PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |



WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Aneks bibliofilski do dziejów cenzorskich listów gończych za dziełami Adama Mickiewicza i innych autorów na Kielecczyźnie w pierwszej połowie XIX wieku. (Panu Czesławowi Miłoszowi). 1994 ([M.in. nt. działania cenzury wobec dzieła Maurycego Mochnackiego, Klem...) szczegóły 
2.książka: Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans. 2003 (Słowo wstępne. Konteksty europejskie. Hana Voisine-Jechova: Antyk "zre...) szczegóły 
3.książka: Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans. 2003 (Maria Kalinowska: Słowo wstępne. - Konteksty europejskie. Hanna Voisin...) szczegóły 
4.książka: Aufsaetze zur polnischen und deutschen Romantik. 1996  szczegóły 
5.książka: Axer Jerzy: Filolog w teatrze. 1991 (Wstęp. - Część pierwsza. Wśród scenariuszy greckich i łacińskich: Słow...) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Starożytność źle obecna. Dialog [Warszawa] 1995 nr 4 s. 131-140  szczegóły 
recenzja: Hernik-Spalińska Jagoda: Pochwała filologii. Jerzy Axer - filolog w teatrze. Ogród 1994 nr 1 s. 296-301 (z not. o Jagodzie Hernik-Spalińskiej...) szczegóły 
recenzja: Łanowski Jerzy: Teatr filologa. Życie Warszawy 1992 nr 135 s. 7  szczegóły 
recenzja: Okoń Jan: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 400-403  szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 304 (nota...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: A philologist in the theatre. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1993 nr 2 s. 43  szczegóły 
6.książka: Bachórz Józef: Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie. 2003 (O Emilii Plater i "Śmierci pułkownika". Narodziny i dzieje legendy. Ja...) szczegóły 
7.książka: Bachórz Józef: Romantyzm a romanse. Studia i szkice o prozie polskiej w pierwszej połowie XIX wieku. 2005  szczegóły 
8.książka: Barok. 2008  szczegóły 
9.książka: Bielik-Robson Agata: Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje.  szczegóły 
10.książka: Bilutenko Elena: Romantičeskaâ šlâhetskaâ gavenda v pol'skoj proze XIX veka. Monografiâ. 2008  szczegóły 
11.książka: Bittner Ireneusz: U podstaw antropologii filozoficznej polskiego romantyzmu. 1998 (I. Idea autoidentyfikacji. 1. "Odnajdywanie siebie". 2. "Uobecnianie s...) szczegóły 
12.książka: Błachnio Jan Ryszard: Idealizm niemiecki i filozofia narodowa w polskiej myśli chrześcijańskiej lat 1831-1863. 1994 ([Dot. poglądów pisarzy: Ignacy Hołowiński, Feliks Kozłowski, Henryk Rz...) szczegóły 
13.książka: Bobrowska Barbara: Konopnicka na szlakach romantyków. 1997 (Wstęp. - I. Konrad, Anhelli, Irydion - Konopnicka o osobowościach wiel...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 372-373 (not....) szczegóły 
recenzja: Kulczycka-Saloni Janina: Książka Barbary Bobrowskiej o Marii Konopnickiej - nowe spojrzenie na literaturę czasów postyczniowych. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 167-171  szczegóły 
recenzja: Stachura Renata: Ruch Literacki 1998 z. 2 s. 253-255  szczegóły 
14.książka: Bojko Pelagia: Wizualizacje twarzy w poezji romantyków polskich. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid. 2011 (Wprowadzenie. Ukazać człowieka. Adam Mickiewicz. Juliusz Słowacki. Zyg...) szczegóły 
15.książka: Borejsza Jerzy Wojciech: Piękny wiek XIX. 1990  szczegóły 
16.książka: Borowczyk Jerzy: Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824. Historia śledztwa przeciw konspiracji studenckich i młodzieżowych w Wilnie oraz w Wileńskim Okręgu Naukowym. 2003  szczegóły 
recenzja: Radziwon Marek: Jak dziecię bagatelę napisało. Gazeta Wyborcza 2003 nr 191 s. 11  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Dzięki dociekliwości śledczych.... Nowe Książki 2003 nr 12 s. 42-43  szczegóły 
17.książka: Bracka Mariâ: Etnična paradigma poezii "ukrains'koi školi" pol's'kogo romantizmu. 2009  szczegóły 
18.książka: Brzozowski Jacek: Odczytywanie romantyków. (2) Dwadzieścia dwa szkice i notatki o Mickiewiczu, Słowackim i Norwidzie. 2011 ( Od autora. - Mickiewicz.Jeszcze o bohaterce "Konrada Wallenroda". Kon...) szczegóły 
recenzja: PSz: Czytanie Literatury 2012 nr 1 s. 395-396 (not....) szczegóły 
19.książka: Brzozowski Jacek: Odczytywanie romantyków. Szkice i notatki o Mickiewiczu, Malczewskim i Słowackim. 2002 (I. Notatki mickiewiczowskie. Szkic do historii diabłów i szatana. "Lit...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Zaczytywanie romantyków. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 51  szczegóły 
20.książka: Bulgaryn Fadzej: Vybranae. 2003 ([M.in. dot. polskich pisarzy: Adam Czartoryski, Adam Mickiewicz; zawie...) szczegóły 
21.książka: Burkot Stanisław: Polskie podróżopisarstwo romantyczne. 1988  szczegóły 
recenzja: (AS): Acta Poloniae Historica 1992 t. 65 s. 288-289 (not. w jęz. francuskim...) szczegóły 
recenzja: Dobosz Andrzej: O podróżach. Kultura [Paryż] 1990 nr 9 s. 118-129  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Życie Literackie 1989 nr 27 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Kamionka-Straszakowa Janina: Polskie podróżopisarstwo dokumentarne doby romantyzmu. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 153-159  szczegóły 
recenzja: Zieliński Andrzej: Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 201-204  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 2 (1989/1990) s. 285-286  szczegóły 
22.książka: Bursztyńska Halina: Kraszewski, Orzeszkowa, Sienkiewicz. Studia i szkice. 1998 (Józef Ignacy Kraszewski. Twórczość poetycka. Poglądy na polski romanty...) szczegóły 
23.książka: Cesarz Elżbieta: Chłopi w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej 1795-1864. Syntezy, parasyntezy i podręczniki dziejów ojczystych. 1999 ([Zawiera m.in.:] I. Spuścizna Polski Niepodległej. Adam Naruszewicz i ...) szczegóły 
recenzja: Kantor Ryszard: Lud 2000 t. 84 s. 154-155  szczegóły 
24.książka: Chojnacki Hieronim: Polska "poezja Północy". Maria, Irydion, Lilla Weneda. 1998  szczegóły 
25.książka: Chołody Mariusz: Ciało, dusza, duch. Dyskurs cielesny w romantyzmie polskim. (Fragmenty). 2011  szczegóły 
26.książka: Chrabąszcz Marta: Błędne krainy romantyków. Kreacje przestrzeni we "wschodnich" powieściach poetyckich.  szczegóły 
27.książka: Chyła-Szypułowa Irena: Muzyka w poezji wieszczów. 2000 (Wstęp. * Podstawy estetyczne romantycznej syntezy sztuk. - Muzyczny ro...) szczegóły 
28.książka: Chytrowski Wojciech: Filozofowie romantyczni o przyszłości Polski. 1993 ([Dotyczy pisarzy: August Cieszkowski, Edward Dembowski, Wojciech Gutko...) szczegóły 
29.książka: Ciechanowicz Jan, Kosman Bogumiła, Kosman Marceli: Na wileńskiej Rossie. 1990 ([M.in.rozdz.:] W cieniu Juliusza [Euzebiusz Słowacki]. - Strażnik arch...) szczegóły 
30.książka: Cieśla-Korytowska Maria: Autor, autor!. (W poezji liliowym oparze, czyli krytyk w lustrze literatury. Co mnie d...) szczegóły 
31.książka: Cieśla-Korytowska Maria: Romantyczne przechadzki pograniczem. (Na temat muzyki w twórczości Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, ...) szczegóły 
32.książka: Claudon Francis, Noisette de Crauzat Claude, Pillement Georges, Roschitz Karlheinz, Tiber Gilles: Encyklopedia romantyzmu. Malarstwo, rzeźba, architektura, literatura, muzyka. 1997 ([M.in. rozdz.:] Literatura [omów. literatury romantyzmu europejskiego]...) szczegóły 
33.książka: Claudon Francis, Noisette de Crauzat Claude, Pillement Georges, Roschitz Karlheinz, Tiber Gilles: Encyklopedia romantyzmu. Malarstwo, rzeźba, architektura, literatura, muzyka. 1992 ([M.in. rozdz.:] Literatura [omów. literatury romantyzmu europejskiego]...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Encyklopedia i duch czasu. Nowe Książki 1993 nr 5 s. 23-24  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 129  szczegóły 
34.książka: Czwórnóg-Jadczak Barbara: Klasycy i romantycy. Spór i dialog. 2012  szczegóły 
35.książka: Czytanie liryki po Zgorzelskim. 2010  szczegóły 
36.książka: Dąbrowicz Elżbieta: Galeria ojców. Autorytet publiczny w literaturze polskiej lat 1800-1861. 2009 (nt. życia kulturalnego, politycznego i społecznego w Polsce w latach 1...) szczegóły 
37.książka: Dąbrowski Krzysztof: Polacy nad Lemanem w XIX wieku. 1995 (Okres 1815-1830: Wyprawa na Górę Białą - Antoni Malczewski. Studia, po...) szczegóły 
recenzja: Domański Michał: Polacy nad Newą i Lemanem. Rota 2001 nr 1/2 s. 109-110  szczegóły 
38.książka: Dopart Bogusław: Romantyzm polski. Pluralizm prądów i synkretyzm dzieła. 1999 (Wprowadzenie. I. "Maria" Antoniego Malczewskiego - synkretyzm dzieła i...) szczegóły 
recenzja: Biliński Krzysztof: Romantyczna synteza. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 176-179  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 296 (not....) szczegóły 
recenzja: Turaj-Kalińska Katarzyna: Dryfująca komoda. Przekrój 1999 nr 32 s. 32  szczegóły 
39.książka: Dramat i teatr romantyczny. 1. 1992 (I. Studia i rozprawy: Zbigniew Przychodniak: Stan badań nad dramatem p...) szczegóły 
40.książka: Duk Józef: Od Mickiewicza do Grochowiaka. Studia i szkice literackie o dawnych i współczesnych pisarzach polskich. 2001 (Przedmowa. - "Ziemia obiecana" Adama Mickiewicza [dot. wierszy religij...) szczegóły 
41.książka: Dutka Czesław Paweł: Tancerz idei. Pisarz jako autor i świadek znaczeń. 1995 (Autor i... piszący. Poeta filozofem, czyli w kręgu wybranych idei, poj...) szczegóły 
recenzja: Inglot Mieczysław: W kręgu żywej tradycji. Polonistyka 1997 nr 2 s. 119-120  szczegóły 
42.książka: Dutka Czesław Paweł: Tancerz idei. Pisarz jako autor i świadek znaczeń. 2000  szczegóły 
43.książka: Dybizbański Marek: Romantyczna futurologia. 2005  szczegóły 
44.książka: Emigranci, wygnańcy, wychodźcy.... 2007  szczegóły 
45.książka: Fabianowski Andrzej: Konwicki, Odojewski i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnych. 1999 (Wykorzystanie związku intertekstualnego łączącego prozę Tadeusza Konwi...) szczegóły 
46.książka: Fabianowski Andrzej: Paryż romantyków polskich. Mickiewicz, Słowacki, Chopin, Krasiński, Norwid. 1999 ([Zawiera m.in. noty o pobytach twórców w Paryżu, o miejscach w tym mie...) szczegóły 
recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Nowe Książki 1999 nr 12 s. 36-37 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ćwikliński Krzysztof: "Nowa Sodoma, to miasto ponure...". Tydzień [Londyn, 1989-2000] 2000 nr 4 s. 15  szczegóły 
47.książka: Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa. ([Zawiera m.in.:] Maria Kalinowska: Wprowadzenie. Filhellenizm roamntyk...) szczegóły 
48.książka: Galster Bohdan: Paralele romantyczne. Polsko-rosyjskie powinowactwa literackie. 1987  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 1 s. 179-181  szczegóły 
49.książka: Głombik Czesław: Zapomniani krytycy, nieznani filozofowie. Rzecz o Aleksandrze Tyszyńskim i Janie Adamskim. 1988 ([Zawiera także informacje passim o aut.:] F. Bentkowski, P. Chmielowsk...) szczegóły 
recenzja: Szotek Barbara: W stronę polskiej filozofii drugiej połowy XIX wieku. Nowa Krytyka 1995 nr 5 s. 196-200  szczegóły 
50.książka: Gutowski Wojciech: Pasje wyobraźni. Szkice o literaturze romantyzmu i Młodej Polski. 1991 (Otchłań i nieskończone koło (O symbolice przestrzeni w poezji Adama Mi...) szczegóły 
51.książka: Hamerski Wojciech: Romantyczna troposfera powieści. Interpretacje prozy Kraszewskiego, Sztyrmera i Korzeniowskiego. 2010  szczegóły 
52.książka: Hieroglifem pisane dzieje... Starożytny wschód w wyobraźni romantyków. Studia. 2007  szczegóły 
53.książka: Hoffmann-Piotrowska Ewa: "W ustach jest otwór duszy..." Szkice o romantykach i mistykach. 2012  szczegóły 
54.książka: Inglot Mieczysław: Romantyzm. Słownik literatury polskiej.  szczegóły 
55.książka: Inspiracje Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu. Rekonesans. 2002 (Maria Kalinowska: Słowo wstępne. * Jacek Bartyzel: Antyk i dramat anty...) szczegóły 
56.książka: Jagodzińska Joanna: Misterium romantyczne. Liturgiczno-rytualne wymiary świata przedstawionego w III części Dziadów Adama Mickiewicza, Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego i Księdzu Marku Juliusza Słowackiego.  szczegóły 
57.książka: Jakubowski Marek Nikodem: Historiozofia jako filozofia praktyczna. Hegel a polska filozofia czynu. 1991 ([M.in. o recepcji histiriozofii Georga Hegla przez przedstawicieli pol...) szczegóły 
recenzja: Łagowski Bronisław: Hegel w optyce polskiego romantyzmu. Kwartalnik Filozoficzny 1993 t. 21 z. 3 s. 146-149  szczegóły 
58.książka: Jakubowski Marek Nikodem: Narodowe i uniwersalne. Cztery studia o polskiej filozofii politycznej doby romantyzmu. 2002 (Wstęp. Narodowa, lecz inluzywna. Wobec tradycji filozofii liberalnej. ...) szczegóły 
59.książka: Janion Maria: Biografie romantyczne. 2002 (I. Portrety romantyków krajowych. Romantyk sarmacki (Wincenty Pol). Z ...) szczegóły 
60.książka: Janion Maria: Do Europy - tak, ale razem z naszymi umarłymi. 2000 (Misterium nieprzerwane. Forma i śmierć. Mówienie o tym. Zmierzch parad...) szczegóły 
recenzja: Bieńczyk Marek: Tytuł wszystkich Polaków. Gazeta Wyborcza 2001 nr 33 s. 12 (z fot. Marii Janion...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Uwrażliwiać i ostrzegać. Więź 2001 nr 9 s. 178-182  szczegóły 
recenzja: Droździk Irena: Almanach Kęcki 2001 nr 5 s. 84-86  szczegóły 
recenzja: Faraon Bolesław: Do Europy razem z naszymi umarłymi. Nowa Polszczyzna 2002 nr 2 s. 64-66 (z not. biogr. autora na s. 66...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Do Europy razem z naszymi umarłymi. Zdanie 2002 nr 1/2 s. 93-94  szczegóły 
recenzja: Jedlicki Jerzy: Gusła Marii Janion. Res Publica Nowa 2001 nr 6 s. 78-81  szczegóły 
recenzja: K.M.: Magazyn Literacki 2001 nr 1 s. 64 (nota...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Nie unikniesz przeznaczenia. Rzeczpospolita 2001 nr 25 s. A10  szczegóły 
recenzja: Komar Michał: Komar [z tego cyklu:] Transport zwłok. Tygodnik Powszechny 2002 nr 28 s. 24  szczegóły 
recenzja: Krzemiński Adam: Kwiat w przeręblu. Polityka 2001 nr 5 s. 44-46 (z fot. Marii Janion...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Literatura i świat. Tygodnik Powszechny 2001 nr 5 s. 13  szczegóły 
recenzja: Momro Jakub: Romantyzm raz jeszcze. Ha!art 2001 nr 2 s. 122-123  szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Bez pamięci o najbliższych - po co żyć?. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 13  szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Osobna pamięć Polaków. O najnowszej książce Marii Janion. Tygodnik Powszechny 2001 nr 10 s. 9  szczegóły 
artykuł: Szaruga Leszek: Lekturnik (1). Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 123-131  szczegóły 
61.książka: Janion Maria: Gorączka romantyczna. 2000  szczegóły 
62.książka: Janion Maria: Gorączka romantyczna. 2007  szczegóły 
63.książka: Janion Maria: Kuźnia natury. 1994 ([Wybrane fragm. książki "Gorączka romantyczna")]....) szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Magia natury. Gazeta Wyborcza 1994 nr 284 s. 10  szczegóły 
64.książka: Janion Maria: Purpurowy płaszcz Mickiewicza. Studium z histoii poezji i mentalności. 2001 (wznowienie rozprawy "Poezja w kraju. Próba syntezy" - wstęp do "Obrazu...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: W słońcu Mickiewicza. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Zielińska Marta: O pożytkach z płaszcza. Res Publica Nowa 2001 nr 11 s. 80-82  szczegóły 
65.książka: Janion Maria: Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła.  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Egzystencjalne wymiary romantyzmu. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2005 nr 1 s. 23-25  szczegóły 
66.książka: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Romantyzm i historia. 2001  szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Światło dawnych dziejów. Gazeta Wyborcza 2001 nr 294 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 2003 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: Sowińska Renata: Romantyzm: narodowe muzeum czy zapoznane źródło idei?. Res Publica Nowa 2001 nr 4 s. 52-54 (artykuł z cyklu redakcyjnego "29 książek", które ukształtowały pokolen...) szczegóły 
67.książka: Janion Maria: Romantyzm i jego media. 2001 (I. Studium o romantycznych ideach. Estetyka i natura. II. Studia o rom...) szczegóły 
recenzja: Papieska Agnieszka: Summa vitae. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 50  szczegóły 
68.książka: Janion Maria: Tragizm, historia, prywatność. 2000 (I. Tragizm. Tragizm "Konrada Wallenroda" [Adama Mickiewicza]. Czyn i k...) szczegóły 
69.książka: Janion Maria: Zło i fantazmaty. 2001 (I. Wobec zła: "Patriota-wariat" [nt. romantycznego zagadnienia, motywu...) szczegóły 
recenzja: Papieska Agnieszka: Summa vitae. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 50  szczegóły 
70.książka: Jasiński Janusz: Żołnierze polscy na Mazurach (1807). 2004  szczegóły 
71.książka: Jóźwiak Wojciech: Piśmiennictwo polskiej misji unickiej na terenie Bułgarii w drugiej połowie XIX wieku. 2008  szczegóły 
72.książka: Kaleda Algis: Od M do M Szkice o literaturze polskiej i litewskiej. 2005  szczegóły 
artykuł: Kaleda Algis: Od Mickiewicza do Miłosza. Kurier Wileński 2005 nr 31 s. 6 (wyw. z autorem książki; rozm. Andrzej Pukszto; z fot....) szczegóły 
73.książka: Kalembka Sławomir: Wielka Emigracja 1831-1863. 2003 (m.in. nt. pisarzy: Adama Mickiewicza, Joachima Lelelwela, Sewerya Gosz...) szczegóły 
74.książka: Kalembka Urszula: Publicyści Wielkiej Emigracji o rządach zaborców na ziemiach Rzeczypospolitej 1832-1862. 2000 ([Wstęp. I. Czasopiśmiennictwo Wielkiej Emigracji (Zarys). II. Rządy ro...) szczegóły 
recenzja: Caban Wiesław: Studia Historyczne 2002 Z. 1 s. 106-108  szczegóły 
75.książka: Kalinowska Maria: Los, Miłość, Sacrum. Studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji. 2003 (Słowo wstępne. * Część I: Między Losem a Opatrznością - świat dramatów...) szczegóły 
76.książka: Kalinowska Maria: Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie samotności. 1989 ([O twórczości Antoniego Malczewskiego, Adama Mickiewicza, Cypriana Kam...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: "Czy nasz romantyzm ma samotność?". Twórczość 1990 nr 10 s. 101-104  szczegóły 
recenzja: Jarmocik Piotr: Ruch Literacki 1990 z. 6 s. 459-460  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Mowa - milczenie - samotność. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: Tyczyński Tomasz: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 307-313  szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalik Sebastian: Bohaterowie historii wobec opresji narodowej. Res Publica Nowa 2001 nr 4 s. 30-32 (artykuł z cyklu redakcyjnego "29 książek", które ukształtowały pokolen...) szczegóły 
78.książka: Kasperski Edward: Dyskursy romantyków: Norwid i inni. 2003 (Słowo wstępu. Część I. Dyskursy liryczne. I. O liryce Norwida. Autobio...) szczegóły 
79.książka: Kłobukowski Miłosz: Archetyp ofiary w literaturze polskiego romantyzmu. 2012 (Słowo od autora. - Wstęp. - Prolegomena do fenomenologii ofiary. - Sta...) szczegóły 
80.książka: Kochanowska Ewa: Romantyczna literatura wobec nauki. "Henryk Ofterdingen" Novalisa i "Genesis z Ducha" Słowackiego. 2002 (Wprowadzenie. - I. Literatura romantyczna wobec nauki. II. Nauki matem...) szczegóły 
81.książka: Kolbuszewska Ewa: Romantyczne przeżywanie przyrody. Znaczenia, wartości, style zachowań. 2007  szczegóły 
82.książka: Kopczyński Krzysztof: Od romantyzmu ku erze nowych mediów. 2003 ([Zawiera m.in.] Wstęp [również w języku angielskim]. "Tyś niewolnik, ...) szczegóły 
83.książka: Kowalczykowa Alina: Czym był romantyzm?. 1990 (Słowo wstępne. - U źródeł nowego prądu. Zafascynowanie historią - czyl...) szczegóły 
recenzja: Korolczuk Włodzimierz: Czym był romantyzm?. Słowo Powszechne 1990 nr 242 s. 4  szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Romantyczne nieszczęście. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 25-26  szczegóły 
84.książka: Kowalczykowa Alina: Dramat i teatr romantyczny. 1997 ([Dramaturgia i teatr europejski początku XIX w., ich wpływ na twórczo...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 368-369 (not....) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Historia pewnej szczeliny. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 136-143  szczegóły 
