PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bagdanovich Janka: Na zhccjovym shljakhu. Uspamjiny. 1992 ([Dot. życia kulturalnego Wilna w dwudziestoleciu miedzywojennym]....) szczegóły 
2.książka: Balcerzan Edward: [Futuryzm] Le futurisme polonaise. 1989 ([Ag. Aut.]...) szczegóły 
3.książka: Barańczak Stanisław: Etyka i poetyka. 2009 ([Zawiera eseje:] Krzysztof Biedrzycki: Przedmowa. * I. O co chodzi: Zm...) szczegóły 
4.książka: Bednarczuk Monika: Kobiety w kręgu prawicy międzywojennej. Idee, sylwetki, strategie pisarskie. 2012 (I. Idee, sylwetki, twórczość: kobiety w kręgu prawicy i w oczach prawi...) szczegóły 
5.książka: Bereś Stanisław: Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów. 1990 (Uwagi wstępne. - "Już nic, to tylko stoi obłok nad sekcją twórczości o...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 264-267  szczegóły 
recenzja: Fiut Aleksander: Żagarystów portret własny. Tygodnik Powszechny 1991 nr 6 s. 8  szczegóły 
recenzja: Heck Dorota: Przegląd Powszechny 1991 nr 11 s. 362-365  szczegóły 
recenzja: Karwowska Bożena: Canadian Slavonic Papers = Revue Canadienne des Slavistes 1993 t. 34 (1992) nr 3/4 s. 395  szczegóły 
recenzja: Kowalczykowa Alina: O Miłoszu i o Żagarach. Tygodnik Literacki 1991 nr 5 s. 12-13  szczegóły 
6.książka: Bernacki Marek, Dąbrowski Mirosław: Leksykon powieści polskich XX wieku. ([Zawiera hasła pośw. istotnym powieściom polskim z lat 1903-1996 obejm...) szczegóły 
7.książka: Biała Alina: W kręgu polskich mitów literackich. Józef Wittlin, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Kazimierz Brandys, Wisława Szymborska. 2000 ([O poetyce mitu]. * Wstęp. * Neomitologizm [jako metoda artystyczna wy...) szczegóły 
8.książka: Bocheński Tomasz: Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza. Lata trzydzieste.  szczegóły 
9.książka: Boćkowski Daniel, Szczygieł-Rogowska Jolanta: Zdarzyło się dnia... Kalendarium wydarzeń polityczno-gospodarczych i kulturalnych w Białymstoku w latach 1919-1939 na podstawie lokalnej prasy. 2001 ([M.in. dotyczy wydarzeń z życia literackiego i teatralnego]....) szczegóły 
10.książka: Bojtar Endre: East European avant-garde literature. 1992 ([W ks. passim o polskiej literaturze dwudziestolecia międzywojennego; ...) szczegóły 
recenzja: Janecek Gerald J.: Slavic and East European Journal 1994 t. 38 z. 3 s. 532-533  szczegóły 
11.książka: Bolecki Włodzimierz: Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice. 1999 (Wstęp. * Historia: Polowanie na postmodernistów (w Polsce) [cechy post...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 24 (not....) szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Zaskakujace łupy. Fa-Art 2000 nr 4 s. 70-73  szczegóły 
recenzja: (kg): Polowanie na myśliwych. Forum Akademickie 2000 nr 6 s. 62  szczegóły 
recenzja: Kuźma Erazm: Włodzimierza Boleckiego "Dezynfekcja prądów europejskich". Pogranicza 2000 nr 5 s. 144-147  szczegóły 
recenzja: Niewiadomski Andrzej: Polowanie bez nagonki. Kresy 2000 nr 41 s. 183-188  szczegóły 
recenzja: Orliński Wojciech: Pogrzebaczem go!. Gazeta Wyborcza 2001 nr 99 s. 17  szczegóły 
recenzja: Orski Mieczysław: Polujący w sezonie ochronnym. Odra 2000 nr 6 s. 106-107  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 271  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Modernizm czy postmodernizm?. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 45-46  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Gdzie ci mężczyźni, gdzie ten modernizm?.... Fa-Art 2000 nr 3 s. 90-91  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Zabili go i uciekł. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 127-134  szczegóły 
12.książka: Borkowska Grażyna: [Cudzoziemki] Alienated women. A study on Polish women's fiction 1845-1918. 2001  szczegóły 
13.książka: Borkowska Grażyna: Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. 1996 (Krytyka feministyczna wobec sztuki i teorii kultury (Zamiast wstępu). ...) szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Feminizm przypadkiem, feminizm na siłę. Twórczość 1997 nr 12 s. 109-112  szczegóły 
recenzja: Górnicka-Boratyńska Aneta: Gdy nauka ma płeć. Kresy 1997 nr 29 s. 196-198  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Na swoich lądach. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 37  szczegóły 
recenzja: Jarosiński Zbigniew: Nieśmiałe zeszłowieczne feministki. Res Publica Nowa 1997 nr 1/2 s. 82-84  szczegóły 
recenzja: Kaluta Izabella: Dociekliwość panny Marple. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 90-93  szczegóły 
recenzja: Kłosińska Krystyna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 157-168  szczegóły 
recenzja: Kłosińska Krystyna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 157-168  szczegóły 
recenzja: Kraskowska Ewa: Inne. Arkusz 1997 nr 4 s. 5  szczegóły 
recenzja: Maksimiuk Anna: Kobieta wczoraj, dziś i.... Wiadomości Kulturalne 1996 nr 48 s. 20  szczegóły 
recenzja: Martuszewska Anna: Jaka bada prozę kobiecą polska "córka Miltona"? (O "Cudzoziemkach" Grażyny Borkowskiej). Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 593-606  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 5 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pyszczek Grzegorz: Sierotka Marysia była feministką. Życie 1996 nr 10 s. 8  szczegóły 
recenzja: Sidoruk Elżbieta: Prekursorki polskiej literatury kobiecej. Test 1997 nr 3 s. 159-166  szczegóły 
recenzja: Walas Teresa: Między nami kobietami. Tygodnik Powszechny 1997 nr 18 s. 14  szczegóły 
recenzja: Zembrzuska Agnieszka: Polskie tradycje feminizmu. Odra 1997 nr 7/8 s. 123-125  szczegóły 
14.książka: Borkowska Grażyna: Čužezemki. 2007  szczegóły 
15.książka: Boszczyk Marta: Odzyskanie niepodległości. Bibliografia w wyborze. 2008 (Dotyczy również literatury....) szczegóły 
16.książka: Bujnicki Tadeusz: W Wielkim Księstwie Litewskim i w Wilnie. 2010 (Kilka uwag wstępnych. Część I. Poważnie. - O problemach kultury i lite...) szczegóły 
17.książka: Chodubski Andrzej: Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku. 2000 ([Zawiera m.in.:] Teatr, życie muzyczne i sztuki plastyczne [dot. teatr...) szczegóły 
recenzja: Andrzejewski Marek: Pisanie o Gdańsku. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 1/2 s. 165-186  szczegóły 
recenzja: Semków Piotr: Acta Cassubiana 2000 t. 2 s. 379385  szczegóły 
18.książka: Chruszczyński Andrzej: Intensywizm i autentyzm (1918-1956). Część I. Na fali przyboju. 1998 (1. Ustalenia wstępne. 2. Harmonia discordantium [dotyczy twórczości po...) szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Przegląd wydawniczy. Metafora 2000 nr 41/42/43 s. 219-223  szczegóły 
recenzja: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 158 (notka...) szczegóły 
19.książka: Chruszczyński Andrzej: U schyłku międzywojnia. Autentyzm literatury polskiej lat 1933-1939. 1987  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 5 s. 167-169  szczegóły 
20.książka: Czapliński Przemysław: Poetyka manifestu literackiego 1918-1939. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi Jerzemu Ziomkowi. * Dlaczego manifest? (Wstęp...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 375-376 (not....) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Trudno nie pisać manifestu.... Śląsk 1998 nr 3 s. 75  szczegóły 
21.książka: Czytane na nowo. Literatura polska XX wieku - analizy, szkice. 2004  szczegóły 
22.książka: Czytanie Dwudziestolecia. 2005  szczegóły 
23.książka: Czytanie Dwudziestolecia. 2. 2009  szczegóły 
24.książka: Czytanie Dwudziestolecia. 3 t. 1. 2012  szczegóły 
25.książka: Czytanie Dwudziestolecia. 3 t. 2. 2012  szczegóły 
26.książka: Dąbrowski Mieczysław: Polska awangarda prozatorska. 1995 (I. Problemy prozy w dwudziestoleciu międzywojennym: 1. Na "odzyskanym ...) szczegóły 
recenzja: Konkowski Andrzej: W potrzasku zwątpienia (O polskiej awangardzie prozatorskiej). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 170-175  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 347 (not....) szczegóły 
27.książka: Delaperriere Maria: Les avant-gardes polonaises et la poesie europeene. Etude sur l'imagination poetique. 1991 (Avant-propos. Avant-garde ou avant-gardes? * Structures de transition:...) szczegóły 
recenzja: Czerniawski Adam: The Slavonic and East European Review 1993 t. 71 nr 3 s. 534-535  szczegóły 
recenzja: Jaworski Stanisław: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 557-558  szczegóły 
recenzja: Włodarczyk Helene: Revue des Etudes Slaves 1991 t. 63 z. 3 s. 729-730  szczegóły 
28.książka: Delaperriere Maria: Pod znakiem antynomii. Studia i szkice o polskiej literaturze XX wieku. ([Dot. różnych form antynomiczności, paradoksalności, kontrastu i konfl...) szczegóły 
29.książka: Der Mensch in den Dingen. Programmtexte und Gedichte der Krakauer Avangarde. 1986  szczegóły 
30.książka: Dobrowolska Danuta: Powieść polityczna dwudziestolecia międzywojennego. 2000 (Wprowadzenie. I. Panorama powieści politycznej dwudziestolecia międzyw...) szczegóły 
31.książka: Dramat i teatr dwudziestolecia międzywojennego. 1992 (I. Studia, rozprawy, artykuły: Jacek Popiel: Stan badań nad dramatem p...) szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Oklaski wykluczone. Teatr 1996 nr 7/8 s. 71  szczegóły 
polemika: Timoszewicz Jerzy: Teatr 1996 nr 10 s. 64 (list do red....) szczegóły 
32.książka: Dwudziestolecie 1918-1939. Odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia.  szczegóły 
33.książka: Dwudziestolecie międzywojenne.  szczegóły 
34.książka: Dwudziestolecie międzywojenne.  szczegóły 
35.książka: Eustachiewicz Lesław: Dwudziestolecie 1919-1939. 1990  szczegóły 
recenzja: Prokop-Janiec Eugenia: Kwiatkowski: dialektyka dwudziestolecia. Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 3  szczegóły 
36.książka: Faron Bolesław: Spotkania i powroty. Sylwetki i szkice o literaturze. 1995 (Od autora. * Orkan: "Dumac" z Poręby [charakterystyka twórczości]. Sta...) szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Ruch Literacki 1996 z. 2 s. 257-258  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: Zamiast autoportretu. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 172-173  szczegóły 
recenzja: [Koźniewski Kazimierz] K. Koź.: W księgarni. Polityka 1995 nr 32 s. 18 (not....) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Głównie powroty. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 27 s. 21  szczegóły 
recenzja: Ossowski Jerzy S.: Powroty do napotkanych źródeł. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 2 s. 64-65  szczegóły 
37.książka: Furnal Irena: Spektakle pamięci. O polskiej prozie autobiograficznej pierwszej połowy XX wieku. 2005  szczegóły 
38.książka: Gazda Grzegorz: Dwudziestolecie międzywojenne. Słownik literatury polskiej.  szczegóły 
39.książka: Głowiński Michał: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. 2000 (I.: O Intertekstualności. Tradycja literacka, próba zarysowania proble...) szczegóły 
40.książka: Grydzewski Mieczysław: Szkice. 1994 ([Zawiera m.in.:] I: Z dziejów "Gazety Warszawskiej". III: Pan Ligocki ...) szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Porządkowanie chaosu. Twórczość 1995 nr 7/8 s. 284-287  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Nieznany Grydzewski. Sycyna 1995 nr 13 s. 17  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Nieznany Grydzewski. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1996 nr 44 s. 12  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Grydzewski publicysta. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 13 s. 21  szczegóły 
41.książka: Grzeniewski Ludwik Bohdan: Igły w stogu siana. Szkice literackie. 1996 ([Wstęp]. I. Nieznany [Witold] Gombrowicz - odnaleziony [nt. powieści "...) szczegóły 
recenzja: Biernacki Andrzej: Czy pozwoli panna Krysia...?. Twórczość 1998 nr 7 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Cyba Ignacy: Znaleźne. Regiony 1996 nr 4 s. 151  szczegóły 
recenzja: Kebut Piotr: Wśród varsavianów. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 3 s. 21  szczegóły 
42.książka: Hernik Spalińska Jagoda: Wileńskie Środy Literackie (1927-1939). 1998 ([Kronika spotkań pod nazwą Środy Literackie organizowanych w Wilnie w ...) szczegóły 
recenzja: Dunin Janusz: To więcej, niż kronika Śród Literackich. "60 lat temu skończyła się pewna epoka". Znad Wilii 1999 nr 11 s. 5, 8  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Co tydzień przez dwanaście lat. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: Ossowski Jerzy S.: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 193-218  szczegóły 
recenzja: Srebrakowski Aleksander: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 4 s. 220-223  szczegóły 
43.książka: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Szkice śląskie. Ludzie, sprawy, wydarzenia. 2006  szczegóły 
44.książka: Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia. 1995  szczegóły 
45.książka: Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia. 1995  szczegóły 
recenzja: Krzak Stanisław W.: Edukacja i Dialog 1996 nr 9 s. 32  szczegóły 
46.książka: Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia. 1999  szczegóły 
47.książka: Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia. 1988  szczegóły 
recenzja: Trybuna Opolska 1989 nr 1 s. 4 (not....) szczegóły 
48.książka: Irzykowski Karol: Pisma rozproszone. T. 1. 1897-1922. 1998 (Józef Klemensiewicz: "Poezje" [Kraków 1897]. Józef Stanisław Wierzbick...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Och, ty Karol!. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Irzykowski - Sokrates Dwudziestolecia. Arkusz 2000 nr 11 s. 5  szczegóły 
49.książka: Irzykowski Karol: Pisma rozproszone. T. 2. 1923-1931. 1999 ([Odpowiedź na ankietę: Jakimi torami i ku jakim celom iść może i powin...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Och, ty Karol!. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Irzykowski - Sokrates Dwudziestolecia. Arkusz 2000 nr 11 s. 5  szczegóły 
50.książka: Irzykowski Karol: Pisma rozproszone. T. 3. 1932-1935. [Część 1. opisu]. 2000 (Maria Dąbrowska: "Noce i dnie". Tom I. "Rosja się rozżarza, Europa sty...) szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Irzykowski - Sokrates Dwudziestolecia. Arkusz 2000 nr 11 s. 5  szczegóły 
51.książka: Irzykowski Karol: Pisma rozproszone. T. 3. 1932-1935. [Część 2. opisu]. 2000 ("Błąd w rachunku życia" [L. Kruczkowski: Pawie pióra]. Olimpiada Szach...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Męczydusza. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 18  szczegóły 
52.książka: Irzykowski Karol: Pisma rozproszone. T. 4. 1936-1939. Ze spuścizny rękopiśmiennej. 2000 (Dziki szczeruś i jego naplewatelny światopogląd [G. Puchalski: Na gran...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Męczydusza. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 18  szczegóły 
53.książka: Irzykowski Karol: Pisma rozproszone. T. 5. Artykuły w językach obcych. Uzupełnienia. 2001 (Une bataille contre le romantisme = Batalia przeciw romantyzmowi. Tł. ...) szczegóły 
54.książka: Jackiewicz Mieczysław: Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940. 1997 ([M.in. rozdziały:] Prasa polska. Środowisko literackie [Alfons Bojko, ...) szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polska kultura na Litwie Kowieńskiej. Dziś 1998 nr 11 s. 108-110  szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polskie życie kulturalne na Litwie Kowieńskiej (1919-1940). Znad Wilii 1998 nr 18 s. 5  szczegóły 
recenzja: Czapiewski Edward: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1999 nr 3 s. 503-507  szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Zapiski Historyczne 2000 t. 65 z. 1 s. 195-197  szczegóły 
recenzja: Pukszto Andrzej: W hołdzie Polakom Kowieńszczyzny. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 7  szczegóły 
recenzja: Tarka Krzysztof: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 2 s. 164-166  szczegóły 
recenzja: Wajer Jakub: Przegląd Zachodni 1999 nr 3 s. 201-203  szczegóły 
55.książka: Jackiewicz Mieczysław: Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940. 1997 ([Zawiera m.in.:] I. Prasa polska. II. Środowisko literackie [dot. m.in...) szczegóły 
56.książka: Jakitowicz Maria: Dopełnianie obrazu. Szkice o autentyzmie. 1994 (Wstęp. - Autentyzm - grupa programowa czy sytuacyjna? Stanisława Czern...) szczegóły 
recenzja: Sulima Roch: Obrachunki z autentyzmem. Twórczość 1994 nr 8 s. 112-114  szczegóły 
57.książka: Jakowska Krystyna: Międzywojenna powieść perswazyjna. 1992 (Wstęp. - I: Powieść międzywojenna z lotu ptaka. - II: Dawne i nowe śro...) szczegóły 
recenzja: Owczarz Ewa, Smulski Jerzy: Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 207-214  szczegóły 
58.książka: Jan Błoński ...i literatura XX wieku. ([Zbiór studiów i szkiców dedykownych prof. Janowi Błońskiemu z okazji ...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 3 s. 173-174 (nota...) szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Na siedemdziesięciolecie. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 20-21  szczegóły 
59.książka: Jaroszuk Teresa: Świat w szkole. Twórczość wspomnieniowa nauczycieli Polski Odrodzonej (1918-1939).  szczegóły 
60.książka: Jarzębski Jerzy: Proza dwudziestolecia. 2005  szczegóły 
61.książka: Jaworski Stanisław: Awangarda. 1992 (Charakterystyka ogólna: Dzieje terminu i pojęcia. Geneza awangardy. Gł...) szczegóły 
recenzja: Andres Zbigniew: Ruch Literacki 1993 z. 4 s. 487-489  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Odkopać mamuta awangardy!. Polonistyka 1993 nr 7 s. 440-442  szczegóły 
recenzja: Rozmus Jacek: Linie i tła. O "Awangardzie" Stanisława Jaworskiego. Lektura 1992 nr 7-10 s. 27-28  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Dla polonistów. Literatura 1992 nr 8/9 s. 59  szczegóły 
62.książka: Jazowska-Gumulska Maria: Gęśle z jawora. O regionalnych pisarzach Podhala w dwudziestoleciu międzywojennym. 1990 (Przedmowa. * I. U źródeł regionalizmu podhalańskiego: Geneza "podhalan...) szczegóły 
recenzja: Bednarski Tadeusz Z.: Najnowszy ton gęśli z jawora. Hale i Dziedziny 1991 nr 1 s. 4  szczegóły 
recenzja: Remiszewski Ryszard M.: Gęśle z jawora. Podhalanka 1991 nr 1 s. 35  szczegóły 
63.książka: Jocz Artur: Przypadek "osy rozbójniczej" Rozważania o gnostycyzmie i neognozie w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku. 2009 (Spojrzenie na twórczość Stanisława Przybyszewskiego, Tadeusza Miciński...) szczegóły 
64.książka: Kaczocha Włodzimierz: Kultura. Studia z historii myśli. Krzywicki, Abramowski, Czarnowski, Chwistek. 1991 ([Prezentacja poglądów nt. filozofii kultury Ludwika Krzywickiego, Edwa...) szczegóły 
65.książka: Kaczocha Włodzimierz: Kultura. Studia z historii myśli. Krzywicki, Abramowski, Czarnowski, Chwistek, Nawroczyński. 2001  szczegóły 
66.książka: Keane Barry: Skamander. The poets and their poetry 1918-1929. 2004  szczegóły 
67.książka: Kęcińska Jowita: Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadwiślańskim 1772-1920. Polski i kaszubski krąg kulturowy. 2003 (Wstęp. - Wprowadzenie. * Cz. I: Instytucje, stowarzyszenia i organizac...) szczegóły 
68.książka: Kieżuń Anna: Śladami tradycji. Szkice o twórcach Młodej Polski i Dwudziestolecia. (Na tropie pisarskich fascynacji - literackich i - Artur Górski jako i...) szczegóły 
69.książka: Kisiel Joanna: Imiona lęku. Szkice o poetach i wierszach. 2009  szczegóły 
70.książka: Kisilowska Małgorzata: Skamandryci w fotografii i fonografii. Problemy opracowania i wykorzystywania zbiorów audiowizualnych. Poradnik dla bibliotekarzy i polonistów = Photographies and records of of the Skamander group. Elaboration and usage of audiovisual documents. Guidelines for librarians teachers. . 1999 (nt. zbiorów ikonograficznych m.in. w: Muzeum Literatury im. A. Mickiew...) szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2000 nr 4 s. 31 (not....) szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 2 s. 17  szczegóły 
recenzja: Łuk.: Magazyn Literacki 2000 nr 1 s. 82 (not....) szczegóły 
71.książka: Kluba Agnieszka: Autoteliczność, referencyjność, niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939). 2004 (Wstęp. - I. Symbolizm w Polsce. Rekonesans. - II. Niezrozumiałe - nien...) szczegóły 
recenzja: Kluba Agnieszka: Działalność Naukowa 2004 z. 18 s. 41-42  szczegóły 
72.książka: Kłak Tadeusz: Ogród świata. Studia i szkice literackie. 1995 (Od. autora. - I. Ogród świata. Proza Marii Kuncewiczowej. Na pogranicz...) szczegóły 
recenzja: Dziedzic Lidia: Ogród nie plewiony. Akcent 1997 nr 2 s. 154-155  szczegóły 
