PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Adamiec Marek: Czytamy polskie wiersze współczesne. 1997 (Wstęp. - [Analizy wierszy:] Tadeusz Różewicz: "Lament". Leopold Staff:...) szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1998 nr 4 s. 251-252  szczegóły 
2.książka: Andres Zbigniew: Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych. 2003 (Wstęp. - Inspiracje romantyczne w poezji wojennej i emigracyjnej Stani...) szczegóły 
3.książka: Balcerzan Edward: O nowatorstwie. 2004 ([Dot. mających głębokie zakorzenienie w tradycji innowacji artystyczny...) szczegóły 
4.książka: Balcerzan Edward: Śmiech pokoleń - płacz pokoleń. 1997 (Wiersze i inne zdarzenia w polszczyźnie [odbicie w poezji życia społec...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 1997 z. 5 s. 741-743  szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Literaturoznawstwo ma się dobrze. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 1/2 s. 226-228  szczegóły 
recenzja: Hamkało Marcin: Mieszkając w kiedyś. Odra 1998 nr 3 s. 117-119  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 329 (not....) szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Ład poza mitami. Arkusz 1998 nr 1 s. 6  szczegóły 
recenzja: Michałowski Piotr: Jesienne porządki w poezji albo kolacja strukturalisty. Literatura 1997 nr 6 s. 56-57  szczegóły 
recenzja: Niewiadomski Andrzej: Pochwała konsekwencji. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Orski Mieczysław: Dyscyplinować "chełbię". Polonistyka 1997 nr 8 s. 503-504  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Granica wolności: dyscyplina. Akcent 1997 nr 2 s. 141-146  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Czas przewartościowań. Rzeczpospolita 1997 nr 161 s. 28  szczegóły 
recenzja: Żyłko Bogusław: Dwie książki. Tytuł [Gdańsk] 1997 nr 2 s. 170-175  szczegóły 
5.książka: Baluch Alicja: Uważne czytanie. W kręgu liryki XX wieku. 2000 (Wstęp. "Przekroje" poetyckie - od Trembeckiego do Grochowiaka. Obrazy,...) szczegóły 
recenzja: Sol Ewa: Czytanie poezji. Nowe Książki 2001 nr 2 s. 28  szczegóły 
6.książka: Barańczak Stanisław: Etyka i poetyka. 2009 ([Zawiera eseje:] Krzysztof Biedrzycki: Przedmowa. * I. O co chodzi: Zm...) szczegóły 
7.książka: Barańczak Stanisław: Pomyślane przepaście. Osiem interpretacji. 1995 (Tunel i lustro (Czesław Miłosz: Świty). Wzlot w przepaść (Julian Przyb...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 346 (notka...) szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1995 nr 1 s. 73 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Zgłębianie przepaści. Nowe Książki 1995 nr 11 s. 35-36 (z fot. Stanisława Barańczaka...) szczegóły 
nawiązanie: Kędzierski Ryszard Marek: "Zgłębianie przepaści" Stanisława Barańczaka wg Leszka Szarugi. Sztuka Osobowa 1996 nr 43 s. 12-16  szczegóły 
8.książka: Barańczak Stanisław: Przed i po. Szkice o poezji krajowej przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. 1988 (Pamięci J. Kwiatkowskiego [dedykacja]. - Od Autora. - Przed (1978-1980...) szczegóły 
recenzja: Kazimierczyk Barbara: Krytycki róg obfitości?. Kierunki 1990 nr 6 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Levine Madeline G.: The Polish Review 1989 t. 34 nr 4 s. 376-377  szczegóły 
recenzja: Marx Jan: Kultura [Warszawa] 1989 nr 32 s. 15  szczegóły 
recenzja: Marx Jan: Kultura [Warszawa] 1989 nr 40 s. 15  szczegóły 
recenzja: [Patrzałek Tadeusz] J.Ż.: x 1989 ([W ks. zb.:] Do współczesności. Materiały pomocnicze do uczenia języka...) szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 111-2  szczegóły 
9.książka: Bardowie. 2001 ([Materiały z konferencji zorganizowanej w 2000 na Uniwersytecie Warsza...) szczegóły 
recenzja: Tyszka Adam: Fenomen barda. Nowe Książki 2002 nr 6 s. 36-37  szczegóły 
10.książka: Bartczak Kacper: Świat nie scalony. 2009  szczegóły 
11.książka: Biedrzycki Krzysztof: Poezja i pamięć. O trzech poematach Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Adama Zagajewskiego. ([Dot. utworów: Czesław Miłosz: Miasto bez imienia; Zbigniew Herbert: R...) szczegóły 
12.książka: Bieńkowski Zbigniew: Ćwierć wieku intymności. Szkice o poezji i niepoezji. 1993 (Od Autora. * Interwencja w świat czy obrona przed światem?: Polska spe...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: List do Zbigniewa Bieńkowskiego. Nowe Książki 1993 nr 1 s. 4-5  szczegóły 
nawiązanie: Bieńkowski Zbigniew: Odpowiadam na list pana Jana Gondowicza. Nowe Książki 1993 nr 1 s. 5-7  szczegóły 
recenzja: Jurkowski Stefan: Obowiązkowa lektura. Uniwersytet 1994 nr 5 s. 8  szczegóły 
recenzja: Kuczkowski Krzysztof: Poezja: myśl wzruszona. Nowy Nurt 1994 nr 2 s. 12  szczegóły 
recenzja: Smolka Iwona: Zbigniewa Bieńkowskiego wizje sztuki. Przegląd Powszechny 1994 nr 7/8 s. 107-113  szczegóły 
13.książka: Biskupski Andrzej: Trzy szkice. Albo rzecz o poezji, fatalizmie i pięknie. 2000 ( "Najpiękniejsze z wszystkich świata imion" (albo rzecz o poezji) [Mar...) szczegóły 
14.książka: Błoński Jan: Wszystko co literackie. 2001 (Wśród poetów: Szkic portretu poety współczesnego [o poezji Tadeusza Ró...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 2002 nr 42 s. 53 (notka...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 164-165 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mikos Marek: Nieobojętność. Gazeta Wyborcza 2002 nr 20 s. 12 (z fot. Jana Błońskiego...) szczegóły 
15.książka: Borzęcki Jan Adam: Zraniony odłamkiem wiersza. Eseje. 1996 (Leszek Żuliński: Zamiast wstępu. - Poetycki sens bezsensu [własne rozu...) szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Z.: Poeta czyta poetów. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 1 s. 20  szczegóły 
recenzja: Mityk Iwona: "Przymierzanie wiersza do własnych wyobrażeń". Świętokrzyski Kwartalnik Literacki 1997 nr 2 s. 126-129  szczegóły 
16.książka: Brudnicki Jan Zdzisław: Porozmawiajmy o poezji i niepoezji. (Szkice o literaturze polskiej). 2005  szczegóły 
recenzja: Rogala Stanisław: Życie z literaturą. Egeria 2006 nr 2 s. 48-49  szczegóły 
17.książka: Brzozowski Jacek: Późne wiersze poetów polskich XX wieku. Dwanaście szkiców i komentarzy. 2007  szczegóły 
18.książka: Bućko-Żmuda Patrycja: Zamieranie. Lektury. 2008  szczegóły 
19.książka: Burek Tomasz: Dzieło niczyje. 2001 ([Zawiera m.in.] Literatura, niepoważne zajęcie [dot. własnej drogi jak...) szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Aby literatura znów stała się czyjaś. Twórczość 2003 nr 2/3 s. 225-227  szczegóły 
recenzja: (fig): Przebłyski absolutu. Forum Akademickie 2002 nr 4 s. 62 (nota...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 165 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Odkrywanie głębi. Więź 2002 nr 12 s. 164-168  szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2002 nr 1 s. 51-52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Między brawurą a powściągliwością. Rzeczpospolita 2002 nr 2 s. A9 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rutkowski Rafał: Medytacje krytycznoliterackie. Znak 2003 nr 3 s. 123-129 (z not. o autorze art....) szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: List do Tomasza Burka. Tygodnik Powszechny 2002 nr 14 s.  szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Dzieło niczyje?. Nowe Książki 2002 nr 4 s. 32-33  szczegóły 
artykuł: Burek Tomasz: Autoreklama. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 2 s. 126-131 (mowa wygłoszona podczas "Wieczoru dwóch książek" w Stowarzyszeniu Pisa...) szczegóły 
artykuł: Libera Antoni: Odwaga i pokora Tomasza Burka. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 2 s. 120-126 (wprowadzenie do "Wieczoru dwóch książek Tomasza Burka" w Stowarzyszeni...) szczegóły 
20.książka: Cavanagh Clare: Lyric poetry and modern politics. Russia, Poland, and the West. 2009  szczegóły 
21.książka: Chojnowski Zbigniew, Hul Leokadia, Kotliński Andrzej: "Co nie jest wymówione zmierza do nieistnienia". Interpretacje wierszy współczesnych. 1995 (Wstęp. * Leokadia Hul: W poszukiwaniu własnej tożsamości (Czesław Miło...) szczegóły 
22.książka: Chojnowski Zbigniew: Ku Tajemnicy. Szkice o poezji po 1956 roku. 2003 (Wprowadzenie. Autobiografia przetworzona w Tajemnicę - czytanie "Genów...) szczegóły 
recenzja: Kałuża Anna: Poezja i tajemnice. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 42-43  szczegóły 
23.książka: Chojnowski Zbigniew: Ruiny przeciw wizji. O młodej "niepolitycznej" poezji dziewiątej dekady XX wieku.  szczegóły 
24.książka: Chruszczyński Andrzej: Intensywizm i autentyzm (1918-1956). Część I. Na fali przyboju. 1998 (1. Ustalenia wstępne. 2. Harmonia discordantium [dotyczy twórczości po...) szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Przegląd wydawniczy. Metafora 2000 nr 41/42/43 s. 219-223  szczegóły 
recenzja: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 158 (notka...) szczegóły 
25.książka: Cieślak Robert: Poezja wobec kryzysu władzy wzroku. Studia o słowie, obrazie i percepcji. 2006  szczegóły 
26.książka: Cudak Romuald: Świetopełna trześć dziwosłów. Interpretacje wierszy i szkice o współczesnej poezji polskiej. 1999 ("Otom przed Tobą, Abraham". Lektura wiersza "Trwoga przed śmiercią" Jó...) szczegóły 
recenzja: Martyna Robert: Skamandryci i ponowocześni. Wokół interpretacji poezji. Akcent 2001 nr 1/2 s. 179-182  szczegóły 
recenzja: Pytasz Marek: Świetopełna trześć dziwosłów. Postscriptum 1999 nr 31/32 s. 68-70  szczegóły 
27.książka: Czerniawski Adam: Muzy i sowa Minerwy. 1994 (Nieporozumienia [dot. twórcz. Cypriana Norwida]. Prochy i pyłki [Cypri...) szczegóły 
recenzja: Dobrowolski Andrzej: Muzy, sowa Minerwy i ojciec Bocheński. Odra 1997 nr 5 s. 102-105  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Poezja jest metaforą. Twórczość 1996 nr 1 s. 106-109  szczegóły 
recenzja: Klesyk Łukasz: Pierwiastek z Herberta. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 13 s. 21  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1995 nr 1 s. 73 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rabizo-Birek Magdalena: Liryka filozofii - filozofia liryki. Akcent 1996 nr 1 s. 136-138  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: "Rzeczpospolita Pułaska". Kultura [Paryż] 1995 nr 11 s. 137-142  szczegóły 
28.książka: Czerniawski Adam: Światy umowne. Szkice o wierszu współczesnym. 2001 (eseje...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Tajemnica wiersza. Śląsk 2001 nr 12 s. 45  szczegóły 
recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Klawikord czyli fortepian. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 18-19  szczegóły 
29.książka: Dabert Dobrochna: Zbuntowane wiersze. O języku poezji stanu wojennego. 1998 (Uwagi wstępne. - Fenomen poezji "13 grudnia". Tworzywo poetyckie wiers...) szczegóły 
recenzja: Dębska Agnieszka: Napis 1999 seria 5 s. 363-367  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 377 (notka...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: "Jesteś tylko świadkiem...". Nowe Książki 1998 nr 7 s. 22-23  szczegóły 
recenzja: Mirkiewicz Beata: Wiersze w kajdanach. Odra 1999 nr 9 s. 125-126  szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Wiersze zamiast poezji. Polonistyka 1999 nr 1 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: Żukowski Tomasz: Bunt wedle schematu. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 77-84  szczegóły 
30.książka: Dakowicz Przemysław: Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej. 2008  szczegóły 
31.książka: Dawidek-Gryglicka Małgorzata: Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku. 2012  szczegóły 
32.książka: Dąbrowska Elżbieta: Teksty w ruchu. Powroty baroku w polskiej poezji współczesnej. 2001 (Wprowadzenie. 1. Powtórzenie - innowacja - różnica semantyczna w liter...) szczegóły 
recenzja: Dobrzyńska Teresa: Powroty baroku. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 97-100 (z not. o autorce art. na s. 248...) szczegóły 
recenzja: Jokiel Irena: Kwartalnik Opolski 2003 nr 1 s. 125-127  szczegóły 
recenzja: Piętkowa Romualda: Stylistyka 2002 nr 11 s. 568-571  szczegóły 
33.książka: Dembińska-Pawelec Joanna: "Poezja jest sztuką rytmu". O świadomości rytmu w poezji polskiej dwudziestego wieku (Miłosz, Rymkiewicz, Barańczak). 2010  szczegóły 
34.książka: Derlatka Piotr: Poeci piosenki 1956-1989. Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Wojciech Młynarski i Jonasz Kofta. 2012  szczegóły 
35.książka: Detka Janusz: Wiersze polskiej "odwilży" (1953-1957). 2010  szczegóły 
36.książka: Dialogi z romantycznym kontekstem. Szkice o poezji polskiej. 2006  szczegóły 
37.książka: Dominiak Zbigniew: W poza siebie. Dziennik paru lektur. 1992 (Głos z kantorka [Adam Ważyk: Cudowny kantorek]. Wieczór autorski w zmi...) szczegóły 
38.książka: Drzewucki Janusz: Chaos i konwencja. 1988 (Święte antynomie [fel.]. Nowoczesność czy tradycja? [w poezji]. Chaos ...) szczegóły 
recenzja: Derda Zbigniew J.: Gazeta Młodych 1989 nr 14 s. 8 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Twórczość 1989 nr 3 s. 117-119 ([sprost.: P. Wilczek. Twórczość 1989 nr 5 s. 141]...) szczegóły 
39.książka: Dudek Jolanta: Poeci polscy XX wieku. Cz. 1. 1994 (Słowo wstępne. - "Piąta pora roku" Kazimierza Wierzyńskiego. Miłosz wo...) szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Wobec tradycji. Rzeczpospolita 1996 nr 80 s. 25  szczegóły 
recenzja: Staszewska Krystyna: O metodach badań literackich w szkole na marginesie podręcznika "Poeci polscy" Jolanty Dudek. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 88-94  szczegóły 
40.książka: Dumin Piotr: "Poezja jest podarunkiem natury..." Rozmowy z poetami.  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Nauka chodzenia. Autograf 2010 nr 1 s. 36  szczegóły 
41.książka: Dybel Paweł: Ziemscy, słowni, cieleśni. Eseje i szkice. 1988 (Świat przedstawiony w polskiej poezji współczesnej. Czy tylko "poezja ...) szczegóły 
recenzja: Chojnowski Zbigniew: Twórczość 1989 nr 6 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Autograf 1989 nr 1 s. 54-6  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Nowe Książki 1989 nr 4 s. 92  szczegóły 
42.książka: Dyś Marcin: Oczami rockmana. Polska i świat w tekstach polskich twórców rockowych lat 80. i 90. XX wieku. 2010  szczegóły 
43.książka: Dyś Marcin: Oczami rockmana. Polska i świat w tekstach polskich twórców rockowych lat 80. i 90. XX wieku. 2012  szczegóły 
44.książka: Dziadek Adam: Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. 2011  szczegóły 
45.książka: Dziadek Adam: Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. 2004 (Wprowadzenie: Typologie, typologie... O relacjach inaczej. Uobecnienie...) szczegóły 
46.książka: Falkowski Stanisław, Stępień Paweł: Żyrafa czyli po co i jak czytać poetów współczesnych. 2000 ([Zawiera charakterystykę twórczości autorów:] Krzysztof Kamil Baczyńsk...) szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Polonistyka 2000 nr 10 s. 633 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szurek Joanna: Po co i jak czytać poetów?. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 3 s. 95-99  szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Żyrafa czy hybryda?. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 50-51  szczegóły 
47.książka: Fiut Ignacy Stanisław: Światy poetów. Szkice literacko-filozoficzne z lat 1980-1996. 1996 (Słowo od autora. - [Recenzje i noty recenzyjne książek: Krzysztof Agan...) szczegóły 
recenzja: Kajtoch Wojciech: Zeszyty Prasoznawcze 1997 nr 1/2 s. 178-179  szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cegielski Tadeusz: Poland 1989 nr 2 s. 82  szczegóły 
49.książka: Frania Arkadiusz: Poświatowska, Marjańska, Cichla-Czarniawska. Trzy szkice typu ziemia-ziemia-ziemia. 2007  szczegóły 
recenzja: Aleje 3 2007 nr 62 s. 44 (nota...) szczegóły 
50.książka: Frania Arkadiusz: Strażnicy i najeźdźcy. Zjawiska we współczesnej poezji regionu częstochowskiego. 2005  szczegóły 
recenzja: [(sb) ] (sb): Jesień wydawnicza. Aleje 3 2005 nr 52 s. 44-47 (dot. m.in. książki Arkadiusza Frani "Strażnicy i najeźdźcy. Zjawiska w...) szczegóły 
51.książka: Gajewska Barbara: Bliżej poezji. 2006  szczegóły 
52.książka: Gibańska Marta: Polish Poets Read Shakespeare. Refashioning of the Tradition. 1999 (Preface. * I. Fashioning of the Tradition: The Romantic and Post-Roman...) szczegóły 
53.książka: Giemza Lech: Nowa Fala wobec historii. 2008  szczegóły 
54.książka: Gleń Adrian: Istnienie i literatura. (Notatnik hermeneuty). 2010  szczegóły 
55.książka: Grądziel-Wójcik Joanna: Przestrzeń porównań. Szkice o polskiej poezji współczesnej. 2010  szczegóły 
56.książka: Gruchot Tomasz: Wyrazić niewyrażalne. O polskiej poezji metafizycznej po drugiej wojnie światowej. 2006 ([Dot. modeli poetyckich unaoczniających związki z metafizyką. Zawiera ...) szczegóły 
57.książka: Gutorow Jacek: Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku. 2003 (Niepodległość głosu - I. Formy protestu: Dlaczego poezja Nowej Fali je...) szczegóły 
recenzja: bgz: Śląsk 2003 nr 3 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Zdzisław: Za podwójną gardą głosu. Aneks Trybuny 2003 nr 283 s. A-B  szczegóły 
recenzja: Kuźnicki Sławek: Mapa która nie musi udawać mapy. Odra 2003 nr 7/8 s. 125-126  szczegóły 
recenzja: Larek Michał: Obecność głosu (Notatki do Gutorowa). LiteRacje 2005 nr 1 (6) s. 87-88  szczegóły 
recenzja: Mackiewicz Paweł: O sztuce słuchania. Niepodległość krytyka. Topos 2003 nr 6 s. 223-224 (nota o autorze recenzji, s. 253...) szczegóły 
recenzja: Momro Jakub: Grawitacje języka, grawitacje głosu. Znak 2003 nr 11 s. 148-154 (z not. o autorze art....) szczegóły 
recenzja: Nowosielski Kazimierz: Prawdy oraz imitacje. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Orska Joanna: Usypianie Prospera. Studium 2003 nr 3/4 s. 221-227  szczegóły 
recenzja: Rutkowski Rafał: Głos Gutorowa. Kresy 2003 nr 56 s. 155-157  szczegóły 
recenzja: Sobolewska Justyna: Uwieść wierszem (Szkice o poezji czyta się jak romans). Przekrój 2003 nr 8 s. 73 (nota...) szczegóły 
58.książka: Gutorow Jacek: Urwany ślad. O wierszach Wirpszy, Karpowicza, Różewicza i Sosnowskiego. 2007  szczegóły 
recenzja: Gleń Adrian: Notatki, marginesy, urwane ślady.... Red 2008 nr 2 s. 85-87  szczegóły 
recenzja: Mueller Joanna: Nauczki dla awangardy. Wakat 2007 nr 2 s. 134-139  szczegóły 
recenzja: Straszecka Alicja: Gutorow: poeto kim jesteś, krytyku?. Kresy 2008 nr 76 s. 65-71  szczegóły 
59.książka: Hałaś Marcin: Requiem dla pokolenia. 2000 ([Dot. formacji poetyckiej między pokoleniem "Nowych Roczników" ("Nowej...) szczegóły 
recenzja: Wiśniewski Radosław: Głosy w ciemności - o słusznym trudzie Marcina Hałasia. Enigma 2001 nr 27 (2000/2001) s. 15  szczegóły 
recenzja: Wiśniewski Radosław: Głosy z ciemności (O słusznym trudzie Marcina Hałasia). Protokół Kulturalny 2001 nr 1/2 s. 21  szczegóły 
recenzja: Zaczkowski Piotr: Pokolenie z dużej litery. Śląsk 2001 nr 2 s. 76  szczegóły 
60.książka: Hirsch Edward: Responsive reading. 1999 (Dotyczy twórczości poetów m.in.: Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska,...) szczegóły 
61.książka: Hobot Joanna: Gra z cenzurą w Nowej Fali (1968-1976). 2000 (Wstęp. * Reguły gry. Autorska strategia "obejścia" zakazów cenzury. Tr...) szczegóły 
recenzja: Jurasz Włodzimierz: Na Mysiej bawimy się. Życie z Książkami 2001 nr z 19 IV s. 8  szczegóły 
recenzja: (LB): Przekrój 2001 nr 16 s. 68 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Poeta, czytelnik i "ten trzeci". Nowe Książki 2001 nr 7 s. 11  szczegóły 
recenzja: (TJŻ): Książki 2001 nr 8 s. 66 (nota...) szczegóły 
62.książka: Hobot-Marcinek Joanna: Stara baba i Goethe. Doświadczenie i transgresja starości. Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Jarosław Iwaszkiewicz. 2012  szczegóły 
63.książka: Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945-1989.  szczegóły 
recenzja: Koronkiewicz Marta: Dodatek Literacki 2012 nr 10 s. 22 (nota...) szczegóły 
64.książka: Janowska Monika: Wymiary sacrum w twórczości Mieczysława Jastruna, Anny Kamieńskiej i Jana Twardowskiego. 2008  szczegóły 
65.książka: Jasionowicz Stanisław: Pustka we współczesnym doświadczeniu poetyckim. 2009  szczegóły 
66.książka: Jaworski Marcin: Rewersy nowoczesności. Klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej. 2009  szczegóły 
67.książka: Jerzyna Zbigniew: Wędrówka w słowie. Rozważania o poezji. 1988 ([Zawiera m.in. szkice poświęcone życiu i twórczości poetów: K. K. Bacz...) szczegóły 
recenzja: Berowska Marta: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 61-62  szczegóły 
recenzja: Gronczewski Andrzej: Miesięcznik Literacki 1989 nr 11/12 s. 51-55  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Autograf 1989 nr 10 s. 68-69  szczegóły 
recenzja: Kowalski Marek Arpad: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 7 s. 13 ([nota]...) szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Trybuna Ludu 1989 153 8  szczegóły 
recenzja: Łączkowski Zdzisław: Słowo Powszechne 1989 nr 44 s. 4  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Kultura [Paryż] 1989 nr 10 s. 145-146  szczegóły 
recenzja: Szczepaniak Czesław Mirosław: Gazeta Młodych 1989 nr 44 s. 8  szczegóły 
68.książka: Kabata Maria: Współczesna poezja kapłańska. Cechy stylowe. 2010  szczegóły 
69.książka: Kałuża Anna: Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej.  szczegóły 
70.książka: Kanonada. Interpretacje wierszy polskich (1939-1989). 1999 (Aleksander Nawarecki, Dariusz Pawelec: Wstęp. * Marek Pytasz: "Alarm" ...) szczegóły 
recenzja: Gralewicz-Wolny Iwona: Pytanie o kanon. Śląsk 2000 nr 10 s. 73  szczegóły 
recenzja: Kojs Marta: Kanonada. Postscriptum 1999 nr 31/32 s. 71-73  szczegóły 
71.książka: Karasek Krzysztof: Pochwała nieobliczalności.  szczegóły 
72.książka: Kępiński Piotr: Bez stempla. Opowieści o wierszach. 2007  szczegóły 
recenzja: Bratkowski Piotr: Na własne ryzyko. Newsweek. Polska 2007 nr 34 s. 92-93  szczegóły 
recenzja: Kasprzak Michał: Poezja do poduszki. Lampa 2007 nr 7/8 s. 73  szczegóły 
73.książka: Kisiel Joanna: Imiona lęku. Szkice o poetach i wierszach. 2009  szczegóły 
74.książka: Kisiel Joanna: Tropy samotności. O doświadczeniu egzystencji w poezji. 2011  szczegóły 
75.książka: Kisiel Marian: Od Różewicza. Małe szkice o poezji. 1999 (Od autora. * I: Na początku był "Niepokój" [Tadeusz Różewicz: Niepokój...) szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Od Różewicza do Nowej Prywatności. Rzeczpospolita 1999 nr 113 s. 27  szczegóły 
recenzja: Dymowski Eligiusz: Płacisz tak samo za wiersz i za życie. Radostowa 1999 nr 9 s. 50  szczegóły 
76.książka: Kisiel Marian: Pamięć, biografia, słowo. Szkice o poetach dwóch generacji. 2000 ([Zawiera:] Tragiczna świętość. O "Rodzie Anhellich" Zdzisława Stroińsk...) szczegóły 
recenzja: Gębala Stanisław: Krytyka i arytmetyka. Twórczość 2001 nr 6 s. 124-126  szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Poezja: zapis losu i mapa rzeczywistości. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Szałasta-Rogowska Bożena: Analizy i syntezy. Śląsk 2000 nr 10 s. 75  szczegóły 
recenzja: Śmieja Florian: Okular krytyka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 260 s. 5 (dot. młodych polskich poetów piszących w Anglii w czasopismach Życi...) szczegóły 
77.książka: Kisiel Marian: Świadectwa, znaki. Glosy o poezji najnowszej. 1998 (Od autora [wstęp]. * I: Nowy ruch, stare pytania krytyczne [poezja lat...) szczegóły 
recenzja: Bylica Grzegorz: Bractwo poetów. Fa-Art 1998 nr 4 s. 63-65  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Nowy ekspresjonizm. Rzeczpospolita 1998 nr 184 s. 25  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Świadectwo krytyka. Akant 1998 nr 9 s. 17-18  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Akty nowej aksjologizacji. Twórczość 1999 nr 5 s. 117-119  szczegóły 
recenzja: Poprawa Adam: Dzieło (zbyt) otwarte. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Sadowski Sławomir: Powściągliwość i poezja. Życie 1998 nr 203 s. 10  szczegóły 
recenzja: Zaczkowski Piotr: Glosa o Kisielu. Śląsk 1999 nr 2 s. 73  szczegóły 
78.książka: Klary Beata Patrycja: Rozmowy z piórami. ([Wywiady z poetami]...) szczegóły 
recenzja: (iks): Beata Patrycja Klary spotkanie autorskie. Pegaz Lubuski 2012 nr 3 s. 22 (nt. spotkania autorskiego oraz promocji książki; Klub Myśli Twórczej "...) szczegóły 
recenzja: Kolańczyk Aneta: Poeci do piór. Pegaz Lubuski 2012 nr 3 s. 20  szczegóły 
79.książka: Kłosiński Krzysztof: Poezja żalu. 2001 (Wstęp. - 1. Radość pisania, żałoba pisania. "Radość pisania" Wisławy S...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Motyl żalu. Res Publica Nowa 2002 nr 5 s. 102-104  szczegóły 
recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Obrządki żałoby, porządki słowa. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 161-166 (z not. o autorze art. na s. 386...) szczegóły 
80.książka: Korey-Krzeczowski Jerzy: Powracam tutaj z własnej woli. Szkice i wspomnienia o wybranych twórcach Ziemi Świętorzyskiej. 2006 ([dot. m.in. autorów: Zdzisław Antolski, Bolesław Garboś, Stanisław Nic...) szczegóły 
recenzja: Cel Krystyna: Z sentymentem i wnikliwością. Autograf 2006 nr 5 s. 35  szczegóły 
81.książka: Koryl Janusz: Nowe oblicza poezji polskiej. 1996 (Słowo wstępne. - U źródeł antytradycjonalizmu [futuryzm, dadaizm, awan...) szczegóły 
82.książka: Kozaczewski Jakub: Polska tradycja literacka w poetyce Nowej Fali. O poezji Stanisława Barańczaka, Juliana Kornhausera, Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajewskiego. 2004  szczegóły 
