PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Agonia i nadzieja. 1994 (T. 2: Literatura polska od 1939. 1994, 461 s., il., faks., fot., portr...) szczegóły 
2.książka: Balcerzan Edward: Poezja polska w latach 1939-1965. 1982 (Cz. 2: Ideologie artystyczne. Warszawa 1982, 261 s., fot., portr. Wstę...) szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Res Publica 1989 nr 1 s. 122-124  szczegóły 
recenzja: Barańczak Stanisław: The Polish Review 1989 t. 34 nr 2 s. 188-190  szczegóły 
recenzja: Koryl Janusz: Tajne znaki poezji. Poezja 1989 nr 7 s. 104-105  szczegóły 
recenzja: [Legeżyńska Anna] A.G.: x 1989 ([W ks. zb.:] Do współczesności. Materiały pomocnicze do uczenia języka...) szczegóły 
recenzja: Święch Jerzy: Balcerzan jako strateg i ideolog. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 91-100 (dot. także cz. 1 pt. "Strategie liryczne" wyd. w 1982...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Ideologie i horyzonty poezji. Poezja 1989 nr 7 s. 105-106  szczegóły 
artykuł: Balcerzan Edward: Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 24  szczegóły 
3.książka: Bartelski Lesław Marian: Pieśń niepodległa. Pisarze i wydarzenia. 1939-1942. 1988  szczegóły 
recenzja: Bok-Szwabowicz Artur: Życie Literackie 1989 nr 6 s. 3  szczegóły 
recenzja: Chojnowski Zbigniew: Miesięcznik Literacki 1989 nr 6 s. 134-135  szczegóły 
recenzja: Kosiński Ryszard: Trybuna Ludu 1989 nr 141 s. 7  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Portret zbiorowy - jakże nieprawdziwy. Życie Literackie 1989 nr 9 s. 5  szczegóły 
polemika: Jodełka-Burzecki Tomasz: Literatura walcząca. Kierunki 1989 nr 15 s. 12  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Tadeusz: Przypisy, indeksy, spisy treści. Poezja 1989 nr 9 s. 107-108  szczegóły 
recenzja: Stępniak Mirosław: Przegląd Zachodni 1989 nr 4 s. 197-200  szczegóły 
recenzja: Tutkowska Maria: Pieśn niepodlegla. Głos Polski [Toronto] 1991 nr 20 s. 23  szczegóły 
recenzja: Umer Teresa: Wojna i literatura. Tygodnik Polski 1989 nr 7 s. 13  szczegóły 
sprostowanie: Machniewicz Jacek K.: Szanowny Panie Redaktorze!. Kultura [Paryż] 1991 nr 1/2 s. 215 (list do red.; sprost. inf. na s. 391...) szczegóły 
4.książka: Bartelski Lesław M.: Termopile literackie. Polska 1939-1945. 2002 ([Dot. życia literackiego w czasie drugiej wojny światowej; zawiera m.i...) szczegóły 
recenzja: Chymkowski Roman: W kręgu historii literatury. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 116  szczegóły 
recenzja: Giza Barbara: Spartanie "czasu pogardy". Nowe Książki 2002 nr 10 s. 23  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Wspomnienia z Apokalipsy. Powściągliwość i Praca 2002 nr 12 s. 27  szczegóły 
recenzja: Kopiński Aleksander: Okupacja trwa. Arcana 2002 nr 6 s. 176-180  szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Przegląd 2003 nr 6 s. 62 (nota...) szczegóły 
recenzja: (TJŻ): Książki 2002 nr 6 s. 56 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zapert Tomasz Zbigniew: Poeci dużej nadziei. Książki. Życie 2002 nr z 16 V s. 2  szczegóły 
5.książka: Bolecki Włodzimierz: Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej. 1996  szczegóły 
recenzja: Kowalska Agnieszka: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1997 t. 40 z. 1/2 s. 181-187  szczegóły 
6.książka: Chłosta Joanna: Polskie życie literackie we Lwowie w latach 1939-1941 w świetle oficjalnej prasy polskojęzycznej. 2000 (Od autorki. Wstęp. I. Lwów pod okupacją sowiecką. 1. Tło historyczne. ...) szczegóły 
recenzja: (mer): Epizod lwowski. Forum Akademickie 2000 nr 9 s. 63  szczegóły 
7.książka: Gasztold Tadeusz: Poza "Willą Rozkoszy". Działalność kulturalno-oświatowa polskich jeńców wojenych w Rosji Sowieckiej w latach 1939-1947. 1995 ([M.in. dotyczy obozów jenieckich w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobiels...) szczegóły 
recenzja: Honka Norbert: Życie kulturalno-oświatowe polskich jeńców i internowanych w ZSRR. Wojskowy Przegląd Historyczny 1996 nr 1 s. 177-179  szczegóły 
recenzja: Jaczyński Stanisław: O rzetelność w publikacjach dotyczących jeńców polskich na Wschodzie. Wojskowy Przegląd Historyczny 1996 nr 3 s. 227-234  szczegóły 
8.książka: Gasztold Tadeusz: Życie oświatowo-kulturalne w obozach polskich jeńców w ZSRR [Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich] (1939-1947). 1994 ([M.in. rozdz.:] Książka i czytelnictwo. Prasa [o tzw. "dzienniku mówio...) szczegóły 
9.książka: Guderian-Czaplińska Ewa: Szara strefa awangardy. 1998 ([Dot. twórczości dramaturgicznej poetów krakowskiej Awangardy, także n...) szczegóły 
10.książka: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Taki to mroczny czas. Losy pisarzy śląskich w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej. 2004 (I. Zamiast wstępu. Pisarze śląscy we wrześniu 1939 roku [m.in. nt. Zof...) szczegóły 
11.książka: Inglot Mieczysław: Polska kultura literacka Lwowa lat 1939-1941. Ze Lwowa i o Lwowie. Lata sowieckiej okupacji w poezji polskiej. Antologia utworów poetyckich w wyborze. 1995 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. - Życie literackie: Sytuacja ogólna. Czasopism...) szczegóły 
recenzja: Cieślik Agnieszka: Dzieje Najnowsze 1996 r. 28 nr 3/4 s. 199-201  szczegóły 
recenzja: (DJ): Acta Poloniae Historica 1996 nr 74 s. 235 (nota; w języku angielskim...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Tamten Lwów. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 36-37 (z fot. Mieczysława Inglota...) szczegóły 
recenzja: Kruk Mariusz: Slavia Orientalis 1997 nr 4 s. 621-623  szczegóły 
recenzja: Łukowski Stefan S.: Cracovia Leopolis 1996 nr 3 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Winklowa Barbara: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 210-213  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Azjatycki jasyr pisarzy. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 2 s. 21  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 14 (not....) szczegóły 
12.książka: Irzykowski Karol: Pisma teatralne. 1997 (T. 4: 1934-1939. Recenzje i felietony, artykuły. 1997, 873 s., [1] k. ...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Kroniki teatralne Irzykowskiego. Tygodnik Powszechny 1998 nr 17 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 12 s. 61 (not....) szczegóły 
13.książka: Janion Maria: Płacz generała. Eseje o wojnie. 2007  szczegóły 
14.książka: Janion Maria: Płacz generała. Eseje o wojnie. 1998 (Początki mitycznej przemocy. Wojna i forma. Legenda i antylegenda wojn...) szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Targowisko nowości. Gazeta Wyborcza 1998 nr 120 s. 17 (nota...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Wojna i forma. Nowa Polszczyzna 1999 nr 2 s. 63-66  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Wojna i forma. Zdanie 2000 nr 1/2 s. 103-104  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Polska pamięć i Europa. Tygodnik Powszechny 1998 nr 30 s. 13  szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Formy polskości. Nowe Książki 1998 nr 9 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Książki. Gazeta 1998 nr 5 s. 12 (not....) szczegóły 
