PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Adamowski Jan: Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne. 1999 (Wstęp. - Ustanawianie, struktura i parametry przestrzeni językowo-kult...) szczegóły 
recenzja: Kafar Marcin A.: Lud 2000 t. 84 s. 150  szczegóły 
2.książka: Aleksandrowicz Stefan: Chłopscy pisarze Lubelszczyzny. Katalog wystawy. 1995  szczegóły 
recenzja: Lech-Jabłońska Bożena: Bibliotekarz Lubelski 1996 nr 127 s. 73-74 (nota...) szczegóły 
3.książka: Bartmiński Jerzy: Folklor - język - poetyka. 1990 (Folklor i jego wewnętrzne zróżnicowanie [wstęp]. - I. Język folkloru: ...) szczegóły 
4.książka: Benet Sula: Song, dance, and customs in peasant Poland. 1996  szczegóły 
recenzja: Alexander Alex E.: The Polish Review 1997 t. 42 nr 2 s. 243-244  szczegóły 
5.książka: Bieńkowski Ryszard: Cerowanie dziurawych parasoli deszczem. Na tropie metafory ludowej. 2012  szczegóły 
6.książka: Brzozowska-Krajka Anna: Polish traditional folklore. The magic of time. 1998  szczegóły 
recenzja: Alexander Alex E.: The Polish Review 1999 t. 44 nr 2 s. 238-239  szczegóły 
7.książka: Brzozowska-Krajka Anna: Stare i nowe nuty na góralskich gęślikach. O ludowej poezji podhalańskiej (1945-1980). 1989 (Od autora. - Folklorystyczno-literacki rodowód współczesnej ludowej po...) szczegóły 
recenzja: Damrosz Jerzy: Twórczość Ludowa 1990 nr 3 s. 49-50  szczegóły 
recenzja: Jazowski Andrzej: Dunajec 1989 nr 35 s. 8-9  szczegóły 
recenzja: Sikora Ireneusz: Monografia ludowej poezji podhalańskiej. Literatura Ludowa 1992 nr 6 s. 70-74  szczegóły 
recenzja: Szal Halina: W kręgu poezji podhalańskiej. Twórczość Ludowa 1990 nr 1 s. 51  szczegóły 
8.książka: Brzozowska-Krajka Anna: Symbolika dobowego cyklu powszedniego w polskim folklorze tradycyjnym. 1994 (Wstęp. - I. Czas i ład. Dwuwymiarowa struktura ludowej temporalności. ...) szczegóły 
9.książka: Bukraba Izabella: Kultura ludowa na co dzień. 1990 (Wstęp. - I. Kultura i sztuka ludowa w nauce. Założenia, kryteria, dele...) szczegóły 
10.książka: Bukraba-Rylska Izabella: Samowiedza kulturowa i artystyczna twórców ludowych. Studium pewnej korespondencji. 1994 (Wstęp. * I. Wypowiedź - język - działanie: Zasada współczynnika humani...) szczegóły 
recenzja: Luboradzki Michał: Sami o sobie. Regiony 1996 nr 2 s. 140-143  szczegóły 
recenzja: Nowicka Ewa: Lud 1997 t. 81 s. 273-276  szczegóły 
recenzja: Szczepański Jan: Cenna monografia o twórczości ludowej i metodologii badań społecznych. Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 203-205  szczegóły 
11.książka: Burszta Józef: Chłopskie źródła kultury. 1985  szczegóły 
12.książka: Czubala Dionizjusz: Współczesne legendy miejskie. 1993 (Do Czytelnika [wstęp]. - Współczesna legenda miejska u nas i za granic...) szczegóły 
13.książka: Czy zmierzch kultury ludowej?. 1997 (Stanisław Zagórski: Zamiast wstępu. * [Zawiera m.in.:] Aleksander Giey...) szczegóły 
recenzja: Eder Maciej: O współczesnej kulturze wiejskiej polemicznie. Literatura Ludowa 1998 nr 2 s. 62-66  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 2 s. 161-162  szczegóły 
recenzja: Jaworski Marek: Spór o kulturę ludową. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 31 s. 21  szczegóły 
14.książka: Długosz Kazimierz: Język, religia, kultura. 2001 (Wstep. - Cz. I. Tradycja: Boże Narodzenie i Nowy Rok w przysłowiach [z...) szczegóły 
15.książka: Drozdowska Józefa: Miesiące. Etymologia, przysłowia, święta. 2001  szczegóły 
16.książka: Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny - kultura ludowa. Praca zbiorowa. 2001 ([M.in. zawiera rozdziały:] Józef Styk: Przedmowa. - Danuta Powiłańska-...) szczegóły 
17.książka: Dzięcielski Robert: Ludowe obrazy miasta. Inspiracje bystroniowskie. 2001  szczegóły 
18.książka: Engelking Anna: Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa. 2000 ([Dot. m.in. klątwy jako motywu w ludowych formach literackich oraz mag...) szczegóły 
recenzja: Bartmiński Jerzy: O tradycyjnej mowie magicznej - nowocześnie. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 283-285  szczegóły 
recenzja: Bielenin Karolina: Poradnik Językowy 2002 z. 1 s. 67-72  szczegóły 
recenzja: Kajewski Piotr: Klęstwo. Odra 2001 nr 9 s. 122-123  szczegóły 
recenzja: Madeyska Ewa: O ciężarze właściwym słów, czyli o klatwie i klęciu. Literatura Ludowa 2002 nr 1 s. 61-65  szczegóły 
recenzja: Pisarkowa Krystyna: Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 3 s. 199-203  szczegóły 
recenzja: Walęciuk-Dejneka Beata: Zrozumieć "inność". Forum Akademickie 2001 nr 2 s. 61  szczegóły 
19.książka: Folklor Górnego Śląska. 1989 ([Zawiera m. in.:] D. Simonides: Rozwój i znaczenie folkloru na Górnym ...) szczegóły 
recenzja: Kolczyński Jarosław: Folklor Górnego Śląska. Nowe Książki 1990 nr 8 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Kwartalnik Opolski 1992 (1991) nr 3/4 s. 72-76  szczegóły 
recenzja: Kowalski Piotr: Trybuna Opolska 1989 nr 48 s. 4  szczegóły 
recenzja: [Ondrusz Józef] Joton: Nad otwartą książką. Głos Ludu 1990 nr 14 s. 3  szczegóły 
recenzja: Szewczyk Wilhelm: Folkloru żniwo dostatnie. Dziennik Zachodni 1989 nr 75 s. 4  szczegóły 
recenzja: Zagórska Bożena: Trybuna Ludu 1989 nr 66 s. 7  szczegóły 
sprostowanie: Nowe Książki 1989 nr 8 s. 63 (sprostowanie dyrekcji Wydawnictwa "Śląsk" dot. nazw. Elżbiety Dąbrowsk...) szczegóły 
sprostowanie: Śląsk przeprasza. Życie Literackie 1989 nr 17 s. 13 (sprost. dyrekcji Wydawnictwa "Śląsk" dot. nazwiska Elżbiety Dąbrowski...) szczegóły 
20.książka: Folklor i pogranicza. 1998 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej "Folklor i pogranicza", O...) szczegóły 
recenzja: Jakubowska-Opalińska Jadwiga: Śladami pogranicza. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 181-183  szczegóły 
21.książka: Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga ofiarowana profesor Dorocie Simonides. 1999 (Teresa Smolińska: Wstęp. * [Zawiera m.in.:] O zbieraczach i badaniu ku...) szczegóły 
22.książka: Folklorystyka. Dylematy i perspektywy. 1995 ([Referaty wygłoszone na ogólnopolskim sympozjum "Dylematy i perspektyw...) szczegóły 
23.książka: Folklorystyka. Materiały dla studentów filologii polskiej. 1992 (Cz. 1. Wyboru dokonali i oprac. Piotr Kowalski i Teresa Smolińska. 199...) szczegóły 
24.książka: Folklorystyka na przełomie wieków. 1999 ([Zawiera m.in.:] Karol Daniel Kadłubiec: Wprowadzenie. * Karol Daniel ...) szczegóły 
recenzja: Budniak Józef: Lud 1999 t. 83 s. 196-198  szczegóły 
recenzja: Eder Maciej: O problemach współczesnej folklorystyki. Literatura Ludowa 2000 nr 2 s. 65-69  szczegóły 
25.książka: Gaj-Piotrowski Wilhelm: Duchy i demony w wierzeniach ludowych z okolic Stalowej Woli-Rozwadowa i Tarnobrzega. 1993  szczegóły 
26.książka: Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne. 2002 (Wstęp. * Jolanta Ługowska: Tekst a gatunek. - Anna Brzozowska-Krajka: ...) szczegóły 
recenzja: Wójcicka Maria: Gatunek w kulturze tradycyjnej i współczesnej. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 265-268  szczegóły 
27.książka: Gerlich Marian Grzegorz: Rytm i obyczaj. Cztery szkice o tradycyjnej kulturze górniczej. 2003 ([M.in. na podstawie pieśni górniczych i literatury śląskich pisarzy]....) szczegóły 
28.książka: Grzywka-Kolago Katarzyna: "Była to bowiem czarodziejska muzyka...". Muzyka w polskiej i niemieckiej bajce ludowej. 2012  szczegóły 
29.książka: Humanistyczne i wychowawcze wartości kultury chłopskiej. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 26 V 1988 r. w Siedlcach. 1993 ([Zawiera m.in.:] Lucjan Turos: W poszukiwaniu prawdy o kulturze chłops...) szczegóły 
30.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.M..: Tygodnik Ludowy 1989 nr 4 s. 6  szczegóły 
31.książka: Kadłubiec Daniel: Uwarunkowania cieszyńskiej kultury ludowej. 1987 (M. in. dot. ludowej twórczości literackiej...) szczegóły 
32.książka: Kadłubiec Karol Daniel: Górniczy śmiech. Komizm ludowy pogranicza czesko-polskiego. 1995 (Wstęp. - Badania własne. Pomiędzy folklorem wiejskim a górniczym (Proc...) szczegóły 
recenzja: Bogocz Irena: Folklor górniczy na Zaolziu. Literatura Ludowa 1997 nr 1 s. 53-55  szczegóły 
recenzja: Marczyk Mirosław: Etnografia Polska 1996 t. 40 z. 1/2 s. 368-370  szczegóły 
recenzja: Pośpiech Jerzy: Kwartalnik Opolski 1997 nr 2 s. 103-106  szczegóły 
recenzja: R.K.: Zabawy i Zabawki 1998 nr 4 s. 139-140  szczegóły 
recenzja: Simonides Dorota: Górniczy śmiech. Zwrot 1996 nr 9 s. 67-68  szczegóły 
33.książka: Kasjan Jan Mirosław: Nad Seretem i nad Skrwą. Studia i szkice folklorystyczne. 2000 (Axela Orlika "Prawa epickie poezji ludowej" - próba komentarza [Axel O...) szczegóły 
recenzja: Serednicki Antoni: Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2002 [nr] 7 (2001) s. 257-259  szczegóły 
34.książka: Kasjan Jan Mirosław: Usta i pióro. Studia o literaturze ustnej i pisanej. 1994 ("Wiejska kolęda" Juliusza Słowackiego ["Do Zenona Brzozowskiego"]. "Du...) szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1996 nr 92 (1809) s. 139 (nota...) szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chapo J.: x 1989 (Narodna Umjetnost (Zagrzeb) 1989 t. 26 s. 253-254 [New Contents...) szczegóły 
recenzja: Drozd-Piasecka Mirosława: Kolędowanie na Lubelszczyźnie. Etnografia Polska 1990 t. 34 z. 1/2 s. 253-257  szczegóły 
36.książka: Kosmos. 3 Meteorologia. 2012  szczegóły 
37.książka: Kosmos. 4 Świat, światło, metale. 2012  szczegóły 
38.książka: Kosowska Ewa: Legenda - kanon i transformacje. Św. Jerzy w polskiej kulturze ludowej. 1985  szczegóły 
recenzja: Sulitka Andrej: x 1990 ([w czasopiśmie:] Narodopisne Aktuality (Straznice) 1990 nr 2 s....) szczegóły 
39.książka: Kowalski Piotr: Literatura Ludowa 1990 nr 1/6: Kowalski Piotr: Współczesny folklor i folklorystyka. O przedmiocie poznania w dzisiejszych badaniach folklorystycznych. 1990  szczegóły 
recenzja: Burszta Wojciech: Perypetie folklorystyki. Lud 1991 t. 74 s. 214-217  szczegóły 
40.książka: Kowalski Piotr: Prośba do Pana Boga. Rzecz o gestach wotywnych. 1994 (Wprowadzenie: Gesty wotywne i problemy folklorystyki. - I. Folklorysty...) szczegóły 
recenzja: Budrewicz Tadeusz: Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 775-777  szczegóły 
recenzja: Świtała-Mastalerz Joanna: Kwartalnik Opolski 1996 nr 2 s. 94-96  szczegóły 
41.książka: Krajowy Kongres Kultury Wsi. 20-23 kwietnia 1997. Przemówienia, referaty, dyskusja, uchwały. 1997 ([Zawiera m.in.:] Bronisława Kopczyńska-Jaworska: Znaczenie kultury lud...) szczegóły 
42.książka: Krupowies Maria: Polskie Pieśni Ludowe na Litwie [sic!]. 2000 (Ludwik Bielawski: Wstęp. * Od autora. * [Teksty pieśni zebrane w dział...) szczegóły 
recenzja: Jonca Magdalena: Pieśń żyje wieki.... Literatura Ludowa 2001 nr 2 s. 51-53  szczegóły 
recenzja: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Polskie pieśni ludowe na Litwie. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 142-143  szczegóły 
43.książka: Kultura ludowa na pograniczu. 1995 (Daniel Kadłubiec: Wprowadzenie. * [Zawiera m.in.:] Daniel Kadlubiec: C...) szczegóły 
44.książka: Kultura ludowa śląskiej ludności rodzimej. 1991 ([Zawiera m.in.:] Dorota Simonides: Wstęp. * Dorota Simonides: Wprowadz...) szczegóły 
recenzja: Barska Anna: Śląska kultura w historycznym zwierciadle. Literatura Ludowa 1994 nr 3 s. 92-95  szczegóły 
recenzja: Pośpiech Jerzy: Kwartalnik Opolski 1994 nr 3 s. 120-126  szczegóły 
recenzja: Smolińska Teresa: Lud 1993 t. 76 s. 254-258  szczegóły 
45.książka: Labocha Janina: Opowiadania ludowe ze Śląska Cieszyńskiego w Czechosłowacji w świetle pragmalingwistyki tekstu. 1990 (Wstęp. - Historyczne i kulturowe podłoże sytuacji językowej na Śląsku ...) szczegóły 
recenzja: Greń Zbigniew: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 31 s. 293-300  szczegóły 
46.książka: Ligęza Józef: Ludowa literatura górnicza. Śladami tradycji. Studia nad folklorem górniczym. Podania górnicze z Górnego Śląska. 1992 ([Pierwsze wydania poszczególnych części zostały opublikowane odpowiedn...) szczegóły 
47.książka: Ługowska Jolanta: Folklor - tradycje i inscenizacje. Szkice literacko-folklorystyczne. 1999 (1. Kultura ludowa - w kręgu paradygmatów: Zamiast wstępu. Folklor trad...) szczegóły 
recenzja: Hernas Czesław: O folklorze i jego pograniczach. Literatura Ludowa 2000 nr 3 s. 59  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Baśń i folklor. Guliwer 1999 nr 6 s. 56  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Dobry rok. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 25-26  szczegóły 
recenzja: Smyk Katarzyna: Lud 2002 t. 86 s. 285-289  szczegóły 
recenzja: Sulima Roch: W kręgu folklorystyki antropologicznej. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 1 s. 125-129  szczegóły 
48.książka: Mahendra Sunanda: Janasrutiya saha Polantaye janakata. 1990 ([Dotyczy polskich baśni i podań ludowych]...) szczegóły 
49.książka: Martin Bernd: Mazury. Mity i historia = Masuren. Mythos und Geschichte. (Wstęp. Na początku: paradoks. Mazurskie mity: 1. Mity ludowe. 2. Zwycz...) szczegóły 
recenzja: Jasiński Janusz: Mity mazurskie w świetle opracowania Bernda Martina. Rocznik Mazurski 2001 t. 5 s. 78-85  szczegóły 
recenzja: Leyk Wiktor Marek: Historia czy mity. Warmia i Mazury [Kultura, społeczeństwo, region] 2001 nr 5 s. 37  szczegóły 
50.książka: Metafizyczna podróż w głąb Śląska. 2002 (Izabela Kaczmarzyk, Adam Regiewicz: Metafizyczne odkrywanie Śląska [ws...) szczegóły 
51.książka: Niebrzegowska Stanisława: Polski sennik ludowy. 1996 (Część I. Wstęp: Z historii problemu. Sennik - przedmiot badań folklory...) szczegóły 
recenzja: Bar Julia: Sennik ludowy. Literatura Ludowa 2000 nr 3 s. 67-69  szczegóły 
52.książka: Nowak Józef: Adwent i Boże Narodzenie w regionie tomaszowskim. Studium religijności ludowej.  szczegóły 
53.książka: Ogrodowska Barbara: Boże Narodzenie w tradycji polskiej. 2000  szczegóły 
54.książka: Ogrodowska Barbara, Piskorz-Branekova Elżbieta, Ślusarska Magdalena: Kalendarz polski. Historia i obyczaje. 1998  szczegóły 
55.książka: Ogrodowska Barbara, Piskorz-Branekova Elżbieta, Ślusarska Magdalena: Kalendarz polski. Historia i obyczaje. 1997  szczegóły 
56.książka: Ogrodowska Barbara: Radujcie się, weselcie. O polskich zwyczajach i obrzędach wielkanocnych. 1993  szczegóły 
57.książka: Ogrodowska Barbara: Radujcie się, weselcie. O polskich zwyczajach i obrzędach wielkanocnych. 2001  szczegóły 
58.książka: Ogrodowska Barbara: Święta polskie. Tradycja i obyczaj. 2000  szczegóły 
59.książka: Ogrodowska Barbara: Święta polskie. Tradycja i obyczaj. 1996 ([M.in. kolędy, przyśpiewki, przysłowia, oracje, wierzenia, wróżby, leg...) szczegóły 
60.książka: Ogrodowska Barbara: Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce. Mały słownik. 2001  szczegóły 
recenzja: Bogucka Teresa: Krótka historia tradycji. Gazeta Wyborcza 2001 nr 89 s. 15  szczegóły 
recenzja: Szadura Joanna: O tradycyjnej kulturze polskiej dla wszystkich. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 230-233  szczegóły 
61.książka: Ogrodowska Barbara: Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce. Mały słownik. 2000  szczegóły 
recenzja: Syczewski Tadeusz: Studia Teologiczne 2003 t. 21 s. 468-469  szczegóły 
62.książka: Okas Władysław: Doroczne obrzędy i zwyczaje religijne. 1999  szczegóły 
63.książka: Okas Władysław: Tradycje weselnych przyśpiewek. 2001 ([Zawiera także teksty weselnych przyśpiewek]...) szczegóły 
64.książka: Pajka Stanisław: Współcześni badacze i popularyzatorzy Kurpiowszczyzny. 1993 (noty biogr. 85 badaczy...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 4 s. 204-205  szczegóły 
recenzja: Kamiński Waldemar: Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1993 r. 7 s. 305-307  szczegóły 
65.książka: Panek Wenancjusz: Twórczość ludowa jako przejaw psychicznych potrzeb człowieka. 1990 (Wstęp. - I. Problemy teoretyczno-metodologiczne. II. Twórcy ludowi i i...) szczegóły 
recenzja: Brzozowski Piotr: Twórczość czy twórcy ludowi?. Twórczość Ludowa 1991 nr 1 s. 53  szczegóły 
recenzja: Gołąb-Marciniak Katarzyna: Lud 1991 t. 74 s. 229-232  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 4 s. 177-178  szczegóły 
66.książka: Pełka Leonard J.: Polska demonologia ludowa. 1987  szczegóły 
recenzja: Stannikova O.V.: Sovetskoe Slavjanovedenie 1990 nr 2 s. 105-107  szczegóły 
67.książka: Perszon Jan: Na brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach. 1999  szczegóły 
recenzja: E.S.: Na brzegu życia i śmierci. Gdinsko Kleka 2000 nr 13 s. 7 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kiereta Krystyna: Lud 2002 t. 86 s. 294-297  szczegóły 
recenzja: Krauze Filip: Studia Gdańskie 2000 t. 13 s. 331-334  szczegóły 
recenzja: Kwaśniewska Anna: Acta Cassubiana 2000 t. 2 s. 392-393  szczegóły 
recenzja: Kwaśniewska Anna: Na brzegu życia i śmierci. Pomerania 2000 nr 2 s. 71-72  szczegóły 
68.książka: Pieniążek Marian: Kolejowa baśniowość i romantyka. O Skalniku, Strzygoniach i zaginionych pociągach. 1994 ([Dot. folkloru kolejowego]...) szczegóły 
69.książka: Pogranicze jako problem kultury. Materiały konferencji naukowej, Opole 13-14.12.1993 r.. 1994 ([Zawiera m.in.:] Teresa Smolińska: Wstęp. * Marta Sramkova: Srovnani ...) szczegóły 
70.książka: Pożegnanie paradygmatu? Etnologia wobec współczesności. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Burszty. 1994 ([Zawiera m.in.:] I. Józef Burszta - osobowość i dzieło: Jacek Bednarsk...) szczegóły 
71.książka: Przed 100 laty i dzisiaj. Ludoznawstwo i etnografia między Wiedniem, Lwowem, Krakowem a Pragą. Materiały z sesji naukowej towarzyszącej LXXIV Walnemu Zgromadzeniu PTL, Kraków, wrzesień 1998. 1999 ([Zawiera m.in.:] Wiesław Bieńkowski: Słowo wstępne. * Wiesław Bieńkows...) szczegóły 
72.książka: Przybyła-Dumin Agnieszka: Podanie i legenda. Ludowy obraz świata i człowieka. 2005  szczegóły 
73.książka: Ruszel Ryszard: Bohaterowie lwowskich piosenek. Cz. 1-2. 1993  szczegóły 
74.książka: Sielicki Franciszek: Pieśni polskie śpiewane na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym. 1992 (Wstęp. - I. Pieśni religijne. II. Piosenki śpiewane w szkołach wiejski...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Pieśń polska nad Wilią. Literatura Ludowa 1993 nr 2 s. 46-48  szczegóły 
nawiązanie: Sielicki Franciszek: Za studiów nad kresami północno-wschodnimi. Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 17-26 (uzupełnienia...) szczegóły 
75.książka: Sielicki Franciszek: Podania, legendy, anegdoty i przysłowia na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym. 1993  szczegóły 
nawiązanie: Sielicki Franciszek: Za studiów nad kresami północno-wschodnimi. Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 17-26 (uzupełnienia...) szczegóły 
76.książka: Sielicki Franciszek: Wierzenia i obyczaje na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym. 1991 ([Dot. wierzeń, wróżb, zwyczajów związanych z porami roku, obrzędów ora...) szczegóły 
recenzja: J.G.: Nowe Książki 1992 nr 4 s. 15 (nota...) szczegóły 
nawiązanie: Sielicki Franciszek: Za studiów nad kresami północno-wschodnimi. Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 17-26 (uzupełnienia...) szczegóły 
77.książka: Sielicki Franciszek: Wierzenia i obyczaje na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym. 1993  szczegóły 
78.książka: Sierociuk Jerzy: Pieśń ludowa i gwara. 1990 (Wstęp. *Charakterystyka źródeł. Aspekt geograficzny w badaniach języka...) szczegóły 
recenzja: Okoniowa Joanna: Język Polski [Kraków] 1991 r. 71 nr 3/5 s. 296-298  szczegóły 
79.książka: Simonides Dorota: Najpiękniejsze zwyczaje i obrzędy górnośląskie. 1995 ([M.in. o przyśpiewkach towarzyszących poszczególnym obrzędom]....) szczegóły 
80.książka: Simonides Dorota: Śląski horror. O diabłach, skarbnikach, utopcach i innych strachach. 1984  szczegóły 
81.książka: Sitarz Magdalena: Yiddish and Polish proverbs. Contrastive analysis against cultural background. 2000 ([Analiza porównawcza 351 par przysłów w języku jidysz i polskim]...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 3 s. 227-230  szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Polin 2004 t. 17 s. 422-426  szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2000 [r. 3] nr 1 s. 148 (nota...) szczegóły 
