PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku. Wybór artykułów hasłowanych oraz wykazy nazwisk wraz z chronologią i geografią. 2007 (
T. 1: A - G....)
 szczegóły 
2.książka: Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku. Wybór artykułów hasłowych oraz wykazy nazwisk wraz z chronologią i geografią. 2009 (
T. 2: H-Mą....)
 szczegóły 
3.książka: Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku. Wybór artykułów hasłowych oraz wykazy nazwisk wraz z chronologią i geografią. 2011 (
T. 3: Mc-Pi....)
 szczegóły 
4.książka: Anusiewicz Janusz, Skawiński Jacek: Słownik polszczyzny potocznej. 1996  szczegóły 
recenzja: Bluszcz Anna J.: Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 1 s. 55-56  szczegóły 
recenzja: Borkowski Igor, Zaśko-Zielińska Monika: Orbis Linguarum 1996 t. 5 s. 342-344  szczegóły 
recenzja: Borkowski Igor, Zaśko-Zielińska Monika: W obszarze dzisiejszej polszczyzny. Dykcja 1996 nr 2 s. 118-120  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 23 (not....) szczegóły 
recenzja: Gorzelana Joanna: Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1999 [z.] 10 s. 289-292  szczegóły 
recenzja: Kot Wiesław: Aparatczyk w odstawce. Wprost 1996 nr 9 s. 84  szczegóły 
recenzja: Łaziński Marek: Mały słownik słowników współczesnej polszczyzny. Ex Libris 1996 nr 98 s. 21-22  szczegóły 
recenzja: (mer): W domu i na podwórku. Forum Akademickie 1996 nr 4 s. 36  szczegóły 
recenzja: Miodek Jan: Bogactwo potoczności. Gazeta Wyborcza 1996 nr 37 s. 8  szczegóły 
recenzja: Walczak Bogdan: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1996 t. 3 s. 236-242  szczegóły 
5.książka: Anusiewicz Janusz, Skawiński Jacek: Słownik polszczyzny potocznej. 2000  szczegóły 
6.książka: Arnold Artur: Słownik języka polskiego. 2008  szczegóły 
7.książka: Arnold Artur: Słownik języka polskiego.  szczegóły 
8.książka: Arnold Artur: Słownik języka polskiego. 2009  szczegóły 
9.książka: Arnold Artur: Słownik języka polskiego. 2008  szczegóły 
10.książka: Bakuła Kordian, Cichoń-Siudzińska Magdalena: Słownik ortograficzny z objaśnieniami polskiej pisowni i rysunkami. 2000  szczegóły 
recenzja: J. H.: Magazyn Literacki 2001 nr 3 s. 61 (not....) szczegóły 
11.książka: Bandtkie Jerzy Samuel: Słownik dokładny języka polskiego i niemieckiego do podręcznego używania dla Polaków i Niemców ułożony. 1806  szczegóły 
12.książka: Bańko Mirosław, Zygmunt Agnieszka Ewa: Czułe słówka. Słownik afektonimów. 2010  szczegóły 
13.książka: Bańko Mirosław: Mały słownik wyrazów kłopotliwych. 2003  szczegóły 
14.książka: Bańko Mirosław: Słownik onomatopei czyli wyrazów dźwięko- i rucho-naśladowczych. 2009  szczegóły 
15.książka: Bańko Mirosław: Słownik peryfraz czyli wyrażeń omownych. 2009  szczegóły 
16.książka: Bańko Mirosław: Słownik peryfraz czyli wyrażeń omownych. 2002  szczegóły 
17.książka: Bańko Mirosław: Słownik porównań. 2004  szczegóły 
18.książka: Bańko Mirosław, Drabik Lidia, Wiśniakowska Lidia: Słownik spolszczeń i zapożyczeń. 2007  szczegóły 
19.książka: Bańko Mirosław, Krajewska Maria: Słownik wyrazów kłopotliwych. 1994  szczegóły 
recenzja: Kulczycka-Saloni Janina: O "Słowniku wyrazów kłopotliwych" - uwag kilka. Polonistyka 1995 nr 4 s. 244-245  szczegóły 
recenzja: Musiołek Katarzyna: Słownik kompromisów językowych. Polityka - Kultura 1994 nr 9 s. 7  szczegóły 
recenzja: Podracki Jerzy: Wyrazy kłopotliwe. Polonistyka 1995 nr 4 s. 242-243  szczegóły 
recenzja: Skarżyński Mirosław: Poradnik Językowy 1994 z. 10 s. 63-67  szczegóły 
20.książka: Bańko Mirosław, Krajewska Maria: Słownik wyrazów kłopotliwych. 1995  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 23 (not....) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 6 s. 15 (not....) szczegóły 
21.książka: Bańko Mirosław, Krajewska Maria: Słownik wyrazów kłopotliwych. 1996  szczegóły 
recenzja: Bugajczyk Robert: Trybuna 1996 nr 58 s. 15 (nota...) szczegóły 
22.książka: Bańko Mirosław: Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych PWN. 2010  szczegóły 
23.książka: Bańko Mirosław: Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych PWN. 2010  szczegóły 
24.książka: Bańkowski Andrzej: Etymologiczny słownik języka polskiego. 2000 (T. 1, A - K. 2000, LIII, 873 s.
T. 2, L - P. 2000, XII, 977 s....)
 szczegóły 
recenzja: Mańczak Witold: Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją w II tomie Słownika Bańkowskiego. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 51-56  szczegóły 
recenzja: Wierczyński Marek: Krótki kurs historii Polski według prof. Andrzeja Bańkowskiego. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 220-221  szczegóły 
recenzja: Wojtyła-Świerzowska Maria: Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 5 s. 354-359  szczegóły 
artykuł: K. M.: Kiedy gęś gęga (Nowe słowniki PWN w maju). Rzeczpospolita 2000 nr 97 s. A8 (nota...) szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 24 (nota...) szczegóły 
25.książka: Bartnicka Maria: Słowniczek ortograficzny języka polskiego. 1995  szczegóły 
26.książka: Basse Monika von: Słownik wyrazów obcych.  szczegóły 
27.książka: Batóg Tadeusz, Steffen-Batogowa Maria: Słownik homofonów polskich. 2009  szczegóły 
28.książka: Bąba Stanisław, Liberek Jarosław: Mały słownik frazeologiczny współczesnego języka polskiego. 1992  szczegóły 
recenzja: Grzenia Jan: Czy frazeologia to kaszka z mlekiem?. Wiedza i Życie 1992 nr 9 s. 77  szczegóły 
recenzja: Grzenia Jan: Frazeologia: twardy orzech do zgryzienia czy kaszka z mlekiem?. Opcje 1993 n r2 s. 124  szczegóły 
recenzja: Grzenia Jan: Frazeologia: Twardy orzech do zgryzienia czy kaszka z mlekiem?. Postscriptum 1993 nr 4 s. 38-40  szczegóły 
recenzja: Grzenia Jan: Mały słownik frazeologiczny współczesnego języka polskiego. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 141-143  szczegóły 
recenzja: Skarżyński Mirosław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 114-117  szczegóły 
recenzja: Strutyński Janusz: Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 4/5 s. 337-340  szczegóły 
recenzja: Walczak Bogdan: Poradnik Językowy 1992 z. 4 s. 310-312  szczegóły 
29.książka: Bąba Stanisław, Liberek Jarosław: Mały słownik frazeologiczny współczesnego języka polskiego. 1994  szczegóły 
recenzja: Levin-Steinmann Anke: x 1995 ([w czasopiśmie:] Anzeiger fuer Slavische Philologie (Graz) 1995...) szczegóły 
30.książka: Bąba Stanisław, Liberek Jarosław: Mały słownik frazeologiczny współczesnego języka polskiego. 2003  szczegóły 
31.książka: Bąba Stanisław, Dziamska Gabriela, Liberek Jarosław: Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego. 1997  szczegóły 
32.książka: Bąba Stanisław, Dziamska Gabriela, Liberek Jarosław: Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego. 1996  szczegóły 
33.książka: Bąba Stanisław, Dziamska Gabriela, Liberek Jarosław: Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego. 1995  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 15, nr 3 s. 23 (not....) szczegóły 
recenzja: Nieckula Franciszek: Nowe opracowanie frazeologii. Polonistyka 1996 nr 7 s. 501-503  szczegóły 
34.książka: Bąba Stanisław, Liberek Jarosław: Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny. 2001  szczegóły 
recenzja: Szczepaniak Czesław Mirosław: Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny. Arkusz 2002 nr 5 s. 13  szczegóły 
recenzja: (TJŻ): Książki 2001 nr 8 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Treder Jerzy: Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 4 s. 303-306  szczegóły 
35.książka: Bieńkowska Danuta, Umińska-Tytoń Elżbieta: Nazewnictwo miejskie Łodzi. 2012  szczegóły 
36.książka: Bijak Urszula, Cieślikowa Aleksandra, Czopek-Kopciuch Barbara: Mały słownik nazw polskich miast, państw Europy, ich stolic i mieszkańców.  szczegóły 
37.książka: Bober Krystyna, Kwiecińska-Kałuża Iwona: Nowy słownik ortograficzny języka polskiego. 1998  szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 20 (not....) szczegóły 
38.książka: Bocian Marianna: Słownik wyrazów trudnych i obcych. 1997  szczegóły 
39.książka: Bocian Marianna: Słownik wyrazów trudnych i obcych. 1998  szczegóły 
40.książka: Bodek Bernadeta, Brzozowska Renata, Buława Monika: Podręczny słownik frazeologiczny.  szczegóły 
41.książka: Bodek Bernadeta, Brzozowska Renata, Buława Monika: Praktyczny słownik frazeologiczny.  szczegóły 
42.książka: Bodek Bernadeta, Brzozowska Renata, Buława Monika: Słownik frazeologiczny.  szczegóły 
43.książka: Bodek Bernadeta, Lebda Renarda: Szkolny słownik frazeologiczny.  szczegóły 
44.książka: Bogusławski Andrzej, Wawrzyńczyk Jan: Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa. 1993  szczegóły 
recenzja: Bartwicka Halina, Mędelska Jolanta: Poradnik Językowy 1994 z. 8 s. 61-66  szczegóły 
45.książka: Bojczuk Tymoteusz: Słownik psycholingwistyczny języka polskiego. Z komentarzem. 2011  szczegóły 
46.książka: Boryś Wiesław: Słownik etymologiczny języka polskiego. 2005  szczegóły 
recenzja: Boryś Wiesław: Detektyw czy archeolog?. Kraków 2005 nr 9 s. 78-79 (wyw. z autorem słownika; rozm.: Marta Bartosik...) szczegóły 
47.książka: Boryś Wiesław: Słownik etymologiczny języka polskiego. 2006  szczegóły 
48.książka: Boryś Wiesław, Popowska-Taborska Hanna: Słownik etymologiczny Kaszubszczyzny. 2006 (
T. 5, S-Ż....)
 szczegóły 
49.książka: Boryś Wiesław, Popowska-Taborska Hanna: Słownik etymologiczny Kaszubszczyzny. 2002 (
T. 4, P - S, 2002, 389 s....)
 szczegóły 
50.książka: Boryś Wiesław, Popowska-Taborska Hanna: Słownik etymologiczny Kaszubszczyzny. 1994 (
T. 1, A-C, 1994, 272 s....)
 szczegóły 
51.książka: Boryś Wiesław, Popowska-Taborska Hanna: Słownik etymologiczny Kaszubszczyzny. 1999 (
T. 3, K - O, 1999, 377 s....)
 szczegóły 
52.książka: Boryś Wiesław, Popowska-Taborska Hanna: Słownik etymologiczny Kaszubszczyzny. 2010 (
T. 6 Indeksy wyrazowe do tomów I-V (z płytą CD)...)
 szczegóły 
53.książka: Boryś Wiesław, Popowska-Taborska Hanna: Słownik etymologiczny Kaszubszczyzny. 1997 (
T. 2. D-J, 1997, 361 s....)
 szczegóły 
recenzja: Hinze Friedhelm: x 2001 ([w czasopiśmie:] Zeitschrift fuer Slavische Philologie (Heidelb...) szczegóły 
54.książka: Broniarek Wojciech: Gdy Ci słowa zabraknie. Słownik synonimów. 2005  szczegóły 
55.książka: Broniarek Wojciech: Gdy Ci słowa zabraknie. Słownik synonimów. 2010  szczegóły 
56.książka: Brueckner Aleksander: Słownik etymologiczny języka polskiego. 1998  szczegóły 
recenzja: M.Rz.: Noty. Polonistyka 1999 nr 6 s. 381  szczegóły 
57.książka: Brueckner Aleksander: Słownik etymologiczny języka polskiego. 2000  szczegóły 
58.książka: Brueckner Aleksander: Słownik etymologiczny języka polskiego. 1993  szczegóły 
59.książka: Brueckner Aleksander: Słownik etymologiczny języka polskiego. 1996  szczegóły 
60.książka: Brueckner Aleksander: Słownik etymologiczny języka polskiego. 1989 (Przedr. z 1. wyd.: Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1927....) szczegóły 
omówienie: Treder Jerzy: Wyrazy kaszubskie w "Słowniku" A. Bruecknera. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1998 t. 3 s. 91-105  szczegóły 
61.książka: Brzeziński Władysław: Słownictwo krajniackie. Słownik gwary wsi Podróżna w Złotowskiem.. 2009 (
T. 5: U-Ż oraz uzupełnienia....)
 szczegóły 
62.książka: Brzeziński Władysław: Słownictwo krajniackie. Słownik gwary wsi Podróżna w Złotowskiem. 1995 (
T. 4: Prz -T....)
 szczegóły 
63.książka: Brzeziński Władysław: Słownictwo krajniackie. Słownik gwary wsi Podróżna w Złowowskiem. 1992 (
T. 3: O -Pry....)
 szczegóły 
64.książka: Bubak Józef: Słownik nazw osobowych i elementów identyfikacyjnych Sądecczyzny - XV-XVII wiek. Imiona, nazwiska, przezwiska. 1992 (Cz. 1: A - M. 427 s.
Cz. 2: N - Ż. 325 s.
...)
 szczegóły 
65.książka: Bukowski Tadeusz Grosek: Słownik gwary skalnego Podhala górali z Kościeliska. 2008  szczegóły 
66.książka: Bułka Władysław: Mały słownik gwary góralskiej z Rycerki Górnej. 2009  szczegóły 
67.książka: Burkhardt Hanna, Łaziński Marek, Nagórko Alicja: Dystynktywny słownik synonimów.  szczegóły 
68.książka: Ceynowa Florian Stanisław: Uwagi o Kaszubszczyźnie. Mały zbiór wyrazów kaszubskich. 2001  szczegóły 
recenzja: Obracht-Prondzyński Cezary: Acta Cassubiana 2001 t. 3 s. 283 (not. rec....) szczegóły 
recenzja: s.j.: Ceynowa odnaleziony. Pomerania 2001 nr 11 s. 53 (relacja z promocji...) szczegóły 
recenzja: s.j.: Leksykalna gratka. Pomerania 2001 nr 10 s. 40  szczegóły 
69.książka: Chaciński Bartłomiej: Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny. 2003  szczegóły 
recenzja: CZAR: Wypasiony sprawdzian. Gazeta Wyborcza 2003 nr 283 s. 21  szczegóły 
recenzja: (gs): Notes Wydawniczy 2004 nr 1 s. 45 (nota...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Książki 2004 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Zdanżać czy nie zdanżać - oto jest pytanie. Rzeczpospolita 2003 nr 281 s. A12 (zawiera wypowiedzi aut.: Andrzej Markowski, Robert Stiller; z not....) szczegóły 
recenzja: Orliński Wojciech: To nie słowni barbarzyńcy. Gazeta Wyborcza 2003 nr 267 s. 17 (z notą i fot....) szczegóły 
recenzja: Zembaty Wojciech: Himilsbach jest oldskul. Przekrój 2003 nr 47 s. 80  szczegóły 
70.książka: Cienkowski Witold Paweł: Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych. 1995  szczegóły 
71.książka: Cienkowski Witold Paweł: Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych. 1993  szczegóły 
72.książka: Cienkowski Witold Paweł: Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych. 2006  szczegóły 
73.książka: Cienkowski Witold Paweł: Słownik synonimów. 2005  szczegóły 
74.książka: Cienkowski Witold Paweł: Szkolny słownik synonimów. 2000  szczegóły 
75.książka: Cienkowski Witold Paweł: Szkolny słownik synonimów. 1995  szczegóły 
76.książka: Ciesielska Anna, Mosiołek-Kłosińska Katarzyna: W kilku słowach. Słownik frazeologiczny języka polskiego. 2001  szczegóły 
recenzja: Kruszona Teresa: W kilku słowach. Gazeta Wyborcza 2001 nr 118 s. 14 (nota...) szczegóły 
recenzja: Polański Edward: Poradnik Językowy 2002 z. 4 s. 64-66  szczegóły 
omówienie: Ciesielska Anna, Mosiołek-Kłosińska Katarzyna: Słownik frazeologiczny dla młodzieży - koncepcja leksykograficzna. Problemy Frazeologii Europejskiej 2001 t. 4 s. 35-57  szczegóły 
77.książka: Cinciała Andrzej: Słownik dyalektyczny Księstwa Cieszyńskiego z dodatkiem przysłów i frazeologii. 1998  szczegóły 
artykuł: Pospiszyl Anna: Composita rzeczownikowe w słowniku gwarowym Andrzeja Cinciały. Prace Językoznawcze [Olsztyn] 2000 z. 2 s. 139-148  szczegóły 
78.książka: Cybulski Marek, Kamińska Maria, Kowalska Danuta: Słownik polsko-łaciński do średniowiecznych psałterzy polskich, wyrazy autosemantyczne. 2000  szczegóły 
79.książka: Czarnecka Katarzyna, Zgółkowa Halina: Słownik gwary uczniowskiej. 1991  szczegóły 
recenzja: Bluszcz Anna J.: Polonica [Kraków] 1994 t. 16 s. 246-249  szczegóły 
recenzja: Bratkowski Piotr: Okrutna młodość. Puls 1992 nr 57 s. 122-124  szczegóły 
recenzja: Bułczyńska Katarzyna: Kwartalnik Pedagogiczny 1992 nr 2 s. 127-129  szczegóły 
recenzja: Ciechanowski Robert: Niedosłownik. Trybuna 1992 nr 87 s. 5  szczegóły 
recenzja: Kott Jan: Mowa. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 16 XII s. 3  szczegóły 
recenzja: Kowalik Krystyna: Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 4/5 s. 348-350  szczegóły 
recenzja: Mycawka Mirosława: O gwarze szkolnej i studenckiej - na marginesie "Słownika gwary uczniowskiej". Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 111-117  szczegóły 
recenzja: Wprost 1992 nr 4 s. 69 (not....) szczegóły 
80.książka: Czerwińska Eliza, Podracka-Wisskirchen Magdalena, Podracki Jerzy: Kieszonkowy słownik ortograficzny z zasadami pisowni oraz interpunkcji.  szczegóły 
81.książka: Czerwińska Eliza, Podracka-Wisskirchen Magdalena, Podracki Jerzy: Kieszonkowy słownik ortograficzny z zasadami pisowni oraz interpunkcji.  szczegóły 
82.książka: Czerwińska Eliza, Podracka-Wisskirchen Magdalena, Podracki Jerzy: Podręczny słownik ortograficzny z zasadami pisowni oraz interpunkcji.  szczegóły 
83.książka: Czerwińska Eliza, Podracka-Wisskirchen Magdalena, Podracki Jerzy: Szkolny słownik ortograficzny z zasadami pisowni oraz interpunkcji.  szczegóły 
84.książka: Czerwińska Eliza, Podracka-Wisskirchen Magdalena, Podracki Jerzy: Szkolny słownik ortograficzny z zasadami pisowni oraz interpunkcji.  szczegóły 
85.książka: Czeszewski Maciej, Foremniak Katarzyna: Ludzie i miejsca w języku. Słownik frazeologizmów eponimicznych.  szczegóły 
86.książka: Ćwiękała Katarzyna: Mój pierwszy słownik wyrazów obcych.  szczegóły 
87.książka: Dąbrowska Anna: Słownik eufemizmów polskich czyli W rzeczy mocno, w sposobie łagodnie. 2009  szczegóły 
88.książka: Dąbrowska Anna: Słownik eufemizmów polskich czyli W rzeczy mocno, w sposobie łagodnie. 1998  szczegóły 
recenzja: (mer): Uczciwszy uszy. Forum Akademickie 1999 nr 3 s. 62  szczegóły 
recenzja: Orliński Wojciech: To, co i owszem. Gazeta Wyborcza 1998 nr 278 s. 20  szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 23 (not....) szczegóły 
recenzja: Stiller Robert: Kłaniam się Annie Dąbrowskiej. Aneks Trybuny 1998 nr 18 s. 7  szczegóły 
recenzja: Walkiewicz Antoni: Jak przeklinać, żeby nie lżyć. Trybuna 1998 nr 231 s. 16  szczegóły 
89.książka: Dąbrówka Andrzej, Dąbrówka Łukasz, Geller Ewa: Słownik antonimów. 2004  szczegóły 
90.książka: Dąbrówka Andrzej, Geller Ewa: Słownik antonimów. 2001  szczegóły 
91.książka: Dąbrówka Andrzej, Geller Ewa: Słownik antonimów. 64000 znaczeń przeciwstawnych i uzupełniających jezyka polskiego. 1995  szczegóły 
92.książka: Dąbrówka Andrzej, Geller Ewa: Słownik antonimów. 64000 znaczeń przeciwstawnych i uzupełniających języka polskiego. 1998  szczegóły 
93.książka: Dąbrówka Andrzej, Geller Ewa: Słownik stylistyczny języka polskiego. Ponad 100 000 wyrażeń (idiomów, kolokacji i użyć). 2007  szczegóły 
94.książka: Dąbrówka Andrzej, Geller Ewa, Turczyn Ryszard: Słownik synonimów. 2004  szczegóły 
95.książka: Dąbrówka Andrzej, Geller Ewa, Turczyn Ryszard: Słownik synonimów. 2005  szczegóły 
96.książka: Dąbrówka Andrzej, Geller Ewa, Turczyn Ryszard: Słownik synonimów. 2001  szczegóły 
97.książka: Dąbrówka Andrzej, Geller Ewa, Turczyn Ryszard: Słownik synonimów. 1996  szczegóły 
98.książka: Dąbrówka Andrzej, Geller Ewa, Turczyn Ryszard: Słownik synonimów. 1993  szczegóły 
99.książka: Dąbrówka Andrzej, Geller Ewa, Turczyn Ryszard: Słownik synonimów. 1997  szczegóły 
100.książka: Dąbrówka Andrzej, Geller Ewa, Turczyn Ryszard: Słownik synonimów. 1998  szczegóły 
101.książka: Dąbrówka Andrzej, Geller Ewa, Turczyn Ryszard: Słownik synonimów. 1995  szczegóły 
102.książka: Dąbrówka Andrzej, Geller Ewa, Turczyn Stanisław: Słownik synonimów. 1995  szczegóły 
103.książka: Dereń Ewa, Nowak Tomasz, Polański Edward: Słownik języka polskiego z frazeologizmami i przysłowiami. 2005  szczegóły 
104.książka: Dereń Ewa, Polański Edward: Słownik ortograficzny. 2009  szczegóły 
105.książka: Dereń Ewa, Polański Edward: Wielki słownik języka polskiego.  szczegóły 
106.książka: Dereń Ewa, Polański Edward: Wielki słownik języka polskiego.  szczegóły 
107.książka: Dereń Ewa, Nowak Tomasz, Polański Edward: Wielki słownik języka polskiego z frazeologizmami i przysłowiami. 2011  szczegóły 
108.książka: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Nowy słownik etymologiczny języka polskiego. 2003  szczegóły 
recenzja: Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 6 okł. (not....) szczegóły 
109.książka: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Słownik etymologiczny języka polskiego. 2005  szczegóły 
110.książka: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego. 2008  szczegóły 
111.książka: Dojka Iwona: Zakłamany słownik czyli Żargon funkcjonariuszy bezpieczeństwa PRL.  szczegóły 
112.książka: Drabik Lidia, Sobol Elżbieta: Słownik języka polskiego. (
[T. 2], Poc - żyz....)
