PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Jastrzębski Jerzy: Koniec żałosny. 1992 (Od autora [wstęp]. - Wokół realizmu: Krytyka i polityka [związki kryty...) szczegóły 
recenzja: Bednarek Stefan: Jaki początek, taki i koniec. Odra 1994 nr 2 s. 104-105  szczegóły 
2.książka: Ostasz Maria: Oblicze powojennej krytyki literatury dla dzieci i młodzieży 1945-1956. 1999 (Wstęp. * I. Miejsce krytyki literatury dla dzieci imłodzieży w życiu l...) szczegóły 
recenzja: Frycie Stanisław: Wartościowa książka o krytyce literatury dla dzieci i młodzieży z lat 1945-1956. Konspekt 2000 nr 3 s. 154-156  szczegóły 
recenzja: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: W przybliżeniu. Guliwer 2000 nr 4 s. 55-57  szczegóły 
3.książka: Pietrzak Marcin: Krytyka literacka wobec pokolenia "Współczesności". 2007  szczegóły 
4.książka: Przypadki krytyczne. Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku 1918. 2007 ( Maciej Urbanowski: Pojęcie "poezji czystej" w polskiej krytyce litera...) szczegóły 
5.książka: Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat. Materiały z konferencji naukowej organizowanej orzez Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w dniach 19-20 października 1999 roku w Katowicach. 2001 ([Zawiera m.in.] Paweł Wieczorkiewicz: O sowieckim socrealizmie i jego ...) szczegóły 
recenzja: Zeler Bogdan: Po pięćdziesięciu latach. Śląsk 2002 nr 10 s. 74  szczegóły 
6.książka: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Krytycy. 2003 (Alina Brodzka-Wald, Tomasz Żukowski: Słowo wstępne. - Jan Tomkowski: L...) szczegóły 
7.książka: Tubielewicz Mattsson Dorota: Polska socrealistyczna krytyka literacka jako narzędzie władzy = Socialist realist literary criticism in Poland as a tool of power. With a summary in English. 1997 (Przedmowa. * [Szkice dotyczące prac krytycznoliterackich autorów: Tade...) szczegóły 
recenzja: Bodin Per-Arne: Acta Sueco-Polonica 1998 nr 6 (1997) s. 143-150  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Danuta: Socrealizm raz jeszcze. Pogranicza 2001 nr 1 s. 119-122  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Post scriptum (9). Kwartalnik Artystyczny 1998 nr 2 s. 160-163  szczegóły 
recenzja: Majka Aneta: Ruch Literacki 1998 z. 5 s. 691-693  szczegóły 
8.książka: Ward Jean: T.S. Eliot w oczach trzech polskich pisarzy. 2001 (I. Wstęp: 1. Wybór pisarzy. 2. Wczesne dzieje polskiej recepcji Eliota...) szczegóły 
recenzja: Ziaja-Buchholtz Mirosława: A review of Jean Ward's "T.S. Eliot w oczach trzech polskich pisarzy". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 2003 z. 12 (356) s. 133-138  szczegóły 
9.książka: Zawada Andrzej: Mit czy świadectwo? Szkice literackie. 2000 (Przedmowa. * I. Poniechać metafor?: Poezja w poszukiwaniu realiów: Cze...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Krytyka jako sposób bycia. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 49  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Fragment i synteza. Twórczość 2000 nr 11 s. 122-125  szczegóły 