recenzja: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Ruch Literacki 1996 z. 3 s. 366-368  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 349  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Ogród świata. Śląsk 1996 nr 2 s. 69  szczegóły 
73.książka: Kłak Tadeusz: Stolik Tadeusza Peipera. O strategiach awangardy. 1993 (Od autora. - Między Esplanadą a Salą Kopernika. Kawiarnie, salony, wie...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 585-587  szczegóły 
recenzja: Gazda Grzegorz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1994 t. 37 z. 1/2 s. 180-181  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Romans z awangardą. Twórczość 1996 nr 7 s. 102-105  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Strategie awangardy. Śląsk 1995 nr 2 s. 68  szczegóły 
74.książka: Koryl Janusz: Nowe oblicza poezji polskiej. Z. 1: U źródeł antytradycjonalizmu. 1993 ([Popularne omówienie awangardowych nurtów poezji XX-lecia - futuryzmu,...) szczegóły 
75.książka: Krajewska Anna: Komedia polska dwudziestolecia międzywojennego. Tradycjonaliści i nowatorzy. 2004  szczegóły 
76.książka: Krajewska Anna: Komedia polska XX-lecia międzywojennego. Tradycjonaliści i nowatorzy. 1989 ([Obszerniej o twórcz. komediowej i dramaturgicznej A. Cwojdzińskiego, ...) szczegóły 
recenzja: Gąssowski Szczepan: Komedia w perspektywie genologicznej. Teatr 1990 nr 2 s. 25-26  szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Życie Literackie 1989 nr 33 s. 7  szczegóły 
77.książka: Krajewska Joanna: "Jazgot niewieści" i "męskie kasztele" Z dziejów sporu o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym. 2010  szczegóły 
recenzja: Marchewka Anna: Zadra 2010 nr 3/4 (44/45) s. 113 (z not. o autorce art....) szczegóły 
78.książka: Kraskowska Ewa: Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego. 1999 (Słowo wstępne. I. Pióra niewieście. Krytycy o prozie kobiecej międzywo...) szczegóły 
recenzja: Balcerzan Edward: Ogarną ludzki ród?. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 11-12  szczegóły 
recenzja: Ciekawa innych kobiet. Arkusz 2000 nr 7 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Cuber Marta: Płeć i pismo. Opcje 2000 nr 2/3 s. 78-80  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 132-136  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 275  szczegóły 
79.książka: Kruszyńska Elżbieta: Dydaktyczny charakter powieści dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym. 2009  szczegóły 
80.książka: Kryszak Janusz: Rzeczywistość trzecia. 1997 (Rzeczywistość trzecia [wstęp]. - Zmysł konstrukcji - zmysł koordynacji...) szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Rzeczywistość literatury. Rzeczpospolita 1997 nr 295 s. 28  szczegóły 
recenzja: Dubowik Henryk: "Rzeczywistość trzecia" Janusza Kryszaka. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 138-140  szczegóły 
recenzja: K.Ć.: Odra 1997 nr 9 s. 119-120  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Literatura: nucleus bytu. Śląsk 1998 nr 8 s. 76  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Ruch Literacki 1997 z. 5 s. 752-755  szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 1998 r. 9 s. 128 (notka...) szczegóły 
81.książka: Książka polska na Śląsku w latach 1922-1945. Zarys problematyki. 1994 ([Zawiera m.in.:] Maria Pawłowiczowa: "Nieznany kraj" Zofii Kossak w sł...) szczegóły 
recenzja: Jurgała-Jureczka Joanna: Polska książka na Śląsku. Śląsk 1996 nr 7 s. 70  szczegóły 
82.książka: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Rilke poetów polskich. 2004 ([Dot. recepcji poezji Rainera Marii Rilkego w twórczości poetów polski...) szczegóły 
recenzja: Vandenborre Katia: Rilke na rozdrożu krytyki. Rocznik Komparatystyczny 2010 t. 1 s. 287-293  szczegóły 
83.książka: Kukurowski Stanisław: Inspiracje oświeceniowe w literaturze polskiej lat 1918-1981. 1995  szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 1998 nr 13 s. 271-273  szczegóły 
recenzja: Rudkowska Magdalena: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 199-206  szczegóły 
84.książka: Kultura międzywojennego Wilna. Materiały konferencji w Trokach (28-30 VI 1993). 1994 ([Zawiera m.in.:] Anna Kieżuń: Słowo wstępne. - Elżbieta Feliksiak: Wil...) szczegóły 
recenzja: Hernik-Spalińska Jagoda: Pamiętnik Teatralny 1996 z. 1/2 s. 215-218  szczegóły 
85.książka: Kuncewicz Piotr: Agonia i nadzieja. 1991 (T. 1.: Literatura polska od 1918. 1991, 339, [5] s., il., faks., fot.,...) szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Felieton w ofensywie. Nowy Świat 1992 nr 179 s. 10  szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Z.: Superpanorama. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 6 s. 20 (rec. dot. także kolejnych tomów...) szczegóły 
recenzja: Cebo Elżbieta: Czas agonii i czas nadziei. Trybuna 1992 nr 51 s. 5 (nota spraw. ze spotkania z Piotrem Kuncewiczem w Klubie Księgarza w Wa...) szczegóły 
recenzja: Czubaj Mariusz: Teczki pisarzy. Polityka - Kultura 1995 nr 3 s. 4  szczegóły 
recenzja: Drewnowski Tadeusz: Dwudziestolecie jako wstęp. Polityka 1992 nr 21 s. 23  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: O literaturze drugiej Rzeczypospolitej. Twórczość 1992 nr 7/8 s. 196-199  szczegóły 
recenzja: K.M.: Literacki baobab Kuncewicza. Rzeczpospolita 1991 nr 294 s. 2 (nt. promocji ks. w Domu Literatury w Warszawie, 16 XII 1991...) szczegóły 
recenzja: Kryska Sławomir: Na marginesie "Agonii i nadziei". Dziś 1992 nr 5 s. 163-166  szczegóły 
recenzja: Kuncewicz Piotr: Gawęda z premedytacją. Życie Warszawy 1992 nr 9 s. 11 (wyw. nt. pracy nad książką; rozm. Anna Baczewska...) szczegóły 
recenzja: (Sm): Słowo polskie dobrze spełniło swoją powinność. Słowo Powszechne 1991 nr 274 s. 2 (spraw. z promocji ks. w Domu Literatury w Warszawie, XII 1991...) szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Po łebkach. Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 151-153  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: O literaturze Dwudziestolecia inaczej. Opole 1992 nr 4/5/6 s. 41-42  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Opus vitae. Literatura 1992 nr 4 s. 63  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Szaleństwo krytyka. Wprost 1992 nr 5 s. 65  szczegóły 
86.książka: Kuncewicz Piotr: Agonia i nadzieja. 1993 (T. 1: Literatura polska od 1918. 1993, 339 s., il., faks., fot., portr...) szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Agonia i nadzieja. Przegląd Tygodniowy 1993 nr 26 s. 16  szczegóły 
recenzja: Czubaj Mariusz: Teczki pisarzy. Polityka - Kultura 1995 nr 3 s. 4  szczegóły 
recenzja: Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Żychowska Maria: Braun nie Kamiński. Przekrój 1993 nr 40 s. 26 (sprost. inf. zawartych w ks....) szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Pięcioksiąg pełen nadziei. Trybuna 1995 nr 19 s. 11  szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: Literatura polska według Piotra Kuncewicza. Akcent 1995 nr 3/4 s. 194-197  szczegóły 
87.książka: Kuźma Erazm: Między konstrukcją a destrukcją. Szkice z teorii i historii literatury. 1994 (Od autora. Strona czynna i bierna procesu literackiego i artystycznego...) szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: Pomiędzy, albo o pokazywaniu języka. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 86-92  szczegóły 
recenzja: Margański Janusz: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 229-237  szczegóły 
recenzja: Speina Jerzy: Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 783-786  szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Nic nie jest prawdą, wszystko wolno. Pogranicza 1995 nr 2/3 s. 125-128  szczegóły 
88.książka: Kwiatkowski Jerzy: Dwudziestolecie międzywojenne. 2000 ([Zawiera:] Wprowadzenie. * I. Programy literackie. * II. Poezja: A. 19...) szczegóły 
89.książka: Kwiatkowski Jerzy: Dwudziestolecie międzywojenne. 2002  szczegóły 
90.książka: Kwiatkowski Jerzy: Dwudziestolecie międzywojenne. 2001  szczegóły 
91.książka: Kwiatkowski Jerzy: Literatura Dwudziestolecia. 1990  szczegóły 
recenzja: Chruszczyński Andrzej: Testament naukowy profesora Kwiatkowskiego. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 163-166  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 15 s. 8 (nota...) szczegóły 
recenzja: Głowiński Michał: Dwudziestolecie, czas zagęszczony. Polityka 1992 nr 16 s. 17  szczegóły 
recenzja: Hutnikiewicz Artur: Ostatnia książka Jerzego Kwiatkowskiego. Twórczość 1991 nr 11/12 s. 140-143  szczegóły 
recenzja: Jarzębski Jerzy: Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 303-305  szczegóły 
recenzja: Lektor: Synteza. Tygodnik Powszechny 2000 nr 46 s. 13  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Tradycja Dwudziestolecia. Ostatnia książka Jerzego Kwiatkowskiego. Tygodnik Powszechny 1991 nr 35 s. 8  szczegóły 
recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Synteza niekoturnowa. Polityka 1992 nr 16 s. 17  szczegóły 
recenzja: Święch Jerzy: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 240-248  szczegóły 
recenzja: Vlasek Josef: Slavia 1992 z. 3 s. s. 324-326  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: O literaturze Dwudziestolecia inaczej. Opole 1992 nr 4/5/6 s. 41-42  szczegóły 
92.książka: La litterature polonaise du XXe siecle. Textes, styles et voix. 2000 ([Zawiera:] Hanna Konicka, Helene Włodarczyk: Preface. * I. Au-dela des...) szczegóły 
93.książka: Lam Andrzej: Mainzer Vorlesungen ueber die polnische Literatur seit 1918. 1983  szczegóły 
recenzja: Olschowsky Heinrich: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 12 s. 167-168  szczegóły 
94.książka: Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne , II wojna światowa. 1997 (T. 1. 1997, 364 s. Włodzimierz Maciąg: "Przedwiośnie" Stefana Żeromski...) szczegóły 
95.książka: Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. II wojna światowa. 1999 (T. 2, 1999, 494 s. Edward Balcerzan: Bruno Jasieński i futurystyczne t...) szczegóły 
96.książka: Ligęza Wojciech: Jaśniejsze strony katastrofy. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych. 2001 (Wstęp. * Świadek czasów i wyznawca wiecznych wartości - o poezji Józef...) szczegóły 
recenzja: A.P.: Odra 2002 nr 5 s. 112-113  szczegóły 
recenzja: Gawliński Stanisław: O emigrantach. Tygiel Kultury 2001 nr 7/9 s. 141-144  szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Katastrofa jako duchowa forma życia. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 57  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Literatura emigracyjna i sztuka krytyki. Życie z Książkami 2001 nr z 15 III s. 6  szczegóły 
recenzja: Tański Paweł: Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 254-257  szczegóły 
recenzja: Tański Paweł: Znakomity słuch do poezji. Undergrunt 2002 nr 7 s. 186-189 (z not. o autorze art. na s. 220...) szczegóły 
97.książka: Literackie Zagłębie. Materiały I Sesji Zagłębiowskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu oraz Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Sosnowiec, 22 listopada 2002 roku. 2003 (Marian Kisiel, Paweł Majerski: Słowo wstępne. * Włodzimierz Wójcik: [G...) szczegóły 
98.książka: Literary Studies in Poland. Etudes Litteraires en Pologne. 1989 ([T.] 21: Avant-garde, 148 s. [Tom pośw. Awangardzie Krakowskiej; zawie...) szczegóły 
99.książka: Literatura polska 1918-1975. 1991 (T. 1: 1918-1932. 1991, 791 s. [T. 1a]: Dokumentacja bibliograficzna 19...) szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 192-198  szczegóły 
100.książka: Literatura polska 1918-1975. T. 2: 1933-1944. 1993 (Stefan Żółkiewski: Kultura literacka. - Krystyna Sierocka: Czasopisma ...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Literatura polska w latach 1933-1944. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 3 s. 68-70  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Literatura polska w latach 1933-1944. Twórczość 1995 nr 3 s. 107-109  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Jakiej historii (literatury) Polacy potrzebują?. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 40  szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 192-198  szczegóły 
101.książka: Literatura polska okresu 1918-1947. 1997 (Wstęp. Autentyzm. Awangarda Krakowska. Awangarda tzw. Druga. Bóg w poe...) szczegóły 
102.książka: Literatura polska w okresie międzywojennym. 1993 (T. 3, 594 s., [83] s. tabl.: faks., fot., portr. (Obraz literatury pol...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Obraz literatury polskiej. Tygodnik Powszechny 1994 nr 15 s. 11  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Jak pisać o poezji w historii literatury?. Twórczość 1994 nr 9 s. 113-114  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Literatura międzywojenna. Nowe Książki 1994 nr 6 s. 20  szczegóły 
103.książka: Lublin literacki 1932-1982. Szkice i wspomnienia. 1984  szczegóły 
recenzja: Mazurek Dorota: Region Lubelski 1991 r. 3 (1988) s. 265-268  szczegóły 
104.książka: Łozowska Renata Katarzyna: Kresowianki wobec tradycji i kanonu. Doświadczenie czytania. 2012  szczegóły 
105.książka: Maciąg Włodzimierz: Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980. 1992 (Część I: 1. Początek wieku - początek formacji kulturowej. Nowa wizja ...) szczegóły 
recenzja: Arasimowicz Roman: Próba syntezy współczesnej literatury?. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 3 s. 89-91  szczegóły 
recenzja: Arasimowicz Roman: Znacząca próba syntezy współczesnej literatury polskiej. Polonistyka 1994 nr 2 s. 118-120  szczegóły 
recenzja: Baranowska Maria Małgorzata: Nasz wiek XX. Znak 1993 nr 12 s.138-141 (z not. o Marii Małgorzacie Baranowskiej...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Ziarna XX wieku. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 49-50 (z fot. Włodzimierza maciąga...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Przewodnie idee literatury polskiej. Lektura 1993 nr 4-10 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Przewodnie idee literatury polskiej. Twórczość 1993 nr 9 s. 123-125  szczegóły 
recenzja: Jarzębski Jerzy: Dramat podmiotu. Dekada Literacka 1993 nr 14 s. 1, 4  szczegóły 
recenzja: Makowski Adam: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 215-218  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 1994 nr 1 s. 104  szczegóły 
recenzja: Pluta Janusz Julian: Podsumowanie epoki. Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 1 s. 84  szczegóły 
recenzja: Wieczorek Marcin: Polska literatura XX wieku według Maciąga. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 124-127  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: W gąszczu idei. Tygodnik Powszechny 1993 nr 38 s. 11  szczegóły 
polemika: Patrzałek Tadeusz: Do recenzji "Naszego wieku XX". Polonistyka 1994 nr 2 s. 120-121  szczegóły 
106.książka: Majerski Paweł: Odmiany awangardy. 2001 (Marian Kisiel: Wstęp. - I. Jerzy Jankowski i symbolistyczna autodestr...) szczegóły 
recenzja: Poprawa Adam: Awangardowe continuum. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 12-13  szczegóły 
107.książka: Marciszuk Piotr: Literatura, filozofia, mit.  szczegóły 
artykuł: A.S.: Odnotowano. Przemyski Przegląd Kulturalny 2008 nr 4 s. 76-77 (nota...) szczegóły 
108.książka: Markowski Michał Paweł: Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy.  szczegóły 
recenzja: Kędzierska Marta: Michał Paweł Markowski "Polska literatura nowoczesna". Pan Slawista 2008 nr 3 s. 4  szczegóły 
109.książka: Matuszewski Ryszard: Zapiski świadka epoki. Eseje i szkice. 2004 ([Zawiera szkice aut. drukowane w różnych periodykach w l. 1988-2004:] ...) szczegóły 
110.książka: Mazurek Sławomir: Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej 1917-1950. 1997 (Wstęp. - Pojęcie katastrofizmu historiozoficznego. Katastrofizm histor...) szczegóły 
recenzja: Dobieszewski Janusz: Dwuznaczność katastrofizmu. Sztuka i Filozofia 1998 t. 15 s. 170-176 (z not. o autorze na s. 342...) szczegóły 
recenzja: Styczyński Marek: Apostołowie posthumanizmu. Res Publica Nowa 1998 nr 2 s. 118-121  szczegóły 
111.książka: Mencwel Andrzej: Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku. 1997 (Czego potrzebują Polacy? [wstęp]. - I. Poza "weselem" i "snem o potędz...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Z czym kojarzy się Polska?. Trybuna 1998 nr 69 s. 13  szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: "Trzecie miejsce". Twórczość 1998 nr 9 s. 101  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Miłość jako tortura. Gazeta Wyborcza 1998 nr 50 s. 28  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Idee, postawy, anachronizmy. Tygodnik Powszechny 1998 nr 41 s. 12  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1998 nr 5 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Kosiński Krzysztof: Więź 1999 nr 3 s. 213-217  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1998 nr 9 s. 233  szczegóły 
recenzja: Lubczyński Krzysztof: Postawy Polaków. Dziś 2000 nr 1 s. 132-133  szczegóły 
recenzja: Majcherek Janusz: Koniec czy początek?. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 11  szczegóły 
recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Wizja dwudziestowiecznych postaw kulturowych. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 2/3 s. 153-157  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Czy są Góry Świętokrzyskie. Plus Minus 1998 nr 14 s. 15  szczegóły 
recenzja: Szacki Jerzy: Polski wiek XX. Książki. Gazeta 1998 nr 3 s. 3  szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: Nowoczesność i wewnętrzna dojrzałość. Res Publica Nowa 1998 nr 7/8 s. 94-98  szczegóły 
recenzja: Wegrzyniak Rafał: Postęp bez snobizmu. Dialog [Warszawa] 1998 nr 9 s. 147-159  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Sensy z potopu. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 12 s. 10  szczegóły 
polemika: Szaruga Leszek: Roztopy. Przegląd Polityczny 1999 nr 40/41 s. 52-55  szczegóły 
polemika: Mencwel Andrzej: Faul. Przegląd Polityczny 2000 nr 43 s. 42-43  szczegóły 
polemika: Szaruga Leszek: Są faule.... Przegląd Polityczny 2000 nr 43 s. 43  szczegóły 
112.książka: Między Kadenem a Andrzejewskim. W kręgu powieści polskiej XX wieku. Studia i szkice pod redakcją Włodzimierza Wójcika. 1995 (Włodzimierz Wójcik: Słowo wstępne. - Jan Jakóbczyk: Powieść, państwo i...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Ruch Literacki 1996 z. 2 s. 256-257 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szymutko Stefan: Powiedzieć "nie" przemijaniu. Śląsk 1996 nr 5 s. 69  szczegóły 
113.książka: Między retoryką manifestów a nowoczesnością. Literatura, sztuka, film. 2011 (Zbigniew Trzaskowski: Gry - wtajemniczenia - przemiany. - Katarzyna Ch...) szczegóły 
114.książka: Miłosz Czesław: Beginning with my streets. [Szkic]. 2010  szczegóły 
115.książka: Miłosz Czesław: Zaczynając od moich ulic. 2006  szczegóły 
116.książka: Miłosz Czesław: Zaczynając od moich ulic. 1990  szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Inny Miłosz. Nowy Świat 1992 nr 58 s. 10  szczegóły 
recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 17 s. 6  szczegóły 
recenzja: jpł: Odra 1990 nr 12 s. 102  szczegóły 
recenzja: Koryl Janusz: Księga serdecznych wspomnień. Twórczość 1990 nr 12 s. 120-121  szczegóły 
recenzja: Malinowska Justyna: Kategorie kultury pogranicza. Czas i przestrzeń w "Zaczynając od moich ulic" i "Do Tomasa Venclovy" Czesława Miłosza. Kresy 1991 nr 8 s. 155-157  szczegóły 
recenzja: Morski Mikołaj: Eseje Miłosza. Dziś 1991 nr 1 s. 108-111  szczegóły 
recenzja: Nowakowski Andrzej: Przestrzeń i język. Nowe Książki 1991 nr 8 s. 23-24 (z fot. Cz. Miłosza...) szczegóły 
recenzja: Okolice literatury [z tego cyklu:] Lekcja Miłosza. Przekrój 1990 nr 2363 s. 11  szczegóły 
recenzja: Przybyłowska Roma: Smak mądrości. Gazeta Wyborcza 1990 nr 236 s. 5  szczegóły 
recenzja: Pysiak Krzysztof: Życie Warszawy 1990 nr 121 s. 6  szczegóły 
117.książka: Miłosz Czesław: [Zaczynając od moich ulic] Beginning with my streets. Essays and recollections. 1992  szczegóły 
recenzja: Eile Stanisław: The Slavonic and East European Review 1993 t. 71 nr 3 s. 535-536  szczegóły 
recenzja: Rostropowicz Clark Joanna: Drzewo wiadomości poety. Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr 16 VII s. 3  szczegóły 
118.książka: Miłosz Czesław: [Zaczynając od moich ulic] De la Baltique au Pacifique. 1990  szczegóły 
119.książka: Ministerstwo Kultury i Sztuki w dokumentach 1918-1998. 1998 (M.in. dokumenty dotyczące życia literackiego, wydawnictw, zagadnień te...) szczegóły 
