PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Blick zurück ohne Zorn. Polen und Deutsche in Geschichte und Gegenwart. 1999 ([M.in. zawiera rozprawy:]...) szczegóły 
recenzja: Zekert Rainer: Studia Germanica Gedanensia 2000 [nr] 8 s. 195-200 ([M.in. zawiera:] Dietrich Beyrau: Vorwort. * Dieter Langewiesche: Huma...) szczegóły 
2.książka: Człowiek pogranicza polsko-niemieckiego. 2007 ([Zawiera m.in.:] Wiesław Hładkiewicz, Tomasz Jaworski: Wstęp. * Rozumi...) szczegóły 
3.książka: Dedecius Karl: O Polsce, Europie, literaturze. Dialog przyjaźni. 1996 (Tadeusz Różewicz: List do Karla Dedeciusa [z 4 III 1985]. - "Czyż może...) szczegóły 
recenzja: Bukowski Piotr: Literatura i dialog. Dekada Literacka 1996 nr 9 s. 11  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: W poszukiwaniu istoty słów (Szkice Karla Dedeciusa). Rzeczpospolita 1996 nr 97 s. 24  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Europejczyk całą gębą. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 17 s. 20  szczegóły 
recenzja: Kuczyński Krzysztof A.: Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 1998 [z.] 1 s. 293-295  szczegóły 
recenzja: Łukosz Jerzy: Na styku kultur. Sycyna 1996 nr 15 s. 5  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Opętany pracą. Gazeta Wyborcza 1996 nr 136 s. 11  szczegóły 
recenzja: Żgutowicz Ewa: Książka jest najszlachetniejszą formą dialogu. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1996 nr 3 s. 111-112  szczegóły 
4.książka: Dedecius Karl: Polen und Deutschen in Europa. Der Vortrag wurde fuer die polnischen Stipendiaten bei der Konferenz des Deutschen Akademischen Austauschdiensts im Oktober 1994 gehalten = Polacy i Niemcy w Europie. Wykład dla stypendystów polskich wygłoszony na konferencji Deutscher Akademischer Austauschdienst w październiku 1994 r.. 1995 ([O wzajemnych związkach polsko-niemieckich m.in. w dziedzinie kultural...) szczegóły 
5.książka: Deutsche Polenliteratur. Interntionales Kolloquium Karpacz 3-7 Oktober 1988. 1991 ([Zawiera:] Jan Papiór: Deutschsprachige Monographien polnischer Litera...) szczegóły 
recenzja: Dziergwa Roman: Przegląd Zachodni 1993 nr 4 s. 308-312  szczegóły 
6.książka: Deutsche und Polen. 100 Schluesselbegriffe. 1992 ([Zawiera m.in.:] Gottfried Schramm: Reformation und katolische Erneuer...) szczegóły 
recenzja: Jaroszewski Marek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1996 nr 112 (1713) s. 118-121  szczegóły 
recenzja: Król Marcin: Res Publica Nowa 1992 nr 2 s. 66  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: O Polsce w Niemczech. Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 130-132 ([sprost błędu druk.:] Kultura 1994 nr 4 s. 159....) szczegóły 
recenzja: Szewczyk Grażyna: Convivium 1994 s. 271-275  szczegóły 
recenzja: Ubertowska Aleksandra: Rozmowa wolna od tabu. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 4 s. 189-190  szczegóły 
recenzja: Żgutowicz Ewa: Rezecz ambiwalentna. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1993 nr 2 s. 121-122  szczegóły 
7.książka: Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart. Bibliographie 1900-1998. 2000 (Band 1: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur in Epochen und Regio...) szczegóły 
recenzja: Dmochowska Hanka: Przegląd Zachodni 2001 nr 4 s. 199-200  szczegóły 
recenzja: Getter Marek: Kwartalnik Historyczny 2002 nr 4 s. 133-136  szczegóły 
recenzja: Joachimsthaler Juergen: Convivium 2001 s. 435-438  szczegóły 
recenzja: J.S.: Studia Źródłoznawcze 2002 t. 40 s. 269-270  szczegóły 
recenzja: Kalczyńska Maria: Zaranie Śląskie 2001 nr 3/4 s. 243-248  szczegóły 
recenzja: Lawaty Andreas: Cztery tomy. Przegląd Polityczny 2001 nr 49 s. 149-151  szczegóły 
recenzja: Orłowski Hubert: Luhmanns reinste Freude. Eine Glosse zur "Lawaty-Mincer"-Bibliographie. Ansichten 2001 [t.] 12 s. 102-111 (z not. o autorze art. na s. 317...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Hubert: Najprawdziwsza radość Luhmanna (Glosa do bibliografii Andreasa Lawatego i Wiesława Mincera). Borussia 2001 nr 24/25 s. 282-289  szczegóły 
recenzja: Papiór Jan: Bibliografia jako forma komunikacji kulturowej (część 1). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 786-792  szczegóły 
recenzja: Papiór Jan: Bibliografia jako forma komunikacji kulturowej (część 2). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 22 s. 749-777  szczegóły 
recenzja: Papiór Jan: Bibliografia jako forma komunikacji kulturowej (część 3). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 771-793  szczegóły 
recenzja: Strzelczyk Jerzy: Studia Historica Slavo-Germanica 2003 t. 24 (2001/2002) s. 215-217  szczegóły 
recenzja: Tomala Mieczysław: Pomnikowa bibliografia. Plus Minus 2001 nr 5 s. D5  szczegóły 
recenzja: Wachowiak Bogdan: Zapiski Historyczne 2002 t. 67 z. 1 s. 201-206  szczegóły 
8.książka: Deutsch-polnische Beziehungen in Kultur und Literatur. Materialien der Konferenz, 17.-19. April 2009, Reymontówka-Schriftstellerheim in Chlewiska. Bd 1. 2009 ([Zawiera m.in.:] Lech Kolago: Przedmowa. - I. Lech Kolago: Polnische M...) szczegóły 
9.książka: Die Oder ueberqueren. Deutsch-polnische Begegnungen in Geschichte, Kultur und Lebensalltag. 1999 ([M.in. o polsko-niemieckich związkach kulturowych w aspekcie literacki...) szczegóły 
recenzja: Nowakowska Renata: Kwartalnik Pedagogiczny 2001 nr 1 s. 146-149 (m.in. o polsko-niemieckich związkach kulturowych w aspekcie literackim...) szczegóły 
recenzja: Szarkowicz Dorota: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis 2002 nr 2 (2001) s. 210-214  szczegóły 
10.książka: Drewniak Bogusław: Polen und Deutschland 1919-1939. Wege und Irrwege kultureller Zusammenarbeit. 1999 (m.in. nt. recepcji polskiej literatury i teatru w Niemczech oraz niemi...) szczegóły 
recenzja: Fiedor Karol: Polska-Niemcy: powiązania kulturowe. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 1 s. 98-100  szczegóły 
recenzja: Wolting Stephan: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1999 t. 18 s. 462-465  szczegóły 
11.książka: Drews Peter: Deutsch-polnische Literaturbeziehungen 1800-1850. 2000 (Vorwort. * I. Die polnische Rezeption deutscher Belletristik 1800-1850...) szczegóły 
12.książka: Drews Peter: Deutsch-slavische Literaturbeziehungen im 18. Jahrhundert. 1996 ([Dotyczy wzajemnych kontaktów, m.in. z literaturą polską]...) szczegóły 
13.książka: Erlebte Nachbarschaft. Aspekte der deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahrhundert. 1999 ([Zawira m.in.:] Hans-Christian Trepte: Die deutsch-polnischen Kulturbe...) szczegóły 
14.książka: Instytucje literacko-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich. Stan i perspektywy badawcze. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej odbytej w dniach 16-17 grudnia 1999 r. w Kamieniu Śląskim. 2000 (Karl Dededcius: Polsko-niemieckie bogactwo kulturowe [wstęp]. * Maria ...) szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 2001 nr 6 s. 25-26 (not....) szczegóły 
15.książka: InterFaces. Obraz vzajemnych vztahu Cechu, Polaku a Nemcu v jejich jazycich, literaturach a kulturach. Prispevky z konference konane 27.-29. 10. 2001 na FF UK v Praze = Obraz wzajemnych relacji Czechów, Polaków i Niemców w ich języku, literaturze i kulturze. 2002  szczegóły 
recenzja: Bohemistyka 2003 nr 1 s. 73 (not....) szczegóły 
recenzja: Jurasz Alina: Orbis Linguarum 2003 t. 23 s. 345-348  szczegóły 
16.książka: Jaroszewski Marek: Literatur und Geschichte. Studien zu den deutsch-polnischen Wechselbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert. 1995 (Vorwort. - Das Polenthema in der deutschen Literatur des 19. und 20. J...) szczegóły 
recenzja: Białek Halina: Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 342-343  szczegóły 
recenzja: Koczy Karol: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 1998 nr 7 (221) s. 223-225  szczegóły 
recenzja: Kramer Susanne: Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 189-192  szczegóły 
recenzja: Niemirowski Wieńczysław A.: Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1996 nr 20 s. 227-229  szczegóły 
recenzja: Światłowska Irena: Sprawy polsko-niemieckie w literaturze i historii. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1996 nr 2 s. 189-191  szczegóły 
17.książka: Kalczyńska Maria: Kultura książki polskiej w Niemczech. Instytucje twórców, produkcji, upowszechniania, promocji i obiegu w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku. 2004  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2004 nr 12 s. 29 (not....) szczegóły 
18.książka: Kalczyńska Maria, Paszek Leonard: Materiały bibliograficzno-internetowe do współczesnych polsko-niemieckich kontaktów książki i mediów oraz dziedzin pokrewnych. 2005  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2005 nr 12 s. 30 (not....) szczegóły 
19.książka: Klimowicz Mieczysław: Polsko-niemieckie pogranicza literackie w XVIII wieku. Problemy uczestnictwa w dwu kulturach. 1998 (I. Polsko-niemieckie kontakty literackie w dobie oświecenia. Próba now...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Roman: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 117-119  szczegóły 
recenzja: Koprowski Jan: Sprawy polskie i niemieckie. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 52  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 292-293 (not....) szczegóły 
recenzja: Namowicz Tadeusz: Napis 2000 seria 6 s. 319-  szczegóły 
20.książka: Klin Eugeniusz: Deutsch-polnische Literaturbeziehungen. Bausteine zur Verstaendigung von der Aufklaerung bis zur Gegenwart. 1988  szczegóły 
recenzja: Goebler Frank: Die Welt der Slaven 1989 nr 2 s. 391-393  szczegóły 
recenzja: Jaroszewski Marek: Aus der Forschungsarbeit zu deutscher Literatur, Kultur und Geschichte des 18., 19. und 20. Jahrhunderts. Studia Historica Slavo-Germanica 1992 t. 17 (1988/1990) s. 133-145  szczegóły 
recenzja: Kowalik Jadwiga: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 368-370  szczegóły 
recenzja: Papiór Jan: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 194-197  szczegóły 
recenzja: Pollock Brodsky Patricia: Canadian American Slavic Studies = Revue Canadienne Americaine d'Etudes Slaves 1993 t. 27 nr 1/4 s. 442-444  szczegóły 
artykuł: Klin Eugeniusz: Gazeta Lubuska 1989 nr 106 s. 4 (wywiad; rozm. Henryk Ankiewicz...) szczegóły 
21.książka: Klin Eugeniusz: Die deutsch-polnischen literarischen Beziehungen. 1988  szczegóły 
recenzja: Watrak Jan: Pożyteczny exodus. Przegląd Zachodniopomorski 1991 z. 3 s. 193-198  szczegóły 
22.książka: Konończuk Elżbieta: Literatura i pamięć na pograniczu kultur. (Erwin Kruk - Ernst Wiechert - Johannes Bobrowski). 2000 (Elżbieta Feliksiak: Komparatystyka - głos w dialogu kultur. * Wstęp. *...) szczegóły 
recenzja: Bakalarczyk Danuta: Komparatystyka na rozdrożu. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 18  szczegóły 
recenzja: Cieślak-Sokołowski Tomasz: Między chęcią a koniecznością... manifestu programowego. Tygiel Kultury 2001 nr 1/3 s. 153-156  szczegóły 
23.książka: Koziełek Gerard: Reformen, Revolutionen und Reisen. Deutsche Polenliteratur im 18. und 19. Jahrhundert. 1990 (Vorwort. * Saechsisch-polnische Kulturbeziehungen zur Zeit Augusts des...) szczegóły 
recenzja: Jaroszewski Marek: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 197-198  szczegóły 
recenzja: Salmonowicz Stanisław: Zapiski Historyczne 1991 z. 4 s. 166  szczegóły 
24.książka: Kuczyński Krzysztof A.: Między Renem a Wisłą. Studia i szkice o niemiecko-polskich powinowactwach kulturalnych. 2002 (Zawiera m.in.: Wstęp. - Societas Jablonoviana [dot. historii i działal...) szczegóły 
recenzja: Kochanowska-Nieborak Anna: Przegląd Zachodni 2003 nr 4 s. 240-242  szczegóły 
recenzja: Miązek Bonifacy: Uwagi na marginesie książek Krzysztofa A. Kuczyńskiego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2008 t. 36 s. 83-101  szczegóły 
recenzja: Obrączka Piotr: Kwartalnik Opolski 2002 nr 4 s. 95-99  szczegóły 
25.książka: Kuczyński Krzysztof Andrzej: Ludzie i książki. Z polsko-niemiecko-austriackiego pogranicza kulturowego XX wieku. 1995 (Wstęp. - Między Berlinem a Warszawą (O niektórych aspektach polsko-nie...) szczegóły 
recenzja: Kolago Lech: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 629-630  szczegóły 
recenzja: Kozłowski Aleksander: Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 1998 [z.] 1 s. 289-292  szczegóły 
recenzja: Nawrocki Witold: Dialog kulturowy. Dziś 1996 nr 5 s. 130-132  szczegóły 
recenzja: Z.J.W.: Nowości wydawnicze. Forum Polonijne 1995 nr 6 s. 31 (nota...) szczegóły 
artykuł: Światłowska Irena: Orbis Linguarum 1997 t. 7 s. 231-233  szczegóły 
26.książka: Kuczyński Krzysztof Andrzej: Prawda i mit. Studia i szkice z polsko-niemieckich stosunków literackich. 1990 (Wstęp. - Societas Jablonoviana. "... okrutnie ciekawa historia" (Rzecz...) szczegóły 
recenzja: Jaroszewski Marek: O polsko-niemieckich stosunkach literackich. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Kozłowski Aleksander: Studia Historica Slavo-Germanica 1992 t. 17 (1988/1990) s. 173-177  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 93-99  szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brandys Brygida: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 360-362  szczegóły 
recenzja: Cieśla Michał: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1992 t. 6 s. 257-258  szczegóły 
recenzja: Koprowski Jan: Kultura [Warszawa] 1989 nr 8 s. 11  szczegóły 
recenzja: Papiór Jan: Rozważania o niemieckiej recepcji literatury polskiej (Na marginesie nowej bibliografii). Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 423-430  szczegóły 
recenzja: Szewczyk Wilhelm: Życie Literackie 1989 nr 8 s. 1, 11  szczegóły 
recenzja: Watrak Jan: Pożyteczny exodus. Przegląd Zachodniopomorski 1991 z. 3 s. 193-198  szczegóły 
28.książka: Kulturraum Schlesien. Ein europaeisches Phaenomen. Interdisziplinaere Konferenz, Wrocław/Breslau 18.-20. Oktober 1999. 2001 ([Zawiera m. in.:] Norbert Honsza: Vorwort. * Gertrude Cepl-Kaufmann, A...) szczegóły 
29.książka: Literatur Grenzen Erinnerungsräume. Erkundungen des deutsch-polnisch-baltischen Ostseeraums als einer Literaturlandschaft. 2004 ([Zawiera m.in.:] Arnulf Baring: Einige Gedanken ueber die deutsch-poln...) szczegóły 
30.książka: Łakomy Agnieszka: Polska książka na obczyźnie. Niemcy Zachodnie (1945-1950). 2011  szczegóły 
recenzja: Przybysz Marzena: Bibliotekarz 2012 nr 2 s. 33 (not....) szczegóły 
31.książka: Marek Franciszek Antoni: Nieznane sąsiedztwo. O polsko-niemieckich zbliżeniach kulturowych na przestrzeni dziejów = Die unbekannte Nachbarschaft. Zur polnisch-deutschen kulturellen Annaaeherungen im Verlauf der Geschichte. 1992 (M.in. o pisarzach polsko-niemieckiego pogranicza: Joseph von Eichendor...) szczegóły 
recenzja: Maciejewski Marek: Przegląd Zachodni 1993 nr 3 s. 225-228  szczegóły 
32.książka: Mazurkiewicz Jolanta: Zwischen deutsch-polnischen Grenzland und verlorener Heimat. Von literarischen Rueckreisen in die Kindheitsparadiese. 1998 (Nt. toposu utraconej ojczyzny w twórczości pisarzy niemieckich: Horst ...) szczegóły 
recenzja: Walkowiak Maciej: Przegląd Zachodni 2001 nr 4 s. 190-192  szczegóły 
33.książka: Mit Wort und Tat. Deutsch-Polnischer Kultur- und Wissenschaftsdialog in Vergangenheit und Gegenwart. 2001 ([Zawiera m.in.:] Diechter Scholze: Vorwort. * Tomasz Lewaszkiewicz: Po...) szczegóły 
34.książka: "Nachbarn sind der Rede wert". Bilder der Deutschen von Polen und der Polen von Deutschen in der Neuzeit. 1997 (Kazimierz Maliszewski: Anmerkungen zu den konfessionellen Aspekten des...) szczegóły 
recenzja: Bochenek Aleksandra: Wzajemne postrzeganie. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1998 nr 2 s. 141-144  szczegóły 
recenzja: Namowicz Tadeusz: Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 437-439  szczegóły 
35.książka: "...nie będzie nigdy Niemiec Polakowi bratem"...? Z dziejów niemiecko-polskich związków kulturowych. Praca zbiorowa. 1995 ([Szkice o propagatorach kultury i literatury polskiej:] Krzysztof Migo...) szczegóły 
recenzja: Ćwiklak Kornelia: "Nie będzie nigdy Niemiec Polakowi bratem"?. Arkusz 1997 nr 7 s. 13  szczegóły 
