natalia: Knihzhkih - majo bagacce. Czasopis 2004 nr 4 s. 31-32 (wyw. z bibliotekarką Muzeum Białoruskiego w Hajnówce; rozm. Joanna Tom...) szczegóły 
309.artykuł: Głogowska Helena: Aktywność kulturalna Białorusinów na Pomorzu Gdańskim po II wojnie światowej (1967-2001). Studia Europejskie (Gdynia) 2001 t. 8 s. 275-281  szczegóły 
310.artykuł: Gumjanjuk Jury: Kul'tura cih ihdehaljogihja?. Czasopis 2007 nr 5 s. 9-10 (fel....) szczegóły 
311.artykuł: Gumjanjuk Jury: Z'meny lihtlihndshaftu. Czasopis 2006 nr 4-6  szczegóły 
312.artykuł: Iwaniuk Sławomir: Plakat i afisz białoruski w Polsce w latach 1981-2004. Czasopis 2005 nr 3 s. 40-41 (nt. afiszy i plakatów związanych z działalnością kulturalną organizacj...) szczegóły 
313.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Impresje białoruskie. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1997 z. 119 s. 17-33 (m.in. o konferencji patriotycznej organizacji "Baćkauszczyzna" (Ojczyz...) szczegóły 
314.artykuł: Janowicz Sokrat: Belaruskih litaraturny rukh u suchasnajj Pol'shhy. x 1995 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 5. Mihnsk 1995 s. 16-22...) szczegóły 
315.artykuł: Janowicz Sokrat: Pisarz białoruski w powojennej Polsce (Dylematy twórczości). Integracje 1993 nr 29 s. 83-85  szczegóły 
sprostowanie: Sprostowania i komunikaty. Integracje 1995 nr 30 s. 103 (sprost. błędów w druku...) szczegóły 
316.artykuł: Janowicz Sokrat: Pisarz białoruski w powojennej Polsce. Dylematy twórczości. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 165-174  szczegóły 
317.artykuł: Janowicz Sokrat: Pisarz białoruski w powojennej Polsce. Pomerania 1994 nr 12 s. 19 -23  szczegóły 
318.artykuł: Janowicz Sokrat: Polska dwu literatur. Nowe Kontrasty 1996 nr 2 s. 32-35 (dot. popularności literatury mniejszości białoruskiej w Polsce...) szczegóły 
319.artykuł: Janowicz Sokrat: Villa Sokrates in Poland. Nowe Kontrasty 2000 nr 4 s. 22-23 (dot. działalności stowarzyszenia...) szczegóły 
320.artykuł: Kabatc Eugeniusz: Le porte orientali della cultura. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 43-47 (z not....) szczegóły 
321.artykuł: Kandydaci Białoruskiego Komitetu Wyborczego do Sejmiku województwa podlaskiego. Czasopis 2007 nr 5 s. 50-51 (m.in.: Sokrat Janowicz, Irena Anna Gasperowicz, Mirosława Łuksza, Arno...) szczegóły 
322.artykuł: Kandydaci Białoruskiego Komitetu Wyborczego. Czasopis 2006 nr 11 s. 20 (do Rady Miejskiej Białegostoku i sejmiku wojewódzkiego, m.in.: Sokrat ...) szczegóły 
323.artykuł: Khmjaleuhskih Jurka: Belaruskih patryjatyzm u belastockihm amfihtehatry. Czasopis 2006 nr 7/8 s. 12 (m.in. nt. udziału w uroczystych obchodach jubileuszu Białoruskiego Tow...) szczegóły 
324.artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 242-243 (not. nt. wydarzeń dot. życia literackiego i kulturalnego przedstawicie...) szczegóły 
325.artykuł: Krzywicki Zbigniew: "Villa Sokrates" - żródło kultury białoruskiej. Trybuna 1999 nr 191 s. 8 (m.in. nt. utworzenia i programu stowarzyszenia...) szczegóły 
326.artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2007 nr 9 s.12 (nota, m.in. nt. spotkań pisarzy i poetów białoruskich z czytelnikami p...) szczegóły 
327.artykuł: Minął miesiąc (W Republice Bialoruś). Czasopis 2006 nr 11 s. 15 (nota spraw. z obrad XV Zjazdu Związku Pisarzy Białoruskich...) szczegóły 
328.artykuł: Minął miesiąc (W Republice Białoruś). Czasopis 2006 nr 4 s. 15 (nota nt. delegalizacji stowarzyszenia z przeszło 70-letnią tradycją - ...) szczegóły 
329.artykuł: Minął miesiąc (W Republice Białoruś). Czasopis 2006 nr 10 s. 12 (nota o wyeksmitowaniu Związku Pisarzy Białoruskich z dotychczasowej si...) szczegóły 
330.artykuł: Minął miesiąc (W Republice Białoruś). Czasopis 2004 nr 5 s. 14-15 (nota nt. groźby likwidacji Związku Pisarzy Białorusi w zaiązku z drobi...) szczegóły 
331.artykuł: Minął miesiąc (W Republice Białoruś). Czasopis 2006 nr 6 s. 17-18 (nota o wycofaniu powództwa przez Ministerstwo Sprawiedliwości Białorus...) szczegóły 
332.artykuł: Minął miesiąc (W Republice Białoruś). Czasopis 2004 nr 5 s. 15 (nota nt. sytuacji pisarzy na Białoruski w kontekście nominacji do lite...) szczegóły 
333.artykuł: Minęły dwa miesiące (W regionie). Czasopis 2004 nr 9 s. 11 (nota nt. realizacji projektu Białoruskie Stanice Młodzieżowe, w ramach...) szczegóły 
334.artykuł: Minskiewicz Sierż: Boom na Białorusi (Z historii ruchu literackiego w latach 90.). Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 10-11 (nt. formujących się grup literackich i ruchu literackiego zwanego "Boo...) szczegóły 
335.artykuł: Mironowicz Eugeniusz: To jest przełom (Rozmowa z Eugeniuszem Mironowiczem). Zeszyty Historyczne [Paryż] 1996 z. 117 s. 145-150 (o powstaniu Białoruskiego Towarzystwa Historycznego i jego działalnośc...) szczegóły 
336.artykuł: Południk Elżbieta: W Krynkach jak w Maisons-Laffitte. Rzeczpospolita 2003 nr 176 s. A9 (o działalności Stowarzyszenia Villa Socrates w Krynkach...) szczegóły 
337.artykuł: Roch Jerzy: Białoruskie przebudzenie. Po prostu 1991 nr 7 s. 14 (m.in. nt. działalności Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Biał...) szczegóły 
338.artykuł: Ryłatko Władimir: W jednej czwartej drogi. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 49 s. 8 (wyw. z pierwszym zastępcą ministra kultury Bałorusi nt. wspierania i u...) szczegóły 
339.artykuł: Sienkiewicz Marian: Tydzień w kulturze. Przekrój 1999 nr 36 s. 8 (o działalności literackiego Stowarzyszenia Villa Sokrates w Krynkach, ...) szczegóły 
340.artykuł: Suchopar Władimir: Literacki Brześć. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 3 s. 60-63 (nt. środowiska literackiego w Brześciu...) szczegóły 
341.artykuł: Szachowicz Michał: Białorusini (Stan posiadania). Kontrasty 1989 nr 7 s. 40-42 (o sytuacji języka i kultury białoruskiej na Białorusi i wśród białorus...) szczegóły 
342.artykuł: Szachowicz Michał: Tyle mówi się o tolerancji. Kontrasty 1989 nr 11 s. 44-45 (nt. sytuacji mniejszości białoruskiej w sferze kultury w Polsce...) szczegóły 
343.artykuł: Szczepański Tomasz: Wydawnictwa białoruskie w Polsce. Ex Libris 1991 nr 14 s. 8 (m.in. o wydawanych w Polsce czasopismach (Niva, Czasopis...) szczegóły 
344.artykuł: Szczepański Tomasz: Wydawnictwa białoruskie w Polsce. Magazyn Polski 1992 nr 2 s. 65 (dot. m.in. almanachu literackiego "Białowieża"...) szczegóły 
345.artykuł: Szwed Wiktor: Belaruskih lihtaraturny ruch u Narodnajj Pol'shhy (U tryccacihgoddze litab'jadnannja "Belavezha"). Belaruski Kaljandar 1989 r. 33 s. 187-199  szczegóły 
346.artykuł: Szwed Wiktor: Czasopis 2001 nr 1 s. 48-50 (tekst listu Wiktora Szweda do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Repre...) szczegóły 
347.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 219 (not. o rejestracji Stowarzyszenia Villa Sokrates w Sądzie Wojewódzkim ...) szczegóły 
348.artykuł: Vashkevihch Jury: Sovjetische Kultur in Belarus. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 7-23 (omówienie wybranych wątków kultury białoruskiej w czasach sowieckich...) szczegóły 
349.artykuł: Zaniewska Teresa: Pamięć i trwanie. Integracje 1993 nr 29 s. 77-79 (o białoruskim ruchu literackim w Polsce...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
350.artykuł: Czasopis 2001 nr 4 s. 7 (ogłoszenie...) szczegóły 
351.konkurs: "Debiut" - Ogólnopolski Konkurs Białoruskiej Poezji i Prozy (2004). (laureaci: Anna Artemiuk, Urszula Ptaszyńska, Natalia Kondratiuk-Świeru...) szczegóły 
352.konkurs: "Dziedzictwo kulturowe prawosławia w mojej małej ojczyźnie - śladami przodków" - konkurs literacko-fotograficzny dla dzieci i młodzieży (2006).  szczegóły 
353.artykuł: Konkurs - śladami przodków. Czasopis 2006 nr 4 s. 46 (ogłoszenie...) szczegóły 
354.artykuł: Minął miesiąc. Czasopis 2004 nr 1 s. 7 (laureaci...) szczegóły 
355.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Białoruskiej Poezji i Prozy (2001).  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska) / Życie literackie (białoruska) / Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża" w Białymstoku
    książki (alfabet autorów)
356.książka: Belaruskae Lihtaraturnae Ab'jadnanne "Belavezha". 1958-2003 u fatagrafihih. 2003  szczegóły 
357.książka: Tvaranovič Galina: Pry bramah Radzimy. Litaraturnae ab'âdnanne "Belaveža". Stanaulenne, prablemy, asoby. 2012  szczegóły 
358.książka: Tvaranovihch Galihna: Pry bramakh Radzihmy. Lihtaraturnae ab'jadnanne "Belavezha. Stanauhlenne, prablemy, asoby. 2012  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
359.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 45 rocznicy utworzenia Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża" w Białymstoku.  szczegóły 
artykuł: Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 96-97 (program; zawiera także wykaz członków stowarzyszenia: The "Belavezha" ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
360.artykuł: Behrd Tomas: Belaruski Kaljandar 1989 r. 33 s. 179-184 (wywiad nt. polsko-białoruskich kontaktów literackich z okazji 30. rocz...) szczegóły 
361.artykuł: "Białowieża". Trybuna 1990 nr 42 s. 7 (nota ...) szczegóły 
362.artykuł: Czykwin Jan: Kości zostały rzucone (Białoruska literatura Polski drugiej połowy XX wieku). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 129-135  szczegóły 
363.artykuł: Czykwin Jan: Odnawianie pamięci. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 10 s. 8 (m.in. nt. Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża"...) szczegóły 
polemika: Traczuk Jerzy: Odnawianie pamięci Białorusinów?. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 16 s. 4  szczegóły 
364.artykuł: Czykwin Jan: Posłowie. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2008 t. 9 s. 259-261 (podsumowanie pięćdziesięcioletniej działalności stowarzyszenia, także ...) szczegóły 
365.artykuł: Czykwin Jan: The dice has been cast (Belarusian literature in Poland since mid twentieth century). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 67-75  szczegóły 
366.artykuł: Daragihja Belavezhcy!. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 okł. (list gratulacyjny przedstawicieli Związku Pisarzy Białoruskich z okazj...) szczegóły 
367.artykuł: (jach): Belaruskae lihtaraturnae ab'jadnanne "Belavezha". Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 okł. (nt. działalności...) szczegóły 
368.artykuł: (jach) : Spravazdacha z pracy Upravy Belaruskaga lihtaraturnaga ab'jadnannja "Belavezha" (2008-20110. Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 210-313  szczegóły 
369.artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 243 (not. o wyborze Jana Czykwina na prezesa stowarzyszenia na następną kad...) szczegóły 
370.artykuł: Maksymiuk Jan: Nihva 1989 nr 49 s. 4 (sprawozdanie ze spotkania Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "B...) szczegóły 
371.artykuł: Minął miesiąc. W regionie. Czasopis 2001 nr 2 s. 7 (not. o spotkaniu 25 I 2001 poświęconym stowarzyszeniu w ramach "Czwart...) szczegóły 
372.artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2001 nr 6 s. 7 (nota spraw. z cyklicznego seminarium literackiego grupy, kwiecień 2001...) szczegóły 
373.artykuł: Shanouhny spadar Jan Chykvihn! Shanouhnyja "belavezhcy"!. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 90 (życzenia dla stowarzyszenia od Światowego Zjednoczenia Białorusinów "B...) szczegóły 
374.artykuł: Spravazdacha z pracy Upravy BLA "Belavezha" za peryjad ad 14.03.1999 da 8.06.2002 gg.. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 244-246 (sprawozdanie z działalności...) szczegóły 
375.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 160 (gratulacje z okazji jubileuszu 45-lecia działalności stowarzyszenia od...) szczegóły 
376.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 88 (nota o przyjęciu, 17 VI 2003, w poczet honorowych członków zagraniczny...) szczegóły 
377.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 101 (faksymile listu gratulacyjnego od zespołu redakcyjnego czasopisma N...) szczegóły 
378.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 17 (faksymile dyplomu ministra kultury i sztuki Joanny Wnuk-Nazarowej dla ...) szczegóły 
379.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 18 (faksymile listu gratulacyjnego od ministra kultury i sztuki Joanny Wnu...) szczegóły 
380.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 52 (faksymile listu gratulacyjnego od Zrzeszenia Białorusinów Świata "Baćk...) szczegóły 
381.artykuł: Tvaranovihch Galihna: Belaruskae lihtaraturnae ab'jadnanne "Belavezha" uh Pol'shhy: dynamihka razvihccja. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 31-39  szczegóły 
382.artykuł: Życie Warszawy 1990 271 4 (nota o zarejestrowaniu przez Sąd Wojewódzki w Białymstoku Białoruskieg...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
383.ikonografia: Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 72 (fot. członków stowarzyszenia z okazji 50-lecia działalności, 29 VI 200...) szczegóły 
384.ikonografia: Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. [138] (fot. zbiorowa uczestników seminarium literackiego "Białowieży", Białys...) szczegóły 
385.ikonografia: Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. [112] (fot. zbiorowa uczestników seminarium literackiego "Białowieży", Białys...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska) / Życie literackie (białoruska) / Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
386.artykuł: Barszczewski Aleksander: Pol'sha 1989 nr 5 s. 14 (wypowiedź; nt. działalności Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kultur...) szczegóły 
387.artykuł: Chmielewski Jerzy: Od Redaktora. Czasopis 2007 nr 2 s. 3-4 (nt. działalności organizacji, fel....) szczegóły 
388.artykuł: Chmielewski Jerzy: Od Redaktora. Czasopis 2006 nr 3 s. 3-4 (fel. z okazji jubileuszu 50. roczn. działalności towarzystwa...) szczegóły 
389.artykuł: Chołodowski Maciej: Widmo likwidacji. Czasopis 2006 nr 10 s. 15-18  szczegóły 
390.artykuł: Iwaniuk Sławomir: Miało być Towarzystwo Kultury Białoruskiej. Czasopis 2005 nr 12 s. 41-42  szczegóły 
391.artykuł: Iwaniuk Sławomir: Na 15-lecie BTSK. Czasopis 2005 nr 11 s. 37-38 (z tekstem Uchwały IV Plenum ZG BTSK odbytego w dniu 11 października 19...) szczegóły 
392.artykuł: Iwaniuk Sławomir: Niedoceniane BTSK [Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne]. Czasopis 2006 nr 2 s. 39-40 (z okazji 50. roczn. działalności...) szczegóły 
393.artykuł: Janovihch Sakrat: Ne zhal' prazhytaga. Czasopis 2001 nr 3 s. 26-27 (wspomn....) szczegóły 
394.artykuł: Jaroszewicz Zoja: Działalność Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce. Zwrot 1990 nr 4 s. 28-30 (także w zakresie życia literackiego...) szczegóły 
395.artykuł: Karpiuk Aleksander: Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w latach 1956-1970. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1994 z. 1 s. 85-111  szczegóły 
396.artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2001 nr 11 s. 7 (nota spraw. z konferencji sprawozdawczo-wyborczej 20 X 2001 w Bielsku ...) szczegóły 
397.artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2006 nr 2 s. 11 (not. nt. obniżenia dotacji z budżetu państwa na działalność towarzystw...) szczegóły 
398.artykuł: Niedoceniane BTSK [Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne]. Czasopis 2006 nr 2 s. 39-40 (notatka z 18 V 1957 nt. działalności towarzystwa; oprac. Alfred Zapoln...) szczegóły 
399.artykuł: Nowa organizacja - córka BTSK [Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego]. Czasopis 2006 nr 11 s. 9 (nota o powołaniu do życia nowej organizacji - Towarzystwa Kultury Biał...) szczegóły 
400.artykuł: Sulżyk Jerzy: Dyplom do szuflady. Czasopis 2004 nr 10 s. 19-22 (m.in. nt. działalności towarzystwa polegającej na rekrutacji kandytató...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Zagadnienia specjalne (białoruska) / Czasopiśmiennictwo (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
401.książka: Barszczewska Nina: Belaruskaâ emigracyâ - abaronca rodnae movy. 2004  szczegóły 
recenzja: Janovihch Sakrat: Byc' saboju. Czasopis 2004 nr 6 s. 6-7 (fel....) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
402.odwołanie: Acta Albaruthenica. x  szczegóły 
artykuł: Piłat Walenty: Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 365-367 (omówienie profilu czasopisma i t. 1....) szczegóły 
artykuł: Piłat Walenty: Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 365-367 (omówienie profilu czasopisma i zawartości t. 1 z 1998 r....) szczegóły 
artykuł: Wierzchowska Monika: Slavia Orientalis 2000 nr 2 s. 310-314  szczegóły 
403.odwołanie: Annus Albaruthenicus = God Belaruskih. x  szczegóły 
artykuł: Barsceuski Ljavon: Peaefacio. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 269  szczegóły 
artykuł: Borowiec Agnieszka: Jak On to robi?. Czasopis 2005 nr 2 s. 39 (omówienie zawartości numeru 6. z 2005...) szczegóły 
artykuł: Brzostowska Tamara: Białoruski "las rzeczy". Nowe Książki 2001 nr 9 s. 8-10 (omówienie zawartości t. 2 z 2001...) szczegóły 
artykuł: Chołodowski Maciej: "Annus Albaruthenicus" 2004. Czasopis 2004 nr 4 s. 39-40 (omówienie zawartości numeru 5. z 2004...) szczegóły 
artykuł: Chołodowski Maciej: Tożsamość nade wszystko. Czasopis 2005 nr 2 s. 38-39 (omówienie zawartości numeru 6. z 2005...) szczegóły 
artykuł: Czasopis 2001 nr 3 s. 6 (nota nt. charakteru pisma...) szczegóły 
artykuł: J. T.: Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 3 s. 369-370 (omów. zawartości t. 1 z 2000, t. 2 z 2001 i t. 3 z 2002...) szczegóły 
artykuł: Janovihch Sakrat: Slova rehdaktara. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2000 [t. 1] s. 5 (nota nt. profilu pisma...) szczegóły 
artykuł: Janowic Sakrat: Villa Sokrates - the contact with Europe. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 7-10 (nt. profilu pisma oraz działalności jego wydawcy Stowarzyszenia Villa ...) szczegóły 
artykuł: Kabatc Eugeniusz: Annus Albaruthenicus 2000 (Kultura białoruska). Aneks Trybuny 2000 nr 98 s. 2 (omów. zawarości t. 1 z 2000...) szczegóły 
artykuł: Kabatc Eugeniusz: Motywy i realia (Kolejny białoruski rocznik). Aneks Trybuny 2001 nr 141 s. D (omówienie zawartości t. 2 za 2001...) szczegóły 
artykuł: Khmjaleuhskih Jurka: "Annus Albaruthenicus" 2006. Czasopis 2006 nr 3 s. 44-45 (omówienie zawartości t. 7 z 2006...) szczegóły 
artykuł: Khmjaleuhskih Jurka: Chehshskih "God Belaruskih". Czasopis 2007 nr 3 s. 46-47 (omówienie zawartości t. 8. za 2007...) szczegóły 
artykuł: Krzywicki Zbigniew: "Villa Sokrates" - źródło kultury białoruskiej. Trybuna 1999 nr 191 s. 8 (m.in. nt. powstania pisma i jego profilu...) szczegóły 
artykuł: Neureiter Ferdinand: Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 329 (list do redakcji...) szczegóły 
artykuł: Pilot Marian: Exegi monument!. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 357-358  szczegóły 
artykuł: Shupa Sjargejj: Kod belaruskih. Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 30-31 (nt. profilu i zawartości czasopisma...) szczegóły 
404.odwołanie: Arkheh. Pachatak (Mihnsk, 1998-). x  szczegóły 
artykuł: Bernatowicz Joanna: "Arche" 2010, nr 4. Pressje 2010 teka 21 s. 249-250 (omów. zawartości numeru...) szczegóły 
artykuł: Bernatowicz Joanna: "Arche. Pachatak" 2010, portal. Pressje 2010 teka 22/23 s. 337 (omów. portalu internetowego czasopisma (arche.by)...) szczegóły 
artykuł: Bernatowicz Joanna: "Arche. Pachatak" 2011, portal. Pressje 2011 teka 24 s. 275 (m.in. o dziale literackim na portalu internetowym czasopisma (arche.by...) szczegóły 
405.odwołanie: Bac'kaushhyna (Monachium, 1947-1966). x  szczegóły 
artykuł: Barszczewska Nina: Belaruskaja kul'turna-as'vetnihckaja dzejjnas'c' u Pol'shhy na staronkakh chasopihsa "Bac'kauhshhyna". Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 75-91 (m.in. nt. literatury białoruskiej w Polsce i działalności kulturalnej ...) szczegóły 
406.odwołanie: Belaruskaja Kul'tura (VII 1927 - XI 1927). x  szczegóły 
artykuł: Kozłowska Helena: Pionier białoruskiej prasy. 2. "Biełaruski Dzień" i "Biełaruskaja Kultura". Czasopis 2007 nr 4 s. 33-35  szczegóły 
407.odwołanie: Belaruskih Dzen' (III 1927 - 1928). x  szczegóły 
artykuł: Kozłowska Helena: Pionier białoruskiej prasy. 2. "Biełaruski Dzień" i "Biełaruskaja Kultura". Czasopis 2007 nr 4 s. 33-35  szczegóły 
408.odwołanie: Belaruskih Kaljandar. x  szczegóły 
artykuł: Czurak Maria: Folklor w "Kalendarzach Białoruskich" (1957-1986). Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 115-120  szczegóły 
409.odwołanie: Czasopis. x  szczegóły 
artykuł: Bołdak-Janowska Tamara: Czasopis 2001 nr 6 s. 38 (list do redakcji...) szczegóły 
artykuł: Borzyszkowski Józef: "Czasopis". Pomerania 1999 nr 5 s. 65-66 (nt. charakteru czasopisma wydawanego przez Białorusinów w Polsce...) szczegóły 
artykuł: Chmielewski Jerzy: 15 lat "Czasopisu". Czasopis 2005 nr 7/8 s. 46-49 (wywiad z red. naczelnym z okazji julileuszu działalności pisma; rozm. ...) szczegóły 
artykuł: Chołodowski Maciej: Wojna z "Czasopisem". Gazeta Wyborcza 1999 nr 233 s. 14  szczegóły 
artykuł: Czasopis 2001 nr 10 s. 41 (list do redakcji podp. Czytelnik z Białowieży, dot. zbyt częstej publi...) szczegóły 
artykuł: Fic Tamara: Notatki pomieszane. Czasopis 2001 nr 2 s. 34-35  szczegóły 
artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 218 (not. o 10-leciu istnienia periodyku...) szczegóły 
artykuł: Pakul'nihckih Bjarnard: Czasopis 2006 nr 9 s. 50-51 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Siwuda Aleksander, Siwuda Jadwiga: Czasopis 2006 nr 4 s. 46 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Winnicki Robert: Pismo źle widziane. Gazeta Wyborcza 2000 nr 206 s. 15  szczegóły 
410.odwołanie: Den' (Grodno). x  szczegóły 
artykuł: Gumjanjuk Jury: Pas'lja nochy nadykhodzihc' "Den'". Czasopis 2004 nr 4 s. 40-41 (nt. okoliczności powstania pisma, jego profilu i problemów z wydaniem...) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W Republice Bialoruś). Czasopis 2004 nr 6 s. 13 (nota nt. rewizji w siedzibie redakcji czasopisma i konfiskaty bazy dan...) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W Republice Białoruś). Czasopis 2004 nr 5 s. 14 (nt. konfiskaty 7 IV 2004 r. przez władze Białorusi wydrukowanego nakła...) szczegóły 
artykuł: Nie chcą drukować gazety. Czasopis 2004 nr 1 s. 11 (nota nt. profilu pisma oraz nummeru 1. poświęconego Wasilowi Bykawowi,...) szczegóły 
411.odwołanie: Kantakty ih Dyjalogih (Mihnsk, 1996-). x  szczegóły 
artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 330-331 (omówienie zawartości numerów: 2-12 z 1996; m.in. nt. kontaktów kultura...) szczegóły 
artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 291-292 (omówienie profilu i zawartości numeru 1. z 1996...) szczegóły 
412.odwołanie: Mega. x  szczegóły 
artykuł: Kędzierski Sławomir: Nowa Fantastyka 1992 nr 8 s. 74 (omów. zawartości numeru 1. z 1992...) szczegóły 
artykuł: Kędzierski Sławomir: Nowa Fantastyka 1993 nr 3 s. 72 (omów. zawartości numeru 5. z 1992; nota...) szczegóły 
artykuł: Kędzierski Sławomir: Nowa Fantastyka 1994 nr 3 s. 78 (omówienie zawartości numeru 1. z 1993...) szczegóły 
artykuł: Kędzierski Sławomir: Nowa Fantastyka 1994 nr 7 s. 75 (omówienie zawartości numeru z II 1994...) szczegóły 
artykuł: Litwiński Tadeusz: Nowa Fantastyka 1996 nr 7 s. 74 (omówienie zawartości numeru 1. z 1995; nota...) szczegóły 
413.odwołanie: Nasha Dolja (1 IX - 1 XII 1906).  szczegóły 
artykuł: Kozłowska Helena: Pionier białoruskiej prasy. Czasopis 2007 nr 3 s. 35-36 (z fragm. wspomnień Franciszka Umiastowskiego dot. założenia pisma, s. ...) szczegóły 
414.odwołanie: Nasha Nihva (Mińsk 1991-; w jęz. białoruskim). x s.  szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W Republice Białoruś). Czasopis 2006 nr 5 s. 13-14 (nota o zamknięciu czasopisma przez władze Białorusi...) szczegóły 
415.odwołanie: Nasha Nihva (Wilno, 1906-1915; w jęz. białoruskim). x  szczegóły 
książka: Slounik movy "Našaj Nivy". 1906-1915. T. 2, D-N. 2007  szczegóły 
artykuł: Behrd Tomas: Pol'skaja prablematyka na staronkakh "Nashajj Nihvy" uh pehryjad rehdaktarstva Jankih Kypaly. Studia Białorutenistyczne = [Belarusaznaučyâ Dasledavanni = Belarusian Studies] 2007 [t.] 1 s. 173-178 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
artykuł: Stochel Włodzimierz: "Nasza Niwa" i literatura polska. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 75-79 (nt. prezentacji literatury i kultury polskiej na łamach czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Z Warszawy i Pomorza. Czasopis 2007 nr 1 s. 51 (nota spraw. z obchodów 100-lecia powstania pisma, Sopot 8 XII 2007; po...) szczegóły 
416.odwołanie: Nasha Nihva (Wilno, 1991-1996). x  szczegóły 
artykuł: Seniuch Czesław: Wilno - Białorusini z "Naszej Niwy". Krasnogruda 1993 nr 1 s. 154-156 (charakterystyka czasopisma...) szczegóły 
417.odwołanie: Nasha Vera (1995-). x s.  szczegóły 
artykuł: Sjamjonava Al'bihna: Sad dushy. Tehrmapihly [Termapily] 2006 nr 10 s. 245-255 (nt. profilu pisma i red. naczelnej Krystyny Lalko...) szczegóły 
418.odwołanie: Nihil (1999). x  szczegóły 
artykuł: Seniuch Czesław: Nihil. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 254-256 (nt. profilu i powstania pisma...) szczegóły 
419.odwołanie: Nihva. x  szczegóły 
artykuł: Chmielewski Jerzy: Białoruskie wyzwania. Czasopis 2004 nr 11 s. 3-4 (nt. nieprawidłowości w księgowosci tygodnika i wpływu tego wydarzenia ...) szczegóły 
artykuł: Chmielewski Jerzy: Od Redakcji. Czasopis 2005 nr 4 s. 3-4 (nt. nieprawidłowości rachunkowych w redakcji...) szczegóły 
artykuł: Chmielewski Jerzy: Od Redaktora. Czasopis 2006 nr 3 s. 3-4 (nt. oskarżenia członków Rady Programowej czasopisma o nieprawidłowośc...) szczegóły 
artykuł: Chmielewski Jerzy: Od Redaktora. Czasopis 2005 nr 4 s. 3-4 (m.in. nt. procesu sądowego 11 osób oskarżonych o nieprawidłowości fina...) szczegóły 
artykuł: Chmielewski Jerzy: Od Redaktora. Czasopis 2006 nr 6 s. 3-4 (nt. wyroku uniewinniającego dla oskarżonych w sprawie nieprawidłowości...) szczegóły 
artykuł: Chmielewski Jerzy: Prowokacja?. Czasopis 2004 nr 10 s. 3-4 (nt. zarzutów związanych z nieprawidłowościami w ksiegowości pisma...) szczegóły 
artykuł: Chmielewski Jerzy: W strachu. Czasopis 2005 nr 2 s. 3-4 (m.in. dot. zarzutu przestępstwa gospodarczego...) szczegóły 
artykuł: Chołodowski Maciej: Równi i równiejsi?. Czasopis 2005 nr 3 s. 16-18 (dot. wyników kontroli NIK...) szczegóły 
artykuł: Janowicz Sokrat: Czasopis 2005 nr 9 s. 8  szczegóły 
artykuł: Khmjaleuhskih Jurka: Lauhdacyja "Nihve" na pjacihdzesjacihgoddze. Czasopis 2006 nr 11 s. 6  szczegóły 
artykuł: Khmjaleuhskih Jurka: Ne bachu racyjanal'nykh prychyn. Czasopis 2004 nr 11 s. 12 (m.in. nt. zarzutów nieprawidłowości w księgowosci tygodnika...) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2005 nr 2 s. 7 (nt. dochodzenia w sprawie nieprawidłowości rachunkowych w "Niwie"...) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2004 nr 11 s. 10 (not. nt. zarzutów prokuratury białostockiej dot. nieprawidłowości w ks...) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2005 nr 6 s. 9 (not. nt. sprawy sądowej dot. nieprawidłowości rachunkowo-księgowych w ...) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2006 nr 11 s. 11 (nota o obchodach jubileuszu 50-lecia pisma 13-15 X 2006...) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2006 nr 6 s. 10-11 (nota spraw. z rozprawy sądowej kończącej czynności procesowe w sprawie...) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2006 nr 5 s. 10 (nota spraw. z trzeciej rozprawy w procesie o nieprawidłowości finansow...) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2006 nr 4 s. 9-10 (nota spraw. z drugiej rozprawy w procesie oskarżonych o nieprawidłowoś...) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc. Czasopis 2004 nr 2 s. 9 (nota nt. wyboru Eugeniusza Wappy na nowego redaktora naczelnego "Niwy"...) szczegóły 
artykuł: Mironowicz Eugeniusz: Oświadczenie. Czasopis 2006 nr 3 s. 6 (dot. zarzutów stawianych członkom rady programowej tygodnika Niwa szczegóły 
artykuł: Mironowicz Eugeniusz: Potraktowano nas jak gangsterów. Czasopis 2004 nr 11 s. 26-28 (wywiad z byłym przewodniczącym Rady Programowej Tygodnika "Niwa" nt. a...) szczegóły 
artykuł: "Niwa" na wokandzie. Czasopis 2006 nr 6 s. 20-25 (mowa obrońcy i uzasadnienie wyroku, a także: Jak doszło do procesu; z ...) szczegóły 
artykuł: Odpowiedź NIK [Najwyższej Izby Kontroli] na oświadczenie białoruskich organizacji w Polsce. Czasopis 2005 nr 2 s. 46-47 (m.in. nt. zarzutów dot. "Niwy"...) szczegóły 
artykuł: Oświadczenie. Czasopis 2005 nr 1 s. 10-11 (podp. przedstawiciele bialoruskich związków i stowarzyszeń literackich...) szczegóły 
artykuł: Rębacz Marcin: Sprawcy braku kradzieży (Albo o "Niwie" i białoruskim dziennikarstwie śledczym). Czasopis 2004 nr 11 s. 24-26 (nt. afery dot. nieprawidłowości w księgach finansowych tygodnika...) szczegóły 
artykuł: Valkavyckih Georgihjj: Sa spovedzih staroga rehdaktara. Czasopis 2006 nr 3 s. 28-29 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Wappa Eugeniusz: Mjanjaemsja da jubihleju (Razmova z Jauhgenam Vapam novym galouhnym rehdaktaram "Nihvy" ih zaadno starshynjoju jae vydauhca - Pragramnajj rady tydnjovihka "Nihva"). Czasopis 2004 nr 2 s. 17-18 (wywiad z nowym redaktorem naczelnym pisma, rozm. Barbara Nikiciuk...) szczegóły 
artykuł: Wisznieuski Ściapan: Czasopis 2005 nr 9 s. 44-45 (m.in. nt. propozycji wsparcia duchowego i materialnego redakcji ; list...) szczegóły 
artykuł: Zhamojjcihn Janka: Lihtaraturnaja staronka tydnjovihka "Nihva" (agljad 463-493 numarouh). Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 240-251  szczegóły 
420.odwołanie: Pravihncyja. x  szczegóły 
artykuł: Janovihch Sakrat: "Pravihncyja", douhgachakany bunt. Czasopis 2001 nr 6 s. 36 (omówienie profilu pisma...) szczegóły 
artykuł: Maksihmjuk A.: Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 2 (nt. recepcji pisma w białoruskim środowisku literackim; fel....) szczegóły 
421.odwołanie: Snapok. x  szczegóły 
artykuł: Maksimowicz Wiktor: "Snapok". Czasopis 2001 nr 7/8 s. 49-51 (omówienie profilu i zawartości pisma...) szczegóły 
422.odwołanie: Studia Białorutenistyczne [= Belarusaznaučyâ Dasledavanni = Belarusian Studies]. x  szczegóły 
artykuł: Janovihch Sakrat: Byc' saboju. Czasopis 2007 nr 6 s. 4-5 (omówienie zawartości t. 1. z 2007...) szczegóły 
artykuł: Janowicz Sokrat: Początek studiów białorutenistycznych. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2008 t. 9 s. 254-255 (omówienie profilu pisma...) szczegóły 
423.odwołanie: Szypszyna (Regensburg, New York 1946-1950). x  szczegóły 
artykuł: Barszczewski Aleksander: "Szypszyna" w kontekście białoruskiego piśmiennictwa emigracyjnego. x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
424.odwołanie: Tehrmapihly. x  szczegóły 
artykuł: Mel'nihkava Zoja: Formula adkrytascih: chasopihs "Tehrmapihly" ih suchasny belaruskih lihtaraturny pracehs. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 154-158  szczegóły 
artykuł: Mel'nikava Zoya: The formula of openness: The "Termapily" journal and modern Belarusian literary proces. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 89-97  szczegóły 
artykuł: Patalkouh Juryjj: Metafihzihchny zmest chasopihsa "Tehrmapihly". Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 244-252  szczegóły 
artykuł: Piłat Walenty: Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 367-369 (omówienie zawartości numerów 1 i 2 z lat 1998-1999...) szczegóły 
artykuł: Rudziewicz Irena: Kolejny numer białostockich "Termopile"[!]. Czasopis 2001 nr 7/8 s. 56-57 (omówienie zawartości numeru 3. z 2000...) szczegóły 
425.odwołanie: Vol'naja Belarus'. x  szczegóły 
artykuł: Barszczewski Aleksander: Pol'shha na staronkakh "Vol'hajj Belarusi". Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 256-264  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
426.artykuł: Akudowicz Walancin: Archipelag Białoruś. Tygodnik Powszechny 1998 nr 13 s. 7 (sytuacja białoruskich czasopism literacko-kulturalnych od 1990 r....) szczegóły 