10.książka: Zawodniak Mariusz: Literatura w stanie oskarżenia. Rola krytyki w życiu literackim socrealizmu. 1998 (Wprowadzenie. * Socrealistyczna echolalia. Krytyka i samokrytyka w pro...) szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] hm: Camera obscura. Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 19  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Bauer Zbigniew: Esej. Szkic. Krytyka literacka. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 183-202 (omów. krytyczne eseistyki, szkiców i krytyki literackiej opublikowanej...) szczegóły 
12.artykuł: Bauer Zbigniew: Krytyk w podzielonym świecie (II). Akcent 1989 nr 4 s. 62-69  szczegóły 
13.artykuł: Bauer Zbigniew: Mlyn hodnot. Kritik v rozdelenom svete. x 1989 ([w czasopiśmie:] Literarny Tyzdennik (Bratislava) 1989 nr 4 s. ...) szczegóły 
14.artykuł: Bednarczyk Ryszard: Dlaczego krytyka słabnie?. Tak i nie 1989 nr 6 s. 6  szczegóły 
15.artykuł: Bereś Stanisław: Quand la Sureté devient critique littéraire - le cas de la Pologne. x 2010 ([w ks. zb.:] Critique littéraire et littérature européenne. [Red.] Tan...) szczegóły 
16.artykuł: Bez kompleksów. O krytyce literackiej rozmawiają: Konrad C. Kęder, Marian Kisiel, Paweł Majerski, Dariusz Nowacki i Krzysztof Uniłowski. Śląsk 1997 nr 5 s. 48-51 (z fot. rozmówców; oprac. Marian Kisiel...) szczegóły 
omówienie: Bugajski Leszek: Wśród czasopism. Twórczość 1997 nr 9 s. 130-131  szczegóły 
17.artykuł: Biedrzycki Krzysztof: Krytyka lieracka i wolny rynek. Tygodnik Powszechny 1990 nr 50 s. 4  szczegóły 
18.artykuł: Browarny Wojciech: O sytuacji recenzji i jej autora w piśmie literackim. Dekada Literacka 1997 nr 6/7 s. 8-9  szczegóły 
19.artykuł: Brudnicki Jan Zdzisław: Oceny bez przeceny. Słowo Powszechne 1990 nr 111 s. 6 (cele i zadania współcz. krytyki...) szczegóły 
20.artykuł: Brudnicki Jan Z.: Stan krytyczny. Magazyn Literacki 1997 nr 5/6 s. 25-29 (nt. młodej krytyki literackiej i najnowszych publikacjach w tej dziedz...) szczegóły 
21.artykuł: Budny Łukasz: Rozważania o krytyce literackiej (1-2). Kultura [Warszawa] 1989 nr 23 s. 3; nr 24 s. 3  szczegóły 
22.artykuł: Budzyński Adam: Nuda, czyli odmóżdżenie. Trybuna 1999 nr 25 s. 13 (nt. postawy krytyków literackich, głównie Piotra Kuncewicza, wobec zja...) szczegóły 
polemika: Kuncewicz Piotr: Ach ten Budzyński. Aneks Trybuny 1999 nr 35 s. 8  szczegóły 
23.artykuł: Bugajski Leszek: Krytyka literacka a kryzys literatury. Integracje 1991 nr 27 s. 63-66  szczegóły 
24.artykuł: Burkot Stanisław: Jest literatura, ale jaka?. Zdanie 1996 nr 3 s. 44-46 (nt. kryzysu polskiej krytyki literackiej...) szczegóły 
25.artykuł: Chaciński Bartłomiej: Głos z Rezerwatu. Ex Libris 1994 nr 55 s. 19 (stosunek krytyki do lit. sf...) szczegóły 
26.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Młoda krytyka - egotyczna i bezradna. Dekada Literacka 1992 nr 18 s. 1, 4  szczegóły 
27.artykuł: Chojnowski Zbigniew: W dyskusji o literaturze i krytyce literackiej. Kierunki 1989 nr 7 s. 10 (o powinnościach i wadach współczesnej krytyki...) szczegóły 
28.artykuł: Dąbała Jacek: "Aksjologiczny knebel?". Odra 1999 nr 1 s. 56-61 (co wpływa na pozytywną lub negatywną ocenę dzieła; także o nie zawsze ...) szczegóły 