recenzja: [Dunin Kinga] kid: Ex Libris 1996 nr 98 s. 23 (nota...) szczegóły 
recenzja: Forum Polonijne 1996 nr 2 s. 31 (not....) szczegóły 
recenzja: Kuczyński Krzysztof A.: Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 1998 [z.] 1 s. 297-299  szczegóły 
recenzja: Mueller Rajmund: Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 329-331  szczegóły 
recenzja: Paźniewski Włodzimierz: Pazerność i germanofilstwo. Nowe Książki 1996 nr 5 s. 33  szczegóły 
recenzja: Szawir P.: Między Polakami. Kultura [Paryż] 1996 nr 4 s. 150-153  szczegóły 
36.książka: Pirożyński Jan: Die Herzogin Sophie von Braunschweig-Wolfenbuettel aus dem Hause der Jagiellonen (1522-1575) und ihre Bibliothek. Ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-polnischen Kulturbeziehungen in der Renaissancezeit. 1992  szczegóły 
37.książka: Pogranicze kulturowe (odrębność - wymiana - przenikanie - dialog) Studia i szkice. 2009  szczegóły 
38.książka: Polacy i Niemcy. 100 kluczowych pojęć. 1996 (Wstęp. * [Zawiera m.in.:] Gottfried Schramm: reformacja a katolicki ru...) szczegóły 
39.książka: Polacy i Niemcy. Historia, kultura, polityka. 2003 ([Zawiera m.in.:] Andreas Lawaty, Hubert Orłowski: Przedmowa. - Tadeusz...) szczegóły 
recenzja: (KA): Książki 2003 nr 4 s. 56 (notka...) szczegóły 
recenzja: Kalicki Włodzimierz: Sąsiedzkie gadanie. Gazeta Wyborcza 2003 nr 214 s. 21 (nota...) szczegóły 
recenzja: Markiewicz Władysław: Nowe Książki 2003 nr 9 s. 22 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sabor Agnieszka: Polacy - Niemcy: w nowej perspektywie. Tygodnik Powszechny 2003 nr 23 s. 14 (z fot....) szczegóły 
40.książka: Polacy i Niemcy. Płaszczyzny i drogi normalizacji. Kultura. Materiały z sympozjum naukowego odbytego w Opolu w dniach 26-28 maja 1994 roku. 1994 ([Zawiera m.in.:] Michał Lis: Polacy i Niemcy. Kultura - płaszczyzną ws...) szczegóły 
recenzja: Kociubiński Krzysztof: Stosunki polsko-niemieckie. Bilans pierwszego pięciolecia. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 3 s. 102-104  szczegóły 
41.książka: Polen und Deutschen. Nachbarn in Europa. 1995 ([Zwiera m.in.:] Heinz Kneip: Polenbild und Rezeption polnischer Litera...) szczegóły 
42.książka: Polnisch-deutsche Dramenuebersetzung 1830-1988. Grundzuege und Bibliographie. 1990 (Vorvort. - Einleitung. * Grundzuege polnisch-deutscher Dramenuebersetz...) szczegóły 
recenzja: Kuhnke Ingrid, Scholze Dietrich: Polnisch-deutsche Dramenuebersetzung 1830-1988. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 159-162  szczegóły 
recenzja: Kuhnke Ingrid, Scholze Dietrich: x 1992 ([w czasopiśmie:] Germano-Slavica (Waterloo/ Ontario/ Canada) 19...) szczegóły 
recenzja: Kuhnke I., Scholze Dietrich: Zeitschrift fuer Slavische Philologie 1991 t. 51 z. 2 s. 440-444  szczegóły 
recenzja: Michalik Jan: Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 445-447  szczegóły 
43.książka: Polnische Literatur in deutscher Uebersetzung 1985-1998. Bibliographie. 1999  szczegóły 
44.książka: Polonistyczne spotkania. Tybinga. Studia o literaturze polskiej i polsko-niemieckich związkach literackich przełomu XIX i XX wieku. 2002 ([Zawiera m.in.:] Wojciech Dudzik: Tybinga - duchowe centrum Szwabii [d...) szczegóły 
45.książka: Recepcja literacka i proces literacki. O polsko-niemieckich kontaktach literackich od modernizmu po okres międzywojenny. 1999 (German Ritz: Recepcja literatury i proces literacki. Tł. Gabriela Matu...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1999 nr 15 s. 44-45 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lipiński Krzysztof: Ruch Literacki 1999 z. 4 s. 491-492  szczegóły 
46.książka: Roguski Piotr: Und die Moral von der Geschicht'...? Skizzen zur polnischen Literatur- und Kulturgeschichte, sowie zu den deutsch-polnischen literarischen Beziehungen. 2010  szczegóły 
47.książka: Salmonowicz Stanisław: Polacy i Niemcy wobec siebie. Postawy, opinie, stereotypy (1697-1815). Próba zarysu. 1993 ([m.in. dot. kontaktów lit.]...) szczegóły 
48.książka: Stelmaszyk Natasza: Polonica. Polnische Literatur in Deutschland 1990-2000. Eine Ausstellung in der Universitaetsbibliothek Siegen. 2000 (Polonica 1990-2000 [ogólne omówienie]. Autoren, Uebersetzer, Verlage [...) szczegóły 
49.książka: Szaruga Leszek: Węzły polsko-niemieckie. 2000 (Wprowadzenie. * I [Szkice głównie o charakterze autobiograficznym]: Na...) szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Na berlińskim bruku.... Nowe Książki 2001 nr 1 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Zaremba Anna: Trudne sąsiedztwo. Forum Akademickie 2001 nr 1 s. 62  szczegóły 
50.książka: Szaruga Leszek: Węzły polsko-niemieckie (2). 2003 (Wprowadzenie. - Alt Moabit 21/22. * I: "Kultura" i "przyszłe stosunki ...) szczegóły 
51.książka: Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen. Sprache - Literatur - Kultur - Politik. Materialien des Millennium-Kongresses, 5.-8. April 2000, Warszawa. 2001  szczegóły 
recenzja: Koźbiał Jan: Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen. Sprache - Literatur - Kultur - Politik. Materialien des Millennium-Kongresses, 5.-8. April 2000, Warszawa. Herausgegeben von Franciszek Grucza, Stowarzyszenie Germanistów Polskich. Graf-Punkt, Warszawa 2001. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 841-845  szczegóły 
recenzja: Sekulski Birgit: Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 3 s. 285-287  szczegóły 
recenzja: Watrak Jan: Przegląd Zachodniopomorski 2003 z. 4 s. 230-231  szczegóły 
52.książka: Tożsamość i partnerstwo. Studia z dziejów najbliższego sąsiedztwa. Mappa mundi studia in honorem Adamowi Wirskiemu z okazji 60-lecia urodzin i 30-lecia pracy naukowej = Totožn`ist' ta partnerstvo : stud`ii vzaemin najbližčih susidiv : mappa mundi studia in honorem Adamu Virs'komy z nagodi 60-r`iččâ v`id dnâ naroždennâ ta 30-r`iččâ naukovoi d`iâl'nost`i. 2000 ([Zawiera m.in.:] * Rozdz. I. Problematyka stosunków wewnętrznych i mię...) szczegóły 
recenzja: Ostrokólski Andrzej: Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2003 [nr] 8 (2002) s. 306-310  szczegóły 
53.książka: Untersuchungen zur polnisch-deutschen Kulturkontrastivik. 1992 ([M.in.:] Jan Papiór: Einleitende Bemerkungen [wstęp]. * Hubertus Fisch...) szczegóły 
recenzja: Kunicki Wojciech: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1995 nr 107 (1604) s. 175-178  szczegóły 
54.książka: Z dziejów stosunków polsko-niemieckich. 1998 ([Tadeusz Dubicki, Krzysztof A. Kuczyński] Redaktorzy tomu: Wstęp. * [Z...) szczegóły 
recenzja: Światłowska Irena: Orbis Linguarum 1999 t. 12 s. 307-310  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
55.odwołanie: Deutsches Polen-Institut (Darmstadt). x  szczegóły 
książka: Lempp Albrecht: Deutsches Polen-Institut 1980-1990. Ein Arbeitsbericht. 1991 (Działalność...) szczegóły 
artykuł: Deutsches Polen-Institut 1980-1990. Dialog [Niemcy] 1991 nr 1 s. 39  szczegóły 
książka: Lempp Albrecht: Deutsches Polen-Institut, Niemiecki Instytut Kultury Polskiej 1980-1990. Sprawozdanie z dziesięciolecia działalności. 1992 (Rozdział: Krótki życiorys - długa historia. Dziesięć lat istnienia DPI...) szczegóły 
książka: Zwanzig Jahre Deutsches Polen-Institut Darmstadt. Bilanz und Ausblick. 2000 (I. Grussworte: Johannes Rau. - Aleksander Kwaśniewski. - Roland Koch....) szczegóły 
artykuł: 15-lecie Instytutu Polskiego w Darmstadt. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 51 s. 5 (not. o uroczystościach jubileuszowych w Darmstadt z udziałem prezydent...) szczegóły 
artykuł: Bingen Dieter: Ciągłość i zmiana. Tygodnik Powszechny 2000 nr 11 s. 6 (art. nowego dyrektora nt. programu Instytutu; z fot. i not. o Dieterz...) szczegóły 
artykuł: Bingen Dieter: Dialog na styku kultury, polityki i nauki (Nowe perspektywy dla Niemieckiego Instytutu Polskiego w Darmstadt). Dialog [Niemcy] 1999 nr [1] wiosna/lato s. 111 (nt. zadań i rozszerzenia działalności instytutu...) szczegóły 
artykuł: Bingen Dieter: [List do Przewodniczącego Rady Miasta Płocka]. Notatki Płockie 2000 nr 1 s. 48-49 (m.in. podziękowanie za przyznanie Deutsches Polen-Institut w Darmstadt...) szczegóły 
artykuł: Bingen Dieter: Literatura, gospodarka i polityka. Dekada Literacka 1999 nr 7/8 s. 17-18 (wyw. z dyrektorem Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Dramstadt;...) szczegóły 
artykuł: Bingen Dieter: Nur der Wandel ist bestaendig. Das Deutsche Polen-Institut vor neuen Herausforderungen un Chancen. Ansichten 1999 [t.] 10 s. 15-27 (z not. o autorze na s. 309...) szczegóły 
artykuł: Bingen Dieter: Polska - to ciekawy kraj. Gazeta Wyborcza 2002 nr 280 s. 23 (wyw. z szefem Instytutu nt. działalności; rozm.: Magdalena Michalska; ...) szczegóły 
artykuł: Dedecius Karl: Gazeta Wyborcza 1989 nr 134 s. 8 (wyw. z dyrektorem z okazji jego przyjazdu do Polski nt. działaln. Ins...) szczegóły 
artykuł: Dedecius Karl: Prawo i Życie 1989 nr 3 s. 12-13 (wywiad z dyrektorem; rozm. Marzenna Guz...) szczegóły 
artykuł: Dedecius Karl: Zrozumienie i ufność. Akcent 1995 nr 3/4 s. 39-42 (nt. działalności Deutsches Polen-Institut w Darmstadt...) szczegóły 
artykuł: Dialog [Niemcy] 2001 nr 55/56 s. 116 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim; nota o otrzymaniu od rzą...) szczegóły 
artykuł: Dudek Bartosz: K. Dedecius pontifex. Życie Warszawy 1995 nr 71 s. 13 (spraw. z uroczystości z okazji 15-lecia działalności...) szczegóły 
artykuł: Dudek Bartosz: Przesłanie jubilata. Życie Warszawy 1995 nr 68 s. 12 (o 15-letniej działalności...) szczegóły 
artykuł: [Dwadzieścia] 20 lat Instytutu Polskiego w Darmstadt. Biblioteka Analiz 2000 nr 7 s. 13 (nota...) szczegóły 
artykuł: Dwadzieścia lat Instytutu Polskiego w Darmstadcie. Magazyn Literacki 2000 nr 4 s. 22 (not....) szczegóły 
artykuł: Hetkowski Wojciech: Rola Deutsches Polen-Institut w propagowaniu kultury polskiej. Notatki Płockie 2000 nr 1 s. 44-46  szczegóły 
artykuł: I.R.: Darmstadt, Alexandraweg 28. Odra 1990 nr 3 s. 106-107 (o działalności...) szczegóły 
artykuł: J.H.: [Dwadzieścia] 20 lat instytutu w Darmstadt. Magazyn Literacki 1999 nr 5 s. 23  szczegóły 
artykuł: Kaluza Andrzej: Chronik des Deutschen Polen-Instituts 2000. Ansichten 2001 [t.] 12 s. 203-218  szczegóły 
artykuł: Kaluza Andrzej: Trudna droga wzajemnegp poznania (20 lat Deutsches Polen-Institut w Darmstadt). Śląsk 2000 nr 10 s. 24-28  szczegóły 
artykuł: KC: Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 4 s. 223-224 (o formach działaln. Instytutu...) szczegóły 
artykuł: Klimowski Tadeusz: Droga do Darmstadt. Morze i Ziemia 1989 nr 3 s. 8-9  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 152 (not. o nowym szefie Instytutu, którym został Dieter Bingen; 1 IX 1998...) szczegóły 
artykuł: Koński Wiesław: Geneza i początki współpracy Płocka i Darmstadt - miast partnerskich. Notatki Płockie 2000 nr 1 s. 46-48 (m.in. o Deutsches Polen-Institut...) szczegóły 
artykuł: Kosiewski Stefan: [Dwudziesto-] 20-lecie Deutsches Polen-Institut w Darmstadt. Obrzeża 2000 nr 10 s. 14 (relacja z uroczystości jubileuszowych...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 9 s. 81 (not. nowym dyrektorze Instytutu, którym został Dieter Bingen...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 80 (not. nowym dyrektorze Instytutu, którym został Dieter Bingen...) szczegóły 
artykuł: Krzemiński Adam: Deutsches Polen-Institut in Darmstadt nach siebzehn Jahren. Res Publica Nowa 1998 nr specjalny s. 10-14 (17 lat działalności Instytutu; z fot. kanclerza Niemiec Helmuta Schmid...) szczegóły 
artykuł: Krzoska Markus: Chronik des Deutschen Polen-Instituts 1998. Ansichten 1999 [t.] 10 s. 181-185 (dot. m.in. życia literackiego; z not. o autorze...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Ambasada kultury polskiej w Niemczech. O niemieckim Instytucie Polskim Karla Dedeciusa w Darmstadt. Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 2001 [z.] 2 s. 71-87 (dot. działalności ośrodka i działalności Karla Dedeciusa...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Karl Dedecius i jego Deutsches Polen-Institut. Ruch Literacki 1989 z. 3 s. 225-235  szczegóły 
artykuł: Kulturdialog. Res Publica Nowa 1998 nr specjalny s. 2-3 (nt. sesji naukowych organizowanych przez Instytut; z fot. zespołu Inst...) szczegóły 
artykuł: Lempp Albrecht: Edytorskie i translatorskie prace Deutsches-Polen Institut w Darmstadt. Ruch Literacki 1989 z. 2 s. 159-166  szczegóły 
artykuł: Lempp Albrecht: Mniej obaw więcej wyobraźni. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1991 nr 1 s. 6-7 (wyw. ze współpracownikiem naukowym Deutsches Polen-Institut w Darmstad...) szczegóły 
artykuł: Lempp Albrecht: Szansa na renesans. Rozmowa z Andrzejem Lemppem, tłumaczem, polonistą, pracownikiem Deutsches-Polen Institut w Darmstadt. Gazeta Wyborcza 1992 nr 189 s. 10 (wyw. z pracownikiem ; rozm. Andrzej Kopacki...) szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr W.: Dwudziestolecie Deutsches-Polen Institut. Topos 2000 nr 3/4 s. 200 (nota...) szczegóły 
artykuł: MAMI: Instytut w Darmstadt. Gazeta Wyborcza 2002 nr 280 s. 23 (notka...) szczegóły 
artykuł: Michalska Magdalena: Porządkowanie polityki i wartości. Gazeta Wyborcza 2002 nr 280 s. 22-23 (nt. cyklu rozmów organizowanych przez Instytut od 1997 roku pod hasłem...) szczegóły 
artykuł: Morawiec Małgorzata: Dwudziestolecie Niemieckiego Instytutu Polskiego w Darmstadcie. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 2 s. 156-158 (sprawozdanie z uroczystości julileuszowej; Darmstadt 25 III 2000...) szczegóły 
artykuł: Morawiec Małgorzata: Na Zachodzie... bez zmian?. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 3 s. 101-104 (nt. działalności Instytutu...) szczegóły 
artykuł: Owsiany Ewa: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 50 s. 12 (o działalności...) szczegóły 
artykuł: Owsiany Ewa: Wizyta u Karla Dedeciusa. Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 19 X s. 4  szczegóły 
artykuł: Polański Janusz: Dla Odry z Niemiec. Odra 2000 nr 9 s. 132-133 (nt. obchodów 20-lecia Instytutu...) szczegóły 
artykuł: Rubinowicz Anna: Następca Dedeciusa. Zmiana szefa Instytutu Polskiego w Darmstadt. Gazeta Wyborcza 1998 nr 169 s. 9 (o wyborze Dietera Bingena na szefa Instytutu...) szczegóły 
artykuł: Rubinowicz Anna: Zgryzoty Karla Dedeciusa. Instytut Polski w Darmstadt. Gazeta Wyborcza 1998 nr 147 s. 10-11 (problemy Instytutu po odejściu na emeryturę Karla Dedeciusa, z fragm. ...) szczegóły 
artykuł: Rybicka Zofia: Złote mosty Europy (1-2). Literatura 1996 nr 5 s. 53-55, nr 6 s. 50-51 (nt. działalności instytutu i Karla Dedeciusa...) szczegóły 
artykuł: Rybicka Zofia: Złote mosty Europy. Literatura 1993 nr 1 s. 12-14 (dot. działalności Karla Dedeciusa...) szczegóły 
artykuł: Sitek Andrzej: D jak Deutschland, Darmstadt, Dedecius. Nauka i Przyszłość 1999 nr 10 s. 19 (nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Tondel Janusz: Współpraca Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadzie z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu przy opracowywaniu "Bibliografii historii stosunków niemiecko-polskich w zakresie kultury". Przegląd Biblioteczny 1997 z. 1 s. 125-131  szczegóły 
artykuł: Wróblewski Bogusław: 10 lat Deutches Polen-Institut i "Biblioteka Polska" w wydawnictwie Suhrkamp. Akcent 1990 nr 4 s. 200-202  szczegóły 
artykuł: XXXIV Uroczysta Sesja Rady Miasta. Medal "Zasłużony dla Płocka" dla Deutsches Polen-Institut. Notatki Płockie 2000 nr 1 s. 43 (nota o sesji Rady Miasta Płocka poświęconej 20-leciu działalności Deut...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 61 s. 172 (not. o rezygnacji Karla Dedeciusa ze stanowiska dyrektora Instytutu...) szczegóły 
56.odwołanie: Instytut Polski w Duesseldorfie. x  szczegóły 
artykuł: Drzewucki Janusz: Literatura z pianistami. Rzeczpospolita 2003 nr 271 s. A10 (nt. wieczoru z okazji dziesięciolecia Insytutu, Duesseldorf, 20 XI 200...) szczegóły 
artykuł: Kostyrko Weronika: Spotkanie nad Renem. Gazeta Wyborcza 1993 nr 281 s. 11  szczegóły 
artykuł: Polski Instytut w Duesseldorfie. Gazeta Wyborcza 1993 nr 279 s. 10 (not. o powołaniu Instytutu i jego celach...) szczegóły 