82.książka: Słownik stereotypów i symboli ludowych. T. 1. Kosmos. [Cz. 2:] Ziemia, woda, podziemie. 1999 (Jerzy Bartmiński: Od redaktora. - Ewa Lipska: Lista źródeł i opracowań...) szczegóły 
83.książka: Słownik stereotypów i symboli ludowych. T. 1. Kosmos. [Cz.1:] Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie. 1996 (Jerzy Bartmiński: O "Słowniku stereotypów i symboli ludowych". * Źródł...) szczegóły 
recenzja: Banaszkiewicz Jacek: Regiony 1997 nr 3 s. 5-8  szczegóły 
recenzja: Bartmiński Jerzy: Dusza ludowa nie śpi (Z profesorem Jerzym Bartmińskim rozmawia Michał Luboradzki). Sycyna 1997 nr 8 s. 1, 3-4 (rozmowa z redaktorem i twórcą Słownika; rozm. Michał Luboradzki; z fot...) szczegóły 
recenzja: Boniecka Barbara: "Słownik stereotypów i symboli ludowych". Twórczość Ludowa 1997 nr 4 s. 43-45  szczegóły 
recenzja: Kupiszewski Władysław: Regiony 1997 nr 3 s. 2-3  szczegóły 
recenzja: Pilot Marian: Regiony 1997 nr 3 s. 4-5  szczegóły 
recenzja: Słownik ludowych stereotypów i symboli - pomysł i jego realizacja. Literatura Ludowa 1998 nr 6 s. 51-71 (dyskusja nt. książki, wypow.: Jerzy Bartmiński, Anna Dąbrowska, Czesła...) szczegóły 
recenzja: Słownik stereotypów i symboli ludowych. Literatura Ludowa 2000 nr 1 s. 35-52 (wypow.: Jerzy Bartmiński, Anna Engelking, Renata Grzegorczykowa, Włady...) szczegóły 
recenzja: Sulima Roch: Regiony 1997 nr 3 s. 8-11  szczegóły 
recenzja: Tatarkiewicz Anna: Regiony 1997 nr 3 s. 3-4  szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hloskova Jarmila: x 1989 ([w czasopiśmie:] Narodopisne Aktuality (Straznice) 1989 nr 4 s....) szczegóły 
85.książka: Smolińska Teresa: Z wybranych problemów dawnej i współczesnej sztuki opowiadania. 1987  szczegóły 
recenzja: Hloskova Jarmila: x 1989 ([w czasopiśmie:] Narodopisne Aktuality (Straznice) 1989 nr 4 s....) szczegóły 
86.książka: Staszczak Zofia: Wielkopolskie przemawianie obrzędowe. 2002 (I. Przemawianie - drogi upowszechniania [dot. przemówień obrzędowych w...) szczegóły 
recenzja: Kronika Wielkopolski 2002 nr 4 s. 150 (nota recenzencka...) szczegóły 
87.książka: Stomma Ludwik: Antropologia kultury wsi polskiej XIX w.. 1986  szczegóły 
88.książka: Stomma Ludwik: Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku oraz wybrane eseje. 2002 ([W stosunku do wydania pierwszego poszerzone o:] Słowo od wydawcy. - ...) szczegóły 
89.książka: Sudoł Józef: Obrzędy i zwyczaje ludowe z okolic Wilczej Woli. 2001  szczegóły 
90.książka: Sulima Roch: Głosy tradycji. 2001 (Kolędy polskie [m.in. świat w polskiej kolędzie bożonarodzeniowej; z f...) szczegóły 
recenzja: Burszta Wojciech Józef: Odpominanie Rocha Sulimy. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 4 s. 115-119  szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Pogłosy tradycji. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 18-19  szczegóły 
recenzja: Kabzińska Iwona: Etnografia Polska 2003 t. 47 z. 1/2 s. 336-338  szczegóły 
recenzja: Staszewski Wojciech: Głosy tradycji. Magazyn z Książkami 2002 nr 2 s. 20  szczegóły 
recenzja: Torobińska Anna: Lud 2003 t. 87 s. 317  szczegóły 
91.książka: Sulima Roch: Słowo i etos. Szkice o kulturze. 1992 (Wstęp. - Rzeczy i symbole, czyli o narodzinach klasy chłopskiej i jej ...) szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Myślenie ponad podziałami. Twórczość 1993 nr 7 s. 112-115  szczegóły 
recenzja: Siekierski Stanisław: Analiza mitów chłopskich. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 3 s. 170-173  szczegóły 
92.książka: Szymańska Janina: Słowo śpiewane. Interpretacja tekstów folklorystycznych. 2001 (Od Autora [m.in. pieśń jako przedmiot badania folklorystyki metodami e...) szczegóły 
93.książka: Śląska kultura ludowa. Stan badań, studia i szkice. 1989 ([Zawiera m. in.:] Dorota Simonides: Wstęp. - [Id.]: Stan i metody bad...) szczegóły 
94.książka: Tradycja z przyszłością. Kultura ludowa w mediach : 3 Konferencja Etnologiczna, Sandomierz 15-16 kwietnia 2005 r. 2005  szczegóły 
95.książka: Trojanowicz Alicja: Lamenty, rymowanki, zawołania w polskim folklorze muzycznym. 1989 ([Zawiera także przykładowe teksty]...) szczegóły 
recenzja: Wiszniewski Zbigniew: Fontes. Ruch Muzyczny 1990 nr 4 s. 4  szczegóły 
recenzja: Wytrążek Ewa: Między mową a śpiewem. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 349-352  szczegóły 
96.książka: Turek Krystyna: Górnośląskie pieśni ludowe. 1997 (Wprowadzenie. - Pojęcie pieśni ludowej. Zainteresowania pieśnią ludową...) szczegóły 
97.książka: Turek Krystyna: Ludowe zwyczaje, obrzędy i pieśni pogrzebowe na Górnym Śląsku. 1993 (Wstęp. - I. Zjawisko śmierci w tradycyjnej kulturze Górnego Śląska. - ...) szczegóły 
recenzja: Mika Bogumiła: Muzyka 1995 nr 3 s. 112-114  szczegóły 
recenzja: Mika Bogumiła: O obrzędach i pieśniach pogrzebowych Górnego Śląska. Ruch Muzyczny 1994 nr 21 s. 7  szczegóły 
98.książka: Turek Krystyna: Pieśni ludowe na Górnym Śląsku w XIX i w początkach XX wieku. Charakterystyka poetycko-muzyczna źródeł. 1986  szczegóły 
recenzja: Kopoczek Alojzy: Rocznik Katowicki 1989 t. 14 (1988) s. 179-180  szczegóły 
recenzja: Świerc Piotr: Kwartalnik Opolski 1989 nr 1 s. 90-92  szczegóły 
99.książka: Wojciechowska Aleksandra: Zwyczaje i obrzędy dożynkowe. 2001 ([M.In. zawiera rozdziały:] O genezie oraz istocie zwyczajów i obrzedów...) szczegóły 
100.książka: Wójcicka Marta: Dawno to temu, już bardzo dawno... Formuły ramowe w tekstach polskiej prozy ludowej. 2010  szczegóły 
101.książka: Z dziejów i dorobku folklorystyki śląskiej (do 1939 roku). 2002 ([Zawiera materiały z sesji naukowej; Opole 22-23 IV 2002:] Thaddaeus S...) szczegóły 
recenzja: A.N.: Śląsk widziany oczyma folklorystów. Śląsk 2003 nr 9 s. 76  szczegóły 
102.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 1 s. 265  szczegóły 
103.książka: Zadrożyńska Anna: Światy, zaświaty. O tradycji świętowań w Polsce. 2000 (Szkic pierwszy: O czasie niezwykłym i jego rekwizytach: kalendarzach, ...) szczegóły 
recenzja: Bogucka Teresa: Krótka historia tradycji. Gazeta Wyborcza 2001 nr 89 s. 15  szczegóły 
104.książka: Zaolzie. Studia i materiały z dziejów społeczności polskiej w Czecho-Słowacji. 1992 (Zawiera m.in.:] Daniel Kadłubiec: Historia i współczesność badań nad c...) szczegóły 
recenzja: Wódz Jacek: Zaolzie - czas - przestrzeń - kultura. Literatura Ludowa 1993 nr 4/6 s. 153-154  szczegóły 
105.książka: Zowczak Magdalena: Bohater wsi - mit i stereotypy. 2000 (I. Między historią a mitem, czyli rozterki heroologii. II. Uosobienie ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
106.artykuł: Adamowski Jan: Archaizmy leksykalne w polskim folklorze wierszowanym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 5 (1987) s. 79-97  szczegóły 
107.artykuł: Adamowski Jan: Czas i częstotliwość łysogórskich sabatów czarownic. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 399-408 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
108.artykuł: Adamowski Jan: Folklor a współczesnosć. Nowe teksty, nowe sytuacje. Twórczość Ludowa 1990 nr 2 s. 23-26  szczegóły 
109.artykuł: Adamowski Jan: Kulturowe funkcje miedzy. Etnolingwistyka 1991 t. 4 s. 65-82 (w literaturze ludowej...) szczegóły 
110.artykuł: Adamowski Jan: Kulturowe funkcje polskich pieśni ludowych. Łódzkie Studia Etnograficzne 1998 t. 37 s. 23-36  szczegóły 
111.artykuł: Adamowski Jan: Lubelskie przekazy o zachowaniach magicznych. Etnolingwistyka 2001 [t.] 13 s. 247-265 (z tekstami zamawiań...) szczegóły 
112.artykuł: Adamowski Jan: Nazwy miejscowości Lubelszczyzny w wybranych gatunkach folkloru. x 1993 ([W ks. zb.:] Systemy onomastyczne w słowiańskich gwarach mieszanych i ...) szczegóły 
113.artykuł: Adamowski Jan: O nowszym słownictwie w języku polskiego folkloru wierszowanego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 197-210  szczegóły 
114.artykuł: Adamowski Jan: Pieśni pogrzebowe z okolic Biłgoraja. Twórczość Ludowa 1994 nr 3/4 s. 48-54  szczegóły 
115.artykuł: Adamowski Jan: Polskie pieśni pogrzebowe. Twórczość Ludowa 1994 nr 3/4 s. 14-16  szczegóły 
116.artykuł: Adamowski Jan: Przeszłość i teraźniejszość pisarstwa ludowego na Zamojszczyźnie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 40-44  szczegóły 
117.artykuł: Adamowski Jan: Współczesne pisarstwo i pisarze ludowi (początki, nurty i style). x 1999 ([W ks.:] Współczesna twórczość ludowa między Wisłą i Bugiem, Praca zbi...) szczegóły 
118.artykuł: Agapkina T.A.: Fol'klornyjj tekst v ehtnograficheskom kontekste: slovesnye poedinki, ikh formy i funkcii v vesennem obrjadovom fol'klore slavjan. x 1998 ([W ks.:] Slavjanskie literatury, kul'tura i fol'klor slavjanskikh naro...) szczegóły 
119.artykuł: Agatowski Tomasz: Zasoby w źródłach. Okolica Poetów 2003 nr 21 s. 37-38 (ogólnie o renesansie mowy gwarowej zwłaszcza w twórczości...) szczegóły 
120.artykuł: Aleksandrowicz Alina: Współczesna poezja ludowa Lubelszczyzny (Tradycja i przeobrażenia). Region Lubelski 1990 r. 2 (1987) s. 53-78  szczegóły 
121.artykuł: Andrzejczak Henryka: Między Sroczą Górą a Wzgórzem Św. Małgorzaty. Podania i legendy bytomskie. Śląskie Miscellanea 1998 t. 11 s. 134-146  szczegóły 
122.artykuł: ASTAN: Między niebem a ziemią. Scena 1989 nr 6 s. 34 (poezja twórców ludowych...) szczegóły 
123.artykuł: Baranowska Małgorzata: Legendy warszawskie. Regiony 1997 nr 1 s. 146-151 (omówienie legend; m.in. o Bazyliszku, Syrenie, Złotej Kaczce, Warsie i...) szczegóły 
124.artykuł: Bartmiński Jerzy, Łesiów Michał: Kolędy na pograniczu polsko-ukraińskim. x 1989 ([W ks. zb.:] Chrześcijański Wschód a kultura polska. Pod red. Ryszarda...) szczegóły 
125.artykuł: Bartmiński Jerzy: On melic and deklamatory versions of folk songs. UCLA Slavic Studies 1989 t. 18 s. 57-80  szczegóły 
126.artykuł: Bartmiński Jerzy: Opozycja ustności i literackości a współczesny folklor. Literatura Ludowa 1989 nr 1 s. 3-12  szczegóły 
127.artykuł: Bartmiński Jerzy: Polish Christmas carols and their cultural context. Slavic and East European Journal 1990 t. 34 z. 1 s. 83-97 (polskie kolędy i ich kulturowy kontekst...) szczegóły 
128.artykuł: Bartmiński Jerzy: Szczodry wieczór - szczedryj weczir. Kolędy krasiczyńskie jako zjawisko kultury pogranicza polsko-ukraińskiego. x 1990 ([W ks. zb.:] Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 1: Studia z dzi...) szczegóły 
129.artykuł: Bartmiński Jerzy, Niewiadomski Donat: Ziemia. Regiony 1997 nr 3 s. 11-39 (hasło z: Słownik stereotypów i symboli ludowych. T. 1: Kosmos. Lublin ...) szczegóły 
130.artykuł: Biolik Maria: Ekspresywa antroponimiczne w pieśnich ludowych z terenu Mazowsza i Podlasia. x 1997 ([W ks. zb.:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Śladami Kolberga i Gloge...) szczegóły 
131.artykuł: Błachut Władysław: Z ludowych tradycji Kleparz. Życie Literackie 1989 nr 30 s. 12 (m.in. o wierszowanej i śpiewanej satyrze sąsiedzkiej Kleparza - przedm...) szczegóły 
132.artykuł: Bobrowska Jadwiga Romana: Cieszyńskie warianty ludowe trzech pieśni staropolskich o stracie klaczy, wilczku ożenionym i lipce. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1422 s. 113-128 (art. zawiera teksty pieśni w różnych wariantach...) szczegóły 
133.artykuł: Bobrowska Jadwiga Romana: Z badań nad tonalnością pieśni ludowych z Górnego Śląska w latach 1980-1990. x 1991 ([W ks. zb.:] Stan i potrzeby badań ślązkoznawczych nad językiem, piśmi...) szczegóły 
134.artykuł: Bogocz Irena: Dzisiaj tam byłem, wczoraj wróciłem, czyli o czasie i przestrzeni w bajce. Literatura Ludowa 1993 nr 4/6 s. 79-92  szczegóły 
135.artykuł: Bonowska Magdalena: Dawny folklor Ziemi Bytowskiej. Nasze Pomorze 2000 nr 1 (1999) s. 89-108 (m.in. dot. podań ludowych...) szczegóły 
136.artykuł: Borejszo Maria: Przysłowia ludowe w polskiej kulturze. x 1996 ([W ks.:] Boże Narodzenie w polskiej kulturze. Poznań 1996, s. 121-135...) szczegóły 
137.artykuł: Borejszo Maria: Przysłowia ludowe związane z okresem wielkanocnym. x 1997 (w ks.: Wielkanoc w polskiej kulturze. Poznań 1997, s. 145-149...) szczegóły 
138.artykuł: Borejszo Maria: Przysłowia ludowe związane z okresem wielkanocnym. x 1997 ([W ks. zb.:] Wielkanoc w polskiej kulturze. Poznań 1997 s. 145-151...) szczegóły 
139.artykuł: Broda Jan: Piśmiorze cieszyńscy. Kwartalnik Opolski 1993 nr 1 s. 80-88 (Paweł Czylok, Jerzy Górniak, Paweł Górniak, Jan Michalik; z fragm. tek...) szczegóły 
140.artykuł: Broda Jan: Piśmiorze cieszyńscy. Kwartalnik Opolski 1992 nr 3/4 s. 132-137 (nt. rękopisów "piśmiorzy-zapiśnikarzy" chłopskich ze Śląska Cieszyński...) szczegóły 
141.artykuł: Bronzini Giovanni B.: Cultura popolare. Problemi teoretici. ([W ks. zb.:] Problemy metodologiczne etnografii. Pod red. Leszka Dzięg...) szczegóły 
142.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: Człowiek zniewolony czasem - folklorowa koncepcja "bycia-w-świecie". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 225-236 (z fragm. wierszy i tekstami przysłów ludowych...) szczegóły 
143.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: "Dobra rada nie zawada" - krąg norm wartościujących w przysłowiach góralskich. Tatrzański Orzeł = The Tatra Eagle 1992 nr 3/4 s. 8-9, 14  szczegóły 
144.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: Psychologiczno-etyczny dualizm w ludowych kategoriach temporalnych (Cykl dobowy). Literatura Ludowa 1992 nr 3 s. 3-16  szczegóły 
145.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: Regionalizm swoistą formą religii. Paradygmat podhalański i jego mutacja amerykańska. x 1999 ([W ks.:] Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etnicz...) szczegóły 
146.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: Symbolika dobowych "progów" w ludowym modelu świata - "na krawędzi światła". Literatura Ludowa 1993 nr 1 s. 3-18  szczegóły 
147.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: W kręgu regionalnej historii i legendy. Szkic o współczesnej ludowej poezji podhalańskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 3 (1985) s. 209-28  szczegóły 
148.artykuł: Brzuskowska Marta: Drobiazgi ludoznawcze (Zbiory Pracowni Dokumentacji Folkloru Muzeum Okręgowego w Zamościu). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 2 s. 30-31 (dot. pieśni ludowych...) szczegóły 
149.artykuł: Brzuskowska Marta: Niebo z Błonia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 10-11 (nt. obrzędów bożonarodzeniowych; z tekstami kolęd...) szczegóły 
150.artykuł: Brzuskowska Marta: "Zamówienie" na dzień św. Andrzeja. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 39 (nt. obrzędów wigilii dnia św. Andrzeja , z fragm. tekstów ludowych...) szczegóły 
151.artykuł: Brzuskowska Marta: Zielony karnawał. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 41-43 (nt. obrzędów związanych ze świętami wiosennymi; z fragm. tekstów pieśn...) szczegóły 
152.artykuł: Bujak Franciszek: O twórczości ludu polskiego na polu piśmiennictwa. Kultura Wsi 1996 nr 1 s. 101-102 (wstęp do ks.: K.L. Koniński: Pisarze ludowi. Wybór pism i studium o li...) szczegóły 
153.artykuł: Bukraba Izabella: Badania nad twórcami ludowymi. Osobisty wymiar relacji socjolog - respondent. Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 3 s. 101-114  szczegóły 
154.artykuł: Bukraba-Rylska Izabella: Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi - świadomość twórców i społeczna recepcja. Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 25-27 (w obliczu przystąpienia Polsi do Unii Europejskiej; z ankietą zawieraj...) szczegóły 
155.artykuł: Bukraba-Rylska Izabella: Pisarze ludowi sami o sobie. Twórczość Ludowa 1995 nr 4 s. 6-9 (na temat samowiedzy kulturowej i artystycznej twórców ludowych...) szczegóły 
156.artykuł: Burszta Wojciech J.: Kultura - ludowość - postfolkloryzm. x 1992 ([W ks.: id]: Wymiary antropologicznego poznania kultury. Poznań 1992 s...) szczegóły 
157.artykuł: Burszta Wojciech J.: Wspólnoty wyobraźni. Przegląd Wielkopolski 1996 nr 3/4 (35/36) s. 12-15 (istotne wyznaczniki kultury ludowej; dot. także literatury...) szczegóły 
158.artykuł: Charitonowa Walentyna: O współczesnych badaniach zaklęć i zamawiań na Polesiu i północnej Rosji. Twórczość Ludowa 2001 nr 2 s. 17-19 (poezja zaklęć i zamawiań w świetle badań etnolingwistycznych...) szczegóły 
159.artykuł: Charotyniuk Janusz: Dziedzictwo legend. Tygodnik Literacki 1993 nr 7 s. 39-41 (o legendach dot. historii Elbląga...) szczegóły 
160.artykuł: Cieśla-Reinfussowa Zofia: Serdeczne listy Babci Gnojek ze Stanisława Dolnego koło Kalwarii Zebrzydowskiej. Hale i Dziedziny 1992 nr 11/12 s. 21 (nt. wierszowanych listów Marii Gnojek...) szczegóły 
161.artykuł: Czekanowska Anna: Osnovnye funkcii fol'klora v sovremennom obshhestve i proiskhodjashhie peremeny. x 1991 ([w czasopiśmie:] Problemi na Bahlgarskija Folklor (Sofija) 1991...) szczegóły 
162.artykuł: Czubala Dionizjusz: Czarna wołga i talibowie w Klewkach. Z prof. Dionizjuszem Czubalą, badaczem legend miejskich, rozmawiał Adam Sanocki. Barbarzyńca 2003 nr 9 s. 21-22  szczegóły 
163.artykuł: Czubala Dionizjusz: Legendy mojego miasta. Z doświadczeń zbieracza folkloru. Rocznik Sosnowiecki 2001 t. 9 (2000) s. 155-166 (dotyczy legend Sosnowca...) szczegóły 
164.artykuł: Czubala Dionizjusz: Słowo o "legendach zagłady". Teksty z Ulicy 1999 z. 3/4 s. 5-8 (nt. ludowych opowieści biograficznych...) szczegóły 
165.artykuł: Długosz Kazimierz: Słownictwo i frazeologia lwowskich piosenek. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1997 nr 8 (178) s. 125-149  szczegóły 
166.artykuł: Drabik Wanda: Wyobrażenie pełni życia jako podstawowej miary w strukturze obrzędów dorocznych i rodzinnych. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 15 (streszczenie referatu...) szczegóły 
167.artykuł: Drzeżdżon Jan: Kaszubscy poeci ludowi. Twórczość Ludowa 1992 nr 1/2 s. 64 (szerzej o Józefie Klebbie, Stanisławie Okoniu i Antonim Pieperze...) szczegóły 
168.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Współczesna folklorystyka polska - w kręgu pytań o tożsamość. Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 79-94  szczegóły 
polemika: Oracki Tadeusz: Ruch Literacki 2001 z. 4 s. 533-534 (list do redakcji; dot. niepełnych informacji...) szczegóły 
nawiązanie: Duć-Fajfer Helena: Ruch Literacki 2001 z. 4 s. 534-535 (list do redakcji...) szczegóły 
169.artykuł: Dygacz Adolf: Jesteśmy świadkami olbrzymich przeobrażeń. Śląsk 1997 nr 4 s. 34-35 (wywiad, rozm. Wiesława Konopelska; z fot. A. Dygacza i z notą biogr....) szczegóły 
170.artykuł: Dygacz Kornelia: Aspekt społeczny i kulturowy anegdoty górniczej. Rekonesans. Literatura Ludowa 1992 nr 6 s. 31-38  szczegóły 
171.artykuł: Dygacz Kornelia: Śpiewanki barbórkowe górników polskich w tradycyjnych karczmach piwnych w aspekcie interetnicznym. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1520 s. 83-90 (o polskich pieśniach oraz ich czeskich i niemieckich wariantach; z fra...) szczegóły 
172.artykuł: Dygacz Kornelia: Zależności rodowodowe w czeskich i polskich pieśniach górniczych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1422 s. 130-137  szczegóły 
173.artykuł: Dyskusja wokół pojęcia "Kultura ludowa". Odpowiedzi na ankietę. Lud 1991 t. 74 s. 176-213 (Barabara Bazielich: Kultura ludowa; Michał Buchowski: Kultura ludowa -...) szczegóły 
174.artykuł: Dziedzic Stanisław: Wieś - dwór. Konteksty kulturowe. x 1996 ([W ks. zb.:] Chłopi, naród, kultura. T. 4: Kultura i oświata wsi. Rzes...) szczegóły 
175.artykuł: Dzieszyński Ryszard: Poezji żywieckiej wyjście z niebytu. Suplement 1993 nr 25 s. 13 (prezentacja środowiska i twórczości poetów ludowych Żywiecczyzny...) szczegóły 
176.artykuł: Dzjadosh Dorota: Motivirujushhie priznaki nominacii personazhejj russkikh i pol'skikh volshe'nykh skazok. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1998 nr 7 (198) s. 117-130 (dot. bajek ludowych; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
177.artykuł: Eichstaedt Jarosław: Przestrzeń w apokryfach, przestrzeń apokryfów. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Etnologiczne i Antropologiczne 2001 t. 5 s. 129-139 (dot. apokryfów ludowych związanych z postacią Jezusa Chrystusa...) szczegóły 
178.artykuł: Eichstaedt Jarosław: Przestrzeń w apokryfach, przestrzeń apokryfów. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Etnologiczne i Antropologiczne 2001 t. 5 (1973) s. 129-139 (apokryfy osnute wokół postaci Jezusa Chrystusa...) szczegóły 