29.artykuł: Drzewucki Janusz: Piekło wybitnych. Twórczość 1993 nr 10 s. 144-146 (fel. nt. subiektywizmu krytyków w ocenie wartości dzieła literackiego...) szczegóły 
30.artykuł: Dunin Kinga: Krótki kurs strzelania z łuku. Studium 1997 nr 7/8 s. 166-171 (jaka, zdaniem autorki, powinna być krytyka literacka; z not. o aut. na...) szczegóły 
31.artykuł: Dziadek Magdalena: Czy krytyk powinien być uczonym?. Ruch Muzyczny 1996 nr 9 s. 7-9 (dot. in. krytyki literackiej...) szczegóły 
32.artykuł: Fenrych Włodzimierz: O używaniu makówy, czyli moje trzy grosze na temat krytyki literackiej. Czas Kultury 1995 nr 4 s. 84-85  szczegóły 
33.artykuł: Filipiak Izabela: Słowo o krytyce. Studium 1998 nr 11/12 s. 101-116 (krytyka literacka po 1989...) szczegóły 
34.artykuł: Gawłowski Robert: W przestrzeni niewiadomego. Integracje 1989 nr 25 s. 43-52 (nt. sytuacji krytyki młodej poezji...) szczegóły 
35.artykuł: Głowiński Michał: Krytyka, towarzyszka literatury. Znak 1998 nr 7 s. 29-38  szczegóły 
36.artykuł: Gondowicz Jan: Języczek uwagi [z tego cyklu:] Piję do lustra. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 79 (nt. trzech pokoleń polskich krytyków literackich w okresie powojennym...) szczegóły 
37.artykuł: Grupiński Rafał: Mój resentyment. Tygodnik Literacki 1991 nr 16 s. 20 (fel. polem. z opiniami Pawła Śpiewaka nt. młodej krytyki literackiej w...) szczegóły 
38.artykuł: Gruszczyński Andrzej: Artykuł dyskusyjny: Zniewolona krytyka. Własnym głosem 1991 nr 10 s. 3 (ocena współczesnej krytyki lit....) szczegóły 
nawiązanie: Fronczek Jerzy: Czy istnieje krytyka niezależna?. Własnym głosem 1991 nr 12 s. 3  szczegóły 
nawiązanie: Zuzia Lucjan: O nową rolę krytyki. Własnym głosem 1991 nr 12 s. 1, 10  szczegóły 
39.artykuł: Hałaś Marcin: Kroniki zamiast krytyki. Górnośląski Diariusz Kulturalny 1993 nr 3 s. 24 (fel. nt. potrzeby krytyki literackiej...) szczegóły 
nawiązanie: Fox Marta: Przyganiał Hałaś Kisielowi (A Kisiel za łeb trzyma...). Górnośląski Diariusz Kulturalny 1993 nr 5/6 s. 6  szczegóły 
polemika: Kisiel Marian: Baju, baju Julianko.... Górnośląski Diariusz Kulturalny 1993 nr 3 s. 24  szczegóły 
40.artykuł: Hamkało Marcin: Fantastycznie. Odra 1996 nr 11 s. 140-141 (nt. krytyki literackiej uprawianej na łamach Nowego Nurtu...) szczegóły 
41.artykuł: Heck Dorota: Dobre maniery przeciw ideologii. Z polemik krytycznoliterackich PRL, czyli "inaczej głupi" obywatele. Kresy 2001 nr 45/46 s. 53-67  szczegóły 
42.artykuł: H.K.: Zapaść krytyki literackiej?. Słowo Powszechne 1990 nr 247 s. 6 (spraw. ze spotkania pośw. kondycji polskiej krytyki lit. w Klubie Lite...) szczegóły 
43.artykuł: Izdebska Agnieszka: Kilka uwag o feminizmie w krytyce literackiej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1994 t. 48 s. 171-175  szczegóły 
44.artykuł: Jarecka Dorota: Some remarks on the art criticism. x 1998 ([w ks. zb.:] Culture of the time of transformation. International cong...) szczegóły 
45.artykuł: Jarzębski Jerzy: Wartościowania w sieci kultury. Znak 1998 nr 7 s. 8-15 (nt. współczesnych kryteriów oceny literatury...) szczegóły 
