PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Kaszuby (literatura regionalna)
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Kaszuby (literatura regionalna)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Badania kaszuboznawcze w XX wieku. Materiały pokonferencyjne. 2001 ([Zawiera materiały z konferencji odbytej w Gdańsku 12-13 X 2000; m.in....) szczegóły 
recenzja: J.Ś.: Badania kaszuboznawcze w XX wieku. Gdinsko Kleka 2002 nr 24 s. 7  szczegóły 
recenzja: Obracht-Prondzyński Cezary: Acta Cassubiana 2002 t. 4 s. 353 (not....) szczegóły 
recenzja: st: Wartościowe lektury. Pomerania 2002 nr 4/5 s. 76 (nota o spotkaniu promocyjnym...) szczegóły 
2.książka: Bądkowski Lech: Zarys historii literatury kaszubskiej. 2006  szczegóły 
recenzja: (ma): Niebezpieczne wersety. Pomerania 2006 nr 6 s. 64  szczegóły 
recenzja: Stegna 2006 nr 1 s. 34 (NOT....) szczegóły 
3.książka: Bolduan Tadeusz: Nie dali się złamać. Spojrzenie na ruch kaszubski 1939-1995. 1996 ([M.in. liczne passim o działalności społecznej i patriotycznej pisarzy...) szczegóły 
recenzja: Dzianisz Paweł: Pomerania 1997 nr 1 s. 54 (nota...) szczegóły 
4.książka: Borzyszkowski Józef: Die Kaschuben, Danzig und Pommern. 2002  szczegóły 
recenzja: Obracht-Prondzyński Cezary: Acta Cassubiana 2003 t. 5 s. 328 (nota...) szczegóły 
5.książka: Borzyszkowski Józef, Mordawski Jan, Treder Jerzy: Historia, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów = Historia, geografia, jazek i pismienizma Kaszebów. 1999 (Jerzy Treder: Język, piśmiennictwo i kultura duchowa Kaszubów [m.in.:]...) szczegóły 
recenzja: E.S.: "Historia, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów". Gdinsko Kleka 1999 nr 10 s. 7 (nota...) szczegóły 
recenzja: Obracht-Prondzyński Cezary: Acta Cassubiana 1999 t. 1 s. 401-404  szczegóły 
6.książka: Borzyszkowski Józef: O historii literatury kaszubskiej i jej twórcach. 2011  szczegóły 
7.książka: Budziakowska Maria, Chyrski Joyce: Kashub bibliography. 2006  szczegóły 
8.książka: Kalinowski Daniel, Kuik-Kalinowska Adela: Od Smętka do Stolema. Wokół literatury Kaszub. 2009  szczegóły 
9.książka: Kaszubszczyzna = Kaszebizna. 2001 ([M.in. zawiera rozprawy:] Zygmunt Szultka: Szkic dziejów Kaszubów ze s...) szczegóły 
recenzja: Rogowska Ewa: Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 5 s. 376-379  szczegóły 
recenzja: Szulist Władysław: Studia Pelplińskie 2002 t. 32 s. 397-399  szczegóły 
10.książka: Kaszubszczyzna w świecie. Materiały z konferencji naukowej Jastrzębia Góra 1-2 X 1993. 1994 (Jerzy Samp: Słowo wstępne. * Edward Breza: Kaszubszczyzna wśród językó...) szczegóły 
11.książka: Kuik-Kalinowska Adela: Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub. 2011  szczegóły 
12.książka: Literatura kaszubska - książka, twórca i biblioteka. Materiały z sesji naukowej w Luzinie 22 V 1998. 2000 (Józef Borzyszkowski: Leon Roppel i Lech Bądkowski, a rozwój literatury...) szczegóły 
recenzja: ij: O kaszubskiej literaturze. Pomerania 2001 nr 3 s. 41  szczegóły 
recenzja: Obracht-Prondzyński Cezary: Acta Cassubiana 2001 t. 3 s. 284 (not. rec....) szczegóły 
13.książka: Literatura kaszubska w nauce, edukacji, życiu publicznym. 2007  szczegóły 
recenzja: Różalska Elżbieta: Literatura kaszubska w zbiorach Biblioteki Głównej AP w Słupsku (Na marginesie pewnej konferencji naukowej - "prawda" i rzeczywistość). Dialog Akademicki 2008 nr 28 s. 45-46  szczegóły 
