Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Aneks bibliofilski do dziejów cenzorskich listów gończych za dziełami Adama Mickiewicza i innych autorów na Kielecczyźnie w pierwszej połowie XIX wieku. (Panu Czesławowi Miłoszowi). 1994 ([M.in. nt. działania cenzury wobec dzieła Maurycego Mochnackiego, Klem...) szczegóły 
2.książka: Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans. 2003 (Słowo wstępne. Konteksty europejskie. Hana Voisine-Jechova: Antyk "zre...) szczegóły 
3.książka: Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans. 2003 (Maria Kalinowska: Słowo wstępne. - Konteksty europejskie. Hanna Voisin...) szczegóły 
4.książka: Aufsaetze zur polnischen und deutschen Romantik. 1996  szczegóły 
5.książka: Axer Jerzy: Filolog w teatrze. 1991 (Wstęp. - Część pierwsza. Wśród scenariuszy greckich i łacińskich: Słow...) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Starożytność źle obecna. Dialog [Warszawa] 1995 nr 4 s. 131-140  szczegóły 
recenzja: Hernik-Spalińska Jagoda: Pochwała filologii. Jerzy Axer - filolog w teatrze. Ogród 1994 nr 1 s. 296-301 (z not. o Jagodzie Hernik-Spalińskiej...) szczegóły 
recenzja: Łanowski Jerzy: Teatr filologa. Życie Warszawy 1992 nr 135 s. 7  szczegóły 
recenzja: Okoń Jan: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 400-403  szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 304 (nota...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: A philologist in the theatre. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1993 nr 2 s. 43  szczegóły 
6.książka: Bachórz Józef: Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie. 2003 (O Emilii Plater i "Śmierci pułkownika". Narodziny i dzieje legendy. Ja...) szczegóły 
7.książka: Bachórz Józef: Romantyzm a romanse. Studia i szkice o prozie polskiej w pierwszej połowie XIX wieku. 2005  szczegóły 
8.książka: Barok. 2008  szczegóły 
9.książka: Bielik-Robson Agata: Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje.  szczegóły 
10.książka: Bilutenko Elena: Romantičeskaâ šlâhetskaâ gavenda v pol'skoj proze XIX veka. Monografiâ. 2008  szczegóły 
11.książka: Bittner Ireneusz: U podstaw antropologii filozoficznej polskiego romantyzmu. 1998 (I. Idea autoidentyfikacji. 1. "Odnajdywanie siebie". 2. "Uobecnianie s...) szczegóły 
12.książka: Błachnio Jan Ryszard: Idealizm niemiecki i filozofia narodowa w polskiej myśli chrześcijańskiej lat 1831-1863. 1994 ([Dot. poglądów pisarzy: Ignacy Hołowiński, Feliks Kozłowski, Henryk Rz...) szczegóły 
13.książka: Bobrowska Barbara: Konopnicka na szlakach romantyków. 1997 (Wstęp. - I. Konrad, Anhelli, Irydion - Konopnicka o osobowościach wiel...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 372-373 (not....) szczegóły 
recenzja: Kulczycka-Saloni Janina: Książka Barbary Bobrowskiej o Marii Konopnickiej - nowe spojrzenie na literaturę czasów postyczniowych. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 167-171  szczegóły 
recenzja: Stachura Renata: Ruch Literacki 1998 z. 2 s. 253-255  szczegóły 
14.książka: Bojko Pelagia: Wizualizacje twarzy w poezji romantyków polskich. Mickiewicz, KSłowacki, Krasiński, Norwid. 2011 (Wprowadzenie. Ukazać człowieka. Adam Mickiewicz. Juliusz Słowacki. Zyg...) szczegóły 
15.książka: Borejsza Jerzy Wojciech: Piękny wiek XIX. 1990  szczegóły 
16.książka: Borowczyk Jerzy: Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824. Historia śledztwa przeciw konspiracji studenckich i młodzieżowych w Wilnie oraz w Wileńskim Okręgu Naukowym. 2003  szczegóły 
recenzja: Radziwon Marek: Jak dziecię bagatelę napisało. Gazeta Wyborcza 2003 nr 191 s. 11  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Dzięki dociekliwości śledczych.... Nowe Książki 2003 nr 12 s. 42-43  szczegóły 
17.książka: Bracka Mariâ: Etnična paradigma poezii "ukrains'koi školi" pol's'kogo romantizmu. 2009  szczegóły 
18.książka: Brzozowski Jacek: Odczytywanie romantyków. (2) Dwadzieścia dwa szkice i notatki o Mickiewiczu, Słowackim i Norwidzie. 2011 ( Od autora. - Mickiewicz.Jeszcze o bohaterce "Konrada Wallenroda". Kon...) szczegóły 
19.książka: Brzozowski Jacek: Odczytywanie romantyków. Szkice i notatki o Mickiewiczu, Malczewskim i Słowackim. 2002 (I. Notatki mickiewiczowskie. Szkic do historii diabłów i szatana. "Lit...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Zaczytywanie romantyków. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 51  szczegóły 
20.książka: Bulgaryn Fadzej: Vybranae. 2003 ([M.in. dot. polskich pisarzy: Adam Czartoryski, Adam Mickiewicz; zawie...) szczegóły 
21.książka: Burkot Stanisław: Polskie podróżopisarstwo romantyczne. 1988  szczegóły 
recenzja: (AS): Acta Poloniae Historica 1992 t. 65 s. 288-289 (not. w jęz. francuskim...) szczegóły 
recenzja: Dobosz Andrzej: O podróżach. Kultura [Paryż] 1990 nr 9 s. 118-129  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Życie Literackie 1989 nr 27 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Kamionka-Straszakowa Janina: Polskie podróżopisarstwo dokumentarne doby romantyzmu. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 153-159  szczegóły 
recenzja: Zieliński Andrzej: Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 201-204  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 2 (1989/1990) s. 285-286  szczegóły 
22.książka: Bursztyńska Halina: Kraszewski, Orzeszkowa, Sienkiewicz. Studia i szkice. 1998 (Józef Ignacy Kraszewski. Twórczość poetycka. Poglądy na polski romanty...) szczegóły 
23.książka: Cesarz Elżbieta: Chłopi w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej 1795-1864. Syntezy, parasyntezy i podręczniki dziejów ojczystych. 1999 ([Zawiera m.in.:] I. Spuścizna Polski Niepodległej. Adam Naruszewicz i ...) szczegóły 
recenzja: Kantor Ryszard: Lud 2000 t. 84 s. 154-155  szczegóły 
24.książka: Chojnacki Hieronim: Polska "poezja Północy". Maria, Irydion, Lilla Weneda. 1998  szczegóły 
25.książka: Chołody Mariusz: Ciało, dusza, duch. Dyskurs cielesny w romantyzmie polskim. (Fragmenty). 2011  szczegóły 
26.książka: Chrabąszcz Marta: Błędne krainy romantyków. Kreacje przestrzeni we "wschodnich" powieściach poetyckich.  szczegóły 
27.książka: Chyła-Szypułowa Irena: Muzyka w poezji wieszczów. 2000 (Wstęp. * Podstawy estetyczne romantycznej syntezy sztuk. - Muzyczny ro...) szczegóły 
28.książka: Chytrowski Wojciech: Filozofowie romantyczni o przyszłości Polski. 1993 ([Dotyczy pisarzy: August Cieszkowski, Edward Dembowski, Wojciech Gutko...) szczegóły 
29.książka: Ciechanowicz Jan, Kosman Bogumiła, Kosman Marceli: Na wileńskiej Rossie. 1990 ([M.in.rozdz.:] W cieniu Juliusza [Euzebiusz Słowacki]. - Strażnik arch...) szczegóły 
30.książka: Cieśla-Korytowska Maria: Autor, autor!. (W poezji liliowym oparze, czyli krytyk w lustrze literatury. Co mnie d...) szczegóły 
31.książka: Cieśla-Korytowska Maria: Romantyczne przechadzki pograniczem. (Na temat muzyki w twórczości Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, ...) szczegóły 
32.książka: Claudon Francis, Noisette de Crauzat Claude, Pillement Georges, Roschitz Karlheinz, Tiber Gilles: Encyklopedia romantyzmu. Malarstwo, rzeźba, architektura, literatura, muzyka. 1997 ([M.in. rozdz.:] Literatura [omów. literatury romantyzmu europejskiego]...) szczegóły 
33.książka: Claudon Francis, Noisette de Crauzat Claude, Pillement Georges, Roschitz Karlheinz, Tiber Gilles: Encyklopedia romantyzmu. Malarstwo, rzeźba, architektura, literatura, muzyka. 1992 ([M.in. rozdz.:] Literatura [omów. literatury romantyzmu europejskiego]...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Encyklopedia i duch czasu. Nowe Książki 1993 nr 5 s. 23-24  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 129  szczegóły 
34.książka: Cybenko Elena: Osobennosti pol'skojj i russkojj romanticheskojj prozy 30kh-40kh godov XIX veka. K probleme geroja i principov ego izobrazhenija. 1973  szczegóły 
35.książka: Czwórnóg-Jadczak Barbara: Klasycy i romantycy. Spór i dialog. 2012  szczegóły 
36.książka: Czytanie liryki po Zgorzelskim. 2010  szczegóły 
37.książka: Dąbrowicz Elżbieta: Galeria ojców. Autorytet publiczny w literaturze polskiej lat 1800-1861. 2009 (nt. życia kulturalnego, politycznego i społecznego w Polsce w latach 1...) szczegóły 
38.książka: Dąbrowski Krzysztof: Polacy nad Lemanem w XIX wieku. 1995 (Okres 1815-1830: Wyprawa na Górę Białą - Antoni Malczewski. Studia, po...) szczegóły 
recenzja: Domański Michał: Polacy nad Newą i Lemanem. Rota 2001 nr 1/2 s. 109-110  szczegóły 
39.książka: Dopart Bogusław: Romantyzm polski. Pluralizm prądów i synkretyzm dzieła. 1999 (Wprowadzenie. I. "Maria" Antoniego Malczewskiego - synkretyzm dzieła i...) szczegóły 
recenzja: Biliński Krzysztof: Romantyczna synteza. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 176-179  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 296 (not....) szczegóły 
recenzja: Turaj-Kalińska Katarzyna: Dryfująca komoda. Przekrój 1999 nr 32 s. 32  szczegóły 
40.książka: Dramat i teatr romantyczny. 1. 1992 (I. Studia i rozprawy: Zbigniew Przychodniak: Stan badań nad dramatem p...) szczegóły 
41.książka: Duk Józef: Od Mickiewicza do Grochowiaka. Studia i szkice literackie o dawnych i współczesnych pisarzach polskich. 2001 (Przedmowa. - "Ziemia obiecana" Adama Mickiewicza [dot. wierszy religij...) szczegóły 
42.książka: Dutka Czesław Paweł: Tancerz idei. Pisarz jako autor i świadek znaczeń. 1995 (Autor i... piszący. Poeta filozofem, czyli w kręgu wybranych idei, poj...) szczegóły 
recenzja: Inglot Mieczysław: W kręgu żywej tradycji. Polonistyka 1997 nr 2 s. 119-120  szczegóły 
43.książka: Dutka Czesław Paweł: Tancerz idei. Pisarz jako autor i świadek znaczeń. 2000  szczegóły 
44.książka: Dybizbański Marek: Romantyczna futurologia. 2005  szczegóły 
45.książka: Dziewiętnastowieczność. Z poetyk polskich i rosyjskich XIX wieku. Prace poświęcone X Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Sofii. 1988 (Przedmowa. * Część I: Idee: Stanisław Pieróg: Naród i filozofia (U źró...) szczegóły 
46.książka: Emigranci, wygnańcy, wychodźcy.... 2007  szczegóły 
47.książka: Fabianowski Andrzej: Konwicki, Odojewski i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnych. 1999 (Wykorzystanie związku intertekstualnego łączącego prozę Tadeusza Konwi...) szczegóły 
48.książka: Fabianowski Andrzej: Paryż romantyków polskich. Mickiewicz, Słowacki, Chopin, Krasiński, Norwid. 1999 ([Zawiera m.in. noty o pobytach twórców w Paryżu, o miejscach w tym mie...) szczegóły 
recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Nowe Książki 1999 nr 12 s. 36-37 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ćwikliński Krzysztof: "Nowa Sodoma, to miasto ponure...". Tydzień 2000 nr 4 s. 15  szczegóły 
49.książka: Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa. ([Zawiera m.in.:] Maria Kalinowska: Wprowadzenie. Filhellenizm roamntyk...) szczegóły 
50.książka: Galster Bohdan: Paralele romantyczne. Polsko-rosyjskie powinowactwa literackie. 1987  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 1 s. 179-181  szczegóły 
51.książka: Głombik Czesław: Zapomniani krytycy, nieznani filozofowie. Rzecz o Aleksandrze Tyszyńskim i Janie Adamskim. 1988 ([Zawiera także informacje passim o aut.:] F. Bentkowski, P. Chmielowsk...) szczegóły 
recenzja: Szotek Barbara: W stronę polskiej filozofii drugiej połowy XIX wieku. Nowa Krytyka 1995 nr 5 s. 196-200  szczegóły 
52.książka: Gutowski Wojciech: Pasje wyobraźni. Szkice o literaturze romantyzmu i Młodej Polski. 1991 (Otchłań i nieskończone koło (O symbolice przestrzeni w poezji Adama Mi...) szczegóły 
53.książka: Hamerski Wojciech: Romantyczna troposfera powieści. Interpretacje prozy Kraszewskiego, Sztyrmera i Korzeniowskiego. 2010  szczegóły 
54.książka: Hieroglifem pisane dzieje... Starożytny wschód w wyobraźni romantyków. Studia. 2007  szczegóły 
55.książka: Hoffmann-Piotrowska Ewa: "W ustach jest otwór duszy..." Szkice o romantykach i mistykach. 2012  szczegóły 
56.książka: Inglot Mieczysław: Romantyzm. Słownik literatury polskiej.  szczegóły 
57.książka: Inspiracje Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu. Rekonesans. 2002 (Maria Kalinowska: Słowo wstępne. * Jacek Bartyzel: Antyk i dramat anty...) szczegóły 
58.książka: Jagodzińska Joanna: Misterium romantyczne. Liturgiczno-rytualne wymiary świata przedstawionego w III części Dziadów Adama Mickiewicza, Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego i Księdzu Marku Juliusza Słowackiego.  szczegóły 
59.książka: Jakubowski Marek Nikodem: Historiozofia jako filozofia praktyczna. Hegel a polska filozofia czynu. 1991 ([M.in. o recepcji histiriozofii Georga Hegla przez przedstawicieli pol...) szczegóły 
recenzja: Łagowski Bronisław: Hegel w optyce polskiego romantyzmu. Kwartalnik Filozoficzny 1993 t. 21 z. 3 s. 146-149  szczegóły 
60.książka: Jakubowski Marek Nikodem: Narodowe i uniwersalne. Cztery studia o polskiej filozofii politycznej doby romantyzmu. 2002 (Wstęp. Narodowa, lecz inluzywna. Wobec tradycji filozofii liberalnej. ...) szczegóły 
61.książka: Janion Maria: Biografie romantyczne. 2002 (I. Portrety romantyków krajowych. Romantyk sarmacki (Wincenty Pol). Z ...) szczegóły 
62.książka: Janion Maria: Do Europy - tak, ale razem z naszymi umarłymi. 2000 (Misterium nieprzerwane. Forma i śmierć. Mówienie o tym. Zmierzch parad...) szczegóły 
recenzja: Bieńczyk Marek: Tytuł wszystkich Polaków. Gazeta Wyborcza 2001 nr 33 s. 12 (z fot. Marii Janion...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Uwrażliwiać i ostrzegać. Więź 2001 nr 9 s. 178-182  szczegóły 
recenzja: Droździk Irena: Almanach Kęcki 2001 nr 5 s. 84-86  szczegóły 
recenzja: Faraon Bolesław: Do Europy razem z naszymi umarłymi. Nowa Polszczyzna 2002 nr 2 s. 64-66 (z not. biogr. autora na s. 66...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Do Europy razem z naszymi umarłymi. Zdanie 2002 nr 1/2 s. 93-94  szczegóły 
recenzja: Jedlicki Jerzy: Gusła Marii Janion. Res Publica Nowa 2001 nr 6 s. 78-81  szczegóły 
recenzja: K.M.: Magazyn Literacki 2001 nr 1 s. 64 (nota...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Nie unikniesz przeznaczenia. Rzeczpospolita 2001 nr 25 s. A10  szczegóły 
recenzja: Komar Michał: Komar [z tego cyklu:] Transport zwłok. Tygodnik Powszechny 2002 nr 28 s. 24  szczegóły 
recenzja: Krzemiński Adam: Kwiat w przeręblu. Polityka 2001 nr 5 s. 44-46 (z fot. Marii Janion...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Literatura i świat. Tygodnik Powszechny 2001 nr 5 s. 13  szczegóły 
recenzja: Momro Jakub: Romantyzm raz jeszcze. Ha!art 2001 nr 2 s. 122-123  szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Bez pamięci o najbliższych - po co żyć?. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 13  szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Osobna pamięć Polaków. O najnowszej książce Marii Janion. Tygodnik Powszechny 2001 nr 10 s. 9  szczegóły 
artykuł: Szaruga Leszek: Lekturnik (1). Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 123-131  szczegóły 
63.książka: Janion Maria: Gorączka romantyczna. 2000  szczegóły 
64.książka: Janion Maria: Gorączka romantyczna. 2007  szczegóły 
65.książka: Janion Maria: Kuźnia natury. 1994 ([Wybrane fragm. książki "Gorączka romantyczna")]....) szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Magia natury. Gazeta Wyborcza 1994 nr 284 s. 10  szczegóły 
66.książka: Janion Maria: Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. 2007  szczegóły 
67.książka: Janion Maria: Purpurowy płaszcz Mickiewicza. Studium z histoii poezji i mentalności. 2001 (wznowienie rozprawy "Poezja w kraju. Próba syntezy" - wstęp do "Obrazu...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: W słońcu Mickiewicza. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Zielińska Marta: O pożytkach z płaszcza. Res Publica Nowa 2001 nr 11 s. 80-82  szczegóły 
68.książka: Janion Maria: Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła.  szczegóły 
69.książka: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Romantyzm i historia. 2001  szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Światło dawnych dziejów. Gazeta Wyborcza 2001 nr 294 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 2003 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: Sowińska Renata: Romantyzm: narodowe muzeum czy zapoznane źródło idei?. Res Publica Nowa 2001 nr 4 s. 52-54 (artykuł z cyklu redakcyjnego "29 książek", które ukształtowały pokolen...) szczegóły 
70.książka: Janion Maria: Romantyzm i jego media. 2001 (I. Studium o romantycznych ideach. Estetyka i natura. II. Studia o rom...) szczegóły 
recenzja: Papieska Agnieszka: Summa vitae. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 50  szczegóły 
71.książka: Janion Maria: Tragizm, historia, prywatność. 2000 (I. Tragizm. Tragizm "Konrada Wallenroda" [Adama Mickiewicza]. Czyn i k...) szczegóły 
72.książka: Janion Maria: Zło i fantazmaty. 2001 (I. Wobec zła: "Patriota-wariat" [nt. romantycznego zagadnienia, motywu...) szczegóły 
recenzja: Papieska Agnieszka: Summa vitae. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 50  szczegóły 
73.książka: Jasiński Janusz: Żołnierze polscy na Mazurach (1807). 2004  szczegóły 
74.książka: Jóźwiak Wojciech: Piśmiennictwo polskiej misji unickiej na terenie Bułgarii w drugiej połowie XIX wieku. 2008  szczegóły 
75.książka: Kaleda Algis: Od M do M Szkice o literaturze polskiej i litewskiej. 2005  szczegóły 
76.książka: Kalembka Sławomir: Wielka Emigracja 1831-1863. 2003 (m.in. nt. pisarzy: Adama Mickiewicza, Joachima Lelelwela, Sewerya Gosz...) szczegóły 
77.książka: Kalembka Urszula: Publicyści Wielkiej Emigracji o rządach zaborców na ziemiach Rzeczypospolitej 1832-1862. 2000 ([Wstęp. I. Czasopiśmiennictwo Wielkiej Emigracji (Zarys). II. Rządy ro...) szczegóły 
recenzja: Caban Wiesław: Studia Historyczne 2002 Z. 1 s. 106-108  szczegóły 
78.książka: Kalinowska Maria: Los, Miłość, Sacrum. Studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji. 2003 (Słowo wstępne. * Część I: Między Losem a Opatrznością - świat dramatów...) szczegóły 
79.książka: Kalinowska Maria: Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie samotności. 1989 ([O twórczości Antoniego Malczewskiego, Adama Mickiewicza, Cypriana Kam...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: "Czy nasz romantyzm ma samotność?". Twórczość 1990 nr 10 s. 101-104  szczegóły 
recenzja: Jarmocik Piotr: Ruch Literacki 1990 z. 6 s. 459-460  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Mowa - milczenie - samotność. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: Tyczyński Tomasz: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 307-313  szczegóły 
80.książka: Karpiński Wojciech, Król Marcin: Sylwetki polityczne XIX wieku. Maurycy Mochnacki, Kaliszanie, Hotel Lambert, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Henryk Kamieński, Cyprian Norwid, Zmartwychwstańcy, Aleksander Wielopolski, Julian Klaczko, Stanisław Tarnowski, Włodzimierz Spasowicz, Michał Bobrzyński, Aleksander Świętochowski, Jan Ludwik Popławski. 1974  szczegóły 
recenzja: Michalik Sebastian: Bohaterowie historii wobec opresji narodowej. Res Publica Nowa 2001 nr 4 s. 30-32 (artykuł z cyklu redakcyjnego "29 książek", które ukształtowały pokolen...) szczegóły 
81.książka: Kasperski Edward: Dyskursy romantyków: Norwid i inni. 2003 (Słowo wstępu. Część I. Dyskursy liryczne. I. O liryce Norwida. Autobio...) szczegóły 
82.książka: Kłobukowski Miłosz: Archetyp ofiary w literaturze polskiego romantyzmu. 2012 (Słowo od autora. - Wstęp. - Prolegomena do fenomenologii ofiary. - Sta...) szczegóły 
