PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura ukraińska
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Duć-Fajfer Helena: Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. 2001 (Wprowadzenie. I. Kontekst historyczny: 1. Charakterystyka terytorialna...) szczegóły 
recenzja: Dzjadik V.: Mikhalihvska vatra. Zagoroda 2002 nr 3 s. 5-8 (m. in. nt. spotkania promującego książkę...) szczegóły 
recenzja: II Mezhdenarodne Bienale Lemkihvskojj Kul'tury. Zagoroda 2002 nr 2 s. 13-15 (nt. spotkania autorskiego, Krynica 26 V 2002...) szczegóły 
recenzja: Zagoroda 2002 nr 3 s. 52 (list do autorki; podpisano: redakcja "Zagorody" i Rada Towarzystwa Muz...) szczegóły 
2.książka: Evropejs'ke Vihdrodzhennja ta ukrajins'ka lihteratura XIV-XVIII st.. 1993 (M.in. dot. wpływu polskiej reformacji i Odrodzenia na literaturę ukrai...) szczegóły 
3.książka: Futuryzm na Ukrainie. Manifesty i teksty literackie. 1995  szczegóły 
recenzja: Korbicz Halina: Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 541-543  szczegóły 
4.książka: Harmonijne współistnienie kultury Wschodu i Zachodu na Ukrainie. 2000 ([Materiały z konferencji >> "Jakże nie wstydzicie się uznawać tylko tr...) szczegóły 
5.książka: Korbich Galina: Zahid, Pol'sa, Rosiâ v literaturno-kritičnomu diskursi rann'ogo ukrains'kogo modernizmu. Vibrani aspekti recepcii. 2010  szczegóły 
6.książka: Korniejenko Agnieszka: Rozstrzelane odrodzenie.  szczegóły 
7.książka: Korniejenko Agnieszka: Ukraiński modernizm. Próba periodyzacji procesu historycznoliterackiego. 1998 ([Dot. literatury ukraińskiej okresu 1891-1950; zawiera tablice chronol...) szczegóły 
recenzja: Papla Eulalia: Slavia Orientalis 2000 nr 2 s. 305-307  szczegóły 
8.książka: Kozak Stefan: Polacy i Ukraińcy. W kręgu myśli i kultury pogranicza. Epoka romantyzmu. 2005  szczegóły 
recenzja: Pachocki Michał: Dwa w jednym stosunku. Lampa 2005 nr 12 s. 73  szczegóły 
9.książka: Kozak Stefan: Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści. Bractwo Cyryla i Metodego. 1990 ([Nt. tradycji cyrylometodejskiej i jej odzwierciedlenia w literaturze;...) szczegóły 
recenzja: Cios Jolanta.: Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści. Więź 1991 nr 11/12 s. 242-246  szczegóły 
recenzja: Heydenkorn Benedykt: Bractwo ukraińskich mesjanistów. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1991 z. 97 s. 203-204  szczegóły 
recenzja: Łużny Ryszard: Nurt tradycji cyrylometodiańskiej w piśmiennictwie Ukraińców. Znak 1991 nr 2 s. 122-125  szczegóły 
recenzja: M.K.: Bractwo Cyryla i Metodego. Katolik 1991 nr 7 s. 13  szczegóły 
recenzja: Niedziela Zdzisław: Sprzysiężenie kijowskie. Przegląd Powszechny 1991 nr 12 s. 561-562  szczegóły 
recenzja: Olszański Tadeusz: U źródeł ukraińskiej myśli narodowej. Kresy 1993 nr 15 s. 236-238  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 111-112  szczegóły 
10.książka: Ksenicz Andrzej: Słowiański wielogłos czyli Od Antona Czechowa do Jerzego Harasymowicza. 1999 (Anton Czechow - czyli od Antona Czechowa do Jerzego Harasymowicza. Ant...) szczegóły 
11.książka: Łesiów Michał: Ukraina wczoraj i dziś. 1994 ([M.in. zawiera zarys historii literatury ukraińskiej od XI w. po współ...) szczegóły 
12.książka: Łesiów Michał: Ukraina wczoraj i dziś. 1995  szczegóły 
13.książka: Matusiak Agnieszka: W kręgu secesji ukraińskiej. Wybrane problemy poetyki twórczości pisarzy "Młodej Muzy". 2006  szczegóły 
14.książka: Mokry Włodzimierz: Literatura i myśl filozoficzno-religijna ukraińskiego romantyzmu. Szewczenko, Kostomarow, Szaszkiewicz. 1996  szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1997 nr 3 (1996/1997) s. 80 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Romantyzm ukraiński. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 25  szczegóły 
15.książka: Mokry Włodzimierz: "Ruska Trójca". Karta z dziejów życia literackiego Ukraińców w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku. 1997 ([Dedykacja:] Janowi Kozikowi poświęcam. * [Dotyczy środowiska literack...) szczegóły 
16.książka: Mucha Bogusław: Zarys literatury ukraińskiej i białoruskiej. 2000 (Od autora. * Literatura ukraińska: I. Początki piśmiennictwa (Okres pa...) szczegóły 
17.książka: Nabitovič Igor: Universum Sacrum'u v hudožnij prozi. (Vid modernizmu do postmodernizmu). Monografiâ. 2008  szczegóły 
18.książka: Nieuważny Florian: O poezji ukraińskiej. Od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko. 1993 (Uwagi wstępne. I. W kręgu trawestacji i ludowości: 1. Trawestacyjne po...) szczegóły 
recenzja: Hnatiuk Ola: Siły i zamiary. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 371-377  szczegóły 
19.książka: Nowak Alicja Z.: Człowiek wobec wieczności. Ukraińskie i białoruskie prawosławne piśmiennictwo żałobne XVII wieku.  szczegóły 
20.książka: Od Iłariona do Skoworody. Antologia poezji ukraińskiej XI-XVIII w.. 1996 ([Zawiera:] Włodzimierz Mokry: Dzieje poezji ukraińskiej od XI do XVIII...) szczegóły 
recenzja: Chałupczak Henryk: Forum Polonijne 1997 nr 5 s. 36  szczegóły 
21.książka: Polska - Ukraina. Dialog kultur. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 29-30 października 2003 roku przez Instytut Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku. 2005 ([Zawiera m.in.:] Swietłana Piza: Działalność literacka Ipati Poti na p...) szczegóły 
22.książka: Porównanie jako dowód. Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999. 2001 ([Zawiera m.in.:] Bogusław Bakuła: Słowo wstępne. * Mikhajjlo Gnatjuk: ...) szczegóły 
23.książka: Radyszewśkyj Rostysław: Poezja polskojęzyczna na Ukrainie w XVII wieku. 1996  szczegóły 
recenzja: Głażewski Jacek: Barok 1997 nr 2 s. 190-192  szczegóły 
24.książka: Radyszewśkyj Rostysław: Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII wieku. Cz. 1, Monografia. 1996 (Wstęp. I. Polsko-ukraińskie pogranicze w literaturze renesansu i barok...) szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1998 t. 78 s. 254 (not....) szczegóły 
25.książka: Reinfuss Roman: Łemkowie jako grupa etnograficzna. 1998 ([Przedruk z czasopisma Prace i Materiały Etnograficzne 1948 t. ...) szczegóły 
26.książka: Romantizm: mihzh Ukrajinoju ta Pol'shheju. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 (Boguslav Bakula: Principi ihntegral'noji komparativihstiki. [Tł.] Serg...) szczegóły 
27.książka: Serczyk Władysław A.: Historia Ukrainy. 1990  szczegóły 
28.książka: Stępień Stanisław: Ukrainoznawstwo. Materiały do bibliografii. Publikacje wydane na Ukrainie w latach 1996-1998 = Ukrajinoznavstvo. Materialy do bibliografiji. Publikaciji v Ukrajini 1996-1998 rr.. 1999 (Przedmowa, czyli o współczesnych ukraińskich badaniach humanistycznych...) szczegóły 
recenzja: Mak Antoni: Ukrainoznawstwo w Przemyślu. Nowe Kontrasty 2001 nr 5 s. 18-19  szczegóły 
29.książka: Tarnawska Marta: Ukrainian literature in English. Articles in journals and collections, 1840-1965. An annotated bibliography. Research Report. No. 51. 1992  szczegóły 
30.książka: Ukraina - teksty i konteksty. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Stefanowi Kozakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. 2007  szczegóły 
omówienie: Jakubowska-Krawczyk Katarzyna: Wokół warszawskiej ukrainistyki.... Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 376-385 (omówienie zawartości...) szczegóły 
31.książka: Ukraina. Między językiem a kulturą.  szczegóły 
32.książka: Ukraińskie zbliżenia literaturoznawcze = Ukrains'ki literaturoznavči nablizennâ. 2006  szczegóły 
33.książka: Ukrajins'ko-pol's'kih lihteraturnih konteksti. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 ([Zawiera m.in.] Dzhovanna Brodzhih Berkoff: Pro tipologihju pol's'kogo...) szczegóły 
34.książka: Veretjuk Oksana: Lihteraturne zhittja ukrajincihv u mihzvoennihjj Pol'shhih. Navchal'nijj posihbnik. 1994  szczegóły 
35.książka: W kręgu historii i kultury Słowian Wschodnich. Studia dedykowane profesorowi Stefanowi Kozakowi w 70. rocznicę urodzin. 2008  szczegóły 
omówienie: Nazaruk Bazyli: Katolicki Uniwersytet Lubelski w hołdzie Jubilatowi - profesorowi Stefanowi Kozakowi. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 386-394  szczegóły 
36.książka: W kręgu kultury ukraińskiej. 1995  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Na pograniczu kultur - olsztyńskie publikacje o Słowiańszczyźnie Wschodniej i Litwie. Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 214-216  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
37.impreza: "Barok ukraiński i jego kontekst europejski"- sesja naukowa pośw. m.in. literaturze i teatrowi.  szczegóły 
artykuł: Ostrowski Jan: Biuletyn Historii Sztuki 1991 r. 53 nr 1/2 s. 183-185 (inf. w art....) szczegóły 
38.impreza: "Dziesięć wieków tożsamości literatury ukraińskiej" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Kronika Oddziału. Biuletyn Informacyjny 2003 nr 8 s. 116 (nota...) szczegóły 
39.impreza: "Hymny narodowe Polski i Ukrainy" - sesja popularnonaukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Sesja na temat hymnów narodowych w Kijowie i Berdyczowie. Rocznik Mazurka Dąbrowskiego 2005 nr 7/8 (2004/2005) s. 172 (sprawozdanie...) szczegóły 
40.impreza: "Kijiv-Brest-Rim. Unihjjnih tendencihji ta jikh kul'turno-relihgihjjnih naslihdki pered ih pihslja 1596 roku" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 81-83 (sprawozdanie...) szczegóły 
41.impreza: Kongres Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów (MAU) (1990).  szczegóły 
artykuł: Hryckowian Jarosław: I Kongres Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów w Kijowie. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 226-231  szczegóły 
42.impreza: Kongres Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów (MAU) (2002).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowski Dariusz: Kronika. Studia Źródłoznawcze 2002 t. 40 s. 277-278 (omówienie prac sekcji mediewistycznych kongresu...) szczegóły 
43.impreza: "Literatura polska i ukraińska XIX i XX wieku. Wspólnota trudnych doświadczeń" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Literatura polska i ukraińska. Rzeczpospolita 1994 nr 257 s. 7 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1995 nr 50 s. 148 (not....) szczegóły 
44.impreza: Mihzhnarodnijj kongres ukrajinihstihv [Międzynarodowy Kongres Ukrainistów (MAU)] (1999).  szczegóły 
artykuł: Chynczewska-Hennel Teresa: Czwarty Międzynarodowy Kongres Ukrainoznawców. Barok 1999 nr 2 s. 247  szczegóły 
artykuł: Kononenko Irena, Spiwak Orest: Językoznawstwo na Kongresie. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 445-449 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Nazaruk Bazyli: Czwarty Międzynarodowy Kongres Ukrainistów, Odesa[!] 26-29 sierpnia 1999 roku. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 439-445 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Koniewa Jarosława: Chetvertijj mihzhnarodnijj kongres ukrajinihstihv, 26-29 serpnja 1999 r., Odesa. Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 377-378 (sprawozdanie...) szczegóły 
45.impreza: "Niepodległościowe dążenia Ukraińców w XX wieku" - międzynarodowa sesja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Kamianaja Olga: Wzmocnienie nadzieją. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 48-49 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mizhnarodna konferencija "Nezalezhnic'ki pragnennja Ukrajincihv u XX st.". Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 2-3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Przemówienie Dziekana Wydziału Filologicznego UJ[Uniwersytetu Jagiellońskiego] Franciszka Ziejki otwierające konferencję. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 105-107  szczegóły 
artykuł: Zinkiewicz-Tomanek Bożena: O niepodległości Ukrainy w Uniwersytecie Jagiellońskim. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 43-44  szczegóły 
46.impreza: Polsko-Ukraińskie Seminarium Literackie (2007; edycja I).  szczegóły 
artykuł: Zymomrya Mykoła: "Mniej deklaratywności, więcej działań..." Rozmowa z prof. Mykołą Zymomryą po I Polsko-Ukraińskiej Konferencji Literackiej w Koszalinie. Kultura Koszalińska 2008 (2007) s. 67-70 (wywiad; rozm. Grażyna Preder...) szczegóły 
47.impreza: "Przenajświętsza Bogurodzica w duchowym życiu Ukraińców przed i po zawarciu Unii Brzeskiej" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Kravchuk Natalja: Naukova sesihja v Jaroslavih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 38-40  szczegóły 
artykuł: Lesihv Mikhajjlo: Naukova sesihja v Jaroslavih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 36-38  szczegóły 
artykuł: Mamoń Agata: Sesja naukowa "Przenajświętsza Bogurodzica w duchowym życiu Ukraińców przed i po zawarciu Unii Brzeskiej". Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 40-41  szczegóły 
48.impreza: "Ruś Kijowska - dziedzictwo kulturowe, tradycja, pogłosy" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Hnatiuk Aleksandra: Więź 1989 nr 6 s. 150-154  szczegóły 
artykuł: Nazaruk Bazyli: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 181-185  szczegóły 
artykuł: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 270 (not....) szczegóły 
49.impreza: "Spotkanie z Ukrainą" - międzynarodowa konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Gierat-Bieroń Bożena: Dwa "Ku". Ukraiński teatr w Krakowie. Rzeczpospolita 1995 nr 41 s. 6 (zapowiedź; z programem...) szczegóły 
artykuł: Klotzer Maria: A meeting with Ukraine. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1995 nr 2 s. 52-53  szczegóły 
artykuł: Mikos Marek: Tylko nie paternalizm. Gazeta Wyborcza 1995 nr 43 s. 10 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mikos Marek: Tylko nie paternalizm. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 51 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Teatr 1995 nr 3 s. 50 (not....) szczegóły 
artykuł: Toporek Marian: Krakowskie spotkanie z Ukrainą. Trybuna 1995 nr 49 s. 15  szczegóły 
50.impreza: "Ukraińska emigracja: historia, nauka, kultura, instytucje, postacie, związki z Polakami" - międzynarodowa ukrainoznawcza konferencja naukowa z cyklu "Polsko-ukraińskie spotkania" (2008).  szczegóły 
artykuł: Chałasińska-Macukow Katarzyna: Otwarcie konferencji. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 10-11  szczegóły 
artykuł: Kozak Stefan: Powitanie. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 9  szczegóły 
artykuł: Waszkiewicz-Lewandowska Paulina: Dziewiętnasta międzynarodowa konferencja Katedry Ukrainistyki UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 433-442 (spraw., z fot....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: "1000 lat ukraińskiej modlitwy poetyckiej i pieśni duchowej o godne życie". Wieczór dla uczczenia pierwszej rocznicy niepodległości Ukrainy. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1993 t. 3 s. 33-44 (sprawozdanie ze spotkania w Krakowie 28 XI 1992; z fragmentami tekstów...) szczegóły 
52.artykuł: Aleksihjjchuk Oleg: Rektor Unihversitetu "Kijevo-Mogiljans'ka Akademihja" v Jagellons'komu Unihversitetih ta Fundacihji sv. Volodimira. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1994 t. 4 s. 53-54 (m.in. nt. działalności Akademii w XVII-XIX w....) szczegóły 
53.artykuł: Antofihjjchuk Volodimir: Jevangel's'kih motivi v ukrajins'kihjj lihteraturih XX st.. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 249-256  szczegóły 
54.artykuł: Bajcar Adam: "Ukraina dawna i nowa: naród, religia, kultura" Jarosława Isjewicza. Lithuania 1996 nr 1/2 s. 235-237 (rec. ks.: Jaroslav Ihsajjevich "Ukrajina davnja ih nova. Narod, relihg...) szczegóły 
55.artykuł: Baron Agnieszka: Analiza żywotów św. Borysa w literaturze staroukraińskiej XI-XV w.. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 237-241  szczegóły 
56.artykuł: Baron Agnieszka: Analiza żywotów św. Borysa w literaturze. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
57.artykuł: Becenko Tetjana: Perihod v ukrajins'kikh narodnickh dumakh. Strukturno-semantichnih osoblivostih jj poetichnih funkciji. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 175-192  szczegóły 
58.artykuł: Bednarzak-Libera Mirosława: Działalność ukraińskich towarzystw kulturalno-oświatowych w Galicji w XIX i w początkach XX w.. x 2000 ([W ks.:] Stosunki polsko-ukraińskie w XVI-XX wieku. Pod red. Janusza W...) szczegóły 
59.artykuł: Berdychowska Bogumiła: Przeciw upiorom przeszłości ("Kultura" paryska o kwestii ukraińskiej - pierwsze dziesięć lat). Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 334-344 (m.in. nt publikowanej na łamach pisma Kultura wyd. w Paryżu twó...) szczegóły 
60.artykuł: Berejnajia Liljia: Le theme de la mort dans le sermon et la litterature polemique orthodoxe ukrajino-bielorusse de fin du XVIe au XVIIe siecle. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1997 nr 129 (1863) s. 168-187  szczegóły 
61.artykuł: Betko Irina: Epihtafihja jak relihgihjjno-fihlosofs'kihjj zhanr ukrajinskoji barokovoji poezihji. Slavia Orientalis 2002 nr 1 s. 37-59 (na przykładach utworów staroukraińskich Kasjana Sakowicza i staropolsk...) szczegóły 
62.artykuł: Betko Irina: Ukrajins'ka bihblihjjno-filosofs'ka mihkropoema-legenda kihnsja XIX - nochatku XX st.st.: problematika ih poetika. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 237-248  szczegóły 
63.artykuł: Betko Iryna: Bihblihjjna pritcha ih zasobi pritchebogo movlennja v ukrajins'kihjj poehzihjj XIX - pochatku XX stolihttja. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 195-209 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
64.artykuł: Betko Iryna: Molitva jak religijjno-filosofs'kijj zhanr ukrajins'koji poeziji. x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
65.artykuł: Betlihjj Olena: Ukrajins'kijj vihl'nijj unihversitet ta naukove zhittja u Prazih u 1921-1929 rr.. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2003 [t.] 1 (2002) s. 104-115 (nt. działalności; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
66.artykuł: Bileńki Anna: Znaczenie drugiego południowosłowiańskiego wpływu [XIV w.] na rozwój piśmiennictwa staroukraińskiego. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 2000 nr 11/12 (1999/2000) s. 30-32  szczegóły 
67.artykuł: Bułhak Henryk: Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 261-265 ([rec. ks.:] Katalog paleotipov iz fondob Centralnojj Nauchnojj Bibliot...) szczegóły 
68.artykuł: Chimiak Łukasz: Rosjanie i Ukraińcy wobec siebie. Dystans czy pogkrewieństwo. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 190-193 (rec. ks.: Myroslav Shkandrij: Russia and Ukraine. Literature and the D...) szczegóły 
69.artykuł: Chlanova Tereza: Praga - ważny epizod ukraińskiej odysei emigracyjnej. Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 113-116 ([rec. ks.:] Alena Moravkova: Deti stepni Hellady. Prazská skola ukraji...) szczegóły 
70.artykuł: Chudyk Aleksander: Redakcja "Zahorody". Zagoroda 2003 nr 1 s. 20-24 (art. nt. uczonych Łemków; zawiera m.in. biogramy następujących twórców...) szczegóły 
71.artykuł: Chynczewska-Hennel Teresa: Barok 1996 nr 2 s. 262- (rec. ks.: Mediaevalia ucrainica. Mental'nist' ta istroija idej. Kyijv ...) szczegóły 
72.artykuł: Chynczewska-Hennel Teresa: Od Unii Brzeskiej do Unii Hadziackiej - dzieje porażki czy szansy?. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 105-117 (m.in. nt. literatury religijno-polemicznej...) szczegóły 
73.artykuł: Chynczewska-Hennel Teresa: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2003 t. 47 s. 239-244 (rec. ks.: Natalia Jakovenko: Paralelnyj swit. Doslidżennja z istoriyi ...) szczegóły 
74.artykuł: Chynczewska-Hennel Teresa, Jakowenko Natalia: Społeczeństwo - religia - kultura. x 2000 ([W ks.:] Między sobą. Szkice historyczne polsko-ukraińskie. Pod red. T...) szczegóły 
75.artykuł: Cvengrosh Gustav: Ihdejjnih jj tvorchih zv'jazki Antona jj Ihvana Krushel'nic'kikh ihz zakhihdnojevropejjs'koju lihteraturoju. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 377-385  szczegóły 
76.artykuł: Czech Mirosław: Świadomość historyczna Ukraińców pierwszej połowy XVII w. w świetle ówczesnej literatury polemicznej. Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 563-584  szczegóły 
77.artykuł: Deluga Waldemar: Z pogranicza sztuki i literatury - XVII-wieczne ulotki z kręgu Ławry Peczerskiej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 70-76 (nt. artystycznego ilustrowania dzieł poetyckich wydawanych w formie te...) szczegóły 
78.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Literatura łemkowska - zagadnienia badawcze. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1997 [t.] 5 s. 87-98 (referat wygłoszony na sesji "Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo pols...) szczegóły 
nawiązanie: Siatkowski Zbigniew: Antonycz i klasyfikatorzy. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1997 [t.] 5 s. 99-111  szczegóły 
79.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Łemkowska przestrzeń literacka - rys historyczny. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 64-75  szczegóły 
80.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Mniejszościowa wizja miejsca swej grupy w społeczeństwie polskim na podstawie twórczości literackiej Łemków. Przegląd Polonijny 1998 z. 3 s. 137-157  szczegóły 
81.artykuł: Dziuba Iwan: Stereotypy odbioru kultury ukraińskiej. Obóz 1997 [nr] 31/32 s. 63-69 (m.in. nt. literatury ukraińskiej...) szczegóły 
82.artykuł: Fałowski Adam: Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 313-314 (rec.ks.: Istvan Udvari: Ruszin (karpatukran) hivatalos irasbeliseg a X...) szczegóły 
83.artykuł: Franko Iwan: Adam Mickiewicz w rusińskiej literaturze. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 415-419 (nt. wpływu twórczości Mickiewicza na literaturę ukraińską; pwdr.: K...) szczegóły 
84.artykuł: Frolova Ol'ga: Na Kanonichejj. Novaja Pol'sha 2002 nr 10 s. 66-67 (dot. działalności kulturalnej i naukowej Fundacji św. Włodzimierza Chr...) szczegóły 
85.artykuł: Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 187-189 (nt. działalności naukowej i kulturalnej fundacji w l. 1989-1997; nota...) szczegóły 
86.artykuł: Gerashhenko Ol'ga: Stanovlennja formuljaru ukrajins'kikh get'mans'kikh unihversalihv. Vplivi pol's'kih. Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 237-248  szczegóły 
87.artykuł: Giza Antoni: Położenie ludności ukraińskiej na południowo-wschodnich ziemiach Polski w latach międzywojennych. Wrocławskie Studia Wschodnie 1999 [t.] 3 s. 41-53 (m.in. nt. ukraińskich organizacji kulturalno-oświatowych, naukowych i ...) szczegóły 
88.artykuł: Gnatjuk Oleksandra: Do pereocihnki lihteraturnogo procesu XV-XVIII st. (Ogljad publihkacihj davn'oji ukrajins'koji lihteraturi). x 1993 (w ks. zb: Evropejs'ke Vihdrodzhennja ta ukrajins'ka lihteratura XIV-XV...) szczegóły 
89.artykuł: Gnatjuk Oleksandra: Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 241-244 ([rec. ks.:] Grigorijj Nud'ga: Slovo i pisnja. Doslidzhennja. Kijiv 198...) szczegóły 
90.artykuł: Gorbach Oleksa: Vpliv Knapihjusovogo "Tezavrusa" na Maksimovichihv latino - "slov'jans'kijj" Leksikon (Amico Michaeli Łesiów/Lesiv 70-nario). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 77-88 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
91.artykuł: Gorskyj Wilen S.: Akademia Kijowsko-Mohylańska: filozoficzna tradycja i współczesność. Colloquia Communia 1998 nr 1 s. 21-28  szczegóły 
92.artykuł: Graciotti Sante: L'eredita rinascimentale nel barocco ucraino. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 41 (1738) s. 99-111 (dziedzictwo renesansu (także polskiego) w baroku ukraińskim; ze stresz...) szczegóły 
93.artykuł: Grickovjan Jaroslav: Do pitannja pro "Molodu muzu". Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 169-184  szczegóły 
94.artykuł: Grom'jak Roman: Ukrajins'ka lihteraturna kritika 60-kh rokihv XIX stolihttja. Slavia Orientalis 1999 nr 3 s. 415-434 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
95.artykuł: Grom'jak Roman: Vpliv tvorchostih Vasilja Stefanika na rozvitok ukrajins'koji lihteraturnoji kritiki. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1998 t. 7/8 (1998/1999) s. 63-70  szczegóły 
96.artykuł: Gronek Agnieszka: Wpływ grafiki zachodniej na ilustracje ukraińskich druków liturgicznych w wieku XVII i XVIII. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1998 t. 7/8 (1998/1999) s. 313-325 (m.in. nt. działalności ukraińskich oficyn wydawniczych w XVI i XVII w....) szczegóły 
97.artykuł: Gumenjuk Vihktor: Tvorche vikoristannja tradicihjj "Dzjadihv" Adama Mihckevicha v ukrajins'kihjj lihteraturih. Slavia Orientalis 1997 nr 1 s. 145-156 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
98.artykuł: Guzar Zenon, Mnich Roman: Slavia Orientalis 2002 nr 3 s. 502-504 (rec. ks.: Stefanihja Andrusihv: Modus nacihonal'noji ihdentichnostih: ...) szczegóły 
99.artykuł: Hnatiuk Ola: Przepustka do niewschodniej Europy. Kontrapunkt 2003 nr 2 s. 19 (związki kultury ukraińskiej z kulturą europejską...) szczegóły 
100.artykuł: Hniatiuk Aleksandra: Polsko-ukraińskie pogranicze w literaturze renesansu i baroku. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 137-140  szczegóły 
101.artykuł: Hryckowian Jarosław: Bibliografia przekładów i polskiej ukrainistyki literackiej za lata 1945-1985. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1990 t. 12 s. 161-247  szczegóły 
102.artykuł: Hryckowian Jarosław: Dawne piśmiennictwo ukraińskie w świetle badań Ryszarda Łużnego. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 337-343  szczegóły 
103.artykuł: Hryckowian Jarosław: Grupa "Logos". Ukraińscy pisarze katoliccy w Polsce okresu międzywojennego. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 (1990) s. 133-141  szczegóły 
104.artykuł: Hryckowian Jarosław: Grupa "Logos". Ukraińscy pisarze katoliccy w Polsce okresu międzywojennego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 64-65 (streszcz. ref. ...) szczegóły 
105.artykuł: Hryckowian Jarosław: Literatura ukraińska w przekładach i krytyce polskiej lat 1945-1985. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1990 t. 12 s. 139-159  szczegóły 
106.artykuł: Hunczak Taras: Unia Brzeska 1596: polityka i religia. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 66-75 (m.in. nt. literatury religijno-polemicznej...) szczegóły 
107.artykuł: Ihl'nic'kijj Mikola: Majjbutne - u vihdrodzhennih nacihji (Istorihosofihja ukrajins'koji emihgracihjjnoji poezihji 20-30-kh rokihv XX st.) (Praz'ka shkola). Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 347-358  szczegóły 
108.artykuł: Ihsihchenko Ihgor: Berestejjs'ka unihja ih ukrajins'ka lihteratura XVII stolihttja. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 152-163  szczegóły 
109.artykuł: Ihstorichnijj kalendar. Zagoroda 1999 nr 4 s. 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33-34, 37-38, 42-43, 46-47, 51-52 (zawiera m.in. not. biograficzne poetów i pisarzy łemkowskich i rusińsk...) szczegóły 
110.artykuł: Isajewycz Jarosław: Piękniejsza rzeczywistość (O recepcji kultury antycznej na Ukrainie mówi profesor Jarosław Isajewycz, dyrektor Instytutu Ukrainoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie). Konteksty 1996 nr 3/4 s. 46-49 (także o recepcji literackiej; wywiad, rozm. Wanda Kossobudzka-Orłowska...) szczegóły 
111.artykuł: Jakowenko Serhij: Polska i ukraińska wczesnomodernistyczna krytyka. Niektóre paralele. Ruch Literacki 1999 z. 3 s. 331-349  szczegóły 
112.artykuł: Jjosipishin Jaroslava: Ukrajins'ka kul'tura jj nauka u Francihji. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 155-169 (XIX - XX w....) szczegóły 
113.artykuł: Jóźwikiewicz Przemysław: Ukraińska "Biblia" na tle europejskim. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2001 nr 112 (2288) s. 83-92 (nt. braku wpływu przekładu Biblii na rozwój języka i literatury ukraiń...) szczegóły 
114.artykuł: Jurkowski Marian: Ukraińskie przekłady Biblii. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 67-73  szczegóły 
115.artykuł: Jurkowski Marian: Z problematyki kształtowania się ukraińskiego języka literackiego w XIX wieku. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1992 t. 21 s. 117-123 (na przykładzie utworów literackich...) szczegóły 
116.artykuł: Khorob Stepan: Ukrajins'ka relihgihjja drama: geneza, poetika. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 222-236  szczegóły 
117.artykuł: Kich Olga: Slavia Orientalis 1997 nr 4 s. 632-633 ([rec. ks.:] Mykoła Ilnycki: Od "Młodej Muzy" do "Praskiej Szkoły". Lwó...) szczegóły 
118.artykuł: Kobayashi Masumi: Dumy jako zwierciadło duszy narodu ukraińskiego. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 30-31  szczegóły 
119.artykuł: Kobayashi Masumi: Dumy jako zwierciadło duszy narodu ukraińskiego. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 205-209  szczegóły 
120.artykuł: Kogut Petro: L'vihvske radiho pro duba na Lemkihvshhinih. Zagoroda 2001 nr 2 s. 53-55 (wywiad; dot. m.in. nt. znaczenia dębu dla kultury literackiej Ukrainy...) szczegóły 
121.artykuł: Kogut Petro: Zagoroda 2000 nr 3 s. 17-18, nr 4 s. 47-48 (rec. ks.: Dihjachih nauki ih kul'turi Lemkihvshhini. L'vov [ok. 2000];...) szczegóły 
122.artykuł: Koniewa Jarosława: Slavia Orientalis 2001 nr 2 s. 337-340 (rec.ks. zb.: Lihteratura. Lihteraturoznavstvo. Zhittja. Zbihrnik nauko...) szczegóły 
123.artykuł: Kononenko Vihtalihjj: Ukrajins'kij perekladi Bjibljiji ih mova khudozhn'oji lihteraturi. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 74-88  szczegóły 
124.artykuł: Korbicz Halina: Slavia Orientalis 2000 nr 4 s. 633-636 (rec. ks.: Roman Grom'jak: Ihstorihja ukrajinc'koji lihteraturnoji krit...) szczegóły 
125.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Jaka literatura i jaka emigracja? (Międzywojenne piśmiennictwo ukraińskie poza granicami Ukrainy sowieckiej). Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 296-304  szczegóły 
126.artykuł: Korniejenko Agnieszka: "Jest Chrystus i jest Judasz - i to całkiem realnie...". Rozmowy o literaturze ukraińskiej. Dekada Literacka 1992 nr 9 s. 6-7, nr 10 s. 6-7 (wypowiedzi: Jurij Andruchowycz, George G. Grabowicz, Wasyl Jaremenko, ...) szczegóły 
127.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Kapryśna "historia George'a Grabowicza. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 75-85 ([rec.ks.:] Hryhorij Hrabowycz [George G. Grabowicz]: Do istiriji ukrai...) szczegóły 
128.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Krótka historia ukraińskiego modernizmu. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 112-121  szczegóły 
129.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Tytani i tułacze, czyli poetyckie drogi ku wolności w wymiarze zbiorowym i indywidualnym. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 217-224  szczegóły 
130.artykuł: Kostjuk Vasilij: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 217-221 ([rec. ks.:] Eleonora Solovej: Ukrajins'ka filosofs'ka lirika. Kijiv 19...) szczegóły 
131.artykuł: Kosyl Czesław: Onomastica 1994 r. 39 s. 264-268 (rec. ks.: Lihteraturna onomastika ukrajins'kojj ta rosihjjs'kojj mov. ...) szczegóły 
132.artykuł: Kozak Stefan: Do pitannja pro istorihosofihju Kirilo-Mefodihjivs'kogo Bratstva. Do 150-rihchchja utvorennja organihzacihji. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 341-348  szczegóły 
133.artykuł: Kozak Stefan: Khristijanizacija Kijivs'koji Rusi i pitannja kirilo-mefodijivs'koji traficiji. Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 4-24  szczegóły 
134.artykuł: Kozak Stefan: Mihzh ihstorihosofihjeju ih mecihanihzmom ("Knigi buttja ukrajins'kogo narodu"). x 1992 ([w czasopiśmie:] Zapiski Naukovogo Tovaristva ihmenih T. Shevchenka...) szczegóły 
135.artykuł: Kozak Stefan: Ołeksandr Łotoćkyj - uczony, dyplomata i polityk. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 265-273 (m.in. nt. działalności wydawniczej Ukraińskiego Instytutu Naukowego w ...) szczegóły 
136.artykuł: Kozak Stefan: U poshukakh nacihonal'noji ihdeji. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 348-353 (m.in. nt. roli romantycznej tradycji literackiej i kulturalnej w poszu...) szczegóły 
137.artykuł: Kozak Stefan: Ukraińcy wobec powstańczego zrywu Polaków. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 172-180 (stosunek pisarzy ukraińskich do powstania listopadowego...) szczegóły 
138.artykuł: Kozak Stefan: Ukraińska rewolucja 1917-1919 roku i jej poetyckie wizje. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 177-184 (z fragmentami tekstów poetyckich...) szczegóły 
139.artykuł: Kozak Stefan: Ukraiński Instytut Naukowy w Warszawie (1930-1939). Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 15-22 (o powołaniu, także nt. działalności literackiej...) szczegóły 
140.artykuł: Kozak Stefan: Ukraiński mesjanizm romantyczny. Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 593-609  szczegóły 
141.artykuł: Kozak Stefan: Vita nova: poetyckie wizje ukraińskiej rewolucji (1917-1920). Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 10-17 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
142.artykuł: Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1998 t. 7/8 (1998/1999) s. 369-371 ([rec. ks.:] Mikhajjlo Kudrjavcev: Drama ihdejj v ukrajins'kihjj lihter...) szczegóły 
143.artykuł: Krzywicka Anna: Archaizacja jako sposób wzbogacenia mowy ukraińskich powieści historycznych. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2003 [t.] 1 (2002) s. 33-37  szczegóły 
144.artykuł: Ksenicz Andrzej: Beskidzkie konteksty - czyli rzecz o zapomnianej literaturze. Slavia Orientalis 2001 nr 2 s. 235-247 (nt. twórczości Łemków...) szczegóły 
145.artykuł: Kul'turno-nacihonal'nee Vihdrodzhennja na Ukrajini v kihncih XVI i v pershihj polovinih XVII stolittja. Unihja 1596 r.. (w ks. zb: Evropejs'ke Vihdrodzhennja ta ukrajins'ka lihteratura XIV-XV...) szczegóły 
146.artykuł: Kupchins'kijj Oleg: Ukrajins'ka cerkva ih pitannja ukrajins'koji (rus'koji) narodno-rozmovniji movi u drugihjj polovinih XVI-XVII stolihttjakh. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 202-218 (m.in. nt. piśmiennictwa...) szczegóły 
147.artykuł: Lastihvka P.: Lemkihvshhino rihdna.... Zagoroda 2003 nr 2 s. 15-16 ([rec. ks.:] Ol'ga Krovic'ka, Valentina Denisjuk, Marihja Janko: Lemkih...) szczegóły 
148.artykuł: Lavrihnenko Jurihjj: Lihteratura mezhovoji situacihji. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 1/2 s. 178-188 (dot. sytuacji pisarzy w obliczu prześladowań i śmierci w czasach stali...) szczegóły 
149.artykuł: Levin Paulina: The school theater in the Ukraine and its relation to the Middle Ages. Ricerche Slavistiche 1991 t. 37 (1990) s. 307-321 (dot. literatury; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
150.artykuł: Litwiniuk Jerzy: Biblia w planetarium. Lithuania 1996 nr 1/2 s. 104-108 (uwagi tłumacza nt. twórców literatury ukraińskiej XX w....) szczegóły 
151.artykuł: Łesiów Michał: Język cerkiewnosłowiański a rozwój ukraińskiego języka literackiego. x 1990 ([W ks. zb.:] Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 1: Studia z dzi...) szczegóły 
152.artykuł: Łesiów Michał: Nazwy osobowe w ukraińskich dumach i pieśniach historycznych. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 225-231  szczegóły 
153.artykuł: Łesiów Michał: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 656-660 ([rec. ks.:] Pracih Naukovogo Kongresu v Tisjacholihttja khrishhennja R...) szczegóły 
154.artykuł: Łesiów Michał: Unia Brzeska a rozwój kultury i świadomości narodowej Ukraińców. x 1998 ([w ks. zb.:] Unia Brzeska z perspektywy czterech stuleci. Red. Jan Ser...) szczegóły 
155.artykuł: Łuczuk Taras: Pol's'ke ukrajinofihl'stvo XIX st.. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 128-135  szczegóły 
156.artykuł: Łużny Ryszard: Jubileusz tysiąclecia chrztu Rusi - Ukrainy oczyma polskiego slawisty. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1995 t. 3/4 (1994/1995) s. 508-525 (omówienie wkładu naukowo-organizacyjnego polskich slawistów w obchody ...) szczegóły 
157.artykuł: Łużny Ryszard: Między Bizancjum a Rzymem (O procesie kształtowania się nowożytnego piśmiennictwa Ukraińców). Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1993) s. 31-43  szczegóły 