83.książka: Kozioł Paweł: Przerwane procesy. Szkice o poezji najnowszej. 2011  szczegóły 
recenzja: Wiśniewski Radosław: Przerwane procesy, sztukowane nawiązania. Red 2012 nr 3 s. 95  szczegóły 
84.książka: Kruszewski Wojciech: Rękopisy i formy. Badanie literatury jako sztuka odnajdywania pytań. 2010 ([Dot. relacji między różnymi formami rękopisów a drukowanymi wersjami ...) szczegóły 
85.książka: Kryszak Janusz: A po ziemi wychodźcy idą w obce kraje. O poezji i poetach Drugiej Emigracji. 2010  szczegóły 
86.książka: Kryszak Janusz: Rzeczywistość trzecia. 1997 (Rzeczywistość trzecia [wstęp]. - Zmysł konstrukcji - zmysł koordynacji...) szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Rzeczywistość literatury. Rzeczpospolita 1997 nr 295 s. 28  szczegóły 
recenzja: Dubowik Henryk: "Rzeczywistość trzecia" Janusza Kryszaka. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 138-140  szczegóły 
recenzja: K.Ć.: Odra 1997 nr 9 s. 119-120  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Literatura: nucleus bytu. Śląsk 1998 nr 8 s. 76  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Ruch Literacki 1997 z. 5 s. 752-755  szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 1998 r. 9 s. 128 (notka...) szczegóły 
87.książka: "Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny...". Topika polskiej współczesnej poezji emigracyjnej. Studia. 1995 (Wojciech Wyskiel: Wstęp. * I: Wojciech Ligęza: Problematyka "miejsc w...) szczegóły 
recenzja: Forum Polonijne 1996 nr 3 s. 30 (not....) szczegóły 
recenzja: Gębala Stanisław: "Wierność pamięci i przytomność w teraźniejszości". Twórczość 1996 nr 2 s. 123-126  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Rozprawy o literaturze emigracyjnej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 185-187  szczegóły 
88.książka: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Z estetyki nieskończoności. Szkice o polskiej poezji (nie tylko) XX wieku. 2012  szczegóły 
89.książka: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Rilke poetów polskich. 2004 ([Dot. recepcji poezji Rainera Marii Rilkego w twórczości poetów polski...) szczegóły 
recenzja: Vandenborre Katia: Rilke na rozdrożu krytyki. Rocznik Komparatystyczny 2010 t. 1 s. 287-293  szczegóły 
90.książka: Kudyba Wojciech: Wiersze wobec innego. 2012  szczegóły 
91.książka: Kuncewicz Piotr: Agonia i nadzieja. 1993 (T. 3: Poezja polska od 1956. 1993, 586, [6] s., il., faks., fot., port...) szczegóły 
recenzja: Antykwariusz: Literatura Kowalskich. Plus Minus 1993 nr 17 s. 10  szczegóły 
recenzja: Czubaj Mariusz: Teczki pisarzy. Polityka - Kultura 1995 nr 3 s. 4  szczegóły 
recenzja: Jentys Maria: Zasada: tolerancja, metoda: nonszalancja. Obraz literatury polskiej od roku 1918. Sycyna 1995 nr 8 s. 16-17 (z fot. Piotra Kuncewicza...) szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Pięcioksiąg pełen nadziei. Trybuna 1995 nr 19 s. 11  szczegóły 
recenzja: Mól: Kuncland. Magazyn Literacki 1995 nr 10 s. 57, 58  szczegóły 
recenzja: (MZ): Według Kuncewicza. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 196 s. 3 (dot. t. 3...) szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: Literatura polska według Piotra Kuncewicza. Akcent 1995 nr 3/4 s. 194-197  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 122  szczegóły 
92.książka: Kurowicki Jan: Naczynia osobności. O zjawiskach poezji lubuskiej - przegląd stronniczy. 1998 (Krytyka towarzysząca [wstęp]. * Utopienie zakorzenienia [ Krzysztof Fe...) szczegóły 
recenzja: E.K.: Naczynia osobności. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 4 s. 19 (nota...) szczegóły 
93.książka: Kwiatkowski Jerzy: Magia poezji. (O poetach polskich XX wieku). 1995 (Od autorek wyboru. - Syntezy wielkie i małe: Miejsce Miłosza w poezji ...) szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Magia krytyki. Twórczość 1996 nr 4 s. 130-134  szczegóły 
recenzja: Fazan Jarosław: Jerzego Kwiatkowskiego klucze do poetów XX wieku. Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 8  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Krytyka. Tygodnik Powszechny 1995 nr 49 s. 13  szczegóły 
recenzja: Głowiński Michał: Paradoksy Jerzego Kwiatkowskiego. Tygodnik Powszechny 1996 nr 30 s. 12  szczegóły 
recenzja: Kania Kazimierz: Magia poezji. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 166 s. 10  szczegóły 
recenzja: Morawiec Elżbieta: Równania poetyckie Jerzego Kwiatkowskiego. Nowe Książki 1996 nr 3 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1996 nr 2 s. 73 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pieńkosz Konstanty: Autorytet. Literatura 1996 nr 2 s. 57  szczegóły 
recenzja: Rżany Rafał: Musi być ktoś.... Nowy Nurt 1996 nr 10 s. 11  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Poezja z lotu ptaka. Kresy 1996 nr 27 s. 146-148  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Świat jako poezja. Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 9  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Obcowanie z poezją. Gazeta Wyborcza 1996 nr 4 s. 10  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Klucze do poezji. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 51 s. 20  szczegóły 
94.książka: Kwiatkowski Jerzy: Magia poezji. (O poetach polskich XX wieku). 1997  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 4 s. 60 (nota...) szczegóły 
95.książka: Lam Andrzej: Inne widzenie. Szkice o poezji polskiej i niemieckiej. 2001 (Prorocy minionego wieku: Awangarda w perspektywie postmodernistycznej ...) szczegóły 
recenzja: (TJŻ): Książki 2001 nr 10 s. 70-71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Przegląd Humanistyczny 2001 nr 5 s. 89-93  szczegóły 
96.książka: Lebioda Dariusz Tomasz: Bryłka bursztynu. Literatura, regiony, pogranicza. 2001 (Wprowadzenie. - Literatura: Aurum poezji Zygmunta Krasińskiego. Męczeń...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Romantyzm i wiek XX. Śląsk 2002 nr 9 s. 77  szczegóły 
97.książka: Lebioda Dariusz Tomasz: Marmur i blask. Studia, szkice, artykuły o poezji od Mickiewicza do Miłosza. 2000 (Wprowadzenie. * I. Od Mickiewicza do Asnyka: Temat i jaźń (Żywioły Mic...) szczegóły 
recenzja: Dalecka Teresa: Marmur i blask. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 152-153  szczegóły 
recenzja: Zygielski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2001 r. 12 s. 146 (not....) szczegóły 
98.książka: Lebioda Dariusz Tomasz: Pragnienie śmierci. 1996 ([Dedykacja:] Pamięci Edwarda Stachury i Tadeusza Śliwiaka. * Wprowadz...) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Tajemnice poezji. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 6 s. 21  szczegóły 
recenzja: Linkner Tadeusz: Szkice refleksji pełne. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 5/6 s. 204-207  szczegóły 
recenzja: Łączkowski Zdzisław: Poeta końca wieku?. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 24 dod. s. 2 (nota...) szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Wyznania i rozważania. Metafora 1998 nr 33/34 s. 146-151  szczegóły 
99.książka: Legeżyńska Anna: Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej. 1996 (Kilka uwag wstępnych. - I. Centrum świata. Antropologiczna i literacka...) szczegóły 
recenzja: Balcerzan Edward: Od 3 M do M 3. Arkusz 1997 nr 2 s. 7  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 13 (not....) szczegóły 
recenzja: Gębala Stanisław: Bezdomność o zadomowienie. Twórczość 1997 nr 6 s. 108-110  szczegóły 
recenzja: Górnicka-Boratyńska Aneta: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 179-185  szczegóły 
recenzja: Kępiński Piotr: Poeci w domu i poeci bezdomni. Rzeczpospolita 1996 nr 140 s. 24  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 349-350 (not....) szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Domy polskich poetów współczesnych. List Oceaniczny 1996 nr 34 s. 2  szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Domy polskich poetów. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 19  szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 1996 nr 1 wkł. (notka...) szczegóły 
recenzja: Orski Mieczysław: Od Arkadii domowej do mieszkania-azylu. Polonistyka 1996 nr 8 s. 566-569  szczegóły 
recenzja: Toniak Ewa: Bródno w Wenecji. Ex Libris 1996 nr 99 s. 11-12  szczegóły 
100.książka: Legeżyńska Anna: Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej. 1999 ([Dedykacja:] Zebrane tu rozważania poświęcam pamięci zmarłego w 1990 r...) szczegóły 
recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Ruch Literacki 2000 z. 6 s. 740-743  szczegóły 
recenzja: Hryń Izabela: Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 208-213  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 276  szczegóły 
recenzja: Rydz Agnieszka: Czas mierzony ironią. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 5 s. 35-36  szczegóły 
recenzja: Stankowska Agata: Ironiczna siła podmiotu. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 120-127  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Ironiczne pożegnania. Pogranicza 2000 nr 5 s. 148-149  szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Czytane do końca. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Zaleski Marek: Res Publica Nowa 2000 nr 6 s. 95  szczegóły 
101.książka: Legeżyńska Anna: Od kochanki do psalmistki... Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej. 2009  szczegóły 
102.książka: Legeżyńska Anna, Śliwiński Piotr: Poezja polska po 1968 roku. 2000 ([Zawiera szkice o charakterze ogólnym, uwzględniające konteksty histor...) szczegóły 
recenzja: Nasiłowska Anna: Mapa nowszej poezji. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 47  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 288  szczegóły 
103.książka: Liberek Jarosław: Innowacje frazeologiczne w powojennej fraszce polskiej. 1998 (I. Wstęp. - II. Kanoniczne użycie frazeologizmu a innowacja frazeologi...) szczegóły 
recenzja: Dziamska-Lenart Gabriela: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 111-113  szczegóły 
recenzja: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1999 t. 6 s. 237-238 (nota...) szczegóły 
104.książka: Lichniak Zygmunt: Mój skorowidz poezji polskiej na emigracji. 1989 (Zanim otworzymy skorowidz [m. in. odpowiedź na polemiki wywołane własn...) szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1989 nr 52 s. 9  szczegóły 
recenzja: Czejarek Karol: Życie Literackie 1989 nr 38 s. 11  szczegóły 
recenzja: Drajewski Stefan: "Zamiast". Życie i Myśl 1990 nr 1/2 s. 103-105  szczegóły 
recenzja: Irzyk Zbigniew: Słowo Powszechne 1989 nr 223 s. 4  szczegóły 
recenzja: Kądziela Paweł: Lichniak o poezji emigracyjnej. Nowe Książki 1990 nr 8 s. 26-28  szczegóły 
recenzja: Koprowski Jan: Perspektywy 1989 nr 46 s. 30  szczegóły 
recenzja: Nowak Andrzej: Argumenty 1989 nr 45 s. 9  szczegóły 
recenzja: Romanowski Marian: Maruderzy. Res Publica 1990 nr 10 s. 118-121  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Cwaniactwo na licencji. Po prostu 1990 nr 17 s. 13  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Już powstaje panorama. Literatura 1990 nr 1 s. 62-63  szczegóły 
sprostowanie: Lichniak Zygmunt: Kierunki 1989 nr 49 s. 6 ([sprost. dot. błędnie podpisanej fot. zamieszczonej w ks.]...) szczegóły 
105.książka: Ligęza Wojciech: Jaśniejsze strony katastrofy. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych. 2001 (Wstęp. * Świadek czasów i wyznawca wiecznych wartości - o poezji Józef...) szczegóły 
recenzja: A.P.: Odra 2002 nr 5 s. 112-113  szczegóły 
recenzja: Gawliński Stanisław: O emigrantach. Tygiel Kultury 2001 nr 7/9 s. 141-144  szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Katastrofa jako duchowa forma życia. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 57  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Literatura emigracyjna i sztuka krytyki. Życie z Książkami 2001 nr z 15 III s. 6  szczegóły 
recenzja: Tański Paweł: Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 254-257  szczegóły 
recenzja: Tański Paweł: Znakomity słuch do poezji. Undergrunt 2002 nr 7 s. 186-189 (z not. o autorze art. na s. 220...) szczegóły 
106.książka: Linkner Tadeusz: W misji słowa. Twardowski, Pasierb, Damrot, Św. Wojciech. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Kościerzynie 1994-1998. 1998 (Wstęp. - Poezja ks. Jana Twardowskiego. "Każdy nowy dzień zaczyna się ...) szczegóły 
recenzja: Jakiel Edward: W misji słowa. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 12 s. 173-175  szczegóły 
107.książka: Lipski Jan Józef: Słowa i myśli. T. 1 Szkice o poezji. 2009  szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matywiecki Piotr: Res Publica 1989 nr 2 s. 123-124  szczegóły 
109.książka: Liryka polska. Interpretacje. 2001 ([Jan Prokop, Janusz Sławiński]: Od redaktorów. * Janusz Sławiński: O p...) szczegóły 
recenzja: Cirlić Dorota Jovanka: Raje humanisty. Gazeta Wyborcza 2002 nr 139 s. 15  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2002 nr 4 s. 52 (not....) szczegóły 
recenzja: Wrzosek Antoni: Nowe Książki 2002 nr 4 s. 34  szczegóły 
110.książka: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 2. 2000 (Włodzimierz Wójcik: Słowo wstępne. * Barbara Gutkowska: Pochwała "doda...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Perełki polskiej poezji. Śląsk 2000 nr 10 s. 72  szczegóły 
111.książka: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 3. 2005 (Włodzimierz Wójcik: Słowo wstępne. * Teresa Wilkoń: "Capri" Antoniego ...) szczegóły 
112.książka: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 4. 2007 (Danuta Opacka-Walasek, Elżbieta Dutka: Słowo wstępne. * Miłosz Piotrow...) szczegóły 
113.książka: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 5. 2010 (Danuta Opacka-Walasek, Elżbieta Dutka: Słowo wstępne. * Jan Piotrowiak...) szczegóły 
114.książka: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. [Seria pierwsza]. 1994 (Włodzimierz Wójcik: Słowo wstępne. - Barbara Gutkowska: "Dzień skrzydl...) szczegóły 
115.książka: Lisowski Jerzy, Matuszewski Ryszard: Poesie des regions d'Europe. Pologne. 1990 ( Ryszard Matuszewski: Huit poetes polonais contemporains. - [Utwory au...) szczegóły 
116.książka: Lisowski Zbigniew: Poznawanie poezji. Interpretacje. 2008  szczegóły 
117.książka: Lisowski Zbigniew: Tragizm wojny i okupacji w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza i Zbigniewa Herberta. 2008  szczegóły 
118.książka: Łączkowski Zdzisław: Wolność nie zniewolona czyli Spacerkiem przez sacrum i profanum. 1997 ([Książka poświęcona twórczości poetyckiej polskiego duchowieństwa kato...) szczegóły 
recenzja: E.Z.: Poeci w sutannach, poeci w habitach. Powściągliwość i Praca 1997 nr 11 s. 25  szczegóły 
recenzja: Łączkowski Zdzisław: O "Wolności nie zniewolonej". Radostowa 1997 nr 2/3 s. 4-5 (wyw.; rozm.: Antoni Dąbrowski; z fot. Zdzisława Łączkowskiego...) szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 7 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: Poezja głębi. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 88 s. 20  szczegóły 
recenzja: P.S.: Nowe Książki 1997 nr 9 s. 46 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: Teologia i poezja. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1997 nr 39 s. 10  szczegóły 
119.książka: Łukasiewicz Jacek: Oko poematu. 1991 (Wstęp. - "Widma" - psychoanaliza [Tadeusz Gajcy]. "Kolczyki Izoldy" - ...) szczegóły 
recenzja: Falkiewicz Andrzej: Powierzyć się gatunkowi... grać gatunkiem. Twórczość 1993 nr 3 s. 93-98  szczegóły 
recenzja: Grochowski Grzegorz: Jak czytać poematy. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 123-127  szczegóły 
recenzja: Poprawa Adam: Dno oka. NaGłos 1993 nr 9/10 s. 296-303  szczegóły 
recenzja: Stabro Stanisław: W oku poematu. Kresy 1992 nr 12 s. 148-150  szczegóły 
recenzja: Stala Marian: Trzynaście poematów z historią w tle. Tygodnik Powszechny 1992 nr 11 s. 8  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: O poezji "zaangażowanej". Pracownia 1992 nr 9 s. 45-46  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Powrót krytyka. Ex Libris 1993 nr 34 s. 10  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Pożegnanie z historią?. Gazeta Wyborcza 1992 nr 67 s. 9  szczegóły 
recenzja: Tarnogórska Maria: Wejść w poemat. Odra 1992 nr 6 s. 85-86  szczegóły 
recenzja: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Wielogłosowy, średnich rozmiarów, lirycznie zaangażowany. Akcent 1993 nr 4 s. 138-141  szczegóły 
polemika: Łukasiewicz Jacek: Z notesu (Marzec 1994). Odra 1994 nr 7/8 s. 92-94  szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Lustro poematu. Znak 1992 nr 7 s. 141-145  szczegóły 
120.książka: Łukasiewicz Jacek: Wiersze w gazetach 1945-1949. 1992 (Najbardziej charakterystyczne funkcje wierszy drukowanych w poznańskim...) szczegóły 
recenzja: Fert Józef: Między poetyką a polityką Jacka Łukasiewicza opisanie manipulacji z lat 1945-1949. Akcent 1994 nr 3/4 s. 161-163  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 18 s. 11 (nota...) szczegóły 
recenzja: Poprawa Adam: Pomiędzy wierszem i gazetą. Odra 1993 nr 6 s. 104-105  szczegóły 
recenzja: Rodak Paweł: Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 201-206  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Powrót krytyka. Ex Libris 1993 nr 34 s. 10  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Pożytki płynące ze szperania w gazetach. Kultura [Paryż] 1993 nr 4 s. 141-143  szczegóły 
121.książka: Łukaszuk-Piekara Małgorzata: "Wizje splątane z historiami". Autobiografia liryczna poety. 2000 ("(...) muszę stać się człowiekiem, skoro nim jestem" (Uwagi wstępne). ...) szczegóły 
122.książka: Majerski Paweł: Hybrydy. O "młodej poezji" z lat sześćdziesiątych. 2011  szczegóły 
123.książka: Maliszewski Julian: Niemieckojęzyczne przekłady współczesnej liryki polskiej. 2004 ([Dot. historii tłumaczenia polskiej poezji współczesnej na język niemi...) szczegóły 
124.książka: Markiewicz Czesław: Rozpoznany moment osobności. 2000 (I. Wieczna prologomena młodości (Uwagi ogólne) [życie literackie środo...) szczegóły 
125.książka: Martinek Libor: Polská poezie českého Těšinska po roce 1920. 2006  szczegóły 
126.książka: Matuszewski Ryszard: Powroty i pożegnania. 1987  szczegóły 
recenzja: Tarnogórska Maria: Oddech strofy. Odra 1989 nr 7/8 s. 106  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 1 s. 116-7  szczegóły 
127.książka: Michałowski Piotr: Glosy, formy, światy. Warianty poezji nowoczesnej.  szczegóły 
128.książka: Michałowski Piotr: Granice poezji i poezja bez granic. 2001 ([dot. skrajnych sytuacji tekstu powstających ze zmagania z rozmaicie p...) szczegóły 
recenzja: Mikołajczak Małgorzata: Gry i granice. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 16-17 (sprost. podanego mylnie nazwiska: Mikołajczyk Nowe Książki 2001...) szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Ucieczka Pegaza. Pogranicza 2001 nr 3 s. 118-120  szczegóły 
129.książka: Michałowski Piotr: Mikrokosmos wiersza. Interpretacje poezji współczesnej. 2012  szczegóły 
130.książka: Miłek Maria: W czas marny potrzebni poeci. Szkice o poezji i jej czytaniu. 2006  szczegóły 
131.książka: Mocarska-Tycowa Zofia: Spotkania w słowie. Szkice literackie. 1999 (Wstęp. * Wokół myśli religijno-etycznej Mariana Zdziechowskiego. - Odw...) szczegóły 
recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Odpowiedzialność i styl. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 48-49  szczegóły 
132.książka: Mueller Joanna: Stratygrafie. 2010  szczegóły 
recenzja: Samsel Karol: Literatura jest cierpieniem. Enigma 2012 nr 34 s. 32  szczegóły 
133.książka: Musiał Elżbieta: Poeta patrzy na kobietę czyli Szkice o wierszach miłosnych. 2006 ([Zawiera szkice interpretacyjne:] Ukryj mnie Luizo [Andrzej Bursa: Sce...) szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: Kobieta patrzy na poetę(ów). Autograf 2007 nr 6 s. 34-35  szczegóły 
134.książka: Niewiadomski Andrzej: Światy z jawnych słów i kwiatów ukrytych. O refleksji metapoetyckiej w nowoczesnej poezji polskiej. 2010  szczegóły 
135.książka: Nowosielski Kazimierz: Troska i czas. Szkice o poezji i przemijaniu. 2001 (O imię troski i czasu [wstęp]. - "Jak chytry wielmoża", (o symbolice ś...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 2 s. 168-169 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lorkowski Piotr W.: Troska o sens. Topos 2002 nr 3 s. 161-162 (z notą o autorze recenzji, s. 204-205...) szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Szkiełko filologa. Nowe Książki 2002 nr 2 s. 44  szczegóły 
136.książka: Nyczaj Stanisław: Metafizyka tworzenia. Na kanwie zwierzeń polskich poetów współczesnych. 2007  szczegóły 
137.książka: Nyczek Tadeusz: Powiedz tylko słowo. Szkice literackie wokół "Pokolenia 68". 1985  szczegóły 
recenzja: Kazimierczyk Barbara: Krytycki róg obfitości?. Kierunki 1990 nr 6 s. 10-11  szczegóły 
138.książka: Obecność i przemijanie. Fenomen początku i końca w kulturze i literaturze współczesnej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Piotr Kowalski: Wstęp. * Małgorzata Burzka: Obecność ...) szczegóły 
139.książka: Opacka-Walasek Danuta: Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku. 2005 ([Dot. obrazów czasu w filozofii i poezji m.in.: Wisławy Szymborskiej, ...) szczegóły 
140.książka: Opis wiersza. Analizy i interpretacje liryki polskiej. 2002 (Słowo wstępne. * Krzysztof Obremski: Od biografii poety do ziemiańskie...) szczegóły 
141.książka: Orlikowski Janusz: Radość i dyskoteka. Eseje i szkice. 1998 (Fiut Ignacy S.: Janusza Orlikowskiego wojna o piekną poezję [przedmowa...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Szukanie człowieka czyli szukanie autorów. Trybuna 1998 nr 119 s. 14  szczegóły 
recenzja: Krakowski Wojciech: Poetyckie nowości Krakowa. Koniec Wieku 1998 nr 11 s. 62-65  szczegóły 
142.książka: Orlikowski Janusz: Status poety. Eseje i szkice. 2008  szczegóły 
recenzja: Czop Robert: Takie sobie pogaduchy (Z innym literatem o współczesnej doli i niedoli miłośnika pióra i wszelkich innych sztuk). Nadwisłocze 2010 nr 3 s. 72-73, nr 4 s. 70-71  szczegóły 
143.książka: Ostasz Gustaw: Filiacje, dialogi, spór. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. 2001 (1. O młodopolskich filiacjach, dialogu i sporze z romantyzmem. 2. Urze...) szczegóły 
recenzja: Lisowski Zbigniew: Gustawa Ostasza dyskurs intertekstualny. Fraza 2002 nr 4 s. 293-297  szczegóły 
recenzja: Lisowski Zbigniew: Gustawa Ostasza sukces intertekstualny. Ogród 2003 nr 3/4 s. 307-316  szczegóły 
144.książka: Ożóg Zenon: Modlitwa w poezji współczesnej. 2007  szczegóły 
145.książka: Pajdzińska Anna: Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji. 2005  szczegóły 
146.książka: Panas Władysław: Tajemnica siódmego anioła. Cztery interpretacje. 2005 (Tajemnica siódmego anioła [Zbigniew Herbert: Szemkel]. Lekcja profesor...) szczegóły 
147.książka: Pawelec Dariusz: Lingwiści i inni. Przewodnik po interpretacjach wierszy współczesnych. 1994 ([Zawiera interpretacje wierszy autorów: Stanisław Barańczak: Tłum, któ...) szczegóły 
recenzja: Kaniewski Jerzy: Lingwiści i... nauczyciele. Polonistyka 1995 nr 9 s. 626-628  szczegóły 
recenzja: Opacka Anna: Lingwiści i inni. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 78-80  szczegóły 
148.książka: Pawelec Dariusz: Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku. 2003 (I. "Kim jesteś Ty?" Z problemów poetyki adresata lirycznego: Kim jeste...) szczegóły 
149.książka: Pejzaże poetyckie. Szkice o poetach rzeszowskiego środowiska literackiego. 1988 (Słowo wstępne. - L. Żuliński: Poetycki Rzeszów. - Anna Niewolak-Krzywd...) szczegóły 
recenzja: Grygiel Jan: Widnokrąg 1989 nr 22 s. 2  szczegóły 
recenzja: Janowski Józef: Widnokrąg 1989 nr 33 s. 2  szczegóły 
recenzja: Koryl Janusz: Profile 1989 nr 3 s. 25  szczegóły 
150.książka: Pierzchała Jan: Z ciemni podskórnej. Szkice o pisarzach współczesnych urodzonych w Zagłębiu Dąbrowskim. 1992 ([Dot. twórczości poetów: Stanisław Krawczyk, Jan Krzysztofczyk, Tadeus...) szczegóły 
151.książka: Pieszczachowicz Jan: Pegaz na rozdrożu. Szkice o poezji współczesnej. 1991 (Na rozdrożu: Pokolenia i poetyki ["Kolumbowie i współcześni", red. And...) szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Powrót krytyków. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 24 s. 11  szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 430-431  szczegóły 
recenzja: Dulęba Witold: "Wśród ptaków i kamieni". Twórczość 1992 nr 12 s. 109-110  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Panorama poezji współczesnej. Lektura 1992 nr b7-10 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: Kania Kazimierz: Pegaz na rozdrożu. Słowo Powszechne 1992 nr 142 s. 6  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: Pieszczachowicza ujeżdżanie Pegaza. Nowe Książki 1993 nr 6 s. 43-44 (z fot. Jana Pieszczachowicza...) szczegóły 
152.książka: Pietrych Krystyna: Co poezji po bólu. Empatyczne przestrzenie lektury. 2009  szczegóły 
recenzja: AK: Czytanie Literatury 2012 nr 1 s. 403 (not....) szczegóły 
153.książka: Pisarkowa Krystyna: Die Code der polnischen Lyrik der achtziger Jahre. 1992 (1. Soziologische und erkenntnistheoretische Aspekte. 2. Das Tekstcorpu...) szczegóły 