 szczegóły 
113.książka: Drabik Lidia, Sobol Elżbieta: Słownik języka polskiego. (
[T. 1], A-poc....)
 szczegóły 
114.książka: Drabik Lidia, Jadacka Hanna, Markowski Andrzej, Sobol Elżbieta: Słownik poprawnej polszczyzny. 2006  szczegóły 
115.książka: Drabik Lidia, Sobol Elżbieta: Słownik poprawnej polszczyzny.  szczegóły 
116.książka: Drabik Lidia, Sobol Elżbieta: Słownik poprawnej polszczyzny PWN. 2004  szczegóły 
117.książka: Drabik Lidia, Sobol Elżbieta: Szkolny słownik języka polskiego PWN. 2007  szczegóły 
118.książka: Drabik Lidia, Sobol Elżbieta: Szkolny słownik poprawnej polszczyzny PWN. 2007  szczegóły 
119.książka: Dunaj Bogusław: Język polski. Popularny słownik języka polskiego. 2007  szczegóły 
120.książka: Dunaj Bogusław: Język polski. Szkolny słownik języka polskiego. 2008  szczegóły 
121.książka: Dutka Wojciech, Gajewska Beata, Willman Anna: Słownik ortograficzny z zasadami gramatyki. 2008  szczegóły 
122.książka: Dutka Wojciech, Gajewska Beata, Willman Anna: Słownik ortograficzny z zasadami gramatyki.  szczegóły 
123.książka: Dutka Wojciech, Gajewska Beata, Willman Anna: Słownik ortograficzny z zasadami gramatyki.  szczegóły 
124.książka: Dutka Wojciech, Gajewska Beata, Willman Anna: Słownik ortograficzny z zasadami gramatyki.  szczegóły 
125.książka: Dużyńska-Markowska Magdalena: Język polski. Podręczny słownik poprawnej polszczyzny. 2007  szczegóły 
126.książka: Dużyńska-Markowska Magdalena: Szkolny słownik poprawnej polszczyzny. 2002  szczegóły 
127.książka: Dyszak Andrzej: Mały słownik gwary bydgoskiej. Jak mówili bydgoszczanie. 2008  szczegóły 
128.książka: Dziewiętnastowieczne słowniczki gwarowe z Polski północno-wschodniej. 2009  szczegóły 
129.książka: Dzigański Artur: Nowy słownik interpunkcyjny.  szczegóły 
130.książka: Eder Maciej, Twardzik Wacław: Indeksy do Słownika staropolskiego. Alfabetyczny, a tergo, verba absentia, verba expurgata. 2007  szczegóły 
131.książka: Fedan Iwona, Latoń Dariusz, Polański Edward: Nowy słownik ortograficzny.  szczegóły 
132.książka: Fedan Iwona, Latoń Dariusz, Polański Edward: Nowy słownik ortograficzny.  szczegóły 
recenzja: (JH): Książki 2004 nr 10 s. 70 (notka...) szczegóły 
133.książka: Feleszko Kazimierz: Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie Karpackiej do 1945 roku. Słownik. T.2. 2003  szczegóły 
recenzja: Rzetelska-Feleszko Ewa: Działalność Naukowa 2004 z. 18 s. 51-52  szczegóły 
134.książka: Fitak Franciszek: Gwara podhalańska, orawska i spiska. Słownictwo wybrane. 2007  szczegóły 
135.książka: Fitak Franciszek: Słownik gwary orawskiej. 2003  szczegóły 
136.książka: Fliciński Piotr: Wielki słownik frazeologiczny.  szczegóły 
137.książka: Formanowicz Mariusz: Bukowskie rodziny. Słownik nazwisk mieszkańców Buku z I połowy XVIII w.. 2011  szczegóły 
138.książka: Furgalińska Joanna: Ślónsko godka. Ilustrowany słownik dla Hanysów i Goroli. 2010  szczegóły 
139.książka: Furmaga Lesław: Ortofrajda. Pamięciowo-wzrokowy słownik ortograficzny dla dzieci: h, rz, ó, ż. 1999  szczegóły 
140.książka: Gajewska Beata, Pawlus Marta: Podręczny słownik synonimów i antonimów. 2003  szczegóły 
141.książka: Gajewska Beata, Pawlus Marta: Słownik synonimów i antonimów. 2010  szczegóły 
142.książka: Gajewska Beata, Pawlus Marta: Słownik synonimów i antonimów. 2009  szczegóły 
143.książka: Gajewska Beata, Pawlus Marta: Słownik synonimów i antonimów.  szczegóły 
144.książka: Gajewska Beata, Pawlus Marta: Słownik synonimów i antonimów. 1997  szczegóły 
recenzja: Nieckula Franciszek: Zabawa językiem. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 123-127  szczegóły 
145.książka: Gałązka Alina, Podracki Jerzy: Kieszonkowy słowniczek interpunkcyjny PWN. 2001  szczegóły 
146.książka: Giera Małgorzata, Jańczak Krystyna: Słownik gwary biskupiańskiej. 2005  szczegóły 
147.książka: Głowińska Katarzyna: Język polski. Szkolny słownik frazeologiczny.  szczegóły 
148.książka: Głowińska Katarzyna: Popularny słownik frazeologiczny. 2000  szczegóły 
recenzja: Rostankowska Magdalena: Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 1 s. 70-71  szczegóły 
149.książka: Godyń Jan: Mały słownik biblizmów języka polskiego. Od Adama i Ewy zaczynać. 1995  szczegóły 
recenzja: Bąba Stanisław: Biblizmy języka polskiego. Życie i Myśl 1995 nr 4 s. 90-93  szczegóły 
recenzja: Miłkowski Tomasz: Przegląd Tygodniowy 1995 nr 43 s. 17 (not....) szczegóły 
recenzja: Rejter Artur: Od Adama i Ewy zaczynać.... Postscriptum 1996 nr 17 s. 42-43  szczegóły 
omówienie: Godyń Jan: Założenia teoretyczno-metodologiczne do "Małego słownika biblizmów języka polskiego" (Warszawa 1995). Problemy Frazeologii Europejskiej 1997 t. 2 s. 105-112  szczegóły 
150.książka: Golec Józef: Cieszyński słownik gwarowy. 1995  szczegóły 
151.książka: Gołąbek Eugeniusz: Słownik polsko-kaszubski. 2012 (
T. 1, A-K....)
 szczegóły 
152.książka: Grabias Stanisław, Kaczmarek Leon, Skubalanka Teresa: Słownik gwary studenckiej. 1994  szczegóły 
recenzja: Chyrchel Iwona: Ksywa z półki. Słownik gwary studenckiej. Gazeta Wyborcza 1994 nr 194 s. 13  szczegóły 
recenzja: Zarębina Maria: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 1 s. 68-71  szczegóły 
153.książka: Greń Zbigniew, Krasowska Helena: Słownik górali polskich na Bukowinie. 2008  szczegóły 
154.książka: Grochowski Maciej: Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów. 1995  szczegóły 
recenzja: Bakalarczyk Danuta: Oczy więdną. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 64-65  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 23 (not....) szczegóły 
recenzja: Grzenia Jan: K... - jak to łatwo powiedzieć. Postscriptum 1996 nr 17 s. 40-42  szczegóły 
recenzja: Kot Wiesław: Seks na "p". Wprost 1996 nr 18 s. 85  szczegóły 
recenzja: Kwiek-Osiowska Janina: Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 4/5 s. 360-363  szczegóły 
recenzja: Liberek Jarosław: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1996 t. 3 s. 225-235  szczegóły 
recenzja: Łaziński Marek: Aby język giętki.... Ex Libris 1995 nr 85 s. 13  szczegóły 
recenzja: Ruszkowski Marek: Wulgaryzmy w słownikach. Charaktery 2002 nr 4 s. 53  szczegóły 
recenzja: Skarżyński Mirosław: Poradnik Językowy 1995 z. 7 s. 75-80  szczegóły 
recenzja: Żmigrodzka Bożena, Żmigrodzki Piotr: Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 175-178  szczegóły 
155.książka: Grochowski Maciej: Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów. 2002  szczegóły 
156.książka: Gruszczyński Włodzimierz: Wokabularze ryskie na tle XVI i XVII-wiecznej leksykografii polskiej. 2000 (m.in. nt. słownika wydanego w Rydze w 1705 roku autorstwa Liboriusa D...) szczegóły 
recenzja: Walczak Bogdan: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2001 t. 8 s. 197-200  szczegóły 
157.książka: Grzenia Jan: Słownik imion. 2002  szczegóły 
recenzja: Kudera Joanna: Postscriptum 2002 nr 2/3 s. 137-140  szczegóły 
recenzja: Wiśniewski Piotr: Witryna księgarska. Nasz Dziennik 2003 nr 61 s. 8 (nota rec....) szczegóły 
158.książka: Grzenia Jan: Słownik nazw własnych. 2003  szczegóły 
recenzja: aes: Ach te nazwy!. Sprawy Nauki 2003 nr 12 s. 32 (nota...) szczegóły 
recenzja: Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 3 okł. (not....) szczegóły 
159.książka: Grzenia Jan: Słownik nazw własnych. 2002  szczegóły 
160.książka: Grzenia Jan: Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana. 1998  szczegóły 
161.książka: Grzenia Jan: Słownik poprawnej polszczyzny. 2004  szczegóły 
162.książka: Grzenia Jan: Uniwersalny słownik języka polskiego. 2009  szczegóły 
163.książka: Handke Kwiryna: Polskie nazewnictwo miejskie. 1992  szczegóły 
164.książka: Handke Kwiryna: Słownik nazewnictwa Warszawy. 1998  szczegóły 
recenzja: Działalność Naukowa PAN 1999 z. 7 s. 55-56 (not....) szczegóły 
165.książka: Hodorowicz Stanisław Andrzej: Słownik gwary górali Skalnego Podhala. 2005  szczegóły 
166.książka: Holly Krystyna, Żółtak Anna: Słownik wyrazów zapomnianych czyli słownictwo naszych lektur. 2001  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2002 nr 11 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: Pawłowski Roman: Raport z lamusa. Magazyn z Książkami 2001 nr 3 s. 24  szczegóły 
167.książka: Ilustrowany słownik języka polskiego. 2004  szczegóły 
168.książka: Ilustrowany słownik ortograficzny. 2012  szczegóły 
169.książka: Inny słownik języka polskiego PWN. 2000 ([T. 1], A - Ó. 2000, LXI, 1213, [5] s. [T. 2], P - Ż. 2000, 1423, [5] ...) szczegóły 
recenzja: Kucała Marian: Nie każde "inne" lub "inaczej" jest lepsze. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 4 s. 290-292  szczegóły 
recenzja: Kwaśniewska Teresa: Wdzięk trutnia. Głos Ludu 2000 nr 61 s. 4  szczegóły 
recenzja: Olszer Krystyna S.: Słowniki, słowniki.... Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 29 VI s. 13, 15  szczegóły 
recenzja: Piotrowski Tadeusz: Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 4 s. 287-290  szczegóły 
recenzja: Reicher Ewa: Inny słownik języka polskiego PWN. Magazyn Literacki 2000 nr 6/7 s. 14 (not....) szczegóły 
recenzja: Seretny Anna: Jak inny jest "Inny słownik języka polskiego"? O innym słowniku języka polskiego z perspektywy studenta obcojęzycznego. Poradnik Językowy 2003 z. 8 s. 67-71  szczegóły 
recenzja: Wolny Maja: Wdzięk klępy. Polityka 2000 nr 20 s. 52, 54  szczegóły 
recenzja: Wróblewski Andrzej: Zupełnie inny słownik. Rzeczpospolita 2000 nr 202 s. A9  szczegóły 
artykuł: K. M.: Kiedy gęś gęga (Nowe słowniki PWN w maju). Rzeczpospolita 2000 nr 97 s. A8 (nota...) szczegóły 
170.książka: Iwanowicz Małgorzata: Bajkowy słownik wyrazów podobnych i przeciwstawnych dla dzieci. 2007  szczegóły 
171.książka: Iwanowicz Małgorzata: Bajkowy słownik wyrazów podobnych i przeciwstawnych dla dzieci. 2009  szczegóły 
172.książka: Iwanowicz Małgorzata, Polański Edward: Szkolny słownik tematyczny języka polskiego. Nie tylko dla uczniów. 2011  szczegóły 
173.książka: Janik-Płocińska Barbara, Sas Małgorzata, Turczyn Ryszard: Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny. 2004  szczegóły 
174.książka: Janik-Płocińska Barbara, Sas Małgorzata, Turczyn Ryszard: Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny. 2001  szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 4 s. 159 (nota...) szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2001 nr 10 s. 73 (nota...) szczegóły 
175.książka: Jaros Violetta: Współczesne nazwiska mieszkańców gminy Mykanów. 2009  szczegóły 
176.książka: Jarosz Mirosław: Słownik wyrazów obcych. 2001  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Dla przyszłych erudytów. Aneks Trybuny 2001 nr 146 s. E  szczegóły 
recenzja: Fran.: Magazyn Literacki 2001 nr 4 s. 41  szczegóły 
recenzja: (KT): Przekrój 2001 nr 20 s. 68 (nota...) szczegóły 
177.książka: Jasinowska-Czarny Anna: Szkolny słownik ortograficzny. 2001  szczegóły 
178.książka: Jędrzejko Aleksandra: Słownik wyrazów obcych. 2009  szczegóły 
179.książka: Jędrzejko Ewa, Skudrzyk Aldona, Urban Krystyna: Słownik ortograficzny języka polskiego (z elementami gramatyki). 1998  szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 31 (not....) szczegóły 
180.książka: Jędrzejko Ewa, Kita Małgorzata: Słownik wyrazów obcego pochodzenia. 1999  szczegóły 
181.książka: Język polski. Kieszonkowy słownik wyrazów obcych. 2007  szczegóły 
182.książka: Język polski. Współczesny słownik języka polskiego. 2007 (
[T. 1], A - N....)
 szczegóły 
183.książka: Język polski. Współczesny słownik języka polskiego. 2007 (
[T. 2], O - Ż....)
 szczegóły 
184.książka: Jodłowska-Wesołowska Danuta, Wesołowska-Jarema Izabella, Wesołowski Przemysław: Słownik ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji polskiej. 1998  szczegóły 
185.książka: Jodłowska-Wesołowska Danuta, Wesołowska-Jarema Izabella, Wesołowski Przemysław: Słownik ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji polskiej. 1996  szczegóły 
186.książka: Jodłowski Stanisław, Taszycki Witold: Zasady pisowni polskiej i interpunkcji. Słownik ortograficzny. 1997  szczegóły 
187.książka: Kallus Bogdan: Słownik gôrnoślônskij godki. Nowa propozycja zapisu "szkryft ślônski". 2007  szczegóły 
188.książka: Kania Stanisław: Słownik argotyzmów. 1995  szczegóły 
recenzja: Łaziński Marek: Aby język giętki.... Ex Libris 1995 nr 85 s. 13  szczegóły 
recenzja: Misiak Małgorzata: Kłopoty z argotyzmami. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 173-176  szczegóły 
recenzja: Taczanowski Stanisław: Polszczyzna od tyłu. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 1 s. 21  szczegóły 
recenzja: Widawski Maciej: Język Polski [Kraków] 1995 r. 74 nr 4/5 s. 373-375  szczegóły 
189.książka: Karłowicz Jan: Słownik gwar polskich = Woerterbuch polnischer Mundarten. 1998 (
[T. 1.1, A do E], 1998, 31 s....)
 szczegóły 
190.książka: Karpowicz Tomasz: Podręczny słownik ortograficzny współczesnego języka polskiego. 2000  szczegóły 
191.książka: Karpowicz Tomasz: Praktyczny słownik ortograficzny współczesnego języka polskiego. 1998  szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 34 (not....) szczegóły 
192.książka: Karpowicz Tomasz: Słownik ortograficzny. Rejestr wyrazów występujących w języku polskim. 2001  szczegóły 
nawiązanie: Wawrzyńczyk Jan: Michała Arcta Słownik ortograficzny z 1936 roku jako rejestr wyrazów występujących w języku polskim. Semiosis Lexicographica 2002 t. 10 s. 47-49  szczegóły 
193.książka: Kąś Józef: Słownik gwary orawskiej. 2003  szczegóły 
194.książka: Kąś Józef: Słownik gwary orawskiej. 2011 (
[T. 2] P-Ź....)
 szczegóły 
195.książka: Kąś Józef: Słownik gwary orawskiej. 2011 (
[T. 1] A-Ó....)
