PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Aleksandrowicz Alina: Różne drogi do wolności. Puławy Czartoryskich na przełomie XVIII i XIX wieku. Literatura i obyczaj. 2011  szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Puławy - narodziny etosu. Teka Puławska 2012 nr 1 s. 119-121  szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Solidna porcja nowej wiedzy o oświeceniowych Puławach. Teka Puławska 2012 nr 1 s. 122-126  szczegóły 
2.książka: Aufklaerung in Polen und Deutschland. [T. 1]. 1989 ( S. Wollgast: [Wstęp]. - S. Wollgast: Probleme der deutschen Fruehaufk...) szczegóły 
3.książka: Aufklaerung in Polen und Deutschland. [T. 2]. 1989 (K. Bal, S. Wollgast: [Wstęp]. - Z. Kuderowicz: Das Naturrecht in der P...) szczegóły 
4.książka: Bajorek Magdalena: Barok, oświecenie.  szczegóły 
5.książka: Bal Karol: Aktualitaet der Vergangenheit. 1997  szczegóły 
6.książka: Bednarska-Ruszajowa Krystyna: Od Homera do Jana Jakuba Rousseau. W kręgu lektur profesorów krakowskich okresu Oświecenia. 1991 ([M.in.:] Rozdz. I. Metodologia badań nad czytelnictwem uczonych okresu...) szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Tadeusz: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1992 r. 37 nr 3 s. 130-131  szczegóły 
7.książka: Bogdziewicz Henryk: Działalność literacka polskiego środowiska pijarskiego w dobie oświecenia.  szczegóły 
8.książka: Bogdziewicz Henryk: Pijarscy pisarze, literaci - teoretycy literatury, poeci, prozaicy - w okresie Oświecenia ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego okresu Oświecenia. 1998  szczegóły 
recenzja: Ślusarska Magdalena: Wiek Oświecenia 2000 nr 16 s. 235  szczegóły 
9.książka: Bogdziewicz Henryk: Pijarzy jako tłumacze literatury światowej w okresie Oświecenia. 2006  szczegóły 
10.książka: Butterwick Richard: Stanisław August a kultura angielska. 2000 ([Dedykacja:] Pamięci prof. Zofii Libiszowskiej (1918-2000). * Przedmow...) szczegóły 
recenzja: Deszczyńska Martyna: Król Staś w angielskiej perspektywie. Mówią Wieki 2002 nr 8 s. 60-61  szczegóły 
streszczenie: (MM): Acta Poloniae Historica 2002 t. 85 s. 342-343 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
11.książka: Cesarz Elżbieta: Chłopi w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej 1795-1864. Syntezy, parasyntezy i podręczniki dziejów ojczystych. 1999 ([Zawiera m.in.:] I. Spuścizna Polski Niepodległej. Adam Naruszewicz i ...) szczegóły 
recenzja: Kantor Ryszard: Lud 2000 t. 84 s. 154-155  szczegóły 
12.książka: Cieński Marcin: Formacja oświeceniowa w literaturze Polski i Niemiec. 1992 (I. Wprowadzenie: 1. Formacja oświeceniowa i jej badanie. 2. Chronologi...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1994 t. 70 s. 199 (not....) szczegóły 
13.książka: Cieński Marcin: Pejzaże oświeconych. Sposoby przedstawiania krajobrazu w literaturze polskiej w latach 1770-1830. 2000 (Literackie pejzaże oświeconych 1770-1830. Uwagi wstępne. Narodziny now...) szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Wiek Oświecenia 2002 nr 18 s. 298-301  szczegóły 
14.książka: Czwórnóg-Jadczak Barbara: Klasycy i romantycy. Spór i dialog. 2012  szczegóły 
15.książka: Czym jest dla mnie Oświecenie. 1993 (Andrzej Krzysztof Guzek: [Przedmowa]. - [Wypow. aut.:] Mieczysław Klim...) szczegóły 
16.książka: Darowski Roman: Studia z filozofii jezuitów w Polsce w XVII i XVIII wieku. 1998 (Przedmowa. * [Zawiera m. in.:] Filozofia moralna Wojciecha Sokołowskie...) szczegóły 
recenzja: Dec Ignacy: Wrocławski Przegląd Teologiczny 2001 nr 1 s. 175-176  szczegóły 
recenzja: Tyburski Roman: Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 z. 2 s. 312-315  szczegóły 
17.książka: Dąbrowski Roman: Poemat heroikomiczny w literaturze polskiego oświecenia. 2004 (Wprowadzenie. - Poemat heroikomiczny jako gatunek. Podstawowe założeni...) szczegóły 
18.książka: Demkowicz Agata: Poezja białoruskich jezuitów po utracie niepodległości.  szczegóły 
19.książka: Deszczyńska Martyna: "Historia sacra" i dzieje narodowe. Refleksja historyczna lat 1795-1830 nad rolą religii i Kościoła w przeszłości Polski. 2003 ([nt. pojmowania roli religii i Kościoła w historii Polski w piśmiennic...) szczegóły 
20.książka: Długie trwanie. Różne oblicza klasycyzmu. 2011 (I. Problemy. Teresa Kostkiewiczowa: Co to jest klasycyzm? Wprowadzenie...) szczegóły 
21.książka: Dogmatyzm, rozum, emancypacja. Tradycje Oświecenia we współczesnym społeczeństwie polskim. 2005  szczegóły 
22.książka: Doktór Roman: Polska elegia oświeceniowa. Dzieje i model gatunku 1740-1822. 1999 (Rozdz. I. Elegia w tradycji literackiej: 1. Uwagi wstępne. 2. Pochodze...) szczegóły 
recenzja: Chachulski Tomasz: Wiek Oświecenia 2000 nr 16 s. 236  szczegóły 
23.książka: Dramat i teatr postanisławowski. 1. 1992 (I. Studia i rozprawy: Zbigniew Przychodniak: Badania nad dramatem pols...) szczegóły 
recenzja: Dębowski Marek: Ruch Literacki 1994 z. 1/2 s. 168-170  szczegóły 
24.książka: Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola i znaczenie kulturowe. 2005  szczegóły 
25.książka: Emigranci, wygnańcy, wychodźcy.... 2007  szczegóły 
26.książka: Fruehaufklaerung in Deutschland und Polen. 1991  szczegóły 
recenzja: Kakowski Jerzy: Współpraca filozofów Drezna i Wrocławia. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1992 nr 2 s. 112-113  szczegóły 
27.książka: Gołębiowska Zofia: W kręgu Czartoryskich. Wpływy angielskie w Puławach na przełomie XVIII i XIX wieku. 2000 (Wstęp. * I. Puławskie Ateny [dot. historii ośrodka i jego znaczenia dl...) szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 267-268  szczegóły 
28.książka: Grabski Władysław Maria: Prekursorzy idei Komisji Edukacji Narodowej. 2000 ([Zawiera m.in.:] I. Humanistyczne przesłanie Komisji Edukacji Narodowe...) szczegóły 
29.książka: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Gdańsk oświecony. Szkice o kulturze literackiej Gdańska w dobie Oświecenia = Die Aufklaerung in Danzig. Skizzen ueber die Danziger Literaturpflege im Zeitalter der Aufklaerung. 1998 (Słowo wstępne = Vorwort. Oświecenie w Gdańsku - uwagi wstępne = Die Au...) szczegóły 
recenzja: Działalność Naukowa PAN 1999 z. 7 s. 45 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nowak Zbigniew: Rocznik Gdański 1999 t. 59 z. 2 s. 183-185  szczegóły 
recenzja: Sitek Andrzej: Gdańsk niemiecki i polski. Nautologia 1999 nr 2 s. 56  szczegóły 
recenzja: Sitek Andrzej: Gdańsk niemiecki i polski. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 38  szczegóły 
30.książka: Grześkowiak-Krwawicz Anna: O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego. 2000 (Wstęp. Część I. W powodzi pism. I. Radzić o ojczyźnie - prawo i obowią...) szczegóły 
recenzja: Butterwick Richard: Niegdysiejsze dyskusje. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 30-31  szczegóły 
recenzja: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Działalność Naukowa 2000 z. 10 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Działalność Naukowa 2000 z. 10 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 2001 nr 17 s. 208-209  szczegóły 
recenzja: Organiściak Wojciech: Czasopismo Prawno-Historyczne 2001 z. 1 s. 379-381  szczegóły 
31.książka: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Publicystyka stanisławowska o modelu rządów monarchii francuskiej. 1990  szczegóły 
recenzja: [Karpiński Andrzej] (AK): Acta Poloniae Historica 1992 t. 66 s. 201 (not....) szczegóły 
32.książka: Filomata. Nr 412: Antyk w dobie Oświecenia w Polsce. 1992 (Zbigniew Jerzy Nowak: Rola łaciny w kulturze językowej epoki stanisław...) szczegóły 
33.książka: Imańska Iwona: Druk jako wielofunkcyjny środek przekazu w czasach saskich. 2000 (Uwagi wstępne. * Rozdz. I. Produkcja i rospowszechnianie druków w Pols...) szczegóły 
34.książka: Imańska Iwona: Obieg książki w Prusach Królewskich w XVIII w[wieku]. 1993 ([M.in. dot. księgarń, drukarni, pozaksięgarskiej sprzedaży książek ora...) szczegóły 
recenzja: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Wiek Oświecenia 1998 nr 13 s. 281-282  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1994 nr 6 s. 35  szczegóły 
35.książka: Prace Historycznoliterackie. T 17: Oświecenie: Kultura - Myśl. 1995 ([Zawiera materiały z konferencji naukowej "Oświecenie: Kultura - Myśl"...) szczegóły 
36.książka: Janik Maciej: Polskie kalendarze astrologiczne epoki saskiej. 2003 (Wstęp. - Narodziny książki kalendarzowej - kręgi autorskie i organizac...) szczegóły 
37.książka: Jedynak Barbara: "Aby potomkowie byli Polakami". Z historii refleksji nad obyczajem w oświeceniu. (S. Konarski - J.J. Rousseau - S. Staszic). 2001 (I. Narastanie świadomości nowych funkcji obyczaju w czsach zagrożeń i ...) szczegóły 
recenzja: Butterwick Richard: Wiek Oświecenia 2003 nr 19 s. 233-239  szczegóły 
38.książka: Jurkiewicz Wojciech: Korespondencja elit Polski stanisławowskiej. Analiza wybranych kręgów korespondencyjnych. 1992 (Wstęp. - Ważniejsze zbiory korespondencji polskiej z epoki stanisławow...) szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1994 t. 69 s. 177 (not....) szczegóły 
recenzja: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Kwartalnik Historyczny 1994 nr 4 s. 138-139  szczegóły 
recenzja: Roszak Stanisław: Acta Poloniae Historica 1996 t. 73 s. 170-172 (w języku angielskim...) szczegóły 
recenzja: Roszak Stanisław: Przegląd Historyczny 1994 t. 85 z. 4 s. 495-498  szczegóły 
39.książka: Kaczor-Scheitler Katarzyna: Mistycyzm hiszpański w piśmiennictwie polskich karmelitanek XVII i XVIII wieku. 2005  szczegóły 
40.książka: Kaczyński Paweł: Rodzina w literaturze stanisławowskiej. Motywy - konwencje - poglądy. 2009 (w utworach Franciszka Ksawerego Dmochowskiego, Franciszka Bohomolca, I...) szczegóły 
41.książka: Kęcińska Jowita: Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadwiślańskim 1772-1920. Polski i kaszubski krąg kulturowy. 2003 (Wstęp. - Wprowadzenie. * Cz. I: Instytucje, stowarzyszenia i organizac...) szczegóły 
42.książka: Kizwalter Tomasz: Kryzys Oświecenia a początki konserwatyzmu polskiego. 1987  szczegóły 
recenzja: Kądziela Łukasz: Tomasz Kizwalter, Kryzys Oświecenia a początki konserwatyzmu polskiego. Kwartalnik Historyczny 1990 nr 1/2 s. 210-213  szczegóły 
recenzja: Wierzbicka Maria: Dylematy polityczne i ideowe ludzi oświecenia polskiego na przełomie XVIII i XIX wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 188-190  szczegóły 
43.książka: Klimowicz Czesław: Oświecenie. 2002  szczegóły 
44.książka: Klimowicz Czesław: Oświecenie. 2002  szczegóły 
45.książka: Klimowicz Mieczysław: Literatura Oświecenia. 1990  szczegóły 
46.książka: Klimowicz Mieczysław: Literatura Oświecenia. 1995  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 16 (not....) szczegóły 
47.książka: Klimowicz Mieczysław: Literatura Oświecenia. 2003  szczegóły 
48.książka: Klimowicz Mieczysław: Oświecenie. 1997  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 366 (not....) szczegóły 
49.książka: Klimowicz Mieczysław: Oświecenie. 1999  szczegóły 
50.książka: Klimowicz Mieczysław: Oświecenie. 1997  szczegóły 
recenzja: Taczanowski Stanisław: Oświecenie. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 6 s. 13 (not....) szczegóły 
51.książka: Kobrzycka Agnieszka Maria: Wśród oświeconych. Studia i eseje o literaturze wieku rozumu. 2011  szczegóły 
recenzja: AK: Czytanie Literatury 2012 nr 1 s. 408 (not....) szczegóły 
52.książka: Komorowski Paweł: Bolingbroke, Robertson, Gibbon. Znajomość i recepcja ich dzieł w Rzeczypospolitej doby Oświecenia (1764-1820). 2003 ([Oddziaływanie myśli angielskich autorów na polskich dziejopisarzy ośw...) szczegóły 
recenzja: Komorowski Paweł: Działalność Naukowa 2003 z. 16 s. 33-34  szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rejman Zofia: Wiek Oświecenia 1989 nr 7 s. 201  szczegóły 
54.książka: Kostkiewiczowa Teresa: Oświecenie. Próg naszej współczesności. 1994 (Słowo wstępne. I. Oświeceni polscy wobec Europy: 1. Jedność i zróżnico...) szczegóły 
recenzja: Bratuń Marek: Między francuszczyzną a rodzimością, czyli o konflikcie fraka z kontuszem. Strony 1995 nr 4 s. 76-78  szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Smutek i radość Oświecenia. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1997 nr 4 s. 36-39  szczegóły 
recenzja: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 179-182  szczegóły 
recenzja: Norkowska Aleksandra: Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 213-218  szczegóły 
55.książka: Kostkiewiczowa Teresa: Oświecenie. Słownik literatury polskiej.  szczegóły 
56.książka: Kostkiewiczowa Teresa: Polski wiek świateł. Obszary swoistości. 2002 (Wprowadzenie. I. Problemy uniwersalizmu i rodzimości. II. Wobec dzied...) szczegóły 
recenzja: Klimowicz Mieczysław: Wiek Oświecenia 2003 nr 19 s. 209-212  szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Działalność Naukowa 2004 z. 17 s. 18-20  szczegóły 
57.książka: Kostkiewiczowa Teresa: Z oddali i z bliska. Studia o wieku oświecenia. 2010  szczegóły 
58.książka: Kowalewska Danuta: Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia. 2009  szczegóły 