179.artykuł: Engelking Anna: Ludowy rytuał klątwy w pieśni dziadowskiej o wyrodnej córce, przeklętej przez matkę. Literatura Ludowa 1992 nr 4/5 s. 23-42  szczegóły 
180.artykuł: Engelking Anna: Udzielanie dóbr za pomocą słowa, czyli o rytuale błogosławieństwa w kulturze ludowej. x 2002 ([w ks. zb.:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Hel...) szczegóły 
181.artykuł: EO: Michałowskie bajanie. Nasz Dziennik 2001 nr 1 s. 9 (dot. gromadzenia miejscowych legend przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi...) szczegóły 
182.artykuł: Federowski Michał: Lud okolic Żarek, Siewierza i Pilicy. [Część II]. Ziemia Śląska 1989 t. 2 s. 231-306 (przedruk monografii wydanej w Warszawie w l. 1888-1889 zawierającej m....) szczegóły 
183.artykuł: Ferfecka Ewa: Brat smok (Kwiatki św. Franciszka z Asyżu a polska legenda ludowa). x 2000 ([w ks. zb.:] Edukacja polonistyczna i literatura. Praca zbiorowa. Pod ...) szczegóły 
184.artykuł: Ferfecka Ewa: Próba analizy struktury fabularnej wybranych wątków legendowych. Literatura Ludowa 1997 nr 3 s. 33-48 (dot. polskich legend ludowych...) szczegóły 
185.artykuł: Fijałkowski Paweł: Pieśni mazurskie. Sycyna 1996 nr 26 s. 20  szczegóły 
186.artykuł: Filip Elżbieta Teresa: Kęty na tle zainteresowań ludoznawczych w Polsce. Almanach Kęcki 2004 nr 8 s. 55-64 (dot. m.in. działalności ludoznawczej następujących twórców: Jan Stanis...) szczegóły 
187.artykuł: Folklorystyka. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 134-135 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
188.artykuł: Folklorystyka. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 160-161 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
189.artykuł: Gąsiorek Jan: Zwyczaj kolędniczy Trzej Królowie z wsi położonych wzdłuż rzeki Koszarawy. Karta Groni 2003 nr 22 s. 151-157 (dot. historii konkretnych występów i grup kolędniczych; ze opisem wyst...) szczegóły 
190.artykuł: Głuszkowska Jadwiga: O języku pieśni na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim. Acta Albaruthenica 1998 t. 1 s. 29-33 (dot. obszaru województw: bialsko-podlaskiego, białostockiego, łomżyńsk...) szczegóły 
191.artykuł: Głuszkowska Jadwiga: Wschodniosłowiańskie elementy językowe w folklorze podlaskim. x 2001 ([w ks. zb.:] Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami. Studi...) szczegóły 
192.artykuł: Gołąb Czesław: Poetyka przyśpiewek oczepinowych. Literatura Ludowa 1994 nr 2 s. 19-29  szczegóły 
193.artykuł: Gołębiowski Bronisław: Po zmierzchu i nocy - świt?. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 14 s. 11 (nt. wkładu kultury ludowej do kultury narodowej...) szczegóły 
194.artykuł: Gos Elżbieta: Z problematyki przezwisk świętych w języku polskim i rosyjskim. Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 3 s. 97-102 (na przykładzie aforystyki ludowej...) szczegóły 
195.artykuł: Graban Ewelina: O spójności pieśni weselnych (na przykładzie pieśni wsi Bortne). Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2004 [t.] 2 (2003) s. 11-15  szczegóły 
196.artykuł: Grabowski Walenty: Za tym pługiem Jezus chodzi (Szczodry snop pieśni ze wsi Susły na Żytomierszczyźnie). Dziennik Kijowski 1994 nr 19 s. 5 (o zachowanych nieznanych do dzisiaj pieśniach, z licznymi fragmentami ...) szczegóły 
197.artykuł: Grabska Ewa: Pieśni ludowe Kaszub. Naji Goche 2003 nr 3 s. 48-49 (m.in. przegląd repertuaru ludowych pieśni kaszubskich z podziałem wedł...) szczegóły 
198.artykuł: Grochowski Piotr: Formuły inicjalne i finalne w pieśniach z repertuaru dziadowskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2002 z. 57 s. 179-201  szczegóły 
199.artykuł: Grzędzielska Maria: Aspekty europejskie polskiej pieśni ludowej (Wybrane zagadnienia). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 5 (1987) s. 15-6  szczegóły 
200.artykuł: Hajduk-Nijakowska Janina: Integrirushhaja funkcija fol'klora. x 1991 ([w czasopiśmie:] Problemi na Bahlgarskija Folklor (Sofija) 1991...) szczegóły 
201.artykuł: Hawryszko Stanisław: Kaszebizna - kraina poetycka. Związkowiec = The Alliancer 1994 nr 79/80 s. 12 (nt. kaszubskich podań i legend; z fragm. pieśni...) szczegóły 
202.artykuł: Herling-Grudziński Gustaw: Ze studiów nad literaturą ludową. Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 169-192 (rozprawa z 1939 roku; odnalazł, z rękopisu odczytał i oprac. Adam Fita...) szczegóły 
203.artykuł: Husser Małgorzata: Śpiewniki górnośląskie a pieśni ludowe. Rocznik Katowicki 1989 t. 14 (1988) s. 83-90 (nt. śpiewników świeckich wydanych po II poł. XIX w....) szczegóły 
204.artykuł: Janczak Julian: W szponach nieczystych mocy. Annales Silesiae 1993 t. 23 s. 17-25 (nt. legend związanych z rejonem ślężańskim; zawiera teksty legend...) szczegóły 
205.artykuł: Janicka-Krzywda Urszula: "Idzie święta Dorota" - kolędniczy spektakl spod Babiej Góry. Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 40-41 (z fragm. pieśni o św. Dorocie zaczynającej zwyczaj kolędniczy "chodzen...) szczegóły 
206.artykuł: Jasiński Grzegorz: "Pan Bóg przestrzegł" - przykład mazurskiej twórczości ludowej z terenu powiatu szczycieńskiego. Rocznik Mazurski 1996 t. 1 s. 38-41 (z tekstem wiersza Hoffmanna z Trelkowa "Pan Bóg przestrzegł"...) szczegóły 
207.artykuł: Jasiński Janusz: Przeobrażenia społeczności mazurskiej w latach 1870-1914. Borussia 1994 nr 9 s. 56-57 (m.in. o roli polskiego folkloru pisanego i twóczości poetów ludowych n...) szczegóły 
208.artykuł: Jaworski Marek: Wieś zmienia duszę czy tylko skórę?. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 25 s. 9 (nt. kryzysu kultury ludowej...) szczegóły 
polemika: Górski Artur: Zdejmowanie zapaski. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 28 s. 10  szczegóły 
209.artykuł: Kadłubiec Daniel: Komizm ludowy jako problem interetniczny. Zabawy i Zabawki 1999 nr 1/4 s. 25-32  szczegóły 
210.artykuł: Kadłubiec Daniel: O semiotyce humoru górniczego. Literatura Ludowa 1993 nr 4/6 s. 65-77  szczegóły 
211.artykuł: Kadłubiec Daniel: O twórczości słownej polskich dzieci z Zaolzia. Literatura Ludowa 1993 nr 4/6 s. 43-54  szczegóły 
212.artykuł: Kadłubiec Daniel: On the Methodology of Investigating of Borderland Folk Culture. Lud 1995 t. 79 s. 257-263  szczegóły 
213.artykuł: Kadłubiec Daniel: Śląsk jako pogranicze kulturowe. Zwrot 1995 nr 1-4 (dot. m.in. twórcz. lit....) szczegóły 
214.artykuł: Kadłubiec Daniel: Wpływy czeskie (morawskie) w etnokulturze Śląska. x 1994 ([W ks. zb.:] Śląsk - pogranicze kultur. Opole 1994 s. 73-89...) szczegóły 
215.artykuł: Kadłubiec Daniel: Z metodologii badań kultury ludowej pogranicza. Lud 1995 t. 78 s. 377-383  szczegóły 
216.artykuł: Kadłubiec Karol Daniel: Życie ze słowem (Z prof. Karolem Danielem Kadłubcem rozmawia Michał Luboradzki). Sycyna 1996 nr 1 s. 1, 3-4 (m.in. nt. literatury ludowej Śląska Cieszyńskiego; z fot. K.D. Kadłubc...) szczegóły 
217.artykuł: Kantor Ryszard: Narodotwórczy i kulturotwórczy charakter regionalnych organizacji podhalańskich. x 1999 ([W ks.:] Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etnicz...) szczegóły 
218.artykuł: Kantor Ryszard: "Stary kowal młotem wali". O folklorze kowali. Rota 1995 nr 2/3 s. 19-20  szczegóły 
219.artykuł: Kapełuś Helena: Bracia Grimm i romantyczne ludoznawstwo polskie. x 1989 ([W ks. zb.:] Bracia Grimm i folklor narodów słowiańskich. Wrocław 1989...) szczegóły 
220.artykuł: Kapełuś Helena: "Pośpiewanie". Literatura Ludowa 1993 nr 1 s. 49-54 (nt. różnych działań magicznych...) szczegóły 
221.artykuł: Kapełuś Helena: Przyczynki pieśniowe. Kochanek sprowadzony czarami (Czesławowi Hernasowi). Literatura Ludowa 1989 nr 4/6 s. 77-84 (analiza zaklęć...) szczegóły 
222.artykuł: Kapełuś Helena: "Tarnowy ogień" - pieśń weselna z zapisów Chodakowskiego. Literatura Ludowa 1992 nr 3 s. 43-49  szczegóły 
223.artykuł: Karta regionalizmu polskiego. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1995 nr 1/4 (1994/1995) s. 27-28 (uchwalona na V Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury w 1994 r....) szczegóły 
224.artykuł: Kasjan Jan Mirosław: Dzieje niektórych polskich i ukraińskich ballad ludowych według Lajosa Vargyasa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 441-471  szczegóły 
225.artykuł: Kasjan Jan Mirosław: O folklorze podgrudziądzkich wsi - Mełna, Nicwałdu i Gruty. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 1995 t. 13 s. 36-46 (m.in. nt. literatury ziemi chełmińskiej; z fragm. utworów...) szczegóły 
226.artykuł: Kasjan Jan Mirosław: O paradoksach w polskiej i ukraińskiej bajce ludowej. Literatura Ludowa 1997 nr 4/5 s. 17-26  szczegóły 
227.artykuł: Kasjan Jan Mirosław: Problematyka ludowych pieśni żołnierskich. x 2002 ([w ks. zb.:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Hel...) szczegóły 
228.artykuł: Kielak Dorota: Pieśni sanktuarium leśniańskiego. Studia Claromontana 1996 t. 16 s. 325-332 (nt. pieśni maryjnych Sanktuarium w Leśnej Podlaskiej, będącymi pieśnia...) szczegóły 
229.artykuł: Klimsza Halina: Inskrypcje nagrobne na cmentarzach ewangelickich w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Literatura Ludowa 1993 nr 4/6 s. 119-128  szczegóły 
230.artykuł: Kłodnicki Zygmunt: Przysłowia dotyczące siewu zbóż. Literatura Ludowa 1993 nr 3 s. 27-46  szczegóły 
231.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Współczesne nekrologi pożegnalne. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 193-210  szczegóły 
232.artykuł: Kondratiuk Michał: Warianty nazw miejscowych w zbiorze pieśni ludowych Michała Federowskiego. Slavia Orientalis 1991 nr 3/4 (1990) s. 331-338  szczegóły 
233.artykuł: Koniewa Jarosława: Principi klasifihkacihji pihsennogo fol'kloru u pol's'kihjj ta ukrajins'kihjj fol'kloristicih. Acta Polono-Ruthenica 2002 [t.] 7 s. 231-237  szczegóły 
234.artykuł: Kopertowska Danuta: Charakterystyczne dla Kielecczyzny zjawiska gwarowe występujące w tekstach folklorystycznych tego regionu. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 4/5 s. 297-307  szczegóły 
235.artykuł: Kopka Elżbieta: Obrzęd pogrzebowy na terenie Żywca i okolic. Karta Groni 2003 nr 22 s. 138-150 (dot. relacji nt. przebiegu obrzędów czuwania przy umierającym i zmarły...) szczegóły 
236.artykuł: Kopoczek Alina: Kolędy winszujące górali beskidzkich. Karta Groni 1995 nr 18 s. 64-73  szczegóły 
237.artykuł: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Śląskie menu jako kategoria identyfikacji kulturowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Folklorystyka 1996 z. 2 s. 101-114 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
238.artykuł: Kowal-Fuczyło Iryna: Zamówienia ludowe z okolic Lwowa. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 267-277 (z tekstami zamawiań...) szczegóły 
239.artykuł: Kowal-Fuczyło Iryna: Zatrzymać się w zaczarowanym miejscu. Wspólne elementy w litewskiej, polskiej i ukraińskiej baśni ludowej. Twórczość Ludowa 2003 nr 3 s. 21-22 (j...) szczegóły 
240.artykuł: Kowalska Alina: Właściwości językowe górnośląskich pieśni ludowych ze zbioru Juliusza Rogera. x ([w ks.:] Alina Kowalska: Z badań nad dziejami języka polskiego na Górn...) szczegóły 
241.artykuł: Kowalski Piotr: Antologie śląskich dowcipów czyli dylematy folklorystycznego edytorstwa. Annales Silesiae 1989 t. 19 s. 51-67  szczegóły 
242.artykuł: Kowalski Piotr: Kultura ludowa - utopie humanistyki. x 1996 ([W ks. zb.:] Chłopi, naród, kultura. T. 4: Kultura i oświata wsi. Rzes...) szczegóły 
243.artykuł: Kowalski Piotr: Poszukiwanie definicji tekstu folkloru: sytuacja folklorotwórcza. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1993 z. 31 s. 243-249  szczegóły 
244.artykuł: Kozołub Ludwik: Kultura ludowa w rozwoju samowiedzy środowisk wiejskich Opolszczyzny. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Pedagogika 1990 z. 20 s. 13-18  szczegóły 
245.artykuł: Krajka-Brzozowska Anna: Komponenty więzi wewnątrzgrupowej w świetle współczesnej ludowej poezji podhalańskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 5 (1987) s. 213-30  szczegóły 
246.artykuł: Krawczyk-Tyrpa Anna: Niedźwiedź - małpa Północy?. Twórczość Ludowa 2001 nr 2 s. 12-16 (paralele między ludźmi a niedźwiedziami w kulturze ludowej m.in. w świ...) szczegóły 
247.artykuł: Krawczyk-Wasilewska Violetta: O folklorystyce polskiej w stulecie "Ludu". Lud 1995 t. 78 s. 69-80  szczegóły 
248.artykuł: Krawczyk-Wasilewska Violetta: The Study of Polish Folklore on the Centennial Anniversary of "Lud". Lud 1995 t. 79 s. 43-54  szczegóły 
249.artykuł: Krzysztofiak Marian: Ziemia Średzka i jej mieszkańcy w opracowaniach Oskara Kolberga. Średzki Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 4 s. 5-7 (dotyczy okolic Środy Wielkopolskiej; z fragm. ludowych pieśni...) szczegóły 
250.artykuł: Kuehnau Richard: Podanie historyczne = Die geschichtliche Sage. Zeszyty Edukacji Kulturalnej = Hefte fuer Kulturbildung 1994 nr 4/5 s. 42-59 (tekst równoległy w jęz. polskim i niemieckim...) szczegóły 
251.artykuł: Kuśnierczyk Andrzej: Legenda koziegłowskiego zamku. Nad Wartą [Częstochowa] 1989 nr 1 s. 1, 8-9 (historia i legendy zwązane z zamkiem w Koziegłowach, woj częstochowski...) szczegóły 
252.artykuł: Kwaśniewska Anna: Kaszubi w badaniach etnograficznych. Nasze Pomorze 2002 nr 3 (2001) s. 167-201 (dot. badań etnograficznych kultury kaszubskiej od początku XIX wieku; ...) szczegóły 
253.artykuł: Kyrcziw Roman: Jedna z wczesnych prac folklorystycznych w Galicji. Literatura Ludowa 1998 nr 3 s. 3-19 (nt. opublikowanego anonimowo artykułu "O pieśniach ludu polskiego i ru...) szczegóły 
254.artykuł: Labocha Janina: Tekst folkloru i jego aspekty badawcze na przykładzie opowiadań ludowych ze Śląska Cieszyńskiego. Literatura Ludowa 1993 nr 4/6 s. 93-104  szczegóły 
255.artykuł: Lach Kornelia: Śmierć i pogrzeb w wierzeniach, zwyczajach i obrzędach ludności pogranicza kulturowego i etnicznego. Twórczość Ludowa 1996 nr 1 s. 7-12  szczegóły 
256.artykuł: Landowski Roman: Ballady, dumy i wesołe frantówki. Literackość tekstów kociewskich pieśni ludowych. Kociewski Magazyn Regionalny 2006 nr 4 s. 41-42  szczegóły 
257.artykuł: Landowski Roman: Ballady, dumy i wesołe frantówki (Literackość tekstów kociewskich pieśni ludowych). Pomerania 2006 nr 10 s. 25-27  szczegóły 
258.artykuł: Leszczyński Rafał: Recepcja polskiej literatury ludowej i dziecięcej na Łużycach. Zeszyty Łużyckie 1992 nr 5 s. 50-60  szczegóły 
259.artykuł: Lewandowski Franciszek: Przyszliśmy tu po dyngusie.... Kierunki 1989 nr 13 s. 6 (nt. dyngusowych przyśpiewek i "przywoływań"...) szczegóły 
260.artykuł: Lewczuk Krystyna Zofia: Nie powinniśmy o nich zapomnieć. Brzask 2000 [nr] 7/8 s. 169-180 (m.in. nt. poetek ludowych z gminy Wisznia Mała: Natalii Jańczyk, Wikto...) szczegóły 
261.artykuł: Libera Zdzisław: Lud ludoznawców. Kilka rysów do opisania fizjognomii i postaci ludu naszego, czyli etnograficzna wycieczka po XIX wieku. x 1995 ([W ks. zb.:] Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią. Poz...) szczegóły 
262.artykuł: Łeńska-Bąk Katarzyna: Osoby dramatu z rymowanych XIX-wiecznych mów zaprosinowych. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Folklorystyka 1996 z. 2 s. 93-100 (z fragm. tekstów oracji...) szczegóły 
263.artykuł: Łeńska-Bąk Katarzyna: Rola dziecka w dawnych obrzędach ludowych. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Folklorystyka 1997 [z.] 3 s. 57-70 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
264.artykuł: Łeńska-Bąk Katarzyna: XIX-wieczne zaprosiny jako tekst folkloru. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Polska 1995 [z.] 36 s. 25-44 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
265.artykuł: Łuczkowski Jan: Stan badań nad kulturą ludowa opoczyńskiego. Piotrkowskie Studia Pedagogiczne 1996 t. 3 s. 195-205 (historia i współczesność badań kultury Ziemi Opoczyńskiej; dot. także ...) szczegóły 
266.artykuł: Łuczkowski Jan: Stan badań nad kulturą ludową Opoczyńskiego. Zbliżenia Piotrkowskie 1993 nr 4 s. 9-17  szczegóły 
267.artykuł: Ługowska Jolanta: Folklor tradycyjny - partykularny czy uniwersalny?. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1997 t. 51 (1996) s. 10-13 (komunikat...) szczegóły 
268.artykuł: Łukowska Maria Antonina: Folklor w Łodzi. Kronika Miasta Łodzi 1998 z. 1 s. 194-207 (na przełomie XIX i XX wieku...) szczegóły 
269.artykuł: Łysiak Wojciech: Folklor jako źródło historyczne. Literatura Ludowa 1992 nr 3 s. 31-42  szczegóły 
270.artykuł: Małkowiak Iwona: Sejmik "Kultura wsi". Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1997 nr 1/4 s. 46-48 (nt. wojewódzkiego sejmiku "Kultura wsi w województwie opolskim" zorgan...) szczegóły 
271.artykuł: Marcinkowska Teresa: Folklor muzyczny - ze szczególnym uwzględnieniem tekstów pieśni obrzędowych - w rodzinnej wsi Jana Świętka. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 218-220 (streszcz. ref....) szczegóły 
272.artykuł: Marcinkowska Teresa: Pieśni związane ze śmiercią i pochówkiem w miasteczkach i wsiach województwa krakowskiego (Zarejestrowane przez Krakowski Dom Kultury). Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie 1994 t. 11 s. 51-59  szczegóły 
273.artykuł: Marczewska Marzena: Kieleccy pisarze ludowi. Twórczość Ludowa 1992 nr 3/4 s. 65-68 (o twórcz. pisarzy:...) szczegóły 
274.artykuł: Matyas Istvan: Jesień - studium z życia ludu dawnej Puszczy Sandomierskiej. Rocznik Tarnobrzeski 1997 t. 2 s. 145-158 (nt. małopolskich przysłów związanych z jesienią, zawiera teksty przysł...) szczegóły 
275.artykuł: Mączka Urszula: Czy Śpiewają Kaszubi?. Naji Goche 2002 nr 5 s. 17 (nt. roli pieśni w folklorze kaszubskim; dot. także tekstów...) szczegóły 
276.artykuł: Mączka Urszula: Na Kaszubach. Naji Goche 2003 nr 5 s. 38-39 (m.in. nt. legendy o jeziorze Strednice z ziemi miasteckiej...) szczegóły 
277.artykuł: Milerski Władysław: Troska o trwanie kultury ludowej na Zaolziu. O rodzimej kulturze ludowej Śląska Cieszyńskiego, o jej badaniu i kultywowaniu w subregionie zaolziańskim. Literatura Ludowa 1993 nr 4/6 s. 5-26  szczegóły 
278.artykuł: Millerowa Elżbieta: Kolbergowskie metody dokumentacji źródłowej folkloru. Lud 1993 t. 76 s. 21-35  szczegóły 
279.artykuł: Myśliwski Grzegorz: Kij kalendarzowy z Wielkopolski. Przyczynek do dziejów chronometrii ludowej w XV-XVI wieku. x 2002 ([w ks. zb.:] Inter Orientem et Occidentem. Studia z dziejów Europy Śr...) szczegóły 
280.artykuł: Na ile dzisiejsza kultura ludowa jest spadkiem po PRL?. Na przykład [Lublin] 1996 nr 37/38 s. 8-12 (dyskusja; wypow.: Jan Adamowski, Jerzy Bartmiński, Alfred Gauda, Józef...) szczegóły 
281.artykuł: Narloch Karolina: Czy kaszubskie ballady ludowe mogą bawić?. Slawistyka 2010 nr 11 s. 137-143  szczegóły 
282.artykuł: Neumann Siegfried: Die "Kinder- und Hausmaerchen" der Brueder Grimm und ihre Beziehungen zur polnischen Folklore. x 1989 ([W ks. zb.:] Bracia Grimm i folklor narodów słowiańskich. Wrocław 1989...) szczegóły 
283.artykuł: Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława: Idea działającego słowa w tekstach polskich zamówień. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 101-115  szczegóły 
284.artykuł: Niebrzegowska Stanisława: Sonnik kak zhanr pol'skogo fol'klora. Slavjanovedenie 1994 nr 5 s. 67-74 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
285.artykuł: Niewiadomski Donat: Czas świąt i czas pracy w inicjalnych rytach rolnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 67-85  szczegóły 
286.artykuł: Niewiadomski Donat: Księga ziemi. Z problematyki więzi folkloru i literatury ludowej. Twórczość Ludowa 1995 nr 4 s. 10-12 (nt. pogranicza folkloru i literatury ludowej...) szczegóły 
287.artykuł: Niewiadomski Donat: Ludowa liryka religijna Zamojszczyzny. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 1/2 s. 153-157 (nt. literatury współczesnej...) szczegóły 
288.artykuł: Niewiadomski Donat: Najnowsze piśmiennictwo ludowe. Twórczość Ludowa 1999 nr 3/4 s. 57-58 (nt. zjawisk i tendencji w najnowszym piśmiennictwie ludowym...) szczegóły 
289.artykuł: Niewiadomski Donat: Wiersze kolędowe poetów ludowych. Twórczość Ludowa 1991 nr 1 s. 23-24  szczegóły 
290.artykuł: Niewiadomski Donat: Współczesna autorska proza ludowa. Studia Filologiczne [Sandomierz] 2001 [t.] 2 s. 89-105 (przegląd form piśmienniczych współczesnych utworów prozatorskich pisan...) szczegóły 