120.książka: Mokranowska Zdzisława: Prozy poetów kręgu "Skamandra" wobec tradycji elitarnych i popularnych form kultury. 2002 (Wstęp. Prozy poetów [m.in. nt. twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Jer...) szczegóły 
121.książka: Musienko Svetlana: Realisticheskijj roman v pol'skojj literature mezhvoennogo dvadcatiletija. (20-30-gg. XX v.). Monografija. 2003  szczegóły 
122.książka: Nałęcz Daria: Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości. 1994 ([M.in. dot. pisarzy:] Juliusz Kaden-Bandrowski, Maria Dąbrowska, Stani...) szczegóły 
recenzja: Kąkiel Małgorzata: Majaki. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 6 s. 18  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Czy tylko sen?. Dziś 1995 nr 10 s. 135-136  szczegóły 
recenzja: Śliwa Michał: Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 2 s. 174-175  szczegóły 
123.książka: Napierski Stefan: Wybór pism krytycznych. (Jan Zięba, Zapomniany polski modernista. O twórczości krytycznej Stefa...) szczegóły 
124.książka: Nasierowski Tadeusz: Żeromski, Strug, Dąbrowska a psychiatrzy wolnomularze. 1997 ([Zawiera m.in.:] Wielki Mistrz i wielki pisarz [nt. przyjaźni Stefana ...) szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Miłość jako tortura. Gazeta Wyborcza 1998 nr 50 s. 28  szczegóły 
125.książka: Nawarecki Aleksander: Rzeczy i marzenia. Studia o wyobraźni poetyckiej skamandrytów. 1993 (Wstęp. I. O rzeczach [przedmioty w poezji skamandrytów]. II. Łyżka zup...) szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: "Pieśń o rzeczach przemijających". Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 3 s. 214-221  szczegóły 
recenzja: Sawicka Jadwiga: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 203-208  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Rzeczy i marzenia. Opcje 1994 nr 1 s. 124  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Rzeczy i marzenia. Postscriptum 1994 nr 8 s. 44-46  szczegóły 
126.książka: Odachowska-Zielińska Ewa: Wybrane problemy literatury międzywojnia. 1989  szczegóły 
127.książka: Olszewska Maria Jolanta: Człowiek w świecie Wielkiej Wojny. Literatura polska z lat 1914-1919 wobec I wojny światowej. Wybrane zagadnienia. 2004 (nt. literatury polskiej wyrosłej z doświadczeń I wojny światowej...) szczegóły 
128.książka: Opacki Ireneusz: Król-Duch, Herostrates i codzienność. Szkice. 1997 (Dramat narodowej wyobraźni. Wokół "Karmazynowego poematu" Jana Lechoni...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Mit, gest, człowiek. Śląsk 1998 nr 2 s. 73  szczegóły 
129.książka: Ostasz Gustaw: W cieniu "Herostratesa". O tradycjach romantyzmu w poezji polskiej lat 1914-1939. 1993 (Uwagi wstępne. - 1. Od Tyrteuszy legionowych do "Herostratesa" [tradyc...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 560-561  szczegóły 
130.książka: Otto Wojciech: Literatura i film w kulturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego. 2007  szczegóły 
131.książka: Pałgan Iwona: Problematyka wychowawcza w twórczości pisarskiej nauczycieli radomskich szkół średnich (1918-1939). 2011  szczegóły 
132.książka: Pamięć modernizmu. 2011  szczegóły 
133.książka: Panas Władysław: Tajemnica siódmego anioła. Cztery interpretacje. 2005 (Tajemnica siódmego anioła [Zbigniew Herbert: Szemkel]. Lekcja profesor...) szczegóły 
134.książka: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Sens i chaos w grotesce literackiej. Od "Pałuby" do "Kosmosu". ([Dot. filozoficzności prozy groteskowej z lat 1903-1965, w oparciu o k...) szczegóły 
135.książka: Piechal Marian: O poezji i czymś więcej. Szkice literackie. 1988 ([Zawiera eseje z tomów "Propozycje poetyckie" (wyd. 1 - 1975) i "Poezj...) szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Porządkowanie chaosu. Poezja 1989 nr 4 s. 103-104  szczegóły 
136.książka: Piechota Magdalena: Jaka Ameryka? Polscy reportażyści dwudziestolecia międzywojennego o Stanach Zjednoczonych. 2002 ([Zawiera działy:] Od periegezy do reportażu podróżniczego [dot. tradyc...) szczegóły 
recenzja: Grzeszczyk Ewa: Odkrywanie Ameryki. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 19  szczegóły 
recenzja: Szydłowska Joanna: Jaki reportaż?. Studia Medioznawcze 2003 nr 2 s. 87-92 ( ...) szczegóły 
137.książka: Pieszczachowicz Jan: Wygnaniec w labiryncie XX wieku. Poetyckie rodowody z dwudziestolecia. 1994 ("Pstro, pstrawo, pstrokato...", czyli antynomie futuryzmu polskiego. W...) szczegóły 
recenzja: Bauer Zbigniew: Narodziny epoki. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 39-40  szczegóły 
recenzja: [Bugajczyk Robert] R.B.: Trybuna 1994 nr 86 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Wędrówki po tematach. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 20 s. 20  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: "Zawiośniało - latopędzi...". Twórczość 1994 nr 9 s. 110-113  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Awangardowe rodowody. Opcje 1994 nr 4 s. 117  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Pieszczachowicza objaśnianie poezji. Nowy Nurt 1995 nr 4 s. 7  szczegóły 
138.książka: Piotrowiak Jan: W świetle... i w mroku... Studia o poezji dwudziestolecia międzywojennego. 2003 (Debiutanckie emploi poety. Wokół "Wiosny i wina" Kazimierza Wierzyński...) szczegóły 
139.książka: Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego. 2003  szczegóły 
140.książka: Pleszkun-Olejniczakowa Elżbieta: Instytucje literackie w Łodzi międzywojennej i ich rola kulturotwórcza. 1996 (Wstęp. * I. Szkolnictwo. II. Biblioteki. III. Środowisko literackie: T...) szczegóły 
141.książka: Płauszewski Andrzej: a.r. Mit urzeczywistniony, dzieje i kolekcja. 1989  szczegóły 
recenzja: Kozłowski Paweł: Posłannictwo Nowej Sztuki. Nowe Książki 1990 nr 11 s. 44  szczegóły 
142.książka: Podraza-Kwiatkowska Maria: Labirynty, kładki, drogowskazy. Szkice o literaturze od Wyspiańskiego do Gombrowicza. (I. Przeciw okrucieństwu. - II. "Bacz, o człowiecze, co głęboka noc rze...) szczegóły 
143.książka: Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940. Studia. ([Pokłosie konferencji naukowej pt. "Międzywojenna poezja wileńska. Śro...) szczegóły 
recenzja: Dunin Janusz: "Wilno - miasto poetów" (Z Czesławem Miłoszem w tle). Znad Wilii 2004 nr 2 s. 144-150  szczegóły 
nawiązanie: Ponarski Zenowiusz: Paszport Miłosza i inne sprawy. Znad Wilii 2004 nr 4 s. 153-155  szczegóły 
recenzja: Pukszto Andrzej: Wileńska poezja 1920-1940 (Nowa książka). Kurier Wileński 2004 nr 6 s. 8  szczegóły 
144.książka: Polish writers on writing.  szczegóły 
recenzja: Grol Regina: The Polish Review 2008 t. 53 nr 3 s. 400-404  szczegóły 
145.książka: Polska narodni mensina na Tesinsku v Ceske republice (1920-1995). 1997 (Karol Daniel Kadłubiec: Nekolik poznamek uvodem [wstęp]. * [Zawiera m....) szczegóły 
omówienie: Bittmar Henryka: O polskiej mniejszości po czesku (Prof. Daniel Kadłubiec: "Staraliśmy się pokazać w tej książce, jaką byliśmy potęgą..."). Głos Ludu 1998 nr 13 s. 1-2  szczegóły 
146.książka: Polska proza lat 1918-1939. Antologia tekstów krytycznoliterackich i opracowań naukowych. 1989 (Rozdz. 1: Ogólne prawidłowości w rozwoju prozy XX wieku: A. Hutnikiewi...) szczegóły 
147.książka: Popiel Jacek: Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego. 1995 (Wstęp. - I. Spory o dramat w dwudziestoleciu międzywojennym: Walka o t...) szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Da capo. Teatr 1996 nr 3 s. 45  szczegóły 
recenzja: Książki Wydawnictwa Universitas. Impresje 1996 nr 1(2) (1995/1996) s. 30-31 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 168-178  szczegóły 
recenzja: Ratajczakowa Dobrochna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 168-178  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Nieoswojone dwudziestolecie. Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 127-130  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 622-627  szczegóły 
148.książka: Prokop-Janiec Eugenia: Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne. 1992 (Wprowadzenie. - Część I: Twórczość kulturowego pogranicza: I: Aspekt ż...) szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Między smutnym cedrem a wierzbą płaczącą. Polonistyka 1993 nr 4 s. 245-246  szczegóły 
recenzja: Kisler-Goldstein Jolanta: Polin 1997 t. 10 s. 391-396  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 144-153  szczegóły 
recenzja: Opalski Magdalena M.: The Polish Review 1993 t. 38 nr 2 s. 239-241  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Jerzy: Wczesne plony 1992 roku. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 18 s. 13, 16  szczegóły 
recenzja: Wróbel Józef: Żydowska Atlantyda. Dekada Literacka 1993 nr 5 s. 8  szczegóły 
recenzja: Zyga Aleksander: Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 113-116  szczegóły 
artykuł: Dominiak Zbigniew: Tygiel Kultury 1996 nr 1 s. 69-72 (wyw. z autorką książki nt. międzywojennej literatury polsko-żydowskiej...) szczegóły 
149.książka: Prokop-Janiec Eugenia: Polish-Jewish literature in the interwar years. 2003  szczegóły 
150.książka: Prokop Jan: Parole partisane. Etudes litteraires. 1993 (Memoire amputee (Manuels scolaires de litterature en France). Intelige...) szczegóły 
151.książka: Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 2. Z perspektywy nowego stulecia. 2012  szczegóły 
152.książka: Przypadki krytyczne. Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku 1918. 2007 ( Maciej Urbanowski: Pojęcie "poezji czystej" w polskiej krytyce litera...) szczegóły 
153.książka: Rawiński Marian: Dramaturgia polska 1918-1939. 1993 (Wstęp. - Część 1. Europejski kontekst. - Część 2. Dramaturgia polska o...) szczegóły 
recenzja: Ratajczakowa Dobrochna: Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 233-238  szczegóły 
recenzja: Wąchocka Ewa: Dramat między wojnami. Ogród 1994 nr 4 s. 373-375 (z notą o Ewie Wąchockiej...) szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Dzieje międzywojennej dramaturgii. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 37  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Dzieje międzywojennej dramaturgii. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 169-171  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 385-387  szczegóły 
154.książka: Reich-Ranicki Marcel: Erst leben, dann spielen. Ueber polnische Literatur.  szczegóły 
recenzja: Bochenek Zbigniew: Odgrzewane kotlety Reicha-Ranickiego (Nowe dzieło "papieża" niemieckiej krytyki literackiej stałoby się wydarzeniem - gdyby ukazało się 40 lat temu). Przekrój 2002 nr 21 s. 55  szczegóły 
recenzja: Glensk Joachim: Kwartalnik Opolski 2002 nr 4 s. 99-104  szczegóły 
recenzja: Krzemiński Adam: Przeciętna, nieprzekładalna. Polityka 2002 nr 20 s. 55  szczegóły 
recenzja: Skibińska Joanna: Bez taryfy ulgowej. Marcel Reich-Ranicki o literaturze polskiej. Tygodnik Powszechny 2002 nr 18 s. 15  szczegóły 
nawiązanie: Techmańska Anna: Literatura i gusta. Tygodnik Powszechny 2002 nr 26 s. 4 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Sowula Grzegorz: Racje Reich-Ranickiego (Echo literatury polskiej w Niemczech). Książki 2002 nr 8 s. 18 (nota...) szczegóły 
155.książka: Reich-Ranicki Marcel: Najpierw żyć, potem igrać. Szkice o literaturze polskiej. 2005 (Słowo wstępne. - I. Chętnie chwalona, jednak rzadko czytana. Przedmowa...) szczegóły 
156.książka: Reizes-Dzieduszycki Jerzy: Instytucje życia literackiego Warszawy wobec powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku w latach 1919-1921. 1994 (Wstęp. - Inicjatywy literackie i wydawnicze Komitetu Zjednoczenia Górn...) szczegóły 
157.książka: Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku. 1997 ([Słowo wstępne. Erazm Kuźma: Człowiek wobec Boga, religii i Kościoła w...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 381-382 (not ...) szczegóły 
recenzja: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 212-216  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Religijne aspekty. Pogranicza 1998 nr 3 s. 121-124  szczegóły 
158.książka: Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918-1945.  szczegóły 
159.książka: Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym. 2004  szczegóły 
160.książka: Rosiek Stanisław: (Nienapisane). ([Zawiera eseje:] Prolog. Napisane, nienapisane. Otwieram. - I: Archiwu...) szczegóły 
recenzja: Łobodziński Filip: Życie po życiu. Newsweek. Polska 2008 nr 44 s. 109 (notka...) szczegóły 
recenzja: Siwczyk Krzysztof: Dodatek Literacki 2009 nr 3 s. 21  szczegóły 
161.książka: Rybicka Elżbieta: Formy labiryntu w prozie polskiej XX wieku. 2000 ([Dot. labiryntu jako motywu i jako modelu konstrukcji narracji. Zawier...) szczegóły 
recenzja: Gołuński MIrosław: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 211-217  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 2001 nr 2 s. 121  szczegóły 
162.książka: Rzadkowolska Magdalena: Czytelnictwo powieści w opiniach środowisk katolickich II Rzeczypospolitej. 2003 (Wstęp. I. Kościół katolicki a lektura powieści i prasy w 20-leciu międ...) szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2004 nr 9 s. 32-33 (not....) szczegóły 
163.książka: Sajewska Dorota: "Chore sztuki" Choroba, tożsamość, dramat. Przemiany podmiotowości oraz formy dramatycznej w utworach scenicznych przełomu XIX i XX wieku. 2005  szczegóły 
164.książka: Sandauer Artur: Trójca nowoczesnych. 1991 (I. Bruno Schulz: Rzeczywistość zdegradowana. Bruno Schulz - pisarz pol...) szczegóły 
recenzja: Jot.: Metafora 1993 nr 8/10 s. 114  szczegóły 
recenzja: Maciąg Włodzimierz: Legenda nowoczesnych. Nowe Książki 1993 nr 1 s. 14-16 (z fot. Artura Sandauera...) szczegóły 
recenzja: Nagalska Agnieszka: Nowy styl wydawniczy. Gazeta Wyborcza 1992 nr 261 s. 11  szczegóły 
165.książka: Sawicka Jadwiga: Wołyń poetycki w przestrzeni kresowej. 1999 ([Poezja polska lat 30.; dotyczy głównie twórczości poetów: Józef Czech...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 23 (not....) szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Wołyń poetycki Jadwigi Sawickiej. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: Mazur-Fedak Jolanta: Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 98-100  szczegóły 
recenzja: Michalski Waldemar: O poetyckim Wołyniu po latach.... Akcent 2001 nr 1/2 s. 168-170  szczegóły 
recenzja: Rostocki Władysław: O kulturze literackiej i o polityce wołyńskiej w Drugiej Rzeczpospolitej. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 3/4 s. 134-137  szczegóły 
166.książka: Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym. (Prasa, literatura, radio, film). 2011  szczegóły 
167.książka: Shore Marci: Caviar and ashes. A Warsaw generation's life and death in Marxism, 1918-1968. 2012 (Na temat moralnych dylematów pisarzy, dla których najpierw komunizm by...) szczegóły 
recenzja: Rostropowicz-Clark Joanna: Życie i śmierć w marksizmie. Przegląd Polski = Polish Review 2006 nr z 8 XII s. 5, 9  szczegóły 
168.książka: Sidoruk Elżbieta: Groteska w poezji Dwudziestolecia. Leśmian, Tuwim, Gałczyński. 2004  szczegóły 
169.książka: Siedlecka Joanna: Wypominki. 2001 ([Wstęp]. * Tyrmand [Leopold]. Ojciec [Stefan Kisielewski]. Nursik ty m...) szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2001 nr 8 s. 64-65 (nota...) szczegóły 
170.książka: Siedlecka Joanna: Wypominki. 1996 (Od Autorki. Życie towarzyskie i uczuciowe - Leopold Tyrmand. Ojciec - ...) szczegóły 
recenzja: Dworak Tadeusz: Od Tyrmanda do Struga. Myśl Polska 1997 nr 10 s. 11  szczegóły 
recenzja: E.S.: Co nie jest biografią.... Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 16 I s. 3  szczegóły 
recenzja: Jochymek Renata: Portrety w sepii. Śląsk 1997 nr 10 s. 76  szczegóły 
recenzja: J.R.K.: Literackie reportaże Joanny Siedleckiej. Rzeczpospolita 1997 nr 4 s. 26  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Jak było naprawdę?. Rzeczpospolita 1996 nr 303 s. 27  szczegóły 
recenzja: Morawiec Elżbieta: Album rodzinny. Nowe Książki 1997 nr 3 s. 43  szczegóły 
recenzja: Siedlecka Joanna: Pamięć jest formą miłości. Przegląd Tygodniowy 2000 nr 4 s. 19 (Wyw. nt. bohaterów "Wypominków"; z fot. Joanny Siedleckiej; rozm. Kazi...) szczegóły 
recenzja: Szletyńska Maria: "Prywatność publiczna". Polityka 1997 nr 13 s. 50 (list do red....) szczegóły 
sprostowanie: Wierzbicki Zbigniew T.: "Wypominki" do wypomnienia. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 146-147  szczegóły 
171.książka: Siedlecka Joanna: Wypominków ciąg dalszy. 1999 (Przyjaciel wesołego diabła - Kornel Makuszyński. Dwa pogrzeby poety - ...) szczegóły 
recenzja: Groński Ryszard Marek: Zwis myśli. Polityka 2000 nr 7 s. 93  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Czyściec niepamięci. Plus Minus 2000 nr 2 s. 3  szczegóły 
polemika: Chociłowski Jerzy: Plus Minus 2000 nr 5 s. D8 (list do redakcji; z odp. redakcji...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Sprawić przyjemność cieniowi. Magazyn Literacki 2000 nr 2 s. 3-4  szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Drodzy nieobecni czyli wypominki. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Nowicki Maciej: Plotkarka. Życie 2000 nr 31 s. 17  szczegóły 
recenzja: Wypominki. Przegląd Tygodniowy 2000 nr 4 s. 19  szczegóły 
recenzja: Zapert Tomasz Zbigniew: Życie 2000 nr 8 s. 8  szczegóły 
172.książka: Siemaszko Piotr: Od akademizmu do ekspresjonizmu. Sugestie pikturalne w poezji polskiej końca XIX i początków XX wieku. 2007 (Uwagi wstępne. - I. Czas przeobrażeń. II. "Wzorzec akademicki", czyli...) szczegóły 
173.książka: Sienkiewicz Barbara: Literackie "teorie widzenia" w prozie dwudziestolecia międzywojennego. 1992 (Między pojęciem a "naocznością" ("Pożegnanie jesieni" Stanisława Ignac...) szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Gabinet krzywych zwierciadeł. Czas Kultury 1993 nr 4 s. 92-93  szczegóły 
recenzja: Korwin-Piotrowska Dorota: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 363-366  szczegóły 
recenzja: Kurowska Monika: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1994 t. 37 z. 1/2 s. 181-184  szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 238-242  szczegóły 
recenzja: Wysłouch Seweryna: Powieść i malarstwo. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 60-63  szczegóły 
recenzja: Żakiewicz Anna: Dlaczego historykowi sztuki trudno jest lubić polonistę?. Ogród 1994 nr 1 s. 379-382  szczegóły 
174.książka: Skamander. T. 10: Studia i szkice. 1995 (Ireneusz Opacki: Przemiany teraźniejszości. O poezji Stanisława Balińs...) szczegóły 
175.książka: Skamander. T. 8: Szkice i interpretacje. 1991 (I. Ireneusz Opacki: Lechoń i polskie "mity". - Stefan Szymutko: Histor...) szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Skamander 8. Postscriptum 1992 nr 2 s. 40-41  szczegóły 
176.książka: Skiwski Jan Emil: Na przełaj oraz inne szkice o literaturze i kulturze. 2001 (zawiera szkice z książek i czasopism z okresu dwudziestolecia międzywo...) szczegóły 
177.książka: Skiwski Jan Emil: Na przełaj oraz inne szkice o literaturze i kulturze. 1999 (Maciej Urbanowski: Jan Emil Skiwski jako krytyk literacki. - Z tomu "P...) szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Kolaboranci. Gazeta Wyborcza 2000 nr 117 s. 16  szczegóły 
recenzja: Merta Tomasz: Powrót Skiwskiego. Życie z Książkami 2000 nr z 16 III s.8  szczegóły 
polemika: Z.Ż.: Casus Skiwski. Myśl Polska 2000 nr 20 s. 15  szczegóły 
recenzja: Zięba Jan: Człowiek, który ryzykował (Jana Emila Skiwskiego droga od modernizmu do faszyzmu). Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 153-162  szczegóły 
178.książka: Skórczewski Dariusz: Spory o krytykę literacką w Dwudziestoleciu międzywojennym. 2002 (Pragmatyka i poetyka dyskusji metakrytycznych w latach 1918-1939. O wł...) szczegóły 
recenzja: Witkowski Michał: To ostatnia niedziela.... Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2003 t. 10 s. 191-196  szczegóły 
179.książka: Sławiński Janusz: Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej. 1998 ([Wyd. 1: Wrocław 1965] [Zawiera:] Włodzimierz Bolecki: Janusz Sławińsk...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
180.książka: Sławiński Janusz: Przypadki poezji. 2001 (Włodzimierz Bolecki: Wstęp. - I.: Semantyka poetycka Leśmiana [dot. re...) szczegóły 
181.książka: Speina Jerzy: Literatura w perspektywie psychologii. Studia i szkice o polskiej prozie narracyjnej Dwudziestolecia i jej recepcji krytyczno-literackiej. 1998 (Motywacyjna funkcja paradoksu w powieści psychologicznej. Rzecz o plot...) szczegóły 
182.książka: Sprachen und Kulturen. Vortraege zur Woche der polnischen Kultur und Wissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland 25. September bis 2. Oktober 1990. 1991 ([Zawiera m.in.:] Vorwort. * Roman Taborski: Zweisprachige polnisch-deu...) szczegóły 