nawiązanie: Nowacki Dariusz: Szczypta sceptycyzmu. Znak 1998 nr 7 s. 16-21  szczegóły 
polemika: Jarzębski Jerzy: Sceptycznie o sceptycyzmie. Znak 1998 nr 11 s. 136-139  szczegóły 
nawiązanie: Śliwiński Piotr: Inna krytyka?. Znak 1998 nr 7 s. 22-28  szczegóły 
nawiązanie: Walas Teresa: Autoportret krytyka z siecią w tle. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 16  szczegóły 
46.artykuł: Jest dobrze, ale niezupełnie.... Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 11 s. 5-12 (ankieta redakcyjna nt. bieżącej krytyki literackiej; wypow.: Agnieszka...) szczegóły 
47.artykuł: JZB: Wywiad z krytykiem literackim. Krzywe Koło Literatury 1992 nr 2 s. 3 (wyw. nt lit. współcz....) szczegóły 
48.artykuł: Kajtoch Wojciech: Rynek w literaturze. Gwoźnica 1989 nr 1 s. [14]-[15] (o sytuacji krytyki lit. w związku z wycofaniem się państwa z funkcji m...) szczegóły 
49.artykuł: Kęder Cezary K.: Wszyscy jesteście postmodernistami!. Fa-Art 1996 nr 1 s. 84-90 (nt. współczesnej krytyki literackiej...) szczegóły 
sprostowanie: Kęder Cezary K.: Fa-Art 1996 nr 2 s. 96-97  szczegóły 
50.artykuł: Kęder Konrad C.: Krytyku, twórz!. Nowy Nurt 1995 nr 22 s. 1, 6 (nt. współczesnej krytyki literackiej, głównie dot. recenzji; czy kryty...) szczegóły 
nawiązanie: Nowacki Dariusz: Czyńcie swoją powinność. Nowy Nurt 1995 nr 26 s. 1, 6  szczegóły 
51.artykuł: Kiec Izolda: Krytyka literacka dziś nie istnieje. Gazeta Malarzy i Poetów 1996 nr 2 s. 6-7 (wywiad nt. stanu krytyki literackiej w Polsce; rozmawiał Ryszard K. Pr...) szczegóły 
52.artykuł: Kiec Izolda: Ostatnia szansa krytyka. Czas Kultury 1994 nr 2 s. 16-18 (polska krytyka literacka od 1945 oraz po przełomie w 1989...) szczegóły 
nawiązanie: Sosnowski Jerzy: Bolący ząb krytyka. Gazeta Wyborcza 1994 nr 165 s. 9  szczegóły 
53.artykuł: Klejnocki Jarosław: Pielęgniarz czy Brudny Harry (O "nowej" - krytyce piosenka). Kartki [Białystok] 1996 nr 13 s. 14-15 (nt. kondycji współczesnej krytyki literackiej; tekst wygł. podczas For...) szczegóły 
54.artykuł: Klejnocki Jarosław: Rozpakowywacze, Dusiciele, Jazzmani (Improwizacja na motywach dwóch wywiadów z poetą oraz tekstów jednego krytyka). Studium 1997 nr 7/8 s. 161-165 (nt. metod uprawiania krytyki literackiej; z not. o aut. na s. 271...) szczegóły 
55.artykuł: Kobus Justyna: Zabić krytyków. Wprost 2003 nr 4 s. 100-102 (dot. współczesnej krytyki literackiej, filmowej i teatralnej w porówna...) szczegóły 
56.artykuł: Kołodziejczak Tomasz: Dylemat dentysty. Fenix 1995 nr 1 s. 152-156 (fel. nt. krytyki lit....) szczegóły 
57.artykuł: Kornhauser Julian: Krytyka i polityka: życie nieliterackie. Polonistyka 2000 nr 9 s. 516-521 (szkic...) szczegóły 
58.artykuł: Kornhauser Julian: Pisarz jako krytyk literacki. Autolustracja. Almanach Prowincjonalny 2006 nr 2 (4) s. 49-54 (dot. własnych książek krytycznoliterackich; z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
59.artykuł: Kornhauser Julian: Post Scriptum (4). Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 1 s. 110-112 (nt. zjawiska umetafizyczniania współczesnej poezji przez krytykę liter...) szczegóły 