 szczegóły 
196.książka: Kędelska Elżbieta: Łacińsko-polskie słowniki drukowane pierwszej połowy XVI wieku i ich stosunek do źródeł czeskich. 1986  szczegóły 
recenzja: Borejszo Maria: Slavia Occidentalis 1989 t. 45 (1988) s. 141-143  szczegóły 
recenzja: Petrackova Vera: x (Nase Rec (Praga) 2:84-6 [ClC]...) szczegóły 
197.książka: Kita Małgorzata, Polański Edward: Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych. 2004  szczegóły 
198.książka: Kita Małgorzata, Polański Edward: Słownik paronimów czyli wyrazów mylonych. 2008  szczegóły 
199.książka: Kita Małgorzata, Polański Edward: Słownik tematyczny języka polskiego. 2002  szczegóły 
recenzja: Żmigrodzki Piotr: Poradnik Językowy 2003 z. 2 s. 75-78  szczegóły 
200.książka: Klatkowska Renata: Szkolny słownik wyrazów bliskoznacznych.  szczegóły 
201.książka: Kłosińska Anna: Słownik frazeologiczny PWN. 2005  szczegóły 
202.książka: Kłosińska Anna: Słownik frazeologiczny PWN. 2006  szczegóły 
203.książka: Kłosińska Anna, Sobol Elżbieta, Stankiewicz Anna: Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami. 2005  szczegóły 
204.książka: Knafle, szneki, topki..., czyli Mały słownik ziemi ryjewskiej.  szczegóły 
205.książka: Kobaka Ryszard: Słownik wyrazów i zwrotów językowych w Bobowej i w najbliższych jej okolicach częściej lub rzadziej używanych. 2009  szczegóły 
206.książka: Kobaka Ryszard: Słownik wyrazów i zwrotów językowych w Bobowej i w najbliższych jej okolicach częściej lub rzadziej używanych. 2003  szczegóły 
207.książka: Kobylińska Józefa: Słownik gwary gorczyńskiej (zagórzańskiej). 2001  szczegóły 
omówienie: Kobylińska Józefa: Z doświadczeń w pracy nad "Slownikiem gwary gorczańskiej (zagórzańskiej)". x 2002 ([w ks. zb.:] Gwary dawniej i dziś. Prace ofiarowane docent Wandzie Pom...) szczegóły 
208.książka: Kopaliński Władysław: Od słowa do słowa. Leksykon.  szczegóły 
209.książka: Kopaliński Władysław: Podręczny słownik wyrazów obcych.  szczegóły 
210.książka: Kopaliński Władysław: Podręczny słownik wyrazów obcych.  szczegóły 
211.książka: Kopaliński Władysław: Podręczny słownik wyrazów obcych. 1999  szczegóły 
212.książka: Kopaliński Władysław: Podręczny słownik wyrazów obcych. 1996  szczegóły 
213.książka: Kopaliński Władysław: Przygody słów i przysłów. Leksykon.  szczegóły 
214.książka: Kopaliński Władysław: Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych. 2004  szczegóły 
215.książka: Kopaliński Władysław: Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych. 1996  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 13 (not....) szczegóły 
recenzja: Eponimy Władysława Kopalińskiego. Głos Ludu 1996 nr 28 s. 5 (not....) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Bardotka, bermudy, brie (Eponimy Władysława Kopalińskiego). Rzeczpospolita 1996 nr 55 s. 27 (nota; zapowiedź promocji w Klubie Księgarza w Warszawie...) szczegóły 
recenzja: Miodek Jan: Jak Don Juan stał się donżuanem. Gazeta Wyborcza 1996 nr 56 s. 10  szczegóły 
216.książka: Kopaliński Władysław: Słownik przypomnień. 1992  szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Psikus. Nowe Książki 1992 nr 12 s. 46 (z fot. Władysława Kopalińskiego...) szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Udany zamach. Nowy Świat 1992 nr 199 s. 6  szczegóły 
recenzja: IBIS: Odświeżacz pamięci. Gazeta Wyborcza 1992 nr 162 s. 17  szczegóły 
recenzja: Manturzewska Laura: Łagodnie, ale stanowczo. Nowy Świat 1992 nr 199 s. 6  szczegóły 
217.książka: Kopaliński Władysław: Słownik przypomnień. 1993  szczegóły 
218.książka: Kopaliński Władysław: Słownik przypomnień. 1999  szczegóły 
recenzja: Kula Edward: Moje lektury. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 2 s. 99-100  szczegóły 
219.książka: Kopaliński Władysław: Słownik przypomnień. 1996  szczegóły 
220.książka: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. 1991  szczegóły 
221.książka: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. 1990  szczegóły 
222.książka: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. 1989  szczegóły 
223.książka: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. 1989  szczegóły 
recenzja: [Wróblewski Andrzej] IBIS: Nie dla półinteligentów. Życie Warszawy 1990 nr 13 s. 5  szczegóły 
224.książka: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. 1989  szczegóły 
225.książka: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. 2003  szczegóły 
226.książka: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. 2002  szczegóły 
227.książka: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. 1999  szczegóły 
artykuł: Bobecki Ryszard: Słownik Kopalińskiego po raz 25.. Nauka i Przyszłość 2000 nr 1 s. 15, 17  szczegóły 
228.książka: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. 1996  szczegóły 
229.książka: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. 1995  szczegóły 
230.książka: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem.  szczegóły 
231.książka: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. 1994  szczegóły 
recenzja: 2,1 mln egz. "Słownika" Kopalińskiego. Trybuna 1994 nr 155 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Pomnik Leksykografa. Rzeczpospolita 1994 nr 150 s. 4  szczegóły 
recenzja: Radgowski Michał: Słowniki mają duszę. Polityka - Kultura 1994 nr 7 s. V  szczegóły 
recenzja: (Z.Z.): Opowieści o słowach i rzeczach. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 127 s. 8  szczegóły 
232.książka: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem.  szczegóły 
233.książka: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. 2004  szczegóły 
234.książka: Kozłowski Wiktor Kazimierz Grzegorz: Pierwsze początki terminologii łowieckiej. Słownik łowiecki. 1996  szczegóły 
recenzja: (pik): Przewodnik, ciekawostka, źródło. Forum Akademickie 1996 nr 10 s. 37  szczegóły 
235.książka: Krasiński Adam Stanisław: Słownik synonimów polskich. 1989 (Przedr. fotooffs., oryg.: Kraków: Drukarnia F. Kulczyckiego Sp., 1885....) szczegóły 
236.książka: Kroh Antoni, Magierowa Barbara: Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny. 1996 ([Cz.] 1: Aaż-baterflajki, 1996, XIII, 116 s. [Cz.] 2: Bateria-celownik...) szczegóły 
recenzja: Baster Marek: Bloc-notes. Śląsk 1996 nr 9 s. 73 (nota...) szczegóły 
237.książka: Kroh Antoni, Magierowa Barbara: Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny. Zeszyt zerowy (próbny) A-Z.. 1995  szczegóły 
recenzja: Burszta Wojciech: Językowe umieranie świata. x ([w ks.:] Wojciech Burszta: Asteriks w Disneylandzie. Zapiski antropolo...) szczegóły 
recenzja: Jachimczak Violetta: Polonica [Kraków] 1997 t. 18 s. 237-239  szczegóły 
recenzja: Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 206  szczegóły 
recenzja: Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 204-205  szczegóły 
recenzja: Łaziński Marek: Mały słownik słowników współczesnej polszczyzny 1996. Ex Libris 1996 nr 98 s. 21-22  szczegóły 
recenzja: Smółkowa Teresa: Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 202-204  szczegóły 
recenzja: Wilmański Jerzy: Język jak barometr. Trybuna 1996 nr 3 s. 12  szczegóły 
recenzja: Wisłocki Seweryn A.: Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny. Opcje 1996 nr 1 s. 141-142  szczegóły 
238.książka: Kubiak-Sokół Aleksandra, Sobol Elżbieta: Słownik ortograficzny.  szczegóły 
239.książka: Kubiak-Sokół Aleksandra, Sobol Elżbieta: Szkolny słownik frazeologiczny PWN. 2007  szczegóły 
240.książka: Kubiak-Sokół Aleksandra, Sobol Elżbieta: Szkolny słownik ortograficzny PWN. 2007  szczegóły 
241.książka: Kubisa-Ślipko Anna: Słownik wyrazów bliskoznacznych. 2000  szczegóły 
242.książka: Kubisa-Ślipko Anna: Słownik wyrazów obcych.  szczegóły 
243.książka: Kucała Marian: Mały słownik poprawnej polszczyzny. 1995  szczegóły 
244.książka: Kucharzyk Renata: Górolsko godacka. Ilustrowany słownik dla ceprów.  szczegóły 
245.książka: Kuć Joanna: Słownik XVII-wiecznych nazw osobowych Trzebieszowa i okolic. 2012  szczegóły 
246.książka: Kupiec Weronika, Popławska Anna: Słownik synonimów i antonimów.  szczegóły 
247.książka: Kuraszkiewicz Władysław: Der polnische Wortbestand in J. Mączyński Lexicon Latino-Polonicum aus dem Jahre 1564. 1983  szczegóły 
recenzja: Lewaszkiewicz Tadeusz: Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 151-154  szczegóły 
248.książka: Kurzeja Monika: Słownik gwary górali łąckich. 2012  szczegóły 
249.książka: Kurzowa Zofia: Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego wraz z indeksem pojęciowym wyrazów i ich znaczeń. 1999  szczegóły 
recenzja: Alma Mater 2000 nr 18 s. 53 (nota...) szczegóły 
recenzja: Seretny Anna: Poradnik Językowy 2001 z. 3 s. 50-58  szczegóły 
recenzja: Sękowska Elżbieta: Poradnik Językowy 2001 z. 3 s. 58-62  szczegóły 
250.książka: Kurzowa Zofia: Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego wraz z indeksem pojęciowym wyrazów i ich znaczeń.  szczegóły 
251.książka: Kurzowa Zofia: Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI-XX w.. 1993  szczegóły 
recenzja: Makarski Władysław: Polacy i język polski na Litwie. Akcent 1994 nr 2 s. 87-95  szczegóły 
recenzja: Szpiczakowska Monika: Przegląd Wschodni 1994 t. 3 z. 3 s. 581-583  szczegóły 
252.książka: Kurzowa Zofia, Zgółkowa Halina: Słownik minimum języka polskiego. 1992  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Zenon: Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 4/5 s. 350-353  szczegóły 
recenzja: Wprost 1992 nr 13 s. 69 (not....) szczegóły 
253.książka: Kusztelska Grażyna, Kusztelski Błażej: Ilustrowany słownik ortograficzny dla klas I-IV. 1998  szczegóły 
recenzja: Guśpiel Maria: Ilustrowany słownik ortograficzny. Nowa Polszczyzna 1999 nr 1 s. 58-60  szczegóły 
254.książka: Latoń Dariusz, Latusek Arkadiusz, Tokarczyk Renata: Podręczny słownik wyrazów bliskoznacznych.  szczegóły 
255.książka: Latusek Arkadiusz, Pilarski Przemysław: Nowy słownik wyrazów bliskoznacznych.  szczegóły 
256.książka: Latusek Arkadiusz, Pilarski Przemysław: Nowy słownik wyrazów bliskoznacznych.  szczegóły 
257.książka: Latusek Arkadiusz, Pilarski Przemysław: Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych.  szczegóły 
258.książka: Latusek Arkadiusz, Pilarski Przemysław: Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych.  szczegóły 
259.książka: Lebda Renarda: Nowy słownik frazeologiczny.  szczegóły 
260.książka: Lebda Renarda: Nowy słownik frazeologiczny.  szczegóły 
261.książka: Leonowicz Dominika: Rymownik. Słownik wyrazów rymowanych. 2007  szczegóły 
262.książka: Lewinson Jacek: Słownik seksualizmów polskich. 1999  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Kurkiewy siódme. Nowe Książki 1999 nr 8 s. 68-69  szczegóły 
recenzja: Pawelec Radosław: O tym, czego o seksualizmach nie wiemy i czego się dowiemy ze słownika Jacka Lewinsona. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 166-170  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] hm: Camera obscura. Dekada Literacka 1999 nr 7/8 s. 23 (sprostowania dot. autorstwa "O królewnie Pizdolinie"...) szczegóły 
263.książka: Linde Samuel Bogumił: Słownik języka polskiego. 1994 (T. 1: A-F. 1994, [6], 681 s. T. 2: G-L. 1994, [10], V, [4], 12-691 s. ...) szczegóły 
264.książka: Linde Samuel Bogumił: Słownik języka polskiego. 1994 (T. 4: P, 1995, 735, [7] s. T. 6 (cz. 1): U - W, 1995, 684 s. T. 6 (cz....) szczegóły 
265.książka: Lubaszewska Antonina: Słownik słów kluczowych z literaturoznawstwa. Wykaz podstawowych terminów. 1990  szczegóły 
266.książka: Łomnicka-Dulak Wanda: Matusine słówecka. Słownik gwary górali nadpopradzkich. 2005  szczegóły 
267.książka: Łuczyński Edward: Staropolskie słownictwo związane z żeglugą. XV i XVI wiek. 1986  szczegóły 
recenzja: Breza Edward: Rocznik Gdański 1990 t. 48 z. 2 (1988) s. 253-254  szczegóły 
268.książka: Malczewska-Garsztkowiak Lidia, Malczewski Jan: Szkolny słownik ortograficzny.  szczegóły 
269.książka: Malczewska-Garsztkowiak Lidia, Malczewski Jan: Szkolny słownik ortograficzny.  szczegóły 
270.książka: Malczewska-Garsztkowiak Lidia, Malczewski Jan: Szkolny słownik ortograficzny.  szczegóły 
271.książka: Malczewska-Garsztkowiak Lidia, Malczewski Jan: Szkolny słownik ortograficzny wraz z zasadami pisowni polskiej.  szczegóły 
272.książka: Malec Maria: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski. 2003  szczegóły 
recenzja: Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 2 okł. (not....) szczegóły 
273.książka: Malmor Izabela: Słownik etymologiczny języka polskiego.  szczegóły 
274.książka: Malmor Izabela: Słownik etymologiczny języka polskiego.  szczegóły 
275.książka: Mały słownik gwar polskich. 2009  szczegóły 
recenzja: Annual Report 2011 s. 30-31  szczegóły 
276.książka: Mały słownik gwary Górnego Śląska. Cz. 1. 2000  szczegóły 
recenzja: Michalewska Maria Teresa: Mały słownik gwary Górnego Śląska. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 262-263  szczegóły 
277.książka: Mały słownik gwary Górnego Śląska. Cz. 1. 1999  szczegóły 
278.książka: Mały słownik języka polskiego. 1994  szczegóły 
279.książka: Mały słownik języka polskiego. 1999  szczegóły 
280.książka: Mały słownik języka polskiego. 2000 (Oprac. haseł: Lidia Drabik [et al.]...) szczegóły 
281.książka: Mały słownik języka polskiego. 1993 (Oprac. haseł Halina Chociłowska [et al.]...) szczegóły 
282.książka: Mały słownik języka polskiego. 1993 (Oprac. haseł Lidia Drobik [et al.]...) szczegóły 
283.książka: Mały słownik języka polskiego. (Oprac. haseł Halina Chociłowska [et al.]...) szczegóły 
284.książka: Mały słownik języka polskiego. (Oprac. haseł Halina Chociłowska [et al.]...) szczegóły 
285.książka: Mały słownik języka polskiego. (Oprac. haseł Halina Chociłowska [et al.]...) szczegóły 
286.książka: Mały słownik języka polskiego. 1989 (Oprac. haseł Halina Chociłowska [et al.]...) szczegóły 
287.książka: Mały słownik języka polskiego. 1997 (Oprac. haseł Lidia Drabik [et al.]...) szczegóły 
288.książka: Mały słownik języka polskiego. 1997 (Oprac. haseł Lidia Drobik [et al.]...) szczegóły 
289.książka: Mały słownik języka polskiego. 1996 ([Oprac. haseł Lidia Drabik et al.]....) szczegóły 
290.książka: Mały słownik języka polskiego. 1995 (Oprac. haseł: Lidia Drabik [et al.]...) szczegóły 
291.książka: Mały słownik języka polskiego. 1995 (Oprac. haseł: Lidia Drabik, Małgorzata Grzegorzewicz, Anna Kłosińska, ...) szczegóły 
292.książka: Mały słownik odmiany wyrazów trudnych. 1993 ([Autorzy słownika:] Krystyna Kowalik, Alicja Orzechowska, Teresa Rokic...) szczegóły 
recenzja: Skarżyński Mirosław: Poradnik Językowy 1994 z. 1/2 s. 67-69  szczegóły 
293.książka: Mały słownik pogórzański. 2011  szczegóły 
294.książka: Mały słownik zaginionej polszczyzny. 2003  szczegóły 
295.książka: Marchewka Jerzy: Synonimy tematyczne. Synonimy dla szaradzistów. 2007  szczegóły 
296.książka: Marcinów Teresa: Słownik wyrazów obcych. 2005  szczegóły 
297.książka: Markowski Andrzej: Język polski. Popularny słownik poprawnej polszczyzny. 2007  szczegóły 
298.książka: Markowski Andrzej, Pawelec Radosław: Język polski. Popularny słownik wyrazów obcych i trudnych. 2007  szczegóły 
299.książka: Markowski Andrzej, Pawelec Radosław: Język polski. Szkolny słownik wyrazów obcych i trudnych. 2008  szczegóły 
300.książka: Markowski Andrzej, Wichrowska Wioletta: Język polski. Wielki słownik ortograficzny. 2007  szczegóły 
301.książka: Markowski Andrzej, Pawelec Radosław: Język polski. Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych. 2007  szczegóły 
302.książka: Markowski Andrzej: Leksykon najnowszych wyrazów obcych. 1996  szczegóły 
recenzja: Kot Wiesław: Dyskomfort w żołądku. Wprost 1996 nr 24 s. 101  szczegóły 
303.książka: Markowski Andrzej: Łatwy słownik trudnych wyrazów. 2000  szczegóły 
304.książka: Markowski Andrzej: Popularny słownik poprawnej polszczyzny. 2001  szczegóły 
305.książka: Markowski Andrzej, Pawelec Radosław: Słownik wyrazów obcych i trudnych. 2002  szczegóły 
306.książka: Markowski Andrzej: Tyle trudnych słów... Praktyczny słownik wyrazów obcych używanych w prasie, radiu i telewizji. 1995  szczegóły 
recenzja: Świetlik Karol: Poradnik Językowy 1995 z. 7 s. 71-75  szczegóły 
307.książka: Markowski Andrzej, Pawelec Radosław: Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych. 2001 (
[Redakcja haseł:] Agnieszka Kornaszewska [et al.]...)
 szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2002 nr 3 s. 57 (nota...) szczegóły 
308.książka: Maryniakowa Irena: Słownik dawnej mowy mieszkańców Ciechanowca i okolicznych wsi na Podlasiu. 2011  szczegóły 
309.książka: Matys-Małaszkiewicz Regina: Słownik wyrazów bliskoznacznych. 2001  szczegóły 
310.książka: Matys Regina: Słownik wyrazów przeciwstawnych. 1996  szczegóły 
311.książka: Mika Tomasz, Pluskota Dominika, Świetlik Karol: Słownik synonimów. Nie tylko dla ucznia. 1997  szczegóły 
recenzja: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1998 t. 5 s. 236 (nota...) szczegóły 
312.książka: Mika Tomasz, Pluskota Dominika, Świetlik Karol: Szkolny słownik synonimów.  szczegóły 
313.książka: Mika Tomasz, Pluskota Dominika, Świetlik Karol: Szkolny słownik synonimów. 1999  szczegóły 
314.książka: Milerski Władysław: Nazwiska cieszyńskie. 1996  szczegóły 
recenzja: Jaworski Kazimierz: Nazwiska cieszyńskie. Głos Ludu 1997 nr 118 s. 4  szczegóły 
315.książka: Miodek Jan: Słownik ojczyzny polszczyzny. 2005  szczegóły 
316.książka: Miodek Jan: Słownik ojczyzny polszczyzny. 2002  szczegóły 
recenzja: Drewniak Stanisław: Poradnik Językowy 2003 z. 6 s. 62-67  szczegóły 
recenzja: (jfk): Miodek w Europie. Notes Wydawniczy 2002 nr 5 s. 18  szczegóły 
recenzja: Miodek elektroniczny. Wprost 2003 nr 3 s. 97 (nota nt. wersji multimedialnej słownika...) szczegóły 
recenzja: Polański Edward: Słownik dla każdego. Śląsk 2003 nr 2 s. 44-45  szczegóły 
317.książka: Molska Barbara: Jak mówicie jo wom powim. Czyli ł-ostrowskie cuda niewidy. 2011  szczegóły 
318.książka: Mueldner-Nieckowski Piotr: Nowy szkolny słownik frazeologiczny. 2004  szczegóły 
319.książka: Mueldner-Nieckowski Piotr: Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. Wyrażenia, zwroty, frazy. 2004  szczegóły 
320.książka: Najnowszy słownik ortograficzny języka polskiego z zasadami pisowni oraz interpunkcji.  szczegóły 
321.książka: Nowak Franciszek, Polański Edward: Słownik ortograficzny. 1996  szczegóły 
322.książka: Nowak Franciszek, Polański Edward: Słownik ortograficzny. 1997  szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 43 (not....) szczegóły 
323.książka: Nowak Franciszek, Polański Edward: Słownik ortograficzny. 2001  szczegóły 
324.książka: Nowak Franciszek: Słownik ortograficzny. 1998  szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 40 (not....) szczegóły 
325.książka: Nowak Józef Karol, Nowak Kazimierz Andrzej: Słownik gwary górali żywieckich. Objaśnienia, przykłady, słownik alfabetyczny i tematyczny. 2012  szczegóły 
326.książka: Nowak Józef Karol, Nowak Kazimierz Andrzej: Słownik gwary górali żywieckich. Objaśnienia, przykłady, słownik alfabetyczny i tematyczny. 2000  szczegóły 
327.książka: Nowak Paweł, Zimny Rafał: Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989. 2009  szczegóły 
328.książka: Nowak Tomasz, Polański Edward, Szopa Marek: Słownik języka polskiego. 2004  szczegóły 
329.książka: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1993-2000. 2004 (
Cz. 1, A - H....)
 szczegóły 
330.książka: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985-1992. 1999 (
Cz. 2, P - Ż....)
 szczegóły 
331.książka: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985-1992. 1998 (
Cz. 1, A - O....)
 szczegóły 
332.książka: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1993-2000. 2006 (
Cz. 4, T - Ż....)
 szczegóły 
333.książka: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1993-2000. 2005 (
Cz. 3, P - Ś....)
 szczegóły 
334.książka: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1993-2000. 2004 (
Cz. 2, I - O....)
 szczegóły 
335.książka: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 2001-2005. 2010 (
Cz. 1 A-D....)
 szczegóły 
336.książka: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 2001-2005. 2010 (
Cz. 2 E-J....)
 szczegóły 
337.książka: Nowy słownik gwary uczniowskiej.  szczegóły 
recenzja: Tym Stanisław: Novaja Pol'sha 2004 nr 4 s. 27-28 (nota...) szczegóły 
338.książka: Nowy słownik ortograficzny PWN wraz z zasadami pisowni i interpunkcji. 1996  szczegóły 
recenzja: Chojnacki Józef: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1997 t. 4 s. 233-238  szczegóły 
recenzja: Miodek Jan: Słownik stulecia. Książki. Gazeta 1997 nr 2 s. 11  szczegóły 
recenzja: Stiller Robert: Radosna twórczość ortografów. Aneks Trybuny 1998 nr 19 s. 7  szczegóły 
339.książka: Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. 1997  szczegóły 
recenzja: Stanosz Barbara: Ortografia na bakier z logiką. Przegląd Tygodniowy 1998 nr 40 s. 14  szczegóły 
340.książka: Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. 1998  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Nieopodal normy językowej. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 33 s. 2  szczegóły 
341.książka: Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. 1999 (Oprac. haseł: Jan Grzenia [et al.]...) szczegóły 
recenzja: Klimińska Małgorzata: O nowych słownikach. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 3 s. 100-101  szczegóły 
342.książka: Nowy słownik poprawnej polszczyzny. 1999 ([Oprac. haseł:] Agnieszka Grzegółka-Maciejewska [et al.]...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1999 nr 13/14 s. 56 (nota...) szczegóły 
recenzja: Klimińska Małgorzata: O nowych słownikach. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 3 s. 100-101  szczegóły 
recenzja: M.S.: Wiedza i Życie 1999 nr 10 s. 46  szczegóły 
recenzja: Olszer Krystyna S.: Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 17 XII s. 14  szczegóły 
recenzja: Olszer Krystyna S.: Wariantywność" polszczyzny. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 2 VII s. 14  szczegóły 
recenzja: Puzynina Jadwiga: "Sensat" lubi sensacje? O nowym "Słowniku poprawnej polszczyzny". Tygodnik Powszechny 1999 nr 36 s. 12  szczegóły 
recenzja: Wolny Maja: Pasjonat w międzyczasie. Polityka 1999 nr 22 s. 53-54 (z wypowiedzią aut.: Jerzy Bralczyk, Andrzej Markowski, Jan Miodek...) szczegóły 
343.książka: Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. 2002  szczegóły 
344.książka: Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. 2000 ([Oprac. haseł:] Agnieszka Grzegółka-Maciejewska [et al.]...) szczegóły 
recenzja: Kita Małgorzata: Słownik jako narzędzie stylu. Polonistyka 2000 nr 4 s. 225-228  szczegóły 
345.książka: Nowy słownik wyrazów obcych.  szczegóły 
346.książka: Nowy słownik wyrazów obcych.  szczegóły 
347.książka: Okarmus Jacek, Tytuła Magdalena: Słownik wyrazów obcych.  szczegóły 
348.książka: Okarmus Jacek, Tytuła Magdalena: Słownik wyrazów obcych. 2010  szczegóły 
349.książka: Okarmus Jacek, Tytuła Magdalena: Słownik wyrazów obcych.  szczegóły 
350.książka: Okarmus Jacek, Tytuła Magdalena: Słownik wyrazów obcych. 2008  szczegóły 
351.książka: Olinkiewicz Elżbieta, Radzymińska Katarzyna, Styś Halina: Słownik języka polskiego. 2003  szczegóły 
352.książka: Ortograficzny słownik języka polskiego. 2000 ([Oprac. haseł zespół:] pod kierunkiem Marii Derkacz-Strybel w składzie...) szczegóły 
353.książka: Pająkowska-Kensik Maria: Mały słownik kociewski. 2000  szczegóły 
recenzja: ij: Słowniczek kociewski. Pomerania 2001 nr 1 s. 51 (nota recenzencka...) szczegóły 
354.książka: Pająkowska-Kensik Maria: Słowniczek gwary kociewskiej. 1995  szczegóły 
355.książka: Pajewska Ewa: Opisanie lasu. Polskie słownictwo związane z lasem do roku 1939. 2002  szczegóły 
356.książka: Palinciuc-Dudek Elena: Nazwiska i imiona Polaków z Kiszyniowa i okolicy w XIX i XX wieku. 2011  szczegóły 
357.książka: Paluch Stefan Antoni: Słownik mowy zagłębiowskiej z przykładami. 2009  szczegóły 
358.książka: Paździor Bolesław: Słownik etymologiczny gwary śląskiej. 2007  szczegóły 