recenzja: Piotrowiczowa Danuta: Z dziejów teatru romantycznego. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 7  szczegóły 
recenzja: Prussak Maria: Koniec podróży teatralnej Mickiewicza z Odyńcem?. Teatr 1998 nr 3 s. 38-40  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Apologia romantycznej teatrofobii. Dialog [Warszawa] 1998 nr 5 s. 135-142  szczegóły 
nawiązanie: Kolankiewicz Leszek: Kropelka brandy ze Stonehenge (9). Dialog [Warszawa] 1999 nr 2 s. 166-185  szczegóły 
85.książka: Kowalczykowa Alina: Romantyzm. Nowe spojrzenie. 2008  szczegóły 
86.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Akcent 1989 nr 4 s. 161-3  szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Res Publica 1989 nr 1 s. 121-122  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Miesięcznik Literacki 1989 nr 1 s. 139-140  szczegóły 
recenzja: Kociuba Grzegorz: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 7 s. 178-181  szczegóły 
recenzja: Nowicka Elżbieta: Wokół przełomu romantycznego. x 1992 ([W ks. zb.:] Dramat i teatr postanisławowski. 1. Wrocław 1992, s. 267-...) szczegóły 
87.książka: Kozak Stefan: Polacy i Ukraińcy. W kręgu myśli i kultury pogranicza. Epoka romantyzmu. 2005  szczegóły 
recenzja: Pachocki Michał: Dwa w jednym stosunku. Lampa 2005 nr 12 s. 73  szczegóły 
88.książka: Kozicki Stanisław: Dziedzictwo polityczne trzech wieszczów. 2012  szczegóły 
89.książka: Krasuski Jerzy: Obraz Zachodu w twórczości romantyków polskich.  szczegóły 
90.książka: Kraszewski Charles S.: The romantic hero and contemporary anti-hero in Polish and Czech literature. Great souls and grey man. 1998 (Rio Preisner: Preface. * Introduction. * I.: 1. Adam Mickiewicz - "Dzi...) szczegóły 
91.książka: Król Marcin: Konserwatyści a niepodległość. Studia nad polską myślą konserwatywną XIX wieku. 1985  szczegóły 
recenzja: Baran Zbigniew: Znak 1989 nr 2/3 s. 177-182  szczegóły 
92.książka: Król Marcin: Romantyzm - piekło i niebo Polaków. 1998 ([M.in. nt. żywotności idei romantycznych]...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 299 (not....) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Piekło i niebo Polaków. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 5 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Ani niebo, ani piekło. Gazeta Wyborcza 1999 nr 74 s. 18  szczegóły 
recenzja: Mitosek Zofia: Niebo filozofa. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Res Publica Nowa 1999 nr 1/2 s. 109 (nota...) szczegóły 
recenzja: Res Publica Nowa 1998 nr 12 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: Wyznanie konserwatywnego radykała. Tygodnik Powszechny 1999 nr 11 s. 13  szczegóły 
93.książka: Krukowska Halina: Noc romantyczna. Mickiewicz, Malczewski, Goszczyński. Interpretacje. 2011  szczegóły 
94.książka: Krzemieniec - Ateny Juliusza Słowackiego. 2004  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Książka o Krzemieńcu. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2005 nr 1 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Kościa Hanna: Cremeneciana. Biesiada Krzemieniecka 2010 z. 5 s. 197 (notka o promocji książki w Bibliotece Narodowej w Warszawie...) szczegóły 
recenzja: Nowe książki. Cracovia Leopolis 2006 nr 1 s. 68  szczegóły 
recenzja: Warto przeczytać. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2005 nr 20 s. 22 (nota...) szczegóły 
artykuł: Działalność naukowa, dydaktyczna i metodyczna. Rada naukowa BN. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej 2006 (za rok 2005) s. 75-91 (m.in. nt. promocji książki w Bibliotece Narodowej w Warszawie, Warszaw...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2005 nr 2 s. 62-63 (m.in. nota nt. promocji książki w Bibliotece Narodowej w Warszawie, Wa...) szczegóły 
95.książka: Kubski Grzegorz: Biblia romantycznie odczytywana. 2005 (Wstęp. - Czytać "Dziady" drezdeńskie [Adama Mickiewicza] od motta, czy...) szczegóły 
96.książka: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku. Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Faleński, Asnyk, Konopnicka. 2002 (Wprowadzenie. Mickiewicza pamięć zamieszkana. Wokół elegijnych wierszy...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 276 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tyszka Adam: W kręgu dziewiętnastowiecznej elegii. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 44-45  szczegóły 
97.książka: Kudirko Jadwiga: Wilno w ich życiu,Litwa w ich twórczości. Przewodnik. Wileńskimi śladami wybitnych Polaków. 2003  szczegóły 
recenzja: Pukszto Andrzej: Wilno w historii i na jawie. Kurier Wileński 2003 nr 138 s. 3  szczegóły 
98.książka: Kudirko Jadwiga: Wilno w ich życiu,Litwa w ich twórczości. Przewodnik. Wileńskimi śladami wybitnych Polaków. 1999  szczegóły 
99.książka: Kudirko Jadwiga: Wilno w ich życiu,Litwa w ich twórczości. Przewodnik. Wileńskimi śladami wybitnych Polaków. 1997 (Wstęp. - [Zawiera m.in.:] Adam Mickiewicz. "Litwo! Ojczyzno moja!". Ju...) szczegóły 
recenzja: Ostowicz Halina: Wileńskimi śladami wybitnych Polaków. Myśl Polska o Kresach 1998 nr 7 s. 2  szczegóły 
recenzja: (t.): Śląsk 1997 nr 12 s. 78 (nota...) szczegóły 
100.książka: Kukiel Marian: Historia w służbie teraźniejszości i inne pisma emigracyjne. 1994 ([Zawiera m.in.:] I. Rozprawy i studia: Polityka wschodnia księcia Adam...) szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: [Dwudziestowieczny] XX-wieczny wiek XIX. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 22 s. 20  szczegóły 
recenzja: Władyka Wiesław: Wielki posąg z jednej bryły. Polityka - Kultura 1995 nr 1 s. 2  szczegóły 
101.książka: Kuk Leszek: Orientacja słowiańska w myśli politycznej Wielkiej Emigracji (do wybuchu wojny krymskiej): geneza, uwarunkowania, podstawowe koncepcje. 1996 (m.in. o poglądach Adama Mickiewicza i Adama Gurowskiego...) szczegóły 
102.książka: Kulczycka Dorota: Obraz Ziemi Świętej w prozie polskiej doby romantyzmu. 2012  szczegóły 
103.książka: Kulczycka Dorota: W stronę Orientu. Polscy i francuscy romantycy o Bliskim Wschodzie. 2012 (Część I Ku źródłom. I. Adam Mickiewicz o ?poezji hebrajskiej?. II. es...) szczegóły 
104.książka: Kulecka Alicja: Między słowianofilstwem a słowianoznawstwem. Idee słowiańskie w życiu intelektualnym Warszawy lat 1832-1856. 1997 ([Na temat osób prowadzących badania dotyczące przeszłości słowiańskiej...) szczegóły 
recenzja: Zasztowt Leszek: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1998 nr 3/4 s. 147-151  szczegóły 
105.książka: Kurczak Justyna: Historiozofia nadziei. Romantyczne słowianofilstwo polskie. 2000 (Wstęp. I. Utopia słowiańska. II. Tożsamość kulturowa Słowiańszczyzny. ...) szczegóły 
recenzja: Kola Adam: Lud 2001 t. 85 s. 356-358  szczegóły 
106.książka: Kurek Krzysztof: Polski Hamlet. Z historii idei i wyobraźni narodowej. 1999 (I. "Geniusz, ten możny Pan, gustu jest hołdownikiem..." Wokół polskiej...) szczegóły 
recenzja: Fazan Katarzyna: Ruch Literacki 2000 z. 3 s. 393-395  szczegóły 
recenzja: P.S.: Nowe Książki 2000 nr 6 s. 52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Polski haletyzm. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 21 VII s. 12  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 50 (nota...) szczegóły 
107.książka: Kurska Anna: Fragment romantyczny. 1989 (Wstęp. - Fragment romantyczny "pierwszym ogniwem nie skończonego szere...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: "Fragment romantyczny - po polsku". Twórczość 1990 nr 8 s. 108-111  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Romantyczny kult fragmentu. Nowe Książki 1991 nr 4 s. 67  szczegóły 
108.książka: Kurska Anna: Zamek romantyczny w kilku odsłonach. 2010  szczegóły 
109.książka: Kwapiszewski Marek: Późny romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego. 2006  szczegóły 
recenzja: Ławski Jarosław: Wiek XIX 2009 t. 2 s. 263-269  szczegóły 
110.książka: Kwaśnik Dominika: Polska twóczość dramatyczna w Paryżu . T. 1 cz. 1 i 2: (1830-1870). 1999 (Od autora. Wstęp. Część I. Polskie środowisko twórcze (1830-1870). Wpr...) szczegóły 
111.książka: Lacaussade Auguste: De la poesie polonaise. Article de la "Revue des Deux Mondes" t. 15, 1er aout 1846. 2002  szczegóły 
112.książka: Lasocka Barbara: Między klasycyzmem a romantyzmem. Trzy portrety. 1991 (Między klasycyzmem a romantyzmem. - Jan Maksymilian Fredro: 1. Dlaczeg...) szczegóły 
113.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jeune Somon: Revue de Litterature Comparee 1990 r. 64 nr 1 bis s. 23-25  szczegóły 
114.książka: Lebioda Danuta M.: Romantycy i kapłani. Hierofania, teofania, świętość. 2003 (Romantyczna świętość. 1. Rodowód romantycznych hierofanii i teofanii. ...) szczegóły 
115.książka: Lebioda Dariusz Tomasz: Bryłka bursztynu. Literatura, regiony, pogranicza. 2001 (Wprowadzenie. - Literatura: Aurum poezji Zygmunta Krasińskiego. Męczeń...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Romantyzm i wiek XX. Śląsk 2002 nr 9 s. 77  szczegóły 
116.książka: Lektury polonistyczne. Oświecenie, romantyzm. 1997 (T. 1. 1997, 335 s....) szczegóły 
117.książka: Lektury polonistyczne. Oświecenie, romantyzm. 1996 (T. 1. 1996, 334 s. Julian Maślanka: Ignacy Krasicki - "Myszeida". - Zb...) szczegóły 
118.książka: Leo Manzanero Ana: El drama romantico polaco. 2006 (Na temat "Dziadów" Adama Mickiewicza, "Kordiana" Juliusza Słowackiego ...) szczegóły 
119.książka: Liryka romantyczna i inne szkice. 2010 (Bernadetta Kuczera-Chachulska: W poszukiwaniu miejsca badań. - Dariusz...) szczegóły 
120.książka: Literatura krajowa w okresie romantyzmu. 1992 (Od redakcji. * Józef Bachórz: Poezja a powieść. Romantyzm a realizm. -...) szczegóły 
121.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ziemny Aleksander: Przewodnik "Literatura polska". Polityka 1990 nr 12 s. 9 (list do red...) szczegóły 
122.książka: Literatura romantyzmu. 2003  szczegóły 
123.książka: Lutomierski Marcin: Mickiewicz i okolice. Tematy romantyczne na łamach londyńskich "Wiadomości" z lat 40 i 50 XX wieku. 2012  szczegóły 
124.książka: Lyszczyna Jacek: Literatura polskiego romantyzmu. 2002  szczegóły 
recenzja: Bąk Magdalena: Słówko o romantyzmie. Śląsk 2002 nr 5 s. 76  szczegóły 
recenzja: Hajduk-Gawron Wioletta: Romantyzm i Mickiewicz w opracowaniach. Postscriptum 2002 nr 4 s. 173-175  szczegóły 
125.książka: Lyszczyna Jacek: Natura, historia, egzystencja. W poszukiwaniu romantycznego uniwersum. 2011 (Wstęp. - Romantycy - nasi współcześni. - Pierwiastki sentymentalne w ś...) szczegóły 
126.książka: Ławski Jarosław: Bo na tym świecie Śmierć. Studia o czarnym romantyzmie. 2008 (Co to jest czarny romantyzm? Mroczny impuls. Imaginarium (z) Otchłani...) szczegóły 
127.książka: Ławski Jarosław: Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości. Mickiewicz, Malczewski, Krasiński. 2003 (Od autora. I. Dziedzictwo - Przełom - Krytyka. Kobiety i literatura u ...) szczegóły 
128.książka: Makles Tadeusz Jacek: Od historii świeckiej do świętej - ku genezyjskiemu systemowi Juliusza Słowackiego. Z zagadnień mistycyzmu romantycznego. 1995 (Towianizm a poczatki mistycyzmu Słowackiego (Hipotezy). Potępienie mis...) szczegóły 
129.książka: Marx Jan: Wielcy romantycy. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid. 1999 ([Dedykacja:] Andrzejowi Święcickiemu. * [Zawiera wybrane utwory poetów...) szczegóły 
130.książka: Masłowski Michał: Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego. 1998 (Wprowadzenie. - Romantyczna antropologia: Granice romantyzmu. Estetyka...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Język Polski w Szkole - Gimnazjum 1999 nr 1 (1999/2000) s. 106  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Pod znakiem Mickiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 112  szczegóły 
recenzja: Bieńkowska Ewa: Kosmiczny parlament. Apokryf 1998 nr 14 s. 13-14  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 304-305 (not....) szczegóły 
recenzja: (el): "Fascynacje romantyczne". Przegląd Tygodniowy 1998 nr 41 s. 23 (nota...) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Przemiany bohatera Polaków. Dialog [Warszawa] 1999 nr 4 s. 157-165  szczegóły 
recenzja: Kozłowska Mirosława: W kręgu mitów, herosów, rytów i gestów. Przegląd Powszechny 2001 nr 3 s. 367-372  szczegóły 
recenzja: Kozłowska Mirosława: W kręgu mitów, herosów, rytów i gestów. Przegląd Powszechny 2000 nr 6 s. 380-385  szczegóły 
recenzja: Kubikowski Tomasz: Ryt romantyczny. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 41-42  szczegóły 
recenzja: Masłowski Michał: Święte błądzenie brata Adama [Mickiewicza]. Gazeta. Magazyn 1999 nr 14 s. 36-41 (wyw. z autorem ks.; rozm. Paweł Goźliński; z notą i fot....) szczegóły 
nawiązanie: Gołaszewska Katarzyna: Gazeta. Magazyn 1999 nr 18 s. 2 (list do red....) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1999 nr 6 s. 60  szczegóły 
recenzja: Regulski Marek: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 197-203  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: W niewoli romantycznego paradygmatu. Didaskalia 1999 nr 30 s. 82-84  szczegóły 
artykuł: Masłowski Michał: Polski rytuał. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 44 s. 5 (wywiad z autorem książki; rozm. Wojciech Chmielewski...) szczegóły 
131.książka: Messianisme et Slavophilie. Colloque polono-francais, 2-7 octobre 1985, Cracovie, Universite Jagiellone. 1987  szczegóły 
recenzja: Drews Peter: Revue de Litterature Comparee 1993 r. 67 nr 2 s. 235  szczegóły 
132.książka: Między Oświeceniem i Romantyzmem. Kultura polska około 1800 roku. IV Polsko-Niemiecka Konferencja Polonistyczna. 1997 (Wstęp. Między Oświeceniem a Romantyzmem. Hans-Bernd Harder: Herder un...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 319-320  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 288 (not....) szczegóły 
133.książka: Muzyka w obrazach Jacka Malczewskiego. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 150. rocznicę urodzin malarza. 2005 ([Zawiera m.in.:] Małgorzata Komorowska: Pieśni Młodej Polski w kontekś...) szczegóły 
134.książka: Na pozytywistycznej niwie (Profesorowi Edwardowi Pieścikowskiemu przyjaciele, koledzy, uczniowie). 2002 (Tomasz Lewandowski, Tomasz Sobieraj: Profesor Edward Pieścikowski. -Bi...) szczegóły 
135.książka: Na przełomie Oświecenia i Romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830. 1999 (Wstęp. - Teresa Kostkiewiczowa: Notatki do syntezy historii literatury...) szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Wiek Oświecenia 2001 nr 17 s. 217-218  szczegóły 
136.książka: Nasze pojedynki o romantyzm. 1995 (Alina Witkowska: Przedmowa. - Romantyczna egzystencja: Maria Janion, M...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Romantyzm bliski i daleki. Twórczość 1997 nr 2 s. 115-119  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 341-342  szczegóły 
recenzja: Gromadzki Juliusz: Nasze pojedynki o romantyzm. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 163-165  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 1996 nr 4 s. 115  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Raczej elegancka szermierka. Nowe Książki 1996 nr 2 s. 18-19  szczegóły 
137.książka: Nawrocka Ewa (iberystka): W imię władzy i przeciw władzy. Romantyczny "homo politicus" w literaturze polskiej i argentyńskiej. 1998 (Studium o wzajemnych relacjach między jednostką i historią, oddziaływa...) szczegóły 
recenzja: Ziarkowska Justyna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2000 nr 8 (2220) s. 156-160  szczegóły 
138.książka: Nie tylko o Norwidzie (Profesor Zofii Trojanowiczowej). 1997 (Część I. Współczesność i cokolwiek dalej. Edward Balcerzan: Zamieszkać...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 316-317 (not....) szczegóły 
recenzja: Inglot Mieczysław: Rewia romantycznych dylematów. Studia Norwidiana 2000 t. 17/18 (1999/2000) s. 344-354  szczegóły 
139.książka: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku. 2009  szczegóły 
140.książka: Nowak Andrzej: Między carem a rewolucją. Studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji 1831-1849. 1994 ([Dot. koncepcji politycznych m.in. aut.: Adam Jerzy Czartoryski, Jan N...) szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Custine, Pipes i inni o Rosji. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 27 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Prokop Jan: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 556-557  szczegóły 
141.książka: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Red. nacz. K. Wyka, H. Markiewicz, I. Wyczańska, S. Żółkiewski. Seria 3. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. T. 2. Zespół red. M. Janion, M. Dernałowicz, M. Maciejewski. 1988 (M. Janion: Literatura romantyczna jako dokument spisków. - J. Maślanka...) szczegóły 
recenzja: Siwicka Dorota: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 24-25  szczegóły 
142.książka: Od oświecenia do romantyzmu. Prace ofiarowane Piotrowi Żbikowskiemu. 1997 ([Gustaw Ostasz: Słowo wstępne. - Alina Aleksandrowicz: Złoty gotyk, cz...) szczegóły 
143.książka: Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy, dzieła, czytelnicy. 2004  szczegóły 
144.książka: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Polonika zbierane po świecie. 1992 (Od autora. - Towianica w Turynie i Warszawie [w Muzeum Literatury im. ...) szczegóły 
recenzja: Baer Joachim T.: The Polish Review 1993 t. 38 nr 2 s. 235-238  szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Tropiciel. Nowy Świat 1992 nr 84 s. 13  szczegóły 
recenzja: Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 383-383 (nt. spotkania promującego książkę, zorganizowanego w Warszawie 6 III 1...) szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Polonika. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1993 nr 35 s. 9  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 423-424  szczegóły 
recenzja: G.L.: Studia Źródłoznawcze 1994 t. 35 s. 144 (not....) szczegóły 
recenzja: (H.K.): Ciekawostki, odkrycia, niedyskrecje (Prof. Odrowąż-Pieniążek nie tylko o Mickiewiczu). Słowo Powszechne 1992 nr 39 s. 3  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Z Pieniążkiem po Paryżu. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 3 s. 20  szczegóły 
recenzja: Narbutt Jerzy: Ratującemu polskie dziedzictwo - wdzięczność!. Ład 1992 nr 31 s. 7  szczegóły 
recenzja: Wierzbiński Jacek: Polska w świecie. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 63-64 (z fot. Janusza Odrowąż-Pieniążka...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Zygmunt: Badacz poloników. Słowo Powszechne 1992 nr 102 s. 6  szczegóły 
145.książka: Opacka Anna: Trwanie i zmienność. Romantyczne ślady oralności. 1998 (I. Punkt widzenia. II. Józefa Dunina-Borkowskiego imitowanie oralnej p...) szczegóły 
recenzja: Lyszczyna Jacek: Residuum oralne - ukryte oblicze romantyzmu. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 179-183  szczegóły 
146.książka: Opacki Ireneusz: W środku niebokręga. Poezja romantycznych przełomów. 1995 (Zamiast wstępu: Strofa z "Paryża" [o wierszu Juliusza Słowackiego]. "W...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Romantyzm w interpretacjach. Śląsk 1995 nr 1 s. 68  szczegóły 
147.książka: Orientalizm romantyczny. Arabski romans rycerski. 1997 (Słowo od Redakcji. * Orientalizm romantyczny: Janusz Danecki: Jak Adam...) szczegóły 
148.książka: Owczarz Ewa: Między retoryką a dowolnością. Wśród romantycznych struktur powieściowych w okresie międzypowstaniowym. 1993 (Wstęp. - I.: Niekonieczna konieczność. O początkowych partiach polskic...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 239-243  szczegóły 
149.książka: [Peterkiewicz Jerzy] [Pietrkiewicz Jerzy]: Proroctwo mesjanistyczne. Rzecz do ponownego rozważenia = Messianic Prophecy. A Case for Reappraisal. 1991 (na przykładzie twórczości pisarzy: William Blake, Adam Mickiewicz, Jul...) szczegóły 
150.książka: Piasecka Maria: Mistrzowie snu. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński. 1992 (Wstęp: 1. Sen przed romantyzmem. 2. Sen i doświadczenie wewnętrzne w r...) szczegóły 
151.książka: Piotrowski Wojciech: Studia historycznoliterackie (Z oświecenia i romantyzmu). 2000  szczegóły 
152.książka: Piwińska Marta: Złe wychowanie.  szczegóły 