158.artykuł: Łużny Ryszard: Religijjna techija u davnijj ukrajins'kijj poeziji (1575-1647). Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 85-96  szczegóły 
159.artykuł: Łużny Ryszard: Ukrainskie pisateli epochi barokko i tradicii otechestvennogo srednovekov'ja. Ricerche Slavistiche 1991 t. 37 (1990) s. 295-305  szczegóły 
160.artykuł: Maroń Jerzy: Archeion 1992 t. 90 s. 95-96 (rec. ks.: Patricia Grimsted: Archives and manuscript repositories in t...) szczegóły 
161.artykuł: Matyasik Joanna: Historia w dumkach ukraińskich. Okolice [Toruń] 2006 t. 4 s. 199-216 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
162.artykuł: Medwedyk Jurij: Z dziejów ukraińskiej pieśni religijnej. x 1994 ([W ks. zb.:] Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 2: Studia z dzi...) szczegóły 
163.artykuł: Mikitjuk Volodimir: Doslihdzhennja v galuzih ihstoriji ukrajins'koji ljiteraturi u 19 stolihttih. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1995 nr 4 (141) s. 35-42 (ze streszcz. w jęz. polskim, s. 42-43...) szczegóły 
164.artykuł: Mironowicz Antoni: Związki literackie Kijowa z monasterem supraskim w XVI w.. Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 537-542  szczegóły 
165.artykuł: Mokry Włodzimierz: Akademia Kijowsko - Mohylańska szkołą baroku ukraińskiego i nowożytnej literatury rosyjskiej. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 17-39 (z fragm. tekstów wierszy...) szczegóły 
166.artykuł: Mokry Włodzimierz: Akademia Mohylańska w Kijowie szkołą ukraińskiego baroku i źródłem nowoczesnej literatury rosyjskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 257-260 (streszcz. ref....) szczegóły 
167.artykuł: Mokry Włodzimierz: Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 47 (omówienie wykładów Bohdana Łepkiego drukowanych w piśmie Świat Słow...) szczegóły 
168.artykuł: Mokry Włodzimierz: Literatura ukraińskiego odrodzenia narodowego w rozumieniu historyka Jana Kozika. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 287-292 (nt. roli i znaczenia literatury ukraińskiej i języka w procesie kształ...) szczegóły 
169.artykuł: [Mokry Włodzimierz] Łoziński Piotr: Ukraina "pod słońcem wolności" sowietskiej. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 266-269 (m.in. o represjach w stosunku do pisarzy ukraińskich...) szczegóły 
170.artykuł: Mokry Włodzimierz: Rola religii w odrodzeniu narodowym Ukraińców epoki romantyzmu. x 1994 (w ks. zb.: Naród i religia. materiały z sesji naukowej. Pod red. Tadeu...) szczegóły 
171.artykuł: Mokry Włodzimierz: Rusyfikacja Ukrainy i twórcy ukraińskiego odrodzenia w XIX wieku (Zarys problematyki). Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 89-101  szczegóły 
172.artykuł: Mokry Włodzimierz: Stosunek oficjalnych władz i elit rosyjskich do języka, kultury i narodu ukraińskiego od 1654 roku do połowy XX wieku. Prace Komisji Kultury Słowian 2002 t. 2 s. 151-167  szczegóły 
173.artykuł: Mokry Włodzimierz: Trójcy trójświętą pieśń (Pieśni duchowne na Ukrainie w latach 988-1988). W drodze 1989 nr 8 s. 69-78  szczegóły 
174.artykuł: Mokry Włodzimierz: Trzy ukraińskie odrodzenia literackie: doba renesansu - przełom klasycystyczno-preromantyczny - porewolucyjne lata XX wieku. Slavia Orientalis 1998 nr 3 s. 489-500  szczegóły 
175.artykuł: Mokry Włodzimierz: Ukrajins'ki poetichni molitvi (Period Kijivs'koji Rusi). Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 55-73  szczegóły 
176.artykuł: Mokry Włodzimierz: Z życia cerkwi greckokatolickiej w Krakowie w latach 1808-1998 (Po pół wieku znów u siebie). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 6-38 (m.in. nt. religijnego piśmiennictwa ukraińskiego...) szczegóły 
177.artykuł: Mokry Włodzimierz: Zhiva ihstorihja ukrajinoznavchikh zacihkavlen' krakihvs'kikh studentihv. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 11-16 (m.in. nt. związków pisarzy ukraińskich z Krakowem...) szczegóły 
178.artykuł: Moreneć Volodymyr: Ślady piekła. Wiadomości Rosyjskie i Inne 1997 nr 2 s. 8 (nt. wyniszczającej polityki totalitaryzmu sowieckiego w l. 1930-1950 s...) szczegóły 
179.artykuł: [Naenko Mikhajjlo] .: Ukrajins'ke lihteraturoznavstvo v umovakh bihl'shovic'kogo totalihtarizmu. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 365-370  szczegóły 
180.artykuł: Nakhlihk Jevgen: Ihnterpretacihja gajjdamachchini v tvorchostih Ju. Slovac'kogo, T. Shevchenka ih P. Kulihsha. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 112-123  szczegóły 
181.artykuł: Naumow Aleksander: Święci lokalni w myśli kijowskiej pierwszej połowy XVII wieku. x 2001 ([w ks. zb.:] Ars Graeca - Ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie...) szczegóły 
182.artykuł: Nazaruk Bazyli: Znaczenie emigracyjnej "Encyklopedii ukrainoznawstwa" dla kultury ukraińskiej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 96-103 (m.in. hasła dot. literatury i kultury ukraińskiej...) szczegóły 
183.artykuł: Nazaruk Vasil': Poshuk novogo v zakhihdnoukrajins'komu mistectvih slova ta v esteticih. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 523-533 (od l. 20. XX w....) szczegóły 
184.artykuł: Nihka Oksana: Antonijj Radivilovs'kijj i rozvitok ukrajins'kikh kazan' XVII st.. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2012 t. 58 s. 223-234 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
185.artykuł: Olena Duc'-Fajjfer otrimala doktorat. Zagoroda 1997 nr 3 s. 23-24 (dot. obrony pracy doktorskiej Heleny Duć-Fajfer "Literatura łemkowska ...) szczegóły 
186.artykuł: Papierzyńska-Turek Mirosława: Hruszewski - Łypynski. Dwie filozofie dziejów Ukrainy i ich współczesna recepcja. x 1999 ([w ks. zb.:] Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w ...) szczegóły 
187.artykuł: Papierzyńska-Turek Mirosława: Mychajło Hruszewski i Wiaczesław Łypiński - dwie filozofie dziejów Ukrainy. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1998 t. 3 s. 107-153  szczegóły 
188.artykuł: Papla Eulalia: Od skazu do strumienia świadomości. Funkcja drugiej osoby gramatycznej w ukraińskiej prozie narracyjnej XIX i XX wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 109-110 (na przykładzie wybranych utworów m.in.: Hryhorij Kwitka-Osnowjanenko, ...) szczegóły 
189.artykuł: Papla Eulalia: Ukraińskie publikacje literaturoznawcze lat dziewięćdziesiątych. Slavia Orientalis 1999 nr 2 s. 304-307 (rec. ks.: Lihteraturoznavchijj slovnik-dovihdnik. Kijiv 1997, Mikhajjl...) szczegóły 
190.artykuł: Pawluczuk Włodzimierz: Główne nurty ideologiczne Ukrainy (nurt romantyczny). Nowe Kontrasty 1998 nr 10 s. 22-24 (dot. m.in. ukraińskich twórców okresu romantyzmu: Mikola Kostomarow, P...) szczegóły 
191.artykuł: Pelc Janusz: Panegiryczna heraldyka funeralna w ukraińskim baroku. Barok 2001 nr 2 s. 133-135  szczegóły 
192.artykuł: Petlak Anna: Wpływ bajek Ignacego Krasickiego na wybranych twórców ukraińskich XIX w. (rekonesans). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 133-144 (m.in.: Piotr Hułak-Artemowski, Łewko Borowykowski...) szczegóły 
193.artykuł: Pilipovich Denis: Problema smertih v poezihji ukrajins'kogo baroko. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 131-139  szczegóły 
194.artykuł: Pilipowicz Włodzimierz: Zabytki kultury rękopiśmiennej w najnowszych publikacjach badaczy ukraińskich. Biuletyn Informacyjny [Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu] 1996 nr 2 s. 211-213  szczegóły 
195.artykuł: Potocki Robert: Ukraiński Instytut Naukowy w Warszawie (1930-1939) - jego wkład do nauki i kultury ukraińskiej i polskiej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 257-266 (nt. działalności, m.in. komisji historii literatury...) szczegóły 
196.artykuł: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 1999 nr 2 s. 298-304 (omówienie zawartości "Warszawskich Zeszytów Ukrainoznawczych" 1998 z. ...) szczegóły 
197.artykuł: Przybył Elżbieta: Myśl eschatologiczna ukraińskich elit prawosławnych w dobie unii brzeskiej. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 87-98 (m.in. w twórczości antyunijnych polemistów: Jana Wyszeńskiego, Stefana...) szczegóły 
198.artykuł: Puszak Lubomir: Do problemi poshukihv naukovogo sintezu ihstorihji ukrajins'koji lihteratyri (Mikhajjlo Voznjak). Slavia Orientalis 1996 nr 1 s. 75-87 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
199.artykuł: Puszak Lubomyr: Bihblihja na storihnkakh "Ihstorihji ukrajins'koji lihteraturi" Mikhajjla Voznjaka. (Metodologihchnijj aspekt). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 163-171 (ze streszczeniem w jęz. polskim Ryszarda Łużnego...) szczegóły 
200.artykuł: Radyszewśkyj Rostysław: Poezja ukraińska w języku polskim w służbie religijnej polemiki początku XVII wieku (Hipacy Pociej - Melecjusz Smotrycki). Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 59-70 (z fragmentami tekstów wierszy...) szczegóły 
201.artykuł: Rok Polski na Ukrainie. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 42 s. 8 (nota o prezentacji dwujęzycznego fototypicznego wydania tomu poezji Da...) szczegóły 
202.artykuł: Roszak Stanisław: Bogactwo pogranicza. Uwagi o książce Anatolija Makarowa "Switło ukrainskogo Baroko". Barok 1996 nr 2 s. 225-231 ([rec. ks.:] Anatolijj Makarov: Svihtlo ukrajins'kogo Baroko. Kihjiv 19...) szczegóły 
203.artykuł: Rote Gans: Dejaki pitannja ukrajins'ko-rosijjs'kikh vzajemin u davnijj literaturi. Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 110-120  szczegóły 
204.artykuł: Rudnic'kijj Leonihd: Naukove tovaristvo ihm. Shevchenka ta jjogo vnesok u rozvitok nauki v dihasporih ta Ukrajinih. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 44-53 (nt. działalności towarzystwa po 1991...) szczegóły 
205.artykuł: Rybałt Ewa: Ukraińska kultura i instytucje we Włoszech. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 192-197 (od XVI. w....) szczegóły 
206.artykuł: Sarnowski Michał: Acta Polono-Ruthenica 2002 [t.] 7 s. 280-284 (rec. ks.: Tetjana Kosmeda: Aksihologihchnih aspekty pragmalihngvihstik...) szczegóły 
207.artykuł: Sawicka Jadwiga: Przekład jako wybór (O przekładach z poezji ukraińskiej Czechowicza i Łobodowskiego i o paru innych sprawach). Kresy 1994 nr 19 s. 116-123 (dot. przekładów literatury dwudziestolecia międzywojennego...) szczegóły 
208.artykuł: Serczyk Władysław A.: Granice Ukrainy w kronikach "Ruskich" i kozackich XVII-XVIII wieku. x 2001 ([w ks. zb.:] Aere perennius. Profesorowi Gerardowi Labudzie dnia 28 XI...) szczegóły 
209.artykuł: Serednicki Antoni: Informacje o działaczach ukraińskich epoki S. Petlury. x 1994 ([w ks.:] Antoni Serednicki: Szkice polsko-ukraińskie. Warszawa 1994, s...) szczegóły 
210.artykuł: Serednicki Antoni: Ofensywa na Kijów w roku 1920 oraz jej konsekwencje dla armii i rządu URL w świetle prasy petlurowskiej w Polsce (część II). Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 1994 [t.] 29 s. 47-55 (m.in. nt. działalności ukraińskich pisarzy emigracyjnych, a także ukra...) szczegóły 
211.artykuł: Serednicki Antoni: Symon Petlura. Szkic życiorysu. Lithuania 1996 nr 1/2 s. 46-52 (m.in. nt. prac Symona Petlury poświęconych pisarzom ukraińskim...) szczegóły 
212.artykuł: Serednicki Antoni: Ukraiński Centralny Komitet 1921-1939. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2002 [nr] 7 (2001) s. 40- (m.in. nt. życia literackiego i naukowego przedstawicieli emigracji ukr...) szczegóły 
213.artykuł: Sevcenko Ihor: Ukraina między Wschodem a Zachodem. Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 8-18 (esej nt. ofensywy Zachodu na kulturę Ukrainy w perspektywie historyczn...) szczegóły 
214.artykuł: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 50 (1039) s. 122-123 (rec. ks.: N.P. Kowalskijj: Istochnikovedenie istorii ukrainsko-russkik...) szczegóły 
215.artykuł: Simonek Stefan: Funkcija prostora v poehzii ukrainskikh neoklassikov. Slavia Orientalis 1996 nr 1 s. 89-101  szczegóły 
216.artykuł: Siryk Ludmiła: Ukraińska poezja w przekładach Józefa Łobodowskiego. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 241-259 (z fragmentami przełożonych wierszy...) szczegóły 
217.artykuł: Sivokihn' Grigorihjj: Ukrajins'ka lihteratura ih chitach: superechnostih ihstorichnogo dihalogu. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 205-209  szczegóły 
218.artykuł: Skurzewska Agata: Slavia Orientalis 2000 nr 3 s. 485-486 (rec. ks.: T. Kul'chic'ka: Ukrajins'ka leksikografihja XIII-XX st. Bihb...) szczegóły 
219.artykuł: Smyrniw Walter: Kosmiczny śmiech: nowe tendencje w ukraińskiej literaturze fantastyczno-naukowej. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 123-130 (od 1926 do współczesności...) szczegóły 
220.artykuł: Solovihjj Galina: Erotichnijj diskurs ukrajins'kogo modernihzmu. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2003 [t.] 1 (2002) s. 71-76 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
221.artykuł: Stankiewicz Aleksandra: Ukraina i Ukraińcy w polskich obchodach milenijnych chrztu Rusi w Kijowie. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 233-244 (omówienie milenijnych sesji naukowych w Polsce w 1989 r....) szczegóły 
222.artykuł: Stępień Stanisław: Życie kulturalne a proces konsolidacji narodowej Ukraińców w II Rzeczypospolitej. Fraza 1995 nr 7 s. 84-95 (m.in. dot. życia literackiego...) szczegóły 
223.artykuł: Strassberger Helena: Wizja literatury ukraińskiej na łamach "Kultury" paryskiej (Analizy, obsesje, proroctwa). Przegląd Polonijny 1997 z. 3 s. 53-70  szczegóły 
224.artykuł: Strassberger-Wehrhahn Helena: O dziejach "Rozstrzelanego Odrodzenia". Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 41-46  szczegóły 
225.artykuł: Suchomłynow Lech: Młoda Polska i Młoda Muza. Ewolucja, kontakty, współpraca. Fraza 1998 nr 21/22 s. 158-160 (nt. związków Młodej Polski z ukraińską grupą modernistów "Młoda Muza" ...) szczegóły 
226.artykuł: Suchomłynow Lech: Moderniści ukraińscy: pod znakiem "europeizacji" (Proces literacki na przełomie XIX i XX w.). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 309-318 (ruch "Młodej Muzy" na Ukrainie oraz wpływ światowych koncepcji moderni...) szczegóły 
227.artykuł: Swerstiuk Jewhen: Duchowe źródła literatury ukraińskiej. W drodze 1991 nr 7/8 s. 97-111  szczegóły 
228.artykuł: Szlifiński Janusz: Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 129-132 ([rec. ks.:] Dmytro Chyzhevs'kyj: A history of Ukrainian literature. Fr...) szczegóły 
229.artykuł: Tepliński Marko: Razvitie malogo ehpicheskogo zhanra v russkojj i ukrainskojj literaturakh na rubezhe XIX-XX vekov (A. Chekhov i V. Stefanik). Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 249-257  szczegóły 
230.artykuł: Tkaczow Serhij: Pol's'kijj akcent tematiki polihtichnogo terorizmu v ukrajins'kihjj lihteraturi. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 393-401 (m.in w twórczości Gnata Chodkiewicza i Jewgienija Kurtiaka...) szczegóły 
231.artykuł: Traczuk Janina: Maksim Bahdanowicz o Ukrainie. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 159-174 (m.in. poglądy białoruskiego literaturoznawcy nt. Tarasa Szewczenki, Iw...) szczegóły 
232.artykuł: Veretjuk Oksana: Publikacje literackie ukraińskiej emigracji politycznej w Polsce międzywojennej. Slavia Orientalis 1995 nr 2 s. 263-282  szczegóły 
233.artykuł: Volja P.: Lemkihvshhino rihdna, zakolishu v krasih tvoihjj. Zagoroda 2003 nr 2 s. 17 ([rec. ks.:] Ol'ga Krovic'ka, Valentina Denisjuk, Marihja Janko: Lemkih...) szczegóły 
234.artykuł: Weretiuk Oksana: Życie literackie emigracji petlurowskiej w Polsce międzywojennej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 282-295 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
235.artykuł: Wieczorek Diana: K ukainskomu mentalitetu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2001 nr 112 (2288) s. 73-82 (mentalność ukraińska w odniesieniu do Rosji; także dot. literatury...) szczegóły 
236.artykuł: Wieczorek Diana: Spor o Kievskojj Rusi. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 115-122 (nt. historycznego i filologicznego sporu między Ukrainą a Rosją m.in. ...) szczegóły 
237.artykuł: Wilczyński Włodzimierz: Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 123-124 ([rec. ks.:] O. Zabuzhko: Fihlosofihja ukrajins'koji ihdeji ta jevropej...) szczegóły 
238.artykuł: Wilczyński Włodzimierz: Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 538-540 ([rec. ks.:] Ihstorihja ukrajins'koji lihteraturi XX stolihttja. [T.] 1...) szczegóły 
239.artykuł: Wilma Jolanta: Hagiografia Rusi Kijowskiej na Uniwersytecie w Harvardzie. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s. 169-171 (rec. ks.: The hagiography of Kievan Rus'. Harvard 1992...) szczegóły 
240.artykuł: Wiszka Emilian: Biblioteki i wydawnictwa ukraińskiej emigracji politycznej w Polsce (1920-1939). Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 23-37 (m.in. nt. działalności wydawniczej i publikowanych czasopismach litera...) szczegóły 
241.artykuł: Witkowski Wiesław: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1991 t. 47 cz. 1 s. 118-124 ([rec. ks.:] Jakim Zapasko, Jaroslav Isajevich: Pam'jatki knizhkovogo m...) szczegóły 
242.artykuł: Witkowski Wiesław: Slavia Orientalis 2000 nr 4 s. 637-641 (rec. ks.: Paul Robert Magocsi: Of the making of nationalities there is...) szczegóły 
243.artykuł: Witkowski Wiesław: Slavia Orientalis 1997 nr 3 s. 499-501 ([rec. ks.:] Paul Robert Magocsi: A new Slawic language is born - the R...) szczegóły 
244.artykuł: Witkowski Wiesław: Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 153-154 (rec. ks.: Paul Robert Magocsi: Carpatho-Rusyn Studies. An annotated bi...) szczegóły 
245.artykuł: Witkowski Wiesław: Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 152-153 (rec. ks.: Paul Robert Magocsi: Of the making of nationalities there is...) szczegóły 
246.artykuł: Wołosiuk Leszek: Schody do wolności. Kraków 2005 nr 1 s. 30-35; nr 2 s. 40-45 (m.in.: Iwan Kotlarewski, Hryhorij Skorowoda, Wasyl Stus...) szczegóły 
247.artykuł: Wynnyczuk Juryj: Gombrowicza! - woła ukraiński pisarz Juryj Wynnyczuk. Życie Warszawy 1994 nr 91 dod. s. 4 (wywiad nt. literatury ukraińskiej i współczesnego życia literackiego n...) szczegóły 
248.artykuł: Zabrowarny Stefan: Tradycje Rusi Kijowskiej w kształtowaniu się świadomości narodowej Ukraińców galicyjskich. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 55-69  szczegóły 
249.artykuł: Zakrywydoroha Ołena, Zymomrja Mykoła: Materiały do bibliografii dziejów i kultury Zakarpacia. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2000 [nr] 5 (1999) s. 190-196 (m.in. nt. pisarzy Zakarpacia, z not. nt. Ołeny Zakrywydorohy i Mykoły ...) szczegóły 
250.artykuł: Zelwak Andrzej: Kilka uwag o renesansie ukraińskim lat dwudziestych obecnego stulecia. Studia Litteraria Polono-Slavica 1993 t. 1 s. 271-277 (z not. s. 287...) szczegóły 
251.artykuł: Ziemny Aleksander: Możliwość przetrwania (Poezja ukraińska). Nowe Książki 1996 nr 5 s. 62-63 (fragm. przygotowywanej do druku książki; z fot. A. Ziemnego...) szczegóły 
252.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Poeci Młodej Muzy i ich udział w polskim życiu literackim w latach 1906-1914. Zarys problematyki. Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 149-156  szczegóły 
253.artykuł: Zilynskyj Bohdan: Uciekinierzy z "Hellady stepu" w sercu Europy (Nie ukończona historia emigracji ukraińskiej w Czechosłowacji). Krasnogruda 1996 nr 5 s. 126-130 (m.in. nt. organizacji i instytucji ukraińskich w Pradze w latach 1918-...) szczegóły 
254.artykuł: Zyga Aleksander: Ludowa pieśń ukraińska w polskiej krytyce lat 1820-1845. Rocznik Przemyski 1992 t. 28 (1991/1992) s. 43-58  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
255.recenzja: Kraluk Petro M.: Cenna monografia wybitnego kijowskiego historyka filozofii Walerii Niczyk. Sofia 2003 nr 3 s. 271-274 (rec. ks.: Valeria Nichik: Kijevo-Mogiljans'ka Akademihja i nihmec'ka k...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
256.książka: Bakuła Bogusław: Skrzydło Dedala. Szkice, rozmowy o poezji i kulturze ukraińskiej lat 50.-90. XX wieku. 1999 ([Zawiera m.in.:] Próba histori [m.in. nt literatury ukraińskiej]. Ukra...) szczegóły 
recenzja: Borkowicz Jacek: Więź 2000 nr 5 s. 216-217  szczegóły 
recenzja: Hniatiuk Ola: Dedal i Ikar. Kultura [Paryż] 2000 nr 3 s. 155-160  szczegóły 
recenzja: Matusiak Agnieszka: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 116 (2345) s. 141-145  szczegóły 
recenzja: Siryk Ludmiła: Od mitu do prawdy. Akcent 2000 nr 3 s. 165-169  szczegóły 
257.książka: Bunt pokolenia. Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi. 2000 ([Dedykowana pamięci Eli Kulig]. * Wydano z okazji nadania Redaktorowi ...) szczegóły 
recenzja: Borkowicz Jacek: Więź 2002 nr 1 s. 150-155  szczegóły 
recenzja: Kupczak Janusz M., Witwicka Ałła: Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi. Literatura Ludowa 2001 nr 6 s. 49-50  szczegóły 
recenzja: Skaradziński Bohdan: Ostatni buntownicy Ukrainy?. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 62  szczegóły 
recenzja: SMOL: Drogi niepodległości. Gazeta Wyborcza 2000 nr 284 s. 2 (not....) szczegóły 
258.książka: Bunt pokolinnâ. Rozmovi z ukrains'kimi intelektualami. 2004  szczegóły 
259.książka: Duć-Fajfer Helena: Pomiędzy bukwą a literą. Współczesna literatura mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i łemkowskiej w Polsce. 2012  szczegóły 
260.książka: Hnatiuk Aleksandra: Prosannja z imperieu. Ukrains'ki diskusii pro identichnist'. 2005  szczegóły 
261.książka: Hnatiuk Ola: Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości. 2003 (m.in. dot. literatury...) szczegóły 
recenzja: Berdychowska Bogumiła: Ukraińskie pożegnanie z imperium. Rzecz o Książkach 2003 nr 10 s. D3  szczegóły 
recenzja: Hnatiuk Aleksandra: Działalność Naukowa 2004 z. 18 s. 52-53  szczegóły 
262.książka: Horniatko-Szumiłowicz Anna: Ukraińska proza "chimeryczna" lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Geneza, rozwój, konteksty literackie. 2011  szczegóły 
263.książka: Karabowicz Tadeusz: Scalanie rozbitego świata. Twórczość literacka ukraińskich poetów emigracyjnych "Grupy Nowojorskiej". 2008  szczegóły 
recenzja: Gajew Piotr: Sygnalizujemy. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 86 (nota...) szczegóły 
264.książka: Lesihv Mikhajjlo: Recensio pro pročitani knižki ta ih avtoriv. 2012  szczegóły 
265.książka: Nabitovič Igor: Universum Sacrum'u v hudožnij prozi. (Vid modernizmu do postmodernizmu). Monografiâ. 2008  szczegóły 
266.książka: Nieuważny Florian: O poezji ukraińskiej. Od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko. 1993 (Uwagi wstępne. I. W kręgu trawestacji i ludowości: 1. Trawestacyjne po...) szczegóły 
recenzja: Hnatiuk Ola: Siły i zamiary. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 371-377  szczegóły 
267.książka: Nowak Jacek: Zaginiony świat? Nazywają ich Łemkami. 2000 ([Zawiera m. in.:] Język i symboliczne konstruowanie tożsamości etniczn...) szczegóły 
recenzja: Tabin Marek: Los Łemków. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 11  szczegóły 
268.książka: Tarnawska Marta: Ukrainian literature in English. Articles in journals and collections, 1840-1965. An annotated bibliography. Research Report. No. 51. 1992  szczegóły 
269.książka: Ukraina Irredenta. Literatura i język Ukrainy XX wieku. 2011  szczegóły 
270.książka: Ukraińskie zbliżenia literaturoznawcze = Ukrains'ki literaturoznavči nablizennâ. 2006  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
271.impreza: "Karpato-Rusini w Polsce" - konferencja (1992).  szczegóły 
artykuł: Duć-Fajfer Helena: Konferencje naukowe poświęcone problematyce łemkowskiej (karpato-rusińskiej) w 1992 roku. Slavia Orientalis 1993 nr 4 s. 596-597  szczegóły 
272.impreza: Międzynarodowe Seminarium Języka Rusińskiego (1999). ([m.in. nt. rusińskojęzycznej twórczości literackiej]...) szczegóły 
artykuł: Duć-Fajfer Helena: Slavia Orientalis 1999 nr 4 s. 661-663 (sprawozdanie...) szczegóły 
273.impreza: Międzynarodowy Kongres Języka Rusińskiego (1992).  szczegóły 
artykuł: Duć-Fajfer Helena: Konferencje naukowe poświęcone problematyce łemkowskiej (karpato-rusińskiej) w 1992 roku. Slavia Orientalis 1993 nr 4 s. 596-597  szczegóły 
274.impreza: Spotkanie pisarzy i naukowców z Polski i z Ukrainy (1999). (sesja naukowa nt.: "Romantyzm a współczesność" i "Współczesna literatu...) szczegóły 
artykuł: Olbromska Urszula: "Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną...". Akcent 2000 nr 3 s. 202-207 (nota sprawozdawcza z sesji "Geografia podróży Juliusza Słowackiego" i ...) szczegóły 
275.impreza: Spotkanie poświęcone poezji i pieśni łemkowskiej w ramach projektu "Mniejszości na co dzień" (2001).  szczegóły 
artykuł: Kostuj Radosław: Wierchy 2002 r. 67 (2001) s. 226-227 (spraw....) szczegóły 
276.impreza: "Ukraina i Polska wobec niepodległości (Wspólnota i odmienność doświadczeń)" - międzynarodowa konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Mokry Włodzimierz: Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 150-154 (sprawozdanie...) szczegóły 
277.impreza: "Uniwersum religijne literatury ukraińskiej: kontekst europejski" - konferencja (2009).  szczegóły 
artykuł: Sosna Jerzy: Rozmowy w Woli o literaturze. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2009 nr 7 s. 98-99 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
278.artykuł: Andruchowycz Jurij: Ave, Chrysler!. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 11-29 (nt. grupy poetyckiej BuBaBu...) szczegóły 
279.artykuł: Andrusihv Stefanihja: Kompleks emihgrantstva: ihnobuttja v kul'turih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 98-103 (nt. twórczości poetów ukraińskich mieszkających w Polsce, z fragm. tek...) szczegóły 
280.artykuł: Astaf'ev Oleksandr: Ukrajinc'ka povojenna emihgracihjjna lihteratura: shljakhi rozvitku. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 207-221  szczegóły 
281.artykuł: Bakuła Bogusław: Kijów. Arkusz 1996 nr 4 s. 4-5, nr 5 s. 10-11 (liczne passim o współczesnej literaturze i jej twórcach...) szczegóły 
282.artykuł: Bakuła Bogusław: Kijów. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 54-68 (liczne passim o współczesnej literaturze i jej twórcach...) szczegóły 
283.artykuł: Bakuła Bogusław: The Motherlands of Poets. The Ukrainian Exiles: Ihor Kałynieć, Wasyl Stus and Iwan Switłycznyj. x 1998 ([w ks. zb.:] Culture of the time of transformation. International cong...) szczegóły 
284.artykuł: Bakuła Bogusław, Żułyński Mykoła: Zrozumieć istotę przełomu (Z Mykołą Żułyńskim rozmawia Bogusław Bakuła). Kresy 1996 nr 28 s. 171-180 (literatura wobec przemian ustrojowych...) szczegóły 
285.artykuł: Bednarczuk Monika: Tematyka ukraińska w pograniczna w pracach naukowych. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 76-78  szczegóły 
286.artykuł: Betko Ihrina: Kak prodlit' "zhenskijj vek"? Pereosmyslenie genderno-vozrastnykh stereotipov v ukrainskojj postmodernistskojj proze. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 2011 t. 21 (2899) s. 148-164 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
287.artykuł: Bibliografia powojennych przekładów z literatury ukraińskiej. (w ks: Rybo-wino-kur. Antologia literatury ukraińskiej ostatnich dwudzi...) szczegóły 
288.artykuł: Biłocerkiweć Natałka: Żadnej szansy na bestsellery. Akcent 1997 nr 3 s. 36-38 (omów. najnowszej prozy ukraińskiej - utworów aut.: Jurij Andruchowycz,...) szczegóły 
289.artykuł: Bojczenko Oleksandr: Portret grupowy z niepodległością. Pociąg 76 2007 nr 1 s. 54-63  szczegóły 
290.artykuł: Bricyn M.A., Pilinski N.N.: Terminologicheskaja leksika v sovremennojj russkojj u ukrainskojj poezii. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Rusycystyczne 1995 z. 9 (177) s. 61-71 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
291.artykuł: Burak Oksana: Some Peculiar Features of the Latin American and Ukrainian Social Novels of the Early 20th Century. Estudios Latinoamericanos 1992 t. 14 cz. 1 (1991) s. 301-307 (w utworach pisarzy latynoamerykańskich m.in. Ciro Alegria, Jose Maria ...) szczegóły 
292.artykuł: Chornen'kijj Jaroslav, Klihshhun Galina (Kliszczun Galina): Kol'ori prirodi i barvi slova. Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 515-524  szczegóły 
293.artykuł: Czyż Marcin: Ukraine calling: Lwowski underground. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2010 nr 4 s. 66-67  szczegóły 
294.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Główne nurty współczesnej poezji łemkowskiej. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 185-199  szczegóły 
295.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Lihteratyrna tvorchihst' ukrajincihv u Pol'shhih pihslja drugoji svitovoj vihjjni. Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 203-220 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
296.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Literatura łemkowska - zagadnienia badawcze. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1997 [t.] 5 s. 87-98 (referat wygłoszony na sesji "Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo pols...) szczegóły 
nawiązanie: Siatkowski Zbigniew: Antonycz i klasyfikatorzy. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1997 [t.] 5 s. 99-111  szczegóły 
297.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Łemkowska przestrzeń literacka - rys historyczny. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 64-75  szczegóły 
298.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Odrodzhynja lemkihvskojj kul'tury - khvil'va reakcija ci perspektyvnijj proces?. Zagoroda 2000 nr 4 s. 11-18 (m.in. dot. literatury, czasopiśmiennictwa i działalności wydawniczej...) szczegóły 
299.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Sacrum we współczesnej poezji łemkowskiej. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 235-260 (dot. poezji łemkowskiej, a także pisanej w innych jęz. przez Łemków; m...) szczegóły 
300.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Twórczość literacka Ukraińców w Polsce po II wojnie światowej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) s. 48-49 (streszczenie referatu...) szczegóły 
301.artykuł: Dziuba Iwan: Ukraińska inteligencja i granice kompromisu. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 2-5 (wyw. m.in. nt. literatury ukraińskiej; rozm. Bogusław Bakuła; z not. o...) szczegóły 
302.artykuł: Fontański Henryk: Sytuacja językowa Łumków. x 2001 ([w ks. zb.:] Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wie...) szczegóły 
303.artykuł: Frąckiewicz Sebastian: Literatura nie całkiem pomarańczowa. Lampa 2005 nr 3 s. 64-65 (dot. twórczości Jurija Andruchowycza, Tarasa Prochaśka i Sierhija Żada...) szczegóły 
304.artykuł: Frolova Ol'ga: Na Kanonichejj. Novaja Pol'sha 2002 nr 10 s. 66-67 (dot. działalności kulturalnej i naukowej Fundacji św. Włodzimierza Chr...) szczegóły 
305.artykuł: Gnatjuk Olja: "Chomu mi bihdnih?.." (Zacharovane koleso Volodimira Dihbrovi). Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 2 s. 215-220 (omówienie artykułu Wołodymyra Dibrowy "Problema zberezhennja nacihonal...) szczegóły 
306.artykuł: Grabowicz Georg: Ukrainistyka w Polsce - polonistyka na Ukrainie. Kultura [Paryż] 1995 nr 11 s. 103-110 (wyw. z kierownikiem Katedry Ukrainistyki na Uniwersytecie Harvard; roz...) szczegóły 
307.artykuł: Grigorash Antonihna M.: Stylistyka 2001 nr 10 s. 546-552 (rec. ks.: Lesja Stavic'ka: Estetika slova v ukrajins'kihjj poezihji. K...) szczegóły 
308.artykuł: Hałeta Ołena, Starowojt Iryna: Literatura ukraińska po "Rybo-wino-kurze". Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 53-57  szczegóły 
309.artykuł: Hnatiuk Ola: Losy literackiego pokolenia sześćdziesiątych lat na Ukrainie. Konteksty 1996 nr 3/4 s. 72-76  szczegóły 
310.artykuł: Hnatiuk Ola: Pozorna obecność (O recepcji literatury ukraińskiej w Polsce w ostatnim półwieczu). Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 53-69  szczegóły 
311.artykuł: Hnatiuk Ola: Prorok i błazen. Ex Libris 1996 nr spec. z VII s. 7-8 (ogólnie o literaturze współczesnej...) szczegóły 
312.artykuł: Hnatiuk Ola: Przepustka do niewschodniej Europy. Kontrapunkt 2003 nr 2 s. 19 (związki kultury ukraińskiej z kulturą europejską...) szczegóły 
313.artykuł: Hnatiuk Ola: Trzecia straż Jurija Szewelowa. Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 203-206 ([rec. ks.:] Jurijj Sherekh pseud.: Tretja storozha. Lihteratura, miste...) szczegóły 
314.artykuł: Hromiak Roman: Stan krytyki literackiej w Ukraińskiej Republice Ludowej. x 1999 ([W ks.:] Ukraina - Polska. Kultura, wartości, zmagamia duchowe. Koszal...) szczegóły 
315.artykuł: Hryckowian Jarosław: Bibliografia przekładów i polskiej ukrainistyki literackiej za lata 1945-1985. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1990 t. 12 s. 161-247  szczegóły 
316.artykuł: Hryckowian Jarosław: Literatura ukraińska w przekładach i krytyce polskiej lat 1945-1985. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1990 t. 12 s. 139-159  szczegóły 
317.artykuł: Hundorowa Tamara: Czarnobyl i postmodernizm. Korespondencja z Ojcem 2008 nr 10 s. 24-27  szczegóły 
318.artykuł: Ihstorichnijj kalendar. Zagoroda 1999 nr 4 s. 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33-34, 37-38, 42-43, 46-47, 51-52 (zawiera m.in. not. biograficzne poetów i pisarzy łemkowskich i rusińsk...) szczegóły 
319.artykuł: Ilnycki Mykoła: Nowojorska Grupa Poetycka i narodowa tradycja literacka. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 464-469  szczegóły 
320.artykuł: Ivanenko Svitlana: Universality of humorous tonality (as exemplified, in texts by Ukrainian and German authors). Stylistyka 2001 nr 10 s. 295-306  szczegóły 
321.artykuł: J.SAD.: Poezja ukraińska w Willi Decjusza. Rzeczpospolita 2000 nr 49 s. A10 (not. o biesiadzie literackiej pośw. poezji ukraińskiej zorg. przez Sto...) szczegóły 
322.artykuł: Jushhenko, Jushhenko ih Ukrajina. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 304-305 (omówienie literackiej zawartości tygodnika (Warszawa)...) szczegóły 
323.artykuł: Kihpa Al'bert: Ukrajins'ka Vihl'na akademihja nauk u SSHA: 1950-2007 (na osnovih opublihkovanikh ih neopublihkovanikh dzherel z arkhihvu UVAN u SSHA). Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 54-62 (nt. działalności...) szczegóły 
324.artykuł: Kociubyńska Mihajłyna: Zaznałam w życiu tyle dobroci... (Z Mychajłyną Kociubyńską rozmawiają Bogumiła Berdychowska i Aleksandra Hnatiuk). Zeszyty Historyczne [Paryż] 1997 z. 121 s. 102-141 (wyw. z bratanicą pisarza Michajły Kociubyńskiego m.in. o ukraińskim ży...) szczegóły 
325.artykuł: Kogut Petro: Zagoroda 2000 nr 3 s. 17-18, nr 4 s. 47-48 (rec. ks.: Dihjachih nauki ih kul'turi Lemkihvshhini. L'vov [ok. 2000];...) szczegóły 
326.artykuł: Korniejenko Agnieszka, Ożga Dorota: Co czytają Ukraińcy?. Dekada Literacka 1992 nr 8 s. 9  szczegóły 
327.artykuł: Korniejenko Agnieszka: "Jest Chrystus i jest Judasz - i to całkiem realnie...". Rozmowy o literaturze ukraińskiej. Dekada Literacka 1992 nr 9 s. 6-7, nr 10 s. 6-7 (wypowiedzi: Jurij Andruchowycz, George G. Grabowicz, Wasyl Jaremenko, ...) szczegóły 
328.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Jest Chrystus i jest Judasz - i to całkiem realnie... Rozmowy o literaturze ukraińskiej. Kresy 1994 nr 19 s. 66-78 (wypowiedzi twórców: Jurij Andruchowycz, George G. Grabowicz, Wasyl Jar...) szczegóły 
329.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Tytani i tułacze, czyli poetyckie drogi ku wolności w wymiarze zbiorowym i indywidualnym. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 217-224  szczegóły 
330.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Ukraina: O literaturze, literatach i książkach. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 1-2, 5, 8, 10, 11, 12, 13  szczegóły 
331.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Ukraińska Ukraina. Dialog [Warszawa] 2006 nr 7 s. 110-116 (problemy z samookreśleniem i systematyzacją literatury ukraińskiej z u...) szczegóły 
332.artykuł: Krivoshejenko Tetjana: Novatorstvo neobarokovikh poetihv XX stolihttja. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2003 [t.] 1 (2002) s. 27-32 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