83.książka: Kochanowska Ewa: Romantyczna literatura wobec nauki. "Henryk Ofterdingen" Novalisa i "Genesis z Ducha" Słowackiego. 2002 (Wprowadzenie. - I. Literatura romantyczna wobec nauki. II. Nauki matem...) szczegóły 
84.książka: Kolbuszewska Ewa: Romantyczne przeżywanie przyrody. Znaczenia, wartości, style zachowań. 2007  szczegóły 
85.książka: Kopczyński Krzysztof: Od romantyzmu ku erze nowych mediów. 2003 ([Zawiera m.in.] Wstęp [również w języku angielskim]. "Tyś niewolnik, ...) szczegóły 
86.książka: Kowalczykowa Alina: Czym był romantyzm?. 1990 (Słowo wstępne. - U źródeł nowego prądu. Zafascynowanie historią - czyl...) szczegóły 
recenzja: Korolczuk Włodzimierz: Czym był romantyzm?. Słowo Powszechne 1990 nr 242 s. 4  szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Romantyczne nieszczęście. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 25-26  szczegóły 
87.książka: Kowalczykowa Alina: Dramat i teatr romantyczny. 1997 ([Dramaturgia i teatr europejski początku XIX w., ich wpływ na twórczo...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 368-369 (not....) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Historia pewnej szczeliny. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 136-143  szczegóły 
recenzja: Piotrowiczowa Danuta: Z dziejów teatru romantycznego. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 7  szczegóły 
recenzja: Prussak Maria: Koniec podróży teatralnej Mickiewicza z Odyńcem?. Teatr 1998 nr 3 s. 38-40  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Apologia romantycznej teatrofobii. Dialog [Warszawa] 1998 nr 5 s. 135-142  szczegóły 
nawiązanie: Kolankiewicz Leszek: Kropelka brandy ze Stonehenge (9). Dialog [Warszawa] 1999 nr 2 s. 166-185  szczegóły 
88.książka: Kowalczykowa Alina: Romantyzm. Nowe spojrzenie. 2008  szczegóły 
89.książka: Kowalczykowa Alina: Warszawa romantyczna. 1987  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Akcent 1989 nr 4 s. 161-3  szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Res Publica 1989 nr 1 s. 121-122  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Miesięcznik Literacki 1989 nr 1 s. 139-140  szczegóły 
recenzja: Kociuba Grzegorz: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 7 s. 178-181  szczegóły 
recenzja: Nowicka Elżbieta: Wokół przełomu romantycznego. x 1992 ([W ks. zb.:] Dramat i teatr postanisławowski. 1. Wrocław 1992, s. 267-...) szczegóły 
90.książka: Kozak Stefan: Polacy i Ukraińcy. W kręgu myśli i kultury pogranicza. Epoka romantyzmu. 2005  szczegóły 
recenzja: Pachocki Michał: Dwa w jednym stosunku. Lampa 2005 nr 12 s. 73  szczegóły 
91.książka: Kozicki Stanisław: Dziedzictwo polityczne trzech wieszczów. 2012  szczegóły 
92.książka: Krasuski Jerzy: Obraz Zachodu w twórczości romantyków polskich.  szczegóły 
93.książka: Kraszewski Charles S.: The romantic hero and contemporary anti-hero in Polish and Czech literature. Great souls and grey man. 1998 (Rio Preisner: Preface. * Introduction. * I.: 1. Adam Mickiewicz - "Dzi...) szczegóły 
94.książka: Król Marcin: Konserwatyści a niepodległość. Studia nad polską myślą konserwatywną XIX wieku. 1985  szczegóły 
recenzja: Baran Zbigniew: Znak 1989 nr 2/3 s. 177-182  szczegóły 
95.książka: Król Marcin: Romantyzm - piekło i niebo Polaków. 1998 ([M.in. nt. żywotności idei romantycznych]...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 299 (not....) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Piekło i niebo Polaków. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 5 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Ani niebo, ani piekło. Gazeta Wyborcza 1999 nr 74 s. 18  szczegóły 
recenzja: Mitosek Zofia: Niebo filozofa. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Res Publica Nowa 1999 nr 1/2 s. 109 (nota...) szczegóły 
recenzja: Res Publica Nowa 1998 nr 12 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: Wyznanie konserwatywnego radykała. Tygodnik Powszechny 1999 nr 11 s. 13  szczegóły 
96.książka: Krukowska Halina: Noc romantyczna. Mickiewicz, Malczewski, Goszczyński. Interpretacje. 2011  szczegóły 
97.książka: Kubski Grzegorz: Biblia romantycznie odczytywana. 2005 (Wstęp. - Czytać "Dziady" drezdeńskie [Adama Mickiewicza] od motta, czy...) szczegóły 
98.książka: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku. Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Faleński, Asnyk, Konopnicka. 2002 (Wprowadzenie. Mickiewicza pamięć zamieszkana. Wokół elegijnych wierszy...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 276 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tyszka Adam: W kręgu dziewiętnastowiecznej elegii. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 44-45  szczegóły 
99.książka: Kudirko Jadwiga: Wilno w ich życiu,Litwa w ich twórczości. Przewodnik. Wileńskimi śladami wybitnych Polaków. 1997 (Wstęp. - [Zawiera m.in.:] Adam Mickiewicz. "Litwo! Ojczyzno moja!". Ju...) szczegóły 
recenzja: Ostowicz Halina: Wileńskimi śladami wybitnych Polaków. Myśl Polska o Kresach 1998 nr 7 s. 2  szczegóły 
recenzja: (t.): Śląsk 1997 nr 12 s. 78 (nota...) szczegóły 
100.książka: Kudirko Jadwiga: Wilno w ich życiu,Litwa w ich twórczości. Przewodnik. Wileńskimi śladami wybitnych Polaków. 2003  szczegóły 
recenzja: Pukszto Andrzej: Wilno w historii i na jawie. Kurier Wileński 2003 nr 138 s. 3  szczegóły 
101.książka: Kudirko Jadwiga: Wilno w ich życiu,Litwa w ich twórczości. Przewodnik. Wileńskimi śladami wybitnych Polaków. 1999  szczegóły 
102.książka: Kukiel Marian: Historia w służbie teraźniejszości i inne pisma emigracyjne. 1994 ([Zawiera m.in.:] I. Rozprawy i studia: Polityka wschodnia księcia Adam...) szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: [Dwudziestowieczny] XX-wieczny wiek XIX. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 22 s. 20  szczegóły 
recenzja: Władyka Wiesław: Wielki posąg z jednej bryły. Polityka - Kultura 1995 nr 1 s. 2  szczegóły 
103.książka: Kuk Leszek: Orientacja słowiańska w myśli politycznej Wielkiej Emigracji (do wybuchu wojny krymskiej): geneza, uwarunkowania, podstawowe koncepcje. 1996 (m.in. o poglądach Adama Mickiewicza i Adama Gurowskiego...) szczegóły 
104.książka: Kulczycka Dorota: Obraz Ziemi Świętej w prozie polskiej doby romantyzmu. 2012  szczegóły 
105.książka: Kulczycka Dorota: W stronę Orientu. Polscy i francuscy romantycy o Bliskim Wschodzie. 2012 (Część I Ku źródłom. I. Adam Mickiewicz o ?poezji hebrajskiej?. II. es...) szczegóły 
106.książka: Kulecka Alicja: Między słowianofilstwem a słowianoznawstwem. Idee słowiańskie w życiu intelektualnym Warszawy lat 1832-1856. 1997 ([Na temat osób prowadzących badania dotyczące przeszłości słowiańskiej...) szczegóły 
recenzja: Zasztowt Leszek: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1998 nr 3/4 s. 147-151  szczegóły 
107.książka: Kurczak Justyna: Historiozofia nadziei. Romantyczne słowianofilstwo polskie. 2000 (Wstęp. I. Utopia słowiańska. II. Tożsamość kulturowa Słowiańszczyzny. ...) szczegóły 
recenzja: Kola Adam: Lud 2001 t. 85 s. 356-358  szczegóły 
108.książka: Kurek Krzysztof: Polski Hamlet. Z historii idei i wyobraźni narodowej. 1999 (I. "Geniusz, ten możny Pan, gustu jest hołdownikiem..." Wokół polskiej...) szczegóły 
recenzja: Fazan Katarzyna: Ruch Literacki 2000 z. 3 s. 393-395  szczegóły 
recenzja: P.S.: Nowe Książki 2000 nr 6 s. 52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Polski haletyzm. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 21 VII s. 12  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 50 (nota...) szczegóły 
109.książka: Kurska Anna: Fragment romantyczny. 1989 (Wstęp. - Fragment romantyczny "pierwszym ogniwem nie skończonego szere...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: "Fragment romantyczny - po polsku". Twórczość 1990 nr 8 s. 108-111  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Romantyczny kult fragmentu. Nowe Książki 1991 nr 4 s. 67  szczegóły 
110.książka: Kurska Anna: Zamek romantyczny w kilku odsłonach. 2010  szczegóły 
111.książka: Kwapiszewski Marek: Późny romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego. 2006  szczegóły 
112.książka: Kwaśnik Dominika: Polska twóczość dramatyczna w Paryżu . T. 1 cz. 1 i 2: (1830-1870). 1999 (Od autora. Wstęp. Część I. Polskie środowisko twórcze (1830-1870). Wpr...) szczegóły 
113.książka: Lacaussade Auguste: De la poesie polonaise. Article de la "Revue des Deux Mondes" t. 15, 1er aout 1846. 2002  szczegóły 
114.książka: Lasocka Barbara: Między klasycyzmem a romantyzmem. Trzy portrety. 1991 (Między klasycyzmem a romantyzmem. - Jan Maksymilian Fredro: 1. Dlaczeg...) szczegóły 
115.książka: Le Prophetisme et le Messianisme dans les lettres polonaises et francaises a l'epoque romantiques. Actes du Colloque organise par l'Institut de philologie romane et le Centre d'etudes francaises de l'Universite de Varsovie (septembre 1982). 1986  szczegóły 
recenzja: Jeune Somon: Revue de Litterature Comparee 1990 r. 64 nr 1 bis s. 23-25  szczegóły 
116.książka: Lebioda Danuta M.: Romantycy i kapłani. Hierofania, teofania, świętość. 2003 (Romantyczna świętość. 1. Rodowód romantycznych hierofanii i teofanii. ...) szczegóły 
117.książka: Lebioda Dariusz Tomasz: Bryłka bursztynu. Literatura, regiony, pogranicza. 2001 (Wprowadzenie. - Literatura: Aurum poezji Zygmunta Krasińskiego. Męczeń...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Romantyzm i wiek XX. Śląsk 2002 nr 9 s. 77  szczegóły 
118.książka: Lektury polonistyczne. Oświecenie, romantyzm. 1997 (T. 1. 1997, 335 s....) szczegóły 
119.książka: Lektury polonistyczne. Oświecenie, romantyzm. 1996 (T. 1. 1996, 334 s. Julian Maślanka: Ignacy Krasicki - "Myszeida". - Zb...) szczegóły 
120.książka: Leo Manzanero Ana: El drama romantico polaco. 2006 (Na temat "Dziadów" Adama Mickiewicza, "Kordiana" Juliusza Słowackiego ...) szczegóły 
121.książka: Liryka romantyczna i inne szkice. 2010 (Bernadetta Kuczera-Chachulska: W poszukiwaniu miejsca badań. - Dariusz...) szczegóły 
122.książka: Literatura krajowa w okresie romantyzmu. 1992 (Od redakcji. * Józef Bachórz: Poezja a powieść. Romantyzm a realizm. -...) szczegóły 
123.książka: Literatura polska. 1988 (T. 2: Romantyzm, pozytywizm. 1990, 548 s., [48] s. tabl.: faks., fot.,...) szczegóły 
recenzja: Ziemny Aleksander: Przewodnik "Literatura polska". Polityka 1990 nr 12 s. 9 (list do red...) szczegóły 
124.książka: Literatura romantyzmu. 2003  szczegóły 
125.książka: Lutomierski Marcin: Mickiewicz i okolice. Tematy romantyczne na łamach londyńskich "Wiadomości" z lat 40 i 50 XX wieku. 2012  szczegóły 
126.książka: Lyszczyna Jacek: Literatura polskiego romantyzmu. 2002  szczegóły 
recenzja: Bąk Magdalena: Słówko o romantyzmie. Śląsk 2002 nr 5 s. 76  szczegóły 
recenzja: Hajduk-Gawron Wioletta: Romantyzm i Mickiewicz w opracowaniach. Postscriptum 2002 nr 4 s. 173-175  szczegóły 
127.książka: Lyszczyna Jacek: Natura, historia, egzystencja. W poszukiwaniu romantycznego uniwersum. 2011 (Wstęp. - Romantycy - nasi współcześni. - Pierwiastki sentymentalne w ś...) szczegóły 
128.książka: Ławski Jarosław: Bo na tym świecie Śmierć. Studia o czarnym romantyzmie. 2008 (Co to jest czarny romantyzm? Mroczny impuls. Imaginarium (z) Otchłani...) szczegóły 
129.książka: Ławski Jarosław: Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości. Mickiewicz, Malczewski, Krasiński. 2003 (Od autora. I. Dziedzictwo - Przełom - Krytyka. Kobiety i literatura u ...) szczegóły 
130.książka: Makles Tadeusz Jacek: Od historii świeckiej do świętej - ku genezyjskiemu systemowi Juliusza Słowackiego. Z zagadnień mistycyzmu romantycznego. 1995 (Towianizm a poczatki mistycyzmu Słowackiego (Hipotezy). Potępienie mis...) szczegóły 
131.książka: Marx Jan: Wielcy romantycy. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid. 1999 ([Dedykacja:] Andrzejowi Święcickiemu. * [Zawiera wybrane utwory poetów...) szczegóły 
132.książka: Masłowski Michał: Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego. 1998 (Wprowadzenie. - Romantyczna antropologia: Granice romantyzmu. Estetyka...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Język Polski w Szkole - Gimnazjum 1999 nr 1 (1999/2000) s. 106  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Pod znakiem Mickiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 112  szczegóły 
recenzja: Bieńkowska Ewa: Kosmiczny parlament. Apokryf 1998 nr 14 s. 13-14  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 304-305 (not....) szczegóły 
recenzja: (el): "Fascynacje romantyczne". Przegląd Tygodniowy 1998 nr 41 s. 23 (nota...) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Przemiany bohatera Polaków. Dialog [Warszawa] 1999 nr 4 s. 157-165  szczegóły 
recenzja: Kozłowska Mirosława: W kręgu mitów, herosów, rytów i gestów. Przegląd Powszechny 2001 nr 3 s. 367-372  szczegóły 
recenzja: Kozłowska Mirosława: W kręgu mitów, herosów, rytów i gestów. Przegląd Powszechny 2000 nr 6 s. 380-385  szczegóły 
recenzja: Kubikowski Tomasz: Ryt romantyczny. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 41-42  szczegóły 
recenzja: Masłowski Michał: Święte błądzenie brata Adama [Mickiewicza]. Gazeta. Magazyn 1999 nr 14 s. 36-41 (wyw. z autorem ks.; rozm. Paweł Goźliński; z notą i fot....) szczegóły 
nawiązanie: Gołaszewska Katarzyna: Gazeta. Magazyn 1999 nr 18 s. 2 (list do red....) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1999 nr 6 s. 60  szczegóły 
recenzja: Regulski Marek: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 197-203  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: W niewoli romantycznego paradygmatu. Didaskalia 1999 nr 30 s. 82-84  szczegóły 
artykuł: Masłowski Michał: Polski rytuał. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 44 s. 5 (wywiad z autorem książki; rozm. Wojciech Chmielewski...) szczegóły 
133.książka: Messianisme et Slavophilie. Colloque polono-francais, 2-7 octobre 1985, Cracovie, Universite Jagiellone. 1987  szczegóły 
recenzja: Drews Peter: Revue de Litterature Comparee 1993 r. 67 nr 2 s. 235  szczegóły 
134.książka: Między krytyką a prozą artystyczną pozytywizmu i modernizmu. 1988 (Marek Piechota: W kręgu marzenia o eposie w drugiej połowie XIX wieku....) szczegóły 
135.książka: Między Oświeceniem i Romantyzmem. Kultura polska około 1800 roku. IV Polsko-Niemiecka Konferencja Polonistyczna. 1997 (Wstęp. Między Oświeceniem a Romantyzmem. Hans-Bernd Harder: Herder un...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 319-320  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 288 (not....) szczegóły 
136.książka: Muzyka w obrazach Jacka Malczewskiego. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 150. rocznicę urodzin malarza. 2005 ([Zawiera m.in.:] Małgorzata Komorowska: Pieśni Młodej Polski w kontekś...) szczegóły 
137.książka: Na pozytywistycznej niwie (Profesorowi Edwardowi Pieścikowskiemu przyjaciele, koledzy, uczniowie). 2002 (Tomasz Lewandowski, Tomasz Sobieraj: Profesor Edward Pieścikowski. -Bi...) szczegóły 
138.książka: Na przełomie Oświecenia i Romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830. 1999 (Wstęp. - Teresa Kostkiewiczowa: Notatki do syntezy historii literatury...) szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Wiek Oświecenia 2001 nr 17 s. 217-218  szczegóły 
139.książka: Nasze pojedynki o romantyzm. 1995 (Alina Witkowska: Przedmowa. - Romantyczna egzystencja: Maria Janion, M...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Romantyzm bliski i daleki. Twórczość 1997 nr 2 s. 115-119  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 341-342  szczegóły 
recenzja: Gromadzki Juliusz: Nasze pojedynki o romantyzm. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 163-165  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 1996 nr 4 s. 115  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Raczej elegancka szermierka. Nowe Książki 1996 nr 2 s. 18-19  szczegóły 
140.książka: Nawrocka Ewa (iberystka): W imię władzy i przeciw władzy. Romantyczny "homo politicus" w literaturze polskiej i argentyńskiej. 1998 (Studium o wzajemnych relacjach między jednostką i historią, oddziaływa...) szczegóły 
recenzja: Ziarkowska Justyna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2000 nr 8 (2220) s. 156-160  szczegóły 
141.książka: Nie tylko o Norwidzie (Profesor Zofii Trojanowiczowej). 1997 (Część I. Współczesność i cokolwiek dalej. Edward Balcerzan: Zamieszkać...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 316-317 (not....) szczegóły 
recenzja: Inglot Mieczysław: Rewia romantycznych dylematów. Studia Norwidiana 2000 t. 17/18 (1999/2000) s. 344-354  szczegóły 
142.książka: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku. 2009  szczegóły 
143.książka: Nowak Andrzej: Między carem a rewolucją. Studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji 1831-1849. 1994 ([Dot. koncepcji politycznych m.in. aut.: Adam Jerzy Czartoryski, Jan N...) szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Custine, Pipes i inni o Rosji. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 27 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Prokop Jan: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 556-557  szczegóły 
144.książka: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Red. nacz. K. Wyka, H. Markiewicz, I. Wyczańska, S. Żółkiewski. Seria 3. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. T. 2. Zespół red. M. Janion, M. Dernałowicz, M. Maciejewski. 1988 (M. Janion: Literatura romantyczna jako dokument spisków. - J. Maślanka...) szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1988 nr 37 s. 15  szczegóły 
recenzja: Siwicka Dorota: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 24-25  szczegóły 
145.książka: Od oświecenia do romantyzmu. Prace ofiarowane Piotrowi Żbikowskiemu. 1997 ([Gustaw Ostasz: Słowo wstępne. - Alina Aleksandrowicz: Złoty gotyk, cz...) szczegóły 
146.książka: Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy, dzieła, czytelnicy. 2004  szczegóły 
147.książka: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Polonika zbierane po świecie. 1992 (Od autora. - Towianica w Turynie i Warszawie [w Muzeum Literatury im. ...) szczegóły 
recenzja: Baer Joachim T.: The Polish Review 1993 t. 38 nr 2 s. 235-238  szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Tropiciel. Nowy Świat 1992 nr 84 s. 13  szczegóły 
recenzja: Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 383-383 (nt. spotkania promującego książkę, zorganizowanego w Warszawie 6 III 1...) szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Polonika. Tydzień 1993 nr 35 s. 9  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 423-424  szczegóły 
recenzja: G.L.: Studia Źródłoznawcze 1994 t. 35 s. 144 (not....) szczegóły 
recenzja: (H.K.): Ciekawostki, odkrycia, niedyskrecje (Prof. Odrowąż-Pieniążek nie tylko o Mickiewiczu). Słowo Powszechne 1992 nr 39 s. 3  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Z Pieniążkiem po Paryżu. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 3 s. 20  szczegóły 
recenzja: Narbutt Jerzy: Ratującemu polskie dziedzictwo - wdzięczność!. Ład 1992 nr 31 s. 7  szczegóły 
recenzja: Wierzbiński Jacek: Polska w świecie. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 63-64 (z fot. Janusza Odrowąż-Pieniążka...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Zygmunt: Badacz poloników. Słowo Powszechne 1992 nr 102 s. 6  szczegóły 
148.książka: Opacka Anna: Trwanie i zmienność. Romantyczne ślady oralności. 1998 (I. Punkt widzenia. II. Józefa Dunina-Borkowskiego imitowanie oralnej p...) szczegóły 