427.artykuł: Barshcheuskaya Nina: The role of the Belarusian diaspora in preservation and development of the Belarusian language (based on the Belarusian press, published in Germany). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 109-  szczegóły 
428.artykuł: Barszczewska Nina: Pol'ska-belaruskihja mouhnyja suvjazih uh as'vjatlen'nih belaruskihkh ehmihgracyjjnykh chasopisauh. Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 182-195  szczegóły 
429.artykuł: Fihnansuvanija "Ukrajins'kogo lihteraturnogo provulka" ta ihnshikh vidan'. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 329 (nt. finansowania przez polskie ministerstwo kultury m.in. czasopism li...) szczegóły 
430.artykuł: Konfiskaty wydawnictw na białoruskiej granicy. Czasopis 2006 nr 1 s. 16 (nt. konfiskowania białoruskich czasopism i książek wydawanych w Polsce...) szczegóły 
431.artykuł: Lembowicz Tadeusz: Kontakty i Dialogi. Nowe Kontrasty 2000 nr 3 s. 20-21 (dot. charakteru publikacji miesięcznika Kantakty ih Dyjalogih w...) szczegóły 
432.artykuł: Mironowicz Eugeniusz: Prasa białoruska pod okiem rosyjskiej i polskiej cenzury. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1996 z. 1 (5) s. 69-74 (m.in. o czasopiśmie w języku białoruskim Nasza Niwa...) szczegóły 
433.artykuł: Omeljaniuk Nina: Jeszcze o języku i autorstwie "Mużyckiej Praudy" i listów "z-pad szybienicy". Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 201-208  szczegóły 
434.artykuł: Omeljaniuk Nina: Wersje językowe gazety "Mużycka Prauda". Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 15 s. 101-109  szczegóły 
435.artykuł: Polak Cezary: Belorusskaja pressa v Pol'she. Novaja Pol'sha 2002 nr 9 s. 63  szczegóły 
436.artykuł: Polak Cezary: U innych [z tego cyklu:] Białorusini. Chcieli zamknąć. Gazeta Wyborcza 2002 nr 188 s. 10 (nt. czasopism mniejszości białoruskiej w Polsce...) szczegóły 
437.artykuł: Traczuk Jerzy: Język prasy zachodniobiałoruskiej (1918-1939). Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 467-474 (m.in. dot. pism literackich i kulturalnych...) szczegóły 
438.artykuł: Traczuk Jerzy: Prasa białoruska w II Rzeczypospolitej (1918-1939). Bibliografia. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 185-373 (adnotowana bibliografia czasopism białoruskich z lat 1918-1939 ukazują...) szczegóły 
439.artykuł: Traczuk Jerzy: "Prawasłaunaja Biełaruś" jako organ Prawosławnego Białoruskiego Zjednoczenia Demokratycznego. Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 543-562 (nt. profilu czasopisma...) szczegóły 
440.artykuł: Traczuk Jerzy: Z dziejów białoruskiej prasy literackiej do traktatu ryskiego. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 163-171  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Zagadnienia specjalne (białoruska) / Tematy, motywy (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
441.książka: Dębowski Jan: Przyroda w literaturze i filozofii Białorusinów. 1999  szczegóły 
442.książka: Kobiety w literaturze i społeczeństwie. Ujęcie feministyczno-genderowe. 2012  szczegóły 
443.książka: Siwek Beata: Ojczyzna duża i mała. Poeci Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża" wobec problematyki ojczyźnianej. 2004 (Wstęp: 1. Uwagi ogólne. 2. Stowarzyszenie Literackie "Białowieża" - hi...) szczegóły 
444.książka: Zaniewska Teresa: Strażnicy pamięci. Poezja białoruska w Polsce po roku 1956. 1997 (Wstęp [m.in. nt. polskich przekładów poezji białoruskiej]. Rozdz. 1. B...) szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Białoruska poezja w Polsce. Dziś 1999 nr 10 s. 123-126  szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Książka o poetach grupy literackiej "Białowieża". Akcent 1999 nr 2 s. 149-151  szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 134-135  szczegóły 
recenzja: (SJA.): Vartavyja pamjacih. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 126 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
445.artykuł: Chobat Ales': The Russian stereotype in the eye of a Belarusian (in life and literature). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 93-103 (z notą s. 103...) szczegóły 
446.artykuł: Chykvihn Jan: Matyvy zakhodnjaga svetu uh belaruskajj ehmigracyjjnajj paehzii. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 17  szczegóły 
447.artykuł: Jurkowski Marian: Motyw drogi w poezji Białowieżan. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 133-142 (w twórczości członków Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Biało...) szczegóły 
448.artykuł: Kapij Beata: Motywy wędrówki i wędrowca w poezji "Białowieżan". Acta Albaruthenica 1998 t. 1 s. 117-122 (m.in. dot. autorów: Aleś Barski, Jan Czykwin, Michał Szachowicz...) szczegóły 
449.artykuł: Kotliarczuk Andrej: The image of Swedes in the Belarusian literature (16th-19th Centuries). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 79-91 (z notą s. 92...) szczegóły 
450.artykuł: Poźniak Telesfor: "Tekst wileński" literatury i kultury białoruskiej początku XX wieku. Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 279-294 (dot. m.in. Wilna jako tematu literackiego oraz białoruskiego życia lit...) szczegóły 
451.artykuł: Prokopiuk Jan: Folklorystyczny wizerunek Aleksandra Łukaszenki. Literatura Ludowa 2001 nr 6 s. 37-47 (we współczesnej literaturze anonimowej i anegdocie...) szczegóły 
452.artykuł: Rubleuhskaja Ljudmihla: Belaruskih mihf jak vobraz nacyih uh belastockajj paehzihih 80 - 90-kh gadouh. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 35-44 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
453.artykuł: Sielicki Franciszek: Motywy religijne w poezji białoruskiej w latach 1991-1992. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1994 nr 87 (1686) s. 47-56  szczegóły 
454.artykuł: Siwek Beata: Dom i poetycka bezdomność w poezji Białowieżan. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s.97-108 (motyw domu w twórczości członków Białoruskiego Stowarzyszenia Literack...) szczegóły 
455.artykuł: Siwek Beata: Ojczyzna duża i mała. Wokół poezji "Białowieżan". Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 49-61  szczegóły 
456.artykuł: Szwied Inna: Dąb i brzoza u Białorusinów. Czasopis 2001 nr 7/8 s. 64-66 (świat roślinny w tekstach folklorystycznych, z fragm. tekstów...) szczegóły 
457.artykuł: Zaniewska Teresa: Motyw ognia w twórczości poetów Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża". Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 82-86  szczegóły 
458.artykuł: Ziętara Maja: O czym śpiewa młoda Białoruś?. Pressje 2010 teka 22/23 s. 147-149 (neopogańskie wątki w twórczości białoruskich zespołów muzycznych...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Zagadnienia specjalne (białoruska) / Wydawnictwa (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
459.książka: Choruży Wiesław: Białoruski drugi obieg w Polsce 1981-1990. 1994 (Wstęp. I. Białorusini w Polsce w latach 1945-1990. II. Białoruskie pub...) szczegóły 
recenzja: Berdychowska Bogumiła: O Białorusinach w Polsce. Kultura [Paryż] 1994 nr 4 s. 88-91  szczegóły 
recenzja: Kazanecki Paweł: "Białoruski drugi obieg w Polsce 1981-1990". Dyskusja = Dyskusihja 1995 nr 8 s. 25-26  szczegóły 
recenzja: Milewski Jan Jerzy: Studia Podlaskie 1996 t. 6 s. 357-359  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
460.artykuł: Łauryk Juraś: Samizdat na Białorusi. Dyskusja = Dyskusihja 1994 nr 1 s. 18-19 (nt. białoruskiego "drugiego obiegu" i jego historii; z notą tłumacza...) szczegóły 
461.artykuł: Turonek Jerzy: Działalność białoruskiego wydawnictwa "Zahlanie sonca i u nasza akonca" w Petersburgu (1906-1914). Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 41-43 (z wykazem wydanych książek...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Utwory anonimowe (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
462.książka: Białoruski Tristan = Belaruski Tryščan. Faksymile rękopisu wraz z analizą filologiczną Alesia Brazgunowa i Nadzieji Starawojtowej. (Odczytanie, przekł. na jęz. białorus., transliteracja).  szczegóły 
463.książka: Ivanou Âugen, Ivanova Svâtlana: Pol'ska-belaruski paremiâlagičny slounik = Polsko-białoruski słownik paremiologiczny. 2007  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
464.wiersz: Akademik. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 51 (tekst w transliteracji białoruskiej...) szczegóły 
465.wiersz: Belaruskih shljakh. Czasopis 2004 nr 1 s. 44  szczegóły 
466.wiersz: Belaruskih Tryjaljog - 2006. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 360 (podp.: Alena, tryjaloshnihca z Mensku, nie savetchyca ih ne bufetchyca...) szczegóły 
467.wiersz: Eneida na nice (Fragment). Czasopis 2006 nr 11 s. 37-40 (z notą...) szczegóły 
468.wiersz: Hetta. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 52 (tekst w transliteracji białoruskiej...) szczegóły 
469.wiersz: Kalihna uh malihna.... Czasopis 2004 nr 12 s. 35  szczegóły 
470.wiersz: Koljabka. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 4 s. 32  szczegóły 
471.wiersz: Krajj sagnuuhsja u spihne.... Czasopis 2007 nr 2 s. 21  szczegóły 
472.wiersz: Miensk i Mińsk. Kozirynek 2008 nr 4 s. 2 (tekst kapeli rockowej "Niezależna epublika Marzeń"...) szczegóły 
473.wiersz: Nasza modlitwa. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 125 dod. s. 3  szczegóły 
474.wiersz: Nasza Orla. Czasopis 2001 nr 6 s. 17 (tekst w transkrypcji białoruskiej...) szczegóły 
475.wiersz: Pasah. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 50 (tekst w transliteracji białoruskiej...) szczegóły 
476.wiersz: Szczaście. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 51 (tekst w transliteracji białoruskiej...) szczegóły 
477.wiersz: Szczyrym sierdcam Was witajem.... Czasopis 2004 nr 1 s. 7  szczegóły 
478.wiersz: Szyzafrenia. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 50 (tekst w transliteracji białoruskiej...) szczegóły 
479.wiersz: Tovaryshchy!... = Towarzysze!.... Literatura Ludowa 2001 nr 6 s. 39  szczegóły 
480.wiersz: Wajna. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 52 (tekst w transliteracji białoruskiej...) szczegóły 
481.wiersz: Zacihsnuty, zadushany, jak myshy.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2011 t. 12 s. 156  szczegóły 
482.wiersz: Zhurba = Smutek. Literatura Ludowa 2001 nr 6 s. 40  szczegóły 
483.wiersz: Żuryłasie Kateryna. Czasopis 2006 nr 3 s. 19  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
484.artykuł: Martynenka Vihtauht: Ojjchae Slova jak synonihm Boga. Czasopis 2004 nr 4 s. 41-42 (nt. tekstów piosenek białoruskiego zespołu muzycznego "Tesaurus", z fr...) szczegóły 
485.artykuł: Iwanou Jauhien: Pol'ska-belaruskihja parehmihjalagihchnyja paralelih. x 2000 ([w ks.:] Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i ku...) szczegóły 
486.artykuł: Navicki Aleksandr: Współczesny dowcip białoruski. Magazyn Literacki 1997 nr 3/4 s. 130-132  szczegóły 
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
487.utwór: Belaruski Tryščan [Apovesc' pra Tryshhana].  szczegóły 
recenzja: Zoltan Andras: Az ofeherorosz Trisztan es Izolda-legenda del-europai osszefuggesei. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 119-127 (ze streszczeniem w jęz. polskim i notami o Andraszu Zoltanie w jęz. po...) szczegóły 
488.utwór: Kronika Bychowca [Khronihka Bykhauhca].  szczegóły 
artykuł: Citko Lilia: Imiona książąt litewskich w "Kronice Bychowca". Studia Slawistyczne 2002 nr 3 s. 105-110  szczegóły 
artykuł: Citko Lilia: O próbie rekonstrukcji cyrylickiego pierwowzoru "Kroniki Bychowca". Białostockie Archiwum Językowe 2002 nr 2 s. 25-39 (dot. rekonstrukcji na podstawie tłumaczenia polskiego z zagubionego or...) szczegóły 
artykuł: Radziwonowicz Beata: Imiona chrześcijańskie w "Kronice Bychowca". Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 217-229  szczegóły 
książka: Citko Lila: "Kronika Bychowca" na tle historii i geografii języka białoruskiego. 2006  szczegóły 
489.utwór: Mag-Małyszok.  szczegóły 
artykuł: Prokhorov Andrejj: Khettskijj mif "O carice Kanesa i 30 ee synov'jakh" i ego belorusskaja parallel'. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 159-165 (paralela pomiędzy mitem i białoruską bajką "Mag-Małyszok"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Literatura ludowa (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
490.książka: Kutyriowa-Czubala Galina: Białoruski naśpiew żniwny. Archetypy, innowacje, dialekty. 2009  szczegóły 
491.książka: Lud białoruski. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1905. Red. Michał Federowski.  szczegóły 
artykuł: Filipczyńska Tamara: Postacie demoniczne w "Ludzie białoruskim" Michała Federowskiego. Acta Albaruthenica 1998 t. 1 s. 129-143  szczegóły 
artykuł: Tichoniuk Bazyli: Imiona osobowe w pieśniach zbioru folklorystycznego Michała Federowskiego "Lud białoruski". Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 93-99 (dotyczy t. 5. i 6....) szczegóły 
492.książka: O Janku Poranku, złym Kościeju i pięknej królewnie. Białoruska bajka ludowa. 1989  szczegóły 
493.książka: Sielicki Franciszek: Pieśni białoruskie i rosyjskie śpiewane na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym. 1992  szczegóły 
nawiązanie: Sielicki Franciszek: Za studiów nad kresami północno-wschodnimi. Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 17-26 (uzupełnienia...) szczegóły 
494.książka: Sielicki Franciszek: Wybór tekstów z folkloru białoruskiego i literatury starobiałoruskiej. 1993 ([Wybór fragm. tekstów z komentarzem zgromadzonych w działach:] 1. Folk...) szczegóły 
495.książka: Synek Filipek. Białoruska bajka ludowa. 1989  szczegóły 
496.książka: Żarna. 1989  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
497.wiersz: Addasi mianie tatko maładuju.... Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 223 (pieśń weselna; w jęz. oryg....) szczegóły 
498.wiersz: Begav zajjka. Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 30 (kołysanka...) szczegóły 
499.wiersz: Bodaj zazulu, bodaj sieraja.... Czasopis 2001 nr 4 s. 13 (podała Nadzieja Omeljaniuk z Trześcianki...) szczegóły 
500.wiersz: Bodajj zazulju, bodajj seraja.... Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 3 s. 6 (z nutami...) szczegóły 
501.wiersz: Chtoż heto u lesie.... Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 221 (pieśń weselna; w jęz. oryg....) szczegóły 
502.wiersz: Ekhalih sokoly. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 2 s. 22-23 (z nutami...) szczegóły 
503.wiersz: Eu sokola. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 2 s. 33 (z nutami...) szczegóły 
504.wiersz: Gojjdy, gojjdy.... Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 30 (kołysanka...) szczegóły 
505.wiersz: Jak u poli żyto zazelenieło.... Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 222 (pieśń weselna; w jęz. oryg....) szczegóły 
506.wiersz: Kaladka. Czasopis 2004 nr 1 s. 33  szczegóły 
507.wiersz: Koljadka z lihroju. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 1 s. 6 (z nutami...) szczegóły 
508.wiersz: Konoplih. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 1 s. 23  szczegóły 
509.wiersz: Koteh, koteh.... Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 30 (kołysanka...) szczegóły 
510.wiersz: Koteh, koteh, kotochku. Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 30 (kołysanka...) szczegóły 
511.wiersz: Kuju, kuju nozhku. Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 30 (kołysanka...) szczegóły 
512.wiersz: Ljulih, ljulih.... Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 29-30 (kołysanka...) szczegóły 
513.wiersz: Mołody mnoju zahardiw.... Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 224 (pieśń obrzędowa weselna; w jęz. oryg....) szczegóły 
514.wiersz: Mołody spaw, oczy zaspaw.... Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 223-224 (pieśń obrzędowa weselna; w jęz. oryg....) szczegóły 
515.wiersz: Oj czyrwona kalina. Czasopis 2007 nr 5 s. 24 (tekst od Zinaidy i Anatola Szyhałowiczów, wysłuchał i zapisał Ściapan ...) szczegóły 
516.wiersz: Oj huknu, huknu nechaj matula czuje.... Czasopis 2001 nr 4 s. 13  szczegóły 
517.wiersz: Oj, nasza darahaja.... Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 218 (pieśń weselna; w jęz. oryg....) szczegóły 
518.wiersz: Oj, paszou nasz prymak. Czasopis 2007 nr 5 s. 32 (podały Raisa Bajguz i Walancina Karaniecka, zapisał i oprac. Sciapan K...) szczegóły 
519.wiersz: Oj w liesi w liesi koryto.... Czasopis 2001 nr 4 s. 13  szczegóły 
520.wiersz: Oj, wiernisia miłaja.... Czasopis 2007 nr 1 s. 26 (z notą: Zbyszek Nasiadko: Kalihs' s'pjavalih...) szczegóły 
521.wiersz: Paswarylisie i pahadzilisie, ruczki.... Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 216 (pieśń weselna; w jęz. oryg....) szczegóły 
522.wiersz: Polozhu kladku vehrbovu.... Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 3 s. 6 (z nutami...) szczegóły 
523.wiersz: Położu kładku werbowu.... Czasopis 2001 nr 4 s. 13 (podała Nadzieja Omeljaniuk z Trześcianki...) szczegóły 
524.wiersz: Popili piwo, popili kwas.... Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 224 (pieśń obrzędowa weselna; w jęz. oryg....) szczegóły 
525.wiersz: Rozkhihlihehtehsja gusty lozon'kih. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 3 s. 5-6 (z nutami...) szczegóły 
526.wiersz: Soroka vorona. Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 31 (kołysanka...) szczegóły 
527.wiersz: Tosih, tosih lapcih. Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 31 (kołysanka...) szczegóły 
528.wiersz: Wasilowa mati poszła hohotati.... Czasopis 2001 nr 1 s. 17 (z koment.: Irena Matus: Lud nadnarwiański s. 16-18...) szczegóły 
529.wiersz: Zbornaja subota nastała.... Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 223 (pieśń weselna; w jęz. oryg....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
530.proza: Bel'skih Dubihchy i Voskresen'ska cehrkva. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 3 s. 29-30 (z nutami...) szczegóły 
531.proza: Kumat i Pogonja. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 2 s. 13  szczegóły 
532.proza: Legenda pro Vihdovo. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 1 s. 9-10  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
533.artykuł: Aksamihtauh A.: Ab nekatorykh asablihvascjakh movy belaruskajj vjasel'najj paehzihih. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 81-93 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
534.artykuł: Ljashuk Viktoryja: Belaruskaja i polskaja movy u belaruskikh falklornykh tekstakh. Studia Slawistyczne 2002 nr 3 s. 208-211  szczegóły 
535.artykuł: Malash Leanihla: Belaruskihja vjasel'hyja sihrockihja pesnih. Slavia Orientalis 1991 nr 3/4 (1990) s. 359-369  szczegóły 
536.artykuł: Sielicki Franciszek: Białoruska przypowieść ludowa. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 111-114  szczegóły 
537.artykuł: Barszczewski Aleksander: Białoruski folklor związany ze śmiercią i pogrzebem we wschodniej Białostocczyźnie. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 95-109 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
538.artykuł: Sielicki Franciszek: Białoruskie ludowe pieśni nabożne w zbiorach Pawła Szejna. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 76 (1441) s. 11-32 (od połowy XVII w....) szczegóły 
539.artykuł: Sielicki Franciszek: Folklor białoruski w czasach I Rzeczypospolitej. Slavia Orientalis 1992 nr 4 s. 97-108 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
540.artykuł: Sielicki Franciszek: Jedzenie i odzież w przysłowiach i powiedzeniach białoruskich z terenu b. powiatu wilejskiego. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 131-140 (z tekstami przysłów i powiedzeń...) szczegóły 
541.artykuł: Fryś-Pietraszkowa Ewa: Kultura ludowa Białorusi w pracach współczesnych etnografów mińskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 14-15 (streszcz. ref....) szczegóły 
542.artykuł: Bednarczuk Alicja: Magiczna wymowa niektórych tańców i obchodów na Białorusi. Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 349-365 (z fragm. tekstów pieśni i zabaw...) szczegóły 
543.artykuł: Valodzihna Taccjana V.: Miforitual'nyjj i ehtnolingvisticheskijj aspekty narodnojj mediciny Belorusov: ehpilepsija. Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 99-108 (z fragm. tekstów; ze streszczeniem w jęz. polskim; nota o Tacjanie Wał...) szczegóły 
544.artykuł: Kopa Scjapan: Nihkomu nepatrehbny? (Razmova sa Scjapanam Kopam, muzykolagam fal'klarystam). Czasopis 2007 nr 5 s. 24-26 (wywiad, nt. zbierania i publikowania ludowych pieśni białoruskich mies...) szczegóły 
545.artykuł: Rusiecka Natalia: Nowa książka o mitologii białoruskiej. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 291-295 ([rec. ks.:] Aleksej M. Nenadavec: Za smugojju mifa. Minsk 1999....) szczegóły 
546.artykuł: Piłat Walenty: O specyfice artystycznej folkloru białoruskiego na Wileńszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym (miejscowości Rukojnie i Kosina Wielka). Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 409-417 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
547.artykuł: Szymańska Janina: Pieśni wschodniosłowiańskie w zbiorach Instytutu Sztuki PAN. Slavia Orientalis 1991 nr 3/4 (1990) s. 423-427  szczegóły 
548.artykuł: Aksamihtauh Anatol': Prykazkih ih prymauhkih uh fal'klorna-lihtarayraznauhchym ih lihngvihstychnym aspekce. Slavia Orientalis 2001 nr 2 s. 303-318  szczegóły 
549.artykuł: Sielicki Franciszek: Religia w folklorze białoruskim. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 29-45 (na przykładzie pieśni ludowych; z fragm. pieśni w transliteracji z jęz...) szczegóły 
550.artykuł: Trajjkouhskaja Valjancihna: Sihmvalihchnae vykarystanne tkackajj leksihkih uh belaruskihm vjasel'nym fal'klory. Slavia Orientalis 1991 nr 3/4 (1990) s. 433-438  szczegóły 
551.artykuł: Sielicki Franciszek: Wierzenia, obyczaje i poglądy życiowe ludu Wilejszczyzny w jego przysłowiach i powiedzeniach okresu międzywojennego. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 87-129 (z tekstami przysłów...) szczegóły 
552.artykuł: Suchaja Volga A.: Wstyd w białoruskich bajkach ludowych. x nr s. ([w ks.:] Wstyd w kulturze. Kolokwia polsko-białoruskie. Pod red. Ewy K...) szczegóły 
553.artykuł: Szachowicz Michał: Zagadka ludowa w warunkach polsko-białoruskiego pogranicza kulturowego. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 141-162 (z Aneksem zagadek w jęz. białoruskim i polskim...) szczegóły 
554.artykuł: Szachowicz Michał: Zagadka ludowa w warunkach polsko-białoruskiego pogranicza kulturowego. Literatura Ludowa 1991 nr 1/6 s. 37-55  szczegóły 
555.artykuł: Woźniak Anna: Żeńskie istoty mityczne w folklorze polskim i białoruskim. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 146-157  szczegóły 
556.artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 124-125 ([rec. ks.:] Zhanihc'ba cjarehshkih. Mihnsk 1993...) szczegóły 
557.artykuł: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 50 (1039) s. 124-126 ([rec. ks.:] H. Bartashevich: Belaruskaja narodnaja poehzija vesnavoga ...) szczegóły 
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
558.utwór: Dachka-ptushka.  szczegóły 
artykuł: Wrocławski Krzysztof: Ballada białoruska "Dachka-ptushka" na tle słowiańskim. Studia Białorutenistyczne = [Belarusaznaučyâ Dasledavanni = Belarusian Studies] 2007 [t.] 1 s. 281-287  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Antologie i zbiory (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
559.książka: Ad abradnas'ci da toesnas'ci. Scenaryi pastanovak dlâ dzicâčaga sadka. 2004  szczegóły 
560.książka: Antalogihja belaruskaj bajkih. 2001  szczegóły 
561.książka: Antologia literatury białoruskiej od XIX do początku XX wieku. 1993 (Telesfor Pożniak: Wstęp. - [Utwory autorów:] Alhierd Abuchovic, Maksim...) szczegóły 
562.książka: Antologia poezji białoruskiej XX wieku. 1997 ([Autorzy:] Vihncuk Advazhny, Andrehjj Aleksandrovich, Natal'lja Arsen'...) szczegóły 
563.książka: Antologihja dauhnjajj belaruskajj literatury. XI-pershaja palova-XVIII st.. 2003 ([M.in. wiersze autorów:] Jan Białobocki, Marcin Broniewski, Szymon Bud...) szczegóły 
564.książka: Âk vyskočyv vorobiej. Pesni, kolyhanki, zabaulânki i vyličanki beloruskih diti z Pudlâšša. 2008  szczegóły 
565.książka: Bac'ka nash Njoman. Vershy, apavjadannih, narysy, ehseh.. 2001 ([M.in. zawiera utwory aut.:] Adam Mickiewicz, Eliza Orzeszkowa, Władys...) szczegóły 
566.książka: Belaruskaja dumka XX stagoddzja. Fihlasofihja, rehlihgihja, kul'tura. (Antalogihja). 1998 ([Zawiera m.in. poglądy pisarzy, literaturoznawców i tłumaczy:] Ales' A...) szczegóły 
recenzja: Zielińska Maryla: Dumka, czyli myśl. Gazeta Wyborcza 1999 nr 143 s. 14  szczegóły 
567.książka: Belavezha. Lihtaraturny a'lmanakh. 2011  szczegóły 
recenzja: Petrushkevihch Ala: "Belavezha". Uchora ih sjonnja. Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 298-306  szczegóły 
568.książka: Bezhanstva 1915 goda. 2000 (Zawiera 156 wspomnień "bieżeńców" Białorusinów pochodzących z terenu B...) szczegóły 
recenzja: Andrasjuk Mihkhas': Bezhanstva, jakoe vjartae. Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 33-34  szczegóły 
recenzja: Choruży Wiesław: Czasopis 2001 nr 3 s. 35 (nota...) szczegóły 
569.książka: Białoruś. Kraina otoczona wysokimi górami. 2004  szczegóły 
recenzja: Włodarski Marek: Białoruskie świry kontra Polka na konrakcie. Lampa 2005 nr 3 s. 72  szczegóły 
recenzja: Zadura Bohdan: Proza białoruska. Klematis 2007 nr 1 s. 42  szczegóły 
570.książka: Buket Belavezhzha. Antalogihja krajaljubnajj paehzihih "Belavezhcauh". 2001 ([Zawiera wiersze autorów:] Agnihja, Maryja Alihfer, Mihkhas' Andrasju...) szczegóły 
571.książka: Cjoplyja vechary...dy kholodnyja rankih... czyli Co śpiewano w Feliksowie. 1992 (Ziemowit Fedecki: Przedmowa. - [Zawiera 72 pieśni ludowe]....) szczegóły 
572.książka: Čas tryvogi i nadzei. štodzënnae žyccë belarusau Belastoččyny u paslâvaenny peryâd (1944-1956). [Wspomnienia]. 2007  szczegóły 
573.książka: Gniazda słów, słowa gniazd. Białostocczyzna - Grodzieńszczyzna. Antologia poezji = Gnëzdy slou, slovy gnëzd. Belastoččyna - Grodzenščyna. Antalogiâ paezii. 2006  szczegóły 
574.książka: Gościniec. Gascihnec. Antologia poezji i prozy grupy literackiej "Białowieża". 1992 ([Wiersze i proza autorów:] Alena Anihsheuhskaja, Nadzeja Artymovihch, ...) szczegóły 
575.książka: Grygaruk Jalanta, Sjankevihch Vol'ga: Belaruskaja lihtaratura. Khrehstamatyja dlja sjarehdnihkh shkol. (Wybór tekstów z literatury białoruskiej dla kl. I-III liceum ogólnoksz...) szczegóły 
576.książka: Khram i versh. Pravaslauhnyja svjatynih Uskhodnjaj Pol'shhy i belaruskaja dukhouhnaja paehzihja. 1993 (Mihkola Gajjduk: Ustupnae slova. Predmova. - [Wiersze autorów:] Natall...) szczegóły 
577.książka: Kulazhanka Lihdzihja, Rusachyk Tamara: Khrehstamatyja. 1-3 klas gihmnazihih. 2000 (Wypisy do nauki języka białoruskiego w klasach 1-3 gimnazjum...) szczegóły 
recenzja: Choruży Wiesław: Czasopis 2001 nr 3 s. 35  szczegóły 
578.książka: Ljos adnago pakalennja. (Uspamihny). [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
579.książka: Mae pesnih tabe daru. Lihtaraturny al'manakh. ([Wiersze autorów:] Valja Anihshhuk, Jurka Baena, Marylja Bazyljuk, Nih...) szczegóły 
580.książka: Nie chyliłem karku przed mocą. Antologia poezji białoruskiej od XV do XX wieku. 2008  szczegóły 
recenzja: Gajew Piotr: Ryzykownie być poetą. Antologia białoruska. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 5/6 s. 59  szczegóły 
recenzja: V Festiwal Kultury Białoruskiej. Pan Slawista 2008 nr 5/6 s. 7 (nt. promocji książki na festiwalu we Wrocławiu...) szczegóły 
581.książka: Nowa dramaturgia białoruska. [Antologia, tekst dramatyczny]. 2011  szczegóły 
582.książka: Oj dauno, dauno... = Oj dawno, dawno. [Antologia, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
583.książka: Paranouhe. Antalogihja apavjadannja. 2003 ([Proza autorów:] Mihkhas' Andrasjuk, Alena Anihshehuhskaja, Vasihl' Ba...) szczegóły 
584.książka: Pępek nieba. Antologia młodej poezji białoruskiej.  szczegóły 
recenzja: Klejnocki Jarosław: Wiersze z importu. Lampa 2007 nr 7/8 s. 72-73  szczegóły 
585.książka: Pieśni Ziemi Bielskiej. Gmina Orla. 2006  szczegóły 
recenzja: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2007 nr 3 s. 12 (nota...) szczegóły 
586.książka: Rakam u Europu. Pucâvodnaâ antalogiâ "Nivy". 2004  szczegóły 
587.książka: Slovy uh labihryntakh. Pljon I Agul'napol'skaga konkursu belaruskajj paehzihih ih prozy. (Wybranyja tvory). 1996  szczegóły 
588.książka: Starabelaruskaja lihtaratura XI-XVIII stst. Khrehstamatyja. 2004  szczegóły 
recenzja: Chykvihn Jan: Pershaja uh Pol'shhy. Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 266-268  szczegóły 
589.książka: Suplement poetycki ze współczesnej liryki białoruskiej. 2008  szczegóły 
recenzja: Ładzińska Katarzyna: Bałagan w szufladzie z napisem "Białoruś". Lampa 2008 nr 11 s. 63  szczegóły 
590.książka: U novaj ajchyne. Shtodzjonnae zhyccjo belarusauh Belastochchyny uh mihzhvaenny peryjad. 2001  szczegóły 
591.książka: U vjanok Adamu Mihckevihchu. 1998 ([Wiersze poświęcone Adamowi Mickiewiczowi; autorzy:] Ehduard Akulihn, ...) szczegóły 
592.książka: Wiersze znad Narwi i Niemna. Białostocczyzna i Grodzieńszczyzna. Antologia poezji dla dzieci. 2006  szczegóły 
593.książka: Wybór tekstów z literatury białoruskiej. 1989 ([Utwory autorów:] Uladzihmihr Dubouhka, Maksihm Garehckih, Ales' Garun...) szczegóły 
594.książka: Za niebokresem Europy. Antologia nowej poezji bialoruskiej 1987-1997. 1998 ([Wiersze autorów:] Sławomir Adamowicz, Michał Aniempadystau, Aleś Arku...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Kępiński Piotr: Królestwo Białoruś. Czas Kultury 1998 nr 2 s. 115-117  szczegóły 
595.książka: Życiem pisane. 2002  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
596.artykuł: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 48 (977) s. 111-114 ([rec. ks.:] Belaruski fol'klor. Khrestomatija. Minsk 1985...) szczegóły 
597.artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1989 nr 1/2 s. 218-219 ([rec. ks.:] Vjaselle. Pesnih u shascih knihgakh. [T.] 6. Mihnsk 1988...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
598.artykuł: Bołtryk Michał: Białoruska ruń. Tygiel Kultury 2002 nr 7/9 s. 36-45 (reportaż o powstaniu tomiku...) szczegóły 
599.artykuł: Bołtryk Michał: Ruń wierszy, czyli narodziny literatury białoruskiej w Polsce. Nowe Kontrasty 1999 nr 8 s. 8-12, 21-23 (zawiera wypowiedzi poetów: Jan Aniserowicz, Jan Czykwin, Mikołaj Hajdu...) szczegóły 
600.utwór: Ruń.  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Hasła osobowe (białoruska)
  Ablamejjka Sjargejj
    proza (alfabet tytułów)
601.proza: Ablamejjka Sjargejj: Kanstatacyih (Pra pos'pekh, udachu, njauhdachu). Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 92-93 (z not....) szczegóły 
  Adamovihch Aljaksandr
    proza (alfabet tytułów)
602.proza: Adamovihch Aljaksandr: Dubler, czyli sny z otwartymi oczami (Fragmenty). Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 61-113 (z not. s. 277...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
603.artykuł: Springmann Danuta: Rasparadzihcca svaihm ljosam. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 171-179  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
604.zgon: Zmarł Aleś Adamowicz. Tygodnik Solidarność 1994 nr 7 s. 3 (zmarł: 1994; z fot....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
605.utwór: Oprawcy [Karateli].  szczegóły 
artykuł: Springmann Danuta: Problema moral'nogo vybora i sud'by cheloveka v povesti Alesja Adamovicha "Karateli". Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 47-60  szczegóły 
606.utwór: Ostatnia pastorałka.  szczegóły 
artykuł: Kovaleva Nina: Tradicii prosveshhenija v sovremennojj sovetskojj literature (Chelovek i priroda v povesti A. Adamovicha "Poslednjaja pastoral'"). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1991 nr 15 (1196) s. 86-92 (ze streszcz. polskim...) szczegóły 