60.artykuł: Koryl Janusz: Krytycznoliteracki labirynt. Student 1990 nr 3 s. 12 (nt. współczesnej krytyki; m.in. dot. autorów: Zbigniew Bieńkowski, Pio...) szczegóły 
61.artykuł: Krajewski Maciej: Wywoływanie wilka z lasu (Z Duchem Czasu). Czas Kultury 1992 nr 36/37 s. 94-95 (nt. sztuki krytyki, jej praw; na marginesie braku reakcji na wyd. "Udź...) szczegóły 
62.artykuł: Krytyka i jej kryteria. Znak 1998 nr 7 s. 42-92 (ankieta; wypow.: Arkadiusz Bagłajewski, Marcin Baran, Krzysztof Biedrz...) szczegóły 
polemika: Kornhauser Julian: Post scriptum (10). Kwartalnik Artystyczny 1998 nr 3 s. 193-197  szczegóły 
nawiązanie: Walas Teresa: Autoportret krytyka z siecią w tle. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 16  szczegóły 
63.artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Krytyka literacka na emigracji. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2002 t. 27 s. 8-15 (od czasów przedwojennych do współczesności...) szczegóły 
64.artykuł: Kuncewicz Piotr: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 260 s. 1, 6 (wywiad nt. współczesnej krytyki literackiej; rozm. Grażyna Korzeniowsk...) szczegóły 
65.artykuł: Kuncewicz Piotr: Przemiany 1989 nr 12 s. 1-2 ([wyw. nt. współczesnej krytyki literackiej i własnej twórczości; rozm....) szczegóły 
66.artykuł: Laurent Maryla: Le reflet de la littérature polonaise dans le miroir de la critique littéraire. x 2010 ([w ks. zb.:] Critique littéraire et littérature européenne. [Red.] Tan...) szczegóły 
67.artykuł: Lech Ryszard: "Czy literaturę można poddawć psychoanalizie" (Wstęp do ankiety). Za pozwoleniem 1991 nr 6 s. 11-21 (psychoanaliza jako narzędzie krytyki literackiej; z wypow. w ank.: Mar...) szczegóły 
68.artykuł: Łączkowski Zdzisław: Przy herbatce o krytyce literackiej. Słowo Powszechne 1991 nr 194 s. 6 (fel. o kryzysie współczesnej krytyki...) szczegóły 
69.artykuł: Majerski Paweł: Misja i pasja. Krytyka literacka na Śląsku 1922-2000. Śląsk 2000 nr 7 s. 40-43 (m.in. o pracach Zygmunta Hierowskiego, Wincentego Ogrodzińskiego, Wito...) szczegóły 
70.artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Dyskurs o krytyce literackiej. Tygodnik Powszechny 1998 nr 30 s. 12 (omów. bloku tekstów o krytyce literackiej druk. w czas. Znak 19...) szczegóły 
71.artykuł: Mentzel Zbigniew: Zmowa hipokrytów. Tygodnik Powszechny 1999 nr 43 [właśc. 44] s. 16 (fel....) szczegóły 
polemika: Mentzel Zbigniew: Etos gbura. Tygodnik Powszechny 1999 nr 48 s. 16 (odpowiedź na polemikę "Zmowa hipokrytów" Kazimierza Orłosia, opubl. na...) szczegóły 
polemika: Orłoś Kazimierz: Samokrytyka hipokryty. Plus Minus 1999 nr 49 s. 6  szczegóły 
polemika: Orłoś Kazimierz: Piórem i łokciem. Plus Minus 1999 nr 46 s. 2  szczegóły 
72.artykuł: Mieloch Maciej: Sumienie recenzenta czyli recenzja "Recenzji". Fraza 1996 nr 11/12 s. 132-134 (felieton...) szczegóły 
73.artykuł: Miłosz Czesław: Zadania dla krytyka. Znak 1998 nr 7 s. 4-7  szczegóły 
74.artykuł: Nawój Ewa: O wyższości Świąt Wielkiej Nocy. Magazyn Literacki 1997 nr 5/6 s. 29-32 (nt. opiniotwórczych środowisk krytycznoliterackich i ich najnowszych p...) szczegóły 