333.artykuł: Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1998 t. 7/8 (1998/1999) s. 369-371 ([rec. ks.:] Mikhajjlo Kudrjavcev: Drama ihdejj v ukrajins'kihjj lihter...) szczegóły 
334.artykuł: Krzywicka Anna: Archaizacja jako sposób wzbogacenia mowy ukraińskich powieści historycznych. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2003 [t.] 1 (2002) s. 33-37  szczegóły 
335.artykuł: Ksenicz Andrzej: Beskidzkie konteksty - czyli rzecz o zapomnianej literaturze. Slavia Orientalis 2001 nr 2 s. 235-247 (nt. twórczości Łemków...) szczegóły 
336.artykuł: Lisjak-Rudnic'kijj Ivan: Polihtichna dumka ukrajins'kikh radjans'kikh disidentihv. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 2 s. 187-196 (nt. ukraińskiego ruchu dysydenckiego i jego uczestników w l. 60. XX w....) szczegóły 
337.artykuł: Markiewicz Ewa: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1996 nr 1 s. 2 (not. o spotkaniu z ukraińskimi pisarzami w Domu Literatury w Warszawie...) szczegóły 
338.artykuł: Mazurek Halina: Z myślą o nowoczesnej scenie. Propozycje początkujących dramatopisarzy ukraińskich. Acta Neophilologica 2002 [t. 4] s. 85-92 (m.in. o twórczości autorów: Łesia Demska, Anatolij Dnistrowy, Olena Kl...) szczegóły 
339.artykuł: Michalski Waldemar: O współczesnej poezji ukraińskiej tłumaczonej w latach 90. - próba przeglądu nazwisk i tytułów. Akcent 2000 nr 3 s. 194-202 (z fot. Dmytra Pawłyczki...) szczegóły 
340.artykuł: Michalski Waldemar: Poezja ukraińska w Polsce w minionym stuleciu. Próba przeglądu nazwisk i tytułów. x 2003 ([w ks.:] Waldemar Michalski: Słowa i twarze. Szkice literackie. Lublin...) szczegóły 
341.artykuł: Mokry Włodzimierz: Między poskomunistyczną tożsamością a światem uniwersalnych wartości na Ukrainie. Dekada Literacka 1994 nr 18/19 s. 6 (ref. wygł. na międzynarodowej konferencji pisarzy z krajów środkowoeur...) szczegóły 
342.artykuł: Mokry Włodzimierz: Między postkomunistyczną tożsamością, a tęsknotą za światem uniwersalnych wartości na Ukrainie. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1994 t. 4 s. 69-70 (nt. moralnego kryzysu i upadku ethosu ukraińskiego w poezji współczesn...) szczegóły 
343.artykuł: Mokry Włodzimierz: Moc światła (Ukraińska Jutrznia Wielkanocna). Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1997 nr 5/6 s. 1-3 (z fragm. tekstów literackich...) szczegóły 
344.artykuł: Na wschód od Zachodu. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 230-237 (dyskusja w siedzibie Radia "Kraków"; wypowiedzi: Bogusław Bakuła, Anna...) szczegóły 
345.artykuł: Nazaruk Bazyli: Sacrum we współczesnej poezji ukraińskiej. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 231-240 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
346.artykuł: Nazaruk Bazyli: Znaczenie emigracyjnej "Encyklopedii ukrainoznawstwa" dla kultury ukraińskiej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 96-103 (m.in. hasła dot. literatury i kultury ukraińskiej...) szczegóły 
347.artykuł: Neborak Wiktor: Karnawał a poezja ukraińska. Rozmowa z ukraińskim poetą Wiktorem Neborakiem. Tygodnik Literacki 1991 nr 22/23 s. 9, 30 (wywiad nt. nowej fali w poezji ukraińskiej - poetów debiutujących w l....) szczegóły 
348.artykuł: Niejaki Jerzy L.: Widmo krąży po Lwowie... Widmo Europy. Lithuania 1996 nr 1/2 s. 132-133 (felieton...) szczegóły 
349.artykuł: Nieuważny Florian: "Zza barykady szlochów". Z problematyki poezji ukraińskiej "zatrzymanego pokolenia". Studia Litteraria Polono-Slavica 1996 [t.] 2 s. 183-194 (dot. twórczości pokolenia l. 60. XX w....) szczegóły 
350.artykuł: Nowosad Mikołaj: Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2001 [nr] 6 (2000) s. 258-260 ([rec. ks.:] Khto je khto v Ukrajinih. Kijiv 2000 [m.in. zawiera biogra...) szczegóły 
351.artykuł: Osadczuk Bohdan: Literatura i polityka na Ukrainie. Kultura [Paryż] 1995 nr 3 s. 131-139 (m.in. o sytuacji na rynku czasopism i wydawniczym, a także o recepcji ...) szczegóły 
352.artykuł: Rachoń Joanna: Ukraina. Twórczość 1996 nr 3 s. 138-140 (m.in. zagadnień poruszanych prze współczesną literaturę ukraińską...) szczegóły 
353.artykuł: Riabczuk Mykoła: Literatura oblężonej twierdzy. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 1, 10-13 (o problemach współczesnej literatury ukraińskiej, związanych głównie ...) szczegóły 
354.artykuł: Riabczuk Mykoła: Nowa literatura ukraińska. Autograf 2005 nr 2/3 s. 19-21 (wyw.; rozm.: Anna Sobecka...) szczegóły 
355.artykuł: Riabczuk Mykoła: O współczesnej literaturze ukraińskiej. Akcent 1992 nr 2/3 s. 97-99  szczegóły 
356.artykuł: Riabczuk Mykoła: Poezja długiej zimy. Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 3 (z not....) szczegóły 
357.artykuł: Rjabczuk Mykoła: "My nie umrzemy w Paryżu". Literatura 1990 nr 12 s. 43-45 (nt. młodej poezji lat 80....) szczegóły 
358.artykuł: Roman Michal: Literatura ukraińska w Czechosłowacji. Zwrot 1989 nr 11 s. 6-10 (po 1945...) szczegóły 
359.artykuł: Rozumnijj Jaroslav: Skovoroda v poezihji Dracha, Kalincja, Barki, Tichini ih Shevchuka (Do 200-rihchchja vihd smerti filosofa: 1794-1994). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 513-522  szczegóły 
360.artykuł: Rubczak Bohdan: Ponieważ nie mamy czasu: najnowsza poezja ukraińska. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 192-217 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
361.artykuł: Rudenko Natalja: Umovna modal'nihst' ih zasobi jiji virazhennja. Linguodidactica 2000 z. 4 s. 109-116 (na materiale współczesnej literatury ukraińskiej, m.in. utworów autoró...) szczegóły 
362.artykuł: Russova Svetlana: Tip avtora - "izgoja" v russkojj poehzii Ukrainy. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 75-93 (ze streszcz. pt. Typ autora - "odmieńca" w rosyjskiej poezji Ukrainy; ...) szczegóły 
363.artykuł: Sańczuk Anna: Kultura na pomarańczowo. Newsweek. Polska 2005 nr 1 s. 56-57 (m.in. o współczesnej literaturze ukraińskiej...) szczegóły 
364.artykuł: Shevchenko Ljudmila: Literatura na slome totalitarizma. Tendencii razvitija sovremennojj russkojj i ukrainskojj prozy. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1995 nr 4 (141) s. 71-83 (ze streszcz. w jęz. polskim, s. 84...) szczegóły 
365.artykuł: Siatkowski Zbigniew: Formowanie się pokolenia literackiego. Współczesna poezja Łemków. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 33-34 (streszczenie referatu...) szczegóły 
366.artykuł: Siatkowski Zbigniew: O wierszach Łemków - w Akademii Nauk. Zagoroda 1995 nr 3 s. 15-18 (sprawozdanie z dyskusji nt. poezji współczesnej 22 V 1955 w Krakowie n...) szczegóły 
367.artykuł: Siatkowski Zbigniew: Współczesna poezja Łemków. Zagoroda 1994 nr 2/3 s. 48-54 (tekst referatu wygłoszony 27 VIII 1993 na II Międzynarodowym Kongresie...) szczegóły 
368.artykuł: Siryk Ludmiła: Poezja ukraińska w tłumaczeniach Józefa Łobodowskiego. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 22-27  szczegóły 
369.artykuł: Siryk Ludmiła: Ukraińska poezja w przekładach Józefa Łobodowskiego. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 241-259 (z fragmentami przełożonych wierszy...) szczegóły 
370.artykuł: Smyrniw Walter: Kosmiczny śmiech: nowe tendencje w ukraińskiej literaturze fantastyczno-naukowej. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 123-130 (od 1926 do współczesności...) szczegóły 
371.artykuł: Sokal Maciej: Antybohaterowie są zmęczeni. Spostrzeżenia o cechach i roli antybohaterów w ukrańskich komiksach. Zeszyty Komiksowe 2004 nr 1 s. 29-33  szczegóły 
372.artykuł: Sokal Maciej: Komiks jako część ukraińskiej literatury narodowej. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2003 [t.] 1 (2002) s. 64-70  szczegóły 
373.artykuł: Sokal Maciej: Między Hiper-Ikoną a prawdą. Zeszyty Komiksowe 2004 nr 2 s. 60-64 (nt. komiksów w kontekście wschodniego malarstwa sakralnego...) szczegóły 
374.artykuł: Srokowski Stanisław: Liryka ukraińska. Że 1990 nr 9/10 s. 38-43 (dot. poezji współczesnej...) szczegóły 
375.artykuł: Stefanowska Lidia: Kilka uwag o poezji ukraińskiej lat 80-tych. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 220-230 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
376.artykuł: Stefanowska Lidia: Widmo błazenady krąży po Ukrainie. Więź 1996 nr 10 s. 147-159 (nt. współczesnej poezji ukraińskiej; z not. o Lidii Stefanowskiej, s. ...) szczegóły 
377.artykuł: Stefanowska Lidia: Życie literackie w niemieckich obozach dla ukraińskich uchodźców po II wojnie światowej. Wprowadzenie. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 222-228  szczegóły 
378.artykuł: Szlifiński Janusz: Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 129-132 ([rec. ks.:] Dmytro Chyzhevs'kyj: A history of Ukrainian literature. Fr...) szczegóły 
379.artykuł: Tarnawski Jurij: Nadzieje. Kilka słów o literaturze ukraińskiej emigracji. Fraza 2003 nr 3 s. 4-8 (nt. twórczości tzw. Grupy Nowojorskiej...) szczegóły 
380.artykuł: Tatarenko Ałła: Ratuje nas poczucie humoru (Rozmowa z Ałłą Tatarenko, slawistką z Uniwersytetu Lwowskiego). Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 58-61 (m.in. nt. polonistyki lwowskiej i współczesnej literatury ukraińskiej;...) szczegóły 
381.artykuł: Timofiejuk Paweł: Krótki wstęp do historii ukraińskiej sceny komiksowej. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 32-36 (z notą o aut....) szczegóły 
382.artykuł: Trudno dziś wspominać kolaborację... Rozmowa z pisarzami ukraińskimi. Kresy 1992 nr 9/10 s. 96-103 (dyskusja nt. kontekstów politycznych literatury ukraińskiej od lat 60....) szczegóły 
383.artykuł: Vihd Redakcihji. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 5 (nota od redakcji nt. profilu pisma...) szczegóły 
384.artykuł: Vihrshih v "Ukrajins'komu Al'manasih". Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 307 (omówienie literackiej zawartości Ukrajins'kogo al'manakhu 2005...) szczegóły 
385.artykuł: Weretiuk Oksana: Kwestia rodowodu we współczesnej powieści ukraińskiej i polskiej (Na przykładzie wybranych powieści). Przegląd Humanistyczny 2002 nr 3 s. 35-40 (m.in. nt. powieści: Bohdana Łepkiego "Ku wieczornej ciszy", Ułasa Samc...) szczegóły 
386.artykuł: Weretiuk Oksana: Od słowianofilstwa do okcydentalizmu i globalizacji. Wielkie tematy kultury w młodej prozie polskiej i ukraińskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 129 (2666) s. 269-277  szczegóły 
387.artykuł: Wilczyński Włodzimierz: Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 538-540 ([rec. ks.:] Ihstorihja ukrajins'koji lihteraturi XX stolihttja. [T.] 1...) szczegóły 
388.artykuł: wn: Z prasy ukraińskiej. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 197-200 (omów. eseju Bohdana Rubczaka o młodej poezji ukraińskiej; druk Kiji...) szczegóły 
389.artykuł: Zabużko Oksana: Ukraiński poeta w nowej roli. Odra 1997 nr 6 s. 31-34 (nt. współczesnej poezji ukraińskiej...) szczegóły 
390.artykuł: Zadura Bohdan: Ukraina dawna i młoda. Ukraińskie "pokolenie brulionu" odzyskuje własną kulturę, może dlatego czuje się za nią bardziej odpowiedzialne. Życie 2000 nr 256 s. 13-14 (wyw. nt. współcz. literatury ukraińskiej; rozm. Jacek Kopciński...) szczegóły 
391.artykuł: Zinkiewicz-Tomanek Bożena: Biernik rzeczowników nieżywotnych rodzaju męskiego w języku ukraińskim (Na materiale współczesnej prozy ukraińskiej). Slavia Orientalis 1997 nr 2 s. 221-233  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska) / Życie literackie (ukraińska)
    imprezy (alfabet tytułów)
392.impreza: Dni Kultury Ukraińskiej (1991).  szczegóły 
artykuł: Klocek Joanna: Oczarowanie Ukrainą. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 53-54  szczegóły 
artykuł: L'vihvs'kih akcenti krakihvs'kikh "Dnihv...". Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 16-17  szczegóły 
artykuł: Mitoraj M.: Myśląc o święcie w Kijowie. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 50-52  szczegóły 
artykuł: M.L.: Dni Kultury Ukraińskiej w Krakowie. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 48-49  szczegóły 
393.impreza: Dni Kultury Ukraińskiej (1992).  szczegóły 
artykuł: Aleksihjjchuk Oleg: Students'kih Dnih ukrajins'koji kul'turi u Krakovih (Notatki z Dnihv ukrajins'koji kul'turi v Jagellons'komu unihversitetih). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1993 t. 3 s. 61-63  szczegóły 
artykuł: Chavaga Kost': "Mizh Dnihprom ih Vihsloju". Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1993 t. 3 s. 56-58  szczegóły 
artykuł: Dni Kultury Ukraińskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 26-29 listopada 1992 r.. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1993 t. 3 s. 9-11 (program; tekst równoległy ukraiński s. 6-8...) szczegóły 
artykuł: Ibraev Bugenbajj: Bagattja na snihgu (Notatki z Dnihv ukrajins'koji kul'turi v Jagellons'komu unihversitetih). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1993 t. 3 s. 58-60  szczegóły 
artykuł: Ptashak Stefanihja: Spogadi pro Dni ukrajins'koji kul'turi v Jagellons'komu unihversitetih u Krakovih 26-29 listopada 1992 r.. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1993 t. 3 s. 53-54  szczegóły 
394.impreza: Dni Kultury Ukraińskiej (1993).  szczegóły 
artykuł: Students'kih dnih ukrajins'koji kul'turi u Krakovih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1994 t. 4 s. 5-9 (program...) szczegóły 
395.impreza: Dni Kultury Ukraińskiej (1997).  szczegóły 
artykuł: Soljar Ol'ga: Shhe pro dnih ukrajins'koji kul'turi v Krakovih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 51-52 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Szczerba Igor: Krakihvs'kih palihmpsesti (Dnih ukrajins'koji kul'turi). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 51-52 (sprawozdanie...) szczegóły 
396.impreza: Dni Kultury Ukraińskiej (2000). (m.in. pokaz filmów i spektakli teatralnych...) szczegóły 
artykuł: Wątorski Andrzej: [Czwarte] IV Dni Kultury Ukraińskiej w Szczecinie. Pogranicza 2000 nr 4 s. 149 (sprawozdanie...) szczegóły 
397.impreza: Dni Kultury Ukraińskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Iza K.: Z biegiem dni.... Pogranicza 2001 nr 3 s. 156 (not....) szczegóły 
artykuł: Liskowacka Jolanta: Poezja i dyplomacja. Bibliotekarz Zachodniopomorski 2001 nr 2/3 s. 22-25 (spraw....) szczegóły 
398.impreza: Dni Kultury Ukraińskiej (2005).  szczegóły 
artykuł: Szewczyk Aleksandra: Dni Kultury Ukraińskiej w Lublinie. Kresy 2005 nr 64 s. 250-251 (spraw. z imprezy obejmującej wystawę, spotkanie z twórcami ukraińskimi...) szczegóły 
399.impreza: Dni Kultury Ukraińskiej (2008).  szczegóły 
artykuł: XII Dni Kultury Ukraińskiej. Dziennik Polski [Londyn] 2008 nr 111 s. 6 (spraw....) szczegóły 
400.impreza: Dni Literatury Ukraińskiej (1989).  szczegóły 
artykuł: Kurier Szczeciński 1989 nr 201 s. 4 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Pawłuczko Dmytry: Echo Dnia 1989 nr 229 s. 12 (wywiad z przewodniczącym delegacji pisarzy ukraińskich; rozm. Z. Krzyż...) szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 243 s. 2 (not. o rozpoczęciu...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 240 s. 2 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 248 s. 2 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 43 s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 44 s. 15 (not. o spotkaniu pisarzy ukraińskich z polskimi w siedzibie ZLP w Wars...) szczegóły 
401.impreza: Dni Lwowa w Zamościu (2006).  szczegóły 
artykuł: Mazur M.: Kronika. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2006 nr 3/4 s. 190-191 (not....) szczegóły 
402.impreza: Festiwal Kultury Ukraińskiej (2003).  szczegóły 
artykuł: CZAR: Huculska gwiazda. Gazeta Wyborcza 2003 nr 148 s. 14 (zapowiedź...) szczegóły 
403.impreza: Festiwal Kultury Ukraińskiej (2006).  szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna styczeń 2006. Kraków 2006 nr 2 s. 70 (not....) szczegóły 
404.impreza: "Gwiezdny Most" - konwent miłośników fantastyki (2004).  szczegóły 
artykuł: Sedeńko Wojtek: Gwiezdny Most. Czas Fantastyki 2004 nr 1 s. 60-62 (sprawozdanie...) szczegóły 
405.impreza: "Lemkihvs'ka Lihteraturna Osihn" [Łemkowska Jesień Literacka] (1996).  szczegóły 
artykuł: Murjanka Petro: Lemkihvs'ka Poetychna Osihn '96. Zagoroda 1996 nr 3/4 s. 17-22 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zagoroda 1996 nr 1/2 s. 6 (not. zapowiadająca...) szczegóły 
406.impreza: "Lemkihvs'ka Lihteraturna Osihn" [Łemkowska Jesień Literacka] (1997).  szczegóły 
artykuł: Ja.Z.: Pjata poeticka ocihn - '97. Zagoroda 1997 nr 4 s. 5-7 (sprawozdanie z przebiegu...) szczegóły 
artykuł: Poeticka Osihn. Zagoroda 1997 nr 3 s. 18-19 (zapowiedź; podp. Rada Towarzystwa Muzealnego w Zyndranowej...) szczegóły 
artykuł: Postanovy uchastnikihv "Lemkihvskojj Tvorchojj Oseni", Gorlicih - '97. Zagoroda 1997 nr 4 s. 18 (tekst uchwały...) szczegóły 
407.impreza: "Lemkihvs'ka Lihteraturna Osihn" [Łemkowska Jesień Literacka] (1998).  szczegóły 
artykuł: Obserwator : Poezja, proza, muzyka w "Ruskiej Bursie" w Gorlicach. Zagoroda 1998 nr 4 s. 10-11  szczegóły 
artykuł: Zvolihnskih Jaroslav: VI-ta Tvorcha Osihn - Gorlicih - 1998 r.. Zagoroda 1998 nr 4 s. 9 (sprawozdanie...) szczegóły 
sprostowanie: Zvolihnskih Jaroslav: Prostujeme. Zagoroda 1999 nr 1 s. 37  szczegóły 
408.impreza: "Lemkihvs'ka Lihteraturna Osihn" [Łemkowska Jesień Literacka] (1999).  szczegóły 
artykuł: Karpatskijj V.: Sema Lemkihvska Lihteraturna Osihn. Zagoroda 2000 nr 1 s. 42-43 (sprawozdanie...) szczegóły 
409.impreza: "Lemkihvs'ka Tvorcha Osihn" [Łemkowska Jesień Twórcza] (2001). (m.in. program literacki...) szczegóły 
artykuł: Lem Petro: O "Tvorchijj oseni" pishut z Ukrajini. Zagoroda 2001 nr 4 s. 9-10 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zvolihnskih Jaroslav: Lemkihvska "Tvorcha osihn" v Ruskih Bursih v Gorlicjakh. Zagoroda 2001 nr 4 s. 6-9 (sprawozdanie...) szczegóły 
410.impreza: Tydzień Kultury Ukraińskiej (1991).  szczegóły 
artykuł: Kaustow Andrzej W.: IV Tydzień Kultury Ukraińskiej. Znak 1991 nr 8 s. 119-121  szczegóły 
artykuł: Kurpil Stepan: Sąsiadów się nie wybiera. Kresy 1992 nr 9/10 s. 236-137 (spraw; z notą o programie imprezy, podp. (red.)...) szczegóły 
411.impreza: Tydzień Kultury Ukraińskiej (1992).  szczegóły 
artykuł: Kosiewski Piotr: Próba rozmowy. Znak 1992 nr 10 s. 137-141  szczegóły 
artykuł: Wacławek Marek: Nie tylko bandura.... Kresy 1993 nr 13 s. 235  szczegóły 
412.impreza: Tydzień Kultury Ukraińskiej pod hasłem "Ukraina 1989-1993" (1993).  szczegóły 
artykuł: Górski Bogusław: Ukrainy dzień dzisiejszy. Kresy 1994 nr 17 s. 221-223  szczegóły 
artykuł: J.C.: Przeciw stereotypom (IV Tydzień Kultury Ukrainskiej w Lublinie). Rzeczpospolita 1993 nr 242 s. 4  szczegóły 
413.impreza: "Ukraina i Polska wobec niepodległości (Wspólnota i odmienność doświadczeń)" - międzynarodowa konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Mokry Włodzimierz: Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 150-154 (sprawozdanie...) szczegóły 
414.impreza: "Ukraina viva!" - Festiwal Kultury Ukraińskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Na początek Lwów. Rzeczpospolita 2001 nr 231 s. A13 (zapowiedź festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Mazur Piotr: Ech, sokoły!. Nasz Dziennik 2001 nr 233 s. 9 (nota...) szczegóły 
415.impreza: Warszawskie Dni Łemkowskie (2002).  szczegóły 
artykuł: Dzjadik V.: Varshavsky dny lemkihvsky. Zagoroda 2002 nr 2 s. 8-12 (m. in. nt. prezentacji literatury łemkowskiej w ramach imprezy; z udzi...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 22 III s. 10 (m.in. not. sprawozdawcza; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
    Nagrody (alfabet tytułów)
416.nagroda: Nagroda Literacka im. Aleksandra Duchnowicza za Literaturę Rusińską (2002). (laureat: Piotr Trochanowski...) szczegóły 
artykuł: Dzjadik V.: II Mezhdenarodne Bienale Lemkihvskojj Kul'tury. Zagoroda 2002 nr 2 s. 13-15 (laureat...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
417.artykuł: Albin Janusz: Próby odbudowy łemkowskich tradycji kulturowych na Podkarpaciu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2000 t. 54/55 (1999/2000) s. 271-282 (m.in. nt. życia literackiego Łemków w Polsce od. l. 90. XX w....) szczegóły 
418.artykuł: Bakuła Bogusław: Z prasy ukraińskiej. Kultura [Paryż] 1992 nr 9 s. 134-136 (przegląd...) szczegóły 
sprostowanie: Kuprianowicz Grzegorz: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 218-219 (list do red....) szczegóły 
419.artykuł: Bakuła Bogusław: Z prasy ukraińskiej. Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 119-122 (przegląd...) szczegóły 
420.artykuł: Bakuła Bogusław: Z prasy ukraińskiej. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2, 3, 5, 9 (przegląd...) szczegóły 
421.artykuł: B.O.: Kronika ukraińska. Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 87-88 (m.in. nt. życia literackiego i czasopiśmiennictwa...) szczegóły 
422.artykuł: Duc'-Fajjfer Olena: Zagoroda 2002 nr 3 s. 51 (list do red.; podsumowanie XI Święta Kultury i Tradycji Łemkowskiej "O...) szczegóły 
423.artykuł: Dziuba Iwan: Kultura narodowa jako całość. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 1 s. 142-151 (z not....) szczegóły 
424.artykuł: Głos Pomorza 1989 nr 257 s. 8 (nota o pobycie w Polsce 15-osobowej grupy pisarzy z Ukrainy w ramach w...) szczegóły 
425.artykuł: Gorin' Mikhajjlo: My mrihjali pro nezalezhnu derzhavu. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 2 s. 37-49 (wspomnienia dot. udziału i roli pisarzy w ruchu odrodzenia narodowego ...) szczegóły 
426.artykuł: Hryciuk Grzegorz: Wrocławskie Studia Wschodnie 1998 [t.] 2 s. 238-243 ([rec. ks.:] Kul'turne zhittja v Ukrajini. Zakhihdnih Zemli. Dokumenty ...) szczegóły 
427.artykuł: Ilina Natalia: Pisarze krytykują projekt układu z Rosją. Trybuna 1994 nr 209 s. 6 (nt. Oświadczenia pisarzy ukraińskich w związku z przygotowywanym proje...) szczegóły 
428.artykuł: Khronihka: Na skhreshhennih dorihg. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 157 (nota. spraw. ze spotkania z poetami ukraińskimi: Juriem Hawrylukiem, T...) szczegóły 
429.artykuł: Kozak Stefan: Ukraińska nauka i kultura jest jedna. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 1/2 s. 152-159 (wywiad, m.in. nt. życia literackiego na Ukrainie i poza jej granicami;...) szczegóły 
430.artykuł: Kuzio Taras: Grupy niezależne i wydawnictwa samizdatowe na Ukrainie (Cz. I). Kontakt 1989 nr 12 s. 87-92 (cd. w 1990...) szczegóły 
431.artykuł: Lemkihvska khronihka. Vatra(Ł) 2000 nr 1/2-4 (m.in. nt. życia literackiego Łemków w Polsce...) szczegóły 
432.artykuł: [List gratulacyjny do Wiktora Juszczenko]. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 9-10 (z okazji wyboru na prezydenta Ukrainy; podp.: Tadeusz Karabowicz, Lubo...) szczegóły 
433.artykuł: "List otwarty dwunastu apolitycznych literatów o wyborze i wyborach". Ha!art 2005 nr 20 s. 3 (podp. Jurij Andruchowycz, Andrij Bondar, Oleksandr Bojczenko, Iwan And...) szczegóły 
434.artykuł: List otwarty ukraińskich intelektualistów w sprawie Cmentarza Orląt. Więź 2002 nr 7 s. 161-162 (list do Prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy i do Prezydenta Rzeczypospol...) szczegóły 
435.artykuł: List otwarty w związku z 60. rocznicą ukraińsko-polskiego konfliktu zbrojnego na Wołyniu. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2003 [nr] 8 (2002) s. 10-12 (podp. m.in.: Jurij Andruchowycz, Marija Zubryćka, Mykoła Riabczuk...) szczegóły 
436.artykuł: Mokry Włodzimierz: Duch Wernyhory w Krakowie. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1994 t. 4 s. 3-4 (nota sprawozdawcza ze spotkania poetyckiego w klubie studentów ukraini...) szczegóły 
437.artykuł: Mokry Włodzimierz: Radość z różnic narodowych. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 1 (nt. spotkań członków klubu studentów ukrainistyki UJ [Uniwersytetu Jag...) szczegóły 
438.artykuł: Nie poddamy się brudnej prowokacji. Gazeta Wyborcza 1990 nr 45 s. 6 (list otwarty Wołodymira Jaworiwsky'ego w imieniu Związku Pisarzy Ukrai...) szczegóły 
439.artykuł: Pawłowicz Andrij: W poszukiwaniu inteligencji ukraińskiej.... Krytyka Polityczna 2002 nr 1 s. 139-147 (m.in. nt. rozwoju kultury i życia literackiego na Ukrainie; dot. równi...) szczegóły 
440.artykuł: Sprawozdanie z działalności Ukrainoznawczego Koła Naukowego Studentów UJ za okres od 1 stycznia do 30 stycznia 1996 roku. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 219-220 (m.in. nt. działalności literacko-kulturalnej koła; podp. prezes Olga S...) szczegóły 
441.artykuł: Stachiw Jewhen: O Ukrainie i o tym, jak stałem się polonofilem. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2002 [nr] 7 (2001) s. 193-210 (wspomnienia m.in. nt. udziału pisarzy w demokratycznych przemianach na...) szczegóły 
442.artykuł: Stefanowska Lidia: Życie literackie w niemieckich obozach dla ukraińskich uchodźców po II wojnie światowej. Wprowadzenie. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 222-228  szczegóły 
443.artykuł: Szczepaniak Magdalena: Wizyta na Ukrainie. Kronika Kultury 2000 nr 5 s. 9 (nt. wizyty ministra Michała Ujazdowskiego na Ukrainie i porozumienia w...) szczegóły 
444.artykuł: Szewczenko Stanisław: Rozmowa ze Stanisławem Szewczenko. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 98-102 (dot. sytuacji poezji; rozm. Dorota Nawrocka...) szczegóły 
445.artykuł: Ukraina - Polska. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 31-84 (nt. uczestnictwa pisarzy ukraińskich w spotkaniu parlamentarzystów Pol...) szczegóły 
446.artykuł: Umański Zbigniew: Kronika Kresowa. Semper Fidelis 2002 nr 4 s. 5-6 (m.in. nt. listu otwartego 32 lwowskich intelektualistów, w tym pisarzy...) szczegóły 
447.artykuł: Werbowy Stanisław: Trybuna Opolska 1989 nr 279 s. 4 (wywiad z przewodniczącym Zarządu Głównego Ukraińskiego Towarzystwa Spo...) szczegóły 
448.artykuł: Zajjcev Jurijj: Ukrajins'kijj opozicihjjnijj rukh 60-kh rokihv. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 225-236 (m.in. nt. działalności opozycyjnej pisarzy; także nt. wydawnictw pozac...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Czasopiśmiennictwo (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
449.książka: Martinuk Mikola, Pavluk Igor: Hrestomatiâ ukrains'koi legal'noi presi Volini, Polissâ, Holmsini ta Pidlâššâ 1917-1939, 1941-1944 rr. 2005  szczegóły 
450.książka: Wiszka Emilian: Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920-1939. 2001 ([Dot. m.in. czasopism kulturalnych, literackich i satyrycznych; zawier...) szczegóły 
recenzja: Gzella Jacek: Prasa emigracyjna w Polsce. Zeszyty Prasoznawcze 2001 nr 3/4 s. 181-184  szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 2001 nr 12 s. 26  szczegóły 
recenzja: Romanow Andrzej: Acta Cassubiana 2001 t. 3 s. 275-279  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Jerzy: Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 1 s. 133-134  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
451.odwołanie: Chetver (Iwano-Frankiwsk 1989-1997, 1999-). x  szczegóły 
artykuł: Rachoń Joanna: Ukraina. Twórczość 1996 nr 7 s. 138-141 (omówienie zawartości czasopisma "Czetwer"...) szczegóły 
artykuł: Stefanowska Lidia: "Czetwer" (Czwartek). Krasnogruda 2000 nr 11 s. 290-291 (omówienie pisma...) szczegóły 
452.odwołanie: Duch i Litera (1997- ). x  szczegóły 
artykuł: Chruślińska Iza: Ukraińskie litery. Przegląd Polityczny 2001 nr 51 s. 148-149 (nt. profilu pisma i zawartości poszczególnych numerów...) szczegóły 
453.odwołanie: Forma(r)t. x  szczegóły 
artykuł: Baczmańska Krystyna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2003 nr 123 (2521) s. 100-102 (omówienie numeru 1 z 2003 ukraińskiego almanachu artystyczno-literacki...) szczegóły 
454.odwołanie: Galic'ka Brama. x  szczegóły 
artykuł: Pisowicz Andrzej: Ormiański numer miesięcznika "Hałyćka Brama" we Lwowie. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1998 nr 7/8 s. 59-61 (omówienie zawartości numeru 21/22 z 1996...) szczegóły 
artykuł: Pisowicz Andrzej: Ormiański numer miesięcznika "Hałyćka Brama". Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 1998 nr 11 s. 12-17 (omówienie zawartości numeru 21/22 z XI 1996 poświęconego Ormianom lwow...) szczegóły 
455.odwołanie: Ji (Lwów 1989-). x  szczegóły 
artykuł: Hnatiuk Ola: Galicja w Europie Środkowej. Borussia 2003 nr 31 s. 41-83 (m.in. nt. profilu i zawartości czasopisma w l. 1996-1997...) szczegóły 
456.odwołanie: Kijewska Starina (Kijów 1882-1906).  szczegóły 
artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Polonika w miesięczniku "Kijewska Starina" (1882-1906). Zarys problematyki. Acta Neophilologica 2002 [t.] 4 s. 45-52 (dot. literackiej zawartości czasopisma...) szczegóły 
457.odwołanie: Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie. x  szczegóły 
artykuł: Krakowska Ewa: Nowe pismo kulturalno-literackie mniejszości narodowych. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 54 (omówienie profilu pisma...) szczegóły 
artykuł: Krakowska Ewa: Nowe pismo kulturalno-literackie mniejszości narodowych. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 228 (omówienie profilu pisma...) szczegóły 
458.odwołanie: Lihteraturnaja Ukrajina. x  szczegóły 
artykuł: Bakuła Bogusław: Martwi i żywi. Arkusz 1992 nr 3 s. 6 (omówienie numeru 48. z 1991...) szczegóły 
459.odwołanie: Lihteraturno-naukovijj vihsnik (Lwów, 1898-1906; Kijów 1907-1919). x  szczegóły 
artykuł: Korbich Galina: Pol's'ka lihteratura na ctorihnkakh "Lihteraturno-naukovogo vihstnika (1898-1906). Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 219-225  szczegóły 
artykuł: Korbicz Halina: Rol' chasopisu "Lihteraturno-naukovijj vihsnik" (1898-1906) v utverdzhennih novators'kikh poshukihv v ukrajins'kihjj lihteraturih. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 355-364  szczegóły 
artykuł: Korbicz Halina: Z dziejów piśmiennictwa ukraińskiego "Literaturno-Naukovyj Wisnyk" (1898-1919). Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1990 z. 9 (35) s. 135-143  szczegóły 
artykuł: Wilczyński Włodzimierz: Czasopismo "Lihteraturno-naukovijj vihstnik" w latach 1898-1906 a ukraińska idea narodowa. Slavia Orientalis 1993 nr 4 s. 547-558  szczegóły 
460.odwołanie: Mizh Susihdami = Między Sąsiadami. x  szczegóły 
artykuł: Aleksihjjchuk Oleg: Mizh Susihdami. Między Sąsiadami (Z'javivsja s'omijj nomer al'manakhu Fundacihji sv. Volodimira. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1997 nr 5/6 s. 48-49 (omówienie zawartości t. 7. z 1997...) szczegóły 
artykuł: Mushinka Mikola: Krakihvs'ka ukrajinihstika vihdrodzhujet'sja. Al'manakh Fundacihji sv. Volodimira. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 167-168 (omówienie zawartości tomu 1....) szczegóły 
artykuł: Rjabchuk Mikola: Jak vedet'sja "Mizh Susihami"?. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 226-227 (omówienie zawartości tomu 4....) szczegóły 
461.odwołanie: Nad Bugom ih Narvoju. x  szczegóły 
artykuł: "Nad Bugom ih Narvoju". Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 252-253 (omówienie literackiej zawartości numeru 5/6. z 2002; nota...) szczegóły 
artykuł: Nad Bugom ih Narvoju. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 326-327 (omówienie literackiej zawartości numeru 6. z 2003; nota...) szczegóły 
artykuł: Nad Bugom ih Narvoju. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 326-327 (omówienie literackiej zawartości numeru 6. z 2003; nota...) szczegóły 
462.odwołanie: Prapor (Charków). x  szczegóły 
463.odwołanie: Problemi slov'janoznavstva. x  szczegóły 
artykuł: Baczmańska Krystyna: Forum ukraińskich slawistów (Przegląd ukraińskiego pisma naukowego "Problemi slov'janoznavstva" nry 1-50). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2003 nr 123 (2521) s. 89-96  szczegóły 
464.odwołanie: Son i Misl'. x  szczegóły 
artykuł: Proshhannja z chitachem. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 156-157 (nota nt. literackiej zawartości numeru z 2000...) szczegóły 
465.odwołanie: Suchasnist' (Monachium, Nowy Jork). x  szczegóły 
artykuł: Bakuła Leszek: Walka z Goliatem czyli o sztuce rozmawiania. Arkusz 1991 nr 2 s. 6 (omówienie zawartości nru 9. z 1991...) szczegóły 
artykuł: Berdychowska Bogumiła: Rola "Suczasnosti" i "Kultury" (paryskiej) w dialogu polsko-ukraińskim. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 136-144  szczegóły 
artykuł: Osadczuk Bohdan: Iwan Koszeliweć. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 151-152 (sylwetka redaktora z okazji 90. rocznicy urodzin...) szczegóły 
artykuł: Strumiński Bohdan: Suchasnihst' (1961-1991). Kultura [Paryż] 1992 nr 5 s. 120-131 (nt. działalności; m.in. porównanie z Kulturą (Paryż)...) szczegóły 
466.odwołanie: Svihtovid. x  szczegóły 
artykuł: Stefanowska Lidia: Swito-vyd. Tygodnik Literacki 1991 nr 18/19 s. 22 (omówienie profilu pisma...) szczegóły 
467.odwołanie: Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok = Ukraiński Zaułek Literacki. x  szczegóły 
artykuł: [Karabowycz Tadej] T.K.: Vihd redakcihji. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 5-7 (nt. zawartości czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Prezentacihja "Ukrajins'kogo lihteraturnogo provulka". Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 302 (nt. promocji t. 4 z 2004 w Lublinie 20 I 2005; nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Stoljarchuk Bogdan: List. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 302 (list do red., omówienie zawartości t. 4 z 2004...) szczegóły 
artykuł: Vidguk na "Provulok". Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 250-252 (nota...) szczegóły 
artykuł: Vihd Redakcihji. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 5 (nt. profilu i zawartości pisma...) szczegóły 
artykuł: Vihd redakcihji. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 5-7 (omówienie profilu pisma i zawartości numeru trzeciego; podp. (T.K.)...) szczegóły 
468.odwołanie: Zhuravlih (Kraków, 1930). x  szczegóły 
artykuł: Filar Tadeusz: W Krakowie przed laty. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 184 (nt. powstania pisma...) szczegóły 
artykuł: T.F.: W Krakowie przed laty. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 33 (nt. wydania numeru 1. pisma; nota...) szczegóły 
469.odwołanie: Zustriczi. x  szczegóły 
artykuł: Berdychowska Bogumiła: Rzecz o trudnym dialogu. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 138-143 (omów. zawartości nr 9 z 1995 poświęconego stosunkom ukraińsko-żydowski...) szczegóły 
artykuł: Czech Mirosław: Res Publica 1989 nr 3 s. 154 (list do redakcji...) szczegóły 
artykuł: Czech Mirosław: Rzecz o dialogu. Rrom p-o Drom 1996 nr 12 s. 5 (nt. stosunków żydowsko-ukraińskich z okazji uroczystej prezentacji pis...) szczegóły 
artykuł: Ilnicki Leszek: O "Zustriczach" inaczej. Kresy 1992 nr 9/10 s. 230-231 (omówienie numeru 1. z 1990 i 7. z 1991...) szczegóły 
artykuł: Olszański Tadeusz Andrzej: "Zustriczi" - głos wolnych Ukraińców. Kresy 1992 nr 9/10 s. 231-234 (omówienie numeru 1(7)....) szczegóły 
artykuł: Pawlisz Bogna: "Zustriczi". Rrom p-o Drom 1996 nr 12 s. 5 (nt. stosunków żydowsko-ukraińskich z okazji uroczystej prezentacji pis...) szczegóły 
artykuł: Warszawski Dawid: Curesy i cymesy. Gazeta Wyborcza 1996 nr 281 s. 18 (omów. nr 9...) szczegóły 
artykuł: "Zustriczi" czyli zaproszenie do spotkania. Więź 1990 nr 7/8 s. 223-225 (omówienie zawartości numeru 1....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
470.artykuł: Agopsowicz Monika: Prasa ukraińska na cenzurowanym. Kultura [Paryż] 1991 nr 4 s. 117-122 (m.in. o niezależnej prasie ukraińskij...) szczegóły 
471.artykuł: Berdychowska Bogumiła: Lektura jako wybór cywilizacyjny. Przegląd Polityczny 2000 nr 46/47 s. 170-176 (omówienie profilu czasopism: Krytyka (1997- ), Kurier Krywba...) szczegóły 
472.artykuł: Bubnicki Rafał: Metaforyczny pociąg. Rzeczpospolita 2003 nr 41 s. A11 (nt. powstania internetowego kwartalnika polsko-ukraińskiego "Potiah 76...) szczegóły 
473.artykuł: Budziński Zdzisław: Polonica i premisliana w ukraińskim wydawnictwie. Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 3 s. 269-276 (omów. zawartości periodyku Ukraina. Nauka i Kultura 1993 nr 26/...) szczegóły 