recenzja: Malessa-Drohomirecka Monika: Triumf albo zgon. Życie 1998 nr 150 s. 10  szczegóły 
recenzja: Matuszewski Ryszard: Mit bohaterski i cywilbandagw. Gazeta Wyborcza 1998 nr 138 s. 14-15 (z not. o R. Matuszewskim...) szczegóły 
recenzja: Pamięć niewinnych ofiar. Tygodnik Powszechny 1998 nr 30 s. 7 (dyskusja; wypow.: Maria Janion, Janusz Tazbir; rozm. Hanna Maria Giza...) szczegóły 
recenzja: Rodak Paweł: Czy koniec świata może być romantyczny?. Dialog [Warszawa] 1998 nr 9 s. 109-116  szczegóły 
recenzja: Święch Jerzy: Czy jesteśmy skazani na romantyzm, czyli o kanonie wojennym i innych sprawach. Res Publica Nowa 1999 nr 5/6 s. 82-86  szczegóły 
recenzja: Trznadel Jacek: Szloch nad "cywilbandą". Życie 1998 nr 193 s. 10 (polemika z tezami książki...) szczegóły 
polemika: Podolski Antoni: W obronie cywilbandy. Życie 1998 nr 198 s. 10  szczegóły 
polemika: Trznadel Jacek: Niepodległość do lamusa?. Życie 1998 nr 212 s. 12  szczegóły 
recenzja: Wiśniewska Maria: Mędrca szkiełkiem i okiem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 22 s. 4  szczegóły 
recenzja: Zwolińska Barbara: Ruch Literacki 2000 z. 5 s. 607-611  szczegóły 
15.książka: Kanonada. Interpretacje wierszy polskich (1939-1989). 1999 (Aleksander Nawarecki, Dariusz Pawelec: Wstęp. * Marek Pytasz: "Alarm" ...) szczegóły 
recenzja: Gralewicz-Wolny Iwona: Pytanie o kanon. Śląsk 2000 nr 10 s. 73  szczegóły 
recenzja: Kojs Marta: Kanonada. Postscriptum 1999 nr 31/32 s. 71-73  szczegóły 
16.książka: Kisiel Marian: Przypisy do współczesności. 2006  szczegóły 
17.książka: Kuncewicz Piotr: Agonia i nadzieja. 1993 (T. 2: Literatura polska od 1939. 1993, 461 s., il., faks., fot., portr...) szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Agonia i nadzieja. Przegląd Tygodniowy 1993 nr 26 s. 16  szczegóły 
recenzja: Czubaj Mariusz: Teczki pisarzy. Polityka - Kultura 1995 nr 3 s. 4  szczegóły 
recenzja: Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Żychowska Maria: Autorem pieśni harcerskiej "Płonie ognisko i szumią knieje" jest Jerzy Braun, a nie Aleksander Kamiński. Życie Warszawy 1993 nr 157 s. 9  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Pięcioksiąg pełen nadziei. Trybuna 1995 nr 19 s. 11  szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: Literatura polska według Piotra Kuncewicza. Akcent 1995 nr 3/4 s. 194-197  szczegóły 
sprostowanie: Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Żychowska Maria: Tygodnik Powszechny 1993 nr 34 s. 11 (list do red. o błędnym przypisaniu w książce autorstwa harcerskiej pie...) szczegóły 
18.książka: Kuncewicz Piotr: Literatura polska od 1939. 1994 ([Wyd. 1 ogł. pt.: Agonia i nadzieja]....) szczegóły 
19.książka: Kunert Andrzej Krzysztof: Lista strat kultury polskiej 1939-1945. 1998 (T. 1. 250 s., il., faks., portr. [Wspomnienia zamieszczone w prasie ok...) szczegóły 
recenzja: T.S.: Epitafia ze starych roczników. Rzeczpospolita 1999 nr 8 s. 26  szczegóły 
20.książka: Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. II wojna światowa. 1999 (T. 2, 1999, 494 s. Edward Balcerzan: Bruno Jasieński i futurystyczne t...) szczegóły 
21.książka: Lewandowska Stanisława: Życie codzienne Wilna w latach II wojny światowej. 1997 (m.in. nt. związków Teodora Bujnickiego, Czesława Miłosza i Józefa Mack...) szczegóły 
recenzja: Achmatowicz Aleksander: Wilno w latach wojny i okupacji w pamięc i według badań źródłowych. Kwartalnik Historyczny 1998 nr 2 s. 109-121  szczegóły 
recenzja: (DJ): Acta Poloniae Historica 1998 t. 78 s. 271-272 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
22.książka: Lewandowski Wacław: ...Strofy dla mew i mgieł... Z dziejów literatury drugiej emigracji (i jej relacji komunikacyjnych). 2005  szczegóły 
23.książka: Literatura emigracyjna 1939-1989. 1994 (Józef Garliński: Przedmowa. - Marek Pytasz: Kilka uwag wstępnych. * Po...) szczegóły 
recenzja: Hardy S.: Literatura emigracyjna 1939-1989. Opcje 1994 nr 2 s. 116  szczegóły 
recenzja: Hardy S.: Literatura emigracyjna. Postscriptum 1994 nr 8 s. 39-41  szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: O literaturze emigracyjnej w kraju. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 85-92  szczegóły 
recenzja: Wandycz Piotr: Szkoda. Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 131-136  szczegóły 
recenzja: Wasiak-Taylor Regina: Synteza literatury emigracyjnej. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1995 nr 1 s. 10  szczegóły 
polemika: Kossowska Stefania: Literatura emigracyjna - jaka?. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1995 nr 3 s. 9  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Próba uogólnienia. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 162-164  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 125-126  szczegóły 
recenzja: Zieliński Artur: Materii wielkie pomieszanie. Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 180-184  szczegóły 
polemika: Pytasz Marek: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 157-158 (list do red....) szczegóły 
24.książka: Literatura współczesna (1939-1956).  szczegóły 
25.książka: Marx Jan: Dwudziestoletni poeci Warszawy. 1994 ([Zawiera m.in. szkice dot twórczości aut.: Krzysztof Kamil Baczyński, ...) szczegóły 
recenzja: jkw: Piękni dwudziestoletni ze spalonego pokolenia. Biuletyn Literacki 1995 nr 11 s. -10  szczegóły 
26.książka: Matusak Piotr: Edukacja i kultura Polski Podziemnej 1939-1945. 1997 ([Zawiera m.in.:] I. Polityka okupanta wobec oświaty i kultury na ziemi...) szczegóły 
recenzja: Cygan Jerzy: Archeion 2000 t. 101 s. 213-215  szczegóły 
recenzja: Cygan Jerzy: Mazowieckie Studia Humanistyczne 1999 r. 5 nr 1 s. 203-206  szczegóły 
recenzja: Ważniewski Władysław: Szkice Podlaskie 1999 nr 7 s. 289-291  szczegóły 
27.książka: Mitzner Piotr: Biedny język. Szkice o kryzysie słowa i literaturze wojennej. 2011  szczegóły 
28.książka: Niewiadomski Teodor: Warszawscy "Pomazańcy". Ze wspomnień okupacyjnych. 1988 ([Szkice wspomn.-hist. o wierszach i napisach satyrycznych w okupowanej...) szczegóły 
recenzja: Kmieciński Zdzisław: Twórczość Robotników 1989 nr 5 s. 10  szczegóły 
29.książka: Ostasz Gustaw: "Przeciwko smokom, jadom, kulom..." O poezji polskiej 1939-1945. 1998 (Uwagi wstępne. 1. Tradycje Norwida w twórczości dwudziestoletnich poet...) szczegóły 
recenzja: Ożóg Zenon: Jak "artysta organizuje wyobraźnię narodową"?. Fraza 1998 nr 21/22 s. 190-192  szczegóły 
30.książka: Ożóg Zenon: Romantycy czasu wojny. Liryka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz poetów "Sztuki i Narodu" wobec tradycji romantycznej. 2002 ([Dot. twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wacława Bojarskiego, ...) szczegóły 