14.książka: Majkowski Dariusz: Tatczëzna. W miono Bosczi nôrodni wzénik.  szczegóły 
recenzja: AB: Tatczëzna. Pomerania 2012 nr 9 s. 46-47  szczegóły 
15.książka: Maliszewski Rafał: Język jako więź wewnątrzgrupowa we wspólnocie komunikatywnej Gochów. 2012  szczegóły 
16.książka: Neureiter Ferdinand: Geschichte der kaschubischen Literatur. Versuch einer zusammenfasseden Darstellung. 1991  szczegóły 
recenzja: Lozoviuk Petr: Slavia 1993 z. 4 s. 542-545  szczegóły 
recenzja: Obremska Maria: Z Austrii na Kaszuby. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 222 s. 13  szczegóły 
17.książka: Obracht-Prondzyński Cezary: Kaszubi. Między dyskryminacją a regionalną podmiotowością. 2002 ([M.in. Zawiera rozdziały:] Kim są Kaszubi - odpowiedź nauki [m.in. Kas...) szczegóły 
recenzja: Borzyszkowski Józef: Rocznik Gdański 2003 t. 63 z. 1/2 s. 225-228  szczegóły 
recenzja: J.Ś.: Kaszubi. Między dyskryminacją a regionalną podmiotowością. Gdinsko Kleka 2002 nr 24 s. 7 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sakson Andrzej: Tożsamość mieszkańców Mazur i Kaszubów oraz polityka władz wobec mniejszości ukraińskiej w Polsce - trzy nowe publikacje socjologiczno-politologiczno-historyczne. Przegląd Zachodni 2003 nr 4 s. 209-216  szczegóły 
recenzja: Synak Brunon: O Kaszubach prawie wszystko. Pomerania 2002 nr 3 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: sz: Regionalizm po półwieczu. Pomerania 2002 nr 3 s. 46-47 (nota o spotkaniu promocyjnym w Tawernie Mestwin w Gdańsku...) szczegóły 
18.książka: Omelaniuk Anatol Jan: Opracowania dotyczące regionalnej literatury słupskiej, historii kulturowej, 40-lecia Koła Miłośników Regionu STSK oraz zapiski kronikarskie. 2008  szczegóły 
19.książka: Popowska-Taborska Hanna: Szkice z kaszubszczyzny. Leksyka, zabytki, kontakty językowe. 1998 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. - "Cassubiana" w "Słowniku etymologicznym języ...) szczegóły 
recenzja: Cholcha Sławomir: Dzieje badań i języka. Pomerania 2007 nr 1 s. 67-68  szczegóły 
20.książka: Remusowa Kara 2008. Warsztaty Regionalne. Materiały pokonferencyjne (Starbienino, 24-26 października 2008 r.). 2008  szczegóły 
recenzja: (SC): Młodzi, rok później. Pomerania 2009 nr 5 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: (SC): Młodzi, rok później. Pomerania 2009 nr 5 s. 42-43  szczegóły 
21.książka: Remusowa Kara 2011. Warsztaty Regionalne. Materiały pokonferencyjne, Jastrzębia Góra, 19-22 maja 2011 r.. 2011  szczegóły 
22.książka: Szultka Zygmunt: Studia nad rodowodem i językiem Kaszubów. 1992 (Dot. badaczy języka i kultury Kaszubów: Florian Ceynowa, Aleksander Hi...) szczegóły 
recenzja: (T.Bol.): Pomerania 1993 nr 5 s. 45  szczegóły 
23.książka: Treder Jerzy: Ceynowy i Mosbacha Wiadomość o Kaszubach z połowy XIX w.. 2006  szczegóły 
recenzja: (belok): Mosbacha wiodło o Kaszebach. Pomerania 2006 nr 6 s. 63  szczegóły 
recenzja: Stegna 2006 nr 1 s. 36 (not....) szczegóły 
24.książka: Treder Jerzy: Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia. 2005  szczegóły 
recenzja: Janke Stanisław: Pielęgnowanie kaszubszczyzny. Pomerania 2005 nr 6 s. 86  szczegóły 
25.książka: W świetle dnia. Anegdoty i bajki z Kaszub ze Słownika Sychty = W widze dnia. Gôdczi i bôjczi z Kaszëbsczi ze Słowôrza Zëchtë. 2009  szczegóły 
26.książka: Zwyczaj i widowisko Ścinania kani w etnologii i literaturze. Teksty i komentarz. 2012  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