recenzja: Lyszczyna Jacek: Residuum oralne - ukryte oblicze romantyzmu. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 179-183  szczegóły 
149.książka: Opacki Ireneusz: W środku niebokręga. Poezja romantycznych przełomów. 1995 (Zamiast wstępu: Strofa z "Paryża" [o wierszu Juliusza Słowackiego]. "W...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Romantyzm w interpretacjach. Śląsk 1995 nr 1 s. 68  szczegóły 
150.książka: Orientalizm romantyczny. Arabski romans rycerski. 1997 (Słowo od Redakcji. * Orientalizm romantyczny: Janusz Danecki: Jak Adam...) szczegóły 
151.książka: Owczarz Ewa: Między retoryką a dowolnością. Wśród romantycznych struktur powieściowych w okresie międzypowstaniowym. 1993 (Wstęp. - I.: Niekonieczna konieczność. O początkowych partiach polskic...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 239-243  szczegóły 
152.książka: [Peterkiewicz Jerzy] [Pietrkiewicz Jerzy]: Proroctwo mesjanistyczne. Rzecz do ponownego rozważenia = Messianic Prophecy. A Case for Reappraisal. 1991 (na przykładzie twórczości pisarzy: William Blake, Adam Mickiewicz, Jul...) szczegóły 
153.książka: Piasecka Maria: Mistrzowie snu. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński. 1992 (Wstęp: 1. Sen przed romantyzmem. 2. Sen i doświadczenie wewnętrzne w r...) szczegóły 
154.książka: Piotrowski Wojciech: Studia historycznoliterackie (Z oświecenia i romantyzmu). 2000  szczegóły 
155.książka: Piwińska Marta: Złe wychowanie.  szczegóły 
156.książka: Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu. 2012 (Dariusz Seweryn: "Nic tylko śpiewają i rysują...". Wprowadzenie. - Tom...) szczegóły 
157.książka: Pracy kafedry gistoryi belaruskaj litaratury Beldzâržuniversiteta. Vyp. 10. 2009 ([M.in. zawiera:] Taccâna Kohan: Asoba i tvorčasc' Âna Čačota u dasleda...) szczegóły 
158.książka: Próby romantyczne. 2011  szczegóły 
159.książka: Prussak Maria: Czy jeszcze słychać głos romantyzmu?. 2007  szczegóły 
160.książka: Przechodzki Eligiusz: Pierwsze zarysy porównawczo-syntetyczne historii literatury rosyjskiej i polskiej. S.B. Linde, A. Mickiewicz, M. Grabowski. 1990 (Wstęp. - Literaturoznawstwo polskie doby romantyzmu na tle ówczesnej e...) szczegóły 
recenzja: Liburska Lidia: Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 134  szczegóły 
161.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 2001  szczegóły 
162.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 2000  szczegóły 
163.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 1997  szczegóły 
recenzja: Chlebowski Cezary: Na półwiecze. Tygodnik Solidarność 1997 nr 13 s. 13  szczegóły 
recenzja: Duda Maria: "Romantyzm" Aliny Witkowskiej i Ryszarda Przybylskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 95-97  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Brakujące ogniwo. Tygodnik Powszechny 1997 nr 13 s. 17  szczegóły 
recenzja: Libera Zdzisław: Nowa synteza polskiego romantyzmu. Sycyna 1997 nr 10 s. 5  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 4 s. 60  szczegóły 
recenzja: Piasecki Marcin: Dwoista synteza. Gazeta Wyborcza 1997 nr 25 s. 11  szczegóły 
recenzja: Piechota Marek: Romantyzm klasycyzm podszyty. Śląsk 1998 nr 1 s. 82  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 6 II s. (nt. promocji książki w Muzeum Literatury im.A. Mickiewicza w Warszawie...) szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Romantyczna przygoda. Książki. Gazeta 1997 nr 2 s. 6 (z fot. Adama Mickiewicza...) szczegóły 
164.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 1999  szczegóły 
165.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 1998  szczegóły 
166.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 1997  szczegóły 
167.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 1996 (Od autorów. Alina Witkowska: Wstęp. - Część pierwsza. Ryszard Przybyls...) szczegóły 
recenzja: Bachórz Józef: Nareszcie jest!. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 95-102  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 324-325 (not....) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Współistnieć z romantyzmem. Rzeczpospolita 1997 nr 25 s. 28 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tarnacki Jerzy: Romantyzm w nowym podręczniku. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 2 s. 101-102  szczegóły 
recenzja: Zeszyty Literackie 1997 nr 58 s. 179 (not. o prezentacji książki w Muzeum Literatury w Warszawie, 30 I 1997...) szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Krytyka literacka nowości książkowych. Bibliotekarz Płocki 1996 nr 2 s. 22 (nota...) szczegóły 
168.książka: Przychodniak Zbigniew: Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji. 2001 ("Munimentum" Wielkiej Emigracji. Uwagi wstępne. I. Romantyczny agon. P...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 273  szczegóły 
recenzja: Derlatka Anna: Ruch Literacki 2001 z. 5 s. 652-654  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Publicystyczne oblicze romantyzmu. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Kowalski Mariusz: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 191-202  szczegóły 
recenzja: Nowicka Elżbieta: Walka o rząd dusz. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 117-121  szczegóły 
169.książka: Przygody romantycznego "Ja" Idee, strategie twórcze, rezonanse. 2012 (Wstęp. Punkty wspólne i forma otwarta. - Barbara Stelmaszczyk: "Ja" ro...) szczegóły 
170.książka: Publicyści późniejszego romantyzmu wobec rządów zaborczych i spraw narodowościowych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Zbiór studiów. 1998 ([Zawiera m. in.:] Urszula Kalembka: Władanie Hohenzollernów na ziemiac...) szczegóły 
171.książka: Pusz Wiesław: Oświeceni i nie tylko. 2003 (W kręgu biletu poetyckiego. Warsztatowe popisy literatów skupionych wo...) szczegóły 
172.książka: Pyczek Wacław: Motywy pasyjne w liryce wielkich romantyków. Mickiewicz - Słowacki - Krasiński. 2008  szczegóły 
173.książka: Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu. 2008  szczegóły 
174.książka: Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu. 1995 ([Wstęp]. - Marian Maciejewski: Biblie romantyków [Biblia jako źródło i...) szczegóły 
175.książka: Roguski Piotr: Aufsaetze zur polnischen und deutschen Romantik. 1996  szczegóły 
recenzja: Derecka Edyta: Studia Germanica Gedanensia 1998 [nr] 6 s. 207-211  szczegóły 
recenzja: Rzońca Wiesław: Romantyzm niemiecki a polski. Szkice komparatystyczne. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 2 s. 158-160  szczegóły 
176.książka: Romantycy i Europa. Marzenia, doświadczenia, propozycje. 2006 (Wstęp. Silva rerum. - Marzenia. Mikołaj Sokołowski: Filomackie marzeni...) szczegóły 
177.książka: Romantycy i Warszawa. 1996 (Stanisław Makowski: Wśród pisarzy romantycznej Warszawy. - Marek Kwapi...) szczegóły 
recenzja: Kamionka-Straszakowa Janina: Romantycy i Warszawa. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 2 s. 151-159  szczegóły 
178.książka: Romantyczne przemowy i przedmowy. 2010  szczegóły 
179.książka: Romantyczne repetycje i powroty. T. 1. 2011 (Wstęp. - 1. Rewizje. Edward Kasperski: Perypetie romantycznego podmio...) szczegóły 
180.książka: Romantyzm. 2003  szczegóły 
181.książka: Romantyzm. 2003  szczegóły 
182.książka: Romantyzm.  szczegóły 
183.książka: Romantyzm, Janion, fantazmaty. Prace ofiarowane profesor Marii Janion na jej siedemdziesięciolecie. 1996 (Henryk Markiewicz: Notatki do historii motta w literaturze polskiej. -...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Danuta: Obok Mistrzyni. Pogranicza 1997 nr 2 s. 107-109  szczegóły 
recenzja: Ihnatowicz Ewa: Czułe oddźwięku współbrzmienie. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 1997 nr 5 s. 110  szczegóły 
184.książka: Romantyzm. Literatura, kultura, obyczaj. Studia. 2009  szczegóły 
185.książka: Rudzki Edward: Delfina Potocka. 1990 ([Passim inf. o kontaktach Delfiny Potockiej z pisarzami: Zygmuntem Kra...) szczegóły 
recenzja: Węgiełek Janusz: Portret pięknej. Nowe Książki 1991 nr 2 s. 39-41 (z fot. Delfiny Potockiej...) szczegóły 
186.książka: Ruszczyńska Marta: Ziewonia. Romantyczna grupa literacka. 2002 (Wprowadzenie. 1. Wokół modelu grupy literackiej [m.in. nt. poetów twor...) szczegóły 
187.książka: Rutkowski Krzysztof: Stos dla Adama, albo Kacerze i kapłani. Studium w czternastu odsłonach o sporze zmartwychwstańców z towiańczykami. 1994 ([Esej o religii i herezji w kręgu polskiej emigracji literackiej w Par...) szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Kilkanaście nie zanadto budujących scen z życia Wielkiej Emigracji. Twórczość 1995 nr 4 s. 96-100  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1994 t. 1 s. 177 (not....) szczegóły 
recenzja: Cieślak Jacek: Mickiewicz współczesny aż do bólu. Plus Minus 1995 nr 3 s. 14  szczegóły 
recenzja: Kamela Małgorzata: Krzysztofa Rutkowskiego zmaganie z formą. Universitas 1996 nr 17 s. 77-81  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Klucz do spiżarni znaczeń. Gazeta o Książkach 1994 nr 10 s. 12  szczegóły 
recenzja: Krupa Katarzyna: Jeszcze jeden niepotrzebnie ułożony stos. Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców 1996 nr 2 s. 58-61  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Apokatastaza z łazankami w tle. Ex Libris 1994 nr 63 s. 8  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Narodowy horror w wielu odsłonach. Mówią Wieki 1995 nr 4 s. 21-23  szczegóły 
recenzja: Witkowska Alina: Sprawa o herezję Mickiewicza znowu na wokandzie. Res Publica Nowa 1995 nr 4 s. 63-65  szczegóły 
188.książka: Sepkowski Andrzej: Utopie polskiego romantyzmu. Światopogląd a działanie. 1997 (I. Bunt romantycznych. 1. Narodziny pokolenia romantycznych. 2. Społec...) szczegóły 
189.książka: Sikora Adam: Myśliciele polskiego romantyzmu. 1992 (Słowo wstępne. Absolut i dzieje (Józef Maria Hoene-Wroński). W kręgu n...) szczegóły 
recenzja: Tanalski Dionizy: "Tworzę, więc jestem". Res Humana 1993 nr 1 s. 23-24  szczegóły 
recenzja: Włodarczyk Jarosław: Książki nieco trudniejsze. Wiedza i Życie 1993 nr 7 s. 49 (nota...) szczegóły 
190.książka: Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców.  szczegóły 
191.książka: Skubalanka Teresa: Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Studia nad językiem i stylem. 1997 ([Wstęp. Styl romantyczny w języku poezji polskiej. Językowa kreacja Ja...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 323-324 (not....) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Studia nad językiem i stylem Norwida. Studia Norwidiana 1999 t. 15/16 (1997/1998) s. 168-181  szczegóły 
polemika: Skubalanka Teresa: Kilka uwag do recenzji moich prac o języku Norwida napisanej przez P. Henryka Dudę. Studia Norwidiana 2000 t. 17/18 (1999/2000) s. 375-376  szczegóły 
192.książka: Sofronova Ljudmila: Pol'skaja romanticheskaja drama. Mickievich, Krasin'skijj, Slovackijj. 1992 (Neskol'ko zamechanijj o kul'ture romantizma. "Dzjady" A. Mickevicha. M...) szczegóły 
recenzja: Bogomolova Natal'ja, Usakheva V.: Slavjanovedenie 1994 nr 1 s. 112-114  szczegóły 
193.książka: Sofronova Ludmila: Kul'tura skvoz' prizmu poetiki. 2006 (M.in. nt. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskie...) szczegóły 
194.książka: Sokalska Małgorzata: Opera a dramat romantyczny. Mickiewicz, Krasiński, Słowacki.  szczegóły 
195.książka: Stachurski Edward: Słowa-klucze polskiej epiki romantycznej. 2001  szczegóły 
196.książka: Stachurski Edward: Słowa-klucze polskiej epiki romantycznej. 1998 (1. Wstęp. 1.1. Stan badań słownictwa utworów romantycznych. 1.2. Przyd...) szczegóły 
recenzja: Lizisowa Maria Teresa: Słowa-klucze polskiej epiki romantycznej. Konspekt 2000 nr 2 s. 101-104  szczegóły 
197.książka: Stachurski Lech: Heglizm polski. Elementy strukturalne. 1998 (I. Powstanie. 1. Józefa Kremera "Rys filozoficzny umiejętności". 2. Hi...) szczegóły 
recenzja: Ładyka Jerzy: Heglizm polski. Res Humana 1999 nr 2 s. 40-41  szczegóły 
198.książka: Staniszewski Grzegorz: Podróże metafizyczne. Eseje o pesymizmie w literaturze romantycznej.  szczegóły 
199.książka: Stanisz Marek: Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem. 2007  szczegóły 
200.książka: Stanisz Marek: Wczesnoromantyczne spory o poezję. 1998 (Wprowadzenie. I. Imitacja czy kreacja? Polemika z kategorią naśladowan...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 306-307 (not....) szczegóły 
recenzja: Nalepa Marek: Ruch Literacki 1999 z. 3 s. 362-366  szczegóły 
recenzja: Rejman Zofia: Wiek Oświecenia 2000 nr 16 s. 238  szczegóły 
201.książka: Stankiewicz-Kopeć Monika: Pomiędzy klasycznością a romantycznością. Młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817-1828. 2009  szczegóły 
recenzja: Kajmowicz Agnieszka: Literatura z pogranicza, czyli o niezwykłości wczesnego romantyzmu. Tematy i Konteksty 2012 nr 2 s. 411-424  szczegóły 
202.książka: Stankiewicz Stanisław: Pierwiastki białoruskie w polskiej poezji romantycznej. Cz. I. Do roku 1830. Wilno 1936. 1936  szczegóły 
recenzja: Zgorzelski Czesław: Wśród wileńskich książek. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 121-123 (przedr. z czas. Środy Literackie (Wilno) 1937 nr 6...) szczegóły 
203.książka: Starnawski Jerzy: W kręgu czterech wielkich romantyków. 2012 (Od autora. Pojęcia "wieszcza narodowego". - I. 1. Adam Mickiewicz - p...) szczegóły 
204.książka: Starnawski Jerzy: W świecie olbrzymów. Studia o twórczości i recepcji czterech wielkich romantyków. 1998 (I. 1. Zarys dziejów sławy i naukowego poznania Mickiewicza w środowisk...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Romantycy i badacze romantyków. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 98-100  szczegóły 
205.książka: Stolzman Małgorzata: Nigdy od ciebie miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832-1863). 1987  szczegóły 
recenzja: Aleksandravicius Egidijus: ("Literatura ir Menas" (Wilno)? [Gazeta Olsztyńska 1989 nr 157 ...) szczegóły 
recenzja: Cybulski Radosław: O kulturze w Wilnie w latach międzypowstaniowych. Rocznik Biblioteki Narodowej 1991 t. 23/24 (1987/1988) s. 315-320  szczegóły 
recenzja: Czepulis-Rastenis Ryszarda: Małgorzata Stolzman, Nigdy od ciebie miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych 1832-1863. Acta Poloniae Historica 1990 t. 61 s. 243-248 (w języku francuskim...) szczegóły 
recenzja: Jackiewicz Mieczysław: Wers 1989 nr 1 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Nieuważny Ewa: Zapiski Historyczne 1990 z. 2/3 s. 131-134  szczegóły 
206.książka: Strzyżewski Mirosław: Romantyczne sfery muzykalne. Literackie konteksty idei musica instrumentalis. 2010 (Na początku był... dźwięk. - Mochnacki i Chopin u progu romantycznej n...) szczegóły 
207.książka: Studia nad słownictwem XIX i XX wieku. 1993 ([Zawiera m.in.:] Władysław Kupiszewski: Wstęp. - Władysław Kupiszewski...) szczegóły 
208.książka: Studia z dziejów polskiej myśli politycznej. 1989 (T. 3. Uwarunkowania, możliwości i sposoby działań niepodległościowych ...) szczegóły 
209.książka: Studia z dziejów polskiej myśli politycznej. 1989 (T. 1. Ideologowie epoki Romantyzmu wobec współczesnych problemów Polsk...) szczegóły 
210.książka: Symbolika mistyczna w poezji romantycznej. Słowacki i inni. 2009 (Nota od redakcji. I. Uwagi o granicach pola badawczego. Agnieszka Niet...) szczegóły 
211.książka: Szeląg Zdzisław: Romantyzm i polityka. Materiały i szkice. 1996 (Mickiewicz w prasie powstania listopadowego [nt. wykorzystywania popul...) szczegóły 
212.książka: "Szkoła ukraińska" w romantyzmie polskim. Szkice polsko-ukraińskie. 2012 ([Zawiera m.in.:] Przesłanie. -Stanisław Makowski: "Szkoła ukraińska" w...) szczegóły 
213.książka: Szpilarewicz Mariusz: Twórczość pisarzy pogranicza romantyczno-pozytywistycznego. 2009  szczegóły 
214.książka: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka. 1992 (Od autora. - Część pierwsza: Ironia sokratyczna: I. Ironia Sokratesa i...) szczegóły 
recenzja: A.F.: Nowe Książki 1993 nr 8 s. 58 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (notka...) szczegóły 
recenzja: Kalinowska Maria: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 228-236  szczegóły 
215.książka: Szturc Włodzimierz: O obrotach sfer romantycznych. Studia o ideach i wyobraźni. 1997 (Od Autora. * Idea "wielkiej całości". Od Oświecenia ku romantyzmowi: 1...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 307 (not....) szczegóły 
recenzja: Grabowski Artur: Znak 1999 nr 6 s. 169-170  szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 167 (not....) szczegóły 
216.książka: Szydłowska-Brykczyńska Waleria: Egzystencjalistyczne królestwo albo romantyzm na wygnaniu. 1991 (I Egzystencjalistyczne przestrzenie jaźni: Założenia przedwstępne. Dla...) szczegóły 
recenzja: Kalinowska Maria: Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 233-236  szczegóły 
217.książka: Szymanis Eligiusz: Literatura polskiego romantyzmu. 1989  szczegóły 
218.książka: Śliwiński Marian: Człowiek-ryba. Szkice marynistyczne. 1991 (Krasińskiego podróż na Sycylię [Europa Południowa w twórczości poety]....) szczegóły 
219.książka: Śliwiński Marian: Czytając romantyków. 1997 (Romantyzm jako afirmacja heterogeniczności. Wokół opozycji "klasycyzm ...) szczegóły 
220.książka: Śliwiński Marian: Jednostka, naród, historia. 2007 (Wstęp. - Paradygmaty kultury europejskiej. I. Idea narodu w wierszu Mi...) szczegóły 
221.książka: Śliwiński Marian: Motywy romantyczne. 1999 (Wstęp. - [Semantyka i pochodzenie charaktersytycznych dla romantyzmu m...) szczegóły 
222.książka: Światło w dolinie. Prace ofiarowane profesor Halinie Krukowskiej (1). 2007 (Introdukcja. 1. Sylwetka Uczonej. 2. Tabula Gratulatoria. 3. Listy Gra...) szczegóły 
223.książka: Światło w dolinie. Prace ofiarowane profesor Halinie Krukowskiej (2 cd.). 2007 (Jerzy Weinberg: Bronisława Grabowskiego "Domna Rozanda". - Jerzy Winia...) szczegóły 
224.książka: Świderski Bronisław: Myth and scholarship. University students and political development in XIX century Poland. 1988 ([Studium o środowiskach studenckich Warszawy i Wilna w l. 1800-1830, m...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Inteligent pod presją. Res Publica 1990 nr 6 s. 114-115  szczegóły 
recenzja: Kiślak Elżbieta: Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 362-367  szczegóły 
recenzja: Neuger Leonard: Inteligencja jako ofiara losu. Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 116-119  szczegóły 
recenzja: Tomiak Janusz J.: The Slavonic and East European Review 1990 t. 68 nr 2 s. 351-352  szczegóły 
225.książka: Świegocki Kazimierz: Wizje człowieka w poezji. Analiza antropologiczna twórczości Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida i Bolesława Leśmiana. 2009  szczegóły 
226.książka: Treugutt Stefan: Geniusz wydziedziczony. Studia romantyczne i napoleońskie. 1993 (I: Napoleon - mit i utopia. Ody napoleońskie Kajetana Koźmiana. Napole...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Napoleon i romantycy. Twórczość 1994 nr 10 s. 105-109  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 1 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Geniusz dziejów i dar słowa. Res Publica Nowa 1994 nr 11 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: Sudolski Zbigniew: Stefan Treugutt - mistrz refleksji historyczno-literackiej. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 34-36  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: W kręgu mitów polskich i obcych. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 71-  szczegóły 
