PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Adamczyk Mieczysław, Dzieniakowska Jolanta: Prasa Kielecczyzny w latach 1811-1989. Bibliografia. 1995 (T. 1: 1811-1945, 1995, 106 s....) szczegóły 
recenzja: Jarowiecki Jerzy: Bibliografia prasy kieleckiej. Zeszyty Prasoznawcze 1995 nr 3/4 s. 163-166  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1996 nr 5 s. 29  szczegóły 
recenzja: Znajomski Artur: Folia Bibliologica 2001 nr 44/45 (1996/1997) s. 121-122  szczegóły 
2.książka: Bibliografia prasy kaliskiej 1805-2005. 2005  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2006 nr 2 s. 35 (not....) szczegóły 
3.książka: Bzinkowski Ryszard: Słowo walczącej Warszawy. Prasa Powstania Warszawskiego 1 sierpnia - 5 października 1944 roku. 2002  szczegóły 
4.książka: Cieślikowa Agnieszka: Prasa okupowanego Lwowa. 1997 ([Passim o literaturze na łamach czasopism, czasopismach satyrycznych i...) szczegóły 
recenzja: Czarnik Oskar Stanisław: Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 226-229  szczegóły 
recenzja: Dziki Sylwester: Prasa okupowanego Lwowa. Zeszyty Prasoznawcze 1999 nr 3/4 s. 164-166  szczegóły 
recenzja: Hryciuk Grzegorz: Dzieje Najnowsze 1998 r. 30 nr 2 s. 183-194  szczegóły 
recenzja: Leinwand Aleksandra J.: Kwartalnik Historyczny 1999 nr 1 s. 105-111  szczegóły 
recenzja: Łukowski Stefan S.: Książki czasopisma. Cracovia Leopolis 1998 nr spec. s. 40-41 (not....) szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ofierski Bohdan: Wieś Współczesna 1989 nr 5 s. 151-158  szczegóły 
recenzja: Wypych Jan: Wieś Współczesna 1989 nr 5 s. 158-162  szczegóły 
6.książka: Friedrich Klaus Peter: Der nationalsozialistische Judenmord und das polnisch-jüdische Verhältnis im Diskurs der polnischen Untergrundpresse (1942 - 1944). 2006  szczegóły 
7.książka: Glensk Joachim: Bibliografia opracowań prasy śląskiej. T. 3, Suplement do 1945 r.. 1995  szczegóły 
recenzja: Kalczyńska Maria: Dokumentacja prasoznawstwa śląskiego profesora Joachima Glenska. Śląsk Opolski 1997 nr 3 s. 66-67  szczegóły 
8.książka: Gogol Bogusław: Czerwony Sztandar. Rzecz o sowietyzacji ziem Małopolski Wschodniej, wrzesień 1939 - czerwiec 1941. 2000  szczegóły 
recenzja: Urzyńska Dorota: Wrocławskie Studia Wschodnie 2001 t. 5 s. 257-259  szczegóły 
9.książka: Góra Barbara, Woźniakowski Krzysztof: Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945. 2008  szczegóły 
10.książka: Grabski Witold: Prasa powstania warszawskiego 1944. 1994  szczegóły 
recenzja: Skrok Zdzisław: Prasa powstania warszawskiego 1944. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 35  szczegóły 
11.książka: Jarowiecki Jerzy, Wójcik Ewa, Wrona Grażyna: Bibliografia opracowań prasy ukazującej się w Polsce w latach 1939-1945. 1999 (Cz. 2: Publikacje z lat 1981-1997...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2000 r. 68 z. 1/2 s. 102-106  szczegóły 
12.książka: Jarowiecki Jerzy, Wójcik Ewa, Wrona Grażyna: Bibliografia opracowań prasy ukazującej się w Polsce w latach 1939-1945. 1992 (Cz. 1: Publikacje z lat 1944-1981...) szczegóły 
recenzja: Góra Barbara: Poradnik Bibliotekarza 1993 nr 1/2 s. 37-38  szczegóły 
13.książka: Jarowiecki Jerzy: Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku. 2008  szczegóły 
14.książka: Jarowiecki Jerzy, Wójcik Ewa: Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog. 1992  szczegóły 
15.książka: Lewandowska Stanisława: Prasa okupowanej Warszawy 1939-1945. 1992  szczegóły 
recenzja: (DJ): Acta Poloniae Historica 1994 t. 69 s. 196-197 (not....) szczegóły 
recenzja: Jarowiecki Jerzy: Zeszyty Prasoznawcze 1993 nr 3/4 s. 164-167  szczegóły 