474.artykuł: Cieślikowa Agnieszka J.: Prasa w województwie wołyńskim 1918-1939. Zeszyty Prasoznawcze 2002 nr 3/4 s. 96-119 (dot. także polskiej, ukraińskiej i żydowskiej prasy kulturalno-literac...) szczegóły 
475.artykuł: Cieślikowa Agnieszka: Prasa w województwie wołyńskim w okresie międzywojennym. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 104-106 (dot. prasy kulturalno-literackiej; streszczenie referatu...) szczegóły 
476.artykuł: CZAR: Pociąg nr 76. Gazeta Wyborcza 2003 nr 188 s. 9 (not. o wydaniu przez Jurija Andruchowycza internetowego pisma "Pociąg ...) szczegóły 
477.artykuł: Fihnansuvanija "Ukrajins'kogo lihteraturnogo provulka" ta ihnshikh vidan'. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 329 (nt. finansowania przez polskie ministerstwo kultury m.in. czasopism li...) szczegóły 
478.artykuł: Glogier Marek: Ukraińskie czasopisma naukowe w międzywojennym Lwowie. x 1995 ([w ks. zb.:] Lwów - miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów L...) szczegóły 
479.artykuł: Kasjan Jan Mirosław: Etnograficzno-folklorystyczny tom "Zapisek Towarzystwa Naukowego imienia Szewczenki". Literatura Ludowa 1998 nr 3 s. 59-63 (omów. t. 230. 1997...) szczegóły 
480.artykuł: Kolańczuk Aleksander: Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2001 [nr] 6 (2000) s. 251-258 ([rec. ks.:] Natalja Sidorenko: "Zadrotjane zhittja" ukrajins'kikh chas...) szczegóły 
481.artykuł: Kozłyk Ihor: Problemi slov'jans'kogo kul'turnogo pogranichchja na storihnkakh presi Galichini kihnca XIX - pochatku XX stolihttja. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 385-391  szczegóły 
482.artykuł: Kulicki Krzysztof: Bilans dekady. Res Publica Nowa 2002 nr 3 s. 106-108 (przegląd ukraińskich czasopism kulturalnych z II półrocza 2001: "Duch ...) szczegóły 
483.artykuł: Kuprianowicz Grzegorz: Ukraińska działalność wydawnicza na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1995 t. 3/4 (1994/1995) s. 395-412 (m.in. omówienie profilu czasopism ukraińskich ukazujących się w jęz. p...) szczegóły 
484.artykuł: Laudański Paweł: Gafy własne i cudze. Czas Fantastyki 2004 nr 1 s. 59-60 (dot. czasopism o tematyce fantastycznej ukazujących się w Rosji i na U...) szczegóły 
485.artykuł: Łesiów Michał: Drugi tom łuckich "Zeszytów Folklorystycznych". Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 298-299 (omówienie czasopisma "Fol'klorystycni zosyty" 1999 v. 2...) szczegóły 
486.artykuł: Łesiów Michał: Z folklorystyki ukraińskiej. Etnolingwistyka 1999 t. 11 s. 244-245 (omów. zawartości t. 1 rocznika Zeszyty Folklorystyczne Łuck 199...) szczegóły 
487.artykuł: M.S.: "Kovcheg". Krzywe Koło Literatury 1995 nr 7 [z VI/VII] s. 14  szczegóły 
488.artykuł: Polak Cezary: U innych [z tego cyklu:] Dumki i "Wisła". Gazeta Wyborcza 2002 nr 234 s. 19 (nt. czasopism mniejszości ukraińskiej w Polsce m.in.: miesięcznik "Nad...) szczegóły 
489.artykuł: Polak Cezary: U innych [z tego cyklu:] Pejzaż z Nikiforem. Gazeta Wyborcza 2002 nr 205 s. 10 (nt. pism łemkowskich m.in.: Besida, Watra, Zahoroda...) szczegóły 
490.artykuł: Polakowska Irina: Czasopisma kulturalne na Ukrainie. Zeszyty Prasoznawcze 1997 nr 1/2 s. 102-105 (o czasopismach wydawanych w okresie od odzyskania własnej państwowości...) szczegóły 
491.artykuł: Sihrik Ljudmila: Slavia Orientalis 2000 nr 3 s. 479-482 (rec. ks.: Galina Korbich: Zhurnal "Lihteraturno-Naukovijj Vihsnik" l'v...) szczegóły 
492.artykuł: Wiszka Emilian: Prasa obozowa żołnierzy Armii URL [Ukraińskiej Republiki Ludowej] internownych w Polsce w latach 1920-1922. Rocznik Przemyski 1998 t. 34 z. 4 s. 57-66  szczegóły 
493.artykuł: Wiszka Emilian: Ukraińska prasa emigracyjna wydawana w Tarnowie i Częstochowie w latach 1920-1923. Studia Małopolskie 1998 t. 2 nr 1 s. 277-293 (m.in. nt. czasopism literackich...) szczegóły 
494.artykuł: Wiszka Emilian: Ukraińska prasa emigracyjna wydawana w Warszawie w latach 1920-1924. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 267-284  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Tematy, motywy (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
495.książka: Betko Ihrina P.: Bihblihjjnih sjuzheti ih motivi v ukrajins'kihjj poezihji XIX - pochatku XX stolihttja. (Monografichne doslihdzhennja). 1999  szczegóły 
496.książka: Betko Ihrina: Bihblihjnih sjuzheti ih motivi v ukrajins'kihjj poezihji XIX - pochatku XX stolihttja. (Monografihchne doslihdzhennja). 1999 (Vstup. - I. Bihblihja jak dzherelo ihdejj: problemnijj analihz. II. Po...) szczegóły 
recenzja: Wójtowicz Sylwia: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 116 (2345) s. 149-151  szczegóły 
497.książka: Betko Irina: Na šlâhah duhovnoi integracii. Glibinnopsihologični, religijno-filosofs'ki ta ritual'no-mifologični motivi v ukrains'kij postmodernij prozi.  szczegóły 
498.książka: Duchowość i sacrum w literaturze emigracyjnej Słowian Wschodnich. 2002 ([Materiały z konferencji "Duchowość. Sacrum. Literatura emigracyjna Sł...) szczegóły 
499.książka: Sacrum i Bibliâ v ukrainskij literaturi =The sacred and the Bible in Ukrainian literature = Sacrum i Biblia w literaturze ukrainskiej. 2008  szczegóły 
recenzja: Królik Stanisław Jan: Sacrum i Biblia w literaturze ukraińskiej. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 81  szczegóły 
500.książka: Veretjuk Oksana: Wizja Ukrainy we współczesnej powieści polskiej i ukraińskiej. (Leopold Buczkowski, Andrzej Kuśniewicz, Włodzimierz Odojewski, Ułas Samczuk, Iryna Wilde, Roman Andrijaszczyk). 1998  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
501.impreza: "Duchowość. Sacrum. Literatura emigracyjna Słowian wschodnich" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Matecka Małgorzata: Literatura emigracyjna Słowian wschodnich. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 1 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
502.artykuł: Andruchowycz Jurij: Miłość i śmierć po rycersku: wyzwolenie Panny. NP Na przykład 2000 nr 3/4 s. 4-7 (motyw miłości, śmierci i ideału rycerskiego w literaturze ukraińskiej ...) szczegóły 
503.artykuł: Antofihjjchuk Volodimir: Jevangel's'kih motivi v ukrajins'kihjj lihteraturih XX st.. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 249-256  szczegóły 
504.artykuł: Baron Agnieszka: Obraz Matki Boskiej w literaturze ukraińskiej XI-XVIII w.. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
505.artykuł: Beauvois Daniel: Rzeź humańska. Twórczość 1999 nr 10 s. 80-97 ((Począwszy od "Sofiówki" Stanisława Trembeckiego, poprzez "Hajdamaków"...) szczegóły 
506.artykuł: Biros Renata: Obraz Bogarodzicy w ukraińskich pieśniach wielkopostnych i wielkanocnych. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 216-219  szczegóły 
507.artykuł: Drozd Oleksandra: Los pielgrzyma. Śmierć widziana oczyma Ukraińca. Patos 2002 nr 2(9) s. 6 (śmierć w litearturze, filzofii, folklorze ukraińskim; art. popularny...) szczegóły 
508.artykuł: Gors'kijj Vilen: "Sfera spihl'nostih" jak pozitivnijj zdobutok vzajemodihji slov'jans'kikh narodihv. Sofia 2002 nr 2 s. 145-150 (m.in. nt. obrazu Ukrainy w twórczości pisarzy polskich i ukraińskich...) szczegóły 
509.artykuł: Hnatiuk Aleksandra: Motywy ukraińskich kolęd ludowych. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 115-134  szczegóły 
510.artykuł: Hromiak Roman: Pierwsza wojna światowa w wizjach artystycznych pisarzy ukraińskich. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 67-79  szczegóły 
511.artykuł: Iwanek Mirosław: Motiv smerti v poeziji ukrajins'kogo barokko. Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 97-109  szczegóły 
512.artykuł: Jakowenko Serhij: Polska i Polacy we współczesnej literaturze ukraińskiej. x 2001 ([w ks. zb.:] Tematy polsko-ukraińskie. Historia, literatura, edukacja....) szczegóły 
513.artykuł: Jarco Jan: Cześć Matki Bożej na Rusi. x 1990 ([W ks. zb.:] Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 1: Studia z dzi...) szczegóły 
514.artykuł: Kis' Oksana: Dziewczyna-rusałka: pokusa otchłani. Konteksty 1996 nr 3/4 s. 103-107 (motyw rusałki także w literaturze...) szczegóły 
515.artykuł: Kmita Małgorzata A.: Etyka kozacka w ustnej epice ukraińskiej. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1992 t. 2 s. 85  szczegóły 
516.artykuł: Koniewa Jarosława: Bihblihjjnih obrazi v ukrajins'komu fol'klorih. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 81-89 (dot. głównie pieśni kolędowej i ludowej legendy-bajki; ze streszcz. w ...) szczegóły 
517.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Tytani i tułacze, czyli poetyckie drogi ku wolności w wymiarze zbiorowym i indywidualnym. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 217-224 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
518.artykuł: Kozak Stefan: Ukraińska rewolucja 1917-1919 i jej poetyckie wizje. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1992 z. 103 (1088) s. 97-104  szczegóły 
519.artykuł: Let Van'o: Vysova. Zagoroda 2003 nr 2 s. 19-20 (art. popularyzatorski o wsi Wysowa w literaturze łemkowskiej, m.in. w ...) szczegóły 
520.artykuł: Lisenko Natalka: Ihz sposterezhen' nad motivami "dushi", "sercja" i "tihla" v tekstakh ukrajins'kikh poetihv "Praz'koji shkoli". Tjaglihst' tradicihji. Slavia Orientalis 2000 nr 3 s. 417-429 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
521.artykuł: Miliszewska Bożena: Problem śmierci w ukraińskiej poezji epoki baroku. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1992 t. 2 s. 88-89  szczegóły 
522.artykuł: Mokry Włodzimierz: Krzyż - zwycięskie drzewo życia. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1998 nr 7/8 s. 3-17 (w literaturze i sztuce; z fragm. tekstów...) szczegóły 
523.artykuł: Mokry Włodzimierz: Matka Boska w życiu duchowym Rusinów-Ukraińców XI-XX wieku. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 221-234 (na przykładzie piśmiennictwa ukraińskiego, z fragm. tekstów...) szczegóły 
524.artykuł: Mokry Włodzimierz: Owoce chrztu Rusi - Ukrainy. Tygodnik Powszechny 1989 nr 8 s. 3 (motyw krzyża w twórczości pisarzy ukraińskich od XI do XX w.; sprost. ...) szczegóły 
525.artykuł: Mokry Włodzimierz: Tysiącletnia obecność symboliki krzyża w piśmiennictwie ukraińskim. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 63-64  szczegóły 
526.artykuł: Musur Izabela: Znaczenie Wielkiego Postu i jego obraz w ukraińskich pieśniach duchownych (Wybrane fragmenty). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1992 t. 2 s. 81-84  szczegóły 
527.artykuł: Nowak Józef: Wigilia Bożego Narodzenia w obrzędach i wierzeniach ludowych na tomaszowskim pograniczu polsko-ukraińskim. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2002 [nr] 7 (2001) s. 100-123 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
528.artykuł: Pilipovich Denis: Problema smertih v poezihji ukrajins'kogo baroko. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 131-139  szczegóły 
529.artykuł: Sawicka Jadwiga: Miejsce wspólne. Topika stepu i wiśniowego sadu. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 293-304 (w poezji polskiej i ukraińskiej XIX i XX w....) szczegóły 
530.artykuł: Skurzewska Agata: Etyka kozacka w dumach. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1992 t. 2 s. 86-87  szczegóły 
531.artykuł: Sołtan Agnieszka: Temat Czarnobyla we współczesnej literaturze ukraińskiej. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2003 [t.] 1 (2002) s. 77-81  szczegóły 
532.artykuł: Strumiński Bohdan: Stereotyp Polaka w przysłowiach ukraińskich. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1994 t. 4 s. 64-69 (z fragmentami zbiorów przysłów...) szczegóły 
533.artykuł: Szlifiński Janusz: Przyroda w obrzędowych pieśniach ukraińskich. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1992 t. 2 s. 87-88  szczegóły 
534.artykuł: Szumejko Taras: Bohater zbuntowany w kulturze ukraińskiej: Iwan Sirko, Nestor Machno, Taras Bulba. NP Na przykład 2000 nr 3/4 s. 8-12 (dot. także iteratury...) szczegóły 
535.artykuł: Wątorski Andrzej: Ukraiński rydwan Dziewicy Orleańskiej. Wizerunek Joanny d'Arc w liryce "kwadrygi" wisnykowskiej". Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 128 (2665) s. 205-213 (postać Joanny d'Arc w twórczości poetów akupionych wokół czasopisma  szczegóły 
536.artykuł: Weretiuk Oksana: Etniczna polaryzacja postaci i stereotypy (Na materiale współczesnej prozy polskiej i ukraińskiej). Fraza 1997 nr 15 s. 205-215 (stereotyp Polaka i Ukraińca w prozie autorów: Roman Andrijaszyk, Leopo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Wydawnictwa (ukraińska)
    odwołania do (alfabet tytułów)
537.odwołanie: Duch i litera. x  szczegóły 
artykuł: Finberg Łeonid, Sigow Kostiantyn: Duch i litera (Iza Chruslińska i Piotr Tyma rozmawiają z Łeonidem Finbergiem i Kostantinem Sigowem). Przegląd Polityczny 2001 nr 51 s. 48-52 (wywiad z założycielami wydawnictwa nt. działalności; także o czasopism...) szczegóły 
538.odwołanie: Kamenjar. x  szczegóły 
artykuł: Kulikowicz-Dutkiewicz Teresa: Jubileusz lwowskiego wydawnictwa "Kameniar". Gazeta Lwowska 2000 nr 6 s. 1 (nt. uroczystości z okazji 60-lecia działalności wydawnictwa i jego dor...) szczegóły 
artykuł: Sapiga Dmitro: Polskojęzyczne wydania "Kameniara". Dziennik Kijowski 1996 nr 10 (wyw. z dyrektorem wydawnictwa; rozm. N. Sydiaczenko...) szczegóły 
539.odwołanie: Redakcihja zhurnalu "Ukrajins'kijj sviht". x  szczegóły 
artykuł: Berdychowska Bogumiła: O pewnym ambitnym (i nieudanym) projekcie. Przegląd Polityczny 2003 nr 59 s. 165-171 (omówienie książek wydanych w serii "Ukrajins'kijj portret"...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
540.impreza: "Grekokatolicy w Polsce. Wydawnictwa" - wystawa przygotowana z okazji jubileuszu 400-lecia Unii Brzeskiej (1997).  szczegóły 
artykuł: Pecuch Mirosław: Grekokatolicy w Polsce. Wydawnictwa. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 55-57  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
541.artykuł: Jakubowska-Krawczyk Katarzyna: Wydawnictwa Ukraińskiego Wolnego Uniwersytetu od 1921 roku do dnia dzisiejszego. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 81-95 (m.in. dot. literaturoznawstwa, literatury i kultury ukraińskiej...) szczegóły 
542.artykuł: Lwów literacki. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 39 s. 3 (nt. XIX Forum Wydawców we Lwowie - targów książki, którym towarzyszą l...) szczegóły 
543.artykuł: Wiszka Emilian: Działalność wydawnicza żołnierzy Armi URL [Ukraińskiej Republiki Ludowej] internowanych w Aleksandrowie Kujawskim. x 1996 ([W ks. zb.:] Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od śred...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Antologie i zbiory (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
544.książka: 1947. Propam'jatna Kniga. 1997 ([80 tekstów wspomnień pióra nieliteratów]. - [Zawiera także teksty wie...) szczegóły 
545.książka: 30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska. [Antologia, wiersz]. 2012  szczegóły 
546.książka: Był sad. Wiersze polskie i ukraińskie w przekładzie, wspomnienia. 2000  szczegóły 
547.książka: Czarnobylski autograf. Antologia współczesnej poezji ukraińskiej. 1991 ([Wiersze autorów:] Antonina Cwid, Iwan Dracz, Taras Fediuk, Pawło Hinr...) szczegóły 
recenzja: Dłuski Stanisław: Myśli o współczesnej poezji ukraińskiej. Kultura [Paryż] 1993 nr 6 s. 143-146  szczegóły 
recenzja: Dłuski Stanisław: Poeci z Ukrainy. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 52  szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Ontologia antologii. Kresy 1993 nr 13 s. 222-224  szczegóły 
548.książka: Drogą naprzeciw = Dorogoju nazutric. 1999 ([Wiersze aut.:] Józef Baran, Eugenia Basara-Lipiec, Iwan Dracz, Jerzy ...) szczegóły 
artykuł: Możcil Helena: Krakowska "konfraternia" w Kijowie. Dziennik Kijowski 1999 nr 8 s. 6 (not. o spotkaniu poetyckim Aarne Puu i Jacka Lubart-Krzysicy ze studen...) szczegóły 
artykuł: Slesariewa Ludmiła: "Drogą naprzeciw". Dziennik Kijowski 1999 nr 7 s. 2 (sprawozdanie ze spotkania - promocji antologii w Kijowie...) szczegóły 
549.książka: Dumy i dumki z Rusałki Dniestrowej zaczerpnięte. [Antologia, wiersz]. 2012  szczegóły 
550.książka: Górom, dolinom. Łemkowskie śpiewanie. 2003  szczegóły 
551.książka: Jest jeszcze w życiu pracy tyle... Poezja rosyjska i ukraińska. 2000  szczegóły 
552.książka: Kljuchih do rihdnogo. 25 rokihv konkursu deklamacjiih, spihvu, muziki ih risunku v El'blonzih. 1992 ([Wiersze autorów:] Vihra Artamonova, M. Bilokur, Bogdan Fedchuk, M. Ga...) szczegóły 
553.książka: Kotilasâ torba z visokogo gorba. Ditâčij fol'klor iz Pivničnogo Pidlâššâ. [Antologia]. 2011  szczegóły 
554.książka: Legendy bojkowskie. Od Doliny Strwiąża do Połonin = Bojkivs'ki legendi. Vid Dolini Strviža do Polonin.  szczegóły 
555.książka: Lwów. Trzy eseje. 2005 ([Utwory aut.:] Jurij Izdryk, Jurko Prochaśko, Natalka Śniadanko....) szczegóły 
recenzja: Kosiewski Piotr: Trzy opowieści o mieście. Kresy 2006 nr 68 s. 207-209  szczegóły 
recenzja: Nowe książki. Cracovia Leopolis 2008 nr 4 s. 65  szczegóły 
556.książka: Mala proza peremis'kih avtoriv - debuti 30-h rokiv XX stolittâ. [Antologia, proza]. 2010  szczegóły 
557.książka: Mamko, kup mih knizhku. ([Antologia poezji dziecięcej]...) szczegóły 
558.książka: Mitologia huculska. Opowieści Hucułów z Żabiego, Hołow, Jaworowa, Roztok i Berwinkowej. 1992  szczegóły 
559.książka: Młodzi poeci Ukrainy. ([Wstęp i noty o autorach:] Tadeusz Skoczek. - [Wiersze autorów:] Jurij...) szczegóły 
560.książka: Moja Łemkowszczyzna. Tryptyk. [Wspomnienia].  szczegóły 
561.książka: Moje cztery światy. Wiersze Mykoły Korsiuka, Witalija Korotycza, Iwana Złatokura, Wołodymyra Sosiury. 1995  szczegóły 
562.książka: "Na ciche wody". Ludowy epos Ukrainy. 2000  szczegóły 
recenzja: Lembowicz Tadeusz: "Na ciche wody".... Nowe Kontrasty 2001 nr 3 s. 19  szczegóły 
563.książka: Na przełęczy światów. 150 ukraińskich baśni, gadek, humoresek i podań ludowych. 1994 ([Teksty zebrane w działach:] Baśnie czarodziejskie. Bajki o zwierzętac...) szczegóły 
recenzja: Hniatiuk Ola: Na przełęczy światów. Kultura [Paryż] 1996 nr 1/2 s. 195-200  szczegóły 
recenzja: Jerema Anatolihjj: Slavia Orientalis 1995 nr 3 s. 447-448  szczegóły 
recenzja: Rogowski Wiesław: Na przełęczy światów. Nowe Kontrasty 1997 nr 12 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Rzepnikowska Iwona: "Na przełęczy światów". Kilka uwag o pewnej bajce ukraińskiej. Literatura Ludowa 2002 nr 4/5 s. 107-111  szczegóły 
564.książka: Na skrzydłach wspomnień. Poezja. 2004  szczegóły 
565.książka: Od Iłariona do Skoworody. Antologia poezji ukraińskiej XI-XVIII w.. 1996 ([Zawiera:] Włodzimierz Mokry: Dzieje poezji ukraińskiej od XI do XVIII...) szczegóły 
recenzja: Chałupczak Henryk: Forum Polonijne 1997 nr 5 s. 36  szczegóły 
566.książka: Opowiastki ludowe o Puszkinie i Mickiewiczu = Narodni opovidki pro Puškina i Mickeviča. 2007  szczegóły 
omówienie: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Wio, bajadło!. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 94  szczegóły 
567.książka: "Pamiętajcie o naszych zmarłych...". Kuty nad Czeremoszem 2008. 2008  szczegóły 
568.książka: P'jat' ukrajins'kikh get'mans'kikh unihversalihv. ([teksty uniwersałów autorstwa:] Ihvana Mazepi, Ihvana Samojjlovicha, I...) szczegóły 
569.książka: Po tamtej stronie deszczu. Poezja ukraińska. 1998  szczegóły 
570.książka: Pochwała ludobójstwa UPA [Ukraińskiej Powstańczej Armii]. Ukraińscy nacjonaliści o swojej ideologii, nienawiści, zemście, technice zabijania, o swoich umiłowanych bohaterach, rezunach, wrogach, o swoim obłędnym imperialiźmie, ucisku klasowym. 1996  szczegóły 
571.książka: Poezjowanie nad rzeką. Antologia poezji polsko-ukraińskiej. 2006  szczegóły 
572.książka: Pomarańczowa poezja = Pomarančeva poeziâ. 2005  szczegóły 
573.książka: Powroty nieobecnych. 1990 ([Wiersze autorów:] Wasyl Hołoborod'ko, Ihor Kałyneć, Lina Kostenko, Wa...) szczegóły 
574.książka: Prolog, nie epilog... Poezja ukraińska w polskich przekładach. (Pierwsza połowa XX wieku). 2002  szczegóły 
recenzja: Berdychowska Bogumiła: W hołdzie tłumaczom. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 72  szczegóły 
recenzja: Sosnowska Danuta: Poznać wrażliwość Innego. Jak Polacy w Dwudziestoleciu czytali Ukraińców. Tygodnik Powszechny 2003 nr 19 s. 16  szczegóły 
575.książka: Roksolański Parnas. Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII wieku. Cz. 2, Antologia. 1998  szczegóły 
sprostowanie: Fałowski Adam: Polskojęzyczna poezja ukraińska XVI-XVIII w. - uwagi o słownictwie. x 2000 (w ks. zb.: Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim. Prac...) szczegóły 
576.książka: Rybo-wino-kur. Antologia literatury ukraińskiej ostatnich dwudziestu lat. 1994 ([Teksty autorów:] Jurij Andruchowych, Hryhorij Czubaj, Wasyl Hołoborod...) szczegóły 
recenzja: Gromadka Marceli: Poezje i inne rzeczy ukraińskie. Regiony 1994 nr 4 s. 152-154  szczegóły 
recenzja: Kitowska-Łysiak Małgorzata: "W retorcie mikstur warzy się wiele..." Literacka wyprawa na współczesną Ukrainę. Tygodnik Powszechny 1995 nr 34 s. 14  szczegóły 
recenzja: Kosiewski Piotr: Inny obraz tradycji. Res Publica Nowa 1995 nr 12 s. 68-69  szczegóły 
recenzja: Nowak Wojciech: Kto o nich słyszał?. Czas Kultury 1995 nr 1 s. 76-77  szczegóły 
recenzja: Rostron Magdalena: Miłuj sąsiada swego. Ex Libris 1995 nr 86 s. 11  szczegóły 
recenzja: Sosnowska Danuta: Zrzucony płaszcz Konrada. Kresy 1995 nr 21 s. 205-207  szczegóły 
577.książka: Sny o Europie. 2005  szczegóły 
recenzja: Pachocki Michał: Dworzec snów ukraińskich. Lampa 2005 nr 11 s. 74  szczegóły 
recenzja: Wołosiuk Leszek: Ukraińskie sny o Eyropie. Kraków 2006 nr 1 s. 90-91  szczegóły 
578.książka: Stepowa legenda. Antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1890-1930. 2001  szczegóły 
recenzja: Khronihka: Novih perekladi. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 158 (oprac. T.K....) szczegóły 
recenzja: Papla Eulalia: Ruch Literacki 2002 z. 3 s. 329-330  szczegóły 
579.książka: Ukraińskie wiersze miłosne. (Wybór liryki współczesnej). 1991 ([Wiersze autorów:] Serhij Burłakow, Dmytro Czerednyczenko, Iwan Dracz,...) szczegóły 
580.książka: Vasilenko Volodimir: Kul'tura Ukrajini. Fol'klor. Dzherel'nih materihali. 2004  szczegóły 
581.książka: Vira, nadiâ, lubov. T. 2.  szczegóły 
582.książka: Wiedźmy, czarty i święci Huculszczyzny. Mity i legendy. 1997 ([Teksty 161 mitów i legend zebrane w działach:] I. Bóg, świat i święci...) szczegóły 
recenzja: Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1997 nr 5/6 s. 47 (not. inf. o promocji książki w Fundacji św. Włodzimierza w Krakowie...) szczegóły 
recenzja: Klekot Ewa: Huculskie mity i Mit Huculszczyzny. Konteksty 1998 nr 2 s. 101-102  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 164-165  szczegóły 
recenzja: Sosnowska Danuta: Już zaczęłam wspólczuć diabłu. Więź 1998 nr 6 s. 214-217  szczegóły 
583.książka: Wiersze zawsze są wolne. Poezja ukraińska w przekładach Bohdana Zadury. 2005  szczegóły 
recenzja: Łubieński Stanisław: Widmowa antologia. Lampa 2005 nr 4 s. 62-63  szczegóły 
584.książka: Wiersze zawsze są wolne. Przekłady z poezji ukraińskiej. 2007  szczegóły 
585.książka: Wołanie serca. Antologia poezji ukraińskiej Podlasia. 2008  szczegóły 
586.książka: Z czego śmieją się... Ukraińcy. ([Anegdoty]...) szczegóły 
587.książka: Za to, że jesteś Ukraińcem... Wspomnienia z lat 1944-1947. [Antologia, wspomnienia]. 2012  szczegóły 
588.książka: Zakerzonia. Wspomnienia żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii [=Zakerzonnja. Spogadi vojakihv Ukrajins'koji Povstans'koji Armihji]. T. 1. 1994 ([8 tekstów wspomnień w języku ukraińskim pióra nieliteratów]....) szczegóły 
recenzja: Zygmański Maciej: Przegląd Zachodni 1995 nr 4 s. 184-187  szczegóły 
589.książka: Zakerzonnâ Spomini voâkiv UPA. T. 5. 2005  szczegóły 
590.książka: Zakerzonnja. Spomini vojakihv UPA [Ukrajins'koji Povstans'koji Armihji]. T. 2. 1996 ([8 tekstów wspomnień w języku ukraińskim pióra nieliteratów]....) szczegóły 
591.książka: Zakerzonnja. Spomini vojakihv UPA [Ukrajins'koji Povstans'koji Armihji]. T. 3. 1997 ([2 teksty wspomnień w języku ukraińskim pióra nieliteratów]....) szczegóły 
592.książka: Zakerzonnja. Spomini vojakihv UPA [Ukrajins'koji Povstans'koji Armihji]. T. 4. 1998  szczegóły 
593.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Mozio Józef] J.M.: Tygodnik Ludowy 1989 nr 27 s. 6  szczegóły 
594.książka: Zza krat. Almanach poezji więziennej wydany z okazji XV edycji Konkursu Poezji Więziennej "Krasnystaw 2009". [Antologia, wiersz]. 2009  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
595.artykuł: Lastihvka P.: Kvihti Beskidihv. Zagoroda 1998 nr 4 s. 43 ([rec. ks.:] Kvihti Beskidihv. Korotka antalogihja poezjiih Lemkihv. L'...) szczegóły 
596.artykuł: Smolińska Teresa: Literatura Ludowa 1989 nr 1 s. 61-65 ([rec. ks.:] Dihtjachihjj fol'klor. Uporjadkovanihja, ustupna stattja t...) szczegóły 
597.artykuł: W skrócie. Dialog [Warszawa] 2003 nr 5 s. 198 (not. o wyd. na Ukrainie drugiej antologii najnowszych tekstów dramatyc...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
598.antologia: Snowidy, czyli co się śni ukraińskim pisarzom. Lampa 2011 nr 10 s. 55 (aut.: Andrij Bondar, Hałyna Kruk, Ołeh Krysztopa, Andrij Kurkow, Ołeh ...) szczegóły 
599.adaptacja: Wiersze poetów ukraińskich z "Nowojorskiej Grupy". Epea 2003 t. 3 s. 155-167 (wiersze aut.: Bohdan Bojczuk, Wira Wowk, Emma Andijewśka, Bohdan Rubcz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Al'bihchuk Vasil'
    wiersze (alfabet tytułów)
600.wiersz: Al'bihchuk Vasil': Devjata vesna. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 208-211  szczegóły 
601.wiersz: Ljubiv ja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 215-217  szczegóły 
602.wiersz: Al'bihchuk Vasil': Ljubiv ja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 215-217  szczegóły 
603.wiersz: Al'bihchuk Vasil': Lugova elegihja. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 224-228  szczegóły 
604.wiersz: Al'bihchuk Vasil': Ne "Khaos" - Rozum. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 212-213  szczegóły 
605.wiersz: Al'bihchuk Vasil': Pershijj snihg. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 217  szczegóły 
606.wiersz: Al'bihchuk Vasil': Pihsljavojennijj 1946 r.. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 229-240 (podał do druku Mychajło Łesiw; z notą od redakcji s. 241-242...) szczegóły 
607.wiersz: Al'bihchuk Vasil': Prostaja dihvchina. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 206-207  szczegóły 
608.wiersz: Al'bihchuk Vasil': Rokih 1929-1930 r. I. V Kosharakh. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 207  szczegóły 
609.wiersz: Al'bihchuk Vasil': Rokih 1929-1930 r. II. Na polja. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 208  szczegóły 
610.wiersz: Al'bihchuk Vasil': Romantika lihtnoji nochih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 223-224  szczegóły 
611.wiersz: Al'bihchuk Vasil': Son-spihv. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 218-222  szczegóły 
612.wiersz: Al'bihchuk Vasil': Spihvec' A.D.A.. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 211-212  szczegóły 
613.wiersz: Al'bihchuk Vasil': Urivok z panshhiznikh chasihv. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 205  szczegóły 
614.wiersz: Al'bihchuk Vasil': V dorozih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 224  szczegóły 
615.wiersz: Al'bihchuk Vasil': Zori. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 213-215  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
616.artykuł: Garbovs'ka Natalja: Zhittja ih tvorchihst' Vasilija Al'bihchuka. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 243-248  szczegóły 
  Andihjevs'ka Emma
    książki twórcy (alfabet tytułów)
617.książka twórcy: Andijewska Emma: Zespoły architektoniczne. [Wiersze]. 2010  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
618.wiersz: Andijewska Emma: Kulista forma kwiatu.... Fraza 2003 nr 3 s. 24 (z not., s. 263...) szczegóły 
619.wiersz: Andijewska Emma: Martwe natury [z tego cyklu:] Domowe wnętrze, rozcięte na dwie połowy. Akcent 1997 nr 3 s. 58-59  szczegóły 
620.wiersz: Andijewska Emma: Martwe natury [z tego cyklu:] Martwa natura metafizyczna. Akcent 1997 nr 3 s. 57-58  szczegóły 
621.wiersz: Andijewska Emma: Martwe natury [z tego cyklu:] Martwa natura na nowo zinterpretowana. Akcent 1997 nr 3 s. 57  szczegóły 
622.wiersz: Andijewska Emma: Martwe natury [z tego cyklu:] Martwa natura podróżująca w czasie. Akcent 1997 nr 3 s. 56  szczegóły 
623.wiersz: Andijewska Emma: Martwe natury [z tego cyklu:] Martwa natura w jednopłaszczyznowo-historycznym rozcięciu. Akcent 1997 nr 3 s. 58  szczegóły 
624.wiersz: Andijewska Emma: Martwe natury [z tego cyklu:] Martwa natura wydłużona o lagunę. Akcent 1997 nr 3 s. 55  szczegóły 
625.wiersz: Andijewska Emma: Martwe natury [z tego cyklu:] Martwa natura z odchyleniem etycznym. Akcent 1997 nr 3 s. 56-57  szczegóły 
626.wiersz: Andijewska Emma: Martwe natury [z tego cyklu:] Martwa natura z tarotem. Akcent 1997 nr 3 s. 55  szczegóły 
627.wiersz: Andijewska Emma: Martwe natury [z tego cyklu:] Rodzajowa martwa natura, która przechodzi w światło. Akcent 1997 nr 3 s. 56  szczegóły 
628.wiersz: Andijewska Emma: Napoiły korzeniem ryżu.... Fraza 2003 nr 3 s. 25 (z not., s. 263...) szczegóły 
629.wiersz: Andijewska Emma: O pomarańczy jak o samodoskonaleniu.... Fraza 2003 nr 3 s. 25-26 (z not., s. 263...) szczegóły 
630.wiersz: Andijewska Emma: Skrzynia z namalowanymi aligatorami.... Fraza 2003 nr 3 s. 24 (z not., s. 263...) szczegóły 
631.wiersz: Andijewska Emma: Tułów wody postawiony w poprzek krajobrazu.... Fraza 2003 nr 3 s. 25 (z not., s. 263...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
632.proza: Andijewska Emma: Bajka o wędrowcu. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 9 (z not....) szczegóły 
633.proza: Andijewska Emma: Dżalapita (fragmenty). Lithuania 1998 nr 1/2 s. 55-56  szczegóły 
634.proza: Andijewska Emma: Dżałapita. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 1 s. 125-126 (z not....) szczegóły 
635.proza: Andijewska Emma: Kupowanie demona. Fraza 2003 nr 3 s. 26-28 (z not., s. 263...) szczegóły 
636.proza: Andijewska Emma: Labirynt. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 1 s. 123-125 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
637.artykuł: Bakuła Bogusław: Poezja wyobraźni (O liryce Emmy Andijewskiej). Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 110-112  szczegóły 
sprostowanie: Bakuła Bogusław: Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 174 (list do red....) szczegóły 
638.artykuł: Bakuła Bogusław: Poezja wyobraźni (Szkic o liryce Emmy Andijewskiej). Akcent 1997 nr 3 s. 60-65  szczegóły 
  Andrukhovich Jurihjj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
639.książka twórcy: Andruchowycz Jurij: Diabeł tkwi w serze. [Eseje]. 2007  szczegóły 
recenzja: Fuzowski Max: Ukraińcy - honorowo, ale bez fajewerków. Newsweek. Polska 2007 nr 20 s. 124-125 (nota...) szczegóły 
recenzja: Gołoburda Paweł: Jeszcze trochę chory na Europę. Lampa 2007 nr 9 s. 65  szczegóły 
recenzja: Korniejenko Agnieszka: W czym tkwi diabeł?. Przemyski Przegląd Kulturalny 2007 nr 2 s. 38  szczegóły 
640.książka twórcy: Andruchowycz Jurij: Dwanaście kręgów. [Powieść]. 2005  szczegóły 
641.książka twórcy: Andruchowycz Jurij: Egzotyczne ptaki i rośliny. Wiersze z lat 1980-1990. [Wiersze]. 2007  szczegóły 
recenzja: Nowak Agata: Egzotyczna flora i fauna made in Ukraine. Pan Slawista 2008 nr 3 s. 8  szczegóły 
642.książka twórcy: Andruchowycz Jurij: Erz-Herz-Perc. Eseje. 1996  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: W imię BuBaBu. Rzeczpospolita 1997 nr 25 s. 28  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Ojczyzna-nowizna. Gazeta Wyborcza 1996 nr 214 s. 15  szczegóły 
recenzja: Sosnowska Danuta: Szukanie Europy. Ex Libris 1996 nr spec. z VII s. 8  szczegóły 
643.książka twórcy: Andruchowycz Jurij: Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową. Środkowowschodnie rewizje. 2000  szczegóły 
recenzja: Sowińska Renata: "Obmapywanie" Europy Środkowej. Twórczość 2001 nr 3 s. 113-116  szczegóły 
644.książka twórcy: Andruchowycz Jurij: Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową. Środkowowschodnie rewizje. 2001  szczegóły 
recenzja: Bytner Jarosław: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 173-175  szczegóły 
recenzja: Kozakiewicz Magdalena: Ukraińsko-polskie spotkania mentalne. Portret 2001 nr 11 s. 121-123  szczegóły 
recenzja: Martwicki Krzysztof: Europa zwana Środkową. Przegląd Powszechny 2002 nr 5 s. 284-287  szczegóły 
recenzja: Olszewski Michał: Eseje o równowadze. Studium 2000 nr 5/6 s. 130-135 (z not. o Michale Olszewskim na s. 180...) szczegóły 
recenzja: Paźniewski Włodzimierz: Przegląd Polityczny 2000 nr 46/47 s. 196-198  szczegóły 
645.książka twórcy: Andruchowycz Jurij: Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową. Środkowowschodnie rewizje. 2007  szczegóły 
646.książka twórcy: Andruchowycz Jurij: Moscoviada. Powieść grozy. 2000  szczegóły 
recenzja: Bratkowski Piotr: Piekło rozpadu. Gazeta Wyborcza 2000 nr 7 s. 12  szczegóły 
recenzja: Cieślak Jacek: Równy mistrzom. Rzeczpospolita 2000 nr 15 s. A8  szczegóły 
recenzja: Engelking Leszek: Miasto strat, miasto utrapienia. Nowe Książki 2000 nr 6 s. 71  szczegóły 
recenzja: Kamiński Jacek C.: Zrównać z ziemią Moskwę!. Myśl Polska z Książką 2000 nr 3 s. 3  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Bić się czy nie pić. Rzeczpospolita 2000 nr 15 s. A8  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Moskwa nie wierzy łzom. Polityka 2000 nr 4 s. 51 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sarna Zofia: Magazyn Literacki 2000 nr 4 s. 52 (not....) szczegóły 
recenzja: WAB: Dante nie napisze o Moskwie. Znak 2000 nr 9 s. 160-161  szczegóły 
recenzja: Zalewa Marian Maria: I tym razem coś we mnie upolował. Portret 2000 [nr] 10 s. 96-97  szczegóły 
647.książka twórcy: Andruchowycz Jurij: Moscoviada. Powieść grozy. 2004  szczegóły 
recenzja: Myszka Małgorzata: Jurij Andruchowycz. Moscoviada. Przemyski Przegląd Kulturalny 2006 nr 3 s. 42  szczegóły 
648.książka twórcy: Andruchowycz Jurij: Ostatnie terytorium. Eseje o Ukrainie. 2002 ([Zawiera eseje opubl. w Gazecie Wyborczej oraz Krasnogrudzie...) szczegóły 
recenzja: Berdychowska Bogumiła: Wymarzona Ukraina. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 36  szczegóły 
recenzja: Lektor: Ukraińskie rozliczenia. Tygodnik Powszechny 2002 nr 30 s. 13  szczegóły 
recenzja: Nowa Krytyka 2003 [nr] 14 s. 396 (nota...) szczegóły 
recenzja: O kraju zwanym Ukrainą. Kartki [Białystok] 2003 nr 29 s. 96 (not....) szczegóły 
recenzja: Polak Cezary: Prowincja pozorna. Gazeta Wyborcza 2003 nr 12 s. 16 (z notą i fot....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2003 nr 59 s. 128 (nota rec....) szczegóły 
recenzja: Smoleński Paweł: Dwie odmiany zdiwienia. Gazeta Wyborcza 2002 nr 109 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 72-73 (not....) szczegóły 
649.książka twórcy: Andruchowycz Jurij: Perwersja. 2003  szczegóły 
recenzja: Berdychowska Bogumiła: Perwersyjna lektura. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 62-63  szczegóły 
recenzja: Dobosiewicz Ewa: Perwersyjna wszędobylskość literatury. Pro Arte 2004 nr 19 s. 32  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Wakacje dyżurnego Ukraińca. Newsweek. Polska 2003 nr 22 s. 104 (z not. i fot....) szczegóły 
recenzja: Mizuro Marta: Perfekcja. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 94-96  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Śmierć (w) Wenecji. Rzecz o Książkach 2003 nr 8 s. D3  szczegóły 
recenzja: Piwkowska Anna: Niebezpieczna miłość do sztuki. Twój Styl 2003 nr 7 s. 124  szczegóły 
recenzja: Polak Cezary: Umarła Wenecja. Gazeta Wyborcza 2003 nr 144 s. 14  szczegóły 
recenzja: Sobolewska Justyna: Śmiech w Wenecji. Przekrój 2003 nr 19 s. 86 (z fot. pisarza...) szczegóły 
recenzja: Szeffel Agnieszka: Odsiecz wenecka - innymi słowy - bubabiczna walka kozaka Jurko z Postem i z Karnawałem. Fraza 2003 nr 1/2 s. 112-118  szczegóły 