artykuł: Z Essen i ze świata. Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 6 okł. (not. nt. organizowania imprez literackich...) szczegóły 
57.odwołanie: Polski Instytut Kultury (dawniej: Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej) w Berlinie. x  szczegóły 
artykuł: J.W.: Twórcy doradzą. Instytut Kultury w Berlinie. Rzeczpospolita 1994 nr 212 s. 4 (nota o powołaniu Rady Programowej Polskiego Instytutu Kultury, 10 IX 1...) szczegóły 
artykuł: (mc): Berlin daje sobie Radę. Gazeta Wyborcza 1994 nr 212 s. 9 (nota o powołaniu Rady Programowej Polskiego Ośrodka Kultury; członkowi...) szczegóły 
artykuł: Moser Sigrid: Polonia na wschodnim brzegu Szprewy. Pogranicza 1998 nr 2 s. 49-53 (nt. powstania i działaln....) szczegóły 
artykuł: Niewrzęda Krzysztof: Nowy instytut w Berlinie. Pogranicza 2002 nr 1 s. 51-54  szczegóły 
artykuł: Paciarelli Dorota: Inaczej i nowocześniej. Życie Warszawy 1991 nr 39 s. 1, 6 (wyw. z dyr. Polskiego Ośrodka Kultury w Berlinie; rozm. Wojciech Pomia...) szczegóły 
artykuł: Pomianowski Wojciech: Instytut Kultury Polskiej został bez pieniędzy. Życie Warszawy 1992 nr 9 s. 4 (o trudnej sytuacji materialnej placówki w Berlinie...) szczegóły 
58.odwołanie: Stowarzyszenie Ochrony Poloników Niemieckich. x  szczegóły 
artykuł: Marcol Anna: Pierwsze urodziny Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich. Bibliotekarz 2011 nr 1 s. 31-32 (działalność Stowarzyszenia wiąże się z powstaniem Gabinetu Książki i P...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
59.impreza: "Bez granic Warszawa - Berlin" - festiwal kultury polskiej (1995).  szczegóły 
artykuł: Kostyrko Weronika: J-23 bez granic. Gazeta Wyborcza 1995 nr 227 s. 16  szczegóły 
60.impreza: "Deutsch-polnische Beziehungen. Historische und aktuelle Aspekte" - sesja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Kaczor Dariusz: Kwartalnik Historyczny 1996 nr 3 s. 159-161 (sprawozdanie...) szczegóły 
61.impreza: "Deutsch-Polnische Beziehungen in Sprache und Literatur in der 2. Haelfte des 19. Jahrhundert" - Bilaterale Polonistik-Konferenz (1989).  szczegóły 
artykuł: Ehegoetz Erika, Wimmer Christine: Zeitschrift fuer Slawistik 1990 t. 35 nr 6 s. 884-886 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Przybyła Zbigniew: Stosunki niemiecko-polskie w zakresie języka i literatury w drugiej połowie XIX wieku. Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 133-135  szczegóły 
artykuł: Tomala Stanisław: Związki niemiecko-polskie w zakresie języka i literatury w drugiej połowie XIX wieku (Berlin, 30-31 X 1989). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 177-179 (spraw....) szczegóły 
62.impreza: "Dialog '93" - spotkanie poetów (1993).  szczegóły 
artykuł: (a): Poeci na granicy. "Dialog '93" - Szczecin 20-23 maja. Gazeta Wyborcza 1993 nr 119 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Szczecinianka: Jeszcze o elitach. Kultura [Paryż] 1993 nr 11 s. 156-158 (list do red....) szczegóły 
63.impreza: "Dialog '94" - spotkanie literackie pisarzy polskich i niemieckich (1994).  szczegóły 
artykuł: Michałowski Piotr: Polsko-niemiecki "Dialog '94" w Szczecinie. Odra 1995 nr 3 s. 112-113  szczegóły 
64.impreza: "Dialog' 95" - spotkanie literackie pisarzy polskich i niemieckich (1995).  szczegóły 
artykuł: Dialog = Dialog. Pogranicza 1996 nr 1 s. 8-13 (sprawozdanie; tekst równoległy w języku polskim i niemieckim...) szczegóły 
65.impreza: "Dialog' 96" - spotkanie literackie pisarzy polskich i niemieckich (1996).  szczegóły 
artykuł: Iwasiów Inga: Dialog' 96. Pogranicza 1997 nr 1 s. 4  szczegóły 
artykuł: Spotkania pisarzy. Rzeczpospolita 1996 nr 259 s. 24 (nota o imprezie...) szczegóły 
artykuł: Twardochleb Bogdan: Literacki "Dialog" w Szczecinie = Literarischer "Dialog" in Szczecin. Die Faehre = Prom 1997 nr 1 s. 71-72 (spraw.; z not. o aut.; tekst równoległy w jęz. polskim i niemieckim...) szczegóły 
66.impreza: "Dialog mit Polen" - cykl imprez literackich, teatralnych i filmowych (1991).  szczegóły 
artykuł: "Dialog mit Polen" in Munich. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1991 nr 6 s. 42-43 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Koenig Jerzy: Dialog z Polską. Teatr 1991 nr 10 s. 40 (notował M.Z....) szczegóły 
artykuł: Międzyrzecki Artur: Życie Warszawy 1991 nr 161 s. 7 (wyw. nt. imprezy; rozm. Piotr Szewc...) szczegóły 
artykuł: Wielka prezentacja kultury polskiej w Monachium (Teatr, film, plastyka). Życie Warszawy 1991 nr 157 s. 4 (omów. progr....) szczegóły 
artykuł: Szaruga Leszek: Dialog w Monachium. Gazeta Wyborcza 1991 nr 171 s. 17  szczegóły 
67.impreza: "Die deutsche Sprache, Literatur und Kultur in (deutsch-polnischer) Interaktion" - międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich.  szczegóły 
artykuł: Zwierzchoń-Grabowska Ewa: Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2011 t. 4 s. 341-346 (spraw....) szczegóły 
68.impreza: "Die oberschlesische Literaturlandschaft im. 17. Jahrhundert" - wissenschaftliche Tagung der Stiftung Haus Oberschlesien (1998).  szczegóły 
artykuł: Koziełek Gerard: Bericht ueber die 10. wisseschaftliche Tagung der Stiftung Haus Oberschlesien "Die oberschlesische Literaturlandschaft im. 17. Jahrhundert". Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 2 s. 139-141 (sprawozdanie...) szczegóły 
69.impreza: Dni Gdańskie (1994).  szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 212 (nota, m.in. o spotk. autorskim Pawła Huelle i redakcji Tytułu...) szczegóły 
70.impreza: Dni Kultury Polskiej w Berlinie (1997).  szczegóły 
artykuł: Załuski Krzysztof Maria: List z Europy. Wieżowiec polskiej kultury. List Oceaniczny 1997 nr 50 s. 2 (m.in. o obecności Iwony Mickiewicz na festiwalu oraz prezentacji pism ...) szczegóły 
71.impreza: Dni Literatury Polskiej (1991).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 30 V s. 6 (not....) szczegóły 
artykuł: Slaska Ewa Maria: Dni Literatury Polskiej w Berlinie. Słowo [Berlin] 1991 nr 14 s. 68-70  szczegóły 
72.impreza: Dni Literatury Polskiej (1992).  szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 2 s. 112 (not....) szczegóły 
73.impreza: Dni Literatury Polskiej (1993).  szczegóły 
artykuł: Woroszylski Wiktor: Zapiski z kwartalnym opóźnieniem. Więź 1993 nr 2 s. 191-196  szczegóły 
74.impreza: Dni Literatury Polskiej i Niemieckiej (1997).  szczegóły 
artykuł: Dni Literatury Polskiej i Niemieckiej - Wrocław '97. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 100-102 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Dni literatury we Wrocławiu. Rzeczpospolita 1997 nr 260 s. 26 (not....) szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: Wieczór w ciemnościach. Plus Minus 1997 nr 51 s. 20 (sprawozdanie z wieczoru z udziałem Wisławy Szymborskiej, Ryszarda Kryn...) szczegóły 
75.impreza: Dzień Literatury Polskiej (2002).  szczegóły 
artykuł: Baensch Norbert: Dialog [Niemcy] 2003 nr 62/63 s. 138-139 (nota sprawozdawcza; tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim...) szczegóły 
76.impreza: Festiwal polskiej literatury w Nadrenii-Westfalii (2000). (w ramach tej imprezy zaprezentowany został obszerny program "Polen erl...) szczegóły 
artykuł: Cieślik Mariusz: Odczytać Polskę. Gazeta Wyborcza 2000 nr 294 s. 15 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Haszczyński Jerzy: Pięćdziesięciu pisarzy (Największa prezentacja polskiej literatury). Rzeczpospolita 2000 nr 83 s. A12 (nota przed rozpoczęciem imprezy...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 82 (not. o rozpoczęciu imprezy koncertem w Kolonii; zapowiedź udziału pols...) szczegóły 
77.impreza: "Forum literackie Wschód-Zachód" (1996).  szczegóły 
artykuł: Bonenkamp Susanne: Dialog ist das zentrale Erlebnis = Doświadczenie dialogu. Dialog [Niemcy] 1996 nr 3/4 s. 108-109 (spraw.; tekst równoległy w języku polskim i niemieckim...) szczegóły 
artykuł: Deutsch-polnischer Literaturaustausch = Niemiecko-polska wymiana literacka. Dialog [Niemcy] 1996 nr 3/4 s. 76 (nota; tekst równoległy w języku polskim i niemieckim...) szczegóły 
78.impreza: Górnośląskie Dialogi II - kolokwium naukowo-literackie (1999). (sesja dot. regionalizmu i stosunków polsko-niemieckich w literaturach ...) szczegóły 
artykuł: Usakowska-Wolff Urszula: Górnośląskie dialogi nad Renem. Tygiel Kultury 2000 nr 1/3 s. 193-194 (sprawozdanie...) szczegóły 
79.impreza: "Ich oder ja" - warsztaty młodej literatury i przekładu (2002).  szczegóły 
artykuł: Gumz Alexander, Reimert Karla: Ich oder ja = Ich oder ja. Wir 2002 nr 6 s. 10-13, 14-17 (tekst równoległy w języku niemieckim i polskim; art. wprowadzający do ...) szczegóły 
80.impreza: "Instytucje literacko-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Borkowski Maciej: Kalendarium. Śląsk Opolski 2000 nr 1 s. 114 (not. o rozpoczęciu...) szczegóły 
artykuł: Kalczyńska Maria: Instytucje literacko-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich. Stan i perspektywy badawcze. Uwagi z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Kamieniu Śląskim w dniach 16-17 XII 1999 r.. Śląsk Opolski 2000 nr 1 s. 95-99 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kalczyńska Maria: Instytucje literacko-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich. Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 9 s. 14-20 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Niewrzęda Krzysztof: Polsko-niemiecka konferencja na rzecz literatury. Akant 2000 nr 3 s. 9 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Polsko-niemieckie kontakty wydawnicze. Śląsk 1999 nr 11 s. 83 (nota zapow....) szczegóły 
81.impreza: Interdyscyplinarna konferencja naukowa nt. niemiecko-polskich związków kulturalnych (1991).  szczegóły 
artykuł: K.K.: "Diffusion und Symbiose der Kulturen". Dialog [Niemcy] 1991 nr 2 s. 37 (nota; także o udziale lietarturoznawców...) szczegóły 
82.impreza: "Interregionalitaet in Sprache und Literatur: Assimilation - Abgrenzung - Austausch" - International Konferenz (1998).  szczegóły 
artykuł: Jabłkowska Joanna, Rudolph Andrea: "Interregionalitaet in Sprache und Literatur: Assimilation - Abgrenzung - Austausch" - International Konferenz in Kamień Śląski, 26-20 IV 1998. Convivium 1999 s. 347-351 (spraw....) szczegóły 
83.impreza: Jesienny Salon Literatury Polskiej (2003).  szczegóły 
artykuł: Bończuk Leszek: Boso, ale w ostrogach... (Barfub, aber gespornt...). Pegaz Lubuski 2004 nr 5/6 s. 23 (sprawozdanie; z notą o Karin Wolff...) szczegóły 
artykuł: (PEES): My i sąsiedzi. Trybuna 2003 nr 213 s. 13 (artykuł przed imprezą...) szczegóły 
artykuł: W salonie literatury polskiej. Rrom p-o Drom 2003 nr 3/4 s. 18 (m.in. o prezentacji poezji polskich Romów; z fot. organizatorki Karin ...) szczegóły 
84.impreza: Jesienny Salon Literatury Polskiej (2004).  szczegóły 
artykuł: Bończuk Leszek: "Meteory nad Frankfurtem". Pegaz Lubuski 2004 nr 9/10 s. 23 (sprawozdanie...) szczegóły 
85.impreza: Jesienny Salon Literatury Polskiej (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Bończuk Leszek: Ambasadorka polskiej literatury w Niemczech. Lamus 2004 nr 13 s. 92-94 (o dorobku translatorskim Karin Wolff; zawiera także omów. 3. edycji Je...) szczegóły 
86.impreza: "Jesień Literacka" festiwal poświęcony literaturze krajów sąsiednich Niemiec i porozumieniu europejskiemu (2011). ([wieczory literackie oraz polsko-niemieckie spotkania autorskie m.in.:...) szczegóły 
artykuł: Szmidt Ireneusz K.: Literatura polska w Lipsku. Pegaz Lubuski 2011 nr 4 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
87.impreza: Junge Literatur in Europe 2002 - spotkanie literackie (2002).  szczegóły 
artykuł: Iwasiów Inga: Być młodą (-ym) w Europie. Pogranicza 2002 nr 6 s. 87-91  szczegóły 
88.impreza: Konferencja naukowa poświęcona współpracy kulturalnej polsko-niemieckiej (1994).  szczegóły 
artykuł: (ZR): Warsztaty bardzo kulturalne. Trybuna 1994 nr 279 s. 17  szczegóły 
89.impreza: "Książka nie zna granic" - konferencja naukowa (2005). (polsko-niemiecka konferencja naukowa dot. m.in. literatury niemieckiej...) szczegóły 
artykuł: Bilikiewicz-Blanc Danuta: Książka polska w Niemczech po roku 1989. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2005 nr 4 s. 17-19 (fragmenty referatu wygłoszonego podczas konferencji...) szczegóły 
90.impreza: "Literaci Pogranicza" - spotkanie pisarzy z Czech, Niemiec i Polski (1998).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej 2001 z. 7 s. 181 (not....) szczegóły 
91.impreza: Literacki pasaż Poznań - Stuttgart - "Literatura jako pomost" - polsko-niemieckie sympozjum literackie w ramach (2003).  szczegóły 
artykuł: Literacki Pasaż Poznań - Stuttgart. Gazeta Malarzy i Poetów 2003 nr 2 s. 46 (nota sprawozdawcza; z programem i fotoreportaż em na s. 11...) szczegóły 
92.impreza: "Literarische Gespraeche" - sympozjum poświęcone niemiecko-polskim związkom literackim (1991).  szczegóły 
artykuł: Zawistowski Władysław: W Achim i Frankfurcie. Życie Warszawy 1991 nr 254 s. 7 (spraw....) szczegóły 
93.impreza: "Między obcością a bliskością. Polacy - Niemcy" - wystawa w ramach cyklu "Nasi sąsiedzi - nowe spojrzenie" (2005).  szczegóły 
artykuł: Orłowski Hubert: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2005 nr 4 s. 5 (fragment z folderu towarzyszącemu wystawie...) szczegóły 
artykuł: Poznać i zrozumieć sąsiada. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2005 nr 4 s. 3-5 (oprac. Zakład Redakcji Czasopism BN...) szczegóły 
artykuł: Uljasz Adrian: Między obcością a bliskością. Polacy - Niemcy. Wystawa w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Bibliotekarz 2006 nr 4 s. 27-28 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2005 nr 4 s. 57-58 (m.in. nota nt. otwarcia wystawy...) szczegóły 
94.impreza: Millenium-Kongress. Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen in Sprache, Literatur, Kultur, Politik, Wirtschaft (2000).  szczegóły 
artykuł: Bagdasarian Andrea, Conrad Jutta, Joachimsthaler Juergen, Kotte Eugen, Schenke Frank, Zeller Christoph: Millenium-Kongress. Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen in Sprache, Literatur, Kultur, Politik. Warschau, 5-8. April 2000. Convivium 2000 s. 360-365 (spraw....) szczegóły 
95.impreza: "Nation und Gedaechtnis" - konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Drewniok Josef: Nation und Gedaechtnis. Jeszcze bez nazwy 1995 nr 2/3 s. 2-3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kluczny Artur: Pamięć i naród. Jeszcze bez nazwy 1995 nr 2/3 s. 4-7 (spraw....) szczegóły 
96.impreza: Niemiecko-Polskie Dni Literatury (1996).  szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1996 nr 1/2 s. 213 (not. spraw....) szczegóły 
97.impreza: Niemiecko-Polskie Dni Literatury (1998).  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Poeci nagrodzeni. Tygodnik Powszechny 1998 nr 29 s. 12  szczegóły 
artykuł: P.Sz.: Jak Polak z Niemcem. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 81 (spraw....) szczegóły 
98.impreza: Niemiecko-Polskie Spotkania Literackie.  szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 2 s. 140 (not....) szczegóły 
99.impreza: Niemiecko-Polskie Spotkania Młodych Autorów (1998). (spotkanie poświęcone konfrontacji kształtujących się postaw artystyczn...) szczegóły 
artykuł: (kron): Niemiecko-Polskie Spotkania Młodych Autorów. Topos 1998 nr 5/6 s. 141 (omówienie...) szczegóły 
100.impreza: "Normalność - Trend - Inność" - spotkanie literackie (2000; edycja VIII).  szczegóły 
artykuł: Usakowska-Wolff Urszula: Paleta ze śladami inności. Tygiel Kultury 2000 nr 7/9 s. 191-198 (sprawozdanie z imprezy dot. m.in. wątków polskich w programie...) szczegóły 
101.impreza: Obrady poświęcone związkom między kulturą oraz literaturą polską i niemiecką (1993).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1994 nr 9 s. 24  szczegóły 
102.impreza: "Odra - Ren - rzeki graniczne, rejsy literackie" - cykl spotkań literackich.  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Pomosty [Wrocław] 2005 t. 10 s. 264 (program...) szczegóły 
103.impreza: "Orfeusz - podróż do źródeł granic" - spotkanie polskich i niemieckich poetów (1999).  szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 2000 nr 4 s. 80 (nota spraw....) szczegóły 