153.książka: Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu. 2012 (Dariusz Seweryn: "Nic tylko śpiewają i rysują...". Wprowadzenie. - Tom...) szczegóły 
154.książka: Pracy kafedry gistoryi belaruskaj litaratury Beldzâržuniversiteta. Vyp. 10. 2009 ([M.in. zawiera:] Taccâna Kohan: Asoba i tvorčasc' Âna Čačota u dasleda...) szczegóły 
155.książka: Próby romantyczne. 2011  szczegóły 
156.książka: Prussak Maria: Czy jeszcze słychać głos romantyzmu?. 2007  szczegóły 
157.książka: Przechodzki Eligiusz: Pierwsze zarysy porównawczo-syntetyczne historii literatury rosyjskiej i polskiej. S.B. Linde, A. Mickiewicz, M. Grabowski. 1990 (Wstęp. - Literaturoznawstwo polskie doby romantyzmu na tle ówczesnej e...) szczegóły 
recenzja: Liburska Lidia: Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 134  szczegóły 
158.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 2000  szczegóły 
159.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 2001  szczegóły 
160.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 1999  szczegóły 
161.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 1998  szczegóły 
162.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 1997  szczegóły 
163.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 1997  szczegóły 
recenzja: Chlebowski Cezary: Na półwiecze. Tygodnik Solidarność 1997 nr 13 s. 13  szczegóły 
recenzja: Duda Maria: "Romantyzm" Aliny Witkowskiej i Ryszarda Przybylskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 95-97  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Brakujące ogniwo. Tygodnik Powszechny 1997 nr 13 s. 17  szczegóły 
recenzja: Libera Zdzisław: Nowa synteza polskiego romantyzmu. Sycyna 1997 nr 10 s. 5  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 4 s. 60  szczegóły 
recenzja: Piasecki Marcin: Dwoista synteza. Gazeta Wyborcza 1997 nr 25 s. 11  szczegóły 
recenzja: Piechota Marek: Romantyzm klasycyzm podszyty. Śląsk 1998 nr 1 s. 82  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 6 II s. (nt. promocji książki w Muzeum Literatury im.A. Mickiewicza w Warszawie...) szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Romantyczna przygoda. Książki. Gazeta 1997 nr 2 s. 6 (z fot. Adama Mickiewicza...) szczegóły 
164.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 1996 (Od autorów. Alina Witkowska: Wstęp. - Część pierwsza. Ryszard Przybyls...) szczegóły 
recenzja: Bachórz Józef: Nareszcie jest!. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 95-102  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 324-325 (not....) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Współistnieć z romantyzmem. Rzeczpospolita 1997 nr 25 s. 28 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tarnacki Jerzy: Romantyzm w nowym podręczniku. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 2 s. 101-102  szczegóły 
recenzja: Zeszyty Literackie 1997 nr 58 s. 179 (not. o prezentacji książki w Muzeum Literatury w Warszawie, 30 I 1997...) szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Krytyka literacka nowości książkowych. Bibliotekarz Płocki 1996 nr 2 s. 22 (nota...) szczegóły 
165.książka: Przychodniak Zbigniew: Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji. 2001 ("Munimentum" Wielkiej Emigracji. Uwagi wstępne. I. Romantyczny agon. P...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 273  szczegóły 
recenzja: Derlatka Anna: Ruch Literacki 2001 z. 5 s. 652-654  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Publicystyczne oblicze romantyzmu. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Kowalski Mariusz: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 191-202  szczegóły 
recenzja: Nowicka Elżbieta: Walka o rząd dusz. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 117-121  szczegóły 
166.książka: Przygody romantycznego "Ja" Idee, strategie twórcze, rezonanse. 2012 (Wstęp. Punkty wspólne i forma otwarta. - Barbara Stelmaszczyk: "Ja" ro...) szczegóły 
167.książka: Publicyści późniejszego romantyzmu wobec rządów zaborczych i spraw narodowościowych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Zbiór studiów. 1998 ([Zawiera m. in.:] Urszula Kalembka: Władanie Hohenzollernów na ziemiac...) szczegóły 
168.książka: Pusz Wiesław: Oświeceni i nie tylko. 2003 (W kręgu biletu poetyckiego. Warsztatowe popisy literatów skupionych wo...) szczegóły 
169.książka: Pyczek Wacław: Motywy pasyjne w liryce wielkich romantyków. Mickiewicz - Słowacki - Krasiński. 2008  szczegóły 
170.książka: Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu. 2008  szczegóły 
171.książka: Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu. 1995 ([Wstęp]. - Marian Maciejewski: Biblie romantyków [Biblia jako źródło i...) szczegóły 
172.książka: Roguski Piotr: Aufsaetze zur polnischen und deutschen Romantik. 1996  szczegóły 
recenzja: Derecka Edyta: Studia Germanica Gedanensia 1998 [nr] 6 s. 207-211  szczegóły 
recenzja: Rzońca Wiesław: Romantyzm niemiecki a polski. Szkice komparatystyczne. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 2 s. 158-160  szczegóły 
173.książka: Romantycy i Europa. Marzenia, doświadczenia, propozycje. 2006 (Wstęp. Silva rerum. - Marzenia. Mikołaj Sokołowski: Filomackie marzeni...) szczegóły 
174.książka: Romantycy i Warszawa. 1996 (Stanisław Makowski: Wśród pisarzy romantycznej Warszawy. - Marek Kwapi...) szczegóły 
recenzja: Kamionka-Straszakowa Janina: Romantycy i Warszawa. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 2 s. 151-159  szczegóły 
175.książka: Romantyczne przemowy i przedmowy. 2010  szczegóły 
176.książka: Romantyczne repetycje i powroty. T. 1. 2011 (Wstęp. - 1. Rewizje. Edward Kasperski: Perypetie romantycznego podmio...) szczegóły 
177.książka: Romantyzm. 2003  szczegóły 
178.książka: Romantyzm. 2003  szczegóły 
179.książka: Romantyzm.  szczegóły 
180.książka: Romantyzm, Janion, fantazmaty. Prace ofiarowane profesor Marii Janion na jej siedemdziesięciolecie. 1996 (Henryk Markiewicz: Notatki do historii motta w literaturze polskiej. -...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Danuta: Obok Mistrzyni. Pogranicza 1997 nr 2 s. 107-109  szczegóły 
recenzja: Ihnatowicz Ewa: Czułe oddźwięku współbrzmienie. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 1997 nr 5 s. 110  szczegóły 
181.książka: Romantyzm. Literatura, kultura, obyczaj. Studia. 2009  szczegóły 
182.książka: Rudzki Edward: Delfina Potocka. 1990 ([Passim inf. o kontaktach Delfiny Potockiej z pisarzami: Zygmuntem Kra...) szczegóły 
recenzja: Węgiełek Janusz: Portret pięknej. Nowe Książki 1991 nr 2 s. 39-41 (z fot. Delfiny Potockiej...) szczegóły 
183.książka: Ruszczyńska Marta: Ziewonia. Romantyczna grupa literacka. 2002 (Wprowadzenie. 1. Wokół modelu grupy literackiej [m.in. nt. poetów twor...) szczegóły 
184.książka: Rutkowski Krzysztof: Stos dla Adama, albo Kacerze i kapłani. Studium w czternastu odsłonach o sporze zmartwychwstańców z towiańczykami. 1994 ([Esej o religii i herezji w kręgu polskiej emigracji literackiej w Par...) szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Kilkanaście nie zanadto budujących scen z życia Wielkiej Emigracji. Twórczość 1995 nr 4 s. 96-100  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1994 t. 1 s. 177 (not....) szczegóły 
recenzja: Cieślak Jacek: Mickiewicz współczesny aż do bólu. Plus Minus 1995 nr 3 s. 14  szczegóły 
recenzja: Kamela Małgorzata: Krzysztofa Rutkowskiego zmaganie z formą. Universitas 1996 nr 17 s. 77-81  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Klucz do spiżarni znaczeń. Gazeta o Książkach 1994 nr 10 s. 12  szczegóły 
recenzja: Krupa Katarzyna: Jeszcze jeden niepotrzebnie ułożony stos. Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców 1996 nr 2 s. 58-61  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Apokatastaza z łazankami w tle. Ex Libris 1994 nr 63 s. 8  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Narodowy horror w wielu odsłonach. Mówią Wieki 1995 nr 4 s. 21-23  szczegóły 
recenzja: Witkowska Alina: Sprawa o herezję Mickiewicza znowu na wokandzie. Res Publica Nowa 1995 nr 4 s. 63-65  szczegóły 
185.książka: Sepkowski Andrzej: Utopie polskiego romantyzmu. Światopogląd a działanie. 1997 (I. Bunt romantycznych. 1. Narodziny pokolenia romantycznych. 2. Społec...) szczegóły 
186.książka: Sikora Adam: Myśliciele polskiego romantyzmu. 1992 (Słowo wstępne. Absolut i dzieje (Józef Maria Hoene-Wroński). W kręgu n...) szczegóły 
recenzja: Tanalski Dionizy: "Tworzę, więc jestem". Res Humana 1993 nr 1 s. 23-24  szczegóły 
recenzja: Włodarczyk Jarosław: Książki nieco trudniejsze. Wiedza i Życie 1993 nr 7 s. 49 (nota...) szczegóły 
187.książka: Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców.  szczegóły 
188.książka: Skubalanka Teresa: Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Studia nad językiem i stylem. 1997 ([Wstęp. Styl romantyczny w języku poezji polskiej. Językowa kreacja Ja...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 323-324 (not....) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Studia nad językiem i stylem Norwida. Studia Norwidiana 1999 t. 15/16 (1997/1998) s. 168-181  szczegóły 
polemika: Skubalanka Teresa: Kilka uwag do recenzji moich prac o języku Norwida napisanej przez P. Henryka Dudę. Studia Norwidiana 2000 t. 17/18 (1999/2000) s. 375-376  szczegóły 
189.książka: Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska. Nr 8: Jak pisano i jak pisać o romantyzmie polskim?. 2010 ([Artykuły i szkice odnotowano w poszczególnych działach rzeczowych]....) szczegóły 
190.książka: Sofronova Ljudmila: Pol'skaja romanticheskaja drama. Mickievich, Krasin'skijj, Slovackijj. 1992 (Neskol'ko zamechanijj o kul'ture romantizma. "Dzjady" A. Mickevicha. M...) szczegóły 
recenzja: Bogomolova Natal'ja, Usakheva V.: Slavjanovedenie 1994 nr 1 s. 112-114  szczegóły 
191.książka: Sofronova Ludmila: Kul'tura skvoz' prizmu poetiki. 2006 (M.in. nt. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskie...) szczegóły 
192.książka: Sokalska Małgorzata: Opera a dramat romantyczny. Mickiewicz, Krasiński, Słowacki.  szczegóły 
193.książka: Stachurski Edward: Słowa-klucze polskiej epiki romantycznej. 1998 (1. Wstęp. 1.1. Stan badań słownictwa utworów romantycznych. 1.2. Przyd...) szczegóły 
recenzja: Lizisowa Maria Teresa: Słowa-klucze polskiej epiki romantycznej. Konspekt 2000 nr 2 s. 101-104  szczegóły 
194.książka: Stachurski Edward: Słowa-klucze polskiej epiki romantycznej. 2001  szczegóły 
195.książka: Stachurski Lech: Heglizm polski. Elementy strukturalne. 1998 (I. Powstanie. 1. Józefa Kremera "Rys filozoficzny umiejętności". 2. Hi...) szczegóły 
recenzja: Ładyka Jerzy: Heglizm polski. Res Humana 1999 nr 2 s. 40-41  szczegóły 
196.książka: Staniszewski Grzegorz: Podróże metafizyczne. Eseje o pesymizmie w literaturze romantycznej.  szczegóły 
197.książka: Stanisz Marek: Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem. 2007  szczegóły 
198.książka: Stanisz Marek: Wczesnoromantyczne spory o poezję. 1998 (Wprowadzenie. I. Imitacja czy kreacja? Polemika z kategorią naśladowan...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 306-307 (not....) szczegóły 
recenzja: Nalepa Marek: Ruch Literacki 1999 z. 3 s. 362-366  szczegóły 
recenzja: Rejman Zofia: Wiek Oświecenia 2000 nr 16 s. 238  szczegóły 
199.książka: Stankiewicz-Kopeć Monika: Pomiędzy klasycznością a romantycznością. Młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817-1828. 2009  szczegóły 
recenzja: Kajmowicz Agnieszka: Literatura z pogranicza, czyli o niezwykłości wczesnego romantyzmu. Tematy i Konteksty 2012 nr 2 s. 411-424  szczegóły 
200.książka: Stankiewicz Stanisław: Pierwiastki białoruskie w polskiej poezji romantycznej. Cz. I. Do roku 1830. Wilno 1936. 1936  szczegóły 
recenzja: Zgorzelski Czesław: Wśród wileńskich książek. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 121-123 (przedr. z czas. Środy Literackie (Wilno) 1937 nr 6...) szczegóły 
201.książka: Starnawski Jerzy: W kręgu czterech wielkich romantyków. 2012 (Od autora. Pojęcia "wieszcza narodowego". - I. 1. Adam Mickiewicz - p...) szczegóły 
202.książka: Starnawski Jerzy: W świecie olbrzymów. Studia o twórczości i recepcji czterech wielkich romantyków. 1998 (I. 1. Zarys dziejów sławy i naukowego poznania Mickiewicza w środowisk...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Romantycy i badacze romantyków. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 98-100  szczegóły 
203.książka: Stolzman Małgorzata: Nigdy od ciebie miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832-1863). 1987  szczegóły 
recenzja: Aleksandravicius Egidijus: ("Literatura ir Menas" (Wilno)? [Gazeta Olsztyńska 1989 nr 157 ...) szczegóły 
recenzja: Cybulski Radosław: O kulturze w Wilnie w latach międzypowstaniowych. Rocznik Biblioteki Narodowej 1991 t. 23/24 (1987/1988) s. 315-320  szczegóły 
recenzja: Czepulis-Rastenis Ryszarda: Małgorzata Stolzman, Nigdy od ciebie miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych 1832-1863. Acta Poloniae Historica 1990 t. 61 s. 243-248 (w języku francuskim...) szczegóły 
recenzja: Jackiewicz Mieczysław: Wers 1989 nr 1 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Nieuważny Ewa: Zapiski Historyczne 1990 z. 2/3 s. 131-134  szczegóły 
204.książka: Strzyżewski Mirosław: Romantyczne sfery muzykalne. Literackie konteksty idei musica instrumentalis. 2010 (Na początku był... dźwięk. - Mochnacki i Chopin u progu romantycznej n...) szczegóły 
205.książka: Studia nad słownictwem XIX i XX wieku. 1993 ([Zawiera m.in.:] Władysław Kupiszewski: Wstęp. - Władysław Kupiszewski...) szczegóły 
206.książka: Studia z dziejów polskiej myśli politycznej. 1989 (T. 3. Uwarunkowania, możliwości i sposoby działań niepodległościowych ...) szczegóły 
207.książka: Studia z dziejów polskiej myśli politycznej. 1989 (T. 1. Ideologowie epoki Romantyzmu wobec współczesnych problemów Polsk...) szczegóły 
208.książka: Symbolika mistyczna w poezji romantycznej. Słowacki i inni. 2009 (Nota od redakcji. I. Uwagi o granicach pola badawczego. Agnieszka Niet...) szczegóły 
209.książka: Szeląg Zdzisław: Romantyzm i polityka. Materiały i szkice. 1996 (Mickiewicz w prasie powstania listopadowego [nt. wykorzystywania popul...) szczegóły 
210.książka: "Szkoła ukraińska" w romantyzmie polskim. Szkice polsko-ukraińskie. 2012 ([Zawiera m.in.:] Przesłanie. -Stanisław Makowski: "Szkoła ukraińska" w...) szczegóły 
211.książka: Szpilarewicz Mariusz: Twórczość pisarzy pogranicza romantyczno-pozytywistycznego. 2009  szczegóły 
212.książka: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka. 1992 (Od autora. - Część pierwsza: Ironia sokratyczna: I. Ironia Sokratesa i...) szczegóły 
recenzja: A.F.: Nowe Książki 1993 nr 8 s. 58 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (notka...) szczegóły 
recenzja: Kalinowska Maria: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 228-236  szczegóły 
213.książka: Szturc Włodzimierz: O obrotach sfer romantycznych. Studia o ideach i wyobraźni. 1997 (Od Autora. * Idea "wielkiej całości". Od Oświecenia ku romantyzmowi: 1...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 307 (not....) szczegóły 
recenzja: Grabowski Artur: Znak 1999 nr 6 s. 169-170  szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 167 (not....) szczegóły 
214.książka: Szydłowska-Brykczyńska Waleria: Egzystencjalistyczne królestwo albo romantyzm na wygnaniu. 1991 (I Egzystencjalistyczne przestrzenie jaźni: Założenia przedwstępne. Dla...) szczegóły 
recenzja: Kalinowska Maria: Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 233-236  szczegóły 
215.książka: Szymanis Eligiusz: Literatura polskiego romantyzmu. 1989  szczegóły 
216.książka: Śliwiński Marian: Człowiek-ryba. Szkice marynistyczne. 1991 (Krasińskiego podróż na Sycylię [Europa Południowa w twórczości poety]....) szczegóły 
217.książka: Śliwiński Marian: Czytając romantyków. 1997 (Romantyzm jako afirmacja heterogeniczności. Wokół opozycji "klasycyzm ...) szczegóły 
218.książka: Śliwiński Marian: Jednostka, naród, historia. 2007 (Wstęp. - Paradygmaty kultury europejskiej. I. Idea narodu w wierszu Mi...) szczegóły 
219.książka: Śliwiński Marian: Motywy romantyczne. 1999 (Wstęp. - [Semantyka i pochodzenie charaktersytycznych dla romantyzmu m...) szczegóły 
220.książka: Światło w dolinie. Prace ofiarowane profesor Halinie Krukowskiej (1). 2007 (Introdukcja. 1. Sylwetka Uczonej. 2. Tabula Gratulatoria. 3. Listy Gra...) szczegóły 
221.książka: Światło w dolinie. Prace ofiarowane profesor Halinie Krukowskiej (2 cd.). 2007 (Jerzy Weinberg: Bronisława Grabowskiego "Domna Rozanda". - Jerzy Winia...) szczegóły 
222.książka: Świderski Bronisław: Myth and scholarship. University students and political development in XIX century Poland. 1988 ([Studium o środowiskach studenckich Warszawy i Wilna w l. 1800-1830, m...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Inteligent pod presją. Res Publica 1990 nr 6 s. 114-115  szczegóły 
recenzja: Kiślak Elżbieta: Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 362-367  szczegóły 
recenzja: Neuger Leonard: Inteligencja jako ofiara losu. Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 116-119  szczegóły 
recenzja: Tomiak Janusz J.: The Slavonic and East European Review 1990 t. 68 nr 2 s. 351-352  szczegóły 
223.książka: Świegocki Kazimierz: Wizje człowieka w poezji. Analiza antropologiczna twórczości Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida i Bolesława Leśmiana. 2009  szczegóły 
224.książka: Treugutt Stefan: Geniusz wydziedziczony. Studia romantyczne i napoleońskie. 1993 (I: Napoleon - mit i utopia. Ody napoleońskie Kajetana Koźmiana. Napole...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Napoleon i romantycy. Twórczość 1994 nr 10 s. 105-109  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 1 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Geniusz dziejów i dar słowa. Res Publica Nowa 1994 nr 11 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: Sudolski Zbigniew: Stefan Treugutt - mistrz refleksji historyczno-literackiej. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 34-36  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: W kręgu mitów polskich i obcych. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 71-  szczegóły 
225.książka: Trojanowicz Zofia: Romantyzm. Od poetyki do polityki. Interpretacje i materiały. (Wstęp. - Nota biograficzna. - W stronę Norwida. Norwid wobec Mickiewic...) szczegóły 
226.książka: Trybuś Krzysztof: Pamięć romantyzmu. Studia nie tylko z przeszłości. 2011  szczegóły 
227.książka: Trzynaście arcydzieł romantycznych. 1996 ([Wstęp]. * "Maria" Antoniego Malczewskiego: Marek Bieńczyk: Estetyka m...) szczegóły 
recenzja: Buś Marek: Ruch Literacki 1997 z. 6 s. 908-912  szczegóły 
recenzja: Gromadzki Juliusz: Trzynaście arcydzieł romantycznych. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 2 s. 159-161  szczegóły 
recenzja: Zwolińska Barbara: Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 201-207  szczegóły 
228.książka: "Ty jesteś jak zdrowie". Z Mickiewiczem nad Wilią i Świtezią, ze Słowackim w Krzemieńcu, z Orzeszkową nad Niemnem. 1994  szczegóły 
229.książka: Ursel Marian: Romantycy i okolice śmierci. 2011 (Tryptyk o śmierci w uzdrowisku. - Rzecz na podstawie polskich materiał...) szczegóły 
230.książka: Vasilenko Volodymyr: Ukraińskim tropem polskich pisarzy XIX i XX w.. 1996 (Słowo od autora. J.[ózef] B.[ohdan] Zaleski, list na Ukrainę [do Micha...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 1997 z. 3 s. 419-421  szczegóły 
recenzja: Makowski Stanisław: Pisarze polscy w archiwach ukraińskich. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 2 s. 148-151  szczegóły 
231.książka: Vilnius ir romantizmo kontekstal = Wileńskie konteksty roamntyczne. 1998 (Pratarme = Przedmowa. - Stanisław Burkot: O regionalizmie wileńskim w ...) szczegóły 
232.książka: W kręgu kultury litewskiej. 1991 (Walenty Piłat: Słowo wstępne. - Andrzej Staniszewski: Twórczość J.I. K...) szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Zapiski Historyczne 1992 z. 4 s. 152-153  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech Jerzy: Litwa - Lietuva - Lithuania. Nowe Książki 1991 nr 11/12 s. 51-54  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Na pograniczu kultur - olsztyńskie publikacje o Słowiańszczyźnie Wschodniej i Litwie. Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 214-216  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 76 (1441) s. 137-138  szczegóły 