359.książka: Pelcowa Halina: Słownik gwar Lubelszczyzny. 2012 (
T. 1. Rolnictwo, narzędzia rolnicze, prace polowe, zbiór i obróbka...)
 szczegóły 
360.książka: Pędzich Barbara: Słownik paralotniarski.  szczegóły 
361.książka: Pilot Marian: Słownik dawnej gwary Siedlikowa. 2012  szczegóły 
362.książka: Pilot Marian: Ssapy, szkudły, świętojanki. Słownik dawnej gwary Siedlikowa. 2011  szczegóły 
363.książka: Pisarek Walery: Kieszonkowy słowniczek ortograficzny. 1995  szczegóły 
364.książka: Pisarek Walery: Kieszonkowy słowniczek ortograficzny.  szczegóły 
365.książka: Płażewski Zbigniew, Rola Elżbieta: Wielki ilustrowany słownik ortograficzny. 2004  szczegóły 
366.książka: Podgórska Barbara, Podgórski Adam: Słownik gwar śląskich. Godómy po naszymu, czyli po śląsku. 2008  szczegóły 
367.książka: Podlawska Daniela, Świątek-Brzezińska Magdalena: Słownik frazeologiczny języka polskiego.  szczegóły 
368.książka: Podlawska Daniela, Świątek-Brzezińska Magdalena: Słownik frazeologiczny języka polskiego.  szczegóły 
369.książka: Podlawska Daniela, Świątek-Brzezińska Magdalena: Słownik frazeologiczny języka polskiego. 2008  szczegóły 
370.książka: Podlawska Daniela, Świątek-Brzezińska Magdalena: Słownik frazeologiczny języka polskiego. 2008  szczegóły 
371.książka: Podlawska Daniela, Świątek-Brzezińska Magdalena: Słownik frazeologiczny języka polskiego. 2009  szczegóły 
372.książka: Podlawska Daniela, Świątek-Brzezińska Magdalena: Słownik poprawnej polszczyzny. 2008  szczegóły 
373.książka: Podlawska Daniela, Świątek-Brzezińska Magdalena: Słownik poprawnej polszczyzny. 2008  szczegóły 
374.książka: Podlawska Daniela, Świątek-Brzezińska Magdalena: Słownik poprawnej polszczyzny.  szczegóły 
375.książka: Podlawska Daniela, Świątek-Brzezińska Magdalena: Słownik poprawnej polszczyzny. 2009  szczegóły 
376.książka: Podręczny słownik wyrazów obcych.  szczegóły 
377.książka: Polański Edward, Skudrzykowa Aldona: Jak pisać? Razem czy osobno? Poradnik ze słownikiem. 2010  szczegóły 
378.książka: Polański Edward, Żmigrodzki Piotr: Leksykon ortograficzny. 2001  szczegóły 
recenzja: Kita Małgorzata: Poradnik Językowy 2002 z. 8 s. 70-72  szczegóły 
recenzja: Miodek Jan: Dobre dni słowników. Magazyn z Książkami 2001 nr 7 s. 36  szczegóły 
recenzja: Patrzałek Tadeusz: Dwa nowe słowniki. Polonistyka 2001 nr 10 s. 625-627  szczegóły 
recenzja: Piper Danuta: Poradnik Językowy 2001 z. 10 s. 77-79  szczegóły 
379.książka: Polański Edward: Słownik ortograficzny dla najmłodszych. 1998  szczegóły 
recenzja: Ciechanowska Joanna: Nareszcie dla najmłodszych. Polonistyka 1998 nr 5 s. 308-309  szczegóły 
recenzja: Guśpiel Maria: Jeszcze raz o "Słowniku ortograficznym dla najmłodszych Profesora Edwarda Polańskiego". Nowa Polszczyzna 1998 nr 3 s. 64-65  szczegóły 
recenzja: Miodek Jan: Z ortograficzną pomocą dla najmłodszych. Inspiracje Polonistyczne 2000 nr 17 s. 2-3  szczegóły 
recenzja: Miodek Jan: Z ortograficzną pomocą dla najmłodszych. Nowa Polszczyzna 1998 nr 2 s. 66-67  szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 43 (not....) szczegóły 
380.książka: Polański Edward: Słownik ortograficzny z regułami pisowni i interpunkcji. 2001  szczegóły 
recenzja: Patrzałek Tadeusz: Dwa nowe słowniki. Polonistyka 2001 nr 10 s. 625-627  szczegóły 
381.książka: Polański Edward, Żmigrodzki Piotr: Słownik ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji. 1999  szczegóły 
382.książka: Popularny słownik języka polskiego. 2000 ([Zespół autorski Bogusław Dunaj et al.]...) szczegóły 
383.książka: Popularny słownik języka polskiego. 1999 (Zespół aut.: Bogusław Dunaj [et. al.]...) szczegóły 
384.książka: Popularny słownik wyrazów obcych.  szczegóły 
385.książka: Popularny słownik wyrazów obcych. 2009  szczegóły 
386.książka: Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny. Nie tylko dla młodzieży. 1999  szczegóły 
387.książka: Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny. Nie tylko dla młodzieży. 1995 (Aut. haseł: Anna Cegieła [et al.]...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 6 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 23 (not....) szczegóły 
recenzja: Skarżyński Mirosław: Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 1 s. 54-59  szczegóły 
polemika: Wesołowska Danuta: "Nowomowa" koniecznie potrzebna. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 4/5 s. 349-355  szczegóły 
recenzja: Wróblewski Andrzej: Polszczyzna od przodu. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 1 s. 21  szczegóły 
388.książka: Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny. Nie tylko dla młodzieży. 1996 (Aut. haseł: Anna Cegieła [et al.]...) szczegóły 
389.książka: Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny. Nie tylko dla młodzieży. 1996 ([Aut. haseł: Anna Cegieła et al.]....) szczegóły 
390.książka: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. 2005 (T. 50, Zn-żyźnie....) szczegóły 
391.książka: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. 1994 (Zespół aut.: Bogdan Walczak [et al.].
T. 1: A - amylaza, 1994, XV,...)
 szczegóły 
recenzja: Bobrowski Ireneusz: Poprzednie rozwiązania leksykograficzne a najnowsza propozycja słownikowa (na marginesie "Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny", red. Halina Zgółkowa, t. I-XIII, Poznań, 1994-1997). Polonica [Kraków] 1998 t. 19 s. 212-217  szczegóły 
recenzja: Handke Kwiryna: O Praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1996 t. 33 s. 307-314 (dot. tomów 1-6...) szczegóły 
recenzja: Jurkowski Marian: O praktyczności "Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny". Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1996 t. 33 s. 315-320 (dot. tomów 1-6...) szczegóły 
recenzja: Karcz Andrzej: The Polish Review 1995 t. 40 nr 3 s. 355-357  szczegóły 
recenzja: Lubaś Władysław: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 3 s. 216-218  szczegóły 
recenzja: Marciniak Renata: Mazowieckie Studia Humanistyczne 1997 r. 3 nr 1 s. 285-289 (rec. dot. tomów 1-7...) szczegóły 
recenzja: (mpias): "A" jak amigdalina. Gazeta Wyborcza 1994 nr 300 s. 8  szczegóły 
recenzja: Podracki Jerzy: Warto polecić nowy słownik. Polonistyka 1995 nr 5 s. 366-369  szczegóły 
nawiązanie: Saloni Zygmunt: Polonistyka 1995 nr 8 s. 551-552 (list do red....) szczegóły 
polemika: Zgółkowa Halina: Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu w odpowiedzi. Polonistyka 1995 nr 8 s. 552  szczegóły 
recenzja: Puzynina Jadwiga, Waszakowa Krystyna: Krytycznie o nowym słowniku języka polskiego. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1996 t. 33 s. 321-346 (dot. tomów 1-6...) szczegóły 
recenzja: Puzynina Jadwiga: O "Praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny" raz jeszcze. Polonistyka 1996 nr 5 s. 305-309  szczegóły 
recenzja: Saloni Zygmunt: Akord (o pewnym błędzie słownikowym). Poradnik Językowy 1995 z. 4 s. 55-58  szczegóły 
recenzja: Saloni Zygmunt: Hasła bez odzewu. Polityka - Kultura 1995 nr 8 s. 8  szczegóły 
recenzja: Świdziński Marek: Dinozaur polskiej leksykografii. Tygodnik Powszechny 1996 nr 20 s. 14  szczegóły 
polemika: Kurpisz Anna: Czekać na orzeczenie sądu. Tygodnik Powszechny 1996 nr 28 s. 7 (list do red....) szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Tygodnik Powszechny 1996 nr 22 s. 4 (dot. błędu w art.; podp.: Redakcja Tygodniak Powszechnego...) szczegóły 
polemika: Zgółkowa Halina: Fałszywe zdania (profesorowi Markowi Świdzińskiemu w odpowiedzi). Tygodnik Powszechny 1996 nr 26 s. 17  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Słownik poznański. Strony 1994 nr 1 s. 80-81  szczegóły 
recenzja: Zarębina Maria: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 2 s. 135-138  szczegóły 
recenzja: Zgółkowa Halina: "Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny" - między tradycją a oryginalnością. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 142-153  szczegóły 
392.książka: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. 1997 (
T. 2, an-aszelski. 1997, 342 s....)
 szczegóły 
393.książka: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. 1997 (
T. 10: dy - enzymowy. 1997, 458 s.
T. 11: eo-framużka. 1997, 4...)
 szczegóły 
394.książka: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. 1998 (
T. 14, homotetia - japs. 1998, 463 s.
T. 15, jar - kasiarz. 19...)
 szczegóły 
395.książka: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. 2001 (
T. 30, Podwładna-por, 2001, 458 s.
T. 31, Pora-pozaczynać, 200...)
 szczegóły 
396.książka: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. 1998 (
T. 17, komat-krasula, 1998, 470 s.
T. 18, krasy-lapnąć, 1998, ...)
 szczegóły 
397.książka: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. 1996 (
T. 9, dodzierać - dwużyłowy, 1996, 451 s....)
 szczegóły 
398.książka: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. 2000 (
T. 25, Objechać-odstawka, 2000, 470 s.
T. 26, Odstąpić - osąc...)
 szczegóły 
399.książka: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. 1996 (
T. 7: chluba - część. 1996, 454 s.
T. 8: czi - doduszać. 1996...)
 szczegóły 
400.książka: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. 2002 (
T. 35, Psychoza-reprobować, 2002, 463 s.
T. 36, Reproducer-roz...)
 szczegóły 
401.książka: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. 2003 (
T. 40, Spocząć-sufeta, 2003, 479 s.
T. 41, Sufi-szwalny, 2003,...)
 szczegóły 
402.książka: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. 2004 (
T. 45, Wańczos-wniknięcie....)
 szczegóły 
403.książka: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. 2004 (T. 46, Wniosek-wylanie się....) szczegóły 
404.książka: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. 2004 (
T. 47, Wylansować - zaćwierkać....)
 szczegóły 
405.książka: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. 2004 (
T. 48, Zad-zatrzeć się....)
 szczegóły 
406.książka: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. 2004 (T. 49, Zatrzepotać-zmywczy....) szczegóły 
407.książka: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. 1995 (Zespół autorski: Bogdan Walczak [et al.]
T. 2: an - aszelski, 1995...)
 szczegóły 
recenzja: Kebut Piotr: Praktyczny słownik. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 17 s. 21  szczegóły 
recenzja: Saloni Zygmunt: Hasła bez odzewu. Polityka - Kultura 1995 nr 8 s. 8  szczegóły 
polemika: Zgółkowa Halina: Odzew na hasło. Polityka - Kultura 1995 nr 9 s. 8  szczegóły 
408.książka: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. 1999 (
T. 20, łoński-meritum, 1999, 470 s.
T. 21, merk - monzonit, 1...)
 szczegóły 
recenzja: Dobosz Andrzej: Polszczyzna nieznana. Tygodnik Powszechny 2000 nr 6 s. 6 (dot. t. 22; fel....) szczegóły 
409.książka: Praktyczny słownik wyrazów obcych.  szczegóły 
410.książka: Ramułt Stefan: Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego.  szczegóły 
411.książka: Ramułt Stefan: Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego. 1993  szczegóły 
recenzja: Popowska-Taborska Hanna: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 4/5 s. 357-359  szczegóły 
recenzja: Treder Jerzy: Ocena drugiej części "Słownika" Stefana Ramułta w opracowaniu Haliny Horodyskiej. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1996 t. 33 s. 347-367  szczegóły 
recenzja: Treder Jerzy: Słownik kaszubski Ramułta po stu latach. Gdańskie Studia Językoznawcze 1995 t. 6 s. 7-56  szczegóły 
recenzja: Treder Jerzy: Słowniki Ramułta po 100 latach. Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 113-122  szczegóły 
412.książka: Ratasiewicz Mieczysław: Słownik gwary pogranicza Suwalszczyzny i dawnych Prus Wschodnich. 2010  szczegóły 
413.książka: Rospond Stanisław: Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. 1984  szczegóły 
recenzja: Domański Józef: Archeion 1989 t. 85 (1988) s. 226-230  szczegóły 
recenzja: Duda Henryk, Gałecki Zygmunt: Informacja gramatyczna w "Słowniku etymologicznym miast i gmin PRL" Stanisława Rosponda. Onomastica 1991 r. 36 s. 231-247  szczegóły 
414.książka: Rudnicka Ewa: Uczniowski słownik języka polskiego. 2002  szczegóły 
recenzja: Koman Dorota: Książki 2002 nr 9 s. 61 (nota...) szczegóły 
415.książka: Ruszkowski Marek: Słownik polskich pleonazmów i tautologii. 2012  szczegóły 
416.książka: Rymut Kazimierz: Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny. 1999 (
T. 1, A - K, 1999, LXXX, 503 s....)
 szczegóły 
417.książka: Rymut Kazimierz: Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny. 2001 (
T. 2, L - Ż, 2001, 771 s....)
 szczegóły 
418.książka: Saloni Zygmunt, Szafran Krzysztof, Wróblewska Teresa: Podręczny słownik ortograficzny. 2003  szczegóły 
419.książka: Saloni Zygmunt, Szafran Krzysztof, Wróblewska Teresa: Podręczny słownik ortograficzny. 2005  szczegóły 
420.książka: Sędziak Henryka: Nazwy wsi drobnoszlacheckich w Łomżyńskiem. 2009  szczegóły 
421.książka: Sękowska Elżbieta: Polska leksyka polityczno-społeczna na przełomie XX i XXI wieku. Słownik. 2007  szczegóły 
422.książka: Skoczylas Władysław: Słownik gwary używanej w Kozach. 2006  szczegóły 
423.książka: Skoczylas Władysław: Słownik gwary używanej w Kozach. 2002  szczegóły 
424.książka: Skorupka Stanisław: Słownik frazeologiczny języka polskiego. 1987 ([T. 1]: A-P, 1987, 788 s. [T. 2]: R-Ż, 1987, 905 s....) szczegóły 
425.książka: Skorupka Stanisław: Słownik frazeologiczny języka polskiego. 1999 ([T. 1], A - P, 1999, 788 s.
[T. 2], R - Ż, 1999, 905 s....)
 szczegóły 
426.książka: Skorupka Stanisław: Słownik frazeologiczny języka polskiego. 1996 ([T. 1]: A/P, 1996, 788 s. [T. 2]: R/Ż, 1996, 905 s....) szczegóły 
recenzja: Krzak Stanisław W.: Edukacja i Dialog 1996 nr 6 s. 30  szczegóły 
427.książka: Skorupka Stanisław: Słownik frazeologiczny języka polskiego. 1993 ([T. 1]: A-P, 788 s.
[T. 2]: R-Ż, 905 s....)
 szczegóły 
428.książka: Skorupka Stanisław: Słownik frazeologiczny języka polskiego. 1989 ([T. 1]: A-P. 788 s. [T. 2]: R-Ż. 905 s....) szczegóły 
429.książka: Skowronek Katarzyna: Szkolny słownik wyrazów obcych i trudnych.  szczegóły 
430.książka: Skudrzyk Aldona, Urban Krystyna: Mały słownik użycia wielkich liter w polskich tekstach. Wielką czy małą literą?.  szczegóły 
431.książka: Slang UG. Słownik slangu studentów Uniwersytetu Gdańskiego. 2010  szczegóły 
432.książka: Słowiańskie słowniki gwarowe. 2000 ([Zawiera teksty referatów z konferencji "Słowiańskie słowniki gwarowe"...) szczegóły 
433.książka: Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie. 1995  szczegóły 
recenzja: Węgorowska Katarzyna: Rocznik Lubuski 1997 t. 23 cz. 2 s. 171-174  szczegóły 
434.książka: Słowniczek gwary borowiackiej. 2007  szczegóły 
435.książka: Słowniczek nazw fizjograficznych gminy Wisznice. 2006  szczegóły 
436.książka: Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów. 2005  szczegóły 
437.książka: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Cz. 1, Odapelatywne nazwy osobowe. 2000  szczegóły 
438.książka: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Cz. 2, Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego. 1995  szczegóły 
439.książka: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Cz. 3, Odmiejscowe nazy osobowe. Cz. 4, Nazwy osobowe pochodzące od etników. 1997  szczegóły 
440.książka: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Cz. 5, Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego. 1997  szczegóły 
441.książka: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Cz. 6, Nazwy heraldyczne. 1995  szczegóły 
442.książka: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. 2004 (
T. 11: Poż-Roz....)
 szczegóły 
443.książka: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. 1991 (
T. 5: Kl-Kos. 1991, VIII, 157 s.
...)
 szczegóły 
recenzja: Sochacka Stanisława: Słownik nazw geograficznych Śląska - historyczno-etymologiczna synteza nazewnictwa śląskiego. Studia Śląskie 1994 t. 53 s. 11-25 (omów. dot. wszystkich tomów wydanych w l. 1970-1994...) szczegóły 
444.książka: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. 2011 (
T. 15 Wem-Wrzes....)
 szczegóły 
445.książka: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. 2007 (
T. 13: Spad-Szyw....)
 szczegóły 
446.książka: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. 2002 (
T. 10: Pato-Poz. 2002, 150 s....)
 szczegóły 
447.książka: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. 1999 (
T. 9: Noc-Path. 1999, 144 s....)
 szczegóły 
448.książka: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. 1994 (
T. 7: Lig-Miez. 1994, [8], 142 s....)
 szczegóły 
449.książka: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. 1997 (
T. 8: Mię-Niż. 1997, 154 s....)
 szczegóły 
450.książka: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. 1992 (
T. 6: Kos-Lig. 1992, VI, 146 s....)
 szczegóły 
451.książka: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. 2005 (
T. 12: Roż-Sów....)
 szczegóły 
452.książka: Słownik frazeologiczny.  szczegóły 
453.książka: Słownik frazeologiczny.  szczegóły 
454.książka: Słownik frazeologiczny PWN z Bralczykiem. 2008  szczegóły 
455.książka: Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. 2002 (T. 4, L-N, 2002, 353 , [13] s....) szczegóły 
456.książka: Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. 2006 (T. 5, O-Ó....) szczegóły 
457.książka: Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. 1987 (
T. 2: D - G. 1991, 350 s.
[Oprac.:] Anna Basara, Jadwiga Chot...)
 szczegóły 
458.książka: Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. 1994 (
T. 3, H-K. 1994, 398 s.
[Oprac.:] Anna Basara [et al.]...)
 szczegóły 
459.książka: Słownik gwar polskich. 2007 (
T. 7 z. 3 (22), (Dżwierze-Ferszterek)....)
 szczegóły 
460.książka: Słownik gwar polskich. 2003 (
T. 6, z. 3 (18), (Dożreć(się)-drużkuś)...)
 szczegóły 
461.książka: Słownik gwar polskich. 2010 (
T. 7 z. 4 (23), (Ferszterowy - Fukaczka)....)
 szczegóły 
462.książka: Słownik gwar polskich. 2011 (
T. 8 z. 1 (24), (Fukać (się) - Gardziec)....)
 szczegóły 
463.książka: Słownik gwar polskich. 2012 (
T. 8 z. 2 (25), Gardziel - Gibliwy....)
 szczegóły 
464.książka: Słownik gwar polskich. 1989 (
T. 3, z. 1 (7): Brzódźga-być. 1989, XIX, 213 s.
[Oprac.:] T. G...)
 szczegóły 
465.książka: Słownik gwar polskich. 1991 (
T. 3, z. 2 (8): Być - cham. 1990, s. 213-448.
[Oprac.:] Teresa...)
 szczegóły 
466.książka: Słownik gwar polskich. 1993 (
T. 4 z 3 (12): (Ciupaga-czarnutki). 1993, s. 437-649.
...)
 szczegóły 
467.książka: Słownik gwar polskich. 1994 (
T. 5 z. 1 (13): (Czarny-Czupiradło, 1994, V, 214 s....)
 szczegóły 
468.książka: Słownik gwar polskich. 1996 (
T. 5 z. 2 (14): Czupiradło - Dcera. 1996, s. 215-416....)
 szczegóły 
469.książka: Słownik gwar polskich. 2001 (
T. 6 z. 1 (16), (Dojrzewanie - Dom), 2001, CXII, 58, [6] s....)
 szczegóły 
470.książka: Słownik gwar polskich. 2002 (
T. 6 z. 2 (17), (Doma-dożrany), 2002, s. 59-210, [2] k. tabl....)
 szczegóły 
471.książka: Słownik gwar polskich. 2005 (
T. 7 z. 1 (20), (Dużo-Dziama)....)
 szczegóły 
472.książka: Słownik gwar polskich. 2006 (
T. 7 z. 2 (21), (Dziamać-Dźwierzany)....)
 szczegóły 
473.książka: Słownik gwar śląskich. 2007 (
T. 9, (Faber-gazdzior)....)
 szczegóły 
474.książka: Słownik gwar śląskich. 2006 (
T. 8, (Doznać (się) - ędyk)....)
 szczegóły 
475.książka: Słownik gwar śląskich. 2008 (
T. 10, (Gadziora-gościna)....)
 szczegóły 
476.książka: Słownik gwar śląskich. 2005 (
T. 6, Cyrkarz - Dawny....)
 szczegóły 
477.książka: Słownik gwar śląskich. 2005 (
T. 7, Dąb - Dozierać....)
 szczegóły 
478.książka: Słownik gwar śląskich. 2002 (
T. 3, (Brawcowy-bżdżon), 2002, XXII, 157 s.: mapa
Zespół aut.:...)
 szczegóły 
479.książka: Słownik gwar śląskich. 2001 (
T. 2, (Beczkować-braw), 2001, 156 s.: mapa.
[Zespół aut.:] Mał...)
 szczegóły 
480.książka: Słownik gwar śląskich. 2000 (
T. 1, (A-beczka), 2000, XLIV, 178 s.
[Zespoł aut.:] Małgorzata...)