75.artykuł: Orska Joanna, Stasiuk Karina: Krytyk "kreatywny". Arkusz 1997 nr 3 s. 11 (nt. krytyki poezji...) szczegóły 
76.artykuł: Parowski Maciej: Diabeł w raju. Fenix 1993 nr 11 s. 131-142 (o krytyce lit., szczególnie na łamach Nowej Fantastyki...) szczegóły 
77.artykuł: Pawelec Dariusz: Krytyka z powielacza. Student 1989 nr 20 s. 1, 6-7 (o wydawaniu w drugim obiegu książek krytycznoliterackich...) szczegóły 
78.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Krytyk w rezerwacie. Literatura 1998 nr 3 s. 26-27 (nt. najnowszej krytyki literackiej, m.in. niejasnego problemu wartości...) szczegóły 
79.artykuł: Pietrasik Zdzisław: Krytyka krytyki. Kultura i Życie 1990 nr 20 s. 4 (fel. nt. pracy krytyka...) szczegóły 
80.artykuł: Pietrasik Zdzisław: Wyścigi recenzentów. Polityka 1998 nr 52 s. 44 (felieton o zwyczaju recenzowania książek przed ich ukazaniem się na ry...) szczegóły 
polemika: Cichoń Tomasz: Subtelnie niskie loty. Życie z Książkami 1999 nr z 17 II s. 1  szczegóły 
81.artykuł: Pustkowski Henryk: Krytyka literacka w Łodzi (1945-1995). Prace Polonistyczne 1998 seria 53 s. 210-210  szczegóły 
82.artykuł: Pysiak Krzysztof: Kilka retorycznych pytań. Kultura i Życie 1989 nr 22 s. 2 (o braku zainteresowani, m.in. ze strony krytyków, edycjami znaczących ...) szczegóły 
83.artykuł: Smulski Jerzy: O polskiej socrealistycznej krytyce (i samokrytyce) literackiej. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 25-41 (art. przeglądowy...) szczegóły 
84.artykuł: Sosnowski Jerzy: Pasożyci i pielęgniarze. Czas Kultury 1995 nr 3 s. 4-7 (o krytyce literackiej lat 80. i 90....) szczegóły 
85.artykuł: Stala Marian: Notatka o krytyce. Znak 1998 nr 7 s. 39-41  szczegóły 
86.artykuł: Starosta Ewa: Znaj miarę, mocium recenzencie. Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 35-36 (nt. poetyki recenzji tekstów literackich drukowanych w Bydgoskim Infor...) szczegóły 
87.artykuł: Strękowski Jan: Cztery i pół. Magazyn Literacki 1997 nr 5/6 s. 22-25 (omów. dyskusji i polemik krytycznoliterackich w 1997 r....) szczegóły 
88.artykuł: Sulikowski Andrzej: Krytyka literacka po 1989 roku. Znak 1993 nr 9 s. 91-103 (z not. o aut....) szczegóły 
89.artykuł: Szaruga Leszek: Peryskop kulturalny [z tego cyklu:] Czy krytyka literacka istnieje?. Forum Akademickie 1995 nr 19 s. 32  szczegóły 
90.artykuł: Szaruga Leszek: Symboliczny symptom. Tygodnik Literacki 1990 nr 10 s. 19 (dot. nadmiernej publicystyczności dyskursu krytycznoliterackiego po 19...) szczegóły 
91.artykuł: Szczawiński Józef: Krytyka artystyczna - naderwane ogniwo. Słowo Powszechne 1990 nr 93 s. 3-4 (nt. przyczyn upadku krytyki...) szczegóły 
92.artykuł: Szmidt Ireneusz Krzysztof: Z przepustką do historii. Pegaz Lubuski 2004 nr 7/8 s. 1-2 (dot. sytuacji krytyki w literaturze polskiej; w związku ze śmiercią Cz...) szczegóły 
93.artykuł: Tomaszewska Wiesława: Siostry Zofii Teresy Landy spojrzenie na literaturę. Ruch Literacki 2002 z. 3 s. 295-305 (dot. światopoglądu krytycznoliterackiego Zofii Teresy Landy w tekstach...) szczegóły 
94.artykuł: Tomkowski Jan: Krytycy, recenzenci, dziennikarze.... PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 12 s. 4-9  szczegóły 