233.książka: W kręgu wielkich romantyków polskich. Praca zbiorowa. 2000 ([Wstęp. - Barbara Kubicka-Czekaj: Mickiewicz w gronie rodzinnym. - Mar...) szczegóły 
234.książka: W świecie literatury romantycznej. Praca zbiorowa. 1991 ([Materiały z konferencji naukowej "W świecie literatury romantycznej";...) szczegóły 
235.książka: Wachowicz Barbara: "Ty jesteś jak zdrowie". Z Mickiewiczem nad Wilią i Świtezią, ze Słowackim w Krzemieńcu, z Orzeszkową nad Niemnem. 1994  szczegóły 
236.książka: Wachowicz Barbara: "Ty jesteś jak zdrowie". Z Mickiewiczem nad Wilią i Świtezią, ze Słowackim w Krzemieńcu, z Orzeszkową nad Niemnem. 1994  szczegóły 
recenzja: Śladecki Dariusz: Rota 1994 nr 3/4 s. 139 (nota...) szczegóły 
237.książka: Wachowicz Barbara: "Ty jesteś jak zdrowie". Z Mickiewiczem nad Wilią i Świtezią. Ze Słowackim w Krzemieńcu. Z Orzeszkową nad Niemnem. 1993  szczegóły 
recenzja: Brzozowska Łucja: Czym więc jest ta polskość?. Kurier Wileński 1994 nr 1 s. 5  szczegóły 
recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Ty jesteś jak zdrowie. Vilniana. Znad Wilii 1994 nr 4 s. 8  szczegóły 
recenzja: Wiśniewska Maria: Podróże sentymentalne. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 30 s. 7  szczegóły 
artykuł: Wachowicz Barbara: Znad Wilii 1994 nr 18 s. 8 (wyw. nt. książki, rozm. Romuald Mieczkowski...) szczegóły 
238.książka: Wachowicz Barbara: "Ty jesteś jak zdrowie". Z Mickiewiczem nad Wilią, Niemnem i Świtezią, ze Słowackim w Krzemieńcu, z Orzeszkową nad Niemnem. 2007  szczegóły 
recenzja: Dziugiel-Łaguna Magdalena: Wiek XIX 2008 t. 1 s. 182-185  szczegóły 
239.książka: Wachowicz Barbara: "Ty jesteś jak zdrowie". Z Mickiewiczem nad Wilią, Niemnem i Świtezią, ze Słowackim w Krzemieńcu, z Orzeszkową nad Niemnem. 1998  szczegóły 
recenzja: "Ja i Ojczyzna to jedno". Magdalenka Literacka 1998 nr 3 s. 5 (nota z promocji książki i spotk. z Barbarą Wachowicz w Śródmiejskim Oś...) szczegóły 
recenzja: Zatorska Anna: Wprost 2000 nr 5 s. 84 (not....) szczegóły 
240.książka: Walicki Andrzej: Aleksander Hercen - kwestia polska i geneza pewnych stereotypów. 1991 (Uwagi wstępne. I. Motywy słowianofilskie w myśli polskiej pierwszej po...) szczegóły 
recenzja: Rydzewski Włodzimierz: Hercen i "sprawa polska". Nowe Książki 1994 nr 5 s. 17-18 (z fot. Andrzeja Walickiego...) szczegóły 
241.książka: Walicki Andrzej: Filozofia polskiego romantyzmu. (Problem religii w ideologiach ?Polski odradzającej się?:od deizmu do m...) szczegóły 
recenzja: Kędzierski Mateusz: Pressje 2011 teka 25 s. 264-266  szczegóły 
242.książka: Walicki Andrzej: Russia, Poland and universal regeneration. Studies on Russian and Polish thought of the romantic epoch. 1991 (Preface. I. Alexander Herzen's "Russian socialism" as a respause to Po...) szczegóły 
recenzja: Gleason Abbott: Canadian American Slavic Studies = Revue Canadienne Americaine d'Etudes Slaves 1993 t. 27 nr 1/4 s. 334-335  szczegóły 
recenzja: Grudzińska-Gross Irena: The Polish Review 1993 t. 38 nr 1 s. 110-112  szczegóły 
243.książka: Waśko Andrzej: Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863. 2001  szczegóły 
recenzja: Koehler Krzysztof: Sarmacja czy "sarmatyzm"?. Christianitas 2001 nr 8 s. 183-187  szczegóły 
recenzja: Krzemińska Magdalena: Romantyzm a dziedzictwo baroku. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 121-124  szczegóły 
244.książka: Waśko Andrzej: Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863. 1995 (Część pierwsza: Polska szlachecka w świetle idei romantyzmu. Tło ideow...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 201-202 (not....) szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Roman: Ruch Literacki 1996 z. 2 s. 253-254 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dybciak Krzysztof: "Czerep rubaszny" czy "złota czaszka"?. Tygodnik Solidarność 1996 nr 18 s. 16  szczegóły 
recenzja: E.N.: Polonistyka 1996 nr 3 s. 185  szczegóły 
recenzja: Ławski Jarosław: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 198-207  szczegóły 
recenzja: Maciejewski Marian: Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 1 s. 146-150  szczegóły 
245.książka: Wenerska Wioleta: Romantyczne fantazmaty demonicznej kobiecości.  szczegóły 
246.książka: Wenerska Wioleta: Zioła-dziwy. Z literackiego zielnika romantycznego. 2005  szczegóły 
247.książka: Wierzbicki Andrzej: Historiografia polska doby romantyzmu. 1999 (Wstęp. I. Warunki rozwoju historiografii i jej infrastruktura. Pod pan...) szczegóły 
recenzja: Hinc Alina: Roczniki Historyczne = Historical Annals 2000 r. 66 s. 272-274  szczegóły 
recenzja: Matuszewski Adam: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2000 r. 45 nr 2 s. 142-143 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 2000 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły 
248.książka: Wilk Wiesław: "Do miłości - środka" O liryce modlitewnej w polskiej poezji romantycznej. 2012  szczegóły 
249.książka: Witkowska Alina: Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków. 1997 (Obraz życia polskich emigrantów w okresie romantyzmu...) szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Wielkiej Emigracji portret własny. Twórczość 1997 nr 11 s. 100-104  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 325-326 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dernałowicz Maria: Codzienność Wielkiej Emigracji. Więź 1998 nr 7 s. 207-211  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Emigracja jako forma życia. Tygodnik Powszechny 1997 nr 27 s. 13  szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Pożyteczne ćwiczenie wyobraźni. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 21-23  szczegóły 
recenzja: J.Ł.: Odra 1998 nr 11 s. 119  szczegóły 
recenzja: (MM): Acta Poloniae Historica 1999 t. 79 s. 268 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Pustuła Edyta: Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 167-170  szczegóły 
recenzja: Rutkowski Krzysztof: Na nie swoich schodach albo życie codzienne polskiej emigracji. Twórczość 1998 nr 2 s. 101-113  szczegóły 
recenzja: Sosnowska Danuta: Mała wielka emigracja?. Znak 1999 nr 3 s. 17-132  szczegóły 
recenzja: Szymborska Wisława: Ci inni. Książki. Gazeta 1997 nr 9 s. 9 (Lektury nadobowązkowe, fel....) szczegóły 
recenzja: Węgrzyn Iwona: Ruch Literacki 1998 z. 4 s. 568-571  szczegóły 
recenzja: Wójcicka Zofia: Bohaterowie bez koturnów. Pogranicza 1998 nr 3 s. 117-120  szczegóły 
recenzja: Zajewski Władysław: Universitas Gedanensis 1999 r. 11 nr 1/2 s. 289-291  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Emigracja od podszewki. Książki. Gazeta 1997 nr 7 s. 8 (sprost. autorki, Gazeta Wyborcza nr 168 s. 14...) szczegóły 
artykuł: Klein Halina Barbara: Pułapka losu: emigracja. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 8 I s. 2, 15  szczegóły 
250.książka: Witkowska Alina: Literatura romantyzmu. 1989  szczegóły 
251.książka: Witkowska Alina: Romantyzm. 2002  szczegóły 
252.książka: Witkowska Alina: Towiańczycy. 1989 (Dlaczego? Obraz człowieka. Miejsce Polski. Sekta. Mistrz [A. Towiański...) szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Adam, Wilno, wymówki, ekskuzy, mistrz Andrzej i my. Autograf 1990 nr 7/8 s. 104-107  szczegóły 
recenzja: Autograf 1990 nr 7/8 s. 104-107  szczegóły 
recenzja: Belusiak Bronisława: Magazyn Razem 1989 nr 11 s. 22 (nota...) szczegóły 
recenzja: Bubula Barbara: Ruch Literacki 1990 z. 6 s. 463-465  szczegóły 
recenzja: Dernałowicz Maria: Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 301-304  szczegóły 
recenzja: Janowicz Leon: Kurier Polski 1989 nr 232 s. 4  szczegóły 
recenzja: Kozera Grzegorz: Słowo Ludu 1989 nr 1561 s. 5  szczegóły 
recenzja: Miłkowski Tomasz: Kultura [Warszawa] 1989 nr 42 s. 4  szczegóły 
recenzja: Opacka Anna: Cienie towiańszczyzny. Ethos 1991 nr 1/2 s. 72-84  szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Twórczość 1989 nr 12 s. 111-4  szczegóły 
recenzja: Pyczek Wacław: Utopia towianinizmu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1993 r. 32 (1989) nr 1/4 s. 11-113  szczegóły 
recenzja: Rzońca Wiesław: Towianizm - próba syntezy. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 161-164  szczegóły 
recenzja: Witkowska Alina: Kultura [Warszawa] 1989 nr 42 s. 1, 4 (wywiad; rozm. Henryk Michalski...) szczegóły 
recenzja: Zieliński Stanisław: Bardzo dalekie wspomnienie. Nowe Książki 1990 nr 4 s. 43-44 (z fot. Aliny Witkowskiej...) szczegóły 
253.książka: Wobec romantyzmu... Książka zbiorowa. 2007 (Od redakcji. - Joanna Klausa-Wartacz: Odnalezione u Owidiusza. Motyw N...) szczegóły 
254.książka: Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej.  szczegóły 
255.książka: Woźniczka-Paruzel Bronisława: "Dzieje ojczyste dla ludu" doby romantyzmu. 1990 (Wstęp. - Wśród autorów, wydawców i popularyzatorów "dziejów ojczystych...) szczegóły 
recenzja: Klukowski Bogdan: Historia dla ludu. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 30-31  szczegóły 
256.książka: Wójcicka Zofia: Literatura użytkowa obozu księcia Adama Jerzego Czartoryskiego 1831-1841. 1991 (Wstęp. Przedpowstaniowe relacje i sądy [nt. spuścizny Adama Jerzego Cz...) szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 715-717  szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: W kręgu piśmiennictwa obozu Adama Jerzego Czartoryskiego. Przegląd Zachodniopomorski 1993 z. 1 (1992) s. 157-163  szczegóły 
257.książka: Z problemów preromantyzmu i romantyzmu. Studia i szkice. 1991 (Alina Aleksandrowicz: Odkrycie nowej natury i literatury (Nieznana pod...) szczegóły 
258.książka: Z warsztatu edytora dzieł romantyków. 2008  szczegóły 
259.książka: Zaorska Barbara: Ich mizeria tułacza z gruźlicą w tle. 1988 ([Dot. pisarzy: Stefan Florian Garczyński, Henryk Kamiński, Zygmunt Kra...) szczegóły 
260.książka: Zaorska Barbara: Śladami lekarzy - polskich uchodźców popowstaniowych w XIX wieku. 1996 ([Zawiera m.in.:] "Znajduje zawsze siły na służenie innym" [sylwetka Kl...) szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja E.: Po Powstaniu. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2002 nr 38 s. 14  szczegóły 
recenzja: Sudolski Zbigniew: Choroby i lekarze Wielkiej Emigracji. Nowe Książki 1996 nr 9 s. 47-48  szczegóły 
261.książka: Zapomniane wielkości romantyzmu. Pokłosie sesji. 1995 ([Zawiera materiały z ogólnopolskiej sesji "Na tropach sławy. Rysunki z...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 z. 2 s. 202-203  szczegóły 
recenzja: Krukowska Halina: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 201-212  szczegóły 
262.książka: Zarych Elżbieta: Romantycy, myśliciele, inspiratorzy. Badania nad wpływem filozofii niemieckiej, od Kanta do Hegla, na literaturę polskiego romantyzmu.  szczegóły 
263.książka: Zgorzelski Czesław: Zarysy i szkice literackie. 1988 (I. Zarysy przebiegów historycznych: Liryczność poezji romantycznej. Ja...) szczegóły 
recenzja: Chachulska Bernadetta: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 98-102  szczegóły 
recenzja: [Mętrak Krzysztof] (Km): Literatura 1989 nr 1 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nowak Zbigniew Jerzy: Tygodnik Powszechny 1989 nr 23 s. 6  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Za i przeciw 1989 nr 2 s. 18  szczegóły 
recenzja: Tkaczuk Wacław: TIM 1989 nr 28 s. 10  szczegóły 
recenzja: Witkowska Alina: Kto lubi historię literatury.... Nowe Książki 1990 nr 1 s. 43  szczegóły 
264.książka: Zielińska Marta: Polacy, Rosjanie, romantyzm. 1998 (Od autorki. 1. Wolność i fatum w biografii Aleksandra Puszkina. 2. "Us...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 310-311 (not....) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Rosyjskie konteksty. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 44 s. 2  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Wokół Puszkina i Mickiewicza. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 98-101  szczegóły 
265.książka: Zięba Michał: Wielcy romantycy polscy w pozytywizmie galicyjskim. Studia i szkice literaturoznawcze z perspektywy edytorskiej. 2009  szczegóły 
266.książka: Ziołowicz Agnieszka: Dramat i romantyczne "Ja". Studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu. 2002 (Uwagi wstępne. Dramat - synteza rodzajów literackich. Strefa lirycznoś...) szczegóły 
267.książka: Ziołowicz Agnieszka: "Misteria polskie". Z problemów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim. 1996 (Wstęp. I. Misterium jako fragment całości. O III części "Dziadów" Adam...) szczegóły 
268.książka: Ziołowicz Agnieszka: Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria). 2011  szczegóły 
269.książka: Ziółek Jan: Studia nad myślą polityczną Wielkiej Emigracji. Napoleon I i Napoleon III. 1995 ([Zawiera m.in.:] Kult Napoleona wśród polskich poetów emigracyjnych. M...) szczegóły 
recenzja: (AS): Acta Poloniae Historica 1996 nr 74 s. 226 (nota; w języku angielskim...) szczegóły 
270.książka: Żurawska Jolanta: Między Gryzeldą a Grażyną. Studia i szkice polsko-włoskie. 2002 (I. Studia staropolskie. Średniowieczne konotacje pierwszych znanych "G...) szczegóły 
recenzja: Bąk Magdalena: Obcojęzyczne przekłady "Pana Tadeusza". Postscriptum 2002 nr 4 s. 169-172  szczegóły 
recenzja: Buchwald-Pelcowa Paulina, Pelc Janusz: Barok 2003 nr 1 s. 190-191  szczegóły 
recenzja: Salwa Piotr: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2003 t. 47 s. 224-226  szczegóły 
recenzja: Walecki Wacław: Ruch Literacki 2003 z. 2 s. 224-225  szczegóły 
271.książka: Żurawski Sławomir: Romantyzm. 2008  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
272.artykuł: Adamska Jolanta: Hrabianka i filomaci. Rzeczpospolita 1992 nr 221 dod. s. 6 (m.in. o zachowanych do obecnych czasów grobach Emilii Plater, Tomasza ...) szczegóły 
273.artykuł: Adamska Jolanta: W Jaszunach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 297 s. 5 (art. krajoznawczy, m.in. nt. związków z Jaszunami następujących twórcó...) szczegóły 
274.artykuł: Adrianek Mieczysława: Ingerencja cenzury w księgozbiory szkolne w r. 1853. Folia Bibliologica 1990 r. 34/35 (1986/1987) s. 61-68 (dot. akcji cenzury wobec bibliotek Królestwa Polskiego; z aneksem zawi...) szczegóły 
275.artykuł: Adrianek Mieczysława: O tropieniu książek przez carską cenzurę. Folia Bibliologica 1990 r. 34/35 (1986/1987) s. 34-39 (dot. działalności cenzury po 1831 w Lublinie i na Lubelszczyźnie; z an...) szczegóły 
276.artykuł: Akt założycielski Stowarzyszenia św. Stanisława. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 s. 196-197 (z 1837; podpisali: Stefan Witwicki, Adam Mickiewicz, Ignacy Domeyko, B...) szczegóły 
277.artykuł: Aleksiewicz Anna: Działalność cenzury austriackiej we Lwowie w pierwszej połowie XIX w.. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 2000 nr 23 (2290) s. 7-36 (dot. także utworów i czasopism literackich; z licznymi przykładami ing...) szczegóły 
278.artykuł: Andrzejewski Bolesław: Wątek ekologiczny w romantycznej filozofii języka. Sprawozdanie Wydziału Filologiczno-Filozoficznego 1992 nr 107 cz. 1 (1991) s. 15-19  szczegóły 
279.artykuł: Ankudowicz-Bieńkowska Maria: Folklor ukraiński w zainteresowaniach romantyków polskich. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 177-184  szczegóły 
280.artykuł: Ankudowicz-Bieńkowska Maria: Romantyczny mit prasłowiańsko-narodowy a ukraińska, białoruska i litewska "pieśń gminna". Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 185-192 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
281.artykuł: Ankudowicz-Bieńkowska Maria: Sielsko-rustykalny mit słowiański a ukraińska, białoruska i litewska "pieśń gminna". (Na podstawie polskich czasopism literackich ziem litewsko-ruskich lat międzypowstaniowych XIX wieku). Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 491-501  szczegóły 
282.artykuł: Ankudowicz-Bieńkowska Maria: Wokół noworoczników i almanachów literackich doby romantyzmu. Kultura duchowa ukraińskiego ludu w wileńskim "Bojanie". Slavia Orientalis 1994 nr 3 s. 381-390  szczegóły 
283.artykuł: Antyk Wariusz: Nieromantyczny... romantyzm. Głos Ludu 2002 nr 33 dod. s. 5  szczegóły 
284.artykuł: Balcerak Joanna: Romantyczne itineraria krakowskie. Prace Polonistyczne 1994 seria 49 s. 171-185  szczegóły 
285.artykuł: Balcerzan Edward: Polska szkoła (nie tylko filmowa). Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 7 IV s. 14 (fel. nt. współczesnego odbioru tradycji romantycznej...) szczegóły 
286.artykuł: Banaszewski Kamil: Myśl polityczna w krytyce literackiej na przykładzie krytyki wielkopolskiej z lat 1830-1850. x nr s. ([w ks. zb.:] Między historią, literaturą a polityką. Red. nauk. Tomasz...) szczegóły 
287.artykuł: Barseghian Bella: Pierwsi polscy osiedleńcy w Armenii w XIX w. i ich dorobek literacki. x 2000 ([W ks.:] Polacy w Armenii. Pod red. Edwarda Walewandra. Lublin 2000 s....) szczegóły 
288.artykuł: Bąbel Agnieszka: Garnek i księga - związki tekstu kulinarnego z tekstem literackim w literaturze XIX wieku. Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 163-181 (kulinaria i poezja m.in. w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza, wierszac...) szczegóły 
289.artykuł: Bednarczuk Monika: Ukraińskie fascynacje polskich autorów romantycznych. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 34-36  szczegóły 
290.artykuł: Bednarek Antoni: Kaznodzieje romantyczni. Przegląd Powszechny 2000 nr 2 s. 237-242 (związek kaznodziejstwa z literaturą m.in.: Aleksy Prusinowski, Ludwik ...) szczegóły 
291.artykuł: Bieniarzówna Janina: Klasycyzm i romantyzm w literaturze pięknej. x 1994 ([W ks.:] Bieniarzówna Janina, Małecki Jan Marian: Kraków w latach 1796...) szczegóły 
292.artykuł: Bieńczyk Marek: Zemsta Arymana. Res Publica Nowa 1993 nr 7/8 s. 73-75 (psychoanalityczne podejście do bohatera romantycznego...) szczegóły 
293.artykuł: Bilenky Serhiy: The clash of mental geographies: Poles on Ukraine, Ukrainians on Poland in the time of Romanticism. The Polish Review 2008 t. 53 nr 1 s. 73-95 (m.in. nt. pisarzy: Mikołaj Gogol, Seweryn Goszczyński, Mykola Kostomar...) szczegóły 
294.artykuł: Błaszczyk Leon Tadeusz: Antyk filomatów. Filomata 1993 nr 414 s. 99-114  szczegóły 
295.artykuł: Bogołębska Barbara: Romantyczny model retoryki i nauki o stylu. Przegląd problematyki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 139-152  szczegóły 
296.artykuł: Borkowska Alina: Przepych i przestroga. Wokół warszawskiej premiery "Roberta Diabła" [Giacomo] Meyerbeera. Pamiętnik Teatralny 2003 z. 3/4 s. 23-45 (dot. m.in. wrażenia, jakie wywarła paryska inscenizacja opery na Juliu...) szczegóły 
297.artykuł: Borowczyk Jerzy: Filomackie "credo". Franciszek Malewski przed komisją śledczą Nowosilcowa. Polonistyka 1999 nr 10 s. 602-608 (nt. Towarzystwa Filomatów, także o związkach z Adamem Mickiewiczem...) szczegóły 
298.artykuł: Bułhak Andrzej: Romantyzm dzisiaj. Komunikaty 1996 nr 1 s. 3, 6 (idee romantyczne we współczesnym świecie...) szczegóły 
299.artykuł: Burkot Stanisław: Peregrinare necesse est.... Literary Studies in Poland. Etudes Litteraires en Pologne 1990 t. 22 s. 103-124 (Sybir jako miejsce zesłania Polaków; na podstawie polskich relacji; fr...) szczegóły 
300.artykuł: Burkot Stanisław: Proza w okresie romantyzmu. Ruch Literacki 1989 z. 2 s. 97-110 (m.in. nt. koncepcji powieści historycznej w romantyzmie...) szczegóły 
301.artykuł: Burzywoda Urszula: Pisownia XIX-wiecznych druków górnośląskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1989 nr 17 (1061) s. 23-39 (m.in. na podstawie utworów Józefa Lompy i Karola Miarki...) szczegóły 
302.artykuł: Charkiewicz Jarosław: Wybrane problemy stosunku starszych słowianofilów do spraw polskich. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 42-51 (poglądy Iwana Kirejewskiego i Aleksego Chomiakowa...) szczegóły 
303.artykuł: Chodubski Andrzej: Bezimienne kaukaskie strofy. Tygiel 2003 nr 3 s. 67-70 (nt. twórczości polskich zesłańców na Kaukaz...) szczegóły 
304.artykuł: Chodubski Andrzej: Polsko-kakukaskie kontakty literackie w XIX w.. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 263-279 (dotyczy głównie twórczości polskich zesłańców na Kaukaz, m.in. nt. nas...) szczegóły 
305.artykuł: Chojnacki Antoni: Sponsorzy romantycznej wyobraźni. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 39 s. 16  szczegóły 