  Adamovihch Andrejj
    wiersze (alfabet tytułów)
607.wiersz: Adamowicz Andrej: Język białoruski. Wyspa 2010 nr 4 s. 32-34  szczegóły 
  Adamovihch Anton
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
608.artykuł: Barshhehuhskih Aljaksandr: Ehmihgracyjjny pihs'mnnihk ih krytyk Anton Adamovihch ab ljosakh belaruskajj ehmihgracyih dy ab pehrspehktyvakh upadku Saveckaga Sajuzu. Studia Białorutenistyczne = [Belarusaznaučyâ Dasledavanni = Belarusian Studies] 2007 [t.] 1 s. 161-172 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
  Adamovihch Slavamihr
    wiersze (alfabet tytułów)
609.wiersz: Adamowicz Sławamir: Antropomorficzne transformacje z Graalem w przeddzień kobiecego cyklu. Magazyn Literacki 1997 nr 2 s. 65  szczegóły 
610.wiersz: Adamowicz Sławamir: Gdy wstaje od organów. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 55 (z not....) szczegóły 
611.wiersz: Adamovics Szlavamir: Hajnali kontaminaciok metamorfozissal, hatterben nap es eso. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 262-264  szczegóły 
612.wiersz: Adamowicz Sławamir: Morfologiczna destrukcja głowy w marcu. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 55 (z not....) szczegóły 
613.wiersz: Adamowicz Sławamir: Na dzień utworzenia organizacji "Prawy Rewanż". Więź 1997 nr 9 s. 102-104  szczegóły 
614.wiersz: Adamowicz Sławamir: Na dzień utworzenia organizacji "Prawy Rewanż". Borussia 1997 nr 15 s. 32-33 (z notą s. 37...) szczegóły 
615.wiersz: Adamowicz Sławamir: Nie odmówię ci.... Borussia 1997 nr 15 s. 35 (z notą s. 37...) szczegóły 
616.wiersz: Adamowicz Sławamir: Nie potrafię, nie chcę.... Magazyn Literacki 1997 nr 2 s. 66  szczegóły 
617.wiersz: Adamovics Szlavamir: Old meg az elnokot. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 264-265  szczegóły 
618.wiersz: Adamowicz Sławamir: Poranne kontaminacje z metamorfozą na tle słońca i deszczu. Borussia 1997 nr 15 s. 35-37 (z notą...) szczegóły 
619.wiersz: Adamowicz Sławamir: Poranne kontaminacje z metamorfozą na tle słońca i deszczu. Magazyn Literacki 1997 nr 2 s. 67-68  szczegóły 
620.wiersz: Adamowicz Sławamir: Sentymentalne spotkanie na linii ognia. Borussia 1997 nr 15 s. 34 (z notą s. 37...) szczegóły 
621.wiersz: Adamowicz Sławamir: Wieczorne mary z elementami pogaństwa. Magazyn Literacki 1997 nr 2 s. 66  szczegóły 
622.wiersz: Adamowicz Sławamir: Wigilia. Stół z wieczerzą.... Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 55 (z not....) szczegóły 
623.wiersz: Adamowicz Sławomir: Zabij Prezydenta. Gazeta Wyborcza 1996 nr 293 s. 8  szczegóły 
624.wiersz: Adamowicz Sławamir: Zabij prezydenta. Magazyn Literacki 1997 nr 2 s. 64-65 (z koment.: Poeta poszedł do więzienia, podp. T.S....) szczegóły 
625.wiersz: Adamowicz Sławamir: Zuchwałe fantazje na temat sławy. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 55 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
626.proza: Adamowicz Sławomir: Dziennik rewanżysty. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 26-29 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
627.artykuł: Czuryłowicz Jan: Poeta zakneblowany. Życie 1997 nr 203 s. 6 (not. o zaszyciu sobie ust podczas publicznej akcji protestu dziennikar...) szczegóły 
628.artykuł: Głodówka Sławomira Adamowicza. Tygodnik Powszechny 1996 nr 28 s. 4 (podp. Nasza Niwa; list-apel do redakcji informujący o więzieniu...) szczegóły 
629.artykuł: Goliński Cezary: Głodówka poety. Gazeta Wyborcza 1996 nr 137 s. 7 (o przetrzymywaniu poety w areszcie śledczym...) szczegóły 
630.artykuł: [Piętnaście] 15 lat za jeden wiersz?. Gazeta Wyborcza 1996 nr 293 s. 2  szczegóły 
631.artykuł: Poeta wolny. Gazeta Wyborcza 1997 nr 33 s. 6 (nota o zwolnieniu poety z aresztu...) szczegóły 
632.artykuł: Sokólski Wład: Poeta przed trybunałem. Białoruski prokurator postawił autorowi wiersza "Zabij prezydenta" zarzut o nawoływanie do zabójstwa wysokiego urzędnika. Życie 1996 nr 67 s. 6  szczegóły 
633.artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1996 nr 4 s. 220-221 (nota o postawieniu poety przed sądem za wiersz "Zabij prezydenta"...) szczegóły 
634.artykuł: Zaszył usta (Protest poety). Trybuna 1997 nr 203 s. 6 (nota...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
635.wywiad: Adamovihch Slavamihr: Odpowiedź na wiersz. Rozmowa z białoruskim poetą Sławamirem Adamowiczem. Życie 1999 nr 35 s. 21 (rozmawiał Jan Czuryłowicz...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
636.utwór: Zabij prezydenta.  szczegóły 
artykuł: CEZ: Poeta skazany za napisanie wiersza. Gazeta Wyborcza 1997 nr 137 s. 7  szczegóły 
637.utwór: Zabij Prezydenta (druk. Gazeta Wyborcza 1996 nr 293).  szczegóły 
artykuł: Goliński Cezary: Za napisanie wiersza. Gazeta Wyborcza 1996 nr 293 s. 8  szczegóły 
  Aksak Valjancihna
    wiersze (alfabet tytułów)
638.wiersz: Aksak Walancina: Safo. Borussia 1997 nr 15 s. 44-45 (z not....) szczegóły 
  Akudovihch Valjancihn
    książki twórcy (alfabet tytułów)
639.książka twórcy: Akudowicz Walancin: Dialogi z Bogiem. [Szkice]. 2008  szczegóły 
  Akulihn Eduard
    wiersze (alfabet tytułów)
640.wiersz: Akulin Eduard: Ave Maria. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 269  szczegóły 
641.wiersz: Akulin Eduard: Na kurhanie Adama Mickiewicza. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2010 nr 6 s. 92  szczegóły 
642.wiersz: Akulin Eduard: Na kurhanie Adama Mickiewicza. Znad Wilii 2011 nr 2 s. 65 (z fot....) szczegóły 
643.wiersz: Akulin Eduard: Talalkozas kupalaval (Ballada). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 269-270  szczegóły 
  Aleksandrov Nikolajj
    wiersze (alfabet tytułów)
644.wiersz: Aleksandrow Mikołaj: Dulcynea. Nawias 2000 nr z IX s. 109 (z not....) szczegóły 
645.wiersz: Aleksandrow Mikołaj: Na pietrze, na piątym.... Nawias 2000 nr z IX s. 109-110 (z not....) szczegóły 
646.wiersz: Aleksandrow Mikołaj: Ta myśl, która.... Nawias 2000 nr z IX s. 110 (z not....) szczegóły 
  Aleksihevihch Svjatlana
    książki twórcy (alfabet tytułów)
647.książka twórcy: Aleksijewicz Swietłana: Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości. [Reportaż]. 2012  szczegóły 
recenzja: Szkudlarek Paulina, Walczewska Sławomira: Zadra 2012 nr 3/4 (52/53) s. 104 (z not. o autorkach art....) szczegóły 
648.książka twórcy: Aleksijewicz Swietłana: Krzyk Czarnobyla. 2000  szczegóły 
recenzja: M. Z.: Magazyn Literacki 2000 nr 6/7 s. 53 (not....) szczegóły 
recenzja: Strzałka Jan: Lekcja Czarnobyla. Tygodnik Powszechny 2001 nr 1 s. 10  szczegóły 
recenzja: Żabiński Andrzej: Świadectwo o prawdziwym Czarnobylu. Nowe Kontrasty 2000 nr 8 s. 18-19  szczegóły 
649.książka twórcy: Aleksijewicz Swietłana: Ołowiane żołnierzyki. [Reportaż]. 2007  szczegóły 
650.książka twórcy: Aleksijewicz Swietłana: Urzeczeni śmiercią. 2001 ([Zawiera także szkic o autorce:] Leszek Wołosiuk: Kronikarka wielkiej ...) szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Czarna dziura. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 54  szczegóły 
651.książka twórcy: Aleksijewicz Swietłana: Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. [Reportaż]. 2010  szczegóły 
recenzja: Bobka Lesław: Sowieckie Żołnierki. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2011 nr 21 s. 11  szczegóły 
recenzja: Bukowiec Anna: Zadra 2011 nr 1/2 (46/47) s. 106 (z not. o autorce art....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
652.proza: Aleksijewicz Swietłana: Ołowiane żołnierzyki [fragm.:] Afgański podpis. Plus Minus 2001 nr 31 s. D5  szczegóły 
653.proza: Alekseevich Svetlana: Ostatni świadkowie (Fragmenty). Literatura Radziecka 1989 nr 3 s. 109-128 (ze wstępem: Od autorki; posłowie Aleś Adamowicz; z not. i fot. Swietła...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
654.artykuł: JS: Schwarzenegger kontra Sołżenicyn. Tygodnik Powszechny 1999 nr 32 s. 6 (o udziale pisarki w dyskusji w Radiu Swoboda...) szczegóły 
655.artykuł: Symaniec Virginie: La litterature bielorussienne en France: de Vasil Bykau a Svetlana Alexievitch. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2000 [t. 1] s. 31-46 (z notą o Virginie Symaniec...) szczegóły 
656.artykuł: Wołosiuk Leszek: Kronikarka. Wysokie Obcasy 2000 nr 23 s. 6-14 (z notą i fot....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
657.utwór: Cynkovye mal'chiki (druk. Druzhba narodov 1990 nr 7).  szczegóły 
artykuł: Supa Wanda: Struktura językowa "Cynkowych chłopców" Swietłany Aleksijewicz. Białostocki Przegląd Kresowy 1994 t. 1 s. 115-123  szczegóły 
658.utwór: U vojny nezhenskoe lico.  szczegóły 
artykuł: Zdol'nikow Wiktor: "Magnitofonnaja" literatura raznovidnost' afabuljarnoj prozy. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1990 z. 9 (35) s. 117-124 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
659.utwór: Wojna nie ma w sobie nic z kobiety.  szczegóły 
artykuł: Cyran Maria: Swietłana Aleksijewicz, "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety" - druga strona medalu. Język Polski w Liceum 2012 nr 1 (2012/2013) s. 42-49  szczegóły 
  Aljakhnovihch Francihshak
    książki twórcy (alfabet tytułów)
660.książka twórcy: Olechnowicz Franciszek: [Siedem] 7 lat w szponach GPU. [Wspomn.]. 1990  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
661.artykuł: Glagouhskaja Lena: Ugodkih BNR u Kalihnihngradze ih uh Gdan'sku. Czasopis 2005 nr 5 s. 26-27 (m.in. nt. spotkania pośw. Franciszkowi Olechnowiczowi w Gdańsku 3 IV 2...) szczegóły 
662.artykuł: Kozłowska-Głogowska Helena: "Kali my pajedziem da tatki?". Czasopis 2004 nr 7/8 s. 55-59  szczegóły 
663.artykuł: Minął miesiąc (W Republice Białoruś). Czasopis 2004 nr 6 s. 16 (nota nt. obchodów upamiętniających życie i działalność Franciszka Olec...) szczegóły 
664.artykuł: Olechnowicz Jerzy: Przeżywam śmierć ojca po raz drugi (Rozmowa z Jerzym Olechnowiczem, synem Franciszka). Czasopis 2004 nr 3 s. 28-31 (wyw. z synem, rozm. Helena Kozłowska, z fot....) szczegóły 
665.artykuł: Ponarski Zenowiusz: Alachnowicza droga życia ciernista. Na niwie działalności białoruskiej. Znad Wilii 1998 nr 6-8 (sylwetka, z fot....) szczegóły 
666.artykuł: Ponarski Zenowiusz: Franciszek Olechnowicz - między Mińskiem a Wilnem. Życiorysy niepospolite. Znad Wilii 2004 nr 1 s. 21-38 (c.d. z 2003; biogr....) szczegóły 
667.artykuł: Ponarski Zenowiusz: Franciszek Olechnowicz - wydawca, redaktor, publicysta. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1996 z. 2 (6) s. 51-64  szczegóły 
nawiązanie: Solak Zbigniew: Uzupełnienie do biografii Franciszka Olechnowicza z dziennika M. Roemera. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 8 s. 149-151 (nt. okoliczności śmierci F. Olechowicza w świetle relacji Michała Roem...) szczegóły 
668.artykuł: Ponarski Zenowiusz: Franciszka Olechnowicza żywot burzliwy. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 35-53 (z fot....) szczegóły 
669.artykuł: Solak Zbigniew: Franciszek Olechnowicz w "Dzienniku" Michała Romera. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 95-104 (fragmenty ks. Zbigniewa Solaka: Między Polską a Litwą dot. losów Franc...) szczegóły 
670.artykuł: [Stepowicz Albin] S-wicz: Czasopis 2004 nr 3 s. 27 (nt. powrotu Franciszka Olechnowicza do Polski z więzienia na Wyspach S...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
671.utwór: Siedm lat w szponach GPU [U kipciuroh HPU].  szczegóły 
artykuł: Gondowicz Jan: Obmacywanie trupiej kości. Nowe Książki 1999 nr 5 s. 76 (por. z książką Mariusza Wilka "Wilczy notes"...) szczegóły 
  Alkaev Oleg
    książki twórcy (alfabet tytułów)
672.książka twórcy: Ałkajew Oleg: Ekipa do zabijania. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Andrasjuk Mihkhas'
    książki twórcy (alfabet tytułów)
673.książka twórcy: Andrasjuk Mihkhas': Bely kon'. Apovesc'. 2006  szczegóły 
recenzja: Anatacyih. Tehrmapihly [Termapily] 2006 nr 10 s. 266-267 (nota...) szczegóły 
recenzja: Janovihch Sakrat: Chytajuchy Andrasjuka. Czasopis 2006 nr 6 s. 41-42  szczegóły 
674.książka twórcy: Androsiuk Michał: Biały koń. [Opowiadanie]. 2011  szczegóły 
recenzja: Koronkiewicz Wojciech: Podlaskie Macondo. Lampa 2012 nr 1/2 s. 78  szczegóły 
675.książka twórcy: Andrasjuk Mihkhas': Fihrma. 2000  szczegóły 
recenzja: Chykvihn Jan: Scehny z nashaga tehatruma. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 268-270  szczegóły 
recenzja: Khmjaleuhskih Jurka: Vydaveckih fal'start. Czasopis 2001 nr 1 s. 43-44  szczegóły 
676.książka twórcy: Andrasjuk Mihkhas': Mjascovaja gravihtacyja. 2004  szczegóły 
recenzja: Shynkarehnka Vol'ga: Z uvagajj da skhovauh dushy ih staroga doma. Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 252-256  szczegóły 
677.książka twórcy: Androsiuk Michał: Wagon drugiej klasy. [Powieść]. 2011  szczegóły 
recenzja: Anatacyih. Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 279 (nota...) szczegóły 
recenzja: Koronkiewicz Wojciech: Kto wygra Kazaneckiego?. Lampa 2011 nr 1/2 s. 83  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
678.proza: Andrasjuk Mihkhas': Kihno "Ihljuzihja". Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 80-84 (w jęz. oryg....) szczegóły 
679.proza: Andrasjuk Mihkhas': Kol'ka, jakih ljotauh nad mjastehchkam [fragm.]. Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 66-68 (z not. i fot....) szczegóły 
680.proza: Andrasjuk Mihkhas': Najjlepshy kandydat. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 73-75 (z not. i fot....) szczegóły 
681.proza: Andrasjuk Mihkhas': Pan Nosihk. Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 95-97  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
682.artykuł: Alejjnihk Lada: Pogljad na zhyccjo z vyshynih paljotu (Proza Mikhasja Andrasjuka). Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 228-236  szczegóły 
683.artykuł: Czasopis 2001 nr 4 s. 6 (not. o spotkaniu z czytelnikami w Hajnówce 27 II 2001, prowadzący: Sok...) szczegóły 
684.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 262 (gratulacje od red. z okazji 50. rocznicy urodzin; z fot....) szczegóły 
685.artykuł: Tychka Galihna: Proza Mihkhasja Andrasjuka: poshukih novykh shljakhouh mastackaga asehnsavannja zhyccja. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 111-114  szczegóły 
686.artykuł: Zarehmba Ljudmihla: "Chuzhoe slova" jak srodak paehtykih Mikhasja Andrasjuka ("Slova ab palku Ihgaravym" - "Zubr", "Krajavihd bez klamkih". Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 263-287  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
687.utwór: Vulihca Dobrajj Nadzeih. Mihnsk 2010.  szczegóły 
recenzja: Anatacyih. Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 279 (nota; rec. oryg....) szczegóły 
  Anempadystauh Mikhas'
    wiersze (alfabet tytułów)
688.wiersz: Aniemapadystau Michał: Czekaliśmy na Wigilię, od dzieciństwa. SkaFander 2003 nr 8 s. 91  szczegóły 
689.wiersz: Aniemapadystau Michał: Lubię kiedy świeci słońce. SkaFander 2003 nr 8 s. 93  szczegóły 
690.wiersz: Aniemapadystau Michał: Na naszej ulcy. SkaFander 2003 nr 9 s. 91  szczegóły 
691.wiersz: Aniemapadystau Michał: Na naszej ulicy.... SkaFander 2003 nr 8 s. 92  szczegóły 
692.wiersz: Aniemapadystau Michał: Spotkanie na drodze. SkaFander 2003 nr 8 s. 90  szczegóły 
693.wiersz: Aniemapadystau Michał: Ultralewicowe fale. SkaFander 2003 nr 9 s. 90  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
694.wywiad: Maziarski Wojciech: Smak tamtej Białorusi. Gazeta. Magazyn 1999 nr 19 s. 28-31 (obszernie nt. "Narodnego albomu"; z fot....) szczegóły 
  Anihshehuhskaja Alena
    proza (alfabet tytułów)
695.proza: Anihshehuhskaja Alena: Sukhoe leta. Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 19-22 (z notą i fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
696.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 104 (życzenia od redakcji z okazji jubil. 85. roczn. urodzin...) szczegóły 
697.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 219 (not. o wieczorze autorskim w Warszawie 18 XI 1999...) szczegóły 
698.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 84 (not. o jubileuszu 75. rocznicy ur., z fot....) szczegóły 
  Anihshhik Oleg
    książki twórcy (alfabet tytułów)
699.książka twórcy: Aniszczik Oleg: Gorzki napój. 1996  szczegóły 
  Anis'ko Evgenijj
    wiersze (alfabet tytułów)
700.wiersz: Aniśko Eugeniusz: Tuczka wzeszła. deżdżyk brzyzga.... Czasopis 2004 nr 12 s. 44  szczegóły 
  Antanouhskih Mihkola
    wiersze (alfabet tytułów)
701.wiersz: Antanouski Mikoła: Na początku były Kurapaty. Borussia 1997 nr 15 s. 37-38 (z not....) szczegóły 
702.wiersz: Antanouski Mikoła: Z początku były Kurapaty. Lithuania 1995 nr 2 s. 216  szczegóły 
703.wiersz: Antanouski Mikoła: Z początku były Kurapaty. Obóz 1995 nr 29 s. 90-91 (z not....) szczegóły 
  Antashehvihch Aljaksandr
    proza (alfabet tytułów)
704.proza: Antashehvihch Aljaksandr: Khatnjae stagoddze. Czasopis 2005 nr 2-11 wkł. (cd. z 2004, cd. w 2006...) szczegóły 
705.proza: Antashehvihch Aljaksandr: Khatnjae stagoddze. Czasopis 2004 nr 9-11 wkł. (cd. w 2005...) szczegóły 
706.proza: Antashehvihch Aljaksandr: Khatnjae stagoddze. Czasopis 2006 nr 1 wkł. (cd. z 2005...) szczegóły 
  Arkush Ales'
    wiersze (alfabet tytułów)
707.wiersz: Arkush Ales': Brat Ales'. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 52-53 (z not. i fot. s. 55...) szczegóły 
708.wiersz: Arkush Ales': "Glihnjany Vjales". Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 53 (z not. i fot. s. 55...) szczegóły 
709.wiersz: Arkusz Aleś: Ikona. Borussia 1997 nr 15 s. 31 (z not. s. 21...) szczegóły 
710.wiersz: Arkusz Aleś: Kolęda (Uładzimirowi Arłowowi). Borussia 1997 nr 15 s. 32 (z not. s. 21...) szczegóły 
711.wiersz: Arkush Ales': Na poshukih Z'meja Narata. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 54-55 (z not. i fot....) szczegóły 
712.wiersz: Arkush Ales': Pa paljancy pa galihncy. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 53 (z not. i fot. s. 55...) szczegóły 
713.wiersz: Arkush Ales': Stauh, da jakoga vjadze uhtravelaja s'cezhka. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 52 (z not. i fot. s. 55...) szczegóły 
714.wiersz: Arkusz Aleś: Trasa nr 2. Czas Kultury 1999 nr 1 s. 87  szczegóły 
715.wiersz: Arkush Ales': Trokhradkouhih. Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 94  szczegóły 
716.wiersz: Arkusz Aleś: Ultima thule. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 45 (z not....) szczegóły 
717.wiersz: Arkush Ales': Vershy getak zha.... Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 51 (z not. i fot. s. 55...) szczegóły 
718.wiersz: Arkusz Aleś: Wędrówka. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 45 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
719.proza: Arkusz Aleś: Koniec z nim. Borussia 1997 nr 15 s. 57-59  szczegóły 
720.proza: Arkush Ales': Polackihja zapihsy (Staronkih z' dzjon'ihka). Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 17-20 (od 8 IV do 12 V 1999; m.in. nt. życia literackiego...) szczegóły 
721.proza: Arkush Ales': Polackihja zapihsy (Staronkih z' dzjon'ihka) (2). Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 19-23 (od 19 VI do 15 XII 1999; m.in. nt. życia literackiego...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
722.utwór: Vyprabavan'ne razvoem. Polacak 2000.  szczegóły 
artykuł: Shydlouhskih Sjargejj: Padstavy pavetalihzmu. Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 35-36 (rec. oryg....) szczegóły 
  Arlouh Uladzihmer
    książki twórcy (alfabet tytułów)
723.książka twórcy: Arłou Uładzimir: Prom przez kanał La Manche. Wiersze. [Wiersze].  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
724.wiersz: Arlouh Uhladzihmihr: Dwaj. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 52 (proza poetycka; tekst równoległy w jęz. białoruskim i polskim...) szczegóły 
725.wiersz: Arlouh Uhladzihmihr: Gontyna. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 51 (proza poetycka; tekst równoległy w jęz. białoruskim i polskim ; z fot....) szczegóły 
726.wiersz: Arlouh Uhladzihmihr: Na brzegu innego czasu. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 54 (proza poetycka; tekst równoległy w jęz. białoruskim i polskim; z notą...) szczegóły 
727.wiersz: Arłou Uładzimir: Poranny wiersz o twoich piersiach. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 95-96 (z fot....) szczegóły 
728.wiersz: Arłou Uładzimir: Próba zakończonego życiorysu. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 94-95 (z fot....) szczegóły 
729.wiersz: Arlouh Uhladzihmihr: Świątynia. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 53 (proza poetycka; tekst równoległy w jęz. białoruskim i polskim...) szczegóły 
730.wiersz: Arlouh Uhladzihmihr: Wędrowcy. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 54 (proza poetycka; tekst równoległy w jęz. białoruskim i polskim...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
731.proza: Arłou Uładzimier: Niepodległość. Gazeta Wyborcza 2001 nr 210 s. 11 (z not. o aut....) szczegóły 
732.proza: Arłou Uładzimier: Niepodległość - to gdy.... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 9  szczegóły 
733.proza: Orłow Włodzimierz: Odgryź wronie głowę (Esej). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2008 t. 9 s. 189-201  szczegóły 
734.proza: Arłou Uładzimier: Strych. Przekrój 2002 nr 14 s. 19 (z notą, s. 18...) szczegóły 
735.proza: Arłou Uładzimier: Za co Abin stuknął Kabla. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 22-25 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
736.artykuł: Dzierżanowski Andrzej Maria: Pomosty [Wrocław] 2006 t. 11 s. 206 (not. o spotkaniu autorskim 9 VI 2006 r., we Wrocławiu...) szczegóły 
737.artykuł: Pisarz z Białorusi. Znad Wilii 1999 nr 23 s. 7 (nota nt. spotkania Uładzimira Arłowa ze studentami w Wilnie...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
738.wywiad: Goliński Cezary: Jeszcze nie jestem u siebie. Gazeta Wyborcza 2001 nr 210 s. 11  szczegóły 
  Arol Mihkola
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
739.utwór: Lihrnihk. Mihnsk 1991.  szczegóły 
artykuł: Petrushkevihch Ala: Cih z-pad Kupalavaga kryla?.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 167-170  szczegóły 
  Arsen'neva Natal'lja
    wiersze (alfabet tytułów)
740.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Gdybyż mogli poeci. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 36 (z not. o aut., z fot. Natalii Arsieńniewy...) szczegóły 
741.wiersz: Arszennyeva Natalla: Igy leszel En. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 242-243  szczegóły 
742.wiersz: Arszennyeva Natalla: Imadsag. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 242  szczegóły 
743.wiersz: Arsienniewa Natalla: Modlitwa. Znad Wilii 1997 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
744.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Modlitwa. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 38  szczegóły 
745.wiersz: Arsienniewa Natalia: Modlitwa = Malitwa. Więź 1997 nr 9 s. 217  szczegóły 
746.wiersz: Arsienniewa Natalla: Modlitwa = Malitwa. Lithuania 1997 [nr] 3/4 s. 117 (tekst równoległy polski i w transkrypcji białoruskiej; nota Czesława S...) szczegóły 
747.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Mój skarb. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 252  szczegóły 
748.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Nie ostygniemy. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 252-253  szczegóły 
749.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Nocą księżycową. Zeszyty Literackie 1991 z. 33 s. 27-8  szczegóły 
750.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Poecie. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 250-251  szczegóły 
751.wiersz: Arsen'neva Natallja: Sypljucca z kljonauh lihsty. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 45 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
752.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Szypszyno moja, Białorusi. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 253-254  szczegóły 
753.wiersz: Arsienniewa Natalia: W gąszczach. Kresy Literackie 1995 nr 3/4 s. 43  szczegóły 
754.wiersz: Arsieńniewa Natalla: W lesie. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 250  szczegóły 
755.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Węgierskie skrzypce. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 35  szczegóły 
756.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Wieczorne misteria. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 251-252  szczegóły 
757.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Wieczór. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 250  szczegóły 
758.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Wieczór w Wilnie. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 38  szczegóły 
759.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Wierzba. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 37  szczegóły 
760.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Zamiast mnie. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 37  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
761.artykuł: Czykwin Jan: Natallja Arsen'neva - mihzh Vihl'njajj ih Rochehstehram. x 1997 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 6 [cz.] 1. Mihnsk 1997 ...) szczegóły 
762.artykuł: Czykwin Jan: Pomiędzy Wilnem i Rochesterem. Twórczość Natalli Arsieńniewej. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 72-82  szczegóły 
763.artykuł: Petrushkevihch Ala: Koleravaja palihtra Natallih Arsennevajj. Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 220-227  szczegóły 
764.artykuł: Petrushkevihch Ala: "O, Belarus' maja, pauhz bol' pjakuchy grac' tabe...". Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 205-216 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
765.artykuł: Rasolka Alena: Kolernaja palihtra uh lihrycy Kazihmezha Pshehrvy-Tehtmajjera uh parauhnannih z lihrykajj Maksihma Bagdanovihcha ih Natallih Arsennevajj. Białostocki Przegląd Kresowy 1999 t. 7 s. 157-162  szczegóły 
766.artykuł: Traczuk Jerzy: Natalla Arsieńniewa. The most distinguished poet of Western Belarus's aestheticism. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2000 [t. 1] s. 60-65 (z not. o Jerzym Traczuku...) szczegóły 
767.artykuł: Traczuk Jerzy: "Sacrum" w białorukiej poezji emigracyjnej w Stanach Zjednoczonych na przykładzie twórczości Natalii Arsieńniewej. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 109-118  szczegóły 
768.artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 33 s. 155 (not. biograficzna...) szczegóły 
769.artykuł: Zvonareva Lola: Cvetovaja simvolika v poehzii Zinaidy Gippius i Natal'i Arsen'evojj. Studia Rossica 1999 [t.] 7 s. 111-122  szczegóły 
  Artymovihch Nadzeja
    książki twórcy (alfabet tytułów)
770.książka twórcy: Artymovihch Nadzeja: Adplyvae spakojjnae neba. [Wiersze]. 1999  szczegóły 
recenzja: Ihskry talentu ih znakih pavagih. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 215-217 (podp. B.Sk....) szczegóły 
771.książka twórcy: Artymovihch Nadzeja: Dzvery. Tehkst ih kantehkst. [Wiersze]. 1994 ([Zawiera teksty wierszy Nadziei Artymowicz z komentarzami Alesia Razan...) szczegóły 
recenzja: Laszuk Wiktoria: Pol'skih ehlement uh stylihstycy zbornihka N. Artymovihch ih A. Razanava "Dzvery". Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 5 s. 99-105  szczegóły 
recenzja: Zaniewska Teresa: Test 1995 nr 2 s. 128-131  szczegóły 
omówienie: Zaniewska Teresa: Wielka brama. Dyskusja = Dyskusihja 1996 nr 9 s. 26-27 (z fot....) szczegóły 
772.książka twórcy: Artymowicz Nadzieja: Łagodny czas. 1998 ([Tłumacze:] Beata Kapij, Tadeusz Karabowicz, Jan Leończuk, Jerzy Litwi...) szczegóły 
recenzja: Ihskry talentu ih znakih pavagih. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 215-217 (podp. B.Sk....) szczegóły 
recenzja: Karabowicz Tadeusz: Zgrzebna samotność "Łagodnego czasu" a pierwsze słowo modlitwy w twórczości Nadziei Artymowicz. Scriptores Scholarum 1998 nr 4 s. 152-155 (z fot....) szczegóły 
773.książka twórcy: Artymowicz Nadzieja: Poezja. 1998  szczegóły 
recenzja: Jankowski Piotr: O książce.... Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 4 s. 30-31  szczegóły 
774.książka twórcy: Artymovihch Nadzeja: Sezon u belykh pejjzazhakh. [Wiersze]. 1990  szczegóły 
775.książka twórcy: Artymovihch Nadzeja: Zhouhtaja muzyka. [Wiersze]. 2005  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
776.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Am abendlichen Himmel.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 235-236 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
777.wiersz: Artimovics Nagyeja: Bezarult a feny.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 268-269  szczegóły 
778.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Bezmierne zamyślenie.... Kresy 1991 nr 6 s. 51  szczegóły 
779.wiersz: Artimovihch Nadzjeja: Bezmihrne zamislennja mojeji.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 233-234 (z notą s. 235...) szczegóły 
780.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Blut stroemt in den.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 234-235 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
781.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Chas z tabojj ljazhyc''... = Czas w tobie przeciąga się.... Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 202-203 (tekst równoległy w jęz. białoruskim i polskim...) szczegóły 
782.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Ci co upadli.... Metafora 2001 nr 47/50 s. 109-110  szczegóły 
783.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Coraz mniej rozumiem.... Kartki [Białystok] 2006 nr 35/36 s. 64 (z not....) szczegóły 
784.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Czas ucieka.... Kartki [Białystok] 2006 nr 35/36 s. 64 (z not....) szczegóły 
785.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Czas w tobie.... Pomerania 1994 nr 12 s. 21 (z not....) szczegóły 
786.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Czas w tobie przeciąga się.... Metafora 2001 nr 47/50 s. 110  szczegóły 
787.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Den Fortreisenden. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 227 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
788.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Dichter sterben wenn.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 232 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
789.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Die bunten Kleider.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 233-234 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
790.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Die Oberflaeche meiner Hoffnung.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 230-231 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
791.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Dies gibt es.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 229-230 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
792.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Do Warszawy leciało się.... Kartki [Białystok] 2006 nr 35/36 s. 64 (z not....) szczegóły 
793.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Du zernagst mit dem Gehoer.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 228 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
794.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Eine Ahnung ist in den Wolken.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 231 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
795.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Er krankte an einer Krankheit.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 230 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
796.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Etyka estetyka estetyzmy.... Kartki [Białystok] 2006 nr 35/36 s. 64 (z not....) szczegóły 
797.wiersz: Artymovich Nadzeya: I don't oppose to the fact .... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 99  szczegóły 