154.książka: Poetycki krąg "Kontynentów". Artykuły i szkice. 1997 (Zbigniew Andres, Jan Wolski: Od Redaktorów. * Zbigniew Andres: Obraz w...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: "Kontynenty" - próba całościowego spojrzenia?. Archiwum Emigracji 1999 z. 2 s. 266-268  szczegóły 
recenzja: Sikora Jerzy: Nowe Książki 1998 nr 4 s. 15 (nota...) szczegóły 
155.książka: Poezja polska. Interpretacje. 2000 ( Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Bogdan Zeler: Wstęp. * Dariusz Rott: "Bog...) szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Wzór i partytura. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 23  szczegóły 
156.książka: Poezja polska: korespondencje i konteksty. Materiały pokonferencyjne. 2009  szczegóły 
157.książka: Poezja polska na obczyźnie. Studia i szkice. T. 2. 2005  szczegóły 
recenzja: Niewiadomski Andrzej: The Polish Review 2006 t. 51 nr 1 s. 55-63  szczegóły 
158.książka: Poezja. Spojrzenie interdyscyplinarne. Materiały pokonferencyjne. 2008  szczegóły 
159.książka: Polscy nobliści literaccy. Materiały konferencji naukowej Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 31 maja 2000. 2003 ( Dariusz Tomasz Lebioda: Nagroda Nobla i nobliści [wstęp]. * Henryk Si...) szczegóły 
160.książka: Polski cykl liryczny. 2008  szczegóły 
recenzja: Jaworski Karol: Wiek XIX 2010 t. 3 s. 249-260  szczegóły 
161.książka: Pomarańska-Szumska Aneta: Jak tańczy współczesna poezja? Taniec jako tworzywo i forma wiersza. 1999 (Wstęp: Taniec jako sztuka. Taniec w wierszu polskim. Obraz przemian we...) szczegóły 
162.książka: Poradecki Jerzy: Prorocy i sztukmistrze. Eseje o poezji polskiej XX wieku. 1999 (Słowo wstępne. - Słowo Boga - słowo poety (Europejskie koncepcje twórc...) szczegóły 
recenzja: Chojnowski Zbigniew: Rozprawianie o poezji. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 58  szczegóły 
recenzja: Fiut Aleksander: Pomiędzy profesją i grą. Nowa Okolica Poetów 2000 nr 6 s. 180-183  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 319 (notka...) szczegóły 
163.książka: Potkański Jan: Sens nowoczesnego wiersza. Wersyfikacja Białoszewskiego, Przybosia, Miłosza i Herberta. 2004  szczegóły 
164.książka: Próchniak Paweł: Modernizm. Ciemny nurt. Studia z dziejów poezji. 2011  szczegóły 
165.książka: Przeszłość przyszłości. Antologia Konfederacji Nowego Romantyzmu. 1993 ([Eseje i art. nt. rodowodu, środowiska i twórcz. poetów nurtu Konfeder...) szczegóły 
recenzja: Waśkiewicz Andrzej K.: Konfederaci. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 14 s. 21  szczegóły 
166.książka: Przymuszała Beata: Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej. ([Dot. cielesności w poezji polskiej lat 1945-1973 z perspektywy kultur...) szczegóły 
167.książka: Roszak Joanna: Południk spotkania. Paul Celan w polskiej poezji powojennej. 2009  szczegóły 
168.książka: Rydz Agnieszka: Mnemozyna. O pamięci autobiograficznej w poezji polskiej. 2011  szczegóły 
169.książka: Rżany Rafał: Pozornie tak bardzo podzieleni. (Nie tylko o młodej poezji). 1998 (Nowe sytuacje - stare schematy: Nowe sytuacje (książki i czasopisma) [...) szczegóły 
recenzja: Lorkowski Piotr W.: A jednak będziemy podzieleni... (Czy tego chcemy, czy nie). Topos 1998 nr 3 s. 133-134  szczegóły 
170.książka: Salamon-Satała Beata: Wielka inwentaryzacja. 1999 (Wywiady z poetami: Józef Baran, Henryk Cyganik, Jerzy Harasymowicz, Ju...) szczegóły 
recenzja: Stanuch Stanisław: Siedmiu przeciw.... Aneks Trybuny 1999 nr 54 s. 7  szczegóły 
171.książka: Sarna Paweł: Śląska awangarda - poeci grupy Kontekst. 2004  szczegóły 
172.książka: Seminarium literackie "Moje miejsce: wczoraj i dziś". 1988 ([Materiały z seminarium poetyckiego "Moje miejsce: wczoraj i dziś", od...) szczegóły 
recenzja: Zaczkowski Piotr: Poetyckie spotkanie w Chorzowie. Integracje 1990 nr 26 s. 116-117  szczegóły 
173.książka: Sienkiewicz Barbara: Między rewelacją a repetycją. Od Przybosia do Herberta. 1999 (I.: Zamiast wstępu. Irzykowski - krytyk Lessinga. "Prawda widzenia" S...) szczegóły 
recenzja: Balcerzan Edward: Pamiętajcie o obrazach. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 85-91  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Linie modernizmu. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 279  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: W poszukiwaniu wieloryba. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 1 s. 33-34  szczegóły 
recenzja: Sobieska Anna: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 239-245  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 236-239  szczegóły 
174.książka: Sikora Jerzy: Londyńska grupa literacka "Merkuriusza" i "Kontynentów". 2000 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. - I. Dzieje i struktura grupy. II. Poglądy poz...) szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Przegląd wydawniczy. Metafora 2001 nr 47/50 s. 288-290  szczegóły 
175.książka: Skoczek Anna: Poezja świadectwa i sprzeciwu. Stan wojenny w twórczości wybranych polskich poetów. 2004  szczegóły 
176.książka: Skoczek Tadeusz: Buntownicy po buncie. Przyczynek do opisu literatury. 2003  szczegóły 
recenzja: Dziedzic Stanisław: Panorama poezji lat 80.. Matecznik 2005 nr 4 s. 107  szczegóły 
177.książka: Skoczek Tadeusz: W kręgu metafizyki, chaosu i konwencji. Szkice o poezji końca lat 80. 1993 (Chaos - ale też konwencja - epoki strachu [Janusz Drzewucki: Chaos i k...) szczegóły 
178.książka: Skrendo Andrzej: Poezja modernizmu. Interpretacje. (Część I. [objaśnienia i redefinicje kluczowych pojęć]: Modernizm. Inte...) szczegóły 
179.książka: Skubalanka Teresa: Herbert, Szymborska, Różewicz. Studia stylistyczne. 2008  szczegóły 
180.książka: Sławiński Janusz: Przypadki poezji. 2001 (Włodzimierz Bolecki: Wstęp. - I.: Semantyka poetycka Leśmiana [dot. re...) szczegóły 
181.książka: Smolka Iwona: Dziewięć światów. Współczesne poetki polskie. 1997 (Słowo wstępne. - Śmiertelne ciało [Maria Bigoszewska. Prawo do sprzecz...) szczegóły 
recenzja: Górnicka-Boratyńska Aneta: Kobiecy zmysł metafizyczny. Res Publica Nowa 1998 nr 4 s. 55-57  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 11 s. 60 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nawój Ewa: Dziewięć osobnych światów. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 7 s. 2  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Tajemnica poetek. Nowe Książki 1997 nr 7 s. 46  szczegóły 
recenzja: Umińska Bożena: Dziewięć światów. Magazyn Literacki 1998 nr 1 s. 131-132  szczegóły 
182.książka: Sochoń Jan: Poszukiwanie literatury. 2012  szczegóły 
183.książka: Sochoń Jan: U drzwi Godot. Szkice o poezji, filozofii i teologii. 1995 ([Zawiera m.in.:] U drzwi Godot (Zamiast wstępu). * I: Tajemnica i niep...) szczegóły 
recenzja: Łączkowski Zdzisław: Kultura jest początkiem Zmartwychwstania. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 65 s. 6  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1995 nr 1 s. 73 (nota...) szczegóły 
recenzja: Polanowski Tadeusz P.: Ku nowemu widzeniu człowieka.... Akcent 1996 nr 3 s. 166-167  szczegóły 
184.książka: Sommer Piotr: Po stykach. ([Eseje]...) szczegóły 
185.książka: Spólna Anna: Nowe "Treny"? Polska poezja żałobna po II wojnie światowej a tradycja literacka. 2007  szczegóły 
186.książka: Stabro Stanisław: Klasycy i nie tylko... Studia o poezji XX wieku.  szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Dwie książki czytane z pożytkiem i przyjemnością. Kraków 2012 nr 12 s. 63  szczegóły 
187.książka: Stabro Stanisław: "Poeta odrzucony". 1989 (Od autora. - I. Polska Baczyńskiego: "Gdy broń dymiącą z dłoni wyjmę" ...) szczegóły 
recenzja: Bauer Zbigniew: Polityka 1989 nr 34 s. 9  szczegóły 
recenzja: Michalski Henryk: Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 4  szczegóły 
recenzja: Milewska Hanna: Poeta nie przedstawiony. Odra 1990 nr 6 s. 104-106  szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Twórczość 1989 nr 10 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: Pieńkosz Konstanty: Poeta odrzucony. Literatura 1990 nr 3 s. 55  szczegóły 
recenzja: Prejs Bogdan: Tak i nie 1989 nr 30 s. 13  szczegóły 
recenzja: Stanik Stanisław: Kierunki 1989 nr 46 s. 12  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Inny obraz Nowej Fali. Nowe Książki 1990 nr 8 s. 29-30 (z fot. S. Stabro...) szczegóły 
188.książka: Stabro Stanisław: Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali. 2001  szczegóły 
189.książka: Stabro Stanisław: Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali. 1995 (Wprowadzenie. - Między nadrealizmem i klasycyzmem - Jerzy Zagórski. In...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 1997 z. 5 s. 751-752  szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Poezja i interpretacja. Twórczość 1998 nr 2 s. 121-124  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 353 (not....) szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Od Żagarów do Nowej Fali. Odra 1996 nr 10 s. 113-114  szczegóły 
recenzja: Rżany Rafał: Wyczerpany nie znaczy nieważny. Nowy Nurt 1996 nr 12 s. 14  szczegóły 
recenzja: Tramer Anna: Poezja pod ciśnieniem historii. Śląsk 1996 nr 4 s. 69  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: W płaszczu Konrada. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 43 s. 21  szczegóły 
190.książka: Stabro Stanisław: Zamknięty rozdział. Szkice o polskiej poezji współczesnej. 1994 (Poezja i historia. Między nadrealizmem a klasycyzmem (Jerzy Zagórski)....) szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Z.: Demobil. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 13 s. 21  szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Z.: Od katastrofizmu do teraz. Twórczość 1994 nr 10 s. 120-123  szczegóły 
recenzja: Rżany Rafał: Poezja i historia. Nowy Nurt 1995 nr 3 s. 13  szczegóły 
191.książka: Stala Marian: Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce. 1991 (W środku rozmowy [wstęp]. - W stronę Lemanu [nt. liryków lozańskich Ad...) szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: O poezji i kryteriach. Ex Libris 1992 nr 15 s. 4  szczegóły 
recenzja: Arasimowicz Roman: Łyżkami brać na lekcje. Polonistyka 1992 nr 4 s. 249-250  szczegóły 
recenzja: Balbus Stanisław: Reduta Mariana Stali. Dekada Literacka 1991 nr 35 s. 8  szczegóły 
recenzja: Balbus Stanisław: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 285-286  szczegóły 
recenzja: Bernacki Marek: O krytyce literackiej Mariana Stali. Przegląd Powszechny 1992 nr 2 s. 325-328  szczegóły 
recenzja: Biały Eugeniusz: Zanudzony umysł. Czas Kultury 1992 nr 38 s. 72-74  szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Poezja jako wehikuł. Arka 1992 nr 39/40 s. 176-179 (z not. o Zbigniewie Bieńkowskim...) szczegóły 
recenzja: Błoński Jan: Szczęśliwi poeci. Tygodnik Powszechny 1991 nr 51/52 s. 11  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 33 s. 7 (not....) szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Dyskretny urok krytyki adoracyjnej. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 120-123  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Nowy, wspaniały świat liryki polskiej.... Polonistyka 1992 nr 4 s. 246-249  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Brak zmysłu formy. Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 144-147  szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Nowy kanon współczesnej liryki. Znak 1992 nr 4 s. 131-136 (z not. o Andrzeju Zawadzie, s. 142...) szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Krytyka na niby. Polityka 1991 nr 48 s. 18  szczegóły 
192.książka: Stala Marian: Druga strona. Notatki o poezji współczesnej. 1997 (Pierwsze zdania, pierwsze myśli [wstęp]. * Część pierwsza: Oślepły ogr...) szczegóły 
recenzja: Chojnacki Robert: Między mądrością a namiętnością. Studium 1998 nr 10 s. 200-203  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Światłoodczucie krytycznoliterackie. Plus Minus 1997 nr 54 s. 15  szczegóły 
recenzja: Franaszek Andrzej: Medytacje na schyłek stulecia. Tygodnik Powszechny 1997 nr 46 s. 12  szczegóły 
recenzja: Graf Paweł: Mariana Stali sylwy krytyczne. Polonistyka 1998 nr 6 s. 379-380  szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Czy współczesna literatura jest głodna. Więź 1998 nr 6 s. 116-122  szczegóły 
recenzja: Klejnocki Jarosław: Poezja w czasie marnym. Książki. Gazeta 1998 nr 1 s. 5  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Post scriptum (8). Kwartalnik Artystyczny 1998 nr 1 s. 116-119  szczegóły 
recenzja: Kozaczewski Jakub: Mariana Stali czytanie poezji współczesnej. Nowa Polszczyzna 1998 nr 3 s. 67-68  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Poezja a doświadczenie źródłowe. Znak 1998 nr 3 s. 108-113  szczegóły 
recenzja: Niziołek Grzegorz: Notatki o przemianie. Didaskalia 1998 nr 24 s. 6-8  szczegóły 
recenzja: Orska Joanna: Człowiek ze stali. Arkusz 1998 nr 12 s. 15  szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Z niewielkiego dystansu. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 48  szczegóły 
recenzja: Pieńkosz Konstanty: Sztuka lektury. Sycyna 1998 nr 11 s. 16  szczegóły 
recenzja: Sadecki Jerzy: Apetyt na dyskusję. Rzeczpospolita 1997 nr 280 s. 28 (nt. promocji książki w Krakowie, 30 XI 1997...) szczegóły 
recenzja: Smolka Iwona: Mariana Stali rozmowa z Miłoszem. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 15  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Kilka uwag o "Drugiej stronie" Mariana Stali. Kresy 1998 nr 33 s. 154-157  szczegóły 
artykuł: Stala Marian: Punkt odniesienia. Dekada Literacka 1998 nr 3 s. 3-4 (wyw. nt. książki; rozm. Hieronim Szczur, z fot. M. Stali...) szczegóły 
193.książka: Stala Marian: Niepojęte: jest. Urywki nie napisanej książki o poezji i krytyce. 2011  szczegóły 
recenzja: Skurtys Jakub: Dodatek Literacki 2011 nr 8 s. 21 (nota...) szczegóły 
194.książka: Stankowska Agata: Kształt wyobraźni. Z dziejów sporu o "wizję" i "równanie". 1998 (Wstęp. - I. Między "wolnością" a "prawdą". U źródeł wyobraźniowego prz...) szczegóły 
recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Wyobraźnia i duch złożoności. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 275-280  szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1999 nr 4 s. 252  szczegóły 
recenzja: Winiarski Jakub: Magazyn Literacki 1999 nr 4 s. 83 (nota...) szczegóły 
recenzja: Żukowski Tomasz: Res Publica Nowa 2000 nr 8 s. 104  szczegóły 
195.książka: Stankowska Agata: Poezji nie pisze się bezkarnie. Z teorii i historii tropu poetyckiego. 2007 ([Dot. wpływu filozoficznych i antropologicznych koncepcji na ewoluując...) szczegóły 
196.książka: Strzelecki Władysław: Wśród wierszy. (... abyś, bracie, mnie zrozumiał). 1991 (Szkice nt. potrzeby silniejszych zw. polskiej poezji współcz. z pracą ...) szczegóły 
197.książka: Szaruga Leszek: Lustro poezji. 2007  szczegóły 
198.książka: Szaruga Leszek: Lustro poezji.  szczegóły 
199.książka: Szaruga Leszek: Powrót poetów. Szkice. 1997 (Powrót poetów [wzrost roli poetów i poezji w społeczeństwie]. - Czytan...) szczegóły 
200.książka: Szaruga Leszek: Świat, język, księga. 2001 ([Dot. poezji z lat 1945-1975. Zawiera rozdz.:] Wprowadzenie. Problemy ...) szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Trzy utraty. Fa-Art 2001 nr 4 s. 85-87  szczegóły 
201.książka: Szaruga Leszek: Walka o godność. Poezja polska w latach 1939-1988. Zarys głównych problemów. 1990 (Wstęp. - Od Września do Powstania Warszawskiego. Międzyepoka [1944-194...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Odplamiacze - podręczniki i niepodległość. Res Publica Nowa 1992 nr 3 s. 55-59  szczegóły 
recenzja: Czerniawski Adam: Krótkopis. Twórczość 1992 nr 1 s. 121-123  szczegóły 
recenzja: Czerniawski Adam: Przeciw godności. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s.207-210  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Wszystko na literę "p". Gazeta Wyborcza 1991 nr 182 s. 17  szczegóły 
recenzja: Klein Halina Barbara: Trudny wybór. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 13 VI s. 11  szczegóły 
recenzja: Leszek Szaruga o swojej książce (Autoprezentacja). Dekada Literacka 1991 nr 20 s. 6  szczegóły 
recenzja: Ritz German: Zeitschrift fuer Slavische Philologie 1990 t. 52 z. 1 s. 228-230  szczegóły 
recenzja: Smolka Iwona: Biały kruk. Życie Warszawy 1992 nr 96 s. 7  szczegóły 
recenzja: Smolka Iwona: Zmienia się skóra świata. Potop 1991 nr 14 s. 10  szczegóły 
202.książka: Szaruga Leszek: Walka o godność. Poezja polska w latach 1939-1988. Zarys głównych problemów. 1994  szczegóły 
recenzja: Dabert Dobrochna: Leszka Szarugi spojrzenie na poezję. Polonistyka 1995 nr 6 s. 439-441  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Danuta: Jak pisać o współczesnej literaturze?. Pogranicza 1995 nr [1] s. 83-85  szczegóły 
recenzja: Smolka Iwona: Poezja jest życiem. Życie Warszawy 1994 nr 172 dod. s. 5  szczegóły 
203.książka: Szaruga Leszek: Wyzwanie. (O poezji z przypisami i bez). (Wyjaśnienie. - "Czas ostatnich śpiewów" (o Jarosławie Iwaszkiewiczu). ...) szczegóły 
204.książka: Szczepaniak Czesław Mirosław: Mowy. 1998 (Podczas zbierania materiałów do... [o przyjaźni Ryszarda Milczewskiego...) szczegóły 
205.książka: Szóstak Anna: W poszukiwaniu tożsamości. Liryczne horyzonty mitu dzieciństwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku. 2007  szczegóły 
206.książka: Szulc Packalen Małgorzata: Pokolenie 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych. 1987 (Na przykładzie twórczości poetów: Stanisław Barańczak, Julian Kornhaus...) szczegóły 
recenzja: Kunda Bogusław Sławomir: Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 3 s. 150-154  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Akcent 1989 nr 1 s. 172-174  szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Res Publica 1989 nr 9/12 s. 124-125  szczegóły 
recenzja: Żywczak Jan: Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 3 s. 146-150  szczegóły 
207.książka: Szulc-Packalen Małgorzata Anna: Pokolenie 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych. Na przykładzie poezji S. Barańczaka, J. Kornhausera, R. Krynickiego i A. Zagajewskiego. 1997  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 380-381 (not....) szczegóły 
recenzja: Stankowska Agata: Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 209-215  szczegóły 
208.książka: Szwaja Zbigniew: Moje harde upodobanie. Z pola walki o poezję. 2005  szczegóły 
recenzja: Malinowski Kazimierz Bolesław: Z pola walki o poezję rymowaną. Lampa 2005 nr 11 s. 67  szczegóły 
209.książka: Szymańska Adriana: Księga objawień i inne lektury. Szkice literackie.  szczegóły 
210.książka: Szymański Wiesław Paweł: Sam na sam z wierszem. Wiersze i interpretacje. 2000 (Wstęp. * Wiersze i interpretacje: Czesław Miłosz "Bramy Arsenału". Zbi...) szczegóły 
recenzja: Piwkowska Anna: Poezja jako dramat wyboru. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 49  szczegóły 
211.książka: Szymik Jerzy: Teologia na początek wieku. 2001 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. - I. Wokół metody: Słowo u źródeł teologii. To...) szczegóły 
recenzja: Jaklewicz Tomasz: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 137 z. 1 s. 192-195  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Dariusz: Poeta z miasta teologii. Więź 2001 nr 12 s. 150-153  szczegóły 
recenzja: Ledwoń Ireneusz Sławomir: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 450-453  szczegóły 
recenzja: Nossol Alfons: Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 2002 t. 22 s. 398-399  szczegóły 
recenzja: Porada Ewa: Nowa teologia na nowe tysiąclecie?. W drodze 2002 nr 9 s. 112-116 (z not. o autorce...) szczegóły 
recenzja: Solecka Katarzyna: Teologia na początek wieku. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 5 s. 21  szczegóły 
212.książka: Śleszyńska Ewa: Zrozumieć i polubić poezję. Analiza i interpretacja polskiej poezji współczesnej po 1939 r.. 1994 (Charakterystyka ogólna poezji polskiej po 1939 r. - [Analizy i interpr...) szczegóły 
213.książka: Ślósarska Joanna: Studia z poetyki antropologicznej. ([Dot. wybranych założeń antropologii kultury, lingwistyki i poetyki ko...) szczegóły 
214.książka: Śmieja Florian: Siedem rozmów o poezji. 1990 (Rozmowa pierwsza: z Tymonem Terleckim [nt. poezji "Skamandra" oraz twó...) szczegóły 
recenzja: Bednarek Piotr: London, Ontario: Kropka zwycięża trzykropek. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 1 s. 127-128  szczegóły 
recenzja: Elektorowicz Leszek: Rozmowy poetów. Dekada Literacka 1991 nr 1 s. 6  szczegóły 
recenzja: Radiuk Maria Magdalena: Siedem rozmów o poezji. Polityka 1991 nr 9 s. 10  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Poezja z bliska. Życie Warszawy 1990 285 7  szczegóły 
215.książka: Tarnowska Beata: Między światami. Problematyka bilingwizmu w literaturze. Dwujęzyczna twórczość poetów grupy "Kontynenty". 2004 (Od Autorki. Wstęp. Część I: Dwujęzyczność i literatura [dot. literatur...) szczegóły 
216.książka: Tarnowska Beata: Wokół "Kontynentów" Szkice i rozmowy z poetami.  szczegóły 
217.książka: Tchórzewski Andrzej: Z poczekalni na Parnas. (Co po poetach, to po filozofach [dot. poezji i filozofii w optyce Mart...) szczegóły 
recenzja: Jurkowski Stefan: Prowokacja rozmowy otwartej. Autograf 2005 nr 2/3 s. 37  szczegóły 
218.książka: The mature laurel. Essays on modern Polish poetry. 1991 (Cyprian Kamil Norwid: The mature laurel. Tł. Adam Czerniawski [wiersz]...) szczegóły 
recenzja: Baer Joachim T.: World Literature Today 1992 t. 66 nr 2 s. 371  szczegóły 
recenzja: Czerwinski E.J.: Polish poetry observed. Coming of age. Slavic and East European Journal 1993 t. 37 z. 2 s. 231-234  szczegóły 
recenzja: Eile Stanisław: The Slavonic and East European Review 1992 t. 70 nr 2 s. 338-339  szczegóły 
recenzja: Gomori George: The Polish Review 1992 t. 37 nr 3 s. 372-375  szczegóły 
recenzja: Levine Madeline G.: x 1992 ([w czasopiśmie:] Scottish Slavonic Review (Edinburgh, Glasgow) ...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Literacki 1993 nr 5 s. 17  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Bliżej Europy. Literatura 1991 nr 10 s. 59  szczegóły 
219.książka: Tłumacze kultur. Materiały VI i VII Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. 2010  szczegóły 
220.książka: Tokarz Bożena: Poetyka Nowej Fali. 1990 (Wstęp. - Nowa Fala - prezentacja. Wstępujące pokolenie. Poetyka immane...) szczegóły 
221.książka: Tomaszkiewicz Jerzy: Sztandar pod szafą. Szkice i polemiki. 1999 ([Zawiera m.in.:] Na wstępie. - Zamach na Wawel [polem. z: Andrzej Kijo...) szczegóły 
recenzja: J.W.: Topos 2000 nr 3/4 s. 191 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mazur Piotr: Sztuka dla narodu. Nasz Dziennik 1999 nr 261 s. 11  szczegóły 
recenzja: Stanik Stanisław: Myśl narodowa. Akant 2000 nr 4 s. 25  szczegóły 
recenzja: Szczepański Tomasz: Neoromantycy. Myśl Polska 1999 nr 37 s. 9  szczegóły 
222.książka: Traczyk Michał: Poezja w piosence. Od Tuwima do Świetlickiego. 2009 (Zamiast wstępu. Poezja śpiewana - problemy genologiczne i terminologic...) szczegóły 
223.książka: Układy sprawdzeń. (W kręgu Nowej Fali). 1997 ([Antologia fragmentów esejów, szkiców, artykułów, wypowiedzi nt. forma...) szczegóły 
recenzja: Komorowski Adam: Wypisy z "Nowej Fali". Twórczość 1998 nr 3 s. 116-120  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Z legend Górnego Śląska. Opcje 1997 nr 4 s. 116-117  szczegóły 
recenzja: Nowicki Bogdan: Wobec ruchu poetyckiego z lat siedemdziesiątych. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 251-253  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Choć kontekst ulata.... Śląsk 1997 nr 12 s. 75  szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: "Spór o poezję" - po 20 latach. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 35-36  szczegóły 
224.książka: Van Nieukerken Arent: Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu. 1998 (Wstęp. - I. Wstępne uwagi o relacji między anglosaskim modernizmem, ir...) szczegóły 
recenzja: Gostyńska Dorota: Komparatysta z kraju Spinozy badał akt metafizycznej osmozy.... Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 104-109  szczegóły 
recenzja: Kluba Agnieszka: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 245-254  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Genealogia nowoczesności. Res Publica Nowa 1999 nr 7/8 s. 107-110  szczegóły 
recenzja: Mitosek Zofia: Obszary porównań (nowoczesne praktyki komparatystyczne). Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 98-102 (z notą o autorce art. zatytułowaną "Nota biograficzna do "Mimesis. Mię...) szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 172 (dot. notki biograficznej...) szczegóły 
recenzja: Poprawa Adam: Miejsca wspólne. Polska poezja metafizyczna czytana przez holenderskiego badacza. Tygodnik Powszechny 2000 nr 16 s. 12  szczegóły 
225.książka: W stronę wiersza. Interpretacje poezji najnowszej. 1984  szczegóły 
recenzja: akw: Notatka. Autograf 2000 nr 3 s. 37 (dot. ocenzurowania książki i usunięcia z niej trzech interpretacji wie...) szczegóły 
recenzja: Bednarczyk Ryszard: W kręgu nowoprywatnościowej poezji i krytyki. Integracje 1990 nr 26 s. 113  szczegóły 
recenzja: Gawłowski Wojciech: Strony wiersza, strony świata. Integracje 1990 nr 26 s. 112  szczegóły 
recenzja: Nowara Lesław: W stronę wiersza. Integracje 1990 nr 26 s. 112-113  szczegóły 
226.książka: Walotek-Ściańska Katarzyna: Homo poeticus. 2006 ([Szerzej o twórczości autorów: Miron Białoszewski, Zbigniew Herbert, W...) szczegóły 