306.artykuł: Chrostek Mariusz: "Tak umierali męczennicy i święci..." Legenda zesłańca księdza Jana Sierocińskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2008 z. 3 s. 97-107  szczegóły 
307.artykuł: Chrzanowska-Pieńkos Jolanta, Pieńkos Andrzej: Rzeźbiarz Wielkiej Emigracji. Spotkania z Zabytkami 1994 nr 10 s. 41-43 (o nagrobkach polskich pisarzy doby romantyzmu dłuta Władysława Oleszcz...) szczegóły 
308.artykuł: Chrząstowska Bożena: Zeszyt - pamiątka z "epoki Mickiewicza". Polonistyka 1998 nr 7 s. 410-415 (nt. zeszytu - wypisów z 1870-1872 z literatury romantyzmu autorstwa W....) szczegóły 
309.artykuł: Chwin Stefan: Ciemna wrogość. Ex Libris 1993 nr 28 s. 1-2 (zjawisko "patriotycznej zdrady" wśród pisarzy epoki; fragm. ks.: "Lite...) szczegóły 
310.artykuł: Chwin Stefan: Pisarz i pokusy teologii. Plus Minus 2002 nr 10 s. D1-D2 (dot. m.in. stosunku twórców romantycznych do Boga oraz roli religii w ...) szczegóły 
nawiązanie: Śliwowska Elżbieta: O "niedobrych sprawach" w sztuce. Plus Minus 2002 nr 14 s. A13 (list do redakcji...) szczegóły 
311.artykuł: Chyła-Szypułowa Irena: Związki literatury i muzyki w romantyzmie. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kregu historii i dydak...) szczegóły 
312.artykuł: Cieśla-Korytowska Maria: O polskim bohaterze romantycznym po latach. Znak 1993 nr 12 s. 18-27 (m.in. w twórczości Zygmunta Krasińskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza ...) szczegóły 
313.artykuł: Cieśla-Korytowska Maria: O romantycznym poznaniu. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 2 s. 7-28 (refleksje o poznaniu w literaturze epoki...) szczegóły 
314.artykuł: Cygler Bogusław: Naród i religia w myśli politycznej Wielkiej Emigracji. x 1994 ([W ks. zb.:] Naród i religia. materiały z sesji naukowej. Pod red. Tad...) szczegóły 
315.artykuł: Cysewski Kazimierz, Śliwiński Marian: Swedenborg w romantyzmie. Słupskie Prace Humanistyczne 1990 nr 10a (1989) s. 15-45 (nt. recepcji poglądów Emanuela Swedenborga w romantyzmie europejskim; ...) szczegóły 
316.artykuł: Czapik Barbara: Dwa warianty idei (mitu) słowiańskiej misji - romantyczny i awangardowy. Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 207-216 (porównanie literatury polskiego romantyzmu i literatury jugosłowiański...) szczegóły 
317.artykuł: Czepulis-Rastenis Ryszarda: Pierwsze pokolenie literatek polskich. x 1992 ([W ks. zb.:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. Zbi...) szczegóły 
318.artykuł: Dabertowa Eugenia R.: Modlitewniki pokolenia wielkopolskich "organiczników". Zeszyty Karmelitańskie 1993 nr 1/2 s. 127-140 (dot. XIX w....) szczegóły 
319.artykuł: Danek Danuta: Obrazy wyjaskrawione i słabe światełka. Inne spojrzenie na romantyzm. Twórczość 2000 nr 9 s. 84-94  szczegóły 
320.artykuł: Demidowicz Tomasz: Carska polityka ustępstw wobec społeczeństwa Królestwa Polskiego w okresie odwilży posewastopolskiej (1856-1860/1861). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1992 t. 46/47 (1991/1992) s. 229-259 (m.in. nt. ożywienia literackiego, naukowego, kulturalnego i teatralneg...) szczegóły 
321.artykuł: Dobosz Andrzej: Polskie wigilie poetów. Apokryf 1993 nr 4 s. 5 (m.in. o wigiliach Adama Mickiewicza, Juliana Ursyna Niemcewicza, Juliu...) szczegóły 
322.artykuł: Domański Michał: Wizje trzech wieszczów Bolesława Biegasa. Rota 1998 nr 4 s. 70-72 (Zygmunt Krasiński, Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki w rzeźbie Bolesł...) szczegóły 
323.artykuł: Dopart Bogusław: Tworzenie bogactwa a więź narodowa w świetle literatury i filozofii doby romantyzmu. Universitas 1998 nr 21 [właśc. 22] s. 9-19  szczegóły 
324.artykuł: Dopart Bogusław: Uwagi o definiowaniu mistycyzmu romantycznego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 193-211  szczegóły 
325.artykuł: Durejko Agnieszka: Kobieta, demon czy anioł?. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 67-74 (m.in. w twórczości Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Seweryna ...) szczegóły 
326.artykuł: Działalność naukowa, dydaktyczna i metodyczna. Rada naukowa BN. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej 2006 (za rok 2005) s. 75-91 (m.in. nt. promocji książki w Bibliotece Narodowej w Warszawie, Warszaw...) szczegóły 
327.artykuł: Eisenbach Artur: The Polish Interfaith Alliance. Polin 1990 t. 5 s. 193-220 (działalność ugrupowań polskiej emigracji we Francji w latach 1842-1866...) szczegóły 
328.artykuł: Erber Czesław: Dzieje oficyn. x 1996 ([w ks.:] Czesław Erber: Dzieje książki na Kielecczyźnie w latach 1795-...) szczegóły 
329.artykuł: Erber Czesław: Księgozbiory i ich użytkownicy. x 1996 ([w ks.:] Czesław Erber: Dzieje książki na Kielecczyźnie w latach 1795-...) szczegóły 
330.artykuł: Erber Czesław: Niebezpieczny Mickiewicz. Ikar 1995 nr 10 s. 36-37 (cenzura a dzieła Adama Mickiewicza...) szczegóły 
331.artykuł: Feduta Aleksandr: Russkie glazami Poljakov (po ehgo-tekstam Ju. Psheclavskogo, M. Malinovskogo, s. Moravskogo). Studia Rossica 2007 t. 19 s. 227-238 (dot. twórczości Stanisława Morawskiego, Mikołaja Malinowskiego i Józef...) szczegóły 
332.artykuł: Fert Józef: Towianizm i towiańszczyzna (Spór odnowiony). Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 1 s. 125-138 (szerzej nt. Adama Mickiewicza...) szczegóły 
333.artykuł: Fiećko Jerzy: Buntownicy i solidaryści. O politycznych postawach Polaków na zesłaniu w epoce międzypowstaniowej. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 2 s. 267-277  szczegóły 
334.artykuł: Fiećko Jerzy: Romantyczne tropy. Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Polonistyka 1999 nr 10 s. 582 (wieloznaczność i nowatorstwo polskiego romantyzmu...) szczegóły 
335.artykuł: Frąckiewicz Joanna: Jan Nepomucen Leszczyński zapomniany warszawski dobrodziej pisarzy i artystów. Rocznik Warszawski 2002 t. 31 s. 89-111  szczegóły 
336.artykuł: Freise Matthias: Ehdipal'nyjj bunt v pol'skom i russkom romantizme. Studia Rossica 2012 t. 22 s. 125-134 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
337.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Lubelska gorączka romantyczna. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2006 nr 3/4 s. 5-10  szczegóły 
338.artykuł: Gach Piotr Paweł: Modlitwy za ojczyznę z lat 1861-1863. Rota 1996 nr 3/4 s. 88 (dot. pieśni patriotycznych w formie modlitw; z fot. aut....) szczegóły 
339.artykuł: Gadamska-Serafin Renata: Rozum czy wiara? O romantycznych poszukiwaniach racjonalności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2010 z. 5 s. 179-196  szczegóły 
340.artykuł: Gawlik Stanisław: Idee pedagogiczne w pisarstwie kobiet polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace z Historii Oświaty i Wychowania 1994 z. 4 (174) s. 77-88  szczegóły 
341.artykuł: Gierowski Józef Andrzej: Zwischen der polnischen Aufklaerung und Romantik. x 1994 ([W ks. zb.:] Beitraege der polnischen Stipendiaten der Herzog August B...) szczegóły 
342.artykuł: Głosy o romantyzmie. Znak 1993 nr 12 s. 75-85 (wypow. aut.: Zygmunt Kubiak, Czesław Miłosz, Tadeusz Nyczek, Mieczysła...) szczegóły 
343.artykuł: Goldberg Halina: Chopin in Literary Salons and Warsaw's Romantic Awakening. The Polish Review 2000 t. 45 z. 1 s. 53-64 (m.in. wpływ atmosfery salonów literackich Warszawy i Puław oraz poezji...) szczegóły 
344.artykuł: Górnicka-Boratyńska Aneta: Dawne mistrzynie. Ośka 1998 nr 4 s. 14-17 (dot. działalności społecznej w zw. z prawami kobiet: Klementyna Tańska...) szczegóły 
345.artykuł: Grabowska Maria: Romantyzm. Rocznik Literacki 1991 (1991) s. 309-331 (omówienie krytyczne prac nt.romantyzmu wydanych w roku 1984...) szczegóły 
346.artykuł: Grabowska Maria: Romantyzm. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 342-367 (omów. krytyczne prac nt. romantyzmu wydanych w roku 1983...) szczegóły 
347.artykuł: Grabski Andrzej F.: Zjazd w Hambach a polska demokracja. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 51-61 (m.in. dot. Joachima Lelewela i założonego przez niego Lelewelowskiego ...) szczegóły 
348.artykuł: Grzęda Ewa: "Kaszel socyalny" a romantyczna narkomania. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 76-86 (nt. zjawiska opiumowej narkomanii w dobie romantyzmu w środowisku roma...) szczegóły 
349.artykuł: Grzymała-Siedlecki Bohdan: Warszawskie salony XVIII i XIX w.. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 188 s. 18 (nt. toczącego się w salonach życia literacko-artystycznego...) szczegóły 
350.artykuł: Grzywka Katarzyna: Muzyka i muzycy w dziewiętnastowiecznym salonie Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 139-162 (z portr. Jadwigi Łuszczewskiej (Deotymy)...) szczegóły 
351.artykuł: Grzywka Katarzyna: Stowarzyszenia w kręgu warszawskiego i berlińskiego salonu: warszawski Cech Głupców i berliński Kaffeter. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1999 t. 18 s. 169-177  szczegóły 
352.artykuł: Grzywka Katarzyna: "Ten jeden raz tylko widziałem wielkiego wieszcza jako już dziecię sławy. Kult pisarzy w dziewiętnastowiecznym salonie Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 119-137  szczegóły 
353.artykuł: Grzywka Katarzyna: Wygląd i przestrzeń działania dziewiętnastowiecznego salonu Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 173-187 (na podstawie pamiętników...) szczegóły 
354.artykuł: Grzywka Katarzyna: "Zaś geniuszu nie da się wyjaśnić, lecz jest spontanicznie we wszystkich, którzy odczuwają dotyk jego dłoni". Kult gospodarzy dziewiętnastowiecznego salonu Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 163-186  szczegóły 
355.artykuł: Gumkowski Marek: Sprawa "Słowianina". Res Publica 1989 nr 2 s. 60-62 (nt. projektu założenia polskiego czasopisma w Kijowie w 1843 r. prze...) szczegóły 
356.artykuł: "Gwałtu, rety, co się dzieje", czyli "coś" poważnego o romantyzmie. Kresy 1994 nr 17 s. 6-16 (dyskusja nt. współczesnego odbioru romantyzmu; rozm.: Arkadiusz Bagłaj...) szczegóły 
artykuł: Kosińska A.: Z romantycznej biblioteczki. Dekada Literacka 1994 nr 14/15 s. 2 (nt. współczesnych metodologii badań literatury romantycznej (szerzej n...) szczegóły 
357.artykuł: Hadaczek Bolesław: Kresoromantyzm. Kresy 2004 nr 59 s. 227-236 (kresowy rodowód jako wyróżnik polskiego romantyzmu, charakterystyka tr...) szczegóły 
358.artykuł: Hawryszko Stanisław: Kultura polska między powstaniami - listopadowym 1831 i styczniowym 1863. Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 46 s. 6 (także o literaturze...) szczegóły 
359.artykuł: Hoffmann-Piotrowska Ewa: Teatralizacja życia w Kole Sprawy Bożej. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 131-150  szczegóły 
360.artykuł: Hvisc Jozef: Ciągłość tradycji słowackiego i polskiego romantyzmu. Kontakty 2002 nr 1 s. 7-11 (dot. m.in. literatury...) szczegóły 
nawiązanie: Kolbuszewski Jacek: Kontakty 2002 nr 1 s. 23-25  szczegóły 
nawiązanie: Hvisc Jozef: Kontakty 2002 nr 1 s. 28-30  szczegóły 
nawiązanie: Michalek Jan: Kontakty 2002 nr 1 s. 27-28  szczegóły 
361.artykuł: Inglot Mieczysław: Epoka Mickiewicza. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 4 s. 81-90  szczegóły 
362.artykuł: Inglot Mieczysław: Oblicza poetów (O romantycznym kulcie pisarzy). Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 17-28  szczegóły 
363.artykuł: Inglot Mieczysław: Romantyczna wizja egzystencji i jej aktualność. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 9-17  szczegóły 
364.artykuł: Inglot Mieczysław: Romantyzm. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2000 r. 42 (1998/1999) s. 100-106 (przyczynek do zbiorowego dzieła Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obc...) szczegóły 
365.artykuł: Inglot Mieczysław: Uwspółcześnianie Golema. Postać człowieka-maszyny w literaturze polskiej lat 1817-1867. Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 25-34  szczegóły 
366.artykuł: Jacenko O.A.: Józef Oleszkiewicz w Petersburgu. Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1991 nr 10 s. 265-280 (sylwetka mistyka i malarza, inspirującego polskich romantyków...) szczegóły 
367.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: "Szkoła białoruska" w polskiej literaturze romantycznej. Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 113-121  szczegóły 
368.artykuł: Jacobson Matthew Frye: Martial art: Literarature and romantic militarism in turn-of-the-century Polonia. Polish American Studies 1994 t. 51nr 1 s. 5-19 (recepcja literatury romantycznej wśród Polonii amerykańskiej...) szczegóły 
369.artykuł: Jagodziński Zdzisław: Początki Literackiego Towarzystwa Przyjaciół Polski. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1995 nr 49 s. 8 (nt. działalności założonego w 1832 r. w Londynie Literackiego Towarzys...) szczegóły 
370.artykuł: Jakubowski Marek N.: A język nasz dowodem naszej filozoficzności. Toruński Przegląd Filozoficzny 2003 t. 5/6 s. 49-55 (dot. m.in. romantycznej "filozofii narodowej" ("filozofii czynu") w li...) szczegóły 
371.artykuł: Jakuszko Honorata: Czas przełomu (Novalis i wczesnoromantyczna filozofia dziejów). Akcent 1989 nr 1 s. 132-139  szczegóły 
372.artykuł: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Frederic Chopin parmi les heros de l'existence du romantisme polonais. x 1990 ([W ks. zb.:] The International Musicological Symposium "Chopin and Rom...) szczegóły 
373.artykuł: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Fryderyk Chopin wśród bohaterów egzystencji polskiego romantyzmu. Rocznik Chopinowski 1990 t. 19 (1987) s. 33-48 (realizacja egzystencjalnego wzoru biografii artysty doby romantyzmu; n...) szczegóły 
374.artykuł: Janion Maria: Romanticism and the Beginning of the Modern World. Dialogue and Universalism 2000 nr 9/10 s. 45-66  szczegóły 
375.artykuł: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Romantyczne tematy egzystencji. Znak 1993 nr 12 s. 4-17 (wątki egzystencjalne w literaturze romantycznej, m.in. w "Kordianie" J...) szczegóły 
376.artykuł: Janion Maria: Romantyzm blaknący. Dialog [Warszawa] 1993 nr 1/2 s. 146-154 (wykład inauguracyjny wygł. 1 X 1992 w Państwowej Wyższej Szkole Teatra...) szczegóły 
377.artykuł: Janion Maria: Skald as a romantic poet. x 1988 ([W ks. zb.:] Polish-Sweden literary contacts. Stockholm 1988 s. 1-10...) szczegóły 
378.artykuł: Janion Maria: "Szkoła białoruska" w poezji polskiej. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 1 s. 35-48 (m.in.: Jan Barszczewski, Tadeusz Łada-Zabłocki...) szczegóły 
379.artykuł: Janion Maria: Wallenrod reformy i Wallenrod spisku (Część druga). Znak 1989 nr 1 s. 3-23 (cd. z 1988...) szczegóły 
380.artykuł: Janion Maria: Wallenrodowie linii orenburskiej. Jan Witkiewicz. Zygmunt Sierakowski. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 2 s. 315-327  szczegóły 
381.artykuł: Janion Maria: Wolny rynek marzeń. Życie Warszawy 1992 nr 131 s. 3 (wyw. nt.form istnienia romantyzmu we współczesności; rozm. Iwona D. Ba...) szczegóły 
382.artykuł: Jankowiak Stefan: Wydział Literacki Kasyna Gostyńskiego 1838-1845. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1996 t. 6 s. 5-13 (o działalności...) szczegóły 
383.artykuł: Jasiakiewicz Wojciech: Between reluctance and aversion: remarks on the negative attitudes of the British toward the November Uprising of 1830-1831 as reflected in contemporary memoirs and reports. Polish Anglosaxon Studies 1997 t. 6/7 s. 87-113  szczegóły 
384.artykuł: Jaskuła Roman: Literatura historii Polski w wydawnictwach francuskich Karola Forstera w latach 1833-1879. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 1 s. 59-81  szczegóły 
385.artykuł: Jaworska Krystyna: Nabielak, Goszczyński i Towiański w Archiwum Begeya. Wiek XIX 2011 t. 4 s. 301-323 (nt. popularności myśli towianistycznej poza polskimi środowiskami...) szczegóły 
386.artykuł: Jaworski Wit: Czucie i wiara. Szkockie lekcje (Z dziejów polskiej recepcji ekonomii klasycznej i szkockiej filozofii zdrowego rozsądku). Koniec Wieku 1992 nr 4 s. 49-63, nr 5 s. 73-80 (gł. dot. Jana Śniadeckiego i Adama Mickiewicza...) szczegóły 
387.artykuł: Jazdon Artur: Kalendarze poznańskie okresu zaborów. Biblioteka 2001 nr 5 s. 55-77  szczegóły 
388.artykuł: Jedynak Stanisław: "Szkoła ukraińska" w polskim romantyzmie. Rota 1998 nr 2/3 s. 60-63 (dot. twórczości m.in. Michała Czajkowskiego, Zoriana Dołęgi-Chodakowsk...) szczegóły 
389.artykuł: Jędrychowska Barbara: Polscy zesłańcy polityczni w oświacie i kulturze Syberii XIX w.. Mówią Wieki 1997 nr 7 s. 36-39  szczegóły 
390.artykuł: Juchnowski Jerzy: O niektórych założeniach myśli politycznej głównych nurtów Wielkiej Emigracji. x 1997 ([W ks. zb.:] Studia historyczne i politologiczne. Wrocław 1997 s. 67-7...) szczegóły 
391.artykuł: Julkowska Violetta: Krasicki do Naruszewicza, Mickiewicz do Lelewela, czyli retorycznie o pisaniu historii. Napis 2002 seria 8 s. 91-106 (analiza porównawcza listów poetyckich: Ignacy Krasicki: Do księdza Ada...) szczegóły 
392.artykuł: Kaleda Algis: Od Mickiewicza do Miłosza. Kurier Wileński 2005 nr 31 s. 6 (wyw. z autorem książki; rozm. Andrzej Pukszto; z fot....) szczegóły 
393.artykuł: Kalendarz ważniejszych imprez i wydarzeń w bibliotekach publicznych w Płocku. Bibliotekarz Płocki 1997 nr 1 s. 51 (not. o wykładzie Zbigniewa Sudolskiego "Filomaci na zesaniu" wygł. 16 ...) szczegóły 
394.artykuł: Kalendarz ważniejszych wydarzeń kulturalnych w bibliotekach samorządowych województwa płockiego 1996 r.. Bibliotekarz Płocki 1997 nr 1 s. 65 (not. o prelekcji Zbigniewa Sudolskiego nt. "Filomaci na zesłaniu" w Si...) szczegóły 
395.artykuł: Kaleta Roman: Satyry i pamflety na Polki balujące w czasach tragicznych dla ojczyzny (1774-1832). Z materiałów Romana Kalety opracowała i przygotowała do druku Elżbieta Aleksandrowska. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1993 z. 3 s. 33-85  szczegóły 
396.artykuł: Kalla Barbara: Programma's van de romantiek in Nederland en in Polen. Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia 1995 nr 8 (1774) s. 25-33  szczegóły 
397.artykuł: Kamiński Antoni A.: Michaił Bakunin wśród członków Związku narodowego w Emigracji Polskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2002 nr 154 (2363) s. 89-106  szczegóły 
398.artykuł: Kamiński Konstanty S.: Polacy w Szwajcarii (1832-1863). Zeszyty Historyczne [Paryż] 1990 z. 92 s. 182-214 (dotyczy także pisarzy...) szczegóły 
399.artykuł: Kamionka-Straszak Janina: Warszawska odmiana wczesnego romantyzmu. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 9-22  szczegóły 
400.artykuł: Karpińska Małgorzata: Aganci tajnych policji w oczach satyry powstania listopadowego. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 73-86 (poezja sat. pośw. tajnej policji; z fragm. utworów...) szczegóły 
401.artykuł: Kasperski Edward: Dyskursy romantyzmologii. Studium (samo)krytyczne. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2010 nr 8 s. 7-23  szczegóły 
402.artykuł: Kempa Andrzej: Były takie karnawały. Odgłosy 1989 nr 2 s. 15 (fel. o poezji 1. poł. XIX w., głównie anonimowej, nawiązanie do sytuac...) szczegóły 
403.artykuł: Kieniewicz Stefan: Prasa i literatura. x 1976 ([W ks.: id.]: Warszawa w latach 1795-1914. Warszawa 1976, s. 158-162...) szczegóły 
404.artykuł: Klein Halina Barbara: Pułapka losu: emigracja. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 8 I s. 2, 15  szczegóły 
405.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 153 (not. o odczycie Zofii Trojanowiczowej "Sybir romantyków - mity i rzecz...) szczegóły 
406.artykuł: Knapczyk Agata: Profetyzm romantyczny jako czynnik sprawczy teologii mariawickiej w latach 1922-1935 na podstawie twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Litteraria [Wrocław] 2000 nr 31 s. 103-130 (mariawityzm jako oryginalne polskie wyznanie założone przez Magdalenę ...) szczegóły 
407.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Cztery romantyczne wizje Sobotniej Góry. Annales Silesiae 1993 t. 23 s. 37-58 (góra Sobótka (Ślęża) w pismach Jerzego Samuela Bandtkie, Romana Zmorsk...) szczegóły 
408.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Kresy jako kategoria aksjologiczna. x 1997 ([W ks.:] Kresy - pojęcie i rzeczywistość. Red. Kwiryna Handke. Warszaw...) szczegóły 
409.artykuł: Kolbuszewski Jacek: O romantycznym stylu słuchania muzyki. Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 129-146 (m.in. korespondencja sztuk jako poszukiwanie literackiego, plastyczneg...) szczegóły 