798.wiersz: Artymowicz Nadzieja: I nic się już nie odbędzie.... Kartki [Białystok] 2006 nr 35/36 s. 64 (z not....) szczegóły 
799.wiersz: Artymowicz Nadzieja: I pewne będzie jedynie to.... Scriptores Scholarum 1998 nr 4 s. 154  szczegóły 
800.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Ich wiederspreche nicht.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 234 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
801.wiersz: Artimovihch Nadzjeja: Ih spravzhnihm bude.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 230 (z notą s. 235...) szczegóły 
802.wiersz: Artymovihch Nadzeja: Ihkona lihstapadauhskih sneg.... Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 46  szczegóły 
803.wiersz: Artimovihch Nadzjeja: Ihkona listopadovijj snihg.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 232-233 (z notą s. 235...) szczegóły 
804.wiersz: Artimovihch Nadzjeja: Ihrzha tvoja tihn'.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 231 (z notą s. 235...) szczegóły 
805.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Ikona listopadowy śnieg.... Scriptores Scholarum 1998 nr 4 s. 151  szczegóły 
806.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Ikona listopadowy śnieg.... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 21 (z not....) szczegóły 
807.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Lubię figury geometryczne.... Kartki [Białystok] 2006 nr 35/36 s. 64 (z not....) szczegóły 
808.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Meiner Stadt Bielsk. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 233 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
809.wiersz: Artimovihch Nadzjeja: Mi pihdemo dalih.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 230 (z notą s. 235...) szczegóły 
810.wiersz: Artimovihch Nadzjeja: Mi Tak bliz'ko odne.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 229-230 (z notą s. 235...) szczegóły 
811.wiersz: Artimovihch Nadzjeja: Mihjj son tuzhit'.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 231-232 (z notą s. 235...) szczegóły 
812.wiersz: Artymovihch Nadzeja: Mojj rodny gorad.... Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 44-45 (z notą i fot....) szczegóły 
813.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Mój sen tęskni.... Scriptores Scholarum 1998 nr 4 s. 153-154  szczegóły 
814.wiersz: Artymovich Nadzeya: My days are.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 99  szczegóły 
815.wiersz: Artymovich Nadzeya: My tiny hometown.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 98  szczegóły 
816.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Na horyzoncie.... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 21 (z not....) szczegóły 
817.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Nach jedem Tag.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 229 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
818.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Nad antykwariatami wypowiedzianych słów.... Magazyn Literacki 1993 nr 1 (5) s. 33  szczegóły 
819.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Nad Bielskiem szare niebo.... Kartki [Białystok] 2006 nr 35/36 s. 64 (z not....) szczegóły 
820.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Nasączone powietrze.... Kartki [Białystok] 2006 nr 35/36 s. 64 (z not....) szczegóły 
821.wiersz: Artimovihch Nadzjeja: Nerukhomo stojat' moji.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 233 (z notą s. 235...) szczegóły 
822.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Nichts spreche ich.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 235 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
823.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Nieoczekiwanie.... Kresy 1991 nr 6 s. 53 (z not....) szczegóły 
824.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Nieruchomo stoją.... Scriptores Scholarum 1998 nr 4 s. 150  szczegóły 
825.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Nieruchomo stoją.... Scriptores Scholarum 1998 nr 4 s. 153  szczegóły 
826.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Nieruchomo stoją moje dni.... Scriptores Scholarum 1997 nr 1 s. 154 (z not. tłumacza o autorce...) szczegóły 
827.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Odwieczna muzyka w Bielsku.... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 21 (z not....) szczegóły 
828.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Paehty pamihrajuc' tady... = Poeci umierają wtedy.... Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 202 (tekst równoległy w jęz. białoruskim i polskim...) szczegóły 
829.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Paslja kozhnaga dlja pytal'nikhkauh... = Po każdym dniu znaków zapytania.... Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 203 (tekst równoległy w jęz. białoruskim i polskim...) szczegóły 
830.wiersz: Artimovihch Nadzjeja: Pihvden' a tvihjj potjag.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 231 (z notą s. 235...) szczegóły 
831.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Po każdym dniu.... Kresy 1991 nr 6 s. 52  szczegóły 
832.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Poeci umierają wtedy.... Kresy 1991 nr 6 s. 52  szczegóły 
833.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Przejść zgorzkniałą agonię.... Scriptores Scholarum 1998 nr 4 s. 154  szczegóły 
834.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Rdza twój cień.... Scriptores Scholarum 1998 nr 4 s. 150  szczegóły 
835.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Rdza twój cień jak muzyka.... Scriptores Scholarum 1997 nr 1 s. 153 (z not. tłumacza o autorce...) szczegóły 
836.wiersz: Artimovics Nagyeja: Remenyem felszine puha.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 267-268  szczegóły 
837.wiersz: Artimovihch Nadzjeja: Splju u snihgakh.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 234 (z notą s. 235...) szczegóły 
838.wiersz: Artymovihch Nadzeja: Svet ukihnuty uh besl'skuju.... Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 45  szczegóły 
839.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Ty. Pomerania 1994 nr 12 s. 21 (z not....) szczegóły 
840.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Ty. Scriptores Scholarum 1997 nr 1 s. 153-154 (z not. tłumacza o autorce...) szczegóły 
841.wiersz: Artimovihch Nadzjeja: U Bihl's'ku stara.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 233 (z notą s. 235...) szczegóły 
842.wiersz: Artimovihch Nadzjeja: U veresovikh mandrihvkakh.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 235 (z notą...) szczegóły 
843.wiersz: Artimovihch Nadzjeja: U vihrshakh svoihkh.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 232 (z notą s. 235...) szczegóły 
844.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Ueber die Ufer.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 231 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
845.wiersz: Artimovihch Nadzjeja: Vorozhiti na chas.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 232 (z notą s. 235...) szczegóły 
846.wiersz: Artymowicz Nadzieja: W Bielsku stara muzyka.... Scriptores Scholarum 1998 nr 4 s. 151  szczegóły 
847.wiersz: Artymowicz Nadzieja: W Bielsku stara muzyka.... Scriptores Scholarum 1998 nr 4 s. 153  szczegóły 
848.wiersz: Artymowicz Nadzieja: W Bielsku stara muzyka.... Scriptores Scholarum 1997 nr 1 s. 154 (z not. tłumacza o autorce...) szczegóły 
849.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Wieder breitet sich.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 232 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
850.wiersz: Artymowitsch Nadseja: Wort wie schwehr.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 228-229 (z notą: Ales Rasanau: Das Eiland Der Nadseja Artymowitsch s. 225-226...) szczegóły 
851.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Wychodząc z drogi.... Metafora 2001 nr 47/50 s. 109  szczegóły 
852.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Z nashykh sehrcauh budzem tkac'... = Z naszych serc będziemy tkali.... Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 202 (tekst równoległy w jęz. białoruskim i polskim...) szczegóły 
853.wiersz: Artymovihch Nadzeja: Z naszych serc.... Metafora 2001 nr 47/50 s. 108  szczegóły 
854.wiersz: Artimovihch Nadzjeja: Z nebezpechnoju legkihstju.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 231 (z notą s. 235...) szczegóły 
855.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Z niebezpieczną lekkością.... Scriptores Scholarum 1998 nr 4 s. 150  szczegóły 
856.wiersz: Artymowicz Nadzieja: Z niebezpieczną lekkością letniej pory.... Scriptores Scholarum 1997 nr 1 s. 154 (z not. tłumacza o autorce...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
857.artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 242 (not. o przyznaniu Nadziei Artymowicz nagrody za twórczość literacką pr...) szczegóły 
858.artykuł: McMillin Arnold: A brilliant shade of black: the poetry of Nadzieja Artymovic. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2003 [t. 4] s. 145-154 (tekst równoległy w jęz. białoruskim: Jarkae adcenne chornaga: paehzihj...) szczegóły 
859.artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2001 nr 9 s. 7 (not. o wręczeniu Nadziei Artymowicz 5 VII 2001 w Bielsku Podlaskim dor...) szczegóły 
860.artykuł: Rusaczyk Tamara: Białoruski ruch literacki w Polsce. Nadzieja Artymowicz. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 201-203 (z tekstami wierszy...) szczegóły 
861.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2006 nr 10 s. 64-65 (not. o 60. roczn. urodzin, z fot....) szczegóły 
862.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 148 (życzenia od red. z okazji jubil. 65. urodzin...) szczegóły 
863.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 219 (not. o jubileuszu 30-lecia debiutu poetyckiego, III 2000...) szczegóły 
864.artykuł: Zaniewska Teresa: Znaki niepewności (O twórczości Nadziei Artymowicz). Kresy 1992 nr 9/10 s. 212-216  szczegóły 
  Astrauhcihuh Sjargejj
    wiersze (alfabet tytułów)
865.wiersz: Astrauhciuh Sjargejj: Imitacyja. Dyskusja = Dyskusihja 1994 nr 2 s. 12-13  szczegóły 
  Astravec Sjargejj
    proza (alfabet tytułów)
866.proza: Astravec Sjargejj: Bihzun ih pernihk (Apavjadan'ne-manaljog). Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 80-81 (z not. i fot. s. 83...) szczegóły 
867.proza: Astravec Sjargejj: Jugaslauhskih varyjant. Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 75-80 (z notą i fot....) szczegóły 
868.proza: Astrawiec Siarhiej: Klaustrofobia. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 52-58  szczegóły 
869.proza: Astrawiec Siarhiej: Radziwiłłowskie trumny. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 59-69  szczegóły 
870.proza: Astravec Sjargejj: Stary Novy god (Svjatochnae apavjadan'ne). Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 81-83 (z not. i fot....) szczegóły 
  Aushjannihkava Tamara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
871.książka twórcy: Ausânnikava Tamara: Lubačka. Zamalëuki. [Opowiadania]. 2011  szczegóły 
  Babina Natallja
    książki twórcy (alfabet tytułów)
872.książka twórcy: Babina Natalka: Miasto ryb. [Powieść]. 2010  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
873.proza: Babina Natałka: Deszcz (fragment powieści). Korespondencja z ojcem 2009 nr 14 s. 81-85 (z notą biogr....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
874.artykuł: Belter Iwona: Białoruskie klimaty w pilskiej bibliotece. Panorama Wielkopolskiej Kultury 2011 nr 5 s. 18 (nt. spotkania autorskiego; Piła, 27 X 2011 r....) szczegóły 
875.artykuł: Pomosty [Wrocław] 2012 t. 17 s. 198 (not. o spotkaniu autorskim 19 IX 2012 r. we Wrocławiu...) szczegóły 
  Babkouh Ihgar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
876.książka twórcy: Babkou Ihar: Adam Kłakocki i jego cienie. Powieść w dziesięciu odsłonach z życia dzielnego oświatowca i encyklopedysty Jana Adama Marii Kłakockiego [...]. [Powieść]. 2008  szczegóły 
recenzja: Kępiński Piotr: Mistrz z Mińska. Newsweek. Polska 2008 nr 46 s. 96  szczegóły 
recenzja: Ładzińska Katarzyna: Bałagan w szufladzie z napisem "Białoruś". Lampa 2008 nr 11 s. 63  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
877.wiersz: Babkou Ihar: Chłodne światło lampy.... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 231  szczegóły 
878.wiersz: Babkou Ihar: Ciężar to i pieszczota.... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 232  szczegóły 
879.wiersz: Babkou Ihar: Czarne ślepia ognia.... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 226-227  szczegóły 
880.wiersz: Babkou Ihar: Hyde-Park (powieść). Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 233  szczegóły 
881.wiersz: Babkou Ihar: Imię. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 228  szczegóły 
882.wiersz: Babkou Ihar: Jesieni, siostro, pośród.... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 231  szczegóły 
883.wiersz: Babkou Ihar: Kawiarnia. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 234-235  szczegóły 
884.wiersz: Babkou Ihar: Kiedy jesieni rude włosy.... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 232  szczegóły 
885.wiersz: Babkou Ihar: List do Adama Mickiewicza o śmierci Litwy, napisany przez Adama Kłokockiego w Lipniszkach, w drodze do Wilna. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 225 (z notą od tłumacza, s. 235...) szczegóły 
886.wiersz: Babkou Ihar: Los. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 228  szczegóły 
887.wiersz: Babkou Ihar: Mowa. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 233  szczegóły 
888.wiersz: Babkou Ihar: Muśnięcia wąskich ust.... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 231  szczegóły 
889.wiersz: Babkou Ihar: Na rozdrożu jesiennych snów.... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 229  szczegóły 
890.wiersz: Babkou Ihar: Nie, to nie śmierć.... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 229-230  szczegóły 
891.wiersz: Babkou Ihar: Nieobecność. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 226  szczegóły 
892.wiersz: Babkou Ihar: Obłoki. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 229  szczegóły 
893.wiersz: Babkou Ihar: Okno. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 233  szczegóły 
894.wiersz: Babkou Ihar: Podmuch czółen papierowych.... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 234  szczegóły 
895.wiersz: Babkou Ihar: (Poezja). Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 233-234  szczegóły 
896.wiersz: Babkou Ihar: Południe. Ślepnący zmrok.... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 228  szczegóły 
897.wiersz: Babkou Ihar: Pomiędzy. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 227-228  szczegóły 
898.wiersz: Babkou Ihar: Produkty niewydojrzałego czasu. Znad Wilii 1994 nr 18 s. 8  szczegóły 
899.wiersz: Babkou Ihar: Przezroczystość. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 226  szczegóły 
900.wiersz: Babkou Ihar: Świat raptem osierocony.... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 230  szczegóły 
901.wiersz: Babkou Ihar: W szpitalu. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 230  szczegóły 
902.wiersz: Babkou Ihar: Wiersze o śmierci [z tego cyklu:] Kiedy rude warkocze.... Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 51 (z not....) szczegóły 
903.wiersz: Babkou Ihar: Wiersze o śmierci [z tego cyklu:] Nieobecność przyrastająca do.... Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 51 (z not....) szczegóły 
904.wiersz: Babkou Ihar: Wiersze o śmierci [z tego cyklu:] Noc, niby kubek zdrady.... Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 51 (z not....) szczegóły 
905.wiersz: Babkou Ihar: Wiersze o śmierci [z tego cyklu:] Południe. Oślepiający mrok.... Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 51 (z not....) szczegóły 
906.wiersz: Babkou Ihar: Wiersze o śmierci [z tego cyklu:] Wciąż ten sam sen.... Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 51 (z not....) szczegóły 
907.wiersz: Babkou Ihar: Wilno. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 225 (z notą od tłumacza, s. 235...) szczegóły 
908.wiersz: Babkou Ihar: Wyspa, ratunek rozbitka.... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 16 (z not....) szczegóły 
909.wiersz: Babkou Ihar: Za niebokresem Europy.... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 16 (z not....) szczegóły 
910.wiersz: Babkou Ihar: Za oknem ulewa.... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 230  szczegóły 
911.wiersz: Babkou Ihar: Zawsze ten sam sen.... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 226-227  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
912.proza: Babkou Ihar: Dzienniki pana Descartesa [z tego cyklu:] Opera Mińska. Czas Kultury 1997 nr 4 s. 62-63  szczegóły 
913.proza: Babkou Ihar: Europa. Przekrój 2002 nr 14 s. 18 (z notą...) szczegóły 
914.proza: Babkou Ihar: Partyzanci i menedżerowie. Ha!art 2005 nr 22 s. 48  szczegóły 
915.proza: Babkou Ihar: Stary przyjaciel z Zachodu. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 50-51 (z not....) szczegóły 
916.proza: Babkou Ihar: Za firanką. Ha!art 2005 nr 22 s. 46-47 (z notką o aut....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
917.artykuł: Maksymiuk Jan: Rzeczywistości równoległe Ihara Babkowa. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 52-53 (nt. twórczości...) szczegóły 
918.artykuł: Wilkanowicz Stefan: Kultura homogeniczna. Czas Kultury 1997 nr 4 s. 60-61  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
919.wywiad: Korzeniewska Katarzyna: Znad Wilii 1994 nr 18 s. 8  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
920.utwór: Adam Klakockih ih jagonyja cenih. Raman. Mensk 2001.  szczegóły 
artykuł: Maksihmjuk Jan: U zablukalihshhakh kantehkstauh. Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 31-33 (rec. oryg....) szczegóły 
  Baena Juryjj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
921.książka twórcy: Baena Uryj: Berag nadzei. [Wiersze]. 2009  szczegóły 
recenzja: Chygryn Sjargejj: Spavjadanne rodnascih. Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 295-299 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
922.książka twórcy: Baena Uryj: Pad našym nebam. [Wiersze]. 2007  szczegóły 
923.książka twórcy: Baena Juryjj: Vechar nad svetam. [Wiersze]. 1998  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
924.wiersz: Baena Juryjj: Alejajj sljoz samotnaja.... Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 54-55  szczegóły 
925.wiersz: Baena Juryjj: Chasam shukaem vjosly.... Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 16  szczegóły 
926.wiersz: Baena Juryjj: Dva svety ih tol'kih.... Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 4-5  szczegóły 
927.wiersz: Baena Juryjj: Dzelja jasnajj buduchynih.... Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 54  szczegóły 
928.wiersz: Baena Juryjj: Gljadzhu uh cemru.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 250-251 (z notą s. 252...) szczegóły 
929.wiersz: Baena Juryjj: Gramada ljudzejj za shhascem.... Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 53  szczegóły 
930.wiersz: Baena Juryjj: Ihduchy ad slova da slova.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 247 (z notą s. 252...) szczegóły 
931.wiersz: Baena Juryjj: Ja - kamen'. Ja tryvanne.... Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 5  szczegóły 
932.wiersz: Baena Juryjj: Kalja khalodnajj scjany.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 248-250 (z notą s. 252...) szczegóły 
933.wiersz: Baena Juryjj: Kalja krynihcy. Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 18  szczegóły 
934.wiersz: Baena Juryjj: Khadzhu ad vakna.... Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 20  szczegóły 
935.wiersz: Baena Juryjj: Krajavihd shyroka razgarnuuh.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 150  szczegóły 
936.wiersz: Baena Juryjj: Krajj mojj - kryk.... Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 59-60 (z not. i fot....) szczegóły 
937.wiersz: Baena Juryjj: Leta uh Mokrym. Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 56  szczegóły 
938.wiersz: Baena Juryjj: Lihstapad... snegapad... pobach. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 244 (z notą s. 252...) szczegóły 
939.wiersz: Baena Juryjj: Mama mihlaja vek.... Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 6  szczegóły 
940.wiersz: Baena Juryjj: Mauhchanne scen ih kalidorauh.... Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 55  szczegóły 
941.wiersz: Baena Juryjj: Mojj Bel'sk. Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 135  szczegóły 
942.wiersz: Baena Juryjj: Na gehtajj zjamlih. Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 16  szczegóły 
943.wiersz: Baena Juryjj: Na gehtajj zjamlih.... Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 4  szczegóły 
944.wiersz: Baena Juryjj: Na vachakh cyvihlihzacyih. Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 149  szczegóły 
945.wiersz: Baena Juryjj: Nad Narvajj-rakojj adchynihlihsja.... Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 136  szczegóły 
946.wiersz: Baena Juryjj: Napradvescih, kalih tol'kih.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 244-245 (z notą s. 252...) szczegóły 
947.wiersz: Baena Juryjj: Napradvescih, kalih tol'kih.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 244-245 (z notą s. 252...) szczegóły 
948.wiersz: Baena Juryjj: Ne zbihrajjcesja perad.... Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 55  szczegóły 
949.wiersz: Bayena Yurka: Near the sloping.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 218 (z not. s. 219...) szczegóły 
950.wiersz: Baena Juryjj: Njama nihchoga tak cihkhaga.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 246 (z notą s. 252...) szczegóły 
951.wiersz: Baena Juryjj: Noch. Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 54  szczegóły 
952.wiersz: Baena Juryjj: Noch, ihdu. Mauhchyc' les.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 248 (z notą s. 252...) szczegóły 
953.wiersz: Baena Juryjj: Pad tvaju abaronu idu.... Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 3  szczegóły 
954.wiersz: Baena Juryjj: Pamihzh zjamljojj ih nebam.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 243 (z notą s. 252...) szczegóły 
955.wiersz: Baena Juryjj: Papocemku ihdzjom. Stupaem.... Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 19  szczegóły 
956.wiersz: Baena Juryjj: Pasjarod penihstykh plynjaukh.... Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 16-17  szczegóły 
957.wiersz: Baena Juryjj: Peramozhcy. Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 18  szczegóły 
958.wiersz: Baena Juryjj: Pihlihgrym. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 245 (z notą s. 252...) szczegóły 
959.wiersz: Baena Juryjj: Pravihncyjal'nyja ihmperatary, karalih.... Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 136-137  szczegóły 
960.wiersz: Baena Juryjj: Prytulih da sjabe.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 252 (z notą...) szczegóły 
961.wiersz: Baena Juryjj: Slovy mae mihzh.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 247 (z notą s. 252...) szczegóły 
962.wiersz: Baena Juryjj: Spravjadlihvyja mouhknuc'... na zjamlih.... Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 56  szczegóły 
963.wiersz: Baena Juryjj: Stary paeht. Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 17-18  szczegóły 
964.wiersz: Baena Juryjj: Svet. Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 15  szczegóły 
965.wiersz: Baena Juryjj: Trymaju pjaro - svechku.... Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 53  szczegóły 
966.wiersz: Baena Juryjj: Tut my zhyvyja.... Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 60  szczegóły 
967.wiersz: Baena Juryjj: Vachyma zaljonajj dushy.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 251 (z notą s. 252...) szczegóły 
968.wiersz: Baena Juryjj: Vihnavatyja. Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 149-150  szczegóły 
969.wiersz: Baena Juryjj: Vjartanne (Svetlajj pamjacih pradzeda Vasihlja Juzvjuka). Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 137  szczegóły 
970.wiersz: Baena Juryjj: Vochy uznihmalihsja k zoram.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 251 (z notą s. 252...) szczegóły 
971.wiersz: Baena Juryjj: Vos' mihnuuh nas.... Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 55  szczegóły 
972.wiersz: Baena Juryjj: Vosen'. Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 136  szczegóły 
973.wiersz: Baena Juryjj: Vosen'. Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 60-61  szczegóły 
974.wiersz: Bayena Yurka: We must rebuild.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 217 (z not. s. 219...) szczegóły 
975.wiersz: Baena Juryjj: Z usihkh vershauh.... Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 19  szczegóły 
976.wiersz: Baena Juryjj: Za kardonam tryscja.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 150  szczegóły 
977.wiersz: Baena Juryjj: Zamorskihja bankihry ne prysylajce.... Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 137  szczegóły 
978.wiersz: Baena Juryjj: Zhoncy. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 245-246 (z notą s. 252...) szczegóły 
979.wiersz: Baena Juryjj: Zhyccjo - bjacconnihca. Buduchynja.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 251 (z notą s. 252...) szczegóły 
980.wiersz: Baena Juryjj: Zhyvu. Zhyvu ih pihshu.... Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 17  szczegóły 
981.wiersz: Baena Juryjj: Zjarnjatka zjamlih. Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
982.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 104 (życzenia od redakcji z okazji jubil. 55. roczn. urodzin...) szczegóły 
  Bagdanovihch Ihryna
    wiersze (alfabet tytułów)
983.wiersz: Bagdanovihch Ihryna: A smachna zh es'cih.... Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 87  szczegóły 
984.wiersz: Bahdanovics Irina: Kulcsok. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 281-282  szczegóły 
985.wiersz: Bagdanovihch Ihryna: Ljubouh shukala prygazhos'c'.... Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 88  szczegóły 
986.wiersz: Bagdanovihch Ihryna: Na kolihkakh (Spartyuhna-lihngvihstychny ehcjud sa znoskamih). Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 88-89  szczegóły 
987.wiersz: Bagdanovihch Ihryna: Naplakacca uhdostal' za uhsjo.... Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 87  szczegóły 
988.wiersz: Novae ihmja. Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 86  szczegóły 
989.wiersz: Bagdanovihch Ihryna: Uzho dauhno uhsjo skazana.... Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 87  szczegóły 
990.wiersz: Bagdanovihch Ihryna: Z-za adsunutae fihrankih.... Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 86  szczegóły 
  Bagdanovihch Maksihm
    wiersze (alfabet tytułów)
991.wiersz: Bahdanovich Maksihm: Apokryf. Twórczość 1991 nr 9 s. 3-4 (proza poetycka...) szczegóły 
992.wiersz: Bagdanovich Maksihm: Das offene Grab. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 121 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
993.wiersz: Bagdanovich Maksihm: Der Chronist. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 121-122 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
994.wiersz: Bagdanovich Maksihm: Juengst kam zur staette.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 118-119 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
995.wiersz: Bagdanovich Maksihm: Nacht. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 118 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
996.wiersz: Bagdanovich Maksihm: Pahonia. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 119-120 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
997.wiersz: Bohdanowicz Maksym: Pogoń. Kresy Literackie 1995 nr 3/4 s. 42  szczegóły 
998.wiersz: Bagdanovich Maksihm: Pogoń. Lithuania 1999 nr 3 s. 88  szczegóły 
999.wiersz: Bohdanowicz Maksym: Pogoń. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2010 nr 6 s. 81  szczegóły 
1000.wiersz: Bahdanowicz Maksim: Pogoń. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 84  szczegóły 
1001.wiersz: Bagdanovich Maksihm: Romans. Białostocki Przegląd Kresowy 1994 t. 1 s. 81-82 (z koment.: Jan Czykwin: "Romans" M. Bohdanowicza w przekładzie na języ...) szczegóły 
1002.wiersz: Bagdanovich Maksihm: Romanze (Die Venus erhebt sich...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 120-121 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
1003.wiersz: Bagdanovich Maksihm: Romanze (Ich finde keinen Frieden...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 119 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
1004.wiersz: Bahdanowicz Maksim: Sonet (przypisane A. Pogodinowi). Lithuania 2000 [nr] 1 s. 77  szczegóły 
1005.wiersz: Bahdanovics Makszim: Tercinak. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 247-248  szczegóły 
1006.wiersz: Bahdanowicz Maksim: Tercyny. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 77  szczegóły 
1007.wiersz: Bahdanowicz Maksim: Triolet. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 78  szczegóły 
1008.wiersz: Bahdanowicz Maksim: Triolet [II]. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 78  szczegóły 
1009.wiersz: Bahdanovics Makszim: Vagta. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 246-247  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1010.artykuł: [Fedecki Ziemowit] zf: Maksym Bahdanowicz (1891-1917). Twórczość 1991 nr 9 s. 136  szczegóły 
1011.artykuł: Rasolka Alena: Kolernaja palihtra uh lihrycy Kazihmezha Pshehrvy-Tehtmajjera uh parauhnannih z lihrykajj Maksihma Bagdanovihcha ih Natallih Arsennevajj. Białostocki Przegląd Kresowy 1999 t. 7 s. 157-162  szczegóły 
1012.artykuł: Shelemova Antonina: "Biografija dushi" poehta: Aleksandr Pushkin i Maksim Bogdanovich. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2006 z. 5 s. 133-146  szczegóły 
1013.artykuł: Siryk Ludmiła: Maksim Bohdanowicz w krytyce literackiej neoklasyka ukraińskiego Mychajły Draj-Chmary. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2010 nr 6 s. 80-83  szczegóły 
1014.artykuł: Trus Mikoła: Maksihm Bagdanovihch: vykhavanne talentu na skryzhavannih kul'tur. Linguodidactica 1999 z. 3 s. 231-235  szczegóły 
  Bagushevihch Francihshak
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1015.artykuł: Karol L.: Franciszak Bahusevic. Kurier Wileński 1995 nr 53 (12584) s. 10  szczegóły 
1016.artykuł: Kozłowska Helena: Śladami Franciszka Bohuszewicza. Czasopis 2005 nr 4 s. 35-38 (z fot. grobu Franciszka Bohuszewicza na cmentarzu w Żupranach...) szczegóły 
1017.artykuł: Panasiuk Nadzieja: Franciszak Bahuszewicz i jego związki z Polską. Acta Albaruthenica 1998 t. 1 s. 83-88  szczegóły 
1018.artykuł: Rouba N.: Franciszek Bohuszewicz. Czasopis 2005 nr 4 s. 36-37  szczegóły 
1019.artykuł: Rudziewicz Irena: Atmosfera religijności w poezji Franciszka Bahuszewicza. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 163-176 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
1020.artykuł: Rudziewicz Irena: Polska twórczość Franciszka Bahuszewicza. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Filologiczne 1995 z. 1 s. 89-100  szczegóły 
1021.artykuł: Rudziewicz Irena: Przyroda w poezji Franciszka Bahuszewicza. Acta Neophilologica 2001 [t.] 3 s. 259-263  szczegóły 
1022.artykuł: Rudziewicz Irena: Współpraca Franciszka Bahuszewicza z petersburskim "Krajem". Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 156-169  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1023.kult: Podmostko Jadwiga: Tablica pamiątkowa w Sawiczunach. Kurier Wileński 2001 nr 227 s. 3 (nota nt. uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci pisarza ...) szczegóły 
  Bakharehvihch Al'gerd