recenzja: Mańkowski Zygmunt: Kwartalnik Historyczny 1993 nr 2 s. 167-170  szczegóły 
recenzja: Myśliński Jerzy: Dzieje Najnowsze 1993 r. 24 nr 4 (1992) s. 142-145  szczegóły 
recenzja: Władyka Wiesław: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 124-125  szczegóły 
16.książka: Lewandowska Stanisława: Prasa polskiej emigracji wojennej 1939-1945. 1993  szczegóły 
recenzja: (DJ): Acta Poloniae Historica 1995 t. 72 s. 193 (not....) szczegóły 
recenzja: Habielski Rafał: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 125-128  szczegóły 
recenzja: Myśliński Jerzy: Dzieje Najnowsze 1993 r. 25 nr 2 s. 159-161  szczegóły 
recenzja: Petrulewicz Danuta: Bibliotekarz 1993 nr 12 s. 34  szczegóły 
recenzja: Supruniuk Mirosław Adam: O prasie polskiej emigracji wojennej (Na marginesie pracy Stanisławy Lewandowskiej "Prasa polskiej emigracji wojennej 1939-1945". Zeszyty Historyczne [Paryż] 1993 z. 106 s. 139  szczegóły 
polemika: Lewandowska Stanisława: Audiatur et altera pars. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1994 z. 108 s. 214-220  szczegóły 
recenzja: Tarka Krzysztof: Wojna i prasa. Arka 1993 nr 47 s. 199-201  szczegóły 
17.książka: Media w Polsce w XX wieku. Prasa, radio, reklama, public relations, badania rynku. 1999 (Jerzy Giedroyc: Zrozumieć interes publiczny [wstęp]. - [M. in. dot. pe...) szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Studia Medioznawcze 2000 nr 1 s. 143-144  szczegóły 
18.książka: Myśliński Jerzy: Kalendarium polskiej prasy, radia i telewizji = Outline of Polish press, radio and television history. 2004  szczegóły 
19.książka: Myśliński Jerzy: Kalendarium polskiej prasy, radia i telewizji = Outline of Polish press, radio and television history. 2001 (Wstęp. - Kalendarium: Prasa polska w XVI i XVII wieku. Prasa polska XV...) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2001 nr 10 s. 28 (notka...) szczegóły 
20.książka: Ozimek Stanisław F.: Media walczącej Warszawy. Geneza i działalność prasy, radia i filmu w Powstaniu Warszawskim. Warszawskie Termopile 1944. 2007  szczegóły 
21.książka: Periodyki śląskie od XV wieku do 1945 roku. 2008  szczegóły 
22.książka: Pietrzyk Bożena: Problemy kultury w prasie konspiracyjnej w latach 1939-1945. 1995  szczegóły 
recenzja: Glogier Marek: Zeszyty Prasoznawcze 1996 nr 3/4 s. 181-182  szczegóły 
23.książka: Sacewicz Karol: Centralna prasa Polski Podziemnej wobec komunistów polskich 1939-1945. 2009  szczegóły 
24.książka: Sierant Piotr: By czas nie zaćmił... Prace historyczne. 2004  szczegóły 
25.książka: Sokół Zofia: Rzeszowska prasa konspiracyjna. (1939-1945). 1989  szczegóły 
26.książka: Szostakowski Józef: Między wolnością a zniewoleniem. Prasa w języku polskim na Litwie w okresie od września 1939 do 1964 roku. 2004  szczegóły 
recenzja: Biernacki Jerzy: Między wolnością a zniewoleniem. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2007 t. 33 s. 113-119  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja E.: W moich oczach [z tego cyklu:] Na Litwie. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 36 s. 14  szczegóły 
recenzja: Dunin Janusz: Prasa polska i polskojęzyczna Litwy. Znad Wilii 2005 nr 3 s. 140-146  szczegóły 
recenzja: Sienkiewicz Jan: Szostakowski swoje zrobił.... Kurier Wileński 2004 nr 90 s. 8  szczegóły 
27.książka: "Warszawa jedna twojej mocy się urąga...". W 45 rocznicę Powstania Warszawskiego". Wystawa prasy z Powstania 1944 roku oraz druków zwartych z lat 1945-1989, 8 sierpnia 1989 r. 1989  szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarowiecki Jerzy: Zeszyty Prasoznawcze 1989 nr 3 s. 102-104  szczegóły 