410.artykuł: Kolbuszewski Jacek: ...żeś Polak, mieszkaniec. Regiony 1992 nr 2 s. 71-79 (nt. pojmowania Europy przez romantyków słowiańskich...) szczegóły 
411.artykuł: Konarska Barbara: Emigranci polscy we Francji po powstaniu listopadowym, którzy otrzymali obywatelstwo francuskie. Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu = Actes de la Societe Historique et Litteraire Polonaise 1996 t. 3 s. 1-57 (m.in. pisarze: Władysław Chodźkiewicz, Aleksander Chodźko, Edmund Choj...) szczegóły 
412.artykuł: Konarska Barbara: Świadomość narodowa emigrantów polistopadowych i ich potomków we Francji. Miscellanea Historico-Archivistica 1996 t. 6 s. 153-174 (m.in. nt. działaln. Towarzystwa Literackiego, Księgarni Polskiej i Bib...) szczegóły 
413.artykuł: Konopka Maria: Upowszechnianie tekstów literackich w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1822-1863 za pośrednictwem tanich edycji.. Studia o Książce 1989 t. 18 s. 139-172  szczegóły 
414.artykuł: Kopczyński Krzysztof: Od romantyzmu ku erze nowych mediów. x nr s. ([w ks.:] Krzysztof Kopczyński: Od romantyzmu ku erze nowych mediów. Kr...) szczegóły 
415.artykuł: Kosińska A.: Z romantycznej biblioteczki. Dekada Literacka 1994 nr 14/15 s. 2 (nt. współczesnych metodologii badań literatury romantycznej (szerzej n...) szczegóły 
416.artykuł: Kotlarski Grzegorz: Dydaktyzm historiozoficzny "romantyków wielkopolskich" filozoficzny protagonizm (B. Trentowski - K. Libelt - A. Cieszkowski). Zeszyty Filozoficzne 1995 z. 4 s. 5-48  szczegóły 
417.artykuł: Kowalczykowa Alina: Romantyczne dziedzictwo i tradycja. x 1993 ([W ks. zb.:] Wartości w kulturze polskiej. Lublin 1993 s. 171-183...) szczegóły 
418.artykuł: Kowalczykowa Alina: Romantyczne stylizacje autoportretu. Kilka uwag. Prace Polonistyczne 2003 seria 58 s. 11-18  szczegóły 
419.artykuł: Kowalczykowa Alina: Wartości niematerialne w literaturze polskiej. Spotkania z Zabytkami 2002 nr 5 s. 9-10  szczegóły 
420.artykuł: Kowalska Alina: Odrodzenie polskiego języka literackiego na Śląsku w XIX wieku. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
421.artykuł: Kozak Stefan: U źródeł romantycznego ukrainizmu. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 118-139 (nt. tzw. szkoły ukraińskiej w polskiej literaturze romantycznej i pogl...) szczegóły 
422.artykuł: Kozikowska Anna: "...cała Polska młoda wydana w ręce Heroda..." Proces filomatów i filaretów w Wilnie 1823/24. Magazyn Polski 1998 nr 3/4 s. 49  szczegóły 
423.artykuł: Kozłowska Jolanta: Ślady poezji arabskiej w literaturze polskiej. Przede wszystkim romantycy. Lithuania 1996 nr 3/4 s. 83-88 (dotyczy m.in. wpływu literatury orientalnej na twórczość Adama Mickiew...) szczegóły 
424.artykuł: Krause Friedhilde: Zur preussischen Zensurpraxis nach 1833 und zum Pflichtexemplar aus dem Grossherzogtum Posen im Bestand der Koeniglichen Bibliothek zu Berlin. Zeitschrift fuer Slawistik 1994 t. 39 nr 1 s. 123-130  szczegóły 
425.artykuł: Królikiewicz Grażyna: Z dziejów romantycznej idei narodu. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1992 t. 28 s. 67-88 (m.in. poglądy: Maurycego Mochnackiego, Adama Mickiewicza, Joachima Lel...) szczegóły 
426.artykuł: Król Marcin: Romantyzm wysoki i postromantyzm usługowy. Res Publica Nowa 1998 nr 7/8 s. 19-24 (m.in. cechy polskiego i europejskiego romantyzmu...) szczegóły 
427.artykuł: Kucharczyk Grzegorz: Aspekty działalności pruskiej cenzury w Wielkopolsce do 1848 roku. x 2002 ([w ks. zb.:] Stosunki polsko-niemieckie w XVI-XVIII wieku. Materiały k...) szczegóły 
428.artykuł: Kucharczyk Grzegorz: Cenzura pruska wobec polskiej literatury romantycznej. x 2001 ([w ks.:] Grzegorz Kucharczyk: Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach ...) szczegóły 
429.artykuł: Kucharczyk Grzegorz: Cenzura w Prusach Wschodnich (do 1848 roku). Ograniczenia i aspekty działania. Zapiski Historyczne 2001 t. 66, z. 1 s. 37-65  szczegóły 
430.artykuł: Kucharczyk Grzegorz: "Kaci" czy "ofiary"? Miejsce i rola cenzorów w pruskim systemie cenzuralnym przed 1848 r.. Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 2 s. 159-174  szczegóły 
431.artykuł: Kucharska-Babula Agata: Związki literatury z muzyką w okresie romantyzmu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2002 z. 1 s. 91-104  szczegóły 
432.artykuł: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Hermeneutyka - romantyzm - tekst liryczny (próba rekonesansu). x (Cs. 239-252...) szczegóły 
433.artykuł: Kuczera-Chachulska Bernadetta: "Jak czytano i jak czytać polski romantyzm?", czyli o koniecznym związku teraźniejszości z przeszłością w badaniach nad liryką (Kilka uwag albo głos w dyskusji). Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2010 nr 8 s. 347-352  szczegóły 
434.artykuł: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Liryka i liryczność jako przedmiot wypowiedzi Danuty Zamącińskiej-Paluchowskiej. x ([w ks.:] Bernadetta Kuczera-Chachulska: Noriwda "przypowieść o pięknem...) szczegóły 
435.artykuł: Kuderowicz Zbigniew: Philosophie und Politik in der polnischen Romantik. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica 1999 z. 13 s. 85-91  szczegóły 
436.artykuł: Kufel Sławomir: W poszukiwaniu bohatera. U źródeł legendy literackiej Józefa księcia Poniatowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2010 z. 5 s. 146-157  szczegóły 
437.artykuł: Kurczab Henryk: Literatura romantyczna a inne dziedziny sztuki. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
438.artykuł: Kurczak Justyna: Antynomia: Polska - Rosja w opinii romantycznych polskich słowianofilów. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica 1998 z. 12 s. 151-168 (m.in.: Adam Gurowski, Józef Maria Hoene-Wroński, Zygmunt Krasiński, Ad...) szczegóły 
439.artykuł: Kurczak Justyna: Utopia słowiańska romantycznych słowianofilów polskich. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1991 t. 36 s. 157-192  szczegóły 
440.artykuł: Kurek Jacek: Religijne dziedzictwo sarmatyzmu. Christianitas 2003 nr 15/16 s. 171-178 (m.in. nt. sarmatyzmu w okresie polskiego romantyzmu...) szczegóły 
441.artykuł: Kuziak Michał: Romantyzm i nowoczesność?. Dialog Akademicki 2008 nr 27 s. 8-10  szczegóły 
442.artykuł: Legutko Ryszard: Polska szkoła i koniec romantyzmu. Życie 2001 nr 150 s. 16 (nt. współczesnej recepcji literatury romantycznej...) szczegóły 
443.artykuł: Lewandowski Franciszek: Kto wyda "Mistrza Andrzeja"?. Gazeta Wyborcza 1991 nr 91 s. 10 (list do red. dot. poszukiwania wydawcy własnej książki o Andrzeju Towi...) szczegóły 
444.artykuł: Lewandowski Jan: Wielka Emigracja. Rota 1997 nr 2/3 s. 25-27 (z portr. Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida i Juliusza Słowack...) szczegóły 
445.artykuł: Lis Kazimiera: O romantycznym marzycielstwie, marzeniach i marzycielach (Z badań nad bohaterem romantycznym). Kieleckie Studia Rusycystyczne 1996 t. 7 s. 15-23  szczegóły 
446.artykuł: Lis Kazimiera: Syberia romantyków polskich i rosyjskich. Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 197-212 (dot. m.in. aut.: Aleksander Odojewski, Wilhelm Kuechelbecker, Kondrati...) szczegóły 
447.artykuł: Lyszczyna Jacek: Czy i jak czytać romantyków w XXI wieku?. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2010 nr 8 s. 329-332  szczegóły 
448.artykuł: Lyszczyna Jacek: Leon Zienkowicz - wydawca. Sztuka Edycji 2012 t. 2 (1/2012) s. 9-12 (dot. działalności jako współtwórcy czasopism, wydawcy i popularyzatora...) szczegóły 
449.artykuł: Lyszczyna Jacek: Romantycy - nasi współcześni?. Postscriptum 2002 nr 4 s. 6-14 (czy obecnie romantyzm jest postrzegany jako formacja kulturowa zawsze ...) szczegóły 
450.artykuł: Lyszczyna Jacek: Śląski romantyzm. Annales Silesiae 1999 t. 29 s. 51-64 (szerzej o twórczości Norberta Bonczyka...) szczegóły 
451.artykuł: Łomnicka-Żakowska Ewa: Przejawy romantyzmu w malarstwie i grafice przed rokiem 1830 w Warszawie. Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 165-183 (m.in. nt. ilustracji do książek; referat wygłoszony na sympozjum "Naro...) szczegóły 
452.artykuł: Łubaszewski Zbigniew: Hańsk i Ewelina Hańska. Egeria 2005 nr 3/4 s. 22 (nt. pochodzącego z ziemi chełmskiej rodu Rzewuskich i ich związków z l...) szczegóły 
453.artykuł: Łucka Anna: 150. Pielgrzymka Polaków do Montmorency. Notatki Płockie 1993 nr 3 s. 12-13 (m.in. nt obecności polskich pisarzy emigrantów w Montmorency w XIX w.,...) szczegóły 
454.artykuł: Maciejewski Witold: Polsko-szwedzkie paralele romantyczne. x 1990 ([W ks. zb.:] Svea. Ze studiów nad szwedzką nauką i kulturą. Poznań 199...) szczegóły 
455.artykuł: Mackiewicz Tomasz: Pięć fragmentów o romantycznym fragmencie. Tekstualia 2005 nr 2 s. 23-32 (z notą o aut., s. 198...) szczegóły 
456.artykuł: Majewska Barbara: Misteria szyickie taazije w relacjach polskich z XIX wieku. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 251-263  szczegóły 
457.artykuł: Majkowska-Aleksiewicz Anna: Rola książki w kształtowaniu więzi międzyzaborowej w pierwszej połowie XIX w.. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 1995 nr 19 (1726) s. 75-89 (w tym o roli bibliotek i towarzystw naukowych...) szczegóły 
458.artykuł: Makowski Stanisław: Romantyzm w przedlistopadowej Warszawie. Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 165-183 (tekst referatu wygłoszonego na sympozjum "Narodziny romantyzmu w Warsz...) szczegóły 
459.artykuł: Makowski Stanisław: Romantyzm warszawski - czyli debiut ukraińskiej szkoły poetów. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 154-164  szczegóły 
460.artykuł: Maksymowicz Wacław B.: Grzech jako królewska droga zbawienia. Punkt po punkcie 2003 z. 4 s. 46-49 (dot. paradoksu grzechu w literaturze okresu romantyzmu i do romantyzmu...) szczegóły 
461.artykuł: Malicki Włodzimierz: Uczniowie i zwolennicy polskiej "filozofii narodowej" w Wielkim Księstwie Poznańskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica 1991 nr 8 (22) (1151) s. 217-227  szczegóły 
462.artykuł: Marciniak Ryszard: Miłosław za czasów Kościelskich. Kronika Wielkopolski 2002 nr 3 s. 36-54 (dot. m.in. znaczeniu dworku w Miłosławiu w życiu kulturalnym pod zabor...) szczegóły 
463.artykuł: Marinelli Luigi: Rok 1795 a historycy literatury. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 113-125 (poglądy historyków literatury na rok 1795 i jego znaczenia dla periody...) szczegóły 
464.artykuł: Markuszewska Agnieszka: Leopold Méyet jako edytor i wydawca listów romantyków. Sztuka Edycji 2012 t. 2 (1/2012) s. 41-47 (dot. działalności jako edytora korespondencji m.in. Juliusza Słowackie...) szczegóły 
465.artykuł: Marsagiszwili Elgudża: "Polacy na drogach Gruzji...". Kraj Rad 1989 nr 25 s. 39 (m.in. nt. "grupy kaukaskiej"...) szczegóły 
466.artykuł: Masłoń Krzysztof: Łabędzi śpiew. Rzeczpospolita 2002 nr 43 s. A9 (dot. romantyczności polskiej kultury po 1989 roku; relacja z panelu zo...) szczegóły 
467.artykuł: Masłowski Michał: Polski rytuał. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 44 s. 5 (wywiad z autorem książki; rozm. Wojciech Chmielewski...) szczegóły 
468.artykuł: Masłowski Michał: Tożsamość polska w kontekście europejskim. Nauka 2002 nr 2 s. 91-101 (dot. typów tożsamości w Polsce i Europie Środkowej wg koncpcji Erica E...) szczegóły 
469.artykuł: Masłowski Michel: Le renversement copernicien du romantism polonais. Revue des Etudes Slaves 1994 t. 66 nr 2 s. 297-306  szczegóły 
470.artykuł: Maślanka Julian: W poszukiwaniu słowiańskiej "Iliady" w dobie romantyzmu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 31-33 (o romantycznych poglądach na możliwość istnienia w pieśniach ludowych ...) szczegóły 
471.artykuł: Maternicki Jerzy: Wojny kozackie XVII wieku w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej (do 1864 r.). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 209-224 (w świetle dzieł: Jerzy Samuel Bandtkie: Dzieje Królestwa Polskiego, Ka...) szczegóły 
472.artykuł: Matracka-Kościelny Alicja: Poezja polskich romantyków w pieśniach od Moniuszki do Góreckiego. Muzyka i Liryka 2000 t. 9 s. 175-192 (dot. twórczości następujących kompozytorów: Stanisław Moniuszko, Fryde...) szczegóły 
473.artykuł: Matusik Przemysław: Chrześcijaństwo a początki narodu i państwa polskiego w wielkopolskich dyskusjach w XIX wieku (do 1861). Kronika Wielkopolski 2002 nr 4 s. 41-56 (dot. również udziału pisarzy...) szczegóły 
474.artykuł: Matusik Przemysław: Idea pracy organicznej w Poznańskiem w dobie Karola Marcinkowskiego. Kronika Miasta Poznania 1996 nr 3 s. 66-84 (o poglądach pisarzy: August Cieszkowski, Edward Dembowski, Jan Koźmian...) szczegóły 
475.artykuł: Merdas Alina: Chrystus romantyków. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1999 nr 7 s. 17-19 (stosunek do Jezusa Chrystusa w polskiej literaturze romantycznej...) szczegóły 
476.artykuł: Michalski Mirosław A.: Mesjanizm polski w okresie międzypowstaniowym - próba podsumowania i syntezy = Polish Messianism in the times between National Uprisings - an attempt of summary and synthesis. Parerga 2008 nr 2 s. 189-202  szczegóły 
477.artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2002 nr 1 s. 74 (not. o przekazaniu rękopisów trzech wieszczów w depozyt Książnicy Pomo...) szczegóły 
478.artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2001 nr 4 s. 79, 90, 97 (o staraniach Książnicy Pomorskiej w Szczecinie o zakupienie oryginałó...) szczegóły 
479.artykuł: (MK): Antyk romantyczny. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 9 s. 20 (nota spraw. z pierwszego seminarium nt. "Romantycy polscy i europejscy...) szczegóły 
480.artykuł: Molik Witold: Recepcja literatury pięknej w środowiskach ziemiańskich dziewiętnastowiecznej Wielkopolski. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1996 t. 6 s. 27-35  szczegóły 
481.artykuł: Morawski Stefan: Czy romantyzm jest dzisiaj żywy?. Principia 1991 t. 4 s. 53-66 (czym jest romantyzm z filozoficznego punktu widzenia...) szczegóły 
482.artykuł: Morcinek-Cudak Barbara: Lista lektur nieobowiązkowych. Postscriptum 2002 nr 4 s. 176-178 (propozycja najciekawszych tytułów opracowań o polskim romantyzmie...) szczegóły 
483.artykuł: M.S.: Rękopisy ozdobione akwarelą Słowackiego. Rzeczpospolita 2001 nr 275 s. A7 (not. nt. aukcji szczecińskiego antykwariatu We-el, na której wystawion...) szczegóły 
484.artykuł: Nalepa Marek: Wyimki z porozbiorowych biografii rozbitków. Wiek XIX 2009 t. 2 s. 5-24 (m.in. nt. Franciszka Karpińskiego, Adama Jerzego Czartoryskiego, Aleks...) szczegóły 
485.artykuł: Narbutt Jerzy: Filomackie tropy. Magazyn Wileński 1990 nr 18 s. 7 (m.in. o korespondencji Filomatów...) szczegóły 
486.artykuł: Narbutt Jerzy: Moim nieskromnym zdaniem [z tego cyklu:] Pokazać czy przekazać. Ład 1995 nr 34 s. 8 (fel. nt. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Henryka Sienkiewicz...) szczegóły 
487.artykuł: Nasiłowska Anna: Płaszcz Konrada. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 1-4 (współczesna recepcja historycznoliteracka epoki romantyzmu; wstęp reda...) szczegóły 
488.artykuł: Niesiobędzki Jerzy: Krótka historia manipulowania przeszłością (dokończenie:) Legenda i rzeczywistość konfederacji barskiej. Aneks Trybuny 2000 nr 92 s. 1, 6 (m.in. analogie do sytuacji w Polsce po 2000 r.; m.in. w opiniach Andrz...) szczegóły 
489.artykuł: Niesiobędzki Jerzy: Krótka historia manipulowania przeszłością: Widmo Sarmacji; 1. Aneks Trybuny 2000 nr 91 s. 1, 6 (nt. współczesnego stosunku do tradycji romantycznej i o sarmackim anty...) szczegóły 
490.artykuł: Nowacka Teresa: Inteligenckie Wilno pierwszej ćwierci XIX wieku. Ojczyzna Polszczyzna 1992 nr 2 s. 49-54 (atmosfera intelektualna, kulturalna, literacka Uniwersytetu Wileńskieg...) szczegóły 
491.artykuł: Nowak Andrzej: Jak rozbić rosyjskie imperium? Koncepcje polityczne i fantazje kręgu Adama Czartoryskiego 1832-1947. Studia Historyczne 1990 z. 2 s. 197-223  szczegóły 
492.artykuł: Nowak Andrzej: Oblicza panslawizmu. Zapomniana karta dziejów politycznej myśli wielkiej emigracji. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 1992 t. 27 s. 7-28  szczegóły 
493.artykuł: Nowak Andrzej: Rosja w publicystyce politycznej Wielkiej Emigracji przed powstaniem styczniowym. x 1998 ([w ks.:] Andrzej Nowak: Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice hist...) szczegóły 
494.artykuł: Nowak Andrzej: The Conception of Panslavism in the Political Thought of the Great Emigration. Acta Poloniae Historica 1996 t. 73 s. 29-54  szczegóły 
495.artykuł: Nowak Joanna: Naród i narodowość w polskiej myśli romantycznej. x nr s. (Naród - tożsamość - kultura. Między koniecznością a wyborem, pod red. ...) szczegóły 
496.artykuł: Nowicka Elżbieta: Kresy romantyków. Polonistyka 1997 nr 4 s. 201-206 (mit kresowy w literaturze romantycznej...) szczegóły 
497.artykuł: Nowicka Elżbieta: "Słownik zaklętych słów do muzyki" (O librettach oper Józefa Elsnera i Karola Kurpińskiego). x ([w ks. zb.:] Opera polska w XVIII i XIX wieku. Pod red. Macieja Jabłoń...) szczegóły 
498.artykuł: Nycz Ryszard: Literatura polska w cieniu cenzury (Wykład). Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 5-27  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 17  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 17  szczegóły 
499.artykuł: Occheli Wiera: O "kaukaskiej grupie" polskich poetów (twórczość Ksawerego Pietraszkiewicza). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 101-105 (także o Tadeuszu Ładzie Zabłockim, Władysławie Strzelnickim i Leonie J...) szczegóły 
500.artykuł: Olszański Grzegorz: Tajemnice nie-bycia albo cień niebieskiego fraka i żółtej kamizelki. Opcje 1995 nr 4 s. 21-23 (motyw samobójstwa w twórczości romantyków; z not. o Grzegorzu Olszańsk...) szczegóły 
501.artykuł: Olszewski Andrzej M.: Problems of the national consiousness in the capital of Galicia. x 1991 ([W ks. zb.:] Cultural institutions in the 19th century as an example o...) szczegóły 
502.artykuł: Opacki Ireneusz: Romantyzm to walka o oddech. Śląsk 1995 nr 2 s. 18-21 (wyw. nt. badań nad literaturą romantyczną; rozm. Marian Kisiel; z fot....) szczegóły 
503.artykuł: Ossowska Danuta: O poezji kaukaskiego wygnania. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1989 nr 10 s. 23-41 (dot. twórczości poetów: Tadeusz Łada Zabłocki, Ksawery Pietraszkiewicz...) szczegóły 
504.artykuł: Ostrowski Witold: Social aspects of literary evoluation in England and in Poland. x 1989 ([W ks. zb.:] Literatura angielska i amerykańska (Problemy recepcji). L...) szczegóły 
505.artykuł: Owczarz Ewa: Trzy wersje mitu słowiańskiej dawności w prozie Dominika Magnuszewskiego, Julii Woykowskiej i Józefa Ignacego Kraszewskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 45 (289) s. 59-74  szczegóły 
506.artykuł: Parulska Marta: Etiuda o pokoleniu Filomatów. Rota 2000 nr 1/2 s. 14-20  szczegóły 
507.artykuł: Patro Magdalena: "Złoży ofiarę Bogu swojemu lud czekający, podeptany i rozszarpany..." - o posłannictwie polskiego narodu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2002 z. 1 s. 32-53 (nt. literatury...) szczegóły 
508.artykuł: Piątkowski Leszek: Działalność społeczno-gospodarcza i kulturalna Polaków na Zakaukaziu w XIX i na początku XX wieku. x 1990 ([W ks. zb.:] Polacy w kulturze i życiu społecznym Zakaukazia do 1918 ...) szczegóły 
509.artykuł: Piechota Marek: Romantyczne plotki i niedyskrecje. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1993 nr7 s. 11-12 (nt. badań biografii pisarzy romantycznych...) szczegóły 
510.artykuł: Pieróg Agata: Sądy o Mickiewiczu, Słowackim i Krasińskim w dwu listach do Leonarda Niedźwieckiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2003 r. 37 (2002) s. 91-98 (z tekstami listów do Leonarda Niedźwieckiego: od Walentego Sewruka z 1...) szczegóły 
511.artykuł: Pieścikowski Edward: Dziewiętnastowieczny Poznań - kulturalna Beocja czy ostoja myśli polskiej?. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1996 t. 6 s. 37-50 (życie literackie Poznania w okresie zaborów...) szczegóły 
512.artykuł: Pieścikowski Edward: Życie literackie Poznania w pierwszej połowie XIX wieku. x 1994 ([W ks. zb.:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945. [Cz. 1:] 1793-1918. W...) szczegóły 
513.artykuł: Piotrowska Magdalena: Nie dla nich romantyczny Parnas? (Słów kilka o mowach pogrzebowych). Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2010 nr 8 s. 261-275  szczegóły 