227.książka: Trojanowicz Zofia: Romantyzm. Od poetyki do polityki. Interpretacje i materiały. (Wstęp. - Nota biograficzna. - W stronę Norwida. Norwid wobec Mickiewic...) szczegóły 
228.książka: Trybuś Krzysztof: Pamięć romantyzmu. Studia nie tylko z przeszłości. 2011  szczegóły 
229.książka: Trzynaście arcydzieł romantycznych. 1996 ([Wstęp]. * "Maria" Antoniego Malczewskiego: Marek Bieńczyk: Estetyka m...) szczegóły 
recenzja: Buś Marek: Ruch Literacki 1997 z. 6 s. 908-912  szczegóły 
recenzja: Gromadzki Juliusz: Trzynaście arcydzieł romantycznych. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 2 s. 159-161  szczegóły 
recenzja: Zwolińska Barbara: Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 201-207  szczegóły 
230.książka: "Ty jesteś jak zdrowie". Z Mickiewiczem nad Wilią i Świtezią, ze Słowackim w Krzemieńcu, z Orzeszkową nad Niemnem. 1994  szczegóły 
231.książka: Ursel Marian: Romantycy i okolice śmierci. 2011 (Tryptyk o śmierci w uzdrowisku. - Rzecz na podstawie polskich materiał...) szczegóły 
232.książka: Vasilenko Volodymyr: Ukraińskim tropem polskich pisarzy XIX i XX w.. 1996 (Słowo od autora. J.[ózef] B.[ohdan] Zaleski, list na Ukrainę [do Micha...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 1997 z. 3 s. 419-421  szczegóły 
recenzja: Makowski Stanisław: Pisarze polscy w archiwach ukraińskich. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 2 s. 148-151  szczegóły 
233.książka: Vilnius ir romantizmo kontekstal = Wileńskie konteksty roamntyczne. 1998 (Pratarme = Przedmowa. - Stanisław Burkot: O regionalizmie wileńskim w ...) szczegóły 
234.książka: W kręgu kultury litewskiej. 1991 (Walenty Piłat: Słowo wstępne. - Andrzej Staniszewski: Twórczość J.I. K...) szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Zapiski Historyczne 1992 z. 4 s. 152-153  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech Jerzy: Litwa - Lietuva - Lithuania. Nowe Książki 1991 nr 11/12 s. 51-54  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Na pograniczu kultur - olsztyńskie publikacje o Słowiańszczyźnie Wschodniej i Litwie. Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 214-216  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 76 (1441) s. 137-138  szczegóły 
235.książka: W kręgu wielkich romantyków polskich. Praca zbiorowa. 2000 ([Wstęp. - Barbara Kubicka-Czekaj: Mickiewicz w gronie rodzinnym. - Mar...) szczegóły 
236.książka: W świecie literatury romantycznej. Praca zbiorowa. 1991 ([Materiały z konferencji naukowej "W świecie literatury romantycznej";...) szczegóły 
237.książka: Wachowicz Barbara: "Ty jesteś jak zdrowie". Z Mickiewiczem nad Wilią i Świtezią, ze Słowackim w Krzemieńcu, z Orzeszkową nad Niemnem. 1994  szczegóły 
recenzja: Śladecki Dariusz: Rota 1994 nr 3/4 s. 139 (nota...) szczegóły 
238.książka: Wachowicz Barbara: "Ty jesteś jak zdrowie". Z Mickiewiczem nad Wilią i Świtezią, ze Słowackim w Krzemieńcu, z Orzeszkową nad Niemnem. 1994  szczegóły 
239.książka: Wachowicz Barbara: "Ty jesteś jak zdrowie". Z Mickiewiczem nad Wilią i Świtezią. Ze Słowackim w Krzemieńcu. Z Orzeszkową nad Niemnem. 1993  szczegóły 
recenzja: Brzozowska Łucja: Czym więc jest ta polskość?. Kurier Wileński 1994 nr 1 s. 5  szczegóły 
recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Ty jesteś jak zdrowie. Vilniana. Znad Wilii 1994 nr 4 s. 8  szczegóły 
recenzja: Wiśniewska Maria: Podróże sentymentalne. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 30 s. 7  szczegóły 
artykuł: Wachowicz Barbara: Znad Wilii 1994 nr 18 s. 8 (wyw. nt. książki, rozm. Romuald Mieczkowski...) szczegóły 
240.książka: Wachowicz Barbara: "Ty jesteś jak zdrowie". Z Mickiewiczem nad Wilią, Niemnem i Świtezią, ze Słowackim w Krzemieńcu, z Orzeszkową nad Niemnem. 1998  szczegóły 
recenzja: "Ja i Ojczyzna to jedno". Magdalenka Literacka 1998 nr 3 s. 5 (nota z promocji książki i spotk. z Barbarą Wachowicz w Śródmiejskim Oś...) szczegóły 
recenzja: Zatorska Anna: Wprost 2000 nr 5 s. 84 (not....) szczegóły 
241.książka: Walicki Andrzej: Aleksander Hercen - kwestia polska i geneza pewnych stereotypów. 1991 (Uwagi wstępne. I. Motywy słowianofilskie w myśli polskiej pierwszej po...) szczegóły 
recenzja: Rydzewski Włodzimierz: Hercen i "sprawa polska". Nowe Książki 1994 nr 5 s. 17-18 (z fot. Andrzeja Walickiego...) szczegóły 
242.książka: Walicki Andrzej: Filozofia polskiego romantyzmu. (Problem religii w ideologiach ?Polski odradzającej się?:od deizmu do m...) szczegóły 
recenzja: Kędzierski Mateusz: Pressje 2011 teka 25 s. 264-266  szczegóły 
243.książka: Walicki Andrzej: Russia, Poland and universal regeneration. Studies on Russian and Polish thought of the romantic epoch. 1991 (Preface. I. Alexander Herzen's "Russian socialism" as a respause to Po...) szczegóły 
recenzja: Gleason Abbott: Canadian American Slavic Studies = Revue Canadienne Americaine d'Etudes Slaves 1993 t. 27 nr 1/4 s. 334-335  szczegóły 
recenzja: Grudzińska-Gross Irena: The Polish Review 1993 t. 38 nr 1 s. 110-112  szczegóły 
244.książka: Waśko Andrzej: Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863. 2001  szczegóły 
recenzja: Koehler Krzysztof: Sarmacja czy "sarmatyzm"?. Christianitas 2001 nr 8 s. 183-187  szczegóły 
recenzja: Krzemińska Magdalena: Romantyzm a dziedzictwo baroku. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 121-124  szczegóły 
245.książka: Waśko Andrzej: Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863. 1995 (Część pierwsza: Polska szlachecka w świetle idei romantyzmu. Tło ideow...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 201-202 (not....) szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Roman: Ruch Literacki 1996 z. 2 s. 253-254 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dybciak Krzysztof: "Czerep rubaszny" czy "złota czaszka"?. Tygodnik Solidarność 1996 nr 18 s. 16  szczegóły 
recenzja: E.N.: Polonistyka 1996 nr 3 s. 185  szczegóły 
recenzja: Ławski Jarosław: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 198-207  szczegóły 
recenzja: Maciejewski Marian: Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 1 s. 146-150  szczegóły 
246.książka: Wenerska Wioleta: Romantyczne fantazmaty demonicznej kobiecości.  szczegóły 
247.książka: Wenerska Wioleta: Zioła-dziwy. Z literackiego zielnika romantycznego. 2005  szczegóły 
248.książka: Wierzbicki Andrzej: Historiografia polska doby romantyzmu. 1999 (Wstęp. I. Warunki rozwoju historiografii i jej infrastruktura. Pod pan...) szczegóły 
recenzja: Hinc Alina: Roczniki Historyczne = Historical Annals 2000 r. 66 s. 272-274  szczegóły 
recenzja: Matuszewski Adam: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2000 r. 45 nr 2 s. 142-143 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 2000 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły 
249.książka: Wilk Wiesław: "Do miłości - środka" O liryce modlitewnej w polskiej poezji romantycznej. 2012  szczegóły 
250.książka: Witkowska Alina: Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków. 1997 (Obraz życia polskich emigrantów w okresie romantyzmu...) szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Wielkiej Emigracji portret własny. Twórczość 1997 nr 11 s. 100-104  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 325-326 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dernałowicz Maria: Codzienność Wielkiej Emigracji. Więź 1998 nr 7 s. 207-211  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Emigracja jako forma życia. Tygodnik Powszechny 1997 nr 27 s. 13  szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Pożyteczne ćwiczenie wyobraźni. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 21-23  szczegóły 
recenzja: J.Ł.: Odra 1998 nr 11 s. 119  szczegóły 
recenzja: (MM): Acta Poloniae Historica 1999 t. 79 s. 268 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Pustuła Edyta: Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 167-170  szczegóły 
recenzja: Rutkowski Krzysztof: Na nie swoich schodach albo życie codzienne polskiej emigracji. Twórczość 1998 nr 2 s. 101-113  szczegóły 
recenzja: Sosnowska Danuta: Mała wielka emigracja?. Znak 1999 nr 3 s. 17-132  szczegóły 
recenzja: Szymborska Wisława: Ci inni. Książki. Gazeta 1997 nr 9 s. 9 (Lektury nadobowązkowe, fel....) szczegóły 
recenzja: Węgrzyn Iwona: Ruch Literacki 1998 z. 4 s. 568-571  szczegóły 
recenzja: Wójcicka Zofia: Bohaterowie bez koturnów. Pogranicza 1998 nr 3 s. 117-120  szczegóły 
recenzja: Zajewski Władysław: Universitas Gedanensis 1999 r. 11 nr 1/2 s. 289-291  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Emigracja od podszewki. Książki. Gazeta 1997 nr 7 s. 8 (sprost. autorki, Gazeta Wyborcza nr 168 s. 14...) szczegóły 
artykuł: Klein Halina Barbara: Pułapka losu: emigracja. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 8 I s. 2, 15  szczegóły 
251.książka: Witkowska Alina: Literatura romantyzmu. 1989  szczegóły 
252.książka: Witkowska Alina: Romantyzm. 2002  szczegóły 
253.książka: Witkowska Alina: Towiańczycy. 1989 (Dlaczego? Obraz człowieka. Miejsce Polski. Sekta. Mistrz [A. Towiański...) szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Adam, Wilno, wymówki, ekskuzy, mistrz Andrzej i my. Autograf 1990 nr 7/8 s. 104-107  szczegóły 
recenzja: Autograf 1990 nr 7/8 s. 104-107  szczegóły 
recenzja: Belusiak Bronisława: Magazyn Razem 1989 nr 11 s. 22 (nota...) szczegóły 
recenzja: Bubula Barbara: Ruch Literacki 1990 z. 6 s. 463-465  szczegóły 
recenzja: Dernałowicz Maria: Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 301-304  szczegóły 
recenzja: Janowicz Leon: Kurier Polski 1989 nr 232 s. 4  szczegóły 
recenzja: Kozera Grzegorz: Słowo Ludu 1989 nr 1561 s. 5  szczegóły 
recenzja: Miłkowski Tomasz: Kultura [Warszawa] 1989 nr 42 s. 4  szczegóły 
recenzja: Opacka Anna: Cienie towiańszczyzny. Ethos 1991 nr 1/2 s. 72-84  szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Twórczość 1989 nr 12 s. 111-4  szczegóły 
recenzja: Pyczek Wacław: Utopia towianinizmu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1993 r. 32 (1989) nr 1/4 s. 11-113  szczegóły 
recenzja: Rzońca Wiesław: Towianizm - próba syntezy. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 161-164  szczegóły 
recenzja: Witkowska Alina: Kultura [Warszawa] 1989 nr 42 s. 1, 4 (wywiad; rozm. Henryk Michalski...) szczegóły 
recenzja: Zieliński Stanisław: Bardzo dalekie wspomnienie. Nowe Książki 1990 nr 4 s. 43-44 (z fot. Aliny Witkowskiej...) szczegóły 
254.książka: Wobec romantyzmu... Książka zbiorowa. 2007 (Od redakcji. - Joanna Klausa-Wartacz: Odnalezione u Owidiusza. Motyw N...) szczegóły 
255.książka: Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej.  szczegóły 
256.książka: Woźniczka-Paruzel Bronisława: "Dzieje ojczyste dla ludu" doby romantyzmu. 1990 (Wstęp. - Wśród autorów, wydawców i popularyzatorów "dziejów ojczystych...) szczegóły 
recenzja: Klukowski Bogdan: Historia dla ludu. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 30-31  szczegóły 
257.książka: Wójcicka Zofia: Literatura użytkowa obozu księcia Adama Jerzego Czartoryskiego 1831-1841. 1991 (Wstęp. Przedpowstaniowe relacje i sądy [nt. spuścizny Adama Jerzego Cz...) szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 715-717  szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: W kręgu piśmiennictwa obozu Adama Jerzego Czartoryskiego. Przegląd Zachodniopomorski 1993 z. 1 (1992) s. 157-163  szczegóły 
258.książka: Z problemów preromantyzmu i romantyzmu. Studia i szkice. 1991 (Alina Aleksandrowicz: Odkrycie nowej natury i literatury (Nieznana pod...) szczegóły 
259.książka: Z warsztatu edytora dzieł romantyków. 2008  szczegóły 
260.książka: Zaorska Barbara: Ich mizeria tułacza z gruźlicą w tle. 1988 ([Dot. pisarzy: Stefan Florian Garczyński, Henryk Kamiński, Zygmunt Kra...) szczegóły 
261.książka: Zaorska Barbara: Śladami lekarzy - polskich uchodźców popowstaniowych w XIX wieku. 1996 ([Zawiera m.in.:] "Znajduje zawsze siły na służenie innym" [sylwetka Kl...) szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja E.: Po Powstaniu. Tydzień 2002 nr 38 s. 14  szczegóły 
recenzja: Sudolski Zbigniew: Choroby i lekarze Wielkiej Emigracji. Nowe Książki 1996 nr 9 s. 47-48  szczegóły 
262.książka: Zapomniane wielkości romantyzmu. Pokłosie sesji. 1995 ([Zawiera materiały z ogólnopolskiej sesji "Na tropach sławy. Rysunki z...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 z. 2 s. 202-203  szczegóły 
recenzja: Krukowska Halina: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 201-212  szczegóły 
263.książka: Zarych Elżbieta: Romantycy, myśliciele, inspiratorzy. Badania nad wpływem filozofii niemieckiej, od Kanta do Hegla, na literaturę polskiego romantyzmu.  szczegóły 
264.książka: Zgorzelski Czesław: Zarysy i szkice literackie. 1988 (I. Zarysy przebiegów historycznych: Liryczność poezji romantycznej. Ja...) szczegóły 
recenzja: Chachulska Bernadetta: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 98-102  szczegóły 
recenzja: Kłos Maria: Kultura [Warszawa] 1988 nr 39 s. 10  szczegóły 
recenzja: [Mętrak Krzysztof] (Km): Literatura 1989 nr 1 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nowak Zbigniew Jerzy: Tygodnik Powszechny 1989 nr 23 s. 6  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Za i przeciw 1989 nr 2 s. 18  szczegóły 
recenzja: Tkaczuk Wacław: TIM 1989 nr 28 s. 10  szczegóły 
recenzja: Witkowska Alina: Kto lubi historię literatury.... Nowe Książki 1990 nr 1 s. 43  szczegóły 
265.książka: Zielińska Marta: Polacy, Rosjanie, romantyzm. 1998 (Od autorki. 1. Wolność i fatum w biografii Aleksandra Puszkina. 2. "Us...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 310-311 (not....) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Rosyjskie konteksty. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 44 s. 2  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Wokół Puszkina i Mickiewicza. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 98-101  szczegóły 
266.książka: Zięba Michał: Wielcy romantycy polscy w pozytywizmie galicyjskim. Studia i szkice literaturoznawcze z perspektywy edytorskiej. 2009  szczegóły 
267.książka: Ziołowicz Agnieszka: Dramat i romantyczne "Ja". Studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu. 2002 (Uwagi wstępne. Dramat - synteza rodzajów literackich. Strefa lirycznoś...) szczegóły 
268.książka: Ziołowicz Agnieszka: "Misteria polskie". Z problemów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim. 1996 (Wstęp. I. Misterium jako fragment całości. O III części "Dziadów" Adam...) szczegóły 
269.książka: Ziołowicz Agnieszka: Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria). 2011  szczegóły 
270.książka: Ziółek Jan: Studia nad myślą polityczną Wielkiej Emigracji. Napoleon I i Napoleon III. 1995 ([Zawiera m.in.:] Kult Napoleona wśród polskich poetów emigracyjnych. M...) szczegóły 
recenzja: (AS): Acta Poloniae Historica 1996 nr 74 s. 226 (nota; w języku angielskim...) szczegóły 
271.książka: Żurawska Jolanta: Między Gryzeldą a Grażyną. Studia i szkice polsko-włoskie. 2002 (I. Studia staropolskie. Średniowieczne konotacje pierwszych znanych "G...) szczegóły 
recenzja: Bąk Magdalena: Obcojęzyczne przekłady "Pana Tadeusza". Postscriptum 2002 nr 4 s. 169-172  szczegóły 
recenzja: Buchwald-Pelcowa Paulina, Pelc Janusz: Barok 2003 nr 1 s. 190-191  szczegóły 
recenzja: Salwa Piotr: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2003 t. 47 s. 224-226  szczegóły 
recenzja: Walecki Wacław: Ruch Literacki 2003 z. 2 s. 224-225  szczegóły 
272.książka: Żurawski Sławomir: Romantyzm. 2008  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
273.artykuł: Adamska Jolanta: Hrabianka i filomaci. Rzeczpospolita 1992 nr 221 dod. s. 6 (m.in. o zachowanych do obecnych czasów grobach Emilii Plater, Tomasza ...) szczegóły 
274.artykuł: Adamska Jolanta: W Jaszunach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 297 s. 5 (art. krajoznawczy, m.in. nt. związków z Jaszunami następujących twórcó...) szczegóły 
275.artykuł: Adrianek Mieczysława: Ingerencja cenzury w księgozbiory szkolne w r. 1853. Folia Bibliologica 1990 r. 34/35 (1986/1987) s. 61-68 (dot. akcji cenzury wobec bibliotek Królestwa Polskiego; z aneksem zawi...) szczegóły 
276.artykuł: Adrianek Mieczysława: O tropieniu książek przez carską cenzurę. Folia Bibliologica 1990 r. 34/35 (1986/1987) s. 34-39 (dot. działalności cenzury po 1831 w Lublinie i na Lubelszczyźnie; z an...) szczegóły 
277.artykuł: Akt założycielski Stowarzyszenia św. Stanisława. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 s. 196-197 (z 1837; podpisali: Stefan Witwicki, Adam Mickiewicz, Ignacy Domeyko, B...) szczegóły 
278.artykuł: Aleksiewicz Anna: Działalność cenzury austriackiej we Lwowie w pierwszej połowie XIX w.. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 2000 nr 23 (2290) s. 7-36 (dot. także utworów i czasopism literackich; z licznymi przykładami ing...) szczegóły 
279.artykuł: Andrzejewski Bolesław: Wątek ekologiczny w romantycznej filozofii języka. Sprawozdanie Wydziału Filologiczno-Filozoficznego 1992 nr 107 cz. 1 (1991) s. 15-19  szczegóły 
280.artykuł: Ankudowicz-Bieńkowska Maria: Folklor ukraiński w zainteresowaniach romantyków polskich. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 177-184  szczegóły 
281.artykuł: Ankudowicz-Bieńkowska Maria: Romantyczny mit prasłowiańsko-narodowy a ukraińska, białoruska i litewska "pieśń gminna". Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 185-192 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
282.artykuł: Ankudowicz-Bieńkowska Maria: Sielsko-rustykalny mit słowiański a ukraińska, białoruska i litewska "pieśń gminna". (Na podstawie polskich czasopism literackich ziem litewsko-ruskich lat międzypowstaniowych XIX wieku). Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 491-501  szczegóły 
283.artykuł: Ankudowicz-Bieńkowska Maria: Wokół noworoczników i almanachów literackich doby romantyzmu. Kultura duchowa ukraińskiego ludu w wileńskim "Bojanie". Slavia Orientalis 1994 nr 3 s. 381-390  szczegóły 
284.artykuł: Antyk Wariusz: Nieromantyczny... romantyzm. Głos Ludu 2002 nr 33 dod. s. 5  szczegóły 
285.artykuł: Balcerak Joanna: Romantyczne itineraria krakowskie. Prace Polonistyczne 1994 seria 49 s. 171-185  szczegóły 
286.artykuł: Balcerzan Edward: Polska szkoła (nie tylko filmowa). Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 7 IV s. 14 (fel. nt. współczesnego odbioru tradycji romantycznej...) szczegóły 
287.artykuł: Banaszewski Kamil: Myśl polityczna w krytyce literackiej na przykładzie krytyki wielkopolskiej z lat 1830-1850. x nr s. ([w ks. zb.:] Między historią, literaturą a polityką. Red. nauk. Tomasz...) szczegóły 
288.artykuł: Barseghian Bella: Pierwsi polscy osiedleńcy w Armenii w XIX w. i ich dorobek literacki. x 2000 ([W ks.:] Polacy w Armenii. Pod red. Edwarda Walewandra. Lublin 2000 s....) szczegóły 
289.artykuł: Bąbel Agnieszka: Garnek i księga - związki tekstu kulinarnego z tekstem literackim w literaturze XIX wieku. Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 163-181 (kulinaria i poezja m.in. w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza, wierszac...) szczegóły 
290.artykuł: Bednarek Antoni: Kaznodzieje romantyczni. Przegląd Powszechny 2000 nr 2 s. 237-242 (związek kaznodziejstwa z literaturą m.in.: Aleksy Prusinowski, Ludwik ...) szczegóły 
291.artykuł: Bieniarzówna Janina: Klasycyzm i romantyzm w literaturze pięknej. x 1994 ([W ks.:] Bieniarzówna Janina, Małecki Jan Marian: Kraków w latach 1796...) szczegóły 
292.artykuł: Bieńczyk Marek: Zemsta Arymana. Res Publica Nowa 1993 nr 7/8 s. 73-75 (psychoanalityczne podejście do bohatera romantycznego...) szczegóły 