291.artykuł: Niewiadomski Donat: Współczesna poezja ludowa w ujęciu generacyjnym. Twórczość Ludowa 1995 nr 1 s. 1-5, 15-17 (m.in. nt. twórczości: Emilii Michalskiej, Władysława Kuchty, Stanisław...) szczegóły 
292.artykuł: Niewiadomski Donat: Zakazy magiczne w XIX-wiecznych rytach orki i siewu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1992 t. 9/10 (1991/1992) s. 159-182 (w kulturze ludowej...) szczegóły 
293.artykuł: Nitecki Hanna: Przestrzeń religijna w polskiej opowieści ludowej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia Wychowania 1994 z. 11 (269) s. 155-164  szczegóły 
294.artykuł: Nowak Józef: Święta wielkanocne w obrzędowości ludowej mieszkańców Zamojszczyzny. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2004 nr 1/2 s. 81-88 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
295.artykuł: Nowak Józef: Tradycyjne formy kultu św. Mikołaja w tomaszowskich dekanatach diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 425-441  szczegóły 
296.artykuł: Odeszli od nas. Twórczość Ludowa 1994 nr 3/4 s. 68-69 (wykaz twórców ludowych zmarłych w latach 1992-1993; także pisarze...) szczegóły 
297.artykuł: Olbracht-Prondzyński Cezary: Podobieństwa ideowe i wspólne inspiracje Młodokaszubów i twórców regionalizmu podhalańskiego. Hale i Dziedziny 1994 nr 5 s. 12 (dot. także literatury...) szczegóły 
298.artykuł: Olesiejuk Feliks: Zwyczaje i obrzędy jesienne ludu Międzyrzecczyzny. Rocznik Międzyrzecki 1992 t. 23/24 (1991/1992) s. 32-62 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
299.artykuł: Olesiejuk Feliks: Zwyczaje i obrzędy letnie ludu Międzyrzecczyzny. Rocznik Międzyrzecki 1992 t. 23/24 (1991/1992) s. 5-31 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
300.artykuł: Oller Grzegorz: W kociewskich rytmach po regale. Pomerania 2006 nr 10 s. 18-21 (nt. zbiorów piesni z Kociewia...) szczegóły 
301.artykuł: Olszewska-Dyoniziak Barbara: Ludowość, folklor i folkloryzm jako wartości społeczne. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 21-45  szczegóły 
302.artykuł: Oparowska Janina: Po kolędzie. Krynica 1998 nr 20 s. 2-3 (nt. tradycji kolędowania w okresie międzywojennym...) szczegóły 
303.artykuł: Opiołowa Aleksandra: Cieszyńskie zagadki ludowe. Literatura Ludowa 1993 nr 4/6 s. 105-118  szczegóły 
304.artykuł: Ostrowski Lech: Między pielgrzymką i dyskoteką. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 28 s. 10 (nt. braku placówek kulturalnych na wsi...) szczegóły 
305.artykuł: Palacz Teresa: Obrzędowość w gminie Wijewo. Przyjaciel Ludu 2002 z. 3 s. 16-23 (z fragm. śpiewek, omówieniem legend lokalnych...) szczegóły 
306.artykuł: Pastuszka Stefan Józef: Kultura ludowa a kultura narodowa. x 1996 ([W ks. zb.:] Chłopi, naród, kultura. T. 4: Kultura i oświata wsi. Rzes...) szczegóły 
307.artykuł: Perszon Jan: Ascetyczno-teologiczne treści pieśni pogrzebowych śpiewanych na Kaszubach. Studia Gdańskie 1998 t. 11 s. 59-98 (z fragmentami omawianych pieśni...) szczegóły 
308.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Przygody folklorystyki. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 18 VII s. 11, 14 (szkic popul. nt. zainteresowań folklorystycznych pisarzy polskich i ob...) szczegóły 
309.artykuł: Pietraszek Edward: Etnografia polska na Kresach do lat trzydziestych XX wieku. x 2000 ([w ks. zb.:] Polskie opisywanie świata. Od fascynacji egzotyką do bada...) szczegóły 
310.artykuł: Piłat Walenty: Działalność kulturalno-oświatowa we wsiach polsko-białoruskich Wileńszczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym (Bazylemu Białokozowiczowi). Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 113-120 (m.in. nt. ludowych obrzędów i obyczajów z fragm. tekstów przyśpiewek...) szczegóły 
311.artykuł: Pluta Feliks: Deminutywa w śląskiej pieśni ludowej. x 2001 ([W ks.:] Feliks Pluta: Studia językoznawcze. Historia języka, dialekto...) szczegóły 
312.artykuł: Polan Leszek: Tradycja i współczesność kultury ludowej na Krajnie (Zarys zagadnienia). Pobocza 1998 nr 2 s. 26-28  szczegóły 
313.artykuł: Posłanie uczestników Krajowego Kongresu Kultury Wsi. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1997 nr 1/4 s. 48-50 (tekst posłania uczestników Kongresu, Częstochowa 23 IV 1997...) szczegóły 
314.artykuł: Pośpiech Jerzy: Bożena Stelmachowska o legendach ludowych. Kwartalnik Opolski 2003 nr 2/3 s. 95-122 (dot. polskich legend ludowych m.in. na podstawie badań Bożeny Stelmach...) szczegóły 
315.artykuł: Pośpiech Jerzy: Stan badań nad folklorem górnośląskim w latach 1981-1990. x 1991 ([W ks. zb.:] Stan i potrzeby badań ślązkoznawczych nad językiem, piśmi...) szczegóły 
316.artykuł: Pośpiech Jerzy: Stanisław Wasylewski o marzannie, gaiku i sobótkach na Śląsku. Kwartalnik Opolski 2003 nr 1 s. 101-118 (dot. obrzędu Marzanny na Śląsku w m.in. tekstach literackich i opracow...) szczegóły 
317.artykuł: Pośpiech Jerzy: Śląskie podania ludowe w opisach Bożeny Stelmachowskiej. Kwartalnik Opolski 2003 nr 4 s. 103-136 (zawiera tekst podrozdziału o podaniach ludowych z "Kultury ludowej Ślą...) szczegóły 
318.artykuł: Przybylska Renata: O formule ludowych zamawiań chorób na Podkarpaciu. Twórczość Ludowa 2002 nr 4 s. 5-9 (m.in. rytuały stwarzające (zaklinania), rytuały ochraniające i odczyni...) szczegóły 
319.artykuł: Radzikowska Aranuta Ada: Przyśpiewki korowajowe na pograniczu polsko-zachodnioruskim z okolic Białej Podlaskiej. Literatura Ludowa 1994 nr 1 s. 59-74  szczegóły 
320.artykuł: Rączka Zofia: Studium Wiedzy o Żywiecczyźnie 1985-2004. Karta Groni 2004 nr 23 s. 31-34 (wykaz referatów i prelegentów; m.in. zawiera referaty dot. tradycji lu...) szczegóły 
321.artykuł: Robotycki Czesław: Jaka kultura ludowa?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 42 (1998) z. 2 s. 13-14 (cechy kategorii "kultura ludowa"; streszczenie referatu...) szczegóły 
322.artykuł: Robotycki Czesław: Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 6 s. 168 (wyw. z etnografem; rozm. Izabella Bodnar...) szczegóły 
323.artykuł: Sannikova Ol'ga V.: Pol'skaja mifologicheskaja leksika v strukture fol'klornogo teksta. x 1994 ([W ks. zb.:] Slavjanskijj i balkanskijj fol'klor. Moskva 1994 s. 44-83...) szczegóły 
324.artykuł: Siekierski Stanisław: Między mówionym a pisanym w twórczości chłopów-włościan. Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 100-111 (charakterystyka i typologia pisarstwa ludowego od 2. połowy XIX w....) szczegóły 
325.artykuł: Sielicki Franciszek: Dodatkowe materiały do opisu życia na Wilejszczyźnie. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 153-162  szczegóły 
326.artykuł: Sielicki Franciszek: Polskie ludowe pieśni miłosne śpiewane na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 53 (1103) s. 103-124  szczegóły 
327.artykuł: Sierociuk Jerzy: Czy istniał prasłowiański język poetycki?. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2001 t. 8 s. 127-137 (na przykładzie ludowej twórczości słownej...) szczegóły 
328.artykuł: Sierociuk Jerzy: Imiona w kujawskiej pieśni ludowej. x 1999 ([W ks. zb.:] Silva rerum. Księga poświęcona profesorowi Markowi Kornas...) szczegóły 
329.artykuł: Sikora Władysław: Cieszyńska pieśń i poezja ludowa i ich związki interetniczne. Literatura Ludowa 1993 nr 4/6 s. 27-42  szczegóły 
330.artykuł: Simonides Dorota: Folklor a tożsamość Śląska. x 1990 ([W ks. zb.:] Kultura ludowa a tożsamość Śląska. Katowice 1990 s. 21-28...) szczegóły 
331.artykuł: Simonides Dorota: Folklor słowiański i niemiecki na śląskim pograniczu kulturowym. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
332.artykuł: Simonides Dorota: Folklorystyka wobec etnografii i innych nauk humanistycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1991 z. 28 (1016) s. 59-72 (m.in. o polskich folklorystach XIX i XX wieku...) szczegóły 
333.artykuł: Simonides Dorota: Główne osiągnięcia folklorystyki w siedemdziesięcioleciu niepodległości Polski. Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 9-24  szczegóły 
334.artykuł: Simonides Dorota: Główne problemy badawcze w folklorystyce śląskiej. x 1991 ([W ks. zb.:] Stan i potrzeby badań ślązkoznawczych nad językiem, piśmi...) szczegóły 
335.artykuł: Simonides Dorota: J. i W. Grimmowie a folklor polski. x 1989 ([W ks. zb.:] Bracia Grimm i folklor narodów słowiańskich. Wrocław 1989...) szczegóły 
336.artykuł: Simonides Dorota: Pojęcie "folklor" w myśli europejskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Polska 1995 [z.] 36 s. 5-24 (nt. badań ludoznawczych w Polsce w aspekcie historycznym i współczesny...) szczegóły 
337.artykuł: Simonides Dorota: "Sacrum" jako zasada porządkowania świata w kulturze ludowej. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
338.artykuł: Simonides Dorota: Więź regionalna a "mała ojczyzna". x 1999 ([W ks.:] Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etnicz...) szczegóły 
339.artykuł: Simonides Dorota: Z średniowiecznych źródeł śląskiego folkloru. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1990 z. 29 s. 19-25  szczegóły 
340.artykuł: Simonides Dorota: Źródła ludowe i regionalne w polskiej kulturze. x 1998 ([w ks.:] Kultura polska w nowej sytuacji historycznej. Pod red. Jerzeg...) szczegóły 
341.artykuł: Smolarz Jan: Miniatury chełmskich regionalistów. Region Lubelski 1990 r. 1 (1986) s. 290-291 (nt. chełmskich pisarzy ludowych...) szczegóły 
342.artykuł: Smolińska Teresa: Folklorystyka w Opolu. Kwartalnik Opolski 1991 (1990) nr 1/4 s. 42-52 (nt. działaln. Katedry Folklorystyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w O...) szczegóły 
343.artykuł: Smolińska Teresa: O potrzebie utożsamiania się z regionem. Społeczne inicjatywy folklorystyczne. x 1999 ([W ks.:] Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etnicz...) szczegóły 
344.artykuł: Smolińska Teresa: "Pieśń ujdzie cało...". Pogranicze kulturowe w "Pieśniach ludu polskiego w Górnym Szląsku" Juliusza Rogera. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Folklorystyka 1996 z. 2 s. 13-22 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
345.artykuł: Smolińska Teresa: W poszukiwaniu samoświadomości (Na przykładzie rodzinnych opowieści genealogicznych).. Kwartalnik Opolski 1989 nr 3/4 s. 20-26  szczegóły 
346.artykuł: Smolińska Teresa: Wzajemne relacje między twórcami i badaczami kultury ludowej. Twórczość Ludowa 2003 nr 4 s. 14-17  szczegóły 
347.artykuł: Smolińska Teresa: Zderzenie kultur na Górnym Śląsku (Na przykładzie lokalnych podań nazewniczych). x 1994 ([W ks. zb.:] Śląsk - pogranicze kultur. Opole 1994 s. 91-102 [miejsce ...) szczegóły 
348.artykuł: Snoch Bogdan: Bajecznie i legendarnie o Częstochowie. Almanach Częstochowy 2002 s. 21-25 (nt. legend okolic Częstochowy...) szczegóły 
349.artykuł: Snoch Bogdan: Cudowne opowieści jurajskie. Almanach Częstochowy 2011 s.106-110 (nt. legend i podań Jury Krakowsko-Częstochowskiej...) szczegóły 
350.artykuł: Snoch Bogdan: Opowieści jurajskich warowni. Almanach Częstochowy 2009 s. 45-75 (nt. legend i podań Jury Krakowsko-Częstochowskiej...) szczegóły 
351.artykuł: Snoch Bogdan: Podczęstochowskim szlakiem podań i legend. Almanach Częstochowy 2006 s. 77-88  szczegóły 
352.artykuł: Stefański Józef: Historia badań etnograficznych na terenie województwa chełmskiego. Rocznik Chełmski 1996 t. 2 s. 293-320 (od XIX wieku do 1995 r.; m.in. o tekstach gwarowych, przyśpiewkach, le...) szczegóły 
353.artykuł: Stelmachowska Bożena: Kultura ludowa Śląska. Cz. 1: Piśmiennictwo, zwyczajowość, pieśniarstwo, baśniarstwo. [Rozdz. I. Piśmiennictwo ludowe]. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Folklorystyka 1996 z. 2 s. 23-49 (podał do druku i koment.: Jerzy Pośpiech: Nieznana monografia Bożeny S...) szczegóły 
354.artykuł: Stępnik Krzysztof: Pieśń ludowa czasu wojny i jej poetyckie imitacje (Na wybranym materiale z okresu I wojny światowej). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 5 (1987) s. 145-64  szczegóły 
355.artykuł: Studenckie Koło Folkloroznawców. Teksty z Ulicy 2003 z. 5/6 s. 103-107 (przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; kalen...) szczegóły 
356.artykuł: Styk Józef: Twórczość ludowa u progu XXI wieku. Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 14 (m.in. o dominacji kultury agrarnej nad kulturą narodwą w Polsce...) szczegóły 
357.artykuł: Sulima Roch: Aspekt estetyczny piśmiennictwa ludowego. Twórczość Ludowa 1989 nr 2 s. 24-28 (nt. współczesnej literatury ludowej...) szczegóły 
358.artykuł: Sulima Roch: Folklorystyka wobec kultury współczesnej. Literatura Ludowa 1992 nr 6 s. 39-61  szczegóły 
359.artykuł: Sulima Roch: Literatura ludowa. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 420-437 (omów. krytyczne prac z zakresu literatury ludowej wyd. w roku 1983...) szczegóły 
artykuł: (kaja): Literatura ludowa. Głos Ludu 1994 nr 75 s. 5  szczegóły 
360.artykuł: Sulima Roch: Między oralnością a piśmiennością. Strategia kolekcjonera a ludowa kultura rękopisu (XIX-XX wiek). Mazowieckie Studia Humanistyczne 1997 r. 3 nr 1 s. 163-199  szczegóły 
361.artykuł: Sulima Roch: Między płaczem a milczeniem. Regiony 1989 nr 1 s. 5-7 (dot. zapisów ludowych lamentów pogrzebowych...) szczegóły 
362.artykuł: Sulima Roch: Poezja małych wspólnot. Twórczość Ludowa 1989 nr 1 s. 24 (analiza współczesnej poezji ludowej po 1980 r.; m.in. o twórczości Jan...) szczegóły 
363.artykuł: Sulima Roch: Wieczność - biografia - historia (O ludowych podaniach historycznych - niefolklorystycznie). Literatura Ludowa 1989 nr 2 s. 15-35  szczegóły 
364.artykuł: Sulima Roch: Współczesne zjawiska twórczości ludowej i nieprofesjonalnej. Przegląd wydawnictw za rok 1985. Literatura Ludowa 1992 nr 1 s. 59-69 (omów....) szczegóły 
365.artykuł: Syryczyńska Grażyna: Czarodziejska moc słowa. Charaktery 1997 nr 6 s. 40-42 (m.in. o rytuałach słownych i folklorze magicznym - ludowych inwokacjac...) szczegóły 
366.artykuł: Szablewski Zbigniew: Kiedy król Herod. Kilka uwag o kolędzie kaszubskiej. Pomerania 1992 nr 12 s. 16-19  szczegóły 
367.artykuł: Szpakowska-Mądzik Irena: Literatura ludowa jako wyraz świadomości stanowej i narodowej. x 1995 ([w ks.:] Chłopi - kultura - naród - państwo. Kielce 1995, s.101-108...) szczegóły 
368.artykuł: Szurmiak-Bogucka Aleksandra: Przyczynki do zagadnienia formy pieśni Babiogórców w świetle zbiorów XIX i XX wieku. Rocznik Babiogórski 2003 t. 5 s. 11-17  szczegóły 
369.artykuł: Szymańska Janina: Pieśni "pustych nocy". Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 211-252 (nt. pieśni pogrzebowych śpiewanych podczas czuwania nad zwłokami...) szczegóły 
370.artykuł: Szymańska Janina: Podlaskie pieśni "włóczebne". Etnolingwistyka 1992 t. 5 s. 97-134 (nt. obrzędowych pieśni wiosennych z Białostocczyzny...) szczegóły 
371.artykuł: Taras Bożena: Rola przyśpiewki w tańcach rzeszowskich. x 1999 ([W ks.:] Bożena Taras: Dyskurs taneczny ziemi rzeszowskiej. Analiza pr...) szczegóły 
372.artykuł: Taras Bożena: Struktura językowa incipitów w przyśpiewkach rzeszowskich. x 1997 ([w ks.:] Z polszczyzny historycznej i współczesnej. Pod red. Teresy Am...) szczegóły 
373.artykuł: Taras Bożena: Wyznaczniki delimitacji końcowej w tekstach przyśpiewek rzeszowskich. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1999 z. 5 s. 247-262 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
374.artykuł: Tołstaja Swietłana M.: Magiczne funkcje negacji w tekstach sakralnych. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 117-125 (dot. m.in. zażegnywań, zamawiań, zaklęć i rytualnych dialogów z terenó...) szczegóły 
375.artykuł: Trojanowicz Alicja: Lamenty pogrzebowe. Regiony 1989 nr 1 s. 12-18  szczegóły 
376.artykuł: Trojanowska Izabella: Z podaniem i legendą na kaszubskich szlakach. Pomerania 1993 nr 3-12 (o legendach związanych z miesjcowościami Garcz i Łosino, Kartuzy, Wejh...) szczegóły 
377.artykuł: Trojanowska Izabella: Z podaniem i legendą na kaszubskich szlakach. Pomerania 1994 nr 2-9 (o legendach związanych z miejscowościami: Gołuń, Węsiory, Charzykowy, ...) szczegóły 
378.artykuł: Turek Krystyna: Cieszyńskie pieśni ludowe ze zbioru Andrzeja Cinciały. Kwartalnik Opolski 1998 nr 3/4 s. 111-119  szczegóły 
379.artykuł: Turek Krystyna: Kolędy apokryficzne w śląskich źródłach folklorystycznych. Literatura Ludowa 1997 nr 1 s. 15-26  szczegóły 
380.artykuł: Turek Krystyna: Ludowa pieśń pogrzebowa jako prolegomena do badań interetnicznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1520 s. 69-81 (z fragm. tekstów pieśni...) szczegóły 
381.artykuł: Turek Krystyna: Pieśni komiczne. x 1991 ([W ks. zb.:] Śląskie uciechy i zabawy. Materiały etnologiczno-folklory...) szczegóły 
382.artykuł: Turek Krystyna: Pieśń ludowa - jej funkcje i znaczenie w kulturze Górnego Śląska. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Kultura, język, edukacja 1995 t. 1 (1518) s. 243-257  szczegóły 
383.artykuł: Turek Krystyna: Publikacje pieśni ludowych w latach 1980-1990. x 1991 ([W ks. zb.:] Stan i potrzeby badań ślązkoznawczych nad językiem, piśmi...) szczegóły 
384.artykuł: Turek Krystyna: Z dorobku folklorystyki muzycznej Górnego Śląska w latach 1945-1985. Rocznik Katowicki 1989 t. 14 (1988) s. 91-109 (m.in. o pasji zbierackiej Adolfa Dygacza, Józefa Ligęzy oraz przegląd ...) szczegóły 
385.artykuł: Turek Krystyna: Zarys dziejów badań nad śląską pieśnią ludową. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1422 s. 9-38  szczegóły 
386.artykuł: Tymochowicz Mariola: Narodziny i chrzest dziecka - przekazy ze Stojeszyna. Twórczość Ludowa 2003 nr 3 s. 23-25 (opis zwyczajów wraz z ludowymi przekazami z woj. lubelskiego, opowiedz...) szczegóły 
387.artykuł: Uryga Jan: Z kolędą przez podhalańską ziemię. Słowo Powszechne 1991 nr 279 s. 11  szczegóły 
388.artykuł: Vakhnihna L.: Vzajemozvahjazki bolgars'kooji ta zakhihdnoslovahjans'koih fol'kloristiki. Slov'jans'ke Lihteraturoznavstvo i Fol'kloristika 1989 r. 17 s. 60-65 (od połowy XVIII w....) szczegóły 
389.artykuł: Vincenz Stanisław: Mała Itaka. x 1995 ([W ks. zb.:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Warsza...) szczegóły 
390.artykuł: Vinogradova L.N.: Slavjanskaja narodnaja demonologija: problemy sravnitel'nogo izuchenija. x 1998 ([W ks.:] Slavjanskie literatury, kul'tura i fol'klor slavjanskikh naro...) szczegóły 
391.artykuł: Wachnina Larissa: Polskie pieśni na Ukrainie. Relacja z badań. Literatura Ludowa 1995 nr 4/5 s.79-90  szczegóły 
392.artykuł: Wasylewski Stanisław: Marzanna i sobótka. Kwartalnik Opolski 2003 nr 1 s. 119-124 (dot. obrzędów m.in. na podstawie fragmentów pieśni ludowych...) szczegóły 
393.artykuł: Wełpa Agnieszka: Frazeologizmy dotyczące uczuć w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur, Kujaw oraz Kaszub. Prace Językoznawcze [Olsztyn] 2012 z. 14 s. 253-262  szczegóły 
394.artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Słowo i gest. Dwa warianty weselnych zaprosin. Etnografia Polska 1991 t. 35 z. 1 s. 85-101 (z fragm. rymowanych zaprosin, dot. XIX i początku XX w....) szczegóły 
395.artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Wprowadzenie do poetyki oracji (Mechanizm zmienności tekstu). Literatura Ludowa 1992 nr 2 s. 19-31 (dot. oracji zaprosinowych z przełomu XIX i XX w....) szczegóły 
396.artykuł: Woźniak Anna: Żeńskie istoty mityczne w folklorze polskim i białoruskim. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 146-157  szczegóły 
397.artykuł: Woźniak Wojciech: Poeci jednego miejsca. Twórczość Ludowa 1989 nr 1 s. 21 (nt. twórczości poetów związanej z miejscem zamieszkania; m.in. o Waler...) szczegóły 
398.artykuł: Woźniak Wojciech: Poeci jedynego miejsca. Szkic o pograniczu poezji ludowej i poezji profesjonalnej, oparty na przykładach twórczości Walerii Żarnochowej, Wacława Lipowskiego i Tadeusza Machowskiego. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1990 r. 4 s. 168-178 (tekst referatu wygłoszonego na sesji naukowej podczas XII Kurpiowskich...) szczegóły 
399.artykuł: Wróbel Jolanta: Napisy nagrobne na Śląsku. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Pedagogika 2001 z. 8/10 (1999/2001) s. 1109-1119  szczegóły 
400.artykuł: Zborowski Juliusz: Przyczynki do zwyczajów na Boże Narodzenie na Podhalu. Tatrzański Orzeł = The Tatra Eagle 1995 nr 2 s. 4-5 (z fragm. tekstów obrzędowych...) szczegóły 
401.artykuł: Zdarzyło się!. Naji Goche 2003 nr 2 s. 29 (nt. przygotowania przez Marka Milera do wydania zbioru legend i opowia...) szczegóły 