recenzja: Ostasz Gustaw: Nad świadomością i światem wyobraźni wojennego pokolenia. Fraza 2003 nr 1/2 s. 287-288  szczegóły 
31.książka: Poezja pokolenia wojennego. Studia, interpretacje i artykuły. 1989 (Z. Andres, G. Ostasz: Słowo wstępne. * Wokół poezji pokolenia wojenneg...) szczegóły 
32.książka: Poezja polska na obczyźnie. Studia i szkice. T. 1. 2005  szczegóły 
recenzja: Niewiadomski Andrzej: The Polish Review 2006 t. 51 nr 1 s. 55-63  szczegóły 
33.książka: Pokolenie 1920. Szkice do portretu zbiorowego. 2012  szczegóły 
34.książka: Polskie środowiska twórcze na emigracji we Francji - wrzesień 1939 - czerwiec 1940. 1995 (Michał Tymowski: Wstęp. * Polska prasa emigracyjna a poglądy ugrupowań...) szczegóły 
35.książka: Powstanie Warszawskie w historiografii i literaturze. 1944-1994. 1996 (Zygmunt Mańkowski, Jerzy Święch: Słowo od redaktorów. * [Zawiera m.in....) szczegóły 
36.książka: Rodak Paweł: Wizje kultury pokolenia wojennego. 2000 ("My młodzi..." [wokół kategorii "pokolenia"]. Apokalipsa (Wyobraźnia p...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Jeszcze raz o pokoleniu wojennym. Kresy 2001 nr 47 s. 187-190  szczegóły 
recenzja: Maciąg Włodzimierz: Kultura jako projekt. Znak 2001 nr 8 s. 164-168 (z not. o autorze...) szczegóły 
recenzja: Nawrocka Ewa (ur. 1942): Książka czy pistolet. Przegląd Polityczny 2001 nr 50 s. 141-144  szczegóły 
recenzja: Papieska Agnieszka: Ludzka Księga Genesis. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Szabłowska Monika: Spuścizna "zgasłego czasu". Forum Akademickie 2001 nr 4 s. 62  szczegóły 
recenzja: Święch Jerzy: Sporu o pokolenie wojenne ciąg dalszy. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 3 s. 99-107  szczegóły 
recenzja: Urbanowski Maciej: Kultura na czas wojny. Życie z Książkami 2001 nr z 15 II s. 8  szczegóły 
37.książka: Sarzyński Piotr, Wolny Maja: Kronika śmierci przedwczesnych. 2000 ([Zawiera artykuły poświęcone m.in.:] Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeus...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Przedwcześnie zmarli artyści. Aneks Trybuny 2001 nr 132 s. E  szczegóły 
recenzja: K.M.: Magazyn Literacki 2000 nr 12 s. 53 (nota...) szczegóły 
recenzja: MAC: Młoda śmierć. Magazyn z Książkami 2001 nr 1 s. 15  szczegóły 
recenzja: (MS): Przekrój 2001 nr 14 s. 68 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wróblewski Janusz: Lodowaty uśmiech. Polityka 2001 nr 4 s. 57  szczegóły 
38.książka: Shallcross Bożena: Rzeczy i zagłada.  szczegóły 
39.książka: Sielicki Franciszek: Co śpiewali kościuszkowcy i czym radowali dusze (Z folkloru Pierwszej Dywizji WP). 1995 (Wstęp. - [Omówienie różnych rodzajów pieśni żołnierskich w działach "P...) szczegóły 
40.książka: Sierotwiński Stanisław: Kronika życia literackiego w Polsce pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945. 1988  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1989 nr 15 s. 9  szczegóły 
recenzja: (ECK): Acta Poloniae Historica 1991 t. 63/64 s. 283 (not. w jęz. francuskim...) szczegóły 
recenzja: Kluz Monika: Gazeta z otchłani. Poezja 1989 nr 9 s. 108-111  szczegóły 
recenzja: Kuleczka Pola: Góry w kronice okupacyjnego życia literackiego. Wierchy 1993 r. 57 (1988-1991) s. 398-400  szczegóły 
recenzja: Tomaszkiewicz Jerzy: Dziennik Pojezierza 1989 nr 88 s. 11  szczegóły 
recenzja: Zieliński Stanisław: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 58-60  szczegóły 
recenzja: Życie literackie w okupowanym Lwowie. Cracovia Leopolis 2005 nr 2 s. 68-69  szczegóły 
41.książka: Sołtan Tadeusz: Z rachunków mego pokolenia. [Szkice hist.-wspomn.]. 1988 (Z. Lichniak: Słowo wstępne. - I. Próba bilansu: problemy i ludzie: Kil...) szczegóły 
recenzja: Bartelski Lesław Marian: Świat Książki 1989 nr 11 s. 14  szczegóły 
recenzja: B.K.: Odrodzenie 1989 nr 26 s. 9  szczegóły 
recenzja: DOM: Życie Literackie 1989 nr 19 s. 4 (nota...) szczegóły 
recenzja: Irzyk Zbigniew: Słowo Powszechne 1989 nr 44 s. 4  szczegóły 
recenzja: Jodełka-Burzecki Tomasz: Kierunki 1989 nr 14 s. 12  szczegóły 
recenzja: Koprowski Jan: Nowe Książki 1989 nr 12 s. 53  szczegóły 
recenzja: Natanson Jacek: Kultura, Oświata, Nauka 1989 nr 9/10 s. 215-221  szczegóły 
recenzja: Rapacka-Furtek Agnieszka: Rachunki pozostają otwarte. Poezja 1989 nr 10/12 s. 103  szczegóły 
recenzja: Tomaszkiewicz Jerzy: Dziennik Pojezierza 1989 nr 190 s. 11  szczegóły 
42.książka: Sula Dorota: Życie kulturalne i religijne więźniów w KL Gross-Rosen. 2007  szczegóły 
43.książka: Szaruga Leszek: Literatura i życie. Ważniejsze wątki dyskusji literackich 1939-1989. 2001 (Okres 1939-1945. Okres 1945-1950. Lata 1950-1956. Lata 1956-1963. Lata...) szczegóły 
recenzja: Skórczewski Dariusz: Ruch Literacki 2002 z. 1 s. 101-104  szczegóły 
44.książka: Szaruga Leszek: Walka o godność. Poezja polska w latach 1939-1988. Zarys głównych problemów. 1994  szczegóły 
recenzja: Dabert Dobrochna: Leszka Szarugi spojrzenie na poezję. Polonistyka 1995 nr 6 s. 439-441  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Danuta: Jak pisać o współczesnej literaturze?. Pogranicza 1995 nr [1] s. 83-85  szczegóły 
recenzja: Smolka Iwona: Poezja jest życiem. Życie Warszawy 1994 nr 172 dod. s. 5  szczegóły 
45.książka: Szaruga Leszek: Walka o godność. Poezja polska w latach 1939-1988. Zarys głównych problemów. 1990 (Wstęp. - Od Września do Powstania Warszawskiego. Międzyepoka [1944-194...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Odplamiacze - podręczniki i niepodległość. Res Publica Nowa 1992 nr 3 s. 55-59  szczegóły 
recenzja: Czerniawski Adam: Krótkopis. Twórczość 1992 nr 1 s. 121-123  szczegóły 
recenzja: Czerniawski Adam: Przeciw godności. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s.207-210  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Wszystko na literę "p". Gazeta Wyborcza 1991 nr 182 s. 17  szczegóły 
recenzja: Klein Halina Barbara: Trudny wybór. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 13 VI s. 11  szczegóły 
recenzja: Leszek Szaruga o swojej książce (Autoprezentacja). Dekada Literacka 1991 nr 20 s. 6  szczegóły 
recenzja: Ritz German: Zeitschrift fuer Slavische Philologie 1990 t. 52 z. 1 s. 228-230  szczegóły 
recenzja: Smolka Iwona: Biały kruk. Życie Warszawy 1992 nr 96 s. 7  szczegóły 
recenzja: Smolka Iwona: Zmienia się skóra świata. Potop 1991 nr 14 s. 10  szczegóły 
46.książka: Święch Jerzy: Literatura polska w latach II wojny światowej. 1999  szczegóły 
47.książka: Święch Jerzy: Literatura polska w latach II wojny światowej. 1997 (I. Okupanci. II. Życie kulturalne pod okupacją. 1. Generalne Gubernato...) szczegóły 
recenzja: Chlebowski Cezary: Na półwiecze. Tygodnik Solidarność 1997 nr 13 s. 13  szczegóły 
recenzja: Danilewicz Zielińska Maria: Rozdroże. Kultura [Paryż] 1997 nr 5 s. 140-145  szczegóły 