227.książka: Ward Jean: T.S. Eliot w oczach trzech polskich pisarzy. 2001 (I. Wstęp: 1. Wybór pisarzy. 2. Wczesne dzieje polskiej recepcji Eliota...) szczegóły 
recenzja: Ziaja-Buchholtz Mirosława: A review of Jean Ward's "T.S. Eliot w oczach trzech polskich pisarzy". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 2003 z. 12 (356) s. 133-138  szczegóły 
228.książka: Warneńska Monika: Śladami poetów.  szczegóły 
229.książka: Waśkiewicz Andrzej K.: Historia, poezja, los. O nowej poezji polskiej na przykładzie Cypriana Kamila Norwida, Władysława Broniewskiego, Juliana Przybosia, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Mirona Białoszewskiego. 2005  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Brzemię czasu i świadectwo losu. Autograf 2006 nr 2 s. 35  szczegóły 
recenzja: Tomczyk Ryszard: Wzorzec sztuki interpretacji. Tygiel 2005 nr 4 s. 44-47  szczegóły 
230.książka: Wencel Wojciech: Zamieszkać w katedrze. Szkice o kulturze i literaturze. 1999 (Zamieszkać w katedrze: Zamieszkać w katedrze (I) [związki poezji z chr...) szczegóły 
recenzja: Bylica Grzegorz: Wencel absolutny. Fa-Art 2000 nr 1 s. 63-67  szczegóły 
recenzja: Kubicki Andrzej: Chrześcijański klasycyzm Wencla. Arcana 2000 nr 4 [właśc. 3] s. 213-219  szczegóły 
recenzja: Mazur Piotr: Notatki na marginesie. Nasz Dziennik 2000 nr 8 s. 9  szczegóły 
recenzja: Mikiciuk Elżbieta: Blask prawdy. Topos 2000 nr 2 s. 172  szczegóły 
recenzja: Siekacz Jolanta: Rozmach wściekłości, granice wrzasku. Pro Arte 2000 nr 13 s. 69-70  szczegóły 
recenzja: Winiarski Jakub: Wie, że wie. Studium 2000 nr 2/3 s. 206 (z not. o Jakubie Winiarskim na s. 211...) szczegóły 
231.książka: Węgrzyniak Anna: Czytam, więc jestem. Studia, interpretacje, glosy. 2004 (Wstęp. - I. Studia i szkice: "Znikomek" - o Leśmianowskiej redukcji me...) szczegóły 
232.książka: Węgrzyniakowa Anna: Egzystencjalne i metafizyczne. Od Leśmiana do Maja. 1999 (I. Kłopotliwe pojęcia [próba zdefiniowania pojęć "egzystencjalizm" i "...) szczegóły 
recenzja: Poprawa Adam: Niebezinteresownie. Nowe Książki 2000 nr 2 s. 32-33  szczegóły 
233.książka: Wilkoń Teresa: Między konwencją a Arkadią. Szkice o poezji polskiej XX wieku. 2001 (Część pierwsza - w mroku lat 1949-1955: Problematyka konwencji literac...) szczegóły 
234.książka: Wilkoń Teresa: Polska poezja socrealistyczna w latach 1949-1955. 1992 (Wstęp. - I. Realizm socjalistyczny w Polsce. II. Problematyka konwencj...) szczegóły 
recenzja: (DJ): Acta Poloniae Historica 1994 t. 69 s. 205 (not....) szczegóły 
recenzja: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 737  szczegóły 
recenzja: Zawodniak Mariusz: Przy lekturze socrealistycznej poezji. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 100-106  szczegóły 
235.książka: Winiecka Elżbieta: Z wnętrza dystansu. Leśmian, Karpowicz, Białoszewski, Miłobędzka. 2012  szczegóły 
236.książka: Wiśniak Agnieszka: "Od urodzenia w pożegnalnych ciałach...": śmierć w poezji Lipskiej, Poświatowskiej i Szymborskiej. 2006  szczegóły 
237.książka: Woźniak Wojciech: Poeci znad Narwi. Szkice, recenzje, felietony i wybór wierszy. 1994 ([Wstęp]. * Poeci znad Narwi [poeci ostrołęccy]. W locie [Dionizy Malis...) szczegóły 
238.książka: Wybory i konsekwencje. Religijne inspiracje Lieberta, Bąka, Brandstaettera i Wojtyły. 2008  szczegóły 
239.książka: Wyka Kazimierz: Wśród poetów. 2000 (Płomień i marmur (O Czesławie Miłoszu). Ogrody lunatyczne i ogrody pas...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 24 (not....) szczegóły 
recenzja: Krakowiak Małgorzata: Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 101-102  szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Wyka przypomniany. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 12-13 (z fot. Kazimierza Wyki...) szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 24 (not....) szczegóły 
240.książka: Z cienia niepamięci do światła: Wojciech Bąk, Kazimiera Iłłakowiczówna, Roman Brandstaetter. Materiały z Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Sympozjum Naukowego w 100. Rocznicę Urodzin Romana Brandstaettera zorganizowanego w Poznaniu w dniach 5-7 stycznia 2006 roku przez Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera. 2006  szczegóły 
241.książka: Zadura Bohdan: Daj mu tam, gdzie go nie ma. Szkice o poezji. 1996 (Daj mu tam, gdzie go nie ma, czyli języki obce poezji [dot. języka utw...) szczegóły 
recenzja: Bonowicz Wojciech: "Wszyscy wierzą w bałwana poezji". Tygodnik Powszechny 1998 nr 2 s. 15  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Język w języku. Plus Minus 1997 nr 14 s. 19  szczegóły 
recenzja: Hamkało Marcin: Topspin. Odra 1997 nr 6 s. 121-123  szczegóły 
recenzja: Kociuba Grzegorz: Zaproszenie do gry. Nowa Okolica Poetów 1998 nr 1 s. 159-163  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Nawijanie. Twórczość 1997 nr 7 s. 96-101  szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Spostrzegawczy i polemiczny. Nowe Książki 1996 nr 12 s. 25 (z fot. Bohdana Zadury...) szczegóły 
recenzja: Przywara Paweł: Poszukiwany człowiek z Puław. Akcent 1997 nr 1 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Ratajczak Wiesław: Przecież wiem, co mi sie podoba. Czas Kultury 1997 nr 2 s. 75-76  szczegóły 
recenzja: Wiedemann Adam: Mam go tam, gdzie mu nie dam. Znak 1997 nr 12 s. 174-175  szczegóły 
recenzja: Winiarski Jakub: Magazyn Literacki 1997 nr 3/4 s. 157-159  szczegóły 
242.książka: Zarębianka Zofia: Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska, Jankowski, Twardowski. 1992  szczegóły 
recenzja: Chojnowski Zbigniew: Nowe Książki 1993 nr 12 s. 41 (nota...) szczegóły 
recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Ruch Literacki 1993 z. 4 s. 507-508  szczegóły 
recenzja: (mw): Stylistyka 1993 nr 2 s. 307-308 (nota...) szczegóły 
recenzja: Serafin Janusz: Homo Dei 1994 nr 3 s. 73-74  szczegóły 
243.książka: Zarębianka Zofia: Tropy sacrum w literaturze XX wieku. Od zagadnień motywicznych do perspektyw hermeneutycznych. 2001 (Część I. Tropem pytań o metodologię: W meandrach metodologii. Mistyka ...) szczegóły 
recenzja: Bilczewski Tomasz: Tropy sacrum. Topos 2002 nr 3 s. 179 (z notą o autorce książki, s. 204 i z notą o autorze recenzji, s. 204...) szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: W poszukiwaniu zagubionego. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Sulikowski Rafał: Ruch Literacki 2003 z. 6 s. 663-664  szczegóły 
recenzja: Wolsza Kazimierz: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 131-135  szczegóły 
244.książka: Żywioły wyobraźni poetyckiej pokolenia'68.  szczegóły 
245.książka: Żywioły wyobraźni poetyckiej XIX i XX wieku.  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
246.impreza: "Co się dzieje we współczesnej poezji polskiej" - publiczna dyskusja.  szczegóły 
artykuł: Kraków [Magazyn] 1991 nr 1 s. 59 (not....) szczegóły 
247.impreza: "Poeta pyta - świat milczy" - sesja (1992).  szczegóły 
artykuł: Woźniak Wojciech: Poeta pyta - świat milczy. Przegląd Literacki 1992 nr 1/2 s. 13  szczegóły 
248.impreza: "Poezja religijna XX wieku" - sesja literacka (2001).  szczegóły 
artykuł: Parnasik 2001 nr 6 s. 24 (nota...) szczegóły 
249.impreza: Spotkanie poświęcone współczesnej poezji Polaków z Wilna.  szczegóły 
artykuł: (H.K.): O polskich poetach wileńskich. Słowo Powszechne 1991 nr 233 s. 6 (spraw....) szczegóły 
250.impreza: "Tendencje i zjawiska w najnowszej poezji polskiej" - sesja krytycznoliteracka (1992).  szczegóły 
artykuł: Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 188 (not....) szczegóły 
251.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 16 III s. 13  szczegóły 
artykuł: Wilczyński Marek: The Polish Review 1989 t. 34 nr 1 s. 71-74 (spraw....) szczegóły 
252.impreza: "Twórczość i terapia" - interdyscyplinarna konferencja naukowa (2003). (m.in. referaty dot. poezji po 1945 r....) szczegóły 
artykuł: Nieduziak Edyta M.: Konferencja "Twórczość i terapia". Zeszyty Sandomierskie 2003 nr 17 s. 53-55 (sprawozdanie...) szczegóły 
253.impreza: "Wokół znaku. Polska poezja konkretna i sztuka konceptualna" - wystawa (2001).  szczegóły 
artykuł: D.L.C.: Gra skojarzeń. Rzeczpospolita 2001 nr 189 s. A8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 17 VIII s. 3 (notka...) szczegóły 
artykuł: Wokól znaku. Śląsk 2001 nr 9 s. 83 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
254.artykuł: Wokół sezonu. Poezja 1989 nr 4 s. 39-51 (dyskusja; wypow.: J.A. Borzęcki, K. Gąsiorowski, B. Kowszewicz, D.T. L...) szczegóły 
255.artykuł: Adamiec Marek: Krótki kurs historii politycznej poezji polskiej. Przegląd Polityczny 1995 nr 27/28 s. 20-23 (nt. funkcji poezji w kreowaniu współczesnego społeczeństwa polskiego...) szczegóły 
256.artykuł: Algebra art. Aleje 3 2000 nr 30 s. 30-31 (nt. wierszy zawierających liczby, drukowanych w czasopismach studencki...) szczegóły 
257.artykuł: Alichnowicz Karol: Socrealizm wobec tradycji poematu opisowego. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 85-94 (wizerunek idealnego miasta w socrealistycznej mutacji gatunku na przyk...) szczegóły 
258.artykuł: Alvarez Al: x (Times Literary Supplement (London) 1992 z 15 V [esej; m.in. nt....) szczegóły 
259.artykuł: Ankieta "Poezji" nt. problemów istotnych dla współczesnej poezji polskiej. Poezja 1989 nr 3 s. 73-86 (początek w 1987; cd. wypow.: L. Bakuła, M. Bartnicki, M. Dziaczek, T. ...) szczegóły 
260.artykuł: (a.n.): Poezja "Nowej Fali". Almanach Polonii 1990 (1991) s. 286-289  szczegóły 
261.artykuł: Aulich Maria Ewa: Tygodnik Zamojski 1989 nr 20 s. 6 (o poezji członków Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Zamościu...) szczegóły 
262.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Mickiewicz wśród "klasycystów" i "barbarzyńców". Kresy 1999 nr 38/39 s. 111-122 (młode pokolenie poetów wobec twórczości Adama Mickiewicza - odniesieni...) szczegóły 
263.artykuł: Balbus Stanisław: Poetyckie przełomy i poszukiwania. Dekada Literacka 1991 nr 10 s. 5  szczegóły 
264.artykuł: Balcerzan Edward: Poezja jako samopoczucie (pokolenie '76). Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 25-45  szczegóły 
265.artykuł: Balcerzan Edward: Poezja polska XX wieku - nieoczekiwane zmiany miejsc. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 5-26 (o przełomach: ustrojowym, metodologicznym i komunikacyjnym...) szczegóły 
nawiązanie: Smulski Jerzy: Odwilż, Putrament i Brandys (glosa do przypisu). Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 164-166  szczegóły 
266.artykuł: Balcerzan Edward: Ślady na ścieżkach. Odra 1996 nr 3 s. 57-58 (nt. współczesnej poezji lingwistycznej...) szczegóły 
267.artykuł: Balcerzan Edward: Trzynaście akapitów o poezji. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 4-6  szczegóły 
268.artykuł: Balcerzan Edward: Wiersze i inne zdarzenia w polszczyźnie ostatniego piętnastolecia. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 6 VI s. 4-6  szczegóły 
269.artykuł: Baran Józef: Nobliści, plecakowcy i inni, czyli o sytuacji poety polskiego pod koniec XX w.. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 1 V s. 11  szczegóły 
270.artykuł: Baran Marcin, Koehler Krzysztof, Świetlicki Marcin: Nowe "Dziady". Res Publica Nowa 1993 nr 6 s. 9-12 (wyw. z poetami "brulionu"; rozm. Paweł Rodak...) szczegóły 
nawiązanie: Wyka Marta: Nowa Res Publica. Dekada Literacka 1993 nr 15 s. 2  szczegóły 
271.artykuł: Baran Marek: Chcielibyśmy inaczej. Nihil Novi 1994 nr 2 s. 3 (fel....) szczegóły 
272.artykuł: Baranowska Małgorzata: Prywatna historia poezji. Autograf 1989 nr 11 s. 4-13  szczegóły 
273.artykuł: Barańczak Stanisław: Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Die Poesie Polens in den achtziger Jahren. Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1990 [r. 1] (1989) s. 79-101  szczegóły 
274.artykuł: Barańczak Stanisław: Skamander after Skamander (The postwar path of the prewar Polish pleiade). Cross Currents 1990 [t.] 9 nr 32 s. 331-362  szczegóły 
275.artykuł: Barański Jarosław: Ojczyzna i poezja. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 121 s. 8 (fel....) szczegóły 
276.artykuł: Baterowicz Marek: Muzy z Australii. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 13 V s. 6 (sylwetki polskich poetek mieszkających w Australii: Liliana Rydzyńska,...) szczegóły 
277.artykuł: Bauer Zbigniew: Bliski jak sąsiad. Integracje 1990 nr 26 s. 51-54 (rola poezji Tadeusza Peipera w formowaniu się świadomości poetyckiej N...) szczegóły 
278.artykuł: Bazilevskijj Andrejj: Troe vne skhemy: Misakovskijj - Ruzhevich - Milosh. x 1999 ([W ks.:] Privychnoe oshhyshhenie krizisa (v "soclagere" i vokrug). [Re...) szczegóły 
279.artykuł: Berowska Marta: O poetyckiej drużynie Nowego Romantyzmu. Biuletyn Literacki 2000 s. 71-78  szczegóły 
280.artykuł: Berowska Marta: O poetyckiej drużynie Nowego Romantyzmu. Biuletyn Literacki 1995 nr 10 s. 3-11  szczegóły 
281.artykuł: Berowska Marta: Po 1945... Obecność grup poetyckich w Warszawie i ocena estetyczna nurtów literackich. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 5-9 (ref. wygł. na sesji "Warszawa w poezji, poezja w Warszawie"...) szczegóły 
282.artykuł: Biedrzycki Krzysztof: Amor obcych ludzi. Szkic o niektórych przedstawieniach miłości w poezji polskiej ostatnich pięćdziesięciu lat. Kresy 1997 nr 32 s. 67-76  szczegóły 
283.artykuł: Bieńkowski Zbigniew: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 27 s. 12 (fel. nt. współczesnej poezji; także o twórczości Juliana Przybosia...) szczegóły 
284.artykuł: Bieńkowski Zbigniew: Zaduszki. Kultura Niezależna 1990 nr 65 s. 116-119 (fel. o zmarłych współczesnych poetach; tekst wstępu do wieczoru wspomn...) szczegóły 
285.artykuł: Bierezin Jacek: Nowa Fala powraca do morza. Kultura [Paryż] 1993 nr 5 s. 111-115 (wypow. nawiązująca do artykułów nt. Nowej Fali w czas. NaGłos 1...) szczegóły 
286.artykuł: Bierezin Jacek: Nowa Fala powraca do morza. NaGłos 1992 nr 8 s. 156-160  szczegóły 
287.artykuł: Biliński Ryszard: Narcyz i Herkules. Głos Polski [Toronto] 1989 nr 19 s. 12-13 (o poezji autorów: Andrzej Bursa, Jan Czopik, Ryszard Krynicki, Ryszard...) szczegóły 
288.artykuł: Bobka Lesław: Aż tylu poetów?. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2008 nr 14 s. 11 (fel....) szczegóły 
nawiązanie: Reszczyńska-Essigman Hanna: Natchnienie. Dziennik Polski [Londyn] 2008 nr 81 s. 5 (list do redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Bączkowski Tadeusz: Nobla za bzdury. Dziennik Polski [Londyn] 2008 nr 88 s. 5 (list do red....) szczegóły 
289.artykuł: Bogusławski Andrzej: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 79 s. 3 (spraw. z wykładu Janusza Pasierba pt. "Bóg i kościół poetów" wygłoszon...) szczegóły 
290.artykuł: Bołdak-Janowska Tamara: Miejsce przemawia słowami poetów. Mój osobisty spacer przez kamień przejrzany. Borussia 1995 nr 11 s. 169-192 (m.in nt. twórczości poetów Warmii i Mazur: Kazimierz Brakoniecki, Alic...) szczegóły 
291.artykuł: Bonowicz Wojciech: Tradycja oczywista? (Kilka uwag o recepcji baroku w polskiej poezji współczesnej). Znak 1995 nr 7 s. 76-84 (z not. o aut....) szczegóły 
292.artykuł: Bortnowski Stanisław: Przedmiot w poezji. Polonistyka 2002 nr 10 s. 580-586 (dot. twórczości poetów: Konstanty Ildefons Gałczyński, Stanisław Groch...) szczegóły 
293.artykuł: Brakoniecki Kazimierz: Monady. Nowy Nurt 1995 nr 3 s. 1, 5 (o poezji twórców pokolenia lat 40....) szczegóły 
294.artykuł: Braniecki Włodzimierz: Człowiek w szarym garniturku. Głos Wielkopolski 1989 nr 257 s. 5 (fel. o nieznajomości współczesnej poezji i o jej potrzebie w życiu...) szczegóły 
295.artykuł: Bratkowski Piotr: "Niczego o mnie nie ma w Konstytucji". Po prostu 1990 nr 1 s. 8-9 (prognozy dot. polskiej poezji po 1989...) szczegóły 
296.artykuł: Bratkowski Piotr: W przeddzień rewolucji. Po prostu 1990 nr 35 s. 9 (o twórcz. poetów urodzonych w latach 60....) szczegóły 
297.artykuł: Browarny Wojciech: Poematy niewygodnej prywatności (1993-2002). Odra 2002 nr 11 s. 49-54 (pojęcie prywatności we współczesnej poezji, dotyczy przede wszystki po...) szczegóły 
298.artykuł: Brudnicki Jan Zdzisław: Donosy z rzeczywistości (Przestrogi poetów). Własnym głosem 2006 nr 62 s. 3 (z notą red....) szczegóły 
299.artykuł: Brudnicki Jan Zdzisław: Ja minę, ty miniesz. Aneks Trybuny 2003 nr 279 s. A-B (esej nt. poetów przeklętych i ich stosunku do śmierci; dotyczy m.in. n...) szczegóły 
300.artykuł: Brudnicki Jan Zdzisław: Podróż z książką poetycką. Z witryny Instytutu Wydawniczego PAX. Kierunki 1990 nr 1 s. 11 (omów. tomów poetyckich wyd. przez Instytut Wydawniczy "Pax": Jerzy Cza...) szczegóły 
301.artykuł: Brudnicki Jan Zdzisław: Worek z poezją. Regiony 1992 nr 2 s. 130-131 (rec. ks.: Tadeusz Kijonka: Czas zamarły. Wiersze stanu wojennego, Jerz...) szczegóły 
302.artykuł: Brudnicki Jan Z.: Miejsce poezjotwórcze. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 18 dod. s. 6 (nt. radomskich poetów; m.in.: Adam Falkiewicz, Teodora Górska, Tomasz ...) szczegóły 
303.artykuł: Brycht Andrzej: Wojna powszechna z poetami. Odgłosy 1989 nr 19 s. 10 (sytuacja poezji i poetów...) szczegóły 
polemika: Biszewski Władysław: Odgłosy 1989 nr 21 s. 13 ([list do red.]...) szczegóły 
304.artykuł: Bryll Ernest: Świat perlistej biesiady. Plus Minus 2001 nr 37 s. D2 (wspomnienie dot. środowiska "Współczesności"; dot. m.in. autorów: Stan...) szczegóły 
305.artykuł: Carpenter Bogdana: Kto czyta w Ameryce poezję?. Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 20 IV s. 4, 6 (wyw., rozm. Zbigniew Basara...) szczegóły 
306.artykuł: Chmielewski Bartosz: Młodzież końca historii. Lampa 2009 nr 7/8 s. 8-11 (nt. polskiej bigbitowej liryki pierwszej dekady XXI w. i dorobku jej p...) szczegóły 
307.artykuł: Chojnacka Kinga: Poezja - oddech bogów czy rytm ulicy?. Topos 1999 nr 4 s. 71-80 (rozważania nt. tego, czy m obecnie jest poezja...) szczegóły 
308.artykuł: Chojnacka Kinga: Współczesna poezja, czyli... niezły kawałek prozy?. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 96-106 (nt. języka współczesnych tekstów poetyckich...) szczegóły 
309.artykuł: Chojnowski Robert: Publicystyka w odwrocie (O poezji przełomu paździenikowego). Pracownia 1991 nr 8 s. 49-56 (z not. o aut....) szczegóły 
310.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Awangarda i klasycyzm: dwa światopoglądy w poezji XX wieku. Parnasik 2003 nr 1 s. 5-6  szczegóły 
311.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Koniec wieku w polskiej poezji współczesnej. Pracownia 1996 nr 16 s. 9-19 (świadomość końca wieku w poezji...) szczegóły 
312.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Krajobraz bez historii. Borussia 1995 nr 11 s. 151-154 (nt. współczesnej poezji Warmii i Mazur...) szczegóły 
313.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Krajobrazy 1989 nr 16 s. 6 (rec. zbiorowa tomików wydanych przez Suwalskie Towarzystwo Kultury: G....) szczegóły 
314.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Poetyckie odmiany krajobrazu Warmii i Mazur. Parnasik 2005 nr 51/52 s. 5  szczegóły 
315.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Poezja polska ostatnich lat, czyli obrona ciągłości. Sycyna 1997 nr 19 s. 12 (m.in. o wierszach Leszka Aleksandra Moczulskiego, Wisławy Szymborskiej...) szczegóły 
316.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Rdzeń życia (Esej). Pracownia 1991 nr 6 s. 11-17 (nt. roli współczesnego poety...) szczegóły 
317.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Sedno poezji. Nowy Nurt 1996 nr 5 s. 6 (jak klasyfikowana jest przez krytyków literackich powojenna poezja...) szczegóły 
318.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Węgierski Październik '56 polskich poetów. Przegląd Polski = Polish Review 2006 nr z 20 X s. 2, 11  szczegóły 
319.artykuł: Choriew Wiktor: Towarzysze pisarze, równać do Majakowskiego. Plus Minus 2003 nr 6 s. A10-A11 (dot. działalności i sytuacji polskich pisarzy w czasach rządów radziec...) szczegóły 
320.artykuł: Chrząstowska Bożena: A jednak poezja kapłańska. W drodze 1994 nr 2 s. 86-95  szczegóły 
321.artykuł: Chrząstowska Bożena: Nie mów językiem Kanaanu. O świadomości literackiej księży poetów. Przegląd Powszechny 1997 nr 4 s. 58-68 (m.in. nt. twórczości Kazimierza Wójtowicza, Jana Twardowskiego, Janusz...) szczegóły 
322.artykuł: Chrząstowska Bożena: Poeta pomaga człowiekowi jak anioł (O poezji kaplańskiej rozmawiamy z prof. dr hab. Bożeną Chrząstwowską). Słowo Powszechne 1992 nr 14 z 3/5 IV s. 6 (wyw. nt. poezji księży katolickich; z fot. Bożeny Chrząstowskiej...) szczegóły 
323.artykuł: Chrząstowska Bożena: Psalmów obcowanie w polskiej poezji współczesnej. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 223-244 (dot. m.in. twórczości poetów: Roman Brandstaeter, Anna Kamieńska, Joa...) szczegóły 
324.artykuł: Chwin Stefan: Nowej Fali kłopoty z wolnością. Tytuł [Gdańsk] 1997 nr 1 s. 27-42  szczegóły 
325.artykuł: Cieślak Robert: Dwadzieścia lat poezji szczecińskiego środowiska literackego 1974-1994. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 51-75 (m.in. dot.: Henryk Banasiewicz, Anna Beata Chodorowska, Janusz Krzymiń...) szczegóły 
326.artykuł: Cieślak Tomasz: Ludyczność w polskiej poezji roczników 60-tych i 70-tych. Magazyn Literacki Bulion 2005 nr 3 s. 54-61 (z notą o Tomaszu Cieślaku...) szczegóły 
327.artykuł: Cieślik-Grela Ilona: Między Bogiem a grzechem. Wątek antropologiczny i teologiczny we współczesnej poezji polskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Staropolskie Teksty i Konteksty 2004 t. 5 (2277) s. 91-107 (dot. głównie twórczości Zbigniewa Herberta i Jerzego S. Sity...) szczegóły 
328.artykuł: Cimek Edward Franciszek: Poezja, poezja.... Hereditas 1994 nr 4 s. 4  szczegóły 
329.artykuł: Cimek Edward Franciszek: Powiew twórczych myśli. Nestor 2009 nr 1 s. 51 (esej...) szczegóły 
330.artykuł: Czajkowska Agnieszka: Niewczesny "Żal rozrzutnika"? (Wobec Mickiewiczowskiego stygmatu w polskiej liryce współczesnej). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 s. 159-173 (recepcja wiersza Adama Mickiewicza "Żal rozrzutnika" w wierszach poetó...) szczegóły 
331.artykuł: Czekalska Renata: Between Myth and Mystique: Thematic Spheres Shared by Modern Hindi Poetry and Polish Avant-garde Poetry. Studia Indologiczne 2000 t. 7 s. 95-104  szczegóły 
332.artykuł: Czermińska Małgorzata: Wędrówki duszy, ciało i "zielona łąka" w poezji współczesnej. Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 101-114  szczegóły 
333.artykuł: Czerniawski Adam: Czemu służą poeci?. Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 9 s. 12-14  szczegóły 
334.artykuł: Czerniawski Adam: Fortynbras czy Hamlet? - czyli o autonomii poezji. Ethos 2000 nr 4 s. 157-162 (szkic nt. kwestii moralnych poezji i postaw poetów na przykładzie m.in...) szczegóły 
335.artykuł: Dabert Dobrochna: "Dziurawimy słowami ciszę". O poezji stanu wojennego. Polonistyka 1999 nr 1 s. 11-17  szczegóły 
336.artykuł: Darski Wojciech Marek: Krajobrazy 1989 nr 22 s. 6 (rec. zbiorowa arkuszy poetyckich wydanych przez Suwalski Ośrodek KKMP:...) szczegóły 
337.artykuł: Dawidek Gryglicka Małgorzata: O kondycji współczesnego tekstu wizualnego. Gazeta Malarzy i Poetów 2006 nr 3 s. 4-7  szczegóły 
338.artykuł: Dąbrowska Danuta: Poezja drugiego obiegu wobec kłamstwa propagandy. Ruch Literacki 1995 z. 5 s. 621-631 (dot. poezji anonimowej i m.in. Leszka Szarugi oraz Tomasza Jastruna...) szczegóły 
339.artykuł: Dąbrowska Elżbieta: O związkach poezji współczesnej z Bakowskimi "Uwagami śmierci niechybnej". Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1991 z. 30 s. 102-119  szczegóły 
340.artykuł: Dąbrowska Elżbieta: Poetyka barokowa we współczesnej poezji polskiej (Szkic). Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1993 z. 31 s. 181-189  szczegóły 
341.artykuł: Delaperriere Maria: Barok w polskiej literaturze współczesnej: czyżby terapia?. Barok 1995 nr 1 s. 101-115 (nawiązania do literatury barokowej we współczesnej poezji...) szczegóły 
342.artykuł: Dębska Agnieszka: Poezja stanu wojennego. W zaklętym kręgu romantycznych mitów. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 17-23 (z fragm. wierszy m.in.: Tomasza Jastruna, Mieczysławy Buczkówny, Krzys...) szczegóły 
343.artykuł: Dębska Agnieszka: Rzeczywistość przedstawiona w poezji stanu wojennego. Napis 1999 seria 5 s. 333-346  szczegóły 
344.artykuł: Dębska Agnieszka: Satyryczna poezja stanu wojennego. Literatura Ludowa 2002 nr 4/5 s. 85-92  szczegóły 
345.artykuł: Dębska Agnieszka: Układanka z rekwizytów historii. Biografie poetyckie w drugim obiegu w latach 1976-1980. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 100-109 (dot. wątków autobiograficznych w poezji...) szczegóły 
346.artykuł: Dłuski Stanisław: Mickiewicz a współczesna poezja religijna. Arkusz 1998 nr 8 s. 2  szczegóły 
347.artykuł: Domański Kacper: Poezji konanie. Prowincje Literackie 1992 nr 2 s. 22-37  szczegóły 
nawiązanie: Tatak Jacek Jan: Zmowa milczenia. Prowincje Literackie 1992 nr 3 s. 28, okł.  szczegóły 
348.artykuł: Drajewski Stefan: Konteksty społeczne i polityczne w poezji kapłańskiej. Życie i Myśl 1990 nr 5/6 s. 38-44  szczegóły 
349.artykuł: Drajewski Stefan: Pegaz nad Notecią. Kierunki 1989 nr 36 s. 10 (nt. poetów skupionych wokół Nadnoteckiego Towarzystwa Społeczno-Kultur...) szczegóły 
350.artykuł: Drajewski Stefan: Zawód poeta. Kierunki 1990 nr 5 s. 12 (nt. twórczości księży-poetów; m.in. dot. autorów: Franciszek Kamecki, ...) szczegóły 