27.impreza: "Badania kaszuboznawcze XX wieku" - konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Dzianisz Paweł: Obrachunki z kaszubszczyzną. Pomerania 2000 nr 12 s. 46 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: E.S.: Konferencja "Badania kaszuboznawcze w XX wieku". Gdinsko Kleka 2001 nr 17 s. 5 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
28.impreza: "Etos Kaszubów w literaturze, a szczególnie w twórczości Augustyna Necla" - konferencja dla szkolnych regionalistów.  szczegóły 
artykuł: Drzeżdżon Roman: Wielgowiesko konferencjo regionalistów. Pomerania 2006 nr 7/8 s. 89-90  szczegóły 
29.impreza: Leteracko-jazekowe seminarium piszącech po kaszebsku (2006).  szczegóły 
artykuł: Drzeżdżon Roman: Belno leteratura cze grafomanio?. Stegna 2007 nr 1 s. 20-21 (sprawozdanie...) szczegóły 
30.impreza: "Literatura kaszubska w nauce, edukacji i życiu publicznym" - spotkanie.  szczegóły 
artykuł: Adamkowicz Marek: Literatura z duchem czy literatura duchów?. Pomerania 2007 nr 11 s. 24-26 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Drzeżdżon Roman: Loze karte. Stegna 2007 nr 4 s. 5-7 (omówienie...) szczegóły 
31.impreza: Naukowa sesja wyjazdowa na Kaszuby (1995). (m.in. referaty: Florian Ceynowa i przyszłość; Pomorze a ideologia ruch...) szczegóły 
artykuł: Horodyska Halina: Kaszubska sesja wyjazdowa. Poradnik Językowy 1995 z. 8 s. 69-72 (sprawozdanie...) szczegóły 
32.impreza: "Poezja i pejzaż Kaszub" - wystawa (2001).  szczegóły 
artykuł: s.j.: Wiersze i widoki. Pomerania 2001 nr 11 s. 54  szczegóły 
33.impreza: Pomorskie Dni Literatury nt. "Literatura w regionie kaszubskim po roku 1989" (2000).  szczegóły 
artykuł: s.j.: [Drugie] II Pomorskie Dni Literatury. Pomerania 2000 nr 12 s. 56  szczegóły 
34.impreza: Seminarium kaszubskie poświęcone współczesnemu piśmiennictwu Kaszubów.  szczegóły 
artykuł: (j.d.): Dzysodniowo pismienizna religijno. Pomerania 1995 nr 1 s. 26  szczegóły 
35.impreza: Seminarium literacko-językowe pisarzy kaszubskich (2003).  szczegóły 
artykuł: Literacko jazekowi seminarij. Gdinsko Kleka 2004 nr 29 s. 8 (not....) szczegóły 
36.impreza: Sesja naukowa o kaszubszczyźnie (1994).  szczegóły 
artykuł: (s.j.): Ramułt po latach. Pomerania 1994 nr 6 s. 28-29  szczegóły 
37.impreza: "Spotkania Tworców Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Ciemiński Ryszard: Widziane z Gdańska. Refleksja po Wdzydzach. Naji Goche 2002 nr 1 s. 14 (z not. o Ryszardzie Ciemińskim; tz...) szczegóły 
artykuł: Foto-zbliżenia. Naji Goche 2002 nr 1 s. 17 (not.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Zdarzyło się!. Naji Goche 2002 nr 1 s. 29  szczegóły 
38.impreza: Spotkanie Piszących po Kaszubsku (2001).  szczegóły 
artykuł: Schramke Grzegorz Jarosław: Spotkania piszących. Pomerania 2002 nr 4/5 s. 79 (sprawozdanie...) szczegóły 
39.impreza: Spotkanie Twórców Literatury Kaszubskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Wirkus Grażyna: Spotkanie w Wejherowie. Pomerania 2001 nr 6 s. 34-35 (sprawozdanie...) szczegóły 
40.impreza: [Sto pięćdziesiąt] "150 lat literatury kaszubskiej" - wystawa (2000).  szczegóły 
artykuł: s.j.: Muzeum z Ceynową. Pomerania 2000 nr 12 s. 58 (not....) szczegóły 
41.impreza: "Śląsko-kaszubskie klimaty regionalnej kultury i literatury" - konferencja (2011).  szczegóły 
artykuł: Dittrich Grażyna: "Śląsko-kaszubskie klimaty regionalnej kultury i literatury" III Powiatowa Konferencja Regionalna dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów. Bibliotekarz 2012 nr 1 s. 28-29 (spraw....) szczegóły 