402.artykuł: Zimnicka Emilia: Izbica. Naji Goche 2003 nr 1 s. 26 (artykuł ogólny dot. Ziemi, m.in. nt. bajek i podań o ziemi pomorskiej...) szczegóły 
403.artykuł: Zowczak Magdalena: Dlaczego Cygan kradnie? Przyczyny zróżnicowania ludzi według biblii ludowej. Konteksty 1992 nr 2 s. 33-38 (dot. stereotypów w ludowych legendach...) szczegóły 
404.artykuł: Zowczak Magdalena: Mitologia zamawiania i mistyka zamów na podstawie współczesnych materiałów z Wileńszczyzny. Literatura Ludowa 1994 nr 4/6 s. 3-35  szczegóły 
405.artykuł: Zowczak Magdalena: Modlitwa ludowa. Konteksty 1998 nr 1 s. 33-42  szczegóły 
406.artykuł: Zowczak Magdalena: O wyższości świąt Wielkanocnych nad świętami Bożego Narodzenia. x 2002 ([w ks. zb.:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Hel...) szczegóły 
407.artykuł: Zowczak Magdalena: Sybilla kontra Salomon. Z symboliki mądrości w tradycji ludowej. Literatura Ludowa 1994 nr 4/6 s. 75-107  szczegóły 
408.artykuł: Żukow-Karczewski Marek: Szopka góralska. Życie Literackie 1989 nr 51/52 s. 7, 14  szczegóły 
409.artykuł: Życie Warszawy 1992 nr 6 s. 2 (not. o zebraniu założycielskim, Warszawa, 7 I 1992...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Folkloryści (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
410.książka: Moczydłowski Ignacy: Materiały etnograficzne z Podhala Ignacego Moczydłowskiego. 2011  szczegóły 
411.książka: Sawada Kazuhiko: Bronisław Piłsudski in Japan. 2008  szczegóły 
412.książka: Turek Krystyna: Sylwetki zbieraczy i badaczy muzycznego folkloru Śląska. 2001 (Wstęp. * Część pierwsza, Pionierzy folklorystyki śląskiej: Józef Lompa...) szczegóły 
413.książka: Zielińska Elżbieta: Dawni badacze Kurpiowszczyzny. 1989 ([Dot.: Stanisław Chełchowski, Wiktor Czajewski, Wincenty Hipolit Gawar...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
414.odwołanie: Broda Jan. x  szczegóły 
artykuł: Motyka Jeronym: W niewoli namiętności. Głos Ludu 1998 nr 54 s. 3 (sylwetka folklorysty ze Śląska Cieszyńskiego; z notą od redakcji i fot...) szczegóły 
415.odwołanie: Burszta Józef. x  szczegóły 
artykuł: Jasiewicz Zbigniew: Józef Burszta (1914-1987). Kronika Wielkopolski 1990 nr 1 s. 141-151  szczegóły 
artykuł: Podolak Jan: Prof. Józef Burszta (1914-1987). x 1989 ([w czasopiśmie:] Slovensky Narodopis 1989 nr 1/2 s. 224-225 [in...) szczegóły 
416.odwołanie: Bystroń Jan Stanisław. x  szczegóły 
artykuł: Turowski Jan: Fundatorzy wiedzy socjologicznej o polskiej wsi. Roczniki Nauk Społecznych = Annales de Sciences Sociales = Annals of Social Sciences 2002 t. 30 z. 1 s. 25-46 (m.in. dot. Jana Stanisława Bystronia...) szczegóły 
417.odwołanie: Bzdęga Jan. x  szczegóły 
artykuł: Głowinkowska Barbara: Jan z Domachowa Bzdęga - pielgrzym z Biskupizny. Kronika Wielkopolski 1999 nr 2 s. 103-108 (artykuł biograficzny...) szczegóły 
418.odwołanie: Ceynowa Florian. x  szczegóły 
książka: Brock Peter: Folk cultures and little peoples. Aspects of national awakening in East Central Europe. 1992 ([Zawiera m.in.:] Zorian Dołęga Chodakovski and the discovery of Polish...) szczegóły 
419.odwołanie: Chełchowski Stanisław. x  szczegóły 
artykuł: Wrocławski Krzysztof: Zasługi Stanisława Chechłowskiego dla dokumentacji prozy ludowej z Mazowsza. x 2002 ([w ks. zb.:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Hel...) szczegóły 
420.odwołanie: Cinciała Andrzej. x  szczegóły 
artykuł: Milerski Władysław: Andrzej Cinciała: prawnik, folklorysta, społecznik (W 100. rocznicę śmierci jednego z pierwszych szermierzy ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 67 s. 3  szczegóły 
421.odwołanie: Danel Robert. x  szczegóły 
książka: Golec Józef: Robert Danel. Redaktor, folklorysta, popularyzator ziemi cieszyńskiej. Materiały do bibliografii. 1999  szczegóły 
recenzja: Jaworski Kazimierz: Bibliografia Roberta Danela. Głos Ludu 1999 nr 35 s. 4  szczegóły 
422.odwołanie: Dołęga-Chodakowski Zorian. x  szczegóły 
książka: Brock Peter: Folk cultures and little peoples. Aspects of national awakening in East Central Europe. 1992 ([Zawiera m.in.:] Zorian Dołęga Chodakovski and the discovery of Polish...) szczegóły 
recenzja: Biskupski M.B.: Canadian American Slavic Studies = Revue Canadienne Americaine d'Etudes Slaves 1994 t. 28 nr 2/3 s. 347-349  szczegóły 
recenzja: Slezkine Yuri: Slavic Review 1993 t. 52 nr 4 s. 893  szczegóły 
książka: Chodźko Dominik Cezary, Czarnocki Adam, Polevoj Ksenofont: Vybranae. 2007  szczegóły 
423.odwołanie: Dybowski Benedykt. x  szczegóły 
artykuł: Kamocki Janusz, Kuczyński Antoni: Zbiory Benedykta Dybowskiego w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Krakowie. x 1998 ([W ks.:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego. Pod red. Anto...) szczegóły 
424.odwołanie: Dygacz Adolf. x  szczegóły 
książka: Dygacz Janina: Słówka z pieśni ludowych Adolfa Dygacza. 1997  szczegóły 
artykuł: Dygacz Adolf: Moje publikacje z zakresu folkloru muzycznego z lat 1954-1989. Studium analityczne. x 1999 ([w ks. zb.:] Książka na Śląsku w latach 1956-1989. Zarys problematyki....) szczegóły 
artykuł: Fundacja Profesora Dygacza. Śląsk 1999 nr 11 s. 82 (nota nt. zainteresowań badawczych prof. Dygacza oraz zawiązaniu się F...) szczegóły 
artykuł: Turek Krystyna: Adolf Dygacz jako etnomuzykolog i pedagog. Zwrot 1992 nr 7 s. 25-29  szczegóły 
425.odwołanie: Farnik Ernest. x  szczegóły 
artykuł: Kadłubiec Daniel: Z teki rękopisów Ernesta Farnika. Zwrot 1992 nr 1 s. 16-19 (ze zbiorów Bibl. Śl. w Katowicach...) szczegóły 
426.odwołanie: Federowski Michał. x  szczegóły 
książka: W kręgu twórczości Michała Federowskiego. W stulecie wydania I tomu "Ludu białoruskiego". 1998 ([Materiały z sesji naukowej, 23-24 I 1997, org. Wyższa Szkoła Pedagog...) szczegóły 
artykuł: Budziszewska Wanda: "Zielnik litewski" M. Federowskiego a jego "Lud białoruski". Slavia Orientalis 1991 nr 3/4 (1990) s. 273-278  szczegóły 
artykuł: Czubak Maria: Nieopublikowane materiały językowe z archiwum Michała Federowskiego. x 2001 ([w ks. zb.:] Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami. Studi...) szczegóły 
artykuł: Karpyza Witold, Siemieńczuk Henryk: Kosin miejsce pracy Michała Federowskiego. Magazyn Polski 1999 nr 2/3 s. 50-53  szczegóły 
427.odwołanie: Fischer Adam. x  szczegóły 
artykuł: Simonides Dorota: Z historii polskiej folklorystyki. Miejsce Adama Fischera. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Folklorystyka 1997 [z.] 3 s. 25-44 (sylwetka, dorobek i osiągnięcia folklorystyczne na tle europejskiej f...) szczegóły 
428.odwołanie: Gloger Zygmunt. x  szczegóły 
książka: Komorowska Teresa: Gloger. Opowieść biograficzna. 1985  szczegóły 
recenzja: Dobroński Adam: Rocznik Białostocki 1991 t. 17 s. 419-420  szczegóły 
książka: Spotkania z Glogerem. Studia i materiały z łomżyńskich sesji i konkursów glogerowskich 1985-1995.. 1995 (Aleksander Gieysztor: Wstęp. - Skład Komitetu Honorowego Ogólnopolskie...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1996 nr 4 s. 156  szczegóły 
artykuł: Gołębiowski Bronisław: Od kultury ludowej do ogólnonarodowej. Dzieło Zygmunta Glogera. Kultura Wsi 1998 nr 1 s. 132-144  szczegóły 
429.odwołanie: Głowacki Michał. x  szczegóły 
książka: Kowalów Witold Józef: Ks. Michał S. Głowacki "Świętopełk" (1804-1846). Folklorysta i współorganizator powstania. 1999 ([Dotyczy biografii; m.in. rozdział:] Działalność literacko-folklorysty...) szczegóły 
recenzja: Jonca Magdalena: Świętopełk spod Karpat. Literatura Ludowa 2001 nr 1 s. 65-67  szczegóły 
430.odwołanie: Gołębiowski Łukasz. x  szczegóły 
artykuł: Książek Irena: Łukasz Gołębiowski jako badacz i dokumentalista kultury ludowej. Twórczość Ludowa 1998 nr 4 s. 29-34  szczegóły 
artykuł: Zygmunt : Tłoka. Krynica 1994 nr 2 s. 41 (art. popularyzatorski, dot. zwyczaju wspólnej pomocy niesionej sąsiado...) szczegóły 
431.odwołanie: Hytrek Adolf. x  szczegóły 
książka: Pixa Józef: Ksiądz Adolf Hytrek - życie i dzieło. 2009  szczegóły 
książka: Kiełbasa Antoni: Ksiądz Adolf Hytrek. 1853-1899. Dziennikarz, ludoznawca, archeolog. 1996  szczegóły 
artykuł: Kiełbasa Antoni: Nieznane fakty z życia i działaności księdza Adolfa Hytrka (1853-1899). x 1994 ([W ks.:] Ludzie Kościoła katolickiego na Ziemi Śląskiej. Zbiór studiów...) szczegóły 
432.odwołanie: Jarecki Stanisław. x  szczegóły 
artykuł: Gabryś Ryszard: Stanisław Jarecki - słowo na jego 30 rocznicę. Rocznik Katowicki 1989 t. 14 (1988) s. 126-135 (biogr.; z fot....) szczegóły 
433.odwołanie: Koszyk Szymon. x  szczegóły 
artykuł: Hładko Ryszard: Od piosenki do Pomnika. Śląsk 1997 nr 4 s. 59 (nt. śląskiego działacza regionalnego Szymona Koszyka, inicjatora budow...) szczegóły 
434.odwołanie: Kotula Franciszek. x  szczegóły 
książka: W kręgu badań nad folklorem. Materiały pokonferencyjne w dziesięciolecie śmierci Franciszka Kotuli. 1995 ([Zawiera m.in.:] Janusz Zathey: Przedmowa. * Krzysztof Ruszel: Wkład d...) szczegóły 
artykuł: Bocheński August: Wierny ziemi (Wspomnienie o Franciszku Kotuli). Prace Humanistyczne 1991 nr 30 s. 11-15  szczegóły 
435.odwołanie: Kozłowski Korneli. x  szczegóły 
artykuł: Trojnar Andrzej: Historyczne zainteresowania Kornelego Kozłowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1991 nr 4 (1188) s. 28-39 (biogr.; m.in. nt. prac folklorystycznych...) szczegóły 
436.odwołanie: Kubary Jan Stanisław. x  szczegóły 
artykuł: Słabczyński Tadeusz: Samotnik Mikronezji J. S. Kubary (1846-1896). Kontynenty 1989 nr 9 s. 14-16  szczegóły 
437.odwołanie: Ligęza Józef. x  szczegóły 
książka: Jaworski Eugeniusz, Kosowska Ewa: Antropologia i hermeneutyka. O tekstach Józefa Ligęzy. 1994 (Wstęp. - "Antropologia, hermenetyka i wątpliwości". Między ontologią a...) szczegóły 
recenzja: Eder Maciej: Etnologia i historia: konflikt czy harmonia. Literatura Ludowa 1996 nr 6 s.67-71  szczegóły 
recenzja: Wisłocki Seweryn A.: Antropologia i hermeneutyka. Opcje 1995 nr 4 s. 133-134  szczegóły 
438.odwołanie: Łysek Józef. x  szczegóły 
artykuł: Kadłubiec Daniel: Józef Łysek z oddali dwudziestu lat. Głos Ludu 1997 nr 59 s. 4 (biogr. znawcy gwary jabłonkowskiej, góralskiej kultury materialnej...) szczegóły 
439.odwołanie: Moskwa Marian. x  szczegóły 
artykuł: Jaworski Witold: Łowicki Kolberg. Masovia Mater 1995 nr 11 s. 4 (sylwetka Mariana Moskwy...) szczegóły 
440.odwołanie: Oleszczuk Aleksander. x  szczegóły 
artykuł: Bajkowska Hanna: Aleksander Oleszczuk (1900-1983) - dokumentalista folkloru Podlasia. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 2 s. 36-42 (z bibliografią przedmiotowo-podmiotową Aleksandra Oleszczuka...) szczegóły 
441.odwołanie: Ondrusz Józef. x  szczegóły 
artykuł: Jasińska Beata: Józef Ondrusz - badacz folkloru zaolziańskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Folklorystyka 1996 z. 2 s. 67-73  szczegóły 
442.odwołanie: Perszon Jan. x  szczegóły 
artykuł: Kuchnowski Lech: Ks. dr hab Jan Perszon. Gdinsko Kleka 2003 nr 27 s. 3 (omówienie dorobku entograficznego z okazji przyznania medalu "Srebrnej...) szczegóły 
443.odwołanie: Piłsudski Bronisław. x  szczegóły 
książka: B.O. Pilsudskijj - issledovatel' narodov Sakhalina. Materialy mezhdunarodnojj nauchnojj konferencii, 31 oktjabrja - 2 nojabrja 1991 g. 1992  szczegóły 
książka: Bronisław Piłsudski and Futabatei Shimei - an excellent charakter in the history of Polish-Japanese Relations. Materials of the Third International Conference on Bronisaw Piłsudski and His Scholary Heritage Kraków-Zakopane 29/8-7/9 1999. 2001 ([Zawiera m.in.:] Editor's Preface. Opening Address. Nikolay P. Matveye...) szczegóły 
książka: Bronisław Piłsudski. Zesłaniec, etnograf, polityk. 2000 ([Zawiera materiały z sesji "Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek,...) szczegóły 
recenzja: Milewska-Młynik Anna: Niepodległość i Pamięć 2001 nr 1 s. 245-249  szczegóły 
recenzja: Milewska-Młynik Anna: Wrocławskie Studia Wschodnie 2001 t. 5 s. 272-276  szczegóły 
książka: Piłsudski Bronisław: "Dorogojj Lev Jakovlevich". Pis'ma L.Ja. Shternbergu 1893-1917 gg.. 1996  szczegóły 
artykuł: Asai Tohru: Kilka uwag o książce Bronisława Piłsudskiego "Materials for the study of the ainu language and folklore". Literatura Ludowa 1999 nr 4/5 s. 17-21  szczegóły 
artykuł: Bajor Alwida A.: Broniś czy enigmatyczny Ernest? W 140. rocznicę urodzin Bronisława Piłsudskiego. Magazyn Wileński 2006 nr 11 s. 40-42  szczegóły 
artykuł: Bajor Alwida A.: Kolekcja fotografii B. Piłsudskiego w Muzeum Druskienickim. Magazyn Wileński 2004 nr 11 s. 38-39 (nt. fotografii autorstwa B. Piłsudskiego wykonanych na Sachalinie, zna...) szczegóły 
artykuł: Bibliografia [prac w języku rosyjskim o Bronisławie Piłsudskim]. Lud 1994 t. 77 s. 207-222 ([z komentarzem:] Władysław M. Łatyszew: Materiały do bibliografii publ...) szczegóły 
artykuł: Bukowski Jerzy: Pamięć o Bronisławie Piłsudskim. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2003 nr 48 s. 9 (nota spraw. z uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej Bronisława ...) szczegóły 
nawiązanie: Molenda Irmina: Starszy czy młodszy. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2003 nr 50 s. 19 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Cabanowski Marek: Discoverer of the Ainu. The Warsaw Voice 1990 nr 7 s. 11 (nt. zasług Bronisława Piłsudskiego w odkryciu języka i kultury ajnuski...) szczegóły 
artykuł: Ciechanowicz Jan: Bronisław Piłsudski. x 1997 ([W ks.: id.]: W bezkresach Eurazji. Uczeni polscy w imperium rosyjskim...) szczegóły 
artykuł: Dąbrowski Adam Grzegorz: Przyczynki do biografii Bronisława Piłsudskiego w spuściźnie Bolesława Szcześniaka. Teki Archiwalne 2000 t. 4 (26) s. 99-107  szczegóły 
artykuł: Dąbrowski Adam Grzegorz: Spurces for the Bibliography of Bronisław Piłsudski Preserved in the Archives of Modern History Documentation (AAN) w Warszawie. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 2003 t. 5 s. 262-265  szczegóły 
artykuł: Filip Grzegorz: Wyspa złoczyńców. Forum Akademickie 1999 nr 10 s. 49 (biografia, m.in. nt. badań etnograficznych wśród tubylców Sachalinu...) szczegóły 
artykuł: Grodziska Karolina: Spuścizna rękopiśmienna Bronisława Piłsudskiego w zbiorach Biblioteki PAN w Krakowie i jej proweniencja. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1998 r. 43 s. 295-300  szczegóły 
artykuł: Inoue Koichi: B. Piłsudski's undispatched [?] letter to the chairman [W.W. Radloff] of the Russian Committee for the Exploration of Central and East Asia. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 1995 t. 2 s. 67-72 (tekst wygł. na sesji "Bronisław Piłsudski - badacz ludów Sachalinu", J...) szczegóły 
artykuł: Inoue Koichi: Lew Szternberg i Bronisław Piłsudski. Spotkania naukowe i osobiste. Literatura Ludowa 1999 nr 4/5 s. 147-157  szczegóły 
artykuł: Jajdelski Wojciech: Dzieła zebrane Bronisława Piłsudskiego. Literatura Ludowa 1999 nr 4/5 s. 195-198 (rec. ks.: The collected works of Bronisław Piłsudski. Volume 1. Berlin...) szczegóły 
artykuł: Jajdelski Wojciech: Gatunki ajnuskiej twórczości ustnej. Systematyka Bronisława Pisudskiego. Literatura Ludowa 1999 nr 4/5 s. 11-16  szczegóły 
artykuł: Kamocki Janusz: Bronisław Piłsudski - badacz ludu Ainów. Pamięć i Trwanie 1999 nr 2 s. 43-47 (biogr....) szczegóły 
artykuł: Kondracka Karolina: Bronisław Piłsudski i szamanizm u Ainów. Muzyka 2010 nr 1 s. 35-59 (zawiera także dwa listy B. Piłsudskiego do Franza Boasa (z 1907 i 190...) szczegóły 
artykuł: Kotani Yoshinobu: Contributions to Ainu material collections by John Batchelor, B. Pilsudski's contemporary. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 1995 t. 2 s. 73-81 (tekst wygł. na sesji "Bronisław Piłsudski - badacz ludów Sachalinu", J...) szczegóły 
artykuł: Kowalski Witold: The European calendarium (Bronisław Ginet-Piłsudski in Europe 1906-1918). Linguistic and Oriental Studies from Poznań 1995 t. 2 s. 7-19 (tekst wygł. na sesji "Bronisław Piłsudski - badacz ludów Sachalinu", J...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni, Wójcik Zbigniew: Bibliografia prac polskich autorów piszących o Bronisławie Piłsudskim. Lud 1992 t. 75 s. 332-347  szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Bronislav Pilsudskijj - issledovatel' Sakhalina. Novaja Pol'sha 1999 nr 1 s. 84-87 (z not. o Antonim Kuczyńskim...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Bronisław Piłsudski - czyli sztuka służenia ludziom i nauce. Szkic do portretu. Niepodległość [Nowy Jork] 1992 t. 25 s. 173-226 (m.in. o prowadzonych badaniach folklorystycznych na Sachalinie...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Bronisław Piłsudski - wieczny tułacz. Semper Fidelis 1991 nr 2/3 s. 16-19 (rys biograficzny...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Bronisław Piłsudski - zesłaniec, etnograf i wieczny tułacz. Magazyn Wileński 2004 nr 2 s. 26-27 (sylwetka B. Piłsudskiego, z okazji odsłonięcia w Krakowie poświęconej ...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni, Wójcik Zbigniew: Bronisław Piłsudski. Bibliograficzny szkic do portretu katorżnika i etnografa. Niepodległość [Nowy Jork] 1993 t. 26 s. 159-175  szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Bronisława Piłsudskiego droga do etnografii. Lud 1991 t. 74 s. 143-174  szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Bronisława Piłsudskiego zesłania i wolności koleje. x 1999 ([w ks. zb.:] Idea Europy i Polska w XIX-XX wieku. Księga ofiarowana dr...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Dlaczego jemu...? = Why him...?. Literatura Ludowa 1999 nr 4/5 s. 3-10 (nt. Bronisława Piłsudskiego...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Fotografia na usługach badań etnograficznych Bronisława Piłsudskiego. x 1998 ([W ks.:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego. Pod red. Anto...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Gdy nastał kres życia. Nowe materiały dotyczące śmierci Bronisława Piłsudskiego. Lud 2002 t. 86 s. 259-276  szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Góra Piłsudskiego na Sachalinie. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2004 nr 3/4 s. 308-310  szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Instytut Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego. Wrocławskie Studia Wschodnie 1998 [t.] 2 s. 213-222 (nt. utworzenia w Jużno-Sachalińsku Instytutu Dziedzictwa Bronisława Pi...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Japoński film o Bolesławie Piłsudskim. Rota 2001 nr 3 s. 97 (rec. filmu "Więzy krwi, które przetrwały sto lat" w reż. Tomoko Fujiwa...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Jeszcze jeden znak pamięci o Bronisławie Piłsudskim (1866-1918). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2009 nr 1 s. 225-228 (dot. monet Narodowego Banku Polskiego z wizerunkiem Bronisława Piłsuds...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Kolekcja fotograficzna B. Piłsudskiego z Sachalinu w zbiorach Museum fuer Voelkerkunde w Wiedniu. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2002 nr 4 s. 69-81 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2005 nr 1 s. 230-236 ([rec. ks.:] Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek - Uczony - Patri...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Pamięć ofiarowana Bronisławowi Piłsudskiemu (1866-1918). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2004 nr 3/4 s. 310-318  szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Portret Bronisława Piłsudskiego z cyklu "Polscy badacze Syberii". Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2005 nr 3/4 s. 345-348 (dot. portretu namalowanego przez Paulinę Kopestyńską-Sacha...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Sachalin czci pamięć Bronisława Piłsudskiego. Niepodległość i Pamięć 1998 nr 2 s. 245-252 (nt. utworzenia Instytutu Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego w Jużno-S...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Tablica pamiątkowa poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu. Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 2004 t. 12 (2003) s. 202-205 (dot. tablicy pamiątkowej odsłoniętej 3 XI 2003 w Krakowie...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Zakopane pamięta. Symboliczna mogiła Bronisława Piłsudskiego. Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 2001 t. 9 (2000) s. 235-237 (nt. uroczytości odsłonięcia symbolicznej mogiły Broniłsawa Piłsudskieg...) szczegóły 