59.książka: Królikowska Maria: Szkoła naruszewiczowska i jej miejsce w historiografii polskiej XIX wieku. 1989 ([Dot. m.in. aut.: J.Ch. Albertrandi, J.S. Bandtkie, T. Czacki, Ł. Goł...) szczegóły 
60.książka: Kufel Sławomir: Fragmenty mozaiki. Szkice i materiały z czasów oświecenia. 2009  szczegóły 
61.książka: Kukurowski Stanisław: Racjonalna, radykalna, antyklerykalna literatura Oświecenia w publikacjach lat 1944-1956. 1998 (I. Publicystyka literacka [nt. kampanii publicystycznych mających na c...) szczegóły 
recenzja: Górska Magdalena: Wiek Oświecenia 2000 nr 16 s. 238-242  szczegóły 
62.książka: Kultura literacka połowy XVIII wieku w Polsce. Studia i szkice. 1992 ([Teresa Kostkiewiczowa] T.K.: Słowo wstępne. - Jacek Staszewski: Sarma...) szczegóły 
63.książka: Kurek Krzysztof: Polski Hamlet. Z historii idei i wyobraźni narodowej. 1999 (I. "Geniusz, ten możny Pan, gustu jest hołdownikiem..." Wokół polskiej...) szczegóły 
recenzja: Fazan Katarzyna: Ruch Literacki 2000 z. 3 s. 393-395  szczegóły 
recenzja: P.S.: Nowe Książki 2000 nr 6 s. 52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Polski haletyzm. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 21 VII s. 12  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 50 (nota...) szczegóły 
64.książka: Kwiatkowska Agnieszka: Oświecenie w epokach następnych. 2009 (Transfiguracja mędrca ? "Balon" Adama Naruszewicza a "Romantyczność" A...) szczegóły 
65.książka: Kwiatkowska Agnieszka: Piórowe wojny. Polemiki literackie polskiego oświecenia. 2001 (I. "Gdy pióro z piórem pójdzie w zawody". Polemiki polskiego oświeceni...) szczegóły 
recenzja: Kowalewska Danuta: Wiek Oświecenia 2003 nr 19 s. 216-218  szczegóły 
66.książka: Lektury polonistyczne. Oświecenie, romantyzm. 1997 (T. 1. 1997, 335 s....) szczegóły 
67.książka: Lektury polonistyczne. Oświecenie, romantyzm. 1996 (T. 1. 1996, 334 s. Julian Maślanka: Ignacy Krasicki - "Myszeida". - Zb...) szczegóły 
68.książka: L'Eredita classica in Italia e Polonia nel Settecento. 1992 ([Zawiera m.in.:] Sante Graciotti: Il classicismo antropologico di Kras...) szczegóły 
69.książka: Les Lumieres en Pologne et en Hongrie. 1988 ([M.in.:] [Wstęp]. * Zdzisława Kopczyńska: Les idees linguistiques et s...) szczegóły 
recenzja: Cushing G.F.: The Slavonic and East European Review 1990 t. 68 nr 2 s. 338  szczegóły 
recenzja: Fried Istvan: Studia Slavica [Academiae Scientiarum Hungaricae] 1989 nr 3/4 s. 413-415  szczegóły 
recenzja: Fried Istvan: Studia Slavica [Academiae Scientiarum Hungaricae] 1992 t. 37 (1991/1992) z. 1/4 s. 427-428  szczegóły 
recenzja: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Kwartalnik Historyczny 1989 nr 3/4 s. 195-200  szczegóły 
recenzja: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Les Lumieres en Pologne et en Hongrie. Acta Poloniae Historica 1990 t. 61 s. 226-231 (w jęz. franc....) szczegóły 
recenzja: Kloocke Kurt: x 1996 (druk.: Das achtzehnte Jahrhundert (Wolfenbuettel) 1995 t. 19 n...) szczegóły 
recenzja: Pageaux Daniel-Henri: Revue de Litterature Comparee 1991 r. 65 nr 1 s. 113-114  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 334-339  szczegóły 
70.książka: Libera Zdzisław: Od Sejmu Czteroletniego do Napoleona. 2004 (Czym jest dla mnie Oświecenie? - Sejm Czteroletni w oczach pamiętnikar...) szczegóły 
71.książka: Libera Zdzisław: Oświecenie. 1991  szczegóły 
72.książka: Libera Zdzisław: Rozważania o wieku tolerancji, rozumu i gustu. Szkice o XVIII stuleciu. 1994 (Uwagi wstępne. Z problemów tolerancji w publicystyce i literaturze cza...) szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Ożywczy zdrój oświecenia. Twórczość 1994 nr 12 s. 118-120  szczegóły 
recenzja: Guzek Andrzej Krzysztof: Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 191-193  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Oświecenie według Zdzisława Libery. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 1 s. 8  szczegóły 
recenzja: Łossowska Irena: Szkice o oświeceniu. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 2 s. 152-156  szczegóły 
recenzja: Norkowska Aleksandra: "Dialog idei" w kręgu światła. Ogród 1994 nr 1 s. 354-360 (z not. o Aleksandrze Norkowskiej...) szczegóły 
recenzja: Rejman Zofia: Najważniejsze problemy polskiego Oświecenia. Nowe Książki 1994 nr 10 s. 41-42  szczegóły 
recenzja: Sinko Zofia: Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 166-176  szczegóły 
73.książka: Libera Zdzisław: W literaturze i legendzie (o judaikach polskiego Oświecenia). Szkcie literackie. 1999 (Judaika w dorobku prof. Libery. Żydzi i sprawa żydowska w literaturze ...) szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 5 s. 16  szczegóły 
74.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Guzek Andrzej K.: Wiek Oświecenia 1989 nr 7 s. 205-206  szczegóły 
75.książka: Literatura polska. 1989 (T. 1: Od średniowiecza do oświecenia. 456 s., [48] s. tabl.: faks., fo...) szczegóły 
recenzja: Nowe Książki 1990 nr 1 s. 42 (nota...) szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech Jerzy: Nowe Książki 1989 nr 8 s. 53-55  szczegóły 
sprostowanie: Podgórski Wojciech Jerzy: Nowe Książki 1989 nr 12 s. 44 (dot. błędów w druku we własnej recenzji druk. w nrze 8...) szczegóły 
76.książka: Łojek Jerzy: Stanisław August Poniatowski i jego czasy. 1998 (Bożena Łojek: Słowo wstępne. * Jerzy Łojek: Strusie króla Stasia. Szki...) szczegóły 
77.książka: Łojek Jerzy: Wokół sporów i polemik. Publicystyka historyczna. 1991  szczegóły 
78.książka: Łossowska Irena: Tradycja i nowoczesność dydaktycznej powieści oświecenia w Polsce. Studia i szkice. 2002  szczegóły 
79.książka: Łysiak-Łątkowska Anna: Religia i Kościół katolicki w myśli polskiego Oświecenia. 2003 (Próba analizy i konstrukcji teorii , rozwoju i ewolucji zjawiska relig...) szczegóły 
80.książka: Maciejewski Janusz: Dylematy wolności. Zmierzch sarmatyzmu i początki Oświecenia w Polsce. 1994 (Przedmowa. - I. Dylematy wolności. II. Geneza i charakter ideologii re...) szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 183-184  szczegóły 
recenzja: Rejman Zofia: Od sarmatyzmu do Oświecenia. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 23-24  szczegóły 
81.książka: Maćkowiak Krzysztof: "Łzami by tu pisać potrzeba" Leksykalne właściwości stylu polskiej dydaktyki wierszowanej czasów oświecenia.  szczegóły 
82.książka: Maćkowiak Krzysztof: Słownik a poezja. Z zagadnień świadomości leksykalnostylistycznej polskiego oświecenia. 2001 (Wstęp. I. Podstawy ogólnoteoretyczne pracy. 1. Zbiorowa świadomość jęz...) szczegóły 
recenzja: Gorzelana Joanna: Poezja słów. Pro Libris 2002 nr 1 s. 121-122  szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 2002 nr 18 s. 297-298  szczegóły 
83.książka: Magryś Roman: Bohater literacki powieści stanisławowskiej. Poszukiwanie współczesnej interpretacji artystycznego fenotypu. 2007  szczegóły 
84.książka: Magryś Roman: Retoryka polska w dobie Oświecenia. 1998 (Przedmowa. * Wstęp. * I. Część analityczna: 1. Źródła wymowy (badanie ...) szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 2000 nr 16 s. 237  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 288-289 (not....) szczegóły 
recenzja: Maternia Joanna: Ruch Literacki 2000 z. 2 s. 259-262  szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 38 (not....) szczegóły 
85.książka: Majkowski Grzegorz: Kohezja w publicystyce okresu Oświecenia. 2007  szczegóły 
86.książka: Maksimowicz Krystyna: Poezja polityczna a Sejm Czteroletni. 2000 ([Wstęp. I. Prolegomena literackie. II. Stanisław Nałęcz Małachowski - ...) szczegóły 
recenzja: Goliński Zbigniew: Wiek Oświecenia 2001 nr 17 s. 210-212  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 261-262  szczegóły 
87.książka: Marek Edmond: La Constitution du 3 Mai 1791 dans la litterature polonaise et francaise (1791-1991). 1991 (I. Litterature politique [m.in. nt. Gazety Narodowej i Obcej i ...) szczegóły 
88.książka: Materiały do studiów nad epoką Oświecenia. Rozprawy historycznoliterackie. 1993 (Irena Kadulska: Wprowadzenie. - Janusz Maciejewski: Oświecenie polskie...) szczegóły 
89.książka: Matuszewska Przemysława: Gry z adresatem. Studia o poezji i epistolografii wieku oświecenia. 1999 (Mieczysław Klimowicz: Przedmowa. Z Parnasu. List poetycki w świadomośc...) szczegóły 
recenzja: Chachulski Tomasz: Wiek Oświecenia 2001 nr 17 s. 212-213  szczegóły 
recenzja: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2000 r. 45 nr 3/4 s. 275 (nota...) szczegóły 
90.książka: Mazurkowa Bożena: Literatura polskiego oświecenia. 2002  szczegóły 
recenzja: Chachulski Tomasz: Wiek Oświecenia 2003 nr 19 s. 203-204  szczegóły 
91.książka: Mecenat artystyczny Branickich. 2004 (Piotr Stasiewicz: Dwór Branickich w Białymstoku na tle kultury XVIII w...) szczegóły 
92.książka: Między barokiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie. Praca zbiorowa. 1996 ([Zawiera m.in.] Jerzy Grobis: Czasy saskie w sentymentach i resentymen...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 339-340 (notka...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 11/12 s. 111 (not....) szczegóły 
recenzja: Krawczyk Antoni: Odmienny wizerunek czasów saskich. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne 1998 z. 2 s. 195-206  szczegóły 
recenzja: Norkowska Aleksandra: Wiek Oświecenia 1998 nr 14 s. 273-275  szczegóły 
recenzja: Szczęsny Stanisław: Barok 1996 nr 2 s. 254-258  szczegóły 
93.książka: Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich. Praca zbiorowa. 2000 ([Zawiera m.in.:] Teresa Kostkiewiczowa: Życie publiczne i życie prywat...) szczegóły 
recenzja: Kiełbik Jerzy: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2002 nr 3 s. 469-471  szczegóły 
94.książka: Między barokiem a oświeceniem. Sarmacki konterfekt. Praca zbiorowa. 2002 (Jacek Staszewski: Spotkania Zespołu "Między Barokiem a Oświeceniem" - ...) szczegóły 
95.książka: Między barokiem a oświeceniem. Wielkie bitwy. Praca zbiorowa. 2010 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. - Stanisław Achremczyk: Zakon krzyżacki i Grun...) szczegóły 
96.książka: Między barokiem a oświeceniem. Wojny i niepokoje czasów saskich. Praca zbiorowa. 2004  szczegóły 
97.książka: Między Oświeceniem i Romantyzmem. Kultura polska około 1800 roku. IV Polsko-Niemiecka Konferencja Polonistyczna. 1997 (Wstęp. Między Oświeceniem a Romantyzmem. Hans-Bernd Harder: Herder un...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 319-320  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 288 (not....) szczegóły 
98.książka: Na przełomie Oświecenia i Romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830. 1999 (Wstęp. - Teresa Kostkiewiczowa: Notatki do syntezy historii literatury...) szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Wiek Oświecenia 2001 nr 17 s. 217-218  szczegóły 
99.książka: Nalepa Marek: Między żarliwością a zdradą. Studia i szkice o literaturze późnego polskiego Oświecenia.  szczegóły 
100.książka: Nalepa Marek: Rozpacz i próby jej przezwyciężania w poezji porozbiorowej (1793-1806). 2003 (M.in. nt. twórcz. Juliana Ursyna Niemcewicza, Stanisława Staszica, Ka...) szczegóły 
101.książka: Nalepa Marek: Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje... Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej. 2002 (Wprowadzenie. Tematyka milczenia, topos rozstania z lutnią i muz zamil...) szczegóły 
recenzja: Wiek Oświecenia 2003 nr 19 s. 214-215 (not....) szczegóły 
102.książka: Norkowska Aleksandra: Wizerunki władcy. Stanisław August Poniatowski w poezji okolicznościowej (1764-1795). 2006  szczegóły 
103.książka: O prosveshchenii i romantizme. Sovetskie i pol'skie issledovanija. 1989 ([M.in.:] T. Bieńkowski: Ideja progressa u pol'skich myslitelej epochi ...) szczegóły 
recenzja: Filatova N.: Slavjanovedenie 1992 nr 6 s. 111-113  szczegóły 
104.książka: Od oświecenia do romantyzmu. Prace ofiarowane Piotrowi Żbikowskiemu. 1997 ([Gustaw Ostasz: Słowo wstępne. - Alina Aleksandrowicz: Złoty gotyk, cz...) szczegóły 
105.książka: Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy, dzieła, czytelnicy. 2004  szczegóły 
106.książka: Osiemnastowieczne listowniki. Teoria i praktyka. 2000 (Wstęp. * Rozdział I: Stan badań nad listownikami polskimi. Rozdział II...) szczegóły 
107.książka: Oświeceni wobec rozbiorów Polski. 1998 ([Zawiera m.in.:] Kazimierz Bartkiewicz: Pierwszy i drugi rozbiór Polsk...) szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 294 (not....) szczegóły 
recenzja: Michalski Jerzy: Kwartalnik Historyczny 1999 nr 3 s. 120-125  szczegóły 
polemika: Michalski Jerzy: W odpowiedzi profesorowi Władysławowi Zajewskiemu. Kwartalnik Historyczny 2001 nr 1 s. 47-49  szczegóły 
108.książka: Oświecenie. 2003  szczegóły 
109.książka: Oświecenie. 2003  szczegóły 
110.książka: Oświecenie.  szczegóły 
111.książka: Oświecenie. Kultura, myśl. 1995 ([Zawiera materiały z sesji "Oświecenie - kultura - myśl", Gdańsk 14-16...) szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Wiek Oświecenia 1998 nr 14 s. 285-290  szczegóły 
112.książka: Pawlik Wojciech: Katechizmy w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku. Katechizm i jego produkcja. 2010  szczegóły 