514.artykuł: Piwińska Marta: Tradycja "złota" czy "papuzia"? Romantycy o polskiej poezji renesansowej. Kresy 1994 nr 17 s. 17-31 (recepcja...) szczegóły 
515.artykuł: Podgórska Joanna: Który życie strawił w Peterburku. Polityka 2003 nr 23 s. 80-84 (m.in. nt. związków polskich pisarzy z Sankt Petersburgiem...) szczegóły 
516.artykuł: Podlaszewska Krystyna: Filomaci toruńscy (w 90. rocznicę procesu toruńskiego). Rocznik Toruński 1991 t. 20 s. 149-176  szczegóły 
517.artykuł: Poradowski Michał: Prekursorzy Polskiej Prawicy Narodowej. Myśl Polska z Książką 1994 nr 6 s. 1, 2 (dot. środowiska Wielkiej Emigracji...) szczegóły 
518.artykuł: Pośpiech Jerzy: Epoka romantyzmu w pracach Stanisława Wasylewskiego. Kwartalnik Opolski 1994 nr 4 s. 3-21  szczegóły 
519.artykuł: Potthoff Wilfried: Volkstumromantik und etnographische Prosa in der polnischen und cechischen Literatur der ersten Haelfte des 19. Jahrhunderts. ([W ks. zb.:] Slavische Studien zum X Internationalen Slavistenkongress...) szczegóły 
520.artykuł: Prokof'eva D.: Problemy ehpigonstva i literaturnye svjazi. Slavica Slovaca 1991 r. 26 nr 2 s. 144-151 (na materiale poezji polskiej i rosyjskiej...) szczegóły 
521.artykuł: Przybylski Ryszard: Niebiańskie pustkowie. Twórczość 1998 nr 10 s. 52-72 (nt. pobytu polskich romantyków w Kampanii Rzymskiej...) szczegóły 
522.artykuł: Przybył Jan: Romantyzm, katolicyzm, antyklerykalizm. Katolicyzm jako ideał i rzeczywistość w myśli przedstawicieli romantyzmu polskiego. Rocznik Teologiczny 2002 z. 1 s. 81-97 (dotyczy pisarzy: Zygmunt Szczęsny Feliński, Zygmunt Krasiński, Adam Mi...) szczegóły 
523.artykuł: Przychodniak Zbigniew: Romantyzm - kontynuacja i wyzwanie. Polonistyka 1993 nr 5 s. 260-265 (o konieczności przemyślenia na nowo i przewartościowania polskiego rom...) szczegóły 
524.artykuł: Przychodniak Zbigniew: Romantyzm w czyśćcu. Arkusz 1992 nr 5 s. 3 (nt. toczącej się dyskusji o kształcie tradycji romantycznej...) szczegóły 
525.artykuł: Puzio Katarzyna: Zamki w literackim pejzażu preromantyzmu i romantyzmu. Kresy 2000 nr 42/43 s. 281-287  szczegóły 
526.artykuł: Radziejowski Janusz: "Znienawidziłem ten potwór azjatycki". Kształtowanie się obrazu Rosjan w Polsce od powstania listopadowego do I wojny światowej. Krytyka 1993 nr 40 s. 94-115 (dot. m.in. poglądów Maurycego Mochanackiego, Joachima Lelewela, Adama ...) szczegóły 
527.artykuł: Rafiński Stefan: Działalność społeczno-narodowa absolwentów gimnazjum chełmińskiego - członków Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego we Wrocławiu w latach zaboru. Rocznik Gdański 1997 t. 57 z. 2 s. 147-160  szczegóły 
528.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Dramatopisarstwo Pierwszej i Drugiej Emigracji. Polonistyka 1998 nr 6 s. 324-334  szczegóły 
529.artykuł: Rękopisy. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2001 nr 48 s. 6 (not. o nabyciu przez anonimową osobę rękopisów Adama Mickiewicza, Zygm...) szczegóły 
530.artykuł: Roguski Piotr: Die polnische und deutsche Romantik. Schwierigkeiten (nicht nur) terminologischer Art. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1996 t. 12 s. 251-266  szczegóły 
531.artykuł: Roguski Piotr: Die polnische Versuchung Fausts: Goethes "Faust" und das Drama der polnischen Romantik. Zeitschrift fuer Slawistik 1994 t. 39 nr 4 s. 601-609  szczegóły 
532.artykuł: Roguski Piotr: Galicyjscy korespondenci Matii Copa. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 139-140 ([rec. ks.:] Rozka Stefanova, Niko Jez: Copovi galicijski dopisniki. Lu...) szczegóły 
533.artykuł: Roguski Piotr: Sterben in Dresden. Polnische Graeber auf dem katolischen Friedhof in Dresden-Friedrichstadt. Studia Germanica Gedanensia 2000 [nr] 8 s. 163-171 (dot. m.in. wzmianek o cmentarzu drezdeńskim w literaturze polskiej XIX...) szczegóły 
534.artykuł: Roguski Piotr: Umrzeć w Dreźnie. Przegląd Tygodniowy 1990 nr 44 s. 14 (nt. polskich grobów w Dreźnie m.in.: Kazimierza Brodzińskiego i Romana...) szczegóły 
535.artykuł: Romantyzm i romantyczność u Chopina i u innych twórców epoki. Dyskusja okrągłego stołu. Rocznik Chopinowski 1992 t. 20 (1988) s. 125-147 ([wypowiedzi:] Władysław Stróżewski (prowadzący), Claudia Colombati, Ma...) szczegóły 
536.artykuł: Romantyzm. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 40-58 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
537.artykuł: Romantyzm. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 56-77 (informacje o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowa...) szczegóły 
538.artykuł: Rosiek Stanisław: Oko intruza (Wiek XIX - kult zwłok i grobów). Plus Minus 1997 nr 36 s. 13-16 (dot. także pisarzy i literatury...) szczegóły 
539.artykuł: Roter-Bourkane Anna: Trzech wieszczów i barbarzyńca. Pro Arte 2004 nr 20 s. 15-18 (nt. kanonu trzech wieszczów: Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego,...) szczegóły 
540.artykuł: Ruszczyńska Marta: Romantyczny krajobraz, czyli kartki z podróży po Galicji. Almanach Historycznoliteracki 1999 t. 2 s. 123-130 (nt. romantycznego krajobrazu wykreowanego przez galicyjskich poetów sp...) szczegóły 
541.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Odzyskać wroga. Dialog [Warszawa] 1992 nr 3 s. 108-112 (esej nt. polskiej emigracji, głównie okresu romantyzmu; dot. m.in. Ada...) szczegóły 
542.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Pan Cogito pijany, czyli alkohol i zmarnowana szansa. Res Publica Nowa 1994 nr 7/8 s. 12-16 (m.in. o Adamie Mickiewiczu i Juliuszu Słwackim podczas uczty u Eustach...) szczegóły 
543.artykuł: Salamon Jadwiga: Mesjanizm polski XIX wieku na tle historycznych uwarunkowań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica 1990 z. 23 (967) s. 49-69 (m.in. w literaturze romantycznej; ze streszczeniem w języku niemieckim...) szczegóły 
544.artykuł: Sawicki Piotr: Dembowski, Hołyński, Tański: tres ejemplos de la hispanofilia romantica polaca de expresion francesa. x 2001 ([w ks. zb.:] "Droit devant soi on peut aller bien loin". Melanges de l...) szczegóły 
545.artykuł: Saydak P. Alexander: Rousseau's imprint on nineteenth century Poland: The impact of Jean-Jacques Rousseau's philosophy oj Józef Szaniawski, Joachim Lelewel and Cyprian Norwid. The Polish Review 1996 t. 41 nr 3 s. 259-272  szczegóły 
546.artykuł: Schab Sylwia: Odkrywanie Północy. Polskie relacje podróżnicze ze Skandynawii. XVII-XIX wiek. x ([W ks. zb.:] Skandinavien och Polen. Möten, relationer och ömsesidig p...) szczegóły 
547.artykuł: Schultze Brigitte: Polski dramat XIX i XX wieku: tworzenie sie tradycji w kontekście narodowym i ponadkulturowym. x 1999 ([W ks.:] Brigitte Schultze: Perspektywy polonistyczne i komparatystycz...) szczegóły 
548.artykuł: Sepkowski Andrzej: Narodziny słowiańskiego mitu. Studia Słowianoznawcze 2000 t. 1 s. 29-51 (nt. rozwoju idei narodowo-słowiańskich wśród słowianoznawców i słowian...) szczegóły 
549.artykuł: Shved Viacheslav: Members of secret societies of grammar-school boys and students in Wilno educational district: the Polish or Belarus heroes?. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2010 t. 11 s. 27-40 (m.in. nt. działalności tajnych towarzystw gimnazjalistów, a także stud...) szczegóły 
550.artykuł: Sikorska Ratschka Zofia: Sztambuch - skarbnica romantyzmu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 100 s. 4  szczegóły 
551.artykuł: Siwicka Dorota: O obcości duchów: romantycznego i ponowoczesnego. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 9-19 (nt. dziedzictwa idei romantycznych...) szczegóły 
552.artykuł: Siwicka Dorota: Ojczyzna intymna (Spór o polski romantyzm). Res Publica Nowa 1993 nr 7/8 s. 70-72 (uczucia, płeć, ojczyzna i heroizm bohatera romantycznego...) szczegóły 
553.artykuł: Siwicka Dorota: Transformacja syberyjska. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 2 s. 329-338 (nt. pamiętników syberyjskich m.in.autorów: Ewa Felińska, Agaton Giller...) szczegóły 
554.artykuł: Siwicka Dorota: Utopia muzyczna towiańczyków. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 116-121 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
555.artykuł: Siwiec Magdalena: "Modernite romantique". Francuskie style lektury a romantyzm polski. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2010 nr 8 s. 293-300 (nt. polskich i francuskich badań na związkami romantyzmu i nowoczesnoś...) szczegóły 
556.artykuł: Skotarek Mariusz: Dorpat - kolebka polskiego akademickiego ruchu korporacyjnego. Goniec Staszowski 1999 nr 11 s. 8 (list do redakcji; m.in. nt. Towarzystwa Filomatów...) szczegóły 
557.artykuł: Skowronek Jerzy: W kręgu instytucji Wielkiej Emigracji (Rozmowa z profesorem doktorem habilitowanym Jerzym Skowronkiem naczelnym dyrektorem archiwów państwowych). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 20 s. 6-7 (rozm. Małgorzata Rutkowska; dot. polskich zbiorów archiwalnych w Paryż...) szczegóły 
558.artykuł: Skórczewski Dariusz: Kilka myśli o romantyzmie i Słowackim z postkolonializmem w tle. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2010 nr 8 s. 117-143  szczegóły 
559.artykuł: Skubalanka Teresa: Deleksykalizacja w poezji romantycznej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2000 t. 18 s. 249-260 (w twórczości: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cypriana Norwi...) szczegóły 
560.artykuł: Skuczyński Janusz: Konstruowanie obrazów przeszłości w nowej tragedii narodowej. "Jerzy Lubomirski" K. Szajnochy, A.E. Odyńca i J. Szujskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 45 (289) s. 37-57  szczegóły 
561.artykuł: Sluzhenko O.V.: Lekcii o romantizme v pol'skojj literature. x 1992 ([w czasopiśmie:] Vestnik Moskovskogo Universiteta Ser. 9: Filol...) szczegóły 
562.artykuł: Słoka Ewa: Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 117-127  szczegóły 
563.artykuł: Słoka Ewa: Z dziejów romantycznej problematyki śmierci: poeta i jego grób. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 61-90 (nt. motywu własnego grobu w twórczości romantyków...) szczegóły 
564.artykuł: Sokołowski Mikołaj: Poststrukturalizm w polskich badaniach nad romantyzmem/Poststrukturalizm polskich badań nad romantyzmem. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2010 nr 8 s. 353-360  szczegóły 
565.artykuł: Sokołowski Mikołaj: Sensualizm romantyczny. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2007 nr 5 s. 65-70  szczegóły 
566.artykuł: Sosnowska Danuta: "Kartoflane życie" (Czyli miłość romantyczna "a rebours"). Znak 1995 nr 11 s. 53-60 (miłość w okresie romantyzmu, na podstawie utworów literackich i koresp...) szczegóły 
567.artykuł: Sosnowska Danuta: Pokochać Moskala. Kresy 1995 nr 24 s. 73-78 (stosunek pisarzy emigracyjnych do Rosji, szerzej nt. poglądów Seweryna...) szczegóły 
omówienie: Bonowicz Wojciech: O! Rosjo! Póki ty duszę anielską.... Znak 1996 nr 5 s. 173-178  szczegóły 
568.artykuł: Sosnowska Danuta: Prawda i pluskwa. Znak 1993 nr 12 s. 28-35 (rozterki religijne i poszukiwanie prawdy w literaturze romantycznej; z...) szczegóły 
569.artykuł: Sosnowska Danuta: Przesłanie Wernyhory. O romantycznej fascynacji Ukrainą. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 4 s. 737-753  szczegóły 
570.artykuł: Sosnowska Danuta: Towianistyczna przygoda z obrazem. Krytyka 1994 nr 43 s. 127-137 (związki kultury towiańczyków z obrazem...) szczegóły 
571.artykuł: Sosnowska Danuta: Towianistyczna utopia języka. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 56-71  szczegóły 
572.artykuł: Sosnowska Danuta: Zamknięte sąsiedztwa. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 1 s. 85-92 (nt. fascynacji Ukrainą twórców doby romantyzmu i pozytywizmu, m.in. Fr...) szczegóły 
573.artykuł: Stachurski Edward: Podobieństwo leksykalne wybranych poematów romantycznych. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 369-386 (dot. utworów: "Grażyna" Adama Mickiewicza, "Janusz Bieniawski" Józefa ...) szczegóły 
574.artykuł: Stanisz Marek: Imitacja czy kreacja? Polemika z teorią mimesis w okresie sporów przełomu romantycznego w Polsce (1818-1830). Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1997 t. 31/32 (1994/1995) s. 17-38  szczegóły 
575.artykuł: Stańczyk Tomasz: ...i i słuch po nich zaginął?. Rzeczpospolita 1992 nr 221 s. 6 (nt. losów członków Towarzystwa Filomatów, m.in.: Jana Czeczota, Ignac...) szczegóły 
576.artykuł: Stepan Ludvik: Romantismus v ceske a polske literature. x 2000 ([w czasopiśmie:] Slavica Litteraria (Brno) 2000 t. 10 nr 3 s. 1...) szczegóły 
577.artykuł: Stęplewski Artur: Ortografia elitarna czy egalitarna? Romantyczne dylematy. Poznańskie Studia Slawistyczne 2011 nr 1 s. 241-251 (z notą o Arturze Stęplewskim s. 374-375...) szczegóły 
578.artykuł: Stogowska Anna Maria: Aktywność intelektualna Polaków na Syberii w pierwszej połowie XIX wieku na przykładzie Tobolska i Iszymia. Wrocławskie Studia Wschodnie 2003 t. 7 s. 69-83 (szerzej o literatach: Karol Baliński, Gustaw Ehrenberg, Adolf Januszki...) szczegóły 
579.artykuł: Sudolski Zbigniew: Galicyjska poezja okolicznościowa lat 1833-1847. Napis 1997 seria 3 s. 131-167  szczegóły 
580.artykuł: Sudolski Zbigniew: La poesie romantique polonaise et la musique de Chopin. x 1991 ([W ks. zb.:] Frederic Chopin et les lettres. Varsovie 1991 s. 51-64 [p...) szczegóły 
581.artykuł: Sudolski Zbigniew: Zagubione wartości moralno-wychowawcze, czyli o młodzieży filomacko-filareckiej i jej losach. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
582.artykuł: Surwiło Jerzy: Archiwum Filomatów - uratowane. Czerwony Sztandar 1990 nr 3 s. 4 (nt. losów archiwum Towarzystwa Filomatów w Wilnie i dzialalności Onufr...) szczegóły 
583.artykuł: Szafrańska Anna: Z dziejów Uniwersytetu Kijowskiego. Krynica 1995 nr 4-7 s. 8-10 (cykl artykułów; kontynuacja z roku 1994; dot. m. in. następujących twó...) szczegóły 
584.artykuł: Szafrańska Anna: Z dziejów Uniwersytetu Kijowskiego. Krynica 1994 nr 3 s. 7-9 (art. dot. m. in. następujących twórców: Adam Jerzy Czartoryski, Ignacy...) szczegóły 
585.artykuł: Szarłat Aleksandra: Miłość i litość, czyli pasja życia. Za i przeciw 1989 nr 8 s. 17-18 (o pracach badawczych prof. Dory Kacnelson nad literaturą polskiego rom...) szczegóły 
586.artykuł: Szaruga Leszek: Lekturnik (1). Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 123-131  szczegóły 
587.artykuł: Szczepańska-Lange Elżbieta: Wojna polsko-żydowska 1859. Ludzie i konteksty. Midrasz 2011 nr 3 s. 10-19 (dot. konfliktu, w który zaangażowali się m.in. ludzie pióra, a który r...) szczegóły 
588.artykuł: Szczerbiński Jacek: Środowiska inteligencji lwowskiej w latach 1831-1867. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 120-129 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
589.artykuł: Szeląg Zdzisław: Literatura i badania literackie polskiego romantyzmu w nielegalnych wydawnictwach z lat 1980-1989. Szkic problematyki. Rocznik Świętokrzyski 1994 t. 21 s. 147-158  szczegóły 
590.artykuł: Szeląg Zdzisław: Przeciw balowemu serwilizmowi. Ustęp z dziejów okolicznościowej poezji politycznej I połowy XIX wieku. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 8 s. 103-119  szczegóły 
591.artykuł: Szews Jerzy: Filomaci grudziądzcy. Rocznik Grudziądzki 1994 t. 11 s. 49-54  szczegóły 
592.artykuł: Szmyd Jan: Wiosna Ludów na ziemiach polskich w refleksjach i postawach filozofów. x 1999 ([w ks.:] Rok 1848. Wiosna Ludów w Galicji. Zbiór studiów. Pod red. Wła...) szczegóły 
593.artykuł: Szostakowski Stanisław: Instytucje kulturalne, naukowe i społeczne emigracji. Życie religijne. x 1991 ([W ks.:] Stanisław Szostakowski: Z dziejów Wielkiej Emigracji. Warszaw...) szczegóły 
594.artykuł: Szotek Barbara: Marian Massonius o litewskich źródłach polskiego romantyzmu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1996 t. 14 (1565) s. 127-137 (wpływ poezji romantycznej (głównie twórczości Adama Mickiewicza) na po...) szczegóły 
595.artykuł: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna - ogniwo przemian i sporów pomiędzy sokratyczną i retoryczną ideą ironii. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 103-105 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
596.artykuł: Szturc Włodzimierz: Jak czytali romantycy. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 25-43  szczegóły 
597.artykuł: Szturc Włodzimierz: Oświecenie - romantyzm (Z dziejów idei natury i Wielkiej Całości). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 13-28  szczegóły 
598.artykuł: Szybiak Irena: Filomackie dyskusje o zawodzie nauczycielskim. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1991 t. 34 s. 15-30 (dot. zainteresowań pedagogicznych filomatów...) szczegóły 
599.artykuł: Szyszko Urszula: Miłość romantyczna a małżeństwo - fragmenty biograficzne. Studia Bałtyckie. Polonistyka 1998 t. 1 s. 259-272  szczegóły 
600.artykuł: Śladkowski Wiesław: Wychodźstwo polskie - narodziny mitu. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 201-208 (epoka romantyzmu jako czas narodzin mitu polskiego wychodźstwa; w świe...) szczegóły 
601.artykuł: Śliwiński Marian: Paralelizm prądów klasycznych i romantycznych w syntezie historycznoliterackiej Juliana Krzyżanowskiego. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 185-197  szczegóły 
602.artykuł: Śliwowska Wiktoria: Materiały do historii zesłańców syberyjskich (Justynian Ruciński - Gustaw Ehrenberg - Aleksander Krajewski). Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 149-177 (zawiera "Aneks" z utworami zesłańców...) szczegóły 
603.artykuł: Śliwowska Wiktoria: Polskie zesłanki na Syberii w dobie międzypowstaniowej. Miscellanea Historico-Archivistica 1996 t. 6 s. 175-194 (m.in. nt. twórczości literackiej zesłanych na Syberię kobiet - Ewy Fel...) szczegóły 
604.artykuł: Ślusarczyk Janusz: Podróżnicy polscy w Beskidzie Żywieckim w pierwszej połowie XIX wieku. Hale i Dziedziny 1994 nr 3/4 s. 6-7 (nt. opisów Babiej Góry w relacjach pisarzy, m.in. Ludwika Pietrusiński...) szczegóły 
605.artykuł: Tomaszewski Stefan: Postaci miejskich plebejuszy w prozie polskiej okresu międzypowstaniowego (Zarys problematyki). Studia Slavica [Academiae Scientiarum Hungaricae] 1995 t. 40 z. 1/4 s. 249-257  szczegóły 
606.artykuł: Tomaszewski Stefan: Postaci miejskich plebejuszy w szkicach fizjologicznych i obrazkach okresu międzypowstaniowego. Prace Polonistyczne 1989 seria 45 s. 63-86 (m.in. w twórcz. autorów: Józef Symeon Bogucki, Wacław Szymanowski, Ant...) szczegóły 
607.artykuł: Tomkowski Jan: Bunt i wizja. Twórczość 1990 nr 5 s. 63-76 (poezja a mistycyzm, m.in. w poglądach i twórcz. Adama Mickiewicza, Jul...) szczegóły 
608.artykuł: Topolewski Jarosław: Historie magnetyczne. Gazeta. Magazyn 1998 nr 20 s. 52-56 (m.in. nt. wpływu twórcy teorii magnetyzmu zwierzęcego Antona Mesmera n...) szczegóły 
609.artykuł: Toruń Włodzimierz: Od literatury do polityki. Polskie lekcje romantyzmu. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2010 nr 8 s. 25-35  szczegóły 
610.artykuł: Trojanowiczowa Zofia: Ciało obce. Wprost 1991 nr 23 s. 15 (dot. Wielkiej Emigracji...) szczegóły 
611.artykuł: Trojanowiczowa Zofia: Mit Sybiru w polskiej poezji romantycznej. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
612.artykuł: Trojanowiczowa Zofia: Świadectwo poezji zesłańczej. Przegląd Wschodni 1991 t.1 z. 2 s. 301-314 (m.in. twórcz.: Karola Balińskiego, Gustawa Ehrenberga, Gustawa Zielińs...) szczegóły 
613.artykuł: Trynkowski Jan, Woltanowski Andrzej: Etap konarszczyków. Miesięcznik Literacki 1989 nr 7 s. 106-118 (losy członków Stowarzyszenia Ludu Polskiego, skazanych na katorgę bądź...) szczegóły 
614.artykuł: Trynkowski Jan: Polskie krajobrazy Sybiru. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 2 s. 365-373 (na podst. dzienników i wspomn. pisanych na Syberii m.in. autorów: Alek...) szczegóły 
615.artykuł: Trzynadlowski Jan: Godzina w antykwariacie. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 5 s. 103-107 (prywatne życie pisarzy i uczonych XIX w. oraz ich stosunek do własnej ...) szczegóły 
616.artykuł: Tylusińska Anna: Przekłady z włoskiej literatury romantycznej na język polski w pierwszej połowie XIX wieku - istotny aspekt kontaktów polsko-włoskich w dziedzinie kultury. Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 55-77 (z bibliografią przekładów z literatury włoskiej okresu romantyzmu na z...) szczegóły 