293.artykuł: Bilenky Serhiy: The clash of mental geographies: Poles on Ukraine, Ukrainians on Poland in the time of Romanticism. The Polish Review 2008 t. 53 nr 1 s. 73-95 (m.in. nt. pisarzy: Mikołaj Gogol, Seweryn Goszczyński, Mykola Kostomar...) szczegóły 
294.artykuł: Błaszczyk Leon Tadeusz: Antyk filomatów. Filomata 1993 nr 414 s. 99-114  szczegóły 
295.artykuł: Bogołębska Barbara: Romantyczny model retoryki i nauki o stylu. Przegląd problematyki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 139-152  szczegóły 
296.artykuł: Borkowska Alina: Przepych i przestroga. Wokół warszawskiej premiery "Roberta Diabła" [Giacomo] Meyerbeera. Pamiętnik Teatralny 2003 z. 3/4 s. 23-45 (dot. m.in. wrażenia, jakie wywarła paryska inscenizacja opery na Juliu...) szczegóły 
297.artykuł: Borowczyk Jerzy: Filomackie "credo". Franciszek Malewski przed komisją śledczą Nowosilcowa. Polonistyka 1999 nr 10 s. 602-608 (nt. Towarzystwa Filomatów, także o związkach z Adamem Mickiewiczem...) szczegóły 
298.artykuł: Bułhak Andrzej: Romantyzm dzisiaj. Komunikaty 1996 nr 1 s. 3, 6 (idee romantyczne we współczesnym świecie...) szczegóły 
299.artykuł: Burkot Stanisław: Peregrinare necesse est.... Literary Studies in Poland. Etudes Litteraires en Pologne 1990 t. 22 s. 103-124 (Sybir jako miejsce zesłania Polaków; na podstawie polskich relacji; fr...) szczegóły 
300.artykuł: Burkot Stanisław: Proza w okresie romantyzmu. Ruch Literacki 1989 z. 2 s. 97-110 (m.in. nt. koncepcji powieści historycznej w romantyzmie...) szczegóły 
301.artykuł: Burzywoda Urszula: Pisownia XIX-wiecznych druków górnośląskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1989 nr 17 (1061) s. 23-39 (m.in. na podstawie utworów Józefa Lompy i Karola Miarki...) szczegóły 
302.artykuł: Charkiewicz Jarosław: Wybrane problemy stosunku starszych słowianofilów do spraw polskich. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 42-51 (poglądy Iwana Kirejewskiego i Aleksego Chomiakowa...) szczegóły 
303.artykuł: Chodubski Andrzej: Bezimienne kaukaskie strofy. Tygiel 2003 nr 3 s. 67-70 (nt. twórczości polskich zesłańców na Kaukaz...) szczegóły 
304.artykuł: Chodubski Andrzej: Polsko-kakukaskie kontakty literackie w XIX w.. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 263-279 (dotyczy głównie twórczości polskich zesłańców na Kaukaz, m.in. nt. nas...) szczegóły 
305.artykuł: Chojnacki Antoni: Sponsorzy romantycznej wyobraźni. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 39 s. 16  szczegóły 
306.artykuł: Chrzanowska-Pieńkos Jolanta, Pieńkos Andrzej: Rzeźbiarz Wielkiej Emigracji. Spotkania z Zabytkami 1994 nr 10 s. 41-43 (o nagrobkach polskich pisarzy doby romantyzmu dłuta Władysława Oleszcz...) szczegóły 
307.artykuł: Chrząstowska Bożena: Zeszyt - pamiątka z "epoki Mickiewicza". Polonistyka 1998 nr 7 s. 410-415 (nt. zeszytu - wypisów z 1870-1872 z literatury romantyzmu autorstwa W....) szczegóły 
308.artykuł: Chwin Stefan: Ciemna wrogość. Ex Libris 1993 nr 28 s. 1-2 (zjawisko "patriotycznej zdrady" wśród pisarzy epoki; fragm. ks.: "Lite...) szczegóły 
309.artykuł: Chwin Stefan: Pisarz i pokusy teologii. Plus Minus 2002 nr 10 s. D1-D2 (dot. m.in. stosunku twórców romantycznych do Boga oraz roli religii w ...) szczegóły 
nawiązanie: Śliwowska Elżbieta: O "niedobrych sprawach" w sztuce. Plus Minus 2002 nr 14 s. A13 (list do redakcji...) szczegóły 
310.artykuł: Chyła-Szypułowa Irena: Związki literatury i muzyki w romantyzmie. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kregu historii i dydak...) szczegóły 
311.artykuł: Cieśla-Korytowska Maria: O polskim bohaterze romantycznym po latach. Znak 1993 nr 12 s. 18-27 (m.in. w twórczości Zygmunta Krasińskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza ...) szczegóły 
312.artykuł: Cieśla-Korytowska Maria: O romantycznym poznaniu. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 2 s. 7-28 (refleksje o poznaniu w literaturze epoki...) szczegóły 
313.artykuł: Cygler Bogusław: Naród i religia w myśli politycznej Wielkiej Emigracji. x 1994 ([W ks. zb.:] Naród i religia. materiały z sesji naukowej. Pod red. Tad...) szczegóły 
314.artykuł: Cysewski Kazimierz, Śliwiński Marian: Swedenborg w romantyzmie. Słupskie Prace Humanistyczne 1990 nr 10a (1989) s. 15-45 (nt. recepcji poglądów Emanuela Swedenborga w romantyzmie europejskim; ...) szczegóły 
315.artykuł: Czapik Barbara: Dwa warianty idei (mitu) słowiańskiej misji - romantyczny i awangardowy. Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 207-216 (porównanie literatury polskiego romantyzmu i literatury jugosłowiański...) szczegóły 
316.artykuł: Czepulis-Rastenis Ryszarda: Pierwsze pokolenie literatek polskich. x 1992 ([W ks. zb.:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. Zbi...) szczegóły 
317.artykuł: Dabertowa Eugenia R.: Modlitewniki pokolenia wielkopolskich "organiczników". Zeszyty Karmelitańskie 1993 nr 1/2 s. 127-140 (dot. XIX w....) szczegóły 
318.artykuł: Danek Danuta: Obrazy wyjaskrawione i słabe światełka. Inne spojrzenie na romantyzm. Twórczość 2000 nr 9 s. 84-94  szczegóły 
319.artykuł: Demidowicz Tomasz: Carska polityka ustępstw wobec społeczeństwa Królestwa Polskiego w okresie odwilży posewastopolskiej (1856-1860/1861). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1992 t. 46/47 (1991/1992) s. 229-259 (m.in. nt. ożywienia literackiego, naukowego, kulturalnego i teatralneg...) szczegóły 
320.artykuł: Dobosz Andrzej: Polskie wigilie poetów. Apokryf 1993 nr 4 s. 5 (m.in. o wigiliach Adama Mickiewicza, Juliana Ursyna Niemcewicza, Juliu...) szczegóły 
321.artykuł: Domański Michał: Wizje trzech wieszczów Bolesława Biegasa. Rota 1998 nr 4 s. 70-72 (Zygmunt Krasiński, Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki w rzeźbie Bolesł...) szczegóły 
322.artykuł: Dopart Bogusław: Tworzenie bogactwa a więź narodowa w świetle literatury i filozofii doby romantyzmu. Universitas 1998 nr 21 [właśc. 22] s. 9-19  szczegóły 
323.artykuł: Dopart Bogusław: Uwagi o definiowaniu mistycyzmu romantycznego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 193-211  szczegóły 
324.artykuł: Durejko Agnieszka: Kobieta, demon czy anioł?. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 67-74 (m.in. w twórczości Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Seweryna ...) szczegóły 
325.artykuł: Eisenbach Artur: The Polish Interfaith Alliance. Polin 1990 t. 5 s. 193-220 (działalność ugrupowań polskiej emigracji we Francji w latach 1842-1866...) szczegóły 
326.artykuł: Erber Czesław: Dzieje oficyn. x 1996 ([w ks.:] Czesław Erber: Dzieje książki na Kielecczyźnie w latach 1795-...) szczegóły 
327.artykuł: Erber Czesław: Księgozbiory i ich użytkownicy. x 1996 ([w ks.:] Czesław Erber: Dzieje książki na Kielecczyźnie w latach 1795-...) szczegóły 
328.artykuł: Erber Czesław: Niebezpieczny Mickiewicz. Ikar 1995 nr 10 s. 36-37 (cenzura a dzieła Adama Mickiewicza...) szczegóły 
329.artykuł: Fert Józef: Towianizm i towiańszczyzna (Spór odnowiony). Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 1 s. 125-138 (szerzej nt. Adama Mickiewicza...) szczegóły 
330.artykuł: Fiećko Jerzy: Buntownicy i solidaryści. O politycznych postawach Polaków na zesłaniu w epoce międzypowstaniowej. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 2 s. 267-277  szczegóły 
331.artykuł: Fiećko Jerzy: Romantyczne tropy. Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Polonistyka 1999 nr 10 s. 582 (wieloznaczność i nowatorstwo polskiego romantyzmu...) szczegóły 
332.artykuł: Frąckiewicz Joanna: Jan Nepomucen Leszczyński zapomniany warszawski dobrodziej pisarzy i artystów. Rocznik Warszawski 2002 t. 31 s. 89-111  szczegóły 
333.artykuł: Gach Piotr Paweł: Modlitwy za ojczyznę z lat 1861-1863. Rota 1996 nr 3/4 s. 88 (dot. pieśni patriotycznych w formie modlitw; z fot. aut....) szczegóły 
334.artykuł: Gawlik Stanisław: Idee pedagogiczne w pisarstwie kobiet polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace z Historii Oświaty i Wychowania 1994 z. 4 (174) s. 77-88  szczegóły 
335.artykuł: Gierowski Józef Andrzej: Zwischen der polnischen Aufklaerung und Romantik. x 1994 ([W ks. zb.:] Beitraege der polnischen Stipendiaten der Herzog August B...) szczegóły 
336.artykuł: Głosy o romantyzmie. Znak 1993 nr 12 s. 75-85 (wypow. aut.: Zygmunt Kubiak, Czesław Miłosz, Tadeusz Nyczek, Mieczysła...) szczegóły 
337.artykuł: Goldberg Halina: Chopin in Literary Salons and Warsaw's Romantic Awakening. The Polish Review 2000 t. 45 z. 1 s. 53-64 (m.in. wpływ atmosfery salonów literackich Warszawy i Puław oraz poezji...) szczegóły 
338.artykuł: Górnicka-Boratyńska Aneta: Dawne mistrzynie. Ośka 1998 nr 4 s. 14-17 (dot. działalności społecznej w zw. z prawami kobiet: Klementyna Tańska...) szczegóły 
339.artykuł: Grabowska Maria: Romantyzm. Rocznik Literacki 1991 (1991) s. 309-331 (omówienie krytyczne prac nt.romantyzmu wydanych w roku 1984...) szczegóły 
340.artykuł: Grabowska Maria: Romantyzm. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 342-367 (omów. krytyczne prac nt. romantyzmu wydanych w roku 1983...) szczegóły 
341.artykuł: Grabski Andrzej F.: Zjazd w Hambach a polska demokracja. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 51-61 (m.in. dot. Joachima Lelewela i założonego przez niego Lelewelowskiego ...) szczegóły 
342.artykuł: Grzęda Ewa: "Kaszel socyalny" a romantyczna narkomania. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 76-86 (nt. zjawiska opiumowej narkomanii w dobie romantyzmu w środowisku roma...) szczegóły 
343.artykuł: Grzymała-Siedlecki Bohdan: Warszawskie salony XVIII i XIX w.. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 188 s. 18 (nt. toczącego się w salonach życia literacko-artystycznego...) szczegóły 
344.artykuł: Grzywka Katarzyna: Muzyka i muzycy w dziewiętnastowiecznym salonie Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 139-162 (z portr. Jadwigi Łuszczewskiej (Deotymy)...) szczegóły 
345.artykuł: Grzywka Katarzyna: Stowarzyszenia w kręgu warszawskiego i berlińskiego salonu: warszawski Cech Głupców i berliński Kaffeter. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1999 t. 18 s. 169-177  szczegóły 
346.artykuł: Grzywka Katarzyna: "Ten jeden raz tylko widziałem wielkiego wieszcza jako już dziecię sławy. Kult pisarzy w dziewiętnastowiecznym salonie Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 119-137  szczegóły 
347.artykuł: Grzywka Katarzyna: Wygląd i przestrzeń działania dziewiętnastowiecznego salonu Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 173-187 (na podstawie pamiętników...) szczegóły 
348.artykuł: Grzywka Katarzyna: "Zaś geniuszu nie da się wyjaśnić, lecz jest spontanicznie we wszystkich, którzy odczuwają dotyk jego dłoni". Kult gospodarzy dziewiętnastowiecznego salonu Warszawy i Berlina. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 163-186  szczegóły 
349.artykuł: Gumkowski Marek: Sprawa "Słowianina". Res Publica 1989 nr 2 s. 60-62 (nt. projektu założenia polskiego czasopisma w Kijowie w 1843 r. prze...) szczegóły 
350.artykuł: "Gwałtu, rety, co się dzieje", czyli "coś" poważnego o romantyzmie. Kresy 1994 nr 17 s. 6-16 (dyskusja nt. współczesnego odbioru romantyzmu; rozm.: Arkadiusz Bagłaj...) szczegóły 
artykuł: Kosińska A.: Z romantycznej biblioteczki. Dekada Literacka 1994 nr 14/15 s. 2 (nt. współczesnych metodologii badań literatury romantycznej (szerzej n...) szczegóły 
351.artykuł: Hadaczek Bolesław: Kresoromantyzm. Kresy 2004 nr 59 s. 227-236 (kresowy rodowód jako wyróżnik polskiego romantyzmu, charakterystyka tr...) szczegóły 
352.artykuł: Hawryszko Stanisław: Kultura polska między powstaniami - listopadowym 1831 i styczniowym 1863. Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 46 s. 6 (także o literaturze...) szczegóły 
353.artykuł: Hoffmann-Piotrowska Ewa: Teatralizacja życia w Kole Sprawy Bożej. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 131-150  szczegóły 
354.artykuł: Hvisc Jozef: Ciągłość tradycji słowackiego i polskiego romantyzmu. Kontakty 2002 nr 1 s. 7-11 (dot. m.in. literatury...) szczegóły 
nawiązanie: Kolbuszewski Jacek: Kontakty 2002 nr 1 s. 23-25  szczegóły 
nawiązanie: Hvisc Jozef: Kontakty 2002 nr 1 s. 28-30  szczegóły 
nawiązanie: Michalek Jan: Kontakty 2002 nr 1 s. 27-28  szczegóły 
355.artykuł: Inglot Mieczysław: Epoka Mickiewicza. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 4 s. 81-90  szczegóły 
356.artykuł: Inglot Mieczysław: Oblicza poetów (O romantycznym kulcie pisarzy). Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 17-28  szczegóły 
357.artykuł: Inglot Mieczysław: Romantyczna wizja egzystencji i jej aktualność. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 9-17  szczegóły 
358.artykuł: Inglot Mieczysław: Romantyzm. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2000 r. 42 (1998/1999) s. 100-106 (przyczynek do zbiorowego dzieła Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obc...) szczegóły 
359.artykuł: Inglot Mieczysław: Uwspółcześnianie Golema. Postać człowieka-maszyny w literaturze polskiej lat 1817-1867. Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 25-34  szczegóły 
360.artykuł: Jacenko O.A.: Józef Oleszkiewicz w Petersburgu. Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1991 nr 10 s. 265-280 (sylwetka mistyka i malarza, inspirującego polskich romantyków...) szczegóły 
361.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: "Szkoła białoruska" w polskiej literaturze romantycznej. Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 113-121  szczegóły 
362.artykuł: Jacobson Matthew Frye: Martial art: Literarature and romantic militarism in turn-of-the-century Polonia. Polish American Studies 1994 t. 51nr 1 s. 5-19 (recepcja literatury romantycznej wśród Polonii amerykańskiej...) szczegóły 
363.artykuł: Jagodziński Zdzisław: Początki Literackiego Towarzystwa Przyjaciół Polski. Tydzień 1995 nr 49 s. 8 (nt. działalności założonego w 1832 r. w Londynie Literackiego Towarzys...) szczegóły 
364.artykuł: Jakubowski Marek N.: A język nasz dowodem naszej filozoficzności. Toruński Przegląd Filozoficzny 2003 t. 5/6 s. 49-55 (dot. m.in. romantycznej "filozofii narodowej" ("filozofii czynu") w li...) szczegóły 
365.artykuł: Jakuszko Honorata: Czas przełomu (Novalis i wczesnoromantyczna filozofia dziejów). Akcent 1989 nr 1 s. 132-139  szczegóły 
366.artykuł: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Frederic Chopin parmi les heros de l'existence du romantisme polonais. x 1990 ([W ks. zb.:] The International Musicological Symposium "Chopin and Rom...) szczegóły 
367.artykuł: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Fryderyk Chopin wśród bohaterów egzystencji polskiego romantyzmu. Rocznik Chopinowski 1990 t. 19 (1987) s. 33-48 (realizacja egzystencjalnego wzoru biografii artysty doby romantyzmu; n...) szczegóły 
368.artykuł: Janion Maria: Romanticism and the Beginning of the Modern World. Dialogue and Universalism 2000 nr 9/10 s. 45-66  szczegóły 
369.artykuł: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Romantyczne tematy egzystencji. Znak 1993 nr 12 s. 4-17 (wątki egzystencjalne w literaturze romantycznej, m.in. w "Kordianie" J...) szczegóły 
370.artykuł: Janion Maria: Romantyzm blaknący. Dialog [Warszawa] 1993 nr 1/2 s. 146-154 (wykład inauguracyjny wygł. 1 X 1992 w Państwowej Wyższej Szkole Teatra...) szczegóły 
371.artykuł: Janion Maria: Skald as a romantic poet. x 1988 ([W ks. zb.:] Polish-Sweden literary contacts. Stockholm 1988 s. 1-10...) szczegóły 
372.artykuł: Janion Maria: "Szkoła białoruska" w poezji polskiej. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 1 s. 35-48 (m.in.: Jan Barszczewski, Tadeusz Łada-Zabłocki...) szczegóły 
373.artykuł: Janion Maria: Wallenrod reformy i Wallenrod spisku (Część druga). Znak 1989 nr 1 s. 3-23 (cd. z 1988...) szczegóły 
374.artykuł: Janion Maria: Wallenrodowie linii orenburskiej. Jan Witkiewicz. Zygmunt Sierakowski. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 2 s. 315-327  szczegóły 
375.artykuł: Janion Maria: Wolny rynek marzeń. Życie Warszawy 1992 nr 131 s. 3 (wyw. nt.form istnienia romantyzmu we współczesności; rozm. Iwona D. Ba...) szczegóły 
376.artykuł: Jankowiak Stefan: Wydział Literacki Kasyna Gostyńskiego 1838-1845. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1996 t. 6 s. 5-13 (o działalności...) szczegóły 
377.artykuł: Jasiakiewicz Wojciech: Between reluctance and aversion: remarks on the negative attitudes of the British toward the November Uprising of 1830-1831 as reflected in contemporary memoirs and reports. Polish Anglosaxon Studies 1997 t. 6/7 s. 87-113  szczegóły 
378.artykuł: Jaskuła Roman: Literatura historii Polski w wydawnictwach francuskich Karola Forstera w latach 1833-1879. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 1 s. 59-81  szczegóły 
379.artykuł: Jaworski Wit: Czucie i wiara. Szkockie lekcje (Z dziejów polskiej recepcji ekonomii klasycznej i szkockiej filozofii zdrowego rozsądku). Koniec Wieku 1992 nr 4 s. 49-63, nr 5 s. 73-80 (gł. dot. Jana Śniadeckiego i Adama Mickiewicza...) szczegóły 
380.artykuł: Jazdon Artur: Kalendarze poznańskie okresu zaborów. Biblioteka 2001 nr 5 s. 55-77  szczegóły 
381.artykuł: Jedynak Stanisław: "Szkoła ukraińska" w polskim romantyzmie. Rota 1998 nr 2/3 s. 60-63 (dot. twórczości m.in. Michała Czajkowskiego, Zoriana Dołęgi-Chodakowsk...) szczegóły 
382.artykuł: Jędrychowska Barbara: Polscy zesłańcy polityczni w oświacie i kulturze Syberii XIX w.. Mówią Wieki 1997 nr 7 s. 36-39  szczegóły 
383.artykuł: Juchnowski Jerzy: O niektórych założeniach myśli politycznej głównych nurtów Wielkiej Emigracji. x 1997 ([W ks. zb.:] Studia historyczne i politologiczne. Wrocław 1997 s. 67-7...) szczegóły 
384.artykuł: Julkowska Violetta: Krasicki do Naruszewicza, Mickiewicz do Lelewela, czyli retorycznie o pisaniu historii. Napis 2002 seria 8 s. 91-106 (analiza porównawcza listów poetyckich: Ignacy Krasicki: Do księdza Ada...) szczegóły 
385.artykuł: Kalendarz ważniejszych imprez i wydarzeń w bibliotekach publicznych w Płocku. Bibliotekarz Płocki 1997 nr 1 s. 51 (not. o wykładzie Zbigniewa Sudolskiego "Filomaci na zesaniu" wygł. 16 ...) szczegóły 
386.artykuł: Kalendarz ważniejszych wydarzeń kulturalnych w bibliotekach samorządowych województwa płockiego 1996 r.. Bibliotekarz Płocki 1997 nr 1 s. 65 (not. o prelekcji Zbigniewa Sudolskiego nt. "Filomaci na zesłaniu" w Si...) szczegóły 
387.artykuł: Kaleta Roman: Satyry i pamflety na Polki balujące w czasach tragicznych dla ojczyzny (1774-1832). Z materiałów Romana Kalety opracowała i przygotowała do druku Elżbieta Aleksandrowska. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1993 z. 3 s. 33-85  szczegóły 
388.artykuł: Kalla Barbara: Programma's van de romantiek in Nederland en in Polen. Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia 1995 nr 8 (1774) s. 25-33  szczegóły 
389.artykuł: Kamiński Antoni A.: Michaił Bakunin wśród członków Związku narodowego w Emigracji Polskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2002 nr 154 (2363) s. 89-106  szczegóły 
390.artykuł: Kamiński Konstanty S.: Polacy w Szwajcarii (1832-1863). Zeszyty Historyczne [Paryż] 1990 z. 92 s. 182-214 (dotyczy także pisarzy...) szczegóły 
391.artykuł: Kamionka-Straszak Janina: Warszawska odmiana wczesnego romantyzmu. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 9-22  szczegóły 
392.artykuł: Karpińska Małgorzata: Aganci tajnych policji w oczach satyry powstania listopadowego. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 73-86 (poezja sat. pośw. tajnej policji; z fragm. utworów...) szczegóły 