29.książka: Wojna żydowsko-niemiecka. Polska prasa konspiracyjna 1943-1944 o powstaniu w getcie Warszawy. 1992  szczegóły 
recenzja: Cegielski Tadeusz: Prasa podziemna o powstaniu w getcie. Res Publica Nowa 1992 nr 2 s. 65  szczegóły 
recenzja: Piątkowska Renata: Trudna prawda. Rzeczpospolita 1992 nr 103 dod. s. 5  szczegóły 
recenzja: R.K.: Dzieje Najnowsze 1992 r. 24 nr 3 s. 166 (nota...) szczegóły 
recenzja: Żbikowski Andrzej: Getto walczące w obrazie polskiej prasy konspiracyjnej. Nowe Książki 1992 nr 6 s. 38-39  szczegóły 
30.książka: Woźniakowski Krzysztof: Polskojęzyczna prasa gadzinowa w tzw. Starej Rzeszy (1939-1945). 2001  szczegóły 
recenzja: Jarowiecki Jerzy: O niemieckiej prasie w języku polskim w Starej Rzeszy (1939-1945). Konspekt 2002 nr 12 s. 144-146  szczegóły 
31.książka: Woźniakowski Krzysztof: Prasa, kultura, wojna. Studia z dziejów czasopiśmiennictwa, kultury literackiej i artystycznej lat 1939-1945. 1999  szczegóły 
recenzja: Notkowski Andrzej: Na wojennych szlakach. Nowe Książki 2000 nr 2 s. 48  szczegóły 
recenzja: Próchnicki Włodzimierz: Prasa - kultura - wojna. Konspekt 2000 nr 2 s. 99-101  szczegóły 
recenzja: Stanuch Stanisław: Zawiłości najnowsze. Aneks Trybuny 2000 nr 82 s. 7  szczegóły 
recenzja: Waluś Józef S.: Prasa czasu wojny. Zeszyty Prasoznawcze 2000 nr 1/2 s. 225-226  szczegóły 
32.książka: Woźniakowski Krzysztof: Prasa, kultura, wojna. Studia z dziejów czasopiśmiennictwa, kultury literackiej i artystycznej lat 1939-1945. Seria 2. 2005  szczegóły 
33.książka: Z dziejów polskiej prasy na obczyźnie (Od września 1939 roku do współczesności). 2002  szczegóły 
recenzja: Kempa Andrzej: Panorama prasy polonijnej. Tygiel Kultury 2003 nr 4/6 s. 192-193  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
34.odwołanie: Alma Mater Thoruniensis (Totuń, 1946). x  szczegóły 
artykuł: Zakrzewski Tadeusz: Pierwsze czasopismo studenckie toruńskiego uniwersytetu. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 3 s. 18-19 (z okazji 50. rocznicy założenia w Toruniu pierwszego pisma studenckieg...) szczegóły 
35.odwołanie: Almanach Literacki (Lwów, 1941). x  szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Krzysztof: "Almanach Literacki" - zapomniany konkurent "Nowych Widnokręgów". Zeszyty Prasoznawcze 1989 nr 3 s. 25-36  szczegóły 
36.odwołanie: Biuletyn Informacyjny (Warszawa, 1939-1944; Kraków, 1944-1945). x  szczegóły 
artykuł: Straszewska Maria: Biuletyn "Kamyka" [Aleksandra Kamińskiego]. Gazeta Wyborcza 2003 nr 33 s. 16 (wyw., rozm. Paweł Wroński; z not. o Marii Straszewskiej...) szczegóły 
37.odwołanie: Płomienie (Warszawa, 1942-1944). x  szczegóły 
artykuł: Mencwel Andrzej: Na dnie historii (Program kulturalny "Płomieni" 1942-1944). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5/6 (1991) s. 25-43 (także nt. mies. lit. Droga...) szczegóły 
38.odwołanie: Dziennik Dziecięcy (Warszawa, 1944). x  szczegóły 
artykuł: Faron Bolesław: "Jawnutka" i "Dziennik Dziecięcy". Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 2 s. 39-44 (o czasopiśmie dla dzieci ukazującym się w okresie powstania warszawski...) szczegóły 
39.odwołanie: Głos Podhala (1944). x  szczegóły 
artykuł: Kohutek Ludwik: Jak redagowałem tajny "Głos Podhala". Rocznik Podhalański 1992 t. 5 s. 343-354  szczegóły 
40.odwołanie: Goniec Codzienny (Wilno, 1941-1944). x  szczegóły 