351.artykuł: Duda January: Moja refleksja. Wena 1998 nr 0 s. 21 (nt. tworzenia poezji...) szczegóły 
352.artykuł: Dumin Piotr: Parnas nad przepaścią. Antena 1999 nr 44 s. 4-6 (sylwetki poetów: Andrzej Bursa, Ryszard Milczewski-Bruno, Edward Stach...) szczegóły 
353.artykuł: Dunin Janusz: "To coś" zamiast wierszy?. Nowe Książki 1992 nr 11 s. 68-69 (nt. zmierzchu czytelnictwa poezji i wzroście zainteresowania zbiorami ...) szczegóły 
354.artykuł: Dybciak Krzysztof: Odkryć piękno, zmartwychwstać. Poezja kapłańska Karola Wojtyły, Jana Twardowskiego i innych kapłanów poetów to fenomen specyficznie polski. Życie 2000 nr 115 s. 14  szczegóły 
355.artykuł: Dymek Stanisław: Mit poety robotnika. Własnym głosem 2002 nr 51 (2001/2002) s. 1, 4  szczegóły 
polemika: Okoń Zbigniew: Ten mit do lamusa. Własnym głosem 2002 nr 52 s. 3  szczegóły 
356.artykuł: Dymek Stanisław: Poezja nie umiera. Własnym głosem 2000 nr 46 s. 11 (nt. zmarłych poetów należących do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców ...) szczegóły 
357.artykuł: [Dymek Stanisław] S.D.: Poezja sierpniowa i pogrudniowa. Własnym głosem 2005 nr 60 s. 6 (nota...) szczegóły 
358.artykuł: Dymel Wioletta: Portret Polaka emigranckim pędzlem malowany (Joseph Conrad w poezji polskich emigrantów). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 1/2 s. 74-84  szczegóły 
359.artykuł: Dymel Wioletta: Portret Polaka emigranckim pędzlem malowany. Recepcja życia i twórczości Josepha Conrada. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 3 s. 26-55 (dot. inspiracji osobą i twórczością Josepha Conrada w wierszach polski...) szczegóły 
360.artykuł: Dyskryminacja poezji rymowanej. Nihil Novi 2010 nr 24 s. 6-7 (podp. hr. de Barane...) szczegóły 
361.artykuł: Dziadek Adam: Obraz jako interpretant. Na przykładzie polskiej poezji współczesnej. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 127-148 (dot. wierszy Zbigniewa Herberta, Aleksandra Wata, Stanisława Grochowia...) szczegóły 
362.artykuł: Dziedzic Stanisław: Metafizyka i autentyzm. Integracje 1991 nr 27 s. 118 (nt. sytuacji współcz. poezji na przykładzie twórczości poetów: Stanisł...) szczegóły 
363.artykuł: Dzień Mirosław: Kamyk w ustach i odcisk dłoni. Esej o cierpliwości. Kresy 2005 nr 63 s. 38-45 (na przykładzie poezji Zbigniewa Herberta, Ryszarda Krynickiego, Karola...) szczegóły 
364.artykuł: Dzień Mirosław: Narcyz i złotousty. Fronda 1997 nr 8 s. 28-34 (o postawach twórczych poetów uprawiających tzw. poezję "a-czasową"...) szczegóły 
365.artykuł: Dzierżanowski Andrzej Maria: Własny felieton. Pomosty [Wrocław] 2005 t. 10 s. 236-239 (wspomnienia nt. działającej 50. i 60. XX w. grupie poetyckiej "Metafor...) szczegóły 
366.artykuł: Dzierżanowski Andrzej: Do młodej poetki. Pomosty [Wrocław] 1996 [t.] 1 s. 93-95 (porady dotyczące pisania poezji...) szczegóły 
367.artykuł: Dziurzyński Dariusz: O waszą i naszą... (Zjawisko występowania w obronie wolności w poezji polskiej). Biuletyn Literacki 1996 nr 15 s. 10-11  szczegóły 
368.artykuł: Fert Józef: W ojczyźnie słowa (Poeci wileńscy). Kresy Literackie 1992 nr 2 s. 48-50, nr 3 s. 55-56 (polska poezja na Litwie...) szczegóły 
369.artykuł: Fiut Aleksander: W potrzasku. Arka 1991 nr 35 s. 68-75 (nt. poezji stanu wojennego...) szczegóły 
polemika: Prokop Jan: Spór z Aleksandrem Fiutem. Arka 1991 nr 36 s. 78-80  szczegóły 
370.artykuł: Franaszek Andrzej: "Nie widziane dotychczas zwiedzam okolice". O późnej poezji Mistrzów. Polonistyka 1999 nr 4 s. 196-202 (dot. Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza...) szczegóły 
371.artykuł: Fręś Mieczysława: Wypełnianie życia, doświadczanie siebie... (O poezji kobiet). Nowy Medyk 1989 nr 11 s. 7, 8 (nt. twórcz. poetek: Ewa Filipczuk, Maria Lewicka, Mirosława Marinow, K...) szczegóły 
372.artykuł: Gała Henryk: Poeta pyta - świat milczy. Pracownia 1993 nr 11 s. 49-50  szczegóły 
373.artykuł: Gała Henryk: Teatr słów. Pracownia 1991 nr 8 s. 43-46 (esej...) szczegóły 
374.artykuł: Garboś Bolesław: Varia. Notatnik Sandomierski 1993 nr 4 s. 45-47 (nt. twórczości poetów związanych z ziemią sandomierską: Tadeusza Kęsik...) szczegóły 
375.artykuł: Gil Martyn: Dlaczego poeta nie pisze sonetów?. Jeszcze Jedna 1994 nr 4/5 s. 5  szczegóły 
376.artykuł: Gizella Jerzy: Wstydliwa rocznica. List Oceaniczny 1998 nr 54 s. 4-5 (o poezji polskiej po roku 1953, zainspirowanej śmiercią Józefa Stalina...) szczegóły 
377.artykuł: Głębicka Ewa: Orientacja Poetycka "Hybrydy". Integracje 1992 nr 28 s. 66-74 (z fot....) szczegóły 
378.artykuł: Głowacki Jerzy: Uwagi o języku w poezji hippisów. Poradnik Językowy 1990 z. 4 s. 280-285 (na podstawie utworów m.in. autorów: R. Bernadkiewicz, K. Biernacki, Z....) szczegóły 
379.artykuł: Głowiński Michał: Poezja i rytuał. Wiersze na sześćdziesiąte urodziny Bolesława Bieruta. Teksty Drugie 1991 nr 6 s. 5-26  szczegóły 
380.artykuł: Gołębiowski Stefan: Polish Women Poets (Poezja w znakomitym wykonaniu). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 299 s. 4 (spraw. z wieczoru poezji polskich poetek w angielskich przekładach w L...) szczegóły 
381.artykuł: Górywoda Anna: Formy muzyczne w liryce. Na przykładzie wybranych wierszy dwudziestowiecznych poetów polskich. Suplement 2002 nr 1 s. 4-12 (dot. m.in. utworów poetów: Jan Lechoń, Józef Czechowicz, Barbara Dziek...) szczegóły 
382.artykuł: Gra Art: Uwagi o języku i sytuacji duchowej poetów prawie dojrzałych. Studium 1998 nr 13/14 s. 155-160 (dot. poezji najnowszej i poetów tzw. Nowej Fali...) szczegóły 
nawiązanie: Stokfiszewski Igor: Błoto w mieście przemysłowym (O poezji "prawie dojrzałej"). Studium 2000 nr 6/1 (1999/2000) s. 151-154 (z not. o aut. na s. 227...) szczegóły 
383.artykuł: Gradkowski Henryk: Nadzieje i zwątpienia. Szkic o polskiej poezji współczesnej. Cz. I. W kraju, do połowy lat siedemdziesiątych. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/1996) s. 22-31  szczegóły 
384.artykuł: Gradkowski Henryk: Nadzieje i zwątpienia. Szkic o polskiej poezji współczesnej. Cz. II. Czasy przełomu. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 21-33  szczegóły 
385.artykuł: Graszewicz Marek: Los poety w czasie wielkich przemian. Integracje 1989 nr 25 s. 34-36 (esej o pojęciu awangardy w poezji współcz.; także o poglądach J. Błońs...) szczegóły 
386.artykuł: Grądziel Joanna: Odmienne stany języka. Arkusz 1994 nr 4 s. 5 (słowo w poezji Mirona Białoszewskiego, Tymoteusza Karpowicza i Witolda...) szczegóły 
387.artykuł: Groński Ryszard Marek: Limeryki nad Wisłą. Polityka 1997 nr 2 s. 85 (felieton, m. in. o uprawianiu tej formy poetyckiej w Polsce...) szczegóły 
388.artykuł: Grupiński Rafał: Darowana chwila. Czas Kultury 1990 nr 17 s. 29-31 (nt. poetów "niedoszłego pokolenia", którzy mogą publikować dopiero po ...) szczegóły 
389.artykuł: Grzeniewski Ludwik B.: Mnemosyne. Twórczość 1995 nr 3 s. 145-146 (fel....) szczegóły 
390.artykuł: Grzeniewski Ludwik B.: O poezji. Twórczość 1997 nr 11 s. 143-144 (fel....) szczegóły 
391.artykuł: Hałaś Marcin: Rzeka poezji. O debiutach. Życie Literackie 1989 nr 25 s. 10 (rec. zbiorowa tomików: Paweł Bukowski: Do snu od rzeczy; Wojciech M. D...) szczegóły 
polemika: Kostrzewa Robert: Hałasiowanie. Gazeta Młodych 1989 nr 66 s. 8  szczegóły 
392.artykuł: Hałaś Marcin: Tak i nie 1989 nr 34 s. 13 (rec. zbiorowa arkuszy poetyckich XI serii "Pokolenie, które wstępuje":...) szczegóły 
393.artykuł: Hamkało Marcin: Prywatny romantyzm (O tradycji w wierszach debiutantów początku lat dziwięćdziesiątych). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1998 nr 36 (2011) s. 171-196  szczegóły 
394.artykuł: Heck Dorota: Z juweniliów, poszukiwań, autoreplik.... Potop 1991 nr 4 s. 14 (nt. wydawania tomików poetyckich pisarzy współcz. przez mało znane wyd...) szczegóły 
395.artykuł: Hłond Jerzy: Miłosz, Tuwim i... Nagórska. Akant 2003 nr 11 s. 36 (nt. wymowy politycznej i filozoficznej wierszy: "Do polityka" i "Który...) szczegóły 
396.artykuł: Inglot Jacek: O poezji stanu wojennego. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 1 (1992/1993) s. 4-16  szczegóły 
397.artykuł: Inglot Mieczysław: O poezji stanu wojennego. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1993 t. 47 (1992) s. 7-9 (streszczenie...) szczegóły 
398.artykuł: Irzyk Zbigniew: Poezja i niepoezja. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1996 nr 5 s. 49-51 (nt. twórczości poetyckiej przysyłanej przez młodych poetów do redakcji...) szczegóły 
399.artykuł: Irzyk Zbigniew: W czterdziestą rocznicę powstania. Biuletyn Literacki 1996 nr 17 s. 21-24 (poezja pokolenia "Współczesności"; tekst wygł. na sesji "Warszawa w Po...) szczegóły 
400.artykuł: Jacek Kajtoch i jego przyjaźnie wileńskie. Kurier Wileński 1994 nr 227 s. 9 (not. o prelekcji Jacka Kajtocha pt. "Uniwersalizm i regionalizm w poez...) szczegóły 
401.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Wileńskie środowisko poetyckie. Borussia 1994 nr 8 s. 236-238  szczegóły 
402.artykuł: Jankowiak Lucyna Agnieszka: Prasłowiańskie dziedzictwo leksykalne we współczesnej poezji polskiej (w świetle "Słownika prasłowiańskiego" t. 1-7). x 1999 ([W ks. zb.:] Viro Doctissimo optime merito. Prace ofiarowane Profesoro...) szczegóły 
403.artykuł: Janota-Bzowska Joanna: Prowokacja w sztuce. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 180-198 (dot. także polskiej poezji, na przykładzie twórczości Rafała Wojaczka,...) szczegóły 
404.artykuł: Janowicz Leon: Kalisz poetycki. Kurier Polski 1989 nr 119 s. 4 (rec. zbiorowa tomików wydanych przez WDK w Kaliszu: W. Banach: Apokryf...) szczegóły 
405.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Poland, poetry and gender. x (Women's Studies International Forum (Elmsford, NY) 1995 nr 1 s....) szczegóły 
406.artykuł: Jarosiński Zbigniew: Poeci i rozum historii. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 78-92 (poezja socrealistyczna...) szczegóły 
407.artykuł: Jastrzębska Agnieszka, Pęczak Mirosław: Kwiat jednej nocy (Każde wakacje muszą mieć swój przebój). Polityka 1997 nr 30 s. 44-45, 46 (o nastrojach i przesłaniach zawartych w tekstach przebojów "wakacyjnyc...) szczegóły 
408.artykuł: Jaśko Krzysztof: Poezja stanu wojennego w krakowskich wydawnictwach podziemnych. Notes Biblioteczny 2004 nr 2 s. 23-27 (omówienie wydawnictw drugiego obiegu i zbiorów poezji wydanych w l. 19...) szczegóły 
409.artykuł: Jerzyna Zbigniew: "Raz wywalczę sie przecie". Pauza 1996 nr 1 s. 4  szczegóły 
410.artykuł: Józefczyk Henryk: Barokowe powroty w polskiej poezji współczesnej. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1989 nr 31 s. 77-112  szczegóły 
411.artykuł: J.R.: Z elbląskiej półki poetyckiej. Tygiel 1993 nr 7 s. 64-65 (o bieżącym dorobku poetów Elbląga...) szczegóły 
412.artykuł: Kaczmarek Jerzy Ł.: Kilka słów o mistyce i poezji. Sztuka Osobowa 1992 nr 13 s. 30  szczegóły 
413.artykuł: Kaliszewski Andrzej: Wyjść z chaosu (Między wierszami). Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 3 s. 127-129  szczegóły 
414.artykuł: Karasek Krzysztof: Autopsychografia. Literatura 1992 nr 4 s. 42-44, 61 (rozważania nad istotą poezji i rolą, jaką spełnia w życiu człowieka...) szczegóły 
415.artykuł: Karasek Krzysztof: Jaka będzie poezja przyszłości?. Literatura 1991 nr 11 s. 38, 63  szczegóły 
416.artykuł: Karasek Krzysztof: Panorama poezji współczesnej. Fraza 1997 nr 15 s. 162-171 (dot. poetów: Stanisław Czycz, Tomasz Gluziński, Stanisław Grochowiak, ...) szczegóły 
417.artykuł: Karasek Krzysztof: Panorama poezji współczesnej. Fraza 1996 nr 13 s. 141-159 (dot. twórczości poetów: Miron Białoszewski, Zbigniew Herbert, Stanisła...) szczegóły 
418.artykuł: Karasek Krzysztof: Panorama poezji współczesnej. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 4 s. 171-180 (dot. twórczości poetów: Andrzej Bursa, Ireneusz Iredyński, Marian Ośni...) szczegóły 
419.artykuł: Karasek Krzysztof: Poeci "Przedświtu". Literatura 1992 nr 2 s. 30-31 (m.in. nt. poezji twórców: Józef Kurylak, Jarosław Mikołajewski, Bożena...) szczegóły 
420.artykuł: Karasek Krzysztof: Słowa na wiatr (Kim jest poeta?). Literatura 1991 nr 1 s. 34,63, nr 7 s. 39 (fel....) szczegóły 
421.artykuł: Karas Romuald: Z odsieczą dla literatury "niczyjej". Współczesna poezja polska Wileńszczyzny. Znad Wilii 1993 nr 21 s. 6 (wyw., rozm. Teresa Ratkiewicz-Suchocka...) szczegóły 
422.artykuł: Kardas Michał: O indywidualizmie. Do poetów. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 30-31  szczegóły 
423.artykuł: Karwala Marek: Głos z Litwy (O poezji Polaków na Wileńszczyźnie). Dekada Literacka 1992 nr 3 s. 1, 4-5 (sprost.aut., nr 7 s. 12...) szczegóły 
424.artykuł: Karwala Marek: Nieoczekiwana uroda zapomnianej siostry (O poezji Polaków na Wileńszczyźnie). Ojczyzna Polszczyzna 1992 nr 2 s. 76-79  szczegóły 
425.artykuł: Katarzyński Jacek: "Dada rzyje?". Własnym głosem 1990 nr 5 s. 10 (nt. poezji dadaistycznej...) szczegóły 
426.artykuł: Kawiński Wojciech: Nowości Oficyna KKA-L. Lektura 1993 nr 11-12 s. 33-34 (rec. zbiorowa tomików poet. wydanych przez Krakowski Klub Artystyczno-...) szczegóły 
427.artykuł: Kęder Cezary K.: Poetycka gęba w ostatnich dziesięciu latach. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 190-192  szczegóły 
428.artykuł: Kędzierski Ryszard Marek: Poezja tradycyjna, konkrestyczna, konkretna. Sztuka Osobowa 1993 nr 19 s. 22-26  szczegóły 
429.artykuł: Kiersztyn Jerzy: Poetycki świat Orawy i jego ograniczenia. Rocznik Orawski 1998 [r.] 2 s. 81-88 (dotyczy twórczości poetów: Jan Czerwień, Jerzy Kiersztyn, Emil Kowalcz...) szczegóły 
430.artykuł: Kisiel Marian: Czytelnik na wygnaniu. Twórczość 1991 nr 7 s. 136-138 (tradycja literacka romantyzmu jako jeden z dominujących wzorców w poez...) szczegóły 
431.artykuł: Kisiel Marian: Eschatologia literatury. Okolica Poetów 1998 nr 1 s. 45-46 (nt. przemilczania przez młodych twórców zmarłych poetów...) szczegóły 
432.artykuł: Kisiel Marian: Kosiewski i inni. Śląsk 1999 nr 2 s. 14 (młoda poezja na Śląsku w latach 70....) szczegóły 
433.artykuł: Kisiel Marian: Małe portrety. Opcje 1995 nr 3 s. 31-35 (o twórcz. poetów: Karol Franciszek Guzeka, Marcin Hałaś, Lesław Nowar...) szczegóły 
434.artykuł: Kisiel Marian: O myśleniu pokoleniami, o krytyce literackiej, o "Wspólności", o tym, co było i nigdy w takiej samej postaci nie wróci, o poezji nie tylko Anny Czekanowicz, Zbigniewa Joachimiaka, Władysława Zawistowskiego, o.... Topos 1998 nr 1/2 s. 63-73 (rozm. Marta Fox...) szczegóły 
435.artykuł: Kisiel Marian: O nową typologię poezji polskiej na obczyźnie po roku 1939. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 87-92  szczegóły 
436.artykuł: Kisiel Marian: "Poeci londyńscy po latach". Śląsk 1998 nr 6 s. 29  szczegóły 
437.artykuł: Kisiel Marian: Pokolenie marcowe. Śląsk 1998 nr 3 s. 18-21 (wpływ wydarzeń Marca 1968 na ukształtowanie się grup literackich "poko...) szczegóły 
438.artykuł: Kisiel Marian: Studio 1993 t. 2 s. 100-107 (twórczość poetów współczesnych: Czesław Bednarczyk, Zbigniew J. Derda,...) szczegóły 
439.artykuł: Kisiel Marian: Starty i falstarty: Regionalizm i bleff. Śląsk 1998 nr 4 s. 72 (problemy środowiska poetów na Śląsku, nawiąz. do dyskusji poetów grupy...) szczegóły 
440.artykuł: Kisiel Marian: Starty i falstarty: Zaufać wierszowi. Śląsk 1996 nr 1 s. 55 (zawiera także nawiązania do art.: Marian Stala: Perspektywa duszoznawc...) szczegóły 
441.artykuł: Kisiel Marian: Ucieczka od, do, w. Krzywe Koło Literatury 1991 nr 10 s. 1-2 (rozważania o języku poezji...) szczegóły 
442.artykuł: Kisielowa Joanna: Prapremiera pięciu poetów po czterdziestu latach. Śląsk 1995 nr 2 s. 56 (o debiucie poetyckim w 1955 w Życiu Literackim Mirona Białoszew...) szczegóły 
443.artykuł: Kitrasiewicz Piotr: Erotyczne wersety. Politechnik 1989 nr 15 s. 7 (dot. poezji miłosnej ostatnich lat...) szczegóły 
444.artykuł: Krzywe Koło Literatury 1991 nr 10 s. 8 (nt. działaln. Konfederacji Poetów Niezdecydowanych - koła artystyczneg...) szczegóły 
445.artykuł: Klejnocki Jarosław: Milczący, zapomniani, niedoceniani. Rzecz o Książkach 2002 nr 7 s. D5 (nt. polskich poetów, m.in.: Stanisław Barańczak, Julian Kornhauser, Je...) szczegóły 
446.artykuł: Kluz Monika: Zmierzch poezji?! Wrześniowe lekcje poezji (29-30 IX 89). Integracje 1990 nr 26 s. 120 (nota spraw. z dyskusji krytyków pt. "Zmierzch poezji?" zorganizowanej ...) szczegóły 
447.artykuł: Kobierzycki Tadeusz: Obraz kobiety w poezji "Pokolenia 56" (Kobieta - malarze i poeci). Albo albo 1995 nr 1/4 s. 111-124  szczegóły 
448.artykuł: Koehler Krzysztof: Odwaga poetów. Szkice [Kraków] 1992 nr 3 s. 12-13 (postawa poetów wobec przemian społeczno-politycznych w kraju...) szczegóły 
449.artykuł: Komendant Tadeusz: Na dwie strony. Czas Kultury 1992 nr 36/37 s. 4-8 (próba charakterystyki współcz. poezji...) szczegóły 
450.artykuł: Komendant Tadeusz: "Res Privata". O poezji schyłku lat osiemdziesiątych. Res Publica 1991 nr 4 s. 77-83 (m.in. twórcz. poetów: Wojciech M. Darski, Zbigniew Herbert, Wacław Iwa...) szczegóły 
451.artykuł: Kominek Andrzej: Język współczesnej poezji polskiej (część II). Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 63-67  szczegóły 
452.artykuł: Kominek Andrzej: Język współczesnej poezji polskiej (część I). Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 92-97  szczegóły 
453.artykuł: Komorowski Jarosław: "Myśmy krótką chwilą płatni".... Teatr 1997 nr 7/8 s. 119-121 (o poezji aktorów współczesnych, także o twórcz. Jana Nepomucena Kamińs...) szczegóły 
454.artykuł: [Koperski Jerzy] Redaktor "Poczty literackiej": Poczta literacka [z tego cyklu:] Pokolenie wieku mijającego. Medyk 2000 nr 2 s. 23 (sprawozdanie ze spotkania poetów Orientacji Poetyckiej Hybrydy; Warsza...) szczegóły 
455.artykuł: Kornacki Ryszard: Poeci Podlasia. Na przykład [Lublin] 1994 nr 10 s. 32 (nt. twórczości poetów Podlasia...) szczegóły 
456.artykuł: Kornhauser Julian: Dekada naśladowców. Poezja lat osiemdziesiątych. Tygodnik Literacki 1991 nr 1/2 s. 5, 12, 14 (nt. wtórności poezji l. 80. wobec poezji Nowej Fali...) szczegóły 
polemika: Baran Marcin: Cegła Kornhausera. Tygodnik Literacki 1991 nr 6 s. 5  szczegóły 
polemika: Koehler Krzysztof: Wojna!!!. Tygodnik Literacki 1991 nr 6 s. 5  szczegóły 
nawiązanie: Sas Dariusz: Co dzieje się w poezji debiutanckiej?. Tygodnik Literacki 1991 nr 15 s. 19 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Sendecki Marcin: Sprostowanie. Tygodnik Literacki 1991 nr 6 s. 5  szczegóły 
polemika: Wyka Marta: Oryginał i kopia. Dekada Literacka 1991 nr 10 s. 8  szczegóły 
457.artykuł: Kornhauser Julian: Dwa początki Nowej Fali. NaGłos 1991 nr 4 s. 7-25  szczegóły 
458.artykuł: Kornhauser Julian: Kompjuterska poezija. Odlomak. x 1989 ([w czasopiśmie:] Polja (Novi Sad) 1989 nr 363/364 s. 234 [infor...) szczegóły 
459.artykuł: Kornhauser Julian: Post scriptum (5). Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 2 s. 107-108 (nt. przypiywania poetom Nowej Fali uwikłań ideologicznych w okresie PR...) szczegóły 
460.artykuł: Kornhauser Julian, Zagajewski Adam: Świat przedstawiony. Plus Minus 2001 nr 6 dod. s. 1 (wywiad głównie na temat własnej książki "Świat nie przedstawiony"; roz...) szczegóły 
461.artykuł: Koryciński Wojciech: Postkatastrofizm w poezji polskiej. Centon krytycznoliteracki. Red 2007 nr 2 s. 63-66 (szerzej o balladach Bolesława Leśmiana, Józef Czechowicza i Mirona Bia...) szczegóły 
462.artykuł: Koryl Janusz: List otwarty do poetów. Krzywe Koło Literatury 1991 nr 8/9 s. 1, 7  szczegóły 
463.artykuł: Koryl Janusz: Magia poetyckich debiutów. Kierunki 1989 nr 38 s. 15 (rec. zbiorowa arkuszy poetyckich XI serii "Pokolenie, które wstępuje":...) szczegóły 
464.artykuł: Koryl Janusz: Poetycki kalejdoskop. Świat Książki 1989 nr 8 s. 10 (o twórczości poetów: Marian Berkowicz, Anna Karecka, Aleksander Migo, ...) szczegóły 
465.artykuł: Koryl Janusz: Przez zaspy słów. Okolice [Warszawa] 1989 nr 1 s. 97-99 (rec. zbiorowa tomików wydanych w przez RSTK w Siedlcach w l. 1985-1987...) szczegóły 
466.artykuł: Koszela Przemysław: Buchalterzy z Szuflandii. Akapit 2000 nr 1 s. 11-12 (feliteton nt. podziałów stosowanych w odniesieniu do poezji...) szczegóły 
467.artykuł: Kowal Barbara: Nowy Romantyzm - próba jednoznaczności w dwuznacznej PRL [Polskie Rzeczpospolitej Ludowej]. Biuletyn Literacki 2000 s. 79-85  szczegóły 
468.artykuł: Kowal Barbara: Nowy Romantyzm próba jednoznaczności w dwuznacznej PRL (fragmenty). Biuletyn Literacki 1995 nr 10 s. 12-17  szczegóły 
469.artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Zostanie słowo. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 20 XI s. 7 (omówienie albumu płytowego wydanego przez Polskie Radio z nagraniami g...) szczegóły 
470.artykuł: [Kowalska Halina] H.K.: O poezji emigracyjnej. Kierunki 1989 nr 22 s. 11 (spraw. z prelekcji Z. Lichniaka nt. poezji polskiej na emigracji wygło...) szczegóły 
471.artykuł: Kozera Bartłomiej: Siły sprawcze poezji religijnej. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Nauki Społeczno - Polityczne 1990 z. 4 s. 99-103 (na przykładzie twórczości Jerzego Lieberta, Wojciecha Bąka i Romana Br...) szczegóły 
472.artykuł: Kozicka Helena: Poeci regionalni województwa siedleckiego. x 1997 ([W ks. zb.:] Kultura ludowa Mazowsza i Podlasia. Studia i materiały. T...) szczegóły 
473.artykuł: Kozioł Urszula: Inaczej mówiąc [z tego cyklu:] O wierszach. Plus Minus 2003 nr 12 s. A14 (felieton m.in. nt. dawnych polskich poetów XX wieku...) szczegóły 
474.artykuł: Kozioł Urszula: O literackich dekadach i osobliwościach. Odra 1994 nr 2 s. 103 (nt. współczesnej polskiej liryki na przykładzie wierszy nadesłanych do...) szczegóły 
475.artykuł: Kresowaty Zbigniew: O poezji. Własnym głosem 1994 nr 21 s. 11  szczegóły 
476.artykuł: Kropiewnicka Anna: "...Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach..." O polskich poetach niepokornych. Parnasik 2009 nr 2 s. 70-71 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
477.artykuł: Kroszczyńska Elżbieta: Od redaktora działu poezji. Magazyn Literacki 1992 nr 2 s. 5  szczegóły 
478.artykuł: Kryszak Janusz: Pielgrzym i pasterz (Spór o "orientację" poezji polskiej czasu emigracji). Więź 1994 nr 3 s. 58-68  szczegóły 
479.artykuł: Kubale Anna: Ueber die Liebe inder zeitgenoessischen polnischen Dichtung. Convivium 1996 s. 157-178 (nt. liryki miłosnej z l. 1956-1970...) szczegóły 
480.artykuł: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Kilka myśli o czytaniu Poetów. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 4 s. 64-67 (nt. nauki czytania poezji...) szczegóły 
481.artykuł: Kudyba Wojciech: Nurt medytacyjny w poezji współczesnej. Prologomena. Almanach Sądecki 2001 nr 3 s. 40-50 (dot. pojęcia i tradycji nurtu...) szczegóły 
482.artykuł: Kuenstler-Langner Danuta: W kręgu pisarzy i poetów. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 17 dod. s. [8] (nt. środowiska bydgoskich poetów m.in.: Kazimierz Hoffman, Kazimierz J...) szczegóły 
483.artykuł: Kukałowicz Beata: Polska poezja Wileńszczyzny końca XX wieku. Wybrane motywy. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 331-359 (dot. motywów miasta Wilna, Ostrej Bramy i dialogów z poezją Adama Mick...) szczegóły 
484.artykuł: Kulesza Norbert: Milszy mi jest pantofelek.... Próba Atmosfery Bis 1995 nr 1 s. 12 (nt. wulgaryzmów we współczesnej poezji...) szczegóły 
485.artykuł: Kunda Bogusław Sławomir: Pokolenie "Pierwszego lotu" - inicjacje kulturowe. x 1991 ([W ks. zb.:] Stan i potrzeby badań ślązkoznawczych nad językiem, piśmi...) szczegóły 
486.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Piszą kobiety. Komunikaty 1997 nr 5 s. 17 (o twórczości poetek zielonogórskich: Maria Sidorska-Ryczkowska, Ewa So...) szczegóły 
487.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Poeci Wilna. Odra 1994 nr 6 s. 23-26  szczegóły 
488.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Poezja polska na Wileńszczyźnie. Kresy 1993 nr 13 s.208-214  szczegóły 
489.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Polscy poeci na Wileńszczyźnie. Nowe Książki 1989 nr 2 s. 58-59  szczegóły 
490.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Polscy poeci z Litwy. Arkusz 1994 nr 28 s. 4 (wstęp do kolumny wierszy...) szczegóły 
491.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Tomiki wileńskie. Kresy 1992 nr 9/10 s. 225 (o perypetiach wydawniczych w Polsce tomików polskich poetów wileńskich...) szczegóły 
492.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Wilno - książki poetyckie. Integracje 1993 nr 29 s. 113-114 (omów. antologii i tomików zawierających utwory polskich poetów z Wilna...) szczegóły 
493.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: "Wilno moja miłość...". Arkusz 1994 nr 7 s. 15 (fel. nt. poezji polskiej powstającej w Wilnie...) szczegóły 
polemika: Rybałko Alicja: To brzydkie słowo Wilno. Arkusz 1995 nr 2 s. 15  szczegóły 
494.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Złamany rytm pokoleń. Komunikaty 1995 nr 5 s. 1, 4 (sytuacja międzypokoleniowa po roku 1980...) szczegóły 
nawiązanie: Waśkiewicz Andrzej K.: Złamany rytm pokoleń - czyli Waśkiewicz do Kurzawy. Komunikaty 1995 nr 6 s. 3  szczegóły 
495.artykuł: Lebioda Dariusz T.: Dzieci Pana Cogito. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1996 z. 17 (40) s. 165-183 (nt. młodej poezji l. 80....) szczegóły 
496.artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: Dzieci Pana Cogito. Nowa Okolica Poetów 1998 nr 1 s. 118-134 (nt. wpływu "Pana Cogito" Zbigniewa Herberta na debiutujących poetów w ...) szczegóły 