393.artykuł: Kempa Andrzej: Były takie karnawały. Odgłosy 1989 nr 2 s. 15 (fel. o poezji 1. poł. XIX w., głównie anonimowej, nawiązanie do sytuac...) szczegóły 
394.artykuł: Kieniewicz Stefan: Prasa i literatura. x 1976 ([W ks.: id.]: Warszawa w latach 1795-1914. Warszawa 1976, s. 158-162...) szczegóły 
395.artykuł: Klein Halina Barbara: Pułapka losu: emigracja. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 8 I s. 2, 15  szczegóły 
396.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 153 (not. o odczycie Zofii Trojanowiczowej "Sybir romantyków - mity i rzecz...) szczegóły 
397.artykuł: Knapczyk Agata: Profetyzm romantyczny jako czynnik sprawczy teologii mariawickiej w latach 1922-1935 na podstawie twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Litteraria [Wrocław] 2000 nr 31 s. 103-130 (mariawityzm jako oryginalne polskie wyznanie założone przez Magdalenę ...) szczegóły 
398.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Cztery romantyczne wizje Sobotniej Góry. Annales Silesiae 1993 t. 23 s. 37-58 (góra Sobótka (Ślęża) w pismach Jerzego Samuela Bandtkie, Romana Zmorsk...) szczegóły 
399.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Kresy jako kategoria aksjologiczna. x 1997 ([W ks.:] Kresy - pojęcie i rzeczywistość. Red. Kwiryna Handke. Warszaw...) szczegóły 
400.artykuł: Kolbuszewski Jacek: O romantycznym stylu słuchania muzyki. Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 129-146 (m.in. korespondencja sztuk jako poszukiwanie literackiego, plastyczneg...) szczegóły 
401.artykuł: Kolbuszewski Jacek: ...żeś Polak, mieszkaniec. Regiony 1992 nr 2 s. 71-79 (nt. pojmowania Europy przez romantyków słowiańskich...) szczegóły 
402.artykuł: Konarska Barbara: Emigranci polscy we Francji po powstaniu listopadowym, którzy otrzymali obywatelstwo francuskie. Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu = Actes de la Societe Historique et Litteraire Polonaise 1996 t. 3 s. 1-57 (m.in. pisarze: Władysław Chodźkiewicz, Aleksander Chodźko, Edmund Choj...) szczegóły 
403.artykuł: Konarska Barbara: Świadomość narodowa emigrantów polistopadowych i ich potomków we Francji. Miscellanea Historico-Archivistica 1996 t. 6 s. 153-174 (m.in. nt. działaln. Towarzystwa Literackiego, Księgarni Polskiej i Bib...) szczegóły 
404.artykuł: Konopka Maria: Upowszechnianie tekstów literackich w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1822-1863 za pośrednictwem tanich edycji.. Studia o Książce 1989 t. 18 s. 139-172  szczegóły 
405.artykuł: Kopczyński Krzysztof: Od romantyzmu ku erze nowych mediów. x nr s. ([w ks.:] Krzysztof Kopczyński: Od romantyzmu ku erze nowych mediów. Kr...) szczegóły 
406.artykuł: Kosińska A.: Z romantycznej biblioteczki. Dekada Literacka 1994 nr 14/15 s. 2 (nt. współczesnych metodologii badań literatury romantycznej (szerzej n...) szczegóły 
407.artykuł: Kotlarski Grzegorz: Dydaktyzm historiozoficzny "romantyków wielkopolskich" filozoficzny protagonizm (B. Trentowski - K. Libelt - A. Cieszkowski). Zeszyty Filozoficzne 1995 z. 4 s. 5-48  szczegóły 
408.artykuł: Kowalczykowa Alina: Romantyczne dziedzictwo i tradycja. x 1993 ([W ks. zb.:] Wartości w kulturze polskiej. Lublin 1993 s. 171-183...) szczegóły 
409.artykuł: Kowalczykowa Alina: Romantyczne stylizacje autoportretu. Kilka uwag. Prace Polonistyczne 2003 seria 58 s. 11-18  szczegóły 
410.artykuł: Kowalczykowa Alina: Wartości niematerialne w literaturze polskiej. Spotkania z Zabytkami 2002 nr 5 s. 9-10  szczegóły 
411.artykuł: Kowalska Alina: Odrodzenie polskiego języka literackiego na Śląsku w XIX wieku. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
412.artykuł: Kozak Stefan: U źródeł romantycznego ukrainizmu. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 118-139 (nt. tzw. szkoły ukraińskiej w polskiej literaturze romantycznej i pogl...) szczegóły 
413.artykuł: Kozikowska Anna: "...cała Polska młoda wydana w ręce Heroda..." Proces filomatów i filaretów w Wilnie 1823/24. Magazyn Polski 1998 nr 3/4 s. 49  szczegóły 
414.artykuł: Kozłowska Jolanta: Ślady poezji arabskiej w literaturze polskiej. Przede wszystkim romantycy. Lithuania 1996 nr 3/4 s. 83-88 (dotyczy m.in. wpływu literatury orientalnej na twórczość Adama Mickiew...) szczegóły 
415.artykuł: Krause Friedhilde: Zur preussischen Zensurpraxis nach 1833 und zum Pflichtexemplar aus dem Grossherzogtum Posen im Bestand der Koeniglichen Bibliothek zu Berlin. Zeitschrift fuer Slawistik 1994 t. 39 nr 1 s. 123-130  szczegóły 
416.artykuł: Królikiewicz Grażyna: Z dziejów romantycznej idei narodu. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1992 t. 28 s. 67-88 (m.in. poglądy: Maurycego Mochnackiego, Adama Mickiewicza, Joachima Lel...) szczegóły 
417.artykuł: Król Marcin: Romantyzm wysoki i postromantyzm usługowy. Res Publica Nowa 1998 nr 7/8 s. 19-24 (m.in. cechy polskiego i europejskiego romantyzmu...) szczegóły 
418.artykuł: Kucharczyk Grzegorz: Aspekty działalności pruskiej cenzury w Wielkopolsce do 1848 roku. x 2002 ([w ks. zb.:] Stosunki polsko-niemieckie w XVI-XVIII wieku. Materiały k...) szczegóły 
419.artykuł: Kucharczyk Grzegorz: Cenzura pruska wobec polskiej literatury romantycznej. x 2001 ([w ks.:] Grzegorz Kucharczyk: Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach ...) szczegóły 
420.artykuł: Kucharczyk Grzegorz: Cenzura w Prusach Wschodnich (do 1848 roku). Ograniczenia i aspekty działania. Zapiski Historyczne 2001 t. 66, z. 1 s. 37-65  szczegóły 
421.artykuł: Kucharczyk Grzegorz: "Kaci" czy "ofiary"? Miejsce i rola cenzorów w pruskim systemie cenzuralnym przed 1848 r.. Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 2 s. 159-174  szczegóły 
422.artykuł: Kucharska-Babula Agata: Związki literatury z muzyką w okresie romantyzmu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2002 z. 1 s. 91-104  szczegóły 
423.artykuł: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Hermeneutyka - romantyzm - tekst liryczny (próba rekonesansu). x (Cs. 239-252...) szczegóły 
424.artykuł: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Liryka i liryczność jako przedmiot wypowiedzi Danuty Zamącińskiej-Paluchowskiej. x ([w ks.:] Bernadetta Kuczera-Chachulska: Noriwda "przypowieść o pięknem...) szczegóły 
425.artykuł: Kuderowicz Zbigniew: Philosophie und Politik in der polnischen Romantik. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica 1999 z. 13 s. 85-91  szczegóły 
426.artykuł: Kurczab Henryk: Literatura romantyczna a inne dziedziny sztuki. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
427.artykuł: Kurczak Justyna: Antynomia: Polska - Rosja w opinii romantycznych polskich słowianofilów. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica 1998 z. 12 s. 151-168 (m.in.: Adam Gurowski, Józef Maria Hoene-Wroński, Zygmunt Krasiński, Ad...) szczegóły 
428.artykuł: Kurczak Justyna: Utopia słowiańska romantycznych słowianofilów polskich. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1991 t. 36 s. 157-192  szczegóły 
429.artykuł: Kurek Jacek: Religijne dziedzictwo sarmatyzmu. Christianitas 2003 nr 15/16 s. 171-178 (m.in. nt. sarmatyzmu w okresie polskiego romantyzmu...) szczegóły 
430.artykuł: Legutko Ryszard: Polska szkoła i koniec romantyzmu. Życie 2001 nr 150 s. 16 (nt. współczesnej recepcji literatury romantycznej...) szczegóły 
431.artykuł: Lewandowski Franciszek: Kto wyda "Mistrza Andrzeja"?. Gazeta Wyborcza 1991 nr 91 s. 10 (list do red. dot. poszukiwania wydawcy własnej książki o Andrzeju Towi...) szczegóły 
432.artykuł: Lewandowski Jan: Wielka Emigracja. Rota 1997 nr 2/3 s. 25-27 (z portr. Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida i Juliusza Słowack...) szczegóły 
433.artykuł: Lis Kazimiera: O romantycznym marzycielstwie, marzeniach i marzycielach (Z badań nad bohaterem romantycznym). Kieleckie Studia Rusycystyczne 1996 t. 7 s. 15-23  szczegóły 
434.artykuł: Lis Kazimiera: Syberia romantyków polskich i rosyjskich. Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 197-212 (dot. m.in. aut.: Aleksander Odojewski, Wilhelm Kuechelbecker, Kondrati...) szczegóły 
435.artykuł: Lyszczyna Jacek: Leon Zienkowicz - wydawca. Sztuka Edycji 2012 t. 2 (1/2012) s. 9-12 (dot. działalności jako współtwórcy czasopism, wydawcy i popularyzatora...) szczegóły 
436.artykuł: Lyszczyna Jacek: Romantycy - nasi współcześni?. Postscriptum 2002 nr 4 s. 6-14 (czy obecnie romantyzm jest postrzegany jako formacja kulturowa zawsze ...) szczegóły 
437.artykuł: Lyszczyna Jacek: Śląski romantyzm. Annales Silesiae 1999 t. 29 s. 51-64 (szerzej o twórczości Norberta Bonczyka...) szczegóły 
438.artykuł: Łomnicka-Żakowska Ewa: Przejawy romantyzmu w malarstwie i grafice przed rokiem 1830 w Warszawie. Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 165-183 (m.in. nt. ilustracji do książek; referat wygłoszony na sympozjum "Naro...) szczegóły 
439.artykuł: Łubaszewski Zbigniew: Hańsk i Ewelina Hańska. Egeria 2005 nr 3/4 s. 22 (nt. pochodzącego z ziemi chełmskiej rodu Rzewuskich i ich związków z l...) szczegóły 
440.artykuł: Łucka Anna: 150. Pielgrzymka Polaków do Montmorency. Notatki Płockie 1993 nr 3 s. 12-13 (m.in. nt obecności polskich pisarzy emigrantów w Montmorency w XIX w.,...) szczegóły 
441.artykuł: Maciejewski Witold: Polsko-szwedzkie paralele romantyczne. x 1990 ([W ks. zb.:] Svea. Ze studiów nad szwedzką nauką i kulturą. Poznań 199...) szczegóły 
442.artykuł: Majewska Barbara: Misteria szyickie taazije w relacjach polskich z XIX wieku. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 251-263  szczegóły 
443.artykuł: Majkowska-Aleksiewicz Anna: Rola książki w kształtowaniu więzi międzyzaborowej w pierwszej połowie XIX w.. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 1995 nr 19 (1726) s. 75-89 (w tym o roli bibliotek i towarzystw naukowych...) szczegóły 
444.artykuł: Makowski Stanisław: Romantyzm w przedlistopadowej Warszawie. Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 165-183 (tekst referatu wygłoszonego na sympozjum "Narodziny romantyzmu w Warsz...) szczegóły 
445.artykuł: Makowski Stanisław: Romantyzm warszawski - czyli debiut ukraińskiej szkoły poetów. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 154-164  szczegóły 
446.artykuł: Maksymowicz Wacław B.: Grzech jako królewska droga zbawienia. Punkt po punkcie 2003 z. 4 s. 46-49 (dot. paradoksu grzechu w literaturze okresu romantyzmu i do romantyzmu...) szczegóły 
447.artykuł: Malicki Włodzimierz: Uczniowie i zwolennicy polskiej "filozofii narodowej" w Wielkim Księstwie Poznańskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica 1991 nr 8 (22) (1151) s. 217-227  szczegóły 
448.artykuł: Marciniak Ryszard: Miłosław za czasów Kościelskich. Kronika Wielkopolski 2002 nr 3 s. 36-54 (dot. m.in. znaczeniu dworku w Miłosławiu w życiu kulturalnym pod zabor...) szczegóły 
449.artykuł: Marinelli Luigi: Rok 1795 a historycy literatury. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 113-125 (poglądy historyków literatury na rok 1795 i jego znaczenia dla periody...) szczegóły 
450.artykuł: Markuszewska Agnieszka: Leopold Méyet jako edytor i wydawca listów romantyków. Sztuka Edycji 2012 t. 2 (1/2012) s. 41-47 (dot. działalności jako edytora korespondencji m.in. Juliusza Słowackie...) szczegóły 
451.artykuł: Marsagiszwili Elgudża: "Polacy na drogach Gruzji...". Kraj Rad 1989 nr 25 s. 39 (m.in. nt. "grupy kaukaskiej"...) szczegóły 
452.artykuł: Masłoń Krzysztof: Łabędzi śpiew. Rzeczpospolita 2002 nr 43 s. A9 (dot. romantyczności polskiej kultury po 1989 roku; relacja z panelu zo...) szczegóły 
453.artykuł: Masłowski Michał: Polski rytuał. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 44 s. 5 (wywiad z autorem książki; rozm. Wojciech Chmielewski...) szczegóły 
454.artykuł: Masłowski Michał: Tożsamość polska w kontekście europejskim. Nauka 2002 nr 2 s. 91-101 (dot. typów tożsamości w Polsce i Europie Środkowej wg koncpcji Erica E...) szczegóły 
455.artykuł: Masłowski Michel: Le renversement copernicien du romantism polonais. Revue des Etudes Slaves 1994 t. 66 nr 2 s. 297-306  szczegóły 
456.artykuł: Maślanka Julian: W poszukiwaniu słowiańskiej "Iliady" w dobie romantyzmu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 31-33 (o romantycznych poglądach na możliwość istnienia w pieśniach ludowych ...) szczegóły 
457.artykuł: Maternicki Jerzy: Wojny kozackie XVII wieku w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej (do 1864 r.). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 209-224 (w świetle dzieł: Jerzy Samuel Bandtkie: Dzieje Królestwa Polskiego, Ka...) szczegóły 
458.artykuł: Matracka-Kościelny Alicja: Poezja polskich romantyków w pieśniach od Moniuszki do Góreckiego. Muzyka i Liryka 2000 t. 9 s. 175-192 (dot. twórczości następujących kompozytorów: Stanisław Moniuszko, Fryde...) szczegóły 
459.artykuł: Matusik Przemysław: Chrześcijaństwo a początki narodu i państwa polskiego w wielkopolskich dyskusjach w XIX wieku (do 1861). Kronika Wielkopolski 2002 nr 4 s. 41-56 (dot. również udziału pisarzy...) szczegóły 
460.artykuł: Matusik Przemysław: Idea pracy organicznej w Poznańskiem w dobie Karola Marcinkowskiego. Kronika Miasta Poznania 1996 nr 3 s. 66-84 (o poglądach pisarzy: August Cieszkowski, Edward Dembowski, Jan Koźmian...) szczegóły 
461.artykuł: Merdas Alina: Chrystus romantyków. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1999 nr 7 s. 17-19 (stosunek do Jezusa Chrystusa w polskiej literaturze romantycznej...) szczegóły 
462.artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2001 nr 4 s. 79, 90, 97 (o staraniach Książnicy Pomorskiej w Szczecinie o zakupienie oryginałó...) szczegóły 
463.artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2002 nr 1 s. 74 (not. o przekazaniu rękopisów trzech wieszczów w depozyt Książnicy Pomo...) szczegóły 
464.artykuł: (MK): Antyk romantyczny. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 9 s. 20 (nota spraw. z pierwszego seminarium nt. "Romantycy polscy i europejscy...) szczegóły 
465.artykuł: Molik Witold: Recepcja literatury pięknej w środowiskach ziemiańskich dziewiętnastowiecznej Wielkopolski. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1996 t. 6 s. 27-35  szczegóły 
466.artykuł: Morawski Stefan: Czy romantyzm jest dzisiaj żywy?. Principia 1991 t. 4 s. 53-66 (czym jest romantyzm z filozoficznego punktu widzenia...) szczegóły 
467.artykuł: Morcinek-Cudak Barbara: Lista lektur nieobowiązkowych. Postscriptum 2002 nr 4 s. 176-178 (propozycja najciekawszych tytułów opracowań o polskim romantyzmie...) szczegóły 
468.artykuł: M.S.: Rękopisy ozdobione akwarelą Słowackiego. Rzeczpospolita 2001 nr 275 s. A7 (not. nt. aukcji szczecińskiego antykwariatu We-el, na której wystawion...) szczegóły 
469.artykuł: Narbutt Jerzy: Filomackie tropy. Magazyn Wileński 1990 nr 18 s. 7 (m.in. o korespondencji Filomatów...) szczegóły 
470.artykuł: Narbutt Jerzy: Moim nieskromnym zdaniem [z tego cyklu:] Pokazać czy przekazać. Ład 1995 nr 34 s. 8 (fel. nt. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Henryka Sienkiewicz...) szczegóły 
471.artykuł: Nasiłowska Anna: Płaszcz Konrada. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 1-4 (współczesna recepcja historycznoliteracka epoki romantyzmu; wstęp reda...) szczegóły 
472.artykuł: Niesiobędzki Jerzy: Krótka historia manipulowania przeszłością (dokończenie:) Legenda i rzeczywistość konfederacji barskiej. Aneks Trybuny 2000 nr 92 s. 1, 6 (m.in. analogie do sytuacji w Polsce po 2000 r.; m.in. w opiniach Andrz...) szczegóły 
473.artykuł: Niesiobędzki Jerzy: Krótka historia manipulowania przeszłością: Widmo Sarmacji; 1. Aneks Trybuny 2000 nr 91 s. 1, 6 (nt. współczesnego stosunku do tradycji romantycznej i o sarmackim anty...) szczegóły 
474.artykuł: Nowacka Teresa: Inteligenckie Wilno pierwszej ćwierci XIX wieku. Ojczyzna Polszczyzna 1992 nr 2 s. 49-54 (atmosfera intelektualna, kulturalna, literacka Uniwersytetu Wileńskieg...) szczegóły 
475.artykuł: Nowak Andrzej: Jak rozbić rosyjskie imperium? Koncepcje polityczne i fantazje kręgu Adama Czartoryskiego 1832-1947. Studia Historyczne 1990 z. 2 s. 197-223  szczegóły 
476.artykuł: Nowak Andrzej: Oblicza panslawizmu. Zapomniana karta dziejów politycznej myśli wielkiej emigracji. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 1992 t. 27 s. 7-28  szczegóły 
477.artykuł: Nowak Andrzej: Rosja w publicystyce politycznej Wielkiej Emigracji przed powstaniem styczniowym. x 1998 ([w ks.:] Andrzej Nowak: Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice hist...) szczegóły 
478.artykuł: Nowak Andrzej: The Conception of Panslavism in the Political Thought of the Great Emigration. Acta Poloniae Historica 1996 t. 73 s. 29-54  szczegóły 
479.artykuł: Nowak Joanna: Naród i narodowość w polskiej myśli romantycznej. x nr s. (Naród - tożsamość - kultura. Między koniecznością a wyborem, pod red. ...) szczegóły 
480.artykuł: Nowicka Elżbieta: Kresy romantyków. Polonistyka 1997 nr 4 s. 201-206 (mit kresowy w literaturze romantycznej...) szczegóły 
481.artykuł: Nowicka Elżbieta: "Słownik zaklętych słów do muzyki" (O librettach oper Józefa Elsnera i Karola Kurpińskiego). x ([w ks. zb.:] Opera polska w XVIII i XIX wieku. Pod red. Macieja Jabłoń...) szczegóły 
482.artykuł: Nycz Ryszard: Literatura polska w cieniu cenzury (Wykład). Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 5-27  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 17  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 17  szczegóły 
483.artykuł: Occheli Wiera: O "kaukaskiej grupie" polskich poetów (twórczość Ksawerego Pietraszkiewicza). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 101-105 (także o Tadeuszu Ładzie Zabłockim, Władysławie Strzelnickim i Leonie J...) szczegóły 
484.artykuł: Olszański Grzegorz: Tajemnice nie-bycia albo cień niebieskiego fraka i żółtej kamizelki. Opcje 1995 nr 4 s. 21-23 (motyw samobójstwa w twórczości romantyków; z not. o Grzegorzu Olszańsk...) szczegóły 
485.artykuł: Olszewski Andrzej M.: Problems of the national consiousness in the capital of Galicia. x 1991 ([W ks. zb.:] Cultural institutions in the 19th century as an example o...) szczegóły 
486.artykuł: Opacki Ireneusz: Romantyzm to walka o oddech. Śląsk 1995 nr 2 s. 18-21 (wyw. nt. badań nad literaturą romantyczną; rozm. Marian Kisiel; z fot....) szczegóły 
487.artykuł: Ossowska Danuta: O poezji kaukaskiego wygnania. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1989 nr 10 s. 23-41 (dot. twórczości poetów: Tadeusz Łada Zabłocki, Ksawery Pietraszkiewicz...) szczegóły 
488.artykuł: Ostrowski Witold: Social aspects of literary evoluation in England and in Poland. x 1989 ([W ks. zb.:] Literatura angielska i amerykańska (Problemy recepcji). L...) szczegóły 
489.artykuł: Owczarz Ewa: Trzy wersje mitu słowiańskiej dawności w prozie Dominika Magnuszewskiego, Julii Woykowskiej i Józefa Ignacego Kraszewskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 45 (289) s. 59-74  szczegóły 
490.artykuł: Parulska Marta: Etiuda o pokoleniu Filomatów. Rota 2000 nr 1/2 s. 14-20  szczegóły 
491.artykuł: Patro Magdalena: "Złoży ofiarę Bogu swojemu lud czekający, podeptany i rozszarpany..." - o posłannictwie polskiego narodu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2002 z. 1 s. 32-53 (nt. literatury...) szczegóły 
492.artykuł: Piątkowski Leszek: Działalność społeczno-gospodarcza i kulturalna Polaków na Zakaukaziu w XIX i na początku XX wieku. x 1990 ([W ks. zb.:] Polacy w kulturze i życiu społecznym Zakaukazia do 1918 ...) szczegóły 
493.artykuł: Piechota Marek: Romantyczne plotki i niedyskrecje. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1993 nr7 s. 11-12 (nt. badań biografii pisarzy romantycznych...) szczegóły 