104.impreza: "Orfeusz - podróż do źródeł granic" - spotkanie polskich i niemieckich poetów (2000).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 197 (nota spraw....) szczegóły 
105.impreza: "Orfeusz - rozmowa w słowie" - spotkanie polskich i niemieckich poetów (2000).  szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 2000 nr 4 s. 80 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Śnieciński Marek: "Orfeusz - rozmowa w słowie". Pomosty [Wrocław] 2001 t. 4/5 (1999/2000) s. 215-216 (spraw....) szczegóły 
106.impreza: "Pisarz i jego prowincja" = "Der Autor und seine Provimz" - spotkanie pisarzy polskich i niemieckich (2001).  szczegóły 
artykuł: Śląsk 2001 nr 11 s. 78 (nota...) szczegóły 
107.impreza: "Pisarz na przełomie czasów" - sesja (1997).  szczegóły 
artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 262 (not....) szczegóły 
artykuł: Lem Stanisław: Zwięzłe powitanie pisarzy niemieckich. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 39 (list powitalny...) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 1 s. 132 (not....) szczegóły 
artykuł: Pisarz na przełomie czasów. Odra 1998 nr 3 s. 135-136  szczegóły 
artykuł: R.B.: Pisarz na przełomie czasów. Rzeczpospolita 1997 nr 261 s. 28  szczegóły 
108.impreza: Podróż informacyjna pod hasłem "Kultura w systemie federalnym" dla przedstawicieli dziesięciu czasopism polskich (1993).  szczegóły 
artykuł: KC: Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 4 s. 223-226  szczegóły 
artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Kultura w systemie federalnym. Kresy 1993 nr 16 s. 269-271  szczegóły 
109.impreza: "Polacy-Niemcy: zbliżenie przez kulturę" (1994).  szczegóły 
artykuł: Polacy i Niemcy: zbliżenie przez kulturę. Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 1 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Wagińska-Marzec Maria: Przegląd Zachodni 1995 nr 4 s. 133-139  szczegóły 
110.impreza: "Polonica - Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen" - wystawa (1991). (na wystawie prezentowano głównie tłumaczenia literatury polskiej na ję...) szczegóły 
artykuł: Polonica - Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen. Dialog [Niemcy] 1991 nr 2 s. 41 (nota...) szczegóły 
111.impreza: "Polsko-niemiecka komunikacja kulturowa" - sympozjum naukowe (1999).  szczegóły 
artykuł: Rowińska-Januszewska Barbara, Urbanowska Irena: Polsko-niemiecka komunikacja. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 2 s. 152-153  szczegóły 
112.impreza: Polsko-Niemiecki Statek Literacki - rejs Odrą połączony ze spotkaniami autorskimi, odczytami, dyskusjami pisarzy polskich i niemieckich (1995).  szczegóły 
artykuł: Cisło Maciej: Zszywanie brzegów (Rejs "Statkiem Poetów"). Polityka 1995 nr 45 s. 45  szczegóły 
artykuł: Fox Marta: "Jak korek na fali...". Śląsk 1996 nr 11 s. 56-57 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Literacki statek pojednania. Rzeczpospolita 1995 nr 226 s. 30 (not....) szczegóły 
artykuł: Polsko-niemiecki rejs literacki. Rzeczpospolita 1995 nr 216 s. 28  szczegóły 
artykuł: Sobkowiak Czesław: Bez prowincjonalnych kompleksów. Komunikaty 1995 nr 5 s. 8 (sprawozdanie z imprezy w Zielonej Górze, 19 IX 1995...) szczegóły 
artykuł: Statek literacki na Odrze. Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 4 s. 2 (nota zapow....) szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 3/4 b s. 438 (nota...) szczegóły 
113.impreza: Polsko-Niemiecki Statek Literacki - rejs Odrą połączony ze spotkaniami autorskimi, odczytami, dyskusjami pisarzy polskich i niemieckich (1996).  szczegóły 
artykuł: EKI: Statek literacki. Rzeczpospolita 1996 nr 216 s. 29 (nota o rejsie Polsko-Niemieckiego Statku Literackiego "Stechlin" po Od...) szczegóły 
artykuł: [Fox Marta] (M.F.): Statek poetycki. Śląsk 2000 nr 8 s. 40-41 (wspomnienia z rejsu...) szczegóły 
artykuł: Jarosz-Rabiej Katarzyna: Rozmowy na statku. Komunikaty 1997 nr 1 s. 6 (krótkie wywiady z następującymi uczestnikami rejsu: Marta Fox, Janusz ...) szczegóły 
artykuł: Jarosz-Rabiej Katarzyna: Rozmowy na statku. Komunikaty 1997 nr 1 s. 6 (krótkie wywiady z uczestnikami rejsu:...) szczegóły 
artykuł: Jarosz-Rabiej Katarzyna: Statkiem literackim. Komunikaty 1996 nr 6 s. 15 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1996 nr 4 s. 224-225 (spraw....) szczegóły 
114.impreza: Polsko-Niemiecki Statek Literacki - rejs Odrą połączony ze spotkaniami autorskimi, odczytami, dyskusjami pisarzy polskich i niemieckich (1997).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: "...A statek płynie dalej...". Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 210-212 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kronika działalności bibliotek i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Bibliotekarz Zachodniopomorski 1997 nr 4 s. 70 (sprawozdanie z przebiegu...) szczegóły 
artykuł: Odra 1997 nr 11 s. 152 (not....) szczegóły 
artykuł: Załuski Krzysztof Maria: Co słychać za Odrą. Pogranicza 1997 nr 4 s. 72-74 (m.in. nt. rejsu Polsko-Niemieckiego Statku Poetów po Odrze od 16 IX 19...) szczegóły 
artykuł: Załuski Krzysztof Maria: List z Europy. Rejs. List Oceaniczny 1997 nr 50 s. 2 (spraw....) szczegóły 
115.impreza: Polsko-Niemiecki Statek Literacki - rejs Odrą połączony ze spotkaniami autorskimi, odczytami, dyskusjami pisarzy polskich i niemieckich (1998).  szczegóły 
artykuł: A.G.: Rejs na półmetku. Rzeczpospolita 1998 nr 215 s. 26 (not....) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: "...A statek płynie dalej...". Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 210-212 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Lekszycki Paweł: Leitartikel. Kursywa 2001 Niemiaszki  szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 10 s. 141 (not....) szczegóły 
artykuł: Podsiadły Magda: Lądem i wodą. Gazeta Wyborcza 1998 nr 210 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: R.B.: Na Odrze i jej brzegach. Rzeczpospolita 1998 nr 209 s. 26 (nota o programie imprezy...) szczegóły 
artykuł: R.B.: Śląsk to dobra mieszanka (Wieczór autorski Tadeusza Różewicza i Henryka Bereski). Rzeczpospolita 1998 nr 211 s. 24 (sprawozdanie...) szczegóły 
116.impreza: Polsko-Niemiecki Statek Literacki - rejs Odrą połączony ze spotkaniami autorskimi, odczytami, dyskusjami pisarzy polskich i niemieckich (1999).  szczegóły 
artykuł: Gościniec Sztuki 2000 nr 1/5 s. 86 (nota...) szczegóły 
artykuł: Pawlikaniec Jan: Statkiem Literackim do Jakuba Boehme. Obrzeża 1999 nr 7 s. 14 (omów....) szczegóły 
117.impreza: Polsko-Niemiecki Statek Literacki - rejsc Odrą i Renem połączony ze spotkaniami autorkimi, odczytami, dyskusjami pisarzy polskich i niemieckich.  szczegóły 
artykuł: D: Pod Odrze i Renie. Gazeta Wyborcza 2003 nr 267 s. 15 (zapow....) szczegóły 
118.impreza: Polsko-Niemieckie Dni Literatury (1997).  szczegóły 
artykuł: Jurasz Włodzimierz: Bosch dla artystów. Życie 1997 nr 292 s. 7 (nota...) szczegóły 
artykuł: Rybicka Zofia: Obrona Burasa. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 11 s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: SW: Między Polską a Niemcami. Życie 1997 nr 288 s. 8 (program imprezy; not....) szczegóły 
artykuł: Ziemianin Maria: Dedecius u Decjusza. Sycyna 1998 nr 1 s. 14 (omów....) szczegóły 
119.impreza: Polsko-niemieckie Dni Literatury (2001).  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 149 s. 1 (notka o rozpoczęciu...) szczegóły 
120.impreza: "Polsko-niemieckie kontakty kulturalne w dziedzinie produkcji i rozpowszechniania książki w XV i XVI w." - międzynarodowe seminarium studenckie (1988).  szczegóły 
artykuł: Gruchała Janusz S.: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 91-92  szczegóły 
121.impreza: Polsko-Niemieckie Spotkania Młodych Pisarzy (1993).  szczegóły 
artykuł: Sakaluk Roman: Kalendarium społeczno-kulturalne 1993-1995. Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej 1998 z. 6 s. 158 (not....) szczegóły 
122.impreza: Polsko-Niemieckie Spotkania Młodych Pisarzy (1994).  szczegóły 
artykuł: Sakaluk Roman: Kalendarium społeczno-kulturalne 1993-1995. Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej 1998 z. 6 s. 160  szczegóły 
123.impreza: Polsko-Niemieckie Spotkania Młodych Pisarzy (1995).  szczegóły 
artykuł: Sakaluk Roman: Kalendarium społeczno-kulturalne 1993-1995. Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej 1998 z. 6 s. 164 (not....) szczegóły 
124.impreza: Polsko-Niemieckie Spotkania Młodych Pisarzy (1996).  szczegóły 
artykuł: Maliszewski Karol: Polacy i Niemcy: nadzieja w literaturze. Sycyna 1996 nr 24 s. 17 (spraw....) szczegóły 
artykuł: R.B.: Spotkania Młodych Pisarzy. Rzeczpospolita 1996 nr 108 s. 30 (zapowiedź...) szczegóły 
125.impreza: Polsko-niemieckie spotkania młodych pisarzy (1996).  szczegóły 
artykuł: Kempa Paweł: IV polsko-niemieckie spotkania młodych pisarzy. Odra 1997 nr 4 s. 141 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej 2001 z. 7 s. 179 (not....) szczegóły 
126.impreza: Polsko-niemieckie spotkania młodych pisarzy (1997).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej 2001 z. 7 s. 180 (not....) szczegóły 
127.impreza: "Polsko-niemieckie stosunki literackie" - wieczór literacki (2003).  szczegóły 
artykuł: Notes Wydawniczy 2003 nr 6 s. 86 (not....) szczegóły 
128.impreza: Polsko-Niemieckie Warsztaty Literackie (2001).  szczegóły 
artykuł: Protokół Kulturalny 2001 nr 1/2 s. 24 (nota ozakwalifikowaniu Sławomira Sochy...) szczegóły 
129.impreza: Polsko-Saksońskie Dni Literatury (1994).  szczegóły 
artykuł: Orski Mieczysław: Spotykamy się z Niemcami. Strony 1994 nr 2 s. 115-116  szczegóły 
130.impreza: Projekt "Rzeki graniczne. Odra i Ren 2004".  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Pomosty [Wrocław] 2004 t. 9 s. 296 (not. nt. inauguracji projektu...) szczegóły 
131.impreza: Rok Polski w Niemczech (2005).  szczegóły 
artykuł: (sg), (e-teatr): Rok Polski bez pieniędzy. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 45 s. 7 (m.in. dot. programu cyklu imprez...) szczegóły 
artykuł: Fiedkiewicz Sławomir: Literacki desant. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 115 s. 9 (m.in. nt. udziału polskich pisarzy młodego pokolenia w Festiwalu "Polo...) szczegóły 
132.impreza: Rok Polsko-Niemiecki (2005/2006).  szczegóły 
artykuł: (sg), (e-teatr): Tworzenie sieci dialogu. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 45 s. 7 (nt. organizacji i programu wydarzenia...) szczegóły 
133.impreza: "Saksonia i Polska w okresie unii personalnej" - konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Bunke Kersten, Trepte Hans-Christian: Societas Jablonoviana Lipsiensis. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 175-176  szczegóły 
134.impreza: Saksońsko-Polskie Dni Literatury (1993).  szczegóły 
artykuł: Erdy: Saksońsko-Polskie Dni Literatury. Odra 1993 nr 12 s. 115 (spraw....) szczegóły 
135.impreza: Salon Berliński.  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Poetyckie 2005 nr 5 s. 51 (zapowiedź...) szczegóły 
136.impreza: Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich (2000).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 81 (nota...) szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr W.: Topos 2001 nr 1 s. 142-143 (nota...) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 2 s. 140 (not....) szczegóły 
137.impreza: Spotkania pisarzy polskich i niemieckich (1998).  szczegóły 
artykuł: Fakty, zdarzenie, informacje, opinie. Obrzeża 1998 nr 1/2 s. 5 (nt. cyklu polsko-niemieckich spotkań autorskich pod nazwą "Kim jesteś ...) szczegóły 
artykuł: Grzegrzółka Krystyna: "Kim jesteś sąsiedzie?". Obrzeża 1998 nr 1/2 s. 10 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Klem Katarzyna: Polsko-niemieckie spotkania literackie w Łomnicy. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 213 (spraw....) szczegóły 
138.impreza: "Spotkanie '88 - Begegnung mit Polen" (1988).  szczegóły 
artykuł: Schroeter Christian: Berlin (West). Dialog [Niemcy] 1989 nr 1/2 s. 34 (sprawozdanie...) szczegóły 
139.impreza: Spotkanie poświęcone kontaktom polsko-niemieckim z cyklu Colloquia Torunensia (1997).  szczegóły 
artykuł: (cz): O kulturze europejskiej. Colloquia Torunensia. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 10 s. 10 (program spotkania...) szczegóły 
artykuł: (PIO): Interes w mitach (Zakończyło się Colloquium Torunensis). Trybuna 1997 nr 251 s. 4 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
140.impreza: "Sztuka rozmowy" - Polsko-Niemiecki Festiwal Poezji (1997).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1997 nr 49/50 s. 36 (not....) szczegóły 
141.impreza: "Śląska przestrzeń kulturowa. Fenomen europejski" - międzynarowe sympozjum interdyscyplinarne (1999).  szczegóły 
artykuł: Wiktorska-Święcka Aldona: Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 2 s. 150-151 (sprawozdanie...) szczegóły 
142.impreza: Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation (1988).  szczegóły 
artykuł: Iluk Jan: Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation - ein Konferenzbericht. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 1 s. 71-3 (spraw....) szczegóły 
143.impreza: Tydzień literatury polskiej (1991).  szczegóły 
artykuł: Danielewicz Dorota, Karski Basil: Tage der gegenwaertigen polnischen Literatur in Berlin (Eine literarische Reise durch Polen). Dialog [Niemcy] 1991 nr 2 s. 39-40 (spraw., impreza nazywała się "Lesewoche", obecnych było 8 polskich pis...) szczegóły 
144.impreza: "Tysiąc lat stosunków polsko-niemieckich. Język - literatura - kultura - polityka" - Kongres Milenijny (2000).  szczegóły 
artykuł: (B): Kongres Milenijny w Warszawie. Nauka i Przyszłość 2000 nr 5 s. 7 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Deklaracja końcowa Kongresu Milenijnego "Tysiąc lat stosunków polsko-niemieckich. Język - literatura - kultura - polityka".. Nauka 2000 nr 3 s. 151-152  szczegóły 
artykuł: Grucza Franciszek (1937-): "Tysiąc lat stosunków polsko-niemieckich. Język - literatura - kultura - polityka". Myśli przewodnie Kongresu Milenijnego. Nauka 2000 nr 3 s. 109-113  szczegóły 
artykuł: Namowicz Tadeusz: "Tysiąc lat stosunków polsko-niemieckich. Język - literatura - kultura - polityka". Międzynarodowy Kongres Milenijny. Nauka 2000 nr 3 s. 139-149 (omówienie...) szczegóły 
145.impreza: Warsztaty Literackie "WIR"-u dla Młodych Pisarzy z Polski i Niemiec (2001).  szczegóły 
artykuł: Wiśniewski Radosław: Aniołki Wendersa?. Kursywa 2001 Niemiaszki (osobiste dygresje z udziału w warsztatach...) szczegóły 
146.impreza: "Zbliżenia". Tydzień polski (2000).  szczegóły 
artykuł: "Zbliżenia. Tydzień polski" w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 5 s. 47 (not. dot. m.in. wydarzeń o charakterze literackim...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
147.artykuł: 22 marca rozpoczną się Lipskie Targi Książki. Magazyn Literacki 2001 nr 1 s. 8 (nota...) szczegóły 
148.artykuł: ah: Lipskie Targi Książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 73 s. 4 (nt. udziału Polski w Targach w 2000 r....) szczegóły 
149.artykuł: ANR: Polska dziesiątka. Gazeta Wyborcza 2000 nr 245 s. 10 (lista najlepiej sprzedających się polskich książek w Niemczech...) szczegóły 
150.artykuł: Baer Gerhild: IFA jest aktywna. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 3 s. 149-150 (wywiad na temat niemieckiej organizacji IFA - Institut fuer Auslandsbe...) szczegóły 
151.artykuł: (B.A.): Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie. Kronika Kultury 2000 nr 5 wkł. s. 13 (nt. sukcesu polskiego pawilonu...) szczegóły 
152.artykuł: Barski Leszek: Polski Franfurt (Międzynarodowe Targi Książki). Trybuna 2000 nr 244 s. 1, 6 (nt. polskiego stoiska i cyklu imprez na Międzynarodowych Targach Książ...) szczegóły 
153.artykuł: Bartoszewski Władysław: Człowiek - Istota niezapisana. Gazeta Wyborcza 2000 nr 246 s. 11 (przemówienie ministra spraw zagranicznych Polski wygłoszone podczas ot...) szczegóły 
154.artykuł: Bednarz Klaus: Niemcy i ich wschodnioeuropejscy sąsiedzi. Borussia 1999 nr 17 (1998/1999) s. 56-69 (m.in. nt. wpływu Johanna Gottfrieda Herdera na polską i rosyjską kultu...) szczegóły 