 szczegóły 
recenzja: Kamusella Tomasz: Na marginesie pierwszego tomu "Słownika gwar śląskich". Przegląd Zachodni 2002 nr 3 s. 159-171  szczegóły 
polemika: Wyderka Bogusław: Śląskie myślenie o języku? (Odpowiedź Tomaszowi Kamuselli). Przegląd Zachodni 2003 nr 2 s. 219-233  szczegóły 
recenzja: Sochacka Stanisława: Kwartalnik Opolski 2001 nr 4 s. 190-194  szczegóły 
recenzja: Świercz Marek: Na razie do beczki. Śląsk 2001 nr 6 s. 86 (rec. t. 1...) szczegóły 
recenzja: Wronicz Jadwiga: Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 2 s. 151-152  szczegóły 
481.książka: Słownik gwar śląskich. 2012 (
T. 13, (Hyro-Jużyneczki)....)
 szczegóły 
482.książka: Słownik gwar śląskich. 2004 (
T. 5, Chwancić (się) - cyrkać....)
 szczegóły 
483.książka: Słownik gwar śląskich. 2004 (
T. 4, Cabak - Chwancianty. ...)
 szczegóły 
484.książka: Słownik gwar śląskich. 2011 (
T. 12, (I. Ha-Hyrnie)....)
 szczegóły 
485.książka: Słownik gwar śląskich. 2009 (
T. 11, (I. Gościniec-Gźmija)....)
 szczegóły 
486.książka: Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego. 2010  szczegóły 
487.książka: Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego. 1995 ([Zespół aut.:] Jan Krop, Józef Pilch, Józef Twardzik, Jadwiga Woronicz...) szczegóły 
recenzja: Gajda Stanisław: Nowe słowniki gwar śląskich. Kwartalnik Opolski 1996 nr 2 s. 102-103  szczegóły 
recenzja: Korzenny Jan: Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego. Głos Ludu 1996 nr 38 s. 4  szczegóły 
recenzja: Pospiszylowa Anna: Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 4/5 s. 389-392  szczegóły 
488.książka: Słownik gwarowy tzw. Słowińców kaszubskich. 1997 (
[T]. 1: A -C. 1997, 199 s....)
 szczegóły 
recenzja: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1998 t. 5 s. 237 (not....) szczegóły 
489.książka: Słownik gwary miejskiej. 1999  szczegóły 
490.książka: Słownik gwary miejskiej Poznania. 1997  szczegóły 
recenzja: Handke Kwiryna: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1999 t. 35 s. 295-301  szczegóły 
recenzja: Pyry w Internecie. Nasz Dziennik 2000 nr 245 s. 8 (not. o udostępnieniu słownika w internecie...) szczegóły 
recenzja: (ZR): Poznańskie "ślepe ryby". Trybuna 1997 nr 154 s. 13 (not....) szczegóły 
491.książka: Słownik gwary śląskiej. 1996  szczegóły 
492.książka: Słownik gwary śląskiej. 1994  szczegóły 
recenzja: Gajda Stanisław: Nowe słowniki gwar śląskich. Kwartalnik Opolski 1996 nr 2 s. 102-103  szczegóły 
recenzja: Tambor Jolanta: Leksykon jednorodnie śląski. Śląsk 1996 nr 2 s. 71  szczegóły 
493.książka: Słownik gwary śląskiej czyli Jak na Rozbarku Starzyk ze Starką godali. 2012  szczegóły 
494.książka: Słownik gwary wsi Wola Radziszowska. 2009  szczegóły 
495.książka: Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. 2001 (
Z. 1, R, 2201, XI, 268 s.: mapa...)
 szczegóły 
496.książka: Słownik ilustrowany języka polskiego. 1995 ([T. 1], 1995, [8], 640 s.: rys. [T. 2], 1995, [6], 641-1211 s.: rys....) szczegóły 
recenzja: M.F.B.: Nowe Książki 1997 nr 3 s. 18 (nota...) szczegóły 
497.książka: Słownik imion. 1991  szczegóły 
recenzja: taule: W sprawie "Słownika imion" - krytycznie. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 1/2 s. 140-141  szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: W sprawie "Słownika imion" - krytycznie. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 187-188  szczegóły 
498.książka: Słownik języka polskiego. 1997 (
T. 7: Pri - R. 1997, [8], 1499, [5] s.
T. 8: S - Ś. 1997, [8]....)
 szczegóły 
recenzja: Derwojedowa Magdalena: Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 14 s. 5 (list do redakcji...) szczegóły 
recenzja: Wilczek Piotr: Multimedialny słownik Doroszewskiego. Postscriptum 1998 nr 24/25 (1997/1998) s. 70-73 (nt. dołączonej do książki wersji elektronicznej wydanej na dysku CD...) szczegóły 
499.książka: Słownik języka polskiego. 1996 (T. 1: A-Ć. 1996, CLIX, 1206 s. T. 2: D-G. 1996, VIII, 1394 s. T. 3: H-...) szczegóły 
500.książka: Słownik języka polskiego. 1992  szczegóły 
501.książka: Słownik języka polskiego. 1994  szczegóły 
502.książka: Słownik języka polskiego. 1993  szczegóły 
recenzja: Damborsky Jiri: Pierwsze nie cenzurowane wydanie. Głos Ludu 1993 nr 12 s. 5  szczegóły 
recenzja: Damborsky Jiri: x 1993 ([w czasopiśmie:] Jazykovedne Aktuality (Praha) 1993 nr 1/2 s. 3...) szczegóły 
503.książka: Słownik języka polskiego. 1990  szczegóły 
504.książka: Słownik języka polskiego. 1988  szczegóły 
recenzja: Mosiołek Katarzyna: Kilka uwag na temat trzytomowego "Słownika języka polskiego". Poradnik Językowy 1989 z. 8 s. 543-550  szczegóły 
recenzja: Mosiołek Katarzyna: Opracowanie haseł "winien" i "powinien" w Słowniku języka polskiego" pod red. Mieczysława Szymczaka. Poradnik Językowy 1992 z. 9/10 (1991) s. 382-384  szczegóły 
505.książka: Słownik języka polskiego.  szczegóły 
506.książka: Słownik języka polskiego PWN. 2006  szczegóły 
507.książka: Słownik języka polskiego PWN. 2006  szczegóły 
508.książka: Słownik języka polskiego PWN. 2007 (
[T. 2], P-Ż....)
 szczegóły 
509.książka: Słownik języka polskiego PWN. 2007 (
[T. 1], A-Ó....)
 szczegóły 
510.książka: Słownik języka polskiego PWN. 1999 (
[T. 1], A - K, 1999, XXXI, 1033 s.
[T. 2], L -P, 1999, 1034 s....)
 szczegóły 
511.książka: Słownik języka polskiego PWN. Z włączonym suplementem. 1996 (
T. 1: A-K. 1996, XXXI, 1033 s.
T. 2: L-P. 1996, 1034 s.
T....)
 szczegóły 
512.książka: Słownik języka polskiego PWN. Z włączonym suplementem. 1998 (
T. 1: A-K, 1998, XXXI, 1033 s.
T. 2: L-P, 1998, 1034 s.
T....)
 szczegóły 
513.książka: Słownik języka polskiego. Suplement [do wszystkich wydań]. 1992 ([Oprac. haseł: Lidia Drabik, Anna Kłosińska, Barbara Kubiak, Aleksandr...) szczegóły 
recenzja: Defińska Anna: Poświntuszyć ortograficznie. Tygodnik Solidarność 1992 nr 41 s. 16  szczegóły 
recenzja: Kot Wiesław: Oszołom wypiera aparatczyka. Wprost 1992 nr 49 s. 93  szczegóły 
recenzja: Lubaś Władysław: Dwa suplementy. Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 2 s. 119-123  szczegóły 
polemika: Bańko Mirosław: W sprawie Dwóch suplementów. Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 1 s. 78-80 (z odp. Władysława Lubasia, s. 80...) szczegóły 
polemika: Saloni Zygmunt: O moralności w leksykografii (Na marginesie recenzji W. Lubasia). Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 1 s. 76-78 (z odp. Władysława Lubasia, s. 80...) szczegóły 
recenzja: Majkowska Grażyna: Frazeologia w "Suplemencie" do "Słownika języka polskiego" PWN. x 1994 ([W ks. zb.:] Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów....) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Grzdyl ze zgredem w Słowniku Języka Polskiego. Rzeczpospolita 1992 nr 256 s. 4  szczegóły 
recenzja: Puzynina Jadwiga: Refleksje dotyczące "Suplementu" do "Słownika języka polskiego" pod redakcją Mieczysława Szymczaka. x 1994 ([W ks. zb.:] Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów....) szczegóły 
recenzja: Sękowska Elżbieta: Wyrazy obce w "Suplemencie" do "Słownika języka polskiego" PWN (głos w dyskusji). x 1994 ([W ks. zb.:] Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów....) szczegóły 
recenzja: Statkiewicz Halina: O doborze haseł w "Suplemencie" do "Słownika języka polskiego" pod redakcją Mieczysława Szymczaka. x 1994 ([W ks. zb.:] Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów....) szczegóły 
recenzja: Zaśko-Zielińska Monika: Poradnik Językowy 1994 z. 7 s. 58-61  szczegóły 
514.książka: Słownik języka polskiego. Suplement [do wszystkich wydań]. 1993  szczegóły 
515.książka: Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku. 2001 (
T. 1 z. 4, Aplikować - asper, 2001, s. 161-240.
[Hasła oprac.:...)
 szczegóły 
516.książka: Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku. 1996 (Zeszyt próbny opracował zespół pod kierunkiem Krystyny Siekierskiej. H...) szczegóły 
recenzja: Dubisz Stanisław: Barok w słownictwie - Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 164-166  szczegóły 
recenzja: Walczak Bogdan: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1997 t. 4 s. 225-232  szczegóły 
517.książka: Słownik języka polskiego XVII i 1 połowy XVIII wieku. 1999 (
T. 1 z. 1, 1999, CV s.
T. 2 z. 2, Aaron - Alembik, 1999, 80 s....)
 szczegóły 
recenzja: Dubisz Stanisław: Słownictwo baroku - "Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku". Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 173-175  szczegóły 
recenzja: Kucała Marian: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 277-281  szczegóły 
recenzja: Siekierska Krystyna: Działalność Naukowa 2000 z. 9 s. 23-25  szczegóły 
518.książka: Słownik języka polskiego XVII i 1 połowy XVIII wieku. 2004 (
T. 1 z. 5, Aspergesm-ażust. Suplement, indeks....)
 szczegóły 
519.książka: Słownik języka polskiego XVII i 1 połowy XVIII wieku. 2000 (
T. 1 z. 3, Alembik - aplikować, 2000, s. 81-160, [8].
[Hasła o...)
 szczegóły 
520.książka: Słownik języka polskiego. [Z włączonym suplementem]. 1995 (
T. 1: A -K, 1995, XXXI, 1033 s.
T. 2: L - P, 1995, 1034 s.
 szczegóły 
521.książka: Słownik ludowych stereotypów językowych. 1980  szczegóły 
recenzja: Sulima Roch: Słowa, sny, słowniki i "wypisy" z Miłosza. Regiony 1990 nr 3 s. 123-126  szczegóły 
522.książka: Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce = Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum. 1988 (
1: Zeszyt dodatkowy 2: Wykaz dzieł cytowanych i skrótów = Index li...)
 szczegóły 
523.książka: Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce = Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum. 1995 (BRT. 7, z. 5 (56), Plaga - Possessionatus. 1995, łamy 641-800....) szczegóły 
524.książka: Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce = Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum. 1996 (
T. 7, z. 6 (57), Possessionatus - praelargus. 1996, łamy 801-960....)
 szczegóły 
525.książka: Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce = Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum. 1997 (
T. 7, z. 7 (58), Praelargus - Primatiatus. 1997, łamy 961-1120....)
 szczegóły 
526.książka: Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce = Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum. 1998 (
T. 7, z. 8 (59), Primaticus - Profundum. 1998, łamy 1121-1280....)
 szczegóły 
527.książka: Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce = Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum. 1999 (
T. 7, z. 9 (60), Profundus - Protectio. 1999, łamy 1181-1440....)
 szczegóły 
528.książka: Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce = Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum. 2000 (
T. 7, z. 10 (61), Protectio - quaero. 2000, łamy 1441-1600....)
 szczegóły 
529.książka: Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce = Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum. 2001 (
T. 7, z. 11 (62), Quaero - quout. 2001, łamy 1601-1800 + Addenda d...)
 szczegóły 
530.książka: Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce = Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum. 2002 (
T. 8, z. 1 (63), Rabalipton - Reddo. 2002, 160 łamów....)
 szczegóły 
531.książka: Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce=Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum. 1992 (
T. 6, z. 7 (51): Ocula - Oxymel. Współpr. Aleksandra Baś-Kulbicka,...)
 szczegóły 
532.książka: Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce=Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum. 1988 (
T. 6, z. 5 (49): Necessitas-Nuntius. 1988. Współpr. A. Baś, L. Krz...)
 szczegóły 
533.książka: Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce=Lexikon mediae et infimae Latinitatis Polonorum. 1994 (
T. 7 z. 4 (55): Persuasibilis-Plaga. Współpr.: Aleksandra Baś-Kulb...)
 szczegóły 
534.książka: Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce=Lexikon mediae et infimae Latinitatis Polonorum. 1993 (
T. 7, z. 3 (54): Perdecet-Persuadeo. Współprac.: Aleksandra Baś-Ku...)
 szczegóły 
535.książka: Słownik nazw terenowych północno-wschodniej Polski. 1992 (A-N. XIX. 1992, 318 s.
O-Ż. 1992, s. 320-610....)
 szczegóły 
536.książka: Słownik ortograficzny.  szczegóły 
537.książka: Słownik ortograficzny.  szczegóły 
538.książka: Słownik ortograficzny. 2005  szczegóły 
539.książka: Słownik ortograficzny 3 w 1.  szczegóły 
540.książka: Słownik ortograficzny dużym drukiem. 2009  szczegóły 
541.książka: Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji. 1995  szczegóły 
542.książka: Słownik ortograficzny. Najnowsze zasady pisowni. Ponad 40 000 haseł. 2011  szczegóły 
543.książka: Słownik ortograficzny. Praca zbiorowa. 1999  szczegóły 
544.książka: Słownik ortograficzny PWN. 2004  szczegóły 
545.książka: Słownik ortograficzny PWN z wymową. 2008  szczegóły 
recenzja: Guzy Anna: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2009 t. 20 (2753) s. 192-193 ( ...) szczegóły 
546.książka: Słownik polskich homonimów całkowitych. 1988  szczegóły 
recenzja: Abe: Twórczość 1989 nr 5 s. 136  szczegóły 
547.książka: Słownik polskich leksemów potocznych. 2009 (
T. 5 Ł-Na....)
 szczegóły 
548.książka: Słownik polskich leksemów potocznych. 2011 (
T. 6, Ne-Od....)
 szczegóły 
549.książka: Słownik polskich leksemów potocznych. 2004 (
T. 3, G-J....)
 szczegóły 
550.książka: Słownik polskich leksemów potocznych. 2003 (
T. 2, D - F, 2003, XXI, 517 s....)
 szczegóły 
551.książka: Słownik polskich leksemów potocznych. 2001 (
T. 1, A - Ć, 2001, XXXVI, 600 s....)
 szczegóły 
552.książka: Słownik polszczyzny rzeczywistej. (Siłą rzeczy - fragment). 2011  szczegóły 
553.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 2012 (
T. 36, Rozat - roztyrkność....)
 szczegóły 
554.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 2003 (
T. 31, Prza - przemieść....)
 szczegóły 
555.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 1995 (
T. 23: P - phy, 1995, IX, 436, [5] s. Skorowidze skrótów źródłowyc...)
 szczegóły 
556.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 1994 (
T. 22: Opoważyć się - ożżony. Red. t. Marian Borecki, Maria Karplu...)
 szczegóły 
557.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 1992 (
T. 21: Ofarbować - opoślad. Komitet red.: Jerzy Bartmiński. Red. t...)
 szczegóły 
558.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 1991 (
T. 20: Ociaple - odżywotny. Komitet red.: Komitet red.: Jerzy Bart...)
 szczegóły 
559.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 1990 (
T. 19: O-ochytrzyć. Red. t.: Lucyna Woronczakowa. Hasła oprac. Jol...)
 szczegóły 
recenzja: J.Ś.: Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 46-47  szczegóły 
560.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 1989 (
T. 18: Nierownia - Ń. Red. tomu: Marian Borecki, 1989, XIII, 573 s...)
 szczegóły 
561.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 2004 (
T. 32, Przemijać - przodujący....)
 szczegóły 
562.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 2002 (
T. 30, Prababa-prywowany, 2002, VIII, 515 s. + Skorowidz skrótów ź...)
 szczegóły 
563.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 1996 (
T. 24: Pi - pniowy. 1996, X, 458 s. + Skorowidze skrótów źródłowyc...)
 szczegóły 
564.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 1997 (
T. 25: Po - podnożny. 1997, X, 501 s. Skorowidz haseł źródłowych [...)
 szczegóły 
565.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 2001 (
T. 29, Potylica - pożżon, 2001, VIII, 491 s. + skorowidz skrótów ...)
 szczegóły 
566.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 2000 (
T. 28, Poskakać - potykanie. 2000, IX, 521. Skorowidze skrótów źró...)
 szczegóły 
567.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 1999 (
T. 27: Poł - posiwieć, 1999, XII, 499 s. Skorowidz skrótów źródło...)
 szczegóły 
568.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 1998 (
T. 26: Podoba-polżyć, 1998, XII, 467 s.
Red. tomu: Krystyna Wi...)
 szczegóły 
569.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 2011 (
T. 35, Q - rowny....)
 szczegóły 
570.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 2010 (
T. 34, Przyrabiać - 'P....)
 szczegóły 
571.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 2009 (
T. 33, Przy - przypatrywać się....)
 szczegóły 
572.książka: Słownik poprawnej polszczyzny PWN. 1990  szczegóły 
573.książka: Słownik poprawnej polszczyzny PWN. 1998  szczegóły 
574.książka: Słownik poprawnej polszczyzny PWN. 1990  szczegóły 
575.książka: Słownik poprawnej polszczyzny PWN. 1991  szczegóły 
576.książka: Słownik poprawnej polszczyzny PWN. 1995 (Oprac. zespół: Czesław Pankowski (kierownik zespołu) Halina Chociłowsk...) szczegóły 
577.książka: Słownik poprawnej polszczyzny PWN. 1995 (Oprac. zespół: Czesław Pankowski (kierownik zespółu), Halina Chociłows...) szczegóły 
578.książka: Słownik poprawnej polszczyzny PWN. 1994  szczegóły 
579.książka: Słownik poprawnej polszczyzny PWN. 2004  szczegóły 
580.książka: Słownik poprawnej polszczyzny PWN. 1996  szczegóły 
581.książka: Słownik prasłowiański. 1995 (T. 7: GA - GOB'DZ', 1995, 207 s. Członkowie zespołu: Wiesław Boryś, K...) szczegóły 
artykuł: Rzepka Wojciech Ryszard: O archaizmach leksykalnych pochodzenia prasłowiańskiego w gwarach polskich (Kilka uwag po lekturze "Słownika prasłowiańskiego". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 153-160 (dot. tomów 1-4...) szczegóły 
582.książka: Słownik prasłowiański. 1991 (T. 6: E-Ę-E. Członkowie zespołu: Wiesław Boryś, Krystyna Herej-Szymańs...) szczegóły 
recenzja: Rzepka Wojciech Ryszard, Walczak Bogdan: Stratyfikacja prasłowiańskiego dziedzictwa leksykalnego w polszczyźnie (Uwagi po lekturze "Słownika prasłowiańskiego"). x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
583.książka: Słownik prasłowiański. 2001 (T. 8, Goda - Gyza, 2001, 341 s. [Członkowie zespołu:] Wieslaw Boryś [e...) szczegóły 
recenzja: Wojtyła-Świerzowska Maria: Działalność Naukowa 2002 z. 14 s. 42-43  szczegóły 
584.książka: Słownik spiskich wyrazów gwarowych. 2006  szczegóły 
585.książka: Słownik staropolski. 1953 (
T. 11 z. 2 (70): Zagumnie - Zapowiadanie. 1996, s. 81-160....)
 szczegóły 
586.książka: Słownik staropolski. 1997 (
T. 11 z. 3 (71), Zapowiadanie-Zawity. 1997, s. 161-240....)
 szczegóły 
587.książka: Słownik staropolski. 1953 (
T. 10, z. 1 (161): W - Wesele. 1989, 80 s.
[Oprac. zespół:] Jó...)
 szczegóły 
588.książka: Słownik staropolski. 1953 (
T. 10, z. 2 (62): Wesele-Wieli. [Oprac.] J. Bal, E. Belcarzowa, E....)
 szczegóły 
589.książka: Słownik staropolski. 1953 (
T. 10, z. 3 (63): Wieli-Wjechać. 1990, s. 161-240....)
 szczegóły 
590.książka: Słownik staropolski. 1953 (
T. 10 z. 4 (64): Wjechać-Wronię. Komitet red.: Stanisław Urbańczyk...)
 szczegóły 
recenzja: Matuszewski Józef: Uzupełnienie do słownika. Język Polski [Kraków] 1991 r. 71 nr 2 s. 146-148 (z odp. Stanisława Urbańczyka, s. 148...) szczegóły 
recenzja: Urbańczyk Stanisław: Prof. J. Matuszewski o Słowniku staropolskim. Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 2/3 s. 212-214  szczegóły 
polemika: Matuszewski Józef: Rzecz o "Słowniku staropolskim". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1993 t. 38 s. 109-118  szczegóły 
591.książka: Słownik staropolski. 1953 (
T. 10 z. 5 (65): Wronka-wszytek. Komitet red.: Stanisław Urbańczyk...)
 szczegóły 
592.książka: Słownik staropolski. 1953 (
T. 10 z. 7 (67): Wyjść-wysługa. Komitet red.: Stanisław Urbańczyk,...)
 szczegóły 
593.książka: Słownik staropolski. 1953 (
Kom. red. Stanisław Urbańczyk, Jan Safarewicz, Władysław Kuraszkie...)
 szczegóły 
594.książka: Słownik staropolski. 1953 (
T. 11 z. 1 (69): Z - Zagumnie, 1995, 80 s.
[Oprac. zespół:] Jó...)
 szczegóły 
595.książka: Słownik staropolski. 1998 (
T. 11 z. 4(72): Zawity-Zeskwarzyć, 1998, s. 241-320....)
 szczegóły 
596.książka: Słownik staropolski. 1999 (
T. 11 z. 5(73), Zeskwarzyć - Złosyństwo, 1999, 321-400 s....)
 szczegóły 
artykuł: Wanicowa Zofia: Na marginesie prac nad Słownikiem staropolskim. Trzy zagadkowe wyrazy: "zamisać", "ziele" i "zielony". Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 68-72  szczegóły 
597.książka: Słownik staropolski. 2000 (
T. 11 z. 6 (74), Złosyństwo - zrządzić, 2000, s. 401-480....)
 szczegóły 
598.książka: Słownik staropolski. 2001 (
T. 11 z. 7 (75), Zrządzić - żąć, 2001, s. 481-560...)
 szczegóły 
599.książka: Słownik staropolski. 2002 (
T. 11 z. 8 (76), Żąć-Żżenie, 2002, s. 561-633...)
 szczegóły 
artykuł: Kucała Marian: Ukończony został Słownik staropolski. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 1 s. 1-4  szczegóły 
600.książka: Słownik staropolskich nazw osobowych. 1965  szczegóły 
recenzja: Matuszewski Józef: Czy Słownik staropolskich nazw osobowych?. Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 4/5 s. 376-378 (nt. nieadekwatości tytułu Słownika w stosunku do jego zawartości...) szczegóły 
nawiązanie: Malec Maria: Wyjaśnienia dotyczące tytułu: "Słownik staropolskich nazw osobowych" (W związku z artykułem J. Matuszewskiego. Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 4/5 s. 378-379  szczegóły 
recenzja: Skulina Tadeusz: O nie odczytanych i niejasnych nazwach osobowych kobiet w SSNO. Onomastica 1991 r. 36 s. 133-158  szczegóły 
książka: Indeks a tergo do Słownika staropolskich nazw osobowych. 1993 (Oprac. zespół: Maria Bobowska-Kowalska, Aleksandra Cieślikowa, Janina ...) szczegóły 
601.książka: Słownik synonimów. 2006  szczegóły 
602.książka: Słownik synonimów polskich. 2002  szczegóły 
603.książka: Słownik synonimów polskich. 1998  szczegóły 
recenzja: Grybosiowa Antonina: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 303-305  szczegóły 
recenzja: Klebanowska Barbara: Poradnik Językowy 1999 z. 2/3 s. 43-52  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Nieopodal normy językowej. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 33 s. 2  szczegóły 
604.książka: Słownik trudnych wyrażeń.  szczegóły 
605.książka: Słownik współczesnego języka polskiego. 1999 (T. 1, a - ówdzie, 1999, XXX, 704 s.