183.książka: Stabro Stanisław: Od Emila Zegadłowicza do Andrzeja Bobkowskiego. O prozie polskiej XX wieku. 2002 (Słowo wstępne. - Samotność intelektualisty: Samotność intelektualisty....) szczegóły 
recenzja: Chymkowski Roman: W kręgu historii literatury. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 117 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pieszczachowicz Jan: Intelektualista po polsku. Odra 2003 nr 4 s. 102-104  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Noty. Polonistyka 2003 nr 3 s. 190  szczegóły 
184.książka: Stabro Stanisław: Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali. 2001  szczegóły 
185.książka: Stabro Stanisław: Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali. 1995 (Wprowadzenie. - Między nadrealizmem i klasycyzmem - Jerzy Zagórski. In...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 1997 z. 5 s. 751-752  szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Poezja i interpretacja. Twórczość 1998 nr 2 s. 121-124  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 353 (not....) szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Od Żagarów do Nowej Fali. Odra 1996 nr 10 s. 113-114  szczegóły 
recenzja: Rżany Rafał: Wyczerpany nie znaczy nieważny. Nowy Nurt 1996 nr 12 s. 14  szczegóły 
recenzja: Tramer Anna: Poezja pod ciśnieniem historii. Śląsk 1996 nr 4 s. 69  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: W płaszczu Konrada. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 43 s. 21  szczegóły 
186.książka: Starowieyska-Morstinowa Zofia: Ci, których spotykałam. 1993 ([M.in. o życiu i twórczości pisarzy: Ludwik Hieronim Morstin, Maria Pa...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 40 s. 9  szczegóły 
187.książka: Stempowski Jerzy: Klimat życia i klimat literatury. 1948-1967. 2001 ([W stosunku do wyd. 1. poszerzone o:] Przeglądając słownik sowiecki. D...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Światło dawnych dziejów. Gazeta Wyborcza 2001 nr 294 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: 007 krytyki polskiej. Przekrój 2002 nr 4 s. 62-63  szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 163 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Czytelnik prawdziwy. Tygodnik Powszechny 2001 nr 51/52 s. 29  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Książki 2002 nr 1 s. 55-56 (nota...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2002 nr 54 s. 166-167 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sumienie literatury. Newsweek. Polska 2001 nr 14 s. 109 (nota...) szczegóły 
recenzja: Timoszewicz Jerzy: Oddalić się od zgiełku. Przekrój 2002 nr 4 s. 63 (wyw.; rozm. K.T.; nota...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Literatura okresu chaosu. Zeszyty Literackie 2002 nr 79 s. 167-171  szczegóły 
188.książka: Stępień Tomasz: Zabawa, poetyka, polityka. 2002 ([Szkice poświęcone poezji i poetom polskim XX wieku - twórczości polit...) szczegóły 
189.książka: Stępnik Krzysztof: Rekonesans. Studia z literatury i publicystyki okresu I wojny światowej. 1997 ([Zawiera m.in:] Legenda kresowa Legionów [nt. legendy kresowej stworzo...) szczegóły 
recenzja: Mazurek Dorota: Na tropach prawdy. Akcent 1998 nr 1/2 s. 155-157  szczegóły 
190.książka: Studia z polskiej myśli filozoficznej 1900-1939. 1997 ([Wstęp]. - Anna Drabarek: Nastrój, podświadomość, intuicja w filozofii...) szczegóły 
omówienie: Gawor Leszek: Anthropos 1999 zb. 1 s. 154-156  szczegóły 
191.książka: Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994. 1996 (Włodzimierz Maciąg: Słowo wstępne. - Jadwiga Zacharska:Młodopolskie źr...) szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: "Skamander" z dystansu. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 50  szczegóły 
192.książka: Szymański Wiesław Paweł: Moje dwudziestolecie 1918-1939. 1998 (Przedmowa. I. Od metafory do heroizmu. Osobowość a poetyka. Świadomość...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: Urbanowski Maciej: Osobowość Dwudziestolecia. Arcana 1999 nr 5 s. 106-115  szczegóły 
recenzja: Zarębianka Zofia: Ruch Literacki 2000 z. 3 s. 398-401  szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Sumowanie Dwudziestolecia. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 34-35  szczegóły 
193.książka: Śliwka Zdzisław: Nobilitacja i rozrachunek. Problematyka ideowa w międzywojennej prozie pisarzy chłopskich z regionu świętokrzyskiego. 1990 (Wstęp. Rozczarowanie i sprzeciw [literatura wobec niepodległości]. Pod...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 283-285  szczegóły 
194.książka: Śniecikowska Beata: "Nuż w uhu"? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu. 2008  szczegóły 
195.książka: Śniecikowska Beata: Słowo - obraz - dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918-1939.  szczegóły 
196.książka: Świegocki Kazimierz: Wizje człowieka w poezji. Analiza antropologiczna twórczości Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida i Bolesława Leśmiana. 2009  szczegóły 
197.książka: Świrek Anna: Czytane na nowo. Literatura polska XX wieku - analizy, szkice. 2004 (Czytając futurystów. Kilka uwag o poemacie "Piłsudski" Anatola Sterna....) szczegóły 
198.książka: Tarnogórska Maria: Poemat międzywojenny. Studium z poetyki historycznej gatunku. 1997 (Wstęp. * Część pierwsza: Teoretyczne ramy i historycznoliterackie kont...) szczegóły 
recenzja: Chamot Bolesław: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 215-220  szczegóły 
199.książka: Terlecki Tymon: Spotkania ze swoimi. 1999 ([Szkice biograficzne poświęcone pisarzom i ludziom teatru:] Jan Kaspro...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 2000 nr 1 s. 61  szczegóły 
recenzja: Pomian Andrzej: Z piórem w zanadrzu. Archiwum Emigracji 2002 z. 4 (2001) s. 149-158 (nt. sylwetek pisarzy nakreślonych w książce; szerzej o Antonim Bogusła...) szczegóły 
recenzja: Pomian Andrzej: Z piórem w zanadrzu. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2001 nr 42 s. 1, 7, nr 43 s. 10-11 (nt. sylwetek pisarzy nakreślonych w książce; szerzej o Antonim Bogusła...) szczegóły 
recenzja: Sławińska Irena: Wśród bliskich i znajomych. Akcent 2000 nr 1/2 s. 213-214  szczegóły 
recenzja: Taylor-Terlecka Nina: Mowa wygłoszona w Klubie Księgarza w Warszawie 19 listopada 1999 r. z okazji promocji książki Tymona Terleckiego "Spotkania ze swoimi". Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 1 s. 27  szczegóły 
200.książka: The slavic literatures and modernism. A Nobel Symposium August 5-8 1985, Konferenser 16. 1987  szczegóły 
recenzja: Bojtar Endre, Krastev Peter, Reves Agota: Studia Slavica [Academiae Scientiarum Hungaricae] 1989 nr 3/4 s. 432-439  szczegóły 
201.książka: Tomkowski Jan: Pokolenie Gombrowicza. Narodziny powieści XX wieku w Polsce. 2001 ([Nt. nowatorskiego charakteru twórczości Witolda Gombrowicza, Jerzego ...) szczegóły 
recenzja: Badula Łukasz: Ruch Literacki 2003 z. 2 s. 222-224  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Zamach na literaturę. Rzecz o Książkach 2001 nr 10 s. E6  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Pokolenie pierwszej dekady. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Co się zdarzyło w prozie polskiej (lat 30. ubiegłego wieku). Res Publica Nowa 2002 nr 3 s. 101-103  szczegóły 
202.książka: Tradycje modernistyczne w literaturze polskiej okresu międzywojennego. 1991 (Eugenia Łoch: Wstęp. - Marian Rawiński: Oniryczny teatr wizjonerski od...) szczegóły 
203.książka: Tramer Maciej: Literatura i skandal. Na przykładzie okresu międzywojennego. 2000 (Do Czytelnika. I. Wywoływanie skandalu. II. Literatura "nie do pomyśle...) szczegóły 
204.książka: Troczyński Konstanty: Teoria poetyki i inne prace. 2011 (Seweryna wysłouch: Wstęp. Konstanty Troczyński - nonkonformista i nowa...) szczegóły 
205.książka: Tubielewicz Mattsson Dorota: Ord och förändring. Den sociala prosan i Sverige och Polen under mellankrigstiden. 2006  szczegóły 
206.książka: Urbankowski Maciej: Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba rekonstrukcji i opisu nurtu w II Rzeczypospolitej. 1997 (Nacjonalizm i literatura - uwagi wstępne. Naród i literatura [nt. Zygm...) szczegóły 
recenzja: Bartyzel Jacek: Krytyka literacka i duch narodu. Fronda 1997 nr 9/10 s. 289-297  szczegóły 
recenzja: Bartyzel Jacek: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 234-238  szczegóły 
recenzja: Sten Adam: Ostrożnie z tą brzytwą. Myśl Polska 1997 nr 34 s. 9  szczegóły 
207.książka: Urbanowski Maciej: Oczyszczenie. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. 2002 (Słowo wstępne. - I: Osobowość Dwudziestolecia [Wiesław Paweł Szymański...) szczegóły 
recenzja: Heck Dorota: Partyzant humanizmu. Topos 2003 nr 4/5 s. 239 (z notą o autorce recenzji, s. 260...) szczegóły 
recenzja: (jwol): Notes Wydawniczy 2003 nr 3/4 s. 80  szczegóły 
recenzja: Koehler Krzysztof: Maciej Urbanowski "Oczyszczenie". Śląski Wawrzyn Literacki 2003 (2002) s. 61-69 (z notą o autorze i recenzencie; z fot. Macieja Urbanowskiego i Krzyszt...) szczegóły 
recenzja: Polechoński Krzysztof: Oczyszczenie jako kategoria krytycznoliteracka. Fraza 2003 nr 1/2 s. 277-280  szczegóły 
recenzja: Polechoński Krzysztof: Orbis Linguarum 2003 t. 23 s. 336-338  szczegóły 
recenzja: Polechoński Krzysztof: Potrzeba oczyszczania. Nowe Książki 2003 nr 5 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Trznadel Jacek: Czystość literatury. Rzeczpospolita 2003 nr 200 s. A8  szczegóły 
208.książka: Vilniaus kulturinis gyvenimas. 1900-1940. 1998 ([Zawiera m.in.:] Irena Fedorowicz: Działalność kulturalna Czesława Jan...) szczegóły 
209.książka: W stronę dwudziestolecia 1918-1939. Studia i szkice o literaturze. 1993 (Zbigniew Andres: Od redaktora. - Bogusław Gryszkiewicz: Mimesis przeds...) szczegóły 
recenzja: Rżany Rafał: W stronę dwudziestolecia. Nowy Nurt 1994 nr 8 s. 7  szczegóły 
210.książka: Wajer Jakub: Życie kulturalne Włocławka w latach 1918-1939. 1998 ([Zawiera m.in.:] Prasa. 1. Prasa jako czynnik rozwoju życia kulturalne...) szczegóły 
recenzja: Lenarczyk Zbigniew: Ziemia Kujawska 2001 t. 14 (2000/2001) s. 242-244  szczegóły 
211.książka: Walczak-Delanois Dorota: Inne oblicze awangardy. O międzywojennej poezji Jana Brzękowskiego, Jalu Kurka i Adama Ważyka. 2001 (Na temat mniej znanej międzywojennej twórczości poetyckiej Jana Brzęko...) szczegóły 
212.książka: Weintraub Wiktor: O współczesnych i o sobie. Wspomnienia, sylwetki, szkice literackie. 1994 (O sobie: Szkic autobiografii. Siedem odpowiedzi na ankiety [dot. liter...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Portret pięknej plejady. Twórczość 1995 nr 10 s. 109-112  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Portrety. Tygodnik Powszechny 1994 nr 37 s. 13  szczegóły 
recenzja: Hutnikiewicz Artur: Zbiorowy portret twórców humanistyki lat międzywojennych. Kresy 1995 nr 22 s. 147-150  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 2 s. 55-56 (not....) szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Weintraub wśród innych. Znak 1994 nr 11 s. 124-128 (z not. o Jacku Łukasiewiczu...) szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: Chłopak z Zawiercia. Nowe Książki 1995 nr 4 s. 51-52  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Pożytki wspominania. Rzeczpospolita 1994 nr 180 s. 4  szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 580-581  szczegóły 
recenzja: Urbańczyk Stanisław: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 1 s. 59-60  szczegóły 
recenzja: Wilczek Piotr: Testament profesora Weintrauba. Ogród 1994 nr 2 s. 312-315  szczegóły 
213.książka: Winczer Pavol: Suvislosti v case a priestore. Basnicka avantgarda, jej prekonavanie a dedicstvo. (Cechy, Slovensko, Polsko). 2001 ([Dot. nowatorskich dążeń poetów czeskich, słowackich i polskich na tle...) szczegóły 
recenzja: Majerek Rafał: Ruch Literacki 2001 z. 4 s. 529-531  szczegóły 
recenzja: Martinek Libor: Pavol Winczer i jego książka o środkowoeuropejskiej awangardzie. Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 107-112  szczegóły 
recenzja: Pustkowski Henryk: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2002 t. 45 z. 1/2 s. 177-182  szczegóły 
214.książka: Winiecka Elżbieta: Z wnętrza dystansu. Leśmian, Karpowicz, Białoszewski, Miłobędzka. 2012  szczegóły 
215.książka: Wójcik Ewa: Kalendarze dwudziestolecia międzywojennego. (Dzieje, problemy literatury i kultury, bibliografia). 2000 (Część pierwsza: Rozwój, typologia i problematyka kalendarzy w dwudzies...) szczegóły 
recenzja: Konopka Maria: O kalendarzach dwudziestolecia międzywojennego. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 325-328  szczegóły 
recenzja: Lisowska Urszula: Konspekt 2001 nr 6 s. 93 (nt. spotkania promocyjnego z autorką książki; Kraków, 7 III 2001...) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2002 nr 4 s. 28-29 (nota...) szczegóły 
216.książka: Wójcik Włodzimierz: Skamandryci i inni nad Sekwaną. Szkice historycznoliterackie. 1995 (Przedmowa. - Paryskie przystanki Kazimierza Wierzyńskiego. Lechoń w Pa...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Ruch Literacki 1996 z. 4 s. 514-515  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Z Paryżem w sercu i w literaturze.... Śląsk 1996 nr 3 s. 70  szczegóły 
217.książka: Wójcik Włodzimierz: Zagłębiowskie impresje. 2006 ([Zawiera miniatury krytyczne i felietony pośw. m.in. literaturze, zwła...) szczegóły 
218.książka: Wójtowicz Aleksander: Cogito i "sejsmograf podświadomości" Proza Pierwszej Awangardy. 2010 (Na temat twórczości prozatorskiej: Adama Ważyka, Jalu Kurka, Tadeusza ...) szczegóły 
219.książka: Wróbel Elżbieta: Dwudziestolecie znane i nieznane. Szkice o prozie międzywojennej. 2012  szczegóły 
220.książka: Wyka Kazimierz: Stara szuflada i inne szkice z lat 1932-1939 [Cz. 1. opisu]. 2000 (I. Sprawy światopoglądowe: "Humanistyczna" mieszanka [rec. ks.: J. Hux...) szczegóły 
recenzja: Dobosz Andrzej: Stara szuflada. Rzecz o Książkach 2001 nr 4 s. E7  szczegóły 
recenzja: Dybciak Krzysztof: Wyka jeszcze ciekawszy. Życie z Książkami 2001 nr z 15 II s. 7  szczegóły 
recenzja: Jankiewicz Joanna: Magazyn Literacki 2001 nr 2 s. 57 (nota...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 167-168  szczegóły 
recenzja: Lektor: Literatura i świat. Tygodnik Powszechny 2001 nr 5 s. 13  szczegóły 
recenzja: Miłosz Czesław: Coś ze "Starej szuflady". Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 3-4 (dot. rozdziału o Stanisławie Brzozowskim, z not. o Cz. Miłoszu...) szczegóły 
recenzja: Skórczewski Dariusz: W starej szufladzie Kazimierza Wyki. Twórczość 2002 nr 5/6 s. 138-143  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Pojemna szuflada. Polityka 2001 nr 10 s. 51  szczegóły 
221.książka: Wyka Kazimierz: Stara szuflada i inne szkice z lat 1932-1939 [Cz. 2. opisu]. 2000 (Powieść staroświecka [rec. ks.: Eliza Orzeszkowa: W klatce]. [Stanisła...) szczegóły 
recenzja: Dobosz Andrzej: Stara szuflada. Rzecz o Książkach 2001 nr 4 s. E7  szczegóły 
recenzja: Dybciak Krzysztof: Wyka jeszcze ciekawszy. Życie z Książkami 2001 nr z 15 II s. 7  szczegóły 
recenzja: Jankiewicz Joanna: Magazyn Literacki 2001 nr 2 s. 57 (nota...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 167-168  szczegóły 
recenzja: Krakowiak Małgorzata: Ze starej szuflady. Śląsk 2001 nr 9 s. 76  szczegóły 
recenzja: Skórczewski Dariusz: W starej szufladzie Kazimierza Wyki. Twórczość 2002 nr 5/6 s. 138-143  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Staroświecka szuflada. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 30-31  szczegóły 
222.książka: Wyka Marta: Punkty widzenia. Szkice krytyczne. 2000 (Wprowadzenie. * Legendy nowoczesności [Czesław Miłosz: Legendy nowocze...) szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Z ery polodowcowej. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 28-29  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2000 nr 45 s. 164 (nota...) szczegóły 
223.książka: Wysocka Barbara: Kultura literacka Wielkopolski w latach 1919-1939. 1990 (Wstęp. - Wprowadzenie. Dziedzictwo czasu zaborów. - Rozdział I. Społec...) szczegóły 
recenzja: (WM): Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 205 (not....) szczegóły 
224.książka: Wyznanie czy dialog. W kręgu literatury dokumentu osobistego. Praca zbiorowa. 2001 (Danuta Knysz-Tomaszewska, Agata Zalewska: Słowo wstępne. - Maria Jola...) szczegóły 
225.książka: Wzorek Anna: W kręgu wybranych dramatów międzywojennych. 2009  szczegóły 
226.książka: Zaleski Marek: Przygoda drugiej awangardy. 2000  szczegóły 
recenzja: Iwaszczuk Urszula: Awangarda czasu zagrożenia. Nauka i Przyszłość 2001 nr 6 s. 6  szczegóły 
227.książka: Zaleski Marek: Przygoda drugiej awangardy. 1984  szczegóły 
recenzja: Bednarczyk Ryszard: Integracje 1989 nr 25 s. 113  szczegóły 
228.książka: Zawada Andrzej: Dwudziestolecie literackie. 2005 (Literatura i rzeczywistość [literatura wobec niepodległości]. W kawiar...) szczegóły 
recenzja: Badula Łukasz: Arte 2006 nr 5 s. 52 (nota...) szczegóły 
229.książka: Zawada Andrzej: Dwudziestolecie literackie. 1995 (Literatura i rzeczywistość [literatura wobec niepodległości]. W kawiar...) szczegóły 
recenzja: Baczyński Marcin: A to Polska właśnie. Gazeta. Magazyn 1995 nr 19 s. 26  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Klimaty dwudziestolecia. Twórczość 1996 nr 4 s. 143-146  szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: Bedeker po dwudziestoleciu. Polonistyka 1996 nr 2 s. 118-121  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 2 (not....) szczegóły 
recenzja: Emmer: Książki pokupne. Odra 1995 nr 9 s. 110-111  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Literatura w obrazach. Tygodnik Powszechny 1995 nr 27 s. 13  szczegóły 
recenzja: Gałczyńska Kira: Jak pokonać bryki. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 28 s. 17  szczegóły 
recenzja: (gf): Dwudziestolecie niepełne. Forum Akademickie 1995 nr 17 s. 27  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Ania na uniwersytecie. Jakiej historii literatury nam potrzeba?. Tygodnik Powszechny 1995 nr 35 s. 12  szczegóły 
polemika: Zawada Andrzej: "Oprócz", nie "zamiast". Tygodnik Powszechny 1995 nr 37 s. 12  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: O dwudziestoleciu międzywojennym inaczej. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 5 s. 179-181  szczegóły 
recenzja: Jędras Marek: Pięknie i przyjemnie o miedzywojniu w literaturze polskiej. Siódma Prowincja 1995 nr 4 s. 40  szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Bryk, czy nie bryk?. Życie Warszawy 1995 nr 176/177 dod. s. 6  szczegóły 
recenzja: Nowotarska Róża: Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 2 VII s. 12  szczegóły 
recenzja: Rudzki Grzegorz: "Dwudziestolecie L". Poglądy Otwarte 1995 jesień 1995 s. 27  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Nieoswojone dwudziestolecie. Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 127-130  szczegóły 
recenzja: (Sm): Międzywojenna pigułka. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 109 s. 9 (nota...) szczegóły 
recenzja: Socha Natasza: Pauza w historii. Wprost 1995 nr 35 s. 67  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Historia literatury inaczej. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 39  szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: Wokół dwudziestolecia. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 31 s. 21  szczegóły 
recenzja: Wiercinski Adam: O literaturze między wojnami. Strony 1995 nr 5 s. 64-66  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Jeszcze o "Dwudziestoleciu literackim". Odra 1996 nr 7/8 s. 97-98  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Noty [z tego cyklu:] Wmówienia historyczno-literackie. Strony 1996 nr 3/4 s. 75-76 (m.in. dot. Stefana Żeromskiego, Marii Rodziewiczówny, Kazimierza Przer...) szczegóły 
recenzja: Wierczyński Marek: Dwudziestolecie z felerami. Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 91-95  szczegóły 
230.książka: Zbliżenia. Maria Konopnicka, Kornel Makuszyński, Henryk Sienkiewicz. Teksty absolwentów Akademii Podlaskiej. 2011  szczegóły 
231.książka: Zienkiewicz Tadeusz: Polskie życie literackie w Mińsku w XIX i na początku XX wieku (do roku 1921). 1997 (Wstęp. I. Społeczne mechanizmy kształtowania się polskiego życia liter...) szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Obrzeża kultury. Dziś 1999 nr 2 s. 136-138  szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polskie życie literackie w Mińsku Litewskim w warunkach białoruskiej wielokulturowości. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 123-126  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1998 nr 4 s. 632  szczegóły 