recenzja: Śmietana Urszula: Wersja nad wersjami. Pogranicza 2003 nr 5 s. 108-110  szczegóły 
recenzja: Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 209 (not. o wieczorze pośw. książce, Warszawa 26 V 2003...) szczegóły 
650.książka twórcy: Andruchowycz Jurij: Piosenki dla martwego koguta. [Wiersze]. 2005  szczegóły 
651.książka twórcy: Andruchowycz Jurij: Rekreacje. [Powieść].  szczegóły 
652.książka twórcy: Andruchowycz Jurij: Rekreacje. 1994  szczegóły 
recenzja: [Dunin Kinga] kid: Ex Libris 1994 nr 63 s. 17  szczegóły 
recenzja: Hnatiuk Aleksandra: Postmodernistyczna pikareska a la Ucraine. Kresy 1994 nr 19 s. 102-107  szczegóły 
recenzja: Jarzębski Jerzy: Diable serce w Czortopolu. Ex Libris 1995 nr 67 s. 15  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Ojczyzna-nowizna. Gazeta Wyborcza 1996 nr 214 s. 15  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Święto Ducha w Czortopolu. Gazeta o Książkach 1994 nr 11 s. 11  szczegóły 
recenzja: Suska Darek: Galicyjski happening. Życie Warszawy 1995 nr 102 s. 13  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Czas przełomu. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 46  szczegóły 
653.książka twórcy: Andruchowycz Jurij: Tajemnica. Zamiast powieści. [Powieść]. 2008  szczegóły 
recenzja: Dzierżawin Katarzyna: Pamiętnik znaleziony w Berlinie. Przemyski Przegląd Kulturalny 2009 nr 1 s. 39  szczegóły 
recenzja: (j.w.): Tajemnica. Red 2009 nr 3/1 (2008/2009) s. 92  szczegóły 
recenzja: Kargul Mariusz: Tajemnica intrygująca niczym stepowy horyzont. Kozirynek 2008 nr 6 s. 27  szczegóły 
recenzja: Kargul Mariusz: Tajemnica intrygująca niczym stepowy horyzont. Nestor 2008 nr 3 s. 32  szczegóły 
recenzja: Malinowski Kazimierz Bolesław: Berlin zdobyty!. Lampa 2009 nr 4 s. 61  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
654.wiersz: Andruchowycz Jurij: Elegia lat 60.. Akcent 1997 nr 3 s. 15-16  szczegóły 
655.wiersz: Andruchowycz Jurij: Grobowiec. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 59 (z notą s. 366...) szczegóły 
656.wiersz: Andruchowycz Jurij: Indie. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 61-66 (z notą s. 366...) szczegóły 
657.wiersz: Andruchowycz Jurij: Koszary. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 58-59 (z notą s. 366...) szczegóły 
658.wiersz: Andruchowycz Jurij: Kozak Jamajka. Odra 2002 nr 5 s. 35  szczegóły 
659.wiersz: Andrukhovich Jurijj: Lipcowe notatki podróżnika [z tego cyklu:] 6. Zapomnienie. Opcje 1993 nr 1 s. 68  szczegóły 
660.wiersz: Andruchowycz Jurij: Listy na Ukrainę (I-II). Czas Kultury 1996 nr 2 s. 44-45  szczegóły 
661.wiersz: Andruchowycz Jurij: Planetarium. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 60-61 (z notą s. 366...) szczegóły 
662.wiersz: Andruchowycz Jurij: Podpowiedzi balkonowi. Akcent 1997 nr 3 s. 17-18  szczegóły 
663.wiersz: Andruchowycz Jurij: Pomnik. Życie 2000 nr 256 s. 14  szczegóły 
664.wiersz: Andruchowycz Jurij: Pomnik. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 57-58 (z notą s. 366...) szczegóły 
665.wiersz: Andruchowycz Jurij: Samyjło Niemirycz, awanturnik, osadzony w wieży za gwałt, do siebie samego. Odra 2002 nr 5 s. 34  szczegóły 
666.wiersz: Andruchowycz Jurij: Szpital. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 60 (z notą s. 366...) szczegóły 
667.wiersz: Andruchowycz Jurij: Tango ''biała róża''. Akcent 1997 nr 3 s. 16-17  szczegóły 
668.wiersz: Andruchowycz Jurij: Wolf Messing: wygnanie gołębi. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 11/12 s. 30  szczegóły 
669.wiersz: Andruchowicz Jurij: Zapomnienie. Biuletyn Literacki 2000 s. 106  szczegóły 
670.wiersz: Andruchowicz Jurij: Zapomnienie. Biuletyn Literacki 1994 nr 6/7 (1993/1994) s. 8  szczegóły 
671.wiersz: Andruchowicz Jurij: Zapomnienie. Biuletyn Literacki 1993 nr 2 s. 19  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
672.proza: Andrukhovich Jurijj: 1992 Mjunkhen = 1992 Muenchen = Monachium. Radar 2011 nr 2 s. 58-70 (tekst równoległy w języku polskim, ukraińskim i niemieckim; z not., s....) szczegóły 
673.proza: Andruchowycz Jurij: 29 pieśni o rzekach. Pociąg 76 2007 nr 1 s. 47-53 (esej...) szczegóły 
674.proza: Andruchowycz Jurij: Boże, daj mi donieść tę łyżkę do ust. Lampa 2008 nr 4 s. 18-20 (fragm. pow.; z notą biogr. i fot....) szczegóły 
675.proza: Andrukhovich Jurijj: Erc-herz-perc. O problemie jedności i wyjątkowości. Gazeta Wyborcza 1994 nr 128 s. 14-15 (szkic...) szczegóły 
676.proza: Andruchowycz Jurij: Fantazja na temat przejrzystości. Pociąg 76 2007 nr 1 s. 2-6 (esej...) szczegóły 
677.proza: Andruchowycz Jurij: Gra w Germaszkę. Kafka 2002 nr 6 s. 12-21 (esej; z not. o autorze, s. 68...) szczegóły 
678.proza: Andruchowycz Juri: Karl-Joseph Zumbrunnen [fragm.]. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2005 nr 16 s. 30-32  szczegóły 
679.proza: Andruchowycz J.: Kompleks Shelley'a. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 14 (nazw. tłumaczki podane na s. 24...) szczegóły 
680.proza: Andruchowycz Jurij: Malbork i Krzyżacy [fragm.]. Przekrój 2002 nr 19 s. 60-64 (z notą, podp. (PDW)...) szczegóły 
681.proza: Andruchowycz Jurij: Mała intymna urbanistyka. Gazeta Wyborcza 2000 nr 52 s. 15-16 (z not....) szczegóły 
682.proza: Andruchowycz Jurij: Mała intymna urbanistyka. x 2001 ([w ks. zb.:] Tematy polsko-ukraińskie. Historia, literatura, edukacja....) szczegóły 
683.proza: Andruchowycz Jurij: Miasto-okręt. Przegląd Polityczny 2000 nr 46/47 s. 53-54 (esej; z not. o autorze...) szczegóły 
684.proza: Andruchowicz Jurij: Moscoviada. Gazeta Wyborcza 1999 nr 295 s. 22-23 (z fot. aut....) szczegóły 
685.proza: Andruchowycz Jurij: Moscoviada. Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 101-148 (z notą, s. 283; z fot., s. 100...) szczegóły 
686.proza: Andrukhovich Jurijj: Moskowiada (Powieść żakowska. Fragment). Czas Kultury 1995 nr 1 s. 46-49, nr 2 s. 57-59, nr 3 s. 49-50  szczegóły 
687.proza: Andruchowycz Jurko: Opowiadania żołnierskie [z tego cyklu:] Królewskie łowy. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 245-251 (z not....) szczegóły 
688.proza: Andruchowycz Jurko: Opowiadania żołnierskie [z tego cyklu:] Krótka historyjka o zdemobilizowanym. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 251-254 (z not....) szczegóły 
689.proza: Andruchowycz Jurko: Opowiadania żołnierskie [z tego cyklu:] Zima i sny wartownika. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 254-258 (z not....) szczegóły 
690.proza: Andruchowycz Jurij: Perwersja. Ex Libris 1996 nr spec. z VII s. 11, 13  szczegóły 
691.proza: Andruchowycz Jurij: Perwersja [fragm.]. Przegląd Polityczny 2003 nr 59 s. 108-115 (z not. o Juriju Andruchowyczu...) szczegóły 
692.proza: Andruchowycz Jurij: Perwersja [fragm. pow.]. Konteksty 1996 nr 3/4 s. 79-83  szczegóły 
693.proza: Andruchowycz Jurij: Perwersja (Fragment powieści). Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 84-88  szczegóły 
694.proza: Andruchowycz Jurij: Perwersja [pow., fragm.]. Kresy 1996 nr 25 s. 105-111 (z notą...) szczegóły 
695.proza: Andruchowycz Jurij: Phantasien zum Thema Offenheit = Fantazje na temat otwartości. Dialog [Niemcy] 2003 nr 64 s. 27-32 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim; z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
696.proza: Andruchowycz Jurij: Rekreacje [fragm. pow.]. Kresy 1994 nr 19 s. 85-101  szczegóły 
697.proza: Andruchowycz Jurij: Samuel z Niemirowa, watażka doskonały. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 45-56 (z notą s. 366...) szczegóły 
698.proza: Andruchowycz Jurij: Trzy wątki bez zakończenia. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 54-55  szczegóły 
699.proza: Andruchowycz Jurij: Wampir. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 23 (nazw. tłumaczki podane na s. 24...) szczegóły 
700.proza: Andruchowycz Jurij: Zabawy z ogniem i mieczem. Gazeta Wyborcza 1999 nr 201 s. 21-22 (m.in. nt. filmu "Ogniem i mieczem", z not. o aut....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
701.tekst paraliteracki: Andruchowycz Jurij: Charków jako poezja. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 265-266  szczegóły 
702.tekst paraliteracki: Andruchowycz Jurij: Efekty galerii. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 268  szczegóły 
703.tekst paraliteracki: Andruchowycz Jurij: Harfa i Faun. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 266  szczegóły 
704.tekst paraliteracki: Andruchowicz Jurij: Komplekas geografii narodowej. Gazeta Wyborcza 1999 nr 277 s. 18, 20  szczegóły 
705.tekst paraliteracki: Andruchowycz Jurij: Miasto - okręt. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 67-73 (z notą s. 366...) szczegóły 
706.tekst paraliteracki: Andruchowicz Jurij: Miasto niezrealizowanych losów. Gazeta. Magazyn 2000 nr 45 s. 16-19 (z not. o aut....) szczegóły 
707.tekst paraliteracki: Andruchowycz Jurij: Nadzieja po Czarnobylu. Gazeta Wyborcza 1999 nr 265 s. 20-21 (z not. o aut....) szczegóły 
708.tekst paraliteracki: Andruchowycz Jurij: Pochwała zakamarków. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 267-268  szczegóły 
709.tekst paraliteracki: Andruchowycz Jurij: Przywoływanie upiorów. Kafka 2005 nr 15 s. 62-64 (art. nt. sytuacji w Ukrainie; z not. o autorze na s. 76...) szczegóły 
710.tekst paraliteracki: Andruchowycz Jurij: Trzy wątki bez zakończenia. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 270-272  szczegóły 
711.tekst paraliteracki: Andruchowicz Jurij: Ukraińska złota jesień. Gazeta Wyborcza 2002 nr 262 s. 16-17 (z not. o aut....) szczegóły 
712.tekst paraliteracki: Andruchowycz Jurij: Wiedeń jako pokusa. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 268-269 (z fot. aut....) szczegóły 
713.tekst paraliteracki: [Wypowiedź]. Novaja Pol'sha 2003 nr 2 s. 19 (nt. stosunków polsko-ukraińskich...) szczegóły 
714.tekst paraliteracki: Andruchowycz Jurij: Zachód, wschód, rozwód?. Newsweek. Polska 2002 nr 38 s. 70 (dot. ukraińskiej kultury; artykuł...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
715.artykuł: A.S.: Odnotowano. Przemyski Przegląd Kulturalny 2007 nr 2 s. 58 (nota o pobycie i spotkaniu autorskim w Przemyślu, 19 V 2007...) szczegóły 
716.artykuł: Bratkowski Piotr: Takiego pisarza nie mamy. Gazeta Wyborcza 1996 nr 56 s. 10  szczegóły 
717.artykuł: Czytania i dysputy literackie. Gazeta Malarzy i Poetów 2003 nr 3 s. 47 (not. o happeningu literackim pisarza z prezentacją utworu "Perwersja" ...) szczegóły 
718.artykuł: Dzierżanowski Andrzej Maria: Pomosty [Wrocław] 2006 t. 11 s. 201 (not. o nagraniu przez poetę 18 I 2006 r. płyty dla wrocławskiej wytwór...) szczegóły 
719.artykuł: Hnatiuk Ola: Galicja w Europie Środkowej. Borussia 2003 nr 31 s. 41-83 (m.in. nt. wizji Galicji jako przestrzeni środkowoeuropejskiej w twórcz...) szczegóły 
720.artykuł: Jeszkilew Wołodymyr: Rycerz przed kapłanem. Baśń o Juriju Andruchowyczu. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 132-137  szczegóły 
721.artykuł: Jeszkiliew Wołodymyr: Rycerz przed kapłanem. Typologia dwóch fenomenów. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 89-91 (z notą...) szczegóły 
722.artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 219 (not. o spotkaniu autorskim w Instytucie Polskim z udziałem Daniela Bea...) szczegóły 
723.artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 82 (not. o wieczorze autorskim w Instytucie Polskim w Paryżu...) szczegóły 
724.artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 83 (not. o podpisaniu przez pisarza listu otwartego intelektualistów ukrai...) szczegóły 
725.artykuł: Kulerski Wiktor: Khronika (nekotorykh) tekusshikh sobytijj. Novaja Pol'sha 2004 nr 12 s. 10-15 (m.in. not....) szczegóły 
726.artykuł: Pomosty [Wrocław] 2009 t. 14 s. 282 (not. o promocji 25 XI 2009 r. we Wrocławiu dwupłytowego albumu z nagra...) szczegóły 
727.artykuł: Rubinowicz-Gruendler Anna: Rzecznicy Wschodu. Gazeta Wyborcza 2003 nr 270 s. 13 (o spotkaniu autorskim w Berlinie...) szczegóły 
728.artykuł: Skrendo Andrzej: Śnieg, Szczecin i Jurij Anruchowycz. Pogranicza 2003 nr 3 s. 122-124 (wprowadzenie do wieczoru autorskiego zorganizowanego 11 IV 2003 w Szcz...) szczegóły 
729.artykuł: Stanisławski Wojciech: Jurij Andruchowycz. Konteksty 1996 nr 3/4 s. 77-78 (nt. twórczości...) szczegóły 
730.artykuł: Umański Zbigniew: Kronika Kresowa. Semper Fidelis 2001 nr 5 s. 48-52 (m.in. nota nt. spotkania z poetą w ramach Festiwalu Kultury Ukraińskie...) szczegóły 
731.artykuł: Wątorski Andrzej: Kresowe motywy w twórczości Jurija Andruchowycza. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 10 (236) s. 127-140  szczegóły 
732.artykuł: Włodarski Marek: Lwowskie karakony z odeskim szampanem. Lampa 2005 nr 3 s. 61-63 (relacja z podróży Marka Włodarskiego, Stanisława Łubieńskiego, Ani Dzi...) szczegóły 
733.artykuł: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 3 s. 131-142 (m.in. not. nt. spotkania autorskiego zorganizowanego w IV 2003 w Szcze...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
734.ikonografia: Przemyski Przegląd Kulturalny 2007 nr 2 okł. s. 1 (fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
735.wywiad: Drotkiewicz Agnieszka, Dziewit Ania: Pochwała młodości. Lampa 2005 nr 3 s. 54-60 (z notą biogr. i fot....) szczegóły 
nawiązanie: Drotkiewicz Agnieszka, Dziewit Ania: Cennik stłuczonych naczyń. Lampa 2005 nr 3 s. 54 (opis Ivano-Frankivska (d. Stanisławów), w którym mieszka Jurij Andruch...) szczegóły 
artykuł: Włodarski Marek: Lwowskie karakony z odeskim szampanem. Lampa 2005 nr 3 s. 61-63 (relacja z podróży Marka Włodarskiego, Stanisława Łubieńskiego, Ani Dzi...) szczegóły 
736.wywiad: Gołoburda Paweł: Widok z ulicy Szewczenki. Lampa 2008 nr 4 s. 21-30 (z notą biogr. i fot. na s. 18...) szczegóły 
737.wywiad: Hnatiuk Ola: Wirualna perwersja. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 6-7 (z not. i portr. J. Andruchowycza, rys. Olha i Jurko Koch...) szczegóły 
738.wywiad: Korniejenko Agnieszka: W imieniu Nie-Europy. Przemyski Przegląd Kulturalny 2007 nr 2 s. 48-54 (zapis rozmowy przeprowadzonej na spotkaniu autorskim w Przemyślu, 19 V...) szczegóły 
739.wywiad: Kwiecień Agnieszka: Dyżurny skandalista. Rzeczpospolita 1999 nr 35 s. 23 (z fot....) szczegóły 
740.wywiad: Polak Cezary: Karnawał czytania. Gazeta Wyborcza 2003 nr 144 s. 14 (m.in. nt. własnej powieści "Perwersja"; z notą biogr.; z fot....) szczegóły 
741.wywiad: Qr. Rafał: "Cóż tam, panie, w polityce? Ukraińcy trzymają się mocno?". Wyspa 2012 nr 1 s. 14-21 (z not....) szczegóły 
742.wywiad: Saturczak Łukasz: Coraz bardziej duchowni. Lampa 2012 nr 12 s. 25-27 (wyw. udzielony razem z członkami zespołu Karbido: Markiem Otwinowskim ...) szczegóły 
743.wywiad: Sosnowska Danuta: Świat na nowo kreowany. Ex Libris 1996 nr spec. z VII s. 9 (głównie nt. własnej twórczości...) szczegóły 
744.wywiad: Strzałka Jan, Szczepańska Sonia: Kim jest ten smarkacz?. Tygodnik Powszechny 1999 nr 12 s. 8  szczegóły 
745.wywiad: Strzałka Jan: Srebrny sygnet. o mitach rodzinnych, ukraińskiej współczesności i Bohdanie Antonyczu. Tygodnik Powszechny 2003 nr 32 s. 17 (z notą biogr. i fot....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
746.utwór: Kraj marzeń (druk. Gazeta Wyborcza 2004).  szczegóły 
artykuł: Wertując wydawnictwa. Cracovia Leopolis 2005 nr 3 s. 77-78  szczegóły 
747.utwór: Rekreacje.  szczegóły 
artykuł: Kargul Mariusz: To nie ten Krasnystaw. Zwiastun korespondencji z Jurijem Andruchowyczem. Nestor 2008 nr 3 s. 36-37  szczegóły 
748.utwór: Środkowowschodnie rewizje.  szczegóły 
artykuł: Ukrainiec-Michałek Swietłana: Historia, czas i Andruchowycz. Śladem "Środkowoschodnich rewizji" Jurija Andruchowycza. Kultura Współczesna 2001 nr 2 s. 23-33 (dot. zwłaszcza wątku dzieciństwa i wizji historii człowieka...) szczegóły 
  Andrukhovich Sofija
    książki twórcy (alfabet tytułów)
749.książka twórcy: Andruchowycz Sofija: Kobiety ich mężczyzn. [Opowiadania]. 2007  szczegóły 
recenzja: Granops Katarzyna: Kilka słów o zbiorze opowiadań "Kobiety ich mężczyzn" Sofiji Andruchowycz. Pro Arte 2012 nr 1 s. 6-7  szczegóły 
recenzja: Jaworska Justyna: Sofija!. Lampa 2007 nr 5 s. 65  szczegóły 
recenzja: Kalinowska Katarzyna: Rocznik 84 czyta rocznik 82. Red 2007 nr 3/4 s. 121-122  szczegóły 
750.książka twórcy: Andruchowycz Sofija: Siomga. [Opowiadanie]. 2009  szczegóły 
recenzja: Saturczak Łukasz: Femina made in Ukraina. Lampa 2009 nr 9 s. 67  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
751.proza: Andruchowycz Sofijka: Przyczyny. Notatka objaśniająca. Ha!art 2005 nr 20 s. 24-25 (z not. o aut., s. 47...) szczegóły 
752.proza: Andruchowycz Sofija: Ruth i Pani Dorota. Ha!art 2006 nr 23 s. 32-35 (z not. o aut....) szczegóły 
753.proza: Andruchowycz Sofija: Siomga [!] [fragm. pow.]. Bluszcz 2009 nr 6 s. 58-59  szczegóły 
754.proza: Andruchowycz Sofija: Starzy ludzie. Pociąg 76 2007 nr 1 s. 24-35  szczegóły 
755.proza: Andruchowycz Sofijka: Starzy ludzie (fragment). Ha!art 2005 nr 20 s. 26-28 (z not. o aut., s. 47...) szczegóły 
  Andrusjak Ivan
    proza (alfabet tytułów)
756.proza: Andrusiak Iwan: Wurgun [fragm. pow.]. Kresy 2001 nr 47 s. 140-142  szczegóły 
  Antonich Bogdan Ihgor
    książki twórcy (alfabet tytułów)
757.książka twórcy: Antonycz Bohdan Ihor: Cała chmielność świata. 1994  szczegóły 
recenzja: Stefanowska Lidia: "Chmielna" poezja Antonycza w rękach tłumacza. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 378-382  szczegóły 
recenzja: (wuge): "Cila khmihlihnihst svihta". Zagoroda 1994 nr 1 s. 26 (not....) szczegóły 
758.książka twórcy: Antonič Bogdan Igor: Povne zbirannâ tvoriv. 2009  szczegóły 
759.książka twórcy: Antonycz Bohdan Ihor: Znak Leva = Znak Lwa. 1998 ([Tłumacze:] Tadeusz Chróścielewski, Barbara Dohnalik, Waldemar Gajewsk...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
760.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Amen (Amihn'). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 90 (w jęz. oryg....) szczegóły 
761.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Amen (Amihn'). Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 53 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
762.wiersz: Antonich Bogdan-Ihgor: Apokalihpsis. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 142 (w jęz. oryg....) szczegóły 
763.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Ars poetica II, 2 (Mistectvo poezihji, II, 2.). Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 53 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
764.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Ars poetica II, 3. (Mistectvo poezihji, II, 3.). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 89 (w jęz. oryg....) szczegóły 
765.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Ars poetica II, 3 (Mistectvo poezihji, II, 3.). Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 53 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
766.wiersz: Antonycz Bohdan: Autobiografia. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 79 (z not.o aut....) szczegóły 
767.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Autoportret. Tygodnik Literacki 1990 nr 6 s. 10  szczegóły 
768.wiersz: Antonich Bogdan-Ihgor: Batkihvshhina. Zagoroda 1998 nr 4 s. 28 (w jęz. oryg....) szczegóły 
769.wiersz: Antonycz Bohdan: Boże Narodzenie. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 81  szczegóły 
770.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Boże Narodzenie = Rihzdvo. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 51 (tekst równoległy w jęz. polskim i ukraińskim...) szczegóły 
771.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Boże Narodzenie = Rihzdvo. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 87 (tekst równoległy w jęz. ukraińskim...) szczegóły 
772.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Chortihvs'kijj bridzh. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 88 (w jęz. oryg....) szczegóły 
773.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Czeremchowy wiersz = Cheremkhovijj vihrsh. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 86 (tekst równoległy w jęz. ukraińskim...) szczegóły 
774.wiersz: Antonycz Bohdan: Czeremchy. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 80  szczegóły 
775.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Elegia o śpiewających drzwiach (Fragment) = Elegihja pro spihvuchih dverih (Fragment). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 88 (tekst równoległy w jęz. ukraińskim...) szczegóły 
776.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Gloria in Excelsis. Slava na visotakh. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 86 (w jęz. oryg....) szczegóły 
777.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Goździki. Pracownia 2001 nr 26 s. 69  szczegóły 
778.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Jarmark. Zagoroda 1994 nr 1 s. 27  szczegóły 
779.wiersz: Antonycz Bohdan: Jarmark. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 81  szczegóły 
780.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Jarmark = Jarmarok. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 87 (tekst równoległy w jęz. ukraińskim...) szczegóły 
781.wiersz: Antonycz Bohdan: Jesień. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 83  szczegóły 
782.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Kolęda = Koljada. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 87 (tekst równoległy w jęz. ukraińskim...) szczegóły 
783.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Kolęda = Koljada. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 51 (tekst równoległy w jęz. polskim i ukraińskim...) szczegóły 
784.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Kyrie Elejson! Gospodi, pomilujj!. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 86 (w jęz. oryg....) szczegóły 
785.wiersz: Antonycz Bohdan: Las. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 82  szczegóły 
786.wiersz: Antonich Bogdan-Ihgor: Lihs. Vatra(Ł) 2000 nr 1/2 s. 16 (w jęz. oryg....) szczegóły 
787.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Ljudina. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 89 (w jęz. oryg....) szczegóły 
788.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Molitva. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 50 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
789.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Molitva do zihr. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 96 (facs. rękopisu tekstu wiersza...) szczegóły 
790.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Molitva (Molitva ljuds'ka je nenache dim...). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 86 (w jęz. oryg....) szczegóły 
791.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Molitva (Navchiht' mene, roslini, zrostu...). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 85 (w jęz. oryg....) szczegóły 
792.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Na drugomu berezih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 84 (proza poetycka; w jęz. oryg....) szczegóły 
793.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Najivnihst'. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 90 (w jęz. oryg....) szczegóły 
794.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Najivnihst'. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 50 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
795.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Najivnihst'. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 90 (w jęz. oryg....) szczegóły 
796.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Narodivsja Bog na sanjakh.... Zagoroda 1998 nr 4 s. 1 (w jęz. oryg....) szczegóły 
797.wiersz: Antonycz Bohdan: Ojczyzna. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 83  szczegóły 
798.wiersz: Antonycz Bohdan: Pierwszy rozdział Biblii. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 81  szczegóły 
799.wiersz: Antonich Bogdan-Ihgor: Pihd sivim nebom.... Vatra(Ł) 2000 nr 1/2 s. 16 (w jęz. oryg....) szczegóły 
800.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Płacz tarnin = Skarga ternu. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 51 (tekst równoległy w jęz. polskim i ukraińskim...) szczegóły 
801.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Płacz tarniny. Przegląd Kresowy 1991 nr 5/6 s. 6  szczegóły 
802.wiersz: Antonycz Bohdan: Pszczoła. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 82  szczegóły 
803.wiersz: Antonich Bogdan-Ihgor: Rihzdvo. Zagoroda 1999 nr 4 s. 43 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
804.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Spes (Nadihja) (Vihra, nadihja, ljubov, 4). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 90 (w jęz. oryg....) szczegóły 
805.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Svjata prostota. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 89 (w jęz. oryg....) szczegóły 
806.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Svjata prostota. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 50 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
807.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Sześć strof mistyki = Shihst' strof mihstiki. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 52 (tekst równoległy w jęz. polskim i ukraińskim...) szczegóły 
808.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Tarnina śpiewa = Teren spihvaje. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 52 (tekst równoległy w jęz. polskim i ukraińskim...) szczegóły 
809.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Wieś = Selo. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 85 (tekst równoległy w jęz. ukraińskim...) szczegóły 
810.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Wiosna. Tygodnik Literacki 1990 nr 6 s. 10  szczegóły 
811.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Wiosna = Vesna. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 85 (tekst równoległy w jęz. ukraińskim...) szczegóły 
812.wiersz: Antonycz Bohdan: Wiśnie. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 79  szczegóły 
813.wiersz: Antonycz Bohdan: Zapomniana ziemia. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 80  szczegóły 
814.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Zelenih svjata. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 53 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
815.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Ziemia zapomniana. Zagoroda 1994 nr 1 s. 26-27  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
816.artykuł: Andruchowycz Jurij: Folkloryzm i etnografizm w dorobku twórczym Bohdana Ihora Antonycza. Konteksty 1996 nr 3/4 s. 84-88  szczegóły 
817.artykuł: Andruchowycz Jurij: Metafizyka "innego Lwowa". O mieście w poezji Bohdana Ihora Antonycza. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 122-131  szczegóły 
818.artykuł: Berdychowska Bogumiła: Trzy drogi do Nowicy (Dedykuję Andrzejowi Janowskiemu). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1992 t. 2 s. 47-48  szczegóły 
819.artykuł: Berdychowska Bogumiła: Trzy drogi z Nowicy (Andrzejowi Jankowskiemu). Tygodnik Literacki 1990 nr 6 s. 10  szczegóły 
820.artykuł: Betko Ihrina: Osmislennja numihnoznogo dosvihdu v poehziji Bogdana-Ihgora Antonicha. x 2000 ([w ks. zb.:] Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruski...) szczegóły 
821.artykuł: Betko Ihrina: "Sacrum" v poezihji Bogdana-Ihgorja Antonicha. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 198-208  szczegóły 
822.artykuł: Drach Ihvan: Do tajemnicih Bogdana-Ihgorja Antonicha. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 142-148  szczegóły 
823.artykuł: Greshhuk Vasil': Okazihonal'ne slovovzhivannja u poezihji B.-Ih. Antonicha. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 209-224  szczegóły 
824.artykuł: Hładyk Stefan: Droga Bohdana Ihora Antonycza od dialektu łemkowskiego do literackiego języka ukraińskiego. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 81-83  szczegóły 
825.artykuł: Ihl'nic'kijj Mikola: Osjagajuchi fenomen Antonicha. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 164-170  szczegóły 
826.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Bohdana Ihora Antonycza próba idealistycznej systematyzacji sztuki. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 171-178  szczegóły 
827.artykuł: Kravchuk Natalja: Antonich povernuvsja na Lemkihvshhinu (U chest' 90-rihchchja vihd dnja narodzhennja poeta). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 65-69  szczegóły 
828.artykuł: Ksenicz Andrzej: Bohdan Ihor Antonycz - próba samookreślenia. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 191-197  szczegóły 
829.artykuł: Ksenicz Andrzej: Bohdan Ihor Antonycz - urodzony w Galicji. Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 19-28  szczegóły 
830.artykuł: Ksenicz Andrzej: Slavia Orientalis 1995 nr 3 s. 448-449 ([rec. ks.:] Mikola Ihl'nic'kijj: Bogdan-Ihgor Antonich. Naris zhittja ...) szczegóły 
831.artykuł: Machno Wasyl: O czasie, powietrzu i poetach jednego miasta. Fraza 2002 nr 1/2 s. 78-81 (nt. związków poety z Sanokiem; z fot. Wasyla Machno...) szczegóły 
832.artykuł: Machno Wasyl: O czasie, powietrzu i poetach jednego miasta. Przegląd Polski = Polish Review 2006 nr z 1 XII s. 6 (dot. także Janusza Szubera...) szczegóły 
833.artykuł: Maślej Aleksander: Powrót Bohdana Ihora Antonycza do Nowicy i Gorlic w latach 1989-1999. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 78-81  szczegóły 
834.artykuł: Mokry Włodzimierz: Bohdana Ihora Antonycza pragnienie harmonii rozumu i serca. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 61-64 (z fragmentami wierszy...) szczegóły 
835.artykuł: Nazaruk Bazyli: Eros i Tanatos w poezji Antonycza. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 179-190  szczegóły 
836.artykuł: Nazaruk Bazyli: Religijne źródła poezji Bohdana Ihora Antonycza. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 268-284  szczegóły 
837.artykuł: Nazaruk Vasil': Shukajuchi garmoniji. Dejaki pitannja poezji Antonicha. Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 185-193  szczegóły 
838.artykuł: Nevihdoms'ka Lihlihja: Obrazi ih simvoli poetichnogo mihfosvihtu Bogdana-Ihgorja Antonicha: lihngvihstichna ihnterpretacihja. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 225-236  szczegóły 
839.artykuł: Orłowska Marzena: Bohdana Ihora Antonycza "Akty Strzeliste". Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 187-196 (nt. sacrum w twórczości Bohdana Ihora Antonycza...) szczegóły 
840.artykuł: Stefanowska Lidia: Chas u poezihji Bogdana Ihgorja Antonicha. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 1/2 s. 166-178  szczegóły 
841.artykuł: Zhulins'kijj Mikola: "Khto zh potrebuje slihv tvojikh". Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 149-163  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
842.impreza: "Poetycka droga Bohdana Ihora Antonycza. Od w Nowicy na Łemkowszczyźnie do we Lwowie" ("Poetichnijj shlakh Bogdana Ihgorja Antonicha. Vihd u L'vovih") - międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 90-lecia urodzin poety (1999).  szczegóły 
artykuł: Alma Mater 2000 nr 17 s. 50 (not....) szczegóły 
artykuł: Kravchuk Natalja: Antonich - dokaz bliz'kostih dvokh narodihv. Mihzhnarodna naukova konferencihja u Krakovih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 92-96 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mokry Włodzimierz: Słowo powitalne Włodzimierza Mokrego przed otwarciem międzynarodowej sesji naukowej. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 73-74  szczegóły 
artykuł: Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 70-72 (program...) szczegóły 
artykuł: Mushinka Mikola: Poshana B-Ih. Antonichu u Krakovih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 91 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Welc Andrzej: Wystąpienie Starosty dr Andrzeja Welca na konferencji poświęconej B.I. Antonyczowi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 76  szczegóły 
artykuł: Ziejka Franciszek: Poetycka droga Bohdana Ihora Antonycza (Słowo na otwarcie konferencji Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Franciszka Ziejki). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 74-75  szczegóły 
843.impreza: Wystawa poświęcona życiu i twórczości Bohdana Ihora Antonycza z okazji 90. rocznicy urodzin (1999).  szczegóły 
artykuł: Bohdan Ihor Antonycz = Bogdan Igor Antonich. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 60 (program i sprawozdanie z uroczystości otwarcia, z fot.; z fot. Bohdana...) szczegóły 
artykuł: (dr): Bohdan Ihor Antonycz - znak pojednania. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 60 (sprawozdanie z uroczystości otwarcia, z fot....) szczegóły 
artykuł: Masłowski Ryszard: List Wojewody Małopolskiego Ryszarda Masłowskiego do organizatorów Wystawy i Muzeum Bohdana Ihora Antonycza w Gorlicach. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 75-76  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
844.kult: Mokry Włodzimierz: Droga do Nowicy i Zdyni na Watrę Łemkowską '99 (Przez Bielankę, Leszczyny, Kunkową, Przysłop, Pantnę, Ropicę Ruską, Małastów). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 298 (nt. obchodów 90. roczn. urodzin Bohdana Ihora Antonycza w Polsce w 199...) szczegóły 
845.kult: Uzarashvihlih Omar: Na Janihvs'komu Cvintarih vikradeno pam'jatnik Bogdanu-Ihgorju Antonichu. Zagoroda 2002 nr 2 s. 49 (dot. kradzieży rzeźby z pomnika twórcy...) szczegóły 
846.kult: Zaklik do L'vihvjan. Zagoroda 2003 nr 2 s. 46-47 (podp. przez pracowników wydawnictwa "Kamenjar"; list w sprawie postawi...) szczegóły 
  Atamanjuk Ihvan
    wiersze (alfabet tytułów)
847.wiersz: Atamanjuk Ivan: Lihta. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 33 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Babkihna Katerina
    wiersze (alfabet tytułów)
848.wiersz: Babkihna Katerina: Gihrchicja = Gorczyca = Bitterton. Radar 2010 nr 2 s. 11 (tekst równoległy w języku polskim, ukraińskim i niemieckim; z not., s....) szczegóły 
849.wiersz: Babkihna Katerina: Nam obom bulo nezruchno... = Czuliśmy się głupio... = Es war fuer beide peinlich.... Radar 2010 nr 2 s. 13 (tekst równoległy w języku polskim, ukraińskim i niemieckim; z not., s....) szczegóły 
850.wiersz: Babkihna Katerina: Nashih sni = Unsere Traume = Nasze sny. Radar 2010 nr 2 s. 12 (tekst równoległy w języku polskim, ukraińskim i niemieckim; z not., s....) szczegóły 
851.wiersz: Babkihna Katerina: Stihl'ki vs'ogo ljubov = Liebe so vieles = Tyle wszystkiego miłość. Radar 2010 nr 2 s. 15 (tekst równoległy w języku polskim, ukraińskim i niemieckim; z not., s....) szczegóły 
852.wiersz: Babkihna Katerina: Tvihjj malen'kijj bog pozhirach serdec' = Dein kleiner Gott Herzensfresser = Twój maleńki bóg pożeracz serc. Radar 2010 nr 2 s. 14 (tekst równoległy w języku polskim, ukraińskim i niemieckim; z not., s....) szczegóły 
  Baboval Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
853.książka twórcy: Babował Roman: Obłaskawianie nocy. 1999  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
854.wiersz: Babował Roman: Białe noce. Fraza 2003 nr 3 s. 31 (z not., 263...) szczegóły 
855.wiersz: Babował Roman: Dopóki będzie wisiało.... Metafora 2001 nr 44/46 s. 35  szczegóły 
856.wiersz: Babował Roman: Gdy księżyc z ukosa strzyże.... Metafora 2001 nr 44/46 s. 35-36  szczegóły 
857.wiersz: Babował Roman: Intymne. Metafora 2001 nr 44/46 s. 37-38 (z not. o aut....) szczegóły 
858.wiersz: Babował Roman: Jutro. Epea 2011 t. 10 s. 151  szczegóły 
859.wiersz: Babował Roman: Leżymy nago w trawie.... Metafora 2001 nr 44/46 s. 35  szczegóły 
860.wiersz: Babował Roman: List do ciebie. Fraza 2003 nr 3 s. 31-32 (z not., 263...) szczegóły 
861.wiersz: Babował Roman: Modyfikacja. Epea 2011 t. 10 s. 153  szczegóły 
862.wiersz: Babował Roman: Mój motek.... Epea 2011 t. 10 s. 154  szczegóły 
863.wiersz: Babował Roman: Pająk spowija przędzą.... Metafora 2001 nr 44/46 s. 36  szczegóły 
864.wiersz: Babował Roman: Plamy z taniego wina.... Fraza 2003 nr 3 s. 29 (z not., 263...) szczegóły 