155.artykuł: Bereska Henryk: Mur berliński i polska literatura. Pro Libris 2002 nr 1 s. 13-17 (dot. recepcji literatury polskiej w Niemczech w latach 1945-1989 oraz ...) szczegóły 
156.artykuł: Bereska Henryk: Tańczący na dwóch weselach (Problemy niemieckich tłumaczy literatury polskiej w Nowych Landach Republiki Federalnej Niemiec). Śląsk 2000 nr 10 s. 34-35 (z fot. H. Bereski...) szczegóły 
157.artykuł: Berlin Aleksander: Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1994 nr 1 s. 146-147 (list do red. zarządu Towarzystwa Polsko-Niemieckiej Współpracy Kultura...) szczegóły 
158.artykuł: Bittner Wolfgang: "Polen erlesen". Kulturprojekt der Republik Polen und des Landes NRW [Nordrhein-Westfalen]. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 2 s. 158 (nt. polskich imprez kulturalnych w niemieckich miastach odbytych w ram...) szczegóły 
159.artykuł: Bończuk Leszek: Nagroda dla tłumacza poezji romskiej. Rrom p-o Drom 1996 nr 1/2 s. 7 (nota o wręczeniu tłumaczce Karin Wolff nagrody rządu Brandenburgii za...) szczegóły 
160.artykuł: Broniarek Zygmunt: Pastusiak w RFN: Goethe. Trybuna 2002 nr 239 dod. s. 4 (nt. odwiedzin delegacji polskiej w domu Goethego; dotyczy także jego z...) szczegóły 
161.artykuł: Bubnicki Rafał: Śląska nagroda literacka. Rzeczpospolita 1993 nr 266 s. 4 (nota o przyzn. śląskiej nagrody kulturalnej rządu Dolnej Saksonii dla ...) szczegóły 
162.artykuł: Budzyński Adam: Nie miejmy złudzeń. Trybuna 2000 nr 249 s. 7 (nt. polskiej obecności na Międzynarodowych Targach Książki we Franfurc...) szczegóły 
163.artykuł: Budzyński Adam: Notatki z Hanoweru. Trybuna 2001 nr 110 s. 14 (m.in. nt znajomośći literatury polskiej w Niemczech...) szczegóły 
164.artykuł: Budzyński Adam: Szansa na sukces (We Franfurcie prezentujemy się lepiej niż można było oczekiwać). Trybuna 2000 nr 247 s. 14 (nt. promocji polskiej kultury na Międzynarodowych Targach Książki we F...) szczegóły 
165.artykuł: Bugajski Leszek: "Obraz" literatury polskiej (Targi książki - Frankfurt 2000). Aneks Trybuny 2000 nr 120 s. A, F (nt. polskiej ekspozycji na Targach; artykuł przed rozpoczęciem imprezy...) szczegóły 
166.artykuł: Burmeister Karl Heinz: Humanisten aus der Bodenseeregion an der Universitaet Krakau im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts. Prace Komisji Historii Nauki 2000 t. 2 s. 31-43 (dotyczy: Rudolf Baumann, Walenty Eck, Ulrich Fabri, Joachim von Watt...) szczegóły 
167.artykuł: Burmeister Karl Heinz: Humaniści z regionu Jeziora Bodeńskiego na Uniwersytecie Krakowskim w pierwszej ćwierci XVI wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 43 (1999) z. 2 s. 195-197 (dotyczy: Rudolf Baumann, Walenty Eck, Ulrich Fabri, Joachim von Watt; ...) szczegóły 
168.artykuł: Być pisarzem polskim w Niemczech. Dekada Literacka 2002 nr 5/6 s. 74-83 (ankieta redakcji Dekady Literackiej nt. "Co znaczy być pisarzem...) szczegóły 
omówienie: (m): Pisarze polscy w Niemczech. Tygodnik Powszechny 2002 nr 31 s. 12  szczegóły 
169.artykuł: Chemnitz Peter: Dresden - ein Zufluchtsort fuer Polen = Drezno - miejsce ucieczki Polaków. Dialog [Niemcy] 1996 nr 1 s. 119-121 (od XIX do współczesności, szerzej o Józefie Ignacym Kraszewskim; tekst...) szczegóły 
170.artykuł: Cieśla Michał: Ueber einige deutsche Uebersetzer der polnischen Dichtung im XIX. Jahrhundert. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1997 t. 13 s. 137-143  szczegóły 
171.artykuł: Cieślik Mariusz, Rubinowicz Anna: Apetyt na jabłka. Gazeta Wyborcza 2000 nr 244 s. 17 (omów. imprez kulturalnych, spotkań z polskimi pisarzami, polskich nowo...) szczegóły 
172.artykuł: Cieślik Mariusz: Polska gwiazda. Gazeta Wyborcza 2000 nr 248 s. 15 (nt. sukcesu polskiej ekspozycji i licznych imprez kulturalnych podczas...) szczegóły 
173.artykuł: Cieślik Mariusz, Nowakowski Andrzej: Widać nas. Gazeta Wyborcza 2000 nr 243 s. 14 (omów. polskiej ekspozycji i imprez z udziałem polskich pisarzy na Międ...) szczegóły 
174.artykuł: Cieślik Mariusz: Wspólny wieczór autorski Miłosza i Różewicza. Gazeta Wyborcza 2000 nr 246 s. 16 (not. nt. spotkania podczas Międzynarodowych Targów Książki we Frankfur...) szczegóły 
175.artykuł: Cieślik Mariusz: Z zewnątrz. Gazeta Wyborcza 2000 nr 254 s. 16 (not. nt. krytyki Marcela Reich-Ranickiego polskiej literatury m.in. "P...) szczegóły 
polemika: Budzyński Adam: Z zewnątrz lepiej widać. Trybuna 2000 nr 255 s. 7  szczegóły 
176.artykuł: Cieślińska Nawojka: Państwo małych ojczyzn. Rzeczpospolita 1992 nr 259 s. 4 (wyw. z radcą kulturalnym Ambasady RP w Kolonii nt. współpracy kultural...) szczegóły 
177.artykuł: Cygański Mirosław: Polsko-niemieckie stosunki kulturalne i naukowo-badawcze w latach 1989/1990-1994. Śląsk Opolski 1995 nr 4 s. 18-23 (m.in. dot. imprez literackich...) szczegóły 
178.artykuł: Cywińska Izabella: Kultura polska nad Renem. Życie Warszawy 1990 232 5 (wyw. z min. kult. i sztuki; rozm. Michał Jaranowski...) szczegóły 
179.artykuł: Cywiński Piotr: Literatura narodowa. Wprost 2000 nr 44 s. 126-127 (nt. znikomej popularności polskiej literatury...) szczegóły 
180.artykuł: Czaja Stefan: Darmstadt i Marburg liczą na nas. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 12 s. 19 (nt. wzajemnej współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Instytu...) szczegóły 
181.artykuł: Czaja Stefan: Książki i ludzie ze wszystkich stron (II). Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 11 s. 8 (spraw. z 52. Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie nad Menem,...) szczegóły 
182.artykuł: Czaja Stefan: Książki i ludzie ze wszystkich stron. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 9 s. 13 (art. przed rozpoczęciem 52. Międzynarodowych Targów Książki we Frankfu...) szczegóły 
183.artykuł: Czubiński Antoni: Wokół sporów i polemik niemiecko-polskich na temat wzajemnych stosunków w przeszłości. Studia Historica Slavo-Germanica 2000 t. 23 (1998/2000) s. 3-16 (m.in. nt. zaangażowania poetów, pisarzy i uczonych polskich w powstrzy...) szczegóły 
184.artykuł: Czudec Joanna: Zespół Literacki polska2000 w Programie POLAND. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 186-191 (dot. zespołu powołanego do opracowania programu promocji literatury po...) szczegóły 
185.artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Literackie kontakty Torunia i Getyngi. Odra 1997 nr 9 s. 125  szczegóły 
186.artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Literatura niemiecka w polskich czasopismach emigracyjnych po 1945 roku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 49 s. 5  szczegóły 
artykuł: Sławiński Adam: W sprawie "Literatury niemieckiej w polskich czasopismach emigracyjnych po 1945" K. Ćwiklińskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 73 s. 4  szczegóły 
187.artykuł: Danielewicz-Kerski Dorota: Granice poznania (Cykl spotkań autorskich w ramach "Grenzenlos Warschau - Berlin" - jesień 1995. Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 83-89 (m.in. o spotkaniach z polskimi literatami w Berlinie...) szczegóły 
188.artykuł: Dedecius Karl: Budowanie mostów nad przepaściami. Międzynarodowe Centrum Kultury 1997 r. 6 (1996/1997) s. 9-11 (nt. działalności organizacji i instytucji polskich i niemieckich na rz...) szczegóły 
189.artykuł: Dedecius Karl: Kraków - Niemcy - Europa. x 1991 ([W ks. zb.:] Kraków - dialog tradycji. Kraków 1991 s. 53-63 [o kontakt...) szczegóły 
190.artykuł: Dedecius Karl: Mickiewicza w Niemczech znają tylko historycy literatury. Życie Warszawy 1995 nr 2 s. 13 (wywiad nt. obecności literatury polskiej w Niemczech; rozm. Bartosz Du...) szczegóły 
191.artykuł: Dedecius Karl: Niemcy i Polacy w Europie. Tradycja wspólności. Zaranie Śląskie 1991 nr 1/2 s. 12-27 (od wieku XV...) szczegóły 
192.artykuł: Dedecius Karl: O zaletach dialogu (Doświadczenia i konsekwencje wynikające z niemiecko-polskich stosunków w dziedzinie kultury). Europa [Poznań] 1992 nr 2 s. 11-21 (kontakty polskich i niemieckich poetów, tłumaczenia literatury polskie...) szczegóły 
193.artykuł: Dedecius Karl: Renaissance 2000. x 1993 ([W ks. zb.:] Feinde werden Freunde. Von den Schwierigkeiten der deutsc...) szczegóły 
194.artykuł: Dedecius Karl: Renesans 2000. x 1994 ([W ks. zb.:] Od nienawiści do przyjaźni. O problemach polsko-niemiecki...) szczegóły 
195.artykuł: Dialog = Dialog. Pogranicza 1996 nr 1 s. 8-13 (nt. szczecińskich spotkań pisarzy niemieckich i polskich; tekst równol...) szczegóły 
196.artykuł: Dialog [Niemcy] 2000 nr 1 s. 97 (not. nt. planowanego udziału Polski jako gościa honorowego 54. Targów ...) szczegóły 
197.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Caffe Wydarzenia. Książki 2002 nr 4 s. 20 (not. m.in. o udziale polskich pisarzy w Targach Książki w Lipsku...) szczegóły 
198.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Londyn, Lipsk, Bolonia. Forum Książki 2002 nr 2 s. 7 (m.in. sprawozdanie z obecności polskich autorów na Lipskich Targach Ks...) szczegóły 
199.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Miłosz na otwarcie. Biblioteka Analiz 2000 nr 19 s. 13 (nt. spotkań z polskimi pisarzami m.in.: Ryszard Kapuściński, Czesław M...) szczegóły 
200.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Marzec 2002. Rzecz o Książkach 2002 nr 4 s. D2 (m.in. nt. udziału polskich pisarzy w Targach Książki w Lipsku; not....) szczegóły 
201.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 4 s. D2 (not. nt. udziału polskich pisarzy w targach książki w Lipsku i festiwa...) szczegóły 
202.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 4 s. E2 (o uczestnictwie pisarzy polskich w Targach Książki w Lipsku...) szczegóły 
203.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 2 s. E2 (o udziale pisarzy polskich w Targach Książki w Lipsku...) szczegóły 
204.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Polska na Targach Książki w Lipsku. Magazyn Literacki 2001 nr 4 s. 8 (m.in. nt. polskiego stoiska, 2001...) szczegóły 
205.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Przygotowania są w dobrych rękach. Biblioteka Analiz 2000 nr 13 s. 9 (nt. konferencji prasowej organizowanej przez Frankfurckie Targi Książk...) szczegóły 
206.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Radosny polski Frankfurt. Forum Książki 2000 nr 4 s. 14-15 (m.in. nt. udziału polskich pisarzy podczas 52. Międzynarodowych Targó...) szczegóły 
207.artykuł: Doenhoff Marion von: Neighbours. The Warsaw Voice 1989 nr 46 s. 8 (nt. 1000-letnich kontaktów; głównie literackich polsko-niemieckich...) szczegóły 
208.artykuł: Drabczyk Szymon: Młodzi pisarze Niemiec w Warszawie. Odra 2002 nr 11 s. 119 (o pobycie młodych niemieckich pisarzy w Warszawie...) szczegóły 
209.artykuł: Drabczyk Szymon: Niemieckie wydania polskich autorów. Życie Warszawy 1993 nr 191 s. 13  szczegóły 
210.artykuł: Drewniak Bogusław: Zum Thema: Polnisch-deutsche Kulturbeziehungen 1933-1939. Studia Germanica Gedanensia 1993 nr 1 s. 7-69  szczegóły 
211.artykuł: Dubicki Tadeusz: W kręgu niemiecko-polskich powinowactw literackich. 30 lat pracy naukowej prof. zw. dr habil. Krzysztofa K. Kuczyńskiego (1971-2000). Płockie Rozprawy Neofilologiczne 2000 t. 2 s. 211-220 (z "Bibliografią prac drukowanych" za lata 1971-1999 na s. 221-273, opr...) szczegóły 
212.artykuł: Dyrektor zadowolony. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 3 XI s. 15 (nt. pozytywnego odbioru w Niemczech polskiej ekspozycji podczas Targów...) szczegóły 
213.artykuł: Dziergwa Roman: Nieznane karty polsko-niemieckiej współpracy kulturalnej w okresie międzywojnia. Przegląd Zachodni 1999 nr 2 s. 219-224 ([rec. ks.:] Bogusław Drewniak: Polen und Deutschland 1919-1939. Wege u...) szczegóły 
214.artykuł: Dziergwa Roman: Polen und das deutsche Sachbuch der Zwischenkriegszeit. Zu einigen Aspekten der Polenbuecher von Friedrich Sieburg, Elga Kern und Heinrich Koitz. Studia Germanica Posnaniensia 1999 [t.] 25 s. 69-80 (nt. kontaktów literackich niemiecko-polskich i podróży pisarzy niemiec...) szczegóły 
215.artykuł: Dziś we Frankfurcie. Rzeczpospolita 2000 nr 245 s. A12, nr 246 s. A13 (program polskich imprez na LII Międzynarodowych Targach Książki we Fra...) szczegóły 
216.artykuł: Fac Bolesław: Bariery i pomosty. Pogranicza 1996 nr 1 s. 14-21 (nt. rewizji historiograficznych i literackich stereotypów związanych z...) szczegóły 
217.artykuł: Fiałkowski Tomasz: Ale książki. Polski sukces na Targach Książki we Frankfurcie. Tygodnik Powszechny 2000 nr 44 s. 1, 3 (relacja z 52. Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie nad Menem...) szczegóły 
218.artykuł: Fischer Joschka: Literatura i wspólna przyszłość. Gazeta Wyborcza 2000 nr 246 s. 11 (przemówienie ministra spraw zagranicznych Niemiec podczas otwarcia Mię...) szczegóły 
219.artykuł: Fischer Joschka: Śmiałość pojednania. Plus Minus 2000 nr 42 s. D2 (przemówienie federalnego ministra spraw zagranicznych z okazji otwarci...) szczegóły 
220.artykuł: Frankfurt 2000 Poland. Biblioteka Analiz 2000 nr 6 s. 5 (program promocji literatury polskiej podczas Międzynarodowych Targów K...) szczegóły 
221.artykuł: Fundacja pomoże porozumieć się narodom. Życie Warszawy 1993 nr 203 s. 1 (nota o uroczystej inauguracji działaln. Fundacji na rzecz Porozumienia...) szczegóły 
222.artykuł: Gerber Thomas: Komparatistiche Denkansaetze in ersten Untersuchungen zur deutsch-polnischen literarischen Wechselseitigkeit bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Convivium 1997 s. 149-166  szczegóły 
223.artykuł: Glensk Joachim: Śląsk Opolski 2001 nr 3 s. 107-108 (rec. ks.: Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart. B...) szczegóły 
224.artykuł: Gołąb Monika: Literacki kontynent Europy. Polska ekspozycja na Międzynarodowych Targach Ksiązki Frankfurt 2000 odniosła bezprecedensowy sukces. Życie 2000 nr 249 s. 8 (podsumowanie Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie nad Menem...) szczegóły 
225.artykuł: Gołąb Monika: Pełne pułapek przygody z przekładem. 114 pozycji książkowych zostało przełożone specjalnie z okazji Frankfurtu 2000. Życie 2000 nr 243 s. 9  szczegóły 
226.artykuł: Gołąb Monika: Z polskimi książkami w świat. 52. Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurt[!] 2000. Wczoraj wieczorem została otwarta hala polska. Życie 2000 nr 244 s. 10 (z wywiadem z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierzem Mi...) szczegóły 
227.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Bez hitów i bez gwiazd. Rzeczpospolita 2000 nr 247 s. A8 ( nt. polskiej prezentacji podczas LII Międzynarodowych Targów Książki ...) szczegóły 
228.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Bez wielkich nazwisk. Rzeczpospolita 2001 nr 72 s. A10 (podsumowanie Lipskich Targów Książki; m.in. o udziale polskich pisarzy...) szczegóły 
229.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Głośno o Polsce. Rzeczpospolita 2001 nr 71 s. A8 (o promowaniu polskiej literatury na Lipskich Targach książki...) szczegóły 
230.artykuł: Gołębiewski Łukasz, Masłoń Krzysztof: Impreza bardziej literacka niż handlowa. Plus Minus 1996 nr 14 s. XI (nt. spotkań z czytelnikami i wieczorów autorskich pisarzy podczas Lips...) szczegóły 
231.artykuł: Gołębiewski Łukasz, Masłoń Krzysztof: Inna perspektywa (Zakończenie Lipskich Targów Książki). Rzeczpospolita 1996 nr 78 s. 23 (nt. imprez promujących polską literaturę, teatr i film towarzyszących ...) szczegóły 
232.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Kryzys słowa drukowanego. Rzeczpospolita 2002 nr 237 s. A11 (nt. skromnej obecności Polski i braku programu literackiego na Frankfu...) szczegóły 
233.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Mocny polski akcent. Rzeczpospolita 1999 nr 74 s. 27 (nt. obecności polskich pisarzy na targach książki w Lipsku...) szczegóły 
234.artykuł: Gołębiewski Łukasz, Masłoń Krzysztof: Sukces niekwestionowany. Rzeczpospolita 2000 nr 249 s. A13 (nt. udziału Polski w LII Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurc...) szczegóły 