artykuł: Siemaszko Zdzisław A.: Wileński Goniec Codzienny. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1993 z. 106 s. 3-24 (m.in. o kontaktach Józefa Mackiewicza z pismem i publikacjach w okresi...) szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Problematyka kulturalna na łamach wileńskiej polskojęzycznej gadzinówki Goniec Codzienny (1941-1944). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1944) z. 2 s. 41-42 (streszcz. ref....) szczegóły 
polemika: Szyłeyko J. Zdzisław: Zeszyty Historyczne [Paryż] 1994 z. 110 s. 233-234 (list do red....) szczegóły 
41.odwołanie: Goniec Częstochowski (Częstochowa, 1939). x  szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Gadzinowy "katolicki organ prasowy Generalnego Gubernatorstwa" w kręgu zagadnień kultury (1939-1945). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 171-202 (dot. m.in. problematyki literatury polskiej i literatur obcych oraz fi...) szczegóły 
42.odwołanie: Goniec Krakowski (Kraków, 1939-1945). x  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Historyczne [Kraków] 1989 z. 3 (1988) s. 109-141  szczegóły 
43.odwołanie: Ilustrowany Kurier Polski (Kraków, 1939-1945). x  szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Ilustrowany Kurier Polski (1939-1945) - modelowy periodyk quasi-kulturalny Generalnego Gubernatorstwa. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 1 s. 62-63 (streszcz. ref....) szczegóły 
44.odwołanie: Iridion (1944). x  szczegóły 
artykuł: Zieliński Andrzej: "Iridion" - periodyk 2. Korpusu Polskiego we Włoszech. Z dziejów polskiej kultury emigracyjnej. Rocznik Biblioteki Narodowej 1994 t. 29 (1993) s. 71-102  szczegóły 
45.odwołanie: Jawnutka (Warszawa, 1944). x  szczegóły 
artykuł: Faron Bolesław: "Jawnutka" i Dziennik Dziecięcy". Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 2 s. 39-44 (o czasopiśmie dla dzieci ukazującym się w okresie powstania warszawski...) szczegóły 
46.odwołanie: Kolejowiec (Kraków, 1943-1944). x  szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Gadzinowy miesięcznik "Kolejowiec" (1943-1944) i jego literackie publikacje. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1996 z. 8 (178) s. 155-170  szczegóły 
47.odwołanie: Kurier Częstochowski (Częstochowa, 1939-1945). x  szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Gadzinowy "katolicki organ prasowy Generalnego Gubernatorstwa" w kręgu zagadnień kultury (1939-1945). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 171-202 (dot. m.in. problematyki literatury polskiej i literatur obcych oraz fi...) szczegóły 
48.odwołanie: Na posterunku (Grójec 1944). x  szczegóły 
artykuł: Szeląg Zdzisław: "Na posterunku". x 1997 ([W ks.:] Szeląg Zdzisław: Słownik wiedzy o Grójeckiem. Grójec, 1997, s...) szczegóły 
49.odwołanie: Na ucho (Kraków, 1943-1944). x  szczegóły 
artykuł: Jabłońska Krystyna: "Na ucho". Przekrój 1993 nr 49 s. 28  szczegóły 
50.odwołanie: Nowe Słowo (Wilno, 1940). x  szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Problematyka kulturalno-artystyczna na łamach wileńskiego dziennika polskojęzycznego Nowe Słowo (1940). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2004 t. 46 (2002) z. 2 s. 91-92 (streszczenie referatu...) szczegóły 
51.odwołanie: Nurt (Warszawa, 1943-1944). x  szczegóły 
artykuł: Trznadel Jacek: Głęboko w sumieniu świata (Katyń w okupacyjnym "Nurcie" Ferdynanda Goetla). Wojskowy Przegląd Historyczny 1992 nr 1 s. 352-355  szczegóły 
52.odwołanie: Pod stropem (Essen, Herne 1943-1944). x  szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Hitlerowska prasa dla polskich robotników przymusowych w Rzeszy ("Pod stropem", 1943-1944 i "Wiadomości Polskie", 1944-1945). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 42 (1998) z. 2 s. 58 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Krzysztof: "Pod stropem" (1943-1944) - dwutygodnik dla górników polskich w Niemczech. x 1999 ([W ks. zb.:] Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiar...) szczegóły 