232.książka: Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej. (Tadeusz Bujnicki: Przedmowa. - I. Formowanie się Żagarów. Stanisław Be...) szczegóły 
233.książka: Żurawski Sławomir: Dwudziestolecie międzywojenne. 2009 (Encyklopedie z serii EPOKI LITERACKIE przedstawiają literaturę polską ...) szczegóły 
234.książka: Żurek Sławomir Jacek: Zastygłe w polszczyźnie. Szkice o świętach w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego.  szczegóły 
235.książka: Żydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej. 2004 (Przedmowa. - Z perspektywy historii. Wacław Długoborski: Żydzi i Polac...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
236.artykuł: Abel'gejjm I.E.: Psikhologicheskaja proza Pol'shi mezhvoennogo dvadcatiletija. x 1996 ([w czasopiśmie:] Slavjanovedenie (Moskva) 1996 [nr] 4 s. 24-34 ...) szczegóły 
237.artykuł: Aberbach David: Patriotism and antisemitism. The crisis of Polish Jewish identity between the wars. Polin 2010 t. 22 s. 368-388 (dot. głównie Juliana Tuwima, także pisarzy powojennych - Arnolda Mosto...) szczegóły 
238.artykuł: Adel'gejjm Irina: Opyt pol'skojj psikhologicheskojj prozy mezhvoennogo dvadcatiletija v formirovanii psikhologicheskogo jazyka: mezhdu Zapadom i Rossiejj. (K postanovke voprosa). x 1998 ([W ks.:] Slavjanskie literatury, kul'tura i fol'klor slavjanskikh naro...) szczegóły 
239.artykuł: Aleksander Tadeusz: Życie umysłowe w międzywojennym Nowym Sączu. Rocznik Sądecki 2002 t. 30 s. 62-77 (dot. m.in. życia literackiego, szerzej o działalności Gromady Literack...) szczegóły 
240.artykuł: Andres Zbigniew: Regionalizm a nurt chłopski w prozie dwudziestolecia międzywojennego. Zarys problemu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1998 z. 4 s. 123-135  szczegóły 
241.artykuł: Andrysiak Ewa: Maksymilian Jasiński i jego działalność. Przyczynek do dziejów księgarstwa w Kaliszu. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1998 nr 5 s. 91-102 (m.in. nt. dzieł literatury pięknej sprzedawanych w księgarni...) szczegóły 
242.artykuł: A.S.: Odnotowano. Przemyski Przegląd Kulturalny 2008 nr 4 s. 76-77 (nota...) szczegóły 
243.artykuł: Bagdanovich Irina: Belaruskij i polski paetychny avangard u mizhvaenny peryjad. Acta Albaruthenica 2003 t. 3 s. 29-34  szczegóły 
244.artykuł: Bajko Piotr: Kultura, oświata i sport w międzywojennej Białowieży. Białostocczyzna 1990 nr 2 s. 20-23 (m.in. o pisarzach odwiedzających Białowieżę i o amatorskim ruchu teatr...) szczegóły 
245.artykuł: Bakuła Bogusław: Świat naukowo-artstyczny lwowskiej "knajpy" lat 30.: "Szkocka", "Atlas", "Pod Gwiazdką". Polonistyka 2001 nr 9 s. 516-523  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] hm: Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 134 (nota...) szczegóły 
246.artykuł: Balcerzan Edward: Dwudziestolecie z lotu ptaka. Arkusz 1995 nr 11 s. 1-2 (ogólna charaktersytyka poezji okresu...) szczegóły 
247.artykuł: Balcerzan Edward: Stuletni skamandryta siadł przy klawikordzie. Arkusz 1994 nr 4 s. 8-9 (wartość twórczości skamandrytów, jej późniejszy odbiór; z reprodukcją ...) szczegóły 
248.artykuł: Balcerzan Edward: Wieszcz pisze. Gazeta Wyborcza 1998 nr 130 s. 12-13 (recepcja twórczości Adama Mickiewicza w literaturze polskiej XX wieku,...) szczegóły 
249.artykuł: Balcerzan Edward: "Z chaosu ład się tworzy" (Poezja neoklasyczna w dwudziestoleciu międzywojennym). Odra 1994 nr 12 s. 61-70  szczegóły 
250.artykuł: Banaszak Dominik: Pragnienia, fascynacje i lęki w poezji dwudziestolecia międzywojennego. Akant 2002 nr 5 s. 6-7  szczegóły 
251.artykuł: Baranowski Krzysztof: Środowisko artystyczne, literackie i dziennikarskie. x 1996 ([W ks.:] Krzysztof Baranowski: Inteligencja łódzka w latach II Rzeczyp...) szczegóły 
252.artykuł: Bar-Święch Irena: W dawnej Jagiellonce. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 243-275 (wspomnienie o Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie - jej pracownikach ...) szczegóły 
253.artykuł: Bartelski Lesław Marian: Pisarze polscy w Katyniu i getcie. Życie Literackie 1989 nr 44 s. 1, 8 (m.in. dotyczy Ferdynanda Goetla, Poli Gojawiczyńskiej, Józefa Mackiew...) szczegóły 
254.artykuł: Bednarek Antoni: Oratorstwo międzywojenne i literatura (Garść przypomnień i spostrzeżeń). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 87-102 (m.in. o relacjach oratorstwa i literatury w kaznodziejstwie, mowach po...) szczegóły 
255.artykuł: Bednarek Magdalena: Kobiecym piórem o Józefie Piłsudskim (O wspomnieniach Wielopolskiej, Iłłakowiczówny i Piłsudskiej ze Szczerbińskich). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2009 t. 19 s. 13-24  szczegóły 
256.artykuł: Bełkot Jan: Salony literackie międzywojennego Torunia. Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr 1 s. 1, 2, nr z VI s. 6-7  szczegóły 
257.artykuł: Biblioteka Dwudziestolecia. Puls 1989 nr 42/43 s. 99-105 (wypowiedź w ankiecie wydawn. Puls w sprawie wyboru książki do planowa...) szczegóły 
258.artykuł: Biesiada Jacek: Dzieje nagrody literackiej miasta Poznania w dwudziestoleciu międzywojennym. Ecclesia 2006 t. 2 s. 271-307  szczegóły 
259.artykuł: Biesiada Jacek: O zamierzonej Fundacji dla Niezamożnych Literatów Polskich im. ks. Ludwika Antoniego Wojtysia w Poznaniu z roku 1929. Kilka faktów z życia jej Fundatora. Ecclesia 2010 t. 5 s. 195-226  szczegóły 
260.artykuł: Biesiada Jacek: O zamierzonej Fundacji dla Niezamożnych Literatów Polskich im. ks. Ludwika Antoniego Wojtysia w Poznaniu z roku 1929. x 1998 ([W ks.:] Ecclesia Posnaniensis. Opuscula Mariano Banaszak septuagenari...) szczegóły 
261.artykuł: Błażejczyk Michał "Błażej": Dwa buty pod ścianą, czyli antybohater w komiksie polskim. Zeszyty Komiksowe 2004 nr 1 s. 21-25 (nt. antybohaterów w polskim komiksie w okresie dwudziestolecia międzyw...) szczegóły 
262.artykuł: Błażejczyk Michał: Komiks przed wojną, nieznany i odmienny. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 4 s. 3-6  szczegóły 
263.artykuł: Bocheński Tomasz: Stereotypy w literaturze międzywojnia. Wybrane przykłady. x 2003 ([w ks. zb.:] Stereotypy w literaturze (i tuż obok). Pod red. Włodzimie...) szczegóły 
264.artykuł: Bogomolova Natal'ja: Pol'skaja poehzija povsednevnosti (1920-1930-e gody). x 1989 ([W ks. zb.:] Realizm v literaturach stran central'noj i jugo-vostochno...) szczegóły 
265.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Od potworów do znaków pustych (Z dziejów groteski: Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne). Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 73-121  szczegóły 
streszczenie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 127-128  szczegóły 
266.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Witkacy, Schulz, Gombrowicz. Dialog [Warszawa] 1995 nr 10 s. 88-99 (nt. wzajemnych związków...) szczegóły 
267.artykuł: Borkowicz Jacek, Hernik-Spalińska Jagoda: Powrót "Śród Literackich". Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 185-188  szczegóły 
268.artykuł: Borkowska Grażyna: Turbulent Times - Polish Women's Literature 1845-1918. International Studies 2000 t. 1 nr 1 s. 85-98 (m.in. o twórzości Zofii Nałkowskiej, Elizy Orzeszkowej i Narcyzy Żmich...) szczegóły 
269.artykuł: Bóg i niebo w poezji rewolucyjnej dwudziestolecia międzywojennego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 73-110  szczegóły 
270.artykuł: Brodowska-Kubicz Helena: Chłopi-inteligenci, publicyści i profesorowie o swoich sprawach i Polski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1996 t. 51 s. 117-132 (dotyczy wspomnień m.in. Stanisława Pigonia, Franciszka Bujaka, Jana St...) szczegóły 
271.artykuł: Bronsztejn Szyja: Polish-Jewish relations as reflected in memoirs of the interwar period. Polin 1994 t. 8 s. 66-88 (esej nt. temat stosunków polsko-żydowskich w Polsce okresu międzywojen...) szczegóły 
272.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Aron Primas - Żyd, Litwin i Polak. Literacki żart żagarystów. Kraków 2006 nr 12 s. 52-53 (Aron Primas był fikcyjną postacią, pod tym nazwiskiem drukowali: Teodo...) szczegóły 
273.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Między sekcją twórczości oryginalnej a "Żagarami" (Na literackich tropach Wilna). Znad Wilii 1997 nr 13 s. 5 (nt. działanościw Wilnie grupy literackiej STO - Sekcji Twórczości Oryg...) szczegóły 
274.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Motywy białoruskie w poezji żagarystów. Znad Wilii 1997 nr 1 s. 6, nr 2 s. 7  szczegóły 
275.artykuł: Bujnicki Tadeusz: O Maślińskim i Żagarach. Zdanie 2003 nr 89-92 s.  szczegóły 
276.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Regionalny pejzaż Żagarystów. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 115-125 (z not. o autorze artykułu...) szczegóły 
277.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Śmiech żagarystów. Znad Wilii 2004 nr 1 s. 125-132 (humorystyczno-satyryczna twórczość żagarystów...) szczegóły 
278.artykuł: Bukowska Irena: Wycieczka literatów polskich do Litwy w 1939 r. (Wspomnienia Ireny z Dowgiłłowiczów Bukowskiej). Kurier Wileński 1997 nr 49, 52-56 (wspomnienia autorki o wizycie grupy polskich pisarzy na Litwie na zapr...) szczegóły 
279.artykuł: Byrska Irena, Byrski Tadeusz: Wileńskie Środy Literackie i - "Dziady...". Kurier Wileński 1992 nr 213 s. 7, nr 214 s. 5, nr 215 s. 5 (wypow. nt. życia literackiego i teatralnego w Wilnie w latach 30. XX w...) szczegóły 
280.artykuł: Chłosta Jan: Poeci spod znaku Rodła. Kierunki 1990 nr 3 s. 12 (m.in. nt. twórczości poetów: Władysław Gębik, Franciszek Jankowski, Pa...) szczegóły 
281.artykuł: Chojnowska Ewa: Miasto - przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju. Obraz miasta i jego mieszkańców w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Parnasik 2011 nr 3 (70) s. 32-35  szczegóły 
282.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Iwaszkiewicz - Gombrowicz - Gałczyński. Związki nieuniknione i przygodne. Parnasik 2006 nr 3/4/5 s. 33-35 (z notą o aut., s. 134...) szczegóły 
283.artykuł: Chruszczyński Andrzej: Nie było nas, był las... (O prozie mimetycznej po roku 1918). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1996 z. 17 (40) s. 60-78  szczegóły 
284.artykuł: Chruszczyński Andrzej: W kwestii tzw. Dwudziestolecia międzywojennego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1990 z. 3 s. 19-32  szczegóły 
285.artykuł: Chudziński Edward: Regionalizm w międzywojennej refleksji o literaturze (Przegląd świadectw krytycznych). Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1994 t. 29/30 s. 105-122  szczegóły 
286.artykuł: Chudziński Edward: Z dziejów regionalizmu wileńskiego. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1992 t. 28 s. 147-163 (spory w wileńskim środowisku literackim wokół regionalizmu...) szczegóły 
287.artykuł: Ciążyński Andrzej: Kultura Gniezna w okresie dwudziestolecia międzywojennego na podstawie "Lecha" i innej prasy gnieźnieńskiej. Gniezno 1995 t. 4 s. 339-357  szczegóły 
288.artykuł: Clyman Toby W.: The double voice in Polish Jewish women's autobiographies of the 1930s. Polin 2007 t. 18 s. 459-466 (nt. konkursów na autobiografie adresowanych do młodych Żydówek, zorga...) szczegóły 
289.artykuł: Cyranowicz Maria: Jak działa spektakl - śledź! z cebulkami. Wakat 2008 nr 3 s. 47-52 (wywiad; dot. kawiarni "Pod Pikadorem" i próby jej reaktywacji...) szczegóły 
290.artykuł: Cywińska-Dziekońska Marta: Od judaizmu ku apokalipsie (Poetycka nieświadomość "genetyczna" w surrealizmie "a la polonaise"). Albo albo 2001 nr 1 s. 113-117 (interferencja między snem a rzeczywistością w polskim surrealizmie na ...) szczegóły 
291.artykuł: Cywińska-Dziekońska Marta: Siła destrukcji: surrealizm a la polonaise. Arkusz 2000 nr 5 s. 2-3 (o surrealizmie w literaturze polskiej, szczególnie w twórczości Stefan...) szczegóły 
292.artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: Pokolenie Skamandra. Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 61-71 (próba zdefiniowania i charakterystyka (cechy wspólne i antynomie)...) szczegóły 
293.artykuł: Czapliński Przemysław: Bluźnierstwo awangardy. Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 1 s. 25-39 (konflikt między sztuką a religią w lit. awangardowej początku XX w., m...) szczegóły 
294.artykuł: Czubiński Antoni: Poznań II Rzeczypospolitej (Rozwój oświaty, nauki i kultury). x 1994 ([W ks. zb.:] Wielka księga miasta Poznania. Poznań 1994 s. 164-167...) szczegóły 
295.artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Sokrates polski, pyszny Gargantua.... PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 7/8 s. 21 (szkic o Franciszku Fiszerze, postaci warszawskiego życia towarzyskiego...) szczegóły 
296.artykuł: Danek Danuta: Gustaw Bychowski zapoznana postać z dziejów kultury polskiej. Twórczość 2001 nr 7 s. 76-86 (nt. lekarza psychiatry zajmującego się psychoanalizą, piszącego równie...) szczegóły 
297.artykuł: Daszyński Ignacy: Czy nie więdnąca literatura?. Z pola walki 1989 nr 1 s. 110-116 (wypowiedzi w dyskusji; przedr. z: Wiadomości Literackie 1925 nr...) szczegóły 
298.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Stanowisko krytyki wobec prozy awangardowej dwudziestolecia. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 57-67  szczegóły 
299.artykuł: Derejczyk Stanisław, Piwowarska Krystyna: Teatry wojskowe. Kółka dramatyczne. x 1996 ([w ks.:] Stanisław Derejczyk, Krystyna Piwowarska: Kultura i oświata w...) szczegóły 
300.artykuł: Dobaczewska Wanda: Słowiki litewskie. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 105-109 (m.in. o twórcz. Kazimiery Iłłakowiczównej i Tadeusza Łopalewskiego; pr...) szczegóły 
301.artykuł: Domagalska Małgorzata: Pod lipą czarnoleską musi być czysto.... Tygiel Kultury 2000 nr 7/9 s. 125-131 (dot. antysemityzmu w wypowiedziach publicystycystów Myśli Narodowej...) szczegóły 
302.artykuł: Dominiak Zbigniew: Tygiel Kultury 1996 nr 1 s. 69-72 (wyw. z autorką książki nt. międzywojennej literatury polsko-żydowskiej...) szczegóły 
303.artykuł: Doroszewski Jerzy: Aktywność społeczna, oświatowa i kulturalna nauczycieli szkól pedagogicznych na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 3/4 s. 115-134 (m.in. nt. prężnej działalności Kazimierza Andrzeja Jaworskiego na rzec...) szczegóły 
304.artykuł: Doroszewski Jerzy: Oświata pozaszkolna i rozwój życia kulturalno-oświatowego. x 2000 ([w ks.:] Jerzy Doroszewski: Oświata i życie kulturalne społeczności uk...) szczegóły 
305.artykuł: Dramaturgia Polska 1995 nr 1 s. 53-55 (ankieta czasopisma Świat nt. ówczesnej sytuacji dramaturgii, p...) szczegóły 
306.artykuł: Drozdowski Marian Marek: Wybrane problemy dziejów kultury Warszawy międzywojennej. x 1990 ([W ks.: id.]: Warszawa w latach 1914-1939. Warszawa 1990, s. 358-470 [...) szczegóły 
307.artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł: Gdzie mieszkał inżynier Wroczyński?. Lampa 2005 nr 7/8 s. 93 (nt. powieści kryminalnych (m.in. Piotra Godka i Marka Romańskiego)...) szczegóły 
308.artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł: Koledzy Wybranowskiego po piórze. Lampa 2005 nr 12 s. 92-93 (dot. powieści Kazimierza Wybranowskiego, Aleksandra Junoszy-Olszakowsk...) szczegóły 
309.artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł: Rekin w beczce ze śledziem. Lampa 2012 nr 4 s. 76 (m.in. nt. powieści Wandy Miłaszewskiej, Melchiora Wańkowicza, Tadeusza...) szczegóły 
310.artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł: Religia, tropiki i żółte niebezpieczeństwo. Lampa 2006 nr 4 s. 92 (dot. powieści fantastycznych XX-lecia międzywojennego, m.in. utworów F...) szczegóły 
311.artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł: Warszawa fantastyczna (międzywojnie). Lampa 2010 nr 9 s. 26-44 (nt. projektów Warszawy przyszłości w utworach literackich dwudziestole...) szczegóły 
312.artykuł: Duralska Aleksandra: Wspólne drogi komiksu i filmu w przedwojennej Polsce. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 4 s. 72-74  szczegóły 
313.artykuł: Dworecki Zbigniew: Oświata, nauka i kultura. x 1994 ([W ks.: id.]: Poznań i Poznaniacy w latach Drugiej Rzeczypospolitej. P...) szczegóły 
314.artykuł: Dybciak Krzysztof: Porównanie emigracji niemieckojęzycznej i polskiej po 1933 i 1939 roku. Przegląd Polonijny 1996 z. 2 s. 17-33 (także nt. pisarzy...) szczegóły 
315.artykuł: Dymek Stanisław: Porucznik Daniłowski, major Krzewski i generał Rostworowski. Nike 1989 nr 11 s. 8-9 (poczet polskich pisarzy - batalistów XX w.; z fot....) szczegóły 
316.artykuł: Dziewanowski M.K.: Kawiarnie literackie przedwojennej Warszawy. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 22 X s. 11 (m.in. nt. kawiarni "Pod Picadorem", "Mała Ziemiańska", "Sztuka i Moda"...) szczegóły 
317.artykuł: Dziewanowski M.K.: Szopka polityczno-obyczajowa w Polsce lat 1918-1939. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 14 I s. 10-11  szczegóły 
318.artykuł: Faron Bolesław: "Idące Wilno" O czasopiśmie i grupie poetyckiej Żagary. Ojczyzna Polszczyzna 1992 nr 2 s. 59-63 (w aneksie: (BF) właśc. Bolesław Faron: Noty o poetach Żagarów, s. 63-6...) szczegóły 
319.artykuł: Faron Bolesław: Siedem punktów. O Zespole Literackim Przedmieście. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 1 s. 76-80 (z notą o Helenie Boguszewskiej i Jerzym Kornackim...) szczegóły 
320.artykuł: Ferliński Feliks: Ada to nie wypada. Z pożółkłych sześćdziesięcioletnich szpalt. Aleje 3 1996 nr 6 s. 17-18 (m.in. nt. życia literackiego i teatralnego Częstochowy w 1936 r....) szczegóły 
321.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Bez stonniczości [z tego cyklu:] Pisarz na koniu. Nasz Dziennik 1999 nr 195 s. 8 (o pisarstwie zainspirowanym wojną polsko-bolszewicką 1920 r. (Izaak Ba...) szczegóły 
322.artykuł: Furnal Irena: Wspomnieniowość w międzywojennej powieści autobiograficznej. Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 113-148  szczegóły 
323.artykuł: Gawin Magdalena: Liberalizm społeczno-obyczajowy, czyli rzecz o boyownikach. Społeczeństwo Otwarte 1997 nr 6 s. 22-29 (nt. przemian obyczajowych w twórczości m.in.: Tadeusz Boy-Żeleński, Pa...) szczegóły 
324.artykuł: Gawliński Stanisław: "Szkoła Czechowicza" - poeci awangardy?. x 2002 ([w ks.:] Stanisław Gawliński: Pisma i postawy. Od Witkacego do postmod...) szczegóły 
325.artykuł: Gizella Jerzy: Literatura wobec wojny polsko-bolszewickiej. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 17 VIII s. 1, 9  szczegóły 
326.artykuł: Glazik Anna: Jędrzej Wowro (1864-1937) - inspirator. Akant 2002 nr 8 s. 36-37 (m.in. nt. kontaktów literatów z Jędrzejem Wowro; szerzej o Emilu Zegad...) szczegóły 
327.artykuł: Gładysz Antoni, Szaraniec Lech: Życie kulturalne na Górnym Śląsku 1922-1996. Siedemdziesiąt pięć lat ciągłości i zmiany. Ziemia Śląska 1997 t. 4 s. 123-143 (m.in. nt. literatury i teatru...) szczegóły 
328.artykuł: Godlewski Grzegorz: Criticism of culture in Poland between the wars: Stefan Żeromski, Marian Zdziechowski, Florian Znaniecki. x 1989 ([W ks. zb.:] Poland between the wars. 1918-1939. Bloomington 1989 s. 2...) szczegóły 
329.artykuł: Górywoda Anna: Formy muzyczne w liryce. Na przykładzie wybranych wierszy dwudziestowiecznych poetów polskich. Suplement 2002 nr 1 s. 4-12 (dot. m.in. utworów poetów: Jan Lechoń, Józef Czechowicz, Barbara Dziek...) szczegóły 
330.artykuł: Gradkowski Henryk: Poeci II Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej - cz. II (W. Broniewski, J. Tuwim, J. Czechowicz). Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 4 (1994/1995) s. 5-15  szczegóły 
331.artykuł: Gradkowski Henryk: Ugrupowania poetyckie 20-lecia międzywojennego wobec tradycji romantycznej - cz. I. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3 (1995/1995) s. 11-21  szczegóły 
332.artykuł: Gromadzki Wiesław: Kawiarni czar.... Jeszcze Jedna 1994 nr 6 s. 18 (o kawiarnianym życiu literackim; m.in. o warszawskiej kawiarni "Pikado...) szczegóły 
333.artykuł: Groński Ryszard Marek: Kartka z dziejów szmoncesu. Midrasz 2002 nr 6 s. 26-29 (nt. początków szmoncesu literackiego...) szczegóły 
334.artykuł: Hejda Danuta: Znaki zagłady w twórczości katastrofistów międzywojennych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2008 z. 3 s. 222-238  szczegóły 
335.artykuł: Heller Michał: Kultura Śląska Cieszyńskiego. Zaranie Śląskie 2001 nr 3/4 s. 81-89 (m.in. o pisarzach związanych z regionem: Zofii Kossak, Gustawie Morcin...) szczegóły 
336.artykuł: Heller Michał: Kultura umysłowa Śląska Cieszyńskiego w okresie II Reczypospolitej. Wprowadzenie do problemu. x 1996 ([W ks.:] Ojczyzna wielka i mała. Księga pamiątkowa wydana z okazji 40-...) szczegóły 