494.artykuł: Pieróg Agata: Sądy o Mickiewiczu, Słowackim i Krasińskim w dwu listach do Leonarda Niedźwieckiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2003 r. 37 (2002) s. 91-98 (z tekstami listów do Leonarda Niedźwieckiego: od Walentego Sewruka z 1...) szczegóły 
495.artykuł: Pieścikowski Edward: Dziewiętnastowieczny Poznań - kulturalna Beocja czy ostoja myśli polskiej?. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1996 t. 6 s. 37-50 (życie literackie Poznania w okresie zaborów...) szczegóły 
496.artykuł: Pieścikowski Edward: Życie literackie Poznania w pierwszej połowie XIX wieku. x 1994 ([W ks. zb.:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945. [Cz. 1:] 1793-1918. W...) szczegóły 
497.artykuł: Pirie Donald: The agony in the garden: Polish Romanticism. x 1988 ([W ks. zb.:] Romanticism in national context. Cambridge 1988, s. 317-3...) szczegóły 
498.artykuł: Piwińska Marta: Tradycja "złota" czy "papuzia"? Romantycy o polskiej poezji renesansowej. Kresy 1994 nr 17 s. 17-31 (recepcja...) szczegóły 
499.artykuł: Podgórska Joanna: Który życie strawił w Peterburku. Polityka 2003 nr 23 s. 80-84 (m.in. nt. związków polskich pisarzy z Sankt Petersburgiem...) szczegóły 
500.artykuł: Podlaszewska Krystyna: Filomaci toruńscy (w 90. rocznicę procesu toruńskiego). Rocznik Toruński 1991 t. 20 s. 149-176  szczegóły 
501.artykuł: Poradowski Michał: Prekursorzy Polskiej Prawicy Narodowej. Myśl Polska z Książką 1994 nr 6 s. 1, 2 (dot. środowiska Wielkiej Emigracji...) szczegóły 
502.artykuł: Pośpiech Jerzy: Epoka romantyzmu w pracach Stanisława Wasylewskiego. Kwartalnik Opolski 1994 nr 4 s. 3-21  szczegóły 
503.artykuł: Potthoff Wilfried: Volkstumromantik und etnographische Prosa in der polnischen und cechischen Literatur der ersten Haelfte des 19. Jahrhunderts. ([W ks. zb.:] Slavische Studien zum X Internationalen Slavistenkongress...) szczegóły 
504.artykuł: Prokof'eva D.: Problemy ehpigonstva i literaturnye svjazi. Slavica Slovaca 1991 r. 26 nr 2 s. 144-151 (na materiale poezji polskiej i rosyjskiej...) szczegóły 
505.artykuł: Przybylski Ryszard: Niebiańskie pustkowie. Twórczość 1998 nr 10 s. 52-72 (nt. pobytu polskich romantyków w Kampanii Rzymskiej...) szczegóły 
506.artykuł: Przybył Jan: Romantyzm, katolicyzm, antyklerykalizm. Katolicyzm jako ideał i rzeczywistość w myśli przedstawicieli romantyzmu polskiego. Rocznik Teologiczny 2002 z. 1 s. 81-97 (dotyczy pisarzy: Zygmunt Szczęsny Feliński, Zygmunt Krasiński, Adam Mi...) szczegóły 
507.artykuł: Przychodniak Zbigniew: Romantyzm - kontynuacja i wyzwanie. Polonistyka 1993 nr 5 s. 260-265 (o konieczności przemyślenia na nowo i przewartościowania polskiego rom...) szczegóły 
508.artykuł: Przychodniak Zbigniew: Romantyzm w czyśćcu. Arkusz 1992 nr 5 s. 3 (nt. toczącej się dyskusji o kształcie tradycji romantycznej...) szczegóły 
509.artykuł: Puzio Katarzyna: Zamki w literackim pejzażu preromantyzmu i romantyzmu. Kresy 2000 nr 42/43 s. 281-287  szczegóły 
510.artykuł: Radziejowski Janusz: "Znienawidziłem ten potwór azjatycki". Kształtowanie się obrazu Rosjan w Polsce od powstania listopadowego do I wojny światowej. Krytyka 1993 nr 40 s. 94-115 (dot. m.in. poglądów Maurycego Mochanackiego, Joachima Lelewela, Adama ...) szczegóły 
511.artykuł: Rafiński Stefan: Działalność społeczno-narodowa absolwentów gimnazjum chełmińskiego - członków Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego we Wrocławiu w latach zaboru. Rocznik Gdański 1997 t. 57 z. 2 s. 147-160  szczegóły 
512.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Dramatopisarstwo Pierwszej i Drugiej Emigracji. Polonistyka 1998 nr 6 s. 324-334  szczegóły 
513.artykuł: Rękopisy. Tydzień 2001 nr 48 s. 6 (not. o nabyciu przez anonimową osobę rękopisów Adama Mickiewicza, Zygm...) szczegóły 
514.artykuł: Roguski Piotr: Die polnische und deutsche Romantik. Schwierigkeiten (nicht nur) terminologischer Art. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1996 t. 12 s. 251-266  szczegóły 
515.artykuł: Roguski Piotr: Die polnische Versuchung Fausts: Goethes "Faust" und das Drama der polnischen Romantik. Zeitschrift fuer Slawistik 1994 t. 39 nr 4 s. 601-609  szczegóły 
516.artykuł: Roguski Piotr: Galicyjscy korespondenci Matii Copa. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 139-140 ([rec. ks.:] Rozka Stefanova, Niko Jez: Copovi galicijski dopisniki. Lu...) szczegóły 
517.artykuł: Roguski Piotr: Sterben in Dresden. Polnische Graeber auf dem katolischen Friedhof in Dresden-Friedrichstadt. Studia Germanica Gedanensia 2000 [nr] 8 s. 163-171 (dot. m.in. wzmianek o cmentarzu drezdeńskim w literaturze polskiej XIX...) szczegóły 
518.artykuł: Roguski Piotr: Umrzeć w Dreźnie. Przegląd Tygodniowy 1990 nr 44 s. 14 (nt. polskich grobów w Dreźnie m.in.: Kazimierza Brodzińskiego i Romana...) szczegóły 
519.artykuł: Romantyzm i romantyczność u Chopina i u innych twórców epoki. Dyskusja okrągłego stołu. Rocznik Chopinowski 1992 t. 20 (1988) s. 125-147 ([wypowiedzi:] Władysław Stróżewski (prowadzący), Claudia Colombati, Ma...) szczegóły 
520.artykuł: Romantyzm. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 56-77 (informacje o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowa...) szczegóły 
521.artykuł: Romantyzm. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 40-58 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
522.artykuł: Rosiek Stanisław: Oko intruza (Wiek XIX - kult zwłok i grobów). Plus Minus 1997 nr 36 s. 13-16 (dot. także pisarzy i literatury...) szczegóły 
523.artykuł: Roter-Bourkane Anna: Trzech wieszczów i barbarzyńca. Pro Arte 2004 nr 20 s. 15-18 (nt. kanonu trzech wieszczów: Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego,...) szczegóły 
524.artykuł: Ruszczyńska Marta: Romantyczny krajobraz, czyli kartki z podróży po Galicji. Almanach Historycznoliteracki 1999 t. 2 s. 123-130 (nt. romantycznego krajobrazu wykreowanego przez galicyjskich poetów sp...) szczegóły 
525.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Odzyskać wroga. Dialog [Warszawa] 1992 nr 3 s. 108-112 (esej nt. polskiej emigracji, głównie okresu romantyzmu; dot. m.in. Ada...) szczegóły 
526.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Pan Cogito pijany, czyli alkohol i zmarnowana szansa. Res Publica Nowa 1994 nr 7/8 s. 12-16 (m.in. o Adamie Mickiewiczu i Juliuszu Słwackim podczas uczty u Eustach...) szczegóły 
527.artykuł: Salamon Jadwiga: Mesjanizm polski XIX wieku na tle historycznych uwarunkowań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica 1990 z. 23 (967) s. 49-69 (m.in. w literaturze romantycznej; ze streszczeniem w języku niemieckim...) szczegóły 
528.artykuł: Sawicki Piotr: Dembowski, Hołyński, Tański: tres ejemplos de la hispanofilia romantica polaca de expresion francesa. x 2001 ([w ks. zb.:] "Droit devant soi on peut aller bien loin". Melanges de l...) szczegóły 
529.artykuł: Saydak P. Alexander: Rousseau's imprint on nineteenth century Poland: The impact of Jean-Jacques Rousseau's philosophy oj Józef Szaniawski, Joachim Lelewel and Cyprian Norwid. The Polish Review 1996 t. 41 nr 3 s. 259-272  szczegóły 
530.artykuł: Schab Sylwia: Odkrywanie Północy. Polskie relacje podróżnicze ze Skandynawii. XVII-XIX wiek. x ([W ks. zb.:] Skandinavien och Polen. Möten, relationer och ömsesidig p...) szczegóły 
531.artykuł: Schultze Brigitte: Polski dramat XIX i XX wieku: tworzenie sie tradycji w kontekście narodowym i ponadkulturowym. x 1999 ([W ks.:] Brigitte Schultze: Perspektywy polonistyczne i komparatystycz...) szczegóły 
532.artykuł: Sepkowski Andrzej: Narodziny słowiańskiego mitu. Studia Słowianoznawcze 2000 t. 1 s. 29-51 (nt. rozwoju idei narodowo-słowiańskich wśród słowianoznawców i słowian...) szczegóły 
533.artykuł: Sikorska Ratschka Zofia: Sztambuch - skarbnica romantyzmu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 100 s. 4  szczegóły 
534.artykuł: Siwicka Dorota: O obcości duchów: romantycznego i ponowoczesnego. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 9-19 (nt. dziedzictwa idei romantycznych...) szczegóły 
535.artykuł: Siwicka Dorota: Ojczyzna intymna (Spór o polski romantyzm). Res Publica Nowa 1993 nr 7/8 s. 70-72 (uczucia, płeć, ojczyzna i heroizm bohatera romantycznego...) szczegóły 
536.artykuł: Siwicka Dorota: Transformacja syberyjska. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 2 s. 329-338 (nt. pamiętników syberyjskich m.in.autorów: Ewa Felińska, Agaton Giller...) szczegóły 
537.artykuł: Siwicka Dorota: Utopia muzyczna towiańczyków. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 116-121 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
538.artykuł: Skotarek Mariusz: Dorpat - kolebka polskiego akademickiego ruchu korporacyjnego. Goniec Staszowski 1999 nr 11 s. 8 (list do redakcji; m.in. nt. Towarzystwa Filomatów...) szczegóły 
539.artykuł: Skowronek Jerzy: W kręgu instytucji Wielkiej Emigracji (Rozmowa z profesorem doktorem habilitowanym Jerzym Skowronkiem naczelnym dyrektorem archiwów państwowych). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 20 s. 6-7 (rozm. Małgorzata Rutkowska; dot. polskich zbiorów archiwalnych w Paryż...) szczegóły 
540.artykuł: Skubalanka Teresa: Deleksykalizacja w poezji romantycznej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2000 t. 18 s. 249-260 (w twórczości: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cypriana Norwi...) szczegóły 
541.artykuł: Skuczyński Janusz: Konstruowanie obrazów przeszłości w nowej tragedii narodowej. "Jerzy Lubomirski" K. Szajnochy, A.E. Odyńca i J. Szujskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 45 (289) s. 37-57  szczegóły 
542.artykuł: Sluzhenko O.V.: Lekcii o romantizme v pol'skojj literature. x 1992 ([w czasopiśmie:] Vestnik Moskovskogo Universiteta Ser. 9: Filol...) szczegóły 
543.artykuł: Słoka Ewa: Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 117-127  szczegóły 
544.artykuł: Słoka Ewa: Z dziejów romantycznej problematyki śmierci: poeta i jego grób. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 61-90 (nt. motywu własnego grobu w twórczości romantyków...) szczegóły 
545.artykuł: Sosnowska Danuta: "Kartoflane życie" (Czyli miłość romantyczna "a rebours"). Znak 1995 nr 11 s. 53-60 (miłość w okresie romantyzmu, na podstawie utworów literackich i koresp...) szczegóły 
546.artykuł: Sosnowska Danuta: Pokochać Moskala. Kresy 1995 nr 24 s. 73-78 (stosunek pisarzy emigracyjnych do Rosji, szerzej nt. poglądów Seweryna...) szczegóły 
omówienie: Bonowicz Wojciech: O! Rosjo! Póki ty duszę anielską.... Znak 1996 nr 5 s. 173-178  szczegóły 
547.artykuł: Sosnowska Danuta: Prawda i pluskwa. Znak 1993 nr 12 s. 28-35 (rozterki religijne i poszukiwanie prawdy w literaturze romantycznej; z...) szczegóły 
548.artykuł: Sosnowska Danuta: Przesłanie Wernyhory. O romantycznej fascynacji Ukrainą. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 4 s. 737-753  szczegóły 
549.artykuł: Sosnowska Danuta: Towianistyczna przygoda z obrazem. Krytyka 1994 nr 43 s. 127-137 (związki kultury towiańczyków z obrazem...) szczegóły 
550.artykuł: Sosnowska Danuta: Towianistyczna utopia języka. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 56-71  szczegóły 
551.artykuł: Sosnowska Danuta: Zamknięte sąsiedztwa. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 1 s. 85-92 (nt. fascynacji Ukrainą twórców doby romantyzmu i pozytywizmu, m.in. Fr...) szczegóły 
552.artykuł: Stachurski Edward: Podobieństwo leksykalne wybranych poematów romantycznych. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 369-386 (dot. utworów: "Grażyna" Adama Mickiewicza, "Janusz Bieniawski" Józefa ...) szczegóły 
553.artykuł: Stanisz Marek: Imitacja czy kreacja? Polemika z teorią mimesis w okresie sporów przełomu romantycznego w Polsce (1818-1830). Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1997 t. 31/32 (1994/1995) s. 17-38  szczegóły 
554.artykuł: Stańczyk Tomasz: ...i i słuch po nich zaginął?. Rzeczpospolita 1992 nr 221 s. 6 (nt. losów członków Towarzystwa Filomatów, m.in.: Jana Czeczota, Ignac...) szczegóły 
555.artykuł: Stepan Ludvik: Romantismus v ceske a polske literature. x 2000 ([w czasopiśmie:] Slavica Litteraria (Brno) 2000 t. 10 nr 3 s. 1...) szczegóły 
556.artykuł: Stęplewski Artur: Ortografia elitarna czy egalitarna? Romantyczne dylematy. Poznańskie Studia Slawistyczne 2011 nr 1 s. 241-251 (z notą o Arturze Stęplewskim s. 374-375...) szczegóły 
557.artykuł: Stogowska Anna Maria: Aktywność intelektualna Polaków na Syberii w pierwszej połowie XIX wieku na przykładzie Tobolska i Iszymia. Wrocławskie Studia Wschodnie 2003 t. 7 s. 69-83 (szerzej o literatach: Karol Baliński, Gustaw Ehrenberg, Adolf Januszki...) szczegóły 
558.artykuł: Sudolski Zbigniew: Galicyjska poezja okolicznościowa lat 1833-1847. Napis 1997 seria 3 s. 131-167  szczegóły 
559.artykuł: Sudolski Zbigniew: La poesie romantique polonaise et la musique de Chopin. x 1991 ([W ks. zb.:] Frederic Chopin et les lettres. Varsovie 1991 s. 51-64 [p...) szczegóły 
560.artykuł: Sudolski Zbigniew: Zagubione wartości moralno-wychowawcze, czyli o młodzieży filomacko-filareckiej i jej losach. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
561.artykuł: Surwiło Jerzy: Archiwum Filomatów - uratowane. Czerwony Sztandar 1990 nr 3 s. 4 (nt. losów archiwum Towarzystwa Filomatów w Wilnie i dzialalności Onufr...) szczegóły 
562.artykuł: Szafrańska Anna: Z dziejów Uniwersytetu Kijowskiego. Krynica 1994 nr 3 s. 7-9 (art. dot. m. in. następujących twórców: Adam Jerzy Czartoryski, Ignacy...) szczegóły 
563.artykuł: Szafrańska Anna: Z dziejów Uniwersytetu Kijowskiego. Krynica 1995 nr 4-7 s. 8-10 (cykl artykułów; kontynuacja z roku 1994; dot. m. in. następujących twó...) szczegóły 
564.artykuł: Szarłat Aleksandra: Miłość i litość, czyli pasja życia. Za i przeciw 1989 nr 8 s. 17-18 (o pracach badawczych prof. Dory Kacnelson nad literaturą polskiego rom...) szczegóły 
565.artykuł: Szaruga Leszek: Lekturnik (1). Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 123-131  szczegóły 
566.artykuł: Szczepańska-Lange Elżbieta: Wojna polsko-żydowska 1859. Ludzie i konteksty. Midrasz 2011 nr 3 s. 10-19 (dot. konfliktu, w który zaangażowali się m.in. ludzie pióra, a który r...) szczegóły 
567.artykuł: Szczerbiński Jacek: Środowiska inteligencji lwowskiej w latach 1831-1867. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 120-129 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
568.artykuł: Szeląg Zdzisław: Literatura i badania literackie polskiego romantyzmu w nielegalnych wydawnictwach z lat 1980-1989. Szkic problematyki. Rocznik Świętokrzyski 1994 t. 21 s. 147-158  szczegóły 
569.artykuł: Szeląg Zdzisław: Przeciw balowemu serwilizmowi. Ustęp z dziejów okolicznościowej poezji politycznej I połowy XIX wieku. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 8 s. 103-119  szczegóły 
570.artykuł: Szews Jerzy: Filomaci grudziądzcy. Rocznik Grudziądzki 1994 t. 11 s. 49-54  szczegóły 
571.artykuł: Szmyd Jan: Wiosna Ludów na ziemiach polskich w refleksjach i postawach filozofów. x 1999 ([w ks.:] Rok 1848. Wiosna Ludów w Galicji. Zbiór studiów. Pod red. Wła...) szczegóły 
572.artykuł: Szostakowski Stanisław: Instytucje kulturalne, naukowe i społeczne emigracji. Życie religijne. x 1991 ([W ks.:] Stanisław Szostakowski: Z dziejów Wielkiej Emigracji. Warszaw...) szczegóły 
573.artykuł: Szotek Barbara: Marian Massonius o litewskich źródłach polskiego romantyzmu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1996 t. 14 (1565) s. 127-137 (wpływ poezji romantycznej (głównie twórczości Adama Mickiewicza) na po...) szczegóły 
574.artykuł: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna - ogniwo przemian i sporów pomiędzy sokratyczną i retoryczną ideą ironii. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 103-105 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
575.artykuł: Szturc Włodzimierz: Jak czytali romantycy. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 25-43  szczegóły 
576.artykuł: Szturc Włodzimierz: Oświecenie - romantyzm (Z dziejów idei natury i Wielkiej Całości). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 13-28  szczegóły 
577.artykuł: Szybiak Irena: Filomackie dyskusje o zawodzie nauczycielskim. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1991 t. 34 s. 15-30 (dot. zainteresowań pedagogicznych filomatów...) szczegóły 
578.artykuł: Szyszko Urszula: Miłość romantyczna a małżeństwo - fragmenty biograficzne. Studia Bałtyckie. Polonistyka 1998 t. 1 s. 259-272  szczegóły 
579.artykuł: Śladkowski Wiesław: Wychodźstwo polskie - narodziny mitu. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 201-208 (epoka romantyzmu jako czas narodzin mitu polskiego wychodźstwa; w świe...) szczegóły 
580.artykuł: Śliwiński Marian: Paralelizm prądów klasycznych i romantycznych w syntezie historycznoliterackiej Juliana Krzyżanowskiego. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 185-197  szczegóły 
581.artykuł: Śliwowska Wiktoria: Materiały do historii zesłańców syberyjskich (Justynian Ruciński - Gustaw Ehrenberg - Aleksander Krajewski). Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 149-177 (zawiera "Aneks" z utworami zesłańców...) szczegóły 
582.artykuł: Śliwowska Wiktoria: Polskie zesłanki na Syberii w dobie międzypowstaniowej. Miscellanea Historico-Archivistica 1996 t. 6 s. 175-194 (m.in. nt. twórczości literackiej zesłanych na Syberię kobiet - Ewy Fel...) szczegóły 
583.artykuł: Ślusarczyk Janusz: Podróżnicy polscy w Beskidzie Żywieckim w pierwszej połowie XIX wieku. Hale i Dziedziny 1994 nr 3/4 s. 6-7 (nt. opisów Babiej Góry w relacjach pisarzy, m.in. Ludwika Pietrusiński...) szczegóły 
584.artykuł: Tomaszewski Stefan: Postaci miejskich plebejuszy w prozie polskiej okresu międzypowstaniowego (Zarys problematyki). Studia Slavica [Academiae Scientiarum Hungaricae] 1995 t. 40 z. 1/4 s. 249-257  szczegóły 
585.artykuł: Tomaszewski Stefan: Postaci miejskich plebejuszy w szkicach fizjologicznych i obrazkach okresu międzypowstaniowego. Prace Polonistyczne 1989 seria 45 s. 63-86 (m.in. w twórcz. autorów: Józef Symeon Bogucki, Wacław Szymanowski, Ant...) szczegóły 
586.artykuł: Tomkowski Jan: Bunt i wizja. Twórczość 1990 nr 5 s. 63-76 (poezja a mistycyzm, m.in. w poglądach i twórcz. Adama Mickiewicza, Jul...) szczegóły 
587.artykuł: Topolewski Jarosław: Historie magnetyczne. Gazeta. Magazyn 1998 nr 20 s. 52-56 (m.in. nt. wpływu twórcy teorii magnetyzmu zwierzęcego Antona Mesmera n...) szczegóły 
588.artykuł: Trojanowiczowa Zofia: Ciało obce. Wprost 1991 nr 23 s. 15 (dot. Wielkiej Emigracji...) szczegóły 
589.artykuł: Trojanowiczowa Zofia: Mit Sybiru w polskiej poezji romantycznej. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
590.artykuł: Trojanowiczowa Zofia: Świadectwo poezji zesłańczej. Przegląd Wschodni 1991 t.1 z. 2 s. 301-314 (m.in. twórcz.: Karola Balińskiego, Gustawa Ehrenberga, Gustawa Zielińs...) szczegóły 
591.artykuł: Trynkowski Jan, Woltanowski Andrzej: Etap konarszczyków. Miesięcznik Literacki 1989 nr 7 s. 106-118 (losy członków Stowarzyszenia Ludu Polskiego, skazanych na katorgę bądź...) szczegóły 
592.artykuł: Trynkowski Jan: Polskie krajobrazy Sybiru. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 2 s. 365-373 (na podst. dzienników i wspomn. pisanych na Syberii m.in. autorów: Alek...) szczegóły 
593.artykuł: Trzynadlowski Jan: Godzina w antykwariacie. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 5 s. 103-107 (prywatne życie pisarzy i uczonych XIX w. oraz ich stosunek do własnej ...) szczegóły 