recenzja: Pomianowska Violetta: Bibliotekarz 2012 nr 2 s. 31 (not....) szczegóły 
113.książka: Pazera Wojciech: Polskie kaznodziejstwo epoki oświecenia. 2000 (Stanisław Nowak: Słowo wstępne arcybiskupa metropolity częstochowskieg...) szczegóły 
recenzja: Kitrasiewicz Piotr: Książki 2001 nr 12 s. 49 (nota...) szczegóły 
114.książka: Piotrowski Wojciech: Studia historycznoliterackie (Z oświecenia i romantyzmu). 2000  szczegóły 
115.książka: Pisarze polskiego oświecenia. 1996 (Zofia Rejman: Jan Paweł Woronicz. - Sławomir Kufel: Adam Jerzy Czartor...) szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 309-310  szczegóły 
recenzja: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1998 nr 14 s. 327-335  szczegóły 
116.książka: Pisarze polskiego oświecenia. 1994 (Krzysztof M. Dmitruk: Józef Wybicki. - Janina Pawłowiczowa: Jan Baudoi...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1994 t. 1 s. 175 (not....) szczegóły 
recenzja: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 185-189  szczegóły 
recenzja: Ostrowski Michał: Ars Regia 1994 r. 3 nr (3/4) 8/9 s. 170-171 (dot. hasła: Janusz Ryba: Jan Potocki (1761-1815)...) szczegóły 
recenzja: Rejman Zofia: Portrety oświeconych. Nowe Książki 1995 nr 3 s. 42-43  szczegóły 
117.książka: Pisarze polskiego oświecenia. 1992 (Zbigniew Goliński: Stanisław Konarski. - Barbara Kryda: Józef Andrzej ...) szczegóły 
recenzja: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1995 nr 11 s. 239-241  szczegóły 
recenzja: Wolska Barbara: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 209-219  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 124-126  szczegóły 
118.książka: Pluta Feliks: Studia językoznawcze: historia języka, dialektologia, onomastyka. 2001 ([Zawiera m.in.:] Właściwości językowe pieśni "Krolowa polska na Iasnog...) szczegóły 
119.książka: Popławska Halina: Kultura literacka karmelitanek bosych w Polsce. (XVII-XVIII wiek). 2006  szczegóły 
120.książka: Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu. 2012 (Dariusz Seweryn: "Nic tylko śpiewają i rysują...". Wprowadzenie. - Tom...) szczegóły 
121.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kasztenna Katarzyna: O technikach literackich w tekście literaturoznawczym na przykładzie "Klasycyzmu" Ryszarda Przybylskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 30 (1298) s. 119-135  szczegóły 
recenzja: Kasztenna Katarzyna: Próba opisu "Klasycyzmu" Ryszarda Przybylskiego jako syntezy historycznoliterackiej. Litteraria [Wrocław] 1992 t. 22 s. 157-178  szczegóły 
recenzja: Rejman Zofia: Wiek Oświecenia 1989 nr 7 s. 213  szczegóły 
122.książka: Przybylski Ryszard: Klasycyzm czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego. 1996  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 4 s. 60 (nota...) szczegóły 
123.książka: Przybylski Ryszard: Krzemieniec. Opowieść o rozsądku zwyciężonych. 2003  szczegóły 
recenzja: (DTS): Cracovia Leopolis 2004 nr 3 s. 47 (nota...) szczegóły 
124.książka: Przyjemność w kulturze epoki rozumu. 2011 (Magdalena Górska: Definicje i synonimy "przyjemności" w polskich i obc...) szczegóły 
125.książka: Pusz Wiesław: Między Krasickim i Słowackim. Studia, eseje, opinie. 1992 ([Wstęp]. - I: Dobroć moralnej igraszki [nt. "Myszeis" Ignacego Krasick...) szczegóły 
126.książka: Pusz Wiesław: Oświeceni i nie tylko. 2003 (W kręgu biletu poetyckiego. Warsztatowe popisy literatów skupionych wo...) szczegóły 
127.książka: Rabsztyn Andrzej: L'écriture et le langage dans le roman épistolaire français et polonais de 1760 a 1820. 2005  szczegóły 
recenzja: Wandzioch Magdalena: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Romanica Silesiana 2007 t. 2 (2553) s. 248-250  szczegóły 
128.książka: Ratajczakowa Dobrochna: Komedia oświeconych 1752-1795. 1993 (Wstęp. I. Między tradycją a nowoczesnością [dot. pisarzy: Franciszek B...) szczegóły 
recenzja: Kadulska Irena: Wiek Oświecenia 1995 nr 11 s. 233-237  szczegóły 
recenzja: Pawłowiczowa Janina: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 194-202  szczegóły 
129.książka: Rejman Zofia: Świadomość literacka polskiego Oświecenia. Wybrane problemy. 2005  szczegóły 
130.książka: Roćko Agata: Pamiętniki polskich zesłańców na Syberię w XVIII wieku. 2001 (Wstęp. 1. Rodowód osiemnastowiecznych pamiętnikarzy syberyjskich - pie...) szczegóły 
recenzja: Górska Magdalena: Wiek Oświecenia 2002 nr 18 s. 287-289  szczegóły 
131.książka: "Rok Monarchii Konstytucyjnej". Piśmiennictwo polskie lat 1791-1792 wobec Konstytucji 3 Maja. Praca zbiorowa. 1992 (Słowo wstępne. - Łukasz Kądziela: Rok realizacji reform majowych (1791...) szczegóły 
recenzja: Snopek Jerzy: Wiek Oświecenia 1994 nr 10 s. 151-153  szczegóły 
132.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hetnal Adam A.: Slavic Review 1989 t. 48 nr 3 s. 517-518  szczegóły 
133.książka: Roszak Stanisław: Środowisko intelektualne i artystyczne Warszawy w połowie XVIII w. Między kulturą sarmatyzmu i oświecenia. 1997 (Wstęp. I. Kultura sarmacka w połowie XVIII wieku. II. Ośrodki kulturot...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1999 t. 80 s. 248-249 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Badyna Piotr: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 2000 nr 1 s. 132-136  szczegóły 
134.książka: Ryba Janusz: Oświeceniowe tutti frutti. Maskarady, konwersacja, literatura. 2009  szczegóły 
135.książka: Ryba Janusz: Uwodzicielskie oblicza oświecenia. Szkice obyczajowe. 1994 ([Dot. życia literackiego i obyczajowości epoki oświecenia; m.in.:] O I...) szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Łydki. Książki. Gazeta 1996 nr 3 s. 15  szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 2003 nr 19 s. 215-216  szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 211-212  szczegóły 
136.książka: Scher-Zembitska Lydia: "Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa reformation projetée". Conférence Rousseau et la Pologne, 22 septembre 1995, Université d'été, Bibliotheque polonaise. 1996  szczegóły 
137.książka: Seidler Grzegorz Leopold: W nurcie Oświecenia. 2002  szczegóły 
138.książka: Sinko Zofia: Powiastka w oświeceniu stanisławowskim. 1982  szczegóły 
recenzja: Janiec Waldemar: Wiek Oświecenia 1989 nr 6 s. 157-160  szczegóły 
139.książka: Skwara Ewa: Plaut i Terencjusz w polskiej komedii oświeceniowej. 1996 (Oświeceniowe poetyki komedii a koncepcje antyczne. 1. Sceny magnackie ...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 339 (not....) szczegóły 
140.książka: Słownik literatury polskiego Oświecenia. 1996  szczegóły 
141.książka: Słownik literatury polskiego Oświecenia. 1996  szczegóły 
142.książka: Słownik literatury polskiego Oświecenia. 1991  szczegóły 
143.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chachulski Tomasz: Literary Studies in Poland. Etudes Litteraires en Pologne 1990 t. 23 s. 147-154  szczegóły 
144.książka: Snopek Jerzy: Objawienie i oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce. 1986  szczegóły 
recenzja: Kopcińska Klara Maria: Literary Studies in Poland. Etudes Litteraires en Pologne 1990 t. 23 s. 142-146  szczegóły 
recenzja: Łossowska Irena: Wiek Oświecenia 1989 nr 7 s. 215-216  szczegóły 
omówienie: Dołęgowska-Wysocka Mirosława: Argumenty 1989 nr 32, 33, 38, 39, 42-45, 47  szczegóły 
145.książka: Snopek Jerzy: Oświecenie. Szkic do portretu epoki. 1999  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Jerzy Snopek, Oświecenie. Szkic do portretu epoki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 4 (1999/2000) s. 105-108  szczegóły 
recenzja: Chachulski Tomasz: Wiek Oświecenia 2000 nr 16 s. 208  szczegóły 
recenzja: Rejman Zofia: Niespokojna epoka. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 14-15  szczegóły 
146.książka: Snopek Jerzy: Prowincja oświecona. Kultura literacka Ziemi Krakowskiej w dobie Oświecenia 1750-1815. 1992 (Słowo wstępne. Wprowadzenie. * Część I: I. Zaplecze instytucjonalno-sp...) szczegóły 
recenzja: Aleksandrowska Elżbieta: Wiek Oświecenia 1995 nr 11 s. 209-221  szczegóły 
polemika: Snopek Jerzy: List otwarty do profesora Zdzisława Libery. Odpowiedź na recenzję Elżbiety Aleksandrowskiej. Wiek Oświecenia 1995 nr 11 s. 223-231  szczegóły 
polemika: Aleksandrowska Elżbieta: List otwarty. Redaktor naczelny "Wieku Oświecenia", Pan Profesor Zdzisław Libera. Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 247-249  szczegóły 
recenzja: Hombek Danuta: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 224-231  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Kultura literacka prowincji. Nowe Książki 1993 nr 12 s. 36  szczegóły 
147.książka: Solik Ryszard: Kulturotwórcze funkcje komunikatów ikonicznych doby stanisławowskiej. 2000 ([Liczne passim dot. literatury oświeceniowej]....) szczegóły 
148.książka: Stępień Roman: Współpraca pijarów z Komisją Edukacji Narodowej na terenie Korony. 1994 ([Dot. także edukacji humanistycznej w zakresie retoryki, poetyki, języ...) szczegóły 
recenzja: Oleski Łukasz: Szkice Legnickie 1995 t. 17 s. 341-345  szczegóły 
149.książka: Studien zur polnischen Literatur-, Sprach- und Kulturgeschichte im 18. Jahrhundert. Vortraege der 3. deutsch-polnischen Polonistenkonferenz, Tuebingen, April 1991. 1993 (Stanisław Urbańczyk: Sorge um das Schicksal der polnischen Sprache in ...) szczegóły 
recenzja: Fiszman Samuel: Slavic and East European Journal 1995 t. 39 z. 2 s. 314-316  szczegóły 
recenzja: Moser Michael: Wiener Slavistisches Jahrbuch 1994 t. 40 s. 215-218  szczegóły 
recenzja: Ritz German: Zeitschrift fuer Slavische Philologie 1994 t. 54 z. 1 s. 185-187  szczegóły 
recenzja: Tomiak J.J.: The Slavonic and East European Review 1995 t. 73 nr 2 s. 317-318  szczegóły 
recenzja: Urbańczyk Stanisław: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 3 s. 221-222  szczegóły 
150.książka: Sytnik-Czetwertyński Janusz: Spór o stworzenie świata. Koncepcje metafizyczne epoki oświecenia. 2007  szczegóły 
151.książka: Szczepankowska Irena: Studia nad polszczyzną epoki stanisławowskiej. 2004 ([Zawiera m.in.:] Definicje prawodawcze w kodeksie Andrzeja Zamoyskiego...) szczegóły 
152.książka: Środowisko intelektualne i artystyczne Warszawy w połowie XVIII w. Między kulturą sarmatyzmu i oświecenia. 1998  szczegóły 
153.książka: Teoria literatury żywa. Alegoria. 2009  szczegóły 
154.książka: Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. 1994 ([Zawiera m.in.:] Zbigniew Wójcik: Epilog traktatu Grzymułtowskiego w r...) szczegóły 
155.książka: W kręgu Oświecenia i teatru. Prace ofiarowane profesorowi Mieczysławowi Klimowiczowi w 70 rocznicę urodzin. 1989 (J. Tazbir: Paradoksy sarmackiego konserwatyzmu. - A.V. Lipatov: Prosve...) szczegóły 
156.książka: W stronę Francji... Z problemów literatury i kultury polskiego Oświecenia. 2007  szczegóły 
157.książka: Walecki Wacław: Tradycje staropolszczyzny w Oświeceniu stanisławowskim. Wstępna synteza historyczno-kulturalna. 1987  szczegóły 
recenzja: Kuczyńska Jadwiga: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 11 s. 167-170  szczegóły 
158.książka: Walicki Andrzej: Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej. 2000 (Od redaktora. Słowo wstępne. I. Szlachecki republikanizm wieku świateł...) szczegóły 
recenzja: AW: Spuścizna Oświecenia. Przegląd 2000 nr 48 s. 23  szczegóły 
recenzja: Kizwalter Tomasz: Obywatelskie idee oświeconych. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 57  szczegóły 
recenzja: Skrzypek Marian: Wiek Oświecenia 2001 nr 17 s. 171-183  szczegóły 
159.książka: Walicki Andrzej: The enlightenment and the birth of modern nationhood polish political thought from noble republicanism to Tadeusz Kościuszko. 1989 ([w ks. m.in. nt. polskiego oświecenia oraz o Stanisławie Staszicu i Hu...) szczegóły 
recenzja: Naimark Norman M.: Slavic Review 1992 t. 51 nr 4 s. 826-831  szczegóły 
160.książka: Wierzchowski Józef: Polska terminologia logiki wczesnego Oświecenia. 1995 (Wstęp. - Próby polszczenia słownictwa logicznego przed Oświeceniem: Po...) szczegóły 
161.książka: Wojtowicz Witold: Milczenie Bogów. Szkice i studia o liryce oświecenia. 2006  szczegóły 
162.książka: Wśród pisarzy oświecenia. Studia i portrety. 1997 (Antoni Czyż: Słowo wstępne. * Część I. Pierwsze pytania. Ryszard Przyb...) szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 287-288 (not....) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 169 (notka...) szczegóły 
163.książka: Zawadzka Joanna: Kronika serc czułych. Stereotypy polskiej powieści sentymentalnej I połowy XIX wieku. 1997 (Uwagi wstępne. Rozdz. I. Geneza i początki sentymentalizmu: Podłoże ku...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1998 nr 5 s. 61 (nota...) szczegóły 
164.książka: Zgorzelska Aleksandra: Stanisław August nie tylko mecenas. 1996 ([M.in. zawiera rozdziały:] Protagonista polskiego Oświecenia [m.in. nt...) szczegóły 
165.książka: Zgorzelski Czesław: "W Tobie jest światłość". Szkice o liryce religijnej oświecenia i romantyzmu. 1993 ("Nigdy ten jeszcze praw swoich nie mazał..." (O poezji religijnej w ok...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 21 s. 11  szczegóły 