42.impreza: "Tatczezna dziś - współczesna literatura kaszubska" - seminarium naukowe (2003).  szczegóły 
artykuł: Kalendarium wydarzeń. Dialog Akademicki 2003 nr 3 s. 45 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kalinowski Daniel: Tatczezna dziś. Współczesna literatura kaszubska - Słupsk, 30 maja 2003. Dialog Akademicki 2003 nr 5 s. 13-14 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zdarzylo się!. Naji Goche 2003 nr 4 s. 28 (m.in. nota nt. imprezy...) szczegóły 
43.impreza: "Twórczość literacka Młodokaszubów" - seminarium (2006).  szczegóły 
artykuł: Uniwersytecka 2006 nr 9 s. 5 (zapowiedź...) szczegóły 
44.impreza: "W kręgu mitologii kaszubskiej" - konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: B.W., J.B.: "W kręgu mitologii kaszubskiej" - konferencja naukowa w bibliotece w Bolszewie. Pomerania 2011 nr 5 s. 64-65  szczegóły 
45.impreza: Zendzenie Utwórców Kaszebsczi Pismienizne - zjazd twórców literatury kaszubskiej (1998).  szczegóły 
artykuł: s.j.: II Zendzenie Piszącech po Kaszebsku. Pomerania 1998 nr 2 s. 69-70  szczegóły 
46.impreza: Zendzenie Utwórców Kaszebsczi Pismienizne - zjazd twórców literatury kaszubskiej (1999).  szczegóły 
artykuł: s.j.: Kaszubscy pisarze w Wejherowie. Pomerania 1999 nr 4 s. 60 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Bartnicki Teodor: Literatura na Ziemi Słupskiej (1-4). Miesięcznik [Koszalin] 2002 nr 7/8-11 (m.in. dot. pisarzy: Florian Ceynowa, Hieronim Derdowski, Szymon Krofey...) szczegóły 
48.artykuł: Baudouin de Courtenay Jan Ignacy Niecisław: Krotczi zestowk "Kaszebsczi probleme" [Kurzes Resume der "Kasubischen Frage"]. Acta Cassubiana 2000 t. 2 s. 278-315 (przekład dosłowny rozprawy; z notą wydawniczą Jerzego Tremera na s. 32...) szczegóły 
49.artykuł: Baudouin de Courtenay Jan Ignacy Niecisław: Kurzes Resume der "Kasubischen Frage". Acta Cassubiana 2000 t. 2 s. 233-273 (przedruk pierwodruku Berlin 1904; z notą Józefa Borzyszkowskiego, s. 2...) szczegóły 
50.artykuł: Bądkowski Lech: "Skrzydła przenoszą przez próg". Zsziwk 1998 nr 3 s. 6 (fragm. artykułu nt. literatury kaszubskiej druk. w czasopiśmie Pome...) szczegóły 
51.artykuł: (belok): XII zendzenie Zymkowców. Pomerania 2006 nr 5 s. 60 (nt. działalności Młodech Utworców Kaszebsczich "Zymk"...) szczegóły 
52.artykuł: Bobrowski Witold: Edukacja kaszubska. Zrzesz Kaszebsko 1992 nr 1 s. 6-8 (m.in nt. literatury kaszubskiej jako wyznacznika świadomości narodowej...) szczegóły 
53.artykuł: Borzyszkowski Józef: Drogi rozwoju literatury kaszubskiej w XIX i XX wieku a jej stan obecny. x 2003 (w ks.: Historia i literatura mniejszości narodowych i grup etnicznych ...) szczegóły 
54.artykuł: Borzyszkowski Józef: Kaszubi - pomost między przeszłością a teraźniejszością Pomorza. Zeszyty Kulickie 2009 nr 5 s. 38-51 (dot. także literatury kaszubskiej i tematów kaszubskich w literaturze...) szczegóły 
55.artykuł: Borzyszkowski Józef: Kaszubi o sobie i swoim języku. Pomerania 1992 nr 2 s. 2-4 (m.in. nt. stosunku pisarzy do rodzimej - kaszubskiej mowy; m.in.: Jan ...) szczegóły 
56.artykuł: Borzyszkowski Józef: Pamiętnikarstwo i sagi rodzinne jako świadectwo pomorskiej tożsamości. x 1999 ([w ks. zb.:] Rodzina pomorska. Pod red. Józefa Borzyszkowskiego. Gdańs...) szczegóły 
57.artykuł: Borzyszkowski Józef: Społeczność kaszubska nad Bałtykiem na przełomie XIX i XX w.. Rocznik Helski 2003 t. 2 s. 13-21 (m.in. stan badań nad kulturą duchową Kaszubów...) szczegóły 