nawiązanie: Danilewicz Zielińska Maria: Literatura "ratunkowa". Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 121-124  szczegóły 
recenzja: Gmurczyk-Wrońska Małgorzata: Dzieje Najnowsze 1997 r. 29 nr 4 s. 175-178  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 4 s. 60  szczegóły 
recenzja: Rodak Iwona: Synteza literatury polskiej z czasów II wojny światowej. Rota 1998 nr 1 s. 59-60  szczegóły 
recenzja: Rodak Paweł: Wojna: koniec i początek. Znak 1999 nr 3 s. 153-163  szczegóły 
recenzja: Stępień Marian: Literatura lat wojny. Zdanie 1997 nr 1/2 s. 96-97  szczegóły 
recenzja: Święch Jerzy: Odsłonić i uporządkować. Akcent 1998 nr 1/2 s. 239-243 (wyw. z autorem książki, rozm. Waldemar Michalski...) szczegóły 
recenzja: Urbanowski Maciej: Literatura na czas wojny. Arcana 1998 nr 1 s. 181-186  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 23 (nota...) szczegóły 
48.książka: Święch Jerzy: Litratura polska w latach II wojny światowej. 2000  szczegóły 
49.książka: Święch Jerzy: Litratura polska w latach II wojny światowej. 2000  szczegóły 
50.książka: Święch Jerzy: Poeci i wojna. Rozprawy i szkice. 2000 ([Od autora. I. Poezja w obiegu quasi-ludowym [nt. literatury podziemne...) szczegóły 
51.książka: Urbańska Iwona: Życie kulturalne więźniów w KL Auschwitz w świetle relacji i pamiętników. ([Zawiera m.in. rozdziały:] Przejawy i formy życia kulturalnego. Czytel...) szczegóły 
52.książka: Woźniakowski Krzysztof: W kręgu jawnego piśmiennictwa literackiego Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945). 1997 (1. Polityka kulturalna okupanta wobec ludności polskiej w Generalnym G...) szczegóły 
recenzja: (DJ): Acta Poloniae Historica 1999 t. 80 s. 267-268 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Dybicz Paweł: Przegląd Tygodniowy 1998 nr 16 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kajtoch Wojciech: Znika kolejna "biała plama". Koniec Wieku 2000 nr 16 s. 45-48  szczegóły 
recenzja: Lewandowska Stanisława: Prasa - kultura - wojna. Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 2 s. 179-184  szczegóły 
recenzja: Notkowski Andrzej: Ersatz-literatura. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Stanuch Stanisław: Wstydliwa sprawa Generalnej Guberni. Aneks Trybuny 1998 nr 23 s. 7  szczegóły 
recenzja: Urbanowski Maciej: Literatura Generalnej Guberni. Arcana 1998 nr 5 s. 212-218  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Marian: W kręgu jawnego piśmiennictwa literackiego Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945). Przegląd Humanistyczny 1998 nr 3 s. 149-152  szczegóły 
53.książka: Zawada Andrzej: Literackie półwiecze 1939-1989. 2001 (Wojna [nt. literatury i życia literackiego okresu wojennego]. Nacjonal...) szczegóły 
recenzja: Faraon Bolesław: Literackie półwiecze. Nowa Polszczyzna 2002 nr 1 s. 62-64 (z not. biogr. autora recenzji na s. 64...) szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: Literackie półwiecze. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 31 VIII s. 9-10  szczegóły 
recenzja: Lektor: Półwiecze z lotu ptaka. Tygodnik Powszechny 2001 nr 32 s. 13  szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Przegląd 2002 nr 10 s. 70  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Książki 2001 nr 8 s. 66 (nota...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Oddział zamknięty. Rzeczpospolita 2001 nr 176 s. A10  szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Literatura pod peerelem. Przekrój 2001 nr 38 s. 74-75  szczegóły 
recenzja: Paszek Jerzy: Pisarski przebyt i niebyt. Śląsk 2001 nr 11 s. 74  szczegóły 
recenzja: Zapert Tomasz Zbigniew: Pół wieku w pigułce. Życie 2001 nr 206 s. 9  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Czarne dziury [z tego cyklu:] Kto pisze historię?. Aneks Trybuny 2001 nr 174 s. H  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Awdziewicz-Rott Katarzyna: I Zjazd Literacki "Fantany". Szkic z dziejów życia literackiego w przedwojennych Katowicach. Kronika Katowic 1996 t. 6 s. 133-137  szczegóły 
55.artykuł: Balcerzan Edward: Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 24  szczegóły 
56.artykuł: Balcewicz Jacek: Erazm Józef Jerzmanowski (1844-1909). Kraków 2009 nr 4 s. 22-23 (historia fundacji i nagrody w l. 1915-1938; z fot. Erazma Józefa Jerzm...) szczegóły 
57.artykuł: Bartelski Lesław Marian: Narodziny pokolenia [fragm.:] Jesień 1943. Metafora 1993 nr 11/13 (1993/1994) s. 9-17 (losy pisarzy polskich w okresie II wojnie...) szczegóły 
58.artykuł: Bartelski Lesław Marian: Spełniona apokalipsa. Życie Literackie 1989 nr 35 s. 1, 6, nr 36 s. 6-7 (o losach pisarzy polskich w czasie wojny...) szczegóły 
59.artykuł: Bartelski Lesław M.: Narodziny pokolenia [fragm.:] Lato 1944. Metafora 1995 nr 18/19 s. 7-14  szczegóły 
60.artykuł: Bartelski Lesław M.: Ostatnie dni okupacji. Metafora 1997 nr 27/28 (1996/1997) s. 51-59 (losy polskich pisarzy pod koniec okupacji; m.in. dot. autorów: Jerzy B...) szczegóły 
61.artykuł: Bartelski Lesław M.: Wojna i zaraz po wojnie. Myśl Polska o Kulturze 2000 nr 2 s. 1, 4 (wywiad nt. pokolenia literackiego lat 1939-1945 i bezpośrednio powojen...) szczegóły 
62.artykuł: Bartelski Lesław M.: Życie kulturalne w powstaniu warszawskim. Dzieje Najnowsze 1994 r. 26 nr 3 s. 27-42 (m.in. nt. poezji i prasy powstańczej...) szczegóły 
63.artykuł: Bernat Anna: Pożegnanie Ojczyzny. Gazeta Lwowska 1999 nr 15 s. 8 (losy pisarzy i poetów polskich w 1939 r.; m.in. Melchiora Wańkowicza, ...) szczegóły 
64.artykuł: Bernat Anna: Pożegnanie ojczyzny. Życie 1999 nr 204 dod. s. 8 (dot. losów pisarzy polskich w czasie II wojny światowej...) szczegóły 
65.artykuł: Bernat Anna: Słowa ustawione na barykadę. Wokół poezji wojennej i powstańczej. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 12 IX s. 3, 15  szczegóły 
66.artykuł: Bernat Anna: Wrześniowe dramaty pisarzy. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 17 IX s. 6, 15 (nt. losów Stanisława Balińskiego, Jana Lechonia, Melchiora Wańkowicza,...) szczegóły 
67.artykuł: Biernacki Andrzej: Erazm Jerzmanowski i jego fundacja. Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1991 nr 10 s. 329-380 (historia fundacji i nagrody (w latach 1915-1938)...) szczegóły 
68.artykuł: Briend-Bobiec Claire: Les poetes de la resistance polonaise (1939-1944). Revue des Etudes Slaves 1991 t. 63 z. 2 s. 297-310 (dot. twórczości poetów: Krzysztof Kamil Baczyński, Wacław Bojarski, Ta...) szczegóły 
69.artykuł: Brio Valentina: Ierusalimskie stikhi pol'skikh poehtov. Novaja Pol'sha 2003 nr 10 s. 28-40 (dot. twórczości poetów polskich w Jerozolimie w okresie II wojny świat...) szczegóły 
70.artykuł: Brudnicki Jan Zdzisław: Poezja na wygnaniu. Poezja 1989 nr 9 s. 54-62 (dotyczy poezji powstającej na emigracji...) szczegóły 
71.artykuł: Budzyńska Elżbieta: I umierali za słowa.... Katolik 1989 nr 32 s. 6 (nt. losu poetów pokolenia Kolumbów...) szczegóły 