recenzja: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 134-140  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: "W Tobie jest światłość". Nowe Książki 1994 nr 4 s. 42  szczegóły 
166.książka: Zienkowska Krystyna: Stanisław August Poniatowski. 1998 ([Liczne passim dot. literatury i życia literackiego]....) szczegóły 
recenzja: Gawerski Andrzej: Chciał być królem. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 51  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 289  szczegóły 
167.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rejman Zofia: Wiek Oświecenia 1989 nr 6 s. 181-184  szczegóły 
168.książka: Żbikowski Piotr: ...bolem śmiertelnym ściśnione mam serce... Rozpacz oświeconych u źródeł przełomu w poezji polskiej w latach 1793-1805. 1998 (Wstęp. I. Początki romantyzmu w Polsce w badaniach historycznoliterack...) szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 291-292 (not....) szczegóły 
169.książka: Żbikowski Piotr: Horyzonty polskiego Oświecenia. Wykłady z epoki 1740-1830.  szczegóły 
recenzja: Magryś Roman: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2010 z. 5 s. 261-267  szczegóły 
170.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sinko Zofia: Wiek Oświecenia 1989 nr 6 s. 161-165  szczegóły 
171.książka: Żbikowski Piotr: Klasycyzm postanisławowski. Zarys problematyki. 1999 (Od autora I. Wprowadzenie do problematyki prądów literackich Oświeceni...) szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 263-264  szczegóły 
172.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rejman Zofia: Wiek Oświecenia 1989 nr 7 s. 219  szczegóły 
173.książka: Żbikowski Piotr: Pod znakiem klasycyzmu (W kręgu świadomości literackiej późnego Oświecenia). 1989 (A. Aleksandrowicz: Przedmowa. - Od Autora. - Kierunki rozwoju poezji p...) szczegóły 
174.książka: Żurawski Sławomir: Oświecenie. 2008  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
175.artykuł: Adamska Jolanta: W Jaszunach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 297 s. 5 (art. krajoznawczy, m.in. nt. związków z Jaszunami następujących twórcó...) szczegóły 
176.artykuł: Aleksandrowicz Alina: Dwór Czartoryskich na przełomie XVIII i XIX wieku i jego stosunki ze Szwajcarią. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 8 s. 21-37 (literackie i artystyczne...) szczegóły 
177.artykuł: Aleksandrowicz Alina: Sybilińskie odcienie historyzmu porozbiorowego (Rekonesans pierwszy). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 105-114 (nt. zainspirowanego przez Izabelę Czartoryską nieopublikowanego almana...) szczegóły 
178.artykuł: Aleksandrowicz Alina: Z problematyki nowego wieku. (Wokół Świątynii Sybilli). Wiek Oświecenia 2000 nr 16 s. 9-33 (m.in. Świątynii Sybilli w literaturze oświecenia...) szczegóły 
179.artykuł: Bal Karol: Aufklaerung und Aufklaerungsforschung in Osteuropa. Ein Problemaufriss am Beispiel Polens. x 1995 (druk.: Das achtzehnte Jahrhundert (Wolfenbuettel) 1995 t. 19 n...) szczegóły 
180.artykuł: Bartkiewicz Kazimierz: Wyobraźnia i historia w polskim Oświeceniu. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 175-191 (głównie na podstawie utworów literackich epoki...) szczegóły 
181.artykuł: Bayvel Rachel: printers and Princes: The Story of an Uninterrupted Friendship. The Polish Review 2000 t. 45 z. 3 s. 347-354 (historia kontaktów Hieronima Janusza i Eustachego Romana Sanguszków n...) szczegóły 
182.artykuł: Beauvois Daniel: L'etat des recherches polonaises sur la relations franco-polonaises pendant la revolution. Revue des Etudes Slaves 1989 t. 61 z. 1/2 s. 21-25 (m.in. o ks. Pawła Jasienicy "Rozważania o wojnie domowej"; także o XI...) szczegóły 
183.artykuł: Bednarska-Ruszajowa Krystyna: Biblioteki w polskich oświeceniowych opisach podróży zagranicznych. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1996 r. 46 nr 1/2 s. 241-251 (m.in.: Ksawery Michał Bohusz, Edward Lubomirski, August Moszyński, Sta...) szczegóły 
184.artykuł: Bieńkowski Tadeusz: Na przełomie epok. Edukacja na ziemiach polskich w latach 1720-1740. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1996 t. 37 s. 51-67  szczegóły 
185.artykuł: Bizior-Ociepa Renata: Wyznaczniki funkcji konatywnej w formułach wstępnych osiemnastowiecznych suplik chłopskich. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 5-10  szczegóły 
186.artykuł: Błocian Tadeusz: Galilei in der geistigen Kultur der polnischen Aufklaerung Marcin Świątkowski (?-1790) und Jan Śniadecki.. x 1989 ([W ks. zb.:] Aufklaerung in Polen und Deutschland. T. 2. Red. Karol Ba...) szczegóły 
187.artykuł: Bogdanow Helena: Kalendarze w księgozbiorach szlachty krakowskiej w XVIII wieku jako wyraz jej zainteresowań czytelniczych. Studia o Książce 1989 t. 18 s. 109-118  szczegóły 
188.artykuł: Borucki Marek: W kręgu literackim. x 1998 ([w ks.:] Marek Borucki: W kręgu króla Stanisława. Warszawa 1998, s. 94...) szczegóły 
189.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Handel książką w Warszawie w czasach saskich. Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 123-158  szczegóły 
190.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina, Pelc Janusz: Kontynuacje i tradycje baroku w dobie polskiego oświecenia. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 99-103  szczegóły 
191.artykuł: Budzyński Józef: Horacjanizm w polsko-łacińskiej liryce oświeceniowej w XVIII wieku. Wiek Oświecenia 1989 nr 7 s. 9-48  szczegóły 
192.artykuł: Bugaj Roman: Hermetyzm w Polsce doby Stanisławowskiej. Analecta 1993 z. 2 s. 155-219  szczegóły 
193.artykuł: Butterwick Richard J.: Co to jest oświecenie? Esej o dyskusji polskiej drugiej połowy XVIII wieku. Przegląd Powszechny 1998 nr 5 s. 161-180  szczegóły 
194.artykuł: Butterwick Richard: The visit to England in 1754 of Stanislaw August Poniatowski. Oxford Slavonic Papers 1992 t. 25 s. 61-83 (m.in. wpływ pobytu w Anglii na kształ polityki kulturalnej przyszłego ...) szczegóły 
195.artykuł: Chmielewska Dorota: Wiek Oświecenia 2003 nr 19 s. 239-242 ([rec. ks.:] Jan I.J. van der Meer: Literary activities and attitudes i...) szczegóły 
196.artykuł: Chruściński Kazimierz: Polskie relacje osiemnastowieczne z podróży do Prowansji. Prace Historycznoliterackie 1993 t. 16 s. 59-71  szczegóły 
197.artykuł: Cieński Marcin: Die polnische Aufklaerung im Lichte neuerer Forschung. Mit einer Grundlagenbibliographie. x 1995 (druk.: Das achtzehnte Jahrhundert (Wolfenbuettel) 1995 t. 19 n...) szczegóły 
198.artykuł: Cieński Marcin: Formacja oświeceniowa w literaturze Polski i Niemiec. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 59-63 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
199.artykuł: Cieński Marcin: Kultura literacka Śląska w okresie Oświecenia. x 1996 ([W ks. zb.:] Studia wrocławskie. W pięćdziesięciolecie Wrocławskiego T...) szczegóły 
200.artykuł: Cieński Marcin: Oświecenie w Polsce i w Niemczech (Zarys typologicznego porównania literatur na tle formacji oświeceniowych). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 29 (1166) s. 3-19  szczegóły 
201.artykuł: Cieński Marcin: Polityczne uwarunkowania specyfiki systemu komunikacji polskiego Oświecenia w perspektywie europejskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 39-59 (dot. sfery komunikacji literackiej...) szczegóły 
202.artykuł: Cieński Marcin: Problemy polskiej kultury literackiej Śląska w okresie oświecenia. Wiek Oświecenia 1998 nr 14 s. 131-147  szczegóły 
203.artykuł: Cieśla Michał: Literatur- und Wissenschaftsberichte aus Polen in der Leipziger Zeitschrift "Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen". Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1997 t. 13 s. 261-287  szczegóły 
204.artykuł: Cybulski Marek: Formy nawiązania i zakończenia kontaktu w dawnej polszczyźnie (W XVI-XVIII wieku). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 29-35 (na przykładach literackich...) szczegóły 
205.artykuł: Cybulski Marek: O formułach przysięgi w dobie średniopolskiej. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2001 t. 46 s. 23-46 (m.in. na przykładach literackich, dot. okresu XVI- XVIII w.,...) szczegóły 
206.artykuł: Cytowski Jerzy: Wyprzedzili epokę. Nauka i Przyszłość 1993 nr 10 s. 1, 5 (dot. Komisji Edukacji Narodowej...) szczegóły 
207.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: "Pisz do mnie na Berdyczów". Z problemów upowszechniania książki polskiej na Ukrainie. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 53-66 (m.in. o dorobku karmelitańskiej Drukarni Fortecy Najświętszej Maryi P...) szczegóły 
208.artykuł: Darowski Roman: Stosunek jezuitów polskich XVII i XVIII wieku do kartezjanizmu. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 35-49 (zwłaszcza nt. recepcji filozofii Kartezjusza w XVIII w.; dotyczy nastę...) szczegóły 
209.artykuł: Dąbrowska Magdalena: Polscy poeci doby oświecenia w czasopismach rosyjskich pierwszego piętnastolecia XIX wieku ("Severnyjj vestnik", - "Ulejj" - "Vestnik Evropy"). Studia Rossica 2012 t. 22 s. 95-111  szczegóły 
210.artykuł: Dąbrowski Roman: Cudowność w polskiej epopei oświeceniowej ("Wojna chocimska" [Ignacego Krasickiego], "Pułtawa" [Nikodema Muśnickiego], "Jagiellonida" [Dyzmy Bończy Tomaszewskiego]). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1999 z. 94 (1233) s. 19-34  szczegóły 
211.artykuł: Dąbrowski Roman: Motyw bitwy w poematach heroikomicznych polskiego Oświecenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 z. 95/96 (2000/2001) s. 47-62  szczegóły 
212.artykuł: Dąbrowski Roman: Motyw bitwy w poematach heroikomicznych polskiego Oświecenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 nr 2000/2001 z. 95/96 s. 47-62  szczegóły 
213.artykuł: Dąbrowski Roman: Narracja i dialog w polskiej epopei oświeceniowej ("Wojna chocimska", "Pułtawa", "Jagiellonida"). Ruch Literacki 1998 z. 6 s. 721-736  szczegóły 
214.artykuł: Deszczyńska Martyna: Wyobrażenie przedmurza w piśmiennictwie schyłku polskiego oświecenia. Przegląd Historyczny 2001 t. 92 z. 3 s. 285-300  szczegóły 
nawiązanie: (EO): Acta Poloniae Historica 2003 t. 87 s. 187 (nota w jęz. angielskim...) szczegóły 
215.artykuł: Dmitruk Krzysztof M.: Oświecienie - konteksty zmiany kulturowej. Wiek Oświecenia 2001 nr 17 s. 47-65  szczegóły 
216.artykuł: Donnert Erich: Les luttes politiques et les tentatives de renovation sociale en Pologne pendant la Grande Diete de 1788 a 1792. Revue des Etudes Slaves 1989 t. 61 z. 1/2 s. 27-29  szczegóły 
217.artykuł: Drews Peter: Recepcja beletrystyki polskiej na niemieckim obszarze językowym w drugiej połowie osiemnastego wieku. Wiek Oświecenia 1998 nr 13 s. 187-204  szczegóły 
218.artykuł: Drozdowski Marian: Historiografia polska o Konfederacji Barskiej. Universitas Gedanensis 1996 nr 15 s. 25-36 (m.in. w pismach Joachima Lelewela, Karola Sienkiewicza, Józefa Szujski...) szczegóły 
219.artykuł: Dubisz Stanisław: Lamentacyjne incipity utworów wierszowanych okresu konfederacji barskiej. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 139-142  szczegóły 
220.artykuł: Dubisz Stanisław: Modlitewno-religijne incipity utworów wierszowanych okresu konfederacji barskiej. Poradnik Językowy 1996 z. 9 s. 41-47  szczegóły 
221.artykuł: Dubisz Stanisław: Moralitatywno-filozoficzne incipity utworów wierszowanych okresu konfederacji barskiej. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 143-147  szczegóły 
222.artykuł: Duliczenko Aleksander D.: Rękopis znaleziony w Sankt Petersburgu. Słowińsko-kaszubski protograf do "Słowników porównawczych wszystkich języków i narzeczy". Pomerania 1997 nr 1 s. 12-14  szczegóły 
nawiązanie: Duliczenko Aleksandr D.: Eshhe raz o kashhubskom prorografe k "Sravitel'nym slovarjam vsekh jazykov i narechijj" 1787-1789 gg. (Otvet Kh. Popovskojj-Taborskojj). Rocznik Gdański 2003 t. 63 z. 1/2 s. 213-217  szczegóły 
nawiązanie: Popowska-Taborska Hanna: Jak to jest w istocie ze słowiańsko-kaszubskim prototypem do "Słowników porównawczych wszystkich języków i narzeczy". Rocznik Gdański 2003 t. 63 z. 1/2 s. 218-224  szczegóły 
223.artykuł: Dygdała Jerzy: Mecenas nauki i sztuki. x 1994 ([w ks.:] Jerzy Dygdała: Adam Stanisław Grabowski (1698-1766). Biskup, ...) szczegóły 
224.artykuł: Dzięcioł Maria: Śpiewnik 1791-1793. Ojczyzna Polszczyzna 1991 nr 2 s. 19-21 (o pieśniach związanych z Konstytucją 3 maja...) szczegóły 
225.artykuł: Fryckowski Edmund: Antynomia prawa natury (jedności) i historyzmu (wielości) w myśli społeczno-filozoficznej polskiego Oświcenia. x 1996 ([W ks. zb.:] Jedność i wielość. Zbiór rozpraw pod redakcją Stefana Sar...) szczegóły 
226.artykuł: Fryckowski Edmund: Polska oświeceniowa myśl społeczno-filozoficzna a rewolucja francuska. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia z Nauk Społecznych 1996 z. 12 s. 47-67 (m.in. o poglądach autorów: Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Jan Śniad...) szczegóły 
227.artykuł: Gabryjelska Krystyna: Francuska opera komiczna w Polsce w XVIII w.. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2006 nr 53 (2848) s. 39-58 (dot. polskich adaptacji francuskich utworów; m.in. nt. twórczości Fran...) szczegóły 