58.artykuł: Boschke-Zielińska Anita: Żydzi w literaturze kaszubskiej. x 1994 ([W ks:] Kaszubszczyzna w świecie. Materiały z konferencji naukowej, Ja...) szczegóły 
59.artykuł: Breza Edward: Kształtowanie się kaszubskiego języka literackiego. x 1997 ([w ks. zb.:] Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc. Red. Jadwig...) szczegóły 
60.artykuł: Breza Edward: Skarb kaszubskiej mowy. Sycyna 1996 nr 17 s. 1, 3-4 (wywiad; m.in. o literaturze kaszubskiej; rozm. Maria Jentys; z fot. Ed...) szczegóły 
61.artykuł: Breza Edward: Współczesne życie naukowo-kulturalne i kształcenie regionalne na Kaszubach. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1994 r. 8 s. 323-335  szczegóły 
62.artykuł: Ciemiński Ryszard: Kaszubski hall of fame. Naji Goche 2002 nr 4, 5 nr 4 s. 12-13, nr 5 s. 22-23 (sylwetki wybitnych Kaszubów, m.in. twórców: Florian Ceynowa, Hieronim ...) szczegóły 
63.artykuł: Ciemiński Ryszard: Po śladach... czyli kaszubska turystyka tęsknota. Naji Goche 2003 nr 1 s. 32-34 (m.in. nt. pisarzy związanych z Kaszubami, w tym następujących osób: Al...) szczegóły 
64.artykuł: Ciemiński Ryszard: Widziane z Gdańska. Coś spsiało, coś skarlało. Naji Goche 2002 nr 6 s. 32-33 (fel. nt. środowiska literackiego Kaszubów w Gdańsku...) szczegóły 
65.artykuł: Ciemiński Ryszard: Widziane z Gdańska. Naji Goche 2003 nr 1 s. 18-19 (m.in. nt. działalności grupy "Zrzeszeńców" (Zrzeszenia Regionalnego Ka...) szczegóły 
66.artykuł: Ciemiński Ryszard: Widziane z Gdańska. Naji Goche 2003 nr 2 s. 44-45 (m.in. nt. pisarzy i ludzi teatru związanych z Kaszubami i z Pomorzem; ...) szczegóły 
67.artykuł: Cybulski Marek: Przypadek dopełnienia po czasowniku zaprzeczonym w kaszubskich tekstach literackich Majkowskiego [Aleksandra], Budzisza [Alojzego] i Drzeżdżona [Jana]. Gdańskie Studia Językoznawcze 2000 t. 7 s. 25-33  szczegóły 
68.artykuł: Dosz Jan: Blezi do Boga. Stegna 2010 nr 2 s. 8-9 (nt. tłumaczeń Biblii i literatury religijnej na język kaszubski...) szczegóły 
69.artykuł: Drutkowska Małgorzata: Promocja wydawnictw kaszubsko-pomorskich. Pomerania 1996 nr 3 s. 62-63 (sprawozdanie z imprezy zorganizowanej 11 II 1996 w Słupsku, promującej...) szczegóły 
70.artykuł: Drzeżdżon Jan: Poeta i homunkulusy. Gdański Rocznik Kulturalny 1994 t. 15 s. 173-186 (nt. pisarzy kaszubskich; m.in. o twórcach: Alojzy Budzisz, Hieronim De...) szczegóły 
71.artykuł: Drzeżdżonk Romk: Chteren "pierszi"?. Stegna 2011 nr 0 s. 11-12 (nt. komiksów o Kaszubach...) szczegóły 
72.artykuł: Fopka Tomk: Kaszescze leteraccze konkurse - jime z jazeka. Stegna 2008 nr 3 s. 25-27  szczegóły 
73.artykuł: Frankowska Witosława: Morze w kulturze muzycznej Kaszub. Rocznik Helski 2003 t. 2 s. 165-171 (dot. pieśni ludowych Kaszubów o tematyce marynistycznej...) szczegóły 
74.artykuł: Fronczek Zbigniew W.: Opisywanie Kaszub. Nasz Dziennik 2001 nr 22 s. 9 (art. popularyzatorski dot. XX-wiecznej literatury kaszubskiej...) szczegóły 
75.artykuł: Geremek Rafał: Odroda tatczezne. Wprost 2003 nr 35 s. 60-61 (m.in. nt. literatury i pisarzy kaszubskich: Florian Ceynowa, Aleksande...) szczegóły 
polemika: Konopacki Tomasz: Odroda tatczezne. Wprost 2003 nr 36 s. 11 (list do redakcji...) szczegóły 
76.artykuł: Gołąbk Eugeniusz: Kaszebsko poezjo na progu XX wieku. Pomerania 2001 nr 6 s. 36 (tekst w jęz. kaszubskim...) szczegóły 