T. 2, p - żyzny, 1999, 687 s. ...)
 szczegóły 
606.książka: Słownik współczesnego języka polskiego. 1998 (T. 1, a - ówdzie. 1998, XXIV, 703 s.
T. 2, p - żyzny. 1998, 687 s....)
 szczegóły 
607.książka: Słownik współczesnego języka polskiego. 2001 (
T. 4, P-S - Powierzyć-S, [2001], 438 s.
[Zespół aut.:] Bogusła...)
 szczegóły 
608.książka: Słownik współczesnego języka polskiego. 2000 ([T. 1, A-Ę], 2000, XLVIII, 398 s. [T. 2, F-M], 2000, 489 s. [Zespół au...) szczegóły 
609.książka: Słownik współczesnego języka polskiego. Nowy popularny. 1996  szczegóły 
recenzja: Gumkowski Marek: PiSz. Polonista i Szkoła 1997 nr 3/4 (1996/1997) s. 52  szczegóły 
recenzja: Lica Aneta: Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 2/3 s. 210-213  szczegóły 
recenzja: Markowski Andrzej: Przewodnik po polszczyźnie. Nowe Książki 1997 nr 3 s. 17-18  szczegóły 
recenzja: Piątek Agata: Zadziwiający słownik. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 24 s. 9 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Pintarić Neda: x 1997 ([w czasopiśmie:] Suvremena Lingvistika (Zagreb) 1997 t. 23 nr 1...) szczegóły 
nawiązanie: Kościuch Julian: Zadziwiający słownik. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 27 s. 24 (list do red....) szczegóły 
610.książka: Słownik współczesnych nazw geograficznych Pomorza Zachodniego z nazwami przejściowymi z lat 1945-1948. Praca zbiorowa. 2002  szczegóły 
611.książka: Słownik wyrazów bliskoznacznych. 1991  szczegóły 
recenzja: Sołtysiak Michał: Edukacja i Dialog 1996 nr 4 s. 22 (nota...) szczegóły 
612.książka: Słownik wyrazów bliskoznacznych. 1990 (W oprac. udział wzięli: Ignacy Piotrowski (kierownik zespołu), Barbara...) szczegóły 
613.książka: Słownik wyrazów bliskoznacznych. 1989  szczegóły 
614.książka: Słownik wyrazów bliskoznacznych. 1989  szczegóły 
615.książka: Słownik wyrazów bliskoznacznych. 2004  szczegóły 
616.książka: Słownik wyrazów bliskoznacznych. 1997  szczegóły 
617.książka: Słownik wyrazów bliskoznacznych. 1995 (W oprac. udział wzięli: Ignacy Piotrowski (kier. zespołu)...) szczegóły 
618.książka: Słownik wyrazów bliskoznacznych. 1986  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: W hołdzie Orwellowi. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 80  szczegóły 
619.książka: Słownik wyrazów bliskoznacznych. 2006  szczegóły 
620.książka: Słownik wyrazów bliskoznacznych. 1996  szczegóły 
621.książka: Słownik wyrazów bliskoznacznych.  szczegóły 
622.książka: Słownik wyrazów bliskoznacznych. 1994  szczegóły 
623.książka: Słownik wyrazów bliskoznacznych. Wydanie poszerzone i zaktualizowane. 1998  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Nieopodal normy językowej. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 33 s. 2  szczegóły 
624.książka: Słownik wyrazów obcych. 1995 ([Oprac. haseł:] Barbara Pakosz, Anna Stankiewicz, Lidia Wiśniakowska, ...) szczegóły 
recenzja: Borejszo Maria: Zapożyczenia włoskie w dwóch najnowszych wydaniach "Słownika wyrazów obcych PWN". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1997 t. 4 s. 59-93  szczegóły 
625.książka: Słownik wyrazów obcych. 2005  szczegóły 
626.książka: Słownik wyrazów obcych.  szczegóły 
627.książka: Słownik wyrazów obcych. 1997 ([Oprac. haseł:] Anna Stankiewicz...) szczegóły 
628.książka: Słownik wyrazów obcych.  szczegóły 
629.książka: Słownik wyrazów obcych. 2002  szczegóły 
630.książka: Słownik wyrazów obcych. 1996 ([Oprac. haseł: Anna Stankiewicz et al.]....) szczegóły 
631.książka: Słownik wyrazów obcych. 1993 (
[Oprac. haseł:] Halina Chociłowska, Elżbieta Sobol, Celina Szkiłą...)
 szczegóły 
recenzja: Borejszo Maria: Zapożyczenia włoskie w dwóch najnowszych wydaniach "Słownika wyrazów obcych PWN". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1997 t. 4 s. 59-93  szczegóły 
632.książka: Słownik wyrazów obcych PWN. 1989  szczegóły 
633.książka: Słownik wyrazów obcych PWN. 1991 (
[Oprac. haseł:] Halina Chociłowska...)
 szczegóły 
634.książka: Słownik wyrazów obcych PWN. 1990  szczegóły 
635.książka: Słownik wyrazów obcych PWN. 1990  szczegóły 
636.książka: Słownik wyrazów obcych PWN. 1989  szczegóły 
637.książka: Słownik wyrazów obcych PWN. 1989  szczegóły 
638.książka: Słownik wyrazów obcych PWN. 1989  szczegóły 
639.książka: Słownik wyrazów obcych PWN. 1987  szczegóły 
640.książka: Słownik wyrazów obcych PWN. 1989  szczegóły 
641.książka: Słownik wyrazów obcych PWN z przykładami i poradami. 2009  szczegóły 
642.książka: Słownik wyrazów obcych PWN z przykładami i poradami. 2009  szczegóły 
643.książka: Słownik wyrazów obcych z przykładami i poradami.  szczegóły 
644.książka: Smagowicz Krzysztof: Mantichora. Etymologiczny słownik nazw zwierząt.  szczegóły 
645.książka: Sobol Elżbieta: Podręczny słownik języka polskiego. 1996  szczegóły 
recenzja: J.G.: Słownik nie tylko dla młodzieży. Postscriptum 1996 nr 18 s. 42  szczegóły 
646.książka: Sobol Elżbieta: Popularny słownik języka polskiego PWN. 2001  szczegóły 
647.książka: Sobol Elżbieta: Słownik języka polskiego. 2005  szczegóły 
648.książka: Sobol Elżbieta: Słownik języka polskiego PWN. 2005  szczegóły 
649.książka: Sobol Elżbieta: Słownik języka polskiego PWN. 2005  szczegóły 
650.książka: Sroka Bronisław: Słownik gwary gilowickiej.  szczegóły 
651.książka: Stec Józef: Słownik gwary buczkowickiej. 2011  szczegóły 
652.książka: Steffen W.: Słownik warmiński. Wrocław, 1984. 1984  szczegóły 
recenzja: Steffen Wiktor: Wokół "Słownika warmińskiego" wydanego przez Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w roku 1984.. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1989 nr 1/4 s. 105-114  szczegóły 
653.książka: Stępniak Klemens: Słownik tajemnych gwar przestępczych. 1993  szczegóły 
recenzja: Borkowski Igor: Poradnik Językowy 1994 z. 4 s. 59-63  szczegóły 
654.książka: Stomma Ludwik: Słownik polskich wyzwisk, inwektyw i określeń pejoratywnych. 2000  szczegóły 
recenzja: Czubaj Mariusz: Flądry, alfonsy, trąbochlaje. Polityka 2001 nr 10 s. 50  szczegóły 
recenzja: (JAZ): Przekrój 2001 nr 28 s. 74 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kornacki Robert: Lud 2001 t. 85 s. 384  szczegóły 
recenzja: (pd): Przegląd 2001 nr 36 s. 41  szczegóły 
655.książka: Sychta Bernard: Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. 1967  szczegóły 
recenzja: Handke Kwiryna: Nazwy i określenia miar w "Słowniku gwar kaszubskich" Bernarda Sychty. x 1995 ([W ks. zb.:] Nazwy i dialekty i dialekty Pomorza dawniej i dziś. Gdańs...) szczegóły 
recenzja: Szczepta Paweł: Neolodżizne e neozemantizne we słoworzu Zechte (dokuńczenie). Najo Uczba 2002 nr 11 s. III  szczegóły 
recenzja: Szczepta Paweł: Neolodżizne e neozemantizne we słoworzu Zechte. Najo Uczba 2002 nr 10 s. III  szczegóły 
książka: Kaszubi. Wierzenia i twórczość. Ze słownika Sychty. 2000 ( ...) szczegóły 
recenzja: E.S.: "Kaszubi. Wierzenia i twórczość". Gdinsko Kleka 2000 nr 15 s. 7 (nota...) szczegóły 
recenzja: Obracht-Prondzyński Cezary: Acta Cassubiana 2000 t. 2 s. 399-400 (nota...) szczegóły 
książka: Kaszubi - wierzenia i twórczość. Ze słownika Sychty. 2002  szczegóły 
książka: Rocławski Bronisław: Indeks a tergo do Słownika gwar kaszubskich Bernarda Sychty. 1991  szczegóły 
656.książka: Szajowska Janina: Słownik gwary cieszanowskiej. 2011  szczegóły 
657.książka: Szałapak Stanisław: Słownik myśliwski. 1995  szczegóły 
658.książka: Szary Lucyna: Ilustrowany słownik frazeologiczny.  szczegóły 
659.książka: Szary Lucyna: Ilustrowany słownik ortograficzny.  szczegóły 
660.książka: Szary Lucyna: Ilustrowany słownik ortograficzny.  szczegóły 
661.książka: Szary Lucyna: Mój pierwszy słowniczek frazeologiczny.  szczegóły 
662.książka: Szary Lucyna: Mój pierwszy słownik frazeologiczny.  szczegóły 
663.książka: Szary Lucyna: Mój pierwszy słownik ortograficzny.  szczegóły 
664.książka: Szkolny słownik frazeologiczny.  szczegóły 
665.książka: Szkolny słownik trudności języka polskiego. 1998 ([Zespół aut.:] Tomasz Bereda, Maria Dolacka, Jerzy Podracki....) szczegóły 
recenzja: Boniecka Barbara: Język Polski w Szkole - Gimnazjum 2000 nr 3 (1999/2000) s. 92-96  szczegóły 
666.książka: Trepczyk Jan: Słownik polsko-kaszubski. 1994 (
T. 1, A-Ó, 1994, 445 s.
T. 2, P-Ż, 1994, 495 s....)
 szczegóły 
recenzja: Breza Edward: Słownik polsko-kaszubski Jana Trepczyka na tle innych słowników kaszubskich. x 1998 ([W ks. zb.:] Gwary i nazewnictwo na Ziemiach Zachodnich i Północnych. ...) szczegóły 
667.książka: Turek Wacław Przemysław: Słownik zapożyczeń pochodzenia arabskiego w polszczyźnie. 2001  szczegóły 
recenzja: Kulwicka-Kamińska Joanna: Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 3 s. 229-232  szczegóły 
recenzja: Stąpor Izabela: Poradnik Językowy 2002 z. 7 s. 69-71  szczegóły 
recenzja: Zaborski Andrzej: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Societe Polonaise de Linguistique 2002 z. 58 s. 201-213  szczegóły 
668.książka: Uniwersalny słownik języka polskiego. 2003 (T. 1, A-G, 2003, XCI, 1109 s. T. 1, A-J, 2003, XCI, 1313 s.: il. T. 2,...) szczegóły 
recenzja: Dubisz Stanisław: Polszczyzna pięciu pokoleń. Książki w Dużym Formacie 2003 nr 8 s. 20-21 (wyw. z redaktorem słownika; rozm.: Teresa Kruszona i Cezary Polak...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: PWN-owska leksykoterapia. Rzeczpospolita 2003 nr 60 s. A9  szczegóły 
recenzja: Wszystko o języku polskim.... Wprost 2003 nr 18 s. 98 (nota...) szczegóły 
recenzja: Żmigrodzki Piotr: Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 3 s. 223-229  szczegóły 
669.książka: Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. A-J. 2006  szczegóły 
670.książka: Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. K-Ó. 2006  szczegóły 
671.książka: Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. P-Ś. 2006  szczegóły 
672.książka: Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. T-Ż. 2006  szczegóły 
673.książka: Urbańczyk Stanisław: Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność. 1991  szczegóły 
recenzja: Sowa Franciszek: Język Polski [Kraków] 1991 r. 71 nr 3/5 s. 283-284  szczegóły 
674.książka: Urbańczyk Stanisław: Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność. 2000  szczegóły 
recenzja: Kwiek-Osiowska Janina: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 5 s. 392-393  szczegóły 
675.książka: Wasilewski Paweł: Zarys historii nieformalnej obyczajowości żołnierskiej. 2008  szczegóły 
676.książka: Wawrzyńczyk Jan: Hasłownik polski. Pierwsze 234567 wyrazów tekstowych końca XVIII - początku XXI wieku. 2006 (Z. 1, A-Ć...) szczegóły 
677.książka: Wawrzyńczyk Jan: Mały słownik bibliograficzny językoznawstwa ogólnego i polonistycznego. 2000  szczegóły 
678.książka: Wawrzyńczyk Jan: Nowe słownictwo polskie. Fikcje i fakty. 1999  szczegóły 
679.książka: Wawrzyńczyk Jan: Słownik bibliograficzny języka polskiego. Wersja przedelektroniczna. 2004 (
T. 2, D-G....)
 szczegóły 
680.książka: Wawrzyńczyk Jan: Słownik bibliograficzny języka polskiego. Wersja przedelektroniczna. 2000 (
T. 1, A-Ć. 2000, 363 s. ...)
 szczegóły 
681.książka: Wawrzyńczyk Jan: Słownik bibliograficzny języka polskiego. Wersja przedelektroniczna. 2006 (
T. 3, H-K....)
 szczegóły 
682.książka: Wawrzyńczyk Jan: Słownik bibliograficzny języka polskiego. Wersja przedelektroniczna. 2011 (
T. 7, Pri-R....)
 szczegóły 
683.książka: Wawrzyńczyk Jan: Słownik bibliograficzny języka polskiego. Wersja przedelektroniczna. 2011 (
T. 8, S - Ś....)
 szczegóły 
684.książka: Wawrzyńczyk Jan: Słownik bibliograficzny języka polskiego. Wersja przedelektroniczna. 2011 (
T. 6, P-Prę....)
 szczegóły 
685.książka: Wawrzyńczyk Jan: Słownik bibliograficzny języka polskiego. Wersja przedelektroniczna. 2010 (
T. 5, Nid-Ó....)
 szczegóły 
686.książka: Wawrzyńczyk Jan: Słownik bibliograficzny języka polskiego. Wersja przedelektroniczna. 2010 (
T. 9, T-Wyf....)
 szczegóły 
687.książka: Wawrzyńczyk Jan: Słownik bibliograficzny języka polskiego. Wersja przedelektroniczna. 2012 (