228.artykuł: Gambacorta Lucio: "Arkadia". Model włoskiej kultury arkadyjskiej a polska kultura literacka. Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 3-14  szczegóły 
229.artykuł: Garbaczowa Maria: Rola tadycji antycznej w formowaniu się polskiego klasycyzmu oświeceniowego. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 81-88  szczegóły 
230.artykuł: Garbaczowa Maria: Satyryczny portret biskupa Hozjusza w okolicznościowej poezji politycznej. Studia Kieleckie. Seria Filologiczna = Kielce Studies. Philological Series 2000 nr 2 s. 57-62 (postać biskupa poznańskiego Stanisława Józefa Hozjusza w utworach anon...) szczegóły 
231.artykuł: Gaul Jerzy: Polonika z lat 1772-1918 w Krajowym Archiwum Karyntii w Klagenfurcie. Archeion 2003 t. 106 s. 238-247 (o znajdujących się tam listach m.in. pisarzy: Adam Kazimierz Czartorys...) szczegóły 
232.artykuł: Gawlik Stanisław: Idee pedagogiczne w pisarstwie kobiet polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace z Historii Oświaty i Wychowania 1994 z. 4 (174) s. 77-88  szczegóły 
233.artykuł: Gawlik Stanisław: Wpływ filozofii Christiana Wolffa na polską myśl pedagogiczną doby oświecenia. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Nauki Społeczno - Polityczne 1992 z. 5 s. 63-71  szczegóły 
234.artykuł: Gawroński Ludwik: Muzyka na dworze Czartoryskich w Puławach. Akcent 2001 nr 3 s. 132-138 (m.in. nt życia literackiego i artystycznego...) szczegóły 
235.artykuł: Gdański Rocznik Kulturalny 1989 t. 12 s. 286 (not. o odczycie Zdzisława Libery pt. "O literaturze pamiętnikarskiej X...) szczegóły 
236.artykuł: Gdański Rocznik Kulturalny 1989 t. 12 s. 280-1 (not. o odczycie Teresy Kostkiewiczowej pt. "Poetyckie adresy do wrogów...) szczegóły 
237.artykuł: Gierowski Józef Andrzej: Dziedzictwo Oświecenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1989 z. 89 (886) s. 177-185 (oświecenie z punktu widzenia filozofii; wpływ epoki na kształtowanie s...) szczegóły 
238.artykuł: Gierowski Józef: Przenikanie myśli Oświecenia do Rzeczypospolitej. x 1993 ([W ks. zb.:] Między wielką polityką a szlacheckim partykularzem. Toruń...) szczegóły 
239.artykuł: Głowacka-Maksymiuk Urszula: Dwór księżnej Aleksandry Ogińskiej jako ośrodek życia kulturalnego na Podlasiu. Szkice Podlaskie 2002 z. 10 s. 9-16 (dot. wydarzeń teatralnych i literackich, poetów jako gości, również ob...) szczegóły 
240.artykuł: Gołębiowska Zofia: Angielskie wzorce i inspiracja w życiu dworu puławskiego na przełomie XVIII i XIX wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1992 t. 46/47 (1991/1992) s. 191-228 (m.in. nt wpływu angielskiej literatury sentymentalnej i preromantyczne...) szczegóły 
241.artykuł: Gołębiowska Zofia: British Models and Inspiration in Czartoryski's Residence in Puławy at the Turn of the Eighteenth Century. x 2002 ([w ks. zb.:] Culture at global/local levels. British and Commonwealth ...) szczegóły 
242.artykuł: Gomulicki Juliusz Wiktor: Taniec na pobojowisku. Z dziejów warszawskiej satyry patriotyczno-obyczajowej 1792-1828-1832. Rocznik Warszawski 1992 t. 22 s. 43-82  szczegóły 
243.artykuł: Gondek Elżbieta: Polska książka literacka na Śląsku pruskim 1795-1863 (Wybrane problemy metodologiczne). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1993 nr 7 (1389) s. 99-110  szczegóły 
244.artykuł: Gorczyńska Małgorzata: Kalendarze z drugiej połowy XVIII wieku jako pomocnicze źródło do dziejów poczty polskiej = Mid-Eighteenth-Century Calendars as an Auxiliary Source for the History of the Polish Post. Res Historica 2002 z. 13 s. 137-148 (dot. kalendarzy politycznych zawierających m.in. informacje dotyczące ...) szczegóły 
245.artykuł: Górska Magdalena: Konieczność śmierci. Refleksje na temat upadku Polski w piśmiennictwie końca XVIII wieku. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 117-146 (o zjawisku "racjonalizacji katastrofy" i modyfikacjach alegorii...) szczegóły 
246.artykuł: Grochulska Barbara: Miejsce kościoła w polskim oświeceniu. Mówią Wieki 1990 nr 11 s. 19-22 (m.in. poglądy Hugo Kołłątaja...) szczegóły 
247.artykuł: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Dawna i nowa wolność?. Academia [Wydanie polskie] 2005 nr 3 s. 34-35 (wolność w polskiej myśli politycznej XVI-XVIII wieku m.in.: Hugo Kołłą...) szczegóły 
248.artykuł: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Dyskusje o wolności słowa w czasach stanisławowskich. Kwartalnik Historyczny 1995 nr 1 s. 53-65  szczegóły 
249.artykuł: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Gdańsk oświecony - ani centrum, ani peryferie?. Wiek Oświecenia 2003 nr 19 s. 97-108 (próba określenia miejsca Gdańska w kontekście oświeconej Europy...) szczegóły 
250.artykuł: Grześkowiak-Krwawicz Anna: O recepcji idei umowy społecznej w Polsce w czasach stanisławowskich. Czasopismo Prawno-Historyczne 2000 t. 52 z. 1/2 s. 109-125 (w rozważaniach teoretycznych autorów polskich, m.in: Wincenty Skrzetus...) szczegóły 
251.artykuł: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Political and social Literature during the four-year diet. x 1999 (w ks.: Constitution and reform in eighteenth-century Poland. [Red.] Sa...) szczegóły 
252.artykuł: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Słowo w kulturze Gdańska wieku XVIII. Wiek Oświecenia 1998 nr 14 s. 79-93 (nt. roli słowa mówionego w kulturze Gdańska w XVIII w....) szczegóły 
253.artykuł: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Tolerancja czy prześladowanie. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1994 nr 2 s. 9  szczegóły 
254.artykuł: Grzymała-Siedlecki Bohdan: Warszawskie salony XVIII i XIX w.. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 188 s. 18 (nt. toczącego się w salonach życia literacko-artystycznego...) szczegóły 
255.artykuł: Guzek Andrzej Krzysztof: Nowe antologie poezji polskiego oświecenia. Wiek Oświecenia 1989 nr 6 s. 175-179  szczegóły 
256.artykuł: Hadaczek Bolesław: Inspiracje kresowe w literaturze oświecenia. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 3 s. 15-27  szczegóły 
257.artykuł: Hawryszko Stanisław: Poeci nadziei i rozpaczy. Związkowiec = The Alliancer 1994 nr 115 s. 11  szczegóły 
258.artykuł: Herden Elżbieta: "Gelehrtes Sibirien", czyli o drukowanych XVIII-wiecznych biobibliografiach śląskich. Roczniki Biblioteczne 1997 r. 41 z. 1/2 s. 43-72  szczegóły 
259.artykuł: Hillar Marian: The Polish Constitution of May 3, 1791. Myth and reality. The Polish Review 1992 t. 37 nr 2 s. 185-207 (m.in. o sytuacji kulturalnej w Polsce XVIII w....) szczegóły 
260.artykuł: Himka John-Paul: Canadian Slavonic Papers = Revue Canadienne des Slavistes 1991 t. 33 nr 1 s. 97-98 ([rec. ks.:] M.J. Rosman: The Lord's Jews. Magnate-Jewish relations in ...) szczegóły 
261.artykuł: Imańska Iwona: Rola książki w okresie wczesnego Oświecenia na przykładzie Prus Królewskich. Roczniki Biblioteczne 1994 r. 38 z. 1/2 s. 97-109  szczegóły 
262.artykuł: Iwanowska Aleksandra: "Dla nabrania poloru". Delta 1989 nr 76 s. 4 (nt. literatury podróżniczej XVIII w.; m.in. o Błażeju Łopacińskim...) szczegóły 
263.artykuł: Jakuboszczak Agnieszka: Wdowa i wdowieństwo w świetle XVIII-wiecznych tekstów religijnych. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2010 t. 113 s. 247-267 (z notą o A. Jakuboszczak...) szczegóły 
264.artykuł: Janeczek Stanisław: Komisja Edukacji Narodowej (Perspektywy badawcze w kręgu historii kultury intelektualnej). Roczniki Kulturoznawcze = Annales des Études Culturelles = Annals of Cultural Studies 2010 t. 1 s. 115-134  szczegóły 
265.artykuł: Janeczek Stanisław: Koncepcja "filozofii chrześcijańskiej" w pismach polskich pijarów w okresie oświecenia. Uwagi metodologiczno-historyczne. Roczniki Filozoficzne 1994 t. 41(1993) z. 1 s. 125-155 (dot. m.in. Szymona Konarskiego, Samuela Chróścikowskiego, Kazimierza N...) szczegóły 
266.artykuł: Janeczek Stanisław: Oświeceniowy renesans etyki (Dydaktyka filozofii moralnej w polskim szkolnictwie kościelnym na tle europejskim). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 35 (1992) nr 1/2 s. 33-62  szczegóły 
267.artykuł: Janicki Marek: Willa Eustachego Wołłowicza w Werkach pod Wilnem i jej epigraficzny program ideowy. Barok 1997 nr 2 s. 123-149 (nt. ośrodka życia intelektualnego związanego m.in. z pobytem Daniela N...) szczegóły 
268.artykuł: Jedynak Barbara: Z historii obyczaju patriotycznego w czasach Oświecenia. Niepodległość i Pamięć 2000 nr 1 s. 15-23 (obyczaje patriotyczne według pisarzy, m.in.: Julian Ursyn Niemcewicz, ...) szczegóły 
269.artykuł: Judkowiak Barbara: Kultura literacka w Wielkopolsce w okresie oświecenia. Wiek Oświecenia 1998 nr 14 s. 51-78  szczegóły 
270.artykuł: Judkowiak Barbara: Władysław Warneńczyk bohaterem dramatu polskiego XVII i XVIII wieku. Balcanica Posnaniensia 1997 [t.] 8 s. 185-198  szczegóły 
271.artykuł: Julkowska Violetta: Krasicki do Naruszewicza, Mickiewicz do Lelewela, czyli retorycznie o pisaniu historii. Napis 2002 seria 8 s. 91-106 (analiza porównawcza listów poetyckich: Ignacy Krasicki: Do księdza Ada...) szczegóły 
272.artykuł: Kaleta Roman: Satyry i pamflety na Polki balujące w czasach tragicznych dla ojczyzny (1774-1832). Z materiałów Romana Kalety opracowała i przygotowała do druku Elżbieta Aleksandrowska. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1993 z. 3 s. 33-85  szczegóły 
273.artykuł: Kalik Judith: Polish Attitudes towards Jewish Spirituality in the Eighteenth Century. Polin 2002 t. 15 s. 77-85 (m.in. w świetle XVIII-wiecznego piśmiennictwa polskiego; z notą o auto...) szczegóły 
274.artykuł: Kaliszewski Wojciech: Kilka uwag o wierszach czasu ostatniego bezkrólewia. Napis 1998 seria 4 s. 45-55  szczegóły 
275.artykuł: Kantelecka Teresa: Materiały do badań nad kulturą i literaturą Oświecenia zebrane przez doc. dr. hab. E. Rabowicza. Prace Historycznoliterackie 1993 t. 16 s. 301-311  szczegóły 
276.artykuł: Kleczkowski Antoni S.: A.G. Werner (1749-1817). Oddziaływanie współtwórcy nowoczesnych nauk geologicznych w Polsce. Prace Komisji Historii Nauki 2001 t. 3 s. 35-87 (m.in. o Stanisławie Staszicu, Józefie Wybickim, Hugonie Kołłątaju...) szczegóły 
277.artykuł: Klimowicz Mieczysław: Dylematy komparatysty - historyka literatury XVIII w.. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 41 (1738) s. 137-144  szczegóły 
278.artykuł: Klimowicz Mieczysław: La Constitution du 3 Mai 1791 et ses echos dans les litteratures polonaise et allemande. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 81-87  szczegóły 
279.artykuł: Klimowicz Mieczysław: L'opera comique polonais au XVIIIe siecle et ses liaisons avec le folklore et la politique. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1991 nr 34 (1175) s. 5-15 (nt. twórczości Wojciecha Bogusławskiego, Franciszka Bohomolca, Francis...) szczegóły 
280.artykuł: Klimowicz Mieczysław: "Nieznane" kontynuacje dzieła "O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 Maja". Diariusze, reportaże czy dziełą historyczne?. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 17-40 (dot. publikacji "Geordnete Sammlung der Regierungsschriften und Prokla...) szczegóły 
281.artykuł: Kloch Zbigniew: Między zwyczajem a normą. Dyskusje o poprawności językowej w Polsce XVIII/XIX wieku. Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 95-108  szczegóły 
282.artykuł: Kloch Zbigniew: Polscy uczeni o stylu (1795-1830). Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 136-161 (omów. koncepcji stylu zawartych w traktatach autorów: Kazimierz Brodzi...) szczegóły 
283.artykuł: Koehler Krzysztof: Świetliści w środku, czyli notatki po oświeceniu. Res Publica Nowa 1999 nr 1/2 s. 61-68 (m.in. pismo "Monitor" jako przykład oświeceniowej zastanej cywilizacji...) szczegóły 
284.artykuł: Komorowski Paweł: Historia powszechna w książkach szkolnych czasów stanisławowskich. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej 1990 z. 4 s. 85-130 (gł. nt. podręczników autorstwa Kajetana i Wincentego Skrzetuskich...) szczegóły 
285.artykuł: Konczacki Zbigniew A.: Economic and social thought in Poland during the period between the partitions (1772-1795). The Polish Review 1994 t. 39 nr 2 s. 169-183 (m.in. o działalności Komisji Edukacji Narodowej...) szczegóły 
286.artykuł: Korcz Władysław: Opinia publiczna wobec nowych poglądów na pracę i pracowitość w polskim Oświeceniu. Nad Odrą 1993 nr 3 s. 7-8, nr 3 s. 3-4 nr 5 s. 3-4  szczegóły 
287.artykuł: Kosiński Napoleon: Niepodległa? Nie, podległa. Miesięcznik Prowincjonalny 2002 nr 11/12 s. 4-10 (dot. poglądów nt. sytuacji Rzeczypospolitej pisarzy: Aleksander Bocheń...) szczegóły 
288.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Co to jest oświecenie? - wprowadzenie od dyskusji. Wiek Oświecenia 2001 nr 17 s. 9-31  szczegóły 
289.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Formes et fonctions de la critique litteraire dans la Pologne des Lumieres. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1991 nr 34 (1175) s. 17-23  szczegóły 