77.artykuł: Gołąbk Ludmiła: Jak powstowo poezjo?. Pomerania 2011 nr 1 s. 44-45  szczegóły 
78.artykuł: Gulczyńska-Zalewska Izolda: Die sprachliche Erschliessung des Kaschubenlandes; sprachwissenschaftler des 19. und 20. Jahrhunderts und die kaschubische Frage im Lichte der deutschen und polnischen Publizistik. Acta Neophilologica 2003 [t.] 5 s. 73-97  szczegóły 
79.artykuł: Jabłoński Artur: Kaszubskie przeznaczenie. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 49-50 (nt. potrzeby zachowania językowej i literackiej tożsamości kaszubskiej...) szczegóły 
80.artykuł: Janke Stanisław: Potomkowie lechickich Pomorzan. Arkusz 1995 nr 10 s. 10 (o współczesnych twórcach kaszubskich...) szczegóły 
81.artykuł: Janke Stanisław: Szklana góra. Pomerania 2000 nr 1 s. 2-9 (nt. piśmiennictwa kaszubskiego lat 90....) szczegóły 
82.artykuł: Janke Stanisław: W kręgu poezji kaszubskiej. Przegląd Powszechny 1997 nr 1 s. 74-79 (m.in. nt. twórczości Jana Rompskiego, Stefana Bieszka, Aleksandra Labu...) szczegóły 
83.artykuł: Janke Stanisław: W okolim kaszebsczi poezji. Pomerania 2001 nr 6 s. 34-35 (tekst w jęz. kaszubskim; dot. współczesnej poezji kaszubskiej...) szczegóły 
84.artykuł: Joc Jiwona: Kaszebsko leteratura bez ledu?. Stegna 2009 nr 2, s. 14-19; nr 3, s. 15-17  szczegóły 
85.artykuł: Kalinowski Daniel: Perspektywy dramaturgii kaszubskiej. Pomerania 2007 nr 11 s. 27-29  szczegóły 
86.artykuł: Karaś Dorota: Elementarz milowy. Gazeta Wyborcza 2000 nr 219 s. 15 (nt. wydania elementarza do nauki kaszubskiego...) szczegóły 
87.artykuł: Kowalski Janusz: Kaszubi - największa grupa etniczna. Naji Goche 2003 nr 2 s. 22-23 (m.in. nt. literatury tworzonej w języku kaszubskim i twórców pochodząc...) szczegóły 
88.artykuł: Kwaśniewska Anna: Kaszubi w badaniach etnograficznych. Nasze Pomorze 2002 nr 3 (2001) s. 167-201 (dot. badań etnograficznych kultury kaszubskiej od początku XIX wieku; ...) szczegóły 
89.artykuł: Labuda Gerard: Literatura kaszubska w rozwoju kultury narodowej i regionalnej. x 2000 ([w ks.:] Gerard Labuda: Zapiski kaszubskie pomorskie i morskie. Wybór ...) szczegóły 
90.artykuł: Linkner Tadeusz: Z literackiej mitologii i demonologii Kaszubów. x nr s. ([w ks. zb.:] Życie dawnych Pomorzan. Materiały z konferencji, Bytów 17...) szczegóły 
91.artykuł: Lipsczi Tadeusz: Plestac w rodny mowie. Stegna 2009 nr 1 s. 2-5  szczegóły 
92.artykuł: Lokalne kalendarium historyczne. Naji Goche 2002 nr 2 s. 30 (m.in. noty nt. urodzin lub śmierci następujących twórców: Florian Ceyn...) szczegóły 
93.artykuł: Machut Jan: 30 lat Spotkań Wdzydzkich. Pomerania 2002 nr 1 s. 3-4 (omówienie spotkań twórców literatury kaszubsko-pomorskiej w latach 70-...) szczegóły 
94.artykuł: Malinowski Bronisław: Przedmowa do "The Cassubian Civilization", Faber and Faber Limited, London 1935. Acta Cassubiana 2000 t. 2 s. 225-231 (z notą "Od Redakcji", s. 232...) szczegóły 
95.artykuł: Mieczkowska Małgorzata, Mieczkowski Janusz: Wokół kontaktów kaszubsko-łużyckich. x 2001 ([w ks. zb.:] Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych n...) szczegóły 
96.artykuł: Natrzecy Jón: Jinaczy jak przode, ale też wort. Stegna 2010 nr 12 s. 13 (nt. przekładów na język kaszubski...) szczegóły 
97.artykuł: Neureiter Ferdinand: Recepcja literatury kaszubskiej na niemieckim obszarze językowym. x 1994 ([W ks:] Kaszubszczyzna w świecie. Materiały z konferencji naukowej, Ja...) szczegóły 