72.artykuł: Carpenter Bogdana: Communication across time: the boxes at 68 Nowolipka street. Cross Currents 1990 [t.] 9 nr 32 s. 315-330 (dot. literatury i świadectw pisanych powstałych w obozach i gettach...) szczegóły 
73.artykuł: Chłap-Nowakowa Justyna: Droga do Polski czyli o generale Andersie, 2. Korpusie i żołnierskiej literaturze. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2007 t. 34 s. 11-24  szczegóły 
74.artykuł: Chłap-Nowakowa Justyna: Polskie "imperium literackie" w Iraku i Palestynie w czasie II wojny światowej. Arcana 2003 nr 6 s. 128-153  szczegóły 
75.artykuł: Chłosta Joanna: "Czerwony Sztandar" w życiu pisarzy polskich we Lwowie 1939-1941. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Filologiczne 1995 z. 1 s. 133-146 (twórczość polskich pisarzy i poetów oraz informacje o wydarzeniach życ...) szczegóły 
76.artykuł: Czaykowski Bogdan: Lwowska pierekowka. Gazeta Wyborcza 2002 nr 233 s. 19-20 (wyw. o kolaboracji polskich pisarzy pod okupacją sowiecką; rozm.: Rom...) szczegóły 
nawiązanie: Glogier Marek: Pisarze, wojna i kolaboracja. Konspekt 2002 nr 12 s. 67-68  szczegóły 
sprostowanie: Kiedy aresztowano Broniewskiego?. Gazeta Wyborcza 2002 nr 245 s. 23 (not. od redakcji...) szczegóły 
77.artykuł: Czaykowski Bogdan: Soviet policies in the literary sphere. Their effects and implication. x 1991 ([W ks. zb.:] The Soviet takeover of the Polish Eastern provinces 1939-...) szczegóły 
78.artykuł: Czejmnic Jerzy: Śmierć poetów. Śmiertelna choroba poezji. Pogląd 1989 nr 1 s. 10-13, 17 (dot. m.in. poetów: Józefa Birkenmajera, Konstantego Dobrzyńskiego, Kon...) szczegóły 
79.artykuł: Czerwiński Marcin: Okupacyjna konspiracja kulturalna. Kultura i Społeczeństwo 1989 nr 2 s. 195-201 (m.in. dotyczy życia literackiego...) szczegóły 
80.artykuł: Danilewicz-Zielińska Maria: Orzech trudny do zgryzienia (Prolegomena do wszelkiej przyszłej periodyzacji literatury zwanej emigracyjną). Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 113-121  szczegóły 
81.artykuł: Dedecius Karl: Meine Erinnerung an den 1. September 1939. Dialog [Niemcy] 1989 nr 3/4 s. 34-35 (wspomnienia, m.in. nt. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Władysława Seb...) szczegóły 
82.artykuł: Drewnowski Tadeusz: Pamiętnik z płomieni. Polityka - Kultura 1994 nr 7 s. III (o micie litarackim Warszawy i środowisku młodych poetów w okupowanej s...) szczegóły 
sprostowanie: Drewnowski Tadeusz: "Pamiętnik z płomieni". Polityka 1994 nr 32 s. 2 (list do red....) szczegóły 
83.artykuł: Dzięgiel Leszek: Lwowska dziecięca piosenka uliczna czasu wojny. Literatura Ludowa 1991 nr 1/6 s. 75-78  szczegóły 
84.artykuł: Engelking Barbara: Kultura i rozrywka. x 2001 ([m.in. nt. życia literackiego w getcie; w ks. zb.:] Barbara Engelking,...) szczegóły 
85.artykuł: Engelking Barbara: Życie społeczne: Kultura i rozrywka. x 2001 ([w ks.:] Barbara Engelking, Jacek Leociak: Getto warszawskie. Przewodn...) szczegóły 
86.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Bez stronniczości [z tego cyklu:] Czechowicz, Witkacy, Dołęga. Nasz Dziennik 1999 nr 219 s. 8 (o wojennych okolicznościach śmierci Józefa Czechowicza, Tadeusza Dołęg...) szczegóły 
87.artykuł: Front Wacław: Spotkanie rocznicowe - "Co ze sobą zabrać na tamten brzeg...". Almanach Kęcki 2003 nr 7 s. 141-145 (m.in. nt. pokolenia Kolumbów...) szczegóły 
88.artykuł: Galińska Ewa: Na wojennych szlakach (Polska kultura wiele zawdzięcza żołnierzom Berlinga i Andersa). Aneks Trybuny 1999 nr 76 s. 4, 6 (o pisarzach i ludziach teatru w szeregach polskich armii...) szczegóły 
89.artykuł: Giergielewicz Mieczysław: Twórczość poetycka na emigracji (Fragmenty o poezji wojny). Poezja 1989 nr 9 s. 63-77  szczegóły 
90.artykuł: Głodowska Daria: Życie i Myśl 1989 nr 5 s. 34-39 (m.in. o twórcz. Wacaława Bojarskiego i Andrzeja Trzebińskiego...) szczegóły 
91.artykuł: Gorbanevskaja Natal'ja: Venok polegshim. Novaja Pol'sha 2004 nr 11 s. 3-9  szczegóły 
92.artykuł: Górnicka-Boratyńska Aneta: Międzywojenna kobieca powieść popularna. Kresy 1996 nr 25 s. 48-66  szczegóły 
93.artykuł: Gut Joanna: Wigilia czasów nieludzkich - o poezji bożonarodzeniowej w czasach drugiej wojny światowej. Guliwer 2003 nr 4 s. 19-23 (m.in. dot. twórczości pisarzy: Stanisław Baliński, Tadeusz Borowski, T...) szczegóły 
94.artykuł: Halski Czesław: Płomienne słowa. Orzeł Biały 1995 nr 1515 s. 49-53 (o pieśniach i piosenkach tworzonych w czasie wojny i okupacji...) szczegóły 
95.artykuł: Hryciuk Grzegorz: Kolaboracja we Lwowie w latach 1939-1941. Mówią Wieki 1996 nr 1 s. 37-40 (nt. współpracy środowiska literackiego z władzą radziecką, także o fun...) szczegóły 
96.artykuł: Inglot Mieczysław, Puzynina Jadwiga: Dokument politycznego egzorcyzmu (W pięćdziesiątą rocznicę aresztowania pisarzy polskich we Lwowie przez NKWD). Polonistyka 1990 nr 8 s. 387-395 (dot. aresztowania w 1940 roku: Juliusza Balickiego, Władysława Broniew...) szczegóły 
97.artykuł: Inglot Mieczysław, Puzynina Jadwiga: Dokument politycznego egzorcyzmu (W pięćdziesiątą rocznicę aresztowania pisarzy polskich we Lwowie przez NKWD). Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1992 t. 45 s. 74-75 (streszcz....) szczegóły 
98.artykuł: Inglot Mieczysław: Entuzjastyczne posłuszeństwo. Gazeta Wyborcza 1999 nr 249 s. 18-20 (wyw. nt. sowieckiej okupacji we Lwowie, postawy polskiej inteligencji ...) szczegóły 
99.artykuł: Inglot Mieczysław: The socio-political role of the Polish literary tradition in the cultural life in Lwów. The exemple of Adam Mickiewicz work. x 1991 ([W ks. zb.:] The Soviet takeover of the Polish Eastern provinces 1939-...) szczegóły 
100.artykuł: Jadczak Ryszard: "Herbatki filozoficzne" w okupowanym Wilnie. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 7/8 s. 28-29 (nt. nieoficjalnych zebrań naukowych organizowanych w okupowanym Wilnie...) szczegóły 
101.artykuł: Jankowski Stanisław M.: Pisarze przed prokuratorem. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 10 X s. 8-9, 11 (dot. uczestnictwa polskich pisarzy w wyjaśnianiu okoliczności zbrodni ...) szczegóły 
102.artykuł: Jedynak Barbara: Wojna 1939 i okupacja w polskiej literaturze. Nasza Rota 2009 nr 1 s. 3-6  szczegóły 
103.artykuł: Jędrzejko Ewa: Oswajanie rzeczywistości, czyli rzecz o satyrze okupacyjnej. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 109-121 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
104.artykuł: Kalendarium działalności Koła Naukowego Historyków Studentów KUL (listopad 2001-listopad 2003 r.). Ibidem 2003 t. 1 s. 163 (m.in. not. nt. referatu Jarosława Cybulaka "Dowcip i satyra jako jeden...) szczegóły 
105.artykuł: Kalinowski Janusz, Kraiński Adam: Poezja w Powstaniu Warszawskim. Verbum Nobile 1993 nr 5/6 s. 14-15 (nt. wierszy i tekstów piosenek uczestników powstania; z fragm. wierszy...) szczegóły 