290.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: La specificite nationale des Lumieres en Pologne vis a vis des Lumieres europeennes. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 81-87  szczegóły 
291.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Myśl moralna Seneki w polskiej poezji XVIII wieku. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 81-111  szczegóły 
292.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Oświecenie w pracach Instytutu Badań Literackich (Refleksje w związku z czterdziestą piątą rocznicą powstania IBL). Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 135-145  szczegóły 
293.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Oświecienie: uniwersalizm - europejskość - rodzimość. Saeculum Christianum 2001 nr 1 s. 89-99  szczegóły 
294.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: "Przewodnik słów polskich do prawdy". Ludzie Oświecenia o zjawisku manipulacji językowej. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 53 (1990) s. 117-118 (refleksja nt. manipulacji językowej w piśmiennictwie polskim i francus...) szczegóły 
295.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: "Przewodnik słów polskich do prawdy" (O poglądach ludzi Oświecenia na zjawisko manipulacji językowej). Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 145-162  szczegóły 
296.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Wypowiedź z pogranicza. Uwagi o ambiwalencjach pamfletu w piśmiennictwie polskim XVIII wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 63-70  szczegóły 
297.artykuł: Kotarski Edmund: Helikon gdański w hołdzie Augustowi II. Prace Historycznoliterackie 1993 t. 16 s. 155-166 (literackie formy czczenia króla w Gdańsku za panowania króla Augusta I...) szczegóły 
298.artykuł: Kotarski Edmund: Krajobraz medialny osiemnastowiecznego Gdańska. Wiek Oświecenia 2003 nr 19 s. 69-96 (m.in. nt. ruchu wydawniczego, czasopiśmiennictwa, przekazów oralnych i...) szczegóły 
299.artykuł: Kotarski Edmund: Rokoko w gdańskiej poezji okolicznościowej. Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 551-563  szczegóły 
300.artykuł: Kowalewska Danuta: Zagadnienie "dobrego gustu" w dyskusjach teoretycznych i praktyce literackiej polskiego oświecenia. x 2002 ([w ks. zb.:] Rozważania o smaku artystycznym. Studia. Pod red. Józefa ...) szczegóły 
301.artykuł: Kowalik Joanna: Maria z Kątskich Potocka (ok. 1720-1768). Przyczynek do życia kulturalnego w Radzyniu w II poł XVIII wieku. Radzyński Rocznik Humanistyczny 2001 t. 1 s. 35-46 (dot. biografii i roli Marii Potockiej w życiu kulturalnym oświecenia: ...) szczegóły 
302.artykuł: Kowal Jolanta, Patro Magdalena: Postać Stanisława Augusta Poniatowskiego w polskiej poezji porozbiorowej lat 1793-1806. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2008 z. 3 s. 67-79  szczegóły 
303.artykuł: Kozłowski Jan: Biblioteka Załuskich w dwunastu odsłonach. Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 17-56 (nt. powstania, działalności i zbiorów Biblioteki Załuskich...) szczegóły 
304.artykuł: Kozłowski Jan: Erudyci epoki saskiej. Wiek Oświecenia 1994 nr 10 s. 115-134 (nt. szerszego znaczenia Biblioteki Załuskich...) szczegóły 
305.artykuł: Kufel Sławomir: W poszukiwaniu bohatera. U źródeł legendy literackiej Józefa księcia Poniatowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2010 z. 5 s. 146-157  szczegóły 
306.artykuł: Kukurowski Stanisław: Edycje tekstów piśmiennictwa epoki Oświecenia w latach 1945-1956. Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 241-270  szczegóły 
307.artykuł: Kunicki-Goldfinger Marek: Republikanie polscy w XVIII wieku. Mówią Wieki 2003 nr 2 s. 12-17 (m.in. nt. pism następujących twórców: Hugo Kołłątaj, Stanisław Konarsk...) szczegóły 
308.artykuł: Kwiatkowska Agnieszka: Między "swojskim" a "obcym", czyli o europejskim charakterze polskiego oświecenia. Parę uwag o kilku ważnych książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2003 t. 10 s. 283-290  szczegóły 
309.artykuł: Libera Zdzisław: Antyk w podręcznikach szkolnych polskiego oświecenia. Wiek Oświecenia 1989 nr 7 s. 101-112  szczegóły 
310.artykuł: Libera Zdzisław: Berek Joselewicz w legendzie literackiej. Wiek Oświecenia 1995 nr 11 s. 169-189 (m.in. w utworach: Franciszka Karpińskiego, Juliusza Falkowskiego, Stan...) szczegóły 
311.artykuł: Libera Zdzisław: Konstytucja 3 Maja w oczach współczesnych jej poetów. Niepodległość i Pamięć 2000 nr 1 s. 47-57 (dot. poetów, m.in: Ignacy Krasicki, Adam Naruszewicz, Franciszek Karpi...) szczegóły 
312.artykuł: Libera Zdzisław: Narodziny nowoczesnej kultury w Polsce (O kulturze polskiego oświecenia). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1989 r. 47/48 (1984/1985) s. 91-2 (streszczenie referatu...) szczegóły 
313.artykuł: Libera Zdzisław: Oświecenie. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 295-309 (omów. krytyczne prac nt. literatury oświecenia wyd. w roku 1984...) szczegóły 
314.artykuł: Libera Zdzisław: Oświecenie. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 328-342 (omów. krytyczne prac nt. oświecenia wyd. w roku 1983...) szczegóły 
315.artykuł: Libera Zdzisław: "Polacy! Ośmielcie się, aby raz być narodem prawdziwie wolnym!..." (O publicystyce Sejmu Czteroletniego). Polonistyka 1989 nr 10 s. 723-733  szczegóły 
316.artykuł: Libera Zdzisław: Stanisław August Poniatowski - opiekun i miłośnik literatury. x 1991 ([W ks. zb.:] Życie kulturalne i religijność w czasach Stanisława Augus...) szczegóły 
317.artykuł: Lipatov Aleksandr: Literatura pol'skogo prosveshchenija i revoljucionnye idei "veka razuma" (Novye issledovanija uchenych PNR). Sovetskoe Slavjanovedenie 1989 nr 6 s. 84-90  szczegóły 
318.artykuł: Lipatow Aleksander: Barok - oświecenie: zagadnienia ciągłości i rola mecenatu. Wiek Oświecenia 1989 nr 7 s. 153-184  szczegóły 
319.artykuł: Lipatow Aleksandr Władimirowicz: Początki polskiej prozy preromantycznej XVIII wieku (Ewolucja myśli artystycznej oraz przemiany gatunkowe na tle narodowego i europejskiego procesu literackiego). Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 79-102 (dotyczy twórczości pisarzy: Wincenty Ignacy Marewicz, Franciszek Salez...) szczegóły 
320.artykuł: (LM): Sejm jaki jest, każdy widzi. Przekrój 2001 nr 38 s. 22-23 (nt. anonimowych wierszy XVIII-wiecznych autorów komentujących prace ów...) szczegóły 
321.artykuł: Łojek Jerzy: Mecenat kulturalny Stanisława Augusta. Nowy Świat 1992 nr 83 s. 3  szczegóły 
322.artykuł: Łossowska Irena: Polskie przekłady powieściowe w XVIII wieku (Wstępne rozpoznanie). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 125-130  szczegóły 
323.artykuł: Łukarska Beata: Różnorodność formalna i tematyczna polskiej literatury medytacyjnej XVII i XVIII wieku. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2011 z. 12 s. 9-19  szczegóły 
324.artykuł: Łukaszewicz Justyna: Quelques incarnations du menteur dans la litterature polonaise du siecle de lumieres. Revue de Litterature Comparee 1993 r. 67 nr 3 s. 417-421  szczegóły 
325.artykuł: Łysiak Anna: Reformacja i kontreformacja w ocenach i opiniach przedstawicieli polskiej myśli nowożytnej (Hugona Kołłątaja, Stanisława Staszica, Jana Śniadeckiego, Stanisława Kostki Potockiego, Tadeusza Czackiego). Przegląd Zachodniopomorski 2002 z. 1 s. 27-42  szczegóły 
326.artykuł: Maciejko Paweł: Mroki wieku świateł. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 32 s. 9  szczegóły 
nawiązanie: Krassowski Maciej: Literatura jako rzut piłką do góry. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 34 s. 6  szczegóły 
327.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: Styl wysoki w świetle przepisów poetyki i retoryki normatywnej polskiego Oświecenia. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1996 t. 1 s. 158-166 (w świetle źródeł epoki...) szczegóły 
328.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: Życie literackie południowo-zachodniej Wielkopolski w 1. poł. XIX w. (Komunikat). Grabonoskie Zapiski Regionalne 1992 t. 2 s. 17-24  szczegóły 
329.artykuł: Majkowski Grzegorz: Paralelizm składniowy jako wskaźnik perswazji w prozie kaznodziejskiej (na materiale kazań okresu oświecenia). Poradnik Językowy 2002 z. 9 s. 39-52  szczegóły 
330.artykuł: Maksimowicz Krystyna: Poetycka legenda Tadeusza Kościuszki (lata 1792-1794). Wiek Oświecenia 1995 nr 11 s. 65-82 (m.in. w twórczości Franciszka Dionizego Kniaźnina, Stanisława Trembeck...) szczegóły 
331.artykuł: Maksimowicz Krystyna: Poezja wobec wojny rosyjsko-tureckiej (1787-1792). Napis 2001 seria 7 s. 379-396 (z fragm. utworów...) szczegóły 
332.artykuł: Małecki Jan Marian: Kraków w dobie Oświecenia: Ożywienie działalności kulturalnej. x 1994 ([W ks. zb.:] Dzieje Krakowa. T. 2: Kraków w wiekach XVI-XVIII. Kraków ...) szczegóły 
333.artykuł: Marcinkowski Piotr: Biblioteki wielkopolskie w XVIII wieku. Biblioteka 2003 nr 7 s. 9-26 (dot. funkcjonowania i zasobów wielkopolskich bibliotek szkolnych, klas...) szczegóły 
334.artykuł: Marinelli Luigi: Rok 1795 a historycy literatury. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 113-125 (poglądy historyków literatury na rok 1795 i jego znaczenia dla periody...) szczegóły 
335.artykuł: Markiewicz Dariusz: Wątki i motywy w utopiach polskiego oświecenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 36-49  szczegóły 
336.artykuł: Maryniarczyk Andrzej: O oświeceniu inaczej.... Nasz Dziennik 2002 nr 256 s. 11  szczegóły 
337.artykuł: Masternak Agnieszka: Konstrukcja i zawartość merytoryczna wybranych podręczników wydanych przez Komisję Edukacji Narodowej. Biuletyn Studenckich Kół Naukowych 1995 z. 3 s. 133-150  szczegóły 
338.artykuł: Matuszewska Przemysława: L'image du destinataire dans la poesie polonaise des Lumieres. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1991 nr 34 (1175) s. 25-30 (obraz adresata w poezji polskiego Oświecenia...) szczegóły 
339.artykuł: Mazurkowa Bożena: Książki w dobie stanisławowskiej ośmieszane i piętnowane. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2011 t. 19 (2857) s. 37-47 (krytyka wydawanych w epoce oświecenia książek - dot. głównie poglądów ...) szczegóły 
340.artykuł: Mazurkowa Bożena: O reklamie wydawniczej w przedmowach edytorów i drukarzy polskich doby oświecenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 129-149  szczegóły 
341.artykuł: Mazurkowa Bożena: Stanisław August jako adresat tesktów dedykacyjnych. Wiek Oświecenia 1998 nr 13 s. 111-133 (m.in. nt. utworów dedykowanych przez Ignacego Krasickiego, Adama Narus...) szczegóły 
342.artykuł: Meer Jan Ijsbrand van der: Johana Meermana "Eenige berichten omtrent het Noorden en Noord-Oosten van Europa". Dzienniki podróży po Polsce w drugiej połowie XVII w. jako gatunek literacki. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 5-26  szczegóły 
343.artykuł: Michalski Jerzy: Publicystyka i parapublicystyka doby sejmu 1776 roku. Kwartalnik Historyczny 1998 nr 1 s. 21-64  szczegóły 
344.artykuł: Mikocki Tomasz: Antyk, Wenecja i Polska. Meander 1989 nr 6 s. 271-287 (nt. polskich oświeceniowych relacji z podróży do Wenecji...) szczegóły 
345.artykuł: Mincer Franciszek: Dzieje polityczne i kulturalne Bydgoszczy w latach 1772-1806. x 1991 ([W ks. zb.:] Historia Bydgoszczy. T. 1: Do roku 1920. Warszawa, Poznań...) szczegóły 
346.artykuł: Mokrzecki Lech: Wojny polsko-kozackie w dziejopisarstwie gdańskim XVII i XVIII wieku. Rocznik Gdański 1996 t. 56 z. 2 s. 5-15 (m.in. w utworach Joachima Pastoriusa, Jana Schultza-Szuleckiego i Gotf...) szczegóły 
347.artykuł: Mrozowska Kamilla: Rozwój polskiej myśli pedagogicznej w dobie Oświecenia. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1990 nr 2 s. 135-157  szczegóły 
348.artykuł: Mueller Michael G.: Anmerkungen zur Diskussion ueber religioese Toleranz und Dissidentenfrage in Polen in der zweiten Haelfte des 18. jahrhunderts. Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 417-426  szczegóły 
349.artykuł: Myk Sławomir: XVIII-wieczne zamojskie publikacje medyczne. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 31-32  szczegóły 
350.artykuł: Nalepa Marek: Analogie losów narodu polskiego i żydowskiego w literaturze po 1795 roku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2001 z. 7 s. 7- 35 (m.in. na podstawie anonimowych wierszy modlitewnych oraz wierszy autor...) szczegóły 
351.artykuł: Nalepa Marek: Ciemna strona życia. Szkic o samobójstwie w oświeceniu. Prace Polonistyczne 2002 seria 57 s. 23-51 (m.in.: Kajetan Koźmian, Ignacy Krasicki, Seweryn Rzewuski, Stanisław S...) szczegóły 
352.artykuł: Nalepa Marek: "Oto mój dom ubogi" - powroty Polaków na prowincję po 1793 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2010 z. 5 s. 111-145  szczegóły 
353.artykuł: Nalepa Marek: Śmiech po ojczyźnie. Patologia społeczeństwa początków epoki rozbiorowej. Napis 1998 seria 4 s. 131-171 (odzwierciedlenie nastrojów społecznych w literaturze porozbiorowej; z ...) szczegóły 
354.artykuł: Nalepa Marek: Wyimki z porozbiorowych biografii rozbitków. Wiek XIX 2009 t. 2 s. 5-24 (m.in. nt. Franciszka Karpińskiego, Adama Jerzego Czartoryskiego, Aleks...) szczegóły 