53.odwołanie: Polska na Morzach (Londyn, 1941-1946?). x  szczegóły 
artykuł: Wadowski Jerzy: Wizjonerzy Polski morskiej. Morze 1989 nr 12 s. 23  szczegóły 
54.odwołanie: Polska w Walce (Wilno, 1939-1941). x  szczegóły 
artykuł: Mackiewicz Ryszard: Wilno, ul. Krzywe Koło (Z historii polskiej prasy konspiracyjnej pod okupacją sowiecką). Kurier Wileński 1997 nr 214 s. 4  szczegóły 
artykuł: Żurawski Jacek A.: "Polska w Walce". Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2006 nr 24 s. 5 (nt. historii pisma...) szczegóły 
55.odwołanie: Polska Walcząca (Paryż, od 1939). x  szczegóły 
artykuł: "Polska Walcząca" 50-lecie. Orzeł Biały 1990 nr 1449 s. 65-66  szczegóły 
sprostowanie: Terlecki Tymon: Od urodzenia. Orzeł Biały 1990 nr 1451 s. 74 (sprost. dot. okresu, w którym autor był redaktorem pisma...) szczegóły 
artykuł: Taylor Nina: "Polska Walcząca" i pierwszy obóz WP w Coetquidan (Ze wspomnień Tymona Terleckiego i innych). Archiwum Emigracji 2002 z. 4 (2001) s. 109-118  szczegóły 
56.odwołanie: Prawda Wileńska (Wilno, 1940-1948). x  szczegóły 
książka: Mędelska Jolanta: Język "Prawdy Wileńskiej". Północnokresowa polszczyzna kulturalna w początkach sowietyzacji Wilna i Wileńszczyzny. 1999  szczegóły 
recenzja: Szostakowski Józef: Polszczyzna po potopie. Znad Wilii 1999 nr 16 s. 6  szczegóły 
recenzja: Zygielski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2001 r. 12 s. 147 (not....) szczegóły 
artykuł: Mędelska Jolanta: Język na zakręcie historii. Polszczyzna "Prawdy Wileńskiej" 1945-1948. x 1999 ([W ks.:] Sytuacja językowa na Wileńszczyźnie. Pod red. Józefa Porayski...) szczegóły 
artykuł: Szostakowski Józef: Wiersze w gazecie, które nie stały się literaturą. Na łamach "Prawdy Wileńskiej". Znad Wilii 1996 nr 16 s. 8  szczegóły 
57.odwołanie: Przegląd Artystyczny (Wilno, 1940). x  szczegóły 
artykuł: Szostakowski Józef: Muzy wśród armat, czyli "Przegląd Artystyczny" w 1940 r.. Znad Wilii 1997 nr 5 s. 4, 7  szczegóły 
58.odwołanie: Słowo Polskie (Lwów, 1943-1946). x  szczegóły 
artykuł: Sura Konrad: Lwowskie "Słowo Polskie" w latach 1943-1946. Semper Fidelis 1996 nr 2 s. 9-11  szczegóły 
59.odwołanie: Sztuka i Naród (Warszawa, 1942-1944). x  szczegóły 
książka: Bartyzel Małgorzata: "Sztuka i Naród" w Wielkim Teatrze Świata. Dramat i teatr w programie pisma i środowiska "Sztuki i Narodu" 1942-1944.  szczegóły 
artykuł: Bartyzel Małgorzata: Pochłonięci przez historię. Nowy Świat 1992 nr 117 s. 10  szczegóły 
artykuł: Kozłowski Witold: Konkurs "Sztuki i Narodu". Gazeta. Magazyn 1998 nr 49 s. 62-63  szczegóły 
artykuł: Ponczek Eugeniusz: Konspiracja młodzieży katolickiej i narodowej o kształcie stosunków społecznych przyszłej Polski (1939-1944). O Ład Moralny 1989 nr 3 s. 39-69  szczegóły 
60.odwołanie: Tygodnik Polski (Nowy Jork, 1943-1946). x  szczegóły 
książka: Czarnecka Barbara, Moczkodan Rafał: "Tygodniowy Serwis Literacki Koła Pisarzy z Polski" - "Tygodnik Polski" 1941-1947. Bibliografia zawartości. 2006  szczegóły 
61.odwołanie: W walce (Warszawa, 1944). x  szczegóły 
artykuł: Trzciński Tadeusz: "W Walce" na Starym Mieście. Kierunki 1989 nr 39 s. 8 (dot. zawartości pisma z VIII 1944...) szczegóły 
62.odwołanie: Wiadomości Kobiece (Kraków 1943-1949). x  szczegóły 
artykuł: Sokół Zofia: "Wiadomości Kobiece" - "Glos Matki" (1943-1949) Pismo Ludowego Związku Kobiet - Okregowj Sekcji Kobiet PSL w Krakowie. x 1999 ([W ks. zb.:] Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiar...) szczegóły 