106.artykuł: Karay Felicja: Granaty i poematy. Działalność kulturalna więźniarek żydowskich w obozie Hasag-Leipzig. Scriptores Scholarum 1998 nr 2/3 s. 78-92 (dot. twórczości literackiej; z fragmentami utworów...) szczegóły 
107.artykuł: Kądziela Paweł: Skamandryci w anegdocie. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 27 III s. 11  szczegóły 
108.artykuł: Klimaszewski Bolesław: Wstępna periodyzacja polskiego życia literackiego na obczyźnie (1939-1980). Ruch Literacki 1989 z. 1 s. 49-65  szczegóły 
109.artykuł: Kołakowska Urszula: Na rogatkach kultury polskiej. Argumenty 1989 nr 30 s. 9 (życie literackie i teatralne Lublinie w latach 1944-1945...) szczegóły 
110.artykuł: Kołakowska Urszula: W konspiracji. Argumenty 1989 nr 39 s. 14 (literatura i teatr w czasach okupacji hitlerowskiej...) szczegóły 
111.artykuł: Kołodziejski Konrad: Elita niewolników Stalina. Wprost 2003 nr 38 s. 68-70 (dot. losów polskich pisarzy we Lwowie podczas II wojny światowej...) szczegóły 
112.artykuł: Kopiński Aleksander: Metoda wiary i pokusa czystej intencji. W drodze 2003 nr 6 s. 38-51 (dot. wiary pisarzy: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Brzozowski, Czesław ...) szczegóły 
113.artykuł: Kopiński Aleksander: Między historią a wiecznością. Topos 2003 nr 6 s. 109-118 (zagadnienia wiary w okupacyjnej twórczości pisarzy: Jerzy Andrzejewski...) szczegóły 
114.artykuł: Kozłowski Witold: Konkurs "Sztuki i Narodu". Gazeta. Magazyn 1998 nr 49 s. 62-63 (nt. literackiego środowiska skupionego wokół pisma m.in.: Wacław Bojar...) szczegóły 
115.artykuł: Kronika ważniejszych wydarzeń kulturalnych w Książnicy Płockiej w 2004 r.. Bibliotekarz Płocki 2005 nr 1 s. 80 (notka o wykładzie Bohdana Urbankowskiego "Poezja powstania warszawskie...) szczegóły 
116.artykuł: Kryszak Janusz: Emigracja: szkoła życia w dwóch kulturach. Rozmowa z prof. Januszem Kryszakiemn. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 1 s. 3, 12-13 (wyw. nt. literatury emigracyjnej; rozm. Jan Bełkot; z fot....) szczegóły 
117.artykuł: Krywak Piotr: Fantastyka gadzinowa. Nowa Fantastyka 1998 nr 1 s. 66-69 (nt. literatury fantastyczno-naukowej okresu wojny i okupacji...) szczegóły 
polemika: Krywak Piotr: Tak, a nie nijak!. Nowa Fantastyka 1998 nr 6 s. 73 (polemika z art.: (mp): Nie tak i nie odwrotnie! Nowa Fantastyka...) szczegóły 
polemika: (mp): Nie tak i nie odwrotnie!. Nowa Fantastyka 1998 nr 1 s. 69 (nota...) szczegóły 
polemika: Parowski Maciej: Inaczej. Nowa Fantastyka 1998 nr 6 s. 73  szczegóły 
118.artykuł: Kuncewicz Piotr: Medyk 1999 nr 9 s. 23 (fragm. wstępu do antologii "Ranni różą"...) szczegóły 
119.artykuł: Kurski Jarosław: Włóczędzy i sztandary. Gazeta. Magazyn 1999 nr 46 s. 36-45; nr 47 s. 46-51 (nt. Akademickiego Klubu Włóczęgów działającego na Uniwersytecie Wileńs...) szczegóły 
120.artykuł: Levine Madeline G.: Bezdomność w literaturze wojennej: typologia obrazowania. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 7-17 (zmieniony tekst referatu przedstawionego na międzynarodowej konferencj...) szczegóły 
121.artykuł: Ligęza Wojciech: Poeci na polach walki (O poezji żołnierskiej na obczyźnie 1939-1945). Przegląd Polski = Polish Review 1990 nr z 10 V s. 5, 14  szczegóły 
122.artykuł: Lista Wiesenthala. "Przedwojenni faszyści i kolaboranci nazistowscy jako podpora propagandy antysemickiej w Polsce". Myśl Polska 1998 nr 1/2-4 (na liście znajdują się m.in. w nr 1/2: Aleksander Bocheński, Władysław...) szczegóły 
123.artykuł: Lubasiowa Władysława: Inter arma. Almanach Sądecki 1998 nr 1 s. 41-50 (życie literackie Nowego Sącza w latach wojny i okupacji...) szczegóły 
124.artykuł: Macharowski Piotr: Dwie promocje. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2005 nr 22 s. 33 (nt. promocji m.in. książki Justyny Chłap-Nowakowej "Sybir, Bliski Wsch...) szczegóły 
125.artykuł: Maciejewska Irena: Poezja polska wobec powstania w getcie warszawskim. Kronika Warszawy 1989 nr 1 s. 77-98  szczegóły 
126.artykuł: Marczak-Oborski Stanisław: Entre drame et grotesque (Pohoska et Trzebiński). Polish Art Studies 1990 t. 11 s. 155-168 (analiza dramatów Ewy Pohoskiej "Schyłek amonitów" i Andrzeja Trzebińsk...) szczegóły 
127.artykuł: Michalska Magdalena: Nie tylko kamienie na szaniec. Literatura pod okupacją. Gazeta Wyborcza 2001 nr 179 s. 13  szczegóły 
128.artykuł: Michalski Czesław: Studia podyplomowe "Totalitaryzm - Nazizm - Holocaust". Konspekt 2001 nr 6 s. 99-100 (dot. przeznaczonego dla nauczycieli Studium Podyplomowego "Totalitaryz...) szczegóły 
129.artykuł: Mielhorski Robert: Topos dzieciństwa w świetle historii (ogólny zarys problemu w poezji nowoczesnej 1939-1989). Tematy i Konteksty 2012 nr 2 s. 344-371  szczegóły 
130.artykuł: Miłosz Czesław: Projekt Księgi strat nauki i sztuki polskiej. Autograf 1989 nr 10 s. 75-76 (ogólne założenia projektu; opublikowane z rękopisu; z komentarzem "Dwa...) szczegóły 
131.artykuł: Miszkin Mieczysław: Polegli Kolumbowie. Lamus 1993 nr 1 s. 34-35  szczegóły 
132.artykuł: Mitzner Piotr: Czego warto jeszcze szukać w literaturze okupacyjnej?. Podkowiański Magazyn Kulturalny 2006 nr 4 s. 3-4 (z notą o aut., s. 54...) szczegóły 
133.artykuł: Moskalowa Alicja H.: Ważne aspekty piśmiennictwa emigracyjnego. x 2000 ([w ks. zb.:] Kraj i emigracja. Bieżące zagadnienia ekonomiczne, społec...) szczegóły 
134.artykuł: Mostowicz Arnold: Rosenfeld i inni. Tygiel Kultury 1997 nr 8/9 s. 107-110 (nt. pamiętników opisujących czasy i wydarzenia getcie łódzkim; m.in. ...) szczegóły 
135.artykuł: Mórawski Karol Jerzy: Poszli, przepadli. Życie Warszawy 1993 nr 203 dod. s. 3 (sylwetki trzech poetów, którzy zginęli w powstaniu warszawskim: Krzysz...) szczegóły 
136.artykuł: Muszkowski Krzysztof: Spacer (Dla Jerzego Pietrkiewicza). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 143 s. 5 (wspomnienie o spotkaniu z Czesławem Miłoszem, Światopełkiem Karpińskim...) szczegóły 
137.artykuł: Muszkowski Krzysztof: Spacer (Jerzemu Pietrkiewiczowi). Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 36 s. 8 (wspomnienie o spotkaniu z Czesławem Miłoszem, Światopełkiem Karpińskim...) szczegóły 
138.artykuł: Nadolski Łukasz: Wybrane koncepcje współpracy polsko-niemieckiej w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej. Studencki Biuletyn Historyczny 2000 nr 3 s. 5-16 (m.in. dot. autorów: Adolf Bocheński, Stanisław Cat-Mackiewicz, Stanisł...) szczegóły 
139.artykuł: Nawakowski Stanisław: Humor okupowanej Warszawy. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 29 VII s. 4 (o popularnych wówczas dowcipach i wierszach...) szczegóły 
140.artykuł: Nawrocki Stanisław: Losy inteligencji poznańskiej podczas okupacji. Kronika Miasta Poznania 1998 nr 2 s. 120-139 (dotyczy m.in. pisarzy; także o konspiracyjnym życiu teatralnym Poznani...) szczegóły 
141.artykuł: Nisiobęcka Aneta: Konkursy literackie w okupowanej Warszawie (1941-1944). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 3 s. 83-90  szczegóły 