865.wiersz: Babował Roman: Przekazy nocy. Epea 2011 t. 10 s. 150  szczegóły 
866.wiersz: Babował Roman: Spotkanie. Epea 2011 t. 10 s. 152  szczegóły 
867.wiersz: Babował Roman: Trójkąt lata pośród spiekoty.... Fraza 2003 nr 3 s. 30 (z not., 263...) szczegóły 
868.wiersz: Babował Roman: Tutaj co wieczór wyspy się palą.... Fraza 2003 nr 3 s. 29 (z not., 263...) szczegóły 
869.wiersz: Babował Roman: Zdrada. Metafora 2001 nr 44/46 s. 36-37  szczegóły 
870.wiersz: Babował Roman: Znikłaś pośród nocy.... Fraza 2003 nr 3 s. 30 (z not., 263...) szczegóły 
  Bagrjana Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
871.książka twórcy: Bagrjana Anna: Mandrivka linvou = Spacer po linie. [Wiersze]. 2008  szczegóły 
recenzja: Miłek Maria: Koncert podwójny na strunie słów. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 1/2 s. 97-98  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
872.wiersz: Bagrjana Anna: abonent.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2007 nr 4/6 s. 23 (z notą biograficzną na s. 22...) szczegóły 
873.wiersz: Bagrjana Anna: Awitaminozy metamorfozy. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 57 (z notą biograficzną...) szczegóły 
874.wiersz: Bagrjana Anna: kamień ciśnięty z góry.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2007 nr 4/6 s. 23 (z notą biograficzną na s. 22...) szczegóły 
875.wiersz: Bagrjana Anna: moja miłość stwarza ciebie we mnie.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2007 nr 4/6 s. 23 (z notą biograficzną na s. 22...) szczegóły 
876.wiersz: Bagrjana Anna: mój kronikarz zmęczył się.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2007 nr 4/6 s. 23 (z notą biograficzną na s. 22...) szczegóły 
877.wiersz: Bagrjana Anna: oprócz szmaragdów nie mam niczego kosztownego.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2007 nr 4/6 s. 23 (z notą biograficzną na s. 22...) szczegóły 
878.wiersz: Bagrjana Anna: Oto jest piekło.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2007 nr 4/6 s. 23 (z notą biograficzną na s. 22...) szczegóły 
879.wiersz: Bagrjana Anna: Przędza. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2007 nr 4/6 s. 23 (z notą biograficzną na s. 22...) szczegóły 
880.wiersz: Bagrjana Anna: Twoimi oczami. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2007 nr 4/6 s. 23 (z notą biograficzną na s. 22...) szczegóły 
881.wiersz: Bagrjana Anna: Wybór. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2007 nr 4/6 s. 23 (z notą biograficzną na s. 22...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
882.proza: Bagrjana Anna: Dla nikogo (linia). Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2007 nr 4/6 s. 22 (z notą biograficzną...) szczegóły 
883.proza: Bagrjana Anna: Motyl. Bez miłości (nastrój). Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2007 nr 4/6 s. 22 (z notą biograficzną...) szczegóły 
  Bagrjanijj Ihvan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
884.artykuł: Iglińska Anna: Ihvan Bagrjanijj: sproba lihteraturnogo portretu. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 208-217  szczegóły 
885.artykuł: Kachurovs'kijj Igor': Dlja boju narodzhenijj. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 229-233  szczegóły 
886.artykuł: Weretiuk Oksana: Motiv getsimans'kogo sadu. (Ih. Bagrianijj, U. Samchuk). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 187-197 (ze streszczeniem w jęz. polskim Ryszarda Łużnego...) szczegóły 
  Bakun Svitlana
    książki twórcy (alfabet tytułów)
887.książka twórcy: Bakun Svitlana: Virujte. [Wiersze]. 2009  szczegóły 
  Barac Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
888.książka twórcy: Barac Barbara: Ucieczka od przeznaczenia. Wspomnienia z lat 1941-1944, spisane we wrześniu 1944 roku. 2002  szczegóły 
recenzja: Midrasz 2003 nr 5 s. 5 (podziękowanie redakcji "Midrasza" dla Marii Rycer za przekazanie nakła...) szczegóły 
  Baran'ko Ihor
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
889.utwór: Mudrost.  szczegóły 
artykuł: Sokal Maciej: Analiza i interpretacja komiksu Ihora Barańki "Mudrost". Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2004 [t.] 2 (2003) s. 67-72  szczegóły 
  Barna Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
890.artykuł: Adam Barna. Zagoroda 2001 nr 4 s. 23-25 (z fot....) szczegóły 
  Barna Mikhajjlo
    wiersze (alfabet tytułów)
891.wiersz: Barna Mikhajjlo: Lemkovino rihdna mati. Zagoroda 1999 nr 1 s. 24 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Barna Volodimir
    wiersze (alfabet tytułów)
892.wiersz: Barna Volodimir: 1945 rihk. Zagoroda 1996 nr 3/4 s. 25 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
893.wiersz: Barna Volodimir: Beskidi. Zagoroda 2000 nr 1 s. 19-20 (w jęz. oryg....) szczegóły 
894.wiersz: Barna Volodimir: Krevne. Zagoroda 1997 nr 3 s. 20-21 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
895.wiersz: Barna Volodimir: Rok 1945. Zagoroda 1995 nr 2 s. 31  szczegóły 
896.wiersz: Barna Volodimir: Zapovihdne. Zagoroda 1999 nr 4 s. 26 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Bashkirceva Marihja
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
897.utwór: Dziennik.  szczegóły 
artykuł: Kukharenok Tat'jana: "Ja sama svoja geroinja": strategii avtoportretnojj kharakteristiki v dnevnike Marii Bashkircevojj. Studia Rossica 2006 [t.] 17 s. 275-284 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
898.korespondencja: Kukharjonok Tat'jana: Pis'ma neznakomki. Perepiska Marii Bashkircevojj s Gi de Mopassanom. Studia Rossica 2007 t. 19 s. 289-298 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
  Bat'o-Gavranjak Ihrena
    wiersze (alfabet tytułów)
899.wiersz: Bat'o-Gavranjak Ihrena: Zustrihch z rihdnim kraem cherez 50 rokihv. Zagoroda 1997 nr 2 s. 21 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Bazhan Mikola, Tichina Pavlo *
    wiersze (alfabet tytułów)
900.wiersz: Bażanow Mikołaj, Tyczyna Pawło: Żyj, Ukraino, przepiękna i silna... = Żywy,Ukrajino, prekrasna i sylna.... Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 268 (tekst równoległy polski i w transkrypcji ukraińskiej...) szczegóły 
  Bednarchuk Jevgen
    wiersze (alfabet tytułów)
901.wiersz: Bednarchuk Jevgen: Bachennja. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 241-242  szczegóły 
902.wiersz: Bednarchuk Jevgen: Bukvar. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 236-237  szczegóły 
903.wiersz: Bednarchuk Jevgen: Grechaniki. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 239-240  szczegóły 
904.wiersz: Bednarchuk Jevgen: Jasnih promihnnja vzhe.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 238  szczegóły 
905.wiersz: Bednarchuk Jevgen: K.A. Javors'komu. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 235  szczegóły 
906.wiersz: Bednarchuk Jevgen: Khihd. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 240  szczegóły 
907.wiersz: Bednarchuk Jevgen: Konvert. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 242  szczegóły 
908.wiersz: Bednarchuk Jevgen: Ne vsih tugu.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 238  szczegóły 
909.wiersz: Bednarchuk Jevgen: Spasibih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 237  szczegóły 
910.wiersz: Bednarchuk Jevgen: Stepova krajina. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 236  szczegóły 
911.wiersz: Bednarchuk Jevgen: Tretihjj klas. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 238-239  szczegóły 
912.wiersz: Bednarchuk Jevgen: Zamovkla pihsnja. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 241  szczegóły 
913.wiersz: Bednarchuk Jevgen: Zhmenja zemlih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 234-235  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
914.artykuł: Koljanchuk Oleksandr: Jevgen Bednarchuk (18.01.1913 - 28.01. 1981) - sproba po rokakh prigadati poetichnu zamislenihst'. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 243-245  szczegóły 
  Belehjj Les'
    wiersze (alfabet tytułów)
915.wiersz: Bełej Łeś: kobieta Edgara Poe. Elewator 2012 nr 2 s. 111 (z not. biogr. s. 112...) szczegóły 
916.wiersz: Bełej Łeś: mokry palimpsest. Elewator 2012 nr 2 s. 110 (z not. biogr. s. 112...) szczegóły 
917.wiersz: Bełej Łeś: Pies. Elewator 2012 nr 2 s. 112 (z not. biogr....) szczegóły 
  Berdnik Oles'
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
918.artykuł: Dworak Walentyna: Ołeś Berdnyk żyje. Nowa Fantastyka 1991 nr 11 s. 80  szczegóły 
919.artykuł: Jęczmyk Lech: Nowa Fantastyka 1994 nr 9 s. 76 (nota...) szczegóły 
  Bezkorovajjnyjj Gordijj
    wiersze (alfabet tytułów)
920.wiersz: Bezkorowajnyj Hordij: Spod dna niespodziewanego śniegu.... Komunikaty 1996 nr 5 s. 5 (z not....) szczegóły 
  Bihgunjak Andrejj
    wiersze (alfabet tytułów)
921.wiersz: Bihgunjak Andrejj: Rihdny gory. Zagoroda 2002 nr 1 s. 6 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
  Bihlik Ivan
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
922.utwór: Mecz Areja.  szczegóły 
artykuł: Krzywicka-Ustrzycka Anna: Stylizacja językowa na materiale utworów "Mecz Areja" Iwana Biłyka i "Ja, Bohdan" Pawła Zahrebelnego. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2004 [t.] 2 (2003) s. 42-46  szczegóły 
  Bilocerkivec' Natalka
    książki twórcy (alfabet tytułów)
923.książka twórcy: Biłocerkiweć Natałka: Róża i nóż. [Wiersze]. 2009  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
924.wiersz: Biłocerkiweć Natałka: Deszcz. Fraza 2002 nr 1/2 s. 10 (z not., s. 315...) szczegóły 
925.wiersz: Biłocerkiweć Natałka: Drży woda w szklance.... Fraza 2002 nr 1/2 s. 4 (z not., s. 315...) szczegóły 
926.wiersz: Biłocerkiweć Natałka: Nóż. Fraza 2002 nr 1/2 s. 8-9 (z not., s. 315...) szczegóły 
927.wiersz: Biłocerkiweć Natałka: Róża. Fraza 2002 nr 1/2 s. 5 (z not., s. 315...) szczegóły 
928.wiersz: Biłocerkiweć Natałka: Sto lat młodości. Fraza 2002 nr 1/2 s. 7-8 (z not., s. 315...) szczegóły 
929.wiersz: Biłocerkiweć Natałka: Szalone samoloty. Fraza 2002 nr 1/2 s. 5-6 (z not., s. 315...) szczegóły 
930.wiersz: Biłocerkiweć Natałka: Wino aniołów. Fraza 2002 nr 1/2 s. 6-7 (z not., s. 315...) szczegóły 
931.wiersz: Biłocerkiweć Natałka: Zacierają się linie.... Fraza 2002 nr 1/2 s. 9-10 (z not., s. 315...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
932.ikonografia: Klematis 2010 nr 1 s. 37 (fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
933.wywiad: Matwijenko Switłana: "Podoba mi się brzmienie tego słowa...". Fraza 2002 nr 1/2 s. 11-16  szczegóły 
  Bojjchuk Bogdan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
934.książka twórcy: Bojczuk Bohdan: Miłość w trzech odsłonach i inne wiersze. 2001  szczegóły 
recenzja: Kulesza Dariusz: Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 125  szczegóły 
recenzja: Szarkowska Ewa: Poetyckie odsłony Bohdana Bojczuka. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 151-153  szczegóły 
935.książka twórcy: Bojczuk Bohdan: Skazane kochać. [Tekst dramatyczny]. 2007  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
936.wiersz: Bojczuk Bohdan: Modlitwa (Ojcu poświęcam). Epea 2007 t. 6 s. 178-179  szczegóły 
937.wiersz: Bojczuk Bohdan: Moje usta otwierający. Epea 2007 t. 6 s. 178-179  szczegóły 
938.wiersz: Bojczuk Bohdan: Motyl rozświetlił na chwilę.... Epea 2007 t. 6 s. 178  szczegóły 
939.wiersz: Bojczuk Bohdan: Nocne misterium. Epea 2007 t. 6 s. 177  szczegóły 
940.wiersz: Bojczuk Bohdan: Prośba. Epea 2007 t. 6 s.177  szczegóły 
941.wiersz: Bojczuk Bohdan: Wiersze pożegnania [z tego cyklu:] Błąkam się po nieobecnym lecie.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 68 (z notą biograficzną...) szczegóły 
942.wiersz: Bojczuk Bohdan: Wiersze pożegnania [z tego cyklu:] Ciemnieje.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 68 (z notą biograficzną...) szczegóły 
943.wiersz: Bojczuk Bohdan: Wiersze pożegnania [z tego cyklu:] Ciemnieje ślubna fotografia.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 68 (z notą biograficzną...) szczegóły 
944.wiersz: Bojczuk Bohdan: Wiersze pożegnania [z tego cyklu:] Idą w przeciwną stronę.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 68 (z notą biograficzną...) szczegóły 
945.wiersz: Bojczuk Bohdan: Wiersze pożegnania [z tego cyklu:] Idę dalej i zapadam się w mrok.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 68 (z notą biograficzną...) szczegóły 
946.wiersz: Bojczuk Bohdan: Wiersze pożegnania [z tego cyklu:] Jaskółka.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 68 (z notą biograficzną...) szczegóły 
947.wiersz: Bojczuk Bohdan: Wiersze pożegnania [z tego cyklu:] Podstawiam rękę pod życie.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 68 (z notą biograficzną...) szczegóły 
948.wiersz: Bojczuk Bohdan: Wiersze pożegnania [z tego cyklu:] Słuchaj.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 68 (z notą biograficzną...) szczegóły 
949.wiersz: Bojczuk Bohdan: Żal wypowiedziawszy. Epea 2007 t. 6 s. 179  szczegóły 
  Bondar Andrihjj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
950.książka twórcy: Bondar Andrij: Historie ważne i nieważne. [Opowiadanie]. 2011  szczegóły 
recenzja: Robert Maciej: Co tu jest do opowiadania?. Lampa 2011 nr 7/8 s. 80-81  szczegóły 
wywiad: Robert Maciej: Zazdrościliśmy Polakom, nawt kiedy spadł samolot. Lampa 2011 nr 7/8 s. 76-79 (z notą o twórcy i fot....) szczegóły 
951.książka twórcy: Bondar Andrij: Jogging. [Wiersze]. 2005  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
952.wiersz: Bondar Andrij: Bez sensu. Arkadia 2004 nr 15/16 s. 89-91  szczegóły 
953.wiersz: Bondar Andrij: Bogurodzica. Wyspa 2010 nr 4 s. 3-4  szczegóły 
954.wiersz: Bondar Andrij: Buńczuczne skwarki! Sypię.... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 184 (z not. s. 283-284, fot. s. 180...) szczegóły 
955.wiersz: Bondar Andrij: Canis et lupus. Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 183-184 (z not. s. 283-284, fot. s. 180...) szczegóły 
956.wiersz: Bondar Andrij: Ciekawy film. Akcent 2003 nr 4 s. 11-13  szczegóły 
957.wiersz: Bondar Andrij: Daremny płacz daremny.... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 182 (z not. s. 283-284, fot. s. 180...) szczegóły 
958.wiersz: Bondar Andrij: Do ojczyzny. Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 185-186 (z not. s. 283-284, fot. s. 180...) szczegóły 
959.wiersz: Bondar Andrij: Dwaj przyjaciele. Wyspa 2010 nr 4 s. 6  szczegóły 
960.wiersz: Bondar Andrij: Dziewczynka. Dniepropietrowsk 7.04.2006. Ha!art 2006 nr 23 s. 57 (z not. o aut....) szczegóły 
961.wiersz: Bondar Andrij: Jakie pustkowie. Wokoło.... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 186 (z not. s. 283-284, fot. s. 180...) szczegóły 
962.wiersz: Bondar Andrij: Jego serce. Wyspa 2010 nr 4 s. 8-9  szczegóły 
963.wiersz: Bondar Andrij: Kawowe zgęstki na opasłym.... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 185 (z not. s. 283-284, fot. s. 180...) szczegóły 
964.wiersz: Bondar Andrij: List do K.. Akcent 2003 nr 4 s. 10-11  szczegóły 
965.wiersz: Bondar Andrij: Marchewkowy lód. Wyspa 2010 nr 4 s. 6, 8  szczegóły 
966.wiersz: Bondar Andrij: Nocnik. Wyspa 2010 nr 4 s. 4  szczegóły 
967.wiersz: Bondar Andrij: Pokazać klasę. Akcent 2003 nr 4 s. 13-14 (z not. o aut., s. 15...) szczegóły 
968.wiersz: Bondar Andrij: Prymitywne formy własności. Arkadia 2004 nr 15/16 s. 93-95  szczegóły 
969.wiersz: Bondar Andrij: Psalm na cześć braterstwa. Akcent 2003 nr 4 s. 8-10  szczegóły 
970.wiersz: Bondar Andrij: Sakramentalne. Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 183 (z not. s. 283-284, fot. s. 180...) szczegóły 
971.wiersz: Bondar Andrij: Stalin miał rację. Arkadia 2004 nr 15/16 s. 91-93  szczegóły 
972.wiersz: Bondar Andrij: Strach uleci -tylko.... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 181 (z not. s. 283-284, fot. s. 180...) szczegóły 
973.wiersz: Bondar Andrij: Święty Mikołaj nr 628. Akcent 2003 nr 4 s. 7-8  szczegóły 
974.wiersz: Bondar Andrij: Tak obejmują nas.... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 182 (z not. s. 283-284, fot. s. 180...) szczegóły 
975.wiersz: Bondar Andrij: Wiersz który nigdy nie zostanie przetłumaczony na języki obce. Teka Puławska 2004 nr 1 s. 13-15 (z not. o aut., s. 16...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
976.proza: Bondar Andrij: Dziadek Teoś. Akcent 2003 nr 4 s. 57-60  szczegóły 
977.proza: Bondar Andrij: Heminguej - Hemingway. Akcent 2003 nr 4 s. 53-55  szczegóły 
978.proza: Bondar Andrij: Papież. Akcent 2003 nr 4 s. 63-65  szczegóły 
979.proza: Bondar Andrij: Poczuj różnicę. Klematis 2008 nr 1 s. 66-68 (z notą o aut....) szczegóły 
980.proza: Bondar Andrij: Przepiękna. Akcent 2003 nr 4 s. 55-57  szczegóły 
981.proza: Bondar Andrij: Szczep Mandelsztama. Akcent 2003 nr 4 s. 60-63  szczegóły 
982.proza: Bondar Andrij: Żydowscy przyjaciele i Motobol. Pociąg 76 2007 nr 1 s. 41-45  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
983.wywiad: Marecki Piotr: Szalone pomarańcze. Ha!art 2005 nr 20 s. 2-3  szczegóły 
984.wywiad: Robert Maciej: Zazdrościliśmy Polakom, nawt kiedy spadł samolot. Lampa 2011 nr 7/8 s. 76-79 (z notą o twórcy i fot....) szczegóły 
  Borispolet' Vitalijj
    wiersze (alfabet tytułów)
985.wiersz: Borispolet' Vitalijj: Do wiadomości obywateli.... Dekada Literacka 1992 nr 10 s. 7  szczegóły 
  Borovik Ihrina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
986.książka twórcy: Borovik Ihrina: Vihnec'. Poema. 1995  szczegóły 
  Borovikovs'kijj Levko
    wiersze (alfabet tytułów)
987.wiersz: Borowykowski Łewko: Zabójstwo. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 232  szczegóły 
  Borshhevs'kijj Sergihjj
    wiersze (alfabet tytułów)
988.wiersz: Borszczewśkyj Serhij: Odchodzę od was.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 64 (z notą biograficzną...) szczegóły 
989.wiersz: Borszczewśkyj Serhij: Ot jesień podkradła się.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 64 (z notą biograficzną...) szczegóły 
990.wiersz: Borszczewśkyj Serhij: Poetom nie są potrzebne nagrody.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 64 (z notą biograficzną...) szczegóły 
991.wiersz: Borszczewśkyj Serhij: Ukrainie. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 64 (z notą biograficzną...) szczegóły 
992.wiersz: Borszczewśkyj Serhij: W tym świecie jestem podróżnikiem.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 64 (z notą biograficzną...) szczegóły 
  Bovanko Tan'ka, Bovanko Gric *
    wiersze (alfabet tytułów)
993.wiersz: Bovanko Gric, Bovanko Tan'ka: Lemkovina. Zagoroda 2003 nr 2 s. 20 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
994.wiersz: Bovanko Gric, Bovanko Tan'ka: Sokhan'o Sokhan'o. Zagoroda 2003 nr 3 s. 31 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
  Briginet' Oleksandr
    wiersze (alfabet tytułów)
995.wiersz: Briginet' Oleksander: Idę za dniem.... Dekada Literacka 1992 nr 10 s. 7  szczegóły 
  Bruslinov'skijj Evgen
    proza (alfabet tytułów)
996.proza: Brusłynowski Jewhen: Kalendarz 1996 [fragm.]. Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 59-73, 149-165, 187-199, 233-244 (z not. s. 284...) szczegóły 
997.proza: Brusłynowski Jewhen: Kalendarz 1996 (fragmenty). Akcent 2000 nr 3 s. 74-99  szczegóły 
998.proza: Bruslinov'skijj Evgen: Kalendarz Brusłynowskiego (fragmenty). Nawias 2002 nr 1 s. 110-120 (fragmenty dziennika; z notą o autorze na s. 120...) szczegóły 
999.proza: Brusłynowski Jewhen: Kalendarz (Fragmenty). Fraza 2002 nr 1/2 s. 103 (z not., s. 315...) szczegóły 
1000.proza: Brusłynowski Jewhen: Listy z Kijowa czyli Dziennik komputerowy. Fraza 1999 nr 1 s. 76-86  szczegóły 
  Budin'skijj Miron
    wiersze (alfabet tytułów)
1001.wiersz: Budin'skijj Miron: Mati. Zagoroda 1999 nr 4 s. 10 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Bulakhovs'ka Julija
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1002.artykuł: Matvihjenko Antonihna: Khudozhnihjj sviht Julihji Bulakhovs'koji. Dziennik Kijowski 2003 nr 17 s. 6 (o twórczości...) szczegóły 
1003.artykuł: Z okazji Jubileuszu - 70. rocznicy urodzin Pani Julii Bułachowskiej składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, rodzinnego spokoju i sukcesów twórczych. Dziennik Kijowski 2001 nr 1 s. 6 (sylwetka badaczki literatury polskiej i polsko-ukraińskich kontaktów l...) szczegóły 
  Burjak Mikolajj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1004.książka twórcy: Bajkovyj s'vit Mikolaâ Burâka. [Opowiadania, wiersze, wspomnienia]. 2011  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1005.wiersz: Burjak Mikolajj: Bihdnyjj ih bogatyjj. Zagoroda 2003 nr 1 s. 19 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
1006.wiersz: Burjak M.: Kazhda lishka svih khvihst khvalit. Zagoroda 1998 nr 4 s. 29 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1007.wiersz: Burjak Nikolajj: Njan'o ih syn Van'o (Tom versh napisanyjj na pihdstavih pravdivogo vidarihnja). Zagoroda 1999 nr 3 s. 27  szczegóły 
1008.wiersz: Burjak Nikolajj: Novorihchne zhichihnja. Zagoroda 1998 nr 4 s. 2 (w ję oryg....) szczegóły 
1009.wiersz: Burjak M.: Rihdnyjj Krajj. Zagoroda 1996 nr 3/4 s. 12 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1010.wiersz: Burjak Mikolajj: Rihdnyjj krajj. Zagoroda 2003 nr 1 s. 18 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
1011.wiersz: Burjak Nikolajj: Vsjo tih tak ne bude. Zagoroda 1999 nr 2 s. 29 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1012.proza: Burjak Nikolajj: More. Zagoroda 1997 nr 1 s. 23 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1013.artykuł: Vspomin o Mikolaju Burjaku v sotnu rihchnicju urodin. Zagoroda 2003 nr 1 s. 17-18 (z fot....) szczegóły 
  Cest Inesa pseud.
    proza (alfabet tytułów)
1014.proza: Cest Inesa: Mięso. Red 2010 nr 2/1 (2009/2010) s. 15-17 (z notą o autorze i tłumaczu...) szczegóły 
  Chaban Vasil'
    proza (alfabet tytułów)
1015.proza: Czaban Wasyl: Drwa. Fraza 2001 nr 1/2 s. 128  szczegóły 
1016.proza: Czaban Wasyl: Requiem. Fraza 2001 nr 1/2 s. 127  szczegóły 
  Chichibabin Boris
    wiersze (alfabet tytułów)
1017.wiersz: Chichibabin Boris: Daj Boże, od stóp.... Literatura Radziecka 1990 nr 7 s. 118-119  szczegóły 
1018.wiersz: Chichibabin Boris: Nie od biedy.... Literatura Radziecka 1990 nr 7 s. 114-115  szczegóły 
1019.wiersz: Chichibabin Boris: Przed groźnym proroctwem.... Literatura Radziecka 1990 nr 7 s. 116-117  szczegóły 
1020.wiersz: Chichibabin Boris: Przysięgam na radosną flagę. Literatura Radziecka 1990 nr 7 s. 115-116  szczegóły 
1021.wiersz: Chichibabin Boris: Rzecz mało piękna.... Literatura Radziecka 1990 nr 7 s. 119-120  szczegóły 
1022.wiersz: Chichibabin Boris: Weź zmęczenie moje.... Literatura Radziecka 1990 nr 7 s. 117-118  szczegóły 
1023.wiersz: Chichibabin Boris: Z dalekiej gwiazdy.... Literatura Radziecka 1990 nr 7 s. 117  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1024.tekst paraliteracki: Chichibabin Boris: Wybrałem sam. Literatura Radziecka 1990 nr 7 s. 120-125 (wypowiedź; not. Tatiana Archangielska...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1025.artykuł: Nieuważny Florian: W kręgu wiecznych problemów prawdy, dobra i piękna. Liryka Borysa Cziczibabina (1923-1994). Studia Rossica 1999 [t.] 7 s. 235-242 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
  Chizhevs'kijj Dmitro
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1026.książka o twórcy: Blaškiv Oksana: Čes'ka i slovac'ka kul'tura v žitti ta naukovij spadsini Dmitra Čiževs'kogo. 2010  szczegóły 
1027.książka o twórcy: Korthaase Werner: Dmitrij Čiževskij. Žizn' velikogo učënogo = [Dmytro Czyżewski a kultura europejska XX wieku]. 2010  szczegóły 
1028.książka o twórcy: Mnich Roman: Dmitrij Čiževskij i evropejskaâ kul'tura = Dmitro Čiževs'kij i evropejs'ka kul'tura = [Dmytro Czyżewski a kultura europejska]. 2010  szczegóły 
1029.książka o twórcy: Nasledie Dmitriâ Čiževskogo i problemy ego izučeniâ = Problematyka badań nad spuścizną Dmytra Czyżewskiego. 2009  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1030.artykuł: Mnich Roman: Avtobiograficheskijj diskurs Dmitrija Chizhevskogo. Studia Rossica 2012 t. 21 s. 211-223 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
1031.artykuł: Mnich Roman: Dmitrijj Chizhevskijj i Pol'sha. Studia Rossica 2012 t. 22 s. 311-320 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
1032.artykuł: Najenko Mikhajjlo: Lihteraturoznavcha koncepcihja Dmitra Chizhevs'kogo. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 234-241  szczegóły 
  Chubajj Grigorijj
    wiersze (alfabet tytułów)
1033.wiersz: Chubajj Hryhorijj: Mówić, milczeć i mówić znowu. Twórczość 1991 nr 3 s. 10-14  szczegóły 
1034.wiersz: Chubajj Hryhorijj: Szukanie współwinnego. Twórczość 1991 nr 3 s. 3-10  szczegóły 
1035.wiersz: Czubaj Hryhorij: Teatr marionetek. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 180-191 (z not. s. 368...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1036.artykuł: B.Z.: Hryhorij Czubaj (1949-1982). Twórczość 1991 nr 3 s. 133 (biogr....) szczegóły 
  Chubins'kijj Pavlo, Danilovich S. *
    wiersze (alfabet tytułów)
1037.wiersz: Chubins'kijj Pavlo, Danilovich S.: "Nie umarła Ukraina". Pieśń Skrzydlata 1992 nr 2 s. 4 (z notą Czesława Skonki...) szczegóły 
1038.wiersz: Czubińsky Pawło, Daniłowicz S.: Szcze ne wmerła Ukraina. Pieśń Skrzydlata 2003 nr 2 s. 6  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1039.impreza: Sesja poświęcona hymnom narodowym Polski i Ukrainy (2002).  szczegóły 
artykuł: C.S.: Z ostatniej chwili. Hymny narodowe Polski i Ukrainy. Pieśń Skrzydlata 2002 nr 1 s. 79 (sprawozdanie...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1040.utwór: Nie umarła Ukraina.  szczegóły 
artykuł: Hymn narodowy Ukrainy. Pieśń Skrzydlata 2003 nr 2 s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: Lwowicz Rita: Franciszka Rawity-Gawrońskiego przygody we Lwowie. Krynica 1994 nr 3 s. 16-19 (m. in. nt. genezy i recepcji tekstu...) szczegóły 
  Cibul'ko Volodimir
    wiersze (alfabet tytułów)
1041.wiersz: Cybulko Wołodymyr: Sobotni samolot z Paryża. Akcent 2000 nr 3 s. 53-54  szczegóły 
1042.wiersz: Cybulko Wołodymyr: Tekst nr 1. Akcent 2000 nr 3 s. 54-59  szczegóły 
  Cvihd Antonihna
    wiersze (alfabet tytułów)
1043.wiersz: Cwid Antonina: ... kobieta, która zjadła swoje dzieci.... Biuletyn Literacki 1993 nr 2 s. 9  szczegóły 
1044.wiersz: Cwid Antonina: Kobieta któa zjadła.... Biuletyn Literacki 2000 s. 107  szczegóły 
1045.wiersz: Cwid Antonina: Kobieta, która zjadła swoje dzieci.... Biuletyn Literacki 1994 nr 6/7 (1993/1994) s. 9  szczegóły 
  Danyl'ko Andrijj
    wiersze (alfabet tytułów)
1046.wiersz: Daniłko Andrij: Gon-gon = Hop-hop. Slawistyka 2010 nr 11 s. 86-87 (tekst równoległy w jęz. ukraińskim i polskim...) szczegóły 
1047.wiersz: Daniłko Andrij: Vse budet khorosho = Wszystko będzie dobrze. Slawistyka 2010 nr 11 s. 85-86 (tekst równoległy w jęz. rosyjskim i polskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1048.artykuł: Bracki Artur: Śmiech przez łzy, czyli o języku współczesnego ukraińskiego show-biznesu. Slawistyka 2010 nr 11 s. 83-90 (nt. satyrycznych piosenek Andrija Daniłki...) szczegóły 
  Davidovs'kaja Natal'ja
    wywiady (alfabet autorów)
1049.wywiad: M.P.: Przyjaźń 1989 nr 8 s. 16-17  szczegóły 
  Denisenko Larisa
    proza (alfabet tytułów)
1050.proza: Denisenko Larisa: Moje zhittja: vid pomerlogo do zagiblogo dida [fragm. pow.] = Mein Leben: vom verstorbenen zum verlorenen Grossvater = Moje życie: od zmarłego do zaginionego dziadka. Radar 2010 nr 2 s. 82-88 (tekst równoległy w języku polski, niemieckim i ukraińśkim; z not., s. ...) szczegóły 
  Deresh Ljubko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1051.książka twórcy: Deresz Lubko: Arche. Monolog, który wciąż jeszcze trwa. [Powieść].  szczegóły 
recenzja: Pachocki Michał: Lektura zakrapiana. Lampa 2006 nr 3 s. 71  szczegóły 
recenzja: Ruszczyk Joanna: Czuły Barbarzyńca 2006 nr 1 s. 23 (not....) szczegóły 
1052.książka twórcy: Deresz Lubko: Kult. [Powieść].  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1053.proza: Deresz Lubko: 3D dla Europy. Korespondencja z Ojcem 2008 nr 9 s. 24-27 (z notą o aut....) szczegóły 
1054.proza: Deresz Lubko: Kult [fragm. pow.]. Ha!art 2005 nr 20 s. 4-9 (z not. o aut., s. 47...) szczegóły 
1055.proza: Deresz Lubko: Myślenie w trójwymiarze. Kafka 2005 nr 16 s. 38-41 (esej; z not. o autorze na s. 76...) szczegóły 
1056.proza: Deresz Lubko: Przypowieść o drozofilach. Korespondencja z Ojcem 2008 nr 9 s. 76-77  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1057.artykuł: Pomosty [Wrocław] 2010 t. 15 s. 226-227 (not. o spotkaniu autorskim 21 IV 2010 r. we Wrocławiu...) szczegóły 
  Derzhavin Volodimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1058.artykuł: Khorob Stepan: Lihteraturoznavchijj konceptualihzm Volodimira Derzhavina: emihgracihjjna model' tvorchostih. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 242-250  szczegóły 
  Dihbrova Volodimir
    proza (alfabet tytułów)
1059.proza: Dibrowa Wołodymyr: Teksty z nazawmi i bez nazw (Fragmenty): Nazwy geograficzne - wstęp. Kresy 1994 nr 19 s. 114 (tekst dram.; z not....) szczegóły 
1060.proza: Dibrowa Wołodymyr: Teksty z nazawmi i bez nazw (Fragmenty): Uljanówka (Uljaniwka). Kresy 1994 nr 19 s. 114-115 (tekst dram.; z not....) szczegóły 
1061.proza: Dibrowa Wołodymyr: Urodziny. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 14-21 (z not....) szczegóły 
1062.proza: Dibrowa Wołodymyr: Why d'ont we do it in the road. Kresy 2001 nr 47 s. 151-157  szczegóły 
  Djachenko Bogdan
    wiersze (alfabet tytułów)
1063.wiersz: Diaczenko Bogdan: Kochane ojczyzny. Dziennik Kijowski 1994 nr 13/14 s. 7  szczegóły 
1064.wiersz: Diaczenko Bogdan: Uwaga wstępna o niepodległości. Dziennik Kijowski 1994 nr 13/14 s. 7  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1065.tekst paraliteracki: Diaczenko Bogdan: Od autora (Avtors'kijj komentar) (Z ciklu Vihdtvorennja). Dziennik Kijowski 1994 nr 12 s. 3 (koment. dotyczący przekładów własnej poezji; z wypow. tłumaczy i kryty...) szczegóły 
  Domontovich Vihktor
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1066.utwór: Doktor Serafihkus.  szczegóły 
artykuł: Sołowij Hałyna: Masochizm i homoerotyzm w powieści Wiktora Domontowicza "Doktor Serafikus". Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2004 [t.] 2 (2003) s. 73-77  szczegóły 
  Dovzhenko Aleksandr
    proza (alfabet tytułów)
1067.proza: Dowżenko Aleksander: Dziennik. Tygodnik Literacki 1991 nr 3 s. 10-11  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1068.artykuł: Kuźniak Alicja: Ołeksandr Dowżenko o sercu matki. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 317-333  szczegóły 
1069.artykuł: Sobol Walentyna: Diskurs russkojj kul'tury v dnevnikakh A. Dovzhenko (1894-1956). Studia Rossica 2010 t. 20, 2 s. 279-289 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1070.utwór: Zaczarowana Desna.  szczegóły 
artykuł: Baraniwska Oksana: O ukraińskich i polskich zdaniach przydawkowych. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 4 s. 248-251 (na przykładzie opowieści filmowej w oryginale i tłumaczeniu S.E. Bureg...) szczegóły 
  Drach Ihvan
    wiersze (alfabet tytułów)
1071.wiersz: Dracz Iwan: Ballada o genach. Lithuania 1996 nr 1/2 s. 123-125 (proza poetycka...) szczegóły 
1072.wiersz: Drach Ivan: Lew (Pamięci Ernesta Hemingwaya). Więź 1991 nr 11/12 s. 85 (z not. o aut....) szczegóły 
1073.wiersz: Dracz Iwan: Na polską modłę. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 55  szczegóły 
1074.wiersz: Drach Ivan: Nie ma kiedy. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr 23 IX s. 13  szczegóły 
1075.wiersz: Dracz Iwan: Nie ma kiedy. Że 1990 nr 9/10 s. 44  szczegóły 
1076.wiersz: Dracz Iwan: Och, jak dobrze.... Że 1990 nr 9/10 s. 29  szczegóły 
1077.wiersz: Dracz Iwan: Polonez Ogińskiego. Pieśń Skrzydlata 2002 nr 1 s. 22  szczegóły 
1078.wiersz: Dracz Iwan: Prawo wierności (Pamięci Leonida Mikołajewicza ). Kresy 1992 nr 9/10 s. 93  szczegóły 
1079.wiersz: Dracz Iwan: Słowik. Pracownia 2001 nr 26 s. 70  szczegóły 
1080.wiersz: Drach Ivan: Słowik. Przegląd Kresowy 1992 nr 1 s. 7  szczegóły 
1081.wiersz: Dracz Iwan: Zemsta ognistego ptaka. Kresy 1992 nr 9/10 s. 92  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1082.artykuł: Aleksihjjchuk Oleg: Chleni prezidihji SKV ih UVKR u Krakovih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1994 t. 4 s. 91-94 (sprawozdanie z pobytu w Krakowie, 29-30 VI 1994...) szczegóły 
1083.artykuł: Gerbut P.: Poki shho edina. Zagoroda 2002 nr 4 s. 38-40 (m. in. o odwiedzinach w świetlicy łemkowskiej; art. podp.: Kerihvnik "...) szczegóły 
1084.artykuł: Łomanowski Andrzej: Nieudany zamach na poetów. Gazeta Wyborcza 1992 nr 52 s. 6 (nt. próby usunięcia pisarza ze stanowiska przewodniczącego Ukraińskieg...) szczegóły 
1085.artykuł: Ziemny Aleksander: Znajomy z Ukrainy - Iwan Dracz. Przekrój 1991 nr 2414 s. 16-17  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1086.wywiad: Ciemiński Ryszard: W barwach zielono-błękitnych. Po prostu 1990 nr 15 s. 12  szczegóły 
1087.wywiad: Konstantinović Stevan, Zambrowski Antoni: Ramię w ramię. Tygodnik Solidarność 1990 nr 44 s. 6  szczegóły 
1088.wywiad: Korniejenko Agnieszka: Zawód? Poeta. Dekada Literacka 1992 nr 20 s. 3, 10 (z not. i fot....) szczegóły 
1089.wywiad: Kwaśniak Zbigniew, Sasorski Jerzy: Echo Krakowa 1989 nr 185 s. 3-4 (nt. założenia Narodowego Ruchu Ukrainy, którego Iwan Dracz został prze...) szczegóły 
1090.wywiad: Lewandowska Irena: Rzeki nie tak głębokie. Gazeta Wyborcza 1994 nr 157 s. 9 (wywiad nt. polityczne; z notą...) szczegóły 
1091.wywiad: Osadczuk Bohdan: "U nas tyle anarchii i rozgardiaszu". Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 86-87  szczegóły 
1092.wywiad: Pięciak Wojciech, Romanowski Andrzej: "Nasza droga wiedzie przez Polskę" (z Iwanem Draczem, przewodniczącym ukraińskiego "Ruchu", rozmawiają Wojciech Pięciak i Andrzej Romanowski). Tygodnik Powszechny 1991 nr 41 s. 1, 3 (z notą biogr....) szczegóły 
1093.wywiad: Zambrowski Antoni: Dziury w ziemi. Obóz 1991 nr 20 (zima 1990/1992) s. 117-122  szczegóły 
  Drozd Volodimir
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1094.utwór: Samotny wilk.  szczegóły 
  Drozdzihak Teodozi
    wiersze (alfabet tytułów)
1095.wiersz: Drozdzihak Teodozi: Lemkihvskih zeleni gajj. Zagoroda 1998 nr 3 s. 23  szczegóły 
1096.wiersz: Drozdzihak Teodozi: Stara cheres'nja. Zagoroda 1998 nr 4 s. 27 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Duc'-Fajjfer Olena
    wiersze (alfabet tytułów)
1097.wiersz: Duc'-Fajjfer Olena: Mihjj svit to ne chuzhe slovo.... Zagoroda 1997 nr 4 s. 11 (tekst w jęz. oryg.; z notą s. 10-11...) szczegóły 
1098.wiersz: Duc'-Fajjfer Olena: Vpihvperek to ihnakshe.... Zagoroda 1997 nr 4 s. 11 (tekst w jęz. oryg.; z notą s. 10-11...) szczegóły 
  Dudra Jakihv
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1099.książka twórcy: Dudra Jakihv: Z'vihzdy na skybakh. 2002  szczegóły 
recenzja: Lesihv Mikhajjlo: Nova zbihrka vihrshihv Jakova Dudri ta problema pravopisu. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 317-323 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1100.wiersz: Dudra Jakihv: Lemkihvska vesna. Zagoroda 2003 nr 2 s. 18 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
1101.wiersz: Dudra Jakihv: Zhychu schast'ja i spokoju. Zagoroda 2003 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
  Dukhnovich Oleksandr
    wiersze (alfabet tytułów)
1102.wiersz: Dukhnovich Oleksandr: Tvoja Vitchizna. Zagoroda 1999 nr 4 s. 18 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Dzihndz'o Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1103.wiersz: Dzihndz'o Anna: Lemkihvshhyno moja doroga. Zagoroda 2003 nr 4 s. 31-32  szczegóły 
  Dzihndz'o Mikhajjlo
    wiersze (alfabet tytułów)
1104.wiersz: Dzihndz'o Mikhajjlo: Do bratihv - lemkihv. Zagoroda 1999 nr 4 s. 30  szczegóły 
1105.wiersz: Dzihndz'o Mikhajjlo: Na vygonih. Zagoroda 2001 nr 1 s. 29 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
  Dzjubina Stepan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1106.książka twórcy: Dzjubina Stepan: Ih stverdi dihlo ruk nashikh. Spogadi. 1995  szczegóły 
  Dzvihnka M.