artykuł: Liberak Adam: Piłsudski nieznany. Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 1997 t. 6 s. 222-228 (nt. Bronisława Piłsudskiego...) szczegóły 
artykuł: Łatyszew Władysław M.: Naukowy spadek Bronisława Piłsudskiego w muzeach i archiwach Rosji. x 1998 ([W ks.:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego. Pod red. Anto...) szczegóły 
artykuł: Łatyszew Władysław M., Roon Tatiana P.: Zaginiony zeszyt Bronisława Piłsudskiego "Pieśni mi poświęcone". Literatura Ludowa 1999 nr 4/5 s. 59-62  szczegóły 
artykuł: Majewicz Alfred F.: Archiwalia po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece PAN w Krakowie i ich wykorzystanie. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 r. 44 s. 293-306  szczegóły 
artykuł: Majewicz Alfred F.: Badacz i przyjaciel sachalińskich tubylców. Naukowa sylwetka Bronisława Piłsudskiego. Znad Wilii 1998 nr 9 s. 5  szczegóły 
artykuł: Majewicz Alfred F.: Badania nad spuścizną naukową Bronisława Piłsudskiego po dwudziestu latach (Przyczynek do dyskusji nad stanem, rolą i możliwościami usprawnienia badań naukowych w Polsce). x 2000 ([W ks. zb.:] Orient w kulturze polskiej. Materiały z sesji jubileuszow...) szczegóły 
artykuł: Majewicz Alfred F.: Bronisław Piłsudski and Lithuania. x 2001 ([w ks. zb.:] Munera linguistica et philologica Michaeli Hasiuk dedicat...) szczegóły 
artykuł: Majewicz Alfred F.: Bronisław Piłsudski i Japonia. x 1998 ([w ks. zb.:] Język i kultura Japonii. Materiały I Ogólnopolskiego Semi...) szczegóły 
artykuł: Majewicz Alfred F.: From wax-cylinder phonograph to laser-beam optical players (1): 'Slavic-language' recordings in Bronisław Piłsudski's phonographic collection of Ainu folklore. Scripta Neophilologica Posnaniensia 2002 t. 4 s. 51-60  szczegóły 
artykuł: Majewicz Alfred F.: Nivhgu folkloristic texts as recordered by B. Piłsudski in Sakhalin in 1893-1905. x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
artykuł: Majewicz Alfred F.: Suicide?. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 1995 t. 2 s. 83-86 (nt. okoliczności śmierci Bronisława Piłsudskiego; tekst wygł. na sesji...) szczegóły 
artykuł: MBK: Znaczek pocztowy z wizerunkiem Bronisława Piłsudskiego. Wrocławskie Studia Wschodnie 2002 t. 6 s. 332 (dot. wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego z wizerunkiem Bronisław...) szczegóły 
artykuł: Michałowska-Walkiewicz Ewa: Bronisław Piotr Piłsudski - Brat Wielkiego Józefa. Nad Odrą 2009 nr 5/6 s. 58  szczegóły 
artykuł: Piłsudski Bronisław: "Kochany ojcze! Raz jeszcze pozwolono mi napisać do ciebie...". Listy Bronisława Piłsudskiego. Literatura Ludowa 1999 nr 4/5 s. 89-101 (do Józefa Wincentego Piłsudskiego (5 z 1887); z koment. Antoniego Kucz...) szczegóły 
artykuł: Piłsudski Bronisław: Listy Bronisława Pisudskiego do Franza Boasa. Literatura Ludowa 1999 nr 4/5 s. 103-111 (9 z lat 1907-1909, 1924, 1916, bez daty...) szczegóły 
artykuł: Piłsudski Bronisław: Ostatnie listy B. Piłsudskiego do L. Szternberga. Literatura Ludowa 1999 nr 4/5 s. 157-159 (3 z lat 1913-1914, 1917...) szczegóły 
artykuł: Płużański Tadeusz: Brat Marszałka. Tygodnik Solidarność 1999 nr 37 s. 12-13 (biografia i działalność...) szczegóły 
artykuł: Polakiewicz Wacław: Był także Bronisław. Rocznik Podhalański 1992 t. 5 s. 5-11 (nt. badań ludoznawczych Bronisława Piłsudskiego na Podhalu...) szczegóły 
artykuł: Rabiej Janusz: Bronisław Piłsudski - a kto to taki?. Echo Bieszczadów 2001 nr 12 s. 3  szczegóły 
artykuł: Rataj Andrzej: Nieznane materiały po Bronisławie Piłsudskim. Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie 1996 t. 13 s. 116-119 (omów. zbioru dokumentacji znajdującej się w posiadaniu syna siostry Br...) szczegóły 
artykuł: Reshetov Aleksandr M.: Novye nakhodki pisem B. Pilsudskogo v Sankt-Peterburgskikh arkhivakh (1998-1999 gg.). Linguistic and Oriental Studies from Poznań 2003 t. 5 s. 243-247 (dot. znalezienia w rosyjskich archiwach 7 listów B. Piłsudskiego do L....) szczegóły 
artykuł: Rolska Alwida: "Na zawsze Wasz Broniś". Kurier Wileński 2001 nr 210 s. 1, 5  szczegóły 
artykuł: Roszkowski Jerzy M.: Relacja Eugeniusza Sterculi o pobycie Bronisława Piłsudskiego na Orawie. Literatura Ludowa 1999 nr 4/5 s. 129-134  szczegóły 
artykuł: Rydzio Mariusz: Bronisław Piłsudski w Japonii. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne 1998 z. 2 s. 186-193  szczegóły 
artykuł: Skrobocki Eugeniusz: Bronisława Piłsudskiego życie opisane. Magazyn Polski 2001 nr 1 s. 60-61 (z fot. Bronisława Piłsudskiego...) szczegóły 
artykuł: Staszel Jan: Bronisław Piłsudski i jego związki z Akademią Umiejętności w Krakowie. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2001 r. 46 s. 7-104 (biografia badacza Ajnów; z fot. Bronisława Piłsudskiego...) szczegóły 
artykuł: Szlachtycz Stefan: Piłsudski. Gazeta. Magazyn 1999 nr 36 s. 24-26 (biografia; z fot. Bronisława Piłsudskiego...) szczegóły 
artykuł: Wójcik Zbigniew J.: Materiały do biografii Bronisława Piłsudskiego. Literatura Ludowa 1999 nr 4/5 s. 161-172  szczegóły 
artykuł: Wójcik Zbigniew: Z nieznanej korespondencji zesłańczej Bronisława Piłsudskiego. Niepodległość i Pamięć 1996 nr 2 s. 153-160 (zawiera trzy listy Bronisława Piłsudskiego do ojca Józefa (z 1888), si...) szczegóły 
artykuł: Wysokow Michał S.: Naukowy dorobek Bronisława Piłsudskiego i losy rdzennej ludności Sachalinu. Lud 1991 t. 74 s. 111-126  szczegóły 
artykuł: Zborowski Juliusz: List Juliusza Zborowskiego do Jana Piłsudskiego. Rocznik Podhalański 1997 t. 7 s. 293-298 (list z 1925 nt. Bronisława Piłsudskiego; do druku przygot. i wstęp: Zb...) szczegóły 
artykuł: Rokosz Mieczysław: Z działalności Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego w latach 1998-2000. Wierchy 2001 r. 66 (2000) s. 246-248 (m.in. spraw. z sympozjum "Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek, u...) szczegóły 
444.odwołanie: Przywara Michał. x  szczegóły 
artykuł: Pośpiech Jerzy: Śląska obrzędowość doroczna w dziewiętnastowiecznych zapisach Michała Przywary. Kwartalnik Opolski 1996 nr 1 s. 99-120 (z tekstami...) szczegóły 
artykuł: Pośpiech Jerzy: Z rękopiśmiennych materiałów folklorystycznych Michała Przywary (1867-1906). Kwartalnik Opolski 1995 nr 3/4 s. 59-72 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
445.odwołanie: Simonides Dorota. x  szczegóły 
książka: Profesor Dorota Simonides. 2000 (Teresa Smolińska: Słowo wstępne. * Teresa Smolińska: Sylwetka naukowa ...) szczegóły 
artykuł: Dorota Simonides wyróżniona nagrodą Herdera. Rzeczpospolita 1998 nr 58 s. 25 (nota...) szczegóły 
artykuł: Dorota Simonides. Wprost 2001 nr 47 s. 10 (nt. przyznania Wielkiego Krzyża Orderu Zasługi RFN; z not. i fot....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 277 s. 1 (notka o otrzymaniu Wielkiego Krzyża Orderu Zasługi RFN...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1998 nr 58 s. 2 (not. o otrzymaniu stypendium i Nagrody im. G. Herdera...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Sabina: Kalendarium. Śląsk Opolski 2002 nr 1 s. 106 (notka o otrzymaniu Wielkiego Krzyża Orderu Zasługi Republiki Federalne...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 80 (not. o otrzymaniu przez Dorotę Simonides nagrody i stypendium Herdera ...) szczegóły 
artykuł: Mistrzyni - uczniowie. Śląsk 1999 nr 7 s. 86 (nt. obchodów 45-lecia pracy naukowej Doroty Simonides; z fot....) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 12 s. 139 (not. o otrzymaniu Wielkiego Krzyża Orderu Zasługi Republiki Federalnej...) szczegóły 
artykuł: Smolińska Teresa: Pocta k jubileu prof. Doroty Simonides. x 1994 ([w czasopiśmie:] Slovensky Narodopis (Bratislava) 1994 nr 2 s. ...) szczegóły 
artykuł: Smolińska Teresa: Profesor Dorota Simonides - uczona, nauczyciel akademicki, polityk. Jubileusz 35-lecia pracy naukowej i dydaktycznej. Lud 1994 t. 77 s. 307-311  szczegóły 
artykuł: Smolińska Teresa: Profesor Dorota Simonides. Jubileusz 35-lecia pracy naukowej i dydaktycznej. Kwartalnik Opolski 1994 nr 1 s. 107-111  szczegóły 
artykuł: Strony 1998 nr 1/2 s. 103 (not. o przyzn. stypendium i Nagrody Herdera Uniwersytetu w Wiedniu...) szczegóły 
artykuł: Śląsk Opolski 1994 nr 2 s. 46 (not. o obchodach jubileuszu 35-lecia pracy naukowej...) szczegóły 
artykuł: Trzcielińska-Polus Aleksandra: Kalendarium kwiecień - czerwiec 1998 r.. Śląsk Opolski 1998 nr 3 s. 55 (not. o otrzymaniu Nagrody im. Johanna Gottfrieda von Herdera przyzn. w...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 63 s. 164 (not. o otrzymaniu nagrody i stypendium Herdera Uniwersytetu Wiedeńskie...) szczegóły 
446.odwołanie: Stelmachowska Bożena. x  szczegóły 
artykuł: Pośpiech Jerzy: Śląska obrzędowość rodzinna w opisach Bożeny Stelmachowskiej (1889-1956). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Polska 1996 z. 37 s. 107-135 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
447.odwołanie: Suchorowski Stanisław. x  szczegóły 
artykuł: Putowska Dorota: Stanisław Suchorowski - popularyzator ludowej twórczości artystycznej regionu świętokrzyskiego. Rocznik Świętokrzyski 2001 t. 26 (1999) s. 185-191  szczegóły 
448.odwołanie: Szefka Paweł. x  szczegóły 
książka: Paweł Szefka w historii i kulturze Kaszub. Antologia utworów. 2000 ([Zawiera m.in.:] Wprowadzenie [biografia i działalność Pawła Szefki ja...) szczegóły 
recenzja: E.S.: "Paweł Szefka w historii i kulturze Kaszub". Gdinsko Kleka 2001 nr 18 s. 6 (nota...) szczegóły 
recenzja: s.j.: Folklorysta Paweł Szefka. Pomerania 2001 nr 4 s. 41 (nota recenzencka...) szczegóły 
449.odwołanie: Szulczewski Jerzy Wojciech. x  szczegóły 
artykuł: Łysiak Wojciech: Jerzy Wojciech Szulczewski jako dokumentalista literatury popularnej. Literatura Ludowa 1989 nr 1 s. 43-52  szczegóły 
artykuł: Łysiak Wojciech: O potrzebie wydania prac etnograficzno-folklorystycznych Jerzego Wojciecha Szulczewskiego. Kronika Wielkopolski 1992 nr 4 s. 42-49  szczegóły 
artykuł: Łysiak Wojciech: Pożytki z lasu płynące w pracach Jerzego Wojciecha Szulczewskiego. x 2002 ([w ks. zb.:] II Ogólnopolska Konferencja pt. "Las w kulturze polskiej"...) szczegóły 
450.odwołanie: Szylko Edward.  szczegóły 
artykuł: Sińczak Aleksandra: Edward Szylko - zbieracz folkloru muzycznego. Zeszyty Sandomierskie 2001 nr 14 s. 22-29 (nt. zbierania pieśni, gawęd z rejonu świętokrzysko-sandomierskiego; z ...) szczegóły 
451.odwołanie: Świerc Piotr. x  szczegóły 
artykuł: Kopoczek Alojzy: Piotr Świerc jako folklorysta i działacz śląski. Rocznik Katowicki 1989 t. 14 (1988) s. 142-144 (biogr., z fot....) szczegóły 
artykuł: Michalewski Tomasz: Piotr Świerc - badacz śląskiej pieśni ludowej. Literatura Ludowa 2001 nr 1 s. 51-56  szczegóły 
452.odwołanie: Świętek Jan. x  szczegóły 
artykuł: Kwaśniewicz Krystyna: Jan Świętek jako badacz kultury ludowej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 216-218 (streszcz. ref....) szczegóły 
453.odwołanie: Tacina Jan. x  szczegóły 
artykuł: M.P.: Beskidzki Kolberg. Katolik 1991 nr 5 s. 2 (wspomn. o folkloryście...) szczegóły 
454.odwołanie: Udziela Seweryn. x  szczegóły 
książka: Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie t. 10. 1991 ([Numer poświęcony Sewerynowi Udzieli; zawiera m.in.:] Edward Pietrasze...) szczegóły 
455.odwołanie: Wallis Łukasz. x  szczegóły 
artykuł: Dec Renata: Prace Łukasza i Stanisława Wallisów nad dokumentowaniem śląskich opowieści ludowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2001 t. 13 (1978) s. 112-120  szczegóły 
artykuł: Dec Renata: Z rozważań nad biblioteką prywatną Łukasza Wallisa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2001 t. 13 (1978) s. 99-104 (także nt. życia i działalności śląskiego zbieracza pieśni ludowych...) szczegóły 
456.odwołanie: Wallis Stanisław. x  szczegóły 
artykuł: Dec Renata: Prace Łukasza i Stanisława Wallisów nad dokumentowaniem śląskich opowieści ludowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2001 t. 13 (1978) s. 112-120  szczegóły 
457.odwołanie: Witkowski Leon. x  szczegóły 
artykuł: Przybyszewski Kazimierz: Leon Witkowski - człowiek wielu zainteresowań. Pomerania 1994 nr 3 s. 25-27 (nt. sesji zorganizowanej 21 XII 1992 przez Oddział Toruński Zrzeszenia...) szczegóły 
458.odwołanie: Witort Jan Michał. x  szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni, Wójcik Zbigniew: Autobiografia. Lud 1997 t. 81 s. 209-213 (nt. "Autobiografii" Jana Witorta...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni, Wójcik Zbigniew: Materiały do bibliografii podmiotowej i przedmiotowej Jana Michała Witorta. Wrocławskie Studia Wschodnie 1998 [t.] 2 s. 153-179 (zawiera także bibliografię...) szczegóły 
459.odwołanie: Zawisza Oskar. x  szczegóły 
artykuł: Kazik Józef: Pamięci ks. Oskara Zawiszy. Głos Ludu 1993 nr 136 s. 3  szczegóły 
460.odwołanie: Zborowski Juliusz. x  szczegóły 
artykuł: Paryski Witold H.: Spuścizna piśmiennicza po Juliuszu Zborowskim. Rocznik Podhalański 1992 t. 5 s. 87-93 (m.in. o zbiorze 1233 tekstów pieśni ludowych...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
461.impreza: "Bronisław Piłsudski - badacz ludów Sachalinu" - międzynarodowa konferencja (1991).  szczegóły 
artykuł: A.F.M.: Trzecia Międzynarodowa Konferencja Poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu i Jego Dziedzictwu Naukowemu, Kraków-Zakopane-, 29 sierpnia-7 września 1999 roku. Japonica 1999 [nr] 11 s. 269-275 (m.in. sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Iszczenko Marina: Międzynarodowa konferencja w Jużno-Sachalińsku "Bronisław Piłsudski - badacz ludów Sachalinu". Lud 1992 t. 75 s. 316-324 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Międzynarodowa ocena dorobku badawczego B. Piłsudskiego nad tubylczymi ludami Sachalinu. Niepodległość [Nowy Jork] 1993 t. 26 s. 176-190 (spraw....) szczegóły 
462.impreza: "Bronisław Piłsudski 1866-1918" - wystawa (1999).  szczegóły 
artykuł: Bronisław Piłsudski - badacz ludu Ainów. Pamięć i Trwanie 1999 nr 2 s. 43-47 (spraw....) szczegóły 
artykuł: M.M.: Wystawa "Bronisław Piłsudski 1866-1918". Japonica 1999 [nr] 11 s. 275-276 (sprawozdanie...) szczegóły 
463.impreza: "Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek - Uczony - Patriota" - sympozjum (2000).  szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek - Uczony - Patriota. Sympozjum: 20-21 października 2000 r. w Zakopanem. Rota 2001 nr 1/2 s. 133-135 (spraw....) szczegóły 
464.impreza: "Bronisław Piłsudski i Futabatei Shimei, piękna karta w dziejach stosunków polsko-japońskich" ["Bronisław Piłsudski and Futabatei Shimei, an excellent charter in the history of Polish-Japanese relations"] - międzynarodowa konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: A.F.M.: Trzecia Międzynarodowa Konferencja Poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu i Jego Dziedzictwu Naukowemu, Kraków-Zakopane-, 29 sierpnia-7 września 1999 roku. Japonica 1999 [nr] 11 s. 269-275 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: (MBK): Trzecia Międzynarodowa Konferencja o życiu i pracy Bronisława Piłsudskiego. Wrocławskie Studia Wschodnie 1999 [t.] 3 s. 263-264 (nota zapowiadająca; nt. problemów organizacyjnych w związku z powodzią...) szczegóły 
artykuł: M.M.: Trzecia międzynarodowa konferencja na temat Bronisława Piłsudskiego i jego spuścizny naukowej, Kraków, 29 sierpnia - 3września 1999 roku. Japonica 1999 [nr] 11 s. 268-269 (sprawozdanie...) szczegóły 
465.impreza: "Bronisław Piłsudski i jego dzieło naukowe" - konferencja (1999).  szczegóły 
artykuł: Kamocki Janusz: Bronisław Piłsudski - badacz ludu Ainów. Pamięć i Trwanie 1999 nr 2 s. 43-47 (spraw....) szczegóły 
466.impreza: "Naród Ainów. Sachalin" - wystawa zdjęć autorstwa Bronisława Piłsudskiego (2004).  szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Piłsudski już nie straszy! (Wystawa w Galerii UNESCO). Kurier Wileński 2004 nr 177 s. 8  szczegóły 
467.impreza: "Rekonstrukcja dziedzictwa naukowego Bronisława Piłsudskiego" - wystawa (2000).  szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Wystawa dorobku naukowego B. Piłsudskiego. Rota 2001 nr 3 s. 98 (omów....) szczegóły 
468.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: A.F.M.: Trzecia Międzynarodowa Konferencja Poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu i Jego Dziedzictwu Naukowemu, Kraków-Zakopane-, 29 sierpnia-7 września 1999 roku. Japonica 1999 [nr] 11 s. 269-275 (m.in. sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
469.artykuł: Bajor Alwida Antonina: Książka dla wyznawców Żywego Ognia. Magazyn Wileński 2003 nr 11 s. 35-37 (o Bronisławie Piłsudskim; z fot....) szczegóły 
470.artykuł: Bartnicki Teodor: Wybitni regionaliści. Miesięcznik [Koszalin] 2001 nr 11 s. 25-27 (sylwetki autorów: Franciszek Sędzicki, Bernard Sychta, Jan Trepczyk; z...) szczegóły 
471.artykuł: Iniołek Irena: Ciekawostki o życiu w Dąbrowie Górniczej. Raptularz Kulturalny 2003 nr 2 s. 45-47 (nt. o badaczach zbierających teksty ludowe z Zagłębia Dąbrowskiego...) szczegóły 
472.artykuł: Miszkiel Danuta: Głęboka pamięć i pieśni żegarskie. Almanach Sejneński = Seinu Almanachas 2004 nr 3 s. 302-311 (wywiad ze zbieraczką pieśni polskich i litewskich z Żegar (rejon sejn...) szczegóły 
473.artykuł: Sikora Feliks: Kalendarium Kaszubsko-Pomorskie. Pomerania 2003 nr 3 s. 2 (nota o 95. rocznicy urodzin Wojciecha Józefa Błaszkowskiego...) szczegóły 
474.artykuł: Szyndler Magdalena: U Zuzanny Czeczotkowej w Milikowie. Zwrot 2003 nr 9 s. 30-37 (nt. zbierania i wykonywania pieśni ludowych ze Śląska Zaolziańskiego p...) szczegóły 
475.artykuł: Żuk Imam Mahmud Taha: Julian Talko-Hryncewicz o Bronisławie Piłsudskim. Niepodległość i Pamięć 2003 nr 1 s. 45-50 (z fot....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Imprezy folklorystyczne (literatura ludowa)
    imprezy (alfabet tytułów)
476.impreza: Biesiada Gawędziarzy, Poetów, Muzyków i Śpiewaków Ludowych (1993).  szczegóły 
artykuł: Biesiada ludowej kultury (W Klubie Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Radomiu). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 221 s. 2  szczegóły 
artykuł: Smolka Janusz: "Biesiada" w Ośrodku Promocji Kultury Regionalnej w Radomiu. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1994 nr 17/18 s. 24 (spraw....) szczegóły 
477.impreza: Biesiada Gawędziarzy, Poetów, Muzyków i Śpiewaków Ludowych (1999).  szczegóły 
artykuł: Kronika (Październik - listopad 1999). Miesięcznik Prowincjonalny 1999 nr 11/12 s. 40 (not....) szczegóły 
478.impreza: "Chłopscy pisarze Lubelszczyzny" - wystawa (1996).  szczegóły 
artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Lubelscy chłopi-pisarze. Sycyna 1995 nr 26 s. 17  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1996 nr 34 s. 37 (not. o otwarciu wystawy w Hrubieszowie...) szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1996 nr 36 s. 37 (not. o otwarciu wystawy w Chełmie...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Ludowa 1996 nr 1 s. 47 (nota...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Ludowa 1995 nr 4 s. 48-49  szczegóły 
479.impreza: "Czy zmierzch kultury ludowej?" - sesja popularnonaukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Żegalska Elżbieta: Sesja "Czy zmierzch kultury ludowej?". Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 3/4 s. 137-139 (sprawozdanie...) szczegóły 
480.impreza: "Folklor - sacrum - religia" - międzynarodowa sesja (1992).  szczegóły 
artykuł: Majer-Baranowska Urszula: Folklor - sacrum - religia. Wiadomości Uniwersyteckie 1992 nr 8 s. 19  szczegóły 
artykuł: Stykowa Barbara: Folklor - sacrum - religia. Twórczość Ludowa 1992 nr 3/4 s. 88-89  szczegóły 
artykuł: Wrocławski Krzysztof, Złatanowa Nadia: Folklor - sacrum - religia (Międzynarodowa konferencja w Lublinie). Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 137-139  szczegóły 
artykuł: Wrocławski Krzysztof: Folklor - sacrum - religia (Międzynarodowa konferencja w Lublinie). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 167-168  szczegóły 
artykuł: Jasińska-Wojtkowska Maria: Folklor - sacrum - religia (Streszczenia referatów). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 1 s. 115-143  szczegóły 
481.impreza: "Folklor i pogranicza" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Szatrawski Krzysztof Dariusz: Konferencja naukowa "Folklor i pogranicza". Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 183-184 (sprawozdanie...) szczegóły 