617.artykuł: TZZ: Dwa listy i jeden wiersz. Życie 2001 nr 209 s. 9 (nt. rękopisów listów Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego oraz wi...) szczegóły 
618.artykuł: Udział Stanisława Moniuszki w polskiej muzyce kościelnej. Studia Pelplińskie 1996 t. 25 s. 179-186 (m.in. opracowanie ludowych pieśni kościelnych oraz msze do teksów łaci...) szczegóły 
619.artykuł: Uffelmann Dirk: "Ja bym mój naród jak pieśń żywą stworzył". Literatura romantyczna w obliczu badań postkolonialnych. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2008 nr 6 s. 19-46  szczegóły 
620.artykuł: Wachowicz Barbara: Znad Wilii 1994 nr 18 s. 8 (wyw. nt. książki, rozm. Romuald Mieczkowski...) szczegóły 
621.artykuł: Walicki Andrzej: The idea of universalism in the Polish romantic tradition. Dialogue and Humanism 1993 nr 4 s. 19-38  szczegóły 
622.artykuł: Warchoł Stefan: Derywaty z -ica (-yca) w polskiej poezji romantycznej i w języku doby średniowiecza (Z nawiązaniem do polskich gwar). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 137-49  szczegóły 
623.artykuł: Waśko Andrzej: Uwagi o romantycznej rehabilitacji Sarmatyzmu. Rekonesans. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1989 t. 26 s. 3-23 (recepcja sarmatyzmu w literaturze romantycznej...) szczegóły 
624.artykuł: Wąsik Wiktor: Polska filozofia narodowa. Eidos 1996 nr 4 s. 16-19 (mesjanizm polski a romantyczne koncepcje filozoficzne...) szczegóły 
625.artykuł: Wiadomości.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2005 nr 2 s. 62-63 (m.in. nota nt. promocji książki w Bibliotece Narodowej w Warszawie, Wa...) szczegóły 
626.artykuł: Wierzbicki Andrzej: Jakiej historii Polacy potrzebują?. Przegląd Polityczny 2003 nr 60 s. 80-87 (dot. sporów o interpretację dziejów narodowych z udziałem m.in. następ...) szczegóły 
627.artykuł: Wierzbowska Ewa M.: Zło w romantycznej szkole ukraińskiej. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 12 s. 158-165 (m.in. nt. twórczości Antoniego Malczewskiego, Seweryna Goszczyńskiego,...) szczegóły 
628.artykuł: Wilk Wiesław: Liryka modlitewna polskiego romantyzmu w kręgu tradycji i konwencji. Studia Sandomierskie 2003 t. 10 s. 252-266  szczegóły 
629.artykuł: Winiarski Jerzy: Sytuacja młodego pokolenia w powieściowych fabułach doby przedlistopadowej. Kontekstualne tło utworów Elżbiety Jaraczewskiej. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 9-23 (m.in.: Stanisław Bratkowski, Konstanty Gaszyński, Stanisław Jaszowski,...) szczegóły 
630.artykuł: Witek Ireneusz: Kilka uwag o przezwyciężeniu romantycznego pesymizmu. Ogród 1993 nr 1/4 s. 91-96 (z not. o aut. i fot....) szczegóły 
631.artykuł: Witkowska Alina: Dziko - pięknie - groźnie czyli Ukraina romantyków. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 20-30  szczegóły 
632.artykuł: Witkowska Alina: Litewsko-białoruska przestrzeń idylliczna. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 1 s. 49-58 (nt. roli m.in. "Pana Tadeusza" w ukształtowaniu wyobrażeń o przestrzen...) szczegóły 
633.artykuł: Witkowska Alina: Nie będziemy emigrować już nigdy? Z Aliną Witkowską , profesorem zwyczajnym w Instytucie Badań Literackich, rozmawia Ewa Berberyusz. Tygodnik Powszechny 1995 nr 46 s. 8 (wyw. nt. romantycznego i późniejszych doświadczeń emigracyjnych Polakó...) szczegóły 
nawiązanie: Karbowska Jadwiga: Nie będziemy emigrować już nigdy?. Tygodnik Powszechny 1995 nr 51 s. 14 (list do red....) szczegóły 
634.artykuł: Witucka Barbara: Polityczne aspekty wolnościowe w twórczości poetów Romantyzmu. Akant 2002 nr 3 s. 22-23 (dot. poetów: Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid, Juliusz Słowacki...) szczegóły 
635.artykuł: Wnuk Agnieszka: Bajronizm jako jeden z języków polskiego romantyzmu. Polskie adaptacje i modyfikacje. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2010 nr 8 s. 231-245  szczegóły 
636.artykuł: Wojciak Jerzy: Szkolnictwo i życie kulturalne Bydgoszczy w latach 1815-1850. x 1991 ([W ks. zb.:] Historia Bydgoszczy. T. 1: Do roku 1920. Warszawa, Poznań...) szczegóły 
637.artykuł: Woźniakiewicz-Dziadosz Maria: Dziedzictwo masońskie romantycznych konspiracji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 53-66 (w lit....) szczegóły 
638.artykuł: Woźniakiewicz-Dziadosz Maria: Wyznawca - romantyczny wzorzec codziennego patriotyzmu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 1-11  szczegóły 
639.artykuł: Woźniczka-Paruzel Bronisława: Z dziejów popularnych "historii dla ludu" doby romantyzmu. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1989 z. 22 (185) s. 93-106  szczegóły 
640.artykuł: Wójcik Zbigniew: Zesłańcze szlaki uczonych polskich w Rosji. Niepodległość i Pamięć 1995 nr 1 s. 123-138 (m.in. pisarze: Ewa Felińska, Adam Mickiewicz, Tomasz Zan, Gustaw Zieli...) szczegóły 
641.artykuł: Wrzeciono Małgorzata: Książka naukowa w księgarniach polskich lat 1830-1864 (Na przykładzie wybranych katalogów księgarskich). Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 1995 r. 2 s. 35-49 (dot. książek z zakresu historii i teorii literatury polskiej oraz pows...) szczegóły 
642.artykuł: Wydział Literacki Kasyna Gostyńskiego 1838-1845. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1996 t. 6 s. 5-13 (o działalności...) szczegóły 
643.artykuł: Zagałowa Maria Janina: Mój udział w przwożeniu go do Warszawy (Archiwum Filomatów w Wilnie). Kurier Wileński 1998 nr 247 s. 6 (nt. okoliczności odzyskania i przewiezienia archiwum z Wilna do Warsza...) szczegóły 
644.artykuł: Zarych Elżbieta: Problemy w badaniach nad wpływem filozofii niemieckiej - od Kanta do Hegla - na literaturę polskiego romantyzmu. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 52-77  szczegóły 
645.artykuł: Zaworska Helena: Lustracyjna historia literatury. Gazeta Wyborcza 1992 nr 138 s. 9 (nt. Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego i Józefa Ignacego Kraszew...) szczegóły 
646.artykuł: Zdrada Jerzy: Głos o "Prawo zabezpieczające własność myślną i duchową Polaków". Tygodnik Powszechny 1993 nr 51/52 s. 15 (dot. okoliczności powstania listu otwartego poetów i wydawców romantyc...) szczegóły 
647.artykuł: Zelenka Milos: Pojęcie romantyzmu w czeskiej i polskiej nauce o literaturze. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 149-152  szczegóły 
648.artykuł: Zgorzelski Czesław: Zarys linii rozwojowych polskiej poezji romantycznej. Universitas 1992 nr 3 s. 24-29  szczegóły 
649.artykuł: Ziejka Franciszek: Nieznani, zapomniani... O tłumaczach litratury polskiej we Francji w XIX wieku. Ruch Literacki 1996 z. 3 s. 295-308 (m.in. nt. Burgauda des Marets, Konstantego Gaszyńskiego, Krystyna Józe...) szczegóły 
650.artykuł: Zielnica Krzysztof: Die Polen bei Hegel in Berlin. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1994 nr 2 s. 68-76 (nt. fascynacji myślą Geroga Wilhelma Friedricha Hegla, Augusta Cieszko...) szczegóły 
651.artykuł: Ziemba Kwiryna: Jak pracować nad romantyzmem. Prywatne marzenia edukacyjne i badawcze z roku 2010. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2010 nr 8 s. 335-344  szczegóły 
652.artykuł: Zieniewicz Andrzej: Czucie i wiara. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 9 s. 14  szczegóły 
653.artykuł: Zięba Dariusz: Ile Syberii? W poszukiwaniu znaczeń romantycznego mitu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2002 z. 1 s. 54-67  szczegóły 
654.artykuł: Ziółek Jan: Ze studiów nad życiem religijnym Wielkiej Emigracji. Studia Polonijne 1995 t. 16 (1994) s. 99-120  szczegóły 
655.artykuł: Z.M.: Z życia Centre du Dialogue. Nasza Rodzina = Notre Famille 1992 nr 12 s. 34 (not. o prelekcji Zofii Trojanowiczowej "Sybir romantyków - mity i rzec...) szczegóły 
656.artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 78 s. 206 (not. o nabyciu przez osobę prywatną rękopisów Adama Mickiewicza, Juliu...) szczegóły 
657.artykuł: Zyga Aleksander: Ludowa pieśń ukraińska w polskiej krytyce lat 1820-1845. Rocznik Przemyski 1992 t. 28 (1991/1992) s. 43-58  szczegóły 
658.artykuł: Zymomrja Mikołai: Elementy kolorytu ukraińskiego w literaturze polskiej (epoka romantyzmu). Studia Bałtyckie. Polonistyka 1998 t. 1 s. 105-120 (m.in.: Seweryn Goszczyński, Michał Grabowski, Adam Mickiewicz, Maurycy...) szczegóły 
659.artykuł: Żaliński Henryk W.: Nauka w Akademii Pedagogicznej. Konspekt 2001 nr 8 s. 31-40 (wywiad z prorektorem; m.in. nt. przyczyn fascynacji autora Wielką Emig...) szczegóły 
660.artykuł: Żaliński Henryk: Zapomniane pamiętniki z powstania listopadowego. x 1993 ([W ks.:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feli...) szczegóły 
661.artykuł: Żbikowski Piotr: Początki romantyzmu w Polsce (Próba rekapitulacji stanu badań). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 311-324  szczegóły 
662.artykuł: Żurawski vel Grajewski Radosław: Obraz życia religijnego na Wyspach Brytyjskich w oczach przedstawicieli Wielkiej Emigracji. Universitas Gedanensis 2002 nr 2 (26) s. 25-43 (dot. m.in. polskich pisarzy: Adam Jerzy Czartoryski, Stanisław Egbert ...) szczegóły 
663.artykuł: Żurek Piotr: Kontakty biskupa Strossmayera z polską emigracją w Paryżu w 1867 roku. Studia Historyczne 2002 z. 3/4 s. 275-287 (nt. kontaktów Josipa Juraja Strossmayera m.in. z Zygmuntem Miłkowskim ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
664.impreza: "Antyk romantyczny - model europejski i wariant polski (ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków)".  szczegóły 
artykuł: (MK): Antyk romantyczny. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 9 s. 20 (nota spraw. z pierwszego seminarium nt. "Romantycy polscy i europejscy...) szczegóły 
665.impreza: "Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Trzeciakowski Wiesław: Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 12 s. 7-10 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Konferencje planowane. Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 36-40 (zawiera m.in. zapowiedź...) szczegóły 
666.impreza: "Antyk romantyków - model europejski i wariant polski (ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków)" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Wykłady i sesje. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 2 s. 8 (not. zapow....) szczegóły 
667.impreza: "Antyk romantyków" - spotkanie w ramach międzyuczelnianego projektu badawczego.  szczegóły 
artykuł: Jagodzińska Joanna: Antyk romantyków. Głos Uczelni [Toruń] 1999 nr 7/8 s. 25 (sprawozdanie...) szczegóły 
668.impreza: "Biografie romantycznych poetów" - międzynarodowa konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Banowska Lidia: Biografie romantycznych poetów (autokreacja - legenda - recepcja). Życie Uniwersyteckie 2003 nr 12 s. 35 (sprawozdanie...) szczegóły 
669.impreza: "Dwa literackie pokolenia romantyków polskich" - wystawa (1994).  szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz 1994 nr 9 s. 28 (not. inf....) szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1994 nr 1/2 s. 86 (not. o otwarciu...) szczegóły 
670.impreza: "Eurovisionen im 19. Jahrhundert. Vorstellungen von Europa in Literatur, Philosophie und Geschichte" - międzynarodowe sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Masiakowska Dorota: Internationales Symposium "Eurovisionen" im 19. Jahrhundert. Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Konfiguracje = Konfigurationen 2002 [z.] 6 s. 263-265  szczegóły 
artykuł: Masiakowska Dorota: Międzynarodowe sympozjum "Eurovisionen im. 19 Jahrhundert". Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 549-551 (relacja z sympozjum, z uwzględnieniem bloku referatów dot. polskiego r...) szczegóły 
671.impreza: "Jak czytano i jak czytać polski romantyzm?" - konferancja (2009).  szczegóły 
artykuł: Winek Teresa: O czytaniu polskiego romantyzmu - konferencja. Colloquia Litteraria 2009 nr 1 s. 135-141 (sprawozdanie...) szczegóły 
672.impreza: Konferencja naukowa poświęcona Zygmuntowi Krasińskiemu, Adamowi Mickiewiczowi i Juliuszowi Słowackiemu (1999).  szczegóły 
artykuł: M.J.: Młodzi pasjonaci poezji romantycznej. Masovia Mater 1999 nr 17 s. 2 (spraw....) szczegóły 
673.impreza: "Książki epoki romantyzmu" - wystawa (1995).  szczegóły 
artykuł: Filia 1996 nr 30 (1995/1996) s. 11  szczegóły 
674.impreza: "Literaci w kręgu sztuki XIX wieku" - wystawa (1994).  szczegóły 
artykuł: Szponarowicz Małgorzata: W gościenie u Wincentego Pola. Magazyn Ezop 1994 nr 1 s. 3 (o wystawie inicjującej otwarcie po remoncie dworku Wincentego Pola w L...) szczegóły 
675.impreza: "Narodziny romantyzmu w Warszawie" - sympozjum (1987).  szczegóły 
artykuł: Nesteruk Małgorzata: Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 231-233 (spraw....) szczegóły 
676.impreza: "Nasze pojedynki o romantyzm" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Knaplewska Joanna: "Nasze pojedynki o romantyzm". Polonistyka 1993 nr 8 s. 504-506 (spraw....) szczegóły 
677.impreza: "Od oświecenia do romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830" - konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Żbikowski P.: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1999 nr 3 s. 41 (not....) szczegóły 
678.impreza: "Poeci romantyczni: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński - konferencja (1999).  szczegóły 
artykuł: Masovia Mater 2001 nr 5 s. 7 (not....) szczegóły 
679.impreza: "Problem tragedii i tragizmu w aspekcie teoretycznym i historycznoliterackim" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Ryziński Remigiusz, Sobolczyk Piotr: Sprawozdanie z konferencji "Problem tragedii i tragizmu w aspekcie teoretycznym i historycznoliterackim" (Białystok 22-24 listopada 2001). Ruch Literacki 2002 z. 3 s. 316-320  szczegóły 
680.impreza: "Romantyzm polski - kanon i różnice" - sesja (2005).  szczegóły 
artykuł: Kuziak Michał: O polskim romantyzmie w Szwjcarii?. Dialog Akademicki 2005 nr 17 s. 24 (sprawozdanie...) szczegóły 
681.impreza: "Salony i Cyganie - literatura warszawska 1832-1862" - wystawa (1996).  szczegóły 
artykuł: Jurkowski Stefan: Laury i buty. Przegląd Tygodniowy 1996 nr 47 s. 14 (sprawozdanie z wystawy...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1996 nr 11 s. 80 (not o otwarciu wystawy...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 24 X s. 7  szczegóły 
682.impreza: Sesja naukowa poświęcona sytuacji literatury polskiej lat 1793-1830 (1998).  szczegóły 
artykuł: Rams Olaf: Od oświecenia do romantyzmu. Fraza 1998 nr 21/22 s. 220-222  szczegóły 
683.impreza: "Sybir polskich romantyków" - wystawa (1991).  szczegóły 
artykuł: Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 356  szczegóły 
artykuł: Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 342  szczegóły 
684.impreza: "Sybir romantyczny" - konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Piasecka Maria: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 223  szczegóły 
685.impreza: "Sybir romantyków" - wystawa (1990).  szczegóły 
artykuł: Riss Barbara: Kraina pusta, biała i otwarta... - kilka uwag o wystawie "Sybir romantyków w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Muzealnictwo 1992 t. 34 s. 54-56  szczegóły 
artykuł: eRKA: Relata refero. Tygodnik Solidarność 1991 nr 5 s. 16 (not....) szczegóły 
artykuł: Mikołejko Zbigniew: Sybir - romantyczne przekleństwo. Życie Warszawy 1990 nr 219 s. 7 (sprawozdanie ...) szczegóły 
artykuł: Sybir nie tylko romantyków. Trybuna 1990 nr 185 s. 5 (nota...) szczegóły 
artykuł: Riss Barbara: Sybir romantyków. Życie Warszawy 1990 nr 184 s. 6 (artykuł przed otwarciem wystawy...) szczegóły 
artykuł: Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 334-337  szczegóły 
artykuł: Kultura i Życie 1990 nr 21 s. 2 (rep. z wystawy...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 5 s. 2 (zapowiedź...) szczegóły 
686.impreza: "Sybir romantyków" - wystawa (1994).  szczegóły 
artykuł: Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 349-353  szczegóły 
687.impreza: "Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim" - konferencja naukowa (2007).  szczegóły 
artykuł: Jakubowska-Krawczyk Katarzyna: O "szkole ukraińskiej" w poezji polskiej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 429-432 (spraw....) szczegóły 
688.impreza: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Obrady polonistów. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 3 s. 31 (not....) szczegóły 
artykuł: Hanusiewicz Mirosława: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej". Sesja naukowa zorganizowana przez Koło Polonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin, 16-18 kwietnia 1996). Barok 1996 nr 2 s. 303-304  szczegóły 
689.impreza: "Tekstologia i edytorstwo dzieł romantyków. Tradycja - stan badań - perspektywy" - konferencja (2007).  szczegóły 
artykuł: Winek Teresa: Tekstologia i edytorstwo dzieł romantyków. Colloquia Litteraria 2007 nr 1/2 s. 175-183 (sprawozdanie...) szczegóły 
690.impreza: "Tematy romantyczne" - wystawa (1996).  szczegóły 
artykuł: Jentys Maria: Dziewięć tematów romantycznych. Wystawa w warszawskim Muzeum Literatury. Sycyna 1995 nr 22 s. 2  szczegóły 
artykuł: K.M.: Portret Juliusza i komódka Salomei. Romantyczna wystawa w Muzeum Literatury. Rzeczpospolita 1995 nr 217 s. 25  szczegóły 
artykuł: Szewc Piotr: Romantyczny cukierek narodowy. Przegląd Powszechny 1995 nr 11 s. 220-221  szczegóły 
artykuł: Riss Barbara: Romantyzm nade wszystko.... Wiadomości Kulturalne 1995 nr 42 s. 21  szczegóły 
artykuł: Rota 1996 nr 1/2 s. 114 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika Warszawy 1995 nr 4 s. 202-203 (not. o otwarciu...) szczegóły 
691.impreza: "Towianizm w kulturze polskiej" - sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Pułka Leszek: Łamanie się człowieka. Gazeta Wyborcza 1998 nr 85 s. 19  szczegóły 
artykuł: Marszałek Agnieszka: Naokoło towianizmu. Didaskalia 1998 nr 25/26 s. 121-122 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: R.B.: Wokół Towiańskiego. Rzeczpospolita 1998 nr 79 s. 25 (zapowiedź; z programem...) szczegóły 
692.impreza: "Wileńskie konteksty romantyczne" - międzynarodowa konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Kaleda Algis: Dziedzictwo romantyzmu. Znad Wilii 1994 nr 26 s. 6  szczegóły 
artykuł: Werowska Danuta: "Wileńskie konteksty romantyczne". Kurier Wileński 1994 nr 243 s. 7  szczegóły 
artykuł: (W.M.): Wileńskie konteksty romantyczne. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 2 (nota o inauguracji w ramach spotkań Środy Poetyckiej w Celi Konrada w ...) szczegóły 
artykuł: Okulicz-Kozaryn Radosław: Wileńskie konteksty romantyczne. Lituano-Slavica Posnaniensia 1997 t. 7 (1995) s. 262-263  szczegóły 
artykuł: Dziedzic Stanisław: Wileńskie konteksty romantyczne. Ruch Literacki 1995 z. 2 s. 286-289  szczegóły 
artykuł: Bujnicki Tadeusz: "Wileńskie konteksty romantyczne" - międzynarodowa konferencja naukowa na Uniwersytecie Wileńskim. Kultura [Paryż] 1995 nr 4 s. 133-135 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (jk): Zrozumienie i porozumienie. Przegląd Powszechny 1995 nr 11 s. 216-218  szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1997 nr 8 s. 3 (not....) szczegóły 
693.impreza: "Zapomniane wielkości Romantyzmu" - sesja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Trojanowiczowa Zofia: Romantycy w Poznaniu. Życie Uniwersyteckie 1994 nr 1 s. 8, 9 (wyw., rozm. Danuta Chodera...) szczegóły 
artykuł: Pluta Małgorzata: Zapomniane wielkości Romantyzmu. Polonistyka 1994 nr 7 s. 444-445  szczegóły 
694.impreza: "Żydzi i kwestia żydowska w romantyzmie polskim" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Pieróg Agata: Żydzi i kwestia żydowska w romantyzmie polskim. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 2 s. 107-108  szczegóły 
artykuł: Pieróg Agata: Żydzi i kwestia żydowska w romantyzmie polskim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 1/2 s. 19 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Żydzi i kwestia żydowska w romantyzmie polskim. Ruch Literacki 2002 z. 1 s. 114-115 (sprawozdanie, z omówieniem referatów...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
695.recenzja: Ławski Jarosław: Nareszcie o nieskończoności. Wiek XIX 2012 t. 5 s. 577-586  szczegóły 
696.książka twórcy: Strzyżewski Mirosław: Romantyczna nieskończoność. Studium identyfikacji pojęcia. [Album, antologia, wiersz]. 2010 (I. Romantyczna nieskończoność. Studium identyfikacji pojęcia. Uwagi ws...) szczegóły