594.artykuł: Tylusińska Anna: Przekłady z włoskiej literatury romantycznej na język polski w pierwszej połowie XIX wieku - istotny aspekt kontaktów polsko-włoskich w dziedzinie kultury. Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 55-77 (z bibliografią przekładów z literatury włoskiej okresu romantyzmu na z...) szczegóły 
595.artykuł: TZZ: Dwa listy i jeden wiersz. Życie 2001 nr 209 s. 9 (nt. rękopisów listów Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego oraz wi...) szczegóły 
596.artykuł: Udział Stanisława Moniuszki w polskiej muzyce kościelnej. Studia Pelplińskie 1996 t. 25 s. 179-186 (m.in. opracowanie ludowych pieśni kościelnych oraz msze do teksów łaci...) szczegóły 
597.artykuł: Wachowicz Barbara: Znad Wilii 1994 nr 18 s. 8 (wyw. nt. książki, rozm. Romuald Mieczkowski...) szczegóły 
598.artykuł: Walicki Andrzej: The idea of universalism in the Polish romantic tradition. Dialogue and Humanism 1993 nr 4 s. 19-38  szczegóły 
599.artykuł: Warchoł Stefan: Derywaty z -ica (-yca) w polskiej poezji romantycznej i w języku doby średniowiecza (Z nawiązaniem do polskich gwar). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 137-49  szczegóły 
600.artykuł: Waśko Andrzej: Uwagi o romantycznej rehabilitacji Sarmatyzmu. Rekonesans. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1989 t. 26 s. 3-23 (recepcja sarmatyzmu w literaturze romantycznej...) szczegóły 
601.artykuł: Wąsik Wiktor: Polska filozofia narodowa. Eidos 1996 nr 4 s. 16-19 (mesjanizm polski a romantyczne koncepcje filozoficzne...) szczegóły 
602.artykuł: Wierzbicki Andrzej: Jakiej historii Polacy potrzebują?. Przegląd Polityczny 2003 nr 60 s. 80-87 (dot. sporów o interpretację dziejów narodowych z udziałem m.in. następ...) szczegóły 
603.artykuł: Wierzbowska Ewa M.: Zło w romantycznej szkole ukraińskiej. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 12 s. 158-165 (m.in. nt. twórczości Antoniego Malczewskiego, Seweryna Goszczyńskiego,...) szczegóły 
604.artykuł: Wilk Wiesław: Liryka modlitewna polskiego romantyzmu w kręgu tradycji i konwencji. Studia Sandomierskie 2003 t. 10 s. 252-266  szczegóły 
605.artykuł: Winiarski Jerzy: Sytuacja młodego pokolenia w powieściowych fabułach doby przedlistopadowej. Kontekstualne tło utworów Elżbiety Jaraczewskiej. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 9-23 (m.in.: Stanisław Bratkowski, Konstanty Gaszyński, Stanisław Jaszowski,...) szczegóły 
606.artykuł: Witek Ireneusz: Kilka uwag o przezwyciężeniu romantycznego pesymizmu. Ogród 1993 nr 1/4 s. 91-96 (z not. o aut. i fot....) szczegóły 
607.artykuł: Witkowska Alina: Dziko - pięknie - groźnie czyli Ukraina romantyków. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 20-30  szczegóły 
608.artykuł: Witkowska Alina: Litewsko-białoruska przestrzeń idylliczna. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 1 s. 49-58 (nt. roli m.in. "Pana Tadeusza" w ukształtowaniu wyobrażeń o przestrzen...) szczegóły 
609.artykuł: Witkowska Alina: Nie będziemy emigrować już nigdy? Z Aliną Witkowską , profesorem zwyczajnym w Instytucie Badań Literackich, rozmawia Ewa Berberyusz. Tygodnik Powszechny 1995 nr 46 s. 8 (wyw. nt. romantycznego i późniejszych doświadczeń emigracyjnych Polakó...) szczegóły 
nawiązanie: Karbowska Jadwiga: Nie będziemy emigrować już nigdy?. Tygodnik Powszechny 1995 nr 51 s. 14 (list do red....) szczegóły 
610.artykuł: Witucka Barbara: Polityczne aspekty wolnościowe w twórczości poetów Romantyzmu. Akant 2002 nr 3 s. 22-23 (dot. poetów: Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid, Juliusz Słowacki...) szczegóły 
611.artykuł: Wojciak Jerzy: Szkolnictwo i życie kulturalne Bydgoszczy w latach 1815-1850. x 1991 ([W ks. zb.:] Historia Bydgoszczy. T. 1: Do roku 1920. Warszawa, Poznań...) szczegóły 
612.artykuł: Woźniakiewicz-Dziadosz Maria: Dziedzictwo masońskie romantycznych konspiracji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 53-66 (w lit....) szczegóły 
613.artykuł: Woźniakiewicz-Dziadosz Maria: Wyznawca - romantyczny wzorzec codziennego patriotyzmu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 1-11  szczegóły 
614.artykuł: Woźniczka-Paruzel Bronisława: Z dziejów popularnych "historii dla ludu" doby romantyzmu. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1989 z. 22 (185) s. 93-106  szczegóły 
615.artykuł: Wójcik Zbigniew: Zesłańcze szlaki uczonych polskich w Rosji. Niepodległość i Pamięć 1995 nr 1 s. 123-138 (m.in. pisarze: Ewa Felińska, Adam Mickiewicz, Tomasz Zan, Gustaw Zieli...) szczegóły 
616.artykuł: Wrzeciono Małgorzata: Książka naukowa w księgarniach polskich lat 1830-1864 (Na przykładzie wybranych katalogów księgarskich). Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 1995 r. 2 s. 35-49 (dot. książek z zakresu historii i teorii literatury polskiej oraz pows...) szczegóły 
617.artykuł: Wydział Literacki Kasyna Gostyńskiego 1838-1845. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1996 t. 6 s. 5-13 (o działalności...) szczegóły 
618.artykuł: Zagałowa Maria Janina: Mój udział w przwożeniu go do Warszawy (Archiwum Filomatów w Wilnie). Kurier Wileński 1998 nr 247 s. 6 (nt. okoliczności odzyskania i przewiezienia archiwum z Wilna do Warsza...) szczegóły 
619.artykuł: Zarych Elżbieta: Problemy w badaniach nad wpływem filozofii niemieckiej - od Kanta do Hegla - na literaturę polskiego romantyzmu. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 52-77  szczegóły 
620.artykuł: Zaworska Helena: Lustracyjna historia literatury. Gazeta Wyborcza 1992 nr 138 s. 9 (nt. Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego i Józefa Ignacego Kraszew...) szczegóły 
621.artykuł: Zdrada Jerzy: Głos o "Prawo zabezpieczające własność myślną i duchową Polaków". Tygodnik Powszechny 1993 nr 51/52 s. 15 (dot. okoliczności powstania listu otwartego poetów i wydawców romantyc...) szczegóły 
622.artykuł: Zelenka Milos: Pojęcie romantyzmu w czeskiej i polskiej nauce o literaturze. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 149-152  szczegóły 
623.artykuł: Zgorzelski Czesław: Zarys linii rozwojowych polskiej poezji romantycznej. Universitas 1992 nr 3 s. 24-29  szczegóły 
624.artykuł: Ziejka Franciszek: Nieznani, zapomniani... O tłumaczach litratury polskiej we Francji w XIX wieku. Ruch Literacki 1996 z. 3 s. 295-308 (m.in. nt. Burgauda des Marets, Konstantego Gaszyńskiego, Krystyna Józe...) szczegóły 
625.artykuł: Zielnica Krzysztof: Die Polen bei Hegel in Berlin. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1994 nr 2 s. 68-76 (nt. fascynacji myślą Geroga Wilhelma Friedricha Hegla, Augusta Cieszko...) szczegóły 
626.artykuł: Zieniewicz Andrzej: Czucie i wiara. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 9 s. 14  szczegóły 
627.artykuł: Zięba Dariusz: Ile Syberii? W poszukiwaniu znaczeń romantycznego mitu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2002 z. 1 s. 54-67  szczegóły 
628.artykuł: Ziółek Jan: Ze studiów nad życiem religijnym Wielkiej Emigracji. Studia Polonijne 1995 t. 16 (1994) s. 99-120  szczegóły 
629.artykuł: Z.M.: Z życia Centre du Dialogue. Nasza Rodzina = Notre Famille 1992 nr 12 s. 34 (not. o prelekcji Zofii Trojanowiczowej "Sybir romantyków - mity i rzec...) szczegóły 
630.artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 78 s. 206 (not. o nabyciu przez osobę prywatną rękopisów Adama Mickiewicza, Juliu...) szczegóły 
631.artykuł: Zyga Aleksander: Ludowa pieśń ukraińska w polskiej krytyce lat 1820-1845. Rocznik Przemyski 1992 t. 28 (1991/1992) s. 43-58  szczegóły 
632.artykuł: Zymomrja Mikołai: Elementy kolorytu ukraińskiego w literaturze polskiej (epoka romantyzmu). Studia Bałtyckie. Polonistyka 1998 t. 1 s. 105-120 (m.in.: Seweryn Goszczyński, Michał Grabowski, Adam Mickiewicz, Maurycy...) szczegóły 
633.artykuł: Żaliński Henryk W.: Nauka w Akademii Pedagogicznej. Konspekt 2001 nr 8 s. 31-40 (wywiad z prorektorem; m.in. nt. przyczyn fascynacji autora Wielką Emig...) szczegóły 
634.artykuł: Żaliński Henryk: Zapomniane pamiętniki z powstania listopadowego. x 1993 ([W ks.:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feli...) szczegóły 
635.artykuł: Żbikowski Piotr: Początki romantyzmu w Polsce (Próba rekapitulacji stanu badań). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 311-324  szczegóły 
636.artykuł: Żurawski vel Grajewski Radosław: Obraz życia religijnego na Wyspach Brytyjskich w oczach przedstawicieli Wielkiej Emigracji. Universitas Gedanensis 2002 nr 2 (26) s. 25-43 (dot. m.in. polskich pisarzy: Adam Jerzy Czartoryski, Stanisław Egbert ...) szczegóły 
637.artykuł: Żurek Piotr: Kontakty biskupa Strossmayera z polską emigracją w Paryżu w 1867 roku. Studia Historyczne 2002 z. 3/4 s. 275-287 (nt. kontaktów Josipa Juraja Strossmayera m.in. z Zygmuntem Miłkowskim ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
638.impreza: "Antyk romantyczny - model europejski i wariant polski (ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków)".  szczegóły 
artykuł: (MK): Antyk romantyczny. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 9 s. 20 (nota spraw. z pierwszego seminarium nt. "Romantycy polscy i europejscy...) szczegóły 
639.impreza: "Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Trzeciakowski Wiesław: Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 12 s. 7-10 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Konferencje planowane. Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 36-40 (zawiera m.in. zapowiedź...) szczegóły 
640.impreza: "Antyk romantyków - model europejski i wariant polski (ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków)" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Wykłady i sesje. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 2 s. 8 (not. zapow....) szczegóły 
641.impreza: "Antyk romantyków" - spotkanie w ramach międzyuczelnianego projektu badawczego.  szczegóły 
artykuł: Jagodzińska Joanna: Antyk romantyków. Głos Uczelni [Toruń] 1999 nr 7/8 s. 25 (sprawozdanie...) szczegóły 
642.impreza: "Biografie romantycznych poetów" - międzynarodowa konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Banowska Lidia: Biografie romantycznych poetów (autokreacja - legenda - recepcja). Życie Uniwersyteckie 2003 nr 12 s. 35 (sprawozdanie...) szczegóły 
643.impreza: "Dwa literackie pokolenia romantyków polskich" - wystawa (1994).  szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz 1994 nr 9 s. 28 (not. inf....) szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1994 nr 1/2 s. 86 (not. o otwarciu...) szczegóły 
644.impreza: "Eurovisionen im 19. Jahrhundert. Vorstellungen von Europa in Literatur, Philosophie und Geschichte" - międzynarodowe sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Masiakowska Dorota: Internationales Symposium "Eurovisionen" im 19. Jahrhundert. Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Konfiguracje = Konfigurationen 2002 [z.] 6 s. 263-265  szczegóły 
artykuł: Masiakowska Dorota: Międzynarodowe sympozjum "Eurovisionen im. 19 Jahrhundert". Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 549-551 (relacja z sympozjum, z uwzględnieniem bloku referatów dot. polskiego r...) szczegóły 
645.impreza: "Jak czytano i jak czytać polski romantyzm?" - konferancja (2009).  szczegóły 
artykuł: Winek Teresa: O czytaniu polskiego romantyzmu - konferencja. Colloquia Litteraria 2009 nr 1 s. 135-141 (sprawozdanie...) szczegóły 
646.impreza: Konferencja naukowa poświęcona Zygmuntowi Krasińskiemu, Adamowi Mickiewiczowi i Juliuszowi Słowackiemu (1999).  szczegóły 
artykuł: M.J.: Młodzi pasjonaci poezji romantycznej. Masovia Mater 1999 nr 17 s. 2 (spraw....) szczegóły 
647.impreza: "Książki epoki romantyzmu" - wystawa (1995).  szczegóły 
artykuł: Filia 1996 nr 30 (1995/1996) s. 11  szczegóły 
648.impreza: "Literaci w kręgu sztuki XIX wieku" - wystawa (1994).  szczegóły 
artykuł: Szponarowicz Małgorzata: W gościenie u Wincentego Pola. Magazyn Ezop 1994 nr 1 s. 3 (o wystawie inicjującej otwarcie po remoncie dworku Wincentego Pola w L...) szczegóły 
649.impreza: "Narodziny romantyzmu w Warszawie" - sympozjum (1987).  szczegóły 
artykuł: Nesteruk Małgorzata: Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 231-233 (spraw....) szczegóły 
650.impreza: "Nasze pojedynki o romantyzm" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Knaplewska Joanna: "Nasze pojedynki o romantyzm". Polonistyka 1993 nr 8 s. 504-506 (spraw....) szczegóły 
651.impreza: "Od oświecenia do romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830" - konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Żbikowski P.: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1999 nr 3 s. 41 (not....) szczegóły 
652.impreza: "Poeci romantyczni: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński - konferencja (1999).  szczegóły 
artykuł: Masovia Mater 2001 nr 5 s. 7 (not....) szczegóły 
653.impreza: "Problem tragedii i tragizmu w aspekcie teoretycznym i historycznoliterackim" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Ryziński Remigiusz, Sobolczyk Piotr: Sprawozdanie z konferencji "Problem tragedii i tragizmu w aspekcie teoretycznym i historycznoliterackim" (Białystok 22-24 listopada 2001). Ruch Literacki 2002 z. 3 s. 316-320  szczegóły 
654.impreza: "Romantyzm polski - kanon i różnice" - sesja (2005).  szczegóły 
artykuł: Kuziak Michał: O polskim romantyzmie w Szwjcarii?. Dialog Akademicki 2005 nr 17 s. 24 (sprawozdanie...) szczegóły 
655.impreza: "Salony i Cyganie - literatura warszawska 1832-1862" - wystawa (1996).  szczegóły 
artykuł: Jurkowski Stefan: Laury i buty. Przegląd Tygodniowy 1996 nr 47 s. 14 (sprawozdanie z wystawy...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1996 nr 11 s. 80 (not o otwarciu wystawy...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 24 X s. 7  szczegóły 
656.impreza: Sesja naukowa poświęcona sytuacji literatury polskiej lat 1793-1830 (1998).  szczegóły 
artykuł: Rams Olaf: Od oświecenia do romantyzmu. Fraza 1998 nr 21/22 s. 220-222  szczegóły 
657.impreza: "Sybir polskich romantyków" - wystawa (1991).  szczegóły 
artykuł: Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 356  szczegóły 
artykuł: Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 342  szczegóły 
658.impreza: "Sybir romantyczny" - konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Piasecka Maria: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 223  szczegóły 
659.impreza: "Sybir romantyków" - wystawa (1990).  szczegóły 
artykuł: Riss Barbara: Kraina pusta, biała i otwarta... - kilka uwag o wystawie "Sybir romantyków w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Muzealnictwo 1992 t. 34 s. 54-56  szczegóły 
artykuł: eRKA: Relata refero. Tygodnik Solidarność 1991 nr 5 s. 16 (not....) szczegóły 
artykuł: Mikołejko Zbigniew: Sybir - romantyczne przekleństwo. Życie Warszawy 1990 nr 219 s. 7 (sprawozdanie ...) szczegóły 
artykuł: Sybir nie tylko romantyków. Trybuna 1990 nr 185 s. 5 (nota...) szczegóły 
artykuł: Riss Barbara: Sybir romantyków. Życie Warszawy 1990 nr 184 s. 6 (artykuł przed otwarciem wystawy...) szczegóły 
artykuł: Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 334-337  szczegóły 
artykuł: Kultura i Życie 1990 nr 21 s. 2 (rep. z wystawy...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 5 s. 2 (zapowiedź...) szczegóły 
660.impreza: "Sybir romantyków" - wystawa (1994).  szczegóły 
artykuł: Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 349-353  szczegóły 
661.impreza: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Obrady polonistów. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 3 s. 31 (not....) szczegóły 
artykuł: Hanusiewicz Mirosława: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej". Sesja naukowa zorganizowana przez Koło Polonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin, 16-18 kwietnia 1996). Barok 1996 nr 2 s. 303-304  szczegóły 
662.impreza: "Tekstologia i edytorstwo dzieł romantyków. Tradycja - stan badań - perspektywy" - konferencja (2007).  szczegóły 
artykuł: Winek Teresa: Tekstologia i edytorstwo dzieł romantyków. Colloquia Litteraria 2007 nr 1/2 s. 175-183 (sprawozdanie...) szczegóły 
663.impreza: "Tematy romantyczne" - wystawa (1996).  szczegóły 
artykuł: Jentys Maria: Dziewięć tematów romantycznych. Wystawa w warszawskim Muzeum Literatury. Sycyna 1995 nr 22 s. 2  szczegóły 
artykuł: K.M.: Portret Juliusza i komódka Salomei. Romantyczna wystawa w Muzeum Literatury. Rzeczpospolita 1995 nr 217 s. 25  szczegóły 
artykuł: Szewc Piotr: Romantyczny cukierek narodowy. Przegląd Powszechny 1995 nr 11 s. 220-221  szczegóły 
artykuł: Riss Barbara: Romantyzm nade wszystko.... Wiadomości Kulturalne 1995 nr 42 s. 21  szczegóły 
artykuł: Rota 1996 nr 1/2 s. 114 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika Warszawy 1995 nr 4 s. 202-203 (not. o otwarciu...) szczegóły 
664.impreza: "Towianizm w kulturze polskiej" - sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Pułka Leszek: Łamanie się człowieka. Gazeta Wyborcza 1998 nr 85 s. 19  szczegóły 
artykuł: Marszałek Agnieszka: Naokoło towianizmu. Didaskalia 1998 nr 25/26 s. 121-122 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: R.B.: Wokół Towiańskiego. Rzeczpospolita 1998 nr 79 s. 25 (zapowiedź; z programem...) szczegóły 
665.impreza: "Wileńskie konteksty romantyczne" - międzynarodowa konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Kaleda Algis: Dziedzictwo romantyzmu. Znad Wilii 1994 nr 26 s. 6  szczegóły 
artykuł: Werowska Danuta: "Wileńskie konteksty romantyczne". Kurier Wileński 1994 nr 243 s. 7  szczegóły 
artykuł: (W.M.): Wileńskie konteksty romantyczne. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 2 (nota o inauguracji w ramach spotkań Środy Poetyckiej w Celi Konrada w ...) szczegóły 
artykuł: Okulicz-Kozaryn Radosław: Wileńskie konteksty romantyczne. Lituano-Slavica Posnaniensia 1997 t. 7 (1995) s. 262-263  szczegóły 
artykuł: Dziedzic Stanisław: Wileńskie konteksty romantyczne. Ruch Literacki 1995 z. 2 s. 286-289  szczegóły 
artykuł: Bujnicki Tadeusz: "Wileńskie konteksty romantyczne" - międzynarodowa konferencja naukowa na Uniwersytecie Wileńskim. Kultura [Paryż] 1995 nr 4 s. 133-135 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (jk): Zrozumienie i porozumienie. Przegląd Powszechny 1995 nr 11 s. 216-218  szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1997 nr 8 s. 3 (not....) szczegóły 
666.impreza: "Zapomniane wielkości Romantyzmu" - sesja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Trojanowiczowa Zofia: Romantycy w Poznaniu. Życie Uniwersyteckie 1994 nr 1 s. 8, 9 (wyw., rozm. Danuta Chodera...) szczegóły 
artykuł: Pluta Małgorzata: Zapomniane wielkości Romantyzmu. Polonistyka 1994 nr 7 s. 444-445  szczegóły 
667.impreza: "Żydzi i kwestia żydowska w romantyzmie polskim" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Pieróg Agata: Żydzi i kwestia żydowska w romantyzmie polskim. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 2 s. 107-108  szczegóły 
artykuł: Pieróg Agata: Żydzi i kwestia żydowska w romantyzmie polskim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 1/2 s. 19 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Żydzi i kwestia żydowska w romantyzmie polskim. Ruch Literacki 2002 z. 1 s. 114-115 (sprawozdanie, z omówieniem referatów...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
668.książka twórcy: Strzyżewski Mirosław: Romantyczna nieskończoność. Studium identyfikacji pojęcia. [Album, antologia, wiersz]. 2010 (I. Romantyczna nieskończoność. Studium identyfikacji pojęcia. Uwagi ws...) szczegóły