    wiersze (alfabet tytułów)
1107.wiersz: Dzvihnka M.: Skazhi menih milijj druzhe. Zagoroda 2003 nr 2 s. 16 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
  Efremov Sergihjj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1108.artykuł: Pushak Ljubomir: Sergihjj Jefremov jak ihstorik ukrajins'koji lihteraturi. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 349-354  szczegóły 
  Eshhanka Aleksandra
    wiersze (alfabet tytułów)
1109.wiersz: Eshhanka Aleksandra: Uvazhaemyjj Vasilijj Vladimirovich!!!. Czasopis 2006 nr 4 s. 32-33 (tekst równoległy w jęz. ukraińskim...) szczegóły 
  Fedot Anastazihja
    wiersze (alfabet tytułów)
1110.wiersz: Fedot Anastazihja: Spogadi z minulogo zhitja. Zagoroda 2003 nr 3 s. 37-38 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
  Fil' Jaroslava
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1111.książka twórcy: Fil' Jaroslava: Ogljanuvshis' u minule. 2003  szczegóły 
  Fishbeyn Moysey
    wiersze (alfabet tytułów)
1112.wiersz: Fiszbejn Mojsej: Pamięci Paula Celana. Krasnogruda 1998 nr 9 s. 37-38  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1113.proza: Fiszbejn Mojsej: Powrót do Południka. Krasnogruda 1998 nr 9 s. 32-44 (esej; z fot. Mojseja Fiszbejna i not....) szczegóły 
  Fomenko Aleksandr
    wiersze (alfabet tytułów)
1114.wiersz: Fomenko Aleksandr: Ja odszedłem.... Literatura 1992 nr 10 s. 2  szczegóły 
  Franko Ihvan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1115.książka twórcy: Franko Ivan: Kiedy zwierzęta umiały mówić. Bajki o zwierzętach. 1990  szczegóły 
1116.książka twórcy: Franko Ivan: Mojżesz. 1993  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 221 (nota...) szczegóły 
1117.książka twórcy: Szlakiem proroka. "Mojżesz" Iwana Franki i Marii Konopnickiej w przekładach Jarosławy Pawluk = Šlâhom proroka. "Mojsej" Ivana Franka i Marii Konopnic'koi u prekladah Âroslavi Pavluk. 2007 ([Zawiera teksty utworów Marii Konopnickiej i Iwana Franki oraz notę tł...) szczegóły 
1118.książka twórcy: Franko Iwan: Wybór poezji. [Wiersze].  szczegóły 
1119.książka twórcy: Franko Ihvan: Ziv'âle list'â. Lirična drama = Zwiędłe liście. Dramat liryczny = Uvâdšie list'â. Liričeskaâ drama. [Wiersze]. 2004  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1120.wiersz: Franko Iwan: Chcesz imponować.... Autograf 2006 nr 6 s. 26  szczegóły 
1121.wiersz: Franko Iwan: Człowiekiem bądź.... Autograf 2006 nr 6 s. 26  szczegóły 
1122.wiersz: Franko Ivan: Do Józi Dzwonkowskiej. Fraza 1993 nr 3/4 s. 46 (nazwisko autora błędnie: Jarosław Jarosz; sprost.: Fraza 1994 n...) szczegóły 
1123.wiersz: Franko Iwan: Epilog. Przemyski Przegląd Kulturalny 2007 nr 2 s. 29  szczegóły 
1124.wiersz: Franko Ivan: Mojżesz. Trakt 1992 nr 3 s. 23 (z notą tł.: Dlaczego podjąłem się przełożyć "Mojżesza" Iwana Franki?...) szczegóły 
1125.wiersz: Franko Iwan: Nie potraficie sprostać.... Autograf 2006 nr 6 s. 26  szczegóły 
1126.wiersz: Franko Iwan: Pada, pada, pada śnieg... Przemyski Przegląd Kulturalny 2007 nr 2 s. 29  szczegóły 
1127.wiersz: Franko Iwan: Serce kobiety.... Autograf 2006 nr 6 s. 26  szczegóły 
1128.wiersz: Franko Iwan: W Przemyślu, tam gdzie San... Przemyski Przegląd Kulturalny 2007 nr 2 s. 29  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1129.książka o twórcy: Hrycak Jarosław: Prorok we własnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886). 2010  szczegóły 
recenzja: Wilczyński Karol: Franko, ukraiński heterointelektualista. Pressje 2011 teka 25 s. 143-146  szczegóły 
1130.książka o twórcy: Simonek Stefan: Ivan Franko i "Moloda Muza". Sorom'âzlivi ta deklarovani modernisti u Galičini kincâ 19-počatku 20 stolittâ. 2012  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1131.artykuł: Chornen'kijj Jaroslav, Klihshhun Galina (Kliszczun Galina): Dihjeslihvna sihnonihmihka v movih Ih. Franka ta jiji pragmatichnijj element. x 1995 ([W ks. zb.:] Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie. Rzeszów 19...) szczegóły 
1132.artykuł: Chornen'kijj Jaroslav, Klihshhun Galina (Kliszczun Galina): Dihjeslihvna sinonihmihka v movih I. Franka ta jiji pragmatichnijj element. x 1995 ([w ks. zb.:] Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie. Pod red. M...) szczegóły 
1133.artykuł: Cieśla Michał: Niemiecka oryginalna twórczość literacka Iwana Franki. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1997 t. 13 s. 373-386  szczegóły 
1134.artykuł: Czarski Janusz: Moja antologia [z tego cyklu:] Iwan Jakowycz Franko. Przemyski Przegląd Kulturalny 2007 nr 2 s. 28 (sylwetka, z fot....) szczegóły 
1135.artykuł: Gricak Jaroslav: Ivan Franko pro politichnu samosijjnism' Ukrajjiny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1993 z. 103 (1088) s. 45-53  szczegóły 
1136.artykuł: Hryckowian Jarosław: "Wierzę w siłę ducha..." (Klucz do duchowości Iwana Franki). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 107-117  szczegóły 
1137.artykuł: Hrytsak Yaroslav: Ukrainian Answer to the Galician Ethnic Triangle: The Case of Ivan Franko. Polin 1999 t. 12 s. 137-146  szczegóły 
1138.artykuł: Jakóbiec Marian: Ihz sposterezhen' nad movoju ta stilem tvorihv Ihvana Franka, pisanikh pol's'koju movoju. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 198-202  szczegóły 
1139.artykuł: Kuplowski Mikołaj: Iwan Franko a literatura polska. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 420-424 (nt. wpływu polskiej literatury na twórczość Iwana Franki, także dot. k...) szczegóły 
1140.artykuł: Kuplowski Mikołaj: Starożytności słowiańskie w interpretacji Iwana Franko. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 33-34 (streszczenie referatu...) szczegóły 
1141.artykuł: Mokra Małgorzata: Iwana Franki manifestacja formy sonetu w "sonetach o sonecie". Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 179-186  szczegóły 
1142.artykuł: Pohrebennyk Wołodymyr: Stanisław Vincenz i Iwan Franko - huculski dialog. Biuletyn Informacyjny 2002 nr 7 s. 96-97 (streszczenie referatu...) szczegóły 
1143.artykuł: Prus Edward: Iwan Franko - przyjaciel czy wróg Polaków. Semper Fidelis 1991 nr 4 s. 18-19 (biogr. i twórcz.; z faks. listu Jana Kasprowicza nt. Iwana Franki...) szczegóły 
1144.artykuł: Pushak Stefanihja: Do pitanija pro spihvpracju Ivana Franka z pol's'kimi chasopisami. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2004 [t.] 2 (2003) s. 52-55 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
1145.artykuł: Serednicki Antoni: Iwan Franko jako krytyk Unii Brzeskiej. Rocznik Teologiczny 1998 z. 1/2 s. 245-254  szczegóły 
1146.artykuł: Wasyluk Sofija: Białogłowa ze Stanisławowa. Dziennik Kijowski 1993 nr 6 s. 6 (przyczynek biograficzny...) szczegóły 
1147.artykuł: Wątorski Andrzej: Historiozofia Kresów w twórczości Tarasa Szewczeni i Iwana Franki. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1998 nr 9 (210) s. 125-146  szczegóły 
1148.artykuł: Wieczorek Aleksandra: Stanisław Wasylewski o Iwanie Franko. Kwartalnik Opolski 1994 nr 4 s. 70-78  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1149.utwór: Dlja domashn'ogo ognishcha.  szczegóły 
artykuł: Todchuk Natalija: Vzaehmodija dvokh sjuzhetnikh struktur u romanih Ih. Franka "Dla domashn'ogo ognishcha". Stylistyka 2002 nr 11 s. 235-241  szczegóły 
1150.utwór: Jan Wyszeński.  szczegóły 
artykuł: Pohrebennyk Fedir: Iwan Franko po polsku (nieznane dotąd tłumaczenie poematu Iwana Franki "Jan Wyszeński"). Dziennik Kijowski 1992 nr 4 s. 6 (nota o okolicznościach dokonania przekładu przez Piotra Franko; z frag...) szczegóły 
1151.utwór: Mojżesz.  szczegóły 
artykuł: Mankiewicz Aleksandra: Symbolika biblijna w poemacie Iwana Franki "Mojżesz". Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 257-267  szczegóły 
1152.utwór: Osnovi suspihl'nostih.  szczegóły 
artykuł: Tkachuk Mikola: Kharakter ihstorichnoji epokhi ih zhanrovih prikmeti v romanih Ihvana Franka "Osnovi suspihl'nostih". Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1999 [z.] 10 s. 153-162 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
1153.utwór: Zihv'jale listja.  szczegóły 
artykuł: Betko Ihrina: Arkhetipal'nih motivi anihmi v lihrichnihjj dramih Ihvana Franka "Zihv'jale listja". Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 318-326  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
1154.korespondencja: Wiśniewska Elżbieta: Z niepublikowanej korespondencji Erazma Piltza do Iwana Franki. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 345-359  szczegóły 
  Gajjvorons'kijj Mikhailo
    wiersze (alfabet tytułów)
1155.wiersz: Gajjvorons'kijj Mikhailo: Lemkihvs'ka koljada. Zagoroda 2003 nr 4 s. 6 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
  Galan Galina
    wiersze (alfabet tytułów)
1156.wiersz: Hałan Hałyna: Ten śnieg.... Ha!art 2005 nr 20 s. 46  szczegóły 
  Galan Jaroslav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1157.artykuł: Prus Edward: Białe plamy w życiorysie Jarosława Hałana. Tak i nie 1989 nr 34 s. 9  szczegóły 
  Galchak Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1158.wiersz: Galchak Anna: Rihdne slovo. Zagoroda 1999 nr 1 s. 29 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1159.wiersz: Galchak Anna: Shhebeche ptashyna. Zagoroda 2001 nr 3 s. 33 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
  Galjatovs'kijj Ihoanikijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1160.artykuł: Kuczyńska Marzanna: Kljuch razumenija Joannicjusza Galatowskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 2002 nr 12 s. 33-45  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1161.utwór: Kljuch rozuminnja (Kijiv 1985).  szczegóły 
artykuł: Czech Mirosław: Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 240-241  szczegóły 
1162.utwór: Skarbnica.  szczegóły 
artykuł: Łużny Ryszard: "Skarbnica" Joannicego Galatowskiego. Z dziejów ukraińskiej myśli religijnej, duchowości i pobożności doby baroku. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 1-19  szczegóły 
  Gandzihlevs'ka Galina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1163.książka twórcy: Gandzihlevs'ka Galina: Chekatimu tebe.... 2000  szczegóły 
  Ganuljak Grigorihjj
    wiersze (alfabet tytułów)
1164.wiersz: Ganuljak Grigorihjj: Rihdnijj krajj. Zagoroda 1999 nr 4 s. 14 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Gavrilihv Timofihjj
    proza (alfabet tytułów)
1165.proza: Hawryliw Tymofij: Gdzie twój dom, Odyseuszu (fragment rozdziału "Podróż"). Korespondencja z Ojcem 2009 nr 14 s. 62-63 (z notą biogr....) szczegóły 
1166.proza: Hawryliw Timofij: Jak to było z panem M. Ha!art 2005 nr 20 s. 41 (z not. o aut., s. 47...) szczegóły 
1167.proza: Hawryliw Tymofij: Ladies i gentlemen. Korespondencja z Ojcem 2009 nr 14 s. 63-65 (z notą biogr., s. 62...) szczegóły 
1168.proza: Hawryliw Timofij: Miasto zwyczajnych ryb. Ha!art 2005 nr 20 s. 42-43 (z not. o aut., s. 47...) szczegóły 
  Gavriljuk Jurihjj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1169.książka twórcy: Hawryluk Jurij: Nechaj żywe Pudlasze! Z pereżytoho i peredumanoho. 2001 ([Zawiera m.in. wiersze i prozę Jurija Hawryluka zapisane w transkrypcj...) szczegóły 
recenzja: Karabovich Tadejj: Doroga cherez rihdne Pihdljashshja. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 301-306  szczegóły 
1170.książka twórcy: Gavriljuk Jurihjj: V pavutinni žittâ. [Wiersze]. 2004  szczegóły 
recenzja: Jaruchik Vihktor: U pavutinnih tvorihn' Jurihja Gavrljuka. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 271-275  szczegóły 
recenzja: Nova zbihrka tvorihv Jurihja Gavriljuka. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 301 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rozmova z Jurihjem Gavriljukom. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 305  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1171.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: A shho bude.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 106 (z notą s. 310...) szczegóły 
1172.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: A svihtlo chi.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 46-47 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1173.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Bachivshi jiji tihsno.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 107-108 (z notą s. 310...) szczegóły 
1174.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Bez Vihtchizni ja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 82  szczegóły 
1175.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Bihblihoteka knizhka ih godinnik.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 24  szczegóły 
1176.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Bihlja cvintarja. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 78  szczegóły 
1177.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Bihzhimo obbivajemo stopi.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 53 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1178.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Bljuznihrstvo proti vihtchizni.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 37  szczegóły 
1179.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Braterstvo. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 53 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1180.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Buduchi v Ihndihji.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 31  szczegóły 
1181.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Buvalo - jangoli na.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 41  szczegóły 
1182.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ce bihl' khochu.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 10  szczegóły 
1183.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ce bulo nache.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 105-106  szczegóły 
1184.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ce javishhe bulo.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 15  szczegóły 
1185.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Chas vmiraje razom.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 110-111 (z notą s. 310...) szczegóły 
1186.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Chekannja. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 35  szczegóły 
1187.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Chervona trojanda trubka.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 85-86 (z not. s. 125...) szczegóły 
1188.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Chi do tihla.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 50 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1189.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Chi za mojeju trunoju.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 42  szczegóły 
1190.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Chi zh vihdkhoditi maju.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 55 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1191.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Chi zihrka ce.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 47 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1192.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Chomu zh nihkhto.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 11-12  szczegóły 
1193.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Chomus' duzhe davno.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 108 (z notą s. 310...) szczegóły 
1194.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Chortiku malen'kijj jak.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 10  szczegóły 
1195.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Chym zhe serce.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 10  szczegóły 
1196.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Cihluju tvoji ruki.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 48-49 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1197.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Cja kartka mihjj.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 12  szczegóły 
1198.wiersz: Hawryluk Jurij: Czekałaś.... Epea 2002 t. 1 s. 134  szczegóły 
1199.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: De exihstentihja spihrihtih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 41 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1200.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: De zh ljubov.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 84-85  szczegóły 
1201.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Dihjjsnihst'. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 47 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1202.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Dihti shhe nastihl'ki.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 54 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1203.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Dinastihji narodzhujut'sja na.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 59 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1204.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ditina plache... ih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 44 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1205.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Divimosja na ljudinu.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 50-51 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1206.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Dopisujesh ostannih rozdihli.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 20  szczegóły 
1207.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Doshh po shibakh.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 34-35  szczegóły 
1208.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Dotik ruki mozhe.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 59-60 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1209.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Driht zatjagnenijj v mozok.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 49 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1210.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Dusha moja veshtajuchis'.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 56 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1211.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Dusha pihdkorjujet'sja suchasnostih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 41  szczegóły 
1212.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Dvoje.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 112-113 (z notą s. 310...) szczegóły 
1213.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Dzerkalo Stiksu. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 21-22  szczegóły 
1214.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Genocid mertvikh. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 39-40 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1215.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Get'mans'ka trilogihja. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 25  szczegóły 
1216.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Gihrkoti skljanka dozhidaje.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 84  szczegóły 
1217.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Gladihjatori rims'kih vikhodivshi.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 15  szczegóły 
1218.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Goja - "Zhakhi vihjjni". Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 15  szczegóły 
1219.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Gorimo jak svihchki.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 36-37  szczegóły 
1220.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Gorjat' svihchki gorjat'.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 42 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1221.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Grizemo mudrihst' mov.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 41  szczegóły 
1222.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Gruden' (Za starim stilem). Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 44 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1223.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Grudnevijj vihter zlihsno.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 9  szczegóły 
1224.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Grudnevoju poroju. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 51 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1225.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ih sklo ih sonce.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 17  szczegóły 
1226.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ih zasnuv navihk.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 42 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1227.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ihdiht' shukajjjte chasu.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 52 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1228.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ihkona vihkno u.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 77  szczegóły 
1229.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ihm'ja Getsimans'kogo sadu.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 43-44 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1230.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Isnuvannja perpetuum mobile.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 12-13  szczegóły 
1231.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ja tut sam.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 9  szczegóły 
1232.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Jak na m'jakomu pihsku.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 11  szczegóły 
1233.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Jak rajjdugi kol'ori.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 80  szczegóły 
1234.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Je chotiri stroni svihtu.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 50 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1235.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Kal'nishevs'kijj. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 39 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1236.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Kaple voda siplet'sja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 53 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1237.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Khotihv bi utekti.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 75  szczegóły 
1238.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Khotihv ja do tebe.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 80  szczegóły 
1239.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Kijiv Lavrs'kih pecheri.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 38 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1240.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Kinuvshi u vodu kamihn'.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 27  szczegóły 
1241.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Koli b ja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 107 (z notą s. 310...) szczegóły 
1242.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Koli ihdemo stezhkoju.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 52 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1243.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Koli Ihkar z vershin.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 26  szczegóły 
1244.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Koli ti je ja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 85 (z not. s. 125...) szczegóły 
1245.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Koli ti je ja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 85 (z not. s. 125...) szczegóły 
1246.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Koli zorom svojikh ochejj... (Na motiv R. Tagora. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 26  szczegóły 
1247.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Kolodjaz' v lihsih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 83-84  szczegóły 
1248.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Kol'osi na ostrovakh.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 53 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1249.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Kovtajemo povihtrja ih zhivemo.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 51 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1250.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Lege artis. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 50 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1251.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Lishe godinnik khodit'.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 59 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1252.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ljudejj vihdstoronivshi get'.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 32  szczegóły 
1253.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ljudi jak kraplih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 74  szczegóły 
1254.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ljudi jak zerna.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 45 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1255.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ljudina v dumcih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 81  szczegóły 
1256.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ljudina zamknuta posudina.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 56 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1257.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ljudino pneshsja na vershok.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 34  szczegóły 
1258.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Madonna vulicjami perejjshla.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 112 (z notą s. 310...) szczegóły 
1259.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Mandrihvka tihl. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 22-23  szczegóły 
1260.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Mandrihvnika prominannja chasu.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 42  szczegóły 
1261.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Mel'nic'ka cerkva. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 73  szczegóły 
1262.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Mel'nic'ka cerkva. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 73  szczegóły 
1263.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Mesht vkradenijj u pojizdiih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 105  szczegóły 
1264.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Mihlosh Forman ce otec'.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 36-37  szczegóły 
1265.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Mihsjac' zvali okom Bozhim.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 40  szczegóły 
1266.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Modus vivendi licentia.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 40 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1267.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Moja prostjagnuta ruka.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 23  szczegóły 
1268.wiersz: Hawryluk Jurij: Moje serce.... Epea 2002 t. 1 s. 133  szczegóły 
1269.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Moje serce ce.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 10  szczegóły 
1270.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Moji serce zaorane.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 14  szczegóły 
1271.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Mova srihblom zolotom.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 42  szczegóły 
1272.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Mozok nabrjakaje khoche.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 55 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1273.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Mudrec' ih Smert'. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 31  szczegóły 
1274.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Na mogilih Volodimira Ihvasjuka. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 41 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1275.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Na rushnikovih chorna.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 40-41  szczegóły 
1276.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Na skhilih epokhi. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 44-45 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1277.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Na skhilih veresnja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 37-38  szczegóły 
1278.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Na stepakh fantazihji.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 14  szczegóły 
1279.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Na stupenjakh neba.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 38-39  szczegóły 
1280.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Nad bihl's'kovim rinkom.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 35  szczegóły 
1281.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Nad chim ja dumaju.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 81  szczegóły 
1282.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Nadrihzana berezova gihllja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 17  szczegóły 
1283.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Napruzhennja ih zbudzhennja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 109 (z notą s. 310...) szczegóły 
1284.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Narodivsja ja shhojjno.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 111-112 (z notą s. 310...) szczegóły 
1285.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Nasihnnja naviht' trojandi.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 35-36  szczegóły 
1286.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Naviht' jakshho perejjdemo.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 110 (z notą s. 310...) szczegóły 
1287.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Nazivajem jiji smert'.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 19  szczegóły 
1288.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ne cihlujjte Mesihji. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 43 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1289.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ne dva ne tri.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 76-77  szczegóły 
1290.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ne je ja muzikom.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 79  szczegóły 
1291.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ne meljut' v zhornakh.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 49 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1292.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ne mozhu tvojim.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 11  szczegóły 
1293.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Nekhajj pro ce.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 17  szczegóły 
1294.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Obtesnijj kamihn' dekihl'ka.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 74  szczegóły 
1295.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Opalenih ruki opalenih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 47 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1296.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Os' chornilo vsjaknute.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 82  szczegóły 
1297.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Os' gljan'te skihl'ki.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 54 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1298.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Osihn'. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 50 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1299.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Osihnnihjj listok klena.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 36  szczegóły 
1300.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Osihnnihjj vechihr stav.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 39  szczegóły 
1301.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ostannihjj nastup. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 28  szczegóły 
1302.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Pal'cih - voni takih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 29  szczegóły 
1303.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Pam'jatnik. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 76  szczegóły 
1304.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Perebori. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 39  szczegóły 
1305.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Peregortannjam knig ih slihv.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 22  szczegóły 
1306.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Pereslannja Arkhe genotip.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 57 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1307.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Pershijj raz vbivaju.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 108 (z notą s. 310...) szczegóły 
1308.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Pihdu na cvintar.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 42  szczegóły 
1309.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Pihznavannja svihtu ce.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 16  szczegóły 
1310.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Pihznoju nihchchju zabavljavsja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 111 (z notą s. 310...) szczegóły 
1311.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Pisati poemu pro.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 54 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1312.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Pishhana doroga vihd.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 22  szczegóły 
1313.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Pishi tut slova.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 57 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1314.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Pishu tobih lista.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 78  szczegóły 
1315.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Plivu pomalu nad.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 71  szczegóły 
1316.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Pogljadaju u vihkno.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 36  szczegóły 
1317.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Pogljan' u minule.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 29  szczegóły 
1318.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Pogljan' u nebo.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 183  szczegóły 
1319.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Pokhoron mitcja (Ujavnijj). Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 47-48 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1320.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Pokhoron Mocarta. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 24  szczegóły 
1321.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Polovec'ka knjazhna v antichnomu polonih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 43 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1322.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Poplivali mihsjachnoju tihnnju.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 16  szczegóły 
1323.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Poplivshi mihsjachnoju tihnnju [z teo cyklu:] Ja ne proshu.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 9  szczegóły 
1324.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Potoptali konih shirokeje.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 13  szczegóły 
1325.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Povihshenih za jazik.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 112 (z notą s. 310...) szczegóły 
1326.wiersz: Hawryluk Jurij: Poznawanie świtu.... Epea 2002 t. 1 s. 134  szczegóły 
1327.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Pralihs. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 75  szczegóły 
1328.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Prileti beskids'kijj vihtre.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 11  szczegóły 
1329.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Privabljujesh mene cherez.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 23  szczegóły 
1330.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Pro shho zh spihvaje.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 34  szczegóły 
1331.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Probilo moje serce.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 19  szczegóły 
1332.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Prominula slava ostalos'.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 24  szczegóły 
1333.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Prostori klichut' daleki.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 35  szczegóły 
1334.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Psalom v pochest' volodarihv. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 33  szczegóły 
1335.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: (Psevdokomentar pihslja samostihjjnic'kogo referendumu). Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 113 (z notą s. 310...) szczegóły 
1336.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Pustinja nihch nebo.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 37  szczegóły 
1337.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Radujjmosja - kazhut' ih mi.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 81  szczegóły 
1338.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Rajj na godini.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 37  szczegóły 
1339.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Rihzbljar. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 37  szczegóły 
1340.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Rozsipajjsja jak pihsok.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 74  szczegóły 
1341.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Rozstrihl. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 104  szczegóły 
1342.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Roztroshhenih cherepi smihjut'sja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 109 (z notą s. 310...) szczegóły 
1343.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Rozvihtannja. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 35  szczegóły 
1344.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ruka tvoja pero.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 19  szczegóły 
1345.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Sajat-Nova po kvihtchastikh.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 83  szczegóły 
1346.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Sentencihja. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 38  szczegóły 
1347.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Sered nochih prikhodish.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 72-73  szczegóły 
1348.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Sfihnks napruzhuje krila.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 52 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1349.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Sgihna gotichnoji budihvlih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 60 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1350.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Shevchenko. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 83  szczegóły 
1351.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Shho ce ochih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 76  szczegóły 
1352.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Shho skhovane za.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 58 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1353.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Shho zh skazati.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 83  szczegóły 
1354.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Skazali vihn na dobrihjj.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 25  szczegóły 
1355.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Smert' chogo zh ostann'o.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 55 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1356.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Smihjatis' z sebe.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 13  szczegóły 
1357.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Smihjjmosja z cikh jakih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 42 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1358.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Solodoshhih marazmu mukha.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 105  szczegóły 
1359.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Sonce jikhnih lashtunki.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 16  szczegóły 
1360.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Sonce vmerlo? Nih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 38  szczegóły 
1361.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Sovihst' ne maje.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 110 (z notą s. 310...) szczegóły 
1362.wiersz: Hawryluk Jurij: Spalamy się.... Epea 2002 t. 1 s. 134  szczegóły 
1363.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Spalenih nashih nagerbovih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 33  szczegóły 
1364.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Spogad. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 74-75  szczegóły 
1365.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Starajus' buti avtoihronihchnijj.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 13  szczegóły 
1366.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Stihna gotichnoji budihvlih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 60  szczegóły 
1367.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Strakh pered smertju.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 58-59 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1368.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Strihlmi zhittja do.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 75-76  szczegóły 
1369.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Sumnikh mogil na.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 84  szczegóły 
1370.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Sutnihst' ih nesutnihst'.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 40  szczegóły 
1371.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Svihchado soncja povnijj.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 56 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1372.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Svihchka pered dzerkalom.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 39-40  szczegóły 
1373.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Svihtanok vishnja plache.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 104  szczegóły 
1374.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Svjatinja za velikoju stihnoju. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 16  szczegóły 
1375.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Svoju smert' zustrihnemo.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 20  szczegóły 
1376.wiersz: Hawryluk Jurij: Szewczenko. Epea 2002 t. 1 s. 133  szczegóły 
1377.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Temrjava nochih obihjjmaje.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 42  szczegóły 
1378.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ti chekala movchav.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 36  szczegóły 
1379.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ti stala Matihr'ju.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 38 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1380.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Tihl'ki shho projjshov.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 18  szczegóły 
1381.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Tihn'. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 36  szczegóły 
1382.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Tobih - polin. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 27-28  szczegóły 
1383.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Todih vihn skazav.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 32  szczegóły 
1384.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Tonesen'kijj penzel' mov.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 46 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1385.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Travestacihja tragedihji travi.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 37  szczegóły 
1386.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Trimajjsja vihtru kamihnnja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 77  szczegóły 
1387.wiersz: Hawryluk Jurij: Trwało to tylko moment.... Epea 2002 t. 1 s. 133  szczegóły 
1388.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Tvoji ruki chomu.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 59 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1389.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: U rihkakh zemlih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 41  szczegóły 
1390.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Uvihjjti na stupihn'.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 58 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1391.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: V galaktichnomu gorodih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 14  szczegóły 
1392.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: V osihnn'omu nebih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 72  szczegóły 
1393.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: V pojizdih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 39 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1394.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Vashih slova gorenjat'.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 58 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1395.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Vesna cheremukhi prostor.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 85  szczegóły 
1396.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Vicherpalasja tema ih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 19  szczegóły 
1397.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Vihd zhurbi shhodennostih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 75  szczegóły 
1398.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Vihdihjjdemo zvihdsi u.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 72  szczegóły 
1399.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Vihn buv Narciz.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 31  szczegóły 
1400.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Vihtchizna ce shiroke.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 78-79  szczegóły 
1401.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Vini v tobih zhodnoji.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 26  szczegóły 
1402.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Vino chervone chornihshe.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 20-21  szczegóły 
1403.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Vizvanijj v dvobihjj.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 80  szczegóły 
1404.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Vkhodzhu do cerkvih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 40  szczegóły 
1405.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Vkrivajj lice bagrjancem.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 41 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1406.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Vorog jak prikhodit'.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 28-29  szczegóły 
1407.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Vse fihlosofihja jj shukannja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 41 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1408.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Vtecha z raju. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 30  szczegóły 
1409.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Z nastromlenim na.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 12  szczegóły 
1410.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Zabuv ja pogljad.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 71  szczegóły 
1411.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Zagljanula zorja ne.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 46 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1412.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Zagrizaju zubi do.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 36  szczegóły 
1413.wiersz: Hawryluk Jerzy: Zagryzam wargi.... Epea 2002 t. 1 s. 134  szczegóły 
1414.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Zamkova gora (Mel'nik). Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 73  szczegóły 
1415.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Zaplutanijj v pavutinnih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 38  szczegóły 
1416.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Zazorihlo nihchne nebo.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 39  szczegóły 
1417.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Zemlih z-pihd nihg.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 79  szczegóły 
1418.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Zgaduju ja vinograd.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 79  szczegóły 
1419.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Zhihnocha nihzhnihst' staje.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 40 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1420.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Zhittja vsemogutnje majjsterno.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 21  szczegóły 
1421.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Zhittja (Z lihteraturnogo zoshita). Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 106-121  szczegóły 
1422.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Zhiva (biho)masa vegetacihji.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 51 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1423.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Zojjk svihtu ne.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 46 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1424.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Zorih vimostili sobih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 32  szczegóły 
1425.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Zorja povisnula nad.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 43 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1426.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Z-posered marmurovikh vikhodish.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 18  szczegóły 
1427.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Zustrihnuta. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 48 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1428.proza: Gavriljuk Jurihjj: Khronologihon abo Peredsmertja (Lihteraturnih zapiski do tret'ogo vipusku "Ukrajins'kogo lihteraturnogo provulka"). Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 132-153 (zawiera także fragmenty wierszy...) szczegóły 
1429.proza: Gavriljuk Jurihjj: Mudrec', Demihurg ih Smert'. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 91-92 (z not. s. 125...) szczegóły 
1430.proza: Gavriljuk Jurihjj: Okrajjcih podumanogo. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 86-91 (z not. s. 125...) szczegóły 
1431.proza: Gavriljuk Jurihjj: Shpargalki z lihteraturnoji shukhljadi 1982-1988. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 114-152  szczegóły 
1432.proza: Gavriljuk Jurihjj: Velika Romantichnihst' u mihstih Krakovih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 92 (z not. s. 125...) szczegóły 
1433.proza: Gavriljuk Jurihjj: Zapiski (2003-2004). Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 179-205  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1434.artykuł: Jaruchik Vihktor: Osoblivostih svihtovihdchuttja u poezihji Jurihja Gavriljuka. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 223-229 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
1435.artykuł: Jaruchik Vihktor: Problematika tvorchostih ukrajinc'kogo poeta v Pol'shi Jurihja Gavriljuka. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2004 [t.] 2 (2003) s. 78-81 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
1436.artykuł: Jurihjj Gavriljuk u L'vovih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 326 (nota nt. pobytu we Lwowie 8-9 XI 2003...) szczegóły 
1437.artykuł: Khronihka: Zustrihch. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 156 (nota spraw. ze spotkania z czytelnikami w Krakowie 25 II 2000 w ramach...) szczegóły 
1438.artykuł: Nashih poeti chlenami SPU u 2002 r.. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 6 (not. o przyjęciu Jury Hawryluka do Związku Pisarzy Ukrainy...) szczegóły 
1439.artykuł: Poetychnih chitannja u Berestih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 324 (nota nt. spotkania z czytelnikami w Brześciu na Białorusi 28 IX 2003...) szczegóły 
1440.artykuł: Stoljarchuk Bogdan: Chiste dzherelo dushih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 264-270  szczegóły 
1441.artykuł: Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 9 (życzenia od Redakcji z okazji rocznicy urodzin Jurija Hawryluka...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1442.wywiad: Jaruchik Vihktor: Jurihjj Gavriljuk: "Slovo, jak ihkona. Poezihja za nim, jak za ihkonostasom...". Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 173-178  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1443.utwór: Golosi z Pihdljashshja. Parizh, L'vihv, Cvihkau 1999.  szczegóły 
artykuł: Andrusihv Stefanihja: Golosi rihdnoji zemlih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 105-110 (z notą o Stefanii Andrusiw s. 125...) szczegóły 
  Gejj Vasil'
    proza (alfabet tytułów)
1444.proza: Hej Wasyl: Babka - "Czytelniczka". Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 1/2 s. 77 (opowiadanie; z notą biograficzną na s. 74...) szczegóły 
1445.proza: Hej Wasyl: Dlaczego książki płaczą jak mewy?. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 1/2 s. 76 (opowiadanie; z notą biograficzną na s. 74...) szczegóły 
1446.proza: Hej Wasyl: Epoka śmierci. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 1/2 s. 77 (opowiadanie; z notą biograficzną na s. 74...) szczegóły 
1447.proza: Hej Wasyl: Opieńki? Opieńki! Opieńki!!!. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 1/2 s. 75 (opowiadanie; z notą biograficzną na s. 74...) szczegóły 