98.artykuł: Obracht-Prondzyński Cezary: Relacje kaszubsko-niemieckie a problem dziedzictwa niemieckiego na Pomorzu. x 2000 ([w ks. zb.:] Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuściz...) szczegóły 
99.artykuł: Otorowski Michał: Taczka Remusa. Wątki żydowskie w literaturze kaszubskiej. Midrasz 2007 nr 6 s. 35-39 (dot. m.in. twórczości następujących osób: Florian Ceynowa, Hieronim De...) szczegóły 
100.artykuł: Perszon Jan: Maryja jako patronka dobrej śmierci w kaszubskiej pobożności ludowej. Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 9 s. 167-188 (z fragm. pieśni...) szczegóły 
101.artykuł: Perszon Jan: Wątki maryjne w kaszubskiej pobożności ludowej. x 1999 ([W ks.:] Kult Matki Bożej na Kaszubach i Pomorzu. Studia nad kulturą r...) szczegóły 
102.artykuł: Piernicka Jadwiga: Dobre samopoczucie Redaktora. Pomerania 2001 nr 2 s. 3 (list do red. nt. niewystarczającej obecności literatury kaszubskiej na...) szczegóły 
polemika: Bartelik Stanisław: Ko, nowożnieszo rzecz. Pomerania 2001 nr 4 s. 3-4  szczegóły 
polemika: Pryczkowski Eugeniusz: Objętość nie zależy ode mnie. Pomerania 2001 nr 2 s. 3-4  szczegóły 
103.artykuł: Pomerania 2001 nr 5 s. 47 (not. o inauguracji comiesięcznych Kaszubskich Spotkań Literacko-Naukow...) szczegóły 
104.artykuł: Popowska-Taborska Hanna: Kaszubskie materiały dialektalne w słowiańskich słownikach etymologicznych. x 2002 ([w ks. zb.:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot d...) szczegóły 
105.artykuł: Preczkowsczi Eugeniusz: Znaczni etniczny jiwernote. Stegna 2006 nr 1 s. 19-21  szczegóły 
106.artykuł: Projekt Kaszubskiego Ośrodka Teatralnego. Pomerania 2007 nr 11 s. 29  szczegóły 
107.artykuł: Prowca : Plagiatorsko oszoc. Stegna 2007 nr 4 s. 15-16  szczegóły 
108.artykuł: Pryczkowski Eugeniusz: Krejamnote poezji. Stegna 2010 nr 4 s. 15-16 (nt. współczesnej poezji kaszubskiej...) szczegóły 
109.artykuł: Radwan-Wińska Teresa: Z badań nad czytelnictwem literatury kaszubskiej. (W rejonie nadmorskim Pobrzeża Kaszubskiego). Rocznik Gdański 2000 t. 60 z. 1 s. 79-94 (nt. badań przeprowadzonych w 1997 r....) szczegóły 
110.artykuł: Rompski Jan: O literaturze kaszubskiej. Zrzesz Kaszebsko 1992 nr 1 s. 9-13 (referat wygłoszony na I Kongresie Kaszubskim w 1946 r....) szczegóły 
111.artykuł: Sadkowski Tadeusz: Historia i tradycja. Zbiorowa tożsamość Kaszubów. Nasze Pomorze 2002 nr 3 (2001) s. 203-243 (m.in. nt. literatury kaszubskiej i kaszubskich czasopism; dot. m.in. p...) szczegóły 
112.artykuł: Schramke Gregor J.: Obroz dzysdniowi kaszebsczi poezji?. Stegna 2009 nr 2 s. 5-9  szczegóły 
polemika: Gołąbk Ludmiła: Poezjo młodo, cze niemłodo. Stegna 2009 nr 2 s. 10-13  szczegóły 
113.artykuł: Schramke Gregor J.: W odpowiesce na... odpowiesc. Stegna 2009 nr 3 s. 18-20  szczegóły 
114.artykuł: s.j.: Głos morza. Najo Uczba 2001 nr 5 s. XI (dot. m.in. motywów morskich w poezji kaszubskiej...) szczegóły 
115.artykuł: s.j.: Kiedy zwierzęta mówią. Najo Uczba 2001 nr 9 s. VI (dot. motywu Wigilii w lit. kaszubskiej...) szczegóły 
116.artykuł: s.j.: Od olśnienia do nostalgii. Najo Uczba 2002 nr 13/14 s. VII (o nostalgii twórców kaszubskich za rodzinnymi stronami...) szczegóły 
117.artykuł: s.j.: Sianowska Panienka. Najo Uczba 2001 nr 4 s. IX (dot. m.in. kaszubskich pieśni i wierszy ku czci Matki Bożej Sianowskie...) szczegóły 
118.artykuł: s.j.: Tajemnicza pora. Najo Uczba 2002 nr 16 s. III (dot. motywu wieczoru w poezji kaszubskiej...) szczegóły 