142.artykuł: Oppenauer-Śreniowska Krystyna: Lwowskie Ossolineum w latach 1939-1941. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1993 z. 105 s. 216-223 (m.in. o pracy w Ossolineum pisarzy, profesorów literatury i ludzi teat...) szczegóły 
143.artykuł: Ossowski Jerzy S.: Straty wojenne w społeczności pisarzy polskich (1939-1945). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1991 z. 6 (147) s. 175-198  szczegóły 
144.artykuł: Otocki Wiesław: Kultura polska na okupowanych przez ZSRR terytorich Małopolski Wschodniej w latach 1939-1941. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 69-85 (m.in. dotyczy życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
145.artykuł: Ożóg Zenon: O romantycznej fenomenologii śmierci w poezji pokolenia wojennego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie]. Filologia Polska 1990 z. 19 (71) s. 227-257  szczegóły 
146.artykuł: Ożóg Zenon: Rosnąć w ulewie pocisków. Profile 1989 nr 1 s. 27-28 (m.in. nt. poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego...) szczegóły 
147.artykuł: Ożóg Zenon: Tradycja mickiewiczowska w publicystyce literackiej poetów pokolenia wojennego (1939-1944). Studia Humanistyczne 1996 t. 7 s. 35-51 (dot. publicystyki literackiej poetów: Adam Mickiewicz, Andrzej Trzebiń...) szczegóły 
148.artykuł: Piechota Marek, Wilkoń Aleksander: O języku poezji i prozy polskiej czasu wojny. x 1996 ([W ks. zb.:] Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945). P...) szczegóły 
149.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Maratoński wyścig Skamandra. Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 11 VII s. 1-2, nr z 18 VII s. 4, 5  szczegóły 
150.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Pierwsza wojenna wigilia skamandrytów. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 52 s. 9 (nt. wieczoru wigilijnego u Jana Lechonia w Paryżu w 1939 roku; z portr...) szczegóły 
151.artykuł: Polski Nobel z Prokocimia. Kraków 2005 nr 3 s. 10 (historia Nagrody Fundacji Jerzmanowskich...) szczegóły 
152.artykuł: Ponczek Eugeniusz: Polski konspiracyjny ruch socjalistyczny wobec tradycji kulturalnej (1939-1944). Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 33-49 (dot. m.in. literatury...) szczegóły 
153.artykuł: Pyszczek Grzegorz: Czy ktoś podniesie tę Różę?. Fronda 1998 nr 13/14 s. 78-92 (esej o pokoleniu poetów kręgu czasopisma Sztuka i Naród...) szczegóły 
154.artykuł: Rakowski Piotr: Apostolstwo chleba i ducha. Katolik 1990 nr 32 s. 6 (nt. twórczości poetyckiej więźniów obozu w Gusen...) szczegóły 
155.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Dramatopisarstwo Pierwszej i Drugiej Emigracji. Polonistyka 1998 nr 6 s. 324-334  szczegóły 
156.artykuł: Rodak Paweł: Apokalipsa. Wyobraźnia pokolenia wojennego. Twórczość 1998 nr 1 s. 43-65 (nt. twórczości poetyckiej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Tadeusza Gajc...) szczegóły 
157.artykuł: Rodak Paweł: "Kiedy ludzie będą braćmi...". Twórczość 2000 nr 8 s. 73-92 (nt. działalności grupy "Płomienie" i wydawanego przez nią pisma o tym ...) szczegóły 
158.artykuł: Rodak Paweł: Wojna, czyli koniec świata. Uniwersytet Kulturalny 2001 nr 1 (11) s. 1-3 (wyw. nt. literatury okresu II wojny; rozm. Igor Piotrowski i Włodzimie...) szczegóły 
159.artykuł: Ryszko Franciszek: Moje ballady i romanse. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 14 s. 12 (m.in. nt. poezji Juliana Tuwima, Władysława Broniewskiego...) szczegóły 
sprostowanie: Siatkowski Zbigniew: Kuszenie kapitana Broniewskiego. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 17 s. 24 (list do red....) szczegóły 
160.artykuł: Sariusz-Skąpska Izabella: Sybir - literacki. W drodze 1990 nr 2 s. 18-25 (o lit. pol. powstającej na terenie ZSRR, także o lit. powojennej...) szczegóły 
161.artykuł: Sierotwiński Stanisław: Śpiew wojny. Cracovia Leopolis 2007 nr 3 s. 78-79 (dot. działaln. lwowskiego środowiska literackiego w III 1944; fragm. k...) szczegóły 
162.artykuł: Sierpiński Zdzisław: Najwierniejsza.... Życie Warszawy 1990 nr 180 s. 6 (felieton nt. żołnierskiej pieśni patriotycznej...) szczegóły 
163.artykuł: Sitarek Adam: Te parę weselszych chwil... Życie kulturalne getta łódzkiego. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2011 nr 8 s. 28-29 (dot. życia literackiego i teatralnego m.in. teatru Mosze Puławera dzia...) szczegóły 
164.artykuł: Słowa, obrazy, dźwięki [z tego cyklu:] Myśleć obrazami.... Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2011 nr 32 s. 2 (piosenki wojennej Warszawy i ich twórcy: Krystyna Krahelska, Mirosław ...) szczegóły 
165.artykuł: Smaszcz Waldemar: Bóg wziął nas do swojego na termin rzemiosła... Poezja skamandrycka czasu wojny. Kierunki 1989 nr 1 s. 11  szczegóły 
166.artykuł: Sobolewska Elżbieta: Pragmatyzm zamiast szańca. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 38 s. 4 (nt. pokolenia młodych poetów, którzy zginęli w czasie wojny w Warszawi...) szczegóły 
167.artykuł: Sosnowska Janina: Życie artystyczne we Lwowie w czasie pierwszej okupacji sowieckiej 12 IX 1939 r. - 22 VI 1941 r.. Semper Fidelis 1992 nr 3/4 s. 20-23 (dot. także życia lit....) szczegóły 
168.artykuł: Starczak-Kozłowska Krystyna: Spotkania nie spełnione. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 9 s. 107-116 (nt. wspomnień przekazanych autorce przez Marię Ziemecką-Słodzińską o K...) szczegóły 
169.artykuł: Stasiński Adam: Karpackie muzy. Goniec Karpacki 1994 nr 321 s. 200-203 (zaplecze kulturalno-oświatowe 3 Dywizji Strzelców Karpackich - m.in. n...) szczegóły 
170.artykuł: Szczygielska Janina: Literatura i prasa polska. Słowo Powszechne 1989 nr 242 s. 4 (artykuł nt. życia literackiego i czasopiśmiennictwa Polaków na wychodź...) szczegóły 
171.artykuł: Święch Jerzy: O literaturze polskiej w latach II wojny światowej. Rota 1998 nr 1 s. 8-13 (wyw., rozm. Iwona Rodak; z fot. Jerzego Święcha...) szczegóły 
172.artykuł: Święch Jerzy: Tułacza armia. Arkusz 1992 nr 14 s. 3 (twórcz. poetów-żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie...) szczegóły 
173.artykuł: Taylor Nina: Losy polskich pisarzy poza krajem w czasie drugiej wojny światowej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 9-47 (z "Listą pisarzy polskich, którzy znaleźli się poza krajem na skutek w...) szczegóły 
174.artykuł: Taylor Nina: Od Komi do Kołymy. Wiersze poetów polskich. Strony 1996 nr 3/4 s. 14-25 (poezja tworzona przez polskich poetów przebywających przymusowo w Rosj...) szczegóły 
175.artykuł: Tomasik Wojciech: Najnowszy model Kruppa (O jednym z symboli kultury współczesnej). Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 2 s. 73-80 (o języku literatury wojenno-okupacyjnej, dot. okresu II wojny światowe...) szczegóły 
176.artykuł: Tomaszkiewicz Jerzy: Reduta poetów. Biuletyn Literacki 1996 nr 17 s. 18-20 (o poetach Sztuki i Narodu; tekst wygł. na sesji "Warszawa w Poezji - P...) szczegóły 