63.odwołanie: Wiadomości Polskie (Londyn, 1940-1944). x  szczegóły 
artykuł: Habielski Rafał: "Wiadomości Polskie" - pożegnanie z czytelnikami. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 1 s. 115-117  szczegóły 
artykuł: Supruniuk Mirosław A.: Odzyskany fragment archiwum "Wiadomości Polskich" Mieczysława Grydzewskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 39 s. -5  szczegóły 
nawiązanie: Kossowska Stefania: Pisarze, książki (i archiwa). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 39 s. 4-5  szczegóły 
64.odwołanie: Wieści Polskie (Budapeszt, 1939-1942). x  szczegóły 
artykuł: Kaczmarek Urszula: "Wieści Polskie" źródłem informacji o życiu polonii węgierskiej. Przegląd Polonijny 1995 z. 2 s. 105-111  szczegóły 
65.odwołanie: Wieści (Rzeszów, 1940-1944). x  szczegóły 
artykuł: Sokół Zofia: "Wieści", konspiracyjne pismo podokręgu rzeszowskiego "Rocha" i BCh (1940-1944). Studia Historyczne 1989 z. 4 s. 579-595  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
66.impreza: "Prasa polska na obczyźnie 1939-1947" - wystawa (2005).  szczegóły 
artykuł: Prasa polska na obczyźnie 1939-1947. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 218 s. 9  szczegóły 
67.impreza: "Warszawa jedna twojej mocy urąga..." - wystawa prasy powstania warszawskiego 1944 r. (1989). (ekspozycja w Muzeum Woli w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: (J.B.): Kurier Polski 1989 nr 156 s. 4  szczegóły 
artykuł: Wiśniewska Maria: O książkach i wystawach z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego: "Warszawa jedna twojej mocy urąga". Powstańcza prasa w Muzeum Woli. Kronika Warszawy 1990 nr 1/4 s. 169-170 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
68.artykuł: (AB): Powstańcza prasa. Trybuna 1999 nr 179 s. 2 (nt. czasopism konspiracyjnych wydawanych w Warszawie w czasie okupacji...) szczegóły 
69.artykuł: Andres Maria: O niektórych czasopismach i książkach towarzyszących młodocianym Polakom na obczyźnie w latach minionej wojny (1939-1945). Poradnik Bibliotekarza 1993 nr 4 s. 32-37  szczegóły 
70.artykuł: Bartoszewski Władysław: Słowo powstańczej Warszawy: organizacja i znaczenie środków masowego przekazu. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1994 z. 109 s. 155-177 (m.in. nt. czasopism wydawanych w okresie powstania warszawskiego...) szczegóły 
71.artykuł: Bernacki Bartłomiej: Wojna zimowa (1939-1940) w radzieckiej okupacyjnej prasie polskojęzycznej na Białostocczyźnie. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 18 s. 131-145  szczegóły 
72.artykuł: Bernacki Bartłomiej: Wybory do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi 22 października 1939 r. Kampania wyborcza w prasie polskojęzycznej. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2003 z. 20 s. 152-171  szczegóły 
73.artykuł: Borodziej Włodzimierz: Polska walcząca. Formy oporu w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945. Cz II.. Mówią Wieki 1989 nr 3 s. 33-38 (m.in.o podziemnej prasie...) szczegóły 
74.artykuł: Brzeski Jan, Roliński Adam: Polska prasa konspiracyjna pod okupacją sowiecką (1944-1949). Katalog zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1996 r. 46 nr 1/2 s. 285-308  szczegóły 
75.artykuł: Brzoza Czesław: Prasa polskich oddziałów wartowniczych przy armii amerykańskiej w Europie. Zeszyty Historyczne [Paryż] 2002 z. 141 s. 37-70  szczegóły 
76.artykuł: Brzustowicz Grzegorz J.: 160 lat prasy w powiecie choszczeńskim. Przekaz 2002 [nr] 6 s. 12-13 (dot. historii prasy lokalnej...) szczegóły 