235.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Sukcesy polskich wydawców. Frankfurckie Targi Książki. Rzeczpospolita 2001 nr 241 s. A16 (m.in. o planach obcojęzycznych wydań książek pisarzy: Manuela Gretkows...) szczegóły 
236.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Uznany za klasyka. Rzeczpospolita 2000 nr 245 s. A12 (nt. reprezentowania Polski przez Czesława Miłosza na LII Międzynarodow...) szczegóły 
237.artykuł: Grabowska Alina: Polskie Monachium = Das polnische Muenchen. Dialog [Niemcy] 1996 nr 1 s. 113-116 (od l. 70 XX w.; tekst równoległy w języku polskim i niemieckim...) szczegóły 
238.artykuł: (grad): Polska na targach książki we Frankfurcie. Gazeta Lwowska 2000 nr 16 s. 5 (nota...) szczegóły 
239.artykuł: Grajek Berhard: Aby granice stały się pomostami.... Kronika [UŁ Łódź] 1993 nr 3 s. 26-28 (wyw. z kierownikiem Katedry Germanistyki Uniwersytetu w Regensburgu m....) szczegóły 
240.artykuł: Grupiński Jerzy: O wierszu, który jeździł tramwajem. Pogranicza 1998 nr 1 s. 126-131 (nt. kontaktów między pisarzami Badenii-Wirtembergii a poznańskim środo...) szczegóły 
241.artykuł: Gazeta Wyborcza 2000 nr 248 s. 15 (nt. ekspozycji polskiej podczas Międzynarodowych Targów Książki we Fra...) szczegóły 
242.artykuł: Hałub Marek: O stosunkach polsko-niemieckich inaczej. Orbis Linguarum 1999 t. 13 s. 297-301  szczegóły 
243.artykuł: Hetman Joanna: Co nowego w Lipsku?. Biblioteka Analiz 2000 nr 4 s. 17 (nt. imprez literackich towarzyszących prezentacji polskiego stoiska po...) szczegóły 
244.artykuł: Hetman Joanna: Ostatni sprawdzian dla Polski. Biblioteka Analiz 2000 nr 7 s. 5 (nt. imprez literackich towarzyszącym polskiej ekspozycji podczas Targó...) szczegóły 
245.artykuł: Hofmann Irene: Czekając na bestseller. Gazeta Wyborcza 2000 nr 249 s. 15 (wyw. z lektorką w niemieckim wydawnictwie dtv, odpowiedzialną za liter...) szczegóły 
246.artykuł: i Ska: Ex Libris 1996 nr 95 s. 16-17 (m.in. o udziale pisarzy polskich w Międzynarodowych Targach Książki w ...) szczegóły 
247.artykuł: I.J.W.: Poland we Frankfurcie. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 1 (zapowiedź polskiej ekspozycji i imprez towarzyszących na Międzynarodow...) szczegóły 
248.artykuł: Iwasiów Inga: Trzy podróże i kilka epizodów. Lubeka-Frankfurt-Greifswald... i kilka lektur. Pogranicza 2000 nr 5 s. 123-132 (sprawozdanie ze spotkania "Literatura jest kobietą" podczas 52. Między...) szczegóły 
249.artykuł: Jamiołkowska-Pabian Aneta: Seria wydawnicza "Polnische Bibliothek" - prezentacja. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia 2001 t. 1 s. 211-226  szczegóły 
250.artykuł: Janko Anna: Niech tak będzie. Pomosty [Wrocław] 1996 [t.] 1 s. 172-173 (omów. kontaktów pisarzy z Dolnego Śląska z pisarzami z Dolnej Saksonii...) szczegóły 
251.artykuł: Jankowiak Stanisław: Historische Voraussetzungen fuer eine deutsch-polnische kulturelle Annaeherung. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 4 s. 405-414  szczegóły 
252.artykuł: Jaranowski Michał: "Papież" wydał wyrok. Życie Warszawy 1994 nr 146 s. 13 (nota spraw. z odczytu Marcela Reich-Ranickiego pt. "Literatura polska ...) szczegóły 
253.artykuł: Jarzębski Jerzy: Literatura a sprawa polska. Gazeta Wyborcza 2000 nr 259 s. 14 (nt. dyskusji nad telewizyjną wypowiedzią Marcela Reicha-Ranickiego o p...) szczegóły 
254.artykuł: J.C.: Dementi ministra. Rzeczpospolita 2000 nr 251 s. A10 (nota o konferencji prasowej ministra kultury i dziedzictwa narodowego ...) szczegóły 
255.artykuł: (jh): Literatura Polska 2000. Biblioteka Analiz 2000 nr 26 s. 13 (omówienie programu "Polen erlesen/ Literatura Polska 2000 w Północnej ...) szczegóły 
256.artykuł: JS: Niemieckie stypendia dla polskich pisarzy. Zwrot 2010 nr 2 s. 47  szczegóły 
257.artykuł: M.B., J.W.: Frankfurt 2000. Rzeczpospolita 2000 nr 141 s. A6 (not.; m.in. nt. udziału polskich pisarzy w Targach Książki we Frankfur...) szczegóły 
258.artykuł: Kaczmarek Ryszard: Dzieje Najnowsze 2001 nr 3 s. 205-207 ([rec. ks. zb.:] Blick zurueck ohne Zorn. Polen und Deutsche in Geschic...) szczegóły 
259.artykuł: Kalczyńska Maria: Instytucje literacko-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich. Przegląd Polonijny 2000 z. 4 s. 147-154  szczegóły 
260.artykuł: Kalczyńska Maria: Polonika i silesiana w wydawnictwach Ośrodka Badań nad Europą Środkowo-Wschodnią przy Uniwersytecie w Dortmundzie. Śląsk Opolski 1998 nr 3 s. 47-48  szczegóły 
261.artykuł: Kalczyńska Maria: Refleksje metodologiczne na marginesie współczesnych badań nad instytucjami książki polskiej w Niemczech. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 2000 z. 4 (340) s. 177-189  szczegóły 
262.artykuł: Kalczyńska Maria: Upowszechnianie kultury polskiej w Nadrenii Północnej-Westfalii z perspektywy lat dziewięćdziesiątych XX w.. Śląsk Opolski 2003 nr 1 s. 41-47  szczegóły 
263.artykuł: Kalendarz Imprez (Polska - Gość Honorowy Targów Książki we Frankfurcie). Magazyn Literacki 2000 nr 10 s. 27-30 (program polskich imprez...) szczegóły 
264.artykuł: Kamiński Witold: Mieć albo być. Pogranicza 1998 nr 2 s. 102-111 (wyw. z przewodniczącym Polskiej Rady Społecznej w Berlinie m.in. nt. p...) szczegóły 
265.artykuł: Kasparek Norbert: Uniwersytet w Królewcu w oczach Polaków w XIX wieku (Szkic przygodny). Borussia 1995 nr 10 s. 249-253 (nt. polskich studentów i uczonych związanych z uniwersytetem królewiec...) szczegóły 
266.artykuł: K.FEU.: Targi Książki w Lipcu. Rzeczpospolita 2002 nr 67 s. A10 (zapowiedź udziału polskich pisarzy w Targach Książki w Lipsku; not....) szczegóły 
267.artykuł: Klapheck Elisa, Slaska Ewa Maria: Dwugłos przez dziesięć lat. Pogranicza 1998 nr 2 s. 54-59 (nt. życia literackiego, artystycznego Polaków w Berlinie...) szczegóły 
268.artykuł: Klauss Jochen: Die Tradition deutsch-polnischer Kulturkontakte am Beispiel der Stadt Weimar Anfang des 19. Jahrhunderts. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1995 t. 11 s. 49-63  szczegóły 
269.artykuł: Klimowicz Mieczysław: Die Fruehaufklaerung der Jahre 1733-1763 und die Aufklaerung der Periode des Koenigs Stanisław August im Licht der deutsch-polnischen literarischen Beziehungen. x 1989 ([W ks. zb.:] Aufklaerung in Polen und Deutschland. T. 2. Red. Karol Ba...) szczegóły 
270.artykuł: Klimowicz Mieczysław: Kontakty literackie polsko-niemieckie w XVIII wieku. Próba nowego spojrzenia. x 1992 ([W ks. zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI M...) szczegóły 
271.artykuł: Klimowicz Mieczysław: Polsko-niemieckie pogranicza literackie w XVIII wieku. Problemy uczestnictwa w dwu kulturach. x 1998 ([W ks. zb.:] Studia nad językami i kulturami europejskimi. Prace Komis...) szczegóły 
272.artykuł: Klin Eugeniusz: Eksperyment dydaktyczny w Vechcie: polsko-niemieckie paralele w literaturze. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 175-185 (dot. pisarzy: Jerzy Andrzejewski, Clemens Brentano, Friedrich Duerrenm...) szczegóły 
273.artykuł: Klin Eugeniusz: Probleme der deutschen Literatur Schlesiens aus der Sicht der Verstaendigung mit Polen. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1996 z. 12 (43) s. 81-90  szczegóły 
274.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 113 (not. o założeniu przez Guentera Grassa Fundacji im. Daniela Chodowieck...) szczegóły 
275.artykuł: Klukowski Bogdan: Komu gorzej we Frankfurcie. Nowe Książki 2002 nr 12 s. 79 (nt. Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie w 2002 r....) szczegóły 
276.artykuł: Klukowski Bogdan: Polska we Frankfurcie. Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 12 s. 26-28 (nt. spotkań literackich polskich pisarzy...) szczegóły 
277.artykuł: K.M.: O fikcjach i faktach. Rzeczpospolita 2000 nr 248 s. A9 (nt. odbioru spotkań autorskich Olgi Tokarczuk, Hanny Krall, Magdaleny ...) szczegóły 
278.artykuł: Kneip Heinz: Znana czy tylko obecna? Recepcja literatury polskiej w Republice Federalnej Niemiec 1945-1990. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1992 nr 1 s. 3-17  szczegóły 
279.artykuł: Komar-Morawska Agnieszka: 5300 m kw. Polski we Frankfurcie. Kronika Kultury 2000 nr 4 s. 11 (nt. popularności polskiego pawilonu podczas 52. Międzynarodowych Targó...) szczegóły 
280.artykuł: Konopka Przemysław: Poligon doświadczalny wydawców. Życie 2000 nr 75 s. 9 (nt. przygotowań do udziału Polski w Międzynarodowych Targach we Frankf...) szczegóły 
281.artykuł: Konopka Przemysław: Polska w pigułce. Festiwal kultury polskiej w Berlinie. Życie 1999 nr 102 s. 10 (zapowiedź Polskiego Tygodnia w Berlinie w dniach 3-10 V 1999; nt. spot...) szczegóły 
282.artykuł: Kopacki Andrzej: Die Ungleichmaessigkeit. Nachdenkliches ueber deutsch-polnische Verstaendigungsprobleme. Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1994 r. 5 (1993) s. 72-83 (z not....) szczegóły 
283.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 197 (not. o promocji książek pisarzy z Dolnego Śląska na 52. Międzynarodowy...) szczegóły 
284.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 198-199 (nota spraw. ze spotkania przedstawicieli Freier Deutscher Autorenverba...) szczegóły 
285.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 239 (not. o uczestnictwie Urszuli Kozioł i Feliksa Przybylaka w konferencji...) szczegóły 
286.artykuł: Kosmacz Beniamin: Vneshnjaja kul'turnaja politika Germanii v otnoshenii Pol'shi (1919-1933 gg): vzgljad na problemu i vozmozhnye varianty sotrudnichestva belorusskikh i pol'skikh uchenykh. Białostocki Przegląd Kresowy 1999 t. 7 s. 55-62 (m.in. nt. kontaktów kulturalnych ludności niemieckiej zamieszkałej na ...) szczegóły 
287.artykuł: Kozak Beata: Pisarki we Frankfurcie. Zadra 2000 nr 4 s. 36 (sprawozdanie ze spotkania pt. "Czy literatura jest kobietą?" na Między...) szczegóły 
288.artykuł: Kozioł Urszula: Inicjatywa Gehrischa. Gazeta Wyborcza 1995 nr 161 s. 10 (list do red. nt. wymiany kulturalnej pisarzy polskich i niemieckich z...) szczegóły 
289.artykuł: Kozłowski Aleksander: Zu einigen Aspekten der polnisch-deutschen Kulturbeziehungen. Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 1998 [z.] 1 s. 77-88  szczegóły 
290.artykuł: Kozłowski Aleksander: Zu einigen Aspekten der polnisch-deutschen Kulturbeziehungen. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1995 t. 11 s. 39-48 (m.in. dot. kontaktów w dziedzinie literatury, kultury i nauki w l. 194...) szczegóły 
291.artykuł: Krawczyk Marek: Jak w greckiej tragedii. Rzecz o Książkach 2000 nr 1 s. E3 (wyw. z pełnomocnikiem ministra kultury i dziedzictwa narodowego ds. Fr...) szczegóły 
292.artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 10 s. 82 (not. o raporcie Zespołu Literackiego Stowarzyszenia Willa Decjusza uka...) szczegóły 
293.artykuł: Krzemiński Adam: Karl Dedecius - Deuter und Vermittler. Dialog [Niemcy] 1990 nr 5 s. 25 (nt. działalności Karla Dedeciusa na rzecz zbliżenia kulturalnego narod...) szczegóły 
294.artykuł: Krzemiński Adam: The ground of reconcilation (Polish-German cultural life). The Warsaw Voice 1989 nr 46 s. 13 (m.in. o działalności translatorskiej Karla Dedeciusa; twórczości Horst...) szczegóły 
295.artykuł: Książka i Czytelnik 1995 nr 2 s. 65 (not. o spotkaniu młodych pisarzy polskich i niemieckich z Hamburga, Wa...) szczegóły 
296.artykuł: Książki w Lipsku. Życie 2000 nr 74 s. 9 (nt. udziału Polski w Targach Książki w Lipsku w 2000 r....) szczegóły 
297.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Albert Weiss. Niemiecki tłumacz literatury polskiej. Studia Historica Slavo-Germanica 1992 t. 17 (1988/1990) s. 111-120 (dot. XIX w....) szczegóły 
298.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Goethe-Institut. Pomost między kulturami. Kronika [UŁ Łódź] 1993 nr 1 s. 11-13 (nt. działalności w Niemczech oraz o Goethe-Institut w Warszawie (utwor...) szczegóły 
299.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: O stanie i potrzebie badań nad polsko-niemieckimi stosunkami w literaturze. x 1991 ([W ks. zb.:] Stosunki polsko-niemieckie w historiografii. Część trzeci...) szczegóły 
300.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Wśród przyjaciół z heskiej wszechnicy. Kronika [UŁ Łódź] 1993 nr 5 s. 1, 6-8 (nt. 15-letniej współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Uniwersytetem Justu...) szczegóły 
301.artykuł: Kuhnert Martina: Literatura polska, niemiecki czytelnik. Postscriptum 1995 nr 13/15 s. 19-26 (nt. propagowania literatury polskiej...) szczegóły 
302.artykuł: Kuncewicz Piotr: A nie mówiłem!. Aneks Trybuny 2000 nr 125 s. H (nt. telewizyjnej wypowiedzi Marcela Reicha-Ranickiego o polskiej liter...) szczegóły 
303.artykuł: "La Republica". Włoskie echa polskiego Frankfurtu. Gazeta Wyborcza 2000 nr 246 s. 16 (nt. sukcesu polskiej ekspozycji podczas Międzynarodowych Targów Książk...) szczegóły 
304.artykuł: Lawaty Andreas: Die Trennungslinien. Res Publica Nowa 1998 nr specjalny s. 18-21 (niemiecka charakterystyka polskich dziedzin kultury, szczególnie liter...) szczegóły 
305.artykuł: Lawaty Andreas: Polnische Reflexionen im Jahr der deutschen Einheit. Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1991 [r. 2] (1990) s. 13-29  szczegóły 
306.artykuł: Lawaty Andreas: Szansa na porozumienie. Historia polsko-niemieckich stosunków kulturalnych. x 1996 ([W ks. zb.:] Niemcy i Polacy 1945-1995. Zbliżenia - Annaeherungen. War...) szczegóły 
307.artykuł: Leibfried Erwin: Pogranicze literatury i obecność w literaturze. Kronika [UŁ Łódź] 1998 nr 6 s. 6 (dot. współpracy Uniwersytetu Łodzkiego i Uniwersytetu w Giessen w zakr...) szczegóły 
308.artykuł: Lempp Albrecht: Informacja o programie polskiego wystąpienia na Targach Książki we Frankfurcie 2001. Książki 2001 nr 7 s. 18 (dot. programu promującego polską literaturę...) szczegóły 
309.artykuł: Lempp Albrecht: Polska we Frankfurcie. Życie z Książkami 2000 nr z 26 X s. 1, 8 (nt. obecności Polski jako gościa honorowego Międzynarodowych Targów Ks...) szczegóły 
310.artykuł: Lempp Albrecht: Przyjemność czytania. Rzecz o Książkach 2000 nr 10 s. D3 (wywiad z szefem Zespołu Literackiego Polska 2000 przy Willi Decjusza w...) szczegóły 
311.artykuł: Lempp Albrecht: Strzał w dziesiątkę. Kronika Kultury 2000 nr 4 s. 10 (nt. sukcesu autorów polskich podczas 52. Międzynarodowych Targów Książ...) szczegóły 
312.artykuł: Lempp Albrecht: Trzeba stworzyć warunki. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 27 s. 1 (wywiad z tłumaczem literatury polskiej na jęz. niemiecki nt. popularyz...) szczegóły 
313.artykuł: Lempp Albrecht: Zaistnieć w Niemczech. Gazeta Wyborcza 2000 nr 215 s. 12 (wyw. z autorem programu literackiego na Międzynarodowe Targi Książki w...) szczegóły 
314.artykuł: Lewandowski Mirosław: Bez "Obywatela Poety" na targach książki?. Rzeczpospolita 2001 nr 74 s. A10 (list czytelnika nt. nieobecności filmu o Herbercie pt. "Obywatel Poeta...) szczegóły 
315.artykuł: Lewandowski Tadeusz: Leipziger Buchmesse 2001. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 80-81 (nt. polskiej ekspozycji i imprezach towarzyszących...) szczegóły 
316.artykuł: Liskowacki Artur Daniel: Był sobie dialog?. Gazeta Wyborcza 2003 nr 214 s. 16-17 (m.in. nt. polsko-niemieckich kontaktów kulturalnych...) szczegóły 
polemika: Urbański Robert: Różne twarze dialogu. Gazeta Wyborcza 2003 nr 229 s. 17 (z not....) szczegóły 
317.artykuł: Loest Erich: Być pisarzem niemieckim. Na przykład [Lublin] 1994 nr 19 s. 30-31 (wyw. z przewodniczącym Związku Pisarzy Niemieckich w związku w dniach ...) szczegóły 
318.artykuł: Loest Erich: Plan dla Polski. Topos 1996 nr 3 s. 62-67 (wyw. z przewodniczącym Związku Pisarzy Niemieckich nt. inicjatywy-proj...) szczegóły 
319.artykuł: Lorenzo Rudolf: Okno na świat. Biblioteka Analiz 2000 nr 8 s. 1 (wyw. z dyrektorem targów frankfurckich nt. Polski jako gościa honorowe...) szczegóły 
320.artykuł: Łączkowski Zdzisław T.: Heine w Nowym Jorku (Gabriela Jakobi na drugie Millenium). Borussia 2000 nr 20/21 s. 334-335 (m.in. nt. stosunku reżyserki do polskiej dramaturgii...) szczegóły 
321.artykuł: Ł.G.: Tokarczuk i Tulli o swoim pokoleniu. Rzeczpospolita 2001 nr 26 s. A8 (o uczestnictwie pisarzy polskich w Lipskich Targach Książki...) szczegóły 
322.artykuł: Ł.G.: Za ciosem. Rzeczpospolita 2001 nr 69 s. A10 (o udziale polskich pisarzy w Lipskich Targach Książki...) szczegóły 