355.artykuł: Namowicz Tadeusz: Polnische Forschungen zur Aufklaerung. x 1995 (druk.: Das achtzehnte Jahrhundert (Wolfenbuettel) 1995 t. 19 n...) szczegóły 
356.artykuł: Namowicz Tadeusz: Wiek Oświecenia 1989 nr 6 s. 185-187 (rec. ks.: Aufklaerung und nationen im osten Europa. Red. Laszlo Szikla...) szczegóły 
357.artykuł: Namowicz Tadeusz: Zur Semiologie kultureller Codes in der deutschen und polnischen Aufklaerung. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 81-87  szczegóły 
358.artykuł: Neuberg Jan: Kompilatorzy o swych dziełach (Wokół zbiorów małych form fabularnych w literaturze polskiego oświecenia). Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1994 z. 32 s. 127-134  szczegóły 
359.artykuł: Nikolaev S. I.: Adam Naruszewicz i Franciszek Karpiński v "Chuzhojj muze" V. Anastasevicha. x (Russkaja Literatura (Leningrad) 1989 nr 4 s. 142-146; nt. polsk...) szczegóły 
360.artykuł: Nikołajew Siergiej: Polsko-rosyjskie związki literackie w epoce Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 1-8 (dot. przekładów polskich utworów na jęz. rosyjski...) szczegóły 
361.artykuł: Nowak Zbigniew: Oświecenie w Gdańsku. x 1993 ([W ks zb.:] Historia Gdańska. T. 3 cz. 1: 1655-1793. Gdańsk 1993 s. 66...) szczegóły 
362.artykuł: Nowak Zbigniew: Zmierzch i świetność gdańskiej kultury w latach 1793-1814. x 1993 ([W ks. zb.:] Historia Gdańska. T. 3 cz. 2: 1793-1815. Gdańsk 1993 s. 2...) szczegóły 
363.artykuł: Nowicka Elżbieta: "Słownik zaklętych słów do muzyki" (O librettach oper Józefa Elsnera i Karola Kurpińskiego). x ([w ks. zb.:] Opera polska w XVIII i XIX wieku. Pod red. Macieja Jabłoń...) szczegóły 
364.artykuł: Nowicki Jacek: Diariusze sejmowe z XVIII wieku. Mówią Wieki 1998 nr 10 s. 14-17  szczegóły 
365.artykuł: Nowik Henryk: Czasy stanisławowskie 1764-1795 wobec Oświecenia. Nad Odrą 2009 nr 5/6 s. 29-32  szczegóły 
366.artykuł: Okoń Longin Jan: Chełmscy pisarze w pierwszych wiekach Rzeczypospolitej (1505-1795). Egeria 2010 nr 2 (2010/2011) s. 7-12  szczegóły 
367.artykuł: Oleksowicz Bolesław: Naznaczeni klęską. O zachowaniach klasyków na przełomie XVIII i XIX wieku. Prace Historycznoliterackie 1993 t. 16 s. 181-190 (dot. autorów: Adam Jerzy Czartoryski, Kajetan Koźmian, Julian Ursyn Ni...) szczegóły 
368.artykuł: Oświecenie. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 32-39 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
369.artykuł: Oświecenie. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 44-55 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
370.artykuł: Otorowski Michał: Ksiądz za rabina przebrany, czyli głos ludu izraelskiego w sprawie przymusowego oświecania Żydów. Midrasz 2003 nr 6 s. 4-8 (nt. kwestii żydowskiej w Oświeceniu; dot. m.in. następujących twórców:...) szczegóły 
371.artykuł: Parkitny Maciej: Oświeceniowe typologie czyli kłopoty z paralaksą. Wiek Oświecenia 2001 nr 17 s. 67-84  szczegóły 
372.artykuł: Patro Magdalena: "Złoży ofiarę Bogu swojemu lud czekający, podeptany i rozszarpany..." - o posłannictwie polskiego narodu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2002 z. 1 s. 32-53 (nt. literatury...) szczegóły 
373.artykuł: Piotrowska Elżbieta: Środowisko twórców i wytwórców książki w Gdańsku w okresie Oświecenia. Gdański Rocznik Kulturalny 1994 t. 15 s. 42-51  szczegóły 
374.artykuł: Platt Julian: Topos marności w poezji polskiego oświecenia. Wiek Oświecenia 1993 nr 9 s. 265-275  szczegóły 
375.artykuł: Platt Julian: Ziemiańska wizja szczęścia i Warszawa w poezji Oświecenia. Prace Historycznoliterackie 1993 t. 16 s. 233-246  szczegóły 
376.artykuł: Podgórska Joanna: Który życie strawił w Peterburku. Polityka 2003 nr 23 s. 80-84 (m.in. nt. związków polskich pisarzy z Sankt Petersburgiem...) szczegóły 
377.artykuł: Poloczek Edward: Uwarunkowania polityczne, społeczne i kulturowe powstania polskich drukowanych śpiewników katolickich na Śląsku Cieszyńskim. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 22 (1989) s. 113-128 (w latach 1761-1857...) szczegóły 
378.artykuł: Pomian Krzysztof: Polska a Europa. Studia Europejskie (Warszawa) 2000 nr 3 s. 11-22 (m.in. nt. sytuacji Rzeczypospolitej w poglądach pisarzy: Adam Czartory...) szczegóły 
379.artykuł: Popowska-Taborska Hanna: "Cwiczenie Katechismowe" z 1758 roku na tle wcześniejszych druków kaszubskich. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2000 [t.] 36 s. 83-95  szczegóły 
380.artykuł: Poraziński Jarosław: Osiemnastowieczne kompedia sztuki oratorskiej jako przejaw mentalności i kultury politycznej. Kultura i Edukacja 1994 nr 1 s. 90-98 (szerzej o kompediach: Samuel Wysocki: Orator Polonus, Jan Ostrowski-Da...) szczegóły 
381.artykuł: Przybylski Ryszard: Kilka myśli o oświeceniu. Ogród 1992 nr 2 s. 68-73  szczegóły 
382.artykuł: Pusz Wiesław: Literatura późnego Oświecienia - rejestr zadań. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 167-173 (wymagających podjęcia tematy badawcze dot. epoki...) szczegóły 
383.artykuł: Puzyrewska Joanna: Michał Groell i jego "Kalendarz polityczny dla Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego [...]" w dobie Sejmu Wielkiego. Rekonesans. x ([w ks.:] Europejskie związki dawnego teatru szkolnego i europejska wsp...) szczegóły 
384.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Molier po polsku. Ruch Literacki 2003 z. 3 s. 137-146 (dot. recepcji Moliera w literaturze (przeróbek) i na scenach teatralny...) szczegóły 
385.artykuł: Rejman Zofia: Żale, sny i smutki - o poezji 1795 roku. Napis 1997 seria 3 s. 101-113  szczegóły 
386.artykuł: Rolnik Dariusz: Obraz Anglii i Anglików w czasach stanisławowskich 1764 - 1795 w polskiej literaturze pamiętnikarskiej..... Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Wieki Stare i Nowe 2007 t. 5 (2483) s. 95-109  szczegóły 
387.artykuł: Rondomańska Zenona: Dwa osiemnastowieczne śpiewniki kościelne z drukarni Kantera w Kwidzynie. Studia Warmińskie 1998 t. 35 cz. 1 s. 167-172 (dot. śpiewnika "Pieśni y inne nabożeństwa"...) szczegóły 
388.artykuł: Rondomańska Zenona: Królewieckie druki polskich śpiewników religijnych Kantera z XVIII wieku. Studia Warmińskie 1998 t. 35 cz. 1 s. 173-183  szczegóły 
389.artykuł: Roszak Stanisław: Przełom czy kontynuacja? Elementy sarmackie i oświeceniowe w życiu kulturalnym Warszawy w połowie XVIII wieku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1993 z. 28 (259) s. 161-173  szczegóły 
390.artykuł: Roszak Stanisław: "Settecento" czy "Illuminismo" - dylematy oświeceniowe w świetle najnowszych badań włoskich. Wiek Oświecenia 2001 nr 17 s. 33-46  szczegóły 
391.artykuł: Roszak Stanisław: Warszawscy erudyci czasów Augusta III (Ludzie - instytucje - poglądy). Rocznik Warszawski 1999 t. 28 s. 33-40 (nt. kulturotwórczej roli bibliotek warszawskich, wydawania periodyków ...) szczegóły 
392.artykuł: Roszak Stanisław: Warszawskie środowisko naukowe i literackie w XVIII w.. Wiek Oświecenia 1998 nr 14 s. 31-49  szczegóły 
393.artykuł: Roszkowska Wanda: Polacy w rzymskiej "Arkadii". Część II: Lata 1766-1800. Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 14-51  szczegóły 
394.artykuł: Rudnicka Jadwiga: Nowatorstwo polskiej książki doby oświecenia. Rocznik Biblioteki Narodowej 1990 t. 21/22 (1985/1986) s. 259-283  szczegóły 
395.artykuł: Ruszkowski Marek: Myśl kulturalnojęzykowa polskiego oświecenia. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 75-81  szczegóły 
396.artykuł: Rychlewska Elżbieta Ewa: Ogród jako znak kultury oświecenia. Polonistyka 2002 nr 8 s. 462-467 (dot. m.in. literatury...) szczegóły 
397.artykuł: Salmonowicz Stanisław: Obraz Niemiec i Niemców w Polsce w czasach stanisławowskich (1764-1795). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 97-103  szczegóły 
398.artykuł: Sawicka Franciszka: Pieśni dla uczczenia pierwszej rocznicy Konstytucji 3 Maja. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 185-199  szczegóły 
399.artykuł: Sgambati Emanuela: Sugli elementi eterodossi del pensiero classicistico polacco dell seconda meta del Settecento. Ricerche Slavistiche 1992 t. 38 (1991) s. 257-280 (elementy barokowe, arkadyjskie, sentymentalne i rokokowe w "sztukach p...) szczegóły 
400.artykuł: Sgambati Emanuela: Sugli elementi eterodossi del pensiero classico polacco della seconda meta del settecento. Polish Art Studies 1992 t. 13 s. 35-47 ([art. niekompletny z winy wydawcy!]...) szczegóły 
401.artykuł: Siciak Anna: Dzieje pierwszej przemyskiej drukarni Adama Kleina - 1754-1757. Res Historica 2002 z. 13 s. 149-170 (z Aneksami: 1. Królewski przywilej drukarski Adama Kleina [dokument]; ...) szczegóły 
402.artykuł: Sielicki Franciszek: Osiemnastowieczne pieśni polskie śpiewane na Wileńszczyźnie. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 119-124  szczegóły 
403.artykuł: Skrzypek Marian: Józefinizm w polskim oświeceniu. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 41-56 (ideologia józefinizmu i jej wpływ na pisarzy polskich: Hugona Kołłątaj...) szczegóły 
404.artykuł: Skrzypek Marian: Le libertinisme polonais et la litterature clandestine. x 1999 ([w ks.:] La philosophie a l'Age classique. [Red.] Antony McKenna, Alai...) szczegóły 
405.artykuł: Skrzypek Marian: Lukrecjusz w poezji filozoficznej polskiego oświecenia. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 1-19  szczegóły 
406.artykuł: Snopek Jerzy: Między epoką staropolską a nowoczesną - oświecenie (garść sugestii). x 1997 ([W ks.:] Zmierzch kultury staropolskiej. Ciągłość i kryzysy (Wieki XVI...) szczegóły 
407.artykuł: Socha Klaudia: Listy prenumeratorów "Volumina legum" - analiza socjologiczna. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 2001 r. 50/51 nr 1/2 s. 77-91 ("Volumina legum" dzieło zbierające wszystkie dotychczasowe konstytucje...) szczegóły 
408.artykuł: Sójka Anna: Staropolska koncepcja przedmurza w literaturze polskiego Oświecenia. Zarys problematyki. Studia Filologiczne [Sandomierz] 2001 [t.] 2 s. 115-125  szczegóły 
409.artykuł: Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1992 t. 18 (1991) s. 68-71 (streszcz. ref. Juliana Platta pt. "Biblioteka Stanisława Augusta na Za...) szczegóły 
410.artykuł: Starnawski Jerzy: Z warsztatu gdańskich bibliografów XVIII wieku. x 2000 ([w ks.:] Jerzy Starnawski: Ludzie książki. Częstochowa 2000, s. 92-96...) szczegóły 
411.artykuł: Stasiewicz-Jasiukowa Irena: Recepcja poglądów Christiana Wolffa w środowiskach katolickich polskiego Oświecenia. Analecta 1998 z. 2 s. 53-69  szczegóły 
412.artykuł: Stasiewicz-Jasiukowa Irena: Rola oświeconego katolicyzmu w rozwoju myśli naukowej i pedagogicznej we wczesnym polskim Oświeceniu. Analecta 1998 z. 1 s. 79-92  szczegóły 
413.artykuł: Staszewska Krystyna: O przedromantycznym rozumieniu imaginacji i mechanizmów jej działania. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 3 (1985) s. 43-65  szczegóły 
414.artykuł: Staszewska Krystyna: Problematyka imaginacji w teoriach poetyckich drugiej połowy XVIII wieku. Kieleckie Studia Filologiczne 1990 t. 5 s. 13-30  szczegóły 
415.artykuł: Szczepaniec Józef: Sejm Wielki wobec zagadnienia cenzury i wolności słowa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 155-184  szczegóły 
416.artykuł: Szocki Józef: Biblioteki i literatura jako wyraz zainteresowań kulturalnych w czasach króla Stanisława Augusta (1764-1795). Bibliotekarz 1990 nr 5/6 s. 15-19  szczegóły 
417.artykuł: Szturc Włodzimierz: Oświecenie - romantyzm (Z dziejów idei natury i Wielkiej Całości). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 13-28  szczegóły 
418.artykuł: Szymańska Beata: "Obcość z wyboru" - moda na cudzoziemszczyznę w czasach stanisławowskich. Prace Polonistyczne 1995 seria 50 s. 21-53  szczegóły 
419.artykuł: Szymik Jerzy: Między Wolterem a apologeryką. Teologia wieku Oświecenia. Ateneum Kapłańskie 1998 t. 130 z. 3 s. 381-392  szczegóły 
420.artykuł: Szyszka Bogdan: Dwieście lat temu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 5-6 (nt. życia kult.-oświatowego w Zamościu w XVIII w....) szczegóły 
421.artykuł: Ślusarska Magdalena: Kaznodziejstwo epoki stanisławowskiej - inspiratorzy, twórcy, odbiorcy. Napis 1995 seria 2 s. 101-117  szczegóły 
422.artykuł: Ślusarska Magdalena: Kultura literacka Wilna w dobie stanisławowskiej. Zarys wybranych zagadnień. Wiek Oświecenia 1998 nr 14 s. 95-129  szczegóły 
423.artykuł: Tafiłowski Piotr: Społeczna funkcja kalendarzy astrologicznych w Polsce XVIII wieku. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 2003 r. 52 (2002) nr 1/2 s. 137-148  szczegóły 
424.artykuł: Tazbir Janusz: Knowledge of colonial North America in mid-XVIII century Poland. The Polish Review 1990 t. 35 nr 2 s. 99-109  szczegóły 
425.artykuł: Tazbir Janusz: Vision der Adelsrepublik nach dem 3. Mai 1791. Hoffnungen und Illusionen. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 4 s. 365-387 (tło historyczne i poglądy m.in. Hugo Kołłątaja i Stanisława Staszica...) szczegóły 
426.artykuł: Timofiejew Artur: Spojrzenie na zmianę historyczną w poezji polskiej przełomu XVIII i XIX wieku. x 2004 ([w ks. zb.:] Punkty widzenia w tekście i dyskursie. Red. Stanisława Ni...) szczegóły 