77.artykuł: Butler Tadeusz: Prasa podziemna Kolna w latach okupacji. Ziemia Łomżyńska 1993 t. 5 s. 99-106  szczegóły 
78.artykuł: Chłosta Joanna: Polskie pisma w sowieckim Lwowie. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 107 s. 10 (m.in. dot. czasopism: Słowo Żołnierza (1939), Czerwony Sztan...) szczegóły 
79.artykuł: Ciećwierz Mieczysław: Prasa konspiracyjna na Białostocczyźnie w okresie PKWN. Białostocczyzna 1990 nr 3 s. 18-21  szczegóły 
80.artykuł: Cieślik Agnieszka J.: Prasa w okupowanym Lwowie 1939-1944. Dzieje Najnowsze 1997 r. 29 nr 3 s. 171-177 (dot. także prasy literackiej...) szczegóły 
81.artykuł: Czajowski Jacek, Kucia Jan: Prasa polska we wrześniu 1939. Zeszyty Prasoznawcze 1989 nr 3 s. 5-25  szczegóły 
omówienie: (ps): Gazeta Krakowska 1989 nr 203 s. 1-2  szczegóły 
82.artykuł: Dmytrów E.: Okupacyjna i gadzinowa prasa w Kołomyi. Semper Fidelis 1996 nr 4 s. 33-35  szczegóły 
nawiązanie: Cedro Tomasz: Glosa do prasy okupacyjnej. Semper Fidelis 1996 nr 5 s. 22-23  szczegóły 
83.artykuł: Dziki Sylwester: Krakowskie dziennikarstwo we wrześniu 1939 r.. Kraków 2005 nr 9 s. 40-42 (m.in.: "Głos Narodu", "Ilustrowan Kurier Codzienny", "Dziennik Krakows...) szczegóły 
84.artykuł: Fogelzang Ewa: Krakowska konspiracyjna prasa literacka i społeczno-kulturalna okresu II wojny światowej wobec problemów oświaty i kultury powojennej Polski. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych 1990 t. 42 s. 49-64  szczegóły 
85.artykuł: Friszke Andrzej: Publicystyka Polski podziemnej wobec Zagłady Żydów 1939-1944. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 2000 nr 4 s. 496-503  szczegóły 
86.artykuł: Geremek Rafał: Wojna gadzinowa. Newsweek. Polska 2010 nr 1 s. 42-44 (nt. prasy wydawanej po polsku w czasie niemieckiej okupacji...) szczegóły 
87.artykuł: Głowacki Albin: Polskojęzyczna prasa i czasopisma na zaanektowanych ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941. Remanent historiograficzny. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2005 t. 47 (2003) z. 1 s. 71-73 (streszczenie referatu...) szczegóły 
88.artykuł: Grabowska Mirosława, Grabowski Zbigniew: Odbudowa i reforma prasy, wydawnictw i księgarstwa w dokumentach programowych Sekcji Zachodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj. Studia Śląskie 1997 t. 55 s. 299-311 (dot. okresu II wojny światowej...) szczegóły 
89.artykuł: Grabski Witold: Prasa Powstania Warszawskiego (Sierpień - październik 1944). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 2 s. 69-82  szczegóły 
90.artykuł: Inglot Mieczysław: Hitlerowski model kultury masowej dla Polaków (na przykładzie miesięcznika "Fala"). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 (2538) s. 213-232 (miesięcznik dla kobiet ukazywał się w Warszawie w latach 1940-1944; m....) szczegóły 
91.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Konspiracyjna prasa we Lwowie w latach 1939-1945. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 41 (1997) z. 2 s. 101-102 (streszczenie referatu...) szczegóły 
92.artykuł: Jarowiecki Jerzy: O szukaniu siebie w historii.... Konspekt 2002 nr 11 s. 98-100 (m.in. nt. kwestii żydowskiej w konspiracyjnej prasie polskiej...) szczegóły 
93.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Prasa podziemna na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939-1945. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 127-151  szczegóły 
94.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Problem Holocaustu w polskiej prasie konspiracyjnej (1939-1945). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 42 (1998) z. 2 s. 54-56 (streszczenie referatu...) szczegóły 