497.artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: Kim jesteś poeto końca wieku?. Metafora 1990 nr 3/5 s. 108-107  szczegóły 
498.artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: Poezja regionu kujawsko-pomorskiego w latach 1945-1997 (1). Metafora 2000 nr 41/42/43 s. 178-193 (m.in.: Andrzej Baszkowski, Jan Górec-Rosiński, Maria Kalota-Szymańska,...) szczegóły 
499.artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: Uciekinierzy z rzeczywistości. O debiutach poetyckich lat 1980-1988. Miesięcznik Literacki 1989 nr 1 s. 58-65  szczegóły 
500.artykuł: Legeżyńska Anna: "Arcydzieło jest możliwe...". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2003 t. 10 s. 34-35 (nt. arcydzielności polskiej poezji...) szczegóły 
501.artykuł: Legeżyńska Anna: Nowe Roczniki - pokolenie, którego nie było?. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 191-199 (nt. młodych twórców debiutujących w połowie lat 70....) szczegóły 
502.artykuł: Lehman Joanna: Jak hartowało się słowo (Impresja o powojennej poezji w Głogowie). Mit 1998 nr 3 s. 48 (m.in. nt. twórczości Adama Królaka, Henryka Mycia, Jana Leżachowskiego...) szczegóły 
503.artykuł: Lewandowski Tadeusz: Bałagan w moim pokoju. Poezja 1989 nr 5 s. 88-90 (fel. o poezji polskiej lat 80....) szczegóły 
504.artykuł: Lewinson Jacek: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z VIII/IX s. 3  szczegóły 
505.artykuł: Lewinson Jacek: List otwarty do poetów. Krzywe Koło Literatury 1991 nr 8/9 s. 1, 7  szczegóły 
506.artykuł: Lewinson Jacek: Po pięćdziesiąte ósme: przemyśleć zagadnienia poezji. Krzywe Koło Literatury 1990 nr 6/7 s. 13-14  szczegóły 
507.artykuł: Lewinson Jacek: Poezja a historia. Krzywe Koło Literatury 1991 nr 4 s. 1, 9 (esej...) szczegóły 
508.artykuł: Ligęza Wojciech: Commonplaces: Polish emigre poetry 1945-1980. The Polish Review 1989 t. 34 nr 1 s. 17-27  szczegóły 
509.artykuł: Ligęza Wojciech: Lekcja powszechnej zagłady. Doświadczenie popiołów i grobów w liryce emigracyjnej. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 12 s. 36-37 (m.in. w twórczości: Wacława Iwaniuka, Henryka Grynberga, Stanisława Ba...) szczegóły 
510.artykuł: Ligęza Wojciech: O faktach w poezji. Bestseller 1991 nr 9 s. 18 (wywiad, rozm. Zbigniew Dominiak...) szczegóły 
511.artykuł: Linek Piotr, Liw Maciej: O fenomenie poezji kapłańskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 1/2 s. 64-66 (nt. twórczości Wacława Oszajcy, Michała Słotwińskiego, Krzysztofa Guzo...) szczegóły 
512.artykuł: Loewe Iwona: Kobieta postrzega świat. Poetyckie kolokacje z pola doznań sensualnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2003 t. 12 (2180) s. 195-210 (na przykładzie twórczości XX-wiecznych poetek polskich...) szczegóły 
513.artykuł: Lorkowski Piotr W.: Lidka, Alicja i inne. Kreacje postaci kobiecych w wybranych utworach poetów roczników sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Topos 2001 nr 6 s. 56-61  szczegóły 
514.artykuł: Ltd.: Poezja stanu wojennego. Metafora 1990 nr 3/5 s. 154 (wstęp do kolumny wierszy...) szczegóły 
515.artykuł: Łagowski Bronisław: Polityka poetów. Przegląd 2001 nr 6 s. 32 (nt. znaczenia sytuacji politycznej dla polskiej poezji; m.in. nt. Gust...) szczegóły 
516.artykuł: Łączkowski Zdzisław: A łączy ich wiek mądrości.... Słowo Powszechne 1992 nr 5 z 31 I/1/2 II s. 6 (o twórczości księży-poetów: Janusz A. Ihnatowicz, Franciszek Kamecki, ...) szczegóły 
517.artykuł: Łączkowski Zdzisław: Czy zanikający punkt?. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 177 s. 9 (rec. zbiorowa tomików poetyckich autorów: Jolanta Baziak, Bożena Hardi...) szczegóły 
518.artykuł: Łączkowski Zdzisław: Miłosierdzie i poezja (Sztuka więzienna). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 60 s. 6 (nt. współczesnej poezji tworzonej przez więźniów...) szczegóły 
519.artykuł: Łączkowski Zdzisław: Nie jest tak źle... (Z naszą książką). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 200 s. 8 (prezentacja tomików poetyckich autorów: Emil Biela, Mieczysław Czajkow...) szczegóły 
520.artykuł: Łączkowski Zdzisław: Piątka na 5-tkę. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 143 s. 5 (o twórczości poetów: Elżbieta Cichla-Czarniawska, Sławomir Ciesielski,...) szczegóły 
521.artykuł: Łączkowski Zdzisław: Zamość literacki. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 159 s. 7 (o twórcz. poetów: Beata Brzozowska, Maria Duławska, Rajmund Duławski, ...) szczegóły 
522.artykuł: Łobodowski Józef: W obronie poezji współczesnej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 250 s. 5  szczegóły 
523.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Czytanie Stali. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 100-108 (spojrzenie krytyka na poezję w świetle książek Mariana Stali: Metafora...) szczegóły 
524.artykuł: Łukasiewicz Jacek: O pożytkach płynących z poezji.... Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 7-12  szczegóły 
525.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Przeżyć dzień, napisać księgę.... Nowe Książki 1997 nr 5 s. 4-6 (o polskiej poezji powojennej; szerzej o poetach "Nowej Fali"...) szczegóły 
526.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Ramki milczenia. Zbiór wierszy krótkich. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 2 s. 76-83 (krótkie utwory poetyckie jako cecha charakterystyczna dla poezji polsk...) szczegóły 
527.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Wiersze z gazety. Odra 1990 nr 12 s. 30-35 (omówienie wierszy drukowanych w prasie wrocławskiej w latach 1945-1949...) szczegóły 
528.artykuł: Łukaszewicz Zenon: Nadodrze 1989 nr 2 s. 8 (o twórczości poetów zrzeszonych w gorzowskim i zielonogórskim ośrodku ...) szczegóły 
529.artykuł: Łuszczykiewicz Piotr: Miłość, komputer i postmodernizm. Arkusz 1995 nr 2 s. 4-5 (przejawy postmodernizmu m.in. we współczesnej poezji polskiej...) szczegóły 
530.artykuł: Machej Zbigniew: Nowa Fala w latach siedemdziesiątych. NaGłos 1991 nr 4 s. 134-139 (z fot....) szczegóły 
531.artykuł: Madalińska Sylwia: Haiku egzotyczne i bliskie. Siódma Prowincja 1996 nr 4 s. 30-31 (nt. zainteresowania współczesnych poetów formą haiku oraz o kategorii ...) szczegóły 
532.artykuł: Majerski Paweł: Układy sprawdzeń. Wokół wystąpień programowych Nowej Fali. Fa-Art 1997 nr 1 s. 70-77  szczegóły 
533.artykuł: Makowski Mirosław: Polski biznes progressiv rock interes punx umpa umpa anty oj!. Red 2006 nr 1 s. 22-25 (nt. tekstów piosenek rockowych; z notą o autorze artykułu...) szczegóły 
534.artykuł: Maliszewski Karol: Krytyk na pustyni. Odra 1999 nr 2 s. 60-64 (nt. polskiej poezji współczesnej...) szczegóły 
nawiązanie: Dłuski Stanisław: Popiół i wolność poety. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 260-262  szczegóły 
535.artykuł: Maliszewski Karol: Notatki przy okazji pytania o awangardę. Pro Arte 2002 nr 16/17 s. 27-28  szczegóły 
536.artykuł: Maliszewski Karol: Parnas - plejada - Sonnenberg i reszta. Fa-Art 1996 nr 4 s. 81-86 (nt. twórczości: Urszula M. Benka, Marta Fox, Krystyna Lars, Krystyna M...) szczegóły 
537.artykuł: Maliszewski Karol: Pod północnym niebem. Borussia 1995 nr 11 s. 155-168 (nt. twórczości poetów Ziemi Olsztyńskiej: Kazimierz Brakoniecki, Alicj...) szczegóły 
538.artykuł: Maliszewski Karol: Poeta a miejsce (Przykłady). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 3 s. 103-108 (m.in. nt. poezji Krzysztofa Siwczyka, Kazimierza Brakonieckiego, Wojci...) szczegóły 
539.artykuł: Maliszewski Karol: Samokrytyka opolska (oraz kilka myśli nowych). Przez Czerń 2001 nr 4 s. 9-18 (tekst wygłoszony na sesji "Przeszli barbarzyńcy", poświęconej recepcji...) szczegóły 
540.artykuł: Maliszewski Karol: Stara "nowa wrażliwość". Pracownia 1999 nr 21 s. 26-28 (estetyka "nowej prywatności" w kontekście estetyki formacji bruLion...) szczegóły 
541.artykuł: Maliszewski Karol: W obronie własnej, w obronie grupy. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 7-10 (nt. poetów piszących na początku lat 80., skupionych wokół pisma Ra...) szczegóły 
542.artykuł: Maliszewski Karol: "Większa skala" i dalsze kwestie. Topos 1997 nr 3 s. 15-17 (esej...) szczegóły 
543.artykuł: Maliszewski Karol: Z notatnika nie moich namiętności. Wyrazy 1996 nr 2 s. 111-118 (nt. twórczości poetek: Marta Fox, Maria Machnik-Korusiewicz, Katarzyna...) szczegóły 
544.artykuł: Maltecki Jan: Czysta liryka. Dziś 1994 nr 9 s. 53-54 (lewicowe tematy w poezji lat 50.; fel....) szczegóły 
545.artykuł: Mamoń Krzysztof: Z "Biblioteki Okolic". Okolice [Warszawa] 1989 nr 2 s. 85-88 (rec. zbiorowa tomików wydanych w 1988: L. Lament: Z wieży tybińskiej, ...) szczegóły 
546.artykuł: Markuza Biruta: Polscy poeci na Litwie. Sycyna 1995 nr 19 s. 1, 4-5 (z notami o poetach i fot....) szczegóły 
547.artykuł: Martwicki Krzysztof: Poezja trudnej wiary. Powściągliwość i Praca 1996 nr 6 s. 17 (wyw. nt. poezji tworzonej przez osoby duchowne; rozm. Edmund Betler...) szczegóły 
548.artykuł: Masalska Irena: Z Ireną Masalską - poetką lwowską, redaktor naczelną Gazety Lwowskiej rozmawia Aleksander Nawrocki. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 94-95  szczegóły 
549.artykuł: Masłoń Krzysztof: Antologia na kasetach. Rzeczpospolita 1994 nr 40 s. 4 (omów. edycji 6 kaset magnetofonowych z wierszami 39 poetów polskich XX...) szczegóły 
550.artykuł: Masłoń Krzysztof: Harfa Maryli. Rzeczpospolita 1992 nr 150 dod. s. 6 (rec. zbiorowa tomików poetyckich poetów wileńskich piszących po polsku...) szczegóły 
551.artykuł: Matuszewski Ryszard: Poezja. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 11-68 (omów. krytyczne tomów poetyckich wydanych w roku 1983...) szczegóły 
552.artykuł: Matuszewski Ryszard: Poezja. Rocznik Literacki 1991 (1984) s.11-46 (omów. krytyczne tomów poetyckich wydanych w roku 1984...) szczegóły 
553.artykuł: Melkowski Stefan: Współczesna poezja polska w Wilnie. Próba szkicu krytyczno-literackiego. Znad Wilii 1992 nr 24 s. 4-5  szczegóły 
554.artykuł: Mętrak Krzysztof: Zawodowcy i amatorzy. Literatura 1989 nr 6 s. 35 (fel....) szczegóły 
555.artykuł: Miazga Bogusław: Gazeta Młodych 1989 nr 18 s. 8 (list do red....) szczegóły 
556.artykuł: Michałowski Piotr: Fanatyzm w poezji (Od Przybosia do Herberta i dalej). Kresy 2006 nr 68 s. 166-172 (zaangażowanie poetów w idee i ich odzwierciedlenie w twórczości...) szczegóły 
557.artykuł: Michałowski Piotr: Haiku wobec poetyki epifanii nowoczesnej. Ruch Literacki 2003 z. 3 s. 291-302 (dot. haiku japońskiego i wariantów adaptacji gatunku w polskiej poezji...) szczegóły 
558.artykuł: Michałowski Piotr: Miniatury poetyckie w literaturze współczesnej. Polonistyka 1993 nr 9 s. 518-524 (miniatura poetycka jako typowe zjawisko współczesnej poezji od lat 80....) szczegóły 
559.artykuł: Mielhorski Robert: Ród poetów. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 4 s. 134-137  szczegóły 
560.artykuł: Mielhorski Robert: Topos dzieciństwa w świetle historii (ogólny zarys problemu w poezji nowoczesnej 1939-1989). Tematy i Konteksty 2012 nr 2 s. 344-371  szczegóły 
561.artykuł: Mielniczuk Julia: Dawanie świadectwa - Herbert, Polkowski, Świetlicki. Polonistyka 1999 nr 4 s. 240-245 (interpretacja porównawcza wierszy: "Przesłanie Pana Cogito" Zbigniewa ...) szczegóły 
562.artykuł: Mierzwa Piotr: Zawrotna miłość. Zadra 2007 nr 3/4 (32/33) s. 84-87 (dot. poezji pisanej przez kobiety, szerzej o poezji Anny Świrszczyński...) szczegóły 
563.artykuł: Międzyrzecki Artur: La poesie polonaise: une poesie de l'authenticite. Nuit Blanche 1995 nr 61 s. 40-44 (wyw., rozm. Michel Peterson...) szczegóły 
564.artykuł: Mikołajewski Jarosław: Pytanie o pośladki. Gazeta Wyborcza 2003 nr 184 s. 2 (wypow. poety nt. wierszy frywolnych polskich poetów od Jana Kochanowsk...) szczegóły 
565.artykuł: Mikulski Zygmunt: Dwaj i trzeci. Akcent 1995 nr 1 s. 220-222 (o twórcz. poetów: Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński, Jul...) szczegóły 
566.artykuł: Mikulski Zygmunt: Zamiar bezwładu. Akcent 1992 nr 1 s. 179-180 (nt. antypoezji...) szczegóły 
567.artykuł: Miłosz Czesław: [Między obiektywizmem a subiektywizmem]. x 1991 ([w czasopiśmie:] Lettre Internationale (Paris) 1991 nr 26 [o ni...) szczegóły 
omówienie: Baniewicz Anna: Bliżej czy dalej człowieka?. Rzeczpospolita 1991 nr 93 s. 4  szczegóły 
568.artykuł: Miodyński Lech: Polskiot i makedonskiot "neoklasicizam" kako poetska paradigma na kulturata. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1996 t. 4 s. 174-183 (poezja neoklasyczna w polskiej i macedońskiej literaturze powowjennej;...) szczegóły 
569.artykuł: Misakowski Stanisław: O poetach, poezji i turniejach. Słowo Powszechne 1991 nr 18 s. 4 (nt. poziomu współczesnej poezji i pokłosia konkursów literackich...) szczegóły 
570.artykuł: Misiorny Michał: Jak się wydają poeci?. Trybuna Ludu 1989 147 7 (fel...) szczegóły 
571.artykuł: Mrozek Zdzisław: Literatura bydgoska w latach 1986-1988. Kronika Bydgoska 1990 t. 10 (1986-1988) s. 303-10 (przegląd publikacji literackich stanowiących dorobek bydgoskich poetów...) szczegóły 
572.artykuł: m@t: Web site story (1-3). Odra 1998 nr 6-9 (nt. obecności współczesnej poezji w internecie...) szczegóły 
573.artykuł: Mueller Joanna: Czy istnieje jeszcze poezja lingwistyczna?. LiteRacje 2003 nr 1 s. 4-9 (szerzej o nurtach najbliższych lingwizmowi w poezji po 1989 roku: nurc...) szczegóły 
nawiązanie: Kozioł Paweł: Ile lingwizmów? Komentarz do tekstu Joanny Mueller. LiteRacje 2003 nr 1 s. 10-11, 13-14  szczegóły 
574.artykuł: Mueller Joanna: Projekt krytyki anamorficznej, czyli o co chcielibyście zapytać podtytuł LiteRacji. LiteRacje 2003 nr 2 s. 4-9 (propozycja metody czytania poezji...) szczegóły 
575.artykuł: Muszkowski Krzysztof: Inter alia [z tego cyklu:] Poezja szuka ojczyzny. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2010 nr 24 s. 11 (rozważania nt. wojennej powojennej poezji emigracyjnej oraz poezji wsp...) szczegóły 
576.artykuł: Napierkowski Harriet: Perceptions of Poland and America in the poetry of four Polish American women poets. Polish American Studies 1995 t. 52 nr 1 s. 15-29 (dot. twórczości poetek: Joanna Bielobradek, Anna Frajlich, Olga Klug I...) szczegóły 
577.artykuł: Napiórkowski Jacek: Zdrapki z powietrza. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 188-191 (fel. o języku poezji...) szczegóły 
578.artykuł: Nasiłowska Anna: Massa tabulettae (Warszawski przegląd książek). Res Publica Nowa 1993 nr 2 s. 48-50 (omów. tomików poetyckich wydanych w 1992...) szczegóły 
579.artykuł: Nasiłowska Anna: Muza współczesna. Zeszyty Literackie 1991 z. 33 s. 94-100 (pojęcie muzy w poezji współczesnej; poezja "na serio" i groteska;...) szczegóły 
580.artykuł: Niewiadomski Andrzej: Czy czeka nas nowa duchowa przygoda przełomu?. Kresy 1990 nr 1 s. 97-102 (o poezji przełomu lat 80. i 90....) szczegóły 
nawiązanie: Niewiadomski Andrzej: O pożytkach płynących z krytycznej niemocy albo tekst "rocznicowy". Kresy 2002 nr 50 s. 127-131  szczegóły 
581.artykuł: Niewiadomski Andrzej: Inna twarz niezależności. Kresy 1991 nr 6 s. 90-96 (nt. poezji twórców debiutujący w drugiej połowie lat 80....) szczegóły 
582.artykuł: Niewiadomski Donat: Ludowa liryka religijna Zamojszczyzny. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 1/2 s. 153-157 (nt. literatury współczesnej...) szczegóły 
583.artykuł: Nowi poeci ojczyzny. Rozmowa redakcyjna. Res Publica Nowa 1993 nr 6 s. 12-17 (dyskusja nt. 9 tomików wierszy wydanych w ramach "bibLioteki brulionu"...) szczegóły 
nawiązanie: Wyka Kazimierz, Wyka Marta: Nowa Res Publica. Dekada Literacka 1993 nr 15 s. 2  szczegóły 
584.artykuł: Nowicki Krzysztof: Listy do Sopotu. Topos 1996 nr 1 s. 58-59 (fel....) szczegóły 
585.artykuł: Nowicki Krzysztof: Listy z Sopotu. Topos 1996 nr 2 s. 54 (fel....) szczegóły 
586.artykuł: Nowicki Krzysztof: Oskara Kolberga 31 m. 22. Arkusz 1995 nr 3 s. 3 (felieton nt. domowej atmosfery poetyckiej rodziny Jankowskich; dot. po...) szczegóły 
587.artykuł: Nowosielski Kazimierz: Wielki człowiek i małe słowo. Więź 1994 nr 11 s. 78-84 (esej...) szczegóły 
588.artykuł: Nyczaj Stanisław: Mimo milczenia (Prof. Stanisławowi Żakowi). Autograf 2007 nr 2 s. 16-18  szczegóły 
589.artykuł: Nyczaj Stanisław: Paradoksy tworzenia (Na kanwie zwierzeń polskich poetów współczesnych). Dedal 2007 nr 3 s. 7-8 (m.in.: Kazimiera Iłłakowiczówna, Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław Miłos...) szczegóły 
590.artykuł: Nyczek Tadeusz: Dziesięć portretów. NaGłos 1991 nr 4 s. 141-149 (nt. twórcz. poetów: Stanisław Barańczak, Wit Jaworski, Julian Kornhaus...) szczegóły 
591.artykuł: Nyczek Tadeusz: Jednym tchem (Nowa Fala po trzydziestu latach). Polityka 1998 nr 50 s. 72-74 (esej o pokoleniu i twórczości poetów tzw. "Nowej Fali"...) szczegóły 
592.artykuł: Ob. Serwator: Jeźdźcy skrzydlatej kobyły. Tygodnik Płocki 1989 nr 16 s. 12 (o poezji i poetach amatorach...) szczegóły 
593.artykuł: Ociepka Franciszek: Przepowiadam renesans poezji. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1997 nr 5 s. 20-21 (nt. roli języka poetyckiego w dobie obecnego kryzysu "cywilizacji słow...) szczegóły 
594.artykuł: Odra 1990 nr 3 s. 112 (not. o planowanej wystawie poezji w formie rękopisów autorskich; org....) szczegóły 
595.artykuł: Olczyk Jacek: Od Peipera do Fajfera (Kilka uwag o poezji polskiej minionego stulecia). Ha!art 2010 nr 30 s. 41-48 (z not. o aut. art....) szczegóły 
596.artykuł: Olesiewicz Marek: O przekraczaniu. Witraże 1996 nr 5 s. 88-90 (o wyzwaniach egzystencjalnych współczesnej poezji...) szczegóły 
597.artykuł: Olszewski Tadeusz: Nowa dekadencja. Życie Literackie 1989 nr 15 s. 6 (tendencje poezji lat 80. XX wieku; na podstawie analizy tomików poetyc...) szczegóły 
598.artykuł: Olszewski Tadeusz: Poezja i ginekologia (O języku współczesnej liryki erotycznej). Życie Literackie 1989 nr 29 s. 1, 11 (m.in. o wierszach autorów: Krzysztof Boczkowski, Stanisław Grochowiak,...) szczegóły 
polemika: [Banaszczyk Eugeniusz] Zagończyk: Nike 1989 nr 10 s. 16  szczegóły 
599.artykuł: Olszewski Tadeusz: Pol'ska poezia osemdesiatych rokov. x 1989 ([w czasopiśmie:] Revue Svetovej Literatury (Bratislava) 1989 n...) szczegóły 
600.artykuł: Orlikowski Janusz: Jej figowy listek (O poecie i czytelniku). Magdalenka Literacka 1995 nr 5/6 s. 10 (esej...) szczegóły 
601.artykuł: Orlikowski Janusz: Kąpiel. Magdalenka Literacka 1996 nr 21/23 s. [5] (nt. znaczenia symbolu w poezji...) szczegóły 
602.artykuł: Orlikowski Janusz: Liryzm. Obrzeża 1999 nr 6 s. 5 (esej nt. uczuciowości i nastrojowości we współczesnej poezji polskiej...) szczegóły 
603.artykuł: Orlikowski Janusz: Poezja jest możliwością. Magdalenka Literacka 1999 nr 1 s. 1, 5 (esej...) szczegóły 
604.artykuł: Orlikowski Janusz: Przedstawienie poezji. Magdalenka Literacka 1995 nr 13/14 s. 8-9 (esej...) szczegóły 
605.artykuł: Orlikowski Janusz: "...żeby z niwy poetyckiej wytopić taki grosz...". Własnym głosem 1990 nr 4 s. 10 (nt. twórcz. poetyckiej aut.: Beata Jankowska, Elżbieta Cwojdzińska, Da...) szczegóły 
606.artykuł: Orliński Wojciech: Kuszenie S.. Gazeta Wyborcza 2000 nr 144 s. 15 (nt. działalności i twórczości poety Zbigniewa S. związanego z Bruli...) szczegóły 
607.artykuł: Orski Mieczysław: Poeci zagłębia wałbrzyskiego. Kultura Dolnośląska 1990 nr 1 s. 46-47 (m.in.: Jadwiga Echaust, Roman Gileta, Antoni Matuszkiewicz, Antoni Pat...) szczegóły 
608.artykuł: Ostaszewska Danuta: Językowy obraz wieku człowieka w ujęciu współczesnej poezji. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 176-193  szczegóły 
609.artykuł: Packalen Małgorzata Anna: Polska poezja współczesna w Szwecji. Polonistyka 1999 nr 2 s. 111-113 (nt. tłumaczeń i obecności polskiej poezji w Szwecji w ciągu ostatnich ...) szczegóły 
610.artykuł: Pajdzińska Anna: Frazeologizmy w walce z "określoną epoką". Problemy Frazeologii Europejskiej 1996 t. 1 s. 49-55 (nt. frazeologizmów w utworach poetów pokolenia 68; dot. m.in. autorów:...) szczegóły 
611.artykuł: Pajdzińska Anna: Którędy wyjść ze słowa?. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 10 s. 77-85 (o metajęzykowej refleksji w wierszach "Widok z ziarnkiem piasku" Wisła...) szczegóły 
612.artykuł: Pajdzińska Anna: Osobliwe konstrukcje przypadkowe w poezji współczesnej. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Societe Polonaise de Linguistique 2001 z. 57 s. 193-204  szczegóły 
613.artykuł: Patey-Grabowska Alicja: Czy poezja kobieca?. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1995 nr 30/32 s. 14  szczegóły 
614.artykuł: Pawelec Dariusz: Czy istnieje pokolenie '76. Kresy 1993 nr 15 s. 230-234  szczegóły 
615.artykuł: Pawelec Dariusz: Poezja stanu wojennego. Przymiarka do tematu. Postscriptum 1992 nr 2 s. 30-34  szczegóły 
616.artykuł: Pawelec Dariusz: "Szyk" i "skowyt". O poezji debiutantów drugiej połowy lat osiemdziesiątych. Kresy 1991 nr 6 s. 83-89 (szerzej o twórcz. poetów: Krzysztof Koehler, Jacek Podsiadło...) szczegóły 
617.artykuł: Pawelec Dariusz: U progu dekady. Student 1989 nr 12 s. 1, 10 (poezja lat. 80....) szczegóły 
618.artykuł: Pawlak Antoni: Dyktat pokrętnych słów. Newsweek. Polska 2002 nr 35 s. 112 (dot. m.in. analizy języka publicznego w twórczości poetów związanych ...) szczegóły 
619.artykuł: Pawluczuk Andrzej W.: Przyjemniej być kobietą niż poetą. Akcent 1989 nr 3 s. 140-146 (rec. zbiorowa tomików wydanych przez Wydawnictwo Lubelskie w latach 1...) szczegóły 
620.artykuł: Pawłowicz-Świerkosz Beata, Świerkosz Krzysztof: Student 1989 nr 13 s. 10-11 (wypow. nt. własnych poglądów na istotę poezji, jej wartości i miejsce ...) szczegóły 
621.artykuł: Piekorz Maria: Język prasy we współczesnej poezji. Zagadnienia wybrane. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 92-99  szczegóły 
622.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Sprawdzenia i wspomnienia. Literatura 1998 nr 4 s. 30-31 (o poezji tzw. Nowej Fali w latach 70-tych; z fot. aut....) szczegóły 
623.artykuł: Pietkiewicz Barbara: Prócz błękitu skarpet. Twój Styl 1996 nr 3 s. 40-43 (nt. twórcz. młodych poetek: Barbara Maria Bartosiewicz, Marta Berowska...) szczegóły 
624.artykuł: Pietrzyk Mirosław: Inowrocławskie więzienie pełne... poetek. Akant 2000 nr 9 s. 15-16 (nt. poezji tworzonej przez kobiety-więźniarki w więzieniu w Inowrocław...) szczegóły 
625.artykuł: Pietrzyk Mirosław: Inowrocławskie więzienie pełne... poetek. Goniec Kujawski 2000 nr 1 s. 26-32 (nt. twórczości poetyckiej kobiet, osadzonych w więzieniu w Inowrocławi...) szczegóły 
626.artykuł: Piętkowa Romualda: Być (po)między w niejednorodności świata (O pojęciu granicy w tekstach poetyckich). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 75-87 (na przykładach z poezji powojennej...) szczegóły 
627.artykuł: Piotrowski Wojciech: O poezji drugiej połowy XX wieku. Pomosty [Piotrków] 2007 nr 17 s. 14-15 (dot. poezji polskiej...) szczegóły 
628.artykuł: Pióro Tadeusz: Wielka historia w życiu codziennym (O współczesnej poezji polskiej). Plus Minus 2000 nr 32 s. D3  szczegóły 
629.artykuł: Pisarkowa Krystyna: O kodach współczesnej liryki krajowej (Szkic). Revue des Etudes Slaves 1990 t. 62 z. 1/2 s. 333-349  szczegóły 
630.artykuł: Piwkowska Anna: O forum autorów [z tego cyklu:] Poezja jest tajemnicą. Magazyn Literacki 1996 nr 1 s. 112-113 (fel. o istocie poezji na przykładzie wierszy współczesnych poetów...) szczegóły 
631.artykuł: Płaneta Paweł: Poeci "Brulionu" krakowskiego kwartalnika literackiego (1987-92). Część 1-2. Magdalenka Literacka 1994 nr 1 s. 7, nr 2 s. 4-5, nr 3/4 s. 4-5 (z fragm. wypowiedzi krytyków...) szczegóły 
632.artykuł: Podgórski Wojciech Jerzy: ...Od Karwiny, Trzyńca i Cieszyna. Rzecz o umiłowaniu słowa polskiego. Kierunki 1989 nr 31 s. 12 (nt. twórczości poetów polskich ze Śląska Cieszyńskiego; m.in. o autora...) szczegóły 
633.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Wizytówka poetycka wileńskiego środowiska polskiego. Polonistyka 1990 nr 4 s. 226 (wstęp do kolumny wierszy...) szczegóły 
634.artykuł: Poeci i wojna. Poezja 1989 nr 9 s. 43-53 (ankieta; wypow.: K. Boczkowski, T. Chróścielewski, Z. Jerzyna, S. Krys...) szczegóły 
635.artykuł: Polska poezja w Ameryce. Głos Ludu 2002 nr 115 dod. s. 5  szczegóły 
636.artykuł: Poradecki Jerzy: Zakorzenieni w słowie. Emigracja a ewolucja języka poezji. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 33-44 (dot. m.in. twórczości poetów: Józef Łobodowski, Jan Lechoń, Czesław Mi...) szczegóły 
637.artykuł: Prusiński Zygmunt Jan: Poeta w pół drogi. Enigma 1990 nr 2 s. 15 (dot. problemu samobójstw wśród poetów...) szczegóły 
638.artykuł: [Przeczek Wilhelm] W.P.: Zaolzie literackie. Arkusz 1993 nr 19 s. 2 (wstęp do kolumny wierszy...) szczegóły 
639.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 9 V s. 8 (not. zapowiadająca wykład Edwarda Balcerzana pt. "Wiersze i inne wydar...) szczegóły 
640.artykuł: Pustkowski Henryk: Rozważania z roku 1987. Kronika [ZLP Łódź] 1994 nr 1 s. 11-14 (przegląd pozycji wydawniczych poetów łódzkich z l. 1985-1986...) szczegóły 
641.artykuł: Pysiak Krzysztof: Moi poeci. Kultura i Życie 1989 nr 15 s. 2 (fel. nt. wartości poezji twórców Nowej Fali...) szczegóły 
642.artykuł: Rakowski Piotr: Pieśń istnienia. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 54 s. 11 (o twórczości poetów skupionych we Franciszkańskiej Grupie Poetyckiej "...) szczegóły 
643.artykuł: Rapnicki Marek: Dlaczego oni?. Almanach Prowincjonalny 2006 nr 2 (4) s. 47 (dot. poezji Nowej Fali; wprowadzenie do literackiego tematu numeru...) szczegóły 
644.artykuł: Raszka Helena: Wewnątrz niewyrażalnego. Pogranicza 1996 nr 4 s. 12-13 (autokomentarz o indywidualnym doświadczeniu poety...) szczegóły 