323.artykuł: (Ł): Literatura polska na targach w Lipsku. Książki 2004 nr 4 s. 10 (notka nt. targów książki i festiwalu literackiego "Leipzig Liest" w Li...) szczegóły 
324.artykuł: (łuk): Frankfutr 2000 za pieniądze podatników. Biblioteka Analiz 2000 nr 5 s. 2 (prezentacja polskiej ekspozycji...) szczegóły 
325.artykuł: MAC: Nobel i Nike. Gazeta Wyborcza 2000 nr 245 s. 10 (nt. spotkań z pisarzami m.in.: Ryszard Kapuściński, Antoni Libera, Cze...) szczegóły 
326.artykuł: Makała Andrzej: Po Targach. Pogranicza 2000 nr 5 s. 104-118 (relacja z 52. Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie nad Menem...) szczegóły 
327.artykuł: Małłek Janusz E., Schultze Brigitte: Półtora wieku przekładów dramatu polskiego na język niemiecki (Badania literaturoznawcze i teatrologiczne Sonderforschungsbereich 309 "die Literarische Ubersetzung" w Getyndze). Ruch Literacki 1989 z. 3 s. 257-260 ([o pracach badawczych nad recepcją przekładową polskiego dramatu w Nie...) szczegóły 
328.artykuł: Marek Franciszek Antoni: Moralne i polityczne aspekty polsko-niemieckich zbliżeń kulturowych. Studia Śląskie 1992 t. 51 s. 223-232 (m.in. pisarze polscy wobec kultury niemieckiej (Maria Dąbrowska, Jaros...) szczegóły 
329.artykuł: Marjańska Ludmiła: Polsko-niemieckie spotkania. Akcent 1995 nr 3/4 s. 172-174 (nt. bieżących kontaktów organizacji i środowisk literackich...) szczegóły 
330.artykuł: Markiewicz Aleksandra: Między Polską i Niemcami.... Guliwer 2000 nr 3 s. 39-41 (wywiad z dyrektor Centrum Informacji o Książce Niemieckiej; rozm. Mari...) szczegóły 
331.artykuł: Masłoń Krzysztof: Kuchnia polska. Rzeczpospolita 2000 nr 246 s. A13 (sprawozdanie z udziału Polski w LII Międzynarodowych Targach Książki w...) szczegóły 
332.artykuł: Masłoń Krzysztof: Literatura w polskim domu (Po Targach Książki we Frankfurcie). Magazyn Literacki 2000 nr 11 s. 5-6 (nt. udziału Polski w 52. Targach Książki we Frankfurcie...) szczegóły 
333.artykuł: Masłoń Krzysztof: Nastąpiło nieprawdopodobne otwarcie. Rzeczpospolita 2000 nr 248 s. A9 (nt. udziału Polski w LII Targach Książki we Frankfurcie...) szczegóły 
334.artykuł: Masłoń Krzysztof: Niepodległość ducha. Rzeczpospolita 2000 nr 244 s. A10 (sprawozdanie z otwarcia pawilonu polskiego na LII Międzynarodowych Tar...) szczegóły 
335.artykuł: Masłoń Krzysztof: Wyjątek dla Wislawy Szymborskiej. Rzeczpospolita 2000 nr 143 s. A9 (nt. przygotowań do udziału Polski jako gościa honorowego Targów Książk...) szczegóły 
336.artykuł: Masłoń Krzysztof: Wyprawa do Niemiec. Rzecz o Książkach 2000 nr 1 s. E2 (nt. planowanych spotkań z polskimi pisarzami w ramach Targów Książki w...) szczegóły 
337.artykuł: Mazur Jan: Kultura polska w RFN na tle procesu akulturacji Polonii niemieckiej. x 1995 ([W ks. zb.:] Polonia w Niemczech. Historia i współczesność. Warszawa 1...) szczegóły 
338.artykuł: Międzynarodowe Targi Książki Frankfurt' 2000. Kultura [Biuletyn Ministerstwa Kultury i Sztuki] 1999 nr 3 s. 33-34 (program promocji kultury polskiej...) szczegóły 
339.artykuł: Mikołajczak Małgorzata: Od redakcji. Pro Libris 2002 nr 1 s. 5-6 (dot. m.in. kontaktów literatury polskiej i niemieckiej oraz motywów ma...) szczegóły 
340.artykuł: Miodek Marcin: "Cule jedzie do Curichu". Wybrane problemy normatywne współczesnych polsko-niemieckich kontaktów językowych. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 2 s. 97-101  szczegóły 
341.artykuł: Misiorny Michał: Przechadzki targowe (Arena wydarzeń i "wydarzeń"). Aneks Trybuny 2000 nr 122 s. A, D (relacja z Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie...) szczegóły 
nawiązanie: Kuncewicz Piotr: We Frankfurcie. Aneks Trybuny 2000 nr 123 s. H  szczegóły 
342.artykuł: Miszkin Mieczysław: Kultura buduje mosty. Trakt 1997 nr 10 (2) s. 36-37 (dot. polsko-niemieckich i niemiecko-polskich kontaktów literackich w e...) szczegóły 
343.artykuł: (MK): Polska we Frankfurcie. Guliwer 2001 nr 1 s. 78-79 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
344.artykuł: Morawski Zdzisław: Odkrywanie nowej ziemi. Trakt 1992 nr 4 s. 20 (nt. utworzenia w 1991 Deutsch-Polnisches Literatur Buero Oderregion or...) szczegóły 
345.artykuł: Mueller Heinz: Frankfurter Buchmesse 2000. Polen wird niemals verloren sein. Impresionen eines lesenden Flaneurs. Ansichten 2001 [t.] 12 s. 79-87  szczegóły 
346.artykuł: Nalepa Katarzyna: Warsztaty poetyckie polsko-niemieckie (Frankfurt 1994 - Kraków 1995 - Frankfurt 1996). NaGłos 1996 nr 25 s. 87-88 (spraw. z trzech spotkań poetów i tłumaczy polskich i niemieckich w cel...) szczegóły 
347.artykuł: Namowicz Tadeusz: [Poznańska Biblioteka Niemiecka] Posener Deutsche Bibliothek. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 2 s. 153-154 (nt. prestiżowej serii Wydawnictwa Poznańskiego - Poznańskiej Bibliotek...) szczegóły 
348.artykuł: Napieraj Barbara: Academia Ludoviciana. Kronika [UŁ Łódź] 1993 nr 4 s. 6-9 (nt. 15-letniej współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Uniwersytetem Justu...) szczegóły 
349.artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 1 s. 32 (o założeniu przez Guentera Grassa przy berlińskiej Akademii Sztuk Fund...) szczegóły 
350.artykuł: Nawrocki Witold: Niemiecki krytyk o polskiej literaturze. Dziś 2002 nr 10 s. 128-130 (dot. m.in. działalności krytycznej Marcela Reich-Ranickiego związanej ...) szczegóły 
351.artykuł: Niemcy i Polacy spotykają się w Hamburgu. Dialog [Niemcy] 1999 nr [1] wiosna/lato s. 117 (m.in. nt. spotkań pisarzy polskich z niemieckimi czytelnikami, m.in. H...) szczegóły 
352.artykuł: Niemcy o polskiej literaturze. Gazeta Wyborcza 2000 nr 245 s. 10 (oprac. ANR...) szczegóły 
353.artykuł: Niemiec Piotr: Ach, diese ganzen Vorurteile!. Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 295-298 (nt. kontaktów polsko-niemieckich w 7 lat po zjednoczeniu Niemiec...) szczegóły 
354.artykuł: Niewrzęda Krzysztof: Niestety. O sytuacji polskiej literatury w Niemczech z Krzysztofem Niewrzędą rozmawia Maria Kalczyńska. Śląsk 2000 nr 10 s. 29  szczegóły 
355.artykuł: Niewrzęda Krzysztof: Nikt się o nas nie upomina. Odra 2002 nr 2 s. 63-65 (wyw. nt. polskiej literatury w Niemczech; rozm. Maria Kalczyńska; spro...) szczegóły 
356.artykuł: Nowe Książki 2002 nr 5 s. 75 (not. nt. Targów Książki w Lipsku w III 2002 r.; także o udziale Polakó...) szczegóły 
357.artykuł: (N): Literatura polska na targach w Lipsku. Biblioteka Analiz 2004 nr 7 s. 22 (nt. udziału pisarzy: Janusz Głowacki, Wojciech Kuczok, Małgorzata Sara...) szczegóły 
358.artykuł: Nobbe Stephan: Powinniśmy patrzeć w przyszłość. Trybuna 1990 nr 218 s. 2 (wyw. z dyr. Instytutu im. Goethego w Warszawie nt. działaln., rozm. Ru...) szczegóły 
359.artykuł: Nowacki Dariusz: A jeśli Reich-Ranicki ma rację.... Gazeta Wyborcza 2000 nr 259 s. 14 (nt. krytyki książek Olgi Tokarczuk "Prawiek i inne czasy" i Magdaleny ...) szczegóły 
360.artykuł: Nowakowski Andrzej: Budyń na ścianie (Wywiad z Andrzejem Nowakowskim, pełnomocnikiem ministra kultury ds. polskiego udziału w Targach Książki we Frakfurcie nad Menem. rozmawia Joanna Skoczylas). Aneks Trybuny 2000 nr 109 s. 1, 3  szczegóły 
361.artykuł: Nowakowski Andrzej: Eksportowa szansa. Magazyn Literacki 2000 nr 10 s. 24-25 (wyw. z pełnomocnikiem ministra kultury i dziedzictwa narodowego nt. pr...) szczegóły 
362.artykuł: Nowakowski Andrzej: Mercedesa nie zrobimy nigdy, wybitną książkę - tak. Rzeczpospolita 2000 nr 243 s. A9 (wywiad z pełnomocnikiem ministra kultury i dziedzictwa narodowego dot....) szczegóły 
sprostowanie: Nowakowski Andrzej: Rzeczpospolita 2000 nr 247 s. A8  szczegóły 
363.artykuł: Nowakowski Andrzej: Mleczko w kontenerze (Frankfurt i Hanower: spodobaliśmy się czy nie?). Polityka 2000 nr 47 s. 66, 69 (m.in. o udziale polskich pisarzy w 52. Międzynarodowych Targach Książk...) szczegóły 
364.artykuł: Nowakowski Andrzej: Proza Kopernika. Polityka 2000 nr 34 s. 50, 53 (wyw. z pełnomocnikiem ministra kultury do spraw Międzynarodowych Targó...) szczegóły 
365.artykuł: Nowakowski Andrzej: Sukces polskiej książki we Frankfurcie. Kronika Kultury 2000 nr 4 s. 4-5 (wyw. z pełnomocnikiem rządu ds. organizacji Targów Książki Frankfurt 2...) szczegóły 
366.artykuł: Nowakowski Tadeusz: Our man in Munich. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 5 IX s. 5 (sylwetka Klausa Pipera z Monachium, wydawcy dzieł autorów polskich; z ...) szczegóły 
367.artykuł: Nowicka Justyna: Talk-show u Potockich. Rzeczpospolita 1999 nr 89 s. 25 (nt. powstania w Krakowie z inicjatywy Instytutu Goethego "Salonu Potoc...) szczegóły 
368.artykuł: Nowosielski Kazimierz: Gdańscy pisarze w Bremie. Tytuł [Gdańsk] 1991 nr 4 s. 255-257 (o pobycie w Achim (pod Bremą) w X 1991 pisarzy gdańskich: Teresa Feren...) szczegóły 
369.artykuł: (n): Polska literatura w niemieckich pociągach. Biblioteka Analiz 2000 nr 10 s. 2 (not....) szczegóły 
370.artykuł: O promocji literatury polskiej. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 186-191 (dyskusja; wypow.: Judith Arlt, Joanna Czudec, Maryla Hempowicz, Urszul...) szczegóły 
371.artykuł: Obrączka Piotr: Polskie przekłady okresu 1887-1914 w niemieckich bibliografiach literackich. Orbis Linguarum 2001 t. 18 s. 97-104  szczegóły 
372.artykuł: Olschowsky Heinrich: Das Erbe einer schwierigen Nachbarschaft. Polnische Literatur in der DDR = Dziedzictwo trudnego sąsiedztwa. Literatura polska w NRD. Dialog [Niemcy] 2001 nr 57 s. 87-90 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim; dot. obiegu literatury, ...) szczegóły 
373.artykuł: Olschowsky Heinrich: Przyboś za fenigi. Życie Warszawy 1992 nr 174 s. 9 (wyw. z tłumaczem nt. recepcji lit. polskiej w Niemczech; rozm. Piotr S...) szczegóły 
374.artykuł: Olschowsky Heinrich: Was hatte ein interessierter deutscher Leser am Ausgang des 19. Jahrhunderts ueber polnische Literatur wissen koennen?. Zeitschrift fuer Slawistik 1991 t. 36 nr 1 s. 76-80  szczegóły 
375.artykuł: Orłowski Hubert: "...ani sąd, ani alibi". Borussia 2002 nr 27 s. 100-103 (odpowiedź na ankietę Borussii, z not.; tekst w przekł. na jęz. ...) szczegóły 
376.artykuł: Orłowski Hubert: Literatur und symbolische Kultur im deutsch-polnischen Dialog der Zeitwende. Orbis Linguarum 1996 t. 5 s. 83-90  szczegóły 
377.artykuł: Orłowski Hubert: Polen in deutschen Lesebuechern fuer Sprache und Literatur, unter Beruecksichtung deutscher Literatur im polnischen Literaturunterricht. Orbis Linguarum 2000 t. 16 s. 111-124  szczegóły 
378.artykuł: Orłowski Hubert: Przeciwko krótkiemu oddechowi historii. O Poznańskiej Bibliotece Niemieckiej. Borussia 2000 nr 22 s. 220-229 (nt. powstania serii, jej profilu i wydawnictw...) szczegóły 
379.artykuł: Papiór Jan: Konfigurationen. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1996 [z.] 1 s. 5-9 (nt. kontaktów kulturalno-literackich niemiecko-polskich na przestrzeni...) szczegóły 
380.artykuł: Papiór Jan: "...wenn ein Piast zum Koenig gewaehlt wird, [wird] die Freiheit die Groesste einbusse erleiden"!. Scripta Neophilologica Posnaniensia 1999 t. 1 s. 161-179 (nt. XVII-wiecznych kontaktów kulturalnych polsko-niemieckich w świetle...) szczegóły 
381.artykuł: (pap): Polska na MTK we Frankfurcie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 245 s. 2 (nt. udziału polskich i zagranicznych pisarzy w 55. Międzynarodowych Ta...) szczegóły 
382.artykuł: Pawłowski Roman: Niezniszczalny kapitał. Gazeta Wyborcza 2000 nr 248 s. 2 (nt. sukcesu w promocji polskiej literatury i kultury podczas Międzynar...) szczegóły 
383.artykuł: P.D.: Lipsk czyta w wielu językach. Rzeczpospolita 2002 nr 69 s. A10 (nt. udziału polskich pisarzy w Targach Książki w Lipsku; nota...) szczegóły 
384.artykuł: (pd): Miłosz i Szymborska na otwarcie. Biblioteka Analiz 2000 nr 20 s. 13 (not. o występie podczas uroczystości otwarcia frankfurckich Targów Ksi...) szczegóły 
385.artykuł: Piasecki Marcin: "Plan" Loesta. Pisarze niemieccy pomagają polskim kolegom. Gazeta Wyborcza 1995 nr 150 s. 13 (o realizacji planu przewodniczącego Związku Pisarzy Niemieckich Ericha...) szczegóły 
386.artykuł: Pierwsze prezentacje (Frankfurt 2000). Trybuna 2000 nr 245 s. 3 (relacja z pierwszych dni Targów na polskim stoisku...) szczegóły 
387.artykuł: (PIO): Toruń - Getynga (20 lat później). Trybuna 1997 nr 213 s. 20 (m.in. nt. współpracy obydwu miast w dziedzinie literatury...) szczegóły 
388.artykuł: Pisova Lenka, Zwicker Stefan: Komplzierte Nachbarschaften. Tschechisch-polnisch-deutche Kulturbeziehungen unter besonder Beruecksichtigung des Teschnener Landes. Convivium 2001 s. 173-203 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
389.artykuł: Pless Józef: Literatura polska w Niemczech. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 162-165 (dot. literatury współczesnej...) szczegóły 
390.artykuł: Pluta Magdalena: Zarys polsko-niemieckich relacji literackich na przestrzeni ostatnich dwustu lat. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 [nr] 3 s. 145-154 (dot. m.in. literatury pięknej, czasopiśmiennictwa, czytelnictwa...) szczegóły 
391.artykuł: Polacy na Targach Książki w Lipsku. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 14 s. 8 (notka o spotkaniach autorskich z polskimi pisarzami: Janusz Głowacki, ...) szczegóły 
392.artykuł: Polsakiewicz Roman: Dla Odry z Bonn. Odra 1995 nr 10 s. 130-131 (m.in. o obecności literatury polskiej w Niemczech po 1989...) szczegóły 
393.artykuł: Polscy pisarze w Kolonii. Guliwer 2000 nr 3 s. 86-89 (relacje pisarek-uczestniczek spotkań promujących polską literaturę dzi...) szczegóły 
394.artykuł: Polska Gościem Honorowym 52 Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie = Poland - the Honorary Guest of 52nd International Book Fair in Frankfurt. Polish Culture 2000 nr 2 s. 7 (nota; tekst równoległy w języku polskim i angielskim...) szczegóły 
395.artykuł: Polski Frankfurt. Gazeta Wyborcza 2000 nr 244 s. 1 (not. nt. otwarcia Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie nad M...) szczegóły 
396.artykuł: Polski program literacki i artystyczny na Targach Książki w Lipsku 22-26. 03. 2000. Biblioteka Analiz 2000 nr 6 s. 6  szczegóły 
397.artykuł: Polskie książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 68 [właśc. 69] s. 8 (m.in. zapow. spotkań autorskich z polskimi pisarzami na Targach Książk...) szczegóły 
398.artykuł: Pomosty [Wrocław] 2011 t. 16 s. 213 (not. o spotkaniu polskich oraz niemieckich poetów i tłumaczy 30 IX 201...) szczegóły 
399.artykuł: Poraziński Jarosław: Jajo tarcza kura. Promocje Kujawsko-Pomorskie 2000 nr 12 s. 44 (nt. ekspozycji w polskim pawilonie podczas Międzynarodowych Targów Ksi...) szczegóły 
400.artykuł: Potkaj Tomasz: Wielka Trójka. Tygodnik Powszechny 2003 nr 44 s. 12 (n.in. o działalności Instytutu Goethego w Warszawie...) szczegóły 
401.artykuł: Powstaje Polsko-Niemiecka Rada Kultury. Słowo Powszechne 1992 nr 80 s. 6 (nt. projektu...) szczegóły 
402.artykuł: Przed Frankfurtem. Kronika Kultury 2000 nr 3 s. 6-7 (wystąpienie Kazimierza Michała Ujazdowskiego, ministra kultury i dzie...) szczegóły 
403.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 24 VII s. 11 (nt. działalności Instytutu Goethego w Warszawie...) szczegóły 
404.artykuł: Pszczółkowski Tomasz G.: Zur Entwicklung der Deutschlandkunde in Polen. Eine historisch-perspektivische Skizze. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1998 t. 16 s. 25-46  szczegóły 
405.artykuł: Raabe Katharina: Łowienie pereł. Rzecz o Książkach 2000 nr 10 s. D2 (wypowiedź nt. serii Biblioteka Polska wydawnictwa Suhrkamp-Verlag oraz...) szczegóły 
406.artykuł: Raison Michael von: Nowe pokolenie. Gazeta Wyborcza 2000 nr 252 s. 15 (wyw. z szefem agencji public relations, która promowała Polskę na Międ...) szczegóły 
407.artykuł: Reich-Ranicki Marcel: Polska to daleko stąd. Gazeta Wyborcza 2000 nr 233 s. 12-13 (wyw. z krytykiem literackim nt. obecności literatury polskiej w Niemcz...) szczegóły 
408.artykuł: Reich-Ranicki Marcel: Trzy minuty w telewizji. Rzecz o Książkach 2002 nr 6 s. E5 (wyw. m.in. nt. otrzymania przez pisarza Nagrody im. Goethego; dot. rów...) szczegóły 
409.artykuł: Reich-Ranicki Marcel: Za dużo chwalą. Gazeta Wyborcza 2000 nr 248 s. 15 (wyw. z krytykiem literackim nt. polskiej ekspozycji na Międzynarodowyc...) szczegóły 