427.artykuł: Tomaszewski Stefan: Postaci mieszczan w powieści polskiej okresu przedlistopadowego. Prace Polonistyczne 1991 seria 44 (1988) s. 211-231 (m.in. na przykł. twórcz.: Cypriana Godebskego, Elżbiety Jaraczewskiej,...) szczegóły 
428.artykuł: Umińska-Tytoń Elżbieta: Formuły grzecznościowe w XVIII-wiecznych diariuszach. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1992 t. 37 s. 139-144  szczegóły 
429.artykuł: Umińska-Tytoń Elżbieta: Słownictwo opisów architektury i sztuki w XVIII-wiecznych diariuszach. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1992 t. 37 s. 123-138  szczegóły 
430.artykuł: Voise Waldemar: Trzeciomajowe myślenie i edukacyjna logika. Res Publica Nowa 1994 nr 5 s. 39-42  szczegóły 
431.artykuł: Voisine Jacques: Revue de Litterature Comparee 1996 r. 70 nr 3 s. 337-340 (przegląd publikacji nt. Oświecenia, zawartch m.in. w zeszycie: Das...) szczegóły 
432.artykuł: Walicki Andrzej: The idea of european unity on the Polish Enlightenment and Romanticism. Dialogue and Humanism 1993 nr 1 s. 127-141  szczegóły 
433.artykuł: Wichowa Maria: Historia w kalendarzach polskich XVIII o początku XIX wieku. Literackie formy popularyzacji wiedzy o przeszłości. Napis 2001 seria 7 s. 371-378  szczegóły 
434.artykuł: Wichrowska Elżbieta: Polish masonic poetry in the XVIII century and at the beginning of the XIX century. Ars Regia 1993 r. 2 nr 2 (3) s. 151-153  szczegóły 
435.artykuł: Wichrowska Elżbieta: Polska poezja wolnomularska w XVIII i na początku XIX wieku. Ars Regia 1992 r. 1 nr 1 s. 48-68 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
436.artykuł: Wodniak Katarzyna: Tematyka literacka na łamach "Thornische Nachrichten von gelehrten Sachen" (1762-1766) na tle wczesnego Oświecenia na Pomorzu. x 1999 (w ks.: Szkice z dziejów piśmiennictwa pomorskiego XVI-XIX wieku. Toruń...) szczegóły 
437.artykuł: Wojakowski Józef: Lektury młodocianych kadetów Jego Królewskiej Mości. Guliwer 1992 nr 3 s. 3-6 (dot. elewów Szkoły Rycerskiej...) szczegóły 
438.artykuł: Wojtak Maria: Między komiką a dydaktyką, czyli o zróżnicowaniu stylistycznym oświeceniowych utworów komediowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 40-48  szczegóły 
439.artykuł: Wojtowicz Jerzy: The Town in the Social Thought of the Enlightenment. Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 101-117  szczegóły 
440.artykuł: Wolska Barbara: Echa konfederacji barskiej w okolicznościowej literaturze politycznej lat 1772-1775. Napis 1997 seria 3 s. 83-99  szczegóły 
441.artykuł: Wolska Halina, Wszelaka Magdalena: Sejm Czteroletni i Konstytucja 3 Maja w publikacjach ze zbiorów Biblioteki im. H. Łopacińskiego. Bibliotekarz Lubelski 1991 nr 122 s. 3-16 (nt. literatury publicystycznej okresu Sejmu Czteroletniego...) szczegóły 
442.artykuł: Woltanowski Andrzej: Nieznana poezja litewska powstania kościuszkowskiego. Studia Podlaskie 1996 t. 6 s. 145-168 (zawiera wiersze anonimowych twórców...) szczegóły 
443.artykuł: Woźniak Andrzej: Oświeceniowy przełom w kulturze a początki ludoznawstwa polskiego. Lud 1995 t. 78 s. 19-39  szczegóły 
444.artykuł: Wójcicki Jacek: "Król rzymski nam się narodził". Polacy u kołyski Napoleona II. Napis 1998 seria 4 s. 173-180 (utwory literackie powstałe z okazji narodzin syna cesarza Napoleona Bo...) szczegóły 
445.artykuł: Wójtowicz Witold: Czy można "przepisać" polskie oświecenie?. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2007 nr 5 s. 35-52 (badanie problemu arkadyzmu, sarmatyzmu i koncepcji natury w literaturz...) szczegóły 
446.artykuł: Wyrwa Tadeusz: Prekursorzy ideowo-wychowawczych zasad dziejopisarstwa polskiego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2002 t. 27 s. 30-39 (dot. pisarzy: Adam Naruszewicz, Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj, Joac...) szczegóły 
447.artykuł: Zabieglik Stefan: The Scottish Enlightenment and Polish Thinkers. Polish Anglosaxon Studies 1997 t. 6/7 s. 73-86 (o wpływie szkockiego oświecenia na polskich uczonych: Jana Śniadeckieg...) szczegóły 
448.artykuł: Zabieglik Stefan: W imię "zdrowego rozsądku" (Wpływy szkockie w Polsce porozbiorowej). Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 107-124 (wpływy poglądów m.in. Thomasa Reida i Dugalda Stewarta w pracach Jana ...) szczegóły 
449.artykuł: Zakrzewski Andrzej J.: Reformy Rzeczypospolitej w kaznodziejstwie oświeceniowym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 145-154  szczegóły 
450.artykuł: Zawadzki Jarosław: Przekazanie do AGAD części Archiwum Potockich z Łańcuta. Archeion 2001 t. 103 s. 276-280 (o przekazaniu do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie fragmentu A...) szczegóły 
451.artykuł: Zawadzki Wacław: Polska Stanisławowska. x nr s. ([w ks.:] Pan Puchatek. Rzecz o Wacławie Józefie Zawadzkim. Do druku pr...) szczegóły 
452.artykuł: Zielińska Elżbieta: Rękopisy w zbiorach Biblioteki Elbląskiej. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 2001 nr 1/2 s. 35-39 (dot. m.in. rękopisów z wieków XVI-XVIII autorów związanych z Elblągiem...) szczegóły 
453.artykuł: Zychowicz Jacek: Wiek świateł. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 8 s. 14  szczegóły 
454.artykuł: Żbikowska-Migoń Anna: Gdańscy bibliografowie doby Oświecenia. Libri Gedanenses 1997 t. 13/14 (1995/1996) s. 33-48  szczegóły 
455.artykuł: Żbikowska-Migoń Anna: Gdańscy bibliografowie doby Oświecenia. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1997 t. 51 (1996) s. 17-18 (komunikat...) szczegóły 
456.artykuł: Żbikowski Piotr: Kategoria poezji w refleksji estetycznoliterackiej polskiego Oświecenia i wczesnego romantyzmu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 7-30  szczegóły 
457.artykuł: Żurowski Andrzej: Szekspiromania oświecona. Autograf 2005 nr 1 s. 20-24 (zainteresowanie czasów stanisławowskich twórczością Szekspira...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
458.impreza: "Antynomie Oświecenia" - sesja naukowa dla uczczenia 30. rocznicy śmierci Tadeusza Mikulskiego (1988).  szczegóły 
artykuł: Odra 1989 nr 1 s. 112  szczegóły 
artykuł: Kukla Aleksandra: Nauka Polska [Wrocław] 1989 nr 1 s. 179-182  szczegóły 
artykuł: Chachulski Tomasz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 112-116  szczegóły 
artykuł: Książka i Czytelnik 1989 nr 1 s. 76  szczegóły 
459.impreza: "Bracia Załuscy, ich epoka i dzieło" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Dzieło braci Załuskich. Rzeczpospolita 1998 nr 40 s. 25 (nota...) szczegóły 
artykuł: Jubileusz Biblioteki Załuskich. Forum Akademickie 1998 nr 3 s. 10 (not....) szczegóły 
artykuł: Zielińska Zofia: Sesja naukowa "Bracia Załuscy, ich epoka i dzieło". Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1998 nr 1/2 s. 53-55 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Lichański Jakub Z.: Barok 1998 nr 2 s. 235-237 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Imańska Iwona: Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 188-191  szczegóły 
artykuł: Markiewicz Ewa: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1998 nr 1/2 s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 20 II s. 3  szczegóły 
460.impreza: Co to jest oświecenie? - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Kwiatkowska Agnieszka: Rozważania o oświeceniu. Życie Uniwersyteckie 2001 nr 1 s. 14  szczegóły 
461.impreza: "Literatura okresu oświecenia" - ogólnopolska konferencja (2005).  szczegóły 
artykuł: Konferencje, spotkania, wydarzenia. Academia [Wydanie polskie] 2005 nr 2 s. 44-45 (not....) szczegóły 
462.impreza: "Między barokiem a oświeceniem - apogeum sarmatyzmu. Kultura polska drugiej połowy XVII wieku" - konferencja interdyscyplinarna (1996).  szczegóły 
artykuł: Goliński Janusz K.: Apogeum sarmatyzmu. Kultura polska drugiej połowy XVII wieku (Konferencja interdyscyplinarna w Olsztynku, 27-28 czerwca 1996). Barok 1996 nr 2 s. 311-312  szczegóły 
463.impreza: "Między barokiem a oświeceniem - nowe spojrzenie na czasy saskie" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Roćko Agata: Sprawozdanie z sympozjum "Między barokiem a oświeceniem - nowe spojrzenie na czasy saskie". Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1995 nr 1 s. 109-111  szczegóły 
artykuł: Roćko Agata: Kwartalnik Historyczny 1994 nr 4 s. 171-173  szczegóły 
artykuł: Stasiewicz Krystyna: Barok 1995 nr 1 s. 224-227  szczegóły 
464.impreza: "Między barokiem a oświeceniem - Obyczaje czasów saskich" - konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Roćko Agata: Sprawozdanie z konferencji "Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich". Kwartalnik Historyczny 1998 nr 4 s. 160-161  szczegóły 
artykuł: Sasiewicz-Jasiukowa Irena: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1999 nr 3 s. 37 (not....) szczegóły 
465.impreza: "Między barokiem a oświeceniem - sarmacki konterfekt" - konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Bogucki Bogusław: Sprawozdanie z V olsztyńskiej konferencji "Między barokiem a oświeceniem". Sarmacki konterfekt". Klio 2003 nr 3 s. 236-237  szczegóły 
466.impreza: "Między barokiem a oświeceniem - wojny i niepokoje czasów saskich" - konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Roćko Agata: [Czwarta] IV Olsztyńska Konferencja "Między barokiem a oświeceniem". Wojny i niepokoje czasów saskich". Klio 2001 nr 1 s. 204-208 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Chomicki Grzegorz: "Wojny i niepokoje czasów saskich" - IV olsztyńska konferencja z cyklu "Między barokiem a oświeceniem" (Olsztynek, 6-8 IX 2000). Studia Historyczne 2001 z. 1 s.174-178 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Maciejewska Iwona: Barok 2000 nr 2 s. 267-269  szczegóły 
artykuł: Roćko Agata: Kwartalnik Historyczny 2001 nr 1 s. 145-147 (sprawozdanie...) szczegóły 
467.impreza: "Od oświecenia do romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830" - konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Żbikowski P.: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1999 nr 3 s. 41 (not....) szczegóły 
468.impreza: "Oświecenie - kultura - myśl" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Oleksowicz Bolesław: Oświecenie w Gdańsku. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 1 s. 194-197  szczegóły 
469.impreza: "Oświecenie na Śląsku" - międzynarodowe sympozjum (1994).  szczegóły 
artykuł: Bonter Urszula: Badania oświeceniowe we Wrocławiu. Międzynarodowe sympozjum "Oświecenie na Śląsku" w aspekcie interkulturalnym. Przegląd Zachodni 1995 nr 1 s. 211-212  szczegóły 
470.impreza: "Poezja okolicznościowa lat 1730-1830 w Polsce. Nowe (?) perspektywy badawcze" - konferencja (2012).  szczegóły 
artykuł: Magryś Roman: Parę uwag o konferencji "Poezja okolicznościowa lat 1730-1830 w Polsce. Nowe (?) perspektywy badawcze". Tematy i Konteksty 2012 nr 2 s. 449-454  szczegóły 
471.impreza: "Powstanie kościuszkowskie i jego naczelnik w świetle dawnych i nowszych badań" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Drygała Maciej: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Powstanie kościuszkowskie i jego naczelnik w świetle dawnych i nowszych badań (Kraków-Wrocław, 28-30 III 1994). Studia Historyczne 1994 z. 4 s. 581-583  szczegóły 
472.impreza: "Sejm Czteroletni i jego tradycje" - sesja naukowa poświęcona historii i tradycji Sejmu Czteroletniego (1988).  szczegóły 
artykuł: Kriegseisen Wojciech: La Diete de Quatre Ans et ses traditions. Acta Poloniae Historica 1990 t. 62 s. 308-310  szczegóły 
artykuł: Kriegseisen Wojciech: Kwartalnik Historyczny 1989 nr 1/2 s. 356-358  szczegóły 
artykuł: Chachulski Tomasz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 94-100  szczegóły 
473.impreza: Sesja naukowa poświęcona literaturze barskiej i jej kontekstom (1995).  szczegóły 
artykuł: Rudkowska Magdalena: Literatura konfederacji barskiej i jej konteksty. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 185-188 (sprawozdanie...) szczegóły 
474.impreza: Sesja naukowa poświęcona sytuacji literatury polskiej lat 1793-1830 (1998).  szczegóły 
artykuł: Rams Olaf: Od oświecenia do romantyzmu. Fraza 1998 nr 21/22 s. 220-222  szczegóły 
475.impreza: "Wśród pisarzy oświecenia. Spotkania czytelników" - sesja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Czyż Antoni: Nad oświeceniem. Ogród 1992 nr 3/4 s. 298-305 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Rejman Zofia: Sprawozdanie z sesji naukowej "Wśród pisarzy Oświecenia. Spotkania czytelników". Wiek Oświecenia 1994 nr 10 s. 187-188  szczegóły 
476.impreza: "Z warsztatów badaczy oświecenia" - spotkanie (1999).  szczegóły 
artykuł: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2000 nr 4 s. 39 (nota...) szczegóły 
477.impreza: "Z warsztatów badawczych epoki Oświecenia" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Samojluk Bożena: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 133-136  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
478.artykuł: Gajowska Aleksandra: List dedykacyjny Jerzego Samuela Bandtkiego w "Historii drukarń krakowskich". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2011 t. 19 (2857) s. 48-61  szczegóły