645.artykuł: Ritz German: Choroba na brzydotę rzeczywistości i tęsknota za pięknem sztuki czyli koniec polskiej awangardy. Twórczość 1992 nr 7/8 s. 133-144 (dot. m.in. twórczości poetów: Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Zbigni...) szczegóły 
646.artykuł: Ritz German: Polska liryka współczesna a postmodernizm. Odra 1994 nr 2 s. 58-66 (przeobrażenia w poezji polskiej od lat 80.; m.in. dot. autorów: Stanis...) szczegóły 
polemika: Dybciak Krzysztof: Odra 1994 nr 6 s. 118 (list do red.; z odp. Germana Ritza, nr 7/8 s. 128...) szczegóły 
647.artykuł: Romanik Henryk: Poezja biblijna między Jeremiaszem a Brandstaetterem. Latarnia Morska 2007 nr 1 s. 63-67  szczegóły 
648.artykuł: Rosiek Stanisław: Czy poeta powinien dać się portretować?. Punkt po punkcie 2000 z. 1 s. 181-188 (esej o roli ikonografii poetów oraz relacjach między tekstem a ciałem ...) szczegóły 
649.artykuł: Rossmanith Anna: Przeciw obojętności (Temat trzeci: laureaci i pretendenci). Magazyn Literacki 1997 nr 1 s. 25-27 (nt. refleksji egzystencjalnej w poezji, na przykładzie twórczości aut....) szczegóły 
650.artykuł: Rozenfeld Aleksander: Poeci, co się z wami stało?. Trybuna 1992 nr 167 s. 5 (fel....) szczegóły 
651.artykuł: Rozmowa poetów byłej "Nowej Fali". Student 1992 s. 16-17 (wypow.: Stanisław Barańczak, Jacek Bierezin, Wit Jaworski, Krzysztof K...) szczegóły 
652.artykuł: Różański Wincenty, Żukowski Tadeusz: Demony poezji. Topos 1995 nr 1/2 s. 16-19 (wyw. nt. poetów i poezji; rozm. Krzysztof Szymoniak...) szczegóły 
653.artykuł: Rudiak Robert: Nadchodzą roczniki siedemdziesiąte. Komunikaty 1995 nr 1 s. 5 (poeci Środkowego Nadodrza od lat 60. do roku 4 1995...) szczegóły 
654.artykuł: Rustecki Wiesław: x (Venac (Jugosławia) 1988/89 nr 12/1 s. 68-9; nt. poezji lat 80. ...) szczegóły 
655.artykuł: Rybka Małgorzata: Dwudziestowieczny horacjanizm polski - zbliżenia i dialogi. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1998 t. 12 s. 87-111 (m.in. w twórczości poetów: Konstanty Ildefons Gałczyński, Zuzanna Ginc...) szczegóły 
656.artykuł: Sabelanka Ewa: Córki Apollina. Twój Styl 1993 nr 2 s. 38-43 (o współcz. poetkach polskich...) szczegóły 
657.artykuł: Sadowski Witold: Formy wersu w poezji współczesnej (Na przykładzie "Nike która się waha" Zbigniewa Herberta). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 15-23 (analiza w kontekście wersyfikacji wierszy Wacława Oszajcy, Stanisława ...) szczegóły 
658.artykuł: Sandauer Artur: Próba sporu z Arturem Sandauerem. Poezja 1990 nr 4/6 s. 5-14 (wyw. nt. genezy poezji powojennej; rozm. Krzysztof Gąsiorowski; wyw. z...) szczegóły 
659.artykuł: Sawicki Stefan: Wobec współczesności. Trzy świadectwa sprzeciwu. Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 9 s. 2-4 (nt. wierszy: Zbigniew Herbert: Jonasz, Stanisław Barańczak: Ryba, Czes...) szczegóły 
660.artykuł: Semczuk Małgorzata: "Małe sakralizacje" czyli poezja współczesna w poszukiwaniu wartości. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 107-121  szczegóły 
661.artykuł: Semczuk Małgorzata: O "Nowej Prywatności" słów kilka.... Fraza 1994 nr 5/6 s. 98-103  szczegóły 
662.artykuł: Sikora Ireneusz: Na regionalną nutę.... Wierchy 1990 r. 55 (1986) s. 336-40 (rec. zbiorowa tomików poetyckich: Aniela Sobańska-Świerkowa: Dym z wat...) szczegóły 
663.artykuł: Sikora Jerzy: Brewiarz i kiepska lutnia (Poezja). Ład 1989 nr 19 s. 13 (charakterystyka twórczości kapłańskiej; szerzej o Antonim Regulskim i ...) szczegóły 
664.artykuł: Sikora Jerzy: "Kontynenty" jako grupa literacka i jako pokolenie. Studia Teologiczne 1996 t. 14 s. 221-238 (fragm. pracy doktorskiej: Studium socjologicznoliterackie londyńskiej ...) szczegóły 
665.artykuł: Sikora Jerzy: "Muzyka" w poezji grupy "Kontynentów" (Cz. I). Studia Teologiczne 1998 t. 16 s. 259-282  szczegóły 
666.artykuł: Sikora Jerzy: Poezja "Kontynentów" a sztuki plastyczne. Ełckie Studia Teologiczne 2000 t. 1 s. 239-272  szczegóły 
667.artykuł: Sikora Jerzy: Sprawy ostateczne w młodej poezji polskiej. Studia Teologiczne 1991 t. 9 s. 327-362 (dot. lat 1975-1985...) szczegóły 
668.artykuł: Sikora Jerzy: Wierszem wyrazić Niewypowiedzialnego. Esej o współczesnej poezji kapłańskiej. Epea 2004 t. 1 s. 199-226 (m.in. nt. twórczości Jana Twardowskiego, Karola Wojtyły, Alfreda Wierz...) szczegóły 
669.artykuł: Sikora Jerzy: Współcześni poeci polscy na Wileńszczyźnie. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 111-145 (omówienie twórczości następujących poetów: Romuald Mieczkowski, Alicja...) szczegóły 
670.artykuł: Sikora Władysław: Poetyckie "którędy". Głos Ludu 1991 nr 144 s. 4 (nt. twórcz. poetów Zaolzia...) szczegóły 
671.artykuł: Sikorski Grzegorz: Konsumując poezję. Radostowa 1998 nr 1/2 s. 12 (nt. nikłego zainteresowania poezją...) szczegóły 
672.artykuł: Skibski Krzysztof: Tekstowe metafory miłości w wierszach Wisławy Szymborskiej, Ewy Lipskiej i Julii Hartwig. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2005 t. 14 s. 77-83  szczegóły 
673.artykuł: Skoczek Anna: Poezja stanu wojennego jako tekst kultury. Napis 2001 seria 7 s. 509-522 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
674.artykuł: Skoczek Anna: Poezja trzech pokoleń (Jaworski, Kaliszewski, Koryl). Koniec Wieku 1997 nr 10 s. 105-118  szczegóły 
675.artykuł: Skwarski Ryszard: Życie jako dramat - czyli filozofia poetów Nowego Romantyzmu. Biuletyn Literacki 1994 nr 6/7 (1993/1994) s. 10-13 (tekst z sesji "Nowy Romantyzm i kontestatorzy '68"; z fragm. wierszy...) szczegóły 
676.artykuł: Skwarski Ryszard: Życie jako dramat - czyli filozofia poetów Nowego Romantyzmu. Biuletyn Literacki 2000 s. 90-96  szczegóły 
677.artykuł: Sławiński Janusz: Bez przydziału (XV). Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 9-23 (dot. poezji stanu wojennego...) szczegóły 
678.artykuł: Sławiński Janusz: Rzut oka na ewolucję poezji polskiej w latach 1956-1980 (1-3). Tygodnik Literacki 1990 nr 2-4 (w nrze 2 z karyk. autora, rys. Jacek Gawłowski...) szczegóły 
nawiązanie: Łukasiewicz Jacek: Dyskretny urok rezerwatu. Tygodnik Literacki 1990 nr 4 s. 6-7 (dot. znaczenia lat 60. w lit. polskiej...) szczegóły 
679.artykuł: Sławiński Janusz: Zanik centrali. Kresy 1994 nr 18 s. 14-16 (dot. przełomu lat 80. i 90. XX wieku...) szczegóły 
680.artykuł: Słuchacz : Rzeczpospolita 1991 nr 285 dod. s. 7, nr 291 dod. s. 7, nr 3 s. 7 (cykl fel....) szczegóły 
681.artykuł: Smaszcz Waldemar: Język tajemnicy. Nasz Dziennik 2003 nr 57 s. 11 (wywiad nt. kondycji współczesnej poezji religijnej i własnej drogi kry...) szczegóły 
682.artykuł: Smaszcz Waldemar: Złocone Wilno (Współczesna poezja polska na Litwie). Znad Wilii 1997 nr 20 s. 8, nr 21 s. 8 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
683.artykuł: Smaszcz Waldemar: Żywa tkanka tradycji (Tomiki wierszy wydane przez Suwalskie Towarzystwo Kultury w latach 1985-1989). Rocznik Suwalsko-Mazurski 1991 t. 1 s. 123-125 (m.in. o powołaniu przez Suwalskie Towarzystwo Kultury własnej serii po...) szczegóły 
684.artykuł: Smolka Iwona: Od kontestacji do katastrofizmu. Przegląd Powszechny 1989 nr 9 s. 328-342 (nt. przeobrażeń współczesnej poezji...) szczegóły 
685.artykuł: Sobczak Marek Krzysztof: Gazeta Młodych 1989 nr 8 s. 10 (nota nt. promowania poezji w Polsce...) szczegóły 
686.artykuł: Sobkowiak Czesław: Lubuskie debiuty poetyckie. Integracje 1989 nr 24 s. 86-87 (rec. zbiorowa arkuszy poetyckich wydanych przez Lubuskie Towarzystwo K...) szczegóły 
687.artykuł: Sobkowiak Czesław: Poza progiem debiutu. Nadodrze 1989 nr 13 s. 6  szczegóły 
688.artykuł: Sobolewska Anna: Poeci wobec niewyrażalnego. Twórczość 1997 nr 9 s. 38-52 (m.in. nt. twórczości Juliana Przybosia...) szczegóły 
689.artykuł: Socha-Borzestowski Bronisław: Najnowsza poezja kaszubska. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 82 s. 7 (o poezji pisanej w gwarze kaszubskiej; m.in. o twórcz. poetów: Alojzy ...) szczegóły 
690.artykuł: Sochoń Jan: "Nie będzie ksiądz poetą " (Uwagi o poezji pisanej przez księży). Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 6 s. 16-18  szczegóły 
691.artykuł: Sochoń Jan: Poeta klasyczny żyje! (Próba manifestu). Ethos 1996 nr 3/4 s. 238-247 (nurt klasyczny we współczesnej poezji polskiej, m.in. o wierszach Bron...) szczegóły 
692.artykuł: Sokulski Roman: Konwencje literackie i językowe we współczesnej poezji polskiej. Litteraria [Wrocław] 1994 t. 25 s. 73-92  szczegóły 
693.artykuł: Solecka Katarzyna: Dziedzictwo nieskończoności. Artyści o profetyzmie sztuki (Zbigniew Herbert, Janusz pasierb, Jerzy Szymik). Ateneum Kapłańskie 2002 t. 139 z. 1 s. 53-66  szczegóły 
694.artykuł: Sommer Piotr: Poezja "odświętna" i poezja "codzienności". Kresy 1995 nr 21 s. 47-48  szczegóły 
695.artykuł: Sosnowski Andrzej: "Apel poległych". O poezji naiwnej i sentymentalnej w Polsce. Kresy 1993 nr 16 s. 158-164 (poezja lat 1968-1993...) szczegóły 
696.artykuł: Sosnowski Andrzej: Chybił, trafił. Pro Arte 1999 nr 2 s. 2-6 (wywiad nt. poezji; z omówieniem wybranych fragmentów wierszy autorów: ...) szczegóły 
697.artykuł: Stabro Stanisław: "Teraz"... po latach. Odra 1991 nr 11/12 s. 71-78 (o grupie poet. "Teraz" powstałej w Krakowie w 1968...) szczegóły 
698.artykuł: Stala Marian: Nowa poezja. Polonistyka 1992 nr 4 s. 211-215 (poezja polska od lat 70....) szczegóły 
699.artykuł: Stala Marian: Polkowski, Machej, Świetlicki, Tekieli.... Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 46-62  szczegóły 
polemika: Machej Zbigniew: List do Mariana Stali. Tygodnik Literacki 1990 nr 10 s. 8  szczegóły 
polemika: Stala Marian: Pozorne spory i rzeczywiste pytania. Tygodnik Literacki 1990 nr 10 s. 8-9  szczegóły 
omówienie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1991 nr 2 s. 121-123  szczegóły 
700.artykuł: Stala Marian: W środku rozmowy. Tygodnik Literacki 1990 nr 5 s. 1, 6 (poezja młodych lat 70. i 80. XX wieku wobec tradycji...) szczegóły 
polemika: Kornhauser Julian: Krytyk i amory. Tygodnik Literacki 1990 nr 12 s. 8-9 (z not.; podp.: redakcja brulionu...) szczegóły 
701.artykuł: Stala Marian: Życie skupione, życie rozproszone. Tygodnik Powszechny 1992 nr 44 s. 9 (o poezji polskiej l. 80. jako "myśleniu według wartości"...) szczegóły 
702.artykuł: Stankiewicz Krystyna: Motywy Mickiewiczowskie we współczesnej poezji wileńskiej. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 7 (postacie Adama Mickiewicza i Maryli Wereszczakówny jako temat poezji p...) szczegóły 
703.artykuł: (stan): U Filipków. Myśl Polska o Kulturze 2001 nr 5 s. 2 (nt. dyskusji zorganizowanej w Warszawie w salonie Izabeli i Jacka Fili...) szczegóły 
704.artykuł: Stanuch Stanisław: Prozy o poetach, czyli pielgrzymki literackie. Poezja 1989 nr 7 s. 81-87 (osobiste wspomn. o S. Grochowiaku, J. Przybosiu i A. Świrszczyńskiej...) szczegóły 
705.artykuł: Stepan Ludvik: Necekane navraty (vliv spolecenske a politicke situace na tavr polske literatury osmdesatych let). x 2000 nr s. ([w czasopiśmie:] Slavica Litteraria (Brno) 2000 t. 10 nr 3 s. 6...) szczegóły 
706.artykuł: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Od słów na pustyni do świąt codzienności. Nowe Książki 1996 nr 12 s. 4-6 (o poezji kapłańskiej...) szczegóły 
707.artykuł: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Przygoda "Wierzbaka". Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 3 s. 20-21 (art. ogólny...) szczegóły 
polemika: Danecki Ryszard: Cenię bardziej Iwaszkiewicza. Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 4 s. 16 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Od autora. Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 4 s. 16 (odpowiedź Ryszardowi Daneckiemu...) szczegóły 
708.artykuł: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Wrona, cherlawe zwierzątko sumienia i ślimaczek Issa (Poezja w latach osiemdziesiątych). Tytuł [Gdańsk] 1997 nr 1 s. 61-92  szczegóły 
709.artykuł: Stępień Paweł: Przedśmiertne drgawki i remedium. Potop 1991 nr 14 s. 6, 14 (sprost. tytułu artykułu: Potop 1991 nr 15/16 s. 2...) szczegóły 
710.artykuł: Stróżyński Klemens: Wielka przygoda z poezją 1982-1984. Czas Kultury 1990 nr 17 s. 39-51 (także o poezji anonimowej...) szczegóły 
711.artykuł: Suchanek Jerzy: Wzdłuż, w poprzek i w głąb rzeczywistości. O wierszach Jacka Podsiadły, Macieja Meleckiego i Krzysztofa Siwczyka. Opcje 1995 nr 4 s. 25-29 (z notą o aut....) szczegóły 
712.artykuł: Suler Oldrich: Gorzki los polskiego poety. Śląsk 1997 nr 11 s. 49 (nt. poetów zaolziańskich...) szczegóły 
713.artykuł: Sulima Roch: Poezja Wielkiego Strajku - 1980. Napis 1997 seria 3 s. 169-183  szczegóły 
714.artykuł: Surmacz Ryszard: "Gdy róża umiera, niebo płacze" (Czy potrzebny jest nam romantyzm?). Nasz Dziennik 1999 nr 40 s. 9 (m. in. o poezji tzw. Nowego Romantyzmu...) szczegóły 
715.artykuł: Suwała Robert: Parady szaleństwa. Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie 2011 nr 33/40 (2010/2011) s. 118-122 (dot. diagnoz współczesności m.in. w poezji polskiej; z not. o autorze ...) szczegóły 
716.artykuł: (S): Współczesna poezja kapłanów w Stodole. Słowo Powszechne 1990 nr 121 s. 4 (spraw. ze spotkania z Zdzisławem Łączkowskim poświęconego poezji księż...) szczegóły 
717.artykuł: Sykurska Magdalena: Czesław Miłosz o współczesnej poezji polskiej. Krzywe Koło Literatury 1991 nr 7 s. 1, 6-7, nr 8/9 s. 10  szczegóły 
718.artykuł: Szaruga Leszek: A few intuitive remarks regarding poetry. [Dwa] 2 B = Two B 1999 nr 14 s. 136-139 (język i jego rola we współczesnej poleskiej poezji; ze streszczeniem w...) szczegóły 
719.artykuł: Szaruga Leszek: Bądźmy szczerzy. Plus Minus 2003 nr 12 s. A13 (omówienie wybranych nurtów poezji polskiej od lat 70....) szczegóły 
720.artykuł: Szaruga Leszek: Chaotyczne uwagi o poezji lat ostatnich. Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 144-150  szczegóły 
721.artykuł: Szaruga Leszek: Kalejdoskop kulturalny [z tego cyklu:] Byli kiedyś poeci profeci. Forum Akademickie 1995 nr 11 s. 36 (stan poezji najnowszej; fel....) szczegóły 
722.artykuł: Szaruga Leszek: Legenda Nowej Fali (Chaotyczna próba uporządkowania doświadczeń). Res Publica 1991 nr 7/8 s. 68-77 (z not. o autorze...) szczegóły 
723.artykuł: Szaruga Leszek: Notatki o awangardowym dziedzictwie. Pro Arte 2002 nr 16/17 s. 10-12 (nt. dziedzictwa awangardy w powojennej poezji...) szczegóły 
724.artykuł: Szaruga Leszek: Podstępy sztuki (Pytania do poezji najnowszej). x 1994 ([W ks.: id.]: Klucz od przepaści. Kraków 1994 s. 75-84...) szczegóły 
725.artykuł: Szaruga Leszek: Pol'ki Astaf'evojj. Novaja Pol'sha 1999 nr 4 s. 69-85 (nt. twórczości poetek polskich przekładanych przez Natalię Astafiewą d...) szczegóły 
726.artykuł: Szaruga Leszek: Polonistyczne pytania o metodę. Forum Akademickie 1996 nr 3 s. 40 (dekomunizacja a obraz literatury polskiej...) szczegóły 
727.artykuł: Szaruga Leszek: Rafa Nowej Fali i inne rafy. Potop 1991 nr 4 s. 9  szczegóły 
728.artykuł: Szaruga Leszek: Zamglona konstelacja. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 123-132 (omówienie książek programowych poetów, poświęconych sposobowi istnieni...) szczegóły 
729.artykuł: Szaruga Leszek: Ziemia niczyja. Borussia 1995 nr 11 s. 143-148 (nt. współczesnej poezji Warmii i Mazur; z fragm. tekstów...) szczegóły 
730.artykuł: Szeliga Zdzisław: Czy łatwo być poetą?. Życie Przemyskie 1989 nr 6 s. 9 (nt. poezji członków KKMP i Klubu Literackiego w Przemyślu...) szczegóły 
polemika: Młynarski Janusz: Pić czy pisać?. Życie Przemyskie 1989 nr 6 s. 9  szczegóły 
polemika: Pieniążek Mateusz: Czy trudno być redaktorem? (List otwarty do Z. Szeligi). Życie Przemyskie 1989 nr 9 s. 9  szczegóły 
polemika: Szeliga Zdzisław: Życie Przemyskie 1989 nr 9 s. 9  szczegóły 
731.artykuł: Szostakowski Józef: Diamenty wśród rosy (Spacerkiem po poezji sprzed 40 lat). Znad Wilii 1997 nr 12 s. 8 (dot. poezji tworzonej na Wileńszczyźnie; z fragm. utworów...) szczegóły 
732.artykuł: Sztuka i polityka. Strych Kulturalny 1996 z. 5 s. 25-28 (dot. współczesnej poezji; dyskusja; wypow.: Krzysztof Karasek, Marek K...) szczegóły 
733.artykuł: Szumowski Wojtek: Notatki ze świata przedstawionego. Bez nazwy 1996 nr 1 s. 2-13  szczegóły 
734.artykuł: Szydełko Alina: Pfuj! o poetach, "poetach" i młodych Anglikach. Enigma 1989 nr 2 s. 20-23  szczegóły 
735.artykuł: Szylkin Henryk: Nowe wiersze poetów polskich zamieszkałych w Litwie. Czerwony Sztandar 1989 nr 206 s. 4 (dot. poetów: J. Bębnowska, M. Łotocka, M. Stempkowska, A. Śnieżko...) szczegóły 
736.artykuł: Szymańska Adriana: "Co ja tu robię?" O poezji Nowej Fali, jej genezie i dalszym ciągu. Przegląd Powszechny 1990 nr 7/8 s. 145-159  szczegóły 
polemika: Poprawa Adam: Uboczne produkty błogiego spokoju. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 526-528  szczegóły 
polemika: Szymańska Adriana: Odpowiedź. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 528-529  szczegóły 
737.artykuł: Szymańska Adriana: Święty związek. Poezja natury w zurbanizowanym świecie. Przegląd Powszechny 1997 nr 12 s. 350-355  szczegóły 
738.artykuł: Szymik Jerzy: Teologiczny aspekt problematyki Boga we współczesnej polskiej poezji (na tle ogólnoświatowych tendencji literatury pięknej drugiej połowy XX wieku). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 105-132 (dot. głównie twórczości autorów: Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Jan...) szczegóły 
739.artykuł: Śliwiński Piotr: Kunszt, kicz i poezja współczesna. Topos 2003 nr 1/3 s. 84-95 (z notą o aut., s. 287...) szczegóły 
740.artykuł: Śliwiński Piotr: Poetyka bez etyki. Res Publica Nowa 1996 nr 2 s. 26-32 (nt. poezji wspólczesnej; tekst referatu wygł. na sesji "Z perspektywy ...) szczegóły 
741.artykuł: Śliwiński Piotr: Poezja i niepodległość: 1918, 1989. Kilka przypomnień i domysłów. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2009 t. 19 s. 137-144  szczegóły 
742.artykuł: Śliwiński Piotr: Władza w poezji. Odra 2003 nr 10 s. 120-123 (poezja okresu PRL wobec władzy...) szczegóły 
743.artykuł: Śliwonik Roman: Spotkania. Poezja 1989 nr 3-5, 7-10/12 (fel....) szczegóły 
744.artykuł: Śmieja Florian: Chwile z poetami. Związkowiec = The Alliancer 1992 nr 4 s. 6  szczegóły 
745.artykuł: Śmieja Florian: Londyńska grupa literacka "Kontynenty". Przyczynek do losów wojennego wychodźctwa. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1997 t. 51 (1996) s. 6-8 (nt. poetów skupionych wokół emigracyjnego pisma Kontynenty...) szczegóły 
746.artykuł: Śmieja Florian: Z pustych serc w próżną formę. Fraza 1997 nr 18 s. 68-71 (nt. poetów polskich piszących w Anglii...) szczegóły 
747.artykuł: Świadectwo czasu, świadectwo poezji (Zapis dyskusji po spotkaniu autorskim poetów Krzysztofa Koehlera, Wojciecha Wencla i Jarosława Zalesińskiego w Dworku Sierakowskich w Sopocie, 17 czerwca 1997 r.). Topos 1997 nr 3 s. 25-33 (wypow.: Paweł Huelle, Zbigniew Jankowski, Krzysztof Koehler, Piotr W. ...) szczegóły 
748.artykuł: Świegocki Kazimierz: Nowy Romantyzm. Biuletyn Literacki 1994 nr 6/7 (1993/1994) s. 10-13 (tekst z sesji "Nowy Romantyzm i kontestatorzy '68"...) szczegóły 
749.artykuł: Świegocki Kazimierz: Nowy Romantyzm. Biuletyn Literacki 2000 s. 86-89 (nt. programu tworzonego przez Bohdana Urbankowskiego...) szczegóły 
750.artykuł: Tarnowska Beata: Niepolityczna polityka. O odbiorze polskiej poezji w Wielkiej Brytanii (na wybranych przykładach). x 2004 ([w ks. zb.:] Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. 2....) szczegóły 
751.artykuł: Tarnowska Beata: O grupie "Kontynentów". Nowy model biografii emigranta. x ([w ks. zb.:] Polacy w cywilizacjach świata. Biografie emigrantów - por...) szczegóły 
752.artykuł: Tokarczyk Andrzej: Z łacińska śpiewa Kresów Muza.... Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 5 s. 11-12 (związki z renesansową poezją łacińską u współczesnych polskich poetów...) szczegóły 
753.artykuł: Tokarz Bożena: Reinterpretacje "Nowej Fali". Studio 1992 t. 1 s. 6-23 (w kontekście filozoficznym i estetycznym...) szczegóły 
754.artykuł: Tomasik Wojciech: Poezja twardych rąk (Socrealizmu wiersze programowe). Arka 1991 nr 35 s. 50-67  szczegóły 
755.artykuł: Trzy trudne powroty. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 48-58 (nt. losów wojennych i powrotu do kraju poetów: Władysław Broniewski, K...) szczegóły 
756.artykuł: Tubielewicz Mattsson Dorota: Mężczyzna w nieludzkim świecie. Wizerunki mężczyzny w poezji i plastyce polskiego socrealizmu. Blok 2003 nr 2 s. 90-115 (wizerunki mężczyzny wodza, robotnika i wroga...) szczegóły 
757.artykuł: Tytko Marek Mariusz: Nowa metafizyczność. Sfera 1996 nr 2 s. 1-2 (nt. poezji publikowanej na łamach czasopisma Sfera...) szczegóły 
758.artykuł: Urbankowski Bohdan: Poezja lat osiemdziesiątych. Polonistyka 1990 nr 9 s. 451-474  szczegóły 
polemika: Lam Andrzej: Polonistyka 1991 nr 7 s. 473 (z odp. Bohdana Urbankowskiego, s. 473-478...) szczegóły 
759.artykuł: Urbankowski Bohdan: Przeszłość przyszłości. Biuletyn Literacki 2000 s. 61-70 (nt. postawy Nowego Romantyzmu; z not....) szczegóły 
760.artykuł: Urbankowski Bohdan: Ważne, choć nie istniejące pokolenie (Przyczynki o tzw. Nowej Fali). Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 5 s. 105-134 (z komentarzem redakcyjnym, s. 104...) szczegóły 
761.artykuł: Varga Krzysztof: O Jezu! Poeta!. Krzywe Koło Literatury 1989 nr z XI s. 1-2  szczegóły 
762.artykuł: W co wierzę?. Fraza 1996 nr 13 s. 222-228 (wypowiedzi poetów: Maciej Cisło, Stanisław Dłuski, Jerzy Górzański, ...) szczegóły 
763.artykuł: W co wierzę?. Fraza 1997 (wypowiedzi w ankiecie redakcyjnej autorów: Michał Wójcikiewicz, nr 15 ...) szczegóły 
764.artykuł: W głąb języka. Latarnia Morska 2008 nr 4 (2007) / 1 (2008) s. 123-130 (esej nt. awangardy w poezji polskiej dwudziestolecia międzywojennego, ...) szczegóły 
765.artykuł: Wanat Wisława: Krąg światła malutki... (Polscy poeci w Wilnie). Dziennik Zachodni 1989 nr 66 s. 4  szczegóły 
766.artykuł: Waniek Henryk: Czy poecie wolno malować?. Sycyna 1996 nr 21 s. 7 (m.in. o współczesnych poetach polskich malujących obrazy...) szczegóły 
767.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Kilka luźnych uwag o "Wspólności" po latach. Migotania, Przejaśnienia 2002 nr [1] s. 8 (nt. Grupy Sytuacyjnej Poetów i Artystów "Wspólność" w Gdańsku...) szczegóły 
768.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Kulturowy program Nowej Fali. Autograf 1995 nr 4 s. 3-5  szczegóły 
769.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Metonimia, jukstapozycja, społeczeństwo permisyjne... (Roczniki sześćdziesiąte - poeci III RP). Pracownia 1993 nr 11 s. 65-72  szczegóły 
770.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Nakładem autora. Pracownia 1992 nr 10 s. 45-47 (nt. zjawiska wydania poezji nakładem aut....) szczegóły 
771.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Notatki o genezie. Topos 1995 nr 1/2 s. 7-12 (esej...) szczegóły 
772.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Poezja, wciąż dwudziestego wieku. O synchronii i diachronii. Nawias 2003 nr 2 s. 100-119 (nt. periodyzacji polskiej poezji XX wieku...) szczegóły 
773.artykuł: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Notatki o genezie. Ocalenie przez Poezję 1994 r. 2 s. 8-10 (nt. pokolenia "Orientacji"; z fot. aut....) szczegóły 
774.artykuł: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: O potrzebie poezji. Delta 1989 nr 76 s. 4 (o potrzebie poezji i jej zagrożeniu w nowych warunkach społeczno-polit...) szczegóły 
775.artykuł: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Po identyfikacji - różnicowanie (Wokół polskiej poezji Wileńszczyzny). Kresy Literackie 1992 nr 1 s. 39-40 (twórcz. polskich poetów z Wilna i Ziemi Wileńskiej...) szczegóły 
776.artykuł: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Poezja pierwszej połowy lat osiedemdziesiątych (wstępny opis sytuacji). Integracje 1989 nr 25 s. 32-33  szczegóły 
777.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Wciąż jeszcze jedność, choć z przeciwieństw zbudowana. Autograf 2000 nr 5 s. 3-6  szczegóły 
polemika: Graszewicz Marek: I choćby przyszło tysiąc poetów. Autograf 2002 nr 3 s. 33-34  szczegóły 
778.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Wiersze z Wilna. Twórczość 1993 nr 4 s. 118-123  szczegóły 
779.artykuł: Wawrzkiewicz Marek: Epoka gęsiego pióra. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2000 nr 2 s. 105-107 (dot. współczesnej poezji polskiej...) szczegóły 
780.artykuł: Wawrzkiewicz Marek: Żołnierz Wolności 1989 nr 29 s. 5 (wywiad nt. charakteru współcz. poezji; rozm. Teresa Kulik...) szczegóły 
781.artykuł: Wawrzyniak Zdzisław: Prawda, wolność i poezja, czyli mama, tata i Agata (Próba zapisu wykładu, wygłoszonego na VII Ogólnopolskiej Biesiadzie Poetyckiej w I LO w Rzeszowie w dniu 24 listopada 1998 roku). Fraza 1999 nr 1 s. 159-164  szczegóły 
782.artykuł: Weinfeld Dawid: Nie romantyzuję pracy tłumacza. Midrasz 2008 nr 12 s. 42-43 (wywiad z tłumaczem literatury polskiej i hebrajskiej; rozm. Ula Orlińs...) szczegóły 
783.artykuł: Wencel Wojciech: Zamieszkać w katedrze (I). Arcana 1996 nr 6 s. 49-58 (współczesna poezja wobec religii, biblijna wizja świata, klasycyzm wsp...) szczegóły 
784.artykuł: Wencel Wojciech: Zamieszkać w katedrze (II-III). Arcana 1997 nr 1 s. 23-28, nr 5 s. 59-72 (cd. z 1996...) szczegóły 
785.artykuł: Węgrzyniakowa Anna: Parnasiści, esteci, pięknoduchy. Fa-Art 2000 nr 2 s. 83-87 (m.in.: Stanisław Barańczak, Jarosław Iwaszkiewicz, Adam Zagajewski...) szczegóły 