1448.proza: Hej Wasyl: Przykre wspomnienie górki. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 1/2 s. 77 (opowiadanie; z notą biograficzną na s. 74...) szczegóły 
1449.proza: Hej Wasyl: Śmierć sosny - Życie brzozy. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 1/2 s. 75 (opowiadanie; z notą biograficzną na s. 74...) szczegóły 
1450.proza: Hej Wasyl: Świat Polesia. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 1/2 s. 74 (opowiadanie; z notą biograficzną...) szczegóły 
1451.proza: Hej Wasyl: "Wojna" o karmnik. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 1/2 s. 76 (opowiadanie; z notą biograficzną na s. 74...) szczegóły 
1452.proza: Hej Wasyl: "Wyzwolenie" kożucha. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 1/2 s. 74 (opowiadanie; z notą biograficzną...) szczegóły 
1453.proza: Hej Wasyl: Zwiastun białego bólu. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 1/2 s. 75 (opowiadanie; z notą biograficzną na s. 74...) szczegóły 
  Gerasimchuk Valerijj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1454.książka twórcy: Gierasimczuk Walery: Gry hazardowe. Komedia w dwóch aktach. [Tekst dramatyczny]. 2012  szczegóły 
  Gihrnijj Vasil'
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1455.książka twórcy: Girnij Vasil': Rozgubleni sili" ta inši tvori. [Powieść, opowiadania, felietony]. 2008  szczegóły 
  Gihrnik Pavlo
    wiersze (alfabet tytułów)
1456.wiersz: Hirnyk Pawło: Czyżbyś już nie żył?. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 23 IX s. 13 (tłumacze: Kazimierz Koszutski, Alicja Patey-Grabowska, Waldemar Smaszc...) szczegóły 
  Glazovyjj Pavlo
    wiersze (alfabet tytułów)
1457.wiersz: Hłazowyj Pawło: Gdzie się dzieci biorą?. Dziennik Kijowski 1998 nr 20 s. 8  szczegóły 
1458.wiersz: Hłazowyj Pawło: Trudne pytania. Dziennik Kijowski 1998 nr 20 s. 8  szczegóły 
1459.wiersz: Hłazowyj Pawło: Wielmożna kotka. Dziennik Kijowski 1998 nr 24 s. 8  szczegóły 
  Gluzman Semjon
    wiersze (alfabet tytułów)
1460.wiersz: Głuzman Semen: Pająk. Podkowiański Magazyn Kulturalny 1996 nr 3 s. 7 (z not....) szczegóły 
1461.wiersz: Głuzman Semen: Płaczę pod ścianą.... Podkowiański Magazyn Kulturalny 1996 nr 3 s. 7 (z not....) szczegóły 
  Goch Fedor
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1462.książka twórcy: Goch Teodor-Fec'o: Zhytja Lemka = Życie Łemka. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
recenzja: Drewniak Robert: Zagoroda 2002 nr 3 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Ja.Z.: Novy knizhky. Zagoroda 2000 nr 2 s. 31-32  szczegóły 
omówienie: Kogut Petro, Shvjagla Jaroslav, Solinko Dmitro: Zhitja Lemka. Zagoroda 2000 nr 1 s. 47-49  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1463.wiersz: Goch F.: Do Lemkihv. Zagoroda 2000 nr 1 s. 17 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1464.wiersz: Goch Teodor: Kum Gnat o Ruskih Bursih ih Poetichnih Oseny 1996. Zagoroda 1997 nr 4 s. 13-14 (tekst w jęz. oryg.; z notą...) szczegóły 
1465.wiersz: Goch Teodor: Kus o Lemkihvskih lihteracko Poetichnih Oceny 1997. Zagoroda 1997 nr 4 s. 14 (tekst w jęz. oryg.; z notą s. 13...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1466.artykuł: Dushkevich Ihvan: Zagoroda 2000 nr 1 s. 36 (życzenia z okazji jubil. 70. urodzin; list do red....) szczegóły 
1467.artykuł: Goroshhak Jaroslav: O muzeju Fedora Gocha i ne lem. Zagoroda 2002 nr 2 s. 5-7 (m. in. wspomnienie nt. twórcy...) szczegóły 
1468.artykuł: Shvjagla Jaroslav: Na svjato na Lemkihvshhinu do Zindranovoj - "do domu". Zagoroda 2002 nr 4 s. 6-7 (m. in. nt. 70. urodzin, dot. także działalności społeczno-kulturalnej...) szczegóły 
  Goloborod'ko Vasil
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1469.książka twórcy: Hołoborod'ko Wasyl: Ikar na motylich skrzydłach. 1995 ([Tłumacze:] Ola Hnatiuk, Agnieszka Korniejenko, Bazyli Nazaruk, Lidia ...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1470.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: A ten się.... Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 149  szczegóły 
1471.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Byk o jednym rogu. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 147-148  szczegóły 
1472.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Cechy imitacji. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 146-147  szczegóły 
1473.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Chmuro, zasłoń dłonią.... Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 150  szczegóły 
1474.wiersz: Goloborod'ko Vasil: Cieszyli się, że teraz.... Tygodnik Powszechny 1994 nr 32 s. 10 (z not. biogr....) szczegóły 
1475.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Ciszej przemówienia przemawiajcie.... Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 4 (z not. o aut....) szczegóły 
1476.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Dzbanek na stole. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 147  szczegóły 
1477.wiersz: Goloborod'ko Vasil: Istota jabłoni.... Tygodnik Powszechny 1994 nr 32 s. 10 (z not. biogr....) szczegóły 
1478.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Jak georginia.... Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 5 (z not. o aut....) szczegóły 
1479.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Kazałaś mi odświecisz.... Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 149-150  szczegóły 
1480.wiersz: Goloborod'ko Vasil: Na rogu tej ulicy.... Tygodnik Powszechny 1994 nr 32 s. 10 (z not. biogr....) szczegóły 
1481.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Najpierw władowała mi.... Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 5 (z not. o aut....) szczegóły 
1482.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Nie będę mógł.... Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 150  szczegóły 
1483.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: O czym śpiewała.... Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 149  szczegóły 
1484.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Pamięć. Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 4 (z not. o aut....) szczegóły 
1485.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Pierwszemu najpierwszemu kwiatowi.... Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 151  szczegóły 
1486.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Powiedziały dziewczęta: myśmy.... Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 149  szczegóły 
1487.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Powiem wam taką.... Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 145-146  szczegóły 
1488.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Przygotowania świąteczne. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 147  szczegóły 
1489.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Sam za drzewem. Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 1 (z not. o aut., s. 4...) szczegóły 
1490.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Ukradli mi imię.... Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 145  szczegóły 
1491.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: W krainie Innej.... Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 4 (z not. o aut....) szczegóły 
1492.wiersz: Goloborod'ko Vasil: W trwodze. Więź 1991 nr 11/12 s. 85-86 (z not....) szczegóły 
1493.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: W trwodze. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 148  szczegóły 
1494.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Wiśniowy sad ciszy. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 146  szczegóły 
1495.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Za mostem rozdają chleb. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 151  szczegóły 
1496.wiersz: Goloborod'ko Vasil: Za mostem rozdają chleb. Więź 1991 nr 11/12 s. 86 (z not....) szczegóły 
1497.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Zasuszeni kozacy. Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 5 (z not. o aut....) szczegóły 
1498.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Zawsze pragnął być.... Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 150  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1499.artykuł: Nazaruk Wasyl: O Wasylu Hołoborod'ce. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 152-158  szczegóły 
  Golovchak Ihvan
    wiersze (alfabet tytułów)
1500.wiersz: Golovchak Ihvan: Grajj rodinno.... Vatra(Ł) 2000 nr 3 s. 1 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1501.wiersz: Golovchak Ihvan: Na terenih Ribnogo. Vatra(Ł) 2000 nr 4 s. 1 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1502.wiersz: Golovchak Ihvan: Osihnnihjj zasihv. Zagoroda 2001 nr 3 s. 33 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
1503.wiersz: Golovchak Ihvan: Pros'ba. Zagoroda 2002 nr 1 s. 60  szczegóły 
1504.wiersz: Golovchak Ihvan: Redkoljegihja "Vatri"!. Vatra(Ł) 2000 nr 4 s. 22  szczegóły 
1505.wiersz: Golovchak Ihvan: Shto to ja za lemko. Zagoroda 1999 nr 4 s. 30 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1506.wiersz: Golovchak Ihvan: U Velikden. Vatra(Ł) 2000 nr 1/2 s. 2 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1507.wiersz: Golovchak Ihvan: V nashijj besihdih. Vatra(Ł) 2000 nr 1/2 s. 8 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1508.wiersz: Golovchak Ihvan: Vklon'sja zemlih - mamih. Vatra(Ł) 2000 nr 4 s. 15 (w jęz. oryg....) szczegóły 
    adaptacje utworów (alfabet tytułów)
1509.adaptacja: Golovchak Ihvan: Rozmova zo susihdom. Zagoroda 1998 nr 3 s. 41-43 (w jęz. oryg....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1510.artykuł: Juvihlejj 70-rokihv zhytja naszogo poety Ihvana Golovchaka. Zagoroda 1998 nr 3 s. 40-41 (podp. Rada Towarzystwa Muzealnego i Redakcja "Zagorody"...) szczegóły 
  Gonchar Nazar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1511.książka twórcy: Honczar Nazar: Gdybym. [Wiersze]. 2007  szczegóły 
recenzja: Klejnocki Jarosław: Wiersze z importu. Lampa 2007 nr 7/8 s. 72-73  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1512.wiersz: Honczar Nazar: a ja - i na mnie postawi się krzyż... LiteRacje 2006 nr 2 (11) s. 51 (inf. o tł. wyłącznie w spisie treści...) szczegóły 
1513.wiersz: Honczar Nazar: albo i oraz lecz mimo to za to jednak czy li. Ha!art 2006 nr 23 s. 61 (z not. o aut....) szczegóły 
1514.wiersz: Honczar Nazar: Apologia Obojętności. Pociąg 76 2007 nr 2 s. 21  szczegóły 
1515.wiersz: Honczar Nazar: auto...: autoportret na patelni. LiteRacje 2006 nr 2 (11) s. 10 (inf. o tł. wyłącznie w spisie treści...) szczegóły 
1516.wiersz: Honczar Nazar: auto...: autoportret przed telewizorem. LiteRacje 2006 nr 2 (11) s. 10 (inf. o tł. wyłącznie w spisie treści...) szczegóły 
1517.wiersz: Honczar Nazar: auto...: autoportret w autobusie. LiteRacje 2006 nr 2 (11) s. 9 (inf. o tł. wyłącznie w spisie treści...) szczegóły 
1518.wiersz: Honczar Nazar: auto...: autoportret w tramwaju. LiteRacje 2006 nr 2 (11) s. 9 (inf. o tł. wyłącznie w spisie treści...) szczegóły 
1519.wiersz: Honczar Nazar: autosugestia. Ha!art 2006 nr 23 s. 61 (z not. o aut....) szczegóły 
1520.wiersz: Honczar Nazar: boLENIE. Ha!art 2006 nr 23 s. 60 (z not. o aut., s. 61...) szczegóły 
1521.wiersz: Honczar Nazar: coś takiego!. Ha!art 2006 nr 23 s. 61 (z not. o aut....) szczegóły 
1522.wiersz: Honczar Nazar: dzisiaj rano. LiteRacje 2006 nr 3/4 (12/13) s. 57  szczegóły 
1523.wiersz: Honczar Nazar: goLENIE. Ha!art 2006 nr 23 s. 60 (z not. o aut., s. 61...) szczegóły 
1524.wiersz: Honczar Nazar: go-o-ol. LiteRacje 2006 nr 2 (11) s. 48 (inf. o tł. wyłącznie w spisie treści...) szczegóły 
1525.wiersz: Honczar Nazar: ja - migoczę ty - migoczesz.... Pociąg 76 2007 nr 2 s. 21  szczegóły 
1526.wiersz: Honczar Nazar: jak boga kocham - boga nadaremnie. Pociąg 76 2007 nr 2 s. 19  szczegóły 
1527.wiersz: Honczar Nazar: jedna moja znajoma.... Pociąg 76 2007 nr 2 s. 22  szczegóły 
1528.wiersz: Honczar Nazar: Kocham Sinead O'Connor.... Akcent 1997 nr 3 s. 30-31  szczegóły 
1529.wiersz: Honczar Nazar: kochanek ze mnie nie gorący.... Pociąg 76 2007 nr 2 s. 19-20  szczegóły 
1530.wiersz: Honczar Nazar: lubię cień drzew.... Pociąg 76 2007 nr 2 s. 21  szczegóły 
1531.wiersz: Honczar Nazar: manifestacje. LiteRacje 2006 nr 3/4 (12/13) s. 38  szczegóły 
1532.wiersz: Honczar Nazar: mistyfikacja. Ha!art 2006 nr 23 s. 61 (z not. o aut....) szczegóły 
1533.wiersz: Honczar Nazar: modLENIE. Ha!art 2006 nr 23 s. 60 (z not. o aut., s. 61...) szczegóły 
1534.wiersz: Honczar Nazar: nastrój. Pociąg 76 2007 nr 2 s. 20  szczegóły 
1535.wiersz: Honczar Nazar: nie bez tytułu. Pociąg 76 2007 nr 2 s. 19  szczegóły 
1536.wiersz: Honczar Nazar: nie śpi się za to pisze się wiersze... LiteRacje 2006 nr 3/4 (12/13) s. 57  szczegóły 
1537.wiersz: Honczar Nazar: nie wszystko złoto co milczy. Ha!art 2006 nr 23 s. 61 (z not. o aut....) szczegóły 
1538.wiersz: Honczar Nazar: nieraz nazar wydaje się. Ha!art 2006 nr 23 s. 61 (z not. o aut....) szczegóły 
1539.wiersz: Honczar Nazar: non credo. Ha!art 2006 nr 23 s. 61 (z not. o aut....) szczegóły 
1540.wiersz: Honczar Nazar: nurkuję w niebo i we wszechświecie... LiteRacje 2006 nr 3/4 (12/13) s. 56  szczegóły 
1541.wiersz: Honczar Nazar: oj ja głowę w polu zadzieram.... Pociąg 76 2007 nr 2 s. 22  szczegóły 
1542.wiersz: Honczar Nazar: oj nie będę budzić... LiteRacje 2006 nr 3/4 (12/13) s. 56  szczegóły 
1543.wiersz: Honczar Nazar: okrągły jak jajko.... Pociąg 76 2007 nr 2 s. 21  szczegóły 
1544.wiersz: Honczar Nazar: osowiałem w nocy nie śpię... LiteRacje 2006 nr 3/4 (12/13) s. 57  szczegóły 
1545.wiersz: Honczar Nazar: [para innych kaloszy]. Pociąg 76 2007 nr 2 s. 20-21  szczegóły 
1546.wiersz: Honczar Nazar: pościerać wszystkie kropki.... Ha!art 2006 nr 23 s. 61 (z not. o aut....) szczegóły 
1547.wiersz: Honczar Nazar: szczęść boże. LiteRacje 2006 nr 2 (11) s. 48 (inf. o tł. wyłącznie w spisie treści...) szczegóły 
1548.wiersz: Honczar Nazar: totalne nieporozumienie. LiteRacje 2006 nr 2 (11) s. 16 (inf. o tł. wyłącznie w spisie treści...) szczegóły 
1549.wiersz: Honczar Nazar: tragedia. LiteRacje 2006 nr 3/4 (12/13) s. 45  szczegóły 
1550.wiersz: Honczar Nazar: Tu był twórca... LiteRacje 2006 nr 3/4 (12/13) s. 95  szczegóły 
1551.wiersz: Honczar Nazar: [według KAMIŃSKIEJ z PORYTKIEM] tragedia. Ha!art 2006 nr 23 s. 61 (z not. o aut....) szczegóły 
1552.wiersz: Honczar Nazar: z tego z owego. Ha!art 2006 nr 23 s. 61 (z not. o aut....) szczegóły 
1553.wiersz: Honczar Nazar: zagr[z]anko. Pociąg 76 2007 nr 2 s. 20  szczegóły 
1554.wiersz: Honczar Nazar: ziemia - nie lekką - lecz ziemią... LiteRacje 2006 nr 2 (11) s. 11 (inf. o tł. wyłącznie w spisie treści...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1555.zgon: Kamińska Aneta: Chwilowo poza zasięgiem, czyli ostatni performance Nazara Honczara. Lampa 2009 nr 6 s. 74-75 (zmarł 21 V 2009; wspomnienie pośmiertne; z fot. twórcy...) szczegóły 
  Gonchar Oles'
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1556.utwór: Katarsis. Kijiv 2000.  szczegóły 
artykuł: Berdychowska Bogumiła: O pewnym ambitnym (i nieudanym) projekcie. Przegląd Polityczny 2003 nr 59 s. 165-171 (rec. oryg....) szczegóły 
1557.utwór: Sobór.  szczegóły 
artykuł: Sosnowska Danuta: Burzyciele i budujący. Świat "Soboru" Ołesia Honczara. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 51-54  szczegóły 
  Gorbachek Mar'jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1558.wiersz: Gorbachek Mar'jan: Bukvi ne starihjut'sja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 128-129  szczegóły 
1559.wiersz: Gorbachek Mar'jan: Chitav ja knigi.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 130  szczegóły 
1560.wiersz: Gorbachek Mar'jan: Chomu ne dajesh menih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 128  szczegóły 
1561.wiersz: Gorbachek Mar'jan: Chomu povertaju do.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 127  szczegóły 
1562.wiersz: Gorbachek Mar'jan: Chomu ti snilas'.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 131-132  szczegóły 
1563.wiersz: Gorbachek Mar'jan: Divljus' na mihsjac'.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 133  szczegóły 
1564.wiersz: Gorbachek Mar'jan: Dzvonjat' dzvoni sumnih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 126  szczegóły 
1565.wiersz: Gorbachek Mar'jan: Fotografihji zotlihli davno.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 127  szczegóły 
1566.wiersz: Gorbachek Mar'jan: I znovu dihjjshov menih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 133  szczegóły 
1567.wiersz: Gorbachek Mar'jan: Ja dospihvav jak.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 131  szczegóły 
1568.wiersz: Gorbachek Mar'jan: Ja dovgo pihd.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 129  szczegóły 
1569.wiersz: Gorbachek Mar'jan: Kokhannja pihd golim.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 132  szczegóły 
1570.wiersz: Gorbachek Mar'jan: Sidihv ja pri.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 128  szczegóły 
1571.wiersz: Gorbachek Mar'jan: S'ogodnih chomus' ne.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 130  szczegóły 
1572.wiersz: Gorbachek Mar'jan: Stoju pihd derevom.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 129-130  szczegóły 
1573.wiersz: Gorbachek Mar'jan: Tam nazivali mene.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 131  szczegóły 
1574.wiersz: Gorbachek Mar'jan: U mene bulo.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 133  szczegóły 
1575.wiersz: Gorbachek Mar'jan: Vihsihmnadcjat' rokihv prinihs.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 126-126  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1576.artykuł: Mar'jan Gorbachek. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 330 (nota nt. twórcz....) szczegóły 
  Gorbach Oleksa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1577.artykuł: Gricenko Pavlo: Titan ukrajins'koji nauki - Oleksa Gorbach. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 425-429 (nt. działalności naukowej...) szczegóły 
1578.artykuł: Łesiów Michał: Profesor Ołeksa Horbacz (1918-1997). Slavia Orientalis 1998 nr 3 s. 532-536 (sylwetka i działalność naukowa Ołeksy Horbacza...) szczegóły 
1579.artykuł: Łesiów Michał: W dziesiątą rocznicę śmierci profesora Ołeksy Horbacza (1918-1997). Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 469-477 (omówienie dorobku naukowego Ołeksy Horbacza, także nt. korespondencji ...) szczegóły 
  Gorbal' Mikola
    wiersze (alfabet tytułów)
1580.wiersz: Gorbal' Mikola: 1. Cvyntarih (Lem til'ko po gorbkakh zachakhly cvyntarih...). Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 2000 nr 11/12 (1999/2000) okł. (w jęz. oryg....) szczegóły 
1581.wiersz: Gorbal' Mikola: 2. Cvyntarih (Lem til'ko po gorbkakh lemkihvs'ky cvyntarih...). Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 2000 nr 11/12 (1999/2000) okł. (w jęz. oryg....) szczegóły 
1582.wiersz: Gorbal' Mikola: Moja Lemkihvno!. Zagoroda 1999 nr 4 s. 39 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1583.artykuł: Nikolajj Gorbal'. Zagoroda 2001 nr 4 s. 31-32 (z fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1584.wywiad: Chruślińska Iza, Tyma Piotr: Łemkowskie losy (rozmowa z Mykołą Horbalem). Zeszyty Historyczne [Paryż] 2002 z. 139 s. 26-37 (dot. historii przesiedleń Łemków; m.in. nt. rodziny pisarza; z not. o ...) szczegóły 
  Gorlach Leonid
    wiersze (alfabet tytułów)
1585.wiersz: Horłacz Leonid: Cisza. Że 1990 nr 9/10 s. 114  szczegóły 
  Graban Volodislav
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1586.książka twórcy: Graban Volodislav: Na kovpaku gir = Na kołpaku gór. Wiersze łemkowskie. 1991  szczegóły 
1587.książka twórcy: Graban Władysław: Rozsypane pejzaże. Poezje. 1995  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1588.wiersz: Graban Volodislav: Chomu Bozhe zalishiv.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 68 (z not. s. 125...) szczegóły 
1589.wiersz: Graban Volodislav: Do teplogo lihta. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 67  szczegóły 
1590.wiersz: Graban Władysław: Do vygnanykh. Zagoroda 1996 nr 3/4 s. 24 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1591.wiersz: Graban Volodislav: Do zelenykh gihr. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 70  szczegóły 
1592.wiersz: Graban Volodislav: Koli sihdali do.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 68  szczegóły 
1593.wiersz: Graban Volodislav: Najjdovsha doroga cherez.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 68-69 (z not. s. 125...) szczegóły 
1594.wiersz: Graban Volodislav: Nas dvokh to.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 67  szczegóły 
1595.wiersz: Graban Volodislav: Pechera Ihova. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 70 (z not. s. 125...) szczegóły 
1596.wiersz: Graban Volodislav: Pochajiv. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 69 (z not. s. 125...) szczegóły 
1597.wiersz: Graban Volodislav: Pojikham do groba.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 69 (z not. s. 125...) szczegóły 
1598.wiersz: Graban Volodislav: Sihry lakhmany dvigash.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 69-70 (z not. s. 125...) szczegóły 
1599.wiersz: Graban Volodislav: Tut stojala khyzha.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 68  szczegóły 
1600.wiersz: Graban Volodislav: Za shhestja!. Zagoroda 1999 nr 4 s. 22 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1601.proza: Graban Volodislav: Velijjny remihnescenzihji. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 80-82  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1602.artykuł: Nieuważny Florian: Teplo lemkihvs'koji vatri. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 281-282  szczegóły 
  Grabovs'kijj Pavlo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1603.artykuł: Dydko Vihktor: Pol's'kijj adresat poezihji Pavla Grabovs'kogo. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 186-193  szczegóły 
  Grabovs'kijj Valentin
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1604.książka twórcy: U serci vdâčnist' â pronis Moemu rodu i narodu ... Pam'âti Valentina Grabovs'kogo. 2008  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1605.wiersz: Grabowski Walentyn: Jego Romanówka. Fraza 2002 nr 1/2 s. 73 (z not., s. 316...) szczegóły 
1606.wiersz: Grabowski Walentyn: Śpiewa Potocka. Fraza 2002 nr 1/2 s. 73-74 (z not., s. 316...) szczegóły 
  Grabovskijj Vihktor
    wiersze (alfabet tytułów)
1607.wiersz: Grabowski Wiktor: Kocha - nie kocha.... Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 23 IX s. 13 (tłumacze: Kazimierz Koszutski, Alicja Patey-Grabowska, Waldemar Smaszc...) szczegóły 
  Gricak Petro
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1608.książka twórcy: Gricak Petro: Spogadi, listuvannâ, publicistika. [Wspomnienia]. 2006  szczegóły 
  Gricjuk Lev
    wiersze (alfabet tytułów)
1609.wiersz: Gricjuk Lev: Gallimatia = Galimathias = Galimatia. Radar 2011 nr 1 s. 102 (tekst równoległy w języku polskim, ukraińskim i niemieckim; z not. o a...) szczegóły 
1610.wiersz: Gricjuk Lev: Kolazh = Collage = Kolaż. Radar 2011 nr 1 s. 100 (tekst równoległy w języku polskim, ukraińskim, niemieckim i polskim; z...) szczegóły 
1611.wiersz: Kolazh = Collage = Kolaż. Radar 2011 nr 1 s. 100 (tekst równoległy w języku polskim, ukraińskim, niemieckim i polskim; z...) szczegóły 
1612.wiersz: Gricjuk Lev: Rotunda Party = Rotunda party = Rotunda party. Radar 2011 nr 1 s. 99 (tekst równoległy w języku polskim, ukraińskim, niemieckim i polskim; z...) szczegóły 
1613.wiersz: Gricjuk Lev: Sindrom = Stockholm = Syndrom. Radar 2011 nr 1 s. 101 (tekst równoległy w języku polskim, ukraińskim i niemieckim; z not. o a...) szczegóły 
1614.wiersz: Gricjuk Lev: Smert' stojit' na obrihji... = Śmierć stoi na horyzoncie... = Der Tod steht am horizont.... Radar 2011 nr 1 s. 101 (tekst równoległy w języku polskim, ukraińskim i niemieckim; z not. o a...) szczegóły 
  Grinchenko Boris
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1615.artykuł: Wilczyński Włodzimierz: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1994 nr 81 (1569) s. 139-142 ([rec. ks.:] A.H. Pohribnyj: Boris Hrinczenko w literaturnomu rusi kinc...) szczegóły 
  Grushevs'kijj Mikhajlo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1616.artykuł: Puszak Lubomyr: Svjate Pis'mo v metodologihchnomu polih "Ihstopihji ukrajins'koji lihteraturi" Mikhajjla Grushevs'kogo. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 107-117 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1617.impreza: "Mychajło Hruszewski - postać, spuścizna naukowa, związki z Polską" - międzynarodowa konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Hołyńska Tatiana: Sesja ku czci Mychajły Hruszewskiego. Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 145-146 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pazdro Grażyna: "Mychajło Hruszewski - postać, spuścizna naukowa, związki z Polską". Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 137-8  szczegóły 
artykuł: Pazdro Grażyna: Nauka Polska [Wrocław] 1992 nr 1/2 s. 170-172  szczegóły 
artykuł: Przegląd Kresowy 1991 nr 5/6 s. 20  szczegóły 
  Gucalo Evgen
    proza (alfabet tytułów)
1618.proza: Hucało Jewhen: Dzieci wojny. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 1 s. 127-132 (z not....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1619.utwór: Pozichenijj cholovihk.  szczegóły 
artykuł: Becenko Tetjana: Stilihstichne vikoristannja frazeologihzmihvu khumernomy romanih E. Gucala "Pozichenijj cholovihk". Stylistyka 2001 nr 10 s. 481-495  szczegóły 
  Gudemchuk Jakihv
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1620.książka twórcy: Gudemchuk Jakihv: Rihznocvihttja = Wielobarwność. 2003  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1621.wiersz: Gudemchuk Jakihv: Etjud. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 253  szczegóły 
1622.wiersz: Gudemchuk Jakihv: Kashtani. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 250-251  szczegóły 
1623.wiersz: Gudemchuk Jakihv: Na jablunih povihsilasja nihch. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 252-253  szczegóły 
1624.wiersz: Gudemchuk Jakihv: Pihd blakittju volins'kogo neba. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 251  szczegóły 
1625.wiersz: Gudemchuk Jakihv: Sercja mogo spihv. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 250  szczegóły 
1626.wiersz: Gudemchuk Jakihv: Sinja khmarina. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 251  szczegóły 
1627.wiersz: Gudemchuk Jakihv: Ukrajina. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 250  szczegóły 
1628.wiersz: Gudemchuk Jakihv: Velihnnja. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 253  szczegóły 
1629.wiersz: Gudemchuk Jakihv: Vesna. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 252  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1630.artykuł: Zimomrja Mikola: Poezihja Jakova Gudemchuka (12 IX 1992 - 4 VI 2003) - sugolosna dobih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 254-265  szczegóły 
  Guk Ihvan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1631.książka twórcy: Guk Ihvan: Selo nad Solokihjeju. 1996  szczegóły 
1632.książka twórcy: Guk Ihvan: Vihrshih. 2001  szczegóły 
recenzja: Khronihka: "Vihrshih" Ihvana Guka. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 159 (nota; oprac. T.K....) szczegóły 
  Gunjanka Van'o
    wiersze (alfabet tytułów)
1633.wiersz: Gunjanka Van'o: 1935. Zagoroda 1999 nr 4 s. 59 (facs. tekstu, w jęz. oryg....) szczegóły 
1634.wiersz: Gunjanka Van'o: Petro Pavlik [fragm.]. Zagoroda 1999 nr 4 s. 47 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Gun'ko Vasilijj
    proza (alfabet tytułów)
1635.proza: Guńko Wasilij: Komedia słowiańska [fragm.:] Po co księdzu harmonia. Lamus 1996 nr 1/2 s. 44-45  szczegóły 
  Gvozda Nikolajj
    wiersze (alfabet tytułów)
1636.wiersz: Gvozda Nikolajj: Takijj ehm sja rodiv. Zagoroda 1997 nr 4 s. 16 (tekst w jęz. oryg.; z notą...) szczegóły 
1637.wiersz: Gvozda Nikolajj: Takyjj jem sja rodiv. Zagoroda 2003 nr 1 s. 11 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
  Horik Nina
    wiersze (alfabet tytułów)
1638.wiersz: Horik Nina: Jestem tylko zjawą.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 5/6 s. 70  szczegóły 
1639.wiersz: Horik Nina: Kożuch. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 5/6 s. 70  szczegóły 
1640.wiersz: Horik Nina: Mieszają niezwykłe farby.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 5/6 s. 70  szczegóły 
1641.wiersz: Horik Nina: Nie należy tak patrzeć.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 5/6 s. 70  szczegóły 
1642.wiersz: Horik Nina: Zatrwożony majem romantyk.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 5/6 s. 70  szczegóły 
  Ihgnatjuk Ihvan
    wiersze (alfabet tytułów)
1643.wiersz: Ihgnatjuk Ihvan: Ja budu zhiti. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 184-186 (z not. s. 311...) szczegóły 
1644.wiersz: Ihgnatjuk Ihvan: Ja vce taki pishu. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 191 (z not. s. 311...) szczegóły 
1645.wiersz: Ihgnatjuk Ihvan: Mi zhivemo shhe.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 225-226  szczegóły 
1646.wiersz: Ihgnatjuk Ihvan: Mihjj zapoviht. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 190 (z not. s. 311...) szczegóły 
1647.wiersz: Ihgnatjuk Ihvan: Moja zustrihch z Kijevom. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 186-188 (z not. s. 311...) szczegóły 
1648.wiersz: Ihgnatjuk Ihvan: Na chuzhinih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 222-223  szczegóły 
1649.wiersz: Ihgnatjuk Ihvan: Na selih vesnoju. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 223-224  szczegóły 
1650.wiersz: Ihgnatjuk Ihvan: P'jat' bihlikh lebedihv. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 226-228  szczegóły 
1651.wiersz: Ihgnatjuk Ihvan: Plache Mati-Ukrajina. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 194-195 (z not. s. 311...) szczegóły 
1652.wiersz: Ihgnatjuk Ihvan: Po bagnakh sliz'kih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 222  szczegóły 
1653.wiersz: Ihgnatjuk Ihvan: Po galjavinakh kushhiki.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 221-222  szczegóły 
1654.wiersz: Ihgnatjuk Ihvan: Pojasnennja govihrkovikh slihv. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 194 (z not. s. 311...) szczegóły 
1655.wiersz: Ihgnatjuk Ihvan: Povazhno ta zhartoma pro davno jizhu. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 191-194 (z not. s. 311...) szczegóły 
1656.wiersz: Ihgnatjuk Ihvan: Sihm zernin pshenicih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 183-184 (z not. s. 311...) szczegóły 
1657.wiersz: Ihgnatjuk Ihvan: U lihsih zhajjvoronok.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 220  szczegóły 
1658.wiersz: Ihgnatjuk Ihvan: Vigljadaje mati sina. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2005 t. 5 s. 189-190 (z not. s. 311...) szczegóły 
1659.wiersz: Ihgnatjuk Ihvan: Volodavs'ka cerkva. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 165-170 (nota biogr. s. 254...) szczegóły 
1660.wiersz: Ihgnatjuk Ihvan: Vzhe zozulja v mojemu.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 224-225  szczegóły 
1661.wiersz: Ihgnatjuk Ihvan: Vzhe zozulja v mojemu.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 224-225  szczegóły 
  Ihrvanec' Oleksandr
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1662.książka twórcy: Irwaneć Ołeksandr: Recording i inne utwory. 2001  szczegóły 
1663.książka twórcy: Irwaneć Ołeksandr: Riwne/Rowno. [Powieść].  szczegóły 
recenzja: Gołoburda Paweł: Dalsze losy żelaznej kurtyny. Lampa 2008 nr 1/2 s. 73  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1664.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: 1992 (Nagle się wszyscy...). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 6-7 (z notą s. 368...) szczegóły 
1665.wiersz: Irwaneć Oleksandr: Ani to dobre ani też naganne.... Akcent 1997 nr 3 s. 14-15  szczegóły 
1666.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Dobra moja! O miłości.... Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 36-37 (z notą s. 368...) szczegóły 
1667.wiersz: Irwaneć Oleksandr: Eine kleine Nachtmusik. Akcent 1997 nr 3 s. 12  szczegóły 
1668.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Encyklopedie (Z A. Żygulina) (S.S. Awierincewowi). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 41 (z notą s. 368...) szczegóły 
1669.wiersz: Irwaneć Oleksandr: Gdziekolwiek kimkolwiek byś był.... Akcent 1997 nr 3 s. 14  szczegóły 
1670.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Jeszcze jeden dzień.... Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 39 (z notą s. 368...) szczegóły 
1671.wiersz: Ihrvanec Oleksandr: Kleine Nacht Musik. Czas Kultury 1994 nr 5/6 s. 67 (z not....) szczegóły 
1672.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Kochajcie!. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 7-8 (z notą s. 368...) szczegóły 
1673.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Kochajcie!. Życie 2000 nr 256 s. 14  szczegóły 
1674.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Komediantko, aktorko, figlarko.... Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 42 (z notą s. 368...) szczegóły 
1675.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Krótki wiersz o końcu świata. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 8 (z notą s. 368...) szczegóły 
1676.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Lekcje klasyki [z tego cyklu:] Lekcja I (Po kropli wyciskać...). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 34-35 (z notą s. 368...) szczegóły 
1677.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Lekcje klasyki [z tego cyklu:] Lekcja II (Człowiek rodzi się...). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 35 (z notą s. 368...) szczegóły 
1678.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Lekcje klasyki [z tego cyklu:] Lekcja III (W człowieku wszystko...). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 35-36 (z notą s. 368...) szczegóły 
1679.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: List otwarty do premiera Kanady Briana Mulroneya i generalnego gubernatora Romana Gnatyszyna od pracowników kołchozu "Szlak Iljicza" (przekreślone) "Szlak Iłkowycza". Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 9 (z notą s. 368...) szczegóły 
1680.wiersz: Irwaneć Oleksandr: Listy z Aleksandrii [z tego cyklu:] Krótki list do Olesi. Akcent 1997 nr 3 s. 15  szczegóły 
1681.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Marzenie. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 10 (z notą s. 368...) szczegóły 
1682.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Mój krzyż. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 4-5 (z notą s. 368...) szczegóły 
1683.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Na skrzyżowaniu jesieni.... Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 42-43 (z notą s. 368...) szczegóły 
1684.wiersz: Irwaneć Oleksandr: 'O-la-la - powiedział Artur Rimbaud.... Akcent 1997 nr 3 s. 13  szczegóły 
1685.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Pieśni wschodnich Słowian [z tego cyklu:] Pieśń białoruska (Miała babuleńka...). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 32 (z notą s. 368...) szczegóły 
1686.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Pieśni wschodnich Słowian [z tego cyklu:] Pieśń rosyjska (Świat ocaliła Rosja...). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 32-34 (z notą s. 368...) szczegóły 
1687.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Pieśni wschodnich Słowian [z tego cyklu:] Pieśń ukraińska (Oj, a w naszej wiosce...). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 30-31 (z notą s. 368...) szczegóły 
1688.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: [Pięć milionów] 5 000 000 połyka poranne buliony.... Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 4 (z notą s. 368...) szczegóły 
1689.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Przenocuj mnie, wiśniowy sadzie.... Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 5-6 (z notą s. 368...) szczegóły 
1690.wiersz: Irwaneć Oleksandr: Rozczarowanie. Akcent 1997 nr 3 s. 13-14  szczegóły 
1691.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Sonet (A.W. Żygulinowi) (W tej całej wiosce...). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 3 (z notą, s. 368...) szczegóły 
1692.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Turbacja mas (Hymn-oda Bu-Ba-Bu). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 38 (z notą s. 368...) szczegóły 
1693.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: W kwestii pytania o kategorię czasu. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 39-40 (z notą s. 368...) szczegóły 
1694.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Widok z okna koszar. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 44 (z notą s. 368...) szczegóły 
1695.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Wspomnienie Świtezi. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 37 (z notą s. 368...) szczegóły 
1696.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Żaglowiec (Fantazyjnie). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 43-44 (z notą s. 368...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1697.proza: Irwaneć Ołeksandr: Krótka sztuka o zdradzie dla jednej aktorki. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 94-97  szczegóły 
1698.proza: Irwaneć Ołeksandr: Zaginięcie Golana. Akcent 2000 nr 3 s. 60-66  szczegóły 
  Ihvanichuk Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1699.książka twórcy: Iwanyczuk Roman: Orda. Powieść. 1993  szczegóły 
recenzja: mała: Ex Libris 1994 nr 57 s. 21  szczegóły 
recenzja: Natanson Wojciech: O Ukraińcach. Nowe Książki 1994 nr 11 s. 51  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1700.artykuł: Waszkiewicz-Lewandowska Paulina: Konstrukcja i funkcja bohaterów literackich wybranych powieści historycznych Romana Iwanyczuka. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 332-339  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1701.utwór: Orda.  szczegóły 
artykuł: Waszkiewicz-Lewandowska Paulina: Droga do sacrum w "Ordzie" Romana Iwanyczuka. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 285-288  szczegóły 
  Ihzdrik Jurihjj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1702.książka twórcy: Izdryk : Wozzeck. [Pow.]. 1998  szczegóły 
recenzja: Jarzębski Jerzy: Izdryk. Tygodnik Powszechny 1999 nr 12 s. 8  szczegóły 
recenzja: Pierzchała Aneta: Chce patrzeć do końca. Gazeta Wyborcza 1998 nr 295 s. 10  szczegóły 
recenzja: (SZA): Krasnogruda 2000 nr 10 s. 225-226  szczegóły 
recenzja: Ziemny Aleksander: Z Ukrainy. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 31  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1703.proza: Izdryk Jurko: Anatomia Marlen. Ha!art 2005 nr 20 s. 36-38 (z not. o aut., s. 47...) szczegóły 
1704.proza: Izdryk Jurko: Arktyczne sny. Ha!art 2005 nr 20 s. 35 (z not. o aut., s. 47...) szczegóły 
1705.proza: Izdryk Jurko: Bóg. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 16 (nazw. tłumaczki podane na s. 24...) szczegóły 
1706.proza: Izdryk Jurko: Człowiek. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 18 (nazw. tłumaczki podane na s. 24...) szczegóły 
1707.proza: Izdryk Jurij: Czwarte piętro. Red 2011 nr 3 (2010/2011) s. 43-46  szczegóły 
1708.proza: Izdryk Jurko: Diabeł. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 17 (nazw. tłumaczki podane na s. 24...) szczegóły 
1709.proza: Izdryk : Fragment powieści "AM TM. Kompilacja". Korespondencja z Ojcem 2008 nr 10 s. 85-89 (z notą o aut., s. 83-84...) szczegóły 
1710.proza: Izdryk : High Technology. Korespondencja z Ojcem 2008 nr 11 s. 50-56 (z notą o aut....) szczegóły 
1711.proza: Izdryk : Introdukcja. Gazeta. Magazyn 1996 nr 11 s. 16 (esej...) szczegóły 
1712.proza: Izdryk : Ja też lubię tanie uciechy, psia krew. Czas Kultury 1998 nr 1 s. 39  szczegóły 
1713.proza: Izdryk Jurko: Kobieta. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 19 (nazw. tłumaczki podane na s. 24...) szczegóły 
1714.proza: Izdryk Jurko: Księga. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 12 (nazw. tłumaczki podane na s. 24...) szczegóły 
1715.proza: Izdryk : Lwów połowy. Korespondencja z Ojcem 2008 nr 12 s. 31-32 (z notą o aut....) szczegóły 
1716.proza: Izdryk : Partia. Korespondencja z Ojcem 2008 nr 10 s. 84-85 (z notą o aut., s. 83-84...) szczegóły 
1717.proza: Izdryk Jurij: Podwójny Leon [fragm.]. Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 75-93 (z notą s. 284, fot. s. 74...) szczegóły 
1718.proza: Izdryk : Poeta i iguana. Korespondencja z Ojcem 2009 nr 13 s. 10-12 (fel.; z notą o aut....) szczegóły 
1719.proza: Izdryk Jurij: Policzki Alicji. Korespondencja z Ojcem 2010 nr 18/19 s. 71-73 (z notą biogr....) szczegóły 
1720.proza: Izdryk : Wyspa Krk [fragm. pow.]. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 151-179 (z notą s. 368...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1721.tekst paraliteracki: Izdryk : Stanisławów: tęsknota za tym, co nieprawdziwe. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 115-135 (z notą s. 368...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1722.wywiad: Sobecka Anna: Nowa literatura ukraińska. Autograf 1998 nr 6 s. 36-38  szczegóły 
  Jablovs'kijj Anatolihjj
    wiersze (alfabet tytułów)
1723.wiersz: Jablovs'kijj Anatolihjj: Od Rusalja do Jana. Zagoroda 2000 nr 4 s. 44 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1724.wiersz: Jablovs'kijj Anatolihjj: Odvihdini. Zagoroda 2000 nr 4 s. 20 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Jacenko Petro
    proza (alfabet tytułów)
1725.proza: Jacenko Petro: Ludziki [fragm. pow.]. Red 2011 nr 3 (2010/2011) s. 29-32  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1726.artykuł: Pomosty [Wrocław] 2010 t. 15 s. 229 (not. o spotkaniu autorskim 26 V 2010 r. we Wrocławiu...) szczegóły 
  Jackanin Ihvan
    proza (alfabet tytułów)
1727.proza: Jackanin Ihvan: Cienie i blizny. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2009 nr 2/6 s. 83  szczegóły 
1728.proza: Jackanyn Iwan: Dziura. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 58-60 (z notą biograficzną na s. 58...) szczegóły 
1729.proza: Jackanyn Iwan: Gorzkie doświadczenie z jesienną sielanką w tle. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2010 nr 4 s. 72-73 (opowiadanie...) szczegóły 
1730.proza: Jackanin Ihvan: Ihvanovih mandri. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 136-145  szczegóły 
1731.proza: Jackanin Ihvan: Miód i sól. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2009 nr 2/6 s. 82  szczegóły 
1732.proza: Jackanyn Iwan: u_c_i_e_c_z_k_a. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2011 nr 4 s. 72  szczegóły 
1733.proza: Jackanyn Iwan: W dolinie wronich ocząt. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2010 nr 4 s. 71-72 (opowiadanie...) szczegóły 
1734.proza: Jackanyn Iwan: w fatalnym fołowrocie. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2011 nr 4 s. 73  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1735.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Podróż do Jackanyna. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2011 nr 4 s. 70-71  szczegóły 
  Jadlovskijj Anatolihjj
    wiersze (alfabet tytułów)
1736.wiersz: Jadlovskijj Anatolihjj: Odvihdini. Zagoroda 2001 nr 2 s. 47  szczegóły 
  Jagoda Miroslav
    wiersze (alfabet tytułów)
1737.wiersz: Jahoda Mirosław: Chata. Znad Wilii 2004 nr 1 s. 116 (z not. biogr., s. 120...) szczegóły 
1738.wiersz: Jahoda Mirosław: Naprzeciw mojego okna.... Znad Wilii 2004 nr 1 s. 117-118 (z not. biogr., s. 120...) szczegóły 
1739.wiersz: Jahoda Mirosław: Nic. Znad Wilii 2004 nr 1 s. 115 (z not. biogr., s. 120...) szczegóły 
1740.wiersz: Jahoda Mirosław: Stałem na brzegu rzeki.... Znad Wilii 2004 nr 1 s. 119-120 (z not. biogr....) szczegóły 
1741.wiersz: Jahoda Mirosław: Wojna perska. Znad Wilii 2004 nr 1 s. 117 (z not. biogr., s. 120...) szczegóły 
  Jakimchuk Ljubov
    wiersze (alfabet tytułów)
1742.wiersz: Jakymczuk Lubow: Poerty relations albo mój kanon. Teka Puławska 2012 nr 1 s. 62-64  szczegóły 
  Janko Marihja
    wiersze (alfabet tytułów)
1743.wiersz: Janko Marihja: Chekaju togo dnja.... Zagoroda 2002 nr 4 s. 43 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
1744.wiersz: Janko Marihja: Movchat' pro bihl'.... Zagoroda 2002 nr 4 s. 44 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
1745.wiersz: Janko Marihja: Na "Vatru" zberemos'.... Zagoroda 2002 nr 4 s. 44 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
1746.wiersz: Janko Marihja: Ne mozhu spati.... Zagoroda 2002 nr 3 s. 27  szczegóły 
1747.wiersz: Janko Marihja: O jak menih zhyty.... Zagoroda 2003 nr 4 s. 17-18 (ze wstępem autorki: Lemkihvska dolja, s. 17; z obrazem namalowanym prz...) szczegóły 
1748.wiersz: Janko Marihja: O mamo - mamo.... Zagoroda 2002 nr 3 s. 26  szczegóły 
1749.wiersz: Janko Marihja: Projjshli lihta - nenache.... Zagoroda 2002 nr 4 s. 43-44 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
1750.wiersz: Janko Marihja: Tuga za Lemkovinoju. Zagoroda 2003 nr 3 s. 43 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
1751.wiersz: Janko Marihja: Zakihnchilas' vihjjna?.... Zagoroda 2002 nr 3 s. 25  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1752.artykuł: Kogut Petro: Marihja Janko. Zagoroda 2003 nr 3 s. 42 (m.in. nt. twórczości poetyckiej pisarki...) szczegóły 
1753.artykuł: Lastihvka P.: Svjato kul'tury Lemkihv. Zagoroda 2003 nr 4 s. 30 (m.in. nt. pisarki...) szczegóły 
1754.artykuł: Lem P.: Zakokhana u mistectvo. Zagoroda 2002 nr 3 s. 24-25  szczegóły 
  Javorivs'kijj Vladimir
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1755.tekst paraliteracki: Jaworiwśkyj Wołodymyr: Jednoczy nas ból i prawda. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 1 s. 65-67 (z not....) szczegóły 
  Javorivs'kijj Volodimir
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1756.książka twórcy: Jaworiwśki Wołodymyr: Wilcza farma. [Opowiadania]. 2012  szczegóły 
  Javors'kijj Volodimir
    proza (alfabet tytułów)
1757.proza: Jaworski Wołodymyr: Półsenne listy z Diamentowego Cesarstwa i Królestwa ZIemi Północnej (Epopeja). Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 200-232 (z not. s. 284...) szczegóły 
1758.proza: Jaworski Wołodymyr: Półsenne listy z Diamentowego Cesarstwa i Królestwa Ziemi Północnej. Epopeja (fragment). Akcent 2000 nr 3 s. 13-33  szczegóły 
1759.proza: Jaworski Wołodymyr: Półsenne listy z Diamentowego Cesarstwa i Królestwa Ziemi Północnej [fragm.:] 79. IMBIR. Teka Puławska 2012 nr 1 s. 65-72  szczegóły 
1760.proza: Jaworski Wołodymyr: Półsenne listy z Diamentowego Imperium i Królestwa Ziemi Północnej. Epopeja. Kresy 2001 nr 47 s. 143-150  szczegóły 
1761.proza: Jaworski Wołodymyr: Półsenne listy z Diamentowego Imperium i Królestwa Ziemi Północnej. Epopeja. Podkowiański Magazyn Kulturalny 2004 nr 1 s. 5-10 (z notą biogr., s. 46; z notą o tł., s. 46...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1762.wywiad: Fronczek Zbigniew W., Pestka Wojciech: Wywiad z przewodniczącym Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy i posłem do ukraińskiego sejmu - Wołodymyrem Jaworiwskim. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2007 nr 4/6 s. 20-21  szczegóły 
  Jjodlovskijj Anatol'
    wiersze (alfabet tytułów)
1763.wiersz: Jjodlovskijj Anatol': V Zindranovih. Zagoroda 2001 nr 4 s. 5  szczegóły 
  Jjosifovich Ljubomir Nebes'o
    wiersze (alfabet tytułów)
1764.wiersz: Jjosifovich Ljubomir Nebes'o: Moje rihdne lemkihvske "Nadsannja". Zagoroda 2001 nr 2 s. 61 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
  Kachurovs'kijj Ihgor'
    wiersze (alfabet tytułów)
1765.wiersz: Kaczurowskyj Ihor: Dąb i jesion.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2011 nr 4 s. 90 (z notą biograficzną...) szczegóły 
1766.wiersz: Kaczurowskyj Ihor: Gdybym był astronomem.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2011 nr 4 s. 90 (z notą biograficzną...) szczegóły 
1767.wiersz: Kachurovs'kijj Igor': Nie rozpoczął się jeszcze.... Literatura 1992 nr 10 s. 2  szczegóły 
1768.wiersz: Kaczurowskyj Ihor: O czynie twym.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2011 nr 4 s. 90 (z notą biograficzną...) szczegóły 
1769.wiersz: Kaczurowskyj Ihor: Turkawka.... Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2011 nr 4 s. 90 (z notą biograficzną...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1770.utwór: Promenistih sil'veti.  szczegóły 
artykuł: Sobol' Valentina: "Promenistih sil'veti" Ihgorja Kachurovs'kogo v kontekstih jjogo ihstoriko-lihteraturnogo doroboku. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 251-260  szczegóły 
  Kalinec' Ihgor
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1771.książka twórcy: Kałyneć Ihor: Karpat lub księga z Poselja. Zima 1980 - wiosna 1981. 1999  szczegóły 
recenzja: (SZA): Krasnogruda 2000 nr 10 s. 224-225  szczegóły 
1772.książka twórcy: Kałyneć Ihor: Podsumowując milczenie. [Wiersze]. 1995 ([Tłumacze:] Ola Hnatiuk, Jerzy Litwiniuk, Florian Nieuważny, Renata Ru...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 7 s. 13 (not....) szczegóły 
1773.książka twórcy: Kalinec' Igor: Probudzhena muza. Poezjiji. 1991  szczegóły 
recenzja: Bakuła Bogusław: Poezja ukraińskich "nieobecnych". Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 114-121  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1774.wiersz: Kałyneć Ihor: Cała nasza prowincja.... Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 241  szczegóły 
1775.wiersz: Kalinec' Igor: Cerkiew. Kresy 1991 nr 7 s. 77-8 (z not....) szczegóły 
1776.wiersz: Kałyneć Ihor: Czy wieczne drzewo.... Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 244  szczegóły 
1777.wiersz: Kałyneć Ihor: Gdy przypominam Twój.... Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 242  szczegóły 
1778.wiersz: Kałyneć Ihor: I był jeszcze jeden.... Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 244  szczegóły 
1779.wiersz: Kalinec' Igor: Lament nad jeszcze jedną drogą krzyżową [z tego cyklu:] Stacja czwarta (Święty krzyż nie na darmo...). Więź 1996 nr 10 s. 93 (z not., s. 95...) szczegóły 
1780.wiersz: Kalinec' Igor: Lament nad jeszcze jedną drogą krzyżową [z tego cyklu:] Stacja druga (Uroniła Ukraina potajemnie...). Więź 1996 nr 10 s. 92 (z not., s. 95...) szczegóły 
1781.wiersz: Kalinec' Igor: Lament nad jeszcze jedną drogą krzyżową [z tego cyklu:] Stacja dziesiąta (Z miłości do nas...). Więź 1996 nr 10 s. 95 (z not....) szczegóły 
1782.wiersz: Kalinec' Igor: Lament nad jeszcze jedną drogą krzyżową [z tego cyklu:] Stacja dziewiąta (Odwróć od nich..._. Więź 1996 nr 10 s. 94-95 (z not., s. 95...) szczegóły 
1783.wiersz: Kalinec' Igor: Lament nad jeszcze jedną drogą krzyżową [z tego cyklu:] Stacja ósma (Ponad tłumem ręce...). Więź 1996 nr 10 s. 94 (z not., s. 95...) szczegóły 
1784.wiersz: Kalinec' Igor: Lament nad jeszcze jedną drogą krzyżową [z tego cyklu:] Stacja piąta (Narodzie obłąkany możesz...). Więź 1996 nr 10 s. 93 (z not., s. 95...) szczegóły 
1785.wiersz: Kalinec' Igor: Lament nad jeszcze jedną drogą krzyżową [z tego cyklu:] Stacja pierwsza (Na golgocie prowincyjnego sądu...). Więź 1996 nr 10 s. 92 (z not., s. 95...) szczegóły 
1786.wiersz: Kalinec' Igor: Lament nad jeszcze jedną drogą krzyżową [z tego cyklu:] Stacja siódma (Milczy Ojciec a Matka...). Więź 1996 nr 10 s. 93-94 (z not., s. 95...) szczegóły 
1787.wiersz: Kalinec' Igor: Lament nad jeszcze jedną drogą krzyżową [z tego cyklu:] Stacja szósta (Bez zdrady sprzedany...). Więź 1996 nr 10 s. 93-94 (z not., s. 95...) szczegóły 
1788.wiersz: Kalinec' Igor: Lament nad jeszcze jedną drogą krzyżową [z tego cyklu:] Stacja trzecia (I ci dwaj wraz...). Więź 1996 nr 10 s. 92 (z not., s. 95...) szczegóły 
1789.wiersz: Kalinec' Igor: Mieścina. Kresy 1991 nr 7 s. 75 (z not., s. 78...) szczegóły 
1790.wiersz: Kalinec' Igor: Obeliski dymu [z tego cyklu:] Znak popiołu.... Kresy 1994 nr 19 s. 62 (z notą, s. 65...) szczegóły 
1791.wiersz: Kalinec' Igor: Obsypuje się cerkiew.... Kresy 1991 nr 7 s. 77 (z not., s. 79...) szczegóły 
1792.wiersz: Kałyneć Ihor: Po tamtej stronie deszczu (Irynie Stasiw). Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 242-243  szczegóły 
1793.wiersz: Kalinec' Igor: Podsumowując milczenie [z tego cyklu:] Podsumowując milczenie.... Kresy 1994 nr 19 s. 64-65 (z notą...) szczegóły 
1794.wiersz: Kalinec' Igor: Podsumowując milczenie [z tego cyklu:] Zabłądzimy w tej samotności.... Kresy 1994 nr 19 s. 64 (z notą, s. 65...) szczegóły 
1795.wiersz: Kałyneć Ihor: Powiedział jeszcze któryś.... Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 243-244  szczegóły 
1796.wiersz: Kałyneć Ihor: Powiedział któryś przejdę. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 243  szczegóły 
1797.wiersz: Kalinec' Igor: Poznaję ciebie.... Kresy 1991 nr 7 s. 75 (z not., s. 78...) szczegóły 
1798.wiersz: Kałyneć Ihor: Przyjaciel. Metafora 2001 nr 44/46 s.  szczegóły 
1799.wiersz: Kałyneć Ihor: Pustka. Metafora 2001 nr 44/46 s. 41-42 (z not. o aut....) szczegóły 
1800.wiersz: Kałyneć Ihor: Ranek. Metafora 2001 nr 44/46 s. 40-41  szczegóły 
1801.wiersz: Kałyneć Ihor: Rzucę na wagę.... Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 241  szczegóły 
1802.wiersz: Kałyneć Ihor: Symbol popiołu na kopułach.... Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 242  szczegóły 
1803.wiersz: Kalinec' Igor: Ukrzyżowana cerkiew.... Kresy 1991 nr 7 s. 76 (z not., s. 78...) szczegóły 
1804.wiersz: Kałyneć Ihor: Unda. Metafora 2001 nr 44/46 s. 39  szczegóły 
1805.wiersz: Kałyneć Ihor: W tym potężnym akwarium.... Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 243  szczegóły 
1806.wiersz: Kalinec' Igor: Zaściankowe groteski [z tego cyklu:] Cała ta nasza prowincyjka.... Kresy 1994 nr 19 s. 63 (z notą, s. 65...) szczegóły 
1807.wiersz: Kalinec' Igor: Zaściankowe groteski [z tego cyklu:] W tych dniach.... Kresy 1994 nr 19 s. 62-63 (z notą, s. 65...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1808.książka o twórcy: Karabowicz Tadeusz: Portret ze skrzydłem archanioła. O poezji Ihora Kałyncia. 2012  szczegóły 
recenzja: Pro poezihju Ihgora Kalincja. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2004 t. 4 s. 325 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1809.artykuł: Hnatiuk Aleksandra: Poezja Ihora Kałyncia. Slavia Orientalis 1992 nr 1 s. 45-56 (z not. s. 141...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1810.wywiad: Bakuła Bogusław: "Jestem wciąż dysydentem..." (Rozmowa z poetą Ihorem Kałynciem). Kultura [Paryż] 1995 nr 6 s. 125-136 (z not....) szczegóły 
1811.wywiad: Berdychowska Bogumiła, Hnatiuk Aleksandra: Wspomnienie o świecie. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 34-53 (z notą o poecie...) szczegóły 
  Kamenna Galina
    wiersze (alfabet tytułów)
1812.wiersz: Kamienna Halina: Tłuką szklanki.... Że 1990 nr 9/10 s. 122  szczegóły 
  Kaprjanov Vitalijj, Kaprjanov Dmitro *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1813.książka twórcy: Baśnie narodów byłych republik radzieckich. Dla dziewek (wersja soft). [Opowiadania]. 2007  szczegóły 
  Karabovich Tadejj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1814.książka twórcy: Karabovich Tadejj: Atlantida. [Wiersze]. 1993  szczegóły 
1815.książka twórcy: Karabovich Tadejj: Bihlja vognju. Poezihja. 1990  szczegóły 
1816.książka twórcy: Karabowycz Tadej: Długa rozłąka. [Wiersze]. 2006  szczegóły 
1817.książka twórcy: Karabowicz Tadeusz: Dovga rozluka. [Wiersze]. 2005  szczegóły 
1818.książka twórcy: Karabovich Tadejj: Dva listi do nochih. 1999  szczegóły 
1819.książka twórcy: Karabovich Tadejj: Klichu tebe jak lastihvku. [Wiersze]. 1991 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1820.książka twórcy: Karabovich Tadejj: "Shho stoju za stihnoju spominihv". [Wiersze]. 1997  szczegóły 
1821.książka twórcy: Karabovich Tadejj: Uže večir. Vibrani poezii. [Wiersze]. 2009  szczegóły 
1822.książka twórcy: Karabovich Tadejj: Vibranih poezihji. 2001  szczegóły 
recenzja: Solovejj Eleonora: Mizh movchannjam ih slovom - pro poezihju Tadeja Karabovicha. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 120-124 (z notą o Eleonorze Sołowiej s. 126...) szczegóły 
omówienie: Savenec' Andrihjj: Poezihja na Rozp'jattij: pro vihrshih Tadeja Karabovicha. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2003 t. 3 s. 242-249