95.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Łorginalność, czyli coś się kończy, coś się zaczyna. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 178-180 (fel. nt. kwestii oryginalności i wtórności w recepcji "Wiedźmina" Andr...) szczegóły 
96.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Nieomylność. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 177-178 (fel. nt. trafności wyboru tekstów krytycznoliterackich do tomów "Magia...) szczegóły 
97.artykuł: Uniszewski Zdzisław: Reklama, promocja, krytyka. Notes Wydawniczy 1993 nr 5 s. 14-18 (krytyka jako promocja książki...) szczegóły 
98.artykuł: Walas Teresa: Autoportret krytyka z siecią w tle. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 16 (omów. nru 7 czasopisma Znak 1998 pośw. w dużej części krytyce l...) szczegóły 
99.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Sprawy raczej trywialne. Autograf 1996 nr 3 s. 3-5 (nt. krytyki lit. w PRL...) szczegóły 
100.artykuł: Werner Andrzej: Otwórzmy okno. Więź 2003 nr 4 s. 9-14 (nt. kondycji współczesnej krytyki literackiej w Polsce; także o losach...) szczegóły 
omówienie: (m): Czego od krytyków oczekują artyści?. Tygodnik Powszechny 2003 nr 18 s. 20  szczegóły 
nawiązanie: Szaruga Leszek: Vypiski iz kul'turnojj periodiki. Novaja Pol'sha 2003 nr 6 s. 65-67  szczegóły 
101.artykuł: Wierciński Andrzej: Larum grają!. Strony 1997 nr 1/2 s. 56-57 (nt. niskiego poziomu krytyki literackiej i krytykach...) szczegóły 
102.artykuł: Witherup Ronald D.: Współczesna krytyka literacka czy powrót do egzegezy patrystycznej?. Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 179-190  szczegóły 
103.artykuł: Wodziński Cezary: W trybach zmory (O polskich krytykach postmodernizmu uwag kilka). Odra 1997 nr 10 s. 55-63  szczegóły 
polemika: Woleński Jan: Odpowiedź Cezaremu Wodzińskiemu. Odra 1997 nr 12 s. 103-105  szczegóły 
104.artykuł: Wolski Jan: Krytyko, krytyko, cóżeś ty za pani?. Fraza 1999 nr 1 s. 168-171  szczegóły 
105.artykuł: Wołowiec Grzegorz: Recepcja postmodernizmu w polskiej krytyce i publicystyce literackiej. Wstępne rozpoznanie. Kultura Współczesna 1996 nr 3/4 s. 11-25  szczegóły 
106.artykuł: Zadura Bohdan: Między wersami [z tego cyklu;] Pułka (i inni) z książkami. NP Na przykład 1998 nr 6/7 s. 42-43 (nt. recenzowania przez Leszka Pułkę na łamach wrocławskiej Gazety W...) szczegóły 
107.artykuł: Żagiel Stefan: Bronię krytyków. Własnym głosem 1997 nr 37 s. 3 (nt. potrzeby rzetelnej krytyki...) szczegóły 
108.artykuł: Żuliński Leszek: Literatura jest piekłem. Aneks Trybuny 1998 nr 29 s. 8 (nt. pseudokrytycznych publikacji, które zdaniem autora chcą pisarzy po...) szczegóły 
109.artykuł: Żyszkiewicz Waldemar: Czy szlachectwo zobowiązuje?. Suplement 1999 nr 6 s. 22 (m.in. o recenzji debiutanckiego tomiku poezji Krzysztofa Senajki wydru...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
110.polemika: Kasprzak Michał: Osikowy kołek krytyki personalnej. Lampa 2005 nr 9 s. 90-91  szczegóły 
111.polemika: Klejnocki Jarosław: Uczył Marcin Marcina. Lampa 2005 nr 6 s. 90-91  szczegóły