337.artykuł: Hempel Jan: Socjalizm i sztuka (Oboje zwiędli. Głos skrajnej lewicy). Z pola walki 1989 nr 1 s. 116-119 (wypowiedź w dyskusji; przedr. z: Wiadomości Literackie 1925 nr ...) szczegóły 
338.artykuł: Hernik Jagoda: Wileńskie Środy Literackie. Akcent 1990 nr 1/2 s. 348-352 (kalendarium - fakty, osoby...) szczegóły 
339.artykuł: Hernik Jagoda: Wileńskie środy literackie. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 169-179 (o "Środach Literackich" org. przez Związek Zawodowy Literatów w Wilnie...) szczegóły 
artykuł: Borkowicz Jacek, Hernik-Spalińska Jagoda: Powrót "Śród Literackich". Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 185-188  szczegóły 
340.artykuł: Hernik Jagoda: Wileńskie środy literackie. Kurier Wileński 1991 nr 191 s. 3 ( nr 192 s. 7, nr 195 s. 3, o imprezach org. w l. 1927-1939 przez Zw. Z...) szczegóły 
341.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Literaci na odzyskanym Śląsku. Śląsk 1998 nr 11 s. 42-44 (nt. osiedlania się pisarzy z róznych regionów Polski na Śląsku po odzy...) szczegóły 
342.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Widok orła białego. Literackie obrazy wejścia wojsk polskich na Śląsk w roku 1922. Śląsk 2002 nr 6 s. 22-24 (dot. m.in. pisarzy: Wawrzyniec Hajda, Zofia Kossak, Kazimierz Ligoń, G...) szczegóły 
343.artykuł: Hryckowian Jarosław: Ukraińscy pisarze katoliccy w Polsce. Grupa "Logos". Rocznik Koszaliński 1994 nr 24 s. 7-19  szczegóły 
344.artykuł: Hutnikiewicz Artur: Życie artystyczne Lwowa w latach miedzywojennych. Muzealnictwo 1993 t. 35 s. 1-5 (m. in. o życiu literackim i teatralnym...) szczegóły 
345.artykuł: Hutnikiewicz Artur: Życie artystyczne Lwowa w latach międzywojennych. Semper Fidelis 1994 nr 3 s. 16 (dot. m.in. życia literackiego, naukowego i teatralnego...) szczegóły 
346.artykuł: Iwanow Mikołaj: Między polskością a żydowskością. Polska autonomia kulturalna w Związku Sowieckim. x 1999 ([w ks. zb.:] Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w ...) szczegóły 
347.artykuł: Iwanow Mikołaj: Polska literatura radziecka. ([W ks.: id.]: Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921-1939. Wrocław ...) szczegóły 
348.artykuł: Iwaszkiewicz Maria: Jeszcze o Grydzu i innych Skamandrytach. Kultura i Życie 1992 nr 6 s. 10 (wspomn....) szczegóły 
349.artykuł: Iwaszkiewicz Maria: Skamandryci - jak ich pamiętam. Kultura i Życie 1991 nr 22 s. 18  szczegóły 
350.artykuł: Iwaszkiewicz-Wojdowska Maria: Skamandryta osobny. Podkowiański Magazyn Kulturalny 2010 nr 1 s. 3-5 (z córką Jarosława Iwaszkiewicza nt. twórczości ojca oraz skamandrytów ...) szczegóły 
351.artykuł: Jachymiak-Miodunka Elżbieta: Książka i literatura w życiu nowotarżan w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Almanach Nowotarski 2003 nr 7 s. 170-180 (m.in. nt. życia literackiego w Nowym Targu...) szczegóły 
352.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Organizacje polskie na Litwie w latach 1919-1940. Znad Wilii 1993 nr 25 s. 6 (m.in. nt. Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego "Pochodnia", Towarzystwa ...) szczegóły 
353.artykuł: Jakubowska Urszula: Udział lwowskich czasopism satyrycznych w tworzeniu mitu lwowskiego batiara. x 1996 ([W ks.:] Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. Kr...) szczegóły 
354.artykuł: Janik Marta: Kronika "Śród Literackich". Suplement 1999 nr 1 s. 40-41; nr 2/3 s. 13 nr 4 s. 11-12; nr 5; nr 7, nr 8, nr 10 (oprac. na podstawie rubryki: "Kronika. Literacka" i "Kronika. Zebrania...) szczegóły 
355.artykuł: Janota Wojciech: Glossy górnośląskie: Akademicy w Katowicach. Wawrzyny. Śląsk 1996 nr 11 s. 79 (nt. posiedzeniu członków Polskiej Akademii Literatury w Katowicach w 1...) szczegóły 
356.artykuł: Janota Wojciech: Glossy górnośląskie: Krakowskie wiersze. Śląsk 1997 nr 5 s. 87 (o konkursie na wiersz "dający wyraz uczuciom naszego narodu w przeddzi...) szczegóły 
357.artykuł: Januszewski Tadeusz: Pikadorczycy. Rocznik Warszawski 1997 t. 26 (1996) s. 161-182 (o formowaniu się grupy poetyckiej skamandrytów...) szczegóły 
358.artykuł: Jasieński, Stande i Wandurski zostali rozstrzelani. Życie Warszawy 1994 nr 17 s. 3 (o uzyskaniu przez Archiwum Wschodnie dokumentów świadczących o zamordo...) szczegóły 
359.artykuł: Jasieński Jerzy: Wileńskie Środy (Dzień, w którym zachodzą znaczące wydarzenia). Kurier Wileński 2005 nr 103 s. 6 (wspomn. m.in. o Środach Literackich w Wilnie...) szczegóły 
360.artykuł: Jażdżewski Stefan: Liryka marynistyczna w świetle sporów. Nautologia 1995 nr 1 s. 55  szczegóły 
361.artykuł: Jedynak Stanisław: Kultura polska w dwudziestoleciu międzywojennym. Rota 1993 nr 2/3 s. 12-16 (m.in. o literaturze...) szczegóły 
362.artykuł: Jekabsons Eriks: Życie kulturalne Polaków w Republice Łotewskiej (1918-1940). x 1994 ([W ks. zb.:] Kultura polska na Łotwie. Wersja polska. Ryga 1994 s. 188...) szczegóły 
363.artykuł: Jotkiałło Halina: Wracamy do tematu. Co się dzieje w Celi. Magazyn Wileński 2004 nr 4 s. 36-37 (Środy Literackie organizowane w Celi Konrada w Wilnie w dwudziestoleci...) szczegóły 
364.artykuł: Juraszczyk Andrzej: Wpływ atmosfery miejskiej na tworzenie się awangard w dwudziestoleciu międzywojennym. Pomysł 2002 nr 2 s. 109-115  szczegóły 
365.artykuł: Kaczmarek Zygmunt: Wokół pierwszej nagrody literackiej miasta Poznania. O wydarzeniach sprzed 70 laty. Kronika Miasta Poznania 1998 nr 3 s. 309-321 (kulisy przyznania nagrody Romanowi Dmowskiemu...) szczegóły 
366.artykuł: Kaganowicz Sigma: Wilno jako żydowskie centrum kulturalne. x 1992 ([W ks. zb.:] Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu k...) szczegóły 
367.artykuł: Kalendarz ważniejszych imprez i wydarzeń w bibliotekach publicznych w Płocku. Bibliotekarz Płocki 1997 nr 1 s. 50 (not. o wystawie "Znani pisarze i aktorzy w karykaturach i rysunkach Ed...) szczegóły 
368.artykuł: Kalinowski Konstanty: Życie artystyczne: Instytut Krzewienia Sztuki i "Salon 35"; ożywienie życia rtystycznego. x 1998 ([W ks. zb.:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945. [T. 2; cz. 2:] 1918-1...) szczegóły 
369.artykuł: Kaluta Izabela: Zestarzeć się wolno. Zadra 1999 nr 1 s. 37-40 (o kobiecym starzeniu się w powieściach Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncew...) szczegóły 
370.artykuł: Kamińska-Kwak Jolanta: Obrazy z życia kulturalnego i towarzyskiego międzywojennego Lwowa. Prace Historyczno-Archiwalne 2000 t. 9 s. 161-171 (dot. m.in. życia teatralnego i literackiego...) szczegóły 
371.artykuł: Kaszper Kazimierz: "Zjazd" lieratów. Zwrot 2007 nr 5 s. 32 (nt. zjazdu Związku Zawodowego Literatów Polskich w Cieszynie; 4-6 III ...) szczegóły 
372.artykuł: Kempa Andrzej: Poeci łódzcy o Marszałku. Odgłosy 1991 nr 30 s. 11  szczegóły 
373.artykuł: Kempa Andrzej: Wiosna poetów sprzed półwiecza. Odgłosy 1989 nr 26 s. 15 (fel. o poezji publikowanej na łamach prasy literackiej wiosną 1939...) szczegóły 
374.artykuł: Kirchner Hanna: O Zespole Literackim "Przedmieście" - z epilogiem. Odra 1992 nr 9 s. 29-36  szczegóły 
375.artykuł: Kitrasiewicz Piotr: Tartuffy. Magazyn Literacki 1999 nr 4 s. 52-53 (nt. twórczości pisarzy katolickich...) szczegóły 
376.artykuł: (KK): Zjazd na szybko. Głos Ludu 2003 nr 32 dod. s. 5 (nt. zjazdu Związku Zawodowego Literatów Polskich; Cieszyn, 4-6 III 193...) szczegóły 
377.artykuł: Kluz Monika: Powrót po złote runo awangardy. Poezja 1989 nr 3 s. 43-54 (nt. Awangardy Krakowskiej i Drugiej Awangardy; także o nawiązaniu u p...) szczegóły 
378.artykuł: Kłoskowska Antonina: Przełomy i kontynuacje w kulturze po 1918 r. i po 1989 r.. Nauka 1994 nr 1 s. 31-48 (dotyczy także literatury...) szczegóły 
379.artykuł: Kochanowski Jerzy: Podróż do innego świata (Polskie reportaże z Rosji Radzieckiej 1922-1936). Borussia 2001 nr 24/25 s. 219-242 (z fragm. tekstów; z not....) szczegóły 
380.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Literackie oblicza regionalizmu. x 1993 ([W ks. zb.:] Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość. Warszawa 1...) szczegóły 
381.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Nowa pieśń o ziemi naszej (Literatura polska wobec przestrzennego kształtu niepodległości). Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1992 nr 90 (1274) s. 107-127  szczegóły 
382.artykuł: Komar Michał: Europa wschodnia. Ex Libris 1990 nr 2 s. 1-3, 8 (m. in. o związkach Brunona Schulza, Stanisława Ignacego Witkiewicza i ...) szczegóły 
383.artykuł: Kopeć Agnieszka: Książka zakazana w opinii Kościoła i odbiorze czytelniczym w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Kieleckie Studia Bibliologiczne 2000 t. 5 s. 43-60  szczegóły 
384.artykuł: Kornak Marcin: "Prawdziwi Słowianie" a Żydzi. Midrasz 2010 nr 5 s. 53-57 (dot. tradycji pogańskiej Słowiańszczyzny m.in. w kręgu "Zadrugi"; m.in...) szczegóły 
385.artykuł: Kosyl Czesław: Obce nazwy osobowe w polskiej literaturze pięknej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1993 z. 27 s. 149-156 (m.in. w twórcz.: Andrzej Strug, Ewa Szelburg-Zarembina, Julian Tuwim, ...) szczegóły 
386.artykuł: Koszutski Oskar: Handel dziełami sztuki oraz kawiarnia "Pod Pikadorem". Podkowiański Magazyn Kulturalny 1995 nr 2 s. 14-15 (m.in. nt. działalności warszawskiej kawiarni poetów "Pod Pikadorem"...) szczegóły 
387.artykuł: Koszutski Oskar: Jeszcze o Pikadorze. Podkowiański Magazyn Kulturalny 1995 nr 3 s. 21 (m.in. regulamin i cennik Kawiarni Poetów "Pod Pikadorem"...) szczegóły 
388.artykuł: Kośmiński Zbigniew: Unizm w liryce. Akcent 1989 nr 4 s. 141-151  szczegóły 
389.artykuł: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Moskalożercy. O rusofobii w dwudziestoleciu. Res Publica 1990 nr 7/8 s. 34-39  szczegóły 
polemika: Zajączkowski Wojciech: Osądzić czy zrozumieć?. Res Publica 1990 nr 7/8 s. 44 (z odp.: Andrzej Stanisław Kowalczyk: Odpowiedź Wojciechowi Zajączkowsk...) szczegóły 
390.artykuł: Kozłowska Mirosława: "Scena Wileńska" i "Teatrzyk Wileński" (Uwagi o propozycjach repertuaru dla "tutejszych" teatrów amatorskich). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1998 nr 9 (210) s. 79-104 (nt. dramatów dla teatrów amatorskich wydawanych w seriach "Scena Wileń...) szczegóły 
391.artykuł: Krajewski Andrzej: Kulturalne bojówki II RP. Newsweek. Polska 2012 nr 11 s. 94-97 (dot. skamandrytów i futurystów; z fot....) szczegóły 
392.artykuł: Kramarz Henryka: Wojna i pieśń. x 1993 ([W ks.: Miasto i kultura polska doby przemysłowej.T. 3: Wartości. Wroc...) szczegóły 
393.artykuł: Kraskowska Ewa: Piórem niewieścim. Arkusz 1994 nr 29 s. 3 (o małej liczbie pisarek w okresie dwudziestolecia międzywojennego i ws...) szczegóły 
394.artykuł: Krawczyk Iwona: Nuż w bżuchu, czyli poezja dwudziestolecia międzywojennego. Medyk 2000 nr 10 s. 12-13, nr 11 s. 18-19 (nazwisko autorki podane w nrze 11...) szczegóły 
395.artykuł: Kronika "Śród Literackich". Suplement 2000 nr 2/3-6 (kronika wydarzeń w cyklu imprez literackich pn. "Środy Literackie" za ...) szczegóły 
396.artykuł: Kronika "Śród Literackich". Suplement 1998 nr 9-12 (kronika wydarzeń w cyklu imprez literackich pn. "Środy Literackie" za ...) szczegóły 
397.artykuł: Król Eugeniusz C.: Polska i Polacy w propagandzie narodowych socjalistów w Niemczech (1934-1938). Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 2003 nr 26 (2532) s. 207-254 (m.in. nt. kontaktów literackich i teatralnych z Niemcami w okresie mię...) szczegóły 
398.artykuł: Krupiński Piotr: Poetyka grupy regionalnej "Wołyń" (1935-1939). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2000 nr 12 (296) s. 5-40  szczegóły 
399.artykuł: Krupiński Piotr: Wołyńska przestrzeń idylliczna (W wierszach poetów grupy "Wołyń"). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 11 (261) s. 63-79 (dot. twórczości poetów: Wacław Iwaniuk, Czesław Janczarski, Władysław ...) szczegóły 
400.artykuł: Kryński Stanisław: Nieufność wobec fikcji w międzywojennych narracjach o artyście. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2008 z. 3 s. 174-181  szczegóły 
401.artykuł: Kryński Stanisław: Pod znakiem Graala i "polskiej Chimery". Z dziejów powieści o artyście w dwudziestoleciu międzywojennym". Ruch Literacki 1997 z. 3 s. 337-351 (m.in. nt. powieści Andrzeja Struga "Chimera", Wacława Berenta "Żywe ka...) szczegóły 
402.artykuł: Kubiak Zygmunt: Dary od przyjaciół. Tygodnik Powszechny 1991 nr 40 s. 6 (esej o autorach: Leopold Staff, Józef Wittlin, Konstandinos Kawafis...) szczegóły 
403.artykuł: Kubisz Paweł: O waszej pogardzie wobec nas (2). Głos Ludu 2003 nr 89 dod. s. 5 (nt. zaolziańskiej odrębności kulturowej, polskiego życia literackiego ...) szczegóły 
nawiązanie: (KK): Zamiast komentarza. Głos Ludu 2003 nr 107 dod. s. 5  szczegóły 
404.artykuł: Kubisz Paweł: O waszej pogardzie wobec nas (3). Głos Ludu 2003 nr 92 dod. s. 5 (nt. zaolziańskiej odrębności kulturowej, polskiego życia literackiego ...) szczegóły 
nawiązanie: (KK): Zamiast komentarza. Głos Ludu 2003 nr 107 dod. s. 5  szczegóły 
405.artykuł: Kubisz Paweł: O waszej pogardzie wobec nas. Głos Ludu 2003 nr 86 dod. s. 5 (nt. zaolziańskiej odrębności kulturowej, polskiego życia literackiego ...) szczegóły 
nawiązanie: (KK): Zamiast komentarza. Głos Ludu 2003 nr 107 dod. s. 5  szczegóły 
406.artykuł: Kucharski Allen: Poland's impossible avant-garde. Periphery 1996 nr 1/2 s. 86-88 (nt. twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, Brunona Schulza, Witol...) szczegóły 
407.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Z dziejów literackiej emigracji rosyjskiej w Warszawie dwudziestolecia. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 55 (1992) s. 57-59 (streszcz. ref....) szczegóły 
408.artykuł: Kumaniecka Janina: Dyktatura poetariatu. Gazeta Wyborcza 2003 nr 250 s. 24-25 (o grupie literackiej Skamander...) szczegóły 
409.artykuł: Kurowicki Jan: Odmiany prowincjonalizmu. Dziś 1993 nr 3 s. 93-99 (m.in. w literaturze; głównie na przykładzie utworów XX-lecia międzywoj...) szczegóły 
410.artykuł: Kwiatkowski Milan: Zapomniany salon artystów we Wronczynie. Kronika Wielkopolski 1992 nr 2 s. 17-30 (pałac Anny i Tadeusza Gustawa Jackowskich jako miejsce spotkań m.in. p...) szczegóły 
411.artykuł: Kwiek-Osiowska Janina: Gromada Artystyczno-Literacka "Łom". Rocznik Sądecki 1992 t. 20 s. 245-282 (działaln. i twórcz. literacka w latach 30-tych w Nowym Sączu...) szczegóły 
412.artykuł: Labyncev Iu.: Narodnaja literatura pravoslavnojj Pol'shi: 1918-1939. x 1996 ([w czasopiśmie:] Slavjanovedenie (Moskva) 1996 [nr] 2 s. 63-73 ...) szczegóły 
413.artykuł: Labyncev Jurijj, Shhavinskaja Larisa: Pravoslavjanskaja literatura mezhvoennojj Pol'shi. x 1998 ([W ks.:] Slavjanskie literatury, kul'tura i fol'klor slavjanskikh naro...) szczegóły 
414.artykuł: Lam Andrzej: Środowisko "Żagarów". Znad Wilii 1993 nr 20 s. 6-7  szczegóły 
415.artykuł: Leinwand Aleksandra J.: Polski plakat propagandowy w okresie wojny polsko-sowieckiej (1919-1920). Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 1993 t. 28 s. 57-66 (m.in. o poezji drukowanej na plakatach...) szczegóły 
416.artykuł: Ligęza Wojciech: Ruiny w poezji emigracyjnej. Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 3 s. 30-33 (m.in. poetów Skamandra, Czesława Miłosza...) szczegóły 
417.artykuł: Liscar Anna: Listy pisarzy do Juliusza Zborowskiego (Stanisław Ignacy Witkiewicz, Michał Choromański, Władysław Orkan). Rocznik Podhalański 1997 t. 7 s. 299-313 (z fragm. listów; z karyk. Juliusza Zborowskiego, rys. Edward Głowacki ...) szczegóły 
418.artykuł: Literatura współczesna. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 106-149 (inf. o pracach nauk. znajdujących sie w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
419.artykuł: Lizak Wojciech: Szkic o dziejach Polaków z ZSRR 1917-1939/1947. x 1990 ([W ks. zb.:] Polacy w Związku Radzieckim 1919-1947. Warszawa 1990, s. ...) szczegóły 
420.artykuł: Lubaszewski Zbigniew: Wieczory w "Resursie". Refleksje o życiu kulturalnym Chełma w roku 1926. Egeria 2004 nr 1 s. 4-7  szczegóły 
421.artykuł: Łaszowski Alfred: W cieniu olbrzymów. Myśl Polska 1998 nr 45 s. 8 (sylwetki Bolesława Leśmiana, Zofii Nałkowskiej, Juliusza Kadena-Bandro...) szczegóły 
422.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Homo faber, homo ludens, homo militans. Obrazy polskiego ziemiaństwa w prozie o pierwszej wojnie światowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2002 nr 13 (321) s. 30-46 (dot. powieści i literatury wspomnieniowej głównie z okresu dwudziestol...) szczegóły 
423.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Uczucie obcości jako forma świadomości jednostki. Separacja i wykorzenienie w prozie wspomnieniowej dwudziestolecia międzywojennego. Prace Polonistyczne 1995 seria 50 s. 217-229  szczegóły 
424.artykuł: Łuszczyna Marek: Przerwane biografie. Bluszcz 2009 nr 12 s. 36-37 (dot. wojennych losów i śmierci twórców literatury i sceny; szerzej o: ...) szczegóły 
425.artykuł: Malczewski Krzysztof: "Zakopianina". Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 1999 t. 8 s. 186-187 (wspomn. nt. wybitnych artystów przebywających lub mieszkających w Zak...) szczegóły 
426.artykuł: Markiewicz Leon: Inspiracje religijne w muzyce Karola Szymanowskiego. Przegląd Powszechny 2003 nr 6 s. 459-473 (dot. m.in. muzyki do tekstów oryginalnych i przekładów Józefa Jankowsk...) szczegóły 
427.artykuł: Marszałek Marek, Mędelska Jolanta: Pokłosie językowe kowieńskiego konkursu na nowelę. Acta Baltico-Slavica 2002 t. 26 (2001/2002) s. 67-84 (nt. poziomu oraz osobliwości językowych utworów nadesłanych na konkurs...) szczegóły 
428.artykuł: Martuszewski Zbigniew: [Sławomir] Mrożek, [Witold] Gombrowicz, [Bogusław] Schaeffer - trzy granice, trzy przepaście. Undergrunt 2002 nr 5 s. 126-131  szczegóły 
429.artykuł: Masłoń Krzysztof: Futuryzm republikański. Plus Minus 1995 nr 6 s. 17 (nt. futuryzmu literackiego; m.in. o Jerzym Jankowskim...) szczegóły 
430.artykuł: Maśliński Józef: Ewolucje awangardy. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 98-101 (nt. grupy poetyckiej "Żagary"...) szczegóły 
431.artykuł: Matuszewski Ryszard: Stulecie skamandrytów. Polityka - Kultura 1994 nr 2 s. I  szczegóły 
432.artykuł: Mencwel Andrzej: Wobec Rosji - splot czy gwałt?. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 23-35 (nt. kulturalnych i ideowych postaw wobec Rosji w literaturze polskiej;...) szczegóły 
433.artykuł: Michalski Maciej: Parabola filozoficzna w prozie polskiej XX wieku. Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 103-124 (dot. parabolicznego charakteru utworów autorów: Leszek Kołakowski "Baj...) szczegóły 
434.artykuł: Michalski Waldemar: Odkryć Wołyń na nowo (Czechowicz, Iwaniuk, Łobodowski, Czaykowski) (Pamięci syna Janusza Michalskiego). Pamiętnik Literacki [Londyn] 2007 t. 33 s. 35-43 (motyw Wołynia w twórczości poetów tego regionu, także nt. działalności...) szczegóły 
435.artykuł: Michalski Waldemar: Odkryć Wołyń na nowo (Czechowicz, Iwaniuk, Łobodowski, Czaykowski) (Pamięci syna Janusza Michalskiego). Znad Wilii 2006 nr 4 s. 106-114 (motyw Wołynia w twórczości poetów tego regionu, także nt. działalności...) szczegóły 
436.artykuł: Midrasz 2008 nr 11, s. 43, nr 12, s. 55 (ogłoszenia o Seminariach Naukowych Żydowskiego Instytutu Historycznego...) szczegóły 
437.artykuł: Międzyrzecki Artur: Płaszcz Konrada. Rzeczpospolita 1990 nr 262 s. 3 (poezja XX-lecia wobec odzyskania niepodległości...) szczegóły 
438.artykuł: Mikulska Zofia: Spotkanie z "Reflektorem" (Z prasy dawnego Lublina). Kurier Lubelski 1989 nr 112 s. 3 (o grupie poetyckiej "Reflektor"...) szczegóły 
439.artykuł: Milczarek Sylwester: Poezja Tatarów polskich. Życie Tatarskie 1998 nr 1 s. 25-28 (głównie o twórczości poetów: Selim Chazbijewicz, Józef Dębrowski, Adam...) szczegóły 
440.artykuł: Miller Jan Nepomucen: Uwiąd kulturalny PPS. Z pola walki 1989 nr 1 s. 105-110 (głos w dyskusji; przedr. z: Wiadomości Literackie 1925 nr 3; op...) szczegóły 
441.artykuł: Miller Jan Nepomucen: Za was - bez was. Replika I. Daszyńskiemu i J. Hemplowi. Z pola walki 1989 nr 1 s. 119-125 (wypowiedź w dyskusji; przedr. z: Wiadomości Literackie 1925 n...) szczegóły 
442.artykuł: Miłosz Czesław: Zadania polonistyki. Z Czesławem Miłoszem rozmawiają Aleksander Fiut i Jerzy Jarzębski. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 131-138 (wywiad m.in. nt. zaniedbania badań nad literaturą dwudziestolecia międ...) szczegóły 
443.artykuł: Moczydłowski Łukasz: Chorobliwa amnezja historyków literatury. Nasz Dziennik 1998 nr 108 s. 8 (nt. milczenia opracowaniach z historii literatury nt. wkładu narodowcó...) szczegóły 