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1024.książka twórcy: Bacharewicz Alhierd: Talent do jąkania się. Opowiadania wybrane. [Opowiadania]. 2008  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1025.proza: Bacharevic Alhierd: Die Elster auf dem Galgen (Auszuege). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2011 t. 12 s. 313-317 (z notą o autorze i tłumaczu...) szczegóły 
  Baradulihn Rygor
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1026.książka twórcy: Baradulin Ryhor, Bykau Wasil: Gdy witają się dusze. Poezja i proza. [Wiersze i proza]. 2006  szczegóły 
recenzja: Bacia Ewa: Da, wo sich Seelen begegnen.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 319-320  szczegóły 
recenzja: Bacia Ewa: Da, wo sich Seelen begegnen.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 319-320  szczegóły 
recenzja: Minął miesiąc (W kraju). Czasopis 2006 nr 3 s. 11 (nota o wyd....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1027.wiersz: Baradulin Rihor: Az elso level. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 256  szczegóły 
1028.wiersz: Baradulin Ryhor: Być (Iharowi Sarokinowi). Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2010 nr 6 s. 27  szczegóły 
1029.wiersz: Baradulin Ryhor: Ciszej niż woda.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 155-156 (z not. s. 277...) szczegóły 
1030.wiersz: Baradulin Ryhor: Co będą sny.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 155 (z not. s. 277...) szczegóły 
1031.wiersz: Baradulin Ryhor: Jeszcze osiadać piach.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 156-157 (z not. s. 277...) szczegóły 
1032.wiersz: Baradulin Ryhor: Kiedy witają się dusze. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 315  szczegóły 
1033.wiersz: Baradulin Ryhor: Kto w swym.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 156 (z not. s. 277...) szczegóły 
1034.wiersz: Baradulin Ryhor: List czternasty (Ruiny zwykle długo się trzymają...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 324  szczegóły 
1035.wiersz: Baradulin Ryhor: List czwarty (Potrzeba tworzenia jest...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 317  szczegóły 
1036.wiersz: Baradulin Ryhor: List drugi (Wciąż bardziej obce nam kąty rodzinne...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 316-317  szczegóły 
1037.wiersz: Baradulin Ryhor: List dwudziesty drugi (Jak kiedyś Newtonowi...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 329-330 (z not....) szczegóły 
1038.wiersz: Baradulin Ryhor: List dwudziesty pierwszy (Kominowi nudno bez dymu cichego...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 329  szczegóły 
1039.wiersz: Baradulin Ryhor: List dwudziesty (Psy głodnawe, pełne ochoty...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 328-329  szczegóły 
1040.wiersz: Baradulin Ryhor: List dwunasty (Czy Ojczyzna twa bardziej skłonna do kochania...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 322-323  szczegóły 
1041.wiersz: Baradulin Ryhor: List dziesiąty (Smutek milkliwy jest...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 320-321  szczegóły 
1042.wiersz: Baradulin Ryhor: List dziewiąty (Już zapomniany głos Peruna...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 320  szczegóły 
1043.wiersz: Baradulin Ryhor: List dziewiętnasty (Osłonić oczy zorzą złotą...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 327-328  szczegóły 
1044.wiersz: Baradulin Ryhor: List jedenasty (Młode obłoczki z białymi baczkami...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 321-322  szczegóły 
1045.wiersz: Baradulin Ryhor: List osiemnasty (Jak gniazda jaskółcze, z oblicza ziemi...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 326-327  szczegóły 
1046.wiersz: Baradulin Ryhor: List ósmy (Na zbolałej rodzinnej ziemi...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 319  szczegóły 
1047.wiersz: Baradulin Ryhor: List piąty (Nie zedrzesz z siebie, jak z drzewa korę...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 318  szczegóły 
1048.wiersz: Baradulin Ryhor: List pierwszy (Wejdź na ziemi ojczystej...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 316  szczegóły 
1049.wiersz: Baradulin Ryhor: List piętnasty (Oprzeć łeb o pień chatniego wiązu...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 324-325  szczegóły 
1050.wiersz: Baradulin Ryhor: List siedemnasty (Powrócić na ojczystą ziemię...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 325-326  szczegóły 
1051.wiersz: Baradulin Ryhor: List siódmy (Krewniacy i sąsiedzi...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 318-319  szczegóły 
1052.wiersz: Baradulin Ryhor: List szesnasty (Nie patrzymy w oczy chatkom starutkim...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 325  szczegóły 
1053.wiersz: Baradulin Ryhor: List szósty (Dnieje zmierzchanie, ciemnieje świtanie...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 318  szczegóły 
1054.wiersz: Baradulin Ryhor: List trzeci (Odjeżdżamy, aby tu powrócić...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 317  szczegóły 
1055.wiersz: Baradulin Ryhor: List trzynasty (Myśmy krywicze...). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 323  szczegóły 
1056.wiersz: Baradulin Ryhor: Niby ruczaj.... Pracownia 2000 nr 22 s. 41  szczegóły 
1057.wiersz: Baradulin Ryhor: Nie ma narodów małych.... Kamena 1991 nr 1 s. 9  szczegóły 
1058.wiersz: Baradulin Ryhor: O jedno proszę.... Borussia 1995 nr 10 s. 255 (z not....) szczegóły 
1059.wiersz: Baradulin Ryhor: Odważniej. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2010 nr 6 s. 27  szczegóły 
1060.wiersz: Baradulin Ryhor: Rozkwitł każdy ślad twój. Pracownia 2000 nr 22 s. 41  szczegóły 
1061.wiersz: Baradulin Ryhor: Sobór fantasmagorii.... Przegląd Kresowy 1992 nr 2 s. 33  szczegóły 
1062.wiersz: Baradulin Rihor: Tizennyolcadik level /171-dik/. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 256 (z not....) szczegóły 
1063.wiersz: Baradulin Ryhor: Zielona gwiazdka błyska.... Akant 2003 nr 6 s. 15  szczegóły 
1064.wiersz: Baradulin Ryhor: Zielona gwiazdka błyska.... Przegląd Kresowy 1992 nr 2 s. 33  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1065.artykuł: McMillin Arnold B.: Ryhor Baradulin - a poet for all seasons. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 121-169 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
1066.artykuł: McMillin Arnold: Bykauh ih Baradulihn (Tvorchae lihtaraturnae sjabrouhstva). Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 217-227 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1067.utwór: Baradulin Ryhor: Ksty. Minsk 2005.  szczegóły 
artykuł: Burlyka Ivan: Ryhor Baradulin and his Cross. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 323-324  szczegóły 
  Barskih Ales'
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1068.książka twórcy: Barski Aleś: Nostalgie. 1999 ( ...) szczegóły 
recenzja: Mieczkowski Michał: Kronika stowarzyszeń zbliżania narodów. Nowe Kontrasty 1999 nr 8 s. 34 (not. nt. wieczoru poezji białoruskiej poświęconego promocji tomu wiers...) szczegóły 
recenzja: Rogowski Wiesław: Nostalgie. Nowe Kontrasty 2000 nr 3 s. 21  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1069.wiersz: Barski Aleś: A niebo w Bondarach.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 258  szczegóły 
1070.wiersz: Barskih Ales': Belastockih krajj. Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 26 (z notą i fot. s. 25...) szczegóły 
1071.wiersz: Barski Aleś: Chciałabym o tobie.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 258  szczegóły 
1072.wiersz: Barskih Ales': Dzes' daljoka za mnoju.... Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 26  szczegóły 
1073.wiersz: Barski Aleś: I stworzył ciebie Bóg.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 261-262  szczegóły 
1074.wiersz: Barski Aleś: Jestem tak blisko.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 260-261  szczegóły 
1075.wiersz: Barskih Ales': Kon', plug ih ja.... Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 27  szczegóły 
1076.wiersz: Barski Aleś: Poeci, wrastajcie w.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 261  szczegóły 
1077.wiersz: Barski Aleś: Rozchyl serce, niech.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 262  szczegóły 
1078.wiersz: Barski Aleś: Schyliły się nad.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 258-259  szczegóły 
1079.wiersz: Barski Aleś: Siostry moje wysokie.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 259-260  szczegóły 
1080.wiersz: Barski Ales: The autumn has.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 213-214 (z not. s. 219...) szczegóły 
1081.wiersz: Barski Aleś: Twarz twoja była.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 260  szczegóły 
1082.wiersz: Barski Aleś: Ty - czyje serce.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 262  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1083.artykuł: Ramanchuk Anatol': Lihrychny pul's paehta. Rozdum pra tvorchasc' Alesja Barskaga. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 233-239  szczegóły 
1084.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 220 (gratulacje z okazji 70. roczn. urodzin od redakcji pisma...) szczegóły 
1085.artykuł: U 2005 godze spauhnjaecca (75 gadouh paehtu Alesju Barskamu). Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 58 (not. z fot....) szczegóły 
  Barysjuk Taccjana
    wiersze (alfabet tytułów)
1086.wiersz: Barysjuk Taccjana: Ihscihna uh vjasne. Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 154-155  szczegóły 
1087.wiersz: Barysjuk Taccjana: Jaki tojj svet. Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 152-153  szczegóły 
1088.wiersz: Barysjuk Taccjana: Modnihca. Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 151  szczegóły 
1089.wiersz: Barysjuk Taccjana: Mojj malen'kih marsihjanihn. Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 153-154  szczegóły 
1090.wiersz: Barysjuk Taccjana: Rehihnkarnacyja kakhannja. Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 152  szczegóły 
1091.wiersz: Barysjuk Taccjana: Stykhihih tancauh. Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 151-152  szczegóły 
1092.wiersz: Barysjuk Taccjana: Svjatkih -2011. Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 154  szczegóły 
1093.wiersz: Barysjuk Taccjana: Zakon zakhavannja paehzihih. Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 153  szczegóły 
1094.wiersz: Barysjuk Taccjana: Zihmovy ehcjud - 2011. Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 154  szczegóły 
  Bazyljuk-Sos'njuk Mar'ja
    wiersze (alfabet tytułów)
1095.wiersz: Bazyljuk Marylja: Apranajucca uh cihsh.... Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 144  szczegóły 
1096.wiersz: Bazyljuk Marylja: Begannem zmuchanaja prystanu.... Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 140 (z notą...) szczegóły 
1097.wiersz: Bazyljuk Marylja: Chamu takihja patrehbnyja.... Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 141  szczegóły 
1098.wiersz: Bazyluk-Sośniuk Maria: Jak nieskładne rymy.... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 34 (z not., z fot....) szczegóły 
1099.wiersz: Bazyljuk Marylja: Jak njaskladnyja ryfmy.... Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 141-142  szczegóły 
1100.wiersz: Bazyljuk Marylja: Lja ihrzhyshhauh v osen'skihkh.... Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 143  szczegóły 
1101.wiersz: Bazyljuk Marylja: Nazvalasja vecharam raz.... Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 143  szczegóły 
1102.wiersz: Bazyljuk Marylja: Nepatrehbnae "prabach za uhsjo".... Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 142-143  szczegóły 
1103.wiersz: Bazyljuk Marylja: Nesla na rukakh.... Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 141  szczegóły 
1104.wiersz: Bazyluk-Sośniuk Maria: Niosła na rękach.... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 34 (z not., z fot....) szczegóły 
1105.wiersz: Bazyluk-Sośniuk Maria: Podaj mi rękę.... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 34 (z not., z fot....) szczegóły 
1106.wiersz: Bazyluk-Sośniuk Maria: Szepczą warkocze brzozy.... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 34 (z not., z fot....) szczegóły 
1107.wiersz: Bazyluk-Sośniuk Maria: Ty tam ja tu.... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 34 (z not., z fot....) szczegóły 
1108.wiersz: Bazyljuk Marylja: Ty tam ja tut.... Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 142  szczegóły 
  Bembel' Aleg
    wiersze (alfabet tytułów)
1109.wiersz: Znyics pseud. : A szent lepel. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 257  szczegóły 
1110.wiersz: Z'nihch : Belastochchyna. Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 172  szczegóły 
1111.wiersz: [Biembiel Aleh] Znicz: Bratczyki. Lithuania 1995 nr 3 s. 138 (z notą tłumacza: Aleh Biembiel - poeta profetyczny, s. 137...) szczegóły 
1112.wiersz: [Biembiel Aleh] Znicz: Całun Święty. Lithuania 1995 nr 3 s. 138 (z notą tłumacza: Aleh Biembiel - poeta profetyczny, s. 137...) szczegóły 
1113.wiersz: [Biembiel Aleh] Znicz: Jest w Chrystusowym.... Lithuania 1995 nr 3 s. 138 (z notą tłumacza: Aleh Biembiel - poeta profetyczny, s. 137...) szczegóły 
1114.wiersz: Z'nihch : Kara i uhznagaroda. Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 172  szczegóły 
1115.wiersz: Znyics pseud. : Krisztus urunk orokul.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 257  szczegóły 
1116.wiersz: Z'nihch : Malihtva. Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 173  szczegóły 
1117.wiersz: Z'nihch : Naslan'njo. Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 171-172  szczegóły 
1118.wiersz: Z'nihch : ...njaukhpynna - nad majojj.... Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 170  szczegóły 
1119.wiersz: Z'nihch : Suton'ne. Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 171  szczegóły 
1120.wiersz: Znyics pseud. : Testverkek. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 257  szczegóły 
1121.wiersz: Z'nihch : ...u zdradnajj kvolas'cih.... Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 170  szczegóły 
1122.wiersz: Z'nihch : ...uvakhodzhu uh cjabe.... Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 170  szczegóły 
1123.wiersz: Z'nihch : Vjasnovy matyuh. Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 169  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1124.proza: Suchasnaja belaruskaja kul'tura i pravaslauhna carkva (Uvodzihny uh temu). Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 157-167 (esej...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1125.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 238 (nota z okazji 70. roczn. ur., z fot....) szczegóły 
  Benzjaruk Rascihslauh
    wiersze (alfabet tytułów)
1126.wiersz: Benzjaruk Rascihslauh: Bac'ku. Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 117  szczegóły 
1127.wiersz: Benzjaruk Rascihslauh: Bez snegu, bez marozu... (Alesju Kasko). Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 118  szczegóły 
1128.wiersz: Benzjaruk Rascihslauh: Da nazvy vjoskih Khmeleva (Ihvanu Arabejjku). Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 118-119  szczegóły 
1129.wiersz: Benzjaruk Rascihslauh: Slova (Pamjacih Uladzihmihra Kalesnihka). Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 119-120  szczegóły 
  Bihchehl'-Zagnetava Danuta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1130.książka twórcy: Biczel-Zahnietawa Danuta: Hadzi na moj golas. [Wspomnienia].  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1131.wiersz: Bicsel Danuta: A Fatimai Szuzanyahoz. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 254  szczegóły 
1132.wiersz: Bicsel Danuta: A kacsenyka-volgyon ma atvagtam.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 253  szczegóły 
1133.wiersz: Biczel Danuta: Boże Narodzenie. Lithuania 1999 nr 4 s. 9  szczegóły 
1134.wiersz: Bichel Danuta: Clear dawn is quietly.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 207-208  szczegóły 
1135.wiersz: Biczel Danuta: Do Matki Boskiej Fatimskiej. Lithuania 1999 nr 4 s. 129 (z not. tłumacza, s. 131...) szczegóły 
1136.wiersz: Biczel Danuta: Idę sobie do kościoła. Lithuania 1999 nr 4 s. 130-131 (z not. tłumacza, s. 131...) szczegóły 
1137.wiersz: Biczel Danuta: Pozrywałam w dolince kaczeńce. Lithuania 1999 nr 4 s. 129 (z not. tłumacza, s. 131...) szczegóły 
1138.wiersz: Biczel-Zahnietawa Danuta: W Grodnie. Borussia 1995 nr 10 s. 258  szczegóły 
1139.wiersz: Biczel Danuta: Zawierzywszy modlitwie. Lithuania 1999 nr 4 s. 130 (z not. tłumacza, s. 131...) szczegóły 
1140.wiersz: Biczel-Zahnietawa Danuta: Zbudziła się tylko szczerość. Akant 2003 nr 6 s. 15  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1141.artykuł: Pietruszkiewicz Ala: Tvorchasc' D. Bihchehl'-Zagnetavajj i pol'skaja paehzihja. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 5 s. 159-165  szczegóły 
  Bihryckih Pavel
    wiersze (alfabet tytułów)
1142.wiersz: Bihryckih Pavel: Chamu. Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 156-157  szczegóły 
1143.wiersz: Bihryckih Pavel: Ihdu. Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 157  szczegóły 
1144.wiersz: Bihryckih Pavel: Na magihlu majjgo kakhannja. Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 156  szczegóły 
1145.wiersz: Bihryckih Pavel: Na raceh. Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 157  szczegóły 
  Bjadulja Zmihtrok
    wiersze (alfabet tytułów)
1146.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 10. Try s'cezhkih. Terminus 2008 nr 12 s. 212-213 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1147.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 11. Gihmn volih. Terminus 2008 nr 12 s. 213-214 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1148.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 12. Uh gadauhshhynuh rehvaljucyih (12/II 1917 - 28/II 1918g. ). Terminus 2008 nr 12 s. 214-215 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1149.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 13. Zvany (Z vihlenskihkh uspamihnauh). Terminus 2008 nr 12 s. 215-216 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1150.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 14. Kazka zihmovajj nochy. Terminus 2008 nr 12 s. 216-217 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1151.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 15. Novy god. Terminus 2008 nr 12 s. 217-218 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1152.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 16. Plach volih. Terminus 2008 nr 12 s. 218-219 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1153.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 17. Kharastvu. Terminus 2008 nr 12 s. 219-220 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1154.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 18. Belaruskih shljakh. Terminus 2008 nr 12 s. 220 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1155.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 19. Belaruskaja zjamlja. Terminus 2008 nr 12 s. 221 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1156.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 20. Sehrco, chto palaesh tak.... Terminus 2008 nr 12 s. 221-222 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1157.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 21. Z suchasnykh matyvauh. Terminus 2008 nr 12 s. 222-223 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1158.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 22. Mesjac uhskhodzihc'.... Terminus 2008 nr 12 s. 223 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1159.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 23. Zakljaty skarb. Terminus 2008 nr 12 s. 223-224 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1160.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 24. Gehnihjj. Terminus 2008 nr 12 s. 224-225 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1161.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 25. Prysjaga. Terminus 2008 nr 12 s. 225-226 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1162.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 26. Bog klihcha (Bihblihjada). Terminus 2008 nr 12 s. 226-228 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1163.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 26[!]. Ojj Bozhehn'ka.... Terminus 2008 nr 12 s. 228-229 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1164.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 28. Klihkauh mjane brat mojj.... Terminus 2008 nr 12 s. 229 (proza poetycka; podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-20...) szczegóły 
1165.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 29. Kazkih. Terminus 2008 nr 12 s. 229-230 (proza poetycka; podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-20...) szczegóły 
1166.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 30. Dva slovy. Terminus 2008 nr 12 s. 230-232 (proza poetycka; podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-20...) szczegóły 
1167.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 31. Galgofa. Terminus 2008 nr 12 s. 232-234 (proza poetycka; podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-20...) szczegóły 
1168.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 35. Zemlja. Terminus 2008 nr 12 s. 248-249 (proza poetycka; podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-20...) szczegóły 
1169.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 6. Gihstoryja. Terminus 2008 nr 12 s. 208-209 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1170.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 7. Kat. Terminus 2008 nr 12 s. 209-210 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1171.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 8. Kalih khochash paznac'. Terminus 2008 nr 12 s. 210-211 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1172.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: 9. Kryvavaja karona. Terminus 2008 nr 12 s. 211-212 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1173.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: Na bihblihjjny lad [z tego cyklu:] 1. Proverbia XXIII. Terminus 2008 nr 12 s. 207 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1174.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: Na bihblihjjny lad [z tego cyklu:] 2. Psal'ma XXIX. Terminus 2008 nr 12 s. 207 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1175.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: Na bihblihjjny lad [z tego cyklu:] 3. Psal'ma CXVI. Terminus 2008 nr 12 s. 207-208 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1176.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: Na bihblihjjny lad [z tego cyklu:] 4. Psal'ma LXXXIX. Terminus 2008 nr 12 s. 208 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1177.wiersz: Bjadulja Zmihtrok: Na bihblihjjny lad [z tego cyklu:] 5. Psal'ma LXII. Terminus 2008 nr 12 s. 208 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1178.proza: Bjadulja Zmihtrok: 32. Symfonihja (Ja. Kupale akhvjaruju). Terminus 2008 nr 12 s. 235-245 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1179.proza: Bjadulja Zmihtrok: 36. Kharastvo v belaruskajj narodnajj tvorchascih. Terminus 2008 nr 12 s. 249-251 (esej; podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1180.proza: Bjadulja Zmihtrok: 37. Shtrykhih ab belaruskajj kul'tury. Terminus 2008 nr 12 s. 251-254 (podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1181.proza: Bjadulja Zmihtrok: Shtrykhih [z tego cyklu:] 33. Bratckihja magihly. Terminus 2008 nr 12 s. 245-246 (esej; podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
1182.proza: Bjadulja Zmihtrok: Shtrykhih [z tego cyklu:] 34. Kryzhy. Terminus 2008 nr 12 s. 246-247 (esej; podała do druku i koment.: Zoja Mel'nihkava, s. 203-206...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1183.artykuł: Mel'nihkava Zoja: Zmihtrok Bjadulja ("Na gorne dushy...". Zabytyja staronkih tvorchascih Zmihtraka Bjadulih). Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 203-206  szczegóły 
1184.artykuł: Mel'nihkava Zosja: "Najjbol'sh nebjaspechna smert' dukhu..." ("Nashanihuhskaja" publihcystyka Zmihtraka Bjadulih). Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 145-153  szczegóły 
1185.artykuł: Petrushkevihch Ala: "Maljavauh by khoc' kryvjoju...". Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 211-214 (nt. twórczości...) szczegóły 
1186.artykuł: Twaranowicz Halina: Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 220-222 (rec. ks.: Z.P. Mel'nihkava: "Na gorne dushy...". Tvorchasc' Zmihtraka ...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1187.utwór: Jazehp Krushynskih.  szczegóły 
artykuł: Petrushkevihch Ala: U perakulenym svece. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 134-143  szczegóły 
1188.utwór: V dremuchikh lesakh.  szczegóły 
artykuł: Tempfli Peter: Tematicheskie i poehticheskie osobennosti povesti Zmitroka Bjaduli "V dremuchikh lesakh": sravnitel'nyjj analiz s "Zakarpatskojj trilogiejj" Ivana Ol'brakhta. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2011 t. 12 s. 79-87 (z not. o Peterze Tempfli...) szczegóły 
  Bjarozka Anatol'
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1189.artykuł: Lihs Arsen': Jak malihtva ab volih (Ehcjud). Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 246-252 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
  Bljudnihk Uladzihmihr
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1190.książka twórcy: Bludnik Uladzimir: Vârtan'ne = Powrót. [Wiersze, opowiadania]. 2008  szczegóły 
  Bondar Taihsa
    wiersze (alfabet tytułów)
1191.wiersz: Bondar Taisa: Myśli snują nić.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 160 (z not. s. 277...) szczegóły 
1192.wiersz: Bondar Taisa: Przyjść, o stulecie.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 158 (z not. s. 277...) szczegóły 
1193.wiersz: Bondar Taisa: Wolny wiersz. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 159 (z not. s. 277...) szczegóły 
  Brouhka Pjatrus'
    wiersze (alfabet tytułów)
1194.wiersz: Brouhka Pjatrus': Birke, Birke.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 129-130 (z notą tłumacza: Mein Weg nach Belarus' s. 115-117...) szczegóły 
1195.wiersz: Brouka Piotrus': Przysięga serca. Kresy Literackie 1995 nr 3/4 s. 43  szczegóły 
  Brusehvihch Anatol'
    wiersze (alfabet tytułów)
1196.wiersz: Brusehvihch Anatol': 21.06.2011. Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 138-139  szczegóły 
1197.wiersz: Brusehvihch Anatol': Ab sonca kryly.... Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 9  szczegóły 
1198.wiersz: Brusehvihch Anatol': Ad sonca kryly.... Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 9  szczegóły 
1199.wiersz: Brusehvihch Anatol': Adchuuh radzihmu tak blihzka.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 137  szczegóły 
1200.wiersz: Brusehvihch Anatol': Akratehleversh. Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 138  szczegóły 
1201.wiersz: Brusehvihch Anatol': Balada. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 62 (z not. i fot....) szczegóły 
1202.wiersz: Brusehvihch Anatol': Bihtva. Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 33  szczegóły 
1203.wiersz: Brusehvihch Anatol': Bjaskoncae padarozhzha. Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 32-33  szczegóły 
1204.wiersz: Brusehvihch Anatol': Bog adbihrae veru.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 137  szczegóły 
1205.wiersz: Brusehvihch Anatol': Chalavek, adkazny za Boga.... Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 33-34  szczegóły 
1206.wiersz: Brusehvihch Anatol': Daroga pryvjala uh tunehl'.... Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 8  szczegóły 
1207.wiersz: Brusehvihch Anatol': Dehkadehnty. Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 30-32  szczegóły 
1208.wiersz: Brusehvihch Anatol': Dzen' naradzhehn'nja paehta. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 61-62 (z not. i fot....) szczegóły 
1209.wiersz: Brusehvihch Anatol': Garodnja gorkihm jablykam.... Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 6  szczegóły 
1210.wiersz: Brusehvihch Anatol': Gnihlaja vosen' sihmvalam.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 136  szczegóły 
1211.wiersz: Brusehvihch Anatol': Gorad. Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 5  szczegóły 
1212.wiersz: Brusehvihch Anatol': Ja. Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 7  szczegóły 
1213.wiersz: Brusehvihch Anatol': Jak mog ja byc' vjasjolym.... Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 8  szczegóły 
1214.wiersz: Brusehvihch Anatol': Jak trehba padac' (Manihfest dekadansu). Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 61 (z not. i fot. s. 62...) szczegóły 
1215.wiersz: Brusehvihch Anatol': Kalih budzihl'nihk smercih.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 135-136  szczegóły 
1216.wiersz: Brusehvihch Anatol': Maja adzihnota ne mae.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 138  szczegóły 
1217.wiersz: Brusehvihch Anatol': Mihly mojj sjabra.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 138  szczegóły 
1218.wiersz: Brusehvihch Anatol': Mne sumna mihzh tvarauh.... Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 9  szczegóły 
1219.wiersz: Brusehvihch Anatol': Ne shancue nih uh smercih.... Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 6  szczegóły 
1220.wiersz: Brusehvihch Anatol': Nih kakhannja, nih slavy.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 136  szczegóły 
1221.wiersz: Brusehvihch Anatol': Njama nih svabody.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 135  szczegóły 
1222.wiersz: Brusehvihch Anatol': Padaju u neba. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 62 (z not. i fot....) szczegóły 
1223.wiersz: Brusehvihch Anatol': Paskardzihcca mozhna adnym.... Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 7  szczegóły 
1224.wiersz: Brusehvihch Anatol': Prakacihlasja sava njalepshaja.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 134  szczegóły 
1225.wiersz: Brusehvihch Anatol': Pustecha. Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 32  szczegóły 
1226.wiersz: Brusehvihch Anatol': Ramans. Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 114-115  szczegóły 
1227.wiersz: Brusehvihch Anatol': Samotny shljakh chakae.... Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 9  szczegóły 
1228.wiersz: Brusehvihch Anatol': Sjadzhu ih p'ju vihno.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 134-135  szczegóły 
1229.wiersz: Brusehvihch Anatol': Sunecca sonca sonnae.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 133 (z notą: Dehkadehntu - bratu, Ehdzihku Maz'ko (Akhvjaruju)...) szczegóły 
1230.wiersz: Brusehvihch Anatol': Sustrehuhsja adzihn na adzihn.... Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 6  szczegóły 
1231.wiersz: Brusehvihch Anatol': Ty ihdzesh, jak zauhzhdy.... Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 7  szczegóły 
1232.wiersz: Brusehvihch Anatol': U dome Maksihma. Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 136-137  szczegóły 
1233.wiersz: Brusehvihch Anatol': U promnjakh zakhadu.... Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 8  szczegóły 
1234.wiersz: Brusehvihch Anatol': U shehrym pakoih.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 134  szczegóły 
1235.wiersz: Brusehvihch Anatol': Versh, jakih mne prachytauh Ehdzihk Maz'ko uh maihm sne. Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 137  szczegóły 
1236.wiersz: Brusehvihch Anatol': Vihno tvajjgo cela. Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 113-114  szczegóły 
1237.wiersz: Brusehvihch Anatol': Vjasna uh Garodnih. Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 34  szczegóły 
1238.wiersz: Brusiewicz Anatol: Wszystko już było podzielone.... Więź 1997 nr 9 s. 101  szczegóły 
1239.wiersz: Brusehvihch Anatol': Zapalih, mojj sjabar.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 135  szczegóły 