T. 10, Wyg-Ż....)
 szczegóły 
688.książka: Wawrzyńczyk Jan: Słownik bibliograficzny językoznawstwa ogólnego i polonistycznego. 2005  szczegóły 
689.książka: Wawrzyńczyk Jan: Słownik bibliograficzny językoznawstwa ogólnego i polonistycznego. 2001  szczegóły 
recenzja: Kowalik Krystyna: Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 4/5 s. 331-333  szczegóły 
690.książka: Wesołowska Danuta, Wesołowska-Jarema Izabella, Wesołowski Przemysław: Słownik ortograficzny języka polskiego z najnowszymi zasadami pisowni polskiej i interpunkcji. 2001  szczegóły 
recenzja: (KI): Książki 2001 nr 11 s. 54 (not....) szczegóły 
691.książka: Wichrowska Wioletta: Język polski. Kieszonkowy słownik ortograficzny. 2007  szczegóły 
692.książka: Wichrowska Wioletta: Język polski. Podręczny słownik ortograficzny. 2007  szczegóły 
693.książka: Wichrowska Wioletta: Język polski. Popularny słownik ortograficzny. 2007  szczegóły 
694.książka: Wichrowska Wioletta: Kieszonkowy słownik ortograficzny. 2004  szczegóły 
695.książka: Wichrowska Wioletta: Praktyczny słownik ortograficzny. 2004  szczegóły 
696.książka: Wielki słownik frazeologiczny.  szczegóły 
697.książka: Wielki słownik frazeologiczny.  szczegóły 
698.książka: Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. 2003 ([Współaut.:] Stefania Carofano-Bugajska, Małgorzata Mueldner-Nieckowsk...) szczegóły 
recenzja: (fig): Nowy słownik. Forum Akademickie 2003 nr 6 s. 61  szczegóły 
recenzja: Grześczak Marian: Kiosk (60). Twórczość 2003 nr 10 s. 126-128  szczegóły 
recenzja: Ignatowicz-Skowrońska Jolanta: Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 460-472  szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: Wielki słownik frazeologii polskiej. Autograf 2004 nr 1 s. 37  szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: Wielki słownik frazeologii polskiej. Łabuź 2003 nr 47 s. 66-68  szczegóły 
699.książka: Wielki słownik języka polskiego. 2006  szczegóły 
700.książka: Wielki słownik ortograficzny języka polskiego. 1999 (Oprac. zasad pisowni i interpunkcji Andrzej Markowski. Oprac. haseł ze...) szczegóły 
recenzja: Polański Edward: Poradnik Językowy 2001 z. 4 s. 51-53  szczegóły 
701.książka: Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. 2006  szczegóły 
702.książka: Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. 2010  szczegóły 
703.książka: Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN. 2008  szczegóły 
704.książka: Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN. 2010  szczegóły 
705.książka: Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN. 2004  szczegóły 
706.książka: Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN. A-P. 2006  szczegóły 
707.książka: Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN. Q-Ż. 2006  szczegóły 
708.książka: Wielki słownik ucznia. A-Ó. 2006  szczegóły 
709.książka: Wielki słownik ucznia. P-Ż. 2006  szczegóły 
710.książka: Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN. 2005  szczegóły 
711.książka: Wielki słownik wyrazów obcych.  szczegóły 
712.książka: Wielki słownik wyrazów obcych.  szczegóły 
713.książka: Wielki słownik wyrazów obcych PWN. 2005  szczegóły 
714.książka: Wierzba Waldemar: Kieszonkowy słownik gwary poznańskiej.  szczegóły 
715.książka: Wierzba Waldemar: Słownik gwary poznańskiej. Z naszego na polski, z polskiego na nasze.  szczegóły 
716.książka: Wiśniakowska Lidia: Słownik synonimów.  szczegóły 
717.książka: Wiśniakowska Lidia: Słownik wyrazów bliskoznacznych PWN. 2006  szczegóły 
718.książka: Wiśniakowska Lidia: Słownik wyrazów obcych.  szczegóły 
719.książka: Wiśniakowska Lidia: Słownik wyrazów obcych dużym drukiem. 2009  szczegóły 
720.książka: Wiśniakowska Lidia: Słownik wyrazów obcych PWN. 2004  szczegóły 
721.książka: Wiśniakowska Lidia: Szkolny słownik wyrazów obcych PWN. 2007  szczegóły 
722.książka: Wokół słownika współczesnego języka polskiego. 1988 (T. 2, 1989, 132 s. [M.in. zawiera referaty aut.:] Władysław Lubaś: Źró...) szczegóły 
recenzja: Kowalik Krystyna: Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 1 s. 45-48  szczegóły 
723.książka: Wokół słownika współczesnego języka polskiego. 1993 ([Cz.] 3: Zakres selekcji i informacji....) szczegóły 
724.książka: Wokół słownika współczesnego języka polskiego. Materiały konferencji w Paszkówce, 26-28 XI 1986 r.. 1988 ([zawiera m.in. ref. aut.: Stanisław Urbańczyk, Maria Zarębina oraz str...) szczegóły 
recenzja: Savicky N.: Slavia 1991 z. 2 s. 214-216  szczegóły 
725.książka: Zborowski Juliusz: Słownik gwary Zakopanego i okolic. 2009  szczegóły 
recenzja: Annual Report 2010 s. 27-28  szczegóły 
726.książka: Zgółka Tadeusz, Zgółkowa Halina: Słownictwo współczesnej poezji polskiej. Listy frekwencyjne. 1992 ([Kontynuacja i uzupełnienie "Słownictwa współczesnego języka polskiego...) szczegóły 
recenzja: Gladney Frank Y.: Slavic Review 1993 t. 52 nr 4 s. 881-883  szczegóły 
recenzja: Podobiński Stanisław: Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 301-302  szczegóły 
727.książka: Zgółkowa Halina: Podstawowy słownik języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej. 2008  szczegóły 
728.książka: Żmigrodzki Piotr: Mały słownik synonimów. 2006  szczegóły 
729.książka: Żmigrodzki Piotr: Słownik synonimów i antonimów.  szczegóły 
730.książka: Żmigrodzki Piotr: Słownik wyrazów bliskoznacznych. 2001  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
731.odwołanie: Amszejewicz Michał: Dykcjonarz zawierający wyrazy i wyrażenia z obcych języków polskiemu przyswojone, a mianowicie w umiejętnościach, sztukach, tudzież w stylu prawniczym, administracyjnym, gazeciarskim, naukowo-filozoficznym, literackim i w potocznej mowie używane do użytku powszechnego. Warszawa 1859. x  szczegóły 
książka: Skorupska-Raczyńska Elżbieta: Dykcjonarz Michała Amszejewicza na tle nowopolskich słowników wyrazów obcych. 2004  szczegóły 
artykuł: Skorupska-Raczyńska Elżbieta: "Dykcjonarz" M. Amszejewicza wobec "Słownika wileńskiego". Slavia Occidentalis 1995 t. 52 (1995) s. 131-156  szczegóły 
artykuł: Skorupska-Raczyńska Elżbieta: Orientalizmy w "Dykcjonarzu" Michała Amszejewicza. x 2001 ([w ks. zb.:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. ...) szczegóły 
artykuł: Skorupska-Raczyńska Elżbieta: Progresywne zapożyczenia pochodzenia łacińskiego w "Dykcjonarzu" Michała Amszejewicza. x 1999 ([W ks. zb.:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. ...) szczegóły 
732.odwołanie: Bandtke Jerzy Samuel: Słownik dokładny języka polskiego i niemieckiego do podręcznego używania dla Polaków i Niemców ułożony. Wrocław 1806. x  szczegóły 
artykuł: Bańkowski Andrzej: Jerzego Samuela Bandtkiego "Słownik dokładny". x 1988 ([W ks. zb.:] W kręgu semazjologii, leksykologii i terminologii. II Spo...) szczegóły 
artykuł: Pepłowski Franciszek: O źródłach "Słownika" J.S. Bandtkiego. x 1987 ([W ks. zb.:] Sprach- und Kulturkontakte im Polnischen. Gesammelte Aufs...) szczegóły 
733.odwołanie: Bańkowski Andrzej: Etymologiczny słownik języka polskiego. x  szczegóły 
książka: Iwanowski Marek: Refleksje nad słownikami etymologicznymi języka polskiego. Ze szczególnym uwzględnieniem dzieła Andrzeja Bańkowskiego. 2012  szczegóły 
734.odwołanie: Bańkowski Andrzej: Etymologiczny słownik języka polskiego. x  szczegóły 
książka: Iwanowski Marek: Rusizmy v etimologičeskom slovare pol'skogo âzyka Andžeâ Ban'kovskogo. 2011  szczegóły 
735.odwołanie: Brueckner Aleksander: Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków 1927. x  szczegóły 
736.odwołanie: Karłowicz Jan Aleksander, Kryński Adam Antoni, Niedźwiedzki Władysław: Słownik języka polskiego. T. 1-8. Warszawa 1900-1927. x  szczegóły 
artykuł: Horodyska Halina: Nieznani współpracownicy redakcyjni "Słownika języka polskiego" J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego. Poradnik Językowy 1989 z. 9/10 s. 656-661  szczegóły 
artykuł: Mariak Leonarda: Wyrazy kwalifikowane jako "mało używane" w "Słowniku warszawskim". Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 145-158  szczegóły 
737.odwołanie: Karłowicz Jan: Słownik gwar polskich. T. 1-6. Kraków 1900-1911. x  szczegóły 
książka: Koniusz Elżbieta: Polszczyzna z historycznej Litwy w "Słowniku gwar polskich" Jana Karłowicza. 2001  szczegóły 
recenzja: Wojtkiewicz Iwona: Białostockie Archiwum Językowe 2002 nr 2 s. 251-257  szczegóły 
artykuł: Koniusz Elżbieta: Wyrazy Mickiewiczowskie w "Słowniku gwar polskich" J. Karłowicza. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 129-141  szczegóły 
artykuł: Koniusz Elżbieta: Zapożyczenia cerkiewno-ruskie w "Słowniku gwar polskich" Jana Karłowicza. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 10 s. 83-89  szczegóły 
artykuł: Koniusz Elżbieta: Źródła leksyki północnokresowej w "Słowniku gwar polskich" Jana Karłowicza. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 115-123  szczegóły 
738.odwołanie: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. x  szczegóły 
artykuł: KRU: Kopaliński w Internecie. Rzeczpospolita 2001 nr 132 s. D1 (dot. udostępnienia słownika on-line...) szczegóły 
739.odwołanie: Kortowicz E.S.: Oczyszciciel mowy polskiej czyli słownik obcosłów. Poznań 1891. x  szczegóły 
artykuł: Leszczyński Zenon: Krótka relacja o puryście sprzed wieku. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 347-352  szczegóły 
740.odwołanie: Linde Samuel Bogumił: Słownik języka polskiego. T. 1-6. Warszawa 1807-1814. x  szczegóły 
artykuł: Horodyska Halina: Dwieście lat "Słownika języka polskiego" Samuela Bogumiła Lindego. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2008 nr 1 s. 254-259  szczegóły 
artykuł: Lewaszkiewicz Tadeusz: Osobliwe wyrazy łużyckie w Słowniku Lindego. x 1990 ([w czasopiśmie:] (Koeln, Wien) 1990 t. 6...) szczegóły 
artykuł: Lewaszkiewicz Tadeusz: Osobliwe wyrazy łużyckie w Słowniku Lindego. x 1990 ([W ks. zb.:] "Tgoli chole Mestro". Gedenkschrift fuer Reinhold Olesch....) szczegóły 
artykuł: Matuszczyk Bożena: Archaizmy leksykalne w "Słowniku języka polskiego" S.B. Lindego w świetle geografii językowej. x 1995 ([W ks.:] Polszczyzna dawna i współczesna. Materiały z ogólnopolskich k...) szczegóły 
artykuł: Matuszczyk Bożena: Informacja gramatyczna w "Słowniku" S.B. Lindego. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 6 s. 73-95  szczegóły 
artykuł: Matuszczyk Bożena: Leksyka potoczna w "Słowniku języka polskiego" Samuela B. Lindego. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 193-207  szczegóły 
artykuł: Matuszczyk Bożena: Leksykograficzne opracowanie frazeologii w "Słowniku języka polskiego" Samuela B. Lindego. x 2001 ([w ks. zb.:] Frazeografia słowiańska. Księga pamiątkowa poświęcona pro...) szczegóły 
artykuł: Matuszczyk Bożena: O bezcytatowych hasłach w "Słowniku" S.B. Lindego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 107-116  szczegóły 
artykuł: Matuszczyk Bożena: W sprawie koncepcji Słownika języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 1/2 s. 98-103  szczegóły 
artykuł: Miedziński Ziemowit: Słowianofilskie i patriotyczne motywy dzieła leksykograficznego Samuela Bogumiła Lindego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1990 nr 3 (1075) s. 92-103  szczegóły 
artykuł: Mikołajczyk Stanisław: Słownictwo odnarodowe w "Słowniku języka polskiego" Samuela B. Lindego. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 221-235  szczegóły 
artykuł: Nowakowska Alicja: Francuszczyzna, Francja i Francuzi w Słowniku Lindego. Poradnik Językowy 2001 z. 9 s. 1-10  szczegóły 
artykuł: Nowakowska Alicja: Frazeologia w "Słowniku języka polskiego" S.B. Lindego. Poradnik Językowy 1995 z. 8 s. 32-39  szczegóły 
artykuł: Nowakowska Alicja: Nazwy drzew w "Słowniku języka polskiego". Poradnik Językowy 1998 z. 6 s. 12-18  szczegóły 
artykuł: Olszer Krystyna S.: O Lindem i słownikach języka polskiego. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 9 IX s. 14, nr z 16 IX s. 14  szczegóły 
artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Leksykografia słowiańska początku wieku XIX (Linde, Jungman, Karadzić) i jej związek z leksykografią zachodnioeuropejską (Johnson, Adelung). Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1998 t. 51 s. 41-59 (m.in. nt. słownika, charakter porównawczy...) szczegóły 
artykuł: Ptaszyk Marian: Cena "Słownika języka polskiego" Samuela Bogumiła Lindego (Warszawa 1807-1814). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 2000 z. 4 (340) s. 237-250  szczegóły 
artykuł: Ptaszyk Marian: Drukarskie zamierzenia i dokonania Lindego. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 105-124  szczegóły 
artykuł: Ptaszyk Marian: Rękopis Słownika Lindego. Roczniki Biblioteczne 1994 r. 38 z. 1/2 s. 111-122  szczegóły 
artykuł: Ptaszyk Marian: Uwagi do dziejów "Słownika" Lindego. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1992 z. 1 s. 45-66  szczegóły 
artykuł: Sobczykowa Joanna: Rzeczowniki z formantami -anie, -enie, -cie w funkcji przedmiotowej w "Słowniku języka polskiego" S.B. Lindego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1991 nr 19 (1178) s. 172-179  szczegóły 
artykuł: Warchoł Stefan: Imiona własne osobowe w sześciotomowym dziele S.B. Lindego. Onomastica 1989 r. 34 s. 201-236  szczegóły 
artykuł: Matuszczyk Bożena: W sprawie dokumentacji w Słowniku S.B. Lindego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2004 t. 13 s. 71-78  szczegóły 
741.odwołanie: Mączyński Jan: Lexicon Latino-Polonicum ex optimis Latinae linguae scriptoribus concinnatum. Królewiec 1564. x  szczegóły 
artykuł: Karpluk Maria: Słownictwo Jana Cervusa z Tucholi a "Leksykon" Mączyńskiego (1564). Polszczyzna Regionalna Pomorza 1989 t. 3 s. 7-14  szczegóły 
artykuł: Kędelska Elżbieta: "Leksykon" Jana Mączyńskiego a łacińsko-czeski słownik Tomasza Reszla. Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 89-106  szczegóły 
artykuł: Lewandowski Ignacy: Koncepcja porządku społecznego w "Lexicon Latinopolonicum" Jana Mączyńskiego (1564) i jej związek z autorami starożytnymi. Meander 1994 nr 1/2 s. 67-80  szczegóły 
artykuł: Lewandowski Ignacy: Leksykograficzne założenia i wzory "Słownika łacińsko-polskiego" Jana Mączyńskiego. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1993 t. 9 s. 131-159  szczegóły 
artykuł: Seniów Adrianna: Jana Mączyńskiego rzeczowniki z przyrostkiem -ość w polszczyźnie historycznej. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 317-328  szczegóły 
artykuł: Seniów Adrianna: Zmiany semantyczne Mączyńskiego rzeczowników z przyrostkiem -ość w polszczyźnie historycznej. Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 301-324  szczegóły 
artykuł: Wiśniewska Halina: Polerowanie słownictwa XVI/XVII wieku (na przykładzie Słownika Jana Mączyńskiego i prac naukowych Jana Ursinusa). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1992 t. 9/10 (1991/1992) s. 277-292  szczegóły 
742.odwołanie: Michała Arcta słownik ortograficzny języka polskiego. Warszawa 1936. x  szczegóły 
artykuł: Wawrzyńczyk Jan: "Michała Arcta z 1936 roku słownik ortograficzny" z 1936 roku jako rejestr wyrazów występujących w języku polskim. x nr s. ([w ks. zb.:] Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wiek...) szczegóły 
743.odwołanie: Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Pod red. Andrzeja Markowskiego. Warszawa 1999. x  szczegóły 
artykuł: Włodarczyk Anna: Słownictwo angielskie w "Nowym słowniku poprawnej polszczyzny". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 2002 z. 42 s. 39-47  szczegóły 
744.odwołanie: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Pod red. Haliny Zgółkowej. T. 1-50. Poznań 1994-2005. x  szczegóły 
artykuł: Cechosz Iwona: Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Kultury Słowa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Poradnik Językowy 1995 z. 3 s. 56-62 (spraw. z dyskusji nad trzema pierwszymi tomami słownika...) szczegóły 
artykuł: Hetman Joanna: Spór o słownik. Biblioteka Analiz 2002 nr 24 s. 9 (nt. procesu sądowego o ochronę praw autorskich wytoczonego Wydawnictwu...) szczegóły 
artykuł: Walkiewicz Antoni: To nie dowcip. Trybuna 1999 nr 159 s. 18 (felieton...) szczegóły 
artykuł: Waszakowa Krystyna: O najnowszym słowniku języka polskiego polemicznie. Poradnik Językowy 1995 z. 1 s. 26-37  szczegóły 
745.odwołanie: Ramułt Stefan: Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego. Kraków 1893. x  szczegóły 
artykuł: Horodyska Halina: Druga część "Słownika języka pomorskiego czyli kaszubskiego" Stefana Ramułta. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1992 t. 56 (1992) s. 17-18 (nt. odnalezionej w 1990 przez autorkę części drugiej "Słownika..." poz...) szczegóły 
artykuł: Szczepta Paweł: Nastorsze słoworze kaszebscze. Najo Uczba 2001 nr 9 s. I, III  szczegóły 
nawiązanie: Kowalski Janusz: Słowniki kaszubskie. Najo Uczba 2002 nr 11 s. IV (wiadomości bio- i bibliograficzne o słownikach...) szczegóły 
polemika: Treder Jerzy: Piszmy rzetelniej. Pomerania 2002 nr 4-5 s. 62-63 (uwagi merytoryczne i komentarze do artykułu...) szczegóły 
polemika: Treder Jerzy: Piszmy rzetelniej. Pomerania 2002 nr 4-5 s. 62-63 (uwagi merytoryczne i komentarze do artykułu...) szczegóły 
artykuł: Treder Jerzy: Wpływ "Słownika" Ramułta na postawy elit kaszubskich. x 1995 ([W ks. zb.:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś. Gdańsk, 1995 s. ...) szczegóły 
746.odwołanie: Sławski Franciszek: Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków 1952-1982. x  szczegóły 
artykuł: Bednarczuk Leszek: Etymologia Profesora Sławskiego. x 2002 ([w ks. zb.:] Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci profesora Franc...) szczegóły 
artykuł: Reichan Jerzy: Z badań nad polskim słownictwem gwarowym. Rola "Słownika etymologicznego języka polskiego" F. Sławskiego i "Słownika prasłowiańskiego" pod red. F. Sławskiego w pracach leksykograficznych i leksykologicznych nad współczesnym polskim słownictwem gwarowym). x 2002 ([w ks. zb.:] Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci profesora Franc...) szczegóły 
747.odwołanie: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Pod red. A. Cieślikowej, M. Malec, K. Rymuta. Kraków 1995-2000. x  szczegóły 
artykuł: Cieślikowa Aleksandra: Działalność Naukowa 2001 z. 11 s. 27-28  szczegóły 
748.odwołanie: Słownik gwar polskich. Pod red. Jerzego Reichana. Wrocław 1989. x  szczegóły 
artykuł: Tokarz Maria, Waniakowa Jadwiga: Pisownia tekstów gwarowych, czyli co czytelnik "Słownika gwar polskich" wiedzieć powinien. x 2002 ([w ks. zb.:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot d...) szczegóły 
artykuł: Waniakowa Jadwiga: Propozycja uogólnionego zapisu cytatów gwarowych w Słowniku gwar polskich. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 270-274  szczegóły 
749.odwołanie: Słownik języka polskiego. Pod red. Mieczysława Szymczaka. T. 1-3. Warszawa 1978-1981. x  szczegóły 
artykuł: Mosiołek Katarzyna: Opracowanie niektórych haseł czasowników niewłaściwych w "Słowniku języka polskiego" pod redakcją M. Szymczaka. Poradnik Językowy 1990 z. 2 s. 105-111  szczegóły 
artykuł: Rudnicka Ewa: Sposoby opisu znaczeń i użyć przenośnych różnych jednostek leksykalnych w "Słowniku języka polskiego" pod red. M. Szymczaka. Poradnik Językowy 2001 z. 3 s. 2-18; z. 4 s. 5-21  szczegóły 
750.odwołanie: Słownik języka polskiego. Pod red. Witolda Doroszewskiego. T.1-11. Warszawa 1958-1973. x  szczegóły 
książka: Wawrzyńczyk Jan: Nad słownikiem języka polskiego 1958-1969. 1989  szczegóły 
książka: Wawrzyńczyk Jan: O wyrażeniach niehasłowych w "Słowniku języka polskiego" pod redakcją Witolda Doroszewskiego. Z wyborem przykładów. 1995  szczegóły 
artykuł: Andrejewicz Urszula: Rzeczownikowe efemerydy w "Słowniku języka polskiego" pod red. Witolda Doroszewskiego. Białostockie Archiwum Językowe 2002 nr 2 s. 7-13  szczegóły 
artykuł: Bartnicka Barbara: Udział słownictwa XIX-wiecznego w "Słowniku języka polskiego" pod redakcją Witolda Doroszewskiego. Poradnik Językowy 2000 z. 1 s. 18-23  szczegóły 
artykuł: Kosek Iwona: O przyimkowych artykułach hasłowych w SJPDor. i SJAM [Słownik języka Adama Mickiewicza]. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1994 z. 44 (283) s. 109-117  szczegóły 
artykuł: List otwarty. Poradnik Językowy 2002 z. 5 s. 49-51 (list do Dyrekcji Wydawnictwa Naukowego PWN z apelem o wyrażenie zgody...) szczegóły 
polemika: Sobol Elżbieta: Odpowiedź PWN na list otwarty opublikowany w numerze 5/2002 "Poradnika Językowego". Poradnik Językowy 2002 z. 10 s. 61-62  szczegóły 
artykuł: Miemietz Baerbel: Kto to jest "człowiek". Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 169-180 (feministyczna krytyka treści haseł słownika dotyczących kobiety i mężc...) szczegóły 
artykuł: Rogowska Marianna: Podhasła w "Słowniku języka polskiego" pod red. W. Doroszewskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. Humanistyka. Dział FP - Filologia Polska 1989 t. 13 (67) s. 121-160  szczegóły 
artykuł: Saloni Zygmunt: Co i jak poprawiać w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego (Ankieta leksykograficzna Polskiego Towarzystwa Językoznawczego). Język Polski [Kraków] 1990 r. 70 nr 1/2 s. 56-66 (odp. na ankietę...) szczegóły 
artykuł: Saloni Zygmunt, Wołosz Robert: Nowa errata do "Indeksu a tergo" do Słownika Języka Polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 503-534  szczegóły 
artykuł: Wołosz Robert: Errata do Indeksu a tergo do "Słownika języka polskiego" pod redakcją Witolda Doroszewskiego. Poradnik Językowy 1996 z. 3 s. 64-71  szczegóły 
751.odwołanie: Słownik języka polskiego. Wilno 1861. x  szczegóły 
książka: Walczak Bogdan: Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii. 1991  szczegóły 
recenzja: Dziamska Gabriela: Nowe spojrzenie na "Słownik wileński". Życie i Myśl 1994 nr 1 s. 87-91  szczegóły 
artykuł: Dźwigoł Renata: Słowiańskie demony domowe zarejestrowane w Słowniku wileńskim. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 4 s. 270-275  szczegóły 
artykuł: Kietlińska Katarzyna: Sufiksalne formacje rzeczownikowe w "Słowniku wileńskim". Białostockie Archiwum Językowe 2003 nr 3 s. 89-117  szczegóły 
artykuł: Kietlińska Katarzyna: Sufiksalne rzeczowniki odprzymiotnikowe w Słowniku wileńskim. Białostockie Archiwum Językowe 2002 nr 2 s. 55-70  szczegóły 
artykuł: Walczak Bogdan: Słownik wileński (Au sujet du Dictionnaire dit de Vilna). Sprawozdania [Poznań] 1990 nr 106 (1989) s. 31-35  szczegóły 
752.odwołanie: Słownik języka polskiego XVII i 1 połowy XVIII wieku. Kraków 1999-2001. x  szczegóły 
artykuł: Decyk Wanda: Poradnik Językowy 2003 z. 7 s. 62-65 (dotyczy t. 1 z. 1-4...) szczegóły 
753.odwołanie: Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce = Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum. x  szczegóły 