482.impreza: "Folklor i współczesność" - sesja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Sadowska Ewa: Lud 1991 t. 74 s. 313-315  szczegóły 
483.impreza: "Folklorystyka w kontekście nauk humanistycznych" - konferencja międzynarodowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Kronika uniwersytecka. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 40 s. 3 (not. spraw....) szczegóły 
484.impreza: "Literatura kaszubska po 1945 roku" - wystawa (1993).  szczegóły 
artykuł: (s.j.): Literatura kaszubska na widoku. Pomerania 1993 nr 6 s. 37  szczegóły 
485.impreza: "Od Hadama do Hanki - żywy koncert poezji ludowej" - spotkanie (2001). (wykłady i prezentacja poezji ludowej...) szczegóły 
artykuł: C.R.: Poezja ludowa w Kawiarence Pod Pegazem. Zwrot 2001 nr 9 s. 46-47 (sprawozdanie...) szczegóły 
486.impreza: "Pogranicze jako problem interetniczności kultury ludowej" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Kadłubiec Daniel: Kultura pogranicza. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1994 nr 13 s. 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: k: Konferencja o kulturze pogranicza. Zwrot 1994 nr 2 s. 4-5 (spraw....) szczegóły 
487.impreza: "Pogranicze jako problem kultury" - międzynarodowa konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Kossakowska Maria: Międzynarodowa konferencja naukowa: "Pogranicze jako problem kultury" (Opole, 13-14 grudnia 1993 r.). Kwartalnik Opolski 1994 nr 2 s. 75-77  szczegóły 
488.impreza: Przegląd Gawędziarzy Ludowych (1989).  szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 3 s. 5 (ogł. wyników...) szczegóły 
489.impreza: "Przegląd literatury Spiszu i Orawy" - wystawa (1990).  szczegóły 
artykuł: Plucińska-Piksa Jadwiga: Spisz i Orawa - pod Wawelem. Hale i Dziedziny 1990 nr 3 s. 14 (spraw....) szczegóły 
490.impreza: "Przymrozki Poetyckie" - Spotkanie poetów ludowych Białostocczyzny (2001).  szczegóły 
artykuł: K.S.: Najprościej 2001 nr 3 s. 50 (not....) szczegóły 
491.impreza: "Przymrozki Poetyckie" - spotkanie poetów ludowych Białostocczyzny (2002).  szczegóły 
artykuł: K. S.: Notki. Najprościej 2002 nr 4 s. 56 (not....) szczegóły 
492.impreza: "Roztopy poetyckie" - Spotkanie poetów ludowych Białostocczyzny (2001).  szczegóły 
artykuł: K.S.: Najprościej 2001 nr 1 s. 50 (not....) szczegóły 
493.impreza: "Roztopy poetyckie" - Spotkanie poetów ludowych Białostocczyzny (2002).  szczegóły 
artykuł: K. S.: Notki. Najprościej 2002 nr 2 s. 59  szczegóły 
494.impreza: "Roztopy poetyckie" - Spotkanie poetów ludowych Białostocczyzny (2003).  szczegóły 
artykuł: K. S.: Notki. Najprościej 2003 nr 1 s. 62-63  szczegóły 
495.impreza: "Sabałowe Bajania" - konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych ziem górskich (1989; edycja XXIII).  szczegóły 
artykuł: Dunajec 1989 nr 30 s. 7 (zapow. ...) szczegóły 
artykuł: [Sikora Sławomir] (saw): Dziennik Polski [Kraków] 1989 nr 174 s. 1, 4 (zapow.; z progr....) szczegóły 
artykuł: [Sikora Sławomir] (saw): Dziennik Polski [Kraków] 1989 nr 176 s. 1; nr 177 s. 2 (spraw. z przebiegu...) szczegóły 
496.impreza: "Sabałowe Bajania" - konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych ziem górskich (1994; edycja XXVIII). (laureaci: Jan Jędrol, Józef Piton, Józefa Wójcik...) szczegóły 
artykuł: Wójt zbójnikiem (Rekordowe "Bajania"). Tatrzański Orzeł = The Tatra Eagle 1994 nr 1/2 s. 14 (nota spraw....) szczegóły 
recenzja: Sabałowe bajania. Związkowiec = The Alliancer 1994 nr 97 s. 14 (not....) szczegóły 
497.impreza: "Sabałowe Bajania" - konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych ziem górskich (1995; edycja XXIX).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 17 VIII s. 3  szczegóły 
artykuł: Sabałowe Bajania. Rzeczpospolita 1995 nr 188 s. 27 (not....) szczegóły 
498.impreza: "Sabałowe Bajania" - konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych ziem górskich (1996; edycja XXX).  szczegóły 
artykuł: XXX Sabałowe Bajania. Rzeczpospolita 1996 nr 179 s. 27 (nota zapowiadająca...) szczegóły 
499.impreza: "Sabałowe Bajania" - konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych ziem górskich (1997; edycja XXXI).  szczegóły 
artykuł: Głowaczewski Andrzej: Ku chwale Sabały (Zakopiańskie lato). Sycyna 1997 nr 17 s. 14  szczegóły 
500.impreza: "Sabałowe Bajania" - konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych ziem górskich (1998; edycja XXXII).  szczegóły 
artykuł: Afisz kulturalny "Życia". Życie 1998 nr 180 s. 9 (zapowiedź...) szczegóły 
501.impreza: "Sabałowe Bajania" - konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych ziem górskich (2000; edycja XXXIV).  szczegóły 
artykuł: Sabałowe Bajanie. Nasz Dziennik 2000 nr 185 s. 9  szczegóły 
502.impreza: "Sabałowe Bajania" - konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych ziem górskich (2001; edycja XXXV).  szczegóły 
artykuł: Ciota Andrzej: Nastepcy Sabały (XXXV "Sabałowe Bajania" w Bukowinie Tatrzańskiej). Twórczość Ludowa 2001 nr 3/4 s. 56 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 82 (not....) szczegóły 
artykuł: M.J.: Sabałowe bajania. Rzeczpospolita 2001 nr 185 s. A9 (not....) szczegóły 
artykuł: Sabałowe Bajania. Nasz Dziennik 2001 nr 186 s. 9 (nota...) szczegóły 
503.impreza: "Sabałowe Bajania" - konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych ziem górskich (2002; edycja XXXVI).  szczegóły 
artykuł: (ANS): Godny żywot folkloru. Trybuna 2002 nr 183 dod. s. 3 (not. przed imprezą...) szczegóły 
artykuł: Szymkiewicz Andrzej: Godny żywot folkloru. Trybuna 2002 nr 183 dod. s. 3 (m. in. nt. genezy imprezy...) szczegóły 
504.impreza: "Sabałowe Bajania" - konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych ziem górskich (2004; edycja XXXVIII).  szczegóły 
artykuł: Miodońska Wanda: Sukcesy Grupy Literackiej "Gronie" na "Sabałowych Bajaniach". Karta Groni 2005 nr 24 s. 395-  szczegóły 
artykuł: (sta): Sabałowe Bajania. Panorama Wielkopolskiej Kultury 2004 nr 9 s. 6  szczegóły 
505.impreza: "Sabałowe Bajania" - konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych ziem górskich (2005; edycja XXXIX).  szczegóły 
artykuł: (SP): Sabałowe Bajania. Panorama Wielkopolskiej Kultury 2005 nr 16 s. 13 (wyniki...) szczegóły 
506.impreza: "Sabałowe Bajania" - konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych ziem górskich (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Chmura Alicja: Dzieci a kultura ludowa. Guliwer 1996 nr 2 s. 48-50 (prezentacja w czasie konkursu twórczości dziecięcej...) szczegóły 
artykuł: Łapka Jan: 30 lat "Sabałowych Bajań". Twórczość Ludowa 1996 nr 4 s. 11-12 (podsumowanie z okazji 30-lecia imprezy...) szczegóły 
artykuł: Zatorski Ryszard: Bajania Budziny. Trybuna 2002 nr 299 s. 20-21 (reportaż o Stefanii Budzie, kilkukrotnej laureatce "Sabałowych Bajań";...) szczegóły 
książka: Szurmiak-Bogucka Aleksandra: 40 roków "Sabałowych Bajań". 2006  szczegóły 
507.impreza: Seminarium poświęcone polskim zbiorom fonograficznym folkloru muzycznego i słownego (1988).  szczegóły 
artykuł: (P.D.): Muzyka 1989 nr 1 s. 85 (nota spraw....) szczegóły 
508.impreza: Sesja naukowa poświęcona badaniom nad kulturą ludową Pomorza Zachodniego (1991).  szczegóły 
artykuł: Gusev Vladimir: Narodnaja kul'tura pol'skogo Pomor'ja. Slavjanovedenie 1992 nr 6 s. 117-119  szczegóły 
artykuł: Kwaśniewska Anna: Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej badaniom nad kulturą ludową Pomorza Zachodniego. Gdańskie Studia Antropologiczne 1992 t. 1 s. 80-85  szczegóły 
509.impreza: "Sianokosy Poetyckie" - Spotkanie poetów ludowych Białostocczyzny (2000).  szczegóły 
artykuł: K.S.: Najprościej 2000 nr 3/4 s. 43 (not....) szczegóły 
510.impreza: "Sianokosy poetyckie" - Spotkanie poetów ludowych Białostocczyzny (2002).  szczegóły 
artykuł: K. S.: Notki. Najprościej 2002 nr 3 s. 60 (not....) szczegóły 
511.impreza: "Sianokosy poetyckie" - Spotkanie poetów ludowych Białostocczyzny (2003).  szczegóły 
artykuł: K. S.: Notki. Najprościej 2003 nr 2 s. 63  szczegóły 
512.impreza: "Sianokosy poetyckie w centrum Europy" - Spotkanie poetów ludowych Białostocczyzny (2001).  szczegóły 
artykuł: K.S.: Najprościej 2001 nr 2 s. 49 (not....) szczegóły 
513.impreza: Turniej Gawędziarzy Ludowych (1989).  szczegóły 
artykuł: Kozicka Helena: Chłopska Droga 1989 nr 29 s. 10 (spraw. i lista laureatów...) szczegóły 
514.impreza: Turniej Gawędziarzy Ludowych (1990). (w kategorii gawęd ludowych: Stanisław Chowaniec, Norbert Kleman, Stan...) szczegóły 
artykuł: Niewiadomski Donat: Twórczość Ludowa 1990 nr 3 s. 54-55  szczegóły 
515.impreza: Turniej Gawędziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia (1987).  szczegóły 
516.impreza: Turniej Gawędziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia (1990). (za 1990: laureaci; Nagroda im. Hieronima Derdowskiego (gawędy nie publ...) szczegóły 
artykuł: Hewelt Henryk: Twórczość Ludowa 1990 nr 3 s. 54-55  szczegóły 
517.impreza: Turniej Gawędziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia (2003).  szczegóły 
artykuł: Alicja Depka Prondzyńska. Naji Goche 2003 nr 5 s. 2 (not. i fot....) szczegóły 
518.impreza: Turniej gawędziarzy o nagrody im. Hieronima Derdowskiego, Józefa Bruskiego, Wincentego Rogali (2002; edycja XXV). (laureaci: w kategorii Hieronima Derdowskiego: Roman Skwiercz, Stanisła...) szczegóły 
artykuł: Begger Mirosław: Zmierzyli się gawędziarze. Pomerania 2002 nr 7/8 s. 80-81 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Zdarzyło się!. Naji Goche 2002 nr 5 s. 29 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Nagrody (literatura ludowa)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
519.nagroda: Nagroda im. O. Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej". (za 1988; nagr.: S. Weremczak, B. Pietrak, A. Jabłońska-Szczuchniak...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Ludowa 1989 nr 1 s. 58  szczegóły 
520.nagroda: Nagroda im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" - "Ludowy Oskar" (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Śliwonik Lech: Nie chcę Oscara. Nie oddam Oskara. Scena 2012 nr 1 s. 34 (nt. konfliktu między Amerykańską Akademią Wiedzy i Sztuki Filmowej a p...) szczegóły 
ikonografia: Scena 2012 nr 1 okł. s. 4 (fotografia statuetki nagrody...) szczegóły 
521.nagroda: Nagroda im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" (1989). (za 1989: Piotr Świerc, Jerzy Lipka...) szczegóły 
artykuł: Świerc Piotr: Z ziemi śląskiej. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1990 nr 1/4 s. 69-72 (przemówienie laureata na urocz. wręczenia nagrody...) szczegóły 
522.nagroda: Nagroda im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" (1990). (w 1990 r. nagr.: Roderyk Lange, Mirosława Bobrowska...) szczegóły 
artykuł: Bobrowska Mirosława: Lud 1991 t. 74 s. 326-329 (not. o przyzn. nagr.; z biogr. prof. Roderyka Lange...) szczegóły 
artykuł: Wojciechowska Aleksandra: Lud 1991 t. 74 s. 329-332 (not. o przyzn. nagr.; z biogr. Mirosławy Bobrowskiej...) szczegóły 
523.nagroda: Nagroda im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" (1991). (twórcy ludowi: Józef Grabski, Jan Gajewski, Stanisław Olender, Genowef...) szczegóły 
artykuł: J.L.: Nagrody Oskara Kolberga. Rzeczpospolita 1991 nr 228 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
524.nagroda: Nagroda im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" (1995). (za 1995 nagr. m.in. Melania Burzyńska, Emilia Michalska,...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Ludowa 1995 nr 4 s. 44  szczegóły 
525.nagroda: Nagroda im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" (1996). (za 1996 nagr. m.in. Kazimierz Maurer, Stefan Chojnowski, Wanda Czubern...) szczegóły 
artykuł: Jędraszewski Marek: Nagroda im. Oskara Kolberga dla Kazimierza Maurera. Siódma Prowincja 1996 nr 3 s. 9  szczegóły 
artykuł: Twórczość Ludowa 1996 nr 3 s. 45 (lista laureatów...) szczegóły 
526.nagroda: Nagroda im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" (1997). (za 1997 nagr. m.in.: Jan Król, Elżbieta Daniszewska, Maria Gleń, Czesł...) szczegóły 
artykuł: Laureaci Nagrody im. Kolberga. Twórczość Ludowa 1997 nr 3 s. 47 (wykaz...) szczegóły 
artykuł: Nasi w kraju. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 112 (not. inf....) szczegóły 
527.nagroda: Nagroda im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" (1998). (nagr.: Władysław Sitkowski, Zygmunt Bukowski...) szczegóły 
artykuł: Nagrody im. Oskara Kolberga. Twórczość Ludowa 1998 nr 4 s. 48  szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 100 (nagr....) szczegóły 
528.nagroda: Nagroda im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" (1999). (nagr.: Wanda Łomnicka-Dulak, Kazimiera Wiśniewska...) szczegóły 
artykuł: Adamowski Jan: Nagrody im. Oskara Kolberga za 1999 rok. Twórczość Ludowa 1999 nr 3/4 s. 88 (wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica 1999 nr 1/4 s. 96  szczegóły 
artykuł: Prystupa Anna: Laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 55-57  szczegóły 
529.nagroda: Nagroda im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" (2000). (nagr. m.in. Józef Chojnacki...) szczegóły 
artykuł: Nagrody im. Oskara Kolberga po raz 25.. Twórczość Ludowa 2000 nr 3 s. 39 (wykaz laureatów...) szczegóły 
530.nagroda: Nagroda im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" (2001). (nagr. m.in. Michał Cieśla, Janina Boniakowska...) szczegóły 
artykuł: Laureat nagrody Kolberga. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2002 nr 2 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Nagrody im. Oskara Kolberga. Twórczość Ludowa 2001 nr 3/4 s. 54 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
artykuł: Podmostko Jadwiga: Zasłużeni w sposób szczególny. Kurier Wileński 2001 nr 238 s. 6 (laureaci...) szczegóły 
531.nagroda: Nagroda im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" (2002). (m.in. nagr.: pisarze: Jan Kowalski, Stefan Sidoruk; badaczka i popular...) szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Za badanie kultury ludowej. Forum Akademickie 2002 nr 9/10 s. 16 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika lipiec - wrzesień 2002. Miesięcznik Prowincjonalny 2002 nr 8/10 s. 38 (nota...) szczegóły 
artykuł: Laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga. Twórczość Ludowa 2002 nr 3 s. 47 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
artykuł: Nagrody im. Oskara Kolberga. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 167 (wyniki...) szczegóły 
532.nagroda: Nagroda im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" (2003). (m.in. nagr.: pisarze: Wacław Gutowski, Jadwiga Solińska, Zofia Sulikow...) szczegóły 
artykuł: Foto-zbliżenia. Naji Goche 2003 nr 6 s. 13 (laureat; not. i fot....) szczegóły 
artykuł: Laureaci Nagród im. Oskara Kolberga. Twórczość Ludowa 2003 nr 4 s. 50 (wykaz nazwisk...) szczegóły 
artykuł: M.C.: Oskar dla Kaszubów. Pomerania 2003 nr 10/11 s. 61 (o przyznaniu i uroczystości wręczenia nagrody...) szczegóły 
artykuł: Zdarzyło się!. Naji Goche 2003 nr 6 s. 26 (laureat; not....) szczegóły 
533.nagroda: Nagroda im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" (2005). (nagr.: Marian Karczmarczyk...) szczegóły 
artykuł: Derkacz-Turczyn Marta: Oskar Kolberg dla Mariana Karczmarczyka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2005 nr 3/4 s. 175  szczegóły 
534.nagroda: Nagroda im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" (2009). (nagr. m.in.: Janina Radomska...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2009 nr z 9 X s. 3 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
535.nagroda: Nagroda im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" (materiały ogólne).  szczegóły 
książka: Oskary Kolberga. Katalog Laureatów nagrody imienia Oskara Kolberga w uznaniu Zasług dla Kultury Ludowej 1974-1996. Praca Zbiorowa. 1997 (Twórcy ludowi [m.in. sylwetki poetów:] Melania Burzyńska. Maria Cedro-...) szczegóły 
artykuł: Ćwierćwiecze ze sztuką. Śląsk 2000 nr 9 s. 84 (nota o wystawie "Beskidzcy laureaci nagrody im Oskara Kolberga" w Biel...) szczegóły 
artykuł: Kielak Bernard: Kurpiowscy laureaci nagrody im. Oskara Kolberga. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1994 r. 8 s. 290-302  szczegóły 
artykuł: Sawicki Witold: Nagrody im. Oskara Kolberga. Trybuna 1994 nr 211 s. 13 (nt. twórców ludowych - laureatów Nagrody pochodzących z Kurpiów...) szczegóły 
536.nagroda: Nagroda Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana (2010).  szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna wrzesień - październik 2010. Kraków 2010 nr 10/11 s. 78-79 (not. o ustanowieniu nagrody...) szczegóły 
537.nagroda: Ogólnopolska Nagroda im. Franciszka Kotuli (1989).  szczegóły 
artykuł: Nowiny 1989 nr 298 s. 4 (apel o zgłaszanie kandydatur...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Nadwiślański 1989 nr 50 s. 9 (apel o nadsyłanie kandydatur do nagrody...) szczegóły 
artykuł: Widnokrąg 1989 nr 4 s. 2 (apel o zgłaszanie kandydatur...) szczegóły 
538.nagroda: Ogólnopolska Nagroda im. Franciszka Kotuli (Ogólne).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
539.książka: Chojecki Janusz: Kulig czyli Polskie Zapusty. Zbiór materiałów o karnawałowej zabawie szlachty polskiej, zawartych w piśmiennictwie polskim, źródłach muzycznych i ikonograficznych. 2001 ([Zawiera m.in.] Słowo wstępne. - I. Opis kuligu. II. Encyklopedyczne w...) szczegóły 
540.książka: Dębowski Jan: Przyroda w programach Komisji Edukacji Narodowej i poglądach uczonych na Podlasiu w XVIII i XIX wieku. 2000 ([Zawiera m.in. rozdział:] Przyroda w nauce i folklorze Podlasia nad Na...) szczegóły 
541.książka: Folklor - sacrum - religia. Praca zbiorowa. 1995 ([Zawiera m.in.:] Maria Jasińska-Wojtkowska, Jerzy Bartmiński: Wstęp. *...) szczegóły 
542.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalski Piotr: Literatura Ludowa 1989 nr 3 s. 77-80  szczegóły 
543.książka: Kurek Jan: Eucharystia, biskup i król. Kult św. Stanislawa w Polsce. 1998 (M.in. postać św. Stanisława biskupa i jego męczeńska śmierć z ręki kró...) szczegóły 
recenzja: J.M.: Odra 1999 nr 5 s. 125-126  szczegóły 
recenzja: M.D.: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 237 (not....) szczegóły 
recenzja: Żurek Antoni: Tarnowskie Studia Teologiczne 1998 t. 17 s. 135-136  szczegóły 
544.książka: Marczewska Marzena: Drzewa w języku i w kulturze. 2002 ([Przedstawienie językowo-kulturowych obrazów wybranych drzew w polszcz...) szczegóły 
545.książka: Masłowska Ewa: Ludowe stereotypy obcowania świata i zaświatów w języku i kulturze polskiej. 2012  szczegóły 
546.książka: Mianecki Adrian: Stworzenie świata w folklorze polskim XIX i początku XX wieku. 2010  szczegóły 
547.książka: Orędowniczko nasza. Kult Matki Bożej w polskiej kulturze ludowej. 1996 (Maria Zachorowska: Wstęp. * [M.in.:] Teresa Marcinkowska: Sanktuaria m...) szczegóły 
recenzja: Kantor Ryszard: Lud 1997 t. 81 s. 279-280  szczegóły 
548.książka: Przestrach od przestrachu. Rośliny w ludowych przekazach ustnych. 2000 (Stanisława Niebrzegowska: Wstęp. * [Teksty zebrane w działach:] Zagadk...) szczegóły 
recenzja: Tymochowicz Mariola: Ocalenie świata, który odchodzi - rośliny w ludowych przekazach ustnych. Twórczość Ludowa 2001 nr 2 s. 38-39  szczegóły 
549.książka: Simonides Dorota: Powstania Śląskie we współczesnych opowiadaniach ludowych. 2011  szczegóły 
550.książka: Tokarska-Bakir Joanna: Legendy o krwi. Antropologia przesądu. 2008 ([Dot. zależności między antysemityzmem polskm a żywotnością przesądów ...) szczegóły 
551.książka: Tokarska-Bakir Joanna: Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Wielkie opowieści.. 2000 ([Monografia religijności typu ludowego skupionej wokół obrazów świętyc...) szczegóły 
recenzja: Sulima Roch: Projekt etnografii hermeneutycznej. Literatura Ludowa 2002 nr 3 s. 47-54  szczegóły 
recenzja: Wodziński Cezary: Archeologia sacrum. O książce Joanny Tokarskiej-Bakir "Obraz osobliwy". Principia 2003 t. 34 s. 17-28  szczegóły 
552.książka: Wężowicz-Ziółkowska Dobrosława: Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII-XX wieku. 1991 (Od autora. - Wstęp. - I. Miłość ludowa w opinii badaczy. Wiedza i ster...) szczegóły 