786.artykuł: Wilczek Piotr: Między afirmacją a buntem. Kilka refleksji o religijności poezji polskiej po 1975 roku. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 1 s. 74-82  szczegóły 
787.artykuł: Wilkoń Teresa: Konwencje literackie w poezji realizmu socjalistycznego w Polsce w latach 1949-1955. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 142-149 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
788.artykuł: Witkowski Tadeusz: Between poetry and politics. Two generations. Periphery 1996 nr 1/2 s. 38-43 (nt. pokolenia 1968 i 1989...) szczegóły 
789.artykuł: Witkowski Tadeusz: The poets of the new wave in exile. Slavic and East European Journal 1989 t. 33 z. 2 s. 204-216 (o twórczości poetów: Stanisław Barańczak, Ryszard Krynicki, Adam Zagaj...) szczegóły 
790.artykuł: WM: Licentia stalinica. Nasz Dziennik 2001 nr 80, 86 (przypomnienie wierszy ideowych z okresu stalinizmu; fragm. wierszy z k...) szczegóły 
791.artykuł: Wolny Alfred: Poetyckie Zaolzie (Z drugiej strony Olzy). Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1997 nr 1/4 s. 85-87 (m.in. o twórcach: Kazimierz Kaszper, Wilhelm Przeczek, Renata Putzlach...) szczegóły 
792.artykuł: Wolski Jan: "Kontynenty"? A co to takiego?. Fraza 1995 nr 10 s. 18-19 (fel. o poetach skupionych wokół emigracyjnego czasopisma Kontynenty...) szczegóły 
793.artykuł: Woroszylski Wiktor: A jednak wiersze. Więź 1992 nr 8 s. 162-166 (fel....) szczegóły 
794.artykuł: Woźniakiewicz-Dziadosz Maria: Parciana retoryka czyli o sztuce nieprawej wymowy. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 10 s. 121-129 (o literackiej refleksji nt. relacji między retoryką a ideologią na prz...) szczegóły 
795.artykuł: Wójcik Włodzimierz: Wśród poetów polskich lat osiemdziesiątych. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 180-183  szczegóły 
796.artykuł: Wróblewski Bogusław: Bliżej poezji. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 26 VIII s. 6 (nt. problemu niezrozumiałości współczesnej poezji...) szczegóły 
797.artykuł: Wydawnictwa ZLP. Biuletyn Literacki 1993 nr 4 s. 24 (omów. tomików wierszy wydanych ostatnio przez Oddział Warszawski ZLP...) szczegóły 
798.artykuł: Wysocka Aneta: Sacrum jako domena źródłowa metafor. Analiza porównawcza poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 3 (41) s. 39-51 (z not. o autorce art.; ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
799.artykuł: Z archiwum.... Biuletyn Literacki 2000 s. 110-119 (tekst protokołu ze spotkania poetów Nowego Romantyzmu i grupy "Strefa"...) szczegóły 
800.artykuł: Zagajewski Adam: Między śpiewem a intelektualizmem. Życie Warszawy 1995 nr 34/35 dod. s. 6 (wyw. nt. tendencji we współczesnej poezji, jej interpretowania; rozm. ...) szczegóły 
801.artykuł: Zagajewski Adam: O Nowej Fali piosenka.... NaGłos 1991 nr 4 s. 251-254  szczegóły 
802.artykuł: Zarębianka Zofia: Odpowiedzialność poety. Polonistyka 1998 nr 1 s. 34-38 (twórczość Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza wo...) szczegóły 
803.artykuł: Zbiorki wierszy (1994) polskich poetów wileńskich - prezent bożonarodzeniowy. Kurier Wileński 1994 nr 252 s. 7 (not....) szczegóły 
804.artykuł: Zdanowicz Eugeniusz: Dwa powołania. Powściągliwość i Praca 2000 nr 6 s. 14-15 (dot. poezji kapłańskiej...) szczegóły 
805.artykuł: Zgółka Tadeusz, Zgółkowa Halina: O potrzebie i założeniach słownika frekwencyjnego współczesnej poezji. Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 227-240  szczegóły 
806.artykuł: Ziemianin Adam: Listy poetyckie z Zaolzia ze znaczkiem serdeczności. Suplement 1992 nr 18 s. 10 (m.in. nt. twórcz. poetów: Aniela Kupcowa, Renata Putzlacher, Jan Pyszk...) szczegóły 
807.artykuł: Ziemiecki Jacek: Komputer uderza w świat poezji?. Poezja 1989 nr 7 s. 92-94 (wpływ powszechnej komputeryzacji na poezję...) szczegóły 
808.artykuł: Zieniewicz Andrzej: Poeci bez początku. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 44 s. 11 (dotyczy debiutów poetów m.in.: Zbigniew Herbert, Jarosław Iwaszkiewicz...) szczegóły 
809.artykuł: Zima Benedykt Stefan: Posłannictwo poezji. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 148 s. 6  szczegóły 
810.artykuł: Zeszyty Literackie 1995 nr 50 s. 146 (not. o wykładzie Adama Zagajewskiego pt. "Biedna poezja. Uwagi o sytua...) szczegóły 
811.artykuł: Zwierzenia o poezji. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 25 (wypow.: Aneta Kamińska...) szczegóły 
812.artykuł: Zwierzenia o poezji. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 27 (wypow.: Krzysztof Konopa; z notą red.: Słowo o poecie, s. 25...) szczegóły 
813.artykuł: Zwierzenia o poezji. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1-3 ([wypowiedzi:] Władysław Antoni Różański, Maria Duławska, Maria Niklewi...) szczegóły 
814.artykuł: Zwierzenia o poezji. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 11-13, 19 (wypow.: Krzysztof Guzowski, Jan Sztern...) szczegóły 
815.artykuł: Zwierzenia o poezji. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1-3 ([wypowiedzi:] Joanna Kowalska, Tomasz Raczkiewicz, Andrzej Niściur...) szczegóły 
816.artykuł: Zwierzenia o poezji. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 25-26 ([wypowiedzi:] Piotr Linek, Andrzej Józef Misiura...) szczegóły 
817.artykuł: Zybajło Wiktor: Grupa popetycka "Meduza". Naji Goche 2003 nr 4 s. 47  szczegóły 
818.artykuł: Żukowski Tadeusz: Na odejście poezji rozpaczy. Czas Kultury 1991 nr 31 s. 6-11 (rozpacz, "negatywne" prorokowanie, zniechęcenie, lęk w polskiej poezji...) szczegóły 
819.artykuł: Żuliński Leszek: Czarne dziury [z tego cyklu:] Ogórkowe sprośności. Aneks Trybuny 2001 nr 161 s. H (felieton nt. nieoficjalnej, "figlarnej" twórczości literatów; dot.: Ta...) szczegóły 
820.artykuł: Żuliński Leszek: Gdzie jest ten kundel pogrzebany.... Aneks Trybuny 1999 nr 42 s. 8 (felieton nt. poezji i popularności poezji śpiewanej; dot. m.in. Agnies...) szczegóły 
821.artykuł: Żuliński Leszek: Komu potrzebny jest dziś poeta?. Metafora 1990 nr 1/2 (1989/1990) s. 226-232  szczegóły 
822.artykuł: Żuliński Leszek: Lista obecności (Czy walec rynku zmiażdżył poezję). Aneks Trybuny 2000 nr 122 s. A, E (nt. cezury w "stanie posiadania" literatury współczesnej; tekst refera...) szczegóły 
823.artykuł: Żuliński Leszek: Metafizyczny wzwód. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 48 s. 1, 4 (wulgaryzmy i obscenizm w poezji...) szczegóły 
824.artykuł: Żuliński Leszek: Nowy paradygmat. Latarnia Morska 2007 nr 2 s. 77-81 (dot. poezji polskiej...) szczegóły 
825.artykuł: Żuliński Leszek: Od Tuwima do Strumyka. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 13 dod. s. [3] (nt. poetów wywodzących się z Łodzi m.in.: Konrad Frejdlch, Tadeusz Gic...) szczegóły 
826.artykuł: Żuliński Leszek: Ojczyzna? Zło? Dobro?. Latarnia Morska 2008 nr 2 s. 102-107  szczegóły 
827.artykuł: Żuliński Leszek: Poeta ucieka. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 48 s. 12-13 (nt. różnych typów postaw, poetyckich ucieczek...) szczegóły 
828.artykuł: Żuliński Leszek: Poezja trzech pokoleń czyli śmierć starych żubrów i galopy młodych bizonków. Pegaz Lubuski 2010 nr 2 s. 1, 3-9; nr 3 s. 6-8  szczegóły 
829.artykuł: Żuliński Leszek: Skandaliści na wagę złota. Latarnia Morska 2007 nr 3 s. 75-81 (esej nt. awangardy w poezji polskiej dwudziestolecia międzywojennego, ...) szczegóły 
830.artykuł: Żuliński Leszek: Ucieczka w prozę. Poezja 1989 nr 8 s. 89-94 (charakterystyka współczesnej poezji...) szczegóły 
831.artykuł: Żuliński Leszek: Witraż liryczny. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 9 dod. s. 7 (prezentacja tomików autorów: Jerzy Binkowski, Krystyna Konecka, Anna S...) szczegóły 
832.artykuł: Żuliński Leszek: Z dolnej półki. Aneks Trybuny 1999 nr 50 s. 8 (felieton nt. twórczosci autorów: Marianna Bocian, Ares Chadzinikolau, ...) szczegóły 
833.artykuł: Żywe relacje. Gazeta Współczesna 1989 nr 164 s. 5 (dyskusja nt. związków poezji z tradycją poetycką; wypowiedzi: Ryszard ...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Poezja młodych (literatura 1945-1989. Poezja)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
834.artykuł: Barylanka Jolanta: Być poetą. Profile 1989 nr 12 s. 17 (kondycja młodej poezji...) szczegóły 
835.artykuł: Błaszak Danuta: Przytulony do dłoni. Magazyn Literacki 1995 nr 11 s. 71, 72 (o twórcz. poetów związanych z Klubem Poetyckim "To był naprawdę fascyn...) szczegóły 
polemika: Cielecki Grzegorz, Skowron-Nalborczyk Agata: Redaktorzy serii arkuszy "tbnfw" vs "Danusia" Błaszak. Magazyn Literacki 1995 nr 12/13 s. 183, 184  szczegóły 
836.artykuł: Boruń Katarzyna: Prezentujemy. Powściągliwość i Praca 1990 nr 7/8 s. 8-9 (wstęp do kolumny wierszy...) szczegóły 
837.artykuł: Brzozowska Łucja: O prawie Archimedesa i nasturcji (Przegląd wierszy uczniowskich). Czerwony Sztandar 1989 nr 161 s. 4 (nt. wierszy polskich uczniów na Litwie...) szczegóły 
838.artykuł: Brzozowska Łucja: Z Mickiewiczem za pan brat. Kurier Wileński 1990 nr 246 s. 5 (nt. poezji uczniowskiej...) szczegóły 
839.artykuł: Dolecki Zbigniew: Co z młodą poezją? Przegląd debiutów. Kierunki 1989 nr 6 s. 1, 11 ([dot. twórcz. poetów: T. Agatowski, M. Brymora, P. Dunin, S. Kopiec, M...) szczegóły 
polemika: Chojnowski Zbigniew: Młoda poezja oskubana. Kierunki 1989 nr 17 s. 11  szczegóły 
840.artykuł: Fluks Piotr: Spotkałem prawdziwych poetów. Pogranicza 1995 nr 2 s. 88-89  szczegóły 
841.artykuł: Gaiński Waldemar Michał: Młodopoetycka Częstochowa. Integracje 1990 nr 26 s. 108 (nota...) szczegóły 
842.artykuł: Gulczyński Janusz: "Nowe roczniki". Przegląd Koniński 1989 nr 21 s. 9 (o najmłodszych poetach konińskich...) szczegóły 
843.artykuł: Hałaś Marcin: Starzy "młodzi poeci". Górnośląski Diariusz Kulturalny 1993 nr 4 s. 8  szczegóły 
844.artykuł: Herman Agnieszka: Czy potrafisz sobie pomóc?. Magazyn Literacki 1994 nr 7/8 s. 33-35 (wskazówki dla poetów...) szczegóły 
845.artykuł: Kisieliński Jarosław: Jesteśmy u siebie i mamy czas (?). Teatr 1998 nr 7/8 s. 34-36 (poeci i reżyserzy teatralni młodego pokolenia...) szczegóły 
846.artykuł: Kisiel Marian: Anemicy, flegmatycy i pozerzy (Doświadczenie artystyczne najmłodszej poezji polskiej). Integracje 1989 nr 25 s. 37  szczegóły 
847.artykuł: Kisiel Marian: Starty i falstarty: Klasycyzm końca wieku. Śląsk 1997 nr 4 s. 58 (nurt klasycystyczny w poezji po 1989...) szczegóły 
848.artykuł: Kisiel Marian: Starty i falstarty: O przemijaniu. Śląsk 1996 nr 4 s. 58 (temat śmierci w poezji młodych...) szczegóły 
849.artykuł: Kisiel Marian: Starty i falstarty: Poetów przybywa. Śląsk 1996 nr 4 s. 39  szczegóły 
850.artykuł: Koryl Janusz: Czekając na antologię. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 50 s. 7 (nt. propozycji wydania antologii młodych poetów...) szczegóły 
851.artykuł: Krawczykowski Radosław: Coca-cola i nowa poezja?. Kartki [Białystok] 1996 nr 13 s. 12-13 (nt. kondycji tzw. młodej poezji i jej roli we współczesnej kulturze po...) szczegóły 
852.artykuł: [Kurzawa Eugeniusz] Redaktor: Alchemia słowa. Gazeta Młodych 1989 nr 48 s. 8 (spraw. ze spotkania młodych twórców w Kielcach poświęconego poezji...) szczegóły 
853.artykuł: Legeżyńska Anna: Poeci generacji X: kim są, skąd przychodzą, co mówią?. Arkusz 1997 nr 6 s. 12-13  szczegóły 
854.artykuł: Lektor: bibLioteka. Kartki [Białystok] 1995 nr 10 s. 75 (noty recenzyjne o książkach poetyckich serii "bibLioteka" czasopisma <...) szczegóły 
855.artykuł: Lorkowski Piotr Wiktor: Dwugłos o młodej poezji. Fraza 1997 nr 16 s. 145-146 (wystąpienie podczas VI Noworudzkich Spotkań z Poezją, Nowa Ruda 1996...) szczegóły 
856.artykuł: Łączkowski Zdzisław: Grafomani i poeci. Przegląd Koniński 1989 nr 48 s. 4 (twórczość młodych poetów Konina...) szczegóły 
857.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Poetyckie gniazda młodych. Arkusz 1995 nr 9 s. 1-2 (cechy poezji twórców debiutujących w pierwszej połowie lat 90....) szczegóły 
nawiązanie: Łukasiewicz Jacek: "Nad nimi jest tylko jedno pokolenie..." (Rozmowa z Jackiem Łukasiewiczem, poetą, krytykiem literackim, profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego). Dykcja 1996 nr 3/4 s. 27-32 (rozm. Wojciech Browarny...) szczegóły 
858.artykuł: Majerski Paweł: Dzikość w sercu poetyckiego Śląska. Śląsk 1997 nr 5 s. 16-17 (poezja na Śląsku przełomu lat 80. i 90....) szczegóły 
859.artykuł: Maliszewski Karol: Listy z Nowej Rudy (4) [z tego cyklu:] "Nasz fin de siecle zaczął sie dzisiaj". Pracownia 1996 nr 17/18 s. 53-55 (o wierszach nadesłanych na Dolnośląski Konkurs Poetycki oficyny OBOK p...) szczegóły 
860.artykuł: Maliszewski Karol: Między "świetlickim kredowym kołem" a "wenclowym przedmurzem". Fa-Art 1996 nr 2 s. 88-92 (najciekawsze debiuty roku 1995 na podstawie twórczości: Wojciecha Bono...) szczegóły 
861.artykuł: Maliszewski Karol: Pokolenie wilków stepowych. Kontrapunkt 1998 nr 6/7 s. 4 (refleksje o młodych poetach: Darek Foks, Mariusz Grzebalski, Robert Mi...) szczegóły 
862.artykuł: Maliszewski Karol: Z perspektywy 1999 roku. Kresy 1999 nr 38/39 s. 125-132 (obraz polskiej poezji ostatnich lat - m.in. o twórczości pokolenia ...) szczegóły 
863.artykuł: Maryniak Tadeusz: Zemsta poety. Przemiany 1989 nr 9 s. 16 (fel. nt. współpracy młodych poetów z redakcjami gazet...) szczegóły 
864.artykuł: Nagórska Ariana: Parnas juniorów - kolejne podejście. Autograf 1997 nr 2 s. 24 (nt. młodych poetów Trójmiasta...) szczegóły 
865.artykuł: Nagórska Ariana: Parnas juniorów (rekonesans wstępny). Autograf 1996 nr 4 s. 24 (nt. młodych poetów Gdyni, Gdańska i Sopotu...) szczegóły 
866.artykuł: Olszewski Tadeusz: Grafomani i poeci. Przegląd Koniński 1989 nr 44 s. 9 (twórczość młodych poetów Konina...) szczegóły 
polemika: Stangal Tomasz: Przegląd Koniński 1989 nr 48 s. 4  szczegóły 
867.artykuł: Orska Joanna: Co to jest o'haryzm - próba krytycznej rewizji pojęcia. Kresy 1998 nr 35 s. 44-56 (porównanie cech charakterystycznych poezji Franka O'Hary i twórczości ...) szczegóły 
868.artykuł: Pawlęga Tomasz: Wrzód na dupie. Gazeta Forteczna 1998 nr 3 s. 42 (nt. oceny poezji młodych przez krytykę...) szczegóły 
869.artykuł: Piwkowska Anna: "Bo tu chodzi o tę wrażliwość". Magazyn Literacki 1998 nr 1 s. 140-141 (felieton o rodzajach wrażliwości ujawnianych w wierszach najmłodszej g...) szczegóły 
870.artykuł: Piwkowska Anna: Forum Autorów [z tego cyklu:] Artysta może być kłamcą. Magazyn Literacki 2000 nr 1 s. 94-95 (fel. o poezji publikowanej w rubryce Magazynu Literackiego "For...) szczegóły 
871.artykuł: Piwkowska Anna: Non omnis moriar. Magazyn Literacki 1998 nr 2/3 s. 189-190 (o wierszach najmłodszej generacji poetów...) szczegóły 
872.artykuł: Piwkowska Anna: O Forum Autorów [z tego cyklu:] "Jeszcze żyję - to cud prawdziwy". Magazyn Literacki 1997 nr 3/4 s. 171-172 (fel. o poezji nadesłanej do rubryki Magazynu Literackiego "Foru...) szczegóły 
873.artykuł: Piwkowska Anna: O forum autorów [z tego cyklu:] Koniec wieku. Magazyn Literacki 1996 nr 3/4 s. 144-145 (o wierszach publikowanych na łamach Magazynu Literackiego...) szczegóły 
874.artykuł: Piwkowska Anna: O forum autorów [z tego cyklu:] Nieznośna lekkość rymu. Magazyn Literacki 1997 nr 1 s. 104-105 (nt. bieżących tendecji w języku poetyckim...) szczegóły 
875.artykuł: Piwkowska Anna: O forum autorów [z tego cyklu:] Poezja i rzeczywistość. Magazyn Literacki 1996 nr 2 s. 112-113 (refleksje o bieżącej twórczości poetyckiej...) szczegóły 
876.artykuł: Piwkowska Anna: O forum autorów [z tego cyklu:] W pociągu Wilno-Leningrad. Magazyn Literacki 1997 nr 2 s. 115-116 (fel., m. in. o poezji publikowanej w rubryce Magazynu Literackiego<...) szczegóły 
877.artykuł: Piwkowska Anna: W bólu dotykać wrażliwie. Magazyn Literacki 1998 nr 4 s. 94 (felieton o wierszach najmłodszej generacji poetów...) szczegóły 
878.artykuł: Rubryka poetycko-krytyczna. Plama 1997 nr 0 s. 13 (wstęp programowy do rubryki prezentowania na łamach pisma wierszy młod...) szczegóły 
879.artykuł: Rzekanowski Jakub: Przyszedłem kochać. Trybuna 1998 nr 73 s. 15 (nt. poezji rockowej...) szczegóły 
880.artykuł: Rżany Rafał: Poezja drugiego oddechu (o poezji młodej i najmłodszej). Fraza 1997 nr 16 s. 93-97 (dot. twórczości autorów: Wojciech Bonowicz, Mariusz Grzebalski, Roman ...) szczegóły 
881.artykuł: Sajnóg Zbigniew: Zjawisko grup poetyckich przejmuje do głębi: Grupa Poetycka "Zlali mi się do środka". Tygodnik Literacki 1990 nr 1 s. 13  szczegóły 
882.artykuł: Sosnowski Andrzej: Proponuję wybrać danie.... Kontrapunkt 1998 nr 10/11 s. 8 (fel. o najnowszych wierszach młodych poetów...) szczegóły 
883.artykuł: Sosnowski Jerzy: Trzy krótkie wiersze, trzy długie, trzy krótkie (O poetach z kręgu "bruLionu"). Kresy 1993 nr 16 s. 165-169  szczegóły 
884.artykuł: Szaruga Leszek: Kilka niesprawiedliwych uwag o ruchu młodopoetyckim. Pracownia 1992 nr 10 s. 27  szczegóły 
885.artykuł: Szaruga Leszek: Młodzi zrozpaczeni. Dekada Literacka 1992 nr 15/16 s. 1, 4 (głównie nt. twórczości poetów publikujących w Brulionie...) szczegóły 
polemika: Niemojewska Maria: O wolność dla polskich pisarzy. Dekada Literacka 1993 nr 3 s. 4  szczegóły 
polemika: Urbanowski Maciej: Zabawa w młodych i starych. Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 4  szczegóły 
886.artykuł: Szaruga Leszek: Szansa dla debiutów. Gazeta Wyborcza 1990 nr 218 s. 5 (przyczyny braku poezji młodych, o kłopotach młodego pokolenia poetów z...) szczegóły 
887.artykuł: Szaruga Leszek: Zwyczajny katastrofizm (Debiuty początku lat dziewięćdziesiątych). Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 127-133  szczegóły 
888.artykuł: Śliwiński Piotr: Mickiewicz, czyli najnowsza poezja wobec tradycji. Przyjaciel Ludu 1998 z. 3/4 s. 26-32 (dot. twórczości poetów: Miłosz Biedrzycki, Krzysztof Jaworski, Marcin ...) szczegóły 
889.artykuł: Wasz Mól Książkowy: Metro i konkursy. Magazyn Literacki 1995 nr 11 s. 75-76 (o poezji nadsyłanej na konkursy literackie...) szczegóły 
890.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: O czym gada duch czasu ustami młodych poetów. 1974 - 1980 - 2000. Autograf 2000 nr 6 s. 11-13 (dot. trzech prezentacji młodej poezji w czasopiśmie Polityka: d...) szczegóły 
891.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Roczniki sześćdziesiąte - poeci III RP. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 184-188  szczegóły 
892.artykuł: Wiedemann Adam: Czterej poeci młodzi (Laudacja). Gazeta Forteczna 1998 nr 3 s. 15-16 (dot. tomików: Jacek Gutorow: Wiersze pod nieobecność, Marcin Hamkało: ...) szczegóły 
893.artykuł: Wolski Jan: Dwugłos o młodej poezji. Fraza 1997 nr 16 s. 146-150 (wystąpienie podczas VI Noworudzkich Spotkań z Poezją, Nowa Ruda 1996...) szczegóły 
894.artykuł: Wypych Elżbieta: Sztandar Młodych 1989 nr 35 s. 9 (nt. trudności związanych z debiutem...) szczegóły 
895.artykuł: Żmuda Andrzej: O debiutach poetyckich 1987-88. Okolice [Warszawa] 1989 nr 2 s. 21-28  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Piosenka (literatura1945-1989. Poezja)
    książki (alfabet autorów)
896.książka: Łuszczykiewicz Piotr: Piosenka w poezji pokolenia ery transformacji 1984-2009. 2009  szczegóły 
897.książka: Siwak Wojciech: Estetyka rocka. 1993  szczegóły 
recenzja: Sulima Roch: Estetyka rocka i estetyka folkloru. Literatura Ludowa 1993 nr 3 s. 91-96  szczegóły 
898.książka: Staszewski Wojtek: Byłeś buntownikiem? Nastolatki i rock, Kult, T. Love, Dezerter i Big Cyc, trzydziestolatki i polityka. 1995 ([M. in. próba analizy tekstów polskich piosenek rockowych]...) szczegóły 
recenzja: Chaciński Bartłomiej: Od kontrkultury do koniunktury. Ex Libris 1995 nr 84 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Dunin-Wąsowicz Paweł: Co z buntem?. Życie Warszawy 1995 nr 278 s. 7  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
899.artykuł: Broniarek Zygmunt: Rymy i herszty. Trybuna 1997 nr 113 s. 19 (nt. piosenki satyrycznej; fel....) szczegóły 
900.artykuł: Bugaj Agnieszka: Językowy obraz domu w piosence turystycznej. Poradnik Językowy 2001 z. 9 s. 18-33  szczegóły 
901.artykuł: Burska Lidia: Salon rozbitków. Res Publica Nowa 2001 nr 4 s. 73-78 (nt. tekstów piosenek lat 70. XX wieku "Salonu Niezależnych" - Jacka Kl...) szczegóły 
902.artykuł: Cybulski Andrzej: Piosenka i życie. Dziś 1995 nr 10 s. 64-71 (odbicia rzeczywistości w tekstach piosenek z lat 1944-1989...) szczegóły 
903.artykuł: Darski Wojciech Marek: Śmierć bardów. Tygodnik Solidarność 2000 nr 38 s. 19 ( nt. poezji śpiewanej...) szczegóły 
904.artykuł: Deblessem Janusz: Magia słów. Kraina łagodności. Tygodnik Powszechny 2000 nr 4 s. 15 (dzieje piosenki poetyckej w Polsce od końca lat 70. do 90. - przegląd ...) szczegóły 
905.artykuł: Feusette Krzysztof: Podziemie łagodności. Rzeczpospolita 2003 nr 11 s. A8 (dot. malejącej popularności piosenki poetyckiej w Polsce na przestrzen...) szczegóły 
906.artykuł: Groński Ryszard Marek: Piosenka przypomni ci. Polityka 1993 nr 15 s. 10 (nt. piosenek masowych okresu socrealizmu...) szczegóły 
907.artykuł: Jarecki Andrzej: Piosenka aktorska. Scena 1989 nr 6 s. 14-15 (wywiad, rozm. Agata Tuszyńska...) szczegóły 
908.artykuł: Kaczmarek Jerzy Łukasz: Rzecz o tekstach rockowych. Już Jest Jutro 1992 nr 2 s. 31-34  szczegóły 
909.artykuł: Kadyszewska Wisława: Główne wątki tematyczne piosenek propagandowych w PRL. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 2008 t. 35 s. 169-180  szczegóły 
910.artykuł: Karecka Dorota: O tym co na wierzch wypływa. Intuicje Przydrożne 2002 nr 1 s. 70-77 (nt. tekstów piosenek różnych zespołów...) szczegóły 
911.artykuł: Konopiński T.M.G.: Jakie smutne wesołe miasteczko. Enigma 1989 nr 5 s. 16-17 (nt. poezji śpiewanej...) szczegóły 
912.artykuł: Krasuski Krzysztof: Zakazane piosenki PRL. Śląsk 1996 nr 12 s. 24-25 (piosenki strajkowe l. 80....) szczegóły 
913.artykuł: Krupiński Wacław: Od radosnego śpiewu do głosu pokolenia. Student 1989 nr 10 s. 8-9 (piosenka studencka jako głos młodego pokolenia wobec rzeczywistości w ...) szczegóły 
914.artykuł: Leszczyński Robert: Hity na bis. O!polskie piosenki "Gazety" i TVP 1. Gazeta Wyborcza 1998 nr 168-172 (prezentacja 35 piosenek wylansowanych jako przeboje festiwalów w Opol...) szczegóły 
915.artykuł: Michna Piotr: Tygodnik Powszechny 1989 nr 47 s. 3 (list do redakcji z apelem o udostępnienie materiałów w związku z przyg...) szczegóły 
916.artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: Makarony. Polska piosenka współczesna a problem dwujęzyczności. Opcje 2001 nr 1 s. 5-8  szczegóły 
917.artykuł: Mizuro Marta: Poeci rocka. Za pozwoleniem 1993 nr 12 s. 45-48 (o tekstach piosenek zespołów rockowych...) szczegóły 
918.artykuł: Narębska Małgorzata: Leksyka tekstów nurtu disco polo. Literatura Ludowa 1997 nr 6 s. 33-53  szczegóły 
919.artykuł: Nazorek Mateusz: Wykrzyczeć siebie, czyli krótka podróż przez ocean dźwięków i labirynt słów. Pomysł 2001 nr 1 s. 41-47 (badanie muzyki przez pryzmat krzyku w oparciu o teksty z kręgów muzyki...) szczegóły 
nawiązanie: Khachatryan Jurij: Jedność europejska wobec muzyki młodzieżowej. Pomysł 2003 nr 1 s. 138-143 (nt. hip-hopu w oparciu o teksty...) szczegóły 
920.artykuł: Piotrowski Grzegorz: Poezja śpiewana, czyli rozpaczy semantyka ciąg dalszy. Topos 1999 nr 2/3 s. 104-108  szczegóły 
921.artykuł: Polski rock, dziecko lat osiemdziesiątych. Dialog [Warszawa] 1989 nr 2 s. 141-151 (dyskusja m.in. o literackości i teatralności tekstów piosenek rockowyc...) szczegóły 
922.artykuł: Przystaś Jan: Piosenki do czytania. Suplement 1990 nr 8/10 s. 18 (o wydanych ostatnio w Krakowie autorskich tomikach piosenek...) szczegóły 
923.artykuł: Sowa Agnieszka: Zakazane piosenki. Życie 1996 nr 30 s. 14-15 (PRL wobec piosenek rockowych w l. 80.; z fragm. tekstów...) szczegóły 
924.artykuł: Staszewski Wojciech: Wolność w głowie. Polityka 1994 nr 5 s. 8 (o przesłaniu tekstów piosenek zespołu muzycznego "Dezerter"...) szczegóły 
925.artykuł: Ślęczkowski Piotr: My - ukryty w mieście krzyk. Hip-hop jako objaw kultury miejskiej. Pomysł 2002 nr 2 s. 123-129 (temat miasta w tekstach hip-hopu...) szczegóły 
926.artykuł: Wawrzkiewicz Marek: Świat ogłuszony. Miesięcznik [Koszalin] 2002 nr 7/8 s. 37-39 (nt. poziomu tekstów piosenek...) szczegóły 
927.artykuł: Wertenstein-Żuławski Jerzy: Sensy polskiej kultury młodzieżowej i treści rocka. x 1993 ([W ks.:] Jerzy Wertenstein-Żuławski: Między nadzieją a rozpaczą. Warsz...) szczegóły 
928.artykuł: Wesołowski Leszek: Utwór rockowy na przykładach polskiej twórczości z lat 80.. Literatura Ludowa 1993 nr 3 s. 3-26  szczegóły 
929.artykuł: Wilgucka Małgorzata: O miłości. Analiza pojęcia w wybranych tekstach współczesnej młodzieżowej piosenki rockowej (1980-1987). Rocznik Przemyski 2001 t. 37 z. 2 s. 93-113  szczegóły 
930.artykuł: Zgółkowa Halina: Językowy obraz pokolenia, czyli o języku tekstów rockowych. Polonistyka 1989 nr 6 s. 441-449  szczegóły 
931.artykuł: Zgółkowa Halina: Słowa chore od słów. Polityka 1989 nr 10 s. 8 (rola języka i słownictwa w tekstach piosenek rockowych...) szczegóły 
nawiązanie: Groński Ryszard Marek: Polityka 1989 nr 10 s. 8  szczegóły 
nawiązanie: Jarecki Andrzej: Polityka 1989 nr 10 s. 8  szczegóły 
nawiązanie: Kaczmarek Jerzy J.: Czy Tuwim był punkiem?. Konkrety 1989 nr 14 s. 11 (m.in. porównanie tekstu "Tańczyli na moście..." JulianaTuwima z teksta...) szczegóły 
nawiązanie: Osiecka Agnieszka: Polityka 1989 nr 10 s. 8  szczegóły 
nawiązanie: Przybora Jeremi: Polityka 1989 nr 10 s. 8  szczegóły 
932.artykuł: Zgółkowa Halina: "Sztuczne myśli sztuczne słowa", czyli słownictwo rockowych tekstów. Poezja 1989 nr 5 s. 26-34  szczegóły