1240.wiersz: Brusehvihch Anatol': Zhanchyne. Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 115-116  szczegóły 
1241.wiersz: Brusehvihch Anatol': Zlaja macih ih zlaja sjastra.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 133-134  szczegóły 
1242.wiersz: Brusehvihch Anatol': Zvar'jaceju ad varyjacyjj.... Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1243.artykuł: Gumjanjuk Jury: Aposhnih ramantyk. Czasopis 2005 nr 1 s. 40-41  szczegóły 
  Bryl' Janka
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1244.książka twórcy: Bryl Janka: Wartki Niemen i inne opowiadania. 1989  szczegóły 
recenzja: Kowalska Halina: Wartki Niemen. Słowo Powszechne 1990 nr 77 s. 4  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1245.proza: Bryl' Janka: Cih-shy-nja (Z lihrychnykh zapihsauh). Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 3-19 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1246.proza: Bryl' Janka: Krynihchnae. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 5-12 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1247.proza: Bryl' Janka: Z lihrychnykh zapihsauh. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 7-17 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1248.proza: Bryl' Janka: Zhnihven' (Zapihsy). Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 3-14  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1249.listy: Bryl' Janka: [Listy]. Czasopis 2006 nr 1 s. 44-46 (do Jerzego Tomaszewskiego (2 z 1977), koment. i podał do druku Jerzy T...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1250.artykuł: Andrajuk Serafim: Z adchuvannem vysokaga neba. Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 195-201  szczegóły 
1251.artykuł: Macjash Nina: U prastory sjabrouhstva ih uhdzjachnascih. Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 271-277  szczegóły 
1252.artykuł: Nieuważny Florian: Janka Bryl a Polska (Zarys problematyki). Acta Albaruthenica 1998 t. 1 s. 75-82  szczegóły 
1253.artykuł: Nihkihfarava Vol'ga: Na dobry uhspamihn. Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 169-173  szczegóły 
1254.artykuł: Petrushkevihch Ala: Pra majo neznajomstva z Jankam Bryljom. Ih pra nashu Karehlihchchynu. Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 279-283  szczegóły 
1255.artykuł: Polonika. Przegląd Polski = Polish Review 2006 nr z 4 VIII s. 8 (m.in. nota nt. śmierci pisarza...) szczegóły 
1256.artykuł: Seniuch Czesław: Adkryty lihst da Jankih Brylja (vystuplenne uh forme paslannja). x 2002 ([w ks. zb.:] Peraklad zblihzhae narody. Matehryjjaly Mihzhnarodnaga "k...) szczegóły 
1257.artykuł: Seniuch Czesław: Opinie, cytaty. Czasopis 2006 nr 9 s. 5 (wypowiedź nt. znajomości z Brylem...) szczegóły 
1258.artykuł: Skibicka Grażyna: Wspomnienie z dzieciństwa. Dyskusja = Dyskusihja 1994 nr 2 s. 7-8  szczegóły 
1259.artykuł: Sokołowska Barbara: "O Białorusi, moja różo dzika!..." - fotografie pejzażu Janko Bryla. Fraza 1996 nr 14 s. 170-172 (nt. twórczości...) szczegóły 
1260.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 7 (not. o jubileuszu 85. rocznicy ur., z życzeniami od "białowieżan"...) szczegóły 
1261.artykuł: Żakiewicz Zbigniew: Janka Bryl - diaboliczny grymas historii. Czasopis 2006 nr 11 s. 23-25  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1262.wywiad: Wiśniewski Grzegorz: Dostojewskiego i Tołstoja zaczynałem czytać po polsku. Nowe Kontrasty 2001 nr 9 s. 3-5 (rozm. Michał Bocian; z not. o pisarzu...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1263.zgon: Minęły dwa miesiące (W Republice Białoruś). Czasopis 2006 nr 9 s. 13 (zmarł: 25 VII 2006, not. spraw. z pogrzebu...) szczegóły 
1264.zgon: Tehrmapihly [Termapily] 2006 nr 10 s. 1 (zmarł: 25 VII 2006; nota...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1265.utwór: Z ljudz'mih ih sam-nasam. Zapihsy, mihnjacihury,ehseh. Mihnsk 2003.  szczegóły 
artykuł: [Kazlouhskih Ruslan]: Saprauhdnae mastactva tryvozhyc'.... Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 261-266 (rec. oryg....) szczegóły 
1266.utwór: Zapavetnae. Vybranyja tvory. Mihnsk 1999.  szczegóły 
artykuł: Nihkihfarava Vol'ga: Zapavet novamu stagoddzju. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 199-206 (rec. oryg....) szczegóły 
  Bujjnjuk Jurka
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1267.książka twórcy: Bujjnjuk Jurka: Samota dazhdzhu. [Wiersze]. 2009  szczegóły 
recenzja: Petrushkevihch Ala: Pamihzh samotaj ih dazhdzhom. Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 299-305 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
1268.książka twórcy: Bujjnjuk Jurka: Subota uh Malinnikakh. [Wiersze]. 2005  szczegóły 
recenzja: Anatacyih. Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 268 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1269.wiersz: Bujjnjuk Jurka: Charouhna chehrven'skihm vecharam.... Tehrmapihly [Termapily] 2006 nr 10 s. 72  szczegóły 
1270.wiersz: Bujjnjuk Jurka: Credo. Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 122-123  szczegóły 
1271.wiersz: Bujjnjuk Jurka: Daljoka. Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 88-89  szczegóły 
1272.wiersz: Bujjnjuk Jurka: ...dziauhchaty skrytykh marauh.... Tehrmapihly [Termapily] 2006 nr 10 s. 71  szczegóły 
1273.wiersz: Bujjnjuk Jurka: Fenihks. Tehrmapihly [Termapily] 2006 nr 10 s. 71-72  szczegóły 
1274.wiersz: Bujjnjuk Jurka: Ja sam sabe.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 36 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1275.wiersz: Bujjnjuk Jurka: Lihsty zhalju. Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 89  szczegóły 
1276.wiersz: Bujjnjuk Jurka: Mabyc', jany iduc'.... Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 88  szczegóły 
1277.wiersz: Bujjnjuk Jurka: Mae vochy stvorany.... Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 123-124  szczegóły 
1278.wiersz: Bujjnjuk Jurka: Nakanavanne. Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 200  szczegóły 
1279.wiersz: Bujjnjuk Jurka: Samota lihstapada. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 35-36 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1280.wiersz: Bujjnjuk Jurka: Spelyja charehshnih gub.... Tehrmapihly [Termapily] 2006 nr 10 s. 71  szczegóły 
1281.wiersz: Bujjnjuk Jurka: Stary paeht. Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 124  szczegóły 
1282.wiersz: Bujjnjuk Jurka: Suprasl' (A. arkhihmandrytuh Gauhryihlu). Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 121-122  szczegóły 
1283.wiersz: Bujjnjuk Jurka: Vjaskovaja dzjauhchyna. Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 123  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1284.proza: Bujjnjuk Jurka: Vechar za vjoskajj. Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 69-70 (z not. i fot....) szczegóły 
  Bukchihn Sjamen
    proza (alfabet tytułów)
1285.proza: Bukczyn Siemion: Powiśle. Notatki białorusko-polskie. Więź 1999 nr 11 s. 143-156 (z not.; sprost. dot. pominięcia nazwiska tłumaczki, nr 2 s. 141...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1286.wywiad: Niczyporowicz Janusz: Opozycja w butonierce. Plus Minus 1997 nr 2 s. 13 (głównie nt. sytuacji politycznej na Białorusi...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1287.utwór: Zamach na cara.  szczegóły 
artykuł: Kusiak-Skotnicka Łucja: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 53 (1103) s. 126-129  szczegóły 
  Bulak-Balakhovihch Stanihslauh
    wiersze (alfabet tytułów)
1288.wiersz: Bulak-Balakhovich Stanislauh: Wezwanie Ojca. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 249 (tekst równoległy w transkrypcji; nazwisko tłumacza błędnie: Czylewin...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1289.artykuł: Bielacki Aleś: Bandyta czy bohater narodowy?. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 242-249  szczegóły 
  Burauhkihn Genadz'
    wiersze (alfabet tytułów)
1290.wiersz: Burauhkihn Genadz': Cih znojjdzecca uh polih.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 76-77  szczegóły 
1291.wiersz: Burauhkihn Genadz': Jak pryjjdze chas.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 78  szczegóły 
1292.wiersz: Burauhkihn Genadz': Kalih zastaneshsja adzihn... (Vihktoru Burakovu). Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 79  szczegóły 
1293.wiersz: Burauhkihn Genadz': Okh, uzho gehtyja.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 74-75  szczegóły 
1294.wiersz: Burauhkihn Genadz': Radascju sehrca zaselena.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 76  szczegóły 
1295.wiersz: Burauhkihn Genadz': Radascju sehrca zaselena.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 76  szczegóły 
1296.wiersz: Burauhkihn Genadz': Radzihma, bac'kauhshhyna, ajjchyna.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 73  szczegóły 
1297.wiersz: Burauhkihn Genadz': Tak khachu ja shhaslihva.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 74  szczegóły 
1298.wiersz: Burauhkihn Genadz': U gajjku cjanutym.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 77-78  szczegóły 
1299.wiersz: Burauhkihn Genadz': Verab'ih - ptushyny praletaryjat.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 75-76  szczegóły 
1300.wiersz: Burauhkihn Genadz': Z drehva zhyccja adryvae.... Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 77  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1301.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 42 (życzenia od red. z okazji 75. roczn. urodzin...) szczegóły 
  Burlak Vera
    proza (alfabet tytułów)
1302.proza: Burłak Wiera: Anioł. Korespondencja z ojcem 2009 nr 13 s. 84-87 (z notą biogr....) szczegóły 
  Bursh Jasha
    wiersze (alfabet tytułów)
1303.wiersz: Bursh Yasha: Childhood. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 212-213 (z not. s. 219...) szczegóły 
1304.wiersz: Bursh Jasha: Dzjacihnstva. Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 23 (z not. i fot....) szczegóły 
1305.wiersz: Bursh Yasha: Eyes. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 213 (z not. s. 219...) szczegóły 
1306.wiersz: Bursh Jasha: Lastauhka ih ja. Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 24  szczegóły 
1307.wiersz: Bursh Jasha: U Zhalihborskih park.... Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 24  szczegóły 
  Bykauh Vasihl'
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1308.książka twórcy: Baradulin Ryhor, Bykau Wasil: Gdy witają się dusze. Poezja i proza. [Wiersze i proza]. 2006  szczegóły 
recenzja: Minął miesiąc (W kraju). Czasopis 2006 nr 3 s. 11 (nota o wyd....) szczegóły 
1309.książka twórcy: Bykow Wasyl: Obława. [Pow.]. 1993  szczegóły 
recenzja: [Bugajczyk Robert] R.B.: Trybuna 1994 nr 170 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: mała: Ex Libris 1994 nr 53 s. 19  szczegóły 
1310.książka twórcy: Bykow Wasyl: Piaskowisko. 1990  szczegóły 
1311.książka twórcy: Bykau Wasil: Ściana. 1999  szczegóły 
recenzja: Janowicz Sokrat: Dostojewski Białorusi. Książki. Gazeta 2000 nr 8 s. 1, 2 (z fot. Vasila Bykau...) szczegóły 
recenzja: Kępiński Piotr: Ściana za ścianą. Rzecz o Książkach 2000 nr 5 s. E5  szczegóły 
recenzja: Maziarski Wojciech: "Ściana". Gazeta Wyborcza 2000 nr 156 s. 2 (not....) szczegóły 
1312.książka twórcy: Bykow Wasyl: Zły znak. 1991  szczegóły 
recenzja: Baczewska Anna: Kim jest człowiek?. Życie Warszawy 1991 nr 96 s. 7  szczegóły 
recenzja: Goreniowa Anna: Polityka i poetyka. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 48-49  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1313.proza: Bykau Wasil: Chutorzanie. Gazeta Wyborcza 2003 nr 147 s. 17 (z notą Aleksandra Barszczewskiego nt. opowiadania...) szczegóły 
1314.proza: Bykau Wasil: Kotek i myszka. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 50-51 (z not. o aut., z fot. Wasila Bykau...) szczegóły 
1315.proza: Bykau Wasil: Na chutorze. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 48-49  szczegóły 
1316.proza: Bykauh Vasihl': Obława. Literatura Radziecka 1990 nr 8 s. 3-59 (z not....) szczegóły 
1317.proza: Bykauh Vasihl': Obława (Fragment). Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 16-50 (z not. s. 277-278...) szczegóły 
1318.proza: Bykauh Vasihl': Piaskowisko. Kraj Rad 1989 nr 1-8 (cd. z 1988...) szczegóły 
1319.proza: Bykau Wasil: Ściana. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 41-44 (z not. i fot....) szczegóły 
1320.proza: Bykauh Vasihl': We mgle. Kraj Rad 1989 nr 31-40 (z not....) szczegóły 
1321.proza: Bykauh Vasihl': We mgle (Fragmenty). Kamena 1991 nr 1 s. 13-15 (z not. o autorze...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1322.tekst paraliteracki: Bykau Wasil: Iluzje i rzeczywistość. Plus Minus 1996 nr 16 s. 17 (nt. unii Białorusi z Rosją...) szczegóły 
1323.tekst paraliteracki: Bykau Wasil: Na placu przy orderach. Gazeta Wyborcza 1995 nr 110 s. 13 (z fot. Wasyla Bykowa i not....) szczegóły 
1324.tekst paraliteracki: Bykau Wasil: Silniejszy od losu. Gazeta Wyborcza 2003 nr 147 s. 16 (z notą biogr.; podp. CEZ, MAB...) szczegóły 
1325.tekst paraliteracki: Bykau Wasil: [Wypowiedź]. Gazeta Wyborcza 1996 nr 268 s. 2 (nt. manifestacji w Mińsku (Białoruś); pytała: Irena Lewandowska...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1326.książka o twórcy: Wielg Tomasz: Poetyka prozy Wasila Bykawa. 2002  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1327.artykuł: Arkusz Aleś: Wojna nadal trwa. Filmowe adaptacje utworów Wasila Bykawa. x 2008 ([w ks.:] Przeszłość w kinie Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989...) szczegóły 
1328.artykuł: Białoruski pisarz wyjedzie z kraju. Rzeczpospolita 1998 nr 120 s. 29 (do Finlandii...) szczegóły 
1329.artykuł: Butyrchyk Ganna: Studia Białorutenistyczne = [Belarusaznaučyâ Dasledavanni = Belarusian Studies] 2007 [t.] 1 s. 403-408 (rec. ks.: Zina Gimpelevich: Vasihl Bykau: His life and works. Montreal...) szczegóły 
1330.artykuł: CEZ: Bykau w samizdacie. Gazeta Wyborcza 1998 nr 60 s. 2 (nt. ks. "Ściana"; z fot....) szczegóły 
1331.artykuł: CEZ: Wasil Bykau. Gazeta Wyborcza 2000 nr 31 s. 2 (z fot....) szczegóły 
1332.artykuł: Goliński Cezary: Bykau u Havla. Gazeta Wyborcza 2002 nr 293 s. 10 (not. o przyznaniu pisarzowi i jego żonie karty stałego pobytu w Czecha...) szczegóły 
1333.artykuł: Goliński Cezary: Czarne proroctwo Wasila Bykaua. Gazeta Wyborcza 1995 nr 113 s. 7 (komentarz pisarza dotyczący wyboru Aleksandra Łukaszenki na prezydenta...) szczegóły 
1334.artykuł: Goliński Cezary: Emigracja pisarza?. Gazeta Wyborcza 1998 nr 120 s. 2 (nota, z fot....) szczegóły 
1335.artykuł: Goliński Cezary: Klasyk prześladowany. Gazeta Wyborcza 2000 nr 31 s. 18 (z fot....) szczegóły 
1336.artykuł: Goliński Cezary: Odznaczony z opóźnieniem. Gazeta Wyborcza 1997 nr 269 s. 16 (not. o odznaczeniu rosyjskim Orderem Przyjaźni...) szczegóły 
1337.artykuł: Goliński Cezary: Pisarz, wróg prezydenta. Gazeta Wyborcza 1998 nr 60 s. 8  szczegóły 
1338.artykuł: Gumjanjuk Jury: Vartas'c' knihgih. Czasopis 2006 nr 7/8 s. 7-8 (fel....) szczegóły 
1339.artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 9 s. 171 (not. o 75-leciu urodzin; 19 VI 1999...) szczegóły 
1340.artykuł: Maldzis Adam: Kronika Rzymska 1990 nr 84 s. 20-21  szczegóły 
1341.artykuł: McMillin Arnold: Bykauh ih Baradulihn (Tvorchae lihtaraturnae sjabrouhstva). Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 217-227 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
1342.artykuł: McMillin Arnold: Vasil Bykau. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 9-11  szczegóły 
1343.artykuł: Minął miesiąc (W Republice Białoruś). Czasopis 2004 nr 4 s. 13 (nt. niedopuszczenia do pokazu filmu dokumentalnego pośw. Wasylowi Byka...) szczegóły 
1344.artykuł: Minął miesiąc (W Republice Białoruś). Czasopis 2005 nr 7/8 s. 16 (not. o obchodach rocznicy śmierci Wasyla Bykowa na Białorusi...) szczegóły 
1345.artykuł: Minął miesiąc (W Republice Białoruś). Czasopis 2004 nr 7/8 s. 18 (not. o otwarciu muzeum Wasila Bykawa w jego rodzinnej wsi Byczki na Bi...) szczegóły 
1346.artykuł: Minął miesiąc (W Republice Białoruś). Czasopis 2004 nr 2 s. 13-14 (not. nt. odbudowy rodzinnego domu Wasyla Bykawa w Byczkach z przeznacz...) szczegóły 
1347.artykuł: Pashkevihch Ales': Razvihtanne z Bykavym. Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 168-194  szczegóły 
1348.artykuł: Sal'nihkava Julihja: Vasihl' Bykauh: daljokih ih blihzkih. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 114-124  szczegóły 
1349.artykuł: Semka Piotr: W hołdzie Wasylowi Bykauowi. Tygodnik Solidarność 2003 nr 27 s. 16 (artykuł ogólny z powodu zgonu...) szczegóły 
1350.artykuł: Seniuch Czesław: Why hasn't the Nobel Prize been awarded to Vasil' Bykau?. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 7-8  szczegóły 
1351.artykuł: Stolarek Krystyn: Wasyla Bykowa długa droga do domu. Nowe Kontrasty 2003 nr 3 s. 51-53 (z fot. i not....) szczegóły 
1352.artykuł: Symaniec Virginie: La litterature bielorussienne en France: de Vasil Bykau a Svetlana Alexievitch. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2000 [t. 1] s. 31-46 (z notą o Virginie Symaniec...) szczegóły 
1353.artykuł: W skrócie. Dialog [Warszawa] 2000 nr 4 s. 196 (not. o przeniesieniu się pisarza do Niemiec z powodów politycznych...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1354.impreza: Konferencja poświęcona Vasilovi Bykavovi w Bibliotece Narodowej (2005).  szczegóły 
artykuł: Działalność naukowa, dydaktyczna i metodyczna. Rada naukowa BN. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej 2006 (za rok 2005) s. 75-91 (m.in. nota nt. konferencji...) szczegóły 
artykuł: Gawryluk Janusz: Dni Vasila Bykava. Czasopis 2005 nr 4 s. 43-44 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2005 nr 1 s. 46-47 (m.in. nota nt. konferencji...) szczegóły 
1355.impreza: Wystawa poświęcona Vasilovi Bykavovi w Bibliotece Narodowej (2005).  szczegóły 
artykuł: Działalność naukowa, dydaktyczna i metodyczna. Rada naukowa BN. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej 2006 (za rok 2005) s. 75-91 (m.in. nota nt. wystawy...) szczegóły 
artykuł: Gawryluk Janusz: Dni Vasila Bykava. Czasopis 2005 nr 4 s. 43-44 (sprawozdanie, z fot....) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W kraju). Czasopis 2005 nr 4 s. 12 (not. spraw....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2005 nr 1 s. 46-47 (m.in. nota nt. wystawy...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1356.wywiad: Gardziejczyk Olga, Maziarski Wojciech: Po pierwsze niepodległość. Gazeta Wyborcza 2000 nr 156 s. 14-15 (z fot. pisarza...) szczegóły 
1357.wywiad: Jackiewicz Mieczysław: Młodzież nadzieją Białorusi (Uwagi Wasila Bykawa). Kultura [Paryż] 1996 nr 6 s. 86-88  szczegóły 
1358.wywiad: Seniuch Czesław: My dopiero zaczynamy. Obóz 1992 nr 23 s. 63-73  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1359.zgon: MAB, CEZ: Zmarł wielki Białorusin. Gazeta Wyborcza 2003 nr 144 s. 2 (zmarł: 22 VI 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
1360.zgon: Goliński Cezary: Martwych nie boli. Gazeta Wyborcza 2003 nr 145 s. 11 (zmarł: 22 VI 2003; nt. politycznych reakcji na Białorusi po śmierci pi...) szczegóły 
1361.zgon: Goliński Cezary: Reakcje reżimu Łukaszenki. Gazeta Wyborcza 2003 nr 147 s. 17 (zmarł: 22 VI 2003; nt. politycznych reakcji na Białorusi po śmierci pi...) szczegóły 
1362.zgon: Gazeta Wyborcza 2003 nr 147 s. 16 (zmarł: 22 VI 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
1363.zgon: Janowicz Sokrat: Reżim już szykuje cokół pod pomnik. Gazeta Wyborcza 2003 nr 145 s. 11 (zmarł: 22 VI 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
1364.zgon: Kabatc Eugeniusz: Wasil Bykau, pożegnanie. Odra 2003 nr 12 s. 115-116 (zmarł: 22 VI 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
1365.zgon: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 82 (zmarł: 22 VI 2003; not....) szczegóły 
1366.zgon: Lista nieobecności. Wprost 2003 nr 51/52 s. 55 (not. z informacją o śmierci w 2003 roku...) szczegóły 
1367.zgon: Zmarli. Przekrój 2003 nr 26 s. 25 (zmarł: 2003; not.; z fot....) szczegóły 
1368.zgon: Zmarł Wasyl Bykau. Trybuna 2003 nr 145 s. 13 (zmarł: 22 VI 2003; not....) szczegóły 
1369.zgon: Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 211 (zmarł: 22 VI 2003; not....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1370.utwór: Dougaja daroga dadomu. Mihnsk 2003.  szczegóły 
artykuł: Ackermann Felix: Auf der Suche nach einem Zuhause. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2008 t. 9 s. 247-249  szczegóły 
1371.utwór: Pójść i nie wrócić.  szczegóły 
artykuł: Jaskulska Władysława: Formy monologu i dialogu oraz ich rola w opowieści Wasyla Bykowa "Pójść i nie wrócić". Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Filologia Rosyjska 1993 nr 18 s. 75-88  szczegóły 
1372.utwór: Ściana.  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 81 (not. o wydaniu tomu opowiadań pisarza w wydawnictwie niezależnym...) szczegóły 
1373.utwór: Zhurauhlihny kryk.  szczegóły 
artykuł: Kaval'chuk Vol'ga: Bihblejjskih matyuh zabojjstva (Kaihna ih Abelja) uh sjuzhehtakh apovescih Vasihlja Bykava "Zhurauhlihny kryk" ih ramana Tadehvusha Novaka "A jak budzesh karaljom, a jak katam budzesh". Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 253-258  szczegóły 
1374.utwór: Zły znak.  szczegóły 
artykuł: Wielg Tomasz: Narrator w powieści Wasila Bykawa "Zły znak". x 2000 ([W ks. zb.:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura, kultura, język....) szczegóły 
  Bylihna Janka
    wiersze (alfabet tytułów)
1375.wiersz: Bylihna Ja.: Khrystos uvaskrehse!. Czasopis 2004 nr 4 s. 27 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1376.artykuł: Mihkulihch Mihkola: Z malihtvajj za rodny krajj. Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 253-257 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
  Cehlesh Mihkola
    proza (alfabet tytułów)
1377.proza: Cehlesh Mihkola: Auhtabihjagrafiha (Ljudzih, fakty, padzeih). Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 174-191 (z fragm. listów...) szczegóły 
  Celushehckih Janka
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1378.książka twórcy: Celushehckih Janka: Ihmgnennih. 1991  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1379.wiersz: Celusheckijj Jan: Brzózka. Najprościej 1992 nr 1 s. 13  szczegóły 
1380.wiersz: Celusheckijj Jan: Halina. Najprościej 1992 nr 4 s. 14  szczegóły 
1381.wiersz: Celusheckijj Jan: Po burzy. Najprościej 1992 nr 4 s. 14  szczegóły 
1382.wiersz: Celusheckijj Jan: Stara chata. Najprościej 1992 nr 4 s. 14  szczegóły 
1383.wiersz: Celusheckijj Jan: Tęsknota. Najprościej 1992 nr 1 s. 13  szczegóły 
1384.wiersz: Celusheckijj Jan: Wikta. Najprościej 1992 nr 1 s. 13-14  szczegóły 
1385.wiersz: Celusheckijj Jan: Wiosennieje. Najprościej 1992 nr 1 s. 13  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1386.proza: Celusheckijj Jan: Atos. Najprościej 1992 nr 2 s. 8-9  szczegóły 
1387.proza: Celusheckijj Jan: Kiedy śpiewa słowik. Najprościej 1992 nr 2 s. 9  szczegóły 
1388.proza: Celusheckijj Jan: Nad rzeką. Najprościej 1992 nr 2 s. 9  szczegóły 
1389.proza: Celusheckijj Jan: Pożegnanie. Najprościej 1992 nr 3 s. 29-30  szczegóły 
1390.proza: Celusheckijj Jan: Sierpień. Najprościej 1992 nr 2 s. 9  szczegóły 
1391.proza: Celusheckijj Jan: Wspomnienie lata. Najprościej 1992 nr 2 s. 8  szczegóły 
  Chaban Tamara
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1392.artykuł: Garadnihckih Jauhgen: Jana ljubihla paehzihju ih zhyccjo (uspamihny pra Tamaru Chaban). Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 191-200  szczegóły 
  Chakur Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1393.wiersz: Czakur Anna: Każde spotkanie.... Znad Wilii 2010 nr 3 s. 53  szczegóły 
1394.wiersz: Czakur Anna: Kiedy jestem w podróży.... Znad Wilii 2010 nr 3 s. 51-52 (z fot....) szczegóły 
1395.wiersz: Czakur Anna: Na skwerze cieniutkie palce traw.... Znad Wilii 2010 nr 3 s. 55  szczegóły 
1396.wiersz: Czakur Anna: Na zapoconym oknie.... Znad Wilii 2010 nr 3 s. 55  szczegóły 
1397.wiersz: Czakur Anna: Nie bój się.... Znad Wilii 2010 nr 3 s. 53-54  szczegóły 
1398.wiersz: Czakur Anna: Noc - czas panowania.... Znad Wilii 2010 nr 3 s. 53  szczegóły 
1399.wiersz: Czakur Anna: Obudzona nagle w środku nocy.... Znad Wilii 2010 nr 3 s. 52  szczegóły 
1400.wiersz: Czakur Anna: Po nocach.... Znad Wilii 2010 nr 3 s. 52-53  szczegóły 
1401.wiersz: Czakur Anna: W płatkach chryzantem kolorowych.... Znad Wilii 2010 nr 3 s. 55  szczegóły 
  Chobat Ales'
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1402.książka twórcy: Czobat Aleś: Ziemia św. Łukasza. 2003  szczegóły 
1403.książka twórcy: Chobat Ales': Zjamlja sv. Luki. 2002 (w jęz. oryg....) szczegóły 
recenzja: Janowic Sakrat (Janovihch Sakrat): From editor's reading. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2003 [t. 4] s. 301 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1404.wiersz: Csobat Ales: 1917. Majus 25. A kolto halala. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 270-271  szczegóły 
1405.wiersz: Czobat Aleś: Kaprys historii. Tygodnik Powszechny 1996 nr 15 s. 14 (z notą...) szczegóły 
1406.wiersz: Czobat Aleś: Kościoły grodzieńskie. Tygodnik Powszechny 1996 nr 15 s. 14 (z notą...) szczegóły 
1407.wiersz: Czobat Ales': Kresy naszego losu (Stromizna). Borussia 1997 nr 15 s. 39-40 (z not....) szczegóły 
1408.wiersz: Czobat Ales': Maciej Kalenkiewicz - "Kotwicz. Więź 1997 nr 9 s. 105-106  szczegóły 
1409.wiersz: Chobat Ales': Malihtva. Czasopis 2001 nr 1 s. 39 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1410.wiersz: Czobat Aleś: Mgła poluje, niczym sen.... Okolica Poetów 2002 nr 18 s. 32  szczegóły 
1411.wiersz: Czobat Aleś: Noc na futorze. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 45  szczegóły 
1412.wiersz: Czobat Ales': Pastorałka. Borussia 1997 nr 15 s. 38-39 (z not....) szczegóły 
1413.wiersz: Czobat Aleś: Stromizna. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 42  szczegóły 
1414.wiersz: Czobat Aleś: Tutejsza saga [z tego cyklu:] Dom. Pracownia 2003 nr 31 s. 7  szczegóły 
1415.wiersz: Czobat Aleś: Tutejsza saga [z tego cyklu:] Modlitwa. Pracownia 2003 nr 31 s. 12  szczegóły 
1416.wiersz: Czobat Aleś: Tutejsza saga [z tego cyklu:] Pomnik. Pracownia 2003 nr 31 s. 11  szczegóły 
1417.wiersz: Czobat Aleś: Tutejsza saga [z tego cyklu:] Stacja Rybnica. Pracownia 2003 nr 31 s. 4  szczegóły 
1418.wiersz: Czobat Aleś: Tutejsza saga [z tego cyklu:] Sześćdziesiąt worów. Pracownia 2003 nr 31 s. 5  szczegóły 
1419.wiersz: Czobat Aleś: Tutejsza saga [z tego cyklu:] Świeża krew na śniegu. Pracownia 2003 nr 31 s. 8  szczegóły 
1420.wiersz: Czobat Aleś: Tutejsza saga [z tego cyklu:] Terra nullius. Pracownia 2003 nr 31 s. 6  szczegóły 
1421.wiersz: Czobat Aleś: Tutejsza saga [z tego cyklu:] W cichy czwartek po deszczu. Pracownia 2003 nr 31 s. 9  szczegóły 
1422.wiersz: Czobat Aleś: Tutejsza saga [z tego cyklu:] Więzienie. Pracownia 2003 nr 31 s. 10  szczegóły 
1423.wiersz: Czobat Aleś: [Tysiąc czterysta trzynasty] 1413 rok. Horodło nad Bugiem. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 43  szczegóły 
1424.wiersz: Czobat Aleś: [Tysiąc osiemset sześćdziesiąty trzeci] 1863 rok. Pożegnanie Ojczyzny. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 45  szczegóły 
1425.wiersz: Czobat Aleś: Wandea. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 44 (z not. o aut., z fot. Alesia Czobata...) szczegóły 
1426.wiersz: Czobat Aleś: Wojna Północna. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 44  szczegóły 
1427.wiersz: Czobat Aleś: Współczucie Wielkiemu Księciu Witoldowi. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 43  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1428.proza: Chobat Ales': Legenda pra chatyrokh mushkecjorauh. Czasopis 2004 nr 2-6 (cd. z 2003; koniec...) szczegóły 
1429.proza: Chobat Ales': Nikhto ne khaceuh vybihrac'.... Czasopis 2001 nr 9 s. 21-22 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1430.proza: Czobat Aleś: Ziemia św. Łukasza [fragm.:] Mały skrzypek. Pracownia 2003 nr 31 s. 13-17 (z not....) szczegóły 
1431.proza: Chobat Ales': Zjamlja sv. Lukih. Czasopis 2001 nr 1 wkł.-nr 5 wkł. (cd. z 2000...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1432.artykuł: Janovihch Sakrat: From Editor's reading. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 249 (omówienie twórczości Alesia Czobata druk. w czasopismie Gody (S...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1433.utwór: Tutehjjshaja saga. Smalensk-Grodna 2000.  szczegóły 
artykuł: Witryna. Czasopis 2001 nr 10 s. 38 (rec. oryg., nota, podp. (sj)...) szczegóły 
  Chorny Kuz'ma
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1434.utwór: Poshukih buduchynih.  szczegóły 
artykuł: Petrushkevihch Ala: U poshukakh buduchynih. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 252-256  szczegóły 
  Chykvihn Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1435.książka twórcy: Chykvihn Jan: Adno zhyccjo. Vybranae. [Wiersze]. 2009  szczegóły 
1436.książka twórcy: Chykvihn Jan: Krehjjdavae kola. [Wiersze]. 2002  szczegóły 
recenzja: Tychka Galihna: "O, gehta boskaja formula zhyccja". Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 231-238 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
1437.książka twórcy: Chykvihn Jan: Krugavaja chara. [Wiersze]. 1992  szczegóły 
recenzja: Zaniewska Teresa: "Srebrne nitki naszych godzin". Akcent 1992 nr 2/3 s. 265-268  szczegóły 
1438.książka twórcy: Chykvihn Jan: Na beraze Dubihch Carkouhnykh. [Wiersze]. 2010  szczegóły 
recenzja: Anatacyih. Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 278 (nota...) szczegóły 
1439.książka twórcy: Czykwin Jan: Odpoczynek przy wyschniętym źródle. [Wiersze]. 1996 ([Tłumacze:] Elżbieta Feliksiak, Marian Jurkowski, Franciszek Kobryńczu...) szczegóły 
1440.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szulski Józef: Słoneczny splot. Najprościej 1989 nr z IX s. [13]-[14]  szczegóły 
recenzja: Zaniewska Teresa: Gazeta Współczesna 1989 nr 76 s. 6  szczegóły 
artykuł: Szachowicz Michał: Kontrasty 1989 nr 1 s. 36  szczegóły 
1441.książka twórcy: Chykvihn Jan: Svet pershy ih aposhnih. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
recenzja: Ramanchuk Anatol': Chalavek, prastora, chas u zbornihky Jana Chykvihna ("Svet pershy ih aposhnih"). Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 74-78  szczegóły 
1442.książka twórcy: Chykvihn Jan: Zhmenja pjasku. [Wiersze]. 2008  szczegóły 
recenzja: Patalkouh Juryjj: Pramova vyshnjae spadzevy. Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 289-294 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1443.wiersz: Csikvin Jan: ... es, mint ragyogo.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 271-272  szczegóły 
1444.wiersz: Chykvihn Jan: A dom nash.... Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 39 (z notą i fot. s. 37-38...) szczegóły 
1445.wiersz: Chykvihn Jan: Adysejj i Nauhzihkaja. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 79  szczegóły 
1446.wiersz: Chykvihn Jan: Agnju uhladarnihca na kukhnih.... Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 47  szczegóły 
1447.wiersz: Czykwin Jan: Asymetria. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 47  szczegóły 
1448.wiersz: Chykvihn Jan: Bemol' Sjadnjova. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 3  szczegóły 
1449.wiersz: Czykwin Jan: Biegnę z podwórza.... Kontrasty 1990 nr 7 s. 47  szczegóły 
1450.wiersz: Czykwin Jan: Czemu tak wcześnie.... Akcent 1992 nr 2/3 s. 53  szczegóły 
1451.wiersz: Czykwin Jan: Dawno umarły ojciec.... Akcent 1992 nr 2/3 s. 55  szczegóły 
1452.wiersz: Czykwin Jan: Dawno umarły ojciec.... Krasnogruda 2000 nr 12 s. 47  szczegóły 
1453.wiersz: Chykvihn Jan: Dubihchy, Dubihchy khmyznjak.... Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 38 (z notą i fot. s. 37-38...) szczegóły 
1454.wiersz: Czykwin Jan: Dzień się starzeje.... Kontrasty 1990 nr 7 s. 47  szczegóły 
1455.wiersz: Czykwin Jan: Dzień się starzeje.... Integracje 1993 nr 29 s. 76  szczegóły 