recenzja: Bednarski Jacek: Lud 1992 t. 75 s. 246-248  szczegóły 
recenzja: Brzozowska-Krajka Anna: Etnolingwistyka 1994 t. 6 s. 189-195  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 1 s. 194-195  szczegóły 
recenzja: Hernas Czesław: Ludowe erotyki. Literatura Ludowa 1992 nr 6 s. 77-79  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Raz na ludowo. Gazeta Wyborcza 1991 nr 227 s. 15  szczegóły 
553.książka: Wolny Helena: Pieśń ludowa o martyrologii wsi polskiej w latach 1939-1945. 2001 ([Dot. pieśni okręgu świętokrzyskiego]....) szczegóły 
554.książka: Zowczak Magdalena: Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej. 2000 ([Próba rekonstrukcji biblii ludowej - zbioru tekstów odnoszących się d...) szczegóły 
recenzja: Hernas Czesław: Zarys biblii ludowej. Literatura Ludowa 2001 nr 6 s. 57-59  szczegóły 
recenzja: Kabzińska Iwona: Etnografia Polska 2001 t. 45 z. 1/2 s. 240-241  szczegóły 
recenzja: Kupiszewski Rafał: Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 204-205  szczegóły 
recenzja: Olędzki Jacek: Siedzi baba na cmentarzu. Konteksty 2002 nr 1/2 s. 242-248  szczegóły 
recenzja: Torobińska Anna: Lud 2002 t. 86 s. 284-285  szczegóły 
recenzja: Walęciuk-Dejneka Beata: "Ludowa" teologia. Forum Akademickie 2001 nr 3 s. 62  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
555.artykuł: Adamowski Jan: Gościniec "droga" w wierszowanym folklorze polskim. Etnolingwistyka 1989 t. 2 s. 73-83  szczegóły 
556.artykuł: Adamowski Jan, Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska Stanisława: Ptaki, zwierzęta i rośliny w relacjach gwarowych z okolic Biłgoraja. Etnolingwistyka 1995 t. 7 s. 135-178 (dot. m.in.: pieśni, zagadek, przysłów, bajek...) szczegóły 
557.artykuł: Adamowski Jan, Doda Jadwiga, Mickiewicz Halina: Śmierć i pogrzeb w relacjach Polaków mieszkających na Białorusi. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 253-318 (dot. wspomnień, mów pogrzebowych, nekrologów i pieśni...) szczegóły 
558.artykuł: Andrusikiewicz Janusz: Powstanie chochołowskie [w 1846] w poezji ludowej. Wierchy 1999 r. 64 (1998) s. 240-241  szczegóły 
559.artykuł: Bartmiński Jerzy, Majer-Bartmińska Urszula: Dunaj w polskim folklorze. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 169-184 (motyw Dunaju w przysłowiach, pieśniach konopielkach, balladach, kołysa...) szczegóły 
560.artykuł: Bartmiński Jerzy: Ojczyzna w pieśniach i wierszach chłopskich. Konteksty 1990 nr 3 s. 9-13  szczegóły 
561.artykuł: Bartmiński Jerzy: Stereotyp słońca w polszczyźnie ludowej. Etnolingwistyka 1994 t. 6 s. 95-143 (na materiale wierszy i prozy ludowej...) szczegóły 
562.artykuł: Benedyktowicz Danuta, Benedyktowicz Zbigniew: Symbolika domu w tradycji ludowej (Cz. I-II). Konteksty 1990 nr 3 s. 48-61; nr 4 s. 3-16 (w obyczajach i poezji ludowej...) szczegóły 
563.artykuł: Bielak Agata: Komizm postaci świętego Piotra w przekazach ludowych. Slawistyka 2010 nr 11 s. 126-131  szczegóły 
564.artykuł: Boboń Grzegorz: Świat demoniczny górali śląskich z Istebnej i Jaworzynki. Zaranie Śląskie 2001 nr 3/4 s. 109-115 (dot. m.in. opowieści ludowych...) szczegóły 
565.artykuł: Bobrowska Jadwiga Romana: Żywieckie pieśni ludowe o Proćpaku. Karta Groni 1995 nr 18 s. 74-84  szczegóły 
566.artykuł: Bocek-Orzyszek Ewa: Problem zbójnictwa w polskiej pieśni ludowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1520 s. 92-112 (z fragm. utworów...) szczegóły 
567.artykuł: Brzezińska Anna W.: Temat wody w podaniach kociewskich. Kociewski Magazyn Regionalny 2001 nr 3 s. 5-7  szczegóły 
568.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: Poezja - szczególną formą modlitwy. Hale i Dziedziny 1991 nr 12 s. 1, 5 (o współcz. poezji podhalańskiej...) szczegóły 
569.artykuł: Brzozowska Małgorzata: Motyw białego kamienia w polskiej kulturze ludowej. Twórczość Ludowa 1993 nr 1/2 s. 31-33 (m.in. w tekstach pieśniowych...) szczegóły 
570.artykuł: Brzuskowska Marta: Róg obfitości. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 39-41 (motyw żniw w pieśniach ludowych...) szczegóły 
571.artykuł: Cała Alina: Obrzędy i folklor. x 1992 (W ks.:id]: Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej. Warszawa 1992 s...) szczegóły 
572.artykuł: Dargiewicz Luiza: Kobieta w ludowych opowiadaniach komicznych. Literatura Ludowa 2002 nr 6 s. 11-24  szczegóły 
573.artykuł: Decyk Katarzyna: Strzygi, upiory, zmory, czyli demony duszące i wysysające krew w wierzeniach wsi polskiej XIX wieku. Pimka 1999 nr 1 s. 26-28, 30-31  szczegóły 
574.artykuł: Długosz Kazimierz: Językowy obraz wojny w inskrypcjach nagrobnych i pieśniach ludowych. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 169-192 (dot. inskrypcji nagrobnych z Pomorza Zachodniego i pieśni wojennych z ...) szczegóły 
575.artykuł: Eichstaedt Jarosław: Motyw drogi w apokryfach ludowych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Ethnologica 1999 z. 10 s. 63-74  szczegóły 
576.artykuł: Fiderkiewicz Maria: Wyobrażenia o Żydach w folklorze Beskidu Żywieckiego. Polska Sztuka Ludowa 1989 nr 1/2 s. 124-127  szczegóły 
577.artykuł: Gądek Iwona: Góry Świętokrzyskie w poezji ludowej regionu. Studia Kieleckie 1989 nr 4 nr 19-27  szczegóły 
578.artykuł: Gerlich Halina: Obrazy świata minionego - oswajanie Ziem Zachodnich. Analiza jednego przypadku w świetle relacji autobiograficznych. Etnografia Polska 1994 t. 38 z. 1/2 s. 25-50 (na podstawie jednostkowych relacji autobiograficznych mieszkańców...) szczegóły 
579.artykuł: Gerlich Marian Grzegorz: Demony a problem początku zła i destrukcji boskiego dzieła. Uwagi na przykładzie literatury oralnej górnośląskich środowisk plebejsko-miejskich. Pomysł 2001 nr 1 s. 172-179  szczegóły 
580.artykuł: Gerlich Marian Grzegorz: Powstania śląskie w tradycji oralnej Górnoślązaków. Niepodległość i Pamięć 1994 nr 1 s. 57-87 (analiza folklorystycznych opowieści wspomnieniowych dot. wydarzeń z 19...) szczegóły 
581.artykuł: Gerlich Marian Grzegorz: "Śląska krzywda" - przejaw zbiorowego poczucia poniżenia wśród górnośląskiej ludności rodzimej (okres miedzywojnia). Cz. I.. Etnografia Polska 1994 t. 38 z. 1/2 s. 5-24 (m.in. w literaturze ludowej ...) szczegóły 
582.artykuł: Gieryszewska Krystyna: Interpretacja postaci Judasza. Konteksty 1992 nr 2 s. 39-47 (postać Judasza w literaturze i obrzędach ludowych...) szczegóły 
583.artykuł: /GJ - tz/: Góry kaszubskie. Naji Goche 2003 nr 2 s. 16 (nt. podań, legend i gawęd o wzniesieniach na Kaszubach...) szczegóły 
584.artykuł: Górecki Jerzy: Warszycki, chłopi i diabeł. Almanach Częstochowy 2005 (2004/2005) s. 75-79 (nt. legend związanych z osobą Stanisława Warszyckiego...) szczegóły 
585.artykuł: Gushheva Ol'ga, Kazanceva Elena, Kozhinova Alla: O realizacii koncepta "ogon'" v nekotorykh pol'skikh tekstakh. Palanistyka = Polonistika = Polonistyka 2001 [t. 3] (2000) s. 161-179  szczegóły 
586.artykuł: Halor Antoni: Pejzaż mitologiczny: Gdzie śpi wojsko św. Jadwigi. Śląsk 1996 nr 1 s. 40 (śląskie podania o śpiących rycerzach...) szczegóły 
587.artykuł: Halor Antoni: Tatarzy w świetle podań. Śląsk 2001 nr 1 s. 52 (m.in. w podaniach zapisywanych przez Józefa Lompę i Łukasza Wallisa...) szczegóły 
588.artykuł: Halor Antoni: Wojny husyckie w legendzie. Śląsk 2001 nr 5 s. 79 (w podaniach i legendach śląskich...) szczegóły 
589.artykuł: Ignaciuk Jan: Zwyczaje i obrzędy związane z narodzeniem dziecka w lokalnej społeczności na Podlasiu. Twórczość Ludowa 2003 nr 4 s. 35-38 (z tekstami okolicznościowych przyśpiewek...) szczegóły 
590.artykuł: Infant'ev Boris, Krupovicha Elina: "Vybor zhenikha" v narodnykh pesnjakh latyshejj, belorusov, russkikh, poljakov. Acta Baltico-Slavica 2002 t. 26 (2001/2002) s. 85-99  szczegóły 
591.artykuł: Jakitowicz Maria: Motywy zwierzęce w polskim folklorze - rekonesans. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1994 z. 43 (276) s. 91-103  szczegóły 
592.artykuł: Janicka-Krzywda Urszula: Motyw śmierci zbójnickiej w folklorze słownym Podkarpacia. Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie 1994 t. 11 s. 45-49  szczegóły 
593.artykuł: Janicka-Krzywda Urszula: Płacząca Madonna w folklorze słownym na polskim Podkarpaciu. Literatura Ludowa 1995 nr 3 s. 3-14  szczegóły 
594.artykuł: Janicka-Krzywda Urszula: Postać bł. Kingi w folklorze słownym Polski Południowej. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1997 t. 88 s. 33-56  szczegóły 
omówienie: Niezgoda Cecylian: Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2001 t. 11 s. 426-433  szczegóły 
595.artykuł: Janicka-Krzywda Urszula: Postać Matki Bożej w folklorze słownym polskiego Podkarpacia. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1993 nr 79 s. 5-48 (legendy i opowieści o Matce Boskiej...) szczegóły 
596.artykuł: Janicka-Krzywda Urszula: Przedstawienia postaci Matki Bożej w folklorze słownym Podkarpacia. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1996 t. 85 s. 351-369 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
597.artykuł: Janicka-Krzywda Urszula: Wątki zbójnickie w tekstach pieśni po północnej stronie Babiej Góry. Rocznik Babiogórski 2003 t. 5 s. 57-79  szczegóły 
598.artykuł: (JA): Papież Jan Paweł II w polskiej kulturze ludowej. Twórczość Ludowa 2001 nr 1 s. 27 (wstęp do publikacji wierszy poetów ludowych...) szczegóły 
599.artykuł: Kaczan Anna: Diabeł w ludowych wierzeniach i opowieściach. Twórczość Ludowa 2003 nr 1/2 s. 11 (wstęp do zbioru tekstów ludowych z województwa lubelskiego...) szczegóły 
600.artykuł: Kochanowska-Czarny Urszula: Z problemów demonologii Zaolzia. Annales Silesiae 1999 t. 29 s. 39-50 (demony wodne w ludowych opowieściach...) szczegóły 
601.artykuł: Kolczyński Jarosław: Kamień w świecie wyobraźni ludu polskiego. Człowiek i Światopogląd 1989 nr 3 s. 91-100  szczegóły 
602.artykuł: Koper Anna: Empiryczne i mitologiczne podstawy przepowiedni meteorologicznych. Czas w przepowiedniach. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 233-249  szczegóły 
603.artykuł: Koper Anna: O symbolice zwierząt w słowiańskiej tradycji ludowej. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 316-318 (rec. ks.: A.V. Gura [w art.: Góra]: Simvolika zhivotnykh v slavjanskoj...) szczegóły 
604.artykuł: Kowalczyk Anna: O Bogu, diable i magicznych sztuczkach, czyli kto kieruje przeznaczeniem. Konteksty 1993 nr 3/4 s. 113-115 (przeznaczenie w literaturze ludowej...) szczegóły 
605.artykuł: Kowalski Piotr: Uzdrawiające moce wody (Kilka uwag o erozji struktur interpretacji symbolicznej). x 2002 ([w ks. zb.:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Hel...) szczegóły 
606.artykuł: Kowalski Piotr: Wianki i wieńce. Próba rekonstrukcji znaczeń. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Folklorystyka 1996 z. 2 s. 77-85  szczegóły 
607.artykuł: Kupiśniski Zdzisław: Zwyczaje i obrzędy zaduszkowe w okresie wielkanocnym na Ziemi Opoczańskiej. Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 9 s. 155-166 (zawiera m.in. podrozdział: Wątki zaduszne w pieśniach; z tekstami pieś...) szczegóły 
608.artykuł: Lach Kornelia: Pieśni pogrzebowe na pograniczu kulturowym i etnicznym (Borucin w Raciborskiem). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 335-345  szczegóły 
609.artykuł: Lehr Urszula: Wątki demonologiczne w tradycji ustnej górali. Rocznik Podhalański 2003 t. 9 (2001/2002) s. 9-50  szczegóły 
610.artykuł: Lewandowski Jan: "Za orła skradzioną koronę.." (Zakazane piosenki z lat 1944-50). Słowo Powszechne 1992 nr 1 s. 3 (nt. piosenek śpiewanych w areszcie Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Pu...) szczegóły 
611.artykuł: Łysiak Wojciech: Tradycja o złym panu Lipskim. Rocznik Nadnotecki 1990 t. 21 s. 49-54 (folklorystyczna realizacja postaci hrabiego Ignacego Lipskiego, dziedz...) szczegóły 
612.artykuł: Marczak Jarosław: Powstanie Styczniowe w piosence ludowej: Łomżyńskie i Augustowskie. Ziemia Łomżyńska 2001 t. 6 s. 293-298  szczegóły 
613.artykuł: Marczewska Marzena: Dąb - drzewo zmarłych (Z rozważań nad językowo-kulturowym obrazem dębu). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 121-134 (motyw dębu w pieśniach ludowych...) szczegóły 
614.artykuł: Marczewska Marzena: Miejsce symboliki w ludowym językowym obrazie drzew. Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2002 t. 16 s. 121-136  szczegóły 
615.artykuł: Marczyk Mirosław: Legendy o powstaniu grzybów a opowieści kosmogoniczne. Literatura Ludowa 1995 nr 2 s. 35-42 (legenda o powstaniu grzybów w tekstach ludowych...) szczegóły 
616.artykuł: Matczak Aneta: Obraz topielca w baśni magicznej "Dary krasnoludków" i w podaniu "Topielec". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1998 z. 51 (325) s. 113-125 (oba utwory pochodzą z: Julian Krzyżanowski: Polska bajka ludowa w ukła...) szczegóły 
617.artykuł: Mianecki Adrian: Postać demona wodnego w ludowych przekazach wierzeniowych. Literatura Ludowa 2002 nr 2 s. 3-25  szczegóły 
618.artykuł: Mikrut Leszek: Czarcia łapa z Rosji rodem. Studia i Materiały Lubelskie 1997 [t.] 14 s. 219-220 (omówienie podobieństw i różnic w wariantach lubelskiej legendy o czarc...) szczegóły 
619.artykuł: Milewski Józef: Św. Wojciech w legendach i podaniach ludu Kociewia. Literatura Ludowa 1993 nr 2 s. 15-25  szczegóły 
620.artykuł: Niebrzegowska Stanisława: "Dusze na pokucie". Lubelskie opowieści wierzeniowe. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 319-328  szczegóły 
621.artykuł: Noskowicz Marta: Kobiece demony - kobiece monstra. Okolice [Toruń] 2003 nr 2/3 s. 102-122 (nt. motywu kobiety demonicznej w polskiej literaturze ludowej i fantas...) szczegóły 
622.artykuł: Nowak Józef: Wigilia Bożego Narodzenia w obrzędach i wierzeniach ludowych na tomaszowskim pograniczu polsko-ukraińskim. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2002 [nr] 7 (2001) s. 100-123 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
623.artykuł: Olesiak Grzegorz: Wyobrażenie "małej ojczyzny" (Morfologia idealnego świata). Konteksty 1990 nr 3 s. 3-8 (w twórczości poetów ludowych...) szczegóły 
624.artykuł: Olszewski Mikołaj: Diabeł a płeć. Konteksty 1993 nr 3/4 s. 116-118 (przedstawienie diabła w literaturze ludowej...) szczegóły 
625.artykuł: Orłowicz Izabela: Czarownice. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1998 z. 51 (325) s. 99-111 (w polskich baśniach ludowych...) szczegóły 
626.artykuł: Paradowska Maria: Kult św. Wojciecha w kulturze ludowej Wielkopolski. Kronika Wielkopolski 1997 nr 3 s. 28-40 (m.in. w ustnych opowieściach i legendach...) szczegóły 
627.artykuł: Paradowska Maria: Święty Wojciech w kulturze ludowej Wielkopolski. x 1999 ([W ks.:] Tropami świętego Wojciecha. Pod red. Zofii Kurnatowskiej. Poz...) szczegóły 
628.artykuł: Perszon Jan: Śmierć jako wydarzenie i wyobrażenie na Kaszubach Północnych. Studium etnograficzne. Studia Gdańskie 1995 t. 10 s. 145-165 (m.in. na podstawie literatury ludowej...) szczegóły 
629.artykuł: Petera Janina: Tradycyjne obrzędy i zwyczaje pogrzebowe na Lubelszczyźnie. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 329-333 (dot. głównie pieśni pogrzebowych...) szczegóły 
630.artykuł: Pokropek Agnieszka: Sen - brat śmierci. Konteksty 1993 nr 3/4 s. 110-112 (motyw snu w literaturze ludowej...) szczegóły 
631.artykuł: Samulak Tadeusz: Młyny jako instytucje społeczne wsi. Twórczość Ludowa 1997 nr 3 s. 8-11 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
632.artykuł: Sielicki Franciszek: Granica w mentalności ludu Wilejszczyzny. Borussia 1995 nr 10 s. 102-109 (m.in. nt. motywu granicy w pieśniach ludowych; z not. o Franciszku Sie...) szczegóły 
633.artykuł: Sielicki Franciszek: Powiązania folkloru białoruskiego z polskim. Slavia Orientalis 1998 nr 3 s. 501-507 (nt. wspólnych motywów w folklorze polskim i białoruskim...) szczegóły 
634.artykuł: s.j.: Psotny duch domowy. Najo Uczba 2002 nr 15 s. 7 (krasnale w kaszubskich wierzeniach ludowych...) szczegóły 
635.artykuł: Smyk-Płoska Katarzyna: "Krysban" czyli "jołeczka" - przekazy o bożonarodzeniowej choince z Koniakowa (pow. Bielsko-Biała) i Podlewkowia (pow. Hajnówka). Twórczość Ludowa 2003 nr 1/2 s. 15-17 (wstęp do zbioru tekstów ludowych z województwa lubelskiego; z tekstami...) szczegóły 
636.artykuł: Snoch Bogdan: Diable sprawy w regionie częstochowskim (z dawnych opowieści). Almanach Częstochowy 2007 s. 232-236 (nt. motyw diabła w legendach i podaniach regiomu Częstochowy...) szczegóły 
637.artykuł: Snoch Bogdan: Jurajskie zjawiska fantastyczne. Almanach Częstochowy 2012 s. 120-124 (duchy, zjawy, wampiry i iine fantastyczne postaci w opowieściach i leg...) szczegóły 
638.artykuł: Snoch Bogdan: Kasztelan Stanisław Warszycki w legendach i opowieściach. Almanach Częstochowy 2007 s. 237-242  szczegóły 
639.artykuł: Snoch Bogdan: Władysław Opolczyk w blasku legend i podań. Almanach Częstochowy 2004 s. 25-28  szczegóły 
640.artykuł: Syryczyńska Grażyna: Wilkołaki i inne monstra. Charaktery 1997 nr 5 s. 23 (w wierzeniach, podaniach i legendach...) szczegóły 
641.artykuł: Szadura Joanna: Kruk w polskiej kulturze ludowej. Twórczość Ludowa 1993 nr 1/2 s. 43-46 (m.in. w lit. ludowej...) szczegóły 
642.artykuł: Taranowicz Bożena: Stereotyp Pana Jezusa w polszczyźnie ludowej. Polska Sztuka Ludowa 1989 nr 4 s. 213-215 (m.in. w tekstach folklorystycznych...) szczegóły 
643.artykuł: Tokarska-Bakir Joanna: Ganz Andere? Żyd jako czarownica i czarownica jako Żyd w polskich i obcych źródłach etnograficznych, czyli jak czytać protokoły przesłuchań. Res Publica Nowa 2001 nr 8 s. 3-31 (m.in. w dokumentach prszesłuchań sądowych w procesach o czary; skrócon...) szczegóły 
nawiązanie: Gondowicz Jan: Języczek uwagi [z tego cyklu:] Biesy. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 76  szczegóły 
polemika: Ptaszyński Maciej: Historycy na stos?. Krytyka Polityczna 2002 nr 1 s. 209-214  szczegóły 
polemika: Tokarska-Bakir Joanna: Kallikles i wiedźmy. Krytyka Polityczna 2002 nr 2 s. 297-305  szczegóły 
polemika: Ptaszyński Maciej: Źródła nie mówią same za siebie. Krytyka Polityczna 2002 nr 2 s. 307-308  szczegóły 
644.artykuł: Tokarska-Bakir Joanna: "Wieszanie Judasza", czyli tematy żydowskie dzisiaj. Krasnogruda 2001 nr 14 s. 42-57 (z not. i fot. Joanny Tokarskiej-Bakir...) szczegóły 
645.artykuł: Truszkowska Aleksandra: Personifikacja zła w tradycji kaszubskiej - stereotyp Purtka i Smętka. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
646.artykuł: Walczak Karol: Życie codzienne zachodniopomorskich rybaków. Nasze Pomorze 2002 nr 3 (2001) s. 15-27 (m.in. nt. motywu rybaka w twórczości ludowej...) szczegóły 
647.artykuł: Walęciuk-Dejneka Beata: O chlebie w obrzędach rodzimych. Twórczość Ludowa 2002 nr 3 s. 11-15 (w oparciu o teksty zawarte w "Dziełach wszystkich" Oskara Kolberga ora...) szczegóły 
648.artykuł: Wasilewski Jerzy S.: Śmieszny, diabelski, święty. O tricksterskim splocie wątków w postaci św. Piotra. x 2002 ([w ks. zb.:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Hel...) szczegóły 
649.artykuł: Weron Bogdan: Czarownice, odrobiace, dziwożony i płanetnicy. Tatrzański Orzeł = The Tatra Eagle 1995 nr 1 s. 5 (w lit. podhalańskiej...) szczegóły 
650.artykuł: Wężowicz-Ziółkowska Dobrosława: Wzory miłości w folklorze polskim. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 132-137 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
651.artykuł: Wrocławski Krzysztof: Łużycki błędny ognik a ludowe podania polskie. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 31 s. 136-143 (analiza opowieści ludowych z Podlasia o błędnych ogniach, porównanie i...) szczegóły 
652.artykuł: Zdarzyło się!. Naji Goche 2002 nr 6 s. 24 (not, m.in. nt. referatu Tadeusza Linkiera o mitologii i demonologii li...) szczegóły 
653.artykuł: Ziółkowska Dobrosława: Seksualizm ludowy w świetle obscenicznej pieśni ludowej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1991 nr 1 (1205) s. 137-167  szczegóły 
654.artykuł: Ziółkowska-Sobecka Marta: Krabat i Remus - dwa mity, jedna idea. Zeszyty Łużyckie 1992 nr 2 s. 67-73 (literackie wizerunki bohatera łużyckiego i kaszubskiego...) szczegóły 
655.artykuł: Zowczak Magdalena: Zagłada światów. Między mitologią lokalną a Biblią. Konteksty 1993 nr 3/4 s. 96-106 (koniec świata w podaniach i legendach polskich na Litwie...) szczegóły 
656.artykuł: Żuk Monika: Miód w polskiej kulturze ludowej. Twórczość Ludowa 1996 nr 4 s. 4-8 (także w literaturze ludowej...) szczegóły