artykuł: Weyssenhoff-Brożkowa Krystyna: "Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce". Dzieje, metody pracy, przydatność i wykorzystanie. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2002 t. 44(2000) z. 2 s. 27-29 (streszczenie referatu...) szczegóły 
754.odwołanie: Słownik polszczyzny XVI wieku. x  szczegóły 
książka: Szafran Krzysztof: Analiza i formalny opis struktury słownika polszczyzny XVI wieku.  szczegóły 
artykuł: Ignatowicz-Skowrońska Jolanta: Teoria i praktyka frazeograficzna "Słownika polszczyzny XVI wieku" na tle tradycji leksykograficznej. x 2001 ([w ks. zb.:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. ...) szczegóły 
artykuł: Karpluk Maria: Zmarli leksykografowie. Członkowie b. krakowskiego Zespołu Słownika Polszczyzny XVI wieku. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 77-78 (sylwetki zmarłych: Marian Borecki, Aniela Kottówna, Halina Sławińska...) szczegóły 
artykuł: Potoniec Patrycja: Słownik polszczyzny XVI wieku u progu XXI wieku. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 176-183 (z not. o autorce...) szczegóły 
artykuł: Szczaus Agnieszka: Odrzeczownikowe przymiotniki z formantem -ny w słowotwórczych szeregach synonimicznych (na materiale "Słownika polszczyzny XVI wieku"). Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 371-388  szczegóły 
artykuł: Wilma Adam: Od A do posiwieć. Polityka 1999 nr 14 s. 76, 78-79 (o historii i działalności Pracowni "Słownika polszczyzny XVI wieku" In...) szczegóły 
755.odwołanie: Słownik prasłowiański. T. 1-8. Red. Franciszek Sławski. Wrocław 1974-2001. x  szczegóły 
artykuł: Boryś Wiesław, Sędzik Władysław, Wojtyła-Świerzowska Maria: Słownik prasłowiański. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2005 t. 47 (2003) z. 1 s. 20-23 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Reichan Jerzy: Z badań nad polskim słownictwem gwarowym. Rola "Słownika etymologicznego języka polskiego" F. Sławskiego i "Słownika prasłowiańskiego" pod red. F. Sławskiego w pracach leksykograficznych i leksykologicznych nad współczesnym polskim słownictwem gwarowym). x 2002 ([w ks. zb.:] Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci profesora Franc...) szczegóły 
756.odwołanie: Słownik staropolski. Warszawa, Kraków 1953-2002. x  szczegóły 
książka: Opis źródeł słownika staropolskiego. 2005  szczegóły 
artykuł: Kucała Marian: Ukończenie Słownika staropolskiego - dzieła AU [Akademii Umiejętności], PAU [Polskiej Akademii Umiejętności] i PAM[!] [Polskiej Akademii Nauk]. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2005 t. 67 (2003) s. 10-12 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Leńczuk Mariusz: Dlaczego potrzebne jest wydanie suplementu do "Słownika staropolskiego"?. Polonica [Kraków] 2003 t. 22/23 s. 336-344  szczegóły 
artykuł: Twardzik Wacław: Działalność Naukowa 2003 z. 15 s. 29-30  szczegóły 
artykuł: Twardzik Wacław: Uzupełnienia "Słownika staropolskiego". Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2005 t. 67 (2003) s. 12-14 (streszczenie referatu...) szczegóły 
757.odwołanie: Słownik współczesnego języka polskiego. Pod red. Bogusława Dunaja. x  szczegóły 
artykuł: Dunaj Bogusław, Mycawka Mirosława, Przybylska Renata, Sikora Kazimierz: Słownik współczesnego języka polskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2005 t. 47 (2003) z. 1 s. 18-19 (streszczenie referatu...) szczegóły 
758.odwołanie: Wawrzyńczyk Jan: Słownik bibliograficzny języka polskiego. x  szczegóły 
książka: Bereśniewicz Maria: Bibliografia miłości. Addendum do Słownika bibliograficznego języka polskiego. 2001  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
759.impreza: "190 lat Słownika Lindego" - wystawa w ramach III Toruńskiego Festiwalu Książki (1997).  szczegóły 
artykuł: Ptaszyk Marian: 190 lat Słownika Lindego. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 1 s. 12  szczegóły 
760.impreza: "Sesja Ramułtowska" - sesja naukowa z okazji opublikowania drugiej części "Słownika języka pomorskiego czyli kaszubskiego" Stefana Ramułta (1994).  szczegóły 
artykuł: Horodyska Halina: Sesja Ramułtowska. Poradnik Językowy 1994 z. 8 s. 57-58 (sprawozdanie...) szczegóły 
761.impreza: "Słowiańskie słowniki gwarowe" - Konferencja Stieberowska (1999).  szczegóły 
artykuł: Popowska-Taborska Hanna: IX Konferencja Stieberowska. Słowiańskie słowniki gwarowe. (Warszawa, 20-22 października 1999). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2000 [t.] 36 s. 321-324 (sprawozdanie; m.in. omówienie referatów poświęconych dorobkowi leksyko...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
762.artykuł: Anusiewicz Janusz, Skawiński Jacek: Kilka uwag o potoczności. Z prac nad "Podręcznym słownikiem polszczyzny potocznej". Poradnik Językowy 1992 z. 3 s. 208-216 (zakończenie prac red. przewidziane na przełom 1993/1994...) szczegóły 
763.artykuł: Bańko Mirosław: "Słownik języka polskiego" Erazma Rykaczewskiego - pierwszy popularny słownik polszczyzny. Prace Filologiczne 2002 t. 47 s. 7-26  szczegóły 
764.artykuł: Bańkowski Andrzej, Wydra Wiesław: Słowniczek Tomasza Śrzodki. Editio secunda. Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 275-278  szczegóły 
765.artykuł: Baran Józef: Spichlerze polszczyzny. Sycyna 1996 nr 10 s. 5 (nt. "Słownika gwar polskich" opracowywanego w Pracowni Dialektologii P...) szczegóły 
766.artykuł: Bartoszewicz Albert: Zametki o rusizmakh v pol'skikh zhargonakh. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 439-443 (na podstawie słowników: argotyzmów, gwar przestępczych i gwary studenc...) szczegóły 
767.artykuł: Bąba Stanisław, Dziamska Gabriela, Liberek Jarosław: Koncepcja słownika frazeologicznego współczesnej polszczyzny. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 122-141  szczegóły 
768.artykuł: Belcarzowa Elżbieta, Deptuchowa Ewa, Kalicki Tadeusz, Szelachowska-Winiarzowa Ludwika, Twardzik Wacław, Wanicowa Zofia: "Słownik staropolski". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 30-32 (w cyklu: Krakowskie Warsztaty Leksykograficzne; streszczenie referatu...) szczegóły 
769.artykuł: Biesiadowska Beata, Grek-Pabisowa Iryda, Ostrówka Małgorzata: Koncepcja (projekt) "Słownika współczesnej mówionej polszczyzny północnokresowej". x 2002 ([w ks. zb.:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot d...) szczegóły 
770.artykuł: Boryś Wiesław: Projekt Etymologicznego słownika kaszubszczyzny. Wiener Slavistisches Jahrbuch 1992 t. 37 (1991) s. 135-140 (omów. założeń...) szczegóły 
771.artykuł: Brzozowska Łucja: Nobilitacja niegrzecznych słówek. Magazyn Wileński 2004 nr 2 s. 24-25 (przegląd słowników zawierających niecenzuralne słowa, przekleństwa, wu...) szczegóły 
772.artykuł: Buethner-Zawadzka Małgorzata: Polska gwara wyścigowa. Poradnik Językowy 2000 z. 9 s. 37-45  szczegóły 
773.artykuł: Chlebda Wojciech: K opisaniju bibleizmov v dvujazychnom slovare. Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 4 s. 86-105 (na materiale słowników językowych rosyjsko-polskich; ze streszczeniem ...) szczegóły 
774.artykuł: Cieślikowa Aleksandra: Słowniki nazw osobowych. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 21-22 (w cyklu: Krakowskie Warsztaty Leksykograficzne; streszczenie referatu...) szczegóły 
775.artykuł: Czerniakowska Ewa: Pomorskie nazwy geograficzne w słownikach Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Rocznik Gdański 1990 t. 48 z. 2 (1988) s. 235-242  szczegóły 
776.artykuł: Dąbkowski Grzegorz: Polskie słowniki w Internecie. Studia Medioznawcze 2003 nr 3 s. 62-73 (dot. m.in. słowników językowych dostępnych on-line; ze streszczeniem w...) szczegóły 
777.artykuł: Dunaj Bogusław, Przybylska Renata, Żmigrodzki Piotr: Zarys koncepcji wielkiego słownika języka polskiego. Polonica [Kraków] 2006 t. 26/27 s. 5-16 (nt. projektu opracowania słownika w wersji elektronicznej...) szczegóły 
778.artykuł: Falczyński Przemysław: Lexicon On-Line (Dictionary). The Warsaw Voice 1996 nr 46 s. 21 (nt. "Słownika języka polskiego" i "Słownika wyrazów obcych" udostępnia...) szczegóły 
779.artykuł: Frączek Agnieszka J.: Quellen der aeltesten deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Woerterbuecher. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 1 s. 47-62  szczegóły 
780.artykuł: Frączek Agnieszka: Markierte Woerter und ihre Kennzeichnung im Woerterbuch der polnischen und deutschen Sprache von Oskar Callier (1913). Studia Germanica Gedanensia 1999 [nr] 7 s. 143-153  szczegóły 
781.artykuł: Geambasu Constantin: Polskie gwary na Bukowinie w świetle słownictwa. x 2002 ([w ks. zb.:] Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci profesora Franc...) szczegóły 
782.artykuł: Golik-Frączek Agnieszka: Diasystematische Markierung in dem polnisch-deutschen Woerterbuch von J.S. Bandtke. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1996 t. 12 s. 305-312  szczegóły 
783.artykuł: Górniak Danuta: Język polski z komputerem. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 1 s. 125-127 (rec.: Komputerowy słownik języka polskiego. Pod red. Jadwigi Linde-Usi...) szczegóły 
784.artykuł: Grochowski Maciej: Mnie również zdarza się zakląć. Przekrój 2000 nr 19 s. 37 (wyw. z autorem "Słownika polskich przekleństw i wulgaryzmów"; rozm. Do...) szczegóły 
785.artykuł: Gruszczyński Włodzimierz, Larsson Lennart: Depkins ordbok. Acta Sueco-Polonica 1997 nr 5 (1996) s. 73-78 (omówienie czterojęzycznego słownika Liboriusa Depkina: Woerter-Buechle...) szczegóły 
786.artykuł: Gruszczyński Włodzimierz: Polszczyzna w czterojęzycznym wokabularzu z 1705 r.. Poradnik Językowy 1995 z. 7 s. 17-33 (dot. słownika Liboriusa Depkina "Woerter-Buechlein. Wie Etzliche gebra...) szczegóły 
787.artykuł: Gruszczyński Włodzimierz: W poszukiwaniu polskich pierwowzorów Słownika Depkina. Acta Sueco-Polonica 1997 nr 5 (1996) s. 79-114 (porównanie czterojęzycznego Słownika Liboriusa Depkina z "Vocabularium...) szczegóły 
788.artykuł: Horodyska Halina: Odnalezienie zaginionego rękopisu "Słownika gwarowego Śląska Cieszyńskiego" Andrzeja Cinciały. Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 1 s. 32-36  szczegóły 
789.artykuł: Kania Stanisław: Gwara konspiracyjno-partyzancka. x 1996 ([W ks. zb.:] Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945). P...) szczegóły 
790.artykuł: Kania Stanisław: Polska gwara żołnierska lat 1939-1945. x 1996 ([W ks. zb.:] Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945). P...) szczegóły 
791.artykuł: Karpluk Maria: Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku Instytutu Badań Literackich PAN w Krakowie. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 4/5 s. 345-346 (nt. działalności...) szczegóły 
792.artykuł: Kędelska Elżbieta: Bohemizmy i rutenizmy w słowniku Mikołaja Volckmara z 1596 roku. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 31 s. 133-146  szczegóły 
793.artykuł: Kędelska Elżbieta: Osobliwości leksykalne w słowniku Mikołaja Volckmara z 1596 roku. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 30 s. 49-58  szczegóły 
794.artykuł: Kietlińska Katarzyna: Formacje z sufiksem -ista/-ysta w "Słowniku wileńskim". x 1999 (w ks. zb.: Wilno i ziemia Mickiewiczowskiej pamięci. Materiały z III ...) szczegóły 
795.artykuł: Kloch Zbigniew: O słownikach synonimów z początku XIX wieku. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 43-56  szczegóły 
796.artykuł: Kudra Barbara: W sprawie dokumentacji leksykograficznej okazjonalizmów politycznych. Semiosis Lexicographica 1999 t. 1 s. 28-36  szczegóły 
797.artykuł: Larsson Lennart: Fran "biskup" till "scurvezin" - om de polska sprakexemplen i Haquin Spegels ordbok. Acta Sueco-Polonica 2000 nr 8/9 (1999/2000) s. 71-87 (nt. polskiego słownictwa w: Haqvin Spegel "Glossarium - Sveo Gothicum ...) szczegóły 
798.artykuł: Lewinson Jacek: Przewodnik po kurwa mać. Krzywe Koło Literatury 1993 nr 2 s. 4-5, 8 (nt. słowników wyrazów brzydkich wyd. w 1992 r....) szczegóły 
799.artykuł: Liberek Jarosław: Po co ludziom potrzebne są słowniki?. Arkusz 1996 nr 8 s. 11  szczegóły 
800.artykuł: Lubaszewski Wiesław: Maszynowy słownik fleksyjny języka polskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 22-26 (w cyklu: Krakowskie Warsztaty Leksykograficzne; streszczenie referatu...) szczegóły 
801.artykuł: Łuczak Arleta: Łacińskie osobliwości leksykalne w obu wersjach łacińsko-polskiego "Słownika" Bartłomieja z Bydgoszczy. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 30 s. 59-67  szczegóły 
802.artykuł: Mańczak-Wohlfeld Elżbieta: Anglicyzmy w słowniku Michała Arcta a występowanie zapożyczeń angielskich we współczesnej polszczyźnie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze 2003 nr 1261 z. 121 s. 213-218 (dot. "Słownika wyrazów obcych, wyrażeń i przysłów cudzoziemskich" Mich...) szczegóły 
803.artykuł: Markowski Andrzej: Założenia "Słownika poprawnej polszczyzny dla młodzieży". Poradnik Językowy 1990 z. 3 s. 190-195 (słownik w opracowaniu...) szczegóły 
804.artykuł: Marszałek Marek, Mędelska Jolanta: Twórzmy słownik "polskiego języka radzieckiego". Poradnik Językowy 2000 z. 8 s. 39-49  szczegóły 
805.artykuł: Maryniakowa Irena: Koncepcja i założenia "Słownika gwarowego Podlasia, północno-wschodniego Mazowsza i Suwalszczyzny". x 2002 ([w ks. zb.:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot d...) szczegóły 
806.artykuł: Migdał Jolanta, Walczak Bogdan: Uwagi o słownikach historycznych języka polskiego (Cz. II). Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 209-217 ([dot.: Słownik staropolski, pod red. Stanisława Urbańczyka, t. I-XI, W...) szczegóły 
807.artykuł: Mioduska Agnieszka: Polszczyzna regionalna Pomorza. Nauka i Przyszłość 1992 nr 6 s. 10  szczegóły 
808.artykuł: Mueldner-Nieckowski Piotr: Vnimanie, perevodchiki i studenty! Novoe pokolenie pol'skikh slovarejj. Novaja Pol'sha 2003 nr 7/8 s. 91-94  szczegóły 
809.artykuł: Multimedia w Wydawnictwie Nukowym PWN. Alma Mater 1996 nr 2 s. 55 (rec. "Komputerowego słownika języka polskiego PWN"...) szczegóły 
810.artykuł: Obara Jerzy: Berufliche und territoriale Bedingungen der lexikalischen Besonderheiten im Soziolekt der Wehrdienst leistenden Soldaten. Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe 2002 nr 3 (2495) s. 15-46 (słownictwo polskich żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową ...) szczegóły 
811.artykuł: Obara Jerzy: Z badań nad żargonem uczniowskim wrocławskich szkół podstawowych i średnich. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1994 t. 20 s. 97-111  szczegóły 
812.artykuł: Olszer Krystyna S.: Słowa, słowa.... Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 1 VI s. 14 (og. o słownikach językowych...) szczegóły 
813.artykuł: Ostaszewska Danuta: Polszczyzna w radzieckich więzieniach, łagrach i na zesłaniu. x 1996 ([W ks. zb.:] Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945). P...) szczegóły 
814.artykuł: Pepłowski Franciszek: Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w.. Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 1 s. 8  szczegóły 
815.artykuł: Pepłowski Franciszek: Z doświadczeń Pracowni Słownika Polszczyzny XVI wieku. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1996 t. 1 s. 150-157  szczegóły 
816.artykuł: Piechota Jacek: To widać, słychać i czuć. Gazeta Wyborcza 1996 nr 259 s. 13 (wyw. z koordynatorem projektów multimedialnych PWN nt. promocji trzyto...) szczegóły 
817.artykuł: Piotrowska Ewa, Zając Renata: Elektroniczne bazy danych w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AP [Akademii Pedagogicznej]. Konspekt 2001 nr 8 s. 92-95 (zawiera charakterystykę wybranych bibliograficznych baz danych, m.in. ...) szczegóły 
818.artykuł: Pospiszylowa Anna: Nazwy gatunków jabłek i gruszek w Słowniku gwarowym Andrzeja Cinciały. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 5 s. 360-362  szczegóły 
819.artykuł: Pospiszylowa Anna: O Słowniku gwarowym Andrzeja Cinciały po raz drugi. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 1/2 s. 110-112  szczegóły 
820.artykuł: Prędota Stanisław: Najstarszy słownik z częścią niderladzką i polską. Orbis Linguarum 1995 t. 2 s. 207-209 (nt. słownika Ambrożego Calepinusa: Dictionarium undecim lingua z XV wi...) szczegóły 
821.artykuł: Puzynina Jadwiga: Metaforyka w polskich słownikach epoki baroku. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 461-473  szczegóły 
822.artykuł: Reichan Jerzy: Podstawowe zasady redakcyjne "Słownika gwar polskich PAN" i ich realizacja. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
823.artykuł: Rudnicka Ewa: Główne problemy zwiazane z opisem znaczeń przenośnych w słownikach na przykładzie współczesnej leksykografii polskiej. Prace Filologiczne 2003 t. 48 s. 391-415  szczegóły 
824.artykuł: Rzetelska-Feleszko Ewa: Badania językoznawcze Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1997 t. 50 s. 129-135 (m.in. nt. opracowywanych słowników...) szczegóły 
825.artykuł: Skarżyński Mirosław: Komputerowa wersja słownikowa. Nowa Polszczyzna 1999 nr 2 s. 68-69 (rec. komputerowej wersji "Praktycznego słownika poprawnej polszczyzny....) szczegóły 
826.artykuł: Słownik gwar polskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 24-26 ([oprac.:] Artur Czesak, Barbara Grabka, Helena Grochola-Szczepanek, Jo...) szczegóły 
827.artykuł: Sochacki Maciej: Rola gwary więziennej w drugim życiu zakładu karnego. Kwartalnik Opolski 1993 nr 1 s. 62-71  szczegóły 
828.artykuł: Stępniak Klemens: Sztandar Młodych 1989 nr 68 s. 1, 2 (wywiad z autorem "Słownika gwar środowisk dewiacyjnych" nt. pracy nad ...) szczegóły 
829.artykuł: Stępniak Klemens: Tygodnik Siedlecki 1989 nr 16 s. 7 (wywiad z autorem "Słownika gwar środowisk dewiacyjnych"; rozm. Zofia B...) szczegóły 
830.artykuł: Synowiec Helena: Gwara śląska - język żywy (Z profesorem Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Helena Synowiec rozmawia Stefan Szymutko). Śląsk 2000 nr 4 s. 26-28  szczegóły 
831.artykuł: Talewski Zbigniew: Naji Goche 2003 nr 2 s. 46 (odpowiedź na list do redakcji zawierająca m.in. informacje nt. słownik...) szczegóły 
832.artykuł: Timoszuk Mikołaj: O rosyjskim i polskim żargonie i słownikach gwar środowiskowych. Studia Rossica 2000 [t.] 11 s. 367-375  szczegóły 
833.artykuł: Treder Jerzy: Małopolanin Ramułt na Pomorzu w 1892 roku. Pomerania 1996 nr 7/8 s. 61-63 (nt. pobytu twórcy "Słownika języka pomorskiego, czyli kaszubskiego" na...) szczegóły 
834.artykuł: Treder Jerzy: Pod lupą językoznawcy. Pomerania 2003 nr 1/2 s. 12-16 (m.in. o słownikach języka kaszubskiego...) szczegóły 
835.artykuł: Twardzik Wacław: Dodatki do Słownika staropolskiego. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 1 s. 5-7  szczegóły 
836.artykuł: Umińska-Tytoń Elżbieta: Dziewiętnastowieczna leksyka nieobecna w słownikach języka polskiego. Semiosis Lexicographica 1999 t. 3 s. 11-19 (ze słownikiem wyrazów używanych w pamiętnikach 2. połowy XIX wieku...) szczegóły 
837.artykuł: Walczak Bogdan: Co wiemy, a czego nie wiemy o słowniku Trotza. Sprawozdanie Wydziału Filologiczno-Filozoficznego 1994 nr 107 cz. 2 (1991/1993) s. 149-158  szczegóły 
838.artykuł: Walczak Bogdan: Mały słownik etymologiczno-historyczny kacerstwa polskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 11-31  szczegóły 
839.artykuł: Walczak Bogdan: Uwagi o słownikach historycznych języka polskiego [(Cz. I)]. x 2001 ([w ks. zb.:] W kręgu języka polskiego. Śląsko-poznańskie kolokwia ling...) szczegóły 
840.artykuł: Walczak Bogdan: Z wojennych strat językoznawstwa polskiego: nie ukończony słownik języka polskiego pod redakcją Tadeusza Lehra-Spławińskiego. x 1994 ([W ks. zb.:] Język a współczesne społeczeństwo polskie. Materiały z se...) szczegóły 
841.artykuł: Wawrzyńczyk Jan: Piotr Dubrowski i jego "Dokładny słownik języka ruskiego i polskiego" z 1877 roku. Opuscula Polonica et Russica 1995 [t.] 3 s. 95-99  szczegóły 
842.artykuł: Wawrzyńczyk Jan: Z obserwacji nad słownictwem nowopolskim okresu 1918-1939 (III). Semiosis Lexicographica 1999 t. 1 s. 41-55 (słownik...) szczegóły 
843.artykuł: Wesołowska Danuta: Polszczyzna łagrów. x 1996 ([W ks. zb.:] Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945). P...) szczegóły 
844.artykuł: Wierzbicka Agnieszka: Zestawienia w nazwach roślin (na materiale gwar kujawskich). x 2002 ([w ks. zb.:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot d...) szczegóły 
845.artykuł: Wierzchowski Józef: W sprawie tzw. słowników gniazdowych. Prace Filologiczne 1997 t. 42 s. 53-61 (nt. historii koncepcji i metodologii słowników gniazd słowotwórczych...) szczegóły 
846.artykuł: Witaszek-Samborska Małgorzata: Słownictwo kulinarne w polszczyźnie miejskiej Poznania. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1999 t. 6 s. 194-214  szczegóły 
847.artykuł: Witkowski Wiesław: O polszczyźnie bazyliańskiego słownika supraskiego z 1722 r.. x 1992 ([W ks. zb.:] Słowiańskie pogranicza językowe. Zbiór studiów pod red. K...) szczegóły 
848.artykuł: Worbs Erika: Von Johann Moneta's "Enchiridion polonicum oder polnisches Handbuch" (1720) zu Daniel Vogel's "Polnisch-deutsches Lexicon" (1786) - Anmerkungen zur Genese eines Woerterbuch. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 643-653  szczegóły 
849.artykuł: Wronicz Jadwiga: Prace nad Słownikiem gwarowym Śląska Cieszyńskiego. Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 1 s. 53-56  szczegóły 
850.artykuł: [Wróblewski Andrzej] Ibis: Słowa na emigracji. Tygodnik Kulturalny 1989 nr 4 s. 13 (fel.; rozważania o słowach ważnych w tradycji narodu, a wypieranych pr...) szczegóły 
851.artykuł: Wyderka Bogusław: Geograficzne zróżnicowanie leksyki gwar śląskich. x 2002 ([w ks. zb.:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot d...) szczegóły 
852.artykuł: Wysocka Felicja: O polskich słownikach - ich historii, zróżnicowaniu i roli w naszej kulturze. Inspiracje Polonistyczne 1998 nr 10 s. 9-11  szczegóły 
853.artykuł: Zaremba Beata: Zanikające słowa. Forum Akademickie 2000 nr 4 s. 40 (nt. wznowienia prac nad naukowym słownikiem gwar śląskich w Polsce pod...) szczegóły 
854.artykuł: Zbiór prowincjonalizmów Piotra Parylaka. Polszczyzna Regionalna Pomorza 1989 t. 3 s. 69-73 (nt. pracy Piotra Parylaka "Prowincjonalizmy mowy polskiej w Drohobyczu...) szczegóły 
855.artykuł: Żerański Ludwik: Dziedzictwo. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 12 V s. 10-11 (m.in. nt. sylwetki Leopolda Czapińskiego - twórcy "Księgi przysłów, se...) szczegóły 
856.artykuł: Żmigrodzki Piotr: Komputerowy słownik języka polskiego. Postscriptum 1998 nr 24/25 (1997/1998) s. 73-77 (rec. "Komputerowego słownika języka polskiego" , Warszwa: PWN 1996, wy...) szczegóły 
857.artykuł: Żmigrodzki Piotr: Uwagi o strukturze artykułów hasłowych w kilku słownikach ortograficznych języka polskiego. x ([w ks. zb.:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej....) szczegóły 
858.artykuł: Żmigrodzki Piotr: Współczesne polskie słowniki synonimów. Postscriptum 2002 nr 2/3 s. 41-54 (z notą o aut....) szczegóły