177.artykuł: Utracona, z rozkazami spalona. Życie 2000 nr 178 (o poezji Powstania Warszawskiego; sprost.: Wyjaśnienie, nr 184 s. 10, ...) szczegóły 
178.artykuł: Wasiak-Taylor Regina: Pisarze emigracyjni tworzący dla scen ZASP-u za granicą. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 50-72 (nt. dramaturgii polskiej powstałej na obczyźnie po 1939...) szczegóły 
179.artykuł: Wat Aleksander: Polscy pisarze radzieccy. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 231-235 (tł. z: Literaturnaja Gazeta 1939 nr 67; w artykule Mieczysława ...) szczegóły 
180.artykuł: Wilgusiewicz Władysław: VIII Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego. Semper Fidelis 2003 nr 1 s. 6-9 (m.in. nt. absolwentów i nauczycieli z pierwszych dziesięcioleci istnie...) szczegóły 
181.artykuł: Witan Jan: Piękni dwudziestoletni poeci Warszawy. Biuletyn Literacki 1994 nr 9 s. 3-6  szczegóły 
182.artykuł: Woroszylski Wiktor: Wolność jak miłość. Kresy 1992 nr 9/10 s. 117-120 (doświadczenie komunizmu m.in. biografiach Tadeusza Boya-Żeleńskiego, S...) szczegóły 
183.artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Jawne piśmiennictwo Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945) wobec tradycji literatury polskiej. Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 51-69 (dotyczy przedruków klasycznych tekstów literackich w czasopismach nadz...) szczegóły 
184.artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Obecność literatur obcych w jawnym polskojęzycznym obiegu kulturalnym Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1998 z. 9 (194) s. 95-114 (dot. publikacji książkowych, prasowych oraz realizacji teatralnych...) szczegóły 
185.artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Pod groźbą infamii. Gazeta Wyborcza 2002 nr 233 s. 18-19 (wyw. nt. kolaboracji polskich pisarzy pod okupacją niemiecką; rozm.: R...) szczegóły 
186.artykuł: Zabierowski Stefan: Popularność Conrada wśród twórców pokolenia wojennego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1012 s. 88-112 (wpływ Josepha Conrada na postawy etyczne i twórczość pokolenia Kolumbó...) szczegóły 
187.artykuł: Znowski Bogdan: Brygada Karpacka: pióro, pieśń i pędzel. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 87 s. 5 (o twórczości żołnierzy Brygady Strzelców Karpackich...) szczegóły 
188.artykuł: Zych Adam A.: Poezja oświęcimska = Auschwitz und seine Lyrik. Ikar 1995 nr 1 s. 16-20  szczegóły 
189.artykuł: Zych Adam A.: Poezja oświęcimska. Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 19 I s. 8-9  szczegóły 
190.artykuł: Żmigrodzka Maria: Została po nich legenda. Nasz Dziennik 1999 nr 180 s. 11 (o pokoleniu poetów, którzy polegli w powstaniu warszawskim w 1944 r....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
191.impreza: "Bohaterowie września - fakty i literatura" - sesja literacko-historyczna z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej (1989).  szczegóły 
artykuł: Książka i Czytelnik 1989 nr 4 s. 46  szczegóły 
192.impreza: "Chmurny pejzaż upartej młodości" - wystawa poświęcona Tadeuszowi Borowskiemu, Tadeuszowi Gajcemu i Andrzejowi Trzebińskiemu.  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 82 s. 179 (not. o otwarciu...) szczegóły 
193.impreza: "Dwie miłości" - wystawa z okazji 50. rocznicy Powstania Warszawskiego (1994).  szczegóły 
artykuł: Pieńkowska Dorota, Wichowska Małgorzata: "Dwie miłości". Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1994 nr 31 s. 12  szczegóły 
artykuł: (Z.Z.): "Dwie miłości" (Wystawa o Powstaniu Warszawskim). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 83 s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Pieńkowska Maria Dorota, Wichowska Małgorzata: "Dwie miłości". Wystawa w 50. rocznicę Powstania Warszawskiego w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza. Kronika Warszawy 1994 nr 1/2 (1993/1994) s. 303-308 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Krawczykowska Irena: Obraz tamtego czasu. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 146 s. 5  szczegóły 
artykuł: Riss Barbara: Pochłonęła ich historia... - pamięci Kolumbów. Życie Warszawy 1994 nr 97 s. 14 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pieńkowska Maria Dorota, Wichowska Małgorzata: "Pokolenie poetów lat wojny". Zdarzenia Muzealne 1994 nr 10 s. 16-18  szczegóły 
artykuł: Englert Juliusz L.: Śmierć jednego poety. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 185 s. 4  szczegóły 
194.impreza: Konferencja w 60. rocznicę powstania i likwidacji getta warszawskiego (2003).  szczegóły 
artykuł: Kalińska Agata: Tjagoty cvidetel'stva. Novaja Pol'sha 2003 nr 5 s. 51-52 (sprawozdanie...) szczegóły 
195.impreza: "Literatura i wojna" - wystawa (2009).  szczegóły 
artykuł: Literatura i wojna. Stolica 2009 nr 10 s. 41 (nota...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2009 nr z 25 IX s. 3 (nota...) szczegóły 
196.impreza: Literatura polska wobec Zagłady - sesja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: Literatura polska wobec Zagłady. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 2 s. 18, 22  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 70 s. 181 (not....) szczegóły 
197.impreza: "Na nieludzkiej ziemi" - konf. nauk. pośw. martyrologii lat II wojny świat. w lit..  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 19 s. 13  szczegóły 
198.impreza: "Od Buzułuku do Bolonii. Działalność wydawnicza na szlaku Armii Polskiej na Wschodzie - 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych 1941-1946 - wystawa (2001). (działalność kulturalna na szlaku 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych; wy...) szczegóły 
artykuł: Karczewska Anna: Działalność kulturalna na szlaku 2. Korpusu. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 4 s. 43-47 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: I.J.W.: Książki na wojennym szlaku. Nowe Książki 2002 nr 2 okł.  szczegóły 
artykuł: Hertz Zofia: Od Buzułuku do Bolonii. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 4 s. 42  szczegóły 
artykuł: Wystawa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 295 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 78 s. 207 (not....) szczegóły 
199.impreza: "Polskie środowisko literackie w Paryżu. Wrzesień 1939 - czerwiec 1940" - kolokwium historycznoliterackie (1991).  szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1992 nr 4 z 24/26 I s. 6 (not.; m.in. udział wzięli: Marian Marek Drozdowski, Alina Kowalczykowa...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 216 (not.; m.in. referat wygłosiła Jadwiga Czachowska...) szczegóły 
200.impreza: "Strach i śmiech" - wystawa wydawnictw konspiracyjnych z l. 1939-1944 i druków wydawanych przez niemieckie władze okupacyjne (1995).  szczegóły 
artykuł: Rzeźniak Maria: "Strach i śmiech". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 59  szczegóły