444.artykuł: Moskalska Grażyna: Mieszkańcy i goście kamienicy Sunderlandów. Miesięcznik Prowincjonalny 2005 nr 5/6 s. 24-25 (nt. związków Bolesława Leśmiana, Jana Brzechwy i Antoniego Langego z r...) szczegóły 
445.artykuł: Moździerz Zbigniew: d. x nr s.  szczegóły 
446.artykuł: Moździerz Zbigniew: Mieszkańcy i goście domu w Kozińcu (1897-2002). x ([w ks.:] Zbigniew Moździerz: Dom "Pod Jedlami" Pawlikowskich. Zakopane...) szczegóły 
447.artykuł: Mrozek Zdzisław: Polska kultura i sztuka w Bydgoszczy w latach 1920-1939. x 1999 (nt. organizacji kulturalnych i naukowych, wydawnictw, teatru, środowis...) szczegóły 
448.artykuł: Mulczyński Jarosław: Życie artystyczne Poznania u progu dwudziestolecia międzywojennego. Kronika Wielkopolski 1997 nr 3 s. 54-68 (m.in. dotyczy życia literackiego...) szczegóły 
449.artykuł: Myrdek-Rak Kamila: Porażka awangardy? Klasyczne i romantyczne elementy w programach okresu międzywojennego - prolegomena. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 105-111  szczegóły 
450.artykuł: Nałęcz Daria: Literatura. x 1991 ([W ks.:] Daria Nałęcz: Kultura Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa 1991...) szczegóły 
451.artykuł: Nałęcz Daria: Na granicy epok. x 1991 ([W ks.:] Daria Nałęcz: Kultura Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa 1991...) szczegóły 
452.artykuł: Nałęcz Tomasz: Zaduch. Wprost 2003 nr 16 s. 40 (m.in. nt. odzyskania niepodległości przez Polskę opisanego w literatur...) szczegóły 
453.artykuł: Nasiłowska Anna: Granice współczesności. Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 1-4 (wstęp do nr 4 (pt. "Granice współczesności") Tekstów Drugich z ...) szczegóły 
454.artykuł: Nawrocki Witold: Literatura a polityka. Dziś 2003 nr 8 s. 52-59 (dot. odzwierciedlenia sytuacji politycznej w literaturze polskiej, m.i...) szczegóły 
455.artykuł: Nilsson Nils Ake: The reception of the European avantgarde in Sweden and Poland. x 1988 ([W ks. zb.:] Polish-Sweden literary contacts. Stockholm 1988 s. 105-11...) szczegóły 
456.artykuł: Nowak Jerzy Robert: Polscy patrioci a polakożerca. Nasz Dziennik 2003 nr 97 s. 10-11 (dot. wypowiedzi polskich twórców żydowskiego pochodzenia: Mieczysława ...) szczegóły 
457.artykuł: Nowakowski Tadeusz: O niektórych muszkieterach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 157 s. 2 (wspomnienia o Aleksandrze Bregmanie, Romanie Fajansie, Anatolu Krakowi...) szczegóły 
458.artykuł: Nowicki Joanna: O postrzeganiu przez Francuzów mentalności wschodnioeuropejskiej. Studia Europejskie (Warszawa) 1998 nr 2 s. 125-143 (m.in. nt. recepcji literatury polskiej i środkowoeuropejskiej we Franc...) szczegóły 
459.artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Ziemiaństwo kreatorem kultury. Niepodległość i Pamięć 2002 nr 1 s. 119-124 (nt. pisarzy wywodzących się z ziemiaństwa...) szczegóły 
460.artykuł: Ojrzyński Zdzisław: Lwowskie piwnice. Semper Fidelis 1993 nr 4 s. 29-31 (nt. lwowskiej winiarni "Biblioteka Atlasowa" i jej gości ze świata lit...) szczegóły 
461.artykuł: Okoń Longin Jan: Poeci międzywojennego Chełma. Egeria 2008 nr 1 s. 13  szczegóły 
462.artykuł: Olczyk Jacek: Krótki epizod "futuryzacji życia". Midrasz 2008 nr 6 s. 18-23 (dot. działalności Brunona Jasieńskiego i futurystów w Krakowie...) szczegóły 
463.artykuł: Olczyk Jacek: Od Peipera do Fajfera (Kilka uwag o poezji polskiej minionego stulecia). Ha!art 2010 nr 30 s. 41-48 (z not. o aut. art....) szczegóły 
464.artykuł: Opoczyńska Iwona: Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 27 IV s. 6 (nt. pisarzy polsko-żydowskich; m.in. Jakuba Appenszlakowa, Czesława Ro...) szczegóły 
465.artykuł: Orłowski Jan: Poezja białoruska w kręgu wileńskich "żagarystów" (zarys problemu). Studia Białorutenistyczne = [Belarusaznaučyâ Dasledavanni = Belarusian Studies] 2007 [t.] 1 s. 267-273  szczegóły 
466.artykuł: Osęka Piotr: Koncepcje rozwiązania "kwestii żydowskiej" w prasie narodowej w schyłku II Rzeczypospolitej. Historia 1997 nr 1 s. 81-106 (m.in. w dziedzinie literatury...) szczegóły 
467.artykuł: Ostasz Gustaw: Polemika z tradycją tyrtejską romantyzmu w poezji katastrofistów. x 1992 ([W ks. zb.:] Od Koźmiana do Czernika. Studia i szkice o literaturze po...) szczegóły 
468.artykuł: Ostrowski Janusz: Śmierć w katedrze, czyli pokolenie konserwatywno-rewolucyjnego nihilizmu. Krytyka Polityczna 2002 nr 2 s. 202-210 (nt. sytuacji polityczno-kulturowej w Polsce; m.in. dot. pisarzy: Tadeu...) szczegóły 
nawiązanie: Gniazdowski Andrzej: Cierpienia młodego Vadera. Krytyka Polityczna 2002 nr 2 s. 223-225  szczegóły 
polemika: Michalski Cezary: Ogólne zdziczenie obyczajów pośmiertnych. Krytyka Polityczna 2002 nr 2 s. 212-221 (dot. m.in. tekstu Andrzeja Horubały "Lustrowanie Gombrowicza", na któr...) szczegóły 
469.artykuł: Owsianka Monika: Radość z odzyskanego śmietnika. Problem typologii powieści politycznej dwudziestolecia międzywojennego. Parnasik 2005 nr 49 s. 48-49  szczegóły 
470.artykuł: Palacz Dariusz: Zarys dziejów Związku Strzeleckiego w powiecie kieleckim w latach 1920-1939. Studia Kieleckie. Seria Historyczna = Kielce Studies. Series of History 2004 NR 4 s. 69-90 (m.in. dot. działaln. w zakresie lit. i teatru amatorskiego...) szczegóły 
471.artykuł: Panas Władysław: Ja - polski poeta, hebrajski niemowa. Literatura polsko-żydowska i żydowsko-polska (1918-1939). Tygodnik Literacki 1991 nr 16 s. 8-11 (ref. wygł. na międzynar. konferencji "Historia i kultura Żydów polskic...) szczegóły 
472.artykuł: Panas Władysław: Literatura polsko-żydowska: zamach pióra. Akcent 1990 nr 1/2 s. 69-90 (analiza zjawiska w okresie 1918-1939...) szczegóły 
473.artykuł: Parafinowicz Halina: Pomiędzy mitem a rzeczywistością: międzywojenna Ameryka w pamiętnikach emigrantów. Studia Podlaskie 2001 t. 11 s. 179-194 (pamiętniki emigrantów ze Stanów Zjednoczonych, będące pokłosiem konkur...) szczegóły 
474.artykuł: Passuth Krisztina: A lengyel konstruktivizmus. A Zwrotnica, a Blok es a Praesens.. x 1998 ([W ks.: id:] Avantgarde kapcsolatok pragatol bukarestig. 1907-1930. Bu...) szczegóły 
475.artykuł: Pawlak Antoni: Alfabet wartości. Gazeta Wyborcza 1993 nr 177 s. 9-11 (dot. ks. Mariana Pirożyńskiego: "Co czytać? Poradnik dla czytających k...) szczegóły 
476.artykuł: Pawlak Janusz: Prawda czasu, prawda komiksu. Polska w komiksach przedwojennych. Zeszyty Komiksowe 2004 nr 2 s. 13-15  szczegóły 
477.artykuł: Pease Neal: The Polish Review 1992 t. 37 nr 1 s. 123-124 ([rec. ks. zb.:] Poland between the wars: 1918-1939. Red. Thimothy Wile...) szczegóły 
478.artykuł: Pieczara Marek: Homo viator w piekle XX wieku. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 14 s. 14 (o poezji i prozie...) szczegóły 
479.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Ajzyk Słonimsker i ataman Wasiutko. Gazeta Wyborcza 1998 nr 279 s. 24-25 (nt. pochodzenia pisarzy; z karyk. Juliana Tuwima i Antoniego Słonimski...) szczegóły 
480.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Gwałcenie etosu. Polityka 1992 nr 27 s. 8 (polityka w lit. okresu...) szczegóły 
481.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Jak płynął Skamander?. Metafora 1995 nr 20/21 s. 19-28 (esej nt. działalności grupy...) szczegóły 
482.artykuł: Pietrasik Zdzisław: Koledzy Nikodema Dyzmy. Polityka 2003 nr 48 s. 58-61 (nt. postaci prostaków i chamów w literaturze i filmie...) szczegóły 
483.artykuł: Pleszkun-Olejniczak Elżbieta: Środowisko literackie Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym. Miscellanea Łódzkie 1995 nr 14 s. 5-25  szczegóły 
484.artykuł: Podgórska Ludmiła: "Kawiarnia Szkocka" w Warszawie przy Abrahama 10. Semper Fidelis 2003 nr 2 s. 16-17 (dot. m.in. miejsca spotkań następujących twórców: Kazimierz Kuratowski...) szczegóły 
485.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Czy "Radion sam pierze"?. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 127-138 (dot. specyfiki poezji "Żagarystów" i ich współczesnej recepcji; z not....) szczegóły 
486.artykuł: Podgórzec Zbigniew: O łagrach przed wojną. Nowe Książki 1989 nr 7 s. 50 (nt. początków nurtu literatury łagrowej...) szczegóły 
487.artykuł: Pohlmann Lili: Tablice ku czci.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 133 s. 5 (uwagi nt. tablic pamiątkowych poświęconych artystom i twórcom kabaretu...) szczegóły 
488.artykuł: Polińska-Mackiewicz Ewa: Żydzi - Polacy. Litery 1996 nr 1 s. 17-18 (m.in. o uczestnictwe Żydów w polskim życiu kulturalnym dwudziestolecia...) szczegóły 
489.artykuł: Pomarańska Renata: O wizerunkach kobiet w powieściach i poezji dwudziestolecia międzywojennego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 197-205 (m.in. w twórczości Michała Choromańskiego, Juliusza Kaden-Bandrowskieg...) szczegóły 
490.artykuł: Prokop-Janiec Eugenia: Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 99-109  szczegóły 
491.artykuł: Pryszczewska-Kozołub Adela: Autobiografizm w prozie międzywojennej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 151-158 (m.in.: "Dziewczęta z Nowolipek" Pola Gojawiczyńska, "Zaklęte rewiry" H...) szczegóły 
492.artykuł: Pryszczewska-Kozołub Adela: Bibliografia [!] jako tworzywo. O niektórych międzywojennych powieściach autobiograficznych. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
493.artykuł: Pryszczewska-Kozołub Adela: Krytyka lat trzydziestych o piśmiennictwie polskim na Śląsku. Kwartalnik Opolski 1996 nr 3/4 s. 21-29  szczegóły 
494.artykuł: Pryszczewska-Kozołub Adela: Naturalistyczne sposoby narracji w międzywojennej prozie środowiskowej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 6 s. 49-63  szczegóły 
495.artykuł: Pryszczewska-Kozołub Adela: O międzywojennej prozie kobiet. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 153-160 (nowe tematy i problemy w literaturze m.in.: Maria Dąbrowska, Pola Goja...) szczegóły 
496.artykuł: Przybylski Ryszard K.: Przeciw arcydziełu, czyli ucieczka przed ojcobójstwem. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2003 t. 10 s. 36-39  szczegóły 
497.artykuł: Przybyszewski Stanisław M.: Pławowickie zjazdy poetów. Świętokrzyski Kwartalnik Literacki 1997 nr 1 s. 102-106 (o zjazdach poetów organizowanych w Pławowicach w majątku Hieronima Lud...) szczegóły 
498.artykuł: Przywróćmy pamięć o naszych babkach! Feminizm nie zaczął się 14 lat temu. Zadra 2003 nr 4/1 (2002/2003) s. 63 (ogłoszenie o sprzedaży kartek pocztowych z portretami pierwszych polsk...) szczegóły 
499.artykuł: Ptasińska Małgorzata: Spór o Akademię. Studia Kieleckie 1994 nr 2 s. 61-69 (nt. projektów utworzenia Akademii bądź Izby Literackiej...) szczegóły 
500.artykuł: Pukszto Andrzej: Kultura polska Wilna w okresie Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich w latach 1919-1920. Zapiski Historyczne 2003 t. 68 z. 4 s. 69-88 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
501.artykuł: Radio w grodzie Orląt (z 1939). Semper Fidelis 1998 nr 1 s. 29-31 (m.in. o pisarzach współpracujących z Radiem Lwów w okresie międzywojen...) szczegóły 
502.artykuł: Radomski Grzegorz: Narodowa Demokracja wobec przejawów aktywności kulturalnej mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczpospolitej. Kultura i Edukacja 2001 nr 2 s. 54-67 (dot. m.in. stosunku do literatur i pisarzy mniejszości narodowych; głó...) szczegóły 
503.artykuł: Ratajczak Józef: I ty jesteś autentystą!. Integracje 1995 nr 30 s. 58-62 (nt. genezy, programu nurtu autentyzmu; szerzej o Stanisławie Czerniku...) szczegóły 
504.artykuł: Ratajczak Józef: Zapiski z Poznaniem w tle. Kronika Miasta Poznania 1995 nr 4 s. 7-26 (życie literackie miasta w dwudziestoleciu międzywojennym i współcześni...) szczegóły 
505.artykuł: Rawiński Marian: Tradycja przeciw współczesności (Sytuacja polskiej dramaturgii międzywojennej). Akcent 1989 nr 2 s. 162-176  szczegóły 
506.artykuł: Reizes-Dzieduszycki Jerzy: Obchody Wielkiego Tygodnia Górnośląskiego w krajobrazie życia kulturalnego i literackiego Warszawy okresu powstań i plebiscytu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1993 nr 6 (1339) s. 88-96  szczegóły 
507.artykuł: Reizes Jerzy: Inicjatywy literackie Wydziału Prasowego Komitetu Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzeczpospolitą Polską w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 169-181 (dot. lat 1919-1921...) szczegóły 
508.artykuł: Ritz German: Nowy świat i dawny wizerunek kobiety. Polska awangarda po 1918 roku a kulturowe aspekty płci. Kresy 1997 nr 31 s. 11-26  szczegóły 
509.artykuł: Rogalska Zofia: Pierwsza polska akademia i encyklopedia literatury. Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 60 s. 3, 7 (historia Polskiej Akademii Literatury w związku z zamiarem jej reaktyw...) szczegóły 
510.artykuł: Rosner Edmund: Literatura zaolziańska jako przedmiot badań. x 1991 ([W ks. zb.:] Stan i potrzeby badań ślązkoznawczych nad językiem, piśmi...) szczegóły 
511.artykuł: Rosner Edmund: Z rozważań o literaturze zaolziańskiej. Śląsk 1997 nr 11 s. 46-47 (od 1920 do współczesności...) szczegóły 
512.artykuł: Rott Dariusz: Badania dawnego piśmiennictwa w Instytucie Śląskim w Katowicach (1934-1939). Kronika Katowic 1996 t. 6 s. 139-144 (nt. działalności Instytutu obejmującej badanie dawnego piśmiennictwa ...) szczegóły 
513.artykuł: Rott Dariusz: Badania dawnego piśmiennictwa w Instytucie Śląskim w Katowicach (1934-1939). Kwartalnik Opolski 1996 nr 1 s. 69-73  szczegóły 
514.artykuł: Rusak Jarosław: Związek Literatów Polskich na Kaszubach z siedzibą w Gdyni. Pomerania 1999 nr 6 s. 39-42 (nt. działalności powołanego do życia 14 V 1931 r. Związku Literatów Po...) szczegóły 
515.artykuł: Rusak Jarosław: Związek Literatów Polskich na Kaszubach z siedzibą w Gdyni. Rocznik Gdyński 2003 nr 15 s. 123-128 (nt. założenia związku 14 V 1931...) szczegóły 
516.artykuł: Rusek Adam: Autorzy i wydawcy opublikowanych komiksów. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 4 s. 7-8 (noty biogr. twórców komiksów zamieszczonych w bieżącym numerze Zesz...) szczegóły 
517.artykuł: Ruszkowski Marek: Odchylenia od norm składniowych w prozie dwudziestolecia międzywojennego. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 141-146  szczegóły 
518.artykuł: Ruszkowski Marek: Syntaktyczne ukształtowanie powieści popularnej (Na przykładzie literatury polskiej dwudziestolecia międzywojennego). Poradnik Językowy 1993 z. 3 s. 108-117  szczegóły 
519.artykuł: Ruszkowski Marek: Wypowiedzenia luźnie połączone w prozie polskiej (1918-1939). Poradnik Językowy 1996 z. 7 s. 53-58  szczegóły 
520.artykuł: Rybicka Elżbieta: Labirynt: temat i model konstrukcyjny. Od Berenta do młodej prozy. Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 67-90 (m.in. Wacław Berent: Ozimina, Tadeusz Konwicki: Wniebowstąpienie, Janu...) szczegóły 
521.artykuł: Rzadkowolska Magdalena: Kościół katalicki a lektura w dwudziestoleciu międzywojennym. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1999 z. 9 s. 85-104  szczegóły 
522.artykuł: Rzadkowolska Magdalena: Recenzje powieści w wybranych tytułach katolickich czasopism kulturalnych w okresie II Rzeczypospolitej. Zeszyty Prasoznawcze 2001 nr 3/4 s. 119-130 (dot. czasopism: Przegląd Powszechny, Kultura, Verbum<...) szczegóły 
523.artykuł: Rzadkowolska Magdalena: Z dyskusji nad zagadnieniem powieści katolickiej w II Rzeczypospolitej. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 1 s. 81-92  szczegóły 
524.artykuł: Sadlik Magdalena: Skamandryckie zmagania ze spuścizną literacką Wyspiańskiego. Lechoń - Słonimski - Wierzyński. Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 65-81  szczegóły 
525.artykuł: Sakowicz Kaja Natalia: "Jednym słowem - gułag". Historia i Życie 1991 nr 12 s. 3 (polska poezja łagrowa sprzed roku 1939...) szczegóły 
526.artykuł: Sandauer Artur: On the situation of the polish writer of jewish origin between the wars. x 1989 ([W ks. zb.:] Poland between the wars. 1918-1939. Bloomington 1989 s. 1...) szczegóły 
527.artykuł: Sawicka Elżbieta: Czy wrócą Środy Literackie. Rzeczpospolita 1992 nr 131 s. 4 (dot. Śród Literackich w Wilnie; z fragm. wspomnienia Czesława Miłosza ...) szczegóły 
528.artykuł: (seb): Lwowskie poniedziałki literackie. Słowo Powszechne 1991 nr 107 s. 6 (o życiu literackim Lwowa w okresie międzywojennym...) szczegóły 
529.artykuł: Shore Marci: The spring that passed. The Pikador poets' return to Jewishness. Polin 2010 t. 22 s. 414-426 (dot. głównie Juliana Tuwima i Antoniego Słonimskiego, także Mieczysław...) szczegóły 
530.artykuł: Sielicki Franciszek: Międzywojenne opinie polskie na temat rosyjskich pisarzy emigracyjnych w powiązaniu z ich recepcją na Zachodzie. Slavia Orientalis 1994 nr 2 s. 263-268  szczegóły 
531.artykuł: Sielicki Franciszek: Międzywojenne opinie polskie o powiązaniach dziewiętnastowiecznych pisarzy rosyjskich z literaturą zachodnią. Slavia Orientalis 1992 nr 3 s. 61-68  szczegóły 
532.artykuł: Sieniawski Krzysztof: Tradycja i nowatorstwo. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 13 s. 14 (o poezji i prozie...) szczegóły 
533.artykuł: Sienkiewicz Barbara: Ikonosfera miasta futurystycznego. Opcje 2001 nr 3/4 s. 70-76 (m.in.: Bruno Jasieński, Anatol Stern...) szczegóły 
534.artykuł: Sienkiewicz Barbara: Literackie "teorie widzenia" (na materiale prozy powieściowej dwudziestolecia międzywojennego). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 92-97 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
535.artykuł: Sikora Władysław: Pokoleniowe rytmy literackie. Śląsk 1997 nr 11 s. 47 (literatura na Zaolziu od 1920 do współczesności...) szczegóły 
536.artykuł: Sikorski Dariusz Konrad: Bruno Schulz na tle literatury polsko-żydowskiej. Kresy 2006 nr 68 s. 127-141  szczegóły 
537.artykuł: Silvestcr: "Kryteria moralne w krytyce literackiej" - głos w dyskusji metakrytycznej schyłku dwudziestolecia międzywojennego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2008 z. 3 s. 239-251  szczegóły 
538.artykuł: Skórczewski Dariusz: Czas przełomu. O podłożu krytycznoliterackiego sporu o pryncypia w latach trzydziestych. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 3/4 s. 69-80  szczegóły 
539.artykuł: Skórczewski Dariusz: Czy krytyka literacka jest sztuką? Wokół jednego z międzywojennych sporów o granice krytyki. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 45-73  szczegóły 
540.artykuł: Skórczewski Dariusz: "Sprawa Irzykowskiego i Boya". Wokół głośnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 223-231 (dot. recepcji pamfletu Karola Irzykowskiego "Beniaminek. Rzecz o Boyu ...) szczegóły 
541.artykuł: Skórczewski Dariusz: W obronie "człowieka prawdziwego". Krytyka literacka lat trzydziestych wobec kryzysu wartości. Ethos 2001 nr 4 s. 239-250 (nt. stanowiska estetyzującego i etyzującego w krytyce...) szczegóły 
542.artykuł: Skórczewski Dariusz: Wyka i Fryde, czyli "brzozowszczyk" contra "klerk". Wokół pewnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę. Kresy 2001 nr 45/46 s. 43-52 (nt. odmiennego pojmowania krytyki literackiej przez Ludwika Frydego i...) szczegóły 
543.artykuł: Słabińska Elżbieta: Działalność kulturalno-óświatowa inteligencji prowincjonalnej w województwie kieleckim (1918-19390. Studia Kieleckie. Seria Historyczna = Kielce Studies. Series of History 2004 NR 4 s. 47-67 (m.in. w zakresie lit. i teatru amatorskiego...) szczegóły 
544.artykuł: Smaszcz Waldemar: "Skamander połyska wiślaną świetlący się falą". Biuletyn Literacki 1996 nr 17 s. 6-12 (dot. Skamandrytów i ich związków z Warszawą, z fragm. wierszy; tekst w...) szczegóły 
545.artykuł: Socha Irena: Czytelnictwo jako przedmiot działań dydaktycznych w latach 1918-1939. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1994 nr 8 (1464) s. 111-120  szczegóły 
546.artykuł: Sokołowska Grażyna: Muza Żagarystów. Warmia i Mazury [Dwutygodnik Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch"] 1989 nr 6 s. 11 (nt. kontaktów Marii Abramowicz z grupą literacką "Żagary"...) szczegóły 
547.artykuł: Sowiński Janusz: Ilustracja drzeworytowa jako forma nobilitacji książki polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 2003 nr 24 (2560) s. 67-79 (z reprodukcjami...) szczegóły 
548.artykuł: Sowula Grzegorz: Racje Reich-Ranickiego (Echo literatury polskiej w Niemczech). Książki 2002 nr 8 s. 18 (nota...) szczegóły 
549.artykuł: Stanik Stanisław: Poezja sposobem na istnienie. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1993 nr 7/8 s. 8 (o polskiej poezji egzystencjalnej...) szczegóły 
550.artykuł: Stępień Marian: Literatura polska po 1918 roku. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 360-388 (omów. krytyczne publikacji nt. literatury dwudziestolecia międzywojenn...) szczegóły 
551.artykuł: Stępień Marian: Literatura polska po 1918 roku. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 392-419 (omów. krytyczne prac nt. dwudziestolecia międzywojennego wyd. w roku 1...) szczegóły 