410.artykuł: Reich-Ranicki Marcel: Zegar bije wszystkim. Wprost 1997 nr 1 s. 80-82 (wyw. z krytykiem literackim nt. obecności literatury polskiej w Niemcz...) szczegóły 
nawiązanie: Nurowska Maria Magdalena: Zegar bije wszystkim. Wprost 1997 nr 3 s. 11 (list do red....) szczegóły 
411.artykuł: Roguski Piotr: Kilka uwag o zjawisku pośrednictwa literackiego. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 73-76 (o pośredniczącej roli języka niemieckiego w popularyzacji literatury p...) szczegóły 
412.artykuł: Roguski Piotr: Słabo obecna (O recepcji polskiej literatury w Niemczech). Magazyn Literacki 1999 nr 5 s. 22-23  szczegóły 
413.artykuł: Rolińska Joanna: Frankfurcki gość na żywo i w Internecie. Do Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie coraz bliżej. Nasz program jest gotów. Życie 2000 nr 210 s. 9 (nt. przygotowań ekspozycji polskiej...) szczegóły 
414.artykuł: Rubinowicz Anna: Nie mogę tego znieść!. Gazeta Wyborcza 2000 nr 254 s. 16 (nt. krytyki Marcela Reich-Ranickiego nowości polskiej literatury wydan...) szczegóły 
415.artykuł: Rubinowicz Anna: Polska obecność. Gazeta Wyborcza 2001 nr 239 s. 22 (nt. zainteresowania polskimi pisarzami na rynku niemieckim...) szczegóły 
416.artykuł: Rudolf Lorenzo A.: Gazeta Wyborcza 2000 nr 248 s. 15 (wypow. dyrektora Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie nad Me...) szczegóły 
417.artykuł: Rynski Werner: Dialog [Niemcy] 2003 nr 62/63 s. 139 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim; nota o cyklu spotkań czy...) szczegóły 
418.artykuł: Rynski Werner: Gundelfingen. Dialog [Niemcy] 2001 nr 58/59 s. 137-138 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim; not. o wieczorach litera...) szczegóły 
419.artykuł: Rzecz o Książkach 2000 nr 11 s. E2 (nota o uczestnictwie Polski jako gościa honorowego 52. Targów Książki ...) szczegóły 
420.artykuł: Sawicka Elżbieta: No, i już po karnawale. Rzecz o Książkach 2000 nr 11 s. E1 (o uczestnictwie Polski jako gościa honorowego 52. Targów Książki we Fr...) szczegóły 
421.artykuł: Schlott Wolfgang: Deutsch-polnische literarische Wechselbeziehungen nach 1945. Feindbilder - Stereotypen - Annaeherungen. x 1993 ([w czasopiśmie:] Deutsche Studien (Lueneburg) 1993 nr 117/118 s...) szczegóły 
422.artykuł: Schlott Wolfgang: Historisches Trauma und Spiel mit aufgeloesten Tabus. Einige Anmerkungen zur Wahrnehmung und Rezeption der polnischen Literatur nach 1989 in der deutschsprachigen Oeffentlichkeit. Ansichten 2000 [t.] 11 s. 129-137 (dot. niemieckiej recepcji polskiej literatury po roku 1989; z not. o a...) szczegóły 
423.artykuł: Schroeder Saskia: Frankfurt am Main = Frankfurt nad Menem. Dialog [Niemcy] 2001 nr 55/56 s. 135-136 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim; dot. spotkań z pisarzami...) szczegóły 
424.artykuł: Schultze Brigitte: Von Florestan bis Firulet. Die Dramen von Witkiewicz, Gombrowicz, Różewicz und Mrożek in deutschen Uebersetzungen. Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1993 [r. 4] (1992) s. 60-79  szczegóły 
425.artykuł: Schwartzgruber Małgorzata: Lipsk czyta (Największy w Europie festiwal literacki). Aneks Trybuny 2000 nr 92 s. 2 (m.in. o spotkaniach autorskich polskich pisarzy - Jerzego Ficowskiego,...) szczegóły 
426.artykuł: Sienkiewicz Helena: Honorowy gość gotów na wizytę. We Frankfurcie, na największych targach książki, mamy wyjątkową szansę promocji naszego kraju i kultury. Życie 2000 nr 197 s. 7 (nt. przygotowań ekspozycji polskiej podczas Międzynarodowych Targów Ks...) szczegóły 
427.artykuł: Simonides Dorota: Współpraca kulturalno-naukowa na przełomie XIX i XX w. Niemiecko-polski przykład z Wrocławia i Berlina. x 1995 ([W ks. zb.:] "Wach auf, mein Herz, und denke". Zur Geschichte der Bezi...) szczegóły 
428.artykuł: Skibińska Joanna: Pełna gotowość do Frankfurtu 2000? (Międzynarodowe Targi Książki). Dialog [Niemcy] 1999 nr 2 jesień/zima s. 100-101 (m.in. nt. działalności grupy "Polska 2000", która zajmuje się promocją...) szczegóły 
429.artykuł: Skoczylas Joanna: Macie swoich pisarzy (Czas na promocję polskich książek... w Polsce). Aneks Trybuny 2000 nr 123 s. A, D-E (podsumowanie udziału gościa honorowego - Polski w Międzynarodowych Tar...) szczegóły 
430.artykuł: Skoczylas Joanna: Szczury opuszczają szalupę (Franfurt 2000). Aneks Trybuny 2000 nr 101 s. 1, 4 (nt. udziału Polski w Międzynarodowych Targach książki we Franfurcie w ...) szczegóły 
431.artykuł: Skuza Zenon: Polsko-niemieckie relacje kulturalne. x 2000 ([W ks.:] Zenon Skuza: Historyczne więzy Warszawy i Berlina. Warszawa 2...) szczegóły 
432.artykuł: Slaska Ewa Maria: Poezja w czasach pieniądza. Pogranicza 1998 nr 2 s. 68-80 (nt. obecności literatury polskiej w Niemczech m.in.: Witold Gombrowicz...) szczegóły 
433.artykuł: Slaska Ewa Maria: Radziwiłł i inni. Pogranicza 1998 nr 2 s. 34-39 (nt. wzajemnych związków polsko-niemieckich na przestrzeni dziejów m.in...) szczegóły 
434.artykuł: Słomianowski Andrzej: Dialog Dialog Dialog. Obrzeża 1998 nr 1/2 s. 3 (dot. utworzenia polsko-niemieckiej grupy literackiej "Autorengruppe Di...) szczegóły 
435.artykuł: Słomianowski Andrzej: Dialog. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 27 s. 7 (dot. utworzenia polsko-niemieckiej grupy literackiej "Autorengruppe Di...) szczegóły 
436.artykuł: Słomka Bronisław: Błędni rycerze = Fahrende Ritter. Die Faehre = Prom 1997 nr 1 s. 57-61 (o przygranicznych kontaktach oraz współpracy pisarzy polskich i niemie...) szczegóły 
437.artykuł: Sobolewska Justyna: Targowisko młodości. Przekrój 2004 nr 43 s. 74-75 (spraw. z Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie nad Menem, ta...) szczegóły 
438.artykuł: (Sol): Goethe Institut po roku w Polsce. Życie Warszawy 1991 nr 272 s. 7 (nota...) szczegóły 
439.artykuł: Sowula Grzegorz: Chwalą nas. Rzeczpospolita 2000 nr 247 s. A8 (nt. głosów prasy niemieckiej nt. polskiej prezentacji podczas LII Międ...) szczegóły 
440.artykuł: Sowula Grzegorz: Rosja jest wszędzie. Rzeczpospolita 2003 nr 237 s. A12 (m.in. nt. udziału polskich literatów w 55. Międzynarodowych Targach Ks...) szczegóły 
441.artykuł: Sowula Grzegorz: Wielka polityka i zabawy literackie. Rzeczpospolita 2003 nr 239 s. A13 (nt. udziału polskich i zagranicznych pisarzy w 55. Międzynarodowych Ta...) szczegóły 
442.artykuł: Staemmler Klaus: Polnische Literatur auf deutsch. Buecher ueber Polen. Eine Bibliographie 1990. Dialog [Niemcy] 1991 nr 1 s. 34, 36 (wykaz...) szczegóły 
443.artykuł: Steinfeld Thomas: Gazeta Wyborcza 2000 nr 245 s. 10 (wypow. szefa działu literatury "Frankfurter Allgemeine Zeitung" nt. po...) szczegóły 
444.artykuł: Stiering Reinhold: Zwischen zwei Kulturen = Między kulturami. Dialog [Niemcy] 2003 nr 62/63 s. 137 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim; dot. spotkań literackich...) szczegóły 
445.artykuł: SW: Frankfurt 2000 - przyjazne Polsce targi książki. Życie 2000 nr 245 s. 9 (nota nt. Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie...) szczegóły 
446.artykuł: SW: Polska we Frankfurcie. Życie 2000 nr 245 s. 1 (nota nt. Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie...) szczegóły 
447.artykuł: Szaruga Leszek: Kronika niemiecka. Borussia 1992 nr 3/4 s. 187-189  szczegóły 
448.artykuł: Szaruga Leszek: Kronika polsko-niemiecka. Borussia 1992 nr 1 s. 122-125  szczegóły 
449.artykuł: Szaruga Leszek: Niemiecka promocja. Przegląd Polityczny 2001 nr 49 s. 116-120 (nt. przekładów współczesnej literatury polskiej na język niemiecki...) szczegóły 
450.artykuł: Szaruga Leszek: Targi Lipskie 2000. Forum Książki 2000 nr 2 s. 6-7 (nt. imprez literackich, spotkań z autorami towarzyszących prezentacji ...) szczegóły 
451.artykuł: Szaruga Leszek: Z pozycji gościa honorowego. Forum Akademickie 2000 nr 11 s. 48-49 (nt. szeregu imprez literackich w całych Niemczech m.in. spotkań z pols...) szczegóły 
452.artykuł: Szczepaniak Magdalena: Polska - gość honorowy Targów Książki we Frankfurcie. Kronika Kultury 2000 nr 3 s. 8  szczegóły 
453.artykuł: Szczepaniec Józef: Ośrodek wydawniczy literatury polskiej w Lipsku w XVIII w. Komunikat. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 24-17  szczegóły 
454.artykuł: Szczypiorski Andrzej: Czas pomyśleć o rewanżu (Z okazji 50. rocznicy zakończenia wojny zaprośmy do Polski 50 pisarzy niemieckich). Polityka 1995 nr 1 s. 17 (nt. relacji środowisk literackich Polski i Niemiec...) szczegóły 
polemika: Kuczyńska Teresa: 50 pisarzy na 50-lecie!. Tygodnik Solidarność 1995 nr 5 s. 15 (m.in. charakterystyka i skład osobowy Niemieckiego Związku Pisarzy i j...) szczegóły 
polemika: Lepianka Maciek: Wybitna powieść współczesna... Czym jest?. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 53 s. 6  szczegóły 
455.artykuł: Szewczyk Grażyna Barbara: W dialogu z polską książką. Śląsk 1998 nr 10 s. 42-44 (recepcja współczesnej literatury polskiej w Niemczech oraz motywy pols...) szczegóły 
456.artykuł: Szewczyk Grażyna: Literatura polska w Niemczech. Kontynuacja i przemiana. Śląsk 1996 nr 4 s. 22-23 (dot. literatury współczesnej...) szczegóły 
457.artykuł: Szyrocki Marian: Von der schoenen Wanda bis zum kartenspielenden Murner (Aus der Geschichte der deutsch-polnischen literarischen Beziehungen). Dialog [Niemcy] 1990 nr 5 s. 35  szczegóły 
458.artykuł: Śnieciński Marek: Orfeusz - w poszukiwaniu ukrytego tekstu. Akcent 2000 nr 1/2 s. 255-259 (relacja ze wspólnej wyprawy twórczej poetów polskich i niemieckich z u...) szczegóły 
459.artykuł: Światłowska Irena: Karla Dedeciusa misja szlachetna i sentymentalna czyli od "Lekcji ciszy" do "Panoramy literatury polskiej XX wieku". Orbis Linguarum 1999 t. 14 s. 233-240 (nt. lterackich kontaktów polsko-niemieckich i niemiecko-polskich od 19...) szczegóły 
460.artykuł: Światłowska Irena: Kulturbruecken in einem Grenzraum schlagen. Zum 60. Geburtstag des Bleslauer Germanisten Norbert Honsza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1996 nr 116 (1844) s. 5-9  szczegóły 
461.artykuł: Światłowska Irena: Slawisten, Osteuropaforscher und Literaturkritiker als Vermittler der polnischen Literatur im deutschen Sprachraum (1945-1970). Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 91-102  szczegóły 
462.artykuł: Teatr 1989 nr 9 s. 31 (not. o wygłoszeniu przez pracowników naukowych UJ w Krakowie cyklu odc...) szczegóły 
463.artykuł: Taborski Roman: "Polnische Bibliothek" Karla Dedeciusa - propozycja kanonu literatury polskiej dla zagranicy. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 6 s. 81-89 (omówienie serii wydawniczej "Polnische Bibliothek"...) szczegóły 
464.artykuł: Targi, krytyk i powieściopisarki. Nasz Dziennik 2000 nr 263 s. 10 (dot. krytycznej wypowiedzi Marcela Reicha-Ranickiego nt. najnowszej pr...) szczegóły 
465.artykuł: The Wit Stwosz Foundation - Promoter of European Initiative. Dialogue and Universalism 2002 nr 4/5 s. 31-32 (o działalności fundacji z wykazem najważniejszych publikacji...) szczegóły 
466.artykuł: Tobera Marek: Polska Gościem Honorowym we Frankfurcie = Poland: Frankfurt Fair's Guest of Honor. Polish Culture 2000 nr 3 s. 12 (dot. Międzynarodowych Targów we Frankfurcie; tekst równoległy w język...) szczegóły 
467.artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1996 nr 1/2 s. 212 (nota o otwarciu 23 V 1995 Centrum Herdera finansowanego przez Fundację...) szczegóły 
468.artykuł: Ubertowska Aleksandra: Polityka w trzecim zdaniu. Guenter Grass, Christa Wolf, Paweł Huelle. Gazeta Wyborcza 1995 nr 121 s. 13 (spraw. ze spotkania pisarzy, Gdańsk, V 1995...) szczegóły 
469.artykuł: Ujazdowski Kazimierz Michał: Dyplomacja książki. Wprost 2000 nr 43 s. 112 (nt. promocji polskiej literatury podczas 52. Targów Książki we Frankfu...) szczegóły 
470.artykuł: Ujazdowski Kazimierz Michał: Kronika Kultury 2000 nr 4 s. 6-7 (wystąpienie ministra kultury i dziedzictwa narodowego RP podczas otwar...) szczegóły 
471.artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 24 s. 2 (not. o założeniu i sponsorowaniu Fundacji Chodowieckiego przez Guenter...) szczegóły 
472.artykuł: Witte Barthold C.: Dwie kultury narodowe w oswobodzonej Europie. Niemiecko-polska wymiana kulturalna wobec nowych zadań. x 1994 ([W ks. zb.:] Od nienawiści do przyjaźni. O problemach polsko-niemiecki...) szczegóły 
473.artykuł: Witte Barthold C.: Zwei Nationalkulturen im befreiten Europa. Der deutsch-polnische Kulturaustausch vor neuen Aufgaben. x 1993 ([W ks. zb.:] Feinde werden Freunde. Von den Schwierigkeiten der deutsc...) szczegóły 
474.artykuł: Wolny Maja: Jajem w dziesiątkę (Polska literatura jedzie do Frankfurtu). Polityka 2000 nr 43 s. 56-57 (m.in. o udziale polskich pisarzy w 52. Międzynarodowych Targach Książk...) szczegóły 
475.artykuł: Wolny Maja: Pisarze z tabeli. Polityka 2000 nr 9 s. 52 (o udziale polskich pisarzy w Międzynarodowych Targach Książki we Frank...) szczegóły 
476.artykuł: Wolny Maja: Polska pachnąca kardamonem. Polityka 2000 nr 44 s. 15 (m.in. o udziale polskich pisarzy w 52. Międzynarodowych Targach Książk...) szczegóły 
477.artykuł: Wolny Maja: Talibowie w miękkiej oprawie. Polityka 2001 nr 43 s. 50, 52 (omówienie 53. Targów Książki we Frankfurcie...) szczegóły 
478.artykuł: Woźniakowski Henryk: Książki na placu publicznym. Więź 2000 nr 12 s. 163-166 (omówienie polskiej ekspozycji i imprez towarzyszących na Międzynarodow...) szczegóły 
479.artykuł: Wóycicki Kazimierz: O niezwykłości stosunków polsko-niemieckich. Czy Polacy i Niemcy mają powracać do "normalności"?. Orbis Linguarum 2000 t. 15 s. 211-220  szczegóły 
480.artykuł: Wujastyk Stanisław: Na terenie naszego sąsiada. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 122-127 (nt. obecności i promocji polskiej literatury w Niemczech; z sylwetkami...) szczegóły 
481.artykuł: W.W.: Więź 2001 nr 11 s. 159 (rec. ks.: Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart. B...) szczegóły 
482.artykuł: Wyspa 2012 nr 4 s. 184 (not. o udziale Polski w 64. Międzynarodowych Targach Książki we Frankf...) szczegóły 
483.artykuł: Wyspa 2008 nr 2 s. 141 (not. nt. Targów Książki w Lipsku w 2008 r.; także nt. udziału polskich...) szczegóły 
484.artykuł: Wyspa 2007 nr 1 s. 123 (not. nt. udziału Polski w Targach Książki we Frankfurcie...) szczegóły 
485.artykuł: Wyspa 2011 nr 4 s. 170 (not. o udziale Polski w 63. Międzynarodowych Targach Książki we Frankf...) szczegóły 
486.artykuł: Z działalności SPNP. Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 112-113 (wykaz imprez zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Porozumieni...) szczegóły 
487.artykuł: Z wierszami do Badenii-Wirtembergii. Gazeta Malarzy i Poetów 2002 nr 3 s. 49 (not. nt. wieczoru poezji Romana Bąka, Sergiusza Sterny-Wachowiaka, Eug...) szczegóły 
488.artykuł: Zagórska Bożena: Pawilon nr 3 (Miedzynarodowe Targi Książki Frankfurt 2000). Trybuna 2000 nr 160 s. 6 (o przygotowaniach do ekspozycji polskich książek...) szczegóły 
489.artykuł: Ziółkowski Jarosław: Literatura nieznana. B1 [Bundesstrasse 1] 1995 nr 4/5 s. 88-89 (streszczenie dyskusji nt. znajomości, pozycji i recepcji literatury po...) szczegóły 
490.artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 200 (not. o wieczorze promocji serii wydawniczej "Polnische Bibliothek" Kar...) szczegóły 
491.artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 75 s. 175 (not. o rozpoczęciu Lipskich Targów Książki 2001 i goszczących na nich...) szczegóły 
492.artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 212-213 (not. o spotkaniach z czytelnikami w Krakowie niemieckich pisarzy na za...) szczegóły 
493.artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 195 (not. o rozpoczęciu 52. Targów Książki we Frankfurcie nad Menem...) szczegóły 
494.artykuł: Żelazny Roman: Literatura ze znakiem jakości. Polska gościem honorowym na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 27 X s. 4-5 (m.in. o udziale w 52. Międzynarodowych Targach Kisiążki we Frankfurcie...) szczegóły 
495.artykuł: Żelazny Roman: Pochwały i przygany. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 10 XI s. 8-9 (nt. polskiej ekspozycji zaprezentowanej na Międzynarodowych Targach Ks...) szczegóły