119.artykuł: s.j.: Zomkowiszcze. Najo Uczba 2001 nr 1 s. X (dot. motywu zapadłego zamku w literaturze kaszubskiej...) szczegóły 
120.artykuł: Skotnicka Gertruda: W baśniowym kręgu. Najo Uczba 2001 nr 2 s. VII-IX nr 3 s. III-IV (dot. kaszubskich baśni dla dzieci...) szczegóły 
121.artykuł: Szudak Aleksander: Rybacy z Wyspy Jonesa. Z dziejów osadnictwa kaszubskiego w USA. Rocznik Helski 2003 t. 2 s. 107-109 (nt. historii i kultury osadnictwa kaszubskiego w stanie Wisconsin (USA...) szczegóły 
122.artykuł: Szultka Zygmunt: Uwagi w sprawie piśmiennictwa połowy XIX wieku o Kaszubach na Pomorzu Zachodnim. x 1994 ([W ks:] Kaszubszczyzna w świecie. Materiały z konferencji naukowej, Ja...) szczegóły 
123.artykuł: Taborska Hanna: Sufiksy -izna i -ota jako znamiona odrębności językowej w formowanym współcześnie kaszubskim języku literackim. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2011 t. 57 s. 261-270 (na przykładzie kaszubskiego przekładu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewic...) szczegóły 
124.artykuł: Treder Jerzy: Czescy i słowaccy badacze kaszubszczyzny. x 1994 ([W ks:] Kaszubszczyzna w świecie. Materiały z konferencji naukowej, Ja...) szczegóły 
125.artykuł: Treder Jerzy: Język Kaszubów nadmorskich i utrwalone w nim aspekty kultury materialnej. Rocznik Helski 2003 t. 2 s. 23-42 (m.in. o historii badań nad kaszubszczyzną; także o przysłowiach kaszub...) szczegóły 
126.artykuł: Treder Jerzy: Kaszubszczyzna dawnych przekładów tekstów biblijnych. x 1996 ([w ks. zb.:] Symbolae slavisticae. Dedykowane pani profesor Hannie Pop...) szczegóły 
127.artykuł: Treder Jerzy: Matka Boża w kaszubskiej literaturze i języku. x 1999 ([W ks.:] Kult Matki Bożej na Kaszubach i Pomorzu. Studia nad kulturą r...) szczegóły 
128.artykuł: Treder Jerzy: Skorb apartny kaszebizne. Pomerania 1995 nr 4 s. 32-34  szczegóły 
129.artykuł: Treder Jerzy: Z historii badań kaszubszczyzny. Pierwociny i etapy badań mowy Słowińców i Kabatków. Studia Bałtyckie. Polonistyka 1998 t. 1 s. 23-44  szczegóły 
130.artykuł: Trzebiatowski Klemens: Życie kulturalne na bytowszczyźnie na początku XX wieku. Naji Goche 2003 nr 2, s. 26-27, nr 3, s. 8-9 (m.in. nt. kolportażu czasopism, takich jak: "Gazeta Gdańska", "Gryf", ...) szczegóły 
131.artykuł: W hołdzie dla przyjaciół - poetów. Pieśń Skrzydlata 2002 nr 2 s. 62-63 (dot. m.in. przekazania przez Czesława Skonkę na rzecz Muzeum Piśmienni...) szczegóły 
132.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Literatury mniejszości narodowych w Polsce. x 2001 ([w ks. zb.:] Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych n...) szczegóły 
133.artykuł: Wielinska Mirosława: Konkurs recytatorski literatury kaszubskiej w Kosobudach. Naji Goche 2003 nr 3 s. 5 (dot. popularyzacji literatury kaszubskiej wśród uczniów szkoły podstaw...) szczegóły 
134.artykuł: Zielonka Zbigniew: O historię literatury kaszubskiej. Acta Cassubiana 2003 t. 5 s. 199-212  szczegóły 
135.artykuł: Zieniukowa Jadwiga: Das Kaschubische in der polnischen sprachwissenschaftlichen Forschung nach 1945. x 1996 ([w czasopiśmie:] Zeitschrift fuer Slawistik (Berlin) 1996 [t.] ...) szczegóły 
136.artykuł: Zieniukowa Jadwiga: Kaszubszczyzna u schyłu XX wieku. x 2001 ([w ks. zb.:] Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wie...) szczegóły 
137.artykuł: Zieniukowa Jadwiga: Odrodzenie języka etniczego. Academia [Wydanie polskie] 2006 nr 2 s. 38-39 (nt. kaszubskiego języka literackiego m.in.: Florian Ceynowa...) szczegóły