552.artykuł: Stępień Tomasz: Absurd, nonsens, poezja (casus Skamandra). Opcje 2002 nr 3 s. 5-9 (dot. nonsensu i absurdu w poezji skamandrytów; z not. o autorze art....) szczegóły 
omówienie: Kozela Robert: Dekada Literacka 2003 nr 1/2 s. 121-122  szczegóły 
553.artykuł: Stępnik Krzysztof: Literatura polska roku 1920. Odra 1991 nr 11/12 s. 63-70  szczegóły 
554.artykuł: Stępnik Krzysztof: Mit zjednoczonej Europy w powieści "political fiction" (okres dwudziestolecia międzywojennego). Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 69-79 (na podstawie twórczości pisarzy: Bogusław Adamowicz, Stefan Barszczews...) szczegóły 
555.artykuł: Stępnik Krzysztof: Mit zjednoczonej Europy w powieściach "political fiction" (Okres dwudziestolecia międzywojennego). x 1997 ([w ks. zb.:] Badanie zmian i relacji międzykulturowych w Europie oraz ...) szczegóły 
556.artykuł: Stępnik Krzysztof: Sugestia i ugoda. Orientacja rosyjska w publicystyce i w literaturze polskiej (1914-1915). Akcent 1992 nr 2/3 s. 187-198  szczegóły 
557.artykuł: Suchanek Irena: Lwów i Kraków na antenie Polskiego Radia. Cracovia Leopolis 1997 [nr] 1 s. 6-8 (m.in. nt. pisarzy i naukowców współpracujących z działem literackim kr...) szczegóły 
558.artykuł: Sucharska Anna: Rozwój kultury miasta Bydgoszczy w Polsce odrodzonej, czyli przyczynek do biografii kultury prowincji. Metafora 1990 nr 3/5 s. 213-221 (m.in. nt. literatury...) szczegóły 
559.artykuł: Sudoł Józef: Życie kulturalne w Kolbuszowej w okresie międzywojennym (1918-1939). Rocznik Kolbuszowski 1994 nr 3 (1988/1993) s. 187-194  szczegóły 
560.artykuł: Surwiło Jerzy: Wileńscy żagaryści. Kurier Wileński 1997 nr 49 s. 3 (not. o grupie literackiej "Żagary" w Wilnie...) szczegóły 
561.artykuł: Szaraniec Lech: Od kultury ludowej do profesjonalnej. Śląsk 2002 nr 6 s. 46-49 (nt. rozwoju kultury regionu śląskiego w latach 20. i 30. XX wieku; m.i...) szczegóły 
562.artykuł: Szewczyk Grażyna: Der Mythos vom Oberschlesischen Menschen und die Oberschlesische Frage im Deutschen und Polnischen Schriftum von 1919-1921. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 114 (1554) s. 201-212  szczegóły 
563.artykuł: Szopa Edward: Depozyt myśli i uczuć. Katolik 1989 nr 2 s. 8 (spraw. ze spotkania Klubu Literatów "Krąg" w Warszawie poświęconego dy...) szczegóły 
564.artykuł: Szpakowska-Mądzik Irena: Utalentowani gimnazjaliści. Ikar 1996 nr 2 s. 35 (życie literackie Kielecczyzny w latach trzydziestych XX wieku...) szczegóły 
565.artykuł: Szyszka Bogdan: Życie kulturalne Zamościa w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2011 nr 1 s. 52-57  szczegóły 
566.artykuł: Śliwiński Piotr: Poezja i niepodległość: 1918, 1989. Kilka przypomnień i domysłów. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2009 t. 19 s. 137-144  szczegóły 
567.artykuł: Śliwka Zdzisław: Nobilitacja chłpstwa w prozie międzywojennej. Kieleckie Studia Filologiczne 1992 t. 6 s. 89-103  szczegóły 
568.artykuł: Śpiewak Paweł: Doświadczenie totalitaryzmu. Przegląd Polityczny 2003 nr 60 s. 112-125 (m.in. nt. doświadczenia zagrożenia totalitaryzmem w literaturze dwudzi...) szczegóły 
569.artykuł: Środy Literackie. Sprawozdania. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 128-130 (spraw. z imprez wileńskich; przedr. z czas. Środy Literackie (W...) szczegóły 
570.artykuł: Terekhina Vera: Avtografy pol'skikh pisatelejj v biblioteke Vladimira Majakovskogo. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 3 s. 285-290 (nt. polskich książek w zbiorach prywatnej biblioteki Władimira Majkows...) szczegóły 
571.artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 3 s. 15 (rys. pt. "Karnawał literacki" z karykaturami pisarzy: Tadeusz Boy-Żele...) szczegóły 
572.artykuł: TOM: Antykwariat. Plus Minus 1996 nr 5 s. 19 (nt. bibliofilskich druków Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Książki...) szczegóły 
573.artykuł: Tomasik Krzysztof: Zapomniany proces. Zadra 2005 nr 3 (24) s. 42-43 (dot. napomknień i aluzji nt. procesu Zofii Sadowskiej oskarżonej o nak...) szczegóły 
574.artykuł: Tomaszewicz Andrzej: Rola Towarzystwa "Dźwignia" w życiu kulturalnym Sieradza w latach 1916-1921. Siódma Prowincja 1995 nr 1 s. 43-45  szczegóły 
575.artykuł: Tomkowski Jan: Nagroda literacka miasta Warszawy w okresie międzywojennym (1926-38). Stolica 2008 nr 12 s. 6-9  szczegóły 
576.artykuł: Towarzystwo im. Karola Szymanowskiego. x ([w ks.:] Karol Szymanowski. Korespondencja. T. 4: 1932-1937. Kraków 20...) szczegóły 
577.artykuł: Turkiewicz Halina: Mickiewicz a regionaliści międzywojennego Wilna. W 150. rocznicę śmierci wieszcza. Magazyn Wileński 2005 nr 11 s. 34-37 (Adam Mickiewicz w twórczości poetyckiej regionalistów wileńskich; z fr...) szczegóły 
578.artykuł: Tworek Beata: Kultura zdrowotna ludności wiejskiej w Polsce międzywojennej (w świetle literatury pięknej i wspomnieniowej). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1994 t. 16/17 (1991/1992) s. 291-298  szczegóły 
579.artykuł: Ukrainiec-Michałek Switłana: Dyskusje literackie we Lwowie - sezon 1930/31. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 171-183 (dot. głównego nurtu dyskusji w środowisku literackim dot. zagadnień dr...) szczegóły 
580.artykuł: Uliasz Stanisław: Fascynacje kresowo-ziemiańskie w popularnej powieści dwudziestolecia międzywojennego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 2 (1340) s. 87-103  szczegóły 
581.artykuł: Uljasz Adrian: Trzy listopadowe nagrody. Przyczynek do dziejów Lubelskiego Związku Pracy Kulturalnej. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2007 nr 1 s. 20-21 (dot. nagród naukowych, literackich i artystycznych przyznawanych przez...) szczegóły 
582.artykuł: Urbanek Mariusz: Rząd dusz. Wprost 1992 nr 21 s. 24-25  szczegóły 
583.artykuł: Urbankowski Bohdan: Literatura i legenda roku 1920. Biuletyn Literacki 2000 s. 19-29 (nt. poezji roku 1920...) szczegóły 
584.artykuł: Urbankowski Bohdan: Poezja i legenda wojny o niepodległość. Biuletyn Literacki 1996 nr 13 s. 3-11 (poezja roku 1920 - m.in. reportażowa, religijna...) szczegóły 
585.artykuł: Urbankowski Bohdan: Zbuntowani poeci Warszawy. Biuletyn Literacki 1996 nr 17 s. 13-17 (dot. poetów Kwadrygi, z fragm. wierszy; tekst wygł. na sesji "Warszawa...) szczegóły 
586.artykuł: Urbanowski Maciej: Poza "bebechowatością" (kilka uwag o "literaturze czystej"). Fronda 1998 nr 11/12 s. 232-239 (nt. nurtu tzw. literatury "czystości" w zakresie formy i przesłania id...) szczegóły 
587.artykuł: W głąb języka. Latarnia Morska 2008 nr 4 (2007) / 1 (2008) s. 123-130 (esej nt. awangardy w poezji polskiej dwudziestolecia międzywojennego, ...) szczegóły 
588.artykuł: Walczak Dorota: Międzywojenna wieża Babel. Arkusz 1993 nr 18 s. 1 (język poezji dwudziestolecia...) szczegóły 
589.artykuł: Walkusz Jan: Działalność naukowo-literacka duchowieństwa diecezji chełmińskiej okresu międzywojennego. Rocznik Gdański 1994 t. 54 s. 55-77 (m.in. Bernard Sychta, Leon Heyke, Paweł Wojciech Nagórski...) szczegóły 
590.artykuł: Warzecha Izabela: Mickiewiczowskie Wilno (1919-1939). O obecności Adama Mickiewicza w życiu kulturalno-literackim międzywojennego Wilna. Kwartalnik Opolski 2001 nr 2/3 s. 73-88  szczegóły 
591.artykuł: Warzecha Izabela: Motywy Mickiewiczowskie w międzywojennej poezji wileńskiej. Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 115-133  szczegóły 
592.artykuł: Waszczuk Witold: Poetae lauereati. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 123-130 (historia przyzn. Nagrody literackiej miasta Lwowa im. Kornela Ujejskie...) szczegóły 
593.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Poezja, wciąż dwudziestego wieku. O synchronii i diachronii. Nawias 2003 nr 2 s. 100-119 (nt. periodyzacji polskiej poezji XX wieku...) szczegóły 
594.artykuł: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Pisarz, instytucje, państwo. Autograf 1990 nr 4/5 s. 67 (nt. związków twórczych, mecenatu państwa, statusu finansowego pisarzy...) szczegóły 
595.artykuł: Wiącek Tadeusz: W minionym stuleciu. Ziemia pisarzy /7/. Ikar 2001 nr 10 s. 4-5 (dot. pisarzy:...) szczegóły 
596.artykuł: Wiegandt Ewa: Arcydzieło trwałe. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2003 t. 10 s. 40-43 (nt. zrodzonych z awangardy arcydzieł...) szczegóły 
597.artykuł: Wierciński Adam: Księstwo Literackie. Kresy Literackie 1992 nr 2 s. 43 (szkic nt. pisarzy polskich tworzących i żyjących na Litwie...) szczegóły 
598.artykuł: Wierciński Adam: Księstwo Literackie. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1992 nr 32 s. 16 (nt. pisarzy tworzących na Litwie...) szczegóły 
599.artykuł: Wierciński Adam: Od poezji społecznej do katastrofizmu. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1990 z. 28 s. 115-142 (nt. "Żagarów"...) szczegóły 
600.artykuł: Wilczyński Leszek: Konkurs na powieść zorganizowany przez Naczelny Instytut Akcji Katolickiej (1937-1939). Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2002 t. 3 s. 65-72 (dot. przebiegu konkursu; przyznano wyłącznie drugą nagrodę, zaginionej...) szczegóły 
601.artykuł: Wilgusiewicz Władysław: VIII Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego. Semper Fidelis 2003 nr 1 s. 6-9 (m.in. nt. absolwentów i nauczycieli z pierwszych dziesięcioleci istnie...) szczegóły 
602.artykuł: Wilmański Jerzy: Wymioty Kościuszki (Arkadyjska wizja międzywojnia). Trybuna 1997 nr 45 s. 8 (felieton...) szczegóły 
603.artykuł: Winczer Pavel: Pol'skij vyskum domacej a europskej avantgardy. Slavia 1991 z. 1 s. 43-58  szczegóły 
604.artykuł: Witkiewicz Tadeusz Eugeniusz: Kraków w szopce. x 2002 ([w ks.:] Niezwykłe ksiąg miłowanie. Tadeusza Eugeniusza Witkiewicza pr...) szczegóły 
605.artykuł: Wodecki Wiesław: Nikt nie wie, gdzie jest grób poety. Przegląd Polski = Polish Review 1990 nr z III s. 4 (nt. nieznanych miejsc pochówku poetów: Mieczysława Bronsztejna, Konsta...) szczegóły 
606.artykuł: Wójcik Maria: Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Mariówce Opoczyńskiej w latach 1921-1936. Studia Sandomierskie 1999 t. 6 (1990/1996) s. 533-555 (m.in. nt. Grupy Literackiej powstałej w 1921 r. w celu rozwijania zdol...) szczegóły 
607.artykuł: Wójcik Tomasz: Skamandrycki "postój w Paryżu". Przegląd Humanistyczny 2001 nr 3 s. 79-89 (nt. spotkania się Skamandrytów w Paryżu jesienią 1939 r., także nt. ob...) szczegóły 
608.artykuł: Wróbel Elżbieta: Krytyka literacka dwudziestolecia międzywojennego o powieści reportażowej. Rekonesans badawczy. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 195-217  szczegóły 
609.artykuł: Wrzesiński Wojciech: O kulturze Olsztyna w latach 1920-1939. x nr s. ([w ks. zb.:] Olsztyn 1353-2003. Praca zbiorowa. Pod red. Stanisława Ac...) szczegóły 
610.artykuł: Wybranowski Dariusz: Obraz wojen krzyżowych i krzyżowców w prozie Zofii Kossak, Jana Dobraczyńskiego i Jarosława Iwaszkiewicza. Napis 2001 seria 7 s. 21-37 (dot. następujących utworów: Jan Dobraczyński: Klucz mądrości, Jarosław...) szczegóły 
611.artykuł: Wyka Marta: Projekt dwudziestolecia. Kresy 1995 nr 23 s. 49-53  szczegóły 
612.artykuł: Wysocka Barbara: "Duch publicystyki społecznej versus estetyka czysta". O krytyce literackiej Narodowej Demokracji w dwudziestoleciu międzywojennym. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 305-315  szczegóły 
613.artykuł: Wysocka Barbara: Działalność kulturalna stowarzyszeń społecznych w Wielkopolsce w latach 1919-1939. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza 1990 t. 17 z. 2 s. 31-54  szczegóły 
614.artykuł: Wysocka Barbara: Literatura i teatr: Życie literackie. Twórczość literacka. x 1998 ([W ks. zb.:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945. [T. 2; cz. 2:] 1918-1...) szczegóły 
615.artykuł: Wysocka Barbara: Nagrody literackie miasta Poznania 1929-1938. Kronika Miasta Poznania 1998 nr 3 s. 322-332 (o Nagrodzie Literackiej Miasta Poznania im. J. Kasprowicza...) szczegóły 
616.artykuł: Wysocka Barbara: "Wygnańcy", "napływowi autochtoni", "echt poznaniacy". Inteligencja w życiu kulturalnym Poznania w dwudziestoleciu międzywojennym. Kronika Miasta Poznania 1998 nr 2 s. 107-119 (dotyczy m.in. środowiska literackiego...) szczegóły 
617.artykuł: Wzorek Anna: O międzywojennej prozie popularnej. Studia Kieleckie. Seria Filologiczna = Kielce Studies. Philological Series 2001 nr 3 s. 117-136  szczegóły 
618.artykuł: Zachciał Iwona: Książka polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939). Gdański Rocznik Kulturalny 1994 t. 15 s. 52-70  szczegóły 
619.artykuł: Zagańczyk Marek: Domek w Kołominie. Scena 1989 nr 10 s. 34-36 (nt. działalności w Warszawie klubu literackiego "Domek w Kołominie"...) szczegóły 
620.artykuł: Zapert Tomasz Zbigniew: Pączki literackie. Życie 2002 nr 32 s. 2 (nota nt. cukierni Władysława Zagoździńskiego w Warszawie odwiedzanej p...) szczegóły 
621.artykuł: Zawada Andrzej: Dwudziestolecie literackie [fragm.:] O wydawcach i pisarzach. Gazeta. Magazyn 1995 nr 19 s. 27  szczegóły 
622.artykuł: Zawada Andrzej: Literatura II Rzeczypospolitej. Odra 1999 nr 12 s. 76-83  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 28 (nota...) szczegóły 
623.artykuł: Zawistowska Władysława: Kobieta żydowska w literaturze polskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 10 s. 24 (nt. prelekcji Bożeny Umińskiej "Kobieta żydowska w literaturze polskie...) szczegóły 
624.artykuł: Zawistowska Władysława: Wątki żydowskie u skamandrytów. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 14 s. 25 (nt. prelekcji Aliny Molisak nt. działalności grupy literackiej "Skaman...) szczegóły 
625.artykuł: Zaworska Helena: Odzyskany śmietnik. Gazeta Wyborcza 1993 nr 3 s. 9 (polityka w literaturze 1918-1939...) szczegóły 
626.artykuł: Zbyszewski Wacław A.: Skamandryci. x 2000 ([w ks.:] Wacław A. Zbyszewski: Gawędy o ludziach i czasach przedwojenn...) szczegóły 
627.artykuł: Zgorzelski Czesław: O Wilnie, Lublinie i fascynacjach romantyzmem. Znak 1993 nr 12 s. 36-47 (wyw. nt. literatury dwudziestolecia wobec romantyzmu; rozm. Arkadiusz ...) szczegóły 
628.artykuł: Ziątek Zygmunt: SSSR v pol'skikh putevykh ocherkakh (1920-1942). Novaja Pol'sha 2002 nr 4 s. 9-13 (dot. następujących autorów: Jan Berson, Tadeusz Błeszyński, Henryk Kor...) szczegóły 
629.artykuł: Zielińska Elżbieta: Ludwik Zalewski. Pracownia 1989 nr 1 s. 51-53 (biogr., życie literackie i działalność wydawnicza...) szczegóły 
630.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Z badań nad polskim środowiskiem literackim na Ukrainie radzieckiej. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1990 nr 20 s. 61-70  szczegóły 
631.artykuł: Zwrot 2008 nr 11 okł. (not. o wykładzie Kazimierza Kaszpera "Zaolziański zjazd literatów pols...) szczegóły 
632.artykuł: Zydler Mieczysław: "Niechciane" miasto. Pomerania 1999 nr 6 s. 46-47 (nt. stosunku pisarzy do Gdyni w okresie międzywojennym...) szczegóły 
633.artykuł: Żarnowski Janusz: Inteligencja polska 1918-1945. Wiadomości Historyczne 1997 nr 1 s. 8-18 (zawiera uwagi o literatach...) szczegóły 
634.artykuł: Żebrowska Krystyna: Skamandryci wobec romantyzmu. Życie Warszawy 1994 nr 91 s. 18  szczegóły 
635.artykuł: Żółkiewska Agnieszka: Genealogia humoru Żydów polskich. Ha!art 2007 nr 27 s. 82-87  szczegóły 
636.artykuł: Żuliński Leszek: Skandaliści na wagę złota. Latarnia Morska 2007 nr 3 s. 75-81 (esej nt. awangardy w poezji polskiej dwudziestolecia międzywojennego, ...) szczegóły 
637.artykuł: Żuliński Leszek: Trudna niepodległość. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 12 s. 14 (o poezji i prozie...) szczegóły 
638.artykuł: Żurawska J.: Il futurismo italiano in Polonia negli anni venti. x 1986 ([w czasopiśmie:] Srumenti Critici (Torino) 1986 nr 1 s. 137-166...) szczegóły 
639.artykuł: Żylińska Jadwiga: Gdzie są panie z tamtych lat?. Zadra 1999 nr 1 s. 12-13 (wspomnienia osobiste dotyczące zapomnianych pisarek, m.in. związanych ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
640.impreza: "Literatura wobec Powstań Śląskich" - sesja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Głogowski Tomasz M.: Literatura wobec powstań śląskich. Śląsk 2001 nr 7 s. 14 (omówienie referatów Tadeusza Kijonki, Mariana Kisiela, Jacka Lyszczyny...) szczegóły 
641.impreza: "Międzywojenna poezja wileńska. Środowisko i twórczość" - konferencja międzynarodowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 24-35 (m.in. nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Zięba Michał: Międzywojenna poezja wileńska. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 190-193 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Dalecka Teresa: Naukowy tydzień w Wilnie. Znad Wilii 1999 nr 19 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wiersze w Wilnie. Znad Wilii 1999 nr 18 s. 2 (nota zapow....) szczegóły 
artykuł: Ossowski Jerzy S.: Ruch Literacki 1999 z. 6 s. 748-751  szczegóły 
642.impreza: "Polacy w Rosji 1914-1921. Rekonesans" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Bobryk Roman: Slavia Orientalis 1999 nr 2 s. 330-332 (sprawozdanie...) szczegóły 
643.impreza: "Polscy pisarze i myśliciele XX wieku wobec religii" - sesja literaturoznawcza (1997).  szczegóły 
artykuł: A.W.: Myśl polska XX wieku wobec religii. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 28 (nota o sesji...) szczegóły 
artykuł: Szostek Andrzej: Przemówienie prorektora KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] na otwarcie sesji naukowej - 27 X 1997. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 28 (nota o sesji...) szczegóły 
644.impreza: "Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym" - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Szydłowska Joanna: Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym. Studia Medioznawcze 2003 nr 5 s. 211-218 (sprawozdanie z omówieniem referatów...) szczegóły 
645.impreza: "Skamander" - wystawa (1993).  szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1993 nr 3/4 s. 78 (nota...) szczegóły 
646.impreza: "Stulecie skamandrytów" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: (M.K-R): Kronika. Polonistyka 1995 nr 6 s. 446 (not....) szczegóły 
artykuł: Gierat-Bieroń Bożena: "Skamander" - przedwojenny "Brulion"?. Rzeczpospolita 1994 nr 287 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Gierat-Bieroń Bożena: Stulecie skamandrytów. Rzeczpospolita 1994 nr 285 s. 6 (art. przed sesją...) szczegóły 
artykuł: Biedrzycki Krzysztof: Stulecie skamandrytów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 59 s. 6  szczegóły 
artykuł: Biedrzycki Krzysztof: "Stulecie skamandrytów". Sesja naukowa w Krakowie (8-9 XII 1994). Ruch Literacki 1995 z. 2 s. 284-285  szczegóły 
647.impreza: Tożsamość kulturowa wsi polskiej - sesja (1995).  szczegóły 
artykuł: Tomaszewicz Andrzej: Życie kulturalne wsi sieradzkiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Siódma Prowincja 1995 nr 3 s. 41-42  szczegóły 
648.impreza: "Trzej Muszkieterowie" - wystawa prezentująca dorobek Stanisława Ignacego Witkiewicza, Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza (2004).  szczegóły 
artykuł: Żdanowicz Zygmunt: "Trzej Muszkieterowie". Kurier Wileński 2004 nr 164 s. 4 (zapow....) szczegóły 
artykuł: (pap): Trzej Muszkieterowie. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 215 s. 7 (nota z fot....) szczegóły 
649.impreza: "Życie kulturalne Wileńszczyzny w okresie dwudziestolecia międzywojennego" - konferencja międzynarodowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Smaszcz Waldemar: "Pod niebem prawd tak żywych, że aż legendarnym". Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 141 s. 6 (spraw....) szczegóły 
recenzja: Piotrowicz Wojciech: Jako otwarty skarb.... Znad Wilii 1993 nr 14 s. 1  szczegóły 
650.impreza: "Życie literackie na Śląsku w latach 1922-1999" - konferencja popularnonaukowa (1999). (w ramach Pierwszych Katowickich Spotkań z Literaurą...) szczegóły 
artykuł: Kisiel Marian: Próba bilansu. Śląsk 2000 nr 1 s. 61 (omówienie...) szczegóły 
651.impreza: "Żydzi Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym" - wystawa (1998). (m.in. twórczość literacka, teatralna, czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Siennicka Mariola: Żydzi Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym. Niepodległość i Pamięć 1998 nr 4 s. 397-401  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
652.antologia: Komiks przed wojną. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 4 s. 9-71 (fragmenty komiksów, aut.: Kamil Mackiewicz i Stanisław Wasylewski: Ogn...) szczegóły 
653.ikonografia: Podkowiański Magazyn Kulturalny 2006 nr 1/2 s. 21 (reprodukcja zdjęcia zbiorowego, na którym są m.in. Anna Iwaszkiewiczow...) szczegóły