1456.wiersz: Chykvihn Jan: Ecce. Tehrmapihly [Termapily] 2006 nr 10 s. 182  szczegóły 
1457.wiersz: Czykwin Jan: Elegia nocy. Akcent 1992 nr 2/3 s. 54  szczegóły 
1458.wiersz: Czykwin Jan: Fenomen dnia. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 46 (z not. o aut., z fot. Jana Czykwina...) szczegóły 
1459.wiersz: Czykwin Jan: Fenomen dnia. Akcent 1992 nr 2/3 s. 55-56  szczegóły 
1460.wiersz: Chykvihn Jan: Gadouh mihnae novykh.... Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 48  szczegóły 
1461.wiersz: Chykvihn Jan: Gajjnauhshhyna. Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 38-39 (z notą i fot. s. 37-38...) szczegóły 
1462.wiersz: Czykwin Jan: Gdzie zagubiono rzeczy.... Akcent 1992 nr 2/3 s. 53-54  szczegóły 
1463.wiersz: Chykvihn Jan: Gusak ih gusynja (Ujava na beraze Dubihch Carkouhnykh). Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 20-25  szczegóły 
1464.wiersz: Csikvin Jan: Imadsag. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 271  szczegóły 
1465.wiersz: Chykvihn Jan: Ja ljublju gladzec'.... Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 49  szczegóły 
1466.wiersz: Chykvihn Jan: Jana ljazhala uh zabyccih.... Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 4 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1467.wiersz: Czykwin Jan: Kronikarze Białegostoku. Krzywe Koło Literatury 1996 nr 11/12 s. 4 (z notą...) szczegóły 
1468.wiersz: Czykwin Jan: Kronikarze Białegostoku. Kontrasty 1990 nr 7 s. 47  szczegóły 
1469.wiersz: Chykvihn Jan: Ljudzih khodzjac' bez shapkih.... Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 10  szczegóły 
1470.wiersz: Czykwin Jan: Łódka i wiosła.... Akcent 1992 nr 2/3 s. 53  szczegóły 
1471.wiersz: Czykwin Jan: Martwa natura posierpniowa. Biuletyn Literacki 2000 s. 106  szczegóły 
1472.wiersz: Czykwin Jan: Modlitwa. Pomerania 1994 nr 12 s. 20 (z not....) szczegóły 
1473.wiersz: Chykvihn Jan: My uhekhalih uh balotny.... Tehrmapihly [Termapily] 2006 nr 10 s. 182-183  szczegóły 
1474.wiersz: Czykwin Jan: Myszy. Akcent 1992 nr 2/3 s. 54-55  szczegóły 
1475.wiersz: Chykvihn Jan: Nad rakoju Narvajj.... Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 47  szczegóły 
1476.wiersz: Chykvihn Jan: Nasihl'shhyk amfary. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 6 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1477.wiersz: Chykvihn Jan: Neuhzabave zarezham peuhnihka.... Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 50  szczegóły 
1478.wiersz: Czykwin Jan: Niemożność. Kontrasty 1990 nr 7 s. 47  szczegóły 
1479.wiersz: Czykwin Jan: Nieprzezwyciężenie. Krzywe Koło Literatury 1996 nr 11/12 s. 4 (z notą...) szczegóły 
1480.wiersz: Chykvihn Jan: Nih slova dobraga.... Tehrmapihly [Termapily] 2006 nr 10 s. 181-182  szczegóły 
1481.wiersz: Czykwin Jan: Noc przeogromna. W fałdach.... Krzywe Koło Literatury 1996 nr 11/12 s. 3 (z notą...) szczegóły 
1482.wiersz: Czykwin Jan: Odwieczne pytania. Kontrasty 1990 nr 7 s. 48  szczegóły 
1483.wiersz: Chykvin Yan: Orchard. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 214-215 (z not. s. 219...) szczegóły 
1484.wiersz: Czykwin Jan: Ostatnia wieczerza. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 47  szczegóły 
1485.wiersz: Chykvihn Jan: Pauhnochny pejjzazh. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 5 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1486.wiersz: Chykvihn Jan: Pa-za agarodzhaju. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 81  szczegóły 
1487.wiersz: Czykwin Jan: Poezja. Trybuna 1990 nr 42 s. 7  szczegóły 
1488.wiersz: Chykvihn Jan: Pole z nedaspelym.... Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 46  szczegóły 
1489.wiersz: Chykvihn Jan: Pragnasc' zhyc' pauhsjul'.... Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 6 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1490.wiersz: Chykvihn Jan: Sjonnja vechny na svece.... Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 49  szczegóły 
1491.wiersz: Czykwin Jan: Szachy. Kontrasty 1990 nr 7 s. 47 (z not....) szczegóły 
1492.wiersz: Czykwin Jan: Ścieżka obecności (Pamięci ojca). Kontrasty 1990 nr 7 s. 47  szczegóły 
1493.wiersz: Chykvin Yan: The boat and the roars.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 101-102  szczegóły 
1494.wiersz: Chykvihn Jan: Trava pazeljanela na vachakh.... Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 140 (z notą: Paehtychny praktykum s. 136...) szczegóły 
1495.wiersz: Czykwin Jan: Trwożna alba. Pomerania 1994 nr 12 s. 20  szczegóły 
1496.wiersz: Chykvihn Jan: U Bel'sku adlihga i zmrok.... Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 48  szczegóły 
1497.wiersz: Chykvihn Jan: U Dubihchy shtogod.... Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 4 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1498.wiersz: Chykvihn Jan: Vecer dykhauh khvaljamih.... Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 46-47  szczegóły 
1499.wiersz: Chykvihn Jan: Vihkhrac' njasvetnyja vihkhury.... Tehrmapihly [Termapily] 2006 nr 10 s. 181  szczegóły 
1500.wiersz: Chykvihn Jan: Vita mea. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 80  szczegóły 
1501.wiersz: Chykvihn Jan: Vosen' shehraja u Ljubonih. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 80  szczegóły 
1502.wiersz: Czykwin Jan: W Londynie. Kontrasty 1990 nr 7 s. 48  szczegóły 
1503.wiersz: Czykwin Jan: W Londynie. Krzywe Koło Literatury 1996 nr 11/12 s. 3 (z notą...) szczegóły 
1504.wiersz: Chykvin Yan: Where do the things.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 101  szczegóły 
1505.wiersz: Czykwin Jan: Wiązie wiekami sławny.... Akcent 1992 nr 2/3 s. 56-57 (z not. o aut....) szczegóły 
1506.wiersz: Czykwin Jan: Wszedłem zapytać o.... Krzywe Koło Literatury 1996 nr 11/12 s. 4 (z notą...) szczegóły 
1507.wiersz: Chykvihn Jan: Z anakharehtavykh zapihsauh. Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 39-40 (z notą i fot. s. 37-38...) szczegóły 
1508.wiersz: Chykvihn Jan: Zdaecca mne, chto ja ihdu.... Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 50  szczegóły 
1509.wiersz: Czykwin Jan: Zielonym płomieniem trawa.... Akcent 1992 nr 2/3 s. 55  szczegóły 
1510.wiersz: Chykvihn Jan: Znouh na magihle bac'kouh.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s.237 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1511.wiersz: Chykvihn Jan: Znouh na magihle bac'kouh.... Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 5 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1512.wiersz: Czykwin Jan: Żałość nieodpowiedniości (Skarga drzewa zakochanego w dziewczynie). Krzywe Koło Literatury 1996 nr 11/12 s. 4 (z notą...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1513.proza: Dubihckih Janka: Trokhkrylyja ptushkih. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 76-87  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1514.książka o twórcy: Ramanchuk Anatol': Garyc' maja svjacha. Tvorchaja ihndyvihdual'nasc' Jana Chykvihna. 2000  szczegóły 
1515.książka o twórcy: Sljaza pjakuchaja Ajjchyny. Tvorchy partreht Jana Chykvihna. 2000  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1516.artykuł: Bradzihkhihna Ala: Da prablemy typalagihchnykh sykhodzhannjauh: Afanasihjj Fet ih Jan Chykvihn. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 121-129  szczegóły 
1517.artykuł: Bradzihkhihna Ala: Poshukih ihscihny, abo "Sihnestehzihja pachuccjauh ih sihmul'tanihzm dumki". Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 145-149  szczegóły 
1518.artykuł: Shynkarehnka Vol'ga: Pesnja daspelaga sonca. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 144-151 (nt. twórczości, z fragmentami tekstów...) szczegóły 
1519.artykuł: Smaszcz Waldemar: "Gdzie Rzym, gdzie Krym, a gdzie moja ojczyzna..." (W kręgu poezji Jana Czykwina). Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 143-154  szczegóły 
1520.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 219 (not. o wieczorze autorskim w Warszawie 18 XI 1999...) szczegóły 
1521.artykuł: Zarehmba Ljudmihla: "Akrama zhyccja na svece bol'sh njama nihchoga". (Ab paehtychnym svetasuzihrannih Jana Chykvihna). Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 201-211  szczegóły 
1522.artykuł: Zarehmba Ljudmihla: Uzaemauhplyuh tvorchykh ihndyvihdual'nascejj (Jan Chykvihn - Uladzihmihr Gajjduk). Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 68-73  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1523.wywiad: Zaniewska Teresa: Nie wstąpię drugi raz do tej rzeki.... Integracje 1993 nr 29 s. 87-89  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1524.utwór: Pauhnochny pejjzazh.  szczegóły 
artykuł: Mashhehnskaja Ljudmihla: Struktura ih semantyka versha Jana Chykvihna "Pauhnochny pejjzazh". Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 215-216 (nt. twórczości...) szczegóły 
  Cyvjanuk Nihna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1525.książka twórcy: Cyvanuk Nina: Z pesnâj praz žyccë. [Wiersze]. 2011  szczegóły 
  Dabravol'skaja Anzhalihna
    wiersze (alfabet tytułów)
1526.wiersz: Dabravol'skaja Anzhalihna: Da ranku - daruju.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 48 (z notą i fot....) szczegóły 
1527.wiersz: Dabravol'skaja Anzhalihna: Mihzh namih ljos.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 47 (z notą i fot. s. 48...) szczegóły 
1528.wiersz: ...My ne ad s'mercih.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 47 (z notą i fot. s. 48...) szczegóły 
1529.wiersz: Dabravol'skaja Anzhalihna: Na doshcy sus'vetu.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 47 (z notą i fot. s. 48...) szczegóły 
1530.wiersz: Dabravol'skaja Anzhalihna: Na padvakon'nih mjortvy.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 47 (z notą i fot. s. 48...) szczegóły 
1531.wiersz: Dabravol'skaja Anzhalihna: ...Ne shukac' spachuvan'nja.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 47 (z notą i fot. s. 48...) szczegóły 
1532.wiersz: Dabravol'skaja Anzhalihna: Skihnu pjaljostkih kakhan'ne.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 47 (z notą i fot. s. 48...) szczegóły 
1533.wiersz: Dabravol'skaja Anzhalihna: Vusny rastulih svae.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 47 (z notą i fot. s. 48...) szczegóły 
  Dabrynihna Danuta
    wiersze (alfabet tytułów)
1534.wiersz: Dabrynina Danuta: Melted snow. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 144 (z koment. tłumaczki: Translations of Belarusian poetry into English (l...) szczegóły 
  Dajjneka Leanihd
    proza (alfabet tytułów)
1535.proza: Dajjneka Leanihd: Geradocihnkih. Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 59-133 (z fragm. tekstów wierszy...) szczegóły 
  Danihl'chyk Aksana
    wiersze (alfabet tytułów)
1536.wiersz: Danihl'chyk Aksana: Adljustrujj mjane raka.... Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 123  szczegóły 
1537.wiersz: Danihl'chyk Aksana: Adnojjchy, neveragodna cjoplym.... Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 124-125  szczegóły 
1538.wiersz: Danihl'chyk Aksana: Douhgaja vuzkaja vulihca.... Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 37-38  szczegóły 
1539.wiersz: Danihl'chyk Aksana: Gehty dom ne mae.... Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 36  szczegóły 
1540.wiersz: Danihl'chyk Aksana: Ih mne ihznouh.... Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 124  szczegóły 
1541.wiersz: Danihl'chyk Aksana: Kalih ty marysh.... Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 39  szczegóły 
1542.wiersz: Danihl'chyk Aksana: Kaljady gehta kalih.... Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 37  szczegóły 
1543.wiersz: Danihl'chyk Aksana: Krykhu zlosna, krykhu.... Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 36  szczegóły 
1544.wiersz: Danihl'chyk Aksana: Krykhu zlosna, krykhu.... Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 36  szczegóły 
1545.wiersz: Danihl'chyk Aksana: Maja svjadomasc' transfarmue.... Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 126  szczegóły 
1546.wiersz: Danihl'chyk Aksana: Mara pra chalaveka. Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 126-127  szczegóły 
1547.wiersz: Danihl'chyk Aksana: Na beraze getajj.... Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 35-36  szczegóły 
1548.wiersz: Danihl'chyk Aksana: Ne bihnarnaja apazihcyja. Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 127  szczegóły 
1549.wiersz: Danihl'chyk Aksana: O, radzihma maja.... Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 37  szczegóły 
1550.wiersz: Danihl'chyk Aksana: Razgublenasc'. Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 156-157  szczegóły 
1551.wiersz: Danihl'chyk Aksana: Razvihtajjsja sa mnoju.... Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 125-126  szczegóły 
1552.wiersz: Danihl'chyk Aksana: Spachatku ja dumala.... Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 157-158  szczegóły 
1553.wiersz: Danihl'chyk Aksana: Ty maesh prava.... Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 38-39  szczegóły 
1554.wiersz: Danihl'chyk Aksana: Vakzal. Dzen' nastupny. Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 128  szczegóły 
1555.wiersz: Danihl'chyk Aksana: Zaroslyja malihnnihkam ih krapihvoju.... Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 123-124  szczegóły 
  Dashyna Jaryna
    wiersze (alfabet tytułów)
1556.wiersz: Dashyna Jaryna: Adnojjchy zmozhash zmihrycca.... Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 47  szczegóły 
1557.wiersz: Dashyna Jaryna: Agnozihja dumak ih snouh.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 99 (z not. i fot....) szczegóły 
1558.wiersz: Dashyna Jaryna: Byccam s'cezhkih na.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 99 (z not. i fot....) szczegóły 
1559.wiersz: Dashyna Jaryna: Cihshynja mjane ne.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 98 (z not. i fot. s. 99...) szczegóły 
1560.wiersz: Dashyna Jaryna: Dzen' nachynaecca z nazvauh.... Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 47-48  szczegóły 
1561.wiersz: Dashyna Jaryna: Kalih muzhy maihkh.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 98 (z not. i fot. s. 99...) szczegóły 
1562.wiersz: Dashyna Jaryna: Kalodzezh. Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 45  szczegóły 
1563.wiersz: Dashyna Jaryna: Mec' slykh - ih ne.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 98 (z not. i fot. s. 99...) szczegóły 
1564.wiersz: Dashyna Jaryna: Ne zazihrajj mne uh vochy.... Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 47  szczegóły 
1565.wiersz: Dashyna Jaryna: Platanichnae. Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 45  szczegóły 
1566.wiersz: Dashyna Jaryna: Tak, napehuhna z'jazdzhajuc'.... Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 46  szczegóły 
1567.wiersz: Dashyna Jaryna: U mauhchannih maihm uhse.... Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 46  szczegóły 
1568.wiersz: Dashyna Jaryna: Vopihs' zhyccja. Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 48  szczegóły 
1569.wiersz: Dashyna Jaryna: Zhyc'cjo pakihdala uhspamihny.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 99 (z not. i fot....) szczegóły 
1570.wiersz: Dashyna Jaryna: Z'jazhdzhaju z gluzdu z.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 99 (z not. i fot....) szczegóły 
  Djal'ko Khryscihna
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1571.utwór: Na dalonjakh ljubovih. Vershy. Mihnsk 2006.  szczegóły 
artykuł: Tvaranovihch Galihna: Chakannja pljon. Tehrmapihly [Termapily] 2006 nr 10 s. 261-265  szczegóły 
  Dran'ko-Majjsjuk Leanihd
    wiersze (alfabet tytułów)
1572.wiersz: Dran'ko-Majjsjuk Leanihd: Khvaroba u krasavihku. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 37-39  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1573.proza: Dran'ko-Majjsjuk Leanihd: Mirnyja ljudzih (Tol'kih b ne bylo vajjny!). Czasopis 2006 nr 10 s. 47  szczegóły 
  Dubavec Sjargejj
    wiersze (alfabet tytułów)
1574.wiersz: Dubawiec Siarhiej: Blues. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 68 (z not....) szczegóły 
1575.wiersz: Dubawiec Siarhiej: Głowa. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 68 (z not....) szczegóły 
1576.wiersz: Dubawiec Siarhiej: Jak zapomnicie czas.... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 68 (z not....) szczegóły 
1577.wiersz: Dubawiec Siarhiej: Kiedy się skończy.... Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 68 (z not....) szczegóły 
1578.wiersz: Dubawiec Siarhiej: Obrazy. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 68 (z not....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1579.tekst paraliteracki: Dubawiec Siarhiej: Białorusini odchodzą... Białorusini wracają.... Krasnogruda 2000 nr 12 s. 17-22 (z not. o aut. , s. 22...) szczegóły 
  Dubjanecka Galihna
    wiersze (alfabet tytułów)
1580.wiersz: Dubjaneckaja Galihna: Khmel'. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 76 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1581.wiersz: Dubjaneckaja Galihna: Khrosnaja (Ljubovih Turbihnojj). Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 78-79 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1582.wiersz: Dubjaneckaja Galihna: Lihst. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 79 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1583.wiersz: Dubjaneckaja Galihna: Pakhmel'e. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 76-77 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1584.wiersz: Dubjaneckaja Galihna: Paslushehnstva. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 77-78 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1585.wiersz: Dubianiecka Halina: Patrzysz w smugę.... Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 53 (z not....) szczegóły 
1586.wiersz: Dubjaneckaja Galihna: Tanec. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 77 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1587.wiersz: Dubianiecka Halina: Ten nierealny świat.... Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 53 (z not....) szczegóły 
1588.wiersz: Dubjaneckaja Galihna: Zvanihcy. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 78 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Dubouhka Uladzihmer
    wiersze (alfabet tytułów)
1589.wiersz: Dubouhka Uladzihmer: Dub ih gryb (Narodnaja kazka). Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 215-218  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1590.listy: Dubouhka Uladzihmer: "Ja kazauh vam shhyruju prauhdu pra tojj chas". Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 192-239 (55 listów (do Janki Sałamiewicza) z l. 1968-1976; podał do druku i ko...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1591.artykuł: McMillin Arnold: Aesopic language in Belarusian literature of the 1920s: the poetry of Dubouka and Pusca. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 121-134 (z notą...) szczegóły 
  Dudarauh Aljaksejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1592.artykuł: Zinowiec Mariusz: Dialog [Warszawa] 1989 nr 5 s. 155-158  szczegóły 
  Dudzihnskaja Dzihna
    wiersze (alfabet tytułów)
1593.wiersz: Dudzihnskaja Dzihna: Vos' stanu Belym Vetram. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 23-25 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Dvarchanihn Ihgnat
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1594.książka o twórcy: Barszczewski Aleksander, Bergman Aleksandra, Tomaszewski Jerzy: Ignacy Dworczanin - białoruski polityk i uczony = Ihnat Dwarczanin - biełaruski palityk i wuczony. 1990 ([M.in. nt. Ihnata Dwarczanina jako badacza i popularyzatora literatury...) szczegóły 
  Dvarehckih Mihkola
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1595.artykuł: Głogowska Helena: "Ukryła się dusza poety" - rzecz o Mikołaju Dworzeckim. Autograf 2000 nr 6 s. 22-24 (dot. biografii; z fragm. wierszy; z fot....) szczegóły 
  Dzekuc'-Malejj Lukash
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1596.artykuł: Białoruski marzec w Trójmieście. Czasopis 2006 nr 4 s. 13 (m.in. o uroczystym złożeniu kwiatów przez władze Gdańska i radnych na ...) szczegóły 
1597.artykuł: Wieści z Gdańska. Czasopis 2005 nr 2 s. 10 (nota o spotkaniu w 50. roczn. śmierci Łukasza Dziekuć-Maleja przy jego...) szczegóły 
  Dzihvashehvihch Vasihl'
    wiersze (alfabet tytułów)
1598.wiersz: Dzihvashehvihch Vasihl': Mestatryman'ne. Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 89-91 (z not. i fot....) szczegóły 
  Farbotko Jazep
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1599.artykuł: Głogowska Helena: Józef farbotko i jego związki z Wilnem. Sylwetki artystów Ziemi Wileńskiej. Znad Wilii 2010 nr 2 s. 28-37 (sylwetka białoruskiego poety i badacza poezji białoruskiej mieszkające...) szczegóły 
  Fihjonihk Jan
    proza (alfabet tytułów)
1600.proza: Fihjonihk Jan: Legenda pro Lubkuv mlihn. Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 26-27  szczegóły 
  Fihlihpovihch Afanasihjj
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1601.utwór: Dyjaryush.  szczegóły 
artykuł: Viise Michelle R.: Ruthenian Orthodoxy and the Roman State: Afanasij Filipowicz's Diharihush. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 215-259  szczegóły 
  Gajjduk Mihkola
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1602.książka twórcy: Gajjduk Mihkola: Legendy Belastochchyny. 1997  szczegóły 
recenzja: (SJA.): "Legendy Belastochchyny". Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 127 (nota...) szczegóły 
1603.książka twórcy: Gajjduk Mihkola: Legendy Belastochchyny. 1997  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1604.proza: Gajjduk Mihkola: Bauhkouh bajacca.... Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 29-31  szczegóły 
1605.proza: Gajjduk Mihkola: Mera chalavechnascih. Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 28-29 (z notą i fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1606.artykuł: Gierasimiuk Natalia: Knihzhkih - majo bagacce. Czasopis 2004 nr 4 s. 31-32 (wyw. z bibliotekarką Muzeum Białoruskiego w Hajnówce; rozm. Joanna Tom...) szczegóły 
1607.artykuł: Shynkarehnka Vol'ga: Slukhajuchy poshum vjakouh. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 62-67  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1608.zgon: Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 okł. (zmarł: 2 IX 1998; nekrolog...) szczegóły 
  Gajjduk Uladzihmihr
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1609.książka twórcy: Gajjduk Uladzihmihr: Blakihtny vyrajj. [Wiersze]. 1990  szczegóły 
1610.książka twórcy: Gajjduk Uladzihmihr: Pakh aernaga khleba. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
recenzja: Zarehmba Ljudmihla: Pra lihryku Uladzihmihra Gajjduka (Na asnove knihgih vershauh "Pakh aernaga khleba"". Belastok, 1997). Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 134-143  szczegóły 
1611.książka twórcy: Gajjduk Uladzihmihr: Pol'ymja rodnae. Vybranae. [Wiersze]. 2011  szczegóły 
recenzja: Anatacyih. Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 277 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1612.wiersz: Gajjduk Uladzihmihr: Błękitny wyraj. Magazyn Literacki 1993 nr 1 (5) s. 34  szczegóły 
1613.wiersz: Gajjduk Uladzihmihr: Charouhnaja ruzha. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 5 (tekst w jęz. oryg., z fot. s. 6...) szczegóły 
1614.wiersz: Gajjduk Uladzihmihr: Cihkhae - jubihlejjnae. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 5-6 (tekst w jęz. oryg., z fot....) szczegóły 
1615.wiersz: Hajduk Uladzimir: Keklo tunderhon. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 272  szczegóły 
1616.wiersz: Hajduk Uladzimir: Nem vagy, nem vagy, mikor.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 272-273  szczegóły 
1617.wiersz: Gajjduk Uladzihmihr: Pramihnanne. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 3-4 (tekst w jęz. oryg., z fot. s. 6...) szczegóły 
1618.wiersz: Gajjduk Uladzihmihr: Shhaslihvym budu - kalih.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 3 (tekst w jęz. oryg., z fot. s. 6...) szczegóły 
1619.wiersz: Gajjduk Uladzihmihr: Shto mne ptushak.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 4 (tekst w jęz. oryg., z fot. s. 6...) szczegóły 
1620.wiersz: Gajjduk Uladzihmihr: U Belavezhskajj Pushhy. Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 42-43  szczegóły 
1621.wiersz: Gajjduk Uladzihmihr: Valoshka. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 4-5 (tekst w jęz. oryg., z fot. s. 6...) szczegóły 
1622.wiersz: Gajjduk Uladzihmihr: Vjasna. Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 41-42 (z not. i fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1623.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 148 (życzenia od red. z okazji jubil. 70. urodzin...) szczegóły 
1624.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2006 nr 10 s. 64-65 (not. o 65. roczn. urodzin, z fot....) szczegóły 
1625.artykuł: U 2001 godze spauhnjaecca. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 75 (not. o jubileuszu 60 urodzin...) szczegóły 
1626.artykuł: Zarehmba Ljudmihla: Uzaemauhplyuh tvorchykh ihndyvihdual'nascejj (Jan Chykvihn - Uladzihmihr Gajjduk). Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 68-73 (z fot. Uładzimira Gajduka...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1627.zgon: Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 168 (zmarł: 21 II 2012, not....) szczegóły 
  Galihch Jan Nepomucen
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1628.książka o twórcy: Krupiński Wiesław: Jan Galicz SJ pedagog jezuicki XIX wieku. [Praca doktorska]. 1996  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1629.utwór: Wygnaniec z Białej Rusi.  szczegóły 
artykuł: Demkowicz Agata: Wypędzenie jezuitów z Imperium Rosyjskiego na podstawie fragmentów Wygnańca z Białej Rusi Jana Galicza. Tematy i Konteksty 2012 nr 2 s. 54-69  szczegóły 
  Galubovihch Leanihd
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1630.utwór: Aposhnihja vershy Leanihda Galubovihcha. Polacak 2000.  szczegóły 
artykuł: Gumjanjuk Jury: Cjazhka paveryc' - aposhnihja vershy?. Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 34-35 (rec. oryg....) szczegóły 
  Gara Gala
    wiersze (alfabet tytułów)
1631.wiersz: Gara Gala: A potym budze vosen'.... Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 57 (z not. i fot. s. 58...) szczegóły 
1632.wiersz: Gara Gala: Adkul' plyvuc' z'mjarkan'ne.... Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 56 (z not. i fot. s. 58...) szczegóły 
1633.wiersz: Gara Gala: Adlihga. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 57 (z not. i fot. s. 58...) szczegóły 
1634.wiersz: Gara Gala: Anatolju Brusehvihchu. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 55 (z not. i fot. s. 58...) szczegóły 
1635.wiersz: Gara Gala: He sumujj bratok.... Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 58 (z not. i fot....) szczegóły 
1636.wiersz: Gara Gala: Ja prachnusja zauhtra.... Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 57 (z not. i fot. s. 58...) szczegóły 
1637.wiersz: Gara Gala: Kantrapunkt. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 56 (z not. i fot. s. 58...) szczegóły 
1638.wiersz: Gara Gala: Paehzihja (Tehtraptykh). Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 56 (z not. i fot. s. 58...) szczegóły 
1639.wiersz: Gara Gala: U kraihne cemry. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 58 (z not. i fot....) szczegóły 
  Gardzejj Vihktar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1640.artykuł: Trafihmchyk Anatol': Vihktar Gardzejj. Paeht ih gramadzjanihn. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 261-267  szczegóły 
  Gardzihckih Aljaksejj
    proza (alfabet tytułów)
1641.proza: Gardzicki Aljaksejj: Matczyne opowiadania [z tego cyklu:] Baby i ludzie. Nadodrze 1989 nr 21 s. 6  szczegóły 
1642.proza: Gardzicki Aljaksejj: Matczyne opowiadania [z tego cyklu:] Barejkowa ryba. Nadodrze 1989 nr 21 s. 6  szczegóły 
1643.proza: Gardzicki Aljaksejj: Matczyne opowiadania [z tego cyklu:] Ciocia-wujek. Nadodrze 1989 nr 21 s. 6  szczegóły 
1644.proza: Gardzicki Aljaksejj: Matczyne opowiadania [z tego cyklu:] Dziadek Miron. Nadodrze 1989 nr 21 s. 6  szczegóły 
1645.proza: Gardzicki Aljaksejj: Matczyne opowiadania [z tego cyklu:] Kwiaty z Nicei. Nadodrze 1989 nr 21 s. 6  szczegóły 
1646.proza: Gardzicki Aljaksejj: Matczyne opowiadania[ z tego cyklu:] O Wierze Iwanownie i Olesiu. Nadodrze 1989 nr 21 s. 6  szczegóły 
1647.proza: Gardzicki Aljaksejj: Matczyne opowiadania [z tego cyklu:] Tatusieński malusieński. Nadodrze 1989 nr 21 s. 6  szczegóły 
1648.proza: Gardzicki Aljaksejj: Matczyne opowiadania [z tego cyklu:] Z wszystkiego zadowolony. Nadodrze 1989 nr 21 s. 6  szczegóły 
1649.proza: Gardzicki Aljaksejj: Matczyne opowiadania [z tego cyklu:] Zamuś. Nadodrze 1989 nr 21 s. 6  szczegóły 
  Garehckih Maksihm
    proza (alfabet tytułów)
1650.proza: Harecki Maksim: Stary profesor. Pracownia 2001 nr 27 s. 66-69  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1651.artykuł: Garehckih Radzihm: Belaruskihja nacdehmauhkih. Tehrmapihly [Termapily] 2006 nr 10 s. 184-198 (nt. losów Maksyma Hareckiego i jego rodziny...) szczegóły 
1652.artykuł: Garehckih Radzihm: Braty z Malojj Bagac'kauhkih. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 76-161 (nt. Maksyma Hareckiego i jego brata Gawryły...) szczegóły 
1653.artykuł: Supa Wanda: Literacka spuścizna Maksima Hareckiego. Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 7-16  szczegóły 
1654.artykuł: Supa Wanda: Maksim Harecki i jego stosunek do Polski. Acta Albaruthenica 1998 t. 1 s. 111-116  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1655.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości Maksima Hareckiego (1996).  szczegóły 
artykuł: Supa Wanda: Maksim Harecki - klasyk literatury białoruskiej. Nowe Kontrasty 1996 nr 9 s. 25-27 (dot. twórczości autora...) szczegóły 
artykuł: Supa Wanda: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości Maksima Hareckiego (V-ja Garehckihja chytannih), Mińsk, 23-24 kwietnia 1996. Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 555-556 (sprawozdanie...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1656.utwór: Skarby zhyccja.  szczegóły 
artykuł: Lebedzeuh Uladzihmihr: "Uzihrajusja uh vechnasc' (shljakh M. Garehckaga da "Skarbauh zhyccja"). Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 224- 232  szczegóły 
  Garun Ales'
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1657.książka twórcy: Harun Aleś: Dar matczyny. [Wiersze]. 2006  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1658.wiersz: Harun Aleś: Dar matczyny. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 82-83  szczegóły 
1659.wiersz: Harun Aleś: Drzemka. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 82  szczegóły 
1660.wiersz: Harun Aleś: [Kto powiedział...]. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 81  szczegóły 
1661.wiersz: Harun Aleś: Pieśń emigrantów. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 83  szczegóły 
1662.wiersz: Harun Aleś: Wilkołaki. Kresy Literackie 1995 nr 3/4 s. 44  szczegóły 
1663.wiersz: Harun Aleś: Wilkołaki. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 81  szczegóły 
1664.wiersz: Harun Aleś: Wiosna. Czasopis 2006 nr 3 s. 34-35  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1665.artykuł: Rahojsza Usiewaład: Paehzihja Alesja Garuna na tle susednihkh lihtaratur pachatku XX stagoddzja. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 259-270  szczegóły 
  Genihjush Jurka
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1666.książka twórcy: Genihjush Jurka: Macih ih syn. Da svetu. [Wiersze]. 1992  szczegóły 
1667.książka twórcy: Genihjush Jurka: Z majojj zvanihcy. [Fel.]. 1993  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1668.wiersz: Heniush Yurka: Africa. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 215 (podp. błędnie: Genjush, z not. s. 219...) szczegóły 