95.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Problematyka żydowska w polskiej prasie konspiracyjnej 1939-1945. x 1999 ([W ks. zb.:] Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiar...) szczegóły 
96.artykuł: Kaczyńska Danuta, Wiśniewska Maria: Prasa Powstania Warszawskiego. Kronika Warszawy 1994 nr 1/2 (1993/1994) s. 207-218  szczegóły 
97.artykuł: Kłyszyński Andrzej: Prasa w trybach września 1939 roku. Prasa Polska 1989 nr 8 s. 6-11  szczegóły 
98.artykuł: Lewandowska Stanisława: La presse de l'emigration polonaise de guerre 1939-1945. Acta Poloniae Historica 1992 t. 65 s. 141-151 (art. w języku francuskim...) szczegóły 
99.artykuł: Lipiński Eryk: Die Satire in den Jahren 1939-1945. Dialog [Niemcy] 1989 nr 3/4 s. 30-31 (nt. podziemnych czasopism satyrycznych z okresu II wojny światowej (19...) szczegóły 
100.artykuł: Marchewka Anna: Czekamy na sygnał. Lampa 2010 nr 12 s. 26-29 (nt. losów kobiet związanych z czasopismem, m.in.: Haliny Górskiej, Sta...) szczegóły 
101.artykuł: Micel Michał: "Drugi obieg" lwowski z 1944 r.. Krynica 1995 nr 5 s. 18 (m. in. nt. pism nielegalnie wydawanych na Kresach Wschodnich w latach...) szczegóły 
102.artykuł: Michałowska Agnieszka: Postawy wobec holocaustu Żydów w polskiej prasie konspiracyjnej. Analiza wybranych czasopism. Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 2 s. 53-64  szczegóły 
103.artykuł: Nominacje, tytuły profesorskie, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 4 s. 11 (m.in. not. o projekcie "Katalog prasy śląskiej do 1945 r." wykonanym w...) szczegóły 
104.artykuł: Pawlik Krzysztof: Prasa w Nysie i okolicy od końca XVIII wieku do 1945 roku. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1996 nr 1/3 s. 169-173  szczegóły 
105.artykuł: Pietrzyk Bożena: Konkursy literackie w prasie konspiracyjnej w latach 1939-1945. x 2001 ([w ks. zb.:] Sezamie otwórz się! Z nowszych badań nad literaturą dla d...) szczegóły 
106.artykuł: Pietrzyk Bożena: Problemy kultury i literatury w prasie konspiracyjnej ruchu ludowego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s.133-182  szczegóły 
107.artykuł: Staroń Ryszard: Czasopisma polskie sprzed roku 1945 w WiMBP [Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp.]. Lamus 2006 nr 15 s. 97-99 (dot. m.in. czasopism literackich...) szczegóły 
108.artykuł: Szostakowski Józef: Na łamach dawnej prasy [z tego cyklu:] Pokrętnymi meandrami dziejów. Znad Wilii 1999 nr 22 s. 1, 4 (prasa polska na Wileńszczyźnie...) szczegóły 
109.artykuł: Świderska Hanna: Z dziejów polskiej prasy opozycyjnej w Londynie 1941-45. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1992 z. 101 s. 56-82 (dot. czasopism: Dziennik Polski, Jutro Polski, Listy ...) szczegóły 
110.artykuł: Świderska Hanna: Z dziejów polskiej prasy w Anglii 1944-45. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1996 z. 115 s. 193-209 (artykuł oparto na materiałach brytyjskiego Foreign Office...) szczegóły 
111.artykuł: Świderska Hanna: Z dziejów polskiej prasy w Anglii. Likwidacja prasy 2, Korpusu. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1998 z. 126 s. 55-64 (artykuł oparto na materiałach brytyjskiego Foreign Office...) szczegóły 
112.artykuł: Wójcik Władysława: Język prasy gadzinowej lat 1939-1945 na tle metod niemieckiej propagandy. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 183-204  szczegóły 
113.artykuł: Wyrwa Tadeusz: Oświata i propaganda Rządu Polskiego na emigracji podczas 2-ej wojny światowej. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1994 z. 108 s. 83-98 (m.in. nt. czasopiśmiennictwa...) szczegóły