1669.wiersz: Genihjush Jurka: Chornym pa belomu. Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 32 (proza poetycka, z notą i fot....) szczegóły 
1670.wiersz: Genihjush Jurka: Smykom pa sehrcy. Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 33 (proza poetycka...) szczegóły 
  Genihjush Larysa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1671.książka twórcy: Genihjush Larysa: Macih ih syn. Sehrca. [Wiersze]. 1992  szczegóły 
1672.książka twórcy: Geniusz Łarysa: Ptaki bez gniazd. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1673.wiersz: Heniush Larysa: A happy song is.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 181  szczegóły 
1674.wiersz: Heniush Larysa: Alate. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 181-182  szczegóły 
1675.wiersz: Heniush Larysa: An endless still.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 176-177  szczegóły 
1676.wiersz: Hienyijus Larisza: Batyam, A.. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 250-251  szczegóły 
1677.wiersz: Hienijus Łarysa: Bily sen. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 332-333  szczegóły 
1678.wiersz: Heniush Larysa: Dreams. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 177  szczegóły 
1679.wiersz: Heniush Larysa: In my forgetfulness.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 177-178  szczegóły 
1680.wiersz: Heniush Larysa: It seemed to.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 179  szczegóły 
1681.wiersz: Hienijus Łarysa: Kazdemu zari jiny horizont.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 332  szczegóły 
1682.wiersz: Heniush Larysa: Love. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 180  szczegóły 
1683.wiersz: Heniush Larysa: My native land. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 141-142 (z koment. tłumaczki: Translations of Belarusian poetry into English (l...) szczegóły 
1684.wiersz: Heniush Larysa: Na nachleze = In the Night Pasture. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 137-144 (tekst równoległy białoruski i angielski; z koment.: Alena Tabolich: Tr...) szczegóły 
1685.wiersz: Hienijus Łarysa: Ne, nesevre me srdce uzkost.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 333  szczegóły 
1686.wiersz: Hienyijus Larisza: Nem ismerek rad.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 249-250  szczegóły 
1687.wiersz: Hienijus Łarysa: Noc. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 331-332 (z not. s. 334...) szczegóły 
1688.wiersz: Heniush Larysa: Poets. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 177  szczegóły 
1689.wiersz: Hienijus Łarysa: Sbohem. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 333-334  szczegóły 
1690.wiersz: Heniush Yurka: The beds of rivers.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 179-180  szczegóły 
1691.wiersz: Heniush Larysa: The grave of Z.K.. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 181-182 (z notą...) szczegóły 
1692.wiersz: Heniush Larysa: The morning is yawning.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 178-179  szczegóły 
1693.wiersz: Heniush Larysa: The night is wailing.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 179  szczegóły 
1694.wiersz: Heniush Larysa: The sun was.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 179  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1695.proza: Heniush Larysa: Autobiography. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 171-172  szczegóły 
1696.proza: Heniush Larysa: Krynki. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 173-176  szczegóły 
1697.proza: Heniush Larysa: Spring. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. 172-173  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1698.listy: Genihjush Larysa: "Mjane nel'ga navat uhspamihnac'". Tehrmapihly [Termapily] 2006 nr 10 s. 209-217 (z l. 1970-1983, z notą Romana Paszkiewicza...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1699.artykuł: Czykwin Jan: Zastupnihca (Tvorchasc' Larysy Genihjush). Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 139-147  szczegóły 
1700.artykuł: Mazhehjjka Paval: "Z' Belaruskajj uchehpihstajj glihny...". Czasopis 2004 nr 1 s. 17-19 (nt. pomnika Larysy Hieniusz w Zelwie, z fot. pomnika oraz nagrobka Lar...) szczegóły 
1701.artykuł: Minął miesiąc. Czasopis 2004 nr 1 s. 12 (nota o decyzji władz Zelwy dot. zdemontowania pomnika Łarysy Hieniusz ...) szczegóły 
1702.artykuł: Poźniak Telesfor: Akcenty praskie w twórczości Larysy Hienijus (Z doświadczeń emigracyjnych literatury białoruskiej XX wieku). Slavia Orientalis 1998 nr 3 s. 509-517  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1703.kult: Goliński Cezary: Skazana na niepamięć. Gazeta Wyborcza 2001 nr 288 s. 15 (not. o odsłonięciu pomnika poetki w podgrodzieńskich Starych Darohach...) szczegóły 
1704.kult: Nowe Książki 2002 nr 1 s. 82 (not. o odsłonięciu 9 XII 2001 w Starych Darohach pomnika poetki...) szczegóły 
  Gihgevihch Vasihl'
    proza (alfabet tytułów)
1705.proza: Gihgevihch Vasihl': Schaslihvaja planeta (Prygody Bazylja Belarusa). Tehrmapihly [Termapily] 2006 nr 10 s. 73-134  szczegóły 
  Gihlevihch Nihl
    wiersze (alfabet tytułów)
1706.wiersz: Hilevich Nil: Flower after flower.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 288  szczegóły 
1707.wiersz: Hilevics Nil: Haldokol mar, elcsondesul.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 251-252  szczegóły 
1708.wiersz: Hilevics Nil: Hol vagytok. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 252-253  szczegóły 
1709.wiersz: Hilevich Nil: Late at night the rain.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 288  szczegóły 
1710.wiersz: Hilevich Nil: Where are you?. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 207  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1711.proza: Gihlevihch Nihl: Dzjonnihk (Gady 1985-1991). Tehrmapihly [Termapily] 2012 nr 16 s. 111-131 (cd. z 2011...) szczegóły 
1712.proza: Gihlevihch Nihl: Dzjonnihk: god 1997-y. Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 49-71  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1713.artykuł: Shynkarehnka Vol'ga: Trymajuchysja uhlasnaga sumlennja. Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 219-236 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
1714.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 42 (życzenia od red. z okazji 80. roczn. urodzin...) szczegóły 
  Gljobus Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1715.książka twórcy: Hlobus Adam: Demonokameron. Przekłady z białoruskiego. 1998  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Porno a niepodległość. Fa-Art 1998 nr 3 s. 40-42  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1716.wiersz: Hlobus Adam: [Haiku]. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 36  szczegóły 
1717.wiersz: Hlobus Adam: Próba modlitwy. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 65  szczegóły 
1718.wiersz: Hlobus Adam: Skrzyżowanie. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 65  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1719.proza: Gljobus Adam: Dalakopnihk. Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 69-72 (z notą i fot....) szczegóły 
1720.proza: Hlobus Adam: Grzybiarz. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 664 (z not....) szczegóły 
1721.proza: Hlobus Adam: Kaduk. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 63 (z not., s. 64...) szczegóły 
1722.proza: Hlobus Adam: Kolega z pracy. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 63 (z not....) szczegóły 
1723.proza: Hlobus Adam: Ustępnik. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 64  szczegóły 
1724.proza: Hlobus Adam: Windownik. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 65  szczegóły 
1725.proza: Hlobus Adam: Wymiotnica. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 62 (z not., s. 64...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1726.wywiad: Dudko Bogdan, Nachiło Jerzy: Najbliższe mi są czasy odrodzenia. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 62-63  szczegóły 
1727.wywiad: Szostakowski Józef: Szelmostwa damawików. Znad Wilii 1999 nr 4 s. 8  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1728.utwór: Demonokameron.  szczegóły 
artykuł: Palfalvi Lajos: Magyar es feherorosz irodalmi demonologia. Lang Zsolt es Adam Hlobusz. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 183-189 (ze streszczeniem i notą o Lajoszu Palfalvim...) szczegóły 
  Golub Juryjj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1729.książka twórcy: Hołub Jurka: Znad niemeńskich stron. [Wiersz]. 2006  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1730.wiersz: Holub Yurka: Birds of Belarus. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 142 (z koment. tłumaczki: Translations of Belarusian poetry into English (l...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1731.artykuł: Sihl'nova Ljudka: Rycar Dazhdzhu (Jurku Golubu - 55 [lat]). Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 189-194 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1732.utwór: Poruch z dazhdzhom. Vershy. Mensk 2001.  szczegóły 
artykuł: Gumjanjuk Jury: "Poruch z dazhdzhom" - "Nashehs'ce pouhnih". Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 35 (rec. oryg....) szczegóły 
  Gramatovihch Khrys'cihna
    wywiady (alfabet autorów)
1733.wywiad: Maksihmjuk Galihna, Maksihmjuk Jan: Nochchu, z' ljazom u rukave. Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 12-18  szczegóły 
  Gromyko Ol'ga
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1734.książka twórcy: Gromyko Olga: Wiedźma naczelna. [Powieść]. 2011  szczegóły 
1735.książka twórcy: Gromyko Olga: Wiedźma opiekunka. Cz. 1. [Powieść]. 2010  szczegóły 
1736.książka twórcy: Gromyko Olga: Wiedźma opiekunka. Cz. 2. [Powieść]. 2010  szczegóły 
1737.książka twórcy: Gromyko Olga: Zawód: wiedźma. Cz. 1. [Powieść]. 2007  szczegóły 
1738.książka twórcy: Gromyko Olga: Zawód: wiedźma. Cz. 1. [Powieść]. 2010  szczegóły 
1739.książka twórcy: Gromyko Olga: Zawód: wiedźma. Cz. 1. [Powieść]. 2011  szczegóły 
1740.książka twórcy: Gromyko Olga: Zawód: wiedźma. Cz. 2. [Powieść]. 2007  szczegóły 
1741.książka twórcy: Gromyko Olga: Zawód: wiedźma. Cz. 2. [Powieść]. 2010  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1742.proza: Gromyko Olga: Biedny, biedny Kościej. Fantastyka. Wydanie Specjalne 2011 nr 1 s. 60-80 (z notką o aut....) szczegóły 
  Grycjuk Justyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1743.wiersz: Grycjuk Justyna: Ja uh mory.... Tehrmapihly [Termapily] 2006 nr 10 s. 70  szczegóły 
1744.wiersz: Grycjuk Justyna: Pihshucca, pihshucca na.... Tehrmapihly [Termapily] 2006 nr 10 s. 70  szczegóły 
1745.wiersz: Grycjuk Justyna: Trava pazeljanela na vachakh.... Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 136 (z notą: Paehtychny praktykum s. 136...) szczegóły 
1746.wiersz: Grycjuk Justyna: Vobraz samoty: gadzihny.... Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 199-200  szczegóły 
  Grynkevihch Stanihslauh
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1747.artykuł: Kozłowska Helena: Nieznana fotografia. Czasopis 2007 nr 2 s. 32-33  szczegóły 
  Gumjanjuk Jury
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1748.książka twórcy: Gumjanjuk Jury: Vulihca tygrovykh arkhihdehjau. Vershy 1987-2002. 2003  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1749.wiersz: Gumjanjuk Jury: Adchuzhanas'c'. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 79 (z not. i fot....) szczegóły 
1750.wiersz: Humianiuk Jury: Apel komsomołki. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 13 (z not....) szczegóły 
1751.wiersz: Gumjanjuk Jury: Aposhnih dozhdzh u lihstapadze. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 79 (z not. i fot....) szczegóły 
1752.wiersz: Gumjanjuk Jury: Dy neshta ne chuvac'.... Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 78 (z not. i fot. s. 79...) szczegóły 
1753.wiersz: Humianiuk Jury: Dzień jak tydzień. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 13 (z not....) szczegóły 
1754.wiersz: Humianiuk Jury: Elitarna cud-dziewczyna. Borussia 1997 nr 15 s. 40 (z not. s. 41...) szczegóły 
1755.wiersz: Humianiuk Jury: Jokohama. Kartki [Białystok] 2003 nr 29 s. 53  szczegóły 
1756.wiersz: Humianiuk Jury: Jokohama. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 13 (z not....) szczegóły 
1757.wiersz: Gumjanjuk Jury: Kol'kih dumaesh- dumajj.... Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 78 (z not. i fot. s. 79...) szczegóły 
1758.wiersz: Humianiuk Jury: Masochizm. Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 13 (z not....) szczegóły 
1759.wiersz: Humianiuk Jury: Muza w butelce. Morze narkotyczne. Kartki [Białystok] 2003 nr 29 s. 52  szczegóły 
1760.wiersz: Gumjanjuk Jury: Natatnihk ehkstrehmala [z tego cyklu:] Adchuvan'ne rehzhymu. Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 73  szczegóły 
1761.wiersz: Gumjanjuk Jury: Natatnihk ehkstrehmala [z tego cyklu:] Nakanavan'ne. Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 74  szczegóły 
1762.wiersz: Gumjanjuk Jury: Natatnihk ehkstrehmala [z tego cyklu:] Napehuhna sjon'nja bol'sh.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 73  szczegóły 
1763.wiersz: Gumjanjuk Jury: Natatnihk ehkstrehmala [z tego cyklu:] Sjabrouhstva z psykhapatam. Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 73-74  szczegóły 
1764.wiersz: Gumjanjuk Jury: Natatnihk ehkstrehmala [z tego cyklu:] Versh na "Svabodu". Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 73  szczegóły 
1765.wiersz: Humianiuk Jury: Ognisty mak (Alesiowi Auczynnikowi). Kartki [Białystok] 2003 nr 29 s. 52  szczegóły 
1766.wiersz: Humianiuk Jury: Przeznaczenie. Kartki [Białystok] 2003 nr 29 s. 52  szczegóły 
1767.wiersz: Humianiuk Jury: Przy flaszce Gertrudy. Kartki [Białystok] 2003 nr 29 s. 53  szczegóły 
1768.wiersz: Humianiuk Jury: Sperma prezydenta. Kartki [Białystok] 2003 nr 29 s. 52  szczegóły 
1769.wiersz: Humianiuk Jury: Teksty piramid. Stos Miłości. Kartki [Białystok] 2003 nr 29 s. 53  szczegóły 
1770.wiersz: Humianiuk Jury: Twoja Wenecja. Borussia 1997 nr 15 s. 40-41 (z not....) szczegóły 
1771.wiersz: Gumjanjuk Jury: Za pljashkajj u Gehrtrudy. Pravihncyja [Pravincyja] 2000 nr 1/2 s. 77-78 (z not. i fot. s. 79...) szczegóły 
1772.wiersz: Humianiuk Jury: Zabawa z cytryną. Kartki [Białystok] 2003 nr 29 s. 53  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1773.proza: Gumjanjuk Jury: Belyja nihgery. Czasopis 2004 nr 12 s. 8-9 (fel....) szczegóły 
1774.proza: Gumjanjuk Jury: Bjaz bac'kih. Czasopis 2006 nr 3 s. 4-5 (fel....) szczegóły 
1775.proza: Gumjanjuk Jury: Dacjagnucca rukoju da neba. Czasopis 2005 nr 10 s. 7-8  szczegóły 
1776.proza: Gumjanjuk Jury: Ih vechny bojj ihm tol'kih snihcca (Durnoty nashaga zhyccja). Czasopis 2004 nr 5 s. 43-44 (fel., z notą od red....) szczegóły 
nawiązanie: Gumjanjuk Jury: Ihnsihnuacyih ihdehalagihchnykh bankrutauh. Czasopis 2004 nr 6 s. 45-46 (odpowiedź na polemiki w czasopismach białoruskich...) szczegóły 
1777.proza: Gumjanjuk Jury: Ihnsihnuacyih ihdehalagihchnykh bankrutauh. Czasopis 2004 nr 6 s. 45-46 (fel....) szczegóły 
1778.proza: Gumjanjuk Jury: Kashtouhnyja podpihsy. Czasopis 2006 nr 2 s. 7-8 (fel....) szczegóły 
1779.proza: Gumjanjuk Jury: Mjortvyja vjoski. Czasopis 2005 nr 9 s. 7-8  szczegóły 
1780.proza: Gumjanjuk Jury: Nehuhraljogihja. Czasopis 2006 nr 12 s. 8-9  szczegóły 
1781.proza: Gumjanjuk Jury: Nepatrehbnaja prauhda. Czasopis 2004 nr 7/8 s. 9-10 (fel....) szczegóły 
1782.proza: Gumjanjuk Jury: Tuzanihna na "kresach wschodnich". Czasopis 2004 nr 2 s. 6-7 (fel....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1783.tekst paraliteracki: Gumjanjuk Jury: Abarona Karpjuka. Czasopis 2005 nr 7/8 s. 6-7  szczegóły 
1784.tekst paraliteracki: Gumjanjuk Jury: Blihc-kampanihja. Czasopis 2006 nr 1 s. 8-9  szczegóły 
1785.tekst paraliteracki: Gumjanjuk Jury: Cjarnihsty shljakh da svabody slova. Czasopis 2004 nr 3 s. 6  szczegóły 
1786.tekst paraliteracki: Gumjanjuk Jury: "Dazhynkih" jak pamihnkih. Czasopis 2004 nr 10 s. 7-8  szczegóły 
1787.tekst paraliteracki: Gumjanjuk Jury: Masavy khapun. Czasopis 2006 nr 4 s.4-5  szczegóły 
1788.tekst paraliteracki: Gumjanjuk Jury: Pataljogihja s'vjadomas'cih. Czasopis 2005 nr 2 s. 5-6  szczegóły 
1789.tekst paraliteracki: Gumjanjuk Jury: Pradprymal'nihkih. Czasopis 2006 nr 6 s. 5-6  szczegóły 
1790.tekst paraliteracki: Gumjanjuk Jury: Pryvihd dauhnihkh Krehsauh. Czasopis 2004 nr 10-12 (z fot....) szczegóły 
1791.tekst paraliteracki: Gumjanjuk Jury: Pryvihd dauhnihkh Krehsauh. Czasopis 2005 nr 1-3, 5-10 (z fot....) szczegóły 
1792.tekst paraliteracki: Gumjanjuk Jury: Psehuhdarehkanstrukcyja. Czasopis 2006 nr 5 s. 7-8  szczegóły 
1793.tekst paraliteracki: Gumjanjuk Jury: Rozdum na pljacy Cjan'-an'-myn'. Czasopis 2006 nr 7/8 s. 23-25  szczegóły 
1794.tekst paraliteracki: Gumjanjuk Jury: Sacyjal'naja dehmagogihja. Czasopis 2005 nr 11 s. 7-8  szczegóły 
1795.tekst paraliteracki: Gumjanjuk Jury: Zachystka tehrytoryih. Czasopis 2005 nr 6 s. 4-5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1796.artykuł: Czasopis 2006 nr 2 s. 46 (not. od red. Czasopisu z powodu śmierci ojca...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1797.wywiad: Dudko Bogdan: Estetyczny anarchista. Kartki [Białystok] 2003 nr 29 s. 54-56 (z fot. i notą o poecie...) szczegóły 
  Hermanowicz Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1798.książka twórcy: Hermanowicz Józef: Przeżyłem sowieckie łagry. Wspomnienia. Chiny, Sybir, Moskwa. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Ihl'jashehvihch Khvedar
    wiersze (alfabet tytułów)
1799.wiersz: Iljaszewicz Chwiedar: Jesienna etiuda. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 255 (z not. s. 257...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1800.artykuł: Głogowska Helena: Teodor Iljaszewicz. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1999 z. 11 s. 165-178 (sylwetka; z fot....) szczegóły 
1801.artykuł: Łuckievic Lavon: Chviedar Iliasevic. Kurier Wileński 1995 nr 53 (12584) s. 10  szczegóły 
  Ihpatava Vol'ga
    wiersze (alfabet tytułów)
1802.wiersz: Ipatava Vol'ga: Mickiewicz w Tuchanowiczach. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 31 s. 6  szczegóły 
1803.wiersz: Ipatava Vol'ga: Mickiewicz w Tuhanowiczach. Regiony 1994 nr 4 s. 106  szczegóły 
1804.wiersz: Ipatawa Olga: Mickiewicz w Tuhanowiczach. Pracownia 2000 nr 22 s. 39  szczegóły 
  Ihvers Anatol'
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1805.artykuł: Mihkulihch Mihkola: "Pesnih na zagonakh.." (Tvorchasc' Anatolja Ihversa 30-kh gadouh). Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 237-241 (z fragm. tekstów wierszy...) szczegóły 
  Janchanka Mihkola
    proza (alfabet tytułów)
1806.proza: Janczanka Mikoła: Chłopaki i matki Kalisza. Magazyn Polski 1992 nr 1 s. 62  szczegóły 
  Janchuk Mihkalajj
    wiersze (alfabet tytułów)
1807.wiersz: Janczuk Mikołaj: Na bezlihttih v Lubhjakh 1911 roku. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1997 [t.] 4 s. 127-128 (tekst w jęz. ukraińskim...) szczegóły 
1808.wiersz: Janczuk Mikołaj: Ostatnie życzenie. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1997 [t.] 4 s. 131 (tekst gwarą kornicko-podlaską...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1809.książka o twórcy: Białokozowicz Bazyli: Mikołaj Janczuk (1859-1921). Podlaskie skrzyżowania tradycji słowiańskich. 1996 (Wstęp. - Rozdz. I. Podlasie - "Mała ojczyzna" Mikołaja Janczuka. Rozdz...) szczegóły 
recenzja: Serednicki Antoni: Wybitne osiągnięcie w dziedzinie polskiej komparatystyki. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 2 s. 161-164  szczegóły 
recenzja: Zaniewska Teresa: Człowiek pogranicza. Dziś 1997 nr 8 s. 122-126  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1810.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Franciszek Skoryna w ujęciu Mikołaja Janczuka. Slavia Orientalis 1993 nr 2 s. 313-324  szczegóły 
1811.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Mikola Janchuk pra lihtaraturnuja chynnasc' Francyska Skaryny. x 1993 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 1. Mihnsk 1993 s. 261-2...) szczegóły 
1812.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Mikołaj Janczuk (1859-1921). Podlaski dialog kultur na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim - wczoraj i dziś. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1997 [t.] 4 s. 109-140 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
1813.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Mikołaj Janczuk i pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Slavia Orientalis 1991 nr 3/4 (1990) s. 445-455 (rec. ks.: Galina Petrovskaja: Ne pogasla zvezda. Zhiznennyjj i tvorche...) szczegóły 
1814.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Mikołaj Janczuk jako badacz pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 59-74  szczegóły 
1815.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Mikołaj Janczuk jako badacz pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 67-85  szczegóły 
1816.artykuł: Białokozowicz Bazyli: N. Janchuk - issledovatel' pol'sko-vostochnoslavjanskogo pogranich'ja. Sovetskoe Slavjanovedenie 1989 nr 5 s. 47-59  szczegóły 
  Janihshhyc Janihna
    wiersze (alfabet tytułów)
1817.wiersz: Yanishtsits Yanina: In the noise of rye light. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 211  szczegóły 
  Janihshhyc Jauhgenihja
    wiersze (alfabet tytułów)
1818.wiersz: Janyiscsic Jauhenyija: Milyen vagyok. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 258  szczegóły 
1819.wiersz: Janyiscsic Jauhenyija: Onos eso (Reszlet). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 258-260  szczegóły 
  Janovihch Sakrat
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1820.książka twórcy: Janovihch Sakrat: Douhgaja s'merc' Krynak. Apavjadan'nih, apoves'c'. 1993  szczegóły 
1821.książka twórcy: Janovihch Sakrat: Dzjonnihkih. (1987-95 gg., uryuhkih). 1997  szczegóły 
1822.książka twórcy: Janovihch Sakrat: Khatnjae stagoddze. 2008  szczegóły 
recenzja: Kabatc Eugeniusz: Ten niesamowity Czarnorusin. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2010 t. 11 s. 153-156 (z not....) szczegóły 
recenzja: Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 306 (nota...) szczegóły 
1823.książka twórcy: Janowicz Sokrat: Listowie [=Lihstouhe]. 1995 ([Tłumacze:] Jan Czopik, Tadeusz Dżugaj, Jan Huszcza, Maciej Józef Kono...) szczegóły 
1824.książka twórcy: Janovihch Sakrat: Ne zhal' prazhytaga. [Dziennik]. 2002  szczegóły 
1825.książka twórcy: Janovihch Sakrat: Ne zhal' prazhytaga. 2002  szczegóły 
1826.książka twórcy: Janovihch Sakrat: Zapihsy veku. 1999  szczegóły 
recenzja: Pa dva baki raskolihny. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 214-215 (podp. M.B....) szczegóły 
recenzja: Tabolich Alena: Allusions in Sakrat Yanovich prose. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 325-328  szczegóły 
recenzja: Tabolich Alena: Allusions in Sakrat Yanovich's prose. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 325-328  szczegóły 
recenzja: Tychka Halina: A grievous recluse under a Christmas Star. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 305-307  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1827.wiersz: Janovihch Sakrat: Karaljouhskaja kontrrehvaljucyja. Czasopis 2006 nr 4 s. 38-39  szczegóły 
1828.wiersz: Janovihch Sakrat: Nihnka. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 54-55 (proza poetycka; z notą s. 126...) szczegóły 
1829.wiersz: Janovihch Sakrat: Rihdne. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 54 (proza poetycka...) szczegóły 
1830.wiersz: Janowicz Sokrat: Tryptyk Supraski. Okolica Poetów 2003 nr 23 s. 20-21  szczegóły 
1831.wiersz: Janovihch Sakrat: Vertannja u Krinki. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 55 (proza poetycka...) szczegóły 
1832.wiersz: Janovihch Sakrat: Vihdrechennja. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 54 (proza poetycka...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1833.proza: Janovihch Sakrat: Adno bez adnago. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 25 (miniatura; w jęz. oryg....) szczegóły 
1834.proza: Yanovich Sakrat: Alone on Christmas Night. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 277 (z not. o tłumaczce s. 296...) szczegóły 
1835.proza: Yanovich Sakrat: Aryadna. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 294-295 (z not. o tłumaczu s. 296...) szczegóły 
1836.proza: Janovihch Sakrat: Aryjadna. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 26 (miniatura; w jęz. oryg....) szczegóły 
1837.proza: Janovihch Sakrat: Arysht (P'esa u trokh dzejakh) [tekst dram.]. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 17-36  szczegóły 
1838.proza: Yanovich Sakrat: Atumn Landscape before Evening. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 286 (z not. o tłumaczce s. 296...) szczegóły 
1839.proza: Yanovich Sakrat: Belarusian Elegy. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 285 (z not. o tłumaczce s. 296...) szczegóły 
1840.proza: Janovihch Sakrat: Byc' saboju. Czasopis 2004 nr 1-12 (cykl fel....) szczegóły 
1841.proza: Janovihch Sakrat: Byc' saboju [= Bycie sobą]. Czasopis 2005 nr 1-12 (cykl fel....) szczegóły 
1842.proza: Janovihch Sakrat: Byc' saboju [= Bycie sobą]. Czasopis 2006 nr 1-8, 10-12 (cykl fel....) szczegóły 
1843.proza: Janovihch Sakrat: Byc' saboju [= Bycie sobą]. Czasopis 2007 nr 1-6 (cykl fel....) szczegóły 
1844.proza: Janowicz Sokrat: Bycie sobą. Czasopis 2001 nr 1-12 (cykl felietonów...) szczegóły 
1845.proza: Janovihch Sakrat: Chortava khata. Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 179-180  szczegóły 
1846.proza: Yanovich Sakrat: Disappearance. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 293-294 (z not. o tłumaczu s. 296...) szczegóły 
1847.proza: Janowicz Sokrat: Długa śmierć Krynek. Kartki [Białystok] 1996 nr 12 s. 46 (z not....) szczegóły 
1848.proza: Janowicz Sokrat: Długie umieranie Krynek. Borussia 1997 nr 15 s. 149 (z not. s. 140...) szczegóły 
1849.proza: Janowicz Sokrat: Długonoga Łania. Borussia 1997 nr 15 s. 143-147 (z not. s. 140...) szczegóły 
1850.proza: Janovihch Sakrat: Douhgaja smerc' Krynak. Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 36 (z notą i fot. s. 34...) szczegóły 
1851.proza: Janovihch Sakrat: Dzjarzhauhnae Svjata uh Zadryponihih. Czasopis 2006 nr 10 s. 44  szczegóły 
1852.proza: Janovihch Sakrat: Dzjonnihkih (05.2005 - 04.2007). Tehrmapihly [Termapily] 2007 nr 11 s. 92-109 (cd. z 2006...) szczegóły 
1853.proza: Janovihch Sakrat: Dzjonnihkih (1995-2000). Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 46-70  szczegóły 
1854.proza: Janovihch Sakrat: Dzjonnihkih (kanec 2000 g. - krasavihk 2005 g.). Tehrmapihly [Termapily] 2005 nr 9 s. 21-45 (cd. z 2001...) szczegóły 
1855.proza: Janovihch Sakrat: Ehmihgracyja. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 25 (miniatura; w jęz. oryg....) szczegóły 
1856.proza: Yanovich Sakrat: Emigration. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 293 (z not. o tłumaczu s. 296...) szczegóły 
1857.proza: Janovihch Sakrat: Fehst. Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 35 (z notą i fot. s. 34...) szczegóły 
1858.proza: Yanovich Sakrat: Final Lines. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 289-290 (z not. o tłumaczce s. 296...) szczegóły 
1859.proza: Janowicz Sokrat: Halaczycha. Kartki [Białystok] 1996 nr 12 s. 46 (z not....) szczegóły 
1860.proza: Yanovich Sakrat: Kolya's Glass of Vodka. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 288-289 (z not. o tłumaczce s. 296...) szczegóły 
1861.proza: Janovihch Sakrat: Mihjj malijj genezis. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 239-240 (miniatura; noty biogr. Sokrata Janowicza i tłumacza s. 244...) szczegóły 
1862.proza: Janowicz Sokrat: Moja przystań. Integracje 1993 nr 29 s. 86  szczegóły 
1863.proza: Janovihch Sakrat: Molitva. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 238 (miniatura; noty biogr. Sokrata Janowicza i tłumacza s. 244...) szczegóły 
1864.proza: Yanovich Sakrat: My Short Genesis. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 278-279 (z not. o tłumaczce s. 296...) szczegóły 
1865.proza: Janovihch Sakrat: Na g'anku rann'oju vesnoju. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 243 (miniatura; noty biogr. Sokrata Janowicza i tłumacza s. 244...) szczegóły 
1866.proza: Janovihch Sakrat: Na porozih starostih. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 241 (miniatura; noty biogr. Sokrata Janowicza i tłumacza s. 244...) szczegóły 
1867.proza: Janovihch Sakrat: Ne zhal' prazhytaga. Czasopis 2001 nr 1-10 (wspomn., z fot....) szczegóły 
1868.proza: Yanovich Sakrat: [Ne zhal' prazhytaga. Fragm.:] No regret.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2007 t. 8 s. 242  szczegóły 
1869.proza: Janowicz Sokrat: Niczego nie żałuję. Regiony 2001 nr 2 s. 40-89  szczegóły 
1870.proza: Janovihch Sakrat: Nihnka. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 238 (miniatura; noty biogr. Sokrata Janowicza i tłumacza s. 244...) szczegóły 
1871.proza: Janovihch Sakrat: Novaja glukhaman'. Tehrmapihly [Termapily] 2004 nr 8 s. 178-179  szczegóły 
1872.proza: Janowicz Sokrat: Okazja. Borussia 1997 nr 15 s. 140-142 (z not....) szczegóły 
1873.proza: Yanovich Sakrat: On the Porch before Spring. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 279 (z not. o tłumaczce s. 296...) szczegóły 
1874.proza: Yanovich Sakrat: One without Another. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 295 (z not. o tłumaczu s. 296...) szczegóły 
1875.proza: Yanovich Sakrat: Out-of-the-Way Place. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 294 (z not. o tłumaczu s. 296...) szczegóły 
1876.proza: Yanovich Sakrat: Patriotism. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 293 (z not. o tłumaczu s. 296...) szczegóły 
1877.proza: Janovihch Sakrat: Patryjatyzm. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 24 (miniatura; w jęz. oryg....) szczegóły 
1878.proza: Janovihch Sakrat: Persharodnae. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 24-25 (miniatura; w jęz. oryg....) szczegóły 
1879.proza: Janovihch Sakrat: Pihdne. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 237 (miniatura; noty biogr. Sokrata Janowicza i tłumacza s. 244...) szczegóły 
1880.proza: Janovihch Sakrat: Pracjag dzjonnihkauh. Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 141-147  szczegóły 
1881.proza: Janovihch Sakrat: Pracjag dzjonnihkauh Sakrata Janovihcha [28 IX 2008 - 15 III 2010]. Tehrmapihly [Termapily] 2010 nr 14 s. 45-52 (cd....) szczegóły 
1882.proza: Janovihch Sakrat: Prykhod nemcauh. Czasopis 2007 nr 1 s. 43-44  szczegóły 
1883.proza: Yanovich Sakrat: Raman. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 295-296 (z not. o tłumaczu s. 296...) szczegóły 
1884.proza: Janovihch Sakrat: Raman. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 25-26 (miniatura; w jęz. oryg....) szczegóły 
1885.proza: Janovihch Sakrat: Rodnyja zladzeih. Czasopis 2006 nr 10 s. 45-46  szczegóły 
1886.proza: Janowicz Sokrat: Ruski rynek. Borussia 1997 nr 15 s. 147-149 (z not. s. 140...) szczegóły 
1887.proza: Janovihch Sakrat: Sny. Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 35 (z notą i fot. s. 34...) szczegóły 
1888.proza: Janovihch Sakrat: Supras'kijj triptikh. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 241-243 (miniatura; noty biogr. Sokrata Janowicza i tłumacza s. 244...) szczegóły 
1889.proza: Yanovich Sakrat: Suprasl Triptych. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 290-292 (z not. o tłumaczce s. 296...) szczegóły 
1890.proza: Janowicz Sokrat: Szczęście Wąsatej Mańki. Borussia 1997 nr 15 s. 142-143 (z not. s. 140...) szczegóły 
1891.proza: Yanovich Sakrat: The Country of the Nouveaux Riches. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2004 t. 5 s. 280 (z not. o tłumaczce s. 